STŘEDNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽEB, ZÁBŘEH NÁM. 8. KVĚTNA 2, ZÁBŘEH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽEB, ZÁBŘEH NÁM. 8. KVĚTNA 2, 789 22 ZÁBŘEH"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽEB, ZÁBŘEH NÁM. 8. KVĚTNA 2, ZÁBŘEH

2 STŘEDNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽEB, ZÁBŘEH NÁM. 8. KVĚTNA 2, ZÁBŘEH REDIZO , IČ tel , www stránky: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 V Zábřehu dne 9. října 2013 Zpracoval: RNDr. Jiří Matějček Mgr. Stanislava Kubíčková ředitelka školy Schváleno školskou radou dne Bc. Lucie Filipová předsedkyně 1

3 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Identifikační údaje Charakteristika školy Školská rada PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ Obory vzdělání Platnost učebních dokumentů Počet tříd v oborech vzdělávání Počet žáků v oborech vzdělávání Vývoj počtu žáků denního a dálkového studia v letech PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY Organizační struktura Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/ Přijímací řízení do denní formy vzdělávání Přijímací řízení do dálkové formy vzdělávání VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ Prospěch a absence po uzavření 1. pololetí Prospěch a absence ve 2. pololetí Výchovná opatření v 1. pololetí Výchovná opatření ve 2. pololetí Výsledky maturitních zkoušek (včetně náhradního nebo 1. opravného termínu) Výsledky závěrečných zkoušek Hodnocení výchovného poradenství Hodnocení prevence projevů rizikového chování Hodnocení vzdělávání v předmětových komisích Předmětová komise jazyků a humanitních předmětů Předmětová komise přírodovědných předmětů Předmětová komise tělovýchovných předmětů Předmětová komise odborných předmětů pro kuchařské obory Předmětová komise odborných předmětů pro zemědělské a zednické obory Předmětová komise odborných předmětů pro zahradnické obory Předmětová komise odborných ekonomických předmětů Předmětová komise odborných předmětů pro obory SOČI, SOPE a VYHUČ Hodnocení EVVO za školní rok 2011/ Hodnocení odborného výcviku Hodnocení běžících školních vzdělávacích programů Hodnocení ŠVP v teoretickém vyučování Hodnocení ŠVP v odborném výcviku Hodnocení práce na domově mládeže DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Vzdělávání pedagogických pracovníků, kterým si prohlubují kvalifikaci: Vzdělávání ped. pracovníků, kterým si rozšiřují nebo zvyšují kvalifikaci AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Exkurze a výlety Školní a oblastní soutěže Další aktivity školy KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOST Kontrola Hasičského záchranného sboru Kontrola Finančního úřadu Zábřeh

4 8.3 Kontrolní a hospitační činnost ředitelky školy za rok Kontrolní činnost a hospitační činnost na úseku teoretického vyučování Kontrolní činnost a hospitační činnost na úseku odborného výcviku Kontrolní činnost na technickoekonomickém úseku HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Hospodářský výsledek za rok Výsledek hospodaření Vynaložené náklady na pořízení investičního majetku Výnosy z vlastní činnosti a ostatní výnosy Hospodaření s majetkem Doplňková činnost Hospodářský výsledek ke konci školního roku 2012/ PROJEKTY REALIZOVANÉ ŠKOLOU Z CIZÍCH ZDROJŮ Moderní škola, moderní výuka Vznik projektu Popis cílové skupiny Popis realizace projektu Rozpočet projektu Stav realizace k 31. srpnu Zlepšení výuky autoškoly u žáků se SVP prostřednictvím ICT Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání Popis realizace projektu Stav realizace k 31. srpnu Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení SPOLUPRÁCE S ODBOROVOU ORGANIZACÍ, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY Příloha 1 Školní vzdělávací programy platné od Zednické práce (dle dodatku č. 1) Příloha 2 Školní vzdělávací programy platné od Podnikání forma denní Podnikání forma dálková Sociálně správní činnost forma denní Sociálně správní činnost forma dálková Sociálně výchovná činnost forma denní Sociálně výchovná činnost forma dálková Příloha 2 Školní vzdělávací programy platné od Zedník Aranžérské a zahradnické práce Opravářské práce Kuchařské a číšnické práce Příloha 3 Školní vzdělávací programy platné od Farmář farmářka, zaměření: 1. mechanizátor, 2. chovatel Zahradník pro aranžování květin a okrasné zahradnictví Kuchař-číšník Příloha 4 Absolventi školního roku 2012/

5 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Identifikační údaje Název školy: Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 Sídlo školy: Zábřeh, nám. 8. května 2 Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Olomoucký kraj, IČO: IČ školy: RedIZO školy: IZO střední školy: Ředitelka školy: Mgr. Stanislava Kubíčková Dálkový přístup: Telefon: Charakteristika školy Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Zřizovatelem je Olomoucký kraj, IČ: Organizace je tvořena následujícími součástmi: střední škola, domov mládeže, školní jídelna, školní jídelna-výdejna. Střední škola poskytuje teoretické vzdělání na dvou pracovištích, na nám. 8. května 2 a na ulici Bezručova 2a v Zábřehu. Nejvyšší povolený počet žáků ve škole je 972. Škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem. Dále se zaměřuje na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a na nástavbové studium. Maturitní zkoušku lze získat studiem nejen v denní, ale i dálkové formě. Historie školy sahá do roku 1927, kdy byla výnosem Moravského zemského výboru zřízena Zemská odborná škola hospodářská v Zábřehu, a tím byly položeny základy zábřežského zemědělského školství. Za uplynulá léta škola mnohokrát změnila svůj název, zřizovatele i skladbu a obsahovou náplň oborů, to nejdůležitější přetrvává stále péče o profesní i osobnostní rozvoj dospívající mládeže. I dnes škola vychovává žáky v oblasti pedagogických věd zaměřených na sociální činnost a pro práce v zemědělství, zahradnictví, pohostinství a stavebnictví. Žáci školy pocházejí hlavně z oblasti Zábřeha, Šumperka, Hanušovic, Starého Města a Mohelnice, ale pocházejí i z dalších blízkých i vzdálenějších oblastí (Svitavy, Ústí nad Orlicí, Prostějov, Přerov ). S absolventy školy se můžeme setkat v mnoha stravovacích, zemědělských a zahradnických firmách i v sociálních službách po celé České republice a také v zahraničí. Řada absolventů pokračovala v dalším studiu a získala vysokoškolské vzdělání. Teoretická výuka je zabezpečována ve dvou sousedících budovách. V dolní budově je k dispozici 16 učeben, z toho 8 učeben odborných (chemická, jazyková, učebna pro obor zahradník, učebna pro obor farmář, učebna pro výuku motorových vozidel a tři učebny s výpočetní technikou). 4

6 V jedenácti učebnách je zabudována promítací technika ve formě dataprojektorů připojených k PC. Všechny učebny mohou využívat kabelové nebo bezdrátové připojení k internetové síti. V horní budově slouží výuce 17 učeben, z nichž tři jsou počítačové, tři jazykové, jedna učebna je speciálně vybavena pro hudební nauky, jedna slouží k výuce výtvarné výchovy. Osobnostní a dramatické výchově slouží malý divadelní sál. Dataprojektory byly zabudovány do čtyř učeben. V této budově je zabudován výtah, díky němuž mohou být přijímáni ke studiu i imobilní žáci. Pro výuku tělesné výchovy využívají žáci posilovnu se spinningovými koly a aulu na horní budově, tělocvičnu a posilovnu na domově mládeže, dále městský stadion a přírodní terény. Škola je rovněž vybavena technikou pro výuku řízení motorových vozidel a získání řidičských oprávnění ve skupinách A, B, C, T, E a D. V současné době probíhá rozšířená výuka motorových vozidel i pro veřejnost především pro skupiny B, C, E, T a D. Odborný výcvik je zajištěn na vlastních pracovištích dílnách, sklenících, pozemcích a zahradách - a na smluvních pracovištích v restauracích, v zemědělských a zahradnických podnicích. Pracoviště jsou vhodně vybavena pomůckami a potřebným nářadím a odpovídají hygienickým požadavkům. Pro výuku odborného výcviku zemědělských a zahradnických učebních oborů je škola vybavena dobře fungující, i když již poměrně zastaralou zemědělskou technikou. Pro výuku potravinářských oborů využíváme vlastní cvičné kuchyňky. K ubytování žákům slouží domov mládeže s celkovou kapacitou 110 lůžek. K dispozici jsou 2 klubovny s barevným televizorem a videem, 1 piáno a knihovna. Pro sportovní vyžití je k dispozici tělocvična, jedna posilovna, 20 horských a 10 spinningových kol, lyžařská výstroj pro běh i sjezd, dále vybavení pro tenis, stolní fotbal a badminton. Pro besedy, přednášky, zábavné večery se využívají klubovna a tělocvična. Pro další kulturní a sportovní akce škola pravidelně využívá zařízení města. Organizace má vlastní školní kuchyň s kapacitou 700 jídel. Ve školní jídelně se připravuje celodenní strava pro ubytované žáky naší školy, obědy pro zaměstnance, žáky i cizí strávníky v hlavní činnosti, obědy a jiné pohoštění dle objednávek v rámci doplňkové činnosti. Naše organizace provozuje doplňkovou činnost v oblasti provozování autoškoly, hostinské činnosti, poskytování ubytovacích služeb, rekvalifikačních kurzů a pronájmu prostor. 1.3 Školská rada Ve školním roce došlo k obměně školské rady. Do pracovala ve složení: Pedagogičtí pracovníci školy: Jana Sedláčková vychovatelka, Aleš Malý - vedoucí učitel odborného výcviku, Mgr. Martin Žouželka - učitel Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti: Dáša Kobzová - zákonný zástupce, Yvona Kahleová - studentka SŠSP a S Zábřeh, Božena Roučková - studentka SŠSP a S Zábřeh Zástupci zřizovatele: PaedDr. Karel Crhonek, Ing. Vítězslav Martykán, Mgr. Pavel Doubrava Od pracovala ve složení: Pedagogičtí pracovníci školy: Bc. Lucie Filipová učitelka, Aleš Malý - vedoucí učitel odborného výcviku, Mgr. Martin Žouželka - učitel Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti: Iva Omastová - zákonný zástupce, Jana Schwabová - studentka SŠSP a S Zábřeh, Barbora Steidlová - studentka SŠSP a S Zábřeh Zástupci zřizovatele: PaedDr. Karel Crhonek člen ZOK, Ing. Vítězslav Martykán ředitel VOŠ a SŠA Zábřeh, Mgr. Radomír Pavlík ředitel ZŠ a DD Zábřeh. Funkci předsedy zastávala po Janě Sedláčkové Bc. Lucie Filipová. Školská rada plnila úkoly vyplývající ze znění školského zákona v plném rozsahu. 5

7 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 2.1 Obory vzdělání M/003 Sociální péče - pečovatelská čtyřleté denní studium zakončené maturitní činnost (dobíhající) zkouškou M/004 Sociální péče sociálně správní čtyřleté denní studium zakončené maturitní činnost (dobíhající) zkouškou M/003 Sociální péče - pečovatelská pětileté dálkové studium zakončené maturitní činnost(dobíhající) zkouškou M/004 Sociální péče sociálně správní pětileté dálkové studium zakončené maturitní činnost (dobíhající) zkouškou M/012 Výchovná a humanitární čtyřleté denní studium zakončené maturitní činnost - sociálně výchovná činnost zkouškou (dobíhající) M/013 Výchovná a humanitární činnost - sociálně administrativní činnost čtyřleté denní studium zakončené maturitní (dobíhající) zkouškou M/01 Sociální činnost ŠVP: zaměření - 1. Sociálně výchovná činnost čtyřleté denní studium zakončené maturitní 2. Sociálně výchovná činnost zkouškou M/01 Sociální činnost ŠVP: zaměření - 1. Sociálně výchovná činnost čtyřleté dálkové studium zakončené maturitní 2. Sociálně výchovná činnost zkouškou H/01 Zemědělec farmář tříleté denní studium zakončené závěrečnou ŠVP: Farmář farmářka, zaměření 1. zkouškou s výučním listem mechanizátor, 2. chovatel H/01 Zahradník tříleté denní studium zakončené závěrečnou ŠVP: Zahradník pro aranžování květin a zkouškou s výučním listem okrasné zahradnictví H/01 Kuchař-číšník tříleté denní studium zakončené závěrečnou ŠVP: Kuchař - číšník zkouškou s výučním listem H/01 Zedník tříleté denní studium zakončené závěrečnou ŠVP: Zedník zkouškou s výučním listem dvouleté nástavbové denní studium pro L/51 Podnikání absolventy tříletých oborů středního vzdělání s ŠVP: Podnikání výučním listem tříleté nástavbové dálkové studium pro L/524 Podnikání (dobíhající) absolventy tříletých oborů středního vzdělání s L/51 Podnikání ŠVP: Podnikání E/01 Stravovací služby ŠVP: Kuchařské a číšnické práce E/01 Opravářské práce ŠVP: Opravářské práce výučním listem tříleté nástavbové dálkové studium pro absolventy tříletých oborů středního vzdělání s výučním listem tříleté denní studium pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem 6 tříleté denní studium pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem

8 41-52-E/01 Zahradnické práce ŠVP: Aranžérské a zahradnické práce E/01 Zednické práce ŠVP: Zednické práce tříleté denní studium pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem tříleté denní studium pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem 7

9 2.2 Platnost učebních dokumentů Obor vzdělání - kód a název schválilo dne č.j. platnost od M/003 Sociální péče pečovatelská činnost MŠMT ČR / M/004 Sociální péče sociálně správní činnost MŠMT ČR / typ plánu ŠVP čj. 78/11 79/ M/01 Sociální činnost MŠMT / M/012 Výchovná a humanitární činnost - sociálně MŠMT ČR / výchovná činnost M/013 Výchovná a humanitární činnost - sociálně MŠMT ČR / administrativní činnost ŠVP čj H/01 Zemědělec - farmář MŠMT / /2010 ŠVP čj H/01 Zahradník MŠMT / /2009 ŠVP čj H/01 Kuchař číšník MŠMT / /2009 ŠVP čj H/01 Zedník MŠMT / / L/524 Podnikání MŠMT ČR / obecný ŠVP čj L/51 Podnikání MŠMT / /11 ŠVP čj E/01 Stravovací služby MŠMT / /2010 ŠVP čj E/01 Opravářské práce MŠMT / /2010 ŠVP čj E/01 Zahradnické práce MŠMT / /2010 ŠVP čj E/01 Zednické práce MŠMT / /11 8

10 2.3 Počet tříd v oborech vzdělávání Třídy podle oborů vzdělání a ročníků v denní formě vzdělávání Kód Obory vzdělání Název 1. roč. 2. roč. Počet tříd roč. roč. celkem 3667E/01 Zednické práce 0 0, ,5 3667H/01 Zedník 0 0,13 0,32 0 0, H/01 Zemědělec-farmář 1 0,42 0,68 0 2,10 Sociálně výchovná 7541M/012 činnost 0 0 0,54 0,57 1, M/013 Sociál. administr. činnost 0 0 0,46 0,43 0, E/01 Zahradnické práce 1 0,19 0,57 0 1, H/01 Zahradník 1 0, , E/01 Opravářské práce 0 0,31 0,43 0 0, L/51 Podnikání E/01 Strav. a ubyt. služby H/01 Kuchař-číšník M/003 Sociální péče-pečov.čin ,33 0,48 0, M/004 Sociál.péče-soc.spr.čin ,67 0,52 1, M/01 Sociální činnost Celkem v denní formě vzdělávání Třídy podle oborů vzdělání a ročníků v dálkové formě vzdělávání Kód Název 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. celkem 6441L/51 Podnikání L/524 Podnikání M/003 Sociální péče-pečov.čin ,5 1,5 7541M/004 Sociál.péče-soc.spr.čin ,5 1,5 7541M/01 Sociální činnost Celkem v dálkové formě vzdělávání

11 2.4 Počet žáků v oborech vzdělávání Žáci podle oborů vzdělání a ročníků v denní formě vzdělávání Obory vzdělání Počet žáků k / Kód Název 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. celkem 3667E/01 Zednické práce 0 8/ /7 3667H/01 Zedník 0 3/3 6/6 0 9/9 4151H/01 Zemědělec-farmář 16/18 10/11 13/ / M/012 Sociálně výchovná činnost /14 17/17 31/ M/013 Sociál.administr.činnost /12 13/13 25/ E/01 Zahradnické práce 11/10 3/3 8/8 0 22/ H/01 Zahradník 24/18 11/10 13/ / /01 Opravářské práce 0 5/5 6/6 0 11/ L/51 Podnikání 46/ / L/524 Podnikání 0 38/ / E/01 Strav.a ubyt.služby 16/12 10/9 16/ / H/01 Kuchař-číšník 32/32 28/28 30/ / M/003 Sociální péče-pečov.čin /10 13/13 22/ M/004 Sociál.péče-soc.spr.čin /18 14/14 32/ M/01 Sociální činnost 65/64 50/ /114 Celkem v denní formě vzdělávání 197/ / /144 57/57 570/548 Žáci podle oborů vzdělání a ročníků v dálkové formě vzdělávání Kód Název 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. celkem 6441L/51 Podnikání 68/50 52/ / L/524 Podnikání / / M/003 Sociální péče-pečov.čin /28 20/18 49/ M/004 Sociál.péče-soc.spr.čin / /12 29/ M/01 Sociální činnost 57/39 32/ /68 Celkem v dálkové formě vzdělávání 125/89 84/73 62/56 29/28 33/30 333/276 10

12 2.5 Vývoj počtu žáků denního a dálkového studia v letech Denní studium Školní rok 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Zahradník Kuchař - číšník Podnikání Farmář (Zemědělec - farmář) Kuchařské práce (Stravovací a ubyt. služby) Květinářské práce květ. a aranž práce (Zahradnické práce) Zednické práce Opravářské práce Sociální péče (Soc. správní) Vých. a hum. činn. (Vých. činn.) Zedník Celkem denní studium Dálkové studium Školní rok 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Sociální péče Podnikání Celkem dálkové studium

13 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 3.1 Organizační struktura Ředitel Výchovný poradce Metodik informačních technologií 1. ZŘTV 2. ZŘTV ZŘPV Vedoucí vychovatelka DM Vedoucí technicko - ekonomického úseku Metodik prevence rizikového chování Učitelé Metodik prevence rizikového chování Učitelé VUOV UOV VUOV UOV Metodik prevence rizikového chování Vychovatelé Provozář Údržbář Vrátný Školnice - uklízečka Vedoucí šk. jídelny Vedoucí kuchař Kuchařky Sekretářka Účetní Mzdová účetní Uklízečky Pomocný kuchař Ve školním roce 2012/13 bylo ve škole zaměstnáno v průměru 89 zaměstnanců ve fyzických osobách, 86,96 v přepočtených osobách (z toho 1,87 v doplňkové činnosti). Poměr pedagogických a nepedagogických zaměstnanců v hlavní činnosti činí 63,87 : 21,22. Počet nepedagogických zaměstnanců je adekvátní k počtu pedagogických a k rozsahu pracovních úkolů v ekonomickém a provozním úseku. 12

14 3.2 Pedagogičtí pracovníci Počty pedagogických přepočtených pracovníků podle úseků: Celkem Pedagogičtí pracovníci 64,7 - z toho učitelé 41,4 - pro všeobecně vzdělávací předměty 21,7 - pro odborné předměty 19,7 - z toho učitelé odborného výcviku 18,6 - z toho vychovatelé 4 - z toho asistenti pedagoga 0 Abecední seznam pedagogických pracovníků školy ve školním roce 2012/2013: Učitelé teoretického vyučování Mgr. Simona Bahounková, Ing. Janka Compelová Kurtová, Mgr. Jana Čechová, Mgr. Táňa Drlíková, Ing. Věra Dvořáčková, Mgr. Milana Fňukalová, Bc. Zdeňka Hájková, Mgr. Lenka Hellerová, Mgr. Anna Hýblová, Mgr. Markéta Janků, Mgr. Antonín Kapl, Mgr. Alena Kocábová, Helena Kolářová, Ing. Martina Kolářová, Ing. Tomáš Kolomazník, Mgr. Hana Krejčí, Mgr. Stanislava Kubíčková, Ing. Pavel Málek, RNDr. Jiří Matějček, Mgr. Hana Myšková, Mgr. Jiří Neuwirth, Mgr. Hana Novotná Dvořáková, Bc. Michaela Pěničková, Mgr. Marek Polák, Mgr. Helena Pospěchová, Mgr. Veronika Pospíšilová, Mgr. Zuzana Pumprlová, Mgr. Hana Růžičková, Mgr. Eva Staňková, Mgr. Renata Stehlíková, Ing. Radek Suchomel, Mgr. Martina Šafářová, Radoslav Šebela, Mgr. Zdeněk Štolc, Mgr. Zdeňka Štosová, Ing. Helena Šváchová, Ing. Stanislava Táborská, Zdenek Tomášek, Irena Tomášková, Mgr. Jana Trunečková, Ondřej Urban DiS., Lukáš Vlk DiS., Mgr. Jana Žandová, Mgr. Martin Žouželka Učitelé odborného výcviku Eva Čuková, Petra Dzuriková, Vladislava Endlerová, Miroslava Hrbáčková, Marta Kovářová, Ludmila Linhartová, Andrea Maixnerová, Aleš Malý, Marie Minářová, Jitka Nováková, Jaroslav Palla, Pavel Parma, Helena Rýznarová, Lenka Solníková, Simona Šteiglová, Bc. Jaroslava Titzlová, Vladimír Trhal, Jaromír Urban, Ing. Bronislava Urbánková Vychovatelé Mgr. Ludmila Chytilová, Miroslav Matějka, Ladislav Pigřím, Jana Sedláčková 13

15 3.3 Nepedagogičtí pracovníci Počty nepedagogických přepočtených pracovníků podle úseků: ekonom. úsek provozní úsek školní jídelna Celkem Nepedagogičtí pracovníci 4 10,82 6,4 + 1,87 v dopl.č. 23,09 Abecední seznam nepedagogických pracovníků školy ve školním roce 2012/2013: Ivana Bitalová, Vilma Cahová, Vlastimil Cejpek, Milena Cejpková, Pavlína Dokládalová, Ing. Jana Goláňová, Jana Grúzová, Alexandra Chromá, Miroslava Kabeláčová, Dagmar Kočí, Pavel Krejčí, Lenka Lušovjanová, Jarmila Peková, František Pospíšil, Zdenka Pospíšilová, Věra Sojáková, Milena Šimková, Vladimír Švub, Aleš Titzl, Ladislav Turek, Ivana Turková, Anna Vernerová, Lukáš Vlk DiS, Roman Zegzulka 14

16 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/ Přijímací řízení do denní formy vzdělávání Obor vzdělání Počet ZL a z toho Počet Počet ZL přestupů k přihlášených k z r. z 9. r dívky odjinud ZŠ ZŠ Kuchař - číšník Zemědělec - farmář Opravářské práce Sociální činnost soc. výchovná činnost Sociální činnost soc. správní činnost Stravovací a ubytovací služby Zahradnické práce Zahradník Podnikání denní studium Celkem Přijímací řízení do dálkové formy vzdělávání Obor Počet přihlášených Počet přijatých Sociální péče - pečovatelská činnost Podnikání Celkem

17 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 5.1 Prospěch a absence po uzavření 1. pololetí Třída Počet PV P N Nekl. Průměr Průměrná Prům. neoml. 2. st. z 3. st. z žáků známek absence absence chování chování 1. A , ,13 1. B ,58 121,24 5, K ,42 80,55 0,58 2. Abz ,64 101,64 14, abz ,91 101,8 2. abz 3 3 3,18 220,33 4,67 2. K ,48 76,74 3,07 3. Az ,2 112,58 3. az ,53 151,5 3. B , K ,12 102,5 1,7 1. P , ,17 1. PC ,5 13,13 1. PD ,77 18,93 2. PA ,54 139,1 2. PB ,44 110,05 1,9 2. PC ,68 14,3 2. PD ,84 19,09 3. PC ,86 4,52 3. PD ,13 1. D ,89 102,07 2, G ,72 142,73 28, D ,21 63,9 0,1 2.Efg ,5 83,27 2. efg , ,4 2. efg , D ,16 80,06 1,56 3. Fg , fg , , S , ,17 1. V ,21 69,69 2. S ,85 60,23 2. V ,38 98,27 0, S ,98 108,07 0, V ,76 99,3 4. S ,67 134,74 4. V ,83 92,4 1. MA ,0 27,91 1. MB ,94 28,85 2. MA ,76 26,73 2. MB ,75 6,63 16

18 3. M ,22 19,42 4. M ,7 27,55 5. M ,92 19, Prospěch a absence ve 2. pololetí Třída Počet PV P N Průměr Průměrná Prům.neoml. 2. st. z 3. st. z žáků známek absence na ž. absence chování chování Třídní učitel 1. A ,47 117,83 5, Ing. Martina Kolářová 1. B , ,61 3, Irena Tomášková 1. K , ,8 0,83 Mgr. Zuzana Pumprlová 2. Abz , , abz ,99 118,5 10,7 1 Ing. Martina Kolářová 2. abz 0 Třída zanikla během 2. pololetí 2. K ,44 102, Mgr. Lenka Hellerová 3. Az ,37 78,33 3. az 6 6 2,33 104,83 Mgr. Jiří Neuwirth 3. B ,14 85,92 0,31 Mgr. Táňa Drlíková 3. K ,44 86,7 0,63 Bc. Zdeňka Hájková 1. P ,13 111,55 0,22 Ing. Věra Dvořáčková 1. PC ,41 5,69 Mgr.Veronika Pospíšilová 1. PD ,75 19,04 Mgr.Veronika Pospíšilová 2. PA ,63 112,5 Mgr. Antonín Kapl 2. PB ,45 91,28 Mgr. Jana Rýznarová 2. PC ,69 15,37 Ing. Tomáš Kolomazník 2. PD ,01 11,75 Ing. Tomáš Kolomazník 3. PC , 97 1,6 Mgr. Hana Novotná Dvoř. 3. PD ,06 9,6 Mgr. Hana Novotná Dvoř. 1. D ,99 156,46 1,23 1 Lukáš Vlk, DiS 1. G ,82 139,70 Ing. Stanislava Táborská 2. Efg ,38 109,12 1. efg , Bc. Michaela Pěničková 1. efg ,30 133,66 2. D ,06 104,77 Bc. Lucie Filipová 3. Fg ,18 176,33 3,17 3. fg ,78 107,75 7,25 1 Irena Tomášková 3. D ,30 83,53 1,33 Mgr. Lenka Hellerová 1. S ,14 60,19 0,42 Ing. Helena Šváchová 1. V ,11 84,02 0,97 1 Helena Kolářová 2. S ,86 67,14 Mgr. Zdeněk Štolc 2. V ,23 76,92 Mgr. Eva Staňková 3. S ,75 78,5 Mgr. Jana Žandová 3. V ,71 86,07 0,04 Mgr. Hana Myšková 4. S ,63 111,59 Mgr. Simona Bahounková 4. V , ,57 Mgr. Renata Stehlíková 17

19 1. MA ,815 14,727 Mgr. Zdeňka Štosová 1. MB ,091 30,909 Mgr. Markéta Janků 2. MA ,84 31 Mgr. Martina Šafářová 2. MB ,75 13,06 Mgr. Milana Fňukalová 3. M ,74 20,33 Mgr. Jana Trunečková 4. M ,27 24,85 Ing. Radek Suchomel 5. M ,88 14,83 Mgr. Alena Kocábová 5.3 Výchovná opatření v 1. pololetí Pochvala tř.uč. Pochvala ředitelky školy Napomenutí tř.uč a UOV Důtka tř.uč. a UOV Ředitelská důtka Podmíněné vyloučení Vyloučení ze studia Obory H, L Obory E Obory M Výchovná opatření ve 2. pololetí Pochvala tř.uč. Pochvala ředitelky školy Napomenutí tř.uč a UOV Důtka tř.uč. a UOV Ředitelská důtka Podmíněné vyloučení Vyloučení ze studia Obory H, L Obory E Obory M Výsledky maturitních zkoušek (včetně náhradního nebo 1. opravného termínu) Třída 2.PA 2.PB 4. S 4. V 3.PC 3.PD 5.M Celkem žáků ve třídě Zkoušku konali Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Výsledky závěrečných zkoušek Počet Řádný, náhradní nebo 1. opravný termín Třída žáků Nepřistoupili třídy ke zkoušce PV P N 3. A B Z K D F G Závěrečné zkoušky u všech oborů proběhly podle jednotného zadání závěrečných zkoušek. 18

20 5.7 Hodnocení výchovného poradenství Činnost vycházela z plánu práce výchovného poradce na školní rok 2012/13 a to hlavně na plnění úkolů v oblasti informační, poradenské a odborného růstu. Přehled významných činností ve školním roce: - doplnění databáze integrovaných žáků, zjišťování nových žáků se SPU a ZPS - vypracování plánů individuální integrace (dolní škola 16, horní škola 14) - zajištění prezentace školy na přehlídkách středních škol a účast v České Třebové, Šumperku, Olomouci, Přerově, Litovli, Štítech a Prostějově - doplnění individuálních vzdělávacích plánů na základě podkladů pro Z.Faita - 4. V, N. Foberovou - 4. V, Z. Peichlovou - 1. S, E. Bubelinyovou - 3. S, I. Kubíčková - 2. K, M. Jattiová - 3. A, A. Kohoutová - 3. K, L. Skřivánková - 3. G, J. Hájková 3. A - účast žáků na Veletrhu pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS Brno, informace pro studenty 3. a 4 ročníků maturitních oborů a 2. ročníku nástavbového studia o tomto veletrhu - Dny otevřených dveří na škole informace pro rodiče a žáky ZŠ, kteří mají zájem o studium oborů na škole (prosinec, leden) - informace pro studenty 2. P, 4. S a 4. V o studiu na VŠ a VOŠ schůzka, nástěnka, informační letáčky - kontrola a potvrzení přihlášek studentů na VŠ / VOŠ - podávání informací o přijímacích zkouškách na VŠ a na VOŠ - spolupráce s metodiky prevence projevů rizikového chování - účast na závažnějších jednáních výchovných komisí a zaslání informací příslušným úřadům - řešení výchovných problémů ve výchovných komisích (dolní budova 34, horní budova - 8). 5.8 Hodnocení prevence projevů rizikového chování Primární prevenci rizikového chování ve školním roce 2012/2013 zajišťovaly tři metodičky prevence, a to na úseku práce se žáky oborů M (na horní budově), oborů H, E, L (na dolní budově) a žáky ubytovanými na DM. Primární prevence je součástí každodenního života v naší škole i v domově mládeže. Na každý školní rok je vypracováván aktuální minimální preventivní program, který je podporován celým pedagogickým sborem. Zvlášť úzká spolupráce je mezi školními metodiky prevence, výchovnými poradci, třídními učiteli a metodikem prevence na domově mládeže. Jednotliví učitelé navazují na program prevence ve vyučovacích předmětech (např. rodinná výchova, občanská výchova, pedagogika a psychologie, právo, sociální péče, sociální politika, osobnostní a dramatická výchova, zdravotní nauky, biologie, pečovatelství, péče o staré občany, organizace volného času apod.) a poznatky či získané dovednosti žáků systematicky posilují a prohlubují. Významnou součástí prevence rizikového chování je pořádání adaptačního kurzu pro žáky 1. ročníků, jehož hlavními cíli jsou adaptace na nové školní prostředí a nastolení pozitivních skupinových vazeb ve třídě. K tomu nám pomáhá i pravidelné pořádání komunitních kruhů. V oblasti dalších aktivit se žáky se uskutečnily besedy a exkurze, charitativní sbírky, specializované programy, soutěž, vzdělávací semináře (z českého, anglického, ruského a německého jazyka, z matematiky a z výpočetní techniky) aj. V oblasti poradenské činnosti se nejčastěji řešila problematika zvládání učiva, vztahů ve třídě, neomluvená a zvýšená omluvená absence. 19

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽEB, ZÁBŘEH NÁM. 8. KVĚTNA 2, 789 22 ZÁBŘEH

STŘEDNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽEB, ZÁBŘEH NÁM. 8. KVĚTNA 2, 789 22 ZÁBŘEH STŘEDNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽEB, ZÁBŘEH NÁM. 8. KVĚTNA 2, 789 22 ZÁBŘEH STŘEDNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽEB, ZÁBŘEH NÁM. 8. KVĚTNA 2, 789 22 ZÁBŘEH REDIZO 600018067, IČ 00409014 tel. 583 411 310,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953 PROVOZNÍ ŘÁD 1 A. Údaje o zařízení Vymezení působnosti: Název: Zřizovatel: střední škola Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Olomoucký kraj Adresa: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.2.12/01.0003 Název projektu Zlepšení výuky autoškoly u žáků se speciálními vzdělávacími

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov. Projektový záměr

Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov. Projektový záměr Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov Projektový záměr Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika školy Škola nabízí ucelený systém vzdělání v oborech

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH A FORMA ZÁVĚREČNÉ

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

VÝROČNĺ ZPRÁVA za školní rok 2012 2013

VÝROČNĺ ZPRÁVA za školní rok 2012 2013 telefon: 386 322 659 fax: 386 322 318 IČO: 005 82 298 VÝROČNĺ ZPRÁVA za školní rok 2012 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Trhové Sviny, Školní 709 Identifikátor zařízení: 600 008 061

Více

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov Projektový záměr Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 postup a kritéria přijímacího řízení Přijímací řízení je zabezpečováno na

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK. Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. 01/2009-ZD

Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK. Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. 01/2009-ZD Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK Platnost ŠVP

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 4.9.2014 Střední škola želeniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.3.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Obor vzdělání (kód a název): 75-41-E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Obor vzdělání (kód a název): 75-41-E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Obor vzdělání (kód a název): 75-41-E/01 PEČOVATELSKÉ

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více