LC 46650, LC 4695 LC 47650, LC 47950

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LC 46650, LC 4695 LC 47650, LC 47950"

Transkript

1 Návod k použití LC 46650, LC 4695 LC 47650, LC 47950

2 2

3 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače kryt komínu osvětlení Druhy provozu přepínač světlo / ventilátor mřížka filtru Druhy provozu Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech, teleskopickými průchodkami přívodu / odvodu vzduchu ve zdi nebo cestou jiných technických opatření, jako je oboustranný uzávěr nebo jiné, může proudit vzduch potřebný ke spalování. Teleskopické průchodky zdí samy nezajistí dodržování mezních hodnot. Poznámka: Při posuzování musí být bráno v úvahu vždy celkové množství vzduchu v bytě. Na provoz varných spotřebičů, např. varných desek a plynových sporáků, se toto pravidlo nevztahuje. Při odtahu odvětraného vzduchu nutno dbát úředních předpisů. Je-li odsavač využit k provozu s cirkulací s aktivním uhlíkovým filtrem, je provoz možný bez omezení. Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes tukový filtr ven. Tukový filtr pohlcuje tukové částečky z kuchyňských výparů. Kuchyň pak zůstává bez mastnoty a zápachu. Při provozu odsavače s odvětráním a současném provozu topných těles, závislých na funkci komínu (např. topná tělesa na plyn, olej nebo uhlí, průtokové ohřívače, zásobníky teplé vody) musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu, který topná tělesa potřebují ke spalování. Bezpečný provoz je možný tehdy, když podtlak v místnosti s topným tělesem nepřekročí 4 Pa (0,04 mbar). Provoz s cirkulací vzduchu K tomu musí být instalován aktivní uhlíkový filtr (viz Filtry a údržba). Kompletní montážní sadu a náhradní filtry obdržíte ve specializované prodejně. Ventilátor odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes tukový filtr a aktivní uhlíkový filtr vyčištěné zpět do kuchyně. Tukový filtr pohlcuje tukové částečky z kuchyňských výparů. Aktivní uhlíkový filtr váže pachové částečky. 3

4 Před prvním použitím Důležitá upozornění Odsavač odpovídá platným bezpečnostním předpisům. Opravy smí provádět jen odborník. Neodbornými opravami může pro uživatele vzniknout značné nebezpečí. Připojení a uvedení do provozu musí provést jen odborník. Obalový materiál řádně zlikvidujte (viz Montážní návod). Odsavač používejte jen s nasazenými žárovkami. Odsavač nepoužívejte nikdy bez tukových filtrů. Přehřáté tuky nebo oleje se mohou snadno vznítit. Proto připravujte jídla na tuku nebo oleji, např. bramborové hranolky, jen pod dohledem. Pod odsavačem neflambujte. Nebezpečí zapálení tukového! filtru od stoupajících plamenů. Provoz odsavače nad sporákem na pevná paliva (uhlí, dřevo atd.) je možný jen za určitých podmínek (viz Montážní návod). Plynové varné desky používejte vždy v souladu s předpisy. Důležité: Plameny plynových varných desek musí být vždy zakryty varným nádobím. Velký žár otevřených plynových hořáků by mohl poškodit odsavač.! Ovládání odsavače Kuchyňské výpary jsou nejúčinněji odstraněny takto: Zapnutím odsavače na počátku vaření. Vypnutím odsavače až za několik minut po ukončení vaření. světlo světlo stupně větrání stupně větrání Nastavení požadovaného stupně větrání: Stiskněte příslušné tlačítko Osvětlení: K zapnutí a vypnutí stiskněte tlačítko. Osvětlení můžete použít kdykoliv i tehdy, když je ventilátor vypnutý. 4

5 Filtry a údržba Tukové filtry: K pohlcování tukových částeček z kuchyňských výparů se používají kovové tukové filtry. Vložky filtru jsou z nehořlavého kovu. Pozor: Při vzrůstajícím nasycení tukovými zbytky se zvyšuje vznětlivost a může tím být ovlivněna funkčnost odsavače. Důležité: Včasným vyčistěním kovových tukových filtrů předcházíte nebezpečí požáru, který může vzniknout akumulací tepla při smažení nebo pečení. Čištění kovových tukových filtrů: Při normálním provozu (denně 1 až 2 hodiny) musíte kovové tukové filtry čistit po 8 až 10 týdnech. Čistění může být prováděno v myčce nádobí. Přitom může dojít k mírnému zabarvení. Důležité: Silně nasycené kovové tukové filtry nemyjte současně s nádobím. Při ručním čištění namočte filtry do horkého mycího roztoku. Pak je okartáčujte, dobře opláchněte a nechte oschnout. Vyjmutí a nasazení kovových tukových filtrů: 1. Stiskněte západku na tukových filtrech ve směru šipky a odklopte tukové filtry. Obr Vyčistěte tukové filtry. 3. Vyčištěné tukové filtry znovu nasaďte. Aktivní uhlíkový filtr K vázání pachových látek při provozu s cirkulací vzduchu. Nasazení: 1. Vyjměte tukové filtry (viz Vyjmutí a nasazení kovových filtrů). 2. Nasaďte aktivní uhlíkový filtr. Obr Zaklapněte sponu. Obr Nasaďte tukové filtry (viz Vyjmutí a nasazení kovových tukových filtrů). Vyjmutí: 1. Vyjměte tukové filtry. 2. Stiskněte sponu a vyndejte směrem dolů aktivní uhlíkový filtr. Obr Nasaďte tukové filtry. Výměna aktivního uhlíkového filtru: Při normálním provozu (denně 1 až 2 hodiny) musíte aktivní uhlíkový filtr vyměnit 1 x ročně. Aktivní uhlíkový filtr obdržíte ve specializovaných prodejnách (viz Zvláštní příslušenství). Používejte jen originální filtry. Tak zajistíte optimální výkon odsavače. Likvidace starého aktivního uhlíkového filtru: Aktivní uhlíkový filtr neobsahuje škodlivé látky. Můžete jej likvidovat jako běžný odpad. 5

6 Čištění a ošetření Odpojte odsavač od elektrického proudu vytažením zástrčky případně vypnutím pojistky. Při čistění tukových filtrů očistěte od naneseného tuku přístupné části pláště. Tak předcházíte nebezpečí požáru a zachováváte optimální funkčnost. K očištění odsavače použijte horký mycí roztok nebo jemný čisticí prostředek na okna. Neodškrabujte zaschlé nečistoty, ale omyjte je vlhkým hadrem. Nepoužívejte drhnoucí prostředky nebo houby. Upozornění: Na umělohmotné plochy nepoužívejte alkohol (líh), mohly by vzniknout matné skvrny. Pozor! Kuchyň musí být dostatečně větraná, bez otevřeného ohně. Ovladač čistěte jen mírným mycím roztokem a měkkou navlhčenou utěrkou. Na ovladač nepoužívejte čistící prostředky pro nerezovou ocel. Povrchové plochy z nerezové oceli: Používejte jemný, nedrhnoucí čistící prostředek na nerezovou ocel. Čistěte jen ve směru vybroušení. Povrchové plochy z nerezové ocele nečistěte drhnoucími houbami a čistícími prostředky, které obsahují písek, sodu, kyselinu nebo chlór. Výměna žárovek 1. Vypněte odsavač a odpojte ho od elektrické sítě vytažením zástrčky nebo vypnutím pojistky. 2. Vyjměte tukové filtry (viz Filtry a údržba). 3. Kryt žárovky vyjměte shora z lišty osvětlení. Obr Vyměňte žárovku (běžná svíčková žárovka max. 40 Wattů, patice E 14). 5. Opět nasaďte kryt žárovky. 6. Nasaďte znovu tukové filtry. 7. Zapojte elektrický proud zasunutím zástrčky nebo zapnutím pojistky. Závady Při případných dotazech nebo závadách telefonujte servisní službě. (Viz seznam servisních služeb). Při telefonátu uveďte prosím: E-Nr FD Tato čísla si poznačte do políček. Čísla naleznete na typovém štítku po vyjmutí tukových filtrů ve vnitřním prostoru odsavače. Povrchové plochy z hliníku a umělé hmoty: Používejte jen měkké neplstnatící utěrky na okna nebo látky z mikrovláken. Nepoužívejte suché utěrky. Používejte jemné čistící prostředky na okna. Nepoužívejte agresivní čistící prostředky obsahující kyseliny a rozpouštědla. Nepoužívejte drhnoucí prostředky. 6

7 90 cm: LZ50960 Montážní sada pro provoz s cirkulací LZ51350 Aktivní uhlíkový filtr (náhradní) Panel na zadní stěnu 90 cm: LZ cm: LZ50660 Zpětná klapka

8 8

9 Montážní návod LC 46650, LC 4695 LC 47650, LC

10 10

11 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Důležitá upozornění Starý spotřebič není bezcenným odpadem. Ekologickou likvidací mohou být znovu získány cenné suroviny. Před likvidací učiňte starý spotřebič nepoužitelným. Váš nový spotřebič je při dopravě k Vám chráněn obalem. Všechny použité obalové materiály jsou příznivé k životnímu prostředí a znovu zpracovatelné. Pomozte, prosím, při ekologické likvidaci obalu. O aktuálních možnostech likvidace se informujte ve specializovaných prodejnách nebo na obecních úřadech. Odsavač se používá k odvětrání nebo k provozu s cirkulací vzduchu. Odsavač vždy instalujte nad střed varných desek. Minimální odstup mezi elektrickými varnými deskami a spodní hranou odsavače : 550 mm, obr. 1. Další upozornění k plynovým spotřebičům: Při montáži plynových varných desek musíte vždy postupovat podle stanovených zákonných norem příslušné země. Vždy musíte dbát platných předpisů pro instalaci a pokynů pro vestavbu od výrobce plynových spotřebičů. Odsavač může být instalován jen na jedné straně vedle vysoké skříně nebo vysoké stěny. Odstup je min. 50 mm. Nad plynovými varnými deskami je montáž odsavače při minimálním odstupu 650 mm: Plynové varné desky smějí být používány jen s varným nádobím. Plynové varné desky / plynové sporáky Během provozu nesmí vznikající tepelné zatížení všech varných míst překročit 8,0 kw, nezávisle na instalovaném jmenovitém výkonu. Výjimka: Krátkodobě (max. 15 minut) mohou být varná místa v provozu až do 11,3 kw, pokud je stále zapnut nejméně stupeň 2. (Jinak vzniká nebezpečí popálení při dotyku s povrchem pláště). Sporáky na pevná paliva Zde platí maximální jmenovitá tepelná zatížení a minimální odstup jako u plynových sporáků. Nad topným tělesem na pevná paliva, u něhož je nebezpečí požáru (např. z létajících jisker), je montáž odsavače přípustná jen tehdy, když topné těleso má uzavřený neodnímatelný kryt a jsou dodrženy specifické místní předpisy. Toto omezení neplatí pro plynové sporáky a plynové varné desky. Čím menší je odstup mezi odsavačem a varnými zónami, tím větší je možnost, že vodní páry mohou na spodní části odsavače tvořit kapky. 11

12 Před montáží Provoz s odvětráváním Obr. 2 Odvětrávání je vedeno větrací šachtou vzhůru, nebo přímo přes vnější stěnu ven. Odvětrávání nesmí být vedeno ani do komína na odvod kouře nebo komína na odvod zplodin, který je v provozu, ani do šachty, která je určena k odvětrávání místnosti s topnými tělesy. Při odvodu odvětrávaného vzduchu, musíte dodržovat úřední a zákonné předpisy (např. regionální stavební předpisy). Při odvodu vzduchu do komína na odvod kouře nebo zplodin, který není v provozu, je třeba mít souhlas místní kominické provozovny. Při provozu odsavače s odvětráním a současném provozu na komínu závislého topného tělesa (např. plynová, olejová topná tělesa nebo kamna na uhlí, průtokové ohřívače, zásobníky teplé vody) musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu, který topné těleso potřebuje ke spalování. Bezpečný provoz je možný, když podtlak v místnosti s topným tělesem nepřekročí 4 Pa (0,04 mbar). Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech, teleskopickými průchodkami zdí nebo cestou jiných technických opatření, jako je oboustranný uzávěr nebo jiné, může proudit vzduch potřebný ke spalování. Při nedostatečném přívodu vzduchu vzniká nebezpečí otravy vlivem zpětně nasávaných spalovaných plynů. Teleskopické průchodky zdí samy nezajistí dodržování mezních hodnot. Poznámka: Při posuzování musí být bráno v úvahu vždy celkové potřebné množství vzduchu v bytě. Na provoz varných spotřebičů, např. varných desek a plynových sporáků, se toto pravidlo nevztahuje. Je-li odsavač použit k provozu s cirkulací vzduchu s aktivním uhlíkovým filtrem je provoz možný bez omezení. Při provozu s cirkulací vzduchu musí být v odsavači zabudovaná zpětná klapka, pokud není k dispozici odvětrací roura nebo teleskopické průchodky zdí. Obr. 3. Není-li zpětná klapka přiložena ke spotřebiči, obdržíte ji ve specializované prodejně. Zabudování zpětné klapky: Zpětnou klapku zaklapněte do vzduchového hrdla. Obr. 3. Obě klapky se musí lehce pružit a musí být možné s nimi pohybovat vzhůru. Pokud je odtah veden vnější stěnou, měla by být použita teleskopická průchodka zdí. Optimální výkon odsavače: Krátká, hladká odtahová trubka. Co nejméně oblouků trubky. Co největší možné průměry a velké oblouky trubky. Použití dlouhých, nehladkých odtahových trubek, mnoho oblouků trubky nebo menší průměry trubek zapříčiní odchylky od optimálních výkonů větrání a současně zvýší hlučnost. Kulatá trubka: Doporučujeme vnitřní průměr 125 mm, avšak minimálně 100 mm. Ploché odtahové trubky musí mít stejnou hodnotu vnitřního průměru jako kulatá trubka. 100 mm cca 78 cm mm cca 113 cm 2. U odlišných průměrů trubky: Nasaďte těsnící proužky. Při provozu s odvětráním zajistěte dostatečný přívod vzduchu. 12

13 Před montáží Připojení odtahové trubky 125 mm: Odtahovou trubku připevněte přímo na vzduchové hrdlo. Připojení odtahové trubky 100 mm: Na vzduchové hrdlo nasaďte redukční hrdlo - obr.4 a poté na něj připevněte odvětrávací trubku (redukční hrdlo je součástí dodávky nebo jej obdržíte ve specializovaném obchodě). Provoz s cirkulací vzduchu obr. 5 S aktivním uhlíkovým filtrem, když není možný provoz s odvětráním. Kompletní montážní sadu můžete koupit ve specializovaném obchodě. Příslušná čísla příslušenství najdete v tomto návodu. Příprava stěny Stěna musí být rovná a svislá. Dbejte na řádné upevnění hmoždinek. Hmotnost v kg: odvětrání cirkulace 60 cm 15,0 17,0 90 cm 17,5 19,5 Elektrické připojení Odsavač smí být připojen jen na předpisově instalovanou zásuvku s ochranným kontaktem. Zásuvku umístěte přímo za kryt komínu. Obr. 2. Elektrická data: Jsou uvedena na typovém štítku, který naleznete po sundání rámů filtru ve vnitřním prostoru spotřebiče. Při opravě odpojte vždy odsavač od elektrické sítě. Délka přívodního kabelu: 1,30 m. Při požadovaném pevném připojení: Odsavač smí být připojen jen koncesovaným elektrikářem s oprávněním od příslušných elektrických podniků. Instalace předpokládá odpojovací zařízení. Jako odpojovací zařízení se používá spínač s odstupem kontaktů větším než 3 mm a všepólovým odpojením. K němu patří LS-spínač a stykače. Pokud je připojovací kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí být vyměněn výrobcem nebo autorizovaným servisem nebo podobně kvalifikovaným technikem, aby se předešlo ohrožení. Odsavač odpovídá normám EU o podmínkách elektromagnetické kompatibility. Konstrukční změny v rámci technického rozvoje jsou vyhrazeny. 13

14 Vestavba Odsavač je určen k montáži na kuchyňskou stěnu. 1. Na stěnu vyznačte střední linku od stropu až k dolní hraně odsavače. Obr Pomocí šablony naznačte na stěnu umístění šroubů. Obr. 6. Dbejte na minimální možný odstup odsavače od elektrických varných desek 550 mm, od plynových varných desek 650 mm. Spodní hrana šablony odpovídá spodní hraně odsavače. 3. Vyvrtejte 4 otvory pro odsavač a 2 otvory pro kryt o ø 8 mm a vtiskněte do nich hmoždinky v jedné rovině se stěnou. Obr. 6. Upozornění: Při montáži dbejte na eventuelně potřebnou instalaci dílů zvláštního příslušenství. 4. Zaklapněte 2 přiložené odstupové držáky do úhelníku pro kryt komínu. Obr. 7. Držák úhelníku pro kryt komínu přišroubujte 2 šestihrannými šrouby. Obr Oba prostřední šestihranné zašroubujte cca na 5 mm. Obr Sejměte tukové filtry (viz Návod k použití). 7. Odsavač zavěste na šrouby. Obr Zašroubujte oba spodní šestihranné šrouby. Obr. 8. Před pevným dotažením 4 šroubů odsavač vyrovnejte. 11. Z obou krytů komínu stáhněte ochrannou fólii. Zabraňte poškození choulostivých nerezových povrchových ploch 12. Zasuňte do sebe oba díly krytů komínu (zářezy na horním teleskopickém dílu dolů) a nasaďte do výřezu na odsavači. Obr. 9. Zabraňte vzniku škrábanců při vsouvání krytů tak, že např. montážní šablonu položíte jako ochranu přes hranu dolního krytu komínu. Obr Nadzvedněte horní díl a z boku přišroubujte 2 šrouby na držák úhelníku. Obr Opět nasaďte tukové filtry (viz Návod k použití). 9. Propojte potrubí. 10. Připojte odsavač na elektrickou síť. 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o. Záruční podmínky Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje). Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delší než zákonné záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazním dokladem práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav. Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s 620 odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel. Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady. Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy: - výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž - údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče - při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče - je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání v domácnosti. - záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům - mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě) - poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.) - neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou - běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku - opotřebení vniklé používáním spotřebiče

21 Rozšířená záruka nad rámec zákona U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Upozornění pro prodejce Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol. Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o používání spotřebiče.

22 SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISŮ DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ BOSCH A SIEMENS Firemní servis + prodej náhradních dílů: BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Pekařská 10b, Praha 5 telefon: fax: Firma Ulice Město telefon mail A PROFI SERVIS s.r.o. Pražská Benátky nad Jizerou ALPHA s.r.o. Purkyňova Lanškroun B. I. SERVIS Horova Ústí n./labem B. I. SERVIS Bergmannova Sokolov - Dolní Rychnov Bekl Bílkova Tábor BMK servis s.r.o. Chýnovská Tábor- Měšice Bosch servis centrum spol. s r.o. Nábřeží Zlín Dana Bednaříková Charbulova Brno Elektoservis Komárek Dolní novosadská 78/ Olomouc ELEKTRO Jankovský s.r.o. nám. Míru Blatná ELEKTRO TREFILÍK s.r.o. Malá strana Dubňany ELEKTROSERVIS KOLÁČEK s.r.o. Polní Česká Ves u Jeseníku ELMOT v.o.s Blahoslavova 1a České Budějovice Faraheit servis s.r.o. Kaštanová Brno Irena Komárková ml. Slovanské údolí Plzeň Jan Liška Žďárského Třebíč Jan Škaloud 17. listopadu Pardubice Karel Veselý Gagarinova Znojmo Lumír Majnuš Bílovecká Opava Marek Pollet Vřesinská Plzeň Martin Jansta Tovární Kolín Martin Linhart Letců Hradec Králové Martin Wlazlo MW Žerotínova 1155/ Ostrava - Moravská Ostrava Petr KUČERA Topolová Most RADEK MENČÍK Proletářská Liberec Stanislav Novotný Hoblíkova Nový Jičín VIKI, spol. s r.o. Majakovského Jihlava Wh-servis s.r.o. Žitavská Liberec 11 Servis Černý s.r.o. Mírové náměstí Bourmov Caffe Idea - Blažek Cacovická 66a Brno S výhradou průběžných změn, aktuální seznam servisů najdete na webových stránkách

23 Návod na obsluhu LC 46650, LC LC 47650, LC

24 Popis odsávača 2

25 Popis odsávača Druhy prevádzky Kryt komínu Prepínač Svetlo/ventilátor Tohto je možné dosiahnuť vtedy, keď neuzavierateľnými otvormi, napr. v dverách, oknách, teleskopickými priechodkami stien, alebo cestou iných technických opatrení, môže prúdiť vzduch potrebný na spaľovanie. Osvetlenie Druhy prevádzky Mriežka filtra Pri nedostatočnom prívode vzduchu vzniká nebezpečenstvo otravy v dôsledku spätne nasatých spalín. Teleskopické priechodky stien samy nezaistia dodržiavanie medzných hodnôt. Poznámka: Pri posudzovaní musí byť brané do úvahy vždy celkové množstvo vzduchu v byte. Na prevádzku varných spotrebičov, napr. varných dosiek a plynových sporákov, sa toto pravidlo nevzťahuje. Prevádzka s odvetraním p Ventilátor odsávača nasáva kuchynské výpary a odvádza ich cez tukový filter von. p Tukový filter pohlcuje tukové čiastočky z kuchynských výparov. p Kuchyňa potom zostáva bez mastnoty a zápachu. Pri prevádzke odsávača s odvetraním a súčasnej prevádzke výhrevných telies, závislých na funkciu komínu (napr. výhrevné telesá na plyn, olej, uhlie, prietokové ohrievače, zásobníky teplej vody) musí byť zaistený dostatočný prívod vzduchu, ktorý výhrevné telesá potrebujú na spaľovanie. Bezpečnostná prevádzka je možná vtedy, keď podtlak v miestnosti s výhrevným telesom neprekročí 4 Pa (0,04 mbar). Ak je odsávač využitý na prevádzku s cirkuláciou - s aktívnym uhlíkovým filtrom -, je prevádzka možná bez obmedzení. Prevádzka s cirkuláciou vzduchu p Na to musia byť inštalované aktívny uhlíkový filter (pozri Filtre a údržba). Kompletnú montážnu sadu a náhradné filtre obdržíte v špecializovanej predajni. Zodpovedajúce čísla príslušenstva nájdete na konci tohoto návodu na použitie. p Ventilátor odsávača nasáva kuchynské výpary a odvádza ich cez tukový filter a aktívny uhlíkový filter vyčistite späť do kuchyne. p Tukový filter pohlcuje tukové čiastočky z kuchynských výparov. p Aktívny uhlíkový filter viaže pachové čiastočky. Ak nie je nainštalovaný aktívny uhlíkový filter, nemôžu byť viazané žiadne pachové látky z kuchynských výparov. 3

26 Pred prvým použitím Dôležité upozornenia p Tento návod na obsluhu platí pre viac modelov spotrebičov. Je možné, že jednotlivé prvky vybavenia uvádzané v tomto návode nebudú zodpovedať vášmu spotrebiču. p Odsavač odpovídá platným bezpečnostním předpisům Opravy smí provádět jen odborník. Neodbornými opravami může pro uživatele vzniknout značné nebezpečí.! Ak je spotrebič poškodený, nepoužívajte ho. Pripojenie a uvedenie do prevádzky musí vykonať len odborník. Ak dôjde k poškodeniu sieťovej šnúry spotrebiča, musí byť vymenená výrobcom alebo autorizovaným servisom, alebo inou autorizovanou osobou, aby nedošlo k ohrozeniu. Obalový materiál správne zlikvidujte (viď motážny návod). Tento odsávač je určený len pre prevádzku v domácnosti. Odsávač používajte len s nasadenými žiarovkami. Nefunkčné žiarovky by ste mali ihneď vymeniť, aby nedošlo k preťaženiu zostávajúcich žiaroviek. Odsávač nepoužívajte bez tukových filtrov. Prehriate tuky alebo olej sa môžu ľahko vznietiť. Preto pripravujte jedlá na tuku alebo oleji, napríklad zemiakové hranolky, len pod dohľadom. Pod odsávačom neflambujte. Nebezpečenstvo zapálenia tukového filtra od stúpajúcich plameňov. p Pred použitím nového spotrebiča si starostlivo prečítajte tento návod na obsluhu. Obsahuje dôležité informácie pre vašu bezpečnosť, pre použitie a údržby spotrebiča. p Návod na obsluhu a k montáži si odložte pre pre eventuálneho ďalšieho vlastníka. Plamene plynových varných dosiek musia byť vždy zakryté varným riadom. Nad tepelnými telesami pre pevné palivá (uhlie, drevo a pod.) je prevádzka odsávača povolená len podmienečne (viď montážny návod). Plynové varné dosky/plynové sporáky Všetky plynové varné zóny neprevádzkujte súčasne dlhšiu dobu (max. 15 minút) na najvyššou tepelnom výkone, inak vzniká nebezpečenstvo popálenia pri dotyku povrchových plôch spotrebiča, alebo poškodenie odsávača. Pri prevádzke odsávača nad plynovou varnou doskou musí byť pri súčasnej prevádzke troch alebo viacerých plynových varných zón odsávač nastavený na maximálny výkon. Poruchy Pri prípadných otázkach alebo poruchách zatelefonujte servisnej službe. (Viď zoznam servisných služieb). Pri telefonovaní uveďte prosím: E-Nr: FD: Tieto čísla si poznačte. Čísla nájdete na typovom štítku po vybratí tukových filtrov vo vnútornom priestore odsávača. 4

27 Ovládanie odsávača Kuchynské výpary sú najúčinnejšie odstránené takto: p Zapnutím odsávača na začiatku varenia. p Vypnutím odsávača až za niekoľko minút po ukončení varenia. Zapnutie a vypnutie osvetlenie Znižovanie výkonu ventilátora Zapnutie ventilátoru: p Stlačte tlačidlo +. Indikátor stupňa výkonu ventilátora Nastavenie požadovaného stupňa vetrania: p Stlačte tlačidlo +. Ventilátor sa prepne o jeden stupeň vyššie. p Stlačte tlačidlo -. Ventilátor sa prepne o jeden stupeň nižšie. Vypnutie ventilátoru: p Stlačte tlačidlo 0. Alebo p Stlačte opakovane tlačidlo - pokiaľ sa ventilátor nevypne. Vypnutie ventilátora Zapnutie ventilátora a zvyšovanie výkonu ventilátora Filtre a údržba Tukové filtre Na pohlcovanie tukových čiastočiek z kuchynských výparov sa používajú kovové tukové filtre. Vložky filtra sú z nehorľavého kovu. Pozor: Pri vzrastajúcom nasytení tukovými zvyškami sa zvyšuje vznietivosť a môže tým byť ovpylvnená funkčnosť odsávača Dôležité: Včasným vyčistením kovových tukových filtrov predchádzajte nebezpečenstu požiaru, ktorú môže vzniknúť akumuláciou tepla pri smažení alebo pečení. Čistenie kovových tukových filtrov: p Pri normálnej prevádzke (denne 1 až 2 hodiny) musíte kovové tukové filtre čistiť po 8 až 10 týždňoch. p Čistenie môže byť vykonávané v umývačke riadu. Pritom môže dôjsť k miernemu zafarbeniu. p Filter musí byť v umývačke riadu voľne umiestnený. Nesmie byť zapriečený. Pozor: Silne nasýtené kovové tukové filtre neumývajte spolu s riadom. p Pri ručnom čistení namočte filtre do horúceho čistiaceho roztoku. Potom ich okefujte, dobre opláchnite a nechajte vysušiť. Osvetlenie p Stlačte tlačidlo na zapnutie alebo vypnutie osvetlenia. p Osvetlenie môžete použiť kedykoľvek, aj v prípade, že je ventilátor vypnutý. 5

28 Filtre a údržba Vybratie a nasadenie kovových tukových filtrov Pozor: Halogenové žiarovky musia byť vypnuté a vychladnuté. 1. Vyberte tukové filtre (pozri vybranie a nasadenie kovových filtrov). 2. Nasaďte aktívny uhlíkový filter. Obr Stlačte západku na tukových filtroch v smere šípky a odklopte tukové filtre. 3. Zaklapnite sponu. Vybranie: Pozor: Najskôr musíte vypnúť a nechať vychladnúť halogenové žiarovky. 1. Vymeňte tukové filtre. 2. Stlačte sponu a zložte smerom nadol aktívny uhlíkový filter. 2. Vyčistite tukové filtre. 3. Vyčistené tukové filtre znovu nasaďte. Aktívny uhlíkový filter Na viazanie pachových látok pri prevádzke s cirkuláciou vzduchu. Pozor: Pri vzrastajúcom nasýtení tukovými časticami sa zvyšuje vznietlivosť a funkcia odsávača môže byť ovplyvnená. Dôležité: Včasnou výmenou aktívneho uhlíkového filtra predchádzate nebezpečenstvu požiaru, ktorý môže vzniknúť akumuláciou tepla pri fritovaní alebo pečení. Nasadenie: Pozor: Najskôr musíte vypnúť a nechať vychladnúť halogénové žiarovky. 3. Nasaďte aktívny uhlíkový filter. Výmena aktívneho uhlíkového filtra: p Pri normálnej prevádzke (denne 1 až 2 hodiny) musíte aktívny uhlíkový filter vymeniť 1-krát ročne. p Aktívny uhlíkový filter obdržíte v špecializovaných predajniach (pozri Zvláštne príslušenstvo). p Používajte len originálne filtre. Tak zaistíte optimálny výkon odsávača. Likvidácia starého aktívneho uhlíkového filtra: p Aktívny uhlíkový filter neobsahuje škodlivé látky. Môžete ho likvidovať ako bežný odpad. 6

29 Čistenie a ošetrenie Odpojte odsávač od elektrického prúdu vytiahnutím zástrčky prípadne vypnutím poistky. p Pri čistení tukových filtrov očistite od naneseného tuku prístupné časti plášťa. Tak predchádzate nebezpečenstvu požiaru a zachovávate optimálnu funkčnosť. p Na očistenie odsávača použite horúci prostriedok na umývanie alebo jemný čistiaci prostriedok na okná. p Neodškrabajte zaschnuté nečistoty, alebo umyte ho vlhkou handrou. p Nepoužívajte drsné prostriedky alebo špongie. p Upozornenie: Na plastové plochy nepoužívajte alkohol (lieh), mohli by vzniknúť matné škvrny. Pozor! Kuchyňa musí byť dostatočne vetraná, bez otvoreného ohňa. Ovládacie tlačidlá čistite len miernym roztokom na umývanie a mäkkou navlhčenou utierkou. Na ovládacie tlačidlá nepoužívajte čistiace prostriedky pre nehrdzavejúcu oceľ. Povrchové plochy z nerezovej ocele: p Používajte jemný, nie drsný čistiaci prostriedok na nehrdzavejúcu oceľ. p Čistite len v smere vybrúsenia. Povrchové plochy z nerezovej ocele nečistite drsnými špongiami a čistiacimi prostriedkami, ktoré obsahujú piesok, sódu, kyselinu a chlór. Povrchové plochy z hliníka, smaltu a umelej hmoty: p Používajte len mäkké neplznúce utierky na okná alebo látky z mikrovlákien. p Nepoužívajte suché utierky. p Používajte jemné čistiace prostriedky na okná. p Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky obsahujúce kyseliny a rozpúšťadlá. p Nepoužívajte agresívne prostriedky. Výmena žiaroviek 1. Vypnite odsávač a odpojte ho od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky alebo vypnutím poistky. Halogenové žiarovky sú pri prevádzke veľmi horúce. Aj po vypnutí je nebezpečenstvo popálenia. 2. Zložte krúžok žiarovky napr. skrutkovačom. 3. Vymeňte halogenovú žiarovku (bežná halogenová žiarovka 12 Volt, max. 20 Watt, patica G 4). Pozor: Zásuvná objímka. Na uchopenie žiarovky používajte čistú handru. 4. Zaklapnite znovu krúžok žiarovky. 5. Zapojte elektrický prúd zasunutím zástrčky alebo zapnutím poistky. Upozornenie: Ak osvetlenie nesvieti, skontrolujte, či sú žiarovky správne nasadené. 7

30 8

31 Montážny návod LC 46650, LC LC 47650, LC SM

32 Dôležité upozornenia Starý spotrebič nie je bezcenným odpadom. Likvidáciu, priaznivou k životnému prostrediu, môžu byť znovu získané cenné suroviny. Pred likvidáciou starý spotrebič urobte nepoužiteľným. Váš nový spotrebič je pri doprave k Vám chránený obalom. Všetky použité obalové materiály sú priaznivé k životnému prostrediu a znovu spracovateľné. Pomôžte, prosím, pri ekologickej likvidácii obalu. O aktuálnych možnostiach likvidácie sa informujte v špecializovaných predajniach alebo na obecných úradoch. Odsávač sa používa na odvetrávnie a na prevádzku s cirkuláciou vzduchu. Odsávač vždy inštalujte nad stred varných dosiek. Minimálny odstup medzi elektrickými varnými doskami a spodnou hranou odsávača: 550 mm, obr. 1. Nad výhrevným telesom na pevné palivá, pri ktorom je nebezpečenstvo požiaru (napr. z lietajúcich iskier), je montáž odsávača prípustná len vtedy, keď výhrevné teleso má uzavrený neodnímateľný kryt a sú dodržané špecifické miestne predpisy. Toto obmedzenie neplatia pre plynové sporáky a plynové varné dosky. Čím menší je odstup medzi odsávačom a varnými zónami, tým väčšia je možnosť, že vodné pary môžu na spodnej časti odsávača tvoriť kvapky. Ďalšie upozornenie k plynovým spotrebičom: Pri montáži plynových varných dosiek musíte vždy postupovať podľa stanovených zákonných noriem príslušnej krajiny. Vždy musíte dbať na platné predpisy pre vstavanie a pokyny pre vstavenie od výrobcu plynových spotrebičov. Odsávač môže byť inštalovaný len na jednej strane vedľa vysokej skrine alebo vysokej steny. Odstup je min. 50 mm. Pri plynových varných doskách je minimálny odstup medzi hornou hranou podložky pod hrnce a spodnou hranou odsávača: 650 mm, Obr.1. 10

33 Pred montážou Prevádzka s odvetrávaním Obr. 2. Odvetrávanie je vedené vetracou šachtou nahor, alebo priamo cez vnútornú stenu von. Odvetrávanie nesmie byť vedené ani do komínu na odvod dymu alebo komínu na odvod splodín, ktorý je v prevádzke ani do šachty, ktorá je určená na odvetrávanie miestnosti s výhrevnými telesami. Pri odvode odvetrávaného vzduchu musíte dodržiavať úradné a zákonné predpisy (napríklad regionálne stavebné predpisy). Pri odvode vzduchu do komína na odvod dymu alebo splodín, ktorý nie je v prevádzke je potrebné mať súhlas miestnej komínovej prevádzky. Pri prevádzke odsávača s odvetrávaním a súčasnej prevádzke na komíne závislého výhrevného telesa (napr. plynové, olejové výhrevné telesá alebo pec na uhlie, prietokové ohrievače a iné ohrievače vody) musia byť zaistený dostatočný prívod vzduchu, ktorý výhrevné teleso potrebuje na spaľovane. Pri nedostatočnom prívode vzduchu vzniká nebezpečenstvo otravy vplyvom spätne nasávaných spaľovaných plynov. Teleskopické priechody v stene nezaistia dodržiavanie povolených hodnôt. Poznámka: Pri posudzovaní musí byť brané do úvahy vždy celkové potrebné množstvo vzduchu v byte. Na prevádzku varných spotrebičov, napríklad varných dosiek a plynových sporákov, sa toto pravidlo nevzťahuje. Ak je odsávač použitý na prevádzku s cirkuláciou vzduchu - s aktívnym uhlíkovým filtrom - je prevádzka možná bez obmedzenia. Bezpečnostná prevádzka je možná, keď podtlak v miestnosti s výhrevným telesom neprekročí 4 Pa (0,04 mbar). Je to možné dosiahnuť vtedy, keď neuzavierateľnými otvormi, napr. v dverách, oknách teleskopickými priechodkami v stene alebo cestou iných technickým opatrení, môže prúdiť vzduch na spaľovanie. 11

34 Pred montážou Optimálny výkon odsávača: p Krátka, hladká odvetrávacia rúrka. p Čo najmenej oblúkov rúrky. p Čo naväčšie možné priemery a veľké oblúky rúrky. Pripojenie odtahovej rúry 150 mm. p Odťahovú rúru pripevnite priamo na vzduchové hrdlo. Použitie dlhých, nehladkých odvetrávacích rúriek, veľa oblúkov rúrky alebo menšie priemery rúriek sú dôsledkom odchylky od optimálneho výkonu vetrania a zvyšením hlučnosti. p Guľatá rúrka: Odporúčame vnútorný priemer 150 mm, p Ploché rúrky na odsávanie musia mať rovnakú hodnotu vnútorného priemeru ako guľatá rúrka a nemali by mať žiadne ostré ohyby 125 mm cca 113 cm 2 p Pri odlišných priemeroch rúrky: Nasaď tesniace prúžky. p Pri prevádzke s odvetrávaním zaistite dostatočný prívod vzduchu. Prevádzka s cirkuláciou vzduchu p S aktívnym uhlíkový filtrom, keď nie je možný prevádzka s odvetrávaním. p Odťahovú rúrku pripevnite na redukčné hrdlo. Kompletnú montážnu sadu môžete kúpiť v špecializovanom obchode. Príslušné čísla príslušenstva nájdete v návode na obsluhu. 12

35 Pred montážou Príprava steny p Stena musí byť rovná a zvislá. p Dbajte na pevné usadenie hmoždiniek. Hmotnosť v kg odvetranie cirkulácia 60 cm 19,0 21,0 90 cm 21,5 29,5 Konštrukčné zmeny v rámci technického rozvoja sú vyhradené. Elektrické pripojenie Odsávač môže byť pripojený len na predpisovo inštalovanú zásuvku s ochranným kontaktom. Zásuvku umiestnite priamo za kryt komínu. Elektrické údaje: Sú uvedené na typovom štítku, ktorý nájdete po zložení rámu filtrov vo vnútornom priestore spotrebiča. Pri opravách odpojte vždy odsávač od elektrickej siete. Dĺžka prívodného káblu: 1,30 m. Pri požadovanom pevnom pripojení: Odsávač môže byť pripojený len koncesovaným elektrikárom s oprávnením do príslušných elektrický podnikov. Inštalácia predpokladá požadované zariadenia. Ako požadované zariadenie sa používa prepínač s odstupom kontaktov väčším ako 3 mm a viacpólovým odpojením. K nemu patrí LS spínač a istič. Ak je sieťová šnúra spotrebiča poškodená, musí byť vymenená výrobcom alebo autorizovaným servisom alebo podobne kvalifikovaným technikom, aby sa predišlo ohrozeniu. Odsávač zodpovedá normám EU o podmienkach rádiového odrušenia. 13

36 Vstavanie Odsávač je určený na montáž na kuchynskú stenu. 1. Vyberte tukový filter (viď návod na obsluhu). 2. Na stenu vyznačte strednú líniu od stropu k dolnej hrane odsávača. 3. Pomocou šablóny označte na stene umiestnenia skrutiek. Upozornenie: Zohľadnite eventuálne potrebnú montáž dielu zvláštneho príslušenstva. 5. Zaklapnite dva priložené odstupové držiaky do uholníka pre kryt komína. 6. Priskrutkujte horný uholník a dva spodné uholníky. Dbajte na minimálny možný odstup odsávača od elektrických varných dosiek 550 mm, od plynových varných dosiek 650 mm. Spodný okraj šablóny zodpovedá spodnému okraji odsávača. 4. Vyvŕtajte 4 otvory pre odsávač a 2 otvory pre kryt komínu o 8 mm a vtlačte do nich hmoždinky. 7. Odsávač zaveste na skrutky. Výšku a vodorovnú polohu zaistite pomocou srkutiek. Zaskrutkujte spodné šesťhranné skrutky. 14

37 Vstavanie 8. Cez otvory 2 dolných upevňovacích skrutiek nalepte vždy po jednej krycej fólii na ochrannú mriežku. 12. Obidva diely krytu komínu zasuňte do seba (otvory na hornom teleskopickom diele dolu) a nasaďte do výrezu na odsávači. Dbajte na to, aby nedošlo pri zasúvaní k poškrábaniu; položte napr. montážnu šablónu ako ochranu cez hranu spodného krytu komínu. 9. Prepojte potrubie. 10. Odsávač pripojte na el. sieť. 13. Nadvihnite horný diel a zo strany priskrutkujte 2 skrutky na uhol. 11. Zložte ochrannú fóliu z obidvoch krytov komínu. Nepoškoďte chúlostivé povrchové plochy z nehrdzavejúcej ocele. 14. Znovu nasaďte tukové filtre (pozri Návod na obsluhu). 15

38 Príslušenstvo 16

39 Uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode Vážený zákazník, Podľa 13, odst.5 zákona č. 22/97 Zb. Vás uisťujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 22/97 Zb a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotřebiče s. r. o. Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku. Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č.718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení. Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie. Záručné podmienky na výrobok sa poskytuje záručná doba 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.) ak výrobok je používaný k inému než výrobcom stanovenému účelu, alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná doba 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, nakoľko spotrebiče sú určené výhradne pre použitie v domácnosti za vadu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci ak nebude zistená žiadna závada, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava alebo bude zistená závada nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotřebiče, s.r.o. organizačná zložka Bratislava zaniká, ak: je nečitateľný výrobný štítok, alebo na výrobku chýba údaje na záručnom liste, prípadne na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN, alebo s návodom na obsluhu výrobok bol neodborne namontovaný, alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č.718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i na spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou závada na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov, alebo príslušenstva sa jedná o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

40 Rozšírená záruka nad rámec zákona Pri práčkach a umývačkách riadu sériovo vybavených systémom AquaStop, je výrobcom poskytnutá na toto zariadenie záruka po celú dobu životnosti spotrebiča, a to ako na funkciu zariadenia AquaStop, tak aj na škody, ktoré vzniknú preukázateľne poruchou tohoto zariadenia. Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate získať opäť cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona. Prehlásenie o hygienickej nezávadnosti výrobkov Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o. a pricházajúce do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej nezávadnosti podľa zákona č. 258/2000 Zb., vyhlášky 38/2001 Zb. Toto prehlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o. Spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytne dohľad a alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.

41 ZOZNAM SERVISNÝCH STREDÍSK PSČ Mesto Adresa prevádzky Servisné stredisko Web Telefón 1 Telefón Bardejov Partizánska 46 Peter Špík 054/ Bratislava Kazanská 56 Martin Ščasný servis domácich spotrebičov 02/ Bratislava Trhová 38 TECHNO SERVIS BRATISLAVA s r. o. 02/ Tomášov 1 Mája 19 Viva elektroservis, s. r.o. 02/ Komárno Mesačná 20 LASER Komárno spol. s r.o / Košice Komenského 14 Ing. Ľubor Kolesár Kubis 055/ Michalovce Ul.Obrancov mieru 9 ELEKTROSERVIS VALTIM 056/ Nitra Spojovacia 7 EXPRES servis Anna Elmanová 037/ Piešťany Žilinská 47 Domoss Technika a.s / / Poprad Továrenská ul.č.3 TATRACHLAD POPRAD s.r.o / Prešov Švábska 6695/57A BARAN servis - Baran Luboš 051/ Prievidza V.Clementisa 6 ELEKTROSERVIS Pavlíček Peter 046/ Rimavská Sobota Malohontská 2594 N.B.ELEKTROCENTRUM 047/ Ružomberok Liptovská Lužná 496 E servis elektro spotrebičov 044/ Trenčín Mateja Bela 37 Jozef Rožník Zvolen Hviezdoslavová 34 STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS 045/ Žilina Komenského 38 M-SERVIS Mareš Jaroslav 041/

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Obr. 1 PLYN 2 Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes tukový

Více

DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A

DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A Návod k použití DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A B-619-01 Obr. 1 PLYN Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Kryt komínu Přepínač světlo/ventilátor Ventilátor odsavače

Více

Návod k použití LC 66651 S-189-01

Návod k použití LC 66651 S-189-01 Návod k použití LC 66651 S-189-01 2 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech,

Více

Návod k použití DKE 665 R B-805-01

Návod k použití DKE 665 R B-805-01 Návod k použití DKE 665 R B-805-01 Popis odsavače Obr. 1 PLYN ELEKTRO Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 2 Popis odsavače Mřížka filtru Osvětlení

Více

Návod k použití LC 8K950 S-576-01

Návod k použití LC 8K950 S-576-01 Návod k použití LC 8K950 S-576-01 Popis odsavače Popis odsavače Druhy provozu Skleněný štít Kryt komínu Přepínač světlo/ventilátor Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích,

Více

Návod k použití a montáži LB 23... LB 54...

Návod k použití a montáži LB 23... LB 54... Návod k použití a montáži LB 23... LB 54... Q4ACZM0516 1 2 Návod k použití: Druhy provozu Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes tukový filtr ven. Tukový filtr

Více

Návod k použití LC 965GA30

Návod k použití LC 965GA30 LC 965GA30 Návod k použití LC 965GA30 Q4ACZM0550 1 Obr. 1 PLYN ELEKTRO Min. 750 Min. 650 2 Návod k použití Druhy provozu Provoz s odvětráváním Provoz s odvětráváním: Ventilátor odsavače nasává kuchyňské

Více

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. DHI 6655 FF mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. B-361-01

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. DHI 6655 FF mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. B-361-01 DHI 655 F B-361-01 Obr. 1 PLYN ELEKTRO Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Přepínač světlo / ventilátor Druhy provozu Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské

Více

TCZ 6001/6002/6003/7003

TCZ 6001/6002/6003/7003 Dodavatel: BSH domácí spotřebiče s.r.o. Pekařská 695/10a 155 00 Praha 5 Call centrum: +420 251 095 555 www.bosch-home.com/cz Xi dráždivý Návod k použití TCZ 6001/6002/6003/7003 Q4ACZM0340 1 Čistící tablety

Více

Návod k použití LC 965GA30

Návod k použití LC 965GA30 Návod k použití LC 965GA30 SM-328-01 1 Obr. 1 PLYN ELEKTRO Min. 750 Min. 650 2 Návod k použití Druhy provozu Provoz s odvětráváním Provoz s odvětráváním: Ventilátor odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí

Více

Návod k použití LF 959RB50

Návod k použití LF 959RB50 LF 959RB50 Návod k použití LF 959RB50 Q4ACZM1652 1 Obsah Důležitá upozornění...3 Před montáží...4 Elektrické připojení...5 Instalace...5 Před prvním použitím...6 Druhy provozu...7 Ovládání odsavače...8

Více

Návod k použití DHU 632 U DHU 632 E B-34-01 2

Návod k použití DHU 632 U DHU 632 E B-34-01 2 Návod k použití DHU 632 U DHU 632 E B-34-01 2 Při čtení, prosím, sledujte poslední stránky s ilustracemi. Popis spotřebiče Před prvním použitím Před prvním použitím Obsluha odsavače Druhy provozu Odvětrání

Více

Návod k použití a montáži LC 955KA40

Návod k použití a montáži LC 955KA40 Návod k použití a montáži LC 955KA40 SM-245-01 1 Obr. 1 Plyn Elektro min. 750 min. 650 2 Návod k použití Druhy provozu Provoz s odvětráváním: Ventilátor odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes

Více

Návod k použití DWA 062450 DWA 092450

Návod k použití DWA 062450 DWA 092450 Návod k použití DWA 062450 DWA 092450 BM-331-01 1 Obr. 1 PLYN ELEKTRO Min. 750 Min. 650 2 Návod k použití Druhy provozu Provoz s odvětráváním Provoz s odvětráváním: Ventilátor odsavače nasává kuchyňské

Více

Návod k použití NVF 645H15E

Návod k použití NVF 645H15E Návod k použití NVF 645H15E Q4ACZM1229 1 Obsah Bezpečnostní pokyny... 3 Bezpečnostní pokyny k tomuto spotřebiči...3 Příčiny škod...4 Ochrana životního prostředí... 6 Ekologická likvidace obalu...6 Tipy,

Více

Návod k použití DIA 09E751

Návod k použití DIA 09E751 DIA 09E751 Návod k použití DIA 09E751 Q4ACZM1560 1 odkpužitíamntáž nvodní Ö Obsah [cs]náv NÁVOD K POUŽITÍ....2 Likvidace neohrožující životní prostředí...2 Bezpečnostní pokyny...2 Druhy provozu...4 Provoz

Více

Návod k použití SMI 68M05EU

Návod k použití SMI 68M05EU Návod k použití SMI 68M05EU Q4ACZM0858 1 Na tomto obrázku je vyobrazen max. možný poet program. Píslušné programy Vašeho spotebie si, prosím, zjistte na ovládacím panelu. cs Pípadné technické zmny, tiskové

Více

Návod k použití PPW 4200

Návod k použití PPW 4200 Návod k použití PPW 4200 Q4ACZM0726 1 2 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti

Více

Návod k použití DWK 09E650

Návod k použití DWK 09E650 DWK 09E650 Návod k použití DWK 09E650 Q4ACZM1561 1 Ö Obsah [cs]návodkpoužití amontážní návod NÁVOD K POUŽITÍ... 2 Likvidace neohrožující životní prostředí...2 Bezpečnostní pokyny... 2 Druhy provozu...

Více

Návod k použití NKE 645P14 NKF 645P14 NKC 645P14 Q4ACZM0636

Návod k použití NKE 645P14 NKF 645P14 NKC 645P14 Q4ACZM0636 Návod k použití NKE 645P14 NKF 645P14 NKC 645P14 Q4ACZM0636 1 Obsah Bezpečnostní pokyny... 3 Bezpečnostní pokyny k tomuto spotřebiči...3 Příčiny škod... 4 Ochrana životního prostředí... 5 Ekologická likvidace

Více

Návod k použití LF 21BB550

Návod k použití LF 21BB550 LF 21BB550 Návod k použití LF 21BB550 Q4ACZM1568 Ö Obsah Návod k použití...2 Likvidace neohrožující životní prostředí...2 Bezpečnostní pokyny...3 Druhy provozu...4 Provoz s odvětráním...4 Provoz s cirkulací

Více

Návod k použití LC 66BA540, LC 66GA530, LC 68BB540, LC 96BB530, LC 96GA530, LC 98BA540, LC 98BD540, Q4ACZM1400

Návod k použití LC 66BA540, LC 66GA530, LC 68BB540, LC 96BB530, LC 96GA530, LC 98BA540, LC 98BD540, Q4ACZM1400 Návod k použití LC 66BA540, LC 66GA530, LC 68BB540, LC 96BB530, LC 96GA530, LC 98BA540, LC 98BD540, Q4ACZM1400 1 Produktinfo Obsah Návod k použití...2 Likvidace neohrožující životní prostedí...2 Bezpenostní

Více

Návod k použití MAS 4201 Q4ACZM

Návod k použití MAS 4201 Q4ACZM MAS 4201N Návod k použití MAS 4201 Q4ACZM 1 2 Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a ne pro živnostenské použití. Přečtěte si, prosím, pečlivě návod k použití a uschovejte jej. Spotřebič používejte

Více

Návod k použití DWB 095751

Návod k použití DWB 095751 Návod k použití DWB 095751 BM-301-01 1 Obsah Všeobecné informace...4 Bezpečnostní pokyny...5 Druhy provozu...8 Ovládání...9 Čištění a ošetření...10 Vyjmutí a nasazení tukových filtrů...11 Výměna žárovek...12

Více

Návod k použití PHS 2000

Návod k použití PHS 2000 Návod k použití PHS 2000 Q4ACZM0672 1 2 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a uschovejte

Více

Návod k použití LI 16 LI 23 LI 28 S -01

Návod k použití LI 16 LI 23 LI 28 S -01 Návod k použití LI 16 LI 23 LI 28 S -01 Před čtením návodu si otevřete poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Odvětrávací provoz Větrák odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes

Více

Návod k použití MS 65000

Návod k použití MS 65000 Návod k použití MS 65000 Q4ACZM0596 1 2 Spotřebič je určen pro použití v domácnosti a ne pro živnostenské použití. Spotřebič používejte jen ke zpracování množství a v časech běžných v domácnosti. Spotřebič

Více

Návod k použití PHS 25..

Návod k použití PHS 25.. Návod k použití PHS 25.. Q4ACZM0675 1 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a uschovejte si

Více

Návod k použití PHA 2662

Návod k použití PHA 2662 Návod k použití PHA 2662 Q4ACZM0660 1 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.boschspotrebice.cz

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA

DŮLEŽITÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady elektrických odsavačů par CLASSIC. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek obsluhovat

Více

Návod k použití TW 60109

Návod k použití TW 60109 Návod k použití TW 60109 Q4ACZM1336 1 Návod k použití, prosím, pečlivě pročtěte, dbejte jeho pokynů a uschovejte! Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a nikoliv pro živnostenské použití. Případné

Více

Návod k použití LC 95950

Návod k použití LC 95950 Návod k použití LC 95950 Q4ACZM0549 1 2 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače osvětlení mřížka filtru kryt komínu přepínač světlo / ventilátor Druhy provozu Toho lze dosáhnout

Více

Návod k použití HB 36AB560 HB 36LB560 HB 36RB560 HB 36AB650J Q4ACZM0190

Návod k použití HB 36AB560 HB 36LB560 HB 36RB560 HB 36AB650J Q4ACZM0190 Návod k použití HB 36AB560 HB 36LB560 HB 36RB560 HB 36AB650J Q4ACZM0190 1 i Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Více

Návod k použití BKS 4033 BKS 4043

Návod k použití BKS 4033 BKS 4043 Návod k použití BKS 4033 BKS 4043 Q4ACZM1304 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 9 10 11 11 12 12 13a 13b CLICK! 14* 14* 3 Popis spotřebiče 7 8 9 6 10 11 12 5 13 14 15 4 16 3 17 2 1 MAX. 18 1 Značka pro maximální hladinu

Více

Návod k použití MUZ 5FW1

Návod k použití MUZ 5FW1 Návod k použití MUZ 5FW1 Q4ACZM2250 1 Dbejte návodu k použití kuchyňského spotřebiče MUM5..! Popis spotřebiče Prosím, otevřete strany s obrázky. Obrázek A 1 Nástavec pro mlýnek na maso a šroubovací kroužek

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

Návod k použití WM 10E361 BY. S-xxx-01

Návod k použití WM 10E361 BY. S-xxx-01 Návod k použití WM 10E361 BY S-xxx-01 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 900 Obchodní značka BSH: INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče,

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

Návod k použití TWK 6734 B-860-01

Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a dobře si ho uschovejte! Tento spotřebič je určen pro domácnost a nikoli pro komerční využití. Případné technické změny,

Více

Návod k použití BBH MOVE 4

Návod k použití BBH MOVE 4 Návod k použití BBH MOVE 4 QA4CZM1345 1 1 2 3 4 CLICK! 5 6 CLICK! CLICK! 7 8 2 8 9 10 11 12 13 CLICK! 14 15 16 17a 3 17b 18 CLICK! 19 20 21 22 23 4 Popis spotřebiče 9 10 11 12 8 7 6 5 13 14 15 16 17 4

Více

Návod k použití SRV 55T33EU

Návod k použití SRV 55T33EU Návod k použití SRV 55T33EU Q4ACZM1271 1 Na obrázku je vyobrazen maximální počet mycích programů a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si, prosím, zjistěte na panelu vašeho spotřebiče.

Více

Návod k použití HB 34D552

Návod k použití HB 34D552 Návod k použití HB 34D552 Q4ACZM1308 1 50 Doporučení v průběhu vaření Z důvodů daných fyzikálními zákony (kondenzace páry) nedoporučujeme troubu při vaření často otevírat. Tento jev se

Více

Návod k použití BBH MOVE 4

Návod k použití BBH MOVE 4 BBH MOVE 4 Návod k použití BBH MOVE 4 QA4CZM1345 1 1 2 3 4 CLICK! 5 6 CLICK! CLICK! 7 8 2 8 9 10 11 12 13 CLICK! 14 15 16 17a 3 17b 18 CLICK! 19 20 21 22 23 4 Popis spotřebiče 9 10 11 12 8 7 6 5 13 14

Více

Návod k použití MUZ 4DS3

Návod k použití MUZ 4DS3 Návod k použití MUZ 4DS3 Q4ACZM2179 2 Dodržujte pokyny návodu na použití kuchyňského robotu. Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Místo nouzového

Více

Návod k použití KF 18WA42 KF 18WA43 S-804-01

Návod k použití KF 18WA42 KF 18WA43 S-804-01 Návod k použití KF 18WA42 KF 18WA43 S-804-01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o

Více

Návod k použití MUZ8NV1 B-838-01

Návod k použití MUZ8NV1 B-838-01 Návod k použití MUZ8NV1 B-838-01 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Toto příslušenství je určeno ke kuchyňskému robotu MUM8... Dodržujte návod

Více

Návod k použití EH 645TE11E

Návod k použití EH 645TE11E EH 645TE11E Návod k použití EH 645TE11E Q4ACZM1295 1 2 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Bezpečnostní pokyny...4 Příčiny poškození...7 Ochrana životního prostředí...8 Tipy pro úsporu energie...8 Indukční

Více

P P P F F F Návod B B B 2 1 1 0 1 0 k použití 3 6 3 0 0 0

P P P F F F Návod B B B 2 1 1 0 1 0 k použití 3 6 3 0 0 0 Návod k použití PFB 1030 PFB 1160 PFB 2030 Přečtěte si následující pokyny! Nezapichujte do dečky spínací špendlíky! Nepoužívejte dečku přeloženou nebo zmuchlanou! Případné technické změny, tiskové chyby

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS SPRCHOVÝ

Více

Návod k použití KS 33VVW30

Návod k použití KS 33VVW30 KS 33VVW30 Návod k použití KS 33VVW30 Q4ACZM2274 1 Obsah Bezpečnostní a výstražné pokyny...3 Pokyny k likvidaci...4 Rozsah dodávky...5 Dbejte na teplotu místnosti a větrání...5 Připojení spotřebiče...6

Více

Návod k použití EH 601TE11E

Návod k použití EH 601TE11E EH 601TE11E Návod k použití EH 601TE11E Q4ACZM0074 1 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.siemensspotrebice.cz.

Více

Odsavač par Typ: OR W (bílý, sklo)

Odsavač par Typ: OR W (bílý, sklo) Odsavač par Typ: OR W (bílý, sklo) Návod k použití 1 2 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesnímejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí 3 4 5 Důrazně dodržujte pokyny v návodu k použití. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za případné

Více

Návod k použití KSV 29VW30

Návod k použití KSV 29VW30 KSV 29VW30 Návod k použití KSV 29VW30 Q4ACZM2272 1 Obsah Bezpečnostní a výstražné pokyny...3 Pokyny pro likvidaci...5 Rozsah dodávky...5 Dbejte na pokojovou teplotu a větrání...6 Připojení spotřebiče...6

Více

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia Elektronischer Durchlauferhitzer CDX 11-U Gebrauchsanleitung für den Anwender Elektronicky řízený průtokový ohřívač CDX 11-U 03.10 Návod k obsluze pro uživatele D 2 GB 2 CDX 11-U 1 Bezpečnostní upozornění

Více

Návod k použití LC 654GA20 LC 954GA20 Q4ACZM0529

Návod k použití LC 654GA20 LC 954GA20 Q4ACZM0529 Návod k použití LC 654GA20 LC 954GA20 Q4ACZM0529 1 Obr. 1 PLYN ELEKTRO Min. 750 Min. 650 2 Návod k použití Druhy provozu Provoz s odvětráváním Provoz s odvětráváním: Ventilátor odsavače nasává kuchyňské

Více

Návod k obsluze. Kuchyňský odsavač par DR-90

Návod k obsluze. Kuchyňský odsavač par DR-90 Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DR-90 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k výběru našeho výrobku. Jsme si jisti, že tento moderní a praktický spotřebič, vyrobený s použitím materiálů nejvyšší kvality,

Více

Návod k použití MES 3000

Návod k použití MES 3000 Návod k použití MES 3000 Q4ACZM0578 1 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti a není určen pro komerční účely. Spotřebič používejte jen pro taková množství potravin a v takových časových

Více

Návod k použití EH 975ME11E

Návod k použití EH 975ME11E Návod k použití EH 975ME11E Q4ACZM0093 1 2 Obsah Bezpečnostní pokyny...5 Bezpečnostní pokyny...5 Příčiny poškození...8 Ochrana životního prostředí...9 Tipy k šetření energie...9 Přednosti indukčního vaření...10

Více

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely:

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely: Modely: Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky 3 FI 4 GLSTX 3 FI 4 GLSX 3 FI 5 GLSTX 3 FI 95 GLSTX Vážený zákazníku, děkujeme Vám a gratulujeme Vám k Vašemu výběru. Tento spotřebič byl vyroben z prvotřídních

Více

Návod k použití KGV 39VW30S

Návod k použití KGV 39VW30S KGV 39VW30S Návod k použití KGV 39VW30S Q4ACZM1632 1 cs Obsah Bezpečnostní a výstražné pokyny... 3 Pokyny k likvidaci............... 4 Rozsah dodávky................ 5 Dbejte na teplotu místnosti a větrání.

Více

Návod k použití MUM 4780

Návod k použití MUM 4780 Návod k použití MUM 4780 Q4ACZM0617 1 Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a nikoli pro komerční účely. Spotřebič se smí používat jen na množství a po dobu, obvyklé při použití v domácnosti.

Více

Návod k použití GU 15DA40

Návod k použití GU 15DA40 Návod k použití GU 15DA40 Q4ACZM0166 1 Obsah Pokyny k likvidaci............... 3 Bezpečnostní pokyny a varování... 3 Seznámení se spotřebičem....... 5 Ovládací panel................. 5 Dbejte na okolní

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní číslo

Více

Návod k použití EH 685DB12E

Návod k použití EH 685DB12E EH 685DB12E Návod k použití EH 685DB12E Q4ACZM1356 1 EH.85DB11E / EH.85DL11E / EH.85DB12E 2 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod

Více

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví.

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví. CZ Maximální nosnost držáku je 15 kg. Namontujte nejdříve nástěnný držák za pomocí hmoždinek a upevňovacích šroubů na stěnu. Upevněte držák na TV pomocí přiložených šroubů. Případně si zabezpečte vhodný

Více

Návod k použití HMT 8655

Návod k použití HMT 8655 Návod k použití HMT 8655 Q4ACZM0320 1 2 Vaření v této mikrovlnné troubě Vám bude potěšením. Abyste mohli využít všechny technické přednosti, přečtěte si, prosím, tento návod k použití. Na začátku návodu

Více

Návod k použití HBN 43W350

Návod k použití HBN 43W350 Návod k použití HBN 43W350 Q4ACZM0266 1 Obsah Na co musíte dávat pozor.................. 4 Před montáží............................. 4 Bezpečnostní pokyny....................... 5 Takto zabráníte škodám

Více

Návod k použití EI 645EC11

Návod k použití EI 645EC11 Návod k použití EI 645EC11 Q4ACZM0095 1 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.siemensspotrebice.cz.

Více

Návod k použití BSG 62080 B-750-01

Návod k použití BSG 62080 B-750-01 Návod k použití BSG 62080 B-750-01 Design tohoto výrobku je šetrný k životnímu prostředí. Všechny plastové části jsou vhodné k recyklaci a jsou odpovídajícím způsobem označeny. Případné technické změny,

Více

Návod k použití GSN 29VW30

Návod k použití GSN 29VW30 GSN 29VW30 Návod k použití GSN 29VW30 Q4ACZM2270 1 Obsah Obsah...2 Bezpečnostní a výstražné pokyny...3 Pokyny pro likvidaci...5 Rozsah dodávky...5 Dbejte na pokojovou teplotu a větrání...6 Připojení spotřebiče...6

Více

Odsavač par. Návod k obsluze HHT 682

Odsavač par. Návod k obsluze HHT 682 Odsavač par Návod k obsluze HHT 682 1 1 2 3 9.5 mm 4 5 6 A 2 7 8 S 260 80 48 80 36 9 B C 10 D 11 12 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesnímejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí 3 Varování Vzdálenost mezi varnou deskou a

Více

Návod k použití. Model Cocktail / Cocktail XS

Návod k použití. Model Cocktail / Cocktail XS Návod k použití Model Cocktail / Cocktail XS Důležitá upozornění Vážený zákazníku, děkujeme za Vaši důvěru při výběru odsavače par. Tento výrobek byl navržen a vyroben s maximální péčí, na základě dlouholeté

Více

Návod k použití EH 679MB11

Návod k použití EH 679MB11 Návod k použití EH 679MB11 Q4ACZM0080 1 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.siemensspotrebice.cz.

Více

Návod k použití KSU 32640

Návod k použití KSU 32640 Návod k použití KSU 32640 Q4ACZM0508 1 Obsah Pokyny k likvidaci...4 Likvidace obalu... 4 Likvidace vysloužilého spotřebiče... 4 Bezpečnostní pokyny...5 Umístění spotřebiče...6 Místo instalace spotřebiče...

Více

Návod k použití GSN 24V22

Návod k použití GSN 24V22 Návod k použití GSN 24V22 Q4ACZM0161 1 Obsah Pokyny k likvidaci...3 Bezpečnostní pokyny...3 Seznámení se spotřebičem...5 Ovládací panel...5 Dbejte na okolní teplotu a větrání...6 Připojení spotřebiče...7

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS28, AS29, AS30

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS28, AS29, AS30 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS28, AS29, AS30 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model

Více

Návod k použití MUZ 8GM1 B-836-01

Návod k použití MUZ 8GM1 B-836-01 Návod k použití MUZ 8GM1 B-836-01 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Toto příslušenství je určeno ke kuchyňskému robotu MUM8... Dodržujte

Více

Návod k použití PKU 375N14E

Návod k použití PKU 375N14E Návod k použití PKU 375N14E Q4ACZM0713 1 Obsah Na co je třeba dávat pozor...3 Před instalací...3 Bezpečnostní pokyny...4 Příčiny škod...5 Před prvním použitím...5 Váš nový spotřebič...6 Toto je Váš nový

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více

Obsah. Montážní schéma

Obsah. Montážní schéma 2 7 Obsah Montážní schéma Úvod 1 Ekologicky vhodná likvidace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Ovládání odsávače 3 Instalace odsávače 4 Sestavení odsávače 4 Připojení odsávače 4 Sestavení komínu 5 Výměna žárovky

Více

Vinotéka GZ 100/RD 100W. Návod k použití

Vinotéka GZ 100/RD 100W. Návod k použití Vinotéka GZ 100/RD 100W 1 Návod k použití Úvod Děkujeme za volbu a koupi vinotéky. Pro správné použití si přečtěte prosím pokyny před instalací a použitím. Abyste zabránili nežádoucímu poškození, odložte

Více

Návod k použití HB 36AB560 HB 36LB560 HB 36RB560 HB 36AB650J SM210-01

Návod k použití HB 36AB560 HB 36LB560 HB 36RB560 HB 36AB650J SM210-01 Návod k použití HB 36AB560 HB 36LB560 HB 36RB560 HB 36AB650J SM210-01 1 i Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Více

Interline. Návod k použití. Model

Interline. Návod k použití. Model Návod k použití Model Interline Zastoupení pro Českou republi ku: PROMTINVEST spol. s r.o. e-mail: info@odsavacefaber.cz, www.odsavacefaber.cz tel.: +420 566 630 160, fax: +420 566 631 161 Důležitá upozornění

Více

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

Návod k použití MSM 7250

Návod k použití MSM 7250 Návod k použití MSM 7250 BM-457-01 1 Tento spotřebič je určen pouze k použití v domácnosti a nikoli pro komerční účely. Spotřebič používejte ke zpracování takových množství a v takových časech, které jsou

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

Návod k použití GS 33VVW30

Návod k použití GS 33VVW30 GS 33VVW30 Návod k použití GS 33VVW30 Q4ACZM2343 1 Obsah Bezpečnostní a výstražné pokyny...3 Pokyny pro likvidaci...5 Dbejte na pokojovou teplotu a větrání...6 Připojení spotřebiče...6 Seznámení se se

Více

FREEDOM MICRO. Montážní návod / Montážne pokyny

FREEDOM MICRO. Montážní návod / Montážne pokyny FREEDOM MICRO Montážní návod / Montážne pokyny Určeno pouze pro vytápění. Pro chlazení prosíme kontaktujte firmu JAGA. Určené len pre vykurovanie. Pre chladenie prosíme kontaktujte firmu JAGA. Před instalací

Více

Návod k použití BKS 4033 BKS 4043

Návod k použití BKS 4033 BKS 4043 Návod k použití BKS 4033 BKS 4043 Q4ACZM1304 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 9 10 11 11 12 12 13a 13b CLICK! 14* 14* 3 Popis spotřebiče 7 8 9 6 10 11 12 5 13 14 15 4 16 3 17 2 1 MAX. 18 1 Značka pro maximální hladinu

Více

Návod k použití KG 39VX47

Návod k použití KG 39VX47 Návod k použití KG 39VX47 Q4ACZM0397 1 Obsah Pokyny k likvidaci...4 Likvidace obalu... 4 Likvidace vysloužilého spotřebiče... 4 Bezpečnostní pokyny...5 Ustanovení...6 Seznamte se s funkcemi spotřebiče...

Více

Ranch Angolo. Návod k použití. Model

Ranch Angolo. Návod k použití. Model Návod k použití Model Ranch Angolo Zastoupení pro Českou republiku: PROMTINVEST spol. s r.o. e-mail: info@odsavacefaber.cz, www.odsavacefaber.cz tel.: +420 566 630 160, fax: +420 566 631 161 Důležitá upozornění

Více

Návod k použití MQ 5N2PE

Návod k použití MQ 5N2PE Návod k použití MQ 5N2PE SM-285-01 1 Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a nikoli pro komerční účely. Používejte spotřebič pouze pro množství zpracovávaných potravin a časy běžné v domácnosti.

Více

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 2 Obsah Pokyny k likvidaci 4 Bezpečnostní pokyny 4 Před připojením 6 Váš nový spotřebič 6 Ovládací panel 7 Připojení spotřebiče 7 Skladování lahví 9 Praktické rady 9 Čištění

Více

Návod k použití PHW 206DEU

Návod k použití PHW 206DEU Návod k použití PHW 206DEU Q4ACZM0676 1 Vážení zákazníci, chceme vám poděkovat a zároveň poblahopřát, že jste si vybrali náš výrobek. Tento moderní spotřebič byl vyroben z materiálů nejvyšší kvality, které

Více

Návod k použití MUM 4405

Návod k použití MUM 4405 MUM 4405 Návod k použití MUM 4405 Q4ACZM0612 1 Před čtením si prosím rozložte stránky s ilustracemi. Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Obecné

Více

Návod k obsluze ER326AB90E ER326BB90E Q4ACZM0105

Návod k obsluze ER326AB90E ER326BB90E Q4ACZM0105 Návod k obsluze ER326AB90E ER326BB90E Q4ACZM0105 1 Vážená zákaznice, vážný zákazníku, Blahopřejeme Vám k výběru nového spotřebiče a děkujeme Vám za projevenou důvěrou. Tento praktický, moderní a funkční

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 5 OBSLUHA... 9 ÚDRŽBA... 10 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

Vakuová balička potravin VK6

Vakuová balička potravin VK6 Vakuová balička potravin VK6 CZ 1 Návod k použití Vakuové uzavření Pokrmy se rychle kazí vlivem kyslíku, světla a teploty nad 0 C. Uskladnění pokrmu v chladničce prodlužuje jejich životnost. Výhody vakuového

Více