STŘEDNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽEB, ZÁBŘEH NÁM. 8. KVĚTNA 2, ZÁBŘEH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽEB, ZÁBŘEH NÁM. 8. KVĚTNA 2, 789 22 ZÁBŘEH"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽEB, ZÁBŘEH NÁM. 8. KVĚTNA 2, ZÁBŘEH

2 STŘEDNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽEB, ZÁBŘEH NÁM. 8. KVĚTNA 2, ZÁBŘEH REDIZO , IČ tel , www stránky: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 V Zábřehu dne 9. října 2013 Zpracoval: RNDr. Jiří Matějček Mgr. Stanislava Kubíčková ředitelka školy Schváleno školskou radou dne Bc. Lucie Filipová předsedkyně 1

3 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Identifikační údaje Charakteristika školy Školská rada PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ Obory vzdělání Platnost učebních dokumentů Počet tříd v oborech vzdělávání Počet žáků v oborech vzdělávání Vývoj počtu žáků denního a dálkového studia v letech PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY Organizační struktura Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/ Přijímací řízení do denní formy vzdělávání Přijímací řízení do dálkové formy vzdělávání VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ Prospěch a absence po uzavření 1. pololetí Prospěch a absence ve 2. pololetí Výchovná opatření v 1. pololetí Výchovná opatření ve 2. pololetí Výsledky maturitních zkoušek (včetně náhradního nebo 1. opravného termínu) Výsledky závěrečných zkoušek Hodnocení výchovného poradenství Hodnocení prevence projevů rizikového chování Hodnocení vzdělávání v předmětových komisích Předmětová komise jazyků a humanitních předmětů Předmětová komise přírodovědných předmětů Předmětová komise tělovýchovných předmětů Předmětová komise odborných předmětů pro kuchařské obory Předmětová komise odborných předmětů pro zemědělské a zednické obory Předmětová komise odborných předmětů pro zahradnické obory Předmětová komise odborných ekonomických předmětů Předmětová komise odborných předmětů pro obory SOČI, SOPE a VYHUČ Hodnocení EVVO za školní rok 2011/ Hodnocení odborného výcviku Hodnocení běžících školních vzdělávacích programů Hodnocení ŠVP v teoretickém vyučování Hodnocení ŠVP v odborném výcviku Hodnocení práce na domově mládeže DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Vzdělávání pedagogických pracovníků, kterým si prohlubují kvalifikaci: Vzdělávání ped. pracovníků, kterým si rozšiřují nebo zvyšují kvalifikaci AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Exkurze a výlety Školní a oblastní soutěže Další aktivity školy KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOST Kontrola Hasičského záchranného sboru Kontrola Finančního úřadu Zábřeh

4 8.3 Kontrolní a hospitační činnost ředitelky školy za rok Kontrolní činnost a hospitační činnost na úseku teoretického vyučování Kontrolní činnost a hospitační činnost na úseku odborného výcviku Kontrolní činnost na technickoekonomickém úseku HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Hospodářský výsledek za rok Výsledek hospodaření Vynaložené náklady na pořízení investičního majetku Výnosy z vlastní činnosti a ostatní výnosy Hospodaření s majetkem Doplňková činnost Hospodářský výsledek ke konci školního roku 2012/ PROJEKTY REALIZOVANÉ ŠKOLOU Z CIZÍCH ZDROJŮ Moderní škola, moderní výuka Vznik projektu Popis cílové skupiny Popis realizace projektu Rozpočet projektu Stav realizace k 31. srpnu Zlepšení výuky autoškoly u žáků se SVP prostřednictvím ICT Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání Popis realizace projektu Stav realizace k 31. srpnu Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení SPOLUPRÁCE S ODBOROVOU ORGANIZACÍ, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY Příloha 1 Školní vzdělávací programy platné od Zednické práce (dle dodatku č. 1) Příloha 2 Školní vzdělávací programy platné od Podnikání forma denní Podnikání forma dálková Sociálně správní činnost forma denní Sociálně správní činnost forma dálková Sociálně výchovná činnost forma denní Sociálně výchovná činnost forma dálková Příloha 2 Školní vzdělávací programy platné od Zedník Aranžérské a zahradnické práce Opravářské práce Kuchařské a číšnické práce Příloha 3 Školní vzdělávací programy platné od Farmář farmářka, zaměření: 1. mechanizátor, 2. chovatel Zahradník pro aranžování květin a okrasné zahradnictví Kuchař-číšník Příloha 4 Absolventi školního roku 2012/

5 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Identifikační údaje Název školy: Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 Sídlo školy: Zábřeh, nám. 8. května 2 Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Olomoucký kraj, IČO: IČ školy: RedIZO školy: IZO střední školy: Ředitelka školy: Mgr. Stanislava Kubíčková Dálkový přístup: Telefon: Charakteristika školy Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Zřizovatelem je Olomoucký kraj, IČ: Organizace je tvořena následujícími součástmi: střední škola, domov mládeže, školní jídelna, školní jídelna-výdejna. Střední škola poskytuje teoretické vzdělání na dvou pracovištích, na nám. 8. května 2 a na ulici Bezručova 2a v Zábřehu. Nejvyšší povolený počet žáků ve škole je 972. Škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem. Dále se zaměřuje na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a na nástavbové studium. Maturitní zkoušku lze získat studiem nejen v denní, ale i dálkové formě. Historie školy sahá do roku 1927, kdy byla výnosem Moravského zemského výboru zřízena Zemská odborná škola hospodářská v Zábřehu, a tím byly položeny základy zábřežského zemědělského školství. Za uplynulá léta škola mnohokrát změnila svůj název, zřizovatele i skladbu a obsahovou náplň oborů, to nejdůležitější přetrvává stále péče o profesní i osobnostní rozvoj dospívající mládeže. I dnes škola vychovává žáky v oblasti pedagogických věd zaměřených na sociální činnost a pro práce v zemědělství, zahradnictví, pohostinství a stavebnictví. Žáci školy pocházejí hlavně z oblasti Zábřeha, Šumperka, Hanušovic, Starého Města a Mohelnice, ale pocházejí i z dalších blízkých i vzdálenějších oblastí (Svitavy, Ústí nad Orlicí, Prostějov, Přerov ). S absolventy školy se můžeme setkat v mnoha stravovacích, zemědělských a zahradnických firmách i v sociálních službách po celé České republice a také v zahraničí. Řada absolventů pokračovala v dalším studiu a získala vysokoškolské vzdělání. Teoretická výuka je zabezpečována ve dvou sousedících budovách. V dolní budově je k dispozici 16 učeben, z toho 8 učeben odborných (chemická, jazyková, učebna pro obor zahradník, učebna pro obor farmář, učebna pro výuku motorových vozidel a tři učebny s výpočetní technikou). 4

6 V jedenácti učebnách je zabudována promítací technika ve formě dataprojektorů připojených k PC. Všechny učebny mohou využívat kabelové nebo bezdrátové připojení k internetové síti. V horní budově slouží výuce 17 učeben, z nichž tři jsou počítačové, tři jazykové, jedna učebna je speciálně vybavena pro hudební nauky, jedna slouží k výuce výtvarné výchovy. Osobnostní a dramatické výchově slouží malý divadelní sál. Dataprojektory byly zabudovány do čtyř učeben. V této budově je zabudován výtah, díky němuž mohou být přijímáni ke studiu i imobilní žáci. Pro výuku tělesné výchovy využívají žáci posilovnu se spinningovými koly a aulu na horní budově, tělocvičnu a posilovnu na domově mládeže, dále městský stadion a přírodní terény. Škola je rovněž vybavena technikou pro výuku řízení motorových vozidel a získání řidičských oprávnění ve skupinách A, B, C, T, E a D. V současné době probíhá rozšířená výuka motorových vozidel i pro veřejnost především pro skupiny B, C, E, T a D. Odborný výcvik je zajištěn na vlastních pracovištích dílnách, sklenících, pozemcích a zahradách - a na smluvních pracovištích v restauracích, v zemědělských a zahradnických podnicích. Pracoviště jsou vhodně vybavena pomůckami a potřebným nářadím a odpovídají hygienickým požadavkům. Pro výuku odborného výcviku zemědělských a zahradnických učebních oborů je škola vybavena dobře fungující, i když již poměrně zastaralou zemědělskou technikou. Pro výuku potravinářských oborů využíváme vlastní cvičné kuchyňky. K ubytování žákům slouží domov mládeže s celkovou kapacitou 110 lůžek. K dispozici jsou 2 klubovny s barevným televizorem a videem, 1 piáno a knihovna. Pro sportovní vyžití je k dispozici tělocvična, jedna posilovna, 20 horských a 10 spinningových kol, lyžařská výstroj pro běh i sjezd, dále vybavení pro tenis, stolní fotbal a badminton. Pro besedy, přednášky, zábavné večery se využívají klubovna a tělocvična. Pro další kulturní a sportovní akce škola pravidelně využívá zařízení města. Organizace má vlastní školní kuchyň s kapacitou 700 jídel. Ve školní jídelně se připravuje celodenní strava pro ubytované žáky naší školy, obědy pro zaměstnance, žáky i cizí strávníky v hlavní činnosti, obědy a jiné pohoštění dle objednávek v rámci doplňkové činnosti. Naše organizace provozuje doplňkovou činnost v oblasti provozování autoškoly, hostinské činnosti, poskytování ubytovacích služeb, rekvalifikačních kurzů a pronájmu prostor. 1.3 Školská rada Ve školním roce došlo k obměně školské rady. Do pracovala ve složení: Pedagogičtí pracovníci školy: Jana Sedláčková vychovatelka, Aleš Malý - vedoucí učitel odborného výcviku, Mgr. Martin Žouželka - učitel Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti: Dáša Kobzová - zákonný zástupce, Yvona Kahleová - studentka SŠSP a S Zábřeh, Božena Roučková - studentka SŠSP a S Zábřeh Zástupci zřizovatele: PaedDr. Karel Crhonek, Ing. Vítězslav Martykán, Mgr. Pavel Doubrava Od pracovala ve složení: Pedagogičtí pracovníci školy: Bc. Lucie Filipová učitelka, Aleš Malý - vedoucí učitel odborného výcviku, Mgr. Martin Žouželka - učitel Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti: Iva Omastová - zákonný zástupce, Jana Schwabová - studentka SŠSP a S Zábřeh, Barbora Steidlová - studentka SŠSP a S Zábřeh Zástupci zřizovatele: PaedDr. Karel Crhonek člen ZOK, Ing. Vítězslav Martykán ředitel VOŠ a SŠA Zábřeh, Mgr. Radomír Pavlík ředitel ZŠ a DD Zábřeh. Funkci předsedy zastávala po Janě Sedláčkové Bc. Lucie Filipová. Školská rada plnila úkoly vyplývající ze znění školského zákona v plném rozsahu. 5

7 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 2.1 Obory vzdělání M/003 Sociální péče - pečovatelská čtyřleté denní studium zakončené maturitní činnost (dobíhající) zkouškou M/004 Sociální péče sociálně správní čtyřleté denní studium zakončené maturitní činnost (dobíhající) zkouškou M/003 Sociální péče - pečovatelská pětileté dálkové studium zakončené maturitní činnost(dobíhající) zkouškou M/004 Sociální péče sociálně správní pětileté dálkové studium zakončené maturitní činnost (dobíhající) zkouškou M/012 Výchovná a humanitární čtyřleté denní studium zakončené maturitní činnost - sociálně výchovná činnost zkouškou (dobíhající) M/013 Výchovná a humanitární činnost - sociálně administrativní činnost čtyřleté denní studium zakončené maturitní (dobíhající) zkouškou M/01 Sociální činnost ŠVP: zaměření - 1. Sociálně výchovná činnost čtyřleté denní studium zakončené maturitní 2. Sociálně výchovná činnost zkouškou M/01 Sociální činnost ŠVP: zaměření - 1. Sociálně výchovná činnost čtyřleté dálkové studium zakončené maturitní 2. Sociálně výchovná činnost zkouškou H/01 Zemědělec farmář tříleté denní studium zakončené závěrečnou ŠVP: Farmář farmářka, zaměření 1. zkouškou s výučním listem mechanizátor, 2. chovatel H/01 Zahradník tříleté denní studium zakončené závěrečnou ŠVP: Zahradník pro aranžování květin a zkouškou s výučním listem okrasné zahradnictví H/01 Kuchař-číšník tříleté denní studium zakončené závěrečnou ŠVP: Kuchař - číšník zkouškou s výučním listem H/01 Zedník tříleté denní studium zakončené závěrečnou ŠVP: Zedník zkouškou s výučním listem dvouleté nástavbové denní studium pro L/51 Podnikání absolventy tříletých oborů středního vzdělání s ŠVP: Podnikání výučním listem tříleté nástavbové dálkové studium pro L/524 Podnikání (dobíhající) absolventy tříletých oborů středního vzdělání s L/51 Podnikání ŠVP: Podnikání E/01 Stravovací služby ŠVP: Kuchařské a číšnické práce E/01 Opravářské práce ŠVP: Opravářské práce výučním listem tříleté nástavbové dálkové studium pro absolventy tříletých oborů středního vzdělání s výučním listem tříleté denní studium pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem 6 tříleté denní studium pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem

8 41-52-E/01 Zahradnické práce ŠVP: Aranžérské a zahradnické práce E/01 Zednické práce ŠVP: Zednické práce tříleté denní studium pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem tříleté denní studium pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem 7

9 2.2 Platnost učebních dokumentů Obor vzdělání - kód a název schválilo dne č.j. platnost od M/003 Sociální péče pečovatelská činnost MŠMT ČR / M/004 Sociální péče sociálně správní činnost MŠMT ČR / typ plánu ŠVP čj. 78/11 79/ M/01 Sociální činnost MŠMT / M/012 Výchovná a humanitární činnost - sociálně MŠMT ČR / výchovná činnost M/013 Výchovná a humanitární činnost - sociálně MŠMT ČR / administrativní činnost ŠVP čj H/01 Zemědělec - farmář MŠMT / /2010 ŠVP čj H/01 Zahradník MŠMT / /2009 ŠVP čj H/01 Kuchař číšník MŠMT / /2009 ŠVP čj H/01 Zedník MŠMT / / L/524 Podnikání MŠMT ČR / obecný ŠVP čj L/51 Podnikání MŠMT / /11 ŠVP čj E/01 Stravovací služby MŠMT / /2010 ŠVP čj E/01 Opravářské práce MŠMT / /2010 ŠVP čj E/01 Zahradnické práce MŠMT / /2010 ŠVP čj E/01 Zednické práce MŠMT / /11 8

10 2.3 Počet tříd v oborech vzdělávání Třídy podle oborů vzdělání a ročníků v denní formě vzdělávání Kód Obory vzdělání Název 1. roč. 2. roč. Počet tříd roč. roč. celkem 3667E/01 Zednické práce 0 0, ,5 3667H/01 Zedník 0 0,13 0,32 0 0, H/01 Zemědělec-farmář 1 0,42 0,68 0 2,10 Sociálně výchovná 7541M/012 činnost 0 0 0,54 0,57 1, M/013 Sociál. administr. činnost 0 0 0,46 0,43 0, E/01 Zahradnické práce 1 0,19 0,57 0 1, H/01 Zahradník 1 0, , E/01 Opravářské práce 0 0,31 0,43 0 0, L/51 Podnikání E/01 Strav. a ubyt. služby H/01 Kuchař-číšník M/003 Sociální péče-pečov.čin ,33 0,48 0, M/004 Sociál.péče-soc.spr.čin ,67 0,52 1, M/01 Sociální činnost Celkem v denní formě vzdělávání Třídy podle oborů vzdělání a ročníků v dálkové formě vzdělávání Kód Název 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. celkem 6441L/51 Podnikání L/524 Podnikání M/003 Sociální péče-pečov.čin ,5 1,5 7541M/004 Sociál.péče-soc.spr.čin ,5 1,5 7541M/01 Sociální činnost Celkem v dálkové formě vzdělávání

11 2.4 Počet žáků v oborech vzdělávání Žáci podle oborů vzdělání a ročníků v denní formě vzdělávání Obory vzdělání Počet žáků k / Kód Název 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. celkem 3667E/01 Zednické práce 0 8/ /7 3667H/01 Zedník 0 3/3 6/6 0 9/9 4151H/01 Zemědělec-farmář 16/18 10/11 13/ / M/012 Sociálně výchovná činnost /14 17/17 31/ M/013 Sociál.administr.činnost /12 13/13 25/ E/01 Zahradnické práce 11/10 3/3 8/8 0 22/ H/01 Zahradník 24/18 11/10 13/ / /01 Opravářské práce 0 5/5 6/6 0 11/ L/51 Podnikání 46/ / L/524 Podnikání 0 38/ / E/01 Strav.a ubyt.služby 16/12 10/9 16/ / H/01 Kuchař-číšník 32/32 28/28 30/ / M/003 Sociální péče-pečov.čin /10 13/13 22/ M/004 Sociál.péče-soc.spr.čin /18 14/14 32/ M/01 Sociální činnost 65/64 50/ /114 Celkem v denní formě vzdělávání 197/ / /144 57/57 570/548 Žáci podle oborů vzdělání a ročníků v dálkové formě vzdělávání Kód Název 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. celkem 6441L/51 Podnikání 68/50 52/ / L/524 Podnikání / / M/003 Sociální péče-pečov.čin /28 20/18 49/ M/004 Sociál.péče-soc.spr.čin / /12 29/ M/01 Sociální činnost 57/39 32/ /68 Celkem v dálkové formě vzdělávání 125/89 84/73 62/56 29/28 33/30 333/276 10

12 2.5 Vývoj počtu žáků denního a dálkového studia v letech Denní studium Školní rok 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Zahradník Kuchař - číšník Podnikání Farmář (Zemědělec - farmář) Kuchařské práce (Stravovací a ubyt. služby) Květinářské práce květ. a aranž práce (Zahradnické práce) Zednické práce Opravářské práce Sociální péče (Soc. správní) Vých. a hum. činn. (Vých. činn.) Zedník Celkem denní studium Dálkové studium Školní rok 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Sociální péče Podnikání Celkem dálkové studium

13 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 3.1 Organizační struktura Ředitel Výchovný poradce Metodik informačních technologií 1. ZŘTV 2. ZŘTV ZŘPV Vedoucí vychovatelka DM Vedoucí technicko - ekonomického úseku Metodik prevence rizikového chování Učitelé Metodik prevence rizikového chování Učitelé VUOV UOV VUOV UOV Metodik prevence rizikového chování Vychovatelé Provozář Údržbář Vrátný Školnice - uklízečka Vedoucí šk. jídelny Vedoucí kuchař Kuchařky Sekretářka Účetní Mzdová účetní Uklízečky Pomocný kuchař Ve školním roce 2012/13 bylo ve škole zaměstnáno v průměru 89 zaměstnanců ve fyzických osobách, 86,96 v přepočtených osobách (z toho 1,87 v doplňkové činnosti). Poměr pedagogických a nepedagogických zaměstnanců v hlavní činnosti činí 63,87 : 21,22. Počet nepedagogických zaměstnanců je adekvátní k počtu pedagogických a k rozsahu pracovních úkolů v ekonomickém a provozním úseku. 12

14 3.2 Pedagogičtí pracovníci Počty pedagogických přepočtených pracovníků podle úseků: Celkem Pedagogičtí pracovníci 64,7 - z toho učitelé 41,4 - pro všeobecně vzdělávací předměty 21,7 - pro odborné předměty 19,7 - z toho učitelé odborného výcviku 18,6 - z toho vychovatelé 4 - z toho asistenti pedagoga 0 Abecední seznam pedagogických pracovníků školy ve školním roce 2012/2013: Učitelé teoretického vyučování Mgr. Simona Bahounková, Ing. Janka Compelová Kurtová, Mgr. Jana Čechová, Mgr. Táňa Drlíková, Ing. Věra Dvořáčková, Mgr. Milana Fňukalová, Bc. Zdeňka Hájková, Mgr. Lenka Hellerová, Mgr. Anna Hýblová, Mgr. Markéta Janků, Mgr. Antonín Kapl, Mgr. Alena Kocábová, Helena Kolářová, Ing. Martina Kolářová, Ing. Tomáš Kolomazník, Mgr. Hana Krejčí, Mgr. Stanislava Kubíčková, Ing. Pavel Málek, RNDr. Jiří Matějček, Mgr. Hana Myšková, Mgr. Jiří Neuwirth, Mgr. Hana Novotná Dvořáková, Bc. Michaela Pěničková, Mgr. Marek Polák, Mgr. Helena Pospěchová, Mgr. Veronika Pospíšilová, Mgr. Zuzana Pumprlová, Mgr. Hana Růžičková, Mgr. Eva Staňková, Mgr. Renata Stehlíková, Ing. Radek Suchomel, Mgr. Martina Šafářová, Radoslav Šebela, Mgr. Zdeněk Štolc, Mgr. Zdeňka Štosová, Ing. Helena Šváchová, Ing. Stanislava Táborská, Zdenek Tomášek, Irena Tomášková, Mgr. Jana Trunečková, Ondřej Urban DiS., Lukáš Vlk DiS., Mgr. Jana Žandová, Mgr. Martin Žouželka Učitelé odborného výcviku Eva Čuková, Petra Dzuriková, Vladislava Endlerová, Miroslava Hrbáčková, Marta Kovářová, Ludmila Linhartová, Andrea Maixnerová, Aleš Malý, Marie Minářová, Jitka Nováková, Jaroslav Palla, Pavel Parma, Helena Rýznarová, Lenka Solníková, Simona Šteiglová, Bc. Jaroslava Titzlová, Vladimír Trhal, Jaromír Urban, Ing. Bronislava Urbánková Vychovatelé Mgr. Ludmila Chytilová, Miroslav Matějka, Ladislav Pigřím, Jana Sedláčková 13

15 3.3 Nepedagogičtí pracovníci Počty nepedagogických přepočtených pracovníků podle úseků: ekonom. úsek provozní úsek školní jídelna Celkem Nepedagogičtí pracovníci 4 10,82 6,4 + 1,87 v dopl.č. 23,09 Abecední seznam nepedagogických pracovníků školy ve školním roce 2012/2013: Ivana Bitalová, Vilma Cahová, Vlastimil Cejpek, Milena Cejpková, Pavlína Dokládalová, Ing. Jana Goláňová, Jana Grúzová, Alexandra Chromá, Miroslava Kabeláčová, Dagmar Kočí, Pavel Krejčí, Lenka Lušovjanová, Jarmila Peková, František Pospíšil, Zdenka Pospíšilová, Věra Sojáková, Milena Šimková, Vladimír Švub, Aleš Titzl, Ladislav Turek, Ivana Turková, Anna Vernerová, Lukáš Vlk DiS, Roman Zegzulka 14

16 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/ Přijímací řízení do denní formy vzdělávání Obor vzdělání Počet ZL a z toho Počet Počet ZL přestupů k přihlášených k z r. z 9. r dívky odjinud ZŠ ZŠ Kuchař - číšník Zemědělec - farmář Opravářské práce Sociální činnost soc. výchovná činnost Sociální činnost soc. správní činnost Stravovací a ubytovací služby Zahradnické práce Zahradník Podnikání denní studium Celkem Přijímací řízení do dálkové formy vzdělávání Obor Počet přihlášených Počet přijatých Sociální péče - pečovatelská činnost Podnikání Celkem

17 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 5.1 Prospěch a absence po uzavření 1. pololetí Třída Počet PV P N Nekl. Průměr Průměrná Prům. neoml. 2. st. z 3. st. z žáků známek absence absence chování chování 1. A , ,13 1. B ,58 121,24 5, K ,42 80,55 0,58 2. Abz ,64 101,64 14, abz ,91 101,8 2. abz 3 3 3,18 220,33 4,67 2. K ,48 76,74 3,07 3. Az ,2 112,58 3. az ,53 151,5 3. B , K ,12 102,5 1,7 1. P , ,17 1. PC ,5 13,13 1. PD ,77 18,93 2. PA ,54 139,1 2. PB ,44 110,05 1,9 2. PC ,68 14,3 2. PD ,84 19,09 3. PC ,86 4,52 3. PD ,13 1. D ,89 102,07 2, G ,72 142,73 28, D ,21 63,9 0,1 2.Efg ,5 83,27 2. efg , ,4 2. efg , D ,16 80,06 1,56 3. Fg , fg , , S , ,17 1. V ,21 69,69 2. S ,85 60,23 2. V ,38 98,27 0, S ,98 108,07 0, V ,76 99,3 4. S ,67 134,74 4. V ,83 92,4 1. MA ,0 27,91 1. MB ,94 28,85 2. MA ,76 26,73 2. MB ,75 6,63 16

18 3. M ,22 19,42 4. M ,7 27,55 5. M ,92 19, Prospěch a absence ve 2. pololetí Třída Počet PV P N Průměr Průměrná Prům.neoml. 2. st. z 3. st. z žáků známek absence na ž. absence chování chování Třídní učitel 1. A ,47 117,83 5, Ing. Martina Kolářová 1. B , ,61 3, Irena Tomášková 1. K , ,8 0,83 Mgr. Zuzana Pumprlová 2. Abz , , abz ,99 118,5 10,7 1 Ing. Martina Kolářová 2. abz 0 Třída zanikla během 2. pololetí 2. K ,44 102, Mgr. Lenka Hellerová 3. Az ,37 78,33 3. az 6 6 2,33 104,83 Mgr. Jiří Neuwirth 3. B ,14 85,92 0,31 Mgr. Táňa Drlíková 3. K ,44 86,7 0,63 Bc. Zdeňka Hájková 1. P ,13 111,55 0,22 Ing. Věra Dvořáčková 1. PC ,41 5,69 Mgr.Veronika Pospíšilová 1. PD ,75 19,04 Mgr.Veronika Pospíšilová 2. PA ,63 112,5 Mgr. Antonín Kapl 2. PB ,45 91,28 Mgr. Jana Rýznarová 2. PC ,69 15,37 Ing. Tomáš Kolomazník 2. PD ,01 11,75 Ing. Tomáš Kolomazník 3. PC , 97 1,6 Mgr. Hana Novotná Dvoř. 3. PD ,06 9,6 Mgr. Hana Novotná Dvoř. 1. D ,99 156,46 1,23 1 Lukáš Vlk, DiS 1. G ,82 139,70 Ing. Stanislava Táborská 2. Efg ,38 109,12 1. efg , Bc. Michaela Pěničková 1. efg ,30 133,66 2. D ,06 104,77 Bc. Lucie Filipová 3. Fg ,18 176,33 3,17 3. fg ,78 107,75 7,25 1 Irena Tomášková 3. D ,30 83,53 1,33 Mgr. Lenka Hellerová 1. S ,14 60,19 0,42 Ing. Helena Šváchová 1. V ,11 84,02 0,97 1 Helena Kolářová 2. S ,86 67,14 Mgr. Zdeněk Štolc 2. V ,23 76,92 Mgr. Eva Staňková 3. S ,75 78,5 Mgr. Jana Žandová 3. V ,71 86,07 0,04 Mgr. Hana Myšková 4. S ,63 111,59 Mgr. Simona Bahounková 4. V , ,57 Mgr. Renata Stehlíková 17

19 1. MA ,815 14,727 Mgr. Zdeňka Štosová 1. MB ,091 30,909 Mgr. Markéta Janků 2. MA ,84 31 Mgr. Martina Šafářová 2. MB ,75 13,06 Mgr. Milana Fňukalová 3. M ,74 20,33 Mgr. Jana Trunečková 4. M ,27 24,85 Ing. Radek Suchomel 5. M ,88 14,83 Mgr. Alena Kocábová 5.3 Výchovná opatření v 1. pololetí Pochvala tř.uč. Pochvala ředitelky školy Napomenutí tř.uč a UOV Důtka tř.uč. a UOV Ředitelská důtka Podmíněné vyloučení Vyloučení ze studia Obory H, L Obory E Obory M Výchovná opatření ve 2. pololetí Pochvala tř.uč. Pochvala ředitelky školy Napomenutí tř.uč a UOV Důtka tř.uč. a UOV Ředitelská důtka Podmíněné vyloučení Vyloučení ze studia Obory H, L Obory E Obory M Výsledky maturitních zkoušek (včetně náhradního nebo 1. opravného termínu) Třída 2.PA 2.PB 4. S 4. V 3.PC 3.PD 5.M Celkem žáků ve třídě Zkoušku konali Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Výsledky závěrečných zkoušek Počet Řádný, náhradní nebo 1. opravný termín Třída žáků Nepřistoupili třídy ke zkoušce PV P N 3. A B Z K D F G Závěrečné zkoušky u všech oborů proběhly podle jednotného zadání závěrečných zkoušek. 18

20 5.7 Hodnocení výchovného poradenství Činnost vycházela z plánu práce výchovného poradce na školní rok 2012/13 a to hlavně na plnění úkolů v oblasti informační, poradenské a odborného růstu. Přehled významných činností ve školním roce: - doplnění databáze integrovaných žáků, zjišťování nových žáků se SPU a ZPS - vypracování plánů individuální integrace (dolní škola 16, horní škola 14) - zajištění prezentace školy na přehlídkách středních škol a účast v České Třebové, Šumperku, Olomouci, Přerově, Litovli, Štítech a Prostějově - doplnění individuálních vzdělávacích plánů na základě podkladů pro Z.Faita - 4. V, N. Foberovou - 4. V, Z. Peichlovou - 1. S, E. Bubelinyovou - 3. S, I. Kubíčková - 2. K, M. Jattiová - 3. A, A. Kohoutová - 3. K, L. Skřivánková - 3. G, J. Hájková 3. A - účast žáků na Veletrhu pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS Brno, informace pro studenty 3. a 4 ročníků maturitních oborů a 2. ročníku nástavbového studia o tomto veletrhu - Dny otevřených dveří na škole informace pro rodiče a žáky ZŠ, kteří mají zájem o studium oborů na škole (prosinec, leden) - informace pro studenty 2. P, 4. S a 4. V o studiu na VŠ a VOŠ schůzka, nástěnka, informační letáčky - kontrola a potvrzení přihlášek studentů na VŠ / VOŠ - podávání informací o přijímacích zkouškách na VŠ a na VOŠ - spolupráce s metodiky prevence projevů rizikového chování - účast na závažnějších jednáních výchovných komisí a zaslání informací příslušným úřadům - řešení výchovných problémů ve výchovných komisích (dolní budova 34, horní budova - 8). 5.8 Hodnocení prevence projevů rizikového chování Primární prevenci rizikového chování ve školním roce 2012/2013 zajišťovaly tři metodičky prevence, a to na úseku práce se žáky oborů M (na horní budově), oborů H, E, L (na dolní budově) a žáky ubytovanými na DM. Primární prevence je součástí každodenního života v naší škole i v domově mládeže. Na každý školní rok je vypracováván aktuální minimální preventivní program, který je podporován celým pedagogickým sborem. Zvlášť úzká spolupráce je mezi školními metodiky prevence, výchovnými poradci, třídními učiteli a metodikem prevence na domově mládeže. Jednotliví učitelé navazují na program prevence ve vyučovacích předmětech (např. rodinná výchova, občanská výchova, pedagogika a psychologie, právo, sociální péče, sociální politika, osobnostní a dramatická výchova, zdravotní nauky, biologie, pečovatelství, péče o staré občany, organizace volného času apod.) a poznatky či získané dovednosti žáků systematicky posilují a prohlubují. Významnou součástí prevence rizikového chování je pořádání adaptačního kurzu pro žáky 1. ročníků, jehož hlavními cíli jsou adaptace na nové školní prostředí a nastolení pozitivních skupinových vazeb ve třídě. K tomu nám pomáhá i pravidelné pořádání komunitních kruhů. V oblasti dalších aktivit se žáky se uskutečnily besedy a exkurze, charitativní sbírky, specializované programy, soutěž, vzdělávací semináře (z českého, anglického, ruského a německého jazyka, z matematiky a z výpočetní techniky) aj. V oblasti poradenské činnosti se nejčastěji řešila problematika zvládání učiva, vztahů ve třídě, neomluvená a zvýšená omluvená absence. 19

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953 PROVOZNÍ ŘÁD 1 A. Údaje o zařízení Vymezení působnosti: Název: Zřizovatel: střední škola Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Olomoucký kraj Adresa: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů ODBORNÁ ŠKOLA VÝROBY A SLUŽEB PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů Evaluace ŠVP Bc. Lenka Radová 7.10.2013 Zhodnocení tvorby ŠVP Od roku 2008 do současnosti jsme vytvořili

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-345/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Sídlo: Habrecká

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Předkládá: Ing. Libuše

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 postup a kritéria přijímacího řízení Přijímací řízení je zabezpečováno na

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2015/2016 Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah 1. Všeobecná ustanovení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace 1 Žáci mají možnost ubytování na domově mládeže. Stravování ve školní jídelně Možnost získat řidičský

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok 2008/2009 Nové Město na Moravě, 30.9.2009 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy O B

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2015/2016 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

!! " " " Zpracoval : % & ' ( # $ V Zábřehu dne )

!!    Zpracoval : % & ' ( # $ V Zábřehu dne ) !!""" Zpracoval : #$% &'( V Zábřehu dne ) 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 1.1. Základní údaje :...3 2. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ a učebních plánů...3 2.1. Studijní obory...3 2.2. Počet tříd...4 3. PŘEHLED

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více