Dotační a grantové příležitosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotační a grantové příležitosti"

Transkript

1 Dtační a grantvé příležitsti verze 4/2016 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené či aktualizvané dtační příležitsti prti minulé verzi jsu zvýrazněny žlutě pdbarveny. 3. Uknčené dtační příležitsti jsu vypsány pd seznamem dtací a přeškrtnuty, v následující verzi budu smazány. 4. Na jedntlivé dtační prgramy lze přecházet hypertextvým dkazem přím ze seznamu dtací. TYPY POTENCIÁLNÍCH ŽADATELŮ Veřejnprávní právnické sby 1. Obec OB 2. Svazek bcí SO 3. Příspěvkvá rganizace PO Nestátní neziskvé rganizace 4. Obecně prspěšná splečnst, splek, církevní splečnst, apd. NNO Obchdní splečnst 5. Akcivá splečnst, splečnst s ručením mezeným, atd. OS Ostatní 6. Fyzická sba FO 7. Jiná specifikace žadatele (např. vlastník budvy, lesa, cesty, apd.) JS 1

2 Dtace 1: Ministerstv kultury ČR - Státní fnd kultury ČR JS (Od , průběžně)... 5 Dtace 2: Ministerstv kultury ČR - Integrvaný systém chrany mvitéh kulturníh dědictví v rce 2016 část C. Výkupy předmětů kulturní hdnty mimřádnéh významu JS (průběžně, D )... 6 Dtace 3: Ministerstv kultury ČR Kulturní aktivity - Pdpra nárdních slav 700. výrčí narzení Karla IV. OB FO JS (D )... 6 Dtace 4: Ministerstv kultury ČR - Pdpra bnvy kulturních památek prstřednictvím bcí s rzšířenu půsbnstí JS (uzávěrka druhéh kla , uzávěrka dplňkvéh kla )... 7 Dtace 5: Ministerstv kultury ČR Pdpra reginálních kulturních tradic v rce 2016 OB FO JS (D )... 7 Dtace 6: Nadace Precisa - Fnd kultury a umění JS (průběžně)... 7 Dtace 7: Ministerstv brany ČR - Dtace na zabezpečení péče válečné hrby JS (průběžně)... 9 Dtace 8: Nadace ČEZ - Grantvé řízení Oranžvé hřiště OB SO PO NNO OS (průběžně)... 9 Dtace 9: Nadace ČEZ - Grantvé řízení Pdpra reginů OB SO PO NNO OS (průběžně) Dtace 10: Nadace ČEZ - Oranžvé schdy JS (1. kl , 2. kl ) Dtace 11: Nadace ČEZ Strmy OB JS (1. kl , 2. kl ) Dtace 12: Česk-německý fnd buducnsti: dtační pdpra různrdých aktivit OB SO PO NNO OS FO (různě) Dtace 13: Nadace VIA - Města z jinéh těsta - Rychlé granty NNO (průběžně) Dtace 14: Nadace VIA TECHSOUP NNO JS (průběžně) Dtace 15: OP EU Z PO : OP PIK (Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst JS (průběžně) Dtace 16: OP EU Z PO : OP PIK (Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Obnvitelné zdrje energie JS ( ) Dtace 17: OP EU Z PO : OP PIK - Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Služby infrastruktury JS ( ) Dtace 18: OP EU Z PO : OP PIK - Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Nízkuhlíkvé technlgie JS (D ) Dtace 19: OP EU Z PO : OP PIK - Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Invace Patent JS (D ) Dtace 20: OP EU Z PO : OP PIK - Splupráce - Technlgické platfrmy JS (D ) Dtace 21: OP EU Z PO : OP PIK - Odstranění a inventarizvání eklgických zátěží OB SO FO JS (D ) Dtace 22: OP EU Z PO : OP PIK - Snížení envirnmentálníh rizika OB SO JS OS NNO (D ) Dtace 23: OP EU Z PO : OP PIK - HORIZONT 2020 JS (různě) Dtace 24: Nadace Partnerství - Výsadba strmů JS OB (D ) Dtace 25: OP EU Z PO : Operační prgram Zaměstnanst JS 3 aktuální výzvy JS NNO OB (knec různě) Dtace 26: EU OP ŽP Operační prgram Živtní prstředí - 13 aktuálních výzev z th 4 nvě přidané JS (d dále knec různě)

3 Dtace 27: Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení: Prgram Úvěr 150 Úvěr Kč pr mladé na pravy dmů a bytů FO (průběžně) Dtace 28: Ministerstv pr místní rzvj ČR DEMOLICE BUDOV V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH 2016 OB JS (D ) 46 Dtace 29: Ministerstv pr místní rzvj ČR IROP Celkem 27 výzev z th 3 nvé OB PO NNO JS (knec různě) Dtace 30: Ministerstv dpravy ČR 5 výzev v rámci OPD JS ( ) Dtace 31: Ministerstv práce a sciálních věcí ČR, Odbr realizace prgramů ESF veřejná správa a sciální invace - Prjekty rganizačních slžek státu zaměřené na pdpru efektivní veřejné správ - EU OPZ OB PO SO JS ( ) Dtace 32: Ministerstv práce a sciálních věcí ČR, Odbr realizace prgramů ESF - Sciální invace a mezinárdní splupráce EU OPZ NNO OB JS ( ) Dtace 33: Ministerstv práce a sciálních věcí ČR, Odbr realizace prgramů ESF - Efektivní veřejná správa EU OPZ OB JS (D ) Dtace 34: SFŽP Státní fnd Živtníh prstředí Nvá zelená úsprám - 3. výzva pr rdinné dmy FOJS (D ) Dtace 35: Plzeňský kraj - Mikrgranty Plzeňskéh kraje na pdpru a živení kulturních a uměleckých aktivit pr rk 2016 FO JS ( ) Dtace 36: Plzeňský kraj - Dtace z Fndu Rady Plzeňskéh kraje 2016 FO JS ( ) Dtace 37: Plzeňský kraj - Finanční pdpra bnvy území Plzeňskéh kraje pstiženéh phrmu OB FO JS ( ) Dtace 38: Plzeňský kraj Pdpra hspdaření v lesích JS ( ) Dtace 39: Plzeňský kraj - Odstraňvání havarijních stavů a naléhavé ptřeby bcí Plzeňskéh kraje 2016 OB ( ) Dtace 40: Plzeňský kraj - Prgram pdpry sciálních služeb v Plzeňském kraji Pečvatelská služba pskytvaná bcemi OB JS ( ) Dtace 41: Plzeňský kraj - Pdpra pr bce, které mají uzavřenu smluvu s registrvaným pskytvatelem sciálních služeb na zajišťvání pečvatelské služby na území Plzeňskéh kraje v rce 2016 OB JS ( ) Dtace 42: Plzeňský kraj - Finanční pdpra výstavby a rzšiřvání metrplitních sítí v Plzeňském kraji OB ( ) Dtace 43: Plzeňský kraj - Pdpra místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2016 JS ( ) Dtace 44: Plzeňský kraj - Pdpra mikrreginů se sídlem v Plzeňském kraji 2016 SO JS ( ) Dtace 45: Plzeňský kraj - Pmc bcím, jejichž becní úřad je stavebním úřadem v Plzeňském kraji pr rk 2016 OB ( ) Dtace 46: Ministerstv vnitra ČR - Investiční dtace pr JSDH bcí v rce 2017 JS (D ) Dtace 47: Ministerstv zemědělství ČR Rybníky a malé vdní nádrže OB SO (D ) Dtace 48: Ministerstv zemědělství ČR Prgram rzvje venkva Celkem 12 nvých výzev JS ( )

4 Dtace 49: Ministerstv pr místní rzvj ČR 2. výzva - Odstraňvání bariér v budvách dmů s pečvatelsku službu a v budvách městských a becních úřadů OB JS (D ) Dtace 50: Plzeňský kraj - Pdnikatelské vuchery Plzeňskéh kraje 2016 JS ( ) Dtace 51: Plzeňský kraj - Pdpra vzdělávání lékařů 2016 JS ( ) Dtace 52: Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality 2016 OB SO JS ( ) Dtace 53: Plzeňský kraj - Prgram pdpry prjektů mateřských a rdičvských center v Plzeňském kraji 2016 JS ( ) Dtace 54: Plzeňský kraj - chrana přírdy a krajiny 2016 OB FO JS ( ) Dtace 55: Plzeňský kraj - Dtační prgram vdhspdářské infrastruktury 2016 OB SO JS ( ) Dtace 56: Plzeňský kraj - Pdpra péče válečné hrby na území PK v rce 2016 OB ( ) Dtace 57: Plzeňský kraj Příspěvek na nákup nvé cisternvé autmbilvé stříkačky OB JS ( ) Dtace 58: Plzeňský kraj Příspěvek na pravy menšíh rzsahu u cisternvé autmbilvé stříkačky neb rychléh zásahvéh autmbilu OB JS ( ) Dtace 59: Plzeňský kraj Příspěvek na pravy cisternvé autmbilvé stříkačky většíh rzsahu OB JS ( ) Dtace 60: Plzeňský kraj Příspěvek na věcné vybavení OB JS ( ) Dtace 61: Plzeňský kraj Příspěvek na technické zhdncení cisternvé autmbilvé stříkačky OB JS ( ) Dtace 62: Plzeňský kraj Příspěvek na dbrnu přípravu uskutečněnu v rce 2015 OB JS ( ) Dtace 63: Plzeňský kraj - Pdpra sciálních služeb v rámci individuálníh prjektu Pdpra sciálních služeb v Plzeňském kraji JS ( ) Dtace 64: Ministerstv zemědělství ČR - Prgram na udržvání a bnvu kulturníh dědictví pr rk 2016 JS OB NNO (Od D ) Dtace 65: Plzeňský kraj - Přízení eklgickéh vytápění v dmácnstech I/1 FO ( )

5 Dtace 1: Ministerstv kultury ČR - Státní fnd kultury ČR JS (Od , průběžně) Ppis dtačníh titulu Pdprvané druhy prjektů: a. pdpra vzniku, realizace a uvádění umělecky hdntných děl b. ediční pčin v blasti neperidických a peridických publikací c. získávání, bnva a udržvání kulturních památek a sbírkvých předmětů d. výstavní a přednáškvá činnst e. prpagace české kultury v zahraničí f. přádání kulturních festivalů, přehlídek a bdbných kulturních akcí g. pdpra kulturních prjektů služících k uchvávání a rzvíjení kultury nárdnstních menšin v České republice h. pdpra vysce hdntných neprfesinálních uměleckých aktivit i. chrana, údržba a dplňvání knihvníh fndu Frma pdpry: a) účelvá dtace b) půjčka c) návratná finanční výpmc Ptenciální žadatelé Právnické a fyzické sby v blasti kulturníh dění. D knce II. čtvrtletí (tj. d 30. června 2015) přijímají žádsti minimálně 1 měsíc před zahájením prjektu. Od 1. července 2015 bude mezní lhůta pr příjem žádstí pdpru pět čtyři měsíce před zahájením prjektu. Výše pžadvané částky je maximálně d dvu třetin celkvých nákladů, u prstředků určených na záchranu kulturních památek d výše devíti desetin. Žadatelský pplatek je 1% z pžadvané částky, nejméně však Kč, nejvýše Kč byl pět zahájen příjem žádstí pskytnutí finančních prstředků ze SFK na rk Žádsti zaslané před tímt termínem nebudu akceptvány. Příjem žádstí musí i nadále splňvat pdmínku čtyř měsíců před zahájením prjektu, kdy rzhdným dnem je předání k pštvní přepravě či sbní předání na pdatelnu MK ČR. Telefn Webvá adresa 5

6 Dtace 2: Ministerstv kultury ČR - Integrvaný systém chrany mvitéh kulturníh dědictví v rce 2016 část C. Výkupy předmětů kulturní hdnty mimřádnéh významu JS (průběžně, D ) Ppis dtačníh titulu Dtace je pskytvána na výkupy předmětů kulturní hdnty mimřádnéh významu. Ptenciální žadatelé Finanční prstředky se pskytují muzeím, galeriím, případně dalším subjektům, které hspdaří se sbírkami muzejní pvahy, Nárdnímu památkvému ústavu a dalším subjektům spravujícím kulturní památky, histrické knižní fndy a další subry předmětů náležející k mvitému kulturnímu dědictví. Dále specializvaným pracvištím zřízeným při Diecézních knzervátrských centrech římskkatlické církve, jejichž zřizvatel uzavřel smluvy s příslušnými pracvišti Nárdníh památkvéh ústavu, vše pdle pravidel uvedených ve vymezení jedntlivých částí prgramu. Žádsti je nutn zasílat jak v písemné, tak v elektrnické pdbě. Dtace 3: Ministerstv kultury ČR Kulturní aktivity - Pdpra nárdních slav 700. výrčí narzení Karla IV. OB FO JS (D ) Ppis dtačníh titulu Upřednstňvány jsu prjekty typu uspřádání knference, semináře, přednášky, vydání sbrníku, příp. publikace k připmenutí sbnsti Karla IV. Upzrnění: Výběrvé dtační řízení není určen na prjekty typu zábavních akcí, i když ve svém názvu deklarují sbnst Karla IV., na prjekty turistických aktivit (např. zřízení naučné stezky, rganizace dálkvých pchdů, na prjekty k živení hradů a zámků typu rytířských slavnstí a subjů). Ptenciální žadatelé bce, města, právnické sby, fyzické sby, které zabezpečují knkrétní kulturní činnst v reginu či bci Webvá adresa Webvá adresa: 6

7 Dtace 4: Ministerstv kultury ČR - Pdpra bnvy kulturních památek prstřednictvím bcí s rzšířenu půsbnstí JS (uzávěrka druhéh kla , uzávěrka dplňkvéh kla ) Ppis dtačníh titulu Ministerstv kultury, dbr památkvé péče, vyhlašuje pdle Zásad prgramu Pdpra bnvy kulturních památek prstřednictvím bcí s rzšířenu půsbnstí prgram pr rk Žadatelé budu pdávat žádsti prstřednictvím becních úřadů příslušných bcí s rzšířenu půsbnstí. Ptenciální žadatelé Žadatelem pskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky Webvá adresa Dtace 5: Ministerstv kultury ČR Pdpra reginálních kulturních tradic v rce 2016 OB FO JS (D ) Ppis dtačníh titulu Dtační titul je určen pr pdpru prjektů a aktivit spjených s významnými výrčími měst a bcí, s významným výrčím kulturně-histrické událsti a významným výrčím význačných sbnstí českéh půvdu půsbících v blasti kultury, jejichž význam (půsbení) překračuje rámec reginu. Za významná jubilea jsu pvažvána kulatá či půlkulatá výrčí (100, 200, 150, 350). Upřednstňvány jsu prjekty s hdntným výstupem, např. vydání výrční publikace. Ptenciální žadatelé bce, města, právnické a fyzické sby Webvá adresa Dtace 6: Nadace Precisa - Fnd kultury a umění JS (průběžně) Ppis dtačníh titulu V blasti bnvy památek je dtace pskytvána na reknstrukci a údržbu kulturních a histrických památek a jiných bjektů. Ptenciální žadatelé 7

8 Nadace přispívá především nekmerčním právnickým sbám, sleduje hlavně ptřeby v reginu na severu Čech (v blasti Turnv, Jablnec nad Nisu, Liberec, Kamenický Šenv), ve vybraných činnstech půsbí i celrepublikvě. Webvá adresa 8

9 Dtace 7: Ministerstv brany ČR - Dtace na zabezpečení péče válečné hrby JS (průběžně) Ppis dtačníh titulu Cílem prgramu je udržvat válečné hrby a pietní místa v pznatelném a důstjném stavu. Uchvat a vyzdvihnut památku vjáků a statních sb, které zahynuly v bji neb v důsledku aktivní účasti ve válečném knfliktu. Dtace je pskytvána v rámci prgramu ISPROFIN Zachvání a bnva histrických tradic. Ptenciální žadatelé Žadatel musí být vlastníkem válečnéh hrbu. Minimální výše pskytvané dtace je Kč. Dtace Ministerstva brany představuje maximálně 80 % celkvých nákladů na stavební část realizvané akce. Žádsti je mžné předkládat průběžně. Ty, které jsu dručeny d 31. ledna, jsu zahrnuty d rzhdvání pskytnutí dtací v následujícím kalendářním rce a jsu psuzvány kmisí ve dvu p sbě následujících letech. Telefn Ing. Iv Markvič Webvá adresa Dtace 8: Nadace ČEZ - Grantvé řízení Oranžvé hřiště OB SO PO NNO OS (průběžně) Ppis dtačníh titulu Grantvé řízení Oranžvé hřiště je zaměřen na pdpru výstavby a kmpletní reknstrukce dětských, sprtvních, dětských a sprtvních a dalších hřišť. Pdmínku je veřejná přístupnst hřiště s výjimku hřišť v areálech mateřských škl a zdravtních a sciálních zařízení. Ptenciální žadatelé Všechny právnické sby. Spluúčast žadatele Nadace nevyžaduje, maximální výše příspěvku není stanvena. 9

10 Příjem žádstí je průběžný. Všechny řádně vyplněné žádsti, které splňují zde uvedené pdmínky a jsu v suladu se Statutem a Grantvými pravidly Nadace ČEZ, budu předlženy správní radě nadace k psuzení na jejím nejbližším zasedání. V případě schválení správní radu je 365 dní d pdání žádsti. Telefn Webvá adresa 10

11 Dtace 9: Nadace ČEZ - Grantvé řízení Pdpra reginů OB SO PO NNO OS (průběžně) Ppis dtačníh titulu Grantvé řízení Pdpra reginů je zaměřen na pdpru veřejně prspěšných prjektů. Předkládané prjekty se mhu týkat pdpry dětí a mládeže, zdravtnictví, sciální péče, sb s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sprtu či živtníh prstředí. Bližší specifikace zaměření naleznete v dkumentu Pdmínky grantvéh řízení Pdpra reginů. Ptenciální žadatelé Všechny právnické sby. Spluúčast žadatele Nadace nevyžaduje, maximální výše příspěvku není stanvena. Příjem žádstí je průběžný. Všechny řádně vyplněné žádsti, které splňují zde uvedené pdmínky a jsu v suladu se Statutem a Grantvými pravidly Nadace ČEZ, budu předlženy správní radě nadace k psuzení na jejím nejbližším zasedání. V případě schválení správní radu je 365 dní d pdání žádsti. Telefn Webvá adresa Dtace 10: Nadace ČEZ - Oranžvé schdy JS (1. kl , 2. kl ) Ppis dtačníh titulu Grantvé řízení Oranžvé schdy 2016 je určen na pdpru bezbariérvéh přístupu pr žáky, studenty a pedaggy na šklách. Odstranění bariér zlepší mžnsti vzdělávání žáků/studentů se zdravtním pstižením, pdpří vzájemnu integraci a zajistí všem důstjné pdmínky na cestě ke vzdělání. Ptenciální žadatelé Žadatelem může být puze šklní zařízení dle Pdmínek grantvéh řízení. Každý žadatel může pdat v grantvém řízení Oranžvé schdy 2016 puze jednu žádst. Pčet žádstí nadační příspěvek pdaných jedním žadatelem Každý žadatel může pdat v grantvém řízení Oranžvé schdy v rce 2016 puze jednu žádst. 11

12 Výše nadačníh příspěvku Maximální výše nadačníh příspěvku na jeden zrealizvaný prjekt v jednm bjektu je Kč. Pkud žadatel zrealizuje 2 prjekty v rámci jednh bjektu (například jedna plšina a jedna úprava vstupu d budvy, apd.), maximální výše nadačníh příspěvku je Kč. Spluúčast žadatele a částka nadačníh příspěvku Spluúčast žadatele Nadace nevyžaduje. Telefn Webvá adresa Dtace 11: Nadace ČEZ Strmy OB JS (1. kl , 2. kl ) Zaměření Grantvé řízení Strmy je zaměřen na zlepšení živtníh prstředí prstřednictvím pdpry linivé výsadby strmů. Ptenciální žadatelé Grantvé řízení je určen pr bce neb městské části. Pčet žádstí nadační příspěvek pdaných jedním žadatelem Každý žadatel může v rce 2016 pdat v grantvém řízení Strmy puze jednu žádst, akceptvána bude vždy první řádně pdaná žádst. Výše nadačníh příspěvku Maximální výše příspěvku je Kč. Spluúčast žadatele Spluúčast žadatele Nadace nevyžaduje. Telefn Webvá adresa 12

13 Dtace 12: Česk-německý fnd buducnsti: dtační pdpra různrdých aktivit OB SO PO NNO OS FO (různě) Ppis dtačníh titulu Oblasti pdpry: 1) Mládež a škly - šklní partnerství - setkávání žáků všech stupňů škl - dbrná praktika - rční studijní pbyty - práci s mládeží na bu stranách hranice - splupráci mateřských škl - vlnčasvé aktivity v blasti sprtu a kultur 2) Kultura - výtvarné umění, divadl, hudbu, tanec, literární akce, dkumentární filmy 3) Dialgy a vědecké prjekty - dbrné knference, semináře, wrkshpy - splupráci univerzit, splků neb sukrmých iniciativ - vzdělávání dspělých - vědecké výstavy a prezentace 4) Publikace - vědecké práce s česk-německým zaměřením - překlady české a německé beletrie, deníků, memárů - výstavní katalgy - vybraný učební materiál 5) Obnva památek - renvaci sakrálních stavebních památek (kstelů, kaplí, synagg) - bnvu křížvých cest, hřbitvů a pmníků 6) Sciální prjekty a pdpra menšin - setkávání zdravtně a sciálně znevýhdněných sb z bu zemí - setkávání českých a německých senirů - aktivity nárdnstních menšin 7) Partnerství bcí a zájmvých sdružení - iniciativy k zalžení partnerství měst a bcí - sprtvní a kulturní akce v rámci partnerství - kntakty mezi bčanskými iniciativami, splky a skupinami dbrvlníků - becně prspěšná česk-německá shrmáždění jakéhkliv druhu 8) Stipendia - každrčně deset studijních pbytů českých a německých studentů na univerzitách a vyských šklách v susední zemi vždy na dbu deseti měsíců 13

14 - každé stipendium má svůj vlastní stanvený cíl a nesmí bezprstředně navazvat na jinu stipendijní pdpru pbytu v susední zemi Ptenciální žadatelé Fyzické sby, rganizace. Výše dtace d 50%. Lhůty pr pdání žádstí Termíny uzávěrky pr prjekty plánvané v: čtvrtletí neb pzději: d 30. září předchzíh rku čtvrtletí neb pzději: d 31. prsince předchzíh rku čtvrtletí neb pzději: d 31. března čtvrtletí neb pzději:d 30. června Termín uzávěrky pr prjekty renvací památek d 15. srpna v příslušném rce. Jedná se prjekty, jejichž realizace je plánvána d následujícíh kalendářníh rku. Termín pr devzdání žádstí stipendium Česk-německéh fndu buducnsti je vždy k 15. prsinci pr následující akademický rk. Telefn Webvá adresa Dtace 13: Nadace VIA - Města z jinéh těsta - Rychlé granty NNO (průběžně) Ppis dtačníh titulu Pdprujeme rzhdvací prcesy se zapjením veřejnsti a tevřenu věcnu diskusi tématech veřejnéh zájmu v knkrétních lkálních kauzách. Hledáme prjekty, které pdprují aktivní zapjení bčanů d veřejnéh živta na lkální úrvni. Prjekty, které jsu krátkdbé a vznikají jak dpvěď na nečekané změny či vyhrcené situace v kmunitách. Maximálně Kč na jeden prjekt. Ptenciální žadatelé Nestátním neziskvým rganizacím a nefrmálním skupinám alespň tří sb. 14

15 Telefn Ondřej Šindelář Webvá adresa Dtace 14: Nadace VIA TECHSOUP NNO JS (průběžně) Ppis dtačníh titulu O PROGRAMU Chcete při své každdenní činnsti využívat nejnvější technlgie a služby a naplňvat tak ještě lépe své pslání? TechSup Česká republika už d rku 2010 nabízí neziskvým a církevním rganizacím a veřejným knihvnám získání sftwarvých i hardwarvých darů za administrativní pplatek dpvídající zlmku tržní ceny prduktů. Stačí jednduchá registrace a během něklika dnů můžete začít žádat sftwarvé dary. CO NABÍZÍME zprstředkvání sftwarvých darů: Micrsft (MS Office, Upgrade OS Windws, OS Windws Get Genuine, servervá neb CRM řešení, ), Zner (Zner Pht Studi 17), síťvé prvky Cisc telefnicku a vu pdpru při získávání licencí zapjení d prgramů Office 365 pr neziskvé rganizace a Ggle pr neziskvé rganizace Technlgické prdukty věnují IT splečnsti darem. Žádající rganizace hradí puze administrativní pplatek za zprstředkvání, který služí k pkrytí prvzních nákladů dárcvskéh prgramu a dpvídá 5 15 % tržní hdnty prduktů. Ptenciální žadatelé - prgram je určený Neziskvým rganizacím splňujícím kritéria právněnsti jedntlivých dárcvských partnerů (více ZDE), církevním rganizacím a veřejným knihvnám, které jsu zapsané v rejstříku knihven u Ministerstva kultury. Ivana Siglvá, Radka Bystřická Telefn Webvá adresa: 15

16 Dtace EU Prgramvé bdbí Všechny Operační prgramy již byly schváleny a pstupně dchází k vyhlašvání výzev z jedntlivých OP. V dtačním přehledu nejsu všechny vyhlášené výzvy, jedná se puze jejich výběr. Některé vyhlášené výzvy ttiž nejsu pr náš regin relevantní či jsu vyhlášeny jak uzavřené pr úzký kruh ptenciálních žadatelů (typickým příkladem jsu výzvy z OP Zaměstnanst cílené na Úřady práce). Nejdůležitější infrmace k PO naleznete na webu: Jedntlivé perační prgramy OP ŽP (Operační prgram Živtní prstředí) Infrmace spjené s OP ŽP naleznete na webu: OP PIK (Operační prgram Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst) OPZ (OP Zaměstnanst) OP Výzkum, vývj a vzdělávání OP rybářství OP Dprava IROP (Integrvaný reginální perační prgram) 16

17 Dtace 15: OP EU Z PO : OP PIK (Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst JS (průběžně) Aktualizace: Očekávané termíny vyhlášení nvých výzev Název výzvy / prgramu pdpry OP PIK Očekávaný termín vyhlášení výzev 1) Ptenciál srpen ) Invace - Patent srpen ) Partnerství znalstníh transferu srpen ) Splupráce srpen ) Technlgie srpen ) Nemvitsti srpen ) Šklicí střediska květen ) Marketing květen ) Úspry energie leden ) Úspry energie v SZT leden ) ICT a sdílené služby vývj SW srpen ) ICT a sdílené služby datvá centra srpen ) ICT a sdílené služby centra sdílených služeb srpen ) Aplikace srpen ) Vyskrychlstní internet říjen ) Smart Grids I. (Distribuční sítě) srpen ) Smart Grids II. (Přensvá síť) srpen ) Obnvitelné zdrje energie srpen ) Pradenství 1 (pr začínající pdniky) květen ) Pradenství 2 květen ) Služby infrastruktury srpen ) Invační vuchery květen ) Nízkuhlíkvé technlgie srpen ) Prjekty Prf f Cncept květen ) Prgres ) Pre-cmmercial public prcurement srpen 2016 Webvá adresa KONTAKT Telefn

18 Dtace 16: OP EU Z PO : OP PIK (Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Obnvitelné zdrje energie JS ( ) Ppis dtačníh titulu Cílem prgramu Obnvitelné zdrje energie je pdpra využívání alternativních zdrjů energie a z dluhdbéh hlediska zvýšit pdíl bnvitelných zdrjů na knečné sptřebě energie v republice. Prgram Obnvitelné zdrje energie s rzpčtem 1,5 mld. krun je sučástí Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst (OPPIK). Ptenciální žadatelé Pdniky všech velikstí půsbící v energetice. Prjekt musí být realizván mim území hl. m. Prahy. Klik lze získat Dtace EU na jeden prjekt se phybuje ve výši mil. Kč pr prjekty z blasti úspr energie. Prcentuální výše dtace pr blast úspry energie závisí na veliksti pdniku a pdprvané aktivitě: malý pdnik (d 49 zaměstnanců) - 80 % způsbilých výdajů střední pdnik (50 až 249 zaměstnanců) - 70 % způsbilých výdajů velký pdnik (d 250 zaměstnanců)- 60 % způsbilých výdajů Na c se dtace vztahuje výstavba a bnva malých vdních elektráren rzvd tepla z biplynvých stanic d místa sptřeby stavba vzdálené kgenerační jedntky využívající pr zásbvání teplem biplyn ze stávající biplynvé stanice výstavba a mdernizace zdrjů tepla a kmbinvané výrby elektřiny a tepla z bimasy Pdprvané aktivity Pdpru mhu získat prjekty zaměřené na výstavbu nvých či mdernizaci stávajících elektráren a tepláren využívajících bnvitelných zdrjů energie. Vyprdukvaná energie musí být určena pr distribuci, nikli pr vlastní sptřebu. Pdprvána nebude výstavba či reknstrukce slárních, větrných či getermálních zdrjů. Webvá adresa 18

19 Dtace 17: OP EU Z PO : OP PIK - Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Služby infrastruktury JS ( ) Ppis dtačníh titulu Prgram Služby infrastruktury, v minulém bdbí známý jak prgram Prsperita, pdpruje prjekty splupráce pdnikatelů a výzkumných rganizací. Investice d rzvje vědecktechnických parků, invačních center a inkubátrů se mezi rky pdělí téměř 6 mld. krun. Ptenciální žadatelé pdnikatelské subjekty, sdružení pdnikatelů, územní samsprávné celky a jejich svazky, veřejné výzkumné instituce, vyské škly a statní vzdělávací instituce prvzvatelé stávajících vědecktechnických parků, pdnikatelských inkubátrů a center pr transfer technlgií Klik lze získat dtace může dsahvat až 45 % způsbilých výdajů U prjektů zahrnujících stavební práce může dtace činit mil. Kč. U prjektů bez stavebních prací se dtace phybuje d 1 d 30 mil. Kč. Pdprvané aktivity nákup nvých strjů a technlgií přízení ptřebnéh sftware další náklady suvisející s prvzem (např. energie, pradenství, šklení a semináře) marketingvé aktivity rzšíření kapacit centra Webvá adresa 19

20 Dtace 18: OP EU Z PO : OP PIK - Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Nízkuhlíkvé technlgie JS (D ) Ppis dtačníh titulu Prgram pdpry Nízkuhlíkvé technlgie, sučást Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst (OPPIK), cílí na větší rzšíření nízkuhlíkvých technlgií při nakládání s energií a usiluje zvýšení využívání druhtných survin. Pr prjekty je v bdbí připravena přibližně 1 mld. krun. Ptenciální žadatelé Pdnikatelské subjekty všech velikstí pdpřeny budu i pdniky, které jsu ze 100 % vlastněny veřejným sektrem. Prjekty na území ČR mim hlavníh města Prahy. Klik lze získat a) Elektrmbilita malý pdnik - 70 % střední pdnik - 60 % velký pdnik - 50 % Aktivita přízení elektrmbilů - 70 tis. - 3 mil. Kč Aktivita pžízení dbíjecích stanic pr elektrmbiliy - min. 50 tis. Kč, max. výše dtace dle pravidel de minimis b) Akumulace energie malý pdnik - 60% střední pdnik - 50% velký pdnik - 40 % Výše dtace - min. 50 tis. Kč, max. výše dtace dle pravidel de minimis c) Druhtné surviny malý pdnik - 45% malý pdnik třední pdnik - 35 % velký pdnik - 25 % Výše dtace - 1 mil mil. Kč 20

21 Pdprvané aktivity na přízení dbíjecích stanic na přízení suvisejících technlgií a dluhdbéh hmtnéh i nehmtnéh majetku (včetně stavebních úprav) na pdíl z ceny elektrmbilu, která přesahuje průměrnu cenu vzidla se spalvacím mtrem Webvá adresa Dtace 19: OP EU Z PO : OP PIK - Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Invace Patent JS (D ) Ppis dtačníh titulu V dtačním prgramu Invace Patent (ficiální název: prjekty na chranu práv průmyslvéh vlastnictví) mhu malé a střední pdniky, veřejné výzkumné instituce a vyské škly získat až 50 milinů Kč, které mhu využít na některý z nástrjů chrany práv průmyslvéh vlastnictví. Tent prgram je vhdný pr všechny žadatele, kteří by rádi účinněji chránili své duševní vlastnictví. Prgram Invace je sučástí Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst (OPPIK). Ptenciální žadatelé malé a středníky pdniky veřejná výzkumná instituce vyská škla a statní instituce terciárníh vzdělávání Klik lze získat Na jeden prjekt lze získat dtaci ve výši 40 tis. - 1 mil. Kč. 50 % ze způsbilých výdajů Pdprvané aktivity zajištění chrany průmyslvéh vlastnictví v České republice a zahraničí ve frmě: vynálezů/patentů chranných známek užitných vzrů průmyslvých vzrů služby právněných zástupců překlady správní pplatky Webvá adresa 21

22 Dtace 20: OP EU Z PO : OP PIK - Splupráce - Technlgické platfrmy JS (D ) Ppis dtačníh titulu Cílem prgramu Splupráce je rzvj invačních sítí klastrů, technlgických platfrem a dalších typů kperačních sítí. Jedná se nástrj pr zvýšení intenzity splečných výzkumných, vývjvých a invačních aktivit mezi pdnikatelskými subjekty a výzkumnu sféru. Psilvání vzájemných vazeb na reginální, nadreginální i mezinárdní úrvni pvede k rzvji eknmiky zalžené na znalstech a invacích a naplňvání knceptu inteligentní specializace. Na prgram jsu alkvány přibližně 2 mld. krun. V sučasné dbě jsu v prgramu Splupráce vyhlášeny dvě výzvy. Jedna na technlgické platfrmy a druhá na klastry. Více infrmací bu výzvách naleznete níže. Ptenciální žadatelé předmět činnsti příjemce musí zahrnvat činnst technlgické platfrmy Klik lze získat pdpra je pskytvána frmu dtace ve výši 0,5 mil. Kč 5 mil. Kč Míra pdpry: až 75 % způsbilých výdajů Pdprvané aktivity rzvj nárdních technlgických platfrem veducí ke splupráci veřejnéh a sukrméh sektru v blasti výzkumu, vývje a invací Webvá adresa Dtace 21: OP EU Z PO : OP PIK - Odstranění a inventarizvání eklgických zátěží OB SO FO JS (D ) Ppis dtačníh titulu Prgram Dknčení inventarizace a dstranění starých eklgických zátěží spadá d Operačníh prgramu Živtní prstředí Tat aktivita bude pdprvána v rámci Specifickéh cíle 4 Priritní sy 3 - Dknčit inventarizaci a dstranit eklgické zátěže. V České republice je velké mnžství velkých eklgických zátěží, u nichž hrzí závažné rizik pr živtní prstředí a lidské zdraví. Z th důvedu je nutné tyt zátěže stranit. Ptenciální žadatelé pdnikatelské subjekty kraje, bce, dbrvlné svazky bcí rganizační slžky státu státní rganizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnprávní instituce městské části hl. města Prahy příspěvkvé 22

23 rganizace vyské škly, škly a šklská zařízení nestátní neziskvé rganizace církve a nábženské splečnsti a jejich svazky bchdní splečnsti a družstva fyzické sby pdnikající Klik lze získat Pdpra bude stanvvána individuálně na základě investičníh záměru. Max. dtace 85%. Pdprvané aktivity Realizace průzkumných prací, analýz rizik knkrétních lkalit Realizace průzkumných prací, analýz rizik pr prblémvá území bsahující více než jedn kntaminvané míst Jedntlivé etapy kmplexní sanace kntaminvaných staveb (včetně zbytků technlgií), půdy (hrninvéh prstředí) a pdzemních vd Sanace depnií nebezpečných neb rizikvých dpadů (starých skládek) Odstraňvání kntaminace půd, stavebních knstrukcí a pdzemní vdy pmcí invativních sanačních technlgií, apd., Mnitrvaná přirzená atenuace kntaminvaných míst Sanace starých eklgických zátěží vzniklých v důsledku hrnické činnsti Webvá adresa Dtace 22: OP EU Z PO : OP PIK - Snížení envirnmentálníh rizika OB SO JS OS NNO (D ) Ppis dtačníh titulu Prgram Snížení envirnmentálníh rizika spadá d Operačníh prgramu Živtní prstředí Tat aktivita bude pdprvána v rámci Specifickéh cíle 5 Priritní sy 3 - Snížení envirnmentálníh rizika a rzvíjet systémy jejich řízení. Alkace na tut výzvu je 60 mil. Kč. Ptenciální žadatelé kraje, bce a města, dbrvlné svazky bcí příspěvkvé rganizace bcí, měst a krajů rganizační slžky státu státní příspěvkvé rganizace státní pdniky a rganizace veřejné výzkumné instituce splky (nestátní neziskvé rganizace - NNO), ústavy sciální družstva zalžená pr ptřeby becnéh zájmu, který nemá průmyslvu neb bchdní pvahu, bez živnstenskéh právnění k pdnikání k předmětu pdpry, financvaná převážně veřejnprávními subjekty becně prspěšné splečnsti (NNO), nadace, nadační fndy Klik lze získat Max. dtace 85%. Pdprvané aktivity náhrada neb reknstrukce zařízení (stacinární technické neb technlgické jedntky, ve které je nebezpečná chemická látka vyráběna, zpracvávána, pužívána, přepravvána neb skladvána), s cílem zvýšení bezpečnsti prvzu, snížení míry rizika nad rámec standardů a nrem splečenství vytvření infrmačních systémů, znalstních prtálů a SW nástrjů pr tvrbu a aplikaci nvých 23

24 metdik a pstupů v managementu chemických látek a prevenci závažných chemických havárií, vytvření expertních center REACH a center prevence rizik infrastruktura pr institucinální zázemí implementace REACH a prevence závažných chemických havárií reknstrukce neb nákup technlgií pr mezení průmyslvéh znečištění (suvislst s BAT a IPPC) Webvá adresa Dtace 23: OP EU Z PO : OP PIK - HORIZONT 2020 JS (různě) Ppis dtačníh titulu Prgram HORIZONT 2020, neb-li H2020, je největším prgramem EU pdprujícím prjekty zaměřené na výzkum, vývj a s ním spjené aktivity (studie, netwrking, atd.). Je silně rientvaný na splupráci více subjektů z různých zemí. Ptenciální žadatelé Pdniky všech velikstí, výzkumné rganizace a univerzity, které: prvádějí výzkum/vývj na úrvni minimálně srvnatelné s EU jejichž předmět řešení bude přínsem pr celu EU, nejen pr ČR splupracují, či chtějí splupracvat se subjekty ze zahraničí Klik lze získat Prcentuální výše dtace je určena typem aktivity v prjektu: výzkum, vývj, invace % pdpůrné aktivity (netwrking, studie, ) d 100% hdncení eknmické a technlgické prveditelnsti záměru (tzv. SME Instrument) 70% Pdprvané aktivity ICT (hledejte partnery) VaVaI (hledejte partnery) Nantechnlgie (hledejte partnery) Pkrčilé materiály Pkrčilá výrba a zpracvání (hledejte partnery) Vesmír Zdraví (hledejte partnery) Dprava Energetika 24

25 Výzvy v prgramu Hriznt 2020 Témata: Stav: Otevřen d: ICT tevřen 08/2017 Nanmateriály, výrba tevřen 01/2017 Bitechnlgie tevřen d 05/ /2016 Vesmír tevřen 03/2017 Zdraví tevřen 04/2017 Energetika tevřen 09/2017 Dprava tevřen 03/2016 Zemědělství, ptravinářství tevřen 02/2017 Živtní prstředí tevřen 03/2017 Pkrčilé materiály tevřen d 05/ /2017 Pkrčilá výrba a zpracvání tevřen 05/2017 VaVal tevřen 09/2017 Webvá adresa Dtace 24: Nadace Partnerství - Výsadba strmů JS OB (D ) Ppis dtačníh titulu Zlepšete vaše živtní prstředí. Vysaďte splečně strmy, které vám pzději pskytnu čistější vzduch, příjemný stín i hezčí míst k prcházkám. V našich pdmínkách prspívají dmácí druhy strmů - lípy, duby, javry. Tradiční jsu u nás také vcné strmy. Právě výsadby těcht druhů za účasti místních byvatel při sázení pdprujeme. Ještě důležitější než vlastní sázení je následná péče sazenice, aby byly zdravé a bezpečné i pr další generace. Závazek následné péče je prt u těcht grantů pvinný. Ptenciální žadatelé bce, splky, škly a další rganizace Maximální výše grantu Kč Webvá adresa 25

26 Dtace 25: OP EU Z PO : Operační prgram Zaměstnanst JS 3 aktuální výzvy JS NNO OB (knec různě) 1. Pdpra vybudvání a prvzu zařízení péče děti předšklníh věku pr pdniky i veřejnst mim hl. m. Prahu ( ) Ppis dtačníh titulu Specifickým cílem výzvy je snížit rzdíly v pstavení žen a mužů na trhu práce. Ppis pdprvaných aktivit Výzva pdpruje vznik a prvz zařízení pskytujících pravidelnu péči děti d narzení, resp. d 1 či 3 let věku d zahájení pvinné šklní dcházky za účelem zapjení rdičů d pracvníh prcesu. Služba hlídání a péče dítě je pskytvána v klektivu dětí mim dmácnst dítěte. Obsahem služby hlídání a péče dítě je zajištění ptřeb dítěte a výchva, rzvj schpnstí a kulturních i hygienických návyků dítěte. Pdprvána budu zařízení péče děti pr zaměstnance i pr veřejnst. V rámci OPZ lze tedy pskytvat službu péče dítě v následujících režimech: 1) Dětská skupina pr veřejnst 2) Pdnikvá dětská skupina 3) Živnst vlná/vázaná Ptenciální žadatelé bchdní krprace OSVČ státní pdnik NNO prfesní a pdnikatelská sdružení pradenské a vzdělávací instituce škly a šklská zařízení vyské škly veřejné výzkumné instituce kraje rganizace zřizvané kraji bce rganizace zřizvané bcemi dbrvlné svazky bcí sciální partneři rganizační slžky státu příspěvkvé rganizace zřízené rganizačními slžkami státu právnické sby vyknávající pdnikatelsku činnst zřízené zvláštním zákn Míra pdpry Minimální výše celkvých způsbilých výdajů prjektu: CZK Maximální výše celkvých způsbilých výdajů prjektu: CZK Webvá adresa Termín Datum Termín zahájení příjmu žádstí Termín uknčení příjmu žádstí

27 Dtace 26: EU OP ŽP Operační prgram Živtní prstředí - 13 aktuálních výzev z th 4 nvě přidané JS (d dále knec různě) VÝZVA č. 9 ( ) Ptenciální žadatelé Agentura chrany přírdy a krajiny ČR, Správa jeskyní ČR, správy nárdních parků. Priritní sa 4: Ochrana a péče přírdu a krajinu Specifický cíl: Zajistit příznivý stav předmětu chrany nárdně významných chráněných území Cílem je zajištění ptřebné péče předměty chrany na nárdně významných chráněných územích, jež jsu stanveny schválenými plány péče, v územích Natura 2000 jsu t suhrny dpručených patření. Typy pdprvaných prjektů a aktivit Zajišťvání péče NP, CHKO, NPR, NPP a lkality sustavy území Natura 2000 (realizace patření k zajištění či zlepšení stavu předmětů chrany včetně tvrby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr infrmací, tvrba infrmačních a technických nástrjů a pdkladů pr zajištění chrany a péče NP, CHKO, NPR, NPP a lkality sustavy území Natura 2000 a cílvé rganismy. Pdprvaná patření: I. Implementace sustavy Natura 2000 Dknčení vyhlašvání EVL v rzsahu blasti pdpry 6.1 OPŽP a zajištění sledvání stavu dle pžadavků směrnice 92/43/EHS: sběr infrmací a pdkladů pr návrh a zajištění vyhlašení a péče, příprava plánů neb zásad péče neb suhrnu dpručených patření pr vyhlašvané ZCHÚ, příprava pdkladů k vyhlašvání, zajištění vyhlašvacíh prcesu, gedetické zaměřvání hranic, vyznačení lkalit v terénu, sledvání stavu dle pžadavků Směrnice 92/43/EHS. II. Plánvání péče NP, CHKO, NPR, NPP a lkality sustavy území Natura 2000 (dále jen území nárdníh významu) sběr aktuálních pdkladů a infrmací nezbytných ke kvalitnímu a efektivnímu plánvání péče území nárdníh významu, a t včetně mnitringu a mapvání 27

28 stavu přírdních fenménů a vlivů na ně půsbících, hdncení efektivity prváděných patření, přípravy prváděcích studií, metdických a kncepčních dkumentů, tvrby infrmačních a technických nástrjů služících k chraně a péči území nárdníh významu, příprava pdkladů k vyhlašvání, zajištění vyhlašvacíh prcesu, gedetické zaměřvání hranic, vyznačení lkalit v terénu, příprava plánů neb zásad péče zvláště chráněná území a suhrnů dpručených patření pr evrpsky významné lkality a ptačí blasti, světa, infrmvání veřejnsti a dtčených subjektů. III. Zajištění péče NP, CHKO, NPR, NPP a lkality sustavy území Natura 2000 (dále jen území nárdníh významu) Zajištění péče území nárdníh významu vycházející z plánvací dkumentace, tj. plánů péče, suhrnů dpručených patření, záchranných prgramů, event. dalších relevantních dkumentů (jsuli tyt pr dané území již k dispzici), zejména pak: péče bezlesí, cílené na zachvání či zlepšení jeh kvality a rzlhy, péče lesní splečenstva, směřvaná k zachvání neb zlepšení jejich struktury, druhvéh slžení, péče vdní útvary a mkřadní bitpy nacházející se v územích nárdníh významu, péče dřeviny mim les, speciální péče zaměřená na pdpru bidiverzity v chráněných územích, pdpru cílvých stanvišť a druhů, likvidace invazních a expanzivních druhů, zajištění péče útvary neživé přírdy včetně jeskyní, patření k usměrňvání návštěvníků z důvdu eliminace negativníh dpadu na předmět chrany způsbvanéh návštěvníky (dřevěné/pvalvé chdníky, úprava pvrchů cest, lávky, zábradlí, schdy, žebříky atd.) včetně budvání či bnvy prvků pr interpretaci chráněných území (infrmační panely, naučné stezky, návštěvnická střediska apd.), statní specifická patření směřující ke zlepšení stavu území nárdníh významu. VÝZVA č. 13 ( ) Ptenciální žadatelé Způsbilými žadateli mhu být kraje, bce, dbrvlné svazky bcí, rganizační slžky státu, státní pdniky, státní rganizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnprávní instituce, příspěvkvé rganizace, vyské škly, škly a šklská zařízení, nestátní neziskvé rganizace (becně prspěšné splečnsti, nadace, nadační fndy, ústavy, splky), církve a nábženské splečnsti a jejich svazy, pdnikatelské subjekty, bchdní splečnsti a družstva a fyzické sby pdnikající. Priritní sa 4: Ochrana a péče přírdu a krajinu Specifický cíl: Psílit přirzené funkce krajiny 28

29 Cílem je zvýšit eklgicku stabilitu krajiny a bnvit vdní režim krajiny. Typy pdprvaných prjektů a aktivit Zprůchdnění migračních bariér pr živčichy a patření k mezvání úmrtnsti živčichů spjené s rzvjem technické infrastruktury Pdprvaná patření: patření na zprůchdnění migračních bariér pr vybrané druhy živčichů, a t zejména na významných tahvých cestách bjživelníků, míst, kde dchází k úhynu kriticky a silně hržených druhů apd., výstavba nvých rybích přechdů, speciálních rybích přechdů či patření, zvýšení účinnsti stávajících rybích přechdů, speciálních rybích přechdů či patření, dstranění migračních překážek na vdních tcích, instalace patření k usměrnění neb přemístění ryb a na vdu vázaných bratlvců pdprující jejich pprudu migraci, bnva knektivity vdníh tku s nivními bitpy apd. Vytváření, regenerace či psílení funkčnsti krajinných prvků a struktur. Pdprvaná patření: zpracvání plánu ÚSES; plán ÚSES musí být zpracván dle Metdiky vymezvání územníh systému eklgické stability, zalžení bicenter a bikridrů ÚSES zlepšení funkčníh stavu bicenter a bikridrů ÚSES realizace interakčních prvků pdprujících ÚSES, linivé a skupinvé výsadby dřevin (strmřadí, větrlamy, břehvé prsty, remízy), zalžení neb bnva krajinnéh prvku, zásahy psilující eklgick-stabilizační funkce významných krajinných prvků, bnva histrické cestní sítě s nezpevněným pvrchem a její dprvdnu vegetaci umžňující pěší průchd krajinu, vytváření a bnva vdních prvků v krajině s ekstabilizační a retenční funkcí (např. tůní, mkřadů, rybníků a malých vdních nádrží apd.) včetně nepravidelně zatápěných území (např. lužní lesy). Revitalizace a pdpra samvlné renaturace vdních tků a niv, bnva ekstabilizačních funkcí vdních a na vdu vázaných eksystémů. Pdprvaná patření: vytváření a bnva přírdě blízkých kryt vdních tků (přiměřeně kapacitních, tvarvě a hlubkvě pestrých) zahrnující eventuální dstranění dřívějších nevhdných úprav (pevnění dna a břehů, hrázvání, příčných překážek) a t včetně navazujících říčních ramen při respektvání přístupů chrany území před pvdněmi, 29

30 pdpůrná patření na vdním tku a v nivě umžňující přirzené kryttvrné prcesy v delším časvém hrizntu bez nutnsti plšně rzsáhlých investičních úprav, zejména: zajištění dstatečně širkéh pásu nivy pr přirzený vývj kryta vdníh tku, vytváření a bnva prvků psilující druhvu bidiverzitu vdních a na vdu vázaných rganismů, terénní úpravy kryta (dna) a břehů včetně pmístných zásahů umžňujících prces renaturace vdníh tku apd. Zlepšvání druhvé, věkvé a prstrvé struktury lesů (s výjimku lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mim ZCHÚ a území sustavy Natura Pdprvaná patření: dsadby a pdsadby dřevin přirzené druhvé skladby včetně zajištění chrany a nezbytné následné péče, výsadby dřevin přirzené druhvé skladby nad rámec minimálníh pdílu MZD při bnvě prstů, včetně zajištění chrany, reknstrukce prstů s vnášením dřevin přirzené druhvé skladby, prvedení výchvnéh zásahu (prřezávky, prbírky d 40, prbírky 40 +) se zachváním příznivéh pčtu dřevin přirzené druhvé skladby, zlepšení jejich knkurenční schpnsti v prstu a zajištění přirzené prstrvé skladby prstu, vns stanvištně vhdných keřů d prstních plášťů. Realizace přírdě blízkých patření vyplývajících z kmplexních studií cílených na zpmalení pvrchvéh dtku vdy, prtierzní chranu, a adaptaci na změnu klimatu. Pdprvaná patření: pdpra patření zamezující vdní erzi plšnému a sustředěnému pvrchvému dtku (užití travních pásů, průlehů, ), stabilizace drah sustředěnéh pvrchvéh dtku (hrázky, terasy, svdné příkpy, ), preventivní patření (zakládání či bnva mezí, remízů, ). pdpra patření zamezující větrné erzi bnva či zakládání větrlamů VÝZVA č. 14 ( ) Ptenciální žadatelé Způsbilými žadateli mhu být kraje, bce, dbrvlné svazky bcí, rganizační slžky státu, státní pdniky, státní rganizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnprávní instituce, příspěvkvé rganizace, vyské škly, škly a šklská zařízení, nestátní neziskvé rganizace, církve a nábženské splečnsti a jejich svazy, pdnikatelské subjekty, bchdní splečnsti a družstva, fyzické sby pdnikající. 30

31 Priritní sa 4: Ochrana a péče přírdu a krajinu Specifický cíl: Psílit přirzené funkce krajiny Cílem je zvýšit eklgicku stabilitu krajiny a bnvit vdní režim krajiny. Typy pdprvaných prjektů a aktivit Zprůchdnění migračních bariér pr živčichy a patření k mezvání úmrtnsti živčichů spjené s rzvjem technické infrastruktury Pdprvaná patření: patření na zprůchdnění migračních bariér pr vybrané druhy živčichů, a t zejména na významných tahvých cestách bjživelníků, míst, kde dchází k úhynu kriticky a silně hržených druhů apd., výstavba nvých rybích přechdů, speciálních rybích přechdů či patření, zvýšení účinnsti stávajících rybích přechdů, speciálních rybích přechdů či patření, dstranění migračních překážek na vdních tcích, instalace patření k usměrnění neb přemístění ryb a na vdu vázaných bratlvců pdprující jejich pprudu migraci, bnva knektivity vdníh tku s nivními bitpy apd. Vytváření, regenerace či psílení funkčnsti krajinných prvků a struktur. Pdprvaná patření: zpracvání plánu ÚSES; plán ÚSES musí být zpracván dle Metdiky vymezvání územníh systému eklgické stability, zalžení bicenter a bikridrů ÚSES zlepšení funkčníh stavu bicenter a bikridrů ÚSES realizace interakčních prvků pdprujících ÚSES, linivé a skupinvé výsadby dřevin (strmřadí, větrlamy, břehvé prsty, remízy), zalžení neb bnva krajinnéh prvku, zásahy psilující eklgick-stabilizační funkce významných krajinných prvků, bnva histrické cestní sítě s nezpevněným pvrchem a její dprvdnu vegetaci umžňující pěší průchd krajinu, vytváření a bnva vdních prvků v krajině s ekstabilizační a retenční funkcí (např. tůní, mkřadů, rybníků a malých vdních nádrží apd.) včetně nepravidelně zatápěných území (např. lužní lesy). Revitalizace a pdpra samvlné renaturace vdních tků a niv, bnva ekstabilizačních funkcí vdních a na vdu vázaných eksystémů. Pdprvaná patření: vytváření a bnva přírdě blízkých kryt vdních tků (přiměřeně kapacitních, tvarvě a hlubkvě pestrých) zahrnující eventuální dstranění dřívějších nevhdných 31

32 úprav (pevnění dna a břehů, hrázvání, příčných překážek) a t včetně navazujících říčních ramen při respektvání přístupů chrany území před pvdněmi, pdpůrná patření na vdním tku a v nivě umžňující přirzené kryttvrné prcesy v delším časvém hrizntu bez nutnsti plšně rzsáhlých investičních úprav, zejména: zajištění dstatečně širkéh pásu nivy pr přirzený vývj kryta vdníh tku, vytváření a bnva prvků psilující druhvu bidiverzitu vdních a na vdu vázaných rganismů, terénní úpravy kryta (dna) a břehů včetně pmístných zásahů umžňujících prces renaturace vdníh tku apd. Zlepšvání druhvé, věkvé a prstrvé struktury lesů (s výjimku lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mim ZCHÚ a území sustavy Natura Pdprvaná patření: dsadby a pdsadby dřevin přirzené druhvé skladby včetně zajištění chrany a nezbytné následné péče, výsadby dřevin přirzené druhvé skladby nad rámec minimálníh pdílu MZD při bnvě prstů, včetně zajištění chrany, reknstrukce prstů s vnášením dřevin přirzené druhvé skladby, prvedení výchvnéh zásahu (prřezávky, prbírky d 40, prbírky 40 +) se zachváním příznivéh pčtu dřevin přirzené druhvé skladby, zlepšení jejich knkurenční schpnsti v prstu a zajištění přirzené prstrvé skladby prstu, vns stanvištně vhdných keřů d prstních plášťů. Realizace přírdě blízkých patření vyplývajících z kmplexních studií cílených na zpmalení pvrchvéh dtku vdy, prtierzní chranu, a adaptaci na změnu klimatu. Pdprvaná patření: pdpra patření zamezující vdní erzi plšnému a sustředěnému pvrchvému dtku (užití travních pásů, průlehů, ), stabilizace drah sustředěnéh pvrchvéh dtku (hrázky, terasy, svdné příkpy, ), preventivní patření (zakládání či bnva mezí, remízů, ). pdpra patření zamezující větrné erzi bnva či zakládání větrlamů VÝZVA č. 17 ( ) Ptenciální žadatelé Kraje, Obce a města, Svazky bcí, Městské části hl. m. Prahy, Organizační slžky státu, Státní pdniky, Příspěvkvé rganizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnprávní instituce, Vyské škly a šklská zařízení, Nestátní neziskvé rganizace 32

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Dtační a grantvé příležitsti verze 3/2016 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené či aktualizvané dtační příležitsti prti minulé verzi jsu zvýrazněny

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 7/2015 Dtační a grantvé příležitsti verze 7/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené dtační

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Resilience a adaptace na klimaticku změnu v reginálních strategiích Strategie přizpůsbení se změně klimatu v pdmínkách ČR Havlíčkův Brd, 16. 3. 2016 Jakub Hrecký dbr becné chrany přírdy a krajiny Jana

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Územní plán Bukovany

Územní plán Bukovany Územní plán Bukvany Návrh územníh plánu Pr splečné jednání Obec Bukvany 40, 262 72 Březnice Statutární zástupce: Jiří Macun, starsta bce Pvěřený zastupitel: Ing. David Kaiser Kntakt: bukvanypb@seznam.cz,

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji Regenerace brwnfieldů v Jihmravském kraji Jan Hladík Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn, Jihmravský kraj 28. 2. 2017 www.rrajm.cz 1 hlavní aktivity RRAJM rzvj měst a bcí zahraniční splupráce pdpra

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji. Jan Hladík Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Brno

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji. Jan Hladík Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Brno Regenerace brwnfieldů v Jihmravském kraji Jan Hladík Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn 27. 2. 2019 1 hlavní aktivity RRAJM rzvj měst a bcí JMK frmulace a zacílení záměru živtní prstředí, cestvní

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Doprava a přeprava základní pojmy

Doprava a přeprava základní pojmy Dprava a přeprava základní pjmy Dprava je způsb phybvání se bjektů z místa na míst. Jde přemisťvání. Objektem můžu být předměty, sby, zvířata ale třeba i infrmace neb energie. Dpravní technlgie sestávají

Více

Průzkum mezi členskými subjekty klastrů v České republice

Průzkum mezi členskými subjekty klastrů v České republice Přílha A vzr dtazníku Průzkum mezi členskými subjekty klastrů v České republice *Pvinné ple Otázka č. 1. Klastr sdružuje: * 1-9 členů 10-49 členů 50-100 členů 101 a více členů Otázka č. 2. Délka členství

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010 AAA AUTO Grup zveřejnila své neauditvané knslidvané hspdářské výsledky za první čtvrtletí rku 2010 Praha / Budapešť, 31. května 2010 Dle hspdářských výsledků za první čtvrtletí rku 2010, které splečnst

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-101 POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 TOURISM POLICY IN THE CZECH REPUBLIC IN 2007-2013 AND THE PROSPECTIVE

Více

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině.

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Erasmus + Příručka k prgramu V případě rzdílnéh výkladu jedntlivých jazykvých verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Verze 1 (2015): 1/10/2014 1 2 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice Plitlgie = věda plitice plis měst lgs věda iks rdina přelm 19./20. stletí - pjem 1949 - samstatná vědní disciplína vyučvaná na univerzitě prvpčátky už v Antice Stát a nárd Stát: - území - st. aparát -

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji Regenerace brwnfieldů v Jihmravském kraji Jan Hladík Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn 28. 2. 2018 www.rrajm.cz 1 hlavní aktivity RRAJM rzvj měst a bcí JMK frmulace a zacílení záměru živtní prstředí,

Více

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV 2014 SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ JIHOČESKÉHO KRAJE II. Rzbr udržitelnéh rzvje pr správní území ORP Český Krumlv ZPRACOVATEL: MĚSTO ČESKÝ

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

SDRUŽENÍ NERATOV,o.s. Sociální podnikání

SDRUŽENÍ NERATOV,o.s. Sociální podnikání SDRUŽENÍ NERATOV,.s. Sciální pdnikání HK 22.10.2015 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. Sdružení Neratv,.s. byl zalžen v rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa s pmcí handicapvaných

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VÝROKOVÁ ČÁST: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 5 2.1.

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

Výzva č. 9/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 9/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 9/215 k předkládání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Nárdníh prgramu Živtní prstředí Ministerstv živtníh prstředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prstřednictvím Státníh fndu živtníh prstředí ČR (dále

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz PLÁN

Více

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ)

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ) Resrtní systémy centralizvanéh zadávání (RS CZ) Transparentní nvela aneb C je v té krabici? Ing. Pavel Brž ředitel divize rzvjvých prjektů CS-PROJECT pbrz@cs-prject.cz 04. 10. 2012, Htel Olympik Tristar

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk a MěÚ Nepmuk verze 11/2015 Dtační a grantvé příležitsti verze 11/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK 1. Název zakázky Analýza, tvrba evaluačních nástrjů, návazná pdpra a supervize 2. Ppis zakázky Prjekt s názvem Zvyšvání kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

Koncepce Smart Administration města Mohelnice

Koncepce Smart Administration města Mohelnice Mtt: Smart Administratrin = měkké metdy + tvrdá data Kncepce Smart Administratin města Mhelnice Draft 1.0, 25.1.2010 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. VYMEZENÍ SMART ADMINISTRATION... 3 3. SMART ADMINISTRATION

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více