沃 尔 特 邦 迪 (Walter Bondy) ( ), 捷 克 德 国 画 家 文 艺 评

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "沃 尔 特 邦 迪 (Walter Bondy) (1880-1940), 捷 克 德 国 画 家 文 艺 评"

Transkript

1 walter bondy Walter Bondy ( ), českoněmecký malíř, literární kritik a sběratel, pocházel z bohaté průmyslnické rodiny Bondy-Cassier. V letech studoval vídeňskou, poté berlínskou a následně mnichovskou akademii umění. Po studiích odjel do Paříže, kde navštěvoval Académie Colarossi a byl významným členem Matissovy školy v Café du Dôme. V tomto období se přimkl k trendu malby dle Renoira a Maneta, později ale maloval především portréty ve stylu avantgardní německé nové věcnosti. Je zastoupen v galeriích v Kasselu, Norimberku, dva obrazy byly i součástí Moderní galerie v Praze. Díky svému zázemí se věnoval i sběratelství sbíral především africké masky, votivní předměty a čínský porcelán. Roku 1923 vydal knihu o porcelánu období Kchang-si, v letech vedl časopis The Art Auction, který i sám založil. Přestože v dospělosti žil především v Paříži a Berlíně, v Praze krátce pobýval v polovině 30. let, kdy musel odejít před postupujícím nacismem z Německa. Walter Bondy ( ), a Czech- German painter, literary critic and collector, came from the wealthy Bondy-Cassier family of industrialists. From 1898 to 1903 he studied at the Vienna, Berlin and Munich Academies of Art. After graduation he went to Paris, where he attended the Académie Colarossi and was an important member of Matisse School in the Café du Dôme. During this period, he clung to the painting style of Renoir and Manet, but later he painted mainly portraits in the style of the avant-garde German New Objectivity. He is represented in galleries in Kassel and Nuremberg, and two paintings were also part of the Modern Gallery in Prague. Because of Bondy s background, he also was a collector - his interests lay primarily in African masks, votive objects and Chinese porcelain. In 1923 he published a book on Kangxi porcelain, and from 1927 to 1930 he was editor-in-chief of the magazine The Art Auction, which he himself founded. As an adult Bondy lived mainly in Paris and Berlin, but Prague was briefly his home in the mid-1930s when he was forced to leave ahead of approaching Nazism from Germany. Walter Bondy v Saint-Cloud roku Sbírka Camille Bertron Bondyové. Walter Bondy in Saint-Cloud, Collection of Camille Bertron Bondy. 沃 尔 特 邦 迪 于 1908 年 在 法 国 的 圣 克 卢 沃 尔 特 邦 迪 的 第 二 个 妻 子 Camille Bertron Bondy 私 人 收 藏 沃 尔 特 邦 迪 (Walter Bondy) ( ), 捷 克 德 国 画 家 文 艺 评 论 家 和 收 藏 家, 出 身 于 一 个 富 裕 的 名 为 邦 迪 卡 西 尔 的 实 业 家 家 庭 1898 年 至 1903 年 间, 他 先 后 就 学 于 维 也 纳 柏 林 慕 尼 黑 美 术 学 院 毕 业 后, 他 去 到 巴 黎, 在 那 里 参 加 了 克 拉 罗 希 艺 术 学 院, 成 为 马 蒂 斯 学 派 的 重 要 成 员 在 此 期 间, 邦 迪 沿 袭 着 印 象 派 画 家 雷 诺 阿 和 莫 奈 的 绘 画 风 格, 而 后 来 他 主 要 采 用 先 锋 派 德 国 新 客 观 主 义 风 格 创 作 肖 像 画 他 的 作 品 是 德 国 卡 塞 尔 纽 伦 堡 各 画 廊 中 的 经 典, 他 的 两 幅 画 被 收 藏 在 布 拉 格 的 现 代 美 术 馆 凭 借 丰 富 的 绘 画 背 景 知 识, 邦 迪 致 身 于 艺 术 品 收 藏 他 的 主 要 收 藏 品 有 非 洲 面 具 祈 愿 器 物 和 中 国 瓷 器 1923 年, 邦 迪 还 出 版 了 一 本 关 于 大 清 康 熙 年 间 瓷 器 的 书, 并 于 1927 年 至 1930 年 间, 创 办 了 名 为 艺 术 品 拍 卖 的 杂 志 邦 迪 大 部 分 时 间 居 住 在 巴 黎 和 柏 林,30 年 代 中 期 他 来 到 布 拉 格, 然 而 德 国 纳 粹 的 到 来 迫 使 他 不 得 不 离 开, 结 束 这 里 的 短 暂 生 活

2 VOJTĚCH CHYTIL A nyní maluje jen pro mne... Čchi Paj-š, Vojtěch Chytil a jeho sbírka čínského moderního umění. Malíř Vojtěch Chytil ( ) aktivně působil na čínské, přesněji pekingské umělecké scéně dvacátých let a byl prvním mezi československými sběrateli, kteří věnovali zvýšenou pozornost soudobému čínskému malířství. Jeho první návštěva Číny se uskutečnila již v průběhu první světové války. Navázal styky s místní uměleckou komunitou a během celého pobytu na Dálném východě nakupoval umělecká díla jak soudobá, tak starožitná. První z Chytilových prodejních výstav se konala v lednu a únoru roku 1928 v Rudolfinu pod záštitou spolku umělců Krasoumná jednota. Druhá výstava se již pod hlavičkou Jednoty umělců výtvarných konala o rok později v Obecním domě a předvedla čínská a japonská díla. Chytil v úvodu katalogu výstavy shrnul vývoj současného umění v obou zemích a historii japonského dřevořezu. Expozici doplnilo Vojtěch a Nina Chytilovi. Vojtech Chytil and his wife Nina. 沃 伊 捷 赫 希 提 尔 和 他 的 妻 子 妮 娜 buddhistické umění z Tibetu a Mongolska a čínské koberce; japonská sekce představila dřevořezy a současnou malbu. Přes počáteční skepsi organizátorů byly výstavy přijaty velmi kladně a spustily novou vlnu zájmu o umění Dálného východu, která s sebou přinesla nové sběratele hlavně z řad umělců, jako např. Emila Fillu či Ludvíka Kubu. Tento úspěch přiměl Chytila k tomu, aby se vydal znovu do Číny (na konci roku 1928 či na začátku roku 1929), načerpal nové informace a nakoupil další umělecká díla. Výstavy děl dovezených z druhého pobytu se konaly roku 1931 v Praze a Plzni. Výstava čínského a tibetského umění SVU Mánes v září roku 1931 měla dvě části část věnovanou buddhistickému umění a expozici současné tvorby. Ani zde nechybí Chytilův úvod, ve kterém zmiňuje, že hlavními umělci výstavy jsou Siao Sün ( ), Čchen Pan-ting ( ) a především Čchi Paj-š ( ), jehož dílo zde bylo české věřejnosti představeno poprvé. Sestávalo ze 73 maleb a bylo tak početnou sekcí z celkového počtu 236 vystavených předmětů. Během třetího čínského pobytu Chytil upevnil své přátelství s Čchi Pajš em, o němž píše roku 1931 v dopise svému příteli, architektovi Bedřichovi Feuersteinovi, že ho Čchi Paj-š nazval svým bratrem a maluje jen pro něj. V letech Chytil uspořádal několik dalších výstav v Brně, Bratislavě, Košicích, Ostravě, Karlových Varech, a také v Berlíně, Budapešti, Vídni a Londýně. Zde vystavoval dokonce dvakrát, a to ve Whitechapel Art Gallery. První výstava Contemporary Chinese Art (Současné čínské umění) se konala od 23. května do 22. července 1933 a k vidění bylo 86 Čchi Paj-š ových děl, tedy více než třetina z celkem 253 exponátů. O výstavě vyšla 30. května 1933 v The Times recenze, která poukazovala na fakt, že kolekce zahrnuje také staré malby a že moderní čínské malířství vyniká malířskou technikou a energickými tahy štětce ne nepodobnými kaligrafii. Druhá výstava proběhla od 14. června do 28. července 1934 pod názvem Professor Chytil s Collection of Modern Chinese Art (Sbírka moderního čínského umění prof. Chytila). Část expozice se pak přesunula do Bratislavy a následně do Vídně, kde však Chytil při přípravách podlehl náhlé srdeční slabosti. Jeho sbírka zůstala v majetku manželky Niny, jíž okolnosti v protektorátě znemožnily další propagaci. Po její smrti získala podstatnou část kolekce Národní galerie v Praze. Autorkou textu je Dr Helena Čapková z Waseda University v Tokiu.

3 And now, he paints only for me... Qi Baishi, Vojtech Chytil and his modern Chinese art collection Vojtech Chytil ( ) was active on the Chinese (or rather Beijing) art scene during the 1920s and was a pioneer among collectors buying and supporting contemporary Chinese art. He first visited China during the First World War and made contact with the local artist community. During his entire stay in the Far East he purchased works of art, both contemporary and of older provenance. The first commercial exhibition of Chytil s collection took place under the auspices of the Krasoumna jednota (Artists association) in the Rudolfinum in Prague in January and February of The second exhibition one year later in Prague s Municipal House was supported by the Association of Fine Artists; many Chinese and Japanese artworks were exhibited and sold there. Chytil published a catalogue with an erudite foreword in which he summarized developments in contemporary art in both countries and gave an overview of the history of the Japanese woodblock print. The show was enriched by contemporary as well as old Buddhist art from Tibet and Mongolia, and by Chinese carpets. Despite scepticism on the part of the organisers, these exhibitions were very well received and launched a new wave of interest in Asian art, inspiring new collectors amongst Czech artists, such as the painters Emil Filla and Ludvik Kuba. This encouraged Chytil to again set off for China in late 1928 or early 1929 to buy new artworks for exhibitions. The new acquisitions were presented at the second group of exhibitions that took place in Prague and Pilsen in The exhibition of Chinese and Tibetan art held by the Manes Association of Fine Artists Association (SVU) in September 1931, which later moved to Pilsen, was divided between Buddhist art and contemporary art. Chytil s foreword to the catalogue introduced Qi Baishi ( ), Xiao Xun ( ) and Chen Banding ( ) as the three main artists; a significant number of exhibited pieces were by Qi Baishi, whom Chytil showcased here for the first time. By the time of Chytil s third stay in China, his friendship with Qi Baishi deepened, and he wrote about him in letters to his friend, architect Bedrich Feuerstein, saying that (he and Qi Baishi) are like brothers and that (Qi Baishi) now paints only for me. From 1932 to 1935 he organized exhibitions in Brno, Ostrava, Karlovy Vary (Carlsbad), Bratislava and Kosice (now Slovakia), Berlin, Budapest, Vienna and London. Chytil exhibited twice in London, in fact, at the Whitechapel Art Gallery. The first Whitechapel exhibition, Contemporary Chinese Art, took place from May 23 to July 22, 1933, Manželé Chytilovi, manželé Martínkovi a Chytilovi studenti Sun Š -ta a Wang Meng. Vojtech Chytil and Josef Martinek with their wives and Chytil s students Sun Shida and Wang Meng. 希 提 尔 夫 妇, 马 丁 内 克 夫 妇 和 希 提 尔 的 学 生 and showed 86 works by Qi Baishi out of a total of 253 works. A review in The Times on May 30, 1933 observed that despite the title Contemporary Chinese Art, a number of older paintings were exhibited, although the modern paintings stood out because of their technical accomplishment and strong brush-work which resembled calligraphy. The second show, Professor Chytil s Collection of Modern Chinese Art, took place a year later, from June 14 to July 28, Part of the exhibition then moved to Bratislava and then to Vienna, where Chytil passed away suddenly due to heart failure. His collection remained the property of his wife Nina, and unfortunately conditions under the Protectorate made it impossible to promote the collection further. After Nina s death, a significant part of the collection was turned over to the National Gallery in Prague. Essay by Dr Helena Capkova from Waseda University in Tokyo.

4 专 门 为 我 作 画 齐 白 石 沃 伊 捷 赫 希 提 尔 和 他 现 代 中 国 艺 术 收 藏 沃 伊 捷 赫 希 提 尔 (Vojtech Chytil) ( ) 于 20 世 纪 20 年 代 作 为 积 极 支 持 中 国 现 代 艺 术 的 先 锋 艺 术 收 藏 家 活 跃 于 中 国 北 平 艺 术 圈 第 一 次 世 界 大 战 期 间 他 造 访 中 国 时 与 当 时 的 艺 术 家 团 体 联 系 密 切 并 购 买 了 数 量 可 观 的 现 代 艺 术 作 品 1928 年 1 月 和 2 月, 在 捷 克 斯 洛 伐 克 艺 术 协 会 的 主 持 下 希 提 尔 在 鲁 道 夫 美 术 馆 把 收 藏 的 作 品 第 一 次 展 出 一 年 后 在 当 地 艺 术 家 协 会 的 支 持 下 他 的 收 藏 在 布 拉 格 市 政 厅 再 次 展 出 很 多 中 国 以 及 日 本 的 艺 术 作 品 在 这 次 展 览 中 被 售 出 希 提 尔 在 与 这 次 展 出 相 应 的 目 录 前 言 中 做 了 一 份 详 尽 的 关 于 中 国 和 日 本 现 代 艺 术 发 展 的 说 明, 并 对 日 本 木 刻 艺 术 的 历 史 进 行 了 概 括 这 次 丰 富 的 展 出 不 但 包 含 了 现 代 艺 术 作 品, 同 时 也 展 出 了 来 自 西 藏 和 蒙 古 佛 教 艺 术 的 现 代 艺 术 品 以 及 中 国 地 毯 艺 术 品 等 Chytilova akademie v Pekingu. Chytil s Academy in Beijing. 希 提 尔 曾 在 北 京 美 术 专 门 学 校 兼 任 教 职 尽 管 受 到 组 织 者 的 质 疑, 希 提 尔 的 展 览 掀 起 了 亚 洲 艺 术 品 的 新 浪 潮 并 吸 引 了 一 大 批 受 到 启 发 的 收 藏 者, 其 中 有 很 多 捷 克 艺 术 家, 比 如 画 家 艾 米 尔 菲 拉 (Emil Filla) 和 卢 得 维 齐 库 巴 (Ludvik Kuba) 展 览 的 成 功 促 使 希 提 尔 于 1928 年 底 以 及 1929 年 初 再 次 前 往 中 国 购 买 艺 术 品 编 号 为 第 二 组 的 新 买 藏 品 于 1931 年 在 布 拉 格 和 皮 尔 森 市 展 品 先 后 展 出 这 次 展 览 于 1931 年 9 月 在 曼 宁 美 术 家 协 会 的 主 持 下 展 出 了 一 批 中 国 以 及 西 藏 艺 术 品, 这 些 艺 术 品 分 别 为 佛 教 艺 术 品 和 现 代 艺 术 品 希 提 尔 在 展 出 目 录 的 前 言 中 主 要 介 绍 了 齐 白 石 ( ), 萧 愻 ( ) 和 陈 半 丁 ( ) 三 位 画 家, 这 次 展 览 中 数 量 可 观 的 一 批 齐 白 石 画 作 是 第 一 次 在 希 提 尔 的 收 藏 中 被 展 出 到 希 提 尔 第 三 次 造 访 中 国 时, 他 与 齐 白 石 的 友 谊 已 经 很 深 了 希 提 尔 在 写 给 他 建 筑 师 朋 友 别 迪 李 克 弗 尔 斯 坦 的 信 中 提 到 齐 白 石 时 称, 齐 白 石 与 他 犹 如 亲 兄 弟, 并 且 专 门 为 我 作 画 1932 年 到 1935 年 希 提 尔 在 布 尔 诺 奥 斯 特 拉 伐 卡 罗 维 发 利 布 拉 迪 斯 拉 发 科 希 策, 柏 林, 布 达 佩 斯, 维 也 纳 和 伦 敦 等 城 市 都 做 了 巡 回 展 览 事 实 上 希 提 尔 的 艺 术 收 藏 品 在 伦 敦 白 教 堂 美 术 馆 (Whitechapel Art Gallery) 展 览 过 两 次 第 一 次 白 教 堂 的 展 览 命 名 为 现 代 中 国 艺 术 并 于 1933 年 5 月 23 日 到 7 月 22 日 展 出 了 253 件 艺 术 品, 其 中 有 86 幅 齐 白 石 的 画 作 泰 晤 士 报 于 1933 年 5 月 30 日 发 表 文 章 对 此 次 展 览 评 论 道 : 尽 管 希 提 尔 的 展 览 命 名 为 中 国 现 代 艺 术, 但 为 数 可 观 的 较 现 代 艺 术 品 更 早 的 画 作 也 在 这 次 展 览 中 展 出, 然 而 现 代 画 作 因 其 精 湛 的 技 巧 和 有 力 的 笔 触 结 合 精 美 的 书 法 在 整 个 展 览 中 显 得 很 突 出 命 名 为 希 提 尔 教 授 的 中 国 现 代 艺 术 品 收 藏 的 展 览 于 次 年 6 月 14 日 到 7 月 28 日 在 伦 敦 再 次 展 出 部 分 展 品 先 后 被 送 到 布 拉 迪 斯 拉 发 市 ( 现 斯 洛 伐 克 首 都 ) 和 维 也 纳 ( 奥 地 利 首 都 ) 展 出, 在 这 期 间 希 提 尔 因 心 脏 病 去 世 他 的 收 藏 品 大 部 分 由 他 的 夫 人 妮 娜 继 承, 但 不 幸 的 是, 受 到 外 交 干 涉 的 种 种 限 制 整 个 收 藏 品 的 宣 传 举 步 维 艰 妮 娜 死 后, 希 提 尔 大 部 分 藏 品 被 布 拉 格 国 家 美 术 馆 收 藏 作 者 : Capkova Helena 博 士, 日 本 早 稲 田 大 学

5 JiŘÍ SpĚvÁk Jiří Spěvák ( ) českým novinářem a sinologem. Studoval čínštinu a dějiny Dálného východu na filologické fakultě univerzity Karlovy v Praze. Ve studiích pak pokračoval v letech v Pekingu, kde se věnoval především čínskému jazyku, literatuře a historii. Po návratu do vlasti nastoupil do zahraniční redakce v České tiskové kanceláři. V létě 1956 se vrátil do Pekingu jako stálý zpravodaj ČTK. Jeho působení však nemělo dlouhého trvání, jelikož na cestě z Pekingu do Moskvy zahynul při leteckém neštěstí. Jiri Spevak ( ) was a Czech journalist and sinologist. He studied Chinese and Far Eastern history at the Philological Faculty of Charles University in Prague. He continued his studies from in Beijing, where he specialized in Chinese language, literature and history. After returning home he started working at the foreign desk at the Czech News Agency (ČTK). In the summer of 1956, he returned to Beijing as a permanent correspondent for ČTK. Unfortunately, it was to be a short-lived position - Spevak died in a plane crash on October 17, 1958 en route from Beijing to Moscow. 伊 吉 斯 别 瓦 克 (Jiri Spevak) ( ), 捷 克 记 者 汉 学 家, 曾 在 布 拉 格 查 理 大 学 语 言 学 系 学 习 汉 语 和 远 东 历 史 1951 至 1955 年 间, 斯 别 瓦 克 在 北 京 继 续 深 造, 专 攻 汉 语 语 言 文 学 和 历 史 学 成 回 国 后, 在 捷 克 通 讯 社 海 外 编 辑 部 工 作 1956 年 夏 天, 他 以 捷 克 通 讯 社 的 驻 外 记 者 的 身 份 被 派 往 北 京 然 而 不 久 之 后, 斯 别 瓦 克 于 1958 年 10 月 17 日 在 北 京 飞 往 莫 斯 科 的 途 中 不 幸 遇 难

6 DANIELA ŠEJNOHOVÁ Daniela Šejnohová ( ) Daniela Sejnohova ( ) patřila k nejstarší generaci žáků belongs to the oldest generation of profesora J. Průška a několik let students of the renowned sinologist studovala na Pekingské univerzitě. Professor J. Prusek. She studied for Po svém návratu z Číny pracovala many years in China, and upon v Orientálním ústavu a přednášela her return, she worked in the čínský jazyk na Institutu orientálních Oriental Institute and taught Chinese jazyků v Hamburgu. language at the Institute of Oriental Podílela se na přípravě a vydání Languages in Hamburg. jedinečného díla Orientálním ústavu For many years she worked on the - mnohadílného Česko čínského preparation and publication of a multivolume Czech-Chinese dictionary, slovníku a jako spoluautorka obdržela v roce 1991 Cenu ČSAV. Po ukončení and as co-author received the práce na slovníku se věnovala Czechoslovak Academy of Sciences praktickému užití svých hlubokých Award in For many years she znalostí čínského jazyka. Dlouhá léta was the official interpreter at the byla také oficiální tlumočnicí našeho Czechoslovak Embass in Beijing. velvyslanectví v Pekingu. Daniela Šejnohová s maršálem Ču Te, zástupcem předsedy Čínské lidové republiky, a maršálem Nie Žung-čenem při prohlídce archivu Karolina v Praze. Daniela Sejnohova with Marshall Zhu De, the Vice-Chairman of the People s Republic of China and Marshall Nie Rongzhen on a tour of the Karolinum Archive in Prague on January 19, 奢 诺 禾 娃, 中 共 中 央 副 主 席 朱 德 和 中 国 著 名 军 事 家 聂 荣 臻 于 1956 年 1 月 19 日 参 观 布 拉 格 查 理 大 学 的 礼 堂 丹 妮 奢 诺 禾 娃 (Daniela Sejnohova) ( ) 是 捷 克 著 名 汉 学 家 雅 普 实 克 教 授 最 开 始 的 一 批 学 生 之 一 她 曾 在 中 国 学 习 多 年, 在 她 回 国 后, 就 职 于 东 方 研 究 所 并 在 汉 堡 的 东 方 语 言 研 究 所 教 汉 语 曾 参 加 中 捷 多 卷 大 辞 典 的 编 纂 和 出 版 工 作, 并 作 为 合 著 者 在 1991 年 被 授 予 捷 克 斯 洛 伐 克 社 科 院 大 奖 她 曾 多 年 担 任 捷 克 斯 洛 伐 克 驻 北 京 大 使 馆 的 官 方 翻 译

7 MILAN TICHÝ Milan Tichý ( ) byl režisérem a scénáristou Československého státního filmu. Mezi rokem 1953 a 1954 odjíždí do Číny jako vedoucí filmařské delegace, která měla za úkol natočit dokument o výstavě 10 let budování socialismu v ČSSR, jež se konala od 5. října 1955 v Pekingu. Následně ho ministerstvo kultury pověřilo také instalací a správou kulturní části expozice. Po skončení výstavy působil nějaký čas v Nankingu, kde spolupracoval se zástupci Národní galerie v Praze na dvou výstavách výtvarného umění, jejichž průběh též zdokumentoval. Díky své práci měl možnost se poznat s mnoha čínskými umělci, mimo jiné i s mistrem Čchi Paj-š im. Byl jedním z mála fotografů, jemuž bylo umožněno zvěčnit stařičkého Čchi Paj-š e na svých snímcích, které naleznete na stránkách 69 až 73 tohoto katalogu. Jeho nejslavnější fotografie tohoto malíře byla publikována v knize Současné čínské malířství (A. Hoffmeister, L. Hájek, a E. Rychterová, NČVU, Praha, 1959, strana 57). Milan Tichy ( ) was a director and screenwriter with the Czechoslovak State Film Studio. Between 1953 and 1954 he travelled to China as head of a delegation of filmmakers whose task it was to make a documentary about the exhibition Ten Years of Socialism in Czechoslovakia, which opened on October 5, 1955 in Beijing. The Ministry of Culture then instructed him to install and manage the cultural aspects of the exhibition. After the exhibition ended, Tichy spent time in Nanjing, where he worked with representatives of the National Gallery in Prague on two art exhibitions, which he also documented. Because of his work, Tichy had the opportunity to meet with many Chinese artists, including the master Qi Baishi. He was one of few photographers who were permitted to capture the aging Qi Baishi on film. Some of his images can be found on pages of this catalog. His most famous photograph of Qi Baishi was published in the book Contemporary Chinese Painting (A. Hoffmeister, L. Hajek and E. Rychterova, NČVU, Prague, 1959, page 57). 米 兰 蒂 奇 (Milan Tichy) ( ) 是 捷 克 斯 洛 伐 克 国 家 电 影 制 片 厂 的 导 演 和 剧 本 作 家 1953 年 到 1954 年 间, 蒂 奇 作 为 电 影 制 片 人 代 表 团 团 长 访 问 了 中 国 他 们 此 行 的 任 务 是 拍 摄 一 部 与 1955 年 10 月 5 日 在 北 京 举 办 的 名 为 捷 克 斯 洛 伐 克 社 会 主 义 10 年 建 设 的 展 览 相 关 的 纪 录 片 中 国 文 化 部 委 任 他 负 责 管 理 和 布 置 展 览 的 文 化 部 分 展 览 结 束 后, 蒂 奇 去 了 几 次 南 京, 同 布 拉 格 国 家 美 术 馆 的 代 表 们 一 起, 对 在 那 里 举 办 的 两 场 艺 术 展 览 进 行 拍 摄 此 次 记 录 片 的 拍 摄, 使 米 兰 有 幸 接 触 到 许 多 位 中 国 的 著 名 艺 术 家, 包 括 国 画 大 师 齐 白 石 他 是 仅 有 几 位 被 应 允 在 电 影 中 拍 摄 齐 白 石 老 人 的 人 之 一 一 些 蒂 奇 的 照 片 被 收 录 在 图 录 的 页 他 拍 摄 的 那 张 最 为 著 名 的 齐 白 石 老 人 的 照 片 被 L. Hajek, A. Hoffmeister, E. Rychterova 编 著 中 国 当 代 名 家 画 集 选 用 中 国 当 代 名 家 画 集 1959 年 出 版 于 布 拉 格, 第 57 页 Milan Tichý s mistrem Čchi Paj-š em na výstavě v Pekingu. Milan Tichy with Qi Baishi at the exhibition in Beijing. 米 兰 蒂 奇 和 中 国 美 术 大 师 齐 白 石 在 一 起 北 京 展 览

8

9

10

11

12

13 ZDENKA HEŘMANOVÁ Zdenka Heřmanová (*1930) je významná česká sinoložka, překladatelka a propagátorka čínské literatury. Patří k první generaci studentů čínštiny u věhlasného profesora Jaroslava Průška na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1953 až 1958 pokračovala ve studiu čínštiny a čínské literatury na Pekingské univerzitě. V průběhu svého pobytu se spřátelila s Liou Ťin-tchaem, podlepovačem mistra Čchi Paj še, který ji seznámil s předními čínskými malíři. Po skončení studia pracovala Zdenka Heřmanová desítky let v Orientálním ústavu Československé akademie věd. Zabývala se slovní zásobou moderní i klasické čínštiny a pracovala na sestavení a redakci devítidílného Česko čínského slovníku (Academia Praha, ), který byl roku 1991 odměněn Cenou ČSAV. Publikovala na tři sta odborných studií, recenzí a statí, je též autorkou několika knih o čínském kulinářství. Kromě vědecké práce se zabývá překládáním čínské literatury do češtiny. Jejím nejznámějším překladatelským dílem je kniha Opičí král (1. vydání 1961), výbor z klasického románu Si-jou-ťi (Putování na západ) spisovatele Wu Čcheng-ena, s nímž jako vůbec první seznámila českou kulturní obec. Opičí král již dosáhl čtyř vydání. Zdenka Hermanova (born 1930) is a renowned Czech sinologist, translator and promoter of Chinese literature. She belongs to the first generation of Sinology students of the eminent professor Jaroslav Prusek at the Philosophical Faculty of Charles University in Prague. From 1953 to 1958 she continued her studies of Chinese language and literature at Beijing University. During her stay, she was befriended Liu Jintao, Qi Baishi s picture mounter, who introduced her to leading Chinese artists. After Hermanova finished her studies, she worked for decades at the Oriental Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences. Here she focused primarily on modern and classical Chinese vocabulary, and worked on the compilation of a nine-volume Czech- Chinese dictionary (Academia Prague, ), which received the Czechoslovak Academy of Sciences award in She has published over three hundred scientific studies, reviews and essays, and is also the author of several books on Chinese cuisine. In addition to Hermanova s scientific work, she also translates Chinese literature into Czech. Her most famous work is her translation of the abbreviated version of the Chinese classical novel Xiyouji (Journey to the west) by Wu Chengen. It was published under the title The Monkey King in 1961 and had four editions since then. 兹 登 卡 赫 马 诺 娃 (Zdenka Hermanova) (1930 年 生 ) 是 著 名 的 捷 克 汉 学 家 翻 译 家 中 国 文 学 的 发 起 人 她 就 读 于 布 拉 格 查 理 大 学 哲 学 系, 师 从 捷 克 汉 学 创 始 人 雅 普 实 克, 是 普 实 克 第 一 批 学 习 汉 语 的 学 生 之 一 1953 至 1958 年 间, 赫 马 诺 娃 在 北 京 大 学 继 续 深 造 汉 语 语 言 文 学 在 此 期 间, 她 与 齐 白 石 的 专 用 裱 画 大 师 刘 金 涛 相 识, 通 过 引 荐, 她 结 识 了 一 些 中 国 现 代 艺 术 家 完 成 学 业 后 赫 马 诺 娃 一 直 在 捷 克 斯 洛 伐 克 东 方 研 究 所 工 作 她 主 要 从 事 现 代 汉 语 和 古 代 汉 语 的 词 汇 研 究, 并 与 同 事 一 起 编 撰 了 一 套 共 9 册 的 捷 - 汉 字 典 ( 学 术 界 出 版 社 ) 捷 汉 字 典 作 者 于 1991 年 被 授 予 捷 克 斯 洛 伐 克 社 会 科 学 院 大 奖 赫 马 诺 娃 共 发 表 了 超 过 300 篇 的 专 业 论 文 评 论 和 随 笔, 也 是 中 国 烹 饪 书 的 作 者 工 作 之 余, 赫 马 诺 娃 还 翻 译 过 许 多 中 国 文 学 作 品, 其 中 最 为 著 名 的 是 根 据 吴 承 恩 西 游 记 节 选 出 来 的 一 部 捷 克 书 名 叫 美 猴 王 赫 马 诺 娃 是 把 美 猴 王 介 绍 给 捷 克 读 者 的 第 一 人

14 ANTONÍN HAŠEK Antonín Hašek ( ) působil jako generální konzul na československém velvyslanectví v Pekingu v letech Po návratu do vlasti roku 1952 byl falešně obviněn z vlastizrady a ve vykonstruovaném procesu odsouzen ke čtrnácti letům vězení. Jeho kolekce byla znárodněna a stala se důležitou součástí nově založené orientální sbírky Národní galerie v Praze. V roce 1962 byl Antonín Hašek amnestován a celá jeho sbírka mu pak byla roku 1965 vrácena v restituci. Antonin Hasek ( ) worked as Consul General at the Czechoslovak Embassy in Beijing from 1950 to Upon his return to his homeland in 1952, he was falsely accused of treason in a constructed political process and sentenced to 14 years in prison. His entire collection was confiscated by the state and became an important part of the newly founded collection of Oriental art at the National Gallery in Prague. Antonin Hasek was pardoned in 1962 and his entire collection was restituted to him in 安 东 尼 哈 谢 克 (Antonin Hasek) ( ) 于 1950 年 到 1952 年 在 捷 克 斯 洛 伐 克 驻 北 京 大 使 馆 担 任 总 领 事 1952 年 回 国 后 因 遭 人 诬 陷 以 叛 国 者 的 罪 名 被 判 处 有 期 徒 刑 14 年 他 的 全 部 艺 术 收 藏 品 都 被 政 府 没 收 他 被 没 收 的 艺 术 收 藏 品 也 因 此 成 为 布 拉 格 国 家 美 术 馆 新 东 方 艺 术 展 区 中 的 重 要 藏 品 之 一 1962 年, 哈 谢 克 被 赦 免,1965 年 国 家 归 还 他 所 有 原 属 于 他 的 艺 术 品 收 藏

MISTROVSKÁ DÍLA ČÍNSKÉHO MALÍŘSTVÍ arcimboldo. JiŘÍ SpĚvÁk

MISTROVSKÁ DÍLA ČÍNSKÉHO MALÍŘSTVÍ arcimboldo. JiŘÍ SpĚvÁk JiŘÍ SpĚvÁk Jiří Spěvák (1930-1958) byl českým novinářem a sinologem. Studoval čínštinu a dějiny Dálného východu na filologické fakultě univerzity Karlovy v Praze. Ve studiích pak pokračoval v letech 1951-1955

Více

FRANTIŠEK MATAL (1921 2012) Svatební fotografie manželů Matalových. Wedding photo of the Matals. 马 塔 尔 夫 妇 的 结 婚 照

FRANTIŠEK MATAL (1921 2012) Svatební fotografie manželů Matalových. Wedding photo of the Matals. 马 塔 尔 夫 妇 的 结 婚 照 Svatební fotografie manželů Matalových. Wedding photo of the Matals. 马 塔 尔 夫 妇 的 结 婚 照 Svatební oznámení. Wedding announcement. 婚 礼 请 柬 FRANTIŠEK MATAL (1921 2012) František Matal vystudoval práva na Karlově

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček. Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu. Z á k l a d o v ý t e x t ( s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček. Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu. Z á k l a d o v ý t e x t ( s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-20 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : History of Czechoslovakia Czechoslovakia became

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

U DOKTORA. U DOKTORKY

U DOKTORA. U DOKTORKY U DOKTORA. U DOKTORKY Je mi špatně. Jakou máte teplotu? Je mi dobře. Máte pojištění? Co tě bolí? Co vás bolí? Neboj se. Nebojte se. Bolí mě hlava. Otevři ústa. Otevřete ústa. Bolí mě v krku. Svlékni se.

Více

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Londýn VY_32_INOVACE_AK_1_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : I n t e r e s t i n g J o b Angelina Hunter finished

Více

BULLETIN OF THE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE XXV / 2015 The Bulletin is published by the National Gallery in Prague, Staroměstské náměstí 12, 110 15

BULLETIN OF THE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE XXV / 2015 The Bulletin is published by the National Gallery in Prague, Staroměstské náměstí 12, 110 15 BULLETIN OF THE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE XXV / 2015 The Bulletin is published by the National Gallery in Prague, Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1 (tel./fax: +420-224 301 302/235, e -mail: obchodni@ngprague.cz).

Více

Psaná podoba jazyka, slovní zásoba

Psaná podoba jazyka, slovní zásoba Šablona č. VI, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Psaná podoba jazyka, slovní zásoba Příběh Three little pigs Ročník 5. Anotace Materiál slouží

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague TENTO NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ, VYDANÝ NA PODPORU ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ROZHLASU

Více

LUDÌK RATHOUSKÝ. Born 1975, Broumov Lives and works in Prague

LUDÌK RATHOUSKÝ. Born 1975, Broumov Lives and works in Prague LUDÌK RATHOUSKÝ LUDÌK RATHOUSKÝ Born 1975, Broumov Lives and works in Prague EDUCATION: 1999 2005 Academy Of Fine Arts, Prague, Czech republic (Studios of J. David, V. Skrepl, V. Bromová, M. Rittstein)

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

40 plakátů 20 současných tvůrců. 40 posters 20 contemporary graphic designers. z Tchaj-wanu Galerie HaDivadlo Brno Alfa-pasáž, Poštovská 8d

40 plakátů 20 současných tvůrců. 40 posters 20 contemporary graphic designers. z Tchaj-wanu Galerie HaDivadlo Brno Alfa-pasáž, Poštovská 8d 47. výstava Sdružení Bienále Brno z cyklu Brno hlavní město grafického designu the 47th exhibition of the Brno Biennale Association from the Brno the Capital of Graphic design cycle 40 plakátů 20 současných

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Veronika Pešková

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Veronika Pešková Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk 1. 1. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořil: Vytvořila: Jan Pavla Doležal Axmanová DUM číslo: 103 Co je to polygrafie Škola Ročník Název projektu

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh14 Vypracoval(a),

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

lucia sceranková luciascerankova.blogspot.com ini@inigallery.cz l www.inigallery.cz

lucia sceranková luciascerankova.blogspot.com ini@inigallery.cz l www.inigallery.cz lucia sceranková luciascerankova.blogspot.com ini@inigallery.cz l www.inigallery.cz Lucia Sceranková *1985, Košice, Slovak republic, lives and works in Prague studie / studies 2009-2011 Master s degree

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden.

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Minulý čas prostý u slovesa to be Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. I was in the mountains

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje 6 různých cvičení včetně krátkého překladu, pomocí

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form.

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form. PAST SIMPLE FOR PRE-INTERMEDIATE STUDENTS Author: Mgr. Jan Hájek Content Introduction Use Past simple affirmative Past simple negative Past simple questions Short answers Spelling of the verb Exercises

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

www.czenglish.net/czenglish-1/tri/ Czenglish 1 (201-300)

www.czenglish.net/czenglish-1/tri/ Czenglish 1 (201-300) 1 201 Where's your school bag? Kde je tvoje aktovka? 202 Is she married? Je vdaná? 203 Are you tired? Jste unavení? 204 Aren't you tired? Nejsi unavený? 205 This dog is big but that dog is small. Tento

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk Název vzdělávacího Viktoriánská Anglie, Britské impérium materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Mgr. Jarmila Iblerová Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning FILM REVIEW Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice Předmět:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

VY_32_INOVACE_5 Anglický jazyk Vypracovala: Mgr. Marcela Minaříková Test 5-3 Opakování Theme 2 Birthday Vznik: listopad 2013 Číslo projektu:

VY_32_INOVACE_5 Anglický jazyk Vypracovala: Mgr. Marcela Minaříková Test 5-3 Opakování Theme 2 Birthday Vznik: listopad 2013 Číslo projektu: VY_32_INOVACE_5 Anglický jazyk Vypracovala: Mgr. Marcela Minaříková Téma: 5. 46 Test 5-3 Opakování Theme 2 Birthday Vznik: listopad 2013 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2787 ANOTACE: test pro ověření

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : a PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : Facebook My friends M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Mgr. Lucie Cihlářová Datum vytvoření: Stup. vzdělávání: II. st. 9. třída

Mgr. Lucie Cihlářová Datum vytvoření: Stup. vzdělávání: II. st. 9. třída Téma: Anotace: Minulý čas prostý Prezentace vhodná k přímé výuce. Seznámí žáka s problematikou tvoření minulého času prostého (tvoření kladné věty, záporné věty, otázky a krátkých odpovědí). Příklady k

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 location: Chengdu, Sichuan, China date: 3rd - 6th of November, 2016 focus: glass, crystal, porcelain, design and home-decor www.czechtrade.cz Chengdu, gate way to

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií

Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií Uvedené příklady představují určité typy autoritních záznamů, u nichž chceme upozornit

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

OLIVER TWIST 2 WHILE WATCHING THE FILM, B1

OLIVER TWIST 2 WHILE WATCHING THE FILM, B1 OLIVER TWIST 2 WHILE WATCHING THE FILM, B1 Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Předmět Tematická oblast Téma Očekávané výstupy Klíčová slova Druh učebního materiálu

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér scénografie MEZE Diplomová práce Autor práce: BcA. Lucie Sedláková Vedoucí práce: Mgr. Jan Štěpánek Oponent práce: doc. Mgr. Jana Preková

Více

monday. november 6 {pondělí, 6. listopad}

monday. november 6 {pondělí, 6. listopad} november listopad Before I had a chance to recover from such a quick start of the project, I was leaving for China, more precisely to Red Beijing. A lot of work awaited me there, but just as many cultural

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více