Příspěvek předsedkyně školského, kulturního a sociálního výboru:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příspěvek předsedkyně školského, kulturního a sociálního výboru:"

Transkript

1 6/2011 Cheznovák

2 Vážení spoluobčané, byla jsem oslovena šéfredaktorkou tohoto občasníku, abych přispěla do diskuze zastupitelů. Nejprve bych se chtěla představit. Jsem členkou zastupitelstva obce druhé funkční období. Pan starosta mi svěřil funkci předsedkyně stavební komise. Mým hlavním úkolem je příprava podkladů pro zhotovení územního plánu naší obce, který by měl ukázat směr, jakým se obec bude rozvíjet po dobu příštích asi dvaceti let. Přípravy územního plánu řídí p.hájek ze Stavebního úřadu v Rokycanech. V období květen - červen jsme se spolu s dalšími členy zastupitelstva shodli, že pro lepší představu o čističkách odpadních vod uspořádáme exkurzi do Němčovic, kde mají kořenovou čističku a do Mýta, kde používají čističku gravitační. Dále jsme se s panem starostou a MVDr. Oto Humlem zúčastnili exkurze na bioplynovou stanici Krásná Hora nad Vltavou, abychom nasbírali informace o této technologii a byli schopni reagovat na rozvoj našeho zemědělského areálu. První jednání, které se týkalo přípravy územního plánu, jsme měli na obci 20.června Jednání se zúčastnili všichni zastupitelé, za stavební komisi Ing. Roman Karásek, za ZŠ a MŠ Cheznovice Mgr. Jan Musílek a za FC 96 Cheznovice Pavel Huml. Jinak kromě tohoto projektu, běží projekt přestavba restaurace v Lidovém domě, př!j>ravuje se projekt na odbahnění vodní nádrže "Regulace", projekt na zateplení ZŠ a MS Cheznovice. Většina konkrétních akcí je finančně hodně náročná, proto jejich uskutečnění bude závislé na příslibu dotace. Doufám, že budeme mít štěstí a povede se nám naše záměry realizovat... Pavla Savincová Příspěvek předsedkyně školského, kulturního a sociálního výboru: Jmenuji se Bohuslava Šlapá ková. Již několik let učím ve zdejší malotřídní škole. Jsem členkou Zastupitelstva obce Cheznovice a předsedkyní školského, kulturního a sociálního výboru. Dalšími členkami výboru jsou: p. Miluška Jedličková, p. Jarmila Humlová, p. Jana Palková, p. Blanka Fischerová. Tím, že učím ve zdejší škole, zabezpečuji bezprostřední styk školy s obcí. Se žáky z naší MŠaZŠ se účastním" Vítání občánků". Dalším úkolem našeho výboru je navštívit, poblahopřát a předat dárkovou poukázku určité hodnoty našim občanům v den jejich narozenin 75 let, 80 let, po té každým rokem. S našimi jubilanty posedíme, popovídáme si a zavzpomínáme. Všechny členky komise pracují spolehlivě a svědomitě. Spolupráce mezi námi, se školou a s OÚ je velmi dobrá. Doufám, že se dále naše činnost bude vyvíjet a prohlubovat. Jsme rády, že se naší činností podílíme na rozvoji obce Cheznovice. Děkuji Milušce, Jarmile, Janě a Blance za jejich ochotu a plnění svěřených úkolů. Bohuslava Šlapáková

3 Stručný zápis ZO Cheznovice konaného (podrobný Zápis ZO je zveřejněn Zápisy ZO Cheznovice) na webu obce v sekci Zastupitelstvo obce přijalo následující usnesení: č schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatele č schválení programu jednání č schválení Dohody o vzájemné spolupráci Obec - Cheznovanka č schválení Smlouvy o připojení odběrného zařízení č schvaluje případný doplatek za prodloužení aut. spoje č.31 č schválení ceníku služeb č schvaluje částku 60 tis. Kč na vypracování dokumentace - hasičárna č schválení navýšení počtu žáků školní družiny č schvaluje navýšení rozpočtu Zastupitelstvo vzalo na vědomí: kontrolu usnesení Zprávu kontrolního výboru Zpráva finančního výboru Diskuse na ZO: starosta: - opravena cesta ke Štěpánu - pro obec bezplatně, - cesta kolem Zbirožské a.s. - jednání s firmou SKANSKA, po skončení akcí na železniční trati bude znovu opravena pásovou metodou - rozjednána možná dotace na opravu hasičárny a rekonstrukce potoka - velká naděje na získání multifunkčního stroje (100% dotace na opravy lesních cest - jednání s p. Jansou, Lesospol) - informace o prováděných opravách "altánu" za LD - náklady činí 37 tis.kč - pozvánka na 1. října - zabijačka - místostarostka - závěrečné vyhodnocení akce "Rekonstrukce rozhlasu a osvětlení" je kompletní a uzavřen Ing. P. Savincová - územní plán - podrobně vysvětlen průběh jednání ke kterým již došlo od května 2011) místostarostka - až bude konkrétnější podoba územního plánu, bude vše zveřejněno Huml M. čp na minulých jednáních ZO bylo řečeno dotace na LD 3 mil. Kč starosta - ne! Od samého začátku 2,5 mil. Kč Huml M. čp pořád je otevřena budova LD a co bude s altánkem po rekonstrukci místostarostka - děkuji za upozornění, zámek je vyměněný, domluvím na ubytovně; není pravda, že kluci nic nedělají, pomáhají při rekonstrukci a nemůže po nich nikdo chtít vše financovat. starosta - malá místnost bude sloužit jako sklad obce a na druhou je uzavřena řádná smlouva, rekonstrukce byla nutná. Jarý Fr. - Je toho hodně k přemýšlení, bylo toho řečeno mnoho. Cesta ke Štěpánu už stála každým rokem spoustu peněz, je na zvážení ji opravit pořádně - sehnat frézovanou drť starosta - oprava nás nestála nic, drť stojí kolem tis. Kč. Jarý Fr. - četl jsem na ÚD.že se prodává obecní pozemek, za jakou cenu? starosta - za 100,- Kč/m2 Jarý Fr. - k poplatkům - moje zkušenost je, že vybírají poplatky za parkování nákladních aut starosta - je to v jednání, po opravě cesty a v rámci opravy hasičámy Jarý Fr. - v předvolebních záměrech je budování průmyslové zony starosta - počítá se s tím za JZD - součástí územního plánu Mudra M. čp při rekonstrukci hasičámy se počítá také s povodní? starosta - ano! Opatření je součástí projekturegulace potoka. Stupka J. čp kdo bude dělat stavební dozor LD? starosta - jak jsem již říkal, Dr. J. Rusňák jako odborník co se týká staveb. Karásková M. čp k rozhlasu nebylo připomínek, ale u nás mu není rozumět, pracovnice OÚ musí mluvit pomalu

4 Ještě něco zpátky ke "Dni s obcí" očima starosty Vážení spoluobčané, cílem akce pořádaný mnou a ostatními zastupiteli bylo pokusit se dát Vás občany dohromady při pěkné a příjemné zábavě. Připravili jsme program, se kterým jste se všichni určitě seznámili a myslím si, že nebyl nezajímavý. Pro děti byly k dispozici kolotoče, houpačky, zmrzlina a připravený program jako třeba pěna, kde by se mohly dostatečně vyskotačit. Pro dospělé i děti vystoupil reprezentant ČR v letecké akrobacii pan Kefort se synem s modelem helikoptéry. I přes velkou nepřízeň počasí jsme mohli vidět, co lze s helikoptérou provádět a myslím si, že se během vystoupení i za deště občané měli na co dívat. Horší to ale bylo s vystoupením hasičů a policistů. Členové Policie ČR předvedli zásah proti "chuligánovi" na fotbalovém utkání, zásah proti ujíždějícímu automobilu a zneškodnění pachatele. Neboť déšť sílil, velmi ovlivnil jejich ukázky. Během vystoupení jsme se dozvěděli, že vzhledem k počasí a povětrnostním podmínkám nebude proveden plánovaný seskok parašutistů. Poté přijeli profesionální hasiči s výsuvným žebříkem, každý kdo chtěl se mohl nechat vyvést do výšky 30 m, odvážlivců i za vytrvalého deště se několik našlo. Hodinu na to přijel, aniž jsme už čekali pan Lisý, též reprezentant ČR a předvedl nám svoji MOTOSHOW na trialové motorce a čtyřkolce. Akce "Den s obcí" byla tak ukončena kolem a dále pokračovala volná zábava. Závěrem bych chtěl říci, že se nám bohužel nepodařilo splnit náš původní cíl spojit Vás občany a vytvořit tak chvíle spokojenosti. Příčinou nebylo ani tak počasí, to jsme ovlivnit nemohli, ale hlavně špatná spolupráce vedení Klubu FC Cheznovice 96 a nájemce bufetu se zástupci obce. To nás ovšem nemůže odradit a zároveň bych Vás chtěl touto cestou pozvat na akci s názvem " Cheznovice 50 let zpátky"dne 1. října 2011, spojenou s vepřovými hody a vystoupením Cheznovanky. Akce se bude konat za Lidovým domem a věřím, že jsme se i poučili a tedy vše bude jen k Vaší spokojenosti. Vepřové hody budou mít hlavní cíl, spokojenost všech zúčastněných a nebudou ovlivňovány žádným podnikatelským cílem. Jan Sevald starosta

5

6 KOPANINY CHEZNOVICE V tomto vydání obecního zpravodaje bych Vám chtěl říci něco o Mysliveckém sdružení Kopaniny Cheznovice, o jeho vzniku, činnosti, honitbě a provozování myslivosti v katastru Cheznovic a sousedních obcí. Před "sametovou revolucí" a ještě nějakou dobu po ní, byla myslivost v Cheznovicích provozována Mysliveckým sdružením Osičina Cheznovice. Honitba měla rozlohu asi 2700 ha. Hranice honitby tvořily většinou přírodní hranice jako silnice, potoky, rozhraní lesa a polí. Hranice honitby tvořila silnice od křižovatky na Dolní Kařízek po silnici k Luhu, pak po okraji lesa přes Milinu až k Novému rybníku, poté po okraji Vojenského újezdu k rybníku Tisý. Odtud po tankové cestě přes silnici Smolárna - Strašice a přes Bambuli do Medového Újezda, pak po silnici k Mýtu a po státní silnici Holoubkov - Kařez, až ke křižovatce na Kařízek. Od ní po okresní silnici přes Dolní Kařízek až na křižovatku Kařez - Dolní Kařízek. Po revoluci došlo k zásadním změnám v zákonech a při tvorbě honiteb dostali rozhodující slovo vlastníci honebních pozemků. Tak došlo k oddělení několika částí honitby ve prospěch Honebního společenstva Mýto-Jih, Honebního společenstva Brdy Olešná-Zaječov. Z lesů J.C.M. Zbiroh vzniklo nové Myslivecké sdružení Osičina Strašice. Ze zbytků honitby Osičina Cheznovice vzniklo Honební společenstvo Kopaniny Cheznovice. Honební společenstvo Kopaniny Cheznovice má v současné době evidováno 199 členů - vlastníků honebních pozemků o rozloze 1154 ha, které se nacházejí na 1740 pozemkových parcelách. Tyto pozemky se nacházejí na katastrálním území obcí Cheznovice a Těně, částečné v k.ú. obce Olešná. Při tvorbě honitby byly k těmto pozemkům přičleněny ještě další o rozloze 284 ha od Lesů České republiky, Pozemkového fondu a J.C.M. Zbiroh. Po shromáždění všech potřebných podkladů byl požádán ONV Rokycany o uznání honitby Kopaniny Cheznovice. Na základě jeho rozhodnutí byla dne uznána společenstevní honitba "Kopaniny Cheznovice" o rozloze 1438 hektarů. Z toho je 874 ha zemědělské půdy, 563 ha lesní půdy a 1 ha vodní plochy. Slovní popis současné hranice honitby Kopaniny Cheznovice Hranice začíná na křižovatce silnice Kařez - Cheznovice - Olešná / u "Pilky" / odkud jde po silnici k severnímu cípu lesa "Luh". Pokračuje dál po majetkové hranici obce Cheznovice a zároveň okresní hranici jižním směrem k silnici Olešná - Strašice, kterou přetíná a lomí se po majetkové hranici obce Cheznovice na východ na okraj lesa. Odtud jde dál převážně jihovýchodním směrem po majetkové hranici obcí Cheznovice a Těně na silnici Sv. Dobrotivá - Těně. Po této silnici směrem na Těně k odbočce k Novému rybníku. A po ní pod Tisý rybník k vojenské komunikaci zv. "Betonka". Po Betonce severozápadním směrem k silnici ze Strašic na Olešnou a po ní až cca 800 m za křižovatku Strašice - Cheznovice - Olešná - Těně. Zde hranice odbočuje ze silnice západním směrem po hranici lesního majetku Jeroným Colloredo Mannsfeld; se kterou přechází silnici Cheznovice - Těně a dále pokračuje po hranici majetku J.C.M., Lesů České republiky až na trojmezí majetků J.C.M., Lesů ČR a města Mýto. Dál pokračuje po majetkové hranici města Mýta a Lesů ČR a zároveň katastrální hranicí obce Cheznovice až na okraj lesa u rybníku Hluboký. Další pokračování je

7 po hranici katastrálních území Cheznovice a Mýta přes silnici Cheznovice - Mýto ke Štěpánskému rybníku a dále po katastrální hranici až na okraj lesa "Soudný". Po severním okraji lesa "Soudný" východním směrem k silnici Kařez - Cheznovice, kterou přetíná a pokračuje východním směrem po hranici lesa obce Cheznovice. Po cca 500 m se lomí jižně po hranici lesa Obce Cheznovice a zároveň okresní hranici se kterou přechází do výchozího bodu u "Pilky". Od dubna roku 1993 do současné doby má od Honebního společenstva Kopaniny Cheznovice tuto honitbu pronajatou Myslivecké sdružení Kopaniny Cheznovice. To vzniklo jako nástupnická organizace po rozpadu MS Osičina Cheznovice, ze kterého odešli někteří jeho členové do sousedních mysliveckých společností. Bylo rovněž nutné provést majetkové vypořádání všech členů bývalého MS. MS Kopaniny Cheznovice má v současné době 26 členů. Z toho je z Cheznovic 13 členů, ze Strašic 9 členů, z Mýta 2 členové, 1 člen z Tění a 1 člen z Prahy. Tito členové se svojí činností podílejí na hospodaření v honitbě podle zákona o myslivosti, pečují o zvěř, zvláště v době nouze zvěř přikrmují, budují myslivecká zařízení a udržují je, v letním období zajišťují dostatečné množství objemových jadrných a dužinatých krmiv pro zvěř. Chodí na brigády pro zemědělské družstvo, čímž částečně kompenzují škody zvěří na plodinách a zajišťují si také jadrná krmiva pro zvěř,sběrem kamení z polí zkulturňují pozemky majitelů. Brigádami odpracovávají nájemné z obecních lesů obci Cheznovice a Těně, pomáhají při ochraně smrkových kultur v obecních lesích, ovazováním kmenů proti loupání jelení zvěří a tvrdě platí škody způsobené zvěří - loupáním, okusem a výtluky na lesních kulturách Lesům České republiky. Samozřejmě myslivci také loví zvěř, tedy provádějí průběrový odstřel podle plánu chovu a lovu, který schvaluje Správní orgán myslivosti při MěÚ Rokycany, odbor životního prostředí. Veškeré ulovené trofeje spárkaté zvěře jsou předkládány lx ročně k posouzení odbornou komisí na okresní výstavu ohledně správného či nesprávného odlovu. Jedinou spárkatou zvěří, kterou je možno lovit bez omezení je sele a lončák prasete divokého. Ulovená zvěř se z části rozděluje mezi členy - za úplatu, část se odprodává do výkupen zvěřiny z důvodu finančního zajištění spolku. Miroslav Tauš předseda MS Kopaniny Cheznovice

8 Požár v Holoubkově Dne 26. července 2011 došlo kolem 4:00 hod. k požáru ve firmě Weiler v Holoubkově. Vzhledem k velkému rozsahu a rychlému šíření požáru byl vyhlášen III. poplachový stupeň. Ve 4:30 hod. byla na žádost KOPIS Plzeň (krajské operační a informační středisko) povolána i naše jednotka. Svolání proběhlo pomocí sirény a SMS zprávy: "Požár - průmyslové haly, sklady, zemědělské objekty obec Holoubkov". a místo vyjelo cca za 7min. 5 členů JSDH se Š706 RTHP CAS 25. Po příjezdu na místo jsme začali s doplňováním vody do holoubecké cisterny, během toho přijížděly další jednotky (celkem 17). Na rybníce v Mýtě bylo zřízeno čerpací stanoviště a zajištěna kyvadlová doprava vody. Pojízdná laboratoř z Třemošné měřila hodnoty škodlivin v ovzduší a vodě okolo místa zásahu. Zhruba v 7:00 hod. byl snížen poplachový stupeň ze III. na II. Přijela i HZS Plzeň-Košutka s hasícím zařízením COBRA, které umí řezat materiály i hasit zároveň.v 9:00 hod. po lokalizaci požáru jsme byli požádáni velitelem zásahu o vystřídání jednotek uvnitř objektu. Oblékli jsme si dýchací přístroje a šli do místnosti, kde byla výdejna. S pomocí bourací sekery jsme rozebírali stropy a dohašovali skrytá ohniska. Ve 13:00 hod. přijely další jednotky na vystřídání a my se vrátili zpět domů. Zásahu se zúčastnili tito hasiči: Stupka Alois, Huml Josef, Tauš Martin, Jančík Václav, Frost Miroslav Josef Huml- velitel JSDH Cheznovice

9 Ze světa počítačů Význam slova "hacker" Většina lidí si pod tímto pojmem představí něco špatného, např. člověka, který napadá počítače, weby nebo aplikace a krade informace. Ovšem ve světě IT tento člověk má odznak "chytrý" a "neobvyklý". Hackery bychom měli svým způsobem uznávat za jejich inteligenci a způsob, jakým se dokážou pohybovat ve světě informatiky. Jsou to počítačoví specialisté s dokonalou znalostí fungování systému a uměním si ho upravit dle svých potřeb. Jak by mělo vypadat bezpečné heslo? - Mělo by mít více než 6 znaků - Mělo by obsahovat malá a velká písmena, číslice a další znaky - Nemělo by to být reálně existující slovo, popřípadě by mělo slovo být zkomoleno pomocí hvězdiček, číslic atd. Zacházení s hesly Neukazujte svá hesla veřejně. Např. heslo napsané na lístečku přilepeném na pracovním stole. Je dobré mít různě "úrovně" hesel. Na diskusní fórum použít jednoduché a k přihlášení ke svému u už o něco těžší. Nejbezpečnější úroveň by měla mít hesla k internetovému bankovnictví atd. Ovšem hesla by si neměla být podobná. Jak (ne)bezpečný byl rok 2010? Bezpečností firmy se shodují, že v roce 2010 spatřila světlo světa plná třetina malwaru, která kdy byla vytvořena. (Malware je počítačový program určený ke vniknutí nebo poškození počitačového systému.) Velký rozmach zaznamenaly v loňském roce botnety - sítě poč~ačůinfikovaných škodlivými kódy, které útočníci vzdáleně a neoprávněně Různé odhady hovoří o tom, že ovládají. v botnetech je dnes zapojeno 60 až 150 milionů počítačů. Nadpoloviční většina z nich je v podnikových počítačích, tedy nikoliv u domácích uživatelů, jak se často všichni domnívají. Prakticky neuplyne týden, aby nebyla v souvislosti s nějakými bezpečnostními či alespoň etickými problémy středobodem zpráv sociální síť Facebook. Z Facebooku je nesmírně snadné (v souladu s licenčními podmínkami) vytěžovat data. V loňském roce se objevil na internetu soubor obsahující údaje o více než pětině uživatelů této sociální sítě, který měl bezmála 2,8 GB. Celosvětový objem trhu s bezpečnostními aplikacemi činilloni 16,5 miliardy dolarů. Vzrost o 11 % oproti 14,8 miliardy. roku 2009, kdy činil

10 Užjen ostnatý drát Proč nepropustná závora pro pěší, proč zákaz vjezdu vozidel širších než 2 m, proč zákaz vjezdu vozidlům těžším než 2 t? Tak je označen začátek cesty u č.p. 4 " Hostinec u Beranů" v Cheznovicích. Člověka s průměrným IQ to vede k zamyšlení. Při výstavbě přenosové veze mobilních telefonů na Hůrce byla opravena příjezdová polní cesta navazující na lesní cestu do Olešné, podle pamětníků v minulosti používanou občany Cheznovic a Olešné pro vzájemný pěší styk, zejména při kulturních akcích, jako byly taneční zábavy. Dnes se polní cesta využívá k vycházkám do přírody. A právě tu vám i přes uvedené zábrany k volnému průchodu doporučuji. Po dosažení okraje Čepelákovic a Vagounovic lesíka se otočte, rozhlédněte se po širokém okolí a budete uneseni nádherou přírody se začleněnými vesnicemi včetně Cheznovic. Vycházky je vhodné opakovat ve všech ročních obdobích, vždy se naskytne nová podívaná: na jaře zahalená do zeleně, přede žněmi ve zlatě, na podzim různobarevná, v zimě bílá. Ještě kdyby Lesospol umístil na okraji lesíka lavičku v klasickém přírodním stylu. Snad nikdo ze Zemědělské společnosti by neměl připomínky, že se musí kousek projít zemědělskou kulturou. Z Hůrky je také dobře vidět, jak se v cheznovické kotlině žije. Zejména při zatápění v jednotlivých domech je převážná část obce zahalena kouřovým smogem. To se však nechce vidět! Proto ta závora neprostupná pro dopravní prostředky (s výjimkou obsluhy věže) i pro pěší. A přesto: jděte se projít! František Jarý Na základě upozornění p. Jarého jsem zjišťovala důvody umístění nepropustné závory pro pěší. Neshledala jsem žádný důvod k uzavření obecní cesty (dle vyjádření zástupce T-mobilu otevření závory provozu základové stanice nijak nebrání). Závora je tedy otevřena a jak říká p. Jarý " Jděte se projít! " Ivana Blahovcová místo starostka

11 Vzpomínka na sběratele "rokycanských kuliček" pana Libora Novotného 18. července 2011 uplynulo 12 let od úmrtí našeho spoluobčana pana Libora Novotného, sběratele zkamenělin z prehistorické doby, tak zvaných rokycanských kuliček. Libor je svými unikátními sbírkami známý v několika zemích Evropy, bohužel v místě bydliště se o jeho koníčku ví velice málo. Přitom byl častokrát viděn, jak chodí po okolních polích a plní batoh, pro nás obyčejnými kameny. Mnozí měli Libora za podivína, ale on shromáždil velmi vzácné kousky do své sbírky. Schopnost nalézt a studovat mu dodávala sílu čelit těžké a zákeřné chorobě. Jeho sbírka trilobitů a ostnokožců pochází z oblasti "šáreckého souvrství", do které Cheznovice spadají. Výstavní kusy můžeme spatřit na chodbě jeho domu. Kolekce zkamenělin obsahuje na 90 ks různých částí těchto pradávných živočichů, z níchž nejpozoruhodnější částí je velké množství různých částí typického druhu rodu Bathycheilus perplexus. Jeden z nejúplnějších pozůstatků tohoto trilobita je uložen v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. Unikátní sbírka pana Novotného by si zasloužila pozornost širší veřejnosti. (čerpáno z publikace Palaeontologia Bohemiae) Vlasta Ernestová kronikářka obce Obrázek 1- Neúplný jedinec s částečně odkrytým hypostomem, vnitřní otisk, délka 35mm. Obrázek 2 - Pygidium se třemi trupovými články, vnitřní otisk, délka 20mm. Obrázek 3 - Dva cephalony, vnitřní otisk, délka konkrece 39mm.

12 Informace pro diváky a fanoušky: Předpokládaný čas zahájení dopolední části mezi 9.30 a hod. Průběh odpolední části se bude odvíjet podle počtu soutěžních družstev. V současné době je přihlášeno 6 družstev mužů a 3 družstva žen (např. Komárov, Jivina, Studená, Kařez, Líšná,...) Večerní posezení s kapelou začne mezi a hod. Všichni jste srdečně zváni. OZNÁMENÍ: MUDr. J. Tesařová oznamuje, že od 7. září a každou další středu v sudý týden bude otevřena dětská poradna Cheznovicích

13 Cheznovice 50 let zpátky" od 9.00 hodin - vepřové hody v přímém přenosu V prostoru za Lidovým domem v Cheznovicích se dne 1. října 2011 koná akce pod názvem "Cheznovice 50 let zpátky". Při zajímavé podívané - porážka vepříka "Ferdy", bude možné zakoupit výrobky - tlačenka, jitmice, jelítka, ovar, polévka, guláš, řízky,... na kterých si můžete pochutnat ihned od 9.00 hodin - občerstvení pod stanem. Možný také nákup do své "bandičky", vše za velmi výhodné ceny. Pivo, limo, štamprdličkajsou zajištěny. Káva se sladkou tečkou bude k mání. K dobré náladě zahraje dechová hudba Cheznovanka od do hodin Přijďte všichni včas, ať se na Vás dostane! " " \ti 'v, DOBRE JIDLO, DOBRE PITI, PRODLUZUJI ZIVOBYTI. Sponzoři akce: Ing. Jan Sevald Zbirožská a.s. Výběr ntíjemce do obecního res~tlurtlčníhoztlřízení Obec Cheznovice hledti ntiiemce pro své resttlurtlční ztlřízení v I.idovém domě v Cheznovicích. Provoz zrekonstruovtlné resttlurtlce bude ztlhtijen průběhu prosince 2D11 tiž ledntl 2D12. Toto ztlřízení se skltidti z kuchyně, pivnice pro 15 hostů, resttlurtlce se lid - 115místy, venkovní tertlsy ti stllonku. Ntijemné činí s DDD,-Kč + energie měsíčně. Možnost prontljmutí stilu pro CCtl2DD lidí ntl jednotlivé tlkce. Osobní jedntiní nutné! Termín přlhltišek do ~D. s. 2D11písemně ntl tldrese: Obecní úřtld Cheznovice ~~B DBCheznovice lb nebo ntl e-mtlll: Příptldné dottlzy ntl telefonním čísle ~71 7S~ IID7.

14 CBCahopfejeme... Připíjíme na zdraví, štěstí a lásku. Uveřejňujeme výročí narození 50 let, 55 let, 60 let, 65 let, 70 let, 75 let, 80 let a dále již po roce všech trvale hlášených občanů obce Cheznovice. Kdo si nepřeje zveřejnit své výročí, oznamte to osobně na OÚ. Děkujeme. Jubilanti let Jiří Boháč let Jaroslava Vainerová let Marta Kožinová let Miroslav Karásek let Miluše Ungrová let Václav Březina let Františka Kořánová let Michal Skurovec let Václava Fišerová let Pavel Huml let Kamil Karlíček let Jarmila Humlová let Marie Toncarová let Emil Dlouhý let Věra Černá Citáty Být mladý umí každé tele. Ale umět stárnout, to je kumšt. Karel Čapek Když už nemůžeme svůj věk skrývat, musíme s ním koketovat. Blumenthal Neříkejte, že nemáte dost času. Máte k dispozici úplně stejně hodin denně, kolik měl Michaelangelo, Kryštof Kolumbus, T.A.Edison, Albert Einstein nebo Winston Churchill. Brown H. Jackson Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe. John Lennon

15 StrániJz zá6avy SUDOKU X EJ 0 0 El 0 Doplňte do prázdných buněk čísla tak, aby všechny matematické řádcích i sloupcích operace v byly v pořádku. Vtipy Pepíček nechce jíst, tak ho matka přemlouvá: "Miláčku, budeme si hrát na tramvaj. Ty budeš tramvaj a lžička s polévkou nastupující lidé." Pepíček polyká lžičku za lžičkou. Když už je talíř skoro prázdný, zvolá: "Konečná, všichni vystupovat!" Policajti jsou na pravidelném vyšetření u doktora. Doktor vyjde ze dveří a povídá:.koukám, je vás tu nějak moc, to bychom tu byli do večera. Budete chodit po čtyřech." áčelník kývne, že je mu všechno jasné, padne na kolena a povídá: "Tak já jdu první." Paní učitelka na malého Nováka: "Pepíčku, jaké známe druhy masa?" "Prosím, kuřecí, vepřové, hovězí, telecí... " - "Ještě na jedno jsi zapomněl. Napovím ti sko..., sko... r no, sko." - "Z kočky!" Moudra Když se dostanete do úzkých a všechno se proti vám spikne, až se zdá, že už nevydržíte ani o minutu déle, nikdy se nevzdávejte, protože právě to je místo a čas kdy se vítr obrací. Harriet Můžeš mít strach, ale nesmíš se bát. Není nic moudřejšího, co začít a kdy s čím přestat. Fantazie, to není představovat ale udělat něco, co by mohly Stoweová Ernest Hemingway než přesně vědět, kdy máš Francis Bacon si, co věci nejsou, být. Když si nepřiznáš chybu, uděláš další. Karel Čapek Čínská přísloví Nikdy není pozdě na to, abychom byli takoví,jací jsme a ne ti na které si hrajeme. Neznámý autor

16 Zahájení školního roku 2011 / září naše škola po dvouměsíčních prázdninách opět otevřela sve prostory pro naše nejmenší, děti z mateřské školy a žáky prvního až pátého ročníku základní školy. Opět jsme na škole během prázdnin nezaháleli a měli jsme přichystáno několik překvapení. V mateřské škole jsme nechali vyrobit do velké herny zvýšené pódium a několik nových skříní, šikovna paní čalounice z Holoubkova nám udělala nové matrace na spam a v základní škole jsme nechali vymalovat obě třídy. Malovalo se i v mateřské škole, šatna a chodba. Úvodní den školy byl pro nás všechny velice radostný. Po letech nižších počtů žáků do prvního ročníku nastoupilo deset děti a i do dalších let můžeme hledět s optimismem. A jsme tomu rádi, protože investice vložene do modernizace vybavení školy, jako je zmodernizovaná počítačová učebna a zakoupení Interaktivních tabulí do každé třídy, tak najdou své aktivní uplatnění. V novém školním roce do zakladní školy chodí celkem 27 žáku a do mateřské školy 36 dětí, školní družinu 22 žáků. Závěrem nám dovolte popřát všem našim školákům uspěšný školru rok a věříme, že se jim i dětem z mateřské školy bude ve škole líbit a budou se těšit nejen na své spoluíáky, ale i na své vyučující. Fotografie z prvního školního dne:.-

17

18

19 Cheznovák Vydává Obecní úřad Cheznovice IČO Cheznovice čp. 16 zpracovatel: Jana Taušová autoři příspěvků: Jana Taušová Ing. Jan Sevald Vlasta Emestová JosefHurnl Miroslav Tauš Mgr. Bohuslava Šlapáková Ing. Pavla Savincová František Jarý Ivana Blahovcová Mgr. Jan Musílek ročník Vyšlo - září 2011 Vážení občané, Vaše připomínky a názory můžete vyjádřit osobně na OÚ nebo písemně ( poštovní schránka na chodbě OÚ nebo ). Autorské příspěvky neopravujeme. Za případné chyby se omlouváme.

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 7. srpna 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 14. června 2012 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 26.listopadu 2013 od 18.00 hodin v přístavbě

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, P. Jedlička Ing. P. Savincová, V. Huml, M. Huml, L. Marek - 9

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, P. Jedlička Ing. P. Savincová, V. Huml, M. Huml, L. Marek - 9 ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 1. března 2011 od 18.30 hodin v přístavbě Lidového

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 24. září 2013 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 11. prosince 2012 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, P. Jedlička Ing. P. Savincová, V. Huml, M. Huml, L. Marek - 9

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, P. Jedlička Ing. P. Savincová, V. Huml, M. Huml, L. Marek - 9 ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 31. března 2011 od 18.30 hodin v přístavbě

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml P. Jedlička

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml P. Jedlička ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 21. února 2012 od 18.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

OBECNí ÚŘAD Cis.dopor CHEZNOVICE '---- Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ

OBECNí ÚŘAD Cis.dopor CHEZNOVICE '---- Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ OBECNí ÚŘAD Cis.dopor CHEZNOVICE '---- MĚSTSKÝ ÚŘAD Došlo: 1 O -12-2J12 odbor životního prostředí Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany Č. ;.: 11/1/12 / Zprocovatel Váš dopis ze dne l. srpna 2012

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. června 2013 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 28. března 2013 od 18.00 hodin v přístavbě

Více

ZÁPIS. Ověřovateli zápisu navrhla Ing. Pavlu Savincovou a Mgr. Bohuslavu Šlapákovou, zapisovatelem Janu Taušovou.

ZÁPIS. Ověřovateli zápisu navrhla Ing. Pavlu Savincovou a Mgr. Bohuslavu Šlapákovou, zapisovatelem Janu Taušovou. ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 29. března 2012 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml P. Jedlička

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml P. Jedlička ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. října 2011 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Zápis z konání valné hromady Honebního společenstva Vilantice

Zápis z konání valné hromady Honebního společenstva Vilantice Zápis z konání valné hromady Honebního společenstva Vilantice konané dne: 31.října 2012 Zahájení: (Volf Miroslav) Přivítání přítomných členů honebního společenstva : (Volf Miroslav) Honební výbor na svém

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Frohlich, p. Lysák Občané:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Ing. Jaroslav

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zápis z valné hromady

Zápis z valné hromady Zápis z valné hromady Honebního společenstva SEJŘEK - SKOROTICE se sídlem Sejřek 12, 592 62 Nedvědice konané dne 22.03.2013 v Sejřku s tímto programem: Program: 1) Zahájení a schválení programu valné hromady

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 12/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Zastupitelstvo obce Kornatice se na svém zasedání dne 12.5.2004 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny

Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny Zastupitelstvo Obce Křtiny se na svém zasedání dne 12. 12. 2005 usneslo vydat na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46.

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. 1 Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.7/09 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, Josef Sedláček,

Více

Zápis č.8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 3.8. 2015

Zápis č.8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 3.8. 2015 Zápis č.8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 3.8. 2015 Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová,, Květa Křivánková, Dana Vyštejnová, Petr Velich Milan Hlavatý, Omluveni:

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny.

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Zahájení: 18,40 starostka. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba pracovních orgánů 4. Kontrola plnění

Více

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád = 1 = O B E C P U S T I N A Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád Zastupitelstvo obce Pustina se na svém zasedání dne 3.6.2005 usneslo usnesením č. 2/2005 vydat na

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 4/2009 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 4.10. 2009 v 16.00 hod. Myslivecká klubovna Korolupy Přítomni

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2008. kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce Vraclav

Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2008. kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce Vraclav Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2008 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce Vraclav Zastupitelstvo obce Vraclav se na svém zasedání dne 31. 3. 2008 usneslo vydat svým usnesením č. 13/08 na základě

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 20. 07. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Duchajová, Červenka, Gutová, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. Omluveni: Barbier, Hlava, Chvoj po bodu

Více

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice IČO 24271730, sídlem U Hostavického potoka 735/31, 198 00 Praha 9, konané dne 27. 3. 2013 od 18 hod. v Hotelu

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 25.2.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

Zápis č. 16/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 23. 3. 2012

Zápis č. 16/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 23. 3. 2012 Zápis č. 16/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 23. 3. 2012 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod.

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Str.č.1 Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Libomyšl bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 18,15 hod Přítomni: Ing. František Neužil, Michael Horáček, Jan Vebr, František Vosmik, František

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Požární řád města Nejdek

Požární řád města Nejdek Obecně závazná vyhláška města č. 1 / 2008 Požární řád města Město na základě usnesení č. ZM/244/9/08 zastupitelstva města ze dne 10. dubna 2008 v souladu s 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Obec PERÁLEC POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec PERÁLEC POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec PERÁLEC Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se vydává požární řád obce PERÁLEC Zastupitelstvo obce Perálec se na svém 23. veřejném zasedání dne 7.června 2010 usnesením č. 23/9 usneslo vydat

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Z Á P I S. z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci

Z Á P I S. z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci Z Á P I S z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 25.4.2015. Starostka

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 16. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 1. 8. 2011, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 01/2014 dne 29. ledna 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 01/2014 dne 29. ledna 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 01/2014 dne 29. ledna 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, P.Čejchan, J. Hrnčíř,

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald,I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, P. Jedlička Ing. P. Savincová, V. Huml, M. Huml, L. Marek - 9

ZÁPIS. Ing. J. Sevald,I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, P. Jedlička Ing. P. Savincová, V. Huml, M. Huml, L. Marek - 9 ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 25. listopadu 2010 od 18.30 hodin v přístavbě

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012. Schválený program jednání:

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012. Schválený program jednání: Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012 Přítomni: Ježek, Polanka, Houdek, Marek M, Kotrch Vl. a J. Beneš Nepřítomni: Nehézová M.-omluvena Hosté:

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Zastupitelstvo Města Planá nad Lužnicí vydává podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Zastupitelstvo obce Radkov se na svém zasedání dne 19.4.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Nesporný význam má také zapojení ZŠ Jesenice, která okruh bude moci využívat k celé řadě vlastních projektů.

Nesporný význam má také zapojení ZŠ Jesenice, která okruh bude moci využívat k celé řadě vlastních projektů. Projekt Kamenické křížky (Kamenice-Ředice-Kamenice) Cíl projektu: Vytvoření přibližně 5 km poznávací okruh se zastávkami (turistika, cykloturistika, školní projekty apod.), který by se proměnil v novou

Více

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin.

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Obec Mouřínov Zastupitelstvo obce Mouřínov Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Bod č 2 - Schválení programu:

Bod č 2 - Schválení programu: Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 16.9.2015 od 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu. 11/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Nížkovice na svém zasedání konaném dne 28.4.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 6. 10. 2014

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 6. 10. 2014 POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 6. 10. 2014 Zasedání bude zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu PROGRAM ZASEDÁNÍ: 29. 9. 2014 v Polné 4. Nákup nového traktůrku

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo 27.6.2012 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo 27.6.2012 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo 27.6.2012 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Daniel Mikušík, Jaroslav Houba, Marta Kratinová, Milada Grillová,

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany ZÁPIS č. 3/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 19.6.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřad-chlumčany sp. 154 PSČ439 03 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce OBEC HUTISKO-SOLANEC Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec se na svém zasedání dne 9. prosince 2008 usnesením č.

Více