RADA OBCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODĚKOVÁNÍ. Výpis usnesení ze schůze Rady obce Rosice ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RADA OBCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODĚKOVÁNÍ. Výpis usnesení ze schůze Rady obce Rosice ze dne 3.6.2013"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBCE ROSICE Červen 2013, ročník 8, vydání 3 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, toto vydání je už prázdninové, odpočinkové. Je plné pozvánek na sportovní, kulturní a společenské akce pořádané v naší obci v následujících prázdninových měsících. Proto prosím využijte nabídky pořadatelů a navštivte jejich akce. Svojí účastí podpoříte činnost organizací v naší obci. Nejdůležitější informací týkající se investičních akcí, kterou Vám dnes chci sdělit, je, že od 1. července začíná realizace úspor energií na naší základní kole. Po mnoha pokusech se žádostí o dotaci jsme, jak již víte, uspěli, a tak vyměníme venkovní okna a dveře, zateplíme fasádu, zateplíme stropy a nainstalujeme plynová tepelná čerpadla. Cena těchto prací bude okolo devíti miliónů a z obecního rozpočtu zaplatíme téměř polovinu. Dodavatelem prací bude firma ATOS Ledeč nad Sázavou. Smlouva o dílo byla podepsána po náročném výběrovém řízení a teď bude naším hlavním úkolem zabezpečit dobrou kvalitu prací. Stavba bude dokončena do dvanácti měsíců. Naše škola si určitě zaslouží tak rozsáhlou rekonstrukci a doufám, že další velká investice do původní budovy bude podstatně dříve než za dalších neuvěřitelných 87 let! Ještě než Vám popřeji krásné prázdniny, chtěl bych velice poděkovat našim hasičům. Ze své vlastní iniciativy jeli na několik dní pomoci při likvidaci následků povodně ve Štěchovicích. Na vlastní oči viděli a na vlastní ruce zkusili, co dokáže udělat velká voda. Důkazem, že pracovali s velkým nasazením, je poděkování starosty městyse Štěchovice pana Miloše Čapka, které je na následující straně. Pro nás ostatní z této katastrofy ať je ponaučením, že každému se může něco podobného přihodit a je strašně důležité, že i u nás máme hodně lidí, kteří jsou schopní a ochotní pomoci. Krásné prázdniny Vám všem přeje Luboš Netolický, starosta obce UPOZORNĚNÍ: V OBCI BYLY ROZMÍSTĚNY KONTEJNERY, KTERÉ JSOU URČENY NA POUŽITÉ POTRAVINÁŘSKÉ (FRITOVACÍ) OLEJE A TUKY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESLOUŽÍ KE SBĚRU VYJETÝCH MOTOROVÝCH A PŘEVODOVÝCH OLEJŮ. DO KONTEJNERŮ PROSÍM VHAZUJTE POUZE POUŽITÉ POTRAVINÁŘSKÉ OLEJE A TUKY V DOBŘE UZAVŘENÝCH PLASTOVÝCH OBALECH. DĚKUJEME! Folková cihelna se letos koná v sobotu 20. července 2013 opět od hodin. Vystoupí kapely Fíci, Pouta, Modrá kref, Pacifik, Devítka a již tradičně Lokálka. Celý program ukončí country bál. 1

2 RADA OBCE Výpis usnesení ze schůze Rady obce Rosice ze dne K bodu č. 1 RO schvaluje plnění usnesení z min. schůze RO. K bodu č. 4 RO schvaluje smlouvu č. OŽPZ/13/21095 o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje obci Rosice na akci Brčekoly, Seslávky splašková kanalizace DPS. K bodu č. 6 RO schvaluje pronájem poz. parc. č. 138/2 a 138/3 v k.ú. Rosice u Chrasti paní M.T., Rosice čp. 74 za cenu 1,- Kč/m 2 /rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. K bodu č. 7 RO schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene, kterou uzavře obec Rosice s pí V.Š. a manž. J. a P. B., v předloženém znění. K bodu č. 8 RO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na základě smlouvy budoucí č. 2DHM mezi obcí Rosice a Povodím Labe, s.p. K bodu č. 9 RO schvaluje zveřejnění záměru obce odprodat pozemky u řadové zástavby v lokalitě bývalého žel. nádraží, vyznačené na geoplánku č /2013. K bodu č. 10 RO schvaluje dle nabídky fy EKO-PF s.r.o. umístění 3 ks separačních nádob na odkládání upotřebeného potravinářského oleje a tuku v obci. K bodu č. 12 RO schvaluje uzavření MŠ Rosice v době hlavních prázdnin od do K bodu č. 13 RO bere na vědomí, že smlouva o dílo č. 1/2013 na akci ZŠ Rosice Realizace úspor energií byla uzavřena v souladu se zákonem s druhým umístěným uchazečem, společností ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, Ledeč nad Sázavou. K bodu č. 14 RO schvaluje vypracování návrhu řešení odlehčovacího koryta a návrh řešení přeložky gravitační a tlakové kanalizace pro DUR. PODĚKOVÁNÍ 2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Na závěr školního roku Zanedlouho rozdáme vysvědčení a uzavřeme tak školní rok 2012/13 a žáci se rozběhnou na prázdniny, pracovníci na dovolenou. A čím jsme letos společně prošli? Po letech se ve škole z ekonomických důvodů vyučovalo ve spojené třídě na prvním stupni předmětům výchovného zaměření. Chvíli trvalo, než si žáčci přivykli, ale postupně čím dál více získávali jednak na samostatnosti, ale také na schopnosti spolupracovat při práci. Po nějakém čase nás poctila svou návštěvou Česká školní inspekce a konstatovala, že žáci mají ke svému rozvoji v naší škole vše, co je třeba, že mají možnost využít mnoha vzdělávacích aktivit a pestrých forem práce i nabídek různých akcí. Na žádost zákonných zástupců jsme upravili a v tuto chvíli stále upravujeme školní vzdělávací program, především učební plán, ve kterém jsme kromě jiného posílili počet hodin českého jazyka a matematiky. Žáci opět měli možnost absolvovat plavecký výcvik, lyžařský výcvik, hodiny bruslení, navštívit řadu exkurzí a kulturních akcí především v našem regionu (Velikonoce na zámku, Chrudim město tří muzeí, vzdělávání s ekologickým zaměřením, koncert ). Proběhl tradiční sběr papíru, v rámci Recyklohraní (sběr elektroodpadu) sbíráme body směnitelné za školní pomůcky. Zúčastnili jsme se několika výtvarných soutěží, uspořádali školní recitační soutěž. Na konci roku celý první stupeň vyjel na školu v přírodě do Krkonoš a do Adršpachu. V jarním období jsme žili školním projektem Žejbro. V rámci něj jsme v hodinách řešili matematické úkoly, psali a četli na toto téma, studovali přírodní podmínky a zeměpisné i historické údaje. O Žejbru přímo z Rosic nám připravil besedu pan učitel Z.Volejník a všichni jsme měli možnost dozvědět se spoustu zajímavostí a údajů a prohlédnout si dobové snímky. Nad fotografiemi zapůjčenými z obecního úřadu jsme proseděli také několik hodin a některé byly pro mnohé velmi překvapující. Na závěr pak každá skupina prošla určený úsek toku od pramene po soutok s odborníky z CHKO Železné hory, kteří mnoho zajímavostí předali žákům přímo v terénu, a zpracovala své poznatky formou mapového plakátu. Vznikla také bohatá fotodokumentace. V rámci projektu jsme vyhlásili fotosoutěž a výtvarnou soutěž. Porota měla velmi obtížný úkol, protože snímků se sešlo přes sto a výkresů na padesát. Projekt měl velký ohlas, a proto ještě v dalším školním roce na něj navážeme shromáždili jsme totiž tolik zajímavostí, že by byla škoda je nechat zapadnout. A navíc každá skupina prošla vždy jen jeden úsek a pak všichni začali být zvědaví na ten další (dokonce i někteří rodiče ). Naše materiály z projektu můžete vidět nyní na školní výstavě v galerii v bývalé cihelně. Další aktivitou, která zaujala žáky i dospělé, je zapojení do celosvětového POSTCROSSINGU dopisování si a výměny pohlednic mezi lidmi všech zemí. Komunikujeme v angličtině a němčině a všem nám dělají radost pozdravy z daleka i blízka. Najednou jsou nám blíže nejen například Polsko, Německo či třeba Portugalsko, ale máme známé v Indonésii, Japonsku, v Hong Kongu, Číně, Rusku, USA, na Taiwanu a jinde. A hlavně rozumíme, co nám píší a umíme jim odpovědět! Výstupy prací za celý rok jsme shromáždili a připravili výstavu v cihelně, která je ke zhlédnutí od 25.června po celé prázdniny. Zde si také můžete zakoupit nejnovější číslo školního časopisu Rosík, a tím podpořit práci našich žáků. Na závěr ještě několik slov ke školnímu roku 2013/14. Určitě již víte, že na škole začíná tolik očekávaná rekonstrukce oken a zateplení budovy. Doufejme, že příští rok touto dobou se Rosice budou pyšnit krásně opravenou školní budovou a že práce budou probíhat bez nečekaných zádrhelů (počasí apod.). V září se po mateřské dovolené vrací p.učitelky Rabasová a Brožková, do kanceláře p.chmelíková. Paní učitelka Martincová a Lenka Kohoutová odchází (pracovaly jako zástup za MD) a na vlastní žádost odchází p.učitelka Čápová. Měli bychom přivítat 20 prvňáčků, některé děti se ale stěhují z Rosic, počet žáků školy tedy zůstane zhruba stejný. Na prvním stupni proto z ekonomických důvodů budou opět spojené třídy, ale předměty český jazyk, matematika a anglický jazyk se budou převážně vyučovat po jednotlivých třídách. Ve všech třídách se věnujeme žákům podle individuálních potřeb,

3 včetně tříd spojených, kde celkový počet žáků odpovídá běžné třídě... S největší pravděpodobností třídními učitelkami na 1.stupni budou zkušené p.uč. Rabasová, Línková a Šachová. Na závěr bych chtěla poděkovat za letošní spolupráci našemu zřizovateli obci Rosice v čele s panem starostou Netolickým, školské radě v čele s jejím předsedou p. Laubem, sdružení rodičů Rosa I v čele s paní Rázkovou, koordinátorce KOŠ L.Kociánové, všem těm rodičům, kteří s námi pravidelně spolupracovali, měli opravdový zájem o vzdělávání svých dětí a v rámci svých možností škole pomohli (přístupem, zájmem, propagací, darem, prací ). Jako pedagog doufám, že přijde doba, kdy žádní rodiče nebudou krýt záškoláctví svých dětí, hledat jen u těch druhých chyby a lhaní a podvádění stavět nad poctivé a upřímné vystupování. Krásnou dovolenou a prázdniny a ve zdraví nashledanou v září! Dana Brdíčková, ředitelka školy Jarní aktivity školní družiny Loučení se zimou Tak jako každý rok jsme i letos vyráběli Morénu, kterou jsme potom vynášeli, protože Moréna je symbolem zimy a my jsme se tímto se zimou loučili a přivítali jsme jaro. Morénu jsme vynesli k řece Žejbro do Synčan a tam jsme ji z mostu poslali po vodě. Turnaj v pexesu států Rádi hrajeme toto pexeso, neboť je to nejen zábavné, ale též poučné, učíme se rozeznávat symboly jednotlivých států. Pořádek před školou a v jejím okolí Celý rok se snažíme udržovat pořádek v okolí naší školy. Sbíráme odpadky, papíry, plast, protože chceme, aby to u naší školy bylo pěkné. Jarní a letní turnaje Pobyt venku trávíme nejen pohybovou hrou, ale nastalo i období turnajů, jsou to hlavně pohybové turnaje, fotbal, záchranka, proti všem a také soutěže zručnosti, rychlosti a postřehu. Výzdoba Podle jednotlivých ročních období a významných událostí/velikonoce, Svátek matek, Den dětí / Projekt Žejbro Naše školní družina se účastnila celoškolního projektu, který se nazýval ŽEJBRO. Naše trasa vedla od mlýna po podlažickou zastávku. V den naší turistické výpravy nám počasí přálo, poznali jsme nejen povodí této naší říčky, ale též přírodu a naši obec tak, jak ji mnozí z nás ani neznají. Na toto téma jsme měli besedu a vytvářeli jsme také mapu našeho putování, kde jsme se snažili všichni výtvarně zachytit trasu našeho putování. Projekt naší školní družiny DEN ZEMĚ V tomto období jara a začátku léta jsme vyhlásili v naší školní družině tento týdenní projekt, protože je velmi nutné v dnešní době dbát na to, abychom se chovali šetrněji k přírodě. A to nejen tento týden. Projekt probíhal jednak formou besedy a diskuse, formou příspěvků a názorů žáků, ale také prakticky. Znamenalo to, že jsme čistili určitou část obce sběrem odpadků a tímto málem jsme chtěli přispět k tomu, aby naše vesnice byla hezká. Žáci školní družiny a jejich vychovatelka A.Dostálová KOMUNITNÍ ŠKOLA Komunitní škola Rosice, o. s. zrealizovala již poslední vzdělávací kurz na téma Pojďme hrát divadlo na vsi konaný v rámci projektu OVPK č. CZ.1.07/3.1.00/ Pojďme se učit v naší komunitní škole. Na dvoudenní kurz Pojďme hrát divadlo na vsi jsme si pronajali nově vybudovaný krásný divadelní prostor v Základní škole Chroustovice. Zúčastnilo se celkem čtrnáct zájemců a lektor pan Jiří Adamec nám připravil dvě naprosto úžasná odpoledne. Po oba dny panovala mezi kurzisty velmi uvolněná nálada. Získali jsme nejen mnoho teoretických znalostí, ale i praktických zkušeností, např. rozdílnost při čtení neznámého textu, kdy se soustředíme na bezchybnost a při čtení známého textu se soustředíme na přednes a výraz. Dále jsme pracovali s jedním textem a četli jej několika způsoby, např. hospodským, jako moderátoři a jako básnický přednes. Vyzkoušeli jsme si také scénickou improvizaci jednotlivců a týmovou. Seznámili jsme se s pravidly scénáře a zkusili si jednoduchý scénář napsat. Nechyběla ani píseň zaměřená na jazykolam, při které jsme si málem polámali jazyky. Při naší divadelní práci jsme využívali interiér školy i plenér, kde jsme podle upravených scénářů ve skupinách nastudovali a zahráli tři pohádky - O Smolíčkovi, O perníkové chaloupce a O hloupém Honzovi. Po celou dobu kurzu nás pronásledovala kamera a zaznamenávala všechny naše aktivity. Na závěr jsme si přehrávali jednotlivé záběry, diskutovali o nich a hledali silná a slabá místa. Především však jsme se u nich strašně nasmáli a došli k závěru, že se musí uskutečnit další pokračování, na které se všichni předem už moc těšíme. Ludmila Kociánová, předseda a koordinátor Komunitní školy Rosice, o. s. SDH BRČEKOLY Generali Pojišťovna a.s. a SDH Brčekoly pořádají POD KOPCEM FEST od 13:00, areál Pod kopcem Program: 14:00 Miluška Voborníková 15:15 Monika Mašková z Předhradí absolventka konzervatoře pro zrakově postižené 16:15 Lucie Kožinová (herečka a dabérka) a Ladislav Ondřej (herec, hvězda Ordinace V růžové zahradě) 18:00 Sabrage - frontman kapely je finalista první řady superstar Julián Záhorovský 20: 00 Natřije Doprovodný program: soutěže pro děti i dospělé, malování na obličej, ukázky leteckých modelářů, skákací hrad, nafukování balónků - vstupné dobrovolné. 3

4 DĚTSKÝ DEN Chvíli po sobotním obědě 8.června se na Rosickou tržnici začaly scházet první děti, které se přišly pobavit. Sdružení rodičů Rosa I. a Unie rodičů při MŠ v Rosicích uspořádaly pro děti plno zábavy a odměn. Tentokrát se dětský den odehrál trochu jinak než v minulých letech. Děti na startu dostaly mapku, podle které hledaly v areálu tržnice jednotlivá stanoviště. Na každém čekaly na děti pohádkové postavy, které měly přichystanou nějakou tu disciplínu. Za splnění úkolu dostaly vždy odměnu. Například od krásných muchomůrek si děti odnesly vlastnoručně vymalované sádrové odlitky. U čarodějnic si vysloužily něco barevného na hlavě. Za zmínku stojí také Červená karkulka a vlk, kteří si s sebou přivezli i babičku v posteli. U posledního z deseti zastavení si každý mohl zastřílet na terč. Poté si děti vyzvedly buřta a nanuk. Pobavení jistě zajistila i trampolína nebo hezké písničky DJ Šimka, který nám k tomu všemu pěkně hrál. Děkujeme všem sponzorům: Hasičský klub na tržnici věnoval pití dětem zdarma a zapůjčil trampolínu, Obecní úřad v Rosicích sponzoroval buřty a také hasiči přinesli dětem něco dobrého na zub. Naše poděkování patří také všem, kteří se podíleli na uskutečnění této akce, což jsou ochotní rodiče dětí ze ZŠ a MŠ, děvčata a chlapci ze 6.,7. a 9. třídy. Z HISTORIE OBCE Zámek V minulém čísle RL jsme se seznámili s tvrzemi, prvními sídly nižších šlechticů v Rosicích a Seslávkách. Dnes budeme sledovat historii zámku, který v Rosicích dosud stojí. I když slovo zámek je skoro nepřesné. Zámky máme totiž v Rosicích hned dva starý a nový. V roce 1483 přijíždí do Rosic, tehdy to byly Dolní Seslávky, nový majitel Václav (nebo Vaněk) Talacko z Ještětic. Po prohlídce zdejší tvrze se rozhoduje, že nechá postavit novou. Jistě to nebyla levná záležitost, ale stará tvrz je v katastrofálním stavu. Po vybudování prostornějšího sídla hodného stavu nového pána se začíná pan Václav psát Talácko z Ještětic a Seslavic. Na dlouhou dobu zůstala Talackovská tvrz domovem Václavových potomků. O více než sto let později prodává Václavův potomek Jindřich Talacko z Ještětic vsi Rosice a Seslávky hraběti Lvu Burianu Eusebiovi Berkovi z Dubé a na Rychmburce. Nový pán ale sídlí na hradě Rychmburk a tak Talackovská tvrz rychle chátrá. Za třicetileté války ji dokonce dvakrát vypalují švédská vojska ubytovaná v Chrudimi. Sídlo kdysi velmi rozšířeného rodu Talacků je v troskách. Válka, jejíž výsledek je osobní tragédií mnoha šlechtických rodin, znamená pro naše pány neměnný stav. Píše se rok 1650 a v Rosicích vítají opět nového hraběte Berku, tentokrát Bohuslava Ferdinanda Leopolda Berku z Dubé a Lipé a na Meziříčí. Nový pán si prohlíží místo velmi důkladně. Talackovská tvrz je neobyvatelná, téměř celá zbořená a hrabě Berka dává příkaz vystavět na jejím místě reprezentativnější zámek. Sdružení Rosa I. a Unie rodičů při MŠ v Rosicích KULTURNÍ KLUB SKUTEČ Podzimní divadelní abonmá 2013 ve Skutči jde do prodeje Červen je měsíc, v němž bývá zahájen předprodej podzimního divadelního abonmá ve Skutči. Diváky čekají skvělé divadelní zážitky v pěti porcích představení z celé republiky. V září zahájíme cyklus hudební parodií Limonádový Joe z Městského divadla Mladá Boleslav. Říjen bude stejně jako vloni patřit Divadlu Palace, které do Skutče přiveze představení Pohleď a budeš udiven, ve kterém excelují Jiří Langmajer, David Suchařípa, Martina Hudečková a další. Listopadový vítr zavane na jeviště Kulturního klubu Skuteč Městské divadlo Brno se svéráznou komedií Jezinky a bezinky aneb Arsenik a staré tety, o které již v r napsali v The New York Times, že je to Tak zábavné, že na to nikdo z nás nikdy nezapomene., což platí do dneška. V prosinci povečeříme s Východočeským divadlem Pardubice Blbce k večeři a nový rok začneme s Frankie a Johnnym v podání Terezy Kostkové a Aleše Hámy, kteří přijedou z pražského Divadla v Rytířské. Nároky na kvalitu představení v žádném případě neklesly. Skuteč chce dostát své pověsti města s kvalitním kulturním programem, a proto zde dojde poprvé od r ke zvýšení ceny abonentky na 1100,- Kč z 980,- Kč; celkově je tedy každé představení v abonmá dražší o 24,- Kč, což není mnoho. Současně dojde také ke zdražení vstupenek na jednotlivá představení, která budou nyní stát 250,- Kč oproti dosavadním 230,- Kč. Zdražení je nezbytným krokem pro udržení kvality představení, do jejichž ceny se začátkem roku promítlo zvýšení DPH. Abonentky můžete od 8. června zakoupit přes internet na od 10. června potom fyzicky na odboru kultury a školství MěÚ Skuteč. Další informace poskytne odbor kultury a školství MěÚ Skuteč (tel /487, mob / 422) nebo je naleznete na 4 Se stavbou se začíná pravděpodobně už v roce Zámek, který tvoří starší křídlo zámeckého komplexu se staví ještě ve stylu pozdní renesance. Do průčelí směřujícího dovnitř původního nádvoří umisťují dělníci dodnes zachovalý, i když značně poničený, portál. Rámovaný je dvěma bočními toskánskými sloupy. V polokruhovém zaklenutí je deska upomínající na pana hraběte. Najdeme na ni oválný erb Berků, dvě tváře andělíčků a počáteční písmena stavitele - B. F. L. H. B. Z. A. Z. L. P. N. R. W. R. A. SL. tedy Bohuslav Ferdinand Leopold Hrabě Berka Z (Dubé) A Z Lipé Pán Na Rychmburce Wladyckých Rosicích A Slatiňanech. Na vnější omítce zhruba v polovině výšky budovy je zbytek pásu ornamentálních sgrafit. Hrabě umírá v roce 1659, pouhých šest let po dokončení zámku. Na zámku i v celých Rosicích to budí rozpaky a obavy. O majetek se totiž hlásí

5 vdova, paní hraběnka Marie Eliška rozená Kinská. Komorník Desk zemských v Praze pro ni ale nemá dobré zprávy. Rodový fideikomis se dědí jen v mužské linii, přesně tak, jak to je v Deskách zapsáno. I když hraběnka spor vyhrává, majetek dědí po svém příbuzném František Antonín Berkovi z Dubé z jablonské větve Berků, poslední mužský potomek. Paní hraběnka se ale vrací do Rosic s listem s pečetí a významným obsahem. Zdejší panství jí totiž ona listina zaručuje k vdovskému vychování. Teprve po skonu hraběnky vdovy se Rosic ujímá František Antonín Berka. Zastává u dvora velmi významné funkce je královským místodržícím, zemským soudcem a maršálkem. Jeho zaměstnání mu přináší nemalé finanční zisky a tak nechává upravit zámek (v tu dobu vznikají např. sluneční hodiny na zdi zámku). Největším počinem hraběte je ale na místní poměry velkolepý projekt stavba zámecké jízdárny. Z jeho rozhodnutí se také budují přilehlé zámecké zahrady a jezdecká škola. Kolem zámku rostou další budovy jak houby po dešti. Jedná se především o hospodářská stavení. Ani sám stavitel si jistě neuměl představit, že v budoucnu bude jízdárna sloužit také jako polní nemocnice, kde najdou smrt desítky vojáků napoleonských válek, nebo skladiště cukru či výrobní hala. Dřevěnou podlahu, pokrytou pískem a pilinami, dřevěné obložení stěn a obrazy koní a jezdců v životní velikosti dnes už na místě nenajdeme. Z původního velkolepého vstupu zbyl již jen pozměněný znak s nápisem. I berkovský zámek měnil během staletí své funkce. Byl na krátkou dobu kasárnou husarů, hostincem i sýpkou a dnes v něm máme pekárnu. Pozůstatky zašlé slávy starého zámku uvnitř ale kupodivu ještě najdete. Zachovalo se štukování stropů, krb i erby Berků nad portály. ještě o 2,5 m výše. Někdy si člověk ani nedokáže řádně uvědomit, co vlastně povodeň je a co všechno může voda napáchat. Osobně mě zaujala organizovaná spolupráce a ochota naprosto cizích lidí pomáhat v nouzi. V tomto městě se sešli dobrovolní i profesionální hasiči, vojáci, Červený kříž a hlavně místní spoluobčané, kteří neváhali a pomáhali ostatním postiženým. Děkuji všem kolegům, kteří neváhali a pomohli těm, kteří to momentálně potřebovali ze všech nejvíce. Přeji všem spoluobčanům, ať se našim obcím takovéto povodně vyhýbají a ať každý rozumný člověk nebrání jakýmkoliv proti povodňovým opatřením, neboť i jeho by ochránily před živlem jménem POVODEŇ. NAŠI NEJMLADŠÍ Naši nejmladší dobrovolní hasiči prožívají úspěšné období v požárních sportech a kláních, ve kterých se umisťují na předních příčkách, i dokonce na příčce nejvyšší. Ze srdce jim k těmto výkonům blahopřeji a přeji jim, ať je síla, štěstí a sportovní duch provází i nadále. Je samozřejmé, že bez vedoucích mládeže by těchto výsledků nedosahovali. Proto děkuji za dobře odvedenou práci a přeji ještě více pevných nervů při práci s naší mládeží. Mění se doba, mění se i mládež Není to vždy jednoduché Děti jsou děti Petr Hejduk, SDH Rosice MLADÍ HASIČI SDH ROSICE Od začátku soutěžní sezony jsme se zúčastnili několika soutěží. Okresní kolo hry Plamen se letošní rok konalo ve Skutči května. I přes veškeré snažení a úsilí podávané na trénincích i na soutěži jsme obsadili 15. místo. Ale zážitkem pro nás bylo i nocování ve stanech a pod širákem. Na další soutěži, která se konala 26. května v Markovicích, jsme uspěli mnohem lépe. Běhaly se tu štafety a požární útok, obsadili jsme třetí místo a vyhráli jsme pohár a medaile. Do Klešic (8. června) jsme jeli i s rosickými muži. Časem 18:04 jsme suverénně vyhráli putovní pohár, pohár za první místo a zlaté medaile. Muži také obsadili první místo. Na další soutěž jsme jeli na oslavy 125. výročí založení SDH Řestoky. Byly pro nás připraveny dvě disciplíny: štafeta 4x30m a požární útok. V konkurenci okolních dětských sborů z Podlažic a Řestok jsme zase vyhráli a obsadili první pozici. Sbírka pohárů se nám tedy krásně rozrůstá. Teď už se ale rozejdeme na prázdniny a sejdeme se zase v září. Na podzim nás čekají soutěže v požárním útoku a závod požárnické všestrannosti. K. Drábková V příších RL se dozvíte něco o druhém, tzv. novém zámku z doby Kinských. SDH ROSICE Povodně 2013 Ač se naší obci povodně vyhnuly, někteří z nás jsme je prožívali naživo. Lépe řečeno likvidaci škod po této katastrofě. I když jsou hasiči a voda úzce spjati, v této situaci je voda nenáviděný živel. Náš sbor ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Chrast se zúčastnil úklidu po povodních ve Štěchovicích ve Středočeském kraji. Pomáhali jsme s úklidem sklepa místní MŠ a s likvidací sádrokartonových zdí v ZŠ. Po rozebrání těchto zdí jsme mohli vidět, kde byla voda při ničivějších povodních v roce V tomto roce byla voda 5

6 Z HISTORIE SPORTU Z historie sportu obce Rosice Seslávky ( ) Čerpáno z objevených dokladů, Sokolské kroniky a z vyprávění pamětníků Kapitola II. Výstavba nového stadionu TJ Dynamo Rosice u Chrasti v části obce zvané Na Lukách. Vážení spoluobčané, jsem přesvědčen o tom, že výstavba stadionu byla největší akcí v historii obce, na které se dobrovolně a zdarma podílelo nejvíce lidí a která také dosud nebyla náležitě doceněna, přestože na ní bylo celkem odpracováno brigádnických hodin, z toho hodin zdarma. Vám, kteří jste se osobně prací zúčastnili a tuto dobu pamatujete, bych ji rád připomenul. A s tím i část Vašeho mládí a čas strávený s kamarády i s těmi, kteří to za Dynamo válí tam někde nahoře. Situace 50.let na vesnici byla velice těžká. V Rosicích bylo například jen devět telefonů (pro dnešní mladé zcela nepředstavitelné). Což někdy znamenalo objednat si hovor a čekat i dlouhé hodiny na spojení, spoustu věcí vyřizovat na soukromých adresách a doufat, že přiběhne ochotný posel a zprávu vyřídí. Shánění stavebního materiálu byla nepředstavitelná makačka. Nebyly volné soboty, pracovalo se do dvanácti hodin, a tak na práci na svém zbývala jen všední odpoledne a celé neděle. O politické situaci netřeba psát. Pro mladé lidi zde nebyla velká možnost sportovního i kulturního vyžití. Ani pár místních zábav a kopnutí do míče na dvorku situaci nezachránily. Fr. Slavík si tento nedostatek nejvíce uvědomoval za svých studií a prací v Praze a Brně, kde měli mladí lidé jiné a větší možnosti. Tam s kamarády přičichl k tehdy buržoaznímu tenisu. Pamětníci odtud pamatují jeho sekaný servis. Nadále hledal možnost jak toto zavést i v naší vesnici. To se mu časem povedlo, a to i díky pomoci lidí různého vzdělání, polit. vyznání, odbornosti a původu, které okolo sebe soustředil. Ti všichni dokázali i přes těžkou práci a velké potíže postavit stadion, který slouží i dnešní generaci, a doufejme, že i budoucí. Nyní už k samotné výstavbě. Nejdůležitější doklad, který lze považovat za zakládající listinu TJ Dynama Rosice, se nazývá Žádost o zařazení do výstavby v akci,,t z , psaná vlastní rukou pana Fr. Slavíka. Z ní považuji za nejdůležitější odstavec č. 5 Stručná zpráva o činnosti jednoty v předcházejících letech i běžném roce:,,tj Dynamo Rosice, dříve Sokol Rosice založený r nevlastní žádná tělovýchovná zařízení (má jen nejzákladnější tělovýchovné nářadí a vybavení pro jedno hokejové družstvo). Oddíl všeobecné průpravy cvičí v místní školní tělocvičně. Žádné vlastní hřiště nemá. Oddíl ledního hokeje hrající závodně od r. 1938, hrál hokej na rybníce. Bez přerušení provozuje činnost oddíl všeobecné průpravy, cvičenci zúčastnili se v r spartakiády v Praze. Oddíl ledního hokeje postoupil loňského roku do krajské soutěže, po získání titulu okresního přeborníka. Od začátku letošního roku odpracovali členové jednoty 1990 dobrovolných brig. hodin ve výstavbě kluziště stanoveného též jako tenisové dvorce. Žádost pokračuje odstavci, kde jsou uvedeni lidé, kteří byli do výstavby stadionu zainteresováni. Projektová dokumentace: vypracoval Stanislav Netolický, Rosice u Chrasti (Seslávky) Stavební komise: předseda: František Slavík, Rosice u Chrasti Členové: Charvát Adolf, Rosice, Novotný Ludvík, Rosice, Petružálková Libuše, Rosice Odpovědný vedoucí stavby: Stanislav Netolický, Rosice u Chrasti (Seslávky) Tato žádost je potvrzena a schválena OV ČSTV v Chrudimi dne a KV ČSTV Pardubice, sekce ledního hokeje. Velkou měrou se na rozpočtu stavby stadionu podílel stavitel pan Josef Hrnčál z Rosic u Chrasti, který je uváděn na jiných dokladech. Druhý doklad je Žádost o zařazení do výstavby v sekci T sportovního střediska v Rosicích u Chrasti, včetně technické zprávy z zaslaný na KV ČSTV Pardubice, z které cituji:,, Do roku 1955 hrál se hokej na rybníce. Po požáru dřevěné kabiny po 6 požáru v r hrál oddíl poslední sezonu na cizích hřištích. Další investice pro kluziště, byly by nerentabilní s ohledem na velmi krátká období zimy, kdy je možno kluziště používat ( použití vysokých mantinelů je riskantní pro oblevy, váhu sněhu, atd.). Výstavba kluziště provedena v úpravě hrací plochy pro tenisové dvorce umožní využití hřiště v letním období pro hraní tenisu, odbíjené, házené, apod. Dále jsou vhodné podmínky pro vybudování fotbalového hřiště. Na okrajích hřiště na kopanou je možno zřídit doskočiště a ostatní doplňky pro přípustné lehkoatletické disciplíny. Sportovní činnost je podporována místními závody: Východočeské plynárny, Východočeské cihelny, JZD a MNV. Třetí doklad z je Žádost o povolení stavby, která obsahuje Rozhodnutí k výstavbě, zde cituji:,,rozhodnutí k výstavbě je souhlasem MNV v Rosicích, který ve spolupráci s JZD dal těl. jednotě potřebné pozemky do trvalého užívání v roce 1954 a zbytek v roce Čtvrtý doklad je z Zařazení svépomocné investiční výstavby do akce T, zde se uvádí:,,krajský výbor ČSTV v Pardubicích na základě pověření ÚV ČSTV v Praze zařadil níže uvedenou investiční výstavbu do akce T pod evidenčním číslem 41791/ Celková hodnota díla: ,03 Kč, přímý investor: TJ Dynamo Rosice u Chrasti. Tento časový souhrn dokladů ukončím výpisem ze zprávy Tělovýchovné jednoty Dynamo Rosice: V minulých letech byly učiněny pokusy o vybudování sportovního střediska, avšak pro malou aktivitu všech, kteří měli být nositeli této výstavby, nebylo s výstavbou započato. Proto na loňské (r. 1956) výroční schůzi TJ Dynama Rosice bylo všemi přítomnými členy odsouhlaseno vybudovat našim podmínkám přiměřené sportovní středisko pozůstávající: 1) Z kluziště s elektrickým osvětlením upravené tak, aby v letním obdobím sloužilo jako hřiště na tenis, odbíjenou a ostatní letní sporty 2) Z hřiště na kopanou s částečnou úpravou pro část atletických disciplín 3) Z šaten s příslušenstvím V roce 1957 byly provedeny zejména tyto práce: odvodnění hřiště, položení 200 m drenážních trubek, navážení na vybranou plochu kluziště 450 t cihlářského odpadu, 377 t škváry a 30 t žulového štětu, vykopání studny a vyzdění části šatny. Moje pozn.: Tento materiál byl většinou převážen nákladními auty bez vyklápěček. Z jiných dokumentů dále uvádím, že dobrovolné brigádnické práce byly vykonány v období za finanční podpory z akce T v hodnotě díla ,48 Kč. Zdarma bylo odpracováno hod. Mzdy za práce, na které byl nárok na proplácení, se zřekli členové ve prospěch jednoty. Takto získaná částka Kč byla použita k nákupu materiálu pro výstavbu střediska. Takto se chovali všichni lidé pracující na výstavbě stadionu i v následujících letech! Vážení spoluobčané a příznivci sportu, výčtem těchto dokumentů a s přihlédnutím k údajům a grafu v minulém čísle Rosických listů získáváte úplnou a celistvou historii vzniku TJ Dynama Rosice u Chrasti. V příštím čísle dokončím výstavbu včetně části nalezených záznamů brigádnických hodin a zajímavostí z výstavby. Vzhledem k tomu, že stále bádám, listuji doklady až šedesát let starými, zažloutlými a někdy i těžko čitelnými, dopustil jsem se v předchozím čísle chyby. Proto bych ji rád uvedl ve správném znění: - První fotbalové utkání dospělých TJ Dynama Rosice se konalo s výsledkem 2:3. Jinak se nic nemění. Upravte si prosím i graf. Za svou mýlku se omlouvám a děkuji za pochopení. Vypracoval Martin Slavík, Rosice Seslávky, dne

7 7

8 Rosické listy vydává Obecní úřad Rosice ve spolupráci s redakční radou. Schváleno Ministerstvem kultury pod evid. č. MK ČR E Náklad 500 kusů. Uzávěrka příštího čísla 16. srpna 2013 Neprodejné. 8

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Říše loutek Kroměříž, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové divadlo

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Zpráva o činnosti mládeže v roce 2013

Zpráva o činnosti mládeže v roce 2013 Zpráva o činnosti mládeže v roce 2013 Právě uplynulý rok 2013 byl, co se činnosti hasičské mládeže týká nejbohatším rokem za poslední období. Činnost s mládeží si v tomto roce vyžádala velké množství energie,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých. nabídka kulturních.

BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých. nabídka kulturních. BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých turistických informací o celém mikroregionu a okolí, nabídka kulturních akcí, prodej

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod.

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Str.č.1 Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Libomyšl bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S NOVÝM INFORMAČNÍM SYSTÉMEM ČESKÉ UNIE SPORTU

MANUÁL PRO PRÁCI S NOVÝM INFORMAČNÍM SYSTÉMEM ČESKÉ UNIE SPORTU MANUÁL PRO PRÁCI S NOVÝM INFORMAČNÍM SYSTÉMEM ČESKÉ UNIE SPORTU 5. ČÁST EDITACE SEKCE PASPORT (určeno pro správce TJ/SK a správce pasportu) Zpracovala: PRAŽSKÁ TĚLOVÝCHOVNÁ UNIE Pasportizace = získávání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč Mimořádné příspěvky na v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 Kč Př 10 1 Sdružení Divadlo Stará střelnice Podpora a rozvoj místní scény Divadlo Stará střelnice, vytváření

Více

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice Zpracoval: VV oddílu kopané Obsah: 1. Úvod...3 2. Organizační struktura...4 2.1 Výkonný výbor oddílu kopané...4 2.2 Družstva oddílu

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE a GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR POŘÁDAJÍ XXIV. ročník HALOVÉ

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce.

Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce. Základní škola Ořech a její KFOŠ Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce. Nejdříve se vraťme k výsledkům sběru papíru.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Akademie Libchavy 31. 3. 2014 od 13:30 hodin ředitelé škol, učitelé, zástupci organizací, kterých se týká

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2008 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008 KONANÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE RNDr. Jana Zahradníka Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska KSH Jihočeského

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 konaného dne 10. ledna 2013 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni: DiS. Luboš Berger, Ing. Leoš Bláha,

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Předmět: Sportovní hry

Předmět: Sportovní hry Předmět: Sportovní hry Charakteristika volitelného předmětu sportovní hry 2. stupeň Předmět Sportovní hry realizuje část vzdělávacího oboru Tělesná výchova zařazeného do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. 1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení. 2. Proč jsme vznikli?

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. 1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení. 2. Proč jsme vznikli? VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení 2. Proč jsme vznikli? 3. Činnost v roce 2012 1. Lesní domov dětem 2. Akce v dětských domovech 3. Celostátní veřejná sbírka 4. Dobročinný ples 4.

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o.

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. I. Údaje o zařízení Adresa: Kometka, Střední 26, 60200 Brno Telefon: 549 439 284, mob. 739 219 156 IČO: 01873784 Odpovědná osoba: Mgr. Lenka Řeholová, ředitelka

Více

OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV. Čarodějnice v Hodiškově KVĚTEN 2011 ČÍSLO 2 ROČNÍK IX ZDARMA POZVÁNKA

OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV. Čarodějnice v Hodiškově KVĚTEN 2011 ČÍSLO 2 ROČNÍK IX ZDARMA POZVÁNKA OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV KVĚTEN 2011 ČÍSLO 2 ROČNÍK IX ZDARMA POZVÁNKA Zastupitelstvo obce srdečně zve všechny děti, rodiče a seniory ke společnému setkání. Posezení pro seniory a besídka pro děti a jejich

Více

Chadimův mlýn Horní Dubenky. Ing. Martin Chadim

Chadimův mlýn Horní Dubenky. Ing. Martin Chadim Chadimův mlýn Horní Dubenky Ing. Martin Chadim Historie Z Gruntovnice: 1644 kupuje mlýn první Chadim Matěj za 510 kop V roce 1926 mlýn se stavením vyhořel a Bedřich Chadim jej znova postavil do podoby

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení 2. Proč jsme vznikli? 3. Naše činnost v roce 2011 3.1 Projekt Lesní domov dětem

1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení 2. Proč jsme vznikli? 3. Naše činnost v roce 2011 3.1 Projekt Lesní domov dětem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH 1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení 2. Proč jsme vznikli? 3. Naše činnost v roce 2011 3.1 Projekt Lesní domov dětem 3.2 Činnost v dětských domovech 3.3 Celostátní veřejná sbírka

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

2. KVĚTEN HRAVÉ DOPOLEDNE

2. KVĚTEN HRAVÉ DOPOLEDNE Květen 2014 Dubnový obrázek na školním kalendáři z dílny paní vychovatelky Martiny Tiché a dětí ve školní družině vystřídal májový fantaskní obrázek vytvořený speciální výtvarnou technikou, o které se

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy Usnesení č.2/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 21.4.2010 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 1) Zahájení

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více