Výroční zpráva Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček, s. r. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček, s. r. o."

Transkript

1 Obsah Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/ Charakteristika školy: Základní údaje a kontakty Vzdělávací programy školy Součásti školy Počet tříd a žáků Údaje o zaměstnancích (stav k ) Další údaje o pedagogických pracovnících Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Výuka vedená odborně způsobilým učitelem Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ v denní formě studia (stav k ) Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studiních a učebních oborů denního studia včetně nástavbového studia Přehled o absolventech SŠ s maturitní zkouškou (každou součást zvlášť) Údaje o nezaměstnaných absolventech Výsledky výchovy a vzdělávání Prospěch žáků Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek Chování a docházka žáků Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2007/ Hodnocení výsledků výchovného poradenství Další vzdělávání žáků... 9 a) Praxe... 9 b) Přednášky, výstavy, exkurze... 9 c) Krajinářské kurzy d) Zájezdy e) Filmová představení a divadla f) Kurzy g) Klauzury Aktivity žáků a) Samostatné výstavy a realizace studentů

2 b) Sochařská sympozia c) Dobročinné akce d) Jiné Účast žáků v soutěžích Činnost školy Školská rada Sdružení rodičů Kurzy pro veřejnost Spolupráce se sociálními partnery, úřadem práce, zaměstnavateli a dalšími subjekty Public relations Školní výstavy Mimoškolní aktivity pedagogů SSUPŠ Zámeček Účast pedagogů ve veřejném životě Závěr analýza školního roku 2007/ II. Výroční zpráva o hospodaření školy Přehled o hospodaření k (v Kč) Rozvojové programy: Rozvojový program ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Program na podporu pokrytí konektivity škol v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání v roce

3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/ Charakteristika školy: 1.1. Základní údaje a kontakty Název školy: Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček, s. r. o. adresa: Pod Vinicemi 82, Plzeň právní forma: společnost s ručením omezeným zřizovatel: soukromá osoba: ak. malíř Jiří Rataj, ak. malíř Jaroslav Šindelář ředitel školy: ak. malíř Jaroslav Šindelář staturární zástupce školy: ak. malíř Jiří Rataj zástupce ředitele: Mgr. Renata Šindelářová zástupce ředitele pro věci pedagogické: Mgr. David Haták IČO: IZO ředitelství školy: telefonní spojení: , (hlavní budova); (ateliéry v Křimicích) fax: www: datum zařazení školy do rejstříku škol a školských zařízení: poslední datum změny v rejstříku: Vzdělávací programy školy M/058 kamenosochařství kamenosochařská tvorba M/001 užitá malba M/007 propagační výtvarnictví propagační grafika M/002 užitá fotografie a multimédia (s účinností od ) forma studia: denní čtyřleté studium 1.3. Součásti školy IZO a název součásti Kapacita součásti /cílová/ Počet uživatelů celkem Počet vlastních uživatelů (žáků) Počet pracovníků součásti celkem Z toho počet pedagogických pracovníků Fyz. Přep. Fyz. Přep , ,156 3

4 1.4. Počet tříd a žáků Kód a název oboru k Počet žáků ve všech formách studia k Z toho počet žáků denního studia k k Počet tříd* Průměr ný počet žáků na třídu M/058 Kamenosochařství-kamenosochařská tvorba , M/001 Užitá malba , M/007 Propagační výtvarnictví-propagační grafika ,25 celkem * 19,25 * obory kamenosochařství a užitá malba jsou v jedné třídě 4

5 2. Údaje o zaměstnancích (stav k ) Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený Z toho počet pedagogických prac. fyzický/přepoč. Počet pedag. prac. se vzděláním VŠ/SŠ Průměrná délka pedagog. praxe (za všechny pedagog.prac.) Počet pedagog. prac. splňujících pedagogickou způsobilost 49 / 28, / 22,156 33/8 12, Další údaje o pedagogických pracovnících číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace stupeň vzdělání, obor, aprobace,dps Věk Roků ped. praxe 1. zástupce ředitele 1,000 PF, VV-ČJ ředitel 0,750 AVU 58 nad zástupce ředitele 1,000 PF, AJ-Čj učitel 0,238 AVU 54 nad učitel 0,571 PF, VV učitel 0,905 PF, VV-ČJ učitel 0,333 UK ETF učitel 0,762 PF, TV-Z D učitel 0,095 VŠZ (učit. způsobilost), UK 65 nad učitel 0,095 SPŠE učitel 0,524 AVU D učitel 0,857 PF, F-CH 61 nad učitel 0,238 VŠUP učitel 0,524 AVU, VUT učitel 1,000 PF ZČU NJ, HV učitel 0,857 PF ZČU VV učitel 0,714 PF, VV-ČJ 48 nad učitel 0,238 SŠ učitel 0,429 PF ČJ-D 54 nad učitel 0,143 PF NJ-ČJ učitel 0,476 PF, VV učitel 0,381 VUT učitel 0,810 SŠ učitel 0,381 PF, VV-ČJ učitel 0,600 AVU 51 nad učitel 0,238 PF, VV-ČJ 52 nad učitel 0,762 SŠ D učitel 0,524 PF, VV 77 nad učitel 0,429 PF, VV-ČJ učitel 0,333 SŠ D učitel 0,381 AVU 68 nad učitel 0,286 ZČU -VV učitel 0,476 SŠ učitel 0,857 SŠ učitel 0,524 SŠ učitel 0,286 AVU

6 37. učitel 0,381 VŠD 56 nad učitel 0,429 VŠUP Praha učitel 0,095 PF ZČU, VV-ČJ učitel 0,667 VŠUP vých. poradce 1,000 PF, ČJ-VV Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Učitelé SSUPŠ Zámeček se v roce 2007/2008 zúčastnili těchto školení: Mgr. Kristýna Bobková účast na metodickém semináři Oxford Workshop Přednáška a beseda o drogách pro všechny učitele dr. Petr Hrůzek z P-centra, Mgr. Renata Šindelářová školení Ředitel střední školy a tvorba ŠVP, Národní institut pro další vzdělávání, seminář k tvorbě školních vzdělávacích plánů pro všechny učitele, leden 2008 MgA. Barbora Motlová studium Akademie výtvarných umění Praha 2.3. Výuka vedená odborně způsobilým učitelem Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho aprobovaně Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika 8 8 Základy přírodních věd 8 8 Občanská nauka 8 1 Tělesná výchova Ekonomika 4 4 Technické kreslení 4 4 Dějiny výtvarné kultury Písmo Figurální kreslení Technologie Počítačová grafika 8 8 Základy fotografování 5 5 Výtvarná příprava Modelování a tvarování Navrhování Praktická cvičení Praktická cvičení grafický design 7 8 Praktická cvičení štukatérství 3 3 Praktická cvičení multimediální prezentace 2 2 Informační a komunikační technologie 7 7 Prostorové vytváření 3 3 Celkem

7 3. Údaje o přijímacím řízení 3.1. Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ v denní formě studia (stav k ) Počet žáků (uchazečů) přihlášených celkem Součást 1. kolo př. říz. 2. kolo př. říz. Počet žáků (uchazečů) přijatých celkem k Počet podaných odvolání proti nepřijetí ke studiu Počet žáků přijatých do vyššího ročníku než prvního (na základě rozhodnutí ŘŠ) celkem Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studiních a učebních oborů denního studia včetně nástavbového studia Počet žáků Počet žáků přihlášených přijatých celkem celkem Počet Kód a název oboru odvolání Počet 1.kolo 2.kolo proti tříd př.říz. př.říz. k nepřijetí M/001 užitá malba *Z toho víceoborové třídy M/058 kamenosochařství-kam.tvorba M/007 propag. výtvarnictví-propag grafika M/002 užitá fotografie a multimédia celkem * obory užitá malba a kamenosochařství jsou v jedné třídě KM1, obory propagační výtvarnictví a fotografie jsou v jedné třídě FG Přehled o absolventech SŠ s maturitní zkouškou (každou součást zvlášť) Počet absolventů celkem Podali přihlášku na VŠ Podali přihlášku na VOŠ Podali přihlášku na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu Z přihlášených na VŠ bylo přijato 17, tj. 50% Údaje o nezaměstnaných absolventech (podle statistického zjišťování úřadů práce k ) Kód a název oboru Počet evidovaných absolventů M/001 užitá malba M/058 kamenosochařství kamenosochařská tvorba M/007 propagační výtvarnictví propagační grafika 2 celkem 3 7

8 4. Výsledky výchovy a vzdělávání 4.1. Prospěch žáků Prospěch žáků celkem (včetně závěrečných ročníků) Počet žáků % Žáci celkem (k ) 157 Prospěli s vyznamenáním 12 7,6% Prospěli % Neprospěli (k ) 13 8,2% Žáci vyloučeni ze studia v průběhu hodnoceného škol. roku (do ) 7 4,5% Neklasifikováni (k ) 0 0 Zanechali studia na vlastní žádost 2 1,3% 4.2. Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek konali součást kód a název oboru Maturitní zkouška: žáci konající záv. zkoušky celkem prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli zkoušku v náhradním termínu M/001 užitá malba M/058 kamenosochařství M/007 propagační výtvarnictví propagační grafika celkem Chování a docházka žáků Součást - počet žáků celkem k Celkový počet zameškaný ch hodin Počet hodin omluvené absence % z celk. počtu zam. hodin Průměr oml. hodin na žáka Počet hodin neomluvené absence % z celk. počtu zam. hodin Průměr neoml.h. na žáka Počet žáků, kterým byl udělen 2. nebo 3. stupeň z chování , Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2007/2008 Druh postižení Počet žáků Ročník přípravy Sluchové postižení 1 3. Zrakové postižení - - S vadami řeči - - Tělesné postižení - - S kombinací postižení - - S vývojovými poruchami učení 28 všechny Pozn.: Výtvarně talentovaní studenti mívají velmi často vývojové poruchy učení. Setkáváme se s tímto druhem postižení častěji než na jiných středních školách. 8

9 4.5. Hodnocení výsledků výchovného poradenství Koncepce výchovného poradenství na škole Výchovné poradenství je zaměřeno zejména na: 1. možnosti uplatnění po ukončení studia kontakt s vysokými školami, poskytování informací o možnostech studia na VŠ, VOŠ apod., poskytování informací o dnech otevřených dveří, spolupráce při vyplňování přihlášek, vytipování odborných firem pro studentskou praxi 2. pomoc při řešení studijních i osobních problémů individuální konzultace se studenty pohovory s rodiči (individuálně nebo v rámci aktivů) práce s metodickými příručkami pravidelná spolupráce s třídními učiteli 3. prevence psychosociologický výcvik jako součást přípravných, letních a zimních krajinářských kurzů Nejzávažnějším problémem výchovného procesu je neomluvená absence, kterou se snažíme zminimalizovat včasným podchycením, systémovými opatřeními ve školním řádu a preventivními a motivačními opatřeními Další vzdělávání žáků a) Praxe Jako každoročně tráví třetí ročníky dobu, kdy na škole probíhají maturitní zkoušky, na odborné praxi ve firmách a společnostech zabývajících se naší odborností (práce v grafických firmách, malířské práce, výzdoby, pomoc ve školách a školkách při výuce výtvarné výchovy apod.) b) Přednášky, výstavy, exkurze Země krásná neznámá návštěva výstavy francouzského fotografa Yanna Arthuse Bertranda v rámci výuky občanské nauky, září 2008 Exkurze v tiskařském závodu TYPOS pro 3. ročník grafiků, září 2007 výstava Václava Hollara v Západočeském muzeu 2. ročník malířů s Petrem Novákem, Digitální animace příprava 3. ročníku grafiků na festival Animánie, s Mgr. Petrem Sichingrem v rámci technologie, Návštěva pražských výstav se 3. a 4. ročníkem grafiků: a) výstava CI.CZ firemní styl v České republice, Galerie Design centra; b) Jízdárna Pražského hradu výstava Emila Fily; Animánie účast na animačních dílnách a přednáškách o animaci, 12. a kulturně vzdělávací program v době hodnocení zimních klauzur 24. a 25. ledna 2008: o České malířství přelomu 19. a 20. století interaktivní seminář vedený Marcelou Štýbrovou v Masných krámech v Plzni o výstava Uncertain States of America s přednáškou, Rudolfinum Praha o výstava fotografií Jana Schýbala v doprovodu samotného autora v galerii G4 v Chebu a přednáška ředitele galerie o výstavnictví; 3. ročníky o Goya a film výstava a promítání filmu v galerii 13, Plzeň návštěvy výstav v době hodnocení letních klauzur 19. a : o Andy Warhol nejslavnější serografie v Západočeském muzeu 9

10 o o o o Alfons Mucha a jeho doba (Zpč. muzeum) Šalba a klam - historie reklamy v Českých zemích v letech (Zpč. muzeum) Loutky z filmů Aurela Klimta (Západočeská galerie) Klauzurní práce Ústavu umění a designu v Plzni (Avalon Business centrum) c) Krajinářské kurzy seznamovací kurz pro první ročníky v Třemošné (KM , PG ) Grafický plenér 3. ročník grafiky, Kvilda, hlavní lektor Jiří Světlík, téma: regionální propagace, návrh reklamního materiálu pro horskou chatu a okolí se zaměřením na zimní dovolenou; Jarní malovací výjezd 3. ročník malby a kamenosochařství, Nečtiny, hlavní lektor Ivana Urbánková, téma: krajina, malba; května 2008 Letní krajinářský kurz pro 1. a 2. ročníky v Konstantinových Lázních, hlavní lektoři Barbora Motlová, Libor Žižka, Lukáš kudrna, Lucie Ferliková; téma Krajina od detailu k celku od rána do večera, kresba uhlem, pastelem, tuší, malba temperou, akvarel, druhé ročníky olej; květen 2008 d) Zájezdy Zájezd do Francie Provence, Zájezd do Mnichova a Dachau, duben 2008 e) Filmová představení a divadla J. A. Pitínský Betlém, divadlo Alfa, Filmové matiné v Měšťanské Besedě projekce filmů vybraných Janem Kastnerem Tango (režie Z. Rybczynski, Polsko), Krvavý Hugo (Aurel Klimt, ČR), Inteligence mouchy (vítězná studentská práce loňské plzeňské Animánie), Muž bez minulosti (r. Aki Kaurismäki) H. Ibsen: Divoká kachna, Divadlo v Dlouhé, 1. ročníky, Goyovy přízraky Formanův film, promítání v rámci návštěvy výstavy Goya v galerii 13, leden 2008 Střepy leknínu na motivy románu Borise Viana Pěna dní, divadlo oproti Bratislava, v rámci Skupovy Plzně, ročníky, červen 2008 Školní projekce filmu Experiment německého režiséra Olivera Hirschbiegla pro 3. ročníky, červen 2008 výlet do galerií do Klatov a Klenové pro 1. ročníky v době hodnocení letních klauzur, červen 2008 výlet do pražských galerií pro 2. ročníky v době hodnocení letních klauzur, červen 2008 f) Kurzy Kurzy figurální kresby Borise Jirků kurz pořádaný Ústavem Designu ZPČU, účastňují se 4 studenti ze Zámečku g) Klauzury Letní klauzurní práce byly vystaveny v prostorách školy a žáci měli možnost hlasovat o nejlepší práci za každou skupinu (ročník oboru). Vítězní žáci byli na konci školního roku materiálně odměněni Aktivity žáků a) Samostatné výstavy a realizace studentů výstava Ohlédnutí ohlédnutí za školním rokem třídy KM1 (nově KM2) v kavárně Kačaba od

11 společná výstava celé třídy Noví KM4 v Design Blocku od výstava fotografií Kateřiny Kabátové a Věry Melicharové (4. ročník malby) Český rozhlas Plzeň, vernisáž Ondřej Šíra (2. ročník grafiky) výstava autorských fotografií FIRE v kavárně Kačaba, Cesta 32, Česká Bříza společná výstava v galerii Sam83 vystavovali mimo jiné Lucie Farárová (4. ročník malby), Johana Černá, Iveta Merglová a Ondřej Roubík (absolventi) Tereza Šimková (4. ročník malby) ilustrace k básnické sbírce Jaroslavy Málkové Lampy na mostě Světy výstava grafiček z třetího a druhého ročníku v InSpiralu, duben 2008 Binec výstavy studentky 4. ročníku malby Lucie Farárové v galerii Duhová paleta v Karlových Varech Babylon Two výstava obrazů a grafiky ve Stodole, vystavují Markéta Jáchimová (4. ročník malby), Štěpánka Švarcová (absolventka grafiky), Veronika Konturová (4. ročník grafiky), Ondřej Šíra (2. ročník grafiky) Grafické pojetí průchodu blokem panelových domů v Lobzích dva studenti malby v rámci své praxe b) Sochařská sympozia Cipískoviště - tvoření obřích pískových soch na Náplavce u Kamenného mostu ve městě Písku na zahájení letní turistické sezóny; účastnilo se 7 studentů a absolventů Zámečku pod vedením ak. sochaře Františka Bálka c) Dobročinné akce Světluška sbírka na pomoc nevidomým, naši žáci vybírali příspěvky, 19. září 2007 Chrpa - žáci naší školy přispěli do veřejné sbírky sdružení Chrpa, které cvičí koně - terapeuty pro hiporehabilitaci. Dvě žákyně prodávali placky s motivem koní. projekt Šance účast na veřejné sbírce prvního preventivního a humanitárního programu pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež žijící v zapomenutí na ulici; vede Eva Bednářová d) Jiné Maturitní ples KM4 v KD Peklo Maturitní ples PG4 v Lucerně vánoční matiné krátká vystoupení v režii žáků 4.8. Účast žáků v soutěžích Mezinárodní studentská soutěž divadelního plakátu Znáte Čechova? : 2. cena: Jiří Hulec (2. ročník grafiky) a Barbora Staňková (4. ročník grafiky) 3. cena: Soňa Brabencová (3. ročník grafiky), Šimon Sýkora (2. ročník grafiky) ceny porotců: Jiří Hulec, Alexandra Mikhailova, Barbora Staňková, Šimon Sýkora Regionální soutěž v kresbě vyhlášená SOŠ obchodu, užitého umění a designu: 1. místo Jana Řežábková 3. místo Emília Čačková (obě 3. ročník malby) účast žáků oboru kamenosochařství v soutěži o návrh pomníku pěší divizi na prostranství na Husově třídě 11

12 5. Činnost školy 5.1. Školská rada byla ex lego ustavena v r Plní úkoly dle zákona Sdružení rodičů Pravidelně se schází 2x ročně vždy v listopadu a v dubnu na rodičovských schůzkách, kde rodiče žáků dostávají informace o chodu školy a o studijních výsledcích studentů. Počet evidovaných stížností celkem: Kurzy pro veřejnost Přípravný kurz na talentové zkoušky na naši školu pod vedením Petra Nováka; od září 2008 do ledna 2009 Ateliér volné tvorby Dany Raunerové, kurz později převzal mladý výtvarník a pedagog Libor Žižka; konal se po celý školní rok Kurz figurální kresby Lucie Ferlikové, celoročně Akreditované kurzy v systému DVPP: o Vaječná tempera v tradičním pojetí MgA. Lucie Ferliková, o Štukolustro a strukturální epoxidová malba Petr Novák dva víkendy v březnu 2008 o Teorie a praxe klasické vrstvené olejomalby v ateliéru i plenéru MgA. Barbora Motlová, dva víkendy v dubnu 2008 o Enkaustika MgA. Lucie Ferliková, MgA. Lukáš Kudrna, dubna 2008 o Večerní škola digitální fotografie Pavla Hauera a Ivana Valy, ve 2. pololetí Schola artis vivit - odborné sympozium akreditované v systému DVPP na téma Prostor ve výtvarné výchově, červen Program: o přednáška doc. dr. Jana Slavíka, CSc. Prostor mezi fikcí a fantazií na hranicích umění. o přednáška Mgr. Zdeňka Hosmana Pojetí prostoru ve výtvarné výchově v didaktické praxi o přednáška ing. Milana Kohouta Performanční umění a etika o přednáška Mgr. Dáši Nesvedové Animovaná tvorba na základních uměleckých školách o workshop Exkurz do práce kamenosochaře vedený učiteli Zámečku o pracovní dílna Animovaná tvorba ve školské praxi vedená učitelkami soukromé ZUŠ Trnka Dášou Nesvedovou, Janou Jeremiášovou a Martinou Voráčkovou. o páteční večerní posezení s grilováním a diskusí 5.4. Spolupráce se sociálními partnery, úřadem práce, zaměstnavateli a dalšími subjekty Škola spolupracuje s řadou firem specializovaných v oborech příbuzných studijnímu zaměření školy zejména při organizování studentské praxe (dohoda o spolupráci s agenturou Euroverlag apod.) Úzký kontakt udržuje s Pedagogickou fakultou v Plzni (někteří z pedagogů přednášejí zároveň na katedře výtvarné kultury, studenti PF Plzeň provádějí na Zámečku pedagogickou praxi, účast vedoucí katedry VV na konferenci Schola artis vivit pořádané Zámečkem), s Ústavem umění a designu a s VŠUP Praha pravidelné návštěvy na výstavách klauzurních prací. Velmi se osvědčila spolupráce s obdobně zaměřenou střední kamenosochařskou školou v Hořicích, která má letité zkušenosti. Rozvíjí se spolupráce s plzeňskou Konzervatoří (reciproční spolupráce v múzických aktivitách) a soukromou ZUŠ Trnka (workshop Animánie, Schola Artis Vivit). Průběžně škola udržuje kontakt s nejrůznějšími kulturními institucemi v regionu galerie, kulturní střediska, Památkový ústav, Unie výtvarných umělců, Knihovna města Plzně, aj. Úspěšně se rozvíjí spolupráce s Městskou galerií Plzeň, jejímž ředitelem byl jmenován bývalý pedagog školy, a 12

13 to zejména při pořádání přednášek významných současných umělců, kteří v galerii aktuálně vystavují. Velmi dobrá je spolupráce s odborem kultury města Plzně i kraje (zapojení do Dnů japonské kultury v Plzni) a s oběma městskými obvody, kde má škola budovy (např. účast školy v rámci Křimických dnů ) i se Správou veřejných staveb města Plzně. V rámci výuky škola navštěvuje nedalekou ZOO Plzeň. Ve spolupráci s Diecézní charitou se uskutečnila celoroční spolupráce s Domovem seniorů U sv. Jiří, jejímž výsledkem byla výstava studentských prací a výzdoba komunikačních prostor domova. Bezbariérový dům Exodus ve Třemošné vstoupil do spolupráce s naší školou již v minulých letech. Jednak škola využívá jejich prostor k uspořádání každoročního přípravného kurzu pro první ročníky a naopak naši studenti v rámci povinné praxe ve třetím ročníku pomáhají v keramických dílnách domu Exodus. Patronem školy je Rotary Club Plzeň Public relations Den otevřených dveří s podtitulem Zámeček v akci v budově zámečku bylo lze shlédnout modelování z hlíny, kreslení, sekání do kamene, studentskou instalaci, fotky z akcí i ze školy, film o Zámečku, ukázky přijímaček a maturit; v budově v Křimicích se návštěvníci mohli vyzkoušet vytvořit si vlastní mozaiku, udělat si vlastní fotku v ateliéru, vyzkoušet si dekorovnání interiéru, podívat se na malíře i grafiky v akci, prohlédnout si ukázky z předmětu písmo pod vedením mistra svého oboru, docenta Bohumila Sedláčka Betlém pro město - 4. ročník malby pod vedením Petra Nováka vytvořil nové postavy z Betléma v životní velikosti. Výměna starého betlému za nový slavnostně proběhla , kdy další studenti pod vedením Evy Bednářové nacvičili živý Betlém a zazpívali koledy pod vedením Pavly Hlaváčkové-Dlubalové. Kamenné milníky času pro vyznačení trasy středověké Zlaté cesty Sochaři - učitelé a studenti Zámečku v rámci společného projektu s občanským sdružením Terra Tachovia vytesali při historických slavnostech 2008 v Bärnau a Tachově čtyři milníky času pro osazení na trasu ZLATÉ CESTY mezi bavorským Bärnau, českým Tachovem a Trnovou. Workshopy mozaiky - učitelé SSUPŠ Zámeček spolu se studenty uskutečnili v rámci Historického víkendu v Plzni na náměstí Republiky a v rámci Křimických zámeckých slavností dva workshopy mozaiky návštěvníci si mohli vyrobit vlastní mozaiku; červen Školní výstavy William Shakespeare junior vernisáž výstavy prací z mezinárodní soutěže plakátů s udělováním cen Yoriků; Yoriky vytvořili naši sochaři, jednu hlavní cenu si odnesla Aneta Zieglerová (bývalá PG4), další cenu získala Lucie Kaslová (bývalá PG4); galerie Paletka, září 2007 výstava v Domově důchodců U sv. Jiří práce, které 4. ročník malířů pod vedením Dany Raunerové pro domov maloval a které domov odkoupil od školy; vernisáž Výstava Život na zámečku v mázhausu plzeňské radnice průřezová výstava nejlepších prací za uplynulý školní rok představující jednotlivé studijní obory a rozmanitost vyučovacích disciplín a výtvarných technik; květen 2008 Mezinárodní výstava uměleckých škola IUVENTARS v Českých Budějovicích, červen

14 5.7. Mimoškolní aktivity pedagogů SSUPŠ Zámeček ak. malíř Jaroslav Šindelář autor busty Josepha Haydna, odhalení při zahájení Haydnových slavností v Dolní Lukavici výstava Madona společná výstava českých, německých a rakouských umělců v Pfarkirchenu Jiří Světlík člen poroty "Zlatá pecka AČRA" - každoroční soutěž reklamy Výstava Echo grafického designu Tchaj-wan/Česká republika (TW/CZ), plakáty a grafika 15 tchajwanských a 15 českých grafiků-designérů, Brno Výstava Trio of Posters výstava deseti vybraných autorů Bienále Varšava, Bienále Brno a Bienále Lahti na Tchaj-wanu Dřevosochařské sympozium Druhá míza 2008 na Kozlu Dana Raunerová Účast na mezinárodním plenéru ve Snině na Slovensku pořádaném akademickým malířem Andrejem Smolákem, září 2007 Účast na společné výstavě Cesta 32, Česká Bříza v galerii Sam83 výstava kreseb s motivy koní Já mám koně, MěKS Dobřany, duben 2008 výstava kreseb s motivy koní, hrad Seeberg u Fr. Lázní, červenec srpen 2008 Jan Schýbal Autorská výstava fotografií ve francouzském Qimperlé pod záštitou sdružení bretonských fotografů a výtvarníků La Veduta; říjen 2007 Bohumil Sedláček Výstava třemošenského rodáka ve výstavní síni Václava Brožíkav Třemošné u Plzně; vernisáž ak. sochař František Bálek 2. místo v mezinárodní soutěži ledových sochařů na Severním Pólu v Salekhardu, Rusko, listopad 2007 Organizování druhého ročníku Cipískoviště tvoření obřích pískových soch na Náplavce u Kamenného mostu ve městě Písku Skulpturen - výstava ve Vídni, červen 2008 Mgr. Jaroslav Šindelář Vyslán jako předseda maturitní komise na Střední průmyslové škole kamenické a sochařské v Hořicích. Mgr. Pavel Hauer Vyslán jako předseda maturitní komise na Střední uměleckou školu v Liberci Ak. sochař Jaroslav Veselák Pamětní deska Bohumila Polana pro Knihovnu města Plzně, odhalena v listopadu 2007 Účast v soutěži Pamětní mince Josefa Hlávky, vypisuje SBČ Praha Výstava AUM Praha medaile v Národním muzeu Praha 14

15 MgA. Barbora Motlová Tintinnando, společná výstava s Renatou Drahotovou, genie Jiřího Trnky, duben 2008 Animánie. Festival animovaného filmu Plzeň - ČR Člen poroty. Jan Schýbal výstava Poločas rozpadu, Galerie 4, Cheb, leden 2008 výstava Z Božkova za humna, hotel Imperial, Karlovy Vary, duben 2008 MgA. Lukáš Kudrna vítězství v soutěži Grafika roku, pořádá o. s. Inter-kontakt grafik Mgr. Pavel Hauer výstava cyanotypů a olejotisků, galerie Azyl, leden 2008 ak. malíř Jiří Rataj výstava Zim 51, Visio Art Gallery, leden 2008 Lucie Ferliková sympozium Malý formát Hodonín, srpen 2008 výstava Malý Formát díla ze sympozia, Galerie výtvarného umění Hodonín Mladé setkání XI. mezinárodní trienále mladých výtvarníků, Galerie výtvarného umění Hodonín veletrh současného umění Art Prague, galerie Art Factory, Praha, květen 2008 autorská výstava Tři, galerie Domen, Brno, leden 2008 výstava Intimita, Zámecká galerie Uherský Ostroh, září 2007 restaurátorské práce na štukovém oltáři kostela Panny Marie v Polné restaurátorské práce (retuš fresky) v kostele Sv. Pankráce v Praze restaurátorské práce na hradě Karlštejně restaurátorské práce kostela Sv. Barbory v Kutné Hoře ilustrace k Pohádce o dvou dívenkách, modré bundě a nějakých zvířatech, časopis Umělec 1/2008 Karel Švuger účast na mezinárodním malířském symposiu Artsymposium Jahorina a plenér v Kreševu v Bosně a Hercegovině, srpen 2007 Účast na výstavě Sarajevska zima únor 2008 lektor malířského plenéru v Giens v Provance ve Francii, červen 2008 představitel postavy Bedřicha Smetany oslavách 170. výročí prvního konání Jiřinkové slavnosti v České Skalici a jiřinkového plesu, podzim 2007 Petr Novák nástěnná exteriérová malba na budově mateřské školy v Dobřanech; srpen 2007 Mgr. Jan Kastner Člen poroty na 9. mezinárodním festivalu dokumentárního filmu Křižovatky Evropy v Lublinu Polsko (INTERNATIONAL DAYS OF DOCUMENTARY CINEMA "CROSSROADS OF EUROPE " / Międzynarodowy Festiwal Filmowy "Rozstaje Europy") Člen mezinárodní poroty dlouhometrážních filmů. Animánie. Festival animovaného filmu Plzeň - ČR Člen poroty. 15

16 Denní vlastní rubrika v MF DNES KV MFF Karlovy Vary; Lektorské úvody a vedení besed: 20. festival českých filmů Finále Plzeň; (+ podíl na dramaturgii výběr soutěžních dokumentů) 33. Letní filmová škola v Uherském Hradišti; Host na 32. festivalu polských filmů ve Gdyni Polsko (Polish Film Festival in Gdynia/ Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni ); Host Filmový festival východoevropského filmu v Chotěbuzi SRN (Filmfestival CottbusFilmFestival Cottbus Festival of East European Cinema / FilmFestival Cottbus Festival des osteuropäischen Films); Letní filmová akademie ve Zwierzyńci Polsko (Letnia Akademia Filmowa); Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně; Dny evropského filmu v Praze; a Současná filmová tvorba střední Evropy v Praze ČR (A legújabb magyar, lengyel, szlovák és cseh játék- és dokumentumfilmek bemutatója); Archivní seminář v Uherském Hradišti ČR (španělský film); Seminář britského filmu v Uherském Hradišti ČR (Britská literatura v britském filmu); ) Host Mezinárodní festival Divadlo a Skupova Plzeň oba v Plzni. Pravidelná publicistická činnost: o Český rozhlas Plzeň: Filmový zápisník (Desetiminutový magazín o filmu - každou neděli) Filmový tip (Dvouminutová informace o novém filmu každé úterý) o MF DNES plzeňská mutace: Text k filmu uváděnému ve Filmovém klubu Plzeň (každé úterý) Uvádění filmů a případné následné besedy s tvůrci Filmový klub Plzeň (každé úterý) Dr. Jaroslava Eichackerová básnická sbírka Lampy na mostě (pod svým pseudonymem Jaroslava Málková), s ilustracemi naší studentky Terezy Šimkové, leden 2008 David Haták Strašidelné pověsti II CD s mluveným slovem; autorství, režie, účinkování; dále účinkují členové divadla Ludvíci, Lenka Lupínková (divadlo Alfa), host Martin Stránský; vydavatelství Avik, říjen 2007; na základě díla bylo vytvořeno divadelní představení práce na hlavní korektuře česko-anglické části Velkého česko-anglického a anglicko-českého slovníku u nakladatelství Fraus moderování plesu PG4 scénáře a namluvení reklamních spotů do rádií ke Dni otevřených dveří a přijímacím zkouškám hostování v divadle Spodina v inscenaci Kočár nejsvětější svátosti práce v amatérském divadle Ludvíci práce na předtančení a stužkování třídy KM4 na maturitní ples (výběr hudby a mix, idea, spolupráce na choreografii, nácvik); moderování maturitního plesu KM Účast pedagogů ve veřejném životě ak. malíř Jaroslav Šindelář člen revizní komise o.p.s. Městská galerie v Plzni, člen RC Plzeň, člen Krajské památkové rady PhDr. Jaroslava Eichackerová předsedkyně SZS Obec spisovatelů Mgr. Stanislav Poláček člen správní rady Městské galerie v Plzni Dana Raunerová - charitativní aktivity 16

17 Mgr. Jan Kastner pořádá filmový klub v Plzni 6. Závěr analýza školního roku 2007/2008 Dominantním tématem koncepční strategie školy bylo a v následujících několika letech bude příprava a tvorba školních vzdělávacích programů. Na konci školního roku byly konečně schváleny dva RVP pro obory grafický design (propagační výtvarnictví) a užitá fotografie a média. Pro další dva obory (užitá malba a kamenosochařství) jsou RVP ve schvalovacím řízení. Na jaře 2008 bylo pro všechny učitele školy uspořádáno vstupní školení (ve spolupráci s NIDV) a učitelům byly poskytnuty odborné materiály (metodika, terminologie, znění RVP v připomínkovém řízení) - tím byl de facto zahájen proces tvorby. Pro obor užitá fotografie a média, který je nově otevřen od r. 2008/2009, byly zpracovány učební plány (zatím dle stávajících platných učebních dokumentů, avšak již s ohledem na RVP). Tvorba ŠVP tohoto oboru bude posunuta k nejzazší hranici, aby do ŠVP mohly být již zapracovány zkušenosti s průběhem vzdělávání. Škola přivítala s uspokojením reflexi MŠMT k reformě maturitní zkoušky. Nadále budeme usilovat o takovou podobu MZ, která bude odpovídat smysluplnému završení optimalizovaného průběhu vzdělávání dle RVP (resp.švp). Vzdělávací nabídka školy je posuzována s ohledem na tendence vývoje ve společnosti a zájem o studijní obory. V rámci přijímacího řízení bylo přijato prvních 7 žáků na nový obor užitá fotografie a média. Pro konstituci oboru byl sestaven pracovní tým, který propracovává obsah vzdělání v jeho náplni a proporci. Byla připravena zkrácená forma studia oboru kamenosochařství pro absolventy jiných studijních oborů, škola plánuje zařazení dalšího čtyřletého prostorového oboru restaurování a konzervování kamene. Všechny obory jsou orientovány na využití multimediálních a komunikačních technologií. Usilujeme o zachování všech základních uměleckořemeslných oborů v odpovídající proporci: malba grafika socha fotografie. Autoevaluační výstupy školy (průzkumy, testy, hodnocení) jednoznačně dokládají nezastupitelný význam odborné stránky vzdělávacího procesu jako silného motivačního faktoru ke vzdělávání a k získávání širších (nadoborových) kompetencí umožňujících optimální zařazení absolventů do společnosti, jako je kreativita, kooperace, samostatnost a flexibilita (viz výstupy projektu Kompetence pro trh práce iniciativy EQUAL). V silném konkurenčním tlaku způsobeném předimenzováním nabídky uměleckých studijních míst v kraji vzrůstá nárok na účinnou propagaci školy, která se už nemůže opírat jen o běžné veřejné aktivity signalizující kvalitu, ale musí využít i tržní nástroje reklamy a marketingu, což zvyšuje ekonomickou náročnost provozu na úkor jiných, smysluplnějších investic. Škola pravidelně vydává prospekt s aktuálními údaji na následující školní rok a informacemi o studiu. Dokončuje se nová grafická podoba webových stránek, které tvoří živou součást informačního systému školy. Pro akviziční účely má škola k dispozici filmový dokument o Zámečku na DVD. Během roku byla uspořádána řada tematických výstav studentských prací. Hned na začátku září proběhla v galerii Paletka vernisáž výstavy pilotního ročníku Mezinárodní studentské přehlídky divadelního plakátu W. Shakespeare junior, v rámci kterého se rozvinula spolupráce se SUPŠ Školou designu v Bratislavě. Nejúspěšnější práce byly prezentovány na výstavách v Bratislavě, Praze a konečně v Plzni, kde byly vítězům předány 17

18 ceny Zlatý Yorik, vytvořené v rámci mezioborové spolupráce studenty oboru kamenosochařství na Zámečku. Výstava byla zařazena jako doprovodná akce Mezinárodního festivalu Divadlo a prezentovaná ve festivalovém katalogu. Na tuto tradici navázal 2. ročník mezinárodní soutěže s názvem Znáte Čechova? a nejúspěšnější plakáty byly prezentovány na výstavě v Nitře na Slovensku a v průběhu Divadelního festivalu v Plzni budou vystaveny také v Plzni. V květnu se škola představila plzeňské veřejnosti celoškolní výstavou v mázhausu plzeňské radnice Život na Zámečku. V závěru školního roku reprezentoval Zámeček tradici uměleckého vzdělávání v ČR na mezinárodní přehlídce IuventArs v Českých Budějovicích svojí samostatnou expozicí. V soutěži kresby pořádané pro studenty SŠ v Domě Inwest obsadily studentky školy 1. a 3. místo. Studenti oboru kamenosochařství uspořádali pod vedením akademického sochaře Františka Bálka již druhý ročník (Ci)pískování v Písku květen Pro veřejnost uspořádali studenti pod vedením pedagogů dva workshopy mozaiky - v rámci Křimických slavností a Historického víkendu. Škola a odborní učitelé sochařského oboru se zúčastnili projektu Zlatá stezka sdružení Terra Tachovia, které si předsevzalo revitalizaci původní stezky z Čech do Bavor. V průběhu historických slavností jak v Tachově, tak v bavorském Barnau byly kamenosochařským způsobem zhotoveny reliéfní milníky tematicky připomínající historické pozadí soužití obou příhraničních národností. Pro veřejnost jsou ve škole přístupné různé typy vzdělávacích kurzů: Přípravný kurz ke studiu, Večerní škola malby, Figurální kresba a nově od r také Kurz digitální fotografie, který je zařazen do systému DVPP. Z podnětu účastníků konference Schola Artis Vivit v r byly nově akreditovány kurzy klasických malířských technik určené především učitelům výtvarné výchovy a ZUŠ. V červnu 2008 proběhl již 2. ročník dvoudenního semináře Scholy Artis vivit s názvem Prostor ve výtvarné výchově, který byl rovněž zařazen do systému DVPP a účastníky byl hodnocen vysoce pozitivně. Jedním z hlavních konceptů školy je provázat akademické znalosti a dovednosti s praxí. Do vzdělávacích programů jsou proto zařazovány praktické úkoly do konkrétních prostředí, zejména do takových, kde existuje reálná možnost pro jejich prezentaci, příp. realizaci. Takovým tematickým celkem byl projekt Konzervatoře v Plzni: rekonstrukce Domu hudby, do kterého se žáci školy zapojili svými realizacemi v rámci klauzurních a maturitních prací. Vzniklá kolekce bude zdobit interiéry učeben konzervatoře. Tento úspěšný počin je dalším krokem na cestě společné spolupráce s plzeňskou Konzervatoří. Na podzim 2007 byla vernisáží v Domově u sv. Jiří zahájena výstava obrazů studentů Zámečku, které budou trvale zdobit veřejné prostory domova našich seniorů. Studenti oboru kamenosochařství se v rámci klauzurních prací zúčastnili soutěže na návrh Pomníku pěší divizi na prostranství v Husově ul. před Divadlem J. K. Tyla. S pozitivním ohlasem (i v tisku) se setkala realizace nástěnné malby v podchodu obytného domu, kterou studenti 3. ročníku realizovali dle vlastního návrhu. 18

19 K oboustranné spokojenosti vedla spolupráce se Správou veřejného statku města Plzně. Studenti 4. ročníku pod vedením Petra Nováka vytvořili pro Plzeňany nový betlém na náměstí Republiky pod plzeňský vánoční strom. Slavnostní předání betlému Plzeňanům zastoupeným primátorem města Plzně studenti oživili předvedením živého betlému v kostýmech dle vlastní inspirace. Škola již tradičně spolupracuje s různými institucemi, organizacemi i firmami. Úzké kontakty má již tradičně na plzeňskou ZOO (sympozia, studijní práce v plenéru), s Městskou galerií v Plzni ( přednášky, návštěvy výstav), Konzervatoří v Plzni (viz výše), SUPŠ v Liberci, SPŠK v Hořicích, ZUŠ, Ústavem umění a designu Západočeské univerzity, dále s Úřady práce, uměleckými a propagačními agenturami. Byla zahájena spolupráce s Nadací kostní dřeně, zejména projekt výstav v hotelu U Pramenů. Úkoly výchovně vzdělávacího procesu byly naplňovány efektivně. O tom svědčí již tradičně vysoké procento absolventů SSUPŠ Zámeček přijatých na vysoké školy. Velmi mírné zhoršení celkového prospěchu (pouze o 0,01) a zvýšení absence v celoškolním průměru ovlivňují celkově horší výsledky prvních a druhých ročníků (ve srovnání s třídami vyšších ročníků). Zároveň stoupl počet zameškaných hodin na žáka. Nejvážnější situace je u žáků druhých ročníků. Více jak zdvojnásobil se počet žáků, kteří neprospěli (zanechali studia, byli vyloučeni, přerušili studium apod.) Tyto skutečnosti zrcadlí klesající možnost výběru mezi uchazeči o studium (viz výše - analýza nabídky studijních míst na uměleckých oborech). Ve prospěch efektivních výsledků školy na poli výchovně vzdělávacího úsilí hovoří zlepšení studijních výsledků 3. ročníků oproti loňskému resumé a celkově velmi kvalitní výstupy praktických předmětů (klauzurní a maturitní práce, výsledky v soutěžích, realizace pro externí subjekty - viz výše). Pozitivním faktorem je stále vzrůstající odborná mimoškolní aktivita studentů, která působí jako zpětný motivační hybatel a je dobrou průpravou pro pozdější uplatnění v praxi. Výchovným tématem školy je mobilizace vlastní aktivity studentů, jako nejúčinnější prevence před pádem do negativních sociopatologických pastí. Tento motiv provází jak vlastní vzdělávací práci (princip ani pětka není zadarmo, tj. nevyhnutelná povinnost odvést předepsané penzum úkolů v jednotlivých předmětech), tak a to především podpora mimovýukových iniciativ (výstavní činnost studentů, akce pro veřejnost, interní mimoškolní akce - zájezdy, exkurze, vánoční besídka, stylové maturitní plesy apod.). Byly zorganizovány tuzemské exkurze (pražské galerie a aktuální výstavy), zimní a letní krajinářské kurzy, seznamovací kurzy pro 1. ročníky, odborná studentská praxe, návštěvy výstav a galerií, filmová a divadelní představení (s cíleně vybranými tituly), zahraniční zájezd do Mnichova a velký pětidenní zájezd do francouzské Provence. Pro zvýšení profesionality pedagogické práce na tomto poli byl pro všechny učitele uspořádán seminář s ředitelem P Centra o problematice závislostí. Výchovné úsilí školy podporuje zapojení do vybraných celostátních charitativních projektů (Světluška, Chrpa, Šance apod.). 19

20 Škola umožnila studium neslyšícímu žákovi, který úspěšně absolvoval již 3. ročník studia. Integrace je oboustranně prospěšná jak pro žáka se zdravotním postižením, tak pro ostatní studenty. Jedná se však o velmi náročný vzdělávací projekt (zejména pro učitele), který není ze strany státu, bohužel, odpovídajícím způsobem podporován. V průběhu roku došlo ke změně politiky financování, aniž by tato skutečnost byla předem avizována. Škola se tak v únoru dostala do krize s financováním nezbytných nákladů na integraci (tlumočník do znakového jazyka, odměny za nadstandardní práci vyučujících) a vzniklý hluboký deficit byl pouze částečně vyřešen až v průběhu dubna. V této souvislosti je třeba ocenit profesionální a morální odpovědnost učitelů školy, kteří vytrvali v odhodlání v projektu integrace pokračovat i přes to, že vykonávají tuto nadstandardní práci prakticky zdarma. Jedním z prostředků autoevaluace školy tvoří průzkumy. Škola se zúčastnila srovnávacích testů Scio pro 2. ročníky (jako jedna z pouhých čtyř škol v Plzeňském kraji), a to v jazykových předmětech. Průměrné postavení ve srovnávacích tabulkách odpovídá skutečnosti, že žáci, kteří volí typ uměleckého vzdělávání, upřednostňují spíše odbornou složku vzdělávání na úkor všeobecné. Nejlepších výsledků v rámci školy bylo dosaženo v konverzaci (u cizích jazyků) a v porozumění textu (český jazyk), což jsou trvalé přiznávané priority vzdělávání v těchto předmětech. Pro stanovování tragedií jsou využívány i výstupy průzkumů z předchozích let: Kalibro, SWOT analýza apod. Pro žáky (i pro rodiče v čase aktivů) je k dispozici anonymní schránka. Touto cestou lze vedení školy informovat i o skutečnostech choulostivého obsahu. Většinou je však využívána k předávání vtipných autorizovaných vzkazů a poznámek, případně i pochval. Pedagogický sbor je profesně a odborně stabilizován a tvoří jej řada výrazných kulturních a pedagogických osobností, kteří se podílejí na kulturních a společenských aktivitách regionu. Řada odborných učitelů je zaměstnána pouze na částečný úvazek tak, aby mohla být profesně ještě jinak aktivní. Aktivity učitelského sboru lze doložit řadou výstav, účastí na zahraničních sympoziích, jejich publikační činností a řadou ocenění. Tvůrčí a neformální atmosféra, která panuje mezi všemi zaměstnanci školy, se příznivě odráží na celkové atmosféře školy. Budování kvalitního pedagogického a odborného zázemí školy je však proces trvalý a patří mezi přední priority strategie řízení školy. Pozornost je věnována dalšímu vzdělávání pedagogů školy (doplňování pedagogické odbornosti, odborná školení). Z hlediska materiálně technického zajištění výuky byla pozornost věnována optimalizaci učeben s PC a audiovizuální technikou a rozšíření vybavení odborných učeben a ateliérů pro nový obor užitá fotografie (fotokomora, foto přístroje a vybavení). Zvláštní důraz byl kladen na investice do zkvalitnění školní počítačové sítě zejména rychlosti internetového připojení. Rovněž byl vyřešen problém hygienického a skladového zázemí kanceláří. Zásadním počinem pro další zkvalitnění výuky je plán výstavby multimediálních ateliérů v Křimicích, který souvisí s orientací školy na využívání multimediálních technologií. Za tímto účelem byl zpracován architektonický projekt přístavby, včetně územního povolení a žádost o finanční podporu z ESF. Žádost byla podána v srpnu Škola je členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Od září 2003 vykonává funkci předsedkyně krajské pobočky Mgr. Renata Šindelářová zástupce ředitele SSUPŠ Zámeček. Prostřednictvím SSŠČMS se škola podílí na diskuzi o nových 20

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Dětský domov, Nepomuk

Dětský domov, Nepomuk Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2007/2008 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 1 Praha. obvodní pracoviště Praha 4. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 1 Praha. obvodní pracoviště Praha 4. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 1 Praha obvodní pracoviště Praha 4 Inspekční zpráva MICHAEL Soukromá střední škola reklamní tvorby, s r. o. Machkova 1646, 149 00 Praha 4 - Jižní Město Identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let.

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let. Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová v Písku, nabízí studentům jedinečnou možnost vzdělání v akreditovaných oborech Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby a Restaurování kovů.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 O b s a h: 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1081/12-B Název právnické osoby Střední škola strojírenská a elektrotechnická vykonávající činnost školy: Sídlo: Trnkova 113, 628

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-582/11-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-582/11-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-582/11-C Název kontrolované osoby: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková školy s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov Identifikátor: 600 015 319 Termín konání inspekce: 6. a 7. únor

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1008/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY NOVINKY - ZMĚNY PROTI PŘEDCHOZÍM LETŮM 2 Na STÁTNÍCH školách pro maturitní obory jsou písemné přijímací zkoušky realizovány minimálně z jednoho předmětu podle zaměření

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/16

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/16 Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/16 Vzhledem k odevzdání přihlášek do 30. 11. 2015 neplatí uváděné termíny pro obory s talentovou zkouškou (skupina oborů 82 Umění a užité umění a obor

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

So Far So Near 2015 část III.

So Far So Near 2015 část III. So Far So Near 2015 část III. Jsme si tak blízko, a přesto se neznáme čj. ZŠ LUP Předkladatel podprojektu: Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 IČ: 63831368 Lupáčova 1 www.lupacovka.cz webové stránky

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-565/13-A Název právnické osoby Střední zdravotnická škola vykonávající činnost školy: Sídlo: Ruská 91/2200, 100 00 Praha 10 IČO: 00638765

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace Č.j.: 074637/2009/KUSK K plnění úkolů souvisejících

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více