XLVII. ročník Prostor zcela zamořil, kdo sem před vernisáží odpadky odložil. Vítejte na MěÚ! Červenec - srpen 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XLVII. ročník Prostor zcela zamořil, kdo sem před vernisáží odpadky odložil. Vítejte na MěÚ! Červenec - srpen 2014"

Transkript

1 foto muzeum XLVII. ročník Prostor zcela zamořil, kdo sem před vernisáží odpadky odložil. Vítejte na MěÚ! Luxfery složené na hnojišti úrodnou zem zřejmě jistí. Žlutý hořec Milušky H. Skalákův sýrovec žlutooranžový Zpravodaj MěÚ Vysoké nad Jizerou - Větrník XLVII-7-8/2014, redakce: Ivana Řehořová, náklad 450 ks, cena 12 Kč, příspěvky zasílejte do městské knihovny nejlépe přílohou na tel: , vytiskl H&H Servis IM Červenec - srpen 2014 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VYSOKÉM NAD JIZEROU mlj

2 ZPRÁVY Z MĚSTA 2 ZPRÁVY Z MĚSTA Ze zápisu z 39. zasedání městského zastupitelstva Vysokého nad Jizerou konaného dne v hasičské zbrojnici Přítomno: 6 městských zastupitelů a 6 občanů Předsedající: Jindřich Matura, starosta města Zapisovatel: Ing. Pavel Štěpánek 1) Hospodaření města za rok 2013 závěrečný účet, zpráva o výsledku Příjmy města Kč, výdaje Kč Rozdíl mezi příjmy a výdaji byl kryt zůstatkem na účtu města k Pan starosta seznámil se Zprávou o výsledku hospodaření města za rok Předložen byl inventarizační zápis, rozvaha bilance, výkaz zisku a ztrát a příloha. Nebyly zjištěny žádné závažné chyby a nedostatky. Odsouhlaseno. Předložil zastupitelům města i výsledky hospodaření města v období 1 5/2014 ve smyslu výkazu FIN 2 12 M. Odhlasováno. 2) Veřejnoprávní kontroly příspěvkových organizací města za ok 2013 a) MŠ a ZŠ Účetnictví organizací je vedeno přehledně, průkazným způsobem a správně. Hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem, náklady jsou hospodárné a účelné. Doporučení pro ZŠ: Prověřit pohledávku za FÚ na SÚ 377 Opravit účtování rozdělení HV za rok 2012 Mgr. Nýdrlová se vyjádřila k doporučením kontrolního orgánu. Pohledávku prověřila paní účetní Pavlína Krejsová. Již vše v pořádku. Částka Kč byla z Fondu rezerv převedena do fondu odměn, ve Fondu rezerv má ZŠ Kč. Následně byla projednána i žádost vedení ZŠ o změnu usnesení MZ, kterým bylo řešeno rozdělení výsledku hospodaření ZŠ za rok Navrhuje, aby nové usnesení MZ odsouhlasilo rozdělení výsledku hospodaření, Fond odměn do výše 20 % a zbytek do Rezervního fondu. Odsouhlaseno. b) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚCHR a PCH Hospodaření organizace nevykazuje žádné závažné nedostatky. Výnosy Kč, tj. 108,71% plánovaných výnosů. Náklady Kč, tj. 107,76 % plánovaných nákladů. Zisk Kč, tj. 0,87 % z dosažených výnosů. J. Matura vznesl dotaz na podmínky pro sestavení přehledu o peněžních tocích. Ing. Škodová se domnívá, že ÚCHR a PCH nemusí tento výkaz sestavovat. Městským zastupitelům města poskytne písemné stanovisko Uvedla problematiku pořízení a vyřazení majetku. ÚCHR a PCH realizoval výměnu operačních světel v celkové hodnotě Kč vč. DPH a před dokončením je realizace nákupu pojízdného rentgenového přístroje v hodnotě Kč vč. DPH. ÚCHR a PCH požaduje souhlas s vyřazením starého pojízdného rentgenového přístroje v době, až bude uvedení nového hou zvítězil v kategorii juniorů a v absolutním pořadí obsadil 5. místo. V kategorii žen zvítězila Táňa Metelková z TJ Sokol Hradec Králové. I přes velké horko všichni závodníci závod dokončili. Za pořádající Ski klub Vysoké nad Jizerou. Zdeněk Seidl SPOLEČENSKÁ KRONIKA Svatby Dne byli v městském parku oddáni Zdenka Nosková ze Sklenařic a Aleš Kučera z Roprachtic. Dne se vzali u Koziny v Roprachticích Pavla Peterová z Jablonce nad Nisou a Vlastimil Nesvadba z Roprachtic. Dne měli svatbu v městském parku Magdaléna Hejralová a Jan Pohanka z Vysokého nad Jizerou. Dne řekli své ano u Márinkova kříže Tereza Bučilová a Roman Dorňák z Trutnova. Dne uzavřeli manželství v Roprachticích na rozhledně U Borovice Romana Kratochvílová a Tomáš Gráb ze Železného Brodu Mnoho štěstí. Blahopřejeme! Vítání občánků foto J. Kellnerová 31 Dne byly uvítány do života občanů města Vysokého Karolína Grosmanová a Stela Lukešová z Vysokého a Linda Nosková ze Sklenařic (uprostřed). Narození Dne se narodila Blance Kučerové z Vysokého nad Jizerou a Pavlu Novákovi z Malé Skály dcera Vilemína Nováková. Dne se narodil v Jičíně Michaele Čermákové ze Staré Vsi syn Kryštof Čermák. Dne se manželům Magdaleně a Adamovi Bartoňovým z Vysokého nad Jizerou narodil syn Benedikt Bartoň. Dne se narodila Michaele Kinské a Michalu Brožovi ze Tříče dcera Žaneta Brožová. Hodně štěstí a zdraví! Životní jubilea Vysoké nad Jizerou Petr Grosman 74 let Milada Kašťáková 86 let Václav Košatka 70 let Eva Lukášová 72 let Jan Blažek 74 let Miloslav Cerman 76 let Jana Fišerová 77 let Emilie Haasová 89 let Miloslava Kobrová 80 let Ivan Kozák 70 let Božena Nesvadbová 73 let Ivo Vodseďálek 83 let Horní Tříč Ivanka Metelková 70 let Božena Škodová 87 let Oldřich Slavík 76 let Sklenařice Petr Haba 71 let Olga Šimůnková 91 let Oldřich Vitvar 91 let Vladimír Grosman 72 let Anna Metelková 85 let Emilie Stochlová 93 let Stará Ves Věra Černá 81 let Hodně zdraví! Blahopřejeme.

3 bora Hanoutová. V kategorii I místo Nela Sadílková, 11. místo Kateřina Majorová, 23. místo Žaneta Valčišová. V kategorii II místo Anna Patočková, 3. místo Andrea Šaldová. V kategorii IV 2000 a starší 1. místo Klára Ševčíková, 2. místo Zuzana Lišková, 3. místo Michaela Slámová. O prázdninách se vybraná děvčata zúčastní týdenního soustředění s oddílem Praha Stodůlky od v naší nové sokolovně ve Vysokém nad Jizerou. Lenka Šaldová Mistrovství ČR v deblech Ve Sklenařicích se uskutečnil již 45. ročník Sklenařických deblů 2014 ve volejbale dvojic. V rámci tohoto nejznámějšího turnaje deblů v ČR se v sobotu uskutečnilo MČR veteránů nad 40 let. Turnaje se zúčastnilo 7 dvojic a zde zvítězili Jiří Čermák z Vysokého n. J. s Miroslavem Železným z Prahy. V turnaji I. a II. třídy mužů hrálo 19 dvojic a zvítězili Zdeněk Haník z Ostravy s Janem Muroněm z Brna. V neděli se uskutečnilo otevřené MČR mixů za účasti 17 dvojic. Zvítězili Miroslav a Gabriela Železní z Prahy. Z domácích hráčů vedle J. Čermáka se nejvíce dařilo Aleši Vitvarovi, který si dvakrát zahrál finále. V sobotním turnaji mužů tak obsadil druhé místo společně s Davidem Křížem a v nedělním turnaji Z vyhlášení MČR veteránů mixů se sestrou Zuzanou dosáhli na stříbro z MČR. Turnaji přálo počasí po oba dny a na čtyřech hřištích bylo celkem sehráno 135 utkání. Za pořadatele Zdeněk Seidl ŠACHTY ŠTĚPÁNKA V neděli 20. července 2014 se uskutečnil již 29. ročník ČESKÉHO POHÁRU V BĚZÍCH DO VRCHU do něhož je náš závod zařazen. Letos snad vlivem horkého počasí, byla účast poněkud slabší, ale přesto se na start postavilo 61 závodníků. Nejstarším závodníkem, který v cíli obdržel největší aplaus, byl tradiční účastník našeho závodu pan František Bém z AC Liberec, který má ve své rodném listě ročník narození Kategorie juniorů: 1. ŠEVČÍK V závodě zvítězil Pechek Petr z Maratonstavu Úpice, před Radimem Berkou z Kozákova a třetím Janem Kopeckým z SKP Pardubice. Velmi kvalitního výsledku dosáhl náš závodník Štěpán ŠEVČÍK, který s převa přístroje do provozu schváleno Státním úřadem pro jadernou bezpečnost v Hradci Králové. Odsouhlaseno. 3) Různé a) Odprodej nemovitosti z majetku města Vysoké nad Jizerou č. p Ocenění této nemovitosti vychází ze znaleckého posudku č. 1281/11 ke dni Výsledná zjištěná cena Kč. Mgr. Strnádková navrhuje objekt inzerovat k odprodeji za cenu 1,5 mil. Kč tak, jak zaznělo na přípravném zasedání MZ. Inzerci odprodeje zajistí ing. Bartoš. Odhlasováno. b) Zbořeniště v prostoru fary ve Vysokém nad Jizerou S žádostí o řešení se obrátil na MZ Dr. Antonín Sporer, farář a os. arciděkan. Objekt bývalého hospodářského stavení (kůlny, chlévy), v minulosti patřící faře, zakoupil pan Pokorný. Objekt byl určen k demolici. Nic se však neděje. Budova chátrá. Ve středu města vzniká smetiště a hrozí velké nebezpečí úrazu hlavně pro děti, které toto místo navštěvují. Vlastník nemovitosti na žádosti o nápravu nereaguje. J. Matura upozornil na zákonné možnosti města (demolice a následné vymáhání nákladů na vlastníkovi). Město k tomuto opatření prozatím nepřistoupí. Navrhuje, aby celou záležitost projednal s panem Pokorným tajemník úřadu. K. Bárta navrhuje, aby majitel předmětného pozemku byl osloven písemně a vyzván k odstranění zbořeniště. Ing. Nechanický navrhuje zapojit do řešení problematiky pověřený stavební úřad. Odsouhlaseno. c) Návrh na restaurátorský průzkum altánu na náměstí Altánek je zapsán v seznamu kulturních památek. Tento průzkum by měl být součástí žádosti o poskytnutí dotace na rekonstrukci altánku. Celková cena průzkumových prací Kč. Odhlasováno. d) Na vědomí. Informace o pozvánce na setkání k projektu rozhleden a stezek. Setkání organizuje Euroregion Nisa. První jednání se uskuteční dne e) Žádost pana Leoše Trepery o pronájem pozemku p. č. 1914/3 díl c, 285 m 2 v k. ú. Vysoké nad Jizerou. Jedná se o pozemek v lokalitě zahrádek Varoulova skála. Odhlasováno zveřejnit záměr města o pronájmu pro účel vybudování zahrádky. f) Žádost o LČR a zakoupení pozemku města p. č. 130/5 v k. ú. Stará Ves Jedná se o pozemek v lokalitě u RD Klucovi, na kterém je vybudovaná opěrná zeď u Staroveského potoka. Zveřejnění záměru o odprodeji odhlasováno. g) Žádost Ing. Bartoše o upřesnění usnesení zastupitelstva města, které se týkalo odprodeje pozemku p. č. 1258/6 v k. ú. Vysoké nad Jizerou. Pozemek rozhodlo MZ odprodat obálkovou metodou. Základní cena Kč. Dva přihlášení zájemci. Aleš Havelka, Iveta Kurfiřtová nabídka Kč, vítěz. Ivana Tauchmanová nabídka Kč. Nad základní cenu Kč. Při rozhodování o odprodeji byla stanovena podmínka, že na předmětném pozemku musí vyrůst do 30 měsíců od podpisu kupní smlouvy hrubá stavba, tj. obvodové konstrukce + střešní plášť. V opačném

4 případě má město právo od smlouvy odstoupit a nabyvatel má povinnost poskytnout součinnost k převedení pozemku zpět na město. žitosti rozhodovat, neboť právě v té době probíhalo výběrové řízení na nového ředitele ZŠ. Vyjádření Ing. Zelinkové bylo zapsáno v zápise z 38. zasedání tak, jak Podmínka bude zakotvena v kupní bylo vyřčeno. smlouvě. Zajistí Mgr. Strnádková. Odhlasováno. Pan starosta podal informace i o odprodeji pozemků ve Sklenařicích. Základní cena Kč. Pan Juliš nabídka Kč Pan Fuksa nabídka Kč, vítěz. Nad základní cenu Kč V souvislosti s řešením této problematiky požádali pan Aleš Havelka a sl. Iveta Kurfiřtová o zvážení možnosti uzavřít s městem Vysoké nad Jizerou smlouvu o smlouvě budoucí (kupní) z důvodu plánovaného uzavření sňatku počátkem září Tato smlouva by měla usnadnit jednání o stavebním povolení. Ostrá smlouva by se uzavřela po uzavření sňatku. Zajistí Mgr. Strnádková. h) Žádost pana Roberta Kodejšky o pronájem stánku umístěného na náměstí ve Vysokém nad Jizerou za účelem prodeje rychlého občerstvení bude dořešena na příštím zasedání MZ. Zodpovídá Karel Bárta. ch) Čerpání Rezervního fondu v ZŠ. Tuto problematiku řešila za město Ing. Zelinková. S návrhem souhlasí i Školská rada. Vedení školy navrhuje rozdělit cca na polovinu a na nákup vybavení školy použít Kč a zbytek ponechat na nutnou opravu střechy na objektu školy. Nákup 2 ks interaktivních tabulí v hodnotě cca Kč, lavic a židliček pro žáky v hodnotě cca Kč a zbytek investovat do nákupu nábytku do tříd (katedry, skříně). i) Žádost Mgr. Nýdrlové o opravu zápisu z 38. zasedání MZ, kde Ing. Zelinková sdělila veřejnosti, že s Mgr. Nýdrlovou jednala o prioritách při využití Rezervního fondu a ta údajně již nechtěla o této zále- Mgr. Nýdrlová se proti tomuto tvrzení ohrazuje, jelikož Ing. Zelinková s ní o této problematice vůbec nejednala. Oba ověřovatelé zápisu z 38. zasedání MZ Ing. Zelinková a Ing. Nechanický zápis podepsali bez závad. Ing. Nechanický podotkl, že to pak všechno s Ing. Zelinkovou dodatečně probíral s tím, že si Ing. Zelinková, která je v současné době na dovolené, přeje, aby na dnešním zasedání zazněla její zprostředkovaná veřejná omluva paní ředitelce ZŠ, kdy mylně uvedla, že s ní jednala o nákupu vybavení školy, ale ve skutečnosti to tak nebylo. Mgr. Nýdrlová tyto nepravdy se jí osobně velmi dotkly. Nechápe, jak člověk s takovou funkcí může takhle mluvit na veřejnosti. Se zápisem se seznámili všichni občané města a nyní si mohou myslet, že ve své funkcí ředitelky ZŠ nechce již nic dělat. Nechápe důvody této nepravdy. Omluvu přijímá. Je ráda, že mohla podat vysvětlení. Ing. Štěpánek zápis z 38. zasedání nebude měnit. Požadavek paní ředitelka považuje za oprávněný. Zápisy ze zasedání se šíří pomocí internetu do celého světa. j) Informace pana starosty o rozhodnutí zadavatele o jmenování komise hodnotící a otevírání obálek na veřejnou zakázku Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Vysoké nad Jizerou. Hodnota díla dle zadávací dokumentace Kč. Výběrového řízení se zúčastnilo 6 firem. Seznámení se zápisem vyhodnocení. Pořadí hodnocených firem: 1. Ještědská stavební společnost s. r. o Kč 2. Michal Havran Kč 3. P +P spol. s. r.o. Vysoké nad Jizerou 4 29 no vznikání vlhkosti, která byla v určité části příčinou špatného stavu původní podlahy, tak došlo k výměně vodovodního přívodu vedoucího v kanálu pod podlahou a odizolování SV nároží velkého sálu. Dále byly odstraněny kalilofery, které sloužily k rychlejšímu vytápění sálu ještě v době, kdy nebyla postavena přístavba sokolovny. Došlo také ke sjednocení větracích okýnek v luxferových oknech. Celkové náklady na projekt včetně víceprací (zejména rošty a OSB desky) se pak vyšplhaly na zhruba Kč včetně DPH, v čemž jsou zahrnuty také náklady na vlastní zaměstnance, kteří prováděli některé práce (izolace, přívod vody, zednické práce, bílení a úklid), z důvodu zlevnění celé akce. Z uznatelných nákladů na akci bude poskytnuto po podání žádosti o proplacení téměř Kč. Vlastní podíl k dotačním prostředkům budeme hradit prostřednictvím střednědobého úvěru se splatností do konce roku Jak se dílo povedlo, nechť ocení samotní sportovci od září. Za TJ Vysoké nad Jizerou Ing. Jaroslav Nechanický předseda foto na zadní straně obálky Fotbal Okresní soutěž mladší žáci V prvním roce ve starší kategorii mladších žáků, který jsme absolvovali s někdy až o 2 i 3 roky mladšími chlapci, jsme obsadili poslední místo s 1 bodem a 6 vstřelenými brankami. Věříme však nadále ve zlepšení v dalším ročníku. Na půlce hřiště hraje 7 hráčů a gólman. Na střídačce máme maximálně 2 děti. Jaroslav Metelka Moderní gymnastika V sobotu 31. května jsme se zúčastnili Mistrovství České republiky družstev v základním programu moderní gymnastiky v Hodoníně. Z Východočeské oblasti se nominovala i naše děvčata ve dvou družstvech, o kterých jsem vás informovala již v minulém čísle. Musím ještě dodat, že na poslední chvíli nám povolili vytvořit ještě třetí družstvo z děvčat, která se umístila na třetích místech ve svých kategoriích. Do Hodonína s námi tedy odjela ještě tři naše děvčata Michaela Slámová, Karolína Šimůnková a Anna Patočková. V Hodoníně se závodu zúčastnilo 25 oddílů, které vytvořily 25 družstev. Závodilo zde 98 gymnastek z celé republiky. V jednotlivcích závodilo v každé kategorii 25 dívek. Naše děvčata se umístila ve velké konkurenci na krásných místech. Ve II. kategorii Anna Patočková na 20. místě a Andrea Šaldová na 21. místě. Ve III. kategorii Eliška Holá na 13. místě, Karolína Šimůnková na 17. místě a Beáta Strnádková na 18. místě. Ve IV. kategorii Klára Ševčíková na 14. místě, Zuzana Lišková na 22. místě a Michaela Slámová na 23. místě. Závod byl velmi zajímavý a skvěle organizovaný. Děkujeme a dodatečně gratulujeme všem našim gymnastkám, i když ve velké konkurenci nedosáhla na medaile. Mistryněmi ČR družstev se mezi všemi zúčastněnými týmy stalo družstvo Jižní Moravy. Třetí závod letošní východočeské ligy se konal v Hradci Králové pod názvem Hradecká Korunka. Naše vysocké gymnastky se opět umístily na krásných místech. Přivezli jsme si celkem 8 medailí. Děvčata, která se umístila na prvních místech, získala korunku do vlasů hlavní symbol závodu. V kategorii 0. A 2008 a mladší 2. místo Tereza Petřinová, 3. místo Rozálie Majorová, 8. místo Bar-

5 Zřícená chráněná zemědělská usedlost původně Čermákových Opuštěná pilníkárna pana Doška Udržovaná bývalá kovárna Udržovaná chaloupka paní Lukšové Nástrahy na auta a nová značka Josefe, Josefe. Už na tebe na obecním pozemku skoro není ani vidět SPORT Krásná lomenice domu prodaného i s nepořádkem Velký sál v sokolovně V roce 2013 se podařilo pro TJ Vysoké nad Jizerou získat finanční prostředky z Evropské unie, a to prostřednictvím iniciativy LEADER, která je součástí Programu rozvoje venkova financovaného Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova. Vše od podání žádosti o dotaci až po podání žádosti o proplacení administruje kancelář MAS PŘIĎTE POBEJT se sídlem v Jilemnici. Během května a června tohoto roku pak došlo k realizaci výměny podlahy a obložení na velkém sále. Nový sportovní povrch včetně obložení byl položen na dřevěný rošt s OSB deskami. Aby bylo zameze Kč 4. STAVORECYKLA s.r.o Kč 5. OBIS, spol. s. r. o Kč 6. ALLKON spol. s. r. o Kč Odhlasováno uzavření smlouvy o dílo s firmou Ještědská stavební, spol. s. r. o. s nejvýhodnější nabídkou bez DPH. k) Informace pana starosty o poskytnutí finančního příspěvku města Vysoké nad Jizerou Domovu důchodců v Rokytnici nad Jizerou ve výši Kč. l) Zpráva o stavu městských bytů. Zprávu vypracovali: Ing. Nechanický a Mgr. Strnádková. Pan starosta navrhuje, aby byl tento dokument vzat na vědomí a byl použit při tvorbě rozpočtu na rok V letošním roce realizovat opravu střechy na č. p. 8 (pošta). m) Žádost vedení MŠ ve Vysokém nad Jizerou o navýšení finančního limitu pro nákupy bez souhlasu zřizovatele. Nyní limit Kč. Požadavek Kč. Odhlasováno. Žádost o zhodnocení situace ve využití Rezervního fondu MŠ ve Vysokém nad Jizerou. Vedení MŠ požaduje zvážit možnost realizace těchto akcí. Oprava schodiště cca Kč vč. DPH položením protiskluzové dlažby Dokončení rekonstrukce povrchu před objektem MŠ, položení zámkové dlažby cca Kč bez DPH Nákup interaktivní tabule cca Kč Po rozpravě J. Matura navrhuje opravit schodiště bez položení protiskluzové dlažby, povolit vedení MŠ nákup interaktivní tabule a zbytek finančních prostředků ponechat v Rezervním fondu MŠ. Odhlasováno. n) Žádost pana Pavla Štingla o slevu na fakturaci za vodné a stočné v č. p. 305 ve Vysokém nad Jizerou za období 1. pololetí 2014 Pan Štingl zdůvodňuje vysokou spotřebu vody (nekontrolovaný průtok neoznámenou odstávkou dodávky pitné vody). Přiznává i svoji nepozornost z důvodu časové tísně. Nekontrolovaně byla navýšena spotřeba na cca 250 m 3. Pokud byla nečekaná odstávka, v době kdy se žadatel právě holil a sháněl poslední kapky na opláchnutí, jak uvádí v žádosti, bylo by adekvátní uzavřít hlavní uzávěr vody do objektu. J. Matura navrhuje poskytnout slevu max. 50 % na stočném. o) Žádost CČSH ve Vysokém nad Jizerou o korekci úhrady za vodné a stočné. Žádost podala jménem Rady starších paní Alena Kučerová. Nekontrolovaný únik vody způsobil ve Sboru spotřebu 19 m 3. Normální spotřeba je cca 2 m 3. Navýšení činí cca 800 Kč. K. Bárta navrhuje také slevu 50% ze stočného. Odhlasováno. p) Rozpočtové opatření č. 2/2014 odsouhlaseno 4) Diskuse Mgr. Strnádková poděkovala panu starostovi za organizaci důstojného pietního aktu při příležitosti 70 let od konání Sondergerichtu ve Vysokém nad Jizerou. Bylo to moc hezké. Ing. Štěpánek informoval přítomné o tom, že paní Jana Vaváčková vyslovila přání skončit jako kronikářka města ke konci roku Případní zájemci o tuto práci se mohou hlásit na MěÚ. J. Matura veřejně poděkoval paní Mgr. Nýdrlové (končící) za její práci ve funkci ředitelky ZŠ ve Vysokém nad Jizerou a nastupující paní ředitelce Mgr. Farské popřál mnoho úspěchů v nové funkci. K. Bárta vznesl dotaz k ředitelce MŠ ohledně uzavírání MŠ v období prázdninového období. Š. Štěpánková velký zájem o docházku do MŠ o prázdninách není. Dnešní den bylo v MŠ 8 dětí. Řada dětí je přihlášena, ale pak nechodí. Informovala veřejnost o

6 nutnosti záručních oprav v objektu MŠ. Mgr. Nýdrlová vznesla dotaz na harmonogram investiční akce (zateplení ŽS, oprava střechy, malování družiny apod.) J. Matura podal vysvětlení. Vše se bude odvíjet od podepsání smlouvy s vítězem výběrového řízení. Doporučuje prozatím nerealizovat malování prostorů školní družiny, ale v prostorách, kde budou měněna okna. I. Ř. Informace pana starosty Práce na čističce ve Tříči byla zahájena 24. července, bude pokračovat částí kanalizačního řadu (k truhlárně) a týden po pouti bude uzavřena ulice Metelkova (od MŠ po náměstí). Zateplení a výměna oken na ZŠ začala, nejdřív bude probíhat výroba a asi v polovině srpna výměna oken. Byly zahájeny práce na výměně celé střechy na domě č. 8 poště. I. Ř. Oprava a omluva Údržba města Simona Plůchová Zadní strana obálky Vodseďálkovy V článku ing. Štěpánka Pěkně z gruntu byli tiskem přehozeni hlasující po komunálních volbách o funkci uvolněného starosty, neuvolněného místostarosty a tajemníka. Správně mělo být: PRO 5 Matura, Nosek, Pohanková, Strnádková, Štěpánek PROTI 4 Bárta, Škodová, Nechanický a Zelinková I. Ř. Dům v majetku města na prodej Město Vysoké nad Jizerou zveřejnilo záměr, dle usnesení z 39. zasedání městského zastupitelstva ze dne č. u. 542/Z/39/2014, odprodat ze svého majetku dům č. p. 126 se st. p. č Dům se nalézá v centru města naproti poště. Popis domu: 1. NP nebytový prostor obchod, skladovací prostory, chodby uzavřená nájemní smlouva na dobu určitou do , 2. NP 2 bytové jednotky na jednu je uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou v délce 1 roku, podkroví půdní prostor Bližší informace na MěÚ Vysoké nad Jizerou u pana starosty. Ing. J. Bartoš O městských nájemních bytech II. Aby mohly být v rozpočtu města pro rok 2015 s potřebnou odborností vyčísleny výdaje potřebné na opravy a údržbu městského majetku, bylo třeba zmapovat stav městských nájemních bytů a zjistit, které opravy je třeba provést akutně a které lze odložit na později. Prošli jsme tedy fyzicky většinu městských bytů a s nájemníky jsme zkonzultovali závady a potřeby oprav. Úvodem je snad potřebné říct, že někteří nájemníci mají byty opravdu moc hezké a vesměs se dá říct, že se všichni nájemníci o byty dobře starají. I když, pravda, jsou i výjimky, které potvrzují pravidlo. S těmi jsme promluvili na místě a požádali o odstranění nepořádku, zejména ve společných prostorách a kolem domů. Bohužel je to tak asi všechno, co jsme mohli dělat nařizovací pravomoc nemáme, tudíž se o znovuzavedení a udržení pořádku v městských domech bude muset postarat městský úřad. Suverénně nejhorším městským bytovým domem je dům čísla popisného 8 (tj. objekt pošty). Celkový stav objektu vykazuje značné poškození společných prostor a venkovních omítek vodou (chybí okapy), 6 učitel Drážný, režisérka byla Dörinková, sestra Laurinové ze Šachovce. Stanovské divadlo, to byly spíš večírky s divadlem, scénkami a zpěvy. Dělaly se parodie co se stalo za rok ve vsi. Ve Vysokém vedl učitel Ďoubalík pěvecký sbor a brácha mě tam dostal na zkoušku ze zpěvu. Zkoušeli Zelenou louku, kde se odehrával tanec myslivců a jeden byl brácha. Byl tady taky spolužák Pepík Hejral. Vyvolával jsem jako cirkusák. Od roku 1969 jsem v Krakonoši. Ale poslední co jsem dělal, byl sv. Petr v Ukřižování. Jak vidíte budoucnost malých vesnic? Pokud se něco nezmění, bude tady jenom rekreace. Když není práce, nejsou lidi. Děkuji Františku Vodseďálkovi za vzpomínání, vstřícnost a ochotu a Věře Babákové za všestrannou spoluúčast. Ivana Řehořová Kuplety ze Stanového Když se stavěla silnice k Olešnici (1910) : Kulhava jde od kříže(bílkova) nese otruby, v kapse má cikorii, fajfku u huby. Stará mu naproti běží, Petře jsou tam inžinýři, u nás pod domem v sadě, něco vymíří. Dufek jede s korčákem, listiny veze, do každýho baráku i statku vleze. Nedá mu to ani spáti, máte se tu podepsati, na stanovskou silnici svolení dáti. (složil Petr Žanta a Bohuslav Matoušek) Silnice ke Lhotce ( ) : V údolí je vesnice, staví se tam silnice. Je tam farma slepičí, řádějí tam lupiči. Loupili už dlouhý čas, často byli,,pod obraz, potom řekli si už dost a postavili most. Jede auto z kopečka vrzají mu kolečka, na překážku narazí, v příkopě se zarazí. Lupiči hned zasáhli, z příkopu ho vytáhli, za odměnu dostali dvě flašky kořaly. Jeden občan z Haratic, ten se napil trochu víc. Dopadlo to uboze, ten se vyspal ve voze. (složil pan učitel Drážný) Vyloveno z paměti Františka Vodseďálka dne Další kuplety ve velkém množství sebrané a uchované panem Josefem Žantou mají souborné názvy jako Stanovská beseda nebo čtverylka, Hlasy a šlehy ze Stanova, z masopustu apod. Když procházím svou rodnou vesnicí, je mně docela smutno. Dříve byla Tříč trvale obydlena. V oknech kvetly muškáty, před okny zahrádky, poblíž políčka na zeleninu a brambory. Na jaře se louky uhrabovaly, kamínky se spravovaly cesty po zimě. V sadech dozrávalo ovoce až do podzimu. Mezi domy vedly cestičky, které se respektovaly z generace na generaci. Zkracovaly cestu k sousedům na pobyt, do školy, do práce, k vlaku, na pole i do háje. Téměř u každého stavení rostl ořech, kaštan nebo lípa. Sloužily nejen k užitku, ale i k odpočinku. Na jaře rozkvetly na loukách sněženky, bledule, a narcisy. Pak se louky zbarvily do žluta pampeliškami (u nás mlíčím). Během roku měnily barvu podle toho, jak rozkvétaly různé druhy rostlin. Nyní je řada stavení určena k rekreaci. Někteří, i stálí obyvatelé přestali respektovat, co dříve bývalo. Chůze po cestičkách se zakazuje právem vlastnictví. Někdy jsou dokonce používané závory. Připomíná mi to situaci v době Sudet. O pole a louky se mnozí nestarají, zarůstají náletem, vytlačují místní flóru, ovocné stromy usychají. Na takovou přírodu je smutný pohled. Někdo si dokonce stavení osází křovinatým porostem a smrky. Je to neetický a necitlivý zásah do rázu naší krajiny. Vlastník asi neví, že je ze zákona povinen se o nemovitost řádně starat. Nápravu může udělat jedině MěÚ. A měl by hodně práce! text a foto Hana Kalousová 27 DŘÍVE A NYNÍ

7 doby založení kolchozů. Nastala bída, vrátil se, ale jeho žena s dítětem zemřela hlady. Dopisy s adresou v azbuce jsem našel na půdě. Hodně starých věcí a pohledů shořelo u Řeháka. Otec Karla Kramáře, stavitel Petr, pocházel ze Stanového Vysočáci by neměli Kramáře. Panský dvůr, největší hospodářství s 30 ha, koupili Kramářovi, původně ze Tříče, kde prodali 3 baráky. Prokop, bratr Petra, hospodařil na 120 korcích. Prokopova dcera si vzala Jana Zemana, bratra Antala Staška. Jan chodil s dlouhou fajfkou. Jeho dcera si vzala ředitele Orionky. Ze Stanového pocházel i malíř Oldřich Vodseďálek František Žanta neplnil dodávky. Tvrdil, že v base je dobře. Ale pane komunista, když vono to není snadný. A co na mě chcete, vždyť já mám tak starý pole, na něm nic neroste. Uhlí nanosil za kamna. Byl kolář na ponku shrnul hoblovačky, nasypal mouku a válel těsto na knedlíky. Za kamnama měl kozlata. Co to je za člověka on má v chlévě i hodiny. To jste nebyla ve chlévě, ale ve světnici. K vesnici patřili i žebráci. Postaviček a postav by bylo mnoho. Můžete vzpomenout zvláštní soud 1944? Zemanovi u Pece byli vzdálení příbuzní od Staška. Schovávali Ulmana, styčného důstojníka (viz Dvorek). Pepík Zeman od Pece dělal přemety na lyžích a skákal na lyžích. Gestapo si přišlo pro něj a jeho tátu. Vedli je v zimě pěšky do Vysokého na náměstí. Dva gestapáci a oni mezi nimi. Pepík do jednoho u Hnyků strčil, utek a ztratil se v uličce. Večer byl ve Stanovym a ujel do Jesennýho na vypůjčených lyžích. Schovával se. Na Berounsku chytli buňku. V zápisníku se objevil listonoš Mařatka z Vysokýho. Otec (v Buchenwaldu) a matka (na Pankráci) byli popravený. 26 U nás chtěl někoho schovat Fr. Čivrný (jezdil u svého bratra autobusem). Pořád bylo třeba někomu poskytnout úkryt, i zahraničním uprchlíkům. Otec však nikoho nevzal. Pětiletý brácha (Jaromír) byl tak užvaněný, že by bylo velké riziko prozrazení. Poslední úkryt Ulmana byl u Marousků v Olešnici, kde ho našli. Byl tady německý starosta. Marouskovi skončili jenom v koncentráku, protože byli v Sudetech, ale vrátili se. Ostatní byli popraveni v protektorátu. Na soud se museli povinně dostavit starostové obcí. Po válce byl Josef Zeman první předseda ONV v Jilemnici a později poslanec za národně socialistickou stranu v Praze. Po Únoru byl zavřený. Pak odešel do zahraničí, v Americe měl zahradnictví. A dva životní koníčky knihovna a divadlo? Odmalička jsem měl zájem o historii. (O tom svědčí i album pohlednic z 1. světové války.) Knihovna bývala ve škole, kde bydleli Hojsákovi. Starala se o ni paní Nygrínová, zamykali ji tam a musela skákat z okna. Za 1. republiky ve Stanovým fungovala obecní knihovna a čtenářská beseda. Bylo by škoda přerušit tradici, tak jsem to kolem 80. roku vzal. Problémy byly nejen se skákáním oknem, ale i s vyměňováním žárovky. Nakonec jsme se přestěhovali s knihovnou ke Staškovi. Také jsme pořádali čtení nad kronikou. Stanovské kroniky jsou dvě. Kroniku založil za Rakouska starší Florián Koldovský, pokračoval Jan Zeman, pak Václav Zeman popravený za války, obě byly gestapem zabavené při zatčení Zemanových, ve válce se ztratily, pak se vrátily do Stanového. Divadlo se hrálo ve Stanovym a pak ve Lhotce. Dělal ho do bytů i společných prostor zatéká střechou a tvoří se plísně. Přesto i v tomto domě má několik bytů již nová plastová okna a jeden byt ze šesti je užíván úplně bez obtíží. Dům čísla popisného 28 (bytovka u hřbitova) je na tom o trochu lépe byty jsou většinou malé a útulné, nemají vysoko do stropu, všech deset bytů i společné prostory ovšem akutně potřebují plošnou výměnu oken, která dávno netěsní a jejichž otvírače jsou rezavé. Kolem oken a v koupelnách se tvoří plísně, do jednoho z horních bytů navíc poměrně masívně zatéká i střechou. Bortící se roh soklové části asi v nejbližší době zřícení domu nezaviní, ale stejně by stálo za to jej opravit. Dům čísla popisného 292 (SKI chata) je tvořen čtyřmi byty, společnými prostorami a dřevěnou verandou, která nejspíš kdysi bývala chloubou Chaty Českého ski klubu, což jsou tedy dnes už opravdu jenom loňské sněhy. Okna jsou sice dvojitá a nájemníci si je natírají, přesto jimi zatéká a v bytech se tvoří plísně. V přízemí je světlá výška místností asi 4 metry, čímž je samozřejmě problém byty vytopit. Plechová střecha místy rezaví, schází část okapu i část oplechování soklu. Střechu dřevěné verandy je nutné vyměnit, nejlépe ještě letos a ještě letos je také nutné zajistit, aby v jednom z bytů v zimě nezamrzala voda, přičemž jedni z nájemců se nabídli, že s opravami svého bytu i společných prostor vypomůžou. Následuje 5 bytů v čísle popisném 130 (pod muzeem). Na objektu je plechová střecha, přičemž touto zatéká zejména do muzea, a to už několik let. Okna jsou zatím vyměněna pouze ve dvou bytech, v ostatních bytech jsou okna poškozená, protahuje jimi a při dešti zatéká. Dům číslo popisné 165 (vedle a nad knihovnou) je po nedávné kompletní rekonstrukci. Kromě jedné vlhké skvrny na chodbě je úplně v pořádku. 7 V čísle popisném 52 (hasičská zbrojnice) je pouze jediný byt. Stav samotného bytu MS není špatný, okna i topení v bytě jsou v pořádku, závada (plísně na venkovních stěnách způsobené zřejmě kondenzací páry v půdních prostorách) souvisí spíše se stavem celého objektu hasičárny topné médium je naprosto nevyhovující a okna na sále by bylo třeba vyměnit. Byt v čísle popisném 323 (mateřská škola) je po rekonstrukci a bez závad. Totéž se dá (až na vodu stékající po rohu objektu) říci o devíti bytech v čísle popisném 227 (tj. na radnici). Dům číslo popisné 366 (bytovka za penzionem pro seniory) přejde v roce 2019 do vlastnictví současných nájemců, větší investice města v tomto objektu tedy neočekáváme. V domě číslo popisné 359 (dům pro seniory) se nachází 21 bytů, přičemž problémem tohoto domu jsou zejména okna, která velice špatně těsní a zvyšují už tak vysoké náklady na vytápění, když téměř všechny byty jsou vytápěny přímotopy. Dům dále vykazuje problémy se stoupačkami, které bude zřejmě nutné řešit postupně. Ačkoliv jsme navrhli několik usnesení k závadám, které je třeba řešit ještě v tomto roce, hlasováno bylo pouze o jediném (a toto bylo také přijato) že zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o stavu městských bytů. Zbývá nám tedy dotazovat se na stav oprav na zasedáních příštích. Samostatnou kapitolou je pak dům číslo popisné 126 (naproti knihovně či poště). Dům kromě nebytových prostor zahrnuje ještě dva byty s výměrou zhruba 100 čtverečních metrů a se sociálním zařízením na chodbě, přičemž nyní je obsazen pouze jeden, druhý byt byl před nedávnem určen

Zápis. z 39. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 30. 06. 2014 v hasičské zbrojnici ve Vysokém nad Jizerou.

Zápis. z 39. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 30. 06. 2014 v hasičské zbrojnici ve Vysokém nad Jizerou. Zápis z 39. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 30. 06. 2014 v hasičské zbrojnici ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 6 zastupitelů města Omluveni:

Více

Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Bohdan Blažek, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou

Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 7 zastupitelů

Více

Z á p i s ze 17. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 14.7.2008 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou

Z á p i s ze 17. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 14.7.2008 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Z á p i s ze 17. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 14.7.2008 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listinu přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů

Více

Z á p i s z 10. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 22. 10. 2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou

Z á p i s z 10. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 22. 10. 2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Z á p i s z 10. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 22. 10. 2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listinu přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů

Více

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Zápis z 9. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 26. dubna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 9. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 26. dubna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 9. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 26. dubna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Bohdan Blažek, Ing. Roman Čivrný, Jan Nosek,

Více

Zápis z 13. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 21. června 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 13. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 21. června 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 13. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 21. června 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Bohdan Blažek, Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav

Více

uvedl, že v současné době byly vytvořeny vytyčovací protokoly na základě kterým obec může uzavřít smlouvu o prodeji

uvedl, že v současné době byly vytvořeny vytyčovací protokoly na základě kterým obec může uzavřít smlouvu o prodeji ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 20. října 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 21. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 20. října 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 21. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 20. října 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Zápis ze 17. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 13. září 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 17. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 13. září 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 17. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 13. září 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Bohdan Blažek, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Zápis z 11. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 24. května 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 11. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 24. května 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 11. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 24. května 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Bohdan Blažek, Ing. Roman Čivrný, Jan Nosek,

Více

Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou.

Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů města

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 4/2007 Přítomni: Václav Nový, Antonín Kadlec, Magda Kindlová, Miroslav Oplt,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19. 5. 2016 Čas zahájení 18:00 Ověřitelé: Ing. Petr Bartoň, Mgr. David Suržin Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Program jednání a orgány 5. zasedání ZM byly odsouhlaseny bez připomínek.

Program jednání a orgány 5. zasedání ZM byly odsouhlaseny bez připomínek. Z á p i s Z 5. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 19.2.2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 9 zastupitelů

Více

Zápis ze 7. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 7. dubna 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 7. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 7. dubna 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 7. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 7. dubna 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Jan Nosek, Ing. Jaroslav

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne , konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne , konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne 1. 7. 2013, konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Zahájeno: 19:15 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Václav Vaněček, Milan Albrecht, Dušan Vaněček,

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 12.4.2016 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Šárka Kočová, Mgr. Martina Volfová, Zdeněk Žaloudek, Josef Pecka, Josef Tesárek. Program:

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Zápis. z 34. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20. 01. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vysokém nad Jizerou.

Zápis. z 34. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20. 01. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vysokém nad Jizerou. Zápis z 34. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20. 01. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 12.06.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany ZÁPIS č. 3/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 19.6.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřad-chlumčany sp. 154 PSČ439 03 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 10.2.2014 se konalo 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z 30. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne

Zápis z 30. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne Zápis z 30. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne 29. 5. 2013 Místo konání: zasedací místnost MěÚ Kryry Termín konání: 29. 5.2013 Přítomni: Omluven: Přítomno: p. Brda Miroslav, p. Michálek Vojtěch,

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zápis 20. zasedání zastupitelstva obce Stružnice konaného dne 17. prosince 2012

Zápis 20. zasedání zastupitelstva obce Stružnice konaného dne 17. prosince 2012 Obec Stružnice Zápis 20. zasedání zastupitelstva obce Stružnice konaného dne 17. prosince 2012 Přítomní zastupitelé: Bělová Anita, Brejchová Darja, Hančín Milan, Kotek Robert, Mečíř Jan, Schneiderová Alena,

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOZKOV dne 13. března 2014 od 19. hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bozkově

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOZKOV dne 13. března 2014 od 19. hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bozkově Přítomni: Omluveni: Program: ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOZKOV dne 13. března 2014 od 19. hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bozkově Blanka Babcová, Karel Čermák, Stanislav Doubek ml.,

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:30 hodin dne

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:30 hodin dne OBEC ČESKÁ RYBNÁ Tel.: 465 629 128 e-mail : ceskarybna@tyhan.cz 561 85 Česká Rybná Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:30 hodin dne 08. 06. 2016 Přítomni: Šulcková, Malý,

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 1. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 1. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 1. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 1. 2016 Zasedání zahájila v 18. hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti. Konstatovala, že počet zastupitelů

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 13.6. 2016, zahájeno v 18:00 hod., ukončeno v 19,10 hod Přítomni: 9 Hosté: Jan Blaško, Petra Farářová Veselá, Martin Farář, Bedřich Kramár st., Slavomíra Vacardová, Mgr.

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích.

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. zá P I S ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. Přítomni: Josef Prudík, Marie Procházková, Ivana

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek.

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek. 1 Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 31. 3. 2010 od 17.30 hod. v Kulturním středisku Buštěhrad č. 5/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Václav Nový, Antonín Kadlec,

Více

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne 19.12.2014 1. Zahájení Schůze zahájena v 18:05 Přítomni: 8 zastupitelů omluven Pavel Maroušek. Doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Více

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně.

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně. Obecní úřad Těchlovice Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 412 558 925 fax: 412 558 925 e-mail: ou.techlovice@volny.cz Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Ing. Jaroslav

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne 10.11.2016 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Počet přítomných: 9 Hosté: 7 Program:

Více

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing.

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing. Zápis č. 5/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 18. června 2009 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Zápis. z 38. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 19. 05. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vysokém nad Jizerou.

Zápis. z 38. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 19. 05. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vysokém nad Jizerou. Zápis z 38. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 19. 05. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 7 zastupitelů

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Zápis č. 2/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora, konaného dne , od hodin.

Zápis č. 2/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora, konaného dne , od hodin. Obec Radimovice u Tábora Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora Zápis č. 2/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora, konaného dne 26. 6. 2016, od 19.30 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 19.09.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 7.5. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Braňany Zastupitelstvo obce Braňany Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne 8. 9. 2016, od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva Obce Braňany

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 2. 6. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

Zasedání obecního zastupitelstva obce Soběslavice dne

Zasedání obecního zastupitelstva obce Soběslavice dne Zasedání obecního zastupitelstva obce Soběslavice dne 18.5.2012 Schválení programu jednání: 1. Schválení závěrečného účtu obce Soběslavice za rok 2012 2. Prodej části pozemků p.č. 224/22, 224/2, 224/19

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6.11.2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6.11.2008 1 Č.j. 6/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6.11.2008 Přítomni dle prezenční listiny 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu Návrh: zapisovatel L. Fajmonová ověřovatel Petr Hlouš,

Více

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 30. srpna 2013 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program Zahájení Navržení

Více

Zápis z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Benecko od 17:00 hodin.

Zápis z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Benecko od 17:00 hodin. Zápis z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne 29.6.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Benecko od 17:00 hodin. Přítomní: Mejsnar Jaroslav Ing. Jebavý Zdeněk Bc. Klimenta

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne 20. 12. 2010 v 18.00 hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Přítomno: ing. Jindřiška Brožová, ing. Jiří Dokoupil, Milan Fiala, Václav

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 38. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 15. února 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Zápis ze 4. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 24. února 2015 od 17:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 4. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 24. února 2015 od 17:00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 4. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 24. února 2015 od 17:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana ze 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkov konaného dne 24. 6 2015 Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Kontrolní výbor Zastupitelstva Městského obvodu Plzeň 3 Z Á P I S

Kontrolní výbor Zastupitelstva Městského obvodu Plzeň 3 Z Á P I S Kontrolní výbor Zastupitelstva Městského obvodu Plzeň 3 Z Á P I S ze 15. schůze výboru konané dne 14. března 2016 od 15:30 hodin v zasedací místnosti suterén ÚMO Plzeň 3 Přítomni: p. Strobach, p. Zeman,

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

USNESENÍ. Miroslav Švehla, Ing. Dana Krulišová, MUDr. Tomáš Bauer. 2. Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Loket

USNESENÍ. Miroslav Švehla, Ing. Dana Krulišová, MUDr. Tomáš Bauer. 2. Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Loket USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se uskutečnilo dne 22. května 2014 od 15:00 do 15:50 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket Přítomno: Omluveni: Zapisovatel:

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis 5/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 5/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 5/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 20. 8. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p., Mgr.

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: 3 členové rady města tajemnice

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 24.11.2010, od 18.00 hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 1) Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání ZO Hluboš bylo

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM Datum konání : 15.9.2014 Místo konání : zasedací místnost OÚ Zahájení : 17.00 hodin Přítomni : zastupitelé : Jana Švehlová Jaroslav Starý

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Zápis č. 2. ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č.2. dne

Zápis č. 2. ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č.2. dne Zápis č. 2. ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č.2. dne 17. 11. 2014 Přítomni: dle presenční listiny, všichni členové zastupitelstva Omluveni: 0 Ověřovatelé zápisu: Ing. Vítězslav Jílek, Oldřich

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2016 ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2016 ze dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2016 ze dne 22.3.2016 Čas: 19.1 21.05 h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 6 členů ZO Suchodol

Více