HISTORIE OBCE RADIMĚŘ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HISTORIE OBCE RADIMĚŘ"

Transkript

1 HISTORIE OBCE RADIMĚŘ Láska k hudbě v Radiměři Úvodní zamyšlení tohoto čísla bych ráda věnovala hudbě. Dá se říci, že láska ke zpěvu a hudbě má v Radiměři hluboké kořeny. Na dřívější tradici navázal po roce 1945 pan Karel Trnečka a následně v letech jeho syn pan Josef Trnečka. V současné době dobré jméno naší vesnice v oblasti hudby šíří pan Pavel Janák a jeho Radiměřský komorní sbor RAKOS. Nejstarším pěveckým sborem v Radiměři byl mužský pěvecký sbor Konkordia. Sbor byl založen roku 1875 a věnoval se hlavně nácviku německých skladeb, což vzhledem k národnostnímu složení Radiměře bylo samozřejmé. Jako sbormistři působili v tomto tělese hlavně učitelé místních škol. Sbor byl založen jako původně mužský soubor, ale z nedostatku vhodných mužských hlasů se změnil na sbor smíšený. Konkordia měla i svůj spolkový prapor. Na přední straně byla sv. Cecílie, na druhé straně lyra s nápisem Mužský pěvecký sbor Konkordia Radiměř. Od roku 1902 byl sídlem sboru, místem pro nácvik textů i pozdější veřejná vystoupení hostinec Zur Linde ( U Lípy) dnes hostinec U Rumlů. V historických zápisech se tvrdí, že... sbor v tomto hostinci díky nezištné a přátelské ochotě hospodského personálu našel správný domov... Konkordie zde trénovala svá vystoupení v hostinském pokoji ve východní části domu. Akce sboru, pěvecká vystoupení a bály doprovázené Konkordií patřily prý k nejnavštěvovanějším ve vesnici. Zkoušky sboru se konaly každé úterý večer, od listopadu do března. Sbor měl svůj archiv, který obsahoval řadu tištěných i psaných písňových textů. Velmi oblíbená byla prý u radiměřské smetánky poslední masopustní neděle, kdy vystupoval smíšený i mužský sbor s veselými kusy i s živými obrazy. Pak následovala taneční zábava. Sbormistr a učitel Eduard Bohs se snažil do konkordie přivést známé umělce, např. svitavskou zpěvačku Elli Kremser, hudebního skladatele Rudolfa Kunerta nebo profesora Radiměřský zpravodaj Květen

2 Leiperta, hráče na lesní roh. V repertoáru sboru nebyly jen skladby vhodné pro venkovské bály, lidové písně, často se zpívaly i skladby duchovní, velmi těžká oratoria např. oratorium Uzdravení slepého. Každý rok ke Dni matek pak sbor zpíval německou mši v kostele. Konkordia dále zpívala při svěcení zvonů v Radiměři, při svěcení praporu pěveckého sboru v Hradci nad Svitavou aj. V roce 1903 uspořádal sbor oblastní pěveckou soutěž, která patřila k nejlepším hudebním akcím v širokém okolí. Kronikář zakončuje své vyprávění o Konkordii slovy :... a každý, kdo k této zpívající partě patřil, bude na ni rád vzpomínat... A nám nezbývá než totéž popřát i současnému radiměřskému sboru. Převzato z : Mauer, K. : Kronika české a moravské Radiměře. Nakl. František Šalé - ALBERT, Olomouc 2008, str, Hold dobré hudbě V současné době je už málo lidí, kteří dělají něco bez ohledu na to, kolik dostanou zaplaceno. Prostě jen tak pro radost svou nebo ostatním lidem. Proto vlastně jako zázrak zní zpráva o již 10.ročníku Festivalu amatérských pěveckých sborů, který se letos konal ve Svitavách. Ještě větším zázrakem však je, že mezi pěveckými sbory takových jmen jako jsou svitavský Dalidor, IUVENTUS, Červánek nebo vysokomýtský Otakar, královéhradecký CHORUS MAGISTRI se velmi výrazně prosadil i náš radiměřský soubor RAKOS. Letošní jubilejní ročník Fapsu se konal 20. a 21.dubna ve Svitavách. Faps je tradiční nesoutěžní přehlídka pěveckých sborů doprovázená vynikající tvůrčí atmosférou a vzájemnou inspirací. Letos zde kromě již zmíněných souborů vystoupil i slovenský SPEVÁCKY ZBOR při Rímsko - katolickom kostole v Krupině. A právě tento sbor společně s naším Rakosem vystoupil v sobotu 21.dubna v 16 hodin v našem kostele sv. Anny. Kdo jste v sobotu navštívil radiměřskou sv. Annu, jistě mi dáte zapravdu, že to byl neopakovatelný zážitek. Nebudu zde vyjmenovávat všechny skladby, které zde zazněly, ale jen shrnu, že poslouchat bylo opravdu co. Velký dík patří oběma sbormistrům i všem účinkujícím za to, že nám připravili tak příjemné odpoledne. Myslím, že pro náš domácí soubor bylo ctí zazpívat si s tak dobrými hudebníky ze středního Slovenska a krupinští zase jistě ocenili maximální nasazení našich místních zpěváků. Z nás posluchačů si asi nikdo nedovede představit kolik času, dřiny a trpělivosti stojí vytvoření takového programu, který jsme měli možnost slyšet. Rakosáci trénují pátek co pátek a výsledkem jejich píle a lásky k hudbě jsou koncerty a vystoupení, v nichž rozdávají ostatním lidem radost. Radiměřský zpravodaj Květen

3 Proto bych ještě jednou chtěla poděkovat sbormistru Pavlu Janákovi, jeho manželce Nadě a všem členům radiměřského komorního sboru za radost, kterou nám přinášejí, a za to, že šíří jméno naší obce i za jejími hranicemi. bývalá členka, t.č. skalní fanynka Rakosu ZPRÁVY Z OBCE OČKOVÁNÍ PSŮ V úterý proběhne očkování psů proti vzteklině. Cena 80 Kč za psa. Očkování provede pan Bartoš na těchto stanovištích v tomto časovém sledu: Točna Horní zastávka U Holasů Jednota horní ZŠ Bývalý OÚ Lihovar Bývalá Jednota dolní Dolní zastávka 14:30 hod 14:45 hod 15:00 hod 15:30 hod 15:45 hod 16:15 hod 16:45 hod 17:00 hod VYVÁŽENÍ JÍMKY Jelikož se naše obec nachází v II. ochranném pásmu vodního zdroje je nutno likvidovat odpadní vody v čistírně odpadním vod. Je zákaz vypouštění těchto odpadů na travnaté plochy, pole a do potoka. ZD Radiměř ukončilo poskytování služby vyvážení jímek. Vyvezení je možno objednat přímo v Čistírně odpadních vod v Hradci nad Svitavou na tel. č nebo PŘIJĎTE SE POBAVIT NA DOLNÍ POUŤ V sobotu 5.5. a v neděli naši obec navštíví pouťové atrakce p. Josefa Lagrona. Občerstvení pro malé i velké zajišťuje SDH I. v areálu Kuželny. Radiměřský zpravodaj Květen

4 V E Ř E J N Á Z A S E D Á N Í Z A S T U P I T E L S T V A O B C E USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE ZASTUPITELSTVO OBCE RADIMĚŘ B e r e n a v ě d o m í : 9/IV Zprávu o činnosti Rady obce za období od do /VI Podanou zprávu k žádosti ze dne , která byla podána 13ti občany Radiměře o projednání připravenosti obce na akci výstavba Kanalizace Radiměř jako dostačující. V nejbližší době bude svolána schůze na sále ZD Radiměř, kde budou všichni občané Radiměře seznámeni s harmonogramem výstavby v jednotlivých částech obce a pomoci obce při budování domovních přípojek 9/X Výsledky hospodaření a výslednou kalkulaci za rok 2011 Vodovod Radiměř 9/XI-b Zastoupení obce Radiměř v dozorčí radě starostou obce Romanem Satrapou zvoleného valnou hromadou akcionářů firmy LIKO SVITAVY a.s. 9/XIV Zprávu kontrolního výboru S c h v a l u j e : 9/I Doplnění navrženého programu o bod Rozhodnutí o zahájení výkopových prací na akci Kanalizace Radiměř 9/II Změnu pořadí projednání bodu 2. a 3. na 3. a 2. 9/III Takto doplněný program 9/V Zahájení výkopových prací na akci Kanalizace Radiměř bez podepsané 9/VII smlouvy o dotaci Návrh pomoci při výstavbě kanalizačních přípojek pro všechny občany, kteří vlastní v Radiměři nemovitost. Přesné vymezení pomoci viz. příloha usnesení. 9/VIII Závěrečný účet a celoroční hospodaření Obce Radiměř za rok 2011 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bez výhrad a hospodaření příspěvkových organizací obce za rok 2011 Základní školy Radiměř a Mateřské školy Radiměř a převedení hospodářského výsledku (zisku) do jejich rezervního fondu, tzn. Mateřské škole 67,93 Kč a Základní škole ,89 Kč. Základní škole Radiměř bude ponížen schválený rozpočet na rok 2012 o Kč. 9/IX 9/XII 9/XIII Dodatek č.10 ke Smlouvě o dílo č. 23/2001 k nakládání s komunálním odpadem včetně separace a nebezpečného odpadu Návrh projednávat prodeje pozemků dle pořadí doručení Směrnici pro poskytování a účtování cestovních náhrad pro volené členy zastupitelstva a starostu R u š í : 9/XI-a Usnesení ZO č. 4/V ze dne , kterým byl jmenován Jiří Bureš členem dozorčí rady ve firmě LIKO SVITAVY a.s. Radiměřský zpravodaj Květen

5 Ve středu 2.května 2012 ve 12:00 hodin proběhne pravidelná zkouška poplachových sirén HZS Pardubického kraje. Dne 22.května 2012 proběhne svoz plastů v pytlích. Mše svaté v dolní a horní kapli V neděli v 11:00 hod se koná mše svatá v dolní kapli sv. Josefa. V neděli v 11:00 hod se koná mše svatá v horní kapli sv. Jana Nepomuckého. VÝSTAVBA KANALIZACE RADIMĚŘ Ve čtvrtek se na sále ZD Radiměř uskutečnila schůze s občany na téma realizace kanalizace v Radiměři včetně domovních přípojek. Zde jsou ty nejdůležitější informace podané na této schůzi. Návrh pomoci obce při výstavbě kanalizačních přípojek Hned v úvodu je potřeba si uvědomit, že kanalizační přípojka na vlastním pozemku je vlastnictvím každého občana a obec nemá žádnou povinnost občanům s budováním přípojek vypomáhat. Dá se říci, že jsme jedna z mála obcí, které takto svým občanům vychází vstříc. První velkou pomocí bylo bezplatné zpracování projektové dokumentace, kterou máte již doma. Další pomoc se týká vlastního provedení kanalizačních přípojek. Obec rozhodla na svém zasedání zastupitelstva obce a to jednomyslně, pomoci svým občanům při zřízení těchto přípojek. Každý má jiné podmínky pro připojování, zvláště co se týká výkopových prací, někdo bude muset kopat ručně, někdo malým bagrem, někdo traktorovým. Někdo bude muset dokonce udělat úpravy přímo v domě. Tyto specifické podmínky si musí vyřešit každý sám a výkopy a napojení nové kanalizace provést tak, aby si co nejméně narušil stávající stav. V čem spočívá pomoc naší obce? Bylo rozhodnuto o následujícím: Pomoc při dodání materiálu Obec Radiměř poskytne bezplatně spoluobčanům materiál na výstavbu kanalizačních přípojek kanalizační trubky, kanalizační šachty a písek nebo šotolinu na obsyp potrubí. Ten, kdo bude čerpat tuto pomoc, složí před odebráním materiálu kauci ve výši 2.000,- Kč. Tato kauce bude vrácena při přepojení kanalizační přípojky na již fungující kanalizační systém, do konce roku Později kauci nebude možno vrátit. Radiměřský zpravodaj Květen

6 Postup: Občan si provede zemní práce, zajde na OÚ, složí kauci ve výši 2.000,- Kč, bude mu vydán materiál dle projektu přípojky, provede se vlastní položení kanalizace, zkontroluje se a zasype. Po definitivním napojení přijde každý ohlásit zprovoznění přípojky, toto bude zkontrolováno a vrácena kauce 2.000,- Kč. Kdo bude mít na pomoc nárok Všichni občané v Radiměři, kteří vlastní v obci nemovitost. Pomoc se nevztahuje na firmy právnické nebo fyzické, družstva. Pomoc bude možno čerpat od začátku výstavby kanalizace až do konce roku Předpoklad zahájení vydávání materiálu je červen Mechanizace na výkop Obec Radiměř nabízí zprostředkování výběru firem na výkopy kanalizace jak malým, tak velkým bagrem. Občané si veškeré výkopy zajistí sami s možností využití tohoto výběru. Tipy na tuto mechanizaci Vám oznámíme v dalším zpravodaji. Technická pomoc Obec Radiměř na požádání poskytne bezplatně technickou pomoc při výstavbě kanalizačních přípojek. Zásady pro provádění kanalizačních přípojek Každý z Vás má doma projektovou dokumentaci na zhotovení přípojky, kde jsou obecné zásady popsány, uvedu nejdůležitější body: Zásadně neprovádět žádné výkopové práce do té doby, dokud nebude provedena odbočka z hlavního řadu po hranici Vašeho pozemku tzn. bude určen polohový a výškový bod napojení. Nové přípojky provádějte pokud možno přímo a ve stejném spádu. Bude-li nutno provést z vážných důvodů zlom, je nutné v místě zlomu provést revizní šachtu. Minimální hloubka vývodu kanalizace z domu by měla být okolo 1m, vlastní napojení na kanalizační řád bude kolem 2m. Potrubí musí být položeno dle platných norem (je možno požádat Obec o kontrolu), řádně podsypáno a obsypáno pískem nebo jemnou šotolinou. Nikdo nesmí provést vlastní funkční propojení dřív, než k tomu vyzve Obec. Pomoc je vázaná na provedení přípojky do konce roku 2013 Do splaškové kanalizace nelze napojovat dešťové svody!!!!!!!!! Zákaz vylévání do záchodu veškerých tuků, splachování hadrů, a ostatních pevných odpadů z důvodů případných poruch čerpadla u tlakové kanalizace. Jestli se zjistí, že čerpadlo odešlo tímto, opravu bude hradit občan, který škodu způsobil. Josef Češka Radiměřský zpravodaj Květen

7 Zájezd FLORA OLOMOUC Dne 21. dubna 2012 se uskutečnil zájezd na zahradní výstaviště FLORA Olomouc. Přes počáteční ranní uplakanou oblohu se počasí přece jenom umoudřilo a před námi byl příjemný, slunný den s bohatou nabídkou krásných kytiček a zahradních doplňků. Myslím, že ze 42 účastníků zájezdu nebyl nikdo, kdo by se vracel bez nějaké té malé radosti do své zahrádky. Doufáme, že všichni účastníci byli spokojeni a těší se již na další ročník. Peňázová Anna Kulturní komise při OÚ POZVÁNKA Slavnost žehnání obecního znaku a vlajky Dne 6. července 2012 proběhne slavnost žehnání obecního znaku, vlajky a hasičského auta. Program: v hod. u Obecního úřadu proběhne slavnostní akt žehnání v hod. na koupališti vystoupení pěveckého dua Eva a Vašek v hod. vystoupení country skupiny LOS BRŇOS ve hod hod. vystoupení skupiny ARGEMA Celodenní vstupné bude činit 120 Kč. Těšíme se na Vaši účast. Kulturní komise při OÚ Zprávy ze školy ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ Vážení rodiče, pokud máte zájem, aby Vaše dítě bylo přijato do mateřské školy ve školním roce 2012/2013, dostavte se k zápisu do MŠ, Radiměřský zpravodaj Květen

8 který se koná v úterý v době od 9:30 do 14:00 hod v MŠ. Je třeba přinést očkovací průkaz dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Upozorňuji, že je třeba přihlásit i děti, které nastoupí později než v září například až na jaře Během roku jsou přijímány děti výjimečně např. jen nově přistěhované. Bližší informace u ředitelky školy, číslo telefonu: BESÍDKA KE DNI MATEK Dopisování Učit se cizí jazyk je dlouhodobý a těžký proces. K tomu, aby to nebyl jen dril se slovíčky, překladovými větami a pracovním sešitem (ikdyž je někdy také potřeba ) se snažíme využívat různé způsoby práce a obohatit výuku tu programem a následnou diskusí s rodilým mluvčím, tu různými projekty. Již druhým rokem si žáci ZŠ Radiměř mají možnost dopisovat se svými vrstevníky ze dvou partnerských škol z USA 1) Barrington High School, Chicago, Illinois 2) Markesan, Green Lake County, Wisconsin Radiměřský zpravodaj Květen

9 Žáci píší dopisy na různá témata, jako je oblíbená hudba, volný čas, Vánoce, Velikonoce atd. Je dobré, že žáci hojně využívají této příležitosti k rozšíření svých jazykových dovedností, která pro ně je a v budoucnu, věřím, i bude velkým přínosem. Je téměř neuvěřitelné, že malá obec na Vysočině může navázat kontakty s milionovým Chicagem. Za komisi anglického jazyka Mgr. Jaroslav Junek INZERCE Radiměřský zpravodaj Květen

10 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Narozené děti v měsíci březnu 2012 Lucie Bednářová Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci květnu oslaví své životní jubileum Fedrsel Emil 84 Marková Anna 80 Vraspír Zdeněk 80 Harašta František 80 Dudek Josef 80 Tonar Jan 75 Dufek Josef 72 Hájíčková Eva 70 Obr Emil 68 Šplíchal Vladimír 66 Matoušek Zdeněk 66 Pospíšil Emil 66 Přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let. V měsící březnu jsme se rozloučili s paní Věrou Bauerovou a panem Pavlem Trávníčkem Vydává Obecní úřad Radiměř, PSČ Evidenční číslo MK ČR E Redakční rada: Mgr. Jaroslav Junek, Mgr.Radka Satrapová, pro příspěvky: Příspěvky nejsou redakčně upravovány. Zpravodaj je v elektronické podobě k dispozici na webových stránkách obce Neprošlo jazykovou úpravou. Uzávěrka příštího čísla bude 20.května 2012 Radiměřský zpravodaj Květen

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Stěhování

Více

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna ÚVODNÍK Vážení občané, dostává se Vám do rukou nepravidelný zpravodaj obce, který by měl rekapitulovat některé práce, investice či opatření. Věřte, že to není

Více

ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1

ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1 ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1 Vážení spoluobčané a čtenáři Semčického zpravodaje, v minulém čísle zpravodaje jsem vás informovala o tom, že jsme podali dvě žádosti o dotace na vodovod ve středu obce a na

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 5 září říjen 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 5 září říjen 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 5 září říjen 2010 Soutěž v požárním útoku Obsah Slovo starosty za volební období 2006 2010 3 Zajímavosti z obce 8 Informace 8 Poděkování 8 Konec odkanalizování v obci

Více

ZPRAVODAJ. Téma: KANALIZACE ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 ROZHOVOR SE ZOROU JEHLIČKOVOU KDE STÁVALA BRUNŠOVSKÁ ZVONIČKA JARO 2015. Foto: RUDOLF ZDĚNEK

ZPRAVODAJ. Téma: KANALIZACE ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 ROZHOVOR SE ZOROU JEHLIČKOVOU KDE STÁVALA BRUNŠOVSKÁ ZVONIČKA JARO 2015. Foto: RUDOLF ZDĚNEK ZPRAVODAJ V Y D Á V Á O B E C H R A D I Š T K O JARO 2015 Foto: RUDOLF ZDĚNEK Téma: KANALIZACE ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 ROZHOVOR SE ZOROU JEHLIČKOVOU KDE STÁVALA BRUNŠOVSKÁ ZVONIČKA Jedním z adventních

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Říjen - prosinec 2012 Číslo 4-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

Generální rekonstrukce KD pokračuje

Generální rekonstrukce KD pokračuje Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ČERVENEC 2007 CENA 5,- Kč Miroslav Florian RANNÍ POBOŽNOST V zahrádce ztřísněné létem jak dětská dlaň na slunce zprudka narážejí

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str. Přibyslavský O B Č A S N Í K ČERVEN 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 294 ZDARMA 1. Zprávy z radnice str. 3 10 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10 3. Koncert ke Dni otců str. 12 4. Sportovní zprávy str. 23 5. Inzerce

Více

Bludovan 3/2006. Jak to bude s dělením bývalého žerotínského majetku? Rozhovor s místostarostou obce Ing. Jaroslavem Balharem ZDARMA

Bludovan 3/2006. Jak to bude s dělením bývalého žerotínského majetku? Rozhovor s místostarostou obce Ing. Jaroslavem Balharem ZDARMA 3/2006 ZDARMA Datum vydání: 31. března 2006 Bludovan Jak to bude s dělením bývalého žerotínského majetku? Rozhovor s místostarostou obce Ing. Jaroslavem Balharem Podíváme-li se do předvolebních materiálů

Více

Vážení spoluobčané, www.hodslavice.cz duben 2011 Ú V O D N Í S L O V O

Vážení spoluobčané, www.hodslavice.cz duben 2011 Ú V O D N Í S L O V O www.hodslavice.cz duben 2011 Ú V O D N Í S L O V O Dagmar Pátková, komise pro životní prostředí Vážení spoluobčané, nastává nejkrásnější období roku, kdy delší sluneční svit způsobí ten každoroční zázrak

Více

Těšíme se na vaši účast lampióny s sebou!!!!

Těšíme se na vaši účast lampióny s sebou!!!! Vážení spoluobčané, po delší odmlce se zase vracím k napsání úvodníku do Novorolského zpravodaje. Tato odmlka byla způsobena reklamou zvoucí naše občany na společenské akce pořádané městem v minulých číslech

Více

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková 3 vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 3 březen 2008 cena 10 Kč Jaro je tady... Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. J. A. Komenský Jménem Zastupitelstva města Fryštáku i jménem svým přeji

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Z mateřské školy Liptál

Z mateřské školy Liptál V dnešním čísle najdete: Květen - červenec 2009 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Kanalizace v obci Společenská kronika Informace OÚ Liptál a Lidečko, Vesnice roku... Úspěchy našich občanů

Více

Štítecký list Číslo 5 Datum vydání: Štíty 9. 10. 2007

Štítecký list Číslo 5 Datum vydání: Štíty 9. 10. 2007 Štítecký list Číslo 5 Datum vydání: Štíty 9. 10. 2007 ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2007 Vážení spoluobčané, setkávání občanů v rámci partnerství měst a obcí má již dlouholetou tradici. Jsem rád, že Vás mohu informovat

Více

Dne 21. srpna 2011 jsme oslavili 75. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Všemině.

Dne 21. srpna 2011 jsme oslavili 75. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Všemině. říjen 2011 Číslo 3 Ročník XIII. Dne 21. srpna 2011 jsme oslavili 75. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Všemině. Čtěte na str. 4 7 V LISTĚ NALEZNETE: Z jednání zastupitelstva obce Dotace ZK Povodeň

Více

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010 Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2010 1 Vážení spoluobčané, čas podzimní nás, myslím,

Více

záhlaví zpravodaj obce KRMELÍN Rockshow XXIII. Foto: Radek Zezulka www.krmelín.cz číslo 2/2013 (červen) Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2013 1

záhlaví zpravodaj obce KRMELÍN Rockshow XXIII. Foto: Radek Zezulka www.krmelín.cz číslo 2/2013 (červen) Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2013 1 zpravodaj obce záhlaví KRMELÍN Rockshow XXIII. Foto: Radek Zezulka www.krmelín.cz číslo 2/2013 (červen) Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2013 1 Stavění máje v Krmelíně 2013 hasiči Stavění máje Dne 30. 4.

Více

časopis městské části Praha Slivenec

časopis městské části Praha Slivenec SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec Slivenecký vánoční jarmark 1 2013 V sobotu 15. 12. se Slivenec probudil do ledového království. Mrazivé dny první prosincové dekády vystřídalo

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D.

NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D. NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D. V letošním roce Charita České republiky pořádala již patnáctý ročník celonárodní dobročinné akce zvanou Tříkrálová sbírka, která je největší dobrovolnickou

Více

ZPRAVODAJ. Nově vybudovaná komunikace Na Skále. ročník XII. DVOUMĚSÍČNÍK OBCE HELVÍKOVICE. foto P. Šalanský

ZPRAVODAJ. Nově vybudovaná komunikace Na Skále. ročník XII. DVOUMĚSÍČNÍK OBCE HELVÍKOVICE. foto P. Šalanský ročník XII. Helvíkovický ZPRAVODAJ Nově vybudovaná komunikace Na Skále foto P. Šalanský DVOUMĚSÍČNÍK OBCE HELVÍKOVICE Číslo 3/2011 OBECNÍ ÚŘAD Dne 18.5.2011se konalo 5. řádné veřejné zasedání zastupitelstva

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

OBEC OSTOPOVICE SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY SPOLUOBČANY VČETNĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA VÁNOČNÍ PODVEČER V PÁTEK DNE 20. PROSINCE 2002 V MÍSTNÍ SOKOLOVNĚ

OBEC OSTOPOVICE SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY SPOLUOBČANY VČETNĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA VÁNOČNÍ PODVEČER V PÁTEK DNE 20. PROSINCE 2002 V MÍSTNÍ SOKOLOVNĚ ČÍSLO 4 ROČNÍK XI. PROSINEC 2002 ZDARMA Kresba Radka Švihálková Přání Příjemné prožití svátků vánočních a do nadcházejícího nového roku zdraví, pohodu a vzájemné pochopení všem občanům Ostopovic přeje

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SEMČICE ZE DNE 20. 1. 2015

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SEMČICE ZE DNE 20. 1. 2015 BŘEZEN 2015 ročník 17, číslo 1 Vážení spoluobčané a čtenáři Semčického zpravodaje, utekly 3 měsíce a přicházíme k Vám s dalším vydáním. V lednu proběhlo setkání seniorů v hasičské zbrojnici, kde k pohodovému

Více

na okraj Obsah MORAVSKOBUDĚJOVICKO 10/ 2013

na okraj Obsah MORAVSKOBUDĚJOVICKO 10/ 2013 na okraj Milí spoluobčané. Nastupující podzim a s ním chladnější počasí nás zahnaly do teplejších svetrů a kabátů. Proto bych Vás, milovníky kultury a společenských událostí, rád zahřál alespoň na duši

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více