U příležitosti 90. výročí založení Československé republiky bylo uděleno panu PhDr. Vladislavu Jindrovi čestné občanství Nového Boru.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U příležitosti 90. výročí založení Československé republiky bylo uděleno panu PhDr. Vladislavu Jindrovi čestné občanství Nového Boru."

Transkript

1 NOVOBORSKÝ MĚSÍČ NÍK Městský zpravodaj Listopad 2008 cena: 9,-- Kč IDOL - integrovaný dopravní systém Libereckého kraje :00-20:00 Navrátilův sál v Novém Boru více informací str. 10 U příležitosti 90. výročí založení Československé republiky bylo uděleno panu PhDr. Vladislavu Jindrovi čestné občanství Nového Boru. Kam kráčí české sklářství? Určitě jsem nebyl sám, kdo si v minulých dnech uvědomil, že pro české skláře nastává asi nejhorší období v novodobých dějinách. Neustálé posilování kurzu koruny, asijská konkurence a hluboká hospodářská krize otřásly i tak zdánlivě pevným podnikem, jak jsme vnímali Crystalex. Jako blesk z čistého nebe přišly zprávy o omezení dodávek elektřiny a obrovském zadlužení této firmy.v zahraničí se mi stalo, že podle Crystalexu lidé lokalizovali Nový Bor. Mnozí jsme v této firmě pracovali, v mém případě na letních brigádách, ale jsou celé rodiny, které zde strávily velkou část života. Jako představitel města, které je nazýváno městem skla, si plně uvědomuji, co by znamenalo uzavření tohoto podniku. Došlo by k přetržení místního ekonomického okruhu a určitě také k dominovému efektu. Chtěl bych všechny ujistit, že město podniká všechny kroky k vytvoření nových pracovních míst. Jednáme s firmou SandProfile o rozšíření provozu, Czechinvest zařadil město Nový Bor na přední místo v získávání investorů a podařilo se obnovit jednání s majiteli pozemků na průmyslové zóně. Zastupitelé velmi rozumně schválili možnost odkupu těchto pozemků po prověření reálnosti přístupů. Souběžně probíhají i na radnici jednání s potenciálními investory v Crystalexu. Věřme, že insolventní správce bude postupovat rozumně a udrží výrobu skla. Za město mohu slíbit, že i do těchto jednání budeme vstupovat. Rád bych všem sklářům vzkázal: vydržte, sebešikovnější asijské ruce nenahradí fortel českých sklářů. Málokteré řemeslo je tak umělecké, jako je to sklářské. Věřím, že Crystalex převezme solidní investor a strojní výroba dá světu po Claudii další úspěšné vzory. A v neposlední řadě je přáním nás všech, aby Nový Bor zůstal městem skla. Jindřich Mareš, starosta Rozsvěcení vánočního stromu - zahájení Adventu v 16:30 hod., nám. Míru Vysazení lípy srdčité Den stromů - nápad slavit tento svátek vznikl už v předminulém století ve Spojených státech amerických, v Nebrasce. Myšlenka se rychle rozšířila po celé Americe, později i na další kontinenty. Datum oslav je různé, liší se podle klimatických podmínek. V Čechách byly Svazem spolků okrašlovacích pořádány Stromové slavnosti již v roce Byly vysázeny desetitisíce stromků. Stará tradice československá byla v České republice obnovena v roce Datum první oslavy svátku stromů bylo stanoveno na Proč právě toto datum? Důvodů bylo několik. Podzim je časem, kdy jsou stromy asi nejkrásnější a hrají všemi barvami. Toto kulaté datum má také pro dřevosochaře zvláštní poezii. Nadace Partnerství myšlenku oslav Dne stromů rozvinula, na tento den se vyhlašují výsledky celostátní ankety Strom roku. V Novém Boru se letos konal 3. ročník oslav Dne stromů, starosta Jindřich Mareš spolu s místostarostou Mgr. Stanislavem Valdmanem vysadili lípu srdčitou ve Smetanových sadech za pomoci firmy Anny Paurové a za pěveckého doprovodu dětí z mateřských škol. Zpracovala: Markéta Kudrnová Hnutí Starostové pro Liberecký kraj děkuje svým voličům za jejich podporu. SENÁT: V bitvě o senátorské křeslo se ve druhém kole voleb rozhodovalo mezi P. Skokanem a Ing. K. Kapounem. Listopad08.indd :52:47

2 Zprávy z Města Vladimír Remek v Novém Boru Vladimír Remek zavítal 1. října do našeho města. Navštívil ZŠ nám. Míru, kde pohovořil o svých zážitcích z vesmíru. Měl připravenou projekci ze svého letu a odpovídal na zajímavé dotazy žáků. Dále pan Remek navštívil místní sklárny, poobědval s představiteli města a místními výrobci skla, společně hovořili o známkách označujících země původu u výrobků ze skla a porcelánu. Vladimír Remek se narodil v Českých Budějovicích, je prvním a dosud jediným českým kosmonautem. Současně byl prvním cizincem, který se zúčastnil mezinárodních pilotovaných vesmírných letů programu Interkosmos v bývalém Sovětském svazu. V. Remek byl 87. kosmonautem světa, prvním z jiné země než SSSR a USA. Jeho otec byl Slovák, vojenský pilot v Čs. lidové armádě, později v hodnosti generála. Matka byla Češka. Vladimír prožil dětství v Českých Budějovicích, kde vychodil základní devítiletou školu a kam se kvůli babičce často vracel. Odtud se přestěhovali do Brna, kde chodil na střední školu. Dvanáctiletku s maturitou dokončil s vyznamenáním roku 1966 už v dalším bydlišti, v Čáslavi. Má sestry Jitku a Danu. Je ženatý a má dvě dcery. Hovoří plynně rusky a anglicky. V. Remek absolvoval Vyšší letecké učiliště v Košicích, kde létal na cvičných reaktivních letounech L-29 Delfín. V roce 1970 nastoupil k leteckému útvaru Zvolenský v Českých Budějovicích. V roce 1972 zahájil studium na Vojenské letecké akademii J. A. Gagarina v Moskvě. V roce 1975 dostal vyznamenání Za službu vlasti. Po absolvování akademie se v roce 1976 vrátil nakrátko k mateřskému leteckému útvaru. Na podzim 1976 prošel výběrem kandidátů na kosmický let a byl povýšen na kapitána. Od prosince 1976 se ve Středisku přípravy kosmonautů v Hvězdném městečku u Moskvy začal připravovat spolu s Oldřichem Pelčákem a dalšími kandidáty z Polska a NDR. Výcvik dokončil roku Vladimír Remek byl v hodnosti kapitána členem posádky kosmické lodi Sojuz 28 ve funkci kosmonaut-výzkumník. Byla to první mezinárodní posádka v rámci programu Interkosmos. Velitelem letu byl sovětský kosmonaut plukovník Alexej Gubarev. Let se uskutečnil od 2. do 10. března Posádka pracovala na palubě orbitálního komplexu Saljut 6 spolu s jeho základní posádkou. Celková délka Remkova letu činila 190 hodin a 18 minut. V roce 1979 o svém životě, výcviku i samotném letu napsal s pomocí Karla Richtera knihu Pod námi planeta Země. Po návratu do vlasti působil v letech jako vedoucí pracovník ve výzkumném vojenském pracovišti v Praze - Kbelích. Absolvoval Vojenskou akademii Generálního štábu SSSR v Moskvě v letech Do roku 1990 byl zaměstnán jako vojenský pilot a byl až zástupcem velitele divize. Byl členem KSČ, v roce 1990 musel jako voják členství ve straně podle zákona ukončit. V letech byl ředitelem Vojenského muzea letectví a kosmonautiky v Praze-Kbelích. V červnu 1995 odešel do zálohy v hodnosti plukovníka. Poté působil jako obchodní zástupce ČZ Strakonice, a.s., v Ruské federaci, kde využíval své staré kontakty. Byl mimo jiné generálním ředitelem společného podniku CZ-Turbo-GAZ v Nižném Novgorodu a v Moskvě, kde působil od roku 2001 jako ředitel zastoupení. V letech 2002 až 2004 byl obchodním radou a vedoucím obchodně ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Moskvě. V červnu 2004 byl zvolen do Evropského parlamentu na kandidátce KSČM jako nestraník. Jeho pětiletý mandát vyprší v roce Kanceláře má mj. v Bruselu a Štrasburku. Působí ve frakci Evropská spojená levice a Severská zelená levice (EUL/NGL), ve dvou parlamentních výborech (pro průmysl, výzkum a energetiku) a jako člen parlamentní delegace EU-Rusko. Novoborští aktualizují územní plán Zadání změny číslo 2 územního plánu obce Nový Bor projednalo a schválilo novoborské zastupitelstvo na jednání dne Platný územní plán schválilo zastupitelstvo v roce 2004 a doposud byl aktualizovaný jednou, a to v roce O tom, že je nezbytné dokument mající zásadní vliv na další rozvoj města opět aktualizovat, svědčí na pět desítek změn, které zastupitelé schválili a z nichž mnohé vzešly z podnětů občanů. Záměrem změny číslo 2 je především rozšíření ploch pro bydlení v převážně okrajových částech města, podtrhuje ing. Darina Měchurová, vedoucí Stavebního úřadu a úřadu územního plánování v Novém Boru, která je za pořízení změn územního plánu obce odpovědná. Plochy dosud vymezené pro bydlení nejsou v územním plánu obce (ÚPO) Nový Bor v dostatečné míře naplňovány vzhledem k vlastnickým poměrům nebo neexistenci inženýrských sítí, ačkoliv jejich dlouhodobý význam není zpochybněný. Změna číslo 2 ÚPO Bor řeší především změny funkčního využití ploch tak, aby nové funkční využití umožňovalo stavby rodinných domů například v Arnultovicích nebo v Pihelu. Novoborští po stavebních parcelách volají, ale stávající zastavitelné plochy pro rodinné domy není v současné době možné využít, neboť nejsou zainvestované. Dostupné inženýrské sítě a jejich řady jsou značně vzdálené, proto Zpracovala: Markéta Kudrnová by bylo zainvestestování zmíněných ploch velmi nákladné. Zastupitelé posuzovali zadání změn ÚPO, které bylo již upravené na základě požadavků dotčených orgánů. Poněvadž měli již dříve možnost vznášet připomínky obdobně jako všichni občané města, a protože si textovou i grafickou část změny ÚPO prostudovali s dostatečným časovým předstihem, bylo jednání o zásazích do územního plánu věcné a stručné. Z devatenácti přítomných hlasovalo pro navrženou změnu osmnáct zastupitelů. A jen tak na okraj, zpracovatel si vyslechl na místě pochvalu za precizně připravené podklady pro jednání. Územní plán obce stanoví urbanistickou koncepci, řeší funkční využití ploch, jejich uspořádání a základní regulaci území obce s cílem zabezpečit soulad jednotlivých činností na území obce při současném maximálním možném omezení jejich negativního vlivu. Územní plán obce obsahuje textovou a grafickou část. V textové části jsou zejména popsány návrh urbanistické koncepce, návrh koncepce technické infrastruktury, limity využití území a vymezení ploch veřejně prospěšných staveb. Součástí textu musí být samostatná část, obsahující závazné regulativy funkčního využití a prostorového uspořádání území. (Stavební slovník). Helena Plicková, MěÚ 2 Novoborský měsíčník / listopad 2008 Listopad08.indd :52:47

3 Zprávy z Města Pamatují na čističku Čistička odpadních vod v Novém Boru bude zrekonstruovaná a rozšířená do roku 2010 bez ohledu na to, zda se podaří Severočeské vodárenské a. s. získat dotaci z evropských fondů či nikoliv dostalo se Novoborským ujištění na schůzce, která proběhla v Novém Boru. Jednání, jehož se zúčastnili kromě zástupců Severočeské vodárenské a. s., a Povodí Ohře s. p. Chomutov, KÚ Libereckého kraje také představitelé Kamenického Šenova a Cvikova, inicioval Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, poněvadž je jako odbor pověřeného úřadu s rozšířenou působností odpovědný za problematiku vodního hospodářství. Obce mající více než 2000 ekvivalentních obyvatel, musejí do 31. prosince 2010 zajistit odkanalizování a čištění vod v souladu s vodním zákonem číslo 254/2001 Sb. a dalšími příslušnými předpisy. Proto bylo jednání, na němž se hovořilo o zajištění odkanalizování a čištění odpadních vod v jednotlivých aglomeracích (hranice aglomerací se nekryjí s hranicemi katastrů obcí, menší než katastry obcí), tak důležité, zdůvodňuje místostarosta Nového Boru Stanislav Valdman. Výstavby kanalizací a čističek odpadních vod, které musejí být v jednotlivých aglomeracích hotové do roku 2010, připravuje Severočeská vodárenská a. s. V průběhu jednání dostali představitelé Nového Boru a Kamenického Šenova dotazníky, aby mohl být seznam aglomerací aktualizovaný. V Novém Boru se jedná o rekonstrukci ČOV. Je zpracovaná žádost o dotaci z operačního programu Ministerstva životního prostředí ČR, informoval přítomné ing. David Votava, zástupce Severočeské vodárenské a. s. Do konce letošního roku by mohlo dojít k rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků z operačního programu. Severočeská vodárenská a. s. zabezpečí realizaci rekonstrukce ČOV do konce roku 2010, a to nezávisle na tom, zda bude či nikoliv poskytnuta dotace, uklidnil představitele Nového Boru ing. David Votava. Novoborská ČOV je součástí velkého projektu Čistá Ploučnice, který pro Českolipsko připravuje Severočeská vodárenska a. s. a jehož cílem je zajistit nakládání s komunálními odpady v souladu s novou přísnější legislativou. Zahrnuje rekonstrukci pěti ČOV (Česká Lípa, Nový Bor, Doksy, Jablonné v Podještědí, Nové Zákupy) a dostavbu kanalizace v aglomeracích Zákupy, Kamenický Šenov a Mimoň. Celkové náklady na realizaci projektu Čistá Ploučnice jsou odhadované na 600 milionů korun. Od počátku byl projekt připravovaný pro spolufinancování z evropských fondů, žádost o dotaci z Fondu soudružnosti byla podaná již v roce 2005 a podle dohodnutých podmínek měla pokrýt 60% nákladů. Dotace z Fondu soudružnosti však nebyla Severočeské vodárenské a. s. přidělena podobně jako řadě jiných vodárenských společností v ČR. Nejen čističky odpadních vod, ale také odkanalizování obcí působí představitelům obecních samospráv nemalé starosti. Zastupitelé Nového Boru byli v minulosti prozíraví, už v devadesátých letech prosadili velké investice do vybudování kanalizace a díky tomu je aglomerace Nový Bor je odkanalizovaná z 85,1%, což převyšuje požadavek Evropské unie, kvituje s povděkem Stanislav Valdman, nicméně zdůrazňuje, že se město musí odkanalizováním zbývajících lokalit zabývat. Velké problémy jsou například v určitých městských částech, kde tečou splašky do potoka, na což upozorňují i občané. Proto odbor životního prostředí připravuje pro radu a zastupitelstvo materiál, aby mohly být jednotlivé lokality zmapované. Pasportizace je nutností, abychom měli přesné informace, v jakém skutečném stavu kanalizace je. Bude to práce časově náročná, finančně nákladná, ale musíme ji nechat udělat, je přesvědčen místostarosta. Helena Plicková, MěÚ Nový Bor Rozsudek nad bývalým starostou Nového Boru Krajský soud v Liberci udělil bývalému starostovi Nového Boru Radku Nastičovi (ODS) rok vězení za přijmutí úplatku korun. Předseda senátu Jiří Malinovský potrestal Nastiče ještě pokutou korun a pětiletým zákazem práce v samosprávě. Nastič se proti rozsudku nemůže odvolat, uvažuje ale o dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně. Lituji toho, co se stalo. Peníze však nebyly určeny pro mě, ale pro fotbalový klub, řekl při dnešním procesu dvaatřicetiletý Nastič. Exstarosta skutečně sháněl pro novoborský fotbalový klub peníze, podle Malinovského ale neexistují žádné důkazy, že by korun dostal jako sponzorský dar pro fotbalisty. Nastiče zatkla policie loni 1. března bezprostředně po převzetí peněz. Jak stojí v obžalobě, Nastič dostal úplatek v souvislosti s privatizací městského domu. Městské zastupitelstvo ho jednomyslně prodalo za téměř milion korun firmě novoborského podnikatele Lubomíra Bárty. Právě Bárta loni v lednu oznámil policistům, že po něm starosta požaduje úplatek korun. Nastičovi hrozil jeden rok až pět let vězení a peněžitý trest od 2000 až do pěti milionů korun. Okresní soud v České Lípě udělil Nastičovi letos v dubnu rok vězení. Nastič se pak odvolal ke krajskému soudu, který mu ale Novoborští mají v kraji čtyři zastupitele V nově zvoleném zastupitelstvu Libereckého kraje má město Nový Bor čtyři reprezentanty a zároveň čtyři zastupitele města. Jsou jimi místostarosta Stanislav Valdman (ČSSD), Luboš Kalous (ODS), Stanislava Silná (Starostové pro Liberecký kraj) a Jaromír Dvořák (Strana pro otevřenou společnost). Na Novoborsku působí také další dva nově zvolení krajští zastupitelé, a to starosta Kamenického Šenova Ota Raiter (ČSSD) a místostarosta Cvikova Jaroslav Švehla (ODS). Do krajského zastupitelstva byla zvolena také českolipská starostka Hana Moudrá (ODS). Voleb do krajského zastupitelstva se v Libereckém kraji zúčastnilo 38,08 % oprávněných voličů. V pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu Libereckého kraje získala ČSSD 15 mandátů, ODS 12, Starostové pro Liberecký kraj 7 a Strana pro otevřenou společnost 3 mandáty. Helena Plicková, MěÚ Nový Bor snížil pouze pokutu - ze na korun. Okresní soud uznal Nastiče vinným i ze zneužívání pravomoci veřejného činitele, Krajský soud ho ovšem potrestal pouze za přijmutí úplatku. Starosta při prodeji domu Bártovi neovlivňoval nikoho z úředníků a ani ze členů zastupitelstva, vysvětlil Malinovský. Okresní soud zakázal Nastičovi činnost v samosprávě i ve státní správě. Krajský soud zákaz zúžil pouze na samosprávu, protože Nastič v době přijmutí úplatku nepůsobil ve státní správě. Nastičův advokát Eduard Brůna v závěrečné řeči připustil, že bývalý starosta udělal velikou chybu. Snažil se ale soudce přesvědčit, aby Nastič obdržel jenom podmíněný trest se zkušební dobou. V jeho případě šlo o mimořádné vybočení z bezúhonného života. Jako mladý nezkušený člověk přestřelil, když se chtěl předvést, jak dokáže sehnat fotbalistům peníze. Předpoklady pro jeho převýchovu jsou však velmi dobré a není potřeba, aby šel do vězení, konstatoval Brůna. Nastiče odvolalo novoborské městské zastupitelstvo z funkce starosty již loni v březnu. Později sám odstoupil z městského zastupitelstva i ze zastupitelstva Libereckého kraje. (převzato z denního tisku) Novoborský měsíčník / listopad Listopad08.indd :52:47

4 VÝBĚR USNESENÍ Z RM konané dne USNESENÍ č. 1757/08/RM50 Žádost Mateřského centra Koblížek o partnerství města v projektu RM doporučuje ZM přijmout partnerství v projektu Mateřského centra Koblížek Sladění pracovních povinností a rodinného života rodin v Novém Boru USNESENÍ č. 1758/08/RM50 Udělování čestného občanství městem Nový Bor RM doporučuje a) ZM souhlasit s udělováním čestného občanství města Nový Bor b) ZM schválit Pravidla pro udělování čestného občanství města Nový Bor USNESENÍ č. 1759/08/RM50 Návrh na udělení čestného občanství RM navrhuje ZM udělit čestné občanství města Nový Bor panu PhDr. Vladislavu Jindrovi dle Pravidel pro udělování čestného občanství města Nový Bor USNESENÍ č. 1760/08/RM50 Uložení kroniky Města Nový Bor RM souhlasí s uložením Kroniky Města Nový Bor v trezoru u tajemníka městského úřadu USNESENÍ č. 1761/08/RM50 Žádost MŠ Klíček o čerpání Fondu rezervního RM schvaluje čerpání Fondu rezervního Mateřské školy Klíček Nový Bor, Svojsíkova 754, okres Česká Lípa, příspěvková organizace ve výši ,42 Kč USNESENÍ č. 1762/08/RM50 Žádost MŠ Klíček o čerpání Investičního fondu RM doporučuje ZM schválit čerpání Investičního fondu Mateřské školy Klíček Nový Bor, Svojsíkova 754, okres Česká Lípa, příspěvková organizace ve výši ,- Kč USNESENÍ č. 1763/08/RM50 Žádost MŠ Klíček o navýšení příspěvku na provoz RM doporučuje ZM schválit navýšení příspěvku na provoz Mateřské školy Klíček Nový Bor, Svojsíkova 754, okres Česká Lípa, příspěvková organizace ve výši ,- Kč USNESENÍ č. 1764/08/RM50 Žádost ZŠ Gen. Svobody 114 o navýšení příspěvku na provoz RM doporučuje ZM schválit navýšení příspěvku na provoz Základní školy Nový Bor, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa, příspěvková organizace ve výši ,- Kč USNESENÍ č. 1765/08/RM50 Změna platového výměru ředitelky ZŠ nám. Míru 128 Nový Bor RM schvaluje platový výměr Mgr. Zuzany Tomsové, ředitelky Základní školy Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu USNESENÍ č. 1766/08/RM50 Pořádání akce Silvestr 2008 organizační složkou města JSDH RM schvaluje pořádání akce Silvestr 2008 na náměstí Míru v Novém Boru Jednotkou sboru dobrovolných hasičů, organizační složkou města USNESENÍ č. 1767/08/RM50 Žádost náboženské obce Církve československé husitské o finanční příspěvek RM nedoporučuje ZM schválit poskytnutí finančního příspěvku pro náboženskou obec Církve československé husitské Nový Bor ve výši ,- Kč na zajištění provozu kostela sv. Ducha. USNESENÍ č. 1769/08/RM50 Žádost TJ Stadion Nový Bor o dotaci na činnost ve II. pololetí 2008 RM doporučuje a) ZM schválit poskytnutí účelové dotace TJ Stadion Nový Bor ve výši ,- Kč na zajištění sportovní a tréninkové činnosti žáků a dorostu TJ ve 2. pololetí r b) ZM schválit smlouvu o poskytnutí finančních prostředků Města Nový Bor formou účelové dotace USNESENÍ č. 1770/08/RM50 Kulturní akce města v roce 2009 RM schvaluje program kulturních a společenských akcí města na rok 2009 USNESENÍ č. 1771/08/RM50 Žádost Kultury NB s.r.o. o dotaci na pořádání akcí: Ples města 2009, Ples seniorů 2009 a Masopust 2009 RM doporučuje a) ZM schválit poskytnutí účelové dotace pro Kulturu Nový Bor s.r.o. ve výši ,- Kč na pořádání kulturních akcí: Ples města 2009, Ples seniorů 2009 a Masopust 2009, částka bude poskytnuta z rozpočtu města pro r b) ZM schválit smlouvu o poskytnutí účelové dotace USNESENÍ č. 1772/08/RM50 Schválení doplněných Zásad pro poskytování a vyúčtování dotací - podpora sportu a tělovýchovy Rada města doporučuje a) ZM schválit Zásady pro poskytování a vyúčtování dotací z rozpočtu města na podporu sportu a tělovýchovy - sportovní činnost, doplněné o pořádání jednorázových akcí dle předloženého návrhu b) ZM souhlasit s uveřejněním informace pro žadatele o dotace na sport v r o termínu podávání jejich žádostí na webových stránkách města a v Novoborském měsíčníku USNESENÍ č. 1773/08/RM50 Měření rychlosti vozidel v Novém Boru RM schvaluje umístění ukazatelů rychlosti vozidel na místech navržených Výborem pro dopravu a životní prostředí Zastupitelstva města Nový Bor a ukládá odboru rozvoje města zahájit přípravu a následnou realizaci této akce. USNESENÍ č. 1774/08/RM50 Projekt MOST - dohoda o spolupráci RM schvaluje Dohodu o vzájemné spolupráci v projektu MOST a pověřuje starostu města podpisem této dohody Jindřich Mareš, starosta Úplné znění usnesení na Město Nový Bor vyhlašuje záměr prodeje nemovitosti: pozemek pč. 583/1 oddělené dle GP č /2008 z parcely pč. 583 (trvalý travní porost), výměra pozemku 1479 m 2, katas. území Bukovany u N. Boru, minimální prodejní cena 120,- Kč/m 2 + náklady s převodem spojené, formou obálkové metody, účel využití stavba rodiiného domu, termín do do 17:00 hod. Bližší informace na (úřední deska), vyvěšeno na úřední desce MěÚ Nový Bor nám. Míru 1 Město Nový Bor vyhlašuje záměr prodeje nemovitosti: pozemek pč. 426/5 trvalý travní porosat), pč. 588/2 zahrada, pč. 583/2 trv. trav. porost (co se týče parcel pč. 588/2 a pč. 583/2 - oddělené dle GP č /2008 z parcel pč.588/2 a pč. 583, celkem 2092 m 2, katas. území Bukovany u N. Boru, minimální prodejní cena 130,- Kč/m 2 + náklady s převodem spojené, formou obálkové metody, účel využití stavba rodinného domu, termín do do 17:00 hod. Bližší informace na (úřední deska), vyvěšeno na úřední desce MěÚ Nový Bor nám. Míru 1 Město Nový Bor vyhlašuje záměr prodeje nemovitosti: pozemky pč. 668/1 (orná půda) a pč. 668/3 (zahrada) dle GP č /2008 ze dne oddělené z parcel pč. 668/1 a pč. 668/3, CEL- KEM M 2, katas. území Janov u N. Boru, minimální prodejní cena 200 Kč/m 2 + náklady s převodem spojené, formou obálkové metody, termín do , účel využití stavba rodinného domu, termín do do 17:00 hod. Bližší informace na (úřední deska), vyvěšeno na úřední desce MěÚ Nový Bor nám. Míru 1 Ing. Blanka Fialová vedoucí OSM Rodiče rozhodují o výši rodičovského příspěvku sami Od ledna letošního roku byla zavedena výrazná změna ve výši, délce a způsobu rozhodování o poskytování rodičovského příspěvku. Rodičovský příspěvek je vyplácen ve 3 variantách. Rodiče se sami rozhodují, kterou variantu zvolí. Dvouletou variantu může zvolit ten rodič, který má nárok na peněžitou pomoc v mateřství vyšší než 380 Kč denně. Volbu musí provést nejpozději do konce měsíce, který následuje po měsíci, kdy dítě dovršilo 22 týdnů věku, vysvětluje tisková mluvčí Úřadu práce v České Lípě Marcela Ottová. Po dobu dvou let pak bude pobírat rodičovský příspěvek ve výši Kč. Rodiče, kteří mají nárok na peněžitou pomoc v mateřství, mohou zvolit také tříletou variantu, tedy pobírat rodičovský příspěvek 3 roky ve výši 7600 Kč. Tuto volbu musí provést nejpozději do konce měsíce, kdy dítě dovršilo 21 měsíců věku. Rozhodnutí o variantě rodičovského příspěvku je pouze na zodpovědnosti rodiče, který má právo sám provést volbu, doplňuje tisková mluvčí Marcela Ottová. Termín pro provedení volby varianty rodičovského příspěvku vychází ze zákona o státní sociální podpoře a rodiče si musí sami hlídat, do kdy mohou zvolit délku a výši rodičovského příspěvku. Po provedení volby již nelze nic změnit, dodává Marcela Ottová. Pomalejší forma čerpání rodičovského příspěvku do 4 let věku dítěte přinese rodičům částku Kč měsíčně do 21 měsíců věku dítěte a po zbývající dobu Kč měsíčně. O tuto variantu nemusejí rodiče žádat. Rodičovský příspěvek jim bude v těchto částkách vyplácený 4 roky, pokud neprovedli volbu dvouleté nebo tříleté varianty. Marcela Ottová tisková mluvčí Úřadu práce v České Lípě 4 Novoborský měsíčník / listopad 2008 Listopad08.indd :52:47

5 Zprávy z Města Návštěvní a provozní řád skateparku v Novém Boru na autobusovém nádraží Majitel a provozovatel : Město Nový Bor Úklid zajišťuje : Město Nový Bor Správce : p.roháček tel Pokyny pro uživatele: Vstup do skateparku pouze na vlastní nebezpečí (platí i pro diváky). Dětem do 10 let je zakázáno používat skatepark bez dozoru osob starších 18ti let a bez ochranné přilby. Uživatelé skateparku starší 10ti let vstup do skateparku bez ochranné přilby na vlastní nebezpečí a se souhlasem zákonných zástupců. Cyklistům se doporučují rukavice. Provozní doba parku v letních měsících je od 08:00 do 21:00 hod., v zimních měsících od 08:00 do 18:00 hod. Kromě freestyle BMX, skateboardingu a in-line bruslení jsou v parku přísně zakázány všechny ostatní sporty a jiné aktivity. Kola BMX, skateboardy i brusle musí být v dokonalém technickém stavu. Kola musí být vybavena záslepkami řidítek, stupačky nesmí mít ostré hrany. V parku je přísný zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek. Na překážky a v okolí parku platí zákaz malování a výlepu. Udržujte pořádek a odpadky odkládejte na vyhrazené místo. Za deště, za mokra, a pokud jsou překážky či asfalt vlhký či namrzlý platí zákaz vstupu na překážky a park je uzavřen. Všichni uživatelé jsou povinni chovat se k ostatním sportovcům v parku ohleduplně a s respektem. Zodpovídají za technický stav svých skateboardů či kol a jsou povinni je používat tak, aby nezranili ostatní jezdce. Překážky spine a funbox nejsou určeny pro skateboarding. Pro bezpečný provoz je povolen maximální počet jezdců stojících na překážkách 50, z toho max. 30 na jedné straně parku, současně jedoucích pak maximálně 5. Z důvodu případného zajištění první pomoci při úrazu je stanoven minimální počet uživatelů skateparku na 2. V případě nutnosti ošetření volejte rychlou záchrannou službu na čísle 155. Zákaz vstupu se psem. Zákaz nocování a udržování otevřeného ohně. Porušení tohoto provozního řádu a způsobení škody na zařízeních se postihuje podle obecných předpisů, v souladu s 420 Občanského zákoníku. Důležitá telefonní čísla: Hasiči 150 Záchranná služba 155 Policie 158 Městská policie Tísňové volání Novoborský měsíčník / listopad Listopad08.indd :52:48

6 Použité zářivky do popelnice nepatří Zprávy z MěÚ Nefunkční zářivky a výbojky nepatří do kontejneru se směsným komunálním odpadem, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky. Občané Nového Boru mohou bezplatně odkládat vyřazené zářivky ve sběrném dvoře v ulici Wolkerově v Novém Boru. Informuje o tom ing. Jitka Kopčáková - vedoucí oddělení správy technických služeb OSM MěÚ Nový Bor. Zpětný odběr všech použitých elektrozařízení zajišťují kolektivní systémy EKOLAMP, Asekol a Elektrowin, které k tomu opravňuje zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení vedeného ministerstvem životního prostředí. Kolektivní systémy již druhým rokem smluvně zajišťují celý proces, to znamená od vytvoření sítě sběrných míst (s využitím sběrných dvorů) až po předání zpětně odebraných elektrozařízení firmám, které se specializují na jejich ekologické zpracování a recyklaci. Cílem je separovat elektrozařízení, jež obsahuje využitelné či nebezpečné látky od ostatního odpadu, který končí na skládkách nebo ve spalovnách. Zpětný odběr použitých výrobků jako jsou zářivky, úsporky, televize, fény, ledničky a další zařízení je financován jejich výrobci a dovozci a vztahuje se i na staré vyřazené elektrospotřebiče, za které nebyl při jejich nákupu zaplacen recyklační příspěvek. Ten se od srpna 2005 uvádí při prodeji nových výrobků odděleně od ceny. Systém zpětného odběru a ekologického zpracování elektroodpadu však nemůže fungovat bez aktivního a vstřícného přístupu spotřebitelů. Každý, kdo odevzdá třeba jen jednu nefunkční zářivku na místě k tomu určeném, to znamená v místě zpětného odběru nebo při nákupu nového výrobku přímo v prodejně, přispěje k ochranně životního prostředí, říká Jitka Kopčáková. Na základě smlouvy o spolupráci, kterou Nový Bor uzavřel s kolektivním systémem EKOLAMP, byly do sběrného dvora v ulici Wolkerova umístěny speciální kovové kontejnery, do kterých mohou zdarma odkládat použité světelné zdroje nejen občané, ale i firmy a podnikatelé, kteří elektrozařízení používají či shromažďují při své podnikatelské činnosti (prodejny, elektromontážní firmy, menší podniky, instituce apod). EKOLAMP obci přispívá na náklady provozu sběrného místa a plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Tím město ušetří část prostředků ze svého rozpočtu určených na provoz systému nakládání s komunálním odpadem. Podle Jitky Kopčákové město Nový Bor tyto peníze investuje do ekologické výchovy a také do zdokonalení systému zpětného odběru včetně informační kampaně a budování nových sběrných míst. Ing.Blanka Fialová vedoucí OSM MěÚ Nový Bor Odbor správy majetku ( OSM ) MěÚ Nový Bor žádá občany Nového Boru o spolupráci při zajišťování čistoty v našem městě : - veškeré odpady včetně nebezpečných a biologických lze zlikvidovat v sběrovém dvoře (SD) ve Wolkerově ul. ( po a st 12-17h, so 9 12h) - papír, plast, nápojový karton a sklo se třídí v našem městě na 65 místech - apelujeme na občany, aby dodržovali čistotu separátů - pokud jsou komodity znečištěné, znehodnotí celou dodávku odpadu a zpracovatel ji nepřevezme, pracně vytříděný odpad pak končí na skládce a odpadové hospodářství města se prodražuje -!!! novinka letošního roku je třídění papíru a plastu pomocí čárových kódů, které identifikují osobu a komoditu s tím, že tímto našetřené finance lze odečíst od poplatku na další rok info na webových stránkách města a na OSM MěÚ Nový Bor - po dobrovolných úklidech na obecních pozemcích na sídlištích lze objednat na OSM odvoz shrabků a odpadků zdarma - úklid odpadků navíc ve městě zajišťují pracovníci veřejně prospěšných prací - staré elektrovýrobky TV, lednice, pracky, PC, a zářivky a výbojky lze zdarma odevzdat opět v SD v rámci zpětného odběru nebo u posledního prodejce - 4x do roka probíhá svoz železného šrotu v předem stanovených MĚSTO NOVÝ BOR Městský úřad Nový Bor - odbor správy majetku nám. Míru 1, Nový Bor, tel.: , fax: , novy-bor.cz Město Nový Bor zveřejňuje tímto podle 39 zákona č.128/2000 Sb., o obcích následující, Záměr prodeje nemovitosti Záměr schválil a vydává : Zastupitelstvo města svým usnesením ze dne: Nemovitost Pozemky pč. 668/4 a pč. 668/5 dle GP č /2008 ze dne oddělené z parcel pč. 668/1 a pč. 668/3 Výměra pozemku (pozemků): Celková výměra 2173 m² dle GP č /2008 ze dne Katastrální území Janov u Nového Boru Podnět k prodeji Žádosti za účelem stavby rodinného domu Lokalita Po pravé straně při příjezdu do Janova Zatížení nemovitosti K parcelám je vedeno věcné břemeno spočívající v právu uložení kabelů NN, oprav a údržby ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. Minimální prodejní cena 200,-Kč/m²+ náklady s převodem spojené Účel využití Stavba rodinného domu prodej parcel bude uskutečněn po vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo jiném rozhodnutí dle stavebního zákona, které si zajistí schválený kupující. Kupující se v kupní smlouvě zavazuje, že nejpozději do 5 let od nabytí právní moci stavebního povolení, jiného rozhodnutí dle stavebního zákona nebo do 5 let od vydání ohlášení stavby na pozemcích dokončí a zkolauduje stavbu rodinného domu. Úhrada kupní ceny Celá kupní cena při podpisu kupní smlouvy nebo v případě úhrady z úvěru do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy Další podmínky záměru Formou obálkové metody Způsob podání připomínek Písemně poštou na výše uvedenou adresu nebo na podatelnu MěÚ Nový Bor, nám.míru 1, Nový Bor Termín podání nabídek a připomínek Do do h. Žádosti o prodej Písemně poštou na výše uvedenou adresu nebo na podatelnu MěÚ Nový Bor, nám.míru 1, Nový Bor v zalepené obálce označené slovy: -NEOTEVÍRAT- Prodej parcel 668/4 a pč. 668/5 v k.ú. Janov u Nového Boru a na obálku uvede zájemce svojí adresu. Do žádosti zájemci uvedou předmět koupě, účel koupě stavba rodinného domu, výši nabídnuté kupní ceny, jméno, adresu, tel. číslo, způsob platby kupní ceny. Ukliďte si kolem sebe! Ing. Blanka Fialová, vedoucí OSM MěÚ Nový Bor termínech- nyní na podzim ještě k úklidu psích exkrementů lze využít 30ti speciálních košů se zásobníky se papírové sáčky, navíc lze zdarma na OSM MěÚ získat papírové i mikrotenové sáčky k těmto účelům - k pohybu psů na veřejných prostranstvích jsou stanovena pravidla daná městskou vyhláškou 2/ se uskutečnil již 2.ročník mimořádné úklidové akce k mezinárodnímu dni Ukliďme svět!! s přistavením velkoobjemových kontejnerů a prezentací úklidových firem - na OSM MěÚ Nový Bor se lze seznámit s novinkou na trhu - biorozložitelnými obaly na odpad ( sáčky, pytle ) -!!! letos poprvé bude přistaveno na víkend 8. a šest velkoobjemových kontejnerů specielně na bioodpad, na likvidaci trávy, listí a větví z podzimního úklidu místa : Palackého náměstí, parčík u Barum, Arnultovické hřiště, garáže v Smetanově ulici, parčík Kapraska u ZŠ U lesa a křižovatka ulic Jabloňová a Višňová!!! Předem děkujeme všem, kteří mají zájem o čistotu města!! Jakékoli dotazy a podněty můžete telefonovat na OSM MěÚ Nový Bor , ing.kopčáková 6 Novoborský měsíčník / listopad 2008 Listopad08.indd :52:48

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK HASIČSKÝ SILVESTR. Městský zpravodaj. Lužické ozvěny ekofilmu Městské kino Nový Bor str. 14

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK HASIČSKÝ SILVESTR. Městský zpravodaj. Lužické ozvěny ekofilmu Městské kino Nový Bor str. 14 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2008 cena: 9,-- Kč ADVENTNÍ KONCERTY V NOVÉM BORU str. 2, 15 Když přichází Vánoc čas otevřete svá srdce široce ať štestí pozná každý z Vás přeji Vám krásné

Více

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2008 cena: 8,50 Kč Dotace na ekologické vytápění více informací str. 9 Divadlo za sklem program str. 24 ZASTUPITELSTVO MĚSTA dne 18.6.2008 od 17 hod. Sklářské

Více

Bezúročné půjčky více str. 2

Bezúročné půjčky více str. 2 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2009 cena: 9,-- Kč Informace pro žadatele o podporu v nezaměstnanosti str. 6 Masopust v duchu karnevalu Bezúročné půjčky více str. 2 Již poněkolikáté se koná

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2009 cena: 9 Kč Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí více str. 9 MC KOBLÍŽEK Rodičovské ladění, projekt podpořený EU více str. 18 Na novoborském Pivobraní

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK ZAHÁJENÍ ADVENTU. Městský zpravodaj SOUTĚŽ PRO DĚTI EKOLAMP. Sklářská ulice jako poslední

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK ZAHÁJENÍ ADVENTU. Městský zpravodaj SOUTĚŽ PRO DĚTI EKOLAMP. Sklářská ulice jako poslední NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Listopad 2009 Výstava Vlastimil Pospíchal Sklářské muzeum Nový Bor výstava potrvá do konce roku 2009 Fotografická výstava Klíč 759 Městské kino Nový Bor ZAHÁJENÍ ADVENTU

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Čarodějnice. Městský zpravodaj ŘEMESLO A UMĚNÍ VE SKLE NOVÝ BOR 2009. sv. Florián a sv. Agáta (Háta)

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Čarodějnice. Městský zpravodaj ŘEMESLO A UMĚNÍ VE SKLE NOVÝ BOR 2009. sv. Florián a sv. Agáta (Háta) NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Duben 2009 cena: 9,-- Kč ŘEMESLO A UMĚNÍ VE SKLE NOVÝ BOR 2009 str. 8 VÝSTAVA VE SKLÁŘSKÉM MUZEU LUDMILA LAGESSON - ANDRASKO str. 8 Čarodějnice Po roce se novoborské

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2014 cena: 10 Kč Hurá prázdniny 27. června 2014 koupaliště v Novém Boru str. 43 fotogalerie z akcí str. 24-29 Sklářské slavnosti meet czech design 13. - 15.

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

SeFoKl se představil v archivu

SeFoKl se představil v archivu Ročník XVI. číslo 2 Pátek 29. února 2008 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání rady města... 3 Velikonoční koncert Kruhu přátel hudby... 15 Za tajemstvím

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Promění se bývalý internát v další novoborskou školku?

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Promění se bývalý internát v další novoborskou školku? NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Květen 2010 cena: 9 Kč Dospělí dětem 28. - 30. května více str. 24 MUZEJNÍ NOC 29. května více str. 10 Trochu historie nikoho nezabije PhDr. Vladislav Jindra, 20.

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč

Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ - DOMNĚNKY A FAKTA Stejně jako mnozí z Vás, také já jsem si kladl v souvislosti s aktuálním stavem autobusového nádraží (AN)

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

Nedopatřením anebo úmyslně mně byla do poštovní schránky vhozena

Nedopatřením anebo úmyslně mně byla do poštovní schránky vhozena Vimperské noviny Vydává Město Vimperk 12/2011 Ročník XVI Zdarma Je Vimperk skutečně druhým Šluknovem? V médiích se v poslední době skloňovalo naše město bohužel hlavně negativně, a to v souvislosti s problematikou

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Vážení spoluobčané, opět stojíme na začátku nového roku, hodnotíme rok uplynulý a dáváme si předsevzetí do roku následujícího. Ani v životě města

Více

hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12)

hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12) hostivický měsíčník ROČNÍK 36 červenec - srpen 2009 Dětský den (více na str. 12) Z obsahu: Zprávy z radnice Dostavba základní školy Přehled prací dle rozpočtu města na rok 2009 Výsledky voleb do Evropského

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Koterovští hasiči převzali finanční dar na nákup auta ... POMÁHAJÍ I DIVÁCI MUSÍME SI POMÁHAT

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Koterovští hasiči převzali finanční dar na nákup auta ... POMÁHAJÍ I DIVÁCI MUSÍME SI POMÁHAT informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany XX. XXI. ročník číslo 41 únor srpen 2012 2013 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Život Zářijové stojí koncerty za to žít, v kostele j Co Místo nového

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč Svatováclavská pouť (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Zasedání zastupitelstva str. 4 Schůze rady... str. 5 Z historie... str. 12 strana 1 Školství... str. 13 Kultura...

Více

Střípky ze zastupitelstva

Střípky ze zastupitelstva Kontejnery na odpad v dubnu str. 3 Na 3D fi lmy do kina v Blansku již letos str. 8 Investiční akce 2011 str. 2 Zalesňování po kalamitě str. 7 Zpravodaj města Blanska číslo 6 28. března 2011 informační

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

měsíčník Roztok a Žalova 7 8/2014

měsíčník Roztok a Žalova 7 8/2014 7 8/2014 Po unikátním točitém schodišti v nové budově ZŠ se 1. září budou moci projít nejen žáci, ale i veřejnost v rámci Dne otevřených dveří Postup pořízení územního plánu (str. 7) Zámek v Roztokách

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA 15. - 16. říjen 2010. Městský zpravodaj MIMOŘÁDNÁ VOLEBNÍ PŘÍLOHA

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA 15. - 16. říjen 2010. Městský zpravodaj MIMOŘÁDNÁ VOLEBNÍ PŘÍLOHA NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Říjen 2010 MIMOŘÁDNÁ VOLEBNÍ PŘÍLOHA strana č. 33-43 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA 15. - 16. říjen 2010 více informací str. 7, 8 cena: 9 Kč Program regenerace městských

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

4/2010. oficiální magazín statutárního města zlína

4/2010. oficiální magazín statutárního města zlína 4/2010 oficiální magazín statutárního města zlína stalo se 1) Za patnáct let práce kronikáře poděkovali zlínští zastupitelé Janu Lamperovi (vpravo), který předal symbolické žezlo pedagogovi Bohumilu Galáskovi.

Více