Výroční zpráva Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček, s. r. o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček, s. r. o."

Transkript

1 Obsah Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/ Charakteristika školy: Základní údaje a kontakty Vzdělávací programy školy Součásti školy Počet tříd a žáků Údaje o zaměstnancích (stav k ) Další údaje o pedagogických pracovnících Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Výuka vedená odborně způsobilým učitelem Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ v denní formě studia (stav k ) Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studiních a učebních oborů denního studia včetně nástavbového studia Přehled o absolventech SŠ s maturitní zkouškou (každou součást zvlášť) Údaje o nezaměstnaných absolventech Výsledky výchovy a vzdělávání Prospěch žáků Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek Chování a docházka žáků Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2007/ Hodnocení výsledků výchovného poradenství Další vzdělávání žáků... 9 a) Praxe... 9 b) Přednášky, výstavy, exkurze... 9 c) Krajinářské kurzy d) Zájezdy e) Filmová představení a divadla f) Kurzy g) Klauzury Aktivity žáků a) Samostatné výstavy a realizace studentů

2 b) Sochařská sympozia c) Dobročinné akce d) Jiné Účast žáků v soutěžích Činnost školy Školská rada Sdružení rodičů Kurzy pro veřejnost Spolupráce se sociálními partnery, úřadem práce, zaměstnavateli a dalšími subjekty Public relations Školní výstavy Mimoškolní aktivity pedagogů SSUPŠ Zámeček Účast pedagogů ve veřejném životě Závěr analýza školního roku 2007/ II. Výroční zpráva o hospodaření školy Přehled o hospodaření k (v Kč) Rozvojové programy: Rozvojový program ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Program na podporu pokrytí konektivity škol v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání v roce

3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/ Charakteristika školy: 1.1. Základní údaje a kontakty Název školy: Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček, s. r. o. adresa: Pod Vinicemi 82, Plzeň právní forma: společnost s ručením omezeným zřizovatel: soukromá osoba: ak. malíř Jiří Rataj, ak. malíř Jaroslav Šindelář ředitel školy: ak. malíř Jaroslav Šindelář staturární zástupce školy: ak. malíř Jiří Rataj zástupce ředitele: Mgr. Renata Šindelářová zástupce ředitele pro věci pedagogické: Mgr. David Haták IČO: IZO ředitelství školy: telefonní spojení: , (hlavní budova); (ateliéry v Křimicích) fax: www: datum zařazení školy do rejstříku škol a školských zařízení: poslední datum změny v rejstříku: Vzdělávací programy školy M/058 kamenosochařství kamenosochařská tvorba M/001 užitá malba M/007 propagační výtvarnictví propagační grafika M/002 užitá fotografie a multimédia (s účinností od ) forma studia: denní čtyřleté studium 1.3. Součásti školy IZO a název součásti Kapacita součásti /cílová/ Počet uživatelů celkem Počet vlastních uživatelů (žáků) Počet pracovníků součásti celkem Z toho počet pedagogických pracovníků Fyz. Přep. Fyz. Přep , ,156 3

4 1.4. Počet tříd a žáků Kód a název oboru k Počet žáků ve všech formách studia k Z toho počet žáků denního studia k k Počet tříd* Průměr ný počet žáků na třídu M/058 Kamenosochařství-kamenosochařská tvorba , M/001 Užitá malba , M/007 Propagační výtvarnictví-propagační grafika ,25 celkem * 19,25 * obory kamenosochařství a užitá malba jsou v jedné třídě 4

5 2. Údaje o zaměstnancích (stav k ) Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený Z toho počet pedagogických prac. fyzický/přepoč. Počet pedag. prac. se vzděláním VŠ/SŠ Průměrná délka pedagog. praxe (za všechny pedagog.prac.) Počet pedagog. prac. splňujících pedagogickou způsobilost 49 / 28, / 22,156 33/8 12, Další údaje o pedagogických pracovnících číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace stupeň vzdělání, obor, aprobace,dps Věk Roků ped. praxe 1. zástupce ředitele 1,000 PF, VV-ČJ ředitel 0,750 AVU 58 nad zástupce ředitele 1,000 PF, AJ-Čj učitel 0,238 AVU 54 nad učitel 0,571 PF, VV učitel 0,905 PF, VV-ČJ učitel 0,333 UK ETF učitel 0,762 PF, TV-Z D učitel 0,095 VŠZ (učit. způsobilost), UK 65 nad učitel 0,095 SPŠE učitel 0,524 AVU D učitel 0,857 PF, F-CH 61 nad učitel 0,238 VŠUP učitel 0,524 AVU, VUT učitel 1,000 PF ZČU NJ, HV učitel 0,857 PF ZČU VV učitel 0,714 PF, VV-ČJ 48 nad učitel 0,238 SŠ učitel 0,429 PF ČJ-D 54 nad učitel 0,143 PF NJ-ČJ učitel 0,476 PF, VV učitel 0,381 VUT učitel 0,810 SŠ učitel 0,381 PF, VV-ČJ učitel 0,600 AVU 51 nad učitel 0,238 PF, VV-ČJ 52 nad učitel 0,762 SŠ D učitel 0,524 PF, VV 77 nad učitel 0,429 PF, VV-ČJ učitel 0,333 SŠ D učitel 0,381 AVU 68 nad učitel 0,286 ZČU -VV učitel 0,476 SŠ učitel 0,857 SŠ učitel 0,524 SŠ učitel 0,286 AVU

6 37. učitel 0,381 VŠD 56 nad učitel 0,429 VŠUP Praha učitel 0,095 PF ZČU, VV-ČJ učitel 0,667 VŠUP vých. poradce 1,000 PF, ČJ-VV Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Učitelé SSUPŠ Zámeček se v roce 2007/2008 zúčastnili těchto školení: Mgr. Kristýna Bobková účast na metodickém semináři Oxford Workshop Přednáška a beseda o drogách pro všechny učitele dr. Petr Hrůzek z P-centra, Mgr. Renata Šindelářová školení Ředitel střední školy a tvorba ŠVP, Národní institut pro další vzdělávání, seminář k tvorbě školních vzdělávacích plánů pro všechny učitele, leden 2008 MgA. Barbora Motlová studium Akademie výtvarných umění Praha 2.3. Výuka vedená odborně způsobilým učitelem Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho aprobovaně Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika 8 8 Základy přírodních věd 8 8 Občanská nauka 8 1 Tělesná výchova Ekonomika 4 4 Technické kreslení 4 4 Dějiny výtvarné kultury Písmo Figurální kreslení Technologie Počítačová grafika 8 8 Základy fotografování 5 5 Výtvarná příprava Modelování a tvarování Navrhování Praktická cvičení Praktická cvičení grafický design 7 8 Praktická cvičení štukatérství 3 3 Praktická cvičení multimediální prezentace 2 2 Informační a komunikační technologie 7 7 Prostorové vytváření 3 3 Celkem

7 3. Údaje o přijímacím řízení 3.1. Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ v denní formě studia (stav k ) Počet žáků (uchazečů) přihlášených celkem Součást 1. kolo př. říz. 2. kolo př. říz. Počet žáků (uchazečů) přijatých celkem k Počet podaných odvolání proti nepřijetí ke studiu Počet žáků přijatých do vyššího ročníku než prvního (na základě rozhodnutí ŘŠ) celkem Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studiních a učebních oborů denního studia včetně nástavbového studia Počet žáků Počet žáků přihlášených přijatých celkem celkem Počet Kód a název oboru odvolání Počet 1.kolo 2.kolo proti tříd př.říz. př.říz. k nepřijetí M/001 užitá malba *Z toho víceoborové třídy M/058 kamenosochařství-kam.tvorba M/007 propag. výtvarnictví-propag grafika M/002 užitá fotografie a multimédia celkem * obory užitá malba a kamenosochařství jsou v jedné třídě KM1, obory propagační výtvarnictví a fotografie jsou v jedné třídě FG Přehled o absolventech SŠ s maturitní zkouškou (každou součást zvlášť) Počet absolventů celkem Podali přihlášku na VŠ Podali přihlášku na VOŠ Podali přihlášku na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu Z přihlášených na VŠ bylo přijato 17, tj. 50% Údaje o nezaměstnaných absolventech (podle statistického zjišťování úřadů práce k ) Kód a název oboru Počet evidovaných absolventů M/001 užitá malba M/058 kamenosochařství kamenosochařská tvorba M/007 propagační výtvarnictví propagační grafika 2 celkem 3 7

8 4. Výsledky výchovy a vzdělávání 4.1. Prospěch žáků Prospěch žáků celkem (včetně závěrečných ročníků) Počet žáků % Žáci celkem (k ) 157 Prospěli s vyznamenáním 12 7,6% Prospěli % Neprospěli (k ) 13 8,2% Žáci vyloučeni ze studia v průběhu hodnoceného škol. roku (do ) 7 4,5% Neklasifikováni (k ) 0 0 Zanechali studia na vlastní žádost 2 1,3% 4.2. Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek konali součást kód a název oboru Maturitní zkouška: žáci konající záv. zkoušky celkem prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli zkoušku v náhradním termínu M/001 užitá malba M/058 kamenosochařství M/007 propagační výtvarnictví propagační grafika celkem Chování a docházka žáků Součást - počet žáků celkem k Celkový počet zameškaný ch hodin Počet hodin omluvené absence % z celk. počtu zam. hodin Průměr oml. hodin na žáka Počet hodin neomluvené absence % z celk. počtu zam. hodin Průměr neoml.h. na žáka Počet žáků, kterým byl udělen 2. nebo 3. stupeň z chování , Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2007/2008 Druh postižení Počet žáků Ročník přípravy Sluchové postižení 1 3. Zrakové postižení - - S vadami řeči - - Tělesné postižení - - S kombinací postižení - - S vývojovými poruchami učení 28 všechny Pozn.: Výtvarně talentovaní studenti mívají velmi často vývojové poruchy učení. Setkáváme se s tímto druhem postižení častěji než na jiných středních školách. 8

9 4.5. Hodnocení výsledků výchovného poradenství Koncepce výchovného poradenství na škole Výchovné poradenství je zaměřeno zejména na: 1. možnosti uplatnění po ukončení studia kontakt s vysokými školami, poskytování informací o možnostech studia na VŠ, VOŠ apod., poskytování informací o dnech otevřených dveří, spolupráce při vyplňování přihlášek, vytipování odborných firem pro studentskou praxi 2. pomoc při řešení studijních i osobních problémů individuální konzultace se studenty pohovory s rodiči (individuálně nebo v rámci aktivů) práce s metodickými příručkami pravidelná spolupráce s třídními učiteli 3. prevence psychosociologický výcvik jako součást přípravných, letních a zimních krajinářských kurzů Nejzávažnějším problémem výchovného procesu je neomluvená absence, kterou se snažíme zminimalizovat včasným podchycením, systémovými opatřeními ve školním řádu a preventivními a motivačními opatřeními Další vzdělávání žáků a) Praxe Jako každoročně tráví třetí ročníky dobu, kdy na škole probíhají maturitní zkoušky, na odborné praxi ve firmách a společnostech zabývajících se naší odborností (práce v grafických firmách, malířské práce, výzdoby, pomoc ve školách a školkách při výuce výtvarné výchovy apod.) b) Přednášky, výstavy, exkurze Země krásná neznámá návštěva výstavy francouzského fotografa Yanna Arthuse Bertranda v rámci výuky občanské nauky, září 2008 Exkurze v tiskařském závodu TYPOS pro 3. ročník grafiků, září 2007 výstava Václava Hollara v Západočeském muzeu 2. ročník malířů s Petrem Novákem, Digitální animace příprava 3. ročníku grafiků na festival Animánie, s Mgr. Petrem Sichingrem v rámci technologie, Návštěva pražských výstav se 3. a 4. ročníkem grafiků: a) výstava CI.CZ firemní styl v České republice, Galerie Design centra; b) Jízdárna Pražského hradu výstava Emila Fily; Animánie účast na animačních dílnách a přednáškách o animaci, 12. a kulturně vzdělávací program v době hodnocení zimních klauzur 24. a 25. ledna 2008: o České malířství přelomu 19. a 20. století interaktivní seminář vedený Marcelou Štýbrovou v Masných krámech v Plzni o výstava Uncertain States of America s přednáškou, Rudolfinum Praha o výstava fotografií Jana Schýbala v doprovodu samotného autora v galerii G4 v Chebu a přednáška ředitele galerie o výstavnictví; 3. ročníky o Goya a film výstava a promítání filmu v galerii 13, Plzeň návštěvy výstav v době hodnocení letních klauzur 19. a : o Andy Warhol nejslavnější serografie v Západočeském muzeu 9

10 o o o o Alfons Mucha a jeho doba (Zpč. muzeum) Šalba a klam - historie reklamy v Českých zemích v letech (Zpč. muzeum) Loutky z filmů Aurela Klimta (Západočeská galerie) Klauzurní práce Ústavu umění a designu v Plzni (Avalon Business centrum) c) Krajinářské kurzy seznamovací kurz pro první ročníky v Třemošné (KM , PG ) Grafický plenér 3. ročník grafiky, Kvilda, hlavní lektor Jiří Světlík, téma: regionální propagace, návrh reklamního materiálu pro horskou chatu a okolí se zaměřením na zimní dovolenou; Jarní malovací výjezd 3. ročník malby a kamenosochařství, Nečtiny, hlavní lektor Ivana Urbánková, téma: krajina, malba; května 2008 Letní krajinářský kurz pro 1. a 2. ročníky v Konstantinových Lázních, hlavní lektoři Barbora Motlová, Libor Žižka, Lukáš kudrna, Lucie Ferliková; téma Krajina od detailu k celku od rána do večera, kresba uhlem, pastelem, tuší, malba temperou, akvarel, druhé ročníky olej; květen 2008 d) Zájezdy Zájezd do Francie Provence, Zájezd do Mnichova a Dachau, duben 2008 e) Filmová představení a divadla J. A. Pitínský Betlém, divadlo Alfa, Filmové matiné v Měšťanské Besedě projekce filmů vybraných Janem Kastnerem Tango (režie Z. Rybczynski, Polsko), Krvavý Hugo (Aurel Klimt, ČR), Inteligence mouchy (vítězná studentská práce loňské plzeňské Animánie), Muž bez minulosti (r. Aki Kaurismäki) H. Ibsen: Divoká kachna, Divadlo v Dlouhé, 1. ročníky, Goyovy přízraky Formanův film, promítání v rámci návštěvy výstavy Goya v galerii 13, leden 2008 Střepy leknínu na motivy románu Borise Viana Pěna dní, divadlo oproti Bratislava, v rámci Skupovy Plzně, ročníky, červen 2008 Školní projekce filmu Experiment německého režiséra Olivera Hirschbiegla pro 3. ročníky, červen 2008 výlet do galerií do Klatov a Klenové pro 1. ročníky v době hodnocení letních klauzur, červen 2008 výlet do pražských galerií pro 2. ročníky v době hodnocení letních klauzur, červen 2008 f) Kurzy Kurzy figurální kresby Borise Jirků kurz pořádaný Ústavem Designu ZPČU, účastňují se 4 studenti ze Zámečku g) Klauzury Letní klauzurní práce byly vystaveny v prostorách školy a žáci měli možnost hlasovat o nejlepší práci za každou skupinu (ročník oboru). Vítězní žáci byli na konci školního roku materiálně odměněni Aktivity žáků a) Samostatné výstavy a realizace studentů výstava Ohlédnutí ohlédnutí za školním rokem třídy KM1 (nově KM2) v kavárně Kačaba od

11 společná výstava celé třídy Noví KM4 v Design Blocku od výstava fotografií Kateřiny Kabátové a Věry Melicharové (4. ročník malby) Český rozhlas Plzeň, vernisáž Ondřej Šíra (2. ročník grafiky) výstava autorských fotografií FIRE v kavárně Kačaba, Cesta 32, Česká Bříza společná výstava v galerii Sam83 vystavovali mimo jiné Lucie Farárová (4. ročník malby), Johana Černá, Iveta Merglová a Ondřej Roubík (absolventi) Tereza Šimková (4. ročník malby) ilustrace k básnické sbírce Jaroslavy Málkové Lampy na mostě Světy výstava grafiček z třetího a druhého ročníku v InSpiralu, duben 2008 Binec výstavy studentky 4. ročníku malby Lucie Farárové v galerii Duhová paleta v Karlových Varech Babylon Two výstava obrazů a grafiky ve Stodole, vystavují Markéta Jáchimová (4. ročník malby), Štěpánka Švarcová (absolventka grafiky), Veronika Konturová (4. ročník grafiky), Ondřej Šíra (2. ročník grafiky) Grafické pojetí průchodu blokem panelových domů v Lobzích dva studenti malby v rámci své praxe b) Sochařská sympozia Cipískoviště - tvoření obřích pískových soch na Náplavce u Kamenného mostu ve městě Písku na zahájení letní turistické sezóny; účastnilo se 7 studentů a absolventů Zámečku pod vedením ak. sochaře Františka Bálka c) Dobročinné akce Světluška sbírka na pomoc nevidomým, naši žáci vybírali příspěvky, 19. září 2007 Chrpa - žáci naší školy přispěli do veřejné sbírky sdružení Chrpa, které cvičí koně - terapeuty pro hiporehabilitaci. Dvě žákyně prodávali placky s motivem koní. projekt Šance účast na veřejné sbírce prvního preventivního a humanitárního programu pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež žijící v zapomenutí na ulici; vede Eva Bednářová d) Jiné Maturitní ples KM4 v KD Peklo Maturitní ples PG4 v Lucerně vánoční matiné krátká vystoupení v režii žáků 4.8. Účast žáků v soutěžích Mezinárodní studentská soutěž divadelního plakátu Znáte Čechova? : 2. cena: Jiří Hulec (2. ročník grafiky) a Barbora Staňková (4. ročník grafiky) 3. cena: Soňa Brabencová (3. ročník grafiky), Šimon Sýkora (2. ročník grafiky) ceny porotců: Jiří Hulec, Alexandra Mikhailova, Barbora Staňková, Šimon Sýkora Regionální soutěž v kresbě vyhlášená SOŠ obchodu, užitého umění a designu: 1. místo Jana Řežábková 3. místo Emília Čačková (obě 3. ročník malby) účast žáků oboru kamenosochařství v soutěži o návrh pomníku pěší divizi na prostranství na Husově třídě 11

12 5. Činnost školy 5.1. Školská rada byla ex lego ustavena v r Plní úkoly dle zákona Sdružení rodičů Pravidelně se schází 2x ročně vždy v listopadu a v dubnu na rodičovských schůzkách, kde rodiče žáků dostávají informace o chodu školy a o studijních výsledcích studentů. Počet evidovaných stížností celkem: Kurzy pro veřejnost Přípravný kurz na talentové zkoušky na naši školu pod vedením Petra Nováka; od září 2008 do ledna 2009 Ateliér volné tvorby Dany Raunerové, kurz později převzal mladý výtvarník a pedagog Libor Žižka; konal se po celý školní rok Kurz figurální kresby Lucie Ferlikové, celoročně Akreditované kurzy v systému DVPP: o Vaječná tempera v tradičním pojetí MgA. Lucie Ferliková, o Štukolustro a strukturální epoxidová malba Petr Novák dva víkendy v březnu 2008 o Teorie a praxe klasické vrstvené olejomalby v ateliéru i plenéru MgA. Barbora Motlová, dva víkendy v dubnu 2008 o Enkaustika MgA. Lucie Ferliková, MgA. Lukáš Kudrna, dubna 2008 o Večerní škola digitální fotografie Pavla Hauera a Ivana Valy, ve 2. pololetí Schola artis vivit - odborné sympozium akreditované v systému DVPP na téma Prostor ve výtvarné výchově, červen Program: o přednáška doc. dr. Jana Slavíka, CSc. Prostor mezi fikcí a fantazií na hranicích umění. o přednáška Mgr. Zdeňka Hosmana Pojetí prostoru ve výtvarné výchově v didaktické praxi o přednáška ing. Milana Kohouta Performanční umění a etika o přednáška Mgr. Dáši Nesvedové Animovaná tvorba na základních uměleckých školách o workshop Exkurz do práce kamenosochaře vedený učiteli Zámečku o pracovní dílna Animovaná tvorba ve školské praxi vedená učitelkami soukromé ZUŠ Trnka Dášou Nesvedovou, Janou Jeremiášovou a Martinou Voráčkovou. o páteční večerní posezení s grilováním a diskusí 5.4. Spolupráce se sociálními partnery, úřadem práce, zaměstnavateli a dalšími subjekty Škola spolupracuje s řadou firem specializovaných v oborech příbuzných studijnímu zaměření školy zejména při organizování studentské praxe (dohoda o spolupráci s agenturou Euroverlag apod.) Úzký kontakt udržuje s Pedagogickou fakultou v Plzni (někteří z pedagogů přednášejí zároveň na katedře výtvarné kultury, studenti PF Plzeň provádějí na Zámečku pedagogickou praxi, účast vedoucí katedry VV na konferenci Schola artis vivit pořádané Zámečkem), s Ústavem umění a designu a s VŠUP Praha pravidelné návštěvy na výstavách klauzurních prací. Velmi se osvědčila spolupráce s obdobně zaměřenou střední kamenosochařskou školou v Hořicích, která má letité zkušenosti. Rozvíjí se spolupráce s plzeňskou Konzervatoří (reciproční spolupráce v múzických aktivitách) a soukromou ZUŠ Trnka (workshop Animánie, Schola Artis Vivit). Průběžně škola udržuje kontakt s nejrůznějšími kulturními institucemi v regionu galerie, kulturní střediska, Památkový ústav, Unie výtvarných umělců, Knihovna města Plzně, aj. Úspěšně se rozvíjí spolupráce s Městskou galerií Plzeň, jejímž ředitelem byl jmenován bývalý pedagog školy, a 12

13 to zejména při pořádání přednášek významných současných umělců, kteří v galerii aktuálně vystavují. Velmi dobrá je spolupráce s odborem kultury města Plzně i kraje (zapojení do Dnů japonské kultury v Plzni) a s oběma městskými obvody, kde má škola budovy (např. účast školy v rámci Křimických dnů ) i se Správou veřejných staveb města Plzně. V rámci výuky škola navštěvuje nedalekou ZOO Plzeň. Ve spolupráci s Diecézní charitou se uskutečnila celoroční spolupráce s Domovem seniorů U sv. Jiří, jejímž výsledkem byla výstava studentských prací a výzdoba komunikačních prostor domova. Bezbariérový dům Exodus ve Třemošné vstoupil do spolupráce s naší školou již v minulých letech. Jednak škola využívá jejich prostor k uspořádání každoročního přípravného kurzu pro první ročníky a naopak naši studenti v rámci povinné praxe ve třetím ročníku pomáhají v keramických dílnách domu Exodus. Patronem školy je Rotary Club Plzeň Public relations Den otevřených dveří s podtitulem Zámeček v akci v budově zámečku bylo lze shlédnout modelování z hlíny, kreslení, sekání do kamene, studentskou instalaci, fotky z akcí i ze školy, film o Zámečku, ukázky přijímaček a maturit; v budově v Křimicích se návštěvníci mohli vyzkoušet vytvořit si vlastní mozaiku, udělat si vlastní fotku v ateliéru, vyzkoušet si dekorovnání interiéru, podívat se na malíře i grafiky v akci, prohlédnout si ukázky z předmětu písmo pod vedením mistra svého oboru, docenta Bohumila Sedláčka Betlém pro město - 4. ročník malby pod vedením Petra Nováka vytvořil nové postavy z Betléma v životní velikosti. Výměna starého betlému za nový slavnostně proběhla , kdy další studenti pod vedením Evy Bednářové nacvičili živý Betlém a zazpívali koledy pod vedením Pavly Hlaváčkové-Dlubalové. Kamenné milníky času pro vyznačení trasy středověké Zlaté cesty Sochaři - učitelé a studenti Zámečku v rámci společného projektu s občanským sdružením Terra Tachovia vytesali při historických slavnostech 2008 v Bärnau a Tachově čtyři milníky času pro osazení na trasu ZLATÉ CESTY mezi bavorským Bärnau, českým Tachovem a Trnovou. Workshopy mozaiky - učitelé SSUPŠ Zámeček spolu se studenty uskutečnili v rámci Historického víkendu v Plzni na náměstí Republiky a v rámci Křimických zámeckých slavností dva workshopy mozaiky návštěvníci si mohli vyrobit vlastní mozaiku; červen Školní výstavy William Shakespeare junior vernisáž výstavy prací z mezinárodní soutěže plakátů s udělováním cen Yoriků; Yoriky vytvořili naši sochaři, jednu hlavní cenu si odnesla Aneta Zieglerová (bývalá PG4), další cenu získala Lucie Kaslová (bývalá PG4); galerie Paletka, září 2007 výstava v Domově důchodců U sv. Jiří práce, které 4. ročník malířů pod vedením Dany Raunerové pro domov maloval a které domov odkoupil od školy; vernisáž Výstava Život na zámečku v mázhausu plzeňské radnice průřezová výstava nejlepších prací za uplynulý školní rok představující jednotlivé studijní obory a rozmanitost vyučovacích disciplín a výtvarných technik; květen 2008 Mezinárodní výstava uměleckých škola IUVENTARS v Českých Budějovicích, červen

14 5.7. Mimoškolní aktivity pedagogů SSUPŠ Zámeček ak. malíř Jaroslav Šindelář autor busty Josepha Haydna, odhalení při zahájení Haydnových slavností v Dolní Lukavici výstava Madona společná výstava českých, německých a rakouských umělců v Pfarkirchenu Jiří Světlík člen poroty "Zlatá pecka AČRA" - každoroční soutěž reklamy Výstava Echo grafického designu Tchaj-wan/Česká republika (TW/CZ), plakáty a grafika 15 tchajwanských a 15 českých grafiků-designérů, Brno Výstava Trio of Posters výstava deseti vybraných autorů Bienále Varšava, Bienále Brno a Bienále Lahti na Tchaj-wanu Dřevosochařské sympozium Druhá míza 2008 na Kozlu Dana Raunerová Účast na mezinárodním plenéru ve Snině na Slovensku pořádaném akademickým malířem Andrejem Smolákem, září 2007 Účast na společné výstavě Cesta 32, Česká Bříza v galerii Sam83 výstava kreseb s motivy koní Já mám koně, MěKS Dobřany, duben 2008 výstava kreseb s motivy koní, hrad Seeberg u Fr. Lázní, červenec srpen 2008 Jan Schýbal Autorská výstava fotografií ve francouzském Qimperlé pod záštitou sdružení bretonských fotografů a výtvarníků La Veduta; říjen 2007 Bohumil Sedláček Výstava třemošenského rodáka ve výstavní síni Václava Brožíkav Třemošné u Plzně; vernisáž ak. sochař František Bálek 2. místo v mezinárodní soutěži ledových sochařů na Severním Pólu v Salekhardu, Rusko, listopad 2007 Organizování druhého ročníku Cipískoviště tvoření obřích pískových soch na Náplavce u Kamenného mostu ve městě Písku Skulpturen - výstava ve Vídni, červen 2008 Mgr. Jaroslav Šindelář Vyslán jako předseda maturitní komise na Střední průmyslové škole kamenické a sochařské v Hořicích. Mgr. Pavel Hauer Vyslán jako předseda maturitní komise na Střední uměleckou školu v Liberci Ak. sochař Jaroslav Veselák Pamětní deska Bohumila Polana pro Knihovnu města Plzně, odhalena v listopadu 2007 Účast v soutěži Pamětní mince Josefa Hlávky, vypisuje SBČ Praha Výstava AUM Praha medaile v Národním muzeu Praha 14

15 MgA. Barbora Motlová Tintinnando, společná výstava s Renatou Drahotovou, genie Jiřího Trnky, duben 2008 Animánie. Festival animovaného filmu Plzeň - ČR Člen poroty. Jan Schýbal výstava Poločas rozpadu, Galerie 4, Cheb, leden 2008 výstava Z Božkova za humna, hotel Imperial, Karlovy Vary, duben 2008 MgA. Lukáš Kudrna vítězství v soutěži Grafika roku, pořádá o. s. Inter-kontakt grafik Mgr. Pavel Hauer výstava cyanotypů a olejotisků, galerie Azyl, leden 2008 ak. malíř Jiří Rataj výstava Zim 51, Visio Art Gallery, leden 2008 Lucie Ferliková sympozium Malý formát Hodonín, srpen 2008 výstava Malý Formát díla ze sympozia, Galerie výtvarného umění Hodonín Mladé setkání XI. mezinárodní trienále mladých výtvarníků, Galerie výtvarného umění Hodonín veletrh současného umění Art Prague, galerie Art Factory, Praha, květen 2008 autorská výstava Tři, galerie Domen, Brno, leden 2008 výstava Intimita, Zámecká galerie Uherský Ostroh, září 2007 restaurátorské práce na štukovém oltáři kostela Panny Marie v Polné restaurátorské práce (retuš fresky) v kostele Sv. Pankráce v Praze restaurátorské práce na hradě Karlštejně restaurátorské práce kostela Sv. Barbory v Kutné Hoře ilustrace k Pohádce o dvou dívenkách, modré bundě a nějakých zvířatech, časopis Umělec 1/2008 Karel Švuger účast na mezinárodním malířském symposiu Artsymposium Jahorina a plenér v Kreševu v Bosně a Hercegovině, srpen 2007 Účast na výstavě Sarajevska zima únor 2008 lektor malířského plenéru v Giens v Provance ve Francii, červen 2008 představitel postavy Bedřicha Smetany oslavách 170. výročí prvního konání Jiřinkové slavnosti v České Skalici a jiřinkového plesu, podzim 2007 Petr Novák nástěnná exteriérová malba na budově mateřské školy v Dobřanech; srpen 2007 Mgr. Jan Kastner Člen poroty na 9. mezinárodním festivalu dokumentárního filmu Křižovatky Evropy v Lublinu Polsko (INTERNATIONAL DAYS OF DOCUMENTARY CINEMA "CROSSROADS OF EUROPE " / Międzynarodowy Festiwal Filmowy "Rozstaje Europy") Člen mezinárodní poroty dlouhometrážních filmů. Animánie. Festival animovaného filmu Plzeň - ČR Člen poroty. 15

16 Denní vlastní rubrika v MF DNES KV MFF Karlovy Vary; Lektorské úvody a vedení besed: 20. festival českých filmů Finále Plzeň; (+ podíl na dramaturgii výběr soutěžních dokumentů) 33. Letní filmová škola v Uherském Hradišti; Host na 32. festivalu polských filmů ve Gdyni Polsko (Polish Film Festival in Gdynia/ Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni ); Host Filmový festival východoevropského filmu v Chotěbuzi SRN (Filmfestival CottbusFilmFestival Cottbus Festival of East European Cinema / FilmFestival Cottbus Festival des osteuropäischen Films); Letní filmová akademie ve Zwierzyńci Polsko (Letnia Akademia Filmowa); Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně; Dny evropského filmu v Praze; a Současná filmová tvorba střední Evropy v Praze ČR (A legújabb magyar, lengyel, szlovák és cseh játék- és dokumentumfilmek bemutatója); Archivní seminář v Uherském Hradišti ČR (španělský film); Seminář britského filmu v Uherském Hradišti ČR (Britská literatura v britském filmu); ) Host Mezinárodní festival Divadlo a Skupova Plzeň oba v Plzni. Pravidelná publicistická činnost: o Český rozhlas Plzeň: Filmový zápisník (Desetiminutový magazín o filmu - každou neděli) Filmový tip (Dvouminutová informace o novém filmu každé úterý) o MF DNES plzeňská mutace: Text k filmu uváděnému ve Filmovém klubu Plzeň (každé úterý) Uvádění filmů a případné následné besedy s tvůrci Filmový klub Plzeň (každé úterý) Dr. Jaroslava Eichackerová básnická sbírka Lampy na mostě (pod svým pseudonymem Jaroslava Málková), s ilustracemi naší studentky Terezy Šimkové, leden 2008 David Haták Strašidelné pověsti II CD s mluveným slovem; autorství, režie, účinkování; dále účinkují členové divadla Ludvíci, Lenka Lupínková (divadlo Alfa), host Martin Stránský; vydavatelství Avik, říjen 2007; na základě díla bylo vytvořeno divadelní představení práce na hlavní korektuře česko-anglické části Velkého česko-anglického a anglicko-českého slovníku u nakladatelství Fraus moderování plesu PG4 scénáře a namluvení reklamních spotů do rádií ke Dni otevřených dveří a přijímacím zkouškám hostování v divadle Spodina v inscenaci Kočár nejsvětější svátosti práce v amatérském divadle Ludvíci práce na předtančení a stužkování třídy KM4 na maturitní ples (výběr hudby a mix, idea, spolupráce na choreografii, nácvik); moderování maturitního plesu KM Účast pedagogů ve veřejném životě ak. malíř Jaroslav Šindelář člen revizní komise o.p.s. Městská galerie v Plzni, člen RC Plzeň, člen Krajské památkové rady PhDr. Jaroslava Eichackerová předsedkyně SZS Obec spisovatelů Mgr. Stanislav Poláček člen správní rady Městské galerie v Plzni Dana Raunerová - charitativní aktivity 16

17 Mgr. Jan Kastner pořádá filmový klub v Plzni 6. Závěr analýza školního roku 2007/2008 Dominantním tématem koncepční strategie školy bylo a v následujících několika letech bude příprava a tvorba školních vzdělávacích programů. Na konci školního roku byly konečně schváleny dva RVP pro obory grafický design (propagační výtvarnictví) a užitá fotografie a média. Pro další dva obory (užitá malba a kamenosochařství) jsou RVP ve schvalovacím řízení. Na jaře 2008 bylo pro všechny učitele školy uspořádáno vstupní školení (ve spolupráci s NIDV) a učitelům byly poskytnuty odborné materiály (metodika, terminologie, znění RVP v připomínkovém řízení) - tím byl de facto zahájen proces tvorby. Pro obor užitá fotografie a média, který je nově otevřen od r. 2008/2009, byly zpracovány učební plány (zatím dle stávajících platných učebních dokumentů, avšak již s ohledem na RVP). Tvorba ŠVP tohoto oboru bude posunuta k nejzazší hranici, aby do ŠVP mohly být již zapracovány zkušenosti s průběhem vzdělávání. Škola přivítala s uspokojením reflexi MŠMT k reformě maturitní zkoušky. Nadále budeme usilovat o takovou podobu MZ, která bude odpovídat smysluplnému završení optimalizovaného průběhu vzdělávání dle RVP (resp.švp). Vzdělávací nabídka školy je posuzována s ohledem na tendence vývoje ve společnosti a zájem o studijní obory. V rámci přijímacího řízení bylo přijato prvních 7 žáků na nový obor užitá fotografie a média. Pro konstituci oboru byl sestaven pracovní tým, který propracovává obsah vzdělání v jeho náplni a proporci. Byla připravena zkrácená forma studia oboru kamenosochařství pro absolventy jiných studijních oborů, škola plánuje zařazení dalšího čtyřletého prostorového oboru restaurování a konzervování kamene. Všechny obory jsou orientovány na využití multimediálních a komunikačních technologií. Usilujeme o zachování všech základních uměleckořemeslných oborů v odpovídající proporci: malba grafika socha fotografie. Autoevaluační výstupy školy (průzkumy, testy, hodnocení) jednoznačně dokládají nezastupitelný význam odborné stránky vzdělávacího procesu jako silného motivačního faktoru ke vzdělávání a k získávání širších (nadoborových) kompetencí umožňujících optimální zařazení absolventů do společnosti, jako je kreativita, kooperace, samostatnost a flexibilita (viz výstupy projektu Kompetence pro trh práce iniciativy EQUAL). V silném konkurenčním tlaku způsobeném předimenzováním nabídky uměleckých studijních míst v kraji vzrůstá nárok na účinnou propagaci školy, která se už nemůže opírat jen o běžné veřejné aktivity signalizující kvalitu, ale musí využít i tržní nástroje reklamy a marketingu, což zvyšuje ekonomickou náročnost provozu na úkor jiných, smysluplnějších investic. Škola pravidelně vydává prospekt s aktuálními údaji na následující školní rok a informacemi o studiu. Dokončuje se nová grafická podoba webových stránek, které tvoří živou součást informačního systému školy. Pro akviziční účely má škola k dispozici filmový dokument o Zámečku na DVD. Během roku byla uspořádána řada tematických výstav studentských prací. Hned na začátku září proběhla v galerii Paletka vernisáž výstavy pilotního ročníku Mezinárodní studentské přehlídky divadelního plakátu W. Shakespeare junior, v rámci kterého se rozvinula spolupráce se SUPŠ Školou designu v Bratislavě. Nejúspěšnější práce byly prezentovány na výstavách v Bratislavě, Praze a konečně v Plzni, kde byly vítězům předány 17

18 ceny Zlatý Yorik, vytvořené v rámci mezioborové spolupráce studenty oboru kamenosochařství na Zámečku. Výstava byla zařazena jako doprovodná akce Mezinárodního festivalu Divadlo a prezentovaná ve festivalovém katalogu. Na tuto tradici navázal 2. ročník mezinárodní soutěže s názvem Znáte Čechova? a nejúspěšnější plakáty byly prezentovány na výstavě v Nitře na Slovensku a v průběhu Divadelního festivalu v Plzni budou vystaveny také v Plzni. V květnu se škola představila plzeňské veřejnosti celoškolní výstavou v mázhausu plzeňské radnice Život na Zámečku. V závěru školního roku reprezentoval Zámeček tradici uměleckého vzdělávání v ČR na mezinárodní přehlídce IuventArs v Českých Budějovicích svojí samostatnou expozicí. V soutěži kresby pořádané pro studenty SŠ v Domě Inwest obsadily studentky školy 1. a 3. místo. Studenti oboru kamenosochařství uspořádali pod vedením akademického sochaře Františka Bálka již druhý ročník (Ci)pískování v Písku květen Pro veřejnost uspořádali studenti pod vedením pedagogů dva workshopy mozaiky - v rámci Křimických slavností a Historického víkendu. Škola a odborní učitelé sochařského oboru se zúčastnili projektu Zlatá stezka sdružení Terra Tachovia, které si předsevzalo revitalizaci původní stezky z Čech do Bavor. V průběhu historických slavností jak v Tachově, tak v bavorském Barnau byly kamenosochařským způsobem zhotoveny reliéfní milníky tematicky připomínající historické pozadí soužití obou příhraničních národností. Pro veřejnost jsou ve škole přístupné různé typy vzdělávacích kurzů: Přípravný kurz ke studiu, Večerní škola malby, Figurální kresba a nově od r také Kurz digitální fotografie, který je zařazen do systému DVPP. Z podnětu účastníků konference Schola Artis Vivit v r byly nově akreditovány kurzy klasických malířských technik určené především učitelům výtvarné výchovy a ZUŠ. V červnu 2008 proběhl již 2. ročník dvoudenního semináře Scholy Artis vivit s názvem Prostor ve výtvarné výchově, který byl rovněž zařazen do systému DVPP a účastníky byl hodnocen vysoce pozitivně. Jedním z hlavních konceptů školy je provázat akademické znalosti a dovednosti s praxí. Do vzdělávacích programů jsou proto zařazovány praktické úkoly do konkrétních prostředí, zejména do takových, kde existuje reálná možnost pro jejich prezentaci, příp. realizaci. Takovým tematickým celkem byl projekt Konzervatoře v Plzni: rekonstrukce Domu hudby, do kterého se žáci školy zapojili svými realizacemi v rámci klauzurních a maturitních prací. Vzniklá kolekce bude zdobit interiéry učeben konzervatoře. Tento úspěšný počin je dalším krokem na cestě společné spolupráce s plzeňskou Konzervatoří. Na podzim 2007 byla vernisáží v Domově u sv. Jiří zahájena výstava obrazů studentů Zámečku, které budou trvale zdobit veřejné prostory domova našich seniorů. Studenti oboru kamenosochařství se v rámci klauzurních prací zúčastnili soutěže na návrh Pomníku pěší divizi na prostranství v Husově ul. před Divadlem J. K. Tyla. S pozitivním ohlasem (i v tisku) se setkala realizace nástěnné malby v podchodu obytného domu, kterou studenti 3. ročníku realizovali dle vlastního návrhu. 18

19 K oboustranné spokojenosti vedla spolupráce se Správou veřejného statku města Plzně. Studenti 4. ročníku pod vedením Petra Nováka vytvořili pro Plzeňany nový betlém na náměstí Republiky pod plzeňský vánoční strom. Slavnostní předání betlému Plzeňanům zastoupeným primátorem města Plzně studenti oživili předvedením živého betlému v kostýmech dle vlastní inspirace. Škola již tradičně spolupracuje s různými institucemi, organizacemi i firmami. Úzké kontakty má již tradičně na plzeňskou ZOO (sympozia, studijní práce v plenéru), s Městskou galerií v Plzni ( přednášky, návštěvy výstav), Konzervatoří v Plzni (viz výše), SUPŠ v Liberci, SPŠK v Hořicích, ZUŠ, Ústavem umění a designu Západočeské univerzity, dále s Úřady práce, uměleckými a propagačními agenturami. Byla zahájena spolupráce s Nadací kostní dřeně, zejména projekt výstav v hotelu U Pramenů. Úkoly výchovně vzdělávacího procesu byly naplňovány efektivně. O tom svědčí již tradičně vysoké procento absolventů SSUPŠ Zámeček přijatých na vysoké školy. Velmi mírné zhoršení celkového prospěchu (pouze o 0,01) a zvýšení absence v celoškolním průměru ovlivňují celkově horší výsledky prvních a druhých ročníků (ve srovnání s třídami vyšších ročníků). Zároveň stoupl počet zameškaných hodin na žáka. Nejvážnější situace je u žáků druhých ročníků. Více jak zdvojnásobil se počet žáků, kteří neprospěli (zanechali studia, byli vyloučeni, přerušili studium apod.) Tyto skutečnosti zrcadlí klesající možnost výběru mezi uchazeči o studium (viz výše - analýza nabídky studijních míst na uměleckých oborech). Ve prospěch efektivních výsledků školy na poli výchovně vzdělávacího úsilí hovoří zlepšení studijních výsledků 3. ročníků oproti loňskému resumé a celkově velmi kvalitní výstupy praktických předmětů (klauzurní a maturitní práce, výsledky v soutěžích, realizace pro externí subjekty - viz výše). Pozitivním faktorem je stále vzrůstající odborná mimoškolní aktivita studentů, která působí jako zpětný motivační hybatel a je dobrou průpravou pro pozdější uplatnění v praxi. Výchovným tématem školy je mobilizace vlastní aktivity studentů, jako nejúčinnější prevence před pádem do negativních sociopatologických pastí. Tento motiv provází jak vlastní vzdělávací práci (princip ani pětka není zadarmo, tj. nevyhnutelná povinnost odvést předepsané penzum úkolů v jednotlivých předmětech), tak a to především podpora mimovýukových iniciativ (výstavní činnost studentů, akce pro veřejnost, interní mimoškolní akce - zájezdy, exkurze, vánoční besídka, stylové maturitní plesy apod.). Byly zorganizovány tuzemské exkurze (pražské galerie a aktuální výstavy), zimní a letní krajinářské kurzy, seznamovací kurzy pro 1. ročníky, odborná studentská praxe, návštěvy výstav a galerií, filmová a divadelní představení (s cíleně vybranými tituly), zahraniční zájezd do Mnichova a velký pětidenní zájezd do francouzské Provence. Pro zvýšení profesionality pedagogické práce na tomto poli byl pro všechny učitele uspořádán seminář s ředitelem P Centra o problematice závislostí. Výchovné úsilí školy podporuje zapojení do vybraných celostátních charitativních projektů (Světluška, Chrpa, Šance apod.). 19

20 Škola umožnila studium neslyšícímu žákovi, který úspěšně absolvoval již 3. ročník studia. Integrace je oboustranně prospěšná jak pro žáka se zdravotním postižením, tak pro ostatní studenty. Jedná se však o velmi náročný vzdělávací projekt (zejména pro učitele), který není ze strany státu, bohužel, odpovídajícím způsobem podporován. V průběhu roku došlo ke změně politiky financování, aniž by tato skutečnost byla předem avizována. Škola se tak v únoru dostala do krize s financováním nezbytných nákladů na integraci (tlumočník do znakového jazyka, odměny za nadstandardní práci vyučujících) a vzniklý hluboký deficit byl pouze částečně vyřešen až v průběhu dubna. V této souvislosti je třeba ocenit profesionální a morální odpovědnost učitelů školy, kteří vytrvali v odhodlání v projektu integrace pokračovat i přes to, že vykonávají tuto nadstandardní práci prakticky zdarma. Jedním z prostředků autoevaluace školy tvoří průzkumy. Škola se zúčastnila srovnávacích testů Scio pro 2. ročníky (jako jedna z pouhých čtyř škol v Plzeňském kraji), a to v jazykových předmětech. Průměrné postavení ve srovnávacích tabulkách odpovídá skutečnosti, že žáci, kteří volí typ uměleckého vzdělávání, upřednostňují spíše odbornou složku vzdělávání na úkor všeobecné. Nejlepších výsledků v rámci školy bylo dosaženo v konverzaci (u cizích jazyků) a v porozumění textu (český jazyk), což jsou trvalé přiznávané priority vzdělávání v těchto předmětech. Pro stanovování tragedií jsou využívány i výstupy průzkumů z předchozích let: Kalibro, SWOT analýza apod. Pro žáky (i pro rodiče v čase aktivů) je k dispozici anonymní schránka. Touto cestou lze vedení školy informovat i o skutečnostech choulostivého obsahu. Většinou je však využívána k předávání vtipných autorizovaných vzkazů a poznámek, případně i pochval. Pedagogický sbor je profesně a odborně stabilizován a tvoří jej řada výrazných kulturních a pedagogických osobností, kteří se podílejí na kulturních a společenských aktivitách regionu. Řada odborných učitelů je zaměstnána pouze na částečný úvazek tak, aby mohla být profesně ještě jinak aktivní. Aktivity učitelského sboru lze doložit řadou výstav, účastí na zahraničních sympoziích, jejich publikační činností a řadou ocenění. Tvůrčí a neformální atmosféra, která panuje mezi všemi zaměstnanci školy, se příznivě odráží na celkové atmosféře školy. Budování kvalitního pedagogického a odborného zázemí školy je však proces trvalý a patří mezi přední priority strategie řízení školy. Pozornost je věnována dalšímu vzdělávání pedagogů školy (doplňování pedagogické odbornosti, odborná školení). Z hlediska materiálně technického zajištění výuky byla pozornost věnována optimalizaci učeben s PC a audiovizuální technikou a rozšíření vybavení odborných učeben a ateliérů pro nový obor užitá fotografie (fotokomora, foto přístroje a vybavení). Zvláštní důraz byl kladen na investice do zkvalitnění školní počítačové sítě zejména rychlosti internetového připojení. Rovněž byl vyřešen problém hygienického a skladového zázemí kanceláří. Zásadním počinem pro další zkvalitnění výuky je plán výstavby multimediálních ateliérů v Křimicích, který souvisí s orientací školy na využívání multimediálních technologií. Za tímto účelem byl zpracován architektonický projekt přístavby, včetně územního povolení a žádost o finanční podporu z ESF. Žádost byla podána v srpnu Škola je členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Od září 2003 vykonává funkci předsedkyně krajské pobočky Mgr. Renata Šindelářová zástupce ředitele SSUPŠ Zámeček. Prostřednictvím SSŠČMS se škola podílí na diskuzi o nových 20

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

hlavy zase v akci! Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček / září 2013 červen 2014

hlavy zase v akci! Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček / září 2013 červen 2014 1 2 3 4 5 6 7 hlavy 8 9 10 zase v akci! Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček / září 2013 červen 2014 moudro nelze opominout! Pohlédněte mi do srdce! Pak pochopíte, co jsem se od svého učitele

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček 2012 2013

Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček 2012 2013 2012 2013 Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček 2012 2013 NA ZAČÁTEK MOUDRO Jaké znáš největší číslo? O jedničku větší než ty, odpověděla kočka komisaři. Testem neprošla; projevila nebezpečnou

Více

Výroční zpráva Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček, s. r. o.

Výroční zpráva Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček, s. r. o. Obsah Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011... 2 1. Charakteristika školy:... 2 1.1. Základní údaje a kontakty... 2 1.2. Studijní obory... 2 1.3. Počet tříd a žáků... 3 2. Údaje o zaměstnancích

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy 4

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy 4

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY NOVINKY - ZMĚNY PROTI PŘEDCHOZÍM LETŮM 2 Na STÁTNÍCH školách pro maturitní obory jsou písemné přijímací zkoušky realizovány minimálně z jednoho předmětu podle zaměření

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 146 256/98-00096 Signatura: an6ls201 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školské zařízení: Státní jazyková škola,

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské Meziříčí

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské Meziříčí Projekt UNIV KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání na škole Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2002/2003 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : +420 485 106 143 tel./fax : +420 485 105 120 e-mail : info@oalib.cz http://www.oalib.cz/

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Středisko Teiresiás V roce 2000 zřídila Masarykova univerzita

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

So Far So Near 2015 část III.

So Far So Near 2015 část III. So Far So Near 2015 část III. Jsme si tak blízko, a přesto se neznáme čj. ZŠ LUP Předkladatel podprojektu: Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 IČ: 63831368 Lupáčova 1 www.lupacovka.cz webové stránky

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

V ý r o č n í z p r á v a. z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9

V ý r o č n í z p r á v a. z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á v a z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, M o s t, M o s k e v s k á 1 3 příspěvková organizace - 1 - I. Závazná část zprávy o škole 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MANAGEMENTU A PRÁVA, s.r.o. pobočka Rumburk Žitná 1119/12, Rumburk 408 01 Obsah : Základní údaje o škole, zřizovatel, součásti školy Materiálně

Více