číslo 7 8 červenec srpen liskovec.cz e -mail: zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 7 8 červenec srpen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma"

Transkript

1 číslo 7 8 červenec srpen liskovec.cz e -mail: zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 Informace z radnice strana 4 Preventivní opatření v souvislosti s odjezdem na dovolenou strana 5 Ze sportu strana 7 Křížovka strana 9 Ze školství strana 10 Dětský koutek strana 11 a 12 Tipy pro volný čas strana 14 Politické okénko Všem lidem prospívá dopřát duši čas od času uvolnění. Odpočinek obnovuje totiž životní sílu a veselá nálada prázdnin rozežene každý smutek. Seneca děl vposled, odvraceje se od přístroje Celsiova, zdá se mi poněkud nevhodný, zní přesně často užívaný citát z klasika, pronesený ústy majitele říčních lázní Antonína Důry během rozmarného léta. Seděl na své plovárně za časů první republiky, pro nás již idylických, a zlobil se na provazy deště, které mu v letní sezoně ničily byznys. Jak vidíme, i tehdy se počasí občas nechovalo dle našich představ a dělalo si, co chtělo. Bez ohledu na naše potřeby mít krásné, postupně rozkvétající jaro, teplé léto s občasnými osvěžujícími bouřkami, babí léto a chládnoucí podzim, korunovaný pořádně mrazivou a zasněženou zimou. Možná jen ti jedinci i zcela odtržení od přírody a trávící svůj život v klimatizovaných místnostech za obrazovkami počítačů si ještě nevšimli, že obraz čtvera ročních období se i v našich zeměpisných šířkách, zatím stále ještě chráněných před dramatickými změnami klimatu, postupně smazává. Jaro a podzim se zkracují, máme zimu a pak najednou léto, prudké výkyvy teplot dávají zabrat nejen zemědělcům nejvíce odsouzeným k závislosti na stále vrtkavějším počasí a těm, kteří mají už tak velké zdravotní problémy. Dostáváme se postupně do situací připomínajících lékaři příliš nedoporučované zimní výlety za teplem, kdy během několika mála hodin vyměníme zimník za letní tričko a divíme se, co to dělá s naším organismem. Už i zcela zdraví lidé začínají pociťovat náročnost výkyvů teplot a to jak i trénovaný organismus dostává zabrat při přizpůsobování se teplotnímu tobogánu na venkovních teploměrech. Že se něco děje s klimatem, nejen díky teplotním skokům, ale i měnící se struktuře srážek, kdy po období sucha přichází prudká průtrž mračen a vyprahlá země není schopná ji tak rychle zadržet, asi zpochybňuje málokdo. Mohutná diskuse, někdy připomínající bývalou třídní nenávist až za hrob, nastává v okamžiku, kdy se začne mluvit o příčinách těchto změn. Jedna strana tvrdí, že momentální stav zeměkoule je dán přirozeným vývojem zemského klimatu, které se mění už po miliony let, za všechno může zvýšená aktivita Slunce atd. A nic se s tím nedá dělat. Druhá strana naopak hlásá, že za tyto změny může činnost člověka a průmyslová revoluce, takže pokud nezměníme své chování vůči matičce Zemi, budeme se velmi rychle divit. Pravdou asi je, že obě dvě teorie mají něco do sebe, např. třicetiletá válka v 17. století byla částečně vyvolána a trvala tak dlouho i díky tehdejšímu celoevropskému počasí připomínajícímu malou dobu ledovou. Jenže také je pravdou, že Země tehdy ještě nevysilovaná naší vysilující činností a honbou za konzumem měla mnohem lepší možnosti se podobným změnám přizpůsobit a vyrovnat se s nimi. Na místech, kde zmizela původní fauna a flóra, vyvinula se jiná, schopná se přizpůsobit stávající situaci. Zastánci první teorie tím vlastně dávají světu najevo, že není potřeba měnit své chování, protože na stavu věcí stejně nic nezměníme, a zastánci teorie druhé v nás zase vzbuzují takové pocity viny, že se někdy raději zavřeme do ulity zmaru s výrokem: stejně se na tom nedá nic změnit, když se zbytek lidstva bude chovat stejně dále sebevražedně. A doufáme, že nám a našim dětem se katastrofa snad vyhne. Můžeme schovávat hlavu do písku nebo si na ten písek raději začít zvykat, pravdou je, že se naplňují výroky vědců, kteří už několik desítek let předpovídají podobné projevy i našeho středoevropského počasí. Země se skutečně otepluje, klima je stále více bouřlivé a nevyzpytatelné, pokud ho máme ve zdraví přežít, musíme přistoupit k opatřením nejen ve svém osobním okruhu, ale i v rámci celé společnosti a na tyto změny začít reagovat. Zatím se většinově chováme tak, jako pan Antonín Důra, který pouze nadával na počasí. Co tedy můžeme dělat pro svůj lepší pocit, že k těm změnám nepřispíváme my sami? Chovat se zodpovědně. Hlídat si stav zeleně ve svém okolí, všímat si to, jak se lidé kolem nás chovají k půdě, která je v naší republice denně zastavována dalšími a dalšími nevratnými stavbami, a také ke stále vzácnější vodě, šetřit energiemi, třídit odpad, zateplovat své domy, co nejméně znečišťovat přírodu a také pracovat na svých vztazích. Spokojený a šťastný člověk je většinou člověkem zdravým i odolným. Už naše babičky věděly, že spokojený domov, dobří přátelé a příbuzní k tomu našemu štěstí přispívají velkou měrou. Jak to tak vypadá při pohledu z okna, teď to štěstí, pohodu a zdraví budeme skutečně potřebovat. Tento způsob klimatu je totiž opravdu poněkud nevhodný, nejen pro lidský druh. Kateřina Dubská Většina čtenářů nám píše,někteří pro nás i kreslí - takto vypadá Svážná 7 očima pětiletého dítěte. Jindřich Macháč KOMISE PRO KULTURU RMČ BRNO -NOVÝ LÍSKOVEC připravuje kulturně poznávací zájezd na 22. září 2012 LITOMYŠL A OKOLÍ Odjezd v 7.30 hod. od supermarketu Albert, předpokládaný návrat v hod. Po návratu bude připraveno tradiční závěrečné posezení. Přihlášky přijímá p. Jiří Faber, Rybnická 100, tel , Účastnický poplatek činí 150 Kč, pro důchodce 100 Kč a zahrnuje náklady na dopravu a závěrečné občerstvení a bude vybírán při nástupu do autobusu. Vzhledem k omezenému počtu míst bude přihlédnuto k pořadí přihlášek. Na vaši účast se těší komise pro kulturu RMČ.

2 LÍSKÁČEK 7 8/ ze života naší čtvrti Nejen kosecké písně zazněly ránem dne 30. června koniklecovou rezervací na Kamenném vrchu. Konal se první ročník Kosení koniklecové louky. Píši sice první, ale ono to není tak úplně pravda. Kosení probíhá již po několik let pravidelně v rámci Kameňákové brigády pod záštitou organizace REZEKVÍTEK, která se o rezervaci pečlivě stará. Ovšem letošní setkání kosců bylo významné a první svojí formou. Brzy ráno již v 5 hodin se sešla skupinka cca 20 krojovaných mužů, žen a dětí, aby společně přiložili ruku k dílu a dali vzniknout nové tradici setkávání při kosení koniklecové louky. Tato setkání se pravidelně uskutečňují i jinde na Slovácku, zejména v nedalekých Buchlovicích a jejich zámeckém parku. Je neobyčejné a nádherné poslouchat ranní zpěv ptáků v krásné přírodě, kterou nám naše rezervace nabízí. Louka zbarvená vonícími a mnohdy i vzácnými lučními květy, zvuk brousku přejíždějící ostří kos a prozpěvování sekáčů, snídaně v trávě chléb s tvarohovou pomazánkou a mléko, koláče napečené členkami komise pro kulturu a samozřejmě nesmí chybět štamprlička proti pocení a jak se říká na spálení červa. Věřím, že kdo přišel, neprohloupil, a již si chystá kosu na další ročník. Dovolte mi na závěr velmi poděkovat všem, kteří přišli, dále z Rezekvítku panu Jurkovi a slečně Žižkové za podporu a pevně doufám, že akce podobného charakteru konané na našem Kamenném vrchu povedou nejen děti, ale i dospělé ke stále větší ohleduplnosti k okolní přírodě, na kterou můžeme být právem pyšní a která dělá z Nového Lískovce nádherné místo pro život. Na úplný závěr si dovolím poděkovat všem, kteří dodržují platnou vyhlášku města Brna, kterou se snažíme jako městská část rovněž chránit koniklecovou rezervaci a na jejímž základě platí v celé oplocené části rezervace ZÁKAZ VSTUPU SE PSY. Za všechny zúčastněné Ing. Jan Privarčák, místostarosta MČ Foto: Martina Čížková Ve čtvrtek dne 28. června bylo na první pohled odpoledne jako každé jiné, ovšem s blížící se 16. hodinou se začali pomalu scházet na naší radnici občané, kteří v nejbližším období oslavili své významné životní jubileum. Na některých nebyl úctyhodný věk díky jejich celoživotnímu optimismu a elánu vůbec poznat. Rovněž debata s představiteli obce, tedy paní starostkou Ing. Drápalovou a panem místostarostou Ing. Privarčákem, byla velmi zajímavá a úměrná vysokému zájmu diskutujících jubilantů o dění v jejich městské části. Prvními gratulanty byly, jako již tradičně, děti z mateřské školy, tentokráte MŠ Pomněnky Oblá. Děti dokázaly svým vystoupením dojmout a vykouzlit úsměv na tvářích přítomných dědečků a babiček. Ještě jednou děkujeme jim i jejich vyučujícím za milé vystoupení. Následovalo předání drobných věcných darů a osobní gratulace od představitelů obce. V 17 hodin se na setkání dostavili finalisté dětské soutěže Namaluj si pohádku Martinka Šmaková, Kája Šmak, Sára Della Malva a Samuel Della Malva. Výtvarná soutěž byla vyhlášena v rámci proběhnuvší akce Den dětí. Finalisté obdrželi za své výkony z rukou místostarosty hodnotné ceny. Všem finalistům ještě jednou blahopřejeme. Ke každé oslavě patří písnička a ta nechyběla ani na našem slavnostním setkání. Věříme, že to byl pro všechny pozvané jubilanty příjemně strávený podvečer, a že byl jakýmsi naším malým příspěvkem a uznáním jejich krásného kulatého životního jubilea. Dovolím si zde uvést ty, kteří nás poctili svojí návštěvou na radnici a zaslouží si naše uznání a blahopřání: Venuše Jahodová, Marie Brabcová, Věra Šinkyříková, Zdenka Langerová, Olga Hadravská, Jaroslav Heinrich, Stanislav Zimola, Miloslava Pokorná, Marie Krhounková, Gulnara Ekizašvili, Pavel Malec, Emílie Hromatková, Jaroslav Kolář, Jiří Harušták, Ferdinand Mück, Jan Jílek, Milada Protivová, Ladislav Korvas, Svatopluk Racek a Květuše Koníčková. Blahopřejeme! Členové komise pro kulturu RMČ

3 3 LÍSKÁČEK 7 8/2012 informace z radnice TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚMČ Podatelna, sekretariát starostky Fax Tajemnice Byty Finanční odbor Pokladna Stavební úřad Doprava Životní prostředí Investiční technik Právník Ověřování listin Správa bytů a domů LÍSKÁČEK zpravodaj městské části Brno -Nový Lískovec -liskovec.cz Vydavatel: Rada MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: PhDr. Kateřina Dubská, redakční rada: Ludmila Adlerová, Dana Beranová, Jiří Faber, Ing. Rostislav Košťál, Mgr. Jana Říhová a Ing. Michal Šípek Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks Grafická úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk BRKO, s. r. o., Tuřanka 17 Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , příjem plošné inzerce tel.: , příjem textové inzerce nebo platby inzerátů Ceník inzerce na -liskovec.cz Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrky příspěvků do Lískáčku: do zářijového 23. srpna 2012, do říjnového 20. září Pravidla pro zasílání příspěvků do Lískáčku: Maximální rozsah příspěvků: 5000 znaků. Články musí odpovídat českému pravopisu a grafickým normám. K článku musí být připojen kontakt na autora pro možnost konzultace obsahových a jazykových korektur. Autorská korektura konečného znění článku pouze na vyžádání autora. SENIOR KLUB NOVÝ LÍSKOVEC Oblá 51c Domeček se schází každé úterý od 14 do 16 hod. v klubovně zájmová činnost. Kontakt: Fukanová, tel MALÍŘ POKOJŮ TEL AUTOŠKOLA výcvik bez stresu a v pohodě Najdete nás v Novém Lískovci na ul. Oblá 35 (žluté domy pod Albertem) Info na: SEZNAM NEINVESTIČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ SCHVÁLENÝCH V ZMČ KOLO Název a sídlo žadatele Název projektu Schválený Schválený ČÁSTKA návrh ZMČ návrh ZMČ CELKEM 1. kolo 2. kolo R Český zahrádkářský svaz Ozvučení prostoru pro společenské a kulturní akce TOM 432 Horolezčata, Brno, Lesní 5 Závody žactva ve voln. lezení na balvanu Bač line sport o.s., Brno, Oblá 35 Pořádání sportovních akcí v Brně NL Bač line sport o.s., Brno, Oblá 35 Zabezp. provozu běžeckého tunelu TJ Sokol Nový Lískovec, Brno, Sportovní činnost oddílu malé kopané Rybnická AC Moravská Slavia Brno, Vojtova 541/12, Brno Běh Novým Lískovcem AC Moravská Slavia Brno, Vojtova 541/12, Brno Běh kolem Myslivny AC Moravská Slavia Brno, Vojtova 541/12, Brno Sportovní klub stolního tenisu, Nový Lískovec, Brno, Oblá 52 Box club Nový Lískovec Brno, Rybnická 75, Brno Mateřské centrum Sedmikráska, Brno o.s., Brno, Oblá 51 Česká tábornická unie, TK Albion Brno, Brno, Kamínky 8 Silvestrovský běh Moravské Slavie Brno - Memoriál Richarda Plcha zajištění tepla, vody a el.energie pro hernu stolního tenisu, kolo - nákup sportovních potřeb provoz a rozšíření sportovní činnosti oddílu boxu MC Sedmikráska v roce Cesta k druhým Radomír Loukota, Koniklecová 13, Brno Provoz a údržba BMX tratě SK Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno Zabezp. celoroční tréninkové činnosti volejbalového oddílu SK Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno Zabezp. trénink. soutěžní činnnosti nohejbal. odd. v r Vladimír Pištěcký, Brno, Svážná 4 Účast na střeleckých závodech v ČR Junák-svaz skautů a skautek ČR, Křížkovského 23, Brno pořízení lezeckého vybavení Korfbal klub Brno, Břenkova 15, Brno Korfbal v Novém Lískovci Lužánky, středisko volného času, Brno, Lidická 50 Lužánky, středisko volného času, Brno, Lidická 50 HBK Bulldogs Brno, Oblá 29, Brno Brněnský hokejbalový svaz, Oblá 29, Brno, IČ Činnost klubu seniorů Činnost CVČ Lyska Zabezp.trénink.a rehabiltačních pomůcek podpora žákovských a dorost. reprezentantů v hokejbale Vladimír Dzurja, Svážná 12, Brno 3. ročník open uliční ligy Nového Lískovce v r Vladimír Dzurja, Svážná 12, Brno příprava družstev NL v pétangue SOŠ OOM s.r.o., Brno, Zoubkova 20 I my budeme potřebovat pomoc aneb zlepšení kvality života seniorů CELKEM NEINV. DOTACE Investiční dotace poskytnutá v rámci 2. kola Brněnská asociace futsalu, Rybnická 75, Brno modernizace kulturně společenského sálu

4 LÍSKÁČEK 7 8/ aktuálně PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S ODJEZDEM NA DOVOLENOU Prázdninové měsíce využívá většina z nás k odpočinku mimo domov. Před odjezdem na dovolenou je potřeba provést pár nutných kroků k zabezpečení svého domu či bytu. Policisté mají pro vás pár rad. Před odjezdem: se nechlubte svými majetkovými poměry nezveřejňujte svůj odjezd předčasně (nepište svůj odjezd ani na sociální sítě - facebook) uschovejte cenné věci a doklady do bezpečnostní schránky nebo domácího trezoru zkontrolujte pečlivě okna a dveře, zda jsou zavřená zvažte zatažení závěsů a žaluzií můžete-li, vytvořte zdání, že je v bytě někdo přítomen svěřte klíč spolehlivému sousedovi, který bude váš byt kontrolovat a vybírat poštovní schránku uložte žebříky a jiné nástroje, které by pachatel mohl použít při vloupání, do vašeho rodinného domku POZOR NA KAPESNÍ KRÁDEŽE A STRHÁVÁNÍ ŘETÍZKŮ Léto je v plném proudu. Odhalený dekolt se šperky láká nenechavce, kteří využijí chvilky nepozornosti a řetízek bez ostychu strhnou. Proto strážci zákona doporučují drahé šperky schovat pod lehký šátek nebo si je raději ponechat na výjimečné příležitosti. Pachatelé si vybírají zejména starší ženy. Ke strhnutí řetízku nemusí dojít pouze v prostředcích hromadné dopravy (zde pachatel využívá momentu těsně před uzavřením dveří tramvaje či trolejbusu), ale i v nákupním centru nebo i na hřbitově. Anonymita velkého nákupního centra, množství lidí, kteří nevěnují pozornost svým věcem nebo také lhostejnost kolemjdoucích, to jsou často aspekty, které využívají pachatelé těchto krádeží při své práci. Takoví zloději jsou velmi šikovní a často jim stačí ke krádeži jen pouhý okamžik, kdy vyvolají kolem sebe rozruch nebo pouze takové situace v davu lidí využijí. Není výjimkou, že pracují v dobře organizovaných skupinkách a využívají nejrůznějších signálů, jak spolu komunikovat tak, aby jejich počínání nezaregistrovalo okolí. Krádeže odložených věcí jsou nejčastěji registrovány v nejrůznějších prodejnách, restauracích, barech apod. Zde pachatelé dokáží využít kratičkého okamžiku nepozornosti majitele věcí, když má kabelku nebo oděv uložen na opěradle židle nebo jeho neopatrnosti ve chvíli, kdy místo s odloženou kabelkou, telefonem nebo oděvem opouští na delší dobu. Policisté však nejsou lhostejní ani k jedné z popsaných forem krádeží a pachatelům se snaží všemožně práci znesnadňovat a jejich počínání odhalovat. Není to však jednoduché, protože v první řadě je na samotných lidech, aby si na svoje věci dávali lepší pozor. zdokumentujte své cenné věci, případně si sepište výrobní čísla (tyto informace pomohou policii v pátrání a pojišťovnám při likvidaci pojistné události) Příprava auta: připravte si všechny doklady (v případě, že jde o cizí automobil, pořiďte si pro cestu do zahraničí plnou moc oprávněného majitele o zapůjčení vozu) zkontrolujte: elektroinstalaci, funkčnost všech žárovek vnějšího i vnitřního osvětlení vozidla a kontrolních lamp na přístrojové desce, stav autobaterie pneumatiky, tlak, stav a hloubka dezénu, včetně rezervy, stav brzdové soustavy (i kapalinu) povinnou výbavu vozu, zejména rezervní žárovky a nářadí na výměnu defektní pneumatiky, neopomeňte na výstražný trojúhelník a reflexní vestu výbavu lékárničky, koupit vhodný hasicí přístroj, u starších vozů případně přibalit problémové náhradní díly Doporučení kapesní krádeže na ulici, v prostředcích MHD a v místech většího výskytu lidí věnujte zvýšenou pozornost svým taškám, kabelkám a zavazadlům snažte se u sebe nenosit velkou finanční hotovost peněženku a doklady noste odděleně, pokud se stanete obětí kapesního zloděje, ušetříte si čas strávený vyřizováním nových dokladů pokud u sebe máte bezpečnostní kód k platební kartě, noste jej odděleně od karty, znemožníte tak pachateli výběr finanční hotovosti z bankomatu pokud vám byla odcizena platební karta, ihned zablokujte účet nenoste u sebe šekovou knížku s předem podepsanými šeky nenoste doklady a peníze v bočních kapsách oděvů, batohů a tašek mobilní telefon ukládejte v bezpečně upevněném pouzdře na místě, o němž máte přehled, nebo ve vnitřních kapsách oděvu Jiří Nový Opravy aut. praček a myček Tel Příprava cesty: naplánujete trasu jízdy, případně vypracujte itinerář, kde jsou zahrnuty i přestávky v době přestávek vozidlo uzamkněte a mějte ho neustále na dohled pro jízdu na dálnici si předem ověřte nutnost dálničních známek nebo poplatků pro zahraniční cestu si zjistěte tamní odlišnosti v pravidlech silničního provozu, zejména v rychlostních limitech, osvětlení vozidla, přednosti v jízdě zvažte možné pojištění léčebných výloh, cestujících, zavazadel atd. zjistěte si kontaktní adresy konzulátů a tísňová telefonická čísla pro případ nehody, nemoci nebo zranění připravte pro malé cestující vhodnou zábavu. Dovolenou plnou pohody, relaxace a krásných zážitků přejí policisté. nprap. Petra Hrazdírová, Preventivně informační oddělení Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje Městská policie se otevírá komunikaci se sluchově znevýhodněnými Městská policie Brno přichází s nabídkou, díky níž dojde ke zkvalitnění parametrů komunikace osob se sluchovým postižením. Hned na dvou místech už nyní nabízí indukční smyčku, usnadňující komunikaci občanům trpícím problémy sluchu, kteří pro dorozumívání s okolím používají naslouchací pomůcky. Výhody tohoto moderního prostředku mohou sluchovým handicapem znevýhodnění občané využít hned na dvou pracovištích, a to na Jednotce projednávání přestupků MP Brno (Křenová 4) a také v budově ředitelství MP Brno (Štefánikova 43). Uživatelům naslouchacích pomůcek tak brněnští strážníci umožní jasnější a zřetelnější komunikaci. Největší přínos přístroje totiž spočívá v tom, že usměrňuje řeč a omezuje rozptylující okolní ruchy. Díky tomu dochází k eliminaci pocitů frustrace, které sluchově postižení při komunikaci často zažívají, a hovor se výrazně zlepší. Místa, kde lze indukční smyčky využít jsou označena zřetelným piktogramem. Indukční smyčky jsou primárně určeny k využívání na takto označených místech, v případě potřeby je však lze díky tomu, že jsou přenosné, využít také při jednání v jiných částech budov. Vybavení Městské policie Brno indukčními smyčkami je dalším výrazným krokem ke snižování bariér při komunikaci s veřejností. Mgr. Pavel Šoba, mluvčí MP Brno

5 5 LÍSKÁČEK 7 8/2012 ze sportu Na zlomu boxerských sezon Poslední kolo soutěže SCM Poslední čtvrté kolo soutěže českých Sportovních center mládeže se uskutečnilo ve dnech v Těmicích za účasti borců Prahy, Ostravy a Brna. Novolískovečtí borci obsadili bez nemocného Vávry tentokrát až třetí místo, neboť výsledky jeho náhradníka Ignaťjeva z Freedo Brno nemohly být do bodového stavu započítávány. V turnaji se osvědčili hlavně borci se zkušenostmi z 1. ligy. Bodovali zkušení Pavelka a Andrýsek, kteří vyhráli obě svá utkání, dále Zouhar a Láník, kteří získali po jednom vítězství. Ve své váze skončil celkově třetí Novák, Celkovým druhým místem překvapili Pavel Zouhar a Jaroslav Pavelka, kteří zvítězili ze čtyř turnajů třikrát a Andrýsek, který zvítězil v obou turnajích, které absolvoval. Celkově zvítězilo SCM Ústí n. L., o druhé místo FUTSAL NASAN NOVÝ LÍSKOVEC je veden administrativní boj zjišťováním pomocných bodů mezi SCM JmR Nový Lískovec a SCM Ostrava, čtvrté je SCM Praha. Zprávy z 1. ligy Pro nastávající sezonu 1. ligy bude platit dosavadní model soutěže, tj. dvě kvalifikační skupiny a závěrečné finále. Nejpodstatnější změnou je neúčast boxerů Nitry v moravské skupině. Její účast v minulém ročníku způsobovala administrativní problémy, proto nebude Nitra startovat ani v české extralize. Rozlosování kvalifikačních skupin 1. ligy bylo provedeno 23. června v Praze. V moravské skupině startují BC Ostrava B, BC Poruba, BSC KO Brno, BC Třeboň a SCM JmR Nový Lískovec. Ekonomicky soutěž zajišťují oddíly Těmic, Znojma a Nového Lískovce. Soutěž budou opět spravovat trenéři Miroslav Kubánek a Elenko Savov. Oporou Nového Lískovce budou opět borci SCM Jihomoravského regionu. První utkání absolvují novolískovečtí doma proti KO Brno, kompletní termínový kalendář bude hotov koncem srpna po stanovení celostátního termínového kalendáře 2. pololetí. Přípravu na novou sezonu zahajují Novolískováci 1. srpna v Novém Lískovci a na soustředění v Roštíně. Miroslav Kubánek, Jiří Faber Skončil další ligový ročník ve futsale a my jsme tady s pravidelným hodnocením obou soutěží, ve kterých hrají naše týmy. Divize E Po odchodu trenéra Honzy Bartoše do R.I.P. převzal mužstvo Radek Kozlík. S hráči se v létě zaměřil především na dobrou fyzickou přípravu, ze které po celou dobu soutěží hodně čerpali. Odehrávali jsme vynikající utkání, dobrá utkání, ale v zápasech, ve kterých jsme chtěli naplno bodovat, se nám až tak moc nedařilo. I tak jsme se sezonou naprosto spokojeni. Neustále jsme se drželi uprostřed tabulky a neměli jsme problém se sestupovými příčkami. Odehráli jsme 22 utkání, 9 jsme zvítězili, 6 remízovali a 7 prohráli se skórem 74:79. V tabulce jsme skončili na 7 místě se ziskem 33 bodů. Celý podzim jsme odehráli bez našeho klíčového hráče Davida Rampuly, který šel na hostování do Pískovny Černovice, kterým ale ani toto nepomohlo a po postupu do divize tuto soutěž opouštějí. 1.B třída Po podzimu, kdy jsme byli suverénně na posledním místě se ziskem 9 bodů, by se nikdo nevsadil, že se zachráníme. Jenže skončila divize, které dáváme určitě přednost, a kluci se mohli naplno věnovat záchraně béčka. Povedlo se to znamenitě, když z 15 zápasů pouze jedno prohráli a jednou remízovali a se ziskem 40 bodů jsme byli na jaře nejlepší. Celkově s podzimem jsme získali 50 bodů a jako v divizi jsme skončili na 7. místě, takže spokojenost. Poděkování za celou sezonu patří našim fanouškům a fanynkám, kteří s námi vydrželi a drželi nám palce. Velké díky patří našim sponzorům ÚMČ Brno-Nový Lískovec, Sokolu Nový Lískovec a firmám Cavaion a Plynoterm Brno za jejich podporu. Děkujeme! KONEČNÉ TABULKY: Divize E jižní Moravy 1. Yotiva Helas Brno B : Tango Brno B : Pivovar Vyškov : K 5 Brno : Arkys Brno : Lazor Vyškov : Nasan Brno : Lino Kalábek Brno B : Tomson STŽ Brno : Žabinští Vlci Brno : Pramen Havl. Brod : Pískovna Černovice : B třída Brno-město 1. Gladiators B : Flamengo : Arsenal B : Celtic : Žabinští Vlci Brno B : Atraps : Nasan Brno B : FFT Vinohrady : Podolí : Svážná : R.I.P : Stones : Sain Diana : Across : FC Vinohrady : Poclain : Lubomír Kocourek Zemřel průkopník českého boxu Milan Konečný V kruhu novolískoveckých boxerů bylo vzpomenuto úmrtí Milana Konečného, prvního čs. profesionálního boxera, otce současného mistra světa Lukáše Konečného. Milan Konečný zemřel po těžké nemoci 6. června ve věku 52 let. Byl velkým příznivcem novolískoveckých boxerů, mezi nimiž oslavil také svoje padesátiny a přes svou pokročilou nemoc navštěvoval všechna jejich utkání. V jeho kariéře byli jeho trenéry také současní novolískovečtí trenéři Miroslav Kubánek a Elenko Savov. Miroslav Kubánek, Jiří Faber Mistrovství města Brna v pétanque Druhý červnový víkend se v Řečkovicích konalo každoroční utkání brněnských městských částí v pétanque. Naše městská část se již tradičně zúčastnila, a i když se nám nepodařilo obsadit všechny kategorie, protože jsme neměli dostatečný počet juniorů, statečně jsme bojovali ve všech ostatních kategoriích, ženy, muži a radnice, která dokonce vybojovala skvělé druhé místo. Počasí nám opravdu nepřálo, ale radost ze hry nám nepokazilo ani to, že jsme museli dvakrát dohrávat jednotlivé kola v hustém dešti a běželi jsme se schovat pod střechu, kterou nám naštěstí organizátoři připravili přímo na hřišti. Déšť nakonec vystřídalo opět sluníčko a předávání cen po skončení turnaje provázel potlesk všech zúčastněných. Můžeme být hrdí, že družstvo radnice z Nového Lískovce vybojovalo stříbrné medaile za krásné druhé místo. Poděkování si zaslouží všichni zúčastnění, kteří nás přijeli podpořit, i všichni hráči: Jana Drápalová, Ludmila Floriánová, Božena Jonášová, Ivana Káňová, Jana Pelánová, Mirka Syrová, Michal Babička, Petr Florián, Dalibor Hladík, Luboš Káňa, Josef Schmied, Ivoš Syrový a Petr Všetečka. Těšíme se na další mistrovství a věřím, že budeme celý rok poctivě trénovat, abychom měli na stupních vítězů všechny kategorie hráčů. Na společné fotce je část účastníků z Nového Lískovce spolu s vyznamenanými hráči za kategorii radnice. Josef Schmied

6 LÍSKÁČEK 7 8/ ze školství ENGLISH DAY WITH BLACKBIRD CLAIRE aneb S nadšením vstříc tajům angličtiny Znalost cizích jazyků je jednou z nepřehlédnutelných potřeb lidí v 21. století. Lidé se učí jazyky doslova v každém věku a zkušenost často ukazuje, že jeden cizí jazyk nestačí. Nejpřirozeněji se cizímu jazyku učí děti. Schopnost naučit se jazyk mají všechny děti. Způsob, jak se děti na 1. stupni učí cizí jazyk, by měl být velmi podobný tomu, jak se učí jazyk mateřský. Děti často rozumí promluvě, aniž by rozuměly jednotlivým slovům. Vnímají gesta, mimiku, intonaci a situaci, v níž se mluví. Je pro ně přirozené, že nerozumí všem slovům, která slyší, stejně jako je tomu v počátcích v mateřštině. Děti mají schopnost komunikovat i s omezenými jazykovými prostředky a zacházejí s nimi velmi tvořivě. Když se začínají učit češtinu, rovněž neznají všechna slova, která potřebují, a tak si pomohou tím, co už umí. Také mají schopnost učit se nepřímo. Jsou zcela zabrané do hry, ale při tom vnímají jazyk kolem sebe. Kolikrát jste už zaslechli děti, jak při vhodné příležitosti použijí stejná slova a stejnou intonaci, kterou používáte vy v rozhovoru s někým jiným. Děti mají přirozenou potřebu mluvit a komunikovat. Ptají se na všechno možné a spoustu věcí vám chtějí říci, až z toho jde někdy dospělému hlava kolem. Přitom jim vůbec nevadí, že neznají přesné výrazy, že dělají chyby, a to jak ve výslovnosti, tak ve volbě slov i v mluvnici, použijí to, co znají, ke sdělení toho, co potřebují. Postupně se budou v jazyce zdokonalovat. Při výuce cizího jazyka je třeba jednak vytvořit podmínky a situace, kdy je pro děti přirozené jazyk poslouchat i používat, a také maximálně využít schopností a instinktů, které pro osvojování si jazyka mají. Vhodné je například spojení jazyka s rytmem, které usnadňuje zapamatování slovní zásoby a naplňuje přirozenou potřebu dětí spojovat jazykový projev s pohybem. Také aktivity spojené s příběhy a písničkami, v nichž se děti jazyk učí, jsou pro ně přirozené, tj. zahrnují pohyb, hudbu a rytmus, výtvarné činnosti a jsou interaktivní a podporují neverbální i verbální komunikaci. Děti si rády hrají a baví se. Ve hře si zkoušejí různé životní role a zažívají různé životní situace. Hrou se učí pravidlům, postojům, hodnotám, činnostem a také jazyku. Při hře využívají nejen odpozorovaná gesta, činnosti, intonaci, ale také odposlouchaný jazyk. A právě hravé formy výuky jsme s dětmi ve 3.B využili k opakovaní toho, co se již v novém jazyce naučily a to při projektu Anglický den s kosicí Klárou. V průběhu všech vyučovacích hodin se děti snažily komunikovat v angličtině, hrály anglické hry, procvičily si slovní zásobu na interaktivní tabuli, Vyškov 2012, Den dětí s Armádou ČR V pátek na Den dětí se naše škola, respektive výběr žáků třetích až devátých tříd, zúčastnila dne otevřených dveří, který pořádala Armáda ČR ve svých vyškovských kasárnách v Dědicích. Byl pro nás připraven bohatý program. Viděli jsme např. výcvik služebních psů, vyzkoušeli si různé pěchotní zbraně, zjistili jaké vybavení používá chemická jednotka a jaké radisté, s čím jezdí Policie ČR a s čím Záchranný systém ČR. Prolezli jsme cvičné podzemní bunkry i pozemní překážkovou dráhu a zhlédli také přílet vojenského vrtulníku (jenž s námi doslova zacloumal ), ze kterého se později spustil výsadek. v multimediální l učebně se podívaly na to, jak angličtinu vyučuje své kamarády mimozemšťan Gogo, seznámily se se stránkami, kde si mohou procvičovat angličtinu online a den zakončily procvičením angličtiny na čerstvém vzduchu v atriu školy při plnění úkolů na deseti stanovištích. Anglický den ve škole uběhl neuvěřitelně rychle a kosice Klára musela slíbit, že určitě zase někdy na celý den přiletí. Při výuce angličtiny na 1. stupni se dítě vydává na dlouhou cestu za jazykem a na ní bude potřebovat především chuť a často i odvahu. Při učení se jazyku mohou děti získat mnoho. Jsou to především nové zkušenosti a postoje důležité pro další studium jazyka. Učí se nebát se v situacích, kdy moc nerozumí, nebát se vyjadřovat omezenými jazykovými prostředky, ale také prostředky jinými neverbálními. A v neposlední řadě zažívají to, že učit se něco nového může být docela zábavné. Vybudování dobrého vztahu k cizímu jazyku je v této fázi výuky to nejdůležitější. Bc. Irena Floriánová, učitelka AJ na ZŠ Kamínky 5 Literatura: Halliwell, Teaching English in the Primary Classroom, Longman Vale, Feunteun, Teaching Children English, CUP Program pokračoval i nadále, ale my jsme už směřovali zrychleným přesunem (pod dohledem známých policejních Passatů) do prostoru garáží, kde byla vystavena těžká vojenská technika. Nacházely se zde různé typy pásové i kolové vojenské techniky (používané v nedávné minulosti i současnosti), např. vyprošťovací tank, bojová vozidla pěchoty (včetně obojživelných), průzkumná vozidla. Všechna technika byla k naší radosti přístupná, takže jsme toho náležitě využili a prozkoumali ji odshora až dolů. A to nejen děti Dále nás čekala opravdu lahůdka v podání nejnovější vojenské techniky, kterou naše armáda používá na zahraničních misích. Jednalo se např. o opancéřovaný nákladní vůz Tatra (který se zas tak často nevidí), u nás k nezaplacení nejmodernější kolový transportér Pandur, průzkumné vozidlo Land Rover Defense, či lehké obrněné vozidlo LOV Iveco. Když už jsme si mysleli, že nás nemůže nic překvapit, tak jsme objevili hangár letecké techniky. Většina z nás nikdy neviděla stroje na úklid letištních ploch. A co teprve když jsme objevili lehce odstrojené vrtulníky Mi-8 (Mi 17) a Mi-24 (Mi-35). Obzvláště druhý jmenovaný, ve světě známý pod kódovým označením HIND, na nás udělal dojem. Ač věkem dědeček, jeho modernizovaná verze Mi-35, budí pořád obrovský respekt. Viděli jsme také různé letecké komponenty, např. proudový motor, zbraňové systémy, atrapy známé střely Maverik. Letadla pak zastupovaly typy Aera L-39 Albatros a nový L-159 Alka. Naším velkým nepřítelem byl ovšem nedostatek času. Výlet považujeme za vydařený a těšíme se do Vyškova i za rok. Závěrem bych chtěl poděkovat tatínkovi našich dvou žáků, p. Bakičovi, který nám návštěvu zprostředkoval a byl také naším odborným průvodcem. Mgr. Milan Stejskal

7 7 LÍSKÁČEK 7 8/2012 křížovka AUTORA CITÁTU I JEHO VÝROK NAJDETE V TAJENCE UKOVAT 1. DÍL CITÁTU ZNAČKA INDIA INFEKČNÍ ČINITEL DRUH PILY PRODEJCE NÁBYTKU AUTOR CITÁTU DRUH PEPŘE ZNAČKA RADIA DRUH KLÁŠTERA ŠLECHTIC 3. DÍL CITÁTU NA LEVÉ STRANĚ UČEBNÍ LÁTKA STARO- ŽIDOVSKÝ MĚSÍC ROZTEČ SAZENIC ULPÍVAT MOŘSKÁ RYBA JEZDECKÝ PRŮVOD MLHA (BÁSN.) ZNAČKA OSMIA HORNÍ ČÁST PAŽÍ DRUH PAPOUŠKA RANEC (HOVOR.) DOMÁCÍ HLÍDAČ AMERICKÝ STÁT ANGLICKÝ DRAMATIK JINÉ (SLOVEN.) ZPÍVAT ČERVENÝ (NĚMEC.) KÓD NĚMECKA SMĚS KOŘENÍ DRUH PAPOUŠKA BÝV. ČES. HÁZENKÁŘ KLAPNUTÍ POHYB KYVADLA ŽENSKÉ JMÉNO KOUPACÍ NÁDOBA PŘESPOLNÍ BĚH ÚHOR PLATIDLO NA KUBĚ VOJENSKÁ PRODEJNA PRODEJNÍ STŮL KAŠE SLITINA KOVŮ PÁV (ZOOLOG.) PRUŽINA TOULEC (ZASTAR.) ÚHOŘ (NĚMEC.) ŽENSKÉ JMÉNO SMETÍ DOSNA ŘÍMSKÝ ODĚV KDE (KNIŽNĚ) SPZ SVITAV SPOJENÍ TRÁMŮ KVĚTENSTVÍ KRUHY 2. DÍL CITÁTU RUSKÝ SOUHLAS PRACOVNÍ STŮL SLAVENÍ TRUMF V BRIDŽI MIMO KVĚTNÍ PRÁŠEK DÉMONI SILNÝ PROVAZ VELKÝ TAŽNÝ PES POŽERÁK OVOCE KOŽEŠINA NA KRK SONDY VZOREK MĚŘIDLA CÍL GUMA PROTAVENÍ PLETENCE Z KVĚTIN HRÁTI PIKANOU POBÍDKA RUSKÉ JÍDLO SÍDLO V SRBSKU PRSKÁNÍ NIKOLI (LATIN.) ŘÍMSKÝCH 51 PROVÉSTI ZMĚNU SÍDLO V KA- ZACHSTÁNU PŘEDLOŽKA OBVAZOVÁ POTŘEBA ARMÉNSKÝ KOČOVNÍK OPRAVNY LODÍ HOD NÁSEP ŠKUBÁNÍ VE TVÁŘI DUTÁ MÍRA FRANCIE PENĚŽNÍ SOUSTAVA TAHLE UKAZOVACÍ ZÁJMENO ZNAČKA RADONU UDAVAČ (ZASTAR.) ŘECKÝ MOŘSKÝ BŮH NATÍRATI TÉREM VLÁDCE INKŮ POMŮCKA: AAL, ALAROD, ANAR, IJAR, KBEL, MINOT, PLOV, PROVO, SKIT, TIRIKA

8 LÍSKÁČEK 7 8/ aktuálně Pohádkový sen o jezírku Realita: Na západním okraji Nového Lískovce, mezi ulicemi Slunečnou, Plachtami a Petra Křivky se rozprostírá zelené údolí, v němž se rozhodla vytvořit místní radnice sportovně-rekreační areál k motivaci a připoutání mládeže ke sportu a ochránit ji před nudou, drogami a alkoholem. Je zde vybudována dráha pro cyklisty a kolečkové brusle, dále je zde fotbalové hřiště, tréninková dráha pro mladé cyklokrosaře, dvě dětská hřiště a v současné době se buduje multifunkční hala pro halové sporty, fitcentrum a tenisové dvorce. Jako třešnička na dortu má být vytvořeno umělé jezírko s přívodem dešťové vody ze střech paneláků. Je to zcela mimořádně odvážný projekt určitě i s možností mimořádných úskalí. Denně se dívám do míst, kde se má zalesknout hladina budoucího jezírka. Pohádka: Jedné noci se mi zdál o jezírku pohádkový sen: Na terase, ze které lze přehlédnout celý areál se shromáždil velký dav občanů. Měla se konat slavnost otevření jezírka. Mezi účastníky byli místní konšelé, ministr kultury a životního prostředí i zahraniční pozorovatelé. Mezi občany byly mladé maminky s kočárky, školní mládež, občané středního věku i důchodci. Dostavili se i vandalové s praky v kapsách, s úmyslem střílet po všem, co se v okolí jezírka objeví. Byli tam i místní hasiči s cisternou pro případ, že bude v jezírku málo vody. Musím se zmínit také o budoucích obyvatelích jezírka: V křišťálově čistém jezírku se proháněly bílé, červené i zlaté rybky Kmitky, byli tam raci Zpátečníci, dále pak skokani hnědí i zelení Kvakoši, na listech seděly rosničky Vědmy. Na dně jezírka se pomalu pohybovaly vodní želvy Krunýřovky. Na hladině plavaly kachničky Akvabely a jejich partneři kačeři Gagoši. Bylo tam spousta ptáků jako ledňáčci, rákosníci, sýkory, skřivánci, kosové, hrdličky, břehulky aj. Jako mimořádní návštěvníci také kormorán Klapzobák a černý havran Krákorov. Hlavní postavou a šéfem jezírka byl vodník hastrman Brekeke, který seděl s notebookem na rozsochaté vrbě a psal reportáž o celé této mimořádné události pro prestižní americký časopis NATURE. Brekeke zahájil krátkým uvítáním všech přítomných slavnost. Kapela Kvakošů zahrála řízný pochod k vojenské přehlídce. Pak následovala volná zábava a tancovačka. Všichni mladí žvýkali žvýkačku obohacenou marihuanou, která byla povolena k volnému prodeji. Pomalu se stmívalo, byl teplý večer a čekalo se na závěrečný ohňostroj. Místo toho však přiletěla z blízkého rybníka delegace komárů Píchačů a ti popíchali několik mladých dívek a maminek, jejichž krev je nejsladší. Komáři se rozhodli, že se tam usadí. Konečně se uskutečnil závěrečný ohňostroj. Z dálky se blížila ohnivá koule, která se nad jezírkem rozprskla k fantastickému ohnivému květu, který hýřil všemi barvami. Byli to svatojánští broučci. Dav tleskal, konec však nebyl. Delegace vedená vrabčákem Čímčarákem odevzdala konšelům petici, že si přejí obnovit traviny, keře a ořešáky, v nichž měli ptáci v zimě svoji obživu i domovy v podobě hnízd. Žádali, aby náhradou jim byly zatím, než keře vyrostou, postavena krmítka a budky. Konšelé slíbili. Sen byl tak živý, že jsem se šel ráno podívat, co je na tom pravdy. Hladina jezírka se ještě netřpytila. Kritický pohled: Architekt, který navrhnul multifunkční halu neměl ani cit ani fantazii, pro takovou stavbu, která by odpovídala stavbě v rekreačním parku. Ne jenom já, ale i lidé, které potkávám ji hodnotí jako betonovou pevnost. Projektant, který navrhoval svod vody ze střechy panelákového domu na Slunečné č. 6, mohl ušetřit 3 krásné vzrostlé stromy a vést potrubí šikmo přes chodník mezi stromy. Je chvályhodné, že náhradou byly vysázeny asi 3 desítky nových stromů. Stavím se skepticky k naplnění jezírka ze střech paneláků, protože dlouhodobě pozoruji počasí na Kamenném vrchu, kde velmi málo vydatně prší (1 2 do roka). Jaroslav Ječmínek Ach to vedro Jako každý rok i letos nás překvapil rychlý nástup vysokých teplot venku a s tím spojené obtíže. V období nočního chladu a denních vysokých teplot se objevují laryngitidy (kdo zažil toto onemocnění, velmi dobře ví, o čem se mluví a jak se má zachovat). První výrazné slunění nás zastihne nepřipravené bez opalovacích krémů, pokrývky hlavy a tmavých brýlí. Pro děti zvolte vyšší ochranné faktory 30 až 50 SPF. Nový nevyzkoušený preparát nepoužijeme na celé tělo, ale pouze například na ručky a nožky, abychom zjistili toleranci výrobku. V letním období nebude dítě většinou konzumovat dávky jídla stejné jako v zimě. Zvýšíme podíl vývarových polévek, ovocných a zeleninových svačinek a lehkých večeří. Pitný režim lépe zajistíme vodou a chladným čajem, ne koncentrovaným džusem. Příklad potřeby tekutiny na den dle věku: 3 dny 300 ml, 3 měsíce 850 ml, 12 měsíců 1300 ml, 4 roky 1800 ml, 10 let 2500 ml, 18 let 2700 ml. A v neposlední řadě nezapomínáme na polední pauzu i k odpočinku, ale hlavně bez slunečního záření od 11 do 15 hodin. Příjemné léto ve zdraví a bez komplikací Vám přeje Eva Bartovičová Brněnská sedmikráska 2012 Časopis a nakladatelství Host vyhlašují čtvrtý ročník básnické soutěže Brněnská sedmikráska. Po loňském tématu Nejkrásnější brněnská báseň o Praze (nejkrásnější pražská báseň o Brně) se částečně vracíme k původnímu zadání, které vyznačilo první dva ročníky soutěže nejkrásnější oslavná báseň o Brně. Novinkou letošního ročníku je ovšem podmínka, že báseň musí být během finálového večera autorem přednesena, a odborná porota bude přímo na místě hodnotit nejen kvalitu textu, ale právě i zajímavost přednesu či provedení. Letošní ročník Brněnské sedmikrásky je tedy kláním o nekrásnější živě přednesenou báseň o Brně. Stejně jako v předešlých ročnících soutěže obdrží vítěz Kč a další hodnotné ceny. Finále proběhne během čtvrtého ročníku festivalu Brněnské kulturní HOSTování, a to v sobotu v kavárně Kunštátská Trojka. Letošní Brněnské kulturní HOSTování nabídne kromě vyhlášení Sedmikrásky zejména program věnovaný 90. výročí narození Jana Skácela. Připravujeme besedu s básníkovými přáteli nebo komponovaný pořad ze Skácelova díla. Básně v rozsahu nejvýše 2 strany A4 je možné posílat em na adresu: hostbrno.cz nebo poštou na adresu Host (Sedmikráska), Radlas 5, Brno. Uzávěrka soutěže je Více na Vítězové předešlých ročníků: 2009 Petr Petříček 2010 Jan Spěváček 2011 Sára Venclovská Kontakt: Jan Němec, let vám pomáháme bydlet a podnikat Pro naše klienty hledá me v Lískovci byty 3+1 až 4+1 v OV Pomůžeme vám zdarma s prodejem nemovitosti krok po kroku Stanovíme tržní cenu Vaší nemovitosti Nachystáme veškeré smlouvy Ověříme podpisy na dokumentech Bezpečně uschováme vaše peníze u advokáta Zajistíme znalecký posudek Připravíme daňové přiznání a podáme na finanční úřad

9 9 LÍSKÁČEK 7 8/2012 ze školství Jazykové odpoledne na ZŠ Svážná Pátý ročník Jazykového odpoledne se konal 29. května 2012 v kinosále naší školy. V dopoledních hodinách proběhly dvě generální zkoušky určené žákům školy. Hlavní představení pro rodiče a širší veřejnost začalo v 17 hodin a úvodní slovo zaznělo z úst pana ředitele Mgr. Petra Punčocháře. Svou návštěvou nás poctila také paní místostarostka Ludmila Adlerová. Letos nacvičovalo celkem 92 dětí od 2. do 9. třídy. Předvedly řadu zdařilých vystoupení, písní, básniček, scének a pohádek v angličtině, němčině i francouzštině. Diváci například zhlédli německou verzi Sněhurky a pohádky Boudo, budko. V angličtině se předvedli žáci šesté třídy s pohádkou Tři prasátka, francouzštináři přispěli Popelkou. Zazněl také český jazyk 19. stole- tívbaladězlatýkolovrataslovenštinavpodání a v dívek ročníku. Program byl velmi pestrý a nabitý, všichni účinkující si zaslouží poděkování za svědomitou přípravu a zodpovědný přístup. Dokázali, že jsou nejen šikovní a schopní komunikovat v cizím jazyce, ale že se při svém vystupování postupně zbavují trémy a ostychu a získávají tak cenné zkušenosti do života. Vyučující ZŠ H 2 O Svážná na Vltavě vodácký kurz Vltava je nejen národní řekou, ale také nejznámější a nejvyhledávanější řekou v Česku. K nejvíce navštěvovaným patří úsek mezi Vyšším Brodem a Boršovem. Sportovní zážitek, který plavba přináší, je navíc umocněn okolní krajinou bohatou na historické, kulturní a technické památky Český Krumlov, památka UNESCO, dále také grafitový důl, hrad Rožmberk, klášter ve Zlaté Koruně a další památky a zajímavosti. Naše škola obnovila tradici a letos se podruhé vydala na Vltavu s cílem zažít jeden z nejkrásnějších vodáckých zážitků. Náš sjížděný úsek řeky Vltavy byl Vyšší Brod, Rožmberk, Český Krumlov a končili jsme ve Zlaté Koruně s cca 10 sjízdnými jezy. Ubytování a strava byla také vodácká tedy stany a vařiče. Nutno dodat, že se naši žáci už předem na tento způsob starání se sami o sebe těšili. Zažili jsme všechno, co takový vodácký kurz může nabídnout včetně 3 C v noci a 30 C přes den, cvaknutí se na jezu a vody zespod i svrchu. Podle úsměvů a nadšení žáků to vypadá, že to stálo za to, a my, co jsme vás měli na starost, se těšíme na příští rok! Děkujeme za to, že jsme v kempech mohli nosit naše vodácká trička s nápisem ZŠ Svážná, a byli jsme rádi, že si nás ostatní spojují právě s vámi. Ahóój příští rok a tentokrát Černá perla bude naše!!! Vaši instruktoři Přebor Brněnska v nohejbalu Dne se na nohejbalových kurtech Sokola Modřice uskutečnil přebor základních škol v nohejbalu trojic. Turnaje se v kategorii starších žáků zúčastnili i zástupci Základní školy Kamínky jmenovitě Tomáš Svoboda (hrající i za místní nohejbalový oddíl Kameňáci-N. Lískovec), Petr Smetana, Jakub Suchý a František Meluzín. Chlapcům se překvapivě povedlo bez ztráty setu vyhrát celou základní skupinu, kde mimo jiné porazili i následného celkového vítěze ZŠ Benešova (Modřice). Poté se hrálo vyřazovacím systémem a ZŠ Kamínky se podařilo postoupit i do finále, kde narazili na zmíněnou modřickou školu. Ve finále, které se hrálo po pauze na oběd, se bohužel projevila lískovecká nesehranost a soupeř méně chyboval, což znamenalo první prohru (0:2 na sety). Celkově si tak chlapci ZŠ Kamínky odvezli trofej za pěkné druhé místo. Michal Svoboda (Kameňáci-Nový Lískovec)

10 LÍSKÁČEK 7 8/ ze školství NEJKRÁSNĚJŠÍ SVĚT kavárna s dětským koutkem Vážené maminky, děti i tatínci, děkujeme všem za přízeň v uplynulém půlroce. Dovolujeme si již nyní nabídnout další aktivity na nový školní rok, které budou zahájeny od září Pevně věřím, že si z naší nabídky vyberete. V případě zájmu o jakýkoli kurz je potřeba se přihlásit vyplněním elektronické přihlášky na našich kde najdete také bližší informace k našim aktivitám. Na základě zvýšené poptávky maminek jsme pro Vás a Vaše děti připravili na nový školní rok hlídání dětí od 1 roku a to 3 dopoledne v týdnu, vždy v pondělí, úterý a pátek od 8 do 12 hod., o děti se bude starat pedagogicky vzdělaná lektorka s mnohaletými zkušenostmi z této oblasti. Děti si budou hrát, tvořit, trošku cvičit a učit se novému. Celý čtvrtek jsme vyčlenili pro příznivce montessori pedagogiky, od září naleznete u nás hned dvě místnosti vybavené montessori pomůckami, osvědčenou lektorku s potřebným vzděláním a radostí z práce. Nabízíme nadále kurzy anglického jazyka a to vždy ve středu, během prvního týdne. V září proběhne ukázková hodina zdarma pro nové zájemce, informace budou uvedeny na našich stránkách v rozvrhu, nutno si zamluvit místo na lekci. Středa je také určena pro všechny budoucí maminky, které mohou navštěvovat kurz předporodní přípravy. Pro maminky s malými miminky máme v nabídce znakování batolat a baby masáže. Tento školní rok se budeme věnovat také předškolákům a starším školákům, kterým nabídneme logopedický kroužek, předškolní přípravku, výtvarný kroužek, tanečky princezen a anglický jazyk. Nezapomněli jsme ani na dospělé. Kurzy tvoření budou zahájeny hned první týden v září výrobou šperku z křišťálové pryskyřice, další témata budou postupně vypisována v rozvrhu. Každý měsíc bude v nabídce minimálně jedno divadelní představení, v září začneme divadlem Koráb, které u nás mělo v minulém půlroce obrovský úspěch nejen u dětí, ale také u rodičů. Lahodná káva, medovník, herní koutek pro děti a mnoho dalšího na své návštěvníky budou čekat opět v září v baby kavárně Nejkrásnější svět na ulici Rybnická 46, Brno-Nový Lískovec. Více informací o nás naleznete na Krásné léto všem a po prázdninách na viděnou. FENIKL aneb festival nápadů, inspirací, kontaktů a lidskosti pro osobní růst a spokojenější život v české rodině v MC Sedmikráska Brno o.s., Oblá 51, Brno-Nový Lískovec. Program Festivalu na webových stránkách Samoprodejní burza v Mateřském centru Sedmikráska Brno o.s. Maminky, tatínci, strýčkové, tetičky, dědečci a babičky! Zkrátka všichni kteří chtějí věcičky pro své dětičky, vnoučata, neteřinky, synovečky... Nebo naopak máte skříně plné nepotřebných dětských hadříků, nevíte co s nimi a chcete utržit nějakou tu korunku? Pokud je alespoň jedna odpověď kladná, přijměte srdečné pozvání od Mateřského centra Sedmikráska na tradiční dětskou podzimní burzu, která se bude konat v sobotu od do hod. přímo v prostorách MC Sedmikráska, Oblá 51. V případě zájmu o prodejní místo můžete zasílat mailíky na adresu: nebo objednávat za tel.č Již dnes se na vás všechny moc těšíme. Pravidelný program a přihlášky do kroužků / kurzů Mateřského centra Sedmikráska Brno o.s. naleznete na Hlaste se předem kapacita míst omezena!!! Těšíme se na vás všechny a přejeme příjemně prožité letní dny kolektiv Mateřského centra Sedmikráska Brno o.s. Provoz MC Sedmikráska Brno o. s. je dotován MPSV ČR, Jihomoravským krajem, statutárním městem Brnem a městskou částí Brno-Nový Lískovec. Děkujeme. Stejně tak děkujeme za poskytnutí daru společnostem Cardion a Activa a za podporu formou poskytování účetního software společnosti Vema. dětský koutek

11 11 LÍSKÁČEK 7 8/2012 tipy pro volný čas Program Moravského zemského muzea na prázdniny ČERVENEC SRPEN 2012 MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM, Zelný trh 6, Brno, tel.: , DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC, Zelný trh 8, Brno, tel.: , Otevírací doba: út: 9 15 hod., st pá: 9 17 hod., so, ne: hod., svátky (pouze ty, které připadnou na út ne): hod., po: zavřeno. Stálé expozice: Zaniklý život na Moravě, Pravěk Moravy, Velká Morava, Morava ve středověku, Svět nerostů, Památník prof. Karla Absolona. Hynku! - Viléme!! - Jarmilo!!!. Karel Hynek Mácha, kníže české poezie. Výstava je pořádána ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví a Národním muzeem. Projekt vznikl za finanční podpory statutárního města Brna Půvaby loutek a soch / sochař Vojtěch Sucharda a jeho Říše loutek. Výstava přibližující dílo vynikajícího sochaře, řezbáře, restaurátora a loutkáře Vojtěcha Suchardy Kamenná duha. Jaké jsou barvy duhy? , vstup volný BISKUPSKÝ DVŮR, Muzejní 1, Brno, (vstup ze Zelného trhu a Kapucínského nám.), tel.: , cz. Vstupenky do Biskupského dvora jsou v prodeji v Dietrichsteinském paláci. Otevírací doba: út: 9 15 hod., st pá: 9 17 hod., so, ne: hod., svátky (pouze ty, které připadnou na út ne): hod., po: zavřeno. Stálé expozice: Fauna Moravy, Akvárium sladkovodních ryb, Dějiny peněz na Moravě a Moravské medailérství. Svědkové z úsvitu časů / poznejte svět lišejníků a mechorostů. Přijďte nahlédnout do málo známého světa nenápadných organismů, lišejníků a mechorostů. Dozvíte se více, než je psáno v učebnicích. Výstava je doplněna názornými modely, makrofotografiemi a vzorky určenými ke zkoumání prsty nejen pro nevidomé HOUBAŘSKÁ PORADNA. Biskupský dvůr, Muzejní 1, Brno, tel.: , Otevírací doba: po: 9 12 a hod., út: 9 12 a hod., Modely hub J. Rulíška s houbařskou poradnou. PALÁC ŠLECHTIČEN, Kobližná 1, Brno, tel.: , Otevírací doba: út: 9 15 hod., st pá: 9 17 hod., so, ne: hod., svátky (pouze ty, které připadnou na út ne): hod., po: zavřeno. V utrpení a boji / brněnští Židé v osudových momentech XX. století. Výstava seznamuje s osudy židovských občanů z Brna a okolí na počátku 20. století Jef Kratochvil Záblesky v šeru / Dech brněnských ateliérů. Koláže z unikátního projektu Dech brněnských ateliérů , kaple Divadelní kostýmy Inez Tuschnerové. Inez Tuschnerová patří k našim nejvýznamnějším divadelním kostýmním návrhářkám druhé poloviny 20. století PAVILON ANTHROPOS, Pisárecká 5, Brno, tel.: , Otevírací doba: út pá: 9 18 hod., so, ne: hod., svátky (pouze ty, které připadnou na út ne) hod., po: zavřeno. Stálé expozice: Morava lovců a sběračů, Nejstarší umění Evropy, Paleolitické technologie, Genetika ve vývoji člověka, Příběh lidského rodu, Primáti naše rodina. Nová stálá expozice: Zdeněk Burian: Viděl světy dávno minulé Galerie obrazů Zdeňka Buriana ze sbírek Moravského zemského muzea. V nově instalované galerii, připomínající 30 let od úmrtí Zdeňka Buriana ( ), je vybráno padesát reprezentativních olejů, obsahující jak pohledy do života pravěkých lidí, tak i známé rekonstrukce dávno vymřelých zvířat z dob před milióny let. K výstavě je vydána doprovodná publikace. Umění australských domorodců / za posledními lidmi doby kamenné. K padesátiletému výročí otevření obnoveného Pavilonu Anthropos (1961) v brněnských Pisárkách připravilo Moravské zemské muzeum výstavu ze sbírek, získaných zakladatelem Anthroposu Janem Jelínkem při vědecké expedici do Arnhemské země v Severní Austrálii v roce PAMÁTNÍK LEOŠE JANÁČKA. Smetanova 14, Brno, tel.: , Otevírací doba: út: 9 15 hod., st pá: 9 17 hod., so, ne: hod., svátky (pouze ty, které připadnou na út ne): hod., po: zavřeno. Stálá expozice: Janáčkův domek s původní dispozicí vnitřního prostoru a kompletně dochovaná Janáčkova pracovna. Rudolf Firkušný největší český pianista. Výstava dokumentuje život a dílo klavírního virtuóza Rudolfa Firkušného ( ), jenž by v letošním roce oslavil sto let od svého narození PAMÁTNÍK BIBLE KRALICKÉ. Kralice nad Oslavou, tel.: , Otevírací doba: út ne: 8 16 hod., po: zavřeno. Stálá expozice: Dílo tiskařů jednoty bratrské. Expozice představuje historii tiskárny. Výstava: Labyrint života Jana Amose Komenského Výstava věnovaná J. A. Komenskému. ZÁMEK BUDIŠOV, Budišov, okres Třebíč, tel.: , , Otevírací doba: st pá od 8 do 12 hod., so ne: od 9 do 11 a od 14 do 16 hod., po út: zavřeno. Stálá expozice: Zpřístupněný zoologický depozitář obsahující více než pět tisíc preparátů ryb, ptáků, savců i obojživelníků a trofeje z loveckých výprav do Afriky, Asie a Kanady. Tato expozice je jediným zoologickým depozitářem zpřístupněným veřejnosti v ČR. STARÝ ZÁMEK JEVIŠOVICE, Jevišovice, okr. Znojmo, tel.: , Otevírací doba: út pá: 9 13 hod., so ne: a hod., po: zavřeno. Stále expozice: Umění skalních maleb, Sousedé na talíři, Restaurovaný zámecký nábytek, František Vildomec setkání s venuší, Kuchyňský nábytek, Hradní kuchyně, Historie archeologie Jevišovska Externí výstavy Moravského zemského muzea Charta 77 / Od občanského vzdoru k demokratické ústavě Ústavní soud a Moravské zemské muzeum poprvé vystavují originál Charty 77. Výstava se koná k 35. výročí Charty 77 a 20. výročí Ústavního soudu ČSFR. Od 3. února 2012, Ústavní soud, Joštova 8, Brno, přístupné při veřejných slyšeních Ústavního soudu. Doprovodné akce Týden dětí s Moravským zemským muzeem Dětské muzeum připravilo prázdninový program pro děti ve spolupráci s pracovníky mineralogicko- petrografického, geologicko-paleontologického, divadelního oddělení, Pavilonu Anthropos a správy budov Moravského zemského muzea a Kociánka - Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež. Pondělí Za kameny do okolí Rudic Úterý Jak chutnal pravěk! Středa Hurááá na Pálavu Čtvrtek Den plný loutek Pátek Poslední prázdninový den Rezervace přijímá: Dětské muzeum, Kobližná 1, Brno, tel.: nebo 371, kapacita omezena! Cena pětidenního programu (včetně 3 obědů): 1500 Kč, více informací na Děkujeme Sire Wintone Prostřednictvím Moravského zemského muzea můžete napsat vzkaz poděkování Siru Nicolasi Wintonovi k jeho 103. narozeninám, který před nacismem a pravděpodobnou smrtí zachránil 669 československých dětí židovského původu. Vzkazy je možné nechat na recepci ředitelství muzea, Zelný trh 6 nebo ve foyer Paláce šlechtičen a také je možné vzkaz poslat elektronicky na adresu: předmět ové zprávy: Děkujeme, Sire Wintone. Dětský folklorní soubor ISKERKA (iskerka je valašsky sedmikráska), působící v Brně-Králově Poli, p ř i j í m á školáky a mládež do souboru. Přijímáme zájemce o lidový tanec i naprosté začátečníky, bez konkurzu! Začínáme 17. a , potom vždy každé pondělí a úterý, dle věku školních dětí a mládeže, nábor není časově omezen. Nácviky termíny: pondělky Oddělení dětské: od 17 do 19 hod., děti od 6 do 12 let úterky Oddělení mládeže: od 17 do 19 hod., mládež od 12/13 do 18 let (lze až do 26 let) Místo nácviků: Základní škola Košinova, Košinova ul. 22, Brno- -Královo Pole, školní družina. Kontaktní adresa: Vangorová Vladimíra, Merhautova 177, Brno, telefon: , Počítačové služby odvirování, instalace, servis PC rychlost, odbornost, dostupné ceny Tel.:

12 LÍSKÁČEK 7 8/ tipy pro volný čas Kameňák se baví Zahájení školního roku na KV2 (park pod ulicí Plachty) Neděle 9. září Soutěže o ceny. Exhibice klubů a organizací: Softball CB Betanie Fotbal FK Nový Lískovec Lezení - TOM Horolezčata CVČ Lyska MC Sedmikráska PAVEL HELAN & KAPELA Táborák s opékáním špekáčků Srdečně zve KK RMČ Brno-Nový Lískovec ve spolupráci s fit4all s.r.o. Komise pro kulturu RMČ ve spolupráci s REZEKVÍTKEM pořádají SLAVNOSTI SNĚŽENEK FAUNA A FLORA LESOPARKU v sobotu 18. srpna v areálu lesoparku nad ulicí Raisova 9:00 dopolední úklid v lesoparku 15:00 soutěžní a naučné odpoledne pro děti i dospělé 17:00 SVAŤA KOTAS BAND koncert bluegrassové kapely 20:00 promítnutí vítězných snímků finalistů fotografické soutěže Následuje promítnutí filmu z roku 1985 INTERPELACE o vzniku a historii koniklecové rezervace. Táborák, opékání špekáčků, občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé. LIGA VOZÍČKÁŘŮ NABÍDNE UNIKÁTNÍ SLUŽBU HENDIKEPOVANÝM Samotě a nudě se každý rád v životě vyhne obloukem. Lidé se zdravotním postižením jsou ale často odkázáni na druhé, aby jim v boji proti těmto dvěma nepřátelům pomohli. Liga vozíčkářů připravila jedinečnou nabídku pro ty z nich, kteří chtějí čas trávit ve společnosti, rozvíjet se, chtějí zažít něco zajímavého. Nové prostory od září otevírá lidem se zdravotním postižením z Brna a okolí Centrum denních služeb. V nových bezbariérových prostorách najdou od září zájemci nejen nové zážitky, ale i individuální přístup. Budeme se společně učit různým výtvarným technikám, pracím s různými materiály, vyzkoušíme si relaxační cvičení i vzdělávací a tréninkové programy, můžeme uspořádat výlet za kulturou i za sportem, například se naučíme pétanque nebo minigolf, popsala vedoucí programu Hana Svobodová. Všechny aktivity jsou však dobrovolné, pokud by někdo raději pracoval na počítači nebo se věnoval jiným činnostem, najde v centru podporu zrovna tak. Vhodné je pravidelné docházení v určitém intervalu, který si každý může sám zvolit například tři dny v týdnu. A taky věk klienti by měli být ve věku od 19 do 64 let. V Brně a okolí se podobné služby vyskytují, většinou jsou však zaměřeny na seniory, na mentálně postižené nebo duševně nemocné lidi. My chceme oslovit především tělesně postižené, pro které zatím podobná možnost neexistuje, dodala Hana Svobodová. Centrum denních služeb ale uvítá i klienty s jiným postižením, je dobré se v tomto případě domluvit, zda se jedná pro konkrétního člověka o vhodnou službu. A proč se vlastně tento projekt takto rozšiřuje a nabízí moderní a krásné prostory v ulici Bzenecká na brněnských Vinohradech? Mnoho lidí nemá s kým trávit čas, mnozí pečovatelé potřebují chvilku oddech a odpočinek. Navíc chceme klienty naučit něco nového. Centrum denních služeb bude fungovat od 8 do 15 hod. každý všední den, upřesnila vedoucí programu. Zájemci se mohou dozvědět víc na webových stránkách Ligy vozíčkářů (www.ligavozic.cz), nebo se rovnou mohou obrátit na Hanu Svobodovou ( , ,

13 13 LÍSKÁČEK 7 8/2012 různé TEXTOVÁ INZERCE KVĚTÁK ZAPEČENÝ SE SÝREM Suroviny: 1 květák rozebraný na růžičky, olivový olej na zakápnutí, 30 g másla, 30 g hl. mouky, 1 lžička dijonské hořčice, 150 ml mléka, 150 ml smetany ke šlehání, 60 g sýra s modrou plísní, svazek pažitky + na ozdobu, špetka pepře, 2 vejce, velká hrst strouhanky, 30 g nastrouhaného ementálu. Postup: Troubu předehřejeme na 220 C. Květák rozložíme na plech, pokapeme olejem, zakryjeme alobalem a pečeme ½ hod. Omáčka: Máslo rozehřejeme v rendlíku, vsypeme mouku a umícháme světlou jíšku. Vmícháme hořčici a odstavíme z ohně. Mléko a smetanu slijeme a opatrně přelijeme jíšku. Rozmícháme, vrátíme na oheň a 1 2 min. povaříme, aby omáčka zhoustla. Opět sejmeme z ohně, rozdrobíme do ní sýr s modrou plísní a vmícháme nasekanou pažitku. Květák přendáme do zapékací mísy, přelijeme omáčkou, opepříme, posypeme sýrem smíchaným se strouhankou a asi 20 min. zapékáme při 190 C. NOVINKY V KNIHOVNĚ J. Mahena Novinky pro dospělé: J. Hájíček: Rybí krev L. Harris: Vražda na apríla A. Christie: Dokud světlo nepohasne P. Kosatík: Věra Čáslavská J. Veselá: Simona Monyová Novinky pro děti: T. Brezina: Šíleně divocí andílci D. Cohen: Popelka J. Davis: Garfield nohy z dohledu D. Krolupperová: Dráček Mráček A. MacDonald: Rošťák Bertík Žebříček pro dospělé: S. Monyová: Sebemilenec J. Donnelly: Čajová růže T. Pratchett: Zaslaná pošta T. Okamura: Umění vládnout J. Nesbo: Netopýří muž Žebříček pro děti: Šmoulové na plovárně J. Davis: Garfield si válí šunku A. Lindgren: Petr a Petra Z. Pospíšilová: Naše sousedka čarodějnice J. Murphy: Čarodějnice školou povinné Textová inzerce je určena pouze pro občany z Nového Lískovce, je zdarma a je omezena počtem 100 znaků. Inzerát nesmí mít charakter komerčního inzerátu. Koupím byt 3+1 nebo 4+1 v Lískovci. Platba ihned v hotovosti. Tel.: Prodám RD 5+1 s garáží a zahradou ve St. Lískovci. Dům je podsklepený. Celk. plocha 384 m 2, zahrada 180 m 2. Cena Kč. Vhodná rekonstrukce. Možnost slevy. Tel.: Prodám byt na Koniklecové o velikosti m 2, cena dohodou. Tel.: Nabízím pronájem garážového stání v podzemních garážích v domě na ulici Plachty. Objekt je střežen bezpečnostní službou. Telefon Pronajmu garáž na ulici Petra Křivky v nadzemním podlaží. Tel.: Nabízím k výměně 2+1 na ulici Oblá, 50 m 2, 2. patro, bez možnosti privatizace, za větší popř. stejně velký, který půjde do privatizace. Tel.: Hledám byty 1+kk 2+kk k investici za účelem pronájmu v Bohunicích, Starém a Novém Lískovci. Hotovost , Hledáme byt DB, OV na ulici Slunečná v Brně. Tel.: Nabízím dámské kolo Engine Laguna Trekking 28 a pánské kolo Author k prodeji. Levně nevyužité. Tel Půjčovní doba o prázdninách v knihovně: úterý 9 12, hod., čtvrtek 9 12, hod. Od 16. do 27. července bude knihovna zavřená. Upozorňujeme čtenáře na možnost prodloužení výpůjček před vypršením výpůjční doby přes Vaše čtenářské konto, které najdete na cz, lze prodloužit i telefonicky. Pěkné léto přeje knihovnice Denisa Rothová Formulář pro textovou inzerci Formulář na podání textové inzerce do Lískáčku. Formulář čitelně vyplňte a vhoďte do schránky Lískáčku na ÚMČ Brno -Nový Lískovec, Oblá 75a nebo jej odevzdejte v podatelně. Tato služba je pouze pro občany Nového Lískovce. Inzerát nesmí mít charakter komerčního inzerátu a měl by mít maximálně 100 znaků (za znak se považuje mezera i interpunkční znaménko) Kontaktní údaje (nebudou se zveřejňovat) jméno, adresa, telefon, e -mail a případné opakování:

14 LÍSKÁČEK 7 8/ politické okénko Upozorňujeme čtenáře, že příspěvky v rubrice Politické okénko neprošly jazykovou ani redakční korekturou. Vážení spoluobčané! Ve svém květnovém příspěvku jsem Vás informoval, jak dopadlo rozdělování neinvestičních příspěvků žadatelům ze strany právnických a fyzických osob na kulturní a sportovní činnost pro rok I když jsem měl podle mého názoru oprávněné připomínky k výsledům předmětného rozdělení, v současné době mohu uvést, že jak se lidově říká, konec dobrý, všechno dobré. Toto konstatování vychází ze skutečnosti, že po předchozím projednání v kulturní komisi i v komisi pro mládež a sport zastupitelstvo v měsíci červnu odsouhlasilo ve druhém kole přiznávání těchto neinvestičních příspěvků v podstatě dorovnání požadované výše pro většinu žadatelů o tento příspěvek. Toto druhé kolo bylo možné zcela mimořádně provést z volných zdrojů po finančním vypořádání v roce 2012, kdy hospodaření naší městské části skončilo za uplynulé období s přebytkem na našem účtu. Proto bylo možné poskytnout navýšení neinvestičních příspěvků z rozpočtu naší městské části těm žadatelům, kteří splnili podmínky pro přiznání příslušného příspěvku. Protože v prvním kole byly poskytnuty finanční prostředky procentuálně výše do kulturní oblasti, proto ve druhém kole tomu bylo právě naopak a více prostředků bylo poskytnuto do oblasti činnost mládeže a sportu. Po provedeném druhém kole přiznání neinvestičních příspěvků všichni věříme, že žadatelé poskytnuté prostředky využijí účelově a zodpovědně k těm činnostem, které uvedli ve svých žádostech a následně splní i další podmínky souvisejících s poskytnutím těchto příspěvků včetně jejich řádného a včasného vyúčtování. Všem uspokojeným žadatelům přeji hodně zdaru do jejich záslužné činnosti. JUDr. Petr Všetečka Proč paní Drápalová promarnila Novému Lískovci jeho historickou šanci? Vážení spoluobčané, kolega p.trllo překvapil telepatickými schopnostmi. Bez informací z redakční rady Lískáčku naprosto geniálně uhodl přesný obsah mého květnového článku! POLOŽIL JSEM pani Drápalové 10 OTÁZEK, ale ODPOVĚDI JSME SE OD NÍ NEDOČKALI! KDO ZA TO MŮŽE, ŽE HODNOTA BUDOVY Starého ALBERTA (oceněná odborným znalcem před jeho nákupem v r.2004 na ,-Kč) POKLESLA (za pouhých 7 let) podle paní Drápalové NA 0,-Kč?! JAK TO, ŽE JSME SE O TOM PŘI PREZENTACI INVESTORA od paní Drápalové NIC NEDOZVĚDĚLI?! PRODEJ Starého ALBERTA=VELKÁ CHYBA a PRODEJ Starého ALBER- TA ZA 0,- Kč=CHYBA NA DRUHOU!! Disponibilní zisk Nového Lískovce (za r.2011) z bytových domů je ,-Kč. S vlastnictvím budovy Starého ALBERTA vytvořil OPTIMÁLNÍ a NEOPAKOVATELNÉ PODMÍNKY PRO INVESTICI NAŠÍ MĚSTSKOU ČÁSTÍ. Proč jste nevyužila svých zkušeností i na regeneraci Starého ALBERTA? STATIKA BUDOVY UMOŽŇU- JE přístavbu 1.patra, na kterém lze POSTAVIT tolik CHYBĚJÍCÍ STARTO- VACÍ BYTY PRO MLADÉ RODINY! NEJVĚTŠÍ SÁL v Novém Lískovci (35x25 m) lze regenerovat, aby SE MOHL VYUŽÍVAT PRO SPOLEČENSKÉ AKCE! Ve stávající budově lze umístit nejenom poštu, ale i další potřebné služby! PRONÁJMY ZA STARTOVACÍ BYTY, SPOLEČENSKÝ SÁL, PROSTORY PRO POŠTU a další služby SE MOHLY STÁT VÝZNAMNÝMI FINANČNÍMI ZDROJI našeho ROZPOČTU na dlouhá léta! Developer staví BYTY za 3 až ,- Kč. JSOU PRO BĚŽNÉHO OBČANA NEDOSTUPNÉ! S panem Ing. Petrem Čechem se jistě shodneme. Zodpovědný prodávající si zjistí hodnotu prodávané budovy! Řekněte lidem paní Drápalová, PROČ JSTE NENECHALA ZJISTIT SKUTEČNOU HODNOTU BUDOVY ODBORNÝM POSUDKEM ZNALCE, PŘED jejím PRODEJEM =DAROVÁNÍM developerovi?! PROČ JSTE SAMA STANOVILA TRŽNÍ HODNOTU BUDOVY (jenž Novému Lískovci přinesla zisk vyšší než ,-Kč) NA NEUVĚŘITEL- NÝCH 0,-Kč?! PROMARNILA JSTE Novému Lískovci HISTORICKOU ŠAN- CI, KTERÁ SE NIKDY NEBUDE OPAKOVAT! Pěkné letní dny, Vám všem Ing. Vladimír DZURJA, Ph.D. (více na napsali jste nám Manželčiny postřehy Vzpomínka na ME ve fotbale v roce 2000 a postřehy mé manželky. Snad ještě nikdy se moje manželka nedívala na fotbal v televizi a je v této branži naprostý diletant. V sobotu zůstala u televize a otázky nebraly konce. Proč je na hřišti tolik čar a oblouků, když si jich hráči vůbec nevšímají a běhají sem a tam Vysvětlím později, procedil jsem. Proč ten, co spadl, má tak bolestivou grimasu a křičí, když ten druhý ho jen zatáhl za tričko? Filmuje, vysvětluji. Jak to, že filmuje, když nemá kameru. Teď staví hráči zeď, upozorňuji manželku. To nechápu, diví se, a proč si všichni drží oběma rukama přirození? Není ten holohlavý Fantomas (rozhodčí Collina) náhodou homosexuál? Proč má tak zpocenou hlavu, když si ještě nekopl? Proč ukazuje ty žluté cedulky a co to má v puse? Vysvětluji: V puse má píšťalku a žluté kartičky ukazuje hráčům pro výstrahu, hrají-li surově. Manželka: To musí hrozně bolet, když ten míč padá z ohromné výšky přímo na hlavu. Poznamenal jsem: Hráči mají již tréninkem zatvrdlé hlavy. Proč ti lidé tak šíleně řvou, když hráči jen pobíhají a nikdy se jim nepodaří kopnout balón do banky? Ach. Největší radost měla, když si na zádech jednoho hráče přečetla Ziege (koza), a ověřila si tak znalost němčiny. Konečně se podařilo jednomu hráči trknout hlavou míč do branky, poznamenala. Když se hráči sesypali na autora gólu a utvořili živé klubko, poznamenala: Oni jsou snad všichni homosexuálové. Fantomase ukázali v detailu. Vysvětluji odborně manželce, že to je ten, co naše v 89. minutě s Nizozemci zařízl. Manželka: Podle jeho výrazu se to může stát i dnes, na to se nedívám a jdu raději spát. Jaroslav Ječmínek Autoškola Okruh MIROSLAV FÖLKL, Rybnická 75, Brno-Nový Lískovec Tel.: , Řidičský průkaz sk. B Příprava po vybodovaní Kondiční jízdy Školení referentů osobních vozidel

15 15 LÍSKÁČEK 7 8/2012 inzerce Era hypotéka Nejlepší klíč k vašemu bydlení S Era hypotékou získáte prostředky na koupi či rekonstrukci vlastního bydlení, když úspory nestačí. Rychlé a jednoduché vyřízení s minimem dokladů Možnost sjednání mimořádných splátek Zjednodušené financování hypotéky od jiných bank Zajistíme až 100% financování FINANČNÍ CENTRUM BRNO Orlí 30, Brno tel.: FINANČNÍ CENTRUM BRNO-KRÁLOVO POLE Palackého třída 3048/124 Brno - Královo Pole tel.: ERA JE OBCHODNÍ ZNAČKA ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S.

16 LÍSKÁČEK 7 8/ inzerce VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ od českého výrobce HEZKÝ DOMOV mít je je skvělé, zařídí ho ho firma Welle :) :) 20% SLEVA na vestavěné skříně do Kuchyňské a bytové studio HEZKÝ DOMOV Za Vodojemem 22, Brno - Bosonohy tel.: , KUCHYNĚ / SKŘÍNĚ / DVEŘE / NÁBYTEK NYNÍ NOVĚ VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU - SLEVA 30% Jsme tu stále pro vás NOVÁ POHODA kvalitní české výrobky nejnovější novější trendy sedacích souprav lůžka dřevěná i čalouněná sektorový nábytek elle inzerat 93x125 skrine novy liskovec2012.indd 2 7/17/ :14:40 AM ČESKÁ VÝROBA JISTÁ KVALITA OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí pátek 9 18 hod., sobota 9 12 hod. Jihlavská 26, Brno-Nový Lískovec, tel.: , tel./fax: VÝROBA SKŘÍNĚK NA MÍRU Vyrobíme vám jakoukoliv skříňku dle vašeho zadání. Nyní AKCE 30% SLEVA NA: OHRANĚNÉ NAFORMÁTOVANÉ DÍLCE DLE VAŠEHO PŘÁNÍ VÝBĚR Z 300 DEKORŮ, LAMINO, MASIV SMRK A BUK, OSB cena je bez montáže a vrtání (možno dodat). Domestav, Špitálka 23, Brno, M: Domestav, Špitálka 23, Brno, M: STOLAŘSKÉ A PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE HODINOVÝ MANŽEL řemeslnické práce laminátové a dřevěné plovoucí podlahy PVC, vinyl, koberce Mobil: renovace podlah

číslo 7 8 červenec srpen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Nyní snad výčet nejaktuálnějších rad a doporučení

číslo 7 8 červenec srpen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Nyní snad výčet nejaktuálnějších rad a doporučení číslo 7 8 červenec srpen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 6 Pomocník na cesty strana 2 Ze školství strana 3 5 Informace z radnice strana

Více

číslo 1 leden 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 4 Příprava na vstup dítěte do první třídy strana 2 Ze školství strana 3 a 4 Informace

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Dne 30. dubna 2014 v 18 hodin se slétli čarodějové a čarodějnice do Lískovce na tradiční rituál Pálení čarodějnic v parku pod Plachtami KV2

Dne 30. dubna 2014 v 18 hodin se slétli čarodějové a čarodějnice do Lískovce na tradiční rituál Pálení čarodějnic v parku pod Plachtami KV2 číslo 5 květen 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Informace o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu strana 3 5 Informace

Více

číslo 10 říjen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 10 říjen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 10 říjen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 9 Slavnostní otevření lesoparku strana 2 Podzim v Novém Lískovci strana 3 a 4 Informace

Více

číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 4 Zpráva o plnění programového prohlášení strana 3 a 4 Informace z radnice strana

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

číslo 3 březen 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 3 březen 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 3 březen 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Český rekord do Nového Lískovce strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 5 Občanská

Více

číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 6 Březen měsíc čtenářů strana 2 Ohlédnutí za rajem masek plesu místního zastupitelstva

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

Bohatý kulturní podzim

Bohatý kulturní podzim zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 11 listopad 2009 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1, 2 a 6 Bohatý kulturní podzim strana 3,

Více

zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 a 4 Informace

Více

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Informace z radnice strana 6 Univerzální recept na správné sezení neexistuje strana 9 Jsou

Více

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Volný čas dětí v Novém Lískovci strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 5 Informace

Více

číslo 4 duben 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 4 duben 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 4 duben 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Vítámě tě mezi nás strana 3 a 4 Informace z radnice strana 5 Politické okénko strana

Více

Čištění lesa aneb sběr odpadků na Kamenném vrchu

Čištění lesa aneb sběr odpadků na Kamenném vrchu číslo 6 červen 2014 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma TŘICÁTÁ KAMEŇÁKOVÁ BRIGÁDA 21. ČERVNA pozvánka na straně 14 Čištění lesa aneb sběr odpadků na Kamenném vrchu Území lesa

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC číslo 9 září 2005 www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1, 2 a 11 Kameňák se baví strana 3 a 4 Informace

Více

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Když přijde Mikuláš strana 4 7 Informace z radnice strana 8 Omyly českých spotřebitelů

Více

zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 12 prosinec 2004

zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 12 prosinec 2004 zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 12 prosinec 2004 www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze školství strana 3 Informace z radnice

Více

číslo 4 duben 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 4 duben 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 4 duben 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30. DUBNA strana 6 Z obsahu tohoto čísla: strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Košt slivovice strana

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT číslo 2 únor 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Aktuální informace o přestavbě objektu Kamínky 3 strana 3 Výsledky volby prezidenta

Více

Rekonstrukce kanalizace Tuřany

Rekonstrukce kanalizace Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 3, ročník XXI, červen 2012 uzávěrka příštího čísla: 30. srpna 2012 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Duben 2011. Zpravodaj Obce Vysočany

Duben 2011. Zpravodaj Obce Vysočany Duben 2011 Zpravodaj Obce Vysočany Zpravodaj Obce Vysočany Obsah: Úvodní slovo...3 Rozpočet obce Vysočany - rok 2011...4 Informace k vydání prvního občanského průkazu...6 Informace Policie ČR...6 První

Více

zpravodaj městské části brno-nový lískovec

zpravodaj městské části brno-nový lískovec zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 1 leden 2009 www.novy-liskovec.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 a 4 Informace

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách?

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách? medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI WWW.BRNO-MEDLANKY.EU Volná knihovna na Sýpce STRANA 4 Dětský den Mosty mezi námi STRANA 5 Openscale 2015 soutěž minimaket a old-timerů STRANA

Více