Město Miroslav Náměstí Svobody 1, , Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013"

Transkript

1 Město Miroslav Náměstí Svobody 1, , Miroslav IČO , tel , R O Z B O R H O S P O D A Ř E N Í za 3. čtvrtletí 2013 V Miroslavi, dne 4. listopadu 2013 Zpracovala: Bc. Hrbová Ludmila Předkládá: Ing. Forman Augustin starosta města

2 Zastupitelstvo města Miroslavi na svém zasedání dne v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválilo rozpočet města na rok Po schválení byl rozepsán v podrobném členění podle rozpočtové skladby. byl upravován rozpočtovým opatřením č. 1-11/2013 příjmy ve výši Kč, výdaje ve výši Kč. Celková bilance příjmů a výdajů města je uvedena v tabulkách o plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Z bilance vyplývá, že příjmy města k dosáhly výše ,63 Kč a byly vzhledem k upravenému rozpočtu naplněny na 79,90%. Výdaje města k dosáhly výše ,08 Kč a vzhledem k upravenému rozpočtu byly čerpány na 61,26 %. Saldo příjmů a výdajů k datu bylo ve výši ,55 Kč. Rekapitulace hospodaření včetně financování za 3. čtvrtletí 2013 Příjmy a výdaje (v Kč) schválený upravený Skutečnost Daňové příjmy , , ,32 Nedaňové příjmy , , ,56 Kapitálové příjmy , , ,00 Přijaté dotace , , ,75 Příjmy celkem , , ,63 Běžné výdaje , , ,66 Kapitálové výdaje , , ,42 Výdaje celkem , , ,08 Změna stavů bank. účtů , , ,96 Uhrazené splátky jistin , , ,00 Operace z peněž. účtů 0,00 0, ,41 Financování celkem , , ,55

3 Plnění rozpočtu příjmů za 3. čtvrtletí 2013 Pol Par Příjmy - popis schválený upravený Skutečnost Plnění(%) Skut/Upr Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , , ,05 72, Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.č , , ,85 30, Daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů , , ,91 81, Daň z příjmů právnických osob , , ,52 80, Daň z příjmů práv. osob za obce , , ,00 100, Daň z přidané hodnoty , , ,60 84, Odvody za odnětí půdy ze 0,00 0, ,00 0,00 zem.půd.fondu Poplatek - komunální odpad , , ,00 93, Poplatek ze psů , , ,00 95, Poplatek za užívání veř.prostranství , , ,00 59, Poplatek za provozovaný výh.hr.př. 0, , ,00 225, Odvod výtěžku z provozování loterií , , ,41 110, Odvod z výherních hracích přístrojů , , ,98 188, Správní poplatky , , ,00 178, Daň z nemovitostí , , ,00 63,24 Třída 1 - Daňové příjmy , , ,32 82, Podpora produkčních činností-lesy , , ,00 37, Sběr a zpracování druh. surovin 0,00 0, ,00 0, Hudební činnost-miroslavský klíč 0, , ,00 455, Film.tvorba,distribuce, kina , , ,00 88, Činnosti knihovnické , , ,00 76, Ostatní záležitosti kultury+mkic , , ,00 146, Rozhlas , , ,00 72, Ost.záležitosti sděl.prostředků-mz , , ,00 144, Nebytové prostory 0,00 0, ,00 0, Pohřebnictví , , ,00 139, Ochrana obyvatelstva 0, , ,00 165, Činnost místní správy 3 000, , ,00 149, Komunál.služby a územní rozvoj 0,00 0, ,00 0,00 211X Příjmy z vlastní činnosti , , ,00 89, Základní školy , ,00 0,00 0, Komunál.služby a územní rozvoj , , ,00 66, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 33, Komunál.služby a územní rozvoj , , ,00 28, Silnice 0,00 0, ,00 0, Pitná voda , , ,00 75, Film.tvorba,distribuce, kina 0,00 0, ,00 0, Zájmová činnost v kultuře 0,00 0, ,00 0, Sportovní zařízení 0,00 0, ,00 0, Bytové hospodářství , , ,00 76, Nebytové hospodářství , , ,00 55,72 roz.

4 Pol Par Příjmy - popis schválený upravený Skutečnost Plnění(%) Skut/Upr Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 75, Osobní asistence,peč.služba-dps , , ,00 73, Komunál.služby a územní rozvoj , , ,00 135,04 213x Příjmy z pronájmu majetku , , ,00 66, Podpora individ.byt.výstavby-frb 8 300, , ,00 89, Bytové hospodářství , , ,00 79, Obecné výdaje z finan. operací , , ,16 127, Příjmy z úroků , , ,16 104, Ostatní správa v průmyslu,staveb. 0,00 0, ,00 0, Ostatní správa ve vodním hospod. 0,00 0, ,00 0, Bezpečnost a veřejný pořádek 0,00 0, ,00 0, Sankční platby 0,00 0, ,00 0, Předškolní zařízení MŠ ul. Husova 0,00 0, ,00 0, Základní školy 0,00 0,00 600,00 0, Nebytové hospodářství 0,00 0, ,00 0, Příjmy z prodeje krát.majetku 0,00 0, ,00 0, Vnitřní obchod - trhy 0,00 0, ,00 0, Ostatní záležitosti kultury 0,00 0, ,00 0, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p. 0,00 0, ,00 0, Přijaté neinvestiční dary 0,00 0, ,00 0, Správa v odvětví stavebnictví, prům. 0,00 0, ,00 0, Využívání a zneškod. kom.odpadů 0, , ,50 246, Bezpečnost a veřejný pořádek 0,00 0, ,00 0, Obecné příjmy 0,00 0,00 253,90 0, Činnost místní správy 0,00 0, ,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky 0, , ,40 350, Splátky půjč.prostředků od přís.org , , ,00 74, Splátky půjč.prostředků od obyvatel , , ,00 76,19 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,56 69, Komunál.služby a územní rozvoj , , ,00 50, Bytové hospodářství 0, , ,00 100,00 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,00 95, Nein.přij.transfery z vš.pokl.správy , , ,00 99, Neinv.přij.transfery ze st.rozpočtu , , ,00 75, Ostatní nein.přij.transfery ze st.rozpoč. 0, , ,00 16, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0, , ,00 101, neinv.přij.transfery od krajů 0, , ,00 40, Ostatní neinvest.přij.transfery-dso 0, , ,00 100, Investiční přijaté transfery 0, , ,85 99, Ostatní inv.přijaté transfery 0, , ,90 99,99 Třída 4 - Přijaté transfery (dotace) , , ,75 71,42 CELKEM PŘÍJMY , , ,63 79,90 roz.

5 Komentář k tabulce plnění rozpočtu příjmů za 3. čtvrtletí 2013 Daňové příjmy: (pol ) Pol Daně z příjmů právnických, fyzických osob (tzv. sdílené daně) a DPH - příjem z těchto daní činil Kč a byly plněny k rozpočtu na 81,23 %. Nízké plnění 30,41 % je u daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti. Vyšší plnění lze předpokládat u DPH. Pol Poplatky a daně z vybraných činností a služeb Kč, plnění na 124,58 %. Největší položku tvoří poplatek za TDO Kč, poplatky a odvody z VHP Kč (7 VHP + 3 videoloterijní terminály) a správní poplatky, které jsou ve výši Kč. Pol Daň z nemovitostí Kč. Plnění na 63,24 %. Daňové příjmy celkem: ,32 Kč, plnění 82,71%. Nedaňové příjmy: (pol ) Položka 2111x Příjmy z vlastní činnosti Paragraf 1032-Podpora ostatních produkčních činností - prodej dřeva Kč Sběr druhotných surovin - příjem ze železného šrotu Kč Hudební činnost příjem ze vstupného dechový festival Miroslavský klíč Kč Filmtvorba,distirubce, kina vstupné z letního kina Kč Činnosti knihovnické - poplatky z knihovny Kč Ostatní záležitosti kultury - příjmy z reklam na kulturních akcích města Kč, drobný prodej v MKIC Kč Rozhlas poplatek za hlášení místním rozhlasem Kč Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků-mir.zpravodaj - příjem z prodeje Mir. zpravodaje a z reklam Kč Nebytové hospodářství - poplatek za veřejné záchodky Kč Pohřebnictví - nájemné za hrobová místa Kč Ochrana obyvatelstva úhrada za obměnu antidot ČEZ a.s Komunální služby a územní rozvoj - věcná břemena Kč Činnost místní správy - příjmy z fotokopií Kč. Položka 2122 Odvody příspěvkových organizací 3639-Komunální služby a územní rozvoj odvod z odpisů od SMM, p.o Kč. Položka 213x Příjmy z pronájmu majetku 3639-Komunální služby a územní rozvoj - pronájem pozemků města Kč Silnice pronájem označníků zastávek Kč Pitná voda pronájem vodovodů od SMM, p.o Kč Film.tvorba,distribuce,kina pronájem 2500 Kč Zájmová činnost v kultuře krátkodobý pronájem kulturního domu Kč Sportovní zařízení pronájem Bytové hospodářství pronájem bytů Kč Nebytové prostory pronájem nebytových prostor Kč Komunální služby a územní rozvoj pronájem movitých věcí na zdrav. středisku Kč Sběr a svoz komunálních odpadů pronájem skládky Kč.

6 4351-Osobní asistence, peč. služba Dům s pečovatelskou službou pronájem bytů Kč. Položka 2141 Příjmy z úroků 3611-Podpora individ.byt.výstavby-frb splátka úroků z půjček od občanů Kč Bytové hospodářství splátka úroků z půjček z FRB od SMM, p.o Kč Obecné výdaje z finan.operací úroky z bankovních účtů ,16 Kč. Položka 2212 Sankční platby 2169-Ostatní správa v průmyslu,staveb. pokuty uložené stavebním úřadem Kč Ostatní správa ve vodním hospodářství příjem z pokut dle zákona č. 254/2001 od Celního úřadu pro JmK (podíl 50%) Kč Bezpečnost a veřejný pořádek pokuty uložené městskou policií a komisí pro projednávání přestupků Kč. Položka 2310 Příjmy z prodeje krát. majetku 3111-Předškolní zařízení MŠ ul. Husova prodej železa Kč Základní školy prodej železného šrotu 600 Kč Nebytové hospodářství prodej plechu ze střechy kůlny Kč. Položka 2321 Přijaté neinvestiční dary 2141-Vnitřní obchod-trhy dar na trhy Kč Ostatní záležitosti kultury dar na pořádání Meruňkobraní Kč Ostatní záležitosti kultury dar na společenské akce Kč. Položka 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 2169-Správa v odvětví stavebnictví náklady řízení stavební odbor Kč Využívání a zneškod.kom.odpadů - tříděný odpad EKO-KOM, a.s Kč Bezpečnost a veřejný pořádek náklady řízení přestupková komise Kč Obecné příjmy úroky z účtu ČNB 254 Kč Činnost místní správy přeplatek za elektrickou energii Kč. Položka 2451 Položka 2460 Splátky půjč.prostředků od přís.org. půjčky z FRB. Splátky půjč.prostředků od obyvatel půjčky z FRB. Nedaňové příjmy celkem: ,56 Kč, plnění 69,52%. Kapitálové příjmy: Položka 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3639-Komunální služby a územní rozvoj - příjem za odprodané pozemky schválené zastupitelstvem města Kč. Položka 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 3612-Bytové hospodářství příjem z prodeje bytů na ul. Mlýnské Kč. Kapitálové příjmy celkem: ,00 Kč, plnění 95,84%.

7 Přijaté transfery (dotace): Položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokl. správy dotace na zajištění voleb prezidenta Kč. Položka 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu - dotace na výkon stát. správy a školství Kč. Položka 4116 Ostatní nein.přijatý transfer ze stát. rozpočtu dotace z Ministerstva kultury na opravu kamenných vikýřů Kč. Položka 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - transfer na výkon přestupkové komise od obcí dle veřejnoprávních smluv Kč. Položka 4122 Neinvestiční přij. transfery od krajů dotace na pořádání Meruňkobraní s Jarmarkem Kč a pro zásahovou jednotku hasičů Kč. Položka 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery - transfer od DSO Mikroregion Miroslavsko na pořádání kulturních akcí města Kč. Položka 4213 Investiční přijaté transfery vyúčtovaná dotace na úpravu veřejného prostranství ERDF (2011) Kč. Položka 4216 Ostatní inv.přijaté transfery vyúčtovaná dotace na úpravu veřejného prostranství ze SFŽP (2011) Kč. Přijaté transfery (dotace) celkem: ,75 Kč, plnění 71,42%. Příjmy města za 3. čtvrtletí 2013 činily ,63 Kč a k upravenému rozpočtu byly plněny na 79,90 %.

8 Paragr. Plnění rozpočtu výdajů za 3. čtvrtletí 2013 Výdaje - popis schválený upravený Skutečnost Plnění (%) Skut./ Upr.roz Ozdrav.hosp.zvířat , ,00 180,00 0, Podpora produkčních činností-lesy , ,00 0,00 0, Správa v lesním hospodářství , , ,00 49, Rybářství 3 100, , ,00 95, Vnitřní obchod 6 000, , ,00 67, Cestovní ruch , , ,00 97, Záležitosti průmyslu,stavebnictví , , ,00 98, Silnice , , ,11 54, Ostatní záležitosti komunikací-chodníky , , ,17 25, Provoz veřejné silniční dopravy , , ,00 99, Bezpečnost silničního provozu 0, , ,00 35, Pitná voda , , ,00 3, Odvádění a čištění odpadních vod , , ,00 79, Předškolní zařízení , , ,23 24, Základní školy , , ,00 56, Základní umělecké školy 100,00 100,00 89,00 89, Divadelní činnost 1 000, ,00 0,00 0, Hudební činnost , , ,00 95, Film.tvorba,distribuce,kina , , ,71 71, Činnosti knihovnické , , ,27 60, Ostatní záležitosti kultury-mkic,kronika , , ,09 61, Pořízení,zachov., obnova kult.památek , ,00 0,00 0, Ost.záležitosti ochrany památek , , ,90 92, Činnosti registrovaných církví , , ,00 100, Rozhlas , , ,00 65, Ostatní záležitosti sděl. prostředků-mz , , ,71 62, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 2, Ostatní záležitost kultury-spoz , , ,00 74, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,00 99, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 100, Využití volného času dětí a mládeže 0, , ,94 99, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 85, Všeobecná ambulantní péče 4 600, , ,00 99, Podpora individ. byt. výstavby (FRB) , , ,00 100, Bytové hospodářství , , ,00 16, Nebytové hospodářství 3 500, ,00 548,00 15, Veřejné osvětlení , , ,00 10, Pohřebnictví , , ,00 35, Výstavba a údržba místních inž.sítí 900, , ,00 99, Komunální služby a územní rozvoj , , ,20 78,55 (SMM) 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 51, Využívání a zneškodňování , , ,50 98,96 kom.odpadů

9 Paragr. Výdaje - popis schválený upravený Skutečnost Plnění (%) Skut./ Upr.roz Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,49 83, Ostatních činnosti k ochraně přírody 0, , ,00 50, Ostatní ekologické záležitosti , , ,00 99, Ostatní soc. pomoc dětem 0, , ,00 100, Soc.pomoc osobám v hmot.nouzi 0, , ,00 100, Centra sociálně rehabilitačních služeb , ,00 0,00 0, Osobní asistence,peč.služba (DPS) , , ,80 78, Os. služby a činn.v oblasti soc.prevence , , ,00 100, Ochrana obyvatelstva , , ,00 23, Činn.orgánů kriz.říz. na úz. úrovni 0, , ,00 100, Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,63 54, Požární ochrana - dobrovolná činnost , , ,00 60, Zastupitelstva obcí , , ,40 62, Volby prezidenta republiky , , ,00 99, Činnost místní správy , , ,94 59, Obecné výdaje z financujících operací , , ,99 62, Pojištění funkčně nespecifikované 3 800, , ,00 99, Ostatní finanční operace , , ,00 94, Finanční vypořádání minulých let , , ,00 99, Ostatní činnosti jinde nezařazené , ,00 0,00 0,00 CELKEM VÝDAJE , , ,08 61,26

10 Komentář k tabulce plnění rozpočtu výdajů za 3. čtvrtletí 2013 Paragraf 1014-Ozdrav.hosp.zvířat krmivo pro nalezeného psa Podpora ostatních produkčních činností-lesy plánované výdaje za práce v lesích Správa v lesním hospodářství výdaje odbornému lesnímu hospodáři Rybářství pojištění pozemků rybníku v Rénách a nájemné Vnitřní obchod - odměna za provedené práce na dohodu - zajištění trhů Kč. Výdaje na pokrytí provozních nákladů na veletrhu Regiontour 2013 ve výši Kč Cestovní ruch členský příspěvek Znojemskému regionálnímu rozvoji o.p. Znojmo Záležitosti průmyslu,stavebnictví - členský příspěvek Okresní hospodářské komoře Znojmo 5000 Kč, členský příspěvek Znojemské vinařství, o.s. Znojmo Kč Silnice oprava komunikace mezi vrty Kašenec Kč, odkoupení pozemku v Kašenci Kč, projekt Prostor před hasičskou zbrojnicí Kč, dopravní značení Kč Ost.zálež.poz.komunikací-chodníky,veř.prostranství pojištění Kč, parkoviště ul. Husova Kč, rekonstrukce chodníku ul. Brněnská Kč., samolepky Kč Provoz veřejné silniční dopravy příspěvek JMK ve výši Kč na dopravní obslužnost za rok 2013, monitoring projektu Autobus. nádraží Kč, pojištění Kč Bezpečnost silničního provozu oprava radaru Pitná voda - pojištění vodovodního řadu Kč, úprava prostor před hasičskou zbrojnicí 1500 Kč Odpadní vody- pojištění ČOV a kanalizace ve výši Kč a rekonstrukce kalového hospodářství Kč, úprava prostor před hasičskou zbrojnicí Kč Předškolní zařízení - MŠ (ul. Husova) příspěvek na provoz Kč, pojištění budovy 946 Kč, projekt dětských hřišť a zahrad Kč, zateplení MŠ Kč. - MŠ Sluníčko (ul. Malinovského) příspěvek na provoz Kč, přeprava a doprovod dětí z Kašence do MŠ Kč a pojištění budovy 739 Kč Základní školy -Základní škola příspěvek na provoz Kč, pojištění budov Kč, zpracování žádosti a za projektovou dokumentaci na halu u ZŠ Kč, rekonstrukce kotelny 303 Kč. -Školní jídelna příspěvek na provoz Kč Základní umělecké školy pojištění budovy Divadelní činnost rozpočtovány finanční prostředky na divadelní vystoupení Hudební činnost výdaje na dechový festival Miroslavský klíč pronájem pódia a ozvučení, vystoupení dechových hudeb, inzerce Kč Letní kino náklady na provoz a pojištění Kč Knihovna provozní náklady knihovny v Miroslavi a v Kašenci Kč Ostatní záležitosti kultury výdaje celkem Kč. Z toho: - Městské kulturní a informační centrum - náklady na provoz informačního centra a ostatní kulturní akce Kč. Doprava občanů do Sv. Júru na partnerské setkání Kč. Jarmark s Meruňkobraním Kč. - Hody Miroslav Kč. - Hody Kašenec Kč. - Kronika - výdaje na vedení kroniky Kč Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultr.památek v rozpočtu jsou plánovány finanční prostředky na opravu památníku 1. světové války Záležitosti ochrany památek - zámek pojištění 695 Kč, zpracování projektové dokumentace a ostatní práce na rekonstrukci zámku Kč.

11 3330-Činnost registrovaných církví neinvestiční příspěvek Farnímu sboru ČCE na realizaci představení Kč Místní rozhlas oprava rozhlasu Kč, poplatek OSA Kč Ostatní záležitosti sděl. prostředků - zpravodaj vydávání Miroslavského zpravodaje - tisk, odměna vč. odvodů a distribuce Kč Zájmová činnost v kultuře - kulturní domy -KD v Miroslavi - pojištění budovy 798 Kč, oprava Kč. -KD v Kašenci pojištění budovy 266 Kč, oprava pódia Kč Ostatní záležitosti kultury -SPOZ nákup dárků - životní výročí občanů Kč, dohody Kč. Finanční dar vedoucímu církevnímu sboru Kč Sportovní zařízení pojištění majetku Kč, zpracování položkového rozpočtu a projektu na akci Oprava zdi víceúčelové hřiště Kč, úprava ledové plochy u ZŠ dohody o provedení práce Kč Ostatní tělovýchovná činnost příspěvek na činnost dle uzavřených smluv - FC Miroslav Kč, TJ Miroslav Kč, Aeroklub Kč, JUNIOR Motocross club Kč Využití volného času dětí a mládeže (zvláštní škola) oprava podhledů Ostatní zájmová činnost a rekreace příspěvek na činnost - Rybářský svaz Miroslav Kč, Myslivecké sdružení Hubertus Kč Všeobecná ambulantní péče - zdravotní středisko pojištění budovy Kč Podpora indiv.bytové výstavby půjčky z Fondu rozvoje bydlení Kč dle schválení v zastupitelstvu města Bytové hospodářství pojištění budov Kč, daň z převodu nemovitostí Kč, poskytnutá náhrada za rekonstrukci bytu Kč. Výstavba RD Na Zahrádkách projektové práce Kč Nebytové hospodářství pojištění 548 Kč Veřejné osvětlení pojištění Kč, revize el. zařízení Kč, oprava sloupu, Kč Pohřebnictví - hřbitovy pojištění 148 Kč, ořezy a kácení stromů Kč Inženýrské sítě pojištění 414 Kč, kontrola, revize přípojek plynu a STL Kč, omunální služby a územní rozvoj členské příspěvky Svazu měst opravy a udržování 384 Kč Ka obcí a Energoregionu Kč, odhady Kč, daň z převodu nemovitostí Kč, oprava svahu projekt Kč.. Správa majetku města pojištění budovy Kč, příspěvek na provoz Kč, příspěvek na investice Kč Sběr a svoz komunálních odpadů odvoz tuhého domovního odpadu Kč Využívání a zneškodňování kom.odpadu vrácení poplatku z vyúčtování tříděného odpadu EKO KOM a.s. Praha Kč Veřejná zeleň náklady na veřejnou zeleň na území města výsadba zeleně a ořezy stromů Kč a nákup závěsných sestav na sloupy Kč, nájemné 118 Kč Ostatní činnosti k ochraně přírody finanční dar na vydání knihy dle schválení rady Ostatní ekolog. záležitosti - Mikroregion členský příspěvek na rok Kč Ostatní sociální pomoc dar Sdružení linka bezpečí Praha Kč Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi finanční příspěvek Diecézní charita Brno Kč Centra sociálně rehabilitační - pečovatelská služba plánované finanční prostředky za pečovatelskou službu v Miroslavi hrazené Centru soc. služeb p. o. Znojmo Osobní asistence, peč. služba Dům s pečovatelskou službou příspěvek na provoz Kč, pojištění budovy Kč, nákup rehabilitačních pomůcek Kč Ostatní služby a činnosti - příspěvek na činnost občanským sdružením Senioři Kč a Kč Zdravotně postižení dle uzavřených smluv.

12 5212-Ochrana obyvatelstva rozpočtovány finanční prostředky na zabezpečení úkolů civilní ochrany povinná rezerva dle zákona č. 118/2001 Sb., obměna antidot na základě dohod o provedení práce Kč Neinvestiční transfery církvím příspěvek Charitě Brno Kč Bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie náklady na činnost Kč. Kamerový systém - oprava Kč Požární ochrana - Hasiči (zásahová jednotka) provozní výdaje Kč. - Sbor dobrovolných hasičů v rozpočtu je plánován finanční příspěvek na činnost Kč dle schválení zastupitelstva Zastupitelstvo náklady na činnost zastupitelstva Kč Volba prezidenta republiky náklady na zajištění voleb hrazené z dotace Kč Činnost vnitřní správy provozní náklady na činnost státní správy a samosprávy ve výši Kč Obecné výdaje poplatky bankám Kč. Splátky úroků z úvěru - investice-průtah městem Kč, úvěr - projekty EU Kč Pojištění funkčně nespecifikované pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinému subjektu Kč Ostatní finanční operace daň za obec Kč, DPH za obec Kč Finanční vypořádání z r vratka nevyčerpané dotace na volby prezidenta Kč, dotace na volby do krajských zastupitelstev Kč Ostatní činnosti jinde nezařazené - rozpočtovaná investiční rezerva. Z prodeje bytů na ul. Mlýnské byla posílena investiční rezerva a neinvestiční rezerva rozpočtu. Zůstává k vyčerpání Kč. Výdaje za 3. čtvrtletí 2013 byly ve výši ,08 Kč a byly plněny k upravenému rozpočtu na 61,26 %. Číslo položky Plnění rozpočtu financování za 3. čtvrtletí 2013 Financování - popis schválený upravený Skutečnost Plnění (%) Skut./ Upr.roz. Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech , , ,96-99,74 Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků , , ,00 75, Operace z penežních účtů 0,00 0, ,41 0,00 CELKEM FINANCOVÁNÍ , , ,55-208,10

13 Komentář k plnění financování za 3. čtvrtletí Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech do rozpočtu byly zapojeny finanční prostředky z roku 2012 ve výši Kč Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - splátky půjček peněžním ústavům: - ČS a.s - průtah ,00 Kč - KB a.s. projekty EU ,00 Kč Celkem uhrazené splátky jistin ,00 Kč 8901-Operace z peněžních účtů organizace výdaj zachycující DPH v přenesené daňové povinnosti ,41 Kč, který bude zúčtován v přiznání DPH za 3. čtvrtletí Stav finančních prostředků na účtech města ke dni Běžný účet u KB a.s. Provozní účet u ČS a.s. Příjmový účet u KB a.s. Česká národní banka Stav na účtech města celkem Fond rozvoje bydlení u KB a.s. Sociální fond u KB a.s. Fond rezerv u KB a.s. Stav na účtech peněžních fondů města ,92 Kč ,71 Kč 10,25 Kč ,65 Kč ,53 Kč ,20 Kč ,08 Kč 990,50 Kč ,78 Kč Ostatní účty- depozitní účet 648,64 Kč Přehled o úvěrech a půjčkách města k Dlouhodobé úvěry a půjčky: ČS a.s. investice města průtah (splatný v r. 2019) KB a.s.- financování projektů z EU a infrastruktury (splatný v r.2015) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

14 Hospodaření příspěvkových organizací za 3. čtvrtletí 2013 Příspěvková organizace Výsledek hospodaření celkem Hlavní činnost v Kč Doplňková činnost Základní škola Miroslav , , ,46 Mateřská škola SLUNÍČKO , ,28 - Mateřská škola, Husova ul , ,90 - Dům s pečovatelskou službou , , ,66 Správa majetku města Miroslavi 3 995, , ,46 Účetní výkazy za 3. čtvrtletí 2013 zřízených příspěvkových organizací včetně rozborů hospodaření jsou založeny na finančním a majetkovém odboru MěÚ Miroslav.

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014 Město Miroslav, nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČO 00293164 PŘÍJMY Třída Obsah Tab. č. 1 Částka 1 Daňové příjmy 32 210 500,00 2 Nedaňové příjmy 8 802 000,00 3 Kapitalové příjmy 8 000,00 4 Přijaté transfery

Více

Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014.

Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014. Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014. Paragraf Položka rozpočtové příjmy Plnění 2013 Návrh 2014 1111 daň z příjmu fyz. osob závislá činnost sdílená+1,5% motivace 5 541.45 5 600.00 1112

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Příjmy Příjmy daňové tis. Kč 66 155 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 11 800 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)...665 3 Daň z příjmu FO......

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2016

Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ 152 400 000 Kč 170 200 000 Kč - 17 800 000 Kč 17 800 000 Kč Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření

Více

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice Městský úřad Brumov-Bylnice Finanční odbor ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2015 V Brumově-Bylnici Zpracovala: Ing. Karla Mudráková Rozpočet

Více

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 v tisících Kč P Ř Í J M Y ÚZ položka rozpočet Daňové příjmy - celkem 22250 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2800 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin. 1112

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11 Rozpočet města Holešova na rok 2010 Příjmy ODDPA Popis schválený rozpočet ZM upravený rozpočet Odbor finanční - kap. 11 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 20 400 20 400

Více

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb Příjmy org par pol Popis rok 2009 rok 2016 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 7 400 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 1 500 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 860 000,00

Více

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příjmy tis. Kč Pol. Schválen Správní poplatky ověřování, změna TP,... 1361 10 Místní poplatky: psi 1341 13 systému...) vstupné 1344 1 už.veř.prostranství

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U

N Á V R H R O Z P O Č T U strana : 1 2212 Silnice 2212 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 5000.00 2212 0000 5156 00000000 Pohonné hmoty a maziva 1000.00 2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 5000.00 Org:

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2012 Vyvěšeno elektronicky i na úřední desce : 13.4.2012 Zpracoval : Remeš René - starosta Předkládá : Remeš René starosta Vyvěšeno : 13.4.2012 Sňato : 30.4.2012

Více

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016 V souladu s 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je proveden po schválení rozpočtu jeho rozpis,

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 75 270,700 Příjmy celkem bez financování 60 270,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 42 808,000 30% z výnosu daně z příjmu - fyzické

Více

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Par: Pol: Rozpočet : 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 600 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti 600

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

** 0000 0525 1361 00000000 Správní poplatky - matrika 83 000,00 správní poplatky - matrika, VHP Org: 0525 MÚ 83 000,00

** 0000 0525 1361 00000000 Správní poplatky - matrika 83 000,00 správní poplatky - matrika, VHP Org: 0525 MÚ 83 000,00 strana: 1 / 18 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 6 350 000,00 0000 0000 1113 00000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.příjmů

Více

Návrh rozpočtu na rok 2010

Návrh rozpočtu na rok 2010 Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu PŘÍJMY Kč 1111 Daň z příjmů

Více

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 Paragraf Položka Název Schválený v tis. Kč Rozpočtová změna Rozpočet po změnách v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů

Více

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 VÝDAJE v tis. Kč 2143 Informační centrum 100 2191 Mezinárodní spolupráce vztahy s obcemi sousedních států 200 2212 Silnice opravy a údržba komunálních komunikací

Více

List3 Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12. Stránka 1. Příjmy

List3 Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12. Stránka 1. Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12 oddíl, paragraf Příjmy I. Daňové 30046 1111 z fyz. os. ze závislé činnosti 5600 1112 daň z příjmů OSVČ 500 1113 daň z př.fo z kapitálových výnosů 550 1121 z příjmů

Více

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění PAR POL Popis Příjmy Výdaje základní Výdaje rozšířené Výdaje celkem 0000 Daňové příjmy - 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 5

Více

Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009

Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009 Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009 Rozpočtové příjmy Obce Velké Březno za období roku 2009 činily 38.046.781,14 Kč což představuje 97,22 % ročního plánu. Po zapojení přídy "financování"-

Více

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 v tis. Kč Rozpočet města Domažlice na rok 2016 je navrhován jako přebytkový s příjmy ve výši 328.855.960 Kč a výdaji ve výši 317.352.700 Kč, saldo příjmů a výdajů

Více

Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2016 (v Kč) PŘÍJMY

Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2016 (v Kč) PŘÍJMY Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok (v Kč) PŘÍJMY Par. Pol. Název položky Návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 520 000 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část Příjmová část 1. 2. 3. 4. 5. řádek č. paragraf název položky, paragrafu druh příjmů DAŇOVÉ PŘÍJMY: 1 Daňové výnosy sdílené daně 7 300 000,00 2 daň z nemovitých věcí 600 000,00 3 Poplatek ze psů místní

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 Materiál pro jednání zastupitelstva města Dubí dne 14.12.2011 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY 93 956,00 VÝDAJE 95 911,00 FINANCOVÁNÍ 1 955,00 1. PŘÍJMY

Více

NÁVRH ROZPOČTU města HEJNICE na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU města HEJNICE na rok 2015 -1- NÁVRH ROZPOČTU města HEJNICE na rok 2015 Příjmy: Kapitálové příjmy 570 Běžné příjmy daňové 33 651 Běžné příjmy nedaňové 24 666 Přijaté transfery 33 672 Příjmy celkem: 92 559 Výdaje: Běžné výdaje 45

Více

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500)

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500) Rozpočet města Domažlice na rok 2015 schválený ZM usnesení č. 181 ze dne 18. 3. 2015 Výdaje rozpočtu na rok 2015 Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx 0094 DSO Domažlicko

Více

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00 Rozpočet na rok 2014 a)příjmy paragraf RS položka RS název rok 2014 návrh 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 600 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 300 000,00 1113 Daň z

Více

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 ROZPOČET PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 2 100 000,00 1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti 250 000,00

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 100 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností.

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností. Obec Dolní Bečva Komentář k rozpočtu na rok 2014 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován

Více

Schválený rozpočet na rok 2016

Schválený rozpočet na rok 2016 MĚSTO CVIKOV Městský úřad finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 00260410, DIČ: CZ00260410, tel. 487 829 021, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 2016

Více

Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014

Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014 Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014 Závěrečný účet je vypracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Obsah: A. Zhodnocení hospodaření

Více

Obec Moravskoslezský Kočov Závěrečný účet 2015

Obec Moravskoslezský Kočov Závěrečný účet 2015 Závěrečný účet a účetní závěrka Obce Moravskoslezský Kočov za rok 2015 - údaje o hospodaření obce v roce 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných

Více

Schválený rozpočet města Miroslavi na rok 2011

Schválený rozpočet města Miroslavi na rok 2011 Schválený rozpočet města Miroslavi na rok 2011 PŘÍJMY návrh 2011 položka paragr. Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 4 391,00 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 1

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Příloha č. j. EO/457/2008 ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY za rok 2007 Zpracovala: Jitka Teichmanová Jihlava, dne 21. 3. 2008-0 - Obsah 1. Úvod 1 2. Plnění rozpočtu 3 2.1. Seznam rozpočtových

Více

Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-

Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3- Návrh závěrečného účtu obce Tuřany za rok 2012 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012

Více

Hospodaření k 31. 12. 2013 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty)

Hospodaření k 31. 12. 2013 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty) 1 PŘÍLOHA ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DLOUHÉ, IČO 00599361 Hospodaření k 31. 12. 2013 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty) DANĚ - Daň z příjmu FO ze záv.čin.

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Dolní Chvatliny Závěrečný účet za rok 2014 Údaje o organizaci Název Adresa IČ 00235351 Právní forma Obec Obec Dolní Chvatliny Dolní Chvatliny 28144 Dolní Chvatliny Kontaktní údaje Telefon 321623781

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2016 9 400 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY 1. Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funk.požitků - z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti - z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů - z příjmů právnických

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za 1. pololetí 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za 1. pololetí... 3 2

Více

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 Obec Písty Závěrečný účet za rok 2015 Obec Písty Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 16.5.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obec Písty Písty 28913 Písty 00239623 Obec nebo městská

Více

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh)

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) OBEC DYJÁKOVICE, 671 26 Dyjákovice č.p. 235, IČO :00292702 Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) Na základě 17, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet Rozpočet je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na kalendářní rok. Základním právním předpisem pro tvorbu, obsah a funkci rozpočtu obce je zákon

Více

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014.

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2014 Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. Karel Drašner starosta obce

Více

OBEC VÝRAVA - návrh rozpočtu na rok 2015

OBEC VÝRAVA - návrh rozpočtu na rok 2015 OBEC VÝRAVA - návrh rozpočtu na rok 2015 Rozpis návrhu rozpočtu 2015 Rozpočet 2014 2015 návrh P Příjmy celkem 4388,89 4381,40 Tř.1 položka Daňové příjmy 4162,16 4214,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Rozpočet města Polná na rok 2015

Rozpočet města Polná na rok 2015 Rozpočet města Polná na rok 2015 řádek Závazný ukazatel MD D Paragraf Položka P. Příjmy celkem 73.733.025,00 P.1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10.200.000,00 P.2 1112 Daň

Více

P Ř Í J M Y 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2013 dle rozpočtových opatření č. 4/2013 P Ř Í J M Y 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč

Více

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč)

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč) II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč) Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu na rok 2013 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 019 288 1112 Daň z

Více

daň z příjmu FO z podnikání daň z příjmu FO vybíraná srážkou daň z příjmů PO daň z příjmu za obec

daň z příjmu FO z podnikání daň z příjmu FO vybíraná srážkou daň z příjmů PO daň z příjmu za obec Schválený rozpočet obce Horní Poříčí na rok 2017 Příjmy v tis. Kč Daňové příjmy v tom: 1111 daň z příjmu FO ze záv. činnosti 605 1112 daň z příjmu FO z podnikání 47 1113 daň z příjmu FO vybíraná srážkou

Více

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Příjmová část - druhové členění (v tis.kč) třída ROZPOČET odbor druh NA ROK 2012 1 pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY: OF 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních

Více

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20 ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2013 SCHVÁLENÝ SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČET 2013 2013 Daňové příjmy 50 511,40 0,00 Splátky půjček 13,00 0,00 Příjmy z dotací 4 423,44 0,00 Zemědělství a lesnictví

Více

Schávlený rozpočet na rok 2016

Schávlený rozpočet na rok 2016 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Schávlený rozpočet na rok 2016 P Ř Í J M Y r. 2016 DPFO - závislá činnost 6 065 000 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 400 500 DPFO - kapitálové

Více

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y tis. Kč 1. 2. 3. 4.. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapitálových

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 274 591 500 Kč Výdaje 346 091 500 Kč Rozdíl -71 500 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300 Rozpočet města Kroměříže na rok 2015 platný po 28.5. 1 rozpis rozpočtu - druhové třídění 2015 odb. Třída I. 111 daňové příjmy 79700 04 1111 závislá činnost a funkční požitky 65500 04 1112 samostatná výdělečná

Více

Závěrečný účet hospodaření obce MEZOUŇ za rok 2013

Závěrečný účet hospodaření obce MEZOUŇ za rok 2013 Obec Mezouň IČO 00233587 Závěrečný účet hospodaření obce MEZOUŇ za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 Závěrečný účet obce Mezouň vychází ze zák. č. 250/2000 Sb.,

Více

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013 SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

Závěrečný účet Obce Radhostice za rok 2013

Závěrečný účet Obce Radhostice za rok 2013 Závěrečný účet Obce Radhostice za rok 2013 IČO: 00250643 Na úřední desce: Vyvěšeno: sejmuto: Na elektronické úřední desce: Vyvěšeno: sejmuto: Starosta obce: Toman Jan Plnění rozpočtu Rok Měsíc IČO 2013

Více

Investice a velké akce

Investice a velké akce popis, komentář příjmy Celkem mezisoučty 144 948 475,00 Kč rezerva rozpočtu převod prostředků z minulých let 9 678 814,00 Kč Investice a velké akce nová škola náklady na projekt trafostanice proj. manažer,

Více

OBEC POLEŇ Poleň 47, okres Klatovy. Návrh závěrečného účtu Obce Poleň za rok 2014

OBEC POLEŇ Poleň 47, okres Klatovy. Návrh závěrečného účtu Obce Poleň za rok 2014 OBEC POLEŇ Poleň 47, okres Klatovy Návrh závěrečného účtu Obce Poleň za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Identifikační údaje:

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Příjmy a výdaje DAŇOVÉ PŘÍJMY 85 692,6 96 920,0 97 926,0 105 660,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 23 268,6 22 700,0 24 044,1 22 504,0 KAPITÁLOVÉ

Více

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010 Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010 Údaje o obci: Obec Troubelice Adresa: Troubelice

Více

P Ř Í J M Y ÚZ položka

P Ř Í J M Y ÚZ položka ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY na rok 2015 v tisících Kč Rozpočet je zpracován na základě rozpočtového výhledu. SCHVÁLEN ZM dne 26. února 2015 P Ř Í J M Y ÚZ položka schválený rozpočet Daňové příjmy - celkem

Více

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět.

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět. Program: 1. Majetkové věci P O Z V Á N K A na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč které se uskuteční v pátek 2. března 2012 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obce Poteč Prodej části obecního

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012 Rozpočet výdajů (v tis. Kč) Provoz Opravy Investice Závazný 9 200 ÚROKY Z ÚVĚRŮ A PŮJČEK - Pivovar - nákup hmotného majetku 870 870 - ZŠ Povážská - výstavba

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ČINNOST A ZAŘÍZENÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ROZPOČET PŘÍJMY SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET VÝDAJE PLNĚNÍ % ROZPOČET SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET PLNĚNÍ % Lesní hospodářs.

Více

paragraf položka rozpočet po rozpočt. 2009 opatření 11xx daňové příjmy 8 400 000,00 11 433 000,00 1211.. DPH

paragraf položka rozpočet po rozpočt. 2009 opatření 11xx daňové příjmy 8 400 000,00 11 433 000,00 1211.. DPH Rozpočet na rok 2009 PŘÍJMY, po druhém rozpočtovém opatření paragraf položka rozpočet po rozpočt. 2009 opatření 11xx daňové příjmy 8 400 000,00 11 433 000,00 1211.. DPH 6 300 000,00 6 300 000,00 13xx poplatky

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Příjmy Příjmy daňové SR tis. Kč 75 874 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 12 309 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)... 1 030 3 Daň z příjmu FO......

Více

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2 Z á v ě r e č n ý ú č e t O b c e D o l n í S t u d é n k y z a r o k 2 0 1 2 Zpracoval: Vladimíra Šulová, správce rozpočtu Předkládá: Ing. Radim Sršeň starosta obce Zpracováno pro 12. zasedání zastupitelstva

Více

Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011

Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 MĚSTO NĚMČICE NAD HANOU PALACKÉHO NÁM. 3, 798 27 Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 Záverečný účet Města Němčice nad Hanou je sestaven v souladu s 17 zákona

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 prijmy 1/11 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 211 Paragraf Položka ORJ Text Kč 1361 928 EO - rozhodnutí 1 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 25 1361 954

Více

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč)

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Licence: MUTE XCRGB212 / 203 (12032013 15:59 / 200908171050) 212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Období: 2014 IČO: Název: 00258415 Město Třemošná NS: 00258415 Město Třemošná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Schválený rozpočet na rok 2014

Schválený rozpočet na rok 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz.

Více

Obec OUDOLEŇ. Podpis starosty:. Razítko:

Obec OUDOLEŇ. Podpis starosty:. Razítko: Závěrečný účet roku 2005 Obec OUDOLEŇ Zveřejněn dne: 12.6.2006 Sejmut dne: 29.6.2006 Schválen obecním zastupitelstvem dne: Podpis starosty:. Razítko: Podpis místostarosty:. Příjmy: Paragraf Položka Rozpočet

Více

Závěrečný účet za rok 2012. P Ř Í J M Y - dle tříd. Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

Závěrečný účet za rok 2012. P Ř Í J M Y - dle tříd. Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY KEO 8.03 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Položka Skutečnost schválený % Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 178758.52 170000.00 105.15 1112 Daň z

Více

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Příjmy celkem 154 283,4 0,0 0,0 0,0 0,0 154 283,4 0,0 0,00 Běžné výdaje celkem 76 386,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 386,0 0,0 0,00 Kapitálové výdaje celkem

Více

Návrh rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2011

Návrh rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2011 P Ř Í J M Y Rozp. skladba ODPA POL ORG Text Částka 1111 2612 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č. 2612) 107 000 1111 464 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č. 464) 214 000 1112 1628 Daň z příjmu FO

Více

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1 Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Projednáno finančním výborem dne 18. 02. 2008 Projednáno radou města dne 18. 02. 2008 Rozpočet Města Nejdek

Více

Rozpočet města Skuteč na rok 2016

Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Komentář k rozpočtu na rok 2016 - jednání zastupitelstva města 07. 12. 2015 Rozpočet na rok 2016, který byl projednán v Radě města Skuteč dne 16. 11. 2015 a doporučen

Více

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013 Městská část Praha KUNRATICE NÁVRH ROZPOČTU ROKU 2013 a PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2012 PLNĚNÍ PŘÍJMU 2012 NÁVRH PŘÍJMU 2013 Položka Paragraf Rozpočtové příjmy RS 2012 RU 2012 Skutečnost 2012 Návrh

Více

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy.

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Městys Křtiny Křtiny 26 679 05 Křtiny Návrh rozpočtu IČO: 00280429 2015 Rozpočet 2015 Příjmy pol. Popis v Kč 1111 Daň

Více

MĚSTO DESNÁ Krkonošská 318, 468 61 Desná

MĚSTO DESNÁ Krkonošská 318, 468 61 Desná MĚSTO DESNÁ Krkonošská 318, 468 61 Desná Návrh závěrečného účtu za rok 2012 Obsah 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd 3 2. Příjmy a výdaje dle tříd 6 3. Příjmy a výdaje dle paragrafů 8 4. Financování 9

Více

OBEC ROKYTNO Rozpočet na rok 2017

OBEC ROKYTNO Rozpočet na rok 2017 OBEC ROKYTNO Rozpočet na rok 2017 Závazné ukazatele Celkové příjmy Celkové výdaje Saldo hospodaření financování Rozpis financování splátky půjček zapojení přebytku 11 069 512 Kč 14 976 380 Kč -3 906 868

Více

POPLATKY - celkem 9 701,00 9 701,00 z toho: Správní poplatky 2 781,00 2 781,00 Místní poplatky 3 520,00 3 520,00 Ostatní poplatky 3 400,00 3 400,00

POPLATKY - celkem 9 701,00 9 701,00 z toho: Správní poplatky 2 781,00 2 781,00 Místní poplatky 3 520,00 3 520,00 Ostatní poplatky 3 400,00 3 400,00 Rozpočet na rok 2013 PŘÍJMY PŘÍJMY Z DANÍ A POPLATKŮ - celkem 61 021,00 63 939,97 DANĚ - celkem 51 320,00 54 238,97 z toho: Sdílené daně - celkem 49 120,00 49 120,00 DPFO ze samostatné výdělečné činnosti

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: obec.prezletice@prezletice.cz Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r

Více

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 (Celý rozpočet obce je koncipován v tis. Kč) Příjmy Paragraf Položka Název Částka 0 1111 DPFO - závislá činnost 1600 0 1112 DPFO - sam. výdělečná činnost 250

Více

Příjmy. Výdaje. Financování

Příjmy. Výdaje. Financování Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2011 Celkové příjmy rozpočtu ve výši : 155.808.410,- Kč Financování ve výši 14.219.400,- Kč Celkové zdroje ve výši 170.027.810,- Kč Běžné výdaje ve výši 85.304.100,-

Více

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Rozbor hospodaření města k 30.4. (v tis. Kč) Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 30. 4. (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Upravený k 30.4. % čerpání * běžné 190 518,80 190 518,80 65 018,26

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 600 000,-Kč 1112 Daň z příjmu fyzických osob z jejich podnikání OSVČ 130 000,-Kč 1113 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Schválený rozpočet ( dále jen SR ): 8.000,-Kč Upravený rozpočet ( dále jen UR ): 8.000,-Kč

Schválený rozpočet ( dále jen SR ): 8.000,-Kč Upravený rozpočet ( dále jen UR ): 8.000,-Kč B) Plnění rozpočtových výdajů 1. Paragraf 1014 Deratizace Schválený rozpočet ( dále jen SR ): 8.000,-Kč Upravený rozpočet ( dále jen UR ): 8.000,-Kč Skutečnost k 31/12 2014 7.260,-Kč Zahrnuje platby za

Více

Závěrečný účet za rok 2012 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506, e-mail: info@obecbelec.

Závěrečný účet za rok 2012 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506, e-mail: info@obecbelec. Zveřejněno na úřední desce dne 11. srpna 2013 Sejmuto dne. srpna 2013 Závěrečný účet za rok 2012 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506, e-mail: info@obecbelec.cz

Více

ROZPOČET 2 0 1 6 MĚSTO TÁBOR

ROZPOČET 2 0 1 6 MĚSTO TÁBOR ROZPOČET 2 0 1 6 MĚSTO TÁBOR Obsah strana Úvodní textová část 1 1. Příjmy rozpočtu 6 1.1. Příjmy provozní 7 1.1.1. Daňové příjmy 7 1.1.2. Nedaňové příjmy 10 1.1.3. Dotace neinvestiční 12 1.2. Příjmy kapitálové

Více