Stárci a chasa z Velkých Bílovic vás srdečně zvou na TRADIČNÍ HODY. a vše, co k nim patří: zahrávání hodů, ruční stavění máje, hodky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stárci a chasa z Velkých Bílovic vás srdečně zvou na TRADIČNÍ HODY. a vše, co k nim patří: zahrávání hodů, ruční stavění máje, hodky"

Transkript

1 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC POZVÁNKAPOZVÁNKAPOZVÁNKAPOZVÁNKAPOZVÁNKA Stárci a chasa z Velkých Bílovic vás srdečně zvou na TRADIČNÍ HODY a vše, co k nim patří: zahrávání hodů, ruční stavění máje, hodky Zahrání hodů se uskuteční v neděli 14. srpna 2011 Krojovaný průvod vyjde v hod. od kostela okolo myslivny na hodové sólo. K tanci a poslechu hraje dechová hudba Bílovčanka Ruční stavění máje se koná v sobotu 10. září 2011 od hod. Tradiční hody se konají ve dnech 11. září září 2011 Hody začínají v neděli 11. září ve hod. průvodem od prvního stárka z ulice Zahradní, v pondělí 12. září vyjde hodový průvod rovněž ve hod. od druhého stárka z ulice Pionýrská a v úterý 13. září se chasa sejde u kulturního domu a v hod. se vydá na hodové sólo. Hodky se budou konat v neděli 25. září Průvod vyjde v hod. od kulturního domu. Úřad stárků a s ním spojená práva a povinnosti přijali: 1. stárek a stárka: Petr Zemánek, Zahradní 1293, a Michaela Čermáková, Široká 1303 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP 2. stárek a stárka: Tomáš Helešic, Pionýrská 401, a Adéla Brůčková, Slíny 971 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP AVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO číslo 4 červenec - srpen 2011 ODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZRAVODAJ

2 forinformace radniceinfo informaceradniceinform ASLOVO STAROSTKYSLOVOSTAROSTKYSLOVOS Vážení spoluobčané, v říjnu loňského roku byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce Kulturního domu ve Velkých Bílovicích. Tato investiční akce je intenzivně a s velkým zájmem sledována, a proto bych vás chtěla prostřednictvím Zpravodaje seznámit s postupem prací na této stavbě. V současné době finišují práce na dokončení první etapy, která má být hotova V plném proudu jsou i práce týkající se druhé etapy, které se s činnostmi v první etapě prolínají a doplňují. Je však nutné mít stále na zřeteli, že tato druhá investiční akce není realizována jako novostavba, ale jako rekonstrukce silně zdevastované nemovitosti. Při sestavování návrhu realizace pro projektovou dokumentaci nikdo z nás zastupitelů, ba ani sám projektant netušil, co nás čeká. Například - při tvorbě plánů pro rekonstrukci se uvažovalo o napojení na stávající zdroje (elektopřípojku, plynopřípojku, kanalizaci). V průběhu stavby se však ukázalo, že rozvody těchto sítí byly různě a provizorně napojovány a propojovány a dnešním předpisům nevyhovují. Bylo proto nutné předložit na základě požadavků spol. E.ON a RWE řešení nového připojení. Při provádění kanalizačních přípojek z nově realizovaných provozů kulturního domu bylo zjištěno, že venkovní kanalizační řad pro kulturní dům i tzv. lapač tuků (Lapol) je ze strany ulice Lipová v havarijním stavu a je nezbytné provést jeho rekonstrukci. Všechny tyto nepředvídané skutečnosti zavinily zdržení postupu prací oproti původně sjednanému harmonogramu. S ohledem na to, že začátkem září se konají hody největší svátek dědiny, je nutné udělat vše proto, aby se mohly v případě nepříznivého počasí konat v sále kulturního domu a jeho dalších prostorách. Proto rada města přijala návrh, aby nově rekonstruované prostory bývalé restaurace a jídelny byly pro hody připraveny a aby všechny činnosti byly směrovány k včasnému provedení kolaudace těchto prostor začátkem září. Byl vytvořen nový harmonogram prací dle kterého bude přednostně dokončeno restaurační zařízení a společenská místnost. Pokud bude vydán kolaudační souhlas, budou tyto prostory v hodové dny otevřeny. Stane se tak i přesto, že budou vybaveny provizorně nábytkem z velkého sálu, neboť není možné letos nové prostory kompletně nově vybavit. Vybavení je plánováno jako součást třetí etapy, která bude realizována z rozpočtu roku Věřím, že občané nutnost této rekonstrukce i vysoké náklady s ní spojené chápou a vnímají jako nezbytnou skutečnost a dočasné nedostatky provizorního provozu pochopí. V polovině července byla zahájena druhá část revitalizace městského parku, která spočívá v dobudování nových chodníků, kruhových záhonů a jejich osázení, umístění laviček a osvětlení, včetně úpravy travnatých ploch. Na této akci probíhají intenzívní práce a celá etapa by měla být hotova do konce srpna. Budování veřejného osvětlení v trati Pod Předníma bylo z důvodu havarijního stavu kanalizace u KD přerušeno. Je to proto, že opravu kanalizačního řadu prováděli zaměstnanci města a společnosti V-AQUARIUS-B s.r.o. Jakmile budou práce u kulturního domu dokončeny, bude se na realizaci pokračovat. S ohledem na zvýšený provoz před základní školou na ulici Fabian bylo do rozpočtu města na tento rok zařazeno rozšíření parkoviště v úseku od parkoviště u bývalých kabin po hydrant u topolů, což představuje délku cca 75 m. Místo by mělo sloužit především pro autobusy odvážející žáky ZŠ na povinné výcviky, plavání, výlety apod. Tento záměr bude realizován v nejbližších dnech a jeho ukončení je plánováno na polovinu září, aby co nejméně omezoval provoz nového školního roku 2011/2012. Léto a s ním spojené prázdninové období je dobou odpočinku a dovolených, avšak pro zaměstnance města dobou zvýšeného úsilí v péči o vzhled našeho města, neboť je stále více navštěvováno turisty. Je nutné častěji čistit odpadkové koše, udržovat travnaté plochy a mobiliář ve městě i na cyklostezkách, aby vše bylo v co nejlepším pořádku a bylo to tak i návštěvníky a občany našeho města vnímáno. Vedle tohoto snažení se však vyskytnou i situace, mnohdy způsobené nedbalostí a nezodpovědným přístupem k nakládání s cizím majetkem. Městská kašna - navštěvované i zatracované místo městského parku. Přes den je tato část parku hojně navštěvovaná především malými caparty za doprovodu jejich maminek, večer však toto místo ožívá přítomností mládeže. Dalo by se říct, že na tom není nic mimořádného. A přece! V loňském roce bylo z kašny vyloveno kolo, kanalizační mříže, kameny (které byly i pro dva pracovníky těžké!!!), jarový koncentrát, který způsobil silné pěnění a bylo nutné vyměnit nové filtry. Letos nejsou výjimkou časté artistické prvky na kruhové obrubě i na konstrukci kašny... Ne nadarmo se říká, že tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu A utrhlo se, ne ucho, ale jedno koryto a z kašny byla skluzavka! Způsobená škoda byla vyčíslena na téměř dvě desítky tisíc korun. Kamera instalovaná směrem ke kašně našla své uplatnění a viníka usvědčila. A město po něm bude tuto škodu vymáhat. Všechny, kteří nedovedou zvládat svoje emoce, a vybíjejí si je na veřejném majetku, bych chtěla také touto cestou upozornit, že Město Velké Bílovice bude důsledně a nekompromisně postihovat viníky podobných nešvarů a zaviněných škod na majetku města v těsné součinnosti s Městskou policií a přestupkovou komisí. Rodiče zároveň upozorňuji, že nesou plnou odpovědnost za přečiny svých neplnoletých dětí a v případě provinění bude náhrada škody uplatňována na nich. Všem občanům přeji příjemné prožití letních dnů a klidné předhodové přípravy. Marie Vlková - starostka O 2

3 forinformace radniceinfo informaceradniceinform TAZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTAZPRÁVAOČINNOSTIRADYM 011ZA OBDOBÍ ČERVEN AŽ ČERVENEC 2011ZAOBDOBÍČERVENAŽČERVENC2011ZAO Rada města schválila: zvýšení ceny celodenního stravného v Domově pro seniory Velké Bílovice od června 2011 na cenu Kč 98,-/den pronájem osobního vozidla Škoda Forman Plus Školní jídelně Velké Bílovice za účelem rozvozu obědů pro občany výběr společnosti ArjoHuntleigh s.r.o., Brno, na dodávku elektrického vakového zvedáku pro Domov pro seniory Velké Bílovice výběr společnosti OXID Networks s.r.o., Velké Bílovice, jako nového poskytovatele internetového připojení pro MěÚ Velké Bílovice a DPS Velké Bílovice výběr společnosti JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o., Štítná nad Vláří, jako dodavatele pro stavební práce na revitalizaci KD II. etapa Rada města uložila: zajistit informování podnikatelů a umístění informační tabule na sběrném dvoře, že odpad z podnikatelské činnosti zde nelze ukládat požádat Jihomoravský kraj, SÚS Břeclav a Policii ČR o osazení retardérů v ul. Žižkovská a Podivínská a dopravní značky s reflexním rámem informující o změně rychlosti jízdy, která by měla být umístěna na začátku areálu vinných sklepů směrem od Čejkovic (naproti bývalé závlahářské haly) Marie Vlková, Karel Rybecký, Svatava Balgová, Karel Osička, Michal Tetur, členové rady města Rada města vzala na vědomí: informace o nástupu nové vedoucí Školní jídelny Velké Bílovice informace o dovybavení a plánovaných úpravách sběrného dvora - nákup dalších kontejnerů a vybudování vrat sloužících pro výjezd - sběrný dvůr by měl být jednosměrný vzhledem k velkému provozu SESTALO SESTALOSESTALOSESTALOSES CHVE VELKÝCH BÍLOVICÍCHVEVELKÝCH proběhl folkový festival Úlety 2011 v městském parku, Ferbyfest na Křástelce, Zpívání pro radost s cimbálovou muzikou GURÁŠ na Belegradech, kulturně-sportovní odpoledne na Křástelce, rybářské závody na Velkém Bílovci uskutečnil se tradiční fotbalový turnaj O pohár starosty, kterého se zúčastnily celky z okolních obcí - Podivín, Rakvice, Velké Pavlovice; vítězem se stali naši fotbalisté Městský úřad a Domov pro seniory mají nového poskytovatele internetových služeb, společnost OXID Networks s.r.o. mladiství vandalové poničili kašnu v městském parku - zlomili pískovcové koryto kašny; škoda dosáhla více než deseti tisíc korun začaly žně shořely více než 2 ha slámy na poli u Moravského Žižkova inzerce Ing. Ivana Sládková Věnceslava Osičková Velké Bílovice, Jízdárna 424 Tel.: , Nabízí: - Vedení podvojného účetnictví a daňové evidence včetně mezd - Účetní a daňové poradenství, zpracování daňového přiznání inzerce ANGLICKÝ JAZYK VELKÉ BÍLOVICE Kurzy angličtiny již od roku 2002 Kurzy pro všechny věkové skupiny Úroveň začátečník až výše středně pokročilý (Upper-Intermediate) Výuka probíhá na ZŠ Velké Bílovice Příprava na státní maturitu Kurz je vhodný pro studenty 3. a 4. ročníku gymnázií a středních odborných škol. Výuka probíhá na ZŠ Velké Bílovice Firemní kurzy přesně pro vaše potřeby Podrobnější informace: tel: (Jana Leblochová) 3

4 ozhovorrozhovorrozhovo rozhovorrozhovorrozhov ROZHOVOR S ROZHOVORS ROZHOVORS ROZHOVORS.. MLUBOŠEM ŘEHÁNKEMLUBOŠEMŘEHÁNKEMLUBOŠEMŘEHÁNK DH Bílovčanka letos slaví své 20. narozeniny. Nejen o jejích začátcích, ale i o současné situaci na poli dechovek jsme si popovídali s muzikantem Lubošem Řehánkem. Luboš Řehánek vystudoval hru na tubu na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži a nyní pracuje jako učitel na místní ZUŠ. Dále působí jako sbormistr velkobílovického chrámového sboru, je členem Dunajské kapely z Bratislavy a dlouholetým členem Bílovčanky. Rád se věnuje i skládání písniček. Jak ses vlastně k muzice dostal? Já jsem klukům záviděl, že nosí pod paží nástroj, tak jsem šel za Pavlem Zemánkem a chtěl jsem hrát na klarinet, ale klarineťáků už bylo devět, tak jsem dostal trombon. Jako první mě učil Jožka Brůček a Staňa Krejčí, pak nás přebral Vašek Stehlík, ale to už jsem hrál na tubu. Kdo vlastně stojí za vznikem Bílovčanky? Tak to je hodně těžká otázka. Řekl bych, že Pavel Zemánek a potažmo celí Legrúti, kteří si chtěli vytvořit základnu dětí, aby pak měli odkud brát muzikanty. Na žestě nás učili právě oni. Jaké tedy byly vaše začátky? Řekl bych, že jsme to tehdy měli podstatně lehčí, než je to dnes - sehnat kšefty, udržet muzikanty pohromadě... Začal s námi Pavel Zemánek, ale ten pak neměl čas, takže to přebral Jožka Brůček. A samozřejmě jsme tehdy hledali název, nechtěli jsme tam to -anka na konci. Líbil se nám název Bojané, ale Bílovčané - to zní divně, protože tady Bílovčané nikdo neřekne... Čili nakonec zvítězila Bílovčanka. Vzpomeneš si ještě na první hraní? První hraní byla asi svatba Karla Osičky 9. listopadu 1991 a bylo to přesně den poté, co se Jožkovi Brůčkovi narodila druhá dcera, což jsme samozřejmě až do rána zapíjeli, takže na prvním kšeftu nám bylo všem hrozně špatně. Nejdřív jsme se ale museli naučit pochodovat. To jsme se učili na polňačce směrem na Podivín. Jak se Bílovčanka za těch dvacet let změnila, kromě toho, že jste všichni omládli? Myslím si, že se změnila míň než všechny ostatní dechovky. Polovina muzikantů Bílovčanky je pořád stejná a to není u ostatních kapel obvyklé. Myslím, že málokterá kapela má dvacet roků půlku osazenstva stejnou. Zpěvačky a zpěváky už taky máme přes deset roků stejné. A většina nás je navíc z Bílovic. Jak to podle tebe v současné době vypadá s dechovkou všeobecně, pokud to srovnáš s tím, když jste začínali vy? Já si myslím, že v současnosti je mnohem těžší se uchytnout, kšeftů je míň a míň a vzniká hrozně moc dechovek. Každá si myslí, že bude hned hrát, jde pod cenu a i když to hraní berete jako koníčka, něco to stojí. Krojová košile není zadarmo a údržba nástroje není taky zrovna levná záležitost, a to nemluvím o pořízení toho nástroje, nebo o rodině - kolikrát není tatínek-muzikant celou sobotu a neděli doma. Pořadatelé si radši vezmou dechovku, co jakž takž hraje, ale hlavně že hraje za málo. Na místní ZUŠ máš na starost mimo jiné vedení dechovek. Jak to s nimi vypadá? Tady v Bílovicích není problém donutit děcka, aby hrála dechovku, mají ji totiž ráda sama. S tím, že nemám na zkouškách problémy s docházkou, hodně často machřím před kolegy. Samozřejmě, že občas někdo chybí, ale není to tak, že by půlka kapely nedorazila. Podle čeho dáváte dohromady svůj repertoár? Hledáme to, co se nám líbí, vybíráme podle toho, co lidi mají rádi. Já taky píšu písničky. Myslím, že každá dechovka by měla mít svůj kmenový repertoár, prostě svoje vlastní skladby. Máme samozřejmě i - jak se říká - taneční muziku, jako by dechovka nebyla taneční... Lidi se často ptají: Už budete hrát taneční? - a já si vždycky říkám: A co jsme hráli doteď? Takže taneční muziku máme, ale myslím si, že málo. Čistě teoreticky to do dechovky samozřejmě nepatří, ale když se chceme prodat, tak ji musíme hrát, protože lidem se líbí. Spousta kapel má zážitky, jak půlka muzikantů jela do Dolní a druhá půlka do Horní, nebo jak někoho někde zapomněli... Máte jako kapela nějakou takovou historku? Samozřejmě, bylo to ještě v době, kdy nebyly mobily. Jeli jsme hrát hody do Poštorné a všechno jsme měli naloženo do aut a byli připravení k odjezdu. Fera Osička se ale ještě vracel do klubovny pro klarinetové mezihry. Nevím, jestli tehdá nikomu nic neřekl, nebo ho nikdo neposlouchal, prostě jsme jeli bez něho. To, že tam zůstal, jsme zjistili až na místě. Měl s námi totiž hrát Peťa Lanžhotský, a když chtěl noty, řekli jsme: Fero, dej mu noty. A Fera nikde. Tak jsme začali hrát bez něho a Vašek Frolich jel zpátky do Bílovic. Fera prý seděl naštvaný na schodech před kulturákem a čekal, až se pro něho někdo vrátí. A teď, když Fera někde není, tak se tomu smějeme a říkáme, že sedí před kulturákem. Co bys řekl, že je největší úspěch Bílovčanky? To, že jsme vydrželi dvacet roků a ještě pořád někdo chodí, abychom jim šli zahrát. Uvidíme vás tedy někde v nejbližší době? Hrajeme zahrávky v Bílovích. Hráli jsme ve Starovicích, Uherčicích, Rakvicích, Pavlovicích... Jaké máte plány do budoucna? Budete slavit 20. výročí? Oslava určitě nějaká bude. O koncertu budeme uvažovat. LB A jak to s vámi bylo dál? Začali jsme hrávat výstavy vín, svatby... Hráli jsme i na festivalu v Ratíškovicích, hráli jsme v Rakousku a dokonce i v Řecku. V tom Řecku jsme byli v roce 1991 s kroužkem a hráli jsme tam hodové pásmo i se zaváďkou. Samozřejmě, že to Řeky zajímalo, ale že by z toho byli nějak extra nadšení a šli třeba tancovat, to se říct nedá. 4

5 oriekultura a historiekultu raahistoriekulturaahistor TÁVEŘEJNÉ PROMÍTÁNÍVEŘEJNÉPROMÍTÁNÍVEŘEJNÉPROMÍTÁN Důkazem toho, že občané Velkých Bílovic mají zájem o historii svého města a rádi si zavzpomínají, byla i hojná účast v sále kulturního domu při příležitosti pořádání II. veřejného promítání autentických záběrů z historie Velkých Bílovic, které se uskutečnilo během nedělního odpoledne 26. června. Celý program otevírala výstava žákovských prací k 10. výročí povýšení Velkých Bílovic na město. Hosté si zde mohli prohlédnout jak obrázky tématicky řazené do jednotlivých roků celého desetiletí, tak glazované výtvory z hlíny, představující kapličku, bílovický kostel a jiné. Po úvodním slovu moderátora programu, p. Karla Osičky, následoval proslov paní starostky Vlkové, v němž lehce nastínila události kolem žádosti o povýšení Velkých Bílovic na město. Dále následovalo poděkování a ocenění těch občanů, kteří se o toto povýšení nejvíce zasloužili. Jmenovitě jsou to in memoriam pan František Vaněk, pan ing. Antonín Svoboda, pan František Spěvák, pan Josef Zapletal a paní Františka Osičková. Následovalo vystoupení souboru Hrozínek, a to za doprovodu cimbálové muziky Katrán, která hudebně doprovázela celý program. Posluchači si jistě hned zamilovali malou Dorotku Brůčkovou, která si svým bezchybným zpěvem a absencí jakéhokoliv studu získala celý sál. První na programu promítání byla slavnost Božího těla z roku 1968, které pokračovalo ukázkou z vítání biskupa Karla Skoupého v roce Nejsilnější šepot v hledišti se začal ozývat při promítání ukázky z hodů z roku Následovalo vystoupení souboru Bilovčánek a malá přestávka, během níž se diváci mohli zakousnout do připravených koláčků nebo popít dobré bílé víno. V druhém pásmu si Bílovičtí oprášili vzpomínky na jeden z prvomájových průvodů sedmdesátých let a poté se někteří našli v komicky laděné scénce ze zájezdu družstevníků do Bulharska. Minulost a budoucnost jsou neoddělitelnými složkami současnosti, proto byla při příležitosti promítání do programu zařazena i ukázka vizualizace rekonstrukce kulturního domu. Diváci ji odměnili potleskem, takže se snad líbila. Poté následovaly medailonky tří významných vinařství, která produkují nejen dobré víno, ale vytvářejí i dobré jméno našeho města. Jednalo se o vinařství pana Františka Mádla, pana Vladimíra Tetura a Habánské sklepy, které spadají pod firmu Bohemia sekt. Program uzavíraly historické záběry velkobílovických rodáků v Argentině, záběry z návštěvy Gerarda Cipoliniho, argentinského starosty města Presidencia Roque Saenz Peña, a záběry z nedávné návštěvy Argentiny paní starostkou. Ta tuto pasáž uvedla zajímavými osobními postřehy a poznatky. A poté už se diváci pomalu, za zvuku cimbálky zvedali a odcházeli k domovu s myšlenkou pěkně prožitého nedělního odpoledne. IZ CELETNÍ KINO NA KŘÁSTELCELETNÍ VYHODNOCENÍ ANKETYVYHODNO Ve dnech od června proběhlo na Křástelce v rámci letního kina každý večer od 21 hodin promítání celovečerního filmu na velkém plátně. Postupně byly od pondělí až do soboty promítány tyto filmy: Román pro muže, Čertova nevěsta, Nevinnost, Jíst, meditovat, milovat, Občanský průkaz a Czech made man. I když byl sobotní film kvůli nepříznivému počasí vysílán bez diváků, navštívilo celkem všechny ostatní promítací dny 459 platících diváků. Děti do 12 let měly vstup zdarma. V přestávce každého filmu probíhalo losování o ceny z prodaných vstupenek. Pořadatelé děkují MěÚ Velké Bílovice, T. J. Sokol Velké Bílovice a Vinařství Vladimír Tetur za pomoc při uspořádání této výjimečné kulturní akce v našem městě. Basketbalový oddíl T. J. Sokol Velké Bílovice Samozřejmě nezůstalo bez povšimnutí, že Zpravodaj Velkých Bílovic prošel velkými změnami. A jelikož nás zajímalo, co si o takové proměně myslíte, těsně po vydání nového čísla proběhla v našem městě malá anketa na téma Jak se Vám líbil nový Zpravodaj?. Celkem jsme se dotázali 35 osob všech věkových kategorií a odpovědi byly opravdu různorodé. Velmi často jsme se setkávali s kritikou titulní strany, hodně zajímavé bylo přirovnání Zpravodaje k letáku z Jednoty. Jiní naopak barevnost nového čísla chválili. Z ankety vzešly i mnohé podněty a nápady, které se budeme snažit naplnit ke stále větší spokojenosti. Velmi často se v odpovědích opakovala věta, že je to o zvyku. Doufáme tedy, že ti, kterým nový Zpravodaj nepadl hned napoprvé do oka, budou k našim prvním nesmělým krůčkům shovívaví. Za vyjádření chvály i kritiky mnohokrát děkujeme, vždyť chybami se člověk přeci učí. Redakční rada inzerce Studentka vysoké školy nabízí soukromou výuku anglického jazyka v ceně Kč 120,-/60 min. Na podrobnostech výuky se domluvíme. tel. č

6 oriekultura a historiekultu raahistoriekulturaahistor 11FERBYFEST 2011FERBYFEST2 Šestý ročník tradičního rockového festivalu Ferbyfest se letos konal symbolicky v sobotu na Křástelce a navštívilo jej rekordních asi 700 platících návštěvníků. Hlavní pořadatel, Fotbalový oddíl Velké Bílovice, si dal záležet především na zajištění kapel s opravdu zvučnými jmény. Na úvod posluchače rozpálila skupina Mandrage, dále pak pokračoval Debustrol, následoval Alkehol, Rybičky 48, Harlej a celý program uzavírala skupina Škwor. Každý si opravdu našel to své. Letošní ročník byl podle hodnocení organizátorů zlomový v tom, že jej navštívilo i mnoho lidí z velké dálky, jako např. z Pardubic, Ostravy nebo Karlových Varů. To mimo jiné svědčí o stále větší úspěšnosti Ferbyfestu. Rozšíření festivalu na více dní však jeho pořadatelé zatím nezamýšlí. Termín dalšího ročníku je plánován na 9. června 2012 a již nyní probíhá vyjednávání se skupinou Alkehol o zařazení festivalu do šňůry koncertů k 20. výročí působení této skupiny na naší hudební scéně. Pořadatelé koketují také s myšlenkou rozšířit počet účinkujících o další kapelu, čímž by se celý program prodloužil. Určitě se tedy máme na co těšit. Organizátoři festivalu děkují všem sponzorům, kteří se podíleli na zdárném průběhu celé akce. Zvláštní dík patří zejména místním dobrovolným hasičům, kteří se po celou dobu konání akce starali o bezpečnost. IZ MĚSTO VELKÉ BÍLOVICEMĚSTOVELKÉBÍL VYHLAŠUJE II. ROČNÍKVYHLAŠUJEII.RO SOUTĚŽE VE VAŘENÍ ZELŇAČKY!SOUTĚŽ Loňský první ročník soutěže ve vaření zelňačky byl vnímám velmi pozitivně občany Velkých Bílovic, i návštěvníky, kteří na tuto akci do našeho města zavítali. Proto ji členové kulturní komise i pro letošní rok zařadili do svého kulturního kalendáře. Letošní II. ročník se uskuteční v sobotu na parkovišti před kulturním domem a je opět spojen s adventním jarmarkem. Podrobnější informace k programu a organizaci soutěže budou sděleny po uzávěrce přihlášek podaných zájemci o účast v soutěži v příštím čísle Zpravodaje města Velké Bílovice. Avšak vzhledem k tomu, že je nutné zajistit soutěžícím ze strany města podmínky pro zdárné soutěžení, je nutné, aby se soutěžní družstva nahlásila na podatelně MěÚ nejpozději do pátku 30. září t.r., a to buď osobně, nebo prostřednictvím ové adresy: Pravidla pro složení soutěžních týmů zůstávají stejná - sportovci, muzikanti, myslivci, vinaři, hasiči, rybáři, chovatelé, zpěváci, tanečníci, mladá chasa, mužná chasa, řadoví občané apod. Pro II. ročník soutěže platí tato rámcová pravidla: 1) Družstvo je 4-6 členné. 2) Minimální množství zelňačky je 25 litrů. 3) Každé družstvo si obstará potřebné ingredience na přípravu zelňačky podle svého receptu. 4) Organizátor hradí soutěžícímu družstvu náklady ve výši 600,- Kč na 1 kotel. 5) Nástup soutěžících je od 8.00 do 9,30 hod. na parkovišti před kulturním domem. 6) Soutěžící družstvo může využít pro svoji propagaci hesla nebo reklamní oblečení, může nabízet návštěvníkům občerstvení (svařené víno, punč, kávu, grog, ne masové výrobky). Náklady na tyto nápoje organizátor nekompenzuje. 7) Každé soutěžní družstvo bude mít své místo na vaření, které si vylosuje v den konání soutěže, svůj kotel a pult na přípravu a servírování. 8) Organizátor zabezpečí vodu, dřevo, chleba, misky, lžíce a naběračky. 9) Hotového jídlo může být zájemcům servírováno od hod., a to po odevzdání kupónu, který si návštěník této akce zakoupí u organizátora. 10) Jídlo může být zájemcům servírováno jak do misek pro přímou konzumaci, tak i do jídlonosičů (1 miska 0,25 l = 1 kupón). 11) Družstvo s nejlepší zelňačkou vyhodnotí odborná degustační komise, která ve hod. vyhlásí výsledky soutěže a odmění vítěze. 12) Pro větší fair-play soutěže bude možné hodnotit nejlepší zelnačku i prostřednictvím laické komise. Vítěz bude oceněn Cenou veřejnosti. Hodnotící kartu obdrží zájemci u prodejce kupónů. Věříme, že i letos provoní zelňačka celé náměstí a tato akce přispěje k příjemným okamžikům společně strávených i v čase adventním. Vedení města a členové kulturní komise 6

7 oriekultura a historiekultu raahistoriekulturaahistor STIKULTURNÍ OSOBNOSTIKULTURNÍOSOBNOSTIKULTURNÍOSOBNOSTIK STIVELKÝCH BÍLOVIC V MINULOSTIVELKÝCHBÍLOVICVMINULOSTIVELKÝC Každá doba potřebuje osobnosti, má-li být dosaženo pokroku. Po dvoustoletém národnostním útlaku českého obyvatelstva u nás, který má své počátky v emigraci české inteligence a šlechty po porážce na Bílé hoře, dochází k obrození až ve 2. třetině 19. století. Začíná postupně také na moravském venkově díky osvíceným starostům, kteří se snažili o zřizování českých škol, knihoven či divadel. K takovým patřil také Václav Lebloch ( Velké Bílovice tamtéž) byl známou osobností selského stavu na Slovácku ve 2. polovině 19. století a mohl by být srovnáván s populárním Františkem Skopalíkem na Hané. Václav Lebloch vystudoval střední školu ve Vídni, kde prožíval revoluční rok 1848 a budoucnost českého národa viděl v hospodářském pokroku a rozvoji vzdělanosti. Své představy mohl realizovat přímo ve Velkých Bílovicích, kde se ve svých třiceti letech stává starostou obce a tu vedl po dvacet let až do února Stal se purkmistrem, v té době se říkalo pudmistrem. Prosadil postavení jednopatrové radnice a zavedl novinku placeného obecního tajemníka, v místnostech radnice zřídil čítárnu čtenářského spolku. Aby zlomil námitky zastupitelstva, na vlastní náklady nakoupil knihy a předplatil české noviny (mj. Moravskou orlici z Brna a Národní listy z Prahy) a inicioval vznik ochotnického divadla. Obec vykoupila v roce 1870 od knížete Lichtenštejna zájezdní hospodu a po přebudování vzniklo na tehdejší dobu moderní divadlo: hlediště s dvěma galeriemi, jeviště s oponou, kulisami a propadlištěm a psalo se o něm v dobovém tisku jako o něčem, čeho ani brněnští Češi nedosáhli. Za jeho starostování došlo také ke stavbě nové školy, to bylo v době pruské války roku 1866, která jen výstavbu oddálila; dokončena byla v roce Zasahoval i do vyšší politiky: po prohrané prusko-rakouské válce informoval císaře Františka Josefa na břeclavském nádraží o válečných kontribucích a dostalo se mu vyznamenání, v roce 1868 byl iniciátorem demonstrace v Ladné proti vzrůstající germanizaci úřadů. Propagoval hospodářské sebevzdělávání, podílel se na zřízení rolnického cukrovaru v Podivíně v 70. letech. Když přestal být starostou, rád cestoval a poznával cizí země. Procestoval několikrát Itálii, Uhry, Francii, Německo. V r navštívil severské země a svůj cestopis pod názvem Cesta do Norvéžska uveřejnil v Moravské orlici a vydal jej také vlastním nákladem v Brně Podnikl také tři cesty do Egypta, v Jerusalemě na hoře Olivetské dal zasadit velkou kamennou desku s českým Otčenášem, aby poutníkům připomněla český národ. Šlo o jeho poslední cestu vykonanou roku 1892, po návratu po těžkém úrazu zemřel ve věku 63 let. Václav Lebloch ( Velké Bílovice Košice) pokračoval ve šlépějích svého otce a patří k nositelům hospodářského pokroku v poslední třetině 19. století na Moravě. Vystudoval reálku a obchodní školu ve Vídni, střední hospodářský ústav v Chrudimi a vyšší vinařskou školu v Korneuburku. Po smrti svého otce přestavěl rodný dům v moderní hospodářskou usedlost a byl propagátorem mechanizace rolnické práce, co bylo v té době moderní (secí a žací stroje, mlátičky, fukary, pro vinařství byl první s železným lisem a drtičem hroznů) to zaváděl i na svém hospodářství. Věnoval se vinařství, sázel nové odrůdy révy (tramín), propagoval postřik vinohradů. Svou všestranností zasahoval i do kultury, podílel se na rozvoji ochotnického divadla a hudební kapely. Byl správcem kontribučenské záložny okresu břeclavského. V politice nesouhlasil s postupem konzervativců a vystupoval na veřejných shromážděních v souvislosti s reformou volebního řádu, prosazoval zavedení všeobecného hlasovacího práva do zemského sněmu. Když před volbami do zemského sněmu v r vznikla pokroková Lidová strana (stala se nejsilnější, jejími tiskovými orgány byly Lidové noviny v Brně, Pozor a Selské listy v Olomouci), kterou tvořilo především rolnictvo a drobní podnikatelé ve městech, stal se Lebloch jejím stoupencem a jako kandidát za volební okres Hustopeče-Břeclav byl zvolen do moravského sněmu, ve kterém působil do r Známé je jeho vystoupení ve schůzi zemského sněmu 21. února 1899, kde předkládal návrh na zřízení české univerzity v Brně. Zúčastňoval se politické agitace ve prospěch české věci. V r se stal vítězem ve volbách do říšské rady, zasedal v 5. kurii ve znojemské skupině a posílil tak české tendence v poněmčených městech jižní Moravy. Zasloužil se o rozvoj českých škol na jižní Moravě a její hospodářské zvelebení. Jeho vystupování na říšském sněmu ve Vídni za českou věc, nebo v r v Brně při demonstracích za českou univerzitu, z něj udělalo velmi populární osobnost. Antonín Osička ( Velké Bílovice Praha) pocházel z početné malorolnické rodiny a studoval na strážnickém gymnáziu, kde maturoval v r. 1907, pokračoval na filologických studiích jako chudý student na pražské univerzitě, znal sedm jazyků. V době studií psal do listu Stopa ( ) vydávaném Karlem Horkým v Praze, který v něm viděl nadějného literárního adepta. Pro závěrečnou práci z češtiny zvolil postižení dialektických, krojových a povahových rysů své rodné obce, jeho státnicím z němčiny však předcházel sarajevský atentát a válečné události jej přivedly k rozhodnutí odplout do Ameriky, kde dostudoval a stal se profesorem na Harrison High School v Chicagu. Po vzniku ČSR se vrátil a byl lektorem anglického jazyka na Karlově univerzitě a Vysoké škole obchodní v Praze. Jeho literární práce jsou dvojího druhu. Jednak sepsal řadu populárních učebnic angličtiny (Anglicky v 50 lekcích, 1929; Anglicky v 1000 slovech, 1933; Anglicky pro pokročilé, 1933; Mluvnice jazyka anglického, 1932 až 7. vydání 1947, a další). Jeho Velký anglicko český slovník Unikum (1948) později rozšířil ještě Ivan Poldauf a vychází stále. Tu druhou skupinu tvoří beletrie vztahující se k jeho pobytu v Americe. Napsal román V zemi dolaru (1925), knížku pro mládež Do Ameriky na zkušenou (1933) a povídky Ze země mrakodrapů. Když po r byl pro své demokratické názory neslučitelné s komunistickou ideologií zbaven možnosti působit na univerzitě, psychicky to neunesl. Tragiku životního konce viděl jeho spolurodák lékař M. Očenášek v tom, že univerzitní lektor, v minulosti jen nízko honorovaný a pojištěný jako smluvní síla, tedy ne systemizovaný úředník, měl nárok jenom na několik stovek důchodu. Navíc jako pensionovaný musel očekávat ztrátu výdělku za privátní hodiny, poskytované kandidátům jazykových státních zkoušek. Přesto, že v rodině byl dr. Osička šťastným a předtím nikdy nepozbyl sebedůvěru ani v situacích stejně tíživých, nakonec se uchýlil k plynovému kohoutu v koupelně. Jaromír Kubíček 11KALENDÁŘ AKCÍ KAL Zahrávání hodů Zarážání hory Pod Předníma Hody Hodky Setkání cimbálových muzik Vystoupení velkobílovických dětských souborů s promítáním Svatomartinská slavnost na Púrynkách Benefiční koncert pro KRTKA Přehlídka dětských a mládežnických dechových hudeb Soutěž ve vaření zelňačky s adventním jarmarkem Zpívání u vánočního stromu Vánoční koncert DH Bílovčanka Vánoční koncert Kumpanovi muzikanti Žehnání vína na myslivně Vánoční koncert města Velké Bílovice Silvestr v KD 7

8 YPOZVÁNKA DO KNIHOVNYPOZVÁNKADOKNIHOVNYPOZVÁNKAD I v těchto letních dnech je pro vás v knihovně připravena spousta knižních novinek a nový soubor výměnného fondu čítající 306 titulů. Přijďte si vybrat čtení nejen na dovolenou Pro každého něco: pro malé i větší čtenáře Drakobijecká akademie (McMullan, K.) - středověká fantasy série pro děti Rošťák Bertík - Žížalyyy! (MacDonald, A.) - tři humorné příběhy Asterix a Obelix (Goscinny, R.) - oblíbené komiksové sešity Malý Mikuláš - Červený balónek (Goscinny, R.) - dosud nepublikované příběhy Piráti z Karibiku 4 - Na vlnách podivna - knižní verze filmu V peřině (Adamec, M.) - muzikálová pohádka v knížce Deník mimoňky (Russell, R.) - dívčí román Příšerné příběhy strýce Montaguea (Priestley, Ch.) - strašidelné a tajemné čtení pro starší čtenáře Křížová palba (Francis, D. a F.) - poslední společná kniha oblíbeného autora a jeho syna, tentokrát nejen z prostředí dostihů Zaklínač 1-4 (Sapkowski, A.) - nový překlad pro milovníky fantasy Další báječný rok (Viewegh, M.) - autorova osobní kronika roku 2010 Nula stupňů volnosti (Deaver, J.) - James Bond v novém podání Polednice (Francková, J.) - nejlepší německy psaná kniha roku 2007 Léčba koněm (Isaacson, R.) - skutečný příběh cesty za uzdravením autistického syna Vladimír Ráž - příběh prvního milovníka (Brdička, J.) - životopis herce Karel Hála - mistr swingu (Dezortová, V.) - životopisná kniha vznikla z povídání s autorkou a po předčasné zpěvákově smrti zpověď doplnila jeho manželka Hrady a zámky Evropy - fotografický průvodce po nejkrásnějších památkách Navštivte nás virtuálně: on-line katalog na webové stránky na a osobně v půjčovní době Půjčovní doba: Pondělí: zavřeno Úterý: Středa: Čtvrtek: Pátek: Tel inzerce Čejkovické bylinkové slavnosti otevírání slunečních bran SONNENTORU Čejkovice u Hodonína 28. srpna 2011 ve h Celoodpolední kulturní program Prohlídky firmy s výkladem Ochutnávka čajů, koření i dalších biospecialit SONNENTORU Mini biojarmark a řemeslný jarmark Bylinková zahrádka s možností zakoupení bylin v kontejnerech Dobrodružná stezka pro malé rarášky Možnost návštěvy Templářských sklepů s ochutnávkou biovín h bohatá tombola h zakončení bylinkových slavností Více informací na 10% sleva na nákup v prodejně Sonnentor v Čejkovicích v prostorách Havlíčkova mlýna. Otevírací doba: po pá h. Vybrat si můžete z našeho pestrého sortimentu biočajů a biokoření. Poukaz na slevu je platný do

9 inzerce 9

10 10

11 11

12 kolkaškoly a školkaškoly aškolkaškolvaškolkaško LEKŮZLÁTKO V MATEŘSKÉ ŠKOLEKŮZL MLÁĎÁTKAMLÁĎÁTKAMLÁĎÁTKAMLÁĎ Babička Adélky a Barušky Foretových ze třídy Kuřátka vlastní dvouměsíční kůzlátko, které nám s paní Foretovou přivezla na školní zahradu do mateřské školy. Děti si mohly kůzlátko prohlédnout, pohladit a také se s ním proběhnout a pohrát. Děkujeme babičce a mamince Adélky a Barušky za uskutečnění netradiční návštěvy. Děti ze třídy Štěňátka a ze třídy Myšičky byly na návštěvě u babičky a dědečka Viktorka Osičky. Mohly si zde prohlédnout celé jejich hospodářství. Děkujeme za příjemnou a vstřícnou atmosféru. KYNÁVŠTĚVA U SIMONKYNÁVŠTĚVAUS Na návštěvě u Simonky Snovické jsme se potěšili s želvičkami a morčaty. Děti z Kuřátek PODĚKOVÁNÍPODĚKOVÁNÍPODĚKOVÁ Mateřská škola děkuje paní Martině Brůčkové za opravu trampolíny. 12

13 kolkaškoly a školkaškoly aškolkaškolvaškolkaško NÍROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKYROZLOUČENÍSPŘEDŠKOLÁKYROZLOU V úterý 21. června jsme pozvali rodiče dětí, které nastoupí po prázdninách do 1. třídy ZŠ, na odpoledne s bohatým programem. Děti ani rodiče netušili, co se za pojmem bohatý program skrývá. Věděli jenom, že mají přijít ve sportovním oblečení. První částí programu bylo pasování dětí z předškoláka na školáka. Tuto proměnu nám pomohly uskutečnit paní učitelky Karla Nestarcová a Jitka Mácsaiová, které se v září stanou třídními učitelkami těchto dětí. V další části jsme se přenesli do říše pohádek, ve které žila víla Rosička. Tu unesl zlý skřítek Lesokaz a děti ji pomáhaly vysvobodit. Při tom plnily různé úkoly na označené cestě. Po splnění posledního úkolu byla víla vysvobozena. Za odměnu nám připravila občerstvení v podobě špekáčků, sladkých i slaných pokrmů. Špekáčky jsme si opekli u připraveného táboráku. Mezitím jsme si ještě zatancovali dětskou ZUMBU pod vedením paní Lenky Růžičkové a dvou děvčat ze skupiny Balanc. Počasí se nám vydařilo, rodiče odcházeli spokojeni a děti s nadšením z pěkně stráveného odpoledne. Chtěli bychom poděkovat všem hostům - paní učitelce Karle Nestarcové a paní učitelce Jitce Mácsaiové, paní Kateřině Pukančíkové, paní učitelce Lence Růžičkové, Aničce Teturové, Michaele Bílkové a také všem těm, co nám pomáhali s občerstvením a přípravou - všem rodičům a MěÚ Velké Bílovice za přípravu táboráku. Zaměstnanci MŠ Velké Bílovice CEOZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY VELKÉ BÍLOVICEOZNÁMENÍŠKOLNÍJÍDE Vážení rodiče dětí z MŠ, žáků ZŠ a strávníci naší jídelny, pro Vaši informovanost a spokojenost připravujeme vlastní internetové stránky školní jídelny, kde pokud možno co nejdříve zveřejníme všechny potřebné informace ohledně možnosti stravování u nás, ceníku, jídelníčku, nabízených služeb, novinek z oblasti zdravé výživy a jiné zajímavosti. Odhlášení obědu telefonicky je možné týž den do 8.00 hodin na čísle Školáci mohou svůj oběd ve školním roce odhlašovat také den předem prostřednictvím internetové stránky školy (v hlavní nabídce je odkaz na objednávání obědů). Dále Vám připomínáme nové současné ceny za obědy, které preferujeme hradit bezhotovostně zálohově měsíc dopředu, a to na účet České spořitelny /0800: Děti z mateřské školy: 3-6 let celodenní strava: 28,- Kč ZÁŘÍ ,- Kč ŘÍJEN ,- Kč LISTOPAD ,- Kč PROSINEC ,- Kč 3-6 let polodenní strava: 23,- Kč ZÁŘÍ ,- Kč ŘÍJEN ,- kč LISTOPAD ,- Kč PROSINEC ,- Kč 7 a více let celodenní strava: 29,- Kč ZÁŘÍ ,- Kč ŘÍJEN ,- Kč LISTOPAD ,- Kč PROSINEC ,- Kč 7 a více let polodenní strava: 24,- Kč ZÁŘÍ ,- Kč ŘÍJEN ,- Kč LISTOPAD ,- Kč PROSINEC ,- Kč Žáci základní školy: Žáci 7-10 let: 18,- Kč ZÁŘÍ ,- Kč ŘÍJEN ,- Kč LISTOPAD ,- Kč PROSINEC ,- Kč Žáci let: 20,- Kč ZÁŘÍ ,- Kč ŘÍJEN ,- Kč LISTOPAD ,- Kč PROSINEC ,- Kč Žáci 15 a více let: 23,- kč ZÁŘÍ ,- Kč ŘÍJEN ,- Kč LISTOPAD ,- Kč PROSINEC ,- Kč Cena obědu ostatních strávníků je 65,- Kč pro ty, kteří jedí v jídelně. Kdo si odnese oběd v jídlonosiči domů, zaplatí 60,- Kč. Senioři, kterým je strava rozvážena domů, platí 72,- Kč za jednu porci. Upozorňujeme na nutnost včasného odhlašování obědů, zvláště u dětí z MŠ a ZŠ. Jakékoliv dotazy, či připomínky nebo ověření identifikace uživatele v případě objednávky prostřednictvím internetu, zatím prosím směřujte v pracovní dny na telefonní číslo SR 13

14 kolkaškoly a školkaškoly aškolkaškolvaškolkaško PNÍVSTUPNÍ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMVSTUPNÍZABEZPEČOVACÍSYSTÉM ICEMATEŘSKÉ ŠKOLY VELKÉ BÍLOVICEMATEŘSKÉŠKOLYVELKÉBÍLOVICEM V září loňského roku byl v místní MŠ nainstalován vstupní zabezpečovací systém. Celkové výdaje činily ,- Kč, z toho grantový příspěvek ve výši ,- Kč poskytla společnost MND Gas Storage a.s. Hodonín, a to v rámci programu Energie z přírody. Tento projekt byl realizován současně se změnou hlavního vchodu do MŠ. Na to, jak se zabezpečovací systém osvědčil, jsme se zeptali paní Dany Slámové, zástupkyně ředitelky MŠ. Mohla byste mi říct, kdo MŠ pomohl vyřešit a financovat projekt zabezpečovacího systému? Delší dobu jsme hledali možnosti a způsob, jak vyřešit zabezpečení MŠ. S pracovníkem Městského úřadu Velké Bílovice, ing. Radimem Spěvákem, jsme se dohodli na určitém technickém řešení, které kromě zabezpečení vstupu do MŠ zahrnovalo i telefonní komunikační systém. Poté byla vybrána společnost pro realizaci projektu, firma Elexmont, s. r. o., Velké Bílovice. Následně město podalo žádost o grantový příspěvek od MND Gas Storage a. s. Hodonín v rámci programu Energie z přírody. Jak tedy celé zařízení funguje? Jedná se o zabezpečovací telefonní systém, což znamená, že do všech tříd jsou nainstalovány telefony, systém samotný je nainstalován u vchodových dveří, kde si rodiče pomocí tlačítek mohou vybrat třídu. Každá z tříd má samozřejmě své číslo, takže rodiče se dovolají vždycky do třídy, kde mají své dítě. Učitelka dveře otevírá až po ohlášení rodičů, a to na dálku, pomocí tohoto zabezpečovacího systému. Dále máme možnost telefonovat v rámci MŠ a všechny telefony ve třídách jsou napojeny na telekomunikační síť, což znamená, že se dá dovolat i mimo MŠ a naopak. Pokud do školky volají rodiče, tak mohou být přepojeni na konkrétní učitelku. Tímto zařízením jsme vyřešili velký problém, který nám dlouho ležel na srdci, MŠ je zabezpečena zvenku i zevnitř, je tedy po celou dobu uzamčena. Zevnitř je MŠ zabezpečena proto, aby z ní děti nemohly odejít. Dveře se otevírají pomocí vypínače, který je umístěn tak, aby na něj děti nedosáhly. Jak se systém během prvního roku provozu osvědčil? Myslím si, že nyní už jsou všichni spokojení. Ze začátku byl trochu problém, než jsme si na systém zvykli. Systém vidím jako obrovskou výhodu, protože školka je zabezpečená, máme navíc možnost komunikovat v rámci MŠ i mimo ni. To je to, o co jsme usilovali, a to se nám také povedlo. Jak jste tedy coby zaměstnanci MŠ se systémem spokojeni? Ze začátku měly paní učitelky problémy s přepojováním hovorů, ale dnes už s tím potíže nejsou. Paní učitelky samozřejmě mají trochu napilno ráno, kdy rodiče vodí děti do školky, a odpoledne, kdy děti chodí domů. Nestává se však, aby učitelka, která má ve třídě 26 dětí, odbíhala 26krát k telefonu - rodiče totiž často chodí spolu. Před tím, než byla školka zabezpečena, procházelo jejími prostory mnoho cizích lidí, a tím byla ohrožena bezpečnost dětí i zaměstnanců. Tento velký problém týkající se bezpečnosti se nám díky zabezpečovacímu systému podařilo vyřešit a odbíhání k telefonu v rozmezí asi 30 minut, kdy chodí nejvíce rodičů, je oproti nezabezpečené školce maličkost. Co na zabezpečení říkají rodiče? Rodiče jsme s tímto systémem na začátku museli naučit pracovat. V současnosti už to všichni zvládají bez problémů a nemáme žádné negativní ohlasy. Chtěla byste říct něco na závěr? Všichni jsme rádi, že se tento projekt podařilo uskutečnit, a chtěli bychom tímto velmi poděkovat městu Velké Bílovice i firmám MND Gas Storage a.s. Hodonín a Elexmont, s.r.o. LB inzerce Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti - materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. Více na VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ - Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské) - Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon - Látky (minimálně 1m 2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) - Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené - Vatované přikrývky, polštáře a deky - Obuv - veškerou nepoškozenou - Hračky - nepoškozené a kompletní VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: - ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce - z ekologických důvodů - nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí - znečištěný a vlhký textil Sbírka se uskuteční: dne: a , a čas: Pá: , So: místo: sběrný dvůr na ulici Žižkovská inzerce Nakladatelství sídlící ve Velkých Bílovicích nabízí knižní tituly - beletrie, kuchařky, příručky, dětské knihy vše za nízké ceny. Možnost zakoupení v městské knihovně v ZŠ. Každý si vybere. Kniha nejen jako dárek. Věci prosíme zabalit do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem Děkujeme za Vaši pomoc Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel.: ,

15 sportsportsportsportsport sbortsbortsbortsbortsbort ÍCHOSIČKA MX TEAM V HOLICÍCHOSIČKAMXTEAMVHOLICÍCHOS Ve 2. jízdě MX3-OPEN byl holeshot přiklepnut Martinu Michkovi. Náš jezdec Jirka Čepelák hned v prvním kole chytil třetí pozici. Brousil si zuby na jezdce před sebou Martina Žeravu, ale díky svým zkušenostem a podmínkám na trati si raděj držel krásné třetí místo až do konce. Jezdci tedy přijeli do cíle v pořadí Martin Michek, Martin Žerava, Jiří Čepelák. Celkové výsledky za oba závody a první tři místa obsadili Martin Michek, Martin Žerava, Michal Kadleček. 6. místo patřilo Jirkovi Čepelákovi z Osička MX team. V neděli se Osička MX team zúčastnil dalšího seriálu MMČR v motokrosu v Poběžovické kotlině, Holice. Předpověď nepříznivého počasí se potvrdila a déšť se spustil již v ranních hodinách. Nebyla to ale překážka, kvůli níž by se závody nejely. Tréninky začaly ihned po přejímce v pořadí VETERÁN, MX2, MX3-OPEN. V hod. byly zahájeny kvalifikace MX2, v této kubatuře nechyběli jezdci jako francouz Florent Richier se startovním číslem 100 a český závodník Marek Sukup s číslem 123, kteří reprezentují náš team. Oba zkušení závodníci neváhali a hned v prvních kolech i přes nepříjemný déšt předvedli svůj obvyklý výkon a kvalifikovali se na předních příčkách. Markovi s časem 2: to hodilo druhé místo a Florentovi třetí s časem 2: Místo první patřilo Bencemu Szvobodovi. Následovala kvalifikace MX3-OPEN. V této kubatuře jel jezdec se startovním číslem 1, Jirka Čepelák, který reprezentuje náš Osička MX team. Jirka taky nezaváhal a na kluzké rozblácené trati se kvalifikoval na čtvrté příčce. Trať nevypadala vůbec dobře, ale závodit se muselo. Třída MX2 šla na start. Naši závodníci Florent Richier a Marek Sukup si suveréně stoupli vedle sebe a čekali do poslední vteřiny na spadnutí startovacího zařízení. Holeshot patřil Bencemu Szvobodovi. Po prvním kole byli Florent a Marek za sebou na pozici dva a tři. Poté Szvobodu stihl pád a naši jezdci Richier a Sukup se posunuli na první a druhé místo. Florent si první příčku s náskokem udržel až do konce. Marka ještě dohnal Petr Smitka, který jej předjel, a závodníci dorazili do cíle v pořadí Florent Richier, Petr Smitka, Marek Sukup. Na čtvrtém a pátém místě skončili Milan Špičák a Jan Kučera. Ve třídě MX3-OPEN se podařilo Jirkovi Čepelákovi udržet si po první zatáčce po startu druhou příčku. Měl dobře našlápnuto na super výkon v této první jízdě, ale bohužel díky nepřijemným podmínkám na trati Jirka upadl a posunul se tak na zadní příčku. Do cíle dorazil na 13. místě. První tři místa patřila Petru Bartošovi, Michalu Kadlečkovi, Kornelu Némethovi. Ve 2. jízdě MX2 se na startu zavodníci Florent Richier a Marek Sukup o sebe opřeli, což zbrzdilo dobrý start. Po prvním kole byl Marek na desáté pozici a Florent ještě díky pádu na 21. Oba jezdci se hnali dopředu. V 6. minutě po startu byl již Marek Sukup a Florant Richier na místě 5. a 6. Vedl Petr Smitka, kterému se podařil holeshot, takže si držel první příčku, hned za ním Josef Kulhavý a Tomáš Šimko. Po půlce závodu bylo zase všechno jinak. Josefu Kulhavému ukázal záda nejdřív Tomáš Šimko a následně i náš jezdec Marek Sukup. Florent Richier nabíral rychlost a také díky ní se dostal 2x do pádu. Jeho motocykl byl obalen blátem a po neuspěšném nastartování Florent ze závdou odstoupil. Cíl projeli jezdci v pořadí Smitka, Šimko, Sukup. Celkové výsledky za oba závody ale udělaly své a Marek Sukup a Florent Richier z Osička MX team sklidili úspěch a objevili se na stupni vítězů. Sukup 2. místo, Richier 3. místo. Marek Sukup Jiří Čepelák Florent Richier 15

16 sportsportsportsportsport sbortsbortsbortsbortsbort LU25 LET OD ZALOŽENÍ BASKETBALU25LETODZALOŽENÍBASKETBALU2 CHVE VELKÝCH BÍLOVICÍCHVEVELKÝCHBÍLOVICÍCHVEVELKÝCHBÍLOVICÍ Basketbalový oddíl T. J. Sokol Velké Bílovice oslavil v tomto roce čtvrtstoletí nepřetržité existence ve Velkých Bílovicích. K této příležitosti se již podruhé po pěti letech sešli současní i bývalí hráči ještě z období soutěže v okresním přeboru. Velkou novinkou mělo být také odehrání exhibičního utkání žen, které v devadesátých letech minulého století hrály žákovské soutěže pod vedením trenéra Milana Judase. Tento nelehký úkol se nakonec podařilo zrealizovat a holky po jediném společném tréninku odehrály velice pohledný a dynamický zápas, ve kterém nebyl vůbec důležitý konečný výsledek. Mám potřebu všem holkám veřejně poděkovat, jmenovitě Martině, Kristýně, Věrce, Heleně, Radce, Romaně, Lence a Ireně, že se do tohoto skvělého projektu zapojily a užijí si opět společné setkání i s dalšími nezúčastněnými spoluhráčkami za pět let. Hlavním tahákem bylo poté exhibiční utkání mužů mezi současnými hráči družstva Velkobílovických Drozdů, hrajícími oblastní přebor skupiny Východ, proti bývalým nebo i nynějším spoluhráčům, kteří získávali úspěchy v okresním přeboru. Toto utkání se hrálo podruhé v historii, před pěti lety zvítězili v poměru 101:98 veteráni. V tomto utkání však po celý průběh tahali za kratší konec a Drozdi zvítězili vcelku jednoznačně v poměru 83:66. Každý trenér těchto dvou družstev by musel být spokojený, poněvadž každý hráč, který do utkání zasáhl, včetně lavičky, si připsal bodovou spoluúčast na konečném výsledku. Velkobílovičtí Drozdi tak jenom navázali na skvělý závěr letošního ročníku, kde po tvrdě vybojovaném postupu do finálové části soutěže, předváděli famózní výkony a skončili na konečném čtvrtém místě ze sedmnácti týmů v soutěži. Proti silným celkům ve finále si připsali šest vítězství a dvě porážky. Družstvo žáků se zúčastňovalo v průběhu soutěžního roku oblastních župních přeborů v konkurenci týmů z Židlochovic, Podolí, Hluku a Uherského Brodu, ve kterých předvádělo dobré výkony vzhledem k současným poměrům, kdy dochází k přebudování kostry týmu. Basketbal, u nás dříve nazývaný košíková, je druhým nejpopulárnějším sportem na naší planetě a právě toto bylo důvodem vzniku této krásné hry pod bezednými koši i v našem městě. Právě na konci osmdesátých let vtrhl na palubovky americké basketbalové soutěže zvané NBA nejlepší hráč historie Michael Jordan a společně s dalšími výraznými osobnostmi jako Johnson, Ewing, Malone, Barkley, Robinson, Stockton nebo Pippen rozpoutali basketbalové šílenství po celém světě, včetně Velkých Bílovic, kde si několik hráčů v roce 1986 poprvé osahalo oranžový basketbalový míč. Basketbalový oddíl T. J. Sokol Velké Bílovice družstvo Drozdů družstvo Veteránů Y?BUDEME VYVĚŠOVAT PRAPORY?BUDEMEVYVĚŠOVATPRAPORY?BUDE Bylo u nás dobrým zvykem vyvěsit ve svátek státní vlajku na svůj dům. A nejen to. Lidé se navíc svátečně oblékli, aby dali najevo, že si toho svátku váží, a že pro ně něco znamená. Dělali to zcela dobrovolně, nikdo je k tomu nenutil - byl to prostě takový zvyk. Pak přišly doby, kdy se státní vlajky musely vyvěšovat povinně. Musely se vyvěsit nejenom ty naše, ale také ty rudé se srpem a kladivem, které patřily okupační mocnosti. A tak se stalo, že lidé získali k vyvěšování praporů odpor. Přestože okupační mocnost odkráčela a my si již více než 20 let užíváme svobody, státní vlajky jsou vidět o svátcích pouze na veřejných budovách, kterým to ukládá vyhláška. Jinde státní vlajku neuvidíte. Je to tak správně? Vyvěšování státní vlajky, coby symboly hrdosti a příslušnosti k vlastnímu státu se v našich zemích i v cizině tradovalo již odpradávna. Nevymysleli to komunisté, jak si možná u nás dnes mnozí lidé podvědomě myslí. A tak nás může napadnout, že by se měl najít někdo, kdo tuto frustraci prolomí. Mezi takové patří Sokol. Organizace, která se výraznou měrou zasloužila o vznik našeho státu v roce Československé legionářské vojsko, vytvořené za první světové války především aktivitou členů Sokola, bylo tou silou, která umožnila Masarykovi prosadit existenci samostatného Československa. Sokol byl také tou organizací, která se maximální měrou snažila přispět k osvobození naší země z nacistické okupace. Více než tři a půl tisíce sokolů, kteří zahynuli násilnou smrtí během druhé světové války za svobodu naší vlasti, je toho dokladem. Kdo jiný by měl být více hrdý na svůj stát? Máme-li však zapůsobit na ostatní, musíme si udělat pořádek nejdřív u sebe. Myslím si, že o všech svátcích, připomínajících významné události naší historie, by měly být vyvěšeny státní prapory nejenom na veřejných budovách. T. J. Sokol Velké Bílovice 16

17 sportsportsportsportsport sbortsbortsbortsbortsbort CHROZVOJ TENISU VE VELKÝCH BÍLOVICÍCHROZVOJTENISUVEV Tenis klub Velké Bílovice zahájil svoji činnost před osmnácti lety a od té doby se hodně změnilo. Nejde jen o technickou vybavenost kurtů, jedná se především o počet zájemců, kteří dnes kurty navštěvují. Těší nás rostoucí obliba tenisu nejen u dospělých, ale především u mládeže. Pod vedením tenisových trenérů zde nyní trénuje asi třicet dětí a další chodí hrát individuálně. Vloni jsme do krajských soutěží Českého tenisového svazu přihlásili dvě družstva žáků, letos nás reprezentovala už čtyři mládežnická družstva: Přípravka - družstvo babytenisu se při své premiéře umístilo na 26. místě v kraji (ze 42 zúčastněných týmů). Mladší žáci se udrželi v II. třídě krajského přeboru, kam postoupili vloni, skončili na 6. místě ve skupině. Starší žáci obsadili ve III. třídě krajského přeboru 4. místo, když jim lepší umístění uteklo jen o skóre. Dorostenci při svém prvním účinkování v soutěži ČTS především sbírali zkušenosti. Vyhráli pouze jeden zápas, a tak ve své skupině skončili předposlední. Kromě mládeže hrají v barvách Tenis klubu Velké Bílovice i dospělí. Letos se do okresních amatérských soutěží zapojilo pět družstev: tři družstva mužů, družstvo žen a družstvo veteránů. Během sezóny pořádáme také několik turnajů: Noční turnaj, Pohár Velkých Bílovic, Hodový turnaj a turnaje pro mládež. Jsme rádi, že se nám v dnešní době počítačů daří přivést mládež na sportoviště a také ji tam udržet. Škoda jen, že v Bílovicích není vhodná sportovní hala, kde by se dalo trénovat i v zimě. Rodiče tak vozí děti na tréninky do tenisových hal do Rakvic, Velkých Pavlovic nebo do Břeclavi. Více informací z činnosti tenisového klubu a připravované akce uvádíme na našich internetových stránkách LS Vážená redakce, chci Vás informovat o výjimečných sportovních úspěších studentky břeclavského gymnázia Anežky Buzrlové, která je členkou veslařského klubu v Břeclavi. Vzhledem k tomu, že je občankou Vaší obce, je mimořádné, jak v 16 letech zvládá studium, tréninky, soustředění a závody - vše mimo svůj rodný dům. Dorostenka Anežka Buzrlová je členkou Střediska centra mládeže, je v širší juniorské reprezentaci a letos získala stříbrnou medaili na Mezinárodním mistrovství Rakouska ve veslování na trenažérech. Je členkou vítězné čtyřky z Mistrovství středoevropských států CEFTA. S touto posádkou získala také titul na Mistrovství ČR dorostenek a stříbrnou na Mistrovství ČR juniorek. Dále má stříbro z dvojskifu a bronz ze skifařského závodu Mistrovství ČR. Třetí místo vybojovala na slavné Mezinárodní regatě v Mnichově na skifu dorostenek. Pokud bude Anežka i nadále profesionálně přistupovat ke svému volnému času, má příští rok obrovskou šanci startovat na Mistrovství světa juniorek. S pozdravem je a krásný den přeje Josef Akai Trenér veslařského klubu Anežka Buzrlová - vlevo 17

18 sportsportsportsportsport sbortsbortsbortsbortsbort K Ů ÚSPĚCHY STARŠÍCH ŽÁKŮÚSPĚC I C ESOKOLA VELKÉ BÍLOVICESOKOL V měsíci květnu letošního roku se v Bzenci uskutečnil ATLETICKÝ ČTYŘBOJ ŽUPY SLOVÁCKÉ. Starší žáci Sokola Velké Bílovice se umístili v kategorii III, jejíž účastníci byli velmi zdatní a zúčastnili se v hojném počtu, takto: 1. místo Vojtěch Trebula, zlatá medaile 2. místo Tibor Pecha, stříbrná medaile 4. místo Barbora Pechová Tito naši úspěšní atleti se zúčastnili i zálesáckého závodu zdatnosti tříčlenných družstev, který pořádal Sokol Břeclav u zámečku Pohansko, zde v kategorii III obsadili 1. místo. T. J. Sokol V. Bílovice TURŠACHOVÝ TURNAJŠACHOVÝTUR EŽPRO MLÁDEŽPROMLÁDEŽPROM RYBÁŘSKÉ ZÁVODYRYBÁŘSKÉZÁV Tak jako každý rok, i letos proběhly na rybníku Velký Bílovec rybářské závody. Těch dětských, které se konaly , se zúčastnilo celkem 66 mladých rybářů. Ze šestadvaceti hodnocených obsadili ty nejvyšší příčky sice přespolní rybáři, Velké Bílovice však i tak mají prvenství, a to v úlovku největšího kapra - měřil 52 cm a chytila jej Hana Snovická. Noční rybářské závody probíhaly a i přes nepřízeň počasí se jich zúčastnilo plných 302 rybářů. První místo náleží Martinovi Lošťákovi z Bystrovan za sumce dlouhého 201 cm. Hned za ním se umístil Lukáš Dorazil z Velkých Bílovic, který chytil kapra o délce 85 cm a váze 14,5 kg. Během nočních rybářských závodů bylo celkem uloveno 86 kaprů, z toho bylo 52 kusů odneseno od vody, jeden sumec, který byl vrácen vodě, dále sedm amurů, jeden candát, pět úhořů, jeden cejn a sedm karasů stříbrných. Výbor MRS VB tímto děkuje všem sponzorům, firmám i jednotlivcům, za darování cen. Zároveň děkuje i všem pořadatelům, kteří přispěli ke zdárnému průběhu těchto akcí. IZ Šachový oddíl Velké Bílovice uspořádal v pátek šachový turnaj pro školní mládež. Zahrát si přišlo čtrnáct kluků a holek, kteří byli rozděleni do dvou věkových kategorií. Pro většinu z nich to byla první možnost vyzkoušet si hru s šachovými hodinami a byla to pro ně moc zajímavá zkušenost, protože nestačilo jen přemýšlet nad správnými tahy, ale museli si také správně rozvrhnout a sledovat čas. Hodně partií tak skončilo v adrenalinovém závěru na vypršení času jednoho z hráčů. Nejlépe si s podmínkami turnaje poradil Dobeš z 8. třídy, který vyhrál všechna utkání a stal se celkovým vítězem. Nejlepší starší žáci: 1. Dobeš, 2. Veverka, 3. Šebek Nejlepší mladší žáci: 1. Spěvák, 2. Svoboda, Smutný, 3. Bílek LS 1. místo - Martin Lošťák, Bystrovany 1. místo - Michaela Prajková, Tvrdonice inzerce Cestovní agentura DaNiTour, Ivana Jurášová, Svárov 602, Velké Bílovice TEL. + FAX: , , Byl zprovozněn nový přehlednější vyhledavač na Z www stránek lze vyhledávat i rezervovat nejenom naše prověřené cestovní kanceláře s odlety z Prahy, Brna, Ostravy. Jsou zde také německé a rakouské cestovní kanceláře s odlety z Německa a Vídně. LAST MINUTE - letecky, autobusem i vlastní dopravou Zahájen prodej z katalogů Exotika a V zimě k moři na zimu 2011/2012. se slevou za včasný nákup nebo děti zcela zdarma. Katalogy v CA. V nabídce Dominikánská republika, Emiráty, Isla Margarita, Kapverdy, Keňa, Kuba, Mexiko, Zanzibar, Thajsko, Vietnam, Kambodža a Egypt, Tunisko, Turecko včetně zájezdů poznávacích. Ceny stejné jako v CK, která pobyt organizuje i jako na internetu. Díky osobním kontaktům mnohdy i nižší. Ušetříte za telefony, poštovné, bankovní poplatky i čas. Navíc ke každé přihlášce na letecký pobyt malý dárek bude cestovní agentura uzavřena z důvodu DOVOLENÉ K dispozici bude bude pouze služba na telefonu pro nutné případy Prov. doba. PO - PÁ: ÚT a ČT

19 kaspolečenská kronikasp olečenskákronikakronik JUBILEAJUBILEAJUBILEAJUBILEAJU SRPEN Mátl Jan Lipová Damborská Zdena Lipová Očenášková Františka Lůčky Komínková Šťěpánka Slíny Baloun Antonín Lůčky Osička Vladimír Slíny Osička Jan Revoluční Hrdinová Marie Mírová Vajbar Miroslav Slíny Vašková Marie Čejkovská ZÁŘÍ Ing. Dobšíčková Hana Široká Dorazilová Jarmila Svárov Osičková Růžena Slíny Svobodová Jarmila Svárov Maťáková Libuše Revoluční Slámová Marie Čejkovská Šimková Anastazie Mírová ODILISENARODILI SENARODILISEN Makovičková Eliška Řepová Natálie ZEMŘELIZEMŘELIZEMŘELIZEMŘELIZ Foukal František Foukal Petr Sovadinová Zdenka Polachová Marie Zapletalová Veronika Vaněk Vladislav ÍSVATBYVÝROČÍ SVATBYVÝROČÍSVA Ladislava a PaedDr. Zdeněk Hemzovi Eliška a Rudolf Podrazilovi Růžena a Miroslav Vajbarovi Manželským párům přejeme hodně zdraví, štěstí a životního elánu do dalších společných let. ZA VLADISLAVEM VAŇKEM... S pocitem hlubokého smutku jsme se v úterý 26. července 2011 rozloučili s Vladislavem Vaňkem. Všichni jsme ho znali a měli ho rádi jako člověka, který celý svůj život věnoval práci, dělal ji s radostí, byl ochotný vždy pomoci každému, kdo ho potřeboval. Vladislav Vaněk se narodil 5. června 1958 manželům Veronice a Leopoldovi. Po předčasné smrti jeho otce ho dále vychovával Fr. Zapletal. Po ukončení základní školy ve Velkých Bílovicích nastoupil pro svůj zájem o elektrotechniku na Odborné učiliště elektrotechnické ve Valticích. Po jeho ukončení se věnoval své profesi elektromechanika, zpočátku u Okresního podniku služeb v Břeclavi, později jako živnostník ve Velkých Bílovicích. V roce 1979 se oženil s Annou Brůčkovou, spolu vychovali dvě děti. Laďa, jak mu všichni říkali, nikdy neodmítl svou pomoc s opravou, nebo dobrou radou, byl technicky všestranným člověkem, praktikem. Vedle této profese opraváře se věnoval pěstování vinice, vinařství i chovatelství domácích zvířat. Byl členem spolku velkobílovických vinařů a nechyběl na žádné vinařské akci. Při všech těchto činnostech mu ochotně pomáhala jeho manželka, která mu byla velkou oporou, dostatek pochopení pro svoji práci a svoje zájmy nacházel i u svých dětí. Jeho život byl naplněný prací a láskou. Dokázal se těšit z maličkostí, rozdávat smích a byl vždy plný elánu. A to i navzdory těžkým zkouškám, které ho v životě potkaly. Laďa Vaněk nás opustil nečekaně, bez možnosti rozloučení. Vím ale, že všichni, kteří jsme se s ním setkávali, v sobě poneseme vzpomínku na něho jako na výjimečného člověka... P. Z. Příští uzávěrka bude své příspěvky do zpravodaje můžete zasílat na: - Městský úřad Velké Bílovice, nám. Osvoboditelů 570, Velké Bílovice Příspěvky neprošly jazykovou úpravou. Redakční rada si vyhrazuje právo uveřejnit, zkrátit nebo jinak upravit příspěvky po konzultaci s autorem. Prodejní místa zpravodaje: potraviny Jednota, ul. Svárov potraviny Jednota, ul. Čejkovská potraviny LIMA, nám. Osvoboditelů potraviny Havlíčková, ul. U školky stánek Osičková, ul. Růžová jídelna Poláchová, nám. Osvoboditelů stánek Polláková, ul. Svárov ZPRAVODAJ MĚSTA VELKÉ BÍLOVICE - dvouměsíčník, místo vydání - Velké Bílovice, číslo 4/2011, datum vydání , registrační číslo MK ČR E 11607, vydavatel - Městský úřad Velké Bílovice, nám. Osvoboditelů 570, PSČ , IČO: , náklad 820 ks, tisk Adámek, Břeclav, cena 3,- Kč 19

20 kolkaškoly a školkaškoly aškolkaškolvaškolkaško ILYDĚTI ZE TŘÍDY KUŘÁTKA SE ROZLOUČILYDĚTIZETŘÍDY KUŘÁTKA SEROZLOUČ MIS MATEŘSKOU ŠKOLOU POHÁDKOVÝMI KRESBAMI.SMATEŘSKOUŠKOLOUPOH Apolenka Žďárská Hanička Pálková Simonka Snovická Lucinka Snovická Karolínka Lachetová Markétka Kopřivová 20

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE Sportovní klání může být i pastvou pro oči. Vracíme do jezdeckého sportu to nejkrásnější z dob, kdy byly kalhoty fenoménem pánské módy. Jsme Dámy v sedle. HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč Mimořádné příspěvky na v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 Kč Př 10 1 Sdružení Divadlo Stará střelnice Podpora a rozvoj místní scény Divadlo Stará střelnice, vytváření

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí AŠSK ČR, ČMFS, MŠMT ČR, McDonald s ČR PROPOZICE Svátek fotbalu McDonald s Cup 2009 / 2010 Jablonec nad Nisou 31.5. 1.6.2010 Časový rozpis 31.května 2010 - pondělí 12:00 13:00 prezence týmů, rozdání balíčků

Více

Provozní řád ŠJ. Mateřská škola JAHODNICE

Provozní řád ŠJ. Mateřská škola JAHODNICE Mateřská škola JAHODNICE Se sídlem: Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218, 198 00 IČO : 70919593 Provozní řád ŠJ Zpracovala: Mgr. Jana Tůmová, ředitelka školy Platnost: 1.9.2013 Projednáno a schváleno na provozní

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR,

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald s ČR 18.ročník McDonald s Cup 2014/15 PROPOZICE krajského finále Královéhradeckého kraje Jičín 21.květen 2015 PROPOZICE krajského finále18.ročníku McDonald scup Pořadatel:

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

NOVINKY PRO VAŠE RODINKY

NOVINKY PRO VAŠE RODINKY NOVINKY PRO VAŠE RODINKY Školní rok 2012/2013 Číslo 1 webové stránky: msts-hostinne.cz MŠ SE PŘEDSTAVUJE Adresa školy: Mateřská škola Tyršovy sady 676 543 71 Hostinné číslo telefonu: 499 44 12 80 e-mail:

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny Provozní řád školní jídelny Základní škola Švermova 4, Žďár nad Sázavou 1. Provoz školní jídelny: Pracovní doba zaměstnanců: 6.00 14.30 hodin Výdejní doba pro žáky a zaměstnance: Výdejní doba pro cizí

Více

NÁZEV AKCE: (i několikařádkový) Mistrovství Evropy veteráni (masters) SOUBOR KE STAŽENÍ (možnost přiložit soubor/y např.

NÁZEV AKCE: (i několikařádkový) Mistrovství Evropy veteráni (masters) SOUBOR KE STAŽENÍ (možnost přiložit soubor/y např. KARTA AKCE (Admin) DATUM A ČAS AKCE: 29.9. 31.9. 2009 (popř. interval od XY do ZŽ) možnost volby intervalu myší v kalendáři MÍSTO AKCE: Lignano, Itálie NÁZEV AKCE: (i několikařádkový) Mistrovství Evropy

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

10. Provozní řád školní jídelny

10. Provozní řád školní jídelny Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2, příspěvková organizace se sídlem 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2 10. Provozní řád školní jídelny Vypracovala: Ing. Ivana Raunerová, ředitelka školy

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO

P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna I N G. P E T R A V O

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Šilheřovický zpravodaj

Šilheřovický zpravodaj Šilheřovický zpravodaj Červenec - Srpen 2014 Dodatek Oprava opěrné zdi ulice Ovocná RADA OBCE Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 4. 8. 2014 č.109/2014 RO schvaluje: ad 109/2014/2

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která podává

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Říše loutek Kroměříž, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové divadlo

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008 Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 Propozice republikového finále AŠSK ČR ve stolním tenisu základních škol Litomyšl 7.12.-9.12.2008

Více

Moravské vinařské stezky. jako regionální cykloturistický produkt 28.5.2015 Bzenec

Moravské vinařské stezky. jako regionální cykloturistický produkt 28.5.2015 Bzenec Moravské vinařské stezky jako regionální cykloturistický produkt 28.5.2015 Bzenec Prehistorie vinařské turistiky Ostravaci Pražáci Papaláši Příbuzní z Čech a Slovenska Důsledek: nízká kvalita produktů

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Krátká historie ŠO Kunovice

Krátká historie ŠO Kunovice Krátká historie ŠO Kunovice Kunovice a šachy V Kunovicích se šachy zajisté hrály odnepaměti, oficiální vznik šachového klubu je však dán datem 27 února 1944, kdy na zasedání župního výboru Uherskohradišťské

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing.

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Nikola Němcová 1. Šestkový volejbal Všeobecná ustanovení: 1.1. Soutěž řídí

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Základní školy a víceletá gymnázia Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Oddělení pro dospělé hrabuvka@kmo.cz tel.: 599 522 300 Dr. Martínka 4 700 30 Ostrava-Hrabůvka ODDĚLENÍ

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku.

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku. GOALBALL 1. Období leden až červen 2013 pravidelné tréninky každé úterý od 18 do 19 hodin na Základní škole genpor. Františka Peřiny v Praze na tento pronájem nám přispěla Nadace Českého rozhlasu účast

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Tento turnaj je realizován za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerova, Olomouckého kraje a společností

Tento turnaj je realizován za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerova, Olomouckého kraje a společností Přerovský volejbalový klub pořádá ve spolupráci se Statutárním městem Přerov a Olomouckým krajem 24. ROČNÍK VELKÉ CENY PŘEROVA JUNIOREK PARTNEŘI TURNAJE: Teplo Přerov a.s., Technické služby města Přerova

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Sever Golf Tour 2011 2 in 1

Sever Golf Tour 2011 2 in 1 Sever Golf Tour 2011 Vážení golfisté, golfová sezóna začala a tak bychom Vás tímto chtěli pozvat ku účasti na tradičním golfovém turnaji Sever Golf Tour, který se bude konat tuto sobotu na našem hřišti

Více

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace:

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace: P R O P O Z I C E národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník Všeobecné a technické informace: 1. Propozice k národnímu finále NK v házené vycházejí z manuálu

Více