Zpravodaj č / 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj č.111 1 / 2005"

Transkript

1 Zpravodaj č / 2005 Leden 2005 Obsah: Slovo předsedy Kongres ESF Parlament ČSA 4-5 Číselník oddílů..6 Registrace na rok Reprezentační družstva 8-9 Termínová listina ČSA Informace STK Schůzka manažerů oblastí Sady materiálu od ISF M-ČR mládeže Schůzka KM pozvánka na Školení trenérů II. a III. třídy..18 Informace TMK...19 Školení rozhodčích III.třídy 20 Informace KR seminář, klinika.21 Informace PSS přihlášky O krajských pracovištích ČSA.22 Výstava SPORTEC Kalendář akcí Pozvánky na turnaje Výstava SPORTEC Nabídka pálek Worth...30 Vavruša sport nabízí...31 Nabidka Softball-Mat.32

2 Dámy a pánové, jestliže konec roku je vesměs ve znamení hodnocení a bilance věcí odeznělých, počátek roku je v zajetí plánování a očekávání věcí příštích. Není tomu jinak ani v softballovém hnutí. Základní časová rozvaha roku 2005 v podobě termínové listiny, která je základním stavebním kamenem naší sezóny spatřila na počátku ledna světlo světa Od tohoto dokumentu se pak odvíjí prostorové uspořádání celostátních soutěží (ligy a mládežnická mistrovství), ale slouží též jako rámec pro stanovení strukturálního a časového rozvrstvení soutěží oblastních. Obecně platí, čím lépe a s ohledem na všechny potřebné aspekty věci připravíme, tím méně problémům budeme poté čelit. Věnujte tak prosím přípravě sezóny a zvláště pak včasné informovanosti o všech vašich týmech patřičnou pozornost. V letošním roce nás čekají dvě významné mezinárodní události. Počátkem února se v Praze uskuteční kongres ESF a v prvním srpnovém týdnu pak ME v softballu žen. Kongres, jenž se po devíti letech vrací do Prahy, bude volit vedení evropského softballu na následující čtyřleté období. V rámci kongresu představíme i základní informace o hlavní sportovní události roku, jíž je ME v softballu žen, které je zároveň kvalifikací na MS Rekordní počet týmů (doposud je přihlášeno 18) budou hostit čtyři stadiony stadion v Neratovicích, nově budovaný stadion na Joudrs, stadion na Tempu a areál v Krči. Základním mottem turnaje je Festival softballu a cílem je představit široké veřejnosti softball jako sport, který se hraje po celé Evropě. Organizace takového turnaje vzhledem k počtu týmů, k důležitosti turnaje a vzhledem k prostorovému uspořádání bude nepochybně pořadatelsky nejnáročnější akce v dosavadních dějinách České softballové asociace. Úspěch akce bude záležet na přístupu každého z nás, neboť celkový dojem z ME bude nakonec vizitkou nás všech. Stane-li se tento turnaj celonárodní akcí českého softballu a vezme-li si každý z nás svým způsobem tuto akci za svou, věřím, že se úspěch jak na poli organizačním, tak na poli sportovním dostaví. Ještě u jednoho, pro fungování každého společenství nesporně nejdůležitějšího bodu bych se rád na počátku roku zastavil. Tímto bodem jsou finanční prostředky a s tím související skladba rozpočtu. V průběhu loňského roku se postupně nepotvrdily odhady plánovaných příjmů z různých částí státního rozpočtu. Nenaplnily se naše odhady v příjmech na přípravu a chod reprezentace, na talentovanou mládež (zdroje MŠMT), významně se nenaplnily zdroje z Českého olympijského výboru a také se zcela nenaplnily prostředky ze Sazky. Zvláště velký propad je vidět u ČOV, kde jsme neobdrželi příspěvek na předolympijský test v Aténách a výrazně byl snížen příspěvek na herní srazy. Dílem je to způsobeno našimi nesprávnými odhady, dílem restrikcemi státních financí, dílem napjatými vztahy mezi MŠMT a sportovním prostředím. Díky tomu tak mají kluby s mládežnickým programem pohledávky vůči ČSA, které budou splaceny v nejbližší možné době. Přijměte tak prosím moji omluvu. Bohužel ani informace přicházející k roku 2005 nejsou v otázce financí nikterak příznivé. Ze zdrojů Sazky se navýšení nedočkáme a budeme rádi, zůstanou-li příjmy na úrovni roku Důvodem je, jak asi všichni tušíte, splátkový kalendář na úvěr za výstavbu Sazka arény. V oblasti příjmů na chod reprezentací (ať již ze zdrojů MŠMT či ČOV) není na softball již jako v loňském roce pohlíženo jako na olympijský sport, nýbrž jako na sport s olympijskou disciplínou a s neolympijskou disciplínou. Ani tento pohled rozhodně zvýšení nepřinese, ba naopak. Třetí restrikce přichází v oblasti SCM. Na základě kritérií stanovených MŠMT (pořadí sportu v rámci struktury ČSTV, materiálně-technická náročnost, struktura domácích soutěží, členská základna mládeže) se jednotlivé svazy podílející se na projektu SCM rozčlenily do třech skupin sporty přefinancované, sportu podfinancované a sporty s relativně oprávněným státním příspěvkem na činnost. Softball, podobně jako řada

3 jiných sportů, byl bohužel zařazen do kategorie sportů přefinancovaných. Nikoliv proto, že by snad hospodařil špatně, nýbrž proto, že původní nastavení finančního krytí projektu SCM bylo nadhodnocené. To ve svém důsledku přináší skutečnost, že na činnost SCM v letech dostaneme ročně o 6% celkového objemu méně. Je tak zřetelné, že ve všech třech hlavních příjmových oblastech dochází k restrikcím. Předsednictvo ČSA se tak na své prosincové a lednové schůzi detailně věnovalo finanční problematice s následujícím výsledkem. Pověřilo předsedu ČSA k bedlivému dohledu nad maximálním využití státních zdrojů nenárokové povahy. Dále přijalo přísná finanční opatření a pravidla ke všem činnostem našeho hnutí. Do rozpočtu ČSA na rok 2005 se nevešla řada přípravných akcí reprezentačních mládežnických celků a též v projektu SCM došlo ke zrušení regionálních středisek. Zabezpečení mužské reprezentace projde letos experimentem, jenž má za úkol vyprovokovat vstup soukromých zdrojů do celého projektu. Není to situace jednoduchá, ale pevně věřím, že rok 2005 společnými silami zvládneme. Gabriel Waage Kongres ESF Praha v letošním roce byla poctěna uspořádáním kongresu ESF. Kongres pořádá Česká softballová asociace ve dnech 4.-6.února 2005 v Praze hotelu Andel s na Smíchově. Do Prahy se sjede celé vedení ESF a účast přislíbilo i vedení Mezinárodní světové federace ISF - prezident Don Porter, generální sekretář Andy Loechner, ředitelka pro rozvoj Cindy Bristow. Samotný kongres se uskuteční v sobotu 5.2. od 9:30. Hlavním bodem programu kongresu budou volby nového vedení ESF. Volit se bude Prezident ESF, kde jediným kandidátem je Mike Jennings z Velké Británie. Dále by mělo dojít k volbě generálního sekretáře, pokladníka, prvního místopředsedy a pěti dalších místopředsedů. Na kandidátku postu jednoho z místopředsedů kandidovalo vedení ČSA i současného předsedu ČSA Gabriela Waage. Na programu je i finanční zpráva a rozpočet na rok Dále se budou volit místa pořádání pohárů ESF na rok 2005 a ME na rok Dále se budou projednávat návrhy jednotlivých federací ke stávajícím legislativním předpisům, k soutěžím, Návrhy podávají federace z Belgie, Velké Británie, Německa i ČR. Kromě hlavního jednání se uskuteční ještě řada menších schůzek : Pátek :00-12:00 Předsednictvo ESF 14:00-16:00 Rozvojová komise ESF 16:30-18:30 Turnajová komise ESF 18:30-19:00 Komise Síně slávy ESF 19:00-20:30 Schůzka vedoucích jednotlivých komisí Neděle :00-11:00 Předsednictvo ESF (nové) 9:30-10:30 Informace o soutěžích MD

4 Parlament ČSA Předsednictvo ČSA zve všechny delegáty a hosty na zasedání nejvyššího orgánu ČSA Parlamentu v sobotu 26. února 2005 od 10 hodin. Místo : aula v přízemí budovy ČSTV v Praze 6 na Strahově - Zátopkova-Atletická ulice západní tribuna spartakiádního stadionu Program : 1. Zahájení a přivítání delegátů 2. Volba mandátové komise 3. Volba návrhové komise 4. Schválení programu Parlamentu ČSA 5. Zpráva o činnosti ČSA v roce Zpráva o hospodaření ČSA v roce Zpráva Kontrolní komise ČSA 8. Zpráva Disciplinární Komise ČSA 9. Diskuse k předloženým zprávám 10. Změna Stanov ČSA 11. Volba volební komise 12. Volba předsedy Disciplinární komise ČSA 13. Volba člena Disciplinární komise 14. Návrh rozpočtu ČSA na rok Diskuse k rozpočtu 16. Různé 17. Usnesení Parlamentu ČSA Právo účasti : Dva hlasy mají následující oddíly : Praha : Čechie, Krč, Meteor, Podolí, Radotín, Spectrum, Tempo, Sedlčany ZČ : SVŠ Plzeň, Merklín JČ : Angels České Budějovice SČ : Sportclub 80 Chomutov VČ : Klackaři Kostelec nad Orlicí, JM : Kunovice, Sever Brno SM : Ostravská univerzita Jedná se o oddíly, které měly v sezóně 2004 funkční družstva v nejméně třech kategoriích z následujících čtyř množin: Muži, chlapecká mládež (junioři, kadeti, žáci), ženy, dívčí mládež (juniorky, kadetky, žákyně). Jeden hlas mají všechny zbývající oddíly ČSA, které mají řádně registrované hráče. Další podmínkou je, že aspoň jedno družstvo oddílu dokončilo dlouhodobou soutěž pořádanou ČSA, resp. jejími oblastními pracovišti. Za oddíl smí hlasovat pouze jeho člen.

5 Přehled oddílů uvádí následující tabulka, kde jsou oddíly rozděleny podle starého územního členění. Za názvem oddílu je jeho číslo, které se používá např. při platbách ve variabilním symbolu. Dále je uveden počet hlasů na Parlamentu. Pokud u někoho číslíčko nesedí, sdělte nám to s důkazem, abychom mohli učinit nápravu. Může to být zaviněno nedostatečnou komunikací s oblastními soutěžemi. Nulu mají u sebe oddíly, které mají registrované členy, ale nehrály dlouhodobou soutěž v roce A také ty, které již nefungují nebo nehrají či nemají registrované členy. V celkovém počtu pak má 16 oddílů po dvou hlasech a 67 oddílů po jednom Celková počet mandátů na Parlamentu 2005 je tedy 99. Rozdělení hlasů podle oblastí : Praha 34 Severní Čechy 8 Střední Čechy 7 Východní Čechy 12 Západní Čechy 7 Severní Morava 6 Jižní Čechy 11 Jižní Morava 14 MD Platby a jejich termíny a variabilní symboly S přihláškami na jednotlivé akce časově souvisejí i platby. Připomeneme, kdy se kam hlásit a kdy a kam peníze posílat : Účet je u České spořitelny č. : / 0800 v.s. termín Registrace 0501 do a dále průběžně Garance na ligy 0502 do Garance na M-ČR mlád. a poháry 0503 do Přestupy a hostování 0504 průběžně do doby schválení (max. do 30.6.) Platby za rozhodčí ČSL 0505 do Startovné - ligy 0506 do M-ČR ve slow-pitchi 0507 do Zpravodaj 0508 do a dál průběžně Školení rozhodčích 0509 do M-ČR veteránů 0510 do Ostatní 0511 průběžně Pro lepší rozlišení došlých plateb vás žádáme o celkem důležitou věc : U plateb udávejte ve variabilním symbolu kód vašeho oddílu a kód účelu platby. Příklad : Oddíl z Poličky posílá za přestupy 4 hráčů 400,- Kč. Uvede u variabilního symbolu :

6 Číselník oddílů ČSA Oblast Oddíl Číslo m Oblast Oddíl Číslo m Praha Bába Bobr Jižní Čechy Bohemians Blatná CD Angels Čes.Budějovice Čechie ZŠ Nerudova Č.Buděj Ekonom G Hluboká FEL Jindřichův Hradec Chemie Sezimovo Ústí Iuridica Ledenice Joudrs Trhové Sviny Kotlářka Týn nad Vltavou Krč Altron VSK Slavia ZF Č Budějovice Medicina Meteor Severní Čechy MFF Chomutov SBC Přírodní vědy Chomutov VS Podolí Kadaň Radotín Jablonec SaBaT Liberec Satalice Litoměřice Slavoj ISBA Most Spectrum Varnsdorf Starý psi Tempo Východní Čechy Uhelné sklady Dvůr Králové ZŠ Jana Wericha Havlíčkův Brod ZŠ Kozinova Choceň Chotěboř Střední Čechy Kostelec n. O.- Klackaři Brandýs nad Labem Kostelec n. O. - Tigers Kladno - LASO Mladé Buky GFP Neratovice Pardubice Delta Příbram - Amasoma Polička Sedlčany Pegas Pouchov Hr.Králové Vlašim Storks Trutnov HSM Týniště nad Orlicí Západní Čechy Karlovy Vary -Čer.piraně Jižní Morava Merklín Blansko Olympia Ostrov Brno - KP Dračice Plzeň - Rapid SK Sever Brno Plzeň - SVŠ Brno - Technika Brno - Univerzita Severní Morava Bučovice - Pelikans Český Těšín Hodonín Templář Frýdek - Místek Kunovice Snails Havířov Pipas Brno Olomouc UP ZŠ Staré Město Opava HIT Zlín Technika Ostrava - Arrows Luhačovice Ostrava - Univerzita Břeclav WSC Ostrava - VŠB Přerov - Dlažka 725 0

7 Registrace na rok 2005 Od začátku roku do probíhají registrace členu ČSA na rok Oddíly zašlou na adresu ČSA seznamy členů k registraci. Vypracujte seznamy zvlášť pro ženy a zvlášť pro muže. Na těchto seznamech oddělte stávající členy a členy nové. Seznamy setřiďte podle abecedy vzestupně podle příjmení členů. Dle doporučení právního oddělení ČSTV na základě znění zákona o ochraně osobních dat prosím uveďte do záhlaví registračního seznamu tuto větu: "Svým podpisem souhlasím s registrací v ČSA a souhlasím s využitím mých osobních údajů pro potřeby ČSA." Údaje o členech ČSA : Příjmení Jméno Rodné číslo (dat.nar.) Podpis člena Podpisem každý člen dává souhlas k registraci v příslušném oddíle. U seznamu nezapomeňte uvést přesný název oddílu a kontaktní adresu na osobu, která za oddíl registrace vyřizuje kam mají být poslány známky a nové reg.průkazy. Rovněž uveďte i číslo účtu oddílu (pro lepší rozeznání plátce i pro odeslání dotací oddílu). Dále je nutno uhradit členský příspěvek, který oddíl zašle za všechny své členy na účet ČSA u České spořitelny č / 0800 Poplatky jsou : 20,- Kč za stávající členy tedy za všechny, co byli v minulých letech registrováni a vlastní platný registrační průkaz. 50,- Kč za nové členy 20,- Kč za nové členy ročníku 1990 a mladší Ve výjimečných případech (po předchozí dohodě) lze platit příspěvky i hotově v kanceláři ČSA. Nezaručujeme však vyřizování registrací na počkání. Oddíly mohou posílat i předběžné seznamy em. Pro vyřízení registrace jsou však nutné originální seznamy. Ze sekretariátu ČSA pak budou na kontaktní osobu oddílu odeslány registrační známky (pro členy stávající) a nové průkazy (pro členy nové). Na nové průkazy si pak v oddíle dolepí fotografie a vlastník si jej podepíše. Na novém průkazu se do roku registrace zapisuje podpis či parafa určeného pracovníka ČSA. U některých starších druhů průkazů již chybí kolonka na rok U členů, kteří vlastní tyto starší průkazy, dojde na požádání k výměně registračních průkazů. Oddíl pošle staré průkazy na sekretariát ČSA, kde dojde k jejich výměně. Doporučujeme zástupcům oddílů, aby si ponechali fotografie hráčů ze starých průkazů. Rovněž doporučujeme všem, aby aktualizovali fotografie svých členů. Vypovídající hodnota některých exemplářů je téměř nulová. Žádáme oddíly, aby tyto procedury nenechávaly na poslední chvíli. VA

8 Reprezentační družstva Družstvo žen V minulém Zpravodaji jsme vám představili nový realizační tým reprezentačního družstva žen. Rovněž jsme zveřejnily jména hráček, které byly pozvány na úvodní schůzku V současné době je všechno trochu jinak. Uvedený realizační tým nepřijal program navržený vedením ČSA a odstoupil. (Někteří tedy do něj ještě ani nevstoupili). Vedení ČSA s ohledem na tvorbu rozpočtu ČSA na rok 2005 musí redukovat program, který požadují jednotlivé složky reprezentačních družstev. Je jasné, že každý šéf reprezentačního družstva umí vymyslet akce přípravy na vrchol příslušného roku. Finanční možnosti jsou však věcí druhou a tak musí u všech dojít k rozumnému kompromisu. Proto musel padnout Canada Cup pro ženy, Zeist pro juniory a muže do 23 let. Družstvo mužů nabídlo vysokou spoluúčast na financování jejich programu. Předseda ČSA Gabriel Waage pak trávil mnoho času nad přemýšlením, komu reprezentační tým žen svěřit. Podnikl řadu jednání a doufejme, že tým, který vznikl bude přínosem pro družstvo žen. Junioři Vedení družstva juniorů bylo nuceno redukovat svůj přípravný program ve velmi důležitém období před MSJ. Zrušena byla soustředění v Praze a dále Jablonecké soustředění s halou a běžkami Z herní části pak musí junioři oželet květnový turnaj v holandském Zeistu. Hrát by tedy měli v Praze na memoriálu R.Štěpánka a na Velikonoční pomlázce na Tempu. V květnu ( ) bude na pořadu nutná herní příprava s našimi ligovými celky, které budou k účasti požádány (s mírným motivačním prvkem). Program přípravy : Praha Černý Most (2x jednodenní) Praha Černý Most - všichni dvoudenní - testování v tělocvičně, zahájení venkovní přípravy Praha Tempo Velikonoční pomlázka turnaj mužů Praha Krč Memoriál R.Štěpánka turnaj mužů Praha série přípravných zápasů Praha - Černý Most pondělní sehrávací trénink 6.6. Praha - Černý Most pondělní sehrávací trénink Praha - Černý Most pondělní sehrávací trénink Praha - Černý Most pondělní sehrávací trénink Zimní příprava juniorů Během několika zimních akcí trenéři prověřují, v jaké fyzické formě se hráči nacházejí a jak zvládají technické prvky softballu. Dá se říci, že se více prosazují nově zařazení Ondřej Maleček a Ondřej Cupal.

9 Talentovaný Ondřej Maleček ze Spectra je technicky velmi zdatný. Do nominace se může vejít, pokud bude pracovat pro kolektiv, nebude frajeřit a odpustí si pubertální výstřelky. Ondřej Cupal má v Krči možnost vyrůstat ve skupině vynikajících hráčů, reprezentantů. Dostával řadu příležitostí v 1.ČSL a doufejme, že stabilizuje kvalitní výkonnost. Další nováčci jsou z Havlíčkova Brodu : Tomáš Tatýrek patřil k nejlepším v B-SCM, ale v A výběru je přeci jen vidět rozdíl úrovní. Tomáš Jelínek se na většinu akcí omlouvá a s nízkou účastí do nominačních otazníků ani nezasahoval. V letošním roce začal v podobném stylu. A pokud nějaké kvality má, má několik možností je prokázat o svoji nominaci kladně ovlivnit. Do přípravy již naskočil i Tomáš Benda, jehož vážně omezovaly potíže se zády a kde bude nutno bedlivě sledovat jeho zdravotní stav. Z těch, co nebyli vloni na MEJ - Sváťa Smysl junior se zpracovává a pro své herní schopnosti by neměl v nominaci chybět. Ondřej Němec z Mostu, kterému MEJ uteklo o chlup, se letos velmi snaží do světové nominace dostat. Z účastníků loňského MEJ musí na sobě někteří více zapracovat : Jakub Kos z Karlových Varů měl vloni mizernou pálku ve hře a slabou techniku při práci s rukavicí v poli, tečování, vypadávání míče, Jan Petr z Iuridiky musí nutně vylepšit pálku, pohyblivost a sílu při nadhazování. David Kramář musí zapojit trochu sebezapření a chtění něco dokázat. Jeho bolestínství, kterým občas ostatním komplikuje situaci, musí překonávat. Vojta Oliva sice zvedá rekordy na bench pressu, hodí vrchem balónek rychlostí 131 km / hodinu, ale. Pro hráče je pak důležitá vyhranost při ligových zápasech. Jistě, že lépe na tom jsou Ti, kteří pravidelně startují v 1.ČSL. Přiznejme, že jich ale moc není. Řada hráčů ale již jisté prvoligové zkušenosti má a věřme, že je budou zmnožovat a rozvíjet. Druholigová úroveň v týmu, který hraje 2.ČSL vážně, se zájmem, s tréninkem a řádem (Most, Tempo, ), je velmi dobrá. Úroveň pražského přeboru a oblastních přeborů je na juniorskou reprezentaci nedostatečná. Jistě, že v PPM se občas hrají kvalitní zápasy, ale přístup jednotlivých týmů pak dělají ze softballu především hru než sport. V současné době tvoří družstvo celkem 24 hráčů (v závorce ročník narození) : Jaroslav Müller (86), Ondřej Müller (86), Bohumír Adamec (86), Tomáš Voborník (88) Tomáš Jelínek (88), Tomáš Tatýrek (87) - (Havlíčkův Brod) Michal Hudec (86), Štěpán Eret (86), Jakub Kos (86), Michal Pyszko (87) - (Karlovy Vary), Michal Smolík (86), David Kramář (86), Vojtěch Oliva (86), Jan Pospíšil (86), Jiří Pospíšil (86), Ondřej Maleček (87) - (Spectrum Praha), Tomáš Benda (87), Jiří Nezbeda (87), Ondřej Němec (86) - (Most), Jan Petr (86), Miroslav Bureš (86), Tomáš Petr (88) - (Iuridica Techna Praha), Ondřej Cupal (87) - (Čechie Praha), Svatopluk Smysl (86) - (Tempo Praha) a pětice trenérů : Petr Novák, Daniel Pasini, Dušan Šnelly, Leoš Hrabačka, Miroslav Dolejš MD

10 Informace STK V současné době je již vypracován model všech čtyř ligových soutěží. Zatím jej nezveřejňujeme, protože budou zapracovány ještě mládežnické mistrovské turnaje. Zapracovány byly jednotlivé rozpisy soutěží s ohledem na základní požadavky oddílů, které byly včas podány a byly realizovatelné. Zohlednit se musela obsazenost některých hřišť jinými sporty (Trutnov) a jednotlivými družstvy softballovými (např. A, B Chomutov, Joudrs + Iuridica, Krč, SaBaT, ). 1.ČSL mužů (9 družstev) se bude základní část hrát v osmi víkendech, kdy v 16 hracích dnech budou hrát jiné trojice v sobotu a jiné v neděli. Pro 4 nejlepší celky pak bude určena část play-off, která začíná semifinálovými zápasy. Změna znamená zvýšení celkového počtu zápasů základní části na 32. Ve 2.ČSL mužů hraje 9 družstev spolu 5x každé s každým v 10 víkendech. Takže v osvědčeném systému. 8 víkendů hrají trojice spolu v sobotu i neděli a poslední dva víkendy (5.kolo) jsou trojičky během víkendu rozdílné. Rovněž 2.ČSL žen (9 družstev) se hraje osvědčeným systémem v 8 víkendech (4x každý s každým). Některá pořadatelství u zápasů v Praze jsou během jednoho víkendu rozdělena. Znamená to že stejná trojice bude hrát v sobotu na jednom hřišti a v neděli na druhém. Cílem je rovnoměrnost počtu zápasů pořádaných. 1.ČSL žen se bude hrát stejným systémem jako vloni. Startuje opět 8 družstev, které spolu sehrají systémem double zápasů celkem 4 kola každý s každým (celkem 14 hracích dní). Hraje se pravidelně v sobotu (kromě reprezentačních přestávek) a občas i v neděli. Protože ještě není na 100% určen program reprezentačního družstva žen, je nutno brát uvedené termíny orientačně s tím, že zde ještě může dojít k vynucené změně. V současné době uvádíme ve zpravodaji termínovou listinu našich soutěží i známých nemistrovských turnajů. MD Nemistrovské turnaje Žádáme pořadatele nemistrovských turnajů v ČR, aby nám sdělili potřebné údaje o turnajích, které plánují organizovat. Jedná se především o termíny plánovaných turnajů. Pravidelně se nás ptají zástupci oddílů, trenéři reprezentací (junioři, juniorky) a SCM, ale i občas přijde dotaz ze zahraničí. My bychom všem rádi odpověděli a oddílové turnaje zahrnuli do kalendáře akcí. Smíšené kadetské turnaje v Sedlčanech června 2005 Poslední zvonění 30. září - 3. října 2005 Poslední odpal Informuje a děkuje Hynek Stejskal ze Sedlčan

11 Zpravodaj Žádáme oddíly, aby nám průběžně posílaly i jména osob (s kontakty), na které mají být posílány Zpravodaje. Každý oddíl má nárok na dva výtisky bezplatně. Další exempláře je nutno uhradit ve výši 200,- Kč na rok. Rovněž i další osoby, které mají zájem o zpravodaj, ať do uhradí příslušnou částku. Úhradu je možno provést převodem na účet ČSA nebo hotově v kanceláři ČSA. Zdarma dostávají zpravodaj členové realizačních týmů reprezentací, komisí a význačné osobnosti. Adresář ČSA ČSA opět vydá adresář oddílů a osob působících v celé republice. Pro aktualizaci kontaktů posílejte prosím informace o vašem oddílu a jeho funkcionářích na sekretariát ČSA do Informace o trenérech a funkcionářích by měly obsahovat tyto fakta: oddíl, titul, příjmení, jméno, funkce (družstvo vašeho oddílu u kterého dotyčný působí nebo zda-li je ve volené funkci), mobilní telefon, telefon domů, telefon do zaměstnání, fax, ovou adresu, ulice, číslo popisné, město (obec), PSČ. Zápis ze schůzky s manažery a vedoucími oblastí dne 23. ledna 2005 Přítomni: Omluveni: Petr Kadlec (Jižní Morava), Marcel Pardík (Severní Morava), Dušan Hanzal (Jižní Čechy), Josef Liška (Západní Čechy), Rostislav Vedlich (Severní Čechy), Jiří Pril (Východní Čechy), Miroslav Wilda (webmaster ČSA) Helena Voborníková (STK ČSA), Tomáš Kusý (KM ČSA), Gabriel Waage (předseda ČSA) Bohuslav Roll (Severní Čechy), Přemysl Churavý (Praha) 1. V úvodu představili jednotliví oblastní manažeři předpokládaný stav oblastních soutěží v roce V této souvislosti se rozvinula debata na téma vzájemného pomáhání si sousedících oblastí při nedostatku týmů v soutěžích. 2. V této souvislosti G. Waage zodpověděl otázku, jak charakterizuje a definuje ČSA oblasti. Základními kameny struktury ČSA jsou kluby a oddíly hrající pravidelné soutěže v oblastech, které reflektují bývalá krajská uspořádání Pražská a středočeská oblast, Jihočeská oblast, Západočeská oblast, Severočeská oblast, Východočeská oblast, Jihomoravská oblast a Severomoravská oblast. Otázku právní subjektivity, respektive odvozené právní subjektivity od Stanov prověří G. Waage na legislativně-právním oddělení ČSTV.

12 3. G. Waage společně s H. Voborníkovou a T. Kusým představili smysl a důvody zavedení pozice oblastních manažerů. Smyslem této pozice je zlepšení komunikace mezi centrem a oblastmi zvláště ve dvou rovinách. V rovině vedení a správy oblastních soutěží oblastní manažer zodpovídá za rozepsání, průběh a prezentaci výsledků oblastních soutěží a při řešení případných nesrovnalostí či vztahů s celostátními soutěžemi spolupracuje předsedkyní STK ČSA. Druhou starostí manažera oblasti je pečovat o rozvoj oblasti ve spolupráci s předsedou KM ČSA. 4. Tomáš Kusý představil balíček seminářů, který nabízí ČSA jako metodickou pomoc oblastem. Manažeři oblastí si mohou z předložené nabídky seminář na téma pálka, obrana, nadhazování, běh po metách, taktika, zapisování, jak vést klub, rozhodčí vybrat skladbu, která vyhovuje jejich oblastem a domluvit se s Tomášem Kusým na realizaci. V zásadě platí, že ČSA zajistí a finančně pokryje všechny náklady spojené s lektorem, oblast zajistí a pokryje místnosti a prostory. O spolupodílení na zajištění prostor ze strany ČSA je možné individuálně jednat. 5. G. Waage připomněl nastoupenou politiku financování, která je založena na přímém (ČSA klub) financování klubů s mládežnickým programem. Vlastní zdroje si oblast musí generovat sama (startovné, lokální zdroje). 6. M. Wilda představil systém komunikace a formulář pro rozpisy soutěží a pro zadávání výsledků. Celý systém je detailně popsán v samostatném souboru. V případě jakýchkoliv dotazů či individuálních potřeb se obracejte přímo na něj. 7. V diskusi se objevila otázka týkající se jak procesu registrování, tak míry zveřejnění databáze členů. Manažeři oblastí dávají P ČSA podnět, aby pro rok 2006 připravilo jednodušší způsob registrace a zabývalo se s ohledem na regulérnost a důstojnost novou podobou Registračních průkazů. V souvislosti se Zákonem o ochraně osobních údajů by každá registrace měla obsahovat souhlas se shromažďováním uvedených údajů pro potřeby ČSTV podnět pro doplnění do Registračního řádu. V té souvislosti není ani jasné, zda je možné prezentovat členskou základnu na www stránkách. Pro potřeby řízení oblastních soutěží obdrží manažeři oblastí před zahájením soutěží (do ) soupis registrací oddílů příslušné oblasti. Zodpovědnost: sekretariát. 8. Byla kritizována absence Zpravodaje ve formátu pdf. 9. Tomáš Kusý sestaví z dostupných metodických materiálů balíček první pomoci pro všechny, kteří by se chtěli seznámit se softballem. 10. Manažeři oblastí se shodli na tom, že tyto schůzky jsou potřebné a jejich četnost bude maximálně 2x do roka. Zapsal: Gabriel Waage

13 Sady materiálu od ISF ČSA rozdělila mezi zájemce 19 sad softballového materiálu, které obdržela od ISF. Tato materiálová podpora je určena pro školní či začínající softballová družstva ve věku let.. Sada obsahuje: 6 pálek, 12 rukavic (malých), 24 míčů, 1 zadácký komplet, 4 helmy, vak na materiál Na ČSA došlo celkem 35 žádostí. Komise (G.Waage, T.Kusý, M.Dolejš, V.Albrecht) posuzovala řadu kritérií : - komu má materiál sloužit věková skladba - zainteresovanost příslušné školy - formu a úroveň podané přihlášky naplněnost kritérií školy, nová družstva - historii dřívějších materiálových podpor danému subjektu - stanoviska oblastních manažerů (pokud byla dodána) - vazbu na školní ligy - regionální klíč k dělení pokud nebyl naplněn počet oprávněných žádostí, pak jeho úpravu Sady byly přiděleny následujícím subjektům : ZŠ Kozinova Praha 10 - Hostivař ZŠ Jana Wericha Praha 6 - Řepy ZŠ Loučanská, Praha 5 - Radotín ZŠ Předškolní Praha 4 - Kunratice ZŠ Vorlina Vlašim Gymnázium Františka Křižíka Plzeň SC Merklín Angels České Budějovice 5.ZŠ Jindřichův Hradec ZŠ Labská Brno Snails Kunovice ZŠ Svibice Český Těšín ZŠ Havířov město SK Slávie Ostravská Univerzita ZŠ Smetanova Chotěboř Tigers Kostelec nad Orlicí Lišáci Týniště nad Orlicí ZŠ Studentská Jirkov Painbusters Most 20.sada zůstává pro potřeby ČSA. Uvedené subjekty byly vyrozuměny. Byly rozeslány faktury a po zaplacení faktury či částky v hotovosti, bude sada připravena k převzetí. Protože se očekává, že na ČSA během roku doputuje další softballový materiál (sponzorský), který bude ČSA opět rozdělovat mezi mládežnické softballové subjekty, mohou se těšit i někteří, na které se nyní nedostalo.

14 M-ČR mládežnických kategorií 2005 Uzávěrka přihlášek na pořádání M-ČR mládeže a OPEN pohárů je Požadavky : - kvalitní 2 hřiště (u menšího počtu přihlášených (6 a méně) stačí jedno hřiště) - u větších OPEN pohárů (ml.juniorky, kadetky, ), kde býval počet přihlášených větší než 13, budou třeba i 3 hřiště - kvalitní zázemí, ochotný a pracovitý organizační tým Pořadatelským oddílům náleží finanční odměna. Výše odměny je závislá na počtu odehraných zápasů a na hodnocení průběhu turnaje komisařem a posudkem družstev. Uvádíme termíny jednotlivých mistrovských mládežnických turnajů Počet účastníků termín kategorie OPEN P ml.juniorky M-ČR ml. junioři OPEN P st.juniorky Tee-ball OPEN P kadetky M-ČR ml. žáci M-ČR ml.juniorky 8 pro M-ČR kadeti M-ČR kadetky 8 pro M-ČR st.juniorky 8 pro M-ČR ml.žákyně M-ČR st.juniorů Uzávěrka přihlášek na účast na M-ČR mládeže a OPEN pohárech je Dodatečné přihlášení podzimních OPEN mistrovství či odhlášení bez postihu lze do Přihlášky je nutno poslat písemně poštou, faxem či em. Na přihlášce uvádějte : název oddílu, spojení ( , telefony, adresa, ) na osobu ke korespondenci (vedoucího družstva). Spolu s přihláškou je splatná i garance ve stejných výších jako v letech minulých : 3000,- Kč za jedno družstvo 6000,- Kč za dvě a více družstev U oddílů, které se účastnily i v roce 2004 se garance převádí do roku Kluby, které nemají vše uhrazeno, budou k úhradě vyzvány. Věkové hranice : min. max. tee-ball mladší žákyně a žáci kadetky a kadeti mladší juniorky a junioři starší juniorky a junioři Rovněž v roce 2005 by měl být povolen i start maximálně tří mladších hráčů, ale jen ročníku Rmin + 1.

15 Upozorňujeme na již loňskou změnu věkové hranice u mladších žákyň a u mladších žáků. Hrát mohou i hráči, kteří v roce konání dovrší 13 let (dříve to bylo 12 let). V roce 2005 tedy mohou hrát i hráči ročníku Změna byla schválena KM a P-ČSA v roce 2003 a hrálo se dle ní již v roce Stejně jako v loňském roce se otevřená (OPEN) mistrovství budou hrát v kategoriích mladších žákyň, tee-ballu a ve všech čtyřech chlapeckých kategoriích. Znamená to, že kdo se přihlásí, má právo hrát o mistrovský titul. V kategorii mladších juniorek se v květnu uskuteční OPEN pohár ČSA, ze kterých postoupí nejlepších sedm do podzimního M-ČR. Osmým účastníkem bude mistr v této kategorii z roku 2004 SK Kotlářka. V kategorii kadetek a starších juniorek mají v OPEN poháru právo startovat všechna družstva, která se včas přihlásí. Klíč pro účast v M-ČR je stejný jako v loňském roce. Právo startu má : mistr z roku 2004, čtyři místa mají přidělena družstva, která budou roce 2005 úspěšná ve svých oblastních soutěžích. Zbývající tři místa budou doplněna následnými družstvy z OPEN poháru roku U kadetek mají právo účasti na M-ČR v roce 2005 družstva : 1. Krč Altron - mistr ČR z roku Nejúspěšnější družstvo přeboru kadetek Prahy 3. Druhé družstvo z přeboru kadetek Prahy 4. Nejúspěšnější družstvo přeboru kadetek východních Čech 5. Nejúspěšnější družstvo přeboru kadetek severní Moravy Další družstva dle umístění z OPEN poháru ČSA 2004 U starších juniorek mají právo účasti na M-ČR v roce 2004 družstva : 1. LASO Kladno - mistr ČR z roku Nejúspěšnější družstvo Pražského přeboru juniorek 3. Druhé družstvo Pražského přeboru juniorek 4. Nejúspěšnější družstvo Severomoravského přeboru juniorek 5. Třetí družstvo Pražského přeboru juniorek Další družstva dle umístění z OPEN poháru ČSA 2004 Podle uvedeného pořadí budou pak týmy nasazeny do jednotlivých skupin. Návrhem KM pro rok 2005 je hrát M-ČR kadetek, mladších juniorek a starších juniorek se sedmi družstvy systémem každý s každým a s následným finále pro 1. a 2. družstvo z tabulky po základní části. Pokud by schůzka KM ( ) tuto změnu schválila, pak jedno místo ubude kvalifikantům z Poháru. MD

16 Schůzka zástupců mládežnických družstev o OPEN pohárech a mládežnických M-ČR Termín : sobota od 15 hodin - po parlamentu ČSA Místo : Praha Strahov Zátopkova 100/2, budova ČSTV, aula Určeno pro KM a zástupce mládežnických oddílů (účastníků OPEN pohárů a M-ČR i dlouhodobých soutěží) i pro vedoucí mládežnických soutěží v oblastech. Účel : Hodnocení stávající struktury mládežnických mistrovských turnajů Připomínky družstev k herním systémům a soutěžnímu řádu Informace o mládežnických mistrovských turnajích v roce 2005 Vlivy na oblastní soutěže Možné druhy podpory družstev a soutěží Pokud máte některé náměty na změny, je lépe je vždy poslat dříve, aby je mohla KM předem projednat, prodiskutovat se zainteresovanými a na jednání je pak doporučit ke schválení. Pomůžete tak k ušetření času na projednání. Podněty a návrhy ke schůzce zasílejte předsedovi komise mládeže Tomáši Kusému, mail: nebo konzultujte telefonicky : Školení trenérů III. a II. třídy Dovolujeme si připomenout, že ČSA během února a března 2005 pořádá školení trenérů. Ještě je možné se do konce ledna přihlásit na školení III. třídy Místem školení budou Pardubice. Termíny : Pro školeni III. třídy - tedy základní, na které se může přihlásit každý. : a Školení III. třídy trvá dva víkendy a každý adept se musí zúčastnit obou běhů. Přihlášky na školení trenérů III. třídy posílejte na sekretariát ČSA do Vstupní poplatek : 500,- Kč. Pokud potřebujete vyjednat např. ubytování v Pardubicích, obracejte se na kontaktní osobu v Pardubicích, kterou je : Pavel Kožený, tel. : Školení II. třídy bylo zrušeno pro nedostatek zájemců. Přihlásili se jen 4 zájemci : Zdeněk Petrásek z Pardubic, Přemysl Beránek ze Starého Města (Kunovic), René Šlesinger z Chemie Praha a Jan Přibyl z Chomutova. Proto TMK žádá, aby stávající zájemci ve svém zájmu setrvali a zúčastnili se školení v příštím roce, kdy se snad přihlásí další adepti.

17 Mike Stapleton v Čechách V době od 27. ledna do 19. září 2005 bude působit v Česku trenér Mike Stapleton z Nového Zélandu. Mike u nás pobýval již v letech a s mužskou reprezentací získal dva tituly Mistrů Evropy a 6. místo na Mistrovství světa. Nyní nabízí spolupráci a své služby klubům i pořadatelům různých akcí (kempy, školení). V případě zájmu jej kontaktujte na u po 27. lednu i na telefonu Martin Brummel TMK Trenérská klinika v Brně února 2005 se v Brně uskuteční trenérská klinika. Klinika je určena trenérům všech kategorií a výkonnostní úrovně. Místo tělocvična Vinařská v areálu VŠ kolejí na ulici Vinařská (nad Brněnským výstavištěm) Datum a čas Zahájení v sobotu 5.2. od 10:00 hodin. Témata : Gymnastická příprava Atletická příprava a strečink Útok v softballu Obrana v softballu Nadhoz Catcherování Přednášet budou: Tomáš Kusý (trenér Joudrs Praha, trenér juniorské softballové reprezentace ČR) Aleš Procházka (trenér žákovské baseballové reprezentace ČR) Časový program : sobota :00 hod 18:00 hod. neděle :00 hod 15:00 hod. Klinika se uskuteční pouze při dostatečném počtu zájemců. Zájemci nechť se hlásí na mail: nebo telefon Klinika se uskuteční pouze při dostatečném zájmu posluchačů. Případný zájem o zajištění ubytování ne stejném kontaktu.

18 Školení rozhodčích III. třídy Komise rozhodčích pořádá letošní školení rozhodčích III. třídy v termínech a v Praze na Strahově (v budově ČSTV). - termíny : Teoretická část (pravidla) Praktická část (mechaniky a pohyby na hřišti) místo : Praha Strahov, učebna č. 209 Praktický nácvik může probíhat na vybraném hřišti. - vstupní poplatek : 200,- Kč (ženy a dívky zdarma) - platí se převodem předem nebo hotově na místě vrchnímu lektorovi. - vedoucí školení : Miroslav Dolejš - tel.: Přihlášky posílejte písemně ( , fax, pošta, ) na ČSA do na sekretariát ČSA. Přesnější informace (časový program školení, přesné místo školení, možnosti ubytování, ) budou odeslány přihlášeným účastníkům em. Začátek školení : pátek od 17:30 v učebně č. 209 na Strahově - budova ČSTV, Zátopkova 100/2, Praha 6 Školení rozhodčích III. třídy KR po dohodě s organizátory z klubu Snails Kunovice uspořádá kromě pražského školení ještě další regulérní školení rozhodčích III. třídy, a to v termínech a Toto školení vzniklo na podnět oddílů z jižní i severní Moravy (a Slovenska) a bude určeno právě moravským a také slovenským zájemcům. termíny : Teoretická část (pravidla) Praktická část (mechaniky a pohyby na hřišti) místo : Kunovice, Hluk - u Uherského Hradiště Učebna v budově sportovní haly v Hluku. garant za pořadatele : Miroslav Kuřimský kontakt : vstupní poplatek : 200,- Kč (ženy a dívky zdarma) - vrchní lektor školení : Jan Hora - platí se předem převodem na účet ČSA nebo hotově na místě vrchnímu lektorovi. - přihlášky posílejte písemně ( , fax, pošta, ) na ČSA do Přesnější informace (časový program školení, přesné místo školení, možnosti ubytování, ) budou odeslány přihlášeným účastníkům em. Teoretická část školení III. třídy : Zahájení : pátek v 17:30 Předpokládané zakončení : neděle v 16 hodin MD

19 Seminář pro ligové rozhodčí V sobotu se od 10 hodin v budově ČSTV na Strahově uskuteční tradiční předligový seminář pro rozhodčí ČSL.Vítáni jsou i další adepti modrých trik pro jiné soutěže (mládežnická mistrovství, nemistrovské turnaje, oblastní soutěže, ) Účast je jednou z podmínek na nárok vyšší sazby prémií pro rozhodčí ČSL a Ml.M-ČR. Na programu bude mimo jiné - seznámení se soutěžními řády specifiky na rok upřesnění pravidel o nadhazování - tradiční problematika střídání, dopisování na soupisky, line upy, - pravidla s DP - finanční pravidla na rok nástin 1.kola rozpisů pro soutěže - testy z pravidel - a jiné Předpokládané ukončení v 16 hodin. Na setkání se těší M.Dolejš Klinika ESF V Chocni bude ČSA ve spolupráci s ESF pořádat opět základní kliniku pro rozhodčí, kteří usilují o možnost rozhodovat mezinárodní soutěže pod hlavičkou ESF. Choceň byla z důvodu velkého úspěchu z uplynulých dvou let opět letos vybrána jako velmi vhodné místo pro podobné akce. KR bude při organizaci kliniky opět úzce spolupracovat European Basic Umpires Clinic Fast-Pitch Příjezd účastníků na místo v úterý do 19 hodin. Účastníci by měly rozhodovat utkání turnaje žen v Chocni ( ) Podle zpráv z ESF je nyní přihlášeno 14 zájemců. Školit bude Gilbert Tobback z Belgie a Marlies Struyvé z Holandska. Ve čtvrtek v noci by se měl dostavit ještě třetí lektor. Z českých rozhodčích se na doporučení KR ČSA kliniky zúčastní Vladimír Liss. MD Informace z Pražského svazu softballu: Sezóna 2005 se již blíží a tak pozvolna plynou termíny uzávěrky přihlášek do soutěží. Přihlášky do mládežnických soutěží je třeba zaslat do konce ledna (formulář PrihlaskaPSS naleznete na webových stránkách v sekci Soubory ke stažení) na adresu PSS Také vyzýváme všechny opozdilce dospělých kategorií, nechť se přihlásí do soutěží. Přehled přihlášek k 20. lednu 2005:

20 PP mužů: Radotín SK B, Krč Altron B, Matador Satalice, Iuridica B, Čechie, Podolí, Tempo B, Chemie B, Pegas Sedlčany, Spectrum B, MFF B 1. třída mužů: PV B, Brandýs nad Labem, Čerčany, Meteor B, Starý psi. 2. třída mužů: Storks Vlašim, CD Praha, FEL, Bába Bobr, PV C, Podolí B. PP juniorů: Tempo. PP kadetů: Radotín SK, Pegas Sedlčany, Tempo, Spectrum. PP žáků: Krč Altron. PP žen: Radotín SK, Čechie B, MFF, Bohemians, Pegas Sedlčany, Meteor, Spectrum, CD Praha PP dorostenek: Krč Altron, Tempo, Radotín (na 90%), Spectrum, SaBaT. PP kadetek: Krč Altron, SaBaT, SC Merklín (???). Schůzka zástupců pražských klubů se uskuteční v pondělí 21. února od 19:00 na Strahově. Na programu bude: - zhodnocení soutěží soutěže a herní systémy v roce volba vedoucích jednotlivých soutěží Gabriel Waage K čemu se nám hodí krajské pracoviště ČSA Před nedávným časem se územněsprávní členění České republiky rozdělilo do většího počtu krajů. Některé zůstaly v téměř nezměněné podobě, některé vznikly zcela nově. Ruku v ruce s tímto územním uspořádáním šly i municipální instituce, které mají na starost rozdělování peněz mimo jiné i na sportovních aktivity svojich občanů. Konečně se dostáváme k jádru problému. Pokud chci na krajském úřadu získat peníze na aktivity příslušného krajského sdružení, na příhraniční spolupráci mezi regiony nebo na mezinárodní spolupráci. Potřebuji jednat za krajské sdružení a jeho jménem. Předsednictvo ČSA k tomu vytvořilo vhodný nástroj manažera oblasti. Který má mimo jiné řídit příslušnou oblast. Chápej jako určité území, shluk jednoho až několika krajů, kde se hraje softball. Některé oblasti jsou opravdu tvořeny jedním krajem např. jihočeský a jiné oblasti několika viz. jihomoravská (jihomor. kraj, zlínský, olomoucký). K usnadnění jednání s krajskými úřady je tedy třeba ustanovit krajská sdružení ČSA jako jeden z orgánů asociace, ty se shlukují do Oblastí, které spravuje manažer oblasti. Tyto orgány začlenit do stanov ČSA. Tedy nic nového, jen se pojmenuje současný stav věci, který ničemu neublíží, ale některým krajům pomůže snadněji dosáhnout na státní peníze a to je přesně to co potřebujeme. V praxi to znamená: ze stanov ČSA článek 7 Orgány asociace vyškrtnout bod b- Radu oblastí (zjistil jsem, že je již stejně zrušená) a nahradit jí krajským sdružením ČSA na terminologii nezáleží. Vaše názory uvítám v diskusním fóru na webu ČSA. Na viděnou na únorovém parlamentu Petr Kadlec manažer jihomoravské oblasti

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Česká softballová asociace. Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace. Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá dotační politiku ČSA na období 2013-2016 Dotační politika

Více

Česká softballová asociace. Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace. Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá dotační politiku ČSA na období 2009-2012 Dotační politika

Více

Česká softballová asociace Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá dotační politiku ČSA na období 2013-2016 (upraveno

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Český volejbalový svaz, okresní výbor Uherské Hradiště Tyršovo nám. 440, 686 01 Uh. Hradiště

Český volejbalový svaz, okresní výbor Uherské Hradiště Tyršovo nám. 440, 686 01 Uh. Hradiště Český volejbalový svaz, okresní výbor Uherské Hradiště Tyršovo nám. 440, 686 01 Uh. Hradiště ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA UH-M 2009 / 2010 UH-Z OBSAH: A Výsledky soutěžního ročníku 2009-10 B Hodnocení sezóny C Podmínky

Více

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101 pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO TURNAJE kategorie U11 2. - 3. 10. 2010 Turnaj se bude konat

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz ČVS - STK Příloha č. 1 k Rozpisu krajského přeboru mládeže Praha 23. června 2015 R o z l o s o v á n í krajského přeboru mládeže ve volejbale v sezóně 2015-2016 aktualizováno

Více

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu IV. ROČNÍK

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu IV. ROČNÍK SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101 pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu IV. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO TURNAJE kategorie U11 24. - 25. 10. 2009 Turnaj je pořádán

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 Karviná 20. 05. 2014 PROPOZICE Mistrovství ČR starších žáků pro soutěžní ročník 2013/2014 (Finálový turnaj žákovské ligy) 1. Pořadatel: z pověření ČSH oddíl

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY R O Z P I S KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY a CHLAPCI Starší žákyně, mladší žákyně, žáci Soutěžní období 2014-2015 Karlovarský krajský volejbalový svaz Gorkého 280, 356 01 Sokolov, tel. 352 604 629 e-mail: javurek@cvf.cz

Více

Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016

Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016 Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016 Česká softbalová asociace přišla v roce 2013 s novým motivačním programem Staň se rozhodčím softballu. Projekt vychází ze snahy vytvořit motivační prostředí

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

Komentář k plnění rozpočtu 2015 po jednotlivých položkách:

Komentář k plnění rozpočtu 2015 po jednotlivých položkách: Komentář k plnění rozpočtu 2015 po jednotlivých položkách: K rozpočtu obecně: Celkové náklady: Celkové příjmy: Rozdíl: 15.492.242,- Kč 16.322.952,- Kč + 830.710,- Kč Aktiva k 31.12.2015: Zůstatek na účtech:

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101 pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO TURNAJE kategorie U11 2. - 3. 10. 2010 Turnaj se bude konat

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Soutěžní řád PBS 2014. (Listopad 2013)

Soutěžní řád PBS 2014. (Listopad 2013) Soutěžní řád PBS 2014 (Listopad 2013) Termíny 31.1.2014 termín pro odevzdání přihlášek do soutěží PBS 2014 31.3.2014 termín pro zaplacení startovného za účast týmů v soutěžích PBS 2014 31.3.2014 termín

Více

Rozlosování soutěží družstev pro sezónu 2014/2015

Rozlosování soutěží družstev pro sezónu 2014/2015 Krajská STK (Praha + Stř.Čechy) Romana Loskotová Souběžná I.č.26 158 00 Praha 5 tel.: 608 246 878 e-mail: stk@badmintonpraha.eu Rozlosování soutěží družstev pro sezónu 2014/2015 2. Regionální liga Praha

Více

36. YONEX CZECH INTERNATIONAL SOUČÁST INTERNATIONAL SERIES ZAŘAZENÝ DO OLYMPIJSKÉ KVALIFIKACE 2007/2008 BRNO 20. ZÁŘÍ 23.

36. YONEX CZECH INTERNATIONAL SOUČÁST INTERNATIONAL SERIES ZAŘAZENÝ DO OLYMPIJSKÉ KVALIFIKACE 2007/2008 BRNO 20. ZÁŘÍ 23. ORGANIZÁTOR: POŘADATEL: MÍSTO KONÁNÍ: 36. YONEX CZECH INTERNATIONAL SOUČÁST INTERNATIONAL SERIES ZAŘAZENÝ DO OLYMPIJSKÉ KVALIFIKACE 2007/2008 BRNO 20. ZÁŘÍ 23. ZÁŘÍ 2007 ČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ ZÁTOPKOVA

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY Základní škola Benešov, Jiráskova 888 pod záštitou města Benešov,ve spolupráci s KR AŠSK a SK Benešov pořádají kvalifikaci v Poháru Josefa Masopusta

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá v rámci péče o lidské zdroje projekt vzdělávání trenérských

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Zpravodaj č.126 11, 12 / 2006

Zpravodaj č.126 11, 12 / 2006 Zpravodaj č.126 11, 12 / 2006 Listopad, Prosinec 2006 Obsah: Parlament ČSA.... 2-4 Příprava reprezentace žen.. 5 Příprava juniorů 5-6 Ligové soutěže..7-8 Nové věkové hranice v ligách 9 Struktura mládežnických

Více

Tento turnaj je realizován za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerova, Olomouckého kraje a společností

Tento turnaj je realizován za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerova, Olomouckého kraje a společností Přerovský volejbalový klub pořádá ve spolupráci se Statutárním městem Přerov a Olomouckým krajem 24. ROČNÍK VELKÉ CENY PŘEROVA JUNIOREK PARTNEŘI TURNAJE: Teplo Přerov a.s., Technické služby města Přerova

Více

SUPERPOHÁR 2010 1 verze 1.0 23.01.2010

SUPERPOHÁR 2010 1 verze 1.0 23.01.2010 SUPERPOHÁR 2010 1 verze 1.0 23.01.2010 Důvod Rozvoj členské základny baseballu v České Republice prostřednictvím nejvíce rostoucí kategorie mládeže do 10ti let. Umožnění zapojení škol do soutěže pomocí

Více

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE A. Všeobecná ustanovení Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala Štvanice 38, 170 00 Praha 7 tel. 222 333 417, mobil 777

Více

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK.

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 29. 8. 1. 9. 2013 29. 8. 1. 9. 2013 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Vážení sportovní

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL S RAZÍTKEM

PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL S RAZÍTKEM Podmínky účasti - cena soustředění je 1000,- Kč za 3 dny - termín konání 29.4 1.5 2011 atletický stadion Pacov - PŘIHLÁŠKY POSÍLAT NA EMAIL cfpscr@email.cz A PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL

Více

Zápis z jednání Výkonného výboru klubu - Spartak Choceň [clubhouse Městský stadion Choceň, 31. 1. 2016]

Zápis z jednání Výkonného výboru klubu - Spartak Choceň [clubhouse Městský stadion Choceň, 31. 1. 2016] Zápis z jednání Výkonného výboru klubu - Spartak Choceň [clubhouse Městský stadion Choceň, 31. 1. 2016] Přítomní členové (VV): Omluvení členové (VV): Přítomní hosté: Omluvení: Chocholouš Vladimír, Novotný

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

Rozpis PPL CUP- MČR jednotlivců mužů a žen 2015. www.cztenis.cz/mcr/ A.Všeobecná ustanovení. 1.Řídící orgán STK ČTS

Rozpis PPL CUP- MČR jednotlivců mužů a žen 2015. www.cztenis.cz/mcr/ A.Všeobecná ustanovení. 1.Řídící orgán STK ČTS Rozpis PPL CUP- MČR jednotlivců mužů a žen 2015 www.cztenis.cz/mcr/ A.Všeobecná ustanovení 1.Řídící orgán STK ČTS Ing.Leoš Fiala,Štvanice 38,170 00 Praha 7 Tel.:222333418 m.777922395 e- mail:leos.fiala

Více

6. Přihlášky a odhlášky:

6. Přihlášky a odhlášky: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2015-2016 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015 Dne: Přítomni: Omluven: 13.10.2014, Sirákov Dita Dvořáková, Petr Videcký, Radek Číž, Petr Novák Michal Balhárek Program jednání: 1. Stávající úkoly 2. Nové úkoly

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně. Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová.

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně. Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová. Z á p i s ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně Přítomni: Omluveni: Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová. Kupová, Koblížek, John, Matyášová

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO ÚČAST JUNIORŮ NA TURNAJÍCH ESF

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO ÚČAST JUNIORŮ NA TURNAJÍCH ESF ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO ÚČAST JUNIORŮ NA TURNAJÍCH ESF 01.09.2012 Stránka 1 z 4 PRAVIDLA ČASQ PRO ÚČAST JUNIORŮ NA TURNAJÍCH ESF I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ turnaje ESF Junior Circuit Čl.1

Více

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ VE SQUASHI 2014 Jménem České Asociace Squashe si vás dovolujeme pozvat

Více

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ ÚSTÍ NAD LABEM 6.-8.5.2012 Pořadatel Basketbalový klub Ústí nad Labem Jateční 1026/18 IČ: 14866714, DIČ: CZ14866714 Kontakt: Mgr. Zdeněk Rytíř tel.: +420 731 481 668

Více

PIRATSKÝ PŘEDVÁNOČNÍ TURNAJ CHOMUTOV 2015

PIRATSKÝ PŘEDVÁNOČNÍ TURNAJ CHOMUTOV 2015 hokejový klub PIRÁTI CHOMUTOV pořádá: HOKEJOVÝ TURNAJ pro děti ročníku 2006 a mladší PIRATSKÝ PŘEDVÁNOČNÍ TURNAJ CHOMUTOV 2015 V Chomutově od pátku 18. neděle 20.12.2015 Obě ledové plochy Pracovní propozice

Více

5. MLÁDEŽNICKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KLUBŮ V LEDNÍM HOKEJI 2014 ZLÍN 26.3.-30.3.2014

5. MLÁDEŽNICKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KLUBŮ V LEDNÍM HOKEJI 2014 ZLÍN 26.3.-30.3.2014 5. MLÁDEŽNICKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KLUBŮ V LEDNÍM HOKEJI 2014 ZLÍN 26.3.-30.3.2014 1. Všeobecná ustanovení PROPOZICE TURNAJE 1.1 Pořadatel: Sport Bohemia a.s. 1.2 Partneři: PSG Zlín pod záštitou

Více

Zpravodaj č.120 1 / 2006

Zpravodaj č.120 1 / 2006 Zpravodaj č.120 1 / 2006 Leden 2005 Obsah: Slovo předsedy..2 Číselník oddílů.... 3 Parlament ČSA..4-5 Parlament PSS 5 Termínová listina... 5-7 Ligové soutěže 2006. 8-9 MČR a OPEN poháry mládeže,. 10-11

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

2. celorepublikové setkání středisek talentované mládeže a seminář

2. celorepublikové setkání středisek talentované mládeže a seminář 2. celorepublikové setkání středisek talentované mládeže a seminář INFORMACE Určeno: všem střediskům talentované mládeže Českého svazu Taekwon-Do ITF Datum konání: 3. - 4. října 2015 Místo konání: Pořadatel:

Více

Obsah rozpisu : I. Všeobecná a technická ustanovení str. 3 4 - 2 - II. Pokyny k soutěži v Ostravské lize str. 5-6. III. Informace k rozhodčím str.

Obsah rozpisu : I. Všeobecná a technická ustanovení str. 3 4 - 2 - II. Pokyny k soutěži v Ostravské lize str. 5-6. III. Informace k rozhodčím str. Obsah rozpisu : I. Všeobecná a technická ustanovení str. 3 4 II. Pokyny k soutěži v Ostravské lize str. 5-6 III. Informace k rozhodčím str. 6 IV. Adresář kontaktních osob a hřišť str. 6-8 V. Adresář rozhodčích

Více

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy.

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Usnesení ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Přítomni : viz prezenční listina, která je přiložena k originálu této

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB 0205 ŠKODA MLADÁ BOLESLAV P R O P O Z I C E Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek perkusní brokovnice 25 terčů Obec Kněžmost Kněžmost

Více

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL pořádá Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MFH Ostrava-Vítkovice 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Pořádající

Více

Mezinárodní mistrovství České republiky v plážových a mořských disciplínách. 3. 5. června LIPNO 2011

Mezinárodní mistrovství České republiky v plážových a mořských disciplínách. 3. 5. června LIPNO 2011 Vodní záchranná služba ČČK MS Český Krumlov U kasáren 111, 38101 Český Krumlov tel. 380 717 995, 606 270 047 e-mail. info@zachranari.com IČO: 60630256 DIČ: CZ 60630256 www.zachranari.com Mezinárodní mistrovství

Více

11. ročník Czech Karate Open Euro Grand Prix Central-European league

11. ročník Czech Karate Open Euro Grand Prix Central-European league Český svaz karate Plzenský svaz karate 11. ročník Czech Karate Open Euro Grand Prix Central-European league Děti, mládež, senioři 2. 3. října 2010 Plzeň Czech Republic Sportovní hala Lokomotiva, Úslavská

Více

17. a 18. závod ČP MTBO MČR MTBO družstev - Memoriál Tomáše Sikory

17. a 18. závod ČP MTBO MČR MTBO družstev - Memoriál Tomáše Sikory ROZPIS ZÁVODU 17. a 18. závod ČP MTBO MČR MTBO družstev - Memoriál Tomáše Sikory Pořadatel: SK Orientační sporty Nové Město na Moravě z pověření Českého svazu orientačních sportů Datum: 17. 10. 2015 sprint,

Více

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Chomutov, Dům dětí a mládeže Chomutov, Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského, Školní sportovní klub při 12. ZŠ Chomutov F L O R B A L propozice

Více

13. září 2015 BENEŠOVSKÁ DESÍTKA

13. září 2015 BENEŠOVSKÁ DESÍTKA 13. září 2015 BENEŠOVSKÁ DESÍTKA hlavní závod se běží současně jako MISTROVSTVÍ ČR veteránů v silničním běhu na 10 km závod je započítáván do seriálu Běžec Podblanicka 2. ročník Termín: 13. září 2015 (neděle)

Více

JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S.

JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S. JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S. 1 Úvod 1. Dle stanov Českého svazu kolečkového bruslení, z.s. (dále jen ČSKB) jsou definovány tyto orgány: a) členská

Více

Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2015 MUŽI 120 HS 2.1. 2015

Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2015 MUŽI 120 HS 2.1. 2015 Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2015 MUŽI 120 HS 2.1. 2015 Všeobecná ustanovení: 1. Pořadatel: z pověření VV PlKKSu uspořádá TJ Sokol Kdyně 2. Datum a místo: Sobota

Více

Výjezd státní reprezentace č. 1/2012 Mistrovství světa juniorů 9. - 15. 9. 2012 Bratislava, Slovensko

Výjezd státní reprezentace č. 1/2012 Mistrovství světa juniorů 9. - 15. 9. 2012 Bratislava, Slovensko Název: WAKO WORLD KICKBOXING CHAMPIONSHIPS 2012 CADETS & JUNIORS Pořadatel: SZKB Slovenský zväz kickboxu (SLOVAK Kickboxing Union) Místo konání: Sportovní hala Pasienky Trnavská cesta 29, Termín: 9. 15.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA 1. Správní rada Asociace malého fotbalu České republiky, o. s. (dále jen jako SR

Více

P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal.

P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal. P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal.cz P R O P O Z I C E 5. ročníku regionálních beachvolejbalových

Více

PROPOZICE. Oddíl nohejbalu TJ Spartak MSEM Přerov

PROPOZICE. Oddíl nohejbalu TJ Spartak MSEM Přerov PROPOZICE Pořadatel: Oddíl nohejbalu TJ Spartak MSEM Přerov Kontakt: Jiří Pavelka ředitel turnaje; mobil: +420 602 503 273; mail: pavelkaj@medialine.cz Petr Nadymáček organizační zajištění; mobil: +420

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 4/2015 z jednání VV dne 18. 3. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV) Sportovní ředitel

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 4. 12. 2014; čas jednání 16:00-20:40 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T. Novotný,

Více

DOPLNĚNÍ PRAVIDEL, ROZPIS A ORGANIZACE HALOVÉHO TURNAJE ŽEN UNIVERZITA INDOOR CUP

DOPLNĚNÍ PRAVIDEL, ROZPIS A ORGANIZACE HALOVÉHO TURNAJE ŽEN UNIVERZITA INDOOR CUP DOPLNĚNÍ PRAVIDEL, ROZPIS A ORGANIZACE HALOVÉHO TURNAJE ŽEN UNIVERZITA INDOOR CUP ORGANIZAČNÍ INFORMACE 1/2 MÍSTO / Brno, sportovní hala VUT Palackého vrch TERMÍN / 7-8.3.2009, začátek turnaje v sobotu

Více

CHRUDIM CITY CUP 2015

CHRUDIM CITY CUP 2015 II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2015 kategorie mladší žáci 21.3. - 22.3. 2015 Zimní stadión Chrudim Termín: 21. - 22. března 2015 (sobota - neděle) Začátek

Více

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem FK Jablonec, z.s. přivítali XXI. ročníku mezinárodního turnaje JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Tento turnaj se v České republice

Více

Zasedání Výkonného výboru OFS Přerov

Zasedání Výkonného výboru OFS Přerov Okresní fotbalový svaz Přerov IČ 01540319 Sídlo: Petřivalského 1,750 02 Přerov Tel./fax: 581 207 000 e-mail: ofs@raz-dva.cz www.ofsprerov.cz Bankovní spojení: 153451945/0300 Zasedání Výkonného výboru OFS

Více

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN PROPOZICE VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN HODONÍN zimní stadion Václava Nedomanského 28. 29. 12. 2015 Hodonín - 28.12.-29.12.2015 Propozice

Více

2. MLÁDEŽNICKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V LEDNÍM HOKEJI 2011 PARDUBICE 30.3.-3.4.2011

2. MLÁDEŽNICKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V LEDNÍM HOKEJI 2011 PARDUBICE 30.3.-3.4.2011 2. MLÁDEŽNICKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V LEDNÍM HOKEJI 2011 PARDUBICE 30.3.-3.4.2011 PROPOZICE TURNAJE 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Pořadatel: Sport Bohemia a.s. 1.2 Partner: HC EATON Pardubice 1.3

Více

Česká kuželkářská asociace. Krajský svaz kuželek Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Krajský svaz kuželek Vysočina Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Muži Jihlava Datum: 19. února 2012 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá KK PSJ Jihlava 2) Termín Neděle 19. února 2012 3) Místo konání

Více

VčOTS.. Východočeský oblastní tenisový svaz. Mgr. Martin Drahoš vedoucí soutěží

VčOTS.. Východočeský oblastní tenisový svaz. Mgr. Martin Drahoš vedoucí soutěží VčOTS.. Východočeský oblastní tenisový svaz Mgr. Martin Drahoš vedoucí soutěží MINITENIS TECNIFIBRE UNIQUA CUP VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - Memoriál Zdeňka Kocmana hlavní partner

Více

PRAŽSKÝ ŠACHOVÝ FESTIVAL 2008 turnaje konané pod záštitou Pražského šachového svazu

PRAŽSKÝ ŠACHOVÝ FESTIVAL 2008 turnaje konané pod záštitou Pražského šachového svazu turnaje konané pod záštitou Pražského šachového svazu ve spolupráci s Karlínským Spektrem, DDM hl. města Prahy časopisem Československý šach, a šachovými kluby ŠK Holdia DP Praha, Sokol Vyšehrad a ŠK Liběhrad

Více

CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ ERGOREGAT 2008 2009

CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ ERGOREGAT 2008 2009 CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ ERGOREGAT 2008 2009 Praha, září 2008 Přehled akcí Listopad 2008 Prosinec 2008 Leden 2009 08. Akademické mistrovství ČR 2008 Tech.pořadatel: CESA VUT Brno, SPORTLIFE a ČAVS Přihlášky

Více

Zápis z jednání P ČSA ze dne 22.12.2015 (Kancelář ČSA, Praha Strahov)

Zápis z jednání P ČSA ze dne 22.12.2015 (Kancelář ČSA, Praha Strahov) Zápis z jednání P ČSA ze dne 22.12.2015 (Kancelář ČSA, Praha Strahov) Přítomní členové P ČSA: Gabriel Waage, Tomáš Kusý, Dušan Šnelly, Vojtěch Albrecht Přítomní hosté: Rostislav Milata, Jan Hora (od 16:00)

Více

HRY IV. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR LEDNÍ HOKEJ LIBEREC 1.2.- 5.2.2010

HRY IV. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR LEDNÍ HOKEJ LIBEREC 1.2.- 5.2.2010 HRY IV. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR LEDNÍ HOKEJ LIBEREC 1.2.- 5.2.2010 Pořadatel: Organizátor: Liberecký KVV ČSLH Libereckého e Z pověření Libereckého e a Českého svazu ledního hokeje Ředitel turnaje:

Více

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha 10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha Propozice : Pořádající oddíl : HC Slavia Praha Datum konání : 10 12. dubna 2015 Čas : Zahájení a zakončení turnaje dle rozlosování viz.rozpis utkání. Pořadatel

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 28. PROSINCE 2013, JIHLAVA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 28. PROSINCE 2013, JIHLAVA ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 28. PROSINCE 2013, JIHLAVA 1. Správní rada Asociace malého fotbalu České republiky, o. s. (dále jen jako SR ) schválila program jednání

Více

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 Místo konání: Pořadatel: Ředitel festivalu: Hlavní rozhodčí: Program: Dům kultury Orlová, Osvobození 797 (vedle

Více

Česká softballová asociace

Česká softballová asociace Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://, E-mail: softball@cstv.cz Zpravodaj č. 154 Leden Ročník 2010 Obsah čísla: Úvodník Předsedy ČSA Gabriela Waage

Více

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 ČESKÝ POHÁR 2015 / SILNICE ROZPIS FORCE CUP Základní charakteristika ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 Český pohár mužů 2015 je celoroční soutěž v silniční cyklistice vypsaná pro kategorie ELITE, U23 a vybrané

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH 2013/2014

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH 2013/2014 ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH 2013/2014 a) muži extraliga f) dorostenci b) muži I. liga g) dorostenky c) muži II. Liga h) st. žáci d) ženy extraliga ch) st. žákyně e) ženy I.liga Účastníci: a)

Více

Pozvánka na 15. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013

Pozvánka na 15. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013 Pozvánka na 15. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže Teamgym ZŠ, SŠ 2015/2016

Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže Teamgym ZŠ, SŠ 2015/2016 Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže Teamgym ZŠ, SŠ 2015/2016 Třebíč 27. 28. 11. 2015 A. Všeobecná ustanovení: 1. Adresa kanceláře: Školní sportovní

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S. ve sportovní gymnastice. kadetů a kadetek

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S. ve sportovní gymnastice. kadetů a kadetek Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY juniorů, juniorek, mužů a žen ve sportovní

Více

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále Pokyny pro trenéry a vedoucí týmů Vážený trenére, dovolte nám ještě jednou pogratulovat k úspěchu Vašeho fotbalového týmu, který se dokázal probojovat do Velkého finále

Více

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené leden 2015 1 Článek I Poplatky 1. Český svaz házené (dále jen ČSH) stanovuje ve svých legislativních předpisech možnost svým orgánům stanovovat finanční

Více

Zápis z valné hromady 28. 3. 2013

Zápis z valné hromady 28. 3. 2013 Zápis z valné hromady 28. 3. 2013 Program: 1. Informace o činnosti oddílu za rok 2013: soutěže družstev turnaje jednotlivců pořádané naším oddílem výsledky našich hráčů na turnajích hospodaření oddílu

Více

P R O P O Z I C E ORGANIZAČNÍ VÝBOR ROZPIS

P R O P O Z I C E ORGANIZAČNÍ VÝBOR ROZPIS P R O P O Z I C E ORGANIZAČNÍ VÝBOR Ředitel mistrovství Výkonný ředitel Sportovní ředitel Hospodář turnaje Zdravotník Delegát UNITOP : vrchní rada plk. Ing. Bc. Andrej Rohál, PhD. : Mgr. Pavel Kubíček

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014 Místo a termín: Plzeň, hotel Marriott, 23. 9. 2012; čas jednání 11:00-15:00 Přítomni: J. Kozel, J. Donauschachtl, V. Řezáč, J. Badzik,

Více

Interní směrnice č.5

Interní směrnice č.5 ČESKÁ BOWLINGOVÁ ASOCIACE Atletická 100/2, p. schr. č. 40, Praha 6, 160 17 www.czechbowling.cz; info@czechbowling.cz Interní směrnice č.5 ČESKÉ BOWLINGOVÉ ASOCIACE Kategorizace turnajů a podmínky pro zařazení

Více

Memoriál Jana Gajdoše 2015

Memoriál Jana Gajdoše 2015 TJ Sokol Brno I, Kounicova 20/22, Brno Milí přátelé, oddíl SG Vás zve na mezinárodní závod Závod se koná ve sportovní hale: TJ Sokol Brno I,Kounicova 22, Brno, v sobotu 2 listopadu 2015 Memoriál J. Gajdoše

Více