U příležitosti 90. výročí založení Československé republiky bylo uděleno panu PhDr. Vladislavu Jindrovi čestné občanství Nového Boru.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U příležitosti 90. výročí založení Československé republiky bylo uděleno panu PhDr. Vladislavu Jindrovi čestné občanství Nového Boru."

Transkript

1 NOVOBORSKÝ MĚSÍČ NÍK Městský zpravodaj Listopad 2008 cena: 9,-- Kč IDOL - integrovaný dopravní systém Libereckého kraje :00-20:00 Navrátilův sál v Novém Boru více informací str. 10 U příležitosti 90. výročí založení Československé republiky bylo uděleno panu PhDr. Vladislavu Jindrovi čestné občanství Nového Boru. Kam kráčí české sklářství? Určitě jsem nebyl sám, kdo si v minulých dnech uvědomil, že pro české skláře nastává asi nejhorší období v novodobých dějinách. Neustálé posilování kurzu koruny, asijská konkurence a hluboká hospodářská krize otřásly i tak zdánlivě pevným podnikem, jak jsme vnímali Crystalex. Jako blesk z čistého nebe přišly zprávy o omezení dodávek elektřiny a obrovském zadlužení této firmy.v zahraničí se mi stalo, že podle Crystalexu lidé lokalizovali Nový Bor. Mnozí jsme v této firmě pracovali, v mém případě na letních brigádách, ale jsou celé rodiny, které zde strávily velkou část života. Jako představitel města, které je nazýváno městem skla, si plně uvědomuji, co by znamenalo uzavření tohoto podniku. Došlo by k přetržení místního ekonomického okruhu a určitě také k dominovému efektu. Chtěl bych všechny ujistit, že město podniká všechny kroky k vytvoření nových pracovních míst. Jednáme s firmou SandProfile o rozšíření provozu, Czechinvest zařadil město Nový Bor na přední místo v získávání investorů a podařilo se obnovit jednání s majiteli pozemků na průmyslové zóně. Zastupitelé velmi rozumně schválili možnost odkupu těchto pozemků po prověření reálnosti přístupů. Souběžně probíhají i na radnici jednání s potenciálními investory v Crystalexu. Věřme, že insolventní správce bude postupovat rozumně a udrží výrobu skla. Za město mohu slíbit, že i do těchto jednání budeme vstupovat. Rád bych všem sklářům vzkázal: vydržte, sebešikovnější asijské ruce nenahradí fortel českých sklářů. Málokteré řemeslo je tak umělecké, jako je to sklářské. Věřím, že Crystalex převezme solidní investor a strojní výroba dá světu po Claudii další úspěšné vzory. A v neposlední řadě je přáním nás všech, aby Nový Bor zůstal městem skla. Jindřich Mareš, starosta Rozsvěcení vánočního stromu - zahájení Adventu v 16:30 hod., nám. Míru Vysazení lípy srdčité Den stromů - nápad slavit tento svátek vznikl už v předminulém století ve Spojených státech amerických, v Nebrasce. Myšlenka se rychle rozšířila po celé Americe, později i na další kontinenty. Datum oslav je různé, liší se podle klimatických podmínek. V Čechách byly Svazem spolků okrašlovacích pořádány Stromové slavnosti již v roce Byly vysázeny desetitisíce stromků. Stará tradice československá byla v České republice obnovena v roce Datum první oslavy svátku stromů bylo stanoveno na Proč právě toto datum? Důvodů bylo několik. Podzim je časem, kdy jsou stromy asi nejkrásnější a hrají všemi barvami. Toto kulaté datum má také pro dřevosochaře zvláštní poezii. Nadace Partnerství myšlenku oslav Dne stromů rozvinula, na tento den se vyhlašují výsledky celostátní ankety Strom roku. V Novém Boru se letos konal 3. ročník oslav Dne stromů, starosta Jindřich Mareš spolu s místostarostou Mgr. Stanislavem Valdmanem vysadili lípu srdčitou ve Smetanových sadech za pomoci firmy Anny Paurové a za pěveckého doprovodu dětí z mateřských škol. Zpracovala: Markéta Kudrnová Hnutí Starostové pro Liberecký kraj děkuje svým voličům za jejich podporu. SENÁT: V bitvě o senátorské křeslo se ve druhém kole voleb rozhodovalo mezi P. Skokanem a Ing. K. Kapounem. Listopad08.indd :52:47

2 Zprávy z Města Vladimír Remek v Novém Boru Vladimír Remek zavítal 1. října do našeho města. Navštívil ZŠ nám. Míru, kde pohovořil o svých zážitcích z vesmíru. Měl připravenou projekci ze svého letu a odpovídal na zajímavé dotazy žáků. Dále pan Remek navštívil místní sklárny, poobědval s představiteli města a místními výrobci skla, společně hovořili o známkách označujících země původu u výrobků ze skla a porcelánu. Vladimír Remek se narodil v Českých Budějovicích, je prvním a dosud jediným českým kosmonautem. Současně byl prvním cizincem, který se zúčastnil mezinárodních pilotovaných vesmírných letů programu Interkosmos v bývalém Sovětském svazu. V. Remek byl 87. kosmonautem světa, prvním z jiné země než SSSR a USA. Jeho otec byl Slovák, vojenský pilot v Čs. lidové armádě, později v hodnosti generála. Matka byla Češka. Vladimír prožil dětství v Českých Budějovicích, kde vychodil základní devítiletou školu a kam se kvůli babičce často vracel. Odtud se přestěhovali do Brna, kde chodil na střední školu. Dvanáctiletku s maturitou dokončil s vyznamenáním roku 1966 už v dalším bydlišti, v Čáslavi. Má sestry Jitku a Danu. Je ženatý a má dvě dcery. Hovoří plynně rusky a anglicky. V. Remek absolvoval Vyšší letecké učiliště v Košicích, kde létal na cvičných reaktivních letounech L-29 Delfín. V roce 1970 nastoupil k leteckému útvaru Zvolenský v Českých Budějovicích. V roce 1972 zahájil studium na Vojenské letecké akademii J. A. Gagarina v Moskvě. V roce 1975 dostal vyznamenání Za službu vlasti. Po absolvování akademie se v roce 1976 vrátil nakrátko k mateřskému leteckému útvaru. Na podzim 1976 prošel výběrem kandidátů na kosmický let a byl povýšen na kapitána. Od prosince 1976 se ve Středisku přípravy kosmonautů v Hvězdném městečku u Moskvy začal připravovat spolu s Oldřichem Pelčákem a dalšími kandidáty z Polska a NDR. Výcvik dokončil roku Vladimír Remek byl v hodnosti kapitána členem posádky kosmické lodi Sojuz 28 ve funkci kosmonaut-výzkumník. Byla to první mezinárodní posádka v rámci programu Interkosmos. Velitelem letu byl sovětský kosmonaut plukovník Alexej Gubarev. Let se uskutečnil od 2. do 10. března Posádka pracovala na palubě orbitálního komplexu Saljut 6 spolu s jeho základní posádkou. Celková délka Remkova letu činila 190 hodin a 18 minut. V roce 1979 o svém životě, výcviku i samotném letu napsal s pomocí Karla Richtera knihu Pod námi planeta Země. Po návratu do vlasti působil v letech jako vedoucí pracovník ve výzkumném vojenském pracovišti v Praze - Kbelích. Absolvoval Vojenskou akademii Generálního štábu SSSR v Moskvě v letech Do roku 1990 byl zaměstnán jako vojenský pilot a byl až zástupcem velitele divize. Byl členem KSČ, v roce 1990 musel jako voják členství ve straně podle zákona ukončit. V letech byl ředitelem Vojenského muzea letectví a kosmonautiky v Praze-Kbelích. V červnu 1995 odešel do zálohy v hodnosti plukovníka. Poté působil jako obchodní zástupce ČZ Strakonice, a.s., v Ruské federaci, kde využíval své staré kontakty. Byl mimo jiné generálním ředitelem společného podniku CZ-Turbo-GAZ v Nižném Novgorodu a v Moskvě, kde působil od roku 2001 jako ředitel zastoupení. V letech 2002 až 2004 byl obchodním radou a vedoucím obchodně ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Moskvě. V červnu 2004 byl zvolen do Evropského parlamentu na kandidátce KSČM jako nestraník. Jeho pětiletý mandát vyprší v roce Kanceláře má mj. v Bruselu a Štrasburku. Působí ve frakci Evropská spojená levice a Severská zelená levice (EUL/NGL), ve dvou parlamentních výborech (pro průmysl, výzkum a energetiku) a jako člen parlamentní delegace EU-Rusko. Novoborští aktualizují územní plán Zadání změny číslo 2 územního plánu obce Nový Bor projednalo a schválilo novoborské zastupitelstvo na jednání dne Platný územní plán schválilo zastupitelstvo v roce 2004 a doposud byl aktualizovaný jednou, a to v roce O tom, že je nezbytné dokument mající zásadní vliv na další rozvoj města opět aktualizovat, svědčí na pět desítek změn, které zastupitelé schválili a z nichž mnohé vzešly z podnětů občanů. Záměrem změny číslo 2 je především rozšíření ploch pro bydlení v převážně okrajových částech města, podtrhuje ing. Darina Měchurová, vedoucí Stavebního úřadu a úřadu územního plánování v Novém Boru, která je za pořízení změn územního plánu obce odpovědná. Plochy dosud vymezené pro bydlení nejsou v územním plánu obce (ÚPO) Nový Bor v dostatečné míře naplňovány vzhledem k vlastnickým poměrům nebo neexistenci inženýrských sítí, ačkoliv jejich dlouhodobý význam není zpochybněný. Změna číslo 2 ÚPO Bor řeší především změny funkčního využití ploch tak, aby nové funkční využití umožňovalo stavby rodinných domů například v Arnultovicích nebo v Pihelu. Novoborští po stavebních parcelách volají, ale stávající zastavitelné plochy pro rodinné domy není v současné době možné využít, neboť nejsou zainvestované. Dostupné inženýrské sítě a jejich řady jsou značně vzdálené, proto Zpracovala: Markéta Kudrnová by bylo zainvestestování zmíněných ploch velmi nákladné. Zastupitelé posuzovali zadání změn ÚPO, které bylo již upravené na základě požadavků dotčených orgánů. Poněvadž měli již dříve možnost vznášet připomínky obdobně jako všichni občané města, a protože si textovou i grafickou část změny ÚPO prostudovali s dostatečným časovým předstihem, bylo jednání o zásazích do územního plánu věcné a stručné. Z devatenácti přítomných hlasovalo pro navrženou změnu osmnáct zastupitelů. A jen tak na okraj, zpracovatel si vyslechl na místě pochvalu za precizně připravené podklady pro jednání. Územní plán obce stanoví urbanistickou koncepci, řeší funkční využití ploch, jejich uspořádání a základní regulaci území obce s cílem zabezpečit soulad jednotlivých činností na území obce při současném maximálním možném omezení jejich negativního vlivu. Územní plán obce obsahuje textovou a grafickou část. V textové části jsou zejména popsány návrh urbanistické koncepce, návrh koncepce technické infrastruktury, limity využití území a vymezení ploch veřejně prospěšných staveb. Součástí textu musí být samostatná část, obsahující závazné regulativy funkčního využití a prostorového uspořádání území. (Stavební slovník). Helena Plicková, MěÚ 2 Novoborský měsíčník / listopad 2008 Listopad08.indd :52:47

3 Zprávy z Města Pamatují na čističku Čistička odpadních vod v Novém Boru bude zrekonstruovaná a rozšířená do roku 2010 bez ohledu na to, zda se podaří Severočeské vodárenské a. s. získat dotaci z evropských fondů či nikoliv dostalo se Novoborským ujištění na schůzce, která proběhla v Novém Boru. Jednání, jehož se zúčastnili kromě zástupců Severočeské vodárenské a. s., a Povodí Ohře s. p. Chomutov, KÚ Libereckého kraje také představitelé Kamenického Šenova a Cvikova, inicioval Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, poněvadž je jako odbor pověřeného úřadu s rozšířenou působností odpovědný za problematiku vodního hospodářství. Obce mající více než 2000 ekvivalentních obyvatel, musejí do 31. prosince 2010 zajistit odkanalizování a čištění vod v souladu s vodním zákonem číslo 254/2001 Sb. a dalšími příslušnými předpisy. Proto bylo jednání, na němž se hovořilo o zajištění odkanalizování a čištění odpadních vod v jednotlivých aglomeracích (hranice aglomerací se nekryjí s hranicemi katastrů obcí, menší než katastry obcí), tak důležité, zdůvodňuje místostarosta Nového Boru Stanislav Valdman. Výstavby kanalizací a čističek odpadních vod, které musejí být v jednotlivých aglomeracích hotové do roku 2010, připravuje Severočeská vodárenská a. s. V průběhu jednání dostali představitelé Nového Boru a Kamenického Šenova dotazníky, aby mohl být seznam aglomerací aktualizovaný. V Novém Boru se jedná o rekonstrukci ČOV. Je zpracovaná žádost o dotaci z operačního programu Ministerstva životního prostředí ČR, informoval přítomné ing. David Votava, zástupce Severočeské vodárenské a. s. Do konce letošního roku by mohlo dojít k rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků z operačního programu. Severočeská vodárenská a. s. zabezpečí realizaci rekonstrukce ČOV do konce roku 2010, a to nezávisle na tom, zda bude či nikoliv poskytnuta dotace, uklidnil představitele Nového Boru ing. David Votava. Novoborská ČOV je součástí velkého projektu Čistá Ploučnice, který pro Českolipsko připravuje Severočeská vodárenska a. s. a jehož cílem je zajistit nakládání s komunálními odpady v souladu s novou přísnější legislativou. Zahrnuje rekonstrukci pěti ČOV (Česká Lípa, Nový Bor, Doksy, Jablonné v Podještědí, Nové Zákupy) a dostavbu kanalizace v aglomeracích Zákupy, Kamenický Šenov a Mimoň. Celkové náklady na realizaci projektu Čistá Ploučnice jsou odhadované na 600 milionů korun. Od počátku byl projekt připravovaný pro spolufinancování z evropských fondů, žádost o dotaci z Fondu soudružnosti byla podaná již v roce 2005 a podle dohodnutých podmínek měla pokrýt 60% nákladů. Dotace z Fondu soudružnosti však nebyla Severočeské vodárenské a. s. přidělena podobně jako řadě jiných vodárenských společností v ČR. Nejen čističky odpadních vod, ale také odkanalizování obcí působí představitelům obecních samospráv nemalé starosti. Zastupitelé Nového Boru byli v minulosti prozíraví, už v devadesátých letech prosadili velké investice do vybudování kanalizace a díky tomu je aglomerace Nový Bor je odkanalizovaná z 85,1%, což převyšuje požadavek Evropské unie, kvituje s povděkem Stanislav Valdman, nicméně zdůrazňuje, že se město musí odkanalizováním zbývajících lokalit zabývat. Velké problémy jsou například v určitých městských částech, kde tečou splašky do potoka, na což upozorňují i občané. Proto odbor životního prostředí připravuje pro radu a zastupitelstvo materiál, aby mohly být jednotlivé lokality zmapované. Pasportizace je nutností, abychom měli přesné informace, v jakém skutečném stavu kanalizace je. Bude to práce časově náročná, finančně nákladná, ale musíme ji nechat udělat, je přesvědčen místostarosta. Helena Plicková, MěÚ Nový Bor Rozsudek nad bývalým starostou Nového Boru Krajský soud v Liberci udělil bývalému starostovi Nového Boru Radku Nastičovi (ODS) rok vězení za přijmutí úplatku korun. Předseda senátu Jiří Malinovský potrestal Nastiče ještě pokutou korun a pětiletým zákazem práce v samosprávě. Nastič se proti rozsudku nemůže odvolat, uvažuje ale o dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně. Lituji toho, co se stalo. Peníze však nebyly určeny pro mě, ale pro fotbalový klub, řekl při dnešním procesu dvaatřicetiletý Nastič. Exstarosta skutečně sháněl pro novoborský fotbalový klub peníze, podle Malinovského ale neexistují žádné důkazy, že by korun dostal jako sponzorský dar pro fotbalisty. Nastiče zatkla policie loni 1. března bezprostředně po převzetí peněz. Jak stojí v obžalobě, Nastič dostal úplatek v souvislosti s privatizací městského domu. Městské zastupitelstvo ho jednomyslně prodalo za téměř milion korun firmě novoborského podnikatele Lubomíra Bárty. Právě Bárta loni v lednu oznámil policistům, že po něm starosta požaduje úplatek korun. Nastičovi hrozil jeden rok až pět let vězení a peněžitý trest od 2000 až do pěti milionů korun. Okresní soud v České Lípě udělil Nastičovi letos v dubnu rok vězení. Nastič se pak odvolal ke krajskému soudu, který mu ale Novoborští mají v kraji čtyři zastupitele V nově zvoleném zastupitelstvu Libereckého kraje má město Nový Bor čtyři reprezentanty a zároveň čtyři zastupitele města. Jsou jimi místostarosta Stanislav Valdman (ČSSD), Luboš Kalous (ODS), Stanislava Silná (Starostové pro Liberecký kraj) a Jaromír Dvořák (Strana pro otevřenou společnost). Na Novoborsku působí také další dva nově zvolení krajští zastupitelé, a to starosta Kamenického Šenova Ota Raiter (ČSSD) a místostarosta Cvikova Jaroslav Švehla (ODS). Do krajského zastupitelstva byla zvolena také českolipská starostka Hana Moudrá (ODS). Voleb do krajského zastupitelstva se v Libereckém kraji zúčastnilo 38,08 % oprávněných voličů. V pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu Libereckého kraje získala ČSSD 15 mandátů, ODS 12, Starostové pro Liberecký kraj 7 a Strana pro otevřenou společnost 3 mandáty. Helena Plicková, MěÚ Nový Bor snížil pouze pokutu - ze na korun. Okresní soud uznal Nastiče vinným i ze zneužívání pravomoci veřejného činitele, Krajský soud ho ovšem potrestal pouze za přijmutí úplatku. Starosta při prodeji domu Bártovi neovlivňoval nikoho z úředníků a ani ze členů zastupitelstva, vysvětlil Malinovský. Okresní soud zakázal Nastičovi činnost v samosprávě i ve státní správě. Krajský soud zákaz zúžil pouze na samosprávu, protože Nastič v době přijmutí úplatku nepůsobil ve státní správě. Nastičův advokát Eduard Brůna v závěrečné řeči připustil, že bývalý starosta udělal velikou chybu. Snažil se ale soudce přesvědčit, aby Nastič obdržel jenom podmíněný trest se zkušební dobou. V jeho případě šlo o mimořádné vybočení z bezúhonného života. Jako mladý nezkušený člověk přestřelil, když se chtěl předvést, jak dokáže sehnat fotbalistům peníze. Předpoklady pro jeho převýchovu jsou však velmi dobré a není potřeba, aby šel do vězení, konstatoval Brůna. Nastiče odvolalo novoborské městské zastupitelstvo z funkce starosty již loni v březnu. Později sám odstoupil z městského zastupitelstva i ze zastupitelstva Libereckého kraje. (převzato z denního tisku) Novoborský měsíčník / listopad Listopad08.indd :52:47

4 VÝBĚR USNESENÍ Z RM konané dne USNESENÍ č. 1757/08/RM50 Žádost Mateřského centra Koblížek o partnerství města v projektu RM doporučuje ZM přijmout partnerství v projektu Mateřského centra Koblížek Sladění pracovních povinností a rodinného života rodin v Novém Boru USNESENÍ č. 1758/08/RM50 Udělování čestného občanství městem Nový Bor RM doporučuje a) ZM souhlasit s udělováním čestného občanství města Nový Bor b) ZM schválit Pravidla pro udělování čestného občanství města Nový Bor USNESENÍ č. 1759/08/RM50 Návrh na udělení čestného občanství RM navrhuje ZM udělit čestné občanství města Nový Bor panu PhDr. Vladislavu Jindrovi dle Pravidel pro udělování čestného občanství města Nový Bor USNESENÍ č. 1760/08/RM50 Uložení kroniky Města Nový Bor RM souhlasí s uložením Kroniky Města Nový Bor v trezoru u tajemníka městského úřadu USNESENÍ č. 1761/08/RM50 Žádost MŠ Klíček o čerpání Fondu rezervního RM schvaluje čerpání Fondu rezervního Mateřské školy Klíček Nový Bor, Svojsíkova 754, okres Česká Lípa, příspěvková organizace ve výši ,42 Kč USNESENÍ č. 1762/08/RM50 Žádost MŠ Klíček o čerpání Investičního fondu RM doporučuje ZM schválit čerpání Investičního fondu Mateřské školy Klíček Nový Bor, Svojsíkova 754, okres Česká Lípa, příspěvková organizace ve výši ,- Kč USNESENÍ č. 1763/08/RM50 Žádost MŠ Klíček o navýšení příspěvku na provoz RM doporučuje ZM schválit navýšení příspěvku na provoz Mateřské školy Klíček Nový Bor, Svojsíkova 754, okres Česká Lípa, příspěvková organizace ve výši ,- Kč USNESENÍ č. 1764/08/RM50 Žádost ZŠ Gen. Svobody 114 o navýšení příspěvku na provoz RM doporučuje ZM schválit navýšení příspěvku na provoz Základní školy Nový Bor, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa, příspěvková organizace ve výši ,- Kč USNESENÍ č. 1765/08/RM50 Změna platového výměru ředitelky ZŠ nám. Míru 128 Nový Bor RM schvaluje platový výměr Mgr. Zuzany Tomsové, ředitelky Základní školy Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu USNESENÍ č. 1766/08/RM50 Pořádání akce Silvestr 2008 organizační složkou města JSDH RM schvaluje pořádání akce Silvestr 2008 na náměstí Míru v Novém Boru Jednotkou sboru dobrovolných hasičů, organizační složkou města USNESENÍ č. 1767/08/RM50 Žádost náboženské obce Církve československé husitské o finanční příspěvek RM nedoporučuje ZM schválit poskytnutí finančního příspěvku pro náboženskou obec Církve československé husitské Nový Bor ve výši ,- Kč na zajištění provozu kostela sv. Ducha. USNESENÍ č. 1769/08/RM50 Žádost TJ Stadion Nový Bor o dotaci na činnost ve II. pololetí 2008 RM doporučuje a) ZM schválit poskytnutí účelové dotace TJ Stadion Nový Bor ve výši ,- Kč na zajištění sportovní a tréninkové činnosti žáků a dorostu TJ ve 2. pololetí r b) ZM schválit smlouvu o poskytnutí finančních prostředků Města Nový Bor formou účelové dotace USNESENÍ č. 1770/08/RM50 Kulturní akce města v roce 2009 RM schvaluje program kulturních a společenských akcí města na rok 2009 USNESENÍ č. 1771/08/RM50 Žádost Kultury NB s.r.o. o dotaci na pořádání akcí: Ples města 2009, Ples seniorů 2009 a Masopust 2009 RM doporučuje a) ZM schválit poskytnutí účelové dotace pro Kulturu Nový Bor s.r.o. ve výši ,- Kč na pořádání kulturních akcí: Ples města 2009, Ples seniorů 2009 a Masopust 2009, částka bude poskytnuta z rozpočtu města pro r b) ZM schválit smlouvu o poskytnutí účelové dotace USNESENÍ č. 1772/08/RM50 Schválení doplněných Zásad pro poskytování a vyúčtování dotací - podpora sportu a tělovýchovy Rada města doporučuje a) ZM schválit Zásady pro poskytování a vyúčtování dotací z rozpočtu města na podporu sportu a tělovýchovy - sportovní činnost, doplněné o pořádání jednorázových akcí dle předloženého návrhu b) ZM souhlasit s uveřejněním informace pro žadatele o dotace na sport v r o termínu podávání jejich žádostí na webových stránkách města a v Novoborském měsíčníku USNESENÍ č. 1773/08/RM50 Měření rychlosti vozidel v Novém Boru RM schvaluje umístění ukazatelů rychlosti vozidel na místech navržených Výborem pro dopravu a životní prostředí Zastupitelstva města Nový Bor a ukládá odboru rozvoje města zahájit přípravu a následnou realizaci této akce. USNESENÍ č. 1774/08/RM50 Projekt MOST - dohoda o spolupráci RM schvaluje Dohodu o vzájemné spolupráci v projektu MOST a pověřuje starostu města podpisem této dohody Jindřich Mareš, starosta Úplné znění usnesení na Město Nový Bor vyhlašuje záměr prodeje nemovitosti: pozemek pč. 583/1 oddělené dle GP č /2008 z parcely pč. 583 (trvalý travní porost), výměra pozemku 1479 m 2, katas. území Bukovany u N. Boru, minimální prodejní cena 120,- Kč/m 2 + náklady s převodem spojené, formou obálkové metody, účel využití stavba rodiiného domu, termín do do 17:00 hod. Bližší informace na (úřední deska), vyvěšeno na úřední desce MěÚ Nový Bor nám. Míru 1 Město Nový Bor vyhlašuje záměr prodeje nemovitosti: pozemek pč. 426/5 trvalý travní porosat), pč. 588/2 zahrada, pč. 583/2 trv. trav. porost (co se týče parcel pč. 588/2 a pč. 583/2 - oddělené dle GP č /2008 z parcel pč.588/2 a pč. 583, celkem 2092 m 2, katas. území Bukovany u N. Boru, minimální prodejní cena 130,- Kč/m 2 + náklady s převodem spojené, formou obálkové metody, účel využití stavba rodinného domu, termín do do 17:00 hod. Bližší informace na (úřední deska), vyvěšeno na úřední desce MěÚ Nový Bor nám. Míru 1 Město Nový Bor vyhlašuje záměr prodeje nemovitosti: pozemky pč. 668/1 (orná půda) a pč. 668/3 (zahrada) dle GP č /2008 ze dne oddělené z parcel pč. 668/1 a pč. 668/3, CEL- KEM M 2, katas. území Janov u N. Boru, minimální prodejní cena 200 Kč/m 2 + náklady s převodem spojené, formou obálkové metody, termín do , účel využití stavba rodinného domu, termín do do 17:00 hod. Bližší informace na (úřední deska), vyvěšeno na úřední desce MěÚ Nový Bor nám. Míru 1 Ing. Blanka Fialová vedoucí OSM Rodiče rozhodují o výši rodičovského příspěvku sami Od ledna letošního roku byla zavedena výrazná změna ve výši, délce a způsobu rozhodování o poskytování rodičovského příspěvku. Rodičovský příspěvek je vyplácen ve 3 variantách. Rodiče se sami rozhodují, kterou variantu zvolí. Dvouletou variantu může zvolit ten rodič, který má nárok na peněžitou pomoc v mateřství vyšší než 380 Kč denně. Volbu musí provést nejpozději do konce měsíce, který následuje po měsíci, kdy dítě dovršilo 22 týdnů věku, vysvětluje tisková mluvčí Úřadu práce v České Lípě Marcela Ottová. Po dobu dvou let pak bude pobírat rodičovský příspěvek ve výši Kč. Rodiče, kteří mají nárok na peněžitou pomoc v mateřství, mohou zvolit také tříletou variantu, tedy pobírat rodičovský příspěvek 3 roky ve výši 7600 Kč. Tuto volbu musí provést nejpozději do konce měsíce, kdy dítě dovršilo 21 měsíců věku. Rozhodnutí o variantě rodičovského příspěvku je pouze na zodpovědnosti rodiče, který má právo sám provést volbu, doplňuje tisková mluvčí Marcela Ottová. Termín pro provedení volby varianty rodičovského příspěvku vychází ze zákona o státní sociální podpoře a rodiče si musí sami hlídat, do kdy mohou zvolit délku a výši rodičovského příspěvku. Po provedení volby již nelze nic změnit, dodává Marcela Ottová. Pomalejší forma čerpání rodičovského příspěvku do 4 let věku dítěte přinese rodičům částku Kč měsíčně do 21 měsíců věku dítěte a po zbývající dobu Kč měsíčně. O tuto variantu nemusejí rodiče žádat. Rodičovský příspěvek jim bude v těchto částkách vyplácený 4 roky, pokud neprovedli volbu dvouleté nebo tříleté varianty. Marcela Ottová tisková mluvčí Úřadu práce v České Lípě 4 Novoborský měsíčník / listopad 2008 Listopad08.indd :52:47

5 Zprávy z Města Návštěvní a provozní řád skateparku v Novém Boru na autobusovém nádraží Majitel a provozovatel : Město Nový Bor Úklid zajišťuje : Město Nový Bor Správce : p.roháček tel Pokyny pro uživatele: Vstup do skateparku pouze na vlastní nebezpečí (platí i pro diváky). Dětem do 10 let je zakázáno používat skatepark bez dozoru osob starších 18ti let a bez ochranné přilby. Uživatelé skateparku starší 10ti let vstup do skateparku bez ochranné přilby na vlastní nebezpečí a se souhlasem zákonných zástupců. Cyklistům se doporučují rukavice. Provozní doba parku v letních měsících je od 08:00 do 21:00 hod., v zimních měsících od 08:00 do 18:00 hod. Kromě freestyle BMX, skateboardingu a in-line bruslení jsou v parku přísně zakázány všechny ostatní sporty a jiné aktivity. Kola BMX, skateboardy i brusle musí být v dokonalém technickém stavu. Kola musí být vybavena záslepkami řidítek, stupačky nesmí mít ostré hrany. V parku je přísný zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek. Na překážky a v okolí parku platí zákaz malování a výlepu. Udržujte pořádek a odpadky odkládejte na vyhrazené místo. Za deště, za mokra, a pokud jsou překážky či asfalt vlhký či namrzlý platí zákaz vstupu na překážky a park je uzavřen. Všichni uživatelé jsou povinni chovat se k ostatním sportovcům v parku ohleduplně a s respektem. Zodpovídají za technický stav svých skateboardů či kol a jsou povinni je používat tak, aby nezranili ostatní jezdce. Překážky spine a funbox nejsou určeny pro skateboarding. Pro bezpečný provoz je povolen maximální počet jezdců stojících na překážkách 50, z toho max. 30 na jedné straně parku, současně jedoucích pak maximálně 5. Z důvodu případného zajištění první pomoci při úrazu je stanoven minimální počet uživatelů skateparku na 2. V případě nutnosti ošetření volejte rychlou záchrannou službu na čísle 155. Zákaz vstupu se psem. Zákaz nocování a udržování otevřeného ohně. Porušení tohoto provozního řádu a způsobení škody na zařízeních se postihuje podle obecných předpisů, v souladu s 420 Občanského zákoníku. Důležitá telefonní čísla: Hasiči 150 Záchranná služba 155 Policie 158 Městská policie Tísňové volání Novoborský měsíčník / listopad Listopad08.indd :52:48

6 Použité zářivky do popelnice nepatří Zprávy z MěÚ Nefunkční zářivky a výbojky nepatří do kontejneru se směsným komunálním odpadem, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky. Občané Nového Boru mohou bezplatně odkládat vyřazené zářivky ve sběrném dvoře v ulici Wolkerově v Novém Boru. Informuje o tom ing. Jitka Kopčáková - vedoucí oddělení správy technických služeb OSM MěÚ Nový Bor. Zpětný odběr všech použitých elektrozařízení zajišťují kolektivní systémy EKOLAMP, Asekol a Elektrowin, které k tomu opravňuje zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení vedeného ministerstvem životního prostředí. Kolektivní systémy již druhým rokem smluvně zajišťují celý proces, to znamená od vytvoření sítě sběrných míst (s využitím sběrných dvorů) až po předání zpětně odebraných elektrozařízení firmám, které se specializují na jejich ekologické zpracování a recyklaci. Cílem je separovat elektrozařízení, jež obsahuje využitelné či nebezpečné látky od ostatního odpadu, který končí na skládkách nebo ve spalovnách. Zpětný odběr použitých výrobků jako jsou zářivky, úsporky, televize, fény, ledničky a další zařízení je financován jejich výrobci a dovozci a vztahuje se i na staré vyřazené elektrospotřebiče, za které nebyl při jejich nákupu zaplacen recyklační příspěvek. Ten se od srpna 2005 uvádí při prodeji nových výrobků odděleně od ceny. Systém zpětného odběru a ekologického zpracování elektroodpadu však nemůže fungovat bez aktivního a vstřícného přístupu spotřebitelů. Každý, kdo odevzdá třeba jen jednu nefunkční zářivku na místě k tomu určeném, to znamená v místě zpětného odběru nebo při nákupu nového výrobku přímo v prodejně, přispěje k ochranně životního prostředí, říká Jitka Kopčáková. Na základě smlouvy o spolupráci, kterou Nový Bor uzavřel s kolektivním systémem EKOLAMP, byly do sběrného dvora v ulici Wolkerova umístěny speciální kovové kontejnery, do kterých mohou zdarma odkládat použité světelné zdroje nejen občané, ale i firmy a podnikatelé, kteří elektrozařízení používají či shromažďují při své podnikatelské činnosti (prodejny, elektromontážní firmy, menší podniky, instituce apod). EKOLAMP obci přispívá na náklady provozu sběrného místa a plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Tím město ušetří část prostředků ze svého rozpočtu určených na provoz systému nakládání s komunálním odpadem. Podle Jitky Kopčákové město Nový Bor tyto peníze investuje do ekologické výchovy a také do zdokonalení systému zpětného odběru včetně informační kampaně a budování nových sběrných míst. Ing.Blanka Fialová vedoucí OSM MěÚ Nový Bor Odbor správy majetku ( OSM ) MěÚ Nový Bor žádá občany Nového Boru o spolupráci při zajišťování čistoty v našem městě : - veškeré odpady včetně nebezpečných a biologických lze zlikvidovat v sběrovém dvoře (SD) ve Wolkerově ul. ( po a st 12-17h, so 9 12h) - papír, plast, nápojový karton a sklo se třídí v našem městě na 65 místech - apelujeme na občany, aby dodržovali čistotu separátů - pokud jsou komodity znečištěné, znehodnotí celou dodávku odpadu a zpracovatel ji nepřevezme, pracně vytříděný odpad pak končí na skládce a odpadové hospodářství města se prodražuje -!!! novinka letošního roku je třídění papíru a plastu pomocí čárových kódů, které identifikují osobu a komoditu s tím, že tímto našetřené finance lze odečíst od poplatku na další rok info na webových stránkách města a na OSM MěÚ Nový Bor - po dobrovolných úklidech na obecních pozemcích na sídlištích lze objednat na OSM odvoz shrabků a odpadků zdarma - úklid odpadků navíc ve městě zajišťují pracovníci veřejně prospěšných prací - staré elektrovýrobky TV, lednice, pracky, PC, a zářivky a výbojky lze zdarma odevzdat opět v SD v rámci zpětného odběru nebo u posledního prodejce - 4x do roka probíhá svoz železného šrotu v předem stanovených MĚSTO NOVÝ BOR Městský úřad Nový Bor - odbor správy majetku nám. Míru 1, Nový Bor, tel.: , fax: , novy-bor.cz Město Nový Bor zveřejňuje tímto podle 39 zákona č.128/2000 Sb., o obcích následující, Záměr prodeje nemovitosti Záměr schválil a vydává : Zastupitelstvo města svým usnesením ze dne: Nemovitost Pozemky pč. 668/4 a pč. 668/5 dle GP č /2008 ze dne oddělené z parcel pč. 668/1 a pč. 668/3 Výměra pozemku (pozemků): Celková výměra 2173 m² dle GP č /2008 ze dne Katastrální území Janov u Nového Boru Podnět k prodeji Žádosti za účelem stavby rodinného domu Lokalita Po pravé straně při příjezdu do Janova Zatížení nemovitosti K parcelám je vedeno věcné břemeno spočívající v právu uložení kabelů NN, oprav a údržby ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. Minimální prodejní cena 200,-Kč/m²+ náklady s převodem spojené Účel využití Stavba rodinného domu prodej parcel bude uskutečněn po vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo jiném rozhodnutí dle stavebního zákona, které si zajistí schválený kupující. Kupující se v kupní smlouvě zavazuje, že nejpozději do 5 let od nabytí právní moci stavebního povolení, jiného rozhodnutí dle stavebního zákona nebo do 5 let od vydání ohlášení stavby na pozemcích dokončí a zkolauduje stavbu rodinného domu. Úhrada kupní ceny Celá kupní cena při podpisu kupní smlouvy nebo v případě úhrady z úvěru do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy Další podmínky záměru Formou obálkové metody Způsob podání připomínek Písemně poštou na výše uvedenou adresu nebo na podatelnu MěÚ Nový Bor, nám.míru 1, Nový Bor Termín podání nabídek a připomínek Do do h. Žádosti o prodej Písemně poštou na výše uvedenou adresu nebo na podatelnu MěÚ Nový Bor, nám.míru 1, Nový Bor v zalepené obálce označené slovy: -NEOTEVÍRAT- Prodej parcel 668/4 a pč. 668/5 v k.ú. Janov u Nového Boru a na obálku uvede zájemce svojí adresu. Do žádosti zájemci uvedou předmět koupě, účel koupě stavba rodinného domu, výši nabídnuté kupní ceny, jméno, adresu, tel. číslo, způsob platby kupní ceny. Ukliďte si kolem sebe! Ing. Blanka Fialová, vedoucí OSM MěÚ Nový Bor termínech- nyní na podzim ještě k úklidu psích exkrementů lze využít 30ti speciálních košů se zásobníky se papírové sáčky, navíc lze zdarma na OSM MěÚ získat papírové i mikrotenové sáčky k těmto účelům - k pohybu psů na veřejných prostranstvích jsou stanovena pravidla daná městskou vyhláškou 2/ se uskutečnil již 2.ročník mimořádné úklidové akce k mezinárodnímu dni Ukliďme svět!! s přistavením velkoobjemových kontejnerů a prezentací úklidových firem - na OSM MěÚ Nový Bor se lze seznámit s novinkou na trhu - biorozložitelnými obaly na odpad ( sáčky, pytle ) -!!! letos poprvé bude přistaveno na víkend 8. a šest velkoobjemových kontejnerů specielně na bioodpad, na likvidaci trávy, listí a větví z podzimního úklidu místa : Palackého náměstí, parčík u Barum, Arnultovické hřiště, garáže v Smetanově ulici, parčík Kapraska u ZŠ U lesa a křižovatka ulic Jabloňová a Višňová!!! Předem děkujeme všem, kteří mají zájem o čistotu města!! Jakékoli dotazy a podněty můžete telefonovat na OSM MěÚ Nový Bor , ing.kopčáková 6 Novoborský měsíčník / listopad 2008 Listopad08.indd :52:48

7 Zprávy z MěÚ Svoz odpadů s čárovými kódy a jiné informace o odpadech + přehled třídění a návod na uplatnění slevy na poplatku za odpad na rok 2009!!! Svozy pytlů papíru a plastů z domácnosti, které jsou opatřeny čárovými kódy, budou v r probíhat v těchto termínech : 3.listopadu, 1.prosince ( i nadále budeme na svozy upozorňovat v Novoborském měsíčníku a na webových stránkách města ). Prosíme občany, aby zkontrolovali svá odevzdaná množství na webových stránkách města : městský úřad - odbory - odbor správy majetku komunální odpady evidence sběru tříděného odpadu s čárovým kódem nebo přímo na úřadě a aby své kódy před svozem důsledně přelepovali průhlednou izolepou (lépe drží)!! U sběru papíru je třeba dodržovat max.množství v jednom balíku cca 10 kg, balíky musí být v igelitovém obalu. Důležité informace: Z dosavadního vývoje toho způsobu sběru odpadu jednoznačně vyplývá, že jsme v roce 2008 zvýšili čistotu ve městě (kontejnery na plast a papír nejsou přeplňovány a stačí jejich svoz pouze 1x v týdnu). I vytříděná komodita je kvalitnější, bez příměsí, což se bohužel nedá o separátech tříděných ve městě říci. Opakovaná kontrola v sobotu 6.9. ukázala, že 10 z 60ti kontejnerů (tentokrát to byly kontejnery na tetrapacky) jsme museli kvůli velkému množství příměsí odvézt na skládku místo na třídící linku!!!!!! Dosud občané Nového Boru třídili v rámci nového systému takto: poplatníkovi úleva na uvedeném poplatku dle tříděných komponentů. Za rok 2008 se úleva vypočítává z odevzdaného vytříděného odpadu za měsíce leden až říjen, v dalších letech se k tomu připočítá objem za listopad a prosinec roku předchozího. Důvodem odchylky od kalendářního roku je pracnost počítačového zpracování úlev v závěru každého kalendářního roku. Úlevu za rok 2008 bude poplatník čerpat při úhradě poplatku pro rok 2009, kdy se mu sazba pro tento rok poníží o částku, kterou získal za vytříděný odpad v roce Pozor - informace pro úhradu Poplatník může sám sledovat výši své úlevy prostřednictvím webových stránek města. Pokud si nebude jist přesnou částkou úlevy, informaci mu poskytnou na Městském úřadu Nový Bor: odbor správy majetku, Ing. Jitka Kopčáková, budova A, druhé patro, finanční odbor, Božena Zitová, budova A, druhé patro (místní poplatky), Výši úlevy je nutno znát před úhradou poplatku! Pro platbu v roce 2009 si poplatník základní sazbu poplatku poníží o úlevu za rok 2008 a částku uhradí bezhotovostním převodem nebo v pokladě Městského úřadu Nový Bor. Jelikož v pokladně není možné zjistit výši uplatňované úlevy, ti, kdo budou poplatek platit v pokladně městského úřadu, musí pokladní sdělit částku poplatku již sníženou o úlevu, případně výši úlevy. kg plastů kg papíru Leden 156,72 636,34 Únor 639, ,12 Březen 892, ,22 Duben 1 414, ,88 Květen 1 176, ,24 Červen 1 315, ,12 Červenec 1 701, ,42 Srpen 1 160, ,14 Září 1 316, ,00 Říjen 1 561, ,70 Deset nejlepších třídičů za první období ( měsíc viz.dále) bude pozváno na MěÚ a vedením města odměněno. Ing.Blanka Fialová, vedoucí OSM MěÚ Nový Bor Ing. Miroslava Peterková, vedoucí FO MěÚ Nový Bor Dětské hřiště V říjnu bylo postaveno nové dětské hřiště pro nejmenší v ulici V parku, v blízkosti pizzerie. Bylo zhotoveno firmou Tomovy parky a městu jej věnovala ODS. Doufáme, že bude sloužit ke spokojenosti a nestane se předmětem vandalismu. Více informací k tomuto způsobu třídění najdete na webových stránkách města nebo na oddělení správy technických služeb a komunálního odpadu OSM MěÚ Nový Bor, budova A 1.patro, ing. Jitka Kopčáková tel a Úleva na místním poplatku V souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2007 o místním poplatku za provoz systému, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, čl. 7 odst. 3, se poskytuje Zpracovala: Jitka Kopčáková Ing. Blanka Fialová, vedoucí OSM MěÚ Nový Bor Novoborský měsíčník / listopad Listopad08.indd :52:48

8 Zprávy z MěÚ MĚSTO NOVÝ BOR Městský úřad Nový Bor - odbor správy majetku nám. Míru 1, Nový Bor, tel.: , fax: , Město Nový Bor zveřejňuje tímto podle 39 zákona č.128/2000 Sb., o obcích následující Záměr prodeje nemovitostí Záměr schválil a vydává Zastupitelstvo města svým usnesením ze dne: Nemovitost Část pozemku pč. 2161/3 (trv. trav. porost) a část pč. 2165/1 /(ostatní komunikace) Výměra pozemku (pozemků): Celkem cca 374 m² Katastrální území Nový Bor Podnět k prodeji Žádost o prodej pan Čihák majitel sousedních nemovitostí Lokalita Nová Skalice Zatížení nemovitosti Smluvní věcné břemeno není k parcelám evidováno Minimální prodejní cena 200,- Kč/m² + náklady s převodem spojené Účel využití Rozšíření zahrady ke stávajícím nemovitostem Úhrada kupní smlouvy Celá kupní cena při podpisu kupní smlouvy Další podmínky záměru Nejsou stanoveny Způsob podání připomínek Písemně poštou na výše uvedenou adresu nebo na podatelnu MěÚ Nový Bor, nám.míru 1, Nový Bor Termín podání připomínek do hod. Ing.Blanka Fialová, vedoucí OSM MěÚ Nový Bor MĚSTO NOVÝ BOR Městský úřad Nový Bor - odbor správy majetku nám. Míru 1, Nový Bor, tel.: , fax: , Město Nový Bor zveřejňuje tímto podle 39 zákona č.128/2000 Sb., o obcích následující Záměr prodeje nemovitosti Záměr schválil a vydává Zastupitelstvo města svým usnesením ze dne: Nemovitost Pozemek pč. 445/1 Výměra pozemku (pozemků): 1013 m² Katastrální území Pihel Podnět k prodeji Žádost za účelem stavby rodinného domu Lokalita Dolní Pihel Zatížení nemovitosti Bez smluvních věcných břemen Minimální prodejní cena 130,- Kč/m²+ náklady s převodem spojené Účel využití Stavba rodinného domu prodej parcely bude uskutečněn po vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo jiném rozhodnutí dle stavebního zákona, které si zajistí schválený kupující. Kupující se v kupní smlouvě zavazuje, že nejpozději do 5 let od nabytí právní moci stavebního povolení, jiného rozhodnutí dle stavebního zákona nebo do 5 let od vydání ohlášení stavby na pozemcích dokončí a zkolauduje stavbu rodinného domu. Úhrada kupní ceny Celá kupní cena při podpisu kupní smlouvy nebo do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy Další podmínky záměru Formou obálkové metody Způsob podání připomínek Písemně poštou na výše uvedenou adresu nebo na podatelnu MěÚ Nový Bor, nám.míru 1, Nový Bor Termín podání nabídek a připomínek Do do hod. Žádosti o prodej Písemně poštou na výše uvedenou adresu nebo na podatelnu MěÚ Nový Bor, nám.míru 1, Nový Bor v zalepené obálce označené slovy: NEOTEVÍRAT- Prodej parcely pč. 445/1 v k.ú. Pihel a na obálku uvede zájemce svojí adresu. Do žádosti zájemci uvedou předmět koupě, účel koupě stavba rodinného domu, výši nabídnuté kupní ceny, jméno, adresu, tel. číslo, způsob platby kupní ceny. Ing. Blanka Fialová, vedoucí OSM MěÚ Nový Bor MĚSTO NOVÝ BOR Městský úřad Nový Bor - odbor správy majetku nám. Míru 1, Nový Bor, tel.: , fax: , Město Nový Bor zveřejňuje tímto podle 39 zákona č.128/2000 Sb., o obcích následující Záměr prodeje nemovitosti Záměr schválil a vydává Zastupitelstvo města svým usnesením ze dne: Nemovitosti Pozemek pč. 1514/5 oddělený dle GP č /2008 z pč. 1514/5 Výměra pozemku (pozemků): Celková výměra 1533 m² Katastrální území Arnultovice u Nového Boru Podnět k prodeji Žadatelé za účelem stavby rodinného domu Lokalita Na Slovance Zatížení nemovitosti Bez smluvních věcných břemen Zákonné věcné břemeno podzemní energetické zařízení NN Minimální prodejní cena 400,-Kč/m²+ náklady s převodem spojené Účel využití Stavba rodinného domu Úhrada kupní ceny Celá kupní cena při podpisu kupní smlouvy nebo v případě úhrady z úvěru do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy Další podmínky záměru Formou obálkové metody Prodej parcely bude uskutečněn po vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo jiném rozhodnutí dle stavebního zákona, které si zajistí schválený kupující. Kupující se v kupní smlouvě zavazuje, že nejpozději do 5 let od nabytí právní moci stavebního povolení, jiného rozhodnutí dle stavebního zákona nebo do 5 let od vydání ohlášení stavby na pozemcích dokončí a zkolauduje stavbu rodinného domu. Termín podání nabídek a připomínek Do do h. Způsob podání nabídek a připomínek Písemně poštou na výše uvedenou adresu nebo na podatelnu MěÚ Nový Bor, nám.míru 1, Nový Bor v zalepené obálce označené slovy: NEOTEVÍRAT- Prodej parcely pč. 1514/5 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru a na obálku uvede zájemce svojí adresu. Do žádosti zájemci uvedou předmět koupě, účel koupě stavba rodinného domu, výši nabídnuté kupní ceny, jméno, adresu, tel. číslo, způsob platby kupní ceny. Ing. Blanka Fialová, vedoucí OSM MěÚ Nový Bor MĚSTO NOVÝ BOR Městský úřad Nový Bor - odbor správy majetku nám. Míru 1, Nový Bor, tel.: , fax: , Město Nový Bor zveřejňuje tímto podle 39 zákona č.128/2000 Sb., o obcích následující Záměr prodeje nemovitosti Záměr schválil a vydává Zastupitelstvo města svým usnesením ze dne: Nemovitosti Pozemek pč. 1514/14 oddělený dle GP č /2008 z pč. 1514/5 Výměra pozemku (pozemků): Celková výměra 1167 m² Katastrální území Arnultovice u Nového Boru Podnět k prodeji Žadatelé za účelem stavby rodinného domu Lokalita Na Slovance Zatížení nemovitosti Bez smluvních věcných břemen Minimální prodejní cena 500,-Kč/m²+ náklady s převodem spojené Účel využití Stavba rodinného domu Úhrada kupní ceny Celá kupní cena při podpisu kupní smlouvy nebo v případě úhrady z úvěru do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy Další podmínky záměru Formou obálkové metody Prodej parcely bude uskutečněn po vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo jiném rozhodnutí dle stavebního zákona, které si zajistí schválený kupující. Kupující se v kupní smlouvě zavazuje, že nejpozději do 5 let od nabytí právní moci stavebního povolení, jiného rozhodnutí dle stavebního zákona nebo do 5 let od vydání ohlášení stavby na pozemcích dokončí a zkolaudují stavbu rodinného domu. Termín podání nabídek a připomínek Do do h. Způsob podání nabídek a připomínek Písemně poštou na výše uvedenou adresu nebo na podatelnu MěÚ Nový Bor, nám.míru 1, Nový Bor v zalepené obálce označené slovy: NEOTEVÍRAT- Prodej parcely pč. 1514/14 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru a na obálku uvede zájemce svojí adresu. Do žádosti zájemci uvedou předmět koupě, účel koupě stavba rodinného domu, výši nabídnuté kupní ceny, jméno, adresu, tel. číslo, způsob platby kupní ceny. Ing. Blanka Fialová, vedoucí OSM MěÚ Nový Bor 8 Novoborský měsíčník / listopad Listopad08.indd :52:49

9 Informace pro občany VÝZVA KE KÁCENÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ pro majitele a uživatele pozemků Vážená zákaznice, vážený zákazníku, dovolujeme si Vás požádat o pokácení a okleštění stromoví a jiných porostů v blízkosti elektrických rozvodných zařízení. OKLEŠTĚNÍ DŘEVIN PROVEĎTE PROSÍM V TERMÍNU OD 1. ŘÍJNA DO 15. LISTOPADU. Důvodem je zabezpečení provozu rozvodného zařízení, zajištění bezpečnosti osob, kvalitní dodávky elektřiny a snížení ztrát v sítích na základě zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v plném znění. Okleštění (ořez) dřevin prosím proveďte tak, aby: * nejmenší vzdálenost větví od vodičů nízkého napětí byla alespoň 1 m u holých vidičů; 0,5 m u izolovaného vedení od ovocných stromů a 0,3 m u izolovaného vedení od lesních a ostatních stromů s uvažováním ročního přírůstku, * v ochranném pásmu vedení vysokého napětí, tj. pod vedením a 7 m (10 m u zařízení postaveného do konce roku 1994, mimo lesní průseky) na každou stranu od krajních vodičů, dosahovaly porosty maximální výšky 3 m a minimální vzdálenost větví od vodičů byla 2 m u holých vodičů a ovocných stromů izol. vedení; 0,5 m u izol. vedení lesních a ostatních stromů a u závěsných kabelů u ovocných stromů; 0,3 m u závěsných kabelů lesních a ostatních stromů s uvažováním ročního přírůstku, * v ochranném pásmu vedení 110 kv, t.j. pod vedením a 12 m (15 m u zařízení postaveného do konce roku 1994) na každou stranu od krajních vodičů dosahovaly porosty maximální výšky 3 m a minimální vzdálenost větví od vodičů byla 3 m s uvažováním ročního přírůstku. Při práci prosím dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím dle ČSN EN ed.2. Odstraňování stromoví, při kterém by mohla být ohrožena bezpečnost a funkčnost vedení, preovádějte pouze se souhlasem společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o. Pokud nedodržíte uvedený termín, provede okleštění, případně odstranění dřevin společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o. Děkujeme Vám za spolupráci. ČEZ Distribuce, a.s. Novoborský měsíčník / listopad Listopad08.indd :52:50

10 Zprávy z MěÚ Pár slov o zeleni v Novém Boru... 7.díl Autorský kolektiv: Ing. Jitka Kopčáková, Ing. Renata Václavíková, Bohumila Krenická a Ing. Tomáš Socha Evidence zeleně v Novém Boru Evidence zeleně na městských pozemcích v Novém Boru byla do roku 2006 vedena jen minimálně. Dochovala se např. Registrace dřevin v intravilánu města Nový Bor zpracovaná Českým svazem ochránců přírody z r Podrobně byly zmapovány některé lokality (např. Smetanovy sady byly zinventarizovány před r jako studentská práce). Chyťme ty rozbíječe lamp!!! Opakovaně necháváme opravit lampové osvětlení, které vede ze sílištěb Západ podél panelových domů až ke sportovní hale. Na temnotu! si tu stěžují především ženy, které tudy docházejí do haly cvičit. Ve dnech 14. a 15. října se sám přesvědčil, vyměněné žárovky vydržely necelých 24 hodin, než je kdosi rozbil. Městský lampař Jan Satrapa, který je trpělivě opravuje, potvrdil, že vždy šlo o úmyslné rozbíjení. Oni si vzájemně vylezou na ramena, uvolní bajonetový závěr v podstatě nerozbitných koulí a rozbijí žárovku, tipnul technologii ničení Satrapa. Nejspíše se tak baví nějaká parta výrostků.ač sem městští policisté zajíždějí i zacházejí, tak lapit tyto lumpy se zatím nepodařilo. Proto se touto cestou obracím na pomoc občanů, zda by městské policii či přímo radnici neposkytnuli nějaké bližší informace. Jedna žárovka vyjde na 450,-Kč a když přičteme práci a dojezd plošiny, tak to vychází skoro na dvojnásobek. A podobně se kdosi zabavuje i v Purkyňovce. Stanislav Valdman místostarosta Upozornění pro návštěvníky Lesního hřbitova Odbor správy majetku Městského úřadu v Novém Boru oznamuje návštěvníkům Lesního hřbitova, že v zimním období r bude na Lesním hřbitově probíhat kácení stromů ve větším rozsahu. Jedná se o plánovanou údržbu veřejné zeleně a kácet se budou stromy suché, nemocné nebo jinak poškozené. Odborné práce bude provádět několik firem, jejichž pracovníci se budou v areálu Lesního hřbitova pohybovat. Na hřbitov bude také vjíždět technika potřebná k zajištění kácení a likvidaci dřevní hmoty. Žádáme návštěvníky o toleranci v případě větší hlučnosti prací a v případě možného krátkodobého omezení přístupu k některým hrobovým místům. V případě dotazů v této věci kontaktujte Odbor správy majetku Městského úřadu v Novém Boru - Ing. Jitku Kopčákovou tel.: Děkujeme za pochopení. Ing. Blanka Fialová vedoucí OSM MěÚ Nový Bor Od r probíhá postupné vytváření pasportu zeleně na pozemcích ve vlastnictví města Nový Bor. V současné době lze říci, že 90% práce je hotové, jsou zmapovány stromy a zeleň ve městě počty, stáří, stav, latinské i české názvy. Chybí některé lokality (např. Obora, mateřské školy). Program se nazývá Kompas, je k dispozici pracovníkům MěÚ pro jejich práci a samozřejmě i pro aktualizaci dat (kácení a nové výsadby). Občané Nového Boru si mohou zeleň města prohlédnout v mapovém servru i-ken. Program Kompas zahrnuje i pasport veřejného osvětlení a dopravních značek. Program byl v letošním roce využit např. k žádosti o dotaci ze SFŽP na rekonstrukci zeleně ve Smetanových sadech. ing.blanka Fialová Vedoucí OSM MěÚ Nový Bor Třídění odpadů hrou Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí připravil dne pro naše nejmenší v Mateřské školce Srdíčko v Novém Boru soutěžní dopoledne na téma třídění odpadů hrou. Jedná se o projekt zařazený do ekologické výchovy a spolufinancovaný Krajským úřadem Libereckého kraje. Třídění odpadů se zúčastnilo 62 dětí ze 3 mateřských školek Města Nový Bor. Úvodem akce byla krátká informace o druzích odpadů a děti si pak samy vyzkoušely jejich následné roztřídění do připravených barevných látkových kontejnerů. Kontejnery působily velmi lákavě a někteří zvědaví jedinci zkoušeli i obsah kontejneru uvnitř tak, že jim z kontejneru koukaly jen nohy. Nejvíce se děti vyřádily při sešlapování plastových lahví a třídění skleněných kuliček, dřevěných zvonečků a umělých knoflíků do proutěných košíků. Hra Na Popelku se velmi líbila. Nechyběla ani názorná ukázka používání obalů již od pravěku. Velký úspěch taktéž měla i štafeta s plastovými lahvemi. Dětem se soutěže moc líbily, každé dítě bylo odměněno sladkostí a sebou si odneslo drobnou cenu pohledy a omalovánky na téma třídění odpadů Co nemá les rád. Autorem omalovánky je p. ak.mal. Attila Vörös. Fotografie z celé akce budou vyvěšeny na nástěnce OŽP ve II.patře MěÚ Nový Bor, hlavní budova. Věříme, že soutěže byly poučné a splnily svůj účel. Zpracovala: J. Šlejmarová B. Krenická Zástupce vedoucí odboru ŽP MěÚ Nový Bor 10 Novoborský měsíčník / listopad 2008 Listopad08.indd :52:50

11 Zprávy z organizačních složek Města Nový Bor Nová výstava ve Sklářském muzeu Pavel Satrapa, Skleněné broušené plastiky Od roku 1975, kdy se Pavel Satrapa na výstavě v Moskvě poprvé představil objektem složeným ze sedmadvaceti z optického skla vybroušených kostiček, byl zastoupen na mnoha společných výstavách doma i v zahraničí. Málokdy větším souborem, protože než se mu podařilo na hladinářském brusu vytvořit maximálně zjednodušený tvar a povrchově jej vybrousit a vyleštit tak, aby odpovídal jeho představám, pokaždé na něm odpracoval desítky hodin. Zřídkakdy se mu ale potom plastiky, především od začátku devadesátých let, kdy umělecky dozrál, z výstav vracely proto, že by je některý obdivovatel a sběratel současného uměleckého skla nezískal pro svou sbírku. Pokaždé totiž byly skromnou, ale přesvědčivou oslavou nejvzácnějších vlastností nejčastěji bezbarvého, nebo jen nepatrně dožluta zabarveného optického skla a jeho dokonalého ovládnutí. Do všech objektů se promítala jeho řemeslná poctivost, kterou získal od svého otce i děda, také brusičů skla-hladinářů, když již především jeho otec dosáhl takových řemeslných dovedností, že je mohl předávat nejen svému synovi, ale také desítkám žáků novoborského odborného sklářského učiliště. Také Satrapa mladší šel nejdříve v otcových stopách, a než se stal brusičem skla-výtvarníkem ve svobodném povolání, přes deset let jako učitel ve sklářském učilišti působil. Původně chtěl životní jubileum šedesátiny, v novoborském sklářském muzeu připomenout výstavou již v loni, ale kvůli jiným, pro muzeum zajímavým akcím, ji o rok odložil. V žádném případě tím neublížil sobě, ani obdivovatelům své tvorby. Měl více času na přípravu výstavních exponátů, mezi nimiž se objevily jak autorské repliky některých z nejznámějších a pro něj a jeho tvorbu nejcharakterističtějších broušených plastik, tak díla nová. Z nich patrně k nejzajímavějším patří ty, v nichž v míře dosud nevídané využívá transparentních barevných skel. Broušení skla na hladině vybízí k maximálnímu zjednodušování, hledání ideálních proporcí a využívání optiky skla, k tomu, aby se mohlo na každý objekt dívat ze všech stran, aby se v něm a na něm s každým dalším pohledem objevovaly nové o pozornost si říkající efekty a zajímavosti. Někteří brusiči si náročnou práci ulehčují různými pomůckami a novými materiály. Satrapa si ji jejich pomocí neulehčuje, ani neurychluje přesto, že je zná. Lpí na klasických postupech, které znal a používal již jeho otec i děd, ale jejich využití dává další výtvarný rozměr. Nevytváří jen užitkové předměty, ale skleněné sochy. Tvorbou chválí poctivé sklářské řemeslo a brání české tradice, ty naše přednosti, kterých se snad až příliš snadno a hlavně zbytečně, zříkáme. Vlastní tvůrčí proces si Satrapa pokaždé prožívá znova, když tak dlouho odebírá bezpočtukrát ověřeným způsobem z kusu skla přebytečnou hmotu, až pozná, že nastala vhodná chvíle objekt dokončit a vyleštit, nad výsledkem své několikadenní práce se zaradovat a dát možnost radovat se z něj také dalším obdivovatelům skla. Satrapova výstava v novoborském muzeum byla zahájena 4. října letošního roku, a navštívit ji lze až do 11. ledna příštího roku s tím, že z technických důvodů bude od 20. října do 3. listopadu uzavřena. Záštitu nad ní převzal starosta města Nový Bor Jindřich Mareš. Antonín Langhamer, kurátor výstavy Výstava bude přístupná od do denně kromě pondělí od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod. Novoborský měsíčník / listopad Listopad08.indd :52:50

12 Zprávy z organizačních složek Města Nový Bor Černá kronika Krádeže - na služebnu MP se dostavil muž, kterému byla z tašky odcizena peněženka s doklady a bankovními kartami ( poškozenému strážníci vysvětlili jak má dále postupovat ) Krádeže v obchodech - domluvu udělili strážníci jednomu z místních bezdomovců, který byl přistižen při krádeži sušenky v OD Penny - v OD Plus byla při krádeži zboží dopadena mladá žena, která po důrazné domluvě zboží vrátila - za krádež zboží v OD Plus udělili strážníci muži blokovou pokutu - případ ženy, která byla zadržena při krádeži zboží v OD Lidl strážníci předali PČR Přestupky - strážníci řešili případ, kdy žena slovně napadla prodavačku v jednom z místních prodejen tento přestupek proti občanskému soužití byl postoupen správnímu odboru MěÚ - během tohoto období strážníci opět řešili několik stížností na rušení nočního klidu v některých případech byla udělena bloková pokuta - domluvu udělila hlídka bezdomovci, který pálil starý papír a dřevo Dopravní nehody - řidič osobního vozidla nezvládl kluzkou vozovku a narazil do jiného vozidla, naštěstí nedošlo ke zranění, oba účastníci nehody se spolu domluvili na dalším postupu - ve spolupráci s dopravní policií byl zjištěn a nalezen viník dopravní nehody, která se stala v Nádražní ulici Opilé osoby - opilého muže, který ležel v blízkosti křižovatky strážníci probudili a vykázali z místa, stejně tak jako mladíka, který ležel před restaurací Flip - další opilý muž ležel v ulici B.Egermanna, po probuzení z místa odešel - v prostoru autobusového nádraží nalezli strážníci silně opilou ženu, která zde ležela na chodníku, ke zranění nedošlo, žena se po domluvě vydala do místa svého bydliště Kamerový systém - obsluha KS upozornila na dvě dívky, které psaly na novinový stánek oběma bylo důrazně domluveno, nápisy si sami odstranily - na základě oznámení obsluhy vyjela hlídka k restauraci Hanoi, kde se pohyboval zraněný muž bez kalhot, celá událost byla dále řešena PČR - strážníci řešili případ, kdy dvojice mladistvích koulela pneumatiku, oběma mladíkům bylo domluveno, pneumatiku chlapci vrátili na původní místo - obsluha kamerového systému zachytila dva 13tileté chlapce, kteří kouřili v areálu skateparku, vzhledem k věku obou nezletilých byla věc oznámena odboru sociálních věcí - výjezd k divadlu, kde se na kolejích pohybovalo několik dívek, strážníci všem na místě domluvili a z místa vykázali Černá skládka - hlídka vyjela společně s pracovnicí odboru životního prostředí k nahlášené černé skládce na kraji městského lesa, případem se dále zabýval příslušný odbor životního prostředí Útulky - strážníkům se po několika nezdařených pokusech podařilo odchytnou dogu, která se již delší dobu potulovala na území města, ta byla poté převezena do útulku v Dobranově - do útulku odvezli strážníci fenku křížence šedé barvy a také fenu křížence Staforda, která měla poraněnou nohu - do útulku v Kozlech odvezly hlídky tři nalezená koťata Nálezy - 2 x svazek klíčů - peněženka s finanční hotovostí byla předána majitelce - strážníci předali 2 nalezené psy jejich majitelům Jiné - teprve osmiletý chlapec stopoval na vozovce, hlídka chlapce převezla na služebnu, vyrozuměla pracovnici OSVaZ, dále byla kontaktována matka nezletilého, která si syna vyzvedla - strážníci MP se podíleli na zajištění klidného průběhu otevření nového areálu skateparku - PČR strážníci předali případ muže, který nahlásil sexuální obtěžování neznámým mužem - při kontrole areálu skateparku strážníci nalezli použitou injekční stříkačku s jehlou, stříkačka byla uložena na služebně MP do speciálního plastového kontejneru - v Alšově ulici došlo k úniku oleje z vozidla, hlídka MP neprodleně vyrozuměla hasiče, kteří skvrnu odstranili - při hlídkové činnosti strážníci zjistili otevřené okno u osobního vozu, následným šetřením zjistili a vyrozuměli jeho majitele - výjezd do jednoho z místních barů, kde jeden z hostů odmítal zaplatit útratu, později za něj dluh zaplatil jeho kamarád Po otevření areálu skateparku se strážníci ve zvýšené míře zaměřili na jeho pravidelné kontroly a dodržování provozního řádu. V této činnosti budou pokračovat i nadále. Dále se hlídky zaměří na častější kontroly dodržování ustanovení obecně závazné vyhlášky města č. 2/2005- O pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů. Naděžda Hromková, MP 12 Novoborský měsíčník / listopad 2008 Listopad08.indd :52:50

13 Zprávy z organizačních složek Města Nový Bor NOVINKY V KNIHOVNĚ ANEB CO JSTE JEŠTĚ NEPŘEČETLI. BELETRIE DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ Poezie Poutník a píseň / Otokar Fischer Souvrať / Vít Slíva Básně : Osudy, Nové mýty, Lazar a píseň, Moje blues / Josef Kainar Kolik příležitostí má báseň : kapitoly z české poválečné poezie / Vladimír Křivánek Historické romány Dynastie Morlandů. 30. díl, Kdy přijde můj konec... / Cynthia Harrod-Eagles Pomsta bohů. 1. : Hon na člověka / Christian Jacq Pomsta bohů. 2. : Božská uctívačka / Christian Jacq Ve stínu kláštera / Richard Dübell Detektivní romány Poslední waltz / Pavel Jansa Za úplňku / Antonio Muňoz Molina Deník kastelána / Jan Bittner Humoristické romány Očima tchyně / Radka KvačkováDobrodružné romány Temná řeka. Druhá kniha Čtvrtého světa / John Twelve Hawks Hororry Hadí zámek / Bram Stoker Sci-fi, fantasy Domovina. 1. : Temný elf l : Legenda o Drizztovi / R. A. Salvatore Návrat orků. 1. / Michael Peinkofer Psychologické romány Protože tě miluji / Guillaume Musso Deník lhářky / Patry Francisová Zázračný Josef : neboli Život je dobrodružství / Mika Waltari Muž, který chtěl být šťastný / Laurent Gounelle Návrat do Crow Lake / Mary Lawson Nervy v kýblu / Lorna Martinová Planeta samých chlapců : Ve světě holé spotřeby všeho a všech. / Adam Georgie Boty a značky / Anna Zonová Potichu : román / Jaroslav Rudiš Romány pro ženy Pomoc, chce si mě vzít! / Agnés Abécassis Znovu září slunce / Frieda Birkner-Mahlerová Ve svatební noci / Vlasta Pittnerová. Ve mlýnech / Vlasta Pittnerová Panny / Vlasta Pittnerová Dobrodružné romány Temná řeka. Druhá kniha Čtvrtého světa / John Twelve Hawks NAUČNÁ LITERATURA - DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ Hádanky naší minulosti. 8, Moudrý císař s pověstí hlupáka / Jiří Bílek Evangelium podle Jidáše : Benjamin Iškariotský / vypráví Jeffrey Archem Co muži nechápou : po čem ženy touží / Oldřiška Tylová Proroctví Mayů / Magda Sommer Zdravotní rádce na cesty : 2008/09 / Dana Goepfertová, Jiří Vaništa Bachova květová terapie pro zvířata / Helen Grahamová Šumava : Trojmezí / Hynek Klimek Nejkrásnější cesty, které byste měli podniknout / Steve Watkins a Clare Jonesová Ztroskotat a zvítězit / Karin Pavlosková Bosorka Alžběta Nádašdyová,rozená Báthoryová,alias čachtická paní / J.J.Duffack Obelháni,podvedeni a převychováni : dětské osudy z 20. století / Peter Hartl Holokaust : zločin proti lidstvu / Guido Knopp Detektiv Pinkerton a ti druzí : dramatické příběhy vyzvědačů severu a jihu / Ivan Brož V barvách chorobných : idea dekadence a umění v českých zemích / Otto M. Urban O umělcích / Emil Filla BELETRIE PRO DĚTI Básně pro děti Básně pro děti : jak se učil vítr číst / básně vybrali a uspořádali Michal Jareš a Jakub Říha Romány pro dívky Terezománie / Petra Braunová Detektivky- napínavé příběhy Pátračka Gilda a Jezerní panny : detektivní příběh / Jennifer Allisonová Pohádky Podívánky / František Nepil Pohádky ze Země draka / vypravuje Jan Vladislav Poklad starého brouka / napsala Olga Černá O mašinkách : pohádky na kolejích / Jiří Kahoun O Dorotce a psovi Ukšukovi / Viola Fischerová Dobrodružné román, fantasy, sci-fi Znamení run / Joanne Harrisová Jirkův tajný klíč k vesmíru / Lucy a Stephen Hawkingovi a Christophe Galfard Kronika rodu Spiderwicků. Kámen ke koukání ; Kniha 2 / Tony DiTerlizzi & Holly Blacková Hádanky-kvízy Kdo má smysl pro nesmysl / Jiří Havel Komiksy Titeuf to vidí jinak / Zep NAUČNÁ LITERATURA PRO DĚTI Stručné dějiny světa pro mladé čtenáře / Ernst H. Gombrich Piráti, poklady, dobrodružství : příběhy nejslavnějších námořních lupičů / Alisha Nieuhausová V září knihovna nakoupila 69 kusů knih v celkové hodnotě ,- Kč Radka Zemancová, Měk Nový Bor Novoborský měsíčník / listopad Listopad08.indd :52:51

14 Jubilanti LISTOPAD Věra Vachušková, Ludmila Vondráková, Karel Sedmík, Hermína Zelená, Zdeněk Říha, Alžběta Hokyová, Marie Čežíková, Josef Badalec, Miroslav Šulc Všem jubilantům přejeme pevné zdraví do dalších let života Společenská rubrika VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ Dne 4. října 2008 přivítal pan starosta Jindřich Mareš na městském úřadě 17 občánků Nového Boru. Na slavnostním vítání zazpívaly žákyně ze Základní školy U Lesa pod vedením Jaroslavy Černé. Naši noví občánci jsou: Jakub Bouda, Žofie Lingerová, Karolína Povondrová, Terezie Vávrová, Ella Tiefenbachová, Kateřina Hovorková, Jan Frömmel, Kristian Ondřej Cháb, Tomáš Hlaváček, Barbora Seidlová, Barbora Puchernová, Vojtěch Holec, Martin Mrázek, Štěpán Šraitr, Michaela Hromádková, Adéla Marušáková, Dennis Nečas Klub žen Nový Bor pořádá BURZU dětského odívání, hraček a sportovních potřeb opět v Domě dětí a mládeže ve Smetanově ulici a to listopadu prosince V pondělí vždy příjem od 14:00 do 17:30, úterý prodej od 13:30 do 17:00. Srdečně Vás zveme. Klub žen Nový Bor Nadace EURONISA chystá aukci uměleckých předmětů V sobotu 22. listopadu 2008 ve 14 hodin bude v Liberci zahájena v pořadí již 12. benefiční aukce uměleckých předmětů. Aukce proběhne v reprezentativních prostorách multimediálního sálu Krajského úřadu v Liberci. Záštitu nad aukcí převzal primátor města Liberce ing. Jiří Kittner. Stejně jako v minulých letech se Nadaci EURONISA opět podařilo získat zajímavá díla z tvorby známých a uznávaných výtvarníků z celé České republiky. Jsou mezi nimi např.: Jiří Anderle, Adolf Born, Jitka Válová, Kristian Kodet, Vladimír Klein, Stanislav Libenský Jaroslava Brychtová, Vlastimil Zábranský, Karel Šafář, Bořek Šípek, Max Švabinský, Olbram Zoubek a mnoho dalších. V těchto dnech probíhají dokončovací práce na připravovaném aukčním katalogu. Umělecké předměty bude možné zhlédnout od 18. do 21. listopadu 2008 v prostorách liberecké pobočky ČSOB na třídě 1. máje. Aukční katalog uměleckých děl, který bude pro účely aukce vytištěn, si zájemci mohou objednat telefonicky na čísle nebo poštou na adrese: Nadace EURONISA - Rumjancevova 3, Liberec 1 Výtěžek loňské 11. aukce činil korun. Výtěžek té letošní bude použit stejně jako v minulých letech, na podporu sociálně zaměřených neziskových organizací působících v Libereckém kraji a Šluknovském výběžku. Jan Pelant Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, příspěvková organizace připravila nejen pro rodiče našich žáků, ale pro širokou veřejnost na čtvrtek od 8:00 hod. do 12:30 hod. D E N O T E V Ř E N Ý C H D V E Ř Í Srdečně vás zveme na prohlídku našich školních budov a zároveň vám nabízíme možnost zúčastnit se výuky v kterékoli třídě. Pozvánka na 1. adventní koncert vystoupí komorní pěvecký soubor COLLEGIUM VERBASCUM Koncert se koná v kostele sv. Ducha církve Československé husitské Štursova 286, Arnultovice, Nový Bor v sobotu v 17 hodin Soubor vznikl v Děčíně roku Těžištěm jeho repertoáru jsou renesanční skladby. Členové souboru jsou Věra Pokorná (soprán), Jitka Kalivodová (alt), Milan Suchánek (tenor), Pavel Pokorný (bas). Na programu v ideálně akustickém prostředí zazní duchovní a vánoční skladby století. Kostel bude vytápěn a vánoční náladu doplní vystavený dřevěný betlém. NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Cena: 9,-- Kč Sídlo redakce: MěÚ Nový Bor, odbor školství,kultury a sportu, náměstí Míru 1, Nový Bor Tel: , Redakce: Markéta Kudrnová, Tereza Horňáková Redakční rada: Jindřich Mareš, Bc. Ivana Posseltová, Ing. Stanislava Silná, Jitka Stowasserová, RSDr. Miroslav Šonka, Jan Tichý, Ing. Otakar Válek DTP : Markéta Kudrnová tisk: Tisk, Reklama, Propagace Dominik Štefko, Jabloňová 1443, Nový Bor, tel: Povoleno: evidenční číslo MK ČR E Náklad: 1300 ks Vytištěno: Vydáno: internetové stránky MěÚ Nový Bor: Redakční rada má právo zamítnout příspěvky, které budou v rozporu s jejím kodexem nebo budou dodány po uzávěrce. Vydavatel nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody. Uzávěrka na prosinec je 15. listopadu 14 Novoborský měsíčník / listopad 2008 Listopad08.indd :52:51

15 Informace z regionu STOMATOLOGICKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY Ordinační hodiny: soboty, neděle, svátky (8:00-12:00) LISTOPAD sobota pondělí MUDr. Jitka Makovičková MUDr. Dita Lacinová tel: tel: Havlíčkova 426/5, Č. Lípa Purkyňova 1849, Česká Lípa neděle sobota MUDr. Jiří Kraus MUDr. Pavla Vránová tel: tel: Malá 1167/22, Č. Lípa Čs. Armády 1566, Česká Lípa sobota neděle MUDr. Přemysl Prstek MUDr. Pavel Klíma tel: tel Revoluční 164, Str.p.Ralskem Smetanova 372, Nová Bor neděle sobota MUDr. Dita Lacinová MUDr. Marcela Klementová tel: tel: Purkyňova 1849, Č. Lípa Nové město 277, Dubá sobota neděle MUDr. Vladimíra Černá MUDr. Zlatuše Erbenová tel: tel: Kamenický Šenov Tylova, Doksy neděle MUDr. Marie Becková tel: Vřesová 7075, Česká Lípa NABÍDKA COMPAG SEVER s.r.o. Firma COMPAG SEVER s.r.o. provedla v nedávné době ořez zeleně, která zasahovala do veřejných komunikací a bránila tím průjezdu vozidel svážejících komunální odpad a vozidlům zimní údržby. Přesahující větve poškozovaly zpětná zrcátka, výstražná zařízení a karoserie automobilů a někde i bránily samotnému průjezdu. Prořez byl proveden na ulicích Husova, sídliště Západ, Sadová, Prokopa Velikého, Wolkerova, V parku a propojka Jiráskova. Při tom je zákonnou povinností vlastníků nemovitostí zajistit, aby jejich zeleň nezasahovala do práv třetích osob a zejména pak neomezovala průjezdné profily veřejných komunikací. Vyzýváme tímto občany Nového Boru a okolí, kterým zeleň z jejich soukromých pozemků zasahuje do veřejných komunikací, aby provedli vlastní ořez a umožnili nám tak kvalitní výkon práce, zejména v zimním období. V případě, že občané nedisponují prostředky k odstranění převislé zeleně, nabízíme jim v tomto směru účinnou pomoc (tel.: ). Doufáme, že občané, kteří o problémech se zelení vědí, nezůstanou lhostejní a v tomto úsilí nás podpoří. Předem všem děkujeme a těšíme se na další spolupráci. COMPAG SEVER s.r.o. Ing. Jiří Blecha - jednatel OZNÁMENÍ TRHY NA NÁM. MÍRU DNE 13. LISTOPADU OD 8:00 do 17:00 OZNÁMENÍ Zemřel Vám někdo blízký a nemáte dost finančních prostředků na důstojné rozloučení? ZDARMA pro Vás USPOŘÁDÁME smuteční rozloučení v kostele sv. Ducha v Novém Boru. Cítíme s Vaší bolestí. Jsme tu pro Vás. Církev československá husitská kontakt: Eliška Raymanová, farářka tel Informace - volné byty pro seniory V současné době jsou volné 2 bezbarierové byty v Domě s chráněnými byty ve Vranovské ulici v Mimoni ( u koupaliště) velikosti 1+0 s příslušenstvím. Další 2 volné byty velikosti 1+1 jsou v Domě s pečovatelskou službou v Mimoni na Pražské ulici. Jedná se o tzv. byty zvláštního určení - pro seniory a osoby se zdravotním postižením, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby (pečovatelské služby). Přidělením těchto bytů nelze řešit pouze bytové podmínky, ale vždy sociální situaci žadatele. Kontakt, informace a žádosti o byt zvláštního určení : Domácí sociální a zdravotní péče Mimoň, o.p.s., Pražská 177, Mimoň, tel , cz Bc.Jaroslava Kosová, ředitelka Opět bude tradiční Burza škol Stejně jako v předchozích letech, tak i letos proběhne v České Lípě tradiční Burza škol. V týchž prostorách jako loni, na SOU 28.října, se budou ve dnech 5. a 6.listopadu prezentovat na tři desítky středních škol a učilišť a některé další subjekty (přihlášky ještě přicházejí). V jejich stáncích se budou moci žáci, rodiče a ostatní zájemci seznámit se studijními programy, budou k dispozici nezbytné informační tiskoviny, leckde bude možno shlédnout i ukázky praktické činnosti škol, ať živě nebo na videoprojekci. Samozřejmě budou přítomni zástupci jednotlivých škol, jichž se bude možno vyptat na všechno, co bude návštěvníky a případné uchazeče o studium zajímat. Zpestření programu bude také tradiční, vystoupení dětského pěveckého sboru, módní přehlídky a doprovodný seminář pro ředitele středních škol. Ani pořadatelé se nezměnili, jsou jimi SOŠ a SOU 28.října, Město Česká Lípa, Úřad práce, Krajský úřad Libereckého kraje a Pedagogicko-psychologická poradna Česká Lípa. Věříme, že Burza škol bude jako vždy inspirací pro dosud nerozhodnuté zájemce o středoškolské studium, další že případně utvrdí ve správnosti jejich volby, a tu a tam bude třeba i podnětem k zamyšlení, zda zvolený obor přece jen ještě nezměnit tak, aby více odpovídal zájmu a možnostem dítěte. za realizační termín Burzy škol 2008 PhDr. Miroslav Hudec Novoborský měsíčník / listopad Listopad08.indd :52:51

16 Zprávy z regionu Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje HASIČI RADÍ OBČANŮM Pravidla pálení biologického odpadu Podzim je obdobím zvýšeného výskytu prací na zahradách a zahrádkách, které jsou každoročně spjaty s vypalováním porostů a pálením biologického odpadu (listí, větve, rostlinný odpad, apod.). Z hlediska pohledu požární ochrany je tato činnost spojena se zvýšeným rizikem vzniku požáru. Na začátek je nutno rozdělit pojmy pálení a vypalování. Vypalování porostů je zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon) zakázáno a porušení zákazu je možno trestat u fyzických osob až do výše Kč a u právnických osob postihem do Kč. Na rozdíl od vypalování porostů není pálení shrabané trávy, listí či klestu zákonem výslovně zakázáno. I na tuto činnost platí však určitá pravidla a omezení. Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, které provádí podnikající fyzické a právnické osoby. Je to zejména povinnost ohlašovat každé pálení na územně příslušné operační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Při ohlašování pálení je nutno uvést následující informace: - datum a místo pálení - osoba, která je za pálení odpovědná + kontakt (mobilní telefon) - dobu po kterou bude pálení probíhat Povinnost zákona ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na svém pozemku. Pokud však fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického odpadu, je vhodné rovněž ohlásit pálení na informační a operační středisko HZS Libereckého kraje. I pro tyto práce na soukromém pozemku platí určitá pravidla. Jedná se zejména o: - dodržování povinností vyplývajících ze zákona o ovzduší a platných obecně závazných vyhlášek obcí (požární řád obce, vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem, apod.) - pálení má být přítomna osoba starší 18 let - oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin - neprovádět pálení při nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný vítr, inverze) - dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů (domy, auta, ploty apod.) - mít k dispozici jednouché hasební prostředky (lopata, kbelík s vodou, písek, apod.) - velikost ohniště volit tak, aby všechen hořící materiál shořel v době, kdy je namístě přítomen dozor - nenechávat místo pálení bez dozoru - v případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho uhasit vlastními silami, je osoba provádějící pálení povinna okamžitě vzniklý požár ohlásit místně příslušnému operačnímu středisku HZS kraje. Autor: nprap. Jiří Košek, oddělení kontrolní činnosti HZS Libereckého kraje Pozvánka na představení IDOL Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, společnost KORID LK vás společně s Libereckou IS, a.s. zve na představení IDOL. Představení se koná v úterý od 18:00 do 20:00 hod. v Novém Boru v Navrátilově sálu (Masarykova 46, nad informačním centrem) Zájemci o Opuskard (nová liberecké krajská čipová karta) si budou moci na místě vyplnit žádost o její vydání. K vyplnění žádosti je třeba mít u sebe: občanský průkaz (rodný list dítěte opuscard pro dítě do 15 let) průkazovou fotografii 140,- Kč Srdečně zve Ing. Petr Prokeš, ředitel KORID LK Bonus Kč na odpadové hospodářství získá Lomnice nad Popelkou Obyvatelé čtyř měst Libereckého kraje sebrali 5,3 tuny elektrozařízení Liberecko V soutěži čtyř měst Libereckého kraje ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů 1.-4.září 2008), kterou v rámci své celorepublikové informační akce vyhlásil kolektivní systém Elektrowin, zvítězila Lomnice nad Popelkou nejmenší z měst, kde se akce konala. Do kontejneru přistaveného na náměstí občané během dne nanosili 2,81 tuny elektrozařízení, což představuje 0,476 kg na jednoho obyvatele. Radnice v Lomnici nad Popelkou tak získá bonus Kč, využitelný v oblasti odpadového hospodářství. Akci Elektrowin uspořádal v prvním zářijovém týdnu ve čtyřech městech Libereckého kraje Jablonci nad Nisou, Semilech, Lomnici nad Popelkou a Novém Boru. Jejich obyvatelé mohli vždy u stánku na náměstí jednak bezplatně odevzdat vysloužilé domácí elektrospotřebiče, jednak získat informace o tom, jak s použitým elektrozařízením správně nakládat. Kromě informačních předmětů, které lidé obdrželi za odevzdaný elektrospotřebič, pak děti využívaly možnost zahrát si ojedinělou hru Člověče, šup do sběrného dvora!, kdy samy byly figurkami, a také si zařádily na nafukovací skluzavce v podobě obřího kontejneru. Celkem občané v rámci akce na Liberecku shromáždili 5,3 tuny elektrozařízení, což je o celé 3 tuny více než na Vysočině, kde se akce konala v červnu. Akci jsme uspořádali proto, abychom lidem vysvětlili, že vysloužilé elektrozařízení není odpad, a tedy nepatří do popelnice, ale do specializovaných míst zpětného odběru, uvedl generální ředitel společnosti Elektrowin Roman Tvrzník. Také jsme chtěli podpořit ta města, která mají s Elektrowinem uzavřenu smlouvu a podobné akce pro své občany zatím nestačila připravit. Přitom je důležité, aby právě děti i ostatní občané pochopili, že elektrické spotřebiče často obsahují látky nebezpečné pro lidské zdraví i přírodu, a tím, že je odevzdají do sběrných míst k ekologické likvidaci, pomáhají nejen chránit životní prostředí, ale i šetřit cenné suroviny, dodal. Výsledky ze všech měst ukazuje tabulka: pořadí město vybrané elektrozařízení (kg) v přepočtu na obyvatele (kg) 1. Lomnice n. P , Semily ,12 3. Nový Bor 700 0, Jablonec n. N ,016 Elektrowin, a. s., byl založen 25. května 2005 jako provozovatel kolektivního systému zajišťujícího oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Zaměřuje se na velké a malé elektrospotřebiče a elektrické a elektronické nástroje. Společnost je koncipována jako nezisková, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů. Prostřednictvím téměř 500 sběrných dvorů v 380 městech, téměř 1600 provozoven posledních prodejců a mobilních svozů zajištěných ve více než 4000 obcích smluvně pokrývá přes 85 % obyvatel ČR. Pro bližší informace, prosíme, kontaktujte: Taťána Pokorná, Elektrowin, Květoslava Hrubešová, Omne bonum, omnebonum.cz 16 Novoborský měsíčník / listopad 2008 Listopad08.indd :52:51

17 Zprávy ze škol a školských zařízení Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor si Vás dovoluje pozvat na historicky první SKLENĚNOU NOC OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Kdy: 7. listopadu, od 18h do 24h Kde: Školní huť, sklářské učiliště, Revoluční 500 (naproti divadlu) Program: Sklářská show Sklářská soutěž zručnosti Malba & Kresba & Rytí & Vitráže Prodej žákovských výrobků Videoprojekce Živá hudba: Faráři Občerstvení: Školní bufet Máte jedinečnou šanci zažít neopakovatelný večer a noc v prostředí, kde vzniká křehká skleněná krása. JARNÍ PRÁZDNINY V souladu se Souborem pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2008/2009, který vydalo MŠMT (č.j. 287/ , viz se jarní prázdniny ve školním roce 2008/2009 v Libereckém kraji, tedy v okresech Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily, uskuteční ve dnech 16. února února Krajský úřad Libereckého kraje ZŠ Gen. Svobody Kromě slavnostního zahájení nového školního roku naše žáky čekaly dvě zajímavé akce. Jednou z nich bylo seznamovací odpoledne pro žáky první a druhé třídy, které mělo za cíl, ulehčit našim prvňáčkům zahájení školní docházky, sžití se se školním prostředím a navázání kamarádských vztahů mezi svými spolužáky i vyučujícími. Odpoledne uteklo jako voda a mnohým účastníkům se ani nechtělo jít domů. Víkendový pobyt v Pláních pod Ještědem Stejně jako jsme zakončili loňský školní rok společným víkendovým pobytem v Radvanci, v polovině září jsme si zpestřili začátek školního roku víkendovým pobytem v Pláních pod Ještědem. V pátek odpoledne 44 dětí zamávalo z autobusu rodičům na rozloučenu a odcestovalo se šesti pedagogickými pracovníky školy do krásného prostředí pod Ještědem. Ubytovali jsme se do pěkné dřevěné horské chalupy, kterou jsme měli jenom pro sebe. Rozdělili se do čtyř skupin, jejímiž patrony byly pohádkové bytosti a začali si pohádkově užívat. Během tří dnů nás čekala spousta zajímavých úkolů, her, sportovních činností a také vycházka na Ještěd. Nejvíce legrace jsme všichni užili při netradičním ztvárnění vylosova-ných pohádek. Všechny skupiny přistupovaly k plnění úkolů velice svědomitě a zodpovědně, a proto děti postupně získávaly nálepkové a sladké odměny. A čeho jsme se báli nejvíce? Jako vždy - noční hry. Ale bez ní by to nebyl žádný pořádný výlet, všichni se na ni od prvního dne těšíme, i přesto že se trochu bojíme. Domů jsme se vrátili o pár kil těžší, protože páni kuchaři vařili s láskou a výborně. Vraceli jsme se s pocitem štěstí, příjemně strávených chvil a s radostným úsměvem na tváři. Jediné, co nám mohlo víc přát, bylo počasí. Paní mlha se nás neúprosně dva dny držela a znemo- žňovala nám výhledy do krajiny. Setkání s kosmonautem Vladimírem Remkem Naši žáci 5. třídy měli možnost zúčastnit se velice zajímavé besedy s naším prvním kosmonautem Vladimírem Remkem, kterou uspořádala ZŠ náměstí Míru. Pro děti to byl nevšední zážitek. Proto děkujeme za pozvání a nabídku, která nás velmi potěšila. Mimořádně pěkný kulturní zážitek Mimořádně pěkný kulturní zážitek si žáci prožili při vystoupení Severočeské filharmonie Teplice v městském divadle. Vystoupení se jmenovalo Návštěva v ZOO. Mnoho žáků mohlo poprvé na vlastní oči spatřit tak velké hudební těleso a slyšet tolik hudebních nástrojů pohromadě. Pan dirigent a moderátor Miloš Machek dokázal děti zcela okouzlit a zaujmout. Vystoupení bylo opravdu krásné a žáci se do školy vrátili nadšení. Jiřina Macáková, ředitelka školy ZŠ a MŠ Okrouhlá Ani v letošním školním roce z doplňkových akcí nepolevujeme. A tak, přestože nový školní rok sotva začíná, už jsme jich několik absolvovali. Vyučování jsme zahájili výletem do Záchranné stanice pro veverky v Mimoni a dozvěděli se zde mnoho zajímavostí nejen ze světa těchto roztomilých zvířátek. Pro příjemný start do časů učení nemohl samozřejmě chybět ani výlet do Pohádkového Jičína nebo návštěva divadla s představením Spejbla a Hurvínka. V sobotu 20.září jsme si rozšířili naše znalosti výletem na Čertovy hrady a do Babiččina údolí. Další skvělé zážitky jsme si přivezli z výšlapu Kyjovským údolím a objevením Zlatého vrchu. Děti ze ZŠ se ještě vypravily do výukového střediska při ZOO Liberec Divizna na program Včelí království a abychom se nevraceli hned zpět, objednali jsme si ještě další program v útulku pro zvířata v nouzi Bobík. Nechtěli jsme ošidit ani mateřinkové děti, a tak za nimi přijela do školičky Jana Modrá se zajímavým programem Čarovné bylinky. Hana Macelová, ZŠ a MŠ Okrouhlá Nvoborský měsíčník / listopad Listopad08.indd :52:52

18 Zájmová činnost CAMELLA NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU KOMORNÍ SBOR V ITÁLII Hned v úvodu sezóny čekalo na 19 zpěvaček 5 náročných koncertů. V úterý 9. září jsme přijali nabídku ze Šenova a uspořádali jsme v kostele vystoupení pro účastníky mezinárodního sklářského sympózia. Bezprostředně po odzpívání odjel tento soubor na turné do Itálie. Během 6 dní jsme provedli 3 celovečerní koncerty v Toskánsku a Piemontu, v neděli vystoupila Camella na přání hostitelů i na mši v městečku San Giorgio. Kromě zpívání navštívily zpěvačky i spoustu památek, např. Florencii, šikmou věž v Pise, katedrálu v Casale atd. Pozvání na další sezónu svědčí o tom, že se naše zpívání líbilo. J. Polišenská JUGENDCHOR DER STADT HALLE NA NÁVŠTĚVĚ V NOVÉM BORU V pátek 3. října přivítal dospělý smíšený sbor Camella své hosty z Německa. Smíšený sbor z rodiště G. F. Händela nám tak oplatil naši březnovou návštěvu v Halle, kde jsme se zúčastnili slavnostního koncertu v rámci oslav 30. výročí sboru. Krásného počasí využili naši přátelé k několika výletům, prohlédli si např. sloupský hrad, vyjeli na Luž, na Panskou skálu atd. Vrcholem jejich víkendového pobytu byl sobotní koncert v kostele sv. Kateřiny ve Sloupu. Hned v úvodu navodil skvělou atmosféru svým nezapomenutelným projevem v češtině právník Kay, poté sbor předvedl své kvality na průřezu svým repertoárem, v závěru vyzvali sbormistři Sabine Bauer a Manfred Wipler novoborské zpěváky, aby se na poslední 2 písně přidali a publikum tak bylo svědkem zajímavého, i když improvizovaného projektu. P. Dostál MISTROVSTVÍ ČR 2008 MLÁDEŽE VE SPORTOVNÍM LEZENÍ a ĆESKÝ POHÁR MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH V LEZENÍ NA RYCHLOST 4. a 5. října 2008 patřila novoborská sportovní hala sportovním lezcům z celé České republiky. Konalo se zde totiž Mistrovství ČR mládeže v lezení na obtížnost, v neděli pak 2. kolo Českého poháru mládeže a dospělých v lezení na rychlost. Sobotní mistrovství zahájil starosta Nového Boru pan Jindřich Mareš. Pak už obsadila náročnou stěnu stovka mladých lezců, kteří po celé dopoledne bojovali v kvalifikačních cestách o postup do odpoledního finále. To se podařilo všem lezcům z domácí Jiskry. Finále už nevyšlo dle přání trenérů a tak loňský nejúspěšnější tým- Jiskra Nový Bor, neobhájil ani jeden ze tří mistrovských titulů z MČR Jediná stříbrná medaile Petry Vojířové byla jen slabou náplastí. Co se nepodařilo v sobotu, to napravili domácí závodníci následující den při Českém poháru v rychlostním lezení. Celkem třikrát stáli na stupni nejvyšším novoborští lezci. V nejvíce obsazené kategorii dívky D domácí slavili triumf, když na stupně vítězů nepustili nikoho jiného. Vojířová a Wágnerová, obě mistryně ČR vedou zároveň celý Český pohár v této atraktivní disciplíně. Výsledky : MČR : kluci A 1. Harna Filip Olomouc kluci B 1. Kučera Roman Pardubice kluci C 1. Šifra Radovan Lanškroun kluci D 1.Peltrám Tomáš Praha 5. Kozák Jakub Nový Bor holky A 1. Frühbauerová Lenka Praha holky B 1. Vejmolová Iva Brno 4. Wágnerová Anna Nový Bor holky C 1.Nevělíková Karolína Břeclav holky D 1.Kupčíková Lucie Vyškov 2. Vojířová Petra Nový Bor ČP : muži 1. Hroza Libor Holešovice 2. Skalický Jakub Česká Lípa kluci B 1. Šveňha Lukáš Nový Bor kluci C 1. Šifra Radovan Lanškroun 4. Matoušek David Nový Bor holky B 1. Wágnerová Anna Nový Bor holky D 1. Vojířová Petra Nový Bor 2. Bělková Kateřina Nový Bor 3. Kozáková Tereza Nový Bor CAMELLA INFORMUJE Většina ze šesti oddělení sboru se bude do prosince věnovat přípravám na sérii vánočních koncertů ( ). Oba smíšené sbory začínají nacvičovat dvě české vánoční mše (K. Hradila a V. Říhovského) a také skladbu, kterou pro Camellu napsal V. Maštalíř. Případní zájemci o vánoční zpívání jsou vítáni, bližší informace v ZUŠ (uč. č. 5,10, 15). Na jaro plánujeme několik akcí v rámci oslav 15. výročí založení Camelly. Do konce listopadu přijímáme děti do přípravných oddělení (Písklata, Kameláček I. + II.), která budou v r provádět úspěšnou hudební pohádku o slůněti Fandovi. J.Štrobl na fotografii: Vítězové Českého poháru - zleva Bělková, Vojířová, Kozáková všechnny Jiskra N.Bor P. Mánek 18 Novoborský měsíčník / listopad 2008 Listopad08.indd :52:52

19 Zájmová činnost Kuželkářský oddíl Za účasti 14 mistrovských celků svých zemí se v rakouském Ritzingu konal od XX. světový pohár družstev v kuželkách. Zúčastnila se ho také pražská Slavia, v níž již druhou sezónu hostují novoborské hráčky Vladimíra Šťastná a Daniela Žďárková. Obě se tedy podílely i na zisku bronzových medailí, což lze v tak velké konkurenci opravdu považovat za úspěch. Všechny týmy nejprve ve středu a ve čtvrtek hrály po třech hráčkách kvalifi kaci na 6 x 120 hodů sdružených. Do pátečního semifi nále už ale postupovaly jenom čtyři nejlepší týmy a mezi nimi jako třetí i Slavia. Ta si tuto příčku nakonec uhájila i v sobotním fi - nále proti hráčkám srbské Subotice. Vítězkami se nakonec staly hráčky slovinského celku Pionir Celje před německým SKC Viktoria Bamberg. Na fotce jsou Dana s Vlaďkou druhá a třetí zleva v horní řadě. - KK - Poradní den Centra pro zdravotně postižené Jste osoba se zdravotním postižením nebo senior a potřebujete pomoc jiné osoby při zvládání běžných úkonů každodenního života? Poskytujeme osobní asistenci jako profesionální službu pro Vás. Jste uživatelem nebo potřebujete sociální službu? Zajímá Vás zákon o sociálních službách? Vyřizujete si příspěvek na péči? Nevíte si rady s odvoláním proti úřednímu rozhodnutí? Potom se můžete obrátit na našeho poradce který má poradní den ve Vašem městě a to každý třetí čtvrtek v měsíci od 8 10 hodin v Domě pečovatelské služby /proti Parkhotelu / Zároveň je možno si zakoupit baterie do sluchadel. Poradní dny 16. října listopadu 2008 Poradenství poskytuje Jaroslava Kubištová mob: JAN HOČEK, nar v Novém Boru, dělník ve sklárnách, horník v uranových dolech, skladník, žurnalista, vrátný, pojišťovací poradce, prodejce knih a hudebních nosičů, básník, prozaik. Od útlého mládí ho díky otcovu poslechu rozhlasových stanic ze Západu obklopoval jazz, blues a svoboda projevu. V 7. třídě ho jako posledního neorganizovaného na škole přinutili vstoupit do Pionýra, což byla podmínka budoucího studia. To mu však nakonec bylo kvůli otcově politické nepřizpůsobivosti stejně zakázáno striktním výnosem KV KSČ Severočeského kraje. Syn tak pokračoval v otcových šlépějích: Nespoutaná živelnost a touha žít svobodně způsobovaly střety s mocí, hlavně na vojně (v letech ) v Klatovech a Kdyni, a posléze po celá 80. léta, kdy usilovně psal. Díky statečnosti Mirka Kovaříka však nemusel psát do šuplíku či jen pro přátele a trempy, ale stal se jesdním ze stěžejních autorů legendárního Zeleného peří v Malostranském Rubínu. Když pak podepsal Několik vět, začalo opravdu přituhovat. Listopad 1989 mu přinesl poslední, ale nejvypjatější střet s totalitou - pohled do ústí samopalu lidového milicionáře. Dnes je z toho ozbrojence podnikatel a vážený občan. Protože tato absurdita naší demokratické současnosti poznamenává autora stále silněji, začal psát další román s pracovním názvem Radioaktivita. Jako básník je zastoupen v antologiích Zelené peří (Mladá fronta 1987) a Od břehů k horám (Votobia 2000). Román A šaty skáčou po žábě je jeho knižní prozaickou prvotinou. Křest knihy bude v rámci 6. Knižního minitrhu ve Varnsdorfu, a to dne 8.listopadu ve Román se jmenuje podivně: A šaty skáčou po žábě. Stručně řečeno, jde o příběh milostného čtyřúhelníku v nenormálních časech nedávno minulých (t.j. v polovině 80. let). Odehrává se z větší části tady v severních Čechách. Jan Hocek Novoborský měsíčník / listopad Listopad08.indd :52:54

20 Příspěvky čtenářů Rekondiční pobyt členů ZO Svazu důchodců Skupina padesáti členů novoborské základní organizace prožila v září krásný týden v Seči u Chrudimi v ubytovacím zařízení Juniorcentra a.s. na břehu Sečské údolní nádrže. Teplých slunečných dnů jsme využívali k poznávání oblasti Železných hor i k vycházkách do okolí přehrady, na kterou je nejkrásnější pohled ze zříceniny hradu Oheb. Navštívili jsme i zříceninu hradu Lichnice a další zajímavá místa v okolí. Ve volných chvílích účastníci pobytu hráli petanque, šipky či využívali bazénu v blízkém rekreačním středisku Plynostavu. Díky finančnímu příspěvku MěÚ Nový Bor jsme v průběhu pobytu uspořádali dva autobusové zájezdy. Nejprve jsme navštívili Slatiňany, kde je v zámku umístěno hypologické muzeum, zaměřené na chov koní, a Nasavrky, s expozicí o životě Keltů a keltského osídlení. Při dalším zájezdu jsme si prohlédli Skanzen Veselý Kopec, Betlém v Hlinsku a památník Ležáky, kde nám byl promítnut film o osudu této obce a jejích obyvatel. V rámci Dnů Evropského kulturního dědictví jsme navštívili historické město Chrudim, shlédli exponáty Muzea loutkářských kultur, Černého divadla, Regionálního muzea i další památky. Možnosti volných prohlídek v rámci těchto Dnů jsme využili i při zpáteční cestě domů zastavením v Kutné Hoře. Každý dle svých zájmů si prohlédl Vlašský Dvůr, Stříbrný Hrádek s muzeem a monumentální Chrám Svaté Barbory. Abychom se dozvěděli více o kraji, kde jsme se nacházeli, pozvali jsme mezi nás vedoucího Správy CHKO Nasavrky, který nám kromě zajímavého vyprávění promítl i snímky přírodních a historických památek. Jiný večer jsme mezi námi uvítali kronikáře města Seč. Nedílnou součástí našich pohybových aktivit, mimo pravidelné ranní rozcvičky a vycházek, byl rytmický pohyb na tanečním parketu při živé hudbě v pěkném prostředí hotelového komplexu. Pobyt v Seči nám poskytl mnoho nevšedních zážitků, na které budeme všichni dlouho vzpomínat. Přispěl nejen k utužení kolektivu, ale i k rozšíření duševního obzoru o nově získané poznatky a velkou měrou i ke zlepšení fyzické kondice. Každý jednotlivec se dle svých sil a zdravotního stavu zúčastnil připraveného různorodého programu, jehož cílem bylo zajistit celé skupině našich seniorů aktivní a spokojený pobyt ve zdravém prostředí Železných hor. Novotná Hana, předsedkyně ZO SDČR Nový Bor Škola Dominika Bimana na sklářské škole Alikvóty v Novém Boru Ve dnech proběhla na Vyšší odborné škole sklářské a Střední škole v Novém Boru Škola Dominika Bimana, a to pod záštitou a vedením našeho předního rytce a medailéra ak. soch Jiřího Harcuby. Právě Jiří Harcuba je zakladatelem a hlavním iniciátorem již 8. ročníku pokračování této tradice. Vzdává tím hold svému rodákovi z Harrachova Dominiku Bimanovi, svému velkému vzoru, který se též narodil v Harrachově a to jen několik desítek metrů od rodného domu Jiřího Harcuby, ale téměř o dvě století dříve. Můžeme ho považovat za pokračovatele díla Dominika Bimana. Když v roce 1997 vznikla v Harrachově Společnost Dominika Bimana, nikdo netušil, jak velký vliv bude mít na řadu účastníků. Mnozí se prostřednictvím Školy seznámili nejen s dílem Dominika Bimana, ale též s nejrůznějšími sklářskými technikami. Škola Dominika Bimana není školou v klasickém stylu, probíhá formou sympózií a nejvíce žádaná je tvůrčí volnost. Tak se stane, že i naprostý laik pocítí radost z rytí. Sklářská škola v Novém Boru Škole Dominika Bimana nabídla své prostory. Sešla se zde pestrá společnost ať už se jedná o ředitelku Sklářského muzea v Kamenickém Šenově paní Helenu Braunovou, bývalého tajemníka Sklářské společnosti pana Vlastimila Dvořáka (ověřím funkci), sklářského podnikatele z Kamenického Šenova Petra Ratha, Vlastimila Pospíchala, studenty školy v Novém Boru a Kamenickém Šenově a řady dalších všechny spojila tvůrčí atmosféra. Mottem letošního ročníku byly významné ženské osobnosti a nutno říci, že všichni se úkolu zhostili kreativně, ať se jednalo o profesionály pracující v oboru, nebo laiky. Ve zbývajícím čase proběhla přednáška Jiřího Harcuby, účastníci si prohlédli práci i ryteckou dílnu místního rytce Arna Čančíka, navštívili sklárnu AJETO. Škola vzbudila značný ohlas veřejnosti. Do dílny zavítali návštěvníci z řad Sklářské společnosti, sklářští podnikatelé, sklářští výtvarníci i studenti. Na závěr se promítly výsledky práce jednotlivých účastníků formou diapozitivů a účastníci obdrželi certifikát. 8. ročník Školy Dominika Bimana můžeme považovat za odkaz všech významných rytců, kteří se v minulosti zasloužili o šíření tradic této techniky. Pro mnohé přinesl nové tvůrčí poznatky v oboru rytého skla a dalších sklářských technik. Mgr. Martina Matoušková V sobotu se představil vokální soubor Spektrum. Koncert se konal v kostele sv. Ducha v Arnultovicích. Šestnáct zpěváků a sbormistr Jan Staněk předvedli nevídanou či lépe neslýchanou hudební atrakci, která spočívala v používání zpívaných alikvotních tónů, které byly jedinečně zapojeny do předváděných skladeb. Tato technika byla vynalezená v prostředí tibetských buddhistických klášterů, pak rozšířena do jižní Sibiře a asi před dvaceti roky do Evropy a Ameriky. Originální skladby, většinou ze severských zemí a také z Afriky zněly úžasně barevně a dynamicky. Místy posluchači měli dojem, že slyší nebeské kůry... Hodinový koncert byl plně navštíven a ve vyhřáté kostelním prostoru posluchači odměnili umělce bouřlivým potleskem. Karel Rayman OMLUVA REDAKCE Omlouváme se panu V. Balounovi za nesprávně zařazenou fotografiii v rozhovoru o olympiádě v minulém čísle zpravodaje, níže zařazujeme již správnou fotografii se správným popisem. V. Baloun s Yao Mingem 20 Novoborský měsíčník / listopad 2008 Listopad08.indd :52:55

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009,

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území obce Písečná Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu Z A S T U P I T E L S T V O O B C E P R O V O D O V O B E C N Ě Z Á VA Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E P R O V O D O V č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Jihlava Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obec: Prosíčka Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2001 Datum účinnosti: 1. ledna 2002 Typ: platná

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Aktuální novely zákona o místních poplatcích

Aktuální novely zákona o místních poplatcích Aktuální novely zákona o místních poplatcích Nová úprava místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Přehled aktuálních změn

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 12. 2014. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za komunální odpad

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 12. 2014. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za komunální odpad MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 12. 2014 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Jana Nehybová

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 MĚSTO KASEJOVICE Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu Město Kravaře Náměstí 43 747 21 Kravaře Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání

Více

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 13. zasedání dne 25. března 2009 Z M 1 / 1 3 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 13. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce a jejich místních částí Zastupitelstvo obce Havlíčkova Borová vydává dne 13.12.2001 v souladu

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Babice Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Babice se

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

odpadů. Článek 2. Všeobecná ustanovení

odpadů. Článek 2. Všeobecná ustanovení MĚSTO HRANICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Hranice se usneslo dne 20.12.2005 vydat podle ustanovení

Více