BEZPEČNOSTNÍ A ZDRAVOTNICKÉ MINIMUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ A ZDRAVOTNICKÉ MINIMUM"

Transkript

1 BEZPEČNOSTNÍ A ZDRAVOTNICKÉ MINIMUM Vydáno pro členy České speleologické společnosti

2 Náčelník SZS Roman Šebela Zástupce náčelníka SZS Mojmír Záviška Sekretariát ČSS: Osobní údaje: Jméno a adresa: krevní skupina: kontakt na osobu blízkou:

3 Obsah 1. Úvod 4 2. Ztráta orientace 6 3. Vyčerpání 7 4. Podchlazení 9 6. Zasypání Vis v laně Vyproštění z lana Pád Krvácení Zlomenina Pneumotorax Poranění páteře Resuscitace Toxické plyny Závěr 22 3

4 1. Úvod Bezpečnostní minimum pohybu v jeskyních: Tým skupina družstvo = má vždy vedoucího akce =tým je vždy tak silný jako nejslabší jedinec ve skupině =min.počet osob ve skupině jsou 2 ideální však 3 =každý jedinec má dvě až tři na sobě nezávislá světla =k dispozici je malá akční lékárna se základním vybavením. Ideální s sebou v transportním vaku anebo v batohu u vchodu do jeskyně. Znalost lokality =přímá znalost lokality tzn. nutnost předešlé návštěvy daným jedincem =příp. účast další osoby se znalostí lokality nebo je k dispozici mapa + informace o lokalitě =v případě vstupu či objevování nových prostor je třeba vyhodnotit všechny dostupné informace o místě a dané lokalitě 4

5 Hlídka na povrchu =pasivní někdo o Vás musí vědět příkl. na telefonu, chatař, základna atp. =aktivní fyzická hlídka na povrchu anebo někde poblíž =navíc v obzvláště problematických situacích daleko od civilizace tel. u vchodu s kontakty na bezp. složky IZS, SZS atd. Stanovení trvání akce =čas návratu čas bezpečného návratu na povrch =bezpečnostní čas tolerovatelná časová hranice mezi časem návratu a deadlinem =deadline bezpodmínečně dodržený čas návratu do civilizace s odhlášením se hlídce, policii atp. Po vypršení tohoto limitu začíná pátrací či záchranná akce! 5

6 2. Ztráta orientace V orientačně náročných a problematických jeskyních dělat bezpečnostní značky =kamenné mužíky či jakékoliv jiné ukazatele =šipky v sedimentu nebo na stěnách jeskynních prostor =pokud jsou k dispozici reflexní šipky pak jejich pokládání na viditelná místa a to vždy směrem ven tzn. k východu z jeskyně V případě ztráty orientace či zbloudění =zachovat klid =je-li k dispozici mapa opětovné prostudování trasy =v bodě (H) zanechat jednu osobu a formou pokus omyl hledat další cestu. V orientačně obtížném terénu si dělat značky. =V případě totálního zbloudění vyčkat pomoci na jednom určeném místě. Podmínkou je, že o Vás na povrchu musí někdo vědět. Šetřit světlem, vytvořit pohodu ve skupině. 6

7 3. Vyčerpání Psychika =I přes nepříznivý stav nadále zachovat klid a pohodu co to jen podmínky dovolí. Vyhledat příznivé místo pro odpočinek =Mimo vodu a průvan. Využít všech dostupných prostředků pro zlepšení situace. Improvizovat! Zabezpečit tepelný komfort =Náhr. suché oblečení nebo alespoň části oblečení. =Karimatka, karbidka nebo vařič pod izofólií. =Podat teplé tekutiny příp. teplé jídlo. Taktika =Zrekapitulovat cestu ven příp. další postup družstva. Srozumitelně s jmenovitým zadáním a úkoly pro všechny členy družstva. Jmenovat individuálně. =Negativa proměnit v pozitiva. Chválit nahlas, nutnou kritiku ponechat do ústraní na potom. =Byť jen funkčním vařičem vytvoříte a navodíte psychický pocit pohody a stav bezpečí. 7

8 =Ověřovat si zpětnou vazbou - tázací formou - náladu, stav a klima v družstvu. Řídit se heslem, že dva kroky vzad znamenají mnohdy tři vpřed =Bezpečnost především a to i na úkor časového zpoždění! =Pohoda a jednota v týmu byť s časovým prodlením, je cennější než hektický postup za každou cenu ven z jeskyně. Jedinci opustivší slabší část družstva za pochodu jeskyní - nelze dopusti! Úměrně nejslabšímu jedinci stanovit postupovou rychlost =Dělat pravidelné přestávky dle charakteru jeskyně. =Jeho náklad rozdělit mezi výkonnější jedince družstva. =Povzbuzovat a pomáhat mu psychicky i fyzicky. V případě totálního vyčerpání a ztráty sil vyslat jedince pro případnou pomoc na povrch =Rozhodne nejzkušenější resp. vedoucí akce =Akce se bez výjimky podřídí nejslabšímu článku družstva 8

9 4. Podchlazení Primárně izolovat od zdroje =Studené země, deště, tekoucí vody, vodopádu, mokrého oblečení! =Vlhkost a voda zvětšuje vodivost až 25x a tím tedy výrazně narůstá teplotní ztráta, až l/4 může odcházet povrchem hlavy, kukla, čepice. Izofolie chrání před ztrátami vyzařováním, nikoliv vedením. Je součástí boje proti podchlazení, ale nestačí!! Posoudit stav =Bazální podchlazení = svalový třes, komunikace, pohyblivost skupina zvládne vlastními silami =Podchlazení v pokročilé fázi = nereaguje na podněty, až apatický stav, omezená komunikace a pohyblivost skupina nezvládne vlastními silami = vyslat pro pomoc. Okamžitě! =Do vyčkání příchodu pomoci aplikovat postupné zahřívání všemi dostupnými prostředky 9

10 Izolace zahřívání stabilizace =Suché oblečení, karimatka, zapálená karbidka nebo vařič pod izofólií, sednout nebo položit na smotané lano anebo transportní vak, použít spacák, hřejivé sáčky, kuklu, rukavice, ponožky, tělo kamaráda, teplý čaj aplikovat postupně a zvolna. Ideální, je-li to možné postavit stan, přístřešek zábranu proti průvanu. Provizorní bivak =Vykličkovat lano na zem do tvaru rozložitého písmene S. Na tento podklad položit transportní vaky, karimatku anebo kusy oblečení. Postižený je tak primárně izolovaný od vodivého podkladu. Je-li v silách zachránců rozprostřít izofólii nad zraněného a pomocí repek ji vypnout k okolním stěnám, udělat tak provizorní přístřešek. Nejlépe tak, aby bočnice sahaly až k zemi, alespoň na jedné straně (ideální 2 ks folie). V místech, kde chceme vyvázat repky pak udělat na folii jednoduché uzly které podvážeme repkou. Slouží jako upínací a podvazová hlava pro vypnutí, protože izofólie nemá žádné takovéto otvory pro vyvázání. Hořící karbidky umístit pod fólii, je-li k dispozici vařič vytvořit min. prostředí pro srovnání psychiky, je-li k dispozici ešus a voda pak rozhodně uvařit čaj. Tekutiny aplikovat velice zvolna a opatrně dle stavu. Záleží na posouzení dané situace. 10

11 5. Zaklínění =Pomoc vlastními silami omezená! =Silami zúčastněných aktérů dočasná. Nestandardní zaklínění =Daleko od vchodu, civilizace, za problémovými místy, kde lze čekat další případné potíže v návaznosti na fyzický a psychický stav jedince atd. Zejména však pokud nelze zvládnout zúčastněnými silami přítomných jedinců! =Vyslat neprodleně pro pomoc! =Zabezpečit nepřetržitou přítomnost jedné osoby u postiženého a v max. možné míře provést stabilizaci za podpory všech dostupných prostředků v místě události. =Vyčkat příchodu pomoci. Komunikace se zaklíněným =Jedna a tatáž osoba. Neměla by se měnit. =Vést nepřetržitou komunikaci s kladným podtextem. =Maximální možnou mírou ulehčovat postiženému dle stavu a charakteru zaklínění. =Připravit se na vyhrocené emocionální stavy, které je nutné zklidnit a stabilizovat. 11

12 6. Zasypání Dílčí =Eliminovat další možný sesuv, stabilizace místa nehody. =Poskytnutí max.možné pomoci. Vyproštění! =Pozor! Mít na zřeteli další možná zranění! Úplné =Eliminovat další možný sesuv, stabilizace místa nehody. =Dle vážnosti situace přivolat pomoc. =Je-li to v silách zúčastněných neprodleně zahájit pátrání po pohřešovaných. Pozor mít na zřeteli další možná zranění postižených! =V případě zavalení cesty ven, vyčkat příchodu pomoci. 12

13 7. Vis v laně Kontrolovaný =postižený je při vědomí, komunikuje, však podchlazený a bez dalších sil, aby se vlastními prostředky vyprostil. =Nejzkušenější zachránce vyprostí postiženého pomocí náhradního lana, je-li k dispozici, pokud ne pak všemi možnými dostupnými prostředky a v co nejkratším časovém intervalu. Pokud postižený dostatečně a srozumitelně komunikuje, je třeba zjistit rozsah dalšího poškození a časový interval visu v laně. =Po vyproštění postiženého uvedeme do polohy sed, doplníme tekutiny a pokusíme se srovnat jeho psychiku, jeho náklad rozložíme mezi ostatní členy družstva a zrekapitulujeme další postup. O dalším postupu rozhodne nejzkušenější anebo vedoucí akce. Nekontrolovaný =bezvládný vis, až apatický stav, může být i v bezvědomí nereaguje na oslovení, volání anebo nesrozumitelně komunikuje, je možná asymetrická poloha visu. Často lze již vizuálně odezřít první příznaky úrazu. 13

14 =K postiženému jde nejzkušenější člen družstva. Zhodnotí rozsah poranění a dle toho neprodleně a adekvátně jedná! =Všemi možnými dostupnými prostředky vyprostí postiženého z visu na laně. Ostatní mezi tím vybudují dle místa a charakteru jeskyně provizorní stanoviště na ošetření. Postiženého nepokládáme ihned do horizontální polohy!!! Pokusíme se jej stabilizovat alespoň chvilkově ve stoje, sundáme sedací úvaz, mokré oblečení případně další materiál. Posléze uvedeme do polohy v sedě, polosedě třeba opření o stěnu. Nezapomenout podložit transportním vakem či jakoukoliv izolační podložkou pokud to jen situace dovolí. V průběhu celého tohoto procesu vedeme postup směrem k max. efektivnímu a postupnému zahřívání. Pozor na komínový efekt! Zabalení musí být precizní a pomoc musí být velkorysá. V těchto případech nečekáme na nic. =Po zjištění stavu postiženého ihned vyšleme pro pomoc. Ihned jakmile je to možné zahájíme neodkladnou první pomoc dle rozsahu poranění. 14

15 8. Vyproštění z lana Se záložním lanem Sestup: K postiženému sestoupíme po rezervním (záložním) laně, přepneme postiženého pomocí jeho osobní smyčky do našeho podvěsu (pod sebe) a přeřízneme pomocí nože jeho nosné lano. Postižený tak zatíží naše lano a my s ním sestoupíme pomocí slanění na dno šachty. Nejrychlejší způsob! Výstup: Vylezeme k postiženému (po jeho laně) s rezervním lanem, přelezem jej (nad něho) a do svého horního blokantu založíme náhradní karabinu s kladkou. Jeho osobní smyčku zajistíme do své centrální karabiny, odlehčíme pomocí našeho nožního stoupacího popruhu a uvolníme postiženého z výstupové pozice (demontáž všech jeho blokantů). Poté spustíme dolů na vybudované stanoviště. Asistence ostatních je vhodná a žádoucí. A to zejména při blokaci a nadlehčení postiženého a jeho následném spouštění dolů. Je-li opačně postižený v sestupové pozici (visí v slaňovacím blokantu), vylezeme k němu, přepnem se do jeho centrálního jištění krátkou osobní smyčkou a pomocí jeho sestupového blokantu se v rychlosti spustíme na dno. Sestup korigujeme prostřednictvím jeho sestupového zařízení. Nejrychlejší způsob! 15

16 Bez záložního lana Sestup: Zachraňuje nejzkušenější člen družstva. Sestoupíme buďto pomocí blokantů po napnutém laně (zdlouhavé ale bezpečné) anebo sestoupíme pomocí jedné kladky na slaňovacím zařízení (viz.učebnice SRT, doporučujeme se dojistit shuntem anebo prusíkem). Po dosažení postiženého nad ním vybudujeme svoji výstupovou pozici a přepneme jeho osobní smyčku do své centrální karabiny a pomocí vlastního stoupacího popruhu jej odlehčíme (zbavíme jej všech blokantů) a zavěsíme do své centrální karabiny (mnohdy velmi náročné!!!). Na takto uvolněné lano založíme svoji slaňovací brzdu a opět pomocí stoupacího popruhu uvolníme a odstraníme z lana všechny svoje výstupové blokanty tak, že visíme pouze v slaňovacím zařízení. Je vhodné přidat dobržďující karabinu!!! Sestupová pozice je připravena a společné slanění tak může začít. Výstup: K postiženému vystoupíme stejně jako v bodě 1. Přelezeme postiženého a stejným způsobem jako v bodě 2 fáze sestup, jej zachráníme. Verze bez rezervního lana je vždy fyzicky velmi namáhavá a časově náročná. Vždy nejprve preferujte verzi 1 pokud to jen podmínky a charakter jeskyně dovolí. Variantu 2 vykonává vždy nejzkušenější jedinec po vyloučení všech dalších možných rychlejších a efektivnějších alternativ! 16

17 9. Pád Do lana následuje vis =kontrolovaný anebo nekontrolovaný viz. bod výše. Nekontrolovaný postižený je při vědomí =Postupujeme efektivně a velice rozvážně. Nejzkušenější vede akci, další asistují. Po zběžném zhodnocení rozsahu zranění (do 2 min.) vyšle nejzkušenější, nejrychlejšího jedince znalého místního prostředí pro pomoc. Je-li komunikace se zraněným dostatečná a transparentní, situace je o to jednodušší. Zraněného stabilizujeme, jak to jen místo nehody a charakter jeskyně dovolí. Vytvoříme max. možný tepelný komfort v místě události a vyčkáme příchodu pomoci. Postižený je v bezvědomí =zamezíme dalšímu pádu stabilizujeme je- -li místo pro ošetření nevhodné ihned po základní stabilizaci přeneseme zraněného na lepší místo. Primárně zabezpečíme všechny životní funkce. viz.bod Resuscitace. Při jakémkoliv uvíznutí, je rozhodující odlehčení a rychlé vyproštění. 17

18 10. Krvácení Při větším zevním krvácení na nic nečekat a ránu stlačit, okamžitě! Nejlépe přiložením tlakového obvazu. Součást lékárniček! Raněného samozřejmě položit. Přechodně lze improvizovat zaškrcovadlem (pozor na dobu zaškrcení, používat originalní gumové zaškrcovalo), ale ve většině případu tlakem na ránu a následně tlakovým obvazem lze situaci přechodně vyřešit do další odborné pomoci. 11. Zlomenina opatrná manipulace, poranění měkkých tkání krýt obvazem, při krvácení aplikujeme tlakový obvaz, snaha o improvizovanou fixaci a polohování k zabránění patologického pohybu. Okamžitá výzva pro záchranné složky. 12. Pneumotorax poranění penetruje do dutiny hrudní, kolaps plíce, dechová tíseň různé tíže dle stupně poranění.ošetření rány poloprodyšným obvazem, okamžitě. Není-li další zranění polohovat do polosedu. Okamžitá výzva pro záchranné složky. 18

19 13. Poranění páteře V případě podezření na poranění páteře ihned fixujeme krční páteř všemi dostupnými prostředky a stabilizujeme tělo proti nežádoucímu pohybu na rovné podložce!!! Minimální manipulace s tělem při vyprošťování zraněného!!! Nezvedat za ruce a nohy! 14. Resuscitace =KPR (Kardiopulmonální resuscitace) Je soubor výkonů sloužící k obnovení dodávky okysličené krve do všech tkání! Před aplikací voláme nejprve ZZS! Příznaky- zástava dechu: nejsou patrné dýchací pohyby, není cítit proud vzduchu z dýchacích cest, promodrávání (sliznice, rty, nos, brada, ušní lalůčky)zástava krevního oběhu: není cítit tep na velkých tepnách, bledo-šedivě mrtvolná barva kůže Provádíme: při poruše či zástavě dechu, krevního oběhu a to dýcháním z plic do plic a nepřímou srdeční masáží. Resuscitujeme: Postupujeme dle osy A,C,B! 19

20 A = Airway/vzduch zjistíme jestli zraněný dýchá, stabilizace na pevné a rovné podložce, průchodnost dýchacích cest, příp.vyčištění dvěma prsty, záklon hlavy! C = Circulation zahájení nepřímé srdeční masáže,hranu jedné dlaně položíme doprostřed hrudní kosti (nahý hrudník), druhou dlaň položíme na první, prsty směřují kolmo k hrudní kosti,nedoléhají k hrudníku, během masáže nevzdalujeme ruce od hrudníku, paže zachránce jsou napnuté v loktech a kolmo k ose těla postiženého, 30 stlačení hrudníku ve frekvenci 100x/min. Resuscitační poměr 30:2! B = Breathing umělé dýchání, záklon hlavy,dlaň jedné ruky přitiskneme na čelo, prsty této ruky stiskneme nos, druhá ruka přidržuje bradu, dva vdechy s dostatečným objemem (hrudník se viditelně zvedá/klesá) Obnovení životních funkcí kontrolujeme vždy po 3 cyklech (dýchání/masáž)a to po fázi vdechů! Po obnovení životních funkcí a ošetření dalších poranění ukládáme postiženého do stabilizované polohy! 20

21 15. Toxické plyny Oxid uhličitý koncentrace ve vdechovaném vzduchu O,O4%. V těchto minimálních koncentracích není nebezpečný. V jeskyních a podzemí při vyšších koncentracích jedno z nejčastějších nebezpečí. Zdroj dýchání lidí, nasátí výfukových plynů, odstřely, rozpad organických látek, hoření. Je těžší než vzduch, dělá jezírka Koncentrace =Do 4% zrychlení dechu výrazné, bušení v hlavě, pocení, bolest hlavy, zarudnutí v obličeji. =Do lo% slabost, malátnost, závrať, narkotické účinky CO 2, oblouznění, nedovolá se pomoci. =Nad lo% hrozí smrt. =Plamen zhasíná při koncentraci k 8% CO 2. Zásady průzkum lokality, při riziku CO 2 : nevstupovat,nutné měření, důkladné zabezpečení, při nehodě zajištění postiženého, snaha o vyproštění, eliminovat zdroje CO 2 - zastavit karbidky atd. Rychlá organizace pomoci. (SZS,IZS). 21

22 16. Závěr O dalším osudu a šancích raněného se vždy rozhodne na místě nehody. Pomoc účastníků akce je rozhodující pro další průběh. Čas při nehodě běží strašně rychle. Výzva o pomoc, je jednou z priorit. Zjištění až po několika hodinách, že situaci nezvládnu sám, se může stát osudným. Vytvořil: O. Štos, MUDr. B. Kala Speleologická záchranná služba ČSS

23

24 NEHODA V JESKYNI VOLEJ 150!!! UVEĎ: = JMÉNO VOLAJÍCÍHO A KONTAKT = CO SE STALO = JMÉNO A STAV POSTIŽENÉHO = KDE SE TO STALO (LOKALITA - JMÉNO A POLOHA JESKYNĚ) Důležitá telefonní čísla: Dispečink HZS: 150,112

BEZPEČNOSTNÍ A ZDRAVOTNICKÉ MINIMUM

BEZPEČNOSTNÍ A ZDRAVOTNICKÉ MINIMUM BEZPEČNOSTNÍ A ZDRAVOTNICKÉ MINIMUM Vydáno pro členy České speleologické společnosti Obsah: - Úvod - Ztráta orientace - Vyčerpání - Podchlazení - Zaklínění - Zasypání - Vis v laně - Pád - Krvácení - Zlomenina

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63 250 70 Panenské Břežany tel.:283970624 email: zsbrezany@seznam.cz Traumatologický plán PLÁN PRVNÍ POMOCI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA tísňová telefonní linka 112 hasičský

Více

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI. Základní první pomoc (dále jen PRP) je pomoc, kterou poskytujeme holýma rukama bez zdravotnického vybavení.

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI. Základní první pomoc (dále jen PRP) je pomoc, kterou poskytujeme holýma rukama bez zdravotnického vybavení. ZÁSADY PRVNÍ POMOCI Laická první pomoc je soubor základních odborných a technických opatření, která lze provést bez specializovaného vybavení. Do ní spadá zavolání odborné zdravotnické pomoci, péče o postiženého

Více

Projekt. Prevence nás osloví. Informační materiály v oblastech prevence rizikového chování

Projekt. Prevence nás osloví. Informační materiály v oblastech prevence rizikového chování Projekt Informační materiály v oblastech prevence rizikového chování Zdroje: Internetový portál www.prevence-info.cz www.reknidrogamne.cz www.ochranaobyvatel.cz Příručka metodických materiálů ;Vytváření

Více

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Základní škola profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 okres Prachatice TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Obecná ustanovení Tento traumatologicky plán je platný

Více

I. Užití běžných typů léků a jejich stručná charakteristika; družinová lékárna

I. Užití běžných typů léků a jejich stručná charakteristika; družinová lékárna Základ znalostí ze zdravovědy Milí rádcové a rádkyně, z přednášek ze zdravovědy před rádcovským víkendem, na víkendu i na Prostředku jste si jistě odnesli užitečné informace, které vám, coby zkušeným zdravotníkům,

Více

Bronzový Standard SANATORY č. 2 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE

Bronzový Standard SANATORY č. 2 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE Bronzový Standard SANATORY č. 2 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE Význam Indikace Provedení Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno V Pardubicích 1.1. 2016 Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095, Pardubice

Více

PRVNÍ POMOC ZÁKLADNÍ ÚKONY PRVNÍ POMOCI: Polohování postiženého:

PRVNÍ POMOC ZÁKLADNÍ ÚKONY PRVNÍ POMOCI: Polohování postiženého: PRVNÍ POMOC ZÁSADY poskytování první pomoci: - cílem je záchrana života raněných při úrazech, vážném onemocnění a hromadném neštěstí, - je nutno ji poskytnout okamžitě, - nesmí dojít k poškození zdraví

Více

KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI 1. Nepřímá masáž srdce se provádí stlačováním hrudníku nataženýma rukama propnutýma v loktech: a) na hrudníku

Více

Zkušební testy Horoklubu Polička - 2005:

Zkušební testy Horoklubu Polička - 2005: Zkušební testy Horoklubu Polička - 2005: Jméno a příjmení: Datum: počet bodů:. dosažené procento:... 1) Činnost zachránce po úrazu: 1) Vyproštění,ošetření zranění,resuscitace,důkladné vyšetření,zastavení

Více

Plán první pomoci (traumatologický plán)

Plán první pomoci (traumatologický plán) Plán první pomoci (traumatologický plán) Zabezpečení první pomoci se týká všech stavů ohrožujících zdraví a život. Nejdůležitější je pomoc poraněným při úrazech, jak pracovních, tak i nepracovních tak,

Více

20pp.notebook. Obsah PRVNÍ POMOC

20pp.notebook. Obsah PRVNÍ POMOC Obsah 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Postup Sledovat znaky Bezvědomí Krvácení Kardiopulmonární resuscitace Šok Popáleniny Omrzliny, otřes mozku Epileptický záchvat Mdloba,... 1 PRVNÍ POMOC = soubor

Více

Zdravověda a první pomoc se zaměřením na lakros

Zdravověda a první pomoc se zaměřením na lakros Zdravověda a první pomoc se zaměřením na lakros Coach team Přednášející Mgr.Magdalena Kramlová - fyzická aktivita je jedním ze 4 základních atributů života ZÁKLADNÍ TYPY FYZICKÉ AKTIVITY: 1. Sport masový,

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM14260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._38 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077 Tematická

Více

5. PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM

5. PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM ZUŠ VOJTĚCH PLÁN PRVNÍ POMOCI TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN je soubor opatření, která při náhlém ohrožení života či zdraví účinně omezují rozsah a důsledky poškození. PŘI POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI 1. ZAJISTI PODMÍNKY

Více

Pravidla soutěţe Mistrovství České republiky ţatstva a dorostu v záchranném sportu VZS ČČK.

Pravidla soutěţe Mistrovství České republiky ţatstva a dorostu v záchranném sportu VZS ČČK. Pravidla soutěţe Mistrovství České republiky ţatstva a dorostu v záchranném sportu VZS ČČK. Námět soutěţe : Srovnání fyzické výkonnosti a dovednosti se zaměřením na zvyšování dovednosti v záchranářské

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Co je to KPR? Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, kterými se snažíme obnovit základní životní

Více

Polohování, transport, obvazová technika HÝVNAROVÁ ZUZANA - MYŠÍK

Polohování, transport, obvazová technika HÝVNAROVÁ ZUZANA - MYŠÍK Polohování, transport, obvazová technika HÝVNAROVÁ ZUZANA - MYŠÍK Základní polohy při ošetřování zraněných Nutné brát ohled na: Zranění (poranění páteře) Úlevová poloha (volí si zraněný sám) Zranění u

Více

POLOHOVÁNÍ, TRANSPORT & OBVAZOVÁ TECHNIKA

POLOHOVÁNÍ, TRANSPORT & OBVAZOVÁ TECHNIKA POLOHOVÁNÍ, TRANSPORT & OBVAZOVÁ TECHNIKA Myšík ČK Mraveniště 2015 ZÁKLADNÍ POLOHY PŘI OŠETŘOVÁNÍ ZRANĚNÝCH Nutné brát ohled na: Zranění (poranění páteře) Úlevová poloha (volí si zraněný sám) Zranění u

Více

ZÁCHRANA OSOB ZE STÍSNĚNÝCH PROSTOR POMOCÍ LANOVÉ TECHNIKY

ZÁCHRANA OSOB ZE STÍSNĚNÝCH PROSTOR POMOCÍ LANOVÉ TECHNIKY ZÁCHRANA OSOB ZE STÍSNĚNÝCH PROSTOR POMOCÍ LANOVÉ TECHNIKY 1. POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ. 2. PRŮZKUM. 3. POUŽÍVANÉ VYBAVENÍ. 4. JIŠTĚNÍ A VYTVOŘENÍ KOTEVNÍCH BODŮ. 5. ZPŮSOB VSTUPU DO PROSTORU. 6. POUŽITÍ DÝCHACÍHO

Více

Základní neodkladná resuscitace dospělých (BLS - Basic Life Support)

Základní neodkladná resuscitace dospělých (BLS - Basic Life Support) Základní neodkladná resuscitace dospělých (BLS - Basic Life Support) Řetěz přežití dospělých: Diagnóza náhlé srdeční zástavy zavolání ZZS KPR-BLS = základní neodkladná resuscitace defibrilace KPR-ALS =

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 17.9.2012

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 17.9.2012 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 17.9.2012 Obsah Výběr nejdůležitějšího Úvodní pojmy Rizika při kancelářské činnosti Bezpečnostní tabulky, lasery Hasící přístroje a jejich použití Hlavní zásady první

Více

332. Trhaviny zapáleny volně na vzduchu a) detonují, b) v malém množství hoří, ve větším množství mohou detonovat, c) pouze hoří a detonovat nemohou.

332. Trhaviny zapáleny volně na vzduchu a) detonují, b) v malém množství hoří, ve větším množství mohou detonovat, c) pouze hoří a detonovat nemohou. 331. Trhaviny jsou výbušniny a) jejichž charakteristickou výbušnou přeměnou je detonace, b) jejichž charakteristickou výbušnou přeměnou je výbušné hoření, c) jejichž detonační rychlost je nižší než u třaskavin.

Více

doprava po celé ČR ZDARMA dodací lhůta DO 2 DNŮ 100% zboží skladem katalog 2014

doprava po celé ČR ZDARMA dodací lhůta DO 2 DNŮ 100% zboží skladem katalog 2014 katalog 2014 doprava po celé ČR ZDARMA dodací lhůta DO 2 DNŮ 100% zboží skladem Dodací lhůta do 2 dnů tel.: 596 110 091 / gsm: 739 074 074 / email: obchod@vmbal.cz 1 První pomoc na pracovišti Podle zákoníku

Více

První pomoc šance pro život CZ.1.07/1.1.07/03.0017 CZ.1.07/1.1.07/03.0017. Rány, krvácení, šok. www.kapa-ops.cz

První pomoc šance pro život CZ.1.07/1.1.07/03.0017 CZ.1.07/1.1.07/03.0017. Rány, krvácení, šok. www.kapa-ops.cz Rány, krvácení, šok První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL 1. RESUSCITACE DOSPĚLÉHO ROZHODNI O SPRÁVNÉM POŘADÍ ÚKONŮ: 1. POKUD NEDÝCHÁ, KLEKNU Z BOKU K HRUDNÍKU 2. VOLÁM 155 3. POMÓC, MÁM TU ZRANĚNÉHO, POMÓC 4. HALÓ, PANE, SLYŠÍTE

Více

Obecné zásady polohování

Obecné zásady polohování Polohy nemocných Definice Umístění těla člověka do zdravých či prospěšných poloh pomocí podkládání a podpory, abychom podpořili zotavení. Ukládání nemocného nebo částí jeho těla tak, abychom předcházeli

Více

S Modrým hrochem bez úrazu

S Modrým hrochem bez úrazu S Modrým hrochem bez úrazu Maxima debetur puero reverentia Největší ohleduplnost patří dítěti. 15 Každý z nás se může dostat do situace, kdy si řekne: Jak mám ochránit své dítě? Jak předejít úrazu? Mám

Více

inovované spony SPEED umožňující plynulé a rychlé nastavení s maximálním komfortem

inovované spony SPEED umožňující plynulé a rychlé nastavení s maximálním komfortem Příloha č.2 k Č.J.: KRPP-151292-2/ČJ-2014-0300VZ-VZ 1. Plně nastavitelný celotělový postroj, který má odnímatelný prsní úvazek pro zachycení pádu s polstrovaným bederním pásem, nohavičkami a ramenními

Více

Kyslíkový záchranářský přístroj SATURN OXY typ 3060 a SATURN OXY Komfort typ 3060K

Kyslíkový záchranářský přístroj SATURN OXY typ 3060 a SATURN OXY Komfort typ 3060K MEVA a. s. Roudnice n. L. Návod k obsluze Kyslíkový záchranářský přístroj SATURN OXY typ 3060 a SATURN OXY Komfort typ 3060K SATURN OXY je jednoduchý přístroj, určený ke krátkodobému podávání kyslíku při

Více

REGISTR RIZIK 2. POHYB VE VÝROBNÍCH OBJEKTECH. 2.1 Pohyb v objektu / areálu 2.2 Specifika pohybu ve vodních elektrárnách Bezpečnostní požadavky

REGISTR RIZIK 2. POHYB VE VÝROBNÍCH OBJEKTECH. 2.1 Pohyb v objektu / areálu 2.2 Specifika pohybu ve vodních elektrárnách Bezpečnostní požadavky REGISTR RIZIK 2. POHYB VE VÝROBNÍCH OBJEKTECH 2. Pohyb v objektu / areálu 2.2 Specifika pohybu ve vodních elektrárnách Bezpečnostní požadavky 2. Pohyb ve výrobních objektech 2.. Pohyb v objektu Pozemní

Více

SPELEOTRENAŽER. Speleologického klubu při ČVUT FBMI. Návod k obsluze a provozování

SPELEOTRENAŽER. Speleologického klubu při ČVUT FBMI. Návod k obsluze a provozování SPELEOTRENAŽER Speleologického klubu při ČVUT FBMI Návod k obsluze a provozování listopad 2013 Obsah Důležité informace...3 Zodpovědná a kontaktní osoba...3 Cíl...3 Časový plán (vše Kladno FBMI)...3 Technické

Více

OCELOVÝ MUŽ OCELOVÁ ŽENA

OCELOVÝ MUŽ OCELOVÁ ŽENA Pravidla pro rok 2010 PRAVIDLA TESTU FYZICKÉ KONDICE OCELOVÝ MUŽ OCELOVÁ ŽENA I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Sportovní akce Ocelový muž Ocelová žena (dále jen OM-OŽ) je seriál veřejných všeobecných fyzických testů

Více

Neodkladná resuscitace (NR )

Neodkladná resuscitace (NR ) 1 Česká lékařská společnost J.E. Purkyně Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof Neodkladná resuscitace (NR) metodický pokyn aktualizace: květen 2006 Tento materiál vznikl na základě potřeby

Více

ANO. ANO Musím počkat na příjezd lékaře. Pokud se mi zdá, že zranění nedýchá, můžu (ale nemusím) o tom informovat lékaře

ANO. ANO Musím počkat na příjezd lékaře. Pokud se mi zdá, že zranění nedýchá, můžu (ale nemusím) o tom informovat lékaře Otázka č. 1 Jako "laik" nemůžu nikdy správně rozeznat, že zranění dýchá? Musím počkat na příjezd lékaře. Pokud se mi zdá, že zranění nedýchá, můžu (ale nemusím) o tom informovat lékaře Z laického pohledu

Více

Cviky pro břicho. Zahřátí 2 aktivace powerhouse stovka zklidnění 2. Aktivace powerhouse. Zahřátí 2

Cviky pro břicho. Zahřátí 2 aktivace powerhouse stovka zklidnění 2. Aktivace powerhouse. Zahřátí 2 Cviky pro břicho Zahřátí 2 aktivace powerhouse stovka zklidnění 2 1a Aktivace powerhouse Zahřátí 2 Posadíme se uvolněně na speciální podložku nebo na zem. V sedu volně zkřížíme nohy. Napřímíme páteř. Dlaně

Více

První pomoc a traumatologický plán

První pomoc a traumatologický plán Strana 1 z 15 První pomoc a traumatologický plán OBSAH 1. Úvod 2. Výklad pojmů 3. Zabezpečení místa nehody 4. Odsun z dosahu nebezpečí 5. Celkové vyšetření postiženého, základní životní funkce 6. Zástava

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

KPR. Jana Nekudová NCO NZO Katedra ARIPP

KPR. Jana Nekudová NCO NZO Katedra ARIPP KPR Jana Nekudová NCO NZO Katedra ARIPP Kardiopulmonální resuscitace = neodkladná resuscitace = základní podpora života - BLS Je to soubor úkonů vedoucích k obnovení oběhu (průtoku) okysličené krve mozkem

Více

Organizační pokyny pro práci v elektro laboratořích.

Organizační pokyny pro práci v elektro laboratořích. Organizační pokyny pro práci v elektro laboratořích. 1. Žáci přicházejí do místností elektro laboratoří v otevřené obuvi podle předem stanoveného rozvrhu, včas a řádně připraveni. 2. Žáci do elektro laboratoří

Více

1. Stanoviště zásady první pomoci, mdloba, bezvědomí

1. Stanoviště zásady první pomoci, mdloba, bezvědomí 1. Stanoviště zásady první pomoci, mdloba, bezvědomí 2. Doplň větu: Poskytnout první pomoc je povinen každý občan České republiky starší 18 let pokud tím neohrozí svoje zdraví či život. Číslo na rychlou

Více

Zachycovací postroj P 30

Zachycovací postroj P 30 Zachycovací postroj P 30 Jedná se o základní typ postroje určený pro standardní práce ve stavebnictví pokrývači, klempíři, aj. Se zadním a předním kotvícím prvkem, nastavitelné ramenní a stehenní popruhy,

Více

Místní provozní řád VTL plynovodu DN 300, PN 4 MPa

Místní provozní řád VTL plynovodu DN 300, PN 4 MPa Místní provozní řád VTL plynovodu DN 300, PN 4 MPa 1 Účel 2 Oblast platnosti 3 Specifické zkratky, pojmy, definice 4 Postup 4.1 Úvod 4.2 Adresy a telefonní čísla 4.3 Charakteristika používaného plynu 4.4

Více

KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE URČENO PRO ŽÁKY PRIMY Na materiál dále navazují pracovní listy Správné odpovědi jsou uvedeny v této prezentaci KARDIOPULMONÁRNÍ

Více

První kontakt s pacientem

První kontakt s pacientem První kontakt s pacientem doporučený (standardní) postup při vyšetření a zajištění urgentních stavů MUDr. Barbora Zuchová Základní abeceda.. A = AIRWAY DÝCHACÍ CESTY B = BREATHING DÝCHÁNÍ C = CIRCULATION

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15460NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

PRAVIDLA KONTROLNÍCH STANOVIŠŤ

PRAVIDLA KONTROLNÍCH STANOVIŠŤ PRAVIDLA KONTROLNÍCH STANOVIŠŤ A AZIMUT MSR Postup Podle zadaného azimutu a vzdálenosti (v metrech) najít ukryté karty a opsat z nich znaky. Hlídka plní úkol společně, má k dispozici jednu buzolu (mimo

Více

Předmět úpravy. Umístění

Předmět úpravy. Umístění Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 106/2001 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce... - znění dle 422/13 Sb. 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne

Více

EEA Grants Norway Grants. S Modrým hrochem bez úrazu Nadační fond Modrý Hroch, Rašínova 103/2, Brno 60200

EEA Grants Norway Grants. S Modrým hrochem bez úrazu Nadační fond Modrý Hroch, Rašínova 103/2, Brno 60200 EEA Grants Norway Grants S Modrým hrochem bez úrazu Nadační fond Modrý Hroch, Rašínova 103/2, Brno 60200 Ochrana práva na zdraví a na život uzákoněna v řadě vnitrostátních právních dokumentů zákon č. 1/1993

Více

Školení BOZP a PO pro účastníky celoživotního vzdělávání (CŽV)

Školení BOZP a PO pro účastníky celoživotního vzdělávání (CŽV) Školení BOZP a PO pro účastníky celoživotního vzdělávání (CŽV) Datum školení: Osnova: 1 Požární ochrana zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška 246/2001 o požární

Více

1. Sprint na 60 m (jeden pokus v jednom dni) 2. Skok do dálky z rozběhu (tři pokusy v jednom dni)

1. Sprint na 60 m (jeden pokus v jednom dni) 2. Skok do dálky z rozběhu (tři pokusy v jednom dni) 1. Sprint na 60 m Z nízkého startu, podle pravidel atletiky platných od 1. 1. 2010, startování jako ve vícebojích, tj. po prvním chybném startu musí být varováni všichni závodníci v daném běhu. Kdo zaviní

Více

Technické služby města Litoměřice

Technické služby města Litoměřice Technické služby města Litoměřice Provozní řád k provozování mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů listopad 2015 OBSAH: 1.0. Základní údaje o zařízení 1.1. Název zařízení 1.2. Identifikační údaje

Více

II. Bezpečnost práce

II. Bezpečnost práce II. Bezpečnost práce 1. Příčiny vzniku úrazu elektrickým proudem Při práci na elektrických zařízeních je zapotřebí vždy pamatovat na ochranu člověka před dotykem živých částí instalace. Jsou to takové

Více

ZAVEDENÍ TUNELIZOVANÉHO NUTRIČNÍHO KATETRU

ZAVEDENÍ TUNELIZOVANÉHO NUTRIČNÍHO KATETRU INFORMOVANÝ SOUHLAS ZAVEDENÍ TUNELIZOVANÉHO NUTRIČNÍHO KATETRU Pacient/ka: titul jméno příjmení Narozen/a: Rodné číslo (číslo pojištěnce): / Kód ZP: Bydliště: Zákonný zástupce: Vztah: titul jméno příjmení

Více

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem BOZP První pomoc První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP První pomoc (1/7) Působení el. proudu

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb.

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb. 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona

Více

Zásah složek IZS u mimořádné události s velkým počtem raněných a obětí

Zásah složek IZS u mimořádné události s velkým počtem raněných a obětí KATALOGOVÝ SOUBOR - TYPOVÁ ČINNOST SLOŽEK IZS PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU Katalog typových činností integrovaného záchranného systému Zásah složek IZS u mimořádné události s velkým počtem raněných a obětí STČ

Více

Bronzový Standard SANATORY č. 5 Polohování. Bezpečná manipulace s klientem

Bronzový Standard SANATORY č. 5 Polohování. Bezpečná manipulace s klientem Bronzový Standard SANATORY č. 5 Polohování Bezpečná manipulace s klientem Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095, Pardubice 530 02, www.appscr.cz Obsah Úvod...

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

6. BEZPEČNOST PRÁCE VE FYZIKÁLNÍ LABORATOŘI

6. BEZPEČNOST PRÁCE VE FYZIKÁLNÍ LABORATOŘI 6. BEZPEČNOST PRÁCE VE FYZIKÁLNÍ LABORATOŘI 6.1. Rizika při práci v laboratoři I když je fyzikální měření pro studenty koncipováno tak, že možná rizika jsou podle platných předpisů snížena na minimum,

Více

PŘÍRUČKA KADETA. Autoři: Petr Scheirich Josef Dvorský Dan Rosecký

PŘÍRUČKA KADETA. Autoři: Petr Scheirich Josef Dvorský Dan Rosecký PŘÍRUČKA KADETA Autoři: Petr Scheirich Josef Dvorský Dan Rosecký ZÁKLADNÍ NÁZVOSLOVÍ RÁHEN, KOŠŮ A PLACHET STĚŽNĚ Hlavní stěžeň: 1. Hlavní peň 2. Hlavní košová čnělka 3. Hlavní brámová čnělka Přední stěžeň:

Více

BEZPEČNOST PRÁCE V LABORATOŘÍCH FEI. Určeno pro výuku předmětu: Bezpečnost práce v laboratořích FEI pro

BEZPEČNOST PRÁCE V LABORATOŘÍCH FEI. Určeno pro výuku předmětu: Bezpečnost práce v laboratořích FEI pro Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava BEZPEČNOST PRÁCE V LABORATOŘÍCH FEI Určeno pro výuku předmětu: Bezpečnost práce v laboratořích FEI pro - 1.roč. bakalářského

Více

15. DÝCHACÍ SOUSTAVA ŽIVOČICHŮ A ČLOVĚKA

15. DÝCHACÍ SOUSTAVA ŽIVOČICHŮ A ČLOVĚKA Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Klarka93 15. DÝCHACÍ SOUSTAVA ŽIVOČICHŮ A ČLOVĚKA = dýchání = výměna plynů mezi organismem a okolním prostředím úzká souvislost s oběhovou soustavou (kyslík rozváděn

Více

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem,

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, 1 2 Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, kterým zdraví jejich pohybového aparátu není lhostejné.

Více

DALEKOHLED Šance pro děti a rodiče

DALEKOHLED Šance pro děti a rodiče Obsah (seznam metodických listů) Ůvod - ADHD-LMD - léčba pohybem....... 1 Rovnováha I. - ve stoji...................... 2 Rovnováha II. - houpání na úsečích......... 3 Rovnováha III. - houpání na míčích.........

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15960NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

Koncepce činností jednotek požární ochrany ve výškách a nad volnými hloubkami

Koncepce činností jednotek požární ochrany ve výškách a nad volnými hloubkami Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j.: PO- 3156/IZS-2001 V Praze dne 21. prosince 2001 Počet listů: 52 Koncepce činností jednotek požární ochrany ve výškách a nad

Více

STANDARD č. 14 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava

STANDARD č. 14 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava Pečovatelská služba OASA Opava Provozovatel: Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované sociální služby: 3941485 Standard

Více

G. Záchranné techniky

G. Záchranné techniky 1 Obsah Materiál pro výuku záchranných technik slouží jako podklad pro vzdělávací proces ve výuce instruktorů a nováčků Českého horolezeckého svazu. 1 Obsah... 1 2 Požadavky na provádění záchranných technik...

Více

Masáže. bolest. na vaši. Kamil Ramík. Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL

Masáže. bolest. na vaši. Kamil Ramík. Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL Masáže na vaši bolest Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci Kamil Ramík Poděkování: fotograf Rostislav Šimek, www.foto-simek.com grafik Georgi Stojkov, www.georgistojkov.com

Více

Jejím základním posláním je poskytovat PNP - přednemocniční neodkladnou péči. Základním právním předpisem ZZS je zákon 374/2011 Sb.

Jejím základním posláním je poskytovat PNP - přednemocniční neodkladnou péči. Základním právním předpisem ZZS je zákon 374/2011 Sb. ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Zdravotnická záchranná služba Jejím základním posláním je poskytovat PNP - přednemocniční neodkladnou péči. Základním

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD538 Mgr. Lucie

Více

7. Závod požárnické všestrannosti

7. Závod požárnické všestrannosti Cíl: 64 7. Závod požárnické všestrannosti Získávat a upevòovat všestrannou sportovní zdatnost soutìžících a zároveò zvyšovat jejich znalosti. Úèast: Velitel + 4 èlenové hlídky Vedoucí mùže z jednoho družstva

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Akutní stavy u těhotných. Neočekávaný

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Aneta Bejrová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Vybavenost a připravenost laické veřejnosti pro poskytnutí první

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Didaktika plavecké techniky znak ve výuce plavání na FTVS UK

Didaktika plavecké techniky znak ve výuce plavání na FTVS UK Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Didaktika plavecké techniky znak ve výuce plavání na FTVS UK Jitka Pokorná, Irena Čechovská Uveřejněno: POKORNÁ, J., ČECHOVSKÁ, I. Didaktika

Více

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Ochrana před úrazem elektrickým proudem Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. OBSAH VÝUKOVÉHO MODULU 1. Účinky elektrického proudu na lidský organismus.

Více

Nebezpečí v jeskyních

Nebezpečí v jeskyních Nebezpečí v jeskyních Malé povídání o nehodách ve speleologickém prostoru pro horolezce 17.3.2006; Článek původně psaný pro server Horyinfo.cz. Speleoalpinismus je sportovními teoretiky považován za jednu

Více

Metodické Peklo Lekce 1

Metodické Peklo Lekce 1 1) Sedák Metodické Peklo Lekce 1 - sedací úvaz, složený z bederního pásu a nohavic. Nohavice na moderních sedácích jsou nastavitelné doporučeno (snadné navlečení v těžším terénu ) Použití sedáku - sportovní

Více

Současně platná metodika tlumení nákazy, která je již více jak 20 let v podstatě stejná, začíná selhávat.

Současně platná metodika tlumení nákazy, která je již více jak 20 let v podstatě stejná, začíná selhávat. Vyšetření zimní měli nevypovídá o skutečném zamoření varoózou konkrétního včelstva (statistika *). Jen tento monitoring a kontrola (3P *) konkrétního včelstva ukáže pravý stav zamoření VD. Současně platná

Více

bez Kampaň Národní sítě zdravých měst České republiky pro rok 2012 Pro obec Bolatice zpracovala Bc. Kristina Adamcová

bez Kampaň Národní sítě zdravých měst České republiky pro rok 2012 Pro obec Bolatice zpracovala Bc. Kristina Adamcová Dny úrazů bez Kampaň Národní sítě zdravých měst České republiky pro rok 2012 Pro obec Bolatice zpracovala Bc. Kristina Adamcová Tento materiál byl vydán v rámci projektu Zlepšení kvality projektu MA21

Více

Memoriál JUDr. Františka Kohouta ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel XX. ročník 1. října 2014 P R O P O Z I C E

Memoriál JUDr. Františka Kohouta ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel XX. ročník 1. října 2014 P R O P O Z I C E 2014 Memoriál JUDr. Františka Kohouta ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel XX. ročník 1. října 2014 P R O P O Z I C E 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořádající organizace Hasičský záchranný sbor

Více

OSNOVA VÝCVIKU NA CMAS P** 1. / 1 C M A S. dle Training Programm CMAS a Výcvikových směrnic SPČR. Schváleno výcvikovou komisí SPČR dne 4. 2.

OSNOVA VÝCVIKU NA CMAS P** 1. / 1 C M A S. dle Training Programm CMAS a Výcvikových směrnic SPČR. Schváleno výcvikovou komisí SPČR dne 4. 2. OSNOVA VÝCVIKU NA CMAS P** 1. / 1 Svaz potápěčů České republiky OSNOVA VÝCVIKU n a k v a l i f i k ační stupeň C M A S P dle Training Programm CMAS a Výcvikových směrnic SPČR Schváleno výcvikovou komisí

Více

Bezpečnost práce v administrativě

Bezpečnost práce v administrativě SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 15 Bezpečnost práce v administrativě Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2 3 Rizikové

Více

Typová činnost složek IZS při společném zásahu u mimořádné události s velkým počtem raněných a obětí STČ 09/IZS

Typová činnost složek IZS při společném zásahu u mimořádné události s velkým počtem raněných a obětí STČ 09/IZS Typová činnost složek IZS u mimořádné události s velkým počtem STČ 09/IZS 2008 Číslo jednací PO-898-4/IZS-2007 Typová činnost složek IZS u mimořádné události s velkým počtem Redakční a orientační list

Více

Příloha č. 1 - Obrázky. Kardiopulmonální resuscitace. Zdroj: Koster, Obrázek 1: Kontrola základních životních funkcí

Příloha č. 1 - Obrázky. Kardiopulmonální resuscitace. Zdroj: Koster, Obrázek 1: Kontrola základních životních funkcí Příloha č. 1 - Obrázky Kardiopulmonální resuscitace Obrázek 1: Kontrola základních životních funkcí Obrázek 2: Uvolnění dýchacích cest Obrázek 3: Kontrola dýchání Obrázek 4: Umístění rukou při nepřímé

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ze dne 12. prosince 2007, jak vyplývá ze změn provedených nařízeními vlády č. 68/2010 Sb., č. 93/2012 Sb.,

Více

Základní pokyny pro chování a k ochraně obyvatelstva ve městě při vzniku mimořádné události

Základní pokyny pro chování a k ochraně obyvatelstva ve městě při vzniku mimořádné události Základní pokyny pro chování a k ochraně obyvatelstva ve městě při vzniku mimořádné události OBECNÉ ZÁSADY Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén, zprávou v rozhlase, televizi,

Více

Základní informace o závodě Co je to za akci?

Základní informace o závodě Co je to za akci? FAQ / ČASTO KLADENÉ OTÁZKY MATTONI 1/2MARATON KARLOVY VARY Základní informace o závodě Co je to za akci? MATTONI 1/2MARATON KARLOVY VARY Start: sobota 21. května 2016 / 18:00 - nábřeží Osvobození Časový

Více

Mízní otoky končetin. Praktické rady pro pacienty. Odborný rádce 3. MUDr. Sabina Sellner Švestková, Ph.D.

Mízní otoky končetin. Praktické rady pro pacienty. Odborný rádce 3. MUDr. Sabina Sellner Švestková, Ph.D. HARTMANN RICO a.s. Masarykovo nám. 77 664 71 Veverská Bítýška Mízní otoky končetin Praktické rady pro pacienty MUDr. Sabina Sellner Švestková, Ph.D. Chcete se dozvědět více o společnosti HARTMANN RICO?

Více

Osazení odvodňovačů. Osazení odvodňovačů do mostovky

Osazení odvodňovačů. Osazení odvodňovačů do mostovky Osazení odvodňovačů Osazení odvodňovačů do mostovky Technologický postup osazení mostních odvodňovačů je stanoven pro čtyři etapy osazení: - osazení odvodňovače do mostovky; - osazení odvodňovače do vozovkového

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_ÚČINKY VÝBOJE A BLESKU_E2-3 Číslo projektu: CZ

Více

Test uživatelského rozhraní aplikace Google Maps

Test uživatelského rozhraní aplikace Google Maps ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Test uživatelského rozhraní aplikace Google Maps Testování uživatelského rozhraní - A4B39TUR Semestrální práce A2 Tom Nováček novacto2@fel.cvut.cz

Více

Vyrůstat s důvěrou Informace o nedostatku IGF-1 a jak může pomoci Increlex

Vyrůstat s důvěrou Informace o nedostatku IGF-1 a jak může pomoci Increlex Vyrůstat s důvěrou Informace o nedostatku IGF-1 a jak může pomoci Increlex Úvod Rodiče, pacienti, ošetřovatelé odpovědi na Vaše otázky Pro Vás jako rodiče (nebo pečovatele) je dobro Vašich dětí tou největší

Více