Problémy s plněním nařízení REACH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Problémy s plněním nařízení REACH"

Transkript

1

2 Problémy s plněním nařízení REACH Pavlína Kulhánková ředitelka odboru ekologie Praha 6. května Ministerstvo průmyslu a obchodu

3 Plnění požadavků nařízení REACH Plnění prvních požadavků přináší značné problémy podnikatelské sféře, zejména malým a středním podnikům i mikropodnikům (MSP) Obavy, aby podniky splnily 1. povinný termín registrace k 30. listopadu 2010 Registrace k tomuto datu je povinná pro zavedené látky vyrobené nebo dovezené v množství > 1000 t/rok na 1 výrobce/dovozce CMR látky kat. 1 a 2 v množství > 1 t/rok na 1 výrobce/dovozce látky klasifikované jako N s R 50/53 v množství > 100 t/rok na 1 výrobce/dovozce 3

4 Problémy Podniky mají řadu problémů: s komunikací a prací v SIEF (Fórum pro výměnu informací o látce) v komunikaci s odběrateli (následnými uživateli) řada firem má problémy s komunikací v angličtině, některé pokyny nejsou přeloženy ECHA opakovaně upravuje a doplňuje databázi IUCLID 5 (International Uniform Chemical Information Database) pro předkládání registr. údajů ECHA mění informační systém REACH-IT (softwar. nástroj) nezbytný pro komunikaci s ECHA nemají dostatek informací o nové legislativě 4

5 Problémy ve firmách chybí odborníci velká finanční zátěž - průměrné náklady na registraci 1 látky se odhadují na 1,5 mil. Kč problém činí promítnout časové rozlišení nákladů do delšího časového období Vzhledem k této situaci se podniky obávají, že nestihnou 1. termín registrace 5

6 SIEF SIEF fórum pro výměnu informací o látce Účast ve fóru je pro předběžné registranty povinná Úkoly SIEF: usnadnit sdílení dat odsouhlasit klasifikaci a označení připravit společné podání dokumentace Náklady na registrační dokumentaci by měly být rozděleny mezi účastníky daného SIEF transparentním a spravedlivým způsobem Problémy: velký počet účastníků a rozdíly v úrovni znalostí. SIEF je v režii výrobců a dovozců, špatná komunikace a nemožnost regulace EK, ECHA a národními kompetentními orgány 6

7 Pokyny a komunikace v angličtině Velké množství pokynů guidance documents a doporučení k provádění REACH některé jsou pouze v angličtině ECHA se snaží o překlad pokynů do všech 21 jazyků EU důležité pokyny jsou již v češtině k registraci, k povinnostem následných uživatelů, pokyny k látkám v předmětech Komunikace s ECHA probíhá v angličtině problém pro mnoho firem 7

8 Obtížná komunikace s odběrateli Následní uživatelé (NU) mají právo oznámit dodavateli způsob použití, aby byl zařazen do registrační dokumentace jako určené použití Týká se to zejména firem vyrábějících přípravky Dodavatel látky pak může pro toto použití vypracovat scénář expozice nebo kategorii použití a expozice k posouzení chemické bezpečnosti Do komunikace s dodavatelem se může NU zapojit i po registraci látky, když zjistí, že jeho použití není mezi určenými. Pak může výrobce/dovozce aktualizovat dokumentaci 8

9 Úpravy IUCLID 5 a REACH-IT Problémem jsou změny a úpravy IUCLID 5 a REACH-IT v IUCLID 5 provedeno již několik úprav a aktualizací, poslední verze IUCLID 5.2 není kompatibilní s předchozí verzí systém REACH-IT byl aktualizován , obsahuje nové funkce: skupinové oznámení klasifikace a označení oznámení změny právnické osoby prohlášení o ukončení/zastavení výroby Nová verze REACH-IT přijímá pouze registrační dokumentace vytvořené v IUCLID 5.2 9

10 Nedostatek informací a odborníků Některé firmy nemají dosud dostatek informací o nové legislativě a povinnostech z ní plynoucích V řadě firem (zejména u MSP) chybí na problematiku odborníci vážný problém je nutno odborníky najímat nebo zpracování úkolů zadávat výzkumným ústavům, firmám, zdravotním ústavům Vzhledem k rozsahu změn je to velmi nákladné (např. u BL, povinnosti k látkám z Kandidátského seznamu, povinnosti z nařízení CLP č. 1272/2008) 10

11 Náklady spojené s REACH Náklady na registraci jsou poměrně vysoké průměrné náklady na registraci se odhadují na 1,5 mil. Kč (rozmezí 150 tis. až 3,5 mil. Kč) studie a testy představují vysoké náklady poplatky za registraci vysoké, závisí na tonáži a velikosti podniku. Řídí se nařízením (ES) č. 340/2008 o poplatcích a platbách Příprava registrační dokumentace je časově velmi náročná, přibudou povinnosti z nařízení CLP další náklady na přeznačení látek (2010), přípravků / směsí (2015) 11

12 Řešení problémů Finančním problémům MSP se věnovala také Skupina pro podnikatelskou politiku v Bruselu (Enterprise policy Group) začátkem letošního roku Jako možné řešení finančních problémů firem uvádí půjčky na základě přístupu Evropské investiční banky a podpory iniciativ na úrovni ČS MPO oslovilo Českomoravskou záruční a rozvoj. banku dotazem na poskytnutí účelového úvěru či záruky na financování registrační dokumentace 12

13 Jednání s Ministerstvem financí Cílem je jednotný postup finančních orgánů při uznání nákladů Jedná se o časové rozlišení nákladů na REACH do delšího časového období Problém hlavně pro MSP Náklady uvedené v běžném roce je mohou dostat do ztráty, pak problémy se získáváním úvěrů Podniky byly požádány, aby poskytly informace k ekonomickým a daňovým otázkám Snaha vyřešit situaci např. vzorovým metodickým postupem jednání MPO a SCHP s MF 13

14 Závěr Nyní Vyhodnocují se informace z podniků k ekonomickým a daňovým otázkám Proběhnou další jednání s MF V dalších letech Situaci bude nezbytné nadále sledovat a monitorovat Další 2 povinné termíny registrace Domníváme se, že většina MSP bude registrovat až ve 2. a 3. termínu 14

15 Podpora MPO Uveřejňujeme nejdůležitější zprávy na našich webových stránkách V sekci průmysl a stavebnictví Legislativa REACH Legislativa GHS Konzultace Přednášky Zodpovídání dotazů k legislativě REACH Pomoc průmyslu při prosazování výjimek u látek navržených pro povolování 15

16 Děkuji za pozornost! tel Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, Praha 1 16

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH

Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH Daniela Bittnerová ReachSpektrum, s.r.o., Dělnická 12, Praha 7 Daniela.Bittnerova@reachspektrum.eu tel.: 266 793 591 Nařízení REACH Nařízení Evropského

Více

Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003. Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání

Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003. Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003 Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Verze k 18.12. 2003 1 Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003 Použité zkratky BIC CI CT ČEA ČMZRB DPH

Více

Návrh. ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

Návrh. ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) Návrh ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ BIOCIDNÍ

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

Pokyny v kostce Identifikace a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP

Pokyny v kostce Identifikace a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP Pokyny v kostce Identifikace a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP Nejaktuálnější informace ohledně posouzení chemické bezpečnosti naleznete na internetových stránkách agentury ECHA. PRÁVNÍ

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy PORADENSTVÍ

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 Verze k 13. 12. 2006 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Mezinárodní projekt Etika ve veřejné správě Sdílení osvědčených postupů při zavádění a výuce principů etiky pro zaměstnance ve veřejné správě

Mezinárodní projekt Etika ve veřejné správě Sdílení osvědčených postupů při zavádění a výuce principů etiky pro zaměstnance ve veřejné správě Mezinárodní projekt Etika ve veřejné správě Sdílení osvědčených postupů při zavádění a výuce principů etiky pro zaměstnance ve veřejné správě VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Obsah I. VEŘEJNÁ SPRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE 1.1

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 SRPEN 2014 Obsah OBSAH... 2 1. PŘÁTELSKÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO MSP...

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

MANUÁL FINANČNÍ PODPORY ČESKÉHO EXPORTU

MANUÁL FINANČNÍ PODPORY ČESKÉHO EXPORTU MANUÁL FINANČNÍ PODPORY ČESKÉHO EXPORTU Obsah Přehled základních použitých termínů...3 1 Úvod - Proč projekty dodávané a financované z České republiky....4 2 Financování projektů z České republiky - komfortní

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Uplatňování nařízení Rady č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE)

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Uplatňování nařízení Rady č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.11.2010 KOM(2010) 676 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Uplatňování nařízení Rady č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

Efektivnost trhu zboží a služeb a zkvalitňování charakteristik podnikání

Efektivnost trhu zboží a služeb a zkvalitňování charakteristik podnikání Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPO Spolugestor MSp, MPSV, MF, MŽP, LRV, resorty Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2020 Obsah, charakteristika

Více

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah AUDITOR 10/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Informace ze schůzky se zástupci MF ČR (Martina Smetanová)... 3 Evidenční záznam KPV za rok 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

Otázky a odpovědi. týkající se dotazování a identifikace látky

Otázky a odpovědi. týkající se dotazování a identifikace látky Otázky a odpovědi 2 Otázky a odpovědi PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Tento dokument otázek a odpovědí obsahuje informace o povinnostech vyplývajících z nařízení REACH (dále jen REACH nebo nařízení REACH) a vysvětluje,

Více

CENIA, česká informační agentura životního prostředí Roční zpráva 2007 podle 21 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

CENIA, česká informační agentura životního prostředí Roční zpráva 2007 podle 21 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech CENIA, česká informační agentura životního prostředí Roční zpráva 2007 podle 21 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 2. Údaje o organizaci 3. Základní

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA TACR/5878/2012 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA Zveřejněno dne: 24. 7. 2012 Schválila. Dne 24. 7. 2012 Pro program ALFA verze číslo: 6 Pro program OMEGA verze číslo: 2 1 Obsah 1. Pravidla realizace

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005

ROČNÍ ZPRÁVA. ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005 ROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005 ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Obsah: Kapitola Strana 1. Základní údaje o Úřadu 3 2. Základní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU. Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU. Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM Vysoká škola ekonomie a managementu info@vsem.cz / www.vsem.cz NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE/TITLE OF THESIS Podpora exportu v České republice v kontextu společnosti ABC / Support

Více

Příručka pro předkládání údajů

Příručka pro předkládání údajů Část 05 Jak připravit technickou dokumentaci pro registraci a oznamování PPORD Datum vydání: duben 2014 1 Příručka pro předkládání údajů Část 05 Jak připravit technickou dokumentaci pro registraci a oznamování

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více