XLVII. ročník Prostor zcela zamořil, kdo sem před vernisáží odpadky odložil. Vítejte na MěÚ! Červenec - srpen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XLVII. ročník Prostor zcela zamořil, kdo sem před vernisáží odpadky odložil. Vítejte na MěÚ! Červenec - srpen 2014"

Transkript

1 foto muzeum XLVII. ročník Prostor zcela zamořil, kdo sem před vernisáží odpadky odložil. Vítejte na MěÚ! Luxfery složené na hnojišti úrodnou zem zřejmě jistí. Žlutý hořec Milušky H. Skalákův sýrovec žlutooranžový Zpravodaj MěÚ Vysoké nad Jizerou - Větrník XLVII-7-8/2014, redakce: Ivana Řehořová, náklad 450 ks, cena 12 Kč, příspěvky zasílejte do městské knihovny nejlépe přílohou na tel: , vytiskl H&H Servis IM Červenec - srpen 2014 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VYSOKÉM NAD JIZEROU mlj

2 ZPRÁVY Z MĚSTA 2 ZPRÁVY Z MĚSTA Ze zápisu z 39. zasedání městského zastupitelstva Vysokého nad Jizerou konaného dne v hasičské zbrojnici Přítomno: 6 městských zastupitelů a 6 občanů Předsedající: Jindřich Matura, starosta města Zapisovatel: Ing. Pavel Štěpánek 1) Hospodaření města za rok 2013 závěrečný účet, zpráva o výsledku Příjmy města Kč, výdaje Kč Rozdíl mezi příjmy a výdaji byl kryt zůstatkem na účtu města k Pan starosta seznámil se Zprávou o výsledku hospodaření města za rok Předložen byl inventarizační zápis, rozvaha bilance, výkaz zisku a ztrát a příloha. Nebyly zjištěny žádné závažné chyby a nedostatky. Odsouhlaseno. Předložil zastupitelům města i výsledky hospodaření města v období 1 5/2014 ve smyslu výkazu FIN 2 12 M. Odhlasováno. 2) Veřejnoprávní kontroly příspěvkových organizací města za ok 2013 a) MŠ a ZŠ Účetnictví organizací je vedeno přehledně, průkazným způsobem a správně. Hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem, náklady jsou hospodárné a účelné. Doporučení pro ZŠ: Prověřit pohledávku za FÚ na SÚ 377 Opravit účtování rozdělení HV za rok 2012 Mgr. Nýdrlová se vyjádřila k doporučením kontrolního orgánu. Pohledávku prověřila paní účetní Pavlína Krejsová. Již vše v pořádku. Částka Kč byla z Fondu rezerv převedena do fondu odměn, ve Fondu rezerv má ZŠ Kč. Následně byla projednána i žádost vedení ZŠ o změnu usnesení MZ, kterým bylo řešeno rozdělení výsledku hospodaření ZŠ za rok Navrhuje, aby nové usnesení MZ odsouhlasilo rozdělení výsledku hospodaření, Fond odměn do výše 20 % a zbytek do Rezervního fondu. Odsouhlaseno. b) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚCHR a PCH Hospodaření organizace nevykazuje žádné závažné nedostatky. Výnosy Kč, tj. 108,71% plánovaných výnosů. Náklady Kč, tj. 107,76 % plánovaných nákladů. Zisk Kč, tj. 0,87 % z dosažených výnosů. J. Matura vznesl dotaz na podmínky pro sestavení přehledu o peněžních tocích. Ing. Škodová se domnívá, že ÚCHR a PCH nemusí tento výkaz sestavovat. Městským zastupitelům města poskytne písemné stanovisko Uvedla problematiku pořízení a vyřazení majetku. ÚCHR a PCH realizoval výměnu operačních světel v celkové hodnotě Kč vč. DPH a před dokončením je realizace nákupu pojízdného rentgenového přístroje v hodnotě Kč vč. DPH. ÚCHR a PCH požaduje souhlas s vyřazením starého pojízdného rentgenového přístroje v době, až bude uvedení nového hou zvítězil v kategorii juniorů a v absolutním pořadí obsadil 5. místo. V kategorii žen zvítězila Táňa Metelková z TJ Sokol Hradec Králové. I přes velké horko všichni závodníci závod dokončili. Za pořádající Ski klub Vysoké nad Jizerou. Zdeněk Seidl SPOLEČENSKÁ KRONIKA Svatby Dne byli v městském parku oddáni Zdenka Nosková ze Sklenařic a Aleš Kučera z Roprachtic. Dne se vzali u Koziny v Roprachticích Pavla Peterová z Jablonce nad Nisou a Vlastimil Nesvadba z Roprachtic. Dne měli svatbu v městském parku Magdaléna Hejralová a Jan Pohanka z Vysokého nad Jizerou. Dne řekli své ano u Márinkova kříže Tereza Bučilová a Roman Dorňák z Trutnova. Dne uzavřeli manželství v Roprachticích na rozhledně U Borovice Romana Kratochvílová a Tomáš Gráb ze Železného Brodu Mnoho štěstí. Blahopřejeme! Vítání občánků foto J. Kellnerová 31 Dne byly uvítány do života občanů města Vysokého Karolína Grosmanová a Stela Lukešová z Vysokého a Linda Nosková ze Sklenařic (uprostřed). Narození Dne se narodila Blance Kučerové z Vysokého nad Jizerou a Pavlu Novákovi z Malé Skály dcera Vilemína Nováková. Dne se narodil v Jičíně Michaele Čermákové ze Staré Vsi syn Kryštof Čermák. Dne se manželům Magdaleně a Adamovi Bartoňovým z Vysokého nad Jizerou narodil syn Benedikt Bartoň. Dne se narodila Michaele Kinské a Michalu Brožovi ze Tříče dcera Žaneta Brožová. Hodně štěstí a zdraví! Životní jubilea Vysoké nad Jizerou Petr Grosman 74 let Milada Kašťáková 86 let Václav Košatka 70 let Eva Lukášová 72 let Jan Blažek 74 let Miloslav Cerman 76 let Jana Fišerová 77 let Emilie Haasová 89 let Miloslava Kobrová 80 let Ivan Kozák 70 let Božena Nesvadbová 73 let Ivo Vodseďálek 83 let Horní Tříč Ivanka Metelková 70 let Božena Škodová 87 let Oldřich Slavík 76 let Sklenařice Petr Haba 71 let Olga Šimůnková 91 let Oldřich Vitvar 91 let Vladimír Grosman 72 let Anna Metelková 85 let Emilie Stochlová 93 let Stará Ves Věra Černá 81 let Hodně zdraví! Blahopřejeme.

3 bora Hanoutová. V kategorii I místo Nela Sadílková, 11. místo Kateřina Majorová, 23. místo Žaneta Valčišová. V kategorii II místo Anna Patočková, 3. místo Andrea Šaldová. V kategorii IV 2000 a starší 1. místo Klára Ševčíková, 2. místo Zuzana Lišková, 3. místo Michaela Slámová. O prázdninách se vybraná děvčata zúčastní týdenního soustředění s oddílem Praha Stodůlky od v naší nové sokolovně ve Vysokém nad Jizerou. Lenka Šaldová Mistrovství ČR v deblech Ve Sklenařicích se uskutečnil již 45. ročník Sklenařických deblů 2014 ve volejbale dvojic. V rámci tohoto nejznámějšího turnaje deblů v ČR se v sobotu uskutečnilo MČR veteránů nad 40 let. Turnaje se zúčastnilo 7 dvojic a zde zvítězili Jiří Čermák z Vysokého n. J. s Miroslavem Železným z Prahy. V turnaji I. a II. třídy mužů hrálo 19 dvojic a zvítězili Zdeněk Haník z Ostravy s Janem Muroněm z Brna. V neděli se uskutečnilo otevřené MČR mixů za účasti 17 dvojic. Zvítězili Miroslav a Gabriela Železní z Prahy. Z domácích hráčů vedle J. Čermáka se nejvíce dařilo Aleši Vitvarovi, který si dvakrát zahrál finále. V sobotním turnaji mužů tak obsadil druhé místo společně s Davidem Křížem a v nedělním turnaji Z vyhlášení MČR veteránů mixů se sestrou Zuzanou dosáhli na stříbro z MČR. Turnaji přálo počasí po oba dny a na čtyřech hřištích bylo celkem sehráno 135 utkání. Za pořadatele Zdeněk Seidl ŠACHTY ŠTĚPÁNKA V neděli 20. července 2014 se uskutečnil již 29. ročník ČESKÉHO POHÁRU V BĚZÍCH DO VRCHU do něhož je náš závod zařazen. Letos snad vlivem horkého počasí, byla účast poněkud slabší, ale přesto se na start postavilo 61 závodníků. Nejstarším závodníkem, který v cíli obdržel největší aplaus, byl tradiční účastník našeho závodu pan František Bém z AC Liberec, který má ve své rodném listě ročník narození Kategorie juniorů: 1. ŠEVČÍK V závodě zvítězil Pechek Petr z Maratonstavu Úpice, před Radimem Berkou z Kozákova a třetím Janem Kopeckým z SKP Pardubice. Velmi kvalitního výsledku dosáhl náš závodník Štěpán ŠEVČÍK, který s převa přístroje do provozu schváleno Státním úřadem pro jadernou bezpečnost v Hradci Králové. Odsouhlaseno. 3) Různé a) Odprodej nemovitosti z majetku města Vysoké nad Jizerou č. p Ocenění této nemovitosti vychází ze znaleckého posudku č. 1281/11 ke dni Výsledná zjištěná cena Kč. Mgr. Strnádková navrhuje objekt inzerovat k odprodeji za cenu 1,5 mil. Kč tak, jak zaznělo na přípravném zasedání MZ. Inzerci odprodeje zajistí ing. Bartoš. Odhlasováno. b) Zbořeniště v prostoru fary ve Vysokém nad Jizerou S žádostí o řešení se obrátil na MZ Dr. Antonín Sporer, farář a os. arciděkan. Objekt bývalého hospodářského stavení (kůlny, chlévy), v minulosti patřící faře, zakoupil pan Pokorný. Objekt byl určen k demolici. Nic se však neděje. Budova chátrá. Ve středu města vzniká smetiště a hrozí velké nebezpečí úrazu hlavně pro děti, které toto místo navštěvují. Vlastník nemovitosti na žádosti o nápravu nereaguje. J. Matura upozornil na zákonné možnosti města (demolice a následné vymáhání nákladů na vlastníkovi). Město k tomuto opatření prozatím nepřistoupí. Navrhuje, aby celou záležitost projednal s panem Pokorným tajemník úřadu. K. Bárta navrhuje, aby majitel předmětného pozemku byl osloven písemně a vyzván k odstranění zbořeniště. Ing. Nechanický navrhuje zapojit do řešení problematiky pověřený stavební úřad. Odsouhlaseno. c) Návrh na restaurátorský průzkum altánu na náměstí Altánek je zapsán v seznamu kulturních památek. Tento průzkum by měl být součástí žádosti o poskytnutí dotace na rekonstrukci altánku. Celková cena průzkumových prací Kč. Odhlasováno. d) Na vědomí. Informace o pozvánce na setkání k projektu rozhleden a stezek. Setkání organizuje Euroregion Nisa. První jednání se uskuteční dne e) Žádost pana Leoše Trepery o pronájem pozemku p. č. 1914/3 díl c, 285 m 2 v k. ú. Vysoké nad Jizerou. Jedná se o pozemek v lokalitě zahrádek Varoulova skála. Odhlasováno zveřejnit záměr města o pronájmu pro účel vybudování zahrádky. f) Žádost o LČR a zakoupení pozemku města p. č. 130/5 v k. ú. Stará Ves Jedná se o pozemek v lokalitě u RD Klucovi, na kterém je vybudovaná opěrná zeď u Staroveského potoka. Zveřejnění záměru o odprodeji odhlasováno. g) Žádost Ing. Bartoše o upřesnění usnesení zastupitelstva města, které se týkalo odprodeje pozemku p. č. 1258/6 v k. ú. Vysoké nad Jizerou. Pozemek rozhodlo MZ odprodat obálkovou metodou. Základní cena Kč. Dva přihlášení zájemci. Aleš Havelka, Iveta Kurfiřtová nabídka Kč, vítěz. Ivana Tauchmanová nabídka Kč. Nad základní cenu Kč. Při rozhodování o odprodeji byla stanovena podmínka, že na předmětném pozemku musí vyrůst do 30 měsíců od podpisu kupní smlouvy hrubá stavba, tj. obvodové konstrukce + střešní plášť. V opačném

4 případě má město právo od smlouvy odstoupit a nabyvatel má povinnost poskytnout součinnost k převedení pozemku zpět na město. žitosti rozhodovat, neboť právě v té době probíhalo výběrové řízení na nového ředitele ZŠ. Vyjádření Ing. Zelinkové bylo zapsáno v zápise z 38. zasedání tak, jak Podmínka bude zakotvena v kupní bylo vyřčeno. smlouvě. Zajistí Mgr. Strnádková. Odhlasováno. Pan starosta podal informace i o odprodeji pozemků ve Sklenařicích. Základní cena Kč. Pan Juliš nabídka Kč Pan Fuksa nabídka Kč, vítěz. Nad základní cenu Kč V souvislosti s řešením této problematiky požádali pan Aleš Havelka a sl. Iveta Kurfiřtová o zvážení možnosti uzavřít s městem Vysoké nad Jizerou smlouvu o smlouvě budoucí (kupní) z důvodu plánovaného uzavření sňatku počátkem září Tato smlouva by měla usnadnit jednání o stavebním povolení. Ostrá smlouva by se uzavřela po uzavření sňatku. Zajistí Mgr. Strnádková. h) Žádost pana Roberta Kodejšky o pronájem stánku umístěného na náměstí ve Vysokém nad Jizerou za účelem prodeje rychlého občerstvení bude dořešena na příštím zasedání MZ. Zodpovídá Karel Bárta. ch) Čerpání Rezervního fondu v ZŠ. Tuto problematiku řešila za město Ing. Zelinková. S návrhem souhlasí i Školská rada. Vedení školy navrhuje rozdělit cca na polovinu a na nákup vybavení školy použít Kč a zbytek ponechat na nutnou opravu střechy na objektu školy. Nákup 2 ks interaktivních tabulí v hodnotě cca Kč, lavic a židliček pro žáky v hodnotě cca Kč a zbytek investovat do nákupu nábytku do tříd (katedry, skříně). i) Žádost Mgr. Nýdrlové o opravu zápisu z 38. zasedání MZ, kde Ing. Zelinková sdělila veřejnosti, že s Mgr. Nýdrlovou jednala o prioritách při využití Rezervního fondu a ta údajně již nechtěla o této zále- Mgr. Nýdrlová se proti tomuto tvrzení ohrazuje, jelikož Ing. Zelinková s ní o této problematice vůbec nejednala. Oba ověřovatelé zápisu z 38. zasedání MZ Ing. Zelinková a Ing. Nechanický zápis podepsali bez závad. Ing. Nechanický podotkl, že to pak všechno s Ing. Zelinkovou dodatečně probíral s tím, že si Ing. Zelinková, která je v současné době na dovolené, přeje, aby na dnešním zasedání zazněla její zprostředkovaná veřejná omluva paní ředitelce ZŠ, kdy mylně uvedla, že s ní jednala o nákupu vybavení školy, ale ve skutečnosti to tak nebylo. Mgr. Nýdrlová tyto nepravdy se jí osobně velmi dotkly. Nechápe, jak člověk s takovou funkcí může takhle mluvit na veřejnosti. Se zápisem se seznámili všichni občané města a nyní si mohou myslet, že ve své funkcí ředitelky ZŠ nechce již nic dělat. Nechápe důvody této nepravdy. Omluvu přijímá. Je ráda, že mohla podat vysvětlení. Ing. Štěpánek zápis z 38. zasedání nebude měnit. Požadavek paní ředitelka považuje za oprávněný. Zápisy ze zasedání se šíří pomocí internetu do celého světa. j) Informace pana starosty o rozhodnutí zadavatele o jmenování komise hodnotící a otevírání obálek na veřejnou zakázku Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Vysoké nad Jizerou. Hodnota díla dle zadávací dokumentace Kč. Výběrového řízení se zúčastnilo 6 firem. Seznámení se zápisem vyhodnocení. Pořadí hodnocených firem: 1. Ještědská stavební společnost s. r. o Kč 2. Michal Havran Kč 3. P +P spol. s. r.o. Vysoké nad Jizerou 4 29 no vznikání vlhkosti, která byla v určité části příčinou špatného stavu původní podlahy, tak došlo k výměně vodovodního přívodu vedoucího v kanálu pod podlahou a odizolování SV nároží velkého sálu. Dále byly odstraněny kalilofery, které sloužily k rychlejšímu vytápění sálu ještě v době, kdy nebyla postavena přístavba sokolovny. Došlo také ke sjednocení větracích okýnek v luxferových oknech. Celkové náklady na projekt včetně víceprací (zejména rošty a OSB desky) se pak vyšplhaly na zhruba Kč včetně DPH, v čemž jsou zahrnuty také náklady na vlastní zaměstnance, kteří prováděli některé práce (izolace, přívod vody, zednické práce, bílení a úklid), z důvodu zlevnění celé akce. Z uznatelných nákladů na akci bude poskytnuto po podání žádosti o proplacení téměř Kč. Vlastní podíl k dotačním prostředkům budeme hradit prostřednictvím střednědobého úvěru se splatností do konce roku Jak se dílo povedlo, nechť ocení samotní sportovci od září. Za TJ Vysoké nad Jizerou Ing. Jaroslav Nechanický předseda foto na zadní straně obálky Fotbal Okresní soutěž mladší žáci V prvním roce ve starší kategorii mladších žáků, který jsme absolvovali s někdy až o 2 i 3 roky mladšími chlapci, jsme obsadili poslední místo s 1 bodem a 6 vstřelenými brankami. Věříme však nadále ve zlepšení v dalším ročníku. Na půlce hřiště hraje 7 hráčů a gólman. Na střídačce máme maximálně 2 děti. Jaroslav Metelka Moderní gymnastika V sobotu 31. května jsme se zúčastnili Mistrovství České republiky družstev v základním programu moderní gymnastiky v Hodoníně. Z Východočeské oblasti se nominovala i naše děvčata ve dvou družstvech, o kterých jsem vás informovala již v minulém čísle. Musím ještě dodat, že na poslední chvíli nám povolili vytvořit ještě třetí družstvo z děvčat, která se umístila na třetích místech ve svých kategoriích. Do Hodonína s námi tedy odjela ještě tři naše děvčata Michaela Slámová, Karolína Šimůnková a Anna Patočková. V Hodoníně se závodu zúčastnilo 25 oddílů, které vytvořily 25 družstev. Závodilo zde 98 gymnastek z celé republiky. V jednotlivcích závodilo v každé kategorii 25 dívek. Naše děvčata se umístila ve velké konkurenci na krásných místech. Ve II. kategorii Anna Patočková na 20. místě a Andrea Šaldová na 21. místě. Ve III. kategorii Eliška Holá na 13. místě, Karolína Šimůnková na 17. místě a Beáta Strnádková na 18. místě. Ve IV. kategorii Klára Ševčíková na 14. místě, Zuzana Lišková na 22. místě a Michaela Slámová na 23. místě. Závod byl velmi zajímavý a skvěle organizovaný. Děkujeme a dodatečně gratulujeme všem našim gymnastkám, i když ve velké konkurenci nedosáhla na medaile. Mistryněmi ČR družstev se mezi všemi zúčastněnými týmy stalo družstvo Jižní Moravy. Třetí závod letošní východočeské ligy se konal v Hradci Králové pod názvem Hradecká Korunka. Naše vysocké gymnastky se opět umístily na krásných místech. Přivezli jsme si celkem 8 medailí. Děvčata, která se umístila na prvních místech, získala korunku do vlasů hlavní symbol závodu. V kategorii 0. A 2008 a mladší 2. místo Tereza Petřinová, 3. místo Rozálie Majorová, 8. místo Bar-

5 Zřícená chráněná zemědělská usedlost původně Čermákových Opuštěná pilníkárna pana Doška Udržovaná bývalá kovárna Udržovaná chaloupka paní Lukšové Nástrahy na auta a nová značka Josefe, Josefe. Už na tebe na obecním pozemku skoro není ani vidět SPORT Krásná lomenice domu prodaného i s nepořádkem Velký sál v sokolovně V roce 2013 se podařilo pro TJ Vysoké nad Jizerou získat finanční prostředky z Evropské unie, a to prostřednictvím iniciativy LEADER, která je součástí Programu rozvoje venkova financovaného Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova. Vše od podání žádosti o dotaci až po podání žádosti o proplacení administruje kancelář MAS PŘIĎTE POBEJT se sídlem v Jilemnici. Během května a června tohoto roku pak došlo k realizaci výměny podlahy a obložení na velkém sále. Nový sportovní povrch včetně obložení byl položen na dřevěný rošt s OSB deskami. Aby bylo zameze Kč 4. STAVORECYKLA s.r.o Kč 5. OBIS, spol. s. r. o Kč 6. ALLKON spol. s. r. o Kč Odhlasováno uzavření smlouvy o dílo s firmou Ještědská stavební, spol. s. r. o. s nejvýhodnější nabídkou bez DPH. k) Informace pana starosty o poskytnutí finančního příspěvku města Vysoké nad Jizerou Domovu důchodců v Rokytnici nad Jizerou ve výši Kč. l) Zpráva o stavu městských bytů. Zprávu vypracovali: Ing. Nechanický a Mgr. Strnádková. Pan starosta navrhuje, aby byl tento dokument vzat na vědomí a byl použit při tvorbě rozpočtu na rok V letošním roce realizovat opravu střechy na č. p. 8 (pošta). m) Žádost vedení MŠ ve Vysokém nad Jizerou o navýšení finančního limitu pro nákupy bez souhlasu zřizovatele. Nyní limit Kč. Požadavek Kč. Odhlasováno. Žádost o zhodnocení situace ve využití Rezervního fondu MŠ ve Vysokém nad Jizerou. Vedení MŠ požaduje zvážit možnost realizace těchto akcí. Oprava schodiště cca Kč vč. DPH položením protiskluzové dlažby Dokončení rekonstrukce povrchu před objektem MŠ, položení zámkové dlažby cca Kč bez DPH Nákup interaktivní tabule cca Kč Po rozpravě J. Matura navrhuje opravit schodiště bez položení protiskluzové dlažby, povolit vedení MŠ nákup interaktivní tabule a zbytek finančních prostředků ponechat v Rezervním fondu MŠ. Odhlasováno. n) Žádost pana Pavla Štingla o slevu na fakturaci za vodné a stočné v č. p. 305 ve Vysokém nad Jizerou za období 1. pololetí 2014 Pan Štingl zdůvodňuje vysokou spotřebu vody (nekontrolovaný průtok neoznámenou odstávkou dodávky pitné vody). Přiznává i svoji nepozornost z důvodu časové tísně. Nekontrolovaně byla navýšena spotřeba na cca 250 m 3. Pokud byla nečekaná odstávka, v době kdy se žadatel právě holil a sháněl poslední kapky na opláchnutí, jak uvádí v žádosti, bylo by adekvátní uzavřít hlavní uzávěr vody do objektu. J. Matura navrhuje poskytnout slevu max. 50 % na stočném. o) Žádost CČSH ve Vysokém nad Jizerou o korekci úhrady za vodné a stočné. Žádost podala jménem Rady starších paní Alena Kučerová. Nekontrolovaný únik vody způsobil ve Sboru spotřebu 19 m 3. Normální spotřeba je cca 2 m 3. Navýšení činí cca 800 Kč. K. Bárta navrhuje také slevu 50% ze stočného. Odhlasováno. p) Rozpočtové opatření č. 2/2014 odsouhlaseno 4) Diskuse Mgr. Strnádková poděkovala panu starostovi za organizaci důstojného pietního aktu při příležitosti 70 let od konání Sondergerichtu ve Vysokém nad Jizerou. Bylo to moc hezké. Ing. Štěpánek informoval přítomné o tom, že paní Jana Vaváčková vyslovila přání skončit jako kronikářka města ke konci roku Případní zájemci o tuto práci se mohou hlásit na MěÚ. J. Matura veřejně poděkoval paní Mgr. Nýdrlové (končící) za její práci ve funkci ředitelky ZŠ ve Vysokém nad Jizerou a nastupující paní ředitelce Mgr. Farské popřál mnoho úspěchů v nové funkci. K. Bárta vznesl dotaz k ředitelce MŠ ohledně uzavírání MŠ v období prázdninového období. Š. Štěpánková velký zájem o docházku do MŠ o prázdninách není. Dnešní den bylo v MŠ 8 dětí. Řada dětí je přihlášena, ale pak nechodí. Informovala veřejnost o

6 nutnosti záručních oprav v objektu MŠ. Mgr. Nýdrlová vznesla dotaz na harmonogram investiční akce (zateplení ŽS, oprava střechy, malování družiny apod.) J. Matura podal vysvětlení. Vše se bude odvíjet od podepsání smlouvy s vítězem výběrového řízení. Doporučuje prozatím nerealizovat malování prostorů školní družiny, ale v prostorách, kde budou měněna okna. I. Ř. Informace pana starosty Práce na čističce ve Tříči byla zahájena 24. července, bude pokračovat částí kanalizačního řadu (k truhlárně) a týden po pouti bude uzavřena ulice Metelkova (od MŠ po náměstí). Zateplení a výměna oken na ZŠ začala, nejdřív bude probíhat výroba a asi v polovině srpna výměna oken. Byly zahájeny práce na výměně celé střechy na domě č. 8 poště. I. Ř. Oprava a omluva Údržba města Simona Plůchová Zadní strana obálky Vodseďálkovy V článku ing. Štěpánka Pěkně z gruntu byli tiskem přehozeni hlasující po komunálních volbách o funkci uvolněného starosty, neuvolněného místostarosty a tajemníka. Správně mělo být: PRO 5 Matura, Nosek, Pohanková, Strnádková, Štěpánek PROTI 4 Bárta, Škodová, Nechanický a Zelinková I. Ř. Dům v majetku města na prodej Město Vysoké nad Jizerou zveřejnilo záměr, dle usnesení z 39. zasedání městského zastupitelstva ze dne č. u. 542/Z/39/2014, odprodat ze svého majetku dům č. p. 126 se st. p. č Dům se nalézá v centru města naproti poště. Popis domu: 1. NP nebytový prostor obchod, skladovací prostory, chodby uzavřená nájemní smlouva na dobu určitou do , 2. NP 2 bytové jednotky na jednu je uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou v délce 1 roku, podkroví půdní prostor Bližší informace na MěÚ Vysoké nad Jizerou u pana starosty. Ing. J. Bartoš O městských nájemních bytech II. Aby mohly být v rozpočtu města pro rok 2015 s potřebnou odborností vyčísleny výdaje potřebné na opravy a údržbu městského majetku, bylo třeba zmapovat stav městských nájemních bytů a zjistit, které opravy je třeba provést akutně a které lze odložit na později. Prošli jsme tedy fyzicky většinu městských bytů a s nájemníky jsme zkonzultovali závady a potřeby oprav. Úvodem je snad potřebné říct, že někteří nájemníci mají byty opravdu moc hezké a vesměs se dá říct, že se všichni nájemníci o byty dobře starají. I když, pravda, jsou i výjimky, které potvrzují pravidlo. S těmi jsme promluvili na místě a požádali o odstranění nepořádku, zejména ve společných prostorách a kolem domů. Bohužel je to tak asi všechno, co jsme mohli dělat nařizovací pravomoc nemáme, tudíž se o znovuzavedení a udržení pořádku v městských domech bude muset postarat městský úřad. Suverénně nejhorším městským bytovým domem je dům čísla popisného 8 (tj. objekt pošty). Celkový stav objektu vykazuje značné poškození společných prostor a venkovních omítek vodou (chybí okapy), 6 učitel Drážný, režisérka byla Dörinková, sestra Laurinové ze Šachovce. Stanovské divadlo, to byly spíš večírky s divadlem, scénkami a zpěvy. Dělaly se parodie co se stalo za rok ve vsi. Ve Vysokém vedl učitel Ďoubalík pěvecký sbor a brácha mě tam dostal na zkoušku ze zpěvu. Zkoušeli Zelenou louku, kde se odehrával tanec myslivců a jeden byl brácha. Byl tady taky spolužák Pepík Hejral. Vyvolával jsem jako cirkusák. Od roku 1969 jsem v Krakonoši. Ale poslední co jsem dělal, byl sv. Petr v Ukřižování. Jak vidíte budoucnost malých vesnic? Pokud se něco nezmění, bude tady jenom rekreace. Když není práce, nejsou lidi. Děkuji Františku Vodseďálkovi za vzpomínání, vstřícnost a ochotu a Věře Babákové za všestrannou spoluúčast. Ivana Řehořová Kuplety ze Stanového Když se stavěla silnice k Olešnici (1910) : Kulhava jde od kříže(bílkova) nese otruby, v kapse má cikorii, fajfku u huby. Stará mu naproti běží, Petře jsou tam inžinýři, u nás pod domem v sadě, něco vymíří. Dufek jede s korčákem, listiny veze, do každýho baráku i statku vleze. Nedá mu to ani spáti, máte se tu podepsati, na stanovskou silnici svolení dáti. (složil Petr Žanta a Bohuslav Matoušek) Silnice ke Lhotce ( ) : V údolí je vesnice, staví se tam silnice. Je tam farma slepičí, řádějí tam lupiči. Loupili už dlouhý čas, často byli,,pod obraz, potom řekli si už dost a postavili most. Jede auto z kopečka vrzají mu kolečka, na překážku narazí, v příkopě se zarazí. Lupiči hned zasáhli, z příkopu ho vytáhli, za odměnu dostali dvě flašky kořaly. Jeden občan z Haratic, ten se napil trochu víc. Dopadlo to uboze, ten se vyspal ve voze. (složil pan učitel Drážný) Vyloveno z paměti Františka Vodseďálka dne Další kuplety ve velkém množství sebrané a uchované panem Josefem Žantou mají souborné názvy jako Stanovská beseda nebo čtverylka, Hlasy a šlehy ze Stanova, z masopustu apod. Když procházím svou rodnou vesnicí, je mně docela smutno. Dříve byla Tříč trvale obydlena. V oknech kvetly muškáty, před okny zahrádky, poblíž políčka na zeleninu a brambory. Na jaře se louky uhrabovaly, kamínky se spravovaly cesty po zimě. V sadech dozrávalo ovoce až do podzimu. Mezi domy vedly cestičky, které se respektovaly z generace na generaci. Zkracovaly cestu k sousedům na pobyt, do školy, do práce, k vlaku, na pole i do háje. Téměř u každého stavení rostl ořech, kaštan nebo lípa. Sloužily nejen k užitku, ale i k odpočinku. Na jaře rozkvetly na loukách sněženky, bledule, a narcisy. Pak se louky zbarvily do žluta pampeliškami (u nás mlíčím). Během roku měnily barvu podle toho, jak rozkvétaly různé druhy rostlin. Nyní je řada stavení určena k rekreaci. Někteří, i stálí obyvatelé přestali respektovat, co dříve bývalo. Chůze po cestičkách se zakazuje právem vlastnictví. Někdy jsou dokonce používané závory. Připomíná mi to situaci v době Sudet. O pole a louky se mnozí nestarají, zarůstají náletem, vytlačují místní flóru, ovocné stromy usychají. Na takovou přírodu je smutný pohled. Někdo si dokonce stavení osází křovinatým porostem a smrky. Je to neetický a necitlivý zásah do rázu naší krajiny. Vlastník asi neví, že je ze zákona povinen se o nemovitost řádně starat. Nápravu může udělat jedině MěÚ. A měl by hodně práce! text a foto Hana Kalousová 27 DŘÍVE A NYNÍ

7 doby založení kolchozů. Nastala bída, vrátil se, ale jeho žena s dítětem zemřela hlady. Dopisy s adresou v azbuce jsem našel na půdě. Hodně starých věcí a pohledů shořelo u Řeháka. Otec Karla Kramáře, stavitel Petr, pocházel ze Stanového Vysočáci by neměli Kramáře. Panský dvůr, největší hospodářství s 30 ha, koupili Kramářovi, původně ze Tříče, kde prodali 3 baráky. Prokop, bratr Petra, hospodařil na 120 korcích. Prokopova dcera si vzala Jana Zemana, bratra Antala Staška. Jan chodil s dlouhou fajfkou. Jeho dcera si vzala ředitele Orionky. Ze Stanového pocházel i malíř Oldřich Vodseďálek František Žanta neplnil dodávky. Tvrdil, že v base je dobře. Ale pane komunista, když vono to není snadný. A co na mě chcete, vždyť já mám tak starý pole, na něm nic neroste. Uhlí nanosil za kamna. Byl kolář na ponku shrnul hoblovačky, nasypal mouku a válel těsto na knedlíky. Za kamnama měl kozlata. Co to je za člověka on má v chlévě i hodiny. To jste nebyla ve chlévě, ale ve světnici. K vesnici patřili i žebráci. Postaviček a postav by bylo mnoho. Můžete vzpomenout zvláštní soud 1944? Zemanovi u Pece byli vzdálení příbuzní od Staška. Schovávali Ulmana, styčného důstojníka (viz Dvorek). Pepík Zeman od Pece dělal přemety na lyžích a skákal na lyžích. Gestapo si přišlo pro něj a jeho tátu. Vedli je v zimě pěšky do Vysokého na náměstí. Dva gestapáci a oni mezi nimi. Pepík do jednoho u Hnyků strčil, utek a ztratil se v uličce. Večer byl ve Stanovym a ujel do Jesennýho na vypůjčených lyžích. Schovával se. Na Berounsku chytli buňku. V zápisníku se objevil listonoš Mařatka z Vysokýho. Otec (v Buchenwaldu) a matka (na Pankráci) byli popravený. 26 U nás chtěl někoho schovat Fr. Čivrný (jezdil u svého bratra autobusem). Pořád bylo třeba někomu poskytnout úkryt, i zahraničním uprchlíkům. Otec však nikoho nevzal. Pětiletý brácha (Jaromír) byl tak užvaněný, že by bylo velké riziko prozrazení. Poslední úkryt Ulmana byl u Marousků v Olešnici, kde ho našli. Byl tady německý starosta. Marouskovi skončili jenom v koncentráku, protože byli v Sudetech, ale vrátili se. Ostatní byli popraveni v protektorátu. Na soud se museli povinně dostavit starostové obcí. Po válce byl Josef Zeman první předseda ONV v Jilemnici a později poslanec za národně socialistickou stranu v Praze. Po Únoru byl zavřený. Pak odešel do zahraničí, v Americe měl zahradnictví. A dva životní koníčky knihovna a divadlo? Odmalička jsem měl zájem o historii. (O tom svědčí i album pohlednic z 1. světové války.) Knihovna bývala ve škole, kde bydleli Hojsákovi. Starala se o ni paní Nygrínová, zamykali ji tam a musela skákat z okna. Za 1. republiky ve Stanovým fungovala obecní knihovna a čtenářská beseda. Bylo by škoda přerušit tradici, tak jsem to kolem 80. roku vzal. Problémy byly nejen se skákáním oknem, ale i s vyměňováním žárovky. Nakonec jsme se přestěhovali s knihovnou ke Staškovi. Také jsme pořádali čtení nad kronikou. Stanovské kroniky jsou dvě. Kroniku založil za Rakouska starší Florián Koldovský, pokračoval Jan Zeman, pak Václav Zeman popravený za války, obě byly gestapem zabavené při zatčení Zemanových, ve válce se ztratily, pak se vrátily do Stanového. Divadlo se hrálo ve Stanovym a pak ve Lhotce. Dělal ho do bytů i společných prostor zatéká střechou a tvoří se plísně. Přesto i v tomto domě má několik bytů již nová plastová okna a jeden byt ze šesti je užíván úplně bez obtíží. Dům čísla popisného 28 (bytovka u hřbitova) je na tom o trochu lépe byty jsou většinou malé a útulné, nemají vysoko do stropu, všech deset bytů i společné prostory ovšem akutně potřebují plošnou výměnu oken, která dávno netěsní a jejichž otvírače jsou rezavé. Kolem oken a v koupelnách se tvoří plísně, do jednoho z horních bytů navíc poměrně masívně zatéká i střechou. Bortící se roh soklové části asi v nejbližší době zřícení domu nezaviní, ale stejně by stálo za to jej opravit. Dům čísla popisného 292 (SKI chata) je tvořen čtyřmi byty, společnými prostorami a dřevěnou verandou, která nejspíš kdysi bývala chloubou Chaty Českého ski klubu, což jsou tedy dnes už opravdu jenom loňské sněhy. Okna jsou sice dvojitá a nájemníci si je natírají, přesto jimi zatéká a v bytech se tvoří plísně. V přízemí je světlá výška místností asi 4 metry, čímž je samozřejmě problém byty vytopit. Plechová střecha místy rezaví, schází část okapu i část oplechování soklu. Střechu dřevěné verandy je nutné vyměnit, nejlépe ještě letos a ještě letos je také nutné zajistit, aby v jednom z bytů v zimě nezamrzala voda, přičemž jedni z nájemců se nabídli, že s opravami svého bytu i společných prostor vypomůžou. Následuje 5 bytů v čísle popisném 130 (pod muzeem). Na objektu je plechová střecha, přičemž touto zatéká zejména do muzea, a to už několik let. Okna jsou zatím vyměněna pouze ve dvou bytech, v ostatních bytech jsou okna poškozená, protahuje jimi a při dešti zatéká. Dům číslo popisné 165 (vedle a nad knihovnou) je po nedávné kompletní rekonstrukci. Kromě jedné vlhké skvrny na chodbě je úplně v pořádku. 7 V čísle popisném 52 (hasičská zbrojnice) je pouze jediný byt. Stav samotného bytu MS není špatný, okna i topení v bytě jsou v pořádku, závada (plísně na venkovních stěnách způsobené zřejmě kondenzací páry v půdních prostorách) souvisí spíše se stavem celého objektu hasičárny topné médium je naprosto nevyhovující a okna na sále by bylo třeba vyměnit. Byt v čísle popisném 323 (mateřská škola) je po rekonstrukci a bez závad. Totéž se dá (až na vodu stékající po rohu objektu) říci o devíti bytech v čísle popisném 227 (tj. na radnici). Dům číslo popisné 366 (bytovka za penzionem pro seniory) přejde v roce 2019 do vlastnictví současných nájemců, větší investice města v tomto objektu tedy neočekáváme. V domě číslo popisné 359 (dům pro seniory) se nachází 21 bytů, přičemž problémem tohoto domu jsou zejména okna, která velice špatně těsní a zvyšují už tak vysoké náklady na vytápění, když téměř všechny byty jsou vytápěny přímotopy. Dům dále vykazuje problémy se stoupačkami, které bude zřejmě nutné řešit postupně. Ačkoliv jsme navrhli několik usnesení k závadám, které je třeba řešit ještě v tomto roce, hlasováno bylo pouze o jediném (a toto bylo také přijato) že zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o stavu městských bytů. Zbývá nám tedy dotazovat se na stav oprav na zasedáních příštích. Samostatnou kapitolou je pak dům číslo popisné 126 (naproti knihovně či poště). Dům kromě nebytových prostor zahrnuje ještě dva byty s výměrou zhruba 100 čtverečních metrů a se sociálním zařízením na chodbě, přičemž nyní je obsazen pouze jeden, druhý byt byl před nedávnem určen

Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou

Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 7 zastupitelů

Více

Z á p i s z 10. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 22. 10. 2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou

Z á p i s z 10. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 22. 10. 2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Z á p i s z 10. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 22. 10. 2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listinu přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů

Více

Z á p i s. HLASOVÁNÍ : kdo je pro ověřovatele zápisu dle mého návrhu? PRO 8 PROTI 0 ZDRŽ.HLAS. 0

Z á p i s. HLASOVÁNÍ : kdo je pro ověřovatele zápisu dle mého návrhu? PRO 8 PROTI 0 ZDRŽ.HLAS. 0 Z á p i s z 21. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou konaného dne 19.11.2012 od 18:00 hodin v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni : viz listina přítomných. Přítomno

Více

Zápis. z 38. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 19. 05. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vysokém nad Jizerou.

Zápis. z 38. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 19. 05. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vysokém nad Jizerou. Zápis z 38. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 19. 05. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 7 zastupitelů

Více

Program jednání a orgány 5. zasedání ZM byly odsouhlaseny bez připomínek.

Program jednání a orgány 5. zasedání ZM byly odsouhlaseny bez připomínek. Z á p i s Z 5. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 19.2.2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 9 zastupitelů

Více

Z á p i s ze 4. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 31. 1. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou.

Z á p i s ze 4. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 31. 1. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Z á p i s ze 4. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 31. 1. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 9 zastupitelů města

Více

ROZPRAVA: Matura-navrhuje, aby předmětné pozemky byly nadále inzerovány k odprodeji (Větrník, internet apod.)

ROZPRAVA: Matura-navrhuje, aby předmětné pozemky byly nadále inzerovány k odprodeji (Větrník, internet apod.) Z á p i s Z 19. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 16.5.2005 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listina přítomných Přítomno 7 zastupitelů

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Z á p i s. 1/Hospodaření města za rok 2004 2/Rozpočet města na rok 2005 3/Pozemky 4/Obecně závazné vyhlášky 5/Různé 6/Diskuse 7/Usnesení,závěr

Z á p i s. 1/Hospodaření města za rok 2004 2/Rozpočet města na rok 2005 3/Pozemky 4/Obecně závazné vyhlášky 5/Různé 6/Diskuse 7/Usnesení,závěr Z á p i s ze 17. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 28.2.2005 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz.listina přítomných. Přítomno 9 zastupitelů

Více

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu. Zápis z jednání ZO Předslavice 30.1.2015 Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení dvou ověřovatelů zápisu 3. Projednání inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2014 4. Návrh na rozpočtové opatření

Více

Z Á P I S P R O G R A M

Z Á P I S P R O G R A M Z Á P I S z 7. zasedání Zastupitelstva obce v Čučicích dne 10. září 2007 v 18:00 hod. na Radnici obce Čučice Přítomní : Peter POLLÁK, Martin JACKO, Libuše PRUDÍKOVÁ, Luboš MEDŘÍK, Zoja HANÁKOVÁ, Milan

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 19. zasedání konaného dne 21.2.2012 Rada města Železný Brod po projednání 68/12rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 69/12rm ruší odbor kultury a

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Přítomno : 5 zastupitelů, dle prezenční listiny, Omluven : Tomáš Rulec, Alena Rejhová - zastupitelé Dále přítomno: 6 občanů,

Více

Z á p i s z 9. zasedání zastupitelstva obce Příbram na Moravě dne 13.5.2015 v 18. 00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s z 9. zasedání zastupitelstva obce Příbram na Moravě dne 13.5.2015 v 18. 00 hod. v zasedací místnosti OÚ Z á p i s z 9. zasedání zastupitelstva obce Příbram na Moravě dne 13.5.2015 v 18. 00 hod. v zasedací místnosti OÚ Zapisovatel: Jitka Trávníčková Přítomni: dle prezenční listiny 6 členů zastupitelstva z

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 12. 1. 2015 v 18 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych, Tomáš Matušák,

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 25.02.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 25.02.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 25.02.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 3/2015 Č.j. 291/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013

Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013 MILETÍN nám. Karla Jaromíra Erbena č.p 99 507 71, e-mail:nosek@miletin.cz č.j. 529/2013 Zpracoval : Nosek M. Dne: 5.9. 2013 Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013 Přítomni : Nosek Miroslav,Hlavatý

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Jaroslav Čermák, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl, Luboš Šmiraus, Dana Kozáková Hosté: viz. prezenční listina

Více

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5 Z Á P I S z XI. zasedání zastupitelstva obce v Březníku Datum: 25. 4. 2008 Hodina: 19.00 Místo: Obecní úřad Březník zasedací místnost Přítomni: Ing. J. Mojžíš, Mgr. Jiří Novák, J. Franěk, A. Fröhlich odešel

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Dodatky k NS výkon funkce domovního důvěrníka (276, 601)

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 18. 02. 2015, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 18. 02. 2015, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 18. 02. 2015, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů, Mgr.Lipská od 16.00 hod. Omluveni : p.karel

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni: Bejčková Š., Pittr V., Melicharová J., Hanzlíková D., Kukeňová E. Omluveni: V. Pechát

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E Přítomni: dle prezenční listiny Ve 20:10 po provedení prezence zahájil předsedající Radek Wenzl shromáždění Společenství vlastníků domu č.p. 472 v Milovicích. Oznámil, že shromáždění bylo shledáno usnášeníschopným,

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 26.8.2015, sokolovna v Borové č.p. 90

OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 26.8.2015, sokolovna v Borové č.p. 90 OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 26.8.2015, sokolovna v Borové č.p. 90 Zahájeno v 19:08 hodin, ukončeno v 20:45 hod. Jednání vedla starostka obce

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 19 z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká,, Ing. Boris Fukátko, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Libor

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje 1 1,,c:::;>,;,:,'U,..... Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 687 04 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30.

Více