TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRHOVOSVINENSKÉ LISTY"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Duben 2011 Číslo 4 Ročník XXI Cena vodného a stočného schválena * * * Zastupitelstvo města Trhové Sviny na svém řádném zasedání dne schválilo cenu vodného a stočného pro rok 2011 s platností od Z celkového počtu 21 přítomných zastupitelů pro návrh hlasovalo 20 zastupitelů, 1 se zdržel hlasování. Návrh ceny vodného a stočného nejdříve projednala rada města, podkladové materiály předložila provozovatelská firma ČEVAK a.s., ve kterých byl návrh kalkulace ceny vodného a stočného dle nákladových položek, z nichž byla vypočítána dvousložková cena, která se skládá z pevné a pohyblivé složky. Pevnou složku platí občané vlastnící nemovitost a mají vodovodní přípojku. Výše této ceny zůstala ve srovnání s loňským rokem nezměněna (720 Kč ročně za vodoměr při průtočnosti vodoměru 2,5 m 3 / hod.), u pohyblivé složky došlo k nárůstu ceny o 1,15 Kč. Největší vliv na zvýšení ceny měl růst nájemného pro město, a to 1,05 Kč. Nárůst výše nájemného pro město je nižší, než stanovoval schválený plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období let Pohyblivá složka je 51,14 Kč, vodné je 30,31 Kč a stočné 20,83 Kč. Uvedené ceny jsou bez 10% DPH. Ing.Radislav Bušek, starosta Barevný aprílový pátek Země EU; Byt mých snů; Na návštěvě u Macháčků; Zachraň strom pozorní čtenáři TSL jistě poznali, že se jedná o celoškolní projekty, které se v posledních letech konaly v naší základní škole. Letos jsme si naplánovali hned dva projekty a ten, kdo se v pátek 1. dubna dopoledne divil, co se děje za přítomnosti hasičů před budovou ZŠ, tak ten byl právě svědkem projektu č.1. Členové školního parlamentu projevili jako vyslanci svých tříd zájem, aby se vedle výukových projektů konal i jeden z kategorie tzv. bláznivých. Jednotlivé ročníky pak přicházely se svými návrhy, z nichž jako vítěz a nejčastější námět vyšel BAREVNÝ DEN. V den pololetního vysvědčení si každá z 21 tříd školy vylosovala barvu, která měla převládat na oblečení žáků během aprílového pátku. A jak to dopadlo? Chodby školy hrály ten den všemi barvami, krásně bylo poznat kdo je s kým spolužák ze třídy a nádherně se vybarvila i většina třídních učitelů. Možná si někdo ze čtenářů článku v tuto chvíli láme hlavu, k čemu tahle akce vlastně byla dobrá. My vám to tedy Zřízení Kulturního a informačního centra v Trhových Svinech Vzhledem k ukončení pronájmu nebytových prostor v budově bývalé pošty se rada města rozhodla tyto prostory využít pro zřízení Kulturního a informačního centra TS. Toto centrum by mělo zajišťovat stávající služby pro turisty, tzn.: poskytování informací o turistických a kulturních cílech v regionu poskytování informací o možnostech ubytování a stravování na Trhovosvinensku prodej map, publikací, pohlednic a upomínkových předmětů prodej vstupenek na kulturní pořady organizované KD Trhové Sviny shromažďování informací o kulturních a sportovních akcích na Trhovosvinensku zprostředkování pronájmu sportovišť v Trhových Svinech přístup na internet. Nové KIC by se ale také mělo podílet na přípravě propagačních materiálů a na organizaci kulturních akcí ve městě. Proto rada města vyhlásila výběrové řízení na zaměstnance nově zřizovaného KIC s těmito požadavky: minimálně SŠ vzdělání s maturitou aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka (Nj, Aj), druhý jazyk alespoň na úrovni základní komunikace prozradíme. Ukázalo se, která třída táhne za jeden provaz (v ideálním případě i se svým/svou třídním/třídní), kdo se pro pobavení ostatních neváhá vymaškařit a mnozí si vyzkoušeli barevné odstíny, které nikdy před barevným dnem na sebe nenavlékli ( a možná už nikdy více nenavléknou). A co s tím měli společného hasiči? Jen to, že 1 práce na PC vyhledávání informací, elektronická komunikace, popř. vlastní výtvarné návrhy - např. informačních plakátků apod. velmi dobrá schopnost komunikace s lidmi velmi dobrá znalost regionu schopnost organizovat kulturní akce zkušenosti v této oblasti vítány ochota pracovat i o víkendech v turistické sezóně prezentace vlastní představy o činnosti KIC povinná příloha (spolu se strukturovaným životopisem) žádosti o zaměstnání. Při zřizování nového infocentra rádi využijeme i zkušeností KIC Nové Hrady a KIC Borovany, především s propagací našeho regionu. Jako velmi podnětnou v tomto směru lze označit i společnou návštěvu brněnské výstavy Regiontour 2011, kde na svém stánku město Nové Hrady již tradičně propaguje turistickou nabídku našeho kraje. Mgr. Věra Korčaková byli tak hodní a ochotní (ještě jednou děkujeme!!!) a přijeli nás vyfotit z hydraulické plošiny, aby z výšky vyniklo, jak hýříme všemi barvami. Ve 2. letošním projektu budeme opět zachraňovat stromy, takže až potáhneme 11. května do školy starý papír, můžete nám nějaký přidat. N. Morongová, K. Mojhová, členky školního parlamentu a žákyně růžové 7.A

2 Ze IV. zasedání Zastupitelstva města T. Sviny které se konalo v pondělí 28. března K nejdůležitějším bodům jednání patřilo schválení ceny vodného a stočného, poskytnutí dotací, uzavření smlouvy s firmou SWIETEL- SKY stavební s.r.o. o rekonstrukci Nového města. K těmto bodům přinášíme podrobnější informace v následujících článcích, celé znění usnesení i zápis z jednání můžete jako obvykle najít na webových stránkách města. redakční rada INFORMACE Z RADNICE VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ Příjmy obcí od státu Stát dává městům a obcím finanční příspěvky třemi hlavními způsoby: První, nejméně průhledné, a to jak z hlediska rozdělení, tak z hlediska účelu, kdy města by mnohdy raději dělala něco jiného, ale na to zrovna peníze nejsou, jsou dotace. U těch se už několik let snaží města o to, aby byla alespoň část z nich rozdělena podle počtu obyvatel a volená zastupitelstva s těmito penězi mohla nakládat podle svých potřeb. Druhý, asi nejspravedlivější, ale také málo průhledný, je tzv. příspěvek na výkon státní správy, kterým si stát vlastně platí služby, které si u města objednal. To jsou např. stavební, dopravní a živnostenské úřady, sociálka, matrika apod. Třetí, největší, asi nejprůhlednější, ale zároveň velmi nespravedlivý je podíl na daních, které stát vybere. Obce jsou rozděleny do určitých pásem podle velikosti a to tak, že suverénně nejvíc dostává Praha, potom je skok k Plzni, Ostravě a Brnu. Potom další skok k větším městům jako např. Č.Budějovice (i když nechápu, proč ty nemají stejně jako např. Plzeň) a dále příspěvek rapidně klesá až k obcím do obyvatel, což jsou Trhové Sviny, a poté zase stoupá u menších obcí. Tvoří tedy jakoby písmeno U. Trhové Sviny, přestože jsou městem s rozšířenou působností, která zajišťuje různé služby i pro všechny obce našeho regionu (ty ale paradoxně mají větší podíl z daní než my), jsou bohužel právě v tom nejnižším bodě. Více než my tedy dostávají větší obce (Kaplice apod.) ale i obce menší (Horní Stropnice, Slavče atd.). To se samozřejmě musí odrazit i na finančních rozpočtech a investičních možnostech měst naší velikosti. Snaha o změnu je již několik let, ale hlavně velká města s velkou politickou silou se urputně jakékoli změně brání. Rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším (naším) příspěvkem je totiž 6,5 násobný, což velkým a nakonec i těm malým městům a obcím vyhovuje. V okolních státech (Rakousko, Slovensko) je rozdíl 2 2,5 násobný. Zdeněk Valut Ilustrační graf ke článku se nachází na webových stránkách města pod záložkou "informace pro občany www. tsviny.cz Nově narození občánkové byli uvítání do života v úterý 22.března 2011 zleva: Tomáš Trajer, Pavel Fangelbauer, Marián Adam, Josef Zettl, Michaela Valíčková, Markéta Procházková V úterý 22. března 2011 byli dále uvítáni do života zleva: Jan Kazda, Matyáš Valha, Dennis Furioso, Antonín Šugar, Jakub Kojan, Filip a Veronika Hromádkovi, Anna Pexová Pozvánka na veřejné projednání ke Komunitnímu plánu sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Bydlíte v regionu, užíváte sociální služby nebo vás tato oblast zajímá a chcete se dozvědět o sociálních službách ve svém regionu více? Pokud ano, jste 4. května 2011 od 17 hodin srdečně vítání na druhém veřejném projednání komunitního plánu pro území ORP Trhové Sviny. Projednání se uskuteční v zasedací místnosti MěÚ, v Trhových Svinech, Žižkovo náměstí 32. Komunitní plán sociálních služeb je dokument, jehož smyslem je analyzovat sociální služby na území ORP a navrhnout optimalizaci jejich budoucího zajištění. Obsahem dokumentu jsou rovněž návrhy na rozvoj nebo rozšiřování sociálních služeb pro obyvatele regionu do roku Příprava dokumentu je financována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Kontaktní osoba: Miroslav Kotoun, BBS., zástupce zpracovatele Tel.:

3 Dotace pro neziskové aktivity ve Městě Trhové Sviny V roce 2011 bylo stejně jako v roce 2010 v rozpočtu města vyčleněno 600 tis. na dotace pro neziskové aktivity ve Městě Trhové Sviny. Dle zadaných podmínek chce město podpořit především aktivity propagující město a subjekty soustřeďující se na práci s dětmi a mládeží. Na základě výzvy se přihlásilo 22 žadatelů (v r jich bylo 15) a celkově požadovali částku ,-Kč (v r žádali o ,-Kč). Nebylo tedy možné všem žadatelům vyhovět, ve většině případů se poskytnuté finanční prostředky krátily oproti původnímu požadavku. Dotace do 20 tis. schválila rada města dne usnesením RM 110/2011 a dotace nad 20 tis., tzn. dotace pro TJ SPARTAK, Mateřské centrum Človíček Nebojsa a pro Domeček schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne usnesením ZM 37/2011 s tím, že dotace pro tyto organizace je podmíněna předložením položkového rozpočtu na rok 2011 a výsledku hospodaření za rok Mgr. Věra Korčaková, místostarostka 3

4 Informace k rekonstrukci silnice II/156, ulice Nové město V polovině května tohoto roku začne rekonstrukce ulice Nové město, kterou bude provádět jako generální dodavatel společnost Swietelsky stavební s.r.o. Stavba potrvá 16 měsíců. Do konce dubna 2011 bude provedeno kácení javorů - převážně po levé straně ulice směrem na Nové Hrady. Nové stromy stejného druhu budou dle projektu vysázeny ve finální části stavby. Rekonstrukce je rozvržena do dvou etap: 1. etapa - od města k ulici Budovatelská (odbočka k Ternu), přičemž v úseku Žižkovo náměstí - Třebízského ulice bude provedena pouze úprava povrchu vozovky a upravena část chodníku na rohu ulic Nové město a Branka, 2. etapa - od odbočky k Ternu za křižovatku ulic Budovatelská, Nové město a komunikace Velkému rybníku. Nejdříve bude Nové město uzavřeno v úseku Třebízského ulice a Budovatelská (k Ternu). V první řadě bude provedeno sejmutí kostek, které budou v budoucnu použity na další zadláždění historických částí města. Dále bude stavba pokračovat položením inženýrských sítí - kanalizace, vodovod, plynovod, veřejné osvětlení a místní rozhlas. Přípojky budou dle projektu přivedeny k nemovitostem nebo na hranici soukromého pozemku, vnitřní rozvody si hradí majitelé sami, včetně geigeru (lapače usazenin) a jeho osazení pod okapovou rouru po založení chodníku. Podle 19 odst. 2 písm. e) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích je zakázáno vypouštět dešťovou vodu na komunikace, což může být řešeno jako přestupek pod pokutou do ,- Kč. Pokud nechcete geiger osazovat sami, můžete se dohodnout s dodavatelskou firmou Swietelsky, která vám za patřičný poplatek geiger osadí, případně jej pro vás i zakoupí. Kontaktovat můžete stavitele Zbyňka Soukupa (tel.: ), který celou stavbu povede, na něj se můžete obracet i v případě nejasností ohledně veškeré výstavby. Po zprovoznění vozovky bude následně pokračovat konstrukce chodníků, vjezdů a parkovacích zálivů. Do uzavřené části stavby bohužel nebude umožněn vjezd automobilům. V naléhavých případech a po předchozí dohodě s provádějící firmou bude vjezd umožněn, pokud to dovolí konkrétní situace na stavbě. Svoz popelnic rovněž zajistí firma Swietelsky. Bude probíhat běžným způsobem, pouze bude zapotřebí označit popelnice popisným číslem domu, ke kterému patří, aby nedošlo k jejich záměně. Dne 30. března 2011 proběhla koordinační schůzka s obyvateli Nového města, kde se jednalo mimo jiné i o přípojkách plynu. Přípojka je součástí projektu, ale nebude přivedena ke každému domu. Zájemce o ni musí zažádat. Žádost o připojení k distribuční soustavě najdete na stránkách nebo si je můžete vyzvednout na správě městského majetku (budova radnice ve dvoře), kde vám bude poskytnut i vzorový výkres osazení skříňky HUP (hlavního uzávěru plynu). Bez jejího včasného osazení včetně vysekané drážky pro připojení plynovodu v čelní přístupné zdi nemovitosti vám nebude možno plyn připojit. Město Trhové Sviny nabízí zajištění osazení skříňky hlavního uzávěru plynu firmou Kubík a.s., která bude provádět plynofikaci. V tomto případě musí majitel nemovitosti přesně označit místo osazení skříně HUP na fasádě dle projektu domovních rozvodů nebo dle vlastního zvážení. Cena nahrubo osazené skříňky a vysekané drážky bez povrchové úpravy je garantována společností Kubík a.s. do ,- Kč včetně DPH. Všechny žádosti o připojení k distribuční soustavě odevzdávejte na správu majetku (neposílejte přímo na E.ON.) v době od 15. do 29. dubna Zde můžete současně uzavřít Smlouvu o zajištění všech úkonů nutných k realizaci osazení skříňky HUP a zhotovení drážky pro připojení trubky PE-HD s Městem Trhové Sviny. Smlouva bude platná po zaplacení zálohy v hodnotě 6.000,- Kč. Tuto částku můžete uhradit hotově v podatelně, složenkou, nebo převodem na účet předtištěný ve smlouvě. Při každé platbě musí být uveden přidělený variabilní symbol. Doplatek částky zaplatíte po zhotovení celé přípojky. Pokud vlastní nemovitost více majitelů, musí být na smlouvě podpisy všech spoluvlastníků, nebo je možno doložit plnou moc k zastupování uzavření smlouvy s městem ohledně osazení skříně HUP. Pokud je nemovitost ve společném jmění manželů, stačí podpis jednoho z nich. Společenství vlastníků bytových jednotek zastupuje statutární orgán. Při podpisu smlouvy je nutné předložit občanský průkaz! Připojení plynu je zapotřebí důkladně zvážit, protože po rekonstrukci ulice Nové město bude na této části komunikace stavební uzávěra po dobu 10 let. Děkujeme za trpělivost, spolupráci a pochopení. za OSÚMM Jiří Čajan Nové vyhlášky aneb o kompostování 1) Zastupitelstvo města Trhové Sviny se na svém zasedání dne 28. března 2011 usneslo vydat na základě 10a odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsobu využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města. Úplné znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 naleznete na internetových stránkách Města Trhové Sviny (www.tsviny.cz), či je k nahlédnutí na sekretariátu města (č. dveří 26 v poschodí). Tato Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem ) Zastupitelstvo města Trhové Sviny se na svém zasedání dne 28. března 2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Trhové Sviny č. 4/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Úplné znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 naleznete na internetových stránkách Města Trhové Sviny (www.tsviny.cz), či je k nahlédnutí na sekretariátu města (č. dveří 26 v poschodí). Tato Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení (vyhlášeno dne ). za Město Trhové Sviny R.Kříhová, sekretariát města 4

5 Jak hospodařily Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice v roce 2010 Obce Trhové Sviny a Besednice hospodaří prostřednictvím společné organizace Lesy obcí T.Sviny a Besednice s.r.o. na zhruba 1500 hektarech lesů. Vlastnický podíl T.Svinů činí 70%, podíl Besednic pak 30%. Součástí tohoto majetku jsou i rekreační objekty Myslivna Kohout a Hájovna Besednice. Hospodaření probíhá v souladu s Lesním hospodářským plánem, platným do roku Plánovaná roční těžba není překračována a obnova lesa probíhá v souladu s provedenou těžbou. Rok 2010 byl poměrně příznivý. Vlhké jaro bez výrazných teplotních rozdílů ovlivnilo kvalitu zalesnění. Výskyt škodlivého hmyzu byl minimální. V důsledku kalamit z minulých let (polomy po orkánu Kyril) byly výchovné zásahy do lesních porostů prováděny ve větším rozsahu než dříve. Těžba dřeva se prováděla převážně v přestárlých porostech a těžebních zbytcích po kalamitách. Na hospodaření společnosti měla velký vliv cena dřeva na trhu. Celkem bylo vytěženo na m3 dřeva. Z toho mýtní těžba představovala m3, probírka do 40 let m3, probírka nad 40 let m3, polomy 490 m3, kůrovec 239 m3 a souše 707 m3. Zalesněno bylo 12,95 ha. Probírky a prořezávky byly provedeny na zhruba 80 hektarech. Proti hmyzu bylo ošetřeno 8,31 ha. Postaveno bylo oplocení lesních ploch v délce m. Prodáno bylo celkem m3. Z toho bylo: 56% pilařské kulatiny, 22% surových jehličnatých kmenů a 7% surových listnatých kmenů. Dřevní štěpka pro Tepelné hospodářství T.Sviny představovala plnometrů v ceně 249 Kč/plm. Průměrná prodejní cena za 1 m3 dřevní hmoty byla 1.273,- Kč. K hlavním odběratelům patřily v minulém roce firmy Stora Enso z Rakouska (34%), Lessystém Jindřichův Hradec (15%) a pila Třebíčko (12%). Celkový výnos organizace byl ,- Kč. Z toho např. za prodej dřeva ,- Kč, za prodej štěpků ,- Kč, za Myslivnu Kohout ,- Kč a za Hájovnu Besednice ,- Kč. Náklady představovaly celkově ,- Kč. Z toho např. pěstební náklady ,- Kč, těžební ,- Kč a sociální a mzdové ,- Kč. Provoz rekreačních budov stál ,- Kč. Nájemné ve výši ,- Kč bylo rozděleno podle podílu vlastnictví v poměru 70% : 30%. Trhové Sviny tak získaly na nájemném ,- Kč. Hrubý zisk byl ,- Kč. Po zdanění zůstal hospodářský výsledek ,- Kč. Z toho zhruba 100 tisíc Kč bylo rozděleno do sociálního a rezervního fondu. K 28. březnu 2011 bylo na účtech společnosti cca ,- Kč. Pohledávky činily cca ,- Kč (jde jen o jednoho odběratele, kde byla věc předána soudu). Společnost zaměstnává celkem sedm pracovníků. Z toho jsou čtyři technickohospodářští zaměstnanci a tři pracovníci dělnických profesí (řidič vyvážečky a dva pracovníci na pomocné práce v lese). Průměrná mzda na jednoho pracovníka činila za minulý rok ,- Kč. Občas se diskutuje otázka vlastnictví a nákladů na provoz obou rekreačních Znak našeho města cestoval do Brna Na brněnské výstavě Regiontour byly mezi 454 městskými znaky, které byly vyrobeny z recyklovatelného odpadu, vystaveny i znaky měst Trhové Sviny a Nové Hrady zařízení. Jejich ztráta činila cca 150 tisíc Kč. Stálé náklady těchto objektů (odpisy, daň, pojištění) představují cca 143 tisíc Kč a do oprav bylo vloženo cca 119 tisíc Kč. Je nutno ale vzít do úvahy, že jde o společný majetek, který se musí udržovat. Oproti minulým letům se také zvyšuje zájem o rekreační využití objektů, takže v letošním roce se předpokládá buď minimální ztráta nebo i menší zisk. Pro letošní rok se počítá s těžbou o objemu m3. Prodej štěpky bude zhruba v objemu minulého roku. Protože současný vývoj signalizuje pokles cen dřevní hmoty, předpokládáme pokles výnosů cca o 3 miliony Kč. Z výše uvedených čísel je zřejmé, že společnost hospodaří velmi dobře. Velká péče je věnována pěstební činnosti, ochraně lesa a také všemu, co k majetku lesů patří. Lesní hospodářský plán je dodržován. Nedochází k drancování lesa, tedy k nadměrné těžbě. Jsou vytvářeny podmínky k tomu, aby naše lesy byly i v dalším období zdrojem příjmů pro Trhové Sviny a Besednici. Ing. Karel Kocina Rekreační chalupa Myslivna Pod Kohoutem se nachází v nadmořské výšce 773 m. Díky své poloze láká stále více turistů, kteří hledají klid uprostřed krásné přírody. Foto: F.Slípka Rozšíření sběrného dvora v Trhových Svinech Dnes se nachází v Trhových Svinech jeden sběrný dvůr, kde mohou občané Trhových Svinů a okolních obcí, jež mají s námi uzavřenou smlouvu, ukládat svůj odpad. Je zde umístěno celkem 10 kontejnerů, a to na objemný odpad, stavební suť, železo, papír, sklo, pneumatiky, azbest, textil, dřevo a směsný komunální odpad. Dále se zde nachází sklad s nebezpečnými odpady (jako jsou oleje, barvy, mastné hadry, olejové filtry, akumulátory, monočlánky apod.) a venkovní prostor, kde se skladují vyřazené elektrospotřebiče (televizory, monitory, mrazáky, lednice, elektrické ruční nářadí atd.) V současné době je tento stav neudržitelný, neboť množství odpadu neustále narůstá a prostory sběrného dvora jsou velice omezené, počet kontejnerů je nedostatečný a chybí zázemí pro obsluhu. Z výše uvedených důvodů se město v loňském roce rozhodlo zpracovat žádost o dotaci a požádat o finanční prostředky z Operačního programu životního prostředí na rozšíření prostor a vybavení sběrného dvora. Celkové výdaje se předpokládají ve výši ,- Kč. Žádost byla vyhodnocena jako úspěšná a město získá 90 % z celkových výdajů, zbývající finanční prostředky budou hrazeny z rozpočtu města. Cílem projektu je doplnit počet a velikost kontejnerů, rozšířit plochu sběrného dvora, vybudovat nájezdové rampy, zpevnit plochy, vybudovat kamerový systém, přístřešky pro zpětně odebrané elektrospotřebiče. Dále bude pořízen lisovací kontejner na využitelné složky odpadů, jako je papír a plast. Na úpravu dřevního odpadu bude zakoupen štěpkovač a zpracovaná štěpka bude využita v Tepelném hospodářství. Aktuálně probíhá výběrové řízení na stavební práce a připravuje se výběrové řízení na technologické vybavení. Ing. Ivana Božáková 5

6 MAS Sdružení Růže připravuje 6. výzvu pro zájemce o dotaci Místní akční skupina Sdružení Růže připravuje 6. výzvu k podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova. Dotace je vyhrazena na investiční projekty (rekonstrukce budov a ploch, nákup vybavení a technologií). V této výzvě budou podpořena tato opatření: Konkurenceschopnost zemědělství Cílem tohoto opatření jsou investice do zemědělských staveb a technologií, včetně chovu včel, pěstování zeleniny a hub, a prodej ze dvora. Tato fiche je inovovaná, dosud z ní nebyl podpořen žádný projekt. Žadatelé mohou v tomto opatření získat 40-50% dotaci z rozpočtu projektu. Konkurenceschopnost mikropodniků Cílem tohoto opatření je zakládání nebo rozvoj mikropodniku v činnostech zařazených do těchto ekonomických činností těžba a úprava ostatních nerostných surovin, zpracovatelský průmysl, stavebnictví, obchod a služby. V této fichi bylo dosud podpořeno celkem 9 projektů, např. Dřevotvat HaH - Briketovací lis na dřevní odpad tis. Kč, Staněk Pavel - Stavební úprava autodílny tis. Kč, Černý Daniel - Kovárna Blata tis. Kč, Cukrářství Homolková tis. Žadatelé mohou v tomto opatření získat 50% dotaci z rozpočtu projektu. Podmínky pro sociální služby a zdravotní péči Cílem opatření je zvýšení kvality poskytování sociálních služeb ve spektru určeném Zákonem o sociálních službách a zdravotní péče prostřednictvím rozvoje a modernizace infrastruktury potřebné pro poskytování těchto služeb. V této fichi byly dosud podpořeny 4 projekty, např. O.s. Borůvka, Borovany - Úprava a vybavení kuchyně tis. Kč, Město Borovany - Humanizace domu s pečovatelskou službou -880 tis. Kč a Město Nové Hrady - Zvýšení kvality služeb DPS Nové Hrady tis. Kč Žadatelé mohou v tomto opatření získat 90% dotaci z rozpočtu projektu. Podmínky pro kultivaci životního prostředí Opatření je zaměřeno na zlepšování vzhledu obcí prostřednictvím úprav veřejných prostranství a na jejich využití pro společenské, kulturní a spolkové aktivity, včetně dětských hřišť. Do přípravy i realizace projektu se předpokládá zapojení veřejnosti. Zde bylo podpořeno 6 projektů (např. obec Horní Stropnice - Revitalizace veřejného prostranství Světví centrální část tis. Kč, Město Nové Hrady - Revitalizace veřejných prostranství města Nové Hrady 800 tis. Kč). Žadatelé mohou v tomto opatření získat až 90% dotaci z rozpočtu projektu. Podmínky pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova Opatření je zaměřeno na investice spojené s obnovou nebo využitím kulturního dědictví venkova. Vedle rekonstrukce památek je možné i zřizování nových stálých expozic a využití památek ke vzdělávání veřejnosti. V tomto opatření bylo podpořeno 11 projektů, např. ŘKF Dobrá Voda - Odvlhčení barokní fary 700 tis. Kč, Město Nové Hrady - Novohradská kovárna aktivní 320 tis. Kč, Hrady na Malši - Konzervace zdiva druhého podlaží a koruny věže tvrze Tichá 500 tis. Kč. Žadatelé mohou v tomto opatření získat až 90% dotaci z rozpočtu projektu. O dotaci je možno žádat na projekty s rozpočtem Kč. Platné znění výzvy a formulář pro vyplnění žádosti budou zveřejněny nejpozději 11.dubna prostřednictvím webových stránek MAS (http://mas.sdruzeniruze.cz), kde je možno už v současné době se seznámit s předběžným obsahem uvedených opatření (Fichí). Příjem žádostí bude probíhat do 2. května 2011 v sídle MAS SR (Žižkovo nám. 107, Borovany). V dubnu proběhlo školení pro zájemce o dotaci (13.4. v sídle MAS v Borovanech). V případě zájmu o bližší informace kontaktujte sekretariát Místní akční skupiny ( , , V sídle MAS (přístavba borovanské radnice) poskytujeme také konzultace k Vašim záměrům. Zuzana Guthová MAS Sdružení Růže AKTUÁLNĚ Devadesátiny Jiřího Rubína Významné životní jubileum oslavil 16. dubna pan Jiří Rubín z Prahy. Jako pamětník klíčových událostí české historie se svou aktivní činností zasloužil zejména o objektivní zhodnocení našeho rodáka a třetího československého presidenta JUDr. Emila Háchy, jehož jméno bylo v období před rokem 1989 nespravedlivě pošpiněno. Pan Jiří Rubín je spoluzakladatelem Společnosti JUDr. Emila Háchy. Řadu let stál v jejím čele a dodnes je čestným předsedou této společnosti. K 90. narozeninám panu Jiřímu Rubínovi srdečně blahopřejeme. Mgr. F. Slípka 6

7 LÉTO S DOMEČKEM Milí přátelé, zima odchází a léto už se jistým krokem blíží, proto Vám zase po roce posíláme nabídku našich táborů. Užijte si PRÁZDNINY s námi! Neváhejte a vyberte si z naší nabídky co nejdříve, neboť některé tábory bývají velice rychle obsazené. Divadelní tábor I letos se připravte na spoustu zábavy! Tentokrát se bude hrát muzikál s názvem Poprask na ostrově, kde hlavními hrdiny jsou lemuři z Madagaskaru. Místo konání: tábořiště Borová Věk: 7 15 let Cena: Kč Odborný lektor: René Kavanová; Romana Fischerová, DiS. Vodácký tábor Ahoj plavčíci, také už se těšíte na léto, až zase usednete do lodi a pádlem se odpíchnete od říčního břehu? Místo konání: řeka Lužnice Věk: od 12 let Cena: Kč Vedoucí: Martin Klabouch Kulda Hudební tábor Milé muzikantky a muzikanti, chcete prožít týden plný hudby, ať už s orchestrem nebo rockovou kapelou? Těšíme se na vás! Místo konání: T. Sviny Domeček Věk: od 7 let Cena: Kč Odborný lektor: Mgr. Marie Heřmanová, Jindra Černá Křesťanský tábor Jest zem, kde signálů mobilních neloví, nemají internet a přesto žijí, o slavném Facebooku ví velký kulový. Pojď se mnou do těch míst Letošní téma: Narnie plavba Jitřního poutníka Místo konání: tábořiště Borová Věk: 7-15 let Cena: Kč Vedoucí: Ing. Daniel Šimon Keramický tábor Těšíme se na nadšené keramiky. Letos budete tvořit, točit a nakonec vaše výtvory vypálíme. Nebudou chybět hry a zábava. Místo konání: T. Sviny - Domeček Věk: 8 15 let Cena: Kč Odborný lektor a vedoucí: Hanka Štarková Putovní tábor Ahoj poutníku, letošním místem naší společné cesty bude CHKO Křivoklátsko. Společně se vydáme lesnatou přírodou podél středního toku řeky Berounky. Místo konání: CHKO Křivoklátsko Věk: od 13 let Cena: Kč Vedoucí: Martin Klabouch Kulda Zbývají poslední volná místa. V případě zájmu nás, prosím, co nejdříve kontaktujte. Domeček, středisko DM CČSH, Branka 588, Trhové Sviny, nebo , web: Děti z Domečku hrají seniorům na Chvalkově divadlo Vypravěč začíná. Černokněžník tvoří zlé zrcadlo a kusy se rozletí do všech stran. Střepinka spadne do oka nebohému Kájovi. Sněhová královna, oděná do bílé záclony, odláká Káje na svůj ledový zámek. Zpíváme písničku Sněhová královna od Dády Patrasové. Gerda bloudí světem a hledá ztraceného Káje. Přepadne ji banda loupežníků. Děti, oblečené většinou do pytloviny převázané provazem, si role loupežníků užívají. Zpívají: Pod dubem, za dubem, my si na tě počíháme Scéna se mění, místo loupežnického hradu je tu eskymácký dům. Sob přivádí Gerdu až k ledovému království. Náhle je tu zrcadlové jezero a bílý trůn Sněhové královny. Láska Gerdy zlé kouzlo zlomí. Káj s Gerdou odcházejí a zpívají: Už jsme spolu, zase spolu, jdeme domů, lásko má Všude rozkvétá jaro, děti před ně kladou barevné látky Tak občas jsme zapomněli text a trochu si napovídali, ale snad to nebylo moc znát. Babičky a dědečkové se na nás usmívají a tleskají nám. Předáváme velikonoční přáníčka. Paní ředitelka domova nás vede o patro níž a dostáváme vynikající dezert se šlehačkou a čaj. Vracíme se domů dobře naladěni a s pěknými zážitky. Někdy zase na Chvalkově na viděnou! Mgr. Dagmar Nováková (pedagog. prac. Domečku) PODĚKOVÁNÍ Je pěkný slunečný den, 25. března Před Domečkem v Trhových Svinech (organizace, která je poskytovatelem sociálních služeb ohledně dětí, mládeže a handicapovaných) zastavuje auto Domova seniorů Chvalkov a sympatický řidič se vítá s naší skupinou sedmi dětí a dvěma dospělými. Rychle popadneme bednu s rekvizitami, kytaru a nasedáme do aut. Těšíme se, jak budeme vystupovat před publikem na Chvalkově. Zahrajeme zimní pohádku Sněhová královna od Ch. Andersena. Domov seniorů je na tichém klidném místě uprostřed přírody. Vítá nás paní ředitelka. Chodby jsou zde příjemně vymalovány pastelovými barvami. Přicházíme do jídelny, kde na nás už všichni čekají. Zjišťujeme, co všechno jsme zapomněli na Domečku. Gerdě např. chybí sukně a okno s ledovými květy nám bude chybět. Půjčujeme si tedy odkapávač a ještě tupé nože pro bandu loupežníků. ČESKÝ SVAZ ŽEN zastoupený Ivanou Pařízkovou, předsedkyní místní organizace Trhové Sviny, si dovoluje tímto poděkovat všem sponzorům a dárcům, kteří přispěli hodnotnými cenami do tomboly 28. Svíčkového plesu, který každoročně pořádá ČSŽ ve Strážkovicích. Děkujeme. SBOR DOBROVOLÝCH HASIČŮ Trhové Sviny touto cestou srdečně děkuje za všechny věcné i peněžité dary, které umožnily zpestřit hasičský ples bohatou tombolou. Ing. Martina Králová starostka SDH T. Sviny 7

8 Svátky jara Já jsem malý koledníček, tetičko, přišel jsem si pro červený vajíčko. Pro vajíčko červený, pro koláč bílý, jsem-li já vám, tetičko, koledníček milý? Možná, že vás také někdy v souvislosti s Velikonocemi napadne, že existuje Velikonoční ostrov. Pojďme si v čase svátků trochu zacestovat. Najdeme ho na jihu Tichého oceánu ve skupině více než tisíce ostrovů, která se nazývá Polynesie. Objevil ho náhodně holandský admirál a průzkumník z Nizozemské Východoindické společnosti Jakob Roggeveen,který byl vyslán, aby nalezl Terra Australis (Jižní zemi), předpokládaný a dosud neobjevený kontinent. Bylo 5. dubna 1722, když dorazil k neznámému ostrovu. V tento den byla Velikonoční neděle. V domorodém jazyce je nazýván Rapa Nui Velká Země. Také zde zaregistroval přítomnost soch Moai. Domníval se však, že jsou hliněné. Výprava jim nevěnovala výraznou pozornost. Těmto kamenným drobečkům (většina je asi 3,5 m vysoká, najdou se však i 12ti metrové a vážící až 90 tun) se hodně věnoval norský mořeplavec Thor Heyerdahl. Ten si pozval v roce 1986 Čecha Pavla Pavla ze Strakonic a za pomoci 16 lidí a lan tyto sochy rozhýbali. Velikonoční ostrov je nejodlehlejší obývaný ostrov světa. Pobřeží Chile je vzdálené km východně od ostrova. Je ale malý a dá se obejít během jednoho dne. Žije zde asi obyvatel. Vraťme se ale z daleké Polynesie k nám domů. Velikonoční svátky svátky jara, víry a tradic jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanských církví. Jsou spojeny s památkou umučení a vzkříšení Ježíše Krista. Jedním ze symbolů, které k tomuto času patří, je kříž. Jeho symbol ale nevznikl s křesťanstvím, je mnohem starší. Znali ho již staří Egypťané, Číňané či Kréťané a jeho význam byl v různých kulturách i náboženstvích univerzální. Byl spojen s orientací v kosmu, v prostoru mezi nebem a zemí a byl chápán jako propojení božského (vertikální rameno) a lidského (horizontální rameno) světa. Stal se symbolem věčnosti. Má řadu podob, např. ve tvaru písmen T, X (tzv. kříž sv. Ondřeje), rovnoramenný kříž řecký, klasický křesťanský kříž s delší spodní částí je označovaný jako latinský. Jednou z velikonočních tradic je vysévání obilí do misek. Je to na znamení počátku zemědělských prací. Kromě obilí se mohou zasít nebo zasadit rychlené jarní květiny, např. hyacinty, narcisy, krokusy, tulipány, sněženky, petrklíče atd. V našich domovech se jistě objeví také malovaná vajíčka, kraslice, pomlázka, zavoní mazance, beránci či jidáše. Přeji vám příjemné prožití těchto svátků, svátků jara s vůní života a radosti. Václav Heidinger Blíží se největší křesťanské svátky Velikonoce, na které se připravujeme již několik týdnů. Jejich vyvrcholení je ve Svatém týdnu. Na Zelený čtvrtek si připomínáme Poslední Večeři Páně, při níž Pán Ježíš ustanovil svátost eucharistie a svátost kněžství, na Velký Pátek uctíváme kříž jako památku umučení a smrti našeho Pána a po Bílé sobotě začíná oslava zmrtvýchvstání Páně. Letošní velikonoční svátky budou v našem kostele trochu omezené, protože já právě v tu dobu pojedu do Svaté země a budu prožívat všechny ty významné dny přímo na autentických místech smrti a vzkříšení Pána Ježíše Krista. Všechny obřady zde budou probíhat v zastoupení našeho výpomocného duchovního P. Vavřince Skýpaly. I přesto, že zde nebudu, přeji Vám a sobě, aby nás vzkříšený Kristus naplnil jasem svého božského světla, svým nekonečným pokojem a nepřemožitelnou silou své lásky. Mgr. Marcin Zelazny Program bohoslužeb o Velikonocích v našich farnostech Zelený čtvrtek Trhové Sviny Velký pátek Benešov n. Černou Olešnice Trhové Sviny Bílá sobota20.00 Trhové Sviny Boží hod velikonoční 9.00 Trhové Sviny Velikonoční pondělí Benešov n. Černou Trhové Sviny 8

9 O Dymáčku, kašnách a vodě Před osmdesáti lety si svinenští občané poprvé natočili pitnou vodu z kohoutku, a to přímo od Kohouta. Z pramenů pod tímto vrchem začal být totiž napájen skupinový gravitační vodovod, který konečně vyřešil staletý problém s dodávkou kvalitní a nezávadné pitné vody pro město. Dnes by si naši předkové připadali jako v Jiříkově vidění a naši spotřebu této životodárné tekutiny by nejspíš označili za bezbřehé plýtvání. Z jejich pohledu by určitě měli pravdu. Ostatně ještě dnes chybí tento komfort značné části lidské populace. Jaká tedy byla doba před kohoutkem? Z HISTORIE Kašna v jihozápadním rohu náměstí na fotografii z počátku minulého století. Foto: archivf.slípky Nejstarší záznam o zásobování města vodou je z roku 1532 a v městském archivu ho kdysi objevil Karel Kůrka. Byla to smlouva mezi městem a Maruškem mlynářem, podle níž měla být voda přiváděna trubou od jeho mlýna do městské cisterny i do rybníka. Voda měla být vedena ustavičně po časy budoucí děrou takovou po nebozezu, kterým vrtají kolo paleční. Pokud by vody bylo málo, měl mlynář do rybníka vodu připustit. To vše za 40 grošů ročně. Voda byla tedy přiváděna od Maruškova (Maroušků) mlýna (později dvora ) mezi Pěčínem a Rejty do rybníka a odtud dřevěným potrubím do nádrže-kašny na rynku. Už od 16. století tu tak fungovalo zařízení, kterému se později začalo říkat starý vodovod. I jeho trasa byla zřejmě po dobu čtyř set let stejná. Název starý vodovod je ovšem pro dnešního kohoutkového člověka poněkud matoucí. Vodu tedy skutečně vedl, avšak nikoli pitnou, nýbrž pouze užitkovou. A nikoli do kohoutků, ale do kašen a koryt. V době sucha by vám navíc nepomohl ani sebelepší instalatér. Tento starobylý vodovod nás také konečně přivádí k Dymáčku. Že nevíte, co to je? Nu, není divu. Na žádné mapě totiž není pojmenován. Je to malý rybníček, který těsně přiléhá k Velkému rybníku, a to přímo u silnice na Nové Hrady naproti bývalé pile. Dymáček se mu říká tak říkajíc od nepaměti. Je dokladem technické vynalézavosti našich předků. Dnes ho ale znají jen rybáři a pamětníci. O původu názvu se zmínil v roce 1925 jazykovědný časopis Naše řeč. Dymáček totiž nemáme jen u nás. Jeho jméno zřejmě souvisí se staročeským slovem nadymač, které je v pramenech doloženo už v 16. století. Bylo to zařízení určené k tomu, aby se voda zadržená stavidly mohla vést určitým směrem. Název se pak přenesl i na menší rybníčky, v nichž se udr- Vyústění Jalové strouhy do Dymáčku. Foto: K.Šnokhaus žovala do zásoby voda odjinud. Z nadymače se jazykovou oklikou stal dymáček. Jestli to ale byl onen rybník zmíněný ve smlouvě z roku 1532, to už asi nezjistíme. A jaká byla jeho funkce v systému starého vodovodu? Můžeme se opřít o popis z roku 1922, který je v městské kronice. Voda byla do Dymáčku přiváděna tak zvanou Jalovou strouhou, která začíná pod Pěčínem. Je to vlastně Stavidlo do Jalové strouhy ze Svinenského potoka se nachází pod Pěčínem. Foto: K.Šnokhaus umělý náhon, který odvádí vodu ze Svinenského potoka. V dřívějších dobách ho využíval Maruškův mlýn (dnešní Marouškův Dvůr), v roce 1922 část jeho vody odčerpával k pohánění kol hamr Václava Buška (dnešní Hamr Na Rejtech). Úbytek vody ve Svinenském potoce byl tehdy hodně znatelný, protože tento asi 130 kroků jeví se jen jako přerušovaná tůně. Náhon pak od hamru vede mimo rybník Hamerský (čili Špitálský ) i mimo tehdy vyschlý rybník Nový. Dále pod silnicí na Nové Hrady a pak směrem k Potrubí starého vodovodu nalezené při opravě Dymáčku v roce Foto: J.Čajan 9 městu mimo rybník Velký do Dymáčku. Jestliže hodně pršelo, byla voda odváděna strouhou pod novohradskou silnicí zpět do Svinenského potoka. V Dymáčku pak začínal vlastní vodovod. Tvořilo ho dřevěné potrubí, které bylo někdy v 70. letech 19. století částečně nahrazeno železnými rourami. Přivádělo užitkovou vodu do kašen a koryt ve městě. Celková délka potrubí byla podle tehdejšího kronikáře 1771 metrů. Je zajímavé, že i tehdy se mnoho Svinenských mylně domnívalo, že voda pro město je odváděna přímo z Velkého rybníka. Kašen bylo celkem šest. Největší byla velká kašna na náměstí, postavená původně ze dřeva. V 60. letech 19. století ji ale nahradila dnešní kašna kamenná. Dokládá to letopočet 1864 vytesaný na její jižní straně. Vodotrysk na ozdobném sloupu ale tehdy stříkal pouze o slavnostních dnech. Z této velké kašny odtékala i voda do městského pivovaru. Menší čtyřhranné a zdobené kamenné kašny byly zřejmě také postaveny někdy do poloviny 19. století. Voda do nich přitékala nepřetržitě a odváděna byla podle jejich polohy buď do Farského nebo Svinenského potoka. Tyto kašny byly v Novém městě u odbočky na Bukvici, před farou v dnešní Husově (dříve Farní) ulici, na Kozině čili Horním náměstí (dnešním Kozinově náměstí), v dolní části Žižkova náměstí před dnešní Komerční bankou a v Nedrtále čili Údolí u lávky přes Farský potok (v dnešní Trocnovské ulici u odbočky na Tyršovo nábřeží). Všechny tyto kašny byly bohužel po dokončení vodovodu z Kohouta ve 30. letech zbourány! Kromě kašen byla ovšem ve městě i obdélníková kamenná koryta, kterými rovněž neustále protékala voda. Dvě byla v Novém městě, třetí nad dnes už zbouranou budovou starého soudu v Husově ulici a čtvrté před bývalou hospodou U Matoušků na rohu Jirsíkovy (dříve Zahradní) ulice a příčné uličky vedoucí ke kostelu. I tato koryta byla později odstraněna. Z polohy kašen a koryt i z údajů v kronice lze odhadnout, že jedna linie vodovodu šla přes Nové město a náměstí do Trocnovské ulice, druhá pak odbočovala směrem k bývalé faře, odkud pokračovala na Kozinovo náměstí a dále k hospodě U Matoušků. Na potrubí byly na některých místech šachtičky ( studničky ), zakryté dřevěnými nebo kamennými překlady. O vedení se staral vodák, který měl např. naří- Na obrázku velké kašny z roku 1960 jsou ještě vidět staré schůdky. Podobné byly i na druhé straně. Ze silného sloupu uprostřed byly totiž v době fungování starého vodovodu vyvedeny ke schůdkům a k zadní části kašny tři dlouhé kovové trubky, z nichž nepřetržitě tekla voda. Foto: archiv F.Slípky

10 sedmdesát. Kvalita této vody však kolísala. Už před 1. světovou válkou místní lékař MUDr. Gregora pod dojmem nových poznatků mikrobiologie varoval, že může být hygienicky závadná. V 19. století se vyskytla ve Svinech cholera a stále častý byl na počátku 20. století i tyfus. V řadě dvorů ve městě byla hnojiště a nevyzděné žumpy, takže obavy byly zcela na místě. Kašna v Trocnovské ulici někdy ve 20. letech minulého století. Všimněte si brodu vedle lávky. Potok v té době ještě nebyl zregulován. Foto: archiv F.Slípky Kašna na Kozině nedlouho před zbouráním. Foto: archiv J.Čajana Nejméně od roku 1903 vybízelo okresní hejtmanství úřad purkmistra, aby město otázku zásobování pitné vody urychleně řešilo. Tento tlak Kašna v dolní části Nového města na výřezu z dobové pohlednice. Foto: archiv F.Slípky vedl posléze ke vzniku projektu vodovodu z pramenišť u Otěvěka. Světová válka v letech však jeho realizaci zbrzdila. Po vzniku ČSR pak byl tento nápad na základě nových posudků přehodnocen, protože se ukázalo, že prameny u Otěvěka jsou slabé. Ve hře byl ještě projekt vodovodu z Velkého rybníka, v němž by se využilo přirozené nebo umělé filtrace. Nakonec se radní v roce 1926 rozhodli pro kvalitní vodu z vydatných pramenišť pod Kohoutem. To byl i konec starého vodovodu. Jalová strouha však stále existuje a přivádí vodu do Velkého rybníka. Ten tak může být bez problémů vypouštěn i napouštěn, což byl v dřívějších dobách problém. V době povodní navíc náhon odvádí vodu ze Svinenského potoka právě do Velkého rybníka. Odtud pak může být vypouštěna buď směrem na Jezírko u bukvické Detail kašny v Trocnovské ulici. Foto: archiv J. Čajana zeno, že musí dvakrát ročně všechny kašny vyčistit. Užitkové vody tedy bylo relativně dost. Pitnou vodu však Svinenští čerpali ze studní. Ty byly jednak obecní veřejné a jednak soukromé. V popisu města z roku 1838 jsou zmíněny tři obecní studně s pumpou. V roce 1925 už jich bylo osm. Nacházely se např. na bývalém tržišti, v Novém městě, u Bendy (na odbočce z Trocnovské do Štefánikovy ulice) či u Kocinů na zadním (bývalém Býčím) plácku pod dnešní školkou. Většinou byly postupně zakryty a v provozu je už pouze tzv. studýnka pod stadionem (dříve studánka pod Turbinů ), kam se stále chodí pro vodu, přestože z dnešního hlediska se už jedná pouze o vodu užitkovou. Dříve zde ovšem tekla voda ze dvou trubek a hospodyně v kamenném korytě pláchly prádlo. Studně s pumpou dochované na Kozině a v horní části Nového města sice stojí, ale nejsou funkční. Soukromých studní bylo v roce 1925 ve městě, na Rejtech a na Svaté Trojici celkem asi Bourání kašny na Kozině. Foto: archiv J.Čajana Skupina sousedů stojí před korytem v dnešní Jirsíkově ulici. Foto: archiv F.Slípky silnice, nebo přes Dymáček zpět do Svinenského potoka. Strouha je však dnes na mnoha místech zanesena bahnem a je třeba ji co možná nejdříve vyčistit. Mgr. F. Slípka, Jiří Čajan V pravém dolním rohu snímku je vidět část jednoho z koryt na Novém městě. Vlevo jsou okna měšťanské školy. Foto: archiv F.Slípky Klavírní semináře V sobotu 26. března 2011 proběhl v Kulturním domě Trhové Sviny první z cyklu čtyř interpretačních seminářů skladatele a pedagoga pražské konzervatoře, klavíristy Martina Vojtíška na téma Klavírní technika a její vztah ke stylové interpretaci různých slohových období. První seminář byl věnovaný technice a interpretaci hudby období klasicismu. Zúčastnilo se ho 30 pedagogů z jihočeského kraje. Seminář probíhal formou přednášky a poslechu. Druhý seminář se týká tématicky techniky a interpretace hudby období romantismu. Uskuteční se tentokrát v koncertním sále ZUŠ Trhové Sviny, a to v sobotu 16. dubna 2011 od do hodin. Třetí seminář s názvem Technika a stylová interpretace hudby Vítězslava Nováka je plánovaný na sobotu 15. května 2011 a poslední, čtvrtý, bude zaměřen na interpretaci hudby Leoše Janáčka a uskuteční se v sobotu 4. června Zájemci se mohou přihlásit na č.tel , mob , nebo em Seminář je vhodný nejen pro pedagogy a žáky ZUŠ, ale i pro studenty konzervatoře. KULTURA Mgr. Valerie Vacková, zástupkyně ředitelky Foto Bc. Michaela Kuthanová 10

11 KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH a jeho úspěšní účastníci ze ZUŠ T. Sviny JOSEF ŠULISTA I.kategorie 1.místo PAVLA KUNZOVÁ III.kat. 2.místo INZERCE BÁRA KUČEROVÁ II.kat. 2.místo 11

12 PAUL MILLNS S BUTCHEM COULTRTEM ZAHRAJÍ SVINENSKÉMU PUBLIKU Britský zpěvák, klavírista a skladatel Paul Millns je umělec, který kolem své osoby nikdy nedělal velký rozruch. Přesto patří k favoritům hudebních specialistů rádií i tisku, kteří ho po léta zahrnují vavříny. Paul se narodil v Norfolku a svou hudební kariéru zahájil koncem let šedesátých. Spolupracoval s Davidem Crosbym, Ericem Burdonem, Peterem Thorupem, Johnem Mayallem, Murrayem Headem, Ralphem McTellem a Johnem Martynem. Později se začal věnovat své sólové kariéře a vystupování s vlastní skupinou. Paulu Millnsovi vyšlo již 14 alb. Hrál na všech významných evropských festivalech a byl také na turné po Kanadě a USA. Ačkoliv je často přirovnáván k Joe Cockerovi, Tomu Waitsovi a Randymu Newmanovi, je Paul Millns samostatnou a nezaměnitelnou hudební osobností. Je autorem všech svých písní, které zahrnují jak tiché a citlivé balady, tak výbušnou směs soulu, blues a rocku. Paul Millns psal také hudbu pro některé evropské filmové produkce např. píseň Down in the danger zone pro western Maria Müllera Muž na zdi. V posledních letech byl Paul Millns několikrát v Nashvillu a spolupracoval mimo jiné s Chrisem Neilem - producentem Mike and the Mechanics a Celine Dion. Kromě filmové hudby je autorem dokonce i baletních projektů. Pro zajímavost doplňuji, že ač jméno Paul Millns není v Čechách příliš frekventované, jeho písničky nejsou v Čechách zcela neznámé. Některé z nich u nás proslavili naši zpěváci (např. Marie Rottrová Co je mezi námi, Lásko aj.). V zahraničí P. Millns vystupuje většinou se svou kapelou, u nás zahraje společně s Butchem Coulterem. Butch Coulter (CAN), je kytarista a fenomenální hráč na foukací harmoniku, který hrál například s Jimmy Pagem, nebo Mickem Taylorem a dalšími. Srdečně zveme všechny hudební fajnšmekry na jedinečný koncert, který se uskuteční ve středu 1. června 2011 od hod. v Kulturním domě v Trhových Svinech. Hudební ukázky jsou připraveny k poslechu na internetových stánkách nebo na youtube.com. Vstupné: 150,- Kč Koupím les včetně pozemku, jakoukoliv výměru. Platba v hotovosti. Vstřícné a solidní jednání. Tel

13 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 2013 PROGRAM KINA DD neděle v hod. - Premiéra pondělí v hod. Americký 3D barevný širokoúhlý sci-fi v českém znění 130 min. THOR - Bůh. Rebel. Legenda Hrají: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 130,- Kč VE ČTVRTEK KINO NEPROMÍTÁ - AKADEMIE ZŠ pátek v hod. - Premiéra Americké barevné širokoúhlé dobrodružné drama OREL DEVÁTÉ LEGIE Dobrodružné drama z dob římského impéria 114 min. Hrají: Channing Tatum, Jamie Bell, Donald Sutherland a další Mládeži přístupno Vstupné: 80,- Kč V SOBOTU KINO NEPROMÍTÁ neděle v hod. - Premiéra pondělí v hod. Americká 3D barevná animovaná komedie v českém znění 96 min. RIO Po třech mimořádně úspěšných filmech z mrazivé Doby ledové přichází tvůrci s novým 3D dobrodružstvím pro celou rodinu Mládeži přístupno Vstupné: 130,- Kč neděle v hod. - Premiéra pondělí v hod. Americký barevný akční sci-fi thriller 109 min. JSEM ČÍSLO ČTYŘI Tři lidé zemřeli. Kdo bude číslo čtyři? Hrají: Alex Pettyfer, Timothy Olyphant, Teresa Palmer a další Mládeži přístupno Vstupné: 70,- Kč pondělí v 9.45 hod. a ve hod. Filmové představení nejen pro děti MŠ a ZŠ 60 min. DO POHÁDKY SE ZVÍŘÁTKY II. Pásmo pohádek pro děti Vstupné: 10,- Kč čtvrtek v hod. - Premiéra pátek v hod sobota v hod. Česká barevná širokoúhlá černá komedie 90 min. CZECH MADE MAN S poctivostí leda pojdeš Hrají: Jan Budař, Kateřina Brožová, Martin Písařík, Milan Šteindler, Pedja Bjelac, Zdeněk Srstka, Ester Kočičková, Antonín Duchoslav, Jana Krausová, Petr Čtvrtníček, Veronika Hong, Tomáš Matonoha, Norbert Lichý a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 100,- Kč neděle v hod. - Premiéra pondělí v hod. Americká barevná komedie 116 min. ZKUS MĚ ROZESMÁT Bez holky se holka těžko hledá Hrají: Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nick Swardson a další Mládeži přístupno Vstupné: 70,- Kč čtvrtek v hod. - Premiéra pátek v hod. Americký barevný širokoúhlý akční thriller 95 min. RYCHLE A ZBĚSILE 5 Akce v Riu - Hrají: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Jordana Brewster a další Mládeži přístupno Vstupné: 80,- Kč sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Americká barevná animovaná komedie v českém znění 70 min. MEDVÍDEK PÚ Nová dobrodružství Medvídka Pú a jeho přátel. Před snímkem Medvídek Pú bude promítán krátký animovaný film BALADA O NESSIE Mládeži přístupno PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ KD T. SVINY NA PŘÍŠTÍ MĚSÍC Vstupné: 80,- Kč sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Americké barevné širokoúhlé drama 120 min. VODA PRO SLONY Hrají: Robert Pattinson, Christoph Waltz, Reese Witherspoon a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 80,- Kč pondělí ve hod. Filmové představení nejen pro děti ZŠ 63 min. KRAKONOŠ A PYTLÁK Pásmo pohádek pro děti Vstupné: 10,- Kč V PONDĚLÍ VEČER KINO NEPROMÍTÁ - BESÍDKA DIVADLA SKLEP čtvrtek v hod. - Premiéra pátek v hod. Česká barevná komedie 100 min. WESTERNSTORY Komedie ze zákulisí příprav sezóny ve westernovém městečku Hrají: Mário Kubec, Veronika Kubařová, Petr Vondráček, Bob Klepl, Pavel Zedníček, Kristýna Leichtová, Pavel Landovský a další 13 Mládeži přístupno Vstupné: 80,- Kč sobota v hod. a v hod. - Premiéra neděle v hod. a v hod pondělí v hod úterý!!! v hod. Americká 3D barevná dobrodruž. komedie v českém znění 128 min. PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA Snímek Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna divákům znovu představuje zábavu, dobrodružnou atmosféru a humor, které byly hlavním důvodem obrovského úspěchu celé série to vše navíc tentokráte v systému Disney Digital 3D Hrají: Johnny Depp, Geoffrey Rush, Penelope Cruz a další Mládeži přístupno Vstupné: 165,- Kč FILMY OZNAČENÉ LOGEM JSOU UVÁDĚNY V TROJROZMĚRNÉM FORMÁTU DIGITÁLNÍ KINO V TRHOVÝCH SVINECH VZNIKLO ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TRHOVÉ SVINY A STÁTNÍHO FONDU NA PODPORU A ROZVOJ ČESKÉ KINEMATOGRAFIE KONCERTY středa od hod. sál KD T. SVINY PAVEL ŠPORCL & LUBOMÍR BRABEC Romantické skladby - Společný koncert fenomenálních hudebních umělců Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč DIVADLO neděle od hod. sál KD T. SVINY Dětské představení MICHALA NESVATBY MICHALOVI MAZLÍČCI Michal v Mazlíčcích představuje svoje miláčky ze zvířecí říše. Děti se prostřednictvím tohoto představení na chvilku zastaví i na klidném místě v pralese v Africe, ale pak už rychle zase zpátky do Michalova pokojíčku, kde na něj čekají další jeho oblíbení plyšáci... Vstupné: 145,- Kč pondělí od hod. sál KD T. SVINY DIVADLO SKLEP PRAHA / BESÍDKA 2011 Každý rok vzniká BESÍDKA nová, naplněná novými nápady, těmi nejlepšími, které jsou vybrány z Vánoční Besídky Divadla Sklep. Hrají: D. Vávra, J. Burda, M Šteindler, T. Kučerová, L. Andelová, L. Vychodilová, Jana Hanáková, F. Váša event. T. Hanák Kapela Divadla Sklep: David Noll, Jiří Podzimek, Hana Navarová, Roman Fojtíček,Vladimír Vytiska, Marta Marinová Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč Předprodej: Kulturní dům T. Sviny - tel Infocentrum Žižkovo nám. T. Sviny - tel Informační centrum Borovany - tel

14 DUBEN NOVINKY VE FONDU KNIHOVNY Bauer, Jan: Krvavý cejch Detektivní román z doby vlády Václava IV. Mieszkowska, Anna: Děti Ireny Sendlerové Dramatický příběh statečné ženy, která zachránila za 2. světové války před smrtí 2500 dětí. Pascoe, Judy: Strom Příběh o smrti a lásce vypráví desetiletá dívka. Cottliebová, Lori: Jak najít manžela Proč u svých partnerů nehledat absolutní dokonalost. Pehe, Jiří: Klaus Portrét politika ve dvaceti obrazech. SUTER, Martin: Kuchař Tato kniha je exotická, erotická, politicky současná i krimi. Kallentoft, Hans: Zimní oběť První díl kriminální série nového krále skandinávské detektivky se okamžitě po vydání stal bestsellerem. Le Carré, John: Panamský krejčí Špionážní román. Baxter, Stephan: Potopa Začalo lidstvo poslední bitvu o přežití? Hladký, Jakub: Hana Maciuchová Biografická publikace mapuje pracovní a životní cesty jedné z nejpopulárnějších hereček. Maxová, Ivana: Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Jihočeském kraji Kdo z vás jste si oblíbili audioknihy, budete jistě rádi, že jsme je pro vás vypůjčili v Jihočeskévědecké knihovně v Českých Budějovicích. Nyní jsou u nás k dispozici tyto zvukové knihy: Mandlová, Adina: Dneska už se tomu směju Epos o Gilgamešovi Graves, Robert: Já Claudius Jsou to celé nezkrácené texty knih, namluvené známými herci a nahrané na CD. Marcela Dudová SPOLEČENSKÉ A ZÁBAVNÉ POŘADY sobota Buškův hamr T. SVINY Zahájení sezóny na Buškovo hamru FILIPOJAKUBSKÁ NOC - STAVĚNÍ MÁJKY Odpolední program pro děti od hod. - ZDOBENÍ ČARO- DĚJNICE. Posezení u táboráku Klobásy, vuřty a ostatní občerstvení k zakoupení na místě neděle dopoledne náměstí T. SVINY PRVOMÁJOVÝ JARMARK úterý v hod. sál KD T. SVINY středa v hod čtvrtek v hod. ŠKOLNÍ AKADEMIE - Vystoupení žáků ZŠ T. Sviny pátek a pátek v hod. sál KD T. SVINY SLAVNOSTNÍ AKADEMIE K SVÁTKU MATEK - Besídka dětí MŠ T. Sviny sobota - SLAVNOSTNÍ LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD S OHŇOSTRO- JEM V TRHOVÝCH SVINECH. Sraz účastníků před ZŠ Trhové Sviny ve hod. BESEDY - PŘEDNÁŠKY úterý od 18 hod. sál KD T. SVINY MARCEL VANEK PŘEDNÁŠKA NA TÉMA ROZDÍLNÉ POHLEDY MUŽE A ŽENY NA RODIČOVSTVÍ... při této příležitosti bude představena nová kniha " Zázrak života a smrti..." vstupenky k zakoupení v drogerii u Bílého Anděla nebo si o ně napište: Vstupné: 100,- Kč Výstavu vojenské výzbroje a výstroje z 2. světové války k 66. výročí osvobození pořádají ve čtvrtek 28. dubna 2011 od 8:00 do 18:00 hodin v Kulturním domě v Trhových Svinech Klub vojenské historie Süd a Klub vojenské historie České Budějovice 14

15 SPORT Královna softbalových žáků Ano, i tak lze nazvat aktuálně jednu z aktivních hráček Kateřinu Bartyzalovou mezi všemi hochy v družstvu žáků SC Pigs T. Sviny. V letech onou královnou ( ovšem v roli nadhazovačky) byla Markéta Píchová, která na sklonku roku 2009 přestoupila do partnerského Angels Č. Budějovice. Ovšem Kateřina si vybrala daleko náročnější roli ve svinenském žákovském družstvu, a to kečra či chytače neboli zadáka! Z hlediska obrany je pozice zadáka jedna z nejdůležitějších. Zadák je jediný ze všech softbalových hráčů v obraně vybaven kompletní výstrojí a jeho pozice na hřišti je jako jediná mimo herní území družstva v obraně. Patří ve dvojici s nadhazovačem k obranné ose družstva a jako dirigent řídí obrannou hru v tom, kde kdo má stát a jaké se budou v jednotlivých herních situacích hrát taktické varianty obrany. Nejdůležitějším předpokladem úspěšného chytače je vůdcovský typ, zodpovědnost, umět povzbudit tým a zvláště pak šikovnost při chytání, neboť se zadák účastní každé rozehry. Není obzvlášť důležité, kolik tento hráč měří nebo váží, ale jaký si vybuduje vlastní vztah k tomuto kolektivnímu sportu. Díky své nebojácnosti a síle, včetně tvrdého příhozu, si zvolila tento post právě Kateřina, která tak již druhým rokem režíruje svého nadhazovače, a to Martina Řeřichu. Společně s ostatními žáky SC Pigs TS se připravuje na extraligu žáků. Náročná zimní příprava o dvou základních trénincích a speciálních trénincích pro nadhazovače v rámci klubu či oblasti, přináší ty nejlepší počiny pro růst mladých talentovaných hráček či hráčů ve svinenském softbalovém klubu. Věříme, že letošní rok bude úspěšným startem v náročné soutěži, že si tato pálkařská hra časem získá oblibu i u ostatních nadšenců ve věku let a rádi přivítáme nové zájemce o softbal v rámci středečního školního kroužku či sobotních venkovních trénincích v areálu Spartaku T.Sviny. Více o činnosti družstva žáků a klubu najdete na stránkách klubu Za SC Pigs Mgr. Dušan Hanzal Lyžařský kurz žáků ZŠ - Albrechtice v Jizerských horách V sobotu jsme brzy po ránu vyjížděli na dlouhou cestu za sněhem. Kolem půl jedné jsme dorazili na místo pobytu, k penzionu Hana v Albrechticích. Zvenčí vypadal slušně, ale uvnitř to bylo horší. Ne, dělám si legraci. Pokojíky byly sice malé, ale útulné. Po ubytování jsme vyrazili na sjezdovku, kde jsme se rozdělili - jedno lyžařské družstvo vedl pan učitel Pavel, druhé družstvo paní učitelka Hálová a snowboardisty měl na starosti instruktor Víťa Sumerauer. Byla s námi i paní učitelka Stejskalová, která nás, jak říkala, sbírala na kopcích a poskytovala první pomoc. Do výuky lyžování se zapojil i řidič autobusu, pan Jelen. První dva dny jsme lyžovali na mírné louce. V úterý jsme byli na strmějším kopci, z něhož byl krásný výhled na Tanvaldský Špičák a na sjezdovky, které v nás budily zvědavost, obavy a respekt. Od středy do pátku jsme si užívali modrou, červenou a dokonce i černou sjezdovku na T. Špičáku. Našemu prvnímu družstvu se nejvíce líbila středně těžká červená sjezdovka. Sjíždění se neobešlo bez pádů, výkřiků a smíchu. Co jsme se naučili, se ukázalo v závěrečném závodu ve slalomu. Večery jsme trávili všichni pohromadě ve společenské místnosti. Třikrát vymýšlela večerní program jednotlivá družstva. Já si myslím, že se to všem podařilo a moc jsme se nasmáli. Jeden večer jsme měli přednášku člena horské služby, který přivedl i svého lavinového psa. Ale nejvíce se asi líbila diskotéka, která se konala v úterý a v pátek. Pouštěly se jen ty písničky, které si žáci sami vybrali a objevil se i nějaký ten ploužák. V úterý, během odpočinkového odpoledne, jsme se jeli podívat do Albrechtic, do továrny Detoa na výrobu dřevěných hraček. Viděli jsme celý výrobní proces od vysoušení dřeva přes různé obráběcí stroje, až po malování a balení hraček. V továrně jsme také navštívili porodnici oblíbeného krtečka. V podnikové prodejně jsme měli možnost si některé výrobky zakoupit. V sobotu kolem 10. hodiny jsme se vydali na cestu domů, ale již jsme nebyli tak veselí, jako když jsme jeli na hory. Zalíbilo se nám tu a klidně bychom tu prožili ještě jeden týden. Já osobně jsem přesvědčena, že na tento lyžařský kurz budou rádi vzpomínat všichni zúčastnění žáci i učitelé. Michaela Šindelířová, 9.B 15

16 Horský maratón - výsledky XIII. ročníku Běh : A - délka závodu 32 km, 1100 m převýšení B - délka závodu 14 km, 600 m převýšení Canincross: A - délka závodu 32 km, 1100 m př. B - délka závodu 14 km, 600 m př. Běh : Muži Kategorie A, 32 km, 1100 m př. 1. Rajnošek Matěj NORI 2:36:20 2. Havlíček Jan Slavia Praha 2:37:55 3. Valíček Radek SKI Strakonice 2:50:40 4. Turek Jiří SK Český Krumlov 2:52:17 5. Klen Pavel SK Týn/Vlt. 2:59:50 6. Jágl Jakub Vysoká 3:00:59 7. Mondek Josef B-H triatlon ČB 3:02:47 8. Pertlíček Jan České Budějovice 3.02:55 9. Kutman Pavel Třeboň 3:03: Brožka Martin Sportcentrum NH 3.14: Stárek Martin České Budějovice 3:17: Tyl Michal Praha 3:22: Rajnošek Zdeněk Žďár nad Sázavou 3:22: Skalický Ivan Hosín 3:22: Bláha Jan Spona Teplice 3:26: Frnka Jan Diablo sport ČK 3:26: Pexa Martin Cyklo Jiřička 3:30: Pudil Jaroslav SCV Blatná 3:41: Luberda Petr DVtech.cz ČB 3:41: Dvořák Jan Velešín 3:44: Měkota Martin LK Ledeč 3:44: Sedláček Josef Orel Břeclav 3:49: Kučera Ladislav SK Čtyři Dvory 3:58: Plaček Tomáš Kenbar 4:04: Richter Martin Spona Teplice 4:13: Janík Tomáš Spona Teplice 4:17: Čaloud Milan Větřní 4:31: Šrámek Jiří Maxičky 4:34: Urban Martin PBS Benešov 5:34: Hošek Luboš VJČ DNF Běh : Ženy Kategorie A, 32 km, 1100 m př. 1. Havlová Petra FEL Praha 3:23:34 2. Tylová Jana Ledeč 3:56:04 3. Krausová Jaroslava Kenbar 4:04:32 4. Kleinová Petra SK Týn/Vlt. 4:17:03 Běh : Muži Kategorie B, 14 km, 600 m př. 1. Hošek Radim VJČ 1:13:33 2. Varga Tomáš Maratón club ČB 1:13:41 3. Petrou Jan SK Velešín 1:15:08 4. Mikšl Rostislav Mercury ČB 1:23:11 5. Plánek Jan Prachatice 1:23:34 6. Steinbauer Jiří Rejta 1:23:35 7. Kundrát Štefan Vysoká 1:24:01 8. Jirák Jan České Budějovice 1:27:17 9. Friček Martin FEL Praha 1:33: Klein Václav SK Týn/Vlt. 1:43: Toušovský David Pardubice 1:44: Blabla Zdeněk ml. SKP ČB 1:44: Blabla Zdeněk st. SKP ČB 1:44: Trstenský Marek Vysoká 1:44: Málek Zdeněk AVC Praha 1:48:50 Běh : Ženy Kategorie B, 14 km, 600 m př. 1. Piklová Alice Větřní 1:20:11 2. Špatenková Lucie SKP ČB 1:24:00 3. Měkotová Dita České Budějovice 1:33:21 4. Kučerová Marie SK Čtyři Dvory 1:44:14 Canicross Kategorie A, 32km, 1100 m př. 1. Krutiš Adam - Asher UNI Brno 2:57:39 2. Soudek Vojtěch - Berta+Čili Technik ČB 4:02:43 3. Soudková Alena - Ori Technik ČB 4:45:40 Kategorie B, 14km, 600 m př. 1. Havlová Pavla - Pepsi FEL Praha 1:33:29 2. Jindra Pave l - Agar Cyklo Kájov 1:33:50 3. Pilátová Jitka - Nasťa Borovany 1:55:33 Martin Brožka Své náměty, připomínky, informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, předejte Ing. Božákové na Městském úřadě v Trhových Svinech nebo na podatelně tamtéž. Příspěvky prosím dodejte buď písemně nebo v elektronické podobě v MS Word, fotografie a obrázky ve formátech JPG či PDF. Kontaktní údaje: Ing. Božáková - tel.: , podatelna - tel , více na Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Příjem inzerce osobně na podatelně Městského úřadu v Trhových Svinech nebo Uzávěrka čísla je vždy 10. dne v měsíci. Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny IČO ev. šč. MK ČR E Vychází 12 x ročně Předsedkyně redakční rady a redakční úpravy Mgr. Hana Halešová DTP Petr Hnilička, photo & graphic studio Náklad 600 výtisků Cena tohoto výtisku 5,- Kč

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. Ježík, Ing. Součková, Mgr. Matoušková zástupci ČEVAK a.s. Mgr. Steinbauer,

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání:

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání: Zápis z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu 10.11. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Český nadační fond pro vydru-žádost o příspěvek 2.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis. Rada města doporučuje ZM schválit návrh vodného a stočného pro rok 2016 pro Trhové Sviny. Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel: 0

Zápis. Rada města doporučuje ZM schválit návrh vodného a stočného pro rok 2016 pro Trhové Sviny. Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel: 0 Zápis z 27. jednání rady města, které se konalo v pondělí 23.11. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. Slípka Ing. Součková, Ing. Ježík Program jednání: 1. Návrh ceny vodné,

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 29. 8. 2016 od 16:00 hodin Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, p. Vacík Program jednání:

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny Program jednání: 1. Návrh Územního plánu 2. Žádost o stanovisko fa ENERMA a.s. fotovoltaická

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Usnesení. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 18:00 hodin. dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 18:00 hodin. dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 20. 12. 2010 od 18:00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nařízení města Tržní řád 2. Pojištění vozidel 3. Odměny 4.

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

- 1 - ZÁPIS. hlasování: zastupitel pro proti zdržel zastupitel pro proti zdržel

- 1 - ZÁPIS. hlasování: zastupitel pro proti zdržel zastupitel pro proti zdržel - 1 - ZÁPIS z III. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 20. června 2016 v novém sále Kulturního domu v Trhových Svinech Přítomno: 18 zastupitelů Omluveni: p.polášek, Ing. Hacker,

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny P.Stodolovský, Mgr. M Horňák.

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny P.Stodolovský, Mgr. M Horňák. Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 29.6. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny P.Stodolovský, Mgr. M Horňák Ing. František Kolář, Ing. Ivana Božáková Program

Více

Zápis. z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí od hodin.

Zápis. z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí od hodin. Zápis z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí 31. 1. 2011 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: Bc. František Kolář k bodu č.4), 9), 10), 11), 12)

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

Zápis. Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Mgr. M. Procházková, Bc. pí Pardamcová, pí Dvořáková

Zápis. Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Mgr. M. Procházková, Bc. pí Pardamcová, pí Dvořáková Zápis z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 6. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Mgr. M. Procházková, Bc. pí Pardamcová,

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zápis. z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny Mgr. V.Korčaková, P. Stodolovský. Nepřítomen: Hosté:

Zápis. z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny Mgr. V.Korčaková, P. Stodolovský. Nepřítomen: Hosté: Zápis z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí 8.6. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. V.Korčaková, P. Stodolovský Program jednání: 1. Koupě pozemku pod hřbitovem

Více

Rozpočet na rok 2011 výdaje

Rozpočet na rok 2011 výdaje Rozpočet na rok 2011 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Zápis. z 12. jednání rady města, které se konalo v pondělí 1.7.2013 od 17:30 hodin.

Zápis. z 12. jednání rady města, které se konalo v pondělí 1.7.2013 od 17:30 hodin. Zápis z 12. jednání rady města, které se konalo v pondělí 1.7.2013 od 17:30 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Ing. Bustová se dostavila až k projednávání bodu 5 Nepřítomen: Hosté: Program

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 1 3/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psů 1.2. Informace z evidence obyvatel

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.11.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pátek dle prezenční listiny (s dřívějším odchodem p. Pavla Stodolovského)

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pátek dle prezenční listiny (s dřívějším odchodem p. Pavla Stodolovského) Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pátek 13.2. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny (s dřívějším odchodem p. Pavla Stodolovského) Program jednání: 1. Rozpočtové

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

Návrh rozdělení dotací města T.Sviny "Živé město 2016" Subjekt žádá schváleno

Návrh rozdělení dotací města T.Sviny Živé město 2016 Subjekt žádá schváleno Zápis z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 4.4. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král Program jednání: 1. Živé město 2016 2. Pořízení

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE SRUBEC na rok 2015 Obec Srubec, IČ: Starostka: PhDr. Zuzana Vyhnálková

NÁVRH ROZPOČTU OBCE SRUBEC na rok 2015 Obec Srubec, IČ: Starostka: PhDr. Zuzana Vyhnálková NÁVRH ROZPOČTU OBCE SRUBEC na rok 2015 Obec Srubec, IČ: 00245445 Starostka: PhDr. Zuzana Vyhnálková Rozpočtové příjmy Pol. 2015 0 1111 Daň z příj. fyz.osob.ze závislé čin. 3 700 000 0 1112 Daň z příj.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2 Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - únor 2016 číslo 2 Měsíční plán: St 17. 2. 13,30 hodin klubovna na faře setkání důchodců beseda a prohlížení starých fotografií s panem Ing. Hudičákem z Musea Fotoateliéru

Více

OBEC JESENÍK NAD ODROU. Poskytnuté dary, příspěvky a dotace včetně spolúčasti na akcích v roce 2013

OBEC JESENÍK NAD ODROU. Poskytnuté dary, příspěvky a dotace včetně spolúčasti na akcích v roce 2013 Poskytnuté dary, příspěvky a dotace včetně spolúčasti na akcích v roce 2013 Položka Název Částka v Kč 5222 TJ Slavoj Jeseník nad Odrou 60 000,00 5223 Římskokatolická farnost Jeseník nad Odrou 50 000,00

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 4. 3. 2011 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav Kahuda

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016,

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka v tis. Kč text Příjem daní a poplatků - 1031 1111 1 080,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 500,00 " ze sam. čin. 1113 80,00

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek (nepřítomen omluven),

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ 2016-2022 Schváleno Zastupitelstvem obce Choustník dne 14.12.2015 Jan Kubart starosta Mgr. Radim Jindra místostarosta 1 Obsah programu

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 23. února 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 23. února 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 23. února 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Michaela Jůzková, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha

Více

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA UHLÍŘSKÉ JANOVICE NA ROK 2012 PŘÍJMY 34.660.000,- Kč 1/ DAŇOVÉ PŘÍJMY 26.850.000,- Kč z příjmu FO a PO DPH Místní poplatky a správní poplatky poplatky vybírané na základě

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:30 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Hosté: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:30 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Hosté: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 5. 5. 2014 od 16:30 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Pavel Stodolovský Program jednání: 1. Schvalování účetních

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 8.9.2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek. Omluveni: Šárka Kočová, Josef Tesárek

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

rozpočtové příjmy celkem ,00

rozpočtové příjmy celkem ,00 Rozpočet obce Drahotín pro rok 2016 Příjmy Závaznými ukazateli jsou paragrafy rozpočtové skladby 1111 daň z příjmu fyzických osob ze záv. Činnosti a funkčních pož. 400 000,00 1112 daň z příjmů fyzických

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013 Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Hosté: Ing. Emil Kunz (k bodu č.1) Program jednání: 1. Návrh rozpočtu na rok 2014

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více