Střední škola technická Most Velebudice Dělnická 21, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola technická Most Velebudice Dělnická 21, příspěvková organizace"

Transkript

1 Střední škola technická Most Velebudice ělnická 21, příspěvková organizace

2 Profil Počátky naší školy se datují již od roku V padesátých letech byly v Meziboří u Litvínova vybudovány školy, internáty, sportoviště a jídelny pro učňovskou mládež v oborech pro Severočeský hnědouhelný revír. Integrovaná střední škola vznikla transformací klasického SOU, které bylo koncipováno jako vzdělávací zařízení SH. Byl vyprojektován a vystavěn rozsáhlý areál, jehož kapacita je postačující pro výuku žáků.

3 Střední škola technická Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je s účinností od 1. září 2006 název naší školy: Střední škola technická, Most-Velebudice, ělnická 21, příspěvková organizace. Pod tímto názvem je naše škola zapsána ve školském rejstříku. Naše škola je nositelem certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001:2000 a OHSAS 18001:1999

4 Administrativní budova Střední škola technická Pohled na část školní budovy a domov mládeže

5 Střední škola technická Střední škola technická, Most - Velebudice využívá rozsáhlý komplexní areál, který obsahuje: 64 učeben teoretického vyučování 8 dílen praktické výuky 280 lůžek pro ubytování sportovní zařízení (hala, 2 tělocvičny, posilovny, kuželna atd.) kinosál a společenské místnosti jídelnu

6 Představení předkladatele projektu V současné době má SŠT oprávnění k poskytování středního odborného vzdělávání ve 2 učebních a studijních oborech: strojírenství, elektro, stavo, ekonomika, lesnictví a krajinotvorba. Je také jediným vzdělávacím zařízení v regionu, které má upravené učební osnovy pro žáky s nedokončeným základním vzděláním. Střední škola technická, Most - Velebudice vzdělává nejen mládež v oborech středních odborných škol, mládež obtížně uplatnitelnou na trhu práce a také silně rozvíjí vzdělávání dospělých. Více informací na:

7

8 Teoretické vyučování Písárna Laboratoř měření elektro

9 Obory kód oboru název oboru Střední vzdělání s maturitní zkouškou 2-45-M/004 silniční doprava M/002 elektrotechnika 6-41-M/001 pozemní stavitelství 6-4-L/001 peněžní manipulant 2-45-L/004 mechanik seřizovač - mechatronik zaměřen na CNC a NC stroje 9-41-L/002 mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov Střední vzdělání s výučním listem 2-51-H/001 zámečník 2-56-H/001 obráběč kovů se zaměřením na CNC a NC stroje 2-68-H/001 automechanik H/001 elektrikář 6-52-H/001 instalatér 6-5-H/001 izolatér -56-H/001 truhlář 6-66-H/001 montér suchých staveb 6-67-H/001 zedník 66-5-H/00 operátor skladování H/001 mechanizátor lesní výroby H/008 krajinář -56-E/004 tesařské a truhlářské práce - truhlářské práce ve stavebnictví 6-67-E/001 zednické práce Střední vzdělání (pro žáky s nedokončenou ZŠ, kteří mají úspěšně ukončenou 7. třídu) délka vzdělání forma vzdělání -57-E/502 zpracování dřeva E/502 provoz domácnosti 2

10 Hodnocení žáků K výsledkům vzdělávání a hodnocení žáků mají každodenně rodiče přístup na internetových stránkách

11

12

13 Celoživotní vzdělávání a rekvalifikace V rámci vzdělávání a rekvalifikačních kurzů nabízíme vzdělávání v oblasti informačních technologií, základní obsluhy osobních počítačů, počítačové kurzy pro pokročilé, ECL, projektový manažer, správce počítačové sítě, administrátor systému, asistent podnikatele, účetní a daňový odborník, dále v oborech malíř, pomocný zedník, obkladač, montér suchých staveb, truhlář, tapetář, aranžér, vazba květin, hostinskáčinnost, zahradnické práce, nehtová modeláž, a další. Z oblasti strojírenství to jsou kurzy pro zámečníky, svařování plamenem, elektrickým obloukem, v ochranné atmosféře, plastů a plamenové měkké a tvrdé pájení. Učebna osobnostního a sociálního rozvoje ílna-povrchová úprava interiérů

14 Celoživotní vzdělávání a rekvalifikace V nově otevřeném Krajském vzdělávacím středisku strojírenství pro NC technologie nabízíme kurzy základy obrábění, základy informačních technologií, programování CA/CAM, SURFCAM, SolidWorks, CNC simulace obrábění, CNC soustružení I, CNC soustružení II, CNC frézování I, CNC frézování II, metrologická měření I, elektropneumatika I, mikroprogramovatelné automaty I a pružný integrovaný montážní systém I.

15

16 Mezinárodní spolupráce Je realizátorem řady vzdělávacích projektů se zahraničními partnery z Německa, ánska, Švédska, Litvy, Polska, Belgie, Bulharska, Rumunska, Španělska, Maďarska, Irska, Skotska, Řecka a Velké Británie. SŠT realizovala několik významných projektů v rámci programů EU na národní i mezinárodní úrovni, zaměřených na další vzdělávání a získávání zkušeností v oboru formou stáží pro žáky a výměnných pobytů pedagogů. Kromě projektů, ve kterých figuruje jako předkladatel, je naše škola též partnerem v několika projektech, ve kterých využívá svých zkušeností z projektové činnosti.

17 Mezinárodní spolupráce HSC-ZA Cílem projektu byl společný vývoj konceptu dodatečného vzdělávání v oblasti inovativní technologie HSC ( vysokorychlostní obrábění ve strojírenství) EMOST Evropské mobility zvýšení odborné kompetence za pomoci nově získaných znalostí a dovedností E2-VET Cílem projektu je založení trvalé kooperační struktury k návrhu dosažení kvalifikace a zaměstnání na pozadí Evropské unie KO-PE-RA Mezinárodní odborný a kooperační svaz v oblasti přípravy lidských zdrojů pro svářečské technologie pro příhraniční region Severní Čechy a Jihozápadní Sasko ROZUM Rozvoj nových kompetencí učitelů řemeslných oborů SLUNCE Mezinárodní pracovní a jazykový projekt pro mládež INFORMATIKA Inovace výuky informačních technologií NÁVRAT O BUOUCNOSTI - Cílem projektu je vytvořit a ověřit fungující regionální strukturu pro podporu systematického přístupu rovných příležitostí žen a mužů na pracovní trh v Ústeckém kraji, a tím přispět k zajištění jejich integrace na trh práce mezinárodní spolupráce FUTURE PROFI - Hlavním cílem projektu je zvýšit připravenost nestátních neziskových organizací, škol a školských zařízení k tvorbě projektů na úseku lidských zdrojů, a tak rozšířit nabídku dalšího profesního vzdělávání v Ústeckém kraji. Zahraniční expert z Holandska je zařazen z důvodů přenosu know-how Vzdělávací moduly - NC technologie - Hlavním cílem projektu je vytvořit ve spolupráci se zaměstnavateli v oboru strojírenství vzdělávací programy a vybudovat tak vhodnou modularizaci již existujících vzdělávacích programů, za účasti zahraničních expertů ze SRN.

18 SPORT Sportovní hala

19 Stolní tenis Tělocvična Posilovna

20 Kuželna Herna kulečníku

21 Kultura Nejen ke kulturnímu vyžití žáků a studentů naší školy, ale též široké veřejnosti, slouží kinosál s 80 místy pro diváky, který je součástí budovy školy. Slouží jak k promítání filmů, tak kulturně společenským, přednáškovým a vzdělávacím akcím, koncertům a divadelním představením. Sál je možné si i pronajmout, naše škola zajistí technicky provoz a provede úpravy dle požadavků zájemce. K podobným účelům menšího rozsahu slouží salónek v jídelně a konferenční místnost, která se nachází v administrativní budově. Je vybavena moderním technickým zařízením pro projekci, prezentace, tlumočení a audiovizuální reprodukci. Na domově mládeže lze využívat ve volném čase také hernu kuželek, kulečníku, posilovnu a střelnici pro vzduchovku.

22 Komerční aktivity V rámci produktivní práce žáků nabízíme: Autoopravy opravy motorových vozidel ve vlastních autodílnách. Příprava automobilu na STK. Měření emisí a zjišťování závad pomocí diagnostického přístroje BOSCH. Truhlářské práce - zhotovíme atypické skříňky, skříně a poličky, plotové dílce a další truhlářské výrobky podle vlastního návrhu zákazníka. Zámečnické práce - zhotovení drobných zámečnických prací, zejména stříhání a ohýbání plechů do mm. Elektroinstalační práce - drobné elektroinstalační práce, především pro seniory. Stavební práce - rekonstrukce půdních prostor, bytů a průmyslových objektů za použití sádrokartonových konstrukcí, obklady a zednické práce. Výroba v oblasti CNC obrábění - zhotovení výrobků dle požadavku a výkresu zákazníka. ále nabízíme ubytovací služby, pronájmy nebytových prostor a další různou drobnou výrobu, připravujeme projektové žádosti do všech vyhlašovaných programů ze zdrojů EU a ČR.

23 Střední škola technická příspěvková organizace ělnická Most-Velebudice IČ: IČ: CZ tel fax Kontaktní informace

24 SŠT MOST - VELEBUICE ěkuji za pozornost Mgr. Jiří Škrábal Telefon: V Mostě, dne

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Automechanik - Kopie 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel od 1. 9. 2011 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Automechanik

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Přerov 2014 Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 Výroční zpráva o činnosti školy za školní

Více

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K

Více

XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013

XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013 XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013 Pořadatel: Okresní hospodářská komora Třebíč Karlovo nám. 53/42, Třebíč, 674 01 Tel: 561 200 427 www.ohktrebic.cz Generální partner: Skupina ČEZ Okresní hospodářská

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Prodavač - Kopie 66-51-H/01 Prodavač od 1. 9. 2011 66-51-H/01 Prodavač 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Prodavač - Kopie Prodavač Název školy Adresa Střední odborná škola a

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Secondary Technical and Secondary Vocational school of André Citroën Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Ing. Jiří Hubálek ředitel SOŠ a SOU Nymburk V Nymburce dne 30. září 2014 1. Plnění cílů z předchozího období A) Oborová

Více

2015/2016 STŘEDNÍ ŠKOLA STROJNÍ, STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ NABÍDKA OBORŮ VZDĚLÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK. WWW.SSLBC.CZ info@sslbc.cz tel.

2015/2016 STŘEDNÍ ŠKOLA STROJNÍ, STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ NABÍDKA OBORŮ VZDĚLÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK. WWW.SSLBC.CZ info@sslbc.cz tel. STŘEDNÍ ŠKOLA STROJNÍ, STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ LIBEREC II, TRUHLÁŘSKÁ 360/3, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE WWW.SSLBC.CZ info@sslbc.cz tel. 488 880 375 NABÍDKA OBORŮ VZDĚLÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ÚPLNÉ STŘEDNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 IČ: 00669725 Karlovy Vary 13. října 2014 Zpracoval: Mgr. Michal

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové náměstkyně hejtmana Pardubického kraje... 3 Seznam používaných zkratek... 4 Přehlídky středních škol... 5 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce...

Více

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E. o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E. o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech INFORMAČNÍ A PORANSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech a vybrané školy z okresů Určeno žákům vycházejícím v roce 2 Vydal Úřad

Více

Projekt Vzdělávací moduly Krajského vzdělávacího střediska pro NC technologie

Projekt Vzdělávací moduly Krajského vzdělávacího střediska pro NC technologie Projekt Vzdělávací moduly Krajského vzdělávacího střediska pro NC technologie Zpracovatel: VVV MOST spol. s r.o. Topolová 1234 434 01 Most Počet stránek: 68 O B S A H 1. Úvod... 4 2. Představení Ústeckého

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Školní vzdělávací program Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Obráběč kovů 23-56-H/01Obráběč kovů Verze 1.0 z 10. 09. 2008 Platnost 1.9.2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Informační brožurka Čím budu? přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2015/2016 [0] OBSAH

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště FrýdekMístek Informační a poradenské středisko pro volbu povolání INFORMACE o učebních a studijních oborech středních škol okresu FrýdekMístek

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, J. Sigmunda 242, 783 49 Lutín V Lutíně dne 25. září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Michalík ředitel Schválena školskou

Více

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace školní vzdělávací program Strojírenství CAD/CAM- NEW 01092010 Kompletní ŠVP Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING

Více

OBSAH. Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530... 3. Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328... 4

OBSAH. Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530... 3. Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328... 4 OBSAH Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Sedlčany, Nádražní 90... 2 Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530... 3 Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328... 4 Gymnázium, Příbram,

Více

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E. o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E. o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech a vybrané školy z okresů Určeno žákům vycházejícím v roce 2014 Vydal

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

Kompletní ŠVP. Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 školní vzdělávací program 23-55-H/01 Klempíř Klempíř pro stavební výrobu Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název 23-55-H/01 Klempíř Klempíř pro stavební výrobu Datum 27.11.2009 Název

Více

Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. Demokritos

Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. Demokritos Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové členky Rady Pardubického kraje... 2 Seznam používaných zkratek... 3 Přehlídky středních škol... 4 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce... 5 Seznam

Více

Mechanik seřizovač. Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Mechanik seřizovač. Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace školní vzdělávací program 035/2011 Mechanik seřizovač - CNC obráběcí stroje Seřizovač Mechanik seřizovač Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 V Trutnově dne 8. září 2006 Předkládá: Ing Vladislav Sauer ředitel školy Školní 101, 541 01 Trutnov,

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Kompletní ŠVP. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm školní vzdělávací program Autoelektrikář 26-57-H/01 Autoelektrikář Kompletní ŠVP Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 26-57-H/01 Autoelektrikář 1 Identifikační údaje

Více

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str.

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Dívčí katolická střední škola, Legerova 28, 280 00 Kolín 3 2 SOŠ Český Brod - Liblice, Školní 145, 282 20 Český Brod 2 SOŠ a SOU stavební, Pražská 112, 280 00

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338. Centrum odborného vzdělávání pro automobilový průmysl a dopravu

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338. Centrum odborného vzdělávání pro automobilový průmysl a dopravu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 Centrum odborného vzdělávání pro automobilový průmysl a dopravu VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 Hradec

Více