ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: P.Č.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č."

Transkript

1 ROZPOČET Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem Hmotnost celkem HSV Práce a dodávky HSV ,93 203,020 1 Zemní práce ,62 0, Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 19, , ,00 0, Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 m3 19, , ,46 0,000 Vodorovné přemístění do m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 19, , ,15 0, Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 19, , ,48 0, Uložení sypaniny na skládky m3 19,128 17,80 340,48 0, Poplatek za skládku t 28,692 94, ,05 0,000 2 Zakládání ,07 42, Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 18, , ,08 42, Zřízení bednění stěn základových pásů m2 34, , ,62 0, Odstranění bednění stěn základových pásů m2 34,670 44, ,82 0, Výztuž základových pásů betonářskou ocelí (R) t 0, ,00 813,80 0, Propojení nových a stávajících základů kus 4, , ,00 0, M+D zemnícího pásku do základů m 27,900 42, ,75 0,000 3 Svislé a kompletní konstrukce ,22 62, Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm kus 12, , ,00 2,346 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 0, , ,20 1,020 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 4, , ,79 8,144 Zdivo nosné vnitřní tl 300 mm z tvárnic POROTHERM P+D pevnosti P 10 na MVC 5 m2 35, , ,00 11,087 Zdivo nosné vnější tl 440 mm z tvárnic POROTHERM P+D pevnosti P 8 nebo P 10 na MC 5 m2 44, , ,45 18,435 Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm kus 2, ,00 346,00 0, překlad železobetonový RZP 119/14/22 V 119x14x21,5 cm kus 2, ,90 666,40 0, Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1800 mm kus 8, , ,00 0, překlad železobetonový RZP149/14/22 V 149x14x21,5 cm kus 2, ,60 803,15 0, překlad železobetonový RZP179/14/22 V 179x14x21,5 cm kus 6, , ,09 0, Překlad keramický vysoký š 23,8 cm dl 150 cm kus 40, , ,00 2, Překlad keramický vysoký š 23,8 cm dl 175 cm kus 5, , ,00 0, Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 1, , ,69 3, Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0, , ,80 1,050 Tepelná izolace mezi překlady POROTHERM v 24 cm z polystyrénu tl 80 mm m 13,750 72,50 996,88 0, Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 10, , ,88 0, Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 146, , ,17 10,382

2 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami tl příčky do 100 mm m 66,800 97, ,60 0,004 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 5, , ,74 0,922 Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem m2 5, , ,06 0, Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm m2 1, , ,00 0, Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z betonářské oceli t 0, ,00 135,00 0, Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 0, ,00 67,32 0,045 4 Vodorovné konstrukce ,44 5, Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm kus 13, , ,00 0, deska stropní plná PZD x29x10 cm kus 13, , ,25 1, Věnec POROTHERM š vnější zdi 44 cm tl stropní konstrukce 19 cm m 20, , ,88 3,371 Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru m 5, ,00 904,80 0, Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 2, ,00 773,22 0, Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 2,940 53,50 157,29 0,000 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení ,69 88, Oprava vnitřních omítek vápenných štukových stropů s tkaninou v rozsahu do 10 % m2 347,710 98, ,58 2,389 Vnitřní omítka stropů rovných vápenocementová ze suchých směsí štuková m2 6, , ,07 0, Omítka malých ploch vnějších stěn do 1m2 kus 1, ,00 301,00 0, Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 30 % m2 483, , ,50 8,201 Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 50 % m2 137, , ,00 3,912 Vnitřní omítka pórobetonových stěn tl 4 mm ze suché směsi Ytong m2 293, , ,71 1,176 Vnější omítka silikátová tenkovrstvá probarvená Stomix zatřená (roztíraná) tl 2 mm m2 381, , ,47 1,181 Nátěr základní barvou Stomix HC - 5 pod silikonové a silikátové tenkovrstvé omítky m2 381,023 23, ,53 0,099 Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení m2 44,390 29, ,31 0, Omítka vnějších stěn pl.do 4 m2 kus 2, ,00 714,00 0, KZS stěn budov zděných Stomix Therm alfa s deskami z expandovaného polystyrénu EPS tl 20 mm m2 22, , ,25 0,169 KZS stěn budov zděných Stomix Therm alfa s deskami z expandovaného polystyrénu EPS tl 80 mm m2 358, , ,52 3,125 KZS stěn budov Lafarge s deskami z extrudovaného polystyrénu XPS tl do 40 mm m2 22, , ,56 0, KZS soklová lišta tl 0,8 mm m 72,170 82, ,03 0, KZS začišťovací okenní lišta m 111, , ,25 0, zabudované lišty parapetní m 29, , ,00 0, Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm m 29,100 57, ,25 0, Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 24, , ,52 54, Příplatek k mazanině tl 80 mmk za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 24, , ,53 0, Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1, , ,00 1, Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby ze štěrkopísku frakce 0-32 tř. 1 m3 5, , ,81 10,328 Vyrovnávací potěr stropů tl do 30 mm z MC 15 hlazený dřevěným hladítkem m2 7, ,00 943,20 0,535 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 15, , ,00 0,255

3 zárubeň ocelová pro běžné zdění H L/P kus 5, , ,00 0, zárubeň ocelová pro běžné zdění H L/P kus 7, , ,30 0, zárubeň ocelová pro běžné zdění H L/P kus 3, , ,30 0,034 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání ,89 3, Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 10 m m2 338,200 52, ,40 0,676 Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,5 m v do 10 m za první a ZKD měsíc použití m2 676,400 43, ,20 0,000 Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 10 m m2 338,200 32, ,40 0, Lešení lehké pomocné v podlah do 1,9 m m2 250, , ,00 0, Lešení lehké pomocné v podlah do 2,5 m m2 24, , ,44 0, Lešení lehké pomocné v podlah do 3,5 m m2 177, , ,76 1, Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 314,700 64, ,80 0,013 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 140,000 74, ,00 0, Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 28,561 76, ,64 0, Bourání příček deskových sádrových typu rabicka tl do 100 mm m2 13,720 88, ,22 0,009 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m 15, , ,40 0,000 Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 150 kg/m m3 1, , ,70 0,014 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 10, , ,50 0,000 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2 m3 15, , ,20 0,000 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm pl přes 1 m2 m2 38,790 47, ,13 0, Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 10,320 87,50 903,00 0, Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých pl do 1 m2 m2 0, ,00 66,30 0, Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených pl do 1 m2 m2 1, ,00 441,00 0,004 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených pl do 2 m2 m2 2, ,00 321,84 0,002 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených pl do 4 m2 m2 32, , ,80 0, Vyvěšení nebo zavěšení křídel oken pl do 1,5 m2 kus 7,000 12,30 86,10 0, Vyvěšení nebo zavěšení křídel oken pl přes 1,5 m2 kus 15,000 18,50 277,50 0, Vyvěšení nebo zavěšení křídel dveří pl do 2 m2 kus 9,000 16,50 148,50 0, Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 12, , ,72 0, Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm kus 12, , ,00 0,016 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm m2 0, ,00 67,50 0,001 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 2, , ,18 0,004 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 7, , ,02 0,013 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm m 50, , ,30 0,000 Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 450 mm m 18, , ,00 0,909 Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů rákosových o rozsahu do 10 % m2 347,710 8, ,31 0,000 Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 30 % m2 483,817 16, ,98 0,000 Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 50 % m2 137,414 27, ,18 0,000

4 Vysekání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového m2 213,852 45, ,34 0, Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2 m2 20,475 61, ,21 0, Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 116, , ,14 0, Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 9x t 116, , ,98 0, Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 116, , ,01 0, Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m - 8x t 116, , ,45 0, Poplatek za skládku t 106,514 94, ,32 0, Poplatek za skládku - cementovláknitá krytina t 9, , ,48 0, Přesun hmot ,94 0, Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m t 203, , ,94 0,000 PSV Práce a dodávky PSV ,42 43, Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ,48 0, Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 177,844 6, ,55 0,000 ## lak asfaltový PENETRAL ALP-M 9 kg t 0, , ,24 0, Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 177,844 67, ,55 0,071 ## pás těžký asfaltovaný BITALBIT S (S 35 AL) m2 204, , ,54 0, Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 2, , ,60 0, Izolace tepelné ,94 2, Izolace tepelné potrubí soub 1, , ,00 0, Izolace tepelné potrubí - demontáž soub 1, , ,00 0, ## ## ## ## Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 336,240 22, ,40 0,000 deska minerální izolační ORSTROP 600x1200 mm tl 200 mm m2 342, , ,74 1,536 Montáž izolace tepelné spodem stropů s přibitím rohoží, pásů, dílců, desek m2 93,240 79, ,96 0,053 deska minerální izolační ORSTROP 600x1200 mm tl 200 mm m2 95, , ,57 0,426 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 177,844 14, ,88 0,000 polystyren extrudovaný URSA XPS III - (S,G,NF,) x 600 x 80 mm m2 181, , ,68 0,435 Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek uvnitř objektu m2 13, , ,94 0,005 deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 100 mm m2 14, , ,56 0,032 Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm m2 721,228 41, ,96 0, Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 1, , ,25 0, Zdravotechnika - vnitřní kanalizace ,00 0, Kanalizace soub 1, , ,00 0, Zdravotechnika - vnitřní vodovod ,00 0, Vodovod vnitřní soub 1, , ,00 0, Zdravotechnika - vnitřní plynovod ,00 0, Plynovod vnitřní soub 1, , ,00 0, Zdravotechnika - zařizovací předměty ,00 0, Zařizovací předměty soub 1, , ,00 0, Ústřední vytápění - kotelny ,00 0,000

5 ÚT - kotelny soub 1, , ,00 0, Ústřední vytápění - potrubí ,00 0, ÚT - potrubí soub 1, , ,00 0, Ústřední vytápění - armatury ,00 0, Armatury soub 1, , ,00 0, Ústřední vytápění - otopná tělesa ,00 0, Otopná tělesa soub 1, , ,00 0, Konstrukce sklobetonové ,25 0, Okno zděné ze skleněných tvárnic 190x190x100 mm bezbarvých l m2 2, , ,00 0,318 Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 6 m % 3, ,82 435,25 0, Konstrukce tesařské ,85 24, Montáž svorníků délky do 300mm kus 42,000 26, ,00 0,000 ## šroub M 16 kus 42,000 26, ,60 14, Montáž vázaných konstrukcí krovů pravidelných z řeziva hraněného l do 100 m plochy do 120 cm2 m 69, , ,00 0,055 Montáž vázaných konstrukcí krovů pravidelných z řeziva hraněného l do 100 m plochy do 224 cm2 m 117, , ,00 0,093 Montáž vázaných konstrukcí krovů pravidelných z řeziva hraněného l do 100 m plochy do 288 cm2 m 5, , ,00 0,004 ## řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 2-3,5 m m3 3, , ,91 1, Montáž bednění střech rovných a šikmých z hrubých prken na sraz m2 82,596 63, ,55 0,000 ## řezivo jehličnaté prkna m3 2, , ,77 1, Montáž bednění štítových okapových říms z palubek m2 99, , ,74 0,000 ## palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B m2 109, , ,21 1, Zřízení laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60 osové vzdálenosti do 360 mm m2 668,518 35, ,39 0, Montáž kontralatě m 764,650 8, ,06 0,000 ## řezivo jehličnaté,střešní latě surové dl 2-3,5 m m3 8, , ,23 4, Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 16, , ,48 0,353 Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté m2 39,100 42, ,75 0,000 ## řezivo jehličnaté prkna m3 2, , ,67 1, Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení m3 2,151 91,50 196,82 0, Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech v do 12 m % 5, , ,67 0, Montované konstrukce dřevostavby, sádrokartony ,50 2, SDK podhled KNAUF D112 zavěšená dvouvrstvá kce profil CD desky GKB tl 12,5 mm m2 37, , ,80 0,482 SDK podhled KNAUF D112 zavěšená dvouvrstvá kce profil CD desky GKBI tl 12,5 mm m2 27, , ,30 0,389 SDK podkroví s izolací a parozábranou KNAUF kce z profilů CD 1vrstvá desky GKF tl 15 mm m2 63, , ,40 1, Akrylátová úprava sádrokart.konstrukcí m2 128,820 42, ,85 0, Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m % 7, , ,15 0, Konstrukce klempířské ,72 4, Krytina LINDAB TOPLINE tašková tabule LPA Polyester do 45 m2 668, , ,75 3,690 Krytina LINDAB TOPLINE tašková tabule - závětrná lišta přes 45 m 62,170 46, ,91 0,000 LINDAB TOPLINE tašková tabule - hřeben NTP Polyester přes 45 m 53, , ,50 0,057

6 Lemování Zn-Ti plech zdí tvrdá krytina rš 330 mm m 4, ,00 969,60 0, Žlab Zn-Ti podokapní půlkruhový rš 330 mm m 58, , ,40 0, Montáž Zn-Ti kotlík kónický průměru 100 mm kus 6, , ,00 0,001 ## kotlík oválný titanzinek kus 6, , ,20 0, Střešní prvky Zn-Ti - závětrná lišta rš 330 mm m 41, , ,40 0, Oplechování parapetů Zn-Ti rš 400 mm včetně rohů m 29, , ,30 0, Odpadní trouby Zn-Ti kruhové průměr 100 mm m 23, , ,00 0, Montáž Zn-Ti zděře kruhové kus 18,000 19,30 347,40 0,000 ## objímka svodu trn 140 mm 100 titanzinek VM ZINC kus 5,000 82,20 411,00 0, Montáž Zn-Ti kolena horní kruhová průměr 100 mm kus 18,000 64, ,00 0,001 ## koleno 72 dle DIN titanzinek VM ZINC kus 18, , ,60 0, Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % 1, , ,66 0, Krytiny tvrdé ,62 0, Demontáž vláknocementové krytiny ze čtverců a šablon na bednění s lepenkou do suti m2 668,516 26, ,42 0,000 Příplatek k demontáži vláknocementové krytiny ze čtverců a šablon do suti za sklon přes 30 do 45 m2 668,516 1,00 668,52 0,000 Demontáž vláknocementové krytiny hladké hřebenů a nároží do suti m 63,100 11,00 694,10 0,000 Příplatek k demontáži vláknocementové krytiny hladké hřebenů a nároží do suti za sklon do 45 m 63,100 0,75 47,33 0,000 Zakrytí šikmých střech podstřešní hydroizolační folií Dörken Delta vent S m2 668,516 77, ,73 0, Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 12 m % 5, , ,52 0, Konstrukce truhlářské ,70 0, M+D dřevěného obložení stěn PILÍŘŮ m2 22, , ,37 0, Oprava dřev.obložení stěn u vybouraného otvoru soub 1, , ,00 0, D+M podávacího okna kus 1, , ,00 0, Montáž oken zdvojených otevíravých s rámem do zdiva m2 33, , ,00 0,014 ## Okna plastová - dodávka m2 33, , ,00 0, ## Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 15, , ,00 0,000 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 60x197 cm Prefa C kus 5, , ,00 0,069 ## dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 70x197 cm kus 7, , ,00 0,109 ## dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 80x197 cm kus 3, , ,00 0, Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do dřevěné rámové zárubně kus 1, ,00 494,00 0,000 Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do dřevěné rámové zárubně kus 2, , ,00 0,000 Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š přes 1,45 m do dřevěné rámové zárubně kus 1, ,00 590,00 0,000 ## Dveře vnitřní hladké 1křídlé 80/ cm kus 1, , ,00 0,000 ## dtto - 2křídlé 126/ cm kus 1, , ,00 0,000 ## dtto - 135/ kus 1, , ,00 0,000 ## dveře vnitř.2křídlé - 160/200 kus 1, , ,00 0,000 ## zárub. 80/ kus 1, , ,00 0,000 ## dtto - 126/ kus 1, , ,00 0,000 ## dtto - 135/ kus 1, , ,00 0,000 ## dtto - 160/200 kus 1, , ,00 0, Montáž nadsvětlíkových křídel výšky přes 500 mm do dřevěné rámové zárubně kus 3, , ,00 0, Montáž vchodových dveří kus 3, , ,00 0,002 ## Dveře plast.vchodové - dodávka kus 1, , ,00 0,000 ## DTTO-dvoukřídlové kus 2, , ,00 0, Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m % 0, , ,33 0,000

7 767 Konstrukce zámečnické 3 000,00 0, Kce zámečnické soub 1, , ,00 0, Podlahy z dlaždic ,65 3, ## ## Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm m 6, ,00 912,00 0,009 dlaždice keramické slinuté neglazované 29,8 x 29,8 x 0,9 cm m2 1, ,00 279,18 0,038 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm m 6,000 77,00 462,00 0,006 dlaždice keramické slinuté neglazované 29,8 x 29,8 x 0,9 cm m2 1, ,00 256,34 0,035 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm m 120,500 48, ,25 0,055 ## dlaždice keramické m2 10, , ,20 0, Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 m2 119, , ,20 0,718 ## dlaždice keramické m2 123, , ,30 2, Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 m2 21,550 8,40 181,02 0, Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým m2 119,650 27, ,38 0,000 Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem m2 119,650 27, ,38 0, Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m % 5, , ,40 0, Podlahy dřevěné (parkety, vlysy aj.) ,59 1, Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněné vruty s přetmelením m 19,520 33,50 653,92 0,002 ## lišta dřevěná m 21,472 36,00 772,99 0, Podlahy z vlysů lepených, tl do 22 mm, š do 50 mm, dl do 300 mm, dub I m2 50, , ,40 0, Úprava přechodu podlah kus 3, , ,00 0, Provizorní zakrytí podlah m2 174,450 28, ,60 0, Podlahy dřevěné, celkové lakování m2 224, , ,72 0, Oprava podlah dřevěných - broušení hrubé m2 174,450 54, ,30 0, Přesun hmot pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m % 1, , ,66 0, Podlahy povlakové 1 954,53 0, Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou m2 30,780 63, ,53 0, Dokončovací práce - obklady keramické ,41 2, Montáž obkladaček pravoúhlých pórovinových lepených flexibilním lepidlem do 35 ks/m2 m2 99, , ,08 0,518 ## obkládačky keramické m2 102, , ,47 1, Příplatek k montáži obkladů vnitřních stěn pórovinových za plochu do 10 m2 m2 68,280 27, ,70 0,000 Příplatek k montáži obkladů keramických za spárování tmelem dvousložkovým m2 99,680 27, ,20 0,000 Příplatek k montáži obkladů keramických za lepením lepidlem dvousložkovým m2 99,680 27, ,20 0, Plastový profil lepený rohový m 1, ,00 140,40 0, Plastový profil ukončovací flexibilní lepidlo m 53,740 90, ,60 0, Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček hutných flexi lepidlo do 85 ks/m2 m2 20, , ,41 0,099 ## obkládačky keramické m2 21, , ,81 0, Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m % 2, , ,54 0, Dokončovací práce - nátěry ,76 0, Nátěry ÚT soub. 1, , ,00 0, Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením m2 6, ,00 702,00 0,002

8 Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x m2 24, , ,00 0,008 Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní m2 24,000 47, ,00 0,002 Nátěry syntetické klempířských kcí barva dražší lesklý povrch 1x reaktivní, 1x základní, 1x m2 31, , ,68 0,018 Odstranění nátěrů z dřevěných oken, portálů a výkladců opálením s obroušením m2 34,560 90, ,40 0,008 Odstranění nátěrů z dřevěných dveří a zárubní opálením s obroušením m2 15, , ,09 0,004 Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší lesklý povrch dvojnásobné, 1x a 2x tmel m2 49, , ,94 0,024 Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 3x lakování m2 72, , ,28 0,043 Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru m ,941 33, ,05 0,468 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m ,810 61, ,32 0, Dokončovací práce - malby ,44 0, Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní tónované omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m ,170 32, ,44 0, Dokončovací práce - čalounické úpravy ,98 0, Montáž skládacích stěn jednodílných nebo dvoudílných typu Variant nebo Universal přes 7 m2 m2 23, , ,09 0,003 ## stěna shrnovací HARMONIE m2 23, , ,11 0, Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m % 0, ,51 70,78 0, Elektroinstalace soub ,00 0, Rozvaděče soub 1, , ,00 0, Elektroinstalace soub 1, , ,00 0, Hromosvod soub 1, , ,00 0,000 Celkem ,35 246,778

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice Díl: 1 Zemní práce 1 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 73,71 142,80 10 525,79 2 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,strojně m3 73,71 154,00 11 351,34

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200 ZADÁNÍ Stavba: Výměna krovu-vyuřití podkroví Objekt: Datum: 7.12.2008 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV Práce a dodávky

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Objednavatel: Město Doksy, nám.republiky 193, 472 01 Doksy Zhotovitel: 29016797 Savory Group a.s. CZ29016797 Projektant: Zpracovatel: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného

Více

VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr. Zpracováno v období: březen 2010

VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr. Zpracováno v období: březen 2010 Zakázka č.: 2010-01981-Zr VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Zpracováno v období: březen 2010 Zpracoval: Pavel Soukup Zodpovědný projektant: Ing. Luboš

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr Zakázka č.: 2010-01981-Zr POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Zpracováno v období: březen 2010 Zpracoval: Pavel Soukup Zodpovědný projektant:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Přístřešek v areálu fotbalového hřiště,vinoř. Místo: Vinoř p.č. 572/1 Datum: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Přístřešek v areálu fotbalového hřiště,vinoř. Místo: Vinoř p.č. 572/1 Datum: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19 RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednavatel: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19 Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00%

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. 51-2013 - Rekonstrukce plynových kotelen v objektech města Tanvald 10-10.ZUŠ hudební - ul.nemocniční č.p.339 A10 - Stavební část

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. 51-2013 - Rekonstrukce plynových kotelen v objektech města Tanvald 10-10.ZUŠ hudební - ul.nemocniční č.p.339 A10 - Stavební část KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objednavatel: Město Tanvald,ul.Palackého 359 Zhotovitel: 25025635 SATO Tanvald s.r.o.,krkonošská 199,Tanvald CZ25025635 Projektant:, Nádražní 30, Jbc Zpracovatel: Náklady z rozpočtu

Více

Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 H HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce a izolace spodní stavby základů 0,00

Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 H HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce a izolace spodní stavby základů 0,00 ROZPOČET Stavba: Objekt: Část: JKSO: Oprava fasády domu č.p. 431, Třída 5. května Pečky č.p. 431, Třída 5. května Pečky Objednatel: Město Pečky Zhotovitel: dle výběrového řízení Datum: 23.7. 2015 Množství

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Domov u fontány, Přelouč JKSO Název objektu Dezinfektor 1.NP-4.NP EČO Místo Přelouč IČO DIČ Objednatel Projektant Archistat s.r.o., Pardubice Zhotovitel Rozpočet číslo

Více

Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové číslo: Zhotovtel: Dle výběru. Rozpočtové náklady

Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové číslo: Zhotovtel: Dle výběru. Rozpočtové náklady Položkový rozpočet Základní rozpočet Název objektu: JKSO: Sta\ba: Název sta\by: SKP: Projektant: MJ: I Počet měrných jednotek: 0,00 Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Název objektu Relaxační a regenerační objekt - Přístavba v areálu zimního stadionu v Přerově SO 01 Přístavba - Stavební část JKSO EČO Místo Přerov IČ DIČ Objednatel Teplo

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00 p;'lolt. ě.'" KRycí LST VÝKAZU VÝMĚR Název stavby Název objektu Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Obec Koryta Oprava obecní stodoly JKSO ECO Misto CO DC Rozpočet číslo Zpracoval Dne Měrné a

Více

Termín dodání služby : veškeré práce budou ukončené v termínu do 22.1.2010. Ústřední vojenská nemocnice Praha objekt CH

Termín dodání služby : veškeré práce budou ukončené v termínu do 22.1.2010. Ústřední vojenská nemocnice Praha objekt CH V Praze dne 19.11.2009 Výtisk č.: 1 Počet listů: 8 Věc: Průzkum trhu poptávka na stavební úpravy, recepce a denní místnost na oddělení urologie V rámci prováděného cenového marketingu a v souladu s ustanovením

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 33 0,00. Cena bez DPH. EK-029/2016 Změna užívání na kadeřnictví, Žižkovo nám.

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 33 0,00. Cena bez DPH. EK-029/2016 Změna užívání na kadeřnictví, Žižkovo nám. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: EK-029/2016 Změna užívání na kadeřnictví, Žižkovo nám. 58/3, Bílina KSO: Místo: Datum: 4. 3. 2016 CC-CZ: Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Praha 17. Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 17 00231223 CZ00231223

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Praha 17. Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 17 00231223 CZ00231223 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Revitalizace sídlištního prostoru Laudova, Praha 17 JKSO Název objektu 01 - Etapa 1 EČO Název části Místo Praha 17 IČO DIČ Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Miami Ytong Ytong JKSO: CCCZ: Místo: Datum: 10.03.2015 Objednavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Michaela Böhmová IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Náklady

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Datum: Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 10 % DPH 10 % Základ pro DPH 20 % DPH 20 % Cena celkem za stavbu Rozpočtové náklady 6 551

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Náklady na m.j. 0 Projektant Ateliér IDEA spol. s r.o. Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 1085 Vybudování přístupové komunikace a parkovacího Náklady stá na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu

Více

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč REKAPITULACE Rozpočet : ávrh revitalizace bytového domu z cihelného zdiva Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: 1 Kód položky Popis MJ jednotková v Kč 001 Rekonstrukce fasády a zateplení obvodového

Více

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5. ROZPOČET Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4 Objekt: SO3-3, úsek km 0,136-0,2933 Objednatel: ČR-SPÚ Kolín Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.2015

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 20150060 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Daňový doklad.dph FAKTURA. Faktura. Konstantní symbol HS-obj ednávka Obch.případ Odběratel DIČ IČ 00635766

Daňový doklad.dph FAKTURA. Faktura. Konstantní symbol HS-obj ednávka Obch.případ Odběratel DIČ IČ 00635766 Daňový doklad.dph FAKTURA CZ27802469 DIČ 27802469 IČ S.M. - Olomouc, s.r.o. Dolní hejčínská 47/25 779 00 Olomouc Peněžní ústav Komerční banka Číslo účtu 35-9461950237/0100 Faktura Číslo Konstantní symbol

Více

FHJ. ±0,000 = 394,850 B. p. v. TECHNICKÁ ZPRÁVA. FHJ Building spol.s.r.o. Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.: building.

FHJ. ±0,000 = 394,850 B. p. v. TECHNICKÁ ZPRÁVA. FHJ Building spol.s.r.o. Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.: building. FHJ Building spol.s.r.o. 106 00 Tel.: e-mail: 64576183 272 769 786 info@fhj-building.cz ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ building Investor : Místo stavby : Stavba : Vypracoval : Datum : Prosinec 2013 780/13

Více

H S V (4.025+11.35+23.05+4.2+5.3)*1 47.925 SOUČET ODDÍL :.

H S V (4.025+11.35+23.05+4.2+5.3)*1 47.925 SOUČET ODDÍL :. POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK ke dni : 05032013 strana 1 STAVBA : 0003020 OBJEKT ČP100, HORNÍ MALÁ ÚPA ZAKÁZKA : 120/11-13 OBJEKT : 0004 SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP100 REGČÍSLO: 11/2010 POŘADÍ POLOŽKA

Více

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO 01: Kino 1 335

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Č Ž Í Ř Í Ď ý á ÍÚ ř á á č É č á ě ň é Č ř é ě á ř á Š ř á áí ř áž Í í á á ě á á á é á á Í ř é á Ťř é á ář Í á Í é Í é í Ž Ýý č č ú Í ž éí á é é ý Í ú ýé Í í ě ř í Í š č č Í Ž č ééí ý ž á ř ýú á á ří é

Více

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016 List obsahuje: 1) Rekapitulace zakázky 2) Rekapitulace objektů zakázky a soupisů prací REKAITULACE ZAKÁZKY Kód: Zakázka: O--120 Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k dokumentaci pro zadání stavby. AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150. k.ú. Sádek p.č.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k dokumentaci pro zadání stavby. AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150. k.ú. Sádek p.č. TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro zadání stavby AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150 k.ú. Sádek p.č. 257 INVESTOR : obec Sádek Sádek 116 572 01 Polička VEDOUCÍ ZAKÁZKY

Více

SLEPÝ ROZPO ET ETAPA I - OPRAVY

SLEPÝ ROZPO ET ETAPA I - OPRAVY Zakázka íslo: 2009-05748-Zr SLEPÝ ROZPO ET ETAPA I - OPRAVY Projekt opravy systému hydroizola ní ochrany spodní stavby budova ÚZK Pod Sídlišt m 1800/9, Praha 8 - Kobylisy Zpracováno v období: duben 2009

Více

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY FT ČZU - PRACOVIŠTĚ PRO VÝZKUM A INOVACÍ A TECHNIKY Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 29, 65 2 Praha 6 - Suchdol CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Cena bez DPH: DPH 2%: Cena včetně DPH: Stavební

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov TECHNICKÁ ZPRÁVA A. 1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby SPORTOVNÍ KABINY KRÁSNÉ LOUČKY OPRAVY, ÚDRŽBA A MODERNIZACE b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 - Keramika - prvky pro svislé a vodorovné konstrukce P ÍKLADY POUŽITÍ PLNÝCH CIHEL &3 YI (velký formát)

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 - Keramika - prvky pro svislé a vodorovné konstrukce P ÍKLADY POUŽITÍ PLNÝCH CIHEL &3 YI (velký formát) 1.TRADI NÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC Použití CP: YKLVWRULLXQLYHU]iOQt nosné st ny min tl. obvodové st ny min tl. sloupy GČOtFtNRQVWUXNFH p í ky VYLVOpQRVQp NRQVWUXNFH 300 mm 450 mm 300 x 300 mm tl. 100,

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva F.1.1.1. Technická zpráva 1) Stávající stav: 1.1) Založení objektu V rámci projektu snížení energetické náročnosti budovy nebylo zmapováno založení stavby, lze však předpokládat, že základy tvoří rozšíření

Více

REKAPITULAE STAVBY Kód: Stavba: 2016/7/J KSO: Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 17.3.2016 -Z: Zadavatel: Město Třebechovice pod Orebem IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 25937499 REDOMO a.s. DIČ: Z25937499 Projektant:

Více

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr Novotný - stavební projekce Na Hutích 44, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel. 483 311 254 projekce.novotny@seznam.cz 777 971 014 Penzion pro důchodce Tyršova č.p. 1346, Smržovka VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - VÝKAZ VÝMĚR

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - VÝKAZ VÝMĚR Kód: Stavba: SOUHRNNÝ LIST STAVBY - VÝKAZ VÝMĚR 16-08B Modernizace stáje pro chov dojnic JKSO: CC-CZ: Místo: k.ú.hostice Datum: Objednatel: 25371754 Kameníček a.s. CZ25371754 Zhotovitel: Projektant: 00351024

Více

DODATEK č. 1. ke Smlouvě o dílo ze dne 24.7.2013 registrované pod ID - 70481. Kraj Vysočina

DODATEK č. 1. ke Smlouvě o dílo ze dne 24.7.2013 registrované pod ID - 70481. Kraj Vysočina DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.7.2013 registrované pod ID - 70481 KUJIP0Í4YŠHČ á ^ČZA v Humpolci - Havárie stropu ve velké dílně Světlá nad Sázavou" "';tv'srnluvní strany Se sídlem: Zastoupený:

Více

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb akce: Rodinný dům místo stavby: Svinaře - Halouny, č.par. 810/16 stupeň: PD pro stavební povolení investor: Jaroslav a Irena Svitákovi, Selecká 645, 252 30 Řevnice D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č.

Více

Položkový rozpočet. Rozpočtové náklady

Položkový rozpočet. Rozpočtové náklady Položkový rozpočet Stavba: Číslo: 20120101 Název: Rozpočet: 20120109.1 Výběrové řízení - část stavby Projektant Objednatel: Zhotovitel: Projektant - Architekt Novák Franta Dle výběrovího řízení Projektová

Více

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace.

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace. SO01 Díl: 000 Projektova dokumentace 1 1 Realizační projektová dokumentace kompl 1,00 000 Projektova dokumentace Díl: 1 Zemní práce 2 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 219,00

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY 1315 Zateplení domova mládeže - Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 KSO: CC-CZ: Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 18.9.2014 Zadavatel: IČ: 64788229 SŠZE a SOU CHKT Kostelec

Více

Skladby konstrukcí V Praze, 01/2008 Vypracoval : ing. Tomáš Šedina

Skladby konstrukcí V Praze, 01/2008 Vypracoval : ing. Tomáš Šedina Skladby konstrukcí V Praze, 01/2008 Vypracoval : ing. Tomáš Šedina 1. podlahy P/1-1.np přístavby objektu RD 395mm - Keramická venkovní mrazuvzdorná dlažba ( dle výběru architekta a investora) 15mm - Vyrovnávací

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 1 f07 2013. Mfsto: Datum: 24.04.2013 Objednavatel: IČ: 00241580 Obec Psáry, Pražská 137,25244 Psáry

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 1 f07 2013. Mfsto: Datum: 24.04.2013 Objednavatel: IČ: 00241580 Obec Psáry, Pražská 137,25244 Psáry Obecni ütad Psäry KRYCÍ LIST ROZPOČTU 1 f07 2013 Č J: ou Stavba: P1301/5 - Stavební úpravy hřbitovní zdi - kolumbárium -DoLní Jirčany PŘÍLOHY POČET LISTÓ: Objekt: 01 - Kolumbárium Mfsto: Datum: 24042013

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku REKAPITULACE STAVBY Stavba: 1307 - Zateplení fasády a výměna oken přístavby školy SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí.ZKZ Místo: Kostelec nad Orlicí

Více

Krycí list rozpočtu. B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště. Rozpočtové náklady v Kč. Montáž PSV

Krycí list rozpočtu. B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště. Rozpočtové náklady v Kč. Montáž PSV Krycí list rozpočtu Název stavby: Mateřská škola Gagarinova Objednatel: Městská část Praha - Suchdol Suchdolské IČ/DIČ: náměstí 73 Druh stavby: Nástavba tech. pavilonu II. etapa Projektant: Ing.Aleš Moudrý

Více

Konstrukce D E T A I L Y 4/2012

Konstrukce D E T A I L Y 4/2012 D E T A I L Y 4/2012 Obsah 1 SOKL/UKOTVENÍ STĚNY 1.1 soklu u fasády se zadním odvětráváním 2 NAPOJENÍ OKEN 2.1 Montáž pomocí montážní pěny 2.2 Montáž pomocí komprimované pásky 2.3 Montáž pomocí multifunkční

Více

BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ 811 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ 811 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ

Více

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. soustava Ceník,

Více

ROVESTAV-RD s.r.o. Kontakt: +420 608 603 467 rovestav@rovestav.cz www.rovestav.cz

ROVESTAV-RD s.r.o. Kontakt: +420 608 603 467 rovestav@rovestav.cz www.rovestav.cz ROVESTAV-RD s.r.o. Kontakt: +420 608 603 467 rovestav@rovestav.cz www.rovestav.cz STANDARDNÍ VYBAVENÍ DOMU NA KLÍČ I.Projektová dokumentace-objednatel Základní projektová dokumentace na RD s osazením budoucí

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Svor Datum: 11.02.

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Svor Datum: 11.02. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195 KSO: CC-CZ: Místo: Svor Datum: 11.02.2014 Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Soupis

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Pódium Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Pódium Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 19 Pódium - Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ rozpočtu Objednatel

Více

KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ

KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ MÍSTO STAVBY: OBJEDNATEL: severní část náměstí, pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn městys KARLŠTEJN, Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn, okr. Beroun VÝKAZ VÝMĚR

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: 4_2016 Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část JKSO: Místo: Datum: 8. 4. 2016 CC-CZ: Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: Projektant: IČ: DIČ: IČ:

Více

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE Stavba: Místo: Jižní 1970, 470 01 Česká Lípa, parc.č.6005 a 6008, k.ú. Česká Lípa Část: Rekapitulace Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

Více

Broof(t3) 2,5. min.μ=320 000 424,5. dodavatelské dokumentace Broof(t3) separace - netkaná PP geotextilie

Broof(t3) 2,5. min.μ=320 000 424,5. dodavatelské dokumentace Broof(t3) separace - netkaná PP geotextilie SKLADBY STŘECH OBECNÉ POZNÁMKY: _Všechny materiály a výrobky budou použity a osazeny dle technických podkladů výrobce včetně řešení detailů, skladeb a návazností. _Výrobky a materiály zahrnují i případné

Více

Příloha č.1 skladby konstrukcí

Příloha č.1 skladby konstrukcí Příloha č.1 skladby konstrukcí S1a Obvodová nosná stěna, provětrávaná předsazená fasáda s deskovým obkladem ( impregnovaný SDK v místnostech se zvýšenou vlhkostí WC, umývárny, tzb, přípravna jídel ) -

Více

Jednot. Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) 12

Jednot. Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) 12 Název stavby: Horalka Stavební rozpočet Doba výstavby: 109 dní Druh stavby: Střešní nástavba Začátek výstavby: 6/14/2009 Lokalita: Špindlerův Mlýn Konec výstavby: 9/30/2009 JKSO: Zpracováno dne: 6/1/2009

Více

F.1 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY F 1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY F 1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY F.1.1 Architektonické, stavebně technické a konstrukční řešení Akce : F 1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA RODINNÝ DŮM parcela č. 1445/33 v k. ú. Dobříš Vypracoval : Datum : červen 2008

Více

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK Položkový rozpočet Zakázka: Novostavba RD SO01 - ARS Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Vypracoval: Rozpis ceny MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem Celkem 1 769 712,31 1 897 857,69 0,00

Více

- šedý prášek se speciálními cementy a dobře dispergovatelnými umělými hmotami - záměsný poměr: asi 6,25l vody na 25kg prášku

- šedý prášek se speciálními cementy a dobře dispergovatelnými umělými hmotami - záměsný poměr: asi 6,25l vody na 25kg prášku TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVBY Stavba: ÚPRAVY INTERIÉRU VEŘEJNÝCH PROSTOR RADNICE V KUŘIMI M01 M02 M03 M04 M05 Sádrokartonová příčka (1.NP) - sádrokartonové desky připevněné

Více

Výkaz výměr. Ekonomika a management

Výkaz výměr. Ekonomika a management Výkaz výměr Ekonomika a management Charakteristika VV je specifickou součástí rozpočtu udává množství jednotlivých položek stavebních prací pracný časově náročný přehledný Podklady VV kompletní projektová

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 SOŠ a SOU H. Týn, Ing. Bohumil Veit Průvodní a souhrnná

Více

Dostavba multifunkčního společenského centra obce Křížany

Dostavba multifunkčního společenského centra obce Křížany Dodavatel : TORKRET - Zdeněk Bartoň, s.r.o. Dostavba multifunkčního společenského centra obce Křížany CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY Z R N 1) Stavební část 2 808 972,00 Kč 2) Elektroinstalace - slaboproud

Více

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ T E N E T spol. s r. o. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR Horská 64, 541 01 TRUTNOV ČESKÁ LÍPA stavba na pozemku p. č. 3335/11 v katastrálním území Česká Lípa ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Correct BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 250 285 88, DIČ: CZ 250 285 88 Bankovní spojení: : Raiffeisenbank, a.s., pobočka Ústí n.l., č.ú.: 104 700 2980 / 5500 Tel/Fax.:

Více

002: Etapa II 003: Etapa III Celkem (bez DPH)

002: Etapa II 003: Etapa III Celkem (bez DPH) Zakázka: Domov pro seniory Skalka u Chebu Popis Cena 001: Etapa I 000: Společné práce 001: Zemní práce 002: Základy 003: Svislé konstrukce 004: Vodorovné konstrukce 005: Komunikace 006: Úpravy povrchu

Více

VESTAVBA PODLAŽÍ V OBJEKTU SŠUAŘ-1.ETAPA

VESTAVBA PODLAŽÍ V OBJEKTU SŠUAŘ-1.ETAPA VESTAVBA PODLAŽÍ V OBJEKTU SŠUAŘ-1.ETAPA Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1063/1 15000 Praha 5 Hlubočepy DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ F.1.1-ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Více

5.1. Přípravné a výkopové práce

5.1. Přípravné a výkopové práce 5.1. Přípravné a výkopové práce oplocení staveniště staveništní přípojky staveništní příjezd staveništní cesty 5. HRUBÁ STAVBA stávající zřídit nově pletivem dřevěným plotem plechovým plotem stávající

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE PŘÍPOJEK SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE PŘÍPOJEK SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

1.TRADI NÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2.CIHEL. PRVKY PRO SVISLÉ KONSTRUKCE 3.CIHELNÉ PRVKY PRO VODOROVNÉ KCE. ( velký formát ) ( malý formát - n mecký)

1.TRADI NÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2.CIHEL. PRVKY PRO SVISLÉ KONSTRUKCE 3.CIHELNÉ PRVKY PRO VODOROVNÉ KCE. ( velký formát ) ( malý formát - n mecký) 1.TRADI NÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC ( velký formát ) ( malý formát - n mecký) 2.CIHEL. PRVKY PRO SVISLÉ KONSTRUKCE 3.CIHELNÉ PRVKY PRO VODOROVNÉ KCE Strana 1 (celkem 53) zá í 2014 290 x 140 x 65 mm 240

Více

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00 REKAPITULACE STAVBY Stavba: Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice Místo: Ohrazenice, ČR Datum: 05.12.2012 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň

Více

Slepý rozpočet. ekocentrum Trkmanka - stavební část. 801 Budovy občanské výstavby. Zadavatel rozpočtu: rekonstrukce zámečku - stavební část

Slepý rozpočet. ekocentrum Trkmanka - stavební část. 801 Budovy občanské výstavby. Zadavatel rozpočtu: rekonstrukce zámečku - stavební část Zakázka: ekocenru Trkanka - savební čás Slepý rozpoče ekocenru Trkanka - savební čás Klasifikace: Fáze zakázky: Zadavael rozpoču: Koenář zakázky: 801 Budovy občanské výsavby Založená nabídka rekonsrukce

Více

Krycí list výkazu výměr

Krycí list výkazu výměr Krycí list výkazu výměr Číslo zakázky Zakázka 201312 MŠ Horoměřice - kuchyňský pavilon - 3. etapa Komentář Popis verze výkaz výměr Komentář verze sestaveno dle cenové soustavy ÚRS 2013/I Adresa Horoměřice

Více

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526 KRYCÍ LIST SOUISU Stavba: Horní očernice - rojekt nástavby MŠ Ratibořická, zateplení, výměna oken - dodatek 1, dodatečných informací č. 2 a 3. Objekt: SO 01 - Nástavba a zateplení objektu MŠ Soupis: aktualizace

Více

00 E. 1 VÝKAZ VÝMĚR. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Klausova 2188/14 Praha 13. Razítko: Číslo paré: Název:

00 E. 1 VÝKAZ VÝMĚR. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Klausova 2188/14 Praha 13. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Klausova 2188/14 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

Y STĚRK Y A TĚR NÁ 51

Y STĚRK Y A TĚR NÁ 51 51 52 NÁTĚROVÉ HMOTY MALÍŘSKÉ BARVY MALÍŘSKÁ BARVA PROFI SOUDAL Profi je nátěr nejvyšší kvality určený k úpravě povrchů luxusních interiérů a obytných místností. Vyznačuje se extrémní zářivou bělostí a

Více

Rodinné domy Olomouc Černovír

Rodinné domy Olomouc Černovír Rodinné domy Olomouc Černovír Rodinné domy č.1-7 jsou řešeny jako nízkoenergetické řadové domy o dvou nadzemních podlažích. Garáže jsou jednopodlažní, u RD č.1-6 s připojením k rodinnému domu, RD č.7 má

Více

Slepý rozpočet. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 311238511R00 Zdivo POROTHERM 17,5 Profi DRYFIX P10, tl. 175 mm m2 22,02 0,00 0,00 6,29*3,50 22,02 2 317168112R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm kus 5,00

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 3.2.2010

Položkový rozpočet stavby Datum: 3.2.2010 Položkový rozpoče savby Daum: 3.2.2010 Savba : ZŠ Soliňská 823, Horní Počernice Objednael : Měsská čás Praha 20 IČO : Jívanská 647 DIČ : Praha - Horní Počernice Zhooviel : IČO : DIČ : Základ pro DPH 10

Více

Technická zpráva. 1. Všeobecné údaje. 2. Základní údaje charakterizující stavbu. 3. Stavebně technické řešení. 3.1 Zemní práce. 3.2 Svislé konstrukce

Technická zpráva. 1. Všeobecné údaje. 2. Základní údaje charakterizující stavbu. 3. Stavebně technické řešení. 3.1 Zemní práce. 3.2 Svislé konstrukce Příloha č. 2 Technická zpráva 1. Všeobecné údaje Název stavby: Dřevostavba pro rekreační účely Místo stavby: Teplá, Máchova, č. parcely 2 358/1 a 2 358/3 Vypracoval: Tadeáš Domin Kontroloval: Ing. Martin

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU Projekční kancelář výtisk č.. Ing. Pavel Šedivý Ant. Dvořáka 89 AKCE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU ZATEPLENÍ OBJEKTU A VÝMĚNA OKEN PROJEKTANT: ing. Pavel Šedivý, Ant. Dvořáka 89, INVESTOR:

Více

Standard nízkoenergetické domy

Standard nízkoenergetické domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

ENERGETICKÉ ÚSPORY MNO LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA A AUTODÍLNY MNO TECHNICKÁ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80, MORAVSKÁ OSTRAVA

ENERGETICKÉ ÚSPORY MNO LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA A AUTODÍLNY MNO TECHNICKÁ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80, MORAVSKÁ OSTRAVA OBJEDNATEL : MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80, MORAVSKÁ OSTRAVA VEDOUCÍ PROJEKTANT ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ NÁZEV AKCE: ING. HANA RUMLOVÁ ING. DAVID KANIA

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ KOŠAŘISKA

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ KOŠAŘISKA STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ KOŠAŘISKA 5. ETAPA MŠ 2.NP AKTUALIZACE DPS - 2015 Obec Košařiska D.1.1 a) TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH : 1. ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ STAVBY 2. MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 3. DISPOZIČNÍ

Více

Příplatek za dodávku domu na klíč. Hrubá stavba domu včetně kompletní obálky budovy. Kompletní dodávka domu na klíč bez základové desky

Příplatek za dodávku domu na klíč. Hrubá stavba domu včetně kompletní obálky budovy. Kompletní dodávka domu na klíč bez základové desky Od 392.380,- Kč bez DPH Od 65.000,- Kč bez DPH Od 3.176.640,-Kč bez DPH Od 1.452.220,- Kč bez DPH Od 542.500,- Kč bez DPH Od 5.236.360,- Kč Od 6.021.814,- Kč Příplatek za dodávku základové desky na klíč

Více

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OR/14/22792

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OR/14/22792 Krajský úřad Pardubického kraje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OR/14/22792 na zhotovení díla Realizace úspor energie - SŠ automobilní Holice, administrativní budova Smluvní strany a Objednatel: Zhotovitel:

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MATERIÁLY

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MATERIÁLY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MATERIÁLY a b c d e f g h i j - střešní kašírované izolační dílce značkové str. 30 - střešní kašírované izolační dílce standardní str. 33 Atikové klíny str. 34 POLYSTYREN pěnový holé polystyrenové

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOET. Rozpis ceny Píloha. 1 POLOŽKOVÝ ROZPOET Rozpoet 02 Stavební práce - Obnova památkové podstaty kulturní památky JKSO Objekt Název objektu SKP 01 Stavební ást Mrná jednotka Stavba Název stavby Poet jednotek Rehabilitace

Více

D.11.1.20 TABULKA SKLADEB PROJEKTANT ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ. MODERNIZACE A DOSTAVBA OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD, a.s. - I.ETAPA

D.11.1.20 TABULKA SKLADEB PROJEKTANT ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ. MODERNIZACE A DOSTAVBA OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD, a.s. - I.ETAPA PROJEKTANT ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ Autor projektu : Zodpovědný projektant Kraj : Akce : Název : Vedoucí projektant Vypracoval Královéhradecký M.Ú. : Náchod Investor : Královéhradecký kraj, Pivovarské

Více