Život MNICHOVIC 8/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce. ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII OBSAH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Život MNICHOVIC 8/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce. ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII OBSAH"

Transkript

1 Život 8/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII OBSAH 1. Slovo redakce Mše s primasem českým Mariánská pouť Rádia Blaník Rockování bez bariér Z činnosti Města a MěÚ Informace pro občany Z výborů a komisí Služby města Informační centrum Mateřská škola Škola Náměstí Akce v září...16 Slovo redakce Vážení občané našeho města, dostáváte do rukou zářijové číslo ŽM, ve kterém Vás chceme informovat o akcích, které v Mnichovicích proběhly v létě, ať již Mariánská pouť Rádia Blaník nebo 2-hý ročník Rockování. Bude v něm také informace o Pochodu kocoura Mikeše, který se bude konat 15. září, kde je možné vybrat si jednu ze tří tras včetně nové tratě o délce 32 km. 3. září byla v Informačním centru zahájena výstava ke 100. výročí založení Okrašlovacího spolku v Mnichovicích, kterou připravil kronikář města pan Dražil. Je tam např. i plán úpravy našeho náměstí z r. 1928, ale i další informace o náměstí a především o činnosti Okrašlovacího spolku. Informace o náměstí jsou důležité i pro porovnání s návrhem úpravy náměstí, který bude v tomto čísle uveřejněn, debata k němu by měla proběhnout na mimořádné schůzi zastupitelstva města dne 19. září v v Požárním domě. V příspěvku vedoucího Veřejných služeb se hovoří o problémech s parkováním na náměstí, kde parkující nerespektují zelené plochy. V tomto čísle jsou také informace o výměně občanských průkazů a jak žádat o nový pas včetně pasů biometrických. Znovu se upozorňuje na uzavírání smluv na hrobová místa a udržování čistoty okolo hrobů našich nejbližších. Pochopitelně zde uvádíme i novinky z Informačního centra včetně dalšího vydání knížky mistra Lady Kronika mého života. Samozřejmě zde máme i příspěvky od Vás - od našich čtenářů Jak jsme již uvedli i v minulých číslech chceme v ŽM uveřejňovat Vaše názory, což se děje i v tomto čísle. Proto Vás žádáme o zasílaní příspěvků na jakého-li téma, co by bylo možné v Mnichovicích zlepšit, co Vás trápí apod. Znovu děkujeme za Váš zájem o ŽM, pište nám na naši elektronickou adresu nebo zanechte své písemné příspěvky v Informačním centru. RNDr. Jiří Mareš šéfredaktor ŽM, redakce ŽM 14. Kozel informuje Kultura Papírnictví Z Vašich příspěvků Z občanských sdružení Naše církve Z historie První pomoc Sport Reklamy Společenská kronika...28 Kykyryký vše je připraveno, pouť začíná 1

2 Život Mnichovic Mše s pražským kardinálem Slavnostní bohoslužba k výročí vysvěcení kostela Panny Marie v Mnichovicích 9. září v začala v mnichovickém kostele Panny Marie slavnostní pouťová bohoslužba k výročí vysvěcení (253 let) našeho kostela. Mši celebroval spolu s naším farářem páterem Ivanem Kudláčkem Miroslav kardinál Vlk, pražský arcibiskup. Otec arcibiskup znovu přijal pozvání sloužit mši v Mnichovicích byl zde před 3. lety při výročí 250 let vysvěcení našeho kostela. Na mši byli přítomni jak občané z Mnichovic tak i z okolních obcí patřících do farnosti včetně některých starostů. Průběh mše můžete vidět na pořízených obrázcích, po skončení mše pan kardinál zodpověděl řadu dotazů účastníků mše, např. o vztahu k jiným církvím (především řecko-katolické), studiu na církevních školách, o vyjasnění vlastnictví církevního majetku, případné návštěvě papeže Benedikta XVI. v České republice apod. Dále debata s panem kardinálem pokračovala v uzším kruhu při slavnostním obědě na faře, kde se mluvilo i o problémech v našem kraji včetně získaní financí jak na opravy našich památek tak i pro další rozvoj obcí. RNDr. Jiří Mareš Kostel Narození Panny Marie je v průběhu dějin stále naší dominantou Pan kardinál přichází Z průběhu mše páter Kudláček předčítá Mše s Miroslavem kardinálem Vlkem začala Poděkování dětí kardinálu Vlkovi 2

3 8/2007 Mariánská pouť Rádia BLANÍK Mariánská pouť Rádia BLANÍK 8. září mnichovické náměstí opět ožilo typickým pouťovým životem. Už popáté zde Rádio BLANÍK pořádalo Mariánskou pouť a obnovilo tak tradici, která byla v Mnichovicích dlouhé desítky let přerušena. Již od rána byla na náměstí spousta stánků a atrakcí. Brzy odpoledne zahrála dechovka Říčanka a program Rádia BLANÍK začal ve 14 hodin. Moderátoři Rádia BLANÍK uvedli mimo jiné nejrůznější soutěže pro děti nebo bubenickou školu Marimba ze Sedlčan. Prvním vrcholem programu bylo skvělé vystoupení Jaroslava Uhlíře, který nad piánem zazpíval své nejznámější písničky včetně hitů Není nutno, Holubí dům anebo titulní písničky z filmu Vratné lahve. Večerní program pak začal v 17 hodin vystoupením skupiny poprockové ikony Petra Čejky se skupinou Karamel. Další vrchol programu představovalo vystoupení Karla Kahovce legendárními Georgie and Beatovens. Zazněly nesmrtelné písně Povídej, Paní v černém, Všechno Ti dám, jen ne lásku, Poprava blond holky či Modřínů háj. Rockově pojal svůj koncert Petr Bende, zatímco skorodomácí Egoptrip, kteří jsou podle mého názoru vycházející hvězdou radikální české scény. Večer již tradičně zakončili pohodáři Projekt 76. PhDr. Petr Dvořák Vláďa Slezák Diváci na náměstí při programu pouti Dechovka Říčanka zahajuje před hlavním programem (vzadu hlavní sponzor Velkopopovický kozel) Z vystoupení Karla Kahovce Z vystoupení Jaroslava Uhlíře Děti kreslí sluníčka - soutěž Rádia BLANÍK Pouťové atrakce na náměstí 3

4 Život Mnichovic Rockování bez bariér ROCKOVÁNÍ BEZ BARIER 2007 V sobotu proběhl druhý ročník projektu ROCKOVÁNÍ, tentokrát s přívlastkem BEZ BARIÉR. Bez bariér proto, že se pořadatelé projektu v letošním roce rozhodli věnovat část výtěžku ze vstupného nadaci Charty 77 - Kontu BARIÉRY. Hlavním cílem týmu pořadatelů a organizátorů, kteří již podruhé Předání šeku z výtěžku ROCKOVÁNÍ Kontu BARIÉRY uspořádali takto velkou hudební akci, je kromě charitativní podpory také oživení a zpestření kulturního života v našem městě. Areál ROCKOVÁNÍ byl otevřen již od 9.00 hodin. Živou hudební produkci odstartovala kapela WOODOO zhruba 30 minut před polednem. Pak už excelovala jedna hudební formace za druhou, přes mladé, ale talentované hudebníky kapely DEKOLT, vynikající revivalové uskupení GRILL až k zábavové legendě PROJEKT 76, který odstartoval večerní část festivalu. S přicházejícím soumrakem přišla na řadu také dražba ROCKERSKÉHO BALÍČKU a již avizovaná soutěž O nejlíbeznější heliový hlásek. Role porotců v soutěži se laskavě ujali delegovaní zástupci města Mnichovice paní Marcela Erbeková a pan Michal Jirásek. Všech dvanáct účinkujících kapel podalo profesionální a strhující výkon. Zpěvák kapely THE CELL David Gore kromě fantastického jižanského roku zahřál u srdce všechny kdo se cítí být patrioty vyznáním svých pocitů ke svému již 13 let novému českému domovu. Půlnoční tečkou pak festival uzavřeli vynikající hudebníci kapely VOTCHI. Během festivalu vystoupilo cca 100 účinkujících ze 12 hudebních skupin. V areálu a hledišti se pak sešlo přibližně 200 VIP a čestných hostů a 1000 platících diváků. Další dimenze festivalu - jeho charitativní podtext - byla naplněna předáním darovacího šeku zástupcům Konta BARIÉRY. Oficiálního předání šeku na hlavním pódiu festivalu se ujal zpěvák a frontman VÍTKOVA KVARTETA pan Jiří Růžek. Z prodeje 1000 ks balónků s logem ROCKOVÁNÍ BEZ BARIER vzešel výtěžek 6.498,- Kč, z dražby ROCKOVÉHO BALÍČKU pak 1.000,- Kč. Z části výtěžku ze vstupného pak hlavní pořadatel akce VARES Mnichovice a.s. převedl na účet Konta BARIERY částku ,- Kč. Celkově se tak suma pro Konto BARIÉR vyšplhala na ,- Kč. Dalších ,- Kč bylo VARES Mnichovice a.s. darováno Sboru dobrovolných hasičů, kteří se velmi výrazně podíleli na realizaci projektu ROCKOVÁNÍ. Částka ,- Kč bude použita na pořízení speciálního transportního boxu pro ženijní a další nářadí pro nástavbu hasičské cisterny. Naši posluchači v areálu Halašák Jménem hlavního pořadatele VARES Mnichovice a.s. děkujeme Vám všem, kteří jste přišli a zakoupením vstupenky jste podpořili projekt ROCKOVÁNÍ BEZ BARIÉR Velké poděkování patří všem obyvatelům Mnichovic a nejvíce obyvatelům přilehlých částí areálu Halašák za trpělivost, pochopení a toleranci, kterou projevili během této hudební akce. Dále děkujeme za pomoc při realizaci Sboru dobrovolných hasičů. Další díky za spolupráci patří Českým drahám a.s, Rádiu BLANÍK, městu Z vystoupení kapely Revival GRILL. Mnichovice, Informačnímu centru Mnichovice a Policii ČR a dalším partnerům, kteří k projektu ROCKOVÁNÍ finančně přispěli: OK-COLOR s.r.o., VLAHO s.r.o., ALLTOYS s.r.o., MOTOR EXCEL, HARICOM s.r.o., Raiffeisen BANK, MNICHOVICKÁ REALITNÍ KANCELÁŘ s.r.o., RADIALTRANS s.r.o., JASANSKÝ s.r.o., ARAMA, UNIS-N, AMTECH, areál ŠIBENIČNÍ VRCH, BENO Říčany s.r.o., AUTO BABIŠ s.r.o., Hotel MYŠLÍN, K.M.K DESIGN s.r.o., H+I PARK a PLETIVO Tichovský s.r.o. Za pořadatele VARES Mnichovice a.s., portál a celý tým ROCKOVÁNÍ BEZ BARIER Eva Vodenková 4

5 8/2007 Z činnosti Města a MěÚ Zpráva o činnosti Města a Městského úřadu v Mnichovicích za období V měsíci červenci 2007 Na Krajském úřadě Středočeského kraje se uskutečnilo jednání ve věci žádosti města Mnichovice stát se pověřeným městským úřadem druhého stupně Konaly se porady vedení za účasti: starosty, tajemnice, vedoucí stavebního úřadu a vedoucího veřejných služeb Město objednalo montáž měřící jednotky průtoku na ČOV, Parschalův žlab Uskutečnilo se jednání se zástupci Pražského deníku ve věci prezentace úpravy projektové dokumentace Rekonstrukce Masarykova náměstí v Mnichovicích Na Městském úřadě v Mnichovicích se uskutečnila jednání ve věci zpracování změn projektové dokumentace Rekonstrukce Masarykova náměstí v Mnichovicích v soulady s požadavky Evropské unie na udělení dotací Město Mnichovice v souladu se zákonem zaslalo do informačního systému Ministerstva financí informaci o platových poměrech zaměstnanců veškerých organizací Město Mnichovice převzalo od firmy Eltodo montáž nového osvětlení podél průjezdní komunikace Myšlínská V průběhu měsíce se uskutečnily kontroly v rámci záruční lhůty na akcích Vodovod ve městě Mnichovice a Kanalizace Mnichovice s návrhy na opravy Město Mnichovice zadalo rekonstrukci pomníků a válečných hrobů na základě rozhodnutí o přidělení dotace Starosta města spolu s tajemnicí provedli kontrolu ve věci postupu prací na rekonstrukci a dalším vybavení školní jídelny Základní školy v Mnichovicích s požadavky Krajské hygienické stanice Na Městském úřadu Mnichovice se uskutečnila jednání ve věci dodání GSM modulů na čerpací a ATS stanice Město požádalo o součinnost dopravní policii o pravidelné provádění kontrol dodržování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích Konala se porada starosty města za účasti zastupitelů a tajemnice MěÚ Město uzavřelo s obcemi Strančice a Kunice smlouvu na zajištění pečovatelských služeb pro občany těchto obcí. V měsíci srpnu 2007 Město Mnichovice provedlo se zástupci Veřejných služeb Mnichovice šetření ve věci řešení odvodnění komunikací ve městě a napojení nemovitostí na sítě (vodovod a kanalizace) Město převzalo dokončené dílo realizaci chodníku v ulici Pražská v Mnichovicích Starosta města spolu s tajemnicí popřáli občanům města k významným životním jubileím a předali jim dárky Uskutečnilo se výběrové řízení na výpůjčku nebytových prostor v domě č.p. 24 v Nádražní ulici v Mnichovicích (bývalý dům Policie) Konala se porada starosty města za účasti zastupitelů a tajemnice MěÚ Konaly se porady vedení za účasti: starosty, tajemnice, vedoucí stavebního úřadu a vedoucího veřejných služeb Město převzalo dokončené dílo, výměnu oken v Mateřské škole v Mnichovicích bez vad a nedodělků Město obdrželo darem od Raiffeisenbank a. s. počítače pro organizace města Město jednalo s Povodím Vltavy ve věci čištění toku vodoteče Mnichovka Zástupci města ve spolupráci se zástupci veřejných služeb provedli kontrolu stavu města: komunikací, hřbitova, dětských hřišť, zeleně, dopravního značení, laviček s návrhy na opravy a odstranění nedostatků Město jmenovalo komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na vyhlášenou podlimitní veřejnou zakázku projektová dokumentace rekonstrukce ČOV Mnichovice a výstavba kanalizační sítě v územní části Myšlín Město Mnichovice zadalo na základě rozhodnutí Městského úřadu Říčany, odboru dopravně správních agend instalaci dopravního značení a zařízení do nově schválených lokalit (Masarykovo náměstí, Na Bulánce, Pod Kovárnou). Ing. Petr Schneider starosta města Mnichovice Miroslava Vojtíšková tajemnice MěÚ Mnichovice Vážení občané, i nadále pokračuje sepisování nájemních smluv na hrobová místa. Na vývěsce na staré části hřbitova, vpravo od hlavních vchodových vrat, je umístěn plán hřbitova a barevně jsou na něm vyznačeny hroby, jejichž majitelé zatím smlouvu neuzavřeli. Tímto je znovu žádáme, aby se co nejdříve dostavili k sepsání smlouvy na MěÚ. Pro informaci uvádíme, že nájem hrobového místa činí Kč 4,-/m2/rok a služby s nájmem K místnímu hřbitovu spojené Kč 70,-/rok. Smlouvy se uzavírají na dobu 10 let. K podpisu smlouvy je potřeba předložit následující dokumenty: 1) místo a číslo hrobu, 2) přinést poslední doklad o zaplacení příslušných poplatků, 3) přinést soudní rozhodnutí o dědictví hrobového místa v případě, že se jedná o dědictví, 4) znát jméno, příjmení, rodné číslo a adresu nájemce, 5) uvést jméno a příjmení, datum narození, resp. rodné číslo osoby oprávněné za nájemce jednat (kontaktní osoba), 6) uvést údaje o pohřbených pro potřeby správce hřbitova a evidence zemřelých, nejlépe donést úmrtní list. Znát jméno a příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, datum a místo úmrtí, datum kremace. Jméno a příjmení s adresou nejbližšího pozůstalého. Dokončení na straně 5. 5

6 Život Mnichovic Dokončení ze strany 5. Na termínu vyhotovení a podepsání smlouvy se můžete domluvit na MěÚ, a to buď telefonicky na č nebo osobně, případně i písemně. V případě úmrtí nájemce právo nájmu k hrobovému místu, stejně jako vlastnické právo k hrobovému zařízení (pomník, deska, či jiné trvalé ozdoby hrobu) musí být předmětem dědického řízení. Soud zpravidla na K místnímu hřbitovu základě dědické dohody určí, na koho právo nájmu hrobového místa a vlastnické právo k hrobovému zařízení přechází. Tuto skutečnost je nutné neprodleně nahlásit správci pohřebiště a dát podklady pro sepsání nové smlouvy. Dále upozorňujeme, aby občané nenechávali za náhrobky a v okolí hrobů žádné skleněné předměty - sklenice, lahve apod. Při vysekávání trávy může dojít ke zranění našich pracovníků z Veřejných služeb města odlétajícími střepy. Ještě informace k nefungující studni ve staré části hřbitova studna byla zkontrolována a bylo zjištěno, že příčinou není mechanická závada, ale nedostatek vody. Studna v nové části hřbitova má vody dostatek. Marta Davídková pracoviště finanční a správy majetku města - poplatky MĚSTO MNICHOVICE vyhlašuje v souladu s 6 zákona č. 312/ 2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů VEŘEJNOU VÝZVU k uzavření pracovní smlouvy se zájemcem na pracovní místo: Samostatný odborný pracovník Stavebního úřadu MěÚ Mnichovice. Jedná se o uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou s termínem nástupu od DRUH PRÁCE : Samostatný odborný pracovník na úseku: stavebního řádu a územního plánování MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Stavební úřad MěÚ Mnichovice, Masarykovo nám. 83, Mnichovice PŘEDPOKLADY K UZAVŘENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU: Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem. JINÉ POŽADAVKY PRO VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU ODPOVÍDAJÍCÍ POVAZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI, KTEROU MÁ ZÁJEMCE VYKONÁVAT: vzdělání VŠ, USO, USV stavebního či příbuzného směru uživatelská znalost práce na PC (kancelářský software) praxe ve státní správě vítána řidičský průkaz skupiny B organizační schopnosti aktivní přístup k práci schopnost jednat s lidmi doklad o zdravotní způsobilosti absolvování zkoušky zvláštní odborné způsobilosti výhodou PLATOVÁ TŘÍDA ODPOVÍDAJÍCÍ DRUHU PRÁCE: 8. platová třída - dle nařízení vlády č. 564/ 2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších změn a předpisů.platový stupeň bude stanoven dle kvalifikace a započitatelné délky dosavadní odborné praxe. DRUH PRÁCE DLE KATALOGU: : zajišťování dílčích odborných agend na úseku stavebního řádu a územního plánování, povolení, kolaudace, odstranění stavby, sankcí a vyvlastnění. PŘIHLÁŠKA ZÁJEMCE MUSÍ OBSAHOVAT TYTO NÁLEŽITOSTI: jméno, příjmení a titul zájemce datum a místo narození zájemce státní příslušnost zájemce místo trvalého pobytu zájemce číslo občanského průkazu zájemce datum a podpis zájemce. K PŘIHLÁŠCE PRO VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU JE NUTNO DOLOŽIT : strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce nebo čestným prohlášením o bezúhonnosti ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání doklad o zdravotní způsobilosti LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY A ADRESA K ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠEK : Přihlášky je nutno zaslat nebo osobně doručit na Městský úřad Mnichovice, Masarykovo nám. 83, Mnichovice nejpozději do do hod. Miroslava Vojtíšková tajemnice MěÚ Mnichovice Kde všude vás oddají? Je to jakýsi trend moderní doby. Starostové dnes oddávají na dně bazénů, v balóně či dokonce na padáku. Ten náš, mnichovický, přímo na popravišti pod šibenicí. Jan Zenkl 6

7 8/2007 Informace pro občany CESTOVNÍ DOKLADY BEZ STROJOVĚ ČITELNÝCH ÚDAJŮ O cestovní pasy bez strojově čitelných údajů, tzv. rychlopasy nebo-li blesky, je možné žádat na MěÚ Říčany i nadále. Tento typ rychlopasu se vystavuje občanům (i nezletilým), kteří potřebují cestovní pasy v kratší lhůtě než je 30 dnů. Jejich doba platnosti je půl roku a k jejich vydání je potřeba vyplnit formulář a kromě níže uvedených dokladů je potřeba přinést s sebou 2 fotografie. Doklady potřebné k vydání cestovních dokladů bez strojově čitelných údajů. Občané starší 15 let: - 1x žádost - 2x fotografie - platný OP (občanský průkaz) - původní cestovní doklad - občan ve věku let doloží rodný list jeho zákonný zástupce platný OP - poplatek 1500,- Kč (doba platnosti půl roku) Děti 5-15 let: - 1x žádost - 2 fotografie - rodný list - platný OP zákonného zástupce - původní cestovní pas nebo osvědčení o státním občanství - poplatek 1.000,- Kč (doba platnosti půl roku) Děti mladší 5 let Za občana mladšího než 5 let podává žádost o vydání cestovního pasu zákonný zástupce (rodič), pěstoun nebo ředitel pro výkon ústavní výchovy (dále jen zákonný zástupce). U dětí, které ještě nikdy v minulosti neměly svůj cestovní pas, musí být předložena žádost o cestovní pas, rodný list dítěte, 2 fotografie, osvědčení o státním občanství a platný občanský průkaz zákonného zástupce. K vydání osvědčení je nejprve nutné vyžádat si na příslušném obecním nebo městském úřadě potvrzení trvalého pobytu dítěte, kterou získáte na základě předložení rodného listu dítěte a platného občanského průkazu rodiče. Osvědčení o státním občanství vydává Krajský úřad Praha 5, Zborovská 11, a to na počkání. Pokud na toto osvědčení nespěcháte, můžete se obrátit na náš matriční úřad, který za Vás toto osvědčení vyřídí u KÚ SK a to do 3 týdnů. Vezměte si s sebou Váš občanský průkaz, rodný list dítěte, rodné listy rodičů, oddací list. Pokud již nezletilé dítě cestovní pas vlastnilo, nemusí zákonný zástupce osvědčení o státním občanství předkládat, ale předloží původní cestovní pas. Tyto cestovní pasy jsou bez strojově čitelných údajů, tzn. že takto malým dětem se nevystavují pasy s biometrickými údaji. Žádost o cestovní pas občana mladšího pěti let můžete podat na našem matričním úřadu. Vyhotovený cestovní pas může převzít pouze zákonný zástupce na základě předložení platného občanského průkazu. Děti do 5 let: - 1x vyplněná žádost - 2x fotografie - rodný list dítěte - platný OP zákonného zástupce - původní cestovní doklad nebo osvědčení o státním občanství - poplatek 50,- Kč (doba platnosti 1 rok) CESTOVNÍ DOKLADY S BIOMETRICKÝMI ÚDAJI Doklady potřebné k vydání cestovního dokladu s biometrickými údaji. Pro děti do 5 let se nebudou pasy s biometrickými údaji vydávat. Občané starší 15 let: - platný OP - původní cestovní doklad - občan ve věku let doloží rodný list a jeho zákonný zástupce platný OP - poplatek 600,- Kč doba platnosti 10 let Děti 5-15 let: - rodný list - platný OP zákonného zástupce - původní cestovní doklad nebo osvědčení o státním občanství - poplatek 100,- Kč doba platnosti 5 let K podání žádosti o cestovní pas s biometrickými údaji pro občana 5-15 let je třeba, aby se tento občan dostavil osobně se svým zákonným zástupcem a předložil svůj platný rodný list, původní cestovní pas, popř. pokud jde o 1. cestovní pas, osvědčení o státním občanství a zákonný zástupce předloží svůj občanský průkaz. Těmto nezletilým občanům se vystavuje pas na dobu 5 let a vyhotovený cestovní pas převezme jeho zákonný zástupce s platným občanským průkazem. Nezletilí občané ve věku let, pro ně je třeba, aby se občan dostavil osobně se svým zákonným zástupcem a předložil platný občanský průkaz, rodný list a zákonný zástupce předloží též svůj občanský průkaz. Těmto nezletilým občanům se vyhotovuje pas na dobu 10 let, kteří si vyhotovené cestovní pasy si převezmou osobně s platnými občanskými průkazy. Občané starší 18-ti let si podávají žádost o cestovní pas s biometrickými údaji sami a to s platným občanským průkazem, a pokud již měli cestovní pas i s tímto pasem. Pokud by nastal rozpor v údajích mezi žádostí a databází MV, je občan povinen doložit i svůj rodný list. Cestovní pas bude vyhotoven do 30 dnů a doba platnosti tohoto pasu je 10 let. Vyhotovený cestovní pas si převezme, se svým platným občanským průkazem, občan sám osobně. Cestovní doklady vyřizuje Městský úřad Říčany, cestovní pasy, Komenského nám. 1619, Říčany tel Eva Kerbicová matrika + evidence obyvatel 7

8 Život Mnichovic Z výborů a komisí Vážení občané, rád bych následujícím přepisem tzv. Etického kodexu zaměstnanců veřejné správy přispěl do diskuse o tom, zda existují nějaká pravidla pro jednání a chování zaměstnanců v orgánech státní správy a samosprávy. Část čtenářů ŽM pravděpodobně ani neví, že takový soubor doporučených pravidel vláda vydala. Vzhledem k tomu, že považuji za žádoucí, aby se o existenci Kodexu naši občané dozvěděli, předkládám čtenářům text Kodexu v celém, nezkráceném znění. V některých článcích jsem si dovolil zvýraznit ty části textu, které považuji pro naši současnost za velice významné. Případné připomínky či dotazy můžete zasílat na elektronickou adresu: PhDr. Petr Dvořák předseda finančního výboru města Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě Článek 1 Základní ustanovení 1. Kodex je doporučením pro zaměstnance správních úřadů a pro zaměstnance územních samosprávných celků (dále jen zaměstnanec ). 2. Zaměstnanec vykonává svou práci ve shodě s Ústavou České republiky, zákony a dalšími právními předpisy a zároveň činí vše nezbytné pro to, aby jednal v souladu s ustanoveními Kodexu. Článek 2 Obecné zásady 1. Výkon veřejné správy je službou veřejnosti, zaměstnanec ji vykonává na vysoké odborné úrovni, kterou si studiem průběžně prohlubuje, s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění a ochoty a bez jakýchkoli předsudků. 2. Zaměstnanec jedná korektně s ostatními zaměstnanci úřadu i se zaměstnanci jiných úřadů veřejné správy. 3. Zaměstnanec činí rozhodnutí a řeší záležitosti objektivně na základě jejich skutkové podstaty, přihlížeje pouze k právně relevantním skutečnostem, a bez zbytečných průtahů. Nejedná svévolně k újmě jakékoliv osoby, skupiny osob nebo orgánu či složky právnické osoby, ale naopak prosazuje práva a oprávněné zájmy občanů. Článek 3 Střet zájmů 1. Zaměstnanec nepřipustí, aby došlo ke střetu jeho soukromého zájmu s jeho postavením jako zaměstnance ve veřejné správě. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoliv výhodu pro něj, jeho rodinu, blízké a příbuzné osoby a právnické nebo fyzické osoby, se kterými měl nebo má obchodní nebo politické vztahy. 2. Zaměstnanec se neúčastní žádné činnosti, která se neslučuje s řádným výkonem jeho pracovních povinností nebo tento výkon omezuje. 3. Pokud si není zaměstnanec jist, zda jde o činnost slučitelnou s jeho podílem na výkonu veřejné správy, projedná záležitost se svým nadřízeným. Článek 4 Politická nebo veřejná činnost 1. Zaměstnanec jedná při výkonu veřejné správy politicky nestranným způsobem. 2. Zaměstnanec nebude vykonávat takovou politickou nebo veřejnou činnost, která by mohla narušit důvěru občanů v jeho schopnost nestranně vykonávat své služební povinnosti. Článek 5 Dary a jiné nabídky 1. Zaměstnanec nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit nebo zdánlivě ovlivnit rozhodování ve věci, narušit profesionální přístup k věci, nebo která by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jeho povinností. 2. Zaměstnanec nedovolí, aby se v souvislosti se svým zaměstnáním ve veřejné správě dostal do postavení, ve kterém je zavázán oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob. 3. Pokud je zaměstnanci v souvislosti s jeho zaměstnáním ve veřejné správě nabídnuta jakákoli výhoda, odmítne ji a o nabídnuté výhodě informuje svého nadřízeného. 4. Zaměstnanec se v soukromém životě vyhýbá takovým činnostem, chování a jednání, které by mohlo snížit důvěru ve veřejnou správu v očích veřejnosti, nebo dokonce zavdat příčinu k vydírání zaměstnance v důsledku jeho jednání v rozporu s právními předpisy nebo etickými normami. Článek 6 Zneužití úředního postavení 1. Zaměstnanec nevyužívá výhody vyplývající z jeho postavení, ani informace získané při výkonu veřejné správy pro svůj soukromý zájem. Je jeho povinností vyhnout se konfliktům zájmů i předcházet takovým situacím, které mohou podezření z konfliktu zájmů vyvolat. 2. Zaměstnanec nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoliv způsobem spojenou s jeho postavením ve veřejné správě, pokud to zákon neumožňuje. 3. Zaměstnanec neuvádí vědomě v omyl ani veřejnost ani ostatní zaměstnance v úřadu. 4. S informacemi získanými při výkonu veřejné správy zaměstnanec nakládá s potřebnou důvěrností a poskytuje jim příslušnou ochranu. Přihlíží přitom náležitě k právu veřejnosti na přístup k informacím v rozsahu daném příslušnými zákony. Článek 7 Oznámení nepřípustné činnosti 1. Zaměstnanec vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil maximálně efektivní a ekonomické spravování a využívání finančních zdrojů, zařízení a služeb, které mu byly svěřeny. V případě, že zjistí ztrátu nebo újmu na majetku ve státním vlastnictví nebo na majetku ve vlastnictví územních samosprávných celků, podvodné či korupční jednání, oznámí tuto skutečnost nadřízenému vedoucímu zaměstnanci, popřípadě příslušnému orgánu činnému v trestním řízení. 2. V případě, že je zaměstnanec požádán, aby jednal v rozporu s právní úpravou, nebo způsobem, který představuje možnost zneužití úřední moci, odmítne takové jednání a oznámí tuto skutečnost svému nadřízenému 8

9 8/2007 Z Komise pro rozvoj města a životní prostředí Na pracovní schůzi Komise pro rozvoj města a životní prostředí konané dne 3. září 2007 byly za účasti předsedkyně Komise (Ing. M. Třebická), členů komise (L. Bláhová, H. Springerová, Dr. J. Mareš a P. Vyskočil) a starosty města (Ing. P. Schneider) projednány následující rozvojové projekty: I. ROZVOJ MĚSTSKÉHO CENTRA (garanti: M. Třebická, L. Bláhová) - dne proběhne veřejná diskuse k návrhu podoby náměstí - v průběhu prázdnin se konala 4 připomínková kola za účasti zastupitelů, která vedla k současné podobě návrhu - důvod změny (již existuje jeden zpracovaný návrh) přizpůsobení projektu na který je vydáno stavební povolení tak, aby na něj bylo možné čerpat prostředky z programu ROP NUTS II Střední Čechy priorotní osa Integrovaný rozvoj území, priorita Revitalizace městského centra.v rámci tohoto operačního programu je možnost získat prostředky na pokrytí až 85 % nákladů projektu celého projektu a jeho realizaci - v předkládaném plánu jsou zachyceny pouze změny oproti stávajícímu stavu - proběhnou jednání s ROPIDem kvůli otočce autobusů (jejímu posunutí na Jánské náměstí) II. REVITALIZACE A VÝSTAVBA SOUSTAVY RYBNÍKŮ V PODHORKÁCH (garant: P.Vyskočil) - v těchto dnech by mělo být předáno městu zaměření prostoru rybníků - po předání bude zadáno vypracování projektu ke stavebnímu povolení, je připravena předběžná dohoda o jeho zpracování - paralelně se zahájí práce na žádosti o dotaci z MZe ČR úseku vodního hospodářství tak, aby mohla být podána do konce roku vodní plochy budou vytvořeny dvě, obě jsou formulovány jako rekreační, ne rybářské III. KANALIZAČNÍ SÍŤ NA MYŠLÍNĚ A REKONSTRUKCE ČOV MNICHOVICE (garant: J. Mareš) - rekonstrukce ČOV na vyhotovení projektu bylo vypsáno výběrové řízení v rámci kterého bylo osloveno 9 zavedených společností v oboru projekce staveb - dne 3.9. proběhlo otvírání obálek, komise konstatovala, že všechny 4 došlé nabídky splnily po formalní stránce kritéria řízení - dne 4.9. zasedá výběrová komise, která nabídky dle předem daných kritérií posoudí IV. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA (garanti: M. Třebická, A. Pomahačová) - zatrubnění potoka za účelem vybudování parkoviště město zažádalo o vyjádření vlastníka toku Povodí Vltavy, zatím bez odezvy - na programu nejbližšího jednání zastupitelstva je schválení demolice objektu za trafikou - křižovatka Pražská-Nádražní město navrhne kraji částečnou směnu pozemků za účelem vyhnutí komunikace a zbudování chodníku, věc je na počátku jednání - dopravní průzkum na měsíce září a říjen je objednán průzkum na jehož základě se bude jednat o dalších opatřeních na zklidnění dopravy ve městě V. VÝSTAVBA NAUČNÉ STEZKY MNICHOVICE KLOKOČNÁ (garant: H. Springerová) - informace o jednání paní Vojtíškové s panem Sapíkem - na stezku bude možné využít prostředků ze sdružení Ladův kraj VI. VÝSTAVBA MULTIFUNKČNÍHO SPOLEČENSKÉHO MĚSTSKÉHO CENTRA (garanti: M. Třebická, A. Pomahačová) - diskutováno, zda bude nutná výstavba centra v případě funkčnosti sálu v budově bývalého M-klubu (dříve kino a hotel Urban) Na závěr proběhla diskuze o možnostech zlepšení celkové bezpečnosti ve městě, která je limitována nedostatkem finančních prostředků na jakékoliv opatření. Ing. M. Třebická L. Bláhová Služby města Snad všichni znají termín Sysifofská práce. Označujeme jím zpravidla práci marnou, jíž nemůže být dosaženo sledovaného cíle. Sysifos byl filosof, který natolik zabředl do své vlastní skepse, že z ní vytvořil samostatnou filosofickou kategorii. Rozhodně však Sysifologie dnešních dnů nebyl skeptikem na světě prvním, ba ani posledním. Jakým vhodnějším přívlastkem lze nazvat práci s údržbou zeleně například na Masarykově náměstí v Mnichovicích? Posuďte sami z přiložených fotografií, pořízených dne..., ale to je vlastně jedno, zkrátka pořízených kdykoli se Vám zlíbí, protože se jedná o stav trvalý a přes opakující se prosby, nářky, ale i hrozby postihem, neměnný. Jiří Čánský vedoucí VS To se to parkuje na městském trávníku Zase parkuji na trávníku Parkujeme všude - kde je Policie 9

10 Život Mnichovic Informační centrum Vybrali jsme pro vás tipy z Přehledu kulturních pořadů v Praze na návštěvu vybraných muzeí, galerií, památek a výstav, ve kterých je v určité dny vstup zdarma: České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1, bývalý barokní kostel sv. Máří Magdaleny každý první čtvrtek v měsíci od 10,00 do 18,00 hod Galerie design centra ČR, Jungmannova 30, (Mozarteum), Praha 1 Otevřeno: Po pá 10,00 18,00 hod Výstavy: Sezóna 07 mladí čeští designéři vystavují sklo, porcelán, svítidla aj. (do ) CI.CZ firemní styl v České republice ( (od do ) Galerie Vltavín, Masarykovo nábř. 36, Praha 1 Otevřeno denně 10,00 12,00 hod a 13,00 18,00 hod Vstupné dobrovolné Výstavy: Jan Spěváček: Necákej! (od do ) Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, nám. Jana Palacha 80, Praha 1 Otevřeno: Po so 10,00 18,00 hod Výstava: Domácí projekt domácí pátrá v domácí antropologii, vychází z podhoubí domácího obyčejného prostředí, toho nejosobnějšího, co se nás dotýká (od 4.9. do ) Geografická knihovna PřF UK, Albertov 6, Praha 2 Otevřeno: Po pá 9,00 17,00 hod Výstava: Druhé bydlení v Česku/Chataření a chalupaření v proměnách generací fotografie, texty, dokumenty (do ) Jižní zahrady Pražského hradu, Hradčany, zahrady Rajská a Na Valech, Praha 1 Otevřeno denně 10,00 19,00 hod Muzeum hl. m. Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8 každý první čtvrtek v měsíci otevřeno do 20,00 hod vstupné pro žáky, studenty a seniory zdarma, ostatní 1,- Kč Národní galerie v Praze, Staroměstské nám. 12, Praha 1 každou první středu v měsíci od 15,00 do 20,00 hod (platí do stálých expozic a na výstavy) Národní muzeum, Václavské nám. 68, Praha 1 každé první pondělí v měsíci Národní zemědělské muzeum Praha, Kostelní 44, Praha 7 Každou první středu v měsíci je vstup volný od 13,00 do 17,00 hod Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Betlémské nám. 1, Praha 1 každý první pátek v měsíci od 10,00 do 18,00 hod Plynárenské muzeum, U Plynárny 500, Praha 4 expozice je přístupná po celý rok pouze po předchozím objednání na tel.: nebo Stálá expozice: Počátky a vývoj plynárenství v Čechách i ve světě Modely výrobních zařízení a plynojemů Staré plynové spotřebiče Staroměstská radnice sál architektů, Staroměstské nám. 1 (4. patro, vchod přes turistické informace), Praha 1 Otevřeno: Po 11,00 18,00 hod Út ne 9,00 18,00 hod Expozice: Model hl. m. Prahy z konce 20. století, stálá expozice části nového modelu Prahy v měřítku 1:1000 Výstava: Tvář průmyslové doby IV. mezinárodní bienále industriální architektury proběhne v Praze, Kladně a Ostravě (od do ) Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 17. listopadu 2, Praha 1 každé úterý od 17,00 19,00 hod Martina Burianová Informační centrum Mnichovice 10 Informační centrum Vás zve 6. října, tedy první říjnovou sobotu, kdy pořádáme vycházku po blízkém okolí Mnichovic, s výkladem. Sraz zájemců je v 15 hodin na náměstí před Informačním centrem. Poděkování Touto cestou mnohokrát děkujeme panu Františku Čumpelíkovi za dřevěný model trakaře, který vlastnoručně vyrobil a věnoval našemu informačnímu centru. Tento předmět zdobí spolu s neckami a máselnicí prostory IC a připomíná návštěvníkům doby dávno minulé, ve kterých se tyto předměty používaly. Děkujeme také panu Rudolfu Ducháčovi, který věnoval knihu Josefa Lady Válka v kostce vydanou v roce 1918 městu Mnichovice. Cesty ke hvězdám Od je u nás v prodeji turistická mapa Po stopách kocoura Mikeše č Těšíme se, že si tuto novou turistickou kartu přijdete zakoupit k nám do informačního centra. Zdena a Martina Burianovy Informační centrum Mnichovice

11 8/2007 Kronika mého života Budou Mnichovice krásnější??? Šiju, šiju si botičky V prosinci letošního roku uplyne 120 let od narození a 50 let od úmrtí malíře a spisovatele, milovaného zejména dětmi, mistra Josefa Lady. Narodil se v nedalekých Hrusicích a zemřel v Praze. U příležitosti těchto výročí byla znovu vydána jeho autobiografická kniha Kronika mého života, kterou napsal v roce Tuto knihu si můžete koupit u nás v informačním centru za 360,- Kč. Zdena Burianová IC Mnichovice Poloha Mnichovic v malebné kotlině obklopené řadou lesnatých vrchů lákala a dosud láká četné návštěvníky i turisty. Ti pak je pravidelně navštěvují a mnozí si je vybírají k trvalému pobytu. Aby příroda v našem okolí byla stále krásná a město Kronikář města pan Karel Dražil při přípravě výstavy Mnichovice přitažlivé pro své hosty, o to se staral Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny v Mnichovicích, který vznikl právě před 100 lety dne 20. listopadu K tomuto výročí je v našem informačním centru uspořádána výstava o tomto spolku a jeho činnosti (viz přiložené obrázky). Výstava byla otevřena dne 3. září tohoto roku. Přijďte se poučit o tom, jak naši předkové pečovali o to, aby naše Mnichovice i příroda v jejich okolí byly krásné. Karel Dražil kronikář města Mateřská školka Zahájení školního roku 2007/2008 v mateřské škole Z tabla třídy Čertíků se usmívá 26 párů dětských očí, které po prázdninách čeká jeden z nejdůležitějších kroků v jejich životě - vstup do 1.třídy základní školy. S učitelkami a s dětmi mateřské školy se rozloučili posledním zvoněním v závěru školního roku a slavností v obřadní síni města Mnichovice, kde byli přítomni i jejich rodiče. Milí školáčci, ať se vám ve škole hodně a hodně líbí! Školní rok skončil a prostory mateřské školy by měly pomalu utichat, ale ze třídy Motýlků se ozývají dětské hlásky. Tam totiž pokračuje ještě čtrnáct dní tak zvaný prázdninový provoz. Ale ani ostatní třídy nejsou ztichlé. Ve třídě Čertíků se vystěhovává nábytek, aby mohl být nahrazen zbrusu novým, v ostatních třídách se nábytek stěhuje a přikrývá, protože se v nich chystá výměna oken.ve spojovací chodbě se dozdí její druhá polovina, provede se osazení oken a výměna třech Nový herní objekt v mateřské škole vchodových dveří. Staré kohouty ústředního topení se budou nahrazovat novými s termoregulací, což nám umožní větší úsporu tepelné energie. Prostory dříve čisťonké a vyzdobené mateřské školy jsou nyní k nepoznání - cihly, malta, vybouraná okna, prach prostě stavební nepořádek. Tak mě v tu chvíli apadá: Tohle snad nikdo nemůže dát do pořádku. Je poslední srpnový den a diky obětavosti paní Zámyslické, Kratochvílové, Drietomské a Jirků se školka zase blýská čistotou a je připravená přivítat v novém školním roce 85 dětí, na které čeká překvapení na školní zahradě - herní objekt se skluzavkou, houpačkami a závěsným můstkem, který jsme pořídili z výtěžku peněz získaných z Mnichovického kramaření. Vítáme nový školní rok 2007/2008! A. Hybešová, ředitelka MŠ 11

12 Život Mnichovic Škola Nový školní rok jsme oficiálně zahájili v pondělí 3. září 2007 v 8.00 hodin. Přípravy však začaly již mnohem dříve. Tak jako každý rok bylo prázdninové volno vyhrazeno údržbě školy. Ve třídách školní družiny, které od letošního roku budou sloužit i k výuce žáků 1. ročníku, byla vyměněna světla, vymalováno, namontovány žaluzie do oken, částečně zakoupen nový nábytek a v jedné třídě vyměněno linoleum a koberec. Podlahy se opravovaly i v tělocvičně, šatnách a dvou kabinetech. Vymalovány byly záchody, několik učeben, šatny a část chodeb. Schodiště do suterénu a chodbička ke družině byly obloženy dřevěnými obklady. Žáci od 5. tříd si své věci začali ukládat do nových šatních skříněk (částečně uhrazených z výtěžku Mnichovického kramaření 2007). Ačkoli je školní jídelna provozována ve stísněných podmínkách a je počítáno s rekonstrukcí, i tady se provedla řada úprav ke zlepšení podmínek pro strávníky Školní rok 2007/2008 i kuchařky. Byl zakoupen nový konvektomat (multifunkční trouba) v částce téměř Kč. Opraveno bylo odpadní potrubí, opadávající omítka, bylo vymalováno, byly zakoupeny nové židle, nerezové stoly do kuchyně, 2 nové lednice a část regálů do skladu. Prázdniny byly i ve znamení přípravy nového vzdělávacího programu školy, podle kterého se začínají učit žáci 1. a 6. ročníku. Někteří učitelé využili svého volna pro další vzdělávání 2 absolvovali jazykové kurzy a 3 se zúčastnili čtyřdenního školení o projektech v rámci evropského programu etwinning. Změna nastala ve vedení školy. Ve funkci zástupce ředitele nahradila Mgr. Milana Čásenského Ing. Ildikó Šalamova (Mgr. Čásenský byl jmenován ředitelem ZŠ Velké Popovice). Nový školní rok v mnichovické škole začal pro 336 žáků (z toho 38 prvňáčků), jejich rodiče a 41 zaměstnanců školy. Přejme si, aby byl úspěšný a bez velkých neřešitelných problémů. Mgr. Marcela Erbenová ředitelka školy Tradiční zahájení školního roku za účasti starosty města Ing. Petra Schneidera ve spolupráci s Rádiem Blaník. IKT CENTRUM MNICHOVICE nabízí své služby pro širokou ve ejnost Nabízíme bezplatný p ístup na internet a poradenskou innost v oblasti IT asový rozvrh od 1. íjna 2007 Pond lí: rezervujeme pro organizování školení a seminá Úterý hod St eda hod tvrtek hod Pátek hod IKT centrum je využíváno p i výuce žák. V rámci mimoškolní innosti organizujeme kroužek pro po íta ové za áte níky a kroužek programování. O dalších aktivitách IKT centra Mnichovice Vás budeme v as informovat. Základní škola T.G.Masaryka, Mnichovice, Bezru ova 346, Mnichovice tel

13 8/2007 Brusel je město čokolády, krajek, památek a Evropského parlamentu. Vypadá to jakoby obyvatelé Bruselu nic jiného neznali. V neděli 10. června jsme nasedly v Ruzyni na letadlo směr Brusel. Cesta letadlem se mi líbila, protože jsem poprvé letěla letadlem. Tak začíná vyprávění Lucky Roubíčkové, žákyně 6.A mnichovické školy, o cestě na slavnostní předávání cen v soutěži Safer Internet Day Jak se podařilo mnichovické škole vyhrát soutěž, které se zúčastnilo více než 200 škol z 43 zemí z celého světa? Celý loňský školní rok 6.třída v rámci anglického jazyka pracovala na projektu etwinning (= elektronická spolupráce evropských škol) s řeckou školou. Náš projekt se zabýval příslovími, a protože se nám spolupráce velmi dařila, přihlásili jsme se do soutěže Safer Internet Day (Den bezpečnějšího internetu). České a řecké děti společně vytvořily projekt o nástrahách internetu. Výsledkem byly bajky, ve kterých vystupovala zvířátka a řešila Slavnostní předávání ceny v Bruselu problémy dnešních dětí spojené s internetem. Na závěr nechybělo poučení moudré sovy vyjádřené českým a řeckým příslovím. Obrázky děti zpracovaly v programu Movie Maker a film anglicky namluvily. Celou naši vítěznou práci si můžete prohlédnout v Galerii Slavnostní ceremonie v Bruselu Mikeš se žáky Mnichovské školy v Paříži Cesty kocourka Mikeše Do Bruselu s námi ještě jel kocourek Mikeš. V rámci našeho nového projektu S Mikešem do světa odcestovala jeho figurka odtud dále do Řecka k našim kamarádům a další dvě figurky odjely do Velké Británie a USA do škol, které se slavnostní ceremonie také zúčastnily. Fotografie z cest kocourka Mikeše po Francii a Belgii si můžete prohlédnout v Informačním centru. Jak se mu vede v Řecku, Polsku, Turecku, USA a Velké Británii se brzy dozvíme od našich přátel, kteří si našeho velvyslance odvezli. Ivana Drbohlavová Mikeš v Evropském parlamentu v Bruselu Mikeš u sošky čůrajícího chlapečka, které je hlavní turistickou atrkcí v Bruselu Vodafone a Liberty Global coby sponzoři soutěže poskytly každé vítězné škole částku 1500 eur na nákup informační a komunikační techniky. Za vítěznou třídu byl pozván jeden žák doprovázený učitelem na ceremoniál pořádaný koordinačním projektem Insafe. Večer jsme šli do gotické radnice, která vypadala jako zámek, převzít cenu. Kromě diplomu jsme ještě dostali pro naši třídu USB náramky, kluci budou mít radost, pokračuje Lucka. Prezentace našeho projektu proběhla v pondělí 11.června před více než 100 lidmi, kteří se zúčastnili slavnostního ceremoniálu v gotickém sále bruselské radnice. Mikeš na Eifelovce v Paříži 13

14 Život Mnichovic Náměstí POZVÁNKA na veřejnou diskusi s občany a mimořádné zasedání Zastupitelstva města Mnichovice, které se bude konat ve středu od hod. v zasedací místnosti Požárního domu, Ondřejovská čp. 538 v Mnichovicích Program veřejné diskuse a jednání ZM: 1. Úprava projektové dokumentace města Rekonstrukce Masarykova náměstí v Mnichovicích 2. Různé 3. Diskuse Pohled na Mnichovice v r.1907 včetně tehdejšího náměstí Návrh změny projektu Rekonstrukce Masarykova náměstí v Mnichovicích bude zveřejněn k nahlédnutí v Informačním centru Městského úřadu v Mnichovicích od pondělí a na webových stránkách města tak, aby se občané města mohli dostatečně seznámit s navrhovanými změnami projektu a porovnat změny oproti původnímu schválenému návrhu. V Mnichovicích dne Ing. Petr Schneider starosta města Mnichovice Náměstí v předjaří r Vážení spoluobčané, město Mnichovice Vám tímto předkládá nový návrh úpravy stávající projektové dokumentace Rekonstrukce Masarykova náměstí v Mnichovicích. Co nás vedlo ke zpracování nového návrhu? Především možnost získat finanční prostředky z programu evropské unie Regionální operační program pro NUTS II Střední Čechy, Prioritní osa 3 Integrovaný rozvoj území, oblast podpory 3.3. Rozvoj venkova, který bude vyhlášen na období koncem letošního roku. Aby náš projekt mohl být úspěšný při hodnocení pro EU, je nutné splnit požadavky Regionálního operačního programu, které se odvolávají na revitalizaci náměstí tak, aby byla vytvořena plocha pro setkávání a shromažďování obyvatel, vrácení života na náměstí a minimalizování nezbytného pohybu aut a vytvoření zdůrazňujících historických kontextů tohoto místa. Tímto Vám předkládáme k seznámení a vyjádření nový a původní návrh úpravy náměstí. Tyto návrhy jsou vystaveny v Informačním centru MěÚ Mnichovice a na webových stránkách města Zároveň Vás touto cestou zveme na veřejné projednání těchto změn, které se uskuteční dne od 18:00 hod. v Požárním domě, Ondřejovská 538, Mnichovice. Ing. Petr Schneider starosta města 14

15 8/2007 PŮVODNÍ NÁVRH Projekt náměstí musí zahrnovat fyzickou revitalizaci náměstí, tzn. společenská funkce setkávání a shromažďování jeho obyvatel vrácení života na náměstí, minimalizovat pohyb aut a zdůraznění historických kořenů a kontextů tohoto místa. Parkovací místa, kromě již zrekonstruovaných je třeba omezit na minimum, s tím, že souběžně je řešen projekt centrálního parkoviště města pro 40 parkovacích míst mimo náměstí NOVÝ NÁVRH Vrcholovým bodem náměstí, je barokní kostel a místo pod ním včetně pomníků pod kostelem. Obnovena bude historická studně, ve spodní části je vyvažujícím prvkem Mariánský sloup, tato část by se měla stát klidovou částí včetně prostoru pro pobyt s dětmi. 15

16 Život Mnichovic Akce v září Hastrmane, hastrmane, ta Tvoje nová trasa mi dala zabrat Mikeš NEZAPOMĚŇTE, ŽE v neděli od 15h Vás na Náměstí Mnichovice opět čeká již 3.ročník MNICHOVICKÉHO ROZLOUČENÍ S LÉTEM 15 h zahájení vystoupením břišních tanečnic h ALADIN - divadelní představení spol. Mimotaurus po celé odpoledne zajímavé výtvarné dílny pro všechny h závěrečný vstup břišních tanečnic občerstvení, prodej orientálních ozdob, dětský koutek pro nejmenší , , Patron Přístavu - Mountfield Vinobraní s cimbálem Mnichovice náměstí, , 18:00 Na sobotu 22. září zveme všechny milovníky VÍNA A LIDOVÝCH MORAVSKÝCH PÍSNIČEK na mnichovickém náměstí. Od 18:00 zde zahájí zaručeně živou produkci folklórní cimbálová kapela Pernica. Na prostranství před VINOTÉKOU se společně s muzikanty pokusíme navodit báječnou atmosféru klasických vinobraní z Mělnicka či jižní Moravy. Zpěvem, tancem, buřčákem, vínem, klobása- 16 mi a především s vaší veselou náladou se nám to zajisté podaří. Akci pořádá internetový portál ROCKOVÁNÍ. CZ ve spolupráci s Městem Mnichovice a Sborem dobrovolných hasičů Mnichovice. Hudební produkci finančně zajišťuje firma ZDENĚK KRONUS. Vybavení areálu pak firma MOUNTFIELD, a.s. O stálý přísun burčáku a vína se postará Vinotéka Kučera. O papáníčko pak restaurace na náměstí. Vstup ZDARMA!!! Za pořadatele a partnery se na vás těší Miloš Hejný

17 8/2007 Hudební skupina Pernica Pětičlenná pražská profesionální hudební skupina s desetiletou bohatou praxí zaujala osobitým podáním při svých vystoupeních (samostatné koncerty, koncerty s folklorním tancem, oslavy životních jubileí, vystupování v zábavních podnicích, posezení u sklenky dobrého vína...) posluchače jak v tuzemsku, tak v mnoha zemích Evropy (Německo, Švýcarsko, Rakousko, Polsko, Holandsko, Itálie, Francie, Anglie, Dánsko). Skupina hraje nejen široký repertoár lidových písní a skladeb z Moravy, Čech a Slovenska, ale také skladby všech žánrů k poslechu i k tanci. Dokáže se přizpůsobit každému posluchači. Členové této skupiny jsou absolventy českých hudebních konzervatoří. Během své dlouhé praxe nahráli a vydali čtyři audiokazety a jedno CD. Zúčastňují se televizních vystoupení doma i v zahraničí. Kozel informuje Vřelé poděkování mnichovickým hasičům Poděkování (nejen) Velkopopovického Kozla dobrovolným hasičům Jak ukázala jedna letní návštěva Požárního domu Sboru dobrovolných hasičů Mnichovice, život dobrovolných hasičů je všechno jen ne stereotypní. Navzdory tomu, že tuto činnost vykonávají ve svém volném čase a bez nároku na odměnu, jsou na ně kladeny nemalé nároky. Jak nám řekl velitel jednotky SDH Mnichovice Karel Pátek: nezkrocený oheň nebo neštěstí nerozlišuje, zda k němu byl povolán profesionální nebo dobrovolný hasič, a proto je třeba za každou cenu zajistit co nejlepší vybavenost, připravenost i samotný výkon zásahové jednotky. Neustále je tak třeba se zdokonalovat a snažit se co nejvíce přiblížit výchozím podmínkám těch, kteří se výjezdy živí. Právě v Mnichovicích je však situace poměrně netradiční. Už letmý pohled do zbrojnice odhalí, že místní hasiči nejsou žádní začátečníci. Profesionální helmy, zásahové stejnokroje z nehořlavého Nomexu s nohavicemi zasunutými do bot, které šetří vzácné vteřiny. To vše přispívá k tomu, že zásahová jednotka sboru vyjíždí v průměru k šesté minutě, tedy o čtyři minuty dříve, než ukládá zákonný limit. Ani technické vybavení nezůstává pozadu jeden ze dvou mnichovických hasičských vozů se totiž pyšní výbavou pro většinu dobrovolných sborů zcela netypickou: vyprošťovací technikou. Díky ní může jednotka pomoci i na nedaleké dálnici například při hromadných nehodách. Přibližně 50 výjezdů za rok zahrnuje kromě požárů také likvidaci spadlých stromů nebo úniků ropných látek. Jen skutečně rozsáhlé akce se dočkají oficiálního ocenění, jako je poděkování Ministerstva vnitra ČR, které SDH Mnichovice získal za pomoc při záplavách v roce A jaké že jsou nejdůležitější vlastnosti dobrovolného hasiče? Podle pana Pátka je to sociální cítění a ochota pomáhat druhým flexibilita a připravenost na signál zanechat všeho a vyrazit během několika minut, kam je právě třeba. Hasičská služba je notně adrenalinová, mnoho přináší, ale zároveň umí připravit chvíle, které by většina z nás raději nikdy nezažila. Přesto dokážou dobrovolní hasiči o zásazích poutavě a skromně vyprávět, ale o svých hrdinstvích všedního dne se příliš nešíří. Což je ovšem o důvod navíc je ocenit. Zvlášť když se jejich aktivity pro obec nevyčerpávají zmiňovanými zásahy, ale stále se rozrůstá řada akcí, které dobrovolní hasiči pořádají. Těžko na papíře vykreslit vyčerpávající obraz toho, za čím vším stojí dobrovolní hasiči a co všechno jejich práce obnáší. Ale snad i to, co jste se dosud dočetli, postačí k malému zamyšlení, jaké by to asi bylo bez dobrovolných hasičů. Potom si snáze uvědomíme, že jejich přínos a nasazení, které se dotýká života nás všech, vůbec nejsou automatické a že si vrchovatou měrou zaslouží, abychom je ocenili. SDH Mnichovice v číslech počet obyvatel obce Mnichovice: organizace SDH Mnichovice celkem: cca 80 členů zásahová jednotka: aktuálně 19 členů velitel jednotky: Karel Pátek starosta SDH: Jiří Babor pr hasic 205x125.indd :20:51 POZVÁNKA Pivovar Velké Popovice Vás srdečně zve na Den otevřených dveří, který se v areálu pivovaru uskuteční v sobotu 22. září 2007 od 10 do 17 hodin. V 15 hodin navíc proběhne slavnostní křest knihy Jak miluje Anna Marie aneb Jak se v Čechách vaří pivo, včetně autogramiády za přítomnosti autora románu Václava Matějky, ilustrátorky Sáry Saudkové a kmotra knihy Jana Přeučila. Nenechte si ujít hokejový turnaj amatérských týmů, který se uskuteční v neděli 16. září 2007 od 8 do 17 hodin na zimním stadionu ve Velkých Popovicích. Týmy, které mají zájem se turnaje zúčastnit, mohou kontaktovat vedoucího turnaje: Ondreje Červenáka, ODC Velké Popovice ( Pivovar Velké Popovice 17

18 Život Mnichovic Kultura ŽIVOT A RŮŽE Rozkvetla růže do čisté krásy, růžové lístky rozvíjí, po ránu chladné kapičky rosy je do růžova umyjí. Řekni mi, jak krásná jsem, koketně tváří se růžové mládí, tak šeptnu jí do květu vyznání, co trošku jí k zardění svádí Od toho dne v ranní rose šeptám jí denně o její kráse, šťastná se rozvíjí, štěstím se chvěje, stále chce slyšet chválu co hřeje Pojednou rozkvetla na vrchol krásy, květ se jí otevřel, tajemství nemá, šeptá mi neklidně, tušení asi, bojí se o krásu, pokoje nemá Už nejsem tak krásná, šeptá mi, a kapky rosy jak slzičky roní. Pro mne jsi kouzelná, hladím ji a ona mi nevěří a lístky skloní To jitro jsem zesmutněl, pod keřem růžové lístky spadlé, na zbytku květu slzičky rosy. to tiše pláčou lístečky zvadlé. Už nejsem hezká, pomoz mi, udělej něco, skonči mé trápení. Zahradní nůžky chladí mě v dlani, kovově cvakly, je konec umírání. Ach, kde se tu bereš poupátko, na špičce svítí mu růžově jasná. To jsem já, tvá růžička nová, pověz mi, že už jsem krásná? A já ti znovu šeptám obdiv svůj, jak marnivě krásnou se mi zdáš, nevíš, jak krátký bude život tvůj, však za tvou krásu věčné díky máš Antonín Mareček KURZY KERAMIKY Pro všechny přátele hlíny jsou zde opět kurzy keramiky pro dospělé. Začínáme v budově ZŠ od hod. Cena za 12 lekcí je 950,- Kč. Podrobné informace lze získat na tel. čísle Na začátečníky i abonenty se těší Bc.A Radmila Bělinová. ODBORNÉ KLAVÍRNÍ ODDĚLENÍ MARTA MAREČKOVÁ Vážení čtenáři, naše O.K.O. Vás srdečně zdraví po prázdninách a chce Vám opět nabídnout možnost celoročních kurzů jako součást společenské výchovy. Tak jako každý rok budeme pokračovat v základním učivu, což je: Předškolní hudební výchova pro MŠ a 1. ročník ZŠ, výuka na klavír v rámci I. a II. cyklu ZUŠ, samostatná čtyřruční hra jako základ pro hru komorní, výuka pokročilých a středoškoláků (rychlokurz), výuka hudební nauky pro střední pedagogické školy. To co bych chtěla tento rok zavést do naší tradice jako Žáci OKA nové je možnost zapojení se rodičů do spolupráce hlavně s těmi nejmenšími a to i v podobě klavírních doprovodů právě na poli čtyř-ručních her a tím dát možnost i rodinnému muzicírování. Tato součinnost přináší vždycky do každé rodiny chvíle radosti a možnosti komunikace s dětmi na jejich úrovni a možnost jejich vlastní realizace. Přihlásit se a získat podrobnější informace můžete na tel. čísle a mobilu nebo přímo osobně na adrese Ondřejovská 117, Mnichovice u Prahy. Za O.K.O. Marta Marečková Papírnictví Nové papírnictví v Mnichovicích Vážení občané, dovolujeme si Vás pozvat do našeho nového papírnictví v Mnichovicích, které bylo otevřeno dne 22. srpna Tato prodejna je umístěna v centru na Masarykově náměstí č. 6. V naší prodejně nabízíme široký sortiment zboží jako jsou kancelářské a školní potřeby, potřeby pro domácnost (alobal, mikrotenové sáčky, balící papíry apod.), dále zde můžete dostat další sortiment jako žárovky, baterie, sáčky do vysavačů, výtvarné potřeby aj. Zároveň připravujeme výrobu razítek a visitek, samolepících reklam, kopírování, kroužkových vazeb apod. Naše prodejna je otevřena v pracovní dny a v sobotu dopoledne, tzn. Po - Pá a v So Děkujeme předem za Vaši návštěvu Papírnictví Barták - Zámyslický Již se prodává - škola začíná 18

19 8/2007 Z Vašich příspěvků Ach, ta voda, vodička Všichni si uvědomujeme, že letošní léto, respektivně celý rok zásobám podzemních vod neprospívá, a že ani povrchové vody nejsou zásobeny jako obvykle bývají. Jinými slovy začínáme mít bídu o vodu. V tom vidím nakonec nejpřijatelnější řešení, že všichni budeme s vodou maximálně šetřit. Ti, kteří mají kopané studny s obvyklou hloubkou do 10 metrů, a jestliže vodu ještě mají, tak jsou nuceni šetřit a používat ji s rozvahou pouze na nejdůležitější potřeby. Jedna z městských studní pod Budíkovem Uvádím to s plnou zodpovědností, neboť jsme jako rodina na tom zrovna tak. Věřte, že od doby co zde současně bydlím jsem ještě nemohl umýt auto vodou ze studně. Když jsme dávali naše bydlení na Myšlíně dohromady asi před osmi lety, dostali jsme se do situace, že v září voda ve studni nebyla a museli jsme až do prosince dovážet vodu. Je to hrozné. Jistě mnoho z Vás má podobné zkušenosti. Úplně nepochopitelná je však situace, že já vodu používám pouze na nejnutnější životní potřeby a soused kousek ode mne si vesele umývá osobní auto a pravidelně zalévá zahradu, napouští si bazén apod. O vodu nemá nouzi a to proto, že má vrtanou studnu. Já mu ji přeji, ale měl by si uvědomit, že občané s kopanou studnou již vodu nemají, neboť hladina spodní vody klesla pod jejich hloubku. Soused s vrtanou studnou o hloubce 30 metrů a více má ještě vodu k dispozici tedy okolo 20 metrů rozdílu hladiny spodní vody. V současné době je mnoho občanů, kteří nemají vodu zajištěnou a upřednostňují tedy vrtané studny. Vědí, že kopané studny budou častěji na suchu, vrtaná studna dává větší jistotu, že vodu budou mít skoro stále. K vrtaným studnám přistupují také z ekonomických důvodů protože voda z vodovodu je při dnešních cenách velmi drahá. Spočítejte si, že musí zaplatit za připojení k vodovodnímu řadu nemalé částky a spolu s vodovodem musí řešit i kanalizaci. Oboje je náročné jak na platbu za připojení tak i za projekty, dodavatelské práce apod. Vrtaná studna se dá pořídit od 2500,- Kč/m, tj. při 30 metrovém vrtu za Kč. 1 metr kopané studny se dá pořídit již od 4000,- Kč/m, což při hloubce 10 metrů dává celkem 40 tisíc Kč. Rozdíl v pořízení mezi vrtanou a kopanou studnou je tedy nejméně Kč. Jestliže dnes zaplatí domácnost za vodu z vodovodu 3500,- Kč ročně znamená to, že jedenáctý rok je již v plusu a vodu má zadarmo, neboť rozdíl má již splacený. Z toho všeho vyplývá, že město, resp. stavební a vodoprávní úřady by měly v územních řízeních povolovat vrtané studny rozvážně. V dosud platném územním plánu z r je stanoveno, že v některých lokalitách je výstavba studní zakázána. To se samozřejmě nedodržuje. Je samozřejmé, že na vodu má každý nárok, ale proč to má být na úkor ostatních občanů. Ať si pořídí studnu kopanou a bude na tom tedy stejně jako ostatní. Vyzývám všechny obyvatele, aby zaujali k vodní otázce jednotné stanovisko a začali o zdrojích vody přemýšlet. Dnes jsou nejvíce ohroženi starousedlíci, kteří i když mají drahou vodu z vodovodu mohli by, pokud mají dostatek vody ve studni tuto zadarmo používat k zalévání případně mytí vozidel apod. Vrtané studny ohrožují nás všechny. Vyzývám tímto Vyschlá studánka Rudolfův pramen na úpatí Budíkova Město a Městský úřad, aby zvážil a nechal prověřit vodním auditorem ekonomiku veřejných služeb v otázce vody a její ceny. Zároveň by bylo velmi účelné, aby město zajistilo posudek o vodní bilanci Mnichovic a okolí. Vodní bilance je stav příjmu podzemních vod a jejich spotřeba v dané lokalitě. Luděk Kulhan Občanské sdružení pro ochranu životního prostředí a přírody Mnichovic a okolí Co dál s Mnichovkou Dopis čtenáře Koncem července došel na redakci ŽM dopis od p. Ladislava Buranského st. z Mnichovic, který může být inspirací pro řadu z Vás: Odvolávám se na úvodní článek ŽM č. 6-7/2007 a chci se malou kapičkou podílet na zlepšení životního prostředí města. Na vlastní zahradě mi vyrostlo stromků ořešáků (ořechů), 1-2-letých. Tyto stromky by se mohly vysadit na vhodné lokalitě města nebo kolem silnic. Myslete na budoucnost a na dobré koláčky s ořechovou náplní. Podzim se již blíží. Budou se snad alespoň naši vnuci opět cachtat v Mnichovce Ladislav Buranský st. Pokud budete mít zájem máme adresu p. Buranského v redakci ŽM. 19

20 Život Mnichovic Z občanských sdružení Rozvrh - zá í leden 2008 Pond lí Jóga pro dosp lé Stopa pro d ti od 6 let Úterý St eda tvrtek Yamaha HŠ Robátka 4-18m s Yamaha HŠ Kr ky 18m s-4r Klub maminek Smolí ek Yamaha HŠ Kroky od 4 let Flétni ky d ti i maminky Angli tina pro d ti, pokro ilí Malá škola fotografie pro malé i velké Tane ky pro d ti od 4 let Pátek Hopsajda Pond lí - tvrtek 9-12 a otev ená herna, hlídání d tí od 2 let P ÍSTAV, Nádražní 313, Mnichovice, tel , Patron P ístavu - MOUNTFIELD Naše církve Ze života římskokatolické mnichovické farnosti Ježíš řekl zástupům: Nebeské království je podobné síti, která se spustí do moře a zahrne všechno možné. Když je plná, rybáři ji vytáhnou na břeh, posadí se a co je dobré vyberou do nádob, co však za nic nestojí, vyhodí. Tak to bude při skonání věku: Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Rozuměli jste tomu všemu? Odpověděli: Ano. A on jim řekl: Proto každý učitel Zákona, který se stal učedníkem nebeského království je jako hospodář, který ze své bohaté zásoby vynáší věci nové i staré. Když Ježíš skončil tato podobenství, vzdálil se jinam (evangelium podle sv. Matouše 13, 47-53). Síť - ti, kdo pracují s počítačem, mají před očima síť internetu. Najdou se v ní věci dobré i špatné. Pokud si vyberou věci dobré, mohou je uložit do jiné sítě a sice do sítě své duše a pak být jako hospodář, který ze své zásoby vynáší věci nové i staré. Církev je jako síť a my jsme ryby v ní. Ve chvíli sv. křtu jsme byli tou dobrou velkou rybou. Kdyby po našem křtu Pán Bůh řekl: Stop a ukončil čas a svět, byli bychom s jistotou vybráni z této pozemské sítě a přendáni do sítě církve nebeské. Ale my někdy (či naše rodiče) svou víru málo živíme. Místo, co bychom duchovně přibírali na váze, hubneme a mohlo by se stát, že budeme shledáni jako malé ryby, které budou vyhozeny. Radujme se, že ve chvíli sv. křtu jsme se dostali do sítě církve. Usilujme o růst víry, abychom byli jednou přendáni do sítě v nebi. P. Ivan Kudláček, farář mnichovicko-hrusické farnosti P.S. Náboženství pro děti začne opět během měsíce září. Ti, kdo již chodili, nemusí se znova hlásit. Vítané jsou i nové děti. Podle počtu přihlášených mohou vzniknout nová oddělení i v dalších školách (Strančice). Vloni se učilo náboženství na faře v Mnichovicích a ve školní družině v Senohrabech. Jedna hodina bude, dá-li Pán Bůh, v Senohrabech 12. září v a v Mnichovicích 14. září ve 14 hodin. Podle rozvrhu a zájmu se mohou hodiny náboženství upravit. 20

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA HORNÍ SLAVKOV PREAMBULE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA HORNÍ SLAVKOV PREAMBULE Příloha č. 2 Pracovního řádu R 01/2012 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA HORNÍ SLAVKOV PREAMBULE Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec města Horní Slavkov ctít a vytvářet tak základ pro budování

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek Nadační fond CESTA KE VZDĚLÁNÍ Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 Nadační fond Cesta ke vzdělání se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 vyhlašuje 3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti)

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) OBČANSKÉ PRŮKAZY Od 01. 01. 2012 se vydává - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) - občanský průkaz se strojově čitelnými

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského

Více

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Scénář: Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Úkolem bylo přezkoumat, jaké předpoklady jsou nutné k tomu, aby si německý řeznický mistr mohl otevřít pobočku v České republice.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Praha 26. srpna 2015 č. j.: 621/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Ředitel Státní plavební správy, jako služební

Více

7. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek

7. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek Nadační fond CESTA KE VZDĚLÁNÍ Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 Nadační fond Cesta ke vzdělání se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 vyhlašuje 7. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Praha 26. srpna 2015 č. j.: 625/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Ředitel Státní plavební správy,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Starosta města Jeseníku vyhlašuje dne 2. července 2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ ředitelka Městské

Více

Aktuální tipy na práci v okolí:

Aktuální tipy na práci v okolí: Aktuální tipy na práci v okolí: Administrativní pracovnice / pracovník odboru Adresa a kontakty: Úřad vlády ČR - Odbor pro sociální začleňování práce v dané lokalitě Kontakt. tel. a osoba: zieglerova.alena@vlada.cz

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

4. MČ P7 vypisuje granty na podporu sportovní činnosti. Zadání grantů na podporu sportovní činnosti stanovuje Rada MČ P7.

4. MČ P7 vypisuje granty na podporu sportovní činnosti. Zadání grantů na podporu sportovní činnosti stanovuje Rada MČ P7. Pravidla pro grantovou podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace dle 7 odst. 3) a dle 18 odst. 5) zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Vyzýváme Vás v rámci výběrového

Více

Etický kodex chování úředníka Městského úřadu Velké Meziříčí

Etický kodex chování úředníka Městského úřadu Velké Meziříčí Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 6/2012: Etický kodex chování úředníka Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník

Více

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Ročník: 2015 V Praze dne 25. května 2015 Částka: 12 O B S A H: Část I. 11. pokyn ředitele Hasičského záchranného

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky práce: Veřejný zadavatel, SŠT, Přerov, Kouřílkova 8, oznamuje provedení výběrového řízení na stavební Podpora rozvoje technických oborů, zejména strojírenství, mechatroniky a optiky

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Město Holešov zabezpečení provozu informační techniky Forma zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu na služby (dle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU Zadavatel: Základní škola Benešov, Sídlo:, PSČ 256 01 IČ: 75033062 Kontakt: na emailové adrese NÁZEV ZAKÁZKY ZŠ Jiráskova, klimatizace

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává:

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává: Životní situace Název: Vydání cestovního dokladu Základní informace: Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává: občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

6. Granty nejsou nárokovou položkou, na poskytnutí grantu není právní nárok.

6. Granty nejsou nárokovou položkou, na poskytnutí grantu není právní nárok. Obecná pravidla pro udělování grantů městské části Praha 7 schválená usnesením Rady městské části Praha 7 č. 0180/14-R z jednání č.13, ze dne 18.03.2014 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Článek I. Evidence žadatelů

Článek I. Evidence žadatelů Zásady nájmu bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5 v domech Městské části Praha 5. Praha leden

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje V souladu s ustanovením 69 odst. 2 písm. e) a f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením vlády ČR č. 331/2012 ze dne 9.5.2012, dalšími

Více

na pronájem prostor bufetu v Areálu mládí

na pronájem prostor bufetu v Areálu mládí Oznámení o konání výběrového řízení na zajištění zájemce o pronájem nemovitosti objektu bufetu v Areálu mládí v obci Provodov, katastrální územní Provodov na Moravě, okres Zlín Obecní úřad Provodov Zastoupený

Více

Vydávání cestovních dokladů

Vydávání cestovních dokladů Vydávání cestovních dokladů Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává občanům starším pěti let, ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě

Více

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců v oblasti financí a PC 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WIC Prague s.r.o. Sídlo náměstí

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 26, odst. 3, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku na stavební

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Bod Různé v rámci ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice přednesl starosta Ing. Petr Schneider. Seznámil zastupitele s programem.

Bod Různé v rámci ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice přednesl starosta Ing. Petr Schneider. Seznámil zastupitele s programem. Zápis č. 10-06 jako součást ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 10.11.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul Platnost k 15. 10. 2012 ŽÁDOST O AKREDITACI rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci (druhá záložka tabulky hodinových dotací) Formulář pro zpracování žádosti o akreditaci podle vyhlášky

Více

Výběrové řízení zakázka na službu

Výběrové řízení zakázka na službu Výběrové řízení zakázka na službu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k předložení nabídky na službu spočívající v zajištění jazykových kurzů Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 24. září 2009 Zajištění jazykových

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 26 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávky Dodávka nábytku a vybavení učeben, Pedagogická

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha 1 na

Více

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace Jubilejní 484/3, 741 01 Nový Jičín Mgr. Ladislav Pospěch, ředitel 45214859 VŠEM DODAVATELŮM

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Stálá muzejní expozice Příroda pro budoucnost reg. č. projektu CZ.1.14/3.2.00/05.01603 ZADAVATEL: Muzeum

Více

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Michal Kulhánek, Michal Šidák, Marie Dvořanová, Jaromír Dvořák, Karel Turek, Ladislav

Více

Nabídka pozemku v Lipně nad Vltavou

Nabídka pozemku v Lipně nad Vltavou INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nabídka pozemku v Lipně nad Vltavou Pozemek v žádané rekreační lokalitě Celková plocha pozemku 644 m² Dle aktuálně platného územního plánu - plocha pro bydlení +420 224 217 217 Knight

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Obec Načeradec Načeradec 152, 257 08 Načeradec

Obec Načeradec Načeradec 152, 257 08 Načeradec VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel Obec Načeradec vyhlašuje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 SPIS. ZN.: VÝST-430/2013-Va Č.J.: PDMUJA 2501/2013 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 29.01.2013 Jana Vágnerová 491 847 255 vagnerova@jaromer-josefov.cz

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava č.j.: KHSMS/44078/2015 Datum: 22. října 2015 Ředitelka Krajská hygienická stanice

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

Směrnice pro oceňování sociálních pracovníků

Směrnice pro oceňování sociálních pracovníků Označení dokumentu: S/02/2015 Skartační zn.: A/5 Účinnost od: 01.02.2015 Typ dokumentu: směrnice Revize/datum: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Zveřejnění na www: ano Počet stran/příloh: 6/1 MĚSTO TŘINEC

Více

ČESKÁ REPUBLIKA KRAJSKÝ SOUD V PLZNI Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň, tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000. předseda Krajského soudu v Plzni

ČESKÁ REPUBLIKA KRAJSKÝ SOUD V PLZNI Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň, tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000. předseda Krajského soudu v Plzni ČESKÁ REPUBLIKA KRAJSKÝ SOUD V PLZNI Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň, tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000 Spr 2647/2013 Předseda Krajského soudu v Plzni vyhlašuje výběrové řízení na obsazení dvou funkcí

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace NÁRODNÍ ARCHIV ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na služby Č. j. NA 1245 6/11-2013 Výběrové řízení na tisk publikací zařazených do edičního plánu Národního archivu pro rok

Více

Manželství. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

Manželství. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství Registrované partnerství Uzavření manželství - podrobný návod Uzavření manželství - necírkevní (zjednodušený návod) Uzavření církevního manželství (zjednodušený návod) Uzavření manželství zástupcem

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více