MČ Praha 15 přivítala Vánoce ve sváteční atmosféře více na str. 4 DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15. Foto: Ladislav Kučera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MČ Praha 15 přivítala Vánoce ve sváteční atmosféře více na str. 4 DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15. Foto: Ladislav Kučera"

Transkript

1 ZDARMA ČÍSLO 1 ROČNÍK 17 LEDEN 2011 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 DNES V LISTU: Radnice informuje 2-5 Policie ČR informuje 5-6 Informace ze ZŠ a MŠ 6-11 Kronika událostí Naši senioři 13 Sport a kultura MČ Praha 15 přivítala Vánoce ve sváteční atmosféře více na str. 4 Foto: Ladislav Kučera

2 Radnice informuje Termíny jednání Rady MČ Praha 15 a Zastupitelstva MČ Praha 15 v roce 2011 Harmonogram jednání Rady MČ Praha 15 v roce 2011 v těchto termínech: leden únor , 17. březen , 16., 30. duben , 27. květen , 25. červen , 23. červenec srpen , 24. září , 22. říjen , 20. listopad , 16. prosinec , 15., 29. Jednání Rady MČ Praha 15 se budou konat: ve středu nebo čtvrtek v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha 15 od 10,00 hodin Harmonogram zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 v roce 2011 v těchto termínech: březen květen červen září listopad prosinec Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 se budou konat vždy: ve středu nebo čtvrtek, místo konání bude aktuálně upřesněno, od 15,00 hodin Distribuce Hlasatele Vážení spoluobčané, připomínky k distribuci měsíčníku Hlasatel volejte na tel. č nebo pište na Hlasatel Vychází v Praze měsíčně, mimo červenec a srpen Vydává: ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, IČ: Vedoucí redakce: Jana Šimků Tajemnice redakce: Kateřina Rathausová Redakční rada: Ing. Pavel Klega, Ing. Jana Černá, Ing. arch. Igor Filipovič, MUDr. Jana Trková, Lucie Prinzová, DiS., Michal Frauenterka, Ing. Karel Březina, PhDr. Marcela Štiková, Marie Zdeňková. Adresa redakce a příjem inzerce: Úřad městské části Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, tel , fax: , Podávání inzerce každé pondělí a středu od do hod. Uzávěrka: Výroba a distribuce: Grátis s. r. o. Toto číslo vyšlo v nákladu výtisků ZDARMA. Registrováno odborem kultury Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1. Registrační značka MK ČR E Číslo 1/2011 vyšlo Za obsahovou a věcnou správnost odpovídá autor. Číslo 2/2011 Hlasatele vyjde ve čtvrtek 10. února 2011 Programové prohlášení Rady městské části Praha 15 na volební období Finance, rozpočet a ekonomika 1. Pokračovat v hospodaření bez dluhů 2. Účelným hospodařením s finančními prostředky zajistit jejich maximální využití pro dlouhodobý rozvoj městské části, veřejnou správu a péči o občany 3. Posilovat investiční část rozpočtu tak, aby byly vytvořeny základy pro dlouhodobý rozvoj městské části Institut veřejné správy 1. Zajišťovat kvalitní a včasnou informovanost veřejnosti o práci samosprávy pomocí všech dostupných informačních prostředků 2. Vytvářet vstřícnější prostředí pro občany pro jednání na úřadu městské části prostřednictvím kvalifikovaných, odpovědných a ochotných úředníků 3. Podporovat spolupráci se všemi občany, výhradně v jejich veřejném zájmu a v zájmu Městské části Praha 15 Bezpečnost a veřejný pořádek 1. Dokončit rekonstrukci prostor služebny Policie České republiky v Horních Měcholupech 2. Prosadit navýšení počtu strážníků Městské policie v ulicích i v území lesoparku 3. Zabránit rozšiřování počtu heren na našem území Prostředí pro život 1. V maximální možné míře se zasadit o vznik veřejného parku v lokalitě Trojmezí 2. Vybudovat drobná oddechová místa 3. Dokončit projekt rozšíření využití Hostivařské přehrady o vyhlídkové a odpočinkové molo 4. Podpořit vhodné rozšíření služeb k využití lesoparku 5. Dokončit a podpořit protipovodňová opatření na Botiči Územní rozvoj 1. Zachovat charakter území Prahy Nedopustit zástavbu zeleně přírodního parku v lokalitě Trojmezí 3. Iniciovat revitalizaci bývalého nám. J. Marata a okolí konečné stanice tramvají 4. Pokračovat v revitalizaci ulic Doprava 1. Zlepšovat podmínky parkování na sídlištích a tím současně řešit průjezdnost komunikací pro vozy jednotného záchranného systému a vozy svozu komunálního a k recyklaci určeného odpadu 2. Zajistit bezpečný přechod pro chodce v oblasti nákupního centra Park Hostivař 3. Prosadit zlepšení dopravní obslužnosti napříč městskou částí (např. přímé spojení Košík - Horní Měcholupy, oblast Na Groši - Hornoměcholupská) 4. Podporovat a prosazovat odvedení tranzitní dopravy z Prahy 15 Majetek 1. Pokračovat v započatém záměru prodeje bytového fondu v ul. Milánská a Livornská 2. Rozšiřovat bytový fond městské části realizací dalších nástaveb 3. V maximální možné míře se zasadit o svěření pozemků v majetku hl. m. Prahy za účelem scelení vlastnictví již svěřených pozemků 4. V oblasti bytové politiky prosazovat i nadále jednotný postup k nepřizpůsobivým občanům Sociální oblast a péče o seniory 1. Zvýšit počet míst lůžkového zařízení Centra sociální a ošetřovatelské pomoci 2. Modernizovat prostředí v Domě s pečovatelskou službou a podporovat domácí ošetřovatelskou péči 3. Rozvíjet a podporovat zájmové činnosti Klubu seniorů na Praze 15 Zdravotnictví 1. Vytvářet vhodné podmínky pro provozování a rozvoj zdravotnické činnosti 2. Dokončit stavební úpravy ambulantních zařízení Golfová a Tenisová 3. Cíleným pronájmem podpořit vznik nových ordinací pro odborné lékaře v těchto zařízeních 4. Vytvářet vhodné podmínky pro život zdravotně postižených občanů bez nových architektonických, dopravních, orientačních a vzdělávacích bariér Školství a volnočasové aktivity 1. Navýšit kapacitu mateřských škol zejména přestavbou svěřeného objektu v ul. Bolevecká a v případě potřeby navýšení kapacity stávajících mateřských škol 2. Pokračovat v rekonstrukci základních a mateřských škol a zasazovat se o zvyšování kvality výuky 3. Podpořit zlepšování fyzické kondice a obratnosti žáků Prahy Ve spolupráci s jednotlivými školami podporovat účelné využívání školních sportovních areálů i pro individuální sport a širokou veřejnost 5. Podporovat volnočasové aktivity mateřských a základních škol, zejména jejich sportovní, kulturní, společenské, vzdělávací a zájmové akce Volnočasové aktivity zejména v oblasti činnosti zájmových, vzdělávacích, kulturních a společenských organizací a sportovních klubů, národnostních menšin a v oblasti prevence patologických jevů 1. Pokračovat ve spolupráci se zájmovými, vzdělávacími, kulturními a společenskými organizacemi a tělovýchovnými jednotami a sportovními kluby MČ Praha Podporovat aktivity směřující ke zkvalitnění jejich činnosti a k rozšíření nabídky využívání volného času všech občanů městské části 3. Podporovat preventivně primární aktivity a programy proti kriminalitě, vandalizmu a drogové závislosti 4. Pravidelně monitorovat situaci v oblasti národnostních menšin Vnější vztahy a zahraniční spolupráce 1. Pokračovat v rozvíjení mezinárodní spolupráce vyjádřené v uzavřených partnerských smlouvách 2. Podporovat spolupráci se Svazem měst a obcí ČR a organizacemi Evropské unie 3. Vytvářet podmínky a podporovat zahraniční spolupráci a kontakty a aktivity rozvíjející výměnu zkušeností ve vzdělávacích, kulturních, sportovních, společenských a zájmových organizacích MČ Praha 15 Rada MČ Praha 15 2 Hlasatel Leden 2011

3 Vážení občané, v předvánočním čase byl v některých médiích zveřejněn článek Trojmezí zachováme zelené, který u mnohých z vás vyvolal spoustu otázek a podezření. Není v našich možnostech ovlivnit co skutečně v tisku či jiných médiích bude zveřejněno. Trojmezí zachováme zelené Co se u vás změní? Dnes o Praze 15. Kdo se bál, že se z oblasti Trojmezí stane sídliště se spoustou výškových budov, může si oddechnout. Doposud nezastavěné území zůstane nadále zelené. Rozhodně nedopustíme zástavbu zeleně v území přírodního parku Hostivař-Záběhlice v lokalitě Trojmezí, potvrdil svůj záměr čerstvě zvolený starosta patnácté městské části Pavel Klega. Přesto lokalitu čekají zásadní změny a Trojmezí by se do budoucna mělo proměnit v park podobný Stromovce. Sídliště tu sice nevyroste, ale na vybraných pozemcích přibydou maximálně třípatrové rodinné domy a vily. Zachování zeleně v Trojmezí však není jedinou prioritou radnice Prahy 15. Budeme se snažit dostat do ulic a parků více městských strážníků. Musí hlídat naše domovy i auta na parkovištích. Také hodláme zvýšit počet parkovacích míst, zejména na sídlištích, představil své plány starosta Prahy 15 Pavel Klega. Nové vedení patnácté městské části pak bude nadále pokračovat v rekonstrukci dětských hřišť a sportovišť. Zaměříme se také na nedostatek míst v mateřských školách, dodává první zástupkyně starosty Jana Černá. Pro utvoření vašeho vlastního názoru proto zveřejňujeme článek, který byl pro otištění autorizován jak starostou Ing. Klegou, tak 1. zástupkyní starosty Ing. Černou: Praha 15 bude mít více míst ve školkách a nedopustí navýšení počtu heren Nový starosta Prahy 15 Pavel Klega spolu se svou 1. zástupkyní Janou Černou mají pro tuto městskou Mýty o Praze 15 část hodně plánů na příští čtyři roky. Své úsilí zaměří na vyšší komfort života pro všechny její obyvatele při zachování jejího specifického charakteru. Budeme se snažit dostat do ulic a parků více městských strážníků a vrátit úřadovnu státní policie do sídlištní zástavby. Musí hlídat naše domovy i auta na parkovištích, hodláme zvýšit počet parkovacích míst, zejména na sídlištích, vysvětluje bezpečnostní politiku starosta Prahy 15 Pavel Klega. Hned dodává, že naopak herny to na jeho území nebudou mít jednoduché. Použije všechny legislativní kroky, aby se jejich počet nenavyšoval. Vedení radnice naopak hodlá zásadně pomocí rodinám s malými dětmi. Zaměříme se na nedostatek míst v mateřských školkách. Jejich počet jsme se zavázali v koaliční smlouvě navýšit a to také uděláme, vysvětluje 1. zástupkyně starosty Jana Černá. Zároveň dodává, že pro děti, a nejen pro ně, městská část připravuje stavbu či rekonstrukci řady hřišť a odpočinkových zón. Samostatnou kapitolou zůstává problematické území Trojmezí. Pavel Klega i Jana Černá se shodují, že rozhodně nedopustí zástavbu zeleně v území přírodního parku Hostivař Záběhlice v lokalitě Trojmezí. Přestože je výše uvedený výčet plánů jen malou částí plánovaných aktivit, prioritou také zůstává, aby i nadále městská část hospodařila bez dluhů, dodává jedním dechem nový starosta Pavel Klega a jeho 1. zástupkyně v zápětí potvrzuje: Zadlužení nedopustíme. Vážení občané, závěr si jistě udělá každý sám. Tímto krokem se snažíme podat každému z vás informace o záměrně záporné medializaci vyjádření vedení Prahy 15. Pavel Klega, starosta a Jana Černá, 1. zástupkyně starosty Změna Jednacího řádu zastupitelstva Zastupitelstvo MČ Praha 15 na svém jednání 15. prosince 2010 schválilo Jednací řád. Nový jednací řád ctí zásady zastupitelské demokracie, jejíž podstatou je zastupování zájmů voličů zvolenými zastupiteli působícími za ty, kteří je zvolili. Jednací řád nově upravuje vystupování občanů k jednotlivým bodům programu. Občan, který splňuje podmínky vymezené Jednacím řádem (18 let věku, státní občan ČR, trvalé přihlášení k pobytu na MČ, příp. vlastní na MČ nemovitost) může sdělit zastupitelstvu a přítomné veřejnosti své stanovisko k bodu, který byl schválen v programu jednání zastupitelstva. Přihlášku do diskuze občan obdrží u prezence. V přihlášce do diskuze pak uvede název bodu jednání, ke kterému chce vystoupit a odevzdá ji opět u prezence. Kancelář zastupitelstva zajistí předání předsedajícímu. Předanou přihlášku předsedající přečte po schválení programu a vyzve občana k vystoupení. Časový limit vystoupení je tímto řádem stanoven časem 5 minut. O případném prodloužení příspěvku rozhodne zastupitelstvo hlasováním. V případě zájmu občana o sdělení podnětu či dotazu ve věci, která není zařazena jako bod jednání zastupitelstva, může se občan obrátit na člena zastupitelstva, který má možnost vystoupit v bodě interpelace členů zastupitelstva. Termíny jednání zastupitelstva jsou zveřejňovány na úřední desce úřadu, webových stránkách a v časopise Hlasatel. Zveme všechny občany na jednání zastupitelstva. Jana Černá, 1. zástupkyně starosty DEN ZDRAVÍ sobota 15. ledna :00 18:00 Nakopn te sv j životní styl! PROGRAM - m ení t lesných hodnot - ochutnávka SPAR Vital produkt - ukázka sportovních stroj - prezentace knih o zdraví - vyšet ení o í - prezentace parního va i e Babycook - hry Wii Fit Plus a Wii Sports Resort - vystoupení tane ní skupiny Rytmus Úvaly Celý den se bude sout žit o zajímavé ceny! 2011 Leden Hlasatel 3

4 Vánoce 2010 na Městské části Praha 15 Pod záštitou starosty Městské části Praha 15 Ing. Pavla Klegy jsme rozsvícením vánočního stromu v Hostivaři dne 16. prosince 2010 přivítali Vánoce K sváteční atmosféře přispěli členové sboru Základní umělecké školy Trhanovské nám., kteří s pásmem písní vystoupili v hostivařském kostele Stětí sv. Jana Křtitele. Foto: Marie Zdeňková a Ladislav Kučera Následující den 17. prosince se rozsvítil také vánoční strom v Horních Měcholupech, kde k milé pohodě přispěli svým vystoupením žáci Základních škol MČ Praha 15. Lucie Prinzová, DiS., zástupkyně starosty Změny státní sociální podpory od 1. ledna 2011 S účinností zákona č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti MPSV dochází od ke změnám v zákoně 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. - Ruší se výplata dávky sociální příplatek O ukončení výplaty této dávky úřad zašle žadatelům písemné sdělení po její poslední výplatě. Po přechodnou dobu od do se zachová nárok na dávku pouze, jde-li o rodiče pečující alespoň o 1 nezaopatřené dítě, které je dlouhodobě nemocné, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené, anebo je-li alespoň jeden z rodičů pečujících o nezaopatřené dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižený nebo je nezaopatřeným dítětem, které je dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné. - Zkracuje se doba možnosti provedení volby nároku na rodičovský příspěvek u tříleté varianty Volbu nároku na rodičovský příspěvek v základní výměře je třeba provést nejpozději do 9 měsíců dítěte. Nejpozději do konce února 2011 mohou ještě provést volbu čerpání rodičovského příspěvku v základní výměře rodiče dítěte, které je ke dni 1. ledna 2011 starší 10 měsíců života, ale mladší 23 měsíců života. - U čtyřleté varianty rodičovského příspěvku se zkracuje výplata dávky v základní výměře Ve výši Kč se bude dávka vyplácet pouze do 9 měsíců věku dítěte, poté do čtyř let věku dítěte ve výši Kč. - Porodné se vyplácí pouze na první živě narozené dítě V souvislosti s touto změnou zákona důrazně upozorňujeme rodiče, že nárok na dávku rodičovský příspěvek zůstává stále pouze v souvislosti s péčí o nejmladší dítě v rodině. I když si tedy již nebudete moci žádat při narození dalšího dítěte o porodné, je třeba řešit ukončení nároku na rodičovský příspěvek na starší dítě a uplatnění žádosti na dítě nově narozené. Vyvarujte se tak zbytečných přeplatků na dávce! Upozorňujeme, že nárok na výplatu rodičovského příspěvku je pouze 3 měsíce zpětně ode dne podání žádosti. - Porodné se stává testovanou dávkou v závislosti na výši příjmu rodiny Nárok na porodné vzniká, nepřevyšuje-li rozhodný příjem v rodině součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,40. Pro posouzení nároku na dávku se vychází z rozhodných příjmů rodiny za kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo. Prokazované příjmy jsou uvedeny v zákoně o státní sociální podpoře. - Mění se výše porodného Výše porodného je na první živě narozené dítě Kč, na první živě narozená dvojčata a vícerčata pak Kč. Podrobnější informace a nové formuláře obdržíte na Úřadu práce hl. m. Prahy, pracovišti SSP, Boloňská 478/1, Praha 15. Jana Tuschelová vedoucí pracoviště SSP 4 Hlasatel Leden 2011

5 Dne se v obřadní síni Úřadu MČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10 Horní Měcholupy uskutečnilo vítání nových občánků Městské části Praha 15, narozených v období červenec, srpen, září a říjen 2010 a starších dětí, které se z minulého vítání omluvily. Celkem bylo pozváno 143 rodin s dětmi. Omluvilo se 15 rodin, které budou pozvány na příští vítání BAŠTOVÁ Karolína GATYÁS Samuel KUČEROVÁ Nela LEHEČKA Jakub LOUDA Adam MORAVEC Lukáš MRÓZKOVÁ Ema MÜLLER Adam PAZDERNÍK Vojtěch ŠMÍDOVÁ Barbora ZÍKOVÁ Tereza ANASTASOPOULOS Jakub DĚKANOVSKÁ Tereza DVOŘÁK Jan Radostné události - vítání občánků DVOŘÁKOVÁ Ludmila GONDA Peter HABARTA Přemysl HANZLOVÁ Štěpánka HAVLASOVÁ Veronika KOŠŤÁK Richard KOVAŘÍKOVÁ Lea KRATOCHVÍLOVÁ Ella KUMŠTA Filip LAŽANOVÁ Sofie NAKLÁDALOVÁ Terezie PLCH Daniel REŽNÁRKOVÁ Natálie ŠOUL Tomáš ŠRAMEL Peter VALTR Vojtěch VARGOVÁ Klaudie BABICKÁ Carolin FALTA Jiří FIALOVÁ Karolína JARCOVÁ Monika LAZÁK Matyáš MAJER Antonín MASNICA Ondřej MILLEK Tomáš PÜSCHEL Gabriel SLAVÍK Dominik ŠOFR Vojtěch ŠTĚPÁNOVÁ Laura TISCHER Tomáš MIŠTÍKOVÁ Magdaléna KÖHLEROVÁ Tereza ČELIKOVSKÁ Klára ČERNOCHOVÁ Nela ČIHÁK Ladislav HABERMANNOVÁ Tereza HYNEK Tobiáš JANÍKOVÁ Monika JANOUŠEK Marek JELÍNEK Adam JELÍNKOVÁ Lucie KRÁTKÝ Hugo KŘESŤANOVÁ Ludmila POLÍVKA Lukáš ŠIMON Matěj ŠTĚPÁNEK Michal VAIS Tobiáš MAŠÁTOVÁ Sofie HAVLÍČKOVÁ Anna ŠTEFLOVÁ Kateřina BUREŠ Adam HEJNYŠ Mikuláš JEŘÁBEK Tomáš SUMAN Nikolas FINGROVÁ Barbora SRBEK Kryštof VRÁBLÍKOVÁ Halina KRÁTKÁ Eliška Příští vítání se uskuteční v obřadní síni Úřadu městské části Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10 Horní Měcholupy. K Vítání budou pozvány rodiny s dětmi které se narodily v období listopad a prosinec 2010 a leden 2011 a ty, kteří se na předchozí vítání nemohly dostavit a omluvily se. Jednotlivé rodiny budou pozvány individuálně. Pokud některá z rodin neobdrží pozvánku do pondělí , může se k vítání přihlásit na tel. č , nebo osobně v kanceláři starosty č. dv Prosíme rodiče, kteří nemají shodné příjmení s miminkem, aby označili schránku jménem dítěte. Předejdete tak nedoručení pozvánek na vítání občánků. Kancelář starosty Oznámení o změně adresy a změně místní působnosti MOP Hostivař Dne 24. ledna 2011 dojde k přestěhování Místního oddělení Policie České republiky Hostivař z dosavadní adresy: Praha 10, ul. Plk. Mráze 1356/13 na adresu novou: Praha 10, ul. Milánská 409. Tato změna dislokace s sebou přinesla i změnu místní působnosti MOP Hostivař. Nově pod toto oddělení Policie ČR spadají obce Horní Měcholupy a Petrovice. Změna se netýká obce Hostivař a částečně obce Dolní Měcholupy (dělí ulice Kutnohorská, ve směru na Říčany náleží pravá strana k MOP Hostivař, levá strana k MOP Uhříněves), občané uvedených obcí se tedy mohou obracet na policisty MOP Hostivař. Policie ČR informuje Naopak obce Dubeč, Štěrboholy a částečně i Dolní Měcholupy (dělí ulice Kutnohorská, ve směru na Říčany náleží pravá strana MOP Hostivař, levá strana k MOP Uhříněves) nyní náleží ke služebnímu obvodu MOP Uhříněves. Viz. seznam ulic spadajících k jednotlivým MOP. Pracovní doba obou součástí Policie ČR je totožná: pondělí až čtvrtek - 07:30 h 15:45 h pátek - 07:30 h 14:30 h dozorčí služba, výjezdy - nepřetržitě po do dobu 24 h kontakty: MOP Hostivař: tel.: , fax.: MOP Uhříněves: tel.: , fax.: Pevně věříme, že nové teritoriální rozdělení obou součástí Policie ČR nepřinese občanům žádné potíže či nepříjemnosti, samozřejmostí je, že pokud se občanklient obrátí se svou žádostí na oddělení, ke které svou adresu pobytu již nepřísluší, nebude odmítnut a jím oznámená událost bude řádně přijata a zadokumentována. npor. Bc. Jiří Hás, vedoucí MOP Uhříněves Seznam ulic správního obvodu MČ Praha 15 MOP Hostivař od Část obce: Hostivař Ulice: ATHÉNSKÁ AZALKOVÁ BERLÍNSKÁ BĚLINSKÉHO BRATISLAVSKÁ BRUMOVICKÁ BRUSLAŘSKÁ BUDAPEŠŤSKÁ DALIBOROVA DOBROPOLSKÁ DOLNOMĚCHOLUPSKÁ DOMKÁŘSKÁ DOUPOVSKÁ ELIŠKY JUNKOVÉ GERCENOVA GOLFOVÁ HERBENOVA HOKEJOVÁ HORNOMĚCHOLUPSKÁ HOROLEZECKÁ HOSTIŠOVSKÁ HOSTIVAŘSKÁ HOSTIVAŘSKÉ NÁM. CHALUPNICKÁ CHUDENICKÁ K HORKÁM K LESOPARKU K OBECNÍM HÁJOVNÁM K PÉROVNĚ KE KABLU KOBYLÁKOVA KOZINOVA KOZINOVO NÁM. KOZMÍKOVA KUBATOVA KUNICKÁ KYTÍNSKÁ LIBKOVSKÁ LOUČIMSKÁ LYŽAŘSKÁ MEZI POTOKY MIRANOVA MRAČNICKÁ MYŠLÍNSKÁ NA GROŠI NA KOŠÍKU NA KOZINCI NA PLÍSKAVĚ NA SEDLIŠTI NA VLASTNÍ PŮDĚ NAD BOTIČEM NAD KOŠÍKEM NÁM. PŘÁTELSTVÍ OPRAVÁŘSKÁ PLUKOVNÍKA MRÁZE POD PLÍSKAVOU POD PRŮSEKEM POD STANICÍ POD ŠTĚPEM POPLUŽNÍ POSLEDNÍ PRAŽSKÁ PROTI PROUDU PRŮMYSLOVÁ PŘEŠTICKÁ PŘIBÍKOVA PURKRABSKÁ RADIOVÁ RIŽSKÁ ŘEPČICKÁ SÁŇKAŘSKÁ SELSKÁ SKLÁŘSKÁ SODOMKOVA STAVOVSKÁ STRAŠNICKÁ ŠAFÁŘOVA ŠTĚRBOHOLSKÁ ŠVEHLOVA TENISOVÁ TESAŘÍKOVA TRHANOVSKÉ NÁM. U BRANEK U BŘEHU U DVOJDOMŮ U HOSTIVAŘSKÉHO NÁDRAŽÍ U KABELOVNY U KOŠÍKU U PEKÁREN U POTOKA U PRŮSEKU U ŠTĚPU U TOVÁREN V CHOTEJNĚ V NOVÉ ČTVRTI V NOVÉ HOSTIVAŘI V NOVÝCH DOMCÍCH VAJDOVA VLADYCKÁ WEILOVA ZA BOTIČEM ZA DRAHOU ZA KAČABKOU ZÁPASNICKÁ ZÁPOTOČNÍ ZÁVESKÁ ZEMSKÉ PRÁVO Část obce: HORNÍ MĚCHOLUPY Ulice: BOLEVECKÁ BOLOŇSKÁ DAČICKÁ DRTIKOLOVA DUBSKÁ DÝŠINSKÁ EJPOVICKÁ HÁKOVA HOLOUBKOVSKÁ HORNOMĚCHOLUPSKÁ JANOVSKÁ JAROMĚŘSKÁ K MĚCHOLUPŮM KAZNĚJOVSKÁ KOŽLANSKÁ KŘIMICKÁ LIVORNSKÁ LOCHOTÍNSKÁ MILÁNSKÁ NA KAMENI NA KŘEČKU NAD PŘEHRADOU NEAPOLSKÁ OVESNÁ PADOVSKÁ PARMSKÁ POD VARTOU R. A. DVORSKÉHO RAVENNSKÁ STADICKÁ SUDKOVA U HOSTIVAŘSKÉHO NÁDRAŽÍ U STATKU V ALEJI VERONSKÉ NÁM. Část obce: PETROVICE Ulice: AMPÉROVA ARCHIMEDOVA BELLOVA CELSIOVA DIESELOVA DOPPLEROVA EDISONOVA EINSTEINOVA EUKLIDOVA FARADAYOVA FROSTOVA GALILEOVA GALVANIHO GAUSSOVA GRAMMOVA HERTZOVA JAKOBIHO KELVINOVA KURČATOVOVA LEBEDĚVOVA LESSNEROVA MORSEOVA NEWTONOVA NOVOPETROVICKÁ Pokračování na str Leden Hlasatel 5

6 Dokončení ze str. 5 OHMOVA REZLEROVA VOLTOVA WATTOVA Část obce: DOLNÍ MĚCHOLUPY Ulice: ČS. TANKISTŮ DOLNOMĚCHOLUPSKÁ - část od ul. Kutnohorské ve směru Průmyslová FRANTIŠKA JANSY KE DRÁZE KE KABLU KE STINKOVSKÉMU RYBNÍKU KE STROUZE KRYŠPÍNOVA KUTNOHORSKÁ NA LOUCE NA NÁVSI NA SLAVÍKOVĚ NAD SADEM NAD VOKOLKY NAD ZATÁČKOU PARKOVÁ POD LESÍKEM U KABELOVNY U PŘEJEZDU U STŘEDISKA U SVORNOSTI U ŠUMAVY U TŮNĚ U VÝSTAVBY V DOLINÁCH V KALIŠTI V NÍŽINÁCH V OSIKÁCH V PLANINÁCH ZA KOVÁRNOU ZA KŘÍŽEM ZA ZAHRADAMI ZA ZASTÁVKOU Část obce: Štěrboholy Ulice: RADIOVÁ K HRUŠOVU Seznam ulic správního obvodu MČ Praha 15 MOP Uhříněves od Část obce: DUBEČ Ulice: BEZPRAŠNÁ FRANTIŠKA ČERVENÉHO HALŠTATSKÁ JOSEFA ŠIMŮNKA K HÁDKU K HORNÍM POČERNICÍM K OPLOCENÍ K PASTVINÁM K PEKÁRNĚ K PRAMENU K PRŮMSTAVU K SAMOTĚ K STARÉMU LOMU K VILKÁM KE KOLODĚJSKÉMU ZÁMKU KE KOPEČKU KE KŘÍŽKÁM KOLOCOVA KVĚTOSLAVOVA LIPOVÉ NÁM. MARTINOVA MĚSTSKÁ MIKOVA NA HÁDKU NA HORKÁCH NA LÁZEŇCE NA OSTROVĚ NA OVČÁCKÉM NAD MLÝNSKÝM POTOKEM NÁM. U LÍPY SVOBODY NEPOVOLENÁ NETLUCKÁ NEZDOVA PODLESEK REZEDOVÁ SLATINY SMÍRNÁ STARODUBEČSKÁ STAVEBNÍ STRADONICKÁ ŠTRAMBERSKÁ U DUBEČSKÉ TVRZE U HODIN U LÁZEŇKY U LIPOVÉ ALEJE U LOMU U PAVILÓNU U PRODEJNY U STARÉ SKLÁDKY U STARÉ STUDÁNKY Informace ze ZŠ a MŠ U STARÉHO SPLAVU U TRANSFORMÁTORU U VIKTORKY V KALIŠTI V KŘÍŽKÁCH V POLI V ROHOŽNÍKU VELFLOVICŮ WINKLEROVA ZA HŘBITOVEM ZA LÁZEŇKOU ZA LESÍKEM ZA PAVILÓNEM ZA PEKÁRNOU ZAPSKÝCH ZÁTIŠÍ Část obce: DOLNÍ MĚCHOLUPY Ulice: ARMÁDNÍHO SBORU DOLNOMĚCHOLUPSKÁ - část směr na Dubeč od ul. Kutnohorské K DUBEČKU KE SLATINÁM KE ŠKOLCE NA KONCI NA PALOUČKU POD HŘIŠTĚM U ZAHRADY Část obce: Štěrboholy Ulice: ANDERSENOVA ČERNOKOSTELECKÁ DRAGOUNSKÁ DROBNÁ GRANÁTNICKÁ HRUŠOVSKÁ K LESÍKU K UČILIŠTI K VALU KAZAŇSKÁ LAUDONOVA MĚCHOLUPSKÁ NAD HORIZONTEM NAD PLYNOVODEM NEDOKONČENÁ NEPRAVIDELNÁ NOVOŠTĚRBOHOLSKÁ PERSPEKTIVNÍ POD AREÁLEM POD VALEM PRŮMYSLOVÁ RADOSTNÁ SLIBNÁ U DRUPOLU U RADIÁLY U ŠKOLY UPRAVENÁ ÚSTŘEDNÍ VE STRÁNI VE VRBÁCH VIOLKOVÁ VÝROBNÍ ZA HOSPODOU ZASTAVĚNÁ Mikuláš na Základní škole Hornoměcholupská V pátek 3. prosince k nám do školy zavítal Mikuláš se svou družinou. Asi se podivil, když ho v mnohých třídách přivítali Mikuláši a čertíci. Tento den jsme si totiž udělali MIKULÁŠSKOU ŠKOLU. Text a foto: Ing. Blanka Hamáčková, ZŠ Hornoměcholupská Vánoční dílny na Základní škole Hornoměcholupská Pondělí 20. prosince 2010 bylo na naší škole jiné než běžné pondělky. Již tradičně se uskutečnily Vánoční dílny, jeden ze školních projektů. Všechny děti měly možnost si vybrat ze široké nabídky činností, které pro ně učitelé připravili. Ve škole se např. zpívalo, tančilo, vyrábělo, soutěžilo nebo peklo cukroví. Vánoční atmosféra se nedala přehlédnout. Mgr. Dagmar Vlková, zástupce ředitele školy 6 Hlasatel Leden 2011 Foto: Jiří Doutnáč

7 Vánoční těšení na Základní škole Hornoměcholupská Ve čtvrtek 16. prosince 2010 se v podvečerních hodinách v jídelně školy uskutečnilo Vánoční těšení, na kterém vystoupili chlapci a děvčata ze školní družiny. Všem se nám program velice líbil. Děkujeme Mgr. Jiří Doutnáč, ředitel školy Vloňském školním roce se první stupeň přihlásil do projektu Kompostování na školních zahradách. Na jaře jsme kompostér umístili na školním pozemek a krmili ho bioodpadem, např. větvičkami, trávou, zbytky z ovoce a zeleniny. Po prázdninách jsme se k němu zase znovu vrátili a v práci Na Křimické kompostujeme Foto: Jiří Doutnáč pokračovali. Díky tomuto projektu jsme se naučili a prakticky si vyzkoušeli, jak z bioodpadu vzniká humus. Zjistili jsme jací živočichové v kompostu žijí a také jsme pochopili, že díky kompostování můžeme šetřit i životní prostředí. Velkou odměnou pro nás bylo celkové vyhodnocení tohoto projektu. Z 66 přihlášených škol se naše škola dostala mezi prvních 6 nejlepších. Žáci 5. A byli pozváni na MHMP na slavnostní vyhlášení, kde obhájili prezentací svůj projekt, získali diplom a ještě si odnesli pěkné ceny. Teď se náš kompostér uložil k zimnímu spánku. Takže zase na jaře. Mgr. Jaroslava Koubíková Poslední den školy, tedy , jsme si dali krásný dárek k Vánocům a vydali se do vánoční Prahy, ale hlavně jsme navštívili Národní divadlo, abychom se blíže seznámili s jeho jednotlivými částmi. Prošli jsme místností, kde se ukrývají Křimická v Národním divadle základní kameny k Národnímu divadlu, z hlediště jsme viděli oponu Vojtěcha Hynaise, posadili jsme se do krásných červených sedadel jak v přízemí, tak i na galerii a putovali jsme s hrdinou po památných místech české historie, která jsou zobrazena na lunetách ve foyer. Prostřednictvím této prohlídky jsme se alespoň na chvíli přiblížili době národního obrození. Vánoční atmosféru jsme zakončili na Staroměstském náměstí. Žáci pátých ročníků ZŠ Křimická Děti z Křimické hrály divadlo Předvánoční náladu si užívali žáci 3. A a 3. B ZŠ Křimická, kteří svým spolužákům, dětem z mateřských škol a rodičům zahráli a zazpívali operku Z. Svěráka a J. Uhlíře O dvanácti měsíčkách. Byl to jejich malý dárek k letošním Vánocům. Anna Chmelařová 2011 Leden Hlasatel 7

8 Lampiónový průvod na ZŠ Kozinova Žáci základní školy spolu s rodiči se těší vždy v měsíci listopadu na lampiónový průvod. Na letošní, již 5. ročník, se mohli všichni v čertovských kostýmech dostavit ke škole 25. listopadu v h. Tentokrát jsme zvolili trasu podél Botiče, kde na děti i rodiče čekala malá i velká strašidla, kostlivci a samozřejmě čertíci. Odvážné děti byly na konci putování odměněny sladkostí a malým výrobkem. Ve škole zároveň proběhla tipovací soutěž, kolik vlastně čertíků a čertic prošlo pekelnou branou. Je to neuvěřitelné, ale letos se jich sešlo v Hostivaři 175. Myslíme si, že lampiónový průvod se opět vydařil a budeme se těšit na další! Mgr. Tereza Běhunková, Mgr. Lenka Klasnová, Mgr. Dita Macháčková, Mgr. Markéta Růžková Vánoční dílny s rodiči na MŠ Horolezecká Čertovský rej V pátek přivítali malí čertíci v naší školce vzácnou návštěvu. Jako každým rokem nás touto dobou navštívil Mikuláš s andělem. Čert si tentokrát mohl odpočinout, protože čertíky, čerticemi a pár andělíčky se to v naší školce jen hemžilo. Malí pekelníci zazpívali, zarecitovali a dostali od Kolektiv MŠ, Foto: Marta Němečková, Alice Hozmanová Mikuláše sladkou odměnu, došlo i na sliby polepšení. Také jsme si hezky zasoutěžili a navštívili kamarády z ostatních tříd. Už se těšíme na příští rok. Kolektiv MŠ Horolezecká Vánoční vystoupení pro seniory, kteří se v naší školce stravují, a návštěva našich předškoláků v DPS 8 Hlasatel Leden 2011 Kolektiv MŠ Horolezecká, Foto: Marta Němečková, Alice Hozmanová

9 Školka Horolezecká uspořádala vánoční besídku pro důchodce Krátce před nejkrásnějšími svátky v roce, , připravilo vedení školky spolu s paními učitelkami a kuchařkami vánoční setkání pro důchodce. Bohatý program nabídl sérii vystoupení žáků, která zahrnovala působivá hudební, recitační Kurz anglického divadla na ZŠ Veronské náměstí Lions English Theatre nazkoušelo své první divadelní představení na naší škole. Hru nazvanou Stroj času úspěšně předvedlo obecenstvu, mezi kterým převažovali rodiče a sourozenci dětí, které se programu účastnily. Během představení se dobře bavili herci i my diváci. a taneční čísla nejmenších i starších dětí. Dalším bodem programu bylo předání drobných dárků návštěvníkům školky. Akci uzavřelo posezení nad báječným dortem připraveným paními kuchařkami. To se stalo příležitostí pro diskusi účastníků, Pompejí roku 75 n. l. těsně před výbuchem Vesuvu. Poté se ocitnou v Americe mezi Indiány, kteří se dosud nesetkali s bělošskou civilizací, a nakonec se vrací do rodného Londýna. Deset středečních dvouhodinových zkoušek vedl anglický umělecký vedoucí Alex James Shaw. Děti z nichž mnozí vzpomínali na dobu, kdy do školky vodili své děti, stejně jako tam dnes doprovázejí svá vnoučata. Všem, kteří se na přípravě a realizaci setkání podíleli, patří vřelé díky. Jaroslava Kopecká Půlhodinový příběh měl spád a zajímavý děj. Skupinka Londýňanů je nucena opustit své rodné město a díky stroji času se dostanou do antických předvedly pod jeho vedením výkon, který byl pro všechny zúčastněné nádherným zážitkem. Lions English Theatre bude připravovat pro žáky naší školy nový program v lednu V případě zájmu můžete získat informace na nebo můžete zaslat své dotazy na adresu ZŠ Veronské náměstí Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské, a. s. Termíny přistavení : - dne od 11,00 do 13,30 hod. - dne od 14,30 do 17,00 hod. - dne od 11,00 do 13,30 hod. - dne od 14,30 do 17,00 hod. - dne od 9,00 do 11,30 hod. Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW Transportér, označeném logem Pražské plynárenské, a. s., zaparkovaném u Úřadu MČ Praha 15, Boloňská 478/1. Pražská plynárenská, a. s. ve spolupráci s dceřinou společností Prométheus, energetické služby, s. r. o. a s Úřadem MČ Praha 15 nabízí odběratelům zemního plynu novou službu tzv. mobilní obchodní kancelář, jejímž prostřednictvím si stávající i potencionální zákazníci Pražské plynárenské, a. s. mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4. Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby: - zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu - změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména, atd.) - převzetí reklamace - výměna, kontrola a zaplombování plynoměru - informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu - tiskopisy a informační brožury Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy. Bližší informace na tel. číslech a Stanislav Paclík 2011 Leden Hlasatel 9

10 Základní informace o základních školách MČ Praha 15 ZŠ Křimická Nad Přehradou Veronské náměstí Hostivař Hornoměcholupská Adresa Křimická Praha 10 Nad Přehradou Praha 10 Veronské náměstí Praha 10 Kozinova Praha 10 Hornoměcholupská Praha 10 Ředitel školy Mgr. Vlasta Ducháčková Mgr. Anna Běhunková Mgr. Božena Rezková Mgr. Helena Fučíková Mgr. Jiří Doutnáč Zástupci školy PaedDr. Světlana Vojtová Mgr. Ivana Škrabálková Mgr. Jitka Urbánková Mgr. Helena Mrzenová Mgr. Dagmar Vlková Telefon , Fax ová adresa Internetová adresa Zaměření školy školní vzdělávací program školní vzdělávací program školní vzdělávací program školní vzdělávací program školní vzdělávací program Počet žáků / tříd 347 / / / / / 15 Šk. družina: počet odd. počet žáků školní kluby ano ne ano 3 84 ne ano ne ano ne ano 3 85 ne Zájmové kroužky s rodilým mluvčím šachy, tenis, florbal knihovnický dramatický flétna pohybové hry lehká atletika informatika přírodovědný textilně výtvarný klub mladého čtenáře experimenty judo, sebeobrana skautský oddíl výtvarný, miniházená informatika žákovská knihovna Klub mladého diváka sportovní kroužky scrable herectví nanečisto veselé pískání s flétnou hlasová příprava s kytarou keramické modelování šikovné ruce sportovní dovednosti florbal judo a sebeobrana zdravotnický aranžování florbal anglické divadlo s rodilým ml. sportovní country tance míčové hry balanční míče vaření, šachy, lukostřelba roztleskávačky karate výtvarný a dramatický tenis šachový kroužek pozemní hokej karate cyklistika moderní gymnastika volejbal sportovní aerobik florbal tenis sborový zpěv softbal inf. centrum s knihovnou hudebně dram. výchova výtvarná a prac. výchova školička hudby rehabilitační míče zobcová flétna pro prvňáčky tanec - hip hop, moderní tanec minitenis pro nejmenší pozemní hokej judo a sebeobrana šachy, skautský oddíl volejbal a basketbal florbal a hokejbal míčové hry, atletika, pohybové hry OŠKZ V minulém čísle byly omylem zaměněny počty žáků a tříd, které zapříčinil šotek v textovém editoru. Omlouváme se Vám. Redakce škola adresa datum zápisu od - do ZŠ Křimická Křimická hod. ZŠ Veronské náměstí Veronské náměstí hod. ZŠ Nad Přehradou Nad Přehradou hod. ZŠ Hostivař Kozinova hod. ZŠ Hornoměcholupská Hornoměcholupská hod. Bližší informace o zápisu do 1. tříd ZŠ budou vyvěšeny na jednotlivých školách. OŠKZ Zápis do mateřských škol MČ Praha 15 pro školní rok 2011/2012 se uskuteční v měsíci březnu Bližší informace na jednotlivých mateřských školách nebo webových stránkách MŠ: MŠ Boloňská 313 tel: MŠ Parmská 388 tel: MŠ Parmská 389 tel: MŠ Milánská 472 tel: MŠ Slunečnice, Milánská 473 tel: MŠ Horolezecká 912 tel: MŠ Libkovská 1069 tel: MŠ Trhanovské náměstí 7 tel: Hlasatel Leden 2011 Do mateřských škol se přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, starší tří let. Po dohodě s ředitelkou MŠ a po projednání s lékařem mohou být do běžné mateřské školy zařazeny i děti postižené (smyslově, tělesně i mentálně, s vadami řeči, s více vadami) a děti s vývojovými a výchovnými poruchami. K zápisu se dostaví rodiče s dětmi. U zápisu předloží rodiče (zákonní zástupci) svůj občanský průkaz nebo rodný list dítěte. Seznamy přijatých dětí budou vyvěšeny na viditelném místě v mateřské škole. Rozhodnutí ředitelky o nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží rodiče písemně. Odbor školství, kultury a zdravotnictví

11 Základní informace o mateřských školách MČ Praha 15 Mezi pravidelné aktivity mateřských škol patří:, logopedie, výlety, divadla, koncerty, ozdravné pobyty v přírodě, návštěvy Toulcova dvora. MŠ Boloňská Milánská I Slunečnice Parmská I Parmská II Horolezecká Libkovská Trhanovské nám. Adresa Boloňská Praha 10 Milánská Praha 10 Milánská Praha 10 Parmská Praha 10 Parmská Praha 10 Horolezecká Praha 10 Libkovská Praha 10 Trhanovské nám Praha 10 Ředitelka školy Petra Staňková PaedDr. Helena Lukasová Mgr. Blažena Kobrová Eva Humhalová Bc. Eva Svobodová Gabriela Tvrdková Ludmila Koulová Mgr. Michaela Randová Zástupci školy Ivana Možná Laděna Hejzlarová Alena Lehovcová Zlata Vítová Mgr. Taťána Hampejsová Hana Kadlusová Olga Komolá Hana Hegenová Telefon Fax ová adresa Internetová adresa www. msbolonska.cz www. msparmska.cz horolezecka.euweb.cz libkovska trhanak Počet dětí Počet tříd Specializace 1 tř. speciální výchova ke zdravému životnímu stylu Zájmové kroužky flétna aerobic balanční míče logopedie dramatický kroužek počítače hudebně pohybový jóga flétna výtvarný logopedie rehab. rozcvičky solná jeskyně pěvecko dramatický flétna florbal pobyt v solné jeskyni míčové hry výtvarný pohybové hry grafomotorika solné lázně flétna saunování hudebně taneční dramatický logopedie fotbalová příprava pop balet tělovýchovný logopedie 1 tř. speciální - vady řeči taneční výtvarný logopedie Kronika událostí Unikátní Živý Betlém dánský výchovný systém flétna balanční míče jóga počítače country tance logopedie hudebně pohybové hry zpívánky taneční aerobic OŠKZ Opravdové kouzlo Vánoc se podařilo již podruhé 25. prosince 2010 vytvořit u kostela Stětí sv. Jana Křtitele. Živého Ježíška a svatou rodinu přišlo pozdravit mnoho místních obyvatel, ale i návštěvníci z daleka. Hovořila jsem s paní z Havířova, které se akce moc líbila a nebyla sama. Lidé si mohli pohladit ovečky, zazpívat koledy s dětmi z Mateřské školy Foto: Marie Zdeňková, Ladislav Kučera Trhanovské náměstí, nebo jen při kytaře s panem Randou. Velmi poutavé bylo povídání o betlémské hvězdě od Dr. Jiřího Grygara a komu začal mráz zalézat pod kůži, mohl se rozehřát medovinou, svařeným vínem nebo čajem. Když jsem odcházela, viděla jsem v očích lidí i slzy a neřekla bych, že je způsobily padající vločky sněhu... Marie Zdeňková Dotaz na pamětníky Vážení čtenáři, chtěla bych vás požádat o pomoc při pátrání po historii Hostivaře, zejména: 1. Zda někdo nemáte dobové snímky či informace o letním provozu výletní lodi s názvem Želva po Hostivařské přehradě. Je třeba zjistit od kdy, do kdy v Hostivaři jezdila a kdo ji provozoval. 2. Mapuji historii Pěveckého a hudebního spolku Smetana, který byl v Hostivaři založen v roce 1925 a oficiálně byla ukončena samostatnost spolku dnem 9. prosince 1951, kdy byl zapojen - jako kulturní složka - do Osvětové besedy v Praze 10 a včleněn do Kulturního klubu ROH Hostivař. Poslední zprávy o koncertech spolku Smetana, řízených sbormistrem Vladimírem Bačkovským, pocházejí z roku Věděl by někdo, kdy činnost Pěveckého a hudebního sboru Smetana skončila a proč? Uvítám i dobové snímky nebo plakáty z koncertů. Marie Zdeňková, kronikářka (kontakty: tel.: , Leden Hlasatel 11

12 Pietní shromáždění u hrobky našeho rodáka A. Švehly Dne , na výročí úmrtí našeho slavného rodáka a prvorepublikového státníka Antonína Švehly, uspořádala Společnost Antonína Švehly, o. s. již sedmé vzpomínkové setkání u hrobky A. Švehly na hostivařském hřbitově, který je situován v blízkosti kostela Stětí sv. Jana Křtitele. Akce se zúčastnilo přibližně 25 hostů, což vzhledem k mrazivému počasí bylo obdivuhodné. Po slavnostním přivítání účastníků předsedou Společnosti Mgr. Pavlem Černým následovalo kladení květin a věnců. Poté vystoupil senátor Parlamentu ČR PhDr. Milan Pešák, který ve svém projevu zhodnotil politickou práci Antonína Švehly starosta obce Štěpánov u Olomouce Mojmír Lýsek, který především zdůraznil Švehlu jako člověka, pro kterého byly charakteristické vlastnosti jako je skromnost a pracovitost. Za MČ Praha 15 Zástupkyně starosty Lucie Prinzová vystoupila zástupkyně starosty Lucie Prinzová, DiS., která mimo jiné poděkovala předsedovi Společnosti Antonína Švehly za jeho obětavou a dlouholetou práci na poli osvěty. Posledním řečníkem byl známý politolog a zástupce spřátelené Masarykovy společnosti Ing. Dalibor Plichta, který erudovaně přiblížil osobnost a dobu, ve které Antonín Švehla žil. Na závěr zarecitovala paní Jana Seifertová báseň svého otce Jaroslava Seiferta s vlaste- Senátor Milan Pešák neckou tématikou. Setkání se účastnil i starosta TJ Sokol Hostivař Ing. Luděk Barták, jehož působiště je právě ve Švehlově sokolovně v Hostivaři. Mojmír Lýsek ze Štěpánova u Olomouce a význam jeho působení pro rozvoj demokratických myšlenek v tehdejším Československu a jeho konzervativní hodnoty, které vyznával. Dále se ujal slova 1. náměstek ministra zemědělství ČR Mgr. Roman Boček, MBA, který ve svém proslovu přiblížil osobnost našeho státníka a především vyzdvihl jeho obětavou práci pro národ a republiku. Neopomněl také připomenout Švehlovy zásluhy o stabilitu koaličních vlád a jeho umění politického kompromisu. Krátce vystoupil i bývalý 1. náměstek ministra zemědělství ČR Roman Boček Jana Seifertová Foto: Marie Zdeňková Poté byli přítomní pozváni na příjemné posezení v nedalekém Toulcově dvoře, kde probíhala přátelská diskuse s bohatým občerstvením a focením. Mgr. Pavel Černý Staročeský mikulášský jarmark Tentokrát byl pěkný mráz, ale ani ten neodradil veřejnost a odvážné prodejce od návštěvy Toulcova dvora. Folklorní soubory, výstavy, ukázky řemesel a dostatek medoviny vytvořily skvělou atmosféru. Na závěr se hodné děti dočkaly Mikuláše s andělem a ty zlobivější čerta. 12 Hlasatel Leden 2011 Foto: Marie Zdeňková a Ladislav Kučera

13 III. ročník Čapkovského čtení Celých 24 hodin trvalo čtení Čapkovských děl. V Gymnáziu bratří Čapků na Trhanovském náměstí se již potřetí konala zábavně vážná a kreativně vytvořená akce, kterou 1. prosince Naši senioři Senior akademie Městské policie hl. města Prahy Na jednu z pravidelných schůzek Klubu seniorů Prahy 15 v září 2010 mezi naše seniory přišli zástupci MČ Praha 15 společně se zástupci Útvaru situační prevence Městské policie hl. města Prahy. Nabídka účasti na přednáškovém cyklu deseti lekcí a slavnostního zakončení s předáním pamětních listů účastníkům této vzdělávací akce byla zajímavá. Když k tomu bylo řečeno, že městští policisté budou mezi nás docházet vždy jednou týdně na dvě hodiny a vedle přednášek na předem stanovená témata nám nabídnou možnost vidět audio a video projekci k jednotlivým tématům se závěrečnou diskusí, bylo rozhodnuto. Akce měla kladnou odezvu. Byl proto stanoven termín 5. října 2010 od hodin pro slavnostní zahájení SENIOR AKADEMIE v Klubu seniorů Prahy 15. Po slavnostním zahájení a prezentaci se uskutečnila první přednáška na téma Prevence osobního bezpečí. Po závěrečné besedě pak senioři obdrželi kompletní seznam tématických okruhů přednášek a slavnostního zakončení SENIOR AKADEMIE 14. prosince Bude na místě seznámit naše spoluobčany s tím, že se Útvar situační prevence Městské policie hl. města Prahy nezaměřuje jen na občany seniorského věku, ale také třeba na školy veškerého typu atp. Vše podstatné je možné najít na Každé úterý vždy od hod. se naši senioři zúčastňovali velmi zajímavých přednášek na téma: Ochrana osob a zabezpečení majetku, Bezpečí seniorů v provozu metropole, Kriminalita, jak jí neznáme, Požární ochrana, Domácí násilí, Základy první pomoci, Základy právního vědomí, Mimořádné události a krizové situace, Chov psů na území hl. města Prahy. Slavnostně byla SENIOR AKADEMIE ukončena 14. prosince Senioři převzali pamětní listy, které jim budou ještě hodně dlouho připomínat velmi přátelské setkávání se zástupci Útvaru situační prevence Městské policie hl. města Prahy. Když končí akce, která našim seniorům přináší mnoho pozitivního pro sebe, své blízké, okolí, ale i pro situace, které vzniknou dílem náhody a budou si umět poradit, zajisté rádi vzpomenou na pravidelné úterky v klubu. To je a mělo by být cílem všech akcí pro tu či onu skupinu občanů od seniorů po školy a školky. Prevence dává dosti velkou naději, že v krizových situacích všeho druhu může být každý občan užitečný při záchraně života, zdraví, majetku, při napadení, vloupání do bytu, požáru, útoku psa nebo i při živelných pohromách. Děkujeme Vám, strážníci Městské policie hl. města Prahy a všem přednášejícím za velmi dobře obsahově zvládnuté přednášky, za osobní přístup a připravenost strážníků z Útvaru prevence. Děkujeme Úřadu městské části Praha 15 za to, že se podařilo tuto akci pro seniory Horních Měcholup a Hostivaře zrealizovat velmi úspěšně. Bohuslav Kožíšek Univerzita třetího věku na VŠCHT Dvouleté studium v oboru S počítačem přátelsky od A do Z probíhá na Fakultě chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze 6 Dejvicích, Technická 3, budova B. Kurz vede Ing. Zina Valášková, CSc. Velice lehká část výuky při návštěvách zimního semestru přednášek Univerzity třetího věku, která proběhla od do skončila nás čekalo, dá se říci to nejtěžší a to je závěrečné zhodnocení (to by ještě ušlo), ale horší bude společná návštěva restaurace. Té se všichni také studenti bojí nejvíce. A nyní vážně. Máme za sebou tři semestry výuky na počítačích a jak to tak vypadá, práce a snažení paní Ing. Ziny Valáškové, CSc. a všech jejích pomocníků přece jen, alespoň trochu, padlo na úrodnou půdu. Lze tak usuzovat z prezentací výsledků jednotlivých studentů seniorů. Studium z Městské části Praha 15 navštěvuje 15 seniorů. Každá práce byla na závěr promítnutí odměněna potleskem. Podle vyjádření Ing. Valáškové, CSc. která si nechala odsouhlasit od všech případné zveřejnění to vypadalo, že se jí práce líbily a že jsme 2010 v 10 hodin 10 minut zahájili žáci školy čtením a po nich se již střídali osobnosti z kulturního života, studenti i veřejnost. V rámci programu se střídavě představil dramatický odbor ze Základní umělecké školy, proběhla vernisáž obrazů ředitele školy V. J. Andrleho a vystoupil pěvecký sbor ZUŠ Hostivař v kostele Stětí sv. Jana Křtitele. Závěr čtení a návrat z naší I. republiky, v jejímž stylu byla akce připravena, proběhl následující den, 2. prosince opět v 10 hodin 10 minut. V průběhu dne i noci přicházeli hosté a veřejnost, aby si zavzpomínali na studentská léta a pobavili se v neformálním prostředí, které žáci i pedagogové dokázali vytvořit. Mám-li se co nejlépe vyjádřit v duchu akce, jak na mne letošní všichni obstáli. Sklidila za svou snahu poděkování a potlesk. Poděkování patří i všem chlapcům, kteří také projevili s námi všemi nebývalou dávku trpělivosti. Poznámce paní Ing. Valáškové, CSc., že si do našich hodin chodila odpočinout jsme zprvu ani nechtěli uvěřit. O pravdivosti nás ujistila sdělením, že u nás, na rozdíl od mladších studentů, jí imponoval náš zájem se něco dozvědět a naučit. Za sebe mohu říci, že ač se mi do studia nechtělo, neboť jsem okolo počítače chodil po špičkách, tak přece jen se tohoto špičkového zařízení už tolik nebojím. Nepřestanu obdivovat, čeho všeho je počítač schopen. A to se pokoušíme PC jen trochu ovládat. Na můj dotaz, zdali lidé, kteří na programech a všech těch fíglech pracují nemají dvojnásobně velkou hlavu mě paní Ing. Valášková, CSc. ujistila, že jsou to normální lidé, alespoň co do vzhledu. Já tomu ale stejně nemohu věřit. Všichni, kteří počítač ovládají tak jako ona a její pomocníci, kterým něžně říká fámulusové, mají můj největší obdiv. Dovolím si využít této příležitosti a poděkovat všem za příkladnou iniciativu a pomoc při zakládání počítačového kroužku v Klubu seniorů Prahy Ředitel školy V. J. Andrle uvádí Magdalenu Dietlovou pojetí Čapkovského čtení zapůsobilo, pak mohu říci jen: Smekám před vámi klobouk, páni profesoři a studenti. Text a foto: Marie Zdeňková 15. Zaníceným propagátorem byl pan Bohuslav Kožíšek, který kromě výuky zajišťoval instalace a případný servis u členů kroužku doma. V první fázi obstarávání počítačových souprav nám pomohla výzva v našem měsíčníku Hlasatel, na kterou se ozvalo několik občanů, kterým už starší typy počítačů nevyhovovaly. Za odvoz je získali všichni zájemci. Také paní Ing. Valášková, CSc. nám pomohla jednak vybavit kroužek třemi soupravami a dále pak všichni zájemci obdrželi počítačové soupravy, které VŠCHT vyřazovala. Toto zařízení určené ke zrušení dále slouží a je příkladem, jak by se měl chovat správný hospodář. Přeji všem školícím pracovníkům VŠCHT hodně zdraví a snad ten poslední semestr od do všichni úspěšně přečkáme. Ještě jednou velký dík. P. S. Pro případné zájemce nabízí VŠCHT ve školním roce studium Univerzity třetího věku v oboru práce s počítačem. Bližší informace získáte v klubu seniorů Janovská 486 již nyní. Kapacita kroužků je omezena, neváhejte. Slavata Oldřich 2011 Leden Hlasatel 13

14 Novoroční poselství hostivařského faráře Drazí přátelé, obyvatelé naší milé Prahy 15. Od faráře by se s příchodem nového roku slušelo, aby pověděl pár povzbudivých slov, a já si pořád říkám, jestli nebudu působit jako blázen, když vám budu vykládat o tom, že máme mnoho dobrých důvodů těšit se na rok Vím, že vám chodí domů složenky s pořád většími ciframi. Jsem na tom podobně. Chápu, že zdražování jídla, nájmů, služeb a nevím čeho všeho ještě, nám dělá v peněženkách větší průvan, než by se nám líbilo. A když k tomu člověk připočítá dokola omílaná slova o krizi, škrtech, snižování dotací, 50 procentních daních, korupci, beztrestnosti prominentů, nezdá se, že je mnoho důvodů k optimismu. Sport a kultura Dobré věci bývají skryté Přesto, když dovolíte, bych rád do škály tohoto neradostného výčtu přidal pár slov z osobní zkušenosti, kterou jsem jako místní kněz v loňském roce udělal při setkávání s lidmi. Tolik ochoty a snahy podat pomocnou ruku se totiž jen tak nevidí. Máte-li domek, chalupu nebo chatu, dobře víte, kolik dá práce se o vše starat. Dovedete si tedy představit, co to je za břímě pečovat o faru a kostel z třináctého století. Kdybych na to byl sám, asi bych se ze všeho brzy zbláznil. Ale díky ochotě desítek z vás se daří kostel i jeho okolí neustále zvelebovat a už dnes je pohled na farní areál mnohem radostnější, než býval dřív. Pomáhají lidé z kostela, ale i místní firmy, politici a přátelé v zahraničí, zkrátka všichni, kdo ví, že kostel a fara jsou místem pro všechny, bez ohledu na to, zda věří v Boha či nikoli. Snažíme se budovat prostor, kde se bude každý cítit dobře, odpočine si a třeba v něm zazní i struna hrdosti na to, že právě v okolí svého bydliště je krásné, historické místo, na které může být pyšný. Vím, že tímto svým svědectvím nevyřeším ekonomické ani jiné trable, které nám ovlivňují životy. Ale věřte, že kolem nás se děje denně mnoho dobrého. Jen je to možná skryté a člověk musí trošku hledat, aby to objevil. Ať Vás i Vaše blízké Pán Bůh opatruje a ochraňuje po celý rok Váš P. Mariusz Kuźniar, hostivařský farář Akce pro veřejnost na Toulcově dvoře Leden Únor 2011 Pondělí 17.1., 15:30 17:30 Jako za starých časů Pečeme chleba a vyrábíme tvaroh. Celé odpoledne bude provoněné domácími výrobky. Vymlátíme cepem obilí, semeleme zrno na mouku, zaděláme těsto. Zatímco bude těsto kynout, pustíme se do výroby tvarohu a nakonec upečeme malý chléb. Sobota 22.1., 9:00 17:30 Košíky z vrbového proutí Návštěvníci se seznámí s přírodními materiály a vlastnoručně si z proutí vyrobí košík pod vedením odborníka Jana Slunského. Pondělí 7.2., 16:30 18:30 Studánka inspirací Seznámení se s technikou drátování. Pomocí drátkování vyrobíme ptáčky, rybky a další zvířátka. S trochou fantazie také zajímavé šperky. Středa 16.2., 15:30 18:30 Jako za starých časů II Pečeme chleba a vyrábíme tvaroh. Celé odpoledne bude provoněné domácími výrobky. Vymlátíme cepem obilí, semeleme zrno na mouku, zaděláme těsto. Zatímco bude těsto kynout, pustíme se do výroby tvarohu a nakonec upečeme malý chléb. Pondělí 21.2., 16:30 18:30 Studánka inspirací II Tvořivé odpoledne s ovčím rounem nám ukáže svět plstěných kuliček a dalších výrobků z rouna. Je možné si vyzkoušet spřádání rouna na vřeténku, zpracovat jej v přízi a tu splétat v různé tvary. Středa 23.2., 16:00 18:00 Bob a Bobek Interaktivní odpoledne s králíky i králíčky. Kde se vzali a jaký je jejich život? Co všechno je potřeba vědět, než si králíka pořídíme. Z dění v knihovně Hostivař V prosinci v knihovně Hostivař pokračovalo setkávání se zajímavými umělci, s dětmi si povídal a četl ze své tvorby básník a výtvarník Petr Nikl. Žáci páté třídy, kteří se besedy zúčastnili, pak také navštívili i jeho výstavu ve Výstavní síni Mánes, Niklův nejnovější projekt, který se nazývá "Play - hra, která nikdy nekončí". Cílem této tvorby je probudit v dětech i v dospělých lidech imaginaci a kreativitu, a to se mu myslím daří. V čase předvánočním se v knihovně objevilo i divadélko, paní Marka Míková určitě potěšila žáky druhých tříd, kteří se pobavili u příběhů dvou žabáků - Kvaka Žbluňka, oslavili s nimi Vánoce a zazpívali koledy. Na setkání se čtenáři se budeme těšit i v novém roce 2011 v nezměněné otevírací době: úterý 9-19, středa a čtvrtek 12-19, a pátek 9-15 hodin. Další informace o knihovně a o akcích, které se pořádají na pobočkách Městské knihovny Praha, se dozvíte na webových stránkách Věra Trendová Čtvrtek 24.2., 18:30 21:00 Promítání filmu HOME (Ozvěny Ekofilmu) Promítání brilantně natočeného filmu o naší Zemi. Strhující scenérie přírody, problémy týkající se životního prostředí, ale také pozitivní vývoj naší planety. Film uvidíte v českém znění, osobitě jej namluvil Zdeněk Svěrák. Pondělí 28.2., od 15:30 Na tom našem dvoře První letošní interaktivní setkání se zvířaty našeho statku. Budeme si moci prohlédnout jejich příbytky a seznámit se s jejich životem. Některá zvířátka také společně nakrmíme. Možná, že již uvidíte naše první jehňátka. Těšíme se v novém roce 2011 na Vaši návštěvu a přejeme Vám hodně úspěchů a inspirace! Váš Toulcův dvůr Rezervace programů na tel a u Místo konání a bližší informace o programech: Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr, Kubatova 1/32, Praha 10 Hostivař Tel ; URL: Doprava: ze stanic metra Skalka (A) a Opatov (C) autobusem č. 177 nebo č. 175 do zastávky Toulcův dvůr PŘIJMU V H. MĚCHOLUPECH KADEŘ- NICI, PEDIKÉRKU, MANIKÉRKU NA ŽL S PRAXÍ. NÁSTUP OD LEDNA DO BŘEZNA 2011 tel Kácení a řez stromů stromolezeckou technikou. Tel.: Koupím byt, rodinný dům, pozemek kdekoliv v Praze, i ve špatném stavu, na velikosti, ani vlastnictví nezáleží, může být i za odstupné - nájemní, družstevní, LBD, i nečlena družstva, služební, podnikový a pod. Nechám čas na vystěhování, uhradím za Vás případné dluhy na nájmu, exekuce, privatizace atd., vyřídím i právně velmi komplikované případy, podílová spoluvlastnictví, stáhnu soudní výpověď, žalobu atd. Koupím i nemovitost neoprávněně obsazenou, s nežádoucím nájemníkem, příp. dám náhradní byt, či domeček mimo Prahu a doplatek a pod. Platím v hotovosti, záloha možná ihned. TEL: , nebo Hlasatel Leden 2011

15 Program vlastivědných vycházek v lednu so. Trochu zimní přírody. Vycházka z Klukovic do Holyně nás provede i částí Prokopského údolí. Začátek akce na konečné stanici aut. č. 120 Klukovice (aut. odjíždí ze stanice Na Knížecí v příjezd do Klukovic v 9.49). S pěší trasou cca 4 km. Cena 100/70 Kč. Pavla Lešovská. Rudolfinum dnes sídlo České filharmonie. Prohlídka vybraných prostor významné novorenesanční budovy konce 19. století. Pořádáno u příležitosti 115. výročí založení České filharmonie. Začátek akce ve před vchodem do Rudolfina z Alšova nábřeží. Cena 100/70 Kč. Eva Sokolová. 16. ne. Národní divadlo. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k základním kamenům, do hlediště a hlavního foyeru, kde můžeme obdivovat díla Mikoláše Alše, Františka Ženíška a dalších umělců generace Národního divadla. Začátek akce každou půlhodinu od 8.30 do před vchodem do historické budovy. Objednané skupiny mají přednost (objednáváme skupiny nad 15 osob). Cena 140/100 Kč (průvodci PIS). Co vyprávějí múzy v Národním divadle. Vycházka pro děti v rámci cyklu Děti, poznejte Prahu!. Povídání o historii stavby Národního divadla spojené s prohlídkou vybraných prostor divadla nás zavede k základním kamenům, do hlediště a hlavního foyeru. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). Na závěr čeká děti malý vědomostní kvíz se sladkou odměnou. POZOR omezený počet účastníků na 2 x 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce v před hlavním vchodem do historické budovy Národního divadla z Národní třídy. Jednotná cena 100 Kč. Mgr. Zuzana Tlášková, Monika Koblihová. Za renesančními šlechtickými sídly Hradčan a Malé Strany. Na vycházce z cyklu Prahou tisíciletou si prohlédneme interiéry Martinického paláce, zastavíme se u paláců Schwarzenberských, pánů z Hradce, Metychů z Čečova, aj. Začátek ve před vchodem do Martinického paláce. Cena 100/70 Kč + jednotné snížené vstupné do paláce 50 Kč. PhDr. Jarmila Škochová. 18. út. Malostranská beseda. Prohlídka vybraných prostor bývalé Malostranské radnice, nově otevřené po rekonstrukci v letošním roce. POZOR omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce v před vchodem do Malostranské besedy, Malostranské náměstí 21, Praha 1 Malá Strana. Cena 100/70 Kč. Ing. Jan Stěnička. 21. pá. Lichtenštejnský palác na Malé Straně. Prohlídka vybraných prostor paláce, dnes sídla Hudební fakulty AMU. POZOR omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve před vchodem do paláce (Malostranské náměstí 13, Praha 1 Malá Strana, stanice tram. č. 12, 20, 22 Malostranské náměstí ). Cena 100/70 Kč. Milada Racková. 22. so. Národní divadlo. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k základním kamenům, do hlediště a hlavního foyeru, kde můžeme obdivovat díla Mikoláše Alše, Františka Ženíška a dalších umělců generace Národního divadla. Začátek akce každou půlhodinu od 8.30 do před vchodem do historické budovy. Objednané skupiny mají přednost (objednáváme skupiny nad 15 osob). Cena 140/100 Kč (průvodci PIS). Přes Okrouhlici k Malovanému lisu. Cestou si připomeneme historii horní Libně a jejich usedlostí. Začátek akce ve na stanici tram 1, 24, 25 Okrouhlická. Cena 100/70 Kč. Ing. Bohumil Kocourek. Prohlídka Profesorského domu s podzemní kaplí sv. Mikuláše. Vycházka z cyklu Pražské svatyně východních obřadů. Spojeno s procházkou po okolí. Začátek akce ve před vchodem do objektu (Rooseveltova 27-29, Praha 6, stanice metra A Dejvická ). Cena 100/70 Kč. Alexandra Škrlandová. 23. ne. Renesance na Starém Městě. Na vycházce z cyklu Prahou tisíciletou se zastavíme u domu U Dvou zlatých medvědů, u tematicky bohatých sgrafit domu U Minuty, u kostela Salvátora, u chiaroscurové výzdoby domu Granovských v Ungeltu a v dalších domech s arkádovými dvory. Začátek akce ve na Uhelném trhu u kašny. Cena 100/70 Kč. PhDr. Jarmila Škochová. Kostel sv. Gabriela na Smíchově. Prohlídka interiéru kostela sv. Gabriela a bývalého kostela i kláštera Sacré Pražská vlastivěda Coeur včetně detailního seznámení se s beuronským uměním u nás. Začátek akce ve před vchodem do kostela sv. Gabriela (Holečkova 10/106, Praha 5, stanice aut. č. 176 Holečkova aut. odjíždí z Karlova náměstí). Cena 100/70 Kč + vstupné do kostela 50/20 Kč. Mgr. Monica Šebová. Pinkasova synagoga, Starý židovský hřbitov, Chevra kadiša budova pražského Pohřebního bratrstva. Prohlídka památek židovského ghetta v rámci cyklu Poznávejte Židovské město. Začátek akce ve u Pinkasovy synagogy v Široké ulici, Praha 1. POZOR omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Cena100/70 Kč + jednotné snížené vstupné do objektů 75 Kč. Mgr. Zuzana Tlášková. 25. út. Rožmberský palác na Pražském hradě. Prohlídka paláce, bývalého Ústavu šlechtičen, s obnovenými renesančními a barokními interiéry a novou stálou expozicí. POZOR! vstupenky na tuto akci lze zakoupit pouze v předprodeji. Omezený počet účastníků na 40 osob. Začátek akce v před objektem (Jiřská ul. 3). Jednotná cena 140 Kč. PhDr. František Kadlec. 27. čt. Kostel sv. Šimona a Judy. Prohlídka kostela s výkladem o historii řádu milosrdných bratří. Začátek akce ve před kostelem sv. Šimona a Judy (ulice U Milosrdných, Praha 1). Cena 100/70 Kč. Alexandra Škrlandová. 29. so. Za historií Uhříněvsi. Procházka Uhříněvsí nás zavede do kostela Všech svatých, do Legionářskému domu a Uhříněveského muzea. V centru starého osídlení si připomeneme další stavby - bývalou synagogu a starý mlýn. Začátek akce v na stanici aut. č. 267, 382, 383 Uhříněves - Nové náměstí (jedou od metra C Háje ). Cena 100/70 Kč. Marie Hátleová. Státní opera prohlídka budovy, která je sídlem jedné z nejvýznamnějších hudebních scén Evropy. Začátek akce v před vstupem do historické budovy (Wilsonova 4, Praha 2). Cena 100/70 Kč. PhDr. Jana Pehe. Petrská čtvrť. Procházka jednou z nejstarobylejších částí Prahy mezi kostely sv. Petra a sv. Klimenta. Prohlédneme si interiér kostela sv. Klimenta, který prošel od svého založení v 11. století gotickou a renesanční přestavbou. Začátek akce ve na stanici tram. č. 3 Těšnov. Cena 100/70 Kč. Eva Sokolová 30. ne. Z Roztyl k Hamerskému rybníku. Procházka zajímavým územím na rozhraní Prahy 4, 10 a 11. Začátek akce ve u východu z metra C Roztyly. S pěší trasou cca 4,5 km. Cena 100/70 Kč. Pavla Lešovská. Muzeum Antonína Dvořáka v letohrádku Amerika. Prohlídka expozice muzea s výstavou Antonín Dvořák spojená s vycházkou po okolí. Začátek akce ve před Lékařským domem na nám. I. P. Pavlova. Cena 100/70 Kč + vstupné do objektu 50/25 Kč. Božena Švejnohová. Vycházky se konají, sejde-li se nejméně deset účastníků. Maximální počet je 70 účastníků ve skupině (není-li uvedeno jinak nebo neurčíli průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Dětem do patnácti let, studující mládeži, seniorům a invalidům poskytujeme slevu. Maximální kapacita sálu PIS je 30 osob. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel nebo na Studijní oddělení ÚVL PIS Vlastivědný útvar Pražské informační služby, Arbesovo nám. 4, Praha 5, PSČ , tel.: , , Napište nám: a měsíční program vycházek Vám budeme pravidelně zasílat na Vaši ovou adresu. Vstupenky na vlastivědné vycházky je možno zakoupit v předprodeji na turistických informačních centrech PIS ve Staroměstské radnici, v Rytířské ulici 31, Praha 1, ve vestibulu Hlavního nádraží a na Letišti Praha. Předprodej na jednotlivé akce končí ve všední den na TIC v 18 hodin předchozího dne a v případě víkendových akcí v pátek v hodin. Nadále zůstává možnost dokoupit si vstupenky na místě konání akce. Vyprodané akce budou avizovány na Vždy 25. dne v měsíci zahajujeme předprodej vstupenek na následující měsíc. Sbor dobrovolných hasičů - Horní Měcholupy pořádá Společenský ples dne 21. ledna 2011 od 20:00 hodin v kulturním domě VARTA Horní Měcholupy k poslechu a tanci hraje TOX Poděbrady. SRDEČNĚ VÁS ZVEME Předprodej vstupenek každé pondělí od do v KD Varta Rezervace na tel , , Příští pozvání: 18. února Společenský ples 18. března Josefovská zábava 2011 Leden Hlasatel 15

16 Lenka Dusilová a Eternal Seekers - Benefiční koncert pro CEREBRUM - sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin , Praha - Benefiční koncert pro CEREBRUM je název akce, kterou se rozhodla uspořádat Lenka Dusilová společně s jedinečným uskupením Eternal Seekers a podpořit tak CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin. Tato akce se uskuteční 23. března 2011 od hodin v prostorách Divadla Archa a svým výtěžkem přispěje na chod této organizace, jejímž hlavním posláním je přispívat k porozumění problematiky poranění mozku a podporovat občany, kteří toto poranění utrpěli. Prostřednictvím tohoto benefičního koncertu bychom rádi rozšířili povědomí o problematice poškození mozku a také získali finanční prostředky na některé naše aktivity, mezi které patří mimo jiné Rehabilitační program a Informační a poradenský servis pro naše klienty, říká předsedkyně správní rady Mgr. Marcela Janečková. Koncert bude součástí osvětového Týdne osob po poranění mozku, který sdružení CEREBRUM každoročně pořádá a jehož cílem je informovat veřejnost o této problematice. Toto poranění ročně jen v České republice postihne více jak občanů a dalších postihne cévní mozková příhoda. Vstupenky lze přímo zakoupit nebo objednat: v Divadle Archa a nebo v síti TicketPro CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin je občanské sdružení, jehož posláním je přispívat k porozumění problematice poranění mozku, poskytovat informace a zejména podporovat občany, kteří utrpěli traumatické či jiné poškození mozku, nebo jejich rodinné příslušníky a pečující. Mezi hlavní cíle sdružení patří podpora rodin v podpůrných terapeutických programech, osvěta a zvyšování povědomí české veřejnosti o problematice poranění mozku a také prosazování systémových změn v organizaci péče na celostátní úrovni. Více informací o činnosti sdružení naleznete na Ojedinělý projekt Eternal Seekers tvoří několikanásobná držitelka výročních hudebních cen Anděl, žánrově nezařaditelná Lenka Dusilová, pianistka, skladatelka a aranžérka Beata Hlavenková a Clarinet Factory (dříve České klarinetové kvarteto). Toto uskupení tvoří písně, od nichž se dá poodcházet do volnějších, hudebně odvážnějších a abstraktnějších krajin, a zase se bezpečně vracet. Využívá živého hraní, ale i elektroniky, kterému dominuje osobnost Lenky Dusilové. Více informací o Lence Dusilové a Eternal Seekers naleznete na Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Žílová, telefon: Zima na Veronském náměstí v Horních Měcholupech 16 Hlasatel Leden 2011 Foto: Ladislav Kučera

Část Ulice číslo popisné číslo okrsku Volební místnost Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy

Část Ulice číslo popisné číslo okrsku Volební místnost Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo

Více

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011 Přehled usnesení 5. RMČ R-66 Žádost o prominutí poplatků z prodlení nebo uzavření Dohody o splátkách a uznání dluhu - byt č. 1, Hostišovská 731, Praha 10 R-67 Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení

Více

Důvodová zpráva k R-45

Důvodová zpráva k R-45 Důvodová zpráva k R-45 Předkládaná zpráva se zabývá vyhodnocením investic, rekonstrukcí, oprav a údržby komunikací za rok 2014 (období 01 11/2014) a plánem investic, rekonstrukcí a oprav na rok 2015. Je

Více

Přehled usnesení 16. RMČ ze dne 9.6.2011

Přehled usnesení 16. RMČ ze dne 9.6.2011 Přehled usnesení 16. RMČ R-271 Objednávka opravy chodníku na p. č. 1818/153 v k. ú. Hostivař R-272 Umístění sídla společnosti Stomatologická ordinace MUDr. Novotná s. r. o. v objektu Tenisová 981, Praha

Více

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011 Přehled usnesení 11. RMČ R-133 Žádost o finanční příspěvek Pavel Michalík R-141 Schválení návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R-142 Dohoda

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Přehled usnesení 4. RMČ ze dne 30.12.2010

Přehled usnesení 4. RMČ ze dne 30.12.2010 Přehled usnesení 4. RMČ R-69 Programové prohlášení na volební období 2010-2014 R-70 Zřízení Bezpečnostní rady MČ Praha 15 R-71 Zřízení Krizového štábu MČ Praha 15 R-72 Zřízení Povodňové komise MČ Praha

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 8.8.2007

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 8.8.2007 Přehled usnesení 18. RMČ R-256 Přehled kontrolní činnosti živnostenského odboru za I. pololetí 2007 R-257 Informace o plnění plánu kontrolní činnosti a int. auditu za I. pololetí 2007 R-258 Dětské hřiště

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 25.5.2011

Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 25.5.2011 Přehled usnesení 15. RMČ R-244 Schválení podpisu smlouvy o dílo Oprava komunikací v majetku MČ Praha 15 uzavřené mezi MČ Praha 15 a firmou ASKO spol. s r. o., Cerhýnská 430, 190 16 Praha 9, v celkové ceně

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, p. Jeník, MUDr. Blažek, Bc. Nekolný p. Brom - tajemník MěÚ Hosté: JUDr. Marková, Omluveni:

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Přehled usnesení 17. RMČ ze dne 22.6.2011

Přehled usnesení 17. RMČ ze dne 22.6.2011 Přehled usnesení 17. RMČ R-295 Poskytnutí slevy z nájemného z bytu podle 698 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v platném znění nájemcům bytu č. 15, Milánská 415, Praha 10 R-296 Dohoda o dobrovolné výměně

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam 9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam dojeli, měli jsme přibližně hodinu volno a potom jsme se vypravili na exkurzi. Byl

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Program na březen 2014

Program na březen 2014 Číslo stránky 1 Program na březen 2014 ZÁJMOVÉ AKTIVITY Název aktivity Termíny aktivity Doba konání Lektor (asistent) Cena aktivity Poznámky / Přihlášky Aspergea: setkání sebeobhájců 6. 3. 2014 čtvrtek

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy Bazén a sauna přímo za domem? Plavecký bazén Sportovního centra Univerzity Karlovy v Praze Hostivaři je určen především pro potřeby studentů. K dispozici je plavecký bazén 25m se 6ti drahami a sauna. Pro

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výsledek : Změna stanov byla přijata. Následně byly předsedající Lucií Šimkovou představeny změny v programu SVJ Rižská 1492 (záměna pořadí bodů).

Výsledek : Změna stanov byla přijata. Následně byly předsedající Lucií Šimkovou představeny změny v programu SVJ Rižská 1492 (záměna pořadí bodů). Zápis ze členské schůze Společenství vlastníků jednotek Rižská 1492, Praha 15, konané dne 21.8.2008 Datum konání : 21.8.2008 Místo : Toulcův Dvůr, Praha 15 Předsedající schůze : Lucie Šimková Zapisovatel

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č.

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Mgr. Jana Kostelecká

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Seznámení žáků s vnitřním řádem ŠK a bezpečnosti při jednotlivých činnostech ve ŠK. Žáci tráví svůj volný čas dle svého výběru. Herna: kulečník stolní

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Přehled usnesení 94. RMČ ze dne 20.10.2010

Přehled usnesení 94. RMČ ze dne 20.10.2010 Přehled usnesení 94. RMČ R-1833 Oprava vstupů Livornská 421 429, Praha 10 Materiál byl stažen z programu jednání a zrušen. R-1847 Návrh na poskytnutí bytu č. 10, vel. 1+1, Milánská 417, Praha 10 panu Ing.

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N STAROSTA 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 11.2. 2009 Bod pořadu jednání: 14) Informace starosty Věc: Informace starosty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více