Krasohled začíná školní rok v novém působišti. Číslo 18/2013 vydáno dne Informace z města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krasohled začíná školní rok v novém působišti. Číslo 18/2013 vydáno dne 9. 10. 2013. Informace z města"

Transkript

1 Číslo 18/2013 vydáno dne Přechod na nadjezdu v Ráječku je bezpečnější V těchto dnech probíhají dokončovací práce rekonstrukce přechodu pro chodce na železničním nadjezdu na Olomoucké ulici. V souladu s požadavky současných norem byla vozovka v místě přechodu zúžena pomocí obrubníků s reflexními prvky a přechod byl nasvětlen, opatřen signálními a varovnými pásy i doplněn svislým dopravním značením. Projekt se připravuje od roku 2010, kdy Policie ČR upozornila radnici na skutečnost, že oba přechody na komunikaci I/44 neodpovídají současným normám a město má zajistit jejich rekonstrukci, jinak dá policie podnět k jejich zrušení. Na základě této informace zajistil odbor technické správy MěÚ dokončení projekčních prací včetně zajištění stavebního povolení pro dva nové přechody. Přesto v září 2011 po opravě povrchu silnice bez vědomí města přechody nebyly obnoveny, přístup chodců do Ráječka se tak stal skutečně nebezpečný. Následovala okamžitá jednání vedení radnice, která vyústila ještě v roce 2011 v rekonstrukci frekventovaného přechodu u autobusové zastávky. S rekonstrukcí druhého z přechodů město čekalo na dotační výzvu. Využili jsme iniciativy ministerstva dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury ČR nazvané Bezpečný přechod. Díky připravenosti projektu až do fáze stavebního řízení se podařilo na výzvu k předkládání žádostí operativně zareagovat a získat v programu alokaci 888 tisíc korun, uvedl starosta František John. Podíl města činí 163 tisíc korun, na ten ještě získá dotaci. Přechod pro chodce je realizován v úzké spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic, které má komunikaci v majetku. Obdobným způsobem, tj. s maximálním využitím případných dotací, má město v plánu v dalších letech rekonstruovat i další nebezpečné přechody. Starostové diskutovali se členy vlády Letošní sněm Svazu měst a obcí se konal v Českých Budějovicích, členské město na něm zastupoval starosta František John. Na pořadu dvoudenního jednání bylo setkání s premiérem a členy vlády České republiky, jimž přítomní starostové sdělili řadu negativních zkušeností s dopady celostátní politiky na kvalitu života občanů i na rozvoj jednotlivých území. Závody na Račici. Městský úřad upozorňuje především obyvatele Sokolské ulice, ale i jiných částí města, že v sobotu 19. října v době od 8 do 17 hodin se ve sportovním areálu na Račici uskuteční motocyklové závody Závěr sezóny Práce v podzámčí. Až do konce Informace z města Diskutovaná byla například problematika podpory bydlení tzv. nepřizpůsobivých občanů ze strany státu, která vede k vytváření sociálních problémů a obtěžování slušných spoluobčanů. Prostor byl věnován také nadcházejícímu programovacímu období Evropské unie a požadavkům měst a obcí na čerpání finančních prostředků. října budou probíhat práce na čištění porostů v prostorách podzámčí, a to v okolí serpentin vedoucích od Havlíčkovy ulice k zámku. Předmětem práce bude ořez stromů, případně vykácení nemocných porostů a také vyčištění od náletů. Dále zde budou instalovány bezpečnostní vazby, tak aby byl prostor zajištěn. Dotace pomohou snížit prašnost i zkvalitní svoz odpadu Získáním hned několika dotací se letos Největší letošní akcí realizovanou může pyšnit zábřežský EKO servis. díky dotaci je projekt, v jehož rámci Už přes léto využívali návštěvníci nové dojde k nákupu automobilu pro svoz vybavení plaveckého areálu. Z programu separovaného odpadu, rozšíření sběrných rozvoje venkova ČR získal EKO servis míst a k nákupu technologie pro jako provozovatel areálu dotaci na pořízení sledování a evidenci svozu odpadu. aquazorbingu, tzv. podvodních skútrů, Důvodem pořízení nové technologie skákacího hradu a revitalizaci minigolfu. je především zvýšení efektivity sběru Už za několik týdnů mohou obyvatelé tříděného odpadu, samostatný sběr města v ulicích zahlédnout také tříděného odpadu a lepší nakládání nový zametací stroj. Ten je určen k redukci s odpady. To nám vytváří kapacitu, prašnosti, a to především na nej- kterou můžeme nabídnout i dalším frekventovanějších místech a, zájemcům. Jsme připraveni rozšířit Olomoucké a Postřelmovské uli- spádovou oblast poskytovaných služeb ci. Samosběrný stroj je vybaven kartáči naší společností pro další obce a fi r- a postřikovacím zařízením. Pracovat my, vypočítává klady projektu ředitel může i v zimě, kdy je osazen radlicí na sníh. EKO servisu Milan Doubravský. (mk) Krasohled začíná školní rok v novém působišti Od září začal Dům dětí a mládeže Krasohled fungovat v nových prostorách poté, co v červnu kvůli rekonstrukci Masarykovy školy s definitivní platností ukončil šestiletou činnost na Školské ulici. Nynějším sídlem DDM je poslední z pavilonů ZŠ B. Němcové. Škole chceme pomoci v její popularizaci a atraktivnosti. Jistě máme co nabídnout. Široká škála volnočasových a zájmových aktivit dává jejím žákům možnost realizace v oblasti neformálního vzdělávání. Se školou chceme spolupracovat a působit jako jakási přidaná hodnota, uvedl ředitel Krasohledu Richard Hrdina, který má zato, že rodiče dnes kromě kvality poskytovaného vzdělávání zajímá i pestrost kroužků a volnočasových aktivit, které může škola dětem nabídnout. Přestěhovat dům dětí do nových prostor však nebylo jednoduché. Nebýt studentů ze zábřežské SŠ a VOŠ automobilní, kteří nám několik týdnů pomáhali, nedokážu si stěhování vůbec představit, dodává ředitel DDM. V novém sídle domu dětí vzniklo zázemí pro zájmové útvary nesportovního charakteru. Děti zde najdou výtvarný a keramický ateliér, výukovou a zrcadlovou místnost, dále učebnu pro dramatickou výchovu s batolecím koutkem a víceúčelovou klubovnu. Sportovní zájmové útvary budou probíhat v tělocvičnách zábřežských škol, taneční kroužky v zábřežském kulturním domě a kroužky Markovičky v domě kultury v Postřelmově. Nové prostory určené k činnosti DDM nabízí blízkost školy, parku, snadnou dostupnost z autobusové zastávky na Valové pro přespolní a vyhlídku vybudování víceúčelového hřiště. Od nových prostor si DDM slibuje i reálnou úsporu energií v porovnání s dřívějším působištěm na Školské ulici. Věříme, že přesun Krasohledu na novou adresu nijak neovlivní naši návštěvnost. Dříve jsme hodně spolupracovali se ZŠ Školská, to samé nyní předpokládáme i na nové adrese. Zábřežský DDM poskytuje volnočasové aktivity nejen zábřežským dětem, ale podstatnou klientelu tvoří i děti z mikroregionu. Rádi všechny uvítáme u nás v novém působišti, zve zájemce Richard Hrdina. Jazz In Hall uvede české muzikantské legendy i objevy Unikátní zábřežský hudební festival Jazz In Hall konaný v netradičním prostředí tenisové haly u sokolovny se letos uskuteční již podesáté. A i desátý ročník nabídne neotřelou dramaturgii a zajímavé hosty. Hlavním lákadlem letošního ročníku bude vystoupení tria českých muzikantských legend: Michala Prokopa, Luboše Andršta a Jana Hrubého. Trio leadera kapely Framus Five a populárního televizního barmana z Krásných ztrát Michala Prokopa, nejuznávanějšího českého jazzového a bluesového kytaristy Luboše Andršta a všestranného houslisty Jana Hrubého se objevilo už v 80. letech, tedy v období alba Kolej Yesterday, na jehož vzniku se kromě Prokopa podílel i Jan Hrubý. Zvuk jejich tria je i dnes založen na nezaměnitelném Prokopově hlasu a brilantních improvizacích. (Pokračování na straně 7)

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ 18/2013 KRÁTCE ZE Babí léto Charity nabídlo zábavu i možnost pomoci Do Nemile se v zimě bude udržovat další silnice ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo města se na svém zasedání ve středu 18. září usneslo mimo jiné na následujících materiálech: Vzalo na vědomí Průběžnou monitorovací zprávu cílů a opatření 2. komunitního plánu sociálních a navazujících služeb v u na období za 1. pololetí Vypovědělo Smlouvu o poskytnutí dotace na pokrytí ztráty z činností spojených s uspokojováním kulturních potřeb občanů města uzavřenou se Zábřežskou kulturní, s. r. o. a smlouvu o poskytnutí dotace na pokrytí ztráty z činností spojených s provozem městského bazénu pro potřeby sportovního vyžití občanů města uzavřenou se společností EKO servis s. r. o. Schválilo IX. změnu rozpočtu města roku 2013 dle předloženého návrhu rozpočtových opatření. Odsouhlasilo zveřejnění záměru prodeje pozemku zastavěného zpevněnými vjezdy k devíti řadovým domům na Sokolské ulici. Vzalo na vědomí dopis nazvaný Výzva k úhradě dlužné pohledávky ve výši 34,8 milionu Kč doručený městu prostřednictvím advokátní kanceláře Čalfa, Bartošík a partneři jako právního zastoupení společnosti WANEMI CZ, a. s. i odpověď advokátní kanceláře Moural, Kopecký a spol. na tento dopis. Vzalo na vědomí závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku. Schválilo smlouvu o poskytnutí podpory mezi Městem a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci projektu Revitalizace významného krajinného prvku Alej na hrázi v u, který je realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí, a vzalo na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek, které vydalo ministerstvo životního prostředí a souhlasilo s přijetím dotace ve výši Kč Kč. Uložilo radě města zhodnotit a řešit stav vzniklý zpoplatněním parkování před nádražím. Klub důchodců začíná novou sezónu S příchodem podzimu začíná Klub důchodců města novou sezónu. Má na co navazovat, v první polovině roku se každý měsíc konaly akce doplňující pravidelná setkání v úterý a čtvrtek. Zaujaly lékařské, kulturní i vzdělávací besedy. Zejména upoutal cestopisný cyklus Jitky Václavíkové, při němž návštěvníci putovali po Turecku, Pákistánu, Indii i Číně, to vše doplněné odborným a vtipným komentářem přímé účastnice. Vysoká úroveň besed přilákala vždy velkou účast. Mimo těchto přednášek se mohli členové zúčastnit i dvou zájezdů či divadelního představení v Olomouci. Jsme rádi, že nás v péči o seniory podporuje finančně i morálně svou osobní účastí vedení města. Protože se počet členů Klubu důchodců stále zvyšuje, věříme, že to děláme dobře, a budeme se snažit i nadále přinášet radost, poučení a dobrou náladu desítkám občanů našeho města. Klub důchodců je otevřen pro všechny seniory ve městě, a jestli jste doma někdy smutní a bez nálady, tak přijďte mezi nás, zve Eva Šperlichová ze samosprávy klubu důchodců. V pátek 27. září bylo před zábřežským kulturním domem pěkně živo. Svůj stan zde rozbila Charita, aby společně se svými příznivci, fanoušky i všemi návštěvníky oslavila Den Charity. Akce Babí léto s Charitou se zde konala již podruhé po kladých ohlasech na loňskou akci k dvaceti letům činnosti této organizace. Zatímco děti mohly dobývat skákací hrad, malovat si balonky, navlékat korálky či se povozit na historickém invalidním vozíku, dospělým organizátoři přichystali hudební vystoupení. S dřevěným Podle 15, odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů se zveřejňuje toto oznámení: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Okrsek číslo popem přijeli dlouholetí dobrovolníci Charity a muzikanti kapely A.M.Úlet Nahlas z Moravičan, ovace vzbudilo rovněž vystoupení skupiny O5aRadeček akustik trio. Známou písničku Miss Moskva Jiřího Korna zase tanečně ztvárnily děti z mohelnické ZŠ Mlýnská. Na Babím létě si mohly děti vyzkoušet manipulaci se zdravotními pomůckami. Chtěli jsme ukázat alespoň zlomek toho, čím disponuje naše půjčovna zdravotních, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, objasnila Jana Skalická a dodala: Protože jsou pomůcky stále žádané, hledáme prostředky na jejich pořízení. Z toho důvodu jsme zřídili službu dárcovské SMS, jejichž výtěžek půjde právě na zakoupení potřebných pomůcek. Přispět na pomůcky lze zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS CHARITA- ZABREH na telefonní číslo Cena DMS je 30 Kč a zábřežská Charita obdrží částku 28,50 Kč. Více informací na Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Pro voliče přihlášení k trvalému pobytu v ulici Dvořákova, Havlíčkova, Jílová, K Vápeníkám, Ladislava Fialy, Magdaleny Vizovské, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Nemilská, Oborník, Stanislava Lolka, Slunná, V Hliníku, Dolní Bušínov Farní, Indrova, Jiráskova, Jana Welzla, Komenského, Kopečná, Lidická, Malodvorská, Masarykovo náměstí, Na Farském, Na Klotzmance, Radniční, Tůmova, Zahradní, Za Pivovarem, Ztracená, Žižkova Boženy Němcové, Na Hrádku, Pod Račicí, Smetanova, Sokolská, Třebízského, U Horního rybníka, U Vodárny Krumpach, Malá Strana, Morávkova, Nad Lihovarem, Sušilova, U Bořin, Valová Alšova, Bezručova, Dlouhá, Dvorská, Háječkova, Javorová, Krátká, Lesnická, Leštinská, Mánesova, Na Hejtmance, Na Křtaltě, náměstí 8. května, Polní, Postřelmovská, Příční, Strejcova, Třešňová, U Dráhy, Úzká, Závořická, Zelená, Květinová, Luční 6 Severovýchod č Severovýchod č Kozinova, náměstí Osvobození, Nerudova, Svobodov, Školská, Žerotínov 9 Kosmonautů, Na Řádkách, Spojovací, 17. listopadu, 28. října 10 Československé armády, Křížkovského, Tunklova, V Opravě, Cihlářská, Na Nové, Na Zábrančí, Obránců míru, Olomoucká, Potoční, Ráječek, Rybářská, Říční, Sázavská, U Nádraží, Vodní Humenec, Kahlikova, Ku Dráze, Na Drahách, Palackého, Pod Strání, Pod Zámečkem, Rudolfov, Rudolfa Pavlů, Skalička, U Sázavy, V Háječku 13 Hněvkov 14 Pivonín 15 Václavov Volič je povinen při hlasování prokázat svoji totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. V případě, že chce volič požádat o umožnění hlasování mimo hlasovací místnost se budou konat dne 25. října 2013 v době od do a dne 26. října 2013 v době od 8.00 do hodin ve všech volebních okrscích města. Město je rozděleno do volebních okrsků následujícím způsobem: Adresa sídla volebního okrsku (volební místnost) Plavecký areál, Oborník 608/39, SŠ soc. péče a služeb internát, Komenského 15, Základní škola, Boženy Němcové 15, Základní umělecká škola, Sušilova 41, SŠ soc. péče a služeb, Bezručova 2a, (hl. vchod) Základní škola, Školská 11, Základní škola, Severovýchod 26, Dům s pečovatelskou službou (jídelna), Nerudova 7, Gymnázium, nám. Osvobození 20, Zábřežská kulturní s.r.o., ČSA 1, ZŠ a MŠ, p. o. Ráječek 6, Klubovna SDH, Skalička 41, Místnost OV, Hněvkov 64, Místnost OV, Pivonín 9, Kulturní dům, Václavov 6, (použití přenosné hlasovací schránky), požádá MěÚ ( Bc. Daniel Gryc dveře č. 113, tel: , mob , e- mail nebo v den voleb příslušnou okrskovou volební komisi. O starost méně mají řidiči cestující v zimě silnicí ze a na Nemili. V posledních letech totiž nebyla udržována tzv. spodní cesta vedoucí kolem bazénu, bezpečně se do Nemile v některých dnech dalo dostat pouze cestou kolem hřbitova. Od letošní zimy dochází ale ke změně k lepšímu. Olomoucký kraj zajistí zimní údržbu také na silnici ze a do Nemile, která vede kolem železniční tratě, sdělil mluvčí kraje Ivo Heger, což potěší určitě nejen obyvatele Nemile, ale i Hněvkova, Dolního Bušínova a Lupěného, kterým se tak v zimních měsících usnadní dojíždění do a. Další materiální sbírka probíhá tento týden Tečkou za podzimními akcemi Charity bude od 10. do 12. října pravidelná materiální sbírka. Oblečení, obuv, lůžkoviny, prostěradla, domácí potřeby či elektrospotřebiče budou sbírány ve čtvrtek a pátek od 9 do 17 hod a v sobotu od 9 do 12 na tradičních místech (v u bývalý sklad Českých drah). Ve školce na Strejcově otevřeli keramickou dílnu Prostory bývalé kuchyně při MŠ Strejcova se v průběhu minulých let proměnily ve výtvarný ateliér. Zde malí umělci tvoří svá první umělecká díla, jež prezentovala školku na mnoha výtvarných soutěžích. V průběhu prázdnin tyto prostory zaznamenaly další změnu. Byla zakoupena keramická pec a ateliér se proměnil nově v keramickou dílnu, která prvním dětským návštěvníkům slavnostně otevřela dveře v úterý 1. října. A co všechno se v keramice děje? Na začátku je hlína, z níž díky šikovným rukám vznikají sošky, misky, reliéfy, figurky. Děti tak rozvíjí jemnou motoriku ruky, učí se vtiskávat hlíně svou představu a projevovat svůj pohled na svět. Keramická dílna je otevřena i pro rodiče s dětmi ve věku od 4 do 7 let každý čtvrtek od do hodin, příspěvek na materiál činí 750 Kč na školní rok. Bližší informace podá ředitelka MŠ Broňa Karafiátová, tel: Přednáška ženám pomůže sladit domácnost a kariéru Řada žen se snaží být dobrou matkou a zároveň odvést či najít kvalitní práci. Přednáška Sladění rodinného a profesního života spojená s besedou je určena právě ženám, které hledají mechanismy jak na to. Představí se zde alternativní formy zaměstnání, jejich výhody a rizika pro rodinu i kdo je v našem okolí nabízí. Následnou besedu doplní hosté s praktickou zkušeností. Přednáší Mgr. Marta Rýznarová v pondělí 21. října od 17 do 19 hodin v přízemí Charity (zvonek Oáza). Děti (od 4 let) lze vzít s sebou, během besedy mají připravený doprovodný program. Přednášku pořádá občanské sdružení Rodina v akci. Vstupné dobrovolné. Z důvodu kapacity je potřeba zaslat předběžnou přihlášku formou SMS na tel:

3 18/2013 INFORMACE strana 3 Podzimní úklid a začíná už 10. října Od 10. října 2013 bude probíhat podzimní úklid města. Při této příležitosti budou opět přistavovány velkoobjemové kontejnery. Kontejnery jsou určeny pouze na objemný odpad z domácností, který nelze během roku ukládat do popelnicových nádob či pojízdných kontejnerů litrů. Připravené kontejnery jsoujsou určeny pouze pro tyto druhy odpadů: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy) podlahové krytiny (koberce, linolea) ostatní (staré lyže, kola, velká zrcadla, matrace ) Odběr těchto odpadů pro občany města je bezplatný i při využití sběrových sobot od 1. dubna do 30. listopadu, a to každou sobotu od 8 do 12 hodin ve sběrném dvoře, ul. Dvorská 19 (celková hmotnost maximálně do 300 kg/občana). Co do kontejneru nepatří: nebezpečné odpady (autobaterie, zářivky, barvy, motorové oleje ) vyřazené elektrozařízení (televizory, lednice, radiopřijímače ) stavební odpad (výkopová zemina, stavební suť, střešní krytina, keramika) bioodpady (větve, tráva, listí) pneumatiky, textil a kovový odpad Odběr těchto odpadů pro občany města je bezplatný (mimo stavební odpad) a je možné využít sběrného dvora a místa: EKO servis, ul. Dvorská 19 SEPAREX, ul. Leštinská 36 pondělí 7 17 hod. v pracovní dny 6 16 hod. pátek 7 17 hod. od do každou sobotu 8 12 hod. V případě pochybností, jak naložit s odpadem, neváhejte kontaktovat Miroslavu Strouhalovou, tel: , Harmonogram přístavby kontejnerů Službu zajišťuje EKO servis s.r.o., p. Foit tel: , Čtvrtek 10. října Severovýchod křižovatka Mánesova Závořická Strejcova, Žerotínov Strejcova u MŠ Svobodov, Dvorská Svobodov střed Alšova, Háječkova, Mánesova křižovatka Alšova Mánesova Bezručova, Nerudova, Mánesova, Na Hejtmance rozc. Bezručova Mánesova nám. Osvobození, Kozinova, Školská, Žižkova Školská Na Výsluní, K Vápeníkám L. Fialy, J. Welzla Indrova, Lidická, Tůmova, Na Farském Slunná, Na Vyhlídce, St. Lolka, Jílová Nemilská, K Vápeníkám Dvořákova, Indrova, Za Pivovarem Bušínov Pátek 11. října křižovatka Výsluní K Vápeníkám křižovatka L. Fialy J. Welzla křižovatka Tůmova Lidická Na Vyhlídce parkoviště Nemilská Prostřednička křižovatka Dvořákova Za Pivovarem parkoviště u bazénu Boženy Němcové Boženy Němcové, Na Hrádku, Sokolská Jiráskova, Za Pivovarem Smetanova, Třebízského Smetanova Oborník, Havlíčkova, U Vodárny Havlíčkova, V Hliníku, Dvořákova, Kopečná Skalička Skalička Skalička Skalička Rudolfov, Pod Strání Rudolfov U Sázavy ČSA, ČSA II. Kosmonautů, Havlíčkova Dlouhá, Zelená, Polní Třešňová, Dlouhá, Úzká Dlouhá, Příční, Krátká Leštinská, Na Křtaltě Radniční, Ztracená, Komenského, Žižkova, Farní, Masarykovo nám. Morávkova, Malá Strana, Sušilova Valová, Zahradní Sušilova, U Bořin, U Horního rybníka Sokolská Krumpach, Nad Lihovarem, U Bořin Krumpach, U Horního rybníka Václavov Hněvkov Pivonín Na Řádkách, ČSA Křížkovského, 17. listopadu Na Nové, Rybářská, Říční, Sázavská Ráječek Ráječek Na Nové Pondělí 14. října Úterý 15. října Boženy Němcové (u parku P. Bezruče) křižovatka B. Němcové Na Hrádku křižovatka Jiráskova Za Pivovarem křižovatka Třebízského křižovatka Smetanova křižovatka Havlíčkova Oborník křižovatka Havlíčkova Dvořákova Humenec křižovatka Skalička Ráječek Pod Zámečkem křižovatka Rudolfa Pavlů Palackého křižovatka Skalička Pod Strání křižovatka Rudolfov Ku Dráze křižovatka U Sázavy Rudolfov Středa 16. října ČSA II. střed Kosmonautů křižovatka Dlouhá Zelená u stadionu křižovatka Dlouhá Příční Na Křtaltě slepá ulička k Sulku Čtvrtek 17. října Masarykovo nám. Pátek 18. října střed ul. Morávkova (park) Valová (pod javorem) rozcestí Malá Strana bytovky Agrodružstva u kotelny sídliště Krumpach Pondělí 21. října Na Řádkách rozcestí Křížkovského 17. listopadu křižovatka Říční Sázavská rozcestí Ráječek Cihlářská Ráječek kaple rozcestí Na Nové sídliště u mlékárny UPOZORNĚNÍ: Kontejnery budou přistaveny v době mezi 13. až 15. hodinou dle harmonogramu a odváženy budou následující den. Kontejnery jsou určeny pouze pro občany města a! Ukládání jiného odpadu, než pro který jsou kontejnery určeny, ztěžuje práci při jeho následné likvidaci. Žádáme vás proto, abyste podezření na ukládání jiných odpadů sdělili Městské policii (tel: , ) nebo oddělení životního prostředí MÚ (tel: ). Děkujeme za spolupráci při podzimním úklidu našeho města. Za EKO servis s.r.o. Bc. Milan Doubravský DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE FIT LADY dům Valová 8, v sobotu od 9 do 18 h. ZDARMA MŮŽETE VYZKOUŠET: kruhový trénink - TRX - Vibraplate - Kolagenárium vlasová diagnostika nutriční poradenství s M. Volkovou Nabídneme ochutnávku zdravého menu od GURMAN DIET BOX Růženy Brázdové. Přijdte ' ochutnat jedinou krabičkovou dietu vařenou přímo v u. HYPOTÉKA OD 2,09% P.A. Hypoteční bankéř RNDr. F. Urbášek, CSc. Mobil: Valová 8

4 INZERCE strana 4 NOVODOBÁ SANITKA SLUŽBA PRO VÁS! pro matky s dětmi, seniory, zdravotně hendikepované atd. SENIOR TAXI: - k lékaři, do nemocnice - na rehabilitace - na úřady a poštu - do kostela a za kulturou - na nákupy, na výlety za přáteli SENIOR SERVIS: - doprovod do 30 min zdarma - poskytneme deštník, deku, občerstvení - pomůžeme s oblékáním a obutím - pošleme SMS zprávu rodině A SPOUSTU DALŠÍHO PRO VAŠE POHODLÍ V případě zájmu nás kontaktujte na tel. čísle Staňte se naším zákazníkem a získejte zajímavé BONUSY! slevy na: pohonné hmoty - mytí vozidla - 5% náhradní díly - 10% servisní práce NORD OIL s.r.o. Čerpací stanice Automatická mycí linka Christ se spodním mytím 2 velkoplošná stání pro vysokotlaké ruční mytí - mytí do -20 C Vysavač Přivítáme Vás v pěkném moderním komplexu s možností občerstvení. Těšíme se na Vaši návštěvu!!! NORD OIL s.r.o. - tel.: Autoser vis AUTO KELLY veškeré servisní práce, včetně výměny autoskel, montáž TZ, příprava a provedení STK+emise, klimatizace, dezinfekce, geometrie objednejte si u nás nd za stejné ceny jako na internetu AUTO KELLY - tel.: , Postřelmovská 33, , 18/2013

5 18/2013 INZERCE strana 5 DANĚ ÚČETNICTVÍ BEZ VAŠICH STAROSTÍ Co všechno pro Vás můžeme udělat? možnost odložení podání daňového přiznání až o 3 měsíce kompletní vedení podvojného účetnictví vedení daňové evidence (jednoduché účetnictví) zpracování všech typů daňových přiznání pro podnikatele, obchodní společnosti i občany zpracování účetní závěrky přípravu účetních sestav a výkazů mzdové účetnictví zpracování mezd (přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojištění, roční vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, podklady pro odvody z mezd, vedení mzdových dokladů, zpracování ELDP, vyhotovení pracovních smluv, přihlášky a odhlášky u ČSSZ a ZP) daňové a účetní poradenství (optimalizace daňového základu) zastoupíme Vás v komunikaci s úřady zpracování finanční analýzy k získání finančních prostředků zpracování a odeslání statistických výkazů Přenecháte nám Vaše starosti s vedením účetnictví a daněmi. Disponujeme zkušeným týmem odborníků, nabízíme služby daňových poradců, využíváme špičkový software! Neváhejte kontaktovat naši společnost: Merkurius, a.s., pobočka Mohelnice, Třebovská 47, PSČ , tel: , mob: , Kontaktní osoba: Ing. Jitka Sekaninová daňový poradce evid.číslo 4666, Při zakoupení MULTIFOKÁLNÍCH brýlových čoček* druhý pár MULTIFOKÁLNÍCH brýlových čoček jen za 999 Kč! NEBO PŘESNÉ ŘEŠENÍ PRO KAŽDÉHO, BRÝLE PRO KANCELÁŘSKÉ A CELODENNÍ VYUŽITÍ. NABÍZÍME INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP, KVALITNÍ MĚŘENÍ VAŠEHO ZRAKU V MODERNĚ VYBAVENÉ VYŠETŘOVNĚ. GARANCE DOBRÉHO VIDĚNÍ Oční optika OPTOMEDIC DD, s.r.o. Valová 8, n. Moravě, Tel: BRÝLOVÁ OBRUBA v hodnotě AŽ 3000 Kč ZDARMA! * Cena běžných multifokálních brýlových čoček od 2599 Kč/ks - více informací přímo v optice

6 strana 6 ZPRAVODAJSTVÍ 18/2013 Knihovna připravila soutěž pro mladé Městská knihovna připravila na říjen soutěž Ke kořenům aneb Prarodiče očima dětí. Pro děti ve věku 6 až 12 let je vypsána výtvarná a literární soutěž. Úkolem mladých autorů je namalovat libovolnou technikou obrázek (pra)babičky nebo (pra) dědečka a připsat krátký příběh z jejich života. Minimální délka příspěvku je deset vět, maximální délka jedna strana formátu A4. Práce lze zaslat poštou nebo odevzdat v Městské knihovně, nám. Osvobození 15. Fotografická soutěž je vypsána pro účastníky ve věku 13 až 18 let. Fotografie (max. 2 snímky) může do soutěže přihlásit pouze jejich autor. Přijímány budou jen fotografie v elektronické podobě. Snímky ve formátu JPG zasílejte na adresu: Požadavky na kvalitu: rozměry min x 900 pixelů, velikost max. 2 MB. Všechny příspěvky musí obsahovat název, jméno a příjmení autora, datum narození, adresu (popř. i telefon). Uzávěrka soutěže je 31. října Autoři tří vítězných prací v každé kategorii získají věcné odměny. Soutěžní příspěvky budou vystaveny v galerii v čítárně a na webových strán kách knihovny, plánuje se také vydání sborníčku. Odpoledne pro seniory proběhnou na Domovince Máte rádi vyprávění cestovatelů? Chcete si procvičit paměť? Zajímá vás, jak se nenechat nepříjemně překvapit doma ani na ulici? Pro seniory z řad veřejnosti, které tato a mnohá další témata zajímají, připravil Denní stacionář Domovinka Charity od pondělí 7. října cyklus deseti tematických odpolední. Setkání budou probíhat na Domovince (Leštinská 16) každé pondělí od 15 do 17 hodin. První setkání s tématem Pes přítel a ochránce člověka proběhlo v pondělí 7. října. Další setkání 14. října se zaměří na trénink paměti. Vstup je zdarma a občerstvení zajištěno. Více informací podá vedoucí Domovinky Mgr. Jaroslav Člupný, tel: , mail: Postavme školu v Africe Sbírku Postavme školu v Africe pořádá od roku 2004 nezisková organizace Člověk v tísni společně s Junákem, svazem skautů a skautek ČR. Každý rok stovky skautů vyráží do ulic českých měst, kde projekt představují veřejnosti. Letos se děti ze zábřežského skautského oddílu Žáby a dívčího oddílu Rovensko rozhodly přiložit také ruku k dílu a pokusit se získat co nejvíce prostředků na již patnáctou školu v Etiopii, jedné z nejchudších zemí světa, kde je polovina obyvatel negramotná. Sbírka bude probíhat v ulicích a v odpoledních hodinách od 7. do 12. října, kdy lze přispět skautům do zapečetěných kasiček. Navíc 12. října od 14 do 16 hodin bude pro děti připraven ve Wolkerových sadech program ve formě her a drobných rukodělných prací na africké téma. Ve dnech 20. až 22. září se v Leštině konalo velké skautské setkání, na kterém byly zastoupeny tři hlavní skautské organizace působící na území ČR, a to Svaz skautů a skautek, Junák a Český skauting ABS. Akci organizovalo středisko skautů ABS Leština a 3. skautský oddíl Shawnee. Hlavní náplní srazu byl velký branný závod. Účastníci absolvovali deset stanovišť zastříleli si z různých zbra- Poradenské, terapeutické a vzdělávací centrum, 28. října 667/3 přináší mezinárodně uznávanou metodu, která rozvíjí poznání a myšlení v celé jeho šíři a umožňuje jedinci, aby se vlastním přičiněním stal osobností přebírající zodpovědnost za své konání. Jedná se tzv. metodu instrumentálního obohacení sestavenou světově proslulým pedagogem a psychologem Reuvenem Feuersteinem. Jeho ucelený systém pracovních listů rozvíjí poznávací funkce, schopnost učit se v souvislostech, sebedůvěru. Metoda přináší umění vytvořit si strategii řešení úkolu, odstraňuje z práce strach z chyby, rozvíjí vyjadřování a respektování jiného názoru. Vychází z předpokladu, že intelekt není stálá vlastnost jedince, ale může být změněn. Metoda není omezena na žádnou věkovou ani výkonnostní skupinu osob. Na pozvání zábřežských skautů dorazil prezident mezinárodní organizace ní, projeli se na kánoi či raftu, prolézali podzemní sluje Torra Borra V místní sokolovně byla připravena jedinečná výstava indiánských obřadních rouch a také prezentace z historie a současnosti skautingu. Celkově akce zaznamenala přibližně 200 účastníků. Nejvzdálenějším z nich byl prezident Světové federace nezávislých skautů (WFIS) Klaus Tegeder z německého Stuttgartu, který u večerního táborového ohně předal sedmi vůdcům vyznamenání Wood Badge za absolvování stejnojmenného mezinárodního vzdělávání vůdců a vůdkyň. Do zábřežského skautského oddílu Shawnee je ještě možno přihlásit chlapce i děvčata ve věku 8 14 let, a to přímo u jeho vedoucího Slavomíra Václavského, tel: Metoda instrumentálního obohacení pomáhá Nachází tak široké uplatnění při práci s dětmi, pomáhá skupině jedinců po prodělané cévní mozkové příhodě, úrazu hlavy i nádorovém onemocnění mozku, ale také seniorům při problémech s pamětí a orientací. Každý jedinec pracuje s uceleným systémem pracovních listů nazvaným instrumenty, které se stanou pojítkem mezi řešitelem, trenérem, danými úkoly a reálnou skutečností. Ty rozvíjejí poznávací funkce, schopnost pracovat v souvislostech a dají mu jistotu, že zvládne problémy, se kterými se setká. Kurz bude zahájen po vytvoření skupiny zájemců, podle počtu zúčastněných s připočítáním částky za pracovní listy bude vytvořena i cena kurzu. Bližší informace a přihlášky PaedDr. Zdeňka Janhubová, tel: , Výročí morového sloupu připomíná i razítko V letošním roce si připomíná tři sta let od postavení mariánského morového sloupu na dnešním Masarykově náměstí. Velkorysé dílo se sochou Panny Marie Neposkvrněné nechal v roce 1713 zhotovit panský sládek Josef Počta jako poděkování za to, že se městu vyhnula morová epidemie. Při příležitosti jubilea nechalo farní muzeum vyrobit výroční razítko. Aby bylo dostupné široké veřejnosti, je umístěno v informačním centru v přízemí kulturního domu. Morový sloup v u, historické okolnosti vzniku tohoto typu děl, osobnost autora sloupu a související problematiku připomíná výstava 300 let morového sloupu, která je instalována ve věži kostela svatého Bartoloměje. V něm také bude sloužena za Josefa Počtu, dobrodince morového sloupu v u, a za ochranu Panny Marie v neděli 8. prosince v 8.30 hodin mše. Zábřežští evangelíci mají nového faráře Nového faráře Vlastislava Stejskala slavnostně uvedl do služby senior Moravskoslezského seniorátu Českobratrské církve evangelické f. Lubomír Červenka za účasti zástupců ostatních křesťanských církví, které působí v u. Slavnostní instalace se konala 15. září 2013 v evangelickém sborovém domě. Nově instalovanému kazateli popřál úspěch při jeho práci v u i starosta města František John. Po dokončení studia na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a povinné praxi nastoupil Vlastislav Stejskal na místo kazatele v Šternberku, kde působil deset let. Je ženatý a má tři děti, a i proto se těší na práci s dětmi v zábřežském evangelickém farním sboru. Také mažoretky Daren dovezly cenné kovy Po úspěšném působení na zářijovém mistrovství světa v Praze se mažoretkám ze skupiny Daren dařilo i v závěrečných soutěžích sezóny. Z Prahy rozhodně nepřijely s prázdnou. V nabité konkurenci vybojovaly čtyři pátá místa, jednu nešťastnou bramborovou medaili a hlavně dvě bronzové medaile a s nimi i titul II. vicemistryň světa. První medaili a titul v kategorii senior získaly za trio s náčiním pom-pom Lucka Němcová, Tereza Grúzová a Renata Švubová. Ta obsadila také 5. místo se svým sólem, stejně jako sedmice či velká senior formace s pódiovou skladbou a pochodem. Další páté místo přidaly dívky s miniformací mix. Druhou bronzovou medaili získala Andrea Valášková, Barča Hrochová, Lucka Němcová, Michaela Pelikánová, Romana Chládková a Lucie Serafínová za miniformaci s náčiním flag. Poslední nedělní vystoupení na téma Příběh odsouzené v kategorii senior show přineslo dívkám poněkud nešťastné 4. místo. Chuť si ale spravily 21. září v Olomouci na Memoriálu Jiřího Necida, kde jejich show v konkurenci českých, slovenských a polských mažoretek získala 2. místo a rovněž stříbro za choreografii. Titul Hospůdka roku míří do Ráječka Padesátka restaurací, hospod a barů z Olomouckého a Zlínského kraje se mezi sebou utkala o titul hospůdky roku. O nejlepších rozhodovaly hlasy čtenářů regionálního Deníku. Nejvíce hlasů nakonec přineslo titul Hospůdka roku 2013 hospůdce Na kovárně v Ráječku, která získala 259 hlasů především proto, že se zde stále něco děje. Konají se zde svatby, turnaje v mariáši, tvarůžkové hody, ochutnávky slivovice, večírky a různé jiné akce. Do soutěže Deníku přihlásil hospůdku Slavomír Holinka, který pro ni vyřezal několik dřevěných soch, jež zdobí venkovní terasu. Odměnou pro Kovárnu ale není jen samotný titul, naživo zde bude také natáčet TV Šlágr. Městská policie tísňové volání: 156 mobil na hlídku: již brzy... *ZVĚŘINOVÉ DOBROTY *Martinské HUSY, mladé víno

7 18/2013 KULTURA strana 7 V kině se bude snídat večer Čtvrteční podvečer 17. října bude v kině Retro patřit vernisáži výstavy Jindřišky Báťkové s názvem Já jsem snídal večer, která volně naváže na autorčinu zábřežskou výstavu z roku 2010 V pokoji je pavouček. I tentokrát se autorka nechala unést na vlnách koláží a zpracovala citáty svého syna Šimona a známých osobností. Udělala jsem si malou inventuru, takové své soukromé retro, říká autorka, něco jsem upravila, něco předělala, bude to taková kolážokoláčová všehochuť. A když večerní snídaně, tak pořádná! Podávat se budou nejen koláže na papíře i na starých vratech, ale i koláče. A třeba i ty vaše, pokud nějaké přinesete. Odměnou vám bude zanícený výklad a zpěv samotné autorky, která si přizvala i Stodolní trio. Výstava, kterou můžete navštívit v galerii kina, potrvá do 1. prosince. Muzeum opanoval věk rytířů V pátek 20. září se v zábřežském muzeu představila výstava Putování středověkem, která slavila úspěchy již v Šumperku. Výstava představuje několik tematických částí: hrnčířství, těžbu rud, hrady, zbraně a církev, a to na ukázkách vrcholného středověku vztahujících se přímo k regionu. Návštěvníci zde naleznou řadu naučných panelů, vykopávek či replik zbraní, děti se seznámí se středověkou módou i stylem života. Velmi povedená je doprovodná prezentace ukazující historickou podobu dnes již pozapomenutého Nového hradu u Hanušovic, jednoho z největších českých hradů. Nechybí ani informace o dalších hradech v oblasti Úsově, Brníčku, Mírově či Zábřeze. Obdobně bohatě je představeno církevní umění, mezi vystavenými exponáty jsou k vidění i nejcennější ukázky středověkého umění v regionu včetně známé Zábřežské madony. Pozornosti především mužské části pak nepochybně neujde expozice středověkých zbraní, jíž vévodí plátová zbroj a řada bodných, sečných či palných zbraní. S tím vším návštěvníky vernisáže seznámila autorka výstavy, ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku Marie Gronychová, která přítomné provedla jednotlivými celky. K výstavě, která bude k vidění až do 12. ledna příštího roku, lze objednat komentovanou prohlídku na tel: nebo (mk) Zájemci o rodokmeny zamíří do knihovny Městská knihovna každoročně pořádá sérii podzimních přednášek a besed, na které zve nejen registrované čtenáře, ale také širokou veřejnost. Letošním tématem je Evropa místo, kde máme kořeny. Nejbližší přednáška je připravena na úterý 15. října od 16 hodin. Pozvání přijala ředitelka Státního okresního archivu Šumperk Hana Jarmarová, která představí způsoby, kde a jak pátrat po svých předcích a jak si sestavit vlastní rodokmen. Vstup zdarma. Mistrovská hudba v Barborce přilákala davy posluchačů Wallingerová, cembalista Martin Hroch a olomoucký komorní orchestr Camerata Moravia pod vedením Víta Mužíka. V programu, tentokrát mimořádně připraveném olomouckou filharmonií, se v úvodní skladbě, Cacciniho Ave Maria představili Václav Hudeček, Jana Wallingerová a Martin Hroch (na snímku), následovala skladba Antonia Vivaldiho v podání Camerata Moravia a Martina Hrocha. Koncert G dur pro housle a Za přihlížení kamer televize Noe proběhl ve středu 2. října ve sv. Barboře další koncert z cyklu Bravo. Do posledního místa zaplněný kostel napovídal, že je připraven mimořádný koncert po velmi úspěšném červnovém vystoupení se sem vrátil světoznámý houslový virtuóz Václav Hudeček. Nebyl sám, před diváky předstoupila také sólistka Janáčkovy opery Národního divadla Brno, mezzosopranistka Jana orchestr českého barokního skladatele přineslo vystoupení Václava Hudečka, tentokrát spolu s olomouckým komorním orchestrem. Camerata Moravia pak opět spolu s Martinem Hrochem uvedla část díla G. P. Telemanna a G. F. Händela. Příležitost zhlédnout koncert, který se konal za podpory Olomouckého kraje, mají i ti, na něž nezbyly lístky, záznam z něj odvysílá TV Noe v neděli 1. prosince ve hodin. (mk) Jazz In Hall uvede české muzikantské legendy i objevy (Dokončení ze strany 1) Zajímavým hostem, který bezpochyby zaujme, bude talentovaná zpěvačka, klavíristka a skladatelka Sára Vondrášková s kapelou Never Sol. Vondrášková pronikla do povědomí veřejnosti v loňském roce, kdy doslova ohromila svým hlasem v závěrečné písni Lay Down ve fi lmu Davida Ondříčka Ve stínu. Před několika dny vydala své debutové album pod názvem Under Quit, představil český hudební objev kapelník pořádajícího orchestru Moravia Big Band Pavel Doubrava. Jeho orchestr posluchačům nabídne tradičně kvalitní hudební menu v podobě swingových, jazzových, ale i taneční melodií. Hostem domácího bandu bude tentokrát vynikající jazzový a swingový zpěvák Jan Smigmator. Program letošního festivalu doplní očekávané vystoupení lanškrounského Big Bandu patřícího mezi přední české amatérské orchestry, který letos slaví třicet let své existence. Jubilejní ročník festivalu Jazz In Hall, jehož konání podpořily Olomoucký kraj a Město, startuje v tenisové hale v sobotu 19. října od 18 hodin. Vstupenky v hodnotě dvě stě korun lze zakoupit v infocentru ve vestibulu kulturního domu, v den akce vstupné o padesátikorunu podraží. Na mělčině? Hořká komedie o čtyř osamělcích Cyklus pravidelných cestopisných přednášek pořádaných Zábřežskou kulturní se tentokrát přesune z kina do velkého sálu kulturního domu. Důvodem je skutečnost, že v u se poprvé představí jeden z nejznámějších českých dobrodruhů a cestovatelů Jirka Kolbaba a je pravděpodobné, že kapacita kinosálu nebude v tomto případě dostačovat, vysvětlil ředitel Zdeněk David. Strhující diashow elitního dobrodruha, známého především z mnohaletého pořadu Rádia Impuls Cestování s Jiřím Kolbabou, je naplánováno na pátek 18. října se začátkem v 18 hodin. Jiří Kolbaba prostřednictvím svých jedinečných V zábřežském kulturním domě už se představila celá řada hvězd českého divadla. Na začátku letošní sezóny ale nastavila Zábřežská kulturní laťku opravdu vysoko, když zde ve čtvrtek 3. října uvedla komedii Franka Houtappelse Na mělčině. Herecké obsazení bylo lákavé a zaplněný sál tomu také nasvědčoval. Na pódiu se představila Iva Janžurová v roli čerstvě ovdovělé Ingrid a její dvě dcery zářivá světoběžnice Roos v podání Barbory Munzarové a v jejím stínu žijící domácí puťka Mia ztvárněná Sabinou Remundovou (skutečnou dcerou Ivy Janžurové). Čtyřlístek postav spojených pouty rodinnými či kamarádskými, ale přesto osamělých doplňuje melouchář a kšeftman Walter Miroslava Vladyky. Hra Na mělčině je označována jako komedie. Zčásti jí skutečně je. Chybí ale výbuchy bouřlivého smíchu, komičnost situací vychází z všedního života, takže nechybí hořkost a občas i hodně černý humor. Civilnost prostředí i projevu všech protagonistů dodává hře na opravdovosti a štiplavé palčivosti, když si Ingrid začne uvědomovat, že chce své děti vyvarovat promarněných dnů a vztahů. Její snaha změnit jim život nevychází zdaleka tak, jak by si přála. Přesto je rozhodnuta jim štěstí zajistit, ať se jim to líbí, nebo ne. (mk) Guru českých cestovatelů v u fotografií provede návštěvníky pořadu všemi kontinenty planety, to vše s nádechem dobrodružství, exotiky a tajemna. Kolbaba je vynikající vypravěč zážitků a souvislostí, který inspiruje diváky k jejich vlastním cestám a fotografování. Část jeho vyprávění bude věnována zásadám kompoziční tvorby a tipům pro fotografování na cestách, nastínil obsah diashow David. Vstupné na setkání s naším nejznámějším cestovatelem činí v předprodeji devadesát korun, v den akce však podraží o padesátikorunu. Děti do 15 let mají výraznou slevu, zaplatí za vstup pouze čtyřicet korun. KRÁTCE K tanci zahrají Vašek a Pepa Nejen k tanci, ale i k poslechu zahraje pro všechny generace populární duo Vašek a Pepa v neděli 13. října. Taneční odpoledne v sále kulturního domu začíná ve 14 hodin, občerstvení pro návštěvníky je zajištěno, vstupné činí 50 korun. Další taneční odpoledne připravila Zábřežská kulturní na neděli 27. října, kdy se v u poprvé představí krojovaná dechová hudba Věrovanka z hanácké obce Věrovany. Vstupenky na tento pořad jsou již v prodeji v infocentru kulturního domu. Do Retra se vrací Kameňák Legendární komediální série Kameňák se deset let od uvedení prvního dílu vrací do českých kin. Diváci se mohou těšit na pokračování, které svým oddychovým stylem a poetikou navazuje na předchozí díly. Opět půjde o várku košilatých fórů, sex a navíc i marihuanu. Série Kameňáků se těší mimořádné divácké popularitě. První Kameňák vidělo v roce 2003 v kinech půl milionu lidí, na všechny tři díly pak přišlo celkem přes diváků. V u bude mít čtvrtý díl Kameňáku premiéru 11. října a budeme mu věnovat celý víkend. Na velký divácký zájem jsme v kině připraveni, na říjen máme naplánováno celkem osm představení. Ti, kteří nestihnou o víkendu do kina zajít, mohou využít některý z dalších termínů, míní vedoucí kina Věra Smrčková. Retro uvede čtvrtý Kameňák o víkendu 11. až a následně ve středu 16., v neděli 20., ve středu 23. a v pátek 25. října. Zajímavostí je, že třetí díl Kameňáku uvedla v lednu 2005 v Retru delegace herců a filmařů v čele režisérem Zdeňkem Troškou, dodala vedoucí zábřežského biografu. V ulicích města opět potkáte upíry Odvěká nenávist mezi upíry a vlkodlaky se rozhoří o víkendu října v ulicích u. Supernaturálové se v rámci městské hry Úsvit času připravené sdružením Thilisar střetnou letos na podzim už počtvrté. Hrát se bude především v noci zejména kolem Bezručových sadů a Masarykova náměstí. Účastníci v kostýmech budou bojovat jak replikami střelných zbraní, tak i polstrovanými meči. Více informací na Šifrovací hra znovu potrápí závodníky Letošní ročník městské šifrovací hry Uchem jehly, kterou pořádá 41. přední hlídka Royal Rangers, se uskuteční v sobotu 19. října. Startovat se bude v Křesťanském centru na pěší zóně u Billy (28. října 4). Princip hry: Každá šifra, kterou účastníci vyluští, jim udá místo, na kterém najdou další šifru. Hra pro tří až pětičlenné týmy začne v sobotu ve 14 hodin a bude se hrát až do pozdní noci. Organizátoři letos poprvé vypsali kategorii pro mladší děti s rodiči s názvem Ouškem jehly. Bližší informace na uchem-jehly.blog.cz. Screamers budou retro Dvě hodiny dobré zábavy v podání oblíbené travesti skupiny Screamers čekají návštěvníky kulturního domu v neděli 20. října. Slavná šestice mužů, která v průběhu vystoupení s úspěchem ztvárňuje zpěvačky české i zahraniční populární hudby, zde od 19 hodin uvede úplně nový program s názvem Retro Screamers. Ten opět nabídne výpravnou scénu, vtipné průvodní slovo, humorné scénky, ale zejména známé šlágry pěveckých hvězd v osobitém podání.

8 strana 8 INFORMACE 18/2013 KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ NA OBDOBÍ Čtvrtek 10. října MATERIÁLNÍ SBÍRKA PODZIM 2013 Tradiční sbírka šatstva, obuvi, lůžkovin, domácích potřeb a elektrospotřebičů. Sbírka proběhne od 10. do 12. října. Objekt bývalého skladu ČD, , 9:00 17:00; , 9:00 12:00 Klub důchodců města MOMENTKY Z CEST Beseda s paní Jitkou Václavíkovou o cestách po Číně. Pořádáno pro členy Klubu důchodců. Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00 POSTAVME ŠKOLU AFRICE Sbírka do zapečetěných kasiček na podporu stavby školy v Etiopii probíhá od 7. do 12. října. města, v odpoledních hodinách Pátek 11. října LETADLA 3D Animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný, přístupno od 12 let, dabing, USA 2013, 92 min. Kino Retro, 17:30, 130 Kč PUNK FLOID / VOLANT BURANI Z NEW JERSEY / ŽÁDNEJ STRES / TRUBADOORS Festival punkových a skapunkových kapel. Velký sál KLUBu, open 19:00, start 20:00, předprodej 120 Kč, v den akce 170 Kč Sobota 12. října BUCHLOV BUCHLOVICE Výlet na hrad a zámek. Vedoucí p. Schwarzová. Odjezd ČD, 6:32 Fit Lady Skautský oddíl Žáby a dívčí oddíl Rovensko DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Zdarma: kruhový trénink a TRX, kolagenárium, vlasová diagnostika, výživové poradenství, ochutnávka zdravého menu Gurman Diet Box. Více na Kontakt: Fit Lady, Nároží Valová 8, 9:00 18:00 POSTAVME ŠKOLU AFRICE Program pro děti ve formě her a drobných rukodělných prací na téma Afrika. Wolkerovy sady, 14:00 16:00 Kino Retro, 17:30, 110 Kč Neděle 13. října VAŠEK A PEPA Taneční odpoledne aneb Nesejdem se na Vlachovce, ale v kulturním domě. Nejen k tanci, ale i k poslechu pro všechny generace zahraje oblíbené duo. Občerstvení zajištěno. Velký sál KLUBu, 14:00 18:00, 50 Kč Kino Retro, 17:30, 110 Kč MAKE YOUR MOVE 3D Hudební, přístupný, dabing, Jižní Korea/USA 2013, 107 min. Kino Retro, 20:00, 130 Kč Úterý 15. října ROLE RODIČŮ V PRVNÍCH LETECH ŽIVOTA DÍTĚTE Beseda s Bc. Lenkou Davidovou, Dis. Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30 ČTEME BIBLI S DĚTMI Seznamování se s nejslavnější knihou pod vedením Mgr. Aloise Juránka. Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 16:15 Středa 16. října KAFÍČKO Diskutovat budeme tentokrát s děkanem Františkem Eliášem. Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30 Donna Jíchová LETADLA Animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný, přístupno od 12 let, dabing, USA 2013, 92 min. Kino Retro, 17:30, 80 Kč BIBLICKÉ PŘEDNÁŠKY Cyklus přednášek. Kontakt: , Hotel Amco, Masarykovo nám. 3, salónek 1. patro, 18:30 19:30, vstup volný Čtvrtek 17. října RÁKOSNÍČEK A JEHO RYBNÍK Pohádku plnou humoru a písniček připravilo Divadlo Scéna Zlín. Určeno pro MŠ, I. stupeň ZŠ, děti, které nenavštěvují MŠ, i veřejnost. Velký sál KLUBu, 8:30 a 10:00, 40 Kč CASD JÁ JSEM SNÍDAL VEČER NEJEN KOLÁŽE (KOLÁČE) Volné pokračování výstavy Jindřišky Báťkové V pokoji je pavouček ( 2010). Podávat se budou nejen koláže, ale i koláče. Přinesené vzorky vítány! Výstava potrvá do KURZ STUDIA BIBLE Kurz bude probíhat každý čtvrtek. Galerie kina Retro, 17:00 Modlitebna CASD, Postřelmovská 14, 18:00, vstup volný Pátek 18. října POZNÁVÁME KRÁSY PŘÍRODY LUPOU Procházka pro rodiče i prarodiče s dětmi do okolí a. Odchod v 15:00 od klubovny Hnízda, Masarykovo nám. 7 TURBO 3D Animovaný/rodinný, přístupný, dabing, USA 2013, 96 min. Kino Retro, 17:30, 140 Kč JIŘÍ KOLBABA FOTOGRAF NA CESTÁCH Strhující diashow reportéra Rádia Imupls a jednoho z nejznámějších českých dobrodruhů a cestovatelů. Velký sál KLUBu, 18:00, předprodej 90 Kč, v den akce 140 Kč, děti do 15 let 40 Kč CARRIE Drama/horor, přístupno od 15 let, titulky, USA Sobota 19. října OSTRUŽNÁ STARÉ MĚSTO POD SNĚŽNÍKEM Vedoucí p. Korgerová. Odjezd ČD, 8:33 SOBOTA PRO ŽENY Aerobic na trampolínách s Věrou Formánkovou a další moderní cvičební aktivity pro ženy bez rozdílu věku, které chtějí vypadat a cítit se dobře. Přihlášky osobně, telefonicky nebo em na kontaktech , , (Dagmar Ziková) do středy 9. října. Velký sál KLUBu, 9:00 10:30 STIMULAČNÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLÁKY A DĚTI S ODLOŽENOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU Odborný kurz. Přihlášky na kontaktech: Více informací na Spirála, 28. října, 9:00 16:00 COUNTRY VEČER Hraje kapela Senioři, v nabídce zvěřinový gulášek a dobré pivo. Hospůdka U Pěničků Skalička, 17:00, vstupné dobrovolné JASMÍNINY SLZY Drama, přístupno od 12 let, titulky, USA 2013, 98 min. Kino Retro, 17:30, 100 Kč JAZZ IN HALL MICHAL PROKOP, LUBOŠ ANDRŠT, JAN HRUBÝ TRIO / NEVER SOL MORAVIA BIG BAND A JAN SMIGMATOR / BB LANŠKROUN Jubilejní 10. ročník jazzového festivalu. Tenisová hala, Sokolská ul., 18:00, předprodej 200 Kč, v den akce 250 Kč JAKO NIKDY Drama/psychologický, přístupno od 12 let, české znění, Česko/Slovensko 2013, 93 min. Kino Retro, 20:00, 80 Kč Neděle 20. října SK SULKO ZÁBŘEH FK MIKULOVICE TURBO 3D Animovaný/rodinný, přístupný, dabing, USA 2013, 96 min. Městský stadion, 15:00 Kino Retro, 17:30, 140 Kč SCREAMERS Nejoblíbenější česká travesti skupina vystoupí se zbrusu novým pořadem Retro Screamers. Velký sál KLUBu, 19:00, 210 a 240 Kč Pondělí 21. října SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA Přednáší Mgr. Marta Rýznarová. Přihlášky (sms) na tel: Charita (přízemí, zvonek Oáza)17:00 19:00, vstupné dobrovolné Úterý 22. října RODINNÉ FINANCE A JAK NA NĚ Diskuse v klubovně. Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30 BESEDA S LÉKAŘEM Beseda s MUDr. Kotyzovou. Pořádáno pro členy Klubu důchodců. Klub důchodců města, Nerudova 7, 14:00 HAROLD A MAUD FILMOVÉ VEČERY Snímek z cyklu Filmy, které měnily tvář kinematografie uvede Miroslav Macek. Komedie/romantický/ drama, přístupný, USA 1971, 91 min. Kino Retro, 20:00, 60 Kč Středa 23. října ZÁVODY NA ODRÁŽEDLECH PRO DĚTI PLÁN ÚTĚKU Akční/thriller, přístupno od 12 let, titulky USA 2013, 115 min. Pátek 25. října TURBO 3D Animovaný/rodinný, přístupný, dabing, USA 2013, 96 min. Komedie/přístupno od 15 let, české znění, Česko 2013, 88 min. Park u kostela sv. Barbory, 15:30 Kino Retro, 17:30, 100 Kč Kino Retro, 17:30, 140 Kč Sobota 26. října PUTOVÁNÍ ALJAŠKOU NEJEN ZA JANEM ESKYMO WELZLEM Vyprávění a fotografie expedice Stanislava Honzíka a Zdeňka Bergmana. Muzeum, 17:00, 20 Kč ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2 3D Animovaný/komedie/rodinný, přístupný, dabing, USA 2013, 96 min. Kino Retro, 17:30, dospělí 155 Kč/děti 135 Kč METALLICA: THROUGH TO NEVER 3D Hudební/ muzikál, přístupno od 15 let, titulky, USA 2013, 92 min. Kino Retro, 20:00, 150 Kč MEGA DISCO PARTY DJ ROSI ELEMENTS OF SOUND LASER SHOW O skvělou zábavu se i tentokrát postarají DJ S ROSI, TWIN A VERONIKA. Luxusní taneční párty, obří laserová show. Velký sál KLUBu, 21:00 3:00, 50 Kč ZÁBŘEH - informační zpravodaj města, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, , Vydavatel: Město, Masarykovo nám. 6, , IČ: Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo Odpovědný redaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel.: , Příjem inzerce: Iva Kovářová, tel.: , mobil: , U textů označených -pr- se jedná o placenou reklamu. Grafické zpracování a tisk: Trifox, s. r. o., Třebízského 12, Šumperk. Náklad kusů. Neprodejné. Termín uzávěrky příštího čísla je 16. října Spirála Hospůdka U Pěničků Moravia Big Band SK SULKO Klub důchodců města VÝSTAVY Kavárna kina Retro Indiáni očima dětí Zámek Skalička Martin Chmelař: Jinýma očima výstava plastik Výstava potrvá do a uren Výstava bude přístupná každou neděli od 14:00 do 18:00 hodin a potrvá do Já jsem snídal večer nejen koláže (koláče) Výstava potrvá do Galerie Kafé Rovensko Josef Baslar, Petr Kučera: Šumperk a okolní krajina Výstava potrvá do konce října. Galerie Tunklův dvorec Václav Hejnák malba Výstava potrvá do Muzeum Putování středověkem Výstava potrvá do

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro Číslo 6/2015 vydáno dne 25. 3. 2015 Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek Na svém zasedání ve středu 4. března schválili zastupitelé první rozpočtovou změnu roku 2015 spolu s rozpočtovým výhledem

Více

Pomáhající koláče pekli na devatenácti místech. Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013. Na Ceny města lze nominovat do konce října

Pomáhající koláče pekli na devatenácti místech. Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013. Na Ceny města lze nominovat do konce října Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013 Nejvyšší soud zamítl dovolání města ve věci Wanemi Ve prospěch společnosti Wanemi CZ rozhodl v úterý 8. října brněnský Nejvyšší soud. Pokračuje tak spor o pozemky

Více

Na hody se žehnalo znaku a praporu

Na hody se žehnalo znaku a praporu Číslo 16/2014 vydáno dne 10. 9. 2014 Město sbírá podpisy pod petici k řešení problematiky veřejného pořádku Svaz měst a obcí České republiky, který zastupuje zájmy měst a obcí a jehož členem je i Zábřeh,

Více

Výtěžek humanitární sbírky zaplnil tři vagóny

Výtěžek humanitární sbírky zaplnil tři vagóny Číslo 8/2012 vydáno dne 18. 4. 2012 Kino Retro čeká digitalizace a 3D Na svém březnovém zasedání zastupitelé uvolněním 1,8 milionu korun podpořili digitalizaci kina Retro. Celkové náklady na projekt se

Více

Opravy Bezručovy ulice se protáhnou až do jara

Opravy Bezručovy ulice se protáhnou až do jara Číslo 21/2013 vydáno dne 20. 11. 2013 Město si podruhé vzalo úvěry na sto milionů Už druhý stomilionový úvěr na spolufinancování kanalizace odsouhlasili zastupitelé na svém zasedání ve středu 6. listopadu.

Více

Náměstím se nesly maorské a peruánské rytmy. Změny počasí napáchaly škody i v Zábřeze. Číslo 15/2015 vydáno dne 26. 8. 2015.

Náměstím se nesly maorské a peruánské rytmy. Změny počasí napáchaly škody i v Zábřeze. Číslo 15/2015 vydáno dne 26. 8. 2015. Číslo 15/2015 vydáno dne 26. 8. 2015 Změny počasí napáchaly škody i v Zábřeze Prázdninové výkyvy počasí dělaly problémy nejen hasičům vyjíždějícím častěji než kdy jindy v suchých dnech k řadě požárů. Dlouhotrvající

Více

Den mikroregionu letos přivítaly Štíty

Den mikroregionu letos přivítaly Štíty Číslo 12/2011 vydáno dne 15. 6. 2011 Hádky kolem právní kanceláře uťali až radní Ani napodruhé nevybrali zastupitelé advokátní kancelář, která má městu zpracovat posouzení jeho situace v kauze investičního

Více

Základní umělecká škola se otevře 6. února

Základní umělecká škola se otevře 6. února Číslo 2/2015 vydáno dne 28. 1. 2015 Základní umělecká škola se otevře 6. února Společnost Podané ruce o. p. s. Terénní programy Šumpersko. Společnost změnila od ledna provozní dobu v Zábřeze. Fungovat

Více

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012 Také v Zábřeze zvítězila ČSSD následovaná KSČM Výsledky voleb v Olomouckém kraji se nijak neliší od většinového trendu v celé republice. Se ziskem 26,70 procenta platných

Více

Souboj o nejlepší sportovce města nabídl obrovskou konkurenci

Souboj o nejlepší sportovce města nabídl obrovskou konkurenci Číslo 2/2013 vydáno dne 23. 1. 2013 Lidé v referendu odmítli prodej pozemků WANEMI CZ Dát hlas svému prezidentskému kandidátovi i vyjádřit postoj k prodeji městských pozemků společnosti WANEMI CZ měli

Více

Poplatek za komunální odpad se nezvýšil

Poplatek za komunální odpad se nezvýšil Číslo 10/2013 vydáno dne 15. 5. 2013 Poplatek za komunální odpad se nezvýšil Počátkem května obdržely domácnosti ve městě složenky k platbě poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání

Více

Programové prohlášení rady stanovuje priority pro celé volební období. Noční pochod přilákal na šest stovek účastníků

Programové prohlášení rady stanovuje priority pro celé volební období. Noční pochod přilákal na šest stovek účastníků Číslo 7/2015 vydáno dne 8. 4. 2015 Programové prohlášení rady stanovuje priority pro celé volební období Radnice zpracovává novou Strategii rozvoje města Zábřeh na období 2015 2020. V současné době je

Více

Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady. Krásné staré stroje přilákaly davy diváků. Kulturní dům připravuje vzdělávání pro seniory

Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady. Krásné staré stroje přilákaly davy diváků. Kulturní dům připravuje vzdělávání pro seniory Číslo 11/2015 vydáno dne 3. 6. 2015 Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady Od neděle 17. května šetří Policie ČR útok vandalů na stromy ve Wolkerových sadech. Neznámý pachatel či pachatelé zde zřejmě v

Více

Areál zámku na Skaličce rozezněla kladiva kovářů

Areál zámku na Skaličce rozezněla kladiva kovářů Číslo 10/2014 vydáno dne 21. 5. 2014 Zábřežští hasiči mají novou zbrojnici Středa 7. května se stala významným milníkem zábřežské jednotky sboru dobrovolných hasičů. Po měsících oprav byla slavnostně otevřena

Více

Oprava Nemilské ulice se protáhne. Mladí automechanici poměřili v Zábřehu své dovednosti. Zvukoví průvodci již slouží turistům

Oprava Nemilské ulice se protáhne. Mladí automechanici poměřili v Zábřehu své dovednosti. Zvukoví průvodci již slouží turistům Číslo 11/2006 vydáno dne 31. 5. 2006 Zákon přináší bodový systém a větší pravomoci strážníkům Od 1. července letošního roku nabývá účinnosti nový silniční zákon. Kromě celoročního svícení zavádí například

Více

Hasiči převzali novou cisternu a hned s ní i hasili. Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem

Hasiči převzali novou cisternu a hned s ní i hasili. Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem Číslo 13/2015 vydáno dne 1. 7. 2015 Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem Díky legislativním změnám měl být od května letošního roku nutnou podmínkou pro vyplácení příspěvku

Více

Zahrádkářské osady zatím nekončí

Zahrádkářské osady zatím nekončí Číslo 8/2011 vydáno dne 20. 4. 2011 Zahrádkářské osady zatím nekončí Téměř na hodinu se na 7. zasedání zastupitelstva protáhl prodej pozemků v zahrádkářské osadě Vápeníky I. Důvod? Řešení přístupové cesty

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

První zasedání v přímém přenosu televize

První zasedání v přímém přenosu televize Číslo 20/2010 vydáno dne 3. 11. 2010 Radnice nabízí romantické noční svatby Zájemcům o romantickou svatbu v prostorách obřadní síně na radnici jsou od 1. listopadu otevřené dveře. Až doposud byla doba

Více

Příjem plošné komerční inzerce v bulletinu

Příjem plošné komerční inzerce v bulletinu Číslo 05/2006 vydáno dne 8. 3. 2006 Strážníci se zaměří na kouř z komínů V Zábřeze studují první vysokoškoláci Zlepšení kvality ovzduší v okrajových částech města si slibuje radnice od příspěvků poskytovaných

Více

Pracovní skupiny ke strategii Zábřeha zvou veřejnost. Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě. Také město se vyjádřilo k EIA

Pracovní skupiny ke strategii Zábřeha zvou veřejnost. Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě. Také město se vyjádřilo k EIA Číslo 01/2008 vydáno dne 9. 1. 2008 Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě Zcela novou plochu pro bytovou výstavbu uvolnili svým usnesením zábřežští zastupitelé. Ti na svém zasedání

Více

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Volby do Poslanecké sněmovny PČR volební okrsky str. 4 Město otevřelo novou třídu v MŠ v Dolní Lhotě str. 3 Nové vyhlášky str. 2 Program festivalu Via Bohemica str. 3 Plánované stavby cyklostezek str.

Více

Policejní okrsky 5/2010 ČÍSLO 5. Okrskový systém strážníků i policistů. Opavské parky zvou na desítky atrakcí a her

Policejní okrsky 5/2010 ČÍSLO 5. Okrskový systém strážníků i policistů. Opavské parky zvou na desítky atrakcí a her Hláska zpravodaj statutárního města Opavy 5/2010 ČÍSLO 5 Policejní okrsky Okrskový systém strážníků i policistů Dětský den Opavské parky zvou na desítky atrakcí a her Dále v listě... Příští rok bude nižší

Více

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích Měsíčník obyvatel města Otrokovice 21. září 2012 číslo 9 - ročník 22 zdarma - neprodejné Volební obvody pro krajské a senátní volby strana 8 a 9 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Ve městě roste nová tovární

Více

Střecha skladu neunesla tíhu sněhu a zřítila se

Střecha skladu neunesla tíhu sněhu a zřítila se Číslo 06/2006 vydáno dne 22. 3. 2006 Střecha skladu neunesla tíhu sněhu a zřítila se Ani v polovině března nekončí potíže se zimním počasím. Předminulý víkend opět vydatně sněžilo a nový příděl sněhu zřejmě

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Karlovarské. Miliony do Staré Role

Karlovarské. Miliony do Staré Role Radniční listy 1 k a r l o v a r s k é r a d n i č n í l i s t y i n f o r m a č n í z p r a v o d a j m a g i s t r á t u m ě s t a k a r l o v y v a r y Karlovarské Radniční listy XV. ročník číslo 3

Více

22/2006 22. 11. 2006 * / ' 0 3. " / ; 1 3 " 7 0 % " +. 4 5 " XXX [BCSFI D[

22/2006 22. 11. 2006 * / ' 0 3.  / ; 1 3  7 0 %  +. 4 5  XXX [BCSFI D[ Číslo 22/2006 vydáno dne 22. 11. 2006 Oprava přednádraží se protáhne do jara Přestože už koncem listopadu mělo zrekonstruované přednádraží sloužit veřejnosti, je jasné, že ani při nejlepší vůli se původně

Více

Projednávání EIA: rada si stěžuje ministrovi

Projednávání EIA: rada si stěžuje ministrovi Číslo 02/2008 vydáno dne 23. 1. 2008 Projednávání EIA: rada si stěžuje ministrovi Šest a půl hodiny trvající maratón přineslo veřejné projednávání EIA k dopadu záměru společnosti Wanemi na životní prostředí.

Více