Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015"

Transkript

1 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

2 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy ,00 2. Nedaňové příjmy ,00 3. Kapitálové příjmy ,00 4. Přijaté dotace ,00 PŘÍJMY CELKEM ,00 II. VÝDAJE 1. Běžné výdaje ,00 2. Kapitálové výdaje ,00 VÝDAJE CELKEM ,00 III. FINANCOVÁNÍ 8115 Změna stavu krátkodobých bankovních účtů 0, Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0, Uhrazené splátky dlouhodobých půjček , Operace, které nejsou Příj/Výd 0,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM ,00 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ,00 2

3 PŘÍJMY Daňové příjmy ORJ Kancelář tajemníka ---- Nezadaná hodnota ODPA Správní poplatky Kč -->Správní poplatky - výpis z katastru nemovitostí Kč Správní poplatky - výpis ze živnostenského rejstříku Kč Výpis z obchodního rejstříku Kč Výpis z rejstříku trestů Kč ---- Nezadaná hodnota ODPA Kč CELKEM ZA Kancelář tajemníka Kč ORJ SURI ---- Nezadaná hodnota ODPA Správní poplatky Kč -->Stavební povolení Kč ---- Nezadaná hodnota ODPA Kč CELKEM ZA SURI Kč ORJ Odbor ekonomický ---- Nezadaná hodnota ODPA DPFO ze závislé činnosti Kč -->Daň ze závislé činnosti Kč DPFO ze samostatné výdělečné činnosti Kč -->Daň z příjmu fyzických osob Kč Daň z příjmů právnických osob Kč -->Daň z příjmu právnických osob Kč Daň z příjmů právnických osob za obce Kč -->Daň z příjmu právnických osob za město Kč Daň z přidané hodnoty Kč -->DPH Kč Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Kč -->Komunální odpad Kč Poplatek za užívání veřejného prostranství Kč -->poplatek za užívání veřejného prostranství Kč Parkovací místa Kč Poplatek z ubytovací kapacity Kč -->Poplatek z ubytovací kapacity Kč Odvod z loterií kromě automatů Kč -->Odvod z loterií kromě automatů Kč 3

4 Odvody z výherních hracích přístrojů Kč -->Odvody z VHP Kč Správní poplatky 1 -->Správní poplatek za VHP Kč Tombola Kč Živnostenská oprávnění Kč Daň z nemovitých věcí >Poplatek ze psů 1 Daň z nemovitých věcí Kč ---- Nezadaná hodnota ODPA Kč CELKEM ZA Odbor ekonomický Kč ORJ Odbor životního prostředí ---- Nezadaná hodnota ODPA Odvody za odnětí půdy ze ZPF Kč -->Odvody za odnětí půdy ze ZPF Kč Správní poplatky Kč -->Správní poplatky - rybářské lístky Kč Správní poplatky - stavební povolení Kč Správní poplatky - lovecké lístky Kč Správní poplatek - upuštění od třídění Kč ---- Nezadaná hodnota ODPA Kč CELKEM ZA Odbor životního prostředí Kč ORJ Odbor dopravy ---- Nezadaná hodnota ODPA Příjmy za řidičské oprávnění Kč -->Zvláštní odborná způsobilost Kč Správní poplatky Kč -->Registr vozidel Kč Silniční hospodářství Kč Řidičské průkazy Kč ---- Nezadaná hodnota ODPA Kč CELKEM ZA Odbor dopravy Kč ORJ Odbor správní ---- Nezadaná hodnota ODPA Správní poplatky Kč -->Matrika Kč Změna trvalého pobytu Kč Občanské průkazy Kč Cestovní pasy Kč 4

5 ---- Nezadaná hodnota ODPA Kč CELKEM ZA Odbor správní Daňové příjmy celkem Kč Nedaňové příjmy ORJ Kancelář tajemníka 6171 Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kč -->Příjmy za SMS služby Kč 6171 Činnost místní správy Kč CELKEM ZA Kancelář tajemníka Kč ORJ SURI 3632 Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kč -->Pohřebnictví - příjem za služby Kč 3632 Pohřebnictví Kč 3634 Lokální zásobování teplem Příjmy z prodeje krátkodobého majetku Kč -->Prodej kovového šrotu z areálu ESMO Kč 3634 Lokální zásobování teplem Kč 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kč -->Tříděný sběr Kč Komunální odpad - podnikatelé Kč Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí Kč -->Nájemné - sběrný dvůr Kč 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kč -->Výsadba zeleně a kácení dřevin Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Kč 6171 Činnost místní správy Sankční platby přijaté od jiných subjektů -->Pokuty ostatní 6171 Činnost místní správy CELKEM ZA SURI Kč 5

6 ORJ Odbor ekonomický 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu Příjmy - dobývací prostor Kč -->Dobývací prostor Kč 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kč -->Parkovné Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Kč 3113 Základní školy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kč -->Příjmy - mzdy školám Kč 3113 Základní školy Kč 3314 Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kč -->Příjmy ze služeb (knihovna) Kč 3314 Činnosti knihovnické Kč 3392 Zájmová činnost v kultuře Příjmy z poskytování služeb a výrobků -->Příjmy ze služeb (městský ples) 3392 Zájmová činnost v kultuře 6171 Činnost místní správy Sankční platby přijaté od jiných subjektů Kč -->pokuty živnostenská kontrola Kč 6171 Činnost místní správy Kč 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) Kč -->Úroky z účtů Kč 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Kč 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Odvody příspěvkových organizací Kč -->Odvody příspěvkových organizací (MŠ Hálkova) Kč Odvody příspěvkových organizací (MŠ Na Zámečku) Kč Odvody příspěvkových organizací (ZŠ Mlýnská) Kč Odvody příspěvkových organizací (ZŠ Vodní) Kč Odvody příspěvkových organizací (Sportovní zařízení) Kč 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Kč CELKEM ZA Odbor ekonomický Kč 6

7 ORJ Odbor sociální 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí Kč -->Nájemné Domov pro seniory Kč 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Kč 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Odvody příspěvkových organizací Kč -->odvod odpisů - Domov pro seniory Kč 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Kč CELKEM ZA Odbor sociální Kč ORJ Odbor dopravy 2212 Silnice Sankční platby přijaté od jiných subjektů Kč -->Pokuty - silniční hospodářství Kč 2212 Silnice Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Sankční platby přijaté od jiných subjektů Kč -->Dopravní přestupky Kč Pokuty - z vážení Kč Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Kč -->Náklady řízení Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Kč CELKEM ZA Odbor dopravy Kč ORJ Odbor správní 6171 Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kč -->Svatební obřady á 200,- Kč Kč Sankční platby přijaté od jiných subjektů Kč -->Pokuty správní Pořádkové pokuty Kč Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Kč -->Náklady řízení Kč 6171 Činnost místní správy Kč CELKEM ZA Odbor správní Kč 7

8 ORJ Odbor správy majetku 1019 Ostatní zemědělská činnost Příjmy z pronájmu pozemků Kč -->Pronájem pozemků 4 Pronájmy zahrádek Kč 1019 Ostatní zemědělská činnost Kč 1032 Podpora ostatních produkčních činností Příjmy z pronájmu pozemků Kč -->Pronájem honitby Kč 1032 Podpora ostatních produkčních činností Kč 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kč -->Převod práva hospodaření - lesy Kč Příjmy z pronájmu pozemků Kč -->pronájem pozemků - lesy (pacht) Kč 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Kč 3613 Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků -->Pronájem věže 3613 Nebytové hospodářství 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Ostatní příjmy z vlastní činnosti Kč -->Služebnost (věcná břemena) Kč 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kč -->Příjmy z reklamních ploch Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Kč CELKEM ZA Odbor správy majetku Kč ORJ Hasiči 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kč -->Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kč 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Kč CELKEM ZA - Hasiči Nedaňové příjmy celkem Kč Kč 8

9 Kapitálové příjmy ORJ Odbor správy majetku 1019 Ostatní zemědělská činnost Příjmy z prodeje pozemků Kč -->Prodej pozemků - splátky Kč 1019 Ostatní zemědělská činnost Kč CELKEM ZA Odbor správy majetku Kapitálové příjmy celkem Kč Kč Dotace ORJ Kancelář tajemníka ---- Nezadaná hodnota ODPA Transfery - souhrnný vztah Kč -->Dotace na státní správu Kč ---- Nezadaná hodnota ODPA Kč CELKEM ZA Kancelář tajemníka Kč ORJ Odbor správní ---- Nezadaná hodnota ODPA Neinvestiční přijaté transfery od obcí Kč -->Loštice Kč Úsov Kč Klopina Kč Krchleby Kč Líšnice Kč Maletín Kč Mírov Kč Moravičany Kč Palonín Kč Pavlov Kč Police Kč Stavenice Kč Třeština Kč ---- Nezadaná hodnota ODPA Kč CELKEM ZA Odbor správní Kč 9

10 ORJ Odbor správy majetku ---- Nezadaná hodnota ODPA Převody z VF hospodářská činnost Kč -->Převod z hospodářské činnosti Kč ---- Nezadaná hodnota ODPA Kč CELKEM ZA Odbor správy majetku Kč ORJ Sociální fond ---- Nezadaná hodnota ODPA Převody z VF hospodářská činnost Kč -->Převod z hospodářské činnosti Kč Ostatní převody z vlastních fondů Kč -->Převod z mezd do sociálního fondu Kč ---- Nezadaná hodnota ODPA Kč CELKEM ZA Sociální fond Dotace celkem PŘÍJMY celkem Kč Kč Kč VÝDAJE Provozní výdaje ORJ Kancelář tajemníka 3541 Prevence před drogami aj Neinvestiční transfery obcím Kč -->Neinvestiční transfery obcím Kč 3541 Prevence před drogami aj Kč 6112 Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje -->Ostatní osobní výdaje - odměny členům komisí rady Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů >Odměny členům zastupitelstva města Sociální zabezpečení Kč -->Sociální zabezpečení Kč Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Kč 10

11 -->Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištěn Kč Služby školení a vzdělávání Kč -->Služby školení a vzdělávání Kč Cestovné (tuzemské i zahraniční) Kč -->Cestovné Kč Ostatní nákupy jinde nezařazené Kč -->Ostatní nákupy jinde nez.(ošatné pro oddávající) Kč 6112 Zastupitelstva obcí Kč 6171 Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Kč -->Platy zaměstnanců v pracovním poměru Kč Ostatní osobní výdaje 3 -->Ostatní osobní výdaje (DPP, DPČ) 1 Ostatní osobní výdaje (úklid) Kč Sociální zabezpečení Kč -->Sociální zabezpečení Kč Sociální zabezpečení (úklid) Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Kč -->Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Kč Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Kč Povinné pojistné na úrazové pojištění Kč -->Povinné pojistné na úrazové pojištění Kč Ochranné pomůcky Kč -->Ochranné pomůcky Kč Knihy, učební pomůcky a tisk Kč -->Knihy, učební pomůcky a tisk Kč Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kč -->Drobný hmotný dlouhodobý majetek nad Kč Kč Drobný hmotný dlouhodobý majetek - IT Kč Nákup materiálu jinde neuvedené Kč -->Nákup materiálu jinde neurčeného do Kč Kč Nákup materiálu jinde neurčeného (čistící prostř.) Kč Nákup materiálu jinde neurčeného - IT Kč Studená voda 1 -->Studená voda Plyn 3 -->Plyn Elektrická energie 6 -->Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Kč -->Pohonné hmoty a maziva Kč Poštovní služby Kč -->Služby pošt Kč Služby telekomunikací a radiokomunikací Kč -->Služby telekomunikací a radiokomunikací Kč Nájemné Kč -->Nájemné Kč 11

12 Nájemné - IT Kč Konzultační, poradenské a právní služby Kč -->Konzultační, poradenské a právní služby Kč Konzultační, poradenské a právní služby - IT Kč Služby školení a vzdělávání Kč -->Služby školení a vzdělávání Kč Služby školení a vzdělávání - IT Kč Služby zpracování dat Kč -->Zpracování dat a služby související s IT Kč Nákup ostatních služeb Kč -->Nákup ostatních služeb Kč Nákup ostatních služeb Kč Opravy a udržování Kč -->Opravy a udržování Kč Opravy a udržování - IT Kč Cestovné (tuzemské i zahraniční) Kč -->Cestovné Kč Pohoštění Kč -->Pohoštění Kč Ostatní nákupy jinde nezařazené Kč -->Ostatní nákupy jinde nezařazené Kč Zaplacené sankce Kč -->Zaplacené sankce Kč Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Kč -->Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Kč Věcné dary Kč -->Věcné dary pro vítání dětí Kč Věcné dary Kč Odvody - za zdravotně postižené Kč -->Odvody za zdravotně postižené Kč Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Kč -->Platby daní a popl. státnímu rozpočtu (dál. známky) Kč Úhrady sankcí jiným rozpočtům Kč -->Náklady řízení, pokuty a sankce Kč Náhrady mezd v době nemoci Kč -->Náhrady mezd v době nemoci Kč Dary obyvatelstvu Kč -->Dary obyvatelstvu Kč 6171 Činnost místní správy Kč 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů Kč -->Odvod z mezd do soc. fondu Kč 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Kč CELKEM ZA Kancelář tajemníka Kč 12

13 ORJ SURI 1014 Ozdravování zvířat a plodin Ostatní osobní výdaje Kč -->Karanténní stanice pro psy - osobní výdaje Kč Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kč -->Karanténní stanice pro psy - DHDM Kč Nákup materiálu jinde neuvedené Kč -->Karanténní stanice pro psy - nákup materiálu Kč Studená voda Kč -->Karanténní stanice pro psy - voda Kč Elektrická energie Kč -->Karanténní stanice pro psy elektrická energie Kč Pevná paliva Kč -->Karanténní stanice pro psy - pevná paliva Kč Nákup ostatních služeb Kč -->Karanténní stanice pro psy - služby Kč Opravy a udržování Kč -->Karanténní stanice pro psy - opravy a udržování Kč 1014 Ozdravování zvířat a plodin Kč 2212 Silnice Ostatní osobní výdaje Kč -->Zametání MK a zimní údržba - osobní výdaje Kč Studená voda Kč -->Vodní hospodářství - voda kluziště Kč Nákup ostatních služeb >Zametání MK a zimní údržba - služby Kč Komunikace v majetku kraje údržba a čištění Opravy a udržování >Komunikace Kč Zábradlí - oprava a údržba 2212 Silnice Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nákup materiálu jinde neuvedené Kč -->Nám. Svobody - materiál Kč Studená voda Kč -->Nám. Svobody - vodné Kč Nákup ostatních služeb 1 -->Nám. Svobody - ostatní služby Opravy a udržování 5 -->Chodníky Kč Nám. Svobody - opravy 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Kč 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 13

14 Opravy a udržování Kč -->Autobusová čekárna Kč Výdaje na dopravní územní obslužnost Kč -->Dopravní územní obslužnost Kč 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Kč 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě Opravy a udržování Kč -->Dopravní značení Kč 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě Kč 3111 Předškolní zařízení Opravy a udržování Kč -->Opravy příspěvkových organizací z odpisů Kč 3111 Předškolní zařízení Kč 3322 Zachování a obnova kulturních památek Opravy a udržování Kč -->Zachování a obnova kulturních památek - opravy Kč 3322 Zachování a obnova kulturních památek Kč 3613 Nebytové hospodářství Ostatní osobní výdaje Kč -->Nebytové prostory - osobní výdaje Kč Nákup ostatních služeb Kč -->Nebytové prostory - služby Kč Opravy a udržování 2 -->Nebytové prostory - opravy Nebytové hospodářství Kč 3631 Veřejné osvětlení Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kč -->Veřejné osvětlení - nákup DHDM Kč Nákup materiálu jinde neuvedené -->veřejné osvětlení - nákup materiálu Elektrická energie Kč -->Veřejné osvětlení - elektrická energie Kč Nájemné Kč -->VO - nájemné (vánoční ozdoby) Kč Nákup ostatních služeb Kč -->Veřejné osvětlení - služby Kč Opravy a udržování Kč -->Veřejné osvětlení - opravy a udržování Kč 3631 Veřejné osvětlení Kč 3632 Pohřebnictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek -->Pohřebnictví - nákup DHDM 14

15 Nákup materiálu jinde neuvedené Kč -->Pohřebnictví - nákup materiálu Kč Nákup ostatních služeb 5 -->Pohřebnictví - služby Opravy a udržování -->Pohřebnictví - opravy a udržování 3632 Pohřebnictví Kč 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Nákup ostatních služeb Kč -->Územně-analytické podklady - služby Kč 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Kč 3635 Územní plánování Nákup ostatních služeb -->Územní plán - služby 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Nákup ostatních služeb Kč -->Sklad města - služby Kč Pasportizace - služby 4 Stavebnictví - služby Kč Opravy a udržování Kč -->Sklad města - oprava a údržba Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Kč 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb Kč -->Likvidace černých skládek Kč Komunální odpad - svoz, likvidace Kč Sběrný dvůr - provoz, likvidace odpadu Kč 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Kč 3729 Ostatní nakládání s odpady Nákup ostatních služeb -->Skládka Újezd - služby 3729 Ostatní nakládání s odpady 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kč -->Městský mobiliář - nákup DHDM Kč Nákup materiálu jinde neuvedeného Kč -->Údržba veřejné zeleně - materiál Kč Městský mobiliář - nákup materiálu Kč Dětská hřiště - nákup materiálu Kč Nákup ostatních služeb Kč -->Údržba veřejné zeleně - služby Kč 15

16 Městský mobiliář - služby Kč Dětská hřiště - služby (koncepce, revize) Kč Výsadba zeleně a kácení dřevin - služba Kč Opravy a udržování Kč -->Městský mobiliář - opravy a údržba 1 Dětská hřiště - opravy a údržba Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Kč 3799 Ostatní ekologické záležitosti Nákup ostatních služeb -->Regulace zdivočelých holubů - služby 3799 Ostatní ekologické záležitosti 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Transfery územním rozpočtů Kč -->Mikroregion - transfery územních rozpočtů Kč 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Kč CELKEM ZA SURI Kč ORJ Odbor ekonomický 3111 Předškolní zařízení Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Kč -->Příspěvky zřízeným PO (Mat. škola Hálkova) Kč Příspěvky zřízeným PO (Mat. škola Na Zámečku) Kč 3111 Předškolní zařízení Kč 3113 Základní školy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Kč -->Platy zaměstnanců v pracovním poměru Kč Sociální zabezpečení Kč -->Povinné pojistné na soc. zabezpečení Kč Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Kč -->Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Kč Služby školení a vzdělávání Kč -->Služby školení a vzdělávání Kč Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím >Příspěvky zřízeným PO (Základní škola Mlýnská) 6 8 Příspěvky zřízeným PO (Základní škola Vodní) Kč 3113 Základní školy Kč 3314 Činnosti knihovnické Platy zaměstnanců v pracovním poměru Kč -->Platy zaměstnanců v pracovním poměru (knihovna) Kč Ostatní osobní výdaje Kč -->Ostatní osobní výdaje (knihovna) Kč Sociální zabezpečení Kč 16

17 -->Povinné pojistné na soc. zabezpečení (knihovna) Kč Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Kč -->Povinné pojistné na veř. zdravotní poj. (knihovna) Kč Knihy, učební pomůcky a tisk 2 -->Knihy a časopisy (knihovna) Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kč -->Materiál - nákup DDHM od 3 do 40 tis. Kč Kč Nákup materiálu jinde neuvedeného Kč -->Materiál (knihovna) Kč Studená voda Kč -->Voda (knihovna) Kč Elektrická energie Kč -->Elektrická energie (knihovna) Kč Poštovní služby Kč -->Poštovní služby (knihovna) Kč Služby telekomunikací a radiokomunikací Kč -->Telefony + internet (knihovna) Kč Služby peněžních ústavů Kč -->Služby peněžních ústavů - pojištění (knihovna) Kč Nájemné Kč -->Nájemné (knihovna) Kč Služby zpracování dat Kč -->Služby IT (knihovna) Kč Nákup ostatních služeb -->Služby ostatní (knihovna) Opravy a udržování Kč -->Opravy a udržování (knihovna) Kč Cestovné (tuzemské i zahraniční) Kč -->Cestovné (knihovna) Kč Pohoštění Kč -->Pohoštění (knihovna) Kč Věcné dary Kč -->Dary (knihovna) Kč Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Kč -->Ostatní neinvestiční výdaje - spoluúčast k dotaci Kč 3314 Činnosti knihovnické Kč 3319 Ostatní záležitosti kultury Nákup ostatních služeb Kč -->MKC s.r.o. - Mandátní smlouva Kč Transfery - podnikatelům-po Kč -->MKC s.r.o. - Dotace na kompenzaci nákladů veř. sl Kč 3319 Ostatní záležitosti kultury Kč 3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře Nákup ostatních služeb Kč -->Partnerství Polsko (mimo projekt) Kč 3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře Kč 17

18 3392 Zájmová činnost v kultuře Nákup materiálu jinde neuvedený Kč -->Propagace města - materiál Kč Nákup ostatních služeb Kč -->Kulturní akce pořádané městem Kč Propagace města - služby Kč Transfery - neziskovým organizacím Kč -->Dotace na činnost - kultura 4 Granty Kč Mohelnický talent Kč Sdružení historických sídel Kč 3392 Zájmová činnost v kultuře Kč 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Transfery - neziskovým organizacím >Dotace na činnost - sport Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Kč -->Příspěvky zřízeným PO (Sportovní zařízení města Mohelnice) Kč 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Činnost místní správy Konzultační, poradenské a právní služby 2 -->Konzultační služby Nákup ostatních služeb Kč -->Ostatní služby Kč 6171 Činnost místní správy Kč 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky vlastní Kč -->Úvěr KB - konsolidace Kč Úvěr od ČS - úroky Kč Služby peněžních ústavů Kč -->Poplatky z účtu Kč Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Kč -->Daň z příjmu za město Kč Platba DPH Kč 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Kč 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů Kč -->Pojištění majetku Kč 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Kč 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů Kč -->Převod do sociálního fondu Kč 18

19 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Kč CELKEM ZA Odbor ekonomický Kč ORJ Odbor sociální 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Nákup materiálu jinde neuvedeného Kč -->Klub seniorů Kč Nákup ostatních služeb Kč -->Služby pro rodiny s dětmi (lékařské posudky, právní služby apod.) Kč Nákup služeb pro pěstounské rodiny Kč Transfery - neziskovým organizacím Kč -->Transfery neziskovým organizacím Kč Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Kč -->Domov pro seniory a pečovatelská služba Kč 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Kč CELKEM ZA Odbor sociální Kč ORJ Odbor životního prostředí 2329 Odvádění a čistění odpadních vod jinde nezařazené Nákup ostatních služeb 1 -->Čištění odpadních vod - služby Opravy a udržování -->Čištění odpadních vod - opravy 2329 Odvádění a čistění odpadních vod jinde nezařazené Kč 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb Kč -->Likvidace havárií Kč 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Kč 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Nákup ostatních služeb -->Ochrana přírody - služby 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny CELKEM ZA Odbor životního prostředí 3 ORJ Odbor dopravy 6171 Činnost místní správy Nákup materiálu jinde neuvedeného -->BESIP 6171 Činnost místní správy CELKEM ZA Odbor dopravy 19

20 ORJ Odbor správní 6171 Činnost místní správy Nákup ostatních služeb Kč -->Označení ulic a veřejných prostranství Kč 6171 Činnost místní správy Kč CELKEM ZA Odbor správní Kč ORJ Odbor správy majetku 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Nákup ostatních služeb Kč -->Za honitby Kč 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Kč 3613 Nebytové hospodářství Studená voda Kč -->Vodné, stočné - areál ESMO Kč 3613 Nebytové hospodářství Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Nájemné Kč -->Pronájem kabelovodu Kč Nákup ostatních služeb 1 -->Stavebnictví geometrické plány, posudky atp Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Kč -->Daň z nemovitých věcí Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Kč 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody vlastním fondům Kč -->Převod do hospodářské činnosti Kč 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Kč CELKEM ZA Odbor správy majetku Kč ORJ Sociální fond 6171 Činnost místní správy Nákup ostatních služeb Kč -->Příspěvek na obědy zaměstnanců Kč Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Kč -->Příspěvek na rekreace Kč 6171 Činnost místní správy Kč CELKEM ZA Sociální fond Kč 20

21 ORJ Hasiči 5212 Ochrana obyvatelstva Nájemné Kč -->Ochrana obyvatelstva - nájemné Kč Nákup ostatních služeb Kč -->Ochrana obyvatelstva - nákup ostatních služeb Kč Opravy a udržování Kč -->Ochrana obyvatelstva - opravy a udržování Kč 5212 Ochrana obyvatelstva Kč 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Elektrická energie Kč -->Veřejný pořádek, bezpečnost - elektrická energie Kč Nákup ostatních služeb Kč -->Veřejný pořádek, bezpečnost - nákup ostatních sl Kč Opravy a udržování Kč -->Veřejný pořádek, bezpečnost - Opravy a udržování Kč 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Kč 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Platy zaměstnanců v pracovním poměru Kč -->Hasiči - mzdy Kč Ostatní platy Kč -->Ostatní platy - refundace Kč Ostatní osobní výdaje Kč -->Ostatní osobní výdaje Kč Sociální zabezpečení Kč -->Sociální zabezpečení Kč Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Kč -->Zdravotní pojištění Kč Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kč -->Drobný hmotný dl. majetek Kč Nákup materiálu jinde neuvedený Kč -->Nákup materiálu Kč Studená voda Kč -->Studená voda Kč Plyn Kč -->Plyn Kč Elektrická energie Kč -->Elektrická energie Kč Pohonné hmoty a maziva Kč -->Pohonné hmoty a maziva Kč Poštovní služby Kč -->Služby pošt Kč Služby telekomunikací a radiokomunikací Kč -->Služby telekomunikací a radiokomunikací Kč 21

22 Služby peněžních ústavů Kč -->Služby peněžních ústavů Kč Služby školení a vzdělávání Kč -->Služby školení a vzdělávání Kč Nákup ostatních služeb -->Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Kč -->Opravy a udržování Kč Cestovné (tuzemské i zahraniční) Kč -->Cestovné Kč Pohoštění Kč -->Pohoštění - pitný režim Kč 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Kč 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů Kč -->Převod z mezd do sociálního fondu Kč 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Kč 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Kč -->Platby daní poplatků státnímu rozpočtu Kč 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Kč CELKEM ZA - Hasiči Kč ORJ Integrované obce 6171 Činnost místní správy Dary obyvatelstvu Kč -->Odměny osadním výborům Kč Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Kč -->Příspěvky obcím dle počtu obyvatel Kč 6171 Činnost místní správy Kč CELKEM ZA Integrované obce Provozní výdaje celkem Kč Kč Kapitálové výdaje ORJ SURI 2212 Silnice Budovy, haly a stavby Kč -->Křižovatka U Bruse Kč Mlýnská ulice - rekonstrukce Kč Okružní ulice - rekonstrukce Kč 22

23 2212 Silnice Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Budovy, haly a stavby Kč -->Kostelní náměstí Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Budovy, haly a stavby Kč -->Revitalizace zeleně Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Kč CELKEM ZA SURI Kč ORJ Odbor správy majetku 1019 Ostatní zemědělská činnost Pozemky Kč -->Výkup pozemků - skládka 1 2 Výkupy pozemků Kč 1019 Ostatní zemědělská činnost Kč 3613 Nebytové hospodářství Budovy, haly a stavby Kč -->Oplocení Siemens Kč Splátka objektu Olomoucká ul Kč 3613 Nebytové hospodářství Kč CELKEM ZA Odbor správy majetku Kč ORJ Integrované obce 6171 Činnost místní správy Budovy, haly a stavby Kč -->Investice v obcích Kč 6171 Činnost místní správy Kč CELKEM ZA Integrované obce Kapitálové výdaje celkem VÝDAJE celkem Kč Kč Kč 23

24 FINANCOVÁNÍ ORJ Odbor ekonomický ---- Nezadaná hodnota ODPA Uhrazené splátky dlouhodobých půjček Kč -->Úvěr KB - konsolidace Kč Úvěr ČS a.s Kč ---- Nezadaná hodnota ODPA Kč CELKEM ZA Odbor ekonomický FINANCOVÁNÍ celkem Kč Kč 24

25 Komentář ke schválenému rozpočtu města Mohelnice na rok 2015 Rozpočet pro rok 2015 je sestaven jako vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů Kč, přičemž ve výdajích jsou rozpočtovány kapitálové výdaje ve výši Kč. Příjmy: Kč, což je o Kč více než v roce Příčinou je zejména metodická změna účtování nájemného v bytových jednotkách Domova pro seniory, které je nyní příjmem města a bude Domovu refundováno formou příspěvku na provoz. Nárůst příjmu z daní je predikován s opatrností vzhledem k celostátní predikci daňových příjmů. Kapitálových příjmů je naplánováno jen Kč, ostatní budou doplňovány v průběhu roku na základě schválení prodeje zbytného majetku. Dotace jsou rozpočtovány na úrovni roku V příjmech není zahrnut zůstatek hospodaření roku 2014, neboť v tuto chvíli ještě není znám. Jeho zapojení do rozpočtu bude provedeno až na prvním zasedání ZM v roce Příjmy jsou členěny na: Daňové: Kč - tvoří je příjmy ze sdílených daní (daň z příjmů ze závislé činnosti, daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, DPH, daň z nemovitých věcí) a dále místní a správní poplatky. Nárůst výnosu z daní je predikován opatrně, s malým navýšením proti roku 2014, proto je nárůst jen o Kč. Nedaňové: Kč - tvoří je nájmy z pozemků, nemovitých věcí, příjmy za služby (zpracování mezd školám, činnost hasičů, věcná břemena, pokuty atd). Jsou rozpočtovány o Kč vyšší než v roce 2014, a to zejména s ohledem na metodickou změnu v hospodaření s nájemným v Domově pro seniory, které je nyní příjmem města a také vzhledem k očekáváným příjmům za prodej kovového šrotu z areálu bývalého ESMA. Kapitálové: Kč - tvoří pouze splátky za nemovitosti a majetek prodaný na splátky (prodej jednoho objektu v areálu ESMO). Další příjmy za prodeje budou doplňovány průběžně na základě schváleného plánu prodeje zbytného majetku. V roce 2014 bylo rozpočtováno také jen Kč. Dotace: Kč - tvoří dotace na státní správu ve výši dotace předchozího roku a příjmy od obcí v ORP za činnosti dle veřejnoprávních smluv. Výdaje: Kč což je o Kč více než v roce 2014, z důvodu navýšení příspěvku na provoz Domova pro seniory a zvýšení kapitálových výdajů, zejména investic. Výdaje jsou členěny na: Běžné: Kč - tvoří je provozní výdaje zajišťující chod města (péče o veřejnou zeleň, veřejné osvětlení, opravy komunikací, čištění komunikací, příspěvky příspěvkovým organizacím, nákup drobného majetku, provoz městského úřadu atd.), jsou o Kč nižší než v roce 2014, jelikož neobsahují žádnou nerozčleněnou rezervu na investice jako v roce 2014, naopak konkrétní investice jsou již zahrnuty v kapitálových výdajích. Kapitálové: Kč jsou tvořeny výkupy pozemků a splátkou výkupu objektu na Olomoucké ulici, splátkou skládky v Líšnici, rekonstrukcí křižovatky u Bruse, rekonstrukcí ulice Mlýnská, rekonstrukcí ulice Okružní, revitalizací Kostelního náměstí a revitalizací městské zeleně. 25

26 Financování: Kč - tvoří splátky dlouhodobých úvěrů, a to historického úvěru u České spořitelny a.s. ve výši Kč a úvěru u KB a.s. ve výši Kč. Z hlediska rozpočtu jsou zatříděny jako výdaje. Podrobné členění příjmů a výdajů podle jednotlivých ORJ 1-15 (podle odborů): ORJ 1 - Kancelář tajemníka Příjmy: Kč - největší část tvoří dotace na státní správu rozpočtovanou ve stejné výši jako v roce 2014, a to Kč, zbytek jsou správní poplatky (za výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku atp). Výdaje: Kč - největší část tvoří mzdy zaměstnanců a odvody z nich, a to Kč, což je zvýšení o tis. Kč z důvodu zákonného navýšení platů o 3,5 %. Dále odměny zastupitelů ve výši Kč. Zbytek tvoří provozní náklady úřadu - spotřeba materiálu, nákup DDHM, spotřeba, energií, poštovné, telefony, opravy, náklady na úklid budov a náklady na provoz počítačové sítě. Podrobněji k některým položkám: Drobný dlouhodobý hmotný majetek Kč, zahrnuje obnovu vybavení kanceláří, především počítačů, monitorů a tiskáren. Materiál Kč, zahrnuje nákup kancelářských potřeb, razítek, tiskopisů, drobného elektrozboží, štítků, prostředků na úklid a ostatního drobného materiálu s cenou pořízení do Kč. Nájemné zahrnuje jednak nájemné programu IS Radnice VERA ve výši Kč, a také nájemné multifunkčních zařízení Konica - Minolta ve výši Kč. Poradenské a konzultační služby Kč, zahrnují poradenskou činnost advokátní kanceláře, posudky a jinou poradenskou činnost pro IT. Služby zpracování dat - IT Kč tvoří nákup nového softwaru a udržovací poplatky licencí softwaru používaného městským úřadem. V předchozím roce tato položka byla součástí položky 5169 ostatní služby. Nákup ostatních služeb Kč, položka zahrnuje nákup obědů a jejich dovoz ( Kč), jednání zastupitelstva včetně natáčení ( Kč) přístup na Český úřad zeměměřičský a katastrální (30.00 Kč), revize zařízení v budovách úřadu ( Kč), tisk složenek ( Kč), poplatky za rozhlas a televizi, zveřejňování veřejných zakázek, ostraha objektu MÚ, SMS občanům atd. 26

27 ORJ 2 - Odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic Příjmy: Kč - zahrnují příjmy ze správních poplatků za stavební povolení a územní rozhodnutí, za svoz odpadu podnikatelům, za separovaný sběr, za hrobová místa, nájemné za sběrný dvůr atp. Výdaje: Kč - zahrnují běžné výdaje ve výši Kč na údržbu veřejné zeleně, veřejného osvětlení, opravy komunikací a chodníků, provoz a údržbu hřbitovů, opravy dětských hřišť, mobiliáře, čištění a zimní údržbu komunikací, provoz útulku pro psy, posudky, studie připravovaných projektů. Dále kapitálové výdaje ve výši Kč zahrnující tyto akce: křižovatku u Bruse ve výši Kč, rekonstrukci ul. Mlýnská ve výši Kč, rekonstrukci ul. Okružní ve výši Kč, pokračování rekonstrukce Kostelního náměstí ve výši Kč a revitalizaci městské zeleně ve výši Kč. Podrobněji k některým položkám: Opravy komunikací Kč a jedná se např. o pokračování opravy komunikace ul. Růžová, oprava komunikace kolem budov Nádražní 34 a 35, oprava komunikací Dolní a Horní Krčmy, dokončení asfaltování komunikací ve Studené Loučce atd. Opravy chodníků Kč, částka stejná jako v roce Čištění komunikací a zimní údržba Kč, zahrnuje zametání a čištění komunikací a zimní údržbu. Dopravní obslužnost Kč je nižší o Kč, neboť zahrnuje jen příspěvek našeho města, ne okolních obcí ve správním obvodu na provoz hromadné dopravy ve městě a integrovaných obcích. Investice a opravy příspěvkových organizací z odpisů Kč, částka je navýšena oproti roku 2014 cca o Kč z důvodu náhlých nutných oprav budov a zařízení. Rozdělení je již projednáno s jednotlivými řediteli příspěvkových organizací a bude rozděleno do rozpočtu při jeho rozpisu v lednu Veřejné osvětlení Kč, zahrnuje platby za elektrickou energii, údržbu a provoz veřejného osvětlení dle smlouvy a opravy kabelových poruch, sloupů veřejného osvětlení atp. Pohřebnictví Kč, zahrnuje údržbu dle smlouvy a drobnější opravy na hřbitovech. Komunální služby a územní rozvoj Kč, zahrnuje územně-analytické podklady, změny územního plánu a zpracování studií a projektů na nové akce (např. studie lokalita Mohelnice - sever, projekt rekonstrukce ulice Olomoucká, projekt cyklostezky Libivá - Květín, studie dostavby staré budovy městského úřadu atd). Svoz komunálního odpadu Kč, jedná se o svoz komunálního i tříděného sběru, částka stejná jako v roce Sběrný dvůr Kč, jedná se o provoz celého sběrného dvora, částka na stejné úrovni jako v roce Veřejná zeleň Kč, jedná se o sečení travnatých ploch dle smlouvy, údržbu okrasných stromů a dřevin. 27

28 Výsadba a kácení dřevin Kč, zahrnuje kácení dřevin dle pasportizace provedené odbornou firmou Safe Trees s.r.o. a následnou novou výsadbu dřevin a keřů. Opravy a údržba mobiliáře Kč, zahrnuje obnovu mobiliáře (lavičky, odpadové koše apod.). Obnova a zachování kulturních památek Kč, položka je určena na opravy kulturních a historických památek (např. oprava fasády objektu Kostelní nám. 2, oprava pomníku padlých na Studené Loučce, oprava kovářských prvků na věži kostela). ORJ 3 Odbor ekonomický Příjmy: Kč - tvoří Kč odvodů z odpisů příspěvkových organizací (MŠ, ZŠ, Sportovní zařízení města Mohelnice), příjmy za zpracování mezd školám, za knihovnické služby atp. Největší část tvoří daňové příjmy a příjmy za správní a místní poplatky, a to Kč. Predikci daňových příjmů podstatně ovlivnila skutečnost plnění těchto příjmů v r a opatrná predikce celostátních daňových příjmů. Daň ze závislé činnosti Kč, zvýšení oproti roku 2014 o Kč. Daň z příjmu fyzických osob Kč, zvýšení oproti roku 2014 o Kč Daň z příjmu právnických osob Kč, částka stejná jako v roce Daň z příjmu právnických osob za město Kč, částka stejná jako v roce Daň z nemovitých věcí Kč, zvýšení oproti roku 2014 o Kč a to na základě skutečného plnění. Daň z přidané hodnoty Kč, zvýšení oproti roku 2014 o Kč. Odvod za VHP a loterie Kč, částka stejná jako v roce Výdaje: Kč - tvoří především příspěvky MŠ, ZŠ a Sportovnímu zařízení, provoz knihovny, propagace města, dokrytí závazku veřejné služby MKC s. r. o., dotace a granty na sportovní a kulturní zájmová sdružení a kroužky, úroky z úvěrů, pojištění majetku, peněžní služby apod. Podrobněji k některým položkám: Příspěvky MŠ Kč, snížen oproti roku 2014 o Kč z důvodu zateplení všech budov MŠ a tím snížení jejich energetické náročnosti. Příspěvky ZŠ Kč, navýšení oproti roku 2014 o Kč. 28

29 Knihovna Kč, zahrnuje provoz městské knihovny a je oproti roku 2014 navýšen o Kč především z důvodu zákonného navýšení platů zaměstnanců o 3,5 % a o náklady na elektrickou energii. Mohelnické kulturní centrum Kč, z toho Kč na krytí závazku veřejné služby MKC s. r. o. včetně provozu nově vzniklého turistického informačního centra a Kč na úhradu služeb IC podle mandátní smlouvy. Kulturní akce pořádané městem Kč, z této položky budou hrazeny kulturní akce jako např. městský ples, pořádání Dnů evropského dědictví a další. Propagace města Kč, zahrnuje náklady na propagaci různých akcí, výrobu propagačních materiálů a suvenýrů. Snížení oproti roku 2014 o Kč. Dotace kulturním organizacím Kč, zahrnuje dotace na činnost mládeže v oblasti kultury. Částka je stejná jako v roce Dotace sportovním organizacím Kč, zahrnuje dotace na činnost mládeže ve sportovních kroužcích. Částka stejná jako v roce Granty Kč, jedná se o jednorázovou podporu různým kroužkům a sdružením na jednotlivé akce dle podaných a komisemi vyhodnocených žádostí. Částka stejná jako v roce Sportovní zařízení města Mohelnice, p. o Kč na provoz, částka je stejná jako v roce Úroky z úvěru KB, a. s Kč. Úroky z úvěru ČS, a.s Kč, snížení o Kč z důvodu snižující se výše jistiny. Daň z přidané hodnoty Kč, odvod daně z ekonomických činností, na stejné výši jako v předchozím roce. Pojištění majetku Kč, jedná se o pojištění movitého majetku a pojištění odpovědnosti města za způsobené škody. Daň z příjmu právnických osob za město Kč, je to daň z příjmu z ekonomických činností, neodvádí se FÚ, ale zůstává příjmem města v daňových příjmech. Financování: Kč - tvoří splátky dlouhodobých úvěrů, což jsou vlastně také výdaje. Úvěr u KB, a. s. (konsolidace) Kč. Úvěr u ČS, a.s Kč - dle splátkového kalendáře. 29

30 ORJ 4 - Odbor sociální Příjmy: Kč jsou tvořeny především příjmy z nájemného v Domově pro seniory ve výši Kč a odvody odpisů Domova pro seniory ve výši Kč. Výdaje: Kč tvoří příspěvek na provoz Domovu pro seniory ve výši Kč, který je oproti roku 2014 vyšší o Kč z důvodu převodu nájemného do rozpočtu města a jeho refundace formou zvýšení příspěvku na provoz. Dále Kč je učeno na příspěvky organizacím působícím na území města v sociální oblasti (Charita, pečovatelská služba, atd.) a Kč je určeno na služby pro pěstounské rodiny a Kč na provoz klubu důchodců. ORJ 5 - odbor životního prostředí Příjmy: Kč - tvoří především správní poplatky za rybářské a lovecké lístky, znečišťování ovzduší, stavební povolení, odvody za vynětí zemědělského půdního fondu. Výdaje: Kč - tvoří výdaje na ochranu přírody, likvidaci ekologických havárií, rozbory vody ze skládky odpadu atd., a jsou na úrovni roku ORJ 6 - Odbor dopravy Příjmy: Kč tvoří je Kč za správní poplatky za registr vozidel, Kč za pokuty za dopravní přestupky a zbytek jsou správní poplatky za řidičské průkazy, zvláštní odbornou způsobilost, za silniční hospodářství a za náklady řízení. Jsou rozpočtovány o Kč vyšší než v roce Výdaje: Kč tvoří výdaje na materiál propagující bezpečnost silničního provozu. ORJ 8 - Odbor správní Příjmy: Kč tvoří správní poplatky za matriku, změnu trvalého bydliště, vydávání pasů a občanských průkazů. Dále jsou to příjmy za pokuty proti veřejnému pořádku a náklady řízení a dotace od obcí za projednávání přestupků na základě veřejnoprávní smlouvy. Výdaje: Kč tvoří výdaje na výměny tabulek označujících názvy ulic. 30

31 ORJ 10 - Odbor správy majetku Příjmy: Kč - tvoří nájem lesů, nájem ČEZ, pronájem pozemků, pronájem nemovitých věcí, věcná břemena, příjmy z reklam, za prodej nemovitých věcí a převod odpisů z bytového oddělení. Jsou rozpočtovány na úrovni roku Podrobněji k některým položkám: Nájem z pozemků Kč, z toho Kč tvoří pronájem zahrádek a pronájem pozemků podnikatelům a Kč je pronájem honitby v městských lesích Nájem lesy Kč, je to nájem z lesních pozemků dle smlouvy o zemědělském pachtu a o nájmu nemovitostí a prostor sloužících k podnikání s Lesy města Mohelnice s.r.o. Služebnost (věcná břemena) Kč, tvoří zřízení služebnosti pro vedení sítí na našich pozemcích, jak podnikatelům, tak i občanům apod. Převod z hospodářské činnosti Kč, tvoří odvod odpisů z bytového oddělení pro využití k financování oprav bytového fondu a jiných investičních akcí ve městě. Prodej nemovitých věcí Kč a jedná se o splátku části kupní ceny za prodej jednoho objektu v bývalém areálu ESMO. Další příjmy za prodeje zbytného majetku budou zařazeny až v průběhu roku 2015 podle skutečných příjmů. Výdaje: Kč - tvoří výdaje za výkupy pozemků, vyhotovení geometrických plánů a odhadů, daň z nemovitých věcí a výkupy nemovitostí. Částka Kč je účetní převod odpisů z bytového oddělení, Kč jsou výkupy pozemků, z toho Kč splátka na výkup pozemků pod skládkou Líšnice, Kč je splátka objektu Olomoucká, Kč výkup oplocení u areálu bývalého ESMA a hasičů. Součástí odboru správy majetku je také bytové hospodářství, které není obsaženo v předkládaném rozpočtu, jelikož se neúčtuje na rozpočtových účtech, ale jako hospodářská činnost města. Pro informaci uvádíme jejich předpokládané hospodaření v roce Předpokládané náklady a výnosy bytového hospodářství v roce Předpoklad výnosů Kč Náklady Kč Nájem byty Běžná údržba, havárie Nájem nebytových prostor Plánované opravy a investice Poplatek za správu Příspěvek do fondu oprav SV Mzdy a odvody z mezd Odpisy - vratka Odvod odpisů Zálohy na služby Uhrazené služby Celkem: Celkem: Z částky na opravy a investice se plánují tyto akce: přezdění chodeb a oprava balkónů v objektu Nádražní 34 v hodnotě Kč, dále zateplení objektu Lidická 2 v hodnotě Kč, hydroizolace v objektech U Brány 5, Hradební 6, Zámecká 36 a další drobnější opravy v bytech (jako výměny oken, opravy vodoinstalace atd.). 31

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500)

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500) Rozpočet města Domažlice na rok 2015 schválený ZM usnesení č. 181 ze dne 18. 3. 2015 Výdaje rozpočtu na rok 2015 Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx 0094 DSO Domažlicko

Více

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 v tis. Kč Rozpočet města Domažlice na rok 2016 je navrhován jako přebytkový s příjmy ve výši 328.855.960 Kč a výdaji ve výši 317.352.700 Kč, saldo příjmů a výdajů

Více

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016 V souladu s 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je proveden po schválení rozpočtu jeho rozpis,

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Par: Pol: Rozpočet : 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 600 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti 600

Více

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět.

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět. Program: 1. Majetkové věci P O Z V Á N K A na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč které se uskuteční v pátek 2. března 2012 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obce Poteč Prodej části obecního

Více

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Příjmová část - druhové členění (v tis.kč) třída ROZPOČET odbor druh NA ROK 2012 1 pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY: OF 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 prijmy 1/11 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 211 Paragraf Položka ORJ Text Kč 1361 928 EO - rozhodnutí 1 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 25 1361 954

Více

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb Příjmy org par pol Popis rok 2009 rok 2016 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 7 400 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 1 500 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 860 000,00

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2 Z á v ě r e č n ý ú č e t O b c e D o l n í S t u d é n k y z a r o k 2 0 1 2 Zpracoval: Vladimíra Šulová, správce rozpočtu Předkládá: Ing. Radim Sršeň starosta obce Zpracováno pro 12. zasedání zastupitelstva

Více

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014.

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2014 Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. Karel Drašner starosta obce

Více

OBEC VÝRAVA - návrh rozpočtu na rok 2015

OBEC VÝRAVA - návrh rozpočtu na rok 2015 OBEC VÝRAVA - návrh rozpočtu na rok 2015 Rozpis návrhu rozpočtu 2015 Rozpočet 2014 2015 návrh P Příjmy celkem 4388,89 4381,40 Tř.1 položka Daňové příjmy 4162,16 4214,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016

Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016 OrJ Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016 Příjmy OdPa SpPo Skupina 1 - Daňové příjmy Schválený rozpočet 2016 v Kč 2301 0000 1111 DPFOZČ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 33 000 000 2302 0000

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2012 Vyvěšeno elektronicky i na úřední desce : 13.4.2012 Zpracoval : Remeš René - starosta Předkládá : Remeš René starosta Vyvěšeno : 13.4.2012 Sňato : 30.4.2012

Více

MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466

MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466 MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466 ROZPOČET MĚSTA ŠTĚTÍ PRO ROK 2015 KOMENTÁŘ Rozpočet Města Štětí pro rok 2015 je navržen jako schodkový s tím, že výdaje ve výši

Více

Rozpočet města Skuteč na rok 2016

Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Komentář k rozpočtu na rok 2016 - jednání zastupitelstva města 07. 12. 2015 Rozpočet na rok 2016, který byl projednán v Radě města Skuteč dne 16. 11. 2015 a doporučen

Více

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20 ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2013 SCHVÁLENÝ SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČET 2013 2013 Daňové příjmy 50 511,40 0,00 Splátky půjček 13,00 0,00 Příjmy z dotací 4 423,44 0,00 Zemědělství a lesnictví

Více

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Příjmy celkem 154 283,4 0,0 0,0 0,0 0,0 154 283,4 0,0 0,00 Běžné výdaje celkem 76 386,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 386,0 0,0 0,00 Kapitálové výdaje celkem

Více

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013 Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav IČO 00293164, tel. 515 333 201,www.mesto-miroslav.cz, e-mail.urad@mesto-miroslav.cz R O Z B O R H O S P O D A Ř E N Í za 3. čtvrtletí 2013 V Miroslavi,

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 v tis. Kč Tř. Text návrh 2016 1. daňové příjmy 183 620 2. nedaňové příjmy 63 633 3. kapitálové příjmy 8 000 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 273 704 5. běžné výdaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ČINNOST A ZAŘÍZENÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ROZPOČET PŘÍJMY SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET VÝDAJE PLNĚNÍ % ROZPOČET SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET PLNĚNÍ % Lesní hospodářs.

Více

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností.

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností. Obec Dolní Bečva Komentář k rozpočtu na rok 2014 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován

Více

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014 Město Miroslav, nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČO 00293164 PŘÍJMY Třída Obsah Tab. č. 1 Částka 1 Daňové příjmy 32 210 500,00 2 Nedaňové příjmy 8 802 000,00 3 Kapitalové příjmy 8 000,00 4 Přijaté transfery

Více

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění PAR POL Popis Příjmy Výdaje základní Výdaje rozšířené Výdaje celkem 0000 Daňové příjmy - 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 5

Více

Stránka 1 z 9. ORJ Odbor kancelář tajemníka. ORG výpis z katastru nemovitostí

Stránka 1 z 9. ORJ Odbor kancelář tajemníka. ORG výpis z katastru nemovitostí Stránka 1 z 9 ORJ 0001 - Odbor kancelář tajemníka ORG 0000000115 - výpis z katastru nemovitostí ---- 1361 Správní poplatky 20 000,00 ---- Nezadaná hodnota ODPA 20 000,00 CELKEM ZA ORG 0000000115 - výpis

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Tř. v tis. Kč 1. daňové příjmy 176 083 2. nedaňové příjmy 62 093 3. kapitálové příjmy 8 360 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 264 987 5. běžné výdaje 255 108 6.

Více

MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014

MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 PŘÍJMY ROZPOČTU 2014 (Skutečnost k 31.12.2014) PoložkaParagraf Rozpočtové příjmy RS RU Skutečnost % k RU Název tis. Kč tis. Kč Kč 1341 Poplatek ze

Více

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS 7. Rozpočet Komentář k rozpočtu MČ Praha Libuš na rok 2009 Rozpočet MČ Praha Libuš se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný (Zákon 250/2000 Sb. o

Více

20122709.xls. Rekapitulace příjmů

20122709.xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 212 959,57 nedaňové 8 781,10 přijaté transfery 81 469,81 kapitálové 11 163,40 ostatní 7 730,36 Profireal 41 502,70 správa bytů 12 850,00 celkem příjmy 376 456,94 Předpokládané

Více

Rozpočet Obce Bánov na rok 2007

Rozpočet Obce Bánov na rok 2007 Rozpočet Obce Bánov na rok 2007 P ř í j m o v á č á s t Daňové příjmy celkem: 0000 15 788 000,- - daň z příjmu FO ze záv. čin. 3 900 tis. - daň z příjmu FO ze SVČ 270 tis. - daň z příjmu FO z kap. výn.

Více

Investice a velké akce

Investice a velké akce popis, komentář příjmy Celkem mezisoučty 144 948 475,00 Kč rezerva rozpočtu převod prostředků z minulých let 9 678 814,00 Kč Investice a velké akce nová škola náklady na projekt trafostanice proj. manažer,

Více

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ 152 400 000 Kč 170 200 000 Kč - 17 800 000 Kč 17 800 000 Kč Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření

Více

Rozpočet obce na rok 2015

Rozpočet obce na rok 2015 Rozpočet obce na rok 2015 Základní běžný účet Příjmy : rozp.skl. 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 3 000 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné činnosti 80 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kap.

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Příjmy a výdaje DAŇOVÉ PŘÍJMY 85 692,6 96 920,0 97 926,0 105 660,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 23 268,6 22 700,0 24 044,1 22 504,0 KAPITÁLOVÉ

Více

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2016 bude v objemu celkových příjmů a financování po odečtení běžných výdajů.

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2016 bude v objemu celkových příjmů a financování po odečtení běžných výdajů. Důvodová zpráva Návrh rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2016 je zpracován v souladu se Zásadami pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok

Více

SOUHRNNÉ ÚDAJE K 2. ZMĚNY ROZPOČTU NA R. 2015. Příjmová část rozpočtu. Výdajová část rozpočtu. Sociální fond V RÁMCI 2. ZMĚNY

SOUHRNNÉ ÚDAJE K 2. ZMĚNY ROZPOČTU NA R. 2015. Příjmová část rozpočtu. Výdajová část rozpočtu. Sociální fond V RÁMCI 2. ZMĚNY Komentář ke 2. změně SOUHRNNÉ ÚDAJE K 2. ZMĚNY ROZPOČTU NA R. 2015 Příjmová část V rámci 2. změny je navrhováno celkové zvýšení rozpočtovaných příjmů o 439,5 tis. Kč. Celkové rozpočtované příjmy po zahrnutí

Více

Komentář k návrhu rozpočtu města Mohelnice na rok 2016

Komentář k návrhu rozpočtu města Mohelnice na rok 2016 Komentář k návrhu rozpočtu města Mohelnice na rok 2016 Rozpočet pro rok 2016 je sestaven jako vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů 173.804.750 Kč, přičemž ve výdajích jsou rozpočtovány kapitálové výdaje ve

Více

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet Rozpočet je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na kalendářní rok. Základním právním předpisem pro tvorbu, obsah a funkci rozpočtu obce je zákon

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 263 792 400 Kč Výdaje 313 792 400 Kč Rozdíl -50 000 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 274 591 500 Kč Výdaje 346 091 500 Kč Rozdíl -71 500 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300 Rozpočet města Kroměříže na rok 2015 platný po 28.5. 1 rozpis rozpočtu - druhové třídění 2015 odb. Třída I. 111 daňové příjmy 79700 04 1111 závislá činnost a funkční požitky 65500 04 1112 samostatná výdělečná

Více

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013 Městská část Praha KUNRATICE NÁVRH ROZPOČTU ROKU 2013 a PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2012 PLNĚNÍ PŘÍJMU 2012 NÁVRH PŘÍJMU 2013 Položka Paragraf Rozpočtové příjmy RS 2012 RU 2012 Skutečnost 2012 Návrh

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2016

Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

N Á V R H. 2.380.137,90 Kč. 197.139,15 Kč kapitálové příjmy

N Á V R H. 2.380.137,90 Kč. 197.139,15 Kč kapitálové příjmy N Á V R H Závěrečný účet obce za rok 2008 Rozpočet obce Vrbice na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 19. 12. 2007 v celkové výši 2.207.040,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako schodkový a schodek

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 Schváleno: 86/2009/RM - dne 20.8.2009 Příjmy Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

III. Příjmová část rozpočtu 3-7. V. Výdajová část rozpočtu 8-17 1/ Neinvestiční část rozpočtu 8-15 2/ Investiční část rozpočtu 15-17

III. Příjmová část rozpočtu 3-7. V. Výdajová část rozpočtu 8-17 1/ Neinvestiční část rozpočtu 8-15 2/ Investiční část rozpočtu 15-17 Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2010 byl schválen v Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice dne 21. 1. 2010 usn. č. Z/358/10 O b s a h materiálu: I. Úvod 2 II.

Více

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY 1. Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funk.požitků - z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti - z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů - z příjmů právnických

Více

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1 Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Projednáno finančním výborem dne 18. 02. 2008 Projednáno radou města dne 18. 02. 2008 Rozpočet Města Nejdek

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za 1. pololetí 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za 1. pololetí... 3 2

Více

Návrh rozpočtu na rok 2010

Návrh rozpočtu na rok 2010 Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu PŘÍJMY Kč 1111 Daň z příjmů

Více

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh)

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) OBEC DYJÁKOVICE, 671 26 Dyjákovice č.p. 235, IČO :00292702 Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) Na základě 17, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Příjmy Příjmy daňové tis. Kč 66 155 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 11 800 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)...665 3 Daň z příjmu FO......

Více

Rozpočet po 5. úpravě k 27.11.2008. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 5. úpravě k 27.11.2008. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 898,27 nedaňové 10 397,75 dotace 156 169,89 kapitálové 13 246,20 ostatní 127 131,09 Profireal 55 000,00 celkem příjmy 579 843,20 Příjmy 1 druh příjmu Daňové 217

Více

Rozpočet města Polná na rok 2015

Rozpočet města Polná na rok 2015 Rozpočet města Polná na rok 2015 řádek Závazný ukazatel MD D Paragraf Položka P. Příjmy celkem 73.733.025,00 P.1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10.200.000,00 P.2 1112 Daň

Více

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 VÝDAJE v tis. Kč 2143 Informační centrum 100 2191 Mezinárodní spolupráce vztahy s obcemi sousedních států 200 2212 Silnice opravy a údržba komunálních komunikací

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012 Rozpočet výdajů (v tis. Kč) Provoz Opravy Investice Závazný 9 200 ÚROKY Z ÚVĚRŮ A PŮJČEK - Pivovar - nákup hmotného majetku 870 870 - ZŠ Povážská - výstavba

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2012 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2012 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2012 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.155.410,43Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 160.730,35Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11 Rozpočet města Holešova na rok 2010 Příjmy ODDPA Popis schválený rozpočet ZM upravený rozpočet Odbor finanční - kap. 11 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 20 400 20 400

Více

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006 Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006 O b s a h materiálu: Zpráva auditora Str. 1. Úvod 2 2. Výsledek hospodaření. 2 3. Příjmová část rozpočtu.. 3 5 4. Výdajová

Více

Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice

Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice ODD.PAR.POL. org. UZ Schválený rozpočet PŘÍJMY 2015 88 228 700,00 Kč daně a poplatky 1111 1 400 000,00 Kč daň z příjmu fyzických osob 1112 50 000,00 Kč daň z příjmu

Více

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice Městský úřad Brumov-Bylnice Finanční odbor ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2015 V Brumově-Bylnici Zpracovala: Ing. Karla Mudráková Rozpočet

Více

Příjmy celkem (č.ř. 1-40) 34 356 000 Kč Výdaje celkem (č.ř. 1-55) 31 293 000 Kč Financování (č.ř. 1-8) -3 063 000 Kč

Příjmy celkem (č.ř. 1-40) 34 356 000 Kč Výdaje celkem (č.ř. 1-55) 31 293 000 Kč Financování (č.ř. 1-8) -3 063 000 Kč NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KOŠŤANY NA ROK 2010 Č.ř. Financování (třída 8 ) Návrh na rok 2010 1 Splátka dlouhodobého úvěru č.1-370 000 2 Splátka dlouhodobého úvěru č.2-530 000 3 Splátka dlouhodobého úvěru č.3-520

Více

daň z příjmu FO z podnikání daň z příjmu FO vybíraná srážkou daň z příjmů PO daň z příjmu za obec

daň z příjmu FO z podnikání daň z příjmu FO vybíraná srážkou daň z příjmů PO daň z příjmu za obec Schválený rozpočet obce Horní Poříčí na rok 2017 Příjmy v tis. Kč Daňové příjmy v tom: 1111 daň z příjmu FO ze záv. činnosti 605 1112 daň z příjmu FO z podnikání 47 1113 daň z příjmu FO vybíraná srážkou

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad Licence: D01W XCRGBA1A / A1A (14122012 / 01012012) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

Schválený rozpočet na rok 2013

Schválený rozpočet na rok 2013 Statutární město Brno, Městská část Brno - Černovice, Bolzanova 1, Brno 618 00 Schválený rozpočet na rok 2013 Seznam příloh: 1. Rozpočet MČ Brno - Černovice na rok 2013 - příjmy 2. Rozpočet MČ Brno - Černovice

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2016 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11

ROZPIS ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2016 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 ROZPIS ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 216 podle zákona č.128/2 Sb., 44 a zákona č.25/2 Sb., 11 PŘÍJMOVÁ ČÁST 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 45 částka celkem (v

Více

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 Paragraf Položka Název Schválený v tis. Kč Rozpočtová změna Rozpočet po změnách v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2016 9 400 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2016 (v Kč) PŘÍJMY

Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2016 (v Kč) PŘÍJMY Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok (v Kč) PŘÍJMY Par. Pol. Název položky Návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 520 000 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část Příjmová část 1. 2. 3. 4. 5. řádek č. paragraf název položky, paragrafu druh příjmů DAŇOVÉ PŘÍJMY: 1 Daňové výnosy sdílené daně 7 300 000,00 2 daň z nemovitých věcí 600 000,00 3 Poplatek ze psů místní

Více

Rozpočet po 2.úpravě k 7.6.2007.xls. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 2.úpravě k 7.6.2007.xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 201 874,70 nedaňové 10 960,00 dotace 113 473,36 kapitálové 30 027,50 ostatní 117 262,75 Profireal 60 000,00 celkem příjmy 533 598,31 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 201

Více

VII. Srovnání návrhu rozpočtu 2014 se schváleným rozpočtem 2013

VII. Srovnání návrhu rozpočtu 2014 se schváleným rozpočtem 2013 VII. Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem 181 182 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 7 520 000

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 7 520 000 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para PoložkaText návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 300 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 50 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2011

Návrh rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2011 P Ř Í J M Y Rozp. skladba ODPA POL ORG Text Částka 1111 2612 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č. 2612) 107 000 1111 464 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č. 464) 214 000 1112 1628 Daň z příjmu FO

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 75 270,700 Příjmy celkem bez financování 60 270,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 42 808,000 30% z výnosu daně z příjmu - fyzické

Více

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitál. 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitál. 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Licence: D59N Rozpočet města Nová Role na rok 2016 Vyvěšeno: 11. 12. 2015 Sejmuto: 28. 12. 2015 v členění OdPa, Pol. Schválený v ZMě (v Kč) ZBÚ KB 231.0100+ZBÚ ČSOB 231.0180 00254819 Město Nová Role ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Třída 1 Daňové příjmy Celkem daňové 138 712 tis.

Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Třída 1 Daňové příjmy  Celkem daňové 138 712 tis. Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Rozpočet schválen zastupitelstvem města dne 19.12.2007 Rozpočtové opatření č. 1/2008z jednání ZM ze dne 13.2.2008 Rozpočtové opatření č. 2/2008 z jednán ZM ze dne 26.3.2008

Více

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 Materiál pro jednání zastupitelstva města Dubí dne 14.12.2011 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY 93 956,00 VÝDAJE 95 911,00 FINANCOVÁNÍ 1 955,00 1. PŘÍJMY

Více

ZVEŘEJNĚNÍ 1 závěrečného účtu

ZVEŘEJNĚNÍ 1 závěrečného účtu STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PUSTKOVEC ZVEŘEJNĚNÍ 1 závěrečného účtu podle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v platném znění) Závěrečný účet obsahuje:

Více

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013 SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010

1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MNICHOV ZA ROK 2010 1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010 Hospodaření Obce Mnichov v roce 2010 probíhalo na začátku roku v souladu se schváleným rozpočtovým provizoriem (schváleno

Více

Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014.

Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014. Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014. Paragraf Položka rozpočtové příjmy Plnění 2013 Návrh 2014 1111 daň z příjmu fyz. osob závislá činnost sdílená+1,5% motivace 5 541.45 5 600.00 1112

Více

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00 Rozpočet na rok 2014 a)příjmy paragraf RS položka RS název rok 2014 návrh 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 600 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 300 000,00 1113 Daň z

Více

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy.

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Městys Křtiny Křtiny 26 679 05 Křtiny Návrh rozpočtu IČO: 00280429 2015 Rozpočet 2015 Příjmy pol. Popis v Kč 1111 Daň

Více

Ostatní zál. těžebního prům., příjmy z úhrad vydobývaného 2343 prostoru (pískovna) 1 000 PŘÍJMY

Ostatní zál. těžebního prům., příjmy z úhrad vydobývaného 2343 prostoru (pískovna) 1 000 PŘÍJMY ROZPOČET Rozpočet obce OBCE Závada ZÁVADA na NA rok ROK 2015 2015 Paragraf Položka Příjmy PŘÍJMY Rozpočet v Kč 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. a funkčních požitků 1 000 000 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 56 233 39 374 16 859 70 DPFO - závislá činnost 10 439 6 185 4

Více

** 0000 0525 1361 00000000 Správní poplatky - matrika 83 000,00 správní poplatky - matrika, VHP Org: 0525 MÚ 83 000,00

** 0000 0525 1361 00000000 Správní poplatky - matrika 83 000,00 správní poplatky - matrika, VHP Org: 0525 MÚ 83 000,00 strana: 1 / 18 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 6 350 000,00 0000 0000 1113 00000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.příjmů

Více

Úvod. Plnění stanovených základních kritérií sestavení rozpočtu:

Úvod. Plnění stanovených základních kritérií sestavení rozpočtu: V ÚSTÍ NAD LABEM DNE 16. 12. 2009 Obsah Úvod 1 Celková rekapitulace 2-3 Souhrnný komentář 4-25 Grafická část 26-29 Příjmy 30-33 Financování 34-34 Struktura výdajů 35-36 Běžné výdaje (komentáře a tabulky),

Více

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010 Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010 Údaje o obci: Obec Troubelice Adresa: Troubelice

Více

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2014

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2014 Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2014 Václav Kadlec, starosta obce Návrh rozpočtu : Vyvěšeno dne: 25.2.2014 Sejmuto dne: 13.3.2014 Schváleno v ZO: 1 Příjmy Třída 1 daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé

Více

Příjmy. Výdaje. Financování

Příjmy. Výdaje. Financování Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2011 Celkové příjmy rozpočtu ve výši : 155.808.410,- Kč Financování ve výši 14.219.400,- Kč Celkové zdroje ve výši 170.027.810,- Kč Běžné výdaje ve výši 85.304.100,-

Více

P Ř Í J M Y ÚZ položka

P Ř Í J M Y ÚZ položka ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY na rok 2015 v tisících Kč Rozpočet je zpracován na základě rozpočtového výhledu. SCHVÁLEN ZM dne 26. února 2015 P Ř Í J M Y ÚZ položka schválený rozpočet Daňové příjmy - celkem

Více

Obec OUDOLEŇ. Podpis starosty:. Razítko:

Obec OUDOLEŇ. Podpis starosty:. Razítko: Závěrečný účet roku 2005 Obec OUDOLEŇ Zveřejněn dne: 12.6.2006 Sejmut dne: 29.6.2006 Schválen obecním zastupitelstvem dne: Podpis starosty:. Razítko: Podpis místostarosty:. Příjmy: Paragraf Položka Rozpočet

Více

Komentář k návrhu rozpočtu města Mohelnice na rok 2017

Komentář k návrhu rozpočtu města Mohelnice na rok 2017 Komentář k návrhu rozpočtu města Mohelnice na rok 2017 Rozpočet pro rok 2017 je sestaven jako schodkový ve výši příjmů 161.406.450 Kč, ve výši výdajů 232.728.862 Kč a financování 71.322.412 Kč. Financování

Více

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.2/2013 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2013

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.2/2013 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2013 NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.2/2013 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2013 PŘÍJMY rozpočt. opatření rozpočt. opatření rozdíl Daň z příjmu FO - závislá činnost 8 500 000,00 8 500 000,00 0,00 Daň z příjmu

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.12.2010 v Kč

Více

Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009

Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009 Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009 Rozpočtové příjmy Obce Velké Březno za období roku 2009 činily 38.046.781,14 Kč což představuje 97,22 % ročního plánu. Po zapojení přídy "financování"-

Více

Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ

Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ paragrafy za 12/07 č. 1 6171/3111 prodej pozemků 500,00 44.611 6171/2131

Více