沃 尔 特 邦 迪 (Walter Bondy) ( ), 捷 克 德 国 画 家 文 艺 评

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "沃 尔 特 邦 迪 (Walter Bondy) (1880-1940), 捷 克 德 国 画 家 文 艺 评"

Transkript

1 walter bondy Walter Bondy ( ), českoněmecký malíř, literární kritik a sběratel, pocházel z bohaté průmyslnické rodiny Bondy-Cassier. V letech studoval vídeňskou, poté berlínskou a následně mnichovskou akademii umění. Po studiích odjel do Paříže, kde navštěvoval Académie Colarossi a byl významným členem Matissovy školy v Café du Dôme. V tomto období se přimkl k trendu malby dle Renoira a Maneta, později ale maloval především portréty ve stylu avantgardní německé nové věcnosti. Je zastoupen v galeriích v Kasselu, Norimberku, dva obrazy byly i součástí Moderní galerie v Praze. Díky svému zázemí se věnoval i sběratelství sbíral především africké masky, votivní předměty a čínský porcelán. Roku 1923 vydal knihu o porcelánu období Kchang-si, v letech vedl časopis The Art Auction, který i sám založil. Přestože v dospělosti žil především v Paříži a Berlíně, v Praze krátce pobýval v polovině 30. let, kdy musel odejít před postupujícím nacismem z Německa. Walter Bondy ( ), a Czech- German painter, literary critic and collector, came from the wealthy Bondy-Cassier family of industrialists. From 1898 to 1903 he studied at the Vienna, Berlin and Munich Academies of Art. After graduation he went to Paris, where he attended the Académie Colarossi and was an important member of Matisse School in the Café du Dôme. During this period, he clung to the painting style of Renoir and Manet, but later he painted mainly portraits in the style of the avant-garde German New Objectivity. He is represented in galleries in Kassel and Nuremberg, and two paintings were also part of the Modern Gallery in Prague. Because of Bondy s background, he also was a collector - his interests lay primarily in African masks, votive objects and Chinese porcelain. In 1923 he published a book on Kangxi porcelain, and from 1927 to 1930 he was editor-in-chief of the magazine The Art Auction, which he himself founded. As an adult Bondy lived mainly in Paris and Berlin, but Prague was briefly his home in the mid-1930s when he was forced to leave ahead of approaching Nazism from Germany. Walter Bondy v Saint-Cloud roku Sbírka Camille Bertron Bondyové. Walter Bondy in Saint-Cloud, Collection of Camille Bertron Bondy. 沃 尔 特 邦 迪 于 1908 年 在 法 国 的 圣 克 卢 沃 尔 特 邦 迪 的 第 二 个 妻 子 Camille Bertron Bondy 私 人 收 藏 沃 尔 特 邦 迪 (Walter Bondy) ( ), 捷 克 德 国 画 家 文 艺 评 论 家 和 收 藏 家, 出 身 于 一 个 富 裕 的 名 为 邦 迪 卡 西 尔 的 实 业 家 家 庭 1898 年 至 1903 年 间, 他 先 后 就 学 于 维 也 纳 柏 林 慕 尼 黑 美 术 学 院 毕 业 后, 他 去 到 巴 黎, 在 那 里 参 加 了 克 拉 罗 希 艺 术 学 院, 成 为 马 蒂 斯 学 派 的 重 要 成 员 在 此 期 间, 邦 迪 沿 袭 着 印 象 派 画 家 雷 诺 阿 和 莫 奈 的 绘 画 风 格, 而 后 来 他 主 要 采 用 先 锋 派 德 国 新 客 观 主 义 风 格 创 作 肖 像 画 他 的 作 品 是 德 国 卡 塞 尔 纽 伦 堡 各 画 廊 中 的 经 典, 他 的 两 幅 画 被 收 藏 在 布 拉 格 的 现 代 美 术 馆 凭 借 丰 富 的 绘 画 背 景 知 识, 邦 迪 致 身 于 艺 术 品 收 藏 他 的 主 要 收 藏 品 有 非 洲 面 具 祈 愿 器 物 和 中 国 瓷 器 1923 年, 邦 迪 还 出 版 了 一 本 关 于 大 清 康 熙 年 间 瓷 器 的 书, 并 于 1927 年 至 1930 年 间, 创 办 了 名 为 艺 术 品 拍 卖 的 杂 志 邦 迪 大 部 分 时 间 居 住 在 巴 黎 和 柏 林,30 年 代 中 期 他 来 到 布 拉 格, 然 而 德 国 纳 粹 的 到 来 迫 使 他 不 得 不 离 开, 结 束 这 里 的 短 暂 生 活

2 VOJTĚCH CHYTIL A nyní maluje jen pro mne... Čchi Paj-š, Vojtěch Chytil a jeho sbírka čínského moderního umění. Malíř Vojtěch Chytil ( ) aktivně působil na čínské, přesněji pekingské umělecké scéně dvacátých let a byl prvním mezi československými sběrateli, kteří věnovali zvýšenou pozornost soudobému čínskému malířství. Jeho první návštěva Číny se uskutečnila již v průběhu první světové války. Navázal styky s místní uměleckou komunitou a během celého pobytu na Dálném východě nakupoval umělecká díla jak soudobá, tak starožitná. První z Chytilových prodejních výstav se konala v lednu a únoru roku 1928 v Rudolfinu pod záštitou spolku umělců Krasoumná jednota. Druhá výstava se již pod hlavičkou Jednoty umělců výtvarných konala o rok později v Obecním domě a předvedla čínská a japonská díla. Chytil v úvodu katalogu výstavy shrnul vývoj současného umění v obou zemích a historii japonského dřevořezu. Expozici doplnilo Vojtěch a Nina Chytilovi. Vojtech Chytil and his wife Nina. 沃 伊 捷 赫 希 提 尔 和 他 的 妻 子 妮 娜 buddhistické umění z Tibetu a Mongolska a čínské koberce; japonská sekce představila dřevořezy a současnou malbu. Přes počáteční skepsi organizátorů byly výstavy přijaty velmi kladně a spustily novou vlnu zájmu o umění Dálného východu, která s sebou přinesla nové sběratele hlavně z řad umělců, jako např. Emila Fillu či Ludvíka Kubu. Tento úspěch přiměl Chytila k tomu, aby se vydal znovu do Číny (na konci roku 1928 či na začátku roku 1929), načerpal nové informace a nakoupil další umělecká díla. Výstavy děl dovezených z druhého pobytu se konaly roku 1931 v Praze a Plzni. Výstava čínského a tibetského umění SVU Mánes v září roku 1931 měla dvě části část věnovanou buddhistickému umění a expozici současné tvorby. Ani zde nechybí Chytilův úvod, ve kterém zmiňuje, že hlavními umělci výstavy jsou Siao Sün ( ), Čchen Pan-ting ( ) a především Čchi Paj-š ( ), jehož dílo zde bylo české věřejnosti představeno poprvé. Sestávalo ze 73 maleb a bylo tak početnou sekcí z celkového počtu 236 vystavených předmětů. Během třetího čínského pobytu Chytil upevnil své přátelství s Čchi Pajš em, o němž píše roku 1931 v dopise svému příteli, architektovi Bedřichovi Feuersteinovi, že ho Čchi Paj-š nazval svým bratrem a maluje jen pro něj. V letech Chytil uspořádal několik dalších výstav v Brně, Bratislavě, Košicích, Ostravě, Karlových Varech, a také v Berlíně, Budapešti, Vídni a Londýně. Zde vystavoval dokonce dvakrát, a to ve Whitechapel Art Gallery. První výstava Contemporary Chinese Art (Současné čínské umění) se konala od 23. května do 22. července 1933 a k vidění bylo 86 Čchi Paj-š ových děl, tedy více než třetina z celkem 253 exponátů. O výstavě vyšla 30. května 1933 v The Times recenze, která poukazovala na fakt, že kolekce zahrnuje také staré malby a že moderní čínské malířství vyniká malířskou technikou a energickými tahy štětce ne nepodobnými kaligrafii. Druhá výstava proběhla od 14. června do 28. července 1934 pod názvem Professor Chytil s Collection of Modern Chinese Art (Sbírka moderního čínského umění prof. Chytila). Část expozice se pak přesunula do Bratislavy a následně do Vídně, kde však Chytil při přípravách podlehl náhlé srdeční slabosti. Jeho sbírka zůstala v majetku manželky Niny, jíž okolnosti v protektorátě znemožnily další propagaci. Po její smrti získala podstatnou část kolekce Národní galerie v Praze. Autorkou textu je Dr Helena Čapková z Waseda University v Tokiu.

3 And now, he paints only for me... Qi Baishi, Vojtech Chytil and his modern Chinese art collection Vojtech Chytil ( ) was active on the Chinese (or rather Beijing) art scene during the 1920s and was a pioneer among collectors buying and supporting contemporary Chinese art. He first visited China during the First World War and made contact with the local artist community. During his entire stay in the Far East he purchased works of art, both contemporary and of older provenance. The first commercial exhibition of Chytil s collection took place under the auspices of the Krasoumna jednota (Artists association) in the Rudolfinum in Prague in January and February of The second exhibition one year later in Prague s Municipal House was supported by the Association of Fine Artists; many Chinese and Japanese artworks were exhibited and sold there. Chytil published a catalogue with an erudite foreword in which he summarized developments in contemporary art in both countries and gave an overview of the history of the Japanese woodblock print. The show was enriched by contemporary as well as old Buddhist art from Tibet and Mongolia, and by Chinese carpets. Despite scepticism on the part of the organisers, these exhibitions were very well received and launched a new wave of interest in Asian art, inspiring new collectors amongst Czech artists, such as the painters Emil Filla and Ludvik Kuba. This encouraged Chytil to again set off for China in late 1928 or early 1929 to buy new artworks for exhibitions. The new acquisitions were presented at the second group of exhibitions that took place in Prague and Pilsen in The exhibition of Chinese and Tibetan art held by the Manes Association of Fine Artists Association (SVU) in September 1931, which later moved to Pilsen, was divided between Buddhist art and contemporary art. Chytil s foreword to the catalogue introduced Qi Baishi ( ), Xiao Xun ( ) and Chen Banding ( ) as the three main artists; a significant number of exhibited pieces were by Qi Baishi, whom Chytil showcased here for the first time. By the time of Chytil s third stay in China, his friendship with Qi Baishi deepened, and he wrote about him in letters to his friend, architect Bedrich Feuerstein, saying that (he and Qi Baishi) are like brothers and that (Qi Baishi) now paints only for me. From 1932 to 1935 he organized exhibitions in Brno, Ostrava, Karlovy Vary (Carlsbad), Bratislava and Kosice (now Slovakia), Berlin, Budapest, Vienna and London. Chytil exhibited twice in London, in fact, at the Whitechapel Art Gallery. The first Whitechapel exhibition, Contemporary Chinese Art, took place from May 23 to July 22, 1933, Manželé Chytilovi, manželé Martínkovi a Chytilovi studenti Sun Š -ta a Wang Meng. Vojtech Chytil and Josef Martinek with their wives and Chytil s students Sun Shida and Wang Meng. 希 提 尔 夫 妇, 马 丁 内 克 夫 妇 和 希 提 尔 的 学 生 and showed 86 works by Qi Baishi out of a total of 253 works. A review in The Times on May 30, 1933 observed that despite the title Contemporary Chinese Art, a number of older paintings were exhibited, although the modern paintings stood out because of their technical accomplishment and strong brush-work which resembled calligraphy. The second show, Professor Chytil s Collection of Modern Chinese Art, took place a year later, from June 14 to July 28, Part of the exhibition then moved to Bratislava and then to Vienna, where Chytil passed away suddenly due to heart failure. His collection remained the property of his wife Nina, and unfortunately conditions under the Protectorate made it impossible to promote the collection further. After Nina s death, a significant part of the collection was turned over to the National Gallery in Prague. Essay by Dr Helena Capkova from Waseda University in Tokyo.

4 专 门 为 我 作 画 齐 白 石 沃 伊 捷 赫 希 提 尔 和 他 现 代 中 国 艺 术 收 藏 沃 伊 捷 赫 希 提 尔 (Vojtech Chytil) ( ) 于 20 世 纪 20 年 代 作 为 积 极 支 持 中 国 现 代 艺 术 的 先 锋 艺 术 收 藏 家 活 跃 于 中 国 北 平 艺 术 圈 第 一 次 世 界 大 战 期 间 他 造 访 中 国 时 与 当 时 的 艺 术 家 团 体 联 系 密 切 并 购 买 了 数 量 可 观 的 现 代 艺 术 作 品 1928 年 1 月 和 2 月, 在 捷 克 斯 洛 伐 克 艺 术 协 会 的 主 持 下 希 提 尔 在 鲁 道 夫 美 术 馆 把 收 藏 的 作 品 第 一 次 展 出 一 年 后 在 当 地 艺 术 家 协 会 的 支 持 下 他 的 收 藏 在 布 拉 格 市 政 厅 再 次 展 出 很 多 中 国 以 及 日 本 的 艺 术 作 品 在 这 次 展 览 中 被 售 出 希 提 尔 在 与 这 次 展 出 相 应 的 目 录 前 言 中 做 了 一 份 详 尽 的 关 于 中 国 和 日 本 现 代 艺 术 发 展 的 说 明, 并 对 日 本 木 刻 艺 术 的 历 史 进 行 了 概 括 这 次 丰 富 的 展 出 不 但 包 含 了 现 代 艺 术 作 品, 同 时 也 展 出 了 来 自 西 藏 和 蒙 古 佛 教 艺 术 的 现 代 艺 术 品 以 及 中 国 地 毯 艺 术 品 等 Chytilova akademie v Pekingu. Chytil s Academy in Beijing. 希 提 尔 曾 在 北 京 美 术 专 门 学 校 兼 任 教 职 尽 管 受 到 组 织 者 的 质 疑, 希 提 尔 的 展 览 掀 起 了 亚 洲 艺 术 品 的 新 浪 潮 并 吸 引 了 一 大 批 受 到 启 发 的 收 藏 者, 其 中 有 很 多 捷 克 艺 术 家, 比 如 画 家 艾 米 尔 菲 拉 (Emil Filla) 和 卢 得 维 齐 库 巴 (Ludvik Kuba) 展 览 的 成 功 促 使 希 提 尔 于 1928 年 底 以 及 1929 年 初 再 次 前 往 中 国 购 买 艺 术 品 编 号 为 第 二 组 的 新 买 藏 品 于 1931 年 在 布 拉 格 和 皮 尔 森 市 展 品 先 后 展 出 这 次 展 览 于 1931 年 9 月 在 曼 宁 美 术 家 协 会 的 主 持 下 展 出 了 一 批 中 国 以 及 西 藏 艺 术 品, 这 些 艺 术 品 分 别 为 佛 教 艺 术 品 和 现 代 艺 术 品 希 提 尔 在 展 出 目 录 的 前 言 中 主 要 介 绍 了 齐 白 石 ( ), 萧 愻 ( ) 和 陈 半 丁 ( ) 三 位 画 家, 这 次 展 览 中 数 量 可 观 的 一 批 齐 白 石 画 作 是 第 一 次 在 希 提 尔 的 收 藏 中 被 展 出 到 希 提 尔 第 三 次 造 访 中 国 时, 他 与 齐 白 石 的 友 谊 已 经 很 深 了 希 提 尔 在 写 给 他 建 筑 师 朋 友 别 迪 李 克 弗 尔 斯 坦 的 信 中 提 到 齐 白 石 时 称, 齐 白 石 与 他 犹 如 亲 兄 弟, 并 且 专 门 为 我 作 画 1932 年 到 1935 年 希 提 尔 在 布 尔 诺 奥 斯 特 拉 伐 卡 罗 维 发 利 布 拉 迪 斯 拉 发 科 希 策, 柏 林, 布 达 佩 斯, 维 也 纳 和 伦 敦 等 城 市 都 做 了 巡 回 展 览 事 实 上 希 提 尔 的 艺 术 收 藏 品 在 伦 敦 白 教 堂 美 术 馆 (Whitechapel Art Gallery) 展 览 过 两 次 第 一 次 白 教 堂 的 展 览 命 名 为 现 代 中 国 艺 术 并 于 1933 年 5 月 23 日 到 7 月 22 日 展 出 了 253 件 艺 术 品, 其 中 有 86 幅 齐 白 石 的 画 作 泰 晤 士 报 于 1933 年 5 月 30 日 发 表 文 章 对 此 次 展 览 评 论 道 : 尽 管 希 提 尔 的 展 览 命 名 为 中 国 现 代 艺 术, 但 为 数 可 观 的 较 现 代 艺 术 品 更 早 的 画 作 也 在 这 次 展 览 中 展 出, 然 而 现 代 画 作 因 其 精 湛 的 技 巧 和 有 力 的 笔 触 结 合 精 美 的 书 法 在 整 个 展 览 中 显 得 很 突 出 命 名 为 希 提 尔 教 授 的 中 国 现 代 艺 术 品 收 藏 的 展 览 于 次 年 6 月 14 日 到 7 月 28 日 在 伦 敦 再 次 展 出 部 分 展 品 先 后 被 送 到 布 拉 迪 斯 拉 发 市 ( 现 斯 洛 伐 克 首 都 ) 和 维 也 纳 ( 奥 地 利 首 都 ) 展 出, 在 这 期 间 希 提 尔 因 心 脏 病 去 世 他 的 收 藏 品 大 部 分 由 他 的 夫 人 妮 娜 继 承, 但 不 幸 的 是, 受 到 外 交 干 涉 的 种 种 限 制 整 个 收 藏 品 的 宣 传 举 步 维 艰 妮 娜 死 后, 希 提 尔 大 部 分 藏 品 被 布 拉 格 国 家 美 术 馆 收 藏 作 者 : Capkova Helena 博 士, 日 本 早 稲 田 大 学

5 JiŘÍ SpĚvÁk Jiří Spěvák ( ) českým novinářem a sinologem. Studoval čínštinu a dějiny Dálného východu na filologické fakultě univerzity Karlovy v Praze. Ve studiích pak pokračoval v letech v Pekingu, kde se věnoval především čínskému jazyku, literatuře a historii. Po návratu do vlasti nastoupil do zahraniční redakce v České tiskové kanceláři. V létě 1956 se vrátil do Pekingu jako stálý zpravodaj ČTK. Jeho působení však nemělo dlouhého trvání, jelikož na cestě z Pekingu do Moskvy zahynul při leteckém neštěstí. Jiri Spevak ( ) was a Czech journalist and sinologist. He studied Chinese and Far Eastern history at the Philological Faculty of Charles University in Prague. He continued his studies from in Beijing, where he specialized in Chinese language, literature and history. After returning home he started working at the foreign desk at the Czech News Agency (ČTK). In the summer of 1956, he returned to Beijing as a permanent correspondent for ČTK. Unfortunately, it was to be a short-lived position - Spevak died in a plane crash on October 17, 1958 en route from Beijing to Moscow. 伊 吉 斯 别 瓦 克 (Jiri Spevak) ( ), 捷 克 记 者 汉 学 家, 曾 在 布 拉 格 查 理 大 学 语 言 学 系 学 习 汉 语 和 远 东 历 史 1951 至 1955 年 间, 斯 别 瓦 克 在 北 京 继 续 深 造, 专 攻 汉 语 语 言 文 学 和 历 史 学 成 回 国 后, 在 捷 克 通 讯 社 海 外 编 辑 部 工 作 1956 年 夏 天, 他 以 捷 克 通 讯 社 的 驻 外 记 者 的 身 份 被 派 往 北 京 然 而 不 久 之 后, 斯 别 瓦 克 于 1958 年 10 月 17 日 在 北 京 飞 往 莫 斯 科 的 途 中 不 幸 遇 难

6 DANIELA ŠEJNOHOVÁ Daniela Šejnohová ( ) Daniela Sejnohova ( ) patřila k nejstarší generaci žáků belongs to the oldest generation of profesora J. Průška a několik let students of the renowned sinologist studovala na Pekingské univerzitě. Professor J. Prusek. She studied for Po svém návratu z Číny pracovala many years in China, and upon v Orientálním ústavu a přednášela her return, she worked in the čínský jazyk na Institutu orientálních Oriental Institute and taught Chinese jazyků v Hamburgu. language at the Institute of Oriental Podílela se na přípravě a vydání Languages in Hamburg. jedinečného díla Orientálním ústavu For many years she worked on the - mnohadílného Česko čínského preparation and publication of a multivolume Czech-Chinese dictionary, slovníku a jako spoluautorka obdržela v roce 1991 Cenu ČSAV. Po ukončení and as co-author received the práce na slovníku se věnovala Czechoslovak Academy of Sciences praktickému užití svých hlubokých Award in For many years she znalostí čínského jazyka. Dlouhá léta was the official interpreter at the byla také oficiální tlumočnicí našeho Czechoslovak Embass in Beijing. velvyslanectví v Pekingu. Daniela Šejnohová s maršálem Ču Te, zástupcem předsedy Čínské lidové republiky, a maršálem Nie Žung-čenem při prohlídce archivu Karolina v Praze. Daniela Sejnohova with Marshall Zhu De, the Vice-Chairman of the People s Republic of China and Marshall Nie Rongzhen on a tour of the Karolinum Archive in Prague on January 19, 奢 诺 禾 娃, 中 共 中 央 副 主 席 朱 德 和 中 国 著 名 军 事 家 聂 荣 臻 于 1956 年 1 月 19 日 参 观 布 拉 格 查 理 大 学 的 礼 堂 丹 妮 奢 诺 禾 娃 (Daniela Sejnohova) ( ) 是 捷 克 著 名 汉 学 家 雅 普 实 克 教 授 最 开 始 的 一 批 学 生 之 一 她 曾 在 中 国 学 习 多 年, 在 她 回 国 后, 就 职 于 东 方 研 究 所 并 在 汉 堡 的 东 方 语 言 研 究 所 教 汉 语 曾 参 加 中 捷 多 卷 大 辞 典 的 编 纂 和 出 版 工 作, 并 作 为 合 著 者 在 1991 年 被 授 予 捷 克 斯 洛 伐 克 社 科 院 大 奖 她 曾 多 年 担 任 捷 克 斯 洛 伐 克 驻 北 京 大 使 馆 的 官 方 翻 译

7 MILAN TICHÝ Milan Tichý ( ) byl režisérem a scénáristou Československého státního filmu. Mezi rokem 1953 a 1954 odjíždí do Číny jako vedoucí filmařské delegace, která měla za úkol natočit dokument o výstavě 10 let budování socialismu v ČSSR, jež se konala od 5. října 1955 v Pekingu. Následně ho ministerstvo kultury pověřilo také instalací a správou kulturní části expozice. Po skončení výstavy působil nějaký čas v Nankingu, kde spolupracoval se zástupci Národní galerie v Praze na dvou výstavách výtvarného umění, jejichž průběh též zdokumentoval. Díky své práci měl možnost se poznat s mnoha čínskými umělci, mimo jiné i s mistrem Čchi Paj-š im. Byl jedním z mála fotografů, jemuž bylo umožněno zvěčnit stařičkého Čchi Paj-š e na svých snímcích, které naleznete na stránkách 69 až 73 tohoto katalogu. Jeho nejslavnější fotografie tohoto malíře byla publikována v knize Současné čínské malířství (A. Hoffmeister, L. Hájek, a E. Rychterová, NČVU, Praha, 1959, strana 57). Milan Tichy ( ) was a director and screenwriter with the Czechoslovak State Film Studio. Between 1953 and 1954 he travelled to China as head of a delegation of filmmakers whose task it was to make a documentary about the exhibition Ten Years of Socialism in Czechoslovakia, which opened on October 5, 1955 in Beijing. The Ministry of Culture then instructed him to install and manage the cultural aspects of the exhibition. After the exhibition ended, Tichy spent time in Nanjing, where he worked with representatives of the National Gallery in Prague on two art exhibitions, which he also documented. Because of his work, Tichy had the opportunity to meet with many Chinese artists, including the master Qi Baishi. He was one of few photographers who were permitted to capture the aging Qi Baishi on film. Some of his images can be found on pages of this catalog. His most famous photograph of Qi Baishi was published in the book Contemporary Chinese Painting (A. Hoffmeister, L. Hajek and E. Rychterova, NČVU, Prague, 1959, page 57). 米 兰 蒂 奇 (Milan Tichy) ( ) 是 捷 克 斯 洛 伐 克 国 家 电 影 制 片 厂 的 导 演 和 剧 本 作 家 1953 年 到 1954 年 间, 蒂 奇 作 为 电 影 制 片 人 代 表 团 团 长 访 问 了 中 国 他 们 此 行 的 任 务 是 拍 摄 一 部 与 1955 年 10 月 5 日 在 北 京 举 办 的 名 为 捷 克 斯 洛 伐 克 社 会 主 义 10 年 建 设 的 展 览 相 关 的 纪 录 片 中 国 文 化 部 委 任 他 负 责 管 理 和 布 置 展 览 的 文 化 部 分 展 览 结 束 后, 蒂 奇 去 了 几 次 南 京, 同 布 拉 格 国 家 美 术 馆 的 代 表 们 一 起, 对 在 那 里 举 办 的 两 场 艺 术 展 览 进 行 拍 摄 此 次 记 录 片 的 拍 摄, 使 米 兰 有 幸 接 触 到 许 多 位 中 国 的 著 名 艺 术 家, 包 括 国 画 大 师 齐 白 石 他 是 仅 有 几 位 被 应 允 在 电 影 中 拍 摄 齐 白 石 老 人 的 人 之 一 一 些 蒂 奇 的 照 片 被 收 录 在 图 录 的 页 他 拍 摄 的 那 张 最 为 著 名 的 齐 白 石 老 人 的 照 片 被 L. Hajek, A. Hoffmeister, E. Rychterova 编 著 中 国 当 代 名 家 画 集 选 用 中 国 当 代 名 家 画 集 1959 年 出 版 于 布 拉 格, 第 57 页 Milan Tichý s mistrem Čchi Paj-š em na výstavě v Pekingu. Milan Tichy with Qi Baishi at the exhibition in Beijing. 米 兰 蒂 奇 和 中 国 美 术 大 师 齐 白 石 在 一 起 北 京 展 览

8

9

10

11

12

13 ZDENKA HEŘMANOVÁ Zdenka Heřmanová (*1930) je významná česká sinoložka, překladatelka a propagátorka čínské literatury. Patří k první generaci studentů čínštiny u věhlasného profesora Jaroslava Průška na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1953 až 1958 pokračovala ve studiu čínštiny a čínské literatury na Pekingské univerzitě. V průběhu svého pobytu se spřátelila s Liou Ťin-tchaem, podlepovačem mistra Čchi Paj še, který ji seznámil s předními čínskými malíři. Po skončení studia pracovala Zdenka Heřmanová desítky let v Orientálním ústavu Československé akademie věd. Zabývala se slovní zásobou moderní i klasické čínštiny a pracovala na sestavení a redakci devítidílného Česko čínského slovníku (Academia Praha, ), který byl roku 1991 odměněn Cenou ČSAV. Publikovala na tři sta odborných studií, recenzí a statí, je též autorkou několika knih o čínském kulinářství. Kromě vědecké práce se zabývá překládáním čínské literatury do češtiny. Jejím nejznámějším překladatelským dílem je kniha Opičí král (1. vydání 1961), výbor z klasického románu Si-jou-ťi (Putování na západ) spisovatele Wu Čcheng-ena, s nímž jako vůbec první seznámila českou kulturní obec. Opičí král již dosáhl čtyř vydání. Zdenka Hermanova (born 1930) is a renowned Czech sinologist, translator and promoter of Chinese literature. She belongs to the first generation of Sinology students of the eminent professor Jaroslav Prusek at the Philosophical Faculty of Charles University in Prague. From 1953 to 1958 she continued her studies of Chinese language and literature at Beijing University. During her stay, she was befriended Liu Jintao, Qi Baishi s picture mounter, who introduced her to leading Chinese artists. After Hermanova finished her studies, she worked for decades at the Oriental Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences. Here she focused primarily on modern and classical Chinese vocabulary, and worked on the compilation of a nine-volume Czech- Chinese dictionary (Academia Prague, ), which received the Czechoslovak Academy of Sciences award in She has published over three hundred scientific studies, reviews and essays, and is also the author of several books on Chinese cuisine. In addition to Hermanova s scientific work, she also translates Chinese literature into Czech. Her most famous work is her translation of the abbreviated version of the Chinese classical novel Xiyouji (Journey to the west) by Wu Chengen. It was published under the title The Monkey King in 1961 and had four editions since then. 兹 登 卡 赫 马 诺 娃 (Zdenka Hermanova) (1930 年 生 ) 是 著 名 的 捷 克 汉 学 家 翻 译 家 中 国 文 学 的 发 起 人 她 就 读 于 布 拉 格 查 理 大 学 哲 学 系, 师 从 捷 克 汉 学 创 始 人 雅 普 实 克, 是 普 实 克 第 一 批 学 习 汉 语 的 学 生 之 一 1953 至 1958 年 间, 赫 马 诺 娃 在 北 京 大 学 继 续 深 造 汉 语 语 言 文 学 在 此 期 间, 她 与 齐 白 石 的 专 用 裱 画 大 师 刘 金 涛 相 识, 通 过 引 荐, 她 结 识 了 一 些 中 国 现 代 艺 术 家 完 成 学 业 后 赫 马 诺 娃 一 直 在 捷 克 斯 洛 伐 克 东 方 研 究 所 工 作 她 主 要 从 事 现 代 汉 语 和 古 代 汉 语 的 词 汇 研 究, 并 与 同 事 一 起 编 撰 了 一 套 共 9 册 的 捷 - 汉 字 典 ( 学 术 界 出 版 社 ) 捷 汉 字 典 作 者 于 1991 年 被 授 予 捷 克 斯 洛 伐 克 社 会 科 学 院 大 奖 赫 马 诺 娃 共 发 表 了 超 过 300 篇 的 专 业 论 文 评 论 和 随 笔, 也 是 中 国 烹 饪 书 的 作 者 工 作 之 余, 赫 马 诺 娃 还 翻 译 过 许 多 中 国 文 学 作 品, 其 中 最 为 著 名 的 是 根 据 吴 承 恩 西 游 记 节 选 出 来 的 一 部 捷 克 书 名 叫 美 猴 王 赫 马 诺 娃 是 把 美 猴 王 介 绍 给 捷 克 读 者 的 第 一 人

14 ANTONÍN HAŠEK Antonín Hašek ( ) působil jako generální konzul na československém velvyslanectví v Pekingu v letech Po návratu do vlasti roku 1952 byl falešně obviněn z vlastizrady a ve vykonstruovaném procesu odsouzen ke čtrnácti letům vězení. Jeho kolekce byla znárodněna a stala se důležitou součástí nově založené orientální sbírky Národní galerie v Praze. V roce 1962 byl Antonín Hašek amnestován a celá jeho sbírka mu pak byla roku 1965 vrácena v restituci. Antonin Hasek ( ) worked as Consul General at the Czechoslovak Embassy in Beijing from 1950 to Upon his return to his homeland in 1952, he was falsely accused of treason in a constructed political process and sentenced to 14 years in prison. His entire collection was confiscated by the state and became an important part of the newly founded collection of Oriental art at the National Gallery in Prague. Antonin Hasek was pardoned in 1962 and his entire collection was restituted to him in 安 东 尼 哈 谢 克 (Antonin Hasek) ( ) 于 1950 年 到 1952 年 在 捷 克 斯 洛 伐 克 驻 北 京 大 使 馆 担 任 总 领 事 1952 年 回 国 后 因 遭 人 诬 陷 以 叛 国 者 的 罪 名 被 判 处 有 期 徒 刑 14 年 他 的 全 部 艺 术 收 藏 品 都 被 政 府 没 收 他 被 没 收 的 艺 术 收 藏 品 也 因 此 成 为 布 拉 格 国 家 美 术 馆 新 东 方 艺 术 展 区 中 的 重 要 藏 品 之 一 1962 年, 哈 谢 克 被 赦 免,1965 年 国 家 归 还 他 所 有 原 属 于 他 的 艺 术 品 收 藏

MISTROVSKÁ DÍLA ČÍNSKÉHO MALÍŘSTVÍ arcimboldo. JiŘÍ SpĚvÁk

MISTROVSKÁ DÍLA ČÍNSKÉHO MALÍŘSTVÍ arcimboldo. JiŘÍ SpĚvÁk JiŘÍ SpĚvÁk Jiří Spěvák (1930-1958) byl českým novinářem a sinologem. Studoval čínštinu a dějiny Dálného východu na filologické fakultě univerzity Karlovy v Praze. Ve studiích pak pokračoval v letech 1951-1955

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague TENTO NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ, VYDANÝ NA PODPORU ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ROZHLASU

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

Evolutionary archive structures

Evolutionary archive structures Evolutionaryarchivestructures TRANZISTOR, FAMU PRAGUE 23. 5. 2009 Michal Klodner michal.klodner@visions.cz insteadofonefilmpiecepresentedinsocialcontextasuniqueartisticarticulation ofcontemporaryaudiovisualmessage,anarchivemakespossibleimmediate

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména (4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména A + vyslovená souhláska podstatného jména (a good idea) = neurčitý člen AN + vyslovená samohláska a,e,i,o,u podstatného jména

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

A JOB APPLICATION- 1D

A JOB APPLICATION- 1D A JOB APPLICATION- 1D VY_22_INOVACE_12 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. A JOB APPLICATION- 1D 1/ Read the letter 49 Ruskin Road BG6 4HR 18 September

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Jana AMIES. Malá setkání s umem a šikovností ve Strání

Jana AMIES. Malá setkání s umem a šikovností ve Strání Jana AMIES Malá setkání s umem a šikovností ve Strání Jana AMIES /Popelková / akad.malířka Pocházím ze Strání, kde jsem chodila na základní školu, po té jsem studovala na Umělecko průmyslové škole v Uherském

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

T O M Á Š L U M P E * 1 9 8 6 i n C h e b / l i v e i n Ú s t í n a d L a b e m

T O M Á Š L U M P E * 1 9 8 6 i n C h e b / l i v e i n Ú s t í n a d L a b e m T O M Á Š L U M P E T O M Á Š L U M P E * 1 9 8 6 i n C h e b / l i v e i n Ú s t í n a d L a b e m Education since 2012 FAD Faculty of Art and Design / JEP University, Ústi nad Labem, Master s degree,

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Lukáš Valeš aj9-kap-val-cte-12 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Přečtěte si následující článek o gladiátorech a odpovězte

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 CZECH REPUBLIC AJ 3 Konverzační témata DUM č. 17 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Niagarské vodopády

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Niagarské vodopády Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. lice Kýrová aj9-jes-kyr-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : letter from fan ear George, I'm writing to you (1) the zech Republic. I have

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London VY_22_INOVACE_57 The Great Fire Of London Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:7. THE GREAT FIRE OF LONDON 1/ Complete the missing words. Then listen and

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více