Seznam Obecně platí: Základní klávesy aktivní pro Seznam: Enter Insert Delete Šipky PageUp, PageDown Mezerník Shift + Šipky Ctrl A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.1.1. Seznam Obecně platí: 1.1.1.1. Základní klávesy aktivní pro Seznam: Enter Insert Delete Šipky PageUp, PageDown Mezerník Shift + Šipky Ctrl A"

Transkript

1 Seznam Se Seznamem se budete v průběhu práce neustále setkávat, proto je mu věnována tato samostatná kapitola. Kdekoliv budete chtít prohlížet navedená data, budete tak činit prostřednictvím Seznamu. Budou se zobrazovat nejen doklady v jednotlivých dokladových řadách všech agend, ale i data navedená v číselnících, přehledy saldokont atd. Obecně platí: Nabízí-li se k prohlížení více dat záznamů, děje se tak prostřednictvím Seznamu. Chcete-li pracovat se Seznamem, musí být aktivní, musí na něm být kurzor. Do Seznamu nelze přímo zapisovat data, slouží pouze k zobrazení seznamu dokladů navedených v jednotlivých dokladových řadách. Jednotlivé doklady se navádějí prostřednictvím naváděcího dialogu. Aktivní řádek je označen trojúhelníkem v levé části Seznamu a celý řádek je barevně odlišen (barvy Seznamu jsou uživatelsky nastavitelné v Menu, Nástroje, Prostředí ). Aktivní řádek je možné otevřít ( to znamená zobrazit naváděcí formulář ), tisknout, vymazat, atd Základní klávesy aktivní pro Seznam: Enter otevře v novém okně větu, doklad nebo položku dokladu odpovídající řádku,na kterém stojíte. Insert otevře nové okno, a umožní navést nový záznam. Delete vymaže řádek, na kterém stojíte (obsah řádku je přesunut do Koše) Šipky umožňují pohyb po jednotlivých řádcích Seznamu (nahoru-dolů). PageUp, PageDown - umožňují pohyb po jednotlivých stránkách Seznamu (nahoru-dolu). Mezerník - označí řádek, na kterém stojíte. Shift + Šipky nahoru dolu umožní označení více řádků najednou. Přidržte Shift a pohybujte šipkou. Vybrané řádky zůstanou označeny. Ctrl A označí všechny řádky na seznamu. Ctrl Mezerník zruší označení všech řádků. Shift S setřídí seznam podle zadaného kritéria. Ctrl S vyhledá řádek obsahující zadanou položku. Tato funkce nabízí položku, která odpovídá setřídění seznamu. Pravé tlačítko na seznamu zobrazí se menu s nabídkami pro práci v aktivním seznamu Levé klepnutí 1. záhlaví řádku - označí řádek, na kterém stojíte 2. roh záhlaví - označí všechny řádky na seznamu

2 3. řádek pohyb po řádcích nahoru-dolu Levé poklepání 1. vyplněný řádek - otevře v novém okně větu, doklad nebo položku dokladu odpovídající řádku,na kterém stojíte 2. prázdný řádek - otevře nové okno, a umožní navést nový záznam 3. mezera mezi záhlavím sloupců nastaví se šířka sloupce odpovídající položkám v daném sloupci (šířku sloupce je také možné měnit stisknutím levého tlačítka na mezeře a tažením) Základní ovládání formuláře (dialogu) Klávesy Tab přesun kurzoru na další položku Tab Shift přesun kurzoru na předchozí položku Insert nabídne číselník vztahující se k dané položce Enter - uloží aktuální záznam a vrátí se zpět do seznamu. Esc - návrat zpět do seznamu Tlačítka << Návrat na předchozí záznam v seznamu. Záznam se zobrazí ve stejném okně. >> Přechod na další záznam v seznamu. Záznam se zobrazí ve stejném okně.... Zobrazí se formulář pro vyplnění doplňujících údajů Nový nabídne pro vyplnění nový záznam bez návratu do seznamu Zapsat uloží aktivní záznam a nabídne vytvoření nového záznamu s hodnotami přednaplněnými podle posledního předchozího záznamu (kromě částky). OK uloží aktuální záznam a vrátí se zpět do seznamu. Cancel - návrat zpět do seznamu Označení řádků Seznamu Označení více vybraných řádků Seznamu. V některých případech bude užitečné označit více řádků Seznamu a potom nad nimi provádět některé operace ( např. hromadný tisk vybraných dokladů, přenos vybraných záznamů do MS-Excel, hromadné mazání atd. ) Označení vybraných řádků Seznamu Šipkami nebo myší nastavte kurzor na vybraný řádek a stlačte mezerník. Takto označený řádek se barevně zvýrazní. Stejným postupem je možné označit libovolný počet řádků v jakémkoliv pořadí, jdoucích po sobě i s mezerami. Stlačením mezerníku na označeném řádku se zruší označení. Výběr je možné urychlit setříděním Seznamu podle požadovaného kritéria. Označení i zrušení označení po sobě jdoucích řádků Seznamu je možné i klávesami Shift+Šipky. Stlačením kláves Q + mezerník se výběr invertuje. Neoznačené řádky se označí a naopak Označení všech řádků Seznamu Pro hromadné označení všech řádků se v Menu, Úpravy zvolí nabídka Vybrat vše. Nebo kombinace kláves Control A Pro hromadné odznačení všech řádků se v Menu, Úpravy se zvolí nabídka Zrušit výběr. Nebo kombinace kláves Control + Mezerník Základní nabídka Seznamu Stlačením pravého tlačítka myši nad Seznamem se otevře následující nabídka.

3 Seznam, Pravé tlačítko V některých případech nebudou všechny položky nabídky aktivní. Nabídka aktivuje jednotlivé položky tak, aby odpovídaly typu seznamu, na kterém byly otevřeny. To znamená, že položky které v daném případě nemají význam a nebyly by funkční, zobrazuje nabídka jako neaktivní. Otevřít (Enter, poklepání) otevře formulář pro navedení údajů řádku, na kterém stojíte. Nová položka (poklepání na prázdný řádek) otevře prázdný naváděcí formulář pro navedení nového řádku. Odstranit vymaže označené řádky. Třídění setřídí řádky podle kritérií. Vyhledávání vyhledá položku podle kritéria setřídění. Odeslat odešle vybrané položky elektronickou poštou, uloží do souboru, nebo vytiskne. Duplikace, storno,přesun dokladu umožňuje vytvořit jednoduchým způsobem kopii dokladu, popřípadě storno doklad s automatickým vyplněním položek dokladu. Přesun dokladu mezi číselnými řadami Automatické operace funkce programu pro hromadné účetní operace. Tisk dokladu - na monitoru se zobrazí vybraná tisková sestava dokladu (faktury, pokladní doklady, bankovní výpisy atd.). Je možné ji vytisknout na připojené tiskárně. Tisk účetního dokladu zobrazí se účetní doklad z účtováním jednotlivých položek Příloha k dokladu zobrazí nabídku pro práci s připojenými soubory. Vyhodnocení v této nabídce se zobrazují základní vyhodnocení k dokladům navedeným v dané dokladové řadě. Prohlížení dokladu Tato nabídka zobrazí všechny potřebné údaje o účetním dokladu. Hlavičku dokladu, účtování, likvidaci. Slouží pro rychlé zobrazení dat o dokladu. Import import dat z mzdového systému a homebankingu Export export dat pro homebanking Vlastnosti přehled o datumu pořízení, o tom kdo doklad změnil a zda je doklad schválen a zaúčtován Nastavení pomocí této nabídky si může každý uživatel nastavit vzhled Seznamu, zobrazované položky a jejich pořadí. Viz. kapitola Přístupová práva nastavení přístupových práv k údajům v programu. Tato nabídka se zobrazuje pouze pro uživatele s právy administrátora Otevřít Pro opravu již navedeného záznamu vyberte v Seznamu požadovaný řádek a stiskněte tlačítko Enter (klikněte 2x levým tlačítkem myši, nebo stiskněte pravé tlačítko myši a z nabídky vyberte Otevřít). Všechny tyto možnosti jsou rovnocenné. Otevře se naváděcí dialog s vyplněnými daty vybraného záznamu. Můžete nyní data prohlížet, případně upravovat měnit. Pro uložení upravených dat stiskněte tlačítko OK. Pro opuštění dialogu bez uložení dat stiskněte tlačítko Cancel. Opravovat účetní záznamy je možné pouze za předpokladu, že oprava není zakázána nastaveným datumem přístupu Nová položka

4 Navedení nového záznamu ( účetního dokladu, faktury, adresy,.atd. ) se děje prostřednictvím naváděcího dialogu. Tento dialog je různý pro různé typy dokladů položek. Obsahuje však vždy všechny údaje políčka, která jsou pro navedení dokladu nezbytná. Nový záznam je možné navést 3 rovnocennými způsoby: Stlačením tlačítka Insert. Dvojklikem levého tlačítka myši nad prázdným řádkem Seznamu Stlačením pravého tlačítka myši nad Seznamem a volbou nabídky Nová položka Všechny tyto 3 způsoby jsou rovnocenné a otevřou prázdný naváděcí dialog. Naváděcí dialog může být v některých případech zobrazen společně se Seznamem. Pravidla pro práci zůstávají i v takovém případě stejná Odstranit Pro vymazání záznamu vyberte v Seznamu požadovaný řádek a stiskněte klávesu Delete. Druhou možností je vybrat v Seznamu požadovaný řádek, stisknout na něm pravé tlačítko myši a z nabídky vybrat Odstranit. Systém buďto záznam přímo odstraní, nebo si vyžádá potvrzení vaší volby. Zobrazení tohoto upozornění při mazání záznamu je nastavitelné v Menu, Nástroje. Mazat účetní záznamy je možné pouze za předpokladu, že tak není zakázáno nastaveným datumem přístupu Při jakékoliv operaci Odstranění (mazání), jsou doklady přesunuty do Koše, z kterého je možno vždy vyjmout doklady zpět Třídění Každý Scroll má přednastavené položky, podle kterých je možné údaje setřídit. Nabídku pro setřídění je možné vyvolat několika rovnocennými způsoby: Stiskem tlačítka v nástrojové liště ikon V menu Úpravy volbou nabídky Setřídit Stlačením kláves Shift S Seznam, Shift S Výběrem požadovaného způsobu se Scroll setřídí Vyhledávání Vyhledávání v Seznamu. Při větším objemu dat je nezbytné mít možnost rychlého a pohodlného vyhledání požadovaného údaje. Vyhledává se podle té položky, podle které je Seznam setříděn. Nabídku pro vyhledávání je možné vyvolat několika rovnocennými způsoby : Stiskem tlačítka v nástrojové liště ikon V Menu, Úpravy volbou nabídky Hledat Stlačením kláves Control S Seznam, Control S Do zobrazeného okna se zapíše hledaná hodnota a zadá se Vyhledat. Při vyhledávání podle názvu (adresář, účetní osnova ) systém nerozlišuje velká a malá písmena. Stačí zadat začátek vyhledávaného řetězce libovolný počet znaků. Zadáte-li např. 51, systém skočí na první číslo začínající 51. Totéž platí pro písmena Odeslat Na tiskárnu Vytiskne aktuální seznam na tiskárnu v jednoduchém draftovém režimu. Tento druh tisku je možné upravit v nabídce Nastavení viz. výše. Do souboru Uloží aktuální seznam do souboru v textovém formátu. Příjemce pošty Můžete odeslat označené řádky z aktuálního seznamu: do souboru, který se otevře v aktuálním správci pošty a umožní jeho odeslání do souboru MS-Excel (odešle data do připraveného souboru MS-Excel,tento soubor musí uživatel předem vytvořit) Duplikace, storno,přesun dokladu Tato nabídka umožňuje jednoduchým způsobem vytvářet kopie již navedených dokladů. U dokladů, které se v téměř stejné podobě pravidelně opakují tak není nutné vypisovat celý nový doklad, provede se duplikace údajů a opraví se jen změněné údaje.

5 Vyberte číselnou řadu pro duplikaci. V rozbalovací liště vyberte, jedná-li se o duplikaci, přesun nebo o storno doklad k vybranému dokladu. V zobrazeném dialogu program nabídne nejbližší volné číslo vybrané číselné řady. Datumy se nabízí z duplikovaného dokladu, je možné je přepsat. Můžete zatržením změnit atributy nového dokladu (rozpracován, schválen, zaúčtován). Duplikace ve vybrané číselné řadě se vytvoří nový doklad duplicitní k označenému dokladu Storno - ve vybrané číselné řadě se vytvoří nový doklad storno k dokladu označenému ve seznamu. Tento nový doklad bude naveden s minusovou částkou. Přesun dokladu - ve vybrané číselné řadě se vytvoří nový doklad se stejnými údaji s novým číslem dokladu původní doklad je smazán. V číselné řadě zůstane v posloupnosti čísel dokladů mezera. Po stisku tlačítka Start se vytvoří nový doklad se zadanými údaji Přesun dokladů mezi číselnými řadami Všechny doklady označené v seznamu budou převedeny do zvolené číselné řady. Čísla nových dokladů budou začínat číslem, které zvolíte Automatické operace Automatické operace jsou speciální funkce programu, které slouží pro hromadné účetní operace např. Penalizační faktury vygenerují ze saldokonta penále všech firem.viz kapitola automatické operace Tisk dokladu Navedený doklad (fakturu, pokladní doklad, bankovní výpis, příkaz k úhradě, účetní doklad, zápočet, penalizační fakturu.atd. ) lze vytisknout ze základní nabídky Seznamu volbou nabídky Tisk. Vyberte si požadovaný doklad v příslušné agendě a dokladové řadě. Klikněte nad ním pravým tlačítkem myši a z nabídky vyberte Tisk. Program vygeneruje tiskovou sestavu daného dokladu, kterou zobrazí. Tisk skupiny dokladů Vyberte si agendu a dokladovou řadu. Mezerníkem označte skupinu dokladů (stiskem Mezerníku na již označeném dokladu se toto označení zruší). Nad takto označenou skupinou klikněte pravým tlačítkem a z nabídky vyberte tisk. Program vygeneruje tiskovou sestavu dokladů. Kliknutím na ikonu se tato sestava odešle na tiskárnu a vytiskne jednotlivé doklady v pořadí jak jdou za sebou Tisk účetního dokladu Zobrazí se zaúčtování účetního dokladu na jednotlivé účty a na strany Má dáti Dal. Tento doklad můžete vytisknout na tiskárně Příloha k dokladu K dokladu je možné připojit jakýkoli soubor jako přílohu (např. naskenované doklady, smlouvy, ceníky atd.) Vyhodnocení Podle výběru vygeneruje tiskové sestavy. Kniha dokladů Deník účetních zápisů Deník účetních zápisů dle účtů Přehled úhrad Doklady podle atributů Prohlížení dokladu Platí jen pro faktury. Systém nabízí rychlý přístup k základním údajům o navedené faktuře. Nabízejí se informace o rozúčtování dokladu a o jeho likvidaci. Vyberte si požadovanou fakturu v příslušné agendě a dokladové řadě. Klikněte nad ní pravým tlačítkem myši a z nabídky vyberte Prohlížení dokladu Import Tato nabídka je aktivována pro agendu Banka a agendu Účetnictví. Funkce umožňuje naimportovat do agendy Banka bankovní výpisy. Z mzdového systému je možné naimportovat doklady pro dokladovou řadu Mzdové doklady. Tato nabídka je popsána podrobně v Agenda, Banka Export Volba pro export bankovních příkazů do bankovního systému. Tato nabídka je popsána podrobně v Agenda, Bankovní příkazy

6 Vlastnosti Zobrazí se informace o aktivním dokladu. Číslo dokladu Datum zaúčtování a zdanitelného plnění Text Umístění dokladu umístění v Agendě a Skupině dokladů Informace o: 1. Vytvoření 2. Změně 3. Pořízení 4. Schválení 5. Zaúčtování dokladu. Tyto informace obsahují datum dané operace a jméno uživatele, který operaci provedl. Atributy 1. Doklad je rozpracován 2. Doklad je schválen 3. Doklad je zaúčtován 4. Doklad verze a nižší 5. Daňový doklad 6. Povolena oprava částky DPH 7. Částka DPH zaokrouhlena Nastavení Nastavení Ve Seznamu je možné zobrazit všechny dostupné údaje o záznamu dokladu, zobrazují se však jen některé vybrané. Protože každý uživatel může mít jiné požadavky na to, které údaje mají být zobrazeny a v jakém pořadí, je toto nastavení uživatelsky přístupné. Každý uživatel může mít jiné, vlastní nastavení Seznamu. Dialog pro nastavení Seznamu se vyvolá po stisku pravého tlačítka myši na Seznamu potvrzením nabídky Nastavení. V okně Dostupné sloupce jsou zobrazeny všechny dostupné položky daného záznamu. V okně Zobrazit tyto sloupce jsou položky, které budou v Seznamu zobrazeny v pořadí tak, jak budou skutečně zobrazeny. Označením vybrané položky je možné ji pomocí tlačítek Přidat > a < Odebrat přesouvat z jednoho okna do druhého. Takto se vyberou položky, které budou v Seznamu zobrazeny. Pořadí se nastaví tak, že se nastaví kursor na požadovanou položku v okně Zobrazit tyto sloupce a tlačítky Nahoru a Dolů se položka posune na požadované pořadí. Vybrané položce je možné stiskem tlačítka Barva přiřadit barvu, ve které se bude zobrazovat. Zaškrtne-li se pro vybranou položku políčko Součtovat sloupec při tisku, bude se tato položka při tisku opisu Seznamu součtovat. Význam ostatních voleb je patrný z jejich označení. Seznam, Pravé tlačítko, Nastavení

7 Přístupová práva Systém umožní nastavit přístupová práva pro jednotlivé řádky Seznamu. Po otevření nabídky má uživatel možnost aplikovat uživatelská práva na: Aktuální věty seznamu Označené věty seznamu Všechny věty seznamu Obecné postupy nastavení přístupových práv jsou popsány v kapitole Přístupová práva Tisk ze Seznamu Vyberte si agendu a dokladovou řadu. Klikněte pravým tlačítkem myši na Seznamu dokladů a z nabídky vyberte Nastavení, kde si nadefinujete, které sloupce Seznamu a v jakém pořadí se mají tisknout a nastavíte součtování jednotlivých sloupců. Označte skupinu dokladů, které chcete vytisknout. Kliknutím na ikonu tiskárny se tato sestava odešle na tiskárnu a vytiskne se opis aktuálního nastavení Seznamu. Upravením Seznamu v jeho Nastavení si zároveň nastavujete zobrazení Seznamu na obrazovce Snímkování Seznamu Stejný postup je možné použít i pro snímkování všech dialogů. Je takto možné si uložit přednastavené výběrové podmínky pro různé dialogy a snadno je opět vyvolat Uložení snímku Nastavení Seznamu popsané v předcházející kapitole je užitečné si uložit. Každý uživatel má možnost vytvořit si několik nastavení a volně mezi nimi podle potřeby přecházet. Uložení Seznamu se provede stlačením kombinace kláves Control Shift S Zadejte Vámi zvolené Jméno snímku a zatrhněte požadované volby. Zahrnout do snímku i poslední nastavení vyhledávání při zaškrtnutí tohoto políčka se spolu se snímkem uloží i poslední nastavení dialogu pro vyhledávání s výběrovými podmínkami. Stiskem tlačítka Uložit se snímek pod zadaným jménem uloží. Seznam, Control Shift S Vyvolání snímku Mezi uloženými snímky a tím mezi různými nastaveními Seznamu je možné libovolně přecházet stiskem kombinace kláves Control Shift R Najetím na název požadovaného snímku a stlačením tlačítka OK se Seznam přepne do tvaru nastaveného pod zadaným názvem. Seznam, Control Shift R Vyhledávání s výběrovými podmínkami Nabídka pro tento způsob vyhledávání se zobrazí po stisku kláves Control F. Je zde možné vyhledávat podle kterékoliv položky záznamu. Je možné vyhledávat záznam, který zároveň splňuje několik podmínek pro vyhledávání. V nabídce Dostupné sloupce vyhledejte položku, podle které chcete vyhledávat a nastavte na ni kurzor Stiskem tlačítka Přidat tuto položku přemístíte do pravé části dialogu nazvané Vyhledávat podle sloupců. Aktivujte přemístěnou položku klepnutím myší. V pravém dolním rohu dialogu do okna se bude hledat vypište hledaný řetězec. V levé dolní části dialogu zatrhněte způsob vyhledávání. V nabídce Dostupné sloupce můžete vyhledat další položku a postup opakovat.

8 Stiskněte tlačítko Start. Seznam, Control F Formát výběrových podmínek zapisovaných do okna se bude hledat je: "výběr1;výběr2; ;výběrn". kde výběr 1 N může být hodnota nebo interval hodnot (ve tvaru dolní mez-horní mez). Každý výběr může být negován znakem! (vykřičník ) Je možné používat speciálního znaku * (hvězdička), který určuje vždy vyhovující část hodnoty. Příklady jednoduchých výběrových podmínek: "10;16;28" // vyhledá čísla 10, 16 a 28 "10-20" // čísla v rozsahu 10 až 20 "10-20;26" // čísla v rozsahu 10 až 20 + číslo 26 "!50" // všechna čísla mimo 50 "A*" // všechny řetězce začínající znakem A "*D" // všechny řetězce končící znakem D "*AUTO*" // všechny řetězce obsahující slovo AUTO Výběrové podmínky je možné libovolně kombinovat Údaje o větě Prohlížení všech dostupných údajů o aktivní větě. Platí pro všechny Seznamy. Vyberte si požadovaný záznam Seznamu Stiskněte kombinaci kláves Control Q Zobrazí se okno, ve kterém jsou v řádcích pod sebou zobrazeny veškeré dostupné informace, vztahující se k danému záznamu. (Faktura, adresa, účet účetní osnovy atd.) Přenos dat do MS Excel Systém umožňuje jednoduchým způsobem přenést označená data ze Seznamu do tabulky MS Excel a tam je zpracovávat libovolným způsobem. Pro tento účel je výhodné pro opakované přenosy dat si připravit požadované snímky Seznamu. Postup: Vyberte řádky doklady, které se mají přenést do MS Excel Stiskem kláves Control C se vybrané řádky Seznamu vloží do schránky Windows. Otevřít aplikaci MS Excel Stiskem kláves Control V se obsah schránky přenese do tabulky MS Excel. Používáte-li pravidelně výstupy do MS Excel, můžete si objednat naprogramování výstupní sestavy v MS Excel, kde Vám zajistíme export požadovaných dat do Vámi předepsaných tabulek Menu Menu programu obsahuje jak standardní funkce Windows (práce s okny, soubory, atd.) tak funkce specifické pro DS-Account (nástroje, vyhodnocení, nastavení, atd.).

9 Soubor Skupina SOUBOR zahrnuje funkce pro otevření, zavření, odstranění položky, tisk dokladu, ukončení programu, atd.. Vztahuje se jen k pravé části obrazovky ( Scroll, sestava ) Nová položka Vloží novou větu (doklad, položku, adresu do adresáře, atd.) Otevřít Otevře existující větu k editaci (doklad, položku, adresu, atd.) Otevřít dokladovou řadu Otevře samostatné okno se stromovou strukturou, ve kterém je možné kliknutím myši na + před vybranou agendou tuto agendu otevřít a kliknutím na vybranou dokladovou řadu otevřít Scroll (seznam dokladů) příslušný k dokladové řadě. Tato nabídka bude užitečná v případě, kdy máte roztažené okno Scrollu na celou obrazovku a stromová struktura tak není vidět Uložit jako Uloží obsah pravé strany obrazovky (Seznam, tiskovou sestavu) do souboru ( txt, htm ) Odeslat poštou Odešle tiskovou sestavu nebo Scroll jako . Otevře aplikaci MS Outlook, a vloží do ní vybranou sestavu ( např. fakturu ) jako soubor mail.htm. Po doplnění adresy, případně průvodního textu máte možnost sestavu odeslat Nastavení tiskárny Konfigurace tiskárny. Je-li připojeno více tiskáren, kliknutím myší na šipku vedle zobrazeného typu tiskárny se rozbalí nainstalované tiskárny a je možné vybrat, na kterou bude tisk směrován. Tlačítko Nastavení otevře klasický Windows dialog pro nastavení tisku. Používáte-li rychlotiskárnu, nastaví se potřebný ovladač stiskem tlačítka Změnit. Slouží pro sestavy v textovém režimu. Bez ovladače tisk nefunguje. Vybrané nastavení se potvrdí tlačítkem OK Tisk Zobrazí dialog pro tisk a odešle tiskovou sestavu na tiskárnu k tisku. Nabídku je možné vyvolat i stiskem kláves Control P nebo stiskem ikony v nástrojové liště ikon. Pro opis Seznamu na tiskárnu se zobrazí následující dialog.

10 Control P V okně Tiskárna je zobrazena nastavená tiskárna, na kterou bude tisk směřován. Chcete-li vybrat jinou instalovanou tiskárnu, stlačte tlačítko Změnit. Program se přepne do Nastavení tiskáren viz. předchozí kapitola, kde je možné požadovanou změnu tiskárny provést. Po nastavení požadovaného rozsahu a způsobu tisku stiskněte tlačítko Tisk Vlastnosti Tato nabídka se vztahuje k oknu v pravé části obrazovky datový prohlížeč. Zobrazí dialog pro nastavení aktivního Seznamu. V případě sestavy se zobrazí dialog pro nastavení vzhledu stránky Restartovat účetnictví Umožní v případě změny některých nastavení programu uzavřít a znovu otevřít program pod stejným přihlášením Konec Ukončí program Úpravy Nabídka zahrnuje funkce pro ovládání schránky, kopírování, označení, pro tvorbu maker atd Kopírovat Zkopíruje označenou část do schránky Windows. Odtud je možné ji přenést do jiné aplikace Windows, např. do MS Excel. Viz. kapitola 0. Kopírování do schránky je možné uskutečnit i stiskem kláves Control C Odstranit vybrané položky Vymaže označené věty v Seznamu. Stejnou funkci vyvolá stlačení klávesy Delete. Před odstraněním vybraných položek si systém může vyžádat potvrzení tohoto úkonu. Má-li se toto varování zobrazovat nebo ne je nastavitelné v menu Nástroje, Nastavení Odstranit jednu položku Najeďte na vybranou položku Seznamu Zvolte nabídku Odstranit vybrané položky nebo stiskněte klávesu Delete Odstranit více označených položek Označte položky Seznamu určené k odstranění. Zvolte nabídku Odstranit vybrané položky nebo stiskněte klávesu Delete Vybrat Označí položku Seznamu, invertuje označení u aktivní položky. Stejnou funkci je možné vyvolat stlačením mezerníku Vybrat vše

11 Označí všechny položky aktivního Seznamu. Stejnou funkci je možné vyvolat stlačením kláves Control A Zrušit výběr Stejnou funkci je možné vyvolat stlačením kláves Control Mezerník. Funkce odznačí všechny označené záznamy Hledat Stejnou funkci je možné vyvolat stlačením kláves Control S. Vyhledá položku v Seznamu Setřídit Stejnou funkci je možné vyvolat stlačením kláves Shift S. Setřídí položky Seznamu podle vybraného kritéria Makro Tato nabídka umožňuje vytvářet makra, tj. posloupnosti příkazů, které si systém uloží pod zadaným jménem a které je možné kdykoliv vyvolat. Vyvoláním makra se provedou automaticky všechny zadané kroky makra jedním příkazem. Makra najdou využití především v urychlení a zjednodušení exportů a importů dat, obecně je však je možné použít pro jakoukoliv opakovanou činnost. Bude-li například chtít vedoucí předkládat pravidelně některé tiskové sestavy, je možné vytvořit makro, které všechny požadované sestavy vytiskne vždy najednou po spuštění tohoto makra. Způsob použití je zcela v rukou uživatele Nahrát makro Po volbě této nabídky se zobrazí následující dialog: Zapište zvolené jméno makra Nastavte požadovanou prodlevu čas mezi jednotlivými kroky makra při jeho spuštění Stiskněte tlačítko Spustit záznam. Zobrazí se nový dialog : Běžným způsobem provádějte v účetním programu požadované úkony, jako kdykoliv jindy. Všechny vaše kroky činnosti se zapisují do makra. Zápis ukončíte stlačením tlačítka Ukončit záznam Provést makro Po volbě této nabídky zobrazí systém dialog pro výběr požadovaného makra. Najeďte na požadovaný název a stlačte tlačítko Otevřít. Makro se spustí, provedou se všechny nahrané kroky. Po provedení všech kroků se makro samo ukončí Okno Tato nabídka obsahuje standardní funkce Windows pro práci s okny. Podrobný popis jednotlivých nabídek najdete v kterékoliv příručce pro práci v prostředí MS-Windows. Kaskáda -Zobrazí okna kaskádovitě za sebou Dlaždice horizontálně - Zobrazí okna nad sebou Dlaždice vertikálně - Zobrazí okna vedle sebe Zavřít všechny - Zavře všechna okna Zavřít - Zavře aktuální okno Maximalizuj - Maximalizuje aktuální okno Obnov - Provede refresh. zaktualizuje data na obrazovce Nástroje Skupina NÁSTROJE obsahuje funkce pro konfiguraci systému DS-Account, přístup k číselníkům, adresář, zadávání bankovních příkazů, nastavení uživatelských práv export a import dat.

12 Číselníky Zobrazí seznam číselníků, do kterých se navádějí veškeré údaje, které se v účetnictví opakovaně používají. Tyto údaje je potom možné při navádění dokladů z číselníků přebírat. Vkládání údaje z číselníku do dokladu se provede najetím na položku pro vyplnění požadovaného údaje a stlačením klávesy Insert. Otevře se příslušný číselník, ve kterém se najde požadovaná hodnota a stiskem klávesy Enter nebo tlačítkem Převzít se přebere do pořizovaného dokladu. Číselníky jsou podrobně popsány v samostatné kapitole Adresář Otevře číselník adres - adresář. Stejnou funkci má tlačítko Adresář v nástrojové liště ikon. V adresáři jsou uleženy veškeré dostupné informace o odběratelích a dodavatelích. Adresář je v celém účetním systému jeden, společný pro všechny agendy. Práce s adresářem je podrobně popsána v samostatné kapitole Číselníky Bankovní příkazy Otevře modul pro evidenci, vystavování, editaci a tisk bankovních příkazů. (Případně pro export příkazů pro homebanking.) Práce s bankovními příkazy je podrobně popsána v kapitole BANKA Saldokonto Otevře celé saldokonto, tzn. že zobrazí veškeré zápisy v účetnictví na účtech, které mají v typu účtu nastaveno saldokontní. Práce se saldokonty je popsána v samostatné kapitole SALDOKONTO Položky dokladů Otevře seznam položek všech dokladů aktuálního roku setříděných možné v tomto Seznamu měnit. dle částky. Setřídění není Je možné vyhledávat po zadání vyhledávacích kritérií. Je možné otevřít doklad, editovat atd Uživatelé Definice uživatelů a jejich práv. Podrobné nastavení uživatelských práv naleznete v samostatné kapitole PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA Změnit heslo Umožní změnit heslo pro přihlášení do programu právě přihlášenému uživateli. Jméno přihlášeného uživatele je uvedeno v horní části dialogu.

13 Po zadání nového hesla, jeho potvrzení a stlačení tlačítka OK bude pro daného uživatele platné toto nové heslo, kterým se bude přihlašovat do programu Export Tato nabídka slouží k exportu dat z účetního systému do externích programů. Platby dokladů - Export do DS POWER. Nabídka slouží k přenosu informací o platbách z účetnictví do obchodního systému DS POWER. Příkazy k úhradě - Export do banky. Export příkazů pro homebanking. Podrobný popis této nabídky je uveden v kapitole Agenda,Bankovní příkazy. Manažerské systémy - Speciální exporty na zakázku do systémů uživatele. Nabídka obsahuje specielní uživatelské exporty na zakázku, podle požadavků uživatele Import Tato nabídka slouží k importu dat do účetního systému z externích programů. Adresář a doklady - Import z DS POWER. Na tomto místě se nastavují podmínky pro přenosy z obchodního systému a mezd do systému An system. Výpisy z banky - Import bankovních výpisů. Jak už sám název funkce napovídá, jedná se o automatický přenos bankovních výpisů z banky u těch uživatelů, kteří disponují systémem Homebanking toho finačního ústavu, u kterého mají veden běžný účet. Podrobný popis této nabídky je uveden v kapitole Agenda,BANKA. Mzdové číselníky - Import z mezd DS-Account. Tato nabídka slouží k přenosu dat ze mzdového Software AN SYSTEM - MZDY. Pro nastavení přenosů z jiných programů pro vedení mezd slouží nabídka Nástroje Administrátor. Nabídka je podrobně popsána v kapitole Propojení s programem mzdy. Formát ISO - Speciální nabídka pro import dat na zakázku. Počáteční stavy z databáze - Import při přechodu na novou databázi. Systém je navržen tak, že se jednotlivé účetní období ukládají v jedné společné databázi. Je-li po jejím zaplnění nutný přechod na novou databázi, převede tato nabídka počáteční stavy do nové databáze. Založení nové databáze a převod počátečních stavů provede servisní pracovník firmy AN SYSTEMS S.r.o.

14 Roční uzávěrka Tato nabídka spustí roční uzávěrku. Uzávěrku je možné spouštět kdykoliv opakovaně, nová přepíše starou. Nejprve je nutné založit nový účetní rok. Strom, Vrchol stromu, Pravé tlačítko, Vybrat rok, Insert V dialogu se vyplní jeho číslo a zatrhne se, co se má převádět. Vyplní se dialog Nastavení. Stiskem tlačítka Zpracovat se uzávěrka provede, provede se uzavření účtů ve starém roce a otevření účtů v roce novém. V nastavení (dialog Roční uzávěrka ) se definuje, do kterého účtu a dokladu se uzavře starý rok a proti kterému účtu se bude uzavírat. Podobně se provede nastavení pro nový rok. Bude-li se uzávěrka převádět střediskově, zatrhne se tato nabídka. Okno Středisko se v tom případě nevyplňuje. Nebude-li se uzávěrka převádět střediskově, do okna Středisko se vypíše číslo střediska, na které se uzávěrka zaúčtuje Administrátor Tato nabídka obsahuje řadu funkcí, které při své práci může využít servisní pracovník firmy AN SYSTEM S.r.o.. Uživatelům tato nabídka není běžně přístupná Kontrola databáze Tato nabídka slouží jako velice užitečný nástroj pro kontrolu a opravu dat uložených v databázi. Využijete ji k vyhledání logických chyb v účetnictví (nepodvojně zaúčtované doklady) a k odstranění chyb vzniklých technickými problémy při práci s programem (výpadek el. proudu,.) Požadované akce se označí v nabídce zatržením. Proces kontroly a opravy proběhne vždy jen na dokladech vyhovujících výběrovým podmínkám. V horní části dialogu se vypisují vybrané kontrolní procesy.

15 Kontrolní proces Obraty účtů Saldokonto Doklady Doplnit VS a penalizační % Odstranit nepotřebné dopočty Kontrola podvojnosti účtování Kontrola DPH Hromadné rušení dokladů akce Odstraní neplatné věty, opraví případné součtové chyby. Opraví obraty účtů podle prvotních dokladů. Odstraní neplatné věty, opraví případné součtové chyby. Opraví saldokonta podle prvotních dokladů. Aktivuje další nabídky Hromadné doplnění chybějících údajů např. při importu dat z jiného účetního systému. Doplní chybějící VS z čísla dokladu a chybějící % penalizace z adresáře. Odstraní neplatné položky dokladů. ( Automaticky vytvořené, které již nemají žádní vztah k ručně vytvářeným položkám. Vzniká pouze při opravách ). Zkontroluje podvojnost dokladů a vytvoří chybovou sestavu, kde jsou všechny chyby podvojnosti přehledně sestaveny. Provede kontrolu částek DPH a vytvoří kontrolní sestavu, kde jsou uvedeny všechny doklady, u kterých rozdíl mezi navedenou a vypočítanou hodnotou DPH je větší, než údaj vyplněný v kolonce Povolit rozdíl. Zruší všechny doklady odpovídající zadanému filtru. POZOR!!! Tento proces je nevratný!!! Dopárování úhrad ( Vhodné pro agendy Banka, Pokladna ). Projde položky dokladů podle nastaveného filtru. Provede napárování úhrad na doklady podle VS a částky. Povolit změnu účtování V průběhu dopárování může vzniknout potřeba položku dokladu přeúčtovat. Zatržením této volby to systém automaticky provede.

16 Nastavení Tato nabídka obsahuje širokou škálu základních nastavení programu, jeho funkcí a vzhledu. Menu, Nástroje, Nastavení Levá část dialogu obsahuje následující údaje : Zpracovávaný rok Tento údaj přebere systém z nastavení ve stromové struktuře Viz. kapitola Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. ( informativní údaj ). Zobrazovat dopočty Zapisovat nové kurzy měn Pamatovat období v účetních sestavách Povolit opustit doklad při nerovnosti stran MD-D Povolit správu číselníků Zaškrtnutím tohoto políčka se budou trvale zobrazovat v dokladech dopočtové věty. ( Dopočtová věta = položka dokladu, kterou program na základě navedených údajů vytváří automaticky.). Při zatržení této nabídky si program bude pamatovat kurzy naváděné na zahraničních dokladech a bude je na nových dokladech se shodným kurzovním datem nabízet. V účetních sestavách se bude nabízet naposledy použité účetní období. Jestliže tato nabídka není zatržena, systém neumožní zapsat nevyrovnaný doklad. Buďto se musí doklad správně dokončit, nebo se nezapíše. Zaškrtnutím této nabídky je možné uložit nevyrovnaný doklad a dodělat jej později. ( Nedokončené nevyrovnané doklady je možné zjistit kontrolou databáze.). Toto nastavení umožní správu dalších údajů v číselnících. Např. Účetní rozvrh. Dále se zde stanoví, odkud se má do dokladů přebírat: % penalizace 1. Nastavit zde hodnoty navedené v tomto dialogu se budou nabízet v celém programu. 2. Z adresáře budou se nabízet hodnoty navedené v adresáři. Implicitní splatnost. 1. Nastavit zde hodnoty navedené v tomto dialogu se budou nabízet v celém programu. 2. Z adresáře budou se nabízet hodnoty navedené v adresáři. 3. Z dokladové řady Splatnost může být nastavena v každé dokladové řadě jiná Export import Implicitní nastavení adresářů pro exporty a importy dat. Bude se nabízet do dialogů pro tyto operace. Nebude se nabízet do dialogu pro přenos dat do banky ABO Tisky

17 Menu, Nástroje, Nastavení, Tisky Obecné Obecné - Systém si uloží posledního přihlášeného uživatele a při opětovném spuštění programu na téže stanici nabídne jeho jméno v přihlašovacím dialogu. Dojde-li k zaplnění databáze tak, že zbývá méně než 10% volného prostoru, systém na to při spouštění programu upozorní. Je nutné kontaktovat servis. Toto varování je možné potlačit. Scroll - Přenášejí-li se přes Windows schránku data do aplikací MS Word, nebo MS Excel, bude při přenosu uplatněn vložený oddělovač. Standardně je vložen tabulátor, je možné použít jakýkoliv znak. :, ; atd. Customize - Tato nabídka je určena pouze servisním pracovníkům Prostředí Toto nastavení je duplikací nastavení Windows!!! Promítne se do všech ostatních aplikací běžících pod Windows.

18 Windows 1. Formát : Datum Do tohoto pole se zadává vstupní maska pro datum. Může mít tvar : Maska : Tvar datumu : M/d/yy 5/6/00, 21/11/00 M.d.yyyy , MM;dd;yyyy 05;06;2000, 21;11;2000 Čas Do tohoto pole se zadává vstupní maska pro čas. Může mít tvar : Maska : H:m:s hh/mm/ss Tvar zobrazeného času: 5:6:8, 14:11:28 05/06/08, 14/11/28 Desetinný oddělovač Zadává se symbol, který bude oddělovat desetinná místa (,. ) Oddělovač tisícovek Zadává se symbol, který bude oddělovat tisícovky (,. ) 2. Okraje nastavení umístění sestavy na tiskové ploše tiskárny. Zadávají se hodnoty v mm. Doporučené nastavení levý okraj 8 mm, pravý okraj 8mm, horní okraj 5 mm, dolní okraj 5 mm. 3. Tisknout barvy a obrázky pozadí nastavení pro tisk obrázků a barev v grafických sestavách Obecné 1. Chyby a varování zobrazovat modálně standardně se chybová hlášení a varování zobrazují na stavovém řádku obrazovky. Zatržením této nabídky se budou zobrazovat v dialogovém boxu. 2. Po stisku Enter přepnout na další položku. Po zatržení této nabídky se změní funkce klávesy Enter. Bude mít stejnou funkci, jakou před zatržením měla klávesa Tab, to znamená, že po jejím stlačení se přepne přesune kurzor na následující položku dialogového boxu. Je to vlastně simulace funkce programů MS-DOS. Její využívání nedoporučujeme, výhodnější je uplatňovat standardní postupy pro práci v prostředí MS Windows. 3. Pamatovat si obrazovkovou pozici Standardně jsou všechny dialogové boxy umisťovány na střed obrazovky. Je možné je myší uchopit a přesunout. Při zatržení této nabídky si systém zapamatuje poslední umístění a bude je používat. 4. Intenzita grafiky pozadí [%] - Je možné nastavit intenzitu barev obrázků pro dialogy s obrázky v pozadí. 5. Základní písmo programu - Toto nastavení se využije např. při provozu na cizojazyčných ( anglických ) Windows. Nastavené písmo bude platit pro celé prostředí (menu, dialogy, Scroll, sestavy. ). Stiskem tlačítka Def. se písmo přepne do základního, standardního nastavení. Písmo každého Seznamu je možné definovat v Nastavení Seznamu zvlášť. V takovém případě bude upřednostněno nastavení Seznamu. Scroll

19 1. Tisková patička při opisu seznamu se zde zadaný text vytiskne na patičce každé stránky. 2. Barvy trámce scrollu umožňuje uživatelské nastavení barvy pozadí a textu trámce, který zvýrazňuje aktivní řádek Seznamu. Stiskem tlačítka Def. se přejde do základního nastavení. 3. Dotaz před odstraněním položky. Není-li tato položka zaškrtnuta, provede se vymazání položky ihned po zadání příkazu, bez upozornění. Může tak dojít ke smazání nějkteré položky omylem. Zaškrtne-li se tato položka, systém si po příkazu k vymazání vyžádá potvrzení. Ke smazání položky dojde až po potvrzení stlačením tlačítka OK. Seznam, Delete 4. Pamatovat si poslední setřídění. Po zaškrtnutí této volby se budou všechny Seznamy zobrazovat vždy setříděné podle posledního nastavení, tak jak byly setříděny před posledním uzavřením. Toto setřídění může být pro každého uživatele v síti jiné. 5. Písmo - je zde možné nastavit typ písma pro Seznamy. Stiskem tlačítka Def. se písmo přepne do základního, standardního nastavení. Jeli zde nastaveno Def., uplatní se nastavení písma ze záložky Obecné. Individuální nastavení Seznamu (v Nastavení Sezanmu) má přednost před jakýmkoliv jiným nastavením. Tiskový náhled - nastavení typu písma pro prohlížeč sestav a tisk (jenom pro textový výstup, ne pro grafický). Stiskem tlačítka Def se uplatní základní přednastavené písmo programu Databáze Nástroje, Nastavení, Databáze Vyhodnocení

20 Nástroje, Nastavení, Vyhodnocení Národní nastavení - Účetní software DS Account je dodáván v české a slovenské verzi. Nastavením stylu zpracování se určí, jakým způsobem ( v souladu s platnou legislativou kterého státu ) se mají zpracovávat vyhodnocení. Nabídka může zahrnovat i uživatelské volby, naprogramované na zakázku. Volitelné ceny - Systém umožňuje pracovat s šesti volitelnými cenami položek dokladů, které budou vystupovat pod přednastavenými názvy. V této nabídce jim je možné přiřadit libovolné názvy Registrace Nabídka slouží pro zaregistrování programu při přechodu z demo verze na plnou verzi. Zadáním registračního čísla se zruší omezení demo verze. Nabídka slouží pro rozšíření počtu uživatelů v síti. Změnou počtu uživatelů a zároveň změnou registračního čísla bude umožněn přístup do programu navě zadanému počtu uživatelů. Menu, Nástroje, Nastavení, Registrace Oprávněný uživatel - Doplňující údaj, není nutný Název firmy uživatele Smluvní počet uživatelů Registrační číslo - dodá An system S.r.o Přístup k datům Tato nabídka umožňuje podrobněji definovat přístup k datům navedeným do systému.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚVODNÍ INFORMACE...II-2 III. OVLÁDÁNÍ MODULU...III-3 Sklad evidence zboží...iii-3 Fak.př. faktury přijaté...iii-10 Odb. + Dod. odběratelé nebo dodavatelé...iii-12

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 4.xx Milan Hradecký. Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Vážení zákazníci, připravili jsem pro vás nový modul Zakázka, který Vám přináší nový vzhled a nové možnosti. Pro snadnější přechod na novou verzi zůstává ve WAK INTRA souběžně i stávající modul zakázek.

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP)

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Aktivní saldo Představení modulu je samostatně prodávaná nadstavba modulu Účetnictví. Podává přehled o stavu a pohybech saldokontních účtů a slouží

Více

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Uživatelský manuál Obsah Uživatelský manuál Obsah 2 Webový klient Základní prostředí 3 Webový klient Oblíbené položky 4 Webový klient Upload souborů 5 Webový

Více

Elektronické výpisy v BankKlientovi

Elektronické výpisy v BankKlientovi Elektronické výpisy v BankKlientovi Nastavení oprávnění pro změnu parametru účtu Nově Vám v BankKlientu přibylo oprávnění pro změnu parametru účtu. Toto oprávnění Vám dává možnost měnit nastavení účtu

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz Modul Upomínky a penalizace www.money.cz 2 Money S5 Upomínky a penalizace Představení modulu Obchodní modul Upomínky a penalizace je v Money zařazen do části Účetnictví. Volba menu Účetnictví / Upomínky

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

J2 sklad a cenovky. Ovládání programu. Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače.

J2 sklad a cenovky. Ovládání programu. Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače. J2 sklad a cenovky Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače. Objeví se ovládací menu programu. První krok je přihlášení. Klikněte na žlutý klíč a zadejte heslo a klikněte na tlačítko OK.

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Demeter Jurista 2006 25.01.2006 Obsah Obsah...2 Instalace programu...3 Spuštění programu...3 Popis hlavního panelu...3 Menu...4 Panel Regály...4

Více

ANS orientace v aplikaci a pokladně

ANS orientace v aplikaci a pokladně ANS orientace v aplikaci a pokladně Rožnov pod Radhoštěm 756 61 BÚ:86-2201060287/0100 číslo spisu C.26504 1 1. Vyhledávání a třídění v ANS 1.1.1. Třídění: Scroll dokladů si můžeme pro snadnější vyhledávání

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight Obsah: První

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV Obsah Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV... 2 Nastavení systému... 2 Úloha Klasifikace CPV... 3 Úloha Limity CPV... 3 Postup vytvoření limitu CPV... 3 Karta Seznam CPV... 4 Funkce úlohy

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE 1 K O S Y S E k o n o m i c k ý s y s t é m Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE Verze 15.0 Leden 2005 KSoft je registrovaná ochranná známka ÚPVČR 069822 178822, KOSYS je registrovaná ochranná známka

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení Uživatelská příručka pro elektronické podání žádosti o uznání porostů a přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení prostřednictvím Portálu farmáře verze: 1.0 Strana 1 (celkem 14) Vytvořeno dne 3.1.2011

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight autor: Bc.

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy Rizikové procesy Modul slouží k evidenci rizik a zpracovávání mapy rizik za jednotlivé součásti a VUT. Přístupová práva k tomuto modulu mohou získat manažeři rizik a výbor pro řízení rizik. 1. Spuštění

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08 Zdravotní pojišťovna Program Zdravotní pojišťovna zajišťuje zpracování dat zdravotnických zařízení pro zdravotní pojišťovny ČR a zároveň umožňuje sběr a zpracování zdravotnických informací pro Národní

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 Od 1.1.2013 bude v platnosti nová základní a snížená sazba DPH. V souvislosti s novou sazbou DPH 21% a 15% zavádíme nové kódy DPH pro základní i sníženou sazbu. POSTUP

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2 Knihomol Manuál pro verzi 1.2 Strana - 2 - I. Základy práce s programem Úvod do práce s programem Knihomol: Program knihomol slouží pro vedení evidence spojené s provozem malé knihovny. Je určen především

Více

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E Daňová hlášení PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2010/2 18.02.2010 H&M DataSoft spol. s r.o. - Žarošická 30, 628 00, BRNO HotLine: +420 548 214 162-3, fax: +420 548 214 160 e-mail:

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Dopravní značení příručka

Dopravní značení příručka 1. Stručný popis programu Dopravní značení příručka Program je určen pro Správy a údržby silnic České Republiky a slouží k vedení evidence svislého dopravního značení dle jednotlivých úseků silnic - inventarizace.

Více

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka 3 účto Praktický úvod do u Banka verze z 30.3.2005 Zadání Teorie - Rozdíly FAS a - vytvoření příkazu se dělí na dvě části - vytvoření předvýběru - vyhotovení a odeslání příkazu - práce s výpisem se dělí

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android.

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Úvod popis funkcí softwaru. Nový doklad Ceník Kontakty Doklady Nastavení Reporty Import Export Přihlášení

Více