Mgr. PhDr. Peter Jan Kosmály, PhD.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. PhDr. Peter Jan Kosmály, PhD."

Transkript

1 mobil: , Skype: pancelko Mgr. PhDr. Peter Jan Kosmály, PhD. Předchozí zaměstnání a praxe 2014 výuka předmětu Mediální komunikace marketingový audit, návrh produktů, příprava propagace, organizování konference výuka předmětů Logika, Angličtina, Ú vod do VŠ studia, Pedagogika, Výzkum v oblasti ŘLZ, Základy výzkumu, Metodika vzdělávání v ŘLZ, Sociologie masové komunikace, Speciální sociologické teorie, Kognitivní technologie; IT servis překlad akreditačního spisu, korektury katalogu číšník, barman, pokojská, recepční, manuální práce audit marketingové strategie, plánování, vytváření manažerských pomůcek, rešerše o českých vysokých školách překlady odborných (speciálně pedagogických), technických i obchodních textů z angličtiny do češtiny nebo obráceně příprava grantových žádostí, motivačních auditů a marketingové kampaně polep a montáže reklamy výuka předmětů Mediální komunikace, Úvod do SMK, Obecné teorie systémů, Soudobé trendy zahraniční žurnalistiky, Logika a interpretace jazykové korektury; školení, manuál a testy pro jazykové korektory VŠ učitel, lektor, Vysoká škola veřejných a mezinárodních vztahů, o.p.s., Galéria HIT, Bratislava, korektury a překlady katalogu CHECK POINT ART, o.p.s., expert na tvorbu metodiky, vedoucí projektu, mediální a komunikační specialista červenec 2012 červen 2014 VŠ učitel, lektor, IT specialista, AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE, s.r.o., Praha listopad 2011 červen 2011 Panevropská VŠ, aukční společnost SOGA, Bratislava, SR červenec 2011 říjen 2011 hotel Slovakia, Tatranská Lomnica, SR, brigáda odborná spolupráce s bratislavskou realitní kanceláří RoWe Services, Roman Weindinger odborná spolupráce s pražskou firmou FIDO živnostník, spolupráce s neziskovým sdružením BAZALSNUZ na překladech červen 2010 únor 2011 živnostník, spolupráce se společností Audit organizace, s. r. o., a společností Brouk, s. r. o., říjen 2009 červen 2010 VŠ učitel, Univerzita Jana Amose Komenského v Praze březen září 2009 jazykový korektor slovenštiny pro agenturu Presto v Praze výuka kurzu pro uchazeče o studium medií,

2 marketingu a PR jazykové a stylistické korektury pěti odborných knih příprava PR materiálů, komunikace s novináři a dohled nad kampaní výuku předmětů semináre z Lexikológie,semináre zo Štylistiky, Štylistika a žurnalistická tvorba,úvod do štúdia jazyka výuka předmětu Mediálne systémy monitoring tisku, příprava PR zpráv a překlady textů několikaleté zkušenosti s prací v médiích s různou periodicitou příprava a realizace návrhů reklamního potisku a komunikace s klienty Vzdelání leden květen 2008 / 2009 / 2010 lektor kurzu Masmediální komunikace a PR u vzdělávací společnosti Tutor jazykový korektor pro Hudební centrum v Bratislavě, SR říjen 2007 koordinátor PR kampaně taneční školy ElleDanse, SR Doktorand Pedagogické fakulty Trnavské univerzity v Trnavě, lektor Katedry žurnalistiky UKF Nitra, SR 2005 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. (externí komunikace) týdeník Pohronie, agentura SITA, dvoutýdeník Knižná revue, deníky Pravda a Národná obroda grafik a DTP operátor ve firmě Tiga Levice, SR Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě Katedra žurnalistiky (Mgr.) Pedagogická fakulta Trnavské univerzity učitelství, specializace anglický jazyk slovenský jazyk externí doktorand Fakulty masmédií Panevropské VŠ v Bratislavě (Ph.D.) 2008 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě Katedra žurnalistiky rigorózní pokračování (PhDr.) Pedagogická fakulta Trnavské univerzity Katedra slovenského jazyka a literatury, interní doktorand v programu Teorie jazykového a literárního vzdělávání

3 Jazykové a technické zručnosti několikaleté zkušenosti s překladem, Cambridge First Certificate in English Cambridge Certificate in Advanced English zkušenosti s překladem uměleckého textu, novinových článků a TV seriálu, sepsání vlastní grantové žádosti zkušenosti s překladem odborného textu několikaletý profesionální uživatel, absolvent kurzu školení několikaletý profesionální uživatel zkušenosti s tvorbou jednoduchých webových stránek a elektronického vzdělávacího obsahu Anglický jazyk aktivně pokročilý Německý jazyk aktivně pokročilý Maďarský jazyk aktivně začátečník Microsoft Office (MS Word, PowerPoint, Excel) Corel Draw, Photopaint, QuarkXPress, Scribus Windows, Linux, CMS Joomla, Drupal, WordPress, LMS Moodle řidičský průkaz skupiny A, B

4 PhDr. Peter Jan Kosmály, Ph. D. Přehled novinářské, vědecké a pedagogické činnosti publikování v regionálních novinách Pohronie a tiskové agentuře SITA - vedení studentského časopisu Preklepy na Gymnáziu Andreja Vrábla v Levicích - po absolvování zkoušek udělené certifikáty Cambridge First Certificate in English (1999) a Cambridge Certificate in Advanced English (2000) magisterské studium žurnalistiky na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě - reportér deníku Národná obroda magisterské studium slovenského jazyka a literatury a anglického jazyka a literatury na Pedagogické fakultě Trnavské univerzity v Trnavě - ukončení spolupráce s deníkem Národná obroda na vlastní žádost postupová studie Daniel Lichard publicista a šíriteľ osvety na Katedře žurnalistiky Filozofické fakulty UK v Bratislavě publikování v internetovém magazínu amnezia.sk, v dvoutýdeníku Knižná revue spolupráce s oddělením interní a externí komunikace společnosti Allianz Slovenská poisťovňa - překlad magazínu Spravodaj projektu Infovek do anglického jazyka pro Ústav prognóz a informácií Ministerstva školstva SR

5 - studie Podoby recenzie v periodickej tlači v periodiku Otázky žurnalistiky vycházející z obhájené práce ŠVOČ a z článku Esej o recenzii z roku spolupráce s Hudobným centrom v Bratislavě na jazykových a stylistických korekturách knih - absolvování magisterského studia žurnalistiky na Univerzitě Komenského v Bratislavě - od října doktorský program Trnavské univerzity Teória jazykového a literárneho vzdelávania - vyučování seminářů z lexikologie slovenského jazyka, stylistiky slovenského jazyka, praktické rétoriky, přednášky Úvod do komunikácie a semiotiky (k předmětu napsán i učební text), semináře Štylistika a žurnalistická tvorba (8 hodin týdně) - aktivní účast na konferencích Slovenská kazateľská tvorba 19. storočia v Trnavě a XV. Kolokvium mladých jazykovedcov v Tajove na Slovensku - připraven a odevzdán projekt výzkumu Lichardova díla ve Vídni v projektu SAIA Akcia Rakúsko-Slovensko, který podpořili PhDr. Juraj Hladký, PhD., Doc. Dr. Elena Krasnovská, CSc. z Trnavské univerzity v Trnavě, Doc. Dr. Jozef Pavlovič, CSc. za Humboldtovu univerzitu v Berlíně a Prof. Dr. Wolfgang Duchkowitsch z Vídeňské univerzity přednášky z předmětu Mediálne systémy pro interní i externí studenty žurnalistiky 1. a 2. ročníku na Univerzitě Konstantina Filozofa v Nitře - aktivní účast na konferenci XVI. Kolokvium mladých jazykovedcov v Častej-Papierničke na Slovensku - článek v jazykovědném časopise Kultúra slova pod názvem O slove ikona lektorování předmětu Masmediální komunikace a PR, návrh osnov i závěrečného testu pro společnost Tutor, s. r. o. - rigorózní práce Daniel G. Lichard a jeho miesto v slovenskej publicistike na Katedře žurnalistiky Filozofické fakulty UK v Bratislavě, po úspěšné obhajobě a rigorózní zkoušce z filozofie a žurnalistiky udělen titul PhDr. - publikovaná studie Komunikačná stratégia v Lichardovej publicistike v periodiku Otázky žurnalistiky lektorování předmětu Masmediální komunikace a PR pro společnost Tutor, s. r. o. v Prahe - dvě přihlášky na doktorské studium (v Amsterdamu a v Praze), projekt dizertační práce s názvem Recepční návod v mediální realitě - jazykový korektor pro společnost Presto, s. r. o., vytvoření manuálu pro kolegy, testů a metodiky jejich vyhodnocení, vedení krátké školení - doktorské studium na Bratislavské vysoké škole práva, na Fakultě masmédií (t.č. Panevropská vysoká škola v Bratislavě PEVŠ) - vyučování předmětů Úvod so sociální a masové komunikace, Obecné teorie médií, Mediální komunikace, Soudobé trendy v zahraniční žurnalistice, Logika a interpretační procesy pro Univerzitu Jana Amose Komenského v Praze lektorování předmětu Masmediální komunikace a PR pro společnost Tutor, s. r. o. v Praze - živnostenský list od do , práce jako marketingový a projektový specialista pro společnost Audit-organizace, s. r. o., jako polepový pracovník pro společnost Brouk, s. r. o konzultace a vedení pěti bakalářských prací, - vlastní příspěvek v angličtině na mezinárodní konferenci Megatrendy a médiá ( března, Smolenický zámek, Slovensko) a Médiá a politika ( Bratislava, SR)

6 - spolupráce se sdružením DUO/Bazalsnuz na překladech knih o multisenzorových místnostech a snozelen terapii konzultace dizertační práci z Andragogiky vedené na Karlově univerzitě v Praze, konzultace bakalářské práce na Univerzitě Jana Amose Komenského (UJAK) a konzultace bakalářské práce na Univerzitě Sv. Alžběty v Bratislavě - spolupráce na vytvoření akreditačního spisu pro bakalářský studijní program (PEVŠ), jazyková redakce Katalogu a sborníku k výstavě obrazů Ladislava Mednyánszkeho v bratislavské galerii SOGA - výroba dizajn manuálu pro komerční společnost - konzultace marketingového managementu soukromé realitní agentury včetně rozvoje manažérských kompetencí majitele agentury - publikování v periodiku Creative and Knowledge Society, aktivní účast na doktorandské konferenci v Trnavě Quo Vadis Massmedia/Marketing, úspěšné obhájení dizertační práce Recepčný návod v mediálnej realite na PEVŠ - výuka na Akademii managementu a komunikace, s. r. o., pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů předměty Výzkum v oblasti ŘLZ, Základy vědeckého výzkumu, Pedagogika, Úvod do VŠ studia, Cizí jazyk AJ studium na virtuální univerzitě úspěšně absolvované kurzy s osvědčením (certifikátem): Introduction to Astronomy (Duke University) Think Again: How to Reason and Argue (Duke University, University of North Carolina, Chapel Hill) Drugs and the Brain (CALTECH) Introduction to Digital Sound Design (Emory University) Image and video processing: From Mars to Hollywood with a stop at the hospital (Duke University) Astrobiology and the Search for Extraterrestrial Life (University of Edinburgh) Critical Thinking in Global Challenges (University of Edinburgh) Introduction to Philosophy (University of Edinburgh) "Pay Attention!!" ADHD Through the Lifespan (University of Pennsylvania) Introduction to Art: Concepts & Techniques (The Pennsylvania State University), Social Epidemiology (University of Minnesota) Drug Discovery, Development & Commercialization (University of California, San Diego) Archaeology's Dirty Little Secrets (Brown University) Internet History, Technology, and Security (University of Michigan) The Science of Gastronomy (The Hong Kong University of Science and Technology) Art and Inquiry: Museum Teaching Strategies For Your Classroom (The Museum of Modern Art) Instructional Methods in Health Professions Education (University of Michigan) Foundations of Teaching for Learning 1: Introduction (Commonwealth Education Trust) Vaccines (University of Pennsylvania) Generation Rx: The Science Behind Prescription Drug Abuse (The Ohio State University) Genetics and Society: A Course for Educators (American Museum of Natural History) Canine Theriogenology for Dog Enthusiasts (University of Minnesota) - výuka na Akademii managementu a komunikace, s. r. o., pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů předměty Logika, Úvod do VŠ studia, Metodika vzdělávání v oblasti ŘLZ a manag. studií, Cizí jazyk Anglický jazyk, Základy vědeckého výzkumu, Sociologie masové komunikace

7 - výuka na Akademii managementu a komunikace, s. r. o., pro studenty dalšího profesního vzdělávání v programu Specialista v komunikaci (MBC) přednáška Verbální (slovník) komunikace a rétorika - člen komise pro disertační zkoušky z cizího jazyka na Akademii managementu a komunikace, s. r. o., - spolupráce s Akademií managementu a komunikace, s. r. o. v oblasti IT servis, marketingová komunikace, webové stránky a studentský informační systém, e-learningové kurzy v Moodle studium na virtuální univerzitě úspěšně absolvované kurzy s osvědčením (certifikátem): Introduction to Communication Science (University of Amsterdam) AstroTech: The Science and Technology behind Astronomical Discovery (The University of Edinburgh) Healthcare Innovation and Entrepreneurship (Duke University) - výuka na Akademii managementu a komunikace, s. r. o., pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů předměty Speciální sociologické teorie otázky mediálních studií, Kognitivní technologie - spolupráce s neziskovou organizací CHECK POINT ART, o.p.s. expert na tvorbu metodiky, mediální a komunikační specialista marketingový audit, návrh produktů, příprava propagace, organizování konferencí - výuka v letní škole pro kazašské studenty ve spolupráci s VŠE, Jindřichův Hradec přednášky Media anthropology and Marketing apocalypse - výuka na Vysoké škole veřejných a mezinárodních vztahů v Praze předmět Mediální komunikace

8 - STUDIE - KOSMÁLY, P. Podoby recenzie v periodickej tlači. In: Otázky žurnalistiky, 2005, roč. XLVIII, č. 1 2, s KOSMÁLY, P. Prvky kázňovej tvorby v publicistických prejavoch Daniela Licharda. In Slovenská kazateľská tvorba 19. storočia. Editori: J. Hladký, E. Krasnovská. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2006, s ISBN KOSMÁLY, P. Persuazívne a rečnícke prvky v publicistických prejavoch Daniela Licharda. In Varia. zv. 15. Editor: J. Krško. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, KOSMÁLY, P. Daniel Lichard publicista a šíriteľ osvety. Bratislava: Univerzita Komenského, (postupová studie) KOSMÁLY, P. Nominalizácia. Bratislava: Univerzita Komenského, (diplomová práce) KOSMÁLY, P. Lichardova dialogizovaná publicistika. In Varia. zv. 16. Editor: J. Krško. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, KOSMÁLY, P. O slove ikona. In Kultúra slova, 2007, roč. 41, č. 1, s KOSMÁLY, P. Daniel G. Lichard a jeho miesto v slovenskej publicistike. Bratislava: Univerzita Komenského, (rigorózní práce) KOSMÁLY, P. Komunikačná stratégia v Lichardovej publicistike. In Otázky žurnalistiky, 2008, roč. LI, č. 3 4, s KOSMÁLY, P. Organická recepcia mediálnej reality. In Quo vadis massmedia. Quo vadis marketing. Zborník z konferencie doktorandov [elektronický zdroj] - Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, ISBN s KOSMÁLY, P. Media anthropology: a science of prophets? In Megatrendy a médiá. Zborník z konferencie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011, ISBN s KOSMÁLY, P. Recepčný návod v mediálnej realite. Tézy dizertačnej práce. Bratislava: PEVŠ, 2011 (nepublikováno) KOSMÁLY, P. 100 rokov ideológie. In Médiá a politika. Zborník z konferencie. Bratislava Skalica : Stredourópska VŠ v Skalici a PEVŠ v Bratislave, 2011 (v tisku). KOSMÁLY, P. Multisensory Environment and Sensory Deprivation in the Treatment of Reception Defects. In Creative and Knowledge Society. Bratislava Varšava: Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Versita Warsaw, ročník 1, číslo 2, s ISSN (print), (online), dostupné elektronicky na: KOSMÁLY, P. Východiská mediálnej terapie. In Quo vadis massmedia. Quo vadis marketing. Zborník z konferencie doktorandov [elektronický zdroj] - Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, KOSMÁLY, P. Authenticity and reception of media reality. In Creative and Knowledge Society. Bratislava Varšava: Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Versita Warsaw, ročník 2, číslo 1, s ISSN (print), (online), dostupné elektronicky na: KOSMÁLY, P. JEŽOVÍT, R. Rozvoj a vzdělávání provozních zaměstnanců v retailovém segmentu v ČR. In Creative and Knowledge Society. Bratislava Varšava: Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Versita Warsaw, ročník 2, číslo 1, s ISSN

9 (print), (online), dostupné elektronicky na: KOSMÁLY, P. Člověk, technika, jazyk a kultura (realita). In Salon kritického myšlení - sborník z konference. Praha, Dostupné elektronicky na: KOSMÁLY, P. The Science Timewave Zero. In Creative and Knowledge Society. Bratislava Varšava: Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Versita Warsaw, ročník 3, číslo 1, 2013, s , ISSN (print), (online). KOSMÁLY, P. Profesionalizace ve studiu a hodnota vzdělání. In Horizonty lidských zdrojů. Praha: AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE, ročník 1, číslo 1, 2013, s. 13, ISSN X (print). KOSMÁLY, P. Konference, prezentace a systémy řízení znalostí. In Horizonty lidských zdrojů. Praha: AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE, ročník 1, číslo 1, 2013, s. 15, ISSN X (print). KOSMÁLY, P. Online vzdělávání specializace a profesionalizace. In Inovace a řízení neformálního vzdělávání v oblasti umění a vědy. Praha: CHECK POINT ART, o.p.s., sborník příspěvků z konference (v tisku). KOSMÁLY, P. Conference on know-how in non-formal education in the arts. In: Science - International scientific journal ISSN Dostupné elektronicky: <http://science.ukz.kz/conference-on-know-how-in-non-formal-education-in-thearts.html> KOSMÁLY, P. Open technologies and their impact on education (not only in the arts). In: Science - International scientific journal <

10 - ÚČAST NA KONFERENCÍCH - Slovenská kazateľská tvorba 19. storočia. Trnava, XV. Kolokvium mladých jazykovedcov. Tajov, XVI. Kolokvium mladých jazykovedcov. Častá-Papiernička, Quo vadis massmedia, quo vadis marketing. Trnava, Megatrendy a médiá. Smolenický zámok, Médiá a politika. Bratislava, PEVŠ v Bratislave, Quo vadis massmedia, quo vadis marketing. Trnava, Salon kritického myšlení. Praha, Michnův palác, Inovace a řízení neformálního vzdělávání v oblasti umění a vědy, Praha, Centrum současného umění DOX, OHLASY - PEKARIKOVÁ, K. OLŠIAK, M. XV. Kolokvium mladých jazykovedcov. In: Slovenská reč, 2006, roč. 71, č. 1, s (na s. 37). OSADSKÁ, A. Konferencia o kazateľskej tvorbe v 19. storočí. In: Slovenská reč, 2006, roč. 71, č. 1, s (na s. 45). ČAPKOVÁ, R. XV. mezinárodní kolokvium mladých jazykovědců ( ). In: Naše řeč, ]ročník 89 (2006), číslo 4, s (na s. 219). POLÁK, E. Masmédiá a politika: komunikácia či manipulácia? In: Slovo internetový magazín, (dostupné elektronicky na: REDAKTORSKÁ ČINNOST BARCZI, J. (Ed.) Mednyánszky zo zbierky Dr. Lea Ringwalda. Bratislava: Aukčná spoločnosť SOGA, s. ISBN EISEN, C. SADIE, S. Wolfgang Amadeus Mozart. Bratislava: Hudobné centrum, 2006, 278 s. ISBN GALLUS, I. Angeli laetantur. Bratislava: Hudobné centrum, s. ISBN HOPPIN, R. Hudba stredoveku. Bratislava: Hudobné centrum, ISBN KAČALA, J. KRAJČOVIČ, R. Náčrt dejín spisovnej slovenčiny. Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2005, 124 s. ISBN NYMAN, M. Experimentálna hudba: Cage a iní. Bratislava: Hudobné centrum, s. ISBN ROSEN, CH. Klasicizmus. Bratislava: Hudobné centrum, 2005, 495 s. ISBN PAGLIANO, P. Používání multisenzorového prostředí. [překlad Peter Jan Kosmály, z angl. orig. Using a multisensory environment: a practical guide for teachers], Ostrava: Bazalsnuz, 2012 (v tisku).

11 - RECENZE - KOSMÁLY, P. Recenzia publikácie Prednášky zo štylistiky slovenčiny. In Creative and Knowledge Society. Bratislava Varšava: Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Versita Warsaw, 2012, ročník 2, číslo 1, s (print), (online) Knižná revue KOSMÁLY, P. Návrat do literárneho života. In: Knižná revue dvojtýždenník o nových knihách, 2003, roč. XIII, č. 23, s. 7. KOSMÁLY, P. Cesta hľadania odpovedí. In: Knižná revue dvojtýždenník o nových knihách, 2003, roč. XIII, č. 24, s. 7. KOSMÁLY, P. Sprievodca cestami poézie. In: Knižná revue dvojtýždenník o nových knihách, 2003, roč. XIII, č , s. 5. KOSMÁLY, P. Slovník pre každého čitateľa Biblie. In: Knižná revue dvojtýždenník o nových knihách, 2003, roč. XIII, č , s. 19. KOSMÁLY, P. Kniha o verši a veršovaní. In: Knižná revue dvojtýždenník o nových knihách, 2004, roč. XIV, č. 1, s. 4. KOSMÁLY, P. Prvá slovenská monografia o negácii. In: Knižná revue dvojtýždenník o nových knihách, 2004, roč. XIV, č. 7, s. 8. KOSMÁLY, P. Liečivé praktiky poézie. In: Knižná revue dvojtýždenník o nových knihách, 2004, roč. XIV, č. 8, s. 5. KOSMÁLY, P. Príbehy z putovania k sebe. In: Knižná revue dvojtýždenník o nových knihách, 2004, roč. XIV, č. 10, s. 8. KOSMÁLY, P. Znovu vyšli Rilkeho žalospevy. In: Knižná revue dvojtýždenník o nových knihách, 2004, roč. XIV, č. 11, s. 5. KOSMÁLY, P. Účes plešivej speváčky. In: Knižná revue dvojtýždenník o nových knihách, 2004, roč. XIV, č. 13, s. 4. KOSMÁLY, P. Prorok, mystik, rebel. In: Knižná revue dvojtýždenník o nových knihách, 2004, roč. XIV, č , s. 3. KOSMÁLY, P. Anton Heretik: Forenzná psychológia. In: Knižná revue dvojtýždenník o nových knihách, 2004, roč. XIV, č. 18, s. 11. KOSMÁLY, P. Alexandra Bitušíková: Urbánna antropológia východiská a perspektívy. In: Knižná revue dvojtýždenník o nových knihách, 2004, roč. XIV, č. 18, s. 11. KOSMÁLY, P. Oľga Škvareninová: Rečová komunikácia. In: Knižná revue dvojtýždenník o nových knihách, 2004, roč. XIV, č. 19, s. 11. KOSMÁLY, P. Josephine Fultonová: Tréning mysle. In: Knižná revue dvojtýždenník o nových knihách, 2004, roč. XIV, č. 19, s. 11. KOSMÁLY, P. Osamelý elektrický mág. In: Knižná revue dvojtýždenník o nových knihách, 2004, roč. XIV, č. 20, s. 4. KOSMÁLY, P. Leo Kohút: Tu bola kedysi ulica... In: Knižná revue dvojtýždenník o nových knihách, 2004, roč. XIV, č. 21, s. 11. KOSMÁLY, P. Krycie meno: Lyrika. In: Knižná revue dvojtýždenník o nových knihách, 2004, roč. XIV, č. 23, s. 5. KOSMÁLY, P. Svet naopak. In: Knižná revue dvojtýždenník o nových knihách, 2004, roč. XIV, č. 25, s. 7.

12 KOSMÁLY, P. Šachta života. In: Knižná revue dvojtýždenník o nových knihách, 2004, roč. XV, č. 2, s. 5. deník Pravda KOSMÁLY, P. V divadle Stoka je Strata ziskom. In: Pravda, 2004, roč. XIV, č. 299, s. 22. KOSMÁLY, P. Večné hľadanie azylu. In: Pravda, 2005, roč. XV, č. 29, s. XII (príloha Sobota). KOSMÁLY, P. Štyri zbierky slovenských poetov. In: Pravda, 2005, roč. XV, č. 53, s. XI (príloha Sobota). KOSMÁLY, P. Literatúra faktu Vo verejnom záujme. In: Pravda, 2005, roč. XV, č. 117, s. VII (príloha Sobota). Ičko študentské noviny KOSMÁLY, P. Mystický svet Williama Blakea. In: IČKO študentské noviny, 2004, roč. I, č. 4, s KOSMÁLY, P. Marie Curie. In: AMNEZIA internetový magazín, október 2004, KOSMÁLY, P. Muž, ktorý vynašiel 20. storočie. In: AMNEZIA internetový magazín, október 2004,

13 - PEDAGOGICKÁ ČINNOST interní doktorand Pedagogické fakulty Trnavské univerzity (vedení seminářů a předmětů Štylistika súčasného slovenského jazyka, Lexikológia súčasného slovenského jazyka, Praktická rétorika, Štylistika a žurnalistická tvorba, Úvod do jazykovej komunikácie) externí pedagog Katedry žurnalistiky Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře (vedení předmětu Mediálne systémy) 2008 společnost Tutor (předmět Masmedialní komunikace a PR) 2009 společnost Tutor (předmět Masmedialní komunikace a PR) společnost Presto (školení, testy a manuál pro jazykové korektory) 2010 společnost Tutor (předmět Masmedialní komunikace a PR) Univerzita Jana Amose Komenského v Praze (předměty Mediální komunikace, Obecné teorie médií, Úvod do studia sociální a masové komunikace, Logika a interpretační procesy, Soudobé trendy zahraniční žurnalistiky) 2011 konzultace a vedení bakalářských prací, doučování 2 studentů pro maturitu z angličtiny 2012 konzultace 2 bakalářských (UJAK, Univ. Sv. Alžběty) a 1 disertační práce (UK v Praze), výuka předmětů Úvod do studia, Cizí jazyk Angličtina, Pedagogika, Základy vědeckého výzkumu, Výzkum v oblasti řízení lidských zdrojů na Akademii managementu a komunikace v Praze výuka předmětů Logika, Úvod do VŠ studia, Metodika vzdělávání v oblasti ŘLZ a manag. studií, Cizí jazyk Anglický jazyk, Základy vědeckého výzkumu, Sociologie masové komunikace přednáška Verbální (slovník) komunikace a rétorika na Akademii managementu a komunikace pro studenty dalšího profesního vzdělávání vedení 2 bakalářských prací 2014 výuka předmětů Speciální sociologické teorie otázky mediálních studií a Kognitivní technologie na Akademii managementu a komunikace konzultace 2 disertačních prací a vedení jedné diplomové práce (AMAK Praha) výuka předmětu Mediální komunikace na Vysoké škole veřejných a mezinárodních vztahů v Praze

14 - KONZULTOVANÉ/APRETOVANÉ DISERTAČNÍ PRÁCE - Ježovít, Rastislav. Rozvoj a vzdělávání provozních pracovníků v retailovém segmentu v ČR. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta, Eisel, Juraj. Formování a řízení lidských zdrojů v podmínkách ekonomické krize. Praha: Akademie managementu a komunikace, Jarošosá, Hana. Kvalita a bezpečnost zdravotních služeb: z hlediska marketingu. Praha: Akademie managementu a komunikace, KONZULTOVANÉ/APRETOVANÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE - Hubinák, Juraj. Zvuk ako atmosférotvorný prvok v hre Mauricea Maeterlincka Smrť Tintagilova. Bratislava: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta, Katedra réžie a dramaturgie, Čechvalová, Barbora. Príbeh značky Starbucks. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Katedra masmediálnej komunikácie, Šindelářová Naděžda. Chléb a víno v liturgii eucharistie. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, Katedra praktické teologie, Michalec, Tomáš. Dualita jazyka. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra slovenského jazyka a literatúry, Monček, František. Ideálny a reálny obraz otca u pubescentnej mládeže. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Štainiger, Miroslav. Možnosti uplatnenia sociálneho pracovníka v psychiatrických zariadeniach. Bratislava: Pedagogická fakulta UK, Kosmályová, Mária. Altruistické konanie u človeka. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta, Katedra křesťanské výchovy, Vojtíšková, Martina Marketing a PR obcí se zaměřením na obec Mnichovice. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského v Praze, Katedra sociální a masové komunikace, Raková, Šárka. Motivace zaměstnanců pomocí zaměstnaneckých benefitů. Praha: Akademie managementu a komunikace, KONZULTOVANÉ/APRETOVANÉ BAKALÁRSKE PRÁCE - Holemá, Alena. Vliv médií na mláděž. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského v Praze (UJAK), Kiňová, Alexandra. Vplyv médií na vývoj mýtu krásy. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského v Praze (UJAK), Honcová, Jaroslava. Manipulační praktiky v Čsl. rozhlase v letech Praha: Univerzita Jana Amose Komenského v Praze (UJAK), Erbenová, Lucie. Vývoj českých médií po roce Praha: Univerzita Jana Amose Komenského v Praze (UJAK), Pastorák, Ľudovít. Logo v komunikaci. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského v Praze (UJAK), 2011.

15 Sirotková, Sabina. Svoboda projevu a lidská práva v Číně. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského v Praze (UJAK), Ivan, Andrej. Nežiaduce aspekty komunikačných závislostí a možnosti prevencie v sociálnej práci. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety Bratislava, Katedra sociálnej práce, Polián, Petr. Náročnost a ekonomická efektivita výchovy německého ovčáka. Praha: Akademie managementu a komunikace, Polián, Pavel. Manažer lidských zdrojů v oblasti služební kynologie. Praha: Akademie managementu a komunikace, Mgr. PhDr. Peter Jan Kosmály, PhD V roku 2006 jsem absolvoval vysokoškolské studium žurnalistiky na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, studoval jsem také učitelství anglického jazyka a slovenského jazyka a pak i v doktorském program teorie jazykového a literárního vzdělávání: obě na Pedagogické fakultě Trnavské univerzity. Pracoval jsem jako reportér, publicista, PR asistent i specialista (marketing, evropské granty), grafik a pomocný pracovník v tiskárně. Publikoval jsem v denících, tiskové agentuře SITA, v kulturních rubrikách i v odborných periodikách (Otázky žurnalistiky, Kultúra slova, Knižná revue, Creative and Knowledge Society), vystupoval jsem na slovenských odborných konferencích. Absolvoval jsem doktorské studium v oboru Masmediální studia na Fakultě masmédií Panevropské vysoké školy v Bratislavě s dizertační prací o mediální etice a mediálním vzdělávání v mediální realitě. Svůj zájem v metodologii vzdělávání jsem v nedávné době rozšířil o oblast speciální pedagogiky a online vzdělávání (MOOC massive open courses). Ve své práci se věnuji analýze a interpretaci textu, funkční stylistice a estetice, teorii komunikace a recepce, sémiotice, filozofii jazyka, teoriím a kritikám médií. Odpřednášel jsem kurzy Mediální komunikace, Logiky, Úvodu do studia, Základů marketingové komunikace, Mediálních systémů a několik dalších, vedl jsem semináře lexikologie, stylistiky, žurnalistické tvorby, cizího jazyka studoval, pracoval a vyučoval jsem na šesti univerzitách, v současné době dokončuji skripta k teorii médií a mediální antropologii. Připravuji monografii o Danielovi Lichardovi, prvním slovenském profesionálním publicistovi a také projekt výzkumu etiky médií a mediálního vzdělávání na specializovaném pracovišti.

16

17

18

19

20

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

Knižní publikace. (1) ROJÁK, A MIKLOŠÍKOVÁ, M. SEKERA, O. Výukový program, ESF OP RLZ, č. projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1./0006, Ostrava : VŠB- u TU Ostrava, 2006.191! s. ISBN 80-248-1112-X. (2) MIKLOŠÍKOVÁ,

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. dopravní psychologie 3. primární

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti Profesní Curiculum Vitae

Seznam aktivit a publikační činnosti Profesní Curiculum Vitae Jméno: Titul: Státní příslušnost: E-mail: Seznam aktivit a publikační činnosti Profesní Curiculum Vitae René Szotkowski Mgr., Ph.D. ČR rene.szotkowski@upol.cz Tel.: (+420) 585 63 5178 Vzdělání: 1992 1996

Více

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA Univerzita Palackého volomouci INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA s ohledem na aktuální stav informační společnosti, digitalizaci mediální sféry a rozvoj mediální gramotnosti Katedra žurnalistiky

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Přílohy: Publikační činnost:

Přílohy: Publikační činnost: Mgr. Radek Maca Kontakt Bydliště: Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 mobil: 774 696 160 e-mail: rama@inforama.cz stránky: http://www.inforama.cz, http://www.evzdelavani.net Zaměstnání: Gymnázium

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D.

Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. * 1945 Specializace: didaktika literární výchovy Členka katedry od r. 1996. Disciplíny Seminář z literatury pro děti a mládež Seminář Didaktika literární výchovy na 2. stupni

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. UBK/KN002 Informační věda 1 3 2+0+0 Zp 1 z

Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. UBK/KN002 Informační věda 1 3 2+0+0 Zp 1 z 17201R004 - Knihovnictví (dvouoborová) 19 Studijní obor: Knihovnictví (dvouoborová) Studium: Prezenční Speciál] Lzac 00 e: Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. K1K/A - Knihovnictví v kombinaci s jiným studijním

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. proděkan 1 Citující Kašík, Milan, Havlíček, Karel. Marketing při utváření podnikové strategie. 2. rozšířené vydání. Praha: Vysoká škola

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Metodika vzdělávání v oblasti řízení lidských zdrojů

Metodika vzdělávání v oblasti řízení lidských zdrojů 1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika 2. Řízení znalostí a kvality 3. Vzdělávací potřeby a cíle plánování vzdělávání 4. Aktuální trendy a nové technologie 5. Příležitosti a hrozby (případové

Více

(zpracovala R. Hýblová)

(zpracovala R. Hýblová) Přehled akcí JČMF organizovaných od roku 1958 do roku 2011 Fyzikální pedagogickou sekcí JČMF (od roku 2006 změna názvu na Fyzikální pedagogickou společnost), popř. Ústřední pedagogickou komisí pro fyziku

Více

Strukturovaný životopis

Strukturovaný životopis Strukturovaný životopis Jméno a příjmení: ANTONÍN STANĚK Datum a místo narození: 2. 3. 1966, Olomouc Adresa: Werichova 29, Olomouc, 77900 Pracoviště: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta,

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka Nábělková, rozená Šlímová Mgr., Ph.D. jitka.nabelkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) 2003-2005 Vykonávaná

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika , o.p.s. Získala státní souhlas a první akreditaci v roce 2001 V současné době má akreditaci na 10 bakalářských studijních oborů 11 magisterských studijních oborů a 3 doktorské studijní obory 2 rigorózní

Více

Jistota, zkušenost, zlepšování

Jistota, zkušenost, zlepšování Programové prohlášení kandidáta na funkci děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě Jistota, zkušenost, zlepšování Vážení členové akademické obce, dovolte mi, abych Vás

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz Iveta Hashesh (rozená Matušíková) se narodila v ČR v Uherském Hradišti.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory:

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory: Jak se dostat na filozofické, humanitní a sociální fakulty Na filozofických a humanitních fakultách lze studovat mnoho oborů psychologie, filozofie, logika, politologie, sociologie, sociální politika a

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

E-learning z pohledu managementu vysoké školy

E-learning z pohledu managementu vysoké školy E-learning z pohledu managementu vysoké školy Doc. RNDR. Petr Kolář, CSc. Prorekor pro vědu a zahraniční styky Univerzita Jana Amose Komenského Praha www.ujak.cz kolar.petr@ujak.cz Obsah Kdo ví, co je

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2 Identifikační číslo 3 Sídlo nám.

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Závěrečná prezentace hodnocení Valašské Meziříčí, 27.ledna 2012

Závěrečná prezentace hodnocení Valašské Meziříčí, 27.ledna 2012 Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu CZ.1.7/2.2./7.284 Závěrečná prezentace hodnocení Valašské Meziříčí, 27.ledna 12 Popis projektu Příjemce: Univerzita Karlova v Praze

Více

Rok 2002. Rok 2003. Příspěvky ve sbornících z konferencí:

Rok 2002. Rok 2003. Příspěvky ve sbornících z konferencí: Rok 2002 DOSTÁL, J. Terminologická analýza užívaného názvosloví paměťových médií moderních technologií. Odborný časopis Technológia vzdelávania, ročník 10/ 2002, s. 14-15. DOSTÁL, J. Terminologické poznámky

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Obecná pravidla Snižování doktorských stipendií navrhuje školitel/ka nebo oborová

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program: 75-07 Specializace v pedagogice oboru Hudební teorie a pedagogika Program se řídí Zákonem

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU Název VŠ: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Beethovenova 2, 662 15 Brno Součást VŠ: Divadelní fakulta, Mozartova 1, 662 15 Brno Název studijního programu:

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9.

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. 2014, Praha Kontext ČVUT nejstarší česká technika (1707) 8 fakult, 5 vysokoškolských

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ

KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ KULTUROLOGIE KULT KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ I. cyklus KULT022001 / 204. Základy kulturologie 2/- Zk -/- KULT022002 / 206. Přehled kulturolog. koncepcí Borecký 2/- Zk

Více

Představení projektu a řešitelského týmu

Představení projektu a řešitelského týmu Představení projektu a řešitelského týmu Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.0005 Dotační titul Operační program: Vzdělávání

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013 PROGRAM Mezinárodní vědecká konference Wellness, zdraví a kvalita života 2013 17. 18. 10. 2013 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha Čtvrtek 17. října 2013 8:30 14:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Více

INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU OŠETŘOVATELSTVÍ NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ

INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU OŠETŘOVATELSTVÍ NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU OŠETŘOVATELSTVÍ NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ PROJEKT OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.0178 Doc. PhDr. Dagmar MASTILIAKOVÁ, PhD. RN ÚSTAV 0ŠETŘOVATELSTVÍ, FVP SU V OPAVĚ Školení akademiků

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu

Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu Katedra psychologie FF UP v Olomouci realizuje dle udělených akreditací doktorský studijní program (dále i DSP či Ph.D. studium) v

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ "CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY CZ.04.1.03/3.2.15.1/0150 Číslo priority 3.3. Rozvoj celoživotního učení Číslo opatření 3.3.2

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PROJEKTY Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Konference KULTURA A STRUKTURÁLNÍ FONDY 9. 12. 2005, Praha CHARAKTERISTIKA PROGRAMU Operační program ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Priorita

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09 1 z 7 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Den otevřených dveří k přijímacímu řízení 2014 Jaké studijní obory nabízíme? tříleté bakalářské studium: Anglický

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014)

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) PUBLIKAČNÍ ČINNOST PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) KNIHY, SKRIPTA, KAPITOLA V KNIZE PROCHÁZKA, R., ŠMAHAJ, J., KOLAŘÍK, M., LEČBYCH, M. Teorie a praxe poradenské psychologie. Praha: Grada, 2014. 256

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

P 7701 PSYCHOLOGIE PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE

P 7701 PSYCHOLOGIE PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE P 7701 PSYCHOLOGIE PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE Vstupní požadavky Uchazeč je nejčastěji absolventem magisterského studia psychologie. Přijmout však lze absolventa i jiného, nejlépe příbuzného oboru univerzitního

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Katedra podnikového a evropského práva Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Název projektu Výzkum prevence v boji proti počítačovému pirátství žáků základních a středních škol Specifikace řešitelského týmu Odpovědný

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Akademická příručka. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. OBSAH

Akademická příručka. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. OBSAH D.Meško, D. Katuščák, J. Findra a kolektiv: Akademická příručka Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. D.Meško, D. Katuščák, J. Findra a kolektiv: Akademická příručka Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006.

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

CŽV na FI, Telč 14. 4. 2009. Celoživotní vzdělávání na Fakultě informatiky MU

CŽV na FI, Telč 14. 4. 2009. Celoživotní vzdělávání na Fakultě informatiky MU Celoživotní vzdělávání na Fakultě informatiky MU Přehled aktivit CŽV na FI Studium jednotlivých předmětů akreditovaných studijních programů v rámci CŽV Další vzdělávání pedagogických pracovníků Speciální

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum

Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum Jméno, příjmení, tituly: Pavla Vyhnálková, Mgr., Ph.D. Rodné příjmení: Pospíchalová Datum a místo narození: 20. ledna

Více

Bc. Robert Duben. On-line marketing 25 let

Bc. Robert Duben. On-line marketing 25 let Bc. Robert Duben On-line marketing 25 let Oblast působení: Vzdělání: Občanství:, Média, reklama a PR Vysokoškolské/ universitní Česká republika E-mail: dubenr@gmail.com Telefon: 776588108 Osobní www: http://www.duben.pro

Více