v Praze práce: Rok obhajoby: Dominik Škoda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v Praze práce: Rok obhajoby: Dominik Škoda"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní obor bankovnictví a pojišťovnictví Prodloužená záruka osobních automobilů Autor bakalářské práce: Vedoucí bakalářské práce: Rok obhajoby: Dominik Škoda prof. Ing. Eva E Ducháčková, CSc. 2011

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma Prodloužená záruka osobních automobilů jsem vypracoval samostatně a veškerou použitou literaturu a další prameny jsem řádně označil a uvedl v přiloženém seznamu literatury. V Praze dne Podpis:

3 Poděkování Rád bych poděkoval zejména vedoucí mé bakalářské práce prof. Ing. Evě Ducháčkové, CSc. z katedry bankovnictví a pojišťovnictví Vysoké školy ekonomické v Praze za užitečné rady a připomínky během psaní této práce a za její ochotu a čas, který mi věnovala. Dále bych chtěl poděkovat své rodině za trpělivost a podporu při psaní této práce a v neposlední řadě i všem ostatním, co mi při práci jakkoliv pomohli. Děkuji.

4 Anotace Bakalářská práce se zabývá tématem prodloužené záruky osobních automobilů na českém trhu. První část práce je zaměřena na definování prodloužené záruky, rozbor kladů a záporů pro spotřebitele, ale i na společné předpoklady pro všechny druhy pojištění prodloužené záruky. Druhá část práce zkoumá automobilky poskytující prodlouženou záruku a jejich podmínky. Třetí část rozebírá pojišťovny poskytující prodlouženou záruku na českém trhu a popisuje jejich produkty. Na konci práce je detailnější shrnutí a rozebrání přístupů jednotlivých poskytovatelů v dnešní době a možný budoucí vývoj v této oblasti. 4

5 Obsah 1. Úvod Obecná problematika prodloužené záruka osobních automobilů Definice a zařazení Prodloužená záruka Opotřebení Pojištění nebo záruka? Zařazení PZOA na pojistném trhu Možné variace produktu Proč si pořídit PZOA z hlediska zákazníka? Proč si nepořídit PZOA? Poskytovatelé na trhu PZOA Automobilky a jejich tovární záruky Komerční pojišťovny a pojištění prodloužené záruky Autobazary Srovnání automobilky vs. komerční pojišťovny Všeobecné předpoklady PZOA Charakteristika produktů PZOA jednotlivých automobilek Prodeje osobních automobilů v roce Škoda Auto Ford KIA Audi Opel Basic Economy Basic Standard

6 B Dacia a Renault Peugeot Optiway Garance Optiway Údržba Optiway Servise BMW BMW SERVISE INCLUSIVE BMW SERVICE INCLUSIVE PLUS BMW SERVICE INCLUSIVE ULTIMATE BMW PREMIUM SELECTION (CG CAR-GARANTIE) Rozdílnosti a zajímavosti jednotlivých PZOA Shrnutí nadstandardní záruka v ceně vozu Nabídky PZOA od komerčních pojišťoven CG Car-Garantie Europ Assistance, s. r. o Maxima pojišťovna, a. s Vlastnosti produktu Maxgarant Carlife PMP, spol. s r.o. (QBE INSURANCE) Cargarant, s.r.o Vlivy na výši pojistného Vlivy v obecné rovině Konkrétní ceny na příkladu FIAT ČR Podoba průměrného produktu na trhu Tovární záruky Pojištění od komerčních pojišťoven Pseudozáruka

7 9. Možné prodejní kanály a perspektivy Automobilky Prodejní kanály Perspektivy Komerční pojištění Prodejní kanály Perspektivy Závěr Seznam tabulek Seznam obrázků Seznam použitých zdrojů Knižní zdroje Elektronické zdroje Přílohy

8 1. Úvod Bakalářská práce se zaměřuje na průzkum trhu prodloužené záruky osobních automobilů, užitkové automobily tedy nejsou součástí studie. Toto téma jsem zvolil z důvodu, že podobnou studii jsem už vypracovával pro jednu soukromou společnost, a tak mám v dané problematice poměrně hlubší znalosti, které jsem nabyl v několika předchozích měsících. Bez těchto zkušeností bych si ani do tohoto velmi specifického tématu netroufl, neb na dané téma ještě nebyla vypracována žádná práce a ani k němu neexistuje žádná literatura, a tak se člověk musí spolehnout na svůj primární výzkum v terénu, který ale zabírá mnoho času. Tento bod je samozřejmě i velkou devizou celé práce, neb se z ní stává velmi užitečný dokument. Tímto tedy plynule navážu na popis metod a prostředků, které jsem využíval pro sběr informací. Předně to byla osobní návštěva 25 auto prodejců, u kterých jsem zjišťoval, zda danou záruku vůbec poskytují, zda je v ceně vozů a konkrétní podmínky, nejlépe sběrem všeobecných pojistných podmínek. Z této metody jsem mohl i poměrně velmi dobře vypozorovat vztah automobilky k tomuto produktu, a to skrze informovanost personálu a podpůrné marketingové materiály. Dalším velkým zdrojem jsou internetové stránky automobilek, ze kterých se často daly stáhnout i přímo kompletní všeobecné pojistné podmínky, které jsou pro získávání informací nejlepším zdrojem. I z internetu se dalo dobře vytušit jak důležitý či nedůležitý je produkt prodloužené záruky pro každou automobilku. Posledními dvěma kanály byl telefon a , které se nakonec ukázali jako velmi efektivní pro získávání velmi konkrétních informací, protože byl vždy nakonec doručen kompetentní osobě, a také zde nebyla možnost se vyhnout přímým otázkám jako je tomu u osobních rozhovorů. Cílem bakalářské práce je analyzovat možnosti prodloužené záruky osobních automobilů v podmínkách ČR se zaměřením se na pojištění prodloužené záruky u automobilů. Pro splnění tohoto základního cíle budou realizovány dílčí cíle: 8

9 vysvětlení a charakteristika základních druhů prodloužené záruky osobních automobilů a jejich možnosti, smysl produktu jak pro pojišťovny, tak i pro zákazníka rozbor jednotlivých poskytovatelů - automobilky vs. komerční pojišťovny sestavení všeobecný předpokladů a průměrného produktu na trhu rozbor několika produktů ze strany automobilových výrobců analýza pojistných produktů pojišťoven působících na českém trhu rozebrání vlivů na cenu pojistného a ukázka cenové stavby na FIAT ČR analýza možných prodejních kanálů a perspektiv v oblasti prodloužené záruky osobních automobilů 9

10 2. Obecná problematika prodloužené záruka osobních automobilů Předtím než začneme rozebírat význam slova prodloužená záruka je nutno si uvědomit, že prodloužená záruka osobních automobilů, dále už pouze zkratka PZOA, není nijak standardizovaný produkt a nabývá opravdu velmi širokých rozměrů. Dovolil bych si dokonce tvrdit, že ani výrobci často nemají jasno jak má záruka vypadat, což je dáno především tím, že v dnešním vysoce konkurenčním prostředí je PZOA spíše otázkou prestiže dané automobilky, nikoliv primárně potřeb zákazníka či zisku, nicméně tato problematika bude rozebírána později Definice a zařazení Prodloužená záruka Rozeberme si nyní podrobněji termín prodloužená záruka osobních automobilů. PZOA zpravidla navazuje na zákonnou dvouletou záruční dobu, kdy je výrobce zavázán opravit či vyměnit zákazníkovi díl vozu, jenž selhal nebo se zničil v důsledku výrobní vady, nikoliv v důsledku opotřebení (viz níže), špatné údržby či nesprávného použití. V praxi je však definování PZOA mnohem složitější přesná definice neexistuje. Uveďme dva příklady Pokrývá úhradu případné mechanické nebo elektrické závady. 1 versus Audi garantuje v rámci prodloužené záruky, že u vozu budou odstraněny závady materiálu. 2. Jak je zde příkladně vidět k PZOA lze přistupovat různě. Pro úplnost doplním, že prodloužená záruka osobních automobilů není zmiňována ani v žádném zákoně. Z různého přístupu k PZOA pak plyne i větší variace produktu, a tedy i větší nepřehlednost pro zákazníka, 1 RENAULT ČESKÁ REPUBLIKA, A.S. Renault Garance+ [online]. [s.l.] : [s.n.], 2006 [cit ]. Co je kryto službou Renault Garance+?, s.. Dostupné z WWW: < 2 AUDI AG. Audi [online] [cit ]. Prodloužená záruka Audi - Audi Top Servis. Dostupné z WWW: < 10

11 což může být často i z velké části velmi účelové. Především definice, co je kryto a co ne může někdy působit velmi nejasně Opotřebení Každého po čase napadne otázka, co je to vlastně opotřebení, když rozhoduje o tom, zda bude či nebude můj vůz opraven? Přesná definice opotřebení neexistuje, avšak jedná se o stav, kdy při používání vozu nastávají nevratné procesy, které zkracují živostnost konkrétního dílu. Příkladně si pod tímto může laik představit například ojetí gumy na pneumatikách vozu, toto je nezvratný a nenávratný proces, který přímo souvisí s podstatou výrobku, podobně je tomu tak i brzdových destiček apod. Jak jsem už zmínil rozhodování o plnění pojistné události je velmi sporný bod. Jak bylo popsáno na dvou příkladech, situace je dokonce taková, že zdaleka ne vždy jsou kryty výrobní vady, ale krytí je definováno úplně jinak, i když je tím třeba myšlena výrobní vada. Dovolil bych si osobně tvrdit, že opotřebení je nejspornější otázka PZOA a záruk obecně a že v tomto bodu je spotřebitel vždy v slabší pozici, protože nemá šanci bojovat proti zkušenému právnímu oddělení velké korporace. V tomto případě navíc nepomohou ani společné žaloby více spotřebitelů proti pojišťovateli či automobilce, a to z důvodů rozdílných závad jednotlivých zákazníků, a tak tato negativní činnost může být i dlouhodobější. V oblasti obrany spotřebitele a v definování PZOA, pak tedy vidím prostor pro nějaké zlepšení, zpřesnění čí případnou koordinaci ze strany regulátora Pojištění nebo záruka? Už v předchozí kapitole jsem použil výraz pojišťovna a automobilka, je tedy PZOA pojištění nebo záruka? Obojí. Automobilky poskytují prostřednictvím autorizovaného prodejce tzv. tovární prodloužené záruky, ty mohou být placené, anebo v ceně vozu. Tento princip nápadně připomíná fungování pojišťoven, a tak i proto možná pojišťovny nezůstali pozadu a přišly s produkty pojišťování závad vzniklých na voze po vypršení záruční doby, které v podstatě fungují úplně 11

12 stejně jako prodloužené záruky ze strany automobilů. Dokonce se i stává, že automobilka přímo s nějakou pojišťovnou spolupracuje, tak není lehké tuto oblast nějak přesně vydefinovat. Touto problematikou se budu hluboce zaobírat především v kapitole 3., kde rozeberu jednotlivé poskytovatele větších detailů Zařazení PZOA na pojistném trhu Na trhu pojištění motorových vozidel bychom PZOA zařadili po bok povinného ručení a havarijního připojištění, a tím tak pokryli i jedno z posledních rizik u automobilů, tedy riziko závady na vlastním voze bez nutnosti vlastního i cizího zavinění. Škody způsobené chybou člověka jsou pak kryté povinným ručení, jež kryje škody způsobené cizím subjektem na vašem vozidle, a havarijním pojištěním, které kryje škody na vlastním vozidle, a to v případě, že viníkem nehody je majitel tohoto vozu. I přes nepřesnou definici PZOA se pokusím vyjmenovat aspoň obecné vlastnosti, které jsou společné, tedy PZOA je pojištění: - Dobrovolné, tj. není vynucováno žádným zákonem - Komerční, tj. nabízí ho komerční pojišťovny, nikoliv stát - Neživotní, tj. vztahuje se na neživé věci, tedy majetek - automobil - Škodové, tj. pojistitel vyplácí pojištěný částku rovnou výši škody, u starších vozů doplněno procentní spoluúčastí, či pojištění na první riziko - Rizikové, tj. zpravidla vyšší pojistná ochrana, ale pokud nedojde k pojistné události, tak pojištěný nic nedostane - Jednorázové, tj. pojistník zaplatí pojištění naráz, výjimečně může být placeno na měsíční bázi jako běžné pojistné - Sjednáváno na dobu určitou + doplněno o nájezd kilometrů, jeden z klíčových parametrů PZOA Pozn.: Bližší informace o podobě typického produktu budou popsány níže v kapitole Všeobecné předpoklady PZOA Možné variace produktu 12

13 Z hlediska doby je možné běžně automobil pojistit až do 5 let, případně i více pokud je pojistná smlouva specializovaná na ojeté automobily, podobně je to i u automobilek, které však nenabízí další možnosti dokoupení záruky pro ojeté vozy. V souvislosti s dobou pojištění je velmi důležitý parametr nájezdu, tedy kolik má automobil najeto od výroby, hodnoty nájezdu se pohybují od 50 tis km po km. Produkt je většinou konstruován, že zaniká při nastání jedné z těchto událostí. Téměř polovina dnešních továrních záruk je poskytována do určité doby v ceně vozu zdarma, příkladně můžete zakoupit Volkswagen Passat Executive a bez jakéhokoliv doplatku máte záruční dobu 3 roky místo zákonné 2 leté, ale stále je zde možnost komerčního dokoupení PZOA, a to příkladně o 1 rok ještě navíc ke zmíněným 3 rokům. Co se týče rozsahu krytí, tak je většinou záruka definována jako prodloužení klasické 2 leté záruky s plným krytím, s tím, že je z krytí vyjmuto opotřebení vozu. Další možností jsou přímo vyjmenované části vozů, které jsou kryté zárukou, toto platí zejména pro pojištění starších vozů, dále individuálních pojištění (tedy nikoliv továrních), ale i u některých továrních záruk automobilek, př. Opel. Některé automobilky jdou ještě dále a poskytují tzv. all inclusive balíčky, které kryjí budoucí servisní prohlídky nebo ještě i opotřebení. Výhodou je, že pojištěný už má zaručené nulové budoucí náklady, ale cena pojištění už pak roste i do desítek procent ceny vozu, jinak řečeno do statisíců korun. Limit pro cenu oprav či limit pojistného plnění většinou není stanoven, výjimku tvoří pojištění ojetých automobilů poskytované přímo specializovanými pojišťovnami, stejné pravidlo platí i pro spoluúčast, ta se u nových vozů nevyskytuje vůbec a je charakteristická pouze pro starší vozy. Dalšími faktory ovlivňujícími cenu PZOA je typ vozu, cena, objem motoru. U továrních záruk je povětšinou cena stanovena pro každý model zvlášť. U luxusních vozů jako BMW je výjimečně stanovena i od objemu a typu motoru. 13

14 2.3. Proč si pořídit PZOA z hlediska zákazníka? Ačkoliv prodloužení záruky není povětšinou sjednáváno z iniciativy zákazníka, myšleno, že by daný produkt přímo vyhledával, ale spíše jako doplněk ke koupi nového vozu nebo jiné služby, což je dáno určitě z velké části i neinformovaností spotřebitele, tak přesto může mít PZOA nemálo výhod, jako základní prvek pojištění je touto výhodou samozřejmě omezení budoucích rizik. Tento fakt má i své finanční důsledky, a to především u firemních vozů, obzvláště užitkových, a to možnost stanovení budoucích nákladů. Princip je jednoduchý, pokud si zvolíme jednu z variant pojištění, která kryje závady, opotřebení i servisní prohlídky, pak máme zajištěné všechny finanční výdaje, které mohou v budoucnu nastat, a tak můžeme naprosto přesně vyčíslit provozní náklady spojené s údržbou vozu v budoucích x letech. Princip, že placená záruka či pojištění je vlastně tvorba jaké si rezervy na budoucí nahodilé události, zajišťuje výrobcům (potažmo servisům) jistý servis vozů spotřebitele právě v autorizovaných servisech, toto je samozřejmě výhoda pro automobilku jako celek, ale na druhou stranu i pro spotřebitele, protože tomu je takto nabízen servis s nižší marží, neb si zákazník předplácí mnoho oprav dopředu, a tak by se zde měli projevit tzv. úspory z rozsahu. Další výhodou může být větší atraktivita vozu při pozdějším prodeji, a to z důvodu, že pojištění přechází na nového majitele, který má navíc jistotu, že automobil byl servisován po celou dobu v autorizovaném servise a nevyskytuje se na něm žádná skrytá závada. Výhodou už trochu nepřímou může být fakt, že PZOA zpravidla obsahuje asistenční službu, přes kterou se hlásí pojistná událost, tak i fakt, že PZOA je platná povětšinou na celém území Evropy Proč si nepořídit PZOA? Přes na první pohled příznivé ceny má PZOA i své nevýhody, jako jednu z hlavních bych uvedl nejistotu plnění pojistné události při jejím vzniku, což už 14

15 bylo popisováno v předchozích kapitolách. Není jisté, že daná závada nebude klasifikována jako opotřebení, a tak nebude vyplaceno pojistné plnění. Nízké pořizovací ceny mohou být zavádějící, protože pro vyčíslení reálných budoucích nákladů ještě musíme zahrnout ceny pravidelných servisních prohlídek v autorizovaných servisech, které jsou mnohem dražší než prohlídky v servisech neautorizovaných, navíc většina řidičů by neprováděla prohlídky každý rok, ale až v momentě kdy nastane nějaká závada, tady bychom mohli najít pozitivní společenskou externalitu, neb řádně kontrolované a udržované vozy jsou určitě společensky žádané. Celková cena pravidelných servisních prohlídek za 5 let se například u vozu nižší střední třídy Fiat Linea pohybuje kolem 60 tis Kč. 3 Nákladovost nutnosti oprav v autorizovaných servisech se může také velmi promítnout do celkové reálné ceny pojištění v případě zavinění havárie bez havarijního pojistného. Pak může oprava staršího vozu v autorizovaném servisu dosahovat velmi velkého podílu jeho reálné ceny, naproti tomu u oprav v neautorizovaných servisech, hlavně v případě starších náhradních dílů, vychází cena mnohem příznivěji, ovšem tuto možnost zákazník u PZOA nemá. neznámo. 3 Fiat ČR. Interní dokumenty : Servisní plán. In Neznámý. [s.l.] : [s.n.], s. 15

16 3. Poskytovatelé na trhu PZOA Na trhu PZOA se pohybuje mnoho hráčů s různými motivy a různým podnikatelským plánem, dle toho se odvíjí nejen podoba produktu, ale i jeho cena a možnosti sjednání, rozsah krytí Automobilky a jejich tovární záruky Jsou to přímo výrobci automobilů, kteří PZOA nabízí jako tzv. poprodejní službu zákazníkovi. Je to nejčastější a nejznámější způsob sjednávaní PZOA pro koncové zákazníky. Jejich produkt je typizován povětšinou pro celý vozový park automobilky a cena se odvíjí od jednotlivého modelu, doby pojištění a dalších už vícekrát zmíněných parametrů. Zákazník sjednává smlouvu přímo s automobilkou a málokdy je zřejmě kdo stojí za produktem, tedy zda automobilka spolupracuje s nějakou pojišťovnou či kryje rizika sama, avšak z marketingových materiálů a webu pojišťovny Car-Garantie je zřejmé, že největším hráčem na tomto trhu bude právě Car-Garantie (více v kapitole 6.1.). Cílem prodeje prodloužené záruky není primárně zisk ze samotného pojištění na rozdíl od komerčních pojišťoven, ale třeba zisk z následných servisních prohlídek, prodeje náhradních dílů. Dalším faktorem je prestiž značky, nabídka prodloužené záruky zvyšuje důvěryhodnost i pro zákazníky, kteří si ji nedokoupí, mají tak pocit, že automobilky dělá kvalitní automobil, co něco vydrží, neb je sama ochotná za něj dát tzv. ruku do ohně. Produkt je sjednáván při prodeji automobilu jako doplňková služba podobně jako nadstandardní výbava v podobě třeba vyhřívaných sedadel. Další možností je sjednat produkt později, což není vždy možné, řádově to umožňuje asi polovina auto prodejců nabízejících PZOA, a to většinou do doby konce standardní záruky, jak už klasické 2 leté, tak i prodloužené v ceně vozu Komerční pojišťovny a pojištění prodloužené záruky V této kategorii najdeme už čistou podobu komerčního pojištění poskytovaného přímo pojišťovnami. Motiv podnikání už je pro pojišťovnu pouze 16

17 zisk, pojištění a podoba produktu není vázána na konkrétní značku automobilu, ale na stáří, nájezd a výkon vozidla apod. Produkt má nějaké základní parametry a další jsou povětšinou volitelné, příkladně je možné si vybrat spoluúčast, či limit pojistného plnění, což u prodloužených záruk od automobilek není možné. Záruka je z pohledu pojistitele spíše opatrnější, záruční doba je 1-2 roky a je možné ji prodloužit až znovu sjednáním další smlouvy, nikoliv tedy jedna dlouhá smlouva najednou. Toto je typické především pro ojeté automobily, kde staří vozu převyšuje 5 let, u takových vozů se dá sjednat pojištění od 6 do 18 měsíců, typicky 12 měsíců. U pojišťoven je typické, že PZOA není jejich jediný produkt, ale často může být sjednáván jako doplněk k havarijnímu pojištění či povinnému ručení apod Autobazary U autobazarů je to pouze jedna z poprodejních služeb, neslouží ani jako nějaká výrazná profilace obchodní značky autobazaru, nutno také poznamenat, že tuto službu poskytuje z ojetých prodejců pouze AAA Auto, který ji ještě nějak aktivně nenabízí Srovnání automobilky vs. komerční pojišťovny Cena Z důvodů, že komerční pojišťovny jsou zaměřeny hlavně na zisk přímo z poskytnutí pojištění, nikoliv budoucího servisováni vozu, tak pojištění přepočtené na 1 rok bývá většinou dražší než u záruk poskytovaných automobilkami. Délka záruky/pojištění Pojišťovny z principu nemohou tak dobře znát kvalitu jednotlivých vozů jako automobilky, které je přímo vyrábějí, navíc pojišťují všechny značky vozů stejným produktem, toto vše výrazně zvyšuje rizika, které pojišťovny nerady nesou, a tak je délka pojištění u pojišťoven výrazně nižší než u automobilek, 4 Zjištěno na místě při rozhovoru. 17

18 které nabízí až 5 let navíc, kdežto pojišťovny v průměru 12 měsíců, což je 5x méně. Rozsah krytí Dalším výrazným rozdílem mezi komerční pojišťovnou a automobilkou je rozsah krytí na vozidle. Automobilky přistupují ke krytí většinou stejně jako k zákonné dvouleté záruce, a tak i prodloužená záruka kryje celý vůz. Naproti tomu pojišťovny jsou více opatrné a jasně vyjmenovávají součásti vozu, které pojištění pokrývá, a které ne. Toto platí jak pojištění relativně nových vozů, tak i pro vozy z bazaru, které jsou staré až 10 let. Spoluúčast a limit pojistného plnění Posledním výrazným rozdílem je přístup k spoluúčasti a limitu pojistného plnění. Automobilky tento termín prakticky neznají a spoluúčast se u nich nevyskytuje vůbec a limit pojistného plnění asi ve 3 případech z 25, tedy prakticky také vůbec. Přesně opačný přístup mají komerční pojišťovny, které limit pojistného plnění mají vždy a spoluúčast je vždy nabízena, i když existují i produktu bez ni. 18

19 4. Všeobecné předpoklady PZOA Jak už jsem několikrát zmínil, tak všeobecné pojistné/záruční podmínky jsou velmi rozdílné, a to nejen z důvodu věcného rozdílu v parametrech produktů. Avšak dají se v nich najít určité společné body, které mohou být na první pohled i samozřejmé, avšak stále velmi důležité. Za jeden z podstatných bodů bych považoval, že způsob opravy či výměny dílů stanovuje servis po dohodě s pojišťovnou/automobilkou, přičemž je nutné dodržovat servisní intervaly stanovené výrobcem, a to výhradně v autorizovaných servisech. Intervaly jsou zpravidla 1 roční, ale u některých vozů, zejména pak užívaných, které jsou užívány mimo pozemní komunikace, pak mohou být lhůty poloviční. Pokud není speciálně uvedeno jinak, tak bývá k PZOA sjednáno pojištění asistence, přes které se hlásí a vyřizuje pojistná událost. Další zajímavostí je, že ve většině případů je PZOA i přenositelná na dalšího majitele. Obsáhlou částí každé smlouvy je seznam výjimek, na které se pojištění nevztahuje, pojďme se podívat aspoň na ty nejčastější. V drtivé většině se pojištění/záruka nevztahuje na údržbu a opravy spojené s výměnou součástek podléhajících běžnému opotřebení, což jak už jsem zmínil, může být velmi rozporuplný bod. Dále se PZOA nevztahuje na opravy karosérie a laku, na kterou je speciální záruka v rozmezí od 6-12 let. Samotnou kategorií jsou čalounění a vnitřní povrchy, pneumatiky a baterie, které z podstaty věci podléhá opotřebení téměř okamžitě, a tak jsou na tyto prvky jistá omezení dokonce i v zákonné 2 leté záruce. Náhradu škody nelze žádat v případě oprav v neautorizovaných servisech, při neautorizovaných úpravách na voze, ani při škodách způsobených nedostatečnou údržbou, stejně jako při škodách způsobených dopravní nehodou, živelnými katastrofami, krádeží, válkou apod. Dále nelze náhradu požadovat v případně nepřímých škod, jako třeba ušlého zisku apod. V případě úplné škody, tedy naprostého zničení vozu, lze většinou žádat o navrácení poměrné části pojistného. 19

20 Určité značky a typy vozů jsou dokonce úplně nepojistitelné, jednou z kategorií jsou vozy speciálně upravené, tedy vozy taxislužby, záchranné služby, auto školy apod. Další kategorií jsou luxusní vozy jako Ferrari, Bentley, ale i sportovní verze běžných značek, příkladně Audi kategorie S či RS. Dále jsou to vozy neregistrované v České republice. 20

21 5. Charakteristika produktů PZOA jednotlivých automobilek Jak už jsem několikrát zmínil, studii jsem prováděl na 25 různých značkách automobilů, ale bohužel kvůli rozsahu této práce není možné vyjmenovat a popsat všechny automobilky, a tak jsem vybral jen několik nejznámějších nebo nejzajímavější zástupců poskytovatelů PZOA. Obecně by se dalo říci, že se potvrzují závěry z kapitoly 3.1, kde jsem popisoval, že přístup automobilky je spíše více marketingový než prodejní a že účelem tedy není primárně vysoká marže, ale spíše motivace ke koupi vozu Prodeje osobních automobilů v roce 2010 Abych mohl vybrat jaké automobilky zkoumat, tak jsem se podíval na prodeje osobních vozů za celý rok Výsledky v tomto, ale i přechozím, roce nelze považovat za dostatečně vypovídající v dlouhodobém hledisku, protože krize s trhem automobilů velmi zahýbala, hlavně pak stimuly v podobě šrotovného, které sice u nás nebylo zavedeno, ale i tak ovlivňovalo prodej a výrobu v regionálním hledisku. 21

22 Toyota 3% Chevrolet 2% Opel 2% Citroën 4% Dacia 2% Mercedes Benz 2% Fiat 3% Suzuki 2% Audi 2% BMW 2% Kia 5% Peugeot 5% Nissan 1% Honda 1% Mazda 1% Seat 2% Hyundai 6% Volvo 1% Renault 8% Mitsubishi 1% Subaru 1% Volkswagen 8% Škoda 30% Ford 9% Škoda Ford Volkswagen Renault Hyundai Peugeot Kia Citroën Fiat Toyota Mercedes Benz Opel Dacia Audi BMW Chevrolet Suzuki Seat Nissan Honda Mazda Volvo Mitsubishi Subaru Zdroj: Vlastní úprava, data z Auto Periskop : Značky za období 1-12/2010 [online] [cit ]. Prodeje nových automobilů v ČR. Dostupné z WWW: < Obrázek 1: Prodeje osobních automobilů za rok 2010 Z prodejů za rok 2010 je vidět, že více než polovinu prodejů tvoří pouze 4 značky, a tj. Škoda, Ford, Volkswagen, Renault. Důvody prodeje jednotlivých vozů nebudu rozebírat, ale trojnásobný náskok automobilky Škoda v České republice asi nikoho nepřekvapí Škoda Auto Škoda poskytuje klasickou zákonnou záruku 2 roky, přičemž záruka na vady laku je prodloužena na 3 roky a záruka na prorezavění je u nových modelů 12 let. Co se týče prodloužené záruky za příplatek, tak tu Škoda prodlužuje na 4 roky nebo dle počtu ujetých kilometrů, kde jsou stanoveny 2 hranice km a km. 22

23 Tabulka 1 Ceny prodloužené záruky, včetně DPH CENY PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY Proběh do km do km Škoda Fabia Kč Kč Škoda Roomster Kč Kč Škoda Octavia Tour Kč Kč Škoda Octavia Kč Kč Škoda Superb Kč Kč Škoda Yeti Kč Kč Zdroj: Škoda Auto [online] [cit ]. Prodloužená záruka. Dostupné z WWW: < Zajímavé je, že u nejlevnější Fabie je cena záruky pro 60tis km nižší než 50% ceny při ceně záruky pro 120tis km a naopak nejdražšího Superbu je to přesně naopak cena 60tis km záruky je více jak 50% ceny 120tis km záruky. Důvody mohou být různé, jedním může být třeba úvaha, že dražší vozy jsou kvalitnější a více vydrží, tedy nevyskytuje se u nich tolik závad. Zrovna tak je zajímavý i fakt, že ačkoliv je Superb více než 2x dražší než Fabia 5, tak cena jeho záruky je pouze 2x vyšší, což se dá opět vysvětlit mnoha způsoby, ale faktem zůstává, že prodloužená záruka je takto rozhodně levnější pro dražší automobily. Posledním poznatkem je vysoká cena prodloužené záruky modelu Yeti, kterou můžeme patrně vysvětlit faktem, že Yeti je určený do náročnějších podmínek, má pohon všech kol a často je používán i jako užitkové vozidlo, tedy ačkoliv stojí pouze Kč, tak cena prodloužené záruky je téměř stejná jak u Superbu Ford Ford poskytuje základní záruku na 2 roky, tedy stejně jako zákonné minimum, ale lze ji za příplatek prodloužit produktem FordProtec až na 5 let či km, záruka se vztahuje na celý vůz, až na výjimky ve VPP, které představují běžné výjimky popsané v kapitole 4. 5 Pro zjednodušení počítám s nejnižší možnou cenou vozu, pro Fabia Kč a Superb Kč 23

24 Dále Ford poskytuje záruky na ojetá vozidla FordExtra12, je to záruka která platí po dobu 12 měsíců a lze ji sjednat pro vozy do 7 let a km. Záruka je platná po celé Evropě a existuje ve 2 variantách dle rozsahu krytí součástí na vozidle, a to BASIC, jenž kryje pouze motor, hnací soustavu a převodovku a ve variantě PREMIUM, jenž kryje další významné součástí na vozu, nicméně nikoliv celý, více ve VPP. Ford dále poskytuje záruku na nákup ojetého vozu FordProtecA1, jenž je za podobných podmínek jako FordExtra12, dokonce obsahuje ještě větší krytí. Pojištění poskytuje partner CG Car-Garantie. Tabulka 2 Ceník FordProtect platný od 1. ledna 2011 Model Cena vč. DPH Cena bez DPH Typ kontraktu Ka Fiesta Fiesta 9 000,00 Kč 7 500,00 Kč Van Fusion Focus ,00 Kč ,00 Kč C-Max Kuga ,00 Kč ,67 Kč 5let/ km Mondeo S-Max Galaxy ,00 Kč ,00 Kč Zdroj: Osobní konzultace v autosalónu, ceny dle VPP. Součástí pojištění je i asistenční služba, kterou je možno prodlužovat až na 9 let / km, za předpokladu, že bude zákazník provádět pravidelné servisní prohlídky dle předepsaných norem. U ojetých vozů je pro sjednání pojištění nutná vstupní kontrola vozu KIA Společnost KIA je jakousi ikonou prodloužené záruky osobních automobilů, dalo by se i říci, že v ČR si svojí pozici z nemalé části vybojovala na marketingové propagaci jejich 7 leté záruky, kterou nabízí na všechny své vozy uvedené do provozu po Záruka je jak už jsem řekl na 7 let či do km, záruka se poskytuje na celé vozidlo, krom následujících bodů, které mají speciální délku záruky: - Lak 5 let či km - Audio 3 roky či km - Baterie 2 roky bez omezení počtu km (= zákonná záruka) 24

25 - Náplň klimatizace, originální díly KIA a díly spotřebního charakteru 2 roky (bez omezení) - Prorezavění 7-12 let dle modelu Ke všem vozům je poskytována bezplatně po dobu 3 let asistenční služba, kterou lze při každoročních pravidelných prohlídkách vozu prodlužovat až na 7 let či km. Asistence je poskytována ve spolupráci s ÚAMK. U vozů zakoupených před , lze dokoupit prodlouženou záruku ve spolupráci s pojišťovnou UNIQA, záruka je poskytována ve 2 variantách produkt CHECK-IN na 12 měsíců, nebo produkt LIMIT PLUS na 24 měsíců. Tabulka 3 Ceny placené prodloužené záruky Model CHECK-IN sazby na 12 měsíců LIMIT PLUS sazby na 24 měsíců benzín diesel benzín diesel Picanto Kč Kč 999 Kč Kč Rio Kč Kč 999 Kč Kč Venga Kč Kč 999 Kč Kč cee d Kč Kč Kč Kč Soul Kč Kč Kč Kč Carens Kč Kč Kč Kč Sportage Kč Kč Kč Kč Sorento Kč Kč Kč Kč Carnival Kč Kč Kč Kč Magentis Kč Kč Kč Kč Zdroj: Kia Motors [online] [cit ]. Prodloužená záruka. Dostupné z WWW: < Audi Audi poskytuje na své vozy dvouletou záruku, což je plně v souladu s celým koncernem Volkswagen, výjimkou z 2 leté záruky tvoří záruka na vady na laku, kde je poskytována záruka 3 roky, a dále záruka na prorezavění, která je dlouhá celých 12 let. Audi samozřejmě poskytuje i tovární prodlouženou záruku, a to ve 3 variantách: prodloužení o 1 rok (nájezd km), prodloužení o 2 roky (nájezd km), prodloužení o 3 roky (nájezd km). U všech třech variant je krytý celý vůz a vychází z podmínek klasické 2 leté záruky. 25

26 Ve spolupráci s CG Car-Garantie Audi poskytuje i speciální záruku na míru, u které lze sjednat plně individuální podmínky, a to jak co se týče krytí různých komponent, tak ale i délky pojistného období a dalších parametrů. Tabulka 4 Ceník prodloužené tovární záruky Audi (ceny včetně DPH) Typ / model A1 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Q5 Q7 TT 1 rok / 90tis roky / tis roky / tis Zdroj: Vlastní studie z produktových letáků ke každému automobilu Opel Společnost Opel LLC poskytuje ke všem svým vozům základní záruku 2 roky, ke které dodává balíček prodloužené záruky Basic Economy (viz níže). Součástí je i asistenční služba, ale pouze na 1 rok od koupě. Pro Opel záruku poskytuje pojišťovna CG Car-Garantie. Prodloužená záruka je velmi specifická, především svým degresivním krytím a detailním vyjmenováním jednotlivých položek, čímž se velmi liší od ostatních výrobců, kteří kryjí celý vůz Basic Economy Pojistné období je stanoveno na 6 let, tedy zákazník dostává prodloužení záruky o 4 roky, platí až do nájezdu km. Rozsah krytí pokrývá tyto oblasti vozu: blok motoru, skříň klikové hřídele, hlava válců, těsnění pod hlavou válců, skříň pístových motorů, všechny vnitřní díly související s olejovým oběhem, ozubený řemen s napínací kladkou, chladič oleje, olejová vana, spínač tlaku oleje, pouzdro olejového filtru a setrvačník/pohonná řemenice s ozubeným věncem, skříň převodovky, veškeré vnitřní díly včetně, měniče točivého momentu a ovládacího zařízení, automatické převodovky, skříň rozvodovky (předního a zadního pohonu, pohonu všech kol) včetně všech vnitřních dílů. Krytí mzdových nákladů je v plné výši (100%), ale materiálové pouze 50%, což je velmi neobvyklé a dalo by se to spíše považovat za tah jak nalákat 26

27 klienty do autorizovaných servisů než za prodlouženou záruku, neb ani krytí nepokrývá celý vůz Basic Standard Pojistné období je stanoveno také na 6 let, ale nájezd už je možný až km. Ohledně krytí jednotlivých součástí na voze, tak to je také stejné jako v předchozí variantě, rozdíl nastává až u krytí materiálových nákladů, které už není fixní 50%, ale degresivní s časem, v prvním roce je krytí 100% a v posledním 40%, tedy každým rokem klesá o 10%. Krytí mzdových nákladů se nemění, to je stejné 100% B196 Pod tímto podivným názvem se skrývá nejlepší verze prodloužené záruky, jež Opel poskytuje. Je opět na 6 let a 120 tis km, má i stejné krytí materiálových a mzdových nákladů jako předchozí varianta, rozdíl je až v seznamu dílů, které jsou kryté zárukou. Seznam je velmi obsáhlý a zahrnuje prakticky všechny díly na vozidle, tedy až od tohoto momentu se jedná o prodlouženou záruku srovnatelnou s konkurencí, a to ještě pouze v případě, že se oprostíme od degresivního krytí materiálních nákladů. Tabulka 5 Doplatky za rozšíření záruk (v Kč s 0% DPH) Model Agila, Combo, Astra, Zafira, Antara Corsa Meriva Insignia Doplatek do Basic Standard Kč Kč Kč Kč Doplatek do B Kč Kč Kč Kč Zdroj: Všeobecné pojistné podmínky 2011 [cit ], k dostání na pobočkách Dacia a Renault Dacia a Renault jsou stejná automobilka nicméně, ačkoliv je Dacia zaměřená na chudší klientelu, tak nabízí v základu 3 letou záruku (nájezd max km) na všechny své vozy, naproti tomu Renault pouze 2 roky. U obou dvou značek lze posléze sjednat dodatečné prodloužení záruky o 3 roky, tedy u Dacia na 6 let a km a u Renaultu na 5 let a km. 27

28 Velmi zajímavé je, že Dacia sice nabízí více let, ale nikoliv delší dojezd, a tak i z těchto parametrů můžeme usoudit, že Dacia je zaměřena na méně bohaté zákazníky, kteří ani nemají takovou potřebu cestovat. Obě značky nabízejí ke svým produktům pojištění asistence zdarma. Tabulka 6 Ceník Garance+ Model Logan, Sandero, Logan VAN, Logan MCV, Logan Pick-up DACIA GARANCE+ DACIA GARANCE+ START LONG TIME 60 měsíců nebo 100tis 72 měsíců nebo 100tis km km Kč Kč Zdroj: Dacia Group Renault [online] [cit ]. Garance Plus. Dostupné z WWW: < Pozn.: pro vozy Renault je ceník Garance+ komplikovanější nicméně ho lze nalézt na Peugeot Peugeot poskytuje základní záruku pouze 2 roky, ovšem i u něj je možnost se za příplatek připojistit, a to velmi variabilně až na 5 let s nájezdem v rozmezí tis km, vybírat můžete v rozmezí 7 kroků. Nabízeny jsou 3 balíčky podle rozsahu nabízených služeb Optiway Garance Tento balíček obsahuje klasické pojetí prodloužené záruky, jež se vztahuje na celý vůz, lze jej uzavřít v průběhu prvních 18 měsíců trvání smluvní garance vozu (do km) s možností změny během platnosti smlouvy Optiway Údržba Tento balíček obsahuje vše jako předchozí, tedy prodlouženou záruku až na 5 let či 200 tis km. Záruku lze uzavřít kdykoliv během 12 měsíců od koupě vozu. Rozdíl je v tom, že balíček ještě obsahuje v ceně všechny servisní prohlídky v této době Optiway Servise 28

29 Tento balíček obsahuje vše jako předchozí balíček i se stejnými lhůtami. Krok prodloužené záruky a servisních, ale navíc kryje i opotřebení, tedy servis poskytuje výměnu i provozních kapalin, opotřebených dílů, včetně stěračů apod., a to vše v ceně záruky. Nutno podotknout, že tato all inclusive varianta už je velmi drahá a u lepších vozů se bez problémů pohybuje v řádech statisíc korun BMW BMW poskytuje na své vozy zákonnou dvouletou záruku, mimo to je záruka prodloužena na 12 let u prorezavění karoserie a na 3 roky u závad na laku. Dále poskytuje ke každému vozu zdarma balíček BMW SERVISE INCLUSIVE BMW SERVISE INCLUSIVE Než o prodlouženou záruku se jedná spíše o předplacení servisních úkonů, jedná se o klasickou servisní prohlídku, jež je popsána v servisní knížce, obsahuje od výměny oleje a filtrů až k výměně brzdové kapaliny. Tento servis je poskytován do 5 let, nebo do km BMW SERVICE INCLUSIVE PLUS Balíček je stejný jako předchozí, ale přibývají ještě další díly podléhající opotřebení jako brzdové destičky, spojka, stírátka stěračů BMW SERVICE INCLUSIVE ULTIMATE Balíček obsahuje stejné úkony jako oba předchozí, ale je rozšířen na kompletní opotřebení všech dílů, a tak už nemá zákazník při koupi, žádné další výdaje. Jedná se tedy o tzv. all inclusive balíček BMW PREMIUM SELECTION (CG CAR-GARANTIE) Je individuální balíček prodloužené záruky poskytovaný skrze pojišťovnu CG Car-Garantie, pomocí kterého se dá prodloužit záruka až o 2 roky, je velmi podobný balíčku, jež nabízí Opel, tedy mzdové náklady jsou kryté 100% a 29

30 materiálové jsou degresivní, nicméně toto vše lze dojednat individuálně dle potřeb zákazníka Rozdílnosti a zajímavosti jednotlivých PZOA Nejvyšší možný nájezd poskytuje Volkswagen, kde lze u modelů Passat, Tiguan, Tuareg prodloužit záruku až o 2 roky bez limitu nájezdu kilometrů, dále pak následuje FIAT, Peugeot, Ford, kteří nabízí km. Co se týče doby platnosti záruky tu má nejdelší automobilka KIA, a to 7 let, jenž ji poskytuje dokonce bez příplatku pro každé vozidlo. Další zajímavostí je, že každý výrobce poskytuje krytí na celé vozidlo (v uvozovkách, protože ve VPP je vždy řada výjimek) až na automobilku Opel, která nabízí pozoruhodné 3 varianty pojištění, kde podle let stoupá úhrada materiálních či mzdových nákladů (více v sekci Opel). Naproti tomu jsou přímo v kontrastu automobilky jako Peugeot či BMW, které poskytují i varianty tzv. all inclusive" krytí, které kryje naprosto vše včetně servisních prohlídek i opotřebení, tedy ve výsledku, když se takto připojistíte, což jsou už pořádné sumy v řádech stotisíc korun, tak už nemusíte po danou dobu zaplatit ani korunu a o vaše auto je postaráno, není žádným překvapením, že u takovýchto programů je součástí prohlídek i úklid a umytí vozu. Další zajímavostí je, že Honda do dnešní doby nenabízí produkt placené prodloužené záruky, má pouze 3 roky, které nabízí ke všem vozům. Ještě hůře už je na tom pouze Volno, které jako jediná automobilka nenabízí žádnou tovární prodlouženou záruku a poskytuje pouze 2 letou zákonnou záruku. Abych to shrnul, tak většina automobilek poskytuje prodlouženou záruku na všechny své vozy, ale tu a tam se najde, že nějaké vozidlo je z této nabídky vyloučeno, bývají to především vozy určené do náročnějšího terénu, či užitkové vozy. U zhruba poloviny prodejců automobilů lze placenou prodlouženou záruku dokoupit do doby, než vyprší tovární záruka, u ostatních je to možné pouze přímo při nákupu vozu. Nakonec dodám, že u většiny poskytovatelů záruk se hlásí záruka skrze asistenční službu, která bývá součástí pojištění. 30

31 5.11. Shrnutí nadstandardní záruka v ceně vozu Na závěr této kapitoly nabízím přehledné shrnutí, jaké automobilky poskytují PZOA v základu, tedy bez nutnosti příplatku. Tabulka 7 Nadstandardní záruka v ceně vozu automobilka doba pojištění Nájezd poznámky KIA 7 let 150 tis km Honda 3 roky 100 tis km Chevrolet 3 roky 100 tis km Volkswagen 3 roky bez omezení Passat Business, Executive Toyota/Lexus 3 roky 100 tis km Opel 6 let 80 tis km motor, převodovka, rozvodovka Dacia 3 roky 100 tis km Mitsubishi 3 roky 100 tis km Hyundai 3 roky bez omezení vybrané modely 5 let bez omezení Mazda 3 roky 100 tis km Nissan 3 roky 100 tis km Zdroj: Vlastní studie z VPP Studii jsem provedl na 25 automobilkách, přičemž 11 ze zkoumaných poskytuje tuto nadstandardní záruku. To vidím jako velmi pozitivní informaci, neb pokud se zeptáte široké veřejnosti, tak bude povětšinou znát ve spojitosti s PZOA pouze automobilku KIA, která nabízí záruku nejdelší, tento jev můžeme vysvětlit skutečností, že KIA přišla s PZOA velmi brzo, přičemž prudký vzestup poskytování u této poprodejní služby začal až v roce 2010, kdy jí začaly nabízet i ostatní automobilky. 31

32 6. Nabídky PZOA od komerčních pojišťoven V této kapitole představím jednotlivé pojišťovny působící na českém trhu, dopodrobna rozeberu varianty jejich produktů a porovnám, jakým způsobem pojišťovna produkt prodává se stavbou produktu CG Car-Garantie CG Car-Garantie je nejstarší pojišťovna poskytující prodlouženou záruku automobilů, své začátky datuje do roku 1971, kdy začala pojišťovat ojeté vozy na 1 rok a o 2 roky později už i na 2-3 roky. V roce 1993 expanduje do Švýcarska, o 4 roky později i do Rakouska, v současné době má pobočky téměř po celé Evropě od Španělska až po Maďarsko, celkem 15 zemí. Aktuální stav dohod o záruce je cca pojistných smluv. 5 Partnery CC Car-Garantie jsou Alfa Romeo, Audi, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Daihatsu, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Seat, Skoda, Smart, SsangYong, Subaru, Suzuki, Toyota/Lexus, Volvo a VW. Nutno dodat, že plno prodejců poskytuje samozřejmě primárně svojí tovární záruku a záruka od CG Car-Garantie je spíše doplňkovým produktem. CG Car-Garantie je zaměřena výhradně na prodej skrze své dealery, kterých je zhruba Pojištění není možno sjednat přímo s pojišťovnou třeba přes webové stránky, tak jako to poskytuje konkurence, s tím souvisí i fakt, že neexistuje nějaký obecný ceník, ba dokonce ani obecné všeobecné pojistné podmínky pro všechny automobilky. Vše vždycky poskytuje dealer pod svým jménem a smluvní podmínky bývají mírně odlišné. Pojišťovna nemá 32

33 nějaké speciální produkty, produkt je obvykle nastaven podle požadavků zákazníka Europ Assistance, s. r. o. Europ Assistance působí v ČR od roku 2001 a spadá do druhé největší mezinárodní asistenční skupiny Europ Assitance Group, jež vznikla v roce 1963 jako první specializovaná společnost pro oblast cestovní asistence. Dnes v 208 zemích po celém světě obsluhuje více než klientů. Spolupracuje s mnoha významnými partnery od České pojišťovny, přes Citibank až třeba po Ferrarri. Pojištění prodloužené záruky pro osobní automobily je nabízeno ve 3 variantách, jejichž součástí je vždy i asistenční služba. Pojistné plnění kryje vždy celé náklady na práci tak i materiál. Záruka začíná běžet až po uplynutí tovární záruky. Balíček Basic 12 lze sjednat pro vozidla do 7 let nebo nájezdu do km, a to na dobu 12 měsíců. Rozsah krytí je stanoven pouze na motor, převodovku a rozvodovku. Balíček Standard 12 už lze sjednat pro vozidla do 5 let nebo nájezdu do km, a to také na dobu 12 měsíců. Rozsah krytí je oproti předchozí variantě rozšířen o přívod paliva, řízení, brzdy, chlazení, spojka, výfuk, klimatizace. Top balíčkem je Exlusive 24, který je možno sjednat pro vozidla do 2 let nebo nájezdu do km, a to až na dobu 24 měsíců. Doba však může však být zkrácena o dobu trvání záruky výrobce. Rozsah krytí je oproti předchozí variantě dále rozšířen oblast elektroniky, bezpečnosti Maxima pojišťovna, a. s. 6 CarGarantie [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < 33

34 Pojišťovna Maxima působí na českém trhu již od roku 1994 a poskytuje širší škálu pojištění. V oblasti prodloužené záruky automobilů nabízí produkt Maxgarant, který distribuuje partnerská společnost Cargarant, s.r.o. (viz níže), nicméně smlouva je uzavírána s Maxima pojišťovnou, která má i vlastní podobu produktu a smluvních podmínek Vlastnosti produktu Maxgarant Produkt je poskytován buď na starší vozy, nebo na vozy nové, kde se parametry trochu liší, viz níže. Společné mají obě pojištění především jasně stanovené krytí, a to na následující součásti automobilu: motor, převodovku, hnací soustavu, palivovou soustavu, chladící soustavu, elektroinstalaci, brzdy a řízení. Zákazník si může vybrat z pojištění s možností spoluúčasti (5 nebo 10 tis Kč), anebo bez spoluúčasti, podobně je možné vybrat si i limit pojistného plnění, a to z 2 na první pohled podobných možností. Limit pojistného plnění může být buď 150 tis Kč na jednu pojistnou událost, anebo na celé pojistné období. Dále je jako u jiných pojišťoven nezbytné provádět pravidelnou doporučenou údržbu vozu. K oběma produktům je poskytováno asistenční pojištění. Likvidaci pojištění lze provést přes dle pokynů webových stránek. Nové vozy je možno individuálně pojistit o 1 rok až 5 let nad míru zákonné lhůty 2 let, tedy celkem až na 7 let. Nebo v rozmezí nájezdu od tis km. Podobně je tomu i ojetých vozů, kde je ale rozdílná doba nájezdu. Pojišťovna rozděluje zákazníky do 4 skupin podle nájezdu v rozmezí do 120 tis km, posléze jsou vozy už nepojistitelné. Do 18 měsíců jsou i ojeté vozy považovány jako nové Maxima a.s. [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < VPP pro pojištění záručních oprav nových motorových vozidel (mimo kategorie N) MAXGARANT. [s.l.] : [s.n.], s VPP pro pojištění záručních oprav ojetých motorových vozidel (mimo kat. N). [s.l.] : [s.n.], s. 34

35 6.4. Carlife PMP, spol. s r.o. (QBE INSURANCE) Společnost Carlife PMP je na trhu od roku 1999 a specializuje se výhradně na automobilová připojištění. Carlife je od roku % vlastněna skupinou QBE INSURANCE 11, která byla založena v Australie už v roce 1886 Skotem Jamesonem Burnsem, nyní ma QBE pobočky po 45 zemích světa a přes zaměstnanců. Společnost Carlife nabízí v oblasti prodloužené záruky osobních automobilů 2 produkty. První z nich pod názvem Autocheck, který je určen pro ojetá vozidla. Doba pojištění vozidla je 3 měsíce až 3 roky, limit pojistného plnění je individuálně dohodnut ve smlouvě a díky široké působnosti pojišťovny je uzemní krytí po celé Evropské unii. Produkt je nabízen v 4 možných variantách: Bronze, Silver, Gold a Platinum, přičemž se liší rozsahem krytí a stářím vozidla, příkladně Bronze je nabízen pro vozidla až 10 let stará a až s km nájezdu, kryje pouze základní části vozu jako je motor, převodovka, měnič točivého momentu a diferenciál. Naopak varianta Platinum je určena pro vozy, které jsou ještě v době záruky poskytované výrobcem a nemají najeto více než km, krytí obsahuje všechny součásti vozu, včetně elektroniky apod. 12 Dalším produktem je QBE 3+, což je produkt určený výhradně pro autobazar AAA Auto, kde ho ovšem nijak aktivně nenabízejí. 13 Pojistné období je 12 měsíců, nebo km. Podobně jako produkt Autocheck má i QBE 3+ několik variant značených od jedné po tři hvězdičky, kde u jedné hvězdy může VPP pro pojištění prodloužené záruky motorových vozidel do 3,5 t MAXGARANT. [s.l.] : [s.n.], s. 11 QBE Insurance kupuje Carlife Group. In OPOJIŠTĚNÍ.CZ [online]. [s.l.] : [s.n.], 2009 [cit ]. Dostupné z WWW: < 12 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MECHANICKÝCH A ELEKTRICKÝCH PORUCH MOTOROVÝCH VOZIDEL [online]. [s.l.] : [s.n.], 2010 [cit ]. Zaslán skrze <AutoCheck_general_conditions.pdf>. 13 Zjištěno vlastním průzkumem na místě. 35

36 být staří vozu dokonce až 15 let, nebo km a u třech hvězd do 4 let, nebo km. Krytí je i zde odstupňované podle stáří vozu. 14 Společnost Carlife nabízí i doplňkové krytí pro tyto oblasti: olejové uzávěry a těsnění, provozní materiály, skříně. Likvidace pojistné události probíhá v následujících krocích telefonické nahlášení pojistiteli, doprava vozidla k autorizovanému servisu (limit pojistného plnění 2000Kč), prohlídka vozu a schválení opravy, úhrada pojistného plnění Cargarant, s.r.o. Společnost CarGarant, neplést s CG Car-Garantie, se specializuje na prodloužené záruky v oblasti automobilových pojištění na českém trhu až od roku CarGarant se zaměřuje na východní a jižní Evropu a pokrývá 8 států od Ruska až po Chorvatsko, kde spolupracuje s více než dealery. Partnery CarGarantu jsou AIM General Insurance, MAI Insurance Group a AmTrust International Underwrites. S AIM General je také sjednáváno pojištění a CarGarant, s.r.o. je pouze likvidátor. 15 Produkt prodloužené záruky kryje motor, převodovku, hnací soustavu, palivovou soustavu, chladící soustavu, elektroinstalaci, brzdy a řízení, tedy dalo by se říci celý vůz. Limit pojistného plnění v současných všeobecných pojistných podmínkách není uveden, nicméně v tiskové zprávě z roku 2005 je limit stanoven na Kč bez DPH, stejné jako spoluúčast, kterou nyní ve VPP nenajdeme, avšak byla v tiskové zprávě z roku 2005 stanovena na Kč bez DPH. Pojištění má formu jednorázového pojistného. Dále pojišťovna nabízí možnost pojistit starší vůz i dohodnout individuálnější podmínky, ale v tomto případě je nutný znalecký posudek. Uplatnění prodloužené záruky je možné v jakémkoliv autorizovaném servise po celé Evropě QBE [online] [cit ]. QBE 3+. Dostupné z WWW: < 15 CarGarant [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < 16 CARGARANT AIM VPP záruka. [s.l.] : [s.n.], s. 36

STATISTIKY REGISTRACÍ VOZŮ PODLE TYPU KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA. Prosinec 2015

STATISTIKY REGISTRACÍ VOZŮ PODLE TYPU KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA. Prosinec 2015 9 STATISTIKY REGISTRACÍ VOZŮ PODLE TYPU KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA Prosinec 2015 STATISTIKY REGISTRACÍ VOZŮ - ZNAČKY TOP 40 2015 2014 Pořadí Značka Registrace fyzické osoby Registrace právnické osoby Registrace

Více

STATISTIKY REGISTRACÍ VOZŮ PODLE TYPU KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA LEDEN 2017

STATISTIKY REGISTRACÍ VOZŮ PODLE TYPU KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA LEDEN 2017 9 STATISTIKY REGISTRACÍ VOZŮ PODLE TYPU KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA LEDEN 2017 STATISTIKY REGISTRACÍ VOZŮ - ZNAČKY TOP 25 Období: 01/2017 01/2016 Pořadí Značka Registrace fyzické Registrace Registrace mimo Registrace

Více

ALFA ROMEO 1/34. Ceník renovace DPF/FAP platný od 16.2.2013. www.servis-dpf.cz 720 33 22 11

ALFA ROMEO 1/34. Ceník renovace DPF/FAP platný od 16.2.2013. www.servis-dpf.cz 720 33 22 11 ALFA ROMEO Alfa Romeo 147 1.9 JTD 74 kw od 3 989,00 Kč Alfa Romeo 159 2.4 JTD-M 154 kw od 6 389,00 Kč Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85 kw od 3 989,00 Kč Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM 125 kw od 6 389,00 Kč Alfa Romeo

Více

SERVISNÍ PRÁCE. 1. část: Praha + Středočeský kraj. Matematický sloupec hodnot. Jednotkové nabídkové ceny

SERVISNÍ PRÁCE. 1. část: Praha + Středočeský kraj. Matematický sloupec hodnot. Jednotkové nabídkové ceny 1. část: Praha + Středočeský kraj SERVISNÍ PRÁCE Cena za mechanické práce (HS) v Kč/ 1 hod. Koeficient (hod.) Cena za karosářské práce (HS) v Kč/ 1 hod. Koeficient (hod.) Jednotkové nabídkové ceny Cena

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOVEL nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOVEL nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOVEL nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel Tel.: sekretariát 585 153 135, FAX 585 342 198, ústředna 585 153 111 E-mail: sekretariat@mestolitovel.cz http://www.litovel.eu Předmět žádosti

Více

LUX - Scotland, Perun, Elegance, Schmidt Berlin EXTRA - Ares

LUX - Scotland, Perun, Elegance, Schmidt Berlin EXTRA - Ares Alfa Romeo Audi BMW Citroën Chevrolet 147 LUX/EXTRA L/L M-L/M-L Giulietta LUX/EXTRA L/L L-XL/L-XL 80 LUX/EXTRA L/L --- 100 LUX/EXTRA L/L --- A1 LUX/EXTRA L/L M-L/M-L A3 LUX/EXTRA L/M L-XL/M-L A4 LUX L

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ Československé armády 1665 535 33 Přelouč ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ dopravně správní činnosti

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ Československé armády 1665 535 33 Přelouč ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ dopravně správní činnosti MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ Československé armády 1665 535 33 Přelouč ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ dopravně správní činnosti Č. j.: MUPC 21648/2015 VYŘIZUJE: Jiří Šlapák TELEFON: 466 094 219 FAX: 466 094 224 E-MAIL:

Více

Abecední seznam vozidel 20141127 Značka Program Model Ročník Dveře Kapota Kufr Zajištění Odjištění Obsluha Klíček Kufru

Abecední seznam vozidel 20141127 Značka Program Model Ročník Dveře Kapota Kufr Zajištění Odjištění Obsluha Klíček Kufru 1 1 Abecední seznam vozidel 20141127 Značka Program Model Ročník Dveře Kapota Kufr Zajištění Odjištění Obsluha Klíček Kufru Audi 111 A3 2004-2010 123 A3 2013< 116 A6 2005< 116 A8 2002-2009 116 Q7 2006

Více

Abecední seznam vozidel Značka Program Model Ročník Dveře Kapota Kufr Zajištění Odjištění Obsluha Klíček Kufru

Abecední seznam vozidel Značka Program Model Ročník Dveře Kapota Kufr Zajištění Odjištění Obsluha Klíček Kufru 1 Abecední seznam vozidel 20140509 Značka Program Model Ročník Dveře Kapota Kufr Zajištění Odjištění Obsluha Klíček Kufru Audi 111 A3 2004-2010 123 A3 2013< 116 A6 2005< 116 Q7 2006< 121 A7 2010< 121 A8

Více

STATISTIKY ÚČELOVÝCH REGISTRACÍ V ČR. Prosinec 2015

STATISTIKY ÚČELOVÝCH REGISTRACÍ V ČR. Prosinec 2015 9 STATISTIKY ÚČELOVÝCH REGISTRACÍ V ČR Prosinec 215 MĚSÍČNÍ STATISTIKY ÚR 12 ÚR OA + LUV 215 x 214 (k datu) ÚČELOVÉ REGISTRACE OA & LUV 215 Prosinec 215 214 Pořadí Značka OA + LUV OA+LUV OA + LUV OA+LUV

Více

KRYTY MOTOROVÉHO PROSTORU

KRYTY MOTOROVÉHO PROSTORU VÝHODY DEFEND SKIDPLATE Chrání spodní část motorového prostoru od mechanického a chemického poškození. Chrání součásti motoru, převodovky, nápravy a elektroinstalaci před prachem, bahnem i solí. Snižuje

Více

Obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. Adresováno odboru, který je zřizovatelem stanic měření emisí podle zákona. V Přerově dne 11.4.

Obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. Adresováno odboru, který je zřizovatelem stanic měření emisí podle zákona. V Přerově dne 11.4. Prodej diagnostické a autoservisní techniky Servisní škola autoelektroniky Školící středisko MD ČR pro diagnostiku a opravy emisních systémů motorových vozidel Stanice měření emisí (benzín, LPG, diesel)

Více

PLASTOVÉ ADAPTÉRY PRO MONTÁŽ AUTORÁDIÍ A REPRODUKTORŮ

PLASTOVÉ ADAPTÉRY PRO MONTÁŽ AUTORÁDIÍ A REPRODUKTORŮ OBSAH Rámečky pro montáž autorádií 2 Univerzální záslepky a panely pro upevňení autorádií 5 Plastové adaptéry reproduktorů 5 Distanční podložky pod reproduktory 8 Maloobchodní ceník Strana 1 Rámečky pro

Více

TÜV Report 2013 / v číslech

TÜV Report 2013 / v číslech Tisková zpráva - příloha 06. prosince 2012 TÜV Report 2013 / v číslech 1. Všeobecná část / závady 2013 2012 Celkový počet kontrolovaných vozidel 8,11 mil. 7,78 mil. Kvóta podstatných závad (všechny kategorie

Více

U87379 VW TIGUAN 7U87380 RENAULT THALIA 7U87381 CITROEN BERLINGO 7U87382 TOYTA COROLLA 7U87383 HYUNDAI I 20 7U87384 SUZUKI JIMNY 7U87385 PE

U87379 VW TIGUAN 7U87380 RENAULT THALIA 7U87381 CITROEN BERLINGO 7U87382 TOYTA COROLLA 7U87383 HYUNDAI I 20 7U87384 SUZUKI JIMNY 7U87385 PE 28.2.2014 7U87322 OPEL VECTRA 7U87323 FORD TRANSIT 3.3.2014 7U87324 ŠKODA FELICIA 7U87325 CITROEN C4 7U87326 ŠKODA OCTAVIA 7U87327 OPEL CORSA 7U87328 SEAT LEON 7U87329 PEUGEOT 206 7U87330 VW PASSAT 7U87331

Více

BENTLEY 2010> 377 x x x x

BENTLEY 2010> 377 x x x x ALFA ROMEO 159 2005> 101 x x x x x x x ALFA ROMEO BRERA 2006> 101 x x x x x x x ALFA ROMEO MITO 2008> 102 x x x x x x x ALFA ROMEO SPIDER 2008> 101 x x x x x x x ALFA ROMEO 147 2007> 103 x x x x x ALFA

Více

ABA STKáčko s.r.o. 28581784 Zábřežská 658/73, 787 01 Šumperk. - poháněná zážehovými motory - poháněná vznětovými motory

ABA STKáčko s.r.o. 28581784 Zábřežská 658/73, 787 01 Šumperk. - poháněná zážehovými motory - poháněná vznětovými motory ABA STKáčko s.r.o. 28581784 Zábřežská 658/73, 787 01 Šumperk vozidla se zážehovými motory všech typů značek ALFA ROMEO, AUDI, BMW, CITROËN, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, LANCIA, MAZDA, MERCEDES-BENZ,

Více

Plastové vany do zavazadlového prostoru

Plastové vany do zavazadlového prostoru Plastové vany do zavazadlového prostoru Značka a typ vozu Obj. číslo VO cena bez DPH VO cena s DPH Alfa Romeo Alfa Romeo 147 htb 3/5D 02R---> 192002 742,00 Kč 883,00 Kč Alfa Romeo 156 combi 5D 2000R 192001

Více

Plastové vany do zavazadlového prostoru

Plastové vany do zavazadlového prostoru Plastové vany do zavazadlového prostoru Značka a typ vozu Obj. číslo MO cena s DPH Alfa Romeo Alfa Romeo 147 htb 3/5D 02R---> 192002 970,00 Kč Alfa Romeo 156 combi 5D 2000R 192001 970,00 Kč Alfa Romeo

Více

ŽÁDOST o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p

ŽÁDOST o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ŽÁDOST o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Žádost o informace o stanicích měření emisí Žádám o poskytnutí informace: Žádost o poskytnutí seznamu fungujících

Více

Seznam stanic měření emisí v působnosti naší pověřené obce s rozšířenou působností

Seznam stanic měření emisí v působnosti naší pověřené obce s rozšířenou působností Seznam stanic měření emisí v působnosti naší pověřené obce s rozšířenou působností I. SME č. 48.09.32 Provozovatel SME: AUTO Hlaváček, IČ: xxxx, se sídlem: xxxx, 783 71 Olomouc Holice b) vozidla se zážehovými

Více

ELEKTRICKÉ VYHŘÍVÁNÍ SEDAČEK

ELEKTRICKÉ VYHŘÍVÁNÍ SEDAČEK ELEKTRICKÉ VYHŘÍVÁNÍ SEDAČEK Přehled vyhřívání dle typu vozdla ( průběžné aktualizace na www.casystem.cz ) Značka Model Rok Objednací kód Sepab Objednací kód TotalCar Poznámka Alfa Romeo 145 1997-2000

Více

í *** is **** ro čten la p la záp k ám výrob vozid vozid knutí knutí Značka Model ozn

í *** is **** ro čten la p la záp k ám výrob vozid vozid knutí knutí Značka Model ozn ALFA ROMEO 159 2005> 101 x x x x x x x ALFA ROMEO BRERA 2006> 101 x x x x x x x ALFA ROMEO MITO 2008> 102 x x x x x x x ALFA ROMEO SPIDER 2008> 101 x x x x x x x ALFA ROMEO 147 2007> 103 x x x x x ALFA

Více

ČAS NA JARNÍ UPDATE. Jarní servis Volkswagen pro vozy starší 5 let.

ČAS NA JARNÍ UPDATE. Jarní servis Volkswagen pro vozy starší 5 let. Volkswagen Service ČAS NA JARNÍ UPDATE. Jarní servis Volkswagen pro vozy starší 5 let. Nabídka platí do 15. 5. 2016 Autocentrum Přerov CZ s.r.o. Economy díly Volkswagen Volksw agen Economy 100% Servis

Více

STATISTIKY REGISTRACÍ NOVÝCH VOZŮ V ČR LEDEN 2016

STATISTIKY REGISTRACÍ NOVÝCH VOZŮ V ČR LEDEN 2016 9 STATISTIKY REGISTRACÍ NOVÝCH VOZŮ V ČR LEDEN 216 MĚSÍČNÍ STATISTIKY REGISTRACÍ 1 Registrace OA + LUV 216 x 215 (k datu) REGISTRACE OA & LUV 216 LEDEN 1/216 1/215 Pořadí Značka OA + LUV OA+LUV OA + LUV

Více

REÁLNÉ PRODEJE NOVÝCH VOZŮ V ČR. Březen 2016

REÁLNÉ PRODEJE NOVÝCH VOZŮ V ČR. Březen 2016 REÁLNÉ PRODEJE NOVÝCH VOZŮ V ČR Březen 216 MĚSÍČNÍ STATISTIKY REÁLNÝCH PRODEJŮ 3 Reálné prodeje OA + LUV 216 x 215 (k datu) REÁLNÉ PRODEJE OA & LUV 216 Březen 1-3/216 1-3/215 Pořadí Značka OA + LUV OA+LUV

Více

NEUMANN - podélné nosiče

NEUMANN - podélné nosiče NPO5601 AUDI, 100 5-dr combi, r.v. 1992->1994 NEUMANN (Česko) 2 podélný nosič - montáž jen v odborné dílně (podmínka příp. reklamace) 3990,00 NPO5602 AUDI, 80 4-dr sedan, r.v. 1986->1991 NEUMANN (Česko)

Více

Akční litá kola Nabídka vybraných modelů litých kol, která jsou vhodná pro zimní provoz a jsou nabízena za akční cenu po celou zimní sezónu.

Akční litá kola Nabídka vybraných modelů litých kol, která jsou vhodná pro zimní provoz a jsou nabízena za akční cenu po celou zimní sezónu. Akční litá kola twister stříbrné (titan) 6 x 15 2 190,- 4/100 ET45 4/108 ET25, 45 6,5 x 15 2 190,- 5/100 ET38 5/108 ET45 5/110 ET38 5/112 ET38, 45 5/114,3 ET45 6,5 x 16 2 490,- 4/100 ET42 4/108 ET25, 42

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Magistrát města Přerova Odbor evidenčních správních služeb a živnostenského obecního úřadu dopravy Oddělení dopravně správních agend Bratrská 34 750 11 Přerov 2 pracoviště: nám. T. G. Masaryka 16 tel.:

Více

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody:

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody: BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Profitujte z dlouhodobé záruky. Váš prodejce Opel Vám nabízí optimální jistotu. Díky prodloužené záruce pro nové vozy Opel budete jezdit i po uplynutí dvouleté výrobní záruky i nadále

Více

REÁLNÉ PRODEJE NOVÝCH VOZŮ V ČR. Leden 2016

REÁLNÉ PRODEJE NOVÝCH VOZŮ V ČR. Leden 2016 REÁLNÉ PRODEJE NOVÝCH VOZŮ V ČR Leden 216 MĚSÍČNÍ STATISTIKY REÁLNÝCH PRODEJŮ 1 Reálné prodeje OA + LUV 216 x 215 (k datu) REÁLNÉ PRODEJE OA & LUV 216 Leden 1/216 1/215 Pořadí Značka OA + LUV OA+LUV OA

Více

ČAS NA JARNÍ UPDATE. Jarní servis Volkswagen pro vozy starší 5 let.

ČAS NA JARNÍ UPDATE. Jarní servis Volkswagen pro vozy starší 5 let. Volkswagen Service ČAS NA JARNÍ UPDATE. Jarní servis Volkswagen pro vozy starší 5 let. Nabídka platí do 15. 5. 2016 Libor Suchý, autoprodejna Economy díly Volksw agen Economy 100% Servis byly speciálně

Více

REÁLNÉ PRODEJE NOVÝCH VOZŮ V ČR. Leden 2017

REÁLNÉ PRODEJE NOVÝCH VOZŮ V ČR. Leden 2017 REÁLNÉ PRODEJE NOVÝCH VOZŮ V ČR Leden 217 MĚSÍČNÍ STATISTIKY REÁLNÝCH PRODEJŮ 1 Reálné prodeje OA + LUV 217 x 216 (k datu) REÁLNÉ PRODEJE OA & LUV 217 Leden 1-1/217 1-1/216 Pořadí Značka OA + LUV OA+LUV

Více

Příloha 1. Poškození jednotlivých dílů vozidel skupiny 1-4 DN 1 DN 2 DN 3 DN 1 DN 2 DN 1 DN 2 DN 3 DN 1 DN 2 DN 3

Příloha 1. Poškození jednotlivých dílů vozidel skupiny 1-4 DN 1 DN 2 DN 3 DN 1 DN 2 DN 1 DN 2 DN 3 DN 1 DN 2 DN 3 Příloha 1 Poškození jednotlivých dílů vozidel skupiny 1-4 Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupina 4 DN 1 DN 2 DN 3 DN 1 DN 2 DN 1 DN 2 DN 3 DN 1 DN 2 DN 3 Světlomet pravý levý mlhovka pravá levá ostřikovače

Více

Městský úřad Žatec Odbor dopravy a silničního hospodářství

Městský úřad Žatec Odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Žatec Odbor dopravy a silničního hospodářství nám. Svobody 1, 438 24 Žatec PRACOVIŠTĚ: Obránců míru 295, Žatec NAŠE ZN: MUZA 10343/2013/DOP/Ko VYŘIZUJE: Kopřivová TEL: 415736475 E-MAIL: koprivova@město-zatec.cz

Více

Pomocí programátoru BL-MCB je možno zjistit verzi SW v modulu MCB-01, popřípadě ji nahradit jinou. Verze SW je značena ve formátu MCB03 B4D

Pomocí programátoru BL-MCB je možno zjistit verzi SW v modulu MCB-01, popřípadě ji nahradit jinou. Verze SW je značena ve formátu MCB03 B4D CAN-BUS modul MCB-01 Modul je určen k připojení na datové rozhraní CAN-BUS v motorových vozidlech s palubním napětím 12V a ukostřeným mínus pólem. Modul převádí digitální informace na analogové, za účelem

Více

CAN-BUS modul MCB-01/02

CAN-BUS modul MCB-01/02 CAN-BUS modul MCB-01/02 Modul je určen k připojení na datové rozhraní CAN-BUS v motorových vozidlech s palubním napětím 12V a ukostřeným mínus pólem. Modul převádí digitální informace na analogové, za

Více

MĚSTO BROUMOV útvar starosty třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

MĚSTO BROUMOV útvar starosty třída Masarykova 239, 550 01 Broumov MĚSTO BROUMOV útvar starosty třída Masarykova 239, 550 01 Broumov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 09.12.2015 NAŠE ZN.: 37286/2015 VYŘIZUJE: Jitka Nigrinová TEL.: 491 504 216 MOBIL: 731 450 769 E-MAIL: nigrinova@broumov-mesto.cz

Více

TÓNOVÁNÍ AUTOSKEL AUTOFÓLIE s homologací pro celou EU

TÓNOVÁNÍ AUTOSKEL AUTOFÓLIE s homologací pro celou EU Audi TÓNOVÁNÍ AUTOSKEL AUTOFÓLIE s homologací pro celou EU Audi A2 4000 4400 6400 Audi A3-3dv. 4000 4400 6400 Audi A 3 5dv. 4300 4800 6800 Audi A4 4500 5000 7000 Audi A4 Avant 4700 5200 7200 Audi A6 4700

Více

REÁLNÉ PRODEJE NOVÝCH VOZŮ V ČR. Únor 2016

REÁLNÉ PRODEJE NOVÝCH VOZŮ V ČR. Únor 2016 REÁLNÉ PRODEJE NOVÝCH VOZŮ V ČR Únor 216 MĚSÍČNÍ STATISTIKY REÁLNÝCH PRODEJŮ 2 Reálné prodeje OA + LUV 216 x 215 (k datu) REÁLNÉ PRODEJE OA & LUV 216 Únor 1-2/216 1-2/215 Pořadí Značka OA + LUV OA+LUV

Více

156 Crosswagon, 5 dv., Kombi, s podélníky 2004-? 156 Sportswagon, 5 dv., Kombi, s podélníky 2000-2005

156 Crosswagon, 5 dv., Kombi, s podélníky 2004-? 156 Sportswagon, 5 dv., Kombi, s podélníky 2000-2005 156 Crosswagon, 5 dv., Kombi, s podélníky 2004-? ALFA ROMEO 156 Sportswagon, 5 dv., Kombi, s podélníky 2000-2005 159, 5-dv., Kombi, s podélníky 2006-? 100 Avant, 5 dv., Kombi, s podélníky 1983-1991 100

Více

AUDI 80 Avant, 5 dv., Kombi, s podélníky 1992-1995 Berlingo Family, 4 dv., MPV, s podélníky 2003-2007. Berlingo Top, 5 dv., MPV, s podélníky 2001-2007

AUDI 80 Avant, 5 dv., Kombi, s podélníky 1992-1995 Berlingo Family, 4 dv., MPV, s podélníky 2003-2007. Berlingo Top, 5 dv., MPV, s podélníky 2001-2007 AUDI 80 Avant, 5 dv., Kombi, s podélníky 1992-1995 Berlingo Family, 4 dv., MPV, s podélníky 2003-2007 CITROEN DACIA Berlingo Top, 5 dv., MPV, s podélníky 2001-2007 Berlingo, 5 dv., Van, s podélníky 1997-2007

Více

REÁLNÉ PRODEJE NOVÝCH VOZŮ V ČR. Prosinec 2016

REÁLNÉ PRODEJE NOVÝCH VOZŮ V ČR. Prosinec 2016 REÁLNÉ PRODEJE NOVÝCH VOZŮ V ČR Prosinec 216 MĚSÍČNÍ STATISTIKY REÁLNÝCH PRODEJŮ 12 Reálné prodeje OA + LUV 216 x 215 (k datu) REÁLNÉ PRODEJE OA & LUV 216 Prosinec 1-12/216 1-12/215 Pořadí Značka OA +

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 22/2013. 23. října 2013 ISSN 1805-9627

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 22/2013. 23. října 2013 ISSN 1805-9627 VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy Číslo 22/2013 23. října 2013 ISSN 1805-9627 Obsah Část oznamovací... 2 Informace pro STK: Schválení přístrojů pro použití v STK... 2 Pověřená školicí

Více

Ceník podélných nosičů NEUMANN Platnost od 1.6.2007 Verze: 06/2007

Ceník podélných nosičů NEUMANN Platnost od 1.6.2007 Verze: 06/2007 NPO5601 AUDI, 100 5-dr combi, r.v. 1992->1994 Neumann (Česko) 2 podélný nosič - montáž jen v odborné dílně (podmínka příp. reklamace) 3 990 Kč NPO5602 AUDI, 80 4-dr sedan, r.v. 1986->1991 Neumann (Česko)

Více

Seznam podporovaných vozidel je průběžně aktualizován, pro případné informace volejte: 483 559 936

Seznam podporovaných vozidel je průběžně aktualizován, pro případné informace volejte: 483 559 936 CAN-BUS modul MCB-01 Modul je určen k připojení na datové rozhraní CAN-BUS v motorových vozidlech s palubním napětím 12V a ukostřeným mínus pólem. Modul převádí digitální informace na analogové, za účelem

Více

Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa VYŘIZUJE: Obchodní firma: TC 101 s.r.o. IČ: 272 34 185 Beranových 130 199 05 PRAHA 9 Letňany

Více

í *** is **** ro čten la p la záp k ám výrob vozid vozid knutí knutí Značka Model ozn

í *** is **** ro čten la p la záp k ám výrob vozid vozid knutí knutí Značka Model ozn ALFA ROMEO 159 2005> 101 x x x x x x x ALFA ROMEO BRERA 2006> 101 x x x x x x x ALFA ROMEO MITO 2008> 102 x x x x x x x ALFA ROMEO SPIDER 2008> 101 x x x x x x x ALFA ROMEO 147 2007> 103 x x x x x ALFA

Více

STAHLGRUBER TIP BRZDY 2/2014. MOC bez DPH. Akční cena bez DPH ABX AC. Popis Aplikace OE číslo. Škoda Octavia I (průměr 232mm - plné)

STAHLGRUBER TIP BRZDY 2/2014. MOC bez DPH. Akční cena bez DPH ABX AC. Popis Aplikace OE číslo. Škoda Octavia I (průměr 232mm - plné) 2/2014 STAHLGRUBER TIP Nabídka je platná od 1. 2. 2014 do 28. 2. 2014 nebo do vyprodání zásob! www.autobenex.cz www.autocora.cz www.stahlgruber.cz BRZDY cena 562039B 10445047 Sada předních brzdových kotoučů

Více

ABA STKáčko s.r.o Zábřežská 658/73, Šumperk. - poháněná zážehovými motory - poháněná vznětovými motory

ABA STKáčko s.r.o Zábřežská 658/73, Šumperk. - poháněná zážehovými motory - poháněná vznětovými motory ABA STKáčko s.r.o. 28581784 Zábřežská 658/73, 787 01 Šumperk vozidla se zážehovými motory všech typů značek ALFA ROMEO, AUDI, BMW, CITROËN, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, LANCIA, MAZDA, MERCEDES-BENZ,

Více

Seznam podporovaných vozidel je průběžně aktualizován, pro případné informace volejte: 483 559 936

Seznam podporovaných vozidel je průběžně aktualizován, pro případné informace volejte: 483 559 936 CAN-BUS modul MCB-01 Modul je určen k připojení na datové rozhraní CAN-BUS v motorových vozidlech s palubním napětím 12V a ukostřeným mínus pólem. Modul převádí digitální informace na analogové, za účelem

Více

Seznam podporovaných vozidel je průběžně aktualizován, pro případné informace volejte: 483 559 936

Seznam podporovaných vozidel je průběžně aktualizován, pro případné informace volejte: 483 559 936 CAN-BUS modul MCB-01 Modul je určen k připojení na datové rozhraní CAN-BUS v motorových vozidlech s palubním napětím 12V a ukostřeným mínus pólem. Modul převádí digitální informace na analogové, za účelem

Více

AUTRONIC, BRC, ESGI, KME, LANDI RENZO, LOVATO, STAG.

AUTRONIC, BRC, ESGI, KME, LANDI RENZO, LOVATO, STAG. SME č: 44.07.04 Provozovatel SME - název: Auto Kunc s.r.o. Sídlo provozovatele SME: Sokolská 634, 330 27 Vejprnice Sídlo provozovny SME: Sokolská 634, 330 27 Vejprnice Stanice měření emisí je oprávněna

Více

Ad a) Sdružení fyzických osob Lešanský Erva, IČ: 60684291, sídlo: Prostějov, Plumlovská č. 32

Ad a) Sdružení fyzických osob Lešanský Erva, IČ: 60684291, sídlo: Prostějov, Plumlovská č. 32 1. SME č. 57.09.08 Ad a) Sdružení fyzických osob Lešanský Erva, IČ: 60684291, sídlo: Prostějov, Plumlovská č. 32 Ad b) Pro vozidla poháněná zážehovými motory a těmito motory upravenými na pohon zkapalněným

Více

Ceník ATERA, platný od 1.3.2009

Ceník ATERA, platný od 1.3.2009 Kód Název Cena od 1.3.2009 bez DPH MOC AR021105 Montážní kit k nosiči ATERA LINEA na zadní dveře pro Ch.Voyager, r.v.1996->2001 bez spoil. 4 503,36 Kč 5 359 Kč AR021107 Montážní kit k nosiči ATERA LINEA

Více

Vyhovující modely automobilů pro set THULE: nosná patka 753 + tyče WingBar 961 (délka 118 cm) + kit

Vyhovující modely automobilů pro set THULE: nosná patka 753 + tyče WingBar 961 (délka 118 cm) + kit Vyhovující modely automobilů pro set THULE: nosná patka 753 + tyče WingBar 961 (délka 118 cm) + kit AUDI BMW A3 Sportback, 5 dv., Hatchback, s integrovanými podélníky 2013-? A3 Sportback, 5 dv., Hatchback,

Více

CANM8 Nabídka produktů : Únor 2011 / SW verze 27.4

CANM8 Nabídka produktů : Únor 2011 / SW verze 27.4 CANM8 Nabídka produktů : Únor 2011 / SW verze 27.4 CANM8 název produktu: 1 10 331 CANM8-PULSE 1 10 332 CANM8-DUO 1 10 336 CANM8-NAV Rychlost Dostupné výstupy a barva vodičů Otáčky Zapalov. Osvětlení Zpátečka

Více

Seznam podporovaných vozidel je průběžně aktualizován, pro případné informace volejte: 483 559 936

Seznam podporovaných vozidel je průběžně aktualizován, pro případné informace volejte: 483 559 936 CAN-BUS modul MCB-01 Modul je určen k připojení na datové rozhraní CAN-BUS v motorových vozidlech s palubním napětím 12V a ukostřeným mínus pólem. Modul převádí digitální informace na analogové, za účelem

Více

UMÍSTĚNÍ CAN BUS VODIČŮV VE VOZIDLE v19

UMÍSTĚNÍ CAN BUS VODIČŮV VE VOZIDLE v19 ALFA ROMEO 147 (2007 -->) / ALFA ROMEO 159 (2005 -->) / ALFA ROMEO Brera (2006 -->) / Konektor: 40-pinový MODRÝ konektor označený G, umístěný v přední části pojistkové skříňky vlevo od hřídele volantu.

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2010

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2010 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2010 Registrace nových vozidel V období 1-9/2010 bylo v ČR registrováno celkem 223507 osobních automobilů, 13896 lehkých užitkových automobilů,

Více

Seznam podporovaných vozidel je průběžně aktualizován, pro případné informace volejte: 483 559 936

Seznam podporovaných vozidel je průběžně aktualizován, pro případné informace volejte: 483 559 936 CAN-BUS modul MCB-01 Modul je určen k připojení na datové rozhraní CAN-BUS v motorových vozidlech s palubním napětím 12V a ukostřeným mínus pólem. Modul převádí digitální informace na analogové, za účelem

Více

Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmět žádosti:

Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmět žádosti: Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmět žádosti: Věc: Žádost o poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí Níže podepsaný žadatel o poskytnutí informací, společnost MOTOR expert s.r.o., se sídlem

Více

M ě s t s k ý ú ř a d R o s i c e o d b o r d o p r a v y Palackého náměstí 13, Rosice, 665 01 pracoviště Žerotínovo nám.

M ě s t s k ý ú ř a d R o s i c e o d b o r d o p r a v y Palackého náměstí 13, Rosice, 665 01 pracoviště Žerotínovo nám. *mursx0081n9j* MURSX0081N9J M ě s t s k ý ú ř a d R o s i c e o d b o r d o p r a v y Palackého náměstí 13, Rosice, 665 01 pracoviště Žerotínovo nám. 1, Rosice, 665 01 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 2013-04-11

Více

Citigo 1,0 MPI/55 kw Srovnávací test (FIAT Panda 1,2)

Citigo 1,0 MPI/55 kw Srovnávací test (FIAT Panda 1,2) zdroj model ŠKODA Citigo 1,0 MPI/55 kw Srovnávací test (FIAT Panda 1,2) ifaster.cz Octavia RS 2,0 TDI DSG Test veciautomobilove.cz Yeti Recenze ojetého vozu zdroj model ŠKODA AutoBild Yeti GreenLine Ruhr

Více

Novinky v updatu WOW! 5.00.10. WOW! Würth Online World GmbH

Novinky v updatu WOW! 5.00.10. WOW! Würth Online World GmbH Novinky v updatu WOW! 5.00.10 1 Přehled obsažených modelů vozů Nově 5 nových výrobců a 112 modelů 8,20% nárust výrobců 11,73% nárůst modelů 2 Nový výrobce GAZ (Gazelle, Sobol) Nový výrobce Infinity (EX37,

Více

156 Crosswagon, 5 dv., Kombi, s podélníky 2004-? 159, 5-dv., Kombi, s podélníky 2006-2011 100 Avant, 5 dv., Kombi, s podélníky 1983-1991

156 Crosswagon, 5 dv., Kombi, s podélníky 2004-? 159, 5-dv., Kombi, s podélníky 2006-2011 100 Avant, 5 dv., Kombi, s podélníky 1983-1991 156 Crosswagon, 5 dv., Kombi, s podélníky 2004-? ALFA ROMEO 156 Sportswagon, 5 dv., Kombi, s podélníky 2000-2005 159, 5-dv., Kombi, s podélníky 2006-2011 100 Avant, 5 dv., Kombi, s podélníky 1983-1991

Více

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY ODDĚLENÍ EVIDENCE VOZIDEL A ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ nám. T.G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY ODDĚLENÍ EVIDENCE VOZIDEL A ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ nám. T.G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY ODDĚLENÍ EVIDENCE VOZIDEL A ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ nám. T.G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Č. j.: MUBR 84537/2015 MV. V Břeclavi 14.12.2015 Sp. zn.: MUBR-S

Více

SERVISNÍ PRÁCE Jednotkové nabídkové ceny

SERVISNÍ PRÁCE Jednotkové nabídkové ceny SERVISNÍ PRÁCE Jednotkové nabídkové ceny 4. část: Jihomoravský kraj + kraj Vysočina Značka vozidla Druh paliva Název Stav tachometru Zdvihový objem motoru (ccm) mechanické práce (HS) v Kč/ 1 hod. karosářské

Více

Stěrač Art.Nr. 16.260 40 cm s 3 adaptéy

Stěrač Art.Nr. 16.260 40 cm s 3 adaptéy Stěrač Art.Nr. 16.260 40 cm s 3 adaptéy Značka/Model auta Rok výroby Použití Alfa Romeo 33 Sportwagon 03/84-06/92 Zadní okno Spider 09/77-12/80 Řidič Audi 80 Avant 11/92-03/96 Zadní okno Chrysler PT Cruiser

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2014

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2014 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2014 Registrace nových vozidel Osobní automobily V 1. čtvrtletí letošního roku zaznamenáváme výrazný nárůst registrací silničních motorových

Více

Seznam podporovaných vozidel je průběžně aktualizován, pro případné informace volejte: 483 559 936

Seznam podporovaných vozidel je průběžně aktualizován, pro případné informace volejte: 483 559 936 CAN-BUS modul MCB-01 Modul je určen k připojení na datové rozhraní CAN-BUS v motorových vozidlech s palubním napětím 12V a ukostřeným mínus pólem. Modul převádí digitální informace na analogové, za účelem

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2014

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2014 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2014 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-6/2014 a 1-6/2013 2014 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

THERMO- MANAGEMENT Nové výrobky První čtvrtletí 2016

THERMO- MANAGEMENT Nové výrobky První čtvrtletí 2016 THERMO- MANAGEMENT Nové výrobky První čtvrtletí 2016 BEHR HELLA SERVICE ODBORNÍK NA THERMO-MANAGEMENT V OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH AUTOMOBILECH S více než 7 000 kvalitních výrobků rozdělenými do více než dvacítky

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání let 2014 a 2013 2014 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem Z roku

Více

Velkoobchodní ceník platný od 16.10.2012 Internetový obchod "Hezký Nákup", GLADUSH company s.r.o., Bolońská 604/L, Praha 10,10900, IČO: 276 54 958, DIČ: cz 276 54 958 Valentyn Gladush, tel: +420 776 081

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2013

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2013 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2013 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání let 2013 a 2012 2013 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem Z roku

Více

Seznam vozů vhodných pro instalaci

Seznam vozů vhodných pro instalaci Seznam vozů vhodných pro instalaci Značka Typ Motor Výkon Alfa-Romeo 145 1.9 JTD 77 kw Alfa-Romeo 146 1.9 JTD 77 kw Alfa-Romeo 147 1.9 JTD 100 kw Alfa-Romeo 147 1.9 JTD 74 kw Alfa-Romeo 147 1.9 JTD 81

Více

CAN-BUS modul MCB-01/02

CAN-BUS modul MCB-01/02 CAN-BUS modul MCB-01/02 Modul je určen k připojení na datové rozhraní CAN-BUS v motorových vozidlech s palubním napětím 12V a ukostřeným mínus pólem. Modul převádí digitální informace na analogové, za

Více

ÚVOD ZÁKLADNÍ ZÁRUKA. Záruka FORD - ucelený soubor služeb

ÚVOD ZÁKLADNÍ ZÁRUKA. Záruka FORD - ucelený soubor služeb ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si zakoupili automobil značky Ford. Věříme, že splní Vaše představy a zajistí Vám mnoho let spokojené jízdy. Společnost Ford je uznávána po celém světě jako výrobce technických

Více

Seznam vozidel a podporovaných funkcí DS500 ver. 1277

Seznam vozidel a podporovaných funkcí DS500 ver. 1277 1 Acura TSX 29 2004-2008 + 2 Alfa Romeo 159 30 2005-2010??? 3 Alfa Romeo Brera 30 2005-2010??? 4 Alfa Romeo Giulietta 14 2010-> +4 +4 +4 5 Alfa Romeo MiTo 14 2008-> +4 +4 +4 6 Audi A1 8X 3 2010-> + +3

Více

SERVISNÍ PRÁCE. 3. část: Královéhradecký kraj + Liberecký kraj + Pardubický kraj. + Ústecký kraj. Jednotkové nabídkové ceny

SERVISNÍ PRÁCE. 3. část: Královéhradecký kraj + Liberecký kraj + Pardubický kraj. + Ústecký kraj. Jednotkové nabídkové ceny Značka vozidla 3. část: Královéhradecký kraj + Liberecký kraj + Pardubický kraj Druh paliva + Ústecký kraj Název Stav tachometru Zdvihový objem motoru (ccm) Rok výroby Cena za mechanické práce (HS) v Kč/

Více

Dovolujeme si Vás touto cestou informovat o naší dodavatelské nabídce řemenů Contitech.

Dovolujeme si Vás touto cestou informovat o naší dodavatelské nabídce řemenů Contitech. Infromační servis 12/2009: Dodávky řemenů Contitech V Praze 4, dne 11. února 2009 Vážení zákazníci, Dovolujeme si Vás touto cestou informovat o naší dodavatelské nabídce řemenů Contitech. Nabídka řemenů

Více

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádost číslo: 39 Evidenční číslo žádosti: 115243/2015 Žádost přijata a zaevidována dne: 09.12.2015 Obsah

Více

STAHLGRUBER TIP. Popis Aplikace OE číslo. Spojková sada CLASSIC Renault Clio II, 1,2 09/98-302055852R, 7701468828, 7701470986, 7701474557

STAHLGRUBER TIP. Popis Aplikace OE číslo. Spojková sada CLASSIC Renault Clio II, 1,2 09/98-302055852R, 7701468828, 7701470986, 7701474557 03/2015 STAHLGRUBER TIP SPOJKOVÉ SADY VA786019 10561397 VA786010 10414381 Spojková sada CLASSIC Renault Clio II, 1,2 09/98-302055852R, 7701468828, 7701470986, 7701474557 Spojková sada CLASSIC Fiat Punto

Více

SEZNAM VOZIDEL - Problémy s ventily a sedly do 100.000Km po přestavbě na pohon LPG/CNG

SEZNAM VOZIDEL - Problémy s ventily a sedly do 100.000Km po přestavbě na pohon LPG/CNG SEZNAM VOZIDEL - Problémy s ventily a sedly do 100.000Km po přestavbě na pohon LPG/CNG Značka Model R.v. Kód motoru Obsah Popis problému Poznámka Info od: AUDI AUDI všechny BSE 1600cc nadměrné opotřebení

Více

Žádost o informaci - poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí podle zákona č. 56/2001 Sb., dále podle novely tohoto zákona č.239/2013 Sb.

Žádost o informaci - poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí podle zákona č. 56/2001 Sb., dále podle novely tohoto zákona č.239/2013 Sb. Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost přijata dne 10.12.2015, odpověď odeslána přes DS dne 14.12.2015 s

Více

Znaèka Model Rok S diaẅkovým ovládaním CZ Dvojcestné CAN BUS Diaẅkový tart

Znaèka Model Rok S diaẅkovým ovládaním CZ Dvojcestné CAN BUS Diaẅkový tart List2 Ovládané pôvodným DO Znaèka Model Rok S diaẅkovým ovládaním CZ Dvojcestné CAN BUS Diaẅkový tart ALFA ROMEO 33 TS 10, TS 13, TS 6000, TS 8000 ALFA ROMEO 75 TS 10, TS 13, TS 6000, TS 8000 ALFA ROMEO

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

Jak postupovat při hlášení pojistné události

Jak postupovat při hlášení pojistné události Jak postupovat při hlášení pojistné události I. JAK POSTUPOVAT BEZPROSTŘEDNĚ PO VZNIKU ŠKODY... 2 I.1. Škoda na vozidle... 2 I.2. Škoda na majetku... 2 II. STRUČNÝ POPIS POSTUPU HLÁŠENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI...

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2014

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2014 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2014 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-9/2014 a 1-9/2013 2014 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2016

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2016 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2016 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-9/2016 a 1-9/2015 2016 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králov é nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králov é nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králov é nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Č. j. : ODP/129 2 1-2 0 1 3 / 3 7 4-2 0 1 3 / r e a S p is. a s kart.

Více

Dotaz: Odpověď: STANICE MĚŘENÍ EMISÍ - SOUHRN. Právnická osoba : Josef Jahn IČ : 10617639. sídlo : 742 58 Příbor, Prchalov 23

Dotaz: Odpověď: STANICE MĚŘENÍ EMISÍ - SOUHRN. Právnická osoba : Josef Jahn IČ : 10617639. sídlo : 742 58 Příbor, Prchalov 23 Dotaz: Tímto žádám o poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí, jejichž jste zřizovatelem podle Zákona č. 56/2001 Sb. 80 odst. 4 písm. k) ve znění pozdějších předpisů a to v rozsahu uděleného

Více

Brno Dornych 54/47 617 00 Brno - Komárov Tel.: 545 233 167 Fax: 545 233 358 brno@autocora.cz

Brno Dornych 54/47 617 00 Brno - Komárov Tel.: 545 233 167 Fax: 545 233 358 brno@autocora.cz www.autocora.cz Rozjeďte to s námi Využijte jedinečné nabídky akčních cen ze sortimentu Spojkových sad TRW! EXTRA CENY Tato nabídka je platná od 1. 9. 2010 do 31. 10. 2010 nebo do vyprodání zásob. PŘÍKLADY

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2016

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2016 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2016 Registrace nových vozidel Osobní automobily V 1. čtvrtletí tohoto roku jsme výraznější nárůst registrací zaznamenali u osobních a nákladních

Více

e-obsah: 1. Užitečná služba Moje Garáž 2. Katalog nejžádanějšího truck sortimentu garážového vybavení 3. Novinky v sortimentu tlumičů a pružin

e-obsah: 1. Užitečná služba Moje Garáž 2. Katalog nejžádanějšího truck sortimentu garážového vybavení 3. Novinky v sortimentu tlumičů a pružin e-info Auto Kelly červen 2016 NOVINKY, ZAJÍMAVOSTI, TECHNICKÉ INFORMACE e-obsah: 1. Užitečná služba Moje Garáž 2. Katalog nejžádanějšího truck sortimentu garážového vybavení 3. Novinky v sortimentu tlumičů

Více

Seznam vozidel a podporovaných funkcí DS500 ver. 1282

Seznam vozidel a podporovaných funkcí DS500 ver. 1282 1 Acura TSX 29 2004-2008 + 2 Alfa Romeo 159 30 2005-2010??? 3 Alfa Romeo Brera 30 2005-2010??? 4 Alfa Romeo Giulietta 14 2010-> +4 +4 +4 5 Alfa Romeo MiTo 14 2008-> +4 +4 +4 6 Audi A1 8X 3 2010-> + +3

Více

SERVISNÍ PRÁCE. 2. část: Jihočeský kraj + Plzeňský kraj + Karlovarský kraj. Jednotkové nabídkové ceny

SERVISNÍ PRÁCE. 2. část: Jihočeský kraj + Plzeňský kraj + Karlovarský kraj. Jednotkové nabídkové ceny 2. část: Jihočeský kraj + Plzeňský kraj + Karlovarský kraj Značka vozidla Druh paliva Název Stav tachometru Zdvihový objem motoru (ccm) SERVISNÍ PRÁCE Cena za mechanické práce (HS) v Kč/ 1 hod. Koeficient

Více

Catalogue S3 ZNZ GP4 AP CALIPER CP2279/CP3395/ S3 ZNZ

Catalogue S3 ZNZ GP4 AP CALIPER CP2279/CP3395/ S3 ZNZ 603 113,4x52,5x15 605 132,3x56x20,3 606 156x58x18 AP RACING CALIPER -CP2340D51 ALCON SAXO AP CALIPER CP2279/CP3395/ CP3788/CP3789/CP3799 OPEL Caliper JAGUAR OPEL SAAB VAUXHALL 608 132,5x55,6x20 610 131,7x77,3x14,7

Více