Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Majerova 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Majerova 1"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Majerova 1 Motto: Lhář musí mít dobrou paměť Quintilianus

2 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/ Charakteristika školy 1.1.Název školy, adresa Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Majerova 1 právní forma příspěvková organizace s právní subjektivitou zřizovatel Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň IČO IZO ředitelství školy IZO součásti školy Kontakty: číslo telefonu faxu ová adresa www stránky pilsedu.cz jméno ředitele školy Mgr. Hana Hesová zástupce statutárního orgánu Mgr. Nina Strejčková zástupce Mgr. Alena Štědrá 1.3.Datum posledního zařazení do sítě škol č. j / s účinností od Součásti školy IZO a název součásti Kapacita součásti /cílová/ uživatelů celkem vlastních uživatelů (žáků) pracovníků součásti celkem Z toho počet pedagogických pracovníků Fyz. Přep. Fyz. Přep , , tříd a žáků ( bez VOŠ ), včetně žáků závěrečných ročníků žáků ve všech formách studia Kód a název oboru k k Z toho počet žáků denního studia k k tříd Průměrný počet žáků na třídu M/001 Veřejnosprávní činnost M/001 Knihovnické a informační systémy a ,5 služby M/003 Sociální péče pečovatelská činnost , M/004 Sociální péče sociálněsprávní ,5 činnost M/003 Pedagogické lyceum ,25 2

3 2. Údaje o zaměstnancích ( stav k ) pracovníků celkem fyzický/přepočtený Z toho počet ped. prac. fyzický/přepoč. pedag. prac. se vzděláním VŠ / SŠ Průměrná délka pedagog. praxe /za všechny ped. pracovníky/ 60 / 52, / 41,812 45/4 19,3 Ped. pracovník číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace stupeň vzdělání, obor, aprobace,dps Věk Roků pedagog. praxe ředitelka 1 UK Praha TV-Ch ZŘ 1 PF Plzeň M-F ZŘ 1 PF Plzeň ČJ-ON EX - Učitel 0,238 HAMU Praha TV učitel 1 ZČU Plzeň PR - VS učitel 1 PF Plzeň ČJ-DE učitel, vých. poradce 1 PF Plzeň ČJ-ON D EX-učitel 0,19 SZŠ Plzeň PEČ učitel 1 PF Plzeň VT-TV učitel 1 PF Plzeň M-F učitel 1 PF Plzeň AJ-NJ učitel 1 LF UK+DPS ZDRA D 23 učitel 0,476 UK Praha PR učitel 1 SEŠ+DPS TA-HK učitel 1 VŠE+DPS EKO učitel 1 VŠE+DPS EKO D učitel 0,429 UK Praha PR učitel 1 PF Č. Budějovice NJ-DE učitel 0,429 UK Praha KNI EX-učitel 0,19 SZŠ praxe učitel 0,81 JČU Č. Budějovice ČJ-FJ učitel 0,714 PF Plzeň MA-ZE učitel 0,667 PF Plzeň TV-Bi učitel 1 UK Praha RJ-NJ učitel, metodik ICT 1 PF Plovdiv MA-VT učitel 1 PF Plzeň M-Ch učitel 1 PF HK AJ-Bi-Ch učitel 1 PF Plzeň AJ-RJ-D učitel 1 PF Ústí n/l ČJ-RJ-ON učitel 1 PF Plzeň ČJ-VV učitel 1 PF Plzeň TV učitel 1 PF Plzeň FJ-RJ-D učitel 1 PF Plzeň RJ-D-ON učitel 1 PF Plzeň NJ-D učitel 1 PF Plzeň ČJ-HV učitel 0,619 PF Plzeň M-TV učitel 1 PF Plzeň Z-AJ-TV EX-učitel 0,19 SZŠ praxe učitel 1 PF Plzeň+UK Praha SPE

4 učitel, koordinátor ŠVP 1 PF Plzeň ČJ-AJ-VV učitel 1 UK Praha ČJ učitel 0,905 PF Plzeň AJ-PSY učitel 1 FTVS Praha TV-ZTV učitel 1 PF Plzeň RJ-AJ-D učitel, vých. poradce 1 PF Plzeň PSY-RV učitel 1 PF Plzeň TV-ON (AJ) učitel 1 PF Plzeň FY-ZPV učitel 0,905 PF Plzeň NJ učitel 0,762 Univerzita Užhorod AJ Další vzdělávání pedagogických pracovníků (šk.r. 2008/09) Název vzdělávací akce pedagog. prac. Finanční náklady na vzděl.akci Konference AJ ,- Kč Den učitelů TV 1 500,- Kč Kontrola ve školách, vnitřní kontrolní systém 1 350,- Kč Internet ve výuce NJ 1 300,- Kč Den učitelů ruštiny 1 100,- Kč Pěkné webové stránky si může vytvořit každý 1 800,- Kč Státy a závislá území 1 400,- Kč Provoz podniku 1 800,- Kč Konverz. kurz angl. s rodilým mluvčím II ,- Kč Bankovnictví propočty bankovních produktů 1 700,- Kč Umění jednat s problematickými jedinci 1 500,- Kč Gramatika bez nudy 1 350,- Kč Mzdy a platy aktuálně 1 700,- Kč Snowboarding pro pokročilé ,- Kč Den učitelů němčiny ,- Kč Konversationsunterricht 2 700,- Kč Maturita a úspěšná příprava 1 200,- Kč Multimediální výchova nejen jako průřezové téma RVP 1 380,- Kč Konver. kurz AJ s rodilým mluvčím ,- Kč Základy sociální patologie ,- Kč Hot potatoes pomocník učitele jazyků 1 400,- Kč Raduga po novomu 1 250,- Kč Jak přiblížit úlohy o pohybu,společné práci, aby neodrazovaly od Ma 1 400,- Kč Mezinárodní organizace politické, kulturní a vojenské 1 400,- Kč Cestománie očima horolezce 1 350,- Kč Cesta ke knize 1 400,- Kč Praktické aspekty didaktiky plavání 1 400,- Kč Vyučování cizím jazykům u žáků se specif. poruchami učení 1 600,- Kč Desinterpretace národního obrození 2 800,- Kč Globalizace, etnicita, rasismus ,- Kč Herní formy nácviku techniky atletických disciplin 1 380,- Kč Volejbal ve školní TV 1 350,- Kč Preparing to Pass and Exam Strategies 1 200,- Kč English speakign ,- Kč Výuka chemie a inter. uč. chemie 1 200,- Kč 4

5 2.2. Výuka vedená odborně kvalifikovaným učitelem plná aprobovanost 3. Údaje o přijímacím řízení 3.1. Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ v denní formě studia (stav k ) žáků (uchazečů) přihlášených celkem Součást 1. kolo př. říz. 2. kolo př. říz. žáků (uchazečů) přijatých celkem k podaných odvolání proti nepřijetí ke studiu žáků přijatých do vyššího ročníku než prvního (na základě rozhodnutí ŘŠ) nekonalo se Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studijních a učebních oborů žáků přihlášených celkem Kód a název oboru žáků přijatých celkem k odvolání proti nepřijetí tříd Z toho více oborové třídy 1.kolo 2.kolo př. říz. př. říz M/001 Veřejnosprávní činnost M/001 Knihovnické a informační systémy a služby M/003 Sociální péče pečovatelská činnost M/004 Sociální péče sociálněsprávní činnost M/003 Pedagogické lyceum celkem Přehled o absolventech SŠ s maturitní zkouškou absolventů celkem Podali přihlášku na VŠ Podali přihlášku na VOŠ Podali přihlášku na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu 3.5. Údaje o nezaměstnaných absolventech (podle statistického zjišťování úřadů práce k ) Kód a název oboru evidovaných nezam. absolventů M/001 Veřejnosprávní činnost M/001 Knihovnické a informační systémy 1 a služby M/003 Sociální péče pečovatelská 4 činnost M/004 Sociální péče sociálněsprávní 4 činnost M/003 Pedagogické lyceum 0 celkem 14 Poznámka 5

6 4. Výsledky výchovy a vzdělávání 4.1. Prospěch žáků - celkové údaje (za každou součást zvlášť) Prospěch žáků celkem ( včetně závěrečných ročníků ) žáků % Žáci celkem (k ) 590 xxx Prospěli s vyznamenáním 40 6,8 Prospěli ,7 Neprospěli (k ) 15 2,5 Žáci vyloučeni ze studia v průběhu hodnoceného škol. roku 0 0 Neklasifikováni (k ) 17 2,9 Zanechali studia na vlastní žádost (žádost zák. zástupce) 14 2,4 Povoleno opakování ročníku 8 1, Chování a docházka žáků (jen za denní studium, bez VOŠ a včetně závěrečných ročníků) Součást zameškaných hodin ve školním roce Celkový počet odučených hodin omluvených neomluvených žáků, kterým byl udělen 2. nebo 3. stupeň z chování Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek za každou součást zvlášť a podle studijních a učebních oborů Součást kód a název oboru Maturitní zkouška: Žáci, konající zkoušky celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli M/001 Veřejnosprávní činnost M/001 Knihovnické a informační systémy a služby M/003 Sociální péče pečovatelská činnost M/004 Sociální péče sociálněsprávní činnost M/003 Pedagogické lyceum celkem Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2008/2009 Druh postižení žáků Ročník přípravy Sluchové postižení 1 2. Zrakové postižení 3 3.,4. S vadami řeči 0 Tělesné postižení 3 1.,2. S kombinací postižení 0 6

7 4.5. Účast školy na rozvojových programech vyhlášených MŠMT, krajem Dne jsme reagovali na výzvu Operačního program VK 01, v Oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, číslo globálního grantu: CZ.1.07/ Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Plzeňském kraji, zpracovali jsme a odevzdali projekt Inovace postupů ve výuce prostřednictvím aplikace moderních informačních a komunikačních technologií a didaktického software, projekt nebyl vybrán. MŠMT v rámci naplňování bodů 1.7 a 1.11 usnesení vlády ČR č. 1004/2005 Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období rozhodlo přidělovat školám a školským zařízením všech zřizovatelů vzdělávajícím děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v roce 2008 účelově vázané finanční prostředky k nákupu pomůcek technického a kompenzačního charakteru cíleně zaměřených na skupiny zdravotně postižených. Po projednání s odbornými útvary MŠMT byly pro rok 2008 poskytovány finanční prostředky dětem, žákům a studentům se sluchovým postižením, zrakovým postižením a tělesným postižením, a to na nákup výše zmíněných pomůcek kompenzujících zrakové nebo sluchové nebo tělesné postižení, jejichž minimální cena bez DPH za jeden kus, příp. sestavu či soupravu bude činit ,- Kč. Požadovali jsme za naši organizaci na rok 2008 kompenzační pomůcku doporučenou SPC pro naši žákyni se sluchovým postižením integrovanou ve třídě 2.E (zařízení se skládá z mikrofonu a FM vysílače, snímá z blízka hlas učitele a vysílá jej přímo do sluchadel, která žákyně používá. Eliminuje se tak hluk ze třídy a zmenšuje se zkreslení zvuku). V závěru roku jsme obdrželi dotaci ve výši Kč na zakoupení této kompenzační pomůcky. V srpnu 2009 jsme opět reagovali na výzvu OP VK v oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání a 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků. Podali jsme 2 projekty Český úředník, nedílná součást Evropy a Významná místa v ČR i v Evropě svědci porušování práv a svobod i prostor pro ochranu demokracie Účast žáků v soutěžích Druh soutěže-zaměření /odborná, sportovní, oblastní, republiková/ 7 účastníků Nejlepší umístění Sportovní Krajská atletika Corny 14 3.místo dívky Krajská házená místo dívky Oblastní atletika Corny 23 2.místo dívky 5. místo hoši Oblastní - basketbal 9 4.místo dívky Oblastní florbal místo dívky Oblastní kopaná místo dívky 4. místo hoši Oblastní plavání 8 2. místo Oblastní volejbal 8 Oblastní přespolní běh místo dívky 3. místo hoši SŠ plážový volejbal 4 Školní - půlmaraton 52 Školní skok vysoký 20 Odborné Okresní olympiáda v českém jazyce 2 -

8 Okresní soutěž v recitaci 2 - Republiková matematická soutěž studentů SOŠ 3 1 úspěšný řešitel Městská soutěž v psaní na stroji 3 6.,8.,11. místo Městská zeměpisná olympiáda 1 2. místo Krajská soutěž v grafických disciplínách místo Krajská fotosoutěž Stromy kolem nás 8-5. Výsledky inspekcí provedených v průběhu školního roku a evidované stížnosti 5.1. Inspekce OSSZ Plzeň město provedla dne kontrolu pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění. Závěr: Organizace plní povinnosti při poskytování dávek a vede o zaměstnancích předepsanou evidenci, nebyly zjištěny žádné rozdíly, přeplatky ani nedoplatky. Nebyly zjištěny závady. Opatření k nápravě se neukládá. Úroveň spolupráce s kontrolovaným subjektem byla na dobré úrovni. KÚ Plzeňského kraje, odbor školství, mládeže a sportu provedl kontrolu personální a mzdové agendy, hospodaření, účtování přímých dotací, vnitřního kontrolního systému a plnění učebního plánu ve dnech 26.11, a Závěr: Při kontrolním šetření nebylo v jednotlivých oblastech zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů. Celková úroveň dokumentace je velmi dobrá, přehledná. ČŠI provedla inspekci ve dnech pod čj. ČŠI-1164/09-04 Celkové hodnocení školy: Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Škola vychází ve své vzdělávací nabídce ze stávajících podmínek, potřeb trhu práce a profiluje se nabídkou žádaných oborů. Vzdělávání probíhá u všech oborů podle učebních dokumentů schválených MŠMT. Nedostatky byly zjištěny ve školou pravených učebních plánech pro tři obory vzdělání s maturitní zkouškou. Škola umožňuje rovnost přístupu při přijímání ke vzdělávání i v celém vzdělávacím procesu a zohledňuje vzdělávací potřeby žáků. Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při vzdělávání vytváří škola příznivé podmínky. Její úspěšné preventivní působení umožňuje předcházet a minimalizovat výskyt sociálně patologických jevů. Ve sledovaném období posledních tří let je výše finančních prostředků poskytnutých škole postačující k pokrytí vzdělávacích potřeb, škola používá finanční prostředky i z doplňkové činnosti. Kvalita a četnost využívání prostředků ICT ve výuce je na průměrné úrovni. Funkční gramotnosti žáků (informační, sociální a čtenářská) jsou standardně rozvíjeny v rámci realizace vzdělávacích programů školy. Rozvoj osobnosti žáka je podporován dobrými pracovními podmínkami a příznivým klimatem školy. Příležitosti k dalšímu rozvoji školy jsou zejména v uplatňování nových výukových metod a forem při vzdělávání, v hodnocení žáků, především vzájemném hodnocení a sebehodnocení a v inovaci technického a materiálního vybavení školy Stížnosti z toho stížností celkem Oprávněných Částečně oprávněných Neoprávněných Postoupených jinému orgánu

9 6. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Předmětová komise odborných předmětů veřejnoprávní činnosti byla sloučena s komisí oboru sociálněsprávní. Komise uskutečnila v tomto školním roce odborné exkurze v Parlamentu ČR, prohlídku Poslanecké sněmovny a Senátu. Žáci se účastnili simulace jednání europoslanců (viz příloha), besed a promítání filmů pořádaných organizací Člověk v tísni, výstavy Příběhy bezpráví, navštívili odbor sociálních služeb MÚ Nýřany, památník Terezín, Židovské muzeum, synagogu a hřbitov v Praze Předmětová komise sociální péče pečovatelství byla spojena s komisí psychologie a pedagogiky. Žáci se pravidelně účastní akcí v ústavech sociální péče. Předmětová komise knihovnické a informační systémy a služby je členem profesionální organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Účastní se akcí pořádaných tímto svazem. V prostorách školy pořádají propagační akce Týden knihoven, Vánoční čtení, Březen měsíc knihy a internetu. V průběhu školního roku organizují soutěže a ankety na podporu čtenářských aktivit žáků i učitelů. Komise se v rámci výuky účastní i větších akcí: např. Noc s Andersenem, Bambiriáda a exkurzí SVK Plzeň, NK Praha apod. Komise všeobecně vzdělávacích předmětů ve spolupráci s odbornými komisemi připravily tématické exkurze pomáhající podpořit intelektuální růst žáků. Jedná se o akce dlouhodobě plánované: Židovské muzeum v Praze, Národní galerie, Národní knihovna v Praze, Muzeum F. Kafky, archiv UK Praha, Národní archiv Praha, muzeum hygieny v Drážďanech, literárně historická exkurze na Moravu (viz příloha). Žáci se účastnili fotografické soutěže Stromy kolem nás pořádané KÚ Plzeňského kraje, soutěží v kancelářském psaní strojem. Přírodovědná komise tradičně spolupracuje s environmentálním centrem Zoologické a botanické zahrady města Plzně. Studenti využívají školní permanentky ke zvýhodněnému vstupu pro školní kolektivy. Účastní se výukových programů. Každý program je veden lektorem, probíhá v prostředí zahrady či v environmentálním centru a využívá různých praktických pomůcek a pracovních listů. Vyvrcholením této celoroční činnosti by měly být návštěvy studentů v ZOO Praha, v Botanické zahradě Praha a Mořského světa v Praze. Dále byly pořádány návštěvy přírodovědně-zeměpisného výukového programu Planeta Země, Dnů vědy, Meteorologické stanice v Plzni a Záchranné stanice zvířat. Sportovních soutěží se žáci zúčastní velmi často a úspěšně. Studenti poskytli finanční dar v hodnotě 2500 Kč ZOO Plzeň a 5700 Kč Nadaci pro transplantace kostní dřeně. Výstava Království bratrů Pavlových Střední odborná škola profesora Švejcara a Městské muzeum ve Zbiroze uspořádaly výstavu Království bratrů Pavlových, jejíž vernisáž proběhla v úterý 16. září 2008 se ve výstavní síni Městského muzea ve Zbiroze. Slavnostního zahájení se zúčastnili milí hosté: bratr spisovatele Oty Pavla pan Hugo Pavel, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu JUDr. Jaroslava Havlíčková, vedoucí oddělení organizace školství Ing. Ladislav Vítek, za Střední odbornou školu profesora Švejcara ředitelka Mgr. Hana Hesová, pedagogové a studenti SOŠ. Autorka projektu výstavy Mgr. Vladimíra Bezpalcová úvodem pohovořila o počátcích spolupráce s panem Pavlem a prvních podnětech k uspořádání výstavy. Autorkou výtvarného provedení výstavy je Mgr. Zdeňka Pavlíčková, fotografií a koláží studentka Markéta Vaňourková a Mgr. Bezpalcová. Hudební vystoupení studentek SOŠ pod vedením PaedDr. Zdeňka Oulíka, výběrem trampských písní či skladbou skupiny Beatles, udělalo velkou radost nejen panu Pavlovi, pro něhož byly skladby pečlivě připraveny, ale i ostatním návštěvníkům, kteří do posledního místa zaplnili výstavní síň i přilehlé prostory. Pan Hugo Pavel zavzpomínal na milované Křivoklátsko a se Zbirohem spojenou Reportážní povídku za pět litrů hříbků v sladkokyselém nálevu. Ota Pavel byl přizván k fotbalovému zápasu Dukla Praha Zbiroh a požádán iniciátorem akce Jaroslavem Pekařem o sepsání reportáže. Na 9

10 oplátku bylo spisovateli přislíbeno 10 kg hříbků, ale protože houby nerostly, dostal Ota Pavel pouze 5 litrů hříbků v sladkokyselém nálevu. Po zahájení výstavy pan Pavel odpovídal na četné dotazy a neúnavně podepisoval propagační materiály k výstavě či knihy, které si příznivci bratrů Pavlových přinesli na vernisáž z vlastních knihoven. Závěrem milého setkání pan Hugo Pavel přislíbil v průběhu konání výstavy ještě jednu návštěvu Zbiroha spojenou s besedou v Městském muzeu. Výstava trvala do 24. října Výstava Království bratrů Pavlových je výsledkem dlouholeté spolupráce a přátelství mezi studenty i pedagogy SOŠ prof. Švejcara v Plzni a panem Hugem Pavlem. Po nádherných setkáních na břehu Berounky, v hospůdce U Rozvědčíka i na půdě školy, kdy jsme vyslechli vzpomínky, které se týkaly nejen života Oty Pavla, dětství plného her a rybaření, povedeného tatínka, ale i těžkých chvil, které rodiny prožila za války, se zrodil nápad využít a přiblížit ostatním lidem nezapomenutelné prožitky z rozhovorů i četby literárních děl Oty a Huga Pavlových.. Chtěli bychom se s veřejností podělit nejen o fakta ze života bratrů Pavlových, ale především o zajímavé vzpomínky, krásná literární díla, a v neposlední řadě o nádhernou atmosféru míst, která známe z povídek Oty Pavla, jak ji zachytily objektivy našich fotoaparátů a šikovné ruce žáků. Tvorba výstavy i ona sama umožňují ucelené působení na studenty nejen v rámci vyučovacích hodin, ale především prostřednictvím mimoškolních a vlastních studentských aktivit. Jedno z témat výstavy jsou i problémy rasismu, antisemitismu a holocaustu, bližším poznáním podstaty těchto jevů je možné předcházet vzniku xenofobních nálad ve společnosti. Výstava tak podporuje nejen tvůrčí a samostatné činnosti studentů, ale také utváří jejich životní postoje a připomíná i návštěvnické veřejnosti důležitá témata ve společnosti. V prosinci byla výstava instalována ve Státní vědecké knihovně v Plzni. Ředitelka SVK Plzeň doporučila po dobré zkušenosti výstavu do Městské knihovny v Praze, kde proběhla vernisáž a výstavu bylo možno shlédnout až do 12. září Nyní je výstava na stálo umístěna v jedné učebně naší školy. 10

11 7. Doplňková činnost školy: - kurzy pro úředníky veřejné správy vstupní vzdělávání A1 pro úředníky územních samosprávných celků...24účastníků...3kurzy 8. Ekonomická část: A. Přehled o hospodaření k ( v Kč ) a) příjmy 1. celkové příjmy ,- Kč 2. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců 3. příjmy z hospodářské činnosti ,- Kč 4. ostatní příjmy ,- Kč 1. investiční výdaje celkem ,- Kč 2. neinvestiční výdaje celkem a z toho: ,- Kč náklady na platy pracovníků školy ,- Kč ostatní osobní náklady 1.530,- Kč zákonné odvody zdravot. a soc. pojištění ,- Kč výdaje na učebnice, uč. texty a uč. pomůcky ,- Kč stipendia ostatní provozní náklady ,- Kč B. Kopie účetních výkazů k u příspěvkových organizací zřízených krajem výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty Příloha k účetní závěrce )...viz příloha 11

12 9. Závěr Školní rok 2008/2009 byl rokem nervozity, nehospodárnosti a zmatků, k čemuž přispělo zejména nové přijímací řízení včetně neinformovanosti rodičů a neúměrného zvýšení nákladů i administrativy, přípravy státních maturit a tvorba RVP a ŠVP velké celostátní akce, u kterých se ani neví, zda je idea správná. Naše naplánované úkoly jsme splnili. Byl obnoven nábytek ve třídách, byla vyměněna okna a byla zmodernizována výpočetní technika pro učitele v kabinetech. Naplánovaná rekonstrukce sociálních zařízení nám byla zrušena pro nedostatek finančních prostředků. Datum zpracování zprávy: 30.září 2009 Datum projednání na Pedagogické radě: 30. září 2009 Datum projednání na Radě školy: 8. října 2009 Mgr. Hana Hesová ředitelka školy 12

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy 4

Více

Støední odborná škola profesora Švejcara, Plzeò, Majerova 1

Støední odborná škola profesora Švejcara, Plzeò, Majerova 1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Støední odborná škola profesora Švejcara, Plzeò, Majerova 1 Motto: Chceš-li dostat chytrou odpověď, musíš položit chytrou otázku Johan Wolfgang

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Majerova 1

Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Majerova 1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Majerova 1 Motto: Zajímám se o svoji budoucnost, neboť v ní hodlám strávit zbytek svého života.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy 4

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 010 1832/98-4016 Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Michael - Soukromá střední škola reklamní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 K ritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 Schváleno na PV MŠMT dne 2. září 2008. A Rovnost příležitostí ke vzdělávání Rovný

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku střední školy pro obory vzdělání M/01 AGROPODNIKÁNÍ a M/01 ZAHRADNICTVÍ školní rok 2016/2017

Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku střední školy pro obory vzdělání M/01 AGROPODNIKÁNÍ a M/01 ZAHRADNICTVÍ školní rok 2016/2017 Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku střední školy pro obory vzdělání 41-41-M/01 AGROPODNIKÁNÍ a 41-44-M/01 ZAHRADNICTVÍ Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává VOŠ a SZeŠ, Benešov, Mendelova

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Pivovarská 323, 344 42 Domažlice Identifikátor školy: 600 008 908 Termín konání inspekce: 7.,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti organizace za rok 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2012 Zpráva o činnosti organizace za rok 2012 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, 614 00 Brno Identifikátor: 600 013 774 Termín konání inspekce: 6.- 7. února 2007

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Littrowa 122 346 01 Horšovský Týn

Littrowa 122 346 01 Horšovský Týn Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 /Gymnázia, VOŠ, SOŠ, OA, Konzervatoř, SJŠ, SOU, OU, PrŠ/ Škola: Název školy, adresa: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku střední školy pro obory vzdělání 41-41-M/01 AGROPODNIKÁNÍ a 41-44-M/01 ZAHRADNICTVÍ školní rok 2015/2016

Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku střední školy pro obory vzdělání 41-41-M/01 AGROPODNIKÁNÍ a 41-44-M/01 ZAHRADNICTVÍ školní rok 2015/2016 Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku střední školy pro obory vzdělání 41-41-M/01 AGROPODNIKÁNÍ a 41-44-M/01 ZAHRADNICTVÍ Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává VOŠ a SZeŠ, Benešov, Mendelova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne:

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne: Dodatek č. 1 k ŠVP Podnikání (nástavbové ) č.j. 1224/2014 od 1.9.2014 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3. 2016

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary Palackého 1045, 363 01

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 771 11 Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 Identifikátor: 600 016 943 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1024/ Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1024/ Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1024/08-04 Název školy Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 Adresa: Táborská 28, 326 00 Plzeň Identifikátor: 600 009 459 IČ: 49778137

Více

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Inspekční zpráva Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více