Usnesení zastupitelstva města Mladá Vožice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení zastupitelstva města Mladá Vožice"

Transkript

1 číslo 06/roč ČERVNA 2006 V O Ž I Č A N L I S T P R O P O U Č E N Í A Z Á B A V U Usnesení zastupitelstva města z 25. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 22. května 2006 v zasedací síni Městského úřadu v Mladé Vožici. Zastupitelstvo města na základě předložených zpráv, návrhů a provedených voleb: Usnesením č. 21/2006 bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice od minulého zasedání městského zastupitelstva Usnesením č. 22/2006 a) schvaluje pravidla prodeje stavebních pozemků v lokalitě "Suchdolec" Pravidla prodeje: 1) stavební pozemky v lokalitě "Suchdolec" - viz. záměr k prodeji zveřejněný dne , se prodávají ode dne od 7.00 hodin na Městském úřadu v Mladé Vožici v kanceláři starosty města metodou přímého prodeje - viz. usnesení Zastupitelstva města ze dne , číslo 12/2006 2) rozhodujícím faktorem pro určení pořadí je první den prodeje, tj je pořadí u vstupních dveří Městského úřadu v Mladé Vožici v 7.00 hodin dne Ostatní dny bude probíhat prodej během pracovní doby MěÚ v kanceláři starosty města 3) podmínkou pro podpis kupní smlouvy je sepsání dohody o rezervaci a složení rezervačního poplatku ( Kč) v pokladně města 4) rezervační poplatek je v případě nepodepsání kupní smlouvy do 60ti dnů od podpisu dohody o rezervaci nevratný, v případě podepsání kupní smlouvy je součástí kupní ceny 5) kupní smlouva musí být podepsána do 60ti dnů od podpisu dohody o rezervaci 6) kupní cena musí být celá uhrazena do 60ti dnů na účet města od podpisu dohody o rezervaci 7) zájemci, kteří nebyli uspokojeni z důvodu naplnění kapacity stavební pozemků, zůstávají v pořadí, v kterém byli zaregistrováni na MěÚ. V tomto pořadí budou případně obesíláni s další nabídkou ke koupi 8) zájemci registrovaní jako náhradníci neplatí rezervační poplatek, ten hradí až po případném akceptování nabídky ke koupi pozemku Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR V Janovské ulici je již odfrézován starý asfaltový koberec, nyní probíhá oprava obrubníků. Volby do PSP se uskuteční v pátek a v sobotu V pátek můžete své hlasy odevzdávat od do hodin. V sobotu jsou volební místnosti otevřeny od 8.00 do hodin. Volič s sebou musí mít platný občanský průkaz. Volební místnost je již tradičně v sále hotelu Záložna. 9) jeden kupec si může rezervovat a následně koupit jeden stavební pozemek. Kupcem se rozumí - fyzická osoba nebo manželé. Právnickým osobám stavební pozemky neprodáváme 10) všichni žadatelé, kteří mají své žádosti s vyplněnými dotazníky evidovány na MěÚ, budou o těchto pravidlech informováni doporučeným dopisem 11) případné směny rezervovaných pozemků mezi jednotlivými zájemci jsou možné se souhlasem města 12) tato pravidla jsou platná pro prodej stavební pozemků v lokalitě Suchdolec a může je zrušit nebo měnit pouze Zastupitelstvo města 13) definitivní prodej ve smyslu zákona schvaluje Zastupitelstvo města Mladá Vožice. To si vyhrazuje právo v závažných důvodech od prodeje ustoupit 14) rezervační dohodu může sepsat pouze jeden z manželů, návrh rezervační dohody je nedílnou přílohou těchto pravidel 15) platby související s uzavřením kupní smlouvy hradí město 16) návrh na vklad do katastru nemovitostí, výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy hradí kupující (pokračování na straně 3)

2 STRANA 2 Program kina ČERVEN Žít po svém drama USA a SRN , Rafťáci česká prázdninová komedie , Indián a sestřička český milostný film Základní instinkt 2 erotický thriller Zkrocená hora film USA a Kan První po bohu ruský válečný film Tygr a sníh smutná italská komedie , Mlha horor USA Prime komedie USA Gejša japonský film , Experti nová česká komedie Casanova historická romantická komedie Mnichov politický thriller USA a Kan. Jubilanti 70 let Marie Marková Anna Vaněčková Ladislav Krch Krchova Lomná 75 let Zdeněk Urbánek 80 let Karel Dostál 86 let Antonie Klímová 89 let Božena Vrtišková 90 let Antonie Šťastná Stará Vožice 92 let Anežka Prchlíková Noskov VOŽIČAN Na tuto otázku odpovídá čtenářům Vožičanu stavbyvedoucí Jan Kubále: "Defacto nám započala druhá etapa rekonstrukce. Hotovy jsou práce v kotelně, kde musely být zhotoveny sádrokartonové protipožární stropy. Jako velmi důležité pokládám, že máme zlikvidovány opěrné sloupy pod galeriemi. Balkóny jsou již tedy opřeny do obvodových zdí a sloupy již nebudou nebezpečně překážet sportovcům na hrací ploše. Dále jsme také již zabetonovali průduchy v podlaze. Pravidelní i občasní návštěvníci haly ví, že se jedná o díry, které byly kdysi určeny k vytápění haly. Na jižní straně haly (strana k fotbalovému hřišti) jsou natřena okna a uchyceny ochranné sítě před okny. Nátěry oken nyní Město informuje: V nejbližší době dojde k demolici zdi, která byla občany oprávněně dlouhodobě předmětem kritiky. Jedná se o vyvalující se zeď v ulici Jana Jeníka z Bratřic (nad restaurací Na Růžku, směrem na Pacov). Vzhledem k zajištění bezpečnosti chodců využívajících chodník sousedící se zdí, svolalo vedení města s majiteli nemovitosti jednání, na kterém byla dohodnuta pravidla demontáže zdi. Při vlastních pracech bude chodník přináležící ke zdi neprůchodný Záměr prodat stavební pozemky v lokalitě "Suchdolec" byl zveřejněn ve středu 24. května První den, kdy pozemky bude možno prodávat bude čtvrtek 8. června 2006 od 7.00 hodin. Pravidla prodeje jsou přesně obsažena v usnesení ze zasedání městského zastupitelstva V měsíci květnu byla nastartována stavební činnost. Probíhají tyto akce (o největších se zmiňujeme ještě samostatně): výstavba vodojemu v Horních Koutech, rekonstrukce sportovní haly, rekonstrukce komunikací - nyní probíhají přípravné práce v Janovské ulici, do finiše spěje plynofikace hasičské zbrojnice a knihovny Jako krajně znepokojující informaci jsme museli přijmout sdělení, že most přes Panský rybník je staticky značně porušen, a proto v sobotu , neděli ČERVNA Poděkování podnikatelce Městský úřad v Mladé Vožici děkuje jménem svým i občanů města paní Jaroslavě Bittnerové - majitelce prodejny Květiny pro váš dům i zahradu na Žižkově náměstí za květinovou výzdobu, kterou okrášlila i v letošním roce budovu radnice a betonové truhlíky v parčíku v ul. E. K. Rosola. Stejný dík jí patří i za poskytnutí květinových dárků maminkám při akci "Vítání občánků" konané dne a výzdobu obřadní síně při této příležitosti. Paní Bittnerová poskytuje tuto výzdobu již několik roků z vlastních prostředků a na základě své vlastní iniciativy, za což si náš upřímný dík určitě zaslouží. Ing. Blanka Malinová - MěÚ Jak pokračuje rekonstrukce sportovní haly? pokračují a jsou v plném proudu na severní straně (směrem k tenisovým kurtům). Na přelomu května a června začne velmi náročná část rekonstrukce a tou bude realizace venkovního opláštění. To bude ze stejného materiálu jako je střešní krytina". Památník Mladovožicka 10. června hodin vernisáž výstavy Obrazy a kresby Miloslava Řeháka. Vernisáž se uskuteční v Síni umění Památníku Mladovožicka, výstava potrvá do 15. července , ale ještě i v pondělí probíhaly nezbytné práce, které zlepší stav mostu. Je naprosto nepochopitelné, že vedení města se o této akci dozvědělo teprve v úterý Ihned jsme informovali o chystané akci a s tím související uzavírce mostu občany žijící za Panským rybníkem. Zároveň vedení města okamžitě kontaktovalo Jihočeský kraj - ten je majitelem mostu. Partnerem pro jednání o mostu je pro představitele samosprávy vícehejtman Schinko, u kterého budeme velmi tvrdě lobovat za posunutí realizace rekonstrukce mostu na co nejvčasnější termín. Bojíme se totiž toho, co nám bylo sděleno ze strany pracovníka Krajské správy SÚS - úprava a zpevnění mostu, které bylo provedeno ve výše uvedených datech, je pouze provizorní - do září, a co bude potom, to vlastně nikdo nechce říci. Z tohoto vyplývá, že most by tedy klidně mohl být od září uzavřen úplně, až do výstavby nového. To je pro vedení města, ale hlavně pro občany města absolutně nepřípustné V měsíci červnu bude provedena údržba prameniště v Horních Koutech spolu s vyčištěním zdrojů a zářezů. O nutnosti vyčištění hovoří již studie z 80. let minulého století, teprve nyní se podařilo se zástupci VAK dohodnout realizace. Celá akce je hrazena VAK

3 1. ČERVNA VOŽIČAN STRANA 3 Usnesení zastupitelstva města (pokračování ze strany 1) b) schvaluje záměr prodat stavební pozemky v k. ú. parc. č. 1000/16 o výměře 778 m2, 1000/17 o výměře 811 m2, 1000/18 o výměře 810 m2, 1000/19 o výměře 808 m2, 1000/20 o výměře 809 m2, 1000/21 o výměře 820 m2, 1000/22 o výměře 820 m2, 1000/23 o výměře 888 m2, 1000/28 o výměře m2, 1000/29 o výměře 942 m2, 1000/14 o výměře m2, 1000/13 o výměře m2, 1000/30 o výměře m2, 1000/31 o výměře m2, 1000/32 o výměře m2, 1000/33 o výměře m2 c) schvaluje zprostředkování prodeje JUDr. Ing. Hnojnovou za předložených podmínek Usnesením č. 23/2006 schvaluje záměr prodat část pozemku parc. č. v KN 678 (ostatní plocha) o výměře 270 m2 v k. ú. Noskov Usnesením č. 24/2006 a) schvaluje záměr prodat pozemek parc. č. v PK 825/1 (vodní plocha - rybník) o výměře m2 v k. ú. b) ukládá vedení města zajistit zpracování dvou znaleckých posudků pozemku parc. č. v PK 825/1 (vodní plocha - rybník) Ve třetím díle seriálu o největších mladovožických zaměstnavatelích jsme si dovolili oslovit s našimi otázkami pana Františka Svatka, ředitele zřejmě druhého největšího podniku, co se týče počtu zaměstnanců. Jste dlouhodobým šéfem Tesly. Poprosíme tedy o představení podniku a jeho hlavní výrobní náplně. Závod Tesla byl založen v Mladé Vožici v roce V současné době je jedním ze závodů akciové společnosti TESLA Praha a zaměstnává 120 lidí. Závod je specializován na třískové obrábění ocelí, barevných kovů a umělých hmot. Zhotovuje zakázky nejen pro závody akciové společnosti, ale zejména pro externí zákazníky, především do zemí Evropské unie. Mezi největší odběratele patří německá firma Albromet, Optima, Popp, dále rakouská firma Gobharter, belgická firma Barco a švýcarská firma Beulentechnik. Dále vyrábíme pro české firmy, například pro Drop-Press, Rohde- Schwarz, Bioska a další. Základním výrobním programem je výroba obráběných dílů. Finální výrobky vyrábíme pouze okrajově pro firmu Beulentechnik, což jsou zařízení na karosářské práce v automobilovém průmyslu, kde základem těchto výrobků je opět obrábění. o výměře m2 v k. ú. Usnesením č. 25/2006 a) bere na vědomí nabídku pana Josefa Rosola, Košice 40 a Ing. Zdeňka Rosola, Litoměřice 935/11 na odkup pozemků parc. č. v KN 1083/7 (504 m2) - ostatní plocha - ostatní komunikace, 1072/108 (239 m2) - orná p., parc. č. v PK 511/2 (367 m2) - orná půda b) schvaluje řešení nabídky na odkup pozemků po vyřešení převodu pozemků pod místními komunikacemi od státních institucí Usnesením č. 26/2006 schvaluje prodej pozemku panu Františku Kopeckému (1973), Václava Vaniše 217, , parc. č. v KN st (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 25 m2 za kupní cenu Kč Usnesením č. 27/2006 přijímá darované pozemky od TJ Sokol Mladá Vožice, IČ , v KN st. 517 (8 m2), st. 839 (615 m2) + st. 840 (296 m2), 1072/35 (622 m2), v PK 326/6 (1094 m2), 1072/1 (277 m2), 1072/2 (388 m2) - vše v k. ú. Usnesením č. 28/2006 a) bere na vědomí stížnost Zdeňka Kříženeckého, Daměnice 21, Pavlíny Kubálové, Mincovní 270, a Josefa Kubáleho, Mincovní 270, - Náročný výrobní program si jistě žádá i investice do technologií... Základem dlouhodobých kladných výsledků závodu jsou značné investice, které byly realizovány v závodě po roce Jedná se zde především o nákup frézovacích a soustružnických center v minimální částce cca 100 miliónů korun. Bez těchto investic by závod v současné konkurenci a nynější podobě neexistoval. V letošním roce předpokládáme investice pro kontrolní měřící pracoviště. Jedná se o CNC měřidlo v hodnotě 3 milióny korun, které budeme realizovat na podzim letošního roku. Podnik je také certifikován v oblasti kvality holandskou firmou KEMA. Vlastníme certifikát ISO Veškeré tyto investice jsou nutné pro konkurenceschopnost, která se nevztahuje pouze na Českou republiku, ale v mnoha případech na celou Evropskou unii a některé další východoevropské země. Pokud chceme za této situace uspět, investice do nových zařízení jsou základním předpokladem. Tradiční otázka: plány a vize do budoucna? Co se týče vizí do budoucna, zde vidíme jedinou možnost, pokračovat dále v našem programu obrábění kovů, protože tímto směrem je závod budován od samého jeho vzniku. V současné době nám dělá největší potíže zpevňování kurzu koruny, zalétávání míčů ze Sokolského hřiště na pozemky st. č. 330 a parc. č. 221/2 a 221/1 b) ukládá vedení města zajistit nejméně 3 nabídky na řešení situace Usnesením č. 29/2006 schvaluje dar TJ Sokol, IČ , ve výši Kč na činnost TJ Sokol, Hokejový klub Kč, CK Kozofrky Kč, Jezdecký klub , SDH Kč Usnesením č. 30/2006 schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 Ing. Miroslav Dlouhý, starosta Mgr. Jaroslav Větrovský, místostarosta Rada města projednala: Rada města na 94. zasedání (11. května) mimo jiné projednala: Schválila podání žádosti o dotaci na Ministerstvo kultury z programu záchrany architektonického dědictví. Jedná se o dotaci, která by měla zajistit komplexní opravu hradu Vzala na vědomí uzavření mateřské školy v době letních prázdnin (3 týdny) 3. díl seriálu o největších mladovožických zaměstnavatelích kde jenom v loňském roce činily ztráty cca 3 milióny korun. Naším cílem pro rok 2006 a další léta je zaměření se na zvýšení produktivity práce a minimální udržení současné technologické úrovně ve výrobě. Jako velký mladovožický patriot býváte pravidelně viděn na fotbalových utkáních TJ Sokol. Určitě tam trpíte spolu s dalšími věrnými diváky při záchranářských bojích našeho "áčka". Poprosím tedy o tip, podaří se záchrana? Závod TESLA podporuje sportovní a kulturní činnost ve městě, přímo podporujeme finančně TJ Sokol Mladá Vožice - fotbalový klub. Jako mladovožický patriot věřím, že se fotbalový mančaft v soutěži udrží a v Mladé Vožici se bude i nadále hrát I. A třída. Závěrem mi dovolte konstatovat, že dobré dlouhodobé výsledky závodu jsou výsledkem práce našich zaměstnanců ve všech oblastech činností. Zejména bych chtěl vyzdvihnout práci našich programátorů a kvalifikovaných dělníků, bez kterých by nám nové technologie nebyly nic platné. Za velmi příjemné o ochotné vyprávění děkujeme panu Františku Svatkovi a přejeme mu především brzké uzdravení po bolestivém zranění a mnoho dalších úspěchů v jeho práci.

4 STRANA 4 Základní škola Přijímací řízení v tomto roce dopadlo pro naši školu velmi úspěšně. Z 8. a 9. tříd letos vychází 40 žáků, v 1. kole bylo přijato 38 žáků (95%), přičemž 1 žák se po dodatečném přijímacím řízení dostal na stejnou střední školu, pro kterou se rozhodl v 1. kole, druhý neúspěšný žák se dostal také na stejnou střední školu, ale v jiném městě. Ze 7. třídy se na Gymnázium Pacov přihlásili 2 žáci, oba byli přijati. Z 5. třídy se na Gymnázium Pierre de Coubertina Tábor přihlásilo 7 žáků - 2 žákyně byly přijaty ( v přijímacím řízení se na toto gymnázium hlásilo 111 uchazečů, v 1. kole přijali jen 28 žáků - naše úspěšné žákyně skončily na 10. a 23. místě). Celkem na konci tohoto školního roku naši školu opustí 45 žáků. Nejvíce - 9 žáků - odchází na SOU řemesel a služeb Tábor, 7 žáků odchází na gymnázia (5 na státní, 2 na soukromá), 6 na obchodní akademie (4 do Vlašimi, 2 do Tábora), 4 na Střední zdravotnickou školu Tábor a 4 na SOŠ a SOU - Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí. Ve čtvrtek 4. května se ve vožickém kině uskutečnil komponovaný pořad "Vliv drog na kriminalitu mládeže". V pořadu vystoupili PhDr Ivan Douda,zakladatel a vedoucí psycholog nadace Drup In, a JUDr Miloslav Dočekal,emeritní policejní rada. V besedě žáci tříd získali informace o nejběžnějších drogách, dozvěděli se, v čem spočívá jejich nebezpečí a proč se jich varovat. Policejní rada jim sdělil zkušenosti k některým zákonům souvisejících s kriminalitou mládeže a předal i praktické rady, jak se chovat, aby snížili nebezpečí, že se stanou obětí trestného činu. Beseda byla doplněna písněmi zpěváka Jana Kalouska a filmem o šíření drog a finanční náročnosti života narkomanů. Novinkou v životě naší školy byla škola v přírodě, které se ve dnech května zúčastnili žáci z 2. b a 3. b. Škola se uskutečnila ve školícím a rekreačním středisku ČHMÚ v Radostovicích. Pro mnohé děti to bylo poprvé, co se na 5 dní a 5 nocí ocitly bez rodičovského dohledu. 44 dětí prožilo dny plné etapových her, sportovního zápolení, malování, batikování, vyrábění i noční bojovou hru. Pokračovaly školní naučné soutěže. Zeměpisné olympiády ( května) ze zúčastnilo 46 žáků tříd. Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci: 6. třídy: 1. Lenka Baborová, 6. a, 2. Veronika Holajová, 6. b, 3. Šárka Spěváková, 6. b, Karolina Hrdinová, 6. b a Tomáš Balík, 6. a; 7. třídy: 1. Jakub Mareš, 7. b, 2. David Schod, 7. a, 3. Hana Kosejková, 7. a; třídy: 1. Andrea Černá, 8. a, 2. Daniel Tesař, 8. b, 3. Zuzana Dvořáková, 8. b. VOŽIČAN Školního kola dopravní olympiády (3. května) se zúčastnilo 41 žáků tříd. V kategorii tříd si nejlépe vedli tito žáci: 1. K. Tomleinová, 5. b, 2. R. Dobešová, 5. a, 3. M.Vaňková, 6. b x 1. M. Pětivlas, 5. b, 2. R. Koblic, 6. b, 3. F. Bednář, 5. a. V kategorii tříd nejlépe uspěli: 1. D. Marešová, 7. b, 2. V. Šlégrová, 7. b, 3. P. Palánová, 7. c x 1. D. Tesař, 8. b, 2. M. Mládek, 7. b, 3. F. Spěvák, 7. a. Zúčastnili jsme se i okresních kol dopravních olympiád, ale bez výrazného úspěchu (např. mladší žáci skončili na 11. místě z 15 škol). Díky nabídce Domu dětí z Tábora mohli si žáci 4. a 5. tříd vyzkoušet v praxi za přítomnosti policistů své znalosti dopravních předpisů na mobilním dopravním hřišti, které bylo postaveno na našem školním dvoře. V květnu se naplno rozběhly sportovní soutěže. Atletického čtyřboje žáků I.stupně se na Sokolském hřišti 3. května zúčastnilo 71 žáků (39 od nás, 32 ze ZŠ Chýnov). Naše nejlepší umístění: třídy: Tomáš Schorný, 3. a - 1. místo a Nikola Zřídkaveselá, 2. a - 4. místo. V kategorii tříd: René Schod, 5. b - 1. místo a Iva Zelenková, 5. b - 3. místo. Ve školním turnaji ve stolním tenise (22. května) tříd byli nejlepší z 11 účastníků turnaje Filip Aron (1. místo), Lukáš Koblic (2. místo) a David Toušek (3.) - všichni 3. a. Z atletického čtyřboje žáků II. stupně (Tábor 9. května) jsme přivezli 3 medaile: David Schod, 7. a - 2. místo ze 70 závodníků, družstvo chlapců tříd - 3. místo z 15 škol a družstvo dívek tříd - 3. místo z 15 škol. Dobře si vedli ve svých kategoriích i tito závodníci: Lenka Vaňková, 9. b - 4. místo ze 70 závodnic, Klára Schorná, 9. b - 7. místo ze 70 závodnic, družstvo dívek tříd - 7. místo ze 17 škol, Šárka Spěváková,6.b - 8. místo z 81 závodnic a Jaroslav Holub, 7. a místo ze 70 závodníků. Ještě úspěšnější jsme byli v atletickém čtyřboji žáků I. stupně (Tábor 18. května). Získali jsme celkem 5 medailí: René Schod, 5. b - 1. místo z 32 závodníků, Jan Spěvák, 2. b - 2.místo z 33 závodníků, družstvo chlapců 2. tříd - 2. místo z 19 škol, družstvo chlapců 5. tříd - 2. místo ze 17 škol, Petr Kubále, 2. b - 3. místo z 33 účastníků. Dobře se umístili i tito naši žáci: Tomáš Schorný, 3. a - 5. místo ze 40 účastníků, David Struska, 1. b - 7. místo z 33 závodníků, Nikola Zřídkaveselá, 2. a - 8. místo z 33, družstvo dívek 3. tříd - 9. místo z 19 škol. Úspěšní jsme byli i v okresním turnaji v kopané žáků tříd v Chotovinách (16. května), kde jsme v konkurenci 20 škol vybojovali 2. místo. V základní skupině jsme postupně porazili 2. ZŠ Veselí nad Lužnicí 3:0, 1. ZŠ Bechyně 4:0, ZŠ Ratibořské Hory 2:1, ZŠ Mikuláše z Husi Tábor 1:0. V semifinále jsme hráli 1. ČERVNA s 1. ZŠ Veselí nad Lužnicí 0:0 - na penalty jsme vyhráli 3:2. Ve finále turnaje se ZŠ Husova Tábor jsme po remíze 1:1 prohráli na penalty 1:2 a získali stříbrné medaile. O naše branky se rozdělili: 6 branek - Vít Eliáš, 9. a, 3 branky - Daniel Krch, 8. b, 2 branky - Michal Hruška, 8. a, Ondřej Kubále, 8. b a Lukáš Kříženecký, 9. b. Z dalších událostí již jen stručně: - při celoškolním praktickém cvičení (2. května) byla škola evakuována za 5:12 minuty ( I. st. za 4:40 min., II. st. za 5:12 min.) - žáci 4. tříd v rámci exkurze (4. května) navštívili Husitské muzeum v Táboře a Kozí hrádek - žáci tříd si prohlédli hasičskou techniku při Dni otevřených dveří (5. května) - v soutěži mladých zdravotníků (Tábor 10. května) skončilo naše družstvo na 8. místě ze 14 škol - v krajském kolo v radiolektronice (České Budějovice 13. května) v kategorii Ž2 jsme se umístili takto: Míchal Martin, 8. a - 5. místo, Lenka Kučerová, 7. a - 6. místo, Karel Peclinovský, 7. a - 8. místo, Martin Mrázek, 6. a - 9. místo - žáci 2. tříd viděli v táborském divadle představení Obr! Brr! (17. května) května se žáci 6. ab a 7. ab podívali do Prahy (kino IMAX a Národní muzeum) - v rámci přípravy na přijímací zkoušky v příštím školním roce 25 žáků 8. tříd psalo testy Scio (23. května) - v květnu ukončili návštěvy školy - 1. tříd naši budoucí žáci - předškoláci z mateřské školy května začaly školní výlety ( třídy jely do Prahy, 9. a na Blatnice) Závěrem bych chtěl poděkovat paní Mrázkové a panu Vnoučkovi, kteří pomáhali při zajištění školy v přírodě, panu Macháčkovi, který připravil naše žáky na krajské kolo v radiolektronice, panu Vilímovi, který na naší škole organizoval sběr sušené pomerančové kůry (z prodeje byly pro potřeby školy zakoupeny papíry na kopírování), a panu Vránovi, který škole věnoval sadbu zeleniny. Z očekávaných událostí v červnu: pátek 2. června - Den dětí, čtvrtek 22. června - pedagogická rada za II. pololetí, pátek 30. června - konec školního roku. Mgr. Stanislav Balík, ředitel školy Klub českých turistů Sobota Koupání v lomu (23 km, možno zkrátit na 18 km do Miličína) - Záříčí - Leština (občerstvení) - Miličín (možnost koupání) - Ješetice Sraz v 7:00 před poštou, táborští turisté přijedou autobusem v 6:40 z Tábora. Návrat v 17:35 do Tábora, v 18:50 do Vožice.

5 1. ČERVNA VOŽIČAN STRANA 5 Fotbal Program družstev kopané na červen: velká přípravka - Meteor Tábor dorost Želeč muži "B" - Kopec Tábor malá přípravka Malšice žáci - Chotoviny muži "A" - Lišov velká přípravka Bechyně malá přípravka - Chýnov dorost - Chotoviny muži "A" Malšice žáci Ratibořské Hory muži "B" Ratibořské Hory velká přípravka - Želeč dorost Veselí nad Lužnicí muži "B" - Nadějkov malá přípravka Veselí nad Lužnicí žáci - Řepeč muži "A" - Suchdol nad Lužnicí Hokej Hokejový klub Sezóna 2005/2006 Konečné umístění 1. HC PACOV 2. HC 3-4. HC Sršni Nová Ves 3-4. HC Euronova E.ON Cup V neděli 14. května 2006 se chlapci z přípravky TJ Sokol, ročník narození 1996 a mladší, zúčastnili velmi prestižního a ceněného turnaje E.ON Cup. Jedná se sportovní klání, které je plně v režii energe-tické společnosti E.ON, ta rovněž přispívá všem na hodnotné ceny (všichni hráči si odvezli krásné míče na trénování). Měření sil pro nás dopadlo na výbornou, základní skupinu jsme po vítězstvích 8 :1 s Větrovami, 3 : 1 se Spartakem MAS Sezimovo Ústí a 1 : 0 s FK Tábor "B" suverénně vyhráli. Následovalo semifinále, ve kterém jsme narazili na mužstvo Bechyně. Přestože jsme byli v utkání lepším a fotbalovějším mužstvem, smolně jsme prohráli 0 : 1. Po zápase došlo i na slzičky, protože kluci dali do boje celé fotbalové srdíčko. V boji o třetí místo jsme se utkali s FK Tábor "A". Podle přihlížejících trenérů i diváků (bylo možná okolo 300) se hrálo nejhodnotnější utkání turnaje a my jsme podlehli 1 : 2, kdy celý druhý poločas jsme soupeře válcovali, ale všechny střely létaly těsně okolo branky. Skončili jsme tedy čtvrtí, ale hlavně jsme si dokázali, že právě ročník 1996 je skupinou malých fotbalistů, která se může měřit se špičkou okresu, ale i kraje. Krásným zakončením turnaje byla návštěva prvoligového fotbalisty TJ Dynamo České Budějovice Martina Vozábala u nás v šatně. Ten s kluky velmi ochotně pobesedoval a rozdal podepsané kartičky. Dále jim povyprávěl o cestě, která vede až na samý fotbalový vrchol. Mužstvo, které reprezentovalo perfektně TJ Sokol, ale i celé město, tvořili tito mladí nadějní hráči: Jan Balík, Jiří Balík, Jan Větrovský, David Struska, Dominik Břenda, Tomáš Schorný, Lukáš Valtr, Josef Knotek, Martin Forejt, Lukáš Nuhlíček, Josef Vodička, Lukáš Pala. Jako nejlepší hráč mužstva byl trenéry vyhodnocen Jan Balík, navíc Jiří Balík zvítězil v dovednostní soutěži v žonglování s míčem mezi všemi hráči turnaje. 5. června 9,30 hodin II. ročník bowlingového turnaje O pohár města HC se po finálovém utkání s HC Pacovem (4:10, 0 :13) umístil na 2. místě. Nutno podotknout, že HC Pacov byl posílen o mladé hráče z Pelhřimova a Jihlavy, kteří hrají vyšší soutěže. My jsme však splnili vytčený cíl pro tuto sezónu, který byl umístění do 3. místa. Tímto děkujeme všem sponzorům, fanouškům a příznivcům ledního hokeje v Mladé Vožici za podporu v uplynulé sezóně. Pohár za 2. místo rozšířil naší sbírku v restauraci "U Zvonice".

6 STRANA 6 Mateřská škola Prosíme maminky, které byly s dětmi u zápisu a ještě nepřinesly vyplněné dokumenty, ať tak neodkladně učiní. PROVOZ MŠ BĚHEM MĚSÍCE ČERVENCE A SRPNA BUDE PŘERUŠEN NA DOBU 3 TÝDNŮ, A TO OD DO Upozorňujeme rodiče, že tak jako každý rok v měsíci červnu proběhne k dvojí platba za stravné. Jedná se o vyúčtování stravného za měsíc květen a zároveň záloha na měsíc červen. Nechte si, prosím, větší finanční hotovost na účtu. Přeplatek z června se Vám vrátí na účet k 17. červenci. Placení školného o prázdninách: Podle nového školského zákona je povinností rodičů platit školné i v době prázdnin, i když dítě MŠ v červenci ani v srpnu nenavštěvuje. Částka stanovená pro tyto děti je 75 Kč měsíčně, tedy 150 Kč za oba dva měsíce. Tento poplatek se bude vybírat do konce měsíce června. Děti, které Hasiči spoluobčanům Zakládání ohňů v přírodě Zvýšené nebezpečí požárů vzniká v přírodním prostředí v období s mimořádně teplým a suchým počasím. Pro toto období by se měla dodržovat pravidla, která zabrání vzniku požárů. Jedná se o zákaz kouření, rozdělávání otevřeného ohně na lesních pozemcích a do vzdálenosti 50ti metrů od okraje lesního pozemku. Lidé by neměli porušovat zákaz táboření na lesních pozemcích a ve volné přírodě mimo vyhrazená místa. Vypalování trávy Plošné vypalování porostu je zakázáno celoročně. Na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, může hasičský záchranný sbor uložit pokutu za přestupek na úseku požární ochrany tomu, kdo vypaluje porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou tyto osoby povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny předem oznámit operačnímu středisku příslušného územního odboru hasičského záchranného sboru. Lidé by se měli chovat opatrně všude tam, kde by mohlo jejich nezodpovědné počínání skončit požárem. Z činnosti hasičů proběhla soutěž požárních družstev v požárním sportu v Bělči. Soutěžilo se v disciplinách požární útok VOŽIČAN budou chodit do MŠ celé prázdniny, budou platit 150 Kč měsíčně, tedy 300 Kč. I pro ně platí, že školné na tyto dva měsíce musí mít zaplaceno do konce června. Rodiče všech dětí z MŠ si musí u ředitelky vyžádat rozhodnutí o ukončení, ale i o přerušení školní docházky. Zároveň s převzetím rozhodnutí o přerušení docházky zaplatí příslušnou částku. Rodičovská schůzka k novému školnímu roku se bude konat v pondělí v hodin ve třídě Kočiček. Co máme připraveno na měsíc červen? oslavíme společně Den dětí jdeme do kina na poslední pohádku tohoto školního roku, kterou je příběh o "Strašpytlíkovi" se děti budou fotografovat na společné foto jedou třídy předškoláků na výlet do Prahy. Chtěly bychom vyjet lanovkou na Petřín, navštívit bludiště, koupit si a běh na 100 m s překážkami. Na zahájení předvedla své umění v požárním útoku dětská družstva mladých hasičů z Mladé Vožice a Bělče. V kategorii "Muži I", tj let se zúčastnila tato družstva SDH a umístila se v tomto pořadí: 1. Běleč, 2. Vilice, 3. Hlasivo, 4., 5. Řemíčov, 6. Blanice, 7. Noskov, 8. Janov. V kategorii "Muži II", tj. nad 35 let: 1. Hlasivo, 2. Stará Vožice. V kategorii "Ženy": 1. Běleč, 2. Hlasivo Soutěže se zúčastnila družstva SDH okresku a hostující družstvo z SDH Podolí, které předvedlo požární útoky. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě soutěže a všem sponzorům, hlavně Agrospolu. Soutěž mladých hasičů okresní kolo 1. ČERVNA zmrzku nebo něco na památku. Odjezd je v 7.30 od MŠ, předpokládaný návrat ve hod. Nezapomeňte své děti přivést včas! O výletu tříd kočiček, broučků a kuřátek se ještě jedná, včas Vás budeme informovat v MŠ slavnostní rozloučení s předškoláky v obřadní síni městského úřadu během měsíce června si můžete ve výkladní skříni v lékárně prohlédnout tablo dětí, které se loučí s mateřskou školou Přeji Vám všem, ať se prázdniny vydaří, ať si užijete hodně koupání a sluníčka, nastávajícím prvňáčkům šťastné vykročení do další etapy života a našim novým školáčkům co nejvíce nezapomenutelných zážitků z mateřské školy. Celému kolektivu MŠ přeji krásnou dovolenou a hodně zdraví a elánu do nového školního roku. Lenka Farová, ředitelka MŠ Plamen se konala v Táboře, kde se družstvo mladých hasičů Mladá Vožice umístilo na 8. místě se bude konat okresní kolo v požárním sportu v Soběslavi pořádá SDH pro mladé hasiče zájezd na divadelní představení do Českého Krumlova na otáčivé hlediště. Karel Adam Prodám zahradu 450 m2, el. přípojka, studna, obec Křtěnovice u Ml. Vožice. Cena dohodou. Tel:

7 1. ČERVNA VOŽIČAN STRANA 7 Výstavba vodojemu v Horních Koutech Pokračují práce na výstavbě VDJ v Dolních Koutech, který bude sloužit k akumulaci pitné vody ze stávajících zdrojů pro vyrovnání denních nerovnoměrností ve spotřebě pitné vody ve městě. K vodojemu bude přistavěna úpravna vody pro zabezpečení požadované kvality pitné vody. Stavbu provádí firma Kašparů - STŘECHY MLADÁ VOŽICE Jiří Dvořák KOH-I-NOOR Koller s.r.o., člen koncernu Swietelsky. Ve středu byla provedena betonáž stěn akumulačních komor vodojemu a základové desky úpravny vody. Do připraveného vyarmovaného bednění bylo uloženo 105 m3 vodotěsného betonu dodávaného firmou ZAPA beton a.s. v Táboře. Ing. Petr Říha - stavební dozor výstavby a.s. přijme do pracovního poměru: seřizovače do třísměnného provozu Požadujeme: vyučení ve strojírenském nebo obdobném oboru základní znalost práce na PC vítána Vhodné i pro absolventy odborných učilišť. Nástup možný ihned. Zájemci se mohou hlásit na osobním oddělení společnosti, na ové adrese nebo na tel. č V dubnu tohoto roku byla ukončena realizace první části projektu s názvem "Vzděláváním k prosperitě Mikroregionu Venkov", který od října 2005 do července 2007 realizuje Dobrovolný svazek měst a obcí Mikroregion Venkov a Jihočeská hospodářská komora, s finanční podporou Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České republiky. Kursy jsou určeny podnikatelům, živnostníkům a všem zaměstnancům malých a středních podniků pracujících na území mikroregionu. Celkem se v Nadějkově, Borotíně, Chotovinách a Mladé Vožici realizovalo 7 kurzů (3 kurzy anglického jazyka, 1 kurz německého jazyka, 2 kurzy základů práce na PC a 1 kurz účetnictví), kterých se účastnilo celkem Stavba a renovace šikmých i plochých střech - Práce tesařské, klempířské a pokrývačské Tel: Fax: osob z 96 různých organizací. Průměrný počet účastníků na 1 kurzu byl 18. První část projektu potvrdila, že zájem dále se vzdělávat je u obyvatel mikroregionu veliký, zejména když se kurzy konají v místě bydliště a za zvýhodněných podmínek. Další zájemci proto mají šanci zapojit se do vzdělávání ve školním roce 2006/2007. Od října 2006 budou kromě pokračování jazykových kurzů v případě zájmu otevřeny další 2 programy, které jsou určeny především živnostníkům a obchodníkům: Vzdělávací modul pro začínající podnikatele - celkem 70 hodin informací a konzultací z oblasti legislativy, pracovně - právních vztahů, marketingu, finančních zdrojů, daní, podnikatelských plánů atd. Místo konání bude určeno na základě před- Klub důchodců Ve čtvrtek se konal zájezd Klubu důchodců na HOBBY do Českých Budějovic. Počastí nám přálo, a teprve před odjezdem začalo trochu pršet. K vidění bylo mnoho zajímavého, ale i nesolidních obchodníků s kosmetikou, lákajících na dárky zdarma a pak chtít peníze. Dokonce reagovali výrokem: "To je hrozné, ti důchodci už nic nechtějí ani zadarmo.". Výlet jsme si však užili, zaplatili jsme ho z peněz, která nám tu nechali Skotové, při jejich loňské návštěvě. A pak, že jsou lakomí. V dobré náladě jsem se v pořádku vrátili domů a budeme se těšit na podzimní návštěvu divadelního představení v Praze. Za Klub - Hana Trejbalová Svaz tělesně postižených Ve středu se konala členská schůze MO Svazu tělesně postižených spolu s oslavou svátku matek. Sešlo se nás 65 členů. Opět nám přišly zazpívat a zarecitovat děti z MŠ. Jejich vystoupení bylo dojemné a ocenili jsme jejich suverénní vystupování, i vlastoručně zhotovené dárky pro naše ženy. Jako host přišel i starosta města Ing. Dlouhý a seznámil nás, co se povedlo z naplánovaných akcí uskutečnit i s jakými problémy se město potýká. Při cestě z Písku do Prahy mezi nás zavítala režisérka a dokumentaristka Olga Sommerová, pověděla o své zajímavé práci nejen filmařské, ale i spisovatelské. Předala nám i čtyři její knihy. Chceme upozornit ty, kdo jsou přihlášeni na zájezd do Kutné Hory 7. 6., že odjezd je v 7.00 hodin z náměstí od kostela. Výbor MO STP Vzdělávací kurzy v Mikroregionu Venkov běžného zájmu, náklady účastníků na spolufinancování budou činit cca Kč. Obchodní dovednosti - 4 dvoudenní moduly: time management, komunikační dovednosti, prodejní dovednosti, praktická asertivita a zvládání konfliktů. Kurs je určen zejména prodejcům a obchodníkům. Náklady účastníků na spolufinancování kurzu budou cca 1500 Kč. Jestliže máte zájem o tyto kurzy, prosíme o předběžné potvrzení zájmu do u paní Hany Heřmánkové, tel , , Během léta budou k dispozici závazné přihlášky. Další informace získáte na webové stránce Petr Kukla Koordinátor projektu

8 STRANA 8 VOŽIČAN!Akce erven! STAVEBNINY Slevy 65,-K /pyt Platí od 1.6. do nebo do vyprodání zásob Cement 32,5 25 kg /pyt Výb r z našich cen! 110,-K /pyt Baumacol Lepidlo na obklady a dlažbu 25 kg/pyt Baumacol Flex 249,-K /pyt 1. ČERVNA Restaurace "U ZVONICE" Předzahrádka- terasa- salónek Polední MENU za 66,- Rozšířená nabídka jídel a nápojů Alkoholické a nealko koktejly Možnost grilování na terase Fotbalové přenosy z MS Sázení s Tipsportem 290,-K /v dro Remal Plus Bílý nát r interiér 15 kg + 25% zdarma 429,-K /v dro Remal Sn hobílý Bílý nát r interiér 15 kg + 25% zdarma 0 Informace o dalších slevách na našich prodejnách Stavebniny: Na Vápenkách 140, Chýnov tel Stavebniny: Na Vápenkách 140, Chýnov tel. A. Mareše 132, tel A.Mareše 132, tel. Ceny na letáku jsou včetně DPH 3. mladovožické slavnosti sobota 1. července 2006 v přírodním amfiteátru na zámecké zahradě v Mladé Vožici Program: utkání v plážovém volejbale - TJ Sokol - Volejbalový tým hvězd televize NOVA. V sestavě nebude chybět např. Pavel Poulíček, Rey Koranteng, Jana Nováková a další autogramiáda osobností televize NOVA turnaj v plážovém fotbale za účasti: Miličína (kapitán Václav Struska), Ratibořský Hor (Milan Breda), Mladé Vožice - junioři (Petr Kukla), Mladé Vožice - senioři Úroveň a kvalita pro Vás! Přijmeme pomocnou sílu do kuchyně Vožičan - vydává MÚ pod evidenčním číslem MK ČR E odp. redaktor: Mgr. Větrovský tel.: k tanci a poslechu hrají nadějní mladíci z Votic - GENERACE pokračuje KEKS - oslava 25.výročí vzniku skupiny

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Volby do Zastupitelstva města Tábora se konají 20. a 21. října

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Volby do Zastupitelstva města Tábora se konají 20. a 21. října www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Pro tento krátký úvodník jsem nevybral ani žádné hodnocení úspěšných zářijových Táborek, ani zamyšlení nad v říjnu očekávanými komunálními

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 ZÁŘÍ 2010 Od jeskyně k modernímu městu Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 FOTO: I. KYNCL, MUZEUM HL. M. PRAHY Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Život. 1 Ohlédnutí za rokem 6 Zprávy z výborů 7 Kultura 10 Sport 12 Škola

Život. 1 Ohlédnutí za rokem 6 Zprávy z výborů 7 Kultura 10 Sport 12 Škola Život 10/2003 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXVII Slovo starosty Vážení občané, je před námi advent, tedy příprava na svátky vánoční. Pro mnohé je to doba plná shonu

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 SLOVO STAROSTY Jak si již pravděpodobně všichni čtenáři našeho zpravodaje všimli, otázky pro starostu nebo rubrika Ptáme se za vás ani v tomto číslo nebude pokračovat,

Více

Stavební činnost v našem městě v roce 2010

Stavební činnost v našem městě v roce 2010 V TOMTO VYDÁNÍ: Červen 2010/06 Cyklo novinky v Sezimově Ústí Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Vydržení věcného břemene a právo nezbytné cesty Stříbrný klíček 2010 Festiválek Nechanice

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, prázdninové měsíce, které bychom letos mohli nazvat letními jen velmi těžko, máme už za sebou. Školáci už opět začínají vstřebávat nové učivo ve školních lavicích a my starší zase rekapitulujeme

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ČERVEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ZAHÁJENÍ SEZONY V MĚST. MUZEU STR. 3 JMENINY MĚSTA STR. 4 NAŠI PŘEDŠKOLÁCI STR. 9 ŠKOLNÍ AKADEMIE STR. 10 11 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU

Více

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 4 ll

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 4 ll Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 4 ll Číslo 9 17. 9. 010 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse,

Více

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního Kde najdete tu svou? Kunčice p. O. Frýdlant nad Ostravicí Bílá, St. Hamry Pržno Baška Malenovice Pstruží Lhotka, Metylovice Ostravice Čeladná Janovice Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 1 str. 2, 3, 4

Více

Prázdninové bilancování

Prázdninové bilancování www.hodslavice.cz CERVENEC-srpen ˇ 2014 Prázdninové bilancování máme tady opět prázdniny a čas dovolených, ale život v obci běží na plné obrátky dál. Po červnu plném akcí sportovních i kulturních se o

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

Vila Karla Čapka zpřístupněna virtuálně prostřednictvím webu

Vila Karla Čapka zpřístupněna virtuálně prostřednictvím webu PRAHA 10 Ročník 24 číslo 2 14. 2. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká distribuční, a.s. Maminky se mohou školit zdarma

Více

Vážení spoluobčané! Září POZVÁNKY

Vážení spoluobčané! Září POZVÁNKY září 2014 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané! Jedna z největších investičních akcí v našem městě za poslední léta, rekonstrukce náměstí, vstupuje konečně do své závěrečné fáze. Všichni si určitě oddychneme,

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

LEKCE SMÍCHU A ZPĚVU ANEB HUMOR A MUZIKÁL. číslo 7 / červenec 2012. Otevření koupaliště Kaplice 30. 6. Olympiáda v Kaplici

LEKCE SMÍCHU A ZPĚVU ANEB HUMOR A MUZIKÁL. číslo 7 / červenec 2012. Otevření koupaliště Kaplice 30. 6. Olympiáda v Kaplici Ročník XVI ZDARMA číslo 7 / červenec 2012 skok vysoký a hod míčkem. V kategorii starších žáků 2 zlaté medaile ve skoku dalekém i vysokém vybojoval František Cais (ZŠ Fantova). Celkové pořadí škol, které

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249. 3. ukládá starostovi požádat Krajský úřad kraje Vysočina o provedení pře zkoumání hospodaření města v roce 2013.

ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249. 3. ukládá starostovi požádat Krajský úřad kraje Vysočina o provedení pře zkoumání hospodaření města v roce 2013. www.zdirec.cz Cena 5 Kè ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249 Začíná měsíc vinobraní, červených jeřabin a děti opět usednou do školních lavic. Čas bezstarostných her je v nenávratnu a nové povinnosti nastaly

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Nový terminál veřejné dopravy

Nový terminál veřejné dopravy Vydává Městský úřad v Hrádku nad Nisou číslo 7 8 ročník 14 cena 10 Kč červenec srpen 2005 Vyberme budoucí podobu náměstí O tom, jak by mělo vypadat Horní náměstí se již diskutovalo mnohokrát. I v HRÁDECKU

Více

Setkání parohatých měst bylo příjemné

Setkání parohatých měst bylo příjemné Ročník XII. číslo 6 (152) Středa 30. června 2004 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PRÁZDNINOVÉ ČÍSLO VYJDE V ÚTERÝ 31.SRPNA Uzávěrka: 20. srpna V rámci galavečera při květnovém setkání Parohatá

Více

ÚOHS rozhodl: Město může stavět!

ÚOHS rozhodl: Město může stavět! Měsíčník obyvatel města Otrokovice 22. dubna 2011 číslo 4 - ročník 21 zdarma - neprodejné Krizové SMS ohlásí požár či povodeň strana 5 ÚOHS rozhodl: Město může stavět! Pantheři jsou v extralize! V rámci

Více