沃 尔 特 邦 迪 (Walter Bondy) ( ), 捷 克 德 国 画 家 文 艺 评

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "沃 尔 特 邦 迪 (Walter Bondy) (1880-1940), 捷 克 德 国 画 家 文 艺 评"

Transkript

1 walter bondy Walter Bondy ( ), českoněmecký malíř, literární kritik a sběratel, pocházel z bohaté průmyslnické rodiny Bondy-Cassier. V letech studoval vídeňskou, poté berlínskou a následně mnichovskou akademii umění. Po studiích odjel do Paříže, kde navštěvoval Académie Colarossi a byl významným členem Matissovy školy v Café du Dôme. V tomto období se přimkl k trendu malby dle Renoira a Maneta, později ale maloval především portréty ve stylu avantgardní německé nové věcnosti. Je zastoupen v galeriích v Kasselu, Norimberku, dva obrazy byly i součástí Moderní galerie v Praze. Díky svému zázemí se věnoval i sběratelství sbíral především africké masky, votivní předměty a čínský porcelán. Roku 1923 vydal knihu o porcelánu období Kchang-si, v letech vedl časopis The Art Auction, který i sám založil. Přestože v dospělosti žil především v Paříži a Berlíně, v Praze krátce pobýval v polovině 30. let, kdy musel odejít před postupujícím nacismem z Německa. Walter Bondy ( ), a Czech- German painter, literary critic and collector, came from the wealthy Bondy-Cassier family of industrialists. From 1898 to 1903 he studied at the Vienna, Berlin and Munich Academies of Art. After graduation he went to Paris, where he attended the Académie Colarossi and was an important member of Matisse School in the Café du Dôme. During this period, he clung to the painting style of Renoir and Manet, but later he painted mainly portraits in the style of the avant-garde German New Objectivity. He is represented in galleries in Kassel and Nuremberg, and two paintings were also part of the Modern Gallery in Prague. Because of Bondy s background, he also was a collector - his interests lay primarily in African masks, votive objects and Chinese porcelain. In 1923 he published a book on Kangxi porcelain, and from 1927 to 1930 he was editor-in-chief of the magazine The Art Auction, which he himself founded. As an adult Bondy lived mainly in Paris and Berlin, but Prague was briefly his home in the mid-1930s when he was forced to leave ahead of approaching Nazism from Germany. Walter Bondy v Saint-Cloud roku Sbírka Camille Bertron Bondyové. Walter Bondy in Saint-Cloud, Collection of Camille Bertron Bondy. 沃 尔 特 邦 迪 于 1908 年 在 法 国 的 圣 克 卢 沃 尔 特 邦 迪 的 第 二 个 妻 子 Camille Bertron Bondy 私 人 收 藏 沃 尔 特 邦 迪 (Walter Bondy) ( ), 捷 克 德 国 画 家 文 艺 评 论 家 和 收 藏 家, 出 身 于 一 个 富 裕 的 名 为 邦 迪 卡 西 尔 的 实 业 家 家 庭 1898 年 至 1903 年 间, 他 先 后 就 学 于 维 也 纳 柏 林 慕 尼 黑 美 术 学 院 毕 业 后, 他 去 到 巴 黎, 在 那 里 参 加 了 克 拉 罗 希 艺 术 学 院, 成 为 马 蒂 斯 学 派 的 重 要 成 员 在 此 期 间, 邦 迪 沿 袭 着 印 象 派 画 家 雷 诺 阿 和 莫 奈 的 绘 画 风 格, 而 后 来 他 主 要 采 用 先 锋 派 德 国 新 客 观 主 义 风 格 创 作 肖 像 画 他 的 作 品 是 德 国 卡 塞 尔 纽 伦 堡 各 画 廊 中 的 经 典, 他 的 两 幅 画 被 收 藏 在 布 拉 格 的 现 代 美 术 馆 凭 借 丰 富 的 绘 画 背 景 知 识, 邦 迪 致 身 于 艺 术 品 收 藏 他 的 主 要 收 藏 品 有 非 洲 面 具 祈 愿 器 物 和 中 国 瓷 器 1923 年, 邦 迪 还 出 版 了 一 本 关 于 大 清 康 熙 年 间 瓷 器 的 书, 并 于 1927 年 至 1930 年 间, 创 办 了 名 为 艺 术 品 拍 卖 的 杂 志 邦 迪 大 部 分 时 间 居 住 在 巴 黎 和 柏 林,30 年 代 中 期 他 来 到 布 拉 格, 然 而 德 国 纳 粹 的 到 来 迫 使 他 不 得 不 离 开, 结 束 这 里 的 短 暂 生 活

2 VOJTĚCH CHYTIL A nyní maluje jen pro mne... Čchi Paj-š, Vojtěch Chytil a jeho sbírka čínského moderního umění. Malíř Vojtěch Chytil ( ) aktivně působil na čínské, přesněji pekingské umělecké scéně dvacátých let a byl prvním mezi československými sběrateli, kteří věnovali zvýšenou pozornost soudobému čínskému malířství. Jeho první návštěva Číny se uskutečnila již v průběhu první světové války. Navázal styky s místní uměleckou komunitou a během celého pobytu na Dálném východě nakupoval umělecká díla jak soudobá, tak starožitná. První z Chytilových prodejních výstav se konala v lednu a únoru roku 1928 v Rudolfinu pod záštitou spolku umělců Krasoumná jednota. Druhá výstava se již pod hlavičkou Jednoty umělců výtvarných konala o rok později v Obecním domě a předvedla čínská a japonská díla. Chytil v úvodu katalogu výstavy shrnul vývoj současného umění v obou zemích a historii japonského dřevořezu. Expozici doplnilo Vojtěch a Nina Chytilovi. Vojtech Chytil and his wife Nina. 沃 伊 捷 赫 希 提 尔 和 他 的 妻 子 妮 娜 buddhistické umění z Tibetu a Mongolska a čínské koberce; japonská sekce představila dřevořezy a současnou malbu. Přes počáteční skepsi organizátorů byly výstavy přijaty velmi kladně a spustily novou vlnu zájmu o umění Dálného východu, která s sebou přinesla nové sběratele hlavně z řad umělců, jako např. Emila Fillu či Ludvíka Kubu. Tento úspěch přiměl Chytila k tomu, aby se vydal znovu do Číny (na konci roku 1928 či na začátku roku 1929), načerpal nové informace a nakoupil další umělecká díla. Výstavy děl dovezených z druhého pobytu se konaly roku 1931 v Praze a Plzni. Výstava čínského a tibetského umění SVU Mánes v září roku 1931 měla dvě části část věnovanou buddhistickému umění a expozici současné tvorby. Ani zde nechybí Chytilův úvod, ve kterém zmiňuje, že hlavními umělci výstavy jsou Siao Sün ( ), Čchen Pan-ting ( ) a především Čchi Paj-š ( ), jehož dílo zde bylo české věřejnosti představeno poprvé. Sestávalo ze 73 maleb a bylo tak početnou sekcí z celkového počtu 236 vystavených předmětů. Během třetího čínského pobytu Chytil upevnil své přátelství s Čchi Pajš em, o němž píše roku 1931 v dopise svému příteli, architektovi Bedřichovi Feuersteinovi, že ho Čchi Paj-š nazval svým bratrem a maluje jen pro něj. V letech Chytil uspořádal několik dalších výstav v Brně, Bratislavě, Košicích, Ostravě, Karlových Varech, a také v Berlíně, Budapešti, Vídni a Londýně. Zde vystavoval dokonce dvakrát, a to ve Whitechapel Art Gallery. První výstava Contemporary Chinese Art (Současné čínské umění) se konala od 23. května do 22. července 1933 a k vidění bylo 86 Čchi Paj-š ových děl, tedy více než třetina z celkem 253 exponátů. O výstavě vyšla 30. května 1933 v The Times recenze, která poukazovala na fakt, že kolekce zahrnuje také staré malby a že moderní čínské malířství vyniká malířskou technikou a energickými tahy štětce ne nepodobnými kaligrafii. Druhá výstava proběhla od 14. června do 28. července 1934 pod názvem Professor Chytil s Collection of Modern Chinese Art (Sbírka moderního čínského umění prof. Chytila). Část expozice se pak přesunula do Bratislavy a následně do Vídně, kde však Chytil při přípravách podlehl náhlé srdeční slabosti. Jeho sbírka zůstala v majetku manželky Niny, jíž okolnosti v protektorátě znemožnily další propagaci. Po její smrti získala podstatnou část kolekce Národní galerie v Praze. Autorkou textu je Dr Helena Čapková z Waseda University v Tokiu.

3 And now, he paints only for me... Qi Baishi, Vojtech Chytil and his modern Chinese art collection Vojtech Chytil ( ) was active on the Chinese (or rather Beijing) art scene during the 1920s and was a pioneer among collectors buying and supporting contemporary Chinese art. He first visited China during the First World War and made contact with the local artist community. During his entire stay in the Far East he purchased works of art, both contemporary and of older provenance. The first commercial exhibition of Chytil s collection took place under the auspices of the Krasoumna jednota (Artists association) in the Rudolfinum in Prague in January and February of The second exhibition one year later in Prague s Municipal House was supported by the Association of Fine Artists; many Chinese and Japanese artworks were exhibited and sold there. Chytil published a catalogue with an erudite foreword in which he summarized developments in contemporary art in both countries and gave an overview of the history of the Japanese woodblock print. The show was enriched by contemporary as well as old Buddhist art from Tibet and Mongolia, and by Chinese carpets. Despite scepticism on the part of the organisers, these exhibitions were very well received and launched a new wave of interest in Asian art, inspiring new collectors amongst Czech artists, such as the painters Emil Filla and Ludvik Kuba. This encouraged Chytil to again set off for China in late 1928 or early 1929 to buy new artworks for exhibitions. The new acquisitions were presented at the second group of exhibitions that took place in Prague and Pilsen in The exhibition of Chinese and Tibetan art held by the Manes Association of Fine Artists Association (SVU) in September 1931, which later moved to Pilsen, was divided between Buddhist art and contemporary art. Chytil s foreword to the catalogue introduced Qi Baishi ( ), Xiao Xun ( ) and Chen Banding ( ) as the three main artists; a significant number of exhibited pieces were by Qi Baishi, whom Chytil showcased here for the first time. By the time of Chytil s third stay in China, his friendship with Qi Baishi deepened, and he wrote about him in letters to his friend, architect Bedrich Feuerstein, saying that (he and Qi Baishi) are like brothers and that (Qi Baishi) now paints only for me. From 1932 to 1935 he organized exhibitions in Brno, Ostrava, Karlovy Vary (Carlsbad), Bratislava and Kosice (now Slovakia), Berlin, Budapest, Vienna and London. Chytil exhibited twice in London, in fact, at the Whitechapel Art Gallery. The first Whitechapel exhibition, Contemporary Chinese Art, took place from May 23 to July 22, 1933, Manželé Chytilovi, manželé Martínkovi a Chytilovi studenti Sun Š -ta a Wang Meng. Vojtech Chytil and Josef Martinek with their wives and Chytil s students Sun Shida and Wang Meng. 希 提 尔 夫 妇, 马 丁 内 克 夫 妇 和 希 提 尔 的 学 生 and showed 86 works by Qi Baishi out of a total of 253 works. A review in The Times on May 30, 1933 observed that despite the title Contemporary Chinese Art, a number of older paintings were exhibited, although the modern paintings stood out because of their technical accomplishment and strong brush-work which resembled calligraphy. The second show, Professor Chytil s Collection of Modern Chinese Art, took place a year later, from June 14 to July 28, Part of the exhibition then moved to Bratislava and then to Vienna, where Chytil passed away suddenly due to heart failure. His collection remained the property of his wife Nina, and unfortunately conditions under the Protectorate made it impossible to promote the collection further. After Nina s death, a significant part of the collection was turned over to the National Gallery in Prague. Essay by Dr Helena Capkova from Waseda University in Tokyo.

4 专 门 为 我 作 画 齐 白 石 沃 伊 捷 赫 希 提 尔 和 他 现 代 中 国 艺 术 收 藏 沃 伊 捷 赫 希 提 尔 (Vojtech Chytil) ( ) 于 20 世 纪 20 年 代 作 为 积 极 支 持 中 国 现 代 艺 术 的 先 锋 艺 术 收 藏 家 活 跃 于 中 国 北 平 艺 术 圈 第 一 次 世 界 大 战 期 间 他 造 访 中 国 时 与 当 时 的 艺 术 家 团 体 联 系 密 切 并 购 买 了 数 量 可 观 的 现 代 艺 术 作 品 1928 年 1 月 和 2 月, 在 捷 克 斯 洛 伐 克 艺 术 协 会 的 主 持 下 希 提 尔 在 鲁 道 夫 美 术 馆 把 收 藏 的 作 品 第 一 次 展 出 一 年 后 在 当 地 艺 术 家 协 会 的 支 持 下 他 的 收 藏 在 布 拉 格 市 政 厅 再 次 展 出 很 多 中 国 以 及 日 本 的 艺 术 作 品 在 这 次 展 览 中 被 售 出 希 提 尔 在 与 这 次 展 出 相 应 的 目 录 前 言 中 做 了 一 份 详 尽 的 关 于 中 国 和 日 本 现 代 艺 术 发 展 的 说 明, 并 对 日 本 木 刻 艺 术 的 历 史 进 行 了 概 括 这 次 丰 富 的 展 出 不 但 包 含 了 现 代 艺 术 作 品, 同 时 也 展 出 了 来 自 西 藏 和 蒙 古 佛 教 艺 术 的 现 代 艺 术 品 以 及 中 国 地 毯 艺 术 品 等 Chytilova akademie v Pekingu. Chytil s Academy in Beijing. 希 提 尔 曾 在 北 京 美 术 专 门 学 校 兼 任 教 职 尽 管 受 到 组 织 者 的 质 疑, 希 提 尔 的 展 览 掀 起 了 亚 洲 艺 术 品 的 新 浪 潮 并 吸 引 了 一 大 批 受 到 启 发 的 收 藏 者, 其 中 有 很 多 捷 克 艺 术 家, 比 如 画 家 艾 米 尔 菲 拉 (Emil Filla) 和 卢 得 维 齐 库 巴 (Ludvik Kuba) 展 览 的 成 功 促 使 希 提 尔 于 1928 年 底 以 及 1929 年 初 再 次 前 往 中 国 购 买 艺 术 品 编 号 为 第 二 组 的 新 买 藏 品 于 1931 年 在 布 拉 格 和 皮 尔 森 市 展 品 先 后 展 出 这 次 展 览 于 1931 年 9 月 在 曼 宁 美 术 家 协 会 的 主 持 下 展 出 了 一 批 中 国 以 及 西 藏 艺 术 品, 这 些 艺 术 品 分 别 为 佛 教 艺 术 品 和 现 代 艺 术 品 希 提 尔 在 展 出 目 录 的 前 言 中 主 要 介 绍 了 齐 白 石 ( ), 萧 愻 ( ) 和 陈 半 丁 ( ) 三 位 画 家, 这 次 展 览 中 数 量 可 观 的 一 批 齐 白 石 画 作 是 第 一 次 在 希 提 尔 的 收 藏 中 被 展 出 到 希 提 尔 第 三 次 造 访 中 国 时, 他 与 齐 白 石 的 友 谊 已 经 很 深 了 希 提 尔 在 写 给 他 建 筑 师 朋 友 别 迪 李 克 弗 尔 斯 坦 的 信 中 提 到 齐 白 石 时 称, 齐 白 石 与 他 犹 如 亲 兄 弟, 并 且 专 门 为 我 作 画 1932 年 到 1935 年 希 提 尔 在 布 尔 诺 奥 斯 特 拉 伐 卡 罗 维 发 利 布 拉 迪 斯 拉 发 科 希 策, 柏 林, 布 达 佩 斯, 维 也 纳 和 伦 敦 等 城 市 都 做 了 巡 回 展 览 事 实 上 希 提 尔 的 艺 术 收 藏 品 在 伦 敦 白 教 堂 美 术 馆 (Whitechapel Art Gallery) 展 览 过 两 次 第 一 次 白 教 堂 的 展 览 命 名 为 现 代 中 国 艺 术 并 于 1933 年 5 月 23 日 到 7 月 22 日 展 出 了 253 件 艺 术 品, 其 中 有 86 幅 齐 白 石 的 画 作 泰 晤 士 报 于 1933 年 5 月 30 日 发 表 文 章 对 此 次 展 览 评 论 道 : 尽 管 希 提 尔 的 展 览 命 名 为 中 国 现 代 艺 术, 但 为 数 可 观 的 较 现 代 艺 术 品 更 早 的 画 作 也 在 这 次 展 览 中 展 出, 然 而 现 代 画 作 因 其 精 湛 的 技 巧 和 有 力 的 笔 触 结 合 精 美 的 书 法 在 整 个 展 览 中 显 得 很 突 出 命 名 为 希 提 尔 教 授 的 中 国 现 代 艺 术 品 收 藏 的 展 览 于 次 年 6 月 14 日 到 7 月 28 日 在 伦 敦 再 次 展 出 部 分 展 品 先 后 被 送 到 布 拉 迪 斯 拉 发 市 ( 现 斯 洛 伐 克 首 都 ) 和 维 也 纳 ( 奥 地 利 首 都 ) 展 出, 在 这 期 间 希 提 尔 因 心 脏 病 去 世 他 的 收 藏 品 大 部 分 由 他 的 夫 人 妮 娜 继 承, 但 不 幸 的 是, 受 到 外 交 干 涉 的 种 种 限 制 整 个 收 藏 品 的 宣 传 举 步 维 艰 妮 娜 死 后, 希 提 尔 大 部 分 藏 品 被 布 拉 格 国 家 美 术 馆 收 藏 作 者 : Capkova Helena 博 士, 日 本 早 稲 田 大 学

5 JiŘÍ SpĚvÁk Jiří Spěvák ( ) českým novinářem a sinologem. Studoval čínštinu a dějiny Dálného východu na filologické fakultě univerzity Karlovy v Praze. Ve studiích pak pokračoval v letech v Pekingu, kde se věnoval především čínskému jazyku, literatuře a historii. Po návratu do vlasti nastoupil do zahraniční redakce v České tiskové kanceláři. V létě 1956 se vrátil do Pekingu jako stálý zpravodaj ČTK. Jeho působení však nemělo dlouhého trvání, jelikož na cestě z Pekingu do Moskvy zahynul při leteckém neštěstí. Jiri Spevak ( ) was a Czech journalist and sinologist. He studied Chinese and Far Eastern history at the Philological Faculty of Charles University in Prague. He continued his studies from in Beijing, where he specialized in Chinese language, literature and history. After returning home he started working at the foreign desk at the Czech News Agency (ČTK). In the summer of 1956, he returned to Beijing as a permanent correspondent for ČTK. Unfortunately, it was to be a short-lived position - Spevak died in a plane crash on October 17, 1958 en route from Beijing to Moscow. 伊 吉 斯 别 瓦 克 (Jiri Spevak) ( ), 捷 克 记 者 汉 学 家, 曾 在 布 拉 格 查 理 大 学 语 言 学 系 学 习 汉 语 和 远 东 历 史 1951 至 1955 年 间, 斯 别 瓦 克 在 北 京 继 续 深 造, 专 攻 汉 语 语 言 文 学 和 历 史 学 成 回 国 后, 在 捷 克 通 讯 社 海 外 编 辑 部 工 作 1956 年 夏 天, 他 以 捷 克 通 讯 社 的 驻 外 记 者 的 身 份 被 派 往 北 京 然 而 不 久 之 后, 斯 别 瓦 克 于 1958 年 10 月 17 日 在 北 京 飞 往 莫 斯 科 的 途 中 不 幸 遇 难

6 DANIELA ŠEJNOHOVÁ Daniela Šejnohová ( ) Daniela Sejnohova ( ) patřila k nejstarší generaci žáků belongs to the oldest generation of profesora J. Průška a několik let students of the renowned sinologist studovala na Pekingské univerzitě. Professor J. Prusek. She studied for Po svém návratu z Číny pracovala many years in China, and upon v Orientálním ústavu a přednášela her return, she worked in the čínský jazyk na Institutu orientálních Oriental Institute and taught Chinese jazyků v Hamburgu. language at the Institute of Oriental Podílela se na přípravě a vydání Languages in Hamburg. jedinečného díla Orientálním ústavu For many years she worked on the - mnohadílného Česko čínského preparation and publication of a multivolume Czech-Chinese dictionary, slovníku a jako spoluautorka obdržela v roce 1991 Cenu ČSAV. Po ukončení and as co-author received the práce na slovníku se věnovala Czechoslovak Academy of Sciences praktickému užití svých hlubokých Award in For many years she znalostí čínského jazyka. Dlouhá léta was the official interpreter at the byla také oficiální tlumočnicí našeho Czechoslovak Embass in Beijing. velvyslanectví v Pekingu. Daniela Šejnohová s maršálem Ču Te, zástupcem předsedy Čínské lidové republiky, a maršálem Nie Žung-čenem při prohlídce archivu Karolina v Praze. Daniela Sejnohova with Marshall Zhu De, the Vice-Chairman of the People s Republic of China and Marshall Nie Rongzhen on a tour of the Karolinum Archive in Prague on January 19, 奢 诺 禾 娃, 中 共 中 央 副 主 席 朱 德 和 中 国 著 名 军 事 家 聂 荣 臻 于 1956 年 1 月 19 日 参 观 布 拉 格 查 理 大 学 的 礼 堂 丹 妮 奢 诺 禾 娃 (Daniela Sejnohova) ( ) 是 捷 克 著 名 汉 学 家 雅 普 实 克 教 授 最 开 始 的 一 批 学 生 之 一 她 曾 在 中 国 学 习 多 年, 在 她 回 国 后, 就 职 于 东 方 研 究 所 并 在 汉 堡 的 东 方 语 言 研 究 所 教 汉 语 曾 参 加 中 捷 多 卷 大 辞 典 的 编 纂 和 出 版 工 作, 并 作 为 合 著 者 在 1991 年 被 授 予 捷 克 斯 洛 伐 克 社 科 院 大 奖 她 曾 多 年 担 任 捷 克 斯 洛 伐 克 驻 北 京 大 使 馆 的 官 方 翻 译

7 MILAN TICHÝ Milan Tichý ( ) byl režisérem a scénáristou Československého státního filmu. Mezi rokem 1953 a 1954 odjíždí do Číny jako vedoucí filmařské delegace, která měla za úkol natočit dokument o výstavě 10 let budování socialismu v ČSSR, jež se konala od 5. října 1955 v Pekingu. Následně ho ministerstvo kultury pověřilo také instalací a správou kulturní části expozice. Po skončení výstavy působil nějaký čas v Nankingu, kde spolupracoval se zástupci Národní galerie v Praze na dvou výstavách výtvarného umění, jejichž průběh též zdokumentoval. Díky své práci měl možnost se poznat s mnoha čínskými umělci, mimo jiné i s mistrem Čchi Paj-š im. Byl jedním z mála fotografů, jemuž bylo umožněno zvěčnit stařičkého Čchi Paj-š e na svých snímcích, které naleznete na stránkách 69 až 73 tohoto katalogu. Jeho nejslavnější fotografie tohoto malíře byla publikována v knize Současné čínské malířství (A. Hoffmeister, L. Hájek, a E. Rychterová, NČVU, Praha, 1959, strana 57). Milan Tichy ( ) was a director and screenwriter with the Czechoslovak State Film Studio. Between 1953 and 1954 he travelled to China as head of a delegation of filmmakers whose task it was to make a documentary about the exhibition Ten Years of Socialism in Czechoslovakia, which opened on October 5, 1955 in Beijing. The Ministry of Culture then instructed him to install and manage the cultural aspects of the exhibition. After the exhibition ended, Tichy spent time in Nanjing, where he worked with representatives of the National Gallery in Prague on two art exhibitions, which he also documented. Because of his work, Tichy had the opportunity to meet with many Chinese artists, including the master Qi Baishi. He was one of few photographers who were permitted to capture the aging Qi Baishi on film. Some of his images can be found on pages of this catalog. His most famous photograph of Qi Baishi was published in the book Contemporary Chinese Painting (A. Hoffmeister, L. Hajek and E. Rychterova, NČVU, Prague, 1959, page 57). 米 兰 蒂 奇 (Milan Tichy) ( ) 是 捷 克 斯 洛 伐 克 国 家 电 影 制 片 厂 的 导 演 和 剧 本 作 家 1953 年 到 1954 年 间, 蒂 奇 作 为 电 影 制 片 人 代 表 团 团 长 访 问 了 中 国 他 们 此 行 的 任 务 是 拍 摄 一 部 与 1955 年 10 月 5 日 在 北 京 举 办 的 名 为 捷 克 斯 洛 伐 克 社 会 主 义 10 年 建 设 的 展 览 相 关 的 纪 录 片 中 国 文 化 部 委 任 他 负 责 管 理 和 布 置 展 览 的 文 化 部 分 展 览 结 束 后, 蒂 奇 去 了 几 次 南 京, 同 布 拉 格 国 家 美 术 馆 的 代 表 们 一 起, 对 在 那 里 举 办 的 两 场 艺 术 展 览 进 行 拍 摄 此 次 记 录 片 的 拍 摄, 使 米 兰 有 幸 接 触 到 许 多 位 中 国 的 著 名 艺 术 家, 包 括 国 画 大 师 齐 白 石 他 是 仅 有 几 位 被 应 允 在 电 影 中 拍 摄 齐 白 石 老 人 的 人 之 一 一 些 蒂 奇 的 照 片 被 收 录 在 图 录 的 页 他 拍 摄 的 那 张 最 为 著 名 的 齐 白 石 老 人 的 照 片 被 L. Hajek, A. Hoffmeister, E. Rychterova 编 著 中 国 当 代 名 家 画 集 选 用 中 国 当 代 名 家 画 集 1959 年 出 版 于 布 拉 格, 第 57 页 Milan Tichý s mistrem Čchi Paj-š em na výstavě v Pekingu. Milan Tichy with Qi Baishi at the exhibition in Beijing. 米 兰 蒂 奇 和 中 国 美 术 大 师 齐 白 石 在 一 起 北 京 展 览

8

9

10

11

12

13 ZDENKA HEŘMANOVÁ Zdenka Heřmanová (*1930) je významná česká sinoložka, překladatelka a propagátorka čínské literatury. Patří k první generaci studentů čínštiny u věhlasného profesora Jaroslava Průška na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1953 až 1958 pokračovala ve studiu čínštiny a čínské literatury na Pekingské univerzitě. V průběhu svého pobytu se spřátelila s Liou Ťin-tchaem, podlepovačem mistra Čchi Paj še, který ji seznámil s předními čínskými malíři. Po skončení studia pracovala Zdenka Heřmanová desítky let v Orientálním ústavu Československé akademie věd. Zabývala se slovní zásobou moderní i klasické čínštiny a pracovala na sestavení a redakci devítidílného Česko čínského slovníku (Academia Praha, ), který byl roku 1991 odměněn Cenou ČSAV. Publikovala na tři sta odborných studií, recenzí a statí, je též autorkou několika knih o čínském kulinářství. Kromě vědecké práce se zabývá překládáním čínské literatury do češtiny. Jejím nejznámějším překladatelským dílem je kniha Opičí král (1. vydání 1961), výbor z klasického románu Si-jou-ťi (Putování na západ) spisovatele Wu Čcheng-ena, s nímž jako vůbec první seznámila českou kulturní obec. Opičí král již dosáhl čtyř vydání. Zdenka Hermanova (born 1930) is a renowned Czech sinologist, translator and promoter of Chinese literature. She belongs to the first generation of Sinology students of the eminent professor Jaroslav Prusek at the Philosophical Faculty of Charles University in Prague. From 1953 to 1958 she continued her studies of Chinese language and literature at Beijing University. During her stay, she was befriended Liu Jintao, Qi Baishi s picture mounter, who introduced her to leading Chinese artists. After Hermanova finished her studies, she worked for decades at the Oriental Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences. Here she focused primarily on modern and classical Chinese vocabulary, and worked on the compilation of a nine-volume Czech- Chinese dictionary (Academia Prague, ), which received the Czechoslovak Academy of Sciences award in She has published over three hundred scientific studies, reviews and essays, and is also the author of several books on Chinese cuisine. In addition to Hermanova s scientific work, she also translates Chinese literature into Czech. Her most famous work is her translation of the abbreviated version of the Chinese classical novel Xiyouji (Journey to the west) by Wu Chengen. It was published under the title The Monkey King in 1961 and had four editions since then. 兹 登 卡 赫 马 诺 娃 (Zdenka Hermanova) (1930 年 生 ) 是 著 名 的 捷 克 汉 学 家 翻 译 家 中 国 文 学 的 发 起 人 她 就 读 于 布 拉 格 查 理 大 学 哲 学 系, 师 从 捷 克 汉 学 创 始 人 雅 普 实 克, 是 普 实 克 第 一 批 学 习 汉 语 的 学 生 之 一 1953 至 1958 年 间, 赫 马 诺 娃 在 北 京 大 学 继 续 深 造 汉 语 语 言 文 学 在 此 期 间, 她 与 齐 白 石 的 专 用 裱 画 大 师 刘 金 涛 相 识, 通 过 引 荐, 她 结 识 了 一 些 中 国 现 代 艺 术 家 完 成 学 业 后 赫 马 诺 娃 一 直 在 捷 克 斯 洛 伐 克 东 方 研 究 所 工 作 她 主 要 从 事 现 代 汉 语 和 古 代 汉 语 的 词 汇 研 究, 并 与 同 事 一 起 编 撰 了 一 套 共 9 册 的 捷 - 汉 字 典 ( 学 术 界 出 版 社 ) 捷 汉 字 典 作 者 于 1991 年 被 授 予 捷 克 斯 洛 伐 克 社 会 科 学 院 大 奖 赫 马 诺 娃 共 发 表 了 超 过 300 篇 的 专 业 论 文 评 论 和 随 笔, 也 是 中 国 烹 饪 书 的 作 者 工 作 之 余, 赫 马 诺 娃 还 翻 译 过 许 多 中 国 文 学 作 品, 其 中 最 为 著 名 的 是 根 据 吴 承 恩 西 游 记 节 选 出 来 的 一 部 捷 克 书 名 叫 美 猴 王 赫 马 诺 娃 是 把 美 猴 王 介 绍 给 捷 克 读 者 的 第 一 人

14 ANTONÍN HAŠEK Antonín Hašek ( ) působil jako generální konzul na československém velvyslanectví v Pekingu v letech Po návratu do vlasti roku 1952 byl falešně obviněn z vlastizrady a ve vykonstruovaném procesu odsouzen ke čtrnácti letům vězení. Jeho kolekce byla znárodněna a stala se důležitou součástí nově založené orientální sbírky Národní galerie v Praze. V roce 1962 byl Antonín Hašek amnestován a celá jeho sbírka mu pak byla roku 1965 vrácena v restituci. Antonin Hasek ( ) worked as Consul General at the Czechoslovak Embassy in Beijing from 1950 to Upon his return to his homeland in 1952, he was falsely accused of treason in a constructed political process and sentenced to 14 years in prison. His entire collection was confiscated by the state and became an important part of the newly founded collection of Oriental art at the National Gallery in Prague. Antonin Hasek was pardoned in 1962 and his entire collection was restituted to him in 安 东 尼 哈 谢 克 (Antonin Hasek) ( ) 于 1950 年 到 1952 年 在 捷 克 斯 洛 伐 克 驻 北 京 大 使 馆 担 任 总 领 事 1952 年 回 国 后 因 遭 人 诬 陷 以 叛 国 者 的 罪 名 被 判 处 有 期 徒 刑 14 年 他 的 全 部 艺 术 收 藏 品 都 被 政 府 没 收 他 被 没 收 的 艺 术 收 藏 品 也 因 此 成 为 布 拉 格 国 家 美 术 馆 新 东 方 艺 术 展 区 中 的 重 要 藏 品 之 一 1962 年, 哈 谢 克 被 赦 免,1965 年 国 家 归 还 他 所 有 原 属 于 他 的 艺 术 品 收 藏

LAUREÁTI CENY GRATIAS AGIT GRATIAS AGIT AWARD LAUREATES

LAUREÁTI CENY GRATIAS AGIT GRATIAS AGIT AWARD LAUREATES LAUREÁTI CENY GRATIAS AGIT 2008 GRATIAS AGIT AWARD LAUREATES GRATIAS AGIT Award Laureates V YDALO M INISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ Laureáti Ceny GRATIAS AGIT

Více

L IST OF GRATIAS AGIT A WARD LAUREATES 2010

L IST OF GRATIAS AGIT A WARD LAUREATES 2010 S EZNAM LAUREÁTŮ CENY GRATIAS AGIT 2010 L IST OF GRATIAS AGIT A WARD LAUREATES 2010 NATAŠA AL RÁDÍ CIMBÁLOVÁ / IRÁK ALFRED BADER / USA NATAŠA AL RÁDÍ CIMBÁLOVÁ / IRAQ ALFRED BADER / USA GIOVANNI KARDINÁL

Více

L IST OF GRATIAS AGIT A WARD LAUREATES 2009

L IST OF GRATIAS AGIT A WARD LAUREATES 2009 2009 Laureáti Ceny GRATIAS AGIT S EZNAM LAUREÁTŮ CENY GRATIAS AGIT 2009 L IST OF GRATIAS AGIT A WARD LAUREATES 2009 SOŇA ČECHOVÁ (in memoriam) / SLOVENSKO SOŇA ČECHOVÁ (in memoriam) / SLOVAKIA NIKOLAJ

Více

GRATIAS AGIT MMXIV CENA MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

GRATIAS AGIT MMXIV CENA MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY GRATIAS AGIT MMXIV GRATIAS AGIT MMXIV CENA MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY SEZNAM LAUREÁTŮ LIST OF LAUREATES Karel ASTER Filipíny/The Philippines/USA Serge BAUDO Francie/France Edward J. DELLIN

Více

ZAHRANIČNÍ HOSTÉ FOREIGN GUESTS

ZAHRANIČNÍ HOSTÉ FOREIGN GUESTS ZAHRANIČNÍ HOSTÉ FOREIGN GUESTS krisztián alt MAďARSKO HUNGARY *1976 15. 5. 18.00 literární kavárna Autor v letech 1996 až 2001 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Loránda Eötvöse (ELTE) v Budapešti

Více

PRAHA PRAGUE 2007. 50x

PRAHA PRAGUE 2007. 50x PRAHA PRAGUE 2007 kulturní culture 50x událost events Ú V O D 2 Mimo péče o dříve vytvořené kulturní hodnoty hlavní město Praha vynakládá nemalé úsilí pro naši současnost, živou kulturu. Touto publikací

Více

AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE

AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 22. LEDNA 2014 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT

Více

Za vaši a naši svobodu

Za vaši a naši svobodu Za vaši a naši svobodu Václavské náměstí v Praze 1. srpna 1968 (zdroj: ABS) Wenceslas Square in Prague on August 1, 1968 (Source: Security Services Archives) Protesty proti srpnové okupaci Československa:

Více

Leoše Janáčka. Leoš Janáček

Leoše Janáčka. Leoš Janáček Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka Faculty of Music of Janáček Academy of Music and Performing Arts Brno in partnership with Leoš Janáček Foundation

Více

Academy of Sciences of the Czech Republic ORIENTAL INSTITUTE Annual Report 1997

Academy of Sciences of the Czech Republic ORIENTAL INSTITUTE Annual Report 1997 Academy of Sciences of the Czech Republic ORIENTAL INSTITUTE Annual Report 1997 TABLE OF CONTENTS Oriental Institute in 1997 (Josef Kolmaš) - Staff Profile of the Institute - Department of Africa and the

Více

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Obsah Content Poslání Nadace..................................................5 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Dagmar

Více

Současné české umění Generační paralely Czech Contemporary Art Parallel Lines

Současné české umění Generační paralely Czech Contemporary Art Parallel Lines Současné české umění Generační paralely Czech Contemporary Art Parallel Lines Galerie MIRO vyslovuje poděkování MIRO Gallery extends its thanks to Museum Kampa-Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha Galerie

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

ORIENTAL INSTITUTE. Annual Report 2001. Academy of Sciences of the Czech Republic TABLE OF CONTENTS. Oriental Institute: A Short History

ORIENTAL INSTITUTE. Annual Report 2001. Academy of Sciences of the Czech Republic TABLE OF CONTENTS. Oriental Institute: A Short History Academy of Sciences of the Czech Republic ORIENTAL INSTITUTE Annual Report 2001 TABLE OF CONTENTS Oriental Institute: A Short History Oriental Institute in 2001 Profile of the Institute - Staff - Department

Více

87. KONCERTNÍ SEZONA 2013 2014

87. KONCERTNÍ SEZONA 2013 2014 87. KONCERTNÍ SEZONA 2013 2014 Smetanova síň Obecního domu Slavnostní mimořádný koncert Prague Radio Symphony Orchestra 87 th concert season 2013 2014 Smetana Hall of the Municipal House Special ceremonial

Více

V. Z. D. O. R. LITERATURA V SAMIZDATU A EXILU. Výslovný 1948-1989. Zákaz Dalšího Opisování Rukopisu KATALOG VÝSTAVY

V. Z. D. O. R. LITERATURA V SAMIZDATU A EXILU. Výslovný 1948-1989. Zákaz Dalšího Opisování Rukopisu KATALOG VÝSTAVY V. Z. D. O. R. LITERATURA V SAMIZDATU A EXILU Výslovný 1948-1989 Zákaz Dalšího Opisování Rukopisu KATALOG VÝSTAVY ÚSTAV PRO SOUDOBÉ DĚJINY ČSAV PRAHA ČS. DOKUMENTAČNÍ STŘEDISKO NEZÁVISLÉ LITERATURY SCHEINFELD-SCHWARZENBERG

Více

Současné české umění Generační paralely II Czech Contemporary Art Parallel Lines II

Současné české umění Generační paralely II Czech Contemporary Art Parallel Lines II Současné české umění Generační paralely II Czech Contemporary Art Parallel Lines II Galerie MIRO vyslovuje poděkování the MIRO Gallery extends its thanks to Galerie Michael Haas, Berlín soukromí sběratelé

Více

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE FRESH MOSER PODZIM AUTUMN 203 FROM Sabrage 2. století Sabrage 2 st century 00. výročí vzniku kolekce Marie Theresie 00 th anniversary of the founding of the Maria

Více

Jan Plovajko. Jan Plovajko. Narodil se 5. února 1922 v obci Tuří Bystrá. Studoval

Jan Plovajko. Jan Plovajko. Narodil se 5. února 1922 v obci Tuří Bystrá. Studoval Jan Plovajko Jan Plovajko Narodil se 5. února 1922 v obci Tuří Bystrá. Studoval Jan Plovajko was born on 5 February gymnázium v Užhorodě, kde jej 14. března 1939 za- 1922 in the municipality of Tuří Bystrá.

Více

Centropa. Varmádě. www.centropa.org www.centropastudent.org DOTAZOVANÝ: INTERVIEWEE: Toman Brod. Toman Brod PHOTO TAKEN IN: MÍSTO VZNIKU: Praha YEAR:

Centropa. Varmádě. www.centropa.org www.centropastudent.org DOTAZOVANÝ: INTERVIEWEE: Toman Brod. Toman Brod PHOTO TAKEN IN: MÍSTO VZNIKU: Praha YEAR: I n the army Varmádě Toman Brod Toman Brod Prague Praha YEAR: 1950s DATUM: 50. léta Lenka Koprivova Lenka Kopřivová This photo was taken at the Military Historical Institute. The men are Western military

Více

j e d n o s v ě t l o

j e d n o s v ě t l o j e dno svě tlo j e dno svě tlo SPOLEČNÁ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JINDŘICHA ŠTREITA A KERAMICKÝCH KACHLŮ VYTVOŘENÝCH LIDMI S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tvorba kachle Oheň I. Blázen Když si někdo myslí, že je blázen,

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více

AMU = DAMU + FAMU + HAMU

AMU = DAMU + FAMU + HAMU AMU = DAMU + FAMU + HAMU Tato publikace vychází při příležitosti 65. výročí založení AMU This book was published on the occasion of the 65 th anniversary of AMU s founding Praha 2010 Akademie múzických

Více

VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ > VÝROČNÍ ZPRÁVA 07

VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ > VÝROČNÍ ZPRÁVA 07 VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ > VÝROČNÍ ZPRÁVA 07 Paní Olga jako zakladatelka Nadace dbala zejména na odborný přístup při posuzování žádostí a na účelné využití každého nadačního příspěvku, na pohotové

Více

Moravská galerie v Brně Zima Winter 2013/2014

Moravská galerie v Brně Zima Winter 2013/2014 Moravská galerie v Brně Zima Winter 2013/2014 Úvodem Introduction Některé věci se neustále zdokonalují a přiznejme si, že jsme na těchto změnách a novinkách tak trochu závislí. S nadějí nyní očekáváme,

Více

TOP. Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region

TOP. Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region KALEIDOSCOPE 1 1. 2. TOP 10 Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 1. Český ráj chráněná krajinná oblast Bohemian Paradise Protected

Více

mezi moři between the seas katalog catalogue

mezi moři between the seas katalog catalogue Ji.hlava mezi moři between the seas katalog catalogue tagy tags d! % ' ( ) děti víra příroda noc doprava sen children faith nature night transport dream * +. / 1 2 bezstarostnost historie tradice ufo láska-smrt

Více

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2012 a hlavní dosažené výsledky. I. Textová část

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2012 a hlavní dosažené výsledky. I. Textová část Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2012 a hlavní dosažené výsledky I. Textová část 1. Název pracoviště: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Zkratka pracoviště: MÚA IČ: 67985921

Více

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION OBSAH CONTENT summit 02 03 04 06 08 10 12 14 15 16 19 21 22 24 26 28 29 34 36 38 40 ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US O PROJEKTU/ABOUT THE PROJECT BÝVALÍ ÚČASTNÍCI/FORMER

Více

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc. 13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.cz 1 OBSAH Úvod 1 Centrální mapa 2 Seznam institucí 4 Centrální přestup

Více