Písemná příprava. Téma: Členění evidence majetku, zásady vyhotovení podkladových účetních záznamů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Písemná příprava. Téma: Členění evidence majetku, zásady vyhotovení podkladových účetních záznamů"

Transkript

1 Písemná příprava Název předmětu: Hospodaření s majetkem státu Garant předmětu: pplk. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Zpracoval: pplk. Ing. Tomáš Binar, Ph.D. Téma: Členění evidence majetku, zásady vyhotovení podkladových účetních záznamů Vzdělávací cíl: Objasnit členění evidence majetku a závazku u nákladového střediska a finanční agentury. Vysvětlit zpracování podkladových účetních záznamů. Obsah: Úvod 5 min 1. Vymezení základních pojmů 25 min 2. Členění evidence majetku a závazku 30 min 3. Zpracování podkladových účetních záznamu 30 min 4. Oběh účetních dokladů a podkladových účetních záznamů 30 min 5. Způsoby oceňování majetku a závazku 30 min 6. Účetní závěrka a účetní uzávěrka 25 min Závěr 5 min Metoda: Doba: Místo: přednáška 180 min učebna Literatura: NV MO č. 6/2014 a S-3847/1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/ PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

2 Úvod Proces účetnictví zásadně ovlivňuje logistické procesy (např. nabývání majetku, evidence majetku u jednotky a ve skladech nákladového střediska, řešení škod na majetku státu, rušení majetku), a nelze akceptovat názor, že pracovníci s technickou specializací nemusí uvedenou problematiku znát, tento názor mají jen osoby s nedostatečnou odbornou praxí. Učební úkol obsah 1. Vymezení základních pojmů (NV MO č. 68 a S-3847/1) V následující části budou definovány základní pojmy z probírané tématiky: účetní jednotka; účetnictví; účetní středisko; účtárna účetního střediska; nákladové středisko; účtárna; účetní záznam; podkladový účetní záznam; souhrnné účetní záznamy; účetní doklad; oběh účetních dokladů; účetní zápis; účetní období; účtový rozvrh; postup účtování; oprávněná osoba; osoba odpovědná za účetní případ; osoba odpovědná za účetní případ za účtárnu; osoba odpovědná za účetní případ za operace; podpisový záznam;

3 syntetický účet a analytický účet; soubor movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením; doba použitelnosti majetku; pevný kurz; účetní kniha; pohledávka; závazek. 2. Členění evidence majetku a závazku Vysvětlit studentům na modelovém příkladu nákladového střediska členění evidence majetku a závazku. Účetní evidenci Doplňkovou evidenci Operativní evidenci 3. Zpracování podkladových účetních záznamu Mezi podkladové účetní doklady záznamy nebo jejich součásti patří: doklad generovaný Informačním systémem logistiky (ISL); faktury s přílohami (likvidační záznam k faktuře, zápis o převzetí dodávek majetku, služeb a prací apod.); právní dokumenty, na základě kterých vzniká pohledávka nebo závazek účetní jednotky vůči jiným subjektům (dohoda o náhradě škody, rozhodnutí o povinnosti k náhradě škody); smlouvy o pořízení dlouhodobého majetku; smlouvy nebo objednávky na pořízení majetku; jiné smlouvy (např. na služby, nájemní smlouvy); dokumenty, ze kterých vznikají podmíněné závazky nebo pohledávky;

4 podkladový účetní záznam smluvního případu z modulu Evidence smluv; platební výměr; dílčí rozhodnutí, např. pro přiznání plnění z fondu kulturních a sociálních potřeb; vyúčtování poskytnutých záloh; doložka k účetnímu záznamu-překlad účetního záznamu, který je vyhotoven v cizím jazyce; smlouva o poskytnuté podpoře na programový projekt s přílohami (tzn. vratky, dotace, předávací protokol apod.); výkaz vydaného - vráceného materiálu; Výdejka; souhrnný výkaz o výdeji, spotřebě a vrácení munice a výbušin; smlouvy darovací, o výpůjčce; smlouvy o využití výsledků výzkumu a vývoje; rozhodnutí o trvalé nepotřebnosti majetku; rozhodnutí o zrušení majetku; vnitřní účetní doklad. 4. Oběh účetních dokladů a podkladových účetních záznamů (---) Oběh účetních dokladů a podkladových účetních záznamů vysvětlit studentům na modelovém příkladu nákladového střediska se zakomponováním procesu nákupu majetku. Student získá názorný příklad realizace procesu účtování, kdy účetní operace je nabývání majetku decentrálním způsobem. Vystavění a oběh účetních záznamů má následující fáze: vyhotovení (vystavení) nebo obdržení; přezkoušení (kontrolu); odesílání ve stanovených lhůtách; zaúčtování; třídění a číslování; uložení, uspořádání a úschova;

5 skartaci. 5. Způsoby oceňování majetku a závazku Majetek a závazky účetní jednotka oceňuje k okamžiku uskutečnění účetního případu následujícím způsobem: dlouhodobý majetek a zásoby (kromě dlouhodobého majetku a zásob vytvořených vlastní činností účetní jednotky) v pořizovacích cenách; dlouhodobý majetek a zásoby vytvořené vlastní činností účetní jednotky vlastními náklady; peněžité prostředky a ceniny jmenovitou hodnotou; pohledávky a závazky jmenovitou hodnotou; příchovky zvířat vlastními náklady; kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby, pokud není známa jejich pořizovací cena, ve výši 1 Kč; majetek v případech bezúplatného nabytí darem (s výjimkou peněžních prostředků a cenin) anebo majetek v případech, kdy vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní činností nelze zjistit, a ostatní majetek majetek bezúplatně převedený od jiné vybrané účetní jednotky se oceňuje v původní pořizovací ceně původního uživatele, přičemž se převezme také výše jeho oprávek; majetek určený k odprodeji reálnou hodnotou. 6. Účetní závěrka a účetní uzávěrka Účetní závěrku tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu a příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Účetní uzávěrka (uzavření účetních knih) se realizuje k rozvahovému dni po jednotlivých nákladových střediscích a souhrnně za celou účetní jednotku.

6 Závěr Na základě odpovědí studentů (větší četnosti chyb), případně zadat písemné práce na cvičení a připravit krátký test na základní znalosti z probírané tématiky. Nechat studenty připravit prezentaci na vystavení účetních dokladů při řešení rušení a škod na majetku státu. Úkoly pro samostatnou práci: 1. Prostudovat NV MO č. 6/2014 a S-3847/1. 2. Na modelovém příkladu nákladového střediska vysvětlit vystavení a oběh účetních dokladů. 3. Na modelovém příkladu nákladového střediska vysvětlit členění evidence majetku. 4. Na modelovém příkladu nákladového střediska vysvětlit vystavení účetních dokladů (nákup majetku, přeúčtování majetku, výměna náhradních dílů při opravě, spotřeba materiálu, ). 5. Objasnit pojmy účetní závěrka a účetní uzávěra. 6. Vysvětlit způsoby oceňování majetku a závazku.

Písemná příprava. 1. Základní členění majetku 10 min. 2. Členění dlouhodobého majetku a závazku 20 min

Písemná příprava. 1. Základní členění majetku 10 min. 2. Členění dlouhodobého majetku a závazku 20 min Písemná příprava Název předmětu: Hospodaření s majetkem státu Garant předmětu: pplk. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Zpracoval: pplk. Ing. Tomáš Binar, Ph.D. Téma: Majetek státu a jeho členění Vzdělávací

Více

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Strana 1 / 36 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval: ekonomka Anna Hnízdilová 2.3.2009 Kontroloval: Místostarostka, PVK Bc. Jana

Více

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Termín: leden - březen 2015 Obsah: strana: 1 Úvod... 5 1.1 Příjemce

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 ČÍSLO: MP/84/OEKO ZMĚNA.: PLATNOST OD: 01.01. 2010 ÚČINNOST OD: 01.01. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace 798 57 Laškov 21 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č.j.: /2010 Vypracoval: Mgr.Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 50 Finanční zpravodaj 2/2012 3 Úplné znění Českého účetního standardu č. 701 Účty a zásady účtování na účtech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Hospodaření s majetkem města Dvůr Králové nad Labem

Hospodaření s majetkem města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 24/2014 Hospodaření s majetkem města Dvůr Králové nad Labem Obsah vnitřního předpisu: 1. Úvodní ustanovení 2 2. Výklad pojmů 2 3. Druhy majetku města 4 4.

Více

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E příspěvk. org., r. 2014 1 Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, Tišnov E K O N O M I C K Ý Ú S E K V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E (platnost pro r. 2015) OBSAH: 1/ A K T U Á L N Í Ú Č

Více

Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné

Více

6. SMĚRNICE O ÚČTOVÁNÍ MAJETKU

6. SMĚRNICE O ÚČTOVÁNÍ MAJETKU Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 6. SMĚRNICE O ÚČTOVÁNÍ MAJETKU Č.j.: 162 /2006 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne:

Více

Směrnice Č. U4. Hospodaření s majetkem obce. Obecního úřadu Psáry

Směrnice Č. U4. Hospodaření s majetkem obce. Obecního úřadu Psáry Směrnice Č. U4 Hospodaření s majetkem obce Obecního úřadu Psáry Čl. I Cíle a zaměření směrnice Cílem vydání této směrnice pro hospodaření s majetkem obce je zejména: - zabezpečení dodržování zákonů pro

Více

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC. starosta obce

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC. starosta obce OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC Schváleno usnesením zastupitelstva č. 2-7z/2012 dne 26. 10. 2012 Podepsal:... Nabývá účinnosti dne

Více

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok 1. hodina Téma: PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Účetnictví vzniklo na určitém stupni hospodářského vývoje

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

MĚSTYS STAŘEČ SMĚRNICE PRO HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTYSE STAŘEČ. Jiřina Hanáková. Rada městyse. S účinností ode dne 1.11.2011

MĚSTYS STAŘEČ SMĚRNICE PRO HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTYSE STAŘEČ. Jiřina Hanáková. Rada městyse. S účinností ode dne 1.11.2011 SMĚRNICE PRO HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 7/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum

Více

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Termín: červenec listopad 2012 Obsah: strana: 1 Úvod... 4 1.1

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012 č.j.: 835/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 750 ze dne 10.12.2012 Návrh Směrnice k nakládání s majetkem Rada městské části I. r u š í 1. usnesení Rady městské části

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

Nové vnitroorganizační účetní směrnice Zoologické zahrady Olomouc. Jana Kešeláková

Nové vnitroorganizační účetní směrnice Zoologické zahrady Olomouc. Jana Kešeláková Nové vnitroorganizační účetní směrnice Zoologické zahrady Olomouc Jana Kešeláková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se

Více

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost 505/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které

Více

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví ÚSC, PO, SF, OSS Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : 410. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu Dlouhodobý majetek Do kategorie dlouhodobého majetku patří dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a zvláštní skupinu tvoří drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Vymezení

Více

o systému zpracování účetnictví a účetních metodách

o systému zpracování účetnictví a účetních metodách Směrnice výkonného výboru ČSRU o systému zpracování účetnictví a účetních metodách schválená výkonným výborem ČSRU dne 12. září 2012 Vyhotovil dne 12. září 2012 Ondřej Surga předseda legislativní komise

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více