STŘEDNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽEB, ZÁBŘEH NÁM. 8. KVĚTNA 2, ZÁBŘEH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽEB, ZÁBŘEH NÁM. 8. KVĚTNA 2, 789 22 ZÁBŘEH"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽEB, ZÁBŘEH NÁM. 8. KVĚTNA 2, ZÁBŘEH

2 STŘEDNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽEB, ZÁBŘEH NÁM. 8. KVĚTNA 2, ZÁBŘEH REDIZO , IČ tel , www stránky: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 V Zábřehu dne 9. října 2013 Zpracoval: RNDr. Jiří Matějček Mgr. Stanislava Kubíčková ředitelka školy Schváleno školskou radou dne Bc. Lucie Filipová předsedkyně 1

3 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Identifikační údaje Charakteristika školy Školská rada PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ Obory vzdělání Platnost učebních dokumentů Počet tříd v oborech vzdělávání Počet žáků v oborech vzdělávání Vývoj počtu žáků denního a dálkového studia v letech PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY Organizační struktura Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/ Přijímací řízení do denní formy vzdělávání Přijímací řízení do dálkové formy vzdělávání VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ Prospěch a absence po uzavření 1. pololetí Prospěch a absence ve 2. pololetí Výchovná opatření v 1. pololetí Výchovná opatření ve 2. pololetí Výsledky maturitních zkoušek (včetně náhradního nebo 1. opravného termínu) Výsledky závěrečných zkoušek Hodnocení výchovného poradenství Hodnocení prevence projevů rizikového chování Hodnocení vzdělávání v předmětových komisích Předmětová komise jazyků a humanitních předmětů Předmětová komise přírodovědných předmětů Předmětová komise tělovýchovných předmětů Předmětová komise odborných předmětů pro kuchařské obory Předmětová komise odborných předmětů pro zemědělské a zednické obory Předmětová komise odborných předmětů pro zahradnické obory Předmětová komise odborných ekonomických předmětů Předmětová komise odborných předmětů pro obory SOČI, SOPE a VYHUČ Hodnocení EVVO za školní rok 2011/ Hodnocení odborného výcviku Hodnocení běžících školních vzdělávacích programů Hodnocení ŠVP v teoretickém vyučování Hodnocení ŠVP v odborném výcviku Hodnocení práce na domově mládeže DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Vzdělávání pedagogických pracovníků, kterým si prohlubují kvalifikaci: Vzdělávání ped. pracovníků, kterým si rozšiřují nebo zvyšují kvalifikaci AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Exkurze a výlety Školní a oblastní soutěže Další aktivity školy KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOST Kontrola Hasičského záchranného sboru Kontrola Finančního úřadu Zábřeh

4 8.3 Kontrolní a hospitační činnost ředitelky školy za rok Kontrolní činnost a hospitační činnost na úseku teoretického vyučování Kontrolní činnost a hospitační činnost na úseku odborného výcviku Kontrolní činnost na technickoekonomickém úseku HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Hospodářský výsledek za rok Výsledek hospodaření Vynaložené náklady na pořízení investičního majetku Výnosy z vlastní činnosti a ostatní výnosy Hospodaření s majetkem Doplňková činnost Hospodářský výsledek ke konci školního roku 2012/ PROJEKTY REALIZOVANÉ ŠKOLOU Z CIZÍCH ZDROJŮ Moderní škola, moderní výuka Vznik projektu Popis cílové skupiny Popis realizace projektu Rozpočet projektu Stav realizace k 31. srpnu Zlepšení výuky autoškoly u žáků se SVP prostřednictvím ICT Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání Popis realizace projektu Stav realizace k 31. srpnu Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení SPOLUPRÁCE S ODBOROVOU ORGANIZACÍ, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY Příloha 1 Školní vzdělávací programy platné od Zednické práce (dle dodatku č. 1) Příloha 2 Školní vzdělávací programy platné od Podnikání forma denní Podnikání forma dálková Sociálně správní činnost forma denní Sociálně správní činnost forma dálková Sociálně výchovná činnost forma denní Sociálně výchovná činnost forma dálková Příloha 2 Školní vzdělávací programy platné od Zedník Aranžérské a zahradnické práce Opravářské práce Kuchařské a číšnické práce Příloha 3 Školní vzdělávací programy platné od Farmář farmářka, zaměření: 1. mechanizátor, 2. chovatel Zahradník pro aranžování květin a okrasné zahradnictví Kuchař-číšník Příloha 4 Absolventi školního roku 2012/

5 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Identifikační údaje Název školy: Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 Sídlo školy: Zábřeh, nám. 8. května 2 Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Olomoucký kraj, IČO: IČ školy: RedIZO školy: IZO střední školy: Ředitelka školy: Mgr. Stanislava Kubíčková Dálkový přístup: Telefon: Charakteristika školy Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Zřizovatelem je Olomoucký kraj, IČ: Organizace je tvořena následujícími součástmi: střední škola, domov mládeže, školní jídelna, školní jídelna-výdejna. Střední škola poskytuje teoretické vzdělání na dvou pracovištích, na nám. 8. května 2 a na ulici Bezručova 2a v Zábřehu. Nejvyšší povolený počet žáků ve škole je 972. Škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem. Dále se zaměřuje na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a na nástavbové studium. Maturitní zkoušku lze získat studiem nejen v denní, ale i dálkové formě. Historie školy sahá do roku 1927, kdy byla výnosem Moravského zemského výboru zřízena Zemská odborná škola hospodářská v Zábřehu, a tím byly položeny základy zábřežského zemědělského školství. Za uplynulá léta škola mnohokrát změnila svůj název, zřizovatele i skladbu a obsahovou náplň oborů, to nejdůležitější přetrvává stále péče o profesní i osobnostní rozvoj dospívající mládeže. I dnes škola vychovává žáky v oblasti pedagogických věd zaměřených na sociální činnost a pro práce v zemědělství, zahradnictví, pohostinství a stavebnictví. Žáci školy pocházejí hlavně z oblasti Zábřeha, Šumperka, Hanušovic, Starého Města a Mohelnice, ale pocházejí i z dalších blízkých i vzdálenějších oblastí (Svitavy, Ústí nad Orlicí, Prostějov, Přerov ). S absolventy školy se můžeme setkat v mnoha stravovacích, zemědělských a zahradnických firmách i v sociálních službách po celé České republice a také v zahraničí. Řada absolventů pokračovala v dalším studiu a získala vysokoškolské vzdělání. Teoretická výuka je zabezpečována ve dvou sousedících budovách. V dolní budově je k dispozici 16 učeben, z toho 8 učeben odborných (chemická, jazyková, učebna pro obor zahradník, učebna pro obor farmář, učebna pro výuku motorových vozidel a tři učebny s výpočetní technikou). 4

6 V jedenácti učebnách je zabudována promítací technika ve formě dataprojektorů připojených k PC. Všechny učebny mohou využívat kabelové nebo bezdrátové připojení k internetové síti. V horní budově slouží výuce 17 učeben, z nichž tři jsou počítačové, tři jazykové, jedna učebna je speciálně vybavena pro hudební nauky, jedna slouží k výuce výtvarné výchovy. Osobnostní a dramatické výchově slouží malý divadelní sál. Dataprojektory byly zabudovány do čtyř učeben. V této budově je zabudován výtah, díky němuž mohou být přijímáni ke studiu i imobilní žáci. Pro výuku tělesné výchovy využívají žáci posilovnu se spinningovými koly a aulu na horní budově, tělocvičnu a posilovnu na domově mládeže, dále městský stadion a přírodní terény. Škola je rovněž vybavena technikou pro výuku řízení motorových vozidel a získání řidičských oprávnění ve skupinách A, B, C, T, E a D. V současné době probíhá rozšířená výuka motorových vozidel i pro veřejnost především pro skupiny B, C, E, T a D. Odborný výcvik je zajištěn na vlastních pracovištích dílnách, sklenících, pozemcích a zahradách - a na smluvních pracovištích v restauracích, v zemědělských a zahradnických podnicích. Pracoviště jsou vhodně vybavena pomůckami a potřebným nářadím a odpovídají hygienickým požadavkům. Pro výuku odborného výcviku zemědělských a zahradnických učebních oborů je škola vybavena dobře fungující, i když již poměrně zastaralou zemědělskou technikou. Pro výuku potravinářských oborů využíváme vlastní cvičné kuchyňky. K ubytování žákům slouží domov mládeže s celkovou kapacitou 110 lůžek. K dispozici jsou 2 klubovny s barevným televizorem a videem, 1 piáno a knihovna. Pro sportovní vyžití je k dispozici tělocvična, jedna posilovna, 20 horských a 10 spinningových kol, lyžařská výstroj pro běh i sjezd, dále vybavení pro tenis, stolní fotbal a badminton. Pro besedy, přednášky, zábavné večery se využívají klubovna a tělocvična. Pro další kulturní a sportovní akce škola pravidelně využívá zařízení města. Organizace má vlastní školní kuchyň s kapacitou 700 jídel. Ve školní jídelně se připravuje celodenní strava pro ubytované žáky naší školy, obědy pro zaměstnance, žáky i cizí strávníky v hlavní činnosti, obědy a jiné pohoštění dle objednávek v rámci doplňkové činnosti. Naše organizace provozuje doplňkovou činnost v oblasti provozování autoškoly, hostinské činnosti, poskytování ubytovacích služeb, rekvalifikačních kurzů a pronájmu prostor. 1.3 Školská rada Ve školním roce došlo k obměně školské rady. Do pracovala ve složení: Pedagogičtí pracovníci školy: Jana Sedláčková vychovatelka, Aleš Malý - vedoucí učitel odborného výcviku, Mgr. Martin Žouželka - učitel Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti: Dáša Kobzová - zákonný zástupce, Yvona Kahleová - studentka SŠSP a S Zábřeh, Božena Roučková - studentka SŠSP a S Zábřeh Zástupci zřizovatele: PaedDr. Karel Crhonek, Ing. Vítězslav Martykán, Mgr. Pavel Doubrava Od pracovala ve složení: Pedagogičtí pracovníci školy: Bc. Lucie Filipová učitelka, Aleš Malý - vedoucí učitel odborného výcviku, Mgr. Martin Žouželka - učitel Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti: Iva Omastová - zákonný zástupce, Jana Schwabová - studentka SŠSP a S Zábřeh, Barbora Steidlová - studentka SŠSP a S Zábřeh Zástupci zřizovatele: PaedDr. Karel Crhonek člen ZOK, Ing. Vítězslav Martykán ředitel VOŠ a SŠA Zábřeh, Mgr. Radomír Pavlík ředitel ZŠ a DD Zábřeh. Funkci předsedy zastávala po Janě Sedláčkové Bc. Lucie Filipová. Školská rada plnila úkoly vyplývající ze znění školského zákona v plném rozsahu. 5

7 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 2.1 Obory vzdělání M/003 Sociální péče - pečovatelská čtyřleté denní studium zakončené maturitní činnost (dobíhající) zkouškou M/004 Sociální péče sociálně správní čtyřleté denní studium zakončené maturitní činnost (dobíhající) zkouškou M/003 Sociální péče - pečovatelská pětileté dálkové studium zakončené maturitní činnost(dobíhající) zkouškou M/004 Sociální péče sociálně správní pětileté dálkové studium zakončené maturitní činnost (dobíhající) zkouškou M/012 Výchovná a humanitární čtyřleté denní studium zakončené maturitní činnost - sociálně výchovná činnost zkouškou (dobíhající) M/013 Výchovná a humanitární činnost - sociálně administrativní činnost čtyřleté denní studium zakončené maturitní (dobíhající) zkouškou M/01 Sociální činnost ŠVP: zaměření - 1. Sociálně výchovná činnost čtyřleté denní studium zakončené maturitní 2. Sociálně výchovná činnost zkouškou M/01 Sociální činnost ŠVP: zaměření - 1. Sociálně výchovná činnost čtyřleté dálkové studium zakončené maturitní 2. Sociálně výchovná činnost zkouškou H/01 Zemědělec farmář tříleté denní studium zakončené závěrečnou ŠVP: Farmář farmářka, zaměření 1. zkouškou s výučním listem mechanizátor, 2. chovatel H/01 Zahradník tříleté denní studium zakončené závěrečnou ŠVP: Zahradník pro aranžování květin a zkouškou s výučním listem okrasné zahradnictví H/01 Kuchař-číšník tříleté denní studium zakončené závěrečnou ŠVP: Kuchař - číšník zkouškou s výučním listem H/01 Zedník tříleté denní studium zakončené závěrečnou ŠVP: Zedník zkouškou s výučním listem dvouleté nástavbové denní studium pro L/51 Podnikání absolventy tříletých oborů středního vzdělání s ŠVP: Podnikání výučním listem tříleté nástavbové dálkové studium pro L/524 Podnikání (dobíhající) absolventy tříletých oborů středního vzdělání s L/51 Podnikání ŠVP: Podnikání E/01 Stravovací služby ŠVP: Kuchařské a číšnické práce E/01 Opravářské práce ŠVP: Opravářské práce výučním listem tříleté nástavbové dálkové studium pro absolventy tříletých oborů středního vzdělání s výučním listem tříleté denní studium pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem 6 tříleté denní studium pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem

8 41-52-E/01 Zahradnické práce ŠVP: Aranžérské a zahradnické práce E/01 Zednické práce ŠVP: Zednické práce tříleté denní studium pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem tříleté denní studium pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem 7

9 2.2 Platnost učebních dokumentů Obor vzdělání - kód a název schválilo dne č.j. platnost od M/003 Sociální péče pečovatelská činnost MŠMT ČR / M/004 Sociální péče sociálně správní činnost MŠMT ČR / typ plánu ŠVP čj. 78/11 79/ M/01 Sociální činnost MŠMT / M/012 Výchovná a humanitární činnost - sociálně MŠMT ČR / výchovná činnost M/013 Výchovná a humanitární činnost - sociálně MŠMT ČR / administrativní činnost ŠVP čj H/01 Zemědělec - farmář MŠMT / /2010 ŠVP čj H/01 Zahradník MŠMT / /2009 ŠVP čj H/01 Kuchař číšník MŠMT / /2009 ŠVP čj H/01 Zedník MŠMT / / L/524 Podnikání MŠMT ČR / obecný ŠVP čj L/51 Podnikání MŠMT / /11 ŠVP čj E/01 Stravovací služby MŠMT / /2010 ŠVP čj E/01 Opravářské práce MŠMT / /2010 ŠVP čj E/01 Zahradnické práce MŠMT / /2010 ŠVP čj E/01 Zednické práce MŠMT / /11 8

10 2.3 Počet tříd v oborech vzdělávání Třídy podle oborů vzdělání a ročníků v denní formě vzdělávání Kód Obory vzdělání Název 1. roč. 2. roč. Počet tříd roč. roč. celkem 3667E/01 Zednické práce 0 0, ,5 3667H/01 Zedník 0 0,13 0,32 0 0, H/01 Zemědělec-farmář 1 0,42 0,68 0 2,10 Sociálně výchovná 7541M/012 činnost 0 0 0,54 0,57 1, M/013 Sociál. administr. činnost 0 0 0,46 0,43 0, E/01 Zahradnické práce 1 0,19 0,57 0 1, H/01 Zahradník 1 0, , E/01 Opravářské práce 0 0,31 0,43 0 0, L/51 Podnikání E/01 Strav. a ubyt. služby H/01 Kuchař-číšník M/003 Sociální péče-pečov.čin ,33 0,48 0, M/004 Sociál.péče-soc.spr.čin ,67 0,52 1, M/01 Sociální činnost Celkem v denní formě vzdělávání Třídy podle oborů vzdělání a ročníků v dálkové formě vzdělávání Kód Název 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. celkem 6441L/51 Podnikání L/524 Podnikání M/003 Sociální péče-pečov.čin ,5 1,5 7541M/004 Sociál.péče-soc.spr.čin ,5 1,5 7541M/01 Sociální činnost Celkem v dálkové formě vzdělávání

11 2.4 Počet žáků v oborech vzdělávání Žáci podle oborů vzdělání a ročníků v denní formě vzdělávání Obory vzdělání Počet žáků k / Kód Název 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. celkem 3667E/01 Zednické práce 0 8/ /7 3667H/01 Zedník 0 3/3 6/6 0 9/9 4151H/01 Zemědělec-farmář 16/18 10/11 13/ / M/012 Sociálně výchovná činnost /14 17/17 31/ M/013 Sociál.administr.činnost /12 13/13 25/ E/01 Zahradnické práce 11/10 3/3 8/8 0 22/ H/01 Zahradník 24/18 11/10 13/ / /01 Opravářské práce 0 5/5 6/6 0 11/ L/51 Podnikání 46/ / L/524 Podnikání 0 38/ / E/01 Strav.a ubyt.služby 16/12 10/9 16/ / H/01 Kuchař-číšník 32/32 28/28 30/ / M/003 Sociální péče-pečov.čin /10 13/13 22/ M/004 Sociál.péče-soc.spr.čin /18 14/14 32/ M/01 Sociální činnost 65/64 50/ /114 Celkem v denní formě vzdělávání 197/ / /144 57/57 570/548 Žáci podle oborů vzdělání a ročníků v dálkové formě vzdělávání Kód Název 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. celkem 6441L/51 Podnikání 68/50 52/ / L/524 Podnikání / / M/003 Sociální péče-pečov.čin /28 20/18 49/ M/004 Sociál.péče-soc.spr.čin / /12 29/ M/01 Sociální činnost 57/39 32/ /68 Celkem v dálkové formě vzdělávání 125/89 84/73 62/56 29/28 33/30 333/276 10

12 2.5 Vývoj počtu žáků denního a dálkového studia v letech Denní studium Školní rok 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Zahradník Kuchař - číšník Podnikání Farmář (Zemědělec - farmář) Kuchařské práce (Stravovací a ubyt. služby) Květinářské práce květ. a aranž práce (Zahradnické práce) Zednické práce Opravářské práce Sociální péče (Soc. správní) Vých. a hum. činn. (Vých. činn.) Zedník Celkem denní studium Dálkové studium Školní rok 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Sociální péče Podnikání Celkem dálkové studium

13 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 3.1 Organizační struktura Ředitel Výchovný poradce Metodik informačních technologií 1. ZŘTV 2. ZŘTV ZŘPV Vedoucí vychovatelka DM Vedoucí technicko - ekonomického úseku Metodik prevence rizikového chování Učitelé Metodik prevence rizikového chování Učitelé VUOV UOV VUOV UOV Metodik prevence rizikového chování Vychovatelé Provozář Údržbář Vrátný Školnice - uklízečka Vedoucí šk. jídelny Vedoucí kuchař Kuchařky Sekretářka Účetní Mzdová účetní Uklízečky Pomocný kuchař Ve školním roce 2012/13 bylo ve škole zaměstnáno v průměru 89 zaměstnanců ve fyzických osobách, 86,96 v přepočtených osobách (z toho 1,87 v doplňkové činnosti). Poměr pedagogických a nepedagogických zaměstnanců v hlavní činnosti činí 63,87 : 21,22. Počet nepedagogických zaměstnanců je adekvátní k počtu pedagogických a k rozsahu pracovních úkolů v ekonomickém a provozním úseku. 12

14 3.2 Pedagogičtí pracovníci Počty pedagogických přepočtených pracovníků podle úseků: Celkem Pedagogičtí pracovníci 64,7 - z toho učitelé 41,4 - pro všeobecně vzdělávací předměty 21,7 - pro odborné předměty 19,7 - z toho učitelé odborného výcviku 18,6 - z toho vychovatelé 4 - z toho asistenti pedagoga 0 Abecední seznam pedagogických pracovníků školy ve školním roce 2012/2013: Učitelé teoretického vyučování Mgr. Simona Bahounková, Ing. Janka Compelová Kurtová, Mgr. Jana Čechová, Mgr. Táňa Drlíková, Ing. Věra Dvořáčková, Mgr. Milana Fňukalová, Bc. Zdeňka Hájková, Mgr. Lenka Hellerová, Mgr. Anna Hýblová, Mgr. Markéta Janků, Mgr. Antonín Kapl, Mgr. Alena Kocábová, Helena Kolářová, Ing. Martina Kolářová, Ing. Tomáš Kolomazník, Mgr. Hana Krejčí, Mgr. Stanislava Kubíčková, Ing. Pavel Málek, RNDr. Jiří Matějček, Mgr. Hana Myšková, Mgr. Jiří Neuwirth, Mgr. Hana Novotná Dvořáková, Bc. Michaela Pěničková, Mgr. Marek Polák, Mgr. Helena Pospěchová, Mgr. Veronika Pospíšilová, Mgr. Zuzana Pumprlová, Mgr. Hana Růžičková, Mgr. Eva Staňková, Mgr. Renata Stehlíková, Ing. Radek Suchomel, Mgr. Martina Šafářová, Radoslav Šebela, Mgr. Zdeněk Štolc, Mgr. Zdeňka Štosová, Ing. Helena Šváchová, Ing. Stanislava Táborská, Zdenek Tomášek, Irena Tomášková, Mgr. Jana Trunečková, Ondřej Urban DiS., Lukáš Vlk DiS., Mgr. Jana Žandová, Mgr. Martin Žouželka Učitelé odborného výcviku Eva Čuková, Petra Dzuriková, Vladislava Endlerová, Miroslava Hrbáčková, Marta Kovářová, Ludmila Linhartová, Andrea Maixnerová, Aleš Malý, Marie Minářová, Jitka Nováková, Jaroslav Palla, Pavel Parma, Helena Rýznarová, Lenka Solníková, Simona Šteiglová, Bc. Jaroslava Titzlová, Vladimír Trhal, Jaromír Urban, Ing. Bronislava Urbánková Vychovatelé Mgr. Ludmila Chytilová, Miroslav Matějka, Ladislav Pigřím, Jana Sedláčková 13

15 3.3 Nepedagogičtí pracovníci Počty nepedagogických přepočtených pracovníků podle úseků: ekonom. úsek provozní úsek školní jídelna Celkem Nepedagogičtí pracovníci 4 10,82 6,4 + 1,87 v dopl.č. 23,09 Abecední seznam nepedagogických pracovníků školy ve školním roce 2012/2013: Ivana Bitalová, Vilma Cahová, Vlastimil Cejpek, Milena Cejpková, Pavlína Dokládalová, Ing. Jana Goláňová, Jana Grúzová, Alexandra Chromá, Miroslava Kabeláčová, Dagmar Kočí, Pavel Krejčí, Lenka Lušovjanová, Jarmila Peková, František Pospíšil, Zdenka Pospíšilová, Věra Sojáková, Milena Šimková, Vladimír Švub, Aleš Titzl, Ladislav Turek, Ivana Turková, Anna Vernerová, Lukáš Vlk DiS, Roman Zegzulka 14

16 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/ Přijímací řízení do denní formy vzdělávání Obor vzdělání Počet ZL a z toho Počet Počet ZL přestupů k přihlášených k z r. z 9. r dívky odjinud ZŠ ZŠ Kuchař - číšník Zemědělec - farmář Opravářské práce Sociální činnost soc. výchovná činnost Sociální činnost soc. správní činnost Stravovací a ubytovací služby Zahradnické práce Zahradník Podnikání denní studium Celkem Přijímací řízení do dálkové formy vzdělávání Obor Počet přihlášených Počet přijatých Sociální péče - pečovatelská činnost Podnikání Celkem

17 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 5.1 Prospěch a absence po uzavření 1. pololetí Třída Počet PV P N Nekl. Průměr Průměrná Prům. neoml. 2. st. z 3. st. z žáků známek absence absence chování chování 1. A , ,13 1. B ,58 121,24 5, K ,42 80,55 0,58 2. Abz ,64 101,64 14, abz ,91 101,8 2. abz 3 3 3,18 220,33 4,67 2. K ,48 76,74 3,07 3. Az ,2 112,58 3. az ,53 151,5 3. B , K ,12 102,5 1,7 1. P , ,17 1. PC ,5 13,13 1. PD ,77 18,93 2. PA ,54 139,1 2. PB ,44 110,05 1,9 2. PC ,68 14,3 2. PD ,84 19,09 3. PC ,86 4,52 3. PD ,13 1. D ,89 102,07 2, G ,72 142,73 28, D ,21 63,9 0,1 2.Efg ,5 83,27 2. efg , ,4 2. efg , D ,16 80,06 1,56 3. Fg , fg , , S , ,17 1. V ,21 69,69 2. S ,85 60,23 2. V ,38 98,27 0, S ,98 108,07 0, V ,76 99,3 4. S ,67 134,74 4. V ,83 92,4 1. MA ,0 27,91 1. MB ,94 28,85 2. MA ,76 26,73 2. MB ,75 6,63 16

18 3. M ,22 19,42 4. M ,7 27,55 5. M ,92 19, Prospěch a absence ve 2. pololetí Třída Počet PV P N Průměr Průměrná Prům.neoml. 2. st. z 3. st. z žáků známek absence na ž. absence chování chování Třídní učitel 1. A ,47 117,83 5, Ing. Martina Kolářová 1. B , ,61 3, Irena Tomášková 1. K , ,8 0,83 Mgr. Zuzana Pumprlová 2. Abz , , abz ,99 118,5 10,7 1 Ing. Martina Kolářová 2. abz 0 Třída zanikla během 2. pololetí 2. K ,44 102, Mgr. Lenka Hellerová 3. Az ,37 78,33 3. az 6 6 2,33 104,83 Mgr. Jiří Neuwirth 3. B ,14 85,92 0,31 Mgr. Táňa Drlíková 3. K ,44 86,7 0,63 Bc. Zdeňka Hájková 1. P ,13 111,55 0,22 Ing. Věra Dvořáčková 1. PC ,41 5,69 Mgr.Veronika Pospíšilová 1. PD ,75 19,04 Mgr.Veronika Pospíšilová 2. PA ,63 112,5 Mgr. Antonín Kapl 2. PB ,45 91,28 Mgr. Jana Rýznarová 2. PC ,69 15,37 Ing. Tomáš Kolomazník 2. PD ,01 11,75 Ing. Tomáš Kolomazník 3. PC , 97 1,6 Mgr. Hana Novotná Dvoř. 3. PD ,06 9,6 Mgr. Hana Novotná Dvoř. 1. D ,99 156,46 1,23 1 Lukáš Vlk, DiS 1. G ,82 139,70 Ing. Stanislava Táborská 2. Efg ,38 109,12 1. efg , Bc. Michaela Pěničková 1. efg ,30 133,66 2. D ,06 104,77 Bc. Lucie Filipová 3. Fg ,18 176,33 3,17 3. fg ,78 107,75 7,25 1 Irena Tomášková 3. D ,30 83,53 1,33 Mgr. Lenka Hellerová 1. S ,14 60,19 0,42 Ing. Helena Šváchová 1. V ,11 84,02 0,97 1 Helena Kolářová 2. S ,86 67,14 Mgr. Zdeněk Štolc 2. V ,23 76,92 Mgr. Eva Staňková 3. S ,75 78,5 Mgr. Jana Žandová 3. V ,71 86,07 0,04 Mgr. Hana Myšková 4. S ,63 111,59 Mgr. Simona Bahounková 4. V , ,57 Mgr. Renata Stehlíková 17

19 1. MA ,815 14,727 Mgr. Zdeňka Štosová 1. MB ,091 30,909 Mgr. Markéta Janků 2. MA ,84 31 Mgr. Martina Šafářová 2. MB ,75 13,06 Mgr. Milana Fňukalová 3. M ,74 20,33 Mgr. Jana Trunečková 4. M ,27 24,85 Ing. Radek Suchomel 5. M ,88 14,83 Mgr. Alena Kocábová 5.3 Výchovná opatření v 1. pololetí Pochvala tř.uč. Pochvala ředitelky školy Napomenutí tř.uč a UOV Důtka tř.uč. a UOV Ředitelská důtka Podmíněné vyloučení Vyloučení ze studia Obory H, L Obory E Obory M Výchovná opatření ve 2. pololetí Pochvala tř.uč. Pochvala ředitelky školy Napomenutí tř.uč a UOV Důtka tř.uč. a UOV Ředitelská důtka Podmíněné vyloučení Vyloučení ze studia Obory H, L Obory E Obory M Výsledky maturitních zkoušek (včetně náhradního nebo 1. opravného termínu) Třída 2.PA 2.PB 4. S 4. V 3.PC 3.PD 5.M Celkem žáků ve třídě Zkoušku konali Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Výsledky závěrečných zkoušek Počet Řádný, náhradní nebo 1. opravný termín Třída žáků Nepřistoupili třídy ke zkoušce PV P N 3. A B Z K D F G Závěrečné zkoušky u všech oborů proběhly podle jednotného zadání závěrečných zkoušek. 18

20 5.7 Hodnocení výchovného poradenství Činnost vycházela z plánu práce výchovného poradce na školní rok 2012/13 a to hlavně na plnění úkolů v oblasti informační, poradenské a odborného růstu. Přehled významných činností ve školním roce: - doplnění databáze integrovaných žáků, zjišťování nových žáků se SPU a ZPS - vypracování plánů individuální integrace (dolní škola 16, horní škola 14) - zajištění prezentace školy na přehlídkách středních škol a účast v České Třebové, Šumperku, Olomouci, Přerově, Litovli, Štítech a Prostějově - doplnění individuálních vzdělávacích plánů na základě podkladů pro Z.Faita - 4. V, N. Foberovou - 4. V, Z. Peichlovou - 1. S, E. Bubelinyovou - 3. S, I. Kubíčková - 2. K, M. Jattiová - 3. A, A. Kohoutová - 3. K, L. Skřivánková - 3. G, J. Hájková 3. A - účast žáků na Veletrhu pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS Brno, informace pro studenty 3. a 4 ročníků maturitních oborů a 2. ročníku nástavbového studia o tomto veletrhu - Dny otevřených dveří na škole informace pro rodiče a žáky ZŠ, kteří mají zájem o studium oborů na škole (prosinec, leden) - informace pro studenty 2. P, 4. S a 4. V o studiu na VŠ a VOŠ schůzka, nástěnka, informační letáčky - kontrola a potvrzení přihlášek studentů na VŠ / VOŠ - podávání informací o přijímacích zkouškách na VŠ a na VOŠ - spolupráce s metodiky prevence projevů rizikového chování - účast na závažnějších jednáních výchovných komisí a zaslání informací příslušným úřadům - řešení výchovných problémů ve výchovných komisích (dolní budova 34, horní budova - 8). 5.8 Hodnocení prevence projevů rizikového chování Primární prevenci rizikového chování ve školním roce 2012/2013 zajišťovaly tři metodičky prevence, a to na úseku práce se žáky oborů M (na horní budově), oborů H, E, L (na dolní budově) a žáky ubytovanými na DM. Primární prevence je součástí každodenního života v naší škole i v domově mládeže. Na každý školní rok je vypracováván aktuální minimální preventivní program, který je podporován celým pedagogickým sborem. Zvlášť úzká spolupráce je mezi školními metodiky prevence, výchovnými poradci, třídními učiteli a metodikem prevence na domově mládeže. Jednotliví učitelé navazují na program prevence ve vyučovacích předmětech (např. rodinná výchova, občanská výchova, pedagogika a psychologie, právo, sociální péče, sociální politika, osobnostní a dramatická výchova, zdravotní nauky, biologie, pečovatelství, péče o staré občany, organizace volného času apod.) a poznatky či získané dovednosti žáků systematicky posilují a prohlubují. Významnou součástí prevence rizikového chování je pořádání adaptačního kurzu pro žáky 1. ročníků, jehož hlavními cíli jsou adaptace na nové školní prostředí a nastolení pozitivních skupinových vazeb ve třídě. K tomu nám pomáhá i pravidelné pořádání komunitních kruhů. V oblasti dalších aktivit se žáky se uskutečnily besedy a exkurze, charitativní sbírky, specializované programy, soutěž, vzdělávací semináře (z českého, anglického, ruského a německého jazyka, z matematiky a z výpočetní techniky) aj. V oblasti poradenské činnosti se nejčastěji řešila problematika zvládání učiva, vztahů ve třídě, neomluvená a zvýšená omluvená absence. 19

Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777

Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01Opravář zemědělských strojů Verze 1 z 14. 01. 2009 Platnost od

Více

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008 VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY SO Uza s Dačice za školní rok 2007/2008 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2 2. Sezna m učebních oborů, základní charakteristika a 3-5 organizace výchovně vzděláva cího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2012/2013. Strana 1 (celkem 44)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2012/2013. Strana 1 (celkem 44) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Strana 1 (celkem 44) 1. Základní údaje o škole Název školy: Střední odborná škola a Střední

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 2 / 2 0 1 3 1 2 Výroční zpráva 1. Základní údaje

Více

Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105

Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 Školní vzdělávací program Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 41-51-H/01 Zemědělec - farmář - 1.změna Farmář, farmářka 41-51-H/01Zemědělec farmář Verze druhá,č.j.2938/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice

Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice Prodavač - lahůdkář 66-51-H/01Prodavač Verze první z 31. 08. 2009 Platnost od 1. 9. 2009, počínaje prvním ročníkem

Více

Zemědělec - farmář 2. verze

Zemědělec - farmář 2. verze školní vzdělávací program Zemědělec - farmář 2. verze Kompletní ŠVP Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Předkládá: Ing. Zuzana Serbousková Zpracovali: vedoucí úseků předsedové předmětových komisí členové školního poradenského

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Zprávu předkládá ředitelka školy: Mgr. Martina Kokořová říjen 2013 1 Výroční zpráva o činnosti Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz, www.skola-lomnice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel: 481 350 011, 481 319 111, http://www.ohsturnov.cz,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 10 / 2 0 11 Strana 1 (celkem 41) Výroční zpráva 1.

Více

Agropodnikání - ekonomika 2.verze

Agropodnikání - ekonomika 2.verze školní vzdělávací program Agropodnikání - ekonomika 2.verze Kompletní ŠVP Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

Školní vzdělávací program. Střední odborné učiliště, Planá, Kostelní 129. 53 41 H/01 Ošetřovatel

Školní vzdělávací program. Střední odborné učiliště, Planá, Kostelní 129. 53 41 H/01 Ošetřovatel Školní vzdělávací program Střední odborné učiliště, Planá, Kostelní 129 53 41 H/01 Ošetřovatel Platnost od 1. září 2010 1 Obsah 1 Identifikační údaje...4 1.1 Identifikační údaje oboru...4 1.2 Předkladatel...4

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Obsah: strana 1 I Základní údaje o škole.... 3 II Přehled

Více

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012.

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012. Obsah Úvodní slovo ředitele školy... 5 Charakteristika školy... 6 Obory vzdělání... 12 Personální zabezpečení školy... 22 Přijímací řízení... 26 Výsledky vzdělávání... 26 Prevence sociálně patologických

Více

Výroční zpráva. Výroční. Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun. za školní rok 2013/2014. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Výroční. Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun. za školní rok 2013/2014. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční za školní rok 2013/2014 Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Telefon: +420 465 321 098 Fax: +420 465 321 098 Adresa: Dolní Třešňovec 17 563 22

Více

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy 1. Základní údaje o škole 1.1.Název školy, adresa. Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní závěrečné zkoušky, U Stadionu 486, 266 00 Beroun 1.2.Zřizovatel : Středočeský

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Výroční zpráva 1. Základní údaje o škole

Více

ŠANCE Šance pro Vás, šance pro nás Školní vzdělávací program

ŠANCE Šance pro Vás, šance pro nás Školní vzdělávací program ŠANCE Šance pro Vás, šance pro nás Školní vzdělávací program Obor vzdělání 41 41 M/01 Agropodnikání zaměření agroturistika, cestovní ruch rozvoj venkova platnost ŠVP: od 1. září 2009 Vydala Střední zemědělská

Více