Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim. Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim. Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2011/2012 adresa: Poděbradova 336, Chrudim IV telefon: ; tel., fax: www: szs.chrudim.cz IČO: IZO: Identifikátor zařízení: V Chrudimi dne zpracovala: Mgr. Jana Ullrichová ředitelka SŠZS Chrudim 1

2 Obsah výroční zprávy za školní rok 2010/2011 A. Základní údaje o škole B. Přehled oborů vzdělávání....4 C. Pracovníci školy D. Přijímací řízení E. Výsledky výchovy a vzdělávání F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů G. DVPP H. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Předmětové komise Výchovné poradenství Projekt Škola podporující zdraví Prezentační akce školy Přehled kursů Další školní a mimoškolní aktivity...26 I. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI...27 J. Základní údaje o hospodaření školy 28 K. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů...29 L. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.29 M. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech fin. z cizích zdrojů 30 N. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

3 A. Základní údaje o škole Informace o škole Název školy: Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim Adresa: Chrudim, Poděbradova 336, PSČ Telefon: Fax: Internetové stránky: Bankovní spojení: KB Chrudim, č. ú Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: REDIZO: Zřizovatel: Pardubický kraj Právní forma: veřejnoprávní korporace zřízená zákonem č. 129/2000Sb., Adresa: Komenského náměstí 125, Pardubice IČO: Zřizovací listina: Pardubický kraj, čj.: KrÚ 18384/2005 OŠMS/4 Rejstřík škol: MŠMT, č.j.: 424/ (poslední aktualizace) Ředitelka školy: Statutární zástupkyně, metodik prevence: Řídící praktického vyučování: Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Ullrichová Mgr. Zdeňka Hrochová Mgr. Marta Pleskotová PaedDr. Eva Bidmonová 3

4 B. Přehled oborů vzdělávání 1. Přehled oborů vzdělávání Kód oboru Forma Délka Ukončení Poznámka M/007Zdravotnický denní 4 roky MZ dobíhající obor asistent M/007Zdravotnický večerní 5 let MZ dobíhající obor asistent M/01 Zdravotnický denní 4 roky MZ ŠVP Praktická asistent sestra M/01 Zdravotnický večerní 5 let MZ ŠVP Praktická asistent sestra M/003 Sociální péče denní 4 roky MZ dobíhající obor pečovatelská činnost M/004 Sociální péče denní 4 roky MZ dobíhající obor sociálněsprávní činnost M/01 denní 4 roky MZ ŠVP Sociální Sociální činnost činnost M/01 večerní 5 let MZ ŠVP Sociální Sociální činnost činnost proběhlo přijímací řízení od školního roku 2012/2013 Od vešel v platnost ŠVP Sociální činnost- denní a večerní forma vzdělávání Kapacita školy je 300 žáků. denní studium večerní studium 240 žáků 60 žáků Ve školním roce 2011/2012 bylo na škole 10 tříd - celkem 275 žáků 8 tříd denního studia = 215 žáků 2 třídy večerního studia = 42 žáků 4

5 2. Učební plány UČEBNÍ PLÁN M/007 Zdravotnický asistent denní forma vzdělávání Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví dne , čj / , s platností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem Kategorie a názvy vyučovacích předmětů A. Povinné Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku celkem a) základní Český jazyk a literatura Cizí jazyk Latinský jazyk Občanská nauka Dějepis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informační a kom. technologie Tělesná výchova Ekonomika Veřejné zdravotnictví a výchova ke - 1, ,5 zdraví První pomoc Psychologie a komunikace Klinická propedeutika Somatologie Základy epidemiologie a hygieny Ošetřovatelství* Ošetřování nemocných* b) b)výběrové a volitelné - 1, , Počet hodin celkem 5

6 UČEBNÍ PLÁN studijního oboru M/007 Zdravotnický asistent večerní forma a vzdělávání Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví dne , čj / , s platností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Povinné Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku celkem a) základní Český jazyk a literatura Cizí jazyk Latinský jazyk Občanská nauka Dějepis Matematika Fyzika Chemie Biologie ICT Ekonomika Veř.zdrav. a výchova ke zdraví První pomoc Psychologie a komunikace Klinická propedeutika Somatologie Základy epidemiologie a hygieny Ošetřovatelství* Ošetřování nemocných* b) výběrové a volitelné Počet hodin celkem

7 UČEBNÍ PLÁN studijního oboru M/003 Sociální péče - pečovatelská činnost denní forma vzdělávání Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 12. září 1997, č.j /97-71 s účinností od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem Vyučovací předměty Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem 1. Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura Cizí jazyk (12) Dějepis Občanská nauka Matematika Základy přírodních věd 2(0,5) 2(0,5) - 4(1) Tělesná výchova (8) Hudební výchova (4) Výtvarná výchova (4) Celkem Odborné předměty 2.1 Základní Psychologie Osobnostní výchova (4) Zdravotní nauka Právo Sociální politika Sociální péče Ekonomika Výpočetní technika a administrativa 1) (6) Celkem Profilující Psychologie Speciální pedagogika Pečovatelství (4) Péče o staré občany Organizace volného času (4) Zdravotně tělesná výchova (2) Odborná praxe (4) Celkem Výběrové a volitelné předměty Počet týdenních vyučovacích hodin celkem

8 UČEBNÍ PLÁN studijního oboru M/003 Sociální péče sociálněsprávní činnost denní forma vzdělávání Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 12. září 1997, č.j /97-71 s účinností od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem Vyučovací předměty Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem 1. Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura Cizí jazyk (12) Dějepis Občanská nauka Matematika Základy přírodních věd 2(0,5) 2(0,5) - 4(1) Tělesná výchova (8) Hudební výchova (4) Výtvarná výchova (4) Celkem Odborné předměty 2.1 Základní Psychologie Osobnostní výchova (4) Zdravotní nauka Právo Sociální politika Sociální péče Ekonomika Výpočetní technika a administrativa 1) (6) Celkem Profilující Právo (1) Sociální politika Ekonomika Veřejné finance (1) Sociální zabezpečení (3) Aplikovaná výpočetní technika (3) Celkem Výběrové a volitelné předměty Počet týdenních vyučovacích hodin celkem

9 UČEBNÍ PLÁN ŠVP Praktická sestra M/01 Zdravotnický asistent denní forma vzdělávání Počet týdenních vyučovacích hodin Kategorie a názvy vyučovacích v ročníku předmětů celkem A. Povinné Český jazyk a literatura* Cizí jazyk* Latinská terminologie Občanský a společenskovědní základ* Dějepis Matematika* Fyzika Chemie Biologie Informační a komunikační technologie* Tělesná výchova Estetika Zeměpis Ekonomika Somatologie První pomoc Klinická propedeutika Vnitřní lékařství Chirurgie Vybrané kapitoly z gynekologie a porodnictví Vybrané kapitoly z pediatrie Psychologie Základy epidemiologie a hygieny Teoretické ošetřovatelství Praktické ošetřovatelství Počet hodin celkem B.nepovinné Konverzace v cizím jazyce Seminář z MAT/OSZ/IKT Seminář SOM Sportovní hry 1 celkem 5 9

10 UČEBNÍ PLÁN ŠVP Praktická sestra M/01 Zdravotnický asistent večerní forma vzdělávání Počet týdenních vyučovacích hodin Kategorie a názvy vyučovacích v ročníku celkem předmětů A. Povinné předměty Český jazyk a literatura* Cizí jazyk* Občanský a společenskovědní základ* Dějepis Matematika* Fyzika Chemie Biologie Informační a komunikační technologie* Ekonomika Somatologie První pomoc Vnitřní lékařství Chirurgie Vybrané kapitoly z pediatrie/ gynporodnictví Psychologie a komunikace Teoretické ošetřovatelství Praktické ošetřovatelství Odborná praxe Počet hodin celkem B. Nepovinné předměty Konverzace v cizím jazyce Seminář z MAT/OSZ/IKT Seminář SOM Počet hodin celkem

11 Učební plán Kód a název oboru: M/01 Sociální činnost Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, délka a forma studia: 4 roky denního studia Platnost ŠVP: od Kategorie a názvy vyučovacích Počet týdenních vyučovacích hodin předmětů v ročníku celkem A. Povinné ČJL Český jazyk a literatura 3 3 3(1) 3(1) 12 CJ Cizí jazyk OSZ Občanský a společenskovědní základ DEJ Dějepis MAT Matematika 3(1) FYZ Fyzika CHE Chemie BIO Biologie SOM Somatologie IKT Informační a komunikační technologie EKO Ekonomika UCT Účetnictví TEV Tělesná výchova ZEM Zeměpis RHP RHB péče 0 0 1(1) 0 1 ESV Estetika 0 0 2(1) 1(1) 3 PRP První pomoc 0 2(2) ZDN Zdravotní nauky SPE Sociální péče (1) 9 SPO Sociální politika SCT Sociální činnost teorie 3(3) 3(2) SCP Sociální činnost praxe 0 0 5(5) 5(5) 10 PVO Právo PSK Psychologie a komunikace 2 2(1) 2(1) 2(1) 8 PED Péče v pediatrii GER Péče v gerontologii SPP Speciální pedagogika SOP Sociální pedagogika SPA Sociální patologie MKP Multikulturní péče VCA Volnočasové aktivity 0 0 2(2) 1(1) 3 Počet hodin celkem Pozn: Předměty společné části MZ Pozn.: Předměty profilové části MZ B. Nepovinné kcj Konverzace v cizím jazyce Seminář MAT/OSZ/IKT/ Seminář PSK/ SPP SH Sportovní hry

12 Název ŠVP: Sociální činnost Kód a název oboru: M/01 Sociální činnost Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 5 let večerní studium Platnost ŠVP: od Počet týdenních vyučovacích hodin Kategorie a názvy vyučovacích v ročníku předmětů celkem A. Povinné a) základní CJL Český jazyk a literatura CJL Cizí jazyk 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 10 OSZ Občanský a společenskovědní základ DEJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika CHE Chemie BIO Biologie SOM Somatologie IKT IKT a administrativa 0 1(1) EKO Ekonomika UCT Účetnictví SPE Sociální péče SPO Sociální politika SCT Sociální činnost teorie 2(2) 2(2) SCP Sociální činnost praxe (5) 5(5) 10 PVO Právo ZDN Zdravotní nauky PRP První pomoc 0 1(1) PSK Psychologie a komunikace PED Péče v pediatrii GER Péče v gerontologii RHP Rehabilitační péče 0 0 1(1) SPP Speciální pedagogika SOP Sociální pedagogika VCA Volnočasové aktivity 0 0 2(2) Počet hodin celkem pozn.: pozn.: Předměty společné části MZ Předměty profilové části MZ B. nepovinné kcj konverzace v cizím jazyce smat seminář z matematiky seminář z OSZ, IKT

13 3. Rozvoj SŠZS Chrudim od roku 1989 počet tříd, žáků, absolventů DS = denní studium 4leté, do roku 1995 obor Zdravotní sestra, od roku 1996 Všeobecná setra VS = večerní studium 4leté, od šk. roku 1996/97 pětileté, název jako u denního studia PKS = 2leté denní pomaturitní kvalifikační studium oboru Zdravotní (Všeobecná) sestra PA = 2leté denní pomaturitní studium obor Porodní asistentka ZA = 4leté denní studium Školní rok DS počet tříd počet žáků absolventi PK PA VS DS PKS PA VS celkem DS PKS PA VS S 1989/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Absolventů celkem: Absolventů ve všech oborech opr. 13

14 C. Pracovníci školy 1. Vedení školy ředitelka: Mgr. Jana Ullrichová zástupkyně ředitelky pro organizační záležitosti, statutární zástupkyně: Mgr. Zdeňka Hrochová řídí praktického vyučování Mgr. Marta Pleskotová 2. Poradní sbor ředitelky výše uvedené vedení školy výchovná poradkyně: PaedDr. Eva Bidmonová správce sítě, marketing: Ing. Vladimír Vacek Marie Vojáčková: mzdová účetní, úsek personální, kancelář školy Zdeňka Zemanová: účetní, hospodářka, vedoucí úseku THP Fabiola Habartová: správce knihovny a sbírek, odborná asistentka Organizační schéma Mgr. Jana Ullrichová, ředitelka SZŠ Mgr. Zdeňka Hrochová, Mgr. Marta Pleskotová PaedDr. Eva Bidmonová ing. Vladimír Vacek Zdeňka Zemanová Marie Vojáčková Fabiola Habartová Učitelé VVP externí učitelé Učitelé praktického vyučování uklízečky, údržbář Samosprávné orgány Sdružení rodičů a příznivců školy Rada školy Studentský parlament 14

15 3. Zaměstnanci školy stav k Celkem fyzické osoby: 33 interních a 10 externích celkem 53 Pedagogičtí pracovníci: Jméno Aprobace, výuka úvazek 1. PaedDr. Eva Bidmonová CJL 20/21 výchovná poradkyně 2. Mgr. Petra Burešová Učitelství pro SZŠ 21/21 3. Mgr. Marie Danihelková TV, SH 21/21 4. Mgr. Zdeňka Hrochová MAT,FYZ 10/21 statutární zástupkyně 5. Mgr. Šárka Chamerová Učitelství pro SZŠ 21/21 6. Mgr. Jindřich Jeřábek HV,VV 17/21 7. Mgr. Marie Klofátová NJ,RJ 5//21 8. Bc. Alena Kubelková OSE, OSN 21/21 9. Bc. Jaroslava Kudrnková OSE, SPP 21/ Mgr. Petra Loudová Mat, FYZ 19/21 správce Bakaláři 11. Mgr. Martina Mellerová AJ 12/ Ing. Tomáš Nepivoda AJ 16/21 skončil k Ing. Adriána Nepivodová AJ 9/21 skončila k Jiřina Ondrušová OSE, OSN 21/ Bc. Iva Pešková OSE, OSN 21/ Mgr. Jitka Petržílková CJL,BI 4/ Bc. Marta Pleskotová OSE,OSN, 10/21 řídící PV 18. Mgr. Vilma Pleskotová OSE, OSN, SC, PSK 10/ Mgr. Veronika Soudková OSE, OSN, PSK 20/ Jaroslava Šmídová OSE, OSN 19/ Bc. Markéta Švadlenková OSE, OSN, SC 21/ Mgr. Martina Truksová CJL, OBN 20/ Mgr. Hana Truncová SC 4/ Mgr. Jana Ullrichová OSN 4/21- ředitelka 25. Ing. Vladimír Vacek ICT 4/21 správce ICT 26. Mgr. Jana Vargová OSE, OSN, PSK 21/ Ing. Jana Veselá AJ, EKO 21/ Mgr. Jiří Zdražil IVT, TEV 21/ Mgr. Zemanová Jana CHE, BIO 21/21 THP: Jméno Pověřený úsek Pozn. 30. Marie Vojáčková Sekretariát školy, mzdová účetní 31. Zdeňka Zemanová účetní, hospodářka ved. pracovník 32. Fabiola Habartová odborná asistentka, správce knihovny 33. Dana Novelinková uklízečka 34. Květoslava Konrádová uklízečka 35. Ing. Vladimír Vacek Správce ICT Na mateřské a rodičovské dovolené: Mgr. Petra Bártová, Mgr. Jana Beranová, Mgr. Veronika Lukešová, 15

16 3. Externí zaměstnanci ve školním roce 2011/2012 Jméno Předmět, třída Pozn. 1. PhDr. Iva Bergmanová NJ 2. Bc. Klára Čížková SPP 3. Mgr. Martin Hroch TV, ZTV 4. Mgr. Alice Kuklová SoPo 5. 6 Mgr. Petr Pražák školní psycholog D. Přijímací řízení Přijímací řízení do 1. ročníku školního roku 2012/ M/01 Zdravotnický asistent denní a večerní forma ŠVP Praktická sestra M/01 Sociální činnost denní a večerní forma, ŠVP Sociální činnost Přehled o výsledcích přijímacího řízení 2012 kód vzdělání oboru název oboru vzdělání délka studia forma vzdělávání Pro školní rok 2012/2013 přihlášeno v 1. kole M/01 Zdravotnický asistent 4,0 DE M/01 Sociální činnost 4,0 DE M/01 Zdravotnický asistent 5,0 VE M/01 Sociální činnost 5,0 VE přijato v 1.a dalším kole 16

17 E. Výsledky výchovy a vzdělávání 17

18 Maturitní zkoušky Harmonogram zkoušek MZ jarní termín ZA tř. uč. Mgr. Petra Burešová místopředseda: Mgr. Marta Pleskotová 4.SP tř. uč. Bc. Markéta Švadlenková místopředseda: Mgr. Marta Pleskotová 5.VS tř. uč.: Bc. Jiřina Ondrušová místopředseda: Mgr. Jana Ullrichová předmaturitní volno: praktická část MZ profilová: ústní část MZ společná a profilová: písemná část MZ společná: Zkoušky profilové části maturitní zkoušky: 3 povinné, případně 1 nepovinná zkouška dle nabídky 4. ZA M/007 Zdravotnický asistent 3 povinné: OSE, PSK ústní zkouška, OSN praktická zkouška 1 nepovinná: CJ, MAT, OSZ ústní zkouška 4. SP M/003 Sociální péče - pečovatelská činnost 3 Povinné: SPE, PS ústní zkouška, OPR praktická zkouška Nepovinná: CJ, MAT, OSZ, SPP ústní zkouška 18

19 Výsledky maturitních zkoušek 19

20 20

21 F. Prevence sociálně patologických jevů Zhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ve školním roce 2011/2012 MPP na škole je zaměřen na tyto oblasti: Práce s peer-aktivisty Kurzy (GO-kurz pro vyučující, adaptační GO-kurz pro žáky 1. ročníků) Prevence sociálně nežádoucích jevů ve výuce, školní a mimoškolní aktivity Zlepšování klimatu školy Aktivity v rámci projektu Zdravá škola ve Zdravém městě Projekt Dobrovolnictví v LDN Nemocnice Chrudim Spolupráce s rodiči v rámci prevence Konzultace ŠMP, VP, ŠP Osobní konzultace 1. akce peer-aktivistů ve školním roce 2011 /2012 Srdíčkový den (pro dětská odd.) 3 dvojice Labestra (prevence HIV, AIDS) 5 dvojic Český den proti rakovině (pro nemocné rakovinou)-10 dvojic Bílá pastelka (pro nevidomé) 3 dvojice Světluška (pro nevidomé) 3 dvojice Sluníčkový den (pro pěstounské rodiny) 3 dvojice Pestalozzi (pro lidi v tísni regionální) 4 dvojice seminář peerů - koordinační schůzka seminář k anorexii a bulimii, noční pobyt ve škole peeři (25 žáků) seminář 3 dny s netopeery 2 žákyně 3. ZA 2. kursy Kurs Správný učitel 12 -ve dnech Adaptační GO-kurs pro žáky 1. ročníků - ve dnech prevence sociálně nežádoucích jevů ve výuce, školní a mimo-školní aktivity Pro obory Zdravotnický asistent a Sociální péče (nově i Sociální činnost) jsme zařadili prevenci i do nových předmětů, které se na škole vyučují. S učiteli ŠMP prodiskutovala vhodnost zařazení prevence do tematických plánů, v průběhu roku byla prevence zařazována i do ŠVP pro jednotlivé předměty oboru Sociální činnost (tento obor je podle ŠVP vyučován od ). Dále bylo ve škole i v čase mimo školní vyučování realizováno množství besed a zážitkových seminářů na nejrůznější témata (AIDS, drogy, kouření, šikana, anorexie, menšiny,.) část z těchto akcí byla dotována z prostředků SRPŠ, většina z Grantu Projekt Inovace jsou IN (financovaného ze SF EU). Dvě třídy se zúčastnily exkurze do Terapeutické komunity Sejřek, kde pomáhají lidem závislým na drogách se jejich závislosti zbavit. Zákonní zástupci žáků podepisují informovaný souhlas s testováním jejich dětí na drogy. V tomto roce se uskutečnilo 1 namátkové testování (4 žáci z 1. ZA a 1. SC) 21

22 4. zlepšování klimatu školy K zlepšení klimatu tříd jistě přispívá sociometrie, kterou provádí ve třídách školní psycholog Mgr. P. Pražák, výsledky následně konzultuje s jednotlivými žáky, třídními učiteli daných tříd i ŠMP a VP. I v tomto roce se dle finančních možností zlepšilo vybavení školy - díky příspěvkům z KrÚ a grantům, které škola dostala od KrÚ, MŠMT a MěÚ. Zlepšování vztahů ve škole je jistě i díky pravidelným kurzům Seznamovací GO-kurz Jedna parta a Sportovně zdravotnický kurz. K utužování kolektivu a zlepšování vztahů ve třídách jistě napomáhají i pravidelné exkurze a výlety a v neposlední řadě práce Studentského parlamentu, který se aktivně podílí na akcích školy. 5. aktivity v rámci projektu Zdravá škola ve Zdravém městě I v tomto roce pokračuje projekt Zdravá škola ve Zdravém městě. V rámci tohoto projektu je pořádáno mnoho akcí školy, žáci se podílí na akcích Zdravého města a pokračuje i projekt pro mateřské školy Zdravá a bezpečná škola (viz kapitola Akce Zdravá škola 2011/2012). 6. projekt Dobrovolnictví V tomto roce úspěšně pokračoval ve spolupráci školy, MěÚ Chrudim a Nemocnice Chrudim projekt Dobrovolnictví v LDN Nemocnice Chrudim. Pro dobrovolníky jsme uspořádali tyto akce: - průběžné informační schůzky (cca 1x za měsíc) - vyškolení nových zájemců z 1. ročníků žákyně školy byly odměněny mezi 10 oceněnými dobrovolníky PK předvánoční zpívání na LDN supervize se školním psychologem (doprovodný program: seznamky, Belbinův test, aktivity na jemnou motoriku, výroba dekorací do LDN, tisk triček) závěrečná schůzka, zhodnocení práce a odměnění nejpilnějších dobrovolníků - koordinační schůzka vedení školy s hlavní a staniční sestrou Nemocnice Chrudim - v měsících duben červen proběhla 4 odpolední setkání s klienty LDN, vždy s určitým programem pro větší skupinu klientů 7. spolupráce s rodiči v rámci prevence Při třídních schůzkách byla s rodiči prodiskutována situace na škole v oblasti sociálně nežádoucích jevů a následně byl rodiči žáků 1. ročníků podepsán souhlas s namátkovým testováním dětí na alkohol a drogy. Na schůzce s rodiči žáků budoucích 1. ročníků ( ) byly podány informace o prevenci SNJ na škole i o pravomocech a náplni práce ŠMP a VP. 8. konzultace ŠMP, VP, ŠP, osobní konzultace Součástí náplně práce ŠMP, VP i ŠP jsou i osobní konzultace s jednotlivými žáky, které probíhají vždy ihned, když vznikne nějaký problém. Žáci si již zvykli, že za zmíněnými pracovníky mohou kdykoli se svými problémy přijít. Proto se většinu problémů daří řešit hned v zárodku, kdy ještě nejsou tak vážné. V letošním roce se podařila úspěšná intervence v oblasti záškoláctví a drog. Konzultace se ŠMP, VP a ŠP si zvykli využívat i vyučující. Mgr. Zdeňka Hrochová, metodik prevence 22

23 G. DVPP Přehled vzdělávání pracovníků včetně THP školní rok 2011/2012 Jméno typ vzdělávání Kč úč.doklad Hrochová,Plesk.M. Školné-vzděl. ved. pracovníků 5500,-- BA Vojáčková Mzdy 1000,-- PO Zemanová Z. Účetnictví-závěrka 1000,-- PO Zdražil Jiří Kurz lyžování 3700,-- UD Zemanová Z. Novinky v účetnictví PO Ullrichová Inventarizace majetku 600,-- BA Ullrichová Inventarizace majetku 600,-- BA Vojáčková Právní předpisy ve školství 530,-- BA Ullrichová Právní předpisy ve školství 530,-- BA Bidmonová Infor. a čtenářská gramotnost 650,-- BA celkem 15110,-- H. Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti 1. Předmětové komise: OSE a odborné předměty: Mgr. Marta Pleskotová OSE, OSN, TOS, POS, OPR, VZV, VKG,VKP, PRP, KLP, INT, CHIR, ZEH, SOM, LTO Přírodovědné předměty: Mgr. P. Loudová MAT, SzMAT, FYZ, IKT(VTA), EKO, BI, CHE, ZPV, Odborné sociální předměty: Bc. Markéta Švadlenková - SPO, SPE, PČ, PSO, ZDN, PVO Předměty humanitní: PaedDr. E. Bidmonová CJL, OBN, OSZ, s OSZ, DEJ, VV, HV, ESV, Cizí jazyky: Ing. J. Veselá AJ, NJ, RJ, NK, AK, KRJ Psychologie: Mgr. Š. Chamerová PSK, PS, OSV, SPP, OVČ Tělesná výchova: Mgr. M. Danihelková TEV, SH, ZTV 23

24 2. Výchovné poradenství Hodnocení činnosti VP školní rok 2011/2012 Oblast prevence kázeňské problémy (počet řešení) 1. ZA 1.SC 2.ZA 2.SP 3.ZA 3.SP 4. ZA 4. SP Největší kázeňské problémy se vyskytují obvykle v prvních a druhých ročnících, je to dáno problematikou adaptace na střední školu a přísným nastavením vnitřního ŠŘ. V letošním roce u snížených známek z chování převládala neomluvená absence (pozdní dodání omluvenek). Ale v letošním školním roce došlo k výraznému snížení závažných porušení školního řádu i v nižších ročnících. Naopak se letos objevila problémová třída 3. ZA. Oblast diagnostické činnosti Poruchy učení byly diagnostikovány na základě vyšetření PPP ve 23 případech, (22 případů spadalo do 1. skupiny, pouze 1 případ byl diagnostikován ve skupině kombinovaných vad). Přesto se stále setkáváme s množstvím nediagnostikovaných vad učení ve všech ročnících školy. PPP zpřísnily vyšetření pro uznání kompenzace. Žáci musí být vedeni v PPP alespoň 2 roky před termínem SMZ. Úspěšně se nám daří integrace žákyně se speciální vzdělávacími potřebami. Oblast profesionální orientace Pomaturitní studium (počet přihlášek VŠ, VOŠ) třída VŠ zdrav., sociální VŠ ostatní VOŠ zaměstnání 4.ZA SP 28 2 Základní úkoly VP ve školním roce 2011/ poradenská činnost byla letos opět zaměřena na individuální činnost s žáky - celkem 40 konzultací. Společně jsme řešili spolu s TU problémové situace v 18 případech s rodiči žáků - profesní orientace už letos nově řešena i s žáky 3. ročníků - pokračovaly cykly spolupráce s nevládními organizacemi Agora, Člověk v tísni - preventivní akce zaměřené na problematické skupiny žáků ve třídách - prevence drogové závislosti (namátkové testy) Studentský parlament Žáci se na SP scházejí pravidelně od září 2001, během této doby se SP výrazně zapsal do historie naší školy. Ve školním roce 2011/2012 jsme se sešli 7x a zástupci jednotlivých tříd aktivně spolupracovali na úkolech. 24

25 Mezi významné úspěchy SP patří: - adopce na dálku- projekt pokračuje, spolupráce s městským parlamentem, aktivní účast žáků na akcích školy, zajištění občerstvení ve škole pozitivně hodnocen žáky, spolupráce se sdružením Agora, účast v soutěžích (Olympiády, O pardubický plamínek, Chrudimský brk ) v letošním roce byli žáci úspěšní a získali řadu ocenění - kurzy masérský, znaková řeč - projekt Dobrovolnictví V letošním roce jsme se ve SP zaměřili na ohleduplnost a slušnost v jednání. Omezili jsme možnost hodnotit práci učitelů. Pozitivně hodnotíme možnost otevřeně s žáky pohovořit o problémech a snahu vedení školy problémy řešit. V příštím školním roce bychom chtěli činnost SP více otevřít aktivitám členů. V Chrudimi dne PaedDr. Eva Bidmonová 3. Projekt Škola podporující zdraví Akce v rámci projektů Zdravé město a Zdravá škola ve školním roce Ulice pro děti, řidiči pozor! pomoc při organizaci akce před MŠ Sv. Čecha veřejná obhajoba MA 21 (4 žáci + 2 učitelky) prezentace spolupráce školy se ZM Pochod generací (2 žáci + 1 učitelka) měření TK, glykémie a hladiny cholesterolu, poradenství Fórum pro zdraví (4 žáci + 3 učitelky) měření TK, glykémie a hladiny cholesterolu, poradenství veřejné projednávání Desatero problémů Chrudimi (4 žáci + 2 učitelky) - měření TK, glykémie a hladiny cholesterolu veřejné projednávání Desatero problémů Chrudimi (6 žáků + 2 učitelky) aktivní účast na projednávání veřejné projednávání Desatero problémů Chrudimi očima mládeže (8 žáků) - aktivní účast na projednávání nácvik první pomoci pro žáky ZŠ Prachovice (6 žáků) Projekt Zdravá a bezpečná školka : , , setkání žáků školy s dětmi v MŠ Dr. Malíka a MŠ Sv. Čecha (dopolední program pro děti) Mgr. Zdeňka Hrochová je za školu členkou Komise ZM, schůzky komise probíhají cca 1x za 5 týdnů. 4. Prezentační akce školy přehlídka škol regionu Muzeum Chrudim přehlídka škol Schola Bohemia Pardubice Dny otevřených dveří , účast učitelů na schůzkách rodičů 9. tříd ZŠ (akce Ať víš, kam jdeš pro žáky ze ZŠ schůzka s rodiči žáků budoucích 1. ročníků Možnost prohlídky školy kdykoli po předběžné domluvě (využito během školního roku 12x) 25

26 5. Přehled kursů GO-kurz pro vyučující seznamovací a adaptační kurz pro 1. ročníky sportovně zdravotnický kurz 3. ZA, 3. SP ( výběrový sportovní kurz Chorvatsko zimní sportovní kurz 2. roč Další školní a mimoškolní aktivity besedy, semináře a kulturní akce: - v rámci Projektu Inovace jsou IN (financovaného z prostředků SF EU) proběhlo v průběhu měsíců září 2011 až červen 2012 celkem 96 besed, přednášek, workshopů a zážitkových seminářů (viz přehled v kapitole Besedy v rámci Projektu Inovace) - kromě toho škola zorganizovala pro žáky tyto akce: ekoprogram Planeta Země, Mikulášský program pro klienty Stacionáře Jitřenka, exkurze předvánoční Drážďany, beseda práce s cizojazyčným slovníkem, beseda S Tebou a o Tobě, 2x filmové představení, zážitkové semináře Tyflocentrum, 18. maturitní ples, 1x divadelní představení, slavnostní předávání maturitních vysvědčení, supervize dobrovolníků, tematický program Perla (HIV, AIDS, humanitární práce v rozvojových zemích) testování: Mapa školy Scio (všichni žáci, zaměstnanci školy, rodiče) sociometrie SVP Archa + následná práce s kolektivy tříd olympiády a soutěže: - Den psychologie - školní a regionální kolo soutěže v psychologii a komunikaci - mezinárodní soutěž Matematický Klokan - olympiáda z ČJL okresní kolo - školní soutěž v první pomoci - Druhý anglický den další mimořádné aktivity: - projekt MF Dnes Studenti čtou a píší noviny - projekt Dobrovolnictví LDN, Nemocnice Chrudim 3 žákyně školy byly odměněny mezi 10 oceněnými dobrovolníky PK - adopce na dálku - kurs znakového jazyka 22 žáků, kurz v rozsahu 25 hodin - ples ČČK pomoc při organizaci (hostesky) - spolupráce se SpecZŠ Chrudim Rodičovské schůzky trochu jinak (2x 6 žákyň) charitativní sbírky: Srdíčkový den, Český den proti rakovině, Labestra, Bílá pastelka, Světluška, Sluníčkový den, OPS Pestalozzi odborné exkurze: žáci absolvují pravidelné exkurze do těchto zařízení: Dětské centrum Veská, Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim, psychiatrické odd. Nemocnice Havlíčkův Brod, Hospic Červený Kostelec, Hospic Chrudim, Anatomické muzeum Brno, DS Heřmanův Městec, Nemocnice Pardubice 26

27 I. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené českou školní inspekcí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát Termín konání inspekce: 13.a Protokol čjčšie-828/10-e Předmět kontroly: Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a prováděcích a souvisejících právních předpisů k zajištění bezpečnosti žáků při výuce, při mimoškolních akcích, při praktickém vyučování a odborné praxi, při přijímacím řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole a při ukončování středního vzdělávání. Kontrolní zjištění: ve všech bodech nebylo zjištěno porušení ustanovení právních předpisů při státní kontrole dodržování vybraných ustanovení školského zákona a prováděcích souvisejících právních předpisů k zajištění bezpečnosti žáků při výuce, při mimoškolních akcích, při praktickém vyučování a odborné praxi, při přijímacím řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole a při ukončování středního vzdělávání nebyly zjištěny nedostatky. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát Termín konání inspekce: Protokol čjčšie-33/11-e Předmět inspekční činnosti: monitoring zajištění připravenosti školy na maturitní zkoušku v roce 2011 monitoring adaptace žáků v 1. ročníku středního vzdělávání 27

28 J. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2011 A. Příjmy (v tis. Kč) dotace od zřizovatele na přímé náklady dotace od zřizovatele na provozní náklady 1433 z toho Soc. prevence, prevence kriminality 47 Evropské soc.fondy 1365 ostatní příjmy: Mimorozpočtové zdroje organizace-fondy 0 ostatní výnosy 117 Dotace město Chrudim 20 příjmy celkem B. Výdaje (v tis. Kč) 1. Investiční výdaje Tvorbu a čerpání tohoto účtu znázorňuje následující přehled (v tis.kč.): počáteční stav k tvorba - odpisy 294 Dotace ESF Čerpání: 236 Z toho odvod nadř.orgánu 236 konečný stav k Neinvestiční výdaje ( v tis.kč) celkem přímé náklady vč. ESF náklady na platy vč.esf 9854 SP,ZP vč.esf 3177 FKSP 88 učební pomůcky 49 školení zaměstnanců + DVPP+ cestovné 34 stravování + osobní ochranné pomůcky 52 ostatní provozní náklady vč.esf 1889 Výdaje celkem Výsledek hospodaření 2011 = 11717,-- Kč 28

29 K. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů za rok 2011/2012 Rok Název programu částka poskytovatel 2011 Jedna parta ,- Kč MŠMT 2011 Pomáháme společně ,- Kč MěÚ Chrudim 2012 Jedna parta ,- Kč MŠMT 2012 Pomáhající ruce ,- kč MěÚ Chrudim 2012 Inovace jsou IN Dobíhající grant OPvK 2012 EU peníze SŠ ,- Kč MŠMT 2012 Cesta ke kvalitě 2,216.95,- Kč OPvK L. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Název programu garant Cílová skupina Kurz sportovních masáží Vzdělávací agentura žáci 3. ročníků Kurz cizích jazyků Agentura Lingva veřejnost Kurz první pomoci AJAK Chrudim Pracovníci v soc. službách Kurz znakové řeči Vzdělávací agentura žáci denního i večerního studia 29

30 M. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Název projektu: Inovace výuky odborných a přírodovědných předmětů na SŠZS Chrudim Zkrácený název projektu:,,inovace jsou IN Název v angličtině: The innovation of the teaching process in a professional subjects, and sciences at the Secondary School of Nursing and Social Care Číslo projektu: OPVK - CZ.1.07/1.1.03/ Realizace projektu: Celkové náklady projektu: Kč. Projekt je zaměřen na inovaci výuky odborných a přírodovědných předmětů na SŠZS Chrudim. Cílem je rozvoj klíčových kompetencí žáků, zefektivnění a zkvalitnění výuky, rozvoj mezipředmětových vazeb, včetně úzkého propojení výuky s praxí a implementací ICT prvků do výuky a zvýšení zájmu žáků při výuce odborných a přírodovědných předmětů v oborech Sociální péče - pečovatelská činnost, Sociální péče - sociálně správní činnost a v oboru Zdravotnický asistent. Podpoření žáci budou lépe připraveni na další studium a zvýší se jejich šance na získání zaměstnání. Projekt je podporován největšími potencionálními zaměstnavateli našich absolventů v regionu. Zapsala Mgr. Petra Bártová, manažer projektu Název projektu: Kvalita a inovace na SŠZS Chrudim, reg. č. CZ.1.07/1.500/ Zahájení: přepokládané ukončení: Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Dotace je poskytována ve výši ,- Kč-. Účelem dotace je podpora kvalitního vzdělávání žáků na středních školách a realizace projektu v rámci OPvK v prioitní ose 1, oblasti podpory 1.5 a provádění klíčových aktivit a naplnění výstupů v rámci šablon klíčových aktivit. Výstupem klíčových aktivit jsou zejména DUMy tzv. digitální učební materiály 30

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim. Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2012/2013

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim. Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2012/2013 Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2012/2013 adresa: Poděbradova 336, 537 01 Chrudim IV telefon: 469 620 415; tel., fax: 469 620 231 szs@chrudim.cz

Více

adresa : Poděbradova 336, 537 01 Chrudim IV telefon : 469 620 415 tel., fax : 469 620 231 szs@chrudim.cz www : szs.chrudim.cz

adresa : Poděbradova 336, 537 01 Chrudim IV telefon : 469 620 415 tel., fax : 469 620 231 szs@chrudim.cz www : szs.chrudim.cz Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2007/2008 adresa : Poděbradova 336, 537 01 Chrudim IV telefon : 469 620 415 tel., fax : 469 620 231 szs@chrudim.cz

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261, 767 26 Kroměříž www.szskm.cz 9. 10. 2014 Mgr. Dagmar Ondrušková

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20.

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Výroční zpráva Školní rok 2011/2012 Nymburk 15.10.2012 PhDr. Dagmar Sitná, PhD. ředitelka školy Strana 1 (celkem 33) Obsah:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Plzeň, Karlovarská 99 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013 předkládá: PhDr. Ivana Křížová ředitelka školy OBSAH:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2011 Mgr. Dagmar

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 SVITAVY, ZÁŘÍ 2014 Obsah ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ŘÍZENÍ ŠKOLY... 5 Struktura řízení školy ve školním roce 2013/14... 5 Poradní a metodické orgány ve školním roce 2013/14...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 *** Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2008 Mgr. Dagmar

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ Zdravotnická škola Kroměříž, jejíž historie sahá do roku 1949, si ve školním roce 2006-2007 připomněla 10. výročí svého působení v nově postavené

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n Broučkova 372, 760 01 Zlín, tel.: 577 008 111, fax: 577 008 144 E-mail: info@szsvzszlin.cz

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz říjen 2010 Mgr. Dagmar

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Z P R Á V A V Ý R O Č N Í. o činnosti školy. za školní rok 2005 2006

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Z P R Á V A V Ý R O Č N Í. o činnosti školy. za školní rok 2005 2006 Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2005 2006 Srpen 2006 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Přehled

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnické školy Školní rok : 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Vyšší zdravotnické školy Školní rok : 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Vyšší zdravotnické školy Školní rok : 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2014

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2014 V ý r o č n í z p r á v a Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 V Novém Jičíně 30. 9. 2014 Zpracovala: PhDr. Renata Važanská ředitelka školy Osnova: 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Obsah Část I. Základní údaje o škole... 3 Část II. Přehled

Více

Vítejte na Speciálních středních školách a Odborném učilišti pro zrakově postiženou mládež

Vítejte na Speciálních středních školách a Odborném učilišti pro zrakově postiženou mládež Vítejte na Speciálních středních školách a Odborném učilišti pro zrakově postiženou mládež Charakteristika školy a jednotlivých oborů Organizační struktura Učební plány Počty žáků v oborech a ve třídách

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-207/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-207/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim vykonávající činnost školy: Sídlo: Poděbradova 336, 537 01 Chrudim IČO:

Více