Oprava elektroinstalace budovy Městského úřadu Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, dle přiložené projektové dokumentace.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oprava elektroinstalace budovy Městského úřadu Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, dle přiložené projektové dokumentace."

Transkript

1 PŘEDMĚT A ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZAKÁZKY A) PŘEDMĚT ZAKÁZKY Oprava elektroinstalace budovy Městského úřadu Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, dle přiložené projektové dokumentace. 1. Předmět zakázky Předmětem zakázky jsou: elektrické rozvody silnoproudé (zásuvkové a světelné), elektrické rozvody slaboproudé (datové a telefonní), dle přiložené projektové dokumentace. Předmětem zakázky jsou výše uvedené elektrické rozvody: v přízemí budovy, v 1. patře budovy, v 2. patře budovy, v 3. patře budovy - pouze PRAVÁ strana, v levém křídle je oprava již provedena, v 4. patře budovy, v garážích ZMĚNA OPROTI PROJEKTU: projektová dokumentace garáží je doplněna o dodatek. Část prací dle tohoto dodatku je již provedena a není předmětem této zakázky. Konkrétně je již provedeno a není předmětem zakázky: o dodávka nového rozvaděče RM - rozvaděč měření a jeho připojení ze stávající pojistkové skříně RIS (viz výkres č. En1) o dodávka a připojení nového rozvaděče RH(1) - rozvaděč pro napojení náhradního zdroje, generátoru (viz výkres č. En1) o zhotovení vývodů pro připojení nového rozvaděče RH(1) k náhradnímu zdroji, včetně umístění zásuvek (viz výkres č. En1) Ostatní části dle projektové dokumentace garáží jsou předmětem zakázky. dle přiložené projektové dokumentace. Části budovy, které nejsou součástí projektové dokumentace, nejsou předmětem zakázky. V těchto částech budovy je oprava elektroinstalace zpravidla již provedena. 2. Dále je předmětem zakázky a) Příprava staveniště: zakrytí nábytku, podlahy a oken v kancelářích (např. igelitovou fólií) proti poškození a znečištění b) Demontáž stávajících rozvodů ZMĚNA OPROTI PROJEKTU: Oproti projektové dokumentaci, ve které je uvedeno provedení kompletní demontáže stávajících elektrických rozvodů včetně rozvaděčů a provedení kompletní demontáže stávajících rozvodů pro PC, telefonní síť a rozvodů EZS, bude předmětem zakázky pouze provedení demontáže v následujícím rozsahu: o demontování stávajících elektrických zásuvek a rozvaděčů, příp. demontování stávajících elektrických rozvodů vedených viditelně po zdivu, Stránka 1 z 9

2 o demontování stávajících rozvodů pro PC a telefonní síť, které jsou taženy po zdivu nebo ve žlabech. Součástí zakázky tedy nebude demontování stávajících rozvodů vedených pod omítkou. c) Zednické práce: zednické zapravení po sekacích pracích a po demontovaných původních elektrických a telefonních zásuvkách v opravovaných prostorách. d) Malířské práce: obnova výmalby stěn a stropů po dokončené opravě elektroinstalace v opravovaných prostorách, včetně případných drobných oprav poškozené omítky odstín bílý rozsah: 1) kanceláře o částečná výmalba opravovaných kanceláří (vždy stěna u dveří, stěna u okna, celý strop kanceláře a místa po demontovaných původních elektrických zásuvkách) o počet m 2 / 1 kancelář pro ocenění výmalby: 29 m 2 o počet kanceláří celkem: 95 o počet m 2 pro ocenění výmalby kanceláří: 2755 m 2 2) chodby o celková výmalba chodeb v opravovaných křídlech budovy o bez stropu, bez omyvatelného nátěru stěn o rozměr chodby 25m x 2,4m o výška stěny k výmalbě 1,5m (tj. výška stěny mezi omyvatelným nátěrem a budoucím kazetovým podhledem) o počet m 2 / 1 chodbu pro ocenění výmalby: 75 m 2 o počet chodeb celkem: 8 o počet m 2 pro ocenění výmalby chodeb: 600 m 2 3) schodiště o celková výmalba opravovaných chodeb u schodišť (bez stropu) o počet m 2 / 1 schodiště pro ocenění výmalby: 58 m 2 o počet schodišť celkem: 3 o počet m 2 pro ocenění výmalby schodišť: 174 m 2 4) WC o celková výmalba opravovaných WC (včetně stropu) o počet m 2 / 1 WC pro ocenění výmalby: 30 m 2 o počet WC celkem: 5 o počet m 2 pro ocenění WC: 150 m 2 e) Natěračské práce (nátěr radiátorů, vč. potrubí a stoupaček): nátěr radiátorů, včetně potrubí a stoupaček (pouze radiátory zašlé, oprýskané nebo s případnou počínající korozí dle určení zadavatele) o litinová žebrovaná (článková) tělesa radiátorů o bez demontáže radiátorů o očištění radiátorů, místa s počínající korozí a místa s poškozeným nebo špatně přilnavým starým nátěrem mechanicky očistit Stránka 2 z 9

3 o místa s počínající korozí a místa s poškozeným starým nátěrem natřít základovou antikorozní barvou na radiátory o 2 vrstvy nátěr/nástřik vrchní barvou na radiátory odstín bílý počet a rozměry radiátorů k ocenění: o výška radiátoru vždy 60cm Šířka radiátoru [cm] Počet článků (žeber) / 1 ks radiátoru Počet radiátorů [ks] článků/radiátor článků/radiátor článků/radiátor článků/radiátor článků/radiátor článků/radiátor článků/radiátor článků/radiátor článků/radiátor článků/radiátor 7 Celkem 76 f) Kazetové stropní podhledy: dodávka a montáž nových kazetových stropních podhledů na chodbách kazetové podhledy budou nově instalovány na chodbě: o v 1. patře v levém i pravém křídle chodby, přičemž v levém křídle chodby bude nejprve provedena demontáž stávajícího podhledu o ve 2. patře v levém i pravém křídle chodby, o ve 3. patře pouze v pravém křídle chodby, o ve 4. patře v levém i pravém křídle chodby, o ve střední části chodeb u schodiště budou ponechány podhledy stávající rozměr chodby (levé, resp. pravé křídlo chodby): 25m x 2,4m rozměr kazety: 600 x 600mm barva kazety: bílá, jemné zrno (jako stávající na schodištích MěÚ) materiál kazety: sádrokartonová nebo minerální kazeta (jako stávající na schodištích MěÚ) vhodná do prostorů chodby v administrativní budově s odpovídající požární odolností barva viditelné závěsné rastrové konstrukce: bílá délka zavěšení podhledu pod nosnou stropní konstrukci: cca 300mm do podhledu bude zabudováno na každé straně chodby (levá/pravá) vždy 6 ks podhledových vestavných svítidel o rozměru 600 x 600mm, z toho 3 ks opatřeny nouzovým modulem (invertorem), dle projektové dokumentace; ZMĚNA OPROTI PROJEKTU: místo v projektu navržených svítidel typu Modus ALU 4x18W budou do chodbových podhledů instalována svítidla LED. Dle nového výpočtu umělého osvětlení jsou projektantem navržena svítidla Modus IDSA2KO4V1ND600/700ISO3, čtverec 600x600. Změna byla konzultována s projektantem. navrtání závěsné rastrové konstrukce bude nutno provádět s ohledem na hlučnost mimo provozní dobu úřadu, tzn. pondělí, středa po 17:00, nebo úterý, čtvrtek po 15:00 nebo pátek po 14:30, příp. o víkendu Stránka 3 z 9

4 g) Prostupy stropů - jádrové vrtání prostupů ve stropních konstrukcích mezi patry: provedení svislých prostupů za použití technologie jádrového vrtání pro budoucí nové silnoproudé a slaboproudé rozvody v souladu s přiloženým statických posouzením umístění prostupů: ve stropě (podlaze) za vstupními dveřmi do chodeb v rohu v blízkosti rozvaděče elektrické sítě. Prostupy budou provedeny vždy dva v každém patře, jeden v levém a jeden v pravém křídle chodby. statické posouzení s vymezením zón, kde lze bezpečně provést prostupy jádrovým vývrtem průměr 150mm, aniž by byla narušena statika stávajících železobetonových desek, je součástí příloh počet a velikost prostupů: o pravé křídlo budovy: celkem 4 prostupy, průměr 150mm o levé křídlo budovy: celkem 2 prostupy, průměr 150mm (prostup mezi 2. a 3. patrem a mezi 3. a 4. patrem jsou již provedeny) charakteristika stropu: železobetonová prefabrikovaná deska, škvárové lože, izolace, lité teraco. Celková tloušťka stropu 25cm. jádrové vrtání bude nutno provádět s ohledem na hlučnost mimo provozní dobu úřadu, tzn. pondělí, středa po 17:00, nebo úterý, čtvrtek po 15:00 nebo pátek po 14:30, příp. o víkendu h) Kabelové žlaby pro uložení propojovacích kabelů mezi patry: Dle přiložené projektové dokumentace bude připojení rozvaděčů v jednotlivých patrech a propojení slaboproudých rozvodů mezi patry provedeno kabely uloženými v kabelových žlabech, které budou umístěny na stěně za vstupními dveřmi do chodeb v místě prostupů ve stropech mezi jednotlivými patry (viz. bod prostupy stropů ). Tyto kabelové žlaby budou umístěny ve všech patrech (od přízemí do 4. patra), vždy v levém i pravém křídle chodby. Kabelový žlab musí být trvale průchozí, bude utěsněn protipožární ucpávkou a zakryt odnímatelným krytem. i) Úklid staveniště: Odstranění zakrytí nábytku, podlahy a oken (fólie) a jeho likvidace Úklid staveniště j) Revizní zpráva, stavební deník a ostatní dokumentace: Dodavatel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Před předáním díla nebo jeho části do provozu (dle stanoveného harmonogramu) zajistí dodavatel zpracování výchozí revizní zprávy dle platných právních předpisů a norem a předá ji zadavateli. Před předáním díla nebo jeho části do provozu (dle stanoveného harmonogramu) předá dodavatel zadavateli potřebnou dokumentaci, především pak: o technický popisy zařízení, včetně manuálu údržby, o případná osvědčení, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty pro český trh, o stavební deník, potvrzené záruční listy apod. Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. k) Projektová dokumentace skutečného provedení díla: V případě provedení změn při realizaci díla oproti projektové dokumentaci, zajistí dodavatel vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla, příp. zajistí zakreslení skutečného provedení díla do projektové dokumentace. Tuto projektovou dokumentaci předá dodavatel zadavateli při předání díla nebo jeho části. Stránka 4 z 9

5 B) ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Cena Nabídkovou cenu uvádějte v Kč bez DPH. Nabídková cena bude cenou celkovou za celý předmět zakázky. Nejúspěšnější uchazeč bude ten, který dosáhne nejvyššího počtu bodů. 2. Platební podmínky Cena díla bude hrazena po částech po řádném dokončení, předání a převzetí jednotlivých úseků ( půlpater ) dle harmonogramu uvedeného v bodu 5 d) těchto zadávacích podmínek na základě faktur za skutečně provedené a převzaté práce. Splatnost faktur do 30 dnů od doručení faktury zadavateli. 3. Místo realizace Administrativní budova Městského úřadu Žďár nad Sázavou, ulice Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 4. Způsob provedení a organizace opravy a) Oprava bude prováděna po částech (úsecích), kterými budou jednotlivá celá půlpatra budovy MěÚ; ostatní části budovy budou během opravy v běžném provozu; zaměstnanci z aktuálně opravovaného půlpatra budou po dobu opravy přemístěni do náhradních prostor. b) V aktuálně opravovaných kancelářích bude ponechán nábytek, vybavení a část výpočetní techniky. Zadavatel zajistí před zahájením prací (není předmětem zakázky): odstěhování části techniky (počítače, ) zpřístupnění prostoru u oken kanceláří v délce alespoň 80 cm od oken (odsunutí skříní a stolů) pro instalaci podokenního parapetního kanálu a zpřístupnění nezbytně nutného prostoru u dveří kanceláří pro instalaci rozvodů zpřístupnění prostoru chodeb, příp. odstěhování nábytku a vybavení z chodeb zpřístupnění prostoru garáží c) Dodavatel bude v průběhu realizace opravy dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození nábytku, vybavení a techniky ponechané v kancelářích či na chodbách. d) Po dobu realizace opravy musí zůstat funkční: silnoproudé, datové a telefonní rozvody mimo aktuálně opravovanou část budovy, EPS (elektronický požární systém), EZS (elektronický zabezpečovací systém), KS (kamerový systém) a PDS (přístupová a docházková síť) budovy, a dále po celou dobu opravy musí zůstat funkční: o telefonní ústředna v přízemí, o jednotlivé datové rozvaděče (umístěné v kuchyňce v patře a v telefonní ústředně v přízemí), o technika umístěná v serverovně v 2. patře (kancelář č. 49). V případě poškození výše uvedených rozvodů a systémů v důsledku provádění opravy, zajistí dodavatel neprodleně a na vlastní náklad jejich opravu a uvedení do funkčního stavu. e) Montážní, instalační a jiné práce (např. připojování rozvaděčů apod.), při kterých bude nutné odpojení části budovy, kromě aktuálně opravovaného půlpatra, od elektrické energie, datových nebo telefonních služeb, budou prováděny mimo provozní dobu úřadu, po předchozí dohodě se zadavatelem. Stránka 5 z 9

6 Varianta delší Varianta kratší f) Práce se zvýšenou hlučností a déletrvající hlučné práce budou prováděny mimo provozní dobu úřadu, tzn. pondělí, středa po 17:00, nebo úterý, čtvrtek po 15:00 nebo pátek po 14:30, příp. o víkendu. g) Práce v prostorách, které nelze provozně oddělit (zejména prostory schodiště), budou prováděny v časech a způsobem zohledňujícím pohyb veřejnosti a pracovníků úřadu, především s ohledem na jejich bezpečnost. 5. Termín a harmonogram realizace a) Zakázka bude realizována v roce 2016, předpokládané zahájení v dubnu 2016 b) Maximální celková délka realizace opravy nepřesáhne 9 měsíců ode dne předání staveniště (úseku I.). Doba realizace v měsících je jednou z volitelných podmínek (jedním z hodnotících kritérií) soutěže. c) Předpokládaný rámcový harmonogram jednoho úseku ( půlpatra ): Den / počet dní Činnost Zajišťuje 1. čtvrtek Příprava staveniště (stěhování zaměstnanců, techniky a zpřístupnění prostorů pro montáž posunutí nábytku apod.) 2. pátek Dokončení přípravy staveniště a předání staveniště dodavateli. Zadavatel Zadavatel / Dodavatel dní, z toho 3 víkendy Práce dle předmětu zakázky, vč. předání dokončeného díla (vč. výchozí revizní zprávy) Dodavatel 20. úterý Opětovné nastěhování zaměstnanců a techniky do opravených kanceláří. Zadavatel dní, z toho 4 víkendy Práce dle předmětu zakázky, vč. předání dokončeného díla (vč. výchozí revizní zprávy) Dodavatel 27. úterý Opětovné nastěhování zaměstnanců a techniky do opravených kanceláří. Zadavatel Stránka 6 z 9

7 d) Předpokládaný rámcový harmonogram celkový: Úsek Půlpatro Předpokládaný počet dní (dle harmonogramu výše) I. 4. patro LEVÁ strana včetně prostoru 27 varianta delší schodiště (dle projektu) II. 4. patro PRAVÁ strana 20 varianta kratší III. 3. patro PRAVÁ strana 27 varianta delší IV. 2. patro LEVÁ strana včetně prostoru 27 varianta delší schodiště (dle projektu) V. 2. patro PRAVÁ strana 27 varianta delší VI. 1. patro LEVÁ strana včetně prostoru 27 varianta delší schodiště (dle projektu) VII. 1. patro PRAVÁ strana 20 varianta kratší VIII. přízemí LEVÁ strana 20 varianta kratší (u kantýny) IX. přízemí PRAVÁ strana 20 varianta kratší (u archivu) X. propojení mezi patry připojení rozvaděčů 20 varianta kratší v patrech a propojení slaboproudých rozvodů mezi patry XI. garáže 20 varianta kratší Rezerva 14 - Celkem Pozn.: pořadí realizace jednotlivých úseků může být upraveno 269 dní tj. 9 měsíců 6. Upřesňující informace Rozmístění zásuvek v podokenním parapetním kanálu 60cm Resp. D Z Z Z Z D Z Zj V D V v Zk 60cm 60cm Zk D V Zj Z Z Z D V v Z Z D 60cm Z - zásuvka 230 V, bílá, Stránka 7 z 9

8 Zj Zk D V - zásuvka 230 V, bílá, s přepěťovou ochranou - zásuvka 230 V, hnědá (samostatný okruh - konvice) - datová 2zásuvka - vypínač zásuvek 230 V 7. Ostatní podmínky a) Uchazeč předloží jako součást své nabídky: POLOŽKOVÝ ROZPOČET: Oceněný položkový rozpočet nebo kalkulaci, jejíž součástí budou kromě celkových cen i ceny jednotkové. DOKLADY PROKAZUJÍCÍ ODPOVÍDJÍCÍ ODBORNOU ZPŮSOBILOST PRO PROVEDENÍ DÍLA DLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ: platné Oprávnění vydané ve smyslu 6a) odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., v platném znění, k montáži elektrických zařízení dodavatelským způsobem. REFERENCE: Seznam zakázek provedených dodavatelem za poslední 3 roky a osvědčení objednatelů o řádném plnění 3 nejvýznamnějších z těchto zakázek obdobného charakteru, jejichž hodnota byla vyšší než 1 mil. Kč bez DPH; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto práce provedeny řádně a odborně. INFORMACE O SUBDODÁVKÁCH: Uchazeč do návrhu smlouvy o dílo, která je součástí příloh této výzvy, uvede části veřejné zakázky větší než 30% celkové ceny, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, včetně identifikačních údajů každého takového subdodavatele. Naskenované dokumenty přiloží uchazeč v elektronické podobě do prostředí e-aukční síně. Uchazeč, který nepředloží výše uvedené, bude z e-aukce vyloučen. Originály dokumentů předloží vítězný uchazeč při podpisu smlouvy o dílo. b) Zadavatel je oprávněn před podpisem smlouvy požadovat po dodavateli doložení kvalifikačních předpokladů, platného oprávnění k podnikání souvisejícího s předmětem zakázky, včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší 90-ti dnů. c) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, soutěž zrušit nebo vyhlásit další kolo. Zadavatel je povinen všem účastníkům případné změny neprodleně oznámit. d) Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům předložené nabídky. e) Předložením nabídky uchazeč prohlašuje, že se seznámil se všemi detaily, které mohou mít vliv na stanovení konečné ceny. f) Garance ceny po dobu 3 měsíců od ukončeného výběrového řízení. Stránka 8 z 9

9 g) Nabídky mohou být konfrontovány s porovnávací cenou vycházející z vnitřních kalkulací zadavatele. Tato porovnávací nabídka je stanovena před zahájením soutěže a je v jejím průběhu neměnná. h) Prohlídka místa realizace je možná po dohodě kdykoli v pracovní době, mimo dny 17. až Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Drdla, tel.: , Stránka 9 z 9

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Lautnerova 1, Šumperk odizolování zdiva a podlahy

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Lautnerova 1, Šumperk odizolování zdiva a podlahy Město Šumperk Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Naše čj.: MUSP 78527/2015 Naše sp. zn.: 78527/2015 MJP/LESA *MUSPX01IZC59* Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Lautnerova

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. Zadavatel: Město Rýmařov, nám. Míru 1, 795 01 Rýmařov zastoupené Ing. Petrem

Více

Výzva k předložení nabídek

Výzva k předložení nabídek Výzva k předložení nabídek Tato veřejná zakázka je zadána v souladu se Směrnicí upravující zadávání zakázek malého rozsahu (vydané MŠMT pod č.j.: 2371/2009-14) a Dodatky č. 1 a 2 této směrnice pod názvem:

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

Základní škola, Most, U Stadionu 1028, příspěvková organizace

Základní škola, Most, U Stadionu 1028, příspěvková organizace Základní škola, Most, U Stadionu 1028, příspěvková organizace VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: MOST DNE: Mgr. Klára Janoušková + 420 476 448 285 klara.janouskova@mesto-most.cz 3. 6. 2015 Veřejná zakázka malého

Více

veřejný dle 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

veřejný dle 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Stavební úpravy sociálního zařízení v 5. NP objektu Písková 830/25 I. Identifikační údaje zadavatele

Více

ze dne 9.11.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne 9.11.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-043-004-15 ze dne 9.11.2015 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Oprava soc. zařízení a kuchyně

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie na stavební práce a dodávky Modernizace turistické infrastruktury ve Šluknově rekonstrukce sociálního zařízení strana 1 Výzva k podání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM ! INFORMAČNÍ MEMORANDUM VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK PRO ÚČAST VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA ZHOTOVITELE STAVBY Stavební úpravy objektu čp. 62 Klokočná - II.etapa ( REKONSTRUKCE ) V Klokočné dne 1.6.2016 OBSAH:

Více

Požadavky zadavatele na obchodní a technické podmínky.

Požadavky zadavatele na obchodní a technické podmínky. Příloha č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Požadavky zadavatele na obchodní a technické podmínky. Zadavatel požaduje předložení návrhu smlouvy v nabídce. A) Obchodní podmínky a oprávnění k podpisu: a) níže uvedené

Více

Základní škola, Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace

Základní škola, Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace Zlatnická ul. 186 č. tel.: 476 118 195/č. fax: 476 118 243 Email: zs5most@volny.cz www.zschanov.cz IČO 49872265 Základní škola, Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace Most, 13. 5. 2016 Veřejná zakázka

Více

VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY V ě z n i c e K u ř i m Blanenská 1191, P.O. Box 21, 664 34 Kuřim Telefon a fax 541 555 111, Fax 541 555 130

VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY V ě z n i c e K u ř i m Blanenská 1191, P.O. Box 21, 664 34 Kuřim Telefon a fax 541 555 111, Fax 541 555 130 KUŘIM - ZVĚTŠENÍ KAPACITY SPRCH VE VÝROBNÍ HALE SVZ VS/101/33/2010-2/2010-1/log/502 05/2010 Zadávací podklady k veřejné zakázce na stavební práce Technická zpráva ozn. přílohy A VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a v souladu s dokumentem Ministerstva pro místní rozvoj Závazné postupy pro zadávání

Více

Město Rousínov. V Rousínově dne 30.4.2015. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace.

Město Rousínov. V Rousínově dne 30.4.2015. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace. Město Rousínov Sušilovo náměstí 84/56, 68301 Rousínov, tel: 517 324 820, fax: 517 324 845, E-mail: radnice@rousinov.cz, http: www.rousinov.cz V Rousínově dne 30.4.2015 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1) Identifikace zadavatele Název: Klastr českých nábytkářů, družstvo Sídlo: Kozí 26/4, 602 00 Brno Zastoupený: Ing. Radek Brychta zmocněnec k výkonu práv a povinností spojených s funkcí předsedy Klastru

Více

Rekonstrukce fyzikální laboratoře v budově Gymnázia, Praha 2, Botičská 1

Rekonstrukce fyzikální laboratoře v budově Gymnázia, Praha 2, Botičská 1 Jednací číslo Vyřizuje V Praze GB187/2012 Kamila Pejčochová, tel.: 224 920 848 22. 10. 2012 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců na dodávku zboží malého rozsahu podle zákona 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 37/202 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ..07/..24/0.0027 Název

Více

Výzva k předložení nabídek

Výzva k předložení nabídek Název veřejné zakázky na akci: Pod číslem ISPROFINu: 233V012000073 Veřejná zakázka: veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky Zadávací řízení: Zakázka je zadána podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č.

Více

"Rekonstrukce veřejného osvětlení a výstavba kabelové sítě NN z bioplynové stanice v ul. Pivovarská v Havlíčkově Borové"

Rekonstrukce veřejného osvětlení a výstavba kabelové sítě NN z bioplynové stanice v ul. Pivovarská v Havlíčkově Borové VÝZVA K PODÁNí NABíDKY A PROKÁZÁNí KVALIFIKACE A ZADÁVACíDOKUMENTACE K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNí PRÁCE ZADANÉ MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNí POZDĚJšíCH PŘEDPISŮ

Více

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.01.2016

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.01.2016 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.01.2016 Bod pořadu jednání: 14. Název : Veřejná zakázka Rekonstrukce budovy E na kancelářský objekt stavební práce informace o změně lhůty pro podání

Více

POPTÁVKOVÝ LIST Výtisk č. 1

POPTÁVKOVÝ LIST Výtisk č. 1 ÚMČ Praha 11 Odbor správy majetku POPTÁVKOVÝ LIST Výtisk č. 1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 se sídlem Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4 Vám nabízí možnost předložit nabídku na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3

Více

Základní škola Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace

Základní škola Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace Zlatnická ul. 186 č. tel.: 476 118 195/č. fax: 476 118 243 Email: zs5most@volny.cz www.zschanov.cz IČO 49872265 Základní škola Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace Veřejná zakázka malého rozsahu

Více

Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace

Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: MOST DNE: Karel Sedláček + 420 476 448 449 karel.sedlacek@mesto-most.cz 11. 4. 2016 Veřejná zakázka malého rozsahu na

Více

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.10.2015

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.10.2015 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.10.2015 Bod pořadu jednání: 11. Název : Odůvodnění veřejné zakázky Rekonstrukce budovy E na kancelářský objekt stavební práce Důvod předložení: Usnesení

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky Na zakázku zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky Na zakázku zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Identifikační údaje zadavatele: Obec: Obec Tršice se sídlem: Tršice 50, 783 57 Tršice IČ: 00299588 Zastoupené: Leonou Stejskalovou, starostkou Email: ou@trsice.cz Uchazeč Vážený uchazeči, zadavatel vás,

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku

tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku ve smyslu 6 zák. č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku 1) Název zakázky Rekonstrukce výukového a školicího střediska pro barmany, baristy a barliery

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (verze 7) dále

Více

Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy se změnou užívání ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA SE ZÁZEMÍM.

Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy se změnou užívání ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA SE ZÁZEMÍM. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS v Ústí n. L., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy

Více

Magistrát města. ODBOR INVESTIC A ÚDRŢBY Oddělení investic a údržby. MmM Z_OIAU_05

Magistrát města. ODBOR INVESTIC A ÚDRŢBY Oddělení investic a údržby. MmM Z_OIAU_05 Magistrát města ODBOR INVESTIC A ÚDRŢBY Oddělení investic a údržby VYŘIZUJE: Miluše Laštovková, DiS. TEL.: 476 448 354 E-MAIL: miluse.lastovkova@mesto-most.cz MOST DNE: 21. 3. 2011 Veřejná zakázka malého

Více

4. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 01.03.2016

4. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 01.03.2016 4. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 01.03.2016 Bod pořadu jednání: 104. Název : Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Rekonstrukce objektu budovy E na kancelářský objekt stavební

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon či ZVZ, pro zpracování nabídky dle 38 Zákona, ve zjednodušeném podlimitním řízení Název veřejné zakázky: Snížení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č. 21108 zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon s názvem Mateřská škola Proseč zateplení

Více

NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011

NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011 NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011 Smlouva o dílo uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní

Více

Oprava chodby ředitelství ÚVZÚ Praha instalace grafických panelů a galerie velitelů

Oprava chodby ředitelství ÚVZÚ Praha instalace grafických panelů a galerie velitelů Ústřední vojenská nemocnice vyhlašuje poptávku na : V Praze dne 5.11.2009 Oprava chodby ředitelství ÚVZÚ Praha instalace grafických panelů a galerie velitelů POŽADUJEME : Opravu stávajícího prostoru chodby

Více

VÝZVA. k zpracování nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona.

VÝZVA. k zpracování nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona. VÝZVA k zpracování nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona. Zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu 2. kategorie zadávanou v souladu s 6 ZVZ a v souladu se Závaznými

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK + ZADÁVACÍ A KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky (tato zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) VÝMĚNA

Více

Mikroregion Rakovec Sušilovo nám. 84/56 683 01 Rousínov IČ: 71158928

Mikroregion Rakovec Sušilovo nám. 84/56 683 01 Rousínov IČ: 71158928 Mikroregion Rakovec Sušilovo nám. 84/56 683 01 Rousínov IČ: 71158928 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky ve smyslu 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Dětské hřiště Karla Čapka v Sokolově

Dětské hřiště Karla Čapka v Sokolově Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 20 SOKOLOV vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Dětské hřiště Karla Čapka v Sokolově Vyzývám Vás k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy SML/1804/2015. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy SML/1804/2015. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy SML/1804/2015 uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Statutární město Přerov

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,úprava kotelny ZŠ Zlonice II. podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Sídlem: Zarámí 88, 760 41 Zlín Evidenční číslo VZ Č. j. 4VZ40721/2012-130764

Sídlem: Zarámí 88, 760 41 Zlín Evidenční číslo VZ Č. j. 4VZ40721/2012-130764 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Zlín Název veřejné zakázky Geodetické práce dle 21a zákona č. 229/1991 Sb. v okrese Zlín Sídlem: Zarámí 88, 760 41 Zlín Evidenční číslo

Více

Město Hlučín Městský úřad Odbor investic a správy městského majetku Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín

Město Hlučín Městský úřad Odbor investic a správy městského majetku Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Město Hlučín Městský úřad Odbor investic a správy městského majetku Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín http://www.opzp.cz/ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: www.hlucin.cz VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Vlach TEL.:

Více

Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor

Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor Zastoupené: a/ ve věcech smluvních starostkou Martinou Lacmanovou b/ ve věcech technických vedoucím HO Ing. Kateřinou Vohradníkovou IČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v rámci Regionálního

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu II. kategorie Oprava podlah na chodbách přístavby školy

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu II. kategorie Oprava podlah na chodbách přístavby školy SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 301, 751 31 Lipník nad Bečvou Škola spolupracující s Pedagogickou fakultou UP Olomouc tel.: 581 773 766 mob. : 733 171 806 www.zslipnik.cz email: zvspslipnik@email.cz

Více

S M L O U V A O D Í L O - návrh

S M L O U V A O D Í L O - návrh S M L O U V A O D Í L O - návrh ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 Příloha č. 1 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku

Více

Dokončovací stavební práce na objektu Velkého dělostřeleckého skladu Korunní pevnůstky

Dokončovací stavební práce na objektu Velkého dělostřeleckého skladu Korunní pevnůstky Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení v souladu s ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Dokončovací

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Výzvy Zadávací dokumentace pro zpracování nabídky k veřejné zakázce na stavební práce zadávané dle ust. 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem:

Více

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 18. 6. 2015 Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Výměna osvětlení v kancelářích objektu Na Perštýně 9/346, Praha 1 Předmět plnění: Výměna osvětlení v prostorách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 6 v návaznosti na 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 6 v návaznosti na 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 6 v návaznosti na 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ) pro veřejnou zakázku malého rozsahu: Zateplení a výměna otvorových

Více

Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace

Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace VYŘIZUJE: Karel Sedláček TEL.: 476 448 449 E-MAIL: karel.sedlacek@mesto-most.cz MOST DNE: 7. 5. 2014 Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci

Více

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění www stránkách zadavatele pro zadávání zakázek, pokud zadavatel není povinen

Více

Technická zpráva k prováděcímu projektu

Technická zpráva k prováděcímu projektu Ing. Jaromír Mazal-ELMA, projekční kancelář slaboproudu, Křiby 4706, 760 05 ZLÍN Zakázkové číslo : 18/2009 Technická zpráva k prováděcímu projektu Název stavby: REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA SOKOLOVNY V LÍPĚ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/MSSO 4/15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) ZŠ

Více

Akce: Rekonstrukce objektu časomíry, městský stadion Česká Lípa

Akce: Rekonstrukce objektu časomíry, městský stadion Česká Lípa Příloha č. 1 k objednávce č. xxx/2016/ormi Požadavky na zpracování projektové dokumentace Akce: Rekonstrukce objektu časomíry, městský stadion Česká Lípa 1. Předmět zakázky Předmětem zakázky je zpracování

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

V Hradci Králové dne 11.07.2012. Veřejná zakázka č. 1220 výzva k předložení nabídky. Název zakázky: V Lipkách 692 - GO střechy

V Hradci Králové dne 11.07.2012. Veřejná zakázka č. 1220 výzva k předložení nabídky. Název zakázky: V Lipkách 692 - GO střechy V Hradci Králové dne 11.07.2012 Veřejná zakázka č. 1220 výzva k předložení nabídky Název zakázky: V Lipkách 692 - GO střechy Zadavatel zakázky: Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace

Více

NAŠE KŮLNA, MODERNÍ BYDLENÍ

NAŠE KŮLNA, MODERNÍ BYDLENÍ MODULÁRNÍ DŘEVOSTAVBY NAŠE KŮLNA, MODERNÍ BYDLENÍ KŮLNA - Modulární dřevostavba KŮLNA je nový stavební systém, který představuje nejnovější trendy v bydlení. Variabilita systému umožňuje využívat KŮLNU

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/MSSO 12/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) DIVADLO

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM A. č. : C6F / B / 002 HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Z.č.:130322 Počet stran : 14 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: C 131372

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: C 131372 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4 Obsah 1 Seznam příloh... 3 2... 4 2.1 Předmět projektu... 4 2.2 Základní technické údaje... 4 2.2.1 Napěťové soustavy... 4 2.2.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem... 4 Slaboproudé rozvody a zařízení

Více

Rekonstrukce cesty H2 v k.ú. Jakubovice

Rekonstrukce cesty H2 v k.ú. Jakubovice Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí Sídlem: Tvardkova 1191 562 01 Ústí nad Orlicí Zastoupený: Ing. Hanou Jeníčkovou, Ph.D. ředitelkou pozemkového úřadu IČ:

Více

SMLOUVA O DÍLO dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE KLIMATIZACE V BUDOVĚ MĚSTKÉHO ÚŘADU SOKOLOV

SMLOUVA O DÍLO dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE KLIMATIZACE V BUDOVĚ MĚSTKÉHO ÚŘADU SOKOLOV SMLOUVA O DÍLO dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE KLIMATIZACE V BUDOVĚ MĚSTKÉHO ÚŘADU SOKOLOV I. SMLUVNÍ STRANY č. I.1 OBJEDNATEL : MĚSTO SOKOLOV sídlo: Rokycanova

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.0572

CZ.1.07/1.1.00/56.0572 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona

Více

Město Český Krumlov podává výzvu k podání nabídky. Zajištění úklidových služeb pro Městský úřad Český Krumlov

Město Český Krumlov podává výzvu k podání nabídky. Zajištění úklidových služeb pro Městský úřad Český Krumlov Město Český Krumlov podává výzvu k podání nabídky dle pravidel RM schválených usnesením RM č. 494/25/2009 dne 31. 8. 2009 Zajištění úklidových služeb pro Městský úřad Český Krumlov 1.Podmínky zadání zakázky

Více

oznámení zadání zakázek zadávaných dle 6 zákona a směrnice MěÚ Rousínov č. 04/2009

oznámení zadání zakázek zadávaných dle 6 zákona a směrnice MěÚ Rousínov č. 04/2009 Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení zadávacího řízení na stavební práce Ve smyslu

Více

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof Luxel, spol. s r.o. Lazaretní 7, Brno, 615 00 tel: +420 545 152 705 fax: +420 545 152 768 luxel@seznam.cz Elektromontážní firma - projektování elektro, silnoproud, slaboproud, MaR - realizace silnoproud,

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále také jako zákon či ZVZ ).

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.3 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Dokumentace pro provádění stavby Seznam příloh

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

01. Popis technického řešení

01. Popis technického řešení PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov IČ: 280 94 026, tel. 565 323 117, fax 565 322 586 web: www.projektcentrum.cz, e.mail: info@projektcentrum.cz 01. Popis technického řešení Název

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky: Rekonstrukce sociálního zařízení v SVČ ( III. etapa).

Zadávací dokumentace veřejné zakázky: Rekonstrukce sociálního zařízení v SVČ ( III. etapa). Středisko volného času, Ostrava Zábřeh, příspěvková organizace Gurťjevova 8, PSČ 700 30, tel.596 746 062, fax.596 753 223 email: svczabreh@svczabreh.cz, www.svczabreh,cz Zadávací dokumentace veřejné zakázky:

Více

Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace

Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: MOST DNE: Karel Sedláček + 420 476 448 449 karel.sedlacek@mesto-most.cz 22. 4. 2016 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební

Více

Město Černošice, okres Praha západ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Městský úřad Černošice - Riegrova 1209, 252 28 Černošice

Město Černošice, okres Praha západ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Městský úřad Černošice - Riegrova 1209, 252 28 Černošice Město Černošice, okres Praha západ Městský úřad Černošice - Riegrova 1209, 252 28 Černošice odbor investic a správy majetku e-mail: investice@mestocernosice.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. Smlouva o dílo Příloha č. 2 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o.

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce na stavební práce s názvem: Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodávku dvou CNC strojů (frézka, soustruh) Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Středisko praktického vyučování PBS Velká Bíteš vyhlašuje výběrové řízení

Více

Název zakázky: Eliščino nábřeží 842 (plavecký bazén) - oprava sociálního zařízení - dětské šatny

Název zakázky: Eliščino nábřeží 842 (plavecký bazén) - oprava sociálního zařízení - dětské šatny V Hradci Králové dne 15.03.2016 Veřejná zakázka č. 1618 výzva k předložení nabídky Název zakázky: Eliščino nábřeží 842 (plavecký bazén) - oprava sociálního zařízení - dětské šatny Zadavatel zakázky: IČ:

Více

Základní škola, U Stadionu 1028, Most, příspěvková organizace

Základní škola, U Stadionu 1028, Most, příspěvková organizace Základní škola, U Stadionu 1028, Most, příspěvková organizace VYŘIZUJE: Karel Sedláček TEL.: 476 448 449 E-MAIL: karel.sedlacek@mesto-most.cz MOST DNE: 12. 11. 2014 Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci

Více

zadávací dokumentace Oprava oplocení MŠ Rousínov

zadávací dokumentace Oprava oplocení MŠ Rousínov Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 29. 4. 2015 bod programu: 7 věc: Plavecký areál Klíše dodatečné stavební práce 2 informace dopad na rozpočet: bez dopadu zpracoval: Lenka Matulová, odbor rozvoje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kontaktní osoba Ing. Drahomíra Witoszová Telefon 595 391 036 Fax 595 391 037 E-mail witoszova.drahomira@dakol-karvina.cz Datum 12. 11. 2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZŠ NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V TĚLOCVIČNĚ

ZŠ NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V TĚLOCVIČNĚ T E C H N I C K É S L U Ž B Y H R A D E C K R Á L O V É Vyřizuje: Ing. Hanzlová Tel.: 495 402 647 Fax: 495 402 655 e-mail: hanzlova@tshk.cz IČ: 64809447 DIČ: CZ64809447 Naše značka: 116055 v Hradci Králové

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č. 1 k č.j. KRPE-32270-3/ČJ-2012-1700NE-VZ Počet listů: 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dle 12 odst. 3 zadávané ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č.

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi I. Smluvní strany Objednatel:

Více

dle rozdělovníku Brno 27. 2. 2014

dle rozdělovníku Brno 27. 2. 2014 dle rozdělovníku Brno 27. 2. 2014 zavedeno v E-ZAK Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu KATEGORIE služby Název veřejné zakázky: Projektová dokumentace k Akademickému klubu na

Více

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyzýváme Vás v souladu s 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

Více

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, včetně zadávací dokumentace Obec Malý Újezd, jako veřejný zadavatel ve smyslu ust. 2 odst. 1) písm. c)

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY zpracováno dle 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Stavba: Stavební

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více