Finan ní zpráva 1.Zp sob financování innosti a struktura finan ních zdroj vícezdrojovém 2.Zdroje p íjm CPDM, o.p.s. eský Krumlov v roce 2006 z rozpo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finan ní zpráva 1.Zp sob financování innosti a struktura finan ních zdroj vícezdrojovém 2.Zdroje p íjm CPDM, o.p.s. eský Krumlov v roce 2006 z rozpo"

Transkript

1 Finanční zpráva 1.Způsob financování činnosti a struktura finančních zdrojů Financování obsahových činností CPDM, o.p.s. Český Krumlov je od doby založení společnosti (1997) programově postaveno na vícezdrojovém způsobu jejich zajišťování. Tento přístup umožňuje dosahování celkově větší stability především při zajišťování obsahu činnosti jednotlivých projektových pracovišť (dlouhodobých projektů). Tímto způsobem se společnost snaží předcházet možné finanční a tím i programové nestabilitě v případě výpadků některých finančních zdrojů. 2.Zdroje příjmů CPDM, o.p.s. Český Krumlov v roce 2006 a)systémový roční příspěvek na zajišťovaní obsahových, administrativních a řídících činností z rozpočtu města Český Krumlov b)finanční příspěvky z grantových titulů města Český Krumlov (granty v oblasti podpory kultury, komplexního programu prevence a komunitního plánu sociálních služeb) c)finanční grantové prostředky získané na základě projektů od ústředních státních orgánů (MŠMT ČR, MPSV ČR, Úřad vlády ČR RVKPP) d)finanční grantové a příspěvkové prostředky získané na základě projektů z rozpočtu Jihočeského kraje (v roce 2006 se jednalo o finanční granty příspěvky administrované odborem školství, mládeže a tělovýchovy, odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu a oddělením řízení projektů a grantů JČK) e)finanční grantové prostředky Evropské unie (EU program Mládež) f)finanční příspěvek města Kaplice g)finanční prostředky plynoucí z vlastních výkonů a ostatních příjmů CPDM, o.p.s. Český Krumlov 3.Charakter finančních prostředků získaných v roce 2006 a)neinvestiční finanční prostředky Finanční prostředky tohoto charakteru jsou klíčovými pro uskutečňování plánovaných obsahových činností společnosti (jednotlivých pracovišť a projektů) a jejich rozvoj.. Tyto prostředky umožňují realizovat potřebné personální výkony, materiální zajištění a úhradu služeb, které souvisejí s uskutečňovanými aktivitami. Všechny neinvestiční prostředky získané z výše uvedených zdrojů jsou pro činnost společnosti důležité. Přesto je potřebné upozornit na některé významné pozitivní posuny, kterých bylo dosaženo: zvyšování míry kvality činnosti pracovišť CPDM, o.p.s. a zlepšování spolupráce naší společnosti s městem Český Krumlov se v roce 2006 projevilo na vyšším ročním přímém příspěvku z rozpočtu města Český Krumlov, CPDM, o.p.s. bylo také se svými projekty úspěšnější v grantových programech města Český Krumlov díky v roce 2006 pozitivně nastavené spolupráci mezi odborem pro mládež MŠMT ČR a Asociací pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR (AICM ČR), jejímž je CPDM, o.p.s. členem, se podařilo do podpory ICM v ČR zapojit finanční zdroje Ministerstva informatiky ČR, určené na obnovu technického vybavení a webových stránek. CPDM, o.p.s. takto získalo pro projektové pracoviště ICM

2 Informační centrum pro mládež navíc prostředky na nákup počítačové techniky a obnovu webových stránek ve výši , Kč. v rámci projektu Rádio ICM a Hudební studio mladých (iniciativa mládeže zahájená v roce 2005) byla získána významná pokračovací podpora tohoto projektu, postaveného v této fázi na těsnější spolupráci s hornorakouskými partnery, z programu Evropské unie pro neformální vzdělávání a kulturu Mládež prostřednictvím České národní agentury programu Mládež Praha (grant pro období červen 2006 až červen 2007 v celkové výši , Kč) díky nově vzniklé kategorii podpora informačních center pro mládež a otevřených klubů v rámci Jihočeských programů podpory práce s dětmi a mládeží (Jihočeský kraj) se naší společnosti podařilo získat významné granty na podporu ICM Český Krumlov a NZDM Bouda b)investiční finanční prostředky Pro rok 2006 se naší společnosti podařilo získat po delším čase také investiční finanční prostředky, které byly určeny na realizací obnovy a rekonstrukce zahradního areálu špičák 114 Český Krumlov. Cílem projektu byla úprava celého areálu tak, aby mohl kvalitněji sloužit potřebám volného času a odpočinku dětí, mládeže a další veřejnosti. Pro tento projekt získalo CPDM, o.p.s. finanční podporu MŠMT ČR ve výši , Kč a podporu města Český Krumlov v objemu necelých , Kč. 4.Financování CPDM, o.p.s. Český Krumlov v tabulkách a grafech Níže uvedený přehled (Tabulka 1) ukazuje finanční prostředky (včetně investic), které CPDM, o.p.s. Český Krumlov získalo pro zajištění činnosti projektových pracovišť a dílčích projektů v roce 2006 z jednotlivých externích zdrojů (prostředky mimo rozpočet města Český Krumlov). Tabulka 1 Externí projektové granty a příspěvky přijaté v roce 2006 (mimo příspěvků a grantů z rozpočtu města Český Krumlov) Pracoviště CPDM Projekt Zdroj Částka 2006 ICM Informační činnosti pro mládež MŠMT ČR G ,00 Kč ICM Informační činnosti pro mládež JČK G ,00 Kč ICM Info kampaňall DifferentAll Equal AICM ČR P 7 500,00 Kč ICM Podpora pořízení techniky, web MŠMT ČR G ,00 Kč Streetwork Streetwork ČK a Kaplice Úřad vlády G ,00 Kč Streetwork Streetwork ČK a Kaplice. Poradna JČK G ,00 Kč Streetwork Streetwork ČK a Kaplice. Poradna JČK G ,00 Kč Streetwork Streetwork ČK a Kaplice. Poradna *JČK G (05/06) ,00 Kč Streetwork Streetwork ČK a Kaplice. Poradna MPSV ČR G ,00 Kč Streetwork Streetwork ČK a Kaplice. Poradna Město KapliceP ,00 Kč NZDM Klub BOUDA NZDM BOUDA 2006 JČK G ,00 Kč NZDM Klub BOUDA NZDM BOUDA 2006 MPSV ČR G ,00 Kč NZDM Klub BOUDA NZDM BOUDA *JČK G (05/06) 7 400,00 Kč NZDM Klub BOUDA NZDM BOUDA 2006 JČK G ,00 Kč NZDM Klub BOUDA NZDM BOUDA 2006 MŠMT ČR G ,00 Kč NZDM Klub BOUDA Výtvarné aktivity děti, mládež JČK G ,00 Kč

3 NZDM Klub BOUDA Kulturní festival mládeže Cihelna JČK P ,00 Kč NZDM Klub BOUDA Kulturní festival mládeže Cihelna MŠMT ČR G ,50 Kč NZDM Klub BOUDA Mládežnická muzika hudební CD MŠMT ČR G ,50 Kč Rádio ICM a HSM Internetové rádio a hudební studio MŠMT ČR G ,00 Kč Rádio ICM a HSM Internetové rádio a hudební studio *EU MládežG ,00 Kč Rádio ICM a HSM Internetové rádio a hudební studio **EU MládežG ,00 Kč CPDM Letní integrovaný tábor Zátoň MŠMT ČR G ,00 Kč CPDM Obnova zahrady Špičák 114 MŠMT ČR G ,00 Kč Celkem ,00 Kč Z toho Neinvestiční celkem Investiční celkem ,00 Kč ,00 Kč Následující přehled (Tabulka 2) znázorňuje finanční prostředky, které byly CPDM, o.p.s. Český Krumlov poskytnuty z rozpočtu města Český Krumlov (přímé rozpočtové příspěvky, finanční prostředky z grantů města Český Krumlov a investiční rozpočtový příspěvek). Tabulka 2 Přímé příspěvky a projektové granty získané z rozpočtu města Č. Krumlov v roce 2006 Pracoviště CPDM Projekt Zdroj Částka 2006 ICM ICM provoz MČK rozpočet ,32 Kč Streetwork Streetwork provoz MČK rozpočet ,00 Kč NZDM Klub BOUDA Bouda provoz a zahrada MČK rozpočet ,68 Kč Rádio ICM / HSM Rádio ICM/Hudební studio provoz MČK rozpočet ,00 Kč CPDM, o.p.s.centrum Organizační a administr.zaj.činn. MČK rozpočet ,00 Kč CPDM, o.p.s.zahrada Obnova areálu zahrady Špičák MČK rozpočet ,19 Kč Streetwork Streetwork ČK. Poradna MČK KPP ,00 Kč Streetwork Streetwork ČK. Poradna MČK KPSS ,00 Kč NZDM Klub BOUDA NZDM BOUDA 2006 MČK KPP ,00 Kč NZDM Klub BOUDA Výtvarné aktivity děti, mládež MČK kultura ,00 Kč NZDM Klub BOUDA Mládežnická muzika CD MČK kultura ,00 Kč NZDM Klub BOUDA Kulturní festival mládeže Cihelna MČK kultura ,00 Kč Celkem ,19 Kč Z toho Neinvestiční celkem Investiční celkem ,00 Kč ,19 Kč

4 Další tabulka (Tabulka 3) pak doplňuje výše uvedené přehledy získaných externích a městských finančních zdrojů o rozpočtové příjmy zajištěné v roce 2006 z vlastních činností CPDM, o.p.s. Český Krumlov. Tabulka 3 Finanční prostředky z vlastních výkonů a jiné výnosy CPDM. o.p.s. Pracoviště CPDM Částka 2006 ICM Informační centrum pro mládež Streetwork a Protidrogová poradna u Boudy BOUDA nízkoprahový volnočasový klub pro děti a mládež Rádio ICM a HSM Hudební studio mladých CPDM, o.p.s. administrativní a projektové řízení Jazyková škola Letní tábor Zátoň Celkem ,50 Kč 5 550,00 Kč ,13 Kč ,50 Kč 613,28 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,41 Kč Následující přehled (Tabulka 4) uvádí podíl jednotlivých druhů zdrojů (donátoři, vlastní příjmy), které se podílely na financování činnosti CPDM, o.p.s. Český Krumlov v roce 2006 (uváděno v absolutních číslech, zaokrouhleno na Kč) Tabulka 4 Přehled finančních získaných dle jednotlivých zdrojů (vč.investičních prostředků) Zdroj Neinvestičníprovozní Investiční Celkem MŠMT ČR ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč MPSV ČR ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Úřad vlády ČR ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Jihočeský kraj ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč EU program Mládež ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Město Český Krumlov ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Obce regionu ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč CPDM vl. výkony ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

5 Tabulka 5 obsahuje vysvětlivky a poznámky ke všem výše uvedeným tabulkovým údajům Tabulka 5 Vysvětlivky: MŠMT ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky JČK Jihočeský kraj MPSV ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky EU Mládež program Evropské unie Mládež prostřednictvím České národní agentury Mládež AICM ČR Asociace pro podporu rozvoje ICM v ČR MČK rozpočet přímé příspěvky z rozpočtu města Český Krumlov MČK KPP Komplexní program prevence města Český Krumlov MČK KPSS Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov MČK kultura Grantový program v oblasti kultury města Český Krumlov Položky označené * podílové části grantů získané pro období Položku označené ** podílové části grantů získané pro období G = grant, P = příspěvek Níže uvedený graf (Graf 1) znázorňuje celkový procentuální podíl jednotlivých zdrojů na financování činnosti aktivit CPDM, o.p.s. Český Krumlov v roce 2006 (včetně poskytnutých investičních prostředků) Graf 1 Finanční příjmy CPDM, o.p.s. dle zdrojů včetně investic 2006 Obce regionu 0,3% CPDM vlastní výkony 7% MŠMT ČR 17% MPSV ČR 7% Úřad vlády ČR 6% Město Český Krumlov 42% EU program Mládež 5% Jihočeský kraj 16% MŠMT ČR MPSV ČR Úřad vlády ČR Jihočeský kraj EU program Mládež Město Český Krumlov Obce regionu CPDM vlastní výkony

6 Další graf (Graf 2) znázorňuje procentuální podíl jednotlivých neinvestičních (provozních) zdrojů na financování činnosti aktivit CPDM, o.p.s. Český Krumlov v roce Graf 2 Financování obsahové činností a provozu CPDM, o.p.s. zdroje financování v roce 2006 Obce regionu 0,3% CPDM vlastní výkony 8,2% MŠMT ČR 13,0% MPSV ČR 8,1% Úřad vlády ČR 7,5% Město Český Krumlov 38,2% EU program Mládež 6,3% Jihočeský kraj 18,5% MŠMT ČR MPSV ČR Úřad vlády ČR Jihočeský kraj EU program Mládež Město Český Krumlov Obce regionu CPDM vlastní výkony 5.Finanční prostředky vynaložené na vlastní správu CPDM, o.p.s. v roce 2006 Náklady vynaložené na vlastní správu CPDM, o.p.s. v roce 2006 činily částku , Kč, což činí 5,26 % z celkových neinvestičních nákladů vynaložených na programovou činnost společnosti. Tyto náklady obsahují: poměrnou část finančních prostředků vynaložených na: plat ředitele, náklady na kancelářský materiál, opravy prostor, cestovné, poštovné a výkony spojů, nájem, služby spojené s nájmem, vedení účetnictví, bankovní poplatky, zákonné pojištění zaměstnanců a část nákladů na pojištění majetku.. 6.Ekonomické výsledky CPDM, o.p.s. za rok 2006 CPDM, o.p.s. dle účetních uzávěrek vykázalo za rok 2006 celkový záporný výsledek hospodaření v hlavních činnostech ve výši ,50 Kč. Na základě platné dotační smlouvy, uzavřené mezi Městem Český Krumlov a CPDM, o.p.s. Český Krumlov, je ztráta v uvedené výši pokryta z rozpočtu města Český Krumlov (dorovnání rozpočtového příspěvku pro CPDM, o.p.s. Český Krumlov ze strany rozpočtu města Český Krumlov na rok 2006).. V rámci celkového hospodaření (s dorovnaným systémovým rozpočtovým příspěvkem města Český Krumlov) vykazuje CPDM, o.p.s. Český Krumlov kladný hospodářský výsledek ve výši +31,80 Kč. Rozpočtem města Český Krumlov vyrovnávaná ztráta ve výši ,50 Kč je účetně evidována ve střediscích:

7 Centrum organizační a administrativní řízení společnosti, výše ztráty 9.084,68 Kč. Ztráta v tomto účetním středisku byla způsobena: a)potřebou zadání vypracování a následné úhrady projektové studie na investiční rekonstrukci a obnovu areálu zahrady Špičák 114 (vypracovaná studie za 6.880, Kč), b)neplánovanou potřebou nutné rekonstrukce zdí, omítek a osvětlení kanceláře vedení společnosti (stavební rekonstrukční práce v celkové 4.500, Kč). ICMInformační centrum pro mládež, výše ztráty 3.359,08 Kč. Ztráta byla způsobena potřebou instalace nového osvětlení v hlavní místnosti projektového pracoviště ICM Český Krumlov (instalace nových světel v celkové výši , Kč). Streetwork a Protidrogová poradna, výše ztráty 9.954,74 Kč Ztráta byla způsobena potřebou nákupu zdravotnického materiálu (8.036,55 Kč) a nutností pořízení roční parkovací karty pro služební vozidlo (část nákladů na kartu v celkové výši 1.825, Kč). 7.Stav rezervního finančního fondu CPDM, o.p.s. Stav rezervního fondu CPDM, o.p.s. k činil částku ve výši ,08 Kč Po připočtení kladného hospodářského výsledku CPDM, o.p.s. za rok 2006 (stav k ) ve výši 31,80 Kč činí stav rezervního fondu společnosti k částku ve výši ,88 Kč.

8 8.Ekonomické výsledky CPDM, o.p.s. Český Krumlov v tabulkách Strukturovaný přehled nákladů a výnosů CPDM, o.p.s. v roce 2006 Uváděno v Kč NÁKLADY : Centrum ICM Streetwork Bouda Jaz.škola Radio ICMHSM LT Zátoň CELKEM Spotřeba materiálu 202,00Kč ,50Kč ,00Kč ,77Kč 0,00Kč ,60Kč ,00Kč ,87Kč Spotřeba energie 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč ,30Kč 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč ,30Kč Prodané zboží 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 2 416,10Kč 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 2 416,10Kč Opravy a udržování ,00Kč ,50Kč 6 342,00Kč 1 946,00Kč 0,00Kč 945,50Kč 0,00Kč ,00Kč Cestovní náhrady 214,50Kč ,50Kč ,50Kč 9 187,00Kč 0,00Kč ,00Kč 7 162,50Kč ,00Kč Ostatní služby ,82Kč ,74Kč ,58Kč ,50Kč 4 760,00Kč ,76Kč ,50Kč ,90Kč Mzdové náklady ,26Kč ,00Kč ,74Kč ,00Kč ,00Kč ,00Kč ,00Kč ,00Kč Zákonné sociální pojišt ,16Kč ,70Kč ,72Kč ,04Kč 9 568,40Kč 7 595,98Kč 0,00Kč ,00Kč Kurzové ztráty 0,00Kč 326,56Kč 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 3 570,57Kč 0,00Kč 3 897,13Kč Ostatní daně a poplatky 1 825,00Kč 0,00Kč 1 825,00Kč 2 271,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 5 921,00Kč Bankovní poplatky ,20Kč 9 210,40Kč 3 466,20Kč 0,00Kč 0,00Kč 30,00Kč 0,00Kč ,80Kč Ostatní náklady 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 3 462,40Kč 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 3 462,40Kč Cestovní pojištění 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 1 855,00Kč 1 855,00Kč Poskytnuté čl. příspěv. 0,00Kč 2 500,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 2 500,00Kč CELKEM ,94Kč ,90Kč ,74Kč ,11Kč ,40Kč ,41Kč ,00Kč ,50Kč VÝNOSY : Centrum ICM Streetwork Bouda Jaz.škola Rádio ICMHSM LT Zátoň CELKEM Tržby z prodeje služeb 0,00Kč ,50Kč 5 550,00Kč ,00Kč ,00Kč 1 400,00Kč ,00Kč ,50Kč Tržby za prodané zboží 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 4 074,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 4 074,00Kč Úroky 613,28Kč 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 613,28Kč Provozní dotace ,00Kč ,32Kč ,00Kč ,18Kč 0,00Kč ,91Kč ,00Kč ,41Kč Jiné ostatní výnosy 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 1,13Kč 0,00Kč ,50Kč 0,00Kč ,63Kč CELKEM ,28Kč ,82Kč ,00Kč ,31Kč ,00Kč ,41Kč ,00Kč ,82Kč Ztráta (Město ČK) 9 084,66Kč 3 359,08Kč 9 954,74Kč 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč ,48Kč Zisk (CPDM ČK) 0,20Kč 31,60Kč 31,80Kč Celkem výnosy po vyrovnání ztráty (město ČK) ,30 Kč

9 9.Výsledovka a rozvaha CPDM,o.p.s. za rok 2006 Výsledovka Číslo účtu Počáteční Obraty za Obraty Koncový Název účtu stav období D rozdíl stav Náklady Spotřební materiál 0, ,00 0, , , Spotřební materiál 0,00 238,00 0,00 238,00 238, DDHM nad 500,Kč 0, ,00 0, , , Knihy,publikace 0, ,50 0, , , Tisk,nákup novin 0,00 609,50 0,00 609,50 609, PHM služební auto 0, ,30 0, , , Kancelářské potřeby 0, ,10 0, , , Materiál na údržbu 0,00 401,00 0,00 401,00 401, Matúdrž.kanc.tech. 0, ,00 0, , , Materiálúdržba auta 0,00 994,00 0,00 994,00 994, Potraviny 0, ,50 0, , , Potraviny 0,00 420,00 0,00 420,00 420, Potraviny tábor 0, ,00 0, , , Materprotidr.pr. 0, ,97 0, , , Potřzaj.proj. 0, ,00 0, , , Ost.spotř.mat. 0, ,40 0, , , Propagační materiál 0, ,60 0, , , El.energie 0, ,30 0, , , Teplo 0, ,00 0, , , Vodné,stočné 0, ,00 0, , , Prodané zboží 0, ,10 0, , ,10 50x Spotř.nákupy 0, ,27 0, , , Opravy prostor 0, ,00 0, , , Opravy zařízení 0, ,00 0, , , Opravy nářadí 0, ,00 0, , , Údržba a opravy SA 0, ,00 0, , , Cestovné 0, ,00 0, , , Stravné 0, ,00 0, , , Ubytování při PC 0, ,00 0, , , Poštovné 0, ,50 0, , , Telefonní poplatky 0, ,50 0, , , Telefonní karty 0, ,00 0, , , Služby s nájmem 0, ,21 0, , , Uložení odpadu 0,00 511,60 0,00 511,60 511, Vstupné 0,00 450,00 0,00 450,00 450, Ubytování 0, ,00 0, , , Softwarové služby 0, ,59 0, , , Úč.,porad.sl. 0, ,00 0, , , Úč.porad.sl. 0, ,00 0, , , Kurzovné 0, , , , , Drobný software 0, ,00 0, , , Nájem.nebyt.pr. 0, ,00 0, , , Nájmy mat. 0, ,00 0, , , Nájemné Kostelní 0,00 850,00 0,00 850,00 850, Nájemné zahrada 0, ,00 0, , , Ostatní služby 0, ,50 0, , , Zprostředk.služby 0, ,00 0, , ,00

10 Streaming rádia 0, ,00 0, , , Úklidová práce 0, ,00 0, , , Lékařské prohlídky 0,00 150,00 0,00 150,00 150,00 51x Služby 0, , , , , Mzdové náklady 0, ,00 0, , , Mzdové náklady 0, ,00 0, , , Mzdové nákloon 0, ,00 0, , , Zákonné soc.poj. 0, ,60 0, , , Zákonné soc.poj. 0, ,40 0, , ,40 52x Osobní náklady 0, ,00 0, , , Ost.daně a popl. 0,00 50,00 0,00 50,00 50, Poplatky OSA 0, ,00 0, , , Parkovací karty 0, ,00 0, , , Popl.státní inst. 0, ,00 0, , ,00 53x Daně a poplatky 0, ,00 0, , , Kursové ztráty 0, ,13 0, , , Bankovní poplatky 0, ,60 0, , , zaokrouhlení 0,00 0,40 0,00 0,40 0, Zákon.poj.zam. 0, ,00 0, , , Cestovní pojištění 0, ,00 0, , , Pojištění živelní 0, ,00 0, , , Zákon.poj. auto 0, ,00 0, , , Sdruž.fin.prostř. 0, ,00 0, , , Inventurní rozdíly 0, ,20 0, , ,20 54x Ostatní náklady 0, ,33 0, , , Čl.přísp.AICM 0, ,00 0, , ,00 58x Poskytnuté přísp. 0, ,00 0, , ,00 Náklady celkem 0, , , , ,50 Výnosy Tržby z pronájmu 0,00 0, , , , Tržby z pronájmu 0,00 0, , , , Tržby za služby ICM 0, , , , , Kurzovné JŠ 0,00 0, , , , Tržby za vstupné 0,00 0, , , , Organ.zajištění akcí 0,00 0, , , , Vyúčt.provoz.nákl. 0,00 0,00 4,00 4,00 4, Tržby za poř.táborů 0,00 0, , , , Tržby nahr.studio 0,00 0,00 400,00 400,00 400, Tržby za zboží Bouda 0,00 0, , , ,00 60x Tržbyvlastní výkony 0, , , , , Běžné bank.úroky 0,00 0,00 613,28 613,28 613, Jiné ostatní výnosy 0,00 0,00 0,43 0,43 0, zaokrouhlení 0,00 0,00 0,70 0,70 0, Náhrada škody 0,00 0, , , ,50 64x Ostatní výnosy 0,00 0, , , , Provoz.dot.MěÚ ČK 0,00 0, , , ,48

11 Přovoz.dot.od obcí 0,00 0, , , , Přovoz.dot.od obcí 0,00 0, , , , Provoz.dot.ze st.roz. 0,00 0, , , , Provoz.dot.nestátní 0, , , , , Neinvest.dot.st.roz. 0,00 0, , , ,00 69x Provozní dotace 0, , , , ,89 Výnosy celkem 0, , , , ,30 Hospodářský zisk za období 31,80 Hospodářský zisk celkem 31,80 Rozvaha analyticky Číslo účtu Počáteční Obraty za Obraty za Obraty Koncový období Název účtu stav MD období D rozdíl stav Aktiva Samostatné mov.věci,soubory 47500,00 0,00 0,00 0, , Drobný dlouhod.hm.maj , , , , ,39 02x Dlouhod.hm.maj.odpis , , , , , Oprávky k samost.mov.věcem 47500,00 0,00 0,00 0, , Oprávky k dr.dlouhod. h.m , , , , ,39 08x Oprávky k dlouhod. h.m , , , , ,39 0xx 0, , ,00 0,00 0, Zboží na skladě a v prodejnách 0, , ,10 103,70 103,70 13x Zboží 0, , ,10 103,70 103,70 1xx 0, , ,10 103,70 103, Pokladna Centrum 16350, , , , , Pokladna EUR 5693,68 845,85 317,41 528, ,12 21x Peníze 22043, , , , , GE / , , , , , GE t.vkl / ,00 0,00 0,00 0, ,00 22x Účty v bankách , , , , , Peníze na cestě 0, , ,00 0,00 0,00 Převody mezi finančními 26x účty 0, , ,00 0,00 0,00 2xx , , , , , Odběratelé 14413, , , , , Zálohy na služby 0, , ,00 0,00 0, Zálohy Triumfa 62000,00 0,00 0,00 0, , Zálohy na služby nájem Kostelní 0, ,00 0, , ,00

12 Zálohy E.ON 3000, ,00 0, , , Zálohy ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Záloha přístroj na vodu 0, ,00 0, , , Ostatní pohledávky 7752, , , , , Přefakturace nákladů 0, , ,00 0,00 0,00 31x Pohledávky 87165, , , , , Pohledávky za zaměstnanci 653, , ,00 24,50 628,50 33x Zúčtování se zam. a instituc. 653, , ,00 24,50 628, Úrok na term.vkladu 1022,00 0,00 0,00 0, , Dotace Úřad vlády 0, , ,00 0,00 0, Dotace MŠMT 0, , ,00 0,00 0, Dotace MPaSV 0, , ,00 0,00 0, Grant Program ES "Mládež" 32545, , , , , Dotace Jihočeský kraj , , , , , Zúčtování s MěÚ ČK dotace 1168, , , , , Zúčtování s MěÚ ČK příspěvky 0, , ,00 0,00 0, Zúčtování s MěÚ Kaplice přísp 0, , ,00 0,00 0,00 Zúčtování daní, dotací a 34x ostatní , , , , , Náklady příštích období 5630, , , , ,41 38x Přechodné účty aktiv a pasiv 5630, , , , , Vnitřní zúčtování 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oprav.pol k zúčt.vzt., vnitř 39x zúčt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3xx , , , , ,02 Aktiva celkem , , , , ,06 Pasiva Dodavatelé 46200, , , , , Ostatní závazky 0, , ,20 0,00 0,00 32x Závazky 46200, , , , , Zaměstnanci 80647, , , , , Zúčtování s ZP 13024, , , , , Zúčtování s SP 32358, , , , ,00 33x Zúčtování se zam. a inst , , , , , Záloha na daň ze ZČ 10330, , ,00 991, , Srážková daň 1032, , ,00 704,00 328,00 34x Zúčtování daní, dotací.ost. zúčt , , ,00 287, , Výdaje příštích období 0,00 0, , , , Výnosy příštích období 49550, ,00 0, ,00 0, Dohadné účty pasivní 63262, , , , ,12 38x Přechodné účty aktiv a pasiv , , , , ,12 3xx , , , , ,12

13 Dary a dotace 26144,30 0,00 0,00 0, , Investiční dot.oprava zahrady M 0, , ,00 0,00 0, Investiční dotaceopr.zahr. MěÚ 0, , ,00 32,81 32, Vlastní jmění ,69 0,00 0,00 0, ,69 90x Vlastní jmění , , ,00 32, , Fond rezervní ,41 0,00 0,00 0, ,41 91x Fondy ,41 0,00 0,00 0, , Výsl.hosp. ve schv.řízení 24970, ,20 0, ,20 0,00 Nerozděl.zisk,neuhr.ztráta min.let ,27 0, , , ,07 93x Výsledek hospodaření , , ,20 0, ,07 9xx , , ,20 32, ,14 Pasiva celkem , , , , ,26 31,80 31,80

4. Informace o lidských zdrojích.6. 5.Informace o výnosech v členění podle zdrojů..6. 6.Informace o vývoji a stavu fondů o.p.s. k rozvahovému dni.

4. Informace o lidských zdrojích.6. 5.Informace o výnosech v členění podle zdrojů..6. 6.Informace o vývoji a stavu fondů o.p.s. k rozvahovému dni. Obsah 1. Základní údaje o společnosti... 2 Druh obecně prospěšných služeb:... 3 2. Historie Tyflokabinetu České Budějovice o.p.s.... 4 3. Informace o činnostech uskutečněných v účetním období v rámci obecně

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) Město Sušice vydává na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Sušice ze dne 17. prosince

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Příloha č. I PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTAČNÍHO PROGRAMU Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2016 I. Úvodní ustanovení Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Příloha č. 3 návrhu usnesení SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Statutární město Pardubice se sídlem: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice identifik.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006 Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch organizační složka státu Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně

Více

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Článek č. I Rozsah působnosti Pravidla pro financování příspěvkových organizací (dále jen organizace ) platí pro všechny

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014 pro financování mimoškolských příspěvkových organizací září 2014 Rada města Loun na základě usnesení 264/2014 ze dne 22.09.2014 vydává tato pravidla P13/2014 pro

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v nevýdělečných organizacích dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví nevýdělečných organizací Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou

Více

Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Předmět podnikání 3) Statutární orgán 4) Společníci 5) Základní kapitál 6) Managment

Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Předmět podnikání 3) Statutární orgán 4) Společníci 5) Základní kapitál 6) Managment Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Předmět podnikání 3) Statutární orgán 4) Společníci 5) Základní kapitál 6) Managment Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. - personální

Více

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Identifikační údaje: IČO 15789683 Název svazku:svazek Lipenských obcí Jména osob provádějících

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2006

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2006 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2006 Příjmy =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v tis. rozpočtu Poplatek za

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od:

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch organizační složka státu Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Výroční zpráva o hospodaření Základní školy, Děčín II,, příspěvková organizace Základní škola Děčín II, je příspěvkovou organizací, jejíž

Více

a) MČ odvede celkem 112 675,53 Kč z toho: - do státního rozpočtu 16 559,40 Kč z toho: - vratka účelových prostředků - pol.

a) MČ odvede celkem 112 675,53 Kč z toho: - do státního rozpočtu 16 559,40 Kč z toho: - vratka účelových prostředků - pol. VII. Finanční vypořádání (údaje v Kč) 1. Finanční vypořádání s rozpočtem HMP Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření 1 Výroční zpráva o hospodaření Základní školy Kamenická 1145 příspěvková organizace Základní škola Děčín II, Kamenická 1145 je příspěvkovou organizací, jejíž zřizovatel je od 01. 01. 2003 Statutární Město

Více

4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení

4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení 4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení 19 11 1. Tabulky dle vyhlášky č. 342/29 Sb. 111 112 113 114 2. Hodnotící zpráva k finančnímu hospodaření Státního fondu rozvoje bydlení za rok 21 Návrh

Více

Pomůcka pro zařazení způsobilých výdajů při vyplňování přílohy č. 1. Žádosti o finanční příspěvek (rozpočtu).

Pomůcka pro zařazení způsobilých výdajů při vyplňování přílohy č. 1. Žádosti o finanční příspěvek (rozpočtu). FOND MIKROPROJEKTŮ Pomůcka pro zařazení způsobilých výdajů při vyplňování přílohy č. 1 Žádosti o finanční příspěvek FMP (rozpočtu) V rámci výzvy Fondu mikroprojektů je zveřejněna následující Pomůcka pro

Více

PREVENCE KRIMINALITY 2009

PREVENCE KRIMINALITY 2009 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1391 ze dne 7. 10. 2008 Zásady pro celoměstské programy Prevence kriminality 2009 v hl. m. Praze PREVENCE KRIMINALITY 2009 Hlavní město Praha vyhlašuje Celoměstské programy

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Přehled dotačních titulů. 3. Popis jednotlivých dotačních titulů. JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR Pardubický kraj

1. Úvodní ustanovení. 2. Přehled dotačních titulů. 3. Popis jednotlivých dotačních titulů. JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR Pardubický kraj JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR Pardubický kraj VYHLÁŠKA č. 1/2015 K DOTACÍM PARDUBICKÉHO KRAJE 1. Úvodní ustanovení (1) Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací organizačních

Více

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 Obsah Úvod 1 Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 2-3 Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 4-26 Grafická část 27-31 Příjmy 32-34 Financování 35 Struktura

Více

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 kontrapunkt, výroční zpráva za rok 2014, www.kontrapunkt.cz, email: info@kontrapunkt.cz kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ Úplný název: kontrapunkt, z. s. Právní forma: zapsaný

Více

MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením

MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 MIKASA o.s. Obsah Základní údaje o občanském sdružení MIKASA... 6 Poslání

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 995 ze dne 17.12.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 995 ze dne 17.12.2014 č.j.: 1075/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 995 ze dne 17.12.2014 Úprava rozpočtu roku 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Výroční zpráva za r. 2009. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2009. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2009 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů (pro územně samosprávné celky)

Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů (pro územně samosprávné celky) Mokroregion Pojizeří Směrnice č.4/ 2010 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů (pro územně samosprávné celky) 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje účtový rozvrh,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH ---------------------------------------------------------------------

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád je součástí vnitřního organizačního a kontrolního systému

Více

Obec Želeč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015. (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015

Obec Želeč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015. (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015 Obec Želeč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00253201 název Obec Želeč ulice, č.p. Želeč 26 obec Želeč PSČ, pošta 391 74 Kontaktní údaje

Více

Ž Á D O S T. 1. Údaje o žadateli (dle stanov, zřizovací listiny, zakládací listiny, živnostenského oprávnění):

Ž Á D O S T. 1. Údaje o žadateli (dle stanov, zřizovací listiny, zakládací listiny, živnostenského oprávnění): Ú ř a d m ě s t s k é h o o b v o d u P l z e ň 1 - F i n a n č n í o d b o r, a l e j S v o b o d y 6 0, 3 2 3 0 0 P l z e ň Vyplní ÚMO Plzeň 1: Evidenční číslo žádosti Komise Datum podání žádosti Program

Více

KONCEPCE PODPORY SPORTU A SPORTOVNÍCH AKTIVIT PRO VŠECHNY VĚKOVÉ GENERACE V POLICI NAD METUJÍ

KONCEPCE PODPORY SPORTU A SPORTOVNÍCH AKTIVIT PRO VŠECHNY VĚKOVÉ GENERACE V POLICI NAD METUJÍ KONCEPCE PODPORY SPORTU A SPORTOVNÍCH AKTIVIT PRO VŠECHNY VĚKOVÉ GENERACE V POLICI NAD METUJÍ 1. ÚVOD ------------------ Z důvodu potřebnosti řešení koncepční podpory organizovaného i neorganizovaného

Více

ROZVAHA A K T I V A +627 +801 +2 272 +2 448 +1 540 +1 719 +1 254 +1 433 +204 +204 +82 +82. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +627 +801 +2 272 +2 448 +1 540 +1 719 +1 254 +1 433 +204 +204 +82 +82. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 4 8 5 4 9 8 8 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká jezdecká federace Zátopkova 100/2 Praha 1017

Více

Konsolidace příjmů 2.436.034,54 po 23.074.221,00 31.110.548,00 21.392.690,48 68,76 konsolidaci

Konsolidace příjmů 2.436.034,54 po 23.074.221,00 31.110.548,00 21.392.690,48 68,76 konsolidaci Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M vyjádřeno

Více

Č.j.: VP/S 158/03-160 V Brně dne 17. února 2004

Č.j.: VP/S 158/03-160 V Brně dne 17. února 2004 Č.j.: VP/S 158/03-160 V Brně dne 17. února 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 1.12.2003 na základě žádosti Města Třebíč o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory

Více

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A.

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A. Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (dále jen jako město ) vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen jako ZÁKON ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov vyhlašuje poptávkové řízení Název akce : REKONSTRUKCE ZAHRADY V AREÁLU ŠPIČÁK 114 ČESKÝ KRUMLOV 1.Podmínky zadání zakázky 1.1. Vymezení předmětu

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Ústavní sociální služby pro osoby s postižením v Moravskoslezském kraji

Ústavní sociální služby pro osoby s postižením v Moravskoslezském kraji , 3P Consulting, s. r. o., Římská 2, 20 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Ústavní sociální služby pro osoby s v Moravskoslezském kraji Přehled a charakteristika

Více

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace Radomyšlská 336, 386 29 STRAKONICE Tel.: + 420 383 314 334, FAX.: 383 380 200 www.dcjk.cz e - mail: info@dcjk.cz, martin.karas.strakonice@seznam.cz, Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY)

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY) PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT Poskytování dotací z rozpočtu města Letovice se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Informace o novele zákona o daních z příjmu pro rok 2011 --------------------------------------------------------------------------- Vláda

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 K 1. lednu 2012 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank Oberbank KB Česká spořitelna

Více

SČR 11. Název materiálu: Závěrečná zpráva projektu Greenway

SČR 11. Název materiálu: Závěrečná zpráva projektu Greenway Podklady na zasedání ZM dne: 25.09.2014 SČR 11. Název materiálu: Závěrečná zpráva projektu Greenway Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Zúčastní se projednávání v ZM: Ing. Jiří Lukeš

Více

Závěrečný účet. Státního fondu rozvoje bydlení

Závěrečný účet. Státního fondu rozvoje bydlení 4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení 115 116 117 118 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K FINANČNÍMU HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ ZA ROK 2008 Návrh rozpočtu Fondu na rok 2008 byl schválen usnesením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 K 31.12.2007 byla rozhodnutím zřizovatele činnost NvB ukončena a převedena spolu se zaměstnanci na Bíloveckou nemocnici, a.s. Nemocnice v Bílovci, p.o. byla poté sloučena s Nemocnicí

Více

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010 V Praze dne 30. listopadu 2010 Sp. zn.: 150/10-NKU45/165/10 Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010 (k sněmovnímu tisku č. 149) předkládané v souladu s ustanovením

Více

Domov důchodců Šluknov, příspěvková organizace

Domov důchodců Šluknov, příspěvková organizace Domov důchodců Šluknov, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické

Více

2. CÍL A SOUVISLOSTI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV

2. CÍL A SOUVISLOSTI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV Příloha I Podmínky zadávacího řízení ze dne 2. března 2009 SPECIFIKACE Produkce "open air" festivalu k oslavě Dne Evropy (9. května), který bude informovat o záležitostech EU, propagovat 5.výročí rozšíření

Více

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 3/2005 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města Platnost a účinnost od 19.4.2005 O b s a h : A. Část obecná - Pravidla pro poskytování

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok 2010 1 Obsah I. Sídlo organizace

Více

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Název projektu: Malé školní arboretum učíme se v oživlé zahradě Konečný příjemce: Základní škola a Mateřská škola Kamenice, okr. Jihlava,

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada

Více

Úvod Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR Činnost SP DDM za rok 2010 a. Činnost RKR Praha, 18. - 19. 1. 2010 Praha, 8. - 9. 4.

Úvod Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR Činnost SP DDM za rok 2010 a. Činnost RKR Praha, 18. - 19. 1. 2010 Praha, 8. - 9. 4. Výroční zpráva o činnosti Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR za rok 2010 1 Úvod Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR (dále jen SP DDM) je nestátní neziskovou organizací, jejímž hlavním

Více

KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail.

KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail. KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail.com Výro ní zpráva 2010 Základní údaje Název organizace: K i ovatka,

Více

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 a) Název organizace: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 29/99-4032 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 29/99-4032 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 29/99-4032 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: aj1ls101.doc Okresní pracoviště Chrudim INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec, 5. května

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A představenstva o činnosti společnosti v roce 2008 F P D C O R P O R A T I O N C Z a. s. O B S A H 3 Základní údaje společnosti 3 Z historie společnosti 3 Obchodní strategie 4

Více

Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y. za rok 2011

Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y. za rok 2011 Kraj Moravskoslezský Okres Bruntál Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y za rok 2011 Závěrečný účet obce Staré Heřminovy byl schválen zastupitelstvem

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2008

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2008 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2008 Schváleno na 10. zasedání zastupitelstva města dne 17.12.2007-1- Sumář návrhu rozpočtu na rok 2008 Návrh rozpočtu rok 2008 Rozpočet po schválení

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 48171590 Obchodní firma Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Ulice Novoměstská 626 Obec Chrudim PSČ 53728 E-mail vak@vakcr.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Annual Report 2012 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2012 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol za rok 2004 Sešit 2. Kapitoly 336-398 336 Ministerstvo spravedlnosti Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ Hospodaření fakulty za rok 2011 skončilo účetním ziskem ve výši 613 tis. Kč, z toho 515 tis. Kč z hlavní činnosti a 98 tis. Kč

Více

Rozpočet města Milovice na rok 2010

Rozpočet města Milovice na rok 2010 Rozpočet města Milovice na rok 2010 v tis. Kč schválený zastupitelstvem města dne 14.12.2009, a upravený rozpočtovým opatřením č.1/2010/zm ze dne 15.2.2010,č.2/2010/RM ze dne 22.3.2010 a č.3/2010/zm ze

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET Obce Teplice nad Bečvou

ZÁVĚREČNÝ ÚČET Obce Teplice nad Bečvou 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET Obce Teplice nad Bečvou ZA ROK 2003 dle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Rozpočet obce Teplice nad Bečvou pro rok 2003 byl schválen zastupitelstvem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, p. s. s. v roce 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, p. s. s. v roce 2010 Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Svatý Jan 40, 262 56 Krásná Hora IČO: 42727235 tel.: 318 862 389 e-mail: domov@domovsvatyjan.cz www.domovsvatyjan.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý

Více

Konsolidace příjmů 2.371.209,75 po 18.555.860,00 25.406.828,00 19.494.652,57 76,73 konsolidaci

Konsolidace příjmů 2.371.209,75 po 18.555.860,00 25.406.828,00 19.494.652,57 76,73 konsolidaci Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M vyjádřeno

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200 277 32 Byšice IČ: 71001620 Příspěvková organizace Č.org.: 51402 Projednáno a schváleno zastupitelstvem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (CRPDZ MSK) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah...2 I. Základní údaje o občanském sdružení...3 II. Pracovníci sdružení...4 III. Vznik, poslání

Více

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy I. Základní ustanovení 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně

Více

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní ustanovení

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní ustanovení Obsah 218/2000 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 2000 o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) Změna: 493/2000 Sb. Změna: 141/2001 Sb. Změna: 187/2001 Sb. Změna:

Více

Technické služby Police nad Metují, s.r.o.

Technické služby Police nad Metují, s.r.o. - Technické služby Police nad Metují, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 Základní údaje o společnosti Obchodní firma: Technické služby Police nad Metují, s.r.o. Sídlo: V Domkách 80,

Více

b) v den podání žádosti vyplácí nejméně 80 % zaměstnanců,

b) v den podání žádosti vyplácí nejméně 80 % zaměstnanců, Strana 5028 Sbírka zákonů č. 390 / 2011 390 VYHLÁŠKA ze dne 29. listopadu 2011, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Více

Z ÁPIS č. 6/2015 8. ZASE D ÁN Í F IN ANČ N Í HO VÝBORU ZMČ BRNO-LÍŠE Ň ze dne 7. 9. 2015

Z ÁPIS č. 6/2015 8. ZASE D ÁN Í F IN ANČ N Í HO VÝBORU ZMČ BRNO-LÍŠE Ň ze dne 7. 9. 2015 Z ÁPIS č. 6/2015 8. ZASE D ÁN Í F IN ANČ N Í HO VÝBORU ZMČ BRNO-LÍŠE Ň ze dne 7. 9. 2015 ÚČASTNÍCI ZASEDÁNÍ: Ing. Tomáš Klíma, Ing. Michal Kuba, Gabriela Adámková, Ing. Radek Neužil LL.M, Ing. Jan Sadecký

Více

Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Účtová třída 1 - Zásoby

Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Účtová třída 1 - Zásoby Příloha: Účtový rozvrh na úrovni syntetických účtů pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/2002 Sb. pro podnikatelské subjekty

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2010

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2010 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2010 Bilance příjmů a výdajů za rok 2010 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2010 bylo přebytkové se saldem

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Kolín Obsah : 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika organizace 3. Cíle zájmového vzdělávání DDM, klíčové kompetence 4. Formy zájmového vzdělávání

Více

PŘÍLOHA 2 DETAILNÍ VYHODNOCENÍ PŘÍNOSŮ STRATEGIÍ, POLITIK A PROGRAMŮ NA ÚROVNI KRAJŮ PRO NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

PŘÍLOHA 2 DETAILNÍ VYHODNOCENÍ PŘÍNOSŮ STRATEGIÍ, POLITIK A PROGRAMŮ NA ÚROVNI KRAJŮ PRO NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PŘÍLOHA 2 DETAILNÍ VYHODNOCENÍ PŘÍNOSŮ STRATEGIÍ, POLITIK A PROGRAMŮ NA ÚROVNI KRAJŮ PRO NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE I. JIHOMORAVSKÝ KRAJ I.1 Alokace a indikátory Příspěvek Jihomoravského

Více

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění

Více

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost A Závazný vzor Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Název, právní forma, sídlo, IČ vybrané účetní jednotky Sestaveno k NÁKLADY 502 Spotřeba energie P21 503 Spotřeba

Více

N á v r h Úprava rozpočtu 2.rozpočtové opatření

N á v r h Úprava rozpočtu 2.rozpočtové opatření Odbor finanční Zastupitelstvo města Dne 17.2.2016 N á v r h Úprava rozpočtu 2.rozpočtové opatření Zpráva se předkládá z důvodu: zákona o obcích 128/2000 Sb. Zprávu vypracoval: ing.ivana Polenová vedoucí

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Číslo položky AKTIVA A. Stálá aktiva Název položky I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná

Více

Strana 1 Česká pirátská strana IČ: 71339698 Rok: 2013 Dne: 25.06.2013 Tisk všech záznamů

Strana 1 Česká pirátská strana IČ: 71339698 Rok: 2013 Dne: 25.06.2013 Tisk všech záznamů Strana 1 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek úč. sk. 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 012000 013000 014000 018000 019000 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

eská republika - Ministerstvo vnitra Unie t lovýchovných organizací Policie eské republiky uzavírají smlouvu o spolupráci l. 1 Ministerstvo a unie

eská republika - Ministerstvo vnitra Unie t lovýchovných organizací Policie eské republiky uzavírají smlouvu o spolupráci l. 1 Ministerstvo a unie Č.j.: TS-245/VO-2007 Česká republika - Ministerstvo vnitra se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, zastoupená MUDr. Mgr. Ivanem Langerem - ministrem vnitra IČ: 00007064 (dále jen "ministerstvo") a Občanské

Více

PŘÍLOHA. Galerie umění Karlovy Vary příspěvková organizace. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2011 IČO: 66362768 Název:

PŘÍLOHA. Galerie umění Karlovy Vary příspěvková organizace. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2011 IČO: 66362768 Název: PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2011 IČO: 66362768 Název: Galerie umění Karlovy Vary příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) 480/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 2004 o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) Změna: 444/2005 Sb. Změna: 214/2006

Více

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Článek I. Účel 1) Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí (dále jen Program) je určen k poskytování dotací z rozpočtu

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD,

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace Článek I. Základní ustanovení Město Uherský Brod v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších

Více