Mgr. PhDr. Peter Jan Kosmály, PhD.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. PhDr. Peter Jan Kosmály, PhD."

Transkript

1 mobil: , Skype: pancelko Mgr. PhDr. Peter Jan Kosmály, PhD. Předchozí zaměstnání a praxe 2014 výuka předmětu Mediální komunikace marketingový audit, návrh produktů, příprava propagace, organizování konference výuka předmětů Logika, Angličtina, Ú vod do VŠ studia, Pedagogika, Výzkum v oblasti ŘLZ, Základy výzkumu, Metodika vzdělávání v ŘLZ, Sociologie masové komunikace, Speciální sociologické teorie, Kognitivní technologie; IT servis překlad akreditačního spisu, korektury katalogu číšník, barman, pokojská, recepční, manuální práce audit marketingové strategie, plánování, vytváření manažerských pomůcek, rešerše o českých vysokých školách překlady odborných (speciálně pedagogických), technických i obchodních textů z angličtiny do češtiny nebo obráceně příprava grantových žádostí, motivačních auditů a marketingové kampaně polep a montáže reklamy výuka předmětů Mediální komunikace, Úvod do SMK, Obecné teorie systémů, Soudobé trendy zahraniční žurnalistiky, Logika a interpretace jazykové korektury; školení, manuál a testy pro jazykové korektory VŠ učitel, lektor, Vysoká škola veřejných a mezinárodních vztahů, o.p.s., Galéria HIT, Bratislava, korektury a překlady katalogu CHECK POINT ART, o.p.s., expert na tvorbu metodiky, vedoucí projektu, mediální a komunikační specialista červenec 2012 červen 2014 VŠ učitel, lektor, IT specialista, AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE, s.r.o., Praha listopad 2011 červen 2011 Panevropská VŠ, aukční společnost SOGA, Bratislava, SR červenec 2011 říjen 2011 hotel Slovakia, Tatranská Lomnica, SR, brigáda odborná spolupráce s bratislavskou realitní kanceláří RoWe Services, Roman Weindinger odborná spolupráce s pražskou firmou FIDO živnostník, spolupráce s neziskovým sdružením BAZALSNUZ na překladech červen 2010 únor 2011 živnostník, spolupráce se společností Audit organizace, s. r. o., a společností Brouk, s. r. o., říjen 2009 červen 2010 VŠ učitel, Univerzita Jana Amose Komenského v Praze březen září 2009 jazykový korektor slovenštiny pro agenturu Presto v Praze výuka kurzu pro uchazeče o studium medií,

2 marketingu a PR jazykové a stylistické korektury pěti odborných knih příprava PR materiálů, komunikace s novináři a dohled nad kampaní výuku předmětů semináre z Lexikológie,semináre zo Štylistiky, Štylistika a žurnalistická tvorba,úvod do štúdia jazyka výuka předmětu Mediálne systémy monitoring tisku, příprava PR zpráv a překlady textů několikaleté zkušenosti s prací v médiích s různou periodicitou příprava a realizace návrhů reklamního potisku a komunikace s klienty Vzdelání leden květen 2008 / 2009 / 2010 lektor kurzu Masmediální komunikace a PR u vzdělávací společnosti Tutor jazykový korektor pro Hudební centrum v Bratislavě, SR říjen 2007 koordinátor PR kampaně taneční školy ElleDanse, SR Doktorand Pedagogické fakulty Trnavské univerzity v Trnavě, lektor Katedry žurnalistiky UKF Nitra, SR 2005 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. (externí komunikace) týdeník Pohronie, agentura SITA, dvoutýdeník Knižná revue, deníky Pravda a Národná obroda grafik a DTP operátor ve firmě Tiga Levice, SR Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě Katedra žurnalistiky (Mgr.) Pedagogická fakulta Trnavské univerzity učitelství, specializace anglický jazyk slovenský jazyk externí doktorand Fakulty masmédií Panevropské VŠ v Bratislavě (Ph.D.) 2008 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě Katedra žurnalistiky rigorózní pokračování (PhDr.) Pedagogická fakulta Trnavské univerzity Katedra slovenského jazyka a literatury, interní doktorand v programu Teorie jazykového a literárního vzdělávání

3 Jazykové a technické zručnosti několikaleté zkušenosti s překladem, Cambridge First Certificate in English Cambridge Certificate in Advanced English zkušenosti s překladem uměleckého textu, novinových článků a TV seriálu, sepsání vlastní grantové žádosti zkušenosti s překladem odborného textu několikaletý profesionální uživatel, absolvent kurzu školení několikaletý profesionální uživatel zkušenosti s tvorbou jednoduchých webových stránek a elektronického vzdělávacího obsahu Anglický jazyk aktivně pokročilý Německý jazyk aktivně pokročilý Maďarský jazyk aktivně začátečník Microsoft Office (MS Word, PowerPoint, Excel) Corel Draw, Photopaint, QuarkXPress, Scribus Windows, Linux, CMS Joomla, Drupal, WordPress, LMS Moodle řidičský průkaz skupiny A, B

4 PhDr. Peter Jan Kosmály, Ph. D. Přehled novinářské, vědecké a pedagogické činnosti publikování v regionálních novinách Pohronie a tiskové agentuře SITA - vedení studentského časopisu Preklepy na Gymnáziu Andreja Vrábla v Levicích - po absolvování zkoušek udělené certifikáty Cambridge First Certificate in English (1999) a Cambridge Certificate in Advanced English (2000) magisterské studium žurnalistiky na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě - reportér deníku Národná obroda magisterské studium slovenského jazyka a literatury a anglického jazyka a literatury na Pedagogické fakultě Trnavské univerzity v Trnavě - ukončení spolupráce s deníkem Národná obroda na vlastní žádost postupová studie Daniel Lichard publicista a šíriteľ osvety na Katedře žurnalistiky Filozofické fakulty UK v Bratislavě publikování v internetovém magazínu amnezia.sk, v dvoutýdeníku Knižná revue spolupráce s oddělením interní a externí komunikace společnosti Allianz Slovenská poisťovňa - překlad magazínu Spravodaj projektu Infovek do anglického jazyka pro Ústav prognóz a informácií Ministerstva školstva SR

5 - studie Podoby recenzie v periodickej tlači v periodiku Otázky žurnalistiky vycházející z obhájené práce ŠVOČ a z článku Esej o recenzii z roku spolupráce s Hudobným centrom v Bratislavě na jazykových a stylistických korekturách knih - absolvování magisterského studia žurnalistiky na Univerzitě Komenského v Bratislavě - od října doktorský program Trnavské univerzity Teória jazykového a literárneho vzdelávania - vyučování seminářů z lexikologie slovenského jazyka, stylistiky slovenského jazyka, praktické rétoriky, přednášky Úvod do komunikácie a semiotiky (k předmětu napsán i učební text), semináře Štylistika a žurnalistická tvorba (8 hodin týdně) - aktivní účast na konferencích Slovenská kazateľská tvorba 19. storočia v Trnavě a XV. Kolokvium mladých jazykovedcov v Tajove na Slovensku - připraven a odevzdán projekt výzkumu Lichardova díla ve Vídni v projektu SAIA Akcia Rakúsko-Slovensko, který podpořili PhDr. Juraj Hladký, PhD., Doc. Dr. Elena Krasnovská, CSc. z Trnavské univerzity v Trnavě, Doc. Dr. Jozef Pavlovič, CSc. za Humboldtovu univerzitu v Berlíně a Prof. Dr. Wolfgang Duchkowitsch z Vídeňské univerzity přednášky z předmětu Mediálne systémy pro interní i externí studenty žurnalistiky 1. a 2. ročníku na Univerzitě Konstantina Filozofa v Nitře - aktivní účast na konferenci XVI. Kolokvium mladých jazykovedcov v Častej-Papierničke na Slovensku - článek v jazykovědném časopise Kultúra slova pod názvem O slove ikona lektorování předmětu Masmediální komunikace a PR, návrh osnov i závěrečného testu pro společnost Tutor, s. r. o. - rigorózní práce Daniel G. Lichard a jeho miesto v slovenskej publicistike na Katedře žurnalistiky Filozofické fakulty UK v Bratislavě, po úspěšné obhajobě a rigorózní zkoušce z filozofie a žurnalistiky udělen titul PhDr. - publikovaná studie Komunikačná stratégia v Lichardovej publicistike v periodiku Otázky žurnalistiky lektorování předmětu Masmediální komunikace a PR pro společnost Tutor, s. r. o. v Prahe - dvě přihlášky na doktorské studium (v Amsterdamu a v Praze), projekt dizertační práce s názvem Recepční návod v mediální realitě - jazykový korektor pro společnost Presto, s. r. o., vytvoření manuálu pro kolegy, testů a metodiky jejich vyhodnocení, vedení krátké školení - doktorské studium na Bratislavské vysoké škole práva, na Fakultě masmédií (t.č. Panevropská vysoká škola v Bratislavě PEVŠ) - vyučování předmětů Úvod so sociální a masové komunikace, Obecné teorie médií, Mediální komunikace, Soudobé trendy v zahraniční žurnalistice, Logika a interpretační procesy pro Univerzitu Jana Amose Komenského v Praze lektorování předmětu Masmediální komunikace a PR pro společnost Tutor, s. r. o. v Praze - živnostenský list od do , práce jako marketingový a projektový specialista pro společnost Audit-organizace, s. r. o., jako polepový pracovník pro společnost Brouk, s. r. o konzultace a vedení pěti bakalářských prací, - vlastní příspěvek v angličtině na mezinárodní konferenci Megatrendy a médiá ( března, Smolenický zámek, Slovensko) a Médiá a politika ( Bratislava, SR)

6 - spolupráce se sdružením DUO/Bazalsnuz na překladech knih o multisenzorových místnostech a snozelen terapii konzultace dizertační práci z Andragogiky vedené na Karlově univerzitě v Praze, konzultace bakalářské práce na Univerzitě Jana Amose Komenského (UJAK) a konzultace bakalářské práce na Univerzitě Sv. Alžběty v Bratislavě - spolupráce na vytvoření akreditačního spisu pro bakalářský studijní program (PEVŠ), jazyková redakce Katalogu a sborníku k výstavě obrazů Ladislava Mednyánszkeho v bratislavské galerii SOGA - výroba dizajn manuálu pro komerční společnost - konzultace marketingového managementu soukromé realitní agentury včetně rozvoje manažérských kompetencí majitele agentury - publikování v periodiku Creative and Knowledge Society, aktivní účast na doktorandské konferenci v Trnavě Quo Vadis Massmedia/Marketing, úspěšné obhájení dizertační práce Recepčný návod v mediálnej realite na PEVŠ - výuka na Akademii managementu a komunikace, s. r. o., pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů předměty Výzkum v oblasti ŘLZ, Základy vědeckého výzkumu, Pedagogika, Úvod do VŠ studia, Cizí jazyk AJ studium na virtuální univerzitě úspěšně absolvované kurzy s osvědčením (certifikátem): Introduction to Astronomy (Duke University) Think Again: How to Reason and Argue (Duke University, University of North Carolina, Chapel Hill) Drugs and the Brain (CALTECH) Introduction to Digital Sound Design (Emory University) Image and video processing: From Mars to Hollywood with a stop at the hospital (Duke University) Astrobiology and the Search for Extraterrestrial Life (University of Edinburgh) Critical Thinking in Global Challenges (University of Edinburgh) Introduction to Philosophy (University of Edinburgh) "Pay Attention!!" ADHD Through the Lifespan (University of Pennsylvania) Introduction to Art: Concepts & Techniques (The Pennsylvania State University), Social Epidemiology (University of Minnesota) Drug Discovery, Development & Commercialization (University of California, San Diego) Archaeology's Dirty Little Secrets (Brown University) Internet History, Technology, and Security (University of Michigan) The Science of Gastronomy (The Hong Kong University of Science and Technology) Art and Inquiry: Museum Teaching Strategies For Your Classroom (The Museum of Modern Art) Instructional Methods in Health Professions Education (University of Michigan) Foundations of Teaching for Learning 1: Introduction (Commonwealth Education Trust) Vaccines (University of Pennsylvania) Generation Rx: The Science Behind Prescription Drug Abuse (The Ohio State University) Genetics and Society: A Course for Educators (American Museum of Natural History) Canine Theriogenology for Dog Enthusiasts (University of Minnesota) - výuka na Akademii managementu a komunikace, s. r. o., pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů předměty Logika, Úvod do VŠ studia, Metodika vzdělávání v oblasti ŘLZ a manag. studií, Cizí jazyk Anglický jazyk, Základy vědeckého výzkumu, Sociologie masové komunikace

7 - výuka na Akademii managementu a komunikace, s. r. o., pro studenty dalšího profesního vzdělávání v programu Specialista v komunikaci (MBC) přednáška Verbální (slovník) komunikace a rétorika - člen komise pro disertační zkoušky z cizího jazyka na Akademii managementu a komunikace, s. r. o., - spolupráce s Akademií managementu a komunikace, s. r. o. v oblasti IT servis, marketingová komunikace, webové stránky a studentský informační systém, e-learningové kurzy v Moodle studium na virtuální univerzitě úspěšně absolvované kurzy s osvědčením (certifikátem): Introduction to Communication Science (University of Amsterdam) AstroTech: The Science and Technology behind Astronomical Discovery (The University of Edinburgh) Healthcare Innovation and Entrepreneurship (Duke University) - výuka na Akademii managementu a komunikace, s. r. o., pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů předměty Speciální sociologické teorie otázky mediálních studií, Kognitivní technologie - spolupráce s neziskovou organizací CHECK POINT ART, o.p.s. expert na tvorbu metodiky, mediální a komunikační specialista marketingový audit, návrh produktů, příprava propagace, organizování konferencí - výuka v letní škole pro kazašské studenty ve spolupráci s VŠE, Jindřichův Hradec přednášky Media anthropology and Marketing apocalypse - výuka na Vysoké škole veřejných a mezinárodních vztahů v Praze předmět Mediální komunikace

8 - STUDIE - KOSMÁLY, P. Podoby recenzie v periodickej tlači. In: Otázky žurnalistiky, 2005, roč. XLVIII, č. 1 2, s KOSMÁLY, P. Prvky kázňovej tvorby v publicistických prejavoch Daniela Licharda. In Slovenská kazateľská tvorba 19. storočia. Editori: J. Hladký, E. Krasnovská. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2006, s ISBN KOSMÁLY, P. Persuazívne a rečnícke prvky v publicistických prejavoch Daniela Licharda. In Varia. zv. 15. Editor: J. Krško. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, KOSMÁLY, P. Daniel Lichard publicista a šíriteľ osvety. Bratislava: Univerzita Komenského, (postupová studie) KOSMÁLY, P. Nominalizácia. Bratislava: Univerzita Komenského, (diplomová práce) KOSMÁLY, P. Lichardova dialogizovaná publicistika. In Varia. zv. 16. Editor: J. Krško. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, KOSMÁLY, P. O slove ikona. In Kultúra slova, 2007, roč. 41, č. 1, s KOSMÁLY, P. Daniel G. Lichard a jeho miesto v slovenskej publicistike. Bratislava: Univerzita Komenského, (rigorózní práce) KOSMÁLY, P. Komunikačná stratégia v Lichardovej publicistike. In Otázky žurnalistiky, 2008, roč. LI, č. 3 4, s KOSMÁLY, P. Organická recepcia mediálnej reality. In Quo vadis massmedia. Quo vadis marketing. Zborník z konferencie doktorandov [elektronický zdroj] - Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, ISBN s KOSMÁLY, P. Media anthropology: a science of prophets? In Megatrendy a médiá. Zborník z konferencie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011, ISBN s KOSMÁLY, P. Recepčný návod v mediálnej realite. Tézy dizertačnej práce. Bratislava: PEVŠ, 2011 (nepublikováno) KOSMÁLY, P. 100 rokov ideológie. In Médiá a politika. Zborník z konferencie. Bratislava Skalica : Stredourópska VŠ v Skalici a PEVŠ v Bratislave, 2011 (v tisku). KOSMÁLY, P. Multisensory Environment and Sensory Deprivation in the Treatment of Reception Defects. In Creative and Knowledge Society. Bratislava Varšava: Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Versita Warsaw, ročník 1, číslo 2, s ISSN (print), (online), dostupné elektronicky na: KOSMÁLY, P. Východiská mediálnej terapie. In Quo vadis massmedia. Quo vadis marketing. Zborník z konferencie doktorandov [elektronický zdroj] - Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, KOSMÁLY, P. Authenticity and reception of media reality. In Creative and Knowledge Society. Bratislava Varšava: Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Versita Warsaw, ročník 2, číslo 1, s ISSN (print), (online), dostupné elektronicky na: KOSMÁLY, P. JEŽOVÍT, R. Rozvoj a vzdělávání provozních zaměstnanců v retailovém segmentu v ČR. In Creative and Knowledge Society. Bratislava Varšava: Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Versita Warsaw, ročník 2, číslo 1, s ISSN

9 (print), (online), dostupné elektronicky na: KOSMÁLY, P. Člověk, technika, jazyk a kultura (realita). In Salon kritického myšlení - sborník z konference. Praha, Dostupné elektronicky na: KOSMÁLY, P. The Science Timewave Zero. In Creative and Knowledge Society. Bratislava Varšava: Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Versita Warsaw, ročník 3, číslo 1, 2013, s , ISSN (print), (online). KOSMÁLY, P. Profesionalizace ve studiu a hodnota vzdělání. In Horizonty lidských zdrojů. Praha: AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE, ročník 1, číslo 1, 2013, s. 13, ISSN X (print). KOSMÁLY, P. Konference, prezentace a systémy řízení znalostí. In Horizonty lidských zdrojů. Praha: AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE, ročník 1, číslo 1, 2013, s. 15, ISSN X (print). KOSMÁLY, P. Online vzdělávání specializace a profesionalizace. In Inovace a řízení neformálního vzdělávání v oblasti umění a vědy. Praha: CHECK POINT ART, o.p.s., sborník příspěvků z konference (v tisku). KOSMÁLY, P. Conference on know-how in non-formal education in the arts. In: Science - International scientific journal ISSN Dostupné elektronicky: <http://science.ukz.kz/conference-on-know-how-in-non-formal-education-in-thearts.html> KOSMÁLY, P. Open technologies and their impact on education (not only in the arts). In: Science - International scientific journal <

10 - ÚČAST NA KONFERENCÍCH - Slovenská kazateľská tvorba 19. storočia. Trnava, XV. Kolokvium mladých jazykovedcov. Tajov, XVI. Kolokvium mladých jazykovedcov. Častá-Papiernička, Quo vadis massmedia, quo vadis marketing. Trnava, Megatrendy a médiá. Smolenický zámok, Médiá a politika. Bratislava, PEVŠ v Bratislave, Quo vadis massmedia, quo vadis marketing. Trnava, Salon kritického myšlení. Praha, Michnův palác, Inovace a řízení neformálního vzdělávání v oblasti umění a vědy, Praha, Centrum současného umění DOX, OHLASY - PEKARIKOVÁ, K. OLŠIAK, M. XV. Kolokvium mladých jazykovedcov. In: Slovenská reč, 2006, roč. 71, č. 1, s (na s. 37). OSADSKÁ, A. Konferencia o kazateľskej tvorbe v 19. storočí. In: Slovenská reč, 2006, roč. 71, č. 1, s (na s. 45). ČAPKOVÁ, R. XV. mezinárodní kolokvium mladých jazykovědců ( ). In: Naše řeč, ]ročník 89 (2006), číslo 4, s (na s. 219). POLÁK, E. Masmédiá a politika: komunikácia či manipulácia? In: Slovo internetový magazín, (dostupné elektronicky na: REDAKTORSKÁ ČINNOST BARCZI, J. (Ed.) Mednyánszky zo zbierky Dr. Lea Ringwalda. Bratislava: Aukčná spoločnosť SOGA, s. ISBN EISEN, C. SADIE, S. Wolfgang Amadeus Mozart. Bratislava: Hudobné centrum, 2006, 278 s. ISBN GALLUS, I. Angeli laetantur. Bratislava: Hudobné centrum, s. ISBN HOPPIN, R. Hudba stredoveku. Bratislava: Hudobné centrum, ISBN KAČALA, J. KRAJČOVIČ, R. Náčrt dejín spisovnej slovenčiny. Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2005, 124 s. ISBN NYMAN, M. Experimentálna hudba: Cage a iní. Bratislava: Hudobné centrum, s. ISBN ROSEN, CH. Klasicizmus. Bratislava: Hudobné centrum, 2005, 495 s. ISBN PAGLIANO, P. Používání multisenzorového prostředí. [překlad Peter Jan Kosmály, z angl. orig. Using a multisensory environment: a practical guide for teachers], Ostrava: Bazalsnuz, 2012 (v tisku).

11 - RECENZE - KOSMÁLY, P. Recenzia publikácie Prednášky zo štylistiky slovenčiny. In Creative and Knowledge Society. Bratislava Varšava: Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Versita Warsaw, 2012, ročník 2, číslo 1, s (print), (online) Knižná revue KOSMÁLY, P. Návrat do literárneho života. In: Knižná revue dvojtýždenník o nových knihách, 2003, roč. XIII, č. 23, s. 7. KOSMÁLY, P. Cesta hľadania odpovedí. In: Knižná revue dvojtýždenník o nových knihách, 2003, roč. XIII, č. 24, s. 7. KOSMÁLY, P. Sprievodca cestami poézie. In: Knižná revue dvojtýždenník o nových knihách, 2003, roč. XIII, č , s. 5. KOSMÁLY, P. Slovník pre každého čitateľa Biblie. In: Knižná revue dvojtýždenník o nových knihách, 2003, roč. XIII, č , s. 19. KOSMÁLY, P. Kniha o verši a veršovaní. In: Knižná revue dvojtýždenník o nových knihách, 2004, roč. XIV, č. 1, s. 4. KOSMÁLY, P. Prvá slovenská monografia o negácii. In: Knižná revue dvojtýždenník o nových knihách, 2004, roč. XIV, č. 7, s. 8. KOSMÁLY, P. Liečivé praktiky poézie. In: Knižná revue dvojtýždenník o nových knihách, 2004, roč. XIV, č. 8, s. 5. KOSMÁLY, P. Príbehy z putovania k sebe. In: Knižná revue dvojtýždenník o nových knihách, 2004, roč. XIV, č. 10, s. 8. KOSMÁLY, P. Znovu vyšli Rilkeho žalospevy. In: Knižná revue dvojtýždenník o nových knihách, 2004, roč. XIV, č. 11, s. 5. KOSMÁLY, P. Účes plešivej speváčky. In: Knižná revue dvojtýždenník o nových knihách, 2004, roč. XIV, č. 13, s. 4. KOSMÁLY, P. Prorok, mystik, rebel. In: Knižná revue dvojtýždenník o nových knihách, 2004, roč. XIV, č , s. 3. KOSMÁLY, P. Anton Heretik: Forenzná psychológia. In: Knižná revue dvojtýždenník o nových knihách, 2004, roč. XIV, č. 18, s. 11. KOSMÁLY, P. Alexandra Bitušíková: Urbánna antropológia východiská a perspektívy. In: Knižná revue dvojtýždenník o nových knihách, 2004, roč. XIV, č. 18, s. 11. KOSMÁLY, P. Oľga Škvareninová: Rečová komunikácia. In: Knižná revue dvojtýždenník o nových knihách, 2004, roč. XIV, č. 19, s. 11. KOSMÁLY, P. Josephine Fultonová: Tréning mysle. In: Knižná revue dvojtýždenník o nových knihách, 2004, roč. XIV, č. 19, s. 11. KOSMÁLY, P. Osamelý elektrický mág. In: Knižná revue dvojtýždenník o nových knihách, 2004, roč. XIV, č. 20, s. 4. KOSMÁLY, P. Leo Kohút: Tu bola kedysi ulica... In: Knižná revue dvojtýždenník o nových knihách, 2004, roč. XIV, č. 21, s. 11. KOSMÁLY, P. Krycie meno: Lyrika. In: Knižná revue dvojtýždenník o nových knihách, 2004, roč. XIV, č. 23, s. 5. KOSMÁLY, P. Svet naopak. In: Knižná revue dvojtýždenník o nových knihách, 2004, roč. XIV, č. 25, s. 7.

12 KOSMÁLY, P. Šachta života. In: Knižná revue dvojtýždenník o nových knihách, 2004, roč. XV, č. 2, s. 5. deník Pravda KOSMÁLY, P. V divadle Stoka je Strata ziskom. In: Pravda, 2004, roč. XIV, č. 299, s. 22. KOSMÁLY, P. Večné hľadanie azylu. In: Pravda, 2005, roč. XV, č. 29, s. XII (príloha Sobota). KOSMÁLY, P. Štyri zbierky slovenských poetov. In: Pravda, 2005, roč. XV, č. 53, s. XI (príloha Sobota). KOSMÁLY, P. Literatúra faktu Vo verejnom záujme. In: Pravda, 2005, roč. XV, č. 117, s. VII (príloha Sobota). Ičko študentské noviny KOSMÁLY, P. Mystický svet Williama Blakea. In: IČKO študentské noviny, 2004, roč. I, č. 4, s KOSMÁLY, P. Marie Curie. In: AMNEZIA internetový magazín, október 2004, KOSMÁLY, P. Muž, ktorý vynašiel 20. storočie. In: AMNEZIA internetový magazín, október 2004,

13 - PEDAGOGICKÁ ČINNOST interní doktorand Pedagogické fakulty Trnavské univerzity (vedení seminářů a předmětů Štylistika súčasného slovenského jazyka, Lexikológia súčasného slovenského jazyka, Praktická rétorika, Štylistika a žurnalistická tvorba, Úvod do jazykovej komunikácie) externí pedagog Katedry žurnalistiky Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře (vedení předmětu Mediálne systémy) 2008 společnost Tutor (předmět Masmedialní komunikace a PR) 2009 společnost Tutor (předmět Masmedialní komunikace a PR) společnost Presto (školení, testy a manuál pro jazykové korektory) 2010 společnost Tutor (předmět Masmedialní komunikace a PR) Univerzita Jana Amose Komenského v Praze (předměty Mediální komunikace, Obecné teorie médií, Úvod do studia sociální a masové komunikace, Logika a interpretační procesy, Soudobé trendy zahraniční žurnalistiky) 2011 konzultace a vedení bakalářských prací, doučování 2 studentů pro maturitu z angličtiny 2012 konzultace 2 bakalářských (UJAK, Univ. Sv. Alžběty) a 1 disertační práce (UK v Praze), výuka předmětů Úvod do studia, Cizí jazyk Angličtina, Pedagogika, Základy vědeckého výzkumu, Výzkum v oblasti řízení lidských zdrojů na Akademii managementu a komunikace v Praze výuka předmětů Logika, Úvod do VŠ studia, Metodika vzdělávání v oblasti ŘLZ a manag. studií, Cizí jazyk Anglický jazyk, Základy vědeckého výzkumu, Sociologie masové komunikace přednáška Verbální (slovník) komunikace a rétorika na Akademii managementu a komunikace pro studenty dalšího profesního vzdělávání vedení 2 bakalářských prací 2014 výuka předmětů Speciální sociologické teorie otázky mediálních studií a Kognitivní technologie na Akademii managementu a komunikace konzultace 2 disertačních prací a vedení jedné diplomové práce (AMAK Praha) výuka předmětu Mediální komunikace na Vysoké škole veřejných a mezinárodních vztahů v Praze

14 - KONZULTOVANÉ/APRETOVANÉ DISERTAČNÍ PRÁCE - Ježovít, Rastislav. Rozvoj a vzdělávání provozních pracovníků v retailovém segmentu v ČR. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta, Eisel, Juraj. Formování a řízení lidských zdrojů v podmínkách ekonomické krize. Praha: Akademie managementu a komunikace, Jarošosá, Hana. Kvalita a bezpečnost zdravotních služeb: z hlediska marketingu. Praha: Akademie managementu a komunikace, KONZULTOVANÉ/APRETOVANÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE - Hubinák, Juraj. Zvuk ako atmosférotvorný prvok v hre Mauricea Maeterlincka Smrť Tintagilova. Bratislava: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta, Katedra réžie a dramaturgie, Čechvalová, Barbora. Príbeh značky Starbucks. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Katedra masmediálnej komunikácie, Šindelářová Naděžda. Chléb a víno v liturgii eucharistie. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, Katedra praktické teologie, Michalec, Tomáš. Dualita jazyka. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra slovenského jazyka a literatúry, Monček, František. Ideálny a reálny obraz otca u pubescentnej mládeže. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Štainiger, Miroslav. Možnosti uplatnenia sociálneho pracovníka v psychiatrických zariadeniach. Bratislava: Pedagogická fakulta UK, Kosmályová, Mária. Altruistické konanie u človeka. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta, Katedra křesťanské výchovy, Vojtíšková, Martina Marketing a PR obcí se zaměřením na obec Mnichovice. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského v Praze, Katedra sociální a masové komunikace, Raková, Šárka. Motivace zaměstnanců pomocí zaměstnaneckých benefitů. Praha: Akademie managementu a komunikace, KONZULTOVANÉ/APRETOVANÉ BAKALÁRSKE PRÁCE - Holemá, Alena. Vliv médií na mláděž. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského v Praze (UJAK), Kiňová, Alexandra. Vplyv médií na vývoj mýtu krásy. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského v Praze (UJAK), Honcová, Jaroslava. Manipulační praktiky v Čsl. rozhlase v letech Praha: Univerzita Jana Amose Komenského v Praze (UJAK), Erbenová, Lucie. Vývoj českých médií po roce Praha: Univerzita Jana Amose Komenského v Praze (UJAK), Pastorák, Ľudovít. Logo v komunikaci. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského v Praze (UJAK), 2011.

15 Sirotková, Sabina. Svoboda projevu a lidská práva v Číně. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského v Praze (UJAK), Ivan, Andrej. Nežiaduce aspekty komunikačných závislostí a možnosti prevencie v sociálnej práci. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety Bratislava, Katedra sociálnej práce, Polián, Petr. Náročnost a ekonomická efektivita výchovy německého ovčáka. Praha: Akademie managementu a komunikace, Polián, Pavel. Manažer lidských zdrojů v oblasti služební kynologie. Praha: Akademie managementu a komunikace, Mgr. PhDr. Peter Jan Kosmály, PhD V roku 2006 jsem absolvoval vysokoškolské studium žurnalistiky na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, studoval jsem také učitelství anglického jazyka a slovenského jazyka a pak i v doktorském program teorie jazykového a literárního vzdělávání: obě na Pedagogické fakultě Trnavské univerzity. Pracoval jsem jako reportér, publicista, PR asistent i specialista (marketing, evropské granty), grafik a pomocný pracovník v tiskárně. Publikoval jsem v denících, tiskové agentuře SITA, v kulturních rubrikách i v odborných periodikách (Otázky žurnalistiky, Kultúra slova, Knižná revue, Creative and Knowledge Society), vystupoval jsem na slovenských odborných konferencích. Absolvoval jsem doktorské studium v oboru Masmediální studia na Fakultě masmédií Panevropské vysoké školy v Bratislavě s dizertační prací o mediální etice a mediálním vzdělávání v mediální realitě. Svůj zájem v metodologii vzdělávání jsem v nedávné době rozšířil o oblast speciální pedagogiky a online vzdělávání (MOOC massive open courses). Ve své práci se věnuji analýze a interpretaci textu, funkční stylistice a estetice, teorii komunikace a recepce, sémiotice, filozofii jazyka, teoriím a kritikám médií. Odpřednášel jsem kurzy Mediální komunikace, Logiky, Úvodu do studia, Základů marketingové komunikace, Mediálních systémů a několik dalších, vedl jsem semináře lexikologie, stylistiky, žurnalistické tvorby, cizího jazyka studoval, pracoval a vyučoval jsem na šesti univerzitách, v současné době dokončuji skripta k teorii médií a mediální antropologii. Připravuji monografii o Danielovi Lichardovi, prvním slovenském profesionálním publicistovi a také projekt výzkumu etiky médií a mediálního vzdělávání na specializovaném pracovišti.

16

17

18

19

20

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Strana 1 z 13 VEDECKO-PEDAGOGICKÁ k habilitačnému a inauguračnému konaniu v odbore 3.2.3 Masmediálne štúdia A) OSOBNÉ ÚDAJE: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Meno

Více

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma:

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma: O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 2.1 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 7 2.2 Infrastruktura 19 2.3 Univerzitní knihovna 22 2.4 Vydavatelství 24 3. Kvalita

Více

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis Osobní údaje Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. Rooseveltova 84 779 00 Olomouc helena.grecmanova@seznam.cz 777 578 494

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5.

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 13 4. Studenti 21 5. Absolventi 23 6. Zájem o studium 24 7. Akademičtí pracovníci 27

Více

1. CURICULUM VITAE. Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC.

1. CURICULUM VITAE. Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC. 3 1. CURICULUM VITAE Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC. Trvalý pobyt: Šumavská 4, Praha 2, PSČ 120 00 tel.: 224251912 mobil: 736741822 Česká republika E-mail: kamis@mybox.cz KamisK@seznam.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy Jméno a příjmení: Věra KREJČOVÁ tituly: Mgr., Ph.D. datum narození: 21.1. 1974 Vzdělání: 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odborné magisterské studium oboru Pedagogika předškolního

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2011 Obsah 1 ÚVOD... 4 1.1 STRUKTURA VŠKV... 6 1.2 ORGÁNY VŠKV... 9 1.2.1 Správní rada... 9 1.2.2 Dozorčí rada... 9 1.2.3 Akademická

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady...

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty veřejných politik v Opavě za rok 2011 OPAVA 2012 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty

Více

CURRICULUM VITAE PETRA ANTOŠOVÁ

CURRICULUM VITAE PETRA ANTOŠOVÁ OSOBNÍ ÚDAJE Mgr. Petra Antošová Trvalé bydliště a kontaktní adresa: Zenklova 26/286, Praha 8, 180 00 00420 605 476 843 petraantosova@seznam.cz www.petra-antosova.cz www.about.me/petraantosova www.linkedin.com/in/petraantosova

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 Brno, květen 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 1 Úvod 1.1 Základní informace AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Všeobecné informace o Univerzitě Hradec Králové... 2 Fakulta informatiky a managementu... 3 Katedry: Katedra aplikované lingvistiky...

Všeobecné informace o Univerzitě Hradec Králové... 2 Fakulta informatiky a managementu... 3 Katedry: Katedra aplikované lingvistiky... Všeobecné informace o Univerzitě Hradec Králové... 2 Fakulta informatiky a managementu... 3 Katedry: Katedra aplikované lingvistiky... 5 Katedra ekonomie... 9 Katedra informačních technologií... 12 Katedra

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka 1 Obsah Obsah

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze za školní rok 2009/2010 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 V Praze dne 20. června 2013 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o vysoké škole... 4 3 Studijní programy,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

15.8. - 22.12. 2003 Studium anglického jazyka v Dánsku Univerzita Roskilde (studijní stáž)

15.8. - 22.12. 2003 Studium anglického jazyka v Dánsku Univerzita Roskilde (studijní stáž) Mgr. Barbora Benešová Email: bbenesov@ujp.zcu.cz Vzdělání od září 2011 PhD. studium K.U. Leuven, Belgie, anglická lingvistika a metodologie 2001-2006 Mgr. - Západočeská Univerzita v Plzni, Pedagogická

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoké školy zdravotnické, o. p. s., Duškova 7 150 00 Praha 5 V Praze dne 20. června 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o vysoké škole... 4 3 Studijní programy,

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 1 ÚVOD... 4 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FAKULTĚ... 4 2.1 ÚPLNÝ NÁZEV... 4 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SU OPF... 5 2.3 SLOŽENÍ ORGÁNŮ SU OPF... 6 2.3.1

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO REKTORA METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. 2 2. MUP V DATECH 4 3. SÍDLO A BUDOVY ŠKOLY 6 4. UNIVERZITNÍ STŘEDISKA

Více