54. Beethovenův Hradec. 54 th Beethoven s Hradec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "54. Beethovenův Hradec. 54 th Beethoven s Hradec"

Transkript

1 června Beethovenův Hradec Mezinárodní interpretační soutěž a hudební festival klavír June 16 19, th Beethoven s Hradec International Music Competition and Music Festival piano

2 Mezinárodní interpretační soutěž Beethovenův Hradec ročník Mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec v oboru klavír pořádá Matice slezská ve spolupráci s Národním památkovým ústavem správou zámku Hradec nad Moravicí za finanční podpory Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Ministerstva kultury České republiky a dalších sponzorů. Soutěž je určena studentům středních a vysokých škol a není rozdělena do věkových kategorií. Všechna soutěžní kola jsou přístupná veřejnosti, kandidáti nehrají anonymně. Soutěžící mohou využít nabídku zajištění klavírního doprovodu pořadatelem soutěže. Poplatek za klavírní doprovod činí 20 EUR (nebo 500 Kč) a hradí se až na místě. V průběhu soutěže mohou být pořizovány zvukové nebo obrazové záznamy, které může pořadatel využít k propagačním účelům bez dalšího souhlasu kandidáta. Autorská práva související s tímto využitím záznamu nelze uplatnit. Soutěž se koná ve dnech června 2016 na zámku Hradec nad Moravicí. Na pozvání knížecí rodiny Lichnovských zde pobývala řada významných osobností, např. v letech 1806 a 1811 Ludwig van Beethoven, v letech 1846 a 1848 Ferenc Liszt. International Music Competition Beethoven s Hradec 2016 The 54th Beethoven s Hradec International Music Competition is announced by Matice slezská in cooperation with the National Institute for the Preservation of Historical Monuments the Management of Hradec nad Moravicí Castle. The Competition is kindly supported by the Moravian-Silesian Regional Council, Ministry of Culture of the Czech Republic and other sponsors. The piano competition is open for students of music schools (conservatory, college, university, academy). It has no age categories. All competition rounds are open to the public and the identity of performers will be made public without exception. Competitors can use an offer of piano accompaniment arranged by the competition organizer. The fee of piano accompaniment is 20 EUR (or 500 CZK) and is payable at the place. The organiser reserves the right to produce audio or video recordings of competition performances which may be used for publicity purposes without the consent of the candidate. Copyright is not applicable in relation to the use of these recordings. The competition will be held in June 16 19, 2016 in the castle in Hradec nad Moravicí where Ludwig van Beethoven was a guest in 1806 and 1811 and Ferenc Liszt in 1846 and

3 PŘIHLÁŠKA Přihláška je ke stažení na webu: beethovenuv-hradec.eu.pn. Přihlášku, prosím, vyplňte na počítači. Zájemci o účast v soutěži ji zašlou spolu s fotografií do elektronickou poštou na adresu Do budou přijatým kandidátům zaslány informace na uvedený v přihlášce. VSTUPNÍ POPLATEK Soutěžící uhradí vstupní poplatek 65 EUR (nebo 1600 Kč) do na číslo účtu, které bude uvedeno v informačním mailu po přijetí přihlášky. UBYTOVÁNÍ Ubytování si soutěžící a jejich vlastní korepetitoři zajistí a uhradí sami. V Hradce nad Moravicí a blízské Opavě je několik hotelů a penzionů v různých cenových relacích. Pořadatel nepřejímá odpovědnost za nezletilé kandidáty, neodpovídá za eventuálně vzniklé škody. PROGRAM 16. června (večer) prezentace a zahajovací koncert Skladby M. Ravela, L. van Beethovena, F. Schuberta a S. Rachmaninova v podání Anny Ryaguzové, vítězky 50. ročníku festivalu Beethovenův Hradec, června 1. kolo 18. června 2. kolo 19. června 3. kolo a koncert vítězů APPLICATION You can download the application form from this website: beethovenuv-hradec.eu.pn. Please, fill out the application electronically. Applicants should send the application, accompanied by their photo, electronically to the address by 15 April Accepted candidates will receive information to the address given in their application form by 2 May ENTRY FEE Not later than 16 May 2016 competitors will pay the entry fee of 65 EUR (or CZK) to a bank account number specified in the information received after the application acceptance. ACCOMMODATION Accommodation, food and travel costs are not covered by the organiser. Furthermore, the organiser cannot take responsibility for underage candidates, nor be liable for damage or injury caused to a candidate s person or property. PROGRAMME 16 June (evening) registration and opening concert Compositions of M. Ravel, L. van Beethoven, F. Schubert and S. Rachmaninov performed by Anna Ryaguzova, the winner of 50th annual festival of Beethoven s Hradec in June 1st round 18 June 2nd round 19 June 3rd round and the winners concert 2

4 POROTA Eliška Novotná, Česká republika laureátka mezinárodních interpretačních soutěží (mimo jiné Beethovenova Hradce 1996), vyučuje klavírní hru na Ostravské univerzitě Arta Arnicane, Lotyšsko / Švýcarsko laureátka mezinárodních interpretačních soutěží (mimo jiné Pražského jara 2011, Beethovenova Hradce 1999) Magdalena Lisak, Polsko držitelka 6. ceny Chopinovy klavírní soutěže ve Varšavě (1995), laureátka mezinárodních soutěží, vyučuje klavírní hru na Hudební akademii Karola Szymanowského v Katovicích David Mareček, Česká republika klavírista, hudební pedagog a manažer, generální ředitel České filharmonie Markus Schirmer, Rakousko koncertní pianista, profesor klavírní hry na Universität für Musik und Darstellende Kunst v Grazu, porotce Beethovenovy mezinárodní klavírní soutěže ve Vídni 2013 CENY 1. cena Kč 2. cena Kč 3. cena Kč JURY Eliška Novotná, Czech Republic laureate of international competitions (among others, Beethoven s Hradec 1996), she teaches piano at the University of Ostrava Arta Arnicane, Latvia/Switzerland laureate of international competitions (among others, the Prague Spring 2011, Beethoven s Hradec 1999) Magdalena Lisak, Poland the winner of the 6th place in the Chopin Piano Competition in Warsaw (1995), laureate of international competitions, she teaches piano at the Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice David Mareček, Czech Republic piano player, music teacher and manager, the general manager of the Czech Philharmonic Markus Schirmer, Austria concert piano player, professor of piano at Universität für Musik und Darstellende Kunst in Graz, juror of International Beethoven Piano Competition in Vienna 2013 MAIN PRIZES 1st prize 50,000 CZK 2nd prize 30,000 CZK 3rd prize 20,000 CZK 3

5 MIMOŘÁDNé ceny Cena Umělecké agentury PRESTO pro vítěze Klavírní recitál (s nahrávkou pro potřeby Českého rozhlasu) pořádaný v rámci Cyklu komorních koncertů 2016/2017 v Českém rozhlase Ostrava. Cena Janáčkovy filharmonie Ostrava pro vítěze Vystoupení s Janáčkovou filharmonií Ostrava v koncertní sezoně 2017/2018 (Janáčkova filharmonie Ostrava má právo cenu neudělit). Cena Tadeáše Kolatka Kč pro nejlepšího soutěžícího z České republiky. REPERTOÁR 1. kolo (trvání kola do 15 minut) a) Johann Sebastian Bach: Preludium a fuga (volný výběr z DTK) b) libovolná etuda F. Liszta 2. kolo (trvání kola minut) a) Ludwig van Beethoven: jedna ze sonát (celá) b) libovolná reprezentativní skladba (i výběr z cyklu) napsaná v 19., 20. nebo 21. století 3. kolo volný výběr z koncertů pro klavír a orchestr Ludwiga van Beethovena a Ference Liszta Hra zpaměti je podmínkou ve všech kolech. SPECIAL PRIZES Prize of Art Agency PRESTO for the winner Piano recital (with recording for the needs of Czech Radio) organized as a part of the Cycle of Chamber Concerts 2016/2017 in the Czech Radio Ostrava. Prize of Janáček Philharmonic Orchestra Ostrava for the winner Performance with the Janáček Philharmonic Orchestra Ostrava during the concert season 2017/2018 (The right of Janáček Philharmonic Orchestra Ostrava not to grant a prize is reserved). Prize of Tadeáš Kolatek 5,000 CZK for the best competitor from the Czech Republic. REPERTOIRE 1st round (round duration up to 15 minutes) a) Johann Sebastian Bach: Prelude and Fugue (free choice from DTK) b) any etude by F. Liszt 2nd round (round duration up to minutes) a) Ludwig van Beethoven: one of his sonatas (whole) b) any representative composition (including choice of cycle) written in the 19th, 20th or 21st century 3rd round free choice from concerts for piano and orchestra by Ludwig van Beethoven and Ferenc Liszt Playing by memory is prerequisite at all rounds. 4

6 PŘIHLÁŠKA APPLICATION Příjmení Surname Jméno First name Státní příslušnost Country represented Datum narození Date of birth REPERTOÁR REPERTOIRE 1. kolo 1st round a) b) 2. kolo 2nd round a) Adresa, PSČ Address, ZIP b) Telefon Telephone 3. kolo 3rd round Žádám o korepetitora I require a piano accompanist Hudební vzdělání Musical education ANO YES NE NO Škola School Pedagog Teacher titul, jméno a příjmení vlastního klavíristy Title, Surname and First name of pianist Účast na soutěžích Participation in music competition K přihlášce připojuji fotografii vhodnou k reprodukci I enclose to my application a photosuitable for reproduction UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK CLOSING DATE April 15, 2016

Mezinárodní varhanní soutěž Petr. international organ competition

Mezinárodní varhanní soutěž Petr. international organ competition Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena XVIII. Petr Eben international organ competition opava 04 Statutární měo Opava ve spolupráci s Církevní konzervatoří Opava vyhlašuje The Opava Municipal Council

Více

Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka

Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka Faculty of Music of Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno in partnership with Leoš Janáček

Více

Leoše Janáčka. Leoš Janáček

Leoše Janáčka. Leoš Janáček Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka Faculty of Music of Janáček Academy of Music and Performing Arts Brno in partnership with Leoš Janáček Foundation

Více

VIII. Mezinárodní interpretační soutěž žesťových nástrojů Brno 2011 8 th International Interpretative Brasswind Instruments Competition Brno 2011 Kategorie JUNIOR, 30. 4. 1. 5. 2011 JUNIOR Category, 30

Více

23. Ústí nad Orlicí. Koncertní sál Základní umělecké školy Jaroslava Kociana. Česká republika

23. Ústí nad Orlicí. Koncertní sál Základní umělecké školy Jaroslava Kociana. Česká republika 23. Koncertní sál Základní umělecké školy Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí Česká republika 16. 18. dubna 2015 MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ vítá účastníky 23. ročníku Heranovy violoncellové soutěže Nadační fond

Více

Profesoři Teachers. Pořadatelé Organisers

Profesoři Teachers. Pořadatelé Organisers Profesoři Teachers Barokní tanec Baroque dance Françoise DENIEAU Zpěv Singing Julie HASSLER Housle Violin Amandine BEYER Viola de gamba Viola da gamba Marianne MULLER Cembalo Harpsichord Françoise LENGELLÉ

Více

Gymnázium a Hudební škola

Gymnázium a Hudební škola III. ročník Mezinárodní houslové soutěže PhDr. Josefa Micky pořádá Tanja Classical Music Agency ve spolupráci s Gymnáziem a Hudební školou hlavního města Prahy The 3rd Annual International Josef Micka

Více

Innovating Minds. for Young Europeans

Innovating Minds. for Young Europeans Innovating Minds Czech Awards for Young Europeans Opened by Česká hlava s.r.o. Company jointly with Mr. Přemysl Sobotka, M.D. Chairman of the Czech Republic s Senate and in collaboration with the Czech

Více

Innovating Minds. for Young Europeans

Innovating Minds. for Young Europeans Innovating Minds Czech Awards for Young Europeans Opened by Česká hlava s.r.o. Company jointly with Mr. Přemysl Sobotka, M.D. Chairman of the Czech Republic s Senate and in collaboration with the Czech

Více

SUMMER SCHOOL OF SLAVONIC STUDIES

SUMMER SCHOOL OF SLAVONIC STUDIES SUMMER SCHOOL OF SLAVONIC STUDIES FACULTY OF ARTS AND PHILOSOPHY OF CHARLES UNIVERSITY Institute of Czech Studies PRAGUE 2010 The 54 th session of the Summer School of Slavonic Studies (the LŠSS) held

Více

87. KONCERTNÍ SEZONA 2013 2014

87. KONCERTNÍ SEZONA 2013 2014 87. KONCERTNÍ SEZONA 2013 2014 Smetanova síň Obecního domu Slavnostní mimořádný koncert Prague Radio Symphony Orchestra 87 th concert season 2013 2014 Smetana Hall of the Municipal House Special ceremonial

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXV ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 10 Vydáno: ŘÍJEN 2009 Cena: 64 Kč Část normativní OBSAH Program kulturní, vzdělávací a vědecké spolupráce mezi

Více

JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015. Björk. Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album

JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015. Björk. Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015 OSTRAVA Metropolitan Magazine Björk Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album strana/page 18 editorial editorial Obsah Contents

Více

24/11. Emanuel Ax (USA) 20.00 / 8 pm Rudolfinum

24/11. Emanuel Ax (USA) 20.00 / 8 pm Rudolfinum www.firkusny.cz Rudolf Firkušný (1912-1994) patří mezi nejvýznamnější světové klavíristy 20. století. Neúnavný, celoživotní propagátor české hudby vystoupil v nejprestižnějších koncertních sálech světa

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006 Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové je členem Fóra dárců ČR - Asociace nadací a sdružení SKOK The Committee of Good Will Olga Havel Foundation is a member

Více

Measuring. (and Promoting) Museum Success. Second announcement. Co-organizers. On-site organizer

Measuring. (and Promoting) Museum Success. Second announcement. Co-organizers. On-site organizer ICOM MPR annual conference 17 20 9 2011 Brno Czech Republic Second announcement On-site organizer Slezské zemské muzeum Co-organizers Moravská galerie v Brně The International Committee for Marketing and

Více

Vážení posluchači, vážení návštěvníci.

Vážení posluchači, vážení návštěvníci. Vážení posluchači, vážení návštěvníci. Je mi ctí, že Vás již po čtrnácté mohu přivítat na mezinárodním hudebním festivalu České doteky hudby, který je členem Asociace hudebních festivalů ČR. Festival se

Více

Ostrava 22. 23. září 2011. Ostrava 22 23 September 2011. Motto: Dlouhodobá udržitelnost investic, lidí a znalostí v regionu.

Ostrava 22. 23. září 2011. Ostrava 22 23 September 2011. Motto: Dlouhodobá udržitelnost investic, lidí a znalostí v regionu. 2011 Pořadatel / Organiser: Hlavní partneři / Main Partners: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 22. 23. září 2011 22 23 September 2011 Partneři / Partners: 12. ročník mezinárodní konference 12th Annual

Více

B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI

B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI Generálním sponzorem Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci je firma ThermoFisher Scientific s.r.o. spolu s partnery Pragolab s.r.o. a Nicolet CZ s.r.o. B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI

Více

P O D Ě K O V Á N Í A C K N O W L E D G E M E N T

P O D Ě K O V Á N Í A C K N O W L E D G E M E N T P O D Ě K O V Á N Í A C K N O W L E D G E M E N T Pořadatel děkuje za významnou podporu turnaje HLAVNÍMU MĚSTU PRAHA The organizer would like to thank THE CITY OF PRAGUE for it s major support of this

Více

Ostrava 22 23 September 2011. Ostrava 22. 23. září 2011. Motto: Dlouhodobá udržitelnost investic, Motto: Long-termed sustainability

Ostrava 22 23 September 2011. Ostrava 22. 23. září 2011. Motto: Dlouhodobá udržitelnost investic, Motto: Long-termed sustainability 2011 Pořadatel / Organizer: Hlavní partneři / Main Partners: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region organises the 12th international conference

Více

PRAHA PRAGUE 2007. 50x

PRAHA PRAGUE 2007. 50x PRAHA PRAGUE 2007 kulturní culture 50x událost events Ú V O D 2 Mimo péče o dříve vytvořené kulturní hodnoty hlavní město Praha vynakládá nemalé úsilí pro naši současnost, živou kulturu. Touto publikací

Více

ČESKÉ MŠE CZECH MASSES

ČESKÉ MŠE CZECH MASSES cd_czech_masses 29.5.2013 10:43 Str. 1 24 1 UP 0084-2 UP 0130-2 UP 0121-2 ČESKÉ MŠE CZECH MASSES Suk Foerster Fibich UP 0141-2 UP 0025-2 UP 0010-2 UP 0113-2 UP 0100-2 ARCODIVA Jaromírova 48, 128 00 Praha

Více

6. MISTROVSTVÍ SVĚTA SENIORŮ A VETERÁNŮ V RYBOLOVNÉ TECHNICE

6. MISTROVSTVÍ SVĚTA SENIORŮ A VETERÁNŮ V RYBOLOVNÉ TECHNICE Český rybářský svaz s Českým rybářským svazem územního svazu města Prahy a odborem rybolovné techniky v Praze pořádají 6. MISTROVSTVÍ SVĚTA SENIORŮ A VETERÁNŮ V RYBOLOVNÉ TECHNICE 3. 7. 7. 2013 Praha Česká

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVI Sešit 7 Červenec 2000 O B S A H Část normativní - Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Více

OLYMPIC HOPES COMPETITION IN BIATHLON

OLYMPIC HOPES COMPETITION IN BIATHLON OLYMPIC HOPES COMPETITION IN BIATHLON ZÁVOD OLYMPIJSKÝCH NADÌJÍ V BIATLONU Jablonec nad Nisou Czech Republic 3.- 5.2.2012 ZÁVOD OLYMPIJSKÝCH NADÌJÍ V BIATLONU OLYMPIC HOPES COMPETITION IN BIATHLON VISEGRADSKÁ

Více

KATALOG CATALOGUE. 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha Letňany

KATALOG CATALOGUE. 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha Letňany MADI TRAVELMARKET 2012 19. MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU A HOTELNICTVÍ 19th INTERNATIONAL TRADE FAIR OF TRAVEL AND HOTEL INDUSTRIES 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

majetku, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize a další. Veřejná zakázka

majetku, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize a další. Veřejná zakázka 16 Veřejné zakázky Zadávání veřejných zakázek se řídí zákonem č. 40 / 2004 o veřejných zakázkách. Obsahem tohoto zákona je definice osob, které jsou povinny zadávat zakázky prostřednictví veřejné soutěže

Více

Informace o vstupenkách Subscription concerts A. Ticket information Czech Philharmonic educational 50

Informace o vstupenkách Subscription concerts A. Ticket information Czech Philharmonic educational 50 Sezona 2013/2014 32 84 104 120 Koncerty Zájezdy a koncerty pro jiné pořadatele Edukativní programy Praktické informace Concerts Tours and Concerts for Other Promoters Educational Programmes Useful Information

Více