Usnesení zastupitelstva města Mladá Vožice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení zastupitelstva města Mladá Vožice"

Transkript

1 číslo 06/roč ČERVNA 2006 V O Ž I Č A N L I S T P R O P O U Č E N Í A Z Á B A V U Usnesení zastupitelstva města z 25. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 22. května 2006 v zasedací síni Městského úřadu v Mladé Vožici. Zastupitelstvo města na základě předložených zpráv, návrhů a provedených voleb: Usnesením č. 21/2006 bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice od minulého zasedání městského zastupitelstva Usnesením č. 22/2006 a) schvaluje pravidla prodeje stavebních pozemků v lokalitě "Suchdolec" Pravidla prodeje: 1) stavební pozemky v lokalitě "Suchdolec" - viz. záměr k prodeji zveřejněný dne , se prodávají ode dne od 7.00 hodin na Městském úřadu v Mladé Vožici v kanceláři starosty města metodou přímého prodeje - viz. usnesení Zastupitelstva města ze dne , číslo 12/2006 2) rozhodujícím faktorem pro určení pořadí je první den prodeje, tj je pořadí u vstupních dveří Městského úřadu v Mladé Vožici v 7.00 hodin dne Ostatní dny bude probíhat prodej během pracovní doby MěÚ v kanceláři starosty města 3) podmínkou pro podpis kupní smlouvy je sepsání dohody o rezervaci a složení rezervačního poplatku ( Kč) v pokladně města 4) rezervační poplatek je v případě nepodepsání kupní smlouvy do 60ti dnů od podpisu dohody o rezervaci nevratný, v případě podepsání kupní smlouvy je součástí kupní ceny 5) kupní smlouva musí být podepsána do 60ti dnů od podpisu dohody o rezervaci 6) kupní cena musí být celá uhrazena do 60ti dnů na účet města od podpisu dohody o rezervaci 7) zájemci, kteří nebyli uspokojeni z důvodu naplnění kapacity stavební pozemků, zůstávají v pořadí, v kterém byli zaregistrováni na MěÚ. V tomto pořadí budou případně obesíláni s další nabídkou ke koupi 8) zájemci registrovaní jako náhradníci neplatí rezervační poplatek, ten hradí až po případném akceptování nabídky ke koupi pozemku Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR V Janovské ulici je již odfrézován starý asfaltový koberec, nyní probíhá oprava obrubníků. Volby do PSP se uskuteční v pátek a v sobotu V pátek můžete své hlasy odevzdávat od do hodin. V sobotu jsou volební místnosti otevřeny od 8.00 do hodin. Volič s sebou musí mít platný občanský průkaz. Volební místnost je již tradičně v sále hotelu Záložna. 9) jeden kupec si může rezervovat a následně koupit jeden stavební pozemek. Kupcem se rozumí - fyzická osoba nebo manželé. Právnickým osobám stavební pozemky neprodáváme 10) všichni žadatelé, kteří mají své žádosti s vyplněnými dotazníky evidovány na MěÚ, budou o těchto pravidlech informováni doporučeným dopisem 11) případné směny rezervovaných pozemků mezi jednotlivými zájemci jsou možné se souhlasem města 12) tato pravidla jsou platná pro prodej stavební pozemků v lokalitě Suchdolec a může je zrušit nebo měnit pouze Zastupitelstvo města 13) definitivní prodej ve smyslu zákona schvaluje Zastupitelstvo města Mladá Vožice. To si vyhrazuje právo v závažných důvodech od prodeje ustoupit 14) rezervační dohodu může sepsat pouze jeden z manželů, návrh rezervační dohody je nedílnou přílohou těchto pravidel 15) platby související s uzavřením kupní smlouvy hradí město 16) návrh na vklad do katastru nemovitostí, výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy hradí kupující (pokračování na straně 3)

2 STRANA 2 Program kina ČERVEN Žít po svém drama USA a SRN , Rafťáci česká prázdninová komedie , Indián a sestřička český milostný film Základní instinkt 2 erotický thriller Zkrocená hora film USA a Kan První po bohu ruský válečný film Tygr a sníh smutná italská komedie , Mlha horor USA Prime komedie USA Gejša japonský film , Experti nová česká komedie Casanova historická romantická komedie Mnichov politický thriller USA a Kan. Jubilanti 70 let Marie Marková Anna Vaněčková Ladislav Krch Krchova Lomná 75 let Zdeněk Urbánek 80 let Karel Dostál 86 let Antonie Klímová 89 let Božena Vrtišková 90 let Antonie Šťastná Stará Vožice 92 let Anežka Prchlíková Noskov VOŽIČAN Na tuto otázku odpovídá čtenářům Vožičanu stavbyvedoucí Jan Kubále: "Defacto nám započala druhá etapa rekonstrukce. Hotovy jsou práce v kotelně, kde musely být zhotoveny sádrokartonové protipožární stropy. Jako velmi důležité pokládám, že máme zlikvidovány opěrné sloupy pod galeriemi. Balkóny jsou již tedy opřeny do obvodových zdí a sloupy již nebudou nebezpečně překážet sportovcům na hrací ploše. Dále jsme také již zabetonovali průduchy v podlaze. Pravidelní i občasní návštěvníci haly ví, že se jedná o díry, které byly kdysi určeny k vytápění haly. Na jižní straně haly (strana k fotbalovému hřišti) jsou natřena okna a uchyceny ochranné sítě před okny. Nátěry oken nyní Město informuje: V nejbližší době dojde k demolici zdi, která byla občany oprávněně dlouhodobě předmětem kritiky. Jedná se o vyvalující se zeď v ulici Jana Jeníka z Bratřic (nad restaurací Na Růžku, směrem na Pacov). Vzhledem k zajištění bezpečnosti chodců využívajících chodník sousedící se zdí, svolalo vedení města s majiteli nemovitosti jednání, na kterém byla dohodnuta pravidla demontáže zdi. Při vlastních pracech bude chodník přináležící ke zdi neprůchodný Záměr prodat stavební pozemky v lokalitě "Suchdolec" byl zveřejněn ve středu 24. května První den, kdy pozemky bude možno prodávat bude čtvrtek 8. června 2006 od 7.00 hodin. Pravidla prodeje jsou přesně obsažena v usnesení ze zasedání městského zastupitelstva V měsíci květnu byla nastartována stavební činnost. Probíhají tyto akce (o největších se zmiňujeme ještě samostatně): výstavba vodojemu v Horních Koutech, rekonstrukce sportovní haly, rekonstrukce komunikací - nyní probíhají přípravné práce v Janovské ulici, do finiše spěje plynofikace hasičské zbrojnice a knihovny Jako krajně znepokojující informaci jsme museli přijmout sdělení, že most přes Panský rybník je staticky značně porušen, a proto v sobotu , neděli ČERVNA Poděkování podnikatelce Městský úřad v Mladé Vožici děkuje jménem svým i občanů města paní Jaroslavě Bittnerové - majitelce prodejny Květiny pro váš dům i zahradu na Žižkově náměstí za květinovou výzdobu, kterou okrášlila i v letošním roce budovu radnice a betonové truhlíky v parčíku v ul. E. K. Rosola. Stejný dík jí patří i za poskytnutí květinových dárků maminkám při akci "Vítání občánků" konané dne a výzdobu obřadní síně při této příležitosti. Paní Bittnerová poskytuje tuto výzdobu již několik roků z vlastních prostředků a na základě své vlastní iniciativy, za což si náš upřímný dík určitě zaslouží. Ing. Blanka Malinová - MěÚ Jak pokračuje rekonstrukce sportovní haly? pokračují a jsou v plném proudu na severní straně (směrem k tenisovým kurtům). Na přelomu května a června začne velmi náročná část rekonstrukce a tou bude realizace venkovního opláštění. To bude ze stejného materiálu jako je střešní krytina". Památník Mladovožicka 10. června hodin vernisáž výstavy Obrazy a kresby Miloslava Řeháka. Vernisáž se uskuteční v Síni umění Památníku Mladovožicka, výstava potrvá do 15. července , ale ještě i v pondělí probíhaly nezbytné práce, které zlepší stav mostu. Je naprosto nepochopitelné, že vedení města se o této akci dozvědělo teprve v úterý Ihned jsme informovali o chystané akci a s tím související uzavírce mostu občany žijící za Panským rybníkem. Zároveň vedení města okamžitě kontaktovalo Jihočeský kraj - ten je majitelem mostu. Partnerem pro jednání o mostu je pro představitele samosprávy vícehejtman Schinko, u kterého budeme velmi tvrdě lobovat za posunutí realizace rekonstrukce mostu na co nejvčasnější termín. Bojíme se totiž toho, co nám bylo sděleno ze strany pracovníka Krajské správy SÚS - úprava a zpevnění mostu, které bylo provedeno ve výše uvedených datech, je pouze provizorní - do září, a co bude potom, to vlastně nikdo nechce říci. Z tohoto vyplývá, že most by tedy klidně mohl být od září uzavřen úplně, až do výstavby nového. To je pro vedení města, ale hlavně pro občany města absolutně nepřípustné V měsíci červnu bude provedena údržba prameniště v Horních Koutech spolu s vyčištěním zdrojů a zářezů. O nutnosti vyčištění hovoří již studie z 80. let minulého století, teprve nyní se podařilo se zástupci VAK dohodnout realizace. Celá akce je hrazena VAK

3 1. ČERVNA VOŽIČAN STRANA 3 Usnesení zastupitelstva města (pokračování ze strany 1) b) schvaluje záměr prodat stavební pozemky v k. ú. parc. č. 1000/16 o výměře 778 m2, 1000/17 o výměře 811 m2, 1000/18 o výměře 810 m2, 1000/19 o výměře 808 m2, 1000/20 o výměře 809 m2, 1000/21 o výměře 820 m2, 1000/22 o výměře 820 m2, 1000/23 o výměře 888 m2, 1000/28 o výměře m2, 1000/29 o výměře 942 m2, 1000/14 o výměře m2, 1000/13 o výměře m2, 1000/30 o výměře m2, 1000/31 o výměře m2, 1000/32 o výměře m2, 1000/33 o výměře m2 c) schvaluje zprostředkování prodeje JUDr. Ing. Hnojnovou za předložených podmínek Usnesením č. 23/2006 schvaluje záměr prodat část pozemku parc. č. v KN 678 (ostatní plocha) o výměře 270 m2 v k. ú. Noskov Usnesením č. 24/2006 a) schvaluje záměr prodat pozemek parc. č. v PK 825/1 (vodní plocha - rybník) o výměře m2 v k. ú. b) ukládá vedení města zajistit zpracování dvou znaleckých posudků pozemku parc. č. v PK 825/1 (vodní plocha - rybník) Ve třetím díle seriálu o největších mladovožických zaměstnavatelích jsme si dovolili oslovit s našimi otázkami pana Františka Svatka, ředitele zřejmě druhého největšího podniku, co se týče počtu zaměstnanců. Jste dlouhodobým šéfem Tesly. Poprosíme tedy o představení podniku a jeho hlavní výrobní náplně. Závod Tesla byl založen v Mladé Vožici v roce V současné době je jedním ze závodů akciové společnosti TESLA Praha a zaměstnává 120 lidí. Závod je specializován na třískové obrábění ocelí, barevných kovů a umělých hmot. Zhotovuje zakázky nejen pro závody akciové společnosti, ale zejména pro externí zákazníky, především do zemí Evropské unie. Mezi největší odběratele patří německá firma Albromet, Optima, Popp, dále rakouská firma Gobharter, belgická firma Barco a švýcarská firma Beulentechnik. Dále vyrábíme pro české firmy, například pro Drop-Press, Rohde- Schwarz, Bioska a další. Základním výrobním programem je výroba obráběných dílů. Finální výrobky vyrábíme pouze okrajově pro firmu Beulentechnik, což jsou zařízení na karosářské práce v automobilovém průmyslu, kde základem těchto výrobků je opět obrábění. o výměře m2 v k. ú. Usnesením č. 25/2006 a) bere na vědomí nabídku pana Josefa Rosola, Košice 40 a Ing. Zdeňka Rosola, Litoměřice 935/11 na odkup pozemků parc. č. v KN 1083/7 (504 m2) - ostatní plocha - ostatní komunikace, 1072/108 (239 m2) - orná p., parc. č. v PK 511/2 (367 m2) - orná půda b) schvaluje řešení nabídky na odkup pozemků po vyřešení převodu pozemků pod místními komunikacemi od státních institucí Usnesením č. 26/2006 schvaluje prodej pozemku panu Františku Kopeckému (1973), Václava Vaniše 217, , parc. č. v KN st (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 25 m2 za kupní cenu Kč Usnesením č. 27/2006 přijímá darované pozemky od TJ Sokol Mladá Vožice, IČ , v KN st. 517 (8 m2), st. 839 (615 m2) + st. 840 (296 m2), 1072/35 (622 m2), v PK 326/6 (1094 m2), 1072/1 (277 m2), 1072/2 (388 m2) - vše v k. ú. Usnesením č. 28/2006 a) bere na vědomí stížnost Zdeňka Kříženeckého, Daměnice 21, Pavlíny Kubálové, Mincovní 270, a Josefa Kubáleho, Mincovní 270, - Náročný výrobní program si jistě žádá i investice do technologií... Základem dlouhodobých kladných výsledků závodu jsou značné investice, které byly realizovány v závodě po roce Jedná se zde především o nákup frézovacích a soustružnických center v minimální částce cca 100 miliónů korun. Bez těchto investic by závod v současné konkurenci a nynější podobě neexistoval. V letošním roce předpokládáme investice pro kontrolní měřící pracoviště. Jedná se o CNC měřidlo v hodnotě 3 milióny korun, které budeme realizovat na podzim letošního roku. Podnik je také certifikován v oblasti kvality holandskou firmou KEMA. Vlastníme certifikát ISO Veškeré tyto investice jsou nutné pro konkurenceschopnost, která se nevztahuje pouze na Českou republiku, ale v mnoha případech na celou Evropskou unii a některé další východoevropské země. Pokud chceme za této situace uspět, investice do nových zařízení jsou základním předpokladem. Tradiční otázka: plány a vize do budoucna? Co se týče vizí do budoucna, zde vidíme jedinou možnost, pokračovat dále v našem programu obrábění kovů, protože tímto směrem je závod budován od samého jeho vzniku. V současné době nám dělá největší potíže zpevňování kurzu koruny, zalétávání míčů ze Sokolského hřiště na pozemky st. č. 330 a parc. č. 221/2 a 221/1 b) ukládá vedení města zajistit nejméně 3 nabídky na řešení situace Usnesením č. 29/2006 schvaluje dar TJ Sokol, IČ , ve výši Kč na činnost TJ Sokol, Hokejový klub Kč, CK Kozofrky Kč, Jezdecký klub , SDH Kč Usnesením č. 30/2006 schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 Ing. Miroslav Dlouhý, starosta Mgr. Jaroslav Větrovský, místostarosta Rada města projednala: Rada města na 94. zasedání (11. května) mimo jiné projednala: Schválila podání žádosti o dotaci na Ministerstvo kultury z programu záchrany architektonického dědictví. Jedná se o dotaci, která by měla zajistit komplexní opravu hradu Vzala na vědomí uzavření mateřské školy v době letních prázdnin (3 týdny) 3. díl seriálu o největších mladovožických zaměstnavatelích kde jenom v loňském roce činily ztráty cca 3 milióny korun. Naším cílem pro rok 2006 a další léta je zaměření se na zvýšení produktivity práce a minimální udržení současné technologické úrovně ve výrobě. Jako velký mladovožický patriot býváte pravidelně viděn na fotbalových utkáních TJ Sokol. Určitě tam trpíte spolu s dalšími věrnými diváky při záchranářských bojích našeho "áčka". Poprosím tedy o tip, podaří se záchrana? Závod TESLA podporuje sportovní a kulturní činnost ve městě, přímo podporujeme finančně TJ Sokol Mladá Vožice - fotbalový klub. Jako mladovožický patriot věřím, že se fotbalový mančaft v soutěži udrží a v Mladé Vožici se bude i nadále hrát I. A třída. Závěrem mi dovolte konstatovat, že dobré dlouhodobé výsledky závodu jsou výsledkem práce našich zaměstnanců ve všech oblastech činností. Zejména bych chtěl vyzdvihnout práci našich programátorů a kvalifikovaných dělníků, bez kterých by nám nové technologie nebyly nic platné. Za velmi příjemné o ochotné vyprávění děkujeme panu Františku Svatkovi a přejeme mu především brzké uzdravení po bolestivém zranění a mnoho dalších úspěchů v jeho práci.

4 STRANA 4 Základní škola Přijímací řízení v tomto roce dopadlo pro naši školu velmi úspěšně. Z 8. a 9. tříd letos vychází 40 žáků, v 1. kole bylo přijato 38 žáků (95%), přičemž 1 žák se po dodatečném přijímacím řízení dostal na stejnou střední školu, pro kterou se rozhodl v 1. kole, druhý neúspěšný žák se dostal také na stejnou střední školu, ale v jiném městě. Ze 7. třídy se na Gymnázium Pacov přihlásili 2 žáci, oba byli přijati. Z 5. třídy se na Gymnázium Pierre de Coubertina Tábor přihlásilo 7 žáků - 2 žákyně byly přijaty ( v přijímacím řízení se na toto gymnázium hlásilo 111 uchazečů, v 1. kole přijali jen 28 žáků - naše úspěšné žákyně skončily na 10. a 23. místě). Celkem na konci tohoto školního roku naši školu opustí 45 žáků. Nejvíce - 9 žáků - odchází na SOU řemesel a služeb Tábor, 7 žáků odchází na gymnázia (5 na státní, 2 na soukromá), 6 na obchodní akademie (4 do Vlašimi, 2 do Tábora), 4 na Střední zdravotnickou školu Tábor a 4 na SOŠ a SOU - Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí. Ve čtvrtek 4. května se ve vožickém kině uskutečnil komponovaný pořad "Vliv drog na kriminalitu mládeže". V pořadu vystoupili PhDr Ivan Douda,zakladatel a vedoucí psycholog nadace Drup In, a JUDr Miloslav Dočekal,emeritní policejní rada. V besedě žáci tříd získali informace o nejběžnějších drogách, dozvěděli se, v čem spočívá jejich nebezpečí a proč se jich varovat. Policejní rada jim sdělil zkušenosti k některým zákonům souvisejících s kriminalitou mládeže a předal i praktické rady, jak se chovat, aby snížili nebezpečí, že se stanou obětí trestného činu. Beseda byla doplněna písněmi zpěváka Jana Kalouska a filmem o šíření drog a finanční náročnosti života narkomanů. Novinkou v životě naší školy byla škola v přírodě, které se ve dnech května zúčastnili žáci z 2. b a 3. b. Škola se uskutečnila ve školícím a rekreačním středisku ČHMÚ v Radostovicích. Pro mnohé děti to bylo poprvé, co se na 5 dní a 5 nocí ocitly bez rodičovského dohledu. 44 dětí prožilo dny plné etapových her, sportovního zápolení, malování, batikování, vyrábění i noční bojovou hru. Pokračovaly školní naučné soutěže. Zeměpisné olympiády ( května) ze zúčastnilo 46 žáků tříd. Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci: 6. třídy: 1. Lenka Baborová, 6. a, 2. Veronika Holajová, 6. b, 3. Šárka Spěváková, 6. b, Karolina Hrdinová, 6. b a Tomáš Balík, 6. a; 7. třídy: 1. Jakub Mareš, 7. b, 2. David Schod, 7. a, 3. Hana Kosejková, 7. a; třídy: 1. Andrea Černá, 8. a, 2. Daniel Tesař, 8. b, 3. Zuzana Dvořáková, 8. b. VOŽIČAN Školního kola dopravní olympiády (3. května) se zúčastnilo 41 žáků tříd. V kategorii tříd si nejlépe vedli tito žáci: 1. K. Tomleinová, 5. b, 2. R. Dobešová, 5. a, 3. M.Vaňková, 6. b x 1. M. Pětivlas, 5. b, 2. R. Koblic, 6. b, 3. F. Bednář, 5. a. V kategorii tříd nejlépe uspěli: 1. D. Marešová, 7. b, 2. V. Šlégrová, 7. b, 3. P. Palánová, 7. c x 1. D. Tesař, 8. b, 2. M. Mládek, 7. b, 3. F. Spěvák, 7. a. Zúčastnili jsme se i okresních kol dopravních olympiád, ale bez výrazného úspěchu (např. mladší žáci skončili na 11. místě z 15 škol). Díky nabídce Domu dětí z Tábora mohli si žáci 4. a 5. tříd vyzkoušet v praxi za přítomnosti policistů své znalosti dopravních předpisů na mobilním dopravním hřišti, které bylo postaveno na našem školním dvoře. V květnu se naplno rozběhly sportovní soutěže. Atletického čtyřboje žáků I.stupně se na Sokolském hřišti 3. května zúčastnilo 71 žáků (39 od nás, 32 ze ZŠ Chýnov). Naše nejlepší umístění: třídy: Tomáš Schorný, 3. a - 1. místo a Nikola Zřídkaveselá, 2. a - 4. místo. V kategorii tříd: René Schod, 5. b - 1. místo a Iva Zelenková, 5. b - 3. místo. Ve školním turnaji ve stolním tenise (22. května) tříd byli nejlepší z 11 účastníků turnaje Filip Aron (1. místo), Lukáš Koblic (2. místo) a David Toušek (3.) - všichni 3. a. Z atletického čtyřboje žáků II. stupně (Tábor 9. května) jsme přivezli 3 medaile: David Schod, 7. a - 2. místo ze 70 závodníků, družstvo chlapců tříd - 3. místo z 15 škol a družstvo dívek tříd - 3. místo z 15 škol. Dobře si vedli ve svých kategoriích i tito závodníci: Lenka Vaňková, 9. b - 4. místo ze 70 závodnic, Klára Schorná, 9. b - 7. místo ze 70 závodnic, družstvo dívek tříd - 7. místo ze 17 škol, Šárka Spěváková,6.b - 8. místo z 81 závodnic a Jaroslav Holub, 7. a místo ze 70 závodníků. Ještě úspěšnější jsme byli v atletickém čtyřboji žáků I. stupně (Tábor 18. května). Získali jsme celkem 5 medailí: René Schod, 5. b - 1. místo z 32 závodníků, Jan Spěvák, 2. b - 2.místo z 33 závodníků, družstvo chlapců 2. tříd - 2. místo z 19 škol, družstvo chlapců 5. tříd - 2. místo ze 17 škol, Petr Kubále, 2. b - 3. místo z 33 účastníků. Dobře se umístili i tito naši žáci: Tomáš Schorný, 3. a - 5. místo ze 40 účastníků, David Struska, 1. b - 7. místo z 33 závodníků, Nikola Zřídkaveselá, 2. a - 8. místo z 33, družstvo dívek 3. tříd - 9. místo z 19 škol. Úspěšní jsme byli i v okresním turnaji v kopané žáků tříd v Chotovinách (16. května), kde jsme v konkurenci 20 škol vybojovali 2. místo. V základní skupině jsme postupně porazili 2. ZŠ Veselí nad Lužnicí 3:0, 1. ZŠ Bechyně 4:0, ZŠ Ratibořské Hory 2:1, ZŠ Mikuláše z Husi Tábor 1:0. V semifinále jsme hráli 1. ČERVNA s 1. ZŠ Veselí nad Lužnicí 0:0 - na penalty jsme vyhráli 3:2. Ve finále turnaje se ZŠ Husova Tábor jsme po remíze 1:1 prohráli na penalty 1:2 a získali stříbrné medaile. O naše branky se rozdělili: 6 branek - Vít Eliáš, 9. a, 3 branky - Daniel Krch, 8. b, 2 branky - Michal Hruška, 8. a, Ondřej Kubále, 8. b a Lukáš Kříženecký, 9. b. Z dalších událostí již jen stručně: - při celoškolním praktickém cvičení (2. května) byla škola evakuována za 5:12 minuty ( I. st. za 4:40 min., II. st. za 5:12 min.) - žáci 4. tříd v rámci exkurze (4. května) navštívili Husitské muzeum v Táboře a Kozí hrádek - žáci tříd si prohlédli hasičskou techniku při Dni otevřených dveří (5. května) - v soutěži mladých zdravotníků (Tábor 10. května) skončilo naše družstvo na 8. místě ze 14 škol - v krajském kolo v radiolektronice (České Budějovice 13. května) v kategorii Ž2 jsme se umístili takto: Míchal Martin, 8. a - 5. místo, Lenka Kučerová, 7. a - 6. místo, Karel Peclinovský, 7. a - 8. místo, Martin Mrázek, 6. a - 9. místo - žáci 2. tříd viděli v táborském divadle představení Obr! Brr! (17. května) května se žáci 6. ab a 7. ab podívali do Prahy (kino IMAX a Národní muzeum) - v rámci přípravy na přijímací zkoušky v příštím školním roce 25 žáků 8. tříd psalo testy Scio (23. května) - v květnu ukončili návštěvy školy - 1. tříd naši budoucí žáci - předškoláci z mateřské školy května začaly školní výlety ( třídy jely do Prahy, 9. a na Blatnice) Závěrem bych chtěl poděkovat paní Mrázkové a panu Vnoučkovi, kteří pomáhali při zajištění školy v přírodě, panu Macháčkovi, který připravil naše žáky na krajské kolo v radiolektronice, panu Vilímovi, který na naší škole organizoval sběr sušené pomerančové kůry (z prodeje byly pro potřeby školy zakoupeny papíry na kopírování), a panu Vránovi, který škole věnoval sadbu zeleniny. Z očekávaných událostí v červnu: pátek 2. června - Den dětí, čtvrtek 22. června - pedagogická rada za II. pololetí, pátek 30. června - konec školního roku. Mgr. Stanislav Balík, ředitel školy Klub českých turistů Sobota Koupání v lomu (23 km, možno zkrátit na 18 km do Miličína) - Záříčí - Leština (občerstvení) - Miličín (možnost koupání) - Ješetice Sraz v 7:00 před poštou, táborští turisté přijedou autobusem v 6:40 z Tábora. Návrat v 17:35 do Tábora, v 18:50 do Vožice.

5 1. ČERVNA VOŽIČAN STRANA 5 Fotbal Program družstev kopané na červen: velká přípravka - Meteor Tábor dorost Želeč muži "B" - Kopec Tábor malá přípravka Malšice žáci - Chotoviny muži "A" - Lišov velká přípravka Bechyně malá přípravka - Chýnov dorost - Chotoviny muži "A" Malšice žáci Ratibořské Hory muži "B" Ratibořské Hory velká přípravka - Želeč dorost Veselí nad Lužnicí muži "B" - Nadějkov malá přípravka Veselí nad Lužnicí žáci - Řepeč muži "A" - Suchdol nad Lužnicí Hokej Hokejový klub Sezóna 2005/2006 Konečné umístění 1. HC PACOV 2. HC 3-4. HC Sršni Nová Ves 3-4. HC Euronova E.ON Cup V neděli 14. května 2006 se chlapci z přípravky TJ Sokol, ročník narození 1996 a mladší, zúčastnili velmi prestižního a ceněného turnaje E.ON Cup. Jedná se sportovní klání, které je plně v režii energe-tické společnosti E.ON, ta rovněž přispívá všem na hodnotné ceny (všichni hráči si odvezli krásné míče na trénování). Měření sil pro nás dopadlo na výbornou, základní skupinu jsme po vítězstvích 8 :1 s Větrovami, 3 : 1 se Spartakem MAS Sezimovo Ústí a 1 : 0 s FK Tábor "B" suverénně vyhráli. Následovalo semifinále, ve kterém jsme narazili na mužstvo Bechyně. Přestože jsme byli v utkání lepším a fotbalovějším mužstvem, smolně jsme prohráli 0 : 1. Po zápase došlo i na slzičky, protože kluci dali do boje celé fotbalové srdíčko. V boji o třetí místo jsme se utkali s FK Tábor "A". Podle přihlížejících trenérů i diváků (bylo možná okolo 300) se hrálo nejhodnotnější utkání turnaje a my jsme podlehli 1 : 2, kdy celý druhý poločas jsme soupeře válcovali, ale všechny střely létaly těsně okolo branky. Skončili jsme tedy čtvrtí, ale hlavně jsme si dokázali, že právě ročník 1996 je skupinou malých fotbalistů, která se může měřit se špičkou okresu, ale i kraje. Krásným zakončením turnaje byla návštěva prvoligového fotbalisty TJ Dynamo České Budějovice Martina Vozábala u nás v šatně. Ten s kluky velmi ochotně pobesedoval a rozdal podepsané kartičky. Dále jim povyprávěl o cestě, která vede až na samý fotbalový vrchol. Mužstvo, které reprezentovalo perfektně TJ Sokol, ale i celé město, tvořili tito mladí nadějní hráči: Jan Balík, Jiří Balík, Jan Větrovský, David Struska, Dominik Břenda, Tomáš Schorný, Lukáš Valtr, Josef Knotek, Martin Forejt, Lukáš Nuhlíček, Josef Vodička, Lukáš Pala. Jako nejlepší hráč mužstva byl trenéry vyhodnocen Jan Balík, navíc Jiří Balík zvítězil v dovednostní soutěži v žonglování s míčem mezi všemi hráči turnaje. 5. června 9,30 hodin II. ročník bowlingového turnaje O pohár města HC se po finálovém utkání s HC Pacovem (4:10, 0 :13) umístil na 2. místě. Nutno podotknout, že HC Pacov byl posílen o mladé hráče z Pelhřimova a Jihlavy, kteří hrají vyšší soutěže. My jsme však splnili vytčený cíl pro tuto sezónu, který byl umístění do 3. místa. Tímto děkujeme všem sponzorům, fanouškům a příznivcům ledního hokeje v Mladé Vožici za podporu v uplynulé sezóně. Pohár za 2. místo rozšířil naší sbírku v restauraci "U Zvonice".

6 STRANA 6 Mateřská škola Prosíme maminky, které byly s dětmi u zápisu a ještě nepřinesly vyplněné dokumenty, ať tak neodkladně učiní. PROVOZ MŠ BĚHEM MĚSÍCE ČERVENCE A SRPNA BUDE PŘERUŠEN NA DOBU 3 TÝDNŮ, A TO OD DO Upozorňujeme rodiče, že tak jako každý rok v měsíci červnu proběhne k dvojí platba za stravné. Jedná se o vyúčtování stravného za měsíc květen a zároveň záloha na měsíc červen. Nechte si, prosím, větší finanční hotovost na účtu. Přeplatek z června se Vám vrátí na účet k 17. červenci. Placení školného o prázdninách: Podle nového školského zákona je povinností rodičů platit školné i v době prázdnin, i když dítě MŠ v červenci ani v srpnu nenavštěvuje. Částka stanovená pro tyto děti je 75 Kč měsíčně, tedy 150 Kč za oba dva měsíce. Tento poplatek se bude vybírat do konce měsíce června. Děti, které Hasiči spoluobčanům Zakládání ohňů v přírodě Zvýšené nebezpečí požárů vzniká v přírodním prostředí v období s mimořádně teplým a suchým počasím. Pro toto období by se měla dodržovat pravidla, která zabrání vzniku požárů. Jedná se o zákaz kouření, rozdělávání otevřeného ohně na lesních pozemcích a do vzdálenosti 50ti metrů od okraje lesního pozemku. Lidé by neměli porušovat zákaz táboření na lesních pozemcích a ve volné přírodě mimo vyhrazená místa. Vypalování trávy Plošné vypalování porostu je zakázáno celoročně. Na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, může hasičský záchranný sbor uložit pokutu za přestupek na úseku požární ochrany tomu, kdo vypaluje porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou tyto osoby povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny předem oznámit operačnímu středisku příslušného územního odboru hasičského záchranného sboru. Lidé by se měli chovat opatrně všude tam, kde by mohlo jejich nezodpovědné počínání skončit požárem. Z činnosti hasičů proběhla soutěž požárních družstev v požárním sportu v Bělči. Soutěžilo se v disciplinách požární útok VOŽIČAN budou chodit do MŠ celé prázdniny, budou platit 150 Kč měsíčně, tedy 300 Kč. I pro ně platí, že školné na tyto dva měsíce musí mít zaplaceno do konce června. Rodiče všech dětí z MŠ si musí u ředitelky vyžádat rozhodnutí o ukončení, ale i o přerušení školní docházky. Zároveň s převzetím rozhodnutí o přerušení docházky zaplatí příslušnou částku. Rodičovská schůzka k novému školnímu roku se bude konat v pondělí v hodin ve třídě Kočiček. Co máme připraveno na měsíc červen? oslavíme společně Den dětí jdeme do kina na poslední pohádku tohoto školního roku, kterou je příběh o "Strašpytlíkovi" se děti budou fotografovat na společné foto jedou třídy předškoláků na výlet do Prahy. Chtěly bychom vyjet lanovkou na Petřín, navštívit bludiště, koupit si a běh na 100 m s překážkami. Na zahájení předvedla své umění v požárním útoku dětská družstva mladých hasičů z Mladé Vožice a Bělče. V kategorii "Muži I", tj let se zúčastnila tato družstva SDH a umístila se v tomto pořadí: 1. Běleč, 2. Vilice, 3. Hlasivo, 4., 5. Řemíčov, 6. Blanice, 7. Noskov, 8. Janov. V kategorii "Muži II", tj. nad 35 let: 1. Hlasivo, 2. Stará Vožice. V kategorii "Ženy": 1. Běleč, 2. Hlasivo Soutěže se zúčastnila družstva SDH okresku a hostující družstvo z SDH Podolí, které předvedlo požární útoky. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě soutěže a všem sponzorům, hlavně Agrospolu. Soutěž mladých hasičů okresní kolo 1. ČERVNA zmrzku nebo něco na památku. Odjezd je v 7.30 od MŠ, předpokládaný návrat ve hod. Nezapomeňte své děti přivést včas! O výletu tříd kočiček, broučků a kuřátek se ještě jedná, včas Vás budeme informovat v MŠ slavnostní rozloučení s předškoláky v obřadní síni městského úřadu během měsíce června si můžete ve výkladní skříni v lékárně prohlédnout tablo dětí, které se loučí s mateřskou školou Přeji Vám všem, ať se prázdniny vydaří, ať si užijete hodně koupání a sluníčka, nastávajícím prvňáčkům šťastné vykročení do další etapy života a našim novým školáčkům co nejvíce nezapomenutelných zážitků z mateřské školy. Celému kolektivu MŠ přeji krásnou dovolenou a hodně zdraví a elánu do nového školního roku. Lenka Farová, ředitelka MŠ Plamen se konala v Táboře, kde se družstvo mladých hasičů Mladá Vožice umístilo na 8. místě se bude konat okresní kolo v požárním sportu v Soběslavi pořádá SDH pro mladé hasiče zájezd na divadelní představení do Českého Krumlova na otáčivé hlediště. Karel Adam Prodám zahradu 450 m2, el. přípojka, studna, obec Křtěnovice u Ml. Vožice. Cena dohodou. Tel:

7 1. ČERVNA VOŽIČAN STRANA 7 Výstavba vodojemu v Horních Koutech Pokračují práce na výstavbě VDJ v Dolních Koutech, který bude sloužit k akumulaci pitné vody ze stávajících zdrojů pro vyrovnání denních nerovnoměrností ve spotřebě pitné vody ve městě. K vodojemu bude přistavěna úpravna vody pro zabezpečení požadované kvality pitné vody. Stavbu provádí firma Kašparů - STŘECHY MLADÁ VOŽICE Jiří Dvořák KOH-I-NOOR Koller s.r.o., člen koncernu Swietelsky. Ve středu byla provedena betonáž stěn akumulačních komor vodojemu a základové desky úpravny vody. Do připraveného vyarmovaného bednění bylo uloženo 105 m3 vodotěsného betonu dodávaného firmou ZAPA beton a.s. v Táboře. Ing. Petr Říha - stavební dozor výstavby a.s. přijme do pracovního poměru: seřizovače do třísměnného provozu Požadujeme: vyučení ve strojírenském nebo obdobném oboru základní znalost práce na PC vítána Vhodné i pro absolventy odborných učilišť. Nástup možný ihned. Zájemci se mohou hlásit na osobním oddělení společnosti, na ové adrese nebo na tel. č V dubnu tohoto roku byla ukončena realizace první části projektu s názvem "Vzděláváním k prosperitě Mikroregionu Venkov", který od října 2005 do července 2007 realizuje Dobrovolný svazek měst a obcí Mikroregion Venkov a Jihočeská hospodářská komora, s finanční podporou Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České republiky. Kursy jsou určeny podnikatelům, živnostníkům a všem zaměstnancům malých a středních podniků pracujících na území mikroregionu. Celkem se v Nadějkově, Borotíně, Chotovinách a Mladé Vožici realizovalo 7 kurzů (3 kurzy anglického jazyka, 1 kurz německého jazyka, 2 kurzy základů práce na PC a 1 kurz účetnictví), kterých se účastnilo celkem Stavba a renovace šikmých i plochých střech - Práce tesařské, klempířské a pokrývačské Tel: Fax: osob z 96 různých organizací. Průměrný počet účastníků na 1 kurzu byl 18. První část projektu potvrdila, že zájem dále se vzdělávat je u obyvatel mikroregionu veliký, zejména když se kurzy konají v místě bydliště a za zvýhodněných podmínek. Další zájemci proto mají šanci zapojit se do vzdělávání ve školním roce 2006/2007. Od října 2006 budou kromě pokračování jazykových kurzů v případě zájmu otevřeny další 2 programy, které jsou určeny především živnostníkům a obchodníkům: Vzdělávací modul pro začínající podnikatele - celkem 70 hodin informací a konzultací z oblasti legislativy, pracovně - právních vztahů, marketingu, finančních zdrojů, daní, podnikatelských plánů atd. Místo konání bude určeno na základě před- Klub důchodců Ve čtvrtek se konal zájezd Klubu důchodců na HOBBY do Českých Budějovic. Počastí nám přálo, a teprve před odjezdem začalo trochu pršet. K vidění bylo mnoho zajímavého, ale i nesolidních obchodníků s kosmetikou, lákajících na dárky zdarma a pak chtít peníze. Dokonce reagovali výrokem: "To je hrozné, ti důchodci už nic nechtějí ani zadarmo.". Výlet jsme si však užili, zaplatili jsme ho z peněz, která nám tu nechali Skotové, při jejich loňské návštěvě. A pak, že jsou lakomí. V dobré náladě jsem se v pořádku vrátili domů a budeme se těšit na podzimní návštěvu divadelního představení v Praze. Za Klub - Hana Trejbalová Svaz tělesně postižených Ve středu se konala členská schůze MO Svazu tělesně postižených spolu s oslavou svátku matek. Sešlo se nás 65 členů. Opět nám přišly zazpívat a zarecitovat děti z MŠ. Jejich vystoupení bylo dojemné a ocenili jsme jejich suverénní vystupování, i vlastoručně zhotovené dárky pro naše ženy. Jako host přišel i starosta města Ing. Dlouhý a seznámil nás, co se povedlo z naplánovaných akcí uskutečnit i s jakými problémy se město potýká. Při cestě z Písku do Prahy mezi nás zavítala režisérka a dokumentaristka Olga Sommerová, pověděla o své zajímavé práci nejen filmařské, ale i spisovatelské. Předala nám i čtyři její knihy. Chceme upozornit ty, kdo jsou přihlášeni na zájezd do Kutné Hory 7. 6., že odjezd je v 7.00 hodin z náměstí od kostela. Výbor MO STP Vzdělávací kurzy v Mikroregionu Venkov běžného zájmu, náklady účastníků na spolufinancování budou činit cca Kč. Obchodní dovednosti - 4 dvoudenní moduly: time management, komunikační dovednosti, prodejní dovednosti, praktická asertivita a zvládání konfliktů. Kurs je určen zejména prodejcům a obchodníkům. Náklady účastníků na spolufinancování kurzu budou cca 1500 Kč. Jestliže máte zájem o tyto kurzy, prosíme o předběžné potvrzení zájmu do u paní Hany Heřmánkové, tel , , Během léta budou k dispozici závazné přihlášky. Další informace získáte na webové stránce Petr Kukla Koordinátor projektu

8 STRANA 8 VOŽIČAN!Akce erven! STAVEBNINY Slevy 65,-K /pyt Platí od 1.6. do nebo do vyprodání zásob Cement 32,5 25 kg /pyt Výb r z našich cen! 110,-K /pyt Baumacol Lepidlo na obklady a dlažbu 25 kg/pyt Baumacol Flex 249,-K /pyt 1. ČERVNA Restaurace "U ZVONICE" Předzahrádka- terasa- salónek Polední MENU za 66,- Rozšířená nabídka jídel a nápojů Alkoholické a nealko koktejly Možnost grilování na terase Fotbalové přenosy z MS Sázení s Tipsportem 290,-K /v dro Remal Plus Bílý nát r interiér 15 kg + 25% zdarma 429,-K /v dro Remal Sn hobílý Bílý nát r interiér 15 kg + 25% zdarma 0 Informace o dalších slevách na našich prodejnách Stavebniny: Na Vápenkách 140, Chýnov tel Stavebniny: Na Vápenkách 140, Chýnov tel. A. Mareše 132, tel A.Mareše 132, tel. Ceny na letáku jsou včetně DPH 3. mladovožické slavnosti sobota 1. července 2006 v přírodním amfiteátru na zámecké zahradě v Mladé Vožici Program: utkání v plážovém volejbale - TJ Sokol - Volejbalový tým hvězd televize NOVA. V sestavě nebude chybět např. Pavel Poulíček, Rey Koranteng, Jana Nováková a další autogramiáda osobností televize NOVA turnaj v plážovém fotbale za účasti: Miličína (kapitán Václav Struska), Ratibořský Hor (Milan Breda), Mladé Vožice - junioři (Petr Kukla), Mladé Vožice - senioři Úroveň a kvalita pro Vás! Přijmeme pomocnou sílu do kuchyně Vožičan - vydává MÚ pod evidenčním číslem MK ČR E odp. redaktor: Mgr. Větrovský tel.: k tanci a poslechu hrají nadějní mladíci z Votic - GENERACE pokračuje KEKS - oslava 25.výročí vzniku skupiny

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek (nepřítomen omluven),

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015 Pronájem nebytového prostoru a předzahrádky na Kozím hrádku (mat. č. 309/2015) Usnesení č. 306/2015 I. Bere na vědomí informaci komise

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0 Výpis usnesení - ZÁPIS č. 05 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 2. 6. 2015 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen

Více

USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince

USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince 2015. Zastupitelstvo obce: SCHVALUJE: 7/220/2015 program jednání zastupitelstva obce Potštejn. 7/221/2015 rozpočtová

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 37. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 4.6. 2012 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V., Kotrba

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Třetí zasedání zastupitelstva obce se konalo 10.6.2010 a hlavním bodem jednání bylo projednání rozpočtu obce a schválení smluv o úvěrech na předfinancování investičních akcí. Obec Těchobuz Těchobuz 60,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Fotbalový turnaj na Kladně

Fotbalový turnaj na Kladně Fotbalový turnaj pro ročník 2006 a mladší Fotbalový turnaj na Kladně ------------------------------------------------------------------------------------ SK Kladno Dívejme se na naše děti a pojďme si to

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice

Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice Část I. Čl. 1 Městské zastupitelstvo vydává zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN PROPOZICE VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN HODONÍN zimní stadion Václava Nedomanského 28. 29. 12. 2015 Hodonín - 28.12.-29.12.2015 Propozice

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 2011 1 Obnova kaple Sv. Jana Nepomuckého v Municích Město Hluboká nad Vltavou získalo prostřednictvím Místní akční skupiny Hlubocko Lišovsko dotaci ve výši 332 688,-

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 19.9.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 1 Z Á P I S z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 23.07.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 16 členů

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení ze 7. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

Zápis ze 42. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 13. 08. 2014

Zápis ze 42. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 13. 08. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis ze 42. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 13. 08. 2014 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny omluven Pavel Karas - nemoc Program: 1. Kontrola

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV0660/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 2.4.2012

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více