Příspěvek předsedkyně školského, kulturního a sociálního výboru:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příspěvek předsedkyně školského, kulturního a sociálního výboru:"

Transkript

1 6/2011 Cheznovák

2 Vážení spoluobčané, byla jsem oslovena šéfredaktorkou tohoto občasníku, abych přispěla do diskuze zastupitelů. Nejprve bych se chtěla představit. Jsem členkou zastupitelstva obce druhé funkční období. Pan starosta mi svěřil funkci předsedkyně stavební komise. Mým hlavním úkolem je příprava podkladů pro zhotovení územního plánu naší obce, který by měl ukázat směr, jakým se obec bude rozvíjet po dobu příštích asi dvaceti let. Přípravy územního plánu řídí p.hájek ze Stavebního úřadu v Rokycanech. V období květen - červen jsme se spolu s dalšími členy zastupitelstva shodli, že pro lepší představu o čističkách odpadních vod uspořádáme exkurzi do Němčovic, kde mají kořenovou čističku a do Mýta, kde používají čističku gravitační. Dále jsme se s panem starostou a MVDr. Oto Humlem zúčastnili exkurze na bioplynovou stanici Krásná Hora nad Vltavou, abychom nasbírali informace o této technologii a byli schopni reagovat na rozvoj našeho zemědělského areálu. První jednání, které se týkalo přípravy územního plánu, jsme měli na obci 20.června Jednání se zúčastnili všichni zastupitelé, za stavební komisi Ing. Roman Karásek, za ZŠ a MŠ Cheznovice Mgr. Jan Musílek a za FC 96 Cheznovice Pavel Huml. Jinak kromě tohoto projektu, běží projekt přestavba restaurace v Lidovém domě, př!j>ravuje se projekt na odbahnění vodní nádrže "Regulace", projekt na zateplení ZŠ a MS Cheznovice. Většina konkrétních akcí je finančně hodně náročná, proto jejich uskutečnění bude závislé na příslibu dotace. Doufám, že budeme mít štěstí a povede se nám naše záměry realizovat... Pavla Savincová Příspěvek předsedkyně školského, kulturního a sociálního výboru: Jmenuji se Bohuslava Šlapá ková. Již několik let učím ve zdejší malotřídní škole. Jsem členkou Zastupitelstva obce Cheznovice a předsedkyní školského, kulturního a sociálního výboru. Dalšími členkami výboru jsou: p. Miluška Jedličková, p. Jarmila Humlová, p. Jana Palková, p. Blanka Fischerová. Tím, že učím ve zdejší škole, zabezpečuji bezprostřední styk školy s obcí. Se žáky z naší MŠaZŠ se účastním" Vítání občánků". Dalším úkolem našeho výboru je navštívit, poblahopřát a předat dárkovou poukázku určité hodnoty našim občanům v den jejich narozenin 75 let, 80 let, po té každým rokem. S našimi jubilanty posedíme, popovídáme si a zavzpomínáme. Všechny členky komise pracují spolehlivě a svědomitě. Spolupráce mezi námi, se školou a s OÚ je velmi dobrá. Doufám, že se dále naše činnost bude vyvíjet a prohlubovat. Jsme rády, že se naší činností podílíme na rozvoji obce Cheznovice. Děkuji Milušce, Jarmile, Janě a Blance za jejich ochotu a plnění svěřených úkolů. Bohuslava Šlapáková

3 Stručný zápis ZO Cheznovice konaného (podrobný Zápis ZO je zveřejněn Zápisy ZO Cheznovice) na webu obce v sekci Zastupitelstvo obce přijalo následující usnesení: č schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatele č schválení programu jednání č schválení Dohody o vzájemné spolupráci Obec - Cheznovanka č schválení Smlouvy o připojení odběrného zařízení č schvaluje případný doplatek za prodloužení aut. spoje č.31 č schválení ceníku služeb č schvaluje částku 60 tis. Kč na vypracování dokumentace - hasičárna č schválení navýšení počtu žáků školní družiny č schvaluje navýšení rozpočtu Zastupitelstvo vzalo na vědomí: kontrolu usnesení Zprávu kontrolního výboru Zpráva finančního výboru Diskuse na ZO: starosta: - opravena cesta ke Štěpánu - pro obec bezplatně, - cesta kolem Zbirožské a.s. - jednání s firmou SKANSKA, po skončení akcí na železniční trati bude znovu opravena pásovou metodou - rozjednána možná dotace na opravu hasičárny a rekonstrukce potoka - velká naděje na získání multifunkčního stroje (100% dotace na opravy lesních cest - jednání s p. Jansou, Lesospol) - informace o prováděných opravách "altánu" za LD - náklady činí 37 tis.kč - pozvánka na 1. října - zabijačka - místostarostka - závěrečné vyhodnocení akce "Rekonstrukce rozhlasu a osvětlení" je kompletní a uzavřen Ing. P. Savincová - územní plán - podrobně vysvětlen průběh jednání ke kterým již došlo od května 2011) místostarostka - až bude konkrétnější podoba územního plánu, bude vše zveřejněno Huml M. čp na minulých jednáních ZO bylo řečeno dotace na LD 3 mil. Kč starosta - ne! Od samého začátku 2,5 mil. Kč Huml M. čp pořád je otevřena budova LD a co bude s altánkem po rekonstrukci místostarostka - děkuji za upozornění, zámek je vyměněný, domluvím na ubytovně; není pravda, že kluci nic nedělají, pomáhají při rekonstrukci a nemůže po nich nikdo chtít vše financovat. starosta - malá místnost bude sloužit jako sklad obce a na druhou je uzavřena řádná smlouva, rekonstrukce byla nutná. Jarý Fr. - Je toho hodně k přemýšlení, bylo toho řečeno mnoho. Cesta ke Štěpánu už stála každým rokem spoustu peněz, je na zvážení ji opravit pořádně - sehnat frézovanou drť starosta - oprava nás nestála nic, drť stojí kolem tis. Kč. Jarý Fr. - četl jsem na ÚD.že se prodává obecní pozemek, za jakou cenu? starosta - za 100,- Kč/m2 Jarý Fr. - k poplatkům - moje zkušenost je, že vybírají poplatky za parkování nákladních aut starosta - je to v jednání, po opravě cesty a v rámci opravy hasičámy Jarý Fr. - v předvolebních záměrech je budování průmyslové zony starosta - počítá se s tím za JZD - součástí územního plánu Mudra M. čp při rekonstrukci hasičámy se počítá také s povodní? starosta - ano! Opatření je součástí projekturegulace potoka. Stupka J. čp kdo bude dělat stavební dozor LD? starosta - jak jsem již říkal, Dr. J. Rusňák jako odborník co se týká staveb. Karásková M. čp k rozhlasu nebylo připomínek, ale u nás mu není rozumět, pracovnice OÚ musí mluvit pomalu

4 Ještě něco zpátky ke "Dni s obcí" očima starosty Vážení spoluobčané, cílem akce pořádaný mnou a ostatními zastupiteli bylo pokusit se dát Vás občany dohromady při pěkné a příjemné zábavě. Připravili jsme program, se kterým jste se všichni určitě seznámili a myslím si, že nebyl nezajímavý. Pro děti byly k dispozici kolotoče, houpačky, zmrzlina a připravený program jako třeba pěna, kde by se mohly dostatečně vyskotačit. Pro dospělé i děti vystoupil reprezentant ČR v letecké akrobacii pan Kefort se synem s modelem helikoptéry. I přes velkou nepřízeň počasí jsme mohli vidět, co lze s helikoptérou provádět a myslím si, že se během vystoupení i za deště občané měli na co dívat. Horší to ale bylo s vystoupením hasičů a policistů. Členové Policie ČR předvedli zásah proti "chuligánovi" na fotbalovém utkání, zásah proti ujíždějícímu automobilu a zneškodnění pachatele. Neboť déšť sílil, velmi ovlivnil jejich ukázky. Během vystoupení jsme se dozvěděli, že vzhledem k počasí a povětrnostním podmínkám nebude proveden plánovaný seskok parašutistů. Poté přijeli profesionální hasiči s výsuvným žebříkem, každý kdo chtěl se mohl nechat vyvést do výšky 30 m, odvážlivců i za vytrvalého deště se několik našlo. Hodinu na to přijel, aniž jsme už čekali pan Lisý, též reprezentant ČR a předvedl nám svoji MOTOSHOW na trialové motorce a čtyřkolce. Akce "Den s obcí" byla tak ukončena kolem a dále pokračovala volná zábava. Závěrem bych chtěl říci, že se nám bohužel nepodařilo splnit náš původní cíl spojit Vás občany a vytvořit tak chvíle spokojenosti. Příčinou nebylo ani tak počasí, to jsme ovlivnit nemohli, ale hlavně špatná spolupráce vedení Klubu FC Cheznovice 96 a nájemce bufetu se zástupci obce. To nás ovšem nemůže odradit a zároveň bych Vás chtěl touto cestou pozvat na akci s názvem " Cheznovice 50 let zpátky"dne 1. října 2011, spojenou s vepřovými hody a vystoupením Cheznovanky. Akce se bude konat za Lidovým domem a věřím, že jsme se i poučili a tedy vše bude jen k Vaší spokojenosti. Vepřové hody budou mít hlavní cíl, spokojenost všech zúčastněných a nebudou ovlivňovány žádným podnikatelským cílem. Jan Sevald starosta

5

6 KOPANINY CHEZNOVICE V tomto vydání obecního zpravodaje bych Vám chtěl říci něco o Mysliveckém sdružení Kopaniny Cheznovice, o jeho vzniku, činnosti, honitbě a provozování myslivosti v katastru Cheznovic a sousedních obcí. Před "sametovou revolucí" a ještě nějakou dobu po ní, byla myslivost v Cheznovicích provozována Mysliveckým sdružením Osičina Cheznovice. Honitba měla rozlohu asi 2700 ha. Hranice honitby tvořily většinou přírodní hranice jako silnice, potoky, rozhraní lesa a polí. Hranice honitby tvořila silnice od křižovatky na Dolní Kařízek po silnici k Luhu, pak po okraji lesa přes Milinu až k Novému rybníku, poté po okraji Vojenského újezdu k rybníku Tisý. Odtud po tankové cestě přes silnici Smolárna - Strašice a přes Bambuli do Medového Újezda, pak po silnici k Mýtu a po státní silnici Holoubkov - Kařez, až ke křižovatce na Kařízek. Od ní po okresní silnici přes Dolní Kařízek až na křižovatku Kařez - Dolní Kařízek. Po revoluci došlo k zásadním změnám v zákonech a při tvorbě honiteb dostali rozhodující slovo vlastníci honebních pozemků. Tak došlo k oddělení několika částí honitby ve prospěch Honebního společenstva Mýto-Jih, Honebního společenstva Brdy Olešná-Zaječov. Z lesů J.C.M. Zbiroh vzniklo nové Myslivecké sdružení Osičina Strašice. Ze zbytků honitby Osičina Cheznovice vzniklo Honební společenstvo Kopaniny Cheznovice. Honební společenstvo Kopaniny Cheznovice má v současné době evidováno 199 členů - vlastníků honebních pozemků o rozloze 1154 ha, které se nacházejí na 1740 pozemkových parcelách. Tyto pozemky se nacházejí na katastrálním území obcí Cheznovice a Těně, částečné v k.ú. obce Olešná. Při tvorbě honitby byly k těmto pozemkům přičleněny ještě další o rozloze 284 ha od Lesů České republiky, Pozemkového fondu a J.C.M. Zbiroh. Po shromáždění všech potřebných podkladů byl požádán ONV Rokycany o uznání honitby Kopaniny Cheznovice. Na základě jeho rozhodnutí byla dne uznána společenstevní honitba "Kopaniny Cheznovice" o rozloze 1438 hektarů. Z toho je 874 ha zemědělské půdy, 563 ha lesní půdy a 1 ha vodní plochy. Slovní popis současné hranice honitby Kopaniny Cheznovice Hranice začíná na křižovatce silnice Kařez - Cheznovice - Olešná / u "Pilky" / odkud jde po silnici k severnímu cípu lesa "Luh". Pokračuje dál po majetkové hranici obce Cheznovice a zároveň okresní hranici jižním směrem k silnici Olešná - Strašice, kterou přetíná a lomí se po majetkové hranici obce Cheznovice na východ na okraj lesa. Odtud jde dál převážně jihovýchodním směrem po majetkové hranici obcí Cheznovice a Těně na silnici Sv. Dobrotivá - Těně. Po této silnici směrem na Těně k odbočce k Novému rybníku. A po ní pod Tisý rybník k vojenské komunikaci zv. "Betonka". Po Betonce severozápadním směrem k silnici ze Strašic na Olešnou a po ní až cca 800 m za křižovatku Strašice - Cheznovice - Olešná - Těně. Zde hranice odbočuje ze silnice západním směrem po hranici lesního majetku Jeroným Colloredo Mannsfeld; se kterou přechází silnici Cheznovice - Těně a dále pokračuje po hranici majetku J.C.M., Lesů České republiky až na trojmezí majetků J.C.M., Lesů ČR a města Mýto. Dál pokračuje po majetkové hranici města Mýta a Lesů ČR a zároveň katastrální hranicí obce Cheznovice až na okraj lesa u rybníku Hluboký. Další pokračování je

7 po hranici katastrálních území Cheznovice a Mýta přes silnici Cheznovice - Mýto ke Štěpánskému rybníku a dále po katastrální hranici až na okraj lesa "Soudný". Po severním okraji lesa "Soudný" východním směrem k silnici Kařez - Cheznovice, kterou přetíná a pokračuje východním směrem po hranici lesa obce Cheznovice. Po cca 500 m se lomí jižně po hranici lesa Obce Cheznovice a zároveň okresní hranici se kterou přechází do výchozího bodu u "Pilky". Od dubna roku 1993 do současné doby má od Honebního společenstva Kopaniny Cheznovice tuto honitbu pronajatou Myslivecké sdružení Kopaniny Cheznovice. To vzniklo jako nástupnická organizace po rozpadu MS Osičina Cheznovice, ze kterého odešli někteří jeho členové do sousedních mysliveckých společností. Bylo rovněž nutné provést majetkové vypořádání všech členů bývalého MS. MS Kopaniny Cheznovice má v současné době 26 členů. Z toho je z Cheznovic 13 členů, ze Strašic 9 členů, z Mýta 2 členové, 1 člen z Tění a 1 člen z Prahy. Tito členové se svojí činností podílejí na hospodaření v honitbě podle zákona o myslivosti, pečují o zvěř, zvláště v době nouze zvěř přikrmují, budují myslivecká zařízení a udržují je, v letním období zajišťují dostatečné množství objemových jadrných a dužinatých krmiv pro zvěř. Chodí na brigády pro zemědělské družstvo, čímž částečně kompenzují škody zvěří na plodinách a zajišťují si také jadrná krmiva pro zvěř,sběrem kamení z polí zkulturňují pozemky majitelů. Brigádami odpracovávají nájemné z obecních lesů obci Cheznovice a Těně, pomáhají při ochraně smrkových kultur v obecních lesích, ovazováním kmenů proti loupání jelení zvěří a tvrdě platí škody způsobené zvěří - loupáním, okusem a výtluky na lesních kulturách Lesům České republiky. Samozřejmě myslivci také loví zvěř, tedy provádějí průběrový odstřel podle plánu chovu a lovu, který schvaluje Správní orgán myslivosti při MěÚ Rokycany, odbor životního prostředí. Veškeré ulovené trofeje spárkaté zvěře jsou předkládány lx ročně k posouzení odbornou komisí na okresní výstavu ohledně správného či nesprávného odlovu. Jedinou spárkatou zvěří, kterou je možno lovit bez omezení je sele a lončák prasete divokého. Ulovená zvěř se z části rozděluje mezi členy - za úplatu, část se odprodává do výkupen zvěřiny z důvodu finančního zajištění spolku. Miroslav Tauš předseda MS Kopaniny Cheznovice

8 Požár v Holoubkově Dne 26. července 2011 došlo kolem 4:00 hod. k požáru ve firmě Weiler v Holoubkově. Vzhledem k velkému rozsahu a rychlému šíření požáru byl vyhlášen III. poplachový stupeň. Ve 4:30 hod. byla na žádost KOPIS Plzeň (krajské operační a informační středisko) povolána i naše jednotka. Svolání proběhlo pomocí sirény a SMS zprávy: "Požár - průmyslové haly, sklady, zemědělské objekty obec Holoubkov". a místo vyjelo cca za 7min. 5 členů JSDH se Š706 RTHP CAS 25. Po příjezdu na místo jsme začali s doplňováním vody do holoubecké cisterny, během toho přijížděly další jednotky (celkem 17). Na rybníce v Mýtě bylo zřízeno čerpací stanoviště a zajištěna kyvadlová doprava vody. Pojízdná laboratoř z Třemošné měřila hodnoty škodlivin v ovzduší a vodě okolo místa zásahu. Zhruba v 7:00 hod. byl snížen poplachový stupeň ze III. na II. Přijela i HZS Plzeň-Košutka s hasícím zařízením COBRA, které umí řezat materiály i hasit zároveň.v 9:00 hod. po lokalizaci požáru jsme byli požádáni velitelem zásahu o vystřídání jednotek uvnitř objektu. Oblékli jsme si dýchací přístroje a šli do místnosti, kde byla výdejna. S pomocí bourací sekery jsme rozebírali stropy a dohašovali skrytá ohniska. Ve 13:00 hod. přijely další jednotky na vystřídání a my se vrátili zpět domů. Zásahu se zúčastnili tito hasiči: Stupka Alois, Huml Josef, Tauš Martin, Jančík Václav, Frost Miroslav Josef Huml- velitel JSDH Cheznovice

9 Ze světa počítačů Význam slova "hacker" Většina lidí si pod tímto pojmem představí něco špatného, např. člověka, který napadá počítače, weby nebo aplikace a krade informace. Ovšem ve světě IT tento člověk má odznak "chytrý" a "neobvyklý". Hackery bychom měli svým způsobem uznávat za jejich inteligenci a způsob, jakým se dokážou pohybovat ve světě informatiky. Jsou to počítačoví specialisté s dokonalou znalostí fungování systému a uměním si ho upravit dle svých potřeb. Jak by mělo vypadat bezpečné heslo? - Mělo by mít více než 6 znaků - Mělo by obsahovat malá a velká písmena, číslice a další znaky - Nemělo by to být reálně existující slovo, popřípadě by mělo slovo být zkomoleno pomocí hvězdiček, číslic atd. Zacházení s hesly Neukazujte svá hesla veřejně. Např. heslo napsané na lístečku přilepeném na pracovním stole. Je dobré mít různě "úrovně" hesel. Na diskusní fórum použít jednoduché a k přihlášení ke svému u už o něco těžší. Nejbezpečnější úroveň by měla mít hesla k internetovému bankovnictví atd. Ovšem hesla by si neměla být podobná. Jak (ne)bezpečný byl rok 2010? Bezpečností firmy se shodují, že v roce 2010 spatřila světlo světa plná třetina malwaru, která kdy byla vytvořena. (Malware je počítačový program určený ke vniknutí nebo poškození počitačového systému.) Velký rozmach zaznamenaly v loňském roce botnety - sítě poč~ačůinfikovaných škodlivými kódy, které útočníci vzdáleně a neoprávněně Různé odhady hovoří o tom, že ovládají. v botnetech je dnes zapojeno 60 až 150 milionů počítačů. Nadpoloviční většina z nich je v podnikových počítačích, tedy nikoliv u domácích uživatelů, jak se často všichni domnívají. Prakticky neuplyne týden, aby nebyla v souvislosti s nějakými bezpečnostními či alespoň etickými problémy středobodem zpráv sociální síť Facebook. Z Facebooku je nesmírně snadné (v souladu s licenčními podmínkami) vytěžovat data. V loňském roce se objevil na internetu soubor obsahující údaje o více než pětině uživatelů této sociální sítě, který měl bezmála 2,8 GB. Celosvětový objem trhu s bezpečnostními aplikacemi činilloni 16,5 miliardy dolarů. Vzrost o 11 % oproti 14,8 miliardy. roku 2009, kdy činil

10 Užjen ostnatý drát Proč nepropustná závora pro pěší, proč zákaz vjezdu vozidel širších než 2 m, proč zákaz vjezdu vozidlům těžším než 2 t? Tak je označen začátek cesty u č.p. 4 " Hostinec u Beranů" v Cheznovicích. Člověka s průměrným IQ to vede k zamyšlení. Při výstavbě přenosové veze mobilních telefonů na Hůrce byla opravena příjezdová polní cesta navazující na lesní cestu do Olešné, podle pamětníků v minulosti používanou občany Cheznovic a Olešné pro vzájemný pěší styk, zejména při kulturních akcích, jako byly taneční zábavy. Dnes se polní cesta využívá k vycházkám do přírody. A právě tu vám i přes uvedené zábrany k volnému průchodu doporučuji. Po dosažení okraje Čepelákovic a Vagounovic lesíka se otočte, rozhlédněte se po širokém okolí a budete uneseni nádherou přírody se začleněnými vesnicemi včetně Cheznovic. Vycházky je vhodné opakovat ve všech ročních obdobích, vždy se naskytne nová podívaná: na jaře zahalená do zeleně, přede žněmi ve zlatě, na podzim různobarevná, v zimě bílá. Ještě kdyby Lesospol umístil na okraji lesíka lavičku v klasickém přírodním stylu. Snad nikdo ze Zemědělské společnosti by neměl připomínky, že se musí kousek projít zemědělskou kulturou. Z Hůrky je také dobře vidět, jak se v cheznovické kotlině žije. Zejména při zatápění v jednotlivých domech je převážná část obce zahalena kouřovým smogem. To se však nechce vidět! Proto ta závora neprostupná pro dopravní prostředky (s výjimkou obsluhy věže) i pro pěší. A přesto: jděte se projít! František Jarý Na základě upozornění p. Jarého jsem zjišťovala důvody umístění nepropustné závory pro pěší. Neshledala jsem žádný důvod k uzavření obecní cesty (dle vyjádření zástupce T-mobilu otevření závory provozu základové stanice nijak nebrání). Závora je tedy otevřena a jak říká p. Jarý " Jděte se projít! " Ivana Blahovcová místo starostka

11 Vzpomínka na sběratele "rokycanských kuliček" pana Libora Novotného 18. července 2011 uplynulo 12 let od úmrtí našeho spoluobčana pana Libora Novotného, sběratele zkamenělin z prehistorické doby, tak zvaných rokycanských kuliček. Libor je svými unikátními sbírkami známý v několika zemích Evropy, bohužel v místě bydliště se o jeho koníčku ví velice málo. Přitom byl častokrát viděn, jak chodí po okolních polích a plní batoh, pro nás obyčejnými kameny. Mnozí měli Libora za podivína, ale on shromáždil velmi vzácné kousky do své sbírky. Schopnost nalézt a studovat mu dodávala sílu čelit těžké a zákeřné chorobě. Jeho sbírka trilobitů a ostnokožců pochází z oblasti "šáreckého souvrství", do které Cheznovice spadají. Výstavní kusy můžeme spatřit na chodbě jeho domu. Kolekce zkamenělin obsahuje na 90 ks různých částí těchto pradávných živočichů, z níchž nejpozoruhodnější částí je velké množství různých částí typického druhu rodu Bathycheilus perplexus. Jeden z nejúplnějších pozůstatků tohoto trilobita je uložen v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. Unikátní sbírka pana Novotného by si zasloužila pozornost širší veřejnosti. (čerpáno z publikace Palaeontologia Bohemiae) Vlasta Ernestová kronikářka obce Obrázek 1- Neúplný jedinec s částečně odkrytým hypostomem, vnitřní otisk, délka 35mm. Obrázek 2 - Pygidium se třemi trupovými články, vnitřní otisk, délka 20mm. Obrázek 3 - Dva cephalony, vnitřní otisk, délka konkrece 39mm.

12 Informace pro diváky a fanoušky: Předpokládaný čas zahájení dopolední části mezi 9.30 a hod. Průběh odpolední části se bude odvíjet podle počtu soutěžních družstev. V současné době je přihlášeno 6 družstev mužů a 3 družstva žen (např. Komárov, Jivina, Studená, Kařez, Líšná,...) Večerní posezení s kapelou začne mezi a hod. Všichni jste srdečně zváni. OZNÁMENÍ: MUDr. J. Tesařová oznamuje, že od 7. září a každou další středu v sudý týden bude otevřena dětská poradna Cheznovicích

13 Cheznovice 50 let zpátky" od 9.00 hodin - vepřové hody v přímém přenosu V prostoru za Lidovým domem v Cheznovicích se dne 1. října 2011 koná akce pod názvem "Cheznovice 50 let zpátky". Při zajímavé podívané - porážka vepříka "Ferdy", bude možné zakoupit výrobky - tlačenka, jitmice, jelítka, ovar, polévka, guláš, řízky,... na kterých si můžete pochutnat ihned od 9.00 hodin - občerstvení pod stanem. Možný také nákup do své "bandičky", vše za velmi výhodné ceny. Pivo, limo, štamprdličkajsou zajištěny. Káva se sladkou tečkou bude k mání. K dobré náladě zahraje dechová hudba Cheznovanka od do hodin Přijďte všichni včas, ať se na Vás dostane! " " \ti 'v, DOBRE JIDLO, DOBRE PITI, PRODLUZUJI ZIVOBYTI. Sponzoři akce: Ing. Jan Sevald Zbirožská a.s. Výběr ntíjemce do obecního res~tlurtlčníhoztlřízení Obec Cheznovice hledti ntiiemce pro své resttlurtlční ztlřízení v I.idovém domě v Cheznovicích. Provoz zrekonstruovtlné resttlurtlce bude ztlhtijen průběhu prosince 2D11 tiž ledntl 2D12. Toto ztlřízení se skltidti z kuchyně, pivnice pro 15 hostů, resttlurtlce se lid - 115místy, venkovní tertlsy ti stllonku. Ntijemné činí s DDD,-Kč + energie měsíčně. Možnost prontljmutí stilu pro CCtl2DD lidí ntl jednotlivé tlkce. Osobní jedntiní nutné! Termín přlhltišek do ~D. s. 2D11písemně ntl tldrese: Obecní úřtld Cheznovice ~~B DBCheznovice lb nebo ntl e-mtlll: Příptldné dottlzy ntl telefonním čísle ~71 7S~ IID7.

14 CBCahopfejeme... Připíjíme na zdraví, štěstí a lásku. Uveřejňujeme výročí narození 50 let, 55 let, 60 let, 65 let, 70 let, 75 let, 80 let a dále již po roce všech trvale hlášených občanů obce Cheznovice. Kdo si nepřeje zveřejnit své výročí, oznamte to osobně na OÚ. Děkujeme. Jubilanti let Jiří Boháč let Jaroslava Vainerová let Marta Kožinová let Miroslav Karásek let Miluše Ungrová let Václav Březina let Františka Kořánová let Michal Skurovec let Václava Fišerová let Pavel Huml let Kamil Karlíček let Jarmila Humlová let Marie Toncarová let Emil Dlouhý let Věra Černá Citáty Být mladý umí každé tele. Ale umět stárnout, to je kumšt. Karel Čapek Když už nemůžeme svůj věk skrývat, musíme s ním koketovat. Blumenthal Neříkejte, že nemáte dost času. Máte k dispozici úplně stejně hodin denně, kolik měl Michaelangelo, Kryštof Kolumbus, T.A.Edison, Albert Einstein nebo Winston Churchill. Brown H. Jackson Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe. John Lennon

15 StrániJz zá6avy SUDOKU X EJ 0 0 El 0 Doplňte do prázdných buněk čísla tak, aby všechny matematické řádcích i sloupcích operace v byly v pořádku. Vtipy Pepíček nechce jíst, tak ho matka přemlouvá: "Miláčku, budeme si hrát na tramvaj. Ty budeš tramvaj a lžička s polévkou nastupující lidé." Pepíček polyká lžičku za lžičkou. Když už je talíř skoro prázdný, zvolá: "Konečná, všichni vystupovat!" Policajti jsou na pravidelném vyšetření u doktora. Doktor vyjde ze dveří a povídá:.koukám, je vás tu nějak moc, to bychom tu byli do večera. Budete chodit po čtyřech." áčelník kývne, že je mu všechno jasné, padne na kolena a povídá: "Tak já jdu první." Paní učitelka na malého Nováka: "Pepíčku, jaké známe druhy masa?" "Prosím, kuřecí, vepřové, hovězí, telecí... " - "Ještě na jedno jsi zapomněl. Napovím ti sko..., sko... r no, sko." - "Z kočky!" Moudra Když se dostanete do úzkých a všechno se proti vám spikne, až se zdá, že už nevydržíte ani o minutu déle, nikdy se nevzdávejte, protože právě to je místo a čas kdy se vítr obrací. Harriet Můžeš mít strach, ale nesmíš se bát. Není nic moudřejšího, co začít a kdy s čím přestat. Fantazie, to není představovat ale udělat něco, co by mohly Stoweová Ernest Hemingway než přesně vědět, kdy máš Francis Bacon si, co věci nejsou, být. Když si nepřiznáš chybu, uděláš další. Karel Čapek Čínská přísloví Nikdy není pozdě na to, abychom byli takoví,jací jsme a ne ti na které si hrajeme. Neznámý autor

16 Zahájení školního roku 2011 / září naše škola po dvouměsíčních prázdninách opět otevřela sve prostory pro naše nejmenší, děti z mateřské školy a žáky prvního až pátého ročníku základní školy. Opět jsme na škole během prázdnin nezaháleli a měli jsme přichystáno několik překvapení. V mateřské škole jsme nechali vyrobit do velké herny zvýšené pódium a několik nových skříní, šikovna paní čalounice z Holoubkova nám udělala nové matrace na spam a v základní škole jsme nechali vymalovat obě třídy. Malovalo se i v mateřské škole, šatna a chodba. Úvodní den školy byl pro nás všechny velice radostný. Po letech nižších počtů žáků do prvního ročníku nastoupilo deset děti a i do dalších let můžeme hledět s optimismem. A jsme tomu rádi, protože investice vložene do modernizace vybavení školy, jako je zmodernizovaná počítačová učebna a zakoupení Interaktivních tabulí do každé třídy, tak najdou své aktivní uplatnění. V novém školním roce do zakladní školy chodí celkem 27 žáku a do mateřské školy 36 dětí, školní družinu 22 žáků. Závěrem nám dovolte popřát všem našim školákům uspěšný školru rok a věříme, že se jim i dětem z mateřské školy bude ve škole líbit a budou se těšit nejen na své spoluíáky, ale i na své vyučující. Fotografie z prvního školního dne:.-

17

18

19 Cheznovák Vydává Obecní úřad Cheznovice IČO Cheznovice čp. 16 zpracovatel: Jana Taušová autoři příspěvků: Jana Taušová Ing. Jan Sevald Vlasta Emestová JosefHurnl Miroslav Tauš Mgr. Bohuslava Šlapáková Ing. Pavla Savincová František Jarý Ivana Blahovcová Mgr. Jan Musílek ročník Vyšlo - září 2011 Vážení občané, Vaše připomínky a názory můžete vyjádřit osobně na OÚ nebo písemně ( poštovní schránka na chodbě OÚ nebo ). Autorské příspěvky neopravujeme. Za případné chyby se omlouváme.

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 24. září 2013 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

ZÁPIS. Ověřovateli zápisu navrhla Ing. Pavlu Savincovou a Mgr. Bohuslavu Šlapákovou, zapisovatelem Janu Taušovou.

ZÁPIS. Ověřovateli zápisu navrhla Ing. Pavlu Savincovou a Mgr. Bohuslavu Šlapákovou, zapisovatelem Janu Taušovou. ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 29. března 2012 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004 553/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. října 2004 o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Doubrava se na svém 3. zasedání konaném dne 9. 2. 2015 usnesením č.91/3/2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., o

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin.

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Obec Mouřínov Zastupitelstvo obce Mouřínov Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru 1.ÚVOD Provozní řád řeší dopravní situaci v prostoru ulic Rašínova, Bartošova,

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Zastupitelstvo obce Radkov se na svém zasedání dne 19.4.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015 Začátek : 18,00 hodin Přítomni : R. Dibus, M. Hadinec, L. Hrabě, P. Dibus, K. Dibus, J. Luža, L. Mitáček Omluveni: - Hosté: - Zapisovatel:

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Obec Hrušky OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Č. 1/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Zastupitelstvo obce Hrušky se na svém zasedání dne 15. 12. 2009 usnesením č.14/29/09 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písmeno

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II Nejvyšší koncepční materiál lesního hospodářství Pro období do roku 2013 Schválen vládou ČR 1. 10. 2008

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obecně závazná vyhláška obce Louňová č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Louňová se na svém zasedání dne 3. 3. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 06/2014 konaného dne 17.12.2014, od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 06/2014 konaného dne 17.12.2014, od 18:00 hodin. Obec Soběraz Zastupitelstvo obce Soběraz Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 06/2014 konaného dne 17.12.2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005 Vyhláška č. 1/2005 Obec Moravská Nová Ves na základě usnesení zastupitelstva ze dne 27.června 2005 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 59. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 20.12. 2013 od 17. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

Z Á P I S. z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci

Z Á P I S. z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci Z Á P I S z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 25.4.2015. Starostka

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 12/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 16. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 1. 8. 2011, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1623 ze dne 15. 7. 2014

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1623 ze dne 15. 7. 2014 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1623 ze dne 15. 7. 2014 Vyhodnocení ankety 7. zasedání OPS 6. 6. 2014 - hlasování členů OPS Parametry nízkoemisní zóny pro potřeby vypracování návrhu obecně závazné

Více

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014,

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Požární řád obce Obec Jablonná na základě usnesení zastupitelstva ze dne 12. července 2014 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Obec Čečovice. Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013

Obec Čečovice. Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013 Obec Čečovice Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013 Program 1. Zahájení 2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu zasedání

Více

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy Usnesení č.2/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 21.4.2010 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 1) Zahájení

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve středu 26. října 2011 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve středu 26. října 2011 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve středu 26. října 2011 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Hájek, Jaroslav Čech, Marcel

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Přítomni: R. Janda, P. Padevět, E. Kašáková, J. Bron, M. Vnouček, J. Dvořák, V. Kocourek. Host: M.

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, David Vošmik,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 Program: 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Obecně závazná vyhláška č.l/20i3

Obecně závazná vyhláška č.l/20i3 Obecně závazná vyhláška č.l/20i3 Obec Nový Kramolín na základě usnesení zastupitelstva obce )1? r.,fjj.. podle 29 odst.l písmo o) bod 1( zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce 1 občan P r o g r a m : 1) Zahájení, jmenování

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká,, Ing. Boris Fukátko, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Libor

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 1. 6. 2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 1. 6. 2015 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ DNE 1. 6. 2015 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni:7 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová Vlasta, Dvořák Václav,

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek jednání: 18 : 00 hodin Přítomni zastupitelé: 8 Omluveni zastupitelé:

Více

Jednání zahájeno: 18.00 hod.

Jednání zahájeno: 18.00 hod. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BŘEZÍ č. 3/2014 ze dne 5.2.2014 Přítomni: Oppl, Maňhalová, Breburdová, Šebek.Zdražil, Omluveni:, Michálková, Kostial, Ověřovatele zápisu Breburdová, Šebek, Jednání

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členi zastupitelstva obce P r o

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

Z Á P I S. z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci Z Á P I S z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 20.3.2014. Jednání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 05/2014 konaného dne 17.09.2014, od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 05/2014 konaného dne 17.09.2014, od 18:00 hodin. Obec Soběraz Zastupitelstvo obce Soběraz Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Soběraz č. 05/2014 konaného dne 17.09.2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV. Čarodějnice v Hodiškově KVĚTEN 2011 ČÍSLO 2 ROČNÍK IX ZDARMA POZVÁNKA

OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV. Čarodějnice v Hodiškově KVĚTEN 2011 ČÍSLO 2 ROČNÍK IX ZDARMA POZVÁNKA OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV KVĚTEN 2011 ČÍSLO 2 ROČNÍK IX ZDARMA POZVÁNKA Zastupitelstvo obce srdečně zve všechny děti, rodiče a seniory ke společnému setkání. Posezení pro seniory a besídka pro děti a jejich

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 4. října 2011

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 4. října 2011 Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 4. října 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012

OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 Obec Lužnice na základě usnesení zastupitelstva č.10/0509/2012 ze dne 5. 9. 2012 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 28.února 2011 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Novák,

Více

Jednání zahájeno: 18.00 hod.

Jednání zahájeno: 18.00 hod. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTV A OBCE BŘEZÍ č. 3/2013 ze dne 29.4.2013 Přítomni: Oppl, Maňhalová, Breburdová, Zdražil, Michálková,Šebek Omluveni: Kostial Ověřovatele zápisu Maňhalová, Šebek Jednání zahájeno:

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE O B E C P L O S K O V I C E Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 15. 1. 2014 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více