Album pozdně středověkého písma I. Alexander Abusch Schiller ( Grösse und Tragik eines deutschen Genius )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Album pozdně středověkého písma I. Alexander Abusch Schiller ( Grösse und Tragik eines deutschen Genius )"

Transkript

1 " v jednom poschodí vnitřní babylonské věžě " ( Jazyky Franze Kafky ) Marek Nekula "Smrt Boha" v Nietzschově filosofii Mojmír Hrbek...na okraji chaosu ( Poetika literárního díla 20.století Daniela Hodrová a kol. Ergo (Sborník pro společenské vědy, umění a literaturu) filmů, ktré musíte vidět, než umřete Steven Jay Schneider 12 století církevních dějin Rudolf Říčan, Amedeo Molnár 120 let muzea Ústí nad Labem Václav Houfek a kol let křesťanství ( Ilustrované církevní dějiny ) Günter Stemberger 27. 6: 1950 poprava Záviše Kalandry Česká kulturní avantgarda a KSČ 500 let knihtisku v Brně Jaromír Kubíček a kol. 900 let cisterciáckého řádu Kateřina Charvátová A co když je to divadlo? ( Několikero zastavení nad středověkým latinským dramatem ) Eva Stehlíková A slova tvá teď se mnou jdou A. M. Tilschová Karel Krejčí ABC hudebních forem Luděk Zenkl Abraham (Člověk a symbol) Gustav Dreifuss, Judith Riemerová Acta Comeniana Milan Kopecký Adaptace literárního díla a její didaktické využití Radomil Novák, Ivana Gejgušová Aeneis Publius Vergilius Maro Aion ( Příspěvky k symbolice bytostného Já ) Carl Gustav Jung Aischylos a Athény (O původu umění ve starověkém Řecku) George Thomson Akademický slovník cizích slov Věra Petráčková, Jiří Kraus a kol. Akademický slovník cizích slov Věra Petráčková, Jiří Kraus a kol. Aktuální členění věty v češtině P. Sgall, E. Hajičová, E. Buráňová Aktuální otázky jazykové kultury v socialistické společnosti Jan Chloupek Aktuální problémy vybraných oborových didaktik Jiří Škoda, Pavel Doulík Album pozdně středověkého písma I. Hana Pátková Alexander Abusch Schiller ( Grösse und Tragik eines deutschen Genius ) Alexander Abusch Alexander Matuška (Pokus o Karla Čapka) Člověk proti skaze Alexandreida Josef Hrabák Alexandreida Václav Vážný Almanach ke 100.výročí Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě J. Beneš, K. Hádek, P. Horák, F. Hýbl a kol. Almanach rukopisné obrany 1991 Jiří Urban Almanach rukopisné obrany V Jiří Urban Alois Jirásek Jaroslava Janáčková Alois Jirásek (Jeho umělecká činnost, význam a hodnota díla) Jan Voborník Alžbětinské divadlo ( Drama po Shakespearovi ) Alois Bejblík, Jaroslav Hornát, Milan Lukeš AMU=DAMU+FAMU+HAMU (kapitoly k tématu realizace divadla) Jan Dvořáček Anatomie kritiky Northrop Frye Anatomie kritiky Northrop Frye André Breton ( Rozhovory ) André Parinaud Andrej Sládkovič Cyril Kraus Anežská klášter v Praze Helena Soukupová Anglicko-český slovník Antonín Osička, Ivan Poldauf Ani Labuť ani Lůna (sborník k 100. výročí smrti K.H. Máchy) Josef Zumr Aniž jest co nového pod sluncem Patrik Ouředník Anthologie z literatury české Josef Jireček Antická jména (Jak je číst a skloňovat) Jiřina Hůrková Antická próza (Láska a Válka) Bořivoj Borecký

2 Antika a česká kultura Ludvík Svoboda Antika a česká kultura Ladislav Varcl, Josef Hrabák a kol. Antika a křesťanstvo Josef Resch Antimachiavell neboli Vyvrácení Machiavelliho Vladaře Fridrich II. Veliký Antisemitismus v české literatuře 19.a 20. Století Alexej Mikulášek Antológia staršej slovenskej literatúry Ján Mišianik Antologie z dějin československé filosofie Robert Kalivoda, Josef Zumr Antologie ze starší české literatury Jaromír Plch Antonín Marek (Buditel národa) Marie Šulcová Antonín Sova Josef Zika, Jiří Brabec Antropologie multikulturní společnosti Thomas Hylland Eriksen Apokalypsa aneb Zpěv o naději Luděk Rejchrt Apologetové nebo kacíři (Studie a materiály k dějinám české katolické moderny Pavel Marek Apologie aneb vlastní obhajoba proti nařčení z čarodejnictví Svatava Matoušková Apoštolové a mučedníci Rea Michalová Arcimboldo Werner Kriegeskorte Archeologické etudy Zdeněk Smetánka Archiv český, díl XXXVIII. ( Popravčí a psanecké zápisy jihlavské ) František Hoffmann Archiv hlavního města Prahy (Kapitoly z dějin ) František Holec Arne Novák, Baroko a reformace Pavel Váša Aspekty literárneho textu František Miko Aspekty literární a jazykovědné II V.Kováčová, D.Baláková, J.Šindelářová Atlas literatury Malcolm Bradbury Augustin Smetana Irena Michňáková Aura baroka kolem literatury 20. století Jindra B. Třísková Autenticita a literatura Vladimír Křivánek Autor a subjekt v díle Boženy Němcové Hana Šmahelová Autor, text a společnost Pavel Vašák Autoři slezských písní Jan Drozd Až do předsíně nebes ( Čtrnáct studií o baroku našem i cizím ) Václav Černý B. Němcová František Kubka, Miloslav Novotný Báje, mýty, dějiny Vladimír Karbusický Balada a moderní epika Jaromíra Nejedlá Balada v proměně doby Jaromíra Nejedlá Baltské jazyky v proměnách metod Vaidas Šeferis Barokní fenomén v současnosti Zdeněk Rotrekl Barokní náboženská bratrstva v Čechách Jiří Mikulec Barokní Praha - Barokní Čechie Báseň na dosah eidosu Básnická sémantika Básnicky bydlí člověk Básnický dnešek a Karel Hynek Mácha Baudrillard a milénium Bázový morfematický slovník češtiny Beatrice a Laura ( Významová struktura ústředních ženských postav u Danta a Petrarky ) Bedřich Fučík (Rodná krajina básníkova) Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18. století Beiträge zur Deutschsprachigen Literatur in Tschechien Bene Scripsisti ( Filosofie od středověku k novověku ) Bernard Bolzano : Cesta k logické sémantice O. Fejtová, V. Ledvinka, J. Pešek a Vít Vlnas Zdeněk Mathauser Jan Mukařovský Martin Heidegger Jiřina Hůrková Christopher Horrocks Zbyšek Šiška Vanda Vybíralová Vladimír Binar Edita Štěříková Lucy Topoĺská, Ludvík Václavek J. Beneš, P. Glombíček, V. Urbánek Marta Vlasáková

3 Betlémské poselství M. Jana Husi Jan Laichter Betlémské texty Bohumil Ryba Betlémy a betlémáři šluknovského výběžku Hans Bergmann Bez viny a bez trestu ( Pokus o zvládnutí nezvládnutelného ) Jean améry Bezděz ( Vlastivědný Sborník českolipska ) 1990 M. Benda, J. Blažková, F. Gabriel a kol. Bezděz ( Vlastivědný Sborník českolipska ) 1995 M. Benda, J. Blažková, F. Gabriel a kol. Bezděz ( Vlastivědný Sborník českolipska ) 1999 M. Benda, J. Blažková, F. Gabriel a kol. Bezectní lidé ( O katech, děvkách a mlynářích ) Richard van Dülmen Bezruč-Machar (Vzájemná korespondence) Jaromír Dvořák Bezručův hlas ( Památník pěvce Slezských písní ) D. M. Pavlíček a kol. Bible ( Písmo svaté Starého a Nového zákona ) M. Bič, J. Mánka a kol. Bible dnes a pro nás - Starý zákon Slavomír Ravik Bible dnes a pro nás ( Nový zákon ) Slavomír Ravik Biblí krok za krokem (Filipským) Kay Arthurová Biblí krok za krokem (Titovi) Kay Arthurová Biblická teologie ( Christologie ) Franz Joseph Schierse Biblické památky Izraele Václav Oulík Biblické příběhy v proměnách času ( Příspěvek k duchovní psychoterapii ) Jan Czech Biblický slovník Jean-Jaques von Allmen a kol. Biblický slovník Adolf Novotný Biblický slovník Adolf Novotný Biblický slovník sedmi jazyků Jan Heller Bibliografie ( ) Oldřich Kašpar Bibliografie české lingvistiky M. Nováková, Z. Tyl, M. Tylová Bibliografie české lingvistiky Marie Nováková M. Nováková, J. Papcunová, A. Nejedlá a Bibliografie české lingvistiky 1992 kol. Bibliografie české lingvistiky 1998 J. Papcunová, A. Nejedlá, E. Hrachová Bibliografie české onomastiky Marie Nováková Bibliografie české onomastiky Marie Nováková Bibliografie české onomastiky Marie Nováková Bibliografie Josefa Škvoreckého Michal Přibáň Bibliografie Josefa Škvoreckého III. (Ohlasy ve světě) Ilja Matouš Bibliografie Karla Čapka Boris Mědílek a kol. Bibliografie Karla Poláčka Boris Medílek Bibliografie řeckých a latinských studií v České republice ( ) Pavel Zavadil, Marek Dospěl Bída historicismu Karl R. Popper Biografický slovník českých zemí Pavla Vošáhlíková Biografický slovník českých zemí ( Boh - Bož ) Pavla Vošahlíková a kol. Biologická a sociální dimenze člověka Vladimír Blažek, Ivo T. Budil Biskup Jan IV. Z Draždic Zdeňka Hledíková Blahoslavená Zdislava z Lemberka Zdeněk Kalista Blázni v lázni Hans Sachs Bohemia Franciscana ( Františkánský řád a jeho působení v českých zemích 17.a 18.století ) Martin Elbel Bohemia sancta ( Životopis českých světců a přátel božích ) Jaroslav Kadlec... Bohemia sancta ( Životopisy českých světců a přátel božích ) Jaroslav Kadlec a kol. Bohové, Démoni a symboly starověké Mezopotámie Jeremy Black, Anthony Green Bohyně čeká ( Traktát o češtině ) Pavel Eisner Boje o Karla Čapka Viktor Kudělka Boje o zítřek F. X. Šalda Božena Benešová Dobrava Moldanová

4 Božena Němcová ( Korespondence ) Jaroslava Janáčková Božena Němcová ( Sborník k 140. výročí úmrtí ) Eva Wolfová, V. Binar, M. Dandová a kol. Božena Němcová ( Život, dílo, doba ) Milan Horký a kol. Božena Němcová (Příběhy-situace-obrazy) Jaroslava Janáčková Božena Němcová a Záhaň Helena Sobková Boží bojovníci ( Náboženské eseje ) Jaroslav Durych Brána jazykem otvíraná aneb o češtině světové Jiří Marvan Bratr Jan Augusta Josef Smolík Bratrovrah a tvůrce státu Michal Lutovský Brus jazyka českého kol. Matice české Brus jazyka českého Theodor Mourek Břetislav I. ( Čechy a střední Evropa v prvé polovině XI.století Barbara Krzemieńska Březiniana Petr Holman Březinovské studie Miroslav Červenka Bulharská a česká publicistická frazeologie ve vzájemném srovnání Pavel Krejčí Bulharsko-český slovník Karel Horálek Burgunsko kraj mnichů (Citeaux a Bernard z Clairvaux) Milan Kameník Burleyovy Životy starých filosofů a jejich české překlady Anežka Vidmanová-Schmidtová Buřiči a občané ( K zápasům o "nové umění" v letech ) Jarmila Mourková Buřiči a Stříbrný vítr Kamill Resler Bytí a nicota ( Pokus o fenomenologickou ontologii ) Jean-Paul Sartre Byzantské legendy ( Výběr textů ze IV. - XII.století ) Jaroslav Vrbenský a kol. Cartesius Karel Mácha Cechovní kniha pražských malířů Hana Pátková Cesta Karla IV. Do Francie František Šmahel Cesta ke Kristu ( Mystické traktáty konce věků ) Jakub Böhme Cesta na Jih ( Inspirace českého umění 19.a 20.století Josef Kroutvor a kol. Cestami poetiky a estetiky Jan Mukařovský Cestovní deník Zdenky Braunerové Marcela Šášinková Cesty ( Pojem - Metafora - Žánr ) Oldřich Král, Zdeněk Hrbata Mirjam Doležalová, Marta Kocnová, Jan Cesty božího lidu Trusina Cesty dalšího vzdělávání učitelů Bohumíra Lazarová a kol. Cesty do svaté země Josef Dostál Cesty evropského myšlení ( Architekti křesťanského středověkého vědění ) Pavel Floss Cesty historikova myšlení Zdeněk Kalista Cesty současné literatury pro děti a mládež: tradice a inovace Jiří Poláček Církevní dějiny II. ( Raný středověk ) Jaroslav Kadlec Církevní dějiny III. ( Vrcholný a pozdní středověk ) Jaroslav Kadlec Církevní dějiny IV. ( Církevní novověk ) Jaroslav Kadlec Církevní rok a lidové obyčeje Vlastimil Vondruška Církevní řády a kongeregace v zemích českých Luděk Jirásko Císař Zikmund Wilhelm Baum Cizí jině, exotické v české kultuře 19. století Kateřina Bláhová, Václav Betrbok Co je co v pohádce Luděk Richter Co je metafyzika Martin Heidegger Co mám umět z českého jazyka ( V 6.a 9.ročníku ) V. Styblík, M. Čechová, P. Hauser Irena Vaňková, Iva Nebeská, Lucie Saicová Co na srdci, to na jazyku Římalová, Jasňa Šlédrová Co na srdci, to na jazyku Česká přísloví, přirovnání a rčení Co řeší filosofická antropologie Jan Šindelář

5 Co se stalo stalo na Kosovu rovném Dušan Karpatský Co v slovnících nenajdete Zdeňka Sochorová, Běla Poštolková Co v učebnici chybělo Marta Železná Co zbylo z recenzenta ( literární kritika ) Milan Suchomel Cogito, ergo sum Petr Glombíček, Jan Kuneš Consciousness and language John R. Searle Cronica domus Sarensis Maior et Minor Cvičené texty z rétoriky Božena Buchtová Cvičení a úkoly ze skladby Ludmila Zimová Cvičení z pozdně středověké paleografie Hana Pátková Cyrilometodějská tradice a slavistika František Václav Mareš Cyrilometodějské papežské dokumenty z let Walerian Bugel Cyrilometodějské studie Roman Jakobson Čapci Marie Šulcová Čas a řeč Lenka Karfíková Čas a vyprávění Paul Ricoeur Čas člověka, čas dějin ( Poznámky k vývoji české historické prózy ) Bohuslav Dokoupil Čas k stávání ( K historii času ) Ilya Prigogine Čas v poezii, poezie v čase František Valouch Čas ve větě a textu Josef Štěpán Časové i nadčasové František Xaver Šalda Časovost v dramatické tvorbě Josefa Topola Jitka Martinkova-Ondrášková Čechové kteří tvořili dějiny světa Zdeněk Kalista Čechy ( Praha ) F. A. Šubert, F. A. Borovský Čechy královny Anny Alfred Thomas Čechy v období temna Arnošt Klíma Čermínové versus kysíbelští Jaroslav Čechura Černý den na Bílé hoře 8.listopad 1620 Dušan Uhlíř Červená knihovna ( Studie kulturně a literárně historická; Pohled do dějin pokleslého žánru ) Dagmar Mocná Česká a ruská frazeologie (Diachronní aspekty) Ludmila Stěpanova Česká a světová literatura 19.století ( Pro 2.ročník středních škol ) Vladimír Nezkusil Česká a světová literatura v datech ( ) František Brož Česká barokní pouť Zdeněk Kalista Česká Bible Hlaholská ( Bible Vyšebrodská ) Ludmila Pacnerová česká bible v dějinách národního písemnictví Vladimír Kyas Česká dekadence ( Kontext, text, interpretace ) Hana Bednaříková Česká fraseologie Fr. Šebka Česká historiografie a pozitivismus Tomáš Vojtěch Česká katolická literatura Martin C. Putna Česká kniha v proměnách staletí Mirjam Bohatcová a kol. Česká korespondence se Lvem Thunem Ladislav Kubík Česká korespondence se lvem Thunem Ladislav Kubík Česká lexikologie Josef Filipec, František Čermák Česká literární bibliografie I. (A-M) Jarosalv Kunc Česká literární kritika v dotyku se strukturalismem ( ) Irena Danielová a kol. Česká literatura 19. století (Od Máchy k Březinovi) Jaroslava Janáčková Česká literatura 19. století (Textová příručka I.) Jaroslava Janáčková, Věra Menclová Česká literatura 19. století (Textová příručka II.) Jaroslava Janáčková, Věra Menclová Česká literatura pro 3. Ročník středních škol ( četbou a interpretací Jana Turnerová

6 Česká literatura ( Interpretace vybraných děl ) Jiřina Táborská, Milsn Zeman a kol. Česká literatura a kulturní proudy evropské Karel Krejčí Česká literatura a národní tradice Arne Novák Česká literatura doby baroka ( Sborník příspěvků k české literatuře 17.a 18.století ) Eva Wolfová, Petr Buriánek, Marta Dandová a kol. Česká literatura mezi Němci a Slovany Antonín Měšťan Česká literatura na předělu století P. Čornej, J. Hrabáková, V. Křivánek a kol. Česká literatura od 70. let 15.století do 20.let 17.století Milan Kopecký Česká literatura od konce národního obrození do roku 1918 Dušan Jeřábek Česká literatura po roce 1945 Miloslav Hoznauer, Jaromír Adlt... Česká literatura pro mládež Jaroslav Voráček Česká literatura v exilu František Knopp Česká literatura ve zkratce 2 Bohumil Svozil, Blanka Svadbová Česká literatura ve zkratce 3 Bohumil Svozil, Blanka Svadbová Česká liteteratura Dobrava Moldanová Česká liteteratura Dobrava Moldanová Česká města v 18.století a osvícenské reformy Pavel Bělina Česká nářečí jihozápadní ( Studie jazykově zeměpisná) Jaroslav Voráč Česká nedělní postila Mistr Jan Hus Česká otázka Tomáš Garrigue Masaryk Česká pohádka a pověst v lidové tradici a dětské litearatuře Oldřich Sirovátka Česká slavistika 2003 (České přednášky pro XIII. Mezinárodní kongres slavistů. Ljubljana Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka Česká synonyma z hlediska stylistiky a lexikologie Josef Filipec Česká škola literární komparatistiky Slavomír Wollman Česká touha cestovatelská ( Cestopisy, deníka a listy ze 17.století) V. Bahník, J. Bečka a kol. Česká výslovnostní norma Jiřina Hůrková Česká Wčela České balady, romance a legendy Jaroslav Hloušek České baroko Zdeněk Kalista České hovory Ignát Herrmann České humanistické drama Milan Kopecký, Jan Lehár České lidové balady Marta Šrámková, Oldřich Sirovátka České myšlení Tomáš Garrigue Masaryk České myšlení Miroslav Bednář České myšlení ( Humanismus ) Milan Kopecký České myšlení, Experimenty (Český literární esej z přelomu 19 a 20. století) Eva Taxová České obrození Albert Pražák České osvícenství Josef Haubelt České pohanství Záviš Kalandra České sloveso Josef Zubatý České stupňování ( Slovanská podoba evropské univerzálie ) Jiří Marvan České teorie překladu Jiří Levý České Vánoce ( Umění, poesie, tradice ) Jindřich Decker České země ve stínu půlměsíce ( Obraz Turka v raně novověké literatuře z českých zemí ) Tomáš Rataj České ženy v 19. století Marie L. Neudorflová Českloslovenská vlastivěda 1 Josef Macek Českloslovenská vlastivěda 3. (Jazyk) Václav Dědina Českloslovenská vlastivěda 7.(Písemnictví) Václav Dědina Česko-německá srovnávací gramatika František Štícha Československá slavistika 1998 Slavomír Wollman

7 Československá slavistika v letech Milan Kudělka a kol. Československá vlastivěda 2 (Spisovný jazyk) Oldřich Hujer Československé dějiny státu a práva ( ) M. Kadlecová, P. Mates, K. Schelle a kol. Českožidovští spisovatelé v literatuře 20. století Leo Pavlát Český biografický slovník XX. století Josef Tomeš a kol. Český etymologický slovník Jiří Rejzek Marie Čechová, Jiří Kraus, Vlastimil Styblík, Český jazyja pro 1. ročník SOŠ Ivana Svobodová Český jazyk 8 pro základní školy Ilona Balkó, Ludmila Zimová Český jazyk a literatura Stejskalová, Novotný Český jazyk pro 1. ročník SOŠ M. Čechová, J. Kraus, V. Styblík a kol. Český jazyk pro 2. ročník SOŠ M. Čechová, J. Kraus, V. Styblík a kol. Český jazyk pro 3. Ročník gymnázií Jiří Kostečka Zdeňka Dvořáková, Vlastimil Styblík, Karla Český jazyk pro 5. ročník základní školy Ondrášková Vlastimil Styblík, Marie Čechová, Přemysl Český jazyk pro 8. ročník základní školy Hauser Český jazyk pro základní školy 6 E. Hošnová, I. Bozděchová, P.Mareš a kol. Český jazykový atlas Jan Balhar, Pavel Jančák a kol. Český jazykový atlas 1 J. Balhar, P. Jančák, L. Čižmárová a kol. Josef Hrbek, Vítězslav Tichý, Josef Český kulturní slavín Vodehnal Český listář Bedřich Václavek Český pravopis ( Obtížná slova) Jiří Marek Český překlad II ( ) Milan Hrabal Český román po válce František Götz Český román sklonku 19. století Jaroslava Janáčková Český romantismus v evropském kontextu Zdeněk Hrabata, Martin Procházka Český slovník pravopisný a tvaroslovný Karel Adam, Václav Jaroš, Josef Holub Český slovník věcný a synonymický (Rejstřík k svazkům I-III) Vladimír Šmilauer, Ladisalv Hradský Český stát; Okřik Pavel Stránský ze Zápské Stránky Český surrealismus Lenka Bydžovská, Karel Srp Český volný verš Miroslav Červenka Česky za třicet dní Marie Hádková Českých přísloví sbírka Josef Dobrovský Češi Jan Patočka Češi a Němci ( ) Johann Wolfgang Brügel Češi a Němci ( Dějiny, kultura, politika ) W. Koschmal, M. Nekula, J. Rogall Češi a Němci v kraji Karoliny Světlé Ema Holečková Češi a svět ( Sborník k pětasedmdesátinám Ivana Pfaffa ) Josef Polišenský Roman Cílek, Robert Kvaček, Miloslav Češi na cestě stoletím Moulis, Karel Richter Češi v dějinách nové doby Petr Pithart, Petr Příhoda, Milan Otáhal Češi, Němci, Židé? (Národní identita Židů v Čechách ) Kateřina Čapková Čeští exulanti v Sasku Christian Adolph Pescheck Čeští spisovatelé Josef Kunský Čeština - Univerzália a specifika Zdeňka Hladká, Petr Karlík Čeština a její vyučování (Didaktika českého jazyka pro učitele základních a středních škol a pro studenty učitelství) Marie Čechová, Vlastimil Styblík Čeština a obecný jazykozpyt Vilém Mathesius Čeština doma a ve světě ( Ročník XIV) J. Bartošek, F. Fröhlich, M. Jelínek a kol. Světlana Čmejrková, František Daneš, Jiří Čeština jak ji znáte i neznáte Kraus a kol. Čeština našich dní Radoslava Brabcová a kol.

8 Čeština pro samouky II (Technika řeči a kultura mluveného projevu) Čeština v dialogu generací Čeština z druhé strany Čeština z druhé strany Čistý plamen lásky ( Výběr z písní pobělohorských exulantů ze Slezska ) Čítanka 6 (čítanka, pracovní sešit, příručka pro učitele) Čítanka 7 (pracovní sešit) Čítanka dějin náboženství Čítanka II (Samizdatové exilové literatury) Čítanka naší a světové literatury pro základních škol Čítanka pro 7. ročník základní školy Čítanka pro 8. ročník základní školy Čítanka ruských literárně-kulturních textů Čítanka světové literatury 1. díl Čítanka světové literatury pro 3. ročník středních škol Čítanka textů literárních děl různých žánrů s nápovědou Články a recenze o literární tvorbě pro děti a mládež Člověk a jeho jazyk Člověk a řeč Člověk a struktury ( Kapitoly z neostrukturální poetiky a estetiky ) Člověk českého středověku Člověk-řeč-poznání Čtení bez cenzury ( Nejen pro žáky 8.a 9.tříd základních škol ) Čtení bez cenzury 3. Čtení o kompozici ( Sborník studií o kompoziční výstavbě prozaického díla ) Čtení o roce osmačtyřicátém Čtení o srovnavací mluvnici slovanské na univerzitě pražské Čtyři hlasy Čtyři pojetí pekla Ďábel a papež ( Výběr ze středověkých latinských satir ) Ďáblova bible ( Tajemství největší knihy světa ) Ďáblové, ženy a národ ( Výbor z úvah o české literatuře ) Dalimilova kronika Darwin a estetika ( Ke kontextu estetických názorů Charlese Darwina ) Das bilinguale Das Sagbare und das Unsagbare De vulgari eloquentia (O rodném jazyce) Deconstruction ( Theory and Practice ) Děčín Defektologický slovník Dech, duch a duše češtiny Dějepisectví (Jeho vývoj v oblasti vzdělanosti západní ve středověku a době nové) Ludmila Konopková, Marie Krejčová Jana Hoffmannová, Olga Müllerová Marie Hádková Marie Hádková Tomáš Reichel a kol. Dagmar Dobrovská, Vlasta Řeřichová Dagmar Dobrovská, Vlasta Řeřichová Dagmar Demjančuková, Štěpánka Špilerová Jiří Pechar Vladimír Nezkusil, Jitka Vopravilová, Jana Vejpravová Jana Čeňková, Kateřina Dejmalová, Helena Marinková Jana Čeňková, Anna Jonáková, Helena Mariková Zdeňka Matyušová Marie Lukešová, Emil Lukeš Olga Příborská, Vlastimil Ježek Filip Novák, Olga Příborská Zdeněk Zapletal Klára Buzássyová Claude Hagége Květoslav Chvatík Martin Nodl, František Šmahel Jan Kořenský Dana Zemanová Dana Zemanová, Antonie Kreislová František Všetička Eduard Bass František Ladislav Čelakovský František Všetička W. C. Crockett, Z. J. Hayes, C. H. Pinnock, J. F. Walvoord Eva Würterlová Stanislav Bártl, Jiří Kostelecký Robert Pynsent Vlastimil Ježek Karel Stibral Madlena Norberg Manfred Frank Dante Alighieri Christopher Norris Hana Slavíčková, Petr Joza Ludvík Edelsberger Pavla Loucká Josef Šusta Dějepisectví mezi vědou a politikou ( Úvahy o historiografii 19.a 20.století ) Martin Nodl

9 Dějiny anglické literatury od počátků do poloviny sedmnáctého století ( Středověk ) A. Tichý, L. Pantůčková, T. D. Sparling Dějiny antické literatury I. I.M.Tronskij Dějiny antické literatury II. I.M.Tronskij Dějiny antického Říma Michael Grant Dějiny církve od Letnic k dnešku James B. North Dějiny české literatury jaroslav Vlček Dějiny české literatury Hana Voisine/ Jechová Josef Hrabák, Felix Vodička, Miloš Pohorský Dějiny české literatury a kol. Dějiny české literatury Jan Jakubec Dějiny české literatury Pavel janoušek a kol. Dějiny české řeči a literatury Josef Dobrovský Dějiny českého divadla F. Černý, D. Čeporanová, B. Brodská a kol. Dějiny českého divadla Jan Vondráček Dějiny českého divadla Jan Vondráček Dějiny českého státu v dokumentech Zdeněk Veselý Dějiny českého výtvarného umění Jiří Dvorský Dějiny českého výtvarného umění Jiří Dvorský Dějiny českého výtvarného umění V Rostislav Švácha a Marie Platovská Dějiny čtení Alberto Manguel Dějiny divadla Oscar G. Brockett Dejiny estetiky ( novoveká estetika ) III. Wladyslaw Tatarkiewicz Dejiny estetiky ( staroveká estetika ) I. Wladyslaw Tatarkiewicz Dějiny estetiky (Středověká estetika) Wĺadisĺaw Tatarkiewicz Dějiny jihoslovanských zemí Miroslav Šesták Dějiny Krásy Umberto Eco Dějiny literatury české Jan jakubec Dějiny literatury jidiš Chone Schmeruk Dějiny loupežnictva Jindřich Francek Dějiny loutkového divadla v Evropě 1 Charles Magnin Dějiny města Litoměřic O. Kotyza, J. Smetana, J. Tomas a kol. Dějiny města Ústí nad Labem K. Kaiserová, V. Kaiser a kol. Dějiny náboženského myšlení Mircea Eliade Dějiny německé literatury Ehrhard Bahr Dějiny ošklivost Umberto Eco Dějiny posvátného zpěvu straročeského od XV. věku do zrušení literátských bratrstev Karel Konrád Dějiny Prahy v datech Zdeněk Mika a kol. Dějiny rané romantiky ( Fichte, Schlegel, Novalis ) Břetislav Horyna Dějiny renesance Paul Johnson Dějiny řecké literatury Luciano Canfora Dějiny řecké literatury Luciano Canfora Dějiny římské literatury G.B. Conte Dějiny severských literatur I. ( Středověk ) Helena Kadečková Dějiny Slezska v datech Rudolf Žáček Dějiny slovenskéj literatúry pre deti a mládež do roku 1960 Ondrej Sliacky Dějiny smrti Philippe Ariés Dějiny středověké filosofie F. van Steenberghen Dějiny surrealismu Maurice Nadeau Dějiny ve věku nejistot ( Sborník k příležitosti 70.narozenin Dušana Třeštíka ) Jan Klápště, Eva Pešková, Josef Žemlička Dějiny zemí Koruny české II. P. Bělina, J. Pokorný a kol. Démon teorie Antoine Compagnon

10 Deník Petra Žateckého Anna Šlechtová a kol. Deník rudolfinského dvořana Adam mladší z Valdštejna Deník z cesty do Nizozemí v roce 1705 Kryštof Václav z Nostic Děti a literatura (Antologie textů literatury pro děti a mládež Svatava Urbanová Deutsche Literatur der Zwischenkriegszeit im tschechischen Schlesien Ivan Stupek Devatero klíčů od jednoho srdce (české překlady Shakespearových sonetů) Stanisalv Růbáš Dialogy Roman Jakobson Dialogy o kráse a smrti Lumír Kuchař Diář literární a umělecký Arnošt Procházka Didaktická interpretace uměleckého textu jako metoda literární výchovy na občanské a střední škole II. Ladislava Lederbuchová Didaktika českého jazyka pro 2. stupeň zš Přemysl Hauser, Květoslava Klímová... Didaktika češtiny Marie Čechová, Vlastimil Styblík Didaktika řečové a neřečové výchovy v mateřské škole a na 1. stupni základních škol Blanka Janáčková... Didaktika slohu Josef Hubáček Dielo Ĺudovít Štúr Dílo a styl Meyer Schapiro Dílo jako dění smyslu Milan Jankovič Dílo Jiřího Ortena Václav Petr Dimitrij Marie Červinková-Riegrová Dión Chrýsostomos o výtvarném umění, náboženství a filozofii ( Řeč olympijská) Jiří Pavlík Dítě andělů ( Otokar Březina - život jako dílo) D. Ž. Bor Divadelní slovník Patrice Pavis Divadlo francouzského baroka Vladimír Mikeš Divadlo hrůzy ( Soudní praxe a trestní rituály v raném novověku ) Richard van Dülmen Divadlo v bariérách normalizace ( ) František Černý Dnešní krize česko-slovenských vztahů F. Gál, J. Alan, J. Jirák, P. Machotín a kol. Dnové života Arnošt Procházka Do světa literatury jinak ( Učebnice teorie literatury pro I.- IV.ročník středních škol ) Jiří Kostečka Dobrodružství idejí Alfred A. Whitehead Dobrodružství reformace (Svět Jana Kalvnína) Pierre Chaunu Dobrodružství sebeobjevování Stanislav Grof Dobrodružství Turčka z Mitrovic Vladimír Müller Dokument z pohádky O Sasance Jiří Černický Don Quijote v proměnách času a prostoru Michal Fousek Dopisy utrpení a lásky Abélard Keloisa Dotyky české a slovenské literatury pro děti a mládež Bedřich Maleček Dovnitř obrácené oko Petra Rosette Drama i jeho svět Frank Tetauer Drobné spisy české M. Jan Hus Druhý život svatého Václava Jiří Hošna Druhý život svatého Václava Jiří Hošna Dřevoryty staré i nové ( Povídky ) F. X. Šalda Duch tvarl Elie Faure Duchem i mečem (Čtení o slávě, velikosti a utrpení našeho lidu) František Heřmanský Duchem, ne mečem (Fakta, Úvahy, Souvislosti) Zdeněk Beneš, Marie Bláhová Duchovní píseň sv. Jan od Kříže

11 Duchovní písně Duchovní prameny života (Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích) Dukljanská kronika a Dalmatská legenda Durych a Tvar Dušann Šlosar Duše a dílo Důvěrný prostor / Nová dálka Dvacáté století v zrcadle literatury Dvanáct knih o hornictví a hutnictví Dvě legendy z doby Karlovy ( Legenda o svatém Prokopu; Život svaté Kateřiny ) Dvě legendy z doby Karlovy (Legenda o svatém Prokopu, Život svaté Kateřiny) Dvě pojednání o kráse Dvě studie Dvojí poselství k českému národu ( Kšaft; Smutný hlas ) Dvoubarevný paprsek Bohemie Dvoubarevný paprsek Bohemie Ecce homo Edda Edda a tóra Editor a text ( Úvod do praktické textologie ) Editor a text (Úvod do praktické textologie) Efektívne čítanie Egypt Egypt ( Stručná historie států ) Egyptský člověk a jeho svět Echo Bohemie Echo Bohemie Einhardus: a neunikat budoucímu věku Ekologická dimenze výchovy a vzdělávání ve škole 21.století Eliade Emanuel Rádl - vědec a filosof Emoční inteligence ( Přehled základních přístupů a aplikací ) Encyklopedický atlas filosofie Encyklopedický slovník češtiny Encyklopedie českých a moravských sídelních biskupů Encyklopedie českých klášterů Encyklopedie indické mytologie ( Postavy indických bájí a letopisů ) Encyklopedie Keltů v Čechách Encyklopedie knihy Encyklopedie literárních žánrů Encyklopedie mystiky Encyklopedie obecné psychologie Encyklopedie praktické žurnalistiky Encyklopedie praktické žurnalistiky Encyklopedie praktické žurnalistiky Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích Jan Amos Komenský Zlata Černá, Jan Filipský Lubomír E. Havlík Vojtěch Jirát Jiří Trávníček František Xaver Šalda Petr Wittlich Jiří Pechar Jiří Agricola Vladimír Šmilauer Josef Hrabák, Václav Vážný Plótínos Marie Šulcová Jan Amos Komenský Josef Peřina Josef Peřina Friedrich Nietzsche Ladislav Heger Kornelis Heiko Miskotte Rudolf Havel, Břetislav Štorek a kol. Rudolf Havel, Břetislav Štorek Jozef Mistrík Jan Assmann Břetislav Vachala Sergio Donadoni Josef Peřina Josef Peřina Petr Daniš Hana Horká Mýtus o věčném návratu Tomáš Herman, Anton Markoš R. Schulze, R.D. Roberts P. Kunzmann, F.P. Burkard, F. Wiedmann Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Plesková a kol. Milan M. Buben P. Vlček, P. Sommer, D. Foltýn Jan Filipský Jiří Waldhauser Petr Voit Dagmar Mocná, Josef Peterka a kol. Jindřich Vacek, Jiří Našinec a kol. Milan Nakonečný Barbora Osvaldová a Jan Halada a kol. B. Osvaldová, J. Halada a kol. B. Osvaldová, J. Halada a kol. Milan Buben Milan M. Buben Milan M. Buben

12 Encyklopedie slovanských bohů a mýtů Encyklopedie středověku Encyklopedie významných osobností ve víru židovského osudu Epické zdroje románu Epilegomena Epos o Gilgamešovi Éra prázdnoty Erbovní pověsti v českých spisech Eseje Eseje Eseje Eseje a studie ze starší české literatury Eseje o Kafkovi Eseje o umění Essay in Aesthetics Estetické alternativy ( Jazyk vědy a jazyk poezie ) Estetické porozumění (Eseje o filozofii, umění a kutuře) Estetika 20.století Etiopské bajky a pohádky Etymologia, Etymologie IV Etymologia, Etymologie IX Etymologia, Etymologie V Etymologia, Etymologie VI-VII Etymologia, Etymologie XII Etymologia, Etymologie XIII-XV Etymologia, Etymologie XVI Etymologia, Etymologie XVIII Etymologický slovník jazyka českého Etymologický slovník slovanských jazyků (Slova gramatická a zájmena I) Etymologický slvoník jazyka českého Etymologie I-III Evangeliář Zábrdovický a svatovítská apokalypsa Evangelické báje a jejich smysl Evangelium sv. Mikuláše Evoluční psychologie člověka Evropa a její národy ( Ve znamení jednoty i různosti ) Evropa a osvícenství Evropa a umění Evropa mezi vědou a vírou (Hledání nové konfigurace) Evropa před zrcadlem Evropa středověku v letech Evropan Karel IV. ( ) Evropská literatura a latinský středověk Evropské duchovní dějiny Evropské salony (Vrcholy zaniklé ženské kultury) Exilová periodika ( Katalog periodik českého a slovenského exilu a krajanských tisků vydávaných po roce 1945 Exily a úkryty v české krajině Existencialismus je humanismus Existencializmus a fenomenologie Exotika ( Výbor z prací tartuské školy ) Expresivita slova v současné češtině Ezopovy bajky, Katonova Dvojverší, Rada otce synovi Naďa Profantová, Martin Profant Jacques Le Goff, Jean-Claude Schmitt Artur Zempliner Vladimír Svatoň Zdeněk Bonaventura Bouše Jiří Prosecký a kol. Gilles Lipovetsky Irena Hrabětová Otokar Březina Ralph Waldo Emerson Charles Péguy Josef Vašica Libuše Moníková Jaroslav Durych Gérard Genette Zdeněk Mathauser Roger Scruton Mario Perniola Pavel Mikeš Isidor ze Sevilly Isidor ze Sevilly Isidor ze Sevilly Isidor ze Sevilly Isidor ze Sevilly Isidor ze Sevilly Isidor ze Sevilly Isidor ze Sevilly Václav Machek Bohuslav Havránek Václav Machek Isidor ze Sevilly Pavol Černý J.A. Kryveljov Josef Vajs L. Barrett, R. Dunbar, J. Lycett Krzysztof Pomian Ulrich Im Hof Jindřich Chalupecký Milan Klapetka Josep Fontana Christopher Nugent Lawrence F. X. Havlíček Ernst Robert Curtius Friedrich Heer Verena von de Heyden-Rynschová L. Formanová, J. Gruntorád, M. Přibáň Václav Vokolek Jean-Paul Sartre J.Patočka Tomáš Glanc Jaroslav Zima Lenka Jiroušková, Jakub Krč, Martin

13 Valášek F. X. Šalda Ludvík Svoboda Feminist stylistics Sara Mills Fenomenologie a praxe Jean T. Desanti Fiant Festa per ordinem universum ( Cistercký kalendář bohemikálního původu z první poloviny 13.století ) Kateřina Charvátová, Zuzana Silagiová Fides quaerens intellectum Anselm z Canterbury Fikce a historie v období postmoderny Lubomír Doležel Fikce a vyprávění Gérard Genette Fikční světy lyriky Miroslav Červenka Filiace vojtěšských legend Oldřich Králík Filip Sigmund Ratajský Zdeněk Fišer Filologické studie VII J. Bělič B. Horyna, J. Štěpán, I. Blecha, P. Šaradín a Filosofický slovník kol. Filosofie ( Filosofie v dějinách a současnost ve filosofii ) Miroslav Joukl a kol. Filosofie 19. a 20. století II. Helmut Holzhey, Wolfgang Röd Filosofie 19. a 20. století III. Rainer Thurnher, Wolfgang Röd a kol. Filosofie a víra Ladislav Hejdánek Filosofie dějin Georg Wilhelm Fridrich Hegel Filosofie existence Wolfgang Janke Filosofie posledních let před válkou František Krejčí Filosofie přírody u sv. Tomáš Akvinského Elders Filosofie symbolických forem II Ernst Cassirer Filosofie v českých zemích (mezi středověkem a osvícenstvím) Stanislav Sousedík Fin Mika Waltari Markéta Hejkalová Florarium stroslověnské legendy Fonetika a fonologie (Zvkuvá stavba současné češtiny) Marie Krčmová Formalistická škola a dnešní literární věda ruská Tomáš Glanc Formování moderního národa ( Evropské "dlouhé" 19.století ) Miloš Řezník Fortunatus Josef Hrabák Fragmenty milostného diskurzu Roland Barthes Francois Villon (Život středověké Paříže) Jean Favier Francouzská a česká lingvistická terminologie Zdeňka Schejbalová Francouzská literatura 19. stol. André Lagarde, Laurent Michard Francouzsko český slovník Stanislav Lyer J. Belič, K. Horálek, J. Hrabák, K. Krejčí a Franku Wollmanovi k sedmdesátinám kol. František Antonín Špork a barokní kultura v čechách Pavel Preiss František Ferdinand Šambera Otakar Roubínek František Hrubín, Václav Černý ( Vzájemná korespondence z let ) Milena Vojtková František Josef I. ( Nikdy nekorunovaný český král ) Jiří Pernes František Martin Pelcl M. Jelínek, O. Uličný, Z. Šimeček a kol. František Skopalík ( Písmák, vlastenec a hospodář rodného kraje ) Zdeněk Fišer František Vladislav Hek Josef Johanides František Xaver Šalda ( 1867, 1937, 1967 ) Felix Vodička Františkánské prameny I. Ctirad V. Pospíšil Frantova práva ( Text prvotisku norimberského z r ) Čeněk Zíbrt Franz Kafka Klaus Wagenbach Franz Kafka ( Výmysly a mystifikace ) Josef Čermák Frazeologie a idiomatika česká a obecná František Čermák Frejíři a prostopášníci Eva Fojtíková

14 Frekcenční slovník mluvené češtiny František čermák a kol Jaroslav Jelínek, Josef V. Bečka, Marie Frekvence slov, slovních druhů a tvarů v českém jazyce Těšitelová Frekvencia tvarov a konštrukcií v slovenčine Jozef Mistrík Frekvenční slovník češtiny F. Čermák, M. Křen a kol. Funkce jazyka ve společnosti z hlediska sociolingvistiky Josef Skácel Funkcionalismus ve vědě a filosofii Jiří Nosek Genealogie morálky Friedrich Nieztsche Geographia teutonica (prolegomena k emancipaci vědní disciplíny) Karlheinz Filipp Germanisace češtiny, moravštiny, slovenštiny František Cyril Kampelík Geschichte der deutschen Literatur Von Paul Wiegler Giambattista vico (Základy nové vědy o společné přirozenosti národů) Ludvík Svoboda Gloria et Miseria (Praha v době třicetileté války) Michal Šroněk, Jaroslava Hausenblasová Goethe Peter Boerner Goethe on Böhmen Johaness Urzidil Golem ( Židovské magické a mystické tradice o umělém věku ) Moše Idel Gramaticae Bohemicae M. Vavřinec Benedikt z Nudožer Gramatické dielo Antona Bernoláka Ján Horecký Gramatika a korpus František Štícha, Josef Šimandl Gramatika a korpus František Štícha Gramatika česká Jan Blahoslav Grammaticvs Ondřej Ševčík, Bohumil Vykypěl Grammatykáři Ondřej Koupil Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře Claudio Magris Hantýrka pro samouky Radovan Krátký Havlíček v Brixenu Jiří Morava Havlíčkobrodsko Zina Kraučuková Havran ( Šest českých překladů ) Edgar Allan Poe Hebrejská bible a dějiny Rolf Rendtorff Hebrejské myšlení Milan Balabán Hekův životopis Jan Jakubec Hermann Schmid ( Tajemství úžasná ) Jiří Čunát Hermeneutika jako teorie porozumění ( Od základních otázek jazyka k výkladu bible ) Petr Pokorný a kol. Heterocosmica ( Fikce a možné světy ) Lubomír Doležel Heterocosmica ( Funkce a možné světy ) Lubomír Doležel Historia hohemica-historie česká Enea Silvio Historia o životu doktora Jana Fausta Jaroslav Kolár Historická antropologie ( Vývoj, problémy, úkoly ) Richard van Dülmen Historická chronologie Marie Bláhová Historická mluvnice československá František Trávníček Historická mluvnice češtiny 2. (Tvarosloví) Václav Vážný Historická mluvnice češtiny 3. (Skladba) František Trávníček Historická mluvnice češtiny III (Tvarosloví) Jan Gebauer Historická mluvnice jazyka českého IV ( Skladba ) Jan Gebauer Historické obrazy života a umučení Svatého Václava knížete českého Matyáš Hutský od Křivoklátu Historické pověsti lidu českého August Sedláček Historický rozbor básní Rukopisu králodvorského: Oldřicha, Beneše Heřmanova a Jaroslava Jaroslav Goll Historický slovník slovenského jazyka I (A-J) Milan Majtán

15 Historie a utěšené kratochvíle Bedřich Václavek Historie Belcanta Rodolfo Celletti Historie česká Pavel Skála ze Zhoře Historie česká Dana Martínková, Alena Hadravová, Jiří Matl Historie literatury české Karel Tieftrunk Historiská mluvnice česká III František Trávníček Hlavní téma: psychologická próza Jan Dvořák Hlavou dolů ( Eseje o přírodě a společnosti ) Stanislav Komárek Hledání dokonalého jazyka Umberto Eco Hledání exresionistických poetik Michal Bauer Hledání jazyka interpretace ( K modernímu prozaickému textu ) Petr A. Bílek Hledání pravdy a krásy (Antologie perské literatury) Jiří Bečka Hledání ráje (Kapitola ze života Jakuba Demla) Josef Pěnčín Hledání románu ( Kapitoly z historie a typologie žánru ) Daniela Hodrová Hledání tvaru Petr Poslední Hledání Viléma Závady Iva Málková Hledání ztracené generace Helena Kosková Hmota a paměť Henri Bergson Hora Olivetská Matěj Tanner Hospody a pivo v české společnosti Růžena Baťková a kol. Hovory s biblí ( Za poznáním knih a jejího významu ) Miloš Šourek a kol. Hra jako symbol světa Eugen Fink Hra o smysl (samizdatové vydání) Emil Juliš Hrabalovy literární koláže Miloslava Slavíčková Hrátky s češtinou Marie čechová a kol. Hrátky s češtinou Marie čechová a kol. Hrátky s češtinou II. M. Čechová, K. Oliva, P. Nejedlý Hroby, hrobky a pohřebiště českých knížat a králů M. Bravermanová, M. Lutovský Hudební divadlo v českých zemích (osobnosti 19. století) Jitka Ludvová Humanismus a raná renesance na Moravě Ivo Hlobil, Eduard Petrů Humanisté o Olomouci Eduard Petrů Husitská kronika Vavřinec z Březové Husitská kronika (Píseň o vítezství u domažlic) Vavřinec z Březovic Husitská revoluce František Šmahel Husitské skladby Budyšínského rukopisu Jiří Daňhelka Husitství ( Raně reformační příběh ) Martin Wernisch Husitství na Moravě; Náboženská snášenlivost; Jan Amos Komenský Josef Válka Hydronymia povodia Hrona Jaromír Krško Charta 77 očima současníků (Po dvaceti letech) Blanka Císařová... Chrám i tvrz Pavel Eisner Chrestomatie k vývoji českého jazyka ( století) Jaroslav Polák Chvály ( Diatriby a kázání laudace a mystifikace in margine ) Martin C. Putna Ianua linguarum reserata Johannis A. Comenni Ïdea státu Rakouského František Palacký Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii I. Edmund Husserl Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii II Edmund Husserl Ideologie a utopie ( Přednášky a eseje ) Karl Mannheim Ignác z Loyoly Leonard von Matt, Hugo Rahner SJ Ignác z Loyoly zakládá Tovaryšstvo Ježíšovo André Ravier Ílias Homér Iluminace Gumpoldovy legendy o sv. Václavu ve Wolfenbüttelu Antonín Friedl

16 Imagines Corporis ( Tělo v české moderně a avantgardě ) Josef Vojvodík Indexy k staroslověnskému slovníku Zdenka Ribarova Indoevropské jazyky (Srovnávací fonologie a morfologie) Adolf Erhart Inovace organizace a prezentace syntaktických termínů v učivu českého jazyka na základní škole Marie Zouharová Intelektuál a revoluce Záviš Kalandra Intelektuálové Jacques Le Goff Intelektuálové v Evropě 19.století Christophe Charle Intelektuálové ve středověku Jacques Le Goff Interpretace a analýza literárního díla Jiří Pechar Interpretace a subjektivita Petr Koťátko Interpretace básní Zdeněk Kožmín Intrernacionalizmy v nové slovní zásobě Zdeňka Tichá, Albena Rangelová Intrernacionalizmy v nové slovní zásobě Alena Macurová Irua originalia civitatis brunensis ( Privilegium českého krále Václava I. z ledna roku 1243 pro město Brno ) Miroslav Flodr a kol. Italská renesance Peter Burke Italská renesance a baroko ve střední Evropě Ladislav Daniel IV. Sjezd Svazu československých spisovatelů ( Praha června 1967 ) - J. A. Komenský a soudobá Morava T. Knotz J. K. Tyl ( ) Jaroslav Vosttrý, Zuzana Sílová J. S. Machar básník Zdeněk Pešat J.A. Komenského Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské Jan Amos Komenský Já a archetyp ( Individuace a náboženská funkce psýché ) Edward F. Edinger Já se tam vrátím František Halas Jak napsat diplomovou práci Umberto Eco Jak používat čárku a další interpunkční znaménka Ladislav Janovacel a kol. Jak přivést umění zpět k theologii (Váš učitel je jeden, Kristus) Bonaventura Jak psát a jak nepsat česky Petr Sgall, Jarmila Panevová Jak se dělá kniha Vladimír Pistorius Jak se kdy v Čechách tancovalo Čeněk Zíbrt Jak se žilo na kladském pomezí Lydia Baštecká Jak využít český národní korpus František Čermák a Renata Blatná Jakub Arbes Josef Moravec Jakub Arbes František Všetička Jakub Arbes Josef Moravec Jakub Arbes a Česká lípa Jiří M. Palát Jakub Böhme Jaroslav Matoušek Jan Amos Komenský a Polsko Marta Bečková Jan amos Komenský ve světle svých spisů Josef Hendrich Jan Čep ve vzpomínkách své rodiny Michal Bauer Jan Čep-Jan Zahradníček (Korespondence ) Mojmír Trávníček Jan Erazim Vocel Karel Sklenář Jan Gebauer Theodor Syllaba Jan Gebauer, stati literárně dějepisné (sv. I.) Arne Novak Jan Hus Eva Kantůrková Jan Jakubec Albert Pražák Jan Jeník z Bratřic Josef Polišenský, Ella Illingová Jan Milíč z Kroměříže a Jan z Jenštejna Milan Kopecký Jan Mukařovský and the Prague School, und die Prager Schule Vladimír Macura Jan Neruda a jeho doba Stanislav Budín Jan Neruda a konstituování realismu v české literatuře Anna P. Solovjovová

17 Jan Patočka a ohlas fenomenologie v české filosofii Jan Želivský Janovo Evangelium Jaro národů ve slovanských literaturách Jarosalv Kvapil Jaroslav Durych Jaroslav durych ( Svazky úvah a studií ) Jaroslav Goll Jaroslav Ježek a Osvobozené divadlo Jaroslav Vrchlický Jaroslav Vrchlický ( Pokus o studium jeho díla ) Jaroslav Vrchlický a Josef Holeček ( ) Jazky a národ Jazky-neznámý nástroj Jazyk a jazykověda Jazyk a jazykověda Jazyk a litaratura XVII Jazyk a samota Jazyk a skutečnost Jazyk českých spisovatelů J. A. Komenského Jazyk současné české politiky Jazyk, literatura a finance Jazyk, média, politika Jazyk, norma, spisovnost Jazyk, řeč, člověk Jazykové hry Jazykověda-věc veřená Jazykovědný rozbor Rukoisu Královedvorského, Zelenohorského a dalších staročeských textů s nimi spoovaných Jazykový atlas jihozápadní Moravy Jazyky a jejich zvuky (univerzálie a typologie ve fonetice a fonologii) Jazyky z draka (Mytológia slovenskýc rozprávok) Je třeba bránit společnost Je tu nejdrahocennější hlava (Rozhovory od surrealismu k surrealismu) Jean -Jacques Rousseau Jedno nezbytné Jednota a mnohost Ještěd Karoliny Světlé ( Karolina Světlá v dopisech o ještědských horách a jejich lidu ) Jezuité ( Mysie, mýty a dějiny ) Jezyk polski Ježíš Ježíš Kristus a mytologie Jidášovo evangelium Jílové minucí Jinakost, cizost v jazyce a v literatuře Jirásek a Náchodsko Jiří Mahen Jiří Mahen a Českolipsko Jiří Voskovec a Jan Werich ( Korespondence ) Jiří Wolker I. Blecha Božena Kopičková Rudolf Steiner Karel Krejčí František Götz Martin C. Putna Martin C. Putna Jaroslav Marek Václav Holzknecht Bohuš Balajka Jaromír Borecký Ondřej Macura, Tereza Riedlbauchová František Trávníček Viktor Krupa František Čermák František Čermák Lumír Klimeš Ernest Gellner Vilém Flusser Karel Kučera Jaroslav Bartošek Pavel Horký Světlana Čmejrková, Jana Hoffmannová Iva Nebeská Ján Findra Simona Pišlová Alexandr Stich Julius Enders Libuše Čižmárová Tomáš Duběda Dana Podracká Michel Foucault Radim Kopáč Karel Mácha Jan Amos Komenský Eckhart, Kusánský, Böhme, Ibn Arabí Josef Špičák Jonathan Wright Stanislaw Dubisz David Flusser Rudolf Bultmann Karel Dospěl Josef Strnad Marie Čechová, Dobrava Moldanová a kol. Zdeněk Nejedlý Štěpán Vlašín Jiří Rambousek Ladislav Matějka Štěpán Vlašín

18 Jiří z Poděbrad Josef Frais Jiskry a plaménky Marie Vojtíšková Jména tajemství zbavená Vladimír Mates Jos.V. Sládek (Jak žil, pracoval a trpěl) Ferdinand Strejček Josef Barák Václav Žáček Josef Dobrovský Bohuslav Havránek Josef Dobrovský Milan Machovec Josef Dobrovský a české příslovnictví Miroslav Heřman Josef Dobrovský a Morava Ivo Barteček, Miloslav Pospíchal Josef Emiler ( ) Ivan Hlaváček Josef Florian a jeho francouzští autoři Jitka Bednaříková Josef Hlávka Alois Lodr Josef Hora Jarmila Mourková Josef Jungmann (Paměti) Jiří Budka Josef Pekař Josef Hanzal Josef Pekař: Příběh knihy o kosti Jaroslav Čechura, Jana Čechurová Josef Šusta a dějiny lidstva Jiří Lach Josef Václav Frič Václav Žáček Josef Václav Sládek Milan Jankovič Josef Vašica Libor Pavera Jubilejní sborník J. B. Čapek Judaismus od A do Z ( Slovník pojmů a termínů ) Ja akov Newman, Gavri el Sivan Judaizmus ( Kniha o židovskej kultůře, histórii a náboženstve ) Jaroslav Franek Jules Verne v nakladatelství Jos. R. Vilímek Vadim Horák Jungman (Korespondence) Josef Josefovič K historickosrovnávacímu studiu slovanských jazyků Jiří Daňhelka K počátkům literatury v přemyslovských Čechách Oldřich Králík K pramenům národní literatury Viktor Viktora K specifičnosti memoárové literatury Vlastimil Válek K teorii metafory Miroslav Klivar, Radomír Pospíšil Kabala Papus Kabala a židovská mystika Perle Besserman Kacířství John Gray Kacířství (Eseje proti pokroku a jiným iluzím) Kalendár Jána z Lefantoviec Matúš Kučera Kalendář historický národa českého M. J. Vochoč, L. L. Pomíjel a kol. Kallilogie čili o výslovnosti Josef Durdík Kancionál Jan Amos Komenský Kánon západní literatury ( Knihy, které prošly zkouškou věků ) Harold Bloom Kapesní bohosloví ( Stručný slovník křesťanského náboženství ) Paul Henry Ditrich Holbach Kapitalismus a česká společnost Otto Urban Kapitoly o popisu Ladislav Dvorský Kapitoly z české poetiky Jan Mukařovský Kapitoly z české poetiky ( Obecné věci básnictví ) Jan Mukařovský Kapitoly z českého dějepisu umění I. Rudolf Chadrab a kol. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky Jana Pleskalová a kol. Kapitoly z dějin českého divadla František Černý Kapitoly z francouzské a italské literatury Jiří Pelán Kapitoly z francouzské, italské a české literatury Jiří Pelán Kapitoly z funkční jazykovědy Bohumil Trnka Kapitoly z funkční jazykovědy (Studies in functional linguistics) Bohumil Trnka Kapitoly z funkční syntaxe Aleš Svoboda Kapitoly z literárních dějin Slezska a severní Moravy P. Holý, K. Lepilová, M. Myška a kol.

19 Kapitoly z německé literatury ( Od Grimmelshausena k Dürrenmattovi ) Kapitoly z vývoje české syntaxe hlavně souvětné Kapitoly ze světové literatury Karek Hynek Mácha ( Spatřené ) Karel Čapek Karel Čapek Hledání pravdy, poctivosti a pokory Karel Čapek (Přijatá korespondence) Karel Čapek ve fotografii Karel Častovec Myška ze Žlutic Karel Dostál-Lutinov (Bez mýtů předsudků a iluzí) Karel Havlíček Borovský Karel Hlaváček typ české dekadence Karel Hynek Mácha Karel Hynek Mácha (Život uchvatitele krásy) Karel Hynek Mácha v dějišti svých Cikánů Karel Hynek Mácha ve vzpomínkách současníků Karel IV ( Jeho duchovní tvář) Karel IV (Státnické dílo) Karel IV a Itálie Karel IV. Karel IV. Karel IV. ( Historie života velkého vladaře ) Karel kníže ze Schwarzenburgu ( Obrana svobod ) Karel Poláček a obraz první světové války v české literatuře Karel Račín, nedoceněný barokní autor Karel Sabina (Portrét konfidenta) Karlova univerzita v Praze Karolina Světlá Karolina Světlá, Kříž u potoka) Kašpar Šternberk Katalog prvotisků Knihovny Národního muzea v Praze a zámeckých a hradních knihoven v České republice Kategorie Katechetické spisy Katolická moderna (Karel Dostál-Lutinov a jeho přátelé a spolupracovníci Každodennost renesančního aristokrata Každý den s češtinou (Zajímavosti a zvláštnosti) Kde domov můj ( Varianty a parafráze ) Kdo byl kdo ( V našich dějinách do roku 1918 ) Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918 Kdo chodí tmami Kdo je Jan Herben Kdo je kdo Kdo je kdo ( Obec spisovatelů ) Kdo je kdo (Obec spisovatelů) Kdo je kdo v mytologii Když myslím na Evropu Když se psalo T. G. M. Keltské motivy v českých pověstech Klaret a jeho družina Klasická pohádka Kléméns Alexandrijský ( Pobídka Řekům ) Jiří Stromšík Karel Svoboda Antonie Kreislová Bohumil Mráz Ivan Klíma Bohuslava Bradbrooková Marta Dandová a Milada Chlíbcová T. Halík Petr Mareš Pavel Marek, Ladislav Soldán Slavomír Ravik Fedor Soldan Vladimír Štěpánek Karel Jánský Jaromír Wágner Karel Jánský Zdeněk Kalista Marie Bláhová, Richar Mašek Zdeněk Kalista Jiří Spěváček Josef Šusta František Kavka Karel Schwarzenberg Jan Tydlitát Michaela Hashemi Slavomír Ravik Václav Chaloupecký Josef Špičák Věra Mazlová Jiří Majer Jitka Šimáková, Jaroslav Vrchotka a kol. Aristoteles Svatý Augustin Stanislav Batůšek Marie Koldinská Jan králík a kol. Martin Valášek a kol. P. Augusta, J. Brokl, M. Honzáková a kol. Pavel Augusta Daniel Reynek, Jiří Reynek Václav Cháb Vladimír Novák Vladimír Novák Alexander S. Murray Rio Preisner František Rada Jiří Svoboda Václav Flajšhans Zdeněk Vyhlídka Matyáš Havrda

20 Klement Alexandrijaký ( Stromata I.II.III ) Klementinum - průvodce Klíč k pražským hřbitovům Klíč k rodným chaloupkám Kniha Kniha a český exil Kniha Josefova Kniha satir Kniha v českém kubismu Knihovna Františka Martina Pelcla Knihy a knihovny v českém středověku Knihy a zápasy Knihy a zápasy Knihy s Toyen Knihy tajemství a moudrosti (Mimobiblické židovské spisy: pseudepigrafy) Knihy za ohradou ( Česká literatura v exilových nakladatelstvích ) Knížka o Babičce Knížky lidového čtení Knížky o hře šachové a jiné Knížky o svatokupectví Kodex vyšehradský Kolik zbývá z noci ( Kázání ) Komeniologické studie Komenský jako umělec slova Komplexní jazykové rozbory Kompozícia jazykového prejavu Komu ženu svou poručiti Komunikace Komunikace a čeština Komunikace a výuka českého jazyka a literatury Komunikace ve škole Komunikační dovednosti Komunikativní složky výstavby dialogického textu Konec a začátek v jazyce a literatuře Konec a začátek v jazyce a v literatuře Konec dějin umění Konec filosofie a úkol myšlení Konec století (Výbor z pamětí ) Konference mlasých slavistů (Slavistika dnes: trendy a perspektivy) Konfese baroku Kongnitivní věda, činná mysl a literární vyprávění Konstantin Jireček Konstantin Veliký Konstrukce gramatiky ze sémantického báze Korán Korán Korespondence císaře Leopolda I. s Humprechtem Janem Čemínem z Chudenic ( Duben září 1663 ) Korespondence František Langer Korpus jako zdroj dat o češtině Matyáš Havrda a kol. Petra Oulíková Petr Kovařík Petr Kovařík Jiřina Šmejkalová Aleš Zach Václav Matěj Kramerius, Václav Rodomil Kramerius Bedřich Václavek, Donát Šajner Jindřich Toman Josef Johanides Ivan Hlaváček František Bartoš F.M. Bartoš Lenka Bydžovská, Karel Srp Zdeněk Soušek Jan Čulík Václav Černý Václav Rodomil Kramerius Tomáš ze Štítného M. Jan Hus Anežka Merhautová, Pacel Spunar Pavel Filipi Jan Patočka Milan Kopecký M. Čechová, F. Daneš, M. Dokutil a kol. Jozef Mistrík Milan Kopecký Jana Skálová Jan Kořenský Jitka Zítková Jiří Mareš, Jaro Křivohlavý Stanislava Müllerová Olga Müllerová Sborník z mezinárodní konference Dobrava Moldanová Hans Belting Martin Heidegger F. V. Krejčí Dagmar Filippová Zdeněk Grmolec Uri Margolin Ivan Dorovská Manfred Clauss Jan Kořenský Iva Hrbek Ignác Veselý Zdeněk Kalista Marta Dandová Petr Karlík

Nejstarší legendy přemyslovských Čech První pokračovatelé Kosmovi Zbraslavká kronika Blaník Hvězdy na nebi, lidé na zemi Hrst rýže Mariánské motivy v

Nejstarší legendy přemyslovských Čech První pokračovatelé Kosmovi Zbraslavká kronika Blaník Hvězdy na nebi, lidé na zemi Hrst rýže Mariánské motivy v Autor_ Nazev_ Nejstarší legendy přemyslovských Čech První pokračovatelé Kosmovi Zbraslavká kronika Blaník Hvězdy na nebi, lidé na zemi Hrst rýže Mariánské motivy v českém umění slovesném a výtvarném Rámájanam

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309. Čtenář Hedvičáková Stanislava Datum 24.06.2008. Signatura Název Autor

Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309. Čtenář Hedvičáková Stanislava Datum 24.06.2008. Signatura Název Autor 1-1 Knihy džunglí Kipling Rudyard 10-82 Příběhy, pověsti a pohádky paní Hudby Hostomská Anna 100 Ani o dolar víc, ani o dolar míň Archer Jeffrei 1004 Divadlo aneb snář Kohout Eduard 1006 U nás Jirásek

Více

Salvátorská farní knihovna

Salvátorská farní knihovna 1 Abeln, Reinhard, Kner, Anton Jak se máme modlit? Karmelitanské nakladatelství 2000 Kostelní vydří 2 c 2 Abeln, Reinhard, Kner, Anton Co člověka dělá člověkem Karmelitanské nakladatelství 1995 Kostelní

Více

1. NEJSTARŠÍ LITERATURA, STAROVĚK

1. NEJSTARŠÍ LITERATURA, STAROVĚK 1. NEJSTARŠÍ LITERATURA, STAROVĚK Epos o Gilgamešovi - nejstarší kniha klínové písmo 3000 př. n. l. epos - vyprávění o významných činech člověka, veršované, rozsáhlé Mezopotámie - Akkadové, Asyřané, Sumerové

Více

Zkušební katalog k státní maturit ve školním roce 2009/2010. Český jazyk

Zkušební katalog k státní maturit ve školním roce 2009/2010. Český jazyk Zkušební katalog k státní maturit ve školním roce 2009/2010 Český jazyk Předmětová komise českého jazyka a literatury pro přípravu zkušebního katalogu: Marie Sohr, prof., NIU Jednota, Daruvar vedoucí Kvjeta

Více

Seznam knih Městské muzeum Žamberk

Seznam knih Městské muzeum Žamberk Seznam knih Městské muzeum Žamberk ISBN (SPN) NÁZEV PŘ.Č. Regál nad Vlaďkou - 1 Regál nad Vlaďkou - 2 80-7277-256-2 FIDLER, Jiří; SLUKA, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Předmět Český jazyk a literatura má komplexní charakter a jeho výuka je tradičně organizována do tří složek: literární výchovy, jazykové výchovy a komunikační a slohové výchovy.

Více

Nechť je toto někomu k užitku. Martin Plicka

Nechť je toto někomu k užitku. Martin Plicka Nechť je toto někomu k užitku Martin Plicka V šem, které nebaví vypracovávání maturitních otázek, jsem vytvořil tento dokument z vlastních učebních zdrojů. V případě, že vše nedopadne dle vašich představ,

Více

LITERATURA I. ROČNÍK Pracovní listy

LITERATURA I. ROČNÍK Pracovní listy - 1 - LITERATURA I. ROČNÍK Pracovní listy - 2 - Počátky písemnictví (asi 3 500 př. n. l. 5. st. n. l.) Pravěk První slovesné projevy: magické průpovědi, zaříkadla, zaklínadla lyrické písně pranostiky pořekadla

Více

antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan

antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan 1 Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít. Jan

Více

KNIHOVNA PRAŽAČKA. Invent. číslo

KNIHOVNA PRAŽAČKA. Invent. číslo KNIHOVNA PRAŽAČKA Spis Název Invent. číslo ABE Kóbó Písečná žena 4442 ACHMATOVOVÁ Anna MILOSTNÝ DENÍK 2354 AICHINGEROVÁ Ilse KDE BYDLÍM 2462 AISCHYLOS ŘECKÁ DRAMATA 2986 AISCHYLOS, SOFOKLES, EURIPIDES

Více

Knihovna 2015. C4 Halas František Já se tam vrátím

Knihovna 2015. C4 Halas František Já se tam vrátím C4 Halas František Já se tam vrátím Defoe Daniel Robinson Crusoe A103 Šrámek Fráňa Stříbrný vítr A116a Kukučín, Martin Pražské motivy A127a,b Kratochvíl, J. Vesnice A128 Mináč Vladimír Smrt chodí po horách

Více

Rejchrtová. Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar. 1940

Rejchrtová. Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar. 1940 Rejchrtová Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar. 1940 Disertační a habilitační práce: 1973: Politické názory Václava Budovce z Budova, disertační práce na UK FF Praha, s. 241. 1986: Studie k českému

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Gymnázium PORG Libeň Předmět Český jazyk a literatura je na PORGu Libeň vyučován osm let a je završen povinnou maturitní zkouškou. Předmět zahrnuje tři disciplíny jazyk, stylistiku

Více

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 MUZEUM 50 / 2 / 2012 / s. 67 97 Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 K 50. výročí vydávání časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce vám přinášíme bibliografii

Více

Název díla A. G. Golovko Válka v severních mořích. Spisovatel. Adamson G. Můj život s Joy. Adlová Věra Říkate, abych věřil?

Název díla A. G. Golovko Válka v severních mořích. Spisovatel. Adamson G. Můj život s Joy. Adlová Věra Říkate, abych věřil? Spisovatel Název díla A. G. Golovko Válka v severních mořích Adams Richard Daleká cesta Adams Richard Příběhy z Kamenitého Adamson G. Můj život s Joy Adcock Thomas Moře zelených Adlová Věra Růže z Flander

Více

Martin Pollack Mrtvý v bunkru

Martin Pollack Mrtvý v bunkru 1 HISTORIE Martin Pollack Mrtvý v bunkru Zpráva o mém otci MRTVÝ V BUNKRU Martin Pollack Zpráva o mém otci Sbarramento di Brennero/ Hráz u Brennerského průsmyku: u vchodu do bunkru na italsko-rakouské

Více

Literárněvědná bohemistika a ÚČL

Literárněvědná bohemistika a ÚČL Literárněvědná bohemistika a ÚČL věda 25 kolem nás co to je ÚČL a Akademie věd ČR Ústav pro českou literaturu je jedním z 54 autonomních veřejných výzkumných ústavů patřících do svazku Akademie věd ČR

Více

OV050 Demokracie v Americe I Tocqueville Alexis de OV KLN 1992 SB053 Od hvězdy k hvězdě Vadim Roger SB Práce 1990 MA041a Tabulky pro základní školu

OV050 Demokracie v Americe I Tocqueville Alexis de OV KLN 1992 SB053 Od hvězdy k hvězdě Vadim Roger SB Práce 1990 MA041a Tabulky pro základní školu Kód knihy Název knihy Autor Signatura Nakladatelství Rok vydání EK003c Stav a vývoj životního prostředí v Československu EK SZOPK 1989 EK003d Stav a vývoj životního prostředí v Československu EK SZOPK

Více

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha 2010 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha

Více

3 Adolf, Alois K středu! Květy XX. Čechách. 4 Debora Španělští bratří Historická povídka ze šestnáctého století Komenského

3 Adolf, Alois K středu! Květy XX. Čechách. 4 Debora Španělští bratří Historická povídka ze šestnáctého století Komenského Díl, část, Číslo Hlavní autor Název svazek Vydá ní Popis stručný Nakladatel Rok vydá ní Počet stran Poznámk a Původní vlastník Upomínky na Národopisnou výstavu 1 Adámek, Karel československou roku 1895

Více

OBSAH LITERATURY PRO 8. A 9. ROČNÍK

OBSAH LITERATURY PRO 8. A 9. ROČNÍK OBSAH LITERATURY PRO 8. A 9. ROČNÍK učebnice strana CD AUDIO VIDEO TEXT UČEBNICE 11 Nejstarší literární památky 12 Epos o Gilgamešovi Epos o Gilgamešovi ČJ 525 Úvod 1/20 13 Chvalozpěv na Nil 14 Staroegyptská

Více

2. Římská literatura

2. Římská literatura 2. Řecká literatura Aischylos Oresteia Peršané Anakreón 5 knih anakreonské poezie Pijácké písně Aristofanés Lýsistraté Ptáci Žáby Aristoteles Poetika Rétorika Epikuros O přírodě Euripides Médea Orestés

Více

Adámek Jarolím : David a Saul 1111 Albert Schweitzer : Kritické myšlení 1063 sv.alfons Maria z Liguory : Vznešenosti Panny Marie 2111 " " Úvahy o

Adámek Jarolím : David a Saul 1111 Albert Schweitzer : Kritické myšlení 1063 sv.alfons Maria z Liguory : Vznešenosti Panny Marie 2111   Úvahy o Adámek Jarolím : David a Saul 1111 Albert Schweitzer : Kritické myšlení 1063 sv.alfons Maria z Liguory : Vznešenosti Panny Marie 2111 " " Úvahy o řeholním životě 2186 Albiseri Valerio : Jak se modlit srdcem

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Copyright Petr Zelinka 2002-2003 VYPRACOVANÉ MATURITNÍ OKRUHY http://tlbx.ic.cz/tlbx.php?title=skola Český jazyk a literatura Přínos starověkých kultur pro evropskou vzdělanost... 2 Bible, středověké evropské

Více

Kat. číslo Autor Název Kategorie 110001 Italská TV Saint Antonio di Padova Audio - Video 110002 Italská TV Francesco Audio - Video 110003 Slavík

Kat. číslo Autor Název Kategorie 110001 Italská TV Saint Antonio di Padova Audio - Video 110002 Italská TV Francesco Audio - Video 110003 Slavík Kat. číslo Autor Název Kategorie 110001 Italská TV Saint Antonio di Padova Audio - Video 110002 Italská TV Francesco Audio - Video 110003 Slavík Cesta do Emaus Audio - Video 110004 Barátová Něco jakoby

Více

Nakladatelství Academia

Nakladatelství Academia Nakladatelství Academia Ediční plán 2015/2016 Vážení čtenáři, dovolte nejdříve, abych poděkoval všem, bez nichž byste nemohli listovat nejen tímto edičním plánem, ale ani žádnou knihou, prostě těm, bez

Více

Humboldt-Universität zu Berlin Institut für Slawistik Lehrstuhl Westslawische Literaturen Bohemistik

Humboldt-Universität zu Berlin Institut für Slawistik Lehrstuhl Westslawische Literaturen Bohemistik Humboldt-Universität zu Berlin Institut für Slawistik Lehrstuhl Westslawische Literaturen Bohemistik Die nachfolgende Liste bietet eine Orientierungshilfe im Fach Bohemistik. Für die Zwischenprüfung Literaturwissenschaft

Více

ČÍSLO CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. www.cermat.cz OBSAH

ČÍSLO CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. www.cermat.cz OBSAH CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ www.cermat.cz ČÍSLO 1 2006 Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou již starý známý časopis EDA, jen v novém kabátě a s novým logem. Symbolicky tím chceme dát

Více

Školní seznam literárních děl

Školní seznam literárních děl Školní seznam literárních děl ke společné části maturitní zkoušky Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel. 493 535 618 fax 493 535 618 Strana 2 (celkem

Více