Album pozdně středověkého písma I. Alexander Abusch Schiller ( Grösse und Tragik eines deutschen Genius )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Album pozdně středověkého písma I. Alexander Abusch Schiller ( Grösse und Tragik eines deutschen Genius )"

Transkript

1 " v jednom poschodí vnitřní babylonské věžě " ( Jazyky Franze Kafky ) Marek Nekula "Smrt Boha" v Nietzschově filosofii Mojmír Hrbek...na okraji chaosu ( Poetika literárního díla 20.století Daniela Hodrová a kol. Ergo (Sborník pro společenské vědy, umění a literaturu) filmů, ktré musíte vidět, než umřete Steven Jay Schneider 12 století církevních dějin Rudolf Říčan, Amedeo Molnár 120 let muzea Ústí nad Labem Václav Houfek a kol let křesťanství ( Ilustrované církevní dějiny ) Günter Stemberger 27. 6: 1950 poprava Záviše Kalandry Česká kulturní avantgarda a KSČ 500 let knihtisku v Brně Jaromír Kubíček a kol. 900 let cisterciáckého řádu Kateřina Charvátová A co když je to divadlo? ( Několikero zastavení nad středověkým latinským dramatem ) Eva Stehlíková A slova tvá teď se mnou jdou A. M. Tilschová Karel Krejčí ABC hudebních forem Luděk Zenkl Abraham (Člověk a symbol) Gustav Dreifuss, Judith Riemerová Acta Comeniana Milan Kopecký Adaptace literárního díla a její didaktické využití Radomil Novák, Ivana Gejgušová Aeneis Publius Vergilius Maro Aion ( Příspěvky k symbolice bytostného Já ) Carl Gustav Jung Aischylos a Athény (O původu umění ve starověkém Řecku) George Thomson Akademický slovník cizích slov Věra Petráčková, Jiří Kraus a kol. Akademický slovník cizích slov Věra Petráčková, Jiří Kraus a kol. Aktuální členění věty v češtině P. Sgall, E. Hajičová, E. Buráňová Aktuální otázky jazykové kultury v socialistické společnosti Jan Chloupek Aktuální problémy vybraných oborových didaktik Jiří Škoda, Pavel Doulík Album pozdně středověkého písma I. Hana Pátková Alexander Abusch Schiller ( Grösse und Tragik eines deutschen Genius ) Alexander Abusch Alexander Matuška (Pokus o Karla Čapka) Člověk proti skaze Alexandreida Josef Hrabák Alexandreida Václav Vážný Almanach ke 100.výročí Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě J. Beneš, K. Hádek, P. Horák, F. Hýbl a kol. Almanach rukopisné obrany 1991 Jiří Urban Almanach rukopisné obrany V Jiří Urban Alois Jirásek Jaroslava Janáčková Alois Jirásek (Jeho umělecká činnost, význam a hodnota díla) Jan Voborník Alžbětinské divadlo ( Drama po Shakespearovi ) Alois Bejblík, Jaroslav Hornát, Milan Lukeš AMU=DAMU+FAMU+HAMU (kapitoly k tématu realizace divadla) Jan Dvořáček Anatomie kritiky Northrop Frye Anatomie kritiky Northrop Frye André Breton ( Rozhovory ) André Parinaud Andrej Sládkovič Cyril Kraus Anežská klášter v Praze Helena Soukupová Anglicko-český slovník Antonín Osička, Ivan Poldauf Ani Labuť ani Lůna (sborník k 100. výročí smrti K.H. Máchy) Josef Zumr Aniž jest co nového pod sluncem Patrik Ouředník Anthologie z literatury české Josef Jireček Antická jména (Jak je číst a skloňovat) Jiřina Hůrková Antická próza (Láska a Válka) Bořivoj Borecký

2 Antika a česká kultura Ludvík Svoboda Antika a česká kultura Ladislav Varcl, Josef Hrabák a kol. Antika a křesťanstvo Josef Resch Antimachiavell neboli Vyvrácení Machiavelliho Vladaře Fridrich II. Veliký Antisemitismus v české literatuře 19.a 20. Století Alexej Mikulášek Antológia staršej slovenskej literatúry Ján Mišianik Antologie z dějin československé filosofie Robert Kalivoda, Josef Zumr Antologie ze starší české literatury Jaromír Plch Antonín Marek (Buditel národa) Marie Šulcová Antonín Sova Josef Zika, Jiří Brabec Antropologie multikulturní společnosti Thomas Hylland Eriksen Apokalypsa aneb Zpěv o naději Luděk Rejchrt Apologetové nebo kacíři (Studie a materiály k dějinám české katolické moderny Pavel Marek Apologie aneb vlastní obhajoba proti nařčení z čarodejnictví Svatava Matoušková Apoštolové a mučedníci Rea Michalová Arcimboldo Werner Kriegeskorte Archeologické etudy Zdeněk Smetánka Archiv český, díl XXXVIII. ( Popravčí a psanecké zápisy jihlavské ) František Hoffmann Archiv hlavního města Prahy (Kapitoly z dějin ) František Holec Arne Novák, Baroko a reformace Pavel Váša Aspekty literárneho textu František Miko Aspekty literární a jazykovědné II V.Kováčová, D.Baláková, J.Šindelářová Atlas literatury Malcolm Bradbury Augustin Smetana Irena Michňáková Aura baroka kolem literatury 20. století Jindra B. Třísková Autenticita a literatura Vladimír Křivánek Autor a subjekt v díle Boženy Němcové Hana Šmahelová Autor, text a společnost Pavel Vašák Autoři slezských písní Jan Drozd Až do předsíně nebes ( Čtrnáct studií o baroku našem i cizím ) Václav Černý B. Němcová František Kubka, Miloslav Novotný Báje, mýty, dějiny Vladimír Karbusický Balada a moderní epika Jaromíra Nejedlá Balada v proměně doby Jaromíra Nejedlá Baltské jazyky v proměnách metod Vaidas Šeferis Barokní fenomén v současnosti Zdeněk Rotrekl Barokní náboženská bratrstva v Čechách Jiří Mikulec Barokní Praha - Barokní Čechie Báseň na dosah eidosu Básnická sémantika Básnicky bydlí člověk Básnický dnešek a Karel Hynek Mácha Baudrillard a milénium Bázový morfematický slovník češtiny Beatrice a Laura ( Významová struktura ústředních ženských postav u Danta a Petrarky ) Bedřich Fučík (Rodná krajina básníkova) Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18. století Beiträge zur Deutschsprachigen Literatur in Tschechien Bene Scripsisti ( Filosofie od středověku k novověku ) Bernard Bolzano : Cesta k logické sémantice O. Fejtová, V. Ledvinka, J. Pešek a Vít Vlnas Zdeněk Mathauser Jan Mukařovský Martin Heidegger Jiřina Hůrková Christopher Horrocks Zbyšek Šiška Vanda Vybíralová Vladimír Binar Edita Štěříková Lucy Topoĺská, Ludvík Václavek J. Beneš, P. Glombíček, V. Urbánek Marta Vlasáková

3 Betlémské poselství M. Jana Husi Jan Laichter Betlémské texty Bohumil Ryba Betlémy a betlémáři šluknovského výběžku Hans Bergmann Bez viny a bez trestu ( Pokus o zvládnutí nezvládnutelného ) Jean améry Bezděz ( Vlastivědný Sborník českolipska ) 1990 M. Benda, J. Blažková, F. Gabriel a kol. Bezděz ( Vlastivědný Sborník českolipska ) 1995 M. Benda, J. Blažková, F. Gabriel a kol. Bezděz ( Vlastivědný Sborník českolipska ) 1999 M. Benda, J. Blažková, F. Gabriel a kol. Bezectní lidé ( O katech, děvkách a mlynářích ) Richard van Dülmen Bezruč-Machar (Vzájemná korespondence) Jaromír Dvořák Bezručův hlas ( Památník pěvce Slezských písní ) D. M. Pavlíček a kol. Bible ( Písmo svaté Starého a Nového zákona ) M. Bič, J. Mánka a kol. Bible dnes a pro nás - Starý zákon Slavomír Ravik Bible dnes a pro nás ( Nový zákon ) Slavomír Ravik Biblí krok za krokem (Filipským) Kay Arthurová Biblí krok za krokem (Titovi) Kay Arthurová Biblická teologie ( Christologie ) Franz Joseph Schierse Biblické památky Izraele Václav Oulík Biblické příběhy v proměnách času ( Příspěvek k duchovní psychoterapii ) Jan Czech Biblický slovník Jean-Jaques von Allmen a kol. Biblický slovník Adolf Novotný Biblický slovník Adolf Novotný Biblický slovník sedmi jazyků Jan Heller Bibliografie ( ) Oldřich Kašpar Bibliografie české lingvistiky M. Nováková, Z. Tyl, M. Tylová Bibliografie české lingvistiky Marie Nováková M. Nováková, J. Papcunová, A. Nejedlá a Bibliografie české lingvistiky 1992 kol. Bibliografie české lingvistiky 1998 J. Papcunová, A. Nejedlá, E. Hrachová Bibliografie české onomastiky Marie Nováková Bibliografie české onomastiky Marie Nováková Bibliografie české onomastiky Marie Nováková Bibliografie Josefa Škvoreckého Michal Přibáň Bibliografie Josefa Škvoreckého III. (Ohlasy ve světě) Ilja Matouš Bibliografie Karla Čapka Boris Mědílek a kol. Bibliografie Karla Poláčka Boris Medílek Bibliografie řeckých a latinských studií v České republice ( ) Pavel Zavadil, Marek Dospěl Bída historicismu Karl R. Popper Biografický slovník českých zemí Pavla Vošáhlíková Biografický slovník českých zemí ( Boh - Bož ) Pavla Vošahlíková a kol. Biologická a sociální dimenze člověka Vladimír Blažek, Ivo T. Budil Biskup Jan IV. Z Draždic Zdeňka Hledíková Blahoslavená Zdislava z Lemberka Zdeněk Kalista Blázni v lázni Hans Sachs Bohemia Franciscana ( Františkánský řád a jeho působení v českých zemích 17.a 18.století ) Martin Elbel Bohemia sancta ( Životopis českých světců a přátel božích ) Jaroslav Kadlec... Bohemia sancta ( Životopisy českých světců a přátel božích ) Jaroslav Kadlec a kol. Bohové, Démoni a symboly starověké Mezopotámie Jeremy Black, Anthony Green Bohyně čeká ( Traktát o češtině ) Pavel Eisner Boje o Karla Čapka Viktor Kudělka Boje o zítřek F. X. Šalda Božena Benešová Dobrava Moldanová

4 Božena Němcová ( Korespondence ) Jaroslava Janáčková Božena Němcová ( Sborník k 140. výročí úmrtí ) Eva Wolfová, V. Binar, M. Dandová a kol. Božena Němcová ( Život, dílo, doba ) Milan Horký a kol. Božena Němcová (Příběhy-situace-obrazy) Jaroslava Janáčková Božena Němcová a Záhaň Helena Sobková Boží bojovníci ( Náboženské eseje ) Jaroslav Durych Brána jazykem otvíraná aneb o češtině světové Jiří Marvan Bratr Jan Augusta Josef Smolík Bratrovrah a tvůrce státu Michal Lutovský Brus jazyka českého kol. Matice české Brus jazyka českého Theodor Mourek Břetislav I. ( Čechy a střední Evropa v prvé polovině XI.století Barbara Krzemieńska Březiniana Petr Holman Březinovské studie Miroslav Červenka Bulharská a česká publicistická frazeologie ve vzájemném srovnání Pavel Krejčí Bulharsko-český slovník Karel Horálek Burgunsko kraj mnichů (Citeaux a Bernard z Clairvaux) Milan Kameník Burleyovy Životy starých filosofů a jejich české překlady Anežka Vidmanová-Schmidtová Buřiči a občané ( K zápasům o "nové umění" v letech ) Jarmila Mourková Buřiči a Stříbrný vítr Kamill Resler Bytí a nicota ( Pokus o fenomenologickou ontologii ) Jean-Paul Sartre Byzantské legendy ( Výběr textů ze IV. - XII.století ) Jaroslav Vrbenský a kol. Cartesius Karel Mácha Cechovní kniha pražských malířů Hana Pátková Cesta Karla IV. Do Francie František Šmahel Cesta ke Kristu ( Mystické traktáty konce věků ) Jakub Böhme Cesta na Jih ( Inspirace českého umění 19.a 20.století Josef Kroutvor a kol. Cestami poetiky a estetiky Jan Mukařovský Cestovní deník Zdenky Braunerové Marcela Šášinková Cesty ( Pojem - Metafora - Žánr ) Oldřich Král, Zdeněk Hrbata Mirjam Doležalová, Marta Kocnová, Jan Cesty božího lidu Trusina Cesty dalšího vzdělávání učitelů Bohumíra Lazarová a kol. Cesty do svaté země Josef Dostál Cesty evropského myšlení ( Architekti křesťanského středověkého vědění ) Pavel Floss Cesty historikova myšlení Zdeněk Kalista Cesty současné literatury pro děti a mládež: tradice a inovace Jiří Poláček Církevní dějiny II. ( Raný středověk ) Jaroslav Kadlec Církevní dějiny III. ( Vrcholný a pozdní středověk ) Jaroslav Kadlec Církevní dějiny IV. ( Církevní novověk ) Jaroslav Kadlec Církevní rok a lidové obyčeje Vlastimil Vondruška Církevní řády a kongeregace v zemích českých Luděk Jirásko Císař Zikmund Wilhelm Baum Cizí jině, exotické v české kultuře 19. století Kateřina Bláhová, Václav Betrbok Co je co v pohádce Luděk Richter Co je metafyzika Martin Heidegger Co mám umět z českého jazyka ( V 6.a 9.ročníku ) V. Styblík, M. Čechová, P. Hauser Irena Vaňková, Iva Nebeská, Lucie Saicová Co na srdci, to na jazyku Římalová, Jasňa Šlédrová Co na srdci, to na jazyku Česká přísloví, přirovnání a rčení Co řeší filosofická antropologie Jan Šindelář

5 Co se stalo stalo na Kosovu rovném Dušan Karpatský Co v slovnících nenajdete Zdeňka Sochorová, Běla Poštolková Co v učebnici chybělo Marta Železná Co zbylo z recenzenta ( literární kritika ) Milan Suchomel Cogito, ergo sum Petr Glombíček, Jan Kuneš Consciousness and language John R. Searle Cronica domus Sarensis Maior et Minor Cvičené texty z rétoriky Božena Buchtová Cvičení a úkoly ze skladby Ludmila Zimová Cvičení z pozdně středověké paleografie Hana Pátková Cyrilometodějská tradice a slavistika František Václav Mareš Cyrilometodějské papežské dokumenty z let Walerian Bugel Cyrilometodějské studie Roman Jakobson Čapci Marie Šulcová Čas a řeč Lenka Karfíková Čas a vyprávění Paul Ricoeur Čas člověka, čas dějin ( Poznámky k vývoji české historické prózy ) Bohuslav Dokoupil Čas k stávání ( K historii času ) Ilya Prigogine Čas v poezii, poezie v čase František Valouch Čas ve větě a textu Josef Štěpán Časové i nadčasové František Xaver Šalda Časovost v dramatické tvorbě Josefa Topola Jitka Martinkova-Ondrášková Čechové kteří tvořili dějiny světa Zdeněk Kalista Čechy ( Praha ) F. A. Šubert, F. A. Borovský Čechy královny Anny Alfred Thomas Čechy v období temna Arnošt Klíma Čermínové versus kysíbelští Jaroslav Čechura Černý den na Bílé hoře 8.listopad 1620 Dušan Uhlíř Červená knihovna ( Studie kulturně a literárně historická; Pohled do dějin pokleslého žánru ) Dagmar Mocná Česká a ruská frazeologie (Diachronní aspekty) Ludmila Stěpanova Česká a světová literatura 19.století ( Pro 2.ročník středních škol ) Vladimír Nezkusil Česká a světová literatura v datech ( ) František Brož Česká barokní pouť Zdeněk Kalista Česká Bible Hlaholská ( Bible Vyšebrodská ) Ludmila Pacnerová česká bible v dějinách národního písemnictví Vladimír Kyas Česká dekadence ( Kontext, text, interpretace ) Hana Bednaříková Česká fraseologie Fr. Šebka Česká historiografie a pozitivismus Tomáš Vojtěch Česká katolická literatura Martin C. Putna Česká kniha v proměnách staletí Mirjam Bohatcová a kol. Česká korespondence se Lvem Thunem Ladislav Kubík Česká korespondence se lvem Thunem Ladislav Kubík Česká lexikologie Josef Filipec, František Čermák Česká literární bibliografie I. (A-M) Jarosalv Kunc Česká literární kritika v dotyku se strukturalismem ( ) Irena Danielová a kol. Česká literatura 19. století (Od Máchy k Březinovi) Jaroslava Janáčková Česká literatura 19. století (Textová příručka I.) Jaroslava Janáčková, Věra Menclová Česká literatura 19. století (Textová příručka II.) Jaroslava Janáčková, Věra Menclová Česká literatura pro 3. Ročník středních škol ( četbou a interpretací Jana Turnerová

6 Česká literatura ( Interpretace vybraných děl ) Jiřina Táborská, Milsn Zeman a kol. Česká literatura a kulturní proudy evropské Karel Krejčí Česká literatura a národní tradice Arne Novák Česká literatura doby baroka ( Sborník příspěvků k české literatuře 17.a 18.století ) Eva Wolfová, Petr Buriánek, Marta Dandová a kol. Česká literatura mezi Němci a Slovany Antonín Měšťan Česká literatura na předělu století P. Čornej, J. Hrabáková, V. Křivánek a kol. Česká literatura od 70. let 15.století do 20.let 17.století Milan Kopecký Česká literatura od konce národního obrození do roku 1918 Dušan Jeřábek Česká literatura po roce 1945 Miloslav Hoznauer, Jaromír Adlt... Česká literatura pro mládež Jaroslav Voráček Česká literatura v exilu František Knopp Česká literatura ve zkratce 2 Bohumil Svozil, Blanka Svadbová Česká literatura ve zkratce 3 Bohumil Svozil, Blanka Svadbová Česká liteteratura Dobrava Moldanová Česká liteteratura Dobrava Moldanová Česká města v 18.století a osvícenské reformy Pavel Bělina Česká nářečí jihozápadní ( Studie jazykově zeměpisná) Jaroslav Voráč Česká nedělní postila Mistr Jan Hus Česká otázka Tomáš Garrigue Masaryk Česká pohádka a pověst v lidové tradici a dětské litearatuře Oldřich Sirovátka Česká slavistika 2003 (České přednášky pro XIII. Mezinárodní kongres slavistů. Ljubljana Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka Česká synonyma z hlediska stylistiky a lexikologie Josef Filipec Česká škola literární komparatistiky Slavomír Wollman Česká touha cestovatelská ( Cestopisy, deníka a listy ze 17.století) V. Bahník, J. Bečka a kol. Česká výslovnostní norma Jiřina Hůrková Česká Wčela České balady, romance a legendy Jaroslav Hloušek České baroko Zdeněk Kalista České hovory Ignát Herrmann České humanistické drama Milan Kopecký, Jan Lehár České lidové balady Marta Šrámková, Oldřich Sirovátka České myšlení Tomáš Garrigue Masaryk České myšlení Miroslav Bednář České myšlení ( Humanismus ) Milan Kopecký České myšlení, Experimenty (Český literární esej z přelomu 19 a 20. století) Eva Taxová České obrození Albert Pražák České osvícenství Josef Haubelt České pohanství Záviš Kalandra České sloveso Josef Zubatý České stupňování ( Slovanská podoba evropské univerzálie ) Jiří Marvan České teorie překladu Jiří Levý České Vánoce ( Umění, poesie, tradice ) Jindřich Decker České země ve stínu půlměsíce ( Obraz Turka v raně novověké literatuře z českých zemí ) Tomáš Rataj České ženy v 19. století Marie L. Neudorflová Českloslovenská vlastivěda 1 Josef Macek Českloslovenská vlastivěda 3. (Jazyk) Václav Dědina Českloslovenská vlastivěda 7.(Písemnictví) Václav Dědina Česko-německá srovnávací gramatika František Štícha Československá slavistika 1998 Slavomír Wollman

7 Československá slavistika v letech Milan Kudělka a kol. Československá vlastivěda 2 (Spisovný jazyk) Oldřich Hujer Československé dějiny státu a práva ( ) M. Kadlecová, P. Mates, K. Schelle a kol. Českožidovští spisovatelé v literatuře 20. století Leo Pavlát Český biografický slovník XX. století Josef Tomeš a kol. Český etymologický slovník Jiří Rejzek Marie Čechová, Jiří Kraus, Vlastimil Styblík, Český jazyja pro 1. ročník SOŠ Ivana Svobodová Český jazyk 8 pro základní školy Ilona Balkó, Ludmila Zimová Český jazyk a literatura Stejskalová, Novotný Český jazyk pro 1. ročník SOŠ M. Čechová, J. Kraus, V. Styblík a kol. Český jazyk pro 2. ročník SOŠ M. Čechová, J. Kraus, V. Styblík a kol. Český jazyk pro 3. Ročník gymnázií Jiří Kostečka Zdeňka Dvořáková, Vlastimil Styblík, Karla Český jazyk pro 5. ročník základní školy Ondrášková Vlastimil Styblík, Marie Čechová, Přemysl Český jazyk pro 8. ročník základní školy Hauser Český jazyk pro základní školy 6 E. Hošnová, I. Bozděchová, P.Mareš a kol. Český jazykový atlas Jan Balhar, Pavel Jančák a kol. Český jazykový atlas 1 J. Balhar, P. Jančák, L. Čižmárová a kol. Josef Hrbek, Vítězslav Tichý, Josef Český kulturní slavín Vodehnal Český listář Bedřich Václavek Český pravopis ( Obtížná slova) Jiří Marek Český překlad II ( ) Milan Hrabal Český román po válce František Götz Český román sklonku 19. století Jaroslava Janáčková Český romantismus v evropském kontextu Zdeněk Hrabata, Martin Procházka Český slovník pravopisný a tvaroslovný Karel Adam, Václav Jaroš, Josef Holub Český slovník věcný a synonymický (Rejstřík k svazkům I-III) Vladimír Šmilauer, Ladisalv Hradský Český stát; Okřik Pavel Stránský ze Zápské Stránky Český surrealismus Lenka Bydžovská, Karel Srp Český volný verš Miroslav Červenka Česky za třicet dní Marie Hádková Českých přísloví sbírka Josef Dobrovský Češi Jan Patočka Češi a Němci ( ) Johann Wolfgang Brügel Češi a Němci ( Dějiny, kultura, politika ) W. Koschmal, M. Nekula, J. Rogall Češi a Němci v kraji Karoliny Světlé Ema Holečková Češi a svět ( Sborník k pětasedmdesátinám Ivana Pfaffa ) Josef Polišenský Roman Cílek, Robert Kvaček, Miloslav Češi na cestě stoletím Moulis, Karel Richter Češi v dějinách nové doby Petr Pithart, Petr Příhoda, Milan Otáhal Češi, Němci, Židé? (Národní identita Židů v Čechách ) Kateřina Čapková Čeští exulanti v Sasku Christian Adolph Pescheck Čeští spisovatelé Josef Kunský Čeština - Univerzália a specifika Zdeňka Hladká, Petr Karlík Čeština a její vyučování (Didaktika českého jazyka pro učitele základních a středních škol a pro studenty učitelství) Marie Čechová, Vlastimil Styblík Čeština a obecný jazykozpyt Vilém Mathesius Čeština doma a ve světě ( Ročník XIV) J. Bartošek, F. Fröhlich, M. Jelínek a kol. Světlana Čmejrková, František Daneš, Jiří Čeština jak ji znáte i neznáte Kraus a kol. Čeština našich dní Radoslava Brabcová a kol.

8 Čeština pro samouky II (Technika řeči a kultura mluveného projevu) Čeština v dialogu generací Čeština z druhé strany Čeština z druhé strany Čistý plamen lásky ( Výběr z písní pobělohorských exulantů ze Slezska ) Čítanka 6 (čítanka, pracovní sešit, příručka pro učitele) Čítanka 7 (pracovní sešit) Čítanka dějin náboženství Čítanka II (Samizdatové exilové literatury) Čítanka naší a světové literatury pro základních škol Čítanka pro 7. ročník základní školy Čítanka pro 8. ročník základní školy Čítanka ruských literárně-kulturních textů Čítanka světové literatury 1. díl Čítanka světové literatury pro 3. ročník středních škol Čítanka textů literárních děl různých žánrů s nápovědou Články a recenze o literární tvorbě pro děti a mládež Člověk a jeho jazyk Člověk a řeč Člověk a struktury ( Kapitoly z neostrukturální poetiky a estetiky ) Člověk českého středověku Člověk-řeč-poznání Čtení bez cenzury ( Nejen pro žáky 8.a 9.tříd základních škol ) Čtení bez cenzury 3. Čtení o kompozici ( Sborník studií o kompoziční výstavbě prozaického díla ) Čtení o roce osmačtyřicátém Čtení o srovnavací mluvnici slovanské na univerzitě pražské Čtyři hlasy Čtyři pojetí pekla Ďábel a papež ( Výběr ze středověkých latinských satir ) Ďáblova bible ( Tajemství největší knihy světa ) Ďáblové, ženy a národ ( Výbor z úvah o české literatuře ) Dalimilova kronika Darwin a estetika ( Ke kontextu estetických názorů Charlese Darwina ) Das bilinguale Das Sagbare und das Unsagbare De vulgari eloquentia (O rodném jazyce) Deconstruction ( Theory and Practice ) Děčín Defektologický slovník Dech, duch a duše češtiny Dějepisectví (Jeho vývoj v oblasti vzdělanosti západní ve středověku a době nové) Ludmila Konopková, Marie Krejčová Jana Hoffmannová, Olga Müllerová Marie Hádková Marie Hádková Tomáš Reichel a kol. Dagmar Dobrovská, Vlasta Řeřichová Dagmar Dobrovská, Vlasta Řeřichová Dagmar Demjančuková, Štěpánka Špilerová Jiří Pechar Vladimír Nezkusil, Jitka Vopravilová, Jana Vejpravová Jana Čeňková, Kateřina Dejmalová, Helena Marinková Jana Čeňková, Anna Jonáková, Helena Mariková Zdeňka Matyušová Marie Lukešová, Emil Lukeš Olga Příborská, Vlastimil Ježek Filip Novák, Olga Příborská Zdeněk Zapletal Klára Buzássyová Claude Hagége Květoslav Chvatík Martin Nodl, František Šmahel Jan Kořenský Dana Zemanová Dana Zemanová, Antonie Kreislová František Všetička Eduard Bass František Ladislav Čelakovský František Všetička W. C. Crockett, Z. J. Hayes, C. H. Pinnock, J. F. Walvoord Eva Würterlová Stanislav Bártl, Jiří Kostelecký Robert Pynsent Vlastimil Ježek Karel Stibral Madlena Norberg Manfred Frank Dante Alighieri Christopher Norris Hana Slavíčková, Petr Joza Ludvík Edelsberger Pavla Loucká Josef Šusta Dějepisectví mezi vědou a politikou ( Úvahy o historiografii 19.a 20.století ) Martin Nodl

9 Dějiny anglické literatury od počátků do poloviny sedmnáctého století ( Středověk ) A. Tichý, L. Pantůčková, T. D. Sparling Dějiny antické literatury I. I.M.Tronskij Dějiny antické literatury II. I.M.Tronskij Dějiny antického Říma Michael Grant Dějiny církve od Letnic k dnešku James B. North Dějiny české literatury jaroslav Vlček Dějiny české literatury Hana Voisine/ Jechová Josef Hrabák, Felix Vodička, Miloš Pohorský Dějiny české literatury a kol. Dějiny české literatury Jan Jakubec Dějiny české literatury Pavel janoušek a kol. Dějiny české řeči a literatury Josef Dobrovský Dějiny českého divadla F. Černý, D. Čeporanová, B. Brodská a kol. Dějiny českého divadla Jan Vondráček Dějiny českého divadla Jan Vondráček Dějiny českého státu v dokumentech Zdeněk Veselý Dějiny českého výtvarného umění Jiří Dvorský Dějiny českého výtvarného umění Jiří Dvorský Dějiny českého výtvarného umění V Rostislav Švácha a Marie Platovská Dějiny čtení Alberto Manguel Dějiny divadla Oscar G. Brockett Dejiny estetiky ( novoveká estetika ) III. Wladyslaw Tatarkiewicz Dejiny estetiky ( staroveká estetika ) I. Wladyslaw Tatarkiewicz Dějiny estetiky (Středověká estetika) Wĺadisĺaw Tatarkiewicz Dějiny jihoslovanských zemí Miroslav Šesták Dějiny Krásy Umberto Eco Dějiny literatury české Jan jakubec Dějiny literatury jidiš Chone Schmeruk Dějiny loupežnictva Jindřich Francek Dějiny loutkového divadla v Evropě 1 Charles Magnin Dějiny města Litoměřic O. Kotyza, J. Smetana, J. Tomas a kol. Dějiny města Ústí nad Labem K. Kaiserová, V. Kaiser a kol. Dějiny náboženského myšlení Mircea Eliade Dějiny německé literatury Ehrhard Bahr Dějiny ošklivost Umberto Eco Dějiny posvátného zpěvu straročeského od XV. věku do zrušení literátských bratrstev Karel Konrád Dějiny Prahy v datech Zdeněk Mika a kol. Dějiny rané romantiky ( Fichte, Schlegel, Novalis ) Břetislav Horyna Dějiny renesance Paul Johnson Dějiny řecké literatury Luciano Canfora Dějiny řecké literatury Luciano Canfora Dějiny římské literatury G.B. Conte Dějiny severských literatur I. ( Středověk ) Helena Kadečková Dějiny Slezska v datech Rudolf Žáček Dějiny slovenskéj literatúry pre deti a mládež do roku 1960 Ondrej Sliacky Dějiny smrti Philippe Ariés Dějiny středověké filosofie F. van Steenberghen Dějiny surrealismu Maurice Nadeau Dějiny ve věku nejistot ( Sborník k příležitosti 70.narozenin Dušana Třeštíka ) Jan Klápště, Eva Pešková, Josef Žemlička Dějiny zemí Koruny české II. P. Bělina, J. Pokorný a kol. Démon teorie Antoine Compagnon

10 Deník Petra Žateckého Anna Šlechtová a kol. Deník rudolfinského dvořana Adam mladší z Valdštejna Deník z cesty do Nizozemí v roce 1705 Kryštof Václav z Nostic Děti a literatura (Antologie textů literatury pro děti a mládež Svatava Urbanová Deutsche Literatur der Zwischenkriegszeit im tschechischen Schlesien Ivan Stupek Devatero klíčů od jednoho srdce (české překlady Shakespearových sonetů) Stanisalv Růbáš Dialogy Roman Jakobson Dialogy o kráse a smrti Lumír Kuchař Diář literární a umělecký Arnošt Procházka Didaktická interpretace uměleckého textu jako metoda literární výchovy na občanské a střední škole II. Ladislava Lederbuchová Didaktika českého jazyka pro 2. stupeň zš Přemysl Hauser, Květoslava Klímová... Didaktika češtiny Marie Čechová, Vlastimil Styblík Didaktika řečové a neřečové výchovy v mateřské škole a na 1. stupni základních škol Blanka Janáčková... Didaktika slohu Josef Hubáček Dielo Ĺudovít Štúr Dílo a styl Meyer Schapiro Dílo jako dění smyslu Milan Jankovič Dílo Jiřího Ortena Václav Petr Dimitrij Marie Červinková-Riegrová Dión Chrýsostomos o výtvarném umění, náboženství a filozofii ( Řeč olympijská) Jiří Pavlík Dítě andělů ( Otokar Březina - život jako dílo) D. Ž. Bor Divadelní slovník Patrice Pavis Divadlo francouzského baroka Vladimír Mikeš Divadlo hrůzy ( Soudní praxe a trestní rituály v raném novověku ) Richard van Dülmen Divadlo v bariérách normalizace ( ) František Černý Dnešní krize česko-slovenských vztahů F. Gál, J. Alan, J. Jirák, P. Machotín a kol. Dnové života Arnošt Procházka Do světa literatury jinak ( Učebnice teorie literatury pro I.- IV.ročník středních škol ) Jiří Kostečka Dobrodružství idejí Alfred A. Whitehead Dobrodružství reformace (Svět Jana Kalvnína) Pierre Chaunu Dobrodružství sebeobjevování Stanislav Grof Dobrodružství Turčka z Mitrovic Vladimír Müller Dokument z pohádky O Sasance Jiří Černický Don Quijote v proměnách času a prostoru Michal Fousek Dopisy utrpení a lásky Abélard Keloisa Dotyky české a slovenské literatury pro děti a mládež Bedřich Maleček Dovnitř obrácené oko Petra Rosette Drama i jeho svět Frank Tetauer Drobné spisy české M. Jan Hus Druhý život svatého Václava Jiří Hošna Druhý život svatého Václava Jiří Hošna Dřevoryty staré i nové ( Povídky ) F. X. Šalda Duch tvarl Elie Faure Duchem i mečem (Čtení o slávě, velikosti a utrpení našeho lidu) František Heřmanský Duchem, ne mečem (Fakta, Úvahy, Souvislosti) Zdeněk Beneš, Marie Bláhová Duchovní píseň sv. Jan od Kříže

11 Duchovní písně Duchovní prameny života (Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích) Dukljanská kronika a Dalmatská legenda Durych a Tvar Dušann Šlosar Duše a dílo Důvěrný prostor / Nová dálka Dvacáté století v zrcadle literatury Dvanáct knih o hornictví a hutnictví Dvě legendy z doby Karlovy ( Legenda o svatém Prokopu; Život svaté Kateřiny ) Dvě legendy z doby Karlovy (Legenda o svatém Prokopu, Život svaté Kateřiny) Dvě pojednání o kráse Dvě studie Dvojí poselství k českému národu ( Kšaft; Smutný hlas ) Dvoubarevný paprsek Bohemie Dvoubarevný paprsek Bohemie Ecce homo Edda Edda a tóra Editor a text ( Úvod do praktické textologie ) Editor a text (Úvod do praktické textologie) Efektívne čítanie Egypt Egypt ( Stručná historie států ) Egyptský člověk a jeho svět Echo Bohemie Echo Bohemie Einhardus: a neunikat budoucímu věku Ekologická dimenze výchovy a vzdělávání ve škole 21.století Eliade Emanuel Rádl - vědec a filosof Emoční inteligence ( Přehled základních přístupů a aplikací ) Encyklopedický atlas filosofie Encyklopedický slovník češtiny Encyklopedie českých a moravských sídelních biskupů Encyklopedie českých klášterů Encyklopedie indické mytologie ( Postavy indických bájí a letopisů ) Encyklopedie Keltů v Čechách Encyklopedie knihy Encyklopedie literárních žánrů Encyklopedie mystiky Encyklopedie obecné psychologie Encyklopedie praktické žurnalistiky Encyklopedie praktické žurnalistiky Encyklopedie praktické žurnalistiky Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích Jan Amos Komenský Zlata Černá, Jan Filipský Lubomír E. Havlík Vojtěch Jirát Jiří Trávníček František Xaver Šalda Petr Wittlich Jiří Pechar Jiří Agricola Vladimír Šmilauer Josef Hrabák, Václav Vážný Plótínos Marie Šulcová Jan Amos Komenský Josef Peřina Josef Peřina Friedrich Nietzsche Ladislav Heger Kornelis Heiko Miskotte Rudolf Havel, Břetislav Štorek a kol. Rudolf Havel, Břetislav Štorek Jozef Mistrík Jan Assmann Břetislav Vachala Sergio Donadoni Josef Peřina Josef Peřina Petr Daniš Hana Horká Mýtus o věčném návratu Tomáš Herman, Anton Markoš R. Schulze, R.D. Roberts P. Kunzmann, F.P. Burkard, F. Wiedmann Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Plesková a kol. Milan M. Buben P. Vlček, P. Sommer, D. Foltýn Jan Filipský Jiří Waldhauser Petr Voit Dagmar Mocná, Josef Peterka a kol. Jindřich Vacek, Jiří Našinec a kol. Milan Nakonečný Barbora Osvaldová a Jan Halada a kol. B. Osvaldová, J. Halada a kol. B. Osvaldová, J. Halada a kol. Milan Buben Milan M. Buben Milan M. Buben

12 Encyklopedie slovanských bohů a mýtů Encyklopedie středověku Encyklopedie významných osobností ve víru židovského osudu Epické zdroje románu Epilegomena Epos o Gilgamešovi Éra prázdnoty Erbovní pověsti v českých spisech Eseje Eseje Eseje Eseje a studie ze starší české literatury Eseje o Kafkovi Eseje o umění Essay in Aesthetics Estetické alternativy ( Jazyk vědy a jazyk poezie ) Estetické porozumění (Eseje o filozofii, umění a kutuře) Estetika 20.století Etiopské bajky a pohádky Etymologia, Etymologie IV Etymologia, Etymologie IX Etymologia, Etymologie V Etymologia, Etymologie VI-VII Etymologia, Etymologie XII Etymologia, Etymologie XIII-XV Etymologia, Etymologie XVI Etymologia, Etymologie XVIII Etymologický slovník jazyka českého Etymologický slovník slovanských jazyků (Slova gramatická a zájmena I) Etymologický slvoník jazyka českého Etymologie I-III Evangeliář Zábrdovický a svatovítská apokalypsa Evangelické báje a jejich smysl Evangelium sv. Mikuláše Evoluční psychologie člověka Evropa a její národy ( Ve znamení jednoty i různosti ) Evropa a osvícenství Evropa a umění Evropa mezi vědou a vírou (Hledání nové konfigurace) Evropa před zrcadlem Evropa středověku v letech Evropan Karel IV. ( ) Evropská literatura a latinský středověk Evropské duchovní dějiny Evropské salony (Vrcholy zaniklé ženské kultury) Exilová periodika ( Katalog periodik českého a slovenského exilu a krajanských tisků vydávaných po roce 1945 Exily a úkryty v české krajině Existencialismus je humanismus Existencializmus a fenomenologie Exotika ( Výbor z prací tartuské školy ) Expresivita slova v současné češtině Ezopovy bajky, Katonova Dvojverší, Rada otce synovi Naďa Profantová, Martin Profant Jacques Le Goff, Jean-Claude Schmitt Artur Zempliner Vladimír Svatoň Zdeněk Bonaventura Bouše Jiří Prosecký a kol. Gilles Lipovetsky Irena Hrabětová Otokar Březina Ralph Waldo Emerson Charles Péguy Josef Vašica Libuše Moníková Jaroslav Durych Gérard Genette Zdeněk Mathauser Roger Scruton Mario Perniola Pavel Mikeš Isidor ze Sevilly Isidor ze Sevilly Isidor ze Sevilly Isidor ze Sevilly Isidor ze Sevilly Isidor ze Sevilly Isidor ze Sevilly Isidor ze Sevilly Václav Machek Bohuslav Havránek Václav Machek Isidor ze Sevilly Pavol Černý J.A. Kryveljov Josef Vajs L. Barrett, R. Dunbar, J. Lycett Krzysztof Pomian Ulrich Im Hof Jindřich Chalupecký Milan Klapetka Josep Fontana Christopher Nugent Lawrence F. X. Havlíček Ernst Robert Curtius Friedrich Heer Verena von de Heyden-Rynschová L. Formanová, J. Gruntorád, M. Přibáň Václav Vokolek Jean-Paul Sartre J.Patočka Tomáš Glanc Jaroslav Zima Lenka Jiroušková, Jakub Krč, Martin

13 Valášek F. X. Šalda Ludvík Svoboda Feminist stylistics Sara Mills Fenomenologie a praxe Jean T. Desanti Fiant Festa per ordinem universum ( Cistercký kalendář bohemikálního původu z první poloviny 13.století ) Kateřina Charvátová, Zuzana Silagiová Fides quaerens intellectum Anselm z Canterbury Fikce a historie v období postmoderny Lubomír Doležel Fikce a vyprávění Gérard Genette Fikční světy lyriky Miroslav Červenka Filiace vojtěšských legend Oldřich Králík Filip Sigmund Ratajský Zdeněk Fišer Filologické studie VII J. Bělič B. Horyna, J. Štěpán, I. Blecha, P. Šaradín a Filosofický slovník kol. Filosofie ( Filosofie v dějinách a současnost ve filosofii ) Miroslav Joukl a kol. Filosofie 19. a 20. století II. Helmut Holzhey, Wolfgang Röd Filosofie 19. a 20. století III. Rainer Thurnher, Wolfgang Röd a kol. Filosofie a víra Ladislav Hejdánek Filosofie dějin Georg Wilhelm Fridrich Hegel Filosofie existence Wolfgang Janke Filosofie posledních let před válkou František Krejčí Filosofie přírody u sv. Tomáš Akvinského Elders Filosofie symbolických forem II Ernst Cassirer Filosofie v českých zemích (mezi středověkem a osvícenstvím) Stanislav Sousedík Fin Mika Waltari Markéta Hejkalová Florarium stroslověnské legendy Fonetika a fonologie (Zvkuvá stavba současné češtiny) Marie Krčmová Formalistická škola a dnešní literární věda ruská Tomáš Glanc Formování moderního národa ( Evropské "dlouhé" 19.století ) Miloš Řezník Fortunatus Josef Hrabák Fragmenty milostného diskurzu Roland Barthes Francois Villon (Život středověké Paříže) Jean Favier Francouzská a česká lingvistická terminologie Zdeňka Schejbalová Francouzská literatura 19. stol. André Lagarde, Laurent Michard Francouzsko český slovník Stanislav Lyer J. Belič, K. Horálek, J. Hrabák, K. Krejčí a Franku Wollmanovi k sedmdesátinám kol. František Antonín Špork a barokní kultura v čechách Pavel Preiss František Ferdinand Šambera Otakar Roubínek František Hrubín, Václav Černý ( Vzájemná korespondence z let ) Milena Vojtková František Josef I. ( Nikdy nekorunovaný český král ) Jiří Pernes František Martin Pelcl M. Jelínek, O. Uličný, Z. Šimeček a kol. František Skopalík ( Písmák, vlastenec a hospodář rodného kraje ) Zdeněk Fišer František Vladislav Hek Josef Johanides František Xaver Šalda ( 1867, 1937, 1967 ) Felix Vodička Františkánské prameny I. Ctirad V. Pospíšil Frantova práva ( Text prvotisku norimberského z r ) Čeněk Zíbrt Franz Kafka Klaus Wagenbach Franz Kafka ( Výmysly a mystifikace ) Josef Čermák Frazeologie a idiomatika česká a obecná František Čermák Frejíři a prostopášníci Eva Fojtíková

14 Frekcenční slovník mluvené češtiny František čermák a kol Jaroslav Jelínek, Josef V. Bečka, Marie Frekvence slov, slovních druhů a tvarů v českém jazyce Těšitelová Frekvencia tvarov a konštrukcií v slovenčine Jozef Mistrík Frekvenční slovník češtiny F. Čermák, M. Křen a kol. Funkce jazyka ve společnosti z hlediska sociolingvistiky Josef Skácel Funkcionalismus ve vědě a filosofii Jiří Nosek Genealogie morálky Friedrich Nieztsche Geographia teutonica (prolegomena k emancipaci vědní disciplíny) Karlheinz Filipp Germanisace češtiny, moravštiny, slovenštiny František Cyril Kampelík Geschichte der deutschen Literatur Von Paul Wiegler Giambattista vico (Základy nové vědy o společné přirozenosti národů) Ludvík Svoboda Gloria et Miseria (Praha v době třicetileté války) Michal Šroněk, Jaroslava Hausenblasová Goethe Peter Boerner Goethe on Böhmen Johaness Urzidil Golem ( Židovské magické a mystické tradice o umělém věku ) Moše Idel Gramaticae Bohemicae M. Vavřinec Benedikt z Nudožer Gramatické dielo Antona Bernoláka Ján Horecký Gramatika a korpus František Štícha, Josef Šimandl Gramatika a korpus František Štícha Gramatika česká Jan Blahoslav Grammaticvs Ondřej Ševčík, Bohumil Vykypěl Grammatykáři Ondřej Koupil Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře Claudio Magris Hantýrka pro samouky Radovan Krátký Havlíček v Brixenu Jiří Morava Havlíčkobrodsko Zina Kraučuková Havran ( Šest českých překladů ) Edgar Allan Poe Hebrejská bible a dějiny Rolf Rendtorff Hebrejské myšlení Milan Balabán Hekův životopis Jan Jakubec Hermann Schmid ( Tajemství úžasná ) Jiří Čunát Hermeneutika jako teorie porozumění ( Od základních otázek jazyka k výkladu bible ) Petr Pokorný a kol. Heterocosmica ( Fikce a možné světy ) Lubomír Doležel Heterocosmica ( Funkce a možné světy ) Lubomír Doležel Historia hohemica-historie česká Enea Silvio Historia o životu doktora Jana Fausta Jaroslav Kolár Historická antropologie ( Vývoj, problémy, úkoly ) Richard van Dülmen Historická chronologie Marie Bláhová Historická mluvnice československá František Trávníček Historická mluvnice češtiny 2. (Tvarosloví) Václav Vážný Historická mluvnice češtiny 3. (Skladba) František Trávníček Historická mluvnice češtiny III (Tvarosloví) Jan Gebauer Historická mluvnice jazyka českého IV ( Skladba ) Jan Gebauer Historické obrazy života a umučení Svatého Václava knížete českého Matyáš Hutský od Křivoklátu Historické pověsti lidu českého August Sedláček Historický rozbor básní Rukopisu králodvorského: Oldřicha, Beneše Heřmanova a Jaroslava Jaroslav Goll Historický slovník slovenského jazyka I (A-J) Milan Majtán

15 Historie a utěšené kratochvíle Bedřich Václavek Historie Belcanta Rodolfo Celletti Historie česká Pavel Skála ze Zhoře Historie česká Dana Martínková, Alena Hadravová, Jiří Matl Historie literatury české Karel Tieftrunk Historiská mluvnice česká III František Trávníček Hlavní téma: psychologická próza Jan Dvořák Hlavou dolů ( Eseje o přírodě a společnosti ) Stanislav Komárek Hledání dokonalého jazyka Umberto Eco Hledání exresionistických poetik Michal Bauer Hledání jazyka interpretace ( K modernímu prozaickému textu ) Petr A. Bílek Hledání pravdy a krásy (Antologie perské literatury) Jiří Bečka Hledání ráje (Kapitola ze života Jakuba Demla) Josef Pěnčín Hledání románu ( Kapitoly z historie a typologie žánru ) Daniela Hodrová Hledání tvaru Petr Poslední Hledání Viléma Závady Iva Málková Hledání ztracené generace Helena Kosková Hmota a paměť Henri Bergson Hora Olivetská Matěj Tanner Hospody a pivo v české společnosti Růžena Baťková a kol. Hovory s biblí ( Za poznáním knih a jejího významu ) Miloš Šourek a kol. Hra jako symbol světa Eugen Fink Hra o smysl (samizdatové vydání) Emil Juliš Hrabalovy literární koláže Miloslava Slavíčková Hrátky s češtinou Marie čechová a kol. Hrátky s češtinou Marie čechová a kol. Hrátky s češtinou II. M. Čechová, K. Oliva, P. Nejedlý Hroby, hrobky a pohřebiště českých knížat a králů M. Bravermanová, M. Lutovský Hudební divadlo v českých zemích (osobnosti 19. století) Jitka Ludvová Humanismus a raná renesance na Moravě Ivo Hlobil, Eduard Petrů Humanisté o Olomouci Eduard Petrů Husitská kronika Vavřinec z Březové Husitská kronika (Píseň o vítezství u domažlic) Vavřinec z Březovic Husitská revoluce František Šmahel Husitské skladby Budyšínského rukopisu Jiří Daňhelka Husitství ( Raně reformační příběh ) Martin Wernisch Husitství na Moravě; Náboženská snášenlivost; Jan Amos Komenský Josef Válka Hydronymia povodia Hrona Jaromír Krško Charta 77 očima současníků (Po dvaceti letech) Blanka Císařová... Chrám i tvrz Pavel Eisner Chrestomatie k vývoji českého jazyka ( století) Jaroslav Polák Chvály ( Diatriby a kázání laudace a mystifikace in margine ) Martin C. Putna Ianua linguarum reserata Johannis A. Comenni Ïdea státu Rakouského František Palacký Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii I. Edmund Husserl Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii II Edmund Husserl Ideologie a utopie ( Přednášky a eseje ) Karl Mannheim Ignác z Loyoly Leonard von Matt, Hugo Rahner SJ Ignác z Loyoly zakládá Tovaryšstvo Ježíšovo André Ravier Ílias Homér Iluminace Gumpoldovy legendy o sv. Václavu ve Wolfenbüttelu Antonín Friedl

16 Imagines Corporis ( Tělo v české moderně a avantgardě ) Josef Vojvodík Indexy k staroslověnskému slovníku Zdenka Ribarova Indoevropské jazyky (Srovnávací fonologie a morfologie) Adolf Erhart Inovace organizace a prezentace syntaktických termínů v učivu českého jazyka na základní škole Marie Zouharová Intelektuál a revoluce Záviš Kalandra Intelektuálové Jacques Le Goff Intelektuálové v Evropě 19.století Christophe Charle Intelektuálové ve středověku Jacques Le Goff Interpretace a analýza literárního díla Jiří Pechar Interpretace a subjektivita Petr Koťátko Interpretace básní Zdeněk Kožmín Intrernacionalizmy v nové slovní zásobě Zdeňka Tichá, Albena Rangelová Intrernacionalizmy v nové slovní zásobě Alena Macurová Irua originalia civitatis brunensis ( Privilegium českého krále Václava I. z ledna roku 1243 pro město Brno ) Miroslav Flodr a kol. Italská renesance Peter Burke Italská renesance a baroko ve střední Evropě Ladislav Daniel IV. Sjezd Svazu československých spisovatelů ( Praha června 1967 ) - J. A. Komenský a soudobá Morava T. Knotz J. K. Tyl ( ) Jaroslav Vosttrý, Zuzana Sílová J. S. Machar básník Zdeněk Pešat J.A. Komenského Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské Jan Amos Komenský Já a archetyp ( Individuace a náboženská funkce psýché ) Edward F. Edinger Já se tam vrátím František Halas Jak napsat diplomovou práci Umberto Eco Jak používat čárku a další interpunkční znaménka Ladislav Janovacel a kol. Jak přivést umění zpět k theologii (Váš učitel je jeden, Kristus) Bonaventura Jak psát a jak nepsat česky Petr Sgall, Jarmila Panevová Jak se dělá kniha Vladimír Pistorius Jak se kdy v Čechách tancovalo Čeněk Zíbrt Jak se žilo na kladském pomezí Lydia Baštecká Jak využít český národní korpus František Čermák a Renata Blatná Jakub Arbes Josef Moravec Jakub Arbes František Všetička Jakub Arbes Josef Moravec Jakub Arbes a Česká lípa Jiří M. Palát Jakub Böhme Jaroslav Matoušek Jan Amos Komenský a Polsko Marta Bečková Jan amos Komenský ve světle svých spisů Josef Hendrich Jan Čep ve vzpomínkách své rodiny Michal Bauer Jan Čep-Jan Zahradníček (Korespondence ) Mojmír Trávníček Jan Erazim Vocel Karel Sklenář Jan Gebauer Theodor Syllaba Jan Gebauer, stati literárně dějepisné (sv. I.) Arne Novak Jan Hus Eva Kantůrková Jan Jakubec Albert Pražák Jan Jeník z Bratřic Josef Polišenský, Ella Illingová Jan Milíč z Kroměříže a Jan z Jenštejna Milan Kopecký Jan Mukařovský and the Prague School, und die Prager Schule Vladimír Macura Jan Neruda a jeho doba Stanislav Budín Jan Neruda a konstituování realismu v české literatuře Anna P. Solovjovová

17 Jan Patočka a ohlas fenomenologie v české filosofii Jan Želivský Janovo Evangelium Jaro národů ve slovanských literaturách Jarosalv Kvapil Jaroslav Durych Jaroslav durych ( Svazky úvah a studií ) Jaroslav Goll Jaroslav Ježek a Osvobozené divadlo Jaroslav Vrchlický Jaroslav Vrchlický ( Pokus o studium jeho díla ) Jaroslav Vrchlický a Josef Holeček ( ) Jazky a národ Jazky-neznámý nástroj Jazyk a jazykověda Jazyk a jazykověda Jazyk a litaratura XVII Jazyk a samota Jazyk a skutečnost Jazyk českých spisovatelů J. A. Komenského Jazyk současné české politiky Jazyk, literatura a finance Jazyk, média, politika Jazyk, norma, spisovnost Jazyk, řeč, člověk Jazykové hry Jazykověda-věc veřená Jazykovědný rozbor Rukoisu Královedvorského, Zelenohorského a dalších staročeských textů s nimi spoovaných Jazykový atlas jihozápadní Moravy Jazyky a jejich zvuky (univerzálie a typologie ve fonetice a fonologii) Jazyky z draka (Mytológia slovenskýc rozprávok) Je třeba bránit společnost Je tu nejdrahocennější hlava (Rozhovory od surrealismu k surrealismu) Jean -Jacques Rousseau Jedno nezbytné Jednota a mnohost Ještěd Karoliny Světlé ( Karolina Světlá v dopisech o ještědských horách a jejich lidu ) Jezuité ( Mysie, mýty a dějiny ) Jezyk polski Ježíš Ježíš Kristus a mytologie Jidášovo evangelium Jílové minucí Jinakost, cizost v jazyce a v literatuře Jirásek a Náchodsko Jiří Mahen Jiří Mahen a Českolipsko Jiří Voskovec a Jan Werich ( Korespondence ) Jiří Wolker I. Blecha Božena Kopičková Rudolf Steiner Karel Krejčí František Götz Martin C. Putna Martin C. Putna Jaroslav Marek Václav Holzknecht Bohuš Balajka Jaromír Borecký Ondřej Macura, Tereza Riedlbauchová František Trávníček Viktor Krupa František Čermák František Čermák Lumír Klimeš Ernest Gellner Vilém Flusser Karel Kučera Jaroslav Bartošek Pavel Horký Světlana Čmejrková, Jana Hoffmannová Iva Nebeská Ján Findra Simona Pišlová Alexandr Stich Julius Enders Libuše Čižmárová Tomáš Duběda Dana Podracká Michel Foucault Radim Kopáč Karel Mácha Jan Amos Komenský Eckhart, Kusánský, Böhme, Ibn Arabí Josef Špičák Jonathan Wright Stanislaw Dubisz David Flusser Rudolf Bultmann Karel Dospěl Josef Strnad Marie Čechová, Dobrava Moldanová a kol. Zdeněk Nejedlý Štěpán Vlašín Jiří Rambousek Ladislav Matějka Štěpán Vlašín

18 Jiří z Poděbrad Josef Frais Jiskry a plaménky Marie Vojtíšková Jména tajemství zbavená Vladimír Mates Jos.V. Sládek (Jak žil, pracoval a trpěl) Ferdinand Strejček Josef Barák Václav Žáček Josef Dobrovský Bohuslav Havránek Josef Dobrovský Milan Machovec Josef Dobrovský a české příslovnictví Miroslav Heřman Josef Dobrovský a Morava Ivo Barteček, Miloslav Pospíchal Josef Emiler ( ) Ivan Hlaváček Josef Florian a jeho francouzští autoři Jitka Bednaříková Josef Hlávka Alois Lodr Josef Hora Jarmila Mourková Josef Jungmann (Paměti) Jiří Budka Josef Pekař Josef Hanzal Josef Pekař: Příběh knihy o kosti Jaroslav Čechura, Jana Čechurová Josef Šusta a dějiny lidstva Jiří Lach Josef Václav Frič Václav Žáček Josef Václav Sládek Milan Jankovič Josef Vašica Libor Pavera Jubilejní sborník J. B. Čapek Judaismus od A do Z ( Slovník pojmů a termínů ) Ja akov Newman, Gavri el Sivan Judaizmus ( Kniha o židovskej kultůře, histórii a náboženstve ) Jaroslav Franek Jules Verne v nakladatelství Jos. R. Vilímek Vadim Horák Jungman (Korespondence) Josef Josefovič K historickosrovnávacímu studiu slovanských jazyků Jiří Daňhelka K počátkům literatury v přemyslovských Čechách Oldřich Králík K pramenům národní literatury Viktor Viktora K specifičnosti memoárové literatury Vlastimil Válek K teorii metafory Miroslav Klivar, Radomír Pospíšil Kabala Papus Kabala a židovská mystika Perle Besserman Kacířství John Gray Kacířství (Eseje proti pokroku a jiným iluzím) Kalendár Jána z Lefantoviec Matúš Kučera Kalendář historický národa českého M. J. Vochoč, L. L. Pomíjel a kol. Kallilogie čili o výslovnosti Josef Durdík Kancionál Jan Amos Komenský Kánon západní literatury ( Knihy, které prošly zkouškou věků ) Harold Bloom Kapesní bohosloví ( Stručný slovník křesťanského náboženství ) Paul Henry Ditrich Holbach Kapitalismus a česká společnost Otto Urban Kapitoly o popisu Ladislav Dvorský Kapitoly z české poetiky Jan Mukařovský Kapitoly z české poetiky ( Obecné věci básnictví ) Jan Mukařovský Kapitoly z českého dějepisu umění I. Rudolf Chadrab a kol. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky Jana Pleskalová a kol. Kapitoly z dějin českého divadla František Černý Kapitoly z francouzské a italské literatury Jiří Pelán Kapitoly z francouzské, italské a české literatury Jiří Pelán Kapitoly z funkční jazykovědy Bohumil Trnka Kapitoly z funkční jazykovědy (Studies in functional linguistics) Bohumil Trnka Kapitoly z funkční syntaxe Aleš Svoboda Kapitoly z literárních dějin Slezska a severní Moravy P. Holý, K. Lepilová, M. Myška a kol.

19 Kapitoly z německé literatury ( Od Grimmelshausena k Dürrenmattovi ) Kapitoly z vývoje české syntaxe hlavně souvětné Kapitoly ze světové literatury Karek Hynek Mácha ( Spatřené ) Karel Čapek Karel Čapek Hledání pravdy, poctivosti a pokory Karel Čapek (Přijatá korespondence) Karel Čapek ve fotografii Karel Častovec Myška ze Žlutic Karel Dostál-Lutinov (Bez mýtů předsudků a iluzí) Karel Havlíček Borovský Karel Hlaváček typ české dekadence Karel Hynek Mácha Karel Hynek Mácha (Život uchvatitele krásy) Karel Hynek Mácha v dějišti svých Cikánů Karel Hynek Mácha ve vzpomínkách současníků Karel IV ( Jeho duchovní tvář) Karel IV (Státnické dílo) Karel IV a Itálie Karel IV. Karel IV. Karel IV. ( Historie života velkého vladaře ) Karel kníže ze Schwarzenburgu ( Obrana svobod ) Karel Poláček a obraz první světové války v české literatuře Karel Račín, nedoceněný barokní autor Karel Sabina (Portrét konfidenta) Karlova univerzita v Praze Karolina Světlá Karolina Světlá, Kříž u potoka) Kašpar Šternberk Katalog prvotisků Knihovny Národního muzea v Praze a zámeckých a hradních knihoven v České republice Kategorie Katechetické spisy Katolická moderna (Karel Dostál-Lutinov a jeho přátelé a spolupracovníci Každodennost renesančního aristokrata Každý den s češtinou (Zajímavosti a zvláštnosti) Kde domov můj ( Varianty a parafráze ) Kdo byl kdo ( V našich dějinách do roku 1918 ) Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918 Kdo chodí tmami Kdo je Jan Herben Kdo je kdo Kdo je kdo ( Obec spisovatelů ) Kdo je kdo (Obec spisovatelů) Kdo je kdo v mytologii Když myslím na Evropu Když se psalo T. G. M. Keltské motivy v českých pověstech Klaret a jeho družina Klasická pohádka Kléméns Alexandrijský ( Pobídka Řekům ) Jiří Stromšík Karel Svoboda Antonie Kreislová Bohumil Mráz Ivan Klíma Bohuslava Bradbrooková Marta Dandová a Milada Chlíbcová T. Halík Petr Mareš Pavel Marek, Ladislav Soldán Slavomír Ravik Fedor Soldan Vladimír Štěpánek Karel Jánský Jaromír Wágner Karel Jánský Zdeněk Kalista Marie Bláhová, Richar Mašek Zdeněk Kalista Jiří Spěváček Josef Šusta František Kavka Karel Schwarzenberg Jan Tydlitát Michaela Hashemi Slavomír Ravik Václav Chaloupecký Josef Špičák Věra Mazlová Jiří Majer Jitka Šimáková, Jaroslav Vrchotka a kol. Aristoteles Svatý Augustin Stanislav Batůšek Marie Koldinská Jan králík a kol. Martin Valášek a kol. P. Augusta, J. Brokl, M. Honzáková a kol. Pavel Augusta Daniel Reynek, Jiří Reynek Václav Cháb Vladimír Novák Vladimír Novák Alexander S. Murray Rio Preisner František Rada Jiří Svoboda Václav Flajšhans Zdeněk Vyhlídka Matyáš Havrda

20 Klement Alexandrijaký ( Stromata I.II.III ) Klementinum - průvodce Klíč k pražským hřbitovům Klíč k rodným chaloupkám Kniha Kniha a český exil Kniha Josefova Kniha satir Kniha v českém kubismu Knihovna Františka Martina Pelcla Knihy a knihovny v českém středověku Knihy a zápasy Knihy a zápasy Knihy s Toyen Knihy tajemství a moudrosti (Mimobiblické židovské spisy: pseudepigrafy) Knihy za ohradou ( Česká literatura v exilových nakladatelstvích ) Knížka o Babičce Knížky lidového čtení Knížky o hře šachové a jiné Knížky o svatokupectví Kodex vyšehradský Kolik zbývá z noci ( Kázání ) Komeniologické studie Komenský jako umělec slova Komplexní jazykové rozbory Kompozícia jazykového prejavu Komu ženu svou poručiti Komunikace Komunikace a čeština Komunikace a výuka českého jazyka a literatury Komunikace ve škole Komunikační dovednosti Komunikativní složky výstavby dialogického textu Konec a začátek v jazyce a literatuře Konec a začátek v jazyce a v literatuře Konec dějin umění Konec filosofie a úkol myšlení Konec století (Výbor z pamětí ) Konference mlasých slavistů (Slavistika dnes: trendy a perspektivy) Konfese baroku Kongnitivní věda, činná mysl a literární vyprávění Konstantin Jireček Konstantin Veliký Konstrukce gramatiky ze sémantického báze Korán Korán Korespondence císaře Leopolda I. s Humprechtem Janem Čemínem z Chudenic ( Duben září 1663 ) Korespondence František Langer Korpus jako zdroj dat o češtině Matyáš Havrda a kol. Petra Oulíková Petr Kovařík Petr Kovařík Jiřina Šmejkalová Aleš Zach Václav Matěj Kramerius, Václav Rodomil Kramerius Bedřich Václavek, Donát Šajner Jindřich Toman Josef Johanides Ivan Hlaváček František Bartoš F.M. Bartoš Lenka Bydžovská, Karel Srp Zdeněk Soušek Jan Čulík Václav Černý Václav Rodomil Kramerius Tomáš ze Štítného M. Jan Hus Anežka Merhautová, Pacel Spunar Pavel Filipi Jan Patočka Milan Kopecký M. Čechová, F. Daneš, M. Dokutil a kol. Jozef Mistrík Milan Kopecký Jana Skálová Jan Kořenský Jitka Zítková Jiří Mareš, Jaro Křivohlavý Stanislava Müllerová Olga Müllerová Sborník z mezinárodní konference Dobrava Moldanová Hans Belting Martin Heidegger F. V. Krejčí Dagmar Filippová Zdeněk Grmolec Uri Margolin Ivan Dorovská Manfred Clauss Jan Kořenský Iva Hrbek Ignác Veselý Zdeněk Kalista Marta Dandová Petr Karlík

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ2

SADA VY_32_INOVACE_CJ2 SADA VY_32_INOVACE_CJ2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

KBO/0277 Interpretace de l SC L I

KBO/0277 Interpretace de l SC L I KBO/0277 Interpretace de l SC L I Vyučující Mgr. Filip Komberec email: komberec.filip@gmail.com kancelář č. 435 (nová budova) KH: pondělí 15.00-16.00 Anotace kurzu Kurz KBO/0277 Intepretace děl starší

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

7. léta 18.století počátek 19.století

7. léta 18.století počátek 19.století 7. léta 18.století počátek 19.století UDÁLOSTI FAKTA Čechy součástí habsburské monarchie vláda Marie Terezie a Josefa II. reformy v duchu osvícenských zásad (1773 zrušení jezuitského řádu, 1774 všeobecná

Více

Literární a slohová výchova, komunikace

Literární a slohová výchova, komunikace Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Literatura (LIT) Literární a slohová výchova, komunikace Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor Literární výchova I Čte s porozuměním Shromáždí a zapíše co nejvíc

Více

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Stoka A2-1 10001 105/49 4259 Městys Machov Machov 119, 549 63

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Středověká literatura

Středověká literatura MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2013/14) PŘEDMĚT TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) literatura sekunda Mgr. Pavla

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Třída: 4K,4El Školní rok: 2011/2012 Světová a česká literatura do konce 19. století 1. Olbracht Ivan: Biblické příběhy 2. Homér:

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m PŘEBOR ŽUPY DR.BUKOVSKÉHO - PLAVÁNÍ - 3.11.2013 KATEGORIE: nejmladší žactvo 2008 a mladší Bartošek Adam 2009 Slavíkovice hry ve vodě Bartošek Matěj 2011 Slavíkovice hry ve vodě Daněk Jan 2008 Vyškov hry

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Výběr příspěvků ze studentské literárněvědné konference V Macurových botách

Výběr příspěvků ze studentské literárněvědné konference V Macurových botách Výběr příspěvků ze studentské literárněvědné konference V Macurových botách Stanislava Fedrová Alice Jedličková (eds.) Publikace vznikla v rámci výzkumného záměru Z a grantového projektu GA ČR / /H. Lektorovali:

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Žánry

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza 10. REALISMUS D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let a)historická próza a)historická próza za nejvýznamnější české autory historických próz jsou považováni: Alois Jirásek a Zikmund Winter. Alois

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

Příjmení Jméno Kompostér Ulice

Příjmení Jméno Kompostér Ulice Příjmení Jméno Kompostér Ulice Anlaufová Ludmila 1 Štefánikova Babincová Oldřiška 1 Hájov Bajer Jaromír 1 Místecká Bajer Adam 1 Místecká Balcárek Radomír 1 Lomená Baroňová Kateřina 1 Nová Bayer Pavel 1

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015 Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015 4.A předseda místopředseda třídní Mgr. Irena Vejsadová Mgr. Zuzana Bašusová Ing. Hana Schorná středa, 20.5.2015 11:00-11:20 11:20-11:35 4.A Bechyňská Kamila

Více

17.století první polovina 18.století

17.století první polovina 18.století 17.století první polovina 18.století UDÁLOSTI FAKTA ÚKOLY: porážka českých protestantů (1620 Bílá hora) Obnovené zřízení zemské (1628 prohabsburské, katolické zákony) rekatolizace, germanizace nevolnictví

Více

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Hostibejcké schody - výsledky Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Adam David 2:48 Andr Václav 1:21 Bačo Jan 2:09 Balcar David 1:50 Bartoš Pavel 1:33 Bartůšek Josef 1:47 Baška

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BABŠICKÁ Věra 0120116 Golfový Klub Líšnice 27,9 BALAZIK-SPEIDEL Ingeborg 0040989 Royal Golf Club

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BABŠICKÁ Věra 0120116 Golfový Klub Líšnice 27,9 BALAZIK-SPEIDEL Ingeborg 0040989 Royal Golf Club SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BABŠICKÁ Věra 0120116 Golfový Klub Líšnice 27,9 BALAZIK-SPEIDEL Ingeborg 0040989 Royal Golf Club Mariánské Lázně 24,0 BALAŽÍK Josef 0040394 Royal Golf Club

Více

Jméno, adresa vlastníka nemovitosti. 1 297/1 stavební místo PaedDr. Dana Kotíková, Poljanovova 3159/3, Praha, Modřany, 143 00

Jméno, adresa vlastníka nemovitosti. 1 297/1 stavební místo PaedDr. Dana Kotíková, Poljanovova 3159/3, Praha, Modřany, 143 00 Vezměte prosím na vědomí, že od doby vypracování tohoto seznamu došlo ke značnému počtu změn (změny vlastníků nemovitostí, kolaudace staveb, změny adres apod.), z praktických důvodů byl seznam ponechán

Více

se zaměřením na vzdělávání Časový plán (kreditové hodnocení jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS)

se zaměřením na vzdělávání Časový plán (kreditové hodnocení jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS) Studijní program: Studijní or: Specializace v pedagogice Český jazyk a literatura se zaměřm na vzdělávání Časový plán (kreditové hodnoc jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS) Počet kreditů celkem:

Více

METODIKA LITERÁRNÍ VÝCHOVY A PRÁCE S KNIHOU

METODIKA LITERÁRNÍ VÝCHOVY A PRÁCE S KNIHOU O b s a h LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2 LITERÁRNÍ SEMINÁŘ 4 METODIKA LITERÁRNÍ VÝCHOVY A PRÁCE S KNIHOU 5 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI 7 LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ (KCD/LTPDA) Vymezení předmětu: povinný Hodinový

Více

České baroko (autoři)

České baroko (autoři) České baroko (autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC36 České baroko Hlavní autoři české barokní literatury Hlavní autoři české barokní literatury Jan Amos Komenský Bohuslav Balbín Bedřich

Více

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE OBSAH Úvodem 11 I. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ Pozdrav prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, DrSc., předsedy Akademie věd ČR 15 Pozdrav prof. PhDr. Miloslava Petruska, CSc., prorektora University Karlovy 19 Pozdrav prof.

Více

Knihy. Seznam knih žánru Poezie (139)

Knihy. Seznam knih žánru Poezie (139) Stránka č. 1 z 5 Knihy Seznam knih žánru Poezie (139) Novinka!!! -Kniha vložena před méně než 365 dny (po 06.04.2015). Poslední aktualizace: 09.03.2016 Číslo Název Autor Rok PO064 Básně Slowacký, Jul.

Více

ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC / JEDNOOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ

ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC / JEDNOOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC Ústav bohemistických studií kromě jazykové výuky zahraničních studentů pořádá od r. 1948 v době vysokoškolských prázdnin Letní školu slovanských studií, na níž probíhají lektorské

Více

Literatura období humanismu a renesance I

Literatura období humanismu a renesance I Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literatura

Více

CHODSKÝ ČAKAN 2008. Poř. Příjmení a jméno RN Č.pr. 1 2 3 4 5 6 CEL 1 MACH Milan 1972 00966 99 99 100 98 98 100 594 0370-SSK DUKLA Plzeň

CHODSKÝ ČAKAN 2008. Poř. Příjmení a jméno RN Č.pr. 1 2 3 4 5 6 CEL 1 MACH Milan 1972 00966 99 99 100 98 98 100 594 0370-SSK DUKLA Plzeň Disciplína č. 1 Disciplina 10m vzduchová puška Kategorie Muži, junioři Datum 19.1.2008 Rekord 599 Poř. Příjmení a jméno RN Č.pr. 1 2 3 4 5 6 CEL 1 MACH Milan 1972 00966 99 99 100 98 98 100 594 2 ŠMOL Petr

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 jméno stát instituce Balev Anna USA Baslerová Helena Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků, Vídeň Basler Richard Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků,

Více

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00 Aktivní ID Jméno Počet hlasů Přitomno hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 2 Balia Vlastimil, Mgr. 0,31 3 Beck Petr 1,11 4 Beck Petr 0,45 5 Bezák Miroslav 0,70 6 Bodnár Vladimír,

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 903/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 858 ze dne 11.11.2015 Poskytnutí dárkových poukázek jubilantům městské části - listopad, prosinec 2015 Rada městské části I. s

Více

RESULTS: PC CZ - CUP 2013 EVENT Surname and name Club Poděbrady Čes. Buděj. MČR Prach Liberec

RESULTS: PC CZ - CUP 2013 EVENT Surname and name Club Poděbrady Čes. Buděj. MČR Prach Liberec RESULTS: PC CZ - CUP 2013 EVENT Surname and name Club Poděbrady Čes. Buděj. MČR Prach Liberec marks presented marks competitors presented marks competitors presented marks competitors 1. Kotulán Břetislav

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA O b s a h DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 1 2 DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2 4 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 6 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

Vzdělávací obor český jazyk a literatura - obsah

Vzdělávací obor český jazyk a literatura - obsah 6. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce ( praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence pracovní, k učení Kom. k řešení problémů, komunikativní Kom. občanské

Více

MUZEUM KNIHY. na zámku dr. R. Kinského ve Žďáru nad Sázavou Stálá expozice Národního muzea Dějiny písma, knihy a knihtisku

MUZEUM KNIHY. na zámku dr. R. Kinského ve Žďáru nad Sázavou Stálá expozice Národního muzea Dějiny písma, knihy a knihtisku MUZEUM KNIHY na zámku dr. R. Kinského ve Žďáru nad Sázavou Stálá expozice Národního muzea Dějiny písma, knihy a knihtisku Pracovní listy pro žáky a studenty základních a středních škol Muzeum knihy Otevřeno:

Více

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr.

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr. VÍTĚZSLAVA KAPRÁLOVÁ Personální bibliografie Z LITERATURY O VÍTĚZSLAVĚ KAPRÁLOVÉ Knihy FEMINA. Portréty českých žen. 1. vyd. Brno, Barrister & Principal 1998. [318] s. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985.

Více

Lipno SkiCamp14 GS Šumavský pohárek č. 1 Lipno - 11.01.2015

Lipno SkiCamp14 GS Šumavský pohárek č. 1 Lipno - 11.01.2015 U7 - ŽENY 1. 34 ČÁSTKOVÁ Agáta 1. 2008 Skiklub Železná Ruda 2 01:12.72 00:36.29 00:36.43 2. 25 MATĚJKOVÁ Emma 2. 2008 Skiklub Železná Ruda 2 01:16.20 00:37.56 00:38.64 00:03.48 3. 27 MUŽÍKOVÁ Eva 3. 2008

Více

PROSECCO SUPERIOR CUP 2013, 27.7.2013-27.7.2013, Mariánské Lázně Kategorie: Společná Brutto Výsledková listina

PROSECCO SUPERIOR CUP 2013, 27.7.2013-27.7.2013, Mariánské Lázně Kategorie: Společná Brutto Výsledková listina PROSECCO SUPERIOR CUP 2013, 27.7.2013-27.7.2013, Mariánské Lázně Kategorie: Společná Brutto Výsledková listina Pořadí Jméno Klub reg. číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po 1 KOPEJTKOVÁ Stanislava RGCML 0040113

Více

VÝHERCI spotřebitelské soutěže "Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny"

VÝHERCI spotřebitelské soutěže Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny VÝHERCI spotřebitelské soutěže "Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny" Hlavní výhra: večeře s Rogerem Federerem v Curychu pro jednu osobu Cebo Filip Janíková Miluše 1. kolo:

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

literatury a interpretace literárního díla) CC0011008 / 110. Česká literatura a kultura 19. století Jana Bischofová 2/1 Z 2/1 Zk

literatury a interpretace literárního díla) CC0011008 / 110. Česká literatura a kultura 19. století Jana Bischofová 2/1 Z 2/1 Zk ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC Ústav bohemistických studií kromě jazykové výuky zahraničních studentů pořádá od r. 1948 v době vysokoškolských prázdnin Letní školu slovanských studií, na níž probíhají lektorské

Více

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY Myšáci dívky 2003 a mladší Pořadí Jméno rok Klub 1 Keliárová Barbora 2004 A Ski Třebíč 11 30 30 30 8 13 18 24 123 164 8 2 Slováčková Tereza 2004 Sokol Předklášteří 30 30 30 30 30 120 150 5 3 Kůpová Sára

Více

Preromantismus ve světové literatuře

Preromantismus ve světové literatuře Preromantismus ve světové literatuře Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

KÁNON SPISOVATELŮ A DĚL PRO ROK 2015/2016

KÁNON SPISOVATELŮ A DĚL PRO ROK 2015/2016 KÁNON SPISOVATELŮ A DĚL PRO ROK 2015/2016 Žák vybírá 20 literárních děl: Světová a česká literatura do konce 18. století minimálně 2 literární díla Světová a česká literatura 19. století minimálně 3 literární

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600007219 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk, vyšší - didaktický test Učebna dle informačního systému: 204 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Literatura TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ prima Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden, 70hod/rok Literatura pro 1. ročník středních

Více

Jarní prázdniny ÚNOR. 8 Petr Hladík 21 Martin Jiránek. 28 Martin Jiránek. Nj obchod, služby a cestovní ruch. Nj obchod, služby a cestovní ruch

Jarní prázdniny ÚNOR. 8 Petr Hladík 21 Martin Jiránek. 28 Martin Jiránek. Nj obchod, služby a cestovní ruch. Nj obchod, služby a cestovní ruch 9 8 6 7 5 ÚNOR Nj obchod, služby a cestovní ruch 1 Petr Hladík 14 Hynek 09:00-12:00 Valentýn 10:30 2 Rekvalifikace PC - Eva Sýkorová 15 Nela 09:00-12:00 Jiřina Nj - konverzace 3 Šárka Kuthanová Blažej

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Přednášky se konají vždy ve středu, a to 1x za 14 dní.

Přednášky se konají vždy ve středu, a to 1x za 14 dní. ESTETIKA PRO SENIORY Semestrální přednáškový cyklus z dějin umění a kultury obsahuje 20 přednášek, rozdělených do 2 skupin (A a B). Absolvovat lze obě skupiny současně. Všechny přednášky jsou doplněny

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého Veleslavínova 18, P.O. BOX 103, 702 00 Ostrava Mor. Ostrava VÁŠ DOPIS / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA OSTRAVA SBS/25113/2014/OBÚ-05/9/511/Ing.Sk

Více

děkuje za reprezentaci klubu

děkuje za reprezentaci klubu Večeřa Stanislav (trenér) Psota Tomáš Klíma Martin Nečas David Večeřa Robin Večeřa Stanislav ml. Kvasnička Jan Obršlík Jiří (trenér) Prostřední řada zleva: Górny Tomáš Dočkal Vladimír Muzikář Jiří Štěrba

Více

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury vyšší úroveň ve školním roce 2011/2012 (Zpracováno v souladu s katalogem požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky,

Více

Seznam soudců bývalých členů KSČ

Seznam soudců bývalých členů KSČ Seznam soudců bývalých členů KSČ Seznam soudců s údaji o jejich politické příslušnosti před listopadem 1989 je vytvořen z podkladových materiálů ke jmenování soudců zpracovaných soudy. Část údajů v letech

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

PROBÍRANÁ DISCIPLÍNA METODICKÉ POZNÁMKY

PROBÍRANÁ DISCIPLÍNA METODICKÉ POZNÁMKY Gymnázium, Ústí nad Orlicí T.G.Masaryka 106 Školní rok 2011/2012 Tematický plán předmětu Český jazyk a literatura Třída: 2.A (čtyřleté studium, zahrnuto v ŠVP gymnázia) Hodinová dotace: 2 nedělené hodiny,

Více

Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900

Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900 R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900 Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

Kategorie: I. Stupeň ZŠ Celkové pořadí družstev:

Kategorie: I. Stupeň ZŠ Celkové pořadí družstev: Kategorie: I. Stupeň ZŠ 1 22. ZŠ Plzeň 6 6 0 0 23 18 23 2 ZŠ Nepomuk 6 4 0 2 15 12 14 3 15. ZŠ Plzeň 6 3 1 2 13½ 10 13 4 ZŠ Klenčí pod Čerchovem 6 3 0 3 13½ 9 12 5 ZŠ Planá 6 3 1 2 13 10 12 ZŠ Zárečná

Více

Parcela Název k.ú. OPSUB - název ID vlastnictví podíl obce. stavba - název části obce. Název. Stavba využití. Stavba (formátováno)

Parcela Název k.ú. OPSUB - název ID vlastnictví podíl obce. stavba - název části obce. Název. Stavba využití. Stavba (formátováno) Ivančice Alexovice Čech Josef 932287732 1 4 1565 orná půda Alexovice 655821, č. 1346 Ivančice Alexovice Čech Vladimír 932285732 1 4 1565 orná půda Alexovice 655821, č. 1346 Ivančice Alexovice Florian Bedřich

Více

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Místo konání: Lyžarský areál Zadov - Kobyla Datum konání: 25/01/2013 Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Kategorie: Lyže M1 1 153 HLÁVKA Vítězslav 1986 CZE CZP Brno 00:37.16

Více

Mladá Boleslav Tour ŠKODA AUTO

Mladá Boleslav Tour ŠKODA AUTO 1 Biceclinic 1 4 6894 Filip BRUCKNER 01:03:52.0 2 5 3388 Radek BRUCKNER 01:03:52.2 2 Samolepky.cz 1 7 6921 Adam SMEJKAL 01:04:11.2 2 8 3445 Jan SMEJKAL 01:04:11.5 3 Součíni 1 11 6956 Jakub SOUČEK 01:05:03.7

Více

Výsledková listina - družstva Okresní kolo přespolního běhu, Vimperk - Vodník 2.10.2012

Výsledková listina - družstva Okresní kolo přespolního běhu, Vimperk - Vodník 2.10.2012 Okresní kolo přespolního běhu, Vimperk - Vodník 10.2012 kategorie: hoši III. Pořadí Pořadí jedn. Příjmenní Jméno ročník nar. škola body družstva 1 Albrecht Matyáš 1999 G a SOŠE Vimperk 2 Jirouš Samuel

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla

Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla Třída 4.A Seznam četby pro maturitní rok 2010/ 2011 - min. 20 děl má žák ve svém seznamu- - musí být zastoupena próza, poezie i drama min. jedním lit. dílem Česká a světová literatura do konce 19. století

Více

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Aktivizace učiva z 5. ročníku ( slovní druhy, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187 Dům č. p. 181 Dům na bývalém pozemku velkostatku zvaném Prozdol, postavil v r. 1936 Dobeš Jakub z č. 103 s manželkou Marií roz. Zálešáková z č. 55. Manželé byli bezdětní. V roce 1965 jej předali neteři

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

MASTERS - běh individuálně Pořadí Jméno Příjmení Oddíl Soutěž Čas (s) 1 Jan Hrabec Třebíč Nuclears běh 12,8 2 Lukáš Olbort Pipas Brno běh 13,1 3

MASTERS - běh individuálně Pořadí Jméno Příjmení Oddíl Soutěž Čas (s) 1 Jan Hrabec Třebíč Nuclears běh 12,8 2 Lukáš Olbort Pipas Brno běh 13,1 3 MASTERS - běh individuálně Pořadí Jméno Příjmení Oddíl Soutěž Čas (s) 1 Jan Hrabec Třebíč Nuclears běh 12,8 2 Lukáš Olbort Pipas Brno běh 13,1 3 Michal Malát Hluboká nad Vltavou běh 13,2 4 Lukáš Přívozník

Více

ČESKÁ POEZIE V LETECH 1948 1968 1. poválečná tvorba meziválečné generace

ČESKÁ POEZIE V LETECH 1948 1968 1. poválečná tvorba meziválečné generace ČESKÁ POEZIE V LETECH 1948 1968 1. poválečná tvorba meziválečné generace (F. Halas +49, J. Hora +45, K. Biebl +51) Seifert, Holan, někdo 2. poezie spirituálních a primárních hodnot (Oldřich Mikulášek,

Více

1. místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary 14 145 KV0101 Verunka Richterová, Bukovany 8 145 3. místo KV0064 Hanka Dyková, Ostrov 17 139 KV0029

1. místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary 14 145 KV0101 Verunka Richterová, Bukovany 8 145 3. místo KV0064 Hanka Dyková, Ostrov 17 139 KV0029 1. místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary 14 145 KV0101 Verunka Richterová, Bukovany 8 145 3. místo KV0064 Hanka Dyková, Ostrov 17 139 KV0029 Monika Novotná, Karlovy Vary 8 139 5. místo KV0049 Petr Lukáš,

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008789 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Zkušební místo: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více