Pupp Journal 2 I 2010 LÉTO I SOMMER I SUMMER.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pupp Journal 2 I 2010 LÉTO I SOMMER I SUMMER. www.pupp.cz www.summithotels.com. www.pupp.cz"

Transkript

1 Pupp Journal LÉTO I SOMMER I SUMMER 2 I

2 RESTAURACE GRANDHOTELU PUPP DIE RESTAURANT DES GRANDHOTELS PUPP THE RESTAURANTS OF THE GRANDHOTEL PUPP Grandrestaurant 12-15, a.m. - 3 p.m., 6 p.m p.m. Neoclassical architecture Czech & International cuisine Club Malá dvorana / 12 a.m p.m. A unique bar with a nineteenth century atmosphere Wide choice of gourmet specialities Café Pupp 9-20 / 9 a.m. - 8 p.m. The place of residence of Ludwig van Beethoven in 1812 Wide variety of sweet specialties Becher s Bar 19-3 / 7 p.m. - 3 a.m. Classic old English style night bar Assortment of many gourmet specialities, variety of drinks Becher s Bar Rendez-vous / 12 a.m p.m. Bar with a sun roofed terrace Gourmet specialties, more than 200 cocktails Golf Restaurant 8-22 / 8 a.m p.m. (Golf Resort Karlovy Vary) Restaurant and bar with sun roofed terrace, directly at the Carlsbad golfplace premises Czech & International cuisine

3 EDITORIAL OBSAH inhalt content Vážení hosté, milí návštěvníci, atmosféru Grandhotelu Pupp začíná opět po roce prostupovat rozechvělé očekávání elitní přehlídky světové kinematografie - Mezinárodního filmového festivalu. Jaký bude 45. ročník prestižní akce, která se řadí po bok festivalů v Berlíně, Cannes a Be nát kách? Které z hvězd filmového plátna přivítají jedinečné prostory našeho hotelu? Jaké filmy zaujmou porotu a diváky? Podobných otázek může následovat celá řada, jednu odpověď však známe vždy dopředu: jedna z hlavních rolí festivalového příběhu tradičně připadne Grandhotelu Pupp, který se počátkem července stane středobodem filmového světa. Není pro Vás příjemná představa, jak si užíváte stejné pozornosti a péče jako světové celebrity? Představy a sny Vám všem, našim hostům, splníme rádi. Lhostejno, zda přijedete na festival, či kdykoliv během roku. Léto je však vždy u nás s příznakem Extra. Teplo, sluníčko, bohatý program Karlovarského kulturního léta, opery pod Loketským hradem, promenáda podél pramenů, golf, pěší túry a cyklovýlety nádhernou přírodou - to vše ve spojení s péčí Grandhotelu Pupp činí letní pobyt nezapomenutelným. Průvodcem Vaším karlovarským pobytem Vám může být právě tento Pupp Journal. Užívejte léta a všeho, co Karlovy Vary nabízejí. Ing. Andrea Pfeffer-Ferklová, generální ředitelka Grandhotelu Pupp Geehrte Gäste, liebe Besucher, im Grandhotel Pupp spürt man nach einem Jahr wieder die aufgeregte Atmosphäre der Erwartung. Man bereitet sich auf die elitäre Vorführung der Weltkinematografie - das Internationale Filmfestival. Wie wird der 45. Jahrgang dieser Prestigeveranstaltung, die man zu den Festivals von Berlin, Cannes und Venedig reiht? Welche Stars der Filmleinwand begrüßen die einmaligen Räumlichkeiten unseres Hotels? Welche Filme fesseln die Jury und die Zuschauer? Mehrere ähnliche Fragen können folgen, eine Antwort kennt man aber immer im Voraus: eine der Hauptrollen der Festivalgeschichte gehört traditionell dem Grandhotel Pupp, das am Julianfang zum Mittelpunkt der Filmwelt wird. Ist es für Sie nicht eine angenehme Vorstellung, wie Sie die gleiche Aufmerksamkeit und Pflege wie die Weltstars genießen? Die Vorstellungen und Träume erfüllt man jedem von unseren Gästen gern. Egal ob Sie zum Festival, oder wann auch immer während des Jahres kommen. Der Sommer ist bei uns aber immer etwas Extra. Die Wärme, die Sonne, ein buntes Programm des Karlsbader Kultursommers, die Opern unter der Elbogener Burg, eine Promenade entlang der Quellen, Golf, Wanderungen und Radtouren durch die wunderschöne Natur - das alles verbunden mit der Pflege im Grandhotel Pupp macht den Sommeraufenthalt unvergesslich. Zu Ihrem Begleiter durch den Karlsbader Aufenthalt kann Ihnen gerade dieses Pupp Journal werden. Genießen Sie den Sommer und alles, was Karlsbad bietet. Ing. Andrea Pfeffer-Ferklová, Generaldirektorin Grandhotels Pupp Dear Guests, Dear Visitors, After a year, Grandhotel Pupp atmosphere begins again to be penetrated of anxious expectations of the world cinematography elite competition - International Film Festival. What will be the 45th year of this prestigious event, which ranks alongside the festivals in Berlin, Cannes and Venice? Which of the stars of the world screen will be welcomed in our hotel? Which films will interest the jury and audience? We could mention many other similar questions, but we always know one answer in advance: one of the main roles of the festival story will traditionally accrue to Grandhotel Pupp, which will became the centre of the film world. Is not it a nice idea to enjoy the same attention and care as the world celebrities? We like to realise dreams of all of you, our guests. No matter if you visit us during the festival or any other time during the year. Summer with us is always flagged Extra. Warmth, sunshine, rich cultural program of Carlsbad cultural summer, operas under the Loket castle, promenades along springs, golf, hiking and cycling tours through beautiful nature - all in conjunction with the care of the Grandhotel Pupp make the summer stay unforgettable. Just this Pupp Journal can be a guide during your stay in Karlovy Vary. Enjoy the summer and everything offered by Karlovy Vary. Ing. Andrea Pfeffer-Ferklová, General Manager of the Grandhotel Pupp Obsah I Inhalt I Content Události I Ereignisse I Events 4-6 Víte, že... I Wissen Sie, dass... I Do You Know, That... 6 Co, kdy, kde? I Was, Wann, Wo? I What, When, Where? 7 Připraveno šéfkuchařkou I Von Chefköchin zubereitet I Prepared by the Chef 8-10 Letní terasa I Die Sommerterrasse I The Summer Terrace Becher's Bar Rendez-vous 11 Nabídky I Angebote I Offers Jarní romantika I Romantik im Frühling I Spring Romance 12 Oáza pro golfisty I Oase für Golfer I Golfer's Oasis 13 Food Festival Karlovy Vary Hotel filmových hvězd I Hotel der Filmstars I The Hotel of the Movie Stars 15 Lázeňské procedury v hotelu Kurbehandlungen im Hotel I Spa Treatments in the Hotel Historie I Geschichte I History Setkání dvou věků Zusammentreffen von zwei Zeitaltern I A Meeting of Two Ages 20 Cyklovýlet I Fahrradausflug I Cycle Trip 21 Hotel v srdci Evropy I Hotel im Herzen Europas I A Hotel in the Heart of Europe Ceník I Preisliste I Price List Restaurace Grandhotelu Pupp Die Restaurants vom Grandhotel Pupp I Restaurants of the Grandhotel Pupp 23 Pupp Journal - léto 2010 Společenský magazín Grandhotelu Pupp. Pro Grandhotel Pupp zpracovalo Vydavatelství Promenáda v.o.s. Foto: archiv Grandhotelu Pupp, archiv redakce, archiv Film Service Festival, Aleksandra Chytra Redakce: Jitka Kulhánková, Andrea Pfeffer-Ferklová Editor: Petr Kulhánek Překlad: Hana Habrzettlová, Petr Fiala Litografie a tisk: Polypress s.r.o., Karlovy Vary Vychází v nákladu 6000 ks Právo změn termínů a cen vyhrazeno l Preis- und Termineänderungen vorbehalten Dates and prices are subjects of change Grandhotel Pupp Karlovy Vary, a. s. Mírové náměstí Karlovy Vary Czech Republic Tel Fax:

4 UDÁLOSTI EREIGNISSE EVENTS Nové internetové stránky Na přelomu dubna a května byly spuštěna nová prezentace Grandhotelu Pupp na. Elegantní design v teplých barvách skvěle doplňuje přehlednou a informacemi nabitou strukturu stránek. Veškeré informace o hotelu, restauracích, lázeňských a dalších službách, včetně zajímavostí, tipů pro volný čas a mnoha dalších informací jsou zde k dispozici v šesti jazycích. Vyplatí se sledovat aktuální nabídky, využít lze samozřejmě také uživatelsky komfortní on-line rezervace pobytu. Neue Internetseiten Anfang Mai wurde eine neue Präsentation von Grandhotel Pupp auf in Betrieb gesetzt. Das elegante Design in warmen Farben vollendet hervorragend die übersichtliche und informationsreiche Struktur der Seiten. Sämtliche Informationen über das Hotel, die Restaurants, Kurdienstleistungen und weitere Dienstleistungen, inklusive Freizeittipps und vielen weiteren interessanten Informationen gibt es hier in sechs Sprachen. Es lohnt sich das aktuelle Angebot zu verfolgen, man kann natürlich auch die sehr komfortable Online Buchung Ihres Aufenthaltes nutzen. New Internet Pages A new presentation of the Grandhotel Pupp was started on at the turn of April and May. Elegant design complements perfectly the clearly arranged structure of pages filled with information. All information about the hotel, restaurants, spa and other services including interesting tips as well as tips for your spare time and much other information is available in six languages here. Topical offers are worth following, you can also make use of the userfriendly on- line reservation to book your stay. Bál Harmonie Ples zdravotně postižených uzavírá karlovarskou plesovou sezónu. Setkání se vyznačuje bezprostředností a dobrou náladou všech zúčastněných. Taneční parket je obsazen, jen zazní první tóny. Se svými průvodci tančí i vozíčkáři, slepci nebo lidé mentálně postižení. Taneční vystoupení obyvatel sociálních ústavů má vždy velký úspěch. Oblíbená je i bohatá tombola, kterou dotují významní sponzoři. Účastníci si oblíbili moderátora plesu, karlovarského rodáka, herce Petra Rychlého. Hosty letošního bálu byli senátor Jan Horník, exsenátor Vladimír Kulhánek a zástupci sponzorů. Významnými partnery bálu Harmonie je každoročně časopis Promenáda a Grandhotel Pupp. Der Ball Harmonie Der Ball der körperlich Behinderten beendet die Karlsbader Ballsaison. Das Treffen zeichnet sich mit Unmittelbarkeit und guter Laune aller Anwesenden aus. Das Tanzparkett ist gleich voll, wenn die ersten Töne erklingen. Mit ihren Begleitern tanzen auch die Rollstuhlfahrer, die Blinden oder geistig Behinderte. Der Tanzauftritt der Bewohner der Sozialanstalten hat immer einen großen Erfolg. Beliebt ist auch die reiche Tombola, die bedeutende Sponsoren dotieren. Die Teilnehmer gewannen den Moderator des Balles, den Karlsbader Landsmann, den Schauspieler Petr Rychlý lieb. Die Gäste des diesjährigen Balls waren der Senator Jan Horník, der Ex-Senator Vladimír Kulhánek und die Vertreter der Sponsoren. Bedeutende Partner vom Ball Harmonie sind auch die Zeitschrift Promenáda und Grandhotel Pupp. Ball Harmonie The ball of handicapped people closes the ball season in Karlovy Vary. The meeting distinguishes itself by naturalness and a good mood of all taking part in it. The dance floor is full immediately after you can hear the first sounds of music. Wheelchair users, the blind as well as mentally handicapped people dance here with their friends. A raffle backed by important sponsors is popular too. The visitors to the ball also like its emcee, the native of Karlovy Vary, the actor Petr Rychlý. The guests of this year s ball were the senator Jan Horník, the ex-senator Vladimír Kulhánek and the representatives of sponsors. Important partners of the ball Harmonie are also the magazine Promenáda and the Grandhotel Pupp. Dny Evropské šlechty Dámy a pánové s modrou krví z celé Evropy se opět po roce sešli v Karlových Varech. Slavnostně zahájili karlovarskou dostihovou sezónu s magickým číslem 111 šesti rovinovými dostihy a tradiční přehlídkou klobouků. Setkání šlechticů mělo na programu také maškarní bál v Císařských lázních a Jarní ples ve Slavnostním sále Grandhotelu Pupp. Karlovy Vary a Grandhotel Pupp se tak opět na několik dní staly místem s největší koncentrací aristokratů na zeměkouli. Die Tage des europäischen Adels Nach einem Jahr trafen sich wieder in Karlsbad die Damen und Herren des blauen Blutes aus ganz Europa. Sie eröffneten feierlich die Karlsbader Pferderennensaison mit der magischen Zahl 111 mit sechs Flachrennen und der traditionellen Hüteschau. Das Frühjahrstreffen der Adeligen hatte auch einen Maskenball im Kaiserbad und Frühjahrsball im Festsaal von Grandhotel Pupp am Programm. Karlsbad und Grandhotel Pupp wurde so wieder auf ein paar Tage zum Ort mit der höchsten Zusam men ballung der Aristokraten auf der Welt. Days of the European Aristocracy Ladies and gentlemen with blue blood met in Karlovy Vary again after a year. They started the Karlovy Vary horse racing season with a magic number 111 with six flat races and a traditional hat show. A fancy-dress ball in the Imperial Spa Building and the Spring Ball in the Festive Hall of 4

5 UDÁLOSTI EREIGNISSE EVENTS the Grandhotel Pupp were also on the programme of the noblemen s spring meeting. Karlovy Vary and the Grandhotel Pupp became places with the highest concentration of aristocrats on earth for a few days again. Zahájení lázeňské sezóny Velmistr řádu křižovníků s červenou hvězdou Jiří Kopejsko slavnostně vysvětil karlovarské léčivé prameny. Zahájil tak spolu s králem Karlem IV. a jeho družinou letošní karlovarskou lázeňskou sezónu. Vše za doprovodu trhů a jarmarků, koncertů a dalších kulturních vystoupení. Doufám, že letošní lázeňská sezóna bude úspěšná a opět do Karlových Varů přiláká návštěvníky, kteří se sem budou rádi vracet a objevovat všechny krásy našeho města, přál si primátor Karlových Varů Werner Hauptmann. Součástí víkendových slavností byl také Food Festival pořádaný Grand ho telem Pupp. (Více na straně 14.) Die Kursaisoneröffnung Der Großmeister des Kreuzritterordens mit dem Roten Stern Jiří Kopejsko segnete feierlich die Karlsbader Heilquellen. Er eröffnete so zusammen mit dem König Karl IV. und seinem Gefolge die diesjährige Karlsbader Kursaison. Alles begleitet von Märkten und Jahrmärkten, Konzerten und weiteren Kulturauftritten. Ich hoffe, dass die diesjährige Kursaison erfolgreich wird und wieder nach Karlsbad die Besucher lockt, die hierher gern zurückkehren werden und alle Schönheiten unserer Stadt entdecken werden, wünschte sich der Oberbürgermeister von Karlsbad Werner Hauptmann. Im Rahmen der Wochen end feier lichkeiten war auch das von Grandhotel Pupp veranstaltete Food Festival. (Mehr auf Seite 14.) Opening of the Spa Season The Grand Master of the Knights of the Red Cross Jiří Kopejsko consecrated the curative springs of Karlovy Vary. In this way he started this year s spa season in Karlovy Vary together with King Charles IV and his suite. Everything was accompanied by markets and fairs, concerts and other cultural performances. I hope that this year s spa season will be successful and will attract visitors to Karlovy Vary again who will keep returning to discover all beauties of our town, the Mayor of Karlovy Vary Werner Hauptmann wished. A part of the weekend celebration was also the Food Festival organized by the Grandhotel Pupp. (More on p. 14.) Jednání nejsilnější frakce Evropského parlamentu v Grandhotelu Pupp Počátkem května se v Karlových Varech uskutečnilo dvoudenní jednání skupiny evropských lidovců (The Group of the European People s Party - EPP Group) v čele s šéfem evropského parlamentu Unie Jerzy Buzkem. Předmětem jednání bylo zejména vytváření pracovních míst, boj proti hazardním hrám a organizovanému zločinu. Jedním z cílů rovněž bylo seznámit se s tradičním odvětvím regionu - sklářstvím, a jeho současnými problémy. Grandhotel Pupp se tak zapsal na prestižní mapu míst jednání Evropského parlamentu. Die Verhandlung der stärksten Fraktion des Europäischen Parlaments im Grandhotel Pupp Anfang Mai fand in Karlsbad eine zweitägige Tagung der Gruppe der Europäischen Volksparteien (The Group of the European People s Party - EPP Group) angeführt von dem Vorsitzenden des Europäischen Parlaments Jerzy Buzek statt. Der Ver handlungsgegenstand war vor allem die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen, die Be kämpfung des Glückspiels und des organisierten Verbrechens. Einer der Ziele war gleichfalls sich mit dem traditionellen Produktionszweig der Region - der Glasherstellung, und seinen heutigen Problemen bekannt zu machen. Das Grandhotel Pupp schrieb sich somit in die Prestigekarte der Verhandlungsorte des Europäischen Parlaments ein. Talks of the Strongest Fraction of European Parliament in the Grandhotel Pupp A two-day meeting of the Group of the European People s Party - EPP Group - headed by the President of European Parliament of the Union Jerzy Buzek was held in Karlovy Vary in early May. The subject of the talks was especially the creation of working opportunities and the fight with gambling. One of its goals was also making acquainted with the traditional branch of industry of the region - glass-making and its present problems. The Grandhotel Pupp obtained its place on the prestigious map of places where European Parliament has met in this way. Show Dance Gala 2010 V druhé polovině května se ve Slavnostním sále uskutečnil již 12. ročník soutěže O krále figurálního valčíku Grandhotelu Pupp a o rok mladší pohárové soutěže párů a skupin Show Dance. Hlavní cenou pro vítěze byl v letošním roce víkendový pobyt v Grandhotelu Pupp. Show Dance Gala 2010 In der zweiten Maihälfte fand im Festsaal bereits der 12. Jahrgang des Wettbewerbs Um den König des Figurenwalzers von Grandhotel Pupp und der um ein Jahr jüngere Pokalwettbewerb der Paare und Gruppen Show Dance statt. Der Hauptpreis für den Gewinner war in diesem Jahr ein Wochenendaufenthalt im Grandhotel Pupp. Show Dance Gala 2010 The 12th year of the competition King of Figure Waltz and a year younger cup competition of pairs and groups Show Dance were held in the Festive Hall in the second half of May. The main prize was a weekend stay in the Grandhotel Pupp. 5

6 UDÁLOSTI EREIGNISSE EVENTS Nové informační centrum otevřelo u příležitosti zahájení letošní lázeňské sezóny Carlsbad Convention Bureau (CCB) na pěší zóně v budově hotelu Thermal. Jde o první regionální informační centrum pro prezentaci Karlových Varů a Karlovarského kraje jako prestižní lázeňské, turistické a kongresové destinace. Informační centrum slavnostně otevřela generální ředitelka Grandhotelu Pupp a zároveň předsedkyně správní rady CCB Ing. Andrea Pfeffer-Ferklová společně s generálním ředitelem hotelu Thermal JUDr. Josefem Pavlem. Zakládajícím a dosud nejaktivnějším členem CCB je Grandhotel Pupp. Jde o projekt, kde významné karlovarské hotely místo soupeření naopak spojují síly, aby představily město a celý region v tom nejlepším světle s akcentem na kongresovou turistiku. Carlsbad Regional Point však poskytuje plnohodnotný informační servis o městě i kraji sedm dní v týdnu všem, kteří do něj zavítají. Je tak významným příspěvkem ke zvýšení standardu služeb v této oblasti pro všechny hosty a návštěvníky Karlových Varů a kraje. Carlsbad Regional Point Ein neues Infozentrum setzte das Carlsbad Convention Bureau (CCB) anlässlich der Eröffnung der neuen Kursaison auf der Fußgängerzone im Hotel Thermal in Betrieb. Es handelt sich um das erste regionale Infozentrum für die Vorstellung von Karlsbad und des Karlsbader Kreises als eine bedeutende Kur-, Tourismus- und Kongressdestination. Das Infozentrum wurde feierlich von der Grandhotel Pupp General direktorin und zugleich der Vorsitzenden des CCB Verwaltungsrates Frau Ing. Andrea Pfeffer-Ferklová zusammen mit dem Generaldirektor von Hotel Thermal Herrn JUDr. Josef Pavel eröffnet. Das Gründungs- und bisher das aktivste Mitglied von CCB ist das Grandhotel Pupp. Es handelt sich um ein Projekt, wo die bedeutenden Karlsbader Hotels anstatt sich einander zu konkurrieren ihre Kräfte einigen, um die Stadt und die ganze Region im möglichst besten Licht vorzustellen, mit Akzent auf die Kongresstouristik. Der Carlsbad Regional Point bietet allen, die hierher kommen, einen vollwertigen Infoservice sieben Tage in der Woche. Er trägt somit bedeutend zur Erhöhung des Dienstleistungsniveaus in dieser Region für alle Gäste und Besucher von Karlsbad und des Kreises bei. Carlsbad Regional Point The Carlsbad Convention Bureau (CCB) has opened a new information centre in the Thermal Hotel on the pedestrian zone on the occasion of the opening of the new spa season. It is the first regional information centre to present Karlovy Vary and the Karlovy Vary region as prestigious spa, tourist and congress destinations. The information centre was opened by the general director of the Grandhotel Pupp Ing. Andrea Pfeffer- Ferklová, who is also the head of the CCB board, and JUDr. Josef Pavel, the general director of the Thermal Hotel. It is a project where prestigious spa hotels of Karlovy Vary unite their strengths instead of competing with the aim to show the best of Karlovy Vary and the whole region and to stress the importance of congress tourism. The Carlsbad Regional Point provides full information service seven days a week to everyone who visits it. It represents an important contribution to the increase in the standard of services in this field for all guests and visitors to Karlovy Vary and the region. VÍTE, ŽE... wissen sie, dass... do you know, that... anglický král Edward VII. v Karlových Varech nedopatřením vynalezl puky na kalhotech? Při své návštěvě Grandhotelu Pupp (1907) se šel před slavnostní večeří projít do lesa a roztrhl si kalhoty. V obchodě s oblečením si ze sloupce složených kalhot vybral nové. Se slovy Není času nazbyt odmítl vyžehlení, převlékl se a pronesl projev. Karlovarští žasli, jaké to má panovník na kalhotech podivné čáry a rýhy. Druhý den uspořádal starosta v Puppu na počest krále snídani. A hle - všichni pánové se objevili s lépe či hůře nažehlenými puky na kalhotech. Nechtěli zaostat za posledním výkřikem anglické módy, který jim včera Jeho Veličenstvo předvedlo. prvním významným poválečným poválečným hostem Grandhotelu Pupp byl indický maharádža z Dharampuru? Přicestoval v létě roku 1948 a jeho návštěva vzbudila u lázeňských hostů i u Karlovarských velké pozdvižení. Grandhotel Pupp měl v minulém století také vlastní hotelové zahradnictví? Bylo v Březové u Karlových Varů a měsíčně dodalo hotelu květiny v hodnotě korun (v dnešní hodnotě asi 15x více). Ve sklenících a na záhonech tu ročně kvetlo na sto druhů květin. der englische König Edward VII. in Karlsbad durch Versehen die Bügelfalten an der Hose erfand? Während seines Grandhotel Pupp Besuchs (1907) ging er vor dem Festabendessen in den Wald spazieren und er zerriss sich seine Hose. Im Bekleidungs geschäft nahm er vom Stand eine neue Hose. Mit den Worten es gibt keine Zeit zu verlieren lehnte er das Bügeln ab, er zog sich um und hielt seine Rede. Die Karls bader staunten, welche merkwürdige Striche und Rillen der Herrscher an seiner Hose hat. Am zweiten Tag veranstaltete der Bürgermeister im Pupp zu Ehren des Königs ein Frühstück. Und siehe - alle Herren erschienen mit besser oder schlechter gebügelten Bügelfalten an der Hose. Sie wollten nicht hinter dem letzten Schrei der englischen Mode zurückbleiben. der erste bedeutende Gast im Grandhotel Pupp in der Nachkriegszeit der indische Maharaja aus Dha rampur war? Er reiste im Sommer des Jahres 1948 an und sein Besuch erweckte bei den Kurgästen sowie bei den Karlsbadern großes Aufsehen. das Grandhotel Pupp im vergangenen Jahrhun dert auch eine eigene Hotelgärtnerei hatte? Sie war in Březová bei Karlsbad (Pirkenhammer) und monatlich lieferte sie ins Hotel Blumen im Wert von Kronen (im heutigen Wert etwa 15x mehr). In den Treibhäusern und Beeten blühten hier jährlich an die hundert Blumenarten.... the English king Edward VII invented creases on trousers when he was in Karlovy Vary? He ripped his trousers when he went for a walk before a gala dinner during his stay in the Grandhotel Pupp (1907).He chose new ones from a pile of trousers in a clothes shop. He refused ironing with the words I have no time to spare, changed them and made a speech. The inhabitants of Karlovy Vary were astonished to see the king s trousers with strange lines and creases. Next day the mayor gave a gala breakfast in the Pupp in king s honour. And guess what - all gentlemen appeared with better or worse creases on their trousers. They did not want to lag behind the latest English fashion which His Majesty had shown them the day before. the first significant post-war guest of the Grand hotel Pupp was Indian Maharajah from Dharampur? He arrived in the summer 1948 and his visit caused big turmoil among spa guests and locals. in the last century the Grand hotel Pupp had also its own hotel garden centre? Yes, it was located in Březová by Karlovy Vary and every month it supplied flowers worth 40,000 CZK (today it would be approx. 15times more) to the hotel. Hundreds of types of flowers were blossoming in green-houses and on flower-beds every year. 6

7 CO, KDY, KDE WAS, WANN, WO WHAT, WHEN, WHERE červen až září, každé úterý a sobota, od také každý čtvrtek, VARHANÍ KONCERT, kostel sv. Máří Magdalény Juni - September, jeden Dienstag und Samstag, vom auch jeden Donnerstag, ORGELKONZERT, Maria Magdalena Kirche June - September, Tuesdays, Saturdays and from July 15 Thursdays as well, 4 p.m. ORGAN CONCERT, St. Maria Magdalena / June 2nd - Sep 19th 2010 OTTO HERBERT HAJEK, výstava německého sochaře, malíře a grafika, Galerie umění OTTO HERBERT HAJEK, Ausstellung der Werke vom en Bildhauer, Maler und Graphiker, die Kunstgalerie OTTO HERBERT HAJEK, an exhibition of works by a German sculptor, painter and graphic artist, the Art Gallery / June 13th KARLOVARSKÝ KARNEVAL 2010, lázeňská část města, Smetanovy sady: karnevalový průvod přes centrum města, vyhlášení krále a královny karnevalu, koncert KARLSBADER KARNEVAL 2010, das Kurviertel, Smetana-Park: Karnevalsreigen durch das Stadtzentrum, Bekanntmachung des Namens der Königin und des Königes des Karnevals, Konzert KARLOVY VARY CARNIVAL 2010, the spa part of the town, Smetana Park: 2 p.m. carnival procession through the centre of the town, 4.45 p.m. announcing the Queen and King of the carnival, 5 p.m. concert / June 17th 7.30 p.m. w.a. mozart: kouzelná flétna, opera, Divadlo J.K. Tyla Plzeň, Městské divadlo W.A.MOZART: DIE ZAUBERFLÖTE, eine Oper, J.K.Tyl-Theater Pilsen, Stadttheater W.A.MOZART: THE MAGIC FLUTE, an opera, J.K.Tyl Theatre Plzeň, Municipal Theatre / June 18th 7.30 p.m. OPERNÍ PŘEDEHRY, ÁRIE A DUETA, Karlovarský symfonický orchestr, Lázně III OPERETTEN-OUVERTÜREN, ARIEN UND DUETTE, Das Karlsbader Symphonieorchester, Bad III OPERA OVERTURES, ARIAS AND DUETS, Karlovy Vary Symphony Orchestra, Spa III / July 2nd-10th 45. Mezinárodní filmový festival, Thermal, Grandhotel Pupp a další sály 45. INTERNATIONALES FILMFESTIVAL, Thermal, Grandhotel Pupp und andere Säle 45th INTERNATIONAL FILM FESTIVAL, Thermal, Grandhotel Pupp and other cinemas 13.7., / July 13th, Aug 5th 7.30 p.m. GALA VERDI, árie z oper, Prague Opera Collegium, Městské divadlo GALA VERDI, Arien aus Opern, Prague Opera Collegium, Städtisches Theater GALA VERDI, arias from operas, Prague Opera Collegium, the Municipal Theatre 17., / July 17th, 31st 9 p.m. antonín dvořák: rusalka, slavná opera v rámci Loketského kulturního léta, přírodní amfiteátr v Lokti antonín dvořák: DIE NYMPHE, berühmte Oper als Teil des Programms des Elbogener Kultursommers, Freilichttheater in Elbogen ANTONÍN DVOŘÁK: THE WATER NYMPH, a famous opera as part of the programme of the Cultural Summer of Loket, open-air theatre in Loket / June 23rd - Sep 26th PŘÍBĚH GRANDHOTELU PUPP, výstava, Muzeum Karlovy Vary, Nová louka 23 DIE GESCHICHTE VOM GRENDHOTEL PUPP, die Austellung, Museum Karlsbad, Nová louka 23 THE STORY OF THE GRANDHOTEL PUPP, an exhibition, Museum of Karlovy Vary, Nová louka , / July 27th, Aug 29th 7.30 p.m. Z OPERETY DO OPERETY, Johann Strauss orchestr Coburg Die flotten Geister, Městské divadlo AUS EINER OPERETTE IN EINE ANDERE, Johann Strauss-Orchester Coburg Die flotten Geister, Städtisches Theater FROM AN OPERETTA INTO AN OPERETTA, Johan Strauss Orchestra Coburg Die flotten Geister, the Municipal Theatre / Aug 15th 2 p.m. Dostihový den - Pohár Grandhotelu Pupp, dostihové dny také 20.6., 4., a 1.8., Závodiště Dvory RENNTAG - POKAL DES GRANDHOTELS PUPP, Renntage auch am 20.6., 4., und 1.8., Rennbahn Dvory RACING DAY - THE CUP OF THE GRANDHOTEL PUPP, racing days also on June 20th, July 4th, 18th and August 1st, Race Course Dvory / Aug 21st - 22nd CITY TRIATHLON KARLOVY VARY 2010, Evropský pohár v olympijském triatlonu, areál Rolava, ulice města CITY TRIATHLON KARLOVY VARY 2010, Europäischer Pokal im olympischen Triathlon, Rolava-Areal, Strassen der Stadt CITY TRIATHLON KARLOVY VARY 2010, the European Cup in Olympic Triathlon, Rolava grounds, streets of the town Vstupenky na tyto a další kulturní a společenské akce Vám rádi zajistíme. Kontaktujte Guest Service, tel Wir sichern Ihnen gern Eintrittskarten für diese und andere kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen. Fragen Sie im Guest Service nach, Tel We will book tickets for these as well as other cultural and social events for you. Contact Guest Service, tel

8 PŘIPRAVENO ŠÉFKUCHAŘKOU VOn CHEFKöCHIN VORBEREITET PREPARED BY THE CHEF GRANDRESTAURANT V LÉTĚ GRANDRESTAURANT im SOMMER I GRANDRESTAURANT in SUMMER Červen Café Pupp ve znamení červených a sladkých plodů s nezaměnitelným aroma. Přichází čas jahod a třešní Jahodový dort za studena Višňové želé s čokoládovou pěnou Juni Café Pupp Im Namen der roten und süßen Früchte mit einem unverwechselbaren Aroma. Es kommt die Zeit der Erdbeeren und Kirschen Kalte Erdbeertorte Weichselgelee mit Schokoladenschaum June Café Pupp Under the sign of red and sweet fruits with an unmistakable aroma. The time of strawberries and cherries is coming... Cold strawberry cake Sour cherry jelly with chocolate mousse Grandrestaurant Sushi & sashimi - speciality ze země vycházejícího slunce Tradice přípravy těchto nízkokalorických lahůdek s mnoha zdraví prospěšnými látkami sahá do 7. století. Během staletí dala japonská kuchyně světu nepřeberné množství variant sushi a sashimi. V červnu Vám připravíme jejich výběr doplněný nakládaným zázvorem, wasabi, sójovou omáčkou Kikkoman a křehkou zeleninou. California Tobiko Red - California sushi s náplní z lososa, okurky, avokáda, majonézy a červeného kaviáru Cream Cheese - ura maki sushi plněné červenou paprikou, okurkou, proužky mrkve a smetanovým sýrem Kani Nigiri - nigiri sushi s proužkem řasy nori a krabí tyčinkou Avocado Nigiri - nigiri sushi s lahodným avokádem, spojené tenkou stužkou řasy nori Teka Maki - maki sushi s lahodným tmavým tuňákem Asupara Maki - maki sushi s celými výhonky baby chřestu Hotate Sashimi - mušle sv. Jakuba Ebi Sashimi - kreveta Polévka Jemná zázvorová polévka s tartare z thajského manga a s pečeným tichomořským lososem na citrónové trávě Hlavní chod Hovězí steak teriyaki podávaný se soba nudlemi, wok zeleninou a praženým bílým sezamem Dezert Kokosové lívanečky s grilovaným ananasem a mangovou omáčkou Grandrestaurant Sushi & Sashimi - Spezialitäten aus dem Lande der aufgehenden Sonne Die Tradition der Vorbereitung dieser kalorienarmen Leckerbissen mit vielen der Gesundheit bekömmlichen Stoffen reicht ins 7. Jahrhundert. Während der Jahrhunderte gab die japanische Küche der Welt eine unerschöpfliche Menge an Varianten von Sushi und Sashimi. Im Juni bereitet man eine deren Auswahl serviert mit mariniertem Ingwer, Wasabi, Kikkoman Sojasoße und knusprigen Gemüse. 8

9 PŘIPRAVENO ŠÉFKUCHAŘKOU VOn CHEFKöCHIN VORBEREITET PREPARED BY THE CHEF California Tobiko Red - California Sushi mit einer Fülle aus Lachs, Gurken, Avocado, Mayon naise und rotem Kaviar Cream Cheese - Ura Maki Sushi gefüllt mit roter Paprika, Gurke, Möhrenstreifen und Sahnekäse Kani Nigiri - Nigiri Sushi mit einem Nori Algen Streifen und Krabbenstäbchen Avocado Nigiri - Nigiri Sushi mit köstlicher Avocado, zusammengehalten mit einem dünnen Nori Algenband Teka Maki - Maki Sushi mit schmackhaftem dunklem Thunfisch Asupara Maki - Maki Sushi mit ganzen Baby Spargelsprossen Hotate Sashimi - St. Jakobsmuschel Ebi Sashimi - Garnele Suppe Feine Ingwersuppe mit Tartare aus thailändischer Mango und gebratenem pazifischen Lachs auf Zitronengras Hauptgericht Rindersteak Teriyaki serviert mit Soba Nudeln, Wok Gemüse und geröstetem weißem Sesam Dessert Kokospfannkuchen mit gegrillter Ananas und Mangosoße Grandrestaurant Sushi & Sashimi - Specialties from the Country of the Rising Sun The tradition of cooking these low-fat specialties with lots of elements beneficial to health goes back to the 7th century. Japanese cuisine has given the world an inexhaustible number of variant of sushi and sashimi in the course of centuries. In June we will prepare their selection complemented with pickled ginger, wasabi, and Soya sauce Kikkoman and crisp vegetables. California Tobiko Red - Californian sushi with a filling from salmon, cucumber, avocado, mayonnaise and red caviar Cream Cheese - ura maki sushi filled with red peppers, cucumber, strips of carrots and cream cheese Kani Nigiri - nigiri sushi with a strip of nori seaweed and a crab stick Avocado Nigiri - nigiri sushi with delicious avocado, joined with a thin strip of nori seaweed Teka Maki - maki sushi with delicious dark tuna Asupara Maki - maki sushi with shoots of baby asparagus Hotate Sashimi - St. James s mussels Ebi Sashimi - a shrimp Soup Fine ginger soup with tartar from Thai mango, baked Pacific salmon and lemon grass Main course Beef steak teriyaki served with soba noodles, wok vegetables and roasted sesame seeds Dessert Coconut pancakes with grilled pineapple and mango sauce Červenec Grandrestaurant Neopakovatelná delikátní chuť křupavých salátů a procházka po Toskánsku Studené saláty Toskánská grilovaná zelenina se sušenými tomaty a česnekem, marinovaná v olivovém oleji Extra Virgine a acetu balsamicu nebo Trhané saláty & Pata Negra Směs trhaných salátů se sušenou šunkou z černých prasat, mangem a ořechovou vinaigrette Polévka Polévka z mladých fazolek s česnekem, zahradní zeleninou a se sýrem parmazán Hlavní chod Šafránové risotto s císařskými lusky, zprudka pečenými svatojakubskými mušlemi a máslovou omáčkou se zázvorem a chilli papričkou Dezert Domácí toskánské tiramisu Juli Grandrestaurant Ein Unwiederholbarer delikater Geschmack knuspriger Salate und ein Spaziergang durch die Toskana Kalte Salate Toskanisches gegrilltes Gemüse mit getrockneten Tomaten und Knoblauch mariniert im Extra Virgine Olivenöl und Aceto balsamico. oder Zupfsalate & Pata Negra Eine Mischung von Zupfsalaten mit getrocknetem Schinken von schwarzen Schweinen, Mango und Nussvinaigrette Suppe Suppe aus jungen Bohnen mit Knoblauch, Gartengemüse und mit Parmesankäse Hauptgericht Safranrisotto mit Kaiserschote, rasch gebratene St. Jakobsmuscheln und Buttersoße mit Ingwer und Chillipaprika Dessert Hausgemachter toskanischer Tiramisu 9

10 PŘIPRAVENO ŠÉFKUCHAŘKOU VOn CHEFKöCHIN VORBEREITET PREPARED BY THE CHEF Hauptgericht Gegrillter Thunfisch aus dem Indischen Ozean mit lauwarmen Hummerstücken, gebratenen Äpfeln, Frühlingszwiebel und pikanter Soße aus frischen Preiselbeeren, Himbeeren und Chillipaprikas oder Seezander konfiniert mit Knoblauchflocken und frischen Kräutern, mit Gemüse Kuskus und karamellisierter Frühlingskarotte Dessert Eine Torte aus Kokosalaska mit Valrhona Manjari Schokolade vollendet mit Himbeersorbett und frischen Himbeeren July Grandrestaurant The Unrepeatable Delicious Taste of Crisp Lettuces and a Walk in Tuscany Cold salads Tuscan grilled vegetables with dried tomatoes and garlic marinated in olive oil Extra Virgin and aceto balsamico or Torn lettuces & Pata Negra A mixture of torn lettuces with dried ham from black pigs, mango and nut vinaigrette Soup Soup from young beans with garlic, garden vegetables and Parmesan cheese Main course Saffron risotto with imperial beans, baked St. James s mussels, butter sauce with ginger and chilli peppers Dessert Home-made Tuscan tiramisu vlažného humra, pečenými jablky, jarní naťovou cibulkou a pikantní omáčkou z čerstvých brusinek, malin a chilli papriček nebo Jezerní candát konfinovaný česnekovými lupínky a čerstvými bylinkami, se zeleninovým kuskusem a karamelizovanou jarní karotkou Dezert Dortík z kokosové alasky s čokoládou Valrhona Manjari doplněný malinovým sorbetem a čerstvými malinami August Grandrestaurant Perlen aus den Weltozeanen, tschechischen Flüssen und Bächen Kalte Vorspeise Duett aus geräuchertem Aal - fein geräucherter Aal mit Sellerie-Apfelsalat und samt glatt Parfait aus Aal mit lauwarmen Sahnechips August Grandrestaurant Pearls from the Oceans of the World and Czech Rivers and Brooks Cold starter Duet from smoked eel - gently smoked eel with a salad from celery and apples and velvety smooth parfait from eel with lukewarm cream potatoes Main course Grilled tuna from the Indian Ocean with pieces of warm lobster, baked apples, spring onions and savoury sauce from fresh cranberries, raspberries and chilli peppers or Lake zander with chips of garlic and fresh herbs, vegetable couscous and caramelized spring carrots Dessert Cake from coconut alaska with chocolate Valrhona Manjari complemented with raspberry sorbet and fresh raspberries Srpen Grandrestaurant Perly ze světových oceánů, českých řek a potoků Studený předkrm Duet z uzeného úhoře - jemně uzený úhoř s celerovo-jablečným salátem a sametově hladké parfait z úhoře s vlažnými smetanovými brambůrkami Hlavní chod Grilovaný tuňák z indického oceánu s kousky 10

11 GRANDHOTEL PUPP DOPORUČUJE WIR EMPFEHLEN WE RECOMMEND Letní terasa Becher s Bar Rendez-vous Palmen und Blumen und wie auf der Hand hat man den Festsaal, in Sicht das Kaiserbad und die grünen Hänge der Kurwälder. Die Terrasse ist ein idealer Ort, wo man einen guten Kaffee, oder einen einmaligen Ronnefeldt Tee, inklusive der erfrischenden Eistees, auskosten kann. Man kann ein Glas Wein, Bier oder ausgezeichneten Whiskys bestellen. Bestimmt kosten Sie einen der zweihundert Mischgetränke. Lassen Sie sich die Spezialitäten unserer Meister Köche empfehlen und Sie können sich auch verwöhnen lassen: mit süßen Desserts und Eisvariationen. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wetter, guten Appetit und zum Wohl! Léto láká ven a letní terasa na prostranství u Becher s Bar Rendez-vous nabízí nádhernou alternativu k jedinečným interiérům restaurací Grandhotelu Pupp. Sedíte pod slunečníky mezi palmami a květinami a jako na dlani máte Slavnostní sál, na dohled Císařské lázně a zelené svahy lázeňských lesů. Terasa je ideální volbou k posezení nad dobrou kávou, nebo k popíjení výjimečných čajů Ronnefeldt - včetně osvěžujících ledových. Můžete si objednat sklenku vína, piva nebo výbornou whisky. Rozhodně vyzkoušejte některý z dvou set druhů míchaných nápojů. Nechte si doporučit speciality našich mistrů kuchařů a můžete se i rozmazlovat: sladkými dezerty a zmrzlinovými variacemi. Přejeme Vám příjemné povětří, dobrou chuť a na zdraví! Nejoblíbenější sendvič Pupp Club sendvič ze světlého a tmavého tramezzína s čerstvou zeleninou a smaženými bramborovými lupínky Z hlavních jídel doporučujeme Grilovaná máslová treska butterfish se špenátovým komínkem s ricottou, s vlašskými ořechy a opečenými mladými bramborami A na závěr osvěžení Citrónový sorbet s Campari orange a plátky karamboly Die Sommerterrasse der Becher s Bar Rendez-vous Der Sommer lockt nach draußen und die Sommerterrasse vor der Becher s Bar Rendez-vous bietet wunderschöne Alternative zu den einmaligen Innenräumen der Grandhotel Pupp Restaurants. Man sitzt unter den Sonnenschirmen zwischen Das beliebteste Sandwich Pupp Club-Sandwich aus hellem und dunklem Tramezzini-Brot mit frischem Gemüse und gerösteten Kartoffelchips Von den Hauptspeisen ist zu empfehlen Gegrillter Butterdorsch Butterfisch mit Spinatrolle mit Ricotta, Walnüssen und gerösteten jungen Kartoffeln Und zum Schluss eine Erfrischung Zitronensorbet mit Campari orange und Karambolaschnitten The Summer Terrace of the Becher s Bar Rendez-vous People want to spend their time out in summer and the Becher s Bar Rendez-vous summer terrace offers a wonderful alternative to the splendid interiors of the restaurants in the Grandhotel Pupp. You can sit under sunshades among palms and flowers; have the Festive Hall in full view and the Imperial Spa Building with the green hillsides of spa woods within sight. The terrace is an ideal choice you can sit over a cup of good coffee or drink some of delicious Ronnefeldt teas including the refreshing ice tea. You can order a glass of wine, beer of excellent whisky. And you definitely have to try some of two hundred sorts of mixed drinks. Allow us to recommend our master cooks specialties to you and you can also pamper yourself: with sweet desserts and ice-cream variations. We wish you good weather, bon appetite and cheers! The most popular sandwich Pupp Club tramezzino sandwich - white and brown tramezzini with fresh vegetables and roasted potato chips Of main meals we recommend Grilled butter codfish butterfish with spinach stack with ricotta, walnuts and roasted young potatoes And finally some refreshment Lemon sorbet with Campari orange and carambola slices Vaše volba? / Ihre Wahl? / Your Choice? Big Fighter (becherovka, lemon juice, tonic, orange juice) Red Moon (becherovka, black currant juice, soda water) Screwdriver (vodka, orange juice) Garibaldi (campari, orange juice) Piña Colada (white rum, dark rum, coco syrup, pineapple juice, cream) High Society (gin, peach liqueur, campari, grapefruit juice) Komfort, který si zasloužíte myslíme na Vás Komfort, den Sie verdienen wir denken an Sie Comfort You Deserve We Think of You 11

12 NABÍDKY ANGEBOTE OFFERS Letní romantika V letních měsících Vás zveme vychutnat si romantické chvíle ve dvou v Grandhotelu Pupp. Třídenní pobyt 2x ubytování s bohatou snídaní formou bufetové nabídky 1x romantická večeře při svíčkách sestavená dle doporučení paní šéfkuchařky Vlaďky Příhodové 1x projížďka kočárem jarem provoněnými Karlovými Vary 1x piknikový koš pro Vaše odpoledne volný vstup do hotelového relaxačního centra (sauna, pára, whirlpool, fit-centrum) volný vstup do hotelového Pupp Casino Clubu Dále doporučujeme návštěvu Becher s Baru s živou hudbou a příjemný odpočinek v solné jeskyni v místních lázních. Romantik im SOMMER SUMMER ROMANCE In summer we invite you to savor romantic moments in two in the Grandhotel Pupp. Three day stay 2x accommodation with a rich buffet breakfast 1x romantic candlelight dinner prepared by our chef Mrs. Vlaďka Příhodová 1x carriage ride through spring scented Karlovy Vary 1x picnic basket for your afternoon free use of hotel relax centre (sauna, steam bath, whirlpool, fit-centre) free entry into the Pupp Casino Club We also recommend you to visit our Becher s Bar with live music and to relax in salt cave in Elizabeth Baths. Im Sommer laden wir Sie zum romantischen Verweilen zu zweit ins Grandhotel Pupp ein. Aufenthalt drei tage 2x Übernachtung mit reichhaltigem Frühstücksbüffet 1x romantisches Abendessen beim Kerzenlicht, von unserer Chefköchin Vlaďka Příhodová zusammengestellt 1x Kutschenfahrt durch duftendes Karlsbad vom Frühling 1x Picknickkorb für Ihren Nachmittag freier Eintritt ins Hotelrelaxzentrum (Sauna, Dampfbad, Whirlpool, Fitnessraum) freier Eintritt in den Pupp Casino Club Weiter empfehlen wir Ihnen Besuch der Becher s Bar mit Livemusik und eine angenehme Entspannung in der Salzhöhle im Elisabethbad. Ceník / Preisliste / Price list (EUR) Grandhotel PUPP ***** de Luxe DR / PP 278 Junior Suite / PP 328 Premiere Suite / PP 358 AP / PP 398 PP - na osobu / pro Person / per person DR - dvoulůžkový pokoj / Doppelzimmer / double room AP - apartmá / Appartement / apartment **** First Class DR / PP 244 AP / PP

13 NABÍDKY ANGEBOTE OFFERS * -10 % v srpnu I im August I in August Oáza pro golfisty DUBEN-ŘÍJEN Golfová hřiště v Karlovarském kraji jsou spjata s významnou minulostí a tradicemi golfového sportu. Zároveň nabízejí dobrou hru a příjemnou relaxaci v nádherném přírodním prostředí. Třídenní pobyt 2x ubytování s bohatou snídaní formou bufetu golfový dárek 1x menu o třech chodech v Golf Restaurantu nebo v jedné z hotelových restaurací 1x green fee (dle aktuální možnosti) volný vstup do Pupp Relax Centra v golfovém klubu Golf Resortu Karlovy Vary (parní lázeň, whirlpool) pozdní odjezd (dle aktuální možnosti) volný vstup do hotelového relaxačního centra (sauna, parní lázeň, whirlpool, fit-centrum) volný vstup do hotelového Pupp Casino Clubu Pětidenní pobyt (v týdnu) 4x ubytování s bohatou snídaní formou bufetu golfový dárek 1x menu o třech chodech v Golf Restaurantu nebo v jedné z hotelových restaurací 1x večeře v Becher s Baru s živou hudbou 3x green fee (dle aktuální možnosti) volný vstup do Pupp Relax Centra v golfovém klubu Golf Resortu Karlovy Vary (parní lázeň, whirlpool) pozdní odjezd (dle aktuální možnosti) volný vstup do hotelového relaxačního centra (sauna, parní lázeň, whirlpool, fit-centrum) volný vstup do hotelového Pupp Casino Clubu OASE FÜR GOLFER APRIL-OKTOBER Die Golfplätze in der Karlsbader Region sind eng verbunden mit einer ereignisträchtigen Vergangenheit und Tradition des Golfsports. Zugleich bieten sie ein gutes Spiel und eine angenehme Art der Entspannung in herrlicher Umgebung. AUFENTHALT DREI TAGE 2x Übernachtung mit reichhaltigem Frühstücksbüffet Golfgeschenk 1x 3-Gang-Menü im Golf Restaurant oder in einem unserer Hotelrestaurants 1x Green Fee (nach aktueller Möglichkeit) freier Eintritt ins Pupp Relax Zentrum im Golfklub Golf Resort Karlsbad (Dampfbad, Whirlpool) Late-Check-out (nach aktueller Möglichkeit) freier Eintritt in das hoteleigene Relaxzentrum (Sauna, Dampfbad, Whirlpool, Fitnessraum) freier Eintritt in den hoteleigenen Pupp Casino Club AUFENTHALT FÜNF TAGE (UNTER DER WOCHE) 4x Übernachtung mit reichhaltigem Frühstücksbüffet Golfgeschenk 1x 3-Gang-Menü im Golf Restaurant oder in einem unserer Hotelrestaurants 1x Abendessen in der Becher s Bar mit Live-Musik 3x Green Fee (nach aktueller Möglichkeit) freier Eintritt ins Pupp Relax Zentrum im Golfklub Golf Resort Karlsbad (Dampfbad, Whirlpool) Late-Check-out (nach aktueller Möglichkeit) freier Eintritt in das hoteleigene Relaxzentrum (Sauna, Dampfbad, Whirlpool, Fitnessraum) freier Eintritt in den hoteleigenen Pupp Casino Club GOLFER S OASIS APRIL-OCTOBER Golf courses in the Karlovy Vary region are connected to significant past and traditions of the golf sport. At the same time they provide good golf game and pleasant relaxation in wonderful natural surrounding. THREE DAY STAY 2x accommodation with rich hot-buffet-style breakfast golf present 1x 3-course meal at Golf Restaurant or in one of the hotel restaurants 1x green fee at available golf course free admission to the Pupp Relax Centre in the golf club Golf Resort Karlovy Vary (steam bath, whirlpool) late check-out (subject to availability) free use of hotel relax centre (sauna, steam bath, whirlpool and fit-centre) free entry into the hotel Pupp Casino Club FIVE DAY STAY (DURING THE WEEK) 4x accommodation with rich hot-buffet-style breakfast golf present 1x 3-course meal at Golf Restaurant or in one of the hotel restaurants 1x dinner in Becher s Bar with live music 3x green fee at available golf course free admission to the Pupp Relax Centre in the golf club Golf Resort Karlovy Vary (steam bath, whirlpool) late check-out (subject to availability) free use of hotel relax centre (sauna, steam bath, whirlpool and fit-centre) free entry into the hotel Pupp Casino Club Ceník / Preisliste / Price list (EUR) počet nocí / Nächtezahl / 2 4 nights Grandhotel PUPP ***** de Luxe DR / PP 302 / * / *475 SR / PP 416 / * / *619 Junior Suite / PP 352 / * / *565 PP - na osobu / pro Person / per person DR - dvoulůžkový pokoj / Doppelzimmer / double room SR - jednolůžkový pokoj / Einzelzimmer / single room 2 4 **** First Class DR / PP 264 / * / *428 SR / PP 358 / * / *547 13

14 UDÁLOSTI EREIGNISSE EVENTS FOOD FESTIVAL KARLOVY VARY 2010 Velmi populární festival přivítalo v průběhu prvomájového odpoledne prostranství před hotelem Thermal. V letošním roce již podruhé prezentovaly své gastronomické speciality hotelové i nezávislé restaurace karlovarského regionu. Ve stánku Grandhotelu Pupp mohli návštěvníci ochutnat dezerty a kávy z nabídky Café Pupp, za koktejlovým barem míchali barmani Becher s Baru desítky koktejlů a kuchaři přímo před očima hostů připravovali šťavnaté tortilly. Studenti střediska praktického vyučování při Grandhotelu Pupp se rozhodli představit tradiční českou svíčkovou omáčku v pojetí Není svíčková jako svíčková. Všechny nabízené speciality se setkaly s velkým zájmem hostů, o čemž svědčí téměř prodaných degustačních porcí. Speciální akcí letošního ročníku Food Festivalu Karlovy Vary bylo národní finále Czech Food Cupu soutěže pro restaurace sdružené v projektu Czech Specials. Pro finálové kolo byla vybrána jako soutěžní chod rajská omáčka. V souboji chutí, vůní a kulinářských fines zvítězila ta z Orea Hotelu Bílý Hořec v Harrachově. Podle výroku porotců vaří nejlepší rajskou omáčku v České republice právě v Krkonoších. Vrcholem festivalu byl pokus o zápis do české edice Guinessovy knihy rekordů s největším počtem číšníků na jednom místě a následně již tradiční běh inspirovaný známým českým filmem Vrchní, prchni. Číšníků se sešlo na čtyři desítky. Pokud jste si nechali letošní ročník Food Festivalu Karlovy Vary ujít, rozhodně si nezapomeňte poznamenat datum 1. května 2011, kdy se bude konat jeho třetí ročník. Food Festival Karlsbad 2010 Unter den Besuchern sehr beliebtes Festival begrüßte während des ersten Mainachmittags der Platz vor dem Hotel Thermal. In diesem Jahr stellten bereits zum zweiten Mal ihre gastronomischen Spezialitäten die Hotelrestaurants sowie die selbstständigen Restaurants der Karlsbader Region vor. Im Stand von Grandhotel Pupp konnten die Besucher Desserts und Kaffees aus dem Angebot vom Café Pupp probieren, hinter der Cocktailbar mischten die Barkeeper der Becher s Bar Dutzende Cocktails und die Köche bereiteten direkt vor den Augen der Gäste saftige Tortillas. Die Studenten des Zentrums für den praktischen Unterricht im Grandhotel Pupp entschlossen sich die traditionelle tschechische Lendenbratensoße in der Auffassung Es ist nicht Lendenbraten wie Lendenbraten vorzustellen. Alle angebotenen Spezialitäten trafen auf großes Interesse der Gäste, worüber fast verkaufte Degustations portionen zeugen. Eine Sonderveranstaltung des dies jährigen Jahrgangs des Food Festivals Karlsbad war das nationale Finale vom Czech Food Cup 2010 eines Wettbewerbs für die Restaurants, die im Projekt Czech Specials tätig sind. Für die Finalrunde wurde als das Wettbewerbsgericht die Tomatensoße ausgewählt. Im Wettkampf der Geschmäcke, Düfte und kulinarischen Finessen gewann die aus dem Orea Hotel Bílý Hořec in Harrachov. Laut der Aussage der Jury kocht man die beste Tomatensoße in der Tschechischen Republik gerade im Riesengebirge. Der Höhepunkt des Festivals war Versuch um den Eintrag ins tschechische Guiness Buch der Rekorde mit der höchsten Anzahl der Kellner auf einer Stelle und danach der bereits traditionelle Lauf inspiriert durch den bekannten tschechischen Film Vrchní, prchni ( Lauf Ober lauf! ). Die Kellner kamen an die vierzig zusammen. Falls Sie sich den diesjährigen Jahrgang des Food Festivals Karlsbad entgehen ließen, vergessen Sie sich bestimmt nicht das Datum 1. Mai 2011 zu notieren, wann sein dritter Jahrgang stattfinden wird. Food Festival Karlovy Vary 2010 The space in front of the Thermal Hotel welcomed the popular festival on the first May afternoon. Hotel and independent restaurants of the Karlovy Vary region have already presented their gastronomic specialties for the second time this year. Visitors could taste desserts and coffee from the offer of the Café Pupp here, barmen of the Becher s Bar mixed tens of cocktails and cooks prepared delicious tortillas before the guests very eyes. Students from the centre of practical training of the Grandhotel Pupp decided to present the traditional Czech cream sauce in the style There is a cream sauce and a cream sauce. Guests showed a lot of interest in all offered specialties and almost 3,000 sold tasting portions proved it. A special event of this year s Food Festival Karlovy Vary was the national finals of the Czech Food Cup 2010 a competition associated in the project Czech Specials. Tomato sauce was chosen as a competition course in the final round. The competition of tastes, smells and culinary tricks was won by the sauce cooked in the Orea Hotel Bílý Hořec in Harrachov. The best tomato sauce is cooked just in the Giant Mountains by the verdict of the jury. The top of the festival was an attempt at an entry in the Czech edition of the Guinness Book of Records with the highest number of waiters in one place and a traditional run inspired by the famous Czech film Run Away, Waiter. Almost forty waiters met here. If you missed this year s Food Festival Karlovy Vary, do not definitely forget to write down the date of 1st May 2011 where its third year will be held. 14

15 HOTEL FILMOVÝCH HVĚZD HOTEL DER FILMSTARS THE HOTEL OF THE MOVIE STARS René ZELLWEGER Držitelka Oscara a představitelka Bridget Jonesové přijela do Karlových Varů na pozvání Mezinárodního filmového festivalu v roce Mezi fanoušky a fotografy vzbudila slavná americká herečka velkou pozornost hned v úvodu filmové přehlídky. Její návštěvu totiž provázela drobná komplikace - zavazadla filmové hvězdy se opozdila. Nabídku prezidenta festivalu Jiřího Bartošky, že jí zakoupí v luxusním obchodě nové šaty, s díky odmítla. Renée Zellweger uvedla v civilních šatech životopisný snímek o autorce dětských knížek Miss Potter (2006), v němž strhujícím způsobem ztvárnila titulní hrdinku, autorku oblíbených knih pro děti z přelomu 19. a 20. století. Rovněž cenu za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii předala legendě českého animovaného filmu Břetislavu Pojarovi v tričku a džínách. Nic to neubralo na jejím půvabu. V Grandhotelu Pupp se dlouho nezdržela, ale v Císařském apartmá přijala nabídku na odpočinek a občerstvení. Slavnou herečku jsme s kolegou potkali ve služební části hotelu, kde bloudila mezi kancelářemi. Na dotaz, jak jí můžeme pomoci, nám pošeptala, že hledá východ. Pochopili jsme, že se chce vyhnout fotografům a ukázali jí východ pro zaměstnance, vzpomíná Květa Koubková. Celosvětovou popularitu zajistila Renée Zellweger role zakomplexované slečny v komedii Deník Bridget Jonesové včetně volného pokračování. Šíři svého hereckého talentu prokázala např. v romantickém velkofilmu z doby americké občanské války Návrat do Cold Mountain. Za roli svérázné Ruby získala nejen svůj třetí Zlatý glóbus, ale především svého prvního Oscara. Mimořádně úspěšné role si zahrála i ve filmech Jerry Maguire (1996), Sestřička Betty (1999) a v muzikálu Chicago (2002). S obrovskou vděčností za všechnu ochotu Renée Zellweger Vážená paní Pfeffer-Ferklová, děkuji za ohleduplnost, za vlídné a milé zacházení! Za vřelé přivítání! Brzy nashledanou! Vaše Renée Die Oscarpreisträgerin und die Darstellerin von Bridget Jones wurde nach Karlsbad vom Internationalen Filmfestival im Jahre 2007 eingeladen. Unter den Fans und den Fotografen weckte die berühmte amerikanische Schauspielerin großes Aufsehen gleich zu Beginn der Filmschau. Ihren Besuch begleitete nämlich eine kleine Komplikation - das Gepäck der Filmstar verspätete sich. Das Angebot vom Festivalpräsidenten Jiří Bartoška, ihr im Luxusgeschäft ein neues Kleid zu kaufen, lehnte sie mit Dank ab. Renée Zellweger führte in Zivilkleidung den biografischen Film über die Kinderbuchautorin Miss Potter (2006) an, in dem sie mit hinreisender Art die Hauptrolle darstellte, die Autorin der beliebten Kinderbücher um die Wende des 19. und 20. Jahrhunderts. Ebenso den Preis für den außergewöhnlichen künstlerischen Beitrag der Weltkinematografie übergab sie der Legende des tschechischen animierten Films Břetislav Pojar im T- Shirt und Jeans. Trotzdem nahm es nichts an ihrer Attraktivität. Im Grandhotel Pupp hielt sie sich nicht lange auf, aber im kaiserlichen Appartement nahm sie das Angebot an Erholung und Erfrischung an. Die berühmte Schauspielerin traf ich mit meinem Kollegen im Betriebsteil des Hotels, wo sie zwischen den Büros irrte. Auf die Frage, wie man ihr helfen kann, flüsterte sie uns zu, dass sie den Ausgang sucht. Uns wurde klar, dass sie den Fotografen entgehen wollte und wir zeigten ihr den Ausgang für die Angestellten, erinnert sich Květa Koubková. Weltweite Popularität sicherte Renée Zellweger die Rolle eines kleinmütigen Fräuleins in der Komödie Schokolade zum Frühstück (Bridget Jones s Diary) und der freien Fortsetzung. Die Breite ihres schauspielerischen Talents bewies sie z. B. in dem romantischen Blockbuster aus der Zeit des amerikanischen Bürger krieges Unterwegs nach Cold Mountain. Für die Rolle der eigenartigen Ruby erhielt sie nicht nur ihren dritten Goldenen Globus, sondern vor allem ihren ersten Oscar. Außergewöhnlich erfolgreiche Rollen spielte sie auch in den Filmen Jerry Maguire - Spiel des Lebens (1996), Nurse Betty (1999) und im Musical Chicago (2002). Mit großer Dankbarkeit für das Entgegenkommen Renée Zellweger Geehrte Frau Pfeffer-Ferklová, ich bedanke mich für die Rücksicht, für die freundliche und nette Behandlung! Für das herzliche Willkommen! Bald auf Wiedersehen! Ihre Renée The Oscar winner and actress Bridget Jones came to Karlovy Vary by invitation of the International Film Festival in She arose much attention among fans and photographers right at the beginning of the festival. Her visit was accompanied by a little complication - the luggage of the film star got delayed. However, she refused the offer of the president of the festival to buy her a new dress in a luxury shop. Renée Zellweger presented the biographical film about the authoress of books for children Miss Potter (2006) in civilian. She played the main part in the film - the writer of popular books for children from the turn of the 19th and 20th centuries - in a breathtaking way. And she also presented a prize for an exceptional contribution to the world of cinematography to the legend of Czech animated film Břetislav Pojar - in a T-shirt and jeans. It did not reduce her beauty. She did not stay in the Grandhotel Pupp for a long time but she accepted the offer of refreshment and some rest in the Imperial Suite. I and my colleague met the famous actress in the hotel operation part where she was trying to find her way among offices. Being asked how we could help her, she whispered she was looking for an exit. We understood she wanted to avoid photographers and we showed her the exit for the staff, Květa Koubková reminisces. Renée Zellweger gained worldwide fame thanks to the part of a young lady full of complexes in the comedy Bridget Jones s Diary including its free continuation. She proved the scope of her talent in films like the romantic big-budget film from the time of the American Civil War the Return to Cold Mountain. She was not only awarded her third Golden Globe for the part of peculiar Ruby, but she also obtained her first Oscar for it. She also played exceptionally successful parts in the films Jerry Maguire (1996), Sister Betty (1999) and the musical Chicago (2002). With huge gratitude for all the helpfulness Renée Zellweger Ms. Pfeffer-Ferklová, sending gratitude for the thoughtful gestures, the treats! The warm welcome! See you again soon! Warmly yours, Renée 15

16 LÁZEŇSKÉ PROCEDURY V HOTELU KURBEHANDLUNGEN IM HOTEL SPA TREATMENTS IN THE HOTEL Lázeňské centrum PUPP ROYAL SPA Od 7. června 2010 začne v Grandhotelu Pupp poskytovat své balneologické služby lázeňské centrum Pupp Royal Spa. Tým vynikajících lékařů a zkušeného odborného personálu zde bude poskytovat jak klasickou lázeňskou léčbu, tak relaxační programy, léčebné rehabilitace, střevní výplachy a fyzioterapii. Představujeme odborné lékaře Pupp Royal Spa: MUDr. Pavel Bláha, odborný zástupce lázeňského centra Pupp Royal Spa. Specialista v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny, interního lékařství, oprávněn k výkonům v oblasti myoskeletální medicíny. MUDr. Petr Myšák, odborný lékař lázeňského centra Pupp Royal Spa. Specialista v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny, chirurgie, oprávněn k výkonům v oblasti myoskeletální medicíny. MUDr. Miloš Matouš, odborný lékař lázeňského centra Pupp Royal Spa. Specialista v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny, vnitřního a tělovýchovného lékařství, dlouholetá praxe ve funkční diagnostice, lékařských prohlídkách a indikacích k rehabilitaci vrcholových sportovců. MUDr. PaedDr. Mgr. Zuzana Matoušová, odborná lékařka lázeňského centra Pupp Royal Spa. Specialista v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny, neurologie, v oboru extrapyramidových onemocnění a léčby bolesti, oprávněna k výkonům v oblasti myoskeletální medicíny. Kurzentrum PUPP ROYAL SPA Seit dem 7. Juni 2010 bietet im Grandhotel Pupp seine balneologische Behandlungen das Kurzentrum Pupp Royal Spa an. Ein ausgezeichnetes Team von Ärzten und ein erfahrenes Fach personal wird hier sowohl die klassische Kur als auch Erholungsprogramme, Re ha bi li ta ti o nen, Darm spü lungen und Physiotherapie anbieten. Wir stellen die Fachärzte von Pupp Royal Spa vor: MUDr. Pavel Bláha, Fachvertreter vom Kurzentrum Pupp Royal Spa. Spezialist im Bereich der Rehabilitations- und physikalischen Medizin, der Inneren Medizin, berechtigt zu Leistungen im Bereich der myoskeletalen Medizin. MUDr. Petr Myšák, Facharzt vom Kurzentrum Pupp Royal Spa. Spezialist im Bereich der Rehabilitations- und Physikalischen Medizin und der Chirurgie, berechtigt zu Leistungen im Bereich der myoskeletalen Medizin. MUDr. Miloš Matouš, Facharzt vom Kurzentrum Pupp Royal Spa. Spezialist im Bereich der Rehabilitations- und Physikalischen Medizin, der Inneren und Sport medizin, langjährige Erfahrung in der Funktions dia g nostik, den ärztlichen Unter su chun gen und den Indikationen zur Rehabilitation der Leistungs sportler. MUDr. PaedDr. Mgr. Zuzana Matoušová, Fachärztin vom Kurzentrum Pupp Royal Spa. Spezialist im Bereich der Rehabilitations- und Physikalischen Medizin, der Neurologie, im Bereich der extrapyramidalen Erkrankungen und der Heilung von Schmerzen, berechtigt zu Leistungen im Bereich der myoskeletalen Medizin. The Spa Centre PUPP ROYAL SPA The spa centre PUPP ROYAL SPA is going to provide its balneological services in the Grandhotel Pupp since the 7th June A team of excellent doctors and the experienced specialized staff is going to provide classical spa treatment and relaxation programmes, testinal irrigation and physiotherapy here. We would like to introduce the specialists from Pupp Royal Spa to you: MUDr. Pavel Bláha, the deputy specialist of the spa centre Pupp Royal Spa. A specialist in rehabilitation and physical medicine, internal medicine, qualified to interventions in the field of myoskeletal medicine. MUDr. Petr Myšák, a specialist of the spa centre Pupp Royal Spa. A specialist in rehabilitation and physical medicine, surgery, qualified to interventions in the field of myoskeletal medicine. MUDr. Miloš Matouš, a specialist of the spa centre Pupp Royal Spa. A specialist in rehabilitation and physical medicine, internal medicine and medicine of physical education with a long practice in functional diagnostics, medical examinations and indications of top sportsmen s rehabilitation. MUDr. PaeDr. Zuzana Matoušová, a specialist of the spa centre Pupp Royal Spa. A specialist in rehabilitation and physical medicine, neurology, in the field of extrapyramidal diseases and treatment of pain, qualified to interventions in the field of myoskeletal medicine. 16

17 LÁZEŇSKÉ PROCEDURY V HOTELU KURBEHANDLUNGEN IM HOTEL SPA TREATMENTS IN THE HOTEL NOVĚ OTEVŘENO NEU ERÖFFNET JUST OPENED Lázeňské centrum PUPP ROYAL SPA nabízí vedle nejmodernější techniky pro klasickou lázeňskou léčbu také přístroje v mnoha směrech unikátní. Jejich použití má premiéru právě zde. Jedině v PUPP ROYAL SPA tak můžete využít účinků přístrojů pracujících s využitím zcela nových technologií. Aplikátory D-actor a V-actor D-actor je nový typ aplikátoru pro rázovou vlnu, jednu z nejúčinnějších léčebných metod pro léčbu bolestivých stavů pohybového aparátu. Jedná se o zcela novou technologii, který umožňuje snadnější a účinnější aplikaci. Novinka V-actor, jež byla výrobcem v květnu poprvé představen v Kalifornii, nabízí další druh speciální terapie frekvenční vibromasáží s programy pro kosmetiku a wellness, například proti celulitidě. Nový systém zdvojnásobuje efektivitu nabízených procedur. Intelect Advanced Nejnovější modelová řada systému Intelect Advanced nabízí nadčasovou diagnostiku, širokou nabídku elektroléčebných proudů, EMG - elektromyografii a ultrazvuk s multifrekvenčními ergonomicky tvarovanými předehřívanými hlavicemi. Systém byl oceněn řadou mezinárodních cen. Laserový modul Jednotka pro aplikaci laserové terapie zahrnuje laserovou sprchu, která má díky vyššímu počtu laserových diod v aplikátoru větší plošný záběr a účinek. Systém pro pneuakupunkturu a kosmetické použití plynu CO 2 Přístroj nové generace pro aplikaci plynových injekcí odstraňující bolestivé stavy pohybového aparátu, dermatologické, regenerační a anticelulitické problémy. Das Kurzentrum PUPP ROYAL SPA bietet neben der modernsten Technik für die klassische Badekur auch in vielen Richtungen einmalige Geräte, ihre Verwendung hat die Premiere gerade hier. Nur im PUPP ROYAL SPA kann man so die Wirkungen von Geräten nutzen, die mit völlig neuen Techno logien arbeiten. Die Applikatore D-Actor und V-Actor D-Actor ist ein neuer Typ eines Stoß wellenapplikators. Die Stoßwelle ist eine der wirksamsten Heilmethoden für die Behandlung von Schmerzen des Bewegungsapparates. Es handelt sich um eine völlig neue Technologie, die eine ein fachere und wirksamere Anwendung ermöglicht. Die Neuheit V-Actor, der von dem Hersteller zum ersten Mal im Mai in Kalifornien vorgestellt wurde, bietet eine weitere Art der Sondertherapie durch eine Frequenzvibromassage mit Programmen für die Kosmetik und Wellness, zum Beispiel gegen Cellulitis. Das neue System verdoppelt die Effi zienz der angebotenen Anwendungen. Intelect Advanced Die neueste Modellreihe von Intelect Ad van c ed System bietet eine zeitlose Diagnostik, ein brei tes Angebot an Elektrotherapie, EMG - Elektromyografie und Ultraschall mit ergonomisch geformten vorgewärmten Mehr frequenz köpfen. Das System wurde mit einer Reihe internationalen Preisen gewürdigt. Lasermodul Die Einheit für die Anwendung der Lasertherapie beinhaltet eine Laserdusche, die dank einer höheren Anzahl von Laserdioden im Applikator eine größere Flächeneinnahme und Wirkung hat. System für die Pneuakupunktur und die kosmetische Verwendung von CO 2 Gas Ein Gerät der neuen Generation für die An wendung der Gasinjektionen, das die Schmerzzustände des Bewegungsapparates beseitigt, dermatologische, Regenerations- und Anti-Cellulitis-Pro ble me. Apart from the latest technology for classical spa treatment, the spa centre PUPP ROYAL SPA also offers apparatuses which are unique in many respects, they have their premiere just here. It is only in PUPP ROYAL SPA where you can make use of apparatuses which use brand new technologies. Applicators D-actor and V-actor The D-actor is a new type of applicator for the shockwave, one of the most effective methods in the treatment of painful conditions of the locomotor system. It is a completely new technology which enables easier and more effective application. The novelty V-actor, which its producer presented for the first time in California in May, offers another sort of frequency vibromassage with programmes for cosmetics and wellness, e.g. for cellulite. The new system doubles the effect of offered procedures. Intelect Advanced The latest model set of the system Intelect Advanced offers timeless diagnostics, a wide range of electrotherapeutic streams, EMG electromyography and ultrasound with multifrequency ergonomic pre-warmed nozzles. The system has got a number of international awards. Laser Module A unit for the application of laser therapy includes a laser shower which covers bigger space and whose effectiveness is better thanks to a higher number of laser diodes in the applicator. A system for pneuacupuncture and the cosmetic use of CO 2 An apparatus of the new generation for the application of injections of gas which remove pains in the locomotory system, dermatological, regeneration and anti-cellulite problems. I Recepci PUPP ROYAL SPA kontaktujte prosím na tel , hotelová linka 515. I Die ROYAL PUPP SPA Rezeption kontaktieren Sie bitte telefonisch unter , Hoteltelefonleitung 515. I Please contact reception of PUPP ROYAL SPA on tel , hotel line

18 HISTORIE GESCHICHTE HISTORY Kapitoly z historie nejslavnějšího hotelu v Karlových Varech Úryvek z připravované knihy Příběh Grandhotelu Pupp historika Stanislava Burachoviče Dům Boží oko a Český sál v roce 1820, ještě před povodní, rytina Antona Gustava Anton Gustav, Das Haus Auge Gottes und der Böhmische Saal vor dem Hochwasser, ein Stich aus dem Jahre 1820 The God s Eye House and the Czech Hall in 1820, prior to the flood, an engraving by Anton Gustav Velká povodeň roku 1821 Puppovský sál a s ním i celé Karlovy Vary byly v roce 1821 velmi poničeny strašlivou povodní, jejíž celkové škody byly vyčísleny na zlatých. V noci z 9. na 10. září 1821 se prudce rozvodnila říčka Teplá. Největší zkáza města proběhla do půlnoci. Devět prodejních butiků v Puppovské aleji bylo strženo vodou a zcela zničeno. Český sál byl vodou zatopen až do výše horních arkád, celé přízemí sálu bylo neopravitelně zničeno. Zvedly se tu všechny podlahy, okna byla vyražena, zkáza postihla též všechna křesla, židle, stoly, kanape, lustry, kulečníkové stoly a zrcadla. Velkou škodu měli Josef Pupp a cukrář Zörkendörfer i na zásobách cukru, čokolády a vanilky, na příborech, nádobí, sklenicích a prádle. Podobně to vypadalo v Saském sále. Všude plavaly v kalné vodě stoly, židle, křesla a kanapátka. V domě Boží oko sahala voda až nad horní oblouk ostění vchodových dveří. Puppovská alej byla neprůchozí, zcela zatopená, plná bahna a zátopového dřeva. Lípy, které byly přes sto let chloubou parku, byly těžce poškozeny a staré stromy začaly pomalu odumírat. V letech byly pokáceny a nahrazeny mladými stromky. Všechny jizvy po povodni byly usilovnou prací vedení a personálu Českého a Saského postupně zahojeny. Nicolo Paganini a éra slavných koncertů Saský sál zažil nejslavnější koncert své bezmála dvousetleté historie 18. srpna 1828, kdy zde své houslové mistrovství nadšenému publiku předvedl sám Bůh violy, Ital z Janova, rytíř Nicolo Paganini ( ), jenž prodléval v Karlových Varech na léčení. Mistr odehrál koncert, i když jej trápily velmi silné bolesti zubů. Vstupenka na Mapa bratrů Platzerových z roku 1834 Karte der Gebrüder Platzer aus dem Jahre 1834 The map of the Platzer brothers from 1834 koncert stála velké peníze, celé čtyři zlaté. Celkový finanční výnos famózního večera činil 1017 zlatých, což byl bezmála průměrný roční výnos Českého sálu. Ohlas koncertu byl obrovský, s obdivem o něm psal jak karlovarský kronikář a starosta Josef Johann Lenhart, tak i noviny po celých Če chách. V roce 1829 Kar lovarští v Puppov ském neboli Českém sále slavili narozeniny císaře Františka muzikální beneficí ve prospěch chudých. Ve stejném roce v Českém sále koncertoval hudbymilovný karlovarský starosta Josef Johann Lenhart s Johannem Nepomukem Hummelem ( ), předním skladatelem a klavíristou své doby, jenž byl posledním žákem geniálního Wolfganga Amadea Mozarta. Jeho klavírní umění obdivoval i Goethe, jehož některé básně byly Hummelem zhudebněny. V roce 1840 zažily Český a Saský sál mimořádně bohatou žeň koncertů, což dokládají dobové plakáty. 9. července 1840 zahrál v Českém sále houslový virtuóz W. Hilf. Na jeho produkci zval publikum speciálním článkem v karlovarském oznamovacím věstníku známý pražský hudební skladatel Václav Jan Tomášek ( ), přítel českých obrozenců a Goethův. Dne 10. července 1840 se v Saském sále konal klavírní koncert A. Bohrera s jeho geniální jedenáctiletou dcerou Sofií, jež bravurně zahrála kompozice od Beethovena, Chopina a Liszta. Vstupné činilo dva zlaté. Koncerty v sálech pokračovaly až do září Připomeňme, že ve třicátých a čtyřicátých letech 19. století v Puppovské aleji provozovali bratři Tadeáš a Leopold Platzerovi, místní nožíři, litografové a kartografové, populární podívanou, jež se jmenovala Cosmorama. Každý týden ve speciální dřevěné budově ukazovali za mírné vstupné rozličné, jimi namalované a komentované velkoplošné výjevy významných dobových událostí a osobností. Jednalo se o jakési ilustrované zprávy ze světa prezentované za pomoci optické techniky zvané Camera obscura. Tu lze s nadsázkou označit za předchůdce promítání diapozitivů. S ještě větší nadsázkou můžeme Cosmoramu považovat za předchůdce kina. Großes Hochwasser im Jahre 1821 Ganz Karlsbad, somit auch der Puppsche Saal, wurde im Jahre 1821 von einem schrecklichen Hochwasser sehr verwüstet. Die Gesamtschäden wurden auf Gulden festgelegt. In der Nacht von dem 9. auf den 10. September 1821 trat das Flüsschen Tepl stark über sein Ufer. Die größte Stadtverwüstung erfolgte bis Mitternacht. Neun Verkaufboutiquen in der Puppschen Allee wurden vom Wasser niedergerissen und völlig zerstört. Der Böhmische Saal wurde von Wasser bis in die Höhe der oberen Arkaden überschwemmt, das gesamte Erdgeschoss wurde gänzlich zerstört. Es hoben sich hier alle Fußböden, die Fenster wurden ausgeschlagen, vernichtet wurden auch alle Sessel, Stühle, Tische, Kanapees, Lüster, Billardtische und Spiegel. Große Schäden hatten Josef Pupp und der Konditor Zörkendörfer auch an Zucker-, Schokolade- und Vanillevorräten, an Besteck, Geschirr, Gläser und Wäsche. Ähnlich sah es im Sächsischen Saal aus. Überall schwammen im trüben Wasser Tische, Stühle, Sessel und Sofas. Im Hause Auge Gottes reichte das Wasser bis über den oberen Bogen der Eingangstür. Die Puppsche Allee war nicht zugänglich, völlig überschwemmt, voll von Schlamm und angeschwemmtem Holz. Die Linden, die über 100 Jahre Stolz des Parks waren, wurden stark beschädigt, die alten Bäume begannen langsam abzusterben. In den Jahren , wie bereits erwähnt, wurden sie gefällt und von jungen Bäumen ersetzt. Alle Narben nach dem Hochwasser wurden mit eifriger Arbeit der Führung und des Personals von dem Böhmischen und Sächsischen Saal nach und nach verheilt. Nicolo Paganini und die Ära der berühmten Konzerte Das berühmteste Konzert seiner beinahe zweihundert Jahre langen Geschichte erlebte der Sächsische 18

19 HISTORIE GESCHICHTE HISTORY Saal am 18. August 1828, als hier seine Geigenkunst, dem begeisterten Publikum, selbst der Geigengott vorstellte, der Italiener aus Genua, Ritter Nicolo Paganini ( ), der in Karlsbad zur Kur weilte. Der Meister konzertierte, obwohl ihn sehr starke Zahnschmerzen plagten. Die Eintrittskarte ins Konzert kostete viel Geld, ganze 4 Gulden. Der gesamte finanzielle Gewinn des famosen Abends betrug Gulden, was beinahe der Durch schnitts jahres gewinn vom Böhmischen Saal war. Die Reaktion auf das Konzert war riesig, mit Bewunderung schrieben darüber, sowohl der Karlsbader Chronist und Bürgermeister Josef Johann Lenhart, als auch die Zeitungen in ganz Böhmen. Im Jahre 1829 feierten die Karlsbader im Puppschen Saal den Geburts tag von Kaiser Franz mit einem Benefizkonzert zu Gunsten der Armen. Im gleichen Jahr konzertierte im Böhmischen Saal der Musik liebende Karlsbader Bürgermeister Josef Johann Lenhart mit Johann Nepomuk Hummel ( ), einem vorderen Komponisten und Klavierspieler seiner Zeit, den letzten Schüler des genialen Wolfgang Amadeus Mozart. Seine Klavierkunst bewunderte auch Goethe, dessen manche Gedich te von Hummel vertont wurden. Im Jahre 1840 erlebte der Böhmische und der Sächsische Saal eine äußerst große Reihe von Konzerten, was zeitgenössische Plakaten belegen. Am 9. Juli 1840 spielte im Böhmischen Saal der Geigenvirtuose W. Hilf. Auf seine Vorstellung lud das Publikum ein Sonderartikel im Karlsbader Anzei geblatt von dem bekannten Prager Musikkomponisten Václav Jan Tomášek ( ), dem Freund von Persönlichkeiten der tschechischen nationalen Wiedergeburt und von Goethe, ein. Am 10. Juli 1840 war im Sächsischen Saal ein Klavierkonzert von A. Bohrer und seiner begabten elfjährigen Tochter Sophia, die bravourös Kompositionen von Beethoven, Chopin und Liszt spielte. Der Eintritt betrug 2 Gulden. Die Konzerte gab es in den Sälen bis September Erwähnen wir, dass in den dreißiger und vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts in der Puppschen Allee die Brüder Tobias und Leopold Platzer, die lokalen Messerschmiede, Lithographen und Kartographen, ein populäres Spektakel, das Cos mo rama hieß, betrieben. Jede Woche zeigten sie in einem besonderen Holzgebäude für kleinen Eintritt verschiedene, von ihnen gemalte und kommentierte, großflächige Szenen, von bedeutenden damaligen Ereignissen und Persönlichkeiten. Es handelte sich um gewisse illustrierte Nachrichten aus der Welt, präsentiert mit Hilfe von optischer Technik, genannt Camera obscura. Diese kann man übertrieben als Vorgänger der Projektions diapositive bezeichnen. Mit noch größerer Über trei bung kann man Cosmorama für einen Kino vorgänger halten. The Great Flood of 1821 Pupp Hall and the whole town of Carlsbad was devastated by a dreadful flood in 1821, the total damages of which were estimated at 224,000 guldens. During the night of 9 September 1821, the Teplá River rapidly overflowed its banks. The town faced major devastation until midnight. Water completely destroyed nine shops in the Pupp Alley. Czech Hall was flooded up to the level of the upper arcades and the ground floor was destroyed beyond repair. All floors were lifted, windows knocked out, all the armchairs, chairs, tables, sofas, chandeliers, billiard tables, and mirrors were ruined. Immense damages were incurred by Josef Pupp and confectioner Zörkendörfer to their supplies of sugar, chocolate, and vanilla as well as to the cutlery, tableware and linen. Saxony Hall offered a similar sight. Tables, chairs, armchairs, and sofas were floating everywhere in the foul water. At God s Eye, water reached to the upper arch of the door jamb. The Pupp Alley was impassable. It was completely flood ed and full of mud and floating wood. The more than 100-year-old lime trees, the pride of the park, were severely damaged and the old trees began to wither away. As noted earlier, the trees had been felled in the course of years from 1825 to 1826 and replaced with young trees. All the flood scars were gradually healed over the years thanks to the endeavor and hard work of the management and staff of the Czech and Saxony Hall. Nicolo Paganini and the Era of Famous Concerts Saxony Hall witnessed one of the most celebrated concerts in its almost 200-year history on 18 August 1828, when the ecstatic audience admired the mastery of the Genoan God of the Violin and Italian knight, Nicolo Paganini ( ), who was taking the waters in Carlsbad. Maestro Paganini played at the concert despite a severe toothache. Tickets to the concert were sold for an unprecedented amount of four guldens. The grandiose evening yielded a total of 1,017 guldens, which was equal to the average annual revenue of Czech Hall. The concert met with wide reception. Carlsbad chronicler and Mayor, Josef Johann Lenhart, as well as newspapers across Bohemia wrote about the concert with admiration. In 1829, Carlsbad inhabitants celebrated Emperor Franz s birthday at the Pupp (aka Czech Hall) by giving a charity concert to benefit the poor. In the same year, the Carlsbad Mayor, and music lover, Josef Johann Lenhart gave a concert with Johann Nepomuk Hummel ( ), a renowned contemporary composer and pianist, who was the last student of the musical genius, Wolfgang Amadeus Mozart. Goethe was among the admirers Český sál a další velká povodeň o 70 let později (1891) Böhmischer Saal und eine andere grosse Überschwemmung 70 Jahre später (1891) The Czech Hall and another big flood 70 years later (1891) of Hummel s art of playing the piano and a number of his poems were set to music by the composer. An extraordinarily eventful year for Czech and Saxony Halls was 1840 as evidenced by contemporary concert posters. Violin virtuoso W. Hilf performed at Czech Hall on 9 July 1840 and Václav Jan Tomášek ( ), a renowned composer from Prague who was also a supporter of the Czech Revivalists and a friend of Goethe, invited the public to the concert in his article published in the Carlsbad Journal. On 10 July 1840, A. Bohrer gave a piano concert at Saxony Hall with his talented 11-year-old daughter who brilliantly played compositions by Beethoven, Chopin and Liszt. The tickets cost two guldens. Concerts continued at both the halls until September It should be mentioned that in the 1830s and 1840s, a popular show called the Cosmorama was given by brothers Tadeáš and Leopold Platzer, local cutlers, lithographers and cartographers, in the Pupp Alley. Every week, the brothers painted, displayed, and commented various large scenes depicting major contemporary events and personages in a special wooden building for a reasonable entrance fee. These, in fact, were illustrated news reports from around the world displayed using the optical technique known as the Camera obscura. With slight exaggeration, the spectacle may be denoted as the predecessor of slide shows, and with even more exaggeration, as the predecessor of the cinema. Eduard Gurk, Mlýnská kolonáda v Karlových Varech, obraz z roku 1835 Eduard Gurk, Die Mühlbrunnkolonnade in Karlsbad, ein Bild aus dem Jahre 1835 Eduard Gurk, The Mill Colonnade in Karlovy Vary, a painting from

20 KARLOVY VARY - SETKÁNÍ DVOU VĚKŮ KARLSBAD - ZUSAMMENTREFFEN VON ZWEI ZEITALTERN KARLOVY VARY - A MEETING OF TWO AGES GRANDHOTEL PUPP A JEHO OKOLÍ Grandhotel Pupp patří ke Karlovým Varům jako šlehačka k vídeňské kávě. Legendární hotel dosud vyzařuje fluidum zlatého věku habsburské říše. Jeho kořeny sahají až do let 1701 a 1728, kdy byli při ohybu Teplé, na konci Nové louky postaveni jeho přímí předchůdci: Saský a Český sál. V díle průkopníka slávy hotelu, Johanna Georga Puppa, pokračovalo několik generací potomků. Po demolici sálů byl postaven nový Grandhotel Pupp. Na počátku 20. století se na velké modernizaci komplexu podíleli slavní vídenští stavitelé Fellner a Helmer. Obrázky z ohbí řeky dělí časový odstup 150 let. Na staré vedutě Eduarda Gurka je vpravo vidět puppovská alej a památný dům Boží oko, k němuž přiléhá Český sál. V pozadí na levém břehu stojí altán pivovarské studny. Barokní budova starého pivovaru je na akvarelu Antona Drumma z roku V pozadí je vidět evangelický kostel z roku Pivovar, dokončený v roce 1732, ustoupil po 160 letech existence expanzi lázeňství. 6. května 1895 byla na jeho místě otevřena majestátní budova Císařských lázní, postavená opět podle plánů Fellnera a Helmera. Hlavními atrakcemi lázní byl Zanderův sál se cvičebními přístroji a luxusní koupelové apartmá pro císaře Františka Josefa I. V současnosti čekají Císařské lázně na rekonstrukci. Grandhotel Pupp und seine Umgebung Das Grandhotel Pupp gehört zu Karlsbad wie die Sahne zum Wiener Kaffee. Das legendäre Hotel strahlt bis heute die Atmosphäre des Goldenen Zeitalters der Habsburger Monarchie aus. Seine Wurzeln reichen bis in die Jahre 1701 und 1728, als am Flussbogen der Tepl, am Ende der Neuen Wiese seine direkte Vorfahren gebaut wurden: der Sächsische und der Böhmische Saal. Das Werk des Wegbereiters vom Hotelruhm, Johann Georg Pupps, Akvarel Antona Drumma / Ein Aquarell von Anton Drumm / Aquarelle by Anton Drumm Veduta Eduarda Gurka z roku 1841 / Eine Vedute von Eduard Gurk aus dem Jahre 1841 / Scenery view by Eduard Gurk from the year 1841 Císařské lázně a evangelický kostel / Das Kaiserbad und die evangelische Kirche / Imperial Spa and Evangelical Church Grandhotel Pupp v roce 1991 / Das Grandhotel Pupp im Jahre 1991 / The Grandhotel Pupp in 1991 setzten einige Generationen von Nach kommen fort. Nach dem Abbruch der Säle wurde ein neues Grandhotel Pupp erbaut. Am Anfang des 20. Jahrhunderts beteiligten sich an der umfangreichen Modernisierung des Gebäude komplexes die berühmten Wiener Baumeister Fellner und Helmer. Die Bilder vom Flussbogen sind voneinander 150 Jahre entfernt. An der alten Vedute von Eduard Gurk sieht man rechts die Puppsche Allee und das denkwürdige Haus Auge Gottes, wozu der Böhmische Saal anliegt. Im Hintergrund am linken Flussufer steht der Altan des Brauereibrunnens. Das barocke Gebäude der alten Brauerei ist am Aquarell von Anton Drumm aus dem Jahre Im Hintergrund kann man die evangelische Kirche aus dem Jahre 1856 sehen. Die Brauerei, im Jahre 1732 errichtet, wich nach 160 Jahren seines Bestehens der Ausdehnung des Kurwesens. Am 6. Mai 1895 wurde an ihrer Stelle das majestätische Kaiserbadgebäude eröffnet, erbaut wieder nach Plänen von Fellner und Helmer. Der Hauptanziehungspunkt von diesem Bad war der Zander Saal mit Turnapparaten und einem luxuriösen Bad apparte ment für den Kaiser Franz Josef I. Zurzeit wartet das Kaiserbad auf eine Rekonstruktion. Grandhotel Pupp and its Surroundings The Grandhotel Pupp belongs to Karlovy Vary as whipped cream belongs to coffee. The legendary hotel still radiates an aura of the Golden Age of the Hapsburg Empire. Its roots go back to the years , when there were built its direct predecessors Saxon and Czech Halls by the bend of River Teplá at the end of New Meadow. Several generations of offspring of Johann Georg Pupp, the pioneer of the hotel fame, continued in his work. After the halls demolition, there was built a new Grandhotel Pupp. At the beginning of the 20th century, famous Vienne builders Fellner and Helmer participated at large modernisation of the complex. Pictures from the river bend split the time interval of 150 years. On the right side of the old scenery view of Eduard Gurk we can see Pupp s alley and memorable house God s Eye with adjacent Czech Hall. In the background, on the left bank, there stands an arbour of a brewing well. Baroque building of the old brewery is on the aquarelle by Anton Drumm from the year In the background, we can see Evangelical Church from the year After 160 years of its existence, the brewery, completed in the year 1732, gave place to the spa expansion. On 6th May 1895, there was opened a majestic building of Imperial Spa, on the brewery s place, built also according to plans of Fellner and Helmer. Main attraction of the Spa was a Zander Hall with exercise equipment and luxury apartment for the Emperor Franz Josef I. Nowadays, the Imperial Spa is waiting for its reconstruction. 20

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Magický konec roku ve stylu The Mark. Magical Year-End by The Mark

Magický konec roku ve stylu The Mark. Magical Year-End by The Mark Magický konec roku ve stylu The Mark Magical Year-End by The Mark Praha na sebe během Vánoc, díky svým pohádkovým scenériím za mrazivých zimních dnů, bere ještě magičtější podobu než jindy. Na letošní

Více

Polévky/ Soups. 008/ 2 dcl dle denní nabídky Soup of the Day 35,- Kč

Polévky/ Soups. 008/ 2 dcl dle denní nabídky Soup of the Day 35,- Kč Smluvní ceny vč. DPH Předkrmy/Starters 001/ 130 g Domácí paštika s kachními játry a cibulovou marmeládou Homemade duck liver pate served with onion marmelade 002/ 100 g Tataráček z lososa s bazalkovým

Více

STRAWBERRIES IN Divadelní Restaurant

STRAWBERRIES IN Divadelní Restaurant STRAWBERRIES IN Divadelní Restaurant Sunny start Strawberry, apple and ginger FRESH 84, - CZK 50g Goat cheese with strawberries, rucolla, pine seeds and ripped acetto balsamico Maturo, toasts 154, - CZK

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

MENU. Amouse bouche. Ředkvička, jahoda, balsamiko Radish, strawberry, balsamic vinegar. Zelený chřest s parmskou šunkou Green asparagus with parm ham

MENU. Amouse bouche. Ředkvička, jahoda, balsamiko Radish, strawberry, balsamic vinegar. Zelený chřest s parmskou šunkou Green asparagus with parm ham MENU Amouse bouche Ředkvička, jahoda, balsamiko Radish, strawberry, balsamic vinegar Zelený chřest s parmskou šunkou Green asparagus with parm ham Polévka z kedlubny a potočního raka Kolhrabi soup and

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK / MENU

JÍDELNÍ LÍSTEK / MENU JÍDELNÍ LÍSTEK / MENU PŘEDKRMY / STARTERS TOPINKA S VEPŘOVOU PANENKOU (1, 9) 89,- Pikantní pečená topinka s vepřovou panenkou, rajčaty a cibulí Baked bread with pork tenderloin, tomatoes and onion TOPINKA

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

PŘEDSTAVUJEME. Komfort, který si zasloužíte... myslíme na Vás WE ARE INTRODUCING

PŘEDSTAVUJEME. Komfort, který si zasloužíte... myslíme na Vás WE ARE INTRODUCING PŘEDSTAVUJEME Grandhotel Pupp je již po tři staletí tradičním symbolem Karlových Varů, místem komfortu a prvotřídních služeb pro hosty z celého světa. Neokusit atmosféru a speciality puppovských restaurací

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Polévky. Misoshiru 80,- polévka ze sojové pasty s řasami wakame. Suimono 95,- rybí vývar s plody moře

Polévky. Misoshiru 80,- polévka ze sojové pasty s řasami wakame. Suimono 95,- rybí vývar s plody moře Polévky Misoshiru 80,- polévka ze sojové pasty s řasami wakame Suimono 95,- rybí vývar s plody moře Tom Yum Fish 115,- ostrá polévka s koriandrem, plody moře a nudlemi Saláty Kimchi 110,- nakládané čínské

Více

STUDENÉ A TEPLÉ PŘEDKRMY

STUDENÉ A TEPLÉ PŘEDKRMY 100 STUDENÉ A TEPLÉ PŘEDKRMY Cold and hot starters Caprese salát Caprese salad,12 Carpaccio z býčka s lístky rucoly a parmazánem Bull carpaccio with rucola and Parmasan,12 Terinka z uzeného lososa s ricottou

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK / MENU

JÍDELNÍ LÍSTEK / MENU JÍDELNÍ LÍSTEK / MENU PŘEDKRMY / STARTERS TOPINKA S VEPŘOVOU PANENKOU 89,- Pikantní pečená topinka s vepřovou panenkou, rajčaty a cibulí Baked bread with pork tenderloin, tomatoes and onion TOPINKA S LESNÍMI

Více

Steaky / Steaks: 200 g Steak z pravé svíčkové (Highland - biomaso) 400,- (steak from sirloin with any of the above mentioned flavor)

Steaky / Steaks: 200 g Steak z pravé svíčkové (Highland - biomaso) 400,- (steak from sirloin with any of the above mentioned flavor) Steaky / Steaks: 200 g Steak z pravé svíčkové (Highland - biomaso) 400,- (steak from sirloin with any of the above mentioned flavor) 200 g Hovězí steak z roštěné (Highland - biomaso) 350,- (steak from

Více

PŘEDKRMY/STARTERS. (Seznam alergenů 1-14 uveden na konci nabídky, pod jednotlivými čísly) The list of allergens 1-14 indicated at the end of the menu.

PŘEDKRMY/STARTERS. (Seznam alergenů 1-14 uveden na konci nabídky, pod jednotlivými čísly) The list of allergens 1-14 indicated at the end of the menu. PŘEDKRMY/STARTERS 80g Uzená makrela s medovou cibulkou, pečivo Smoked mackerel with honey onion, pastry A: 1,3,4,7,10 80g Domácí vepřová paštika s játry, brusinkový dip, pečivo Homemade pork paté with

Více

Předkrmy Appetizers. Goat chees gratiné on toast with honey, fresh salad from spinach and arugula leaves with pine nuts and balsamic glaze 95,-

Předkrmy Appetizers. Goat chees gratiné on toast with honey, fresh salad from spinach and arugula leaves with pine nuts and balsamic glaze 95,- MENU HOTEL VINOPA U každého pokrmu jsou pod čísly uvedeny alergeny dle nařízení Evropského parlamentu č. 2000/13, souhrnný seznam alergenů najdete na poslední straně jídelního lístku. Uvedené ceny jsou

Více

Nově: denní provoz 13-19 hodin. Nealkoholické nápoje Soft drinks

Nově: denní provoz 13-19 hodin. Nealkoholické nápoje Soft drinks Nově: denní provoz 13-19 hodin Nealkoholické nápoje Soft drinks Osvěžující letní domácí limonády Daily homemade lemonades Domácí citronáda Domácí citronáda Domácí oranžáda Pomerančový fresh, soda Homemade

Více

Uvedené ceny jsou smluvní včetně DPH. Za poloviční porce účtujeme 70% z ceny. Předkrmy Appetizers

Uvedené ceny jsou smluvní včetně DPH. Za poloviční porce účtujeme 70% z ceny. Předkrmy Appetizers MENU HOTEL VINOPA U každého pokrmu jsou pod čísly uvedeny alergeny dle nařízení Evropského parlamentu č. 2000/13: Obiloviny -1, korýši-2, vejce-3, ryby-4, podzemnice olejná-5, sojové boby-6,mléko a výrobky

Více

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci.

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_06 V restauraci Německý jazyk 3.ročník Pracovní list slouží k procvičování

Více

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů ENG /CZ HOTEL TRANZIT CONGRESS HALL Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů u n i q u e p o s i t i o n a t P r a g u e A i r p o r T j e d i n e č n á p o l o h a n a p r a ž s k é

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

JÍDLO I. polévka Dám si polévku. dezert Dám si dezert. hlavní jídlo Dám si hlavní jídlo. salát Dám si salát. nápoj, pití Dám si pití.

JÍDLO I. polévka Dám si polévku. dezert Dám si dezert. hlavní jídlo Dám si hlavní jídlo. salát Dám si salát. nápoj, pití Dám si pití. JÍDLO I polévka Dám si polévku. dezert Dám si dezert. salát Dám si salát. hlavní jídlo Dám si hlavní jídlo. nápoj, pití Dám si pití. příloha Dám si přílohu. smažený sýr Dám si smažený sýr. hranolek, hranolky

Více

Refreshment / Občerstvení

Refreshment / Občerstvení unit 9 Refreshment / Občerstvení V této lekci budeme hovořit o návrzích a nápadech a jedním z nich bude jít do restaurace. Umíte seřadit následující chody tak, jak jdou za sebou? Dessert, starter, main

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

THAI MENU. Polévky / Soups / Suppen

THAI MENU. Polévky / Soups / Suppen THAI MENU Polévky / Soups / Suppen 1 300 ml Thai Soup 75,- Kč Zeleninový vývar s vepřovými noky a skleněnými nudlemi Pork soup with glassnoodles Gemüse Bouillon mit Schweinenocken und Glasnudeln 2 300ml

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

GRILL RESTUARNAT KATAKOMBY MENU

GRILL RESTUARNAT KATAKOMBY MENU VÍTEJTE V OPEN FIRE GRILL RESTAURANTU KATAKOMBY V ceně Vámi vybraného hlavního jídla Vám naservírujeme variaci předkrmů a salátů, které si můžete dle libosti zdarma doplnit u otevřeného ohniště, či Vám

Více

Předkrmy. Hors d oeuvre. Polévky. Soups. 0,33l Česneková polévka s šunkou a chlebovými krutónky

Předkrmy. Hors d oeuvre. Polévky. Soups. 0,33l Česneková polévka s šunkou a chlebovými krutónky 150g Caprese s pečivem Předkrmy Hors d oeuvre Caprese with roll 60,-Kč 150g Grilovaná zeleninka se sýrem Feta Grilled vegateble with Feta cheese 77,-Kč Polévky Soups 0,33l Kuřecí vývar s nudlemi a zeleninou

Více

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Unit 3, part A - translation practice 1. Kde jsi byla minulý týden? Byla jsem na svatbě mé sestřenice. Byla to legrace. Where were you last week? I was at

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

P O LÉ V K Y, PŘ E D K R MY, SAL ÁT Y SA S H I M I S U S H I

P O LÉ V K Y, PŘ E D K R MY, SAL ÁT Y SA S H I M I S U S H I POLÉVKY, PŘEDKRMY, SALÁTY SASHIMI SUSHI Misoshiru polévka ze sojové pasty s řasami wakame 90 Kč Spring rolls jarní závitky 129 Kč Kimchi nakládané čínské zelí s kimchi pastou, paprikou a česnekem ostré

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

1 porc. Sádlo se škvarky a cibulí, pivní chléb (1a,b,c) 49,- Kč Home fat with cracklings,onion, bread

1 porc. Sádlo se škvarky a cibulí, pivní chléb (1a,b,c) 49,- Kč Home fat with cracklings,onion, bread V souladu s čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 EU o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, jsou u všech jídel označeny alergeny v jídle obsažené, a to číselným kódem. Seznam alergenů pod

Více

Celý den mají děti k dispozici neslazený dětský čaj (Roiboos, atp..) a vodu. JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ 21.9.2015

Celý den mají děti k dispozici neslazený dětský čaj (Roiboos, atp..) a vodu. JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ 21.9.2015 Celý den mají děti k dispozici neslazený dětský čaj (Roiboos, atp..) a vodu. JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ 21.9.2015 Pondělí / Monday Jablečná přesnídávka, dětské piškoty, ovoce 0,2 l Polévka / Soup 7, 1, 9,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Co jsme dělali ve čtvrtek? Was wir am Donnerstag gemacht haben? Poznávací hry Prezentace Nástěnku na chodbě Výuku češtiny Viděli jsme převoz lebky do kostela a

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

S PRAŽSKOU ŠUNKOU / S ANGLICKOU SLANINOU / S KRŮTÍ ŠUNKOU 130,- VEJCE GRENIER 155,- pošírovaná vejce s uzeným lososem a holandskou omáčkou

S PRAŽSKOU ŠUNKOU / S ANGLICKOU SLANINOU / S KRŮTÍ ŠUNKOU 130,- VEJCE GRENIER 155,- pošírovaná vejce s uzeným lososem a holandskou omáčkou SNÍDANĚ 150 g 100 g Součástí každého pokrmu je pečivo a máslo STUDENÉ POKRMY RŮŽIČKA UZENÉHO LOSOSA S KRÉMEM PHILADELPHIA 10,- PEČENÝ ANGLICKÝ ROASTBEEF S BYLINKOVOU REMULÁDOU 110,- PRAŽSKÁ ŠUNKA, KRŮTÍ

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

RESTAURANT MENU. Předkrmy. Tataráček z Anguse s topinkami 199 Kč Seznam alergenů: 1,3,10

RESTAURANT MENU. Předkrmy. Tataráček z Anguse s topinkami 199 Kč Seznam alergenů: 1,3,10 RESTAURANT MENU Předkrmy Tataráček z Anguse s topinkami 1 Seznam alergenů: 1,3,10 Grilovaný Hermelín s rozpečeným chlebem a zeleninovým salátkem 1 Seznam alergenů: 1,7 Smažený uzený ovčí sýr v bramborovém

Více

Předkrmy a polévky. Speciality

Předkrmy a polévky. Speciality Předkrmy a polévky Starters / Vorspeise / Soups/ Suppe 100g Grilovaná paprika s kozím sýrem, olivovým olejem a domácí bagetkou 95,- Grilled peppers with goat cheese and olive oil, homemade baguette/ Gegrillte

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

WELLNESS HOTEL W INDSOR JÍDELNÍ LÍSTEK MENU

WELLNESS HOTEL W INDSOR JÍDELNÍ LÍSTEK MENU WELLNESS HOTEL W INDSOR JÍDELNÍ LÍSTEK MENU PŘEDKRMY VORSPEISEN STARTERS Krevety na rukolovém salátku 1a, 2, 7........................... 225,- Krevetten mit Rucola-Salat Prawns on rocket salad Carpaccio

Více

Rybí, drůbeží speciality Kapr na roštu, brambory, máslo, citron Kapsa pana Voka, brambory, obloha

Rybí, drůbeží speciality Kapr na roštu, brambory, máslo, citron Kapsa pana Voka, brambory, obloha Svatováclavské menu 2007 St.-Wenzels-Menü 2007 Saint Wenceslas Menu 2007 HOSPODA NA LOUŽI, Kájovská ulice Menu I. - pátek 28. 9. 2007 Předkrm Utopenec Polévka Česká zelňačka Hlavní jídla Bramborové knedlíky

Více

SEZÓNNÍ NABÍDKA PENZION HERMES

SEZÓNNÍ NABÍDKA PENZION HERMES SEZÓNNÍ NABÍDKA PENZION HERMES POLÉVKY 280 ml PÓRKOVÝ KRÉM 45,- Hustý pórkový krém se smetanou a krutony Creamy leek soup with croutons PASTA 300 g LASAGNE S LOSOSEM 140,- Smetanové lasagne s lososem a

Více

MALÁ JÍDLA, PŘEDKRMY. Teplá šunka od kosti na farmářském chlebu, sýr gruyère, pečené vejce a studená křenová omáčka

MALÁ JÍDLA, PŘEDKRMY. Teplá šunka od kosti na farmářském chlebu, sýr gruyère, pečené vejce a studená křenová omáčka MALÁ JÍDLA, PŘEDKRMY Teplá šunka od kosti na farmářském chlebu, sýr gruyère, pečené vejce a studená křenová omáčka Grilovaná vepřová panenka s vlažným salátem ze zelené čočky Domácí paštika z husích jater

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

PRESTO ve Vaší kanceláři. OFFICE CATERING zajišťují moderní kantýny Presto

PRESTO ve Vaší kanceláři. OFFICE CATERING zajišťují moderní kantýny Presto PRESTO ve Vaší kanceláři OFFICE CATERING zajišťují moderní kantýny Presto Florentinum The Park Chodov Na jaře roku 2015 přibyla v Praze druhá samoobslužná restaurace Presto v Business Centru - The Park

Více

PŘEDKRMY / STARTERS / VORSPEISEN TEPLÉ PŘEDKRMY / HOT STARTERS / WARME VORSPEISEN POLÉVKY / SOUPS / SUPPEN

PŘEDKRMY / STARTERS / VORSPEISEN TEPLÉ PŘEDKRMY / HOT STARTERS / WARME VORSPEISEN POLÉVKY / SOUPS / SUPPEN menu PŘEDKRMY / STARTERS / VORSPEISEN 80 g Tatarák s česnekovým máslem 159 Kč Tartare steak with garlic butter Tatarbeefsteak mit Knoblauchbutter 1 ks Domácí paštika pana šéfkuchaře 119 Kč Chef s home

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

1 porc. Sádlo se škvarky a cibulí, pivní chléb (1a,b,c) 49,- Kč Home fat with greaves,onion and beer bread

1 porc. Sádlo se škvarky a cibulí, pivní chléb (1a,b,c) 49,- Kč Home fat with greaves,onion and beer bread Předkrmy a pochoutky k pivu/appetizers and snacks to beer 1 porc. Sádlo se škvarky a cibulí, pivní chléb (1a,b,c) 49,- Kč Home fat with greaves,onion and beer bread 100 g Paštika z husích jater, chléb

Více

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN Autoklub der Tschechische Republik - Länge: 1880m - minimal Breite: 6m - Höhendifferenz: 22m - Tunnels für Fussgänger: 5 - Elektrizitätsverteilung: 220V - FIM Homologation:

Více

Předkrmy Appetizers. Polévky Soups

Předkrmy Appetizers. Polévky Soups 11. 4 ks 12. 100g 13. 75g 14. 75g Švestky v župánku (v slaninovém obalu) Plums in the bacon package Předkrmy Appetizers Překládaná mozarella, pečivo (s rajčaty, politá olivovým olejem) Mozarella cheese

Více

VILLA GIORGOS. Draught beer. Točené pivo. Red wine. Červené víno

VILLA GIORGOS. Draught beer. Točené pivo. Red wine. Červené víno VILLA GIORGOS Drinks Soft drinks Cola Orangeade Lemonade Sprite Soda Water Nápoje Nealkoholické nápoje Kola Oranžáda Limonáda Sprite Soda Voda Beer Draught beer House wine White wine Red wine Coffee Nescafe

Více

PŘEDKRMY. Marinovaný losos s máslovými toasty, listovými saláty a vinegretem

PŘEDKRMY. Marinovaný losos s máslovými toasty, listovými saláty a vinegretem PŘEDKRMY Tatarský biftek s česnekovými topinkami a jarní cibulkou 189 Kč Marinovaný losos s máslovými toasty, listovými saláty a vinegretem 119 Kč Domácí paštika z husích jater a libové slaniny s brusinkovým

Více

Něco malého k pivu Restovaná kachní játra zalitá sádlem zdobená mladou cibulkou... 115 CZK

Něco malého k pivu Restovaná kachní játra zalitá sádlem zdobená mladou cibulkou... 115 CZK Něco malého k pivu Restovaná kachní játra zalitá sádlem zdobená mladou cibulkou... 115 CZK Mix sýrů nakládaný v pikantním oleji s chilli papričkami a česnekem... 110 CZK Škvarková pomazánka s vařeným vejcem

Více

502. SHITAKE SOUP 30,- kuřecí knedlíčky houba shitake skleněné nudle chicken dumplings shitake mushroom glass noodles

502. SHITAKE SOUP 30,- kuřecí knedlíčky houba shitake skleněné nudle chicken dumplings shitake mushroom glass noodles Happy hours menu Happy hours menu Denně od 11.00 do 15.00 hodin Rozvoz jídel po Praze 6 ZDARMA 501. SPICY SOUP 30,- kuřecí polévka sedmi chutí seven taste chicken soup 502. SHITAKE SOUP 30,- kuřecí knedlíčky

Více

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana 1.Úvodní strana 1 AMERICAN FESTIVALS AJ 3 Konverzační témata DUM č. 20 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs Klíčová slova: 5. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs Text: The wedding banquet The wedding banquet is a special occasion for each restaurant owner. It should be prepared

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Ať je váš den jakýkoliv, my jsme tu vždy pro Vás.

Ať je váš den jakýkoliv, my jsme tu vždy pro Vás. JÍDELNÍ LÍSTEK Ať je váš den jakýkoliv, my jsme tu vždy pro Vás. No matter how your day is going, we are always at your service. tým Café Level POLÉVKY A PŘEDKRMY POLÉVKY Kuřecí vývar s domácími nudlemi,

Více

300g Trhaný ledový salát a rukola s grilovanými kuřecími prsíčky, opečenými cherry rajčaty, hoblinkami parmazánu, krutony a caesar dresinkem

300g Trhaný ledový salát a rukola s grilovanými kuřecími prsíčky, opečenými cherry rajčaty, hoblinkami parmazánu, krutony a caesar dresinkem PŘEDKRMY STARTERS 50g Tartar z hřebenatky s kaparovými plody, plátky marinované řepy, mangovou omáčkou, pečenou limetou a sušeným pomerančem Scollop tartar with capers, slices of marinated beetroot, mango

Více

MALÁ JÍDLA, PŘEDKRMY. Plátky domácí malostranské šunky s křenovým máslem, hořčičnou omáčkou a farmářským chlebem

MALÁ JÍDLA, PŘEDKRMY. Plátky domácí malostranské šunky s křenovým máslem, hořčičnou omáčkou a farmářským chlebem MALÁ JÍDLA, PŘEDKRMY Plátky domácí malostranské šunky s křenovým máslem, hořčičnou omáčkou a farmářským chlebem Paštika z kuřecích jatýrek s pistáciemi, listovými saláty a brusinkovým vinegretem Salát

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_NĚMECKÝ JAZYK_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Mělnický Chřest v Divadelní restauraci

Mělnický Chřest v Divadelní restauraci Mělnický Chřest v Divadelní restauraci Veltlínské zelené, Latitude 49, kabinet, Vinselekt Michlovský, Rakvice 0,15l 89,- CUVÉE ASPARAGUS (Veltlínské zelené a Sauvignon blanc), Lahodný začátek 100g Marinovaný

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava).

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Es gab viele Sümpfe (der Sumpf - močál) und wilde Tiere und keine festen Straßen. Die Premysliden schickten

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

MALÁ JÍDLA, PŘEDKRMY DOPORUČUJEME K PIVU

MALÁ JÍDLA, PŘEDKRMY DOPORUČUJEME K PIVU MALÁ JÍDLA, PŘEDKRMY Domácí paštika z kuřecích jater s topinkami ze světlé bagety 129 Kč Pečený rostbíf s řeřichou, parmazánem, rukolou a olivami Kalamata 159 Kč Uzená šunka od kosti s čerstvě strouhaným

Více

TRADICE OD 1701. Den, na který se nezapomíná

TRADICE OD 1701. Den, na který se nezapomíná Den, na který se nezapomíná Svatební obřady a obnovení svatebního slibu patří k těm nejkrásnějším okamžikům, které lze v životě zažít. K jejich nezapomenutelnosti již po celá staletí přispívá Grandhotel

Více

PŘEDKRMY. Rostbíf pečený v marinádě z drceného pepře s domácí tatarkou a teplou máslovou bagetou

PŘEDKRMY. Rostbíf pečený v marinádě z drceného pepře s domácí tatarkou a teplou máslovou bagetou PŘEDKRMY Rostbíf pečený v marinádě z drceného pepře s domácí tatarkou a teplou máslovou bagetou 149 Kč Domácí paštika z husích jater s listovými saláty a brusinkovým vinegretem Pražská uzená šunka od kosti

Více

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY PRAVÁ SESTAVA F SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND LEVÁ SESTAVA F D D C C PŘÍSEDOVÉ VARIANTY NESENÉ NA VYLOŽENÉ KONZOLE PODNOŽE B E B E A A DR2 1 * DR2 1 * DR1 * DZ * DR1 * DZ * DESKY ZÁKLADNÍ

Více

Věty k překladu From Unit 4 part C, Project 2

Věty k překladu From Unit 4 part C, Project 2 Věty k překladu From Unit 4 part C, Project 2 Unit 4 part C - translation practice 1. Kam jdou Mickey a Millie? Co koupí? Where do Mickey and Millie go? What do they buy? 2. Co chce Mut? Proč si myslí,

Více

Věty k překladu From Unit 4 part D, Project 2

Věty k překladu From Unit 4 part D, Project 2 Věty k překladu From Unit 4 part D, Project 2 Unit 4 part D - translation practice 1. Dnes dělám drobenkový jablečný koláč jako náš dezert. Je lahodný. Recept jsme se naučili ve škole. I'm making apple

Více

Pesto ze sušených rajčat, slunečnicových semínek a bazalky, pečivo* - 80 Kč. Guacamole z avokáda, rajčat a červené cibulky, nachos - 85 Kč

Pesto ze sušených rajčat, slunečnicových semínek a bazalky, pečivo* - 80 Kč. Guacamole z avokáda, rajčat a červené cibulky, nachos - 85 Kč JÍDELNÍ LÍSTEK - Jídla označená tímto symbolem jsou vhodná pro vegany. - Jídla označená tímto symbolem je možno žádat ve veganské úpravě. - Jídla označená tímto symbolem se podávají i v době odpoledního

Více

125,- Kč. 280,- Kč. 55,- Kč. 60,- Kč. 60,- Kč. 50,- Kč POLÉVKY. 25,- Kč. 25,- Kč. 280,- Kč

125,- Kč. 280,- Kč. 55,- Kč. 60,- Kč. 60,- Kč. 50,- Kč POLÉVKY. 25,- Kč. 25,- Kč. 280,- Kč PŘEDKRMY 1.Tatarák z lososa 100g losos, limetka, tousty 2.Tatarský biftek 200g mleté hov. svíčková, vejce, česnek, topinky 3.Krabí koktejl 100g krabí tyčinky se zeleninou a majonézou 55,- Kč TOPINKY 4.Topinka

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Něco k pivu/ Something to the beer

Něco k pivu/ Something to the beer Polévky/ Soups 154/ 0,33 l Polévka dle denní nabídky 25,--Kč 0,33 l Soup of the Day Něco k pivu/ Something to the beer 151/ 1ks Pikantní topinka s kuřecím masem 49,--Kč 1ks Toast with chicken meat mixture

Více

www.czenglish.net/czenglish-1/tri/ Czenglish 1 (201-300)

www.czenglish.net/czenglish-1/tri/ Czenglish 1 (201-300) 1 201 Where's your school bag? Kde je tvoje aktovka? 202 Is she married? Je vdaná? 203 Are you tired? Jste unavení? 204 Aren't you tired? Nejsi unavený? 205 This dog is big but that dog is small. Tento

Více

Saláty: Salate / Salads

Saláty: Salate / Salads Předkrmy a polévky: Vorspeisen und Suppen / Appetizers and soups 100g Domácí paštika z kachních jater s černým rybízem, chléb (1) Hausgemachte Entenleberpastete mit schwarzen Johannisbeeren, Brot Homemade

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

Restaurace Lovecká Bašta Jídelní lístek

Restaurace Lovecká Bašta Jídelní lístek Restaurace Lovecká Bašta Jídelní lístek PŘEDKRMY 100g Zvěřinová paštika se šalotkovo-brusinkovým čatní (alergen 3, 7, 12) 73 Kč 100g Filírované vlažné kachní prsíčko pečené do růžova na trhaném salátu

Více

SVATEBNÍ RAUTY 2014. Restaurant LÉTA PÁNĚ Národních hrdinů 3, Dolní Počernice tel.: 281 867 474, e-mail: info@letapane.cz. www.pddp.

SVATEBNÍ RAUTY 2014. Restaurant LÉTA PÁNĚ Národních hrdinů 3, Dolní Počernice tel.: 281 867 474, e-mail: info@letapane.cz. www.pddp. SVATEBNÍ RAUTY 2014 Restaurant LÉTA PÁNĚ Národních hrdinů 3, Dolní Počernice tel.: 281 867 474, e-mail: info@letapane.cz www.pddp.cz Uvítací nápoj a občerstvení cena uvítacího pohoštění je 168,- na osobu

Více

Předkrmy Appetizers. Goat chees gratiné on toast with honey, fresh salad from baby spinach and arugula leaves with pine nuts and balsamic glaze 95,-

Předkrmy Appetizers. Goat chees gratiné on toast with honey, fresh salad from baby spinach and arugula leaves with pine nuts and balsamic glaze 95,- Předkrmy Appetizers Gratinovaný kozí sýr na toastu zakápnutý medem, s čerstvým salátkem z baby špenátu a rukoly s piniovými oříšky a balsamico redukcí Goat chees gratiné on toast with honey, fresh salad

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více