Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Majerova 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Majerova 1"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Majerova 1 Motto: Lhář musí mít dobrou paměť Quintilianus

2 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/ Charakteristika školy 1.1.Název školy, adresa Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Majerova 1 právní forma příspěvková organizace s právní subjektivitou zřizovatel Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň IČO IZO ředitelství školy IZO součásti školy Kontakty: číslo telefonu faxu ová adresa www stránky pilsedu.cz jméno ředitele školy Mgr. Hana Hesová zástupce statutárního orgánu Mgr. Nina Strejčková zástupce Mgr. Alena Štědrá 1.3.Datum posledního zařazení do sítě škol č. j / s účinností od Součásti školy IZO a název součásti Kapacita součásti /cílová/ uživatelů celkem vlastních uživatelů (žáků) pracovníků součásti celkem Z toho počet pedagogických pracovníků Fyz. Přep. Fyz. Přep , , tříd a žáků ( bez VOŠ ), včetně žáků závěrečných ročníků žáků ve všech formách studia Kód a název oboru k k Z toho počet žáků denního studia k k tříd Průměrný počet žáků na třídu M/001 Veřejnosprávní činnost M/001 Knihovnické a informační systémy a ,5 služby M/003 Sociální péče pečovatelská činnost , M/004 Sociální péče sociálněsprávní ,5 činnost M/003 Pedagogické lyceum ,25 2

3 2. Údaje o zaměstnancích ( stav k ) pracovníků celkem fyzický/přepočtený Z toho počet ped. prac. fyzický/přepoč. pedag. prac. se vzděláním VŠ / SŠ Průměrná délka pedagog. praxe /za všechny ped. pracovníky/ 60 / 52, / 41,812 45/4 19,3 Ped. pracovník číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace stupeň vzdělání, obor, aprobace,dps Věk Roků pedagog. praxe ředitelka 1 UK Praha TV-Ch ZŘ 1 PF Plzeň M-F ZŘ 1 PF Plzeň ČJ-ON EX - Učitel 0,238 HAMU Praha TV učitel 1 ZČU Plzeň PR - VS učitel 1 PF Plzeň ČJ-DE učitel, vých. poradce 1 PF Plzeň ČJ-ON D EX-učitel 0,19 SZŠ Plzeň PEČ učitel 1 PF Plzeň VT-TV učitel 1 PF Plzeň M-F učitel 1 PF Plzeň AJ-NJ učitel 1 LF UK+DPS ZDRA D 23 učitel 0,476 UK Praha PR učitel 1 SEŠ+DPS TA-HK učitel 1 VŠE+DPS EKO učitel 1 VŠE+DPS EKO D učitel 0,429 UK Praha PR učitel 1 PF Č. Budějovice NJ-DE učitel 0,429 UK Praha KNI EX-učitel 0,19 SZŠ praxe učitel 0,81 JČU Č. Budějovice ČJ-FJ učitel 0,714 PF Plzeň MA-ZE učitel 0,667 PF Plzeň TV-Bi učitel 1 UK Praha RJ-NJ učitel, metodik ICT 1 PF Plovdiv MA-VT učitel 1 PF Plzeň M-Ch učitel 1 PF HK AJ-Bi-Ch učitel 1 PF Plzeň AJ-RJ-D učitel 1 PF Ústí n/l ČJ-RJ-ON učitel 1 PF Plzeň ČJ-VV učitel 1 PF Plzeň TV učitel 1 PF Plzeň FJ-RJ-D učitel 1 PF Plzeň RJ-D-ON učitel 1 PF Plzeň NJ-D učitel 1 PF Plzeň ČJ-HV učitel 0,619 PF Plzeň M-TV učitel 1 PF Plzeň Z-AJ-TV EX-učitel 0,19 SZŠ praxe učitel 1 PF Plzeň+UK Praha SPE

4 učitel, koordinátor ŠVP 1 PF Plzeň ČJ-AJ-VV učitel 1 UK Praha ČJ učitel 0,905 PF Plzeň AJ-PSY učitel 1 FTVS Praha TV-ZTV učitel 1 PF Plzeň RJ-AJ-D učitel, vých. poradce 1 PF Plzeň PSY-RV učitel 1 PF Plzeň TV-ON (AJ) učitel 1 PF Plzeň FY-ZPV učitel 0,905 PF Plzeň NJ učitel 0,762 Univerzita Užhorod AJ Další vzdělávání pedagogických pracovníků (šk.r. 2008/09) Název vzdělávací akce pedagog. prac. Finanční náklady na vzděl.akci Konference AJ ,- Kč Den učitelů TV 1 500,- Kč Kontrola ve školách, vnitřní kontrolní systém 1 350,- Kč Internet ve výuce NJ 1 300,- Kč Den učitelů ruštiny 1 100,- Kč Pěkné webové stránky si může vytvořit každý 1 800,- Kč Státy a závislá území 1 400,- Kč Provoz podniku 1 800,- Kč Konverz. kurz angl. s rodilým mluvčím II ,- Kč Bankovnictví propočty bankovních produktů 1 700,- Kč Umění jednat s problematickými jedinci 1 500,- Kč Gramatika bez nudy 1 350,- Kč Mzdy a platy aktuálně 1 700,- Kč Snowboarding pro pokročilé ,- Kč Den učitelů němčiny ,- Kč Konversationsunterricht 2 700,- Kč Maturita a úspěšná příprava 1 200,- Kč Multimediální výchova nejen jako průřezové téma RVP 1 380,- Kč Konver. kurz AJ s rodilým mluvčím ,- Kč Základy sociální patologie ,- Kč Hot potatoes pomocník učitele jazyků 1 400,- Kč Raduga po novomu 1 250,- Kč Jak přiblížit úlohy o pohybu,společné práci, aby neodrazovaly od Ma 1 400,- Kč Mezinárodní organizace politické, kulturní a vojenské 1 400,- Kč Cestománie očima horolezce 1 350,- Kč Cesta ke knize 1 400,- Kč Praktické aspekty didaktiky plavání 1 400,- Kč Vyučování cizím jazykům u žáků se specif. poruchami učení 1 600,- Kč Desinterpretace národního obrození 2 800,- Kč Globalizace, etnicita, rasismus ,- Kč Herní formy nácviku techniky atletických disciplin 1 380,- Kč Volejbal ve školní TV 1 350,- Kč Preparing to Pass and Exam Strategies 1 200,- Kč English speakign ,- Kč Výuka chemie a inter. uč. chemie 1 200,- Kč 4

5 2.2. Výuka vedená odborně kvalifikovaným učitelem plná aprobovanost 3. Údaje o přijímacím řízení 3.1. Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ v denní formě studia (stav k ) žáků (uchazečů) přihlášených celkem Součást 1. kolo př. říz. 2. kolo př. říz. žáků (uchazečů) přijatých celkem k podaných odvolání proti nepřijetí ke studiu žáků přijatých do vyššího ročníku než prvního (na základě rozhodnutí ŘŠ) nekonalo se Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studijních a učebních oborů žáků přihlášených celkem Kód a název oboru žáků přijatých celkem k odvolání proti nepřijetí tříd Z toho více oborové třídy 1.kolo 2.kolo př. říz. př. říz M/001 Veřejnosprávní činnost M/001 Knihovnické a informační systémy a služby M/003 Sociální péče pečovatelská činnost M/004 Sociální péče sociálněsprávní činnost M/003 Pedagogické lyceum celkem Přehled o absolventech SŠ s maturitní zkouškou absolventů celkem Podali přihlášku na VŠ Podali přihlášku na VOŠ Podali přihlášku na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu 3.5. Údaje o nezaměstnaných absolventech (podle statistického zjišťování úřadů práce k ) Kód a název oboru evidovaných nezam. absolventů M/001 Veřejnosprávní činnost M/001 Knihovnické a informační systémy 1 a služby M/003 Sociální péče pečovatelská 4 činnost M/004 Sociální péče sociálněsprávní 4 činnost M/003 Pedagogické lyceum 0 celkem 14 Poznámka 5

6 4. Výsledky výchovy a vzdělávání 4.1. Prospěch žáků - celkové údaje (za každou součást zvlášť) Prospěch žáků celkem ( včetně závěrečných ročníků ) žáků % Žáci celkem (k ) 590 xxx Prospěli s vyznamenáním 40 6,8 Prospěli ,7 Neprospěli (k ) 15 2,5 Žáci vyloučeni ze studia v průběhu hodnoceného škol. roku 0 0 Neklasifikováni (k ) 17 2,9 Zanechali studia na vlastní žádost (žádost zák. zástupce) 14 2,4 Povoleno opakování ročníku 8 1, Chování a docházka žáků (jen za denní studium, bez VOŠ a včetně závěrečných ročníků) Součást zameškaných hodin ve školním roce Celkový počet odučených hodin omluvených neomluvených žáků, kterým byl udělen 2. nebo 3. stupeň z chování Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek za každou součást zvlášť a podle studijních a učebních oborů Součást kód a název oboru Maturitní zkouška: Žáci, konající zkoušky celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli M/001 Veřejnosprávní činnost M/001 Knihovnické a informační systémy a služby M/003 Sociální péče pečovatelská činnost M/004 Sociální péče sociálněsprávní činnost M/003 Pedagogické lyceum celkem Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2008/2009 Druh postižení žáků Ročník přípravy Sluchové postižení 1 2. Zrakové postižení 3 3.,4. S vadami řeči 0 Tělesné postižení 3 1.,2. S kombinací postižení 0 6

7 4.5. Účast školy na rozvojových programech vyhlášených MŠMT, krajem Dne jsme reagovali na výzvu Operačního program VK 01, v Oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, číslo globálního grantu: CZ.1.07/ Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Plzeňském kraji, zpracovali jsme a odevzdali projekt Inovace postupů ve výuce prostřednictvím aplikace moderních informačních a komunikačních technologií a didaktického software, projekt nebyl vybrán. MŠMT v rámci naplňování bodů 1.7 a 1.11 usnesení vlády ČR č. 1004/2005 Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období rozhodlo přidělovat školám a školským zařízením všech zřizovatelů vzdělávajícím děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v roce 2008 účelově vázané finanční prostředky k nákupu pomůcek technického a kompenzačního charakteru cíleně zaměřených na skupiny zdravotně postižených. Po projednání s odbornými útvary MŠMT byly pro rok 2008 poskytovány finanční prostředky dětem, žákům a studentům se sluchovým postižením, zrakovým postižením a tělesným postižením, a to na nákup výše zmíněných pomůcek kompenzujících zrakové nebo sluchové nebo tělesné postižení, jejichž minimální cena bez DPH za jeden kus, příp. sestavu či soupravu bude činit ,- Kč. Požadovali jsme za naši organizaci na rok 2008 kompenzační pomůcku doporučenou SPC pro naši žákyni se sluchovým postižením integrovanou ve třídě 2.E (zařízení se skládá z mikrofonu a FM vysílače, snímá z blízka hlas učitele a vysílá jej přímo do sluchadel, která žákyně používá. Eliminuje se tak hluk ze třídy a zmenšuje se zkreslení zvuku). V závěru roku jsme obdrželi dotaci ve výši Kč na zakoupení této kompenzační pomůcky. V srpnu 2009 jsme opět reagovali na výzvu OP VK v oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání a 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků. Podali jsme 2 projekty Český úředník, nedílná součást Evropy a Významná místa v ČR i v Evropě svědci porušování práv a svobod i prostor pro ochranu demokracie Účast žáků v soutěžích Druh soutěže-zaměření /odborná, sportovní, oblastní, republiková/ 7 účastníků Nejlepší umístění Sportovní Krajská atletika Corny 14 3.místo dívky Krajská házená místo dívky Oblastní atletika Corny 23 2.místo dívky 5. místo hoši Oblastní - basketbal 9 4.místo dívky Oblastní florbal místo dívky Oblastní kopaná místo dívky 4. místo hoši Oblastní plavání 8 2. místo Oblastní volejbal 8 Oblastní přespolní běh místo dívky 3. místo hoši SŠ plážový volejbal 4 Školní - půlmaraton 52 Školní skok vysoký 20 Odborné Okresní olympiáda v českém jazyce 2 -

8 Okresní soutěž v recitaci 2 - Republiková matematická soutěž studentů SOŠ 3 1 úspěšný řešitel Městská soutěž v psaní na stroji 3 6.,8.,11. místo Městská zeměpisná olympiáda 1 2. místo Krajská soutěž v grafických disciplínách místo Krajská fotosoutěž Stromy kolem nás 8-5. Výsledky inspekcí provedených v průběhu školního roku a evidované stížnosti 5.1. Inspekce OSSZ Plzeň město provedla dne kontrolu pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění. Závěr: Organizace plní povinnosti při poskytování dávek a vede o zaměstnancích předepsanou evidenci, nebyly zjištěny žádné rozdíly, přeplatky ani nedoplatky. Nebyly zjištěny závady. Opatření k nápravě se neukládá. Úroveň spolupráce s kontrolovaným subjektem byla na dobré úrovni. KÚ Plzeňského kraje, odbor školství, mládeže a sportu provedl kontrolu personální a mzdové agendy, hospodaření, účtování přímých dotací, vnitřního kontrolního systému a plnění učebního plánu ve dnech 26.11, a Závěr: Při kontrolním šetření nebylo v jednotlivých oblastech zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů. Celková úroveň dokumentace je velmi dobrá, přehledná. ČŠI provedla inspekci ve dnech pod čj. ČŠI-1164/09-04 Celkové hodnocení školy: Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Škola vychází ve své vzdělávací nabídce ze stávajících podmínek, potřeb trhu práce a profiluje se nabídkou žádaných oborů. Vzdělávání probíhá u všech oborů podle učebních dokumentů schválených MŠMT. Nedostatky byly zjištěny ve školou pravených učebních plánech pro tři obory vzdělání s maturitní zkouškou. Škola umožňuje rovnost přístupu při přijímání ke vzdělávání i v celém vzdělávacím procesu a zohledňuje vzdělávací potřeby žáků. Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při vzdělávání vytváří škola příznivé podmínky. Její úspěšné preventivní působení umožňuje předcházet a minimalizovat výskyt sociálně patologických jevů. Ve sledovaném období posledních tří let je výše finančních prostředků poskytnutých škole postačující k pokrytí vzdělávacích potřeb, škola používá finanční prostředky i z doplňkové činnosti. Kvalita a četnost využívání prostředků ICT ve výuce je na průměrné úrovni. Funkční gramotnosti žáků (informační, sociální a čtenářská) jsou standardně rozvíjeny v rámci realizace vzdělávacích programů školy. Rozvoj osobnosti žáka je podporován dobrými pracovními podmínkami a příznivým klimatem školy. Příležitosti k dalšímu rozvoji školy jsou zejména v uplatňování nových výukových metod a forem při vzdělávání, v hodnocení žáků, především vzájemném hodnocení a sebehodnocení a v inovaci technického a materiálního vybavení školy Stížnosti z toho stížností celkem Oprávněných Částečně oprávněných Neoprávněných Postoupených jinému orgánu

9 6. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Předmětová komise odborných předmětů veřejnoprávní činnosti byla sloučena s komisí oboru sociálněsprávní. Komise uskutečnila v tomto školním roce odborné exkurze v Parlamentu ČR, prohlídku Poslanecké sněmovny a Senátu. Žáci se účastnili simulace jednání europoslanců (viz příloha), besed a promítání filmů pořádaných organizací Člověk v tísni, výstavy Příběhy bezpráví, navštívili odbor sociálních služeb MÚ Nýřany, památník Terezín, Židovské muzeum, synagogu a hřbitov v Praze Předmětová komise sociální péče pečovatelství byla spojena s komisí psychologie a pedagogiky. Žáci se pravidelně účastní akcí v ústavech sociální péče. Předmětová komise knihovnické a informační systémy a služby je členem profesionální organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Účastní se akcí pořádaných tímto svazem. V prostorách školy pořádají propagační akce Týden knihoven, Vánoční čtení, Březen měsíc knihy a internetu. V průběhu školního roku organizují soutěže a ankety na podporu čtenářských aktivit žáků i učitelů. Komise se v rámci výuky účastní i větších akcí: např. Noc s Andersenem, Bambiriáda a exkurzí SVK Plzeň, NK Praha apod. Komise všeobecně vzdělávacích předmětů ve spolupráci s odbornými komisemi připravily tématické exkurze pomáhající podpořit intelektuální růst žáků. Jedná se o akce dlouhodobě plánované: Židovské muzeum v Praze, Národní galerie, Národní knihovna v Praze, Muzeum F. Kafky, archiv UK Praha, Národní archiv Praha, muzeum hygieny v Drážďanech, literárně historická exkurze na Moravu (viz příloha). Žáci se účastnili fotografické soutěže Stromy kolem nás pořádané KÚ Plzeňského kraje, soutěží v kancelářském psaní strojem. Přírodovědná komise tradičně spolupracuje s environmentálním centrem Zoologické a botanické zahrady města Plzně. Studenti využívají školní permanentky ke zvýhodněnému vstupu pro školní kolektivy. Účastní se výukových programů. Každý program je veden lektorem, probíhá v prostředí zahrady či v environmentálním centru a využívá různých praktických pomůcek a pracovních listů. Vyvrcholením této celoroční činnosti by měly být návštěvy studentů v ZOO Praha, v Botanické zahradě Praha a Mořského světa v Praze. Dále byly pořádány návštěvy přírodovědně-zeměpisného výukového programu Planeta Země, Dnů vědy, Meteorologické stanice v Plzni a Záchranné stanice zvířat. Sportovních soutěží se žáci zúčastní velmi často a úspěšně. Studenti poskytli finanční dar v hodnotě 2500 Kč ZOO Plzeň a 5700 Kč Nadaci pro transplantace kostní dřeně. Výstava Království bratrů Pavlových Střední odborná škola profesora Švejcara a Městské muzeum ve Zbiroze uspořádaly výstavu Království bratrů Pavlových, jejíž vernisáž proběhla v úterý 16. září 2008 se ve výstavní síni Městského muzea ve Zbiroze. Slavnostního zahájení se zúčastnili milí hosté: bratr spisovatele Oty Pavla pan Hugo Pavel, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu JUDr. Jaroslava Havlíčková, vedoucí oddělení organizace školství Ing. Ladislav Vítek, za Střední odbornou školu profesora Švejcara ředitelka Mgr. Hana Hesová, pedagogové a studenti SOŠ. Autorka projektu výstavy Mgr. Vladimíra Bezpalcová úvodem pohovořila o počátcích spolupráce s panem Pavlem a prvních podnětech k uspořádání výstavy. Autorkou výtvarného provedení výstavy je Mgr. Zdeňka Pavlíčková, fotografií a koláží studentka Markéta Vaňourková a Mgr. Bezpalcová. Hudební vystoupení studentek SOŠ pod vedením PaedDr. Zdeňka Oulíka, výběrem trampských písní či skladbou skupiny Beatles, udělalo velkou radost nejen panu Pavlovi, pro něhož byly skladby pečlivě připraveny, ale i ostatním návštěvníkům, kteří do posledního místa zaplnili výstavní síň i přilehlé prostory. Pan Hugo Pavel zavzpomínal na milované Křivoklátsko a se Zbirohem spojenou Reportážní povídku za pět litrů hříbků v sladkokyselém nálevu. Ota Pavel byl přizván k fotbalovému zápasu Dukla Praha Zbiroh a požádán iniciátorem akce Jaroslavem Pekařem o sepsání reportáže. Na 9

10 oplátku bylo spisovateli přislíbeno 10 kg hříbků, ale protože houby nerostly, dostal Ota Pavel pouze 5 litrů hříbků v sladkokyselém nálevu. Po zahájení výstavy pan Pavel odpovídal na četné dotazy a neúnavně podepisoval propagační materiály k výstavě či knihy, které si příznivci bratrů Pavlových přinesli na vernisáž z vlastních knihoven. Závěrem milého setkání pan Hugo Pavel přislíbil v průběhu konání výstavy ještě jednu návštěvu Zbiroha spojenou s besedou v Městském muzeu. Výstava trvala do 24. října Výstava Království bratrů Pavlových je výsledkem dlouholeté spolupráce a přátelství mezi studenty i pedagogy SOŠ prof. Švejcara v Plzni a panem Hugem Pavlem. Po nádherných setkáních na břehu Berounky, v hospůdce U Rozvědčíka i na půdě školy, kdy jsme vyslechli vzpomínky, které se týkaly nejen života Oty Pavla, dětství plného her a rybaření, povedeného tatínka, ale i těžkých chvil, které rodiny prožila za války, se zrodil nápad využít a přiblížit ostatním lidem nezapomenutelné prožitky z rozhovorů i četby literárních děl Oty a Huga Pavlových.. Chtěli bychom se s veřejností podělit nejen o fakta ze života bratrů Pavlových, ale především o zajímavé vzpomínky, krásná literární díla, a v neposlední řadě o nádhernou atmosféru míst, která známe z povídek Oty Pavla, jak ji zachytily objektivy našich fotoaparátů a šikovné ruce žáků. Tvorba výstavy i ona sama umožňují ucelené působení na studenty nejen v rámci vyučovacích hodin, ale především prostřednictvím mimoškolních a vlastních studentských aktivit. Jedno z témat výstavy jsou i problémy rasismu, antisemitismu a holocaustu, bližším poznáním podstaty těchto jevů je možné předcházet vzniku xenofobních nálad ve společnosti. Výstava tak podporuje nejen tvůrčí a samostatné činnosti studentů, ale také utváří jejich životní postoje a připomíná i návštěvnické veřejnosti důležitá témata ve společnosti. V prosinci byla výstava instalována ve Státní vědecké knihovně v Plzni. Ředitelka SVK Plzeň doporučila po dobré zkušenosti výstavu do Městské knihovny v Praze, kde proběhla vernisáž a výstavu bylo možno shlédnout až do 12. září Nyní je výstava na stálo umístěna v jedné učebně naší školy. 10

11 7. Doplňková činnost školy: - kurzy pro úředníky veřejné správy vstupní vzdělávání A1 pro úředníky územních samosprávných celků...24účastníků...3kurzy 8. Ekonomická část: A. Přehled o hospodaření k ( v Kč ) a) příjmy 1. celkové příjmy ,- Kč 2. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců 3. příjmy z hospodářské činnosti ,- Kč 4. ostatní příjmy ,- Kč 1. investiční výdaje celkem ,- Kč 2. neinvestiční výdaje celkem a z toho: ,- Kč náklady na platy pracovníků školy ,- Kč ostatní osobní náklady 1.530,- Kč zákonné odvody zdravot. a soc. pojištění ,- Kč výdaje na učebnice, uč. texty a uč. pomůcky ,- Kč stipendia ostatní provozní náklady ,- Kč B. Kopie účetních výkazů k u příspěvkových organizací zřízených krajem výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty Příloha k účetní závěrce )...viz příloha 11

12 9. Závěr Školní rok 2008/2009 byl rokem nervozity, nehospodárnosti a zmatků, k čemuž přispělo zejména nové přijímací řízení včetně neinformovanosti rodičů a neúměrného zvýšení nákladů i administrativy, přípravy státních maturit a tvorba RVP a ŠVP velké celostátní akce, u kterých se ani neví, zda je idea správná. Naše naplánované úkoly jsme splnili. Byl obnoven nábytek ve třídách, byla vyměněna okna a byla zmodernizována výpočetní technika pro učitele v kabinetech. Naplánovaná rekonstrukce sociálních zařízení nám byla zrušena pro nedostatek finančních prostředků. Datum zpracování zprávy: 30.září 2009 Datum projednání na Pedagogické radě: 30. září 2009 Datum projednání na Radě školy: 8. října 2009 Mgr. Hana Hesová ředitelka školy 12

Støední odborná škola profesora Švejcara, Plzeò, Majerova 1

Støední odborná škola profesora Švejcara, Plzeò, Majerova 1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Støední odborná škola profesora Švejcara, Plzeò, Majerova 1 Motto: Chceš-li dostat chytrou odpověď, musíš položit chytrou otázku Johan Wolfgang

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA TACHOV VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA TACHOV VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA TACHOV VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Tachov ve školním roce 2011/2012 je zpracována v souladu s 7 vyhl. č. 15/2005, v platném znění. I.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy Sportovní a podnikatelská střední škola, s.r.o. Sady 5. května 21, 301 12 Plzeň Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy školní rok 2007/2008 Výroční zpráva projednána školskou radou dne 6.10.2008.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 (podle vyhlášky 15/2005 Sb.) I. Výroční zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa: Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy, Nár. mučedníků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2012/2013 Mgr. Zdeňka Valečková ředitelka SŠ Bor Střední škola,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 Střední škola, Plzeňská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010 Mgr. Zdeňka ředitelka SŠ Bor 2

Více

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Výroční zpráva Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy červenec září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1.

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20.

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Výroční zpráva Školní rok 2011/2012 Nymburk 15.10.2012 PhDr. Dagmar Sitná, PhD. ředitelka školy Strana 1 (celkem 33) Obsah:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Struktura výroční zprávy vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 *** Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2008 Mgr. Dagmar

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011 2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011 2012 Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414 Fakultní škola Filozofické fakulty UK v Praze Výroční zpráva o činnosti školy 2011 2012 Strana 1 (celkem 47) OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2 CHARAKTERISTIKA

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 Projednáno školskou radou dne 14.10.2014 Mgr. Zdeňka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Střední průmyslová škola Rakovník

Střední průmyslová škola Rakovník Střední průmyslová škola Rakovník Gen. Kholla 2501/II, 269 01 Rakovník Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009-2010 Strana 1 (celkem 13) 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Střední průmyslová

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1. fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA

GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1. fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1 fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1 OBSAH : 1. Základní údaje o škole - název školy, adresa, zřizovatel,

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více