VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2010/11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2010/11"

Transkript

1 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, Plzeň IČO , IZO , identifikátor zařízení: , bankovní spojení: /0100, DIČ. CZ VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2010/11 Soukromá ZUŠ Trnka o.p.s. byla zařazena do sítě škol, předškolních a školských zařízení s účinností od , s kapacitou 200 žáků. Od byla kapacita školy navýšena na 350 žáků. Škola byla původně koncipována jako jednooborová, s oborem výtvarným. Od byl otevřen druhý obor a to literárně-dramatický. Škola sídlila na Masarykově ZŠ, Jiráskovo nám. č. 10, Plzeň, v pronajaté třídě. Od září 2006 je přestěhována na 28. ZŠ v Lobzích, Rodinná 39, Plzeň, kde má pronajaté dvě třídy. Další odloučené pracoviště má zřízené v keramické dílně na Mikulášském náměstí č. 15. Ve školním roce 2010/11 navštěvovalo školu 194 žáků základního studia 1. stupně, z toho 105 děvčat. 55 žáků v přípravném ročníku, 19 žáků v 1. ročníku, 15 žáků ve 2. ročníku, 14 žáků ve 3. ročníku, 22 žáků ve 4. ročníku,15 žáků v 5. ročníku, 21 žáků v 6. ročníku a 11 žáků v sedmém ročníku. 22 žáků bylo zařazeno do literárně-dramatického oboru hromadné a skupinové výuky, z toho 14 dívek. Druhý stupeň výtvarného oboru navštěvovalo 17 žáků prvního ročníku, 3 žáci druhého ročníku a 2 žáci třetího ročníku. Celkový počet žáků navštěvujících ZUŠ Trnka ve škl. r. 2009/10 byl 216. Výtvarný obor na pracovišti v Lobzích vyučovala Dáša Nesvedová, Ivana Pavlů a Martina Najbrtová. Na odloučeném pracovišti na Mikulášském náměstí vyučovali Miroslava Nová, Pavla Krčmaříková a Petr Stehlík. Literárně-dramatický obor na pracovišti v Lobzích vyučoval Michal Ston. Od září 2009 začali na škole působit odborní asistenti, kteří přispívají ke zlepšení technické a odborné úrovně výuky. Ve výtvarném oboru Jan Příhoda asistent pro animovaný film a multimediální tvorbu. Jana Wertigová v literárně-dramatickém oboru již nepůsobila. Délka pedagogické praxe učitelů je 24, 6, 2, 36, 5, 4 a 4 roky. Všichni učitelé splňují požadovanou kvalifikaci. Průměrný věk učitelů je 39,3 let. Škola nezaměstnává žádné nepedagogické pracovníky. Vzdělávací koncepce školy se opírá o učební plány pro výtvarné obory ZUŠ vydané MŠMT ČR (schváleno MŠMT ČR dne pod j.č / s platností od ), obohacuje je však o loutkovou, animovanou a akční tvorbu v rámci volitelných předmětů. V osmém roce existence školy dosáhli naši žáci několika úspěchů v soutěžích: Na festival Animánie postoupily dva filmy našich žáků: Onyho dobrodružství Jakuba Šindlera a Ztraceny v bludišti děvčat Lucie Kozové, Klárky Sušánkové, Veroniky Chrastilové a Terezy Šlaisové. Jakub Šindler byl na festivalu oceněn Animáničkou za flashovou animaci. Za velký úspěch považujeme získání stříbrné plakety Vilmy Kotrbové na regionální přehlídce ZUŠ na Klenové naší žákyní Terezou Kydlíčkovou. Za významný úspěch považujeme i přijetí žáků na Střední uměleckou školu a to: Marie Sochorové a Karla Slanaře na prestižní Střední školu obchodu a designu, Nerudova ul. Plzeň, Lilyi Vorosh na Střední uměleckoprůmyslovou školu Zámeček, Plzeň. Žáci literárně-dramatického oboru reprezentovali školu na několika festivalech dětského divadla: 1

2 Přehlídka Křižovatky dětského a studentského divadla ve Slané u Prahy, kterou pořádají studenti KVD DAMU. Festival dětského a studentského divadla v Plasích. Z této krajské přehlídky postoupil soubor BUDETO do Celostátní přehlídky dětského a studentského divadla ve Svitavách. Soubor společně s vedoucím Michalem Stonem získal čestné uznání za režii a dramaturgii. Mimo to jsme pro naše žáky a veřejnost zorganizovali řadu akcí a výstav. Jako každý rok jsme pro žáky připravili podzimní, jarní a letní soustředění. Jarní soustředění se konalo ve Štěkni u Strakonic , v krásném prostředí zámku. Náplň soustředění tvořilo hledání vztahů a rytmů v krajině, barevné akordy krajinných výseků. Motivačně nám posloužilo tajemné hledání příběhu dívky ze staré fotografie, domnělé schovanky klášterní školy, která zde působila v letech první republiky. Děti příběh částečně vymyslely, ilustrovaly, prožily v zážitkových hrách. Významnou část náplně tvořila příprava divadelních představení, které děti ve skupinách vymyslely a nazkoušely. Jarní soustředění se tradičně koná v Domaslavi u Konstantinových Lázní, kde máme na zahradě domaslavské fary postavenu přírodní keramickou pec. Letos se konalo ve dnech 21. a Tématem letošního soustředění bylo dřevo. Žáci i dospělí účastníci vyřezávali a sekali ze špalíčků lípy, starší žáci z větších kulatin a špalků lípy a habru. Do lípových prkének si zkusili vytvořit dřevoryt a reliéf. Hledali jsme krásu přírodních tvarů samorostů, kořenů, větví a napojovali je do opracovaných dřevěných a keramických plastik. Soustředění bylo již součástí projektu Trnková 2

3 zahrada malinko strašidelná, závěrečné výstavy v Křižíkových sadech, jejímž tématem bylo vše strašidelné. Námětem tvorby byly tedy strašidla a strašidýlka. Program víkendu byl opět obohacen o zážitkové hry a přípravu divadelního představení. Víkendové soustředění si užili i žáci LDO v dubnu a květnu. Největším mezi soustředěními je pravidelně Letní výtvarný tábor. Letos se konal ve dnech na chatě Železná u Berouna. Námětem tvorby a motivačních her byl příběh Poslední vládce větru, který rozpracovává motiv čtyř přírodních živlů vody, země, vzduchu a ohně. Kromě velkého výtvarného potenciálu obsahuje silné morální poselství. Věřím, že se nám povedlo dětem toto poselství zprostředkovat. Dny byly nabyté tvorbou, hrami i výlety. Vytvořili jsme horkovzdušné balóny, prapory živlů, barevné lampióny. Hodně jsme malovali a kreslili klasickými technikami jako kresba tužkou, uhlem, fixem. Malovali jsme klasickými temperami a křídami. Nejzajímavější však byla téměř grafická technika snímání pískového obrazu na lepící čtvrtku. Odpočinek nám poskytli dva krásné výlety. Jeden na rozhlednu ve Lhotce, druhý na statek s množstvím koní v sousední vesnici. Za nejdůležitější zisk tábora považujeme vzájemné sblížení mezi dětmi a dospělými, navázání přátelství, které pomůže společné práci v dalším školním roce, motivační prožitky, z kterých budeme čerpat inspiraci. 3

4 Kromě soustředění tvořivých a zážitkových se snažíme pravidelně pořádat i vzdělávací zájezdy za uměním. Letos se nám velice povedl zájezd mapující zrod moderního umění v galeriích a uměleckých památkách Paříže, konaný ve dnech března Na programu byla prohlídka především historické Paříže (nábřeží Seiny, katedrála Notre Dame, Champs Elysées, Tuilerijské zahrady, Montmartre) a muzea: Museum D Orsay, Museé Auguste 4

5 Rodin, Centre Georges Pompidou - muzeum moderního a současného umění. Zážitky z cesty si žáci přivezli nejen ve vzpomínkách a fotografiích, ale především vše zaznamenávali kresbou do skicáků. I letos se naši žáci zúčastnili tvořivých dílen animačních technik s předními českými animátory v rámci festivalu Animánie ve dnech října Prožitky a zkušenosti ze soustředění a zájezdů se odrazily ve vynikající celoroční tvorbě žáků. Letos měli možnost prezentovat nejlepší ze své tvorby na čtyřech velkých výstavách instalovaných ve veřejných prostorách Plzně a jedné malé výstavě v sídle školy. 1. výstava: velká výstava prací žáků s názvem TRNKO- HRANÍ v MÁZHAUZU plzeňské radnice. VERNISÁŽ, se konala v pondělí od 17,00. Na vernisáži vystoupili žáci hudebního oboru ZUŠ Sokolovská, promítli jsme úspěšné animované filmy z roku 2010 Onyho dobrodružství a Ztraceny v bludišti. Součástí vernisáže bylo i vyhodnocení nejlepšího trička, které si žáci pro tuto příležitost vytvořili v hodinách výuky technikou tisku z koláže, linorytu nebo malby přes šablonu. Vyvrcholením vernisáže byla společná světelná animace všech účastníků na Náměstí Republiky snímaná z věže kostela Sv. Bartoloměje. Netradiční pixilací jsme tak vytvořili animované PF. 5

6 Pololetní výstava a Týden otevřených dveří se konaly v týdnu od do Týdne otevřených dveří se kromě rodičů pravidelně účastní i přátelé a spolužáci našich žáků, i bývalí žáci, kteří vítají příležitost chvíli opět společně tvořit. 2. výstava: Společná výstava žáků ZUŠ Trnka a ZUŠ Sokolovská s názvem UMĚNÍ V AKCI v galerii Paletka, která měla podtitul - animace, instalace, objekty a akce. Představila žánr tvorby, kterému je v obou školách věnována zvýšená pozornost a v osnovách je zahrnuta pod název AKČNÍ TVORBA. Jedná se především o tvorbu animovaných a hraných filmů, ale i scénické prvky, výtvarné divadlo, objekty s nejrůznějším užitím, instalace v prostoru, happeningy na soustředěních a podobně. Na vernisáži v 18,00 vystoupili žáci LDO ZUŠ Trnka s ukázkou připravované inscenace Léčba neklidem od 16,30 18,00 se v galerii uskutečnil VEČER PROJEKCÍ. Promítli jsme animované filmy vytvořené žáky obou škol za poslední léta, ukázky z rozpracovaných filmů i ukázky animačních cvičení. Výstava trvala do

7 Opět jsme se zúčastnili regionální výstavy prací žáků ZUŠ Plzeňského kraje v galerii Klenová v dubnu Výstavu jsme obeslali množstvím keramických prací, kresbou, malbou a množstvím grafických listů. Za velký úspěch považujeme získání stříbrné plakety Vilmy Kotrbové naší žákyní Terezou Kydlíčkovou. 3. výstava: VEČER ABSOLVENTŮ od 17,00 v promítacím sále Západočeského muzea. Večer věnovaný oslavě absolutoria žáků prvního a druhého stupně. V sále ZPČM byly instalovány závěrečné práce absolventů a jejich nejlepší práce z posledních let. Promítli jsme animované filmy, které v roce 10/11 vznikly, rodičům a žákům jsme podali zprávu o činnosti školy v uplynulém roce a o plánech do dalšího roku. Slavnostně jsme udělili stipendia nejúspěšnějším žákům. Nejlepší absolventské práce byly od přeneseny do kavárny ZPČM, kde reprezentovaly školu do konce srpna výstava: Výstavou, které jsme věnovali největší pozornost, a na kterou jsme se celý rok připravovali byla velká výstava pod širým nebem v Křižíkových a Šafaříkových sadech konaná ve dnech a s názvem TRNKOVÁ ZAHRADA 2, MALINKO STRAŠIDELNÁ. Na trávnících a pergolách jsme vystavili výsledky celoroční práce všech žáků školy. Vystaveno bylo na 70 rámů s plošnými pracemi, barevné linoryty tištěné na fóliích, keramické plastiky v kombinaci s dřevěnými prvky, plastiky z drátěného pletiva a kašírky, plastiky s igelitu a pet-lahví a další objekty. Výstava byla interaktivní, návštěvníci měli možnost společně s našimi žáky kreslit na nekonečný pruh papíru, dokreslovat studijní kresby připravené staršími žáky. Mohli z keramických dílců a dutých tvarů postavit vlastní variantu sochy, z malovaných papírových válců mohli stavět stavby jako z kostek, mohli skládat comicsy z kreseb připravených žáky, mohli nakrmit příšeru házet papírovými míčky do otevřené tlamy plastiky z papíru a drátěného pletiva. Největší atrakcí výstavy byl STRAŠIDELNÝ HRAD vytvořený z netkané textilie, na kterou žáci namalovali ostění oken, nebo iluzivní chodby, pavučiny a další prvky, které ke strašidelnému hradu podle fantazie dětí patří. V oknech pak byly na fólii namalovány vitráže s motivy můr, brouků a jiné strašidelné havěti. Netkané textilie byly upevněny k pergolám pro popínavé rostliny takže vytvořili tajemnou chodbu. Ta končila prostorem zcela zatemněným, v kterém jsme celé odpoledne promítali animované filmy. Výstava byla ve 14,00 hod. otevřena průvodem strašidel masek, které si všichni žáci vytvořili v hodinách výuky. V závěru odpoledne her v Trnkové zahradě vystoupili žáci LDO s ukázkou 7

8 divadelní inscenace. Tvůrci nejlepší masky, nejlepší kresby a nejlepší sochy byli odměněni věcnými cenami. Vzhledem k velkému zájmu žáků, rodičů a veřejnosti bychom rádi tuto akci zahrnuli mezi tradiční a příští rok městské sady opět proměnili v Trnkovou zahradu. Žáci literárně-dramatického oboru představili výsledky své celoroční práce rodičům a veřejnosti na Prvním festivalu Divadlo-Trnka v divadle Alfa. Čtyři třídy LDO zahrály čtyři představení: Rytířský příběh, Léčba neklidem, Obyčejný den a Jak se k indiánům dostali koně. Festival se těšíl velké návštěvnosti rodičů, spolužáků a veřejnosti. V průběhu školního roku 010/011 získala škola finanční příspěvky od těchto nadačních fondů: Nadační fond pro podporu vzdělávacích programů a mimoškolních aktivit dětí a mládeže - Magistrátu města Plzně, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy nám přispěl na organizaci soustředění částkou Kč. Odbor kultury Magistrátu města Plzně nám přispěl na organizaci výstavy Trnková zahrada částkou Kč. Městský obvod Plzeň 2 nám přispěl na organizaci soustředění a výstav částkou Kč Městský obvod Plzeň 4 nám přispěl na organizaci soustředění a výstav částkou Kč 8

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/11

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/11 ZÁKLADNÍ UMÌLECKÁ ŠKOLA MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR Pionýrská 4, 779 00 OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/11 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 Charakteristika a profil absolventa...

Více

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, H R A D E C K R Á L O V É, H A B R M A N O V A 1 3 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA O Č I N N O S T I V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Tvůrčí život je vždy mimo konvence.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OPAVA, SOLNÁ 8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OPAVA, SOLNÁ 8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OPAVA, SOLNÁ 8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Vymezení činnosti, přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY. 17. 26. května 2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY. 17. 26. května 2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 17. 26. května 2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 1 1/ IDEA KAMPANĚ TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I Základní údaje o škole Název školy: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo školy: 796 01 Prostějov, Vápenice 2986/1 Právní forma: příspěvková organizace IČO:

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

Postoloprty Občasník Základní umělecké školy v Postoloprtech

Postoloprty Občasník Základní umělecké školy v Postoloprtech Postoloprty Občasník Základní umělecké školy v Postoloprtech červen 2013 Vážení rodiče, milé děti, příznivci naší školy. Opět se Vám dostává do ruky náš občasník. Poprvé jsme ho vydali v červnu roku 2008,

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Základní umělecká škola Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2012/2013 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní umělecká škola Zlín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Úvod. Hospodářský výsledek. Obsah:

Úvod. Hospodářský výsledek. Obsah: 1 Obsah: 1. Úvod 2. Hospodářský výsledek, tabulky, komentář 3. Hlavní činnost kina, divadla, koncerty, výstavy, ostatní akce, Klášterní areál, Stará radnice, Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 A. Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Václava Pichla, Bechyně, Klášterní 39, Identifikátor zařízení: 600 002 551 IČO: 70 848 335

Více

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 17. 25. května 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ AMATÉRSKÉ TVORBY 1 Úvod Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je týdnem občanské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

17. Výroční zpráva o činnosti ZUŠ za školní rok 2011/2012

17. Výroční zpráva o činnosti ZUŠ za školní rok 2011/2012 17. Výroční zpráva o činnosti ZUŠ za školní rok 2011/2012 Charakteristika školy Název školy: Základní škola a Základní umělecká škola Dolní Němčí Adresa školy: Školní 606, Dolní Němčí 687 62, okres Uherské

Více

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A F. A. Š P O R K A, J A R O M Ě Ř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A F. A. Š P O R K A, J A R O M Ě Ř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A F. A. Š P O R K A, J A R O M Ě Ř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 říjen 2010 Obsah: Strana: Obsah... 1 Charakteristika školy, přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Obsah 1.Podmínky pro výuku... 4 2. Kapacita školy... 4 3. Název

Více

V r o ã n í z p r á v a z a k o l n í r o k 2 0 1 2 / 1 3

V r o ã n í z p r á v a z a k o l n í r o k 2 0 1 2 / 1 3 V r o ã n í z p r á v a z a k o l n í r o k 2 0 1 2 / 1 3 S t fi e d n í k o l a u m û n í a d e s i g n u, s t y l u a m ó d y a V y í o d b o r n á k o l a B r n o V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Základní údaje o organizaci, charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Základní umělecká škola Zlín ČTYŘBAREVNÁ ŠKOLA. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2013/2014 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní

Více

Výroční zpráva. Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou

Výroční zpráva. Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou Výroční zpráva Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou za školní rok 2013/2014 Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více