I. Základní údaje o zpracovateli 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Základní údaje o zpracovateli 3"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2015

2 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 5 II.1 Organizační struktura 5 II.2 Počty uživatelů, kapacita 6 II.3 Přehled akcí uskutečněných v roce II.4 Popis realizace soc. služby 9 III. Základní personální údaje 12 III.1 Stav zaměstnanců 12 III.2 Mzdové prostředky 12 III.3 Vzdělávání zaměstnanců 13 III.4 Bezpečnost práce, požární ochrana 14 IV. Základní údaje o hospodaření 15 IV.1 Základní údaje o majetku 15 IV.2 Závazné ukazatele a rozpočtová opatření 16 IV.3 Rozvaha, výkaz zisku a ztráty 17 IV.4 Fondy 17 IV.4.1 Investiční fond 16 IV.4.2 Fond odměn 16 IV.4.3 Rezervní fond 18 IV.4.4 FKSP 19 IV.5 Kontrolní činnost 19 IV.6 Významné akce hrazené z rozpočtu organizace 20 IV.7 Významné investiční akce hrazené z rozpočtu Olomouckého kraje 20 IV.8 Sponzoring 21 V. Závěr 22

3 3 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace (dále jen DD) je příspěvkovou organizací zřízenou Olomouckým krajem od 1. ledna 2003 usnesením č. j.: UZ/12/14/2002 ze dne Od poskytuje Domov důchodců Hrubá Voda další sociální službu Domov se zvláštním režimem. Na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/18/70/2015 se od mění název zařízení na Domov Hrubá Voda, příspěvková organizace. Sídlo organizace: Hrubá Voda č. 11, Hlubočky IČO: Poštovní adresa: Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, Hlubočky, Telefon: Fax: WWW adresa: Datová schránka: ID - rimkhxs Statutární zástupce: Mgr. Josef Vacek Poslání Posláním Domova Důchodců Hrubá Voda, příspěvkové organizace Olomouckého kraje, služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem je poskytování pobytové služby seniorům a klientům, zajištění důstojného, aktivního a bezpečného života, poskytování takové podpory a pomoci, aby mohli i nadále vést plnohodnotný a kvalitní život. Poskytujeme celoroční ubytování včetně úklidu a praní, celodenní stravu, zajišťujeme ošetřovatelskou péči, rehabilitaci, aktivizaci a různé kulturní a společenské akce. Cílová skupina Domov pro seniory Služba Domov pro seniory je určena pro seniory, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku nebo zdravotního stavu, mají sníženou soběstačnost a vyžadují pravidelnou pomoc, kterou jim nemůže zajistit rodina a blízké okolí. Věková struktura cílové skupiny: mladší senioři let starší senioři nad 80 let Do zařízení nemohou být přijaty osoby: s psychotickou duševní poruchou v dekompenzovaném stavu s demencí související s alkoholismem a jinými návykovými látkami v pásmu těžké demence jejichž zdravotní stav vyžaduje speciální přístrojové zařízení (infúzní léčba, kyslíková léčba)

4 4 se smyslovým postižením vyžadující speciální péči (např. speciální kompenzační pomůcky, úprava prostředí, znaková řeč) s akutními infekčními nemocemi, které vyžadují zvýšené hygienicko-epidemiologické nároky (žloutenka, TBC, pohlavní choroby) Domov se zvláštním režimem Služba Domov se zvláštním režimem je určen ženám: s chronickým duševním onemocněním se stařeckou demencí s ostatními typy demencí (demence u Alzheimerovy, Parkinsonovy a Hungtingtonovy nemoci, vaskulární demence) s lehkou a středně těžkou mentální retardací Věková struktura cílové skupiny: ženy od 40 let Do zařízení nemohou být přijaty osoby: s psychotickou duševní poruchou (schizofrenie, maniodepresivní porucha) s těžkou a hlubokou mentální retardací s mentální retardací v kombinaci s epilepsií, s prvky autismu či jinou psychiatrickou diagnózou s demencí související s alkoholismem a jinými návykovými látkami v pásmu těžké demence zcela imobilní vyžadující 24h péči jejichž zdravotní stav vyžaduje speciální přístrojové zařízení a léčbu se smyslovým postižením vyžadujícím speciální péči (např. speciální kompenzační pomůcky, úprava prostředí, znaková řeč) s akutními infekčními nemocemi, které vyžadují zvýšené hygienicko-epidemiologické nároky (žloutenka, TBC, pohlavní choroby) Základní zásady - udržovat dosavadní schopnosti uživatele, podporovat ho k samostatnosti (nedělat činnosti za něj, je-li schopen je provést sám, respektovat volbu uživatele, motivovat ho) - podporovat aktivitu uživatele (nabízet aktivity a činnosti, motivovat ho) - podporovat kreativní tvořivost uživatelů (v rámci skupinové a individuální ergoterapie) - posilovat sociální začleňování uživatele (možnost pohybu a pobytu mimo zařízení, návštěvy možné kdykoliv, možnost účasti na akcích konaných v zařízení i mimo něj) - respektovat individualitu každého uživatele (respektovat jeho volbu, názory, přání, požadavky, potřeby, schopnosti) - poskytovat bezpečné služby (bezbariérové prostředí, stálá přítomnost zdravotnického personálu) - partnerský přístup k uživateli

5 5 II. II.1 PŘEHLED O ČINNOSTI Organizační struktura Provoz Domova důchodců Hrubá Voda zajišťují jednotlivá oddělení: - oddělení ekonomicko provozní vedoucí odd. Marie Kouřilová zástupkyně ředitele tel mail.: - oddělení sociální vedoucí odd. Jana Jahnová, DiS. tel mail.: - oddělení zdravotní vedoucí odd. Bc. Petra Škopová tel mail.: - oddělení stravovací vedoucí odd. Světlana Šolcová tel mail.:

6 6 II.2 Počty uživatelů služeb, kapacita zařízení Počet uživatelů sociální služby Domov pro seniory k Rozdělení podle věku: do 65 let 9 uživatelů let 14 uživatelů let 24 uživatelů let 23 uživatelů nad 95 let 1 uživatel Průměrný věk: 80,50 let z toho muži 18 ženy 53 Rozdělení dle příspěvku na péči: I. stupeň závislosti 13 uživatelů II. stupeň závislosti 25 uživatelů III. stupeň závislosti 19 uživatelů IV. stupeň závislosti 6 uživatelů bez příspěvku na péči 8 uživatelů Počet uživatelek sociální služby Domov se zvláštním režimem k Rozdělení podle věku: do 65 let 1 uživatelů let 1 uživatelů let 9 uživatelů let 6 uživatelů Průměrný věk: 82,15 let Rozdělení dle příspěvku na péči: I. stupeň závislosti 2 uživatelů II. stupeň závislosti 4 uživatelů III. stupeň závislosti 5 uživatelů IV. stupeň závislosti 6 uživatelů bez příspěvku na péči 0 uživatelů

7 7 II.3 Stručný přehled akcí uskutečněných v roce 2015 Leden Únor Březen Duben Květen Červen - Ergoterapie s dětmi v MŠ Hlubočky - Tříkrálová sbírka- hudební a pěvecké vystoupení dětí a maminek z farnosti Hlubočky - Výroba velikonočních dekorací - Pečení- Hraběnčiny řezy - Velká společná ergoterapie- výroba obřího papírového klauna - Výlet do cukrárny v Hlubočkách - Přednáška uživatele pana Rakovského- Léčení písničkami - Vystoupení harmonikáře pana Pajera k MDŽ - Výroba velikonočních dekorací v rámci ergoterapie - Oslava MDŽ v kulturním domě v Mariánském Údolí - Velikonoční jarmark - Zahradní terapie - Přednáška o dietní stravě pro uživatele i zaměstnance - Ergoterapie s dětmi v MŠ Hlubočky - Pečení - Výlet do cukrárny v Hlubočkách - Zahradní terapie- osazování truhlíků letničkami - Vystoupení manželů Skalníkových- hudba, zpěv, kouzla - Účast na Sportovních hrách v Domově pro seniory v Náměšti na Hané - Sportovní hry Cesta do pravěku společně s dětmi z MŠ - Opékání a posezení u ohně

8 8 Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec - Zahradní terapie spojená s canisterapií - Výlet do cukrárny v Hlubočkách - Účast na sportovních hrách v Domově důchodců Prostějov - Zahradní slavnost- hudební doprovod skupina Magnet - Výlet do cukrárny v Hlubočkách - Výlet do Rožnova pod Radhoštěm - Účast na sportovních hrách v Domově pro seniory Červenka - Účast na sportovním klání v Domově pro seniory Pohoda Chválkovice - Mezinárodní den seniorů hudební vystoupení harmonikáře pana Pajera - Den otevřených dveří v Domově Hrubá Voda - Projekt 72 hodin s dětmi ze ZŠ Hlubočky- výroba papírových dýní - Výroba adventních dekorací - Ergoterapie s dětmi v MŠ Hlubočky - Spolupráce dobrovolníků z Církevního gymnázia v Olomouci - Zdobení vánočních stromečků - Předvánoční jarmark s opékáním klobás, pečenými kaštany a posezením u punče - Rozsvěcování I. adventní svíčky a zpívání koled - Pečení vánočního cukroví - Mikuláš v Domově Hrubá Voda - Zapalování svíček na adventním věnci a zpívání koled - Zpívání dětí z MŠ Hlubočky - Vánoční besídka se skupinou Magnet - Hudební a pěvecké vystoupení dětí ze ZŠ Hlubočky V průběhu celého roku zaměstnanci zařízení zajišťují akce vedoucí k naplnění volného času uživatelů, udržení a zlepšení kondice a zpestření všedních dnů: - kulturní, společenské a sportovní akce - skupinová a individuální ergoterapie - ranní rozcvička a muzikoterapie - bohoslužby - filmový klub - vycházky a výlety - spolupráce s MŠ a ZŠ Hlubočky - canisterapie - zahradní terapie - pečení a kavárnička - společenské hry

9 9 II.4 Popis realizace sociální služby Naším cílem je poskytovat kvalitní sociální služby, vytvářet příjemné prostředí a podmínky pro důstojný a aktivní život uživatelů, podporovat jejich schopnosti, udržovat kontakt s rodinou a jejich blízkými, zajistit pocit bezpečí. Současně klademe důraz na individuální potřeby a přání jednotlivých uživatelů sociálních služeb. O uživatele se starají pracovníci sociálních služeb, všeobecné sestry, rehabilitační pracovnice a sociální pracovnice. V souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji na roky , se zpracovanou Koncepcí rozvoje sociálních služeb v Domově důchodců Hrubá Voda, p. o. pro období a v návaznosti na vzrůstající požadavky ze strany žadatelů s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence, a také z důvodu onemocnění stávajících uživatelů služby domov pro seniory některým typem demence, jsme cítili potřebu vytvořit v našem zařízení oddělení se zvláštním režimem. Tuto službu jsme zřídili od Našim uživatelům poskytujeme odbornou, bezpečnou a kvalitní péči a sociální službu dle specifických potřeb, daných uvedeným onemocněním. Sociální službu Domov pro seniory poskytujeme ve dvou budovách. V Hlavní budově je 31 dvoulůžkových pokojů a jeden třílůžkový. Dva pokoje jsou určeny pro manželské páry. Budova je zateplena, má bezbariérový přístup a pokoje jsou moderně vybavené. Většina pokojů je vybavena elektrickými polohovacími postelemi. V budově Domeček je pět dvojlůžkových pokojů. Každý pokoj má vlastní sociální zařízení. Budova je celkově zrekonstruovaná a je určena pro mobilní uživatele. Sociální službu Domov se zvláštním režimem poskytujeme v budově B. V budově B je 8 dvojlůžkových pokojů a jeden jednolůžkový. Některé pokoje byly dovybaveny novým nábytkem.

10 10 Zdravotní a ošetřovatelská péče je zajišťována kvalifikovaným zdravotnickým personálem. Nepřetržitou komplexní péči zabezpečuje celkem 9 zdravotních sester, z toho 1vrchní sestra a 8 všeobecných sester pracujících bez odborného dohledu. Rehabilitační péče je zajištěna diplomovaným fyzioterapeutem zahrnující fyzikální terapii a léčebnou a tělesnou výchovu. Zdravotní oddělení bezpečně poskytuje odborné služby, odpovídá za dodržování hygienických a protiepidemických norem a dbá na dodržování správné výživy. Zdravotní služby zajišťuje praktický lékař, zdravotní úsek úzce spolupracuje s dalšími lékaři specialisty. Do zařízení pravidelně dochází ortoped, psychiatr, diabetolog, neurolog, urolog, logoped a gynekolog. Výkony ošetřovatelské péče pro odbornost všeobecná sestra v sociálních službách jsou ordinovány ošetřujícím lékařem a hrazeny zdravotní pojišťovnou. Po celý rok jsme zajišťovali kulturní a společenské vyžití pro uživatele. Začátkem ledna nás každoročně navštívili Tři králové a svým zpěvem a hrou na hudební nástroje nám vždy děti s maminkami z Hlubočské farnosti přinesou požehnání do domu na celý rok. Uspořádali jsme přednášku našeho uživatele pana Rakovského Oty na téma Léčení písničkami. Na oslavu MDŽ jsme vyrazili s našimi uživatelkami do kulturního domu v Mariánském Údolí. Pro všechny uživatele, pracovníky i veřejnost jsme zorganizovali velikonoční a vánoční jarmarky. Konala se přednáška o dietní stravě a zdravé výživě určená uživatelům i zaměstnancům. V létě jsme uspořádali sportovní hry Cesta do pravěku společně s dětmi z MŠ Hlubočky spojené s opékáním a posezením u ohně. Hry se konaly v zahradě v areálu zařízení. Účastnili jsme se několika sportovních klání v jiných zařízeních, jako byly sportovní hry v Prostějově, ve Chválkovicích a v Náměšti na Hané. Každoročně se také účastníme Prostějovského gulášení. V září jsme uspořádali celodenní výlet do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, na který jsme získali sponzorský dar od Obecního úřadu v Hlubočkách. Duchovní činnost byla po celý rok zajišťována bohoslužbami. Pravidelně každý měsíc neodoláme sladkému pokušení a vyrážíme do cukrárny v Hlubočkách. V měsíci říjnu proběhl Den otevřených dveří pro širokou veřejnost s možností prohlídky celého zařízení. Tento den byl spojen s výstavou historických fotografií Domova důchodců Hrubá Voda. Adventní čas jsme zahájili předvánočním jarmarkem a každou adventní neděli jsme si při rozsvěcování svíce společně zazpívali koledy, zavzpomínali a u kávičky příjemně popovídali o vánočních zvycích a tradicích. Konec roku jsme završili hudebními vystoupeními dětí z MŠ Hlubočky a ZŠ Hlubočky. Na vánoční besídce nám k tanci a poslechu hrála skupina Magnet. Již šestým rokem vydáváme měsíčník, do kterého přispívají nejen pracovníci, ale i samotní uživatelé. V rámci nabízené odborné rehabilitační a ergoterapeutické péče jsme rozšířili nabídku služeb nejen o logopedickou a expresivní terapii (terapie sebevyjádřením, spontánním chováním), které pomáhají hlavně klientům s neurokognitivní poruchou (postižení funkčních částí mozku pro poznávání) navrátit zpět ztracenou soběstačnost a nezávislost, ale o pohybovou terapii v závěsném systému Redcord. Tento způsob léčby řeší nejrůznější pohybové strategie a nápravu vzniklých patologických stereotypů a posiluje hluboký stabilizační systém. Expresivní a logopedická péče řeší chybějící strukturu dne, expresi (vyjádření se), poruchy komunikace, porozumění mluvenému atd. Volnočasové aktivity se rozrostly o reminiscenční (vzpomínkovou) terapii s docentem Müllerem, která probíhá skupinově i individuálně, po domluvě s uživatelem. Denně mají naši senioři možnost navštěvovat každodenní skupinovou ergoterapii pod vedením zkušeného ergoterapeuta. Cíleně je využíváno smysluplné činnosti k terapeutickým účelům. Uplatňují se zde léčebné prvky arteterapie, muzikoterapie, jemné i hrubé motoriky, kognitivních (poznávacích) a gnostických funkcí (schopnost a dovednost pozorovat, vnímat, poznávat a rozpoznávat např. zrakem, sluchem, hmatem osoby, předměty/objekty a různé podněty). V ergoterapii se rozvíjí a stále zdokonaluje terapeutický model VDT, který je plně zaměřen na klienta a na princip terapeutického partnerství. Respektuje autonomii (funkční samostatnost, nezávislost) uživatele, maximálně podporuje jeho kreativitu, soběstačnost a to nejen v rozhodování, ale i v činnosti. Od jara do léta probíhá jedenkrát za čtrnáct dní v areálu domova zahradní terapie, která je v našem zařízení mezi seniory velmi oblíbenou volnočasovou aktivitou. Je prováděna ve formě aktivní i

11 receptivní (pasivní). Abychom dosáhli co možná nejvyššího léčebného účinku zahrady, propojili jsme ji s canisterapií a více zacílili na reedukaci (znovuobnovu) pohybových stereotypů. Pohyb klientů je realizován v různých variacích, s kompenzačními pomůckami, pokud to zdravotní stav uživatele vyžaduje a v doprovodu pejska. Uživatelé tak mohou plně prožít díky vedení psa danou pohybovou aktivitu a také procvičit orientaci v prostoru a různé krokové variace. Nově jsme pro tuto terapii získali bezbariérové záhony pro vozíčkáře. V tomto roce se nám podařilo propojit ergoterapeutickou péči s odbornou neurologickou terapií, expresivní a logopedickou intervencí (zásahem). Díky tomuto spojení získalo naše zařízení nové přístupy, hlavně v oblasti poruch polykání, vyjadřování se a stimulace kognitivních (poznávacích) funkcí. Velkým přínosem se v rehabilitaci stalo propojení ortopedického lékaře s protetickým technikem, které našim seniorům přináší individuálně zhotovované kompenzační pomůcky přímo na míru a dle požadavků ergoterapeuta/fyzioterapeuta, který podává návrh k vystavení poukazu na tyto pomůcky. Jako reakce, na nově vyvstalé potřeby uživatelů oddělení se zvláštním režimem, se v rámci zkvalitnění ergoterapeutické a ošetřovatelské péče začal uplatňovat pro terapii a individuální vztahovou péči model profesora Erwina Böhma, který je uplatňován hlavně v německy mluvících zemích. Základem je odklon od dřívějších ošetřovatelských způsobů, kdy personál přebíral veškeré úkony sebepéče klienta a nereflektoval na jeho zachovalé schopnosti a dovednosti. Böhm předkládá péči aktivizující a reaktivizující, a pokud využívá ve svém modelu pojem rehabilitace, tak ve smyslu reaktivizace psychických schopností člověka, tzn.: nejdříve rozhýbej psychiku, potom tělo. Základním stavebním kamenem psychobiografického modelu je práce s biografií klienta, která není jenom sběrem informací o klientovi, ale mění základní postoj personálu vůči seniorovi. Vztah mezi uživatelem a pracovníkem je podložen otevřeností, respektem, vstřícností a zájmem o klientovu minulost s jeho zážitky a způsoby překonávání zátěžových situací. V rámci spolupráce s nadacemi se ergoterapii podařilo vyřídit několik cenných pomůcek, jako jsou například naslouchadla, handbike, chodítka. 11

12 12 III. III.1 ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE Stav zaměstnanců Evidenční počet pracovníků k Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků v r ,6 Organizační schéma: počet ředitel 1 ekonom - zástupce ředitele 1 administrativní pracovnice, skladnice 2 pradlena 2 uklizečky 5 sociální pracovnice 2 vrchní sestra 1 střední zdravotnický personál 9 ergoterapeut - fyzioterapeut 1 pracovník soc. služeb 28 vedoucí jídelny 1 kuchařka 2 pomocná kuchařka 3 technik 1 údržbář 1 III.2 Mzdové prostředky Limit mzdových prostředků na rok 2015 Dotace Úřadu práce na mzdy Celkem mzdové prostředky V roce 2015 bylo vyplaceno celkem Kč Kč Kč Kč Přehled jednotlivých složek mzdy vyplacených v roce 2015: základní platy odměny příplatky za práci v So a Ne příplatky za vedení příplatky za práci v noci osobní příplatky příplatky za práci ve svátky zvláštní příplatky náhrady mzdy Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Celkový údaj o průměrných platech k : Průměrná mzda v roce 2015 činila ,22 Kč.

13 13 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2015: - počet nástupů 8 - počet odchodů 3 III.3 Vzdělávání zaměstnanců V roce 2015 probíhalo průběžné vzdělávání pracovníků podle Vzdělávacího plánu organizace na období Zvyšování odborných znalostí zaměstnanců bylo zajišťováno účastí na odborných kurzech, seminářích a školeních. Externí odborná supervize je prováděna na základě smlouvy s PhDr. Antonínem Bryksem. Supervizní setkání probíhají dle potřeb týmu v předem stanovených termínech cca 1x za 3 měsíce. Z každého supervizního setkání je supervizorem zpracován stručný zápis programu a supervizní reflexe. Supervize se účastní zdravotní a sociální oddělení, celkem 41 zaměstnanců. Dle potřeb vedoucích oddělení probíhá i manažerská individuální supervize. Všichni zaměstnanci mají požadované vzdělání. Vedoucí zdravotního oddělení dosahuje vysokoškolského vzdělání. Jedna ze sociálních pracovnic si doplnila vzdělání na vyšší odborné škole formou dálkového studia. Pro pracovníky přímé péče byly zorganizovány semináře a školení přímo v zařízení. Vzdělávání zdravotních pracovníků probíhalo především na základě vlastní iniciativy sester a také v rámci celoročního vzdělávání ostatních pracovníků na zdravotním úseku zajišťované zaměstnavatelem, včetně stáží v jiných zařízeních. Přehled vzdělávacích akcí Sociální pracovnice - Sociální služby- aktuality a praxe, Olomouc - Nežádoucí události v soc. službách, Rožnov pod Radhoštěm - Psychobiografický model péče podle Böhma, Praha - Trenér kvality ČSKS, Olomouc - Úvod do standardů kvality v soc. službách, Olomouc - Demence v obrazech, Hrubá Voda - Alzheimerova demence, nové přístupy a způsoby péče, Hrubá Voda - Šetrná sebeobrana v podmínkách sociálních služeb, Hrubá Voda - Setkání sekce sociálních pracovníků Olomouckého kraje Pracovníci sociální péče - Alzheimerova demence, nové přístupy a způsoby péče, Hrubá Voda - Demence v obrazech, Hrubá Voda - Šetrná sebeobrana v podmínkách sociálních služeb, Hrubá Voda - Normy chování na pracovišti, Hrubá Voda - Prvky anestetiky v každodenní péči o klienty s poruchou hybnosti, Hrubá Voda Vrchní sestra, zdravotní sestry - Prvky kinestetiky v každodenní péči o klienty s poruchou hybnosti, Hrubá Voda - Alzheimerova demence, možnosti péče, Praha - Alzheimerova demence, nové přístupy a způsoby péče, Hrubá Voda - První pomoc a resuscitace, Mohelnice - Demence v obrazech, Hrubá Voda - Ošetřovatelská dokumentace, Brno

14 14 - Biografie v práci manažera, Brno - Psychobiografický model péče podle Böhma, Praha - Mezinárodní konference ke koncepci smyslové aktivizace, Hluboká nad Vltavou - Šetrná sebeobrana, Hrubá Voda - Gerontologické dny Ostrava - Normy chování na pracovišti, Hrubá Voda Ekonom - Daňové přiznání k dani z příjmů Novinky v účetnictví příspěvkové organizace v roce Novela zákona o finanční kontrole a nový kontrolní řád - FKSP - Uzávěrka Změny zákona o DPH, kontrolní hlášení od Ředitel - Demence v obrazech, Hrubá Voda - Gerontologické dny Ostrava - Psychobiografický model péče podle Böhma, Praha - Alzheimerova demence, nové přístupy a způsoby péče, Hrubá Voda - Zákoník práce a související předpisy, Olomouc - Nakládání s odpady, Olomouc - Řízení finančních toků, Olomouc - Realizace politiky přípravy na stárnutí, Olomouc - Normy chování na pracovišti, Hrubá Voda III.4 Bezpečnost práce, požární ochrana Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci byla zajišťována ve spolupráci s externí firmou Vzdělávací institut s.r.o., Prostějov a v souladu s platnými předpisy a směrnicemi. K zajištění požární ochrany je ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 133 / 1985 Sb. v platném znění zřízena preventivní požární hlídka a funkce preventisty požární ochrany. Preventista požární ochrany provádí kontroly provozních prostorů budov se zápisem zjištěného stavu do Požární knihy jedenkrát měsíčně, zjištěné nedostatky jsou operativně odstraňovány. V průběhu roku byla průběžně prováděna školení zaměstnanců o požární ochraně a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a prohlídky pracovišť ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce a zákona o požární ochraně v platném znění. Dále byly zpracovány časové plány úkolů pro oblast BOZP, PO a revizí vyhrazených zařízení, je zpracován Odpovědnostní řád pracovišť. Na jednotlivých odděleních jsou k dispozici návody, resp. pokyny pro obsluhu všech provozovaných strojů, elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí. Pro kotelny a vybraná zařízení jsou zpracovány provozní řády. Plynové kotelny byly provozovány v souladu se zněním vyhlášky ČÚBP č. 91/1993 Sb., Zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách a vyhlášky č. 85/1978 Sb. a 21/1979 Sb., k zajištění bezpečného provozu plynových zařízení v platném znění, jejich posouzení bylo zabezpečeno ročními periodickými kontrolami provedenými odbornou firmou.

15 15 IV. IV.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ Základní údaje o majetku Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který byl příspěvkové organizaci předán do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, je uvedeno v příloze zřizovací listiny domova. Podrobné vymezení majetkových práv a povinností domova je uvedeno ve zřizovací listině této příspěvkové organizace. Za ochranu práv a povinností při hospodaření s majetkem odpovídá ředitel příspěvkové organizace. Finanční vztah organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše příspěvku, závazné ukazatele pro hospodaření a hmotná zainteresovanost jsou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok. Finanční hospodaření organizace je upraveno právními předpisy a dále vnitřními předpisy vydanými orgány Olomouckého kraje. Příspěvková organizace je povinna umožnit provádění její kontroly zřizovatelem v rozsahu a způsobem, daným pokyny zřizovatele. Organizace každoročně vypracovává tuto výroční zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za hospodářský rok a předkládá je zřizovateli v termínech a rozsahu jím stanovených. Majetková práva nevymezená příspěvkové organizaci zřizovací listinou vykonává zřizovatel. Organizace nevykonává žádnou doplňkovou činnost. IV.2 Závazné ukazatele a rozpočtová opatření Přehled rozepsaných závazných ukazatelů v tisících Kč: Ukazatel Rozpočet Skutečnost schválený po změnách Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvky PO / odpisy / Odvody PO / odpisy / Splnění závazných ukazatelů Pro rok 2015 byly usnesením Rady Olomouckého kraje č.uz/13/12/14 naší příspěvkové organizaci stanoveny tyto závazné ukazatele schválené Radou Olomouckého kraje v členění / tis. Kč / - limit mzdových prostředků neinvestiční příspěvky zřízeným PO (odpisy) odvody příspěvkové organizace Během roku 2015 nám byl rozpočet upraven takto: Usnesením Rady OK UR/64/61/2015 zvýšení mzdového limitu Usnesením Rady OK UR/82/77/2015 zvýšení neinvestičního příspěvku na odpisy Zvýšení odvodu z IF Kč ,00 Kč ,00 Kč

16 16 Celkem za rok 2015 nám bylo poskytnuto: Z Obecního úřadu Hlubočky Z Úřadu práce Olomouc Z MPSV Z KÚ Olomouc - příspěvek na provoz Z KÚ Olomouc příspěvek na provoz-odpisy ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,16 Kč ,00 Kč Užití účelových prostředků Ve sledovaném roce byly naší příspěvkové organizaci poskytnuty z rozpočtu Olomouckého kraje tyto účelově určené finanční prostředky: UZ neinvestiční příspěvek zřízeným PO - odpisy Poskytnuto k Odvedeno v průběhu roku Použito k ,00 Kč ,00 Kč ,70 Kč UZ neinvestiční dotace KÚ podprogram č. 1 Po zhodnocení situace v naší příspěvkové organizaci a po provedených propočtech potřeby finančních prostředků pro zajištění plynulého chodu organizace v roce 2015 jsme zažádali o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu ve výši: - Domov pro seniory Kč. - Domov se zvláštním režimem Kč Na základě žádosti o poskytnutí dotace a doporučení dotační komise nám byla poskytnuta dotace ve výši: - Domov pro seniory Kč. - Domov se zvláštním režimem 0 Použito k Kč. Poskytnuté finanční prostředky byly použity na částečné pokrytí plateb v tomto členění: Provozní náklady celkem ,- v tom Dlouhodobý hmotný majetek 0,- Kancelářské potřeby 5 000,- PHM 5 000,- Jiné spotřební nákupy 3 000,- Služby ,- Energie ,- Telefony, internet 6 000,- Právní a ekonomické služby ,- Školení a kurzy ,- Opravy a udržování 1 600,- Jiné ,-

17 17 Osobní náklady celkem ,- v tom Pracovní smlouvy ,- Finanční prostředky z podprogramu č. 1 byly účelově vázány a bylo možno je použít pouze pro předem schválené položky. Použití finančních prostředků bylo možné do , do musí organizace provést vyúčtování čerpání přidělené dotace, popř. vrátit nepoužité finanční prostředky. Součástí vyúčtování je zpráva auditora. Auditorskou zprávu pro Krajský úřad Olomouc o čerpání dotace na rok 2015 pro naši příspěvkovou organizaci zpracovává firma FinAudit. IV.3 Rozvaha a výkaz zisku a ztráty Rozvaha k (v Kč) AKTIVA A. Stálá aktiva ,30 1. Dlouhodobý nehmotný majetek ,50 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku ,50 3. Dlouhodobý hmotný majetek ,80 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku ,51 B. Oběžná aktiva ,59 1. Zásoby ,91 2. Krátkodobé pohledávky ,07 3. Krátkodobý finanční majetek ,61 Aktiva celkem ,88 PASIVA C. Vlastní kapitál ,33 1. Jmění účetní jednotky ,66 2. Fondy účetní jednotky ,67 3. Výsledek hospodaření ,00 D. Cizí zdroje ,55 1. Krátkodobé závazky ,55 Pasiva celkem ,88 NÁKLADY Výkaz zisku a ztráty (v Kč) 501 Spotřeba materiálu , Spotřeba energie ,75

18 Opravy a udržování , Cestovné , Náklady na reprezentaci 2 512, Ostatní služby , Mzdové náklady , Zákonné sociální pojištění , Jiné sociální pojištění , Zákonné sociální náklady , Daň silniční Jiné daně a poplatky 5 650, Odpisy , Náklady DDHM ,28 Náklady celkem ,95 VÝNOSY 602 Tržby z prodeje služeb , Zúčtování fondů , Jiné ostatní výnosy , Úroky Dotace a příspěvky ,16 Výnosy celkem ,95 Výsledek hospodaření před zdaněním ,- Kč Jedná se o výnosy s transferů na dlouhodobý majetek, tedy o finančně nekrytý hospodářský výsledek IV.4 Fondy IV.4.1 Investiční fond Stav k ,85 Příjmy: Účetní odpisy celkem ,00 Výdaje: Odvod zřizovateli ,00 Nákup DHM ,00 Opravy a údržba nemovitého majetku ,70 Stav k ,15

19 19 IV.4.2 Fond odměn Stav k ,00 Výdaje Odměny zaměstnancům 0 Stav k ,00 IV.4.3 Fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku Stav k ,02 Příjmy Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku 0 Výdaje Posílení investičního fondu Stav fondu k , ,02 IV.4.4 Fond rezervní tvořený z ostatních titulů Stav k ,51 Použití finančních sponzorských darů ,30 Příjmy: Finanční dary Výdaje Použití finančních darů 77025,30 Stav k ,21 IV.4.4 Fond kulturních a společenských potřeb Finančně Účetně Stav k , ,29 Příjmy Základní příděl ,- Splátky půjček ,- Poplatky 911, ,-

20 20 Výdaje Stravování , ,00 Finanční dary , ,00 Penzijní připojištění , ,00 Masáže 3120, ,00 Stav k , ,29 IV.5 Kontrolní činnost Všechny finanční operace v naší příspěvkové organizaci byly podrobeny v roce 2015 předběžné, průběžné a následné řídící kontrole. Předběžnou řídící kontrolu zajišťuje příkazce operace (ředitel) a správce rozpočtu/hlavní účetní/(ekonom). Kontrola se provádí před vznikem nároku/závazku a dále po vzniku nároku/závazku. Závažné nedostatky dle 26 Zákona o finanční kontrole nebyly zjištěny. Pokud se nedostatky vyskytly, byly pouze formálního charakteru a byly odstraněny v průběhu kontroly nebo ihned po jejím ukončení. V roce 2015 proběhla kontrola Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje zaměřená na stravovací provoz a dodržování podmínek HACCP. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. V říjnu 2015 proběhla v souladu s usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/70/46/2015 kontrola plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených v 88 písm. h) a 89 zákona č. 108/2006 Sb. a kvality poskytovaných sociálních služeb. Zjištěné nedostatky budou odstraněny do daného termínu IV.6 Významné akce hrazené z rozpočtu organizace V oblasti oprav a údržby byly realizovány následující významné akce: - Malování v Hlavní budově - Nový nábytek v pokojích uživatelů elektrické polohovací postele, noční stolky, matrace - Oprava podlahových krytin v Hlavní budově - Nákup rehabilitačního zařízení Redcord - Nákup rehabilitačního přístroje Biomag - Nákup chladicího boxu na infekční odpad - Oprava části plotu kolem areálu zařízení - Regenerace parku - Oprava části zídky v parku - Oprava čističky odpadních vod IV.7 Významné investiční akce hrazené z rozpočtu Olomouckého kraje V roce 2015 byla realizována investiční akce hrazená z rozpočtu Olomouckého kraje Rekonstrukce sociálního zařízení klientů a šaten zaměstnanců.

21 21 IV.8 Sponzoring Finanční a věcné dary sponzorů a dárců jsou určeny výhradně na zkvalitnění prostředí a kulturního života obyvatel našeho zařízení. / Směrnice č.16/2008 Pravidla pro přijímání darů v Domově důchodců Hrubá Voda, p.o. / Číslo účtu pro finanční dary: Komerční banka Olomouc / 0100 Seznam donátorů v roce 2015: Obec Hlubočky Semileas, a.s. Ing. Marie Janáková Martek Medical, a.s. Mgr. Martina Stehlíková Vladimír Jurečka Pavel Šír Dagmar Slováčková Ing. Ludmila Hrabalová Kimberly-Clark, s.r.o. Jitka Sirotková Perfect Distribution, a.s. CBRE, s.r.o. Za všechny finanční a věcné dary jménem našich klientů děkujeme.

22 22 V. ZÁVĚR V roce 2015 jsme pracovali na plnění cílů: Krátkodobé cíle - průběžné zvyšování odbornosti personálu se zaměřením na oblast Alzheimerovy choroby - splněno (pracovníci absolvovali několik přednášek na dané téma - Demence v obrazech, Alzheimerova demence) - pořízení nového vybavení do zbývajících pokojů uživatelů na budově B - splněno částečně - pořízení nových elektrických polohovacích postelí s prodlouženou délkou splněno - rekonstrukce vnitřních prostor bývalé prádelny - cíl přechází do roku posílení personálu o 1 sociální pracovnici splněno - zavedení WIFI splněno částečně Dlouhodobé cíle - úprava zahrady pro potřeby uživatelů - splněno částečně vybudováno kamenné jezírko s molem - cíl trvá do roku dovybavení zahradní terapie mobilními záhony, bezbariérovými záhony a ergonomickým nářadím včetně zabezpečení bezbariérového přístupu - splněno částečně (záhony jsou hotovy, pořízení mobilních záhonů a vybudování bezbariérového přístupu přechází do roku 2016) - zastínění teras na Hlavní budově - cíl přechází do roku 2016 Pro rok 2016 jsme si stanovili následující cíle: Služba Domov pro seniory A. PRÁCE S UŽIVATELI Krátkodobé cíle (do roku 2016): rozšíření nabídky zahradní terapie pro uživatele s omezenou mobilitou - pořízení mobilních záhonů rozšíření nabídky volnočasových aktivit o terapii v dílně rozšíření signálu WIFI na Hlavní budově Dlouhodobé cíle (do roku 2016): vybudování bezbariérového přístupu k mobilním a bezbariérovým záhonům

23 23 B. ZMĚNY PROSTŘEDÍ Krátkodobé cíle (do roku 2016): oprava osobního výtahu zastínění teras na Hlavní budově pořízení nových elektrických polohovacích postelí Dlouhodobé cíle (do roku 2016): úprava zahrady pro potřeby uživatelů pořízení mobilního pojízdného zvedáku zajištění bezbariérového přístupu v obytném prostoru uživatelů (mezipatro) a ve společných prostorách před ošetřovnou C. PRÁCE SE ZAMÉSTNANCI Krátkodobé cíle (do roku 2016): školení personálu na téma Zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření, Základy první pomoci seminář v oblasti paliativní péče Dlouhodobé cíle (do roku 2016): průběžné zvyšování odbornosti personálu Služba Domov se zvláštním režimem A. PRÁCE S UŽIVATELI Krátkodobé cíle (do roku 2016): vysazování keřů společně s uživateli v rámci zahradní terapie pořízení sporáku pro pracovní terapii pečení rekonstrukce vnitřních prostor bývalé prádelny pro ergoterapii uživatelů Dlouhodobé cíle (do roku 2016): úprava zahrady společně s uživateli pro jejich potřeby v rámci zahradní terapie B. ZMĚNY PROSTŘEDÍ Krátkodobé cíle (do roku 2016): vybudování retro koutků na chodbách a v jídelně Dlouhodobé cíle (do roku 2016): rekonstrukce kuchyňky C. PRÁCE SE ZAMÉSTNANCI Krátkodobé cíle (do roku 2016): školení personálu na téma Zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření, Základy první pomoci seminář v oblasti paliativní péče účast na školení biografického modelu péče posílení personálu o aktivizační pracovnici

24 24 Dlouhodobé cíle (do roku 2016): změna v přístupu poskytované sociální péče v návaznosti na životní příběh (biografický model) Výroční zprávu vypracovali: Mgr. Josef Vacek, ředitel Domova Hrubá Voda, p. o. Marie Kouřilová, ekonomka zařízení Jana Jahnová, DiS., sociální pracovnice Bc. Petra Škopová, vrchní sestra Marcela Kučerová, fyzioterapeut V Hrubé Vodě dne Mgr. Josef Vacek ředitel Domova Hrubá Voda, p. o.

25 25

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2010 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Sídlo organizace Hrubá Voda, 783 6 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2008 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. II. II.2

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Předkládá: Ing. Jitka Richterová Zpracován: únor 2016 Název: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Sídlo: Školní 104, 79070

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11 České Budějovice 1 Obecné údaje Název organizace: Domov

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1) Úvodní slovo ředitele Domova 2) Základní identifikační údaje a. Způsob řízení

Více

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace. Výroční zpráva Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace 2015 Výroční zpráva Obsah: I. Základní údaje o organizaci str. 3 II. Činnost organizace str. 4 III. Popis objektu, vybavení domova str. 6 IV. Obecné zásady

Více

Výroční zpráva Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8

Výroční zpráva Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 Výroční zpráva Mirovická 19/1027, Praha 8 Úvodní slovo je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1. Vytváří příjemné, bezpečné a kvalitní prostředí

Více

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015 Domov důchodců Bystřany Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo ředitelky Vážení klienti domova, zaměstnanci, široká veřejnosti, přátelé, příznivci a podporovatelé, předkládáme další Výroční zprávu, v níž nabízíme

Více

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 200 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

Domov seniorů POHODA Chválkovice, p. o. Výroční zpráva za rok 2011

Domov seniorů POHODA Chválkovice, p. o. Výroční zpráva za rok 2011 Domov seniorů POHODA Chválkovice, p. o. Výroční zpráva za rok 2011 1 Obsah: Úvod str. 3 Základní údaje o organizaci str. 5 Veřejný závazek str. 6 Zdravotní péče str. 10 Sociální aktivity str. 13 Stravování

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové n. L. IČO: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:dd.dvurkral@mkinet.cz www.dddvurkralove.mki.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Název zpracovatele : Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax : 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka Podklady připravila: Marcela Herbstová, vedoucí ekonomka Marie Švecová, vedoucí sociální pracovnice V Prachaticích dne 15.6.2009

Více

Veřejný závazek centra denních služeb

Veřejný závazek centra denních služeb Veřejný závazek centra denních služeb Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s. Orlová-Lutyně, Lesní 859, odloučené pracoviště Orlová-Lutyně, Mládí 725 prohlašuje, že bude poskytovat sociální služby svým klientům

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2013 Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace OBSAH strana A. Základní údaje 2-4 B. Přehled o činnosti 4-11 B.1 Zaměření 5 B.2 Organizační

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2012 1. Úvod 1.1 Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková

Více

motto: Člověk je na světě pro člověka

motto: Člověk je na světě pro člověka Výroční Zpráva o činnosti a hospodaření DD Šumperk za r. 2009 motto: Člověk je na světě pro člověka Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace,u sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČO: 75 00 40 11 tel.583

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, příspěvková organizace, Zběšičky č. 23, 398 43 Bernartice IČ: 708 69 669 Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem 1. Úvodní slovo

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2011 OSTRAVA!!! Obsah: Popis

Více

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 27. 2. 2009 Úvod Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax: 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Co máme za sebou a co před sebou, je málo důležité ve srovnání s tím, co máme v sobě. ( Emerson Ralph Waldo) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU V Ý R O Č N Í ZA ROK 2009 Z P R Á V A Zpracovatel: Sociální

Více

Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník. I. Poslání organizace

Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník. I. Poslání organizace Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník Cíle a způsob poskytování sociálních služeb I. Poslání organizace Posláním Domova pro seniory Javorník, p. o., je poskytovat uživatelům podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Prostějov, příspěvková organizace, Lidická 86, 796 01 PROSTĚJOV, IČ: 479 21 293; zapsáno:or Brno, vl. 1273 tel.: 582 321 111, fax 582 321 420 e-mail: reditel@csspv.cz; www.csspv.cz

Více

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany.

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany. Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany.cz Z P R Á V A o činnosti a hospodaření za rok 2009 Název Domov Paprsek Olšany,

Více

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb.

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace Sídlem: 393 01 Pelhřimov, U Elektrárny 1965 IČO: 00511676 Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 2 Kontakt a informace: tel.č.: 565

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 Brno, únor 2011 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle 1. Úvod Výroční zpráva za rok 2010 CSS J. Hradec Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních služeb v Jihočeském

Více

Za dobrý počinek považuji také zpřístupnění Zahrady v zahradě,možnost klientů a zaměstnanců využít bezpečně další kout areálu domova.

Za dobrý počinek považuji také zpřístupnění Zahrady v zahradě,možnost klientů a zaměstnanců využít bezpečně další kout areálu domova. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2011 1. Slovo ředitelky Vyhodnocení poskytování služby v roce 2011 Do roku 2011 jsme vstoupili se záměrem postupně zavést paliativní péči, podporovat u klientů klidné dožití v prostředí,

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření

Zpráva o činnosti a hospodaření Zpráva o činnosti a hospodaření Domov na zámku Bystré Zámecká 1, 569 92 BYSTRÉ IČ: 75007932 rok 2012 V Bystrém dne 4.3.2013, č.j. 1 Obsah: I. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Více

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, Česká Lípa 470 06 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK Denní a pobytové sociální služby (DPSS) poskytují péči dospělým osobám,

Více

příspěvková organizace dps.plavec@dps-plavec.cz domovproseniory.obecplavec.cz

příspěvková organizace dps.plavec@dps-plavec.cz domovproseniory.obecplavec.cz Název organizace: Sídlo: Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Domov 1, 671 32 Plaveč IČ organizace: 45671702 Číslo účtu: 29537-741/0100 Telefon/fax: 515 252 250 E-mail: www: dps.plavec@dps-plavec.cz

Více

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 Základní údaje o organizaci: Název: Sídlo: Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace /dále jen DpS Soběsuky/ Soběsuky

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

Zámecká 1, 391 55 Chýnov, IČ 750 11 204. Výroční zpráva 2015. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Zámecká 1, 391 55 Chýnov, IČ 750 11 204. Výroční zpráva 2015. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Zámecká 1, 391 55 Chýnov, IČ 750 11 204 Výroční zpráva 2015 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Obsah: 1. Úvodní slovo ředitelky organizace... 2 2. Základní údaje... 3 3. Charakteristika činnosti...

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet. 1. Základní charakteristika organizace Celý název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička Adresa: Datum vzniku: Riegrova 7, 572 01 Polička IČO: 75008017 Bankovní spojení: GE Money Bank Číslo účtu:

Více

Výroční zpráva 2014. Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou

Výroční zpráva 2014. Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou Výroční zpráva 2014 Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou Obsah 1. Základní údaje organizace 2. Úvodní slovo 3. Údaje o činnosti 3.1 Předmět činnosti organizace 3.2 Cíle organizace

Více

Obsah. Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5. 3 Domov pro seniory Štíty 6

Obsah. Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5. 3 Domov pro seniory Štíty 6 Obsah Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5 2.1 Charakteristika organizace 5 3 Domov pro seniory Štíty 6 3.1 Veřejný závazek Domova pro seniory Štíty 6 3.2 Krátce

Více

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva za rok 2012

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva za rok 2012 Domov důchodců Bystřany Výroční zpráva za rok 2012 1. Úvodní slovo vyhodnocení poskytování služby v roce 2012 V roce 2012 jsme směřovali k posílení volnočasových aktivit zejména u služby domov se zvláštním

Více

Výroční zpráva 2012. Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS.

Výroční zpráva 2012. Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS. Domov pro seniory Telč příspěvková organizace Špitální ul. 46 588 56 Telč Výroční zpráva 2012 Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS. Úvod Stáří, stárnutí

Více

Výroční zpráva Domova seniorů POHODA Chválkovice, p.o.

Výroční zpráva Domova seniorů POHODA Chválkovice, p.o. 2014 Výroční zpráva Domova seniorů POHODA Chválkovice, p.o. Výroční zpráva Domova seniorů POHODA Chválkovice, p. o. za rok 2014 Obsah I. Základní údaje 3 II. Úvodní slovo 4 III. Organizační struktura 5

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace Šikulova 1438, 666 02 Předklášteří Standard kvality sociálních služeb č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Domova pro seniory Předklášteří

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Sídlo organizace Hrubá Voda, 783 6 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2009 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. II. II.2

Více

ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice IČ 71197052, tel.553/786200, fax.553/653735 e-mail: zamek.dolnizivotice@email.cz www.zamekdolnizivotice.cz Organizace je zapsána

Více

Výroční zpráva rok 2011. Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8

Výroční zpráva rok 2011. Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 Výroční zpráva rok 2011 Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO...3 1 VEDENÍ DOMOVA...4 2 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ ÚSEK...5 2.1 Zdravotní úsek...6 2.2 Sociální úsek...7 2.2.1

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE O B S A H 1 Sídlo organizace 2 Vznik a postavení organizace 3 Zaměření a činnost organizace 4 Poskytované sociální služby, jejich poslání a činnost 5 Základní údaje o klientech Přehled o počtech klientů

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení)

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Název služby: DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (dále DZR) Domov pro seniory v

Více

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 V Ostravě dne 12. 3. 2009 Ing. Tamara Šeligová ředitelka organizace Obsah: Strana I. Úvod 1-2 II. Tabulky 3-14 1. Základní ukazatele 3-4

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Domov pro seniory Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno IČO: 70887276 Zřizovatel: Statutární město Brno Ředitel:

Více

Výroční zpráva. Domov Na Zámku Lysá nad Labem příspěvková organizace

Výroční zpráva. Domov Na Zámku Lysá nad Labem příspěvková organizace Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem 2011 Obsah 1. ÚVOD 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 3. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 5 4. POPIS REALIZACE SLUŽBY ORGANIZACE, PERSONÁL, VZDĚLÁVÁNÍ, FKSP 8 5. PŘEHLED KLIENTŮ STAVY, UBYTOVÁNÍ,

Více

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009.

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009. Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2009 Obsah Sídlo organizace Vznik a postavení organizace Zaměření a organizace

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví telefon: fax: adresa: web: IČO: 416 571 200 416 532 130 Školní 407/2, 410 30 Lovosice www.meulovo.cz 00263991

Více

DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz

DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz IČO: 47002654 Tel.: 318 591 381 Fax.: 318 592 792 e-mail: info@dsmnisekpodbrdy.cz Obsah Úvodní slovo ředitele...

Více

Standard č. 3 - verze č. 8 a

Standard č. 3 - verze č. 8 a Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Standard č. 3 - verze č. 8 a Zkrácená verze Vnitřní pravidlo pro jednání se zájemcem a žadatelem o službu

Více

centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva Klíče centra sociálních služeb, p. o.

centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva Klíče centra sociálních služeb, p. o. zpráva Klíče centra sociálních služeb, p. o. za rok 2009 1 Obsah strana I. Základní údaje 3 II. Organizační struktura 3 III. Základní prohlášení Klíče 3 IV. Historie 4 V. Sociální služby 5 V.1 Denní stacionář

Více

Výroční zpráva ROK 2013

Výroční zpráva ROK 2013 Výroční zpráva ROK 2013 SLOVO ŘEDITELE Je tomu již deset let, co bylo v novodobé historii Palaty obnoveno vydávání výroční zprávy. V každé jsou zaznamenány důležité události, které mapují změny tohoto

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Zpracovala Bc. Dagmar Rakoušová v Turnově 10.9.2007 ředitelka školy Schváleno 20.9.2007 na jednání Školské rady Zpracovala

Více

Diakonie ČCE středisko ve Dvoře Králové Výroční zpráva 2009

Diakonie ČCE středisko ve Dvoře Králové Výroční zpráva 2009 Obsah strana 1. Úvodní slovo... 3 2. Poslání a cíle organizace... 4 3. Stručná historie... 4 4. Struktura organizace... 5 4.1. Správní rada střediska... 5 4.2. Pracovníci střediska... 5 4.3. Dozorčí rada

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 Obsah: 1. Základní údaje organizace...... 3 2. Personální zajištění 4 3. Veřejný závazek.. 7 4. Poskytované úkony a úhrady za pečovatelskou

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem příspěvková organizace

Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem příspěvková organizace Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem 2012 Obsah 1. ÚVOD 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 3. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 5 4. POPIS REALIZACE SLUŽBY ORGANIZACE, PERSONÁL, VZDĚLÁVÁNÍ, FKSP 8 5. PŘEHLED KLIENTŮ STAVY, UBYTOVÁNÍ,

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla (Domácí řád) Poslání zařízení Posláním Domova se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. je poskytnout uživatelům, převážně seniorům, kteří se nacházejí v nepříznivé

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov

Více

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová Sociální služby města Rychnov n.kn.,o.p.s., Na Drahách 1595, Rychnov n.kněžnou, IČO 274 67 686 Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová 2008 1 Obsah: 1. Poslání

Více

Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013 Stav zařízení za rok 2013 Dětský domov

Více

SLOVO ŘEDITELE. Poděkování patří všem podporovatelům, bez jejichž pomoci by nebyl možný další rozvoj organizace. Ing. Jiří Procházka ředitel

SLOVO ŘEDITELE. Poděkování patří všem podporovatelům, bez jejichž pomoci by nebyl možný další rozvoj organizace. Ing. Jiří Procházka ředitel ROK 2012 SLOVO ŘEDITELE S mírným časovým odstupem je možné vnímat uplynulý rok pozitivně. Obavy, pramenící z očekávaných změn ve vnějším prostředí, na kterém je Palata výrazně závislá, nakonec ovlivnily

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2011 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé. ( Johan Wolfgang Goethe) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU V Ý R O Č N Í ZA ROK 2010 Z P R Á V A Zpracovatel: Sociální služby města Žďár nad Sázavou Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ Pardubický kraj Dětské centrum Svitavy U kojeneckého ústavu 520/2 Svitavy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Pardubický kraj Dětské centrum Svitavy ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ SLOUP V ČECHÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BENEŠOVA 1, 471 52 SLOUP V ČECHÁCH IČO: 48 28 29 28 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: BC. ZDENĚK VLK ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI

Více

Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov

Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov Popis realizace poskytování sociálních služeb Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov Poskytovaná sociální služba: Domovy pro seniory Posláním pobytové

Více

Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace tř. Bří Čapků 1 Hodonín

Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace tř. Bří Čapků 1 Hodonín Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace tř. Bří Čapků 1 Hodonín VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Vladimíra Křížková 2.3.2016 Slovo na úvod Zvyšovat kvalitu poskytované sociální služby je neustálým

Více

Plán rozvoje organizace 2016-2018

Plán rozvoje organizace 2016-2018 Plán rozvoje organizace 2016-2018 Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, p. o. Mgr. Eva Machová, únor 2016 Obsah: 1. Analýza aktuálního stavu. 3 1.1 Charakteristika organizace. 3 1.2 Doplňková činnost..

Více

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní údaje o organizaci 2. Činnost organizace 2.1 Uživatelé bydlení a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Auticentrum, o.p.s. Auticentrum, o.p.s. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 1036/3, České Budějovice, 370 11

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Auticentrum, o.p.s. Auticentrum, o.p.s. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 1036/3, České Budějovice, 370 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Auticentrum, o.p.s. Auticentrum, o.p.s. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 1036/3, České Budějovice, 370 11 1 Slovo úvodem Vážení přátelé, uživatelé služeb a příznivci osob s autismem.

Více

VÝ ROČ NÍ ZPRÁ VÁ 2015

VÝ ROČ NÍ ZPRÁ VÁ 2015 VÝ ROČ NÍ ZPRÁ VÁ 2015 1. Základní údaje o organizaci Název: Zřizovatel: Právní forma: Sídlo: Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace Plzeňský kraj Příspěvková organizace Žinkovy 89, 335

Více

Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679 679 63 Velké Opatovice

Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679 679 63 Velké Opatovice Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679 679 63 Velké Opatovice Zpráva o činnosti za rok 2015 1 Obsah I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 3 I.1 Management 3 I.2 Sociální a výchovná

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI 1 strana PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Motto: Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift Vážení čtenáři, v tomto čísle Bulletinu bych Vám chtěla představit skupinu lidí,

Více

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ PO3 JIČÍN BŘEZEN 2014 POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

Zpráva o činnosti za rok 2013

Zpráva o činnosti za rok 2013 Domov důchodců Hradec Králové Zpráva o činnosti za rok 2013 Název: Domov důchodců Hradec Králové Sídlo: K Biřičce 1240 500 08 Hradec Králové Zřizovatel: Forma: Královéhradecký kraj Příspěvková organizace

Více

1 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2012

1 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2012 1 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2012 Název zpracovatele : Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax : 474/396 237 - vedoucí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice. za rok 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI. DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice. za rok 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/20 Obsah

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Vypracoval: Mgr. Alena Antoszyková, vedoucí oddělení sociálních služeb Datum: 18. března 2015 Obsah:

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. Roční zpráva o činnosti organizace. za rok 2015

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. Roční zpráva o činnosti organizace. za rok 2015 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2015 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTO PODĚBRADY KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PODĚBRADY A OKOLÍ Tento katalog byl vytištěn za finanční podpory Humanitárního fondu Středočeského kraje 1 Obsah: Úvodní slovo 1 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2009 Rychnov nad Kněžnou 12. 2. 2010 Vypracovala: Klapalová Eva Mgr. David Lepka ředitel ÚSP I. Všeobecné

Více