V únoru na Vodolce zavládlo rozverné masopustní a plesové veselí. Na této barevné straně vám přinášíme alespoň malou ochutnávku, další fotografie a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V únoru na Vodolce zavládlo rozverné masopustní a plesové veselí. Na této barevné straně vám přinášíme alespoň malou ochutnávku, další fotografie a"

Transkript

1 4/2010 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda

2 Ohlédnutí V únoru na Vodolce zavládlo rozverné masopustní a plesové veselí. Na této barevné straně vám přinášíme alespoň malou ochutnávku, další fotografie a informace z jednotlivých akcí najdete uvnitř Odolenu.

3 Věnováno všem rodákům, občanům a spolubydlícím k 660. výročí první zmínky o Odoleně Vodě ( ). Vzpomínka na Vodolku Václav Poborský Tam, kde blízko k Řípu máš tím směrem když se podíváš to místo háji sevřené a všude vodou obklopené. To místo v názvu vodu má. S tou vodou život začíná. Tu vodu, která zove se na Vodu Odolenou. Tam já se toulám tuze rád obklopen krásou nastokrát. A věřit v žití na věky když spatřím v lukách to co Ty. Vodolka, to místo s láskou Bohem stvořené. Za vlády otce vlasti zrozené. Je místo lesů vody znamení kde tolik místních bájí máš. Když z jara louky zavoní tisícem květů jabloní až stromy květy obsypou a vánek chce být poetou. Tam Já se toulám rád obklopen krásou nastokrát. A věřit v žití na věky když spatřím v lukách to co Ty. To místo v názvu vodu má. S tou vodou život začíná. Tu vodu, která zove se na Vodu Odolenou. Blahopřejeme V březnu oslavili významná životní jubilea: Sedmdesátiny Olga Magyarová Lubomír Mareček Jarmila Klírová Milan Pavelek Alena Hálová Jindřiška Drbalová Osmdesátiny Ján Bendík Jiří Majer Jedenaosmdesátiny Helena Tovarová Miloš Hrabánek Naděžda Filipová Dvaaosmdesátiny Josef Slavík Třiaosmdesátiny Václav Tyle Jiří Dyk Marie Fantová Věra Křemenová Pětaosmdesátiny Vladimír Křivánek Osmaosmdesátiny Františka Mašková Petra Trucasová Alois Pajer Devětaosmdesátiny Jaroslav Mařík Devadesátiny Věra Příhodová Dolínek (Všechna jména jsou uvedena se souhlasem jubilantů.) Rada města na svém zasedání dne přijala usnesení týkající se prezentace volebních stran do voleb do zastupitelstev obcí v r ve zpravodaji Odolen v rozsahu: V měsících duben, květen, červen, květen, červenec srpen 2010 v rozsahu 1/2 strany za úplatu ve výši ceny soukromé inzerce, tj. 260 Kč. V září 2010 v rozsahu maximálně 1 strany zdarma. V říjnu 2010 v rozsahu maximálně 1 listu (2 strany) zdarma. 3

4 Zprávy z radnice Rada města ze dne 25. února 2010 Výsledky výběrových řízení Rada města schválila výsledky zadávacích řízení na veřejné zakázky v pořadí, jak je doporučila hodnoticí komise: Projekt na zateplení bytových domů č.p a č.p ) Vekra stavební, s.r.o., Bořanovice s kompletní cenou plnění za zakázku Kč včetně DPH; 2) SOLLERTIA, proj. atelier, Trutnov s kompletní cenou Kč včetně DPH; 3) PROXIMA, a.s., Praha 6 s kompletní cenou Kč včetně DPH. Nástavba hospodářského pavilonu rozšíření mateřské školy v Odoleně Vodě 1) AMIGO Josef Brabec, Louny s kompletní cenou plnění za zakázku ,20 Kč včetně DPH; 2) BUILDING LT, s.r.o., Litoměřice s kompletní cenou ,10 Kč včetně DPH; 3) SAPROS, spol. s r.o., Praha 9 s kompletní cenou ,20 Kč včetně DPH. Dále rada města schválila výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku zpracování žádosti v rámci Výzvy č. 57 Ministerstva vnitra České republiky, Odboru strukturálních fondů v oblasti podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy v následujícím pořadí: 1) Panatec s.r.o., Ledeč nad Sázavou, s kompletní cenou plnění za zakázku Kč včetně DPH; 2) In Solidum s.r.o., Praha 8, s kompletní cenou Kč včetně DPH; 3) Regionální rozvojová agentura Střední Čechy, Kladno, s kompletní cenou odvozenou od výše projektu Kč včetně DPH. Podnájem bytu 2+1 v Lidické ulici Rada města schválila zveřejnění záměru na roční podnájem bytu č. 1 v ulici Lidická č.p. 221 v Odoleně Vodě o velikosti 2+1 a celkové výměře 66,91 m 2 včetně sklepu. Bytový dům je ve vlastnictví Bytového družstva Velký háj, Odolena Voda a město je jako člen družstva nájemcem předmětného bytu. Minimální cena nájmu činí Kč. Rada města ze dne 11. března 2010 Plán oprav městských domů pro letošní rok Rada města schválila Plán oprav na bytových domech v majetku města pro rok Mezi větší akce patří instalace společné televizní antény a oprava střechy bytových domů na Horním náměstí, malování společných prostor v č.p a Výpověď z nájmu bytu Na návrh odboru samosprávy a firmy Centra a.s. rada města schválila dvě výpovědi nájmu obecního bytu z důvodu dlužného nájemného a služeb za tři měsíce a to podle 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku v platném znění. Vyhlášení veřejné zakázky Rada města schválila vypsání veřejné zakázky na zpracování žádosti o dotaci z fondů EU na akci Rekonstrukce sportovního areálu v Odoleně Vodě. Městská policie již nebude měřit rychlost Rada města neschválila obnovu měření rychlosti motorových vozidel laserovým radarem na území města Odolena Voda městskou policií. Postup budování nové MŠ v lokalitě Pod Tvrzí Rada města uložila jednat se společností Bělozářka s.r.o., Odolena Voda o podmínkách připojení na technickou infrastrukturu pro nově budovanou Mateřskou školku v lokalitě Pod Tvrzí v Odoleně Vodě. Jedná se o napojení na vodovod, STL plynovod a místní komunikaci. Městská kompostárna Paní starostka předložila radě města návrh na využití dotačního programu SFŽP na zpracování projektu a žádosti na výstavbu městské kompostárny pro likvidaci bioodpadu. V připravovaném zákonu o odpadech bude mezi povinnosti obcí patřit svoz a likvidace bioodpadu s pravděpodobnou účinností od roku Zajištění této služby firmou je velmi nákladné. Město může svážet tento odpad samo, kompostovat jej a následně získaný kompost využívat při údržbě městské zeleně. Po konzultaci s Ing. Šulcem, ze společnosti f.e. consulting, bylo vypsáno elektronické poptávkové řízení na zpracování investičního záměru a studie proveditelnosti s termínem podání nabídky do středy RM uložila seznámit se s provozem kompostárny města velikostí srovnatelného s naším městem. 4

5 Dále rada města postoupila k projednání v zastupitelstvu např.: uložení volných finančních prostředků města ve výši Kč na dobu cca 1 roku; podmínky pro prominutí poplatků z prodlení za úhradu nájemného a služeb spojených s bydlením v bytech v majetku města; vyhlášení veřejné sbírky na pořízení nového zvonu do zvoničky v Čenkově; zakoupení komunálního vysavače na úklid psích exkrementů do ceny max. 50 tis. Kč včetně DPH. Z podkladů města zpracovala Barbora Měchurová Zastupitelstvo města ze dne 17. března 2010 Zastupitelstvo města Odolena Voda schválilo ve věci záměru rozšíření letiště místní referendum Vyhlášení místního referenda na území města Odolena Voda je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a zákonem č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů v platném znění a) Znění otázek referenda 1. Souhlasíte s rozšířením Letiště Vodochody na veřejné mezinárodní letiště? 2. Souhlasíte s tím, aby Město Odolena Voda činilo všechny dostupné právní kroky, které zabrání záměru rozšíření Letiště Vodochody na veřejné mezinárodní letiště? b) Termín konání referenda od do hodin. c) Volební okrsky (shodné s volebními okrsky): Okrsek č. 1 - místnost v rodném domku V. Hálka v Dolínku Okrsek č. 2 - místnost v kanceláři Bytového družstva Dubina II v č.p. 459, ulice Nad Štolami,. Okrsek č. 3 - místnost v Klubu Aero klubovna č. 28 Okrsek č. 4- místnost v Klubu Aero - klubovna č. 9 d) Právo hlasovat v místním referendu má každý občan, který: a) je státním občanem ČR b) dosáhl v den referenda nejméně 18-ti let c) je v den referenda v obci hlášen k trvalému pobytu Osoba oprávněná hlasovat v referendu je povinna prokázat při hlasování svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem. Neprokáže-li oprávněná osoba svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni hlasovat na území České republiky, nebude jí hlasování umožněno. e) Způsob hlasování v referendu: V místním referendu se hlasuje prostřednictvím hlasovacích lístků, které oprávněná osoba obdrží v den referenda od okrskové komise v hlasovací místnosti. Po obdržení hlasovacího lístku a úřední obálky vstoupí oprávněná osoba do prostoru pro úpravu hlasovacího lístku, kde hlasovací lístek upraví a vloží do úřední obálky. Oprávněná osoba v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků označí křížkem v příslušném rámečku předtištěnou odpověď, možnost "ANO" nebo "NE", pro kterou hlasuje, a vloží tento lístek do úřední obálky. K jiné úpravě hlasovacího lístku se nepřihlíží. Oprávněná osoba hlasuje tak, že po opuštění prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem do hlasovací schránky a to před okrskovou komisí. Oprávněná osoba (viz níže) může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, požádat městský úřad a v den hlasování i komisi, aby mohla hlasovat mimo hlasovací místnost. V takovém případě okrsková komise vyšle k oprávněné osobě 2 své členy s přenosnou hlasovací schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem. Zahájeny stavební práce na nadstavbě hospodářské budovy mateřské školy Zastupitelstvo schválilo Zahájení prací na akci Nástavba hospodářského pavilonu rozšíření mateřské školy v Odoleně Vodě a uzavření smlouvy o dílo se společností AMIGO Josef Brabec, se sídlem Dvořákova 1343, Louny, s kompletní cenou plnění za zakázku ,20 Kč včetně příslušné sazby 20 % DPH; (schválené RM č. 3/2010 ze dne ). Další body z jednání městské rady a zastupitelstva včetně zvukového záznamu jednání zastupitelstva najdete v plném znění na: 5

6 6 Tradiční Setkání se starostkou se konalo v pondělí 15. března v Klubu Aero. Hosty Evy Odehnalové byli zástupci Obvodního oddělení PČR Čenkov. Foto: Pavel Novotný Bude na Vodolce Lidl nebo Penny? V dubnu 2007 schválilo zastupitelstvo města záměr společnosti Lidl Česká republika na výstavbu prodejny potravin v Odoleně Vodě. Společnost vykoupila pozemek, zpracovala projekty na prodejnu i autobusové zastávky a v současné době je vydáno stavební povolení, bohužel s půlročním zpožděním zaviněným odvoláním vlastníka sousedního pozemku. Teď zbývá jediné aby vedení společnosti rozhodlo o vlastní realizaci stavby. Toto rozhodnutí nemůže vedení města ani senátor Jiří Nedoma přes veškerou snahu nijak ovlivnit. Před nedávnem začala o výstavbu supermarketu v dolní části města usilovat společnost Penny Market. Svůj záměr prezentovala v radě města a v dubnu jej předloží na zasedání zastupitelstva. Chtěla bych všechny ujistit, že vedení města podniká od devadesátých let všechny kroky k tomu, aby místní obyvatelé mohli nakupovat v moderních prodejnách za rozumné ceny. Definitivní rozhodnutí je ale na straně podnikatele. Ten musí vyhodnotit podmínky pro svůj podnikatelský záměr a na základě toho se rozhodnout, zda v Odoleně Vodě podnikat nebo ne. Eva Odehnalová, starostka města Zprávy z dopravní komise Autobusová doprava změny platné od 7. března Omluvte laskavě chybu v informacích o změnách v odjezdech autobusů z Kralup nad Vlt. do Odoleny Vody, které byly zveřejněny v březnovém vydání Odolenu. Odjezdy uvedené v 7.25 a 7.55 hod. měly být správně v a hodin. Děkujeme za pochopení a pro úplnost nabízíme kompletní přehled změn. Ve směru z Odoleny Vody do Prahy došlo k časovému posunu pouze u linky 373. Změněné odjezdy z Dolního náměstí jsou uvedeny v tabulce: dříve nyní dříve nyní Přidáte-li k uvedeným odjezdům 4 minuty, získáte časy odjezdů ze zastávky U Školy. Ke změnám v odjezdech z Prahy u žádné linky nedošlo. Změněné odjezdy ve směru z Kralup nad Vlt. do Odoleny Vody, Dolní nám.: Linka 370 Spoj s odjezdem v 7.40 z Kralup nepojede. Naopak pojede spoj v 8.20 hodin. Spoje s odjezdy v a v hod. zůstaly zachovány, ale první jede přes Veltrusy a druhý přes Chvatěruby. Odjezd v je posunutý na hodin. Linka 372 Odjezd z Kralup nad Vltavou je posunutý z na hod. Tyto změny však odjezdy z Odoleny Vody do Prahy nijak časově neovlivňují. Upozornění řidičům motorových vozidel Rok 2010 je důležitý pro výměnu řidičských průkazů vydaných v období od roku 1994 do konce roku Platnost těchto řidičských průkazů končí Po tomto termínu se řidiči vystavují nebezpečí, že se starým průkazem zaplatí pokutu od do Kč. Povinná výměna průkazů se provádí bezplatně, pouze pokud žádáte o výměnu ve zkráceném termínu do pěti dnů, zaplatíte 500 Kč. K výměně potřebujete: vyplněnou žádost o vydání řidičského průkazu, platný průkaz totožnosti, průkazovou fotografii 3,5 x 4,5 cm, řidičský průkaz. Výměnou řidičských průkazů jsou pro obyvatele Odoleny Vody pověřeny tyto úřady: Praha1, Biskupská 7, tel.: Stará Boleslav, Mariánské náměstí 28, tel.: Úřední hodiny: Po a St 8-12 hod. a hod. Út a Čt 8-12 hod. a hod. Dopravní komise MěÚ Odolena Voda

7 Odolena Voda se vyvěšením tibetské vlajky 10. března připojila k celosvětové kampani Vlajka pro Tibet. Tato akce je připomenutím 51. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Foto: Pavel Novotný Budoucnost Dolního náměstí Odolena Voda se od 90. let poměrně rychle rozrůstá (domky k Úžicům, v Dolínku, sídliště Cukrovar atd.) Co se však už dlouhá léta nemění je centrum Vodolky - Dolní náměstí (DN). Domnívám se, že by si město velikosti Odoleny Vody zasloužilo důstojné náměstí, kde bude příjemné se pohybovat a trávit čas. Stejný názor sdílí i skupina lidí, kteří se dobrovolně přihlásili do pracovní skupiny, jejímž cílem je revitalizovat DN, uskutečnit jeho rekonstrukci. Tato skupina do dnešního dne postoupila do fáze zadání architektonické soutěže, výsledkem by mělo být co nejvíce návrhů na provedení rekonstrukce DN. V zadání soutěže a v návrzích se odrazí názory občanů, kteří projevili zájem a vyplnili dotazník o DN. Chtěl bych všem respondentům touto cestou poděkovat vrátilo se nám více než 300 vyplněných dotazníků. Každý podobný stavební projekt má několik nezbytných fází nutných k tomu, aby byl úspěšně dokončen, jsou to: vize, politická podpora, studie, stavební projekt, financování a stavební realizace. Dnes jsme ve fázi studie, zhruba v polovině cesty. Další důležitou fází bude financování. Nemám obavy z toho, že nebudou peníze, ty se na dobrou věc vždy najdou. Tento článek píši proto, abych vzbudil zájem obyvatel Vodolky o DN, aby projekt získal ještě větší podporu veřejnosti, a abych vyprovokoval k zamyšlení a položení si otázek jako např.: Bydlím ve Vodolce a chci, aby byla hezčí? Těšilo by mne, kdyby na DN vznikl příjemný, oku lahodící prostor? Chci aby Vodolka, místo, kde žiji, měla důstojné centrum (srdce města)? Jsem ochoten pro to něco udělat? Věřím, že každý odpoví ano. Myslím si, že jedna z cest, jak přispět a něco udělat, je finanční podpora. V krátké době zorganizuji a vyhlásím sbírku pod patronací Občanského spolku pro obnovu hodnot města Odolena Voda, jejíž výtěžek bude použit na něco na DN. Sbírka bude naprosto transparentní. Uvádím úmyslně pouze obecné informace, aby každý, kdo článek přečte, o jeho obsahu přemýšlel jen v obecné rovině. Ve Vodolce žije obyvatel, kdyby každý přispěl 100 Kč, je to Kč, a za to už se kašna postaví. Primárním cílem sbírky nebude získat peníze, ale dát každému možnost podílet se na něčem, co toto město povznese. Protože, když se na něčem takovém podílím, budu si toho vážit a budu to opatrovat. Sejdou-li se nějaké peníze, přispěvatelé sami hlasováním rozhodnou, na co se při rekonstrukci použijí. Těším se na výsledek sbírky a doufám, že kašnu za ni postavíme. Na Dolním náměstí vlastním nehezkou budovu samoobsluhy. Déle než dva roky mám k dispozici studii, jak ji přestavět, z mnoha důvodů se to však zatím nepodařilo. Pro zajímavost přikládám jeden z pohledů, jak by po úpravě mohla vypadat samoobsluha a bývalá elektrokotelna. Martin Dvořák, člen pracovní skupiny pro rekonstrukci Dolního náměstí Tel.: , mailto: Postřižínská 20, Odolena Voda 7

8 Ze života města Upozornění pro majitele psů Honební společenstvo Odolena Voda žádá všechny majitele psů (v návaznosti na vyhlášku města o dodržování veřejného pořádku na území města - zejména čl. IX o pohybu psů, kde je zakázáno volné pobíhání psů v obou hájích a polích v katastru Odoleny Vody), aby v dubnu, květnu a červnu vodili své psy na vodítku a po veřejných cestách. Jedině tak je možné zajistit klidné hnízdění a kladení mláďat, což v důsledku přinese pozitivní zvýšení stavu drobné zvěře na území našeho města. Děkujeme za pochopení. Vladimír Aust, Honební společenstvo Odolena Voda Sběr šatstva Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s městem Odolena Voda vyhlašuje Sběr šatstva humanitární sbírku. Sbírka se uskuteční ve dnech 1. a 8. dubna, od 14 do hod., v garáži u základní školy. Přinášet můžete: letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (minimálně 1m 2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek), nepoškozené domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky), peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky, obuv (veškerou nepoškozenou). Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za vaši pomoc. Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům a dává práci lidem, kteří jsou těžce umístitelní na trhu práce. Více informací najdete na: www: diakoniebroumov.org Setkání sportovců Tradiční setkání nejlepších sportovců ČSTV okresu Praha východ tentokrát hostila Odolena Voda. V sále Klubu Aero byli 3. března oceněni aktivní sportovci ČSTV, kteří v r dosáhli mimořádných výkonů: Jakub Koloc a Monika Nováková (Klub veslování Kondor Brandýs n. L.) 1. místo na MČR, Zdeněk Hlaváček a Matěj Petržel (1. Čelákovický klub potápěčů Čelákovice) Mistři ČR kat. M2 a M1, Sára Kadlecová a Martin Kubový (Jachtklub Toušeň) mistři ČR, 1. místo v ČP, Markéta Červenková (TJ Slavoj Stará Boleslav) 1. místo MČR a 6. místo ME juniorů ve vrhu koulí, Vojtěch Hájek (TJ Slavoj Stará Boleslav) 6 medailí MČR st. žáků v hale na dráze, Nathaly a Nicola Telvákovy (Škola TAEKWON-DO) mistryně světa a Evropy. Dále byly oceněny 3 kolektivy: Starší dorost LH TJ Slavoj Velké Popovice postup do 1. ligy LH ČR, muži Rugby Říčany 2. místo Český pohár, kadeti Rugby Říčany 2. místo MČR. Poděkování za skvělé výkony patří nejen sportovcům, ale také rodičům, kteří své děti vedou ke sportu, mnohdy i za cenu nemalých finančních výdajů, a také všem trenérům, vedoucím a funkcionářům, kteří tělovýchovné a sportovní aktivity dobrovolně a nezištně organizují a zajišťují. Pozvání na setkání přijala poslankyně PČR a zastupitelka Středočeského kraje Jiřina Fialová, senátor Jiří Nedoma, starostka města Eva Odehnalová a další hosté. Všichni sportovci si odnesli nejen tradiční účastnický list, ale také dobrý pocit z veřejného ocenění jejich sportovního úsilí. V čem dnes vidí ČSTV odraz sportovních tradic v Odoleně Vodě? V první řadě se nám vybaví tým AERA, volejbalová extraliga, která již několik let zdobí nedaleké Kladno. Ne všichni ale vědí, že ve Vodolce stále bydlí nejlepší volejbalista roku 1996 Pavel Holčík nebo že nedaleko, ve Veliké Vsi, žije velmi úspěšný moderní pětibojař a reprezentant ČR Libor Capalini. Vedle ČSTV v okrese Praha východ působí i jiná sdružení mající své ozdoby, jako jsou např. držitelky zlatých medailí ze Světového poháru v aerobiku Michaela Kaprálková z Odoleny Vody a Martina Pinkerová z Řeže. ČSTV v našem okrese sdružuje více než členů, z toho je minimálně třetina dětí a mládeže, kteří se věnují 40-ti sportovním odvětvím ve 134 TJ/SK s 231 oddíly. Více než jedna polovina z toho je soustředěna právě v obcích se statutem města. V pražském pohraničí, jak říkáme, jsou v mnohdy skromných podmínkách dosahovány dobré a perspektivní výsledky. Václav Kuchta, předseda Sdružení TJ/SK ČSTV okresu Praha východ Foto: Pavel Novotný 8

9 Zprávičky z naší školičky Diskotékou Santa Maria dopoledne 23. února zněla hudba, světla zářila a na parket se přiřítil usměvavý šášula, který přišel pobavit všechny dětičky z naší školičky a oslavit s nimi masopust. Šášula byl převlečená paní učitelka Jarka Hlaváčová, ale to bylo tajemství! Na děti čekaly veselé soutěže, báječná diskotéka a samozřejmě také zasloužené odměny. Velké poděkování patří našim paním kuchařkám, které na masopustní veselici napekly výtečné koláče. Ani jsme se nenadáli a už tu máme březen, tradiční měsíc knihy. Všechny třídy navštívily městskou knihovnu, kde se dozvěděly spoustu zajímavostí o knížkách. Domů si pak každý odnesl malý dáreček. Katka Drbalová; Foto: Archiv MŠ Princezny, vodníci, berušky i klauni na jedné lodi Ty všechny a ještě mnohem více dětských masek jsme mohli vidět my všichni, kteří jsme přišli v sobotu 27. února na již čtvrtý ročník dětského karnevalu, který pořádaly vychovatelky školní družiny naší školy společně s J. Slabým - diskotékou Santa Maria. Dětem patřil nejen taneční parket za doprovodu disko hudby, ale také pro ně byly připraveny různé soutěže a atraktivní ceny. Určitě těžkou práci měli všichni členové poroty soutěže o nejkrásnější masku, protože nápaditost i umělecké provedení dětských kostýmů a kostýmků bylo letos opravdu skvělé. Na závěr na tanečním parketu nebyly už jen děti, ale k tanci se nechali strhnout i dospělí, kteří také neváhali a zúčastnili se i poslední soutěže - tancování s balónky, a co víc, i na ně čekaly malé ceny za odvahu a vytrvalost. Mé závěrečné poděkování patří především vychovatelkám - Janě Řezáčové, Jarce Valentové, Hance Smolíkové a Zuzce Teplé za milé a příjemné sobotní odpoledne, za skvělou náladu, kterou rozdávaly nám všem a chtěla bych jim popřát hodně sil a fajn nápadů do dalšího - již pátého ročníku. Velkou odměnou jim jistě byly i rozzářené úsměvy a jiskřičky spokojenosti v očích odcházejících dětí. Za rok na karneval!!!! Jana Smetanová, učitelka ZŠ; Foto: Archiv ŠD Poděkování vychovatelek školní družiny V pořadí už čtvrtý karneval, který pro děti připravily vychovatelky ŠD a pan J. Slabý, se konal v sobotu 27. února v sále diskotéky Santa Maria. Ráda bych touto cestou poděkovala všem sponzorům. V první řadě rodičům dětí, které navštěvují ŠD, přinesli spoustu pěkných dárečků. Uznání patří také podnikatelům našeho města: paní P. Řehořkové, M. Lubasové, panu Holečkovi, Kaščákovi, Tichému, Kelnerovi, Herákovi a manželům E. a M. Pancířovým. Stejně tak patří poděkování firmě Breno, firmě Papero a poště Odolena Voda. Děkuji také panu Strakovi a kulturní komisi, která akci finančně podpořila. Díky DJ Michalovi, který věnoval svůj honorář dětem do ŠD. O bezpečnost se postarali hasiči z Dolínku. Zásluhou všech výše jmenovaným se karneval vydařil a děti mohly být odměněny pěknými a hodnotnými dárky. Na spolupráci při přípravě pátého karnevalu se těší vychovatelky školní družiny. Jana Řezáčová, vedoucí školní družiny Beseda na zdravotní téma Žákyně 8. a 9. ročníků naší ZŠ 17. února absolvovaly besedu s MUDr. Evou Novotnou na téma gynekologie a sexuální výchova. Paní doktorka dokázala téma pojmout velmi zajímavě a poutavě, za její vstřícný přístup a ochotu jí touto cestou děkujeme. Monika Vodičková a Lubomíra Nývltová, učitelky ZŠ 9

10 10 Vodolský víceboj opět zaplnil tělocvičnu Oblíbený Vodolský víceboj pokračoval 11. března druhým kolem. Žáci prvního stupně soutěžili ve střelbě na koš, zúčastnilo se celkem 12 tříd, 72 dětí. Konečné umístění na 1. místech v jednotlivých ročnících: 1.B (9 vstřelených košů), 2.B (14), 3.A (17), 4.B (21), 5.A (23). Žáci 6. a 7. tříd se utkali v basketbalu, 5 pětičlenných družstev hrálo systémem každý s každým. Po napínavém, ale fair-play boji si cenu pro vítěze odnesl tým 7.C, 2. místo obsadila 7.A, 3. místo 7.B, 4. místo 6.A a 5. místo 6.B. Všichni účastníci si odnesli drobné ceny věnované základní školou a paní Petrou Řehořkovou. Poslední kolo víceboje pro 8. a 9. ročníky se odehraje 25. března. Tím ale zábavné sportovní aktivity na naší ZŠ nekončí. Pro děti připravujme na 30. březen druhý ročník velikonočního běhu po schodech z přízemí až do učebny přírodopisu Doběhni si pro zajíce a v dubnu florbalový turnaj. Monika Vodičková; Foto: autorka Afrika nevšedníma očima Všichni jsme chodili, či chodíme do školy a jen málokdo z nás oceňuje skutečnost, že v naší republice je školní docházka povinná a bezplatná. Bereme to jako úplnou samozřejmost. Přesvědčili jsme se o opaku. V minulém měsíci si žáci druhého stupně naší základní školy vyslechli velmi zajímavé vyprávění s poutavou prezentací a fotodokumentací na téma Afrika nevšedníma očima. Přednášející paní Alena Polanecká již několik let pracuje v občanském sdružení Humanistické centrum Narovinu, jehož náplní je mimo jiné i Kampaň lidské podpory převážně v subsaharské Africe v Keni. Velmi aktivně zajišťuje pomoc dětem v jednom z největších slumů Afriky keňské Kibeře. Slum znamená chudinská čtvrť, kde neexistuje vůbec žádná kanalizace, elektrika, dodávka vody, kde na rozloze 3km 2 žijí 2 miliony lidí ve velmi nuzných podmínkách. Žáci měli ve dvouhodinové prezentaci jedinečnou možnost poznat, že největším bohatstvím je vědět, znát, takže studovat. Na základě podávaných informací si mohli srovnat svůj denní program s náplní dne stejně starých vrstevníků v Kibeře. Dozvěděli se, že v Keni není zavedena povinná školní docházka, takže školu mohou navštěvovat pouze ti, kteří mají finanční prostředky. Adopce afrických dětí, projekt pomoci na dálku, pomáhá především dětem, které se nacházejí v totální chudobě. Děti žijí ve své rodině v Africe, ale adoptivní rodič je z Evropy. Ten zasílá sjednané finanční částky, které neplynou k rodičům dítěte, ale přímo škole nebo koordinátorům, kteří dětem nakupují vše potřebné do školy. Adoptivní rodina je pak pravidelně informována o to. m, jak si dítě ve škole vede. Mohou si dopisovat, vyměňovat fotografie a podobně. Lze posílat i dárky nebo je navštívit. Nejde tedy v žádném případě o humanitární materiální pomoc. Dobrovolní pracovníci se drží slov: Dej člověku rybu a nasytíš ho na jeden den. Nauč člověka rybařit a nasytíš ho na celý život. Posluchači měli možnost porovnat své učebny s těmi v Kibeře. Ve třídě soukromé školy sedí asi 30 žáků, ale ve státní až 70. Děti se tísní jeden vedle druhého, bez psacích pomůcek, prostoru, ale přesto jsou neobyčejně ukázněné a neustále se hlásí a chtějí se učit. A proč? Ten, kdo se učí, je totiž bohatší, lépe sežene práci a může tak živit další členy početné rodiny. Mít ve škole tabuli, či počítač, tak to už je dobré vybavení. V Keni žije vysoké procento chudých rodin a pro občanské sdružení je velmi obtížné vybrat, kterému z nich zajistit finanční podporu, tím i pravidelnou školní docházku a vyšší šanci jedince na zlepšení kvality života. Sdružení se daří získávat sponzory a to i dlouhodobě.

11 Mezi nimi jsou i známé osobnosti z našeho kulturního i společenského života. Každoročně se v pražské Lucerně koná například netradiční ples s podtitulem Zábavou a tancem k toleranci a spolupráci nejrůznějších kultur. Příležitost se dává především mladým lidem a informovanosti. Ovšem je sledován i jiný neméně důležitý cíl prevence proti rasismu, diskriminaci a netoleranci mezi mládeží. Velmi děkuji panu Pavlu Novotnému, díky kterému jsem měla možnost poznat v jeho velikosti malé, ale náplní neobyčejně hodnotné Minigalerii, výstavu 20 fotografií z Kibery z projektu Afrika nevšedníma očima a projektu Kibera kids for peace. Děkuji i paní Aleně Polanecké, neboť nám velmi ochotně vystavovaná fota zapůjčila do školy. Pevně věřím, že mnohé informace o odlišnostech a tvrdé realitě života dětí ve vzdálené Keni se staly pro naše žáky jejich další životní zkušeností a střípkem k bohatství poznání. Jitka Predigerová; Foto: autorka Flétnistky bodovaly v soutěži ZUŠ V letošním školním roce se koná soutěž ve hře komorních souborů s převahou dechových nástrojů a ZUŠ Klecany, která má pobočku v Odoleně Vodě, vyslala do okresního kola celkem čtyři soubory (viz. minulé číslo Odolenu). Kvartet zobcových fléten ve složení Karolína Míková, Barbora Totušková, Zuzana Gulová, Markéta Švehlová a flétnový soubor Octavium ve složení Kristýna Kröblová, Anna Loudová, Eliška Neumannová, Karolína Míková, Barbora Totušková, Zuzana Gulová a Markéta Švehlová získaly v okresním kole první místa a postoupily do kola krajského, které se konalo 3. března v nedalekých Čelákovicích. Konkurence byla opravdu veliká, v naší kategorii se zúčastnilo celkem 13 souborů s rozmanitým složením, např. s klarinety, saxofony nebo příčnými flétnami. Celý odpolední program provázela veliká nervozita a očekávání, neboť v této kategorii soutěžili téměř dospělí, velmi zkušení hráči. Děvčata z obou našich souborů předvedla velmi náročné programy, zařadila hudbu renesančních tanců, klasické barokní sonáty a v závěru i hudbu 20. století. Jejich vystoupení bylo na vysoké úrovni, plné krásného přednesu, radosti ze hry a profesionálního přístupu, kterým naprosto uchvátily odbornou porotu. Výsledkem bylo první místo a soubor Octavium postoupil do celostátního kola, kde již půjde o prestižní republikové umístění. Irena Kratochvílová, zástupkyně ZUŠ a učitelka vítězných souborů, navíc na soutěži získala zvláštní ocenění za vynikající pedagogické vedení. Po vyhlášení výsledků sklidila děvčata osobní gratulace od porotců a organizačního týmu, což je nevídané a velmi motivující. Všem děvčatům blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším soutěžním kole, kterým je celostátní kolo v Liberci. Na závěr ještě pozvánka na březnový koncert. Ve středu 31. března od 17 hod. se v ZŠ Odolena Voda se uskuteční Malý koncert žáků ZUŠ v Odoleně Vodě. Policie informuje Bc. Dana Snížková, ředitelka ZUŠ Klecany Odhalení pěstírny marihuany Kriminalisté z Prahy - východ zaznamenali další úspěch. Po téměř tříměsíční intenzivní práci 15. února provedli rozsáhlou policejní razii zaměřenou na pěstitele drog. V brzkých ranních hodinách téměř sedm desítek policistů, včetně zásahové jednotky Policie ČR Středočeského kraje, vniklo do objektu bývalého statku v Panenských Břežanech. Objevili zde pěstírnu marihuany a téměř 500 vzrostlých rostlin a 200 malých, v takzvané školce. Pachatelé měli připravenou techniku na pěstování ještě v dalších dvou místnostech, tu však nestihli uvést do provozu. Při zásahu byl zadržen i sedmačtyřicetiletý muž cizí státní příslušnosti, jenž o ukrytou plantáž pečoval jako takzvaný zahradník. Veškeré zařízení policisté demontovali a rostliny odvezli na expertizu, aby zjistili obsah účinné látky THC, následně budou zničeny. Celý objekt byl přichystán na vypěstování až rostlin. Z int. stránek Policie ČR (www.policie.cz) připravil František Podskalský 11

12 Adresář živnostníků, řemeslníků a podnikatelů v Odoleně Vodě: A K Písemné žádosti o bezplatné zveřejnění v Adresáři živnostníků, řemeslníků a podnikatelů v Odoleně Vodě jsou přijímány podatelnou Městského úřadu Odolena Voda, Dolní náměstí 14, Odolena Voda. Formulář žádosti si můžete stáhnout z internetových stránek města, nebo požádat o jeho zaslání a případně i upřesňující informace Romana Straku - tel.: , Agromarket Kompostování biodpadu, výroba substrátů, biofarma, sadové úpravy Kompostárna Dolínek, Odolena Voda Tel.: Web: Alkovas s.r.o. Zednické a stavebnické práce náměstí Vítězslava Hálka 10, Dolínek, Odolena Voda Tel.: , Autodoprava David Janovský Autodoprava do 3,5 t náměstí Vítězslava Hálka 25, Dolínek, Odolena Voda Tel.: Tomáš Bartík, pojišťovací makléř Povinné ručení, cestovní pojištění do zahraničí, úrazové a životní pojištění, investiční pojištění, pojištění ztráty příjmu, pojištění domácnosti, nemovitosti, jiného majetku, odpovědnosti v běžném občanském životě, odpovědnosti z držby nemovitosti, důchodové a penzijní připojištění, stavební spoření, pojištění podnikatelského majetku, odpovědnosti a podnikatelských rizik, odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli, atd.; vyřízení pojistné události, posouzení a porovnání pojistných podmínek; zprostředkování úvěrů ze stavebního spoření, hypotéky, spotřebitelské úvěry a další Vodolská 65, Odolena Voda Tel.: Web: B.K.D. Pavel Dvořák Ploty, brány, pohony, zámečnická výroba Odolena Voda 373 (areál Dopramo), Odolena Voda Tel.: Web: Petra Čermáková ONYX, nehtová modeláž Nehtová modeláž Kapitána Nálepky 273, Odolena Voda Tel.: , Disco Santa Maria Pořádání diskoték, koncertů, zábav, firemních akcí Dolní náměstí 27, Odolena Voda Tel.: Web: HAKO-MZDY, s.r.o. Kompletní zpracování mzdové agendy (outsourcing mezd) Revoluční 401, Odolena Voda Tel.: Web: 12

13 Miroslav Holeček Autodoprava Zednictví Dovoz písku, odvoz odpadu a suti Realizace a rekonstrukce staveb a objektů, fasády, ploty a oplocení, zámková dlažba Kudrnova 324, Odolena Voda Tel.: , Vladimír Horák Amálka Internetový prodej dětského a těhotenského oblečení s možností osobního odběru Revoluční 305, Odolena Voda (Klub Aero) Tel.: Web: HRMAN Pavel Mohrmann Personální poradenství, zprostředkovatelství zaměstnání Za Klokočkou 353, Odolena Voda Tel.: Web: Miroslava Jablonská Textilní galanterie Galanterní zboží, drobný bytový textil, punčochcové zboží, vše pro vyšívání, bižuterie, drobné opravy oděvů, čistítna, broušení nožů a nůžek Ke Stadionu 314, Odolena Voda Tel.: Petr Kdýr Montáže sádrokartonu Sádrokarton, půdní vestavby, minerální podhledy, obložení stěn Pražská 26, Dolínek, Odolena Voda Tel.: , Web: Romana Kdýrová Paspartování, paličkované šperky a obrazy, kurzy paličkování Pražská 26, Dolínek, Odolena Voda Tel.: , Web: Restaurace Koliba Teplá kuchyně, svatby, salonek, letní zahrádka Dolínek 133, Odolena Voda Tel.: Web: Ing. Josef Kroupa, zasilatelství a obchod. s.r.o. Vnitrostátní a mezinárodní zasilatelství náměstí Vítězslava Hálka 10, Dolínek, Odolena Voda Tel.: , , Web: Iva Kutičková Manikúra, pedikúra, modeláž nehtů Na Zdolnici 305, Dolínek, Odolena Voda Tel.: (Pokračování v příštím čísle) 13

14 Mohlo by vás zajímat Nové centrum pro ženy Název nového občanského sdružení Victoria Regia, centrum pro ženy, o.s. prozrazuje, že jeho činnost je zaměřena na ženy, a to zejména na mateřské či rodičovské dovolené, ženy v domácnosti a ženy v náročných životních situacích. Program sdružení reaguje na aktuální problémy - na proměnu rodinných a partnerských vztahů po narození dítěte, ztrátu sebevědomí, ztrátu kontaktu se společností, výchovné problémy nebo potíže při návratu do práce. Na webových stránkách je proto k dispozici anonymní bezplatná internetová psychologická poradna a poradenství v oblasti drogové problematiky. Abychom vyhověli i těm, kteří před psychologem dávají přednost duchovnější cestě, začali jsme spolupracovat s mongolskou lektorkou jógy, která pořádá semináře Umění žít. V budoucnu plánujeme rozšíření činnosti sdružení o pořádání tématických přednášek a kurzů. Veronika Kmochová, předsedkyně sdružení Informace o dění v Šuplíku Práce ve Vydavatelství Šuplík je dobrovolná, bez nároků na odměnu, autoři se před vydáním knihy zříkají autorského honoráře. Jejich odměnou je v danou chvíli vytištěná kniha, která pak míří ke čtenářům, kteří si ji objednali. Výtěžek z prodeje knih slouží k úhradě tiskových nákladů tiskárně. Jako občanské sdružení proto žádáme o poskytnutí grantů a dotací, intenzivně vyhledáváme sponzory pro podporu činnosti Šuplíku... A proč to všechno? Projekt Vydavatelství Šuplík vznikl na základě povědomí o tom, že existují talentovaní lidé, kteří píší poezii a jiné literární útvary. Je naším záměrem dál vydávat knihy nejen vodolským autorům, chceme se zaměřit také na tvořivé děti. Plánujeme založení Šuplíčku, do kterého by přispívaly děti (nejen) školního věku. Ukázky jejich prací budou opět zveřejněny na internetu (anonymně), kde je budete moci ohodnotit. Na základě hodnocení bychom rádi uspořádali soutěž o nejlepší povídku, báseň. Dovoluji si proto oslovit všechny rodiče, kteří míní, že se jim doma rodí spisovatelský talent, ať se neostýchají a zašlou ukázky děl svých dětí na mailovou adresu nebo poštou na adresu: Za Klokočkou 360, Odolena Voda. Každému zveřejnění na internetu předchází osobní jednání. A tak pište, posílejte ukázky, čtěte a užívejte jarních dní. Knihovna Z nabídky nových knih Pro děti Jiří Žáček, Zdeněk Miler: Krtek a kouzelná slovíčka Krtek a barvy Leporela pro nejmenší. Chris Bradford: Mladý samuraj Cesta válečníka Dobrodružná knížka pro děti. Nejpohádkovatější pohádky Klasické pohádky, doprovázené krásnými ilustracemi. Lenka Lanczová: Pošeptej po větru Čtení pro dívky. Beletrie Inna Rottová: Vidiny popletené tlumočnice Detektivní příběh. Milena Tomešová: Matky, upracovaní andělé Život ženy v kulisách 20. století. Simon Mawer: Skleněný pokoj Román inspirovaný skutečným osudem vily Tugendhat v Brně. Peter Prange: Poslední harém Příběh dvou žen a jejich život v harému. Nicole Jordan: Svést nevěstu Milostný román. Victoria Hislopová: Návrat Prolínání španělské občanské války a současnosti v životě londýnské tanečnice se španělskými kořeny. John Grisham: Hra o pizzu Humorný román z prostředí fotbalu a slunné Itálie. Iriss Johansenová: Tekoucí písek Thriller z prostředí soudního lékařství. Dan Brown: Ztracený symbol Honba za legendárním zednářským pokladem, odehrávající se ve Washingtonu. Ženy vidí za roh Povídky našich předních českých autorek. Odborná literatura Frank Naumann: Umění sympatie Sebevědomá cesta k tomu, jak být oblíbeným. Michael Carr-Gregg: Puberťáci a adolescenti Průvodce výchovou dospívajících. Adam: Doktor snů Kvantový svět léčivé energie. Rosalinde Haller: Věštění Naučte se ovládat svou intuici pomocí této příručky. David V. Barrett: Výklad snů Netradiční kapesní průvodce teorií a praxí výkladu snů. Marie Formáčková: Jablečný ocet. Přírodní elixír zdraví. Jak hubnout s jablečným octem, jeho výroba, užití a další účinky. Módní doplňky Nápady na výrobu broží, přívěsků a drobných šperků. 14 Jana Bartošková, Vydavatelství Šuplík Naďa Střelbová

15 Kultura Dovolujeme si vás pozvat na vzpomínkový den věnovaný připomínce 65. výročí konce druhé světové války nazvaný Poslední bitva s podtitulem KDYŽ NA VODOLCE KONČILA DRUHÁ SVĚTÁ VÁLKA Uskuteční se v sobotu 1. května 2010 na prostranství u kostela sv. Klimenta s následujícím programem: hodin Průvod Odolenou Vodou spojený s položením květin u pomníků padlých: Pomník obětem druhé světové války (Dolní náměstí) Pamětní deska Ladislava Eberta (Revoluční ulice) Pomník obětem povstání v květnu 1945 (Květnová ulice) Společný hrob padlých v květnové revoluci 1945 (městský hřbitov) hodin Bojová ukázka inspirovaná květnovými událostmi roku 1945 v Odoleně Vodě Přehlídka historických uniforem, techniky a zbraní Dobový vojenský tábor Dobová hudba Vzpomínkový den připravuje Kulturní komise města Odolena Voda ve spolupráci s Kluby vojenské historie z celé České republiky a Sborem dobrovolných hasičů v Dolínku. Pozvánka do divadla Sobota 17. dubna, 19 hodin, Divadlo v Dlouhé Jess Borgeson, Adam Long, Daniel Singer: SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA VE 120 MINUTÁCH Život a dílo Williama Shakespeara se od jeho smrti v roce 1616 staly cílem mnoha kritických debat a neshod. Dotazy začínají prvotní otázkou, zda Shakespeare opravdu existoval, a vrcholí tím, jak starý byl vlastně Hamlet. Protože dnes lidé nemají čas se těmito otázkami zabývat, tři herci sehrají všech 37 her a 154 sonetů velkého dramatika pouze ve 120 minutách. Jestli vám to připadá nemožné, pojeďte se spolu s námi podívat. Režie: Jan Borna a kolektiv Osoby a obsazení: Jan Vondráček Pan Jan, Miroslav Táborský Pan Miroslav, Martin Matejka Pan Martin Vstupenky za 260 Kč (základní) a 160 Kč (zlevněné, určené studentům do 26 let a důchodcům od 60 let) je možno zakoupit v cukrárně U Hrdinů na Horním náměstí. Doprava je zajištěna v ceně 50 Kč. Odjezd autobusu v hod. od Klubu Aero. Pořádá kulturní komise Město Odolena Voda očima jeho obyvatel Minigalerie připravuje výstavu s názvem Jak vidí občané Odoleny Vody své město. Jistě mnozí z vás mají ve svém archivu množství fotografií zachycujících části města nebo jeho nejbližší okolí v jakékoli roční době, snímky, které mají potěšit svou krásou, originalitou, zajímavým pohledem na běžnou skutečnost nebo jsou naopak kritikou něčeho, co se autorovi nelíbilo, co ho třeba rozčílilo nebo popudilo. Byl bych moc rád, kdyby se autoři fotografií podělili s námi ostatními a svá dílka zapůjčili Minigalerii k vytvoření uvedené výstavy. Fotografie můžete přinést každý čtvrtek od 15 do 17 hodin do Minigalerie. Zde vám také rád zodpovím případné dotazy. Výstava proběhne pod patronací starostky Evy Odehnalové. Kalendář akce: vyhlášení březen, příjem fotografií do 31. listopadu, výstava v Minigalerii 2. až 30. prosince, slavnostní vernisáž 2. prosince. Na vaše fotografie se těší Pavel Novotný. Kontakt: , Výstava fotografií Vítězslava Motla v Minigalerii Svůj první fotoaparát si Dr. Vítězslav Motl koupil jako gymnasista a jeho éra zprvu neumělého fotografasamouka Průhonického parku začala kolem roku 1956 a zůstala jeho celoživotním koníčkem. Dnes ho můžeme charakterizovat jako fotografa profesionála s mimořádným citem pro krásu krajiny. Nepochybně tento cit, jak sám vypovídá, ovlivnila krása Průhonického parku, v němž zná každé jen trochu fotogenické místo. Autor je držitelem certifikátu o vytvoření jednoho fotografického rekordu. Více se dozvíte na vernisáži dne 1. dubna od 18 hodin. Poděkování baráčníků V sobotu 13. března se uskutečnil Baráčnický ples. Konšelstvo děkuje všem sponzorům, kteří přispěli svými dary do hry o věcné ceny. Jsou to: Potraviny - p. Materna, Potraviny na Dolním náměstí - p. Dvořák, Sokol Jinonice, Zlatnictví v ul. Pod tvrzí - p. Maisnerová, Truhlářství - p. Vlastník, Textilní galanterie - p. Jablonecká, Fitnescentrum Petra Kučerová - Řehořková, Masna na Horním nám. - p. Dvořák, Sport v ul. Revoluční, Pekařství a cukrárna na Horním nám., Květiny Lucie - p. Součková, Ovoce-zelenina na Horním nám. - p. Humel, Masna na Horním náměstí - p. Kalabis, Květinka na Dolním nám. - p. Laštovková, Restaurace Opera - p. Vacek, Textil u pošty - p. Lubasová, Papírnictví-drogerie u pošty - p. Keller, p. Horkavá, p. Pokorná Irena, p. Dvořáková Jarmila, p. Štemberová ze Sedlece. Zábava se vydařila, roztančil se celý sál a dobrá nálada nás neopustila od začátku do konce. Těšíme se za rok zase nashledanou. 15

16 KINO VLTAVA KRALUPY Program na duben náměstí Jaroslava Seiferta Kralupy nad Vl. 2 tel.: čt Jak vycvičit draka 3D hodin USA Vstupné 140,- O kapitalismu s láskou USA 80/70,-Kč pro členy FK Vltava 2. pá Jak vycvičit draka 3D hodin Vlkodlak VB Vstupné 80,- 3. so Jak vycvičit draka 3D hodin Alenka v říši divů 3D hodin USA Vstupné 150,- Vlkodlak 4. ne Alenka v říši divů 3D hodin Jak vycvičit draka 3D hodin Vlkodlak 5. po Jak vycvičit draka 3D hodin Alenka v říši divů 3D hodin Vlkodlak 6. út Jak vycvičit draka 3D hodin Harold a Maude USA 80/60,-Kč pro členy FK Vltava 7. st Alenka v říši divů 3D hodin Pouta ČR Vstupné 70,- 8. čt Jak vycvičit draka 3D hodin Kawasakiho růže ČR Vstupné 80,- 9. pá Alenka v říši divů 3D hodin Smrt čeká všude USA Vstupné 70,- 10. so Alenka v říši divů 3D hodin Jak vycvičit draka 3D hodin Prokletý ostrov USA Vstupné 80,- 11. ne Do kina za krtkem hodin ČSSR Vstupné 30,- Jak vycvičit draka 3D hodin Prokletý ostrov 12. po Alenka v říši divů 3D hodin Na sv. Valentýna USA Vstupné 70,- 13. út Jak vycvičit draka 3D hodin Na sv. Valentýna 14. st Alenka v říši divů 3D hodin Katka ČR Vstupné 60,- 15. čt PŮLNOČNÍ PREMIÉRA Souboj Titánů 3D hodin USA Vstupné 140,- Muži v říji hodin ČR Kino senior Vstupné 40,- Jak vycvičit draka 3D hodin Souboj Titánů 3D 16. pá Alenka v říši divů 3D hodin Ženy v pokušení ČR Vstupné 90,- Souboj Titánů 3D hodin 17. so Jak vycvičit draka 3D hodin Alenka v říši divů 3D hodin Ženy v pokušení Souboj Titánů 3D hodin ne Alenka v říši divů 3D hodin Jak vycvičit draka 3D hodin Ženy v pokušení 19. po Jak vycvičit draka 3D hodin Ženy v pokušení 20. út Alenka v říši divů 3D hodin Ženy v pokušení 21. st Jak vycvičit draka 3D hodin Ženy v pokušení 22. čt Alenka v říši divů 3D hodin Souboj Titánů 3D 23. pá Souboj Titánů 3D 17.00, 20.00, hodin 24. so Jak vycvičit draka 3D hodin Metropolitní opera New York hodin Gicomo Puccini: La Bohéme Vstupné 300,- 25. ne Perníkový dědek hodin ČSSR Vstupné 30,- Souboj Titánů 3D 17.00, 26. po Jak vycvičit draka 3D hodin Souboj Titánů 3D 27. út Alenka v říši divů 3D hodin Nezapomeň na mě USA Vstupné 80,- 28. st Jak vycvičit draka 3D hodin Nezapomeň na mě 29. čt Iron Man hodin USA Vstupné 90,- Vtáčkovia, siroty a blázni Slovensko, Francie 80/60,-Kč pro členy FK Vltava 30. pá Alenka v říši divů 3D hodin Iron Man 2 Souboj Titánů 3D hodin KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO KRALUPY NAD VL. Program na duben Nám. J. Seiferta 706, Kralupy n. Vlt. tel , fax , st v Geraldine Aron: MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD 280,-/190,- Kč důchodci a stud. Laskavá komedie, v hlavní roli báječná Eliška Balzerová. Představení není vhodné pro děti do 15 let. 10. so v PLETENÉ POHÁDKY O statečném kůzleti, O chytrém zajíci, Kůzlátka a vlk, O zlé koze. Vhodné pro děti od 3 do 9 let. 50,- Kč 13. út v TŘI SESTRY Vstupenky si můžete zajistit též na 265,- v předprodeji, 270,- Kč na místě 14. stř v KONCERT KOMORNÍHO ORCHESTRU DVOŘÁKA KRAJE 120,- Kč 16. pá v GALAVEČER SPORTEC KRALUP N/VL. ROKU 2009 Celovečerní vstupné: 140,- Kč Od vstupné 50,- Kč na koncert skupiny ABBA World Revival 20. út v KAPVERDY Dámská jízda po Šťastných ostrovech (Ametystová čajovna) 50,- Kč 21. stř v TANČÍRNA 60,- Kč / 100,- pár 22. čt v VELIKONOČNÍ POHÁDKA 50,- Kč 27. út v RANGERS BAND - 6. COUNTRY SALON 200,- Kč

17 Tipy na volný čas Pojďme do kanálu! Vážení, omlouvám se za titulek, ale je to tak! Kam vás tento měsíc zvu? No přece do Ekotechnického muzea v Praze 6, Bubenči. Ale od počátku v Praze to začalo všechno jednou štolou, kterou někdy ve čtyřicátých letech dvanáctého století nechali zbudovat premonstráti ze strahovského kláštera, aby odváděla přebytečnou vodu směrem na Malou Stranu, a která, pravděpodobně, končila až v dnešní Čertovce. Samozřejmě se s tím svezly i všechny splašky, které klášter vyprodukoval. A to byl, svým způsobem, počátek kanalizace v sídelním městě. Do té doby existovaly jen různé odpadní jámy, žumpy a přirozené stružky, kam domovní odpad odtékal. Nic dobrého pro nos a hlavně špatné pro zdraví. Potom se opět dlouho nic nedělo, až v roce 1673 dali jezuité vybudovat stoku pro odvodnění koleje v Klementinu. První pokus o odkanalizování města byl učiněn v osmdesátých letech 18. století, kdy byl postupně projektován kanalizační systém. Během první poloviny 19. stol. je rozvoj spojen s rodinou Chotků, kteří postupně vybudovali kanalizaci na Hradčanech, v části Malé Strany a Starého Města a také v části území Na Františku. A právě tady byla jedna z těchto stok objevena po povodni v srpnu Další vývoj na sebe nedal dlouho čekat. V roce 1884 vyhlásilo pražské zastupitelstvo výběrové řízení na projekt celkového řešení kanalizace. V březnu 1885 bylo k dispozici pět projektů. Jak to skončilo? Vypracováním projektu byli pověřeni, bez konkurzu, dva zaměstnanci magistrátu a jejich projekt byl vystaven v březnu 1891 na jubilejní výstavě. Další projekt vypracovali jejich konkurenti a darovali ho s velkou reklamou zdarma magistrátu. Dostali tedy úředníky do prekérní situace a ti, aby si zachovali tvář, dali oba projekty k posouzení "neutrálnímu" zahraničnímu odborníkovi, kterým byl anglický inženýr William Heerlein Lindley. Lindley oba projekty prostudoval a obratem zamítl. Současně nabídl, že vypracuje vlastní návrh. Roku 1894 městská rada projekt, který měl objem šest a půl milionu zlatých, schválila a o osm let později byla tato soustava i s čističkou v Bubenči uvedena do zkušebního provozu. Čistička byla provozována až do roku 1967, kdy byla její činnost převedena do nové čističky na Císařském ostrově. Postupem doby byla čistička zrenovována a uvedena do původního stavu. V roce 1991 byl celý areál prohlášen za kulturní památku a v jeho prostorách bylo otevřeno Ekotechnické muzeum. Sezona bude opět slavnostně zahájena 24. dubna pod názvem Odemykání kanálů, otevřeno je úterý až neděle, prohlídky začínají v 10.30, 12.30, a hodin. Součástí prohlídek jsou exkurze do podzemí provozní budovy čistírny, kde se návštěvníci seznámí s historií stokování a čištění odpadních vod. O patro výše, v parní strojovně, jsou k vidění dodnes funkční parní stroje od firmy Breitfeld&Daněk z roku Muzeum se nachází v Papírenské ulici č. 6 v Bubenči. A jak se tam dostat? Autobusem 131 ze stanice metra Dejvická do zastávky Nádraží Bubeneč a potom pod železničním viaduktem do Papírenské ulice. Nebo třeba můžete dojet z Kralup vlakem na nádraží Bubeneč a potom stejnou cestou. Ivan Pekárek Zástupci pohádek a světa zvířátek 7. března obsadili sportovní halu Masopust právě vrcholil, když se nejmenší Vodoláčci sešli k jeho oslavám na karnevalu pořádaném DC Sluníčko ve sportovní hale. Masopustní oslavy vždy znamenaly hlavně tanec, dobré jídlo a bujarou zábavu, a tak i nejmenší děti závodily na odrážedlech, prolézaly opičí dráhu, malovaly obrázky, kopaly míčem na bránu či vhazovaly kuličky do obří vkládačky. A pak už tančily, rejdily, vířily a poskakovaly ve spontánní radosti vlastní dětské duši. Berušky, Karkulky, šaškové, jezinky, čarodějnice, lvíček, tygři, víly a vodníci, ba dokonce i mašinka se strojvůdcem, defilovali před porotou, která rozhodla, kdo si pochutná na báječném domácím dortíku. Nakonec si alespoň trošku pochutnaly všechny děti, pro něž byly připraveny sladkosti a drobné dárky. Každý skřítek, Maková panenka, pirát i orientální tanečnice si nakonec ještě odnesli po balónku z bohaté karnevalové výzdoby. Nejlepší masky by nemohly být vybrány bez laskavého posouzení poroty tvořené paní starostkou Odehnalovou, paní doktorkou Kyjonkovou a zástupkyní ředitelky MŠ paní Kovaříkovou, kterým tímto velice děkujeme. Karneval by se rovněž nemohl konat bez zásadní pomoci pana V. Bednáře a jeho spolupracovníků (Volejbal Aero Odolena Voda), Kulturní komise města Odolena Voda. Velký dík si rovněž zaslouží Olda Slezák v roli DJ, paní Lenka Krásová za výstavní dorty pro první tři oceněné masky a paní L. Součková (Květiny Lucie) za věnování kytic pro porotu. Dětské centrum Sluníčko pro vás připravuje akci nazvanou Malovaný den aneb zdobíme si vodolské chodníky V první polovině měsíce dubna (datum bude upřesněno dle počasí - nesmí nám pršet) se společně sejdeme u Sluníčka a cestou na Dolní náměstí pomalujeme chodníky různými veselými obrázky pomocí barevných kříd. Vše zdokumentujeme a nejlepší malíře oceníme drobným dárkem. Nezapomeňte proto sledovat nástěnky v herně a naše webové stránky kde se dozvíte podrobnosti. 24. dubna od 16 do 18 hodin vás Dětské centrum Sluníčko srdečně zve na Čarodějnický rej který se bude konat v restauraci Koliba v Dolínku. Účast je podmíněna stylovým převlekem. Zveme proto všechny čarodějnice, ježibaby, čaroděje, černokněžníky a jiná čarodějnická stvoření na největší rej široko daleko. Součástí bude i tombola a nakonec si opečeme buřtíky na ohni a společně si pochutnáme. 17

18 Obec Máslovice srdečně zve na 23. ročník turistického pochodu Máslovická šlápota aneb Šlapeme do Máslovic stloukat máslo sobota 17. dubna 2010 Trasy pro pěší např: 8 km: Odolena Voda - Máslovice, start ZK Aero (9,30-10h) 9 km: Klecany - Máslovice, start na náměstí u aut. zastávky (9,30-10h) Bližší informace a registrace předem na Sport Oddíl trampolín na Českém a Žákovském poháru Trampolíny Úvodem tentokrát malá reportáž očima naší oddílové trampolinistky: Dne jsme se zúčastnili 1. kola ČPŽP (Český a Žákovský pohár) v Rožnově pod Radhoštěm. Vyjeli jsme v pátek v 15 hodin od školy. Když jsme dojeli na Moravu, uvízli jsme v koloně kvůli sněhové kalamitě, ve které jsme stáli asi 1,5 hodiny. Asi okolo 21:30 jsme dorazili do Kopřivnice a přespali u rodičů pana trenéra. Následující den nás čekaly závody. Z Kopřivnice jsme vyjeli asi v 8 hodin na trénink a v 11:30 pak začínaly závody. Mně (Tereze Dvořákové) a Anetě Šulcové se sestavy povedly, zato Lucce Polové se jedna sestava moc nevydařila. Áňa pak získala 1. místo v žákyních (z 20) a 6. místo v ženách (z 35). Já jsem do finále postoupila v žákyních 3., ale nakonec jsem byla 4. a v ženách 7. Lucka zkazila svou první sestavu, a proto byla až 19. v žákyních a 33. v ženách. Po závodech jsme jeli za synovcem pana trenéra Filipem, kterým slíbil, že nás v neděli povozí na koních. Filip jezdí na koních a ten den měl závody. Párkrát nás povozil a my jsme dali koníkům nějaký tvrdý chléb a housky. Pak nasedl na koně pan trenér. Chvilku jezdili a pak mu Filip řekl, ať zkusí sám a ustoupil. Kůň se najednou rozeběhl, vyběhl z ohrady a málem skončil s trenérem na autě. Za pár minut jsme poděkovali a odjeli. Domů jsme se vrátili v neděli večer. Byly to letos první závody. Moc se nám tam líbilo a už se těšíme na další závody, které se budou konat v Liberci. Tereza Dvořáková (13 let) Vezměme to ale pěkně popořádku. Skoky na trampolíně jsou sportem fungujícím v ČR pod hlavičkou České gymnastické federace (ČGF), která je složena z několika dalších podkomisí, včetně té naší - Komise skoků na trampolíně. Od roku 2000 jsou trampolíny také sportem olympijským. Soutěží se v kategorii jednotlivců a synchronních dvojic, a to vždy se sestavami o deseti prvcích. V ČR je hlavní soutěží ve skocích na trampolíně Český a Žákovský pohár (ČPŽP), který má svá jasná kritéria. Pro stále větší přiblížení se k zahraničním formám závodů a podmínkám se tu pravidla mohou aktuálně měnit. Závodníkům se na ČPŽP načítají pohárové body za umístění, plní se podmínky pro start na mistrovské soutěže (MČR žactva, MČR juniorů a seniorů, MČR družstev), nominují se zde noví závodníci pro reprezentaci, objevují se noví talenti a zároveň sem mají přístup i zahraniční závodníci. Celou soutěž provází kvalifikační kolo, kde musí závodníci předvést 1 povinnou sestavu, ta je obvykle jednodušší, ale zato má své předepsané podmínky a 1 volnou sestavu, která je naopak složitější a poukazuje na výkonnost závodníka, který zde předvádí dosaženou obtížnost cviků. Každá sestava se skládá z deseti prvků, provedení každého z nich hodnotí pět rozhodčích. Ze zaznamenaných srážek pak spočítají celkovou známku sestavy. Další dva rozhodčí kontrolují splnění podmínek sestavy, obtížnost skoků a jejich hodnotu, tzv. koeficient obtížnosti. V soutěži synchronních dvojic (párů) musí oba trampolinisté, cvičící každý na své trampolíně, skočit co nejlépe synchronně, tj. současně, stejné prvky. Čtyři rozhodčí hodnotí provedení každého prvku u každého skokana a synchronní přístroj, propojený s počítačem vyhodnocuje známku za zmíněnou synchronnost. Do finálového kola postupuje pouze 10 nejlepších jednotlivců a párů z každé kategorie. Ve finále se začíná s nulovým počtem bodů, takže vítězem je pak závodník s nejvyšším počtem bodů právě za finálovou - volnou sestavu (novinka od tohoto roku). To je trampolínový Český a Žákovský pohár. Rádi vás budeme i v dalších vydáních Odolenu podrobněji seznamovat s tímto nemasovým, estetickým, avšak fyzicky náročným sportem. Zapište si prosím - v sobotu 15. května pořádáme ve sportovní hale 3. kolo Českého a Žákovského poháru 2010 a v sobotu 22. května Přebor Čech 2010, kde budou soutěžit i někteří naši malí baby trampolíňáci. Sledujte naše reklamy, koukněte na: nebo Zveme vás tímto na nevšední sportovní zážitek a těšíme se na domácí podporu. Minulý rok jste byli opravdu skvělí. Simona Šulcová, asistentka trenéra oddílu trampolín 18

19 Volejbalisté AERO Odolena Voda skončili druhou sezónu v 1. lize V září začala druhá sezóna volejbalového týmu AERO Odolena Voda v druhé nejvyšší soutěži mužů. Přípravu zahájilo oproti předchozímu ročníku doplněné družstvo, celkem se na soupisce objevilo 18 jmen. Nahrávači: Fortuník O., Holčík, Průcha, smečaři Bláha, Blažek, Kohlmann, Smíšek. Smečaři: Bartůněk, Earl, Galis, Hadrava, Polák, Zita. Univerzálové: Hanák, Pospíšil, Rotrekl. Libera: Albrecht a Kop. Dobrou prověrkou našich ambicí v novém ročníku 1. ligy byly v září dva turnaje: GALA CUP 2009, který jsme hráli v domácím prostředí k uctění památky Evžena Kroba - náš tým obsadil druhé místo za kvalitním družstvem VB Bamberg (GER). O týden později jsme vybojovali v kvalifikační skupině Českého poháru mužů postup do čtvrtfinále. V něm jsme narazili na extraligový Zlín, který nás až po velkém boji vyřadil 2:3. Na konci září odstartoval prvními zápasy prvoligový kolotoč bojů v základní dlouhodobé hrací části, cílem bylo opět vybojovat postup do play-off. Po horším začátku jsme se propracovávali tabulkou vzhůru, fantastická byla hlavně série vítězných střetnutí v prosinci a lednu, která naše družstvo katapultovala až na 3. místo! Přes problémy se sestavou (v průběhu sezóny zranění několika hráčů) jsme vstupovali do play-off se sebevědomím, které podpořilo vítězství v tradičním vánočním turnaji O pohár starostky města Odolena Voda první místo před extraligovým Ústím nad Labem a nejlepším slovenským celkem VKP Bratislava bylo velkým povzbuzením. Závěrečná kola dlouhodobé části rozhodla o nasazení pro play-off, nás čekalo Brno. B tým z moravské metropole, který hojně využívá možnosti startu pendlujících hráčů z extraligového A družstva, byl rozhodně nejkvalitnějším soupeřem, kterého jsme mohli dostat. Celá série byla vyrovnaná a neuvěřitelně dramatická. Všechna utkání vrcholila pátým setem. Po třetím utkání a třetí prohře 2:3 čtvrtfinálové série bylo vše jasné. Brno nás vyřadilo a bohužel se nám letos nepodařilo splnit náš cíl, který jsme si dali v průběhu úspěšné sezóny: bojovat o medaile. Družstva, která postoupila, spolu hrají dál o celkové vítězství. Všechny série čtvrtfinále se hrály pouze na 3 utkání, nejdramatičtější byla právě ta naše s Brnem. Tým AERO Odolena Voda pokračoval v bojích o umístění, nejprve jsme přehráli Chomutov, následně Staré Město a obsadili konečné 5. místo. V průběhu sezóny postupně vykrystalizovala základní sestava. Největší díl z porce 33 soutěžních utkání odehráli Ondřej Fortuník, Martin Kop, Petr Galis, Andrew Earl, Luboš Zita, Daniel Kohlmann, Jan Smíšek, Jiří Blažek a Pavel Rotrekl. Soutěžní ročník 2009/10 je tedy za námi. Přes zklamání po vyřazení ve čtvrtfinále naše družstvo prokázalo bojovného ducha a vybojovalo 5. místo, které je opět zlepšením výsledku oproti předcházejícím rokům AERO tedy stále stoupá vzhůru! V nejbližších měsících se opět rozběhne přestupový kolotoč, kádr A družstva zřejmě dozná změn, ale všichni věříme, že nový ročník 2010/11 bude pro volejbal v Odoleně Vodě ještě úspěšnější! Vodolka do toho!!! Milan Fortuník a Vladimír Bednář, AERO Odolena Voda Fotbal Minikopaná pokračovala v přípravě na jarní část okresní fotbalové soutěže i v březnu, tréninkem v hale. Vždy v úterý od 16 do hod. a v pátek od do hod. Takto budou pokračovat i v dubnu až do prvního mistrovského utkání, které se odehraje na hřišti FK Úvaly. Trenéři zvou do mužstva minikopané chlapce narozené v roce Informace rodičům rád poskytne p. Jan Čepec, tel V dubnu družstvo odehraje tato utkání: Ne , hod.: TJ Aero- FK Zeleneč Ne , hod.: FK Brandýs/St.Bol. TJ Aero Přípravka trénovala v průběhu března ve čtvrtek od do 19 hod. ve sportovní hale. První utkání jarní části okresní mistrovské soutěže sehrála na hřišti Sokola Zápy. S výsledkem vás seznámím v příštím čísle Odolenu. V dubnu přípravka sehraje tato utkání: Ne hod.: SKK Hovorčovice - TJ Aero Ne hod.: TJ Aero FK Jirny Ne hod.: SK Čelákovice A TJ Aero Ne hod.: TJ Aero SK Čelákovice B Starší a mladší žáci, hrající krajskou mistrovskou soutěž I. A třídy, trénují v pátek od do 18 hod v hale a venku v terénu sportovního areálu. Svou mistrovskou soutěž zahájili na domácím hřišti s SK Mníšek pod Brdy a budou v dubnu pokračovat těmito utkáními: So hod.: TJ Aero Sokol Brandýsek So hod.: TJ Aero FK Rakovník B Ne hod.: SK Dobříš TJ Aero (odj. autobusu v 7 hod. od hřiště) So hod.: TJ Aero FK Kralupy 19

20 Rady pro zdraví Dorost se v březnu připravoval na jarní část okr. přeboru tréninkem v hale, vždy v pátek od 18 do hod. Začátkem dubna pak v přípravě budou pokračovat v terénu sport. areálu až do prvního mistrovského utkání , kdy se na domácím hřišti od hod. utkají s Jiskrou Kojetice. Dubnový program mistrovských utkání: Ne hod.: AFK Nehvizdy TJ Aero (odj. autobusu v 8.45 hod. od hřiště) So hod.: TJ Aero FK Úvaly A mužstvo v přípravě na jarní část mistrovské soutěže III. třídy trénovalo ve středu od 20 hod ve sportovní hale a v neděli venku ve sportovním areálu. Součástí přípravy byla i účast na zimním turnaji pořádaném FK Mělník. V neděli náš tým zaznamenal vítězství nad SK Řež 4:0 (branky: Levý 3 a Harmáček), remízu s SK Dolní Beřkovice 1:1 (branka: Harmáček). V přípravném utkání se Sokolem Vojkovice přišla porážka 3:2 (branky: Harmáček, Srb). Svou mistrovskou soutěž muži zahájili na domácím hřišti s AFK Nehvizdy a v dubnu budou pokračovat v těchto termínech: So hod.: TJ Aero SK Všestary So hod.: FK Předboj TJ Aero So hod.: TJ Aero Sokol Sluštice So hod.: SK Záluží TJ Aero So 1. 5., 17 hod.: TJ Aero FK Zeleneč B Vladimír Kulíšek Ovoce a zelenina v naší kuchyni Mrkev Účinky: snižuje cholesterol, předchází zácpě, pomáhá při kožních chorobách, nedokrvení a oslabení organizmu. Chrání zrak. Snižuje riziko rakoviny plic. Jednoduchý způsob, jak snížit hladinu cholesterolu v krvi. Je vynikající regenerační potravinou když se člověk cítí vyčerpaný nebo se zotavuje. Mrkev je bohatá na vitamíny A, B a C, betakaroten, železo, vápník, draslík a sodík. Množství: Každý den jezte 2 mrkve nebo vypijte pohár čerstvé šťávy. Půst s mrkvovou šťávou v průběhu 1 anebo 2 dní je velkou detoxikační terapií pro játra. Víc vitamínu A - karotenu se uvolňuje ze zpracované mrkve, než při konzumaci v syrovém stavu. Při strouhání to je 36%, při rychlé tepelné úpravě až 60%, při konzumaci celé syrové mrkve jen 5%. Do čerstvé mrkvové šťávy vmíchejte i lžičku panenského olivového oleje, díky němu se karoten v těle lépe využije. Paprika Účinky: Vitamín C neutralizuje volné radikály a posiluje obranyschopnost organizmu. Přírodní látka kapsaicin povzbuzuje činnost zažívacího traktu. Betakaroten posiluje buňky, brzdí proces stárnutí a chrání před škodlivým vlivem slunce na pokožku. Množství: Pro vysoký obsah vitamínu C se doporučuje jíst ji preventivně při nachlazení. Jedna středně velká paprika pokryje dvoj až trojnásobek denní potřeby dospělého člověka. Vitamín C se z papriky nevytrácí ani zahříváním, ani pečením. Červená paprika obsahuje 9x více betakarotenu a 2x více vitamínu C, než paprika zelená. Zpracoval František Podskalský Inzerce Sutě písky- betony a jiné Odvoz odpadů a jiných Tel.:

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství ZPRAVODAJ 11/2015 Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství Žádáme občany, aby vytvořili podmínky pro bezproblémové odklízení sněhu při zimní údržbě obecních komunikací,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 K T O V Á Č E K 4/2012 6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 První adventní neděle se kvapem blíží a s ní i naše, v pořadí již druhé, rozsvícení Vánočního stromečku. Nenechte

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

NOVOVESKÉ listy. INFORMAČNÍ OBČASNÍK Z DĚNÍ V OBCI NOVÁ VES č. 28 / březen 2016

NOVOVESKÉ listy. INFORMAČNÍ OBČASNÍK Z DĚNÍ V OBCI NOVÁ VES č. 28 / březen 2016 6. obecní ples NOVOVESKÉ listy INFORMAČNÍ OBČASNÍK Z DĚNÍ V OBCI NOVÁ VES č. 28 / březen 2016 V pátek 20. 1. 2016 se uskutečnil Obecní ples šestý v pořadí. Stejně jako v minulých letech, i tentokrát byl

Více

Co připravujeme na rok 2010...

Co připravujeme na rok 2010... Leden 2010 OBEC PASEKA Co připravujeme na rok 2010... Prioritou v letošním roce je získání dotace na půdní vestavbu učeben cizího jazyka a počítačové učebny v naší ZŠ. O zafinancování této akce se snažíme

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

BADMINTON Club Kladno

BADMINTON Club Kladno BADMINTON Club Kladno Badminton Club Kladno byl založen v roce 1969. Z jeho řad vyšli hráči a hráčky, kteří v průběhu jeho osmatřicetiletého působení získali řadu domácích i zahraničních mistrovských titulů.

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Projektový management MP

Projektový management MP Projektový management MP Českoskalické Zuzana Pejchalová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

Zpravodaj Obce Hrádek

Zpravodaj Obce Hrádek Zpravodaj Obce Hrádek 26.března 2008 Příprava výstavby kanalizace a ČOV v Hrádku a Tedražicích V současné době se intenzivně dopracovává žádost o získání dotace z Operačního programu Životní prostředí

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 1 leden 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Milí spoluobčané, přejeme Vám příjemné zimní měsíce, hlavně hodně zdraví a pohody. Zprávy z obce Usnesení ze zápisu č.

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ VII/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013:

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013: Občasník obcí Libějovice, Nestanice a Lomec 1/2013 Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. Starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email: libejovice@tiscali.cz

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

14.vydání - březen 2009

14.vydání - březen 2009 14.vydání - březen 2009 Zájezd na dětskou lední revue v Hradci Králové Všichni jsme ( alespoň si to myslíme ) pracovali podle svých sil, a proto si na závěr prvního pololetí také zasloužíme odpovídající

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU IČO: 75034620 TEL. 326 702 246 e-mail : zsklaster@centrum.cz www.skola.klasterhradiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ( školní rok 2010/2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví )

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví ) OBSAH : 1. Úvod 5. Sport 2. Informační pelmel 6. Slovo mají čtenáři 3. Zprávy z obecního úřadu 7. Závěr 4. Kultura ÚVODEM Nejkrásnější měsíce v roce skončily, léto je pryč. Děti už zase vytáhly své aktovky

Více

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300 vydání 1 OÚ Trpísty Trpísty 18, 349 01 Stříbro Telefon : 374696134, fax:374696134 e-mail : trpisty@wo.cz IČO : 00573710 Obecní web:www.trpisty.cz ročník IX Úřední hodiny OÚ Po 15.00 18.00 St 8.00 9.00

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

Informace Obecního úřadu Polepy

Informace Obecního úřadu Polepy Číslo III Březen 2007 Blahopřejeme našim spoluobčanům V březnu slaví paní Emílie Lázňovská své 84. narozeniny. Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let. Informace Obecního úřadu Polepy Finanční

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007.

Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007. Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Trojan Pozdní příchod:

Více

Memoriál Jana Gajdoše 2015

Memoriál Jana Gajdoše 2015 TJ Sokol Brno I, Kounicova 20/22, Brno Milí přátelé, oddíl SG Vás zve na mezinárodní závod Závod se koná ve sportovní hale: TJ Sokol Brno I,Kounicova 22, Brno, v sobotu 2 listopadu 2015 Memoriál J. Gajdoše

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

Svaz národní házené Středočeská oblastní soutěžní komise Zátopkova 100/2, poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6

Svaz národní házené Středočeská oblastní soutěžní komise Zátopkova 100/2, poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6 Svaz národní házené Středočeská oblastní soutěžní komise Zátopkova 100/2, poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6 sekretář Jiří Voldan, V Olšinách 52, 100 00 Praha 10 mobil 723 292 971, e-mail: voldan3@seznam.cz,

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015 Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK II. ČÍSLO 11. LISTOPAD 2015 Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 Přítomni: 8 (zastupitelé p.brtek, p.ledvina, p.linhartová se dostavili po schválení programu) Hosté: 4 Zahájení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Soutěž. Základní informace

Soutěž. Základní informace Soutěž 5 důvodů, proč se přihlásit do soutěže U příležitosti jubilejního pátého ročníku soutěže jsme pro Vás připravili přehled pěti základních důvodů, proč se vyplatí se soutěže zúčastnit jako soutěžící:

Více