Státní správy používá k ověřování správnosti důležitých digitálních dokumentů naše technologie.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státní správy používá k ověřování správnosti důležitých digitálních dokumentů naše technologie."

Transkript

1

2 1. Úvod Dlouhodobá čitelnost a ověřitelnost dokumentů musí být zajištěna v plném souladu s legislativou a normami. Služba Long-Term Docs tuto jistotu poskytuje. Vyhovuje všem požadavkům stávající legislativy, a to zejména: o zákonu o elektronickém podpisu (227/2000Sb.) v aktuálním znění, o směrnici o zásadách společenství pro elektronické podpisy (1999/93/EC), o rozhodnutí Evropské komise o požadavcích a elektronicky podepsané dokumenty (2011/130/EU). Tento soulad s předpisy byl ověřen v testech Evropského institutu pro telekomunikační standardy Vyhovuje i požadavkům právě schvalované direktivy, která některé body zpřesňuje Software602 nejen splňuje požadavky norem, které výše uvedená legislativa vyžaduje, ale pomáhá tyto normy tvořit. Naši experti působí v pracovních skupinách pro archivační formáty dokumentů Evropského institutu pro telekomunikační standardy - navrhují tedy právě ty standardy, které vyžaduje evropská i česká legislativa. Jsme plnoprávným členem světové PDF Asociace, kde se účastníme dění a máme přístup ke všem dokumentům a programům i možnost prosadit svůj pohled. Státní správy používá k ověřování správnosti důležitých digitálních dokumentů naše technologie. 2. Jak dlouho archivovat Doba, po kterou je nutné udržovat čitelnost a právní účinnost dokumentů, záleží na způsobu jejich použití. V řadě případů je stanovena speciálními předpisy. Dále uvádíme tyto lhůty pro některé běžně se vyskytující dokumenty. 5 let od ukončení účetního období (roku), v němž byly vytvořeny Účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy, dále účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají formu vedení účetnictví a další podobné materiály. 10 let od ukončení účetního období (roku), v němž byly vytvořeny Daňové doklady použité pro stanovení daně z přidané hodnoty, účetní uzávěrky a výroční zprávy. 30 let od ukončení účetního období (roku), v němž byly vytvořeny Mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění (stejnopisy evidenčních listů 3 roky). V některých případech mohou být tyto lhůty prodlouženy. Pokud např. dokument hraje roli v soudním řízení, musí být udržován, dokud řízení neskončí. 2

3 3. Dlouhodobá čitelnost podle norem Dlouhodobou čitelností rozumíme možnost zobrazit dokument beze ztráty informace i na budoucích zařízeních a v budoucích verzích počítačových programů. Způsob, jakým má být dlouhodobá čitelnost zajištěna, přesně popisují normy definující archivační verze formátu PDF. Konkrétně se jedná o normy ISO :2005 (PDF/A-1), :2011 (PDF/A-2) a :2012 (PDF/A-3). Specifikace PDF/A se liší od jiných verzí PDF tím, že dává vlastníkovi dokumentu jistotu, že: - zobrazení dokumentu není závislé na žádné platformě či operačním systému všechny informace potřebné pro správné zobrazení jsou uvnitř souboru (například fonty, definice barev apod.) veškerá metadata jsou ve formátu XMP v dokumentu není žádné šifrování ani žádná ochrana hesly (pokud je zapotřebí jej zabezpečit proti nahlížení neoprávněnými osobami, má se tak dít na úrovni archivu v dokumentu do dokumentu není vloženo žádné video ani žádný audioobsah dokument neobsahuje žádný JavaScript, žádné spustitelné soubory (programy) ani žádné spouštěče vnějších programů v dokumentu není využita LZW komprese Různé verze PDF/A se od sebe liší především tím, že starší verze zakazují některé další prvky, které by potenciálně mohly způsobit problém při zobrazení a novější verze již tyto prvky dokážou ošetřit. PDF/A-1a vyžaduje přesnou vizuální reprodukci doplněnou o povinné namapování textu na standard Unicode a přesnou deklaraci a popis logické struktury dokumentu (Tagged PDF) PDF/A-1b vyžaduje přesnou vizuální reprodukci, ale ne informace o struktuře nebo sémantické informace. PDF/A-2 se liší od PDF/A-1 například podporou pro JPEG 2000 kompresi obrázků, podporou pro transparentní vrstvy a efekty, vkládání OpenType fontů, podporou elektronického podpisu podle specifikace PAdES i možností vkládat PDF/A soubory do PDF/A-2 souborů a archivovat tak celé sady PDF/A dokumentů v jednom souboru. PDF/A-3 se liší od PDF/A-2 uvolněním restrikce na formát přiložených formátů souborů k výslednému PDF/A-3 dokumentu. Zde je umožněno vkládat běžné formáty souborů, jako je XML, textové soubory, tabulky a další. Z dokumentu ve formátu PDF/A-3. 3

4 4. Dlouhodobá ověřitelnost Zajištění dlouhodobé ověřitelnosti dokumentu spočívá ve schopnosti prokázat nade vši pochybnost, co dokument obsahoval v době vzniku a že certifikáty, na základě kterých byly vytvořeny elektronické podpisy, jsou platné. Způsob, jakým má být zajištěna dlouhodobá ověřitelnost dokumentu, přesně specifikují normy ETSI (European Telecommunications Standards Institute) vyžadované výše zmíněným rozhodnutím Evropské komise i zákonem o elektronickém podpisu. Tyto normy detailně určují, jakým způsobem má být připojen elektronický podpis a časové razítko. Podrobněji popisují záležitosti typu šifrovacího algoritmu, povinných metadat nebo atributy pro výpočet kontrolního otisku (hashe) PAdES LTV (PDF Advanced Electronic Signatures) pro PDF dokumenty Definován dle ETSI TS Jedná se o jednu ze skupiny specifikací, které detailně popisují, jak připojovat elektronický podpis a časové razítko. Že se jedná o formát určený pro dlouhodobou archivaci vyjadřuje už označení LTV (Long Term Validation dlouhodobá platnost). Při připojení elektronického podpisu podle specifikace PAdES LTV je zapotřebí: - spojit se s kvalifikovanou certifikační autoritou, která vydala certifikát použitý při podepisování dokumentu, - ověřit u ní, že certifikát je platný a získat od ní ověřovací metadata (údaje, které v budoucnu umožní prokázat, že podpis byl platný a údaje o vlastníkovi certifikátu), - připojit tato ověřovací metadata k dokumentu - připojit časové razítko takovým způsobem, aby kontrolní otisk (hash) chránil nejen vlastní dokument, ale i ověřovací metadata. Dokument ETSI TS podrobně popisuje i způsob, jakým mají být k takto archivovanému dokumentu pravidelně připojována nová časová razítka. Při každém připojení čerstvého razítka musí být připojena i některá další metadata a musí být dodržen princip digitální kontinuity (čerstvé razítko připojeno před vypršením platnosti předcházejícího) XAdES A (XML Advanced Electronic Signatures ) pro XML data Definován dle ETSI TS Jedná se o rozšíření specifikace pro podepisování XML dokumentů (XML Dsig) a lze ji použít pro datové zprávy, chytré formuláře a další dokumenty obsahující strukturovaná data ve formátu XML (včetně příloh) i pro balíky XML dat. I zde platí, že verze XAdES-A (Archival) je součástí širší skupiny formátů XAdES a že archivační formát se liší tím, že jsou k němu připojena ověřovací metadata. Způsob, jakým mají být tato metadata připojena, je detailně popsán ve zmíněném dokumentu. Pravidelné přidávání nových časových razítek dává jistotu, že ani případné budoucí prolomení šifry použité při vytvářené kontrolního otisku (hashe) neumožní zfalšovat dokument. Ten bude chráněn vždy novým časovým razítkem, tedy razítkem založeným na pokročilejší (silnější) verzi šifry. 4

5 4.3. CAdES-A (CMS Advanced Electronic Signatures ) pro libovolná binární data Definován podle ETSI TS Formáty CAdES umožňují archivovat v zásadě jakýkoliv dokument i datový soubor. Je tedy vhodný pro y, nejrůznější výstupy z informačních systémů a může být využit i tam, kde jsou do archivu ukládány různorodé soubory. Norma ETSI definuje celou skupinu formátů. CAdES-A (Archival) se odlišuje připojením kompletních ověřovacích metadat a pravidelným připojováním časových razítek. Služba Long-Term Docs aplikuje profil CAdES-Av3 podle novější specifikace publikované v roce

Příručka správce Admin Guide

Příručka správce Admin Guide Admin Guide Obsah 1. Co je Long-Term Docs Server... 5 1.1. Obecné vlastnosti Long-Term Docs Server... 5 1.2. Charakteristické prvky verze Long-Term Docs Server... 5 1.2.1. Dlouhodobá ověřitelnost dokumentů

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. fragmentů textu

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. fragmentů textu Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Sestavování dokumentů z fragmentů textu Plzeň, 2013 Bc. Jan Rabušic Prohlášení Prohlašuji,

Více

Signer. Příručka uţivatele

Signer. Příručka uţivatele Signer Příručka uţivatele Obsah 1. Co je Long-Term Docs Signer... 4 2. Instalace... 4 3. Spuštění aplikace... 6 4. Rychlá orientace v základních funkcích... 7 4.1. Přístup k základním funkcím a jejich

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Adéla Jelínková

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Adéla Jelínková VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Adéla Jelínková VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ Název bakalářské práce: Oběh účetních dokladů

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část ODŮVODNĚNÍ A. Obecná část Zpracování odůvodnění návrhu vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby (dále jen návrh vyhlášky ) vychází z čl. 2 bodu 2. 3 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA),

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

UŽIVATELSKÁ KONFERENCE

UŽIVATELSKÁ KONFERENCE 12. 11. 2013 UŽIVATELSKÁ KONFERENCE Brno, Holiday Inn 12. listopadu 2013 Program konference 08:30 Registrace, snídaně 09:00 Přivítání 09:05 Produktové portfolio a novinky z naší nabídky 09:30 Formuláře

Více

Elektronický podpis v daňové správě

Elektronický podpis v daňové správě Elektronický podpis v daňové správě Michal Faltýnek Ministerstvo financí Ústřední finanční a daňové ředitelství Lazarská 7 110 00 Praha 1 e-mail: michal.faltynek@mfcr.cz Tomáš Hůlek IBM Česká republika

Více

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Více

Informační systém datových schránek II.

Informační systém datových schránek II. Informační systém datových schránek II. 1 Rozsah: 16 hodin Anotace: V tomto kurzu se seznámíme s Informačním systémem datových schránek, prací s datovými schránkami, detailně rozebranou teorií z oblasti

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů Implementation of Data Boxes and Their Influence on Accounting Unicorn College 2011 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2,

Více

A. Datové prvky a jejich struktura... 5. Identifikátory... 6. Identifikace ÚJ... 6. Identifikace ZO... 6. Identifikace CSÚIS... 6. Záhlaví...

A. Datové prvky a jejich struktura... 5. Identifikátory... 6. Identifikace ÚJ... 6. Identifikace ZO... 6. Identifikace CSÚIS... 6. Záhlaví... Technický manuál (Pracovní verze k 10.12.2009) Slovník pojmů... 5 A. Datové prvky a jejich struktura... 5 Struktura komunikační obálky... 6 Identifikátory... 6 Identifikátor přenosu... 6 Identifikace ÚJ...

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 13. prosince 2012 PID MFCR2XHTAZ Č.j.:MF-95576/2012/23-232/BA

Více

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Ministerstvo informatiky Havelkova 2 130 00 Praha 3 Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Verze 2.0 Obsah: Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu verze 2.0... 1 Obsah:... 2 Předmluva...

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo životního prostředí Sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 IČO: 00164801 Jednající: Název veřejné zakázky: Ing.

Více

Zákon o e-governmentu

Zákon o e-governmentu Právní základ Na rozdíl od jiných států Evropské unie se Rakousko rozhodlo již od samého počátku zavést celostátní, jednotný systém elektronické veřejné správy (e-government). Prioritou tohoto programu

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU POTENCIÁL VÝZVA I

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU POTENCIÁL VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU POTENCIÁL VÝZVA I Praha - květen 2007 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

e-government v České republice

e-government v České republice 1 e-government v České republice Opora pro předmět: 5PR425 Zpracoval: Tomáš Lechner Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu

Více

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Základními právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou:

Více

Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku

Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku The Accounting and Economic Software as a Part of Information System

Více

Elektronická spisová služba, datové schránky a konverze dokumentů

Elektronická spisová služba, datové schránky a konverze dokumentů Elektronická spisová služba, datové schránky a konverze dokumentů Národní archiv, 27. Května 2009 Miroslav Kunt, kunt@nacr.cz Spisová služba co to je? Definice v 2 písm.k) zákona 499/2004 Sb.: výkonem

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE, ze dne 20.5.2009,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE, ze dne 20.5.2009, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2009 K(2009) 3770 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE, ze dne 20.5.2009, kterým se upravují technické specifikace pro jednotný vzor povolení k

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

PDF a ISO standardy, dlouhodobé archivování

PDF a ISO standardy, dlouhodobé archivování PDF a ISO standardy, dlouhodobé archivování Vladimír Střálka Sr. Territory Account Manager Adobe Systems, 8.10.2008 1 Agenda Co je PDF Adobe a standardy PDF/A...ISO Standard Proč vznikly standardy PDF/...

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Praha - duben 2007 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

Posouzení vlastností elektronických dokumentů z hlediska jejich dlouhodobého uchovávání

Posouzení vlastností elektronických dokumentů z hlediska jejich dlouhodobého uchovávání Posouzení vlastností elektronických dokumentů z hlediska jejich dlouhodobého uchovávání Ing. Ivan Zderadička, spolupracovník společnosti Central European Advisory Group S pokračujícím rozvojem informačních

Více

Optimalizace zpracování elektronických účetních dokladů

Optimalizace zpracování elektronických účetních dokladů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Optimalizace zpracování elektronických účetních dokladů Diplomová práce Autor: Bc. Štěpán Bouda Informační

Více

LiborDokoupil SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ ELECTRONIC DATA INTERCHANGE

LiborDokoupil SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ ELECTRONIC DATA INTERCHANGE LiborDokoupil SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ - ELECTRONIC DATA INTERCHANGE 1.OBSAH 1. 1. OBSAH...2 2. EXECUTIVE SUMMARY...3 3. TEMATICKÁ ČÁST... 3 3.1. EDI DEFINICE A SOUVISEJÍCÍ

Více

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vytvoření webových stránek Místní akční skupiny Mladoboleslavský venkov, včetně komunikačního propojení

Více