Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí"

Transkript

1 Vydává Město Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA ročník IX číslo 11/2012 Městský úřad Úvodní slovo Plánované investice pro rok 2013 V říjnu se začíná sestavovat rozpočet příštího roku, a to nejen obecní, ale i rozpočty městem zřizovaných či financovaných subjektů. V radě či zastupitelstvu již padlo několik rozhodnutí o tom, do kterých oblastí nasměrovat městské finance. Zásadní investicí příštího roku bude jistě přístavba mateřské školy, která má vyřešit každoroční problém s umístěním dětí do tohoto předškolního zařízení. Stavební projekt, na jehož zhotovitele právě probíhá výběrové řízení, počítá s přístavbou dvou tříd, které budou situovány v přední části budovy. Nelze bohužel vyloučit možnost zdržení této akce (odvolání proti výběrovému řízení, zásahy správních orgánů apod.). Na starší části budovy je nutná ještě výměna střechy. U této opravy jsme čekali na rozhodnutí o přidělení dotace na zateplení celé budovy. Dotace nám přidělena nebyla, a tak jsme nuceni střechu rekonstruovat vlastními prostředky. V rámci dotovaného projektu Digitální povodňový plán města Planá nad Lužnicí byl zprovozněn nový bezdrátový rozhlas, který je součástí varovného a informačního systému v povodní ohrožených oblastech. V ostatních částech Plané je nový bezdrátový rozhlas také plánován a jeho realizace se připravuje v příštím roce. V oblasti údržby města očekáváme výraznou pomoc ve formě zametacího stroje určeného k čištění všech typů komunikací a chodníků. Na zametací techniku jsme získali dotaci na snížení imisní zátěže z dopravy s nízkou 10 % spoluúčastí města. Po ozelenění našich ulic je tento krok dalším přispěním ke zlepšení vzhledu veřejných prostranství. V rámci náhradní výsadby stromů a keřů je připraven návrh dalšího ozelenění na sídlišti, mezi bytovými domy č. p. 563, 565 a 543, kde vzniknou nová parkovací místa i nové plochy s trvalkovou výsadbou - s lučními druhy - jako nový estetický prvek. Další keře a stromy chystáme vysadit v areálu nového dětského hřiště Nad Hejtmanem, v Chýnovské ulici a v okolí hřbitova, kde plánujeme vysazení stromů a keřů podél hřbitovní zdi. Také v přední části hřbitova dojde k parkové úpravě. Současně připravujeme, a rádi bychom v příštím roce dokončili, zpevněnou cestu, která by spojovala hřbitov s bývalou silnicí, vedoucí kolem strážního domku a železnice až na ulici ČSLA. Některé návrhy náhradní výsadby zeleně je možné shlédnout na webových stránkách města. Rozpočtu na příští rok se zcela jistě dotkne přestavba sokolovny na víceúčelové zařízení. Financování bude řešeno formou úvěru, který bude splácen více let. Je připraven projekt na rekonstrukci sběrného dvora, kde dojde ke zvětšení plochy, k jejímu zpevnění a k vybudování přístřešků pro kontejnery, které budou rozmístěny tak, aby byl areál s novým vjezdem a výjezdem průjezdný. Vyjádření k žádosti o dotaci na vybudování nové části dvora již netrpělivě očekáváme. Začneme také připravovat rekonstrukci nedávno pořízené stavby v prostorách bývalých sběrných surovin, kde vznikne nové zázemí technických služeb. Nemalou část rozpočtu příštího roku opět vyčleníme na budování a opravy komunikací a chodníků, jejichž seznam bude upřesněn ve výčtu investičních akcí v příloze rozpočtu. Dle harmonogramu přípravy rozpočtu města bude konečný rozpočet schválen na veřejném jednání zastupitelstva města, které je plánováno na 12. prosince. Veškeré podklady jsou umístěny na webových stránkách města, které umožňují i zasílání informací na ovou adresu každému, kdo se zde zaregistruje a vybere si na městském webu oblasti svého zájmu. Uvádím to zde i proto, že ne vždy je možné informaci o jednání zastupitelstva města umístit do Plánských ozvěn z důvodu časových (uzávěrka novin), či z důvodu mimořádného jednání městského zastupitelstva. V případě, že nesledujete pravidelně úřední desku, je Vaše registrace pro odběr informací z webu nejlepší způsob, jak být včas informován. Jiří Rangl, místostarosta města

2 Plánské ozvěny Výsledky voleb do zastupitelstva kraje Ve dnech 12. a 13. října 2012 se konaly volby do zastupitelstva kraje. V Plané nad Lužnicí vhodilo svůj hlas do urny 34% občanů, což odpovídá vydaným obálkám z voličů v seznamu. Výsledky voleb pěti stran s nejvyšším počtem získaných hlasů prezentuje tabulka níže: Kandidátní listina Podrobné výsledky voleb naleznete na úřední desce, webových stránkách města pod sekcí Město a jeho správa - VOLBY, či na Ing. Jana Dvořáková Informace z obvodního oddělení Policie ČR Sezimovo Ústí Případy protiprávního jednání v Plané nad Lužnicí za období do Neznámý pachatel dne okolo 15:40 hod nezjištěným způsobem překonal lankový zámek trekového jízdního kola Crossway, které bylo tímto zámkem upevněné ke kolostavu před potravinami Mandík v Plané nad Lužnicí. Majitelce tímto jednáním neznámého pachatele vznikla škoda v částce ,- Kč. K odcizení zapomenutého mobilního telefonu došlo dne v tělocvičně základní školy Planá nad Lužnicí. Mobilní telefon značky Samsung měl hodnotu přibližně 3000,- Kč a jeho odcizení šetří obvodní oddělení Policie ČR Sezimovo Ústí prap. Martin Zima, inspektor, tel: Co jsem komu udělala? Platné hlasy číslo název celkem v % 59 JIHOČEŠI ,85 60 ČSSD ,55 43 KSČM ,26 70 ODS ,37 33 TOP 09 a Starostové pro JHČ 45 4,49 OBSAH ČÍSLA Úvodní slovo Výsledky voleb do zastupitelstva kraje Informace z obvodního oddělení Policie ČR Matrika Kalendář města 2013 Výtah z 48. zasedání rady města Výtah z 49. zasedání rady města Galerie Fara: Projekt Žijeme v památkách Slavnost svatomartinských světýlek Od skautského setkání k čokoládě Městská knihovna Na nový klavír hrají už první žáci Uteklo to jako voda Stalo se v Plané v říjnu 2012 Inzerce Plánská smeč Konec letní tenisové sezóny Žáci Plané nad Lužnicí v okresním přeboru Plán akcí na listopad 2012 v Plané nad Lužnicí str. 1 str. 2 str. 2 str. 3 str. 3 str. 4 str. 4 str. 5 str. 6 str. 6 str. 7 str. 7 str. 7 str. 8 str. 9 str. 11 str. 11 str. 11 str. 12 V ranních hodinách zapálil neznámý vandal prolézačku na plánském ostrově. Foto Rudolf Lapín. 2

3 Plánské ozvěny Informace z MěÚ Úřední hodiny MěÚ Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Polední pauza po - čt Pokladna se uzavírá vždy 30 minut před koncem pracovní doby. Telefonní čísla starosta Ing. Jiří Šimánek místostarosta Jiří Rangl asistentka Žaneta Tučková Dis odborný asistent Ing. Jana Dvořáková , matrika Marie Holanová vnitřní věci Ing. Svatava Novotná Mgr. Pavla Huřťáková ekonomka Květuše Kučerová stavební technik Václav Melena , kultura František Doubek , Správce sportovního centra Technické služby Ředitel Sběrný dvůr DPS - Vedoucí Hasiči Velitel jednotky Jiří Seidl ČEVAK hlášení poruch Městská policie tel , Další informace hledejte: Otevírací doba sběrného dvoru V Hlinách Zimní čas (listopad březen) Pondělí hodin Středa hodin Sobota 8-12 hodin Novými občánky Plané nad Lužnicí se v měsíci září a říjen 2012 stali: Tereza Večeřová Marie Leiblová Kateřina Trnková Roman Herold Lajla Gabriela Bílá Novým občánkům přejeme hodně zdraví a štěstí do života. Matrika Vítání občánků Významné životní jubileum listopadu 2012 oslaví: Alois Baláš Otto Kejha Hodně dalších roků při dobrém zdraví přeje Město Planá nad Lužnicí. Vítání nových občánků Plané nad Lužnicí do života, se uskuteční dne v obřadní síni MěÚ. Pozvány budou děti narozené od do Planá přivítala nové hasičské auto 20. října se středem města s velkým troubením prohnala dlouhá řada požárních vozidel. Nešlo však o žádný urgentní zásah, ale o začátek oslavy, která proběhla za hasičskou zbrojnicí. Plánský sbor dobrovolných hasičů oficiálně převzal nové požární vozidlo značky Man, které nahradilo stařičkou a přesluhující Máňu (vozidlo značky Škoda z roku 1977). Akce se zúčastnili moravští hasiči z partnerského Hluku, rakouští hasiči ze spřáteleného Leopoldschlagu, požárníci z plánského okolí a několik oficiálních hostů. Po úvodních projevech udělil plánský farář p. Brožka vozidlu slavnostní požehnání a Máňa naopak přijala smuteční věnec s dojemným Vzpomínáme. Poté již byly k vidění nejrůznější požární zásahy, prohlížela se hasičská vozidla, ochutnávalo se pečené jehněčí a naslouchalo tónům Allegro Bandu. Za všechny občany, kteří se přišli podívat, děkuji plánským dobrovolným hasičům za perfektní organizace této vydařené akce. Zdeněk Žalud KALENDÁŘ PLANÁ NAD LUŽNICÍ 2013 Po loňské premiéře stolního kalendáře našeho města byl letos již v předstihu na Svatováclavských slavnostech představen kalendář PLANÁ NAD LUŽNICÍ Díky odběru některých firem se podařilo zvýšit počet výtisků a tím snížit cenu za jeden kus. Prodejní cena kalendáře, který zachycuje zajímavá místa našeho města a některé kulturní a společenské akce, je 55,- Kč za kus. Kalendář si můžete zakoupit v sekretariátu MěÚ a v městské knihovně. Možná by Vaši příbuzní a známí, kteří občas zajíždějí do Plané nad Lužnicí, rádi získali ucelenější přehled o našem městě. Splňte jim toto přání. Rada města 3

4 Plánské ozvěny Výtah ze 48. zasedání rady města ze dne Vyjádření k odtoku srážek na ulici Soukenická RM pověřila stavebního technika k zadání odborného posudku k obnovení vodoteče v ulici Soukenická. Prodej dřeva z lipové aleje a zámeckého parku. RM schválila prodej dřeva z lipové aleje a zámeckého parku ve formě dřevní štěpky. Řešení kašny RM schválila posouzení a případný návrh řešení opravy kašny před budovou MěÚ. Pozvánka ze Slovinska RM schválila návštěvu partnerského města ve Slovinsku za účelem přípravy spolupráce v roce Talent roku 2012 RM schválila sponzorský dar ve výši 2500Kč na zajištění akce TALENT ROKU. Doplnění sportoviště v Hájkově čtvrti RM schválila úpravu sportoviště v Hájkově čtvrti. Bezdrátový rozhlas mimo dotaci RM schválila projektovou přípravu bezdrátového rozhlasu a přípravu výběrového řízení na dobudování bezdrátového rozhlasu. Výběr dodavatele energií RM schválila přípravu výběrového řízení na dodavatele energií. Publikace Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí RM schválila nákup 30 kusů publikace Petra Mareše Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí. Žádost firmy Pila Pasák, a. s. RM souhlasí se stavbou elektrárny na dřevoplyn v areálu Pily Pasák a. s., za předpokladu splnění všech hygienických podmínek a využívání pouze surovin z vlastních zdrojů z důvodu nenavyšování dopravní zátěže v ulici ČSLA a Husova. Žádost o dotaci z Fondu malých projektů RM schválila podání žádosti v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika název programu Poznávání tradic bez rozdílu hranic. POZNÁVÁNÍ TRADIC BEZ ROZDÍLU HRANIC Po úspěšném podání žádosti o dotaci z Fondu malých projektů Poznávání tradic bez rozdílu hranic na jaře letošního roku, podalo město opětovnou žádost o spolufinancování celé řady akcí, které se uskuteční v příštím roce. Do projektu jsou zahrnuty mimo jiné dechovkový festival Nad Lužnicí, Svatováclavské slavnosti, vystoupení pěveckého sboru v Rakousku, výměnné návštěvy žáků základních škol z Plané nad Lužnicí a Leopoldschlagu, apod. Jak již ukázal průběh letošního roku, tradice, kultura a sport skutečně nezná hranic. Rada města Žádost o vyjádření obce k záměru ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí RM souhlasí se záměrem ekologizace a obnovy teplárny v Plané nad Lužnicí Výtah ze 49. zasedání zastupitelstva města ze dne Žádost o koupi pozemku ze strany Jednoty Tábor RM neschválila prodej pozemku p. č. 648/1 v k. ú. Planá nad Lužnicí Jednotě Tábor a pověřila stavebního technika k jednání o koupi pozemku p. č. 650 v k. ú. Planá nad Lužnicí o výměře cca 569 m2. Žádost o opravu ulice Úzká RM Planá nad Lužnicí schválila přípravu opravy ulice Úzká a doporučila zastupitelstvu města zařadit opravu této komunikace do oprav komunikací v roce Žádost o povolení záboru pozemku MAGA RM souhlasí se zvláštním užíváním veřejného prostranství na ulici ČSLA a budovy č. p. 41 dle žádosti Ing. Gabriely Maxové, Maga, spol. s. r. o., ČSLA 36, Planá nad Lužnicí. Užívání veřejného prostranství se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 2/2009 o místních poplatcích. Žádost paní Zhřívalové RM schválila přípravu bezbariérové úpravy chodníků v ulici ČSLA. Žádost pana Cnosty RM schválila zvláštní užívání veřejného prostranství v sídlišti ČSLA za účelem vyhrazeného parkovacího místa za cenu Kč/rok. Žadatel: Petr Cnosta. Řešení nájmu tenisové haly RM požádala o vyjádření SKT Planá nad Lužnicí formou usnesení tenisového výboru, zda má tenisový klub zájem o pronájem tenisové haly. RM pověřila odbornou asistentku k podání informace současnému nájemci tenisové haly, že rada města připravuje změnu podmínek pronájmu tenisové haly s účinností od Výběr zhotovitele zdravotního řezu RM schválila nabídku prací na ošetření dřevin v ulici Nad Hejtmanem a ČSLA za cenu Kč s DPH. Zhotovitel: Park+, Ing. Václav Šmejkal, Štěpána Dvořáka 543, Milevsko. Úprava stávajících dětských hřišť nabídka RM schválila nabídku na opravu a přemístění dětských herních prvků na hřiště za farou za cenu Kč + DPH. RM schválila ohraničení záhonů v ulici Soukenická palisádou průměr 140 za nabídnutou cenu 137 Kč/bm, montáž 43 Kč/bm a doprava dle nabídky. Dodavatel: Dřevovýroba Václav Vaněk s. r. o., Krátká 52/2, Soběslav, Vypsání výběrového řízení na zhotovitele rozšíření MŠ RM schválila uzavření mandátní smlouvy s firmou Tareka s. r. o., Palackého 351, Tábor na organizaci výběrového řízení projektu Rozšíření MŠ a schválila vypsání výběrového řízení. Po dokončení projektových prací a vyřešení všech skutečně podivných připomínek ze strany státních orgánů vypsala rada města výběrové řízení na zhotovitele akce Rozšíření mateřské školy Díky těmto jistě potřebným průtahům se bohužel posunul termín dokončení dvou nových tříd. Definitivní termín výstavby bude ještě závislý na průběhu výběrového řízení, když odvolávání se některých účastníků se stalo téměř národním sportem. Posun v realizaci bude zřejmě také u točny městské hromadné dopravy v lokalitě Nad Hejtmanem. Zde nám rovněž státní orgány dokázaly svou pomoc, takže je otázkou, zda je zavedení MHD do této lokality reálné ve slibovaném letošním prosinci nebo až v 1. pololetí příštího roku. Rada města Vypsání výběrového řízení točna MHD RM schválila vypsání výběrového řízení na vybudování točny MHD v lokalitě Nad Hejtmanem a pověřila stavebního technika organizací výběrového řízení. 4 Žádost Dopis obcím a městům novelizované znění zákona o místních poplatcích RM vzala na vědomí informace o novém metodickém materiálu, který reaguje na novelizované znění zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích místní poplatek za odpad dle 10b. RM pověřila odbornou asistentku k přípravě nové obecně závazné vyhlášky, která se vztahuje k poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu dle 10b citovaného zákona, a to do U místních poplatků za odpad nepočítá rada města s jejich navýšením. Rada města Výtah z 50. zasedání zastupitelstva města ze dne Jmenování hodnotící komise na výběr zhotovitele stavby přístavby MŠ RM projednala a jmenovala komisi na otevírání obálek a hodnotící komisi na výběr zhotovitele stavby Přístavba MŠ č. p. 515 Planá nad Lužnicí ve složení: Milan Holý, Václav Melena, Jiří Rangl, Jiří Šimánek, Jiří Drhovský. Příprava jednání ZM RM schválila mimořádné jednání zastupitelstva města dne Dne 12. prosince 2012 se uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva města. Nabídka odborného semináře RM schválila uspořádání semináře v prostorách MěÚ Planá nad Lužnicí v rámci projektu ENERGIE-OB- CE-GEM. Téma semináře novela zákona 406/200 Sb., o hospodaření s energií povinnost energetických průkazů budov a zákon 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší revize a výměny kotlů na pevná paliva. Plánští občané jsou srdečně zváni na seminář 10. prosince 2012 od na MěÚ, na kterém budou informováni nejen o tzv. energetických průkazech budov, ale také o distributorech energií a dalších otázkách energetické problematiky. Rada města Příprava pozemku na chodník ke hřbitovu RM pověřila stavebního technika jednáním o koupi části pozemků směrem ke hřbitovu, k zajištění pozemku na výstavbu chodníku. Řešení nájmu tenisové haly RM projednala a pověřila starostu města k přípravě návrhu smlouvy a úpravu podmínek pro nájem tenisové haly. Vybudování zábradlí před vchodem do ZŠ stará budova RM schválila vybudování zábradlí před vchodem do ZŠ stará budova. Pasport veřejného osvětlení RM projednala a vzala na vědomí přípravu výběru zhotovitele pasportu veřejného osvětlení. Zápisy ze zasedání zastupitelstva města a rady města naleznete na webových stránkách města Planá nad Lužnicí - Podrobné vysvětlení k jednotlivým bodům podá místostarosta města Jiří Rangl

5 Plánské ozvěny Galerie Fara: Projekt Žijeme v památkách, podporovaný částečně dotačním projektem Jihočeského kraje Město Planá nad Lužnicí již třetím rokem provozuje Galerii Fara v objektu římskokatolické fary, která je kulturní památkou č v ulici ČSLA 1 v Plané nad Lužnicí. Město si pronajalo částečně nejen prostory fary, ale i farskou zahradu a to všechno upravilo a opravilo tak, aby se toto místo mohlo stát přirozeným centrem kulturního dění ve městě. Průběžně jsou zde k vidění nejen výstavy nejrůznějších žánrů - obrazy, sklo, fotografie, sochy a další prostorové objekty, ale je to i důstojné místo k vernisážím těchto výstav, koncertům, komorním dětským divadelním vystoupením a různým druhům setkávání (namátkou Noc kostelů, Večer pod lampou a jiné). V upravené farské zahradě byla instalována výstava keramiky studentů a pedagogů SUPŠ Bechyně - vernisáž této výstavy s programem proběhla v rámci Festivalu Nad Lužnicí Děkujeme všem, kteří si již našli chvilku a Galerii Fara navštívili a zveme i všechny ostatní, aby se do krásně upravených prostor fary i zahrady přišli podívat. Příští sezonu začínáme 26. dubna 2013 v 18 hodin - vernisáží výstavy Ladislava Hodného. FD V roce 2012 proběhly v Galerii Fara tyto výstavy: Pavel Talich- STRKOV - Camera obscura photography, Jiří Vaněk - MEZI NEBEM A ZEMÍ - sochy a obrazy, Petra Klváčková - PROSTORY - obrazy, objekty, UNFOCUSED GROUP FOTOGRAFIE 2012 fotografů Ladislava Hovorky, Harryho Farkase a Libora Kousala Alena Vrbová NAIVNÍ OBRAZY naivní obrázky plánské občanky. Petra Klváčková - PROSTORY - obrazy, objekty. Pavel Talich- STRKOV - Camera obscura photography. UNFOCUSED GROUP FOTOGRAFIE 2012 fotografů Ladislava Hovorky, Harryho Farkase a Libora Kousala. Jiří Vaněk - MEZI NEBEM A ZEMÍ - sochy a obrazy. 5 Alena Vrbová NAIVNÍ OBRAZY naivní obrázky plánské občanky.

6 Plánské ozvěny Zkvalitnění poskytování stravy v Domě s pečovatelskou službou Planá nad Lužnicí V letošním roce se pečovatelská služba zaměřila na zkvalitnění poskytování stravy. Tento záměr byl podpořen Jihočeským krajem v rámci Grantového programu Podpora terénních sociálních služeb přidělením požadované dotace. Díky této podpoře se podařilo zrealizovat nákup nových jídlonosičů pro všechny uživatele služby, kteří využívají některý z úkonů spojený s donáškou oběda. Nové jídlonosiče jsou z hygienicky vyhovujícího materiálu, jídlo se v nich k uživateli dostává teplé a v řádném stavu. Staré a nevyhovující jídlonosiče tak mohly být vyřazeny a plně nahrazeny novými. Mgr. Tereza Jindrová Od skautského setkání k čokoládě Jihočeské jambooree O skautském setkání napsali příspěvky jeden z vedoucích naší výpravy a 3 samotní členové. O víkendu se tři skauti a dvě skautky za doprovodu dvou vedoucích zúčastnili historicky prvního jihočeského Jamboree. Jamboree je název pro velké skautské setkání. To se uskutečnilo na skautské základně Lišky u Bechyně, kde se celkem sešlo přes 200 skautů a skautek z Jihočeského kraje. Na programu bylo vytváření symbolu setkání, tržiště her a činností jednotlivých oddílů, velká bojová hra, večerní programy. Hlavním bodem setkání byl slavností oheň, při kterém byl uveden v život první čestný název Jihočeského kraje a to: Kraj pětilisté růže. Pro všechny z nás to byl krásný zážitek vidět tolik skautů z blízkého okolí pohromadě a těšíme se na další ročník. Tomáš Nesrovnal Milý čtenáři, Měli jsme tu čest zúčastnit se 1. Jihočeského jambooree, které nám umožnilo poznat spoustu nových skautů a skautek z celého Jihočeského kraje. Prožili jsme spoustu zajímavých aktivit a hodně se toho naučili. Jamboree bylo ukončeno slavnostním ohněm. I přesto, že skoro celou sobotu pršelo, jsme si tuto povedenou akci užili. Lucka Č., Michal M., Vojta H Návštěva Muzea čokolády a marcipánu v Táboře. Jelikož bylo v nedávné době v Táboře otevřeno Muzeum čokolády a marcipánu, sladkému pokušení jsme neodolaly a i díky velké zvědavosti muzeum navštívily. Vyrazil pouze náš dívčí oddíl, zato v hojném počtu. Po zajímavé prohlídce s průvodkyní jsme zakotvily v malé dílničce, kde vznikla spousta krásných marcipánových děl. Závěr pak patřil čokoládovým dobrotám, kterým prostě nešlo odolat. Michaela Hovorková Slavnost svatomartinských světýlek Kdy? v 16:00 hod. Kde? Sraz před školkou Fato archiv autorky. Přijďte si s námi připomenout svatomartinskou legendu, rozvěsit sněhové vločky, pozdravit sv. Martina a ochutnat martinské rohlíčky! Akci pořádají Písničkové Froťánky ve spolupráci s MŠ Pohádka a koňským rančem Na Samotách. Nezapomeňte lampiónky nebo lucerničky a dobrou náladu! 6

7 Plánské ozvěny Městská knihovna Začátek října je v knihovnách celé republiky ve znamení zvýšené akčnosti: v Týdnu knihoven se snaží víc než kdy jindy upoutat na sebe pozornost veřejnosti i médií, nabídnout alternativu nejen v trávení volného času, ale i v získávání informací, vzájemnému setkávání atd. Ani my jsme nelenili pokračovali jsme v infolekcích pro jednotlivé ročníky základní školy, s mateřskou školou jsme vytvořili milou podzimní výstavu na motto knihovnického týdne: Čti, žij zdravě a za odměnu jsme pak pozvali děti do knihovny na loutkovou pohádku Divadélka na nitce. Velkou radost nám udělala hojná účast na druhém Večeru pod lampou, který jsme tentokrát uspořádali v Galerii Fara. Počasí nám bylo velmi příznivě nakloněno, takže jsme mohli společné návraty do dětství, provázené knížkami Josefa Lady, prožít na farské zahradě. Dost dlouho svítilo příjemné podzimní slunce, které pak Žákyně Eliška Krůčková hraje na nový klavír. Foto Josef Janda. Základní umělecká škola v Sezimově Ústí získala do svého vybavení nový klavír v hodnotě téměř půl milionu korun. V rámci grantového programu Zavádění nových technologií a obnova vybavení konzervatoře a základních uměleckých škol hudebními nástroji se nám podařilo Na nový klavír hrají už první žáci Uteklo to jako voda později večer vystřídal svit petrolejek a svíček. Doufáme, že účastníci byli stejně spokojeni jako knihovnice a už se připravujeme na další večerní posezení. Knihovna v Plané nad Lužnicí si příští rok bude připomínat 90 let svého trvání a nejen k tomuto výročí chceme zacílit setkání s pamětníky. Byli bychom rádi, kdyby se nám ozvali majitelé starých fotografií a všichni, kdo budou ochotni zavzpomínat, jak to bývalo, když A jaké máme plány pro nejbližší období? Pozveme vás do knihovny na listopadovou výstavu fotografií Na kole do Evropského parlamentu a zároveň na besedu s jedním z aktérů, panem europoslancem Kožušníkem. Koná se od 17 hod. Během listopadu budeme se školáky pokračovat v rozpracovaných tématech a na konci listopadu pozveme malé i velké na další Den pro dětskou knihu. Můžete se těšit na tvůrčí dílnu, od Jihočeského kraje získat dotaci na nové koncertní křídlo ve výši 200 tisíc korun. Tento Akční plán Programu rozvoje kraje pro rok 2012 jsme doplnili částkou z vlastních zdrojů. Projekt jsme nazvali Kdo si hraje, nezlobí. Již v těchto chvílích nezlobí u klavíru první žáci. Náš nový klavír budeme využívat pravidelně po celý školní rok nejen při pořádání pásma koncertů pro veřejnost, ale také při výchovných koncertech pro školy či v průběhu interních a třídních večírků. Koncertní křídlo nalezne uplatnění také při pořádání školních a okresních soutěží ve hře na klavír a jako doprovodný nástroj pro soutěže smyčcových a dechových nástrojů. V tomhle případě mohou služeb našeho nového klavíru využít také žáci ostatních škol v okrese. Nového člena našeho týmu uplatníme také při přípravě žáků na krajské soutěže, které pořádá MŠMT, a při ostatních obdobných výzvách. Jen tak mávnutí rukou a deset let je pryč. Před deseti lety přišla z nenadání neohlášená stoletá voda. Pro nás i naše okolí to byla obrovská rána, brala vše, co ji stálo v cestě. Asi není potřeba popisovat to, co jsme si všichni zažili. Nicméně mnoho lidí nemělo to štěstí, jako nás sedmnáct starších dam, co jsme od pana Fishera a Města Planá nad Lužnicí dostaly možnost tu hrůzu na několik dní opustit a odletět na Kanárské ostrovy. TÍMTO BYCHOM VÁM CHTĚ- Foto archiv autorky. LY JEŠTĚ JEDNOU PODĚKOVAT. Dnes nás už není sedmnáct, nýbrž jen devět, ale stále se každý poslední týden v měsíci setkáváme v restauraci Maxim a vzpomínáme. Chtěly bychom také poděkovat celému kolektivu v restauraci, jak se o nás BABIČKY Z KANÁRŮ ochotně starají a každý měsíc s námi počítají. Děvčata, mám vás všechny moc ráda. Bláža Blažková 7 čtení, hraní, mlsání a taky na jedno překvapení. Tak neváhejte a přijďte do knihovny, máme otevřeno pět dní v týdnu na nových webových stránkách knihovny se dozvíte více: Václava Vyhnalová, knihovnice Večer pod lampou. Foto František Doubek. V naší škole studuje hru na klavír pod vedením šesti kvalifikovaných pedagogů každoročně přibližně 70 žáků a pro dalších asi 180 žáků bude klavír využíván jako doprovodný nástroj při jejich výuce na instrument jiný. Nový klavír doplňuje naše současné čtyři klavíry a přináší čerstvý vítr kvalitního moderního nástroje 21. století. Koncertní křídlo je ve standardní řadě nástrojem s největším zvukovým potenciálem. Jeho kultivovaný zvuk je určen jak pro náročnou individuální klientelu, tak pro vyšší hudební školy. Jsme nesmírně rádi, že se nám s pomocí dotace Jihočeského kraje podařilo nový klavír pro žáky získat a děkujeme za podporu. Zároveň se těšíme na nové zájemce o hru na klavír a všechny ostatní zveme na naše pravidelná vystoupení. Mgr. Josef Janda, ředitel ZUŠ Sezimovo Ústí Dne se konalo s Mateřským centrem Kopretina tvoření pro rodiče s dětmi. Vyrobili jsme si zvířátka z květináčů a děti si společně pohrály. Děkujeme za poskytnutí prostor v budově DPS a za hojnou účast. Na další, tentokrát vánoční tvoření se těší MC Kopretina

8 Plánské ozvěny Stalo se v září Svatováclavské slavnosti 2012 Ve čtvrtek večer rozezněly kostel sv. Václava dětské hlásky sborů základních škol Plané a spřáteleného Hluku. Foto archiv MěÚ. První den Svatováclavských slavností pokračoval zahájením výstavy Aleny Vrbové v Galerii Fara. Foto archiv MěÚ. Svatováclavské slavnosti navštívil i kníže Václav s babičkou Ludmilou. Foto archiv MěÚ. Slavnostní historický průvod prochází plánským ostrovem. Knížete s družinou přivítali slavnostně přiodění plánští radní. Během odpoledního programu byly připravené i dvě loutkové pohádky Divadélka na nitce pro nejmenší návštěvníky. Slovenská Spevácká skupina Štěpnická skala Čtyřdenní maraton akcí završily rybářské závody na farském rybníčku. Ohlas byl veliký. Foto archiv MěÚ. 8

9 Plánské ozvěny S T A V E B N I N Y Planá nad Lužnicí Vám nabízí Zdící prvky Heluz, Porotherm, Pichler. Porobetonové tvárnice Porfix, Ytong, H+H. Betonové dlažby, šalovací tvárnice, skruže obrubníky a zatravňovací tvárnice- Best, BaBC. Zateplovací materiály. PODLAHÁ#STVÍ Roman Pete$ík Okru!ní 373, Planá nad Lu!nicí mobil : , DODÁVÁ A POKLÁDÁ : - laminátové a d$ev#né plovoucí podlahy - vinylové podlahy, p$írodní linoleum - masivní podlahy, korkové podlahy - PVC, koberce pro bytové i komer"ní vyu!ití - vyrovnávání beton% samonivela"ními st#rkami - vyrovnání a zateplení podlah OSB deskami Dovoz vzork% podlah a zam"$ení ZDARMA Suché maltové směsi Cemix, Weber, Hasit. Lepící, stěrkové, hydroizolační a samonivelační hmoty Excelmix, Hasoft. Zednické nářadí,ochranné pomůcky, montážní pěny a silikonové tmely. Prodej palivových briket a peletek. Dovoz, skládání a manipulace paletového zboží i sypkých materiálů vlastní autodopravou. Najdete nás na adrese Čsla 713 Planá nad Lužnicí. Tel: , Těšíme se na Vaši návštěvu. MUDr.Ilja KOTT všeobecný a cévní chirurg, oznamuje, že zahajuje poradenskou činnost pro onemocnění periferních cév dne v budově Jihočeské University ve Vančurově ulici, čp v Táboře. Cévní poradna je ve 4.patře, číslo dveří A 437. Pracovní doba: Po a St 8-13h Út a Čt h. Kontakt: , Jiná doba konsultace je možná po telefonické domluvě. Bezpečnostní agentura T SECURITY s.r.o. střeží formou dálkové ostrahy Vaši firmu, dům, byt či chatu 24 hodin denně 365 dní v roce Web: Hledám spolehlivou paní na každodenní odvoz dcery do jeslí v čase cca 6,45 hodin za finanční úplatu. Trasa: Strkov-Tábor. Tel Mobil: , ,

10 Plánské ozvěny Značkové notebooky od 3.990,- Značkové počítače od 1.490,- Monitory již od 899,- Tiskárny od 899,- Hry a programy Nejlevnější náplně do tiskáren originální i náhradní Opravy a instalace počítačů a notebooků a ostatní techniky Otevírací doba: Po-Pá 9-12, hod tel: Prodej a servis nové a repasované výpočetn techniky a příslušenství Radim Nesnídal Obchodní centrum MAGA ČSLA 36, Planá nad Lužnicí 10

11 Plánské ozvěny SPORT Konec letní tenisové sezóny SKUPINY A VÝSLEDKY Body Skore Pořadí 1 Janouškovi A --- 1/3 3/0 3/1 2 7/ Gruberovi 3/ /1 3/2 3 9/ Stejskalovi 0/3 1/ /3 0 2/ Gajdolín muži 1/3 2/3 3/ / Body Skore Pořadí 1 Píchovi --- 3/1 3/0 3/0 3 9/ Mrázkovi 1/ /2 3/1 2 7/ Gajdolínovy žen 0/3 2/3 ---??? Trachtovi 0/3 1/3? ---?? Populární a takřka ve všech tenisových klubech rozšířené buřťáky zakončují letní tenisovou sezónu. Už po několikáté pořádáme tenisový buřťák pro naši tenisovou školičku. Nejdříve se hraje turnaj jednotlivců. Skutečným vrcholem je turnaj čtyřher dítě + rodič (dědeček, babička) Letos vyhrál turnaj jednotlivců Vojtěch Pícha, který prvně v životě porazil ve finále Adélu Janouškovou. Třetí skončil Hošek, 4. Zákostelecký. Turnaj čtyřher se hrál ve skupinách, vítězové skupin a druzí ze skupin byli nasazeni do pavouka. Z vítězství se radovali Pavel a Eva Koutenští před Jiřím a Adélou Janouškovou, třetí skončili Davidové Zákostelečtí, kteří v utkání o 3. místo porazili Matěje Nováka s otcem Body Skore Pořadí 1 Novákovi --- 0/3 0/3 0 0/ Janouškovi Nik 3/ /0 2 6/ Hošek,Klein 3/0 0/ /3 2. Škoda, že vítězové skupiny nemohli z časových důvodů pokračovat v turnaji. Tak postoupili jako vítězové skupiny Hošek s Kleinem a do pavouka se losem dostali Novákovi, ač nezískali ani bod Body Skore Pořadí 1 Koutenští --- 3/2 3/2 2 6/ Noskovi 2/ /3 0 2/ Zákostelečtí 2/3 3/ /3 2. Žáci Plané nad Lužnicí ve své druhé sezoně v okresním přeboru v kopané. Foto archiv autora. Soupiska mužstva: Brankáři: Denis Falada (1999) Tomáš Lukeš (2000) KutišPetr (2001) Obránci: Sikora Daniel (2000) Semrád Petr (2000) Burda Jakub (2001) Jirava Jakub (2001) Macek Radek (2001) Bláha Filip (2000) Řapek Dominik (1998) Hořejší Jan (1999) Záložníci: Frouz Vojtěch (1999) Suchý Martin (1999) Škrábek Pavel (2000) Kutiš Pavel (2003) Sabol Alec (2000) Útočníci: Vaníček Karel (1998) Bárta Samuel (1999) Kobližka Lukáš (1998) Šanda Jakub (1999) Trenér : Karel Macek (1962) TABULKA STŘELCŮ 1. Vaníček Karel 3, 2. Šanda Jakub 3, 3. FrouzVojtěch - 1 Výsledky Domácí Hosté Skore Diváků Tučapy Řepeč / Opařany 5:0 (1:0) 35 Tučapy Černovice 3:0 (2:0) 35 Řepeč / Opařany Černovice 2:3 (1:2) 35 Borotín Černovice 2:6 (1:3) 30 Borotín Planá nad Luž. 0:4 (0:2) 30 Černovice Planá nad Luž. 1:3 (0:2) 30 Tabulka RK Tým Zápasy Skóre Body (Prav) 1 Tučapy : 0 12 (3) 2 Planá nad Lužnicí : 13 9 (3) 3 Černovice : 11 6 (-3) 4 Řepeč / Opařany : 8 0 (-3) 5 Borotín : 15 0 (-6) V rámci Svatováclavských slavností proběhl v sobotu 28. září ve sportovním centru za řekou přátelský volejbalový turnaj Plánská smeč. Foto archiv MěÚ. 11

12 Plánské ozvěny Plán akcí na Podvečer nejen pro seniory se skupinou KÁJABAND, paní Pětivlasovou a panem Šedivým v restauraci Maxim od 16 hodin Svatohubertská mše v kostele svatého Václava v Plané nad Lužnicí s pěveckým sborem Harmonie a Trubači OMS od 17 hodin Moravský večer s cimbálovou muzikou Josefa Marečka v restauraci Maxim od hodin nekuřácké prostředí, vstupenky v předprodeji v sekretariátu starosty od Slavnost svatomartinských světýlek odchod od MŠ Pohádka v 16 hodin, lampiony s sebou Zvířátka a Petrovští loutková pohádka od 15 hod v knihovně Perníčkový večer s paní Marií Starou pořádá Klub Plánských Dam od 18 hodin v obřadní síni radnice poutavým způsobem se přítomní seznámí s přípravou a zdobením vánočních a jim podobných perníčků Den pro dětskou knihu Městská knihovna Planá nad Lužnicí od hod. Výstavy v Plané nad Lužnicí v listopadu 2012 Obřadní a zasedací síň radnice Průřez tvorbou malíře a restaurátora Aleš Slavíka vernisáž výstavy v úterý 30. října v 18 hodin, výstavu je možno navštívit do konce prosince Knihovna Výstava fotografií Na kole do Evropského parlamentu.. V pondělí od proběhne v městské knihovně beseda s autorem. Galerie Fara V zimním období zavřeno Připravujeme na prosinec 2012 Slavnostní nasvícení města komponovaný program před radnicí Mikuláš v knihovně pořádá Městská knihovna Planá nad Lužnicí a Divadélko na nitce, od 17 hodin v knihovně zve nejmenší diváky na loutkovou pohádku ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI 18. listopadu 2012 začátek v 15 hod v knihovně vstupné dobrovolné Příspěvky do Plánských ozvěn přijímáme výhradně elektronicky. Plánské ozvěny vychází 1x měsíčně nákladem 1700 kusů. Lze za úplatu inzerovat, inzerci zasílejte na ovou adresu: případně telefonicky kontaktujte Ing. Janu Dvořákovou Příspěvky zasílejte na ovou adresu: Vydává Město Planá nad Lužnicí, grafická příprava FBC Velvet s.r.o., tiskne Tiskárna v Ráji s.r.o.. Tento výtisk neprošel jazykovou úpravou. Další číslo Plánských ozvěn vyjde v prosinci 2012 a uzávěrka je 15. listopadu Žádáme autory příspěvků do PO o důsledné dodržování termínu uzávěrky. Další informace - síť Internet - 12

SLOVO STAROSTY DOTACE UŠETŘÍ PENÍZE MĚSTU I OBČANŮM, zlepší životní podmínky, rozšíří kulturní nabídku, pomohou při povodních

SLOVO STAROSTY DOTACE UŠETŘÍ PENÍZE MĚSTU I OBČANŮM, zlepší životní podmínky, rozšíří kulturní nabídku, pomohou při povodních Vydává Město Planá nad Lužnicí ZDARMA SRPEN 2010 ročník VII číslo 8/2010 Městský úřad Rozvodněná Lužnice Lužnice SLOVO STAROSTY DOTACE UŠETŘÍ PENÍZE MĚSTU I OBČANŮM, zlepší životní podmínky, rozšíří kulturní

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková.

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková. ČÍSLO 2 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová Foto: Nikola Adlerová PRVNÍHO ZÁŘÍ ŠKOLY I ŠKOLKY VE ŽĎÁŘE OPĚT OŽILY Jak

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 5 ročník XXIII. 14. 3. 2014 zdarma STRUČNĚ Čtyřicet

Více

slovo starosty Poděkování první

slovo starosty Poděkování první ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

z jednání rady a zastupitelstva - Dění ve městě - Ze základní školy

z jednání rady a zastupitelstva - Dění ve městě - Ze základní školy z jednání rady a zastupitelstva - Dění ve městě - Ze základní školy - VÁNOČNÍ PROGRAMY V BĚLÉ - společenská rubrika - ze sportu PROSINEC 12/2013 Vážení spoluobčané, vítejte na stránkách prosincového Zpravodaje,

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

středa 16. prosince v 19.30 hod. FAT FINGERS Vánočně koncert KD Soběslav - velký sál vstupné 50 Kč

středa 16. prosince v 19.30 hod. FAT FINGERS Vánočně koncert KD Soběslav - velký sál vstupné 50 Kč MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 18 prosinec 2009 cena 10,- Kč MŠ DUHA v novém V pondělí 2. listopadu se nově otevřela možnost pro dalších 40 dětí navštěvovat Mateřskou školu DUHA Soběslav. Investiční záměr

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

08/2014. SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let. INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě. RICHARD KRAJČO» rozhovor

08/2014. SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let. INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě. RICHARD KRAJČO» rozhovor 08/2014 INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě RICHARD KRAJČO» rozhovor SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let AUTOSERVIS JINDRA Mrázkova 801, Soběslav info@autoservisjindra.cz www.autoservisjindra.cz

Více

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19 Fulnecký cena 6 Kč 4 2013 Zpravodaj Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, říká jeden z prvních redaktorů Zpravodaje J. Šimurda Fulnecký zpravodaj slaví 40. let 19 Lukavecký Mikrofest přivítá

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Stěhování

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

Rekonstrukce náměstí Republiky. Z prosincových akcí vybíráme. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč

Rekonstrukce náměstí Republiky. Z prosincových akcí vybíráme. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč 12 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč Rekonstrukce náměstí Republiky Nové úpravy soběslavského náměstí vyvolávají mezi občany stále řadu diskuzí. Aby všichni měli maximum informací

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

Úprava SV části náměstí je dokončena

Úprava SV části náměstí je dokončena Měsíčník obyvatel města Otrokovice 19. října 2012 číslo 10 - ročník 22 zdarma - neprodejné Ocenění květinové výzdoby města strana 2 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Úprava SV části náměstí je dokončena

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení Valtický zpravodaj 2. října 2014 Letošní dýňobraní utrpělo deštěm Valtické dýňobraní probíhá každoročně díky podpoře města. Pracovníci technických služeb každoročně naváží dýně do jednotlivých ulic, mateřské

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Zpravodaj. Oprava vodárenské věže pokračuje. města Kolína

Zpravodaj. Oprava vodárenské věže pokračuje. města Kolína Zpravodaj města Kolína měsíčník Městského úřadu v Kolíně I duben 2015 I ročník 21, číslo 4 I zpravodaj@mukolin.cz I www.mukolin.cz Den záchranářů 2015 Nové pamětní kameny Hokejisté bodovali v Itálii 8

Více