Sídlo Titul Příjmení Jméno Funkce Tel. číslo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sídlo Titul Příjmení Jméno Funkce Tel. číslo e-mail"

Transkript

1 Sídlo Titul Příjmení Jméno Funkce Tel. číslo Městský úřad - Radnická 29/1 - Radnice Ing. Necid Radovan starosta Radnická 29/1 - Radnice Komínek Josef místostarosta Radnická 29/1 - Radnice Hortová Alena sekretariát Radnická 29/1 - Radnice spojovatelka Kancelář tajemníka Radnická 29/1 - Radnice Ing. Švaříček Marek tajemník Radnická 29/1 - Radnice JUDr. Drápelová Vilma právník města Radnická 29/1 - Radnice Ing. Babáčková Bohumíra personální a mzdová agenda Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Radnická 29/1 - Radnice Ing. Klapalová Jaroslava vedoucí odboru Radnická 29/1 - Radnice Brücknerová Jana dávky pomoci v hmotné nouzi Radnická 29/1 - Radnice Mgr. Holická Karolína sociálně-právní ochrana dětí Radnická 29/1 - Radnice Vilímová Kristýna Dis. sociálně-právní ochrana dětí Radnická 29/1 - Radnice Mgr. Strnad Bronislav kurátor Odbor finanční Radnická 29/1 - Radnice Ing. Pólová Pavla vedoucí odboru Radnická 29/1 - Radnice Žáková Květuše rozpočet města, rozbory hosp Radnická 29/1 - Radnice Smažilová Marie účetní Radnická 29/1 - Radnice Mejzlíková Marie účetní, evidence majetku Radnická 29/1 - Radnice Vařeková Ludmila účetní Radnická 29/1 - Radnice Kadlecová Zdeňka účetní, hospodářská činnost Radnická 29/1 - Radnice Prokopová Jitka pokladna Náměstí 14/16 - Spořitelna Žitníková Jana pokladna Radnická 29/1 - Radnice JUDr. Javůrková Andrea vymáhání pohledávek Radnická 29/1 - Radnice Šoukalová Dana místní poplatky Odbor správní Radnická 29/1 - Radnice Ing. Švec Josef vedoucí odboru Radnická 29/1 - Radnice Hladík Jaroslav informatik Radnická 29/1 - Radnice Kratochvíl Jiří informatik Radnická 29/1 - Radnice Ing. Novotný Radek informatik Radnická 29/1 - Radnice Homola Vladimír správce Radnická 29/1 - Radnice Fleck Milan kurýr Radnická 29/1 - Radnice Báča Pavel krizové řízení

2 Radnická 29/1 - Radnice Štěpánková Marie referent, Radnická 29/1 - Radnice Bc. Mužátková Hana pronájmy, evidence majetku Náměstí 14/16 - Spořitelna Krejsková Eva přestupky Náměstí 14/16 - Spořitelna Chmelová Marcela občanské průkazy Náměstí 14/16 - Spořitelna Šinkovská Alena evidence obyvatel Náměstí 14/16 - Spořitelna Uhlířová Eva cestovní doklady Náměstí 14/16 - Spořitelna Čejková Kateřina CzechPOINT, ověřování Náměstí 14/16 - Spořitelna Motyčková Zuzana rušení trvalého pobytu Náměstí 14/16 - Spořitelna Bc. Bednaříková Martina matrika Radnická 29/1 - Radnice Horázná Květuše vzdělávání egovernment Radnická 29/1 - Radnice Petrová Lenka podatelna Radnická 29/1 - Radnice Ing. Kozina Antonín Odbor výstavby vedoucí odboru Radnická 29/1 - Radnice Ing. Mužátko František stavby - Křižanovsko Radnická 29/1 - Radnice podnikatelské stavby Radnická 29/1 - Radnice Rohovský Ivo stavby Měřínsko Radnická 29/1 - Radnice Křištofová Věra bytové stavby - Velkomeziříč Radnická 29/1 - Radnice Ing. Villertová Zuzana reg. rozvoj, dotace Radnická 29/1 - Radnice Ing. Švecová Jana památky Radnická 29/1 - Radnice Mgr. Pacalová Ivana právník Radnická 29/1 - Radnice Solařová Iveta sekretářka, archiv Radnická 29/1 - Radnice Bc. Kunčarová Martina územní plánování Radnická 29/1 - Radnice Kunčarová Petra územní plánování, UAP Radnická 29/1 - Radnice JUDr. Řezníčková Jana vedoucí oddělení majetku Radnická 29/1 - Radnice Oulehla Jiří investice města Radnická 29/1 - Radnice Šilhavý Antonín investice města Radnická 29/1 - Radnice Ing. Brodská Blanka oddělení majetku Radnická 29/1 - Radnice Ing. Kašpar Martin oddělení majetku Odbor školství a kultury Radnická 29/1 - Radnice Ing. Stupka Pavel vedoucí odboru Radnická 29/1 - Radnice Vávrová Martina ekonom Radnická 29/1 - Radnice Ing. Kašparová Milada ekonom Radnická 29/1 - Radnice Pospíšilová Iva ekonom Radnická 29/1 - Radnice Pešková Lenka informační centrum Radnická 29/1 - Radnice Hladíková Květoslava informační centrum

3 Náměstí 27/28 - Nová budova Peterková Zdeňka Obecní živnostenský úřad vedoucí odboru Náměstí 27/28 - Nová budova Řezníčková Marie registrace Náměstí 27/28 - Nová budova Ing. Říhová Marie registrace Náměstí 27/28 - Nová budova Loupová Marie registrace Náměstí 27/28 - Nová budova Jelínková Iva kontrola Náměstí 27/28 - Nová budova Král Radek kontrola Odbor životního prostředí Náměstí 27/28 - Nová budova Ing. Zachar Jiří vedoucí odboru Náměstí 27/28 - Nová budova Rybár Vladimír ochrana ZPF, městské lesy Náměstí 27/28 - Nová budova Říhová Eva sekretariát - spisová služba Náměstí 27/28 - Nová budova Bc. Oplatková Zdislava odpadové hospodářství Náměstí 27/28 - Nová budova Mgr. Vránová Yvona vodní hospodářství Náměstí 27/28 - Nová budova Ing. Křivská Eva vodní hospodářství Náměstí 27/28 - Nová budova Kříž Pavel ochrana přírody, myslivost Náměstí 27/28 - Nová budova Mgr. Palas Jan ochrana ovzduší, rybářství Náměstí 27/28 - Nová budova Ing. Tunkr Jaroslav státní správa lesů Náměstí 14/16 - Spořitelna Ing. Pospíchal Jiří Odbor dopravy a silničního hospodářství vedoucí odboru Náměstí 14/16 - Spořitelna Krejska Emil silniční hospodářství, SME, MHD Náměstí 14/16 - Spořitelna Pařil Antonín zkušební komisař, taxislužba Náměstí 14/16 - Spořitelna Jeřábková Irena registr řidičů, registr vozidel Náměstí 14/16 - Spořitelna Rauscherová Marie registr řidičů, registr vozidel Náměstí 14/16 - Spořitelna Kočenda Ivo technik, registr vozidel Náměstí 14/16 - Spořitelna Bc. Kyncl Jiří technik, registr vozidel Náměstí 14/16 - Spořitelna Krézková Jindřiška administrativa Náměstí 14/16 - Spořitelna Juránek Petr dopravní přestupky Náměstí 14/16 - Spořitelna Bdinka Miroslav dopravní přestupky Náměstí 14/16 - Spořitelna Mgr. Miklíková Ivana dopravní přestupky Městská policie Radnická 29/1 - Radnice Ing. Dvořák Petr vedoucí Radnická 29/1 - Radnice Bartušek Josef strážník Radnická 29/1 - Radnice Davidová Ilona strážník Radnická 29/1 - Radnice Košut Martin strážník Radnická 29/1 - Radnice Klikar Jan strážník Radnická 29/1 - Radnice Hradecký Pavel strážník

4 Městská správa bytů - Náměstí 79/3 - Obecník JUDr. Lancman Karel ředitel Náměstí 79/3 - Obecník Lipavská Dana vedoucí ekonomického úseku Náměstí 79/3 - Obecník Kocandová Miroslava účetní Náměstí 79/3 - Obecník Marková Věra účetní Náměstí 79/3 - Obecník Mejzlík Luboš vedoucí technického úseku Náměstí 79/3 - Obecník fax Základní škola Sokolovská - Sokolovská 470/13 Mgr. Hladik Petr ředitel Sokolovská 470/13 Mgr. Kaštan Karel zástupce Sokolovská 470/13 Tůmová Ilona hospodářka - sekretariát Sokolovská 470/13 sborovna Sokolovská 470/13 Hágerová Marta ekonomka Sokolovská 470/13 Šišpela Jan školník Sokolovská 470/13 Mgr. Trojanová Naděžda učitelka Sokolovská 470/13 Mgr. Hallová Renata učitelka Sokolovská 470/13 Mgr. Kostečková Jitka učitelka - př Sokolovská 470/13 ing. Třeštíková Lenka učitelka Sokolovská 470/13 kabinet chemie Sokolovská 470/13 učebna informatiky Sokolovská 470/13 Mgr. Táborská Petra učitelka - informatika Sokolovská 470/13 Mgr. Jůdová Marie učitelka Sokolovská 470/13 RNDr. Kučerová Radomíra učitelka Sokolovská 470/13 Mgr. Gebre Selassie Jana učitelka - fyzika Sokolovská 470/13 Mgr. Dvořáková Anežka učitelka - zeměpis Sokolovská 470/13 Mgr. Nováková Lenka učitelka Sokolovská470/13 Mgr. Běhůnková Lenka učitelka Sokolovská 470/13 Mgr. Špaček Pavel učitel, ICT koordinátor Sokolovská 470/13 Mgr. Obršlíková Petra učitelka Sokolovská 470/13 Mgr. Jeřábková Helena učitelka Sokolovská 470/13 Mgr. Smutková Marie učitelka - matematika Sokolovská 470/13 Mgr. Bíbrová Ivana učitelka - č.j., výtv. vých Sokolovská 470/13 kabinet dílny Sokolovská 470/13 PaedDr. Hibšová Eva učitelka - knihovna

5 Sokolovská 470/13 učebna informatiky Komenského 117/1 Mgr. Ondráčková Pavlína učitelka Komenského 117/1 Stará Libuše družina Komenského 117/1 Hanáková Jitka vychovatelka Komenského 117/1 Krátká Dana kancelář Komenského 117/1 Šišpela Jan školník Komenského 117/1 Mgr. Ondráčková Pavlína učitelka Komenského 117/1 aula Komenského 117/1 Krátká Dana kabinet ŠD Komenského 117/1 sborovna Komenského 117/1 knihovna Komenského 117/1 Mgr. Šulcová Miroslava učebna Komenského 117/1 Mgr. Karásková Dagmar učebna Komenského 117/1 Mgr. Psohlavcová Jana učebna Komenského 117/1 ing. Třeštíková Lenka učitelka Komenského 117/1 Mgr. Janoušková Iva učebna Komenského 117/1 Mgr. Moravová Vladimíra učebna Komenského 117/1 Mgr. Kamanová Pavla učebna Poštovní 1663/3 Hladíková Marie Jídelna - vedoucí Poštovní 1663/3 Hejlová Anežka Jídelna - adm. prac Základní škola Oslavická - Oslavická 1800/20 Mgr. Suchá Dagmar ředitelka Oslavická 1800/20 Mgr. Urbánek Karel zást.řed Oslavická 1800/20 Ing. Kuřátková Věra ekonomka Oslavická 1800/20 Ing. Kuřátková Věra ekonomka Oslavická 1800/20 Mgr. Klimešová Helena učitelka Oslavická 1800/20 sborovna Oslavická 1800/20 kabinet chemie Oslavická 1800/20 Ing. Záviška Vincenc učitel Oslavická 1800/20 Mgr. Hladíková Ivana učitelka Oslavická 1800/20 Mgr. Dvořáková Věra učitelka Oslavická 1800/20 Mgr. Kuklíková Věra učitelka Oslavická 1800/20 Mgr. Vlachová Petra učitelka

6 Oslavická 1800/20 Mgr. Náhliková Jitka učitelka Oslavická 1800/20 Mgr. Stočková Petra učitelka Oslavická 1800/20 Mgr. Kučerová Bohumila učitelka Oslavická 1800/20 Mgr. Bližňák Jiří učitel Oslavická 1800/20 Mgr. Zralý Jiří učitel Oslavická 1800/20 Mgr. Roušová Jitka učitelka Oslavická 1800/20 Šoukalová Marie ved.šj Oslavická 1800/20 Horáková Vladmíra ved.šd Oslavická 1800/20 Veselá Zdeňka vychovatelka Oslavická 1800/20 Roblová Miluše vychovatelka Oslavická 1800/20 Mgr. Svobodová Marie učitelka Oslavická 1800/20 Mgr. Obršlíková Helena učitelka Oslavická 1800/20 Mgr. Blahová Libuše učitelka Oslavická 1800/20 Mgr. Musilová Bohdana učitelka Oslavická 1800/20 Mgr. Kopecká Radka učitelka Oslavická 1800/20 Mgr. Rösslerová Barbora učitelka Oslavická 1800/20 Mgr. Dufková Libuše učitelka Oslavická 1800/20 Mgr. Požárová Marie učitelka Oslavická 1800/20 Mgr. Urbánková Alena učitelka Oslavická 1800/20 Mgr. Pažourková Eva učitelka Oslavická 1800/20 Homola Radomír školník Základní škola Školní - Školní 2055 Mgr. Blažek Petr ředitel Školní 2055 Ing. Boučková Marcela zástupce ředitele Školní 2055 Ing. Dohnalová Lenka sekretářka Školní 2055 Smejkalová Renata ekonomka Školní 2055 Matoušková Naděžda jídelna Školní 2055 Chlumská Jana družina Školní 2055 Kovtunová Věra družina Školní 2055 družiny - kabinet Školní 2055 Mastná Miluše družina Mgr. Teplá Lucie družina Školní 2055 Kudláček Jiří školník Školní 2055 Mgr. Blaťáková Hana učitel Školní 2055 Mgr. Miškelová Věra učitel

7 Školní 2055 Mgr. Ubrová Olga učitel Školní 2055 Mgr. Teplá Lucie učitel Školní 2055 Mgr. Duchtíková Petra učitel Školní 2055 Mgr. Nováková Miroslava učitel Školní 2055 sborovna 3ZŠ sborovna Školní 2055 Mgr. Vošmera Josef učitel Školní 2055 Mgr. Rosová Jitka učitel Školní 2055 Mgr. Drlíčková Hana učitel Školní 2055 Mgr. Kučerová Jana učitel Školní 2055 Mgr. Konečná Leona učitel Školní 2055 Mgr. Kubátová Jana učitel Školní 2055 Mgr. Chalupová Jaromíra učitel Školní 2055 Mgr. Lišková Ivana učitel Školní 2055 Mgr. Mičková Markéta učitel Školní 2055 Mgr. Najmanová Iva učitel Školní 2055 Mgr. Ščerbová Jitka učitel Školní 2055 Mgr. Tlustá Blanka učitel Školní 2055 Ing. Fikrová Renata učitel Školní 2055 Mgr. Svobodová Andrea učitel Školní 2055 Mgr. Urbanová Jana učitel Školní 2055 Mgr. Michal Pavel učitel Školní 2055 Mgr. Beranová Hana učitel Školní 2055 Mgr. Brabcová Hana učitel Školní 2056 Mgr. Švecová Andrea učitel Školní 2055 Mgr. Ubr Daniel učitel Základní škola a Praktická škola - Poštovní 1663/3 Mgr. Prokop Josef ředitel školy Základní umělecká škola - Poříčí 808/7 Karásek Martin ředitel Poříčí 808/7 Hajný Radovan zástupce ředitele Poříčí 808/7 Snížková Jana účetní Poříčí 808/7 Dočkal Jiří učitel Poříčí 808/7 Mgr. Doležalová Hana, Ph.D. učitel Poříčí 808/7 Mgr. Doležalová Hana učitel

8 Poříčí 808/7 Koldová Lenka učitel Poříčí 808/7 Karásek František učitel Poříčí 808/7 Karásek Martin učebna Poříčí 808/7 Karásková Hana učitel Poříčí 808/7 Dis. Kostelníková Klára učitel Poříčí 808/7 Masnicová Dagmar učitel Poříčí 808/7 Motáčková Miluše uklízečka Poříčí 808/7 dipl. um. Němcová Zdeňka učitel Poříčí 808/7 Němec Petr učitel Poříčí 808/7 Pitlík Rudolf učitel Poříčí 808/7 Mgr. Plachá Šárka učitel Poříčí 808/7 Mgr. Štouračová Markéta učitel Poříčí 808/7 MgA. Stehlíková Andrea učitel Poříčí 808/7 Dis. Tejralová Darina učitel Poříčí 808/7 Mgr. Urbanová Jana učitel Poříčí 808/7 Dis. Vaňhara Josef učitel Poříčí 808/7 dipl. um. Vasková Lenka učitel Poříčí 808/7 Trčka Jiří školník Poříčí 808/7 učebna - modelovna Městská knihovna Velké Meziříčí- Poštovní 1392/22 Mgr. Vaňková Ivana ředitelna Poštovní 1392/22 Pacal Martin sekretariát Poštovní 1392/22 Šumpelová Jaroslava kancelář Poštovní 1392/22 Sagánková Sylvie půjčovna pro dospělé Poštovní 1392/22 Oberreiterová Jana půjčovna pro děti Poštovní 1392/22 Cejnková Dana studovna a čítárna Dům dětí a mládeže - Komenského 10/2 Koudelová Květoslava ředitelka Komenského 10/2 sekretariát a ekonomický úsek Komenského 10/2 pedagogický úsek Komenského 10/2 sborovna DDM

9 Jupiter club - Náměstí 17/19 Mgr. Dufek Milan ředitel Náměstí 17/19 Herodesová Zuzana sekretariát Náměstí 17/19 Pospíšilová Marie ekonomické odd Náměstí 17/19 Vodáková Lea ekonomické odd Náměstí 17/19 Svobodová Hana program,kino Náměstí 17/19 Čech Miloslav program,pronájmy Náměstí 17/19 Program program, galerie Náměstí 17/19 Ing. Horká Ivana šéfredaktorka VM Náměstí 17/19 Bc. Strnadová Martina redaktorka VM Náměstí 17/19 Fňukalová Simona inzerce VM Náměstí 17/19 fax - Velkomeziříčsko Neziskové organizace v budově Jupiter clubu Náměstí 17/19 MAS Most Vysočiny Mgr. Milan Dufek Náměstí 17/19 Mikroregion JUDr. Diana Kutnerová Pohřební služba Náměstí 24/25 pohřební služba Hasiči - Nad Gymnáziem 464/17 Hasiči - ústředna Nad Gymnáziem 464/18 Hasiči - SDH Sociální služby města Zdenky Vorlové 2001 Jurková Jana ředitelka Zdenky Vorlové 2001 Procházková Eva ekonomka Zdenky Vorlové 2001 Chevalierová Jiřina Zdenky Vorlové 2001 Paclíková Hana pečovatelna Zdenky Vorlové 2001 Smejkalová Markéta kuchyně Mateřské školy - ředitelství Náměstí 79/3 - Obecník Mgr. Suchánková Božena ředitelka mateřských škol Náměstí 79/3 - Obecník Šabatová Marie ekonomka mateřských škol

Třída 1. A (osmileté studium) Třídní profesorka: Mgr. Dagmar Handová Navrátilová

Třída 1. A (osmileté studium) Třídní profesorka: Mgr. Dagmar Handová Navrátilová Třída 1. A (osmileté studium) Třídní profesorka: Mgr. Dagmar Handová Navrátilová Antošová Adéla Bajerová Adéla Balák Pavel Čejková Denisa Čermáková Jana Dvořáková Markéta Hanušková Denisa Hanušková Markéta

Více

Obsah Městský úřad Polička, Palackého nám. 150 2 Městský úřad Polička, Nádražní 304 4 Jitřenka, noviny občanů města Poličky a okolí 4 Informační centrum Polička 4 Organizace a instituce 5 Úřady 5 Doprava

Více

Adresář úřadů městských částí Rok 2014

Adresář úřadů městských částí Rok 2014 Adresář úřadů městských částí Rok 2014 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 Identifikátor datové schránky b4eb2my ústředna 221 097 111 informační centrum 221 097 300, 221 097 311, 280;

Více

Městský úřad. Oddělení útvar kontroly a int. auditu. Oddělení obrany a krizového řízení. Kancelář star. a taj. Územní rozvoj. Živnostenský úřad - taj.

Městský úřad. Oddělení útvar kontroly a int. auditu. Oddělení obrany a krizového řízení. Kancelář star. a taj. Územní rozvoj. Živnostenský úřad - taj. Městský úřad 1. místostarosta Starosta města 2. místostarosta 3. místostarosta Oddělení útvar kontroly a int. auditu Oddělení obrany a krizového řízení Interní auditor Interní auditor Kontrola Vedoucí

Více

Telefonní seznam představitelů a zaměstnanců Jihočeského kraje - Krajského úřadu

Telefonní seznam představitelů a zaměstnanců Jihočeského kraje - Krajského úřadu Telefonní seznam představitelů a zaměstnanců Jihočeského kraje - Krajského úřadu Adresa: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice Tel. spojení : ústředna +420 386 720 111, ostatní +420 386 720+linka,

Více

Kandidátní strana: Zastupitelstvo: 530646 Hurtova Lhota. Celkem kandidátů za stranu: 1. PČ Jméno Věk Povolání Trvalé bydliště

Kandidátní strana: Zastupitelstvo: 530646 Hurtova Lhota. Celkem kandidátů za stranu: 1. PČ Jméno Věk Povolání Trvalé bydliště Registrační úřad: 56844 Zastupitelstvo: 530646 Hurtova Lhota Obvod: Jaroslav Cudlín, nezávislý kandidát Jaroslav Cudlín 45 vozmistr Hurtova Lhota 2 Josef Bouchner, nezávislý kandidát Josef Bouchner 4 elektromontér

Více

Kandidátní strana: Zastupitelstvo: 582859 Blučina. PČ Jméno Věk Povolání Trvalé bydliště. 1 Bc. Tomáš Trávníček Student vysoké školy Blučina

Kandidátní strana: Zastupitelstvo: 582859 Blučina. PČ Jméno Věk Povolání Trvalé bydliště. 1 Bc. Tomáš Trávníček Student vysoké školy Blučina Registrační úřad: 584282 Zastupitelstvo: 582859 Blučina Obvod: Bc. Tomáš Trávníček 25 Student vysoké školy Blučina 2 Mgr. Anna Báborová 50 Ředitelka základní školy Blučina 3 Zdeněk Černý 58 Podnikatel

Více

Kandidátní strana: Zastupitelstvo: 526622 Rohozec. Celkem kandidátů za stranu: 1. PČ Jméno Věk Povolání Trvalé bydliště

Kandidátní strana: Zastupitelstvo: 526622 Rohozec. Celkem kandidátů za stranu: 1. PČ Jméno Věk Povolání Trvalé bydliště Registrační úřad: 534005 Čáslav Zastupitelstvo: 526622 Rohozec Obvod: 1 1 Mgr. Jan Kramář 1 Mgr. Jan Kramář 43 učitel Rohozec 2 Václav Melša 1 Václav Melša 45 obchodní zástupce,krajský zastupitel Rohozec

Více

Silnice na Třebíč je již průjezdná

Silnice na Třebíč je již průjezdná Založeno roku 1919 3. listopadu 2010 Ročník XXI. číslo 39 Cena: 12 Kč Dnes rozšířené vydání za stejnou cenu * Fotogalerie za říjen * Příloha k 121. výročí městské knihovny Nenechte si ujít * Výlov Netínského

Více

KONTAKTNÍ ÚDAJE ODBORŮ DOPRAVY NA ÚŘADECH OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

KONTAKTNÍ ÚDAJE ODBORŮ DOPRAVY NA ÚŘADECH OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE ODBORŮ DOPRAVY NA ÚŘADECH OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 1. Město Aš DS: 5nubqy8 a silničního hospodářství Kamenná 52 352 01 Aš Milan Hurtoš vedoucí Ing. Miroslav Cimrt technik i registr

Více

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR TELEFONNÍ SEZNAM Datum aktualizace 17.12.2010 RV - regionální vedoucí ZRV - zástupce regionálního vedoucího VS - vedoucí střediska ZVS - zástupce vedoucího střediska KPS -

Více

OBSAH INFOROČENKY 2011

OBSAH INFOROČENKY 2011 OBSAH INFOROČENKY 2011 KALENDÁŘ AKCÍ LANŠKROUNSKO 2011 2 SAMOSPRÁVA A STÁTNÍ SPRÁVA MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN 4 Městská policie 11 OBCE LANŠKROUNSKA KONTAKTY 11 ZDRAVOTNICTVÍ A INSTITUCE SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ

Více

Kandidátní strana: Zastupitelstvo: 531111 Bernardov. Celkem kandidátů za stranu: 1. PČ Jméno Věk Povolání Trvalé bydliště

Kandidátní strana: Zastupitelstvo: 531111 Bernardov. Celkem kandidátů za stranu: 1. PČ Jméno Věk Povolání Trvalé bydliště Registrační úřad: 3955 Kutná Hora Zastupitelstvo: 1111 Bernardov Obvod: 1 1 Nezávislý kandidát Jaroslav Váša 1 Jaroslav Váša 5 ošetřovatel skotu Bernardov Celkem kandidátů za stranu: 1 2 NEZÁVISLÝ KANDIDÁT

Více

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR TELEFONNÍ SEZNAM

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR TELEFONNÍ SEZNAM PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR TELEFONNÍ SEZNAM Praha - středisko stránka 2 Středočeský soudní kraj stránka 3-4 Jihočeský soudní kraj stránka 5 Západočeský soudní kraj stránka 6-7 Severočeský soudní kraj

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2005 / 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2005 / 2006 Slovo ředitele Vážené dámy a pánové, před několika dny mě ve škole navštívil náš absolvent a letošní maturant Rudolf Píša. Ve výroční zprávě o něm můžete v různých

Více

Sezonu zahájil ples města

Sezonu zahájil ples města KONCERT MICHALA DAVIDA sobota 31. 1. 2015 velký sál Jupiter clubu VM od 20 hodin Kulturní tipy výstava klubu železničních modelářů při DDM VM MODELOVÉ ŽELEZNICE 30. 1. 8. 2. suterén ZUŠ VM, 14 18 hod.

Více

Strana zelených MUDr. Petr Klepiš Michaela Andělová Jiří Škoda MUDr. Petr Končel

Strana zelených MUDr. Petr Klepiš Michaela Andělová Jiří Škoda MUDr. Petr Končel Strana zelených 1. MUDr. Petr Klepiš, 39 let, lékař - neurolog, Most, člen Strany zelených 2. Jiří Škoda, 28 let, vedoucí archeologické laboratoře, Ústí nad Labem, člen Strany zelených 3. Marcela Šímová,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/ OBCHODNÍ AKADEMIE A HOTELOVÁ ŠKOLA HAVLÍČKŮV BROD I. Základní údaje o škole Název školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Sídlo školy:

Více

Zaměstnání, funkce v zaměstnání. Město Olomouc - primátor. Město Olomouc - náměstek. vedoucí odboru školství. Provozní náměstek

Zaměstnání, funkce v zaměstnání. Město Olomouc - primátor. Město Olomouc - náměstek. vedoucí odboru školství. Provozní náměstek Seznam ů povodňových komisí sousedních ORP Seznam ů povodňové komise ORP Olomouc předseda místopředseda Příjmení, jméno a titul NOVOTNÝ Martin VLACH Ivo Ing. Město Olomouc - primátor Město Olomouc - náměstek

Více

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Hana Rabenhauptová Jaroslava Hauptmanová Marie Maunová Jana Vítová Mgr. Jana Dudek Dagmar Hrubá Zdena Hrůzová Věra Šicnerová Bc. Hana Vlasáková Dana Vidlášová Mgr.

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA. Výroční zpráva OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA Výroční zpráva Školní rok 2011-2012 1. Obsah 1. OBSAH... 1 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 1 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 3 4. ČASOVÝ

Více

Kandidátní listina. Zastupitelstvo: 540218 Dublovice Kandidátní strana: 1 902 Nezávislí 1. PČ Jméno Věk Povolání Trvalé bydliště

Kandidátní listina. Zastupitelstvo: 540218 Dublovice Kandidátní strana: 1 902 Nezávislí 1. PČ Jméno Věk Povolání Trvalé bydliště Registrační úřad: 5428 Zastupitelstvo: 54028 Dublovice Obvod: Kandidátní strana: 902 Nezávislí Josef Hájek 58 podnikatel- hasiči Dublovice Dublovice 2 Jaroslav Vystyd 60 soukromý zemědělec Líchovy 3 Svatoslav

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1 ISBN 80-86234-59-2 ISBN 80-86234-57-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-58-4 (NPÚ, ústřední pracoviště)

Více

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2009/2010

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2009/2010 G ymnázi um Vyškov Gymnázium, Vyško v, Komenského náměstí 16, 682 01 Vyško v IČ: 00559270, tel.: 517 307 010, e-mail: info@gykovy.cz, www.gykovy.cz Č. j.: 657/10 Ve Vyškově 14. 10. 2010 Výroční zpráva

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola. s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA

Obchodní akademie a Jazyková škola. s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2006 2007 1. Obsah 1. OBSAH... 1 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 4 4. ČASOVÝ

Více

Střední průmyslová škola Třebíč. Manželů Curieových 734 674 01 Třebíč VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední průmyslová škola Třebíč. Manželů Curieových 734 674 01 Třebíč VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734 674 01 Třebíč VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 2 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název: Střední průmyslová škola Třebíč

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo Pontassievská 3, 669 02 Znojmo 1. Charakteristika

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Pekařská 2, 412 01 Litoměřice SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0035950/11/Be 0028484/14/SÚ/LBe ing. Bezděka 416916138 libor.bezdeka@litomerice.cz DATUM:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škole služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie,

Více

Telč 1 ZŠ Telč, Masarykova 141, p.o. Masarykova 141 Telč 588 56 reditel@zstelc.eu Mgr. Karel Navrátil 567 243 710 www.zstelc.eu

Telč 1 ZŠ Telč, Masarykova 141, p.o. Masarykova 141 Telč 588 56 reditel@zstelc.eu Mgr. Karel Navrátil 567 243 710 www.zstelc.eu Adresář základních škol kraje Vysočina JIHLAVA p.č. Základní škola - úplná: 27 ulice místo PSČ e-mail ředitel/ka telelefon webové stránky ZŠ 1 ZŠ a mš Batelov, p.o. Školní 373 Batelov 588 51 reditel@zsbatelov.cz

Více