Výroba a užití elektrické energie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroba a užití elektrické energie"

Transkript

1 Výroba a užií elekrické energie Tepelné elekrárny Příklad 1 Vypočíeje epelnou bilanci a dílčí účinnosi epelné elekrárny s kondenzační urbínou dle schémau naznačeného na obr. 1. Sesave Sankeyův diagram epelných oků. přehřívák páry porubí urbína spojka ~ generáor koel oběhové (napájecí) čerpadlo kondenzáor páry Obr. 1. Zjednodušené blokové schéma epelné elekrárny s kondenzační (expanzní) urbínou. Zadané hodnoy: Teploa přehřáé páry na vsupu do urbíny p 525 C Tlak přehřáé páry na vsupu do urbíny p p 11 MPa Suchos páry na výsupu z urbíny x 0,94 Tlak páry v kondenzáoru p k 0,004 MPa Účinnos kole ko 0,85 Účinnos porubí po 0,98 Účinnos na spojce (mechanická) m 0,97 Účinnos generáoru g 0,96 El. výkon (bruo) na svorkách generáoru P el 25 MW Výhřevnos paliva k v 19 MJ kg -1 Řešení: Z i-s diagramu, viz. následující srana, určíme pro hodnoy p p a p velikos enalpie i p kj kg -1. Spušěním svislice z bodu (p p, p ) na křivku zadaného laku v kondenzáoru p k určíme velikos eoreické enalpie páry při výsupu z urbíny (vsupu do kondenzáoru) i ad k kj kg -1. Hodnou skuečné enalpie páry do kondenzáoru i k najdeme jako průsečík křivky laku páry v kondenzáoru p k a suchosi páry x, i k kj kg -1. Enalpii kondenzáu i ko 121 kj kg -1 určíme z parních abulek vody na základě znalosi velikosi laku v kondenzáoru p k. -1-

2 i p kj kg -1 i k kj kg -1 i k ad kj kg -1 Obr. 2. Ukázka odečíání provozních bodů pracovního média (voda/pára) z i-s diagramu vodní páry. -2-

3 s e el po p, p p, i p d m ~ g ko p k, i k, x i ko Obr. 3. Znázornění dílčích účinnosí epelné elekrárny s kondenzační (expanzní) urbínou. Výpoče jednolivých účinnosí Tepelná účinnos skuečného cyklu (pochodu): ip ik (-; kj kg -1, kj kg -1 ) i i p ko , ,98% Tepelná účinnos na spojce: s (-; -, -) s m 0,3098 0,97 0, ,05% Účinnos na svorkách generáoru (alernáoru): e s (-; -, -) e g 0,3005 0,96 0, ,85% Celková účinnos elekrárny: el e (-; -, -, -) el ko po 0,2885 0,85 0,98 0, ,03% -3-

4 Pro úplnos můžeme ješě sanovi následující účinnosi: Tepelná účinnos ideálního cyklu (skuečný polyropický děj nahradíme adiabaickým dějem): ad i ad p ik (-; kj kg -1, kj kg -1 ) i i ad p ko , ,37% Termodynamická účinnos (epelná účinnos urbíny): ip ik d (-; kj kg -1, kj kg -1 ) ad i i d p k , ,43% Tepelnou účinnos skuečného cyklu můžeme vypočía i ze vzahu: ad (-; -, -) d Tepelná bilance elekrárny Spořeba páry pro urbínu (odpovídá množsví epla odebraného páře urbínou): 3600 Pel M ( h -1 ; (s h -1 ), MW, kj kg -1,- ) ( i i ) p k m g M 94,29 h ( ) 0,96 0,97 Spořeba epla pro urbínu (množsví epla neseného pracovním médiem na vsupu urbíny): e Q M ( i iko) (MJ h -1 ; h -1, kj kg -1 ) p Q e 94, 29 ( ) MJ h 312, 01 GJ h Spořeba epla celková (množsví epla dodávané sysému v palivu): e el Q Q (GJ h -1 ; GJ h -1, -) Q el ko po 312,01 374,56 GJ h 0,85 0,98 1 Spořeba paliva: el Q M u ( h -1 ; GJ h -1, MJ kg -1 ) kv 374,56 M u 19,71 h 19 Pozn.: vagón uhlí s bočními výsypkami 55. Pokud výše uvedené hodnoy vzáhneme k elekrickému výkonu elekrárny, získáme měrné hodnoy spořeby epla, páry a paliva. -4-

5 Měrná spořeba páry pro urbínu: M m ( (ΜWh) -1 ; h -1, MW) P el 94,29 m 3,77 ( MWh) 25 Měrná spořeba epla pro urbínu: e e Q q (GJ (ΜWh) -1 ; GJ h -1, MW) Pel 312,01 q e 12,48 GJ ( MWh) 25 Měrná spořeba epla celková: el Q q el (GJ (ΜWh) -1 ; GJ h -1, MW) Pel 374,56 q el 14,98 GJ ( MWh) 25 Měrná spořeba paliva: M u m u ( (ΜWh) -1 ; h -1, MW) P m u el 19,71 0,79 ( MWh) 25 1 Hodnoy pro Sankeyův diagram Výpoče zrá: Koel q ko 1 - ko 1-0,85 0,15 q ko 15,00 % Porubí q po (1 - po ) ko (1-0,98) 0,85 0,017 q po 1,70 % Kondenzáor q k (1 - ) ko po (1-0,3098) 0,85 0,98 0,5749 q k 57,49 % Turbína q m (1 - m ) ko po (1-0,97) 0,85 0,98 0,3098 0,0077 q m 0,77 % Generáor q g (1 - g ) ko po m (1-0,96) 0,85 0,98 0,3098 0,97 0,01 q g 1,00 % Účinnos celkem el q ko - q po - q k - q m - q g ,7-57,49-0, ,04 % iko ko po 121 0,85 0,98 Obíhající eplo q ko 0,0305 i i p ko q ko 3,05 % -5-

6 q ko q po q m q g 100 % Využielná práce (energie) q ko q k Obr. 4. Sankeyův diagram pro případ sousrojí s kondenzační (expanzní) urbínu. Příklad 2 Jak se změní epelná bilance a celková účinnos z příkladu 1 pokud se bude jedna o eplárnu s proilakým sousrojím dle schémau naznačeného na Obr. 5. Teploa kondenzáu je 29 C. Sesave Sankeyův diagram epelných oků. p, p p, i p urbína r, p r, i r epelný konzum ko, i ko Obr. 5. Zjednodušené blokové schéma epelné elekrárny s proilakou urbínou. Zadané hodnoy: Teploa přehřáé páry na vsupu do odběru r 220 C Tlak přehřáé páry na vsupu do odběru p r 0,9 MPa Měrná epelná kapacia prac. média (vody) c H2O 4,18 kj kg -1 Κ -1 Teploa kondenzáu ko 29 C Účinnos na spojce (mechanická) m 0,97 El. výkon (bruo) na svorkách generáoru P el 25 MW -6-

7 Řešení: Z i-s diagramu určíme enalpii i r kj kg -1 jako průsečík křivek s paramerem r a p r, enalpii kondenzáu i ko se vypočíá z měrné epelné kapaciy vody: i ko c ko ko 4, J kg kj kg -1. Tepelná bilance eplárny Spořeba páry pro urbínu: 3600 Pel M ( i i ) p r m g M 179 h ( ) 0, 97 0, 96 ( h -1 ; s h -1, MW, kj kg -1,-) Spořeba epla pro urbínu: Q M ( i p iko) (MJ h -1 ; h -1, kj kg -1 ) Q ( ) 529, 3 10 MJ h 529, 3GJ h Celková spořeba epla v eplárně (v elekrárně s proilaku urbínou): Q Qep (GJ h -1 ; GJ h -1, -, -) Q ep ko po 529, 3 635, 4 GJ h 0, 85 0, 98 1 Spořeba paliva: Qep M u ( h -1 ; GJ h -1, MJ kg -1 ) kv 635, 4 M u 33, 44 h 19 Množsví epla vsupujícího do konzumního odběru: Q M ( i i ) ko (GJ h -1 ; h -1, kj kg -1 ) dod r Q dod ( ) 495, 7 10 MJ h 495, 7 GJ h Tepelná účinnos cyklu: ip ir (-; kj kg -1, kj kg -1 ) i i p ko , ,32% Celková účinnos eplárny: ep P el + Qdod 3600 (-; s h -1, MW, MJ h -1, MJ h -1 ) Q ep 3 ep , , , 18% 3 635,

8 q ko q po q m q g 100 % Využielná práce (energie) ep q el q r q ko Obr. 6. Sankeyův diagram pro případ sousrojí s proilakou urbínou. -8-

9 Vodní elekrárny Základní pojmy 1. Sálé nadržení (sálá zásoba; V s ) - nejnižší sav (napušění) vodní hladiny v nádrži, při omo savu nelze dále odebíra vodu z vodní nádrže. 2. Užiný obsah (objem; V u ): objem vodní nádrže mezi sálou zásobou a nejvyšším provozním savem, edy nejvyšší provozní sav hladiny. 3. Reenční obsah (objem; V r ): objem vodní nádrže nad užiným obsahem sloužící k zachycení povodňových vln. 4. Energeický ekvivalen (E o ): zásoba poenciální energie užiného obsahu vodní nádrže Příklad 1 Určee roční výrobu elekrické energie ve vodní elekrárně, kerá měla následující měsíční průměry zaížení (průměrné dodávky EE do elekrizační sousavy (ES))! Měsíc Výkon (MW) ,4 Průměrná dodávka el. energie do ES... P sr (MW) - viz. abulka výše. Poče dnů v měsíci j... n j (-) dle poču měsíců. Číslo měsíce... j (-). Celková výroba elekrické energie ve vodní elekrárně činila 12 A 24 P srj n (MWh;MW, -) j 1 j A 24 ( ,4 31) MWh A 169 GWh Příklad 2 Vypočíeje, jak se změní velikos užiného objemu vodní elekrárny, je-li průměrný příok do nádrže 5 m 3 s -1, průok urbínou 20 m 3 s -1, nepřerušovaná špička 6 h a přerušovaná špička - špička 4 h, přesávka 5 h a špička 2 h! (např. 5., 9., 14. a 16. h) Hlnos (průok) urbíny vodní elekrárny Q 20 m 3 s -1 Průměrný příok do nádrže Q p 5 m 3 s -1 ( p 24 h) a) nepřerušovaná špička š 6 h b) přerušovaná špička š1 4 h, přes 5 h, š2 2 h. a) Pro nepřerušovanou špičku: V u 3600 (24 - š ) Q p (m 3 ; s (h), m 3 s -1 ) V u 3600 (24-6) m 3-1-

10 b) Pro přerušovanou špičku: V u 3600 [24 ( š1 + š2 )] Q p přes Q p (m 3 ; s (h), m 3 s -1 ) V u 3600 [24 (4 + 2)] m 3 Přerušovaná špička Vu/ čas Obr. Průběh vyprazdňování užiného obsahu během jednoho cyklu (dne) při přerušované provozní špičce. Příklad 3 Přečerpávací vodní elekrárna se sousrojím s insalovaným výkonem 2 x 35 MW ve řísrojovém uspořádání má umělou horní nádrž s užiným obsahem m 3 ve výšce 220 m nad hladinou spodní nádrže. Určee eoreický energeický ekvivalen, skuečnou elekrickou energii vyrobenou a spořebovanou v elekrárně, celkovou dobu špičkového provozu a dobu čerpání vody, celkovou účinnos a dobu využií elekrárny! Insalovaný výkon přeč. vodní elekrárny P i 2 35 MW Průměrný spád vodní elekrárny H sr 220 m Užiný objem horní nádrže V u m 3 Zemské íhové zrychlení g 9,81 m s -2 Měrná objemová hmonos (husoa) vody ρ 1000 kg m -3 Účinnos moor-generáoru generáorický chod g 0,97 Účinnos moor-generáoru moorický chod m 0,96 Účinnos urbíny 0,88 Účinnos čerpadla č 0,86 Účinnos porubí v generáorickém chodu pg 0,97 Účinnos porubí v moorickém chodu pm 0,99 Teoreický energeický ekvivalen: g ρ Vu Hsr E (Wh; m s -2, kg m -3, m 3, m, -) , E 3, Wh 359, 7 MWh

11 Skuečně vyrobená elekrická energie (skuečný energeický ekvivalen): 6 6 E E 359,7 10 0,97 0,88 0,97 297,8 10 Wh 297, s g pg 8 Spořebovaná elekrická energie: A E / ( m č pm ) 360 / 0,96 0,86 0,99 440,1 MWh Celková doba špičkového provozu: š E S / P i 297,8 / ,25 h (h; MWh, MW) Doba čerpání vody ze spodní nádrže do horní: č A / P i 440,1 / ,29 h (h; MWh, MW) Celková účinnos elekrárny: g pg m č pm E s / A 297,8 / 440,1 0,677 67,7 % Roční využií elekrárny při čerpání v noci: τ š 365 4, ,3 h MWh Příklad 4 Turbína o výkonu kw, kerá pracovala s průokem 75 m 3 s -1 při spádu 18 m, s počem oáček 166,6 o. min -1 bude pracova při spádu 11 m. Určee účinnos urbíny při spádu 18 m, oáčky, hlnos a výkon urbíny při spádu 11 m za předpokladu sejné účinnosi! Insalovaný výkon urbíny vodní elekrárny P i 11,26 MW Původní průměrný spád vodní elekrárny H sr 18 m Nový průměrný spád vodní elekrárny H sr 11 m Max. hlnos urbíny vodní elekrárny Q max 75 m 3 s -1 Poče oáček n 166,6 o. min -1 Účinnos urbíny vodní elekrárny vypočíáme následovně: Pi 11, , , 02 % g ρ Q H 9, max sr 6 (-; W, m s -2, kg m -3, m 3, m) Nové oáčky urbíny vypočíáme v souvislosi se vzahem mezi roační kineickou energií sousrojí a poenciální energií pracovního média (vody): / / H sr 11-1 n n 166,6 130,2 o. min (o. min -1 ; m, m, o. min -1 ) H sr Nový průok urbínou odvodíme z Bernoulliho rovnice: 18 Q / Hsr 11 Q 75 58, 63 m H 18 sr / 3 s -1 (m 3 s -1 ; m 3 s -1, m, m) Nový výkon urbíny vypočíáme na základě vzahu pro účinnos: -3-

12 3 2 / / Hsr 6 11 P P i ,, Hsr 18 (P ~ Q H H 3/2 ) W 5,379 MW (W; W, m, m) -4-

13 Jaderné elekrárny Příklad 1 Určee velikos koeficienu šěpení epelnými neurony pro palivo: a) přírodní uran - obsah 0,714 % U 235, b) obohacený uran - obsah 3 % U 235. Zanedbeje únik neuronů z reakoru (nekonečně velké rozměry reakoru). Při šěpení jádra U 235 se uvolní asi ν 2,5 rychlých neuronů. Proože všechny neurony nezpůsobí šěpení, bude sřední poče rychlých neuronů uvolněných zachycením 1 epelného neuronu menší: σ ν σ f a kde σ f je účinný průřez pro šěpení pomalými neurony, σ a je celkový účinný průřez pohlcení epelných neuronů. Poče nešěpených záchyů je poom ν. Koeficien šěpení epelnými neurony pro uranové palivo: σf235 ν 235 N238 σa235 + σa238 N235 kde N je množsví aomů U 235 resp. U 238 ve směsi. V našem případěν 235 2,47, σ f m 2, σ a m 2 a σ a238 2, m 2. N , 714 a) 139 N 235 0, , , , 73 N b) 32, 33 N , , , 33 2, 73 Při uvolnění n epelných neuronů se pak uvolní n rychlých neuronů. Obohacením paliva rose koeficien šěpení epelnými neurony. -1-

14 Příklad 2 Určee pořebné množsví přírodního uranu pro roční provoz JE s výkonem P e 450 MW, jeli její celková účinnos JE 0,275 a zaěžovael ξ 0,8 pro případ eoreického 100 % vyhoření U 235 bez započíání pluonia. Avogadrovo číslo N A 6, čásic kmol -1, m a 235 kg kmol -1. energie vyrobená elekrárnou za rok: W 8760 ξ Pe JE , , , kwh rok -1 Šěpením jednoho jádra U 235 se uvolní energie E MeV. Pro pravděpodobný podíl jader U 235, keré se rozšěpí pomalým neuronem: σ σ f235 f a235 0, 84 a pro poče jader U 235 v 1 kg: N 6, j 10 m A 24 n 2,56 (aomů kg -1 ; čásic kmol -1, kg kmol -1 ) a Využielná energie šěpení jednoho kg přírodního uranu (1 kwh 3, J): W 0, Obohacení 0, ,6 10 3, E1 nj f , ,84 1, kwh kg 6 Což předsavuje 137/24 5,7 MWd kg -1 Množsví přírodního uranu pro roční výrobu elekrárny: 9 W 11, M u 84 rok W 5 1, Měrné množsví uranu: m u M u / P e 84 / 450 / ,3 kg (GWh) -1 Při skuečném provozu reakoru přechází U 238 po absorpci neuronů a následných β - rozpadech na Pu 239, přičemž je pluonium zároveň jaderným palivem. S průběhem kampaně se podíl Pu 239 zvyšuje a na konci kampaně může jeho podíl za provozu dosahova 1/3 až 1/2 spalovaného jaderného paliva. Pro každý reakor a aké pro každou kampaň se eno poměr samozřejmě může měni. Jaderná elekrárna Dukovany ak pro uran obohacený na 3,6 % uvádí skuečné vyhoření 42 MWd kg -1 a bez započení pluonia by o bylo podle předchozího výpoču jen 3,6/0,714 5,7 29 MWd kg

15 Úspory energie Příklad 1 Jesliže v byě uniká 40% epla okny, oéž množsví sěnami, 10% sropem a éž podlahou, kolik epla je možno ušeři v domácnosi, lze-li výměnou a uěsněním oken ušeři 15% prosupujícího epla a izolací sěn asi 35%? 15 % ze 40 % je 6 % pro okna a 35 % ze 40 % je 14 % izolací sěn celkem možno v byě ušeři: % epla Příklad 2 Jaká bude úspora na insalovaném výkonu 10 GW při úspoře 20 % energie v domácnosi a při úspoře 20 % epla v domácnosi? Předpokládejme energeickou skladbu planou pro Bavorsko: domácnos - 48 % z oho : 79 % - eplo 15 % - eplá voda 5 % - domácí spořebiče 1 % - rádio, elevizor, svělo doprava - 27 % průmysl - 25 % 20 % ze 48 % je 9,6 % edy 960 MW 20 % ze 79 % je 15,8 % a ze 48 % je asi 7,6 edy 760 MW Příklad 3 Snížení eploy v mísnosi o 1 C předsavuje úsporu asi 5 % energie. Jakou úsporu energie v domácnosi a ve sáě předsavuje snížení eploy v byech o 2 C? Pokles o 2 C odpovídá úspoře 10 % epla ze 79 % j. asi 8 % energie v domácnosi a 8 % ze 48 % předsavuje úsporu asi 3,8 % energie ve sáě zn. éměř 2 bloky 200 MW. Příklad 4 Kráká sprcha předsavuje spořebu asi 1 kwh energie. Jak dlouho by mohl bý při sejné spořebě energie provozován: holicí srojek, elevizor, žárovka 60 W nebo vysavač? holicí srojek 5 W 1000/5 200 h elevizor 80 W 1000/80 12,5 h žárovka 60 W 1000/60 17 h vysavač 400 W 1000/400 2,5 h -1-

16 Příklad 5 Kolikrá více energie se spořebuje při koupeli v plné vaně ( 100 l ) oproi kráké sprše, jesliže byla voda ohřáá z 15 C na 40 C? O kolik C by soupla eploa vody ve vaně, kdybychom jí předali energie kráké sprchy? Q m.c. ϑ (40-15) / Wh edy asi 3x ϑ 3600 / 100 / 4,186 8,6 C Příklad 6 Jaké budou úspory v energii eplé vody a celkové energie v domácnosi, budeme-li se sprchova míso koupání, je-li spořeba eplé vody na koupání 60 %, pro kuchyň 25 % a pro umývání 15 %? Sprcha sníží spořebu eplé vody ke koupání na řeinu a v domácnosi se edy ušeří 40 % eplé vody. 40 % z 15 % (viz př. o2) předsavuje úsporu 6 % energie v domácnosi -2-

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut. 21. konference Klimaizace a věrání 14 OS 01 Klimaizace a věrání STP 14 NÁVRH CHLADIČ VNKOVNÍHO VZDUCHU Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakula srojní, Úsav echniky prosředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvu.cz ANOTAC

Více

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Práce a výkon TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Práce a výkon TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STEJNOSMĚRNÝ ROUD ráce a výkon TENTO ROJEKT JE SOLUFINANCOVÁN EVROSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZOČTEM ČESKÉ REUBLIKY. ráce a výkon elekrického proudu rochází-li elekrický proud jakýmkoli spořebičem,

Více

Úloha 12.1.1 Zadání Vypočtěte spotřebu energie pro větrání zadané budovy (tedy energii pro zvlhčování, odvlhčování a dopravu vzduchu)

Úloha 12.1.1 Zadání Vypočtěte spotřebu energie pro větrání zadané budovy (tedy energii pro zvlhčování, odvlhčování a dopravu vzduchu) 100+1 příklad z echniky osředí 12.1 Energeická náročnos věracích sysémů. Klasifikace ENB Úloha 12.1.1 Vypočěe spořebu energie o věrání zadané budovy (edy energii o zvlhčování, odvlhčování a doavu vzduchu

Více

SDM.600/24.Q.Z.H.1.9016

SDM.600/24.Q.Z.H.1.9016 PŘÍSUŠENSTVÍ Vířivá vyúsť.0/24.q...906 PŮSOB OBJEDNÁVNÍ / POPIS NČENÍ: označení výrobku velikos čelní desky / poče lamel - 00x00 mm / 8 lamel - 0x0 mm / 6 lamel - 500x500 mm / 24 lamel - 0x0 mm / 24 lamel

Více

10. Charakteristiky pohonů ve vlastní spotřebě elektrárny

10. Charakteristiky pohonů ve vlastní spotřebě elektrárny 0. Charakeriiky pohonů ve vlaní pořebě elekrárny pořebiče ve V.. ají yo charakeriické vlanoi: Příkon Záběrný oen Doba rvání rozběhu Hlavní okruhy pořebičů klaické konvenční epelné elekrárny jou:. Zauhlování

Více

Úloha V.E... Vypař se!

Úloha V.E... Vypař se! Úloha V.E... Vypař se! 8 bodů; průměr 4,86; řešilo 28 sudenů Určee, jak závisí rychlos vypařování vody na povrchu, kerý ao kapalina zaujímá. Experimen proveďe alespoň pro pě různých vhodných nádob. Zamyslee

Více

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK Úloha V.E... sladíme 8 bodů; průměr 4,65; řešilo 23 sudenů Změře závislos eploy uhnuí vodného rozoku sacharózy na koncenraci za amosférického laku. Pikoš v zimě sladil chodník. eorie Pro vyjádření koncenrace

Více

Výkonová nabíječka olověných akumulátorů

Výkonová nabíječka olověných akumulátorů Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 211 13 2 Výkonová nabíječka olověných akumuláorů Power charger of lead-acid accumulaors Josef Kadlec, Miroslav Paočka, Dalibor Červinka, Pavel Vorel xkadle22@feec.vubr.cz,

Více

( ) = [m 3 /s] (3) S pr. Ing. Roman Vavřička, Ph.D. Postup:

( ) = [m 3 /s] (3) S pr. Ing. Roman Vavřička, Ph.D. Postup: ČVUT v Praze, Fakula srojní Úsav echniky prosředí Posup: ) Výpoče pořebného hmonosního a objemového průoku eplonosné láky vody z kalorimerické rovnice A) HMOTNOSTNÍ PRŮTOK Q m c [W] () ( ) m kde: Q c [kg/s]

Více

Cvičení 5 Bilancování provozu tepelných čerpadel

Cvičení 5 Bilancování provozu tepelných čerpadel Cvičení 5 Bilancování provozu epelných čerpadel Příklad 1 Poměrná úspora elekrické energie Dům o pořebě epla 10 MWh/rok e vyápěn elekrickými přímoopy. Sanove úsporu elekrické energie při nasazení epelného

Více

Malé písemné práce II. 8. třída Tři malé opakovací písemné práce

Malé písemné práce II. 8. třída Tři malé opakovací písemné práce Malé písené práce II. 8. řída Tři alé opakovací písené práce Oblas: Člověk a příroda Předě: Fyzika Teaický okruh: Práce, energie, eplo Ročník: 8. Klíčová slova: přehled fyzikálních veličin a jednoek, vyjádření

Více

Práce a výkon při rekuperaci

Práce a výkon při rekuperaci Karel Hlava 1, Ladislav Mlynařík 2 Práce a výkon při rekuperaci Klíčová slova: jednofázová sousava 25 kv, 5 Hz, rekuperační brzdění, rekuperační výkon, rekuperační energie Úvod Trakční napájecí sousava

Více

Popis obvodu U2407B. Funkce integrovaného obvodu U2407B

Popis obvodu U2407B. Funkce integrovaného obvodu U2407B ASICenrum s.r.o. Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 Tel. (02) 4404 3478, Fax: (02) 472 2164, E-mail: info@asicenrum.cz ========== ========= ======== ======= ====== ===== ==== === == = Popis obvodu U2407B

Více

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 Vniřní jednoka pro sysém epelných čerpadel vzduch-voda EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1

Více

PREDIKCE OPOTŘEBENÍ NA KONTAKTNÍ DVOJICI V TURBODMYCHADLE S PROMĚNNOU GEOMETRIÍ

PREDIKCE OPOTŘEBENÍ NA KONTAKTNÍ DVOJICI V TURBODMYCHADLE S PROMĚNNOU GEOMETRIÍ PREDIKCE OPOTŘEBENÍ NA KONTAKTNÍ DVOJICI V TURBODMYCHADLE S PROMĚNNOU GEOMETRIÍ Auoři: Ing. Radek Jandora, Honeywell spol s r.o. HTS CZ o.z., e-mail: radek.jandora@honeywell.com Anoace: V ovládacím mechanismu

Více

2.2.2 Měrná tepelná kapacita

2.2.2 Měrná tepelná kapacita .. Měrná epelná kapacia Předpoklady: 0 Pedagogická poznámka: Pokud necháe sudeny počía příklady samosaně, nesihnee hodinu za 45 minu. Můžee využí oho, že následující hodina je aké objemnější a použí pro

Více

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice)

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice) ..4 Výpoče epla a zákon zachování energie (kalorimerická rovnice) Teplo je fyzikální veličina, předsavuje aké energii a je udíž možné (i nuné) jej měři. Proč je aké nuné jej měři? Např. je předměem obchodu

Více

= 0 C. Led nejdříve roztaje při spotřebě skupenského tepla Lt

= 0 C. Led nejdříve roztaje při spotřebě skupenského tepla Lt Měření ěrného skupenského epla ání ledu a varu vody Měření ěrného skupenského epla ání ledu a varu vody Úkol č : Zěře ěrné skupenské eplo ání ledu Poůcky Sěšovací kalorier s íchačkou, laboraorní váhy,

Více

FYZIKA 2. ROČNÍK ( ) V 1 = V 2 =V, T 1 = T 2, Q 1 =Q 2 c 1 = 139 J kg 1 K 1-3. Řešení: m c T = m c T 2,2

FYZIKA 2. ROČNÍK ( ) V 1 = V 2 =V, T 1 = T 2, Q 1 =Q 2 c 1 = 139 J kg 1 K 1-3. Řešení: m c T = m c T 2,2 . Do dou sejných nádob nalijeme odu a ruť o sejných objemech a eploách. Jaký bude poměr přírůsků eplo kapalin, jesliže obě kapaliny přijmou při zahříání sejné eplo? V = V 2 =V, T = T 2, Q =Q 2 c = 9 J

Více

Energetický audit. Energetický audit

Energetický audit. Energetický audit ČVUT v Praze Fakula savební Kaedra echnických zařízení budov Energeický audi VYHLÁŠ ÁŠKA č.. 213/2001 Sb. Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávaj vají podrobnosi náležiosí

Více

Signálky V. Signálky V umožňují světelnou signalizaci jevu.

Signálky V. Signálky V umožňují světelnou signalizaci jevu. Signalizace a měření Signálky V funkce echnické údaje Signálky V umožňují svěelnou signalizaci jevu. v souladu s normou: ČS E 60 947-5-1, ČS E 60 073 a IEC 100-4 (18327); jmenovié napěí n: 230 až 400 V

Více

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 9, 10

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 9, 10 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 9, 10 Hana Charváová, Dagmar Janáčová Zlín 2013 Teno sudijní maeriál vznikl za finanční podpory Evropského

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V RNĚ RNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE PRUŽNÉ SPOJKY NA PRINCIPU TEKUTIN FLEXILE COUPLINGS

Více

Laboratorní práce č. 1: Pozorování tepelné výměny

Laboratorní práce č. 1: Pozorování tepelné výměny Přírodní vědy moderně a inerakivně FYZIKA 1. ročník šesileého sudia Laboraorní práce č. 1: Pozorování epelné výměny Přírodní vědy moderně a inerakivně FYZIKA 1. ročník šesileého sudia Tes k laboraorní

Více

Požárně ochranná manžeta PROMASTOP -U (PROMASTOP -UniCollar ) pro plast. potrubí

Požárně ochranná manžeta PROMASTOP -U (PROMASTOP -UniCollar ) pro plast. potrubí Požárně ochranná manžea PROMASTOP -U (PROMASTOP -UniCollar ) pro plas. porubí EI až EI 90 00.0 PROMASTOP -U - požárně ochranná manžea monážní úchyky ocelová kova nebo urbošroub ocelový šroub s podložkou

Více

Pasivní tvarovací obvody RC

Pasivní tvarovací obvody RC Sřední průmyslová škola elekroechnická Pardubice CVIČENÍ Z ELEKTRONIKY Pasivní varovací obvody RC Příjmení : Česák Číslo úlohy : 3 Jméno : Per Daum zadání : 7.0.97 Školní rok : 997/98 Daum odevzdání :

Více

Příprava teplé vody, návrh a výpočet. Energetické systémy budov I

Příprava teplé vody, návrh a výpočet. Energetické systémy budov I Příprava teplé vody, návrh a výpočet Energetické systémy budov I 1 Zásobníkový ohřívač TV Voda je zahřívána plynem či elektřinou, alternativně výměníkem přenášejícím na vodu teplo přiváděné z jiného zdroje

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY DOLNÍ BAVORSKO Vyápěnía využiíobnovielných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergeickou a pasivní výsavbu Zdroje epelné energie Invesice do Vaší budoucnosi Projek

Více

... víc, než jen teplo

... víc, než jen teplo výrobce opných konvekorů... víc, než jen eplo 2009/2010.minib.cz.minib.cz 1 obsah OBSAH 4 ÚVOD 6 příčné řezy konvekorů 8 PODLAHOVÉ KONVEKTORY bez veniláoru 9 COIL - P 10 COIL - P80 11 COIL - PT 12 COIL

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

Teorie obnovy. Obnova

Teorie obnovy. Obnova Teorie obnovy Meoda operačního výzkumu, kerá za pomocí maemaických modelů zkoumá problémy hospodárnosi, výměny a provozuschopnosi echnických zařízení. Obnova Uskuečňuje se až po uplynuí určiého času činnosi

Více

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

1/77 Navrhování tepelných čerpadel 1/77 Navrhování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování akumulace epla bilancování inervalová meoda sezónní opný fakor 2/77 Paramery epelného čerpadla opný výkon Q k [kw]

Více

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI 0. Měření rozpylového magneického pole ransformáoru, měření ampliudové permeabiliy A3B38SME Úkol měření 0a. Měření rozpylového magneického pole ransformáoru s oroidním jádrem a jádrem EI. Změře indukci

Více

! " # $ % # & ' ( ) * + ), -

!  # $ % # & ' ( ) * + ), - ! " # $ % # & ' ( ) * + ), - INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA FYZIKA METODIKA Mechanické kmiání a vlnní RNDr. Ludmila Ciglerová duben 010 Obížnos éo kapioly fyziky je dána ím, že se pi výkladu i ešení úloh využívají

Více

MULTIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ

MULTIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ N Elekrická relé a spínací hodiny MULIFUNKČNÍ ČASOVÁ RELÉ U Re 1 2 0 = 1+2 Ke spínání elekrických obvodů do 8 A podle nasaveného času, funkce a zapojení Především pro účely auomaizace Mohou bý využia jako

Více

ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU

ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU ÚVOD DO DYNAMIKY HMOTNÉHO BODU Obsah Co je o dnamika? 1 Základní veličin dnamik 1 Hmonos 1 Hbnos 1 Síla Newonov pohbové zákon První Newonův zákon - zákon servačnosi Druhý Newonův zákon - zákon síl Třeí

Více

Jakost, spolehlivost a teorie obnovy

Jakost, spolehlivost a teorie obnovy Jakos, spolehlivos a eorie obnovy opimální inerval obnovy, seskupování obnov, zráy z nedodržení normaivu Jakos, spolehlivos a obnova srojů Jakos vyjadřuje supeň splnění požadavků souborem inherenních znaků.

Více

TERMOFYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI VYBRANÝCH LÁTEK (doporučeno pro výuku předmětu Procesní inženýrství studijního programu Procesní inženýrství )

TERMOFYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI VYBRANÝCH LÁTEK (doporučeno pro výuku předmětu Procesní inženýrství studijního programu Procesní inženýrství ) U n i v e r z i a T o m á š e B a i v e Z l í n ě Fakula aplikované informaiky TEROFYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI VYBRANÝCH LÁTEK (doporučeno pro výuku předměu Procesní inženýrsví sudijního programu Procesní inženýrsví

Více

Projekční podklady Vybrané technické parametry

Projekční podklady Vybrané technické parametry Projekční podklady Vybrané echnické paramery Projekční podklady Vydání 07/2005 Horkovodní kole Logano S825M a S825M LN a plynové kondenzační kole Logano plus SB825M a SB825M LN Teplo je náš živel Obsah

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE VYTVÁŘENÍ TRŽNÍ ROVNOVÁHY VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝCH PRODUKTŮ Ing. Michal Malý Školiel: Prof. Ing. Jiří

Více

REGULACE. Akční členy. Měřicí a řídicí technika přednášky LS 2006/07. Blokové schéma regulačního obvodu MRT-07-P4 1 / 13.

REGULACE. Akční členy. Měřicí a řídicí technika přednášky LS 2006/07. Blokové schéma regulačního obvodu MRT-07-P4 1 / 13. Měřicí a řídicí chnika přdnášky LS 26/7 REGULACE (pokračoání) přnosoé csy akční člny rguláory rgulační pochod Blokoé schéma rgulačního obodu z u rguloaná sousaa y akční čln měřicí čln úsřdní čln rguláoru

Více

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001,

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001, 213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu Minisersvo průmyslu a obchodu sanoví podle 14 ods. 5

Více

12. Termomechanika par, Clausius-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par

12. Termomechanika par, Clausius-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par 1/2 1. Určovací veličiny pracovní látky 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 3. Směsi plynů, měrné tepelné kapacity plynů 4. První termodynamický zákon 5. Základní vratné

Více

REV23.03RF REV-R.03/1

REV23.03RF REV-R.03/1 G2265 REV23.03RF Návod k monáži a uvedení do provozu A D E B C F G2265C_REV23.03RF 15.02.2006 1/8 G K H L LED_1 LED_2 I M 2/8 15.02.2006 G2265C_REV23.03RF Pokyny k monáži a volbě umísění vysílače REV23.03RF

Více

ENERGETICKÝ AUDIT KOMPLEXÙ S PLYNOVOU KOGENERAÈNÍ JEDNOTKOU

ENERGETICKÝ AUDIT KOMPLEXÙ S PLYNOVOU KOGENERAÈNÍ JEDNOTKOU ENERGETICKÝ AUDIT KOMPLEXÙ S PLYNOVOU KOGENERAÈNÍ JEDNOTKOU Vydala: Èeská energetická agentura Vinohradská 8 1 Praha tel: / 1 777, fax: / 1 771 e-mail: cea@ceacr.cz www.ceacr.cz Vypracoval: RAEN spol.

Více

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH OHONŮ (E) Určeno pro posluchače bakalářských sudijních programů FS Obsah 1. Úvod (definice, rozdělení, provozní pojmy,). racovní savy pohonu 3. Základy mechaniky a kinemaiky pohonu

Více

Zrnitost. Zrnitost. MTF, rozlišovací schopnost. Zrnitost. Kinetika vyvolávání. Kinetika vyvolávání ( D) dd dt. Graininess vs.

Zrnitost. Zrnitost. MTF, rozlišovací schopnost. Zrnitost. Kinetika vyvolávání. Kinetika vyvolávání ( D) dd dt. Graininess vs. MTF, rozlišovací schopnos Zrnios Graininess vs. granulariy Zrnios Zrnios foografických maeriálů je definována jako prosorová změna opické husoy rovnoměrně exponované a zpracované plošky filmu měřená denziomerem

Více

Termodynamická soustava Vnitřní energie a její změna První termodynamický zákon Řešení úloh Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

Termodynamická soustava Vnitřní energie a její změna První termodynamický zákon Řešení úloh Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. Vnitřní energie a její zěna erodynaická soustava Vnitřní energie a její zěna První terodynaický zákon Řešení úloh Prof. RNDr. Eanuel Svoboda, CSc. erodynaická soustava a její stav erodynaická soustava

Více

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu Makroekonomické modely se zabývají modelováním a analýzou vzahů mezi agregáními ekonomickými veličinami jako je důchod, spořeba, invesice, vládní výdaje,

Více

Ceník PROFIMIX. www.kmbeta.cz. Systém suchých maltových a omítkových směsí. infolinka: 800 150 200. platný od 1. 12. 2011

Ceník PROFIMIX. www.kmbeta.cz. Systém suchých maltových a omítkových směsí. infolinka: 800 150 200. platný od 1. 12. 2011 Ceník PROFIMIX Sysém suchých malových a omíkových směsí planý od 1. 12. 2011 www.kmbea.cz infolinka: 800 150 200 cemenové poěry Spořeba Spořeby vrsvy Zrnios Cena KM Bea CP 101 Cemenový poěr 20 MPa 2828,0

Více

STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ

STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ Saické a dnamické vlasnosi paří k základním vlasnosem regulovaných sousav, měřicích přísrojů, měřicích řeězců či jejich čásí. Zaímco saické vlasnosi se projevují

Více

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 Tel. 239 043 478, Fax: 241 492 691, E-mail: info@asicenrum.cz ========== ========= ======== ======= ====== ===== ==== === == = POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B Oba dva obvody

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

Měrné teplo je definováno jako množství tepla, kterým se teplota definované hmoty zvýší o 1 K

Měrné teplo je definováno jako množství tepla, kterým se teplota definované hmoty zvýší o 1 K 1. KAPITOLA TEPELNÉ VLASTNOSTI Tepelné vlasnosi maeriálů jsou charakerizovány pomocí epelných konsan jako měrné eplo, eploní a epelná vodivos, lineární a objemová rozažnos. U polymerních maeriálů má eploa

Více

Vistop TM 63, 100, 125, 160 A

Vistop TM 63, 100, 125, 160 A Vistop TM 63,, 125, 160 A Vistop TM 63,, 125, 160 A vypínače s viditelným rozpojením kontaktů DIN CE bold 14/14 mezery 0/0,5 příslušenství DIN CE bold 14/14 mezery 0/0,5 225 15 223 18 Technické charakteristiky

Více

1/66 Základy tepelných čerpadel

1/66 Základy tepelných čerpadel 1/66 Základy epelných čerpadel princip přečerpávání epla základní oběhy hlavní součási epelných čerpadel 2/66 Tepelná čerpadla zařízení, kerá umožňují: cíleně čerpa epelnou energii z prosředí A o nízké

Více

Oceňování finančních investic

Oceňování finančních investic Oceňování finančních invesic A. Dluhopisy (bondy, obligace). Klasifikace obligací a) podle kupónu - konvenční obligace (sraigh, plain vanilla, bulle bond) vyplácí pravidelný (roční, pololení) kupón po

Více

Tlumené kmity. Obr

Tlumené kmity. Obr 1.7.. Tluené kiy 1. Uě vysvěli podsau lueného kiavého pohybu.. Vysvěli význa luící síly. 3. Zná rovnici okažié výchylky lueného kiavého pohybu. 4. Uě popsa apliudu luených kiů. 5. Zná konsany charakerizující

Více

Výfukové svody 4 do 1 pro Kawasaki GPZ 600R

Výfukové svody 4 do 1 pro Kawasaki GPZ 600R Výfukové svody 4 do 1 pro Kawasaki GPZ 600R Kawasaki GPZ 600R (ZX 600A): "GPZ600R.jpg" Jedná se o sportovní typ motocyklu druhé poloviny 80.let vybaveného řadovým zážehovým čtyřválcem o objemu 598 ccm,

Více

Základní pojmy termodynamiky

Základní pojmy termodynamiky Základní pojmy ermodynamiky eploa - charakerizuje sav ermodynamické rovnováhy sousavy epelná rovnováha máme-li dvě ělesa A a B v konaku, poom po určié době nasane sav epelné rovnováhy ve savu epelné rovnováhy

Více

KATALOG ENERGETICKÉHO MANAŽERSTVÍ V BUDOVÁCH

KATALOG ENERGETICKÉHO MANAŽERSTVÍ V BUDOVÁCH KATALOG ENERGETICKÉHO MANAŽERSTVÍ V BUDOVÁCH Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8 120 00 Praha 2 tel: 02 / 2421 7774, fax: 02 / 2421 7701 e-mail: cea@ceacr.cz www.ceacr.cz Zpracoval: Stavebně

Více

10. ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ PŘEVODNÍKY

10. ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ PŘEVODNÍKY - 54-10. ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ PŘEVODNÍKY (V.LYSENKO) Základní princip analogově - číslicového převodu Analogové (spojié) y se v nich ransformují (převádí) do číslicové formy. Vsupní spojiý (analogový) doby

Více

Obsah O A U T O R O V I...12 Ú V O D... 13

Obsah O A U T O R O V I...12 Ú V O D... 13 Obsah O BSAH strana O A U T O R O V I...12 Ú V O D... 13 I. V la s tn o s ti p ly n ů a p ly n n ý c h paliv 1.1 Fyzikální vlastnosti plynů Tlak p ly n u...15 Teplota plynu...16 Normální stavy plynu...17

Více

DYNAMIKA časový účinek síly Impuls síly. 2. dráhový účinek síly mechanická práce W (skalární veličina)

DYNAMIKA časový účinek síly Impuls síly. 2. dráhový účinek síly mechanická práce W (skalární veličina) DYNAMIKA 2 Působením síly na čásici se obecně mění její pohybový sav. Síla působí vždy v učiém časovém inevalu a záoveň na učiém úseku ajekoie s. 1. časový účinek síly Impuls síly 2. dáhový účinek síly

Více

1.5.3 Výkon, účinnost

1.5.3 Výkon, účinnost 1.5. Výkon, účinnos ředpoklady: 151 ř. 1: ři výběru zahradního čerpadla mohl er vybíra ze ří čerpadel. rvní čerpadlo vyčerpá za 1 sekundu,5 l vody, druhé čerpadlo vyčerpá za minuu lirů vody a řeí vyčerpá

Více

Klasifikace, identifikace a statistická analýza nestacionárních náhodných procesů

Klasifikace, identifikace a statistická analýza nestacionárních náhodných procesů Proceedings of Inernaional Scienific Conference of FME Session 4: Auomaion Conrol and Applied Informaics Paper 26 Klasifikace, idenifikace a saisická analýza nesacionárních náhodných procesů MORÁVKA, Jan

Více

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM 1. Jak závisí hodnota izobarického součinitele objemové roztažnosti ideálního plynu na teplotě a jak na tlaku? Odvoďte. 2. Jak závisí hodnota izochorického součinitele

Více

x udává hodnotu směrnice tečny grafu

x udává hodnotu směrnice tečny grafu Předmě: Ročník: Vyvořil: Daum: MATEMATIKA ČTVRTÝ Mgr. Tomáš MAŇÁK 5. srpna Název zpracovaného celku: GEOMETRICKÝ VÝZNAM DERIVACE FUNKCE GEOMETRICKÝ VÝZNAM DERIVACE FUNKCE v bodě (ečny grafu funkcí) Je

Více

Ekopoint s.r.o. 01/2011

Ekopoint s.r.o. 01/2011 PÍSEMNÁ ZPRÁVA O ENERGETICKÉM AUDITU OBECNÍ ÚŘAD ŘEPÍN HLAVNÍ 8, ŘEPÍN Ekopoin s.r.o. /2 EKO POINT, s.r.o. www.ekopoin.cz info@ekopoin.cz Obsah:. Idenifikační údaje... 4.. Zadavael energeického audiu...

Více

Zadavatel MSSS Vejprty, S. K. Neumanna 842, Vejprty

Zadavatel MSSS Vejprty, S. K. Neumanna 842, Vejprty Energeický audi. 13487 1. Úvodní čás 1.1 Idenifikační údaje Zadavael Obchodní jméno: MSSS Vejpry, S. K. Neumanna 842, 431 91 Vejpry Sauární zásupce: Mgr. Per Husák, řediel Idenifikační číslo: 46789863

Více

Kontrolní hodnoty, ceny tepelné energie a energetické ukazatele

Kontrolní hodnoty, ceny tepelné energie a energetické ukazatele Kontrolní hodnoty, ceny tepelné energie a energetické ukazatele ve výkazu 31, 32-CL a) Kontrolní hodnoty a ceny tepelné energie podle úrovně předání (budou vypočteny automaticky) V posledních sloupcích

Více

Jaderná energie Jaderné elektrárny. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Jaderná energie Jaderné elektrárny. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Jaderná energie Jaderné elektrárny Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Obsah prezentace Energie jaderná Vývoj energetiky Dělení jaderných reaktorů I. Energie jaderná Uvolňuje se při jaderných reakcích

Více

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Indexy základní, řeězové a empo přírůsku Aleš Drobník srana 1 7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU V kapiole Indexy při časovém srovnání jsme si řekli: Časové srovnání vzniká, srovnáme-li jednu

Více

Doprovodné otázky pro studenty, kvízy, úkoly aj.

Doprovodné otázky pro studenty, kvízy, úkoly aj. Doprovodné otázky pro studenty, kvízy, úkoly aj. Otázky: 1. Jak se projeví menší hustota ledu v porovnání s vodou při zamrzání vodních nádrží a toků? 2. Jaký jev se nazývá anomálie vody? 3. Vysvětlete

Více

2.6.4 Kapalnění, sublimace, desublimace

2.6.4 Kapalnění, sublimace, desublimace 264 Kapalnění, sublimace, desublimace Předpoklady: 2603 Kapalnění (kondenzace) Snižování eploy páry pára se mění v kapalinu Kde dochází ke kondenzaci? na povrchu kapaliny, na povrchu pevné láky (orosení

Více

Příloha: Elektrická práce, příkon, výkon. Příklad: 4 varianta: Př. 4 var: BEZ CHYBY

Příloha: Elektrická práce, příkon, výkon. Příklad: 4 varianta: Př. 4 var: BEZ CHYBY říloha: Elekrická práce, příkon, výkon říklad: 4 variana: onorné čerpadlo vyčerpá axiálně 22 lirů za inuu do axiální výšky 1,5 erů Jaká je jeho účinnos, když jeho příkon je 9 Husoa vody je 1 ř 4 var: BEZ

Více

Jednotlivým bodům (n,2,a,e,k) z blokového schématu odpovídají body na T-s a h-s diagramu:

Jednotlivým bodům (n,2,a,e,k) z blokového schématu odpovídají body na T-s a h-s diagramu: Elektroenergetika 1 (A1B15EN1) 3. cvičení Příklad 1: Rankin-Clausiův cyklus Vypočtěte tepelnou účinnost teoretického Clausius-Rankinova parního oběhu, jsou-li admisní parametry páry tlak p a = 80.10 5

Více

KINEMATIKA. 1. Základní kinematické veličiny

KINEMATIKA. 1. Základní kinematické veličiny KINEMATIKA. Základní kinemaické veličiny Tao čá fyziky popiuje pohyb ěle. VZTAŽNÁ SOUSTAVA je ěleo nebo ouava ěle, ke kerým vzahujeme pohyb nebo klid ledovaného ělea. Aboluní klid neexiuje, proože pohyb

Více

Rekonstrukce větrání bytových domů CTB ECOWATT inteligentní DCV systém

Rekonstrukce větrání bytových domů CTB ECOWATT inteligentní DCV systém Rekonsrukce věrání byových domů CTB ineligenní DCV sysém Cenrální podlakové Skříň je z ocelového pozinkového plechu. Je opařena černým epoxidovým náěrem. Všechny modely jsou vybaveny ochrannou síí proi

Více

1/82 Navrhování a bilancování tepelných čerpadel

1/82 Navrhování a bilancování tepelných čerpadel 1/82 Navrhování a bilancování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování roční opný fakor TČ sezónní opný fakor sousav Tepelné čerpadlo 2/82 Q k odběrová srana Q k P el Q

Více

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav 5. Využií elekroanalogie při analýze a modelování dynamických vlasnosí mechanických sousav Analogie mezi mechanickými, elekrickými či hydraulickými sysémy je známá a lze ji účelně využíva při analýze dynamických

Více

Zkušenosti z projektů OZE a KVET

Zkušenosti z projektů OZE a KVET 1 Zkušenosti z projektů OZE a KVET STAVEBNÍ FÓRUM Ostrava 02/2009 Ing. Josef Opluštil 603 458 054 oplustil@tebodin.cz 2 Energetická situace Energetická situace Rostoucí spotřeba Rostoucí náklady na těžbu

Více

14. Soustava lineárních rovnic s parametrem

14. Soustava lineárních rovnic s parametrem @66 4. Sousava lineárních rovnic s aramerem Hned úvodem uozorňuji, že je velký rozdíl mezi sousavou rovnic řešenou aramerizováním, roože má nekonečně mnoho řešení zadaná sousava rovnic obsahuje jen číselné

Více

MECHANIKA PRÁCE A ENERGIE

MECHANIKA PRÁCE A ENERGIE Projek Efekivní Učení Reformou oblasí gymnaziálního vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a sáním rozpočem České republiky. MECHANIKA PRÁCE A ENERGIE Implemenace ŠVP Učivo - Mechanická

Více

a) Jaká je hodnota polytropického exponentu? ( 1,5257 )

a) Jaká je hodnota polytropického exponentu? ( 1,5257 ) Ponorka se potopí do 50 m. Na dně ponorky je výstupní tunel o průměru 70 cm a délce, m. Tunel je napojen na uzavřenou komoru o objemu 4 m. Po otevření vnějšího poklopu vnikne z části voda tunelem do komory.

Více

Úloha IV.E... už to bublá!

Úloha IV.E... už to bublá! Úloha IV.E... už o bublá! 8 bodů; průměr 5,55; řešilo 42 udenů Změře účinno rychlovarné konvice. Údaj o příkonu naleznee obvykle na amolepce zepodu konvice. Výkon určíe ak, že zjiíe, o kolik upňů Celia

Více

1/5. 9. Kompresory a pneumatické motory. Příklad: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.

1/5. 9. Kompresory a pneumatické motory. Příklad: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9. 1/5 9. Kompresory a pneumatické motory Příklad: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17 Příklad 9.1 Dvojčinný vzduchový kompresor bez škodného prostoru,

Více

Detekce a stanovení aktivity 90 Sr ve vzorcích životního prostředí měřením brzdného záření

Detekce a stanovení aktivity 90 Sr ve vzorcích životního prostředí měřením brzdného záření Cerifikovaná meodika Deekce a sanovení akiviy 90 Sr ve vzorcích živoního prosředí Vypracoval Ing. Karin Fanínová Výsledek projeku Bezpečnosního výzkumu České republiky, Projek MV ČR BV Výzkum pokročilých

Více

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN ZVÝŠENÝCH VIBRACÍ ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ Prof Ing Miroslav Balda, DrSc Úsav ermomechaniky AVČR + Západočeská univerzia Veleslavínova 11, 301 14 Plzeň, el: 019-7236584, fax: 019-7220787,

Více

IMPULSNÍ TECHNIKA II.

IMPULSNÍ TECHNIKA II. IMPULSNÍ TECHNIKA II. OBSAH II. DÍLU Předmluva 3 7 Generáory piloviých průběhů 4 7. Paramery lineárně se měnícího napěí 4 7.2 Funkční princip generáorů piloviého napěí 5 7.3 Generáor s nabíjením kondenzáoru

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 1

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 1 Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 1 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1201_základní_pojmy_1_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

REGULOVANÉ PŘEPLŇOVÁNÍ VOZIDLOVÝCH MOTORŮ

REGULOVANÉ PŘEPLŇOVÁNÍ VOZIDLOVÝCH MOTORŮ REGULOVANÉ PŘEPLŇOVÁNÍ VOZIDLOVÝCH MOTORŮ Doc.Ing. Karel Hofmann, CSc -Ústav dopravní techniky FSI-VUT v Brně 2000 ÚVOD Současnost je dobou prudkého rozvoje elektronické regulace spalovacího motoru a tím

Více

Kontrolní technika. Nyní s rozsahy do 100 A! Nadproudové a podproudové relé IL 9277, IP 9277, SL 9277, SP 9277

Kontrolní technika. Nyní s rozsahy do 100 A! Nadproudové a podproudové relé IL 9277, IP 9277, SL 9277, SP 9277 Krolní echnika Nadproudové a podproudové relé IL 9277, IP 9277, SL 9277, SP 9277 varimeer Nyní s rozsahy do 100 A! 02226 IL 9277 IP 9277 SL 9277 SP 9277 splňuje požadavky norem IEC 255, EN 60 255, VDE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ YSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ BRNĚ BRNO UNIERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE KOTLE NA BIOMASU TITLE BAKALÁŘSKÁ

Více

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově Skupinová obnova Při skupinové obnově se obnovují všechny prvky základního souboru nebo určiá skupina akových prvků najednou. Posup při skupinové obnově prvky, jež selžou v určiém období, je nuno obnovi

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky F Y Z I K A I I

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky F Y Z I K A I I UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ katedra fyziky F Y Z I K A I I Sbírka příkladů pro studijní obory DMML, TŘD, MMLS a AID prezenčního studia DFJP RNDr. Jan Z a j í c, CSc., 2006 VII.

Více

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5.

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5. Příklad V kompresoru je kotiuálě stlačová objemový tok vzduchu [m 3.s- ] o teplotě 20 [ C] a tlaku 0, [MPa] a tlak 0,7 [MPa]. Vypočtěte objemový tok vzduchu vystupujícího z kompresoru, jeho teplotu a příko

Více

REGULACE ČINNOSTI ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

REGULACE ČINNOSTI ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ REGULACE ČINNOSTI ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Úvod Záporná zpěná vazba Úloha reguláoru Druhy reguláorů Seřízení reguláoru Snímaní informací o echnologickém procesu ELES11-1 Úvod Ovládání je řízení, při kerém

Více

TEPELNÁ ČERPADLA návrh. Tomáš Vítěz

TEPELNÁ ČERPADLA návrh. Tomáš Vítěz TEPELNÁ ČERPADLA návrh Tomáš Vítěz Navrhování TČ -výonu Dosažení tepelné pohody v objetu Porytí tepelné ztráty ČSN 06020 Výpočet tepelných ztrát budov ČSN 730540 Tepelná ochrana budov Postup 2 varianty:.)

Více

UMĚLÉ NEURONOVÉ SÍTĚ V CHEMII

UMĚLÉ NEURONOVÉ SÍTĚ V CHEMII UMĚLÉ NEURONOVÉ SÍTĚ V CHEMII doc. RNDr. Vlasimil Dohnal, Ph.D. Podpora přednášky kurzu Mezioborové dimenze vědy doc. RNDr. Vlasimil Dohnal, Ph.D. Kaedra chemie PřF UHK Příklady aplikací ANN QSAR a QSPR

Více