Kdo byl kdo v č eske historii tabulky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kdo byl kdo v č eske historii tabulky"

Transkript

1 Kdo byl kdo v č eske historii tabulky ANOTACE: Materiál tvoří tabulka se jmény a jim odpovídající mi charakteristikami cílová skupina: 8. roč roč. Autor: Mgr. Tomáš Kozák očekávaný výstup: žák na základě svých znalostí spojuje události a letopočty použitý materiál: Wikipedie průběh: necháme žáky vybrat několik letopočtů, žák k nim přiřadí událost a vysvětlí ji kartičky doporučujeme zalaminovat do fólie Daniel Adam z Veleslavína ( ) český humanista, tiskař, překladatel Mikoláš Aleš ( ) český malíř a ilustrátor sv. Anežka (asi ) česká světice, abatyše a princezna z rodu Anna Falcká ( ) česká královna, 2. manželka Karla IV. Anna Svídnická ( ) česká královna, 3. manželka Karla IV. Jakub Arbes ( ) český spisovatel, tvůrce romaneta Arnošt z Pardubic ( ) 1. pražský arcibiskup, politik Matyáš z Arrasu ( ) stavitel, tvůrce plánů svatovítské katedrály Jan Augusta ( ) biskup Jednoty bratrské Julius d Austria ( ) nemanželský syn Rudolfa II. Jindřich Šimon Baar ( ) prozaik, básník, autor knih Jan Cimbura, Hanýžka a Martínek Václav Babinský ( ) český loupežník Kazimír Felix Badeni, hrabě ( ) autor jazykových nařízení Alexandr Bach, baron ( ) rakouský politik, rak. ministr vnitra Bohuslav Balbín ( ) český historik Joachim Barrande ( ) zakladatel české geologie Bartoš Písař ( ) český kronikář Alžběta Báthoryová ( ) uherská šlechtična, Čachtická paní

2 Karel Baxa český advokát a politik ( ) Jan Franišek Beckovský ( ) český katolický kněz, historik a spisovatel Bedřich 1189 český kníže z rodu Richard hrabě Belcredi ( ) moravský šlechtic a rakouský politik Jiří Benda ( ) český skladatel a virtuos Vavřinec Benedikt z Nudožer ( ) slovenský humanista, pedagog, jazykovědec, básník Edvard Beneš ( ) 2. československý prezident Václav Beneš Třebízský ( ) český kněz a spisovatel Anton Bernolák ( ) autor 1. pokusu o spisovnou slovenštinu Petr Bezruč ( ) český básník, autor sbírky Slezské písně Jan Blahoslav ( ) spisovatel, biskup Jednoty bratrské Blanka z Valois ( ) 1. manželka Karla IV. Boleslav I. ( 972) bratr sv. Václava, nechal jej zavraždit Boleslav II. ( 999) český kníže, nechal vyvraždit rod Slavníkovců na Libici Boleslav Chrabrý ( 1025) polský kníže a král z rodu Piastovců Bernard Bolzano ( ) český filozof a matematik Bořivoj I. ( ) 1. historicky doložený český kníže Josef Božek ( ) český vynálezce, parní automobil Tycho de Brahe ( ) dvorní astronom u Rudolfa II. Petr Jan Brandl ( ) český barokní malíř Matyáš Bernard Braun ( ) barokní sochař, sochy v Kuksu a na Karlově mostě Ferdinand Maxmilián Brokof ( ) barokní sochař, sochy na Karlově mostě Břetislav I. ( ) český kníže z rodu, dovezl do Prahy ostatky sv. Vojtěcha Otokar Březina ( ) český básník, symbolista, pův. jménem Václav Jebavý, Hudba pramenů Václav Budovec z Budova ( ) český šlechtic, politik jeden z popravených pánů v Praze Giacomo Casanova ( ) italský dobrodruh, spisovatel a svůdce Karel Matěj Čapek- Chod ( ) český spisovatel a novinář František Ladislav Čelakovský ( ) český básník a věděc Dalibor z Kozojed český rytíř tzv. Dalimil ( po 1315) tradiční označení

3 ( 1498) neznámého českého kronikáře Ema Destinová ( ) česká operní pěvkyně Dětmar ( 982) 1. pražský biskup Kilián Ignác Dientzenhofer ( ) český barokní architekt a stavitel německého původu Kryštof Dientzenhofer ( ) německý barokní stavitel usazený v Čechách Prokop Diviš ( ) český kněz, učenec a vynálezce Gelasius Dobner ( ) český kněz a osvícenecký historik německého původu Josef Dobrovský ( ) český vědec, filolog, historik, zakladatel slavistiky Doubravka ( 977) česká princezna a polská kněžna z rodu Drahomíra ( po 935) česká kněžna, matka sv. Václava Antonín Dvořák ( ) český skladatel, autor symfonie Z nového světa Eliška (Alžběta) Pomořanská ( ) česká královna, 4. manželka Karla IV. Eliška Přemyslovna ( ) česká královna z rodu Eliška Rejčka ( ) česká a polská královna z rodu Piastovců Karel Jaromír Erben ( ) český básník, prozaik sběratel lidové tvorby Johannes Faust ( ) německý učenec a čaroděj Ferdinand I. ( ) Ferdinand II. ( ) Ferdinand III. ( ) Ferdinand V. ( ) rakouský císař z rodu habsburskolotrinského Smil Flaška z Pardubic ( ) český šlechtic a básník František I. rakouský císař z rodu habsburskolotrinského František I. Štěpán Lotrinský ( ) manžel Marie Terezie, František Ferdinand d Este ( ) rakouský arcivévoda a následník trůnu z dynastie habsburskolotrinské František Josef I. ( ) rakouský císař z rodu habsburskolotrinského

4 Fridrich V. Falcký ( ) český král falcký kurfiřt z rodu Wittelsbachů Jan Gebauer ( ) český jazykovědec a literární historik Jaroslav Goll ( ) český historik Gorazd (přelom 9/10 století) moravský duchovní na Velké Moravě Václav Hájek z LIbočan ( 1553) kronikář Václav Hanka ( ) český básník, filolog a národní buditel Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic ( ) český šlechtic, cestovatel, učenec, hudebník a spisovatel Bohuslav Hašištejnský z Lobkovic ( ) český šlechtic a humanistický spisovatel Jaroslav Hašek ( ) český prozaik, satirický žurnalista a bohém Karel Havlíček Borovský ( ) český básník, novinář a politik Jan Herben ( ) český novinář a spisovatel Andrej Hlinka ( ) slovenský katolický kněz a politik Milan Hodža ( ) slovenský politik a novinář Václav Hollar ( ) český grafik Emil Holub ( ) český cestovatel Jan Hus ( ) český náboženský myslitel, kazatel a reformátor Vojtěch Hynais ( ) český malíř, dekoratér a grafik Antonín Chittussi ( ) český malíř Žofie Marie Josefína Albína hraběnka Chotková, vévodkyně von Hohenberg česká šlechtična, manželka Františka Ferdinanda d Este Jan Lucemburský ( ) lucemburský hrabě, ceský král z dynastie Lucemburků Jan Rokycana ( 1471) český politik, teolog a pražský arcibiskup Jan z Jenštejna ( ) český duchovní, 3. arcibiskup pražský Jan z Pomuku ( ) český duchovní, později ztotožněný s barokním světcem Janem Nepomuckým Jan Zhořelecký ( ) markrabě braniborský, vévoda zhořelecký z dynastie Lucemburků Jan Želivský ( 1422) český kazatel a vůdce pražské chudiny) Leoš Janáček ( ) český skladatel a folklorista) Jan Janský ( ) český lékař, objevitel krevních skupin Jaromír ( 1035) český kníže z rodu, bratr Oldřichův Jeroným Pražský ( ) český filosof, náboženský myslitel a reformátor Ján Jesenský (Jessenius) ( ) lékař, filosof a politik slovenského původu

5 Jindřich Břetislav ( 1197) pražský biskup a český kníže z rodu Jindřich Korutanský ( ) tyrolský hrabě, korutanský vévoda a český král Jindřich Zdík ( 1150) diplomat, biskup olomoucký Alois Jirásek ( ) český prozaik a dramatik Jiří z Poděbrad ( ) český král nazýván husitský král Jan Jiskra z Brandýsa ( 1469) český šlechtic, politik a vojevůdce Jitka (Judita) ze Schweinfurtu česká kněžna německého původu, mažnelka Břetislava Josef I. ( ) Josef II. ( ), panovník habsburské monarchie z dynastie habsbursko-lotrinské Jošt Moravský ( ) markrabě moravský a braniborský, zvolený král římský z dynastie Lucemburků Josef Jungmann ( ) český národní buditel, jazykovědec, básník a překladatel Jan Karafiát ( ) český evangelický kněz, spisovatel, autor Broučků Karel IV. ( ) český a německý král a římský císař z rodu Lucemburků Karel VI. ( ) Karel VII. Albert (Albrecht) ( ) bavorský kurfiřt, český král a římskoněmecký císař z rodu Wittelsbachů Jan Kašpar ( ) první český letec Edward Kelley ( ) anglický lékárník a alchymista činný na dvoře Rudolfa II. Jan Kepler ( ) nemecký matematik, astronom a astrolog Václav Kliment Klicpera ( ) český dramatik Václav Jaroslav Klofáč ( ) český politik a novinář Ján Kollár ( ) slovenský básník a národní buditel Jan Amos Komenský ( ) biskup jednoty bratrské, pedagog, vědec a spisovatel Antonín Koniáš ( ) český jezuita, kazatel a misionář Konstantin ( ) řecký učenec, misionář a světec Matěj Kopecký ( ) český loutkář Kosmas ( ) kronikář Jan Kotěra ( ) český architekt Jan Sladký-Kozina ( ) český sedlák, představitel chodského povstání

6 Karel Kramář ( ) český politik předseda první vlády ČSR Václav Matěj Kramerius ( ) český novinář, nakladatel a národní buditel Eliška Krásnohorská ( ) česká spisovatelka, autorka libret ke Smetanovým operám Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan ( ) český rybníkář Kristián (druhá pol. 10. stol.) český mnich a kronikář František Křižík ( ) český elektrotechnik, vynálezce a podnikatel Jan Kupecký ( ) český barokní malíř Ladislav Pohrobek ( ) český a uherský král z dynastie Habsburků Ernest Gideon von Laudon ( ) rakouský vojevůdce a generál Leopold I. ( ) Leopold II. ( ) syn Marie Terezie Pavel z Levoče (1470- před 1542) slovenský řezbář a sochař Jindřich z Lipé ( 1329) český šlechtic a politik, úhlavní nepřítel Elišky Přemyslovny Jehúda Löw ( ) židovský rabín a učenec sv. Ludmila ( ) česká kněžna a světice, patronka země České Ludvík Jagellonský ( ) český uherský král z rodu Jagellonců Karel Hynek Mácha ( ) český básník, autor Máje Josef Mánes ( ) český malíř Marie Terezie ( ) česká a uherská královna z rodu Habsburků Luděk Marold ( ) český malíř a grafik, autor Bitvy u Lipan Jaroslav Bořita hrabě z Martinic ( ) český šlechtic a místodržící Tomáš Garrigue Masaryk ( ) zakladatel novodobého českého státu a jeho první prezident Matyáš ( ) Matyáš Korvín ( ) uherský a český král z rodu Hunyadyů Maxmilián II. ( ) Jiří Melantrich z Aventina ( ) český tiskař a nakladatel Johan Gregor Mendel ( ) moravský zakladatel genetiky německého původu Clemens Wenzel Nepomuk Lothar Kníže Metternich- Winneburg, vévoda z Portelly ( ) rakouský šlechtic, politik a diplomat

7 Metoděj ( ) řecký učenec, moravský a pannonský arcibiskup, světec Adam Michna z Otradovic ( ) český básník, hudební skladatel a varhaník Jan Milíč z Kroměříže ( ) český náboženský reformátor, předchůdce Jana Husa Mojmír I. ( 846) moravská kníže, zakladatel dynastie Mojmírovců Mojmír II. ( 907) moravský kníže z dynastie Mojmírovců Alfons Mucha ( ) český malíř grafik, autor Slovanské epopeje Jan Mydlář ( ) pražský kat Josef Václav Myslbek ( ) český sochař, autor sochy sv. Václava Josef Mysliveček ( ) český skladatel nazývaný il divino Boemo Vojtěch Náprstek ( ) český vlastenec a mecenáš Božena Němcová ( ) česká spisovatelka, autorka Babičky Jan Neruda ( ) český básník, prozaik, novinář a umělecký kritik, autor Povídek malostranských Jan Očko z Vlašimi ( 1380) český politik a duchovní, 2. pražský arcibiskup a kardinál Oldřich ( 1034) český kníže z rodu, otec Břetislavův František Palacký ( ) český politik a historik, Otec národa Petr Parléř ( ) německý stavitel činný v Čechách, pokračovatel stavby chrámu sv. Víta Josef Pekař ( ) český historik Petr Chelčický ( ) český náboženský myslitel a filosof Petr Žitavský ( ) český kronikář německého původu sv. Prokop ( ) český světec, zakladatel a opat sázavského kláštera Prokop Holý, řečený Veliký ( 1434) český radikální husitský kněz, politik, diplomat a vojevůdce Přemysl I. Otokar ( 1230) český kníže a král z rodu Přemysl II. Otokar ( ) český král a moravský markrabě z rodu Jan Evangelista Purkyně ( ) český učenec, fyziolog Jan Josef Václav hrabě Radecký ( ) český šlechtic a rakouský vojevůdce Rastislav/Rostislav ( 870) moravský skníže z dynastie Mojmírovců Alois Rašín ( ) český politik a ministr financí Matěj Rejsek ( ) český kameník a stavitel chrámu sv. Barbory

8 Magdaléna Dobromila Rettigová ( ) česká spisovatelka a národní buditelka) František Ladislav Rieger ( ) český politik, zeť Fr. Palackého Jan Roháč z Dubé ( 1437) český husitský šlechtic a vojevůdce Perchta z Rožmberka ( ) česká šlechtična, nejznámější bílá paní Petr Vok z Rožmberka ( ) český šlechtic, poslední Rožmberk Rudolf II. ( ) Jakub Jan Ryba ( ) český pedagog a hudební skladatel, autor České mše vánoční Sámo ( 658) franský kupec a vládce říše západních Slovanů Jan Blažej Santini ( ) český malíř a architekt italského původu Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka ( ) český šlechtic a politik, místodržící Bedřich Smetana ( ) český hudební skladatel, autor Libuše František Antonín hrabě Špork ( ) český šlechtic, Kuks Pavel Josef Šafařík ( ) obrozenecký jazykovědec a historik autor knihy Počátkové českého básnictví Karel Škréta ( ) český barokní malíř a portrétista František Škroup ( ) český skladatel, autor hudby k písni Kde domov můj.. Jáchym Ondřej hrabě Šlik ( ) český šlechtic a politik, jedn ze 27 popravených českých pánů Milan Rastislav Štefánik ( ) slovenský vědec, politik, spoluzakladatel novodobého čs. státu Kašpar Maria hrabě ze Šternberka ( ) český šlechtic, duchovní a přírodovědec Tomáš Štítný ze Štítného ( ) český spisovatel a myslitel, Husův předchůdce Ľudovít Štúr ( ) slovenský národní buditel, jazykovědec, publicista a politik Max Švabinský ( ) český malíř a grafik Karel Ignác Thám ( ) český obrozenecký spisovatel Václav Thám ( ) český herec a dramatik Mistr Theodorik (14. století) dvorní malíř Karla IV. Josef Kajetán Tyl ( ) český dramatik, herec, prozaik a novinář sv. Václav ( ) český kníže a světec z rodu Václav I. ( ) český král z rodu Václav II. ( ) český, polský král z rodu, bál se koček a bouřky

9 Václav III. ( ) český, uherský a polský král z rodu Václav IV. ( ) český a německý král z dynastie Lucemburků Vladislav II. ( ) český kníže a 2. český král z rodu Vladislav II. Jagellonský ( ) český a uherský král z rodu Jagellonců sv. Vojtěch ( ) světec z rodu Slavníkovců, 2. pražský biskup Vratislav II. ( 1092) 1. český král z rodu Alfred kníže Windischgrätz ( ) český šlechtic, rakouský polní maršál Ladislav Zápotocký ( ) český dělnický novinář a funkcionář Záviš z Falkenštejna ( ) český šlechtic z rodu Vítkovců, popraven před Hlubokou sv. Zdislava z Lemberka ( ) česká šlechtična, světice, patronka rodiny a českého národa Zikmund Lucemburský ( ) český, uherský a německý král a římský císař z dynastie Lucemburků, šelma ryšavá Karel Starší ze Žerotína ( ) moravský šlechtic a politik, spolupracovník a mecenáš Komenského Jan Žižka z Trocnova a Kalicha ( ) český husitský vojevůdce a politik

TÉMA 19. Místa významných událostí v Hlavním městě Praze do r. 2002 2. TABULKY - MÍSTO VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI

TÉMA 19. Místa významných událostí v Hlavním městě Praze do r. 2002 2. TABULKY - MÍSTO VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY TÉMA 19 Místa významných událostí v Hlavním městě Praze do r. 2002 2. TABULKY - MÍSTO VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI Objednatel: Útvar rozvoje hl. m. Prahy, příspěvková

Více

Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU

Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU Odpověz na otázky: Který rok je považován za počátek středověku a jaká událost se k němu vztahuje? Která dvě data považujeme za konec středověku

Více

1006 Jan Tomáš Fischer (1912-1957) 1001 Miloslav Beutler (1897-1964)

1006 Jan Tomáš Fischer (1912-1957) 1001 Miloslav Beutler (1897-1964) 1001 Miloslav Beutler (1897-1964) 100. výročí úmrtí Karla Hynka Máchy 1810-1836, poprsí zleva/milenecký pár, 2-řádkový opis; Br 60 mm, původní etue. Antonín Dvořák - český hudební skladatel, čestný doktor

Více

K A L E N D Á R I U M K U L T U R N Í C H V Ý R O Č Í V R O C E 2 0 1 5

K A L E N D Á R I U M K U L T U R N Í C H V Ý R O Č Í V R O C E 2 0 1 5 K A L E N D Á R I U M K U L T U R N Í C H V Ý R O Č Í V R O C E 2 0 1 5 L E D E N 1. 1915 nar. Josef Kratochvil (pseudonym Jiří Jemar), 100 český pedagog, spisovatel, badatel a skautský činitel 1915 nar.

Více

LITERATURA I. ROČNÍK Pracovní listy

LITERATURA I. ROČNÍK Pracovní listy - 1 - LITERATURA I. ROČNÍK Pracovní listy - 2 - Počátky písemnictví (asi 3 500 př. n. l. 5. st. n. l.) Pravěk První slovesné projevy: magické průpovědi, zaříkadla, zaklínadla lyrické písně pranostiky pořekadla

Více

Nechť je toto někomu k užitku. Martin Plicka

Nechť je toto někomu k užitku. Martin Plicka Nechť je toto někomu k užitku Martin Plicka V šem, které nebaví vypracovávání maturitních otázek, jsem vytvořil tento dokument z vlastních učebních zdrojů. V případě, že vše nedopadne dle vašich představ,

Více

Původ a historie jmen

Původ a historie jmen Původ a historie jmen Datum Jméno Původ jména Historie jména 1.1. Nový rok - 2.1. Karina řecký 3.1. Radomila slovanský 4.1. Diana latinský 5.1. Dalimil slovanský 1.lednem (Januarius) začíná rok od roku

Více

1. NEJSTARŠÍ LITERATURA, STAROVĚK

1. NEJSTARŠÍ LITERATURA, STAROVĚK 1. NEJSTARŠÍ LITERATURA, STAROVĚK Epos o Gilgamešovi - nejstarší kniha klínové písmo 3000 př. n. l. epos - vyprávění o významných činech člověka, veršované, rozsáhlé Mezopotámie - Akkadové, Asyřané, Sumerové

Více

MÍSTOPIS PŘÍBRAMI PŘÍBRAMSKÉ HŘBITOVY HISTORIE PŘÍBRAMSKÝCH HŘBITOVŮ. (Montánní památky a význačné osobnosti na příbramských hřbitovech)

MÍSTOPIS PŘÍBRAMI PŘÍBRAMSKÉ HŘBITOVY HISTORIE PŘÍBRAMSKÝCH HŘBITOVŮ. (Montánní památky a význačné osobnosti na příbramských hřbitovech) MÍSTOPIS PŘÍBRAMI PŘÍBRAMSKÉ HŘBITOVY HISTORIE PŘÍBRAMSKÝCH HŘBITOVŮ (Montánní památky a význačné osobnosti na příbramských hřbitovech) JAROSLAV KORBEL PODBRDSKÝ Příbram 2001, 2008 Příbram v době držení

Více

antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan

antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan 1 Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít. Jan

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Copyright Petr Zelinka 2002-2003 VYPRACOVANÉ MATURITNÍ OKRUHY http://tlbx.ic.cz/tlbx.php?title=skola Český jazyk a literatura Přínos starověkých kultur pro evropskou vzdělanost... 2 Bible, středověké evropské

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst PRAHA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 3 Strahovský klášter 5 Černínský palác 8 Loreta 9 Pražský hrad 12 Bazilika sv. Jiří 19 Kostel

Více

MÍSTOPIS BŘEZOVÝCH HOR

MÍSTOPIS BŘEZOVÝCH HOR MÍSTOPIS BŘEZOVÝCH HOR JAROSLAV KORBEL PODBRDSKÝ Příbram 2005 SPISOVATELÉ, HUDEBNÍCI A DALŠÍ UMĚLCI (asi 1880-1925) 1 2 A Antoš, Václav * 01.12.1878 Chomutičky (JC) + 08.11.1938 Praha (A) Č. sochař a malíř.

Více

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Všeobecný přehled

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Všeobecný přehled Přijímací zkoušky na VŠ Testy Všeobecný přehled také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled e-kniha Přijímací zkoušky

Více

ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU

ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU Jiří z Poděbrad (1458-1471) silná panovnická osobnost, vládl tvrdou rukou, opíral se o města a nižší šlechtu, aby omezil moc panstva (vysoká šlechta) snažil se o silnou centralizovanou

Více

Národní obrození v Čechách Charakteristika doby

Národní obrození v Čechách Charakteristika doby Národní obrození v Čechách Charakteristika doby V 18. a 19. století bylo naše území stále součástí mnohonárodnostní habsburské monarchie. V této době však započalo postupné potlačování feudalismu a prosazovalo

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Zkušební katalog k státní maturit ve školním roce 2009/2010. Český jazyk

Zkušební katalog k státní maturit ve školním roce 2009/2010. Český jazyk Zkušební katalog k státní maturit ve školním roce 2009/2010 Český jazyk Předmětová komise českého jazyka a literatury pro přípravu zkušebního katalogu: Marie Sohr, prof., NIU Jednota, Daruvar vedoucí Kvjeta

Více

B U S T Y A P A M Ě T N Í D E S K Y

B U S T Y A P A M Ě T N Í D E S K Y P AMĚŤ PRAHY B U S T Y A P A M Ě T N Í D E S K Y V P R A Ž S K É P A M Á T K O V É R E Z E R V A C I U N E S C O P AMĚŤ PRAHY VÝZNAM PAMĚTNÍCH DESEK V PRAZE VÝZNAM PAMĚTNÍCH DESEK V PRAZE Každý návštěvník

Více

3. Humanismus a renesance, baroko, pobělohorská lit.

3. Humanismus a renesance, baroko, pobělohorská lit. 3. Humanismus a renesance, baroko, pobělohorská lit. Renesance a humanismus /14.stol. 16.stol./ - vznik: Itálie 14. stol. - konec: Itálie poč. 16. stol., zaalpské země 16. stol. 1. pol. 17. stol. - významné

Více

POSLOUPNOST BISKUPŮ A ARCIBISKUPŮ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE

POSLOUPNOST BISKUPŮ A ARCIBISKUPŮ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE POSLOUPNOST BISKUPŮ A ARCIBISKUPŮ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE Po roce 983 již tvoří Morava s Čechami jedinou diecézi, podřízenou metropoli v Mohuči, a spravuje ji pražský biskup, kterým byl tehdy sv. Vojtěch

Více

Veronika Jašíková, 10 let LEDEN 2008

Veronika Jašíková, 10 let LEDEN 2008 1 Út 2 St 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne 7 Po 8 Út 9 St 10 Čt 11 Pá 12 So 13 Ne 14 Po 15 Út 16 St 17 Čt 18 Pá 19 So 20 Ne 21 Po 22 Út 23 St 24 Čt 25 Pá 26 So 27 Ne 28 Po 29 Út 30 St 31 Čt Veronika Jašíková, 10 let

Více

AUKCE - SÁL MINCE - ANTIKA

AUKCE - SÁL MINCE - ANTIKA MINCE - ZLATÉ 1 Bojové, 2.pol.3.stol.-1.pol.2.stol.př.n.l., duhovka - statér, typ Athéna / Athéna-Alkis (typ Plumlov), 15,5 mm, 8,045 g, Paulsen.48-51, R, rysky -1/-1 12000 Rakousko, František Josef I.

Více

Nejstarší legendy přemyslovských Čech První pokračovatelé Kosmovi Zbraslavká kronika Blaník Hvězdy na nebi, lidé na zemi Hrst rýže Mariánské motivy v

Nejstarší legendy přemyslovských Čech První pokračovatelé Kosmovi Zbraslavká kronika Blaník Hvězdy na nebi, lidé na zemi Hrst rýže Mariánské motivy v Autor_ Nazev_ Nejstarší legendy přemyslovských Čech První pokračovatelé Kosmovi Zbraslavká kronika Blaník Hvězdy na nebi, lidé na zemi Hrst rýže Mariánské motivy v českém umění slovesném a výtvarném Rámájanam

Více

Pozdraven buď, kníže náš... aneb o minulosti a přítomnosti svatováclavské látky v hudbě

Pozdraven buď, kníže náš... aneb o minulosti a přítomnosti svatováclavské látky v hudbě zvláštní svatováclavská PŘÍLOHA ZpravodajE pro duchovní hudbu PSALTERIUM FOLIA č. 4/2008 ročník 2 číslo Iv/2008 Pozdraven buď, kníže náš... aneb o minulosti a přítomnosti svatováclavské látky v hudbě Viktor

Více

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 MUZEUM 50 / 2 / 2012 / s. 67 97 Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 K 50. výročí vydávání časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce vám přinášíme bibliografii

Více

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE Ing. Mojmír Kalný Žijeme v prvních letech třetího tisíciletí

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY. 13.09.2008-14.09.2008 09.00-12.00 a 12.30

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY. 13.09.2008-14.09.2008 09.00-12.00 a 12.30 Lešetice, Lešetice 52 MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Památník Vojna u Příbrami - Muzeum obětí komunismu 13.09.2008-14.09.2008 09.00-17.00 hod. Autenticky dochovaný bývalý zajatecký

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST POBOČKA V CHEBU ČLENSKÉ INFORMACE 2 / 2015

ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST POBOČKA V CHEBU ČLENSKÉ INFORMACE 2 / 2015 ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST POBOČKA V CHEBU ČLENSKÉ INFORMACE 2 / 2015 NABÍDKOVÝ SEZNAM č. 61 CHEB 13. ČERVNA 2015 ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST POBOČKA V CHEBU společně s pobočkou v Habartově Vás zvou

Více