Příspěvek předsedkyně školského, kulturního a sociálního výboru:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příspěvek předsedkyně školského, kulturního a sociálního výboru:"

Transkript

1 6/2011 Cheznovák

2 Vážení spoluobčané, byla jsem oslovena šéfredaktorkou tohoto občasníku, abych přispěla do diskuze zastupitelů. Nejprve bych se chtěla představit. Jsem členkou zastupitelstva obce druhé funkční období. Pan starosta mi svěřil funkci předsedkyně stavební komise. Mým hlavním úkolem je příprava podkladů pro zhotovení územního plánu naší obce, který by měl ukázat směr, jakým se obec bude rozvíjet po dobu příštích asi dvaceti let. Přípravy územního plánu řídí p.hájek ze Stavebního úřadu v Rokycanech. V období květen - červen jsme se spolu s dalšími členy zastupitelstva shodli, že pro lepší představu o čističkách odpadních vod uspořádáme exkurzi do Němčovic, kde mají kořenovou čističku a do Mýta, kde používají čističku gravitační. Dále jsme se s panem starostou a MVDr. Oto Humlem zúčastnili exkurze na bioplynovou stanici Krásná Hora nad Vltavou, abychom nasbírali informace o této technologii a byli schopni reagovat na rozvoj našeho zemědělského areálu. První jednání, které se týkalo přípravy územního plánu, jsme měli na obci 20.června Jednání se zúčastnili všichni zastupitelé, za stavební komisi Ing. Roman Karásek, za ZŠ a MŠ Cheznovice Mgr. Jan Musílek a za FC 96 Cheznovice Pavel Huml. Jinak kromě tohoto projektu, běží projekt přestavba restaurace v Lidovém domě, př!j>ravuje se projekt na odbahnění vodní nádrže "Regulace", projekt na zateplení ZŠ a MS Cheznovice. Většina konkrétních akcí je finančně hodně náročná, proto jejich uskutečnění bude závislé na příslibu dotace. Doufám, že budeme mít štěstí a povede se nám naše záměry realizovat... Pavla Savincová Příspěvek předsedkyně školského, kulturního a sociálního výboru: Jmenuji se Bohuslava Šlapá ková. Již několik let učím ve zdejší malotřídní škole. Jsem členkou Zastupitelstva obce Cheznovice a předsedkyní školského, kulturního a sociálního výboru. Dalšími členkami výboru jsou: p. Miluška Jedličková, p. Jarmila Humlová, p. Jana Palková, p. Blanka Fischerová. Tím, že učím ve zdejší škole, zabezpečuji bezprostřední styk školy s obcí. Se žáky z naší MŠaZŠ se účastním" Vítání občánků". Dalším úkolem našeho výboru je navštívit, poblahopřát a předat dárkovou poukázku určité hodnoty našim občanům v den jejich narozenin 75 let, 80 let, po té každým rokem. S našimi jubilanty posedíme, popovídáme si a zavzpomínáme. Všechny členky komise pracují spolehlivě a svědomitě. Spolupráce mezi námi, se školou a s OÚ je velmi dobrá. Doufám, že se dále naše činnost bude vyvíjet a prohlubovat. Jsme rády, že se naší činností podílíme na rozvoji obce Cheznovice. Děkuji Milušce, Jarmile, Janě a Blance za jejich ochotu a plnění svěřených úkolů. Bohuslava Šlapáková

3 Stručný zápis ZO Cheznovice konaného (podrobný Zápis ZO je zveřejněn Zápisy ZO Cheznovice) na webu obce v sekci Zastupitelstvo obce přijalo následující usnesení: č schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatele č schválení programu jednání č schválení Dohody o vzájemné spolupráci Obec - Cheznovanka č schválení Smlouvy o připojení odběrného zařízení č schvaluje případný doplatek za prodloužení aut. spoje č.31 č schválení ceníku služeb č schvaluje částku 60 tis. Kč na vypracování dokumentace - hasičárna č schválení navýšení počtu žáků školní družiny č schvaluje navýšení rozpočtu Zastupitelstvo vzalo na vědomí: kontrolu usnesení Zprávu kontrolního výboru Zpráva finančního výboru Diskuse na ZO: starosta: - opravena cesta ke Štěpánu - pro obec bezplatně, - cesta kolem Zbirožské a.s. - jednání s firmou SKANSKA, po skončení akcí na železniční trati bude znovu opravena pásovou metodou - rozjednána možná dotace na opravu hasičárny a rekonstrukce potoka - velká naděje na získání multifunkčního stroje (100% dotace na opravy lesních cest - jednání s p. Jansou, Lesospol) - informace o prováděných opravách "altánu" za LD - náklady činí 37 tis.kč - pozvánka na 1. října - zabijačka - místostarostka - závěrečné vyhodnocení akce "Rekonstrukce rozhlasu a osvětlení" je kompletní a uzavřen Ing. P. Savincová - územní plán - podrobně vysvětlen průběh jednání ke kterým již došlo od května 2011) místostarostka - až bude konkrétnější podoba územního plánu, bude vše zveřejněno Huml M. čp na minulých jednáních ZO bylo řečeno dotace na LD 3 mil. Kč starosta - ne! Od samého začátku 2,5 mil. Kč Huml M. čp pořád je otevřena budova LD a co bude s altánkem po rekonstrukci místostarostka - děkuji za upozornění, zámek je vyměněný, domluvím na ubytovně; není pravda, že kluci nic nedělají, pomáhají při rekonstrukci a nemůže po nich nikdo chtít vše financovat. starosta - malá místnost bude sloužit jako sklad obce a na druhou je uzavřena řádná smlouva, rekonstrukce byla nutná. Jarý Fr. - Je toho hodně k přemýšlení, bylo toho řečeno mnoho. Cesta ke Štěpánu už stála každým rokem spoustu peněz, je na zvážení ji opravit pořádně - sehnat frézovanou drť starosta - oprava nás nestála nic, drť stojí kolem tis. Kč. Jarý Fr. - četl jsem na ÚD.že se prodává obecní pozemek, za jakou cenu? starosta - za 100,- Kč/m2 Jarý Fr. - k poplatkům - moje zkušenost je, že vybírají poplatky za parkování nákladních aut starosta - je to v jednání, po opravě cesty a v rámci opravy hasičámy Jarý Fr. - v předvolebních záměrech je budování průmyslové zony starosta - počítá se s tím za JZD - součástí územního plánu Mudra M. čp při rekonstrukci hasičámy se počítá také s povodní? starosta - ano! Opatření je součástí projekturegulace potoka. Stupka J. čp kdo bude dělat stavební dozor LD? starosta - jak jsem již říkal, Dr. J. Rusňák jako odborník co se týká staveb. Karásková M. čp k rozhlasu nebylo připomínek, ale u nás mu není rozumět, pracovnice OÚ musí mluvit pomalu

4 Ještě něco zpátky ke "Dni s obcí" očima starosty Vážení spoluobčané, cílem akce pořádaný mnou a ostatními zastupiteli bylo pokusit se dát Vás občany dohromady při pěkné a příjemné zábavě. Připravili jsme program, se kterým jste se všichni určitě seznámili a myslím si, že nebyl nezajímavý. Pro děti byly k dispozici kolotoče, houpačky, zmrzlina a připravený program jako třeba pěna, kde by se mohly dostatečně vyskotačit. Pro dospělé i děti vystoupil reprezentant ČR v letecké akrobacii pan Kefort se synem s modelem helikoptéry. I přes velkou nepřízeň počasí jsme mohli vidět, co lze s helikoptérou provádět a myslím si, že se během vystoupení i za deště občané měli na co dívat. Horší to ale bylo s vystoupením hasičů a policistů. Členové Policie ČR předvedli zásah proti "chuligánovi" na fotbalovém utkání, zásah proti ujíždějícímu automobilu a zneškodnění pachatele. Neboť déšť sílil, velmi ovlivnil jejich ukázky. Během vystoupení jsme se dozvěděli, že vzhledem k počasí a povětrnostním podmínkám nebude proveden plánovaný seskok parašutistů. Poté přijeli profesionální hasiči s výsuvným žebříkem, každý kdo chtěl se mohl nechat vyvést do výšky 30 m, odvážlivců i za vytrvalého deště se několik našlo. Hodinu na to přijel, aniž jsme už čekali pan Lisý, též reprezentant ČR a předvedl nám svoji MOTOSHOW na trialové motorce a čtyřkolce. Akce "Den s obcí" byla tak ukončena kolem a dále pokračovala volná zábava. Závěrem bych chtěl říci, že se nám bohužel nepodařilo splnit náš původní cíl spojit Vás občany a vytvořit tak chvíle spokojenosti. Příčinou nebylo ani tak počasí, to jsme ovlivnit nemohli, ale hlavně špatná spolupráce vedení Klubu FC Cheznovice 96 a nájemce bufetu se zástupci obce. To nás ovšem nemůže odradit a zároveň bych Vás chtěl touto cestou pozvat na akci s názvem " Cheznovice 50 let zpátky"dne 1. října 2011, spojenou s vepřovými hody a vystoupením Cheznovanky. Akce se bude konat za Lidovým domem a věřím, že jsme se i poučili a tedy vše bude jen k Vaší spokojenosti. Vepřové hody budou mít hlavní cíl, spokojenost všech zúčastněných a nebudou ovlivňovány žádným podnikatelským cílem. Jan Sevald starosta

5

6 KOPANINY CHEZNOVICE V tomto vydání obecního zpravodaje bych Vám chtěl říci něco o Mysliveckém sdružení Kopaniny Cheznovice, o jeho vzniku, činnosti, honitbě a provozování myslivosti v katastru Cheznovic a sousedních obcí. Před "sametovou revolucí" a ještě nějakou dobu po ní, byla myslivost v Cheznovicích provozována Mysliveckým sdružením Osičina Cheznovice. Honitba měla rozlohu asi 2700 ha. Hranice honitby tvořily většinou přírodní hranice jako silnice, potoky, rozhraní lesa a polí. Hranice honitby tvořila silnice od křižovatky na Dolní Kařízek po silnici k Luhu, pak po okraji lesa přes Milinu až k Novému rybníku, poté po okraji Vojenského újezdu k rybníku Tisý. Odtud po tankové cestě přes silnici Smolárna - Strašice a přes Bambuli do Medového Újezda, pak po silnici k Mýtu a po státní silnici Holoubkov - Kařez, až ke křižovatce na Kařízek. Od ní po okresní silnici přes Dolní Kařízek až na křižovatku Kařez - Dolní Kařízek. Po revoluci došlo k zásadním změnám v zákonech a při tvorbě honiteb dostali rozhodující slovo vlastníci honebních pozemků. Tak došlo k oddělení několika částí honitby ve prospěch Honebního společenstva Mýto-Jih, Honebního společenstva Brdy Olešná-Zaječov. Z lesů J.C.M. Zbiroh vzniklo nové Myslivecké sdružení Osičina Strašice. Ze zbytků honitby Osičina Cheznovice vzniklo Honební společenstvo Kopaniny Cheznovice. Honební společenstvo Kopaniny Cheznovice má v současné době evidováno 199 členů - vlastníků honebních pozemků o rozloze 1154 ha, které se nacházejí na 1740 pozemkových parcelách. Tyto pozemky se nacházejí na katastrálním území obcí Cheznovice a Těně, částečné v k.ú. obce Olešná. Při tvorbě honitby byly k těmto pozemkům přičleněny ještě další o rozloze 284 ha od Lesů České republiky, Pozemkového fondu a J.C.M. Zbiroh. Po shromáždění všech potřebných podkladů byl požádán ONV Rokycany o uznání honitby Kopaniny Cheznovice. Na základě jeho rozhodnutí byla dne uznána společenstevní honitba "Kopaniny Cheznovice" o rozloze 1438 hektarů. Z toho je 874 ha zemědělské půdy, 563 ha lesní půdy a 1 ha vodní plochy. Slovní popis současné hranice honitby Kopaniny Cheznovice Hranice začíná na křižovatce silnice Kařez - Cheznovice - Olešná / u "Pilky" / odkud jde po silnici k severnímu cípu lesa "Luh". Pokračuje dál po majetkové hranici obce Cheznovice a zároveň okresní hranici jižním směrem k silnici Olešná - Strašice, kterou přetíná a lomí se po majetkové hranici obce Cheznovice na východ na okraj lesa. Odtud jde dál převážně jihovýchodním směrem po majetkové hranici obcí Cheznovice a Těně na silnici Sv. Dobrotivá - Těně. Po této silnici směrem na Těně k odbočce k Novému rybníku. A po ní pod Tisý rybník k vojenské komunikaci zv. "Betonka". Po Betonce severozápadním směrem k silnici ze Strašic na Olešnou a po ní až cca 800 m za křižovatku Strašice - Cheznovice - Olešná - Těně. Zde hranice odbočuje ze silnice západním směrem po hranici lesního majetku Jeroným Colloredo Mannsfeld; se kterou přechází silnici Cheznovice - Těně a dále pokračuje po hranici majetku J.C.M., Lesů České republiky až na trojmezí majetků J.C.M., Lesů ČR a města Mýto. Dál pokračuje po majetkové hranici města Mýta a Lesů ČR a zároveň katastrální hranicí obce Cheznovice až na okraj lesa u rybníku Hluboký. Další pokračování je

7 po hranici katastrálních území Cheznovice a Mýta přes silnici Cheznovice - Mýto ke Štěpánskému rybníku a dále po katastrální hranici až na okraj lesa "Soudný". Po severním okraji lesa "Soudný" východním směrem k silnici Kařez - Cheznovice, kterou přetíná a pokračuje východním směrem po hranici lesa obce Cheznovice. Po cca 500 m se lomí jižně po hranici lesa Obce Cheznovice a zároveň okresní hranici se kterou přechází do výchozího bodu u "Pilky". Od dubna roku 1993 do současné doby má od Honebního společenstva Kopaniny Cheznovice tuto honitbu pronajatou Myslivecké sdružení Kopaniny Cheznovice. To vzniklo jako nástupnická organizace po rozpadu MS Osičina Cheznovice, ze kterého odešli někteří jeho členové do sousedních mysliveckých společností. Bylo rovněž nutné provést majetkové vypořádání všech členů bývalého MS. MS Kopaniny Cheznovice má v současné době 26 členů. Z toho je z Cheznovic 13 členů, ze Strašic 9 členů, z Mýta 2 členové, 1 člen z Tění a 1 člen z Prahy. Tito členové se svojí činností podílejí na hospodaření v honitbě podle zákona o myslivosti, pečují o zvěř, zvláště v době nouze zvěř přikrmují, budují myslivecká zařízení a udržují je, v letním období zajišťují dostatečné množství objemových jadrných a dužinatých krmiv pro zvěř. Chodí na brigády pro zemědělské družstvo, čímž částečně kompenzují škody zvěří na plodinách a zajišťují si také jadrná krmiva pro zvěř,sběrem kamení z polí zkulturňují pozemky majitelů. Brigádami odpracovávají nájemné z obecních lesů obci Cheznovice a Těně, pomáhají při ochraně smrkových kultur v obecních lesích, ovazováním kmenů proti loupání jelení zvěří a tvrdě platí škody způsobené zvěří - loupáním, okusem a výtluky na lesních kulturách Lesům České republiky. Samozřejmě myslivci také loví zvěř, tedy provádějí průběrový odstřel podle plánu chovu a lovu, který schvaluje Správní orgán myslivosti při MěÚ Rokycany, odbor životního prostředí. Veškeré ulovené trofeje spárkaté zvěře jsou předkládány lx ročně k posouzení odbornou komisí na okresní výstavu ohledně správného či nesprávného odlovu. Jedinou spárkatou zvěří, kterou je možno lovit bez omezení je sele a lončák prasete divokého. Ulovená zvěř se z části rozděluje mezi členy - za úplatu, část se odprodává do výkupen zvěřiny z důvodu finančního zajištění spolku. Miroslav Tauš předseda MS Kopaniny Cheznovice

8 Požár v Holoubkově Dne 26. července 2011 došlo kolem 4:00 hod. k požáru ve firmě Weiler v Holoubkově. Vzhledem k velkému rozsahu a rychlému šíření požáru byl vyhlášen III. poplachový stupeň. Ve 4:30 hod. byla na žádost KOPIS Plzeň (krajské operační a informační středisko) povolána i naše jednotka. Svolání proběhlo pomocí sirény a SMS zprávy: "Požár - průmyslové haly, sklady, zemědělské objekty obec Holoubkov". a místo vyjelo cca za 7min. 5 členů JSDH se Š706 RTHP CAS 25. Po příjezdu na místo jsme začali s doplňováním vody do holoubecké cisterny, během toho přijížděly další jednotky (celkem 17). Na rybníce v Mýtě bylo zřízeno čerpací stanoviště a zajištěna kyvadlová doprava vody. Pojízdná laboratoř z Třemošné měřila hodnoty škodlivin v ovzduší a vodě okolo místa zásahu. Zhruba v 7:00 hod. byl snížen poplachový stupeň ze III. na II. Přijela i HZS Plzeň-Košutka s hasícím zařízením COBRA, které umí řezat materiály i hasit zároveň.v 9:00 hod. po lokalizaci požáru jsme byli požádáni velitelem zásahu o vystřídání jednotek uvnitř objektu. Oblékli jsme si dýchací přístroje a šli do místnosti, kde byla výdejna. S pomocí bourací sekery jsme rozebírali stropy a dohašovali skrytá ohniska. Ve 13:00 hod. přijely další jednotky na vystřídání a my se vrátili zpět domů. Zásahu se zúčastnili tito hasiči: Stupka Alois, Huml Josef, Tauš Martin, Jančík Václav, Frost Miroslav Josef Huml- velitel JSDH Cheznovice

9 Ze světa počítačů Význam slova "hacker" Většina lidí si pod tímto pojmem představí něco špatného, např. člověka, který napadá počítače, weby nebo aplikace a krade informace. Ovšem ve světě IT tento člověk má odznak "chytrý" a "neobvyklý". Hackery bychom měli svým způsobem uznávat za jejich inteligenci a způsob, jakým se dokážou pohybovat ve světě informatiky. Jsou to počítačoví specialisté s dokonalou znalostí fungování systému a uměním si ho upravit dle svých potřeb. Jak by mělo vypadat bezpečné heslo? - Mělo by mít více než 6 znaků - Mělo by obsahovat malá a velká písmena, číslice a další znaky - Nemělo by to být reálně existující slovo, popřípadě by mělo slovo být zkomoleno pomocí hvězdiček, číslic atd. Zacházení s hesly Neukazujte svá hesla veřejně. Např. heslo napsané na lístečku přilepeném na pracovním stole. Je dobré mít různě "úrovně" hesel. Na diskusní fórum použít jednoduché a k přihlášení ke svému u už o něco těžší. Nejbezpečnější úroveň by měla mít hesla k internetovému bankovnictví atd. Ovšem hesla by si neměla být podobná. Jak (ne)bezpečný byl rok 2010? Bezpečností firmy se shodují, že v roce 2010 spatřila světlo světa plná třetina malwaru, která kdy byla vytvořena. (Malware je počítačový program určený ke vniknutí nebo poškození počitačového systému.) Velký rozmach zaznamenaly v loňském roce botnety - sítě poč~ačůinfikovaných škodlivými kódy, které útočníci vzdáleně a neoprávněně Různé odhady hovoří o tom, že ovládají. v botnetech je dnes zapojeno 60 až 150 milionů počítačů. Nadpoloviční většina z nich je v podnikových počítačích, tedy nikoliv u domácích uživatelů, jak se často všichni domnívají. Prakticky neuplyne týden, aby nebyla v souvislosti s nějakými bezpečnostními či alespoň etickými problémy středobodem zpráv sociální síť Facebook. Z Facebooku je nesmírně snadné (v souladu s licenčními podmínkami) vytěžovat data. V loňském roce se objevil na internetu soubor obsahující údaje o více než pětině uživatelů této sociální sítě, který měl bezmála 2,8 GB. Celosvětový objem trhu s bezpečnostními aplikacemi činilloni 16,5 miliardy dolarů. Vzrost o 11 % oproti 14,8 miliardy. roku 2009, kdy činil

10 Užjen ostnatý drát Proč nepropustná závora pro pěší, proč zákaz vjezdu vozidel širších než 2 m, proč zákaz vjezdu vozidlům těžším než 2 t? Tak je označen začátek cesty u č.p. 4 " Hostinec u Beranů" v Cheznovicích. Člověka s průměrným IQ to vede k zamyšlení. Při výstavbě přenosové veze mobilních telefonů na Hůrce byla opravena příjezdová polní cesta navazující na lesní cestu do Olešné, podle pamětníků v minulosti používanou občany Cheznovic a Olešné pro vzájemný pěší styk, zejména při kulturních akcích, jako byly taneční zábavy. Dnes se polní cesta využívá k vycházkám do přírody. A právě tu vám i přes uvedené zábrany k volnému průchodu doporučuji. Po dosažení okraje Čepelákovic a Vagounovic lesíka se otočte, rozhlédněte se po širokém okolí a budete uneseni nádherou přírody se začleněnými vesnicemi včetně Cheznovic. Vycházky je vhodné opakovat ve všech ročních obdobích, vždy se naskytne nová podívaná: na jaře zahalená do zeleně, přede žněmi ve zlatě, na podzim různobarevná, v zimě bílá. Ještě kdyby Lesospol umístil na okraji lesíka lavičku v klasickém přírodním stylu. Snad nikdo ze Zemědělské společnosti by neměl připomínky, že se musí kousek projít zemědělskou kulturou. Z Hůrky je také dobře vidět, jak se v cheznovické kotlině žije. Zejména při zatápění v jednotlivých domech je převážná část obce zahalena kouřovým smogem. To se však nechce vidět! Proto ta závora neprostupná pro dopravní prostředky (s výjimkou obsluhy věže) i pro pěší. A přesto: jděte se projít! František Jarý Na základě upozornění p. Jarého jsem zjišťovala důvody umístění nepropustné závory pro pěší. Neshledala jsem žádný důvod k uzavření obecní cesty (dle vyjádření zástupce T-mobilu otevření závory provozu základové stanice nijak nebrání). Závora je tedy otevřena a jak říká p. Jarý " Jděte se projít! " Ivana Blahovcová místo starostka

11 Vzpomínka na sběratele "rokycanských kuliček" pana Libora Novotného 18. července 2011 uplynulo 12 let od úmrtí našeho spoluobčana pana Libora Novotného, sběratele zkamenělin z prehistorické doby, tak zvaných rokycanských kuliček. Libor je svými unikátními sbírkami známý v několika zemích Evropy, bohužel v místě bydliště se o jeho koníčku ví velice málo. Přitom byl častokrát viděn, jak chodí po okolních polích a plní batoh, pro nás obyčejnými kameny. Mnozí měli Libora za podivína, ale on shromáždil velmi vzácné kousky do své sbírky. Schopnost nalézt a studovat mu dodávala sílu čelit těžké a zákeřné chorobě. Jeho sbírka trilobitů a ostnokožců pochází z oblasti "šáreckého souvrství", do které Cheznovice spadají. Výstavní kusy můžeme spatřit na chodbě jeho domu. Kolekce zkamenělin obsahuje na 90 ks různých částí těchto pradávných živočichů, z níchž nejpozoruhodnější částí je velké množství různých částí typického druhu rodu Bathycheilus perplexus. Jeden z nejúplnějších pozůstatků tohoto trilobita je uložen v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. Unikátní sbírka pana Novotného by si zasloužila pozornost širší veřejnosti. (čerpáno z publikace Palaeontologia Bohemiae) Vlasta Ernestová kronikářka obce Obrázek 1- Neúplný jedinec s částečně odkrytým hypostomem, vnitřní otisk, délka 35mm. Obrázek 2 - Pygidium se třemi trupovými články, vnitřní otisk, délka 20mm. Obrázek 3 - Dva cephalony, vnitřní otisk, délka konkrece 39mm.

12 Informace pro diváky a fanoušky: Předpokládaný čas zahájení dopolední části mezi 9.30 a hod. Průběh odpolední části se bude odvíjet podle počtu soutěžních družstev. V současné době je přihlášeno 6 družstev mužů a 3 družstva žen (např. Komárov, Jivina, Studená, Kařez, Líšná,...) Večerní posezení s kapelou začne mezi a hod. Všichni jste srdečně zváni. OZNÁMENÍ: MUDr. J. Tesařová oznamuje, že od 7. září a každou další středu v sudý týden bude otevřena dětská poradna Cheznovicích

13 Cheznovice 50 let zpátky" od 9.00 hodin - vepřové hody v přímém přenosu V prostoru za Lidovým domem v Cheznovicích se dne 1. října 2011 koná akce pod názvem "Cheznovice 50 let zpátky". Při zajímavé podívané - porážka vepříka "Ferdy", bude možné zakoupit výrobky - tlačenka, jitmice, jelítka, ovar, polévka, guláš, řízky,... na kterých si můžete pochutnat ihned od 9.00 hodin - občerstvení pod stanem. Možný také nákup do své "bandičky", vše za velmi výhodné ceny. Pivo, limo, štamprdličkajsou zajištěny. Káva se sladkou tečkou bude k mání. K dobré náladě zahraje dechová hudba Cheznovanka od do hodin Přijďte všichni včas, ať se na Vás dostane! " " \ti 'v, DOBRE JIDLO, DOBRE PITI, PRODLUZUJI ZIVOBYTI. Sponzoři akce: Ing. Jan Sevald Zbirožská a.s. Výběr ntíjemce do obecního res~tlurtlčníhoztlřízení Obec Cheznovice hledti ntiiemce pro své resttlurtlční ztlřízení v I.idovém domě v Cheznovicích. Provoz zrekonstruovtlné resttlurtlce bude ztlhtijen průběhu prosince 2D11 tiž ledntl 2D12. Toto ztlřízení se skltidti z kuchyně, pivnice pro 15 hostů, resttlurtlce se lid - 115místy, venkovní tertlsy ti stllonku. Ntijemné činí s DDD,-Kč + energie měsíčně. Možnost prontljmutí stilu pro CCtl2DD lidí ntl jednotlivé tlkce. Osobní jedntiní nutné! Termín přlhltišek do ~D. s. 2D11písemně ntl tldrese: Obecní úřtld Cheznovice ~~B DBCheznovice lb nebo ntl e-mtlll: Příptldné dottlzy ntl telefonním čísle ~71 7S~ IID7.

14 CBCahopfejeme... Připíjíme na zdraví, štěstí a lásku. Uveřejňujeme výročí narození 50 let, 55 let, 60 let, 65 let, 70 let, 75 let, 80 let a dále již po roce všech trvale hlášených občanů obce Cheznovice. Kdo si nepřeje zveřejnit své výročí, oznamte to osobně na OÚ. Děkujeme. Jubilanti let Jiří Boháč let Jaroslava Vainerová let Marta Kožinová let Miroslav Karásek let Miluše Ungrová let Václav Březina let Františka Kořánová let Michal Skurovec let Václava Fišerová let Pavel Huml let Kamil Karlíček let Jarmila Humlová let Marie Toncarová let Emil Dlouhý let Věra Černá Citáty Být mladý umí každé tele. Ale umět stárnout, to je kumšt. Karel Čapek Když už nemůžeme svůj věk skrývat, musíme s ním koketovat. Blumenthal Neříkejte, že nemáte dost času. Máte k dispozici úplně stejně hodin denně, kolik měl Michaelangelo, Kryštof Kolumbus, T.A.Edison, Albert Einstein nebo Winston Churchill. Brown H. Jackson Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe. John Lennon

15 StrániJz zá6avy SUDOKU X EJ 0 0 El 0 Doplňte do prázdných buněk čísla tak, aby všechny matematické řádcích i sloupcích operace v byly v pořádku. Vtipy Pepíček nechce jíst, tak ho matka přemlouvá: "Miláčku, budeme si hrát na tramvaj. Ty budeš tramvaj a lžička s polévkou nastupující lidé." Pepíček polyká lžičku za lžičkou. Když už je talíř skoro prázdný, zvolá: "Konečná, všichni vystupovat!" Policajti jsou na pravidelném vyšetření u doktora. Doktor vyjde ze dveří a povídá:.koukám, je vás tu nějak moc, to bychom tu byli do večera. Budete chodit po čtyřech." áčelník kývne, že je mu všechno jasné, padne na kolena a povídá: "Tak já jdu první." Paní učitelka na malého Nováka: "Pepíčku, jaké známe druhy masa?" "Prosím, kuřecí, vepřové, hovězí, telecí... " - "Ještě na jedno jsi zapomněl. Napovím ti sko..., sko... r no, sko." - "Z kočky!" Moudra Když se dostanete do úzkých a všechno se proti vám spikne, až se zdá, že už nevydržíte ani o minutu déle, nikdy se nevzdávejte, protože právě to je místo a čas kdy se vítr obrací. Harriet Můžeš mít strach, ale nesmíš se bát. Není nic moudřejšího, co začít a kdy s čím přestat. Fantazie, to není představovat ale udělat něco, co by mohly Stoweová Ernest Hemingway než přesně vědět, kdy máš Francis Bacon si, co věci nejsou, být. Když si nepřiznáš chybu, uděláš další. Karel Čapek Čínská přísloví Nikdy není pozdě na to, abychom byli takoví,jací jsme a ne ti na které si hrajeme. Neznámý autor

16 Zahájení školního roku 2011 / září naše škola po dvouměsíčních prázdninách opět otevřela sve prostory pro naše nejmenší, děti z mateřské školy a žáky prvního až pátého ročníku základní školy. Opět jsme na škole během prázdnin nezaháleli a měli jsme přichystáno několik překvapení. V mateřské škole jsme nechali vyrobit do velké herny zvýšené pódium a několik nových skříní, šikovna paní čalounice z Holoubkova nám udělala nové matrace na spam a v základní škole jsme nechali vymalovat obě třídy. Malovalo se i v mateřské škole, šatna a chodba. Úvodní den školy byl pro nás všechny velice radostný. Po letech nižších počtů žáků do prvního ročníku nastoupilo deset děti a i do dalších let můžeme hledět s optimismem. A jsme tomu rádi, protože investice vložene do modernizace vybavení školy, jako je zmodernizovaná počítačová učebna a zakoupení Interaktivních tabulí do každé třídy, tak najdou své aktivní uplatnění. V novém školním roce do zakladní školy chodí celkem 27 žáku a do mateřské školy 36 dětí, školní družinu 22 žáků. Závěrem nám dovolte popřát všem našim školákům uspěšný školru rok a věříme, že se jim i dětem z mateřské školy bude ve škole líbit a budou se těšit nejen na své spoluíáky, ale i na své vyučující. Fotografie z prvního školního dne:.-

17

18

19 Cheznovák Vydává Obecní úřad Cheznovice IČO Cheznovice čp. 16 zpracovatel: Jana Taušová autoři příspěvků: Jana Taušová Ing. Jan Sevald Vlasta Emestová JosefHurnl Miroslav Tauš Mgr. Bohuslava Šlapáková Ing. Pavla Savincová František Jarý Ivana Blahovcová Mgr. Jan Musílek ročník Vyšlo - září 2011 Vážení občané, Vaše připomínky a názory můžete vyjádřit osobně na OÚ nebo písemně ( poštovní schránka na chodbě OÚ nebo ). Autorské příspěvky neopravujeme. Za případné chyby se omlouváme.

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 Vážení spoluobčané, první týdny druhé poloviny roku se vyznačovaly nestálým a vesměs podmračeným, často deštivým a také chladným počasím. To nijak nenahrávalo

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí. PODČÁRNÍK Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv,

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

ZPRAVODAJ. Zastupitelstvo obce

ZPRAVODAJ. Zastupitelstvo obce S T Ø E L I C K Ý ZPRAVODAJ Ročník XXII http://www.streliceubrna.cz Květen 2003 Zastupitelstvo obce 4. zasedání Zastupitelstva obce se konalo v úterý 25.3.2003 v zasedacím sále Obecního domu a bylo na

Více

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 Vážení spoluobčané, sešel se rok s rokem a opět tu máte Vaše noviny. Přinášejí Vám pohled do života naší obce v minulém roce, řadu informací o Vašich právech a povinnostech

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

Městský úřad Klimkovice Leden 2012. Z obsahu tohoto čísla:

Městský úřad Klimkovice Leden 2012. Z obsahu tohoto čísla: Městský úřad Klimkovice Leden 2012 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Dárce krve, Hýlov, Lázeňské okénko 3. Informace z rady a zastupitelstva 4. Plesy a PO 5. KlimNet 6. Kotle za hubičku 7. ZUŠ

Více

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka CENA 5 Kč F U L N E C K Ý Komentář starostky únor 2011 číslo 2 Z P R A V O D A J Vážení spoluobčané, zdravím vás v době vrcholící plesové sezóny a věřím, že se i vy úspěšně protancováváte prvními týdny

Více

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon Číslo 5 květen 2001 Z obsahu: * Z jednání Rady města * Z valných hromad * Informace pro občany * Rozhovor s J. Kotýnkovou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Měrovice * Anketa * Myslivost

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2014 T Ě CH ONÍ NSK É JARO čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Úvodní slovo redakce Vážení občané, v předchozích vydáních TL jste byli průběžně informováni o přípravě oslav 500. výročí první písemné

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Maršovský zpravodaj. číslo 3/2013 září 2013

Maršovský zpravodaj. číslo 3/2013 září 2013 Maršovský zpravodaj číslo 3/2013 září 2013 ZDARMA Z Maršovské pouti 2013 Vážení spoluobčané, v tomto časně podzimním čase mi dovolte, abych se vrátil k některým věcným tématům, o kterých jsem slíbil informovat.

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Proč píší občané Starého Ranska petici v souvislosti s nepřizpůsobivými občany? Přijdeme o ordinaci dětského lékaře? Bude na Viničkách

Více

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let.

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let. č. 3/2014 vydáno dne 04.04.2014 Vydavatel Obec Bulovka, se sídlem Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant, IČ 00262692. Místo vydání Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant Vydáváno 1x měsíčně. Tel./fax: 482 343 006,

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

ZPRAVODAJ. Rostislav Kožušník, starosta

ZPRAVODAJ. Rostislav Kožušník, starosta ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 97 vyšel 12. 8. 2009 jů. A potřebujete-li být hluční, dojděte prosím za vaším sousedem, jestli mu náhodou nepřijedou známí. Posezení u grilu pod pergolou nejde totiž se sekačkou

Více

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky.

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. OTNICKÝ 46 ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 16. ročník 23. prosince 2011 Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. BABSKÉ HODY Číslo 46 - prosinec 2011

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

2 červen. Z obsahu. Poznáte? Tentokrát to jsou domy nové výstavby na sídlišti Nad stadionem

2 červen. Z obsahu. Poznáte? Tentokrát to jsou domy nové výstavby na sídlišti Nad stadionem 2 červen Poznáte? Tentokrát to jsou domy nové výstavby na sídlišti Nad stadionem Z obsahu Z jednání zastupitelstva Výsledky voleb do EP PoděkovánÍ V obci se staví za evropské peníze Vzpomínka na Karla

Více

Odolen 3 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 3 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda Odolen 3 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Denní stacionář pro seniory a dlouhodobě nemocné V nově zrekonstruovaném městském prostoru v ulici Pod

Více

slovo starosty Poděkování první

slovo starosty Poděkování první ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010 Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2010 1 Vážení spoluobčané, čas podzimní nás, myslím,

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

ODOLEN 11 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září.

ODOLEN 11 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září. ODOLEN 11 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2013 Fota: Zdeněk Kocur ODOLEN Vernisáž 11/2013 Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září. 1 fotogalerie Odolenfest,

Více