XLVII. ročník Prostor zcela zamořil, kdo sem před vernisáží odpadky odložil. Vítejte na MěÚ! Červenec - srpen 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XLVII. ročník Prostor zcela zamořil, kdo sem před vernisáží odpadky odložil. Vítejte na MěÚ! Červenec - srpen 2014"

Transkript

1 foto muzeum XLVII. ročník Prostor zcela zamořil, kdo sem před vernisáží odpadky odložil. Vítejte na MěÚ! Luxfery složené na hnojišti úrodnou zem zřejmě jistí. Žlutý hořec Milušky H. Skalákův sýrovec žlutooranžový Zpravodaj MěÚ Vysoké nad Jizerou - Větrník XLVII-7-8/2014, redakce: Ivana Řehořová, náklad 450 ks, cena 12 Kč, příspěvky zasílejte do městské knihovny nejlépe přílohou na tel: , vytiskl H&H Servis IM Červenec - srpen 2014 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VYSOKÉM NAD JIZEROU mlj

2 ZPRÁVY Z MĚSTA 2 ZPRÁVY Z MĚSTA Ze zápisu z 39. zasedání městského zastupitelstva Vysokého nad Jizerou konaného dne v hasičské zbrojnici Přítomno: 6 městských zastupitelů a 6 občanů Předsedající: Jindřich Matura, starosta města Zapisovatel: Ing. Pavel Štěpánek 1) Hospodaření města za rok 2013 závěrečný účet, zpráva o výsledku Příjmy města Kč, výdaje Kč Rozdíl mezi příjmy a výdaji byl kryt zůstatkem na účtu města k Pan starosta seznámil se Zprávou o výsledku hospodaření města za rok Předložen byl inventarizační zápis, rozvaha bilance, výkaz zisku a ztrát a příloha. Nebyly zjištěny žádné závažné chyby a nedostatky. Odsouhlaseno. Předložil zastupitelům města i výsledky hospodaření města v období 1 5/2014 ve smyslu výkazu FIN 2 12 M. Odhlasováno. 2) Veřejnoprávní kontroly příspěvkových organizací města za ok 2013 a) MŠ a ZŠ Účetnictví organizací je vedeno přehledně, průkazným způsobem a správně. Hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem, náklady jsou hospodárné a účelné. Doporučení pro ZŠ: Prověřit pohledávku za FÚ na SÚ 377 Opravit účtování rozdělení HV za rok 2012 Mgr. Nýdrlová se vyjádřila k doporučením kontrolního orgánu. Pohledávku prověřila paní účetní Pavlína Krejsová. Již vše v pořádku. Částka Kč byla z Fondu rezerv převedena do fondu odměn, ve Fondu rezerv má ZŠ Kč. Následně byla projednána i žádost vedení ZŠ o změnu usnesení MZ, kterým bylo řešeno rozdělení výsledku hospodaření ZŠ za rok Navrhuje, aby nové usnesení MZ odsouhlasilo rozdělení výsledku hospodaření, Fond odměn do výše 20 % a zbytek do Rezervního fondu. Odsouhlaseno. b) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚCHR a PCH Hospodaření organizace nevykazuje žádné závažné nedostatky. Výnosy Kč, tj. 108,71% plánovaných výnosů. Náklady Kč, tj. 107,76 % plánovaných nákladů. Zisk Kč, tj. 0,87 % z dosažených výnosů. J. Matura vznesl dotaz na podmínky pro sestavení přehledu o peněžních tocích. Ing. Škodová se domnívá, že ÚCHR a PCH nemusí tento výkaz sestavovat. Městským zastupitelům města poskytne písemné stanovisko Uvedla problematiku pořízení a vyřazení majetku. ÚCHR a PCH realizoval výměnu operačních světel v celkové hodnotě Kč vč. DPH a před dokončením je realizace nákupu pojízdného rentgenového přístroje v hodnotě Kč vč. DPH. ÚCHR a PCH požaduje souhlas s vyřazením starého pojízdného rentgenového přístroje v době, až bude uvedení nového hou zvítězil v kategorii juniorů a v absolutním pořadí obsadil 5. místo. V kategorii žen zvítězila Táňa Metelková z TJ Sokol Hradec Králové. I přes velké horko všichni závodníci závod dokončili. Za pořádající Ski klub Vysoké nad Jizerou. Zdeněk Seidl SPOLEČENSKÁ KRONIKA Svatby Dne byli v městském parku oddáni Zdenka Nosková ze Sklenařic a Aleš Kučera z Roprachtic. Dne se vzali u Koziny v Roprachticích Pavla Peterová z Jablonce nad Nisou a Vlastimil Nesvadba z Roprachtic. Dne měli svatbu v městském parku Magdaléna Hejralová a Jan Pohanka z Vysokého nad Jizerou. Dne řekli své ano u Márinkova kříže Tereza Bučilová a Roman Dorňák z Trutnova. Dne uzavřeli manželství v Roprachticích na rozhledně U Borovice Romana Kratochvílová a Tomáš Gráb ze Železného Brodu Mnoho štěstí. Blahopřejeme! Vítání občánků foto J. Kellnerová 31 Dne byly uvítány do života občanů města Vysokého Karolína Grosmanová a Stela Lukešová z Vysokého a Linda Nosková ze Sklenařic (uprostřed). Narození Dne se narodila Blance Kučerové z Vysokého nad Jizerou a Pavlu Novákovi z Malé Skály dcera Vilemína Nováková. Dne se narodil v Jičíně Michaele Čermákové ze Staré Vsi syn Kryštof Čermák. Dne se manželům Magdaleně a Adamovi Bartoňovým z Vysokého nad Jizerou narodil syn Benedikt Bartoň. Dne se narodila Michaele Kinské a Michalu Brožovi ze Tříče dcera Žaneta Brožová. Hodně štěstí a zdraví! Životní jubilea Vysoké nad Jizerou Petr Grosman 74 let Milada Kašťáková 86 let Václav Košatka 70 let Eva Lukášová 72 let Jan Blažek 74 let Miloslav Cerman 76 let Jana Fišerová 77 let Emilie Haasová 89 let Miloslava Kobrová 80 let Ivan Kozák 70 let Božena Nesvadbová 73 let Ivo Vodseďálek 83 let Horní Tříč Ivanka Metelková 70 let Božena Škodová 87 let Oldřich Slavík 76 let Sklenařice Petr Haba 71 let Olga Šimůnková 91 let Oldřich Vitvar 91 let Vladimír Grosman 72 let Anna Metelková 85 let Emilie Stochlová 93 let Stará Ves Věra Černá 81 let Hodně zdraví! Blahopřejeme.

3 bora Hanoutová. V kategorii I místo Nela Sadílková, 11. místo Kateřina Majorová, 23. místo Žaneta Valčišová. V kategorii II místo Anna Patočková, 3. místo Andrea Šaldová. V kategorii IV 2000 a starší 1. místo Klára Ševčíková, 2. místo Zuzana Lišková, 3. místo Michaela Slámová. O prázdninách se vybraná děvčata zúčastní týdenního soustředění s oddílem Praha Stodůlky od v naší nové sokolovně ve Vysokém nad Jizerou. Lenka Šaldová Mistrovství ČR v deblech Ve Sklenařicích se uskutečnil již 45. ročník Sklenařických deblů 2014 ve volejbale dvojic. V rámci tohoto nejznámějšího turnaje deblů v ČR se v sobotu uskutečnilo MČR veteránů nad 40 let. Turnaje se zúčastnilo 7 dvojic a zde zvítězili Jiří Čermák z Vysokého n. J. s Miroslavem Železným z Prahy. V turnaji I. a II. třídy mužů hrálo 19 dvojic a zvítězili Zdeněk Haník z Ostravy s Janem Muroněm z Brna. V neděli se uskutečnilo otevřené MČR mixů za účasti 17 dvojic. Zvítězili Miroslav a Gabriela Železní z Prahy. Z domácích hráčů vedle J. Čermáka se nejvíce dařilo Aleši Vitvarovi, který si dvakrát zahrál finále. V sobotním turnaji mužů tak obsadil druhé místo společně s Davidem Křížem a v nedělním turnaji Z vyhlášení MČR veteránů mixů se sestrou Zuzanou dosáhli na stříbro z MČR. Turnaji přálo počasí po oba dny a na čtyřech hřištích bylo celkem sehráno 135 utkání. Za pořadatele Zdeněk Seidl ŠACHTY ŠTĚPÁNKA V neděli 20. července 2014 se uskutečnil již 29. ročník ČESKÉHO POHÁRU V BĚZÍCH DO VRCHU do něhož je náš závod zařazen. Letos snad vlivem horkého počasí, byla účast poněkud slabší, ale přesto se na start postavilo 61 závodníků. Nejstarším závodníkem, který v cíli obdržel největší aplaus, byl tradiční účastník našeho závodu pan František Bém z AC Liberec, který má ve své rodném listě ročník narození Kategorie juniorů: 1. ŠEVČÍK V závodě zvítězil Pechek Petr z Maratonstavu Úpice, před Radimem Berkou z Kozákova a třetím Janem Kopeckým z SKP Pardubice. Velmi kvalitního výsledku dosáhl náš závodník Štěpán ŠEVČÍK, který s převa přístroje do provozu schváleno Státním úřadem pro jadernou bezpečnost v Hradci Králové. Odsouhlaseno. 3) Různé a) Odprodej nemovitosti z majetku města Vysoké nad Jizerou č. p Ocenění této nemovitosti vychází ze znaleckého posudku č. 1281/11 ke dni Výsledná zjištěná cena Kč. Mgr. Strnádková navrhuje objekt inzerovat k odprodeji za cenu 1,5 mil. Kč tak, jak zaznělo na přípravném zasedání MZ. Inzerci odprodeje zajistí ing. Bartoš. Odhlasováno. b) Zbořeniště v prostoru fary ve Vysokém nad Jizerou S žádostí o řešení se obrátil na MZ Dr. Antonín Sporer, farář a os. arciděkan. Objekt bývalého hospodářského stavení (kůlny, chlévy), v minulosti patřící faře, zakoupil pan Pokorný. Objekt byl určen k demolici. Nic se však neděje. Budova chátrá. Ve středu města vzniká smetiště a hrozí velké nebezpečí úrazu hlavně pro děti, které toto místo navštěvují. Vlastník nemovitosti na žádosti o nápravu nereaguje. J. Matura upozornil na zákonné možnosti města (demolice a následné vymáhání nákladů na vlastníkovi). Město k tomuto opatření prozatím nepřistoupí. Navrhuje, aby celou záležitost projednal s panem Pokorným tajemník úřadu. K. Bárta navrhuje, aby majitel předmětného pozemku byl osloven písemně a vyzván k odstranění zbořeniště. Ing. Nechanický navrhuje zapojit do řešení problematiky pověřený stavební úřad. Odsouhlaseno. c) Návrh na restaurátorský průzkum altánu na náměstí Altánek je zapsán v seznamu kulturních památek. Tento průzkum by měl být součástí žádosti o poskytnutí dotace na rekonstrukci altánku. Celková cena průzkumových prací Kč. Odhlasováno. d) Na vědomí. Informace o pozvánce na setkání k projektu rozhleden a stezek. Setkání organizuje Euroregion Nisa. První jednání se uskuteční dne e) Žádost pana Leoše Trepery o pronájem pozemku p. č. 1914/3 díl c, 285 m 2 v k. ú. Vysoké nad Jizerou. Jedná se o pozemek v lokalitě zahrádek Varoulova skála. Odhlasováno zveřejnit záměr města o pronájmu pro účel vybudování zahrádky. f) Žádost o LČR a zakoupení pozemku města p. č. 130/5 v k. ú. Stará Ves Jedná se o pozemek v lokalitě u RD Klucovi, na kterém je vybudovaná opěrná zeď u Staroveského potoka. Zveřejnění záměru o odprodeji odhlasováno. g) Žádost Ing. Bartoše o upřesnění usnesení zastupitelstva města, které se týkalo odprodeje pozemku p. č. 1258/6 v k. ú. Vysoké nad Jizerou. Pozemek rozhodlo MZ odprodat obálkovou metodou. Základní cena Kč. Dva přihlášení zájemci. Aleš Havelka, Iveta Kurfiřtová nabídka Kč, vítěz. Ivana Tauchmanová nabídka Kč. Nad základní cenu Kč. Při rozhodování o odprodeji byla stanovena podmínka, že na předmětném pozemku musí vyrůst do 30 měsíců od podpisu kupní smlouvy hrubá stavba, tj. obvodové konstrukce + střešní plášť. V opačném

4 případě má město právo od smlouvy odstoupit a nabyvatel má povinnost poskytnout součinnost k převedení pozemku zpět na město. žitosti rozhodovat, neboť právě v té době probíhalo výběrové řízení na nového ředitele ZŠ. Vyjádření Ing. Zelinkové bylo zapsáno v zápise z 38. zasedání tak, jak Podmínka bude zakotvena v kupní bylo vyřčeno. smlouvě. Zajistí Mgr. Strnádková. Odhlasováno. Pan starosta podal informace i o odprodeji pozemků ve Sklenařicích. Základní cena Kč. Pan Juliš nabídka Kč Pan Fuksa nabídka Kč, vítěz. Nad základní cenu Kč V souvislosti s řešením této problematiky požádali pan Aleš Havelka a sl. Iveta Kurfiřtová o zvážení možnosti uzavřít s městem Vysoké nad Jizerou smlouvu o smlouvě budoucí (kupní) z důvodu plánovaného uzavření sňatku počátkem září Tato smlouva by měla usnadnit jednání o stavebním povolení. Ostrá smlouva by se uzavřela po uzavření sňatku. Zajistí Mgr. Strnádková. h) Žádost pana Roberta Kodejšky o pronájem stánku umístěného na náměstí ve Vysokém nad Jizerou za účelem prodeje rychlého občerstvení bude dořešena na příštím zasedání MZ. Zodpovídá Karel Bárta. ch) Čerpání Rezervního fondu v ZŠ. Tuto problematiku řešila za město Ing. Zelinková. S návrhem souhlasí i Školská rada. Vedení školy navrhuje rozdělit cca na polovinu a na nákup vybavení školy použít Kč a zbytek ponechat na nutnou opravu střechy na objektu školy. Nákup 2 ks interaktivních tabulí v hodnotě cca Kč, lavic a židliček pro žáky v hodnotě cca Kč a zbytek investovat do nákupu nábytku do tříd (katedry, skříně). i) Žádost Mgr. Nýdrlové o opravu zápisu z 38. zasedání MZ, kde Ing. Zelinková sdělila veřejnosti, že s Mgr. Nýdrlovou jednala o prioritách při využití Rezervního fondu a ta údajně již nechtěla o této zále- Mgr. Nýdrlová se proti tomuto tvrzení ohrazuje, jelikož Ing. Zelinková s ní o této problematice vůbec nejednala. Oba ověřovatelé zápisu z 38. zasedání MZ Ing. Zelinková a Ing. Nechanický zápis podepsali bez závad. Ing. Nechanický podotkl, že to pak všechno s Ing. Zelinkovou dodatečně probíral s tím, že si Ing. Zelinková, která je v současné době na dovolené, přeje, aby na dnešním zasedání zazněla její zprostředkovaná veřejná omluva paní ředitelce ZŠ, kdy mylně uvedla, že s ní jednala o nákupu vybavení školy, ale ve skutečnosti to tak nebylo. Mgr. Nýdrlová tyto nepravdy se jí osobně velmi dotkly. Nechápe, jak člověk s takovou funkcí může takhle mluvit na veřejnosti. Se zápisem se seznámili všichni občané města a nyní si mohou myslet, že ve své funkcí ředitelky ZŠ nechce již nic dělat. Nechápe důvody této nepravdy. Omluvu přijímá. Je ráda, že mohla podat vysvětlení. Ing. Štěpánek zápis z 38. zasedání nebude měnit. Požadavek paní ředitelka považuje za oprávněný. Zápisy ze zasedání se šíří pomocí internetu do celého světa. j) Informace pana starosty o rozhodnutí zadavatele o jmenování komise hodnotící a otevírání obálek na veřejnou zakázku Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Vysoké nad Jizerou. Hodnota díla dle zadávací dokumentace Kč. Výběrového řízení se zúčastnilo 6 firem. Seznámení se zápisem vyhodnocení. Pořadí hodnocených firem: 1. Ještědská stavební společnost s. r. o Kč 2. Michal Havran Kč 3. P +P spol. s. r.o. Vysoké nad Jizerou 4 29 no vznikání vlhkosti, která byla v určité části příčinou špatného stavu původní podlahy, tak došlo k výměně vodovodního přívodu vedoucího v kanálu pod podlahou a odizolování SV nároží velkého sálu. Dále byly odstraněny kalilofery, které sloužily k rychlejšímu vytápění sálu ještě v době, kdy nebyla postavena přístavba sokolovny. Došlo také ke sjednocení větracích okýnek v luxferových oknech. Celkové náklady na projekt včetně víceprací (zejména rošty a OSB desky) se pak vyšplhaly na zhruba Kč včetně DPH, v čemž jsou zahrnuty také náklady na vlastní zaměstnance, kteří prováděli některé práce (izolace, přívod vody, zednické práce, bílení a úklid), z důvodu zlevnění celé akce. Z uznatelných nákladů na akci bude poskytnuto po podání žádosti o proplacení téměř Kč. Vlastní podíl k dotačním prostředkům budeme hradit prostřednictvím střednědobého úvěru se splatností do konce roku Jak se dílo povedlo, nechť ocení samotní sportovci od září. Za TJ Vysoké nad Jizerou Ing. Jaroslav Nechanický předseda foto na zadní straně obálky Fotbal Okresní soutěž mladší žáci V prvním roce ve starší kategorii mladších žáků, který jsme absolvovali s někdy až o 2 i 3 roky mladšími chlapci, jsme obsadili poslední místo s 1 bodem a 6 vstřelenými brankami. Věříme však nadále ve zlepšení v dalším ročníku. Na půlce hřiště hraje 7 hráčů a gólman. Na střídačce máme maximálně 2 děti. Jaroslav Metelka Moderní gymnastika V sobotu 31. května jsme se zúčastnili Mistrovství České republiky družstev v základním programu moderní gymnastiky v Hodoníně. Z Východočeské oblasti se nominovala i naše děvčata ve dvou družstvech, o kterých jsem vás informovala již v minulém čísle. Musím ještě dodat, že na poslední chvíli nám povolili vytvořit ještě třetí družstvo z děvčat, která se umístila na třetích místech ve svých kategoriích. Do Hodonína s námi tedy odjela ještě tři naše děvčata Michaela Slámová, Karolína Šimůnková a Anna Patočková. V Hodoníně se závodu zúčastnilo 25 oddílů, které vytvořily 25 družstev. Závodilo zde 98 gymnastek z celé republiky. V jednotlivcích závodilo v každé kategorii 25 dívek. Naše děvčata se umístila ve velké konkurenci na krásných místech. Ve II. kategorii Anna Patočková na 20. místě a Andrea Šaldová na 21. místě. Ve III. kategorii Eliška Holá na 13. místě, Karolína Šimůnková na 17. místě a Beáta Strnádková na 18. místě. Ve IV. kategorii Klára Ševčíková na 14. místě, Zuzana Lišková na 22. místě a Michaela Slámová na 23. místě. Závod byl velmi zajímavý a skvěle organizovaný. Děkujeme a dodatečně gratulujeme všem našim gymnastkám, i když ve velké konkurenci nedosáhla na medaile. Mistryněmi ČR družstev se mezi všemi zúčastněnými týmy stalo družstvo Jižní Moravy. Třetí závod letošní východočeské ligy se konal v Hradci Králové pod názvem Hradecká Korunka. Naše vysocké gymnastky se opět umístily na krásných místech. Přivezli jsme si celkem 8 medailí. Děvčata, která se umístila na prvních místech, získala korunku do vlasů hlavní symbol závodu. V kategorii 0. A 2008 a mladší 2. místo Tereza Petřinová, 3. místo Rozálie Majorová, 8. místo Bar-

5 Zřícená chráněná zemědělská usedlost původně Čermákových Opuštěná pilníkárna pana Doška Udržovaná bývalá kovárna Udržovaná chaloupka paní Lukšové Nástrahy na auta a nová značka Josefe, Josefe. Už na tebe na obecním pozemku skoro není ani vidět SPORT Krásná lomenice domu prodaného i s nepořádkem Velký sál v sokolovně V roce 2013 se podařilo pro TJ Vysoké nad Jizerou získat finanční prostředky z Evropské unie, a to prostřednictvím iniciativy LEADER, která je součástí Programu rozvoje venkova financovaného Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova. Vše od podání žádosti o dotaci až po podání žádosti o proplacení administruje kancelář MAS PŘIĎTE POBEJT se sídlem v Jilemnici. Během května a června tohoto roku pak došlo k realizaci výměny podlahy a obložení na velkém sále. Nový sportovní povrch včetně obložení byl položen na dřevěný rošt s OSB deskami. Aby bylo zameze Kč 4. STAVORECYKLA s.r.o Kč 5. OBIS, spol. s. r. o Kč 6. ALLKON spol. s. r. o Kč Odhlasováno uzavření smlouvy o dílo s firmou Ještědská stavební, spol. s. r. o. s nejvýhodnější nabídkou bez DPH. k) Informace pana starosty o poskytnutí finančního příspěvku města Vysoké nad Jizerou Domovu důchodců v Rokytnici nad Jizerou ve výši Kč. l) Zpráva o stavu městských bytů. Zprávu vypracovali: Ing. Nechanický a Mgr. Strnádková. Pan starosta navrhuje, aby byl tento dokument vzat na vědomí a byl použit při tvorbě rozpočtu na rok V letošním roce realizovat opravu střechy na č. p. 8 (pošta). m) Žádost vedení MŠ ve Vysokém nad Jizerou o navýšení finančního limitu pro nákupy bez souhlasu zřizovatele. Nyní limit Kč. Požadavek Kč. Odhlasováno. Žádost o zhodnocení situace ve využití Rezervního fondu MŠ ve Vysokém nad Jizerou. Vedení MŠ požaduje zvážit možnost realizace těchto akcí. Oprava schodiště cca Kč vč. DPH položením protiskluzové dlažby Dokončení rekonstrukce povrchu před objektem MŠ, položení zámkové dlažby cca Kč bez DPH Nákup interaktivní tabule cca Kč Po rozpravě J. Matura navrhuje opravit schodiště bez položení protiskluzové dlažby, povolit vedení MŠ nákup interaktivní tabule a zbytek finančních prostředků ponechat v Rezervním fondu MŠ. Odhlasováno. n) Žádost pana Pavla Štingla o slevu na fakturaci za vodné a stočné v č. p. 305 ve Vysokém nad Jizerou za období 1. pololetí 2014 Pan Štingl zdůvodňuje vysokou spotřebu vody (nekontrolovaný průtok neoznámenou odstávkou dodávky pitné vody). Přiznává i svoji nepozornost z důvodu časové tísně. Nekontrolovaně byla navýšena spotřeba na cca 250 m 3. Pokud byla nečekaná odstávka, v době kdy se žadatel právě holil a sháněl poslední kapky na opláchnutí, jak uvádí v žádosti, bylo by adekvátní uzavřít hlavní uzávěr vody do objektu. J. Matura navrhuje poskytnout slevu max. 50 % na stočném. o) Žádost CČSH ve Vysokém nad Jizerou o korekci úhrady za vodné a stočné. Žádost podala jménem Rady starších paní Alena Kučerová. Nekontrolovaný únik vody způsobil ve Sboru spotřebu 19 m 3. Normální spotřeba je cca 2 m 3. Navýšení činí cca 800 Kč. K. Bárta navrhuje také slevu 50% ze stočného. Odhlasováno. p) Rozpočtové opatření č. 2/2014 odsouhlaseno 4) Diskuse Mgr. Strnádková poděkovala panu starostovi za organizaci důstojného pietního aktu při příležitosti 70 let od konání Sondergerichtu ve Vysokém nad Jizerou. Bylo to moc hezké. Ing. Štěpánek informoval přítomné o tom, že paní Jana Vaváčková vyslovila přání skončit jako kronikářka města ke konci roku Případní zájemci o tuto práci se mohou hlásit na MěÚ. J. Matura veřejně poděkoval paní Mgr. Nýdrlové (končící) za její práci ve funkci ředitelky ZŠ ve Vysokém nad Jizerou a nastupující paní ředitelce Mgr. Farské popřál mnoho úspěchů v nové funkci. K. Bárta vznesl dotaz k ředitelce MŠ ohledně uzavírání MŠ v období prázdninového období. Š. Štěpánková velký zájem o docházku do MŠ o prázdninách není. Dnešní den bylo v MŠ 8 dětí. Řada dětí je přihlášena, ale pak nechodí. Informovala veřejnost o

6 nutnosti záručních oprav v objektu MŠ. Mgr. Nýdrlová vznesla dotaz na harmonogram investiční akce (zateplení ŽS, oprava střechy, malování družiny apod.) J. Matura podal vysvětlení. Vše se bude odvíjet od podepsání smlouvy s vítězem výběrového řízení. Doporučuje prozatím nerealizovat malování prostorů školní družiny, ale v prostorách, kde budou měněna okna. I. Ř. Informace pana starosty Práce na čističce ve Tříči byla zahájena 24. července, bude pokračovat částí kanalizačního řadu (k truhlárně) a týden po pouti bude uzavřena ulice Metelkova (od MŠ po náměstí). Zateplení a výměna oken na ZŠ začala, nejdřív bude probíhat výroba a asi v polovině srpna výměna oken. Byly zahájeny práce na výměně celé střechy na domě č. 8 poště. I. Ř. Oprava a omluva Údržba města Simona Plůchová Zadní strana obálky Vodseďálkovy V článku ing. Štěpánka Pěkně z gruntu byli tiskem přehozeni hlasující po komunálních volbách o funkci uvolněného starosty, neuvolněného místostarosty a tajemníka. Správně mělo být: PRO 5 Matura, Nosek, Pohanková, Strnádková, Štěpánek PROTI 4 Bárta, Škodová, Nechanický a Zelinková I. Ř. Dům v majetku města na prodej Město Vysoké nad Jizerou zveřejnilo záměr, dle usnesení z 39. zasedání městského zastupitelstva ze dne č. u. 542/Z/39/2014, odprodat ze svého majetku dům č. p. 126 se st. p. č Dům se nalézá v centru města naproti poště. Popis domu: 1. NP nebytový prostor obchod, skladovací prostory, chodby uzavřená nájemní smlouva na dobu určitou do , 2. NP 2 bytové jednotky na jednu je uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou v délce 1 roku, podkroví půdní prostor Bližší informace na MěÚ Vysoké nad Jizerou u pana starosty. Ing. J. Bartoš O městských nájemních bytech II. Aby mohly být v rozpočtu města pro rok 2015 s potřebnou odborností vyčísleny výdaje potřebné na opravy a údržbu městského majetku, bylo třeba zmapovat stav městských nájemních bytů a zjistit, které opravy je třeba provést akutně a které lze odložit na později. Prošli jsme tedy fyzicky většinu městských bytů a s nájemníky jsme zkonzultovali závady a potřeby oprav. Úvodem je snad potřebné říct, že někteří nájemníci mají byty opravdu moc hezké a vesměs se dá říct, že se všichni nájemníci o byty dobře starají. I když, pravda, jsou i výjimky, které potvrzují pravidlo. S těmi jsme promluvili na místě a požádali o odstranění nepořádku, zejména ve společných prostorách a kolem domů. Bohužel je to tak asi všechno, co jsme mohli dělat nařizovací pravomoc nemáme, tudíž se o znovuzavedení a udržení pořádku v městských domech bude muset postarat městský úřad. Suverénně nejhorším městským bytovým domem je dům čísla popisného 8 (tj. objekt pošty). Celkový stav objektu vykazuje značné poškození společných prostor a venkovních omítek vodou (chybí okapy), 6 učitel Drážný, režisérka byla Dörinková, sestra Laurinové ze Šachovce. Stanovské divadlo, to byly spíš večírky s divadlem, scénkami a zpěvy. Dělaly se parodie co se stalo za rok ve vsi. Ve Vysokém vedl učitel Ďoubalík pěvecký sbor a brácha mě tam dostal na zkoušku ze zpěvu. Zkoušeli Zelenou louku, kde se odehrával tanec myslivců a jeden byl brácha. Byl tady taky spolužák Pepík Hejral. Vyvolával jsem jako cirkusák. Od roku 1969 jsem v Krakonoši. Ale poslední co jsem dělal, byl sv. Petr v Ukřižování. Jak vidíte budoucnost malých vesnic? Pokud se něco nezmění, bude tady jenom rekreace. Když není práce, nejsou lidi. Děkuji Františku Vodseďálkovi za vzpomínání, vstřícnost a ochotu a Věře Babákové za všestrannou spoluúčast. Ivana Řehořová Kuplety ze Stanového Když se stavěla silnice k Olešnici (1910) : Kulhava jde od kříže(bílkova) nese otruby, v kapse má cikorii, fajfku u huby. Stará mu naproti běží, Petře jsou tam inžinýři, u nás pod domem v sadě, něco vymíří. Dufek jede s korčákem, listiny veze, do každýho baráku i statku vleze. Nedá mu to ani spáti, máte se tu podepsati, na stanovskou silnici svolení dáti. (složil Petr Žanta a Bohuslav Matoušek) Silnice ke Lhotce ( ) : V údolí je vesnice, staví se tam silnice. Je tam farma slepičí, řádějí tam lupiči. Loupili už dlouhý čas, často byli,,pod obraz, potom řekli si už dost a postavili most. Jede auto z kopečka vrzají mu kolečka, na překážku narazí, v příkopě se zarazí. Lupiči hned zasáhli, z příkopu ho vytáhli, za odměnu dostali dvě flašky kořaly. Jeden občan z Haratic, ten se napil trochu víc. Dopadlo to uboze, ten se vyspal ve voze. (složil pan učitel Drážný) Vyloveno z paměti Františka Vodseďálka dne Další kuplety ve velkém množství sebrané a uchované panem Josefem Žantou mají souborné názvy jako Stanovská beseda nebo čtverylka, Hlasy a šlehy ze Stanova, z masopustu apod. Když procházím svou rodnou vesnicí, je mně docela smutno. Dříve byla Tříč trvale obydlena. V oknech kvetly muškáty, před okny zahrádky, poblíž políčka na zeleninu a brambory. Na jaře se louky uhrabovaly, kamínky se spravovaly cesty po zimě. V sadech dozrávalo ovoce až do podzimu. Mezi domy vedly cestičky, které se respektovaly z generace na generaci. Zkracovaly cestu k sousedům na pobyt, do školy, do práce, k vlaku, na pole i do háje. Téměř u každého stavení rostl ořech, kaštan nebo lípa. Sloužily nejen k užitku, ale i k odpočinku. Na jaře rozkvetly na loukách sněženky, bledule, a narcisy. Pak se louky zbarvily do žluta pampeliškami (u nás mlíčím). Během roku měnily barvu podle toho, jak rozkvétaly různé druhy rostlin. Nyní je řada stavení určena k rekreaci. Někteří, i stálí obyvatelé přestali respektovat, co dříve bývalo. Chůze po cestičkách se zakazuje právem vlastnictví. Někdy jsou dokonce používané závory. Připomíná mi to situaci v době Sudet. O pole a louky se mnozí nestarají, zarůstají náletem, vytlačují místní flóru, ovocné stromy usychají. Na takovou přírodu je smutný pohled. Někdo si dokonce stavení osází křovinatým porostem a smrky. Je to neetický a necitlivý zásah do rázu naší krajiny. Vlastník asi neví, že je ze zákona povinen se o nemovitost řádně starat. Nápravu může udělat jedině MěÚ. A měl by hodně práce! text a foto Hana Kalousová 27 DŘÍVE A NYNÍ

7 doby založení kolchozů. Nastala bída, vrátil se, ale jeho žena s dítětem zemřela hlady. Dopisy s adresou v azbuce jsem našel na půdě. Hodně starých věcí a pohledů shořelo u Řeháka. Otec Karla Kramáře, stavitel Petr, pocházel ze Stanového Vysočáci by neměli Kramáře. Panský dvůr, největší hospodářství s 30 ha, koupili Kramářovi, původně ze Tříče, kde prodali 3 baráky. Prokop, bratr Petra, hospodařil na 120 korcích. Prokopova dcera si vzala Jana Zemana, bratra Antala Staška. Jan chodil s dlouhou fajfkou. Jeho dcera si vzala ředitele Orionky. Ze Stanového pocházel i malíř Oldřich Vodseďálek František Žanta neplnil dodávky. Tvrdil, že v base je dobře. Ale pane komunista, když vono to není snadný. A co na mě chcete, vždyť já mám tak starý pole, na něm nic neroste. Uhlí nanosil za kamna. Byl kolář na ponku shrnul hoblovačky, nasypal mouku a válel těsto na knedlíky. Za kamnama měl kozlata. Co to je za člověka on má v chlévě i hodiny. To jste nebyla ve chlévě, ale ve světnici. K vesnici patřili i žebráci. Postaviček a postav by bylo mnoho. Můžete vzpomenout zvláštní soud 1944? Zemanovi u Pece byli vzdálení příbuzní od Staška. Schovávali Ulmana, styčného důstojníka (viz Dvorek). Pepík Zeman od Pece dělal přemety na lyžích a skákal na lyžích. Gestapo si přišlo pro něj a jeho tátu. Vedli je v zimě pěšky do Vysokého na náměstí. Dva gestapáci a oni mezi nimi. Pepík do jednoho u Hnyků strčil, utek a ztratil se v uličce. Večer byl ve Stanovym a ujel do Jesennýho na vypůjčených lyžích. Schovával se. Na Berounsku chytli buňku. V zápisníku se objevil listonoš Mařatka z Vysokýho. Otec (v Buchenwaldu) a matka (na Pankráci) byli popravený. 26 U nás chtěl někoho schovat Fr. Čivrný (jezdil u svého bratra autobusem). Pořád bylo třeba někomu poskytnout úkryt, i zahraničním uprchlíkům. Otec však nikoho nevzal. Pětiletý brácha (Jaromír) byl tak užvaněný, že by bylo velké riziko prozrazení. Poslední úkryt Ulmana byl u Marousků v Olešnici, kde ho našli. Byl tady německý starosta. Marouskovi skončili jenom v koncentráku, protože byli v Sudetech, ale vrátili se. Ostatní byli popraveni v protektorátu. Na soud se museli povinně dostavit starostové obcí. Po válce byl Josef Zeman první předseda ONV v Jilemnici a později poslanec za národně socialistickou stranu v Praze. Po Únoru byl zavřený. Pak odešel do zahraničí, v Americe měl zahradnictví. A dva životní koníčky knihovna a divadlo? Odmalička jsem měl zájem o historii. (O tom svědčí i album pohlednic z 1. světové války.) Knihovna bývala ve škole, kde bydleli Hojsákovi. Starala se o ni paní Nygrínová, zamykali ji tam a musela skákat z okna. Za 1. republiky ve Stanovým fungovala obecní knihovna a čtenářská beseda. Bylo by škoda přerušit tradici, tak jsem to kolem 80. roku vzal. Problémy byly nejen se skákáním oknem, ale i s vyměňováním žárovky. Nakonec jsme se přestěhovali s knihovnou ke Staškovi. Také jsme pořádali čtení nad kronikou. Stanovské kroniky jsou dvě. Kroniku založil za Rakouska starší Florián Koldovský, pokračoval Jan Zeman, pak Václav Zeman popravený za války, obě byly gestapem zabavené při zatčení Zemanových, ve válce se ztratily, pak se vrátily do Stanového. Divadlo se hrálo ve Stanovym a pak ve Lhotce. Dělal ho do bytů i společných prostor zatéká střechou a tvoří se plísně. Přesto i v tomto domě má několik bytů již nová plastová okna a jeden byt ze šesti je užíván úplně bez obtíží. Dům čísla popisného 28 (bytovka u hřbitova) je na tom o trochu lépe byty jsou většinou malé a útulné, nemají vysoko do stropu, všech deset bytů i společné prostory ovšem akutně potřebují plošnou výměnu oken, která dávno netěsní a jejichž otvírače jsou rezavé. Kolem oken a v koupelnách se tvoří plísně, do jednoho z horních bytů navíc poměrně masívně zatéká i střechou. Bortící se roh soklové části asi v nejbližší době zřícení domu nezaviní, ale stejně by stálo za to jej opravit. Dům čísla popisného 292 (SKI chata) je tvořen čtyřmi byty, společnými prostorami a dřevěnou verandou, která nejspíš kdysi bývala chloubou Chaty Českého ski klubu, což jsou tedy dnes už opravdu jenom loňské sněhy. Okna jsou sice dvojitá a nájemníci si je natírají, přesto jimi zatéká a v bytech se tvoří plísně. V přízemí je světlá výška místností asi 4 metry, čímž je samozřejmě problém byty vytopit. Plechová střecha místy rezaví, schází část okapu i část oplechování soklu. Střechu dřevěné verandy je nutné vyměnit, nejlépe ještě letos a ještě letos je také nutné zajistit, aby v jednom z bytů v zimě nezamrzala voda, přičemž jedni z nájemců se nabídli, že s opravami svého bytu i společných prostor vypomůžou. Následuje 5 bytů v čísle popisném 130 (pod muzeem). Na objektu je plechová střecha, přičemž touto zatéká zejména do muzea, a to už několik let. Okna jsou zatím vyměněna pouze ve dvou bytech, v ostatních bytech jsou okna poškozená, protahuje jimi a při dešti zatéká. Dům číslo popisné 165 (vedle a nad knihovnou) je po nedávné kompletní rekonstrukci. Kromě jedné vlhké skvrny na chodbě je úplně v pořádku. 7 V čísle popisném 52 (hasičská zbrojnice) je pouze jediný byt. Stav samotného bytu MS není špatný, okna i topení v bytě jsou v pořádku, závada (plísně na venkovních stěnách způsobené zřejmě kondenzací páry v půdních prostorách) souvisí spíše se stavem celého objektu hasičárny topné médium je naprosto nevyhovující a okna na sále by bylo třeba vyměnit. Byt v čísle popisném 323 (mateřská škola) je po rekonstrukci a bez závad. Totéž se dá (až na vodu stékající po rohu objektu) říci o devíti bytech v čísle popisném 227 (tj. na radnici). Dům číslo popisné 366 (bytovka za penzionem pro seniory) přejde v roce 2019 do vlastnictví současných nájemců, větší investice města v tomto objektu tedy neočekáváme. V domě číslo popisné 359 (dům pro seniory) se nachází 21 bytů, přičemž problémem tohoto domu jsou zejména okna, která velice špatně těsní a zvyšují už tak vysoké náklady na vytápění, když téměř všechny byty jsou vytápěny přímotopy. Dům dále vykazuje problémy se stoupačkami, které bude zřejmě nutné řešit postupně. Ačkoliv jsme navrhli několik usnesení k závadám, které je třeba řešit ještě v tomto roce, hlasováno bylo pouze o jediném (a toto bylo také přijato) že zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o stavu městských bytů. Zbývá nám tedy dotazovat se na stav oprav na zasedáních příštích. Samostatnou kapitolou je pak dům číslo popisné 126 (naproti knihovně či poště). Dům kromě nebytových prostor zahrnuje ještě dva byty s výměrou zhruba 100 čtverečních metrů a se sociálním zařízením na chodbě, přičemž nyní je obsazen pouze jeden, druhý byt byl před nedávnem určen

KDYŽ BUDETE MÍT ČAS A CHUŤ,

KDYŽ BUDETE MÍT ČAS A CHUŤ, HOTEL U NÁS HOTEL KOUSEK OD NÁS LÁZENSKÝ DUM SPORTOVNÍ DUM POKOJE APARTMÁNY SALIONÁRIUM A HLAVNE SPOUSTA KLIDU XLIV. ročník KDYŽ BUDETE MÍT ČAS A CHUŤ, ZASTAVTE SE U NÁS PF 2012 Zpravodaj MěÚ Vysoké nad

Více

Potřebujete vyčistit organismus a zredukovat svou váhu? Proč?? Za co??? Roste!!! Květen - červen 2009. Poradím jak na to.

Potřebujete vyčistit organismus a zredukovat svou váhu? Proč?? Za co??? Roste!!! Květen - červen 2009. Poradím jak na to. Potřebujete vyčistit organismus a zredukovat svou váhu? Poradím jak na to. Tel.: 720 442 651 M. Jónová 512 43 Jablonec nad Jizerou 452 Wellness poradce. VĚTRNÍK Proč?? Za co??? Roste!!! Zpravodaj MěÚ Vysoké

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Setkání parohatých měst bylo příjemné

Setkání parohatých měst bylo příjemné Ročník XII. číslo 6 (152) Středa 30. června 2004 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PRÁZDNINOVÉ ČÍSLO VYJDE V ÚTERÝ 31.SRPNA Uzávěrka: 20. srpna V rámci galavečera při květnovém setkání Parohatá

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Tak nám začaly prázdniny, dva měsíce, které děti milují. Rozjedou

Více

Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle

Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle ROČNÍK 24 ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2014 CENA 10,- Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle Určitě každý obyvatel Rokytnice a i každý náhodně projíždějící si všiml, že je okolo budovy staré školy a současné

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

ODOLEN. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 5/2015

ODOLEN. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 5/2015 ODOLEN zpravodaj města Odolena Voda 5 2015 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Fota: Zdeněk Kocur O Vodolskou kapku, Odolena Voda, 25. 4. 2015. Více fotografií na: www.odolka2015.estranky.cz

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Proč píší občané Starého Ranska petici v souvislosti s nepřizpůsobivými občany? Přijdeme o ordinaci dětského lékaře? Bude na Viničkách

Více

Krkonošské muzeum v roce 2012

Krkonošské muzeum v roce 2012 XXXVI. ROČNÍK DUBEN 2013 11 Kč Krkonošské muzeum v roce 2012 Minulý rok byl opět nabit událostmi a muzeum prošlo řadou dalších významných proměn. Navštívilo ho celkem 21 846 osob, což proti předchozímu

Více

ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J

ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J ROČNÍK XIII ČÍSLO 4 DUBEN 2015 ZDARMA Hody hody doprovody Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný, nadáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný. Panímámo

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Hromadí se nám v redakci Vaše dotazy z různých okruhů dění a rozvoje Krucemburku. Jsme rádi, že projevujete zájem o náš městys a jeho budoucnost.

Více

etřvaldské noviny VÝZVA POLICIE Vznik městské části KAMČATKA Slavnostní setkání policistů PČR Obvodního oddělení Petřvald se starostkou města

etřvaldské noviny VÝZVA POLICIE Vznik městské části KAMČATKA Slavnostní setkání policistů PČR Obvodního oddělení Petřvald se starostkou města etřvaldské noviny www.petrvald.info leden 2014 Informace pro občany Slavnostní setkání policistů PČR Obvodního oddělení Petřvald se starostkou města Za aktivní a obětavý přístup při výkonu služby, za přispění

Více

Proseč vybavila svou jednotku novým hasičským autem

Proseč vybavila svou jednotku novým hasičským autem zpravodaj obcí Prosečska 11/2013 Nezapomeňte navštívit akce v Proseči: Adventní hrátky s anděly a čerty Hry a rozsvícení vánočního stromu neděle 1. 12. 2013, 15.00 hod. Proseč, náměstí Adventní koncert

Více

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A MODERNIZACE se uskutečnilo ve čtvrtek 1. září

Více

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let.

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let. č. 3/2014 vydáno dne 04.04.2014 Vydavatel Obec Bulovka, se sídlem Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant, IČ 00262692. Místo vydání Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant Vydáváno 1x měsíčně. Tel./fax: 482 343 006,

Více

Štítecký list LEDEN - ÚNOR 2015

Štítecký list LEDEN - ÚNOR 2015 Štítecký list Číslo 1 Datum vydání: Štíty 19. 2. 2015 LEDEN - ÚNOR 2015 Být zastupitelem není výsada, je to služba veřejnosti, spoluodpovědnost za správu města, za majetek v mnohamiliónové hodnotě. Znamená

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY:

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY: 19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč REKORDNÍ Lanškroun má otevřeno! - str. 3 MARIONETY s.r.o. Nová premiéra studentského divadelního spolku Škeble - str. 13 SPOLEČENSKÁ

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

tranzitní nákladní dopravy průjezd centrem města. Městská rada zadala zpracování projektu na příslušné dopravní značení.

tranzitní nákladní dopravy průjezd centrem města. Městská rada zadala zpracování projektu na příslušné dopravní značení. PŘÍŠTĚ!!! Rozšířené vydání FOTOGRAFIE KANDIDÁTŮ Komunální volby ve Velkém Meziříčí 2014 NABÍDKA STAVEBNÍCH PARCEL Obec Uhřínov nabízí k prodeji stavební parcely v nové zástavbě RD. Cena 350 Kč/m2. Více

Více

Odlétání na prázdniny

Odlétání na prázdniny ROČNÍK 22 / ČÍSLO 8 SRPEN 2011 CENA 10 Kč Odlétání na prázdniny Takto vstupovaly děti poslední pátek v letošním školním roce na palubu letadla, aby se připravily k odletu na prázdniny při stejnojmenné

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

Čas čarovných vůní...

Čas čarovných vůní... www.zdirec.cz Cena 2, Kè ČERVEN 2005 ROČNÍK XV. ČÍSLO 159 Čas čarovných vůní... Na posezení pod širým nebem se těšíme už od časného jara hned jak sluníčko poprvé ukáže svou sílu. Teplo, slunce, barvy,

Více

Z pravodaj. obce Prusinovice. Číslo 2/2015 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5 Kč

Z pravodaj. obce Prusinovice. Číslo 2/2015 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5 Kč Z pravodaj obce Prusinovice Číslo 2/2015 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5 Kč Reprezentují Českou republiku Ing. Petra Papažíková Rohálovská padesátka Martin Novák Rohálovská bikerka Ing. Kamila Nedbalová Rohálovský

Více

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA - Slovo starosty - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Pohled na zatopené Ameriky od Kvasic Z redakce Příspěvky do Tlumačovských

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice červen 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, tímto druhým letošním číslem našeho obecního zpravodaje pokrýváme období, které bylo na události velmi bohaté.

Více

NASE NOVINY ČISTÁ VYSOČINA NAŠE ŠKOLA. Mateřská škola Ždírec nad Doubravou DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE PATŘÍ VŠEM MAMINKÁM

NASE NOVINY ČISTÁ VYSOČINA NAŠE ŠKOLA. Mateřská škola Ždírec nad Doubravou DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE PATŘÍ VŠEM MAMINKÁM NASE NOVINY 2015 ČISTÁ VYSOČINA Do VII. ročníku úklidu prostranství u silnic našeho kraje s názvem Čistá Vysočina 2015 v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina, který vyhlašuje Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více