Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí"

Transkript

1 Vydává Město Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA ročník IX číslo 11/2012 Městský úřad Úvodní slovo Plánované investice pro rok 2013 V říjnu se začíná sestavovat rozpočet příštího roku, a to nejen obecní, ale i rozpočty městem zřizovaných či financovaných subjektů. V radě či zastupitelstvu již padlo několik rozhodnutí o tom, do kterých oblastí nasměrovat městské finance. Zásadní investicí příštího roku bude jistě přístavba mateřské školy, která má vyřešit každoroční problém s umístěním dětí do tohoto předškolního zařízení. Stavební projekt, na jehož zhotovitele právě probíhá výběrové řízení, počítá s přístavbou dvou tříd, které budou situovány v přední části budovy. Nelze bohužel vyloučit možnost zdržení této akce (odvolání proti výběrovému řízení, zásahy správních orgánů apod.). Na starší části budovy je nutná ještě výměna střechy. U této opravy jsme čekali na rozhodnutí o přidělení dotace na zateplení celé budovy. Dotace nám přidělena nebyla, a tak jsme nuceni střechu rekonstruovat vlastními prostředky. V rámci dotovaného projektu Digitální povodňový plán města Planá nad Lužnicí byl zprovozněn nový bezdrátový rozhlas, který je součástí varovného a informačního systému v povodní ohrožených oblastech. V ostatních částech Plané je nový bezdrátový rozhlas také plánován a jeho realizace se připravuje v příštím roce. V oblasti údržby města očekáváme výraznou pomoc ve formě zametacího stroje určeného k čištění všech typů komunikací a chodníků. Na zametací techniku jsme získali dotaci na snížení imisní zátěže z dopravy s nízkou 10 % spoluúčastí města. Po ozelenění našich ulic je tento krok dalším přispěním ke zlepšení vzhledu veřejných prostranství. V rámci náhradní výsadby stromů a keřů je připraven návrh dalšího ozelenění na sídlišti, mezi bytovými domy č. p. 563, 565 a 543, kde vzniknou nová parkovací místa i nové plochy s trvalkovou výsadbou - s lučními druhy - jako nový estetický prvek. Další keře a stromy chystáme vysadit v areálu nového dětského hřiště Nad Hejtmanem, v Chýnovské ulici a v okolí hřbitova, kde plánujeme vysazení stromů a keřů podél hřbitovní zdi. Také v přední části hřbitova dojde k parkové úpravě. Současně připravujeme, a rádi bychom v příštím roce dokončili, zpevněnou cestu, která by spojovala hřbitov s bývalou silnicí, vedoucí kolem strážního domku a železnice až na ulici ČSLA. Některé návrhy náhradní výsadby zeleně je možné shlédnout na webových stránkách města. Rozpočtu na příští rok se zcela jistě dotkne přestavba sokolovny na víceúčelové zařízení. Financování bude řešeno formou úvěru, který bude splácen více let. Je připraven projekt na rekonstrukci sběrného dvora, kde dojde ke zvětšení plochy, k jejímu zpevnění a k vybudování přístřešků pro kontejnery, které budou rozmístěny tak, aby byl areál s novým vjezdem a výjezdem průjezdný. Vyjádření k žádosti o dotaci na vybudování nové části dvora již netrpělivě očekáváme. Začneme také připravovat rekonstrukci nedávno pořízené stavby v prostorách bývalých sběrných surovin, kde vznikne nové zázemí technických služeb. Nemalou část rozpočtu příštího roku opět vyčleníme na budování a opravy komunikací a chodníků, jejichž seznam bude upřesněn ve výčtu investičních akcí v příloze rozpočtu. Dle harmonogramu přípravy rozpočtu města bude konečný rozpočet schválen na veřejném jednání zastupitelstva města, které je plánováno na 12. prosince. Veškeré podklady jsou umístěny na webových stránkách města, které umožňují i zasílání informací na ovou adresu každému, kdo se zde zaregistruje a vybere si na městském webu oblasti svého zájmu. Uvádím to zde i proto, že ne vždy je možné informaci o jednání zastupitelstva města umístit do Plánských ozvěn z důvodu časových (uzávěrka novin), či z důvodu mimořádného jednání městského zastupitelstva. V případě, že nesledujete pravidelně úřední desku, je Vaše registrace pro odběr informací z webu nejlepší způsob, jak být včas informován. Jiří Rangl, místostarosta města

2 Plánské ozvěny Výsledky voleb do zastupitelstva kraje Ve dnech 12. a 13. října 2012 se konaly volby do zastupitelstva kraje. V Plané nad Lužnicí vhodilo svůj hlas do urny 34% občanů, což odpovídá vydaným obálkám z voličů v seznamu. Výsledky voleb pěti stran s nejvyšším počtem získaných hlasů prezentuje tabulka níže: Kandidátní listina Podrobné výsledky voleb naleznete na úřední desce, webových stránkách města pod sekcí Město a jeho správa - VOLBY, či na Ing. Jana Dvořáková Informace z obvodního oddělení Policie ČR Sezimovo Ústí Případy protiprávního jednání v Plané nad Lužnicí za období do Neznámý pachatel dne okolo 15:40 hod nezjištěným způsobem překonal lankový zámek trekového jízdního kola Crossway, které bylo tímto zámkem upevněné ke kolostavu před potravinami Mandík v Plané nad Lužnicí. Majitelce tímto jednáním neznámého pachatele vznikla škoda v částce ,- Kč. K odcizení zapomenutého mobilního telefonu došlo dne v tělocvičně základní školy Planá nad Lužnicí. Mobilní telefon značky Samsung měl hodnotu přibližně 3000,- Kč a jeho odcizení šetří obvodní oddělení Policie ČR Sezimovo Ústí prap. Martin Zima, inspektor, tel: Co jsem komu udělala? Platné hlasy číslo název celkem v % 59 JIHOČEŠI ,85 60 ČSSD ,55 43 KSČM ,26 70 ODS ,37 33 TOP 09 a Starostové pro JHČ 45 4,49 OBSAH ČÍSLA Úvodní slovo Výsledky voleb do zastupitelstva kraje Informace z obvodního oddělení Policie ČR Matrika Kalendář města 2013 Výtah z 48. zasedání rady města Výtah z 49. zasedání rady města Galerie Fara: Projekt Žijeme v památkách Slavnost svatomartinských světýlek Od skautského setkání k čokoládě Městská knihovna Na nový klavír hrají už první žáci Uteklo to jako voda Stalo se v Plané v říjnu 2012 Inzerce Plánská smeč Konec letní tenisové sezóny Žáci Plané nad Lužnicí v okresním přeboru Plán akcí na listopad 2012 v Plané nad Lužnicí str. 1 str. 2 str. 2 str. 3 str. 3 str. 4 str. 4 str. 5 str. 6 str. 6 str. 7 str. 7 str. 7 str. 8 str. 9 str. 11 str. 11 str. 11 str. 12 V ranních hodinách zapálil neznámý vandal prolézačku na plánském ostrově. Foto Rudolf Lapín. 2

3 Plánské ozvěny Informace z MěÚ Úřední hodiny MěÚ Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Polední pauza po - čt Pokladna se uzavírá vždy 30 minut před koncem pracovní doby. Telefonní čísla starosta Ing. Jiří Šimánek místostarosta Jiří Rangl asistentka Žaneta Tučková Dis odborný asistent Ing. Jana Dvořáková , matrika Marie Holanová vnitřní věci Ing. Svatava Novotná Mgr. Pavla Huřťáková ekonomka Květuše Kučerová stavební technik Václav Melena , kultura František Doubek , Správce sportovního centra Technické služby Ředitel Sběrný dvůr DPS - Vedoucí Hasiči Velitel jednotky Jiří Seidl ČEVAK hlášení poruch Městská policie tel , Další informace hledejte: Otevírací doba sběrného dvoru V Hlinách Zimní čas (listopad březen) Pondělí hodin Středa hodin Sobota 8-12 hodin Novými občánky Plané nad Lužnicí se v měsíci září a říjen 2012 stali: Tereza Večeřová Marie Leiblová Kateřina Trnková Roman Herold Lajla Gabriela Bílá Novým občánkům přejeme hodně zdraví a štěstí do života. Matrika Vítání občánků Významné životní jubileum listopadu 2012 oslaví: Alois Baláš Otto Kejha Hodně dalších roků při dobrém zdraví přeje Město Planá nad Lužnicí. Vítání nových občánků Plané nad Lužnicí do života, se uskuteční dne v obřadní síni MěÚ. Pozvány budou děti narozené od do Planá přivítala nové hasičské auto 20. října se středem města s velkým troubením prohnala dlouhá řada požárních vozidel. Nešlo však o žádný urgentní zásah, ale o začátek oslavy, která proběhla za hasičskou zbrojnicí. Plánský sbor dobrovolných hasičů oficiálně převzal nové požární vozidlo značky Man, které nahradilo stařičkou a přesluhující Máňu (vozidlo značky Škoda z roku 1977). Akce se zúčastnili moravští hasiči z partnerského Hluku, rakouští hasiči ze spřáteleného Leopoldschlagu, požárníci z plánského okolí a několik oficiálních hostů. Po úvodních projevech udělil plánský farář p. Brožka vozidlu slavnostní požehnání a Máňa naopak přijala smuteční věnec s dojemným Vzpomínáme. Poté již byly k vidění nejrůznější požární zásahy, prohlížela se hasičská vozidla, ochutnávalo se pečené jehněčí a naslouchalo tónům Allegro Bandu. Za všechny občany, kteří se přišli podívat, děkuji plánským dobrovolným hasičům za perfektní organizace této vydařené akce. Zdeněk Žalud KALENDÁŘ PLANÁ NAD LUŽNICÍ 2013 Po loňské premiéře stolního kalendáře našeho města byl letos již v předstihu na Svatováclavských slavnostech představen kalendář PLANÁ NAD LUŽNICÍ Díky odběru některých firem se podařilo zvýšit počet výtisků a tím snížit cenu za jeden kus. Prodejní cena kalendáře, který zachycuje zajímavá místa našeho města a některé kulturní a společenské akce, je 55,- Kč za kus. Kalendář si můžete zakoupit v sekretariátu MěÚ a v městské knihovně. Možná by Vaši příbuzní a známí, kteří občas zajíždějí do Plané nad Lužnicí, rádi získali ucelenější přehled o našem městě. Splňte jim toto přání. Rada města 3

4 Plánské ozvěny Výtah ze 48. zasedání rady města ze dne Vyjádření k odtoku srážek na ulici Soukenická RM pověřila stavebního technika k zadání odborného posudku k obnovení vodoteče v ulici Soukenická. Prodej dřeva z lipové aleje a zámeckého parku. RM schválila prodej dřeva z lipové aleje a zámeckého parku ve formě dřevní štěpky. Řešení kašny RM schválila posouzení a případný návrh řešení opravy kašny před budovou MěÚ. Pozvánka ze Slovinska RM schválila návštěvu partnerského města ve Slovinsku za účelem přípravy spolupráce v roce Talent roku 2012 RM schválila sponzorský dar ve výši 2500Kč na zajištění akce TALENT ROKU. Doplnění sportoviště v Hájkově čtvrti RM schválila úpravu sportoviště v Hájkově čtvrti. Bezdrátový rozhlas mimo dotaci RM schválila projektovou přípravu bezdrátového rozhlasu a přípravu výběrového řízení na dobudování bezdrátového rozhlasu. Výběr dodavatele energií RM schválila přípravu výběrového řízení na dodavatele energií. Publikace Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí RM schválila nákup 30 kusů publikace Petra Mareše Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí. Žádost firmy Pila Pasák, a. s. RM souhlasí se stavbou elektrárny na dřevoplyn v areálu Pily Pasák a. s., za předpokladu splnění všech hygienických podmínek a využívání pouze surovin z vlastních zdrojů z důvodu nenavyšování dopravní zátěže v ulici ČSLA a Husova. Žádost o dotaci z Fondu malých projektů RM schválila podání žádosti v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika název programu Poznávání tradic bez rozdílu hranic. POZNÁVÁNÍ TRADIC BEZ ROZDÍLU HRANIC Po úspěšném podání žádosti o dotaci z Fondu malých projektů Poznávání tradic bez rozdílu hranic na jaře letošního roku, podalo město opětovnou žádost o spolufinancování celé řady akcí, které se uskuteční v příštím roce. Do projektu jsou zahrnuty mimo jiné dechovkový festival Nad Lužnicí, Svatováclavské slavnosti, vystoupení pěveckého sboru v Rakousku, výměnné návštěvy žáků základních škol z Plané nad Lužnicí a Leopoldschlagu, apod. Jak již ukázal průběh letošního roku, tradice, kultura a sport skutečně nezná hranic. Rada města Žádost o vyjádření obce k záměru ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí RM souhlasí se záměrem ekologizace a obnovy teplárny v Plané nad Lužnicí Výtah ze 49. zasedání zastupitelstva města ze dne Žádost o koupi pozemku ze strany Jednoty Tábor RM neschválila prodej pozemku p. č. 648/1 v k. ú. Planá nad Lužnicí Jednotě Tábor a pověřila stavebního technika k jednání o koupi pozemku p. č. 650 v k. ú. Planá nad Lužnicí o výměře cca 569 m2. Žádost o opravu ulice Úzká RM Planá nad Lužnicí schválila přípravu opravy ulice Úzká a doporučila zastupitelstvu města zařadit opravu této komunikace do oprav komunikací v roce Žádost o povolení záboru pozemku MAGA RM souhlasí se zvláštním užíváním veřejného prostranství na ulici ČSLA a budovy č. p. 41 dle žádosti Ing. Gabriely Maxové, Maga, spol. s. r. o., ČSLA 36, Planá nad Lužnicí. Užívání veřejného prostranství se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 2/2009 o místních poplatcích. Žádost paní Zhřívalové RM schválila přípravu bezbariérové úpravy chodníků v ulici ČSLA. Žádost pana Cnosty RM schválila zvláštní užívání veřejného prostranství v sídlišti ČSLA za účelem vyhrazeného parkovacího místa za cenu Kč/rok. Žadatel: Petr Cnosta. Řešení nájmu tenisové haly RM požádala o vyjádření SKT Planá nad Lužnicí formou usnesení tenisového výboru, zda má tenisový klub zájem o pronájem tenisové haly. RM pověřila odbornou asistentku k podání informace současnému nájemci tenisové haly, že rada města připravuje změnu podmínek pronájmu tenisové haly s účinností od Výběr zhotovitele zdravotního řezu RM schválila nabídku prací na ošetření dřevin v ulici Nad Hejtmanem a ČSLA za cenu Kč s DPH. Zhotovitel: Park+, Ing. Václav Šmejkal, Štěpána Dvořáka 543, Milevsko. Úprava stávajících dětských hřišť nabídka RM schválila nabídku na opravu a přemístění dětských herních prvků na hřiště za farou za cenu Kč + DPH. RM schválila ohraničení záhonů v ulici Soukenická palisádou průměr 140 za nabídnutou cenu 137 Kč/bm, montáž 43 Kč/bm a doprava dle nabídky. Dodavatel: Dřevovýroba Václav Vaněk s. r. o., Krátká 52/2, Soběslav, Vypsání výběrového řízení na zhotovitele rozšíření MŠ RM schválila uzavření mandátní smlouvy s firmou Tareka s. r. o., Palackého 351, Tábor na organizaci výběrového řízení projektu Rozšíření MŠ a schválila vypsání výběrového řízení. Po dokončení projektových prací a vyřešení všech skutečně podivných připomínek ze strany státních orgánů vypsala rada města výběrové řízení na zhotovitele akce Rozšíření mateřské školy Díky těmto jistě potřebným průtahům se bohužel posunul termín dokončení dvou nových tříd. Definitivní termín výstavby bude ještě závislý na průběhu výběrového řízení, když odvolávání se některých účastníků se stalo téměř národním sportem. Posun v realizaci bude zřejmě také u točny městské hromadné dopravy v lokalitě Nad Hejtmanem. Zde nám rovněž státní orgány dokázaly svou pomoc, takže je otázkou, zda je zavedení MHD do této lokality reálné ve slibovaném letošním prosinci nebo až v 1. pololetí příštího roku. Rada města Vypsání výběrového řízení točna MHD RM schválila vypsání výběrového řízení na vybudování točny MHD v lokalitě Nad Hejtmanem a pověřila stavebního technika organizací výběrového řízení. 4 Žádost Dopis obcím a městům novelizované znění zákona o místních poplatcích RM vzala na vědomí informace o novém metodickém materiálu, který reaguje na novelizované znění zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích místní poplatek za odpad dle 10b. RM pověřila odbornou asistentku k přípravě nové obecně závazné vyhlášky, která se vztahuje k poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu dle 10b citovaného zákona, a to do U místních poplatků za odpad nepočítá rada města s jejich navýšením. Rada města Výtah z 50. zasedání zastupitelstva města ze dne Jmenování hodnotící komise na výběr zhotovitele stavby přístavby MŠ RM projednala a jmenovala komisi na otevírání obálek a hodnotící komisi na výběr zhotovitele stavby Přístavba MŠ č. p. 515 Planá nad Lužnicí ve složení: Milan Holý, Václav Melena, Jiří Rangl, Jiří Šimánek, Jiří Drhovský. Příprava jednání ZM RM schválila mimořádné jednání zastupitelstva města dne Dne 12. prosince 2012 se uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva města. Nabídka odborného semináře RM schválila uspořádání semináře v prostorách MěÚ Planá nad Lužnicí v rámci projektu ENERGIE-OB- CE-GEM. Téma semináře novela zákona 406/200 Sb., o hospodaření s energií povinnost energetických průkazů budov a zákon 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší revize a výměny kotlů na pevná paliva. Plánští občané jsou srdečně zváni na seminář 10. prosince 2012 od na MěÚ, na kterém budou informováni nejen o tzv. energetických průkazech budov, ale také o distributorech energií a dalších otázkách energetické problematiky. Rada města Příprava pozemku na chodník ke hřbitovu RM pověřila stavebního technika jednáním o koupi části pozemků směrem ke hřbitovu, k zajištění pozemku na výstavbu chodníku. Řešení nájmu tenisové haly RM projednala a pověřila starostu města k přípravě návrhu smlouvy a úpravu podmínek pro nájem tenisové haly. Vybudování zábradlí před vchodem do ZŠ stará budova RM schválila vybudování zábradlí před vchodem do ZŠ stará budova. Pasport veřejného osvětlení RM projednala a vzala na vědomí přípravu výběru zhotovitele pasportu veřejného osvětlení. Zápisy ze zasedání zastupitelstva města a rady města naleznete na webových stránkách města Planá nad Lužnicí - Podrobné vysvětlení k jednotlivým bodům podá místostarosta města Jiří Rangl

5 Plánské ozvěny Galerie Fara: Projekt Žijeme v památkách, podporovaný částečně dotačním projektem Jihočeského kraje Město Planá nad Lužnicí již třetím rokem provozuje Galerii Fara v objektu římskokatolické fary, která je kulturní památkou č v ulici ČSLA 1 v Plané nad Lužnicí. Město si pronajalo částečně nejen prostory fary, ale i farskou zahradu a to všechno upravilo a opravilo tak, aby se toto místo mohlo stát přirozeným centrem kulturního dění ve městě. Průběžně jsou zde k vidění nejen výstavy nejrůznějších žánrů - obrazy, sklo, fotografie, sochy a další prostorové objekty, ale je to i důstojné místo k vernisážím těchto výstav, koncertům, komorním dětským divadelním vystoupením a různým druhům setkávání (namátkou Noc kostelů, Večer pod lampou a jiné). V upravené farské zahradě byla instalována výstava keramiky studentů a pedagogů SUPŠ Bechyně - vernisáž této výstavy s programem proběhla v rámci Festivalu Nad Lužnicí Děkujeme všem, kteří si již našli chvilku a Galerii Fara navštívili a zveme i všechny ostatní, aby se do krásně upravených prostor fary i zahrady přišli podívat. Příští sezonu začínáme 26. dubna 2013 v 18 hodin - vernisáží výstavy Ladislava Hodného. FD V roce 2012 proběhly v Galerii Fara tyto výstavy: Pavel Talich- STRKOV - Camera obscura photography, Jiří Vaněk - MEZI NEBEM A ZEMÍ - sochy a obrazy, Petra Klváčková - PROSTORY - obrazy, objekty, UNFOCUSED GROUP FOTOGRAFIE 2012 fotografů Ladislava Hovorky, Harryho Farkase a Libora Kousala Alena Vrbová NAIVNÍ OBRAZY naivní obrázky plánské občanky. Petra Klváčková - PROSTORY - obrazy, objekty. Pavel Talich- STRKOV - Camera obscura photography. UNFOCUSED GROUP FOTOGRAFIE 2012 fotografů Ladislava Hovorky, Harryho Farkase a Libora Kousala. Jiří Vaněk - MEZI NEBEM A ZEMÍ - sochy a obrazy. 5 Alena Vrbová NAIVNÍ OBRAZY naivní obrázky plánské občanky.

6 Plánské ozvěny Zkvalitnění poskytování stravy v Domě s pečovatelskou službou Planá nad Lužnicí V letošním roce se pečovatelská služba zaměřila na zkvalitnění poskytování stravy. Tento záměr byl podpořen Jihočeským krajem v rámci Grantového programu Podpora terénních sociálních služeb přidělením požadované dotace. Díky této podpoře se podařilo zrealizovat nákup nových jídlonosičů pro všechny uživatele služby, kteří využívají některý z úkonů spojený s donáškou oběda. Nové jídlonosiče jsou z hygienicky vyhovujícího materiálu, jídlo se v nich k uživateli dostává teplé a v řádném stavu. Staré a nevyhovující jídlonosiče tak mohly být vyřazeny a plně nahrazeny novými. Mgr. Tereza Jindrová Od skautského setkání k čokoládě Jihočeské jambooree O skautském setkání napsali příspěvky jeden z vedoucích naší výpravy a 3 samotní členové. O víkendu se tři skauti a dvě skautky za doprovodu dvou vedoucích zúčastnili historicky prvního jihočeského Jamboree. Jamboree je název pro velké skautské setkání. To se uskutečnilo na skautské základně Lišky u Bechyně, kde se celkem sešlo přes 200 skautů a skautek z Jihočeského kraje. Na programu bylo vytváření symbolu setkání, tržiště her a činností jednotlivých oddílů, velká bojová hra, večerní programy. Hlavním bodem setkání byl slavností oheň, při kterém byl uveden v život první čestný název Jihočeského kraje a to: Kraj pětilisté růže. Pro všechny z nás to byl krásný zážitek vidět tolik skautů z blízkého okolí pohromadě a těšíme se na další ročník. Tomáš Nesrovnal Milý čtenáři, Měli jsme tu čest zúčastnit se 1. Jihočeského jambooree, které nám umožnilo poznat spoustu nových skautů a skautek z celého Jihočeského kraje. Prožili jsme spoustu zajímavých aktivit a hodně se toho naučili. Jamboree bylo ukončeno slavnostním ohněm. I přesto, že skoro celou sobotu pršelo, jsme si tuto povedenou akci užili. Lucka Č., Michal M., Vojta H Návštěva Muzea čokolády a marcipánu v Táboře. Jelikož bylo v nedávné době v Táboře otevřeno Muzeum čokolády a marcipánu, sladkému pokušení jsme neodolaly a i díky velké zvědavosti muzeum navštívily. Vyrazil pouze náš dívčí oddíl, zato v hojném počtu. Po zajímavé prohlídce s průvodkyní jsme zakotvily v malé dílničce, kde vznikla spousta krásných marcipánových děl. Závěr pak patřil čokoládovým dobrotám, kterým prostě nešlo odolat. Michaela Hovorková Slavnost svatomartinských světýlek Kdy? v 16:00 hod. Kde? Sraz před školkou Fato archiv autorky. Přijďte si s námi připomenout svatomartinskou legendu, rozvěsit sněhové vločky, pozdravit sv. Martina a ochutnat martinské rohlíčky! Akci pořádají Písničkové Froťánky ve spolupráci s MŠ Pohádka a koňským rančem Na Samotách. Nezapomeňte lampiónky nebo lucerničky a dobrou náladu! 6

7 Plánské ozvěny Městská knihovna Začátek října je v knihovnách celé republiky ve znamení zvýšené akčnosti: v Týdnu knihoven se snaží víc než kdy jindy upoutat na sebe pozornost veřejnosti i médií, nabídnout alternativu nejen v trávení volného času, ale i v získávání informací, vzájemnému setkávání atd. Ani my jsme nelenili pokračovali jsme v infolekcích pro jednotlivé ročníky základní školy, s mateřskou školou jsme vytvořili milou podzimní výstavu na motto knihovnického týdne: Čti, žij zdravě a za odměnu jsme pak pozvali děti do knihovny na loutkovou pohádku Divadélka na nitce. Velkou radost nám udělala hojná účast na druhém Večeru pod lampou, který jsme tentokrát uspořádali v Galerii Fara. Počasí nám bylo velmi příznivě nakloněno, takže jsme mohli společné návraty do dětství, provázené knížkami Josefa Lady, prožít na farské zahradě. Dost dlouho svítilo příjemné podzimní slunce, které pak Žákyně Eliška Krůčková hraje na nový klavír. Foto Josef Janda. Základní umělecká škola v Sezimově Ústí získala do svého vybavení nový klavír v hodnotě téměř půl milionu korun. V rámci grantového programu Zavádění nových technologií a obnova vybavení konzervatoře a základních uměleckých škol hudebními nástroji se nám podařilo Na nový klavír hrají už první žáci Uteklo to jako voda později večer vystřídal svit petrolejek a svíček. Doufáme, že účastníci byli stejně spokojeni jako knihovnice a už se připravujeme na další večerní posezení. Knihovna v Plané nad Lužnicí si příští rok bude připomínat 90 let svého trvání a nejen k tomuto výročí chceme zacílit setkání s pamětníky. Byli bychom rádi, kdyby se nám ozvali majitelé starých fotografií a všichni, kdo budou ochotni zavzpomínat, jak to bývalo, když A jaké máme plány pro nejbližší období? Pozveme vás do knihovny na listopadovou výstavu fotografií Na kole do Evropského parlamentu a zároveň na besedu s jedním z aktérů, panem europoslancem Kožušníkem. Koná se od 17 hod. Během listopadu budeme se školáky pokračovat v rozpracovaných tématech a na konci listopadu pozveme malé i velké na další Den pro dětskou knihu. Můžete se těšit na tvůrčí dílnu, od Jihočeského kraje získat dotaci na nové koncertní křídlo ve výši 200 tisíc korun. Tento Akční plán Programu rozvoje kraje pro rok 2012 jsme doplnili částkou z vlastních zdrojů. Projekt jsme nazvali Kdo si hraje, nezlobí. Již v těchto chvílích nezlobí u klavíru první žáci. Náš nový klavír budeme využívat pravidelně po celý školní rok nejen při pořádání pásma koncertů pro veřejnost, ale také při výchovných koncertech pro školy či v průběhu interních a třídních večírků. Koncertní křídlo nalezne uplatnění také při pořádání školních a okresních soutěží ve hře na klavír a jako doprovodný nástroj pro soutěže smyčcových a dechových nástrojů. V tomhle případě mohou služeb našeho nového klavíru využít také žáci ostatních škol v okrese. Nového člena našeho týmu uplatníme také při přípravě žáků na krajské soutěže, které pořádá MŠMT, a při ostatních obdobných výzvách. Jen tak mávnutí rukou a deset let je pryč. Před deseti lety přišla z nenadání neohlášená stoletá voda. Pro nás i naše okolí to byla obrovská rána, brala vše, co ji stálo v cestě. Asi není potřeba popisovat to, co jsme si všichni zažili. Nicméně mnoho lidí nemělo to štěstí, jako nás sedmnáct starších dam, co jsme od pana Fishera a Města Planá nad Lužnicí dostaly možnost tu hrůzu na několik dní opustit a odletět na Kanárské ostrovy. TÍMTO BYCHOM VÁM CHTĚ- Foto archiv autorky. LY JEŠTĚ JEDNOU PODĚKOVAT. Dnes nás už není sedmnáct, nýbrž jen devět, ale stále se každý poslední týden v měsíci setkáváme v restauraci Maxim a vzpomínáme. Chtěly bychom také poděkovat celému kolektivu v restauraci, jak se o nás BABIČKY Z KANÁRŮ ochotně starají a každý měsíc s námi počítají. Děvčata, mám vás všechny moc ráda. Bláža Blažková 7 čtení, hraní, mlsání a taky na jedno překvapení. Tak neváhejte a přijďte do knihovny, máme otevřeno pět dní v týdnu na nových webových stránkách knihovny se dozvíte více: Václava Vyhnalová, knihovnice Večer pod lampou. Foto František Doubek. V naší škole studuje hru na klavír pod vedením šesti kvalifikovaných pedagogů každoročně přibližně 70 žáků a pro dalších asi 180 žáků bude klavír využíván jako doprovodný nástroj při jejich výuce na instrument jiný. Nový klavír doplňuje naše současné čtyři klavíry a přináší čerstvý vítr kvalitního moderního nástroje 21. století. Koncertní křídlo je ve standardní řadě nástrojem s největším zvukovým potenciálem. Jeho kultivovaný zvuk je určen jak pro náročnou individuální klientelu, tak pro vyšší hudební školy. Jsme nesmírně rádi, že se nám s pomocí dotace Jihočeského kraje podařilo nový klavír pro žáky získat a děkujeme za podporu. Zároveň se těšíme na nové zájemce o hru na klavír a všechny ostatní zveme na naše pravidelná vystoupení. Mgr. Josef Janda, ředitel ZUŠ Sezimovo Ústí Dne se konalo s Mateřským centrem Kopretina tvoření pro rodiče s dětmi. Vyrobili jsme si zvířátka z květináčů a děti si společně pohrály. Děkujeme za poskytnutí prostor v budově DPS a za hojnou účast. Na další, tentokrát vánoční tvoření se těší MC Kopretina

8 Plánské ozvěny Stalo se v září Svatováclavské slavnosti 2012 Ve čtvrtek večer rozezněly kostel sv. Václava dětské hlásky sborů základních škol Plané a spřáteleného Hluku. Foto archiv MěÚ. První den Svatováclavských slavností pokračoval zahájením výstavy Aleny Vrbové v Galerii Fara. Foto archiv MěÚ. Svatováclavské slavnosti navštívil i kníže Václav s babičkou Ludmilou. Foto archiv MěÚ. Slavnostní historický průvod prochází plánským ostrovem. Knížete s družinou přivítali slavnostně přiodění plánští radní. Během odpoledního programu byly připravené i dvě loutkové pohádky Divadélka na nitce pro nejmenší návštěvníky. Slovenská Spevácká skupina Štěpnická skala Čtyřdenní maraton akcí završily rybářské závody na farském rybníčku. Ohlas byl veliký. Foto archiv MěÚ. 8

9 Plánské ozvěny S T A V E B N I N Y Planá nad Lužnicí Vám nabízí Zdící prvky Heluz, Porotherm, Pichler. Porobetonové tvárnice Porfix, Ytong, H+H. Betonové dlažby, šalovací tvárnice, skruže obrubníky a zatravňovací tvárnice- Best, BaBC. Zateplovací materiály. PODLAHÁ#STVÍ Roman Pete$ík Okru!ní 373, Planá nad Lu!nicí mobil : , DODÁVÁ A POKLÁDÁ : - laminátové a d$ev#né plovoucí podlahy - vinylové podlahy, p$írodní linoleum - masivní podlahy, korkové podlahy - PVC, koberce pro bytové i komer"ní vyu!ití - vyrovnávání beton% samonivela"ními st#rkami - vyrovnání a zateplení podlah OSB deskami Dovoz vzork% podlah a zam"$ení ZDARMA Suché maltové směsi Cemix, Weber, Hasit. Lepící, stěrkové, hydroizolační a samonivelační hmoty Excelmix, Hasoft. Zednické nářadí,ochranné pomůcky, montážní pěny a silikonové tmely. Prodej palivových briket a peletek. Dovoz, skládání a manipulace paletového zboží i sypkých materiálů vlastní autodopravou. Najdete nás na adrese Čsla 713 Planá nad Lužnicí. Tel: , Těšíme se na Vaši návštěvu. MUDr.Ilja KOTT všeobecný a cévní chirurg, oznamuje, že zahajuje poradenskou činnost pro onemocnění periferních cév dne v budově Jihočeské University ve Vančurově ulici, čp v Táboře. Cévní poradna je ve 4.patře, číslo dveří A 437. Pracovní doba: Po a St 8-13h Út a Čt h. Kontakt: , Jiná doba konsultace je možná po telefonické domluvě. Bezpečnostní agentura T SECURITY s.r.o. střeží formou dálkové ostrahy Vaši firmu, dům, byt či chatu 24 hodin denně 365 dní v roce Web: Hledám spolehlivou paní na každodenní odvoz dcery do jeslí v čase cca 6,45 hodin za finanční úplatu. Trasa: Strkov-Tábor. Tel Mobil: , ,

10 Plánské ozvěny Značkové notebooky od 3.990,- Značkové počítače od 1.490,- Monitory již od 899,- Tiskárny od 899,- Hry a programy Nejlevnější náplně do tiskáren originální i náhradní Opravy a instalace počítačů a notebooků a ostatní techniky Otevírací doba: Po-Pá 9-12, hod tel: Prodej a servis nové a repasované výpočetn techniky a příslušenství Radim Nesnídal Obchodní centrum MAGA ČSLA 36, Planá nad Lužnicí 10

11 Plánské ozvěny SPORT Konec letní tenisové sezóny SKUPINY A VÝSLEDKY Body Skore Pořadí 1 Janouškovi A --- 1/3 3/0 3/1 2 7/ Gruberovi 3/ /1 3/2 3 9/ Stejskalovi 0/3 1/ /3 0 2/ Gajdolín muži 1/3 2/3 3/ / Body Skore Pořadí 1 Píchovi --- 3/1 3/0 3/0 3 9/ Mrázkovi 1/ /2 3/1 2 7/ Gajdolínovy žen 0/3 2/3 ---??? Trachtovi 0/3 1/3? ---?? Populární a takřka ve všech tenisových klubech rozšířené buřťáky zakončují letní tenisovou sezónu. Už po několikáté pořádáme tenisový buřťák pro naši tenisovou školičku. Nejdříve se hraje turnaj jednotlivců. Skutečným vrcholem je turnaj čtyřher dítě + rodič (dědeček, babička) Letos vyhrál turnaj jednotlivců Vojtěch Pícha, který prvně v životě porazil ve finále Adélu Janouškovou. Třetí skončil Hošek, 4. Zákostelecký. Turnaj čtyřher se hrál ve skupinách, vítězové skupin a druzí ze skupin byli nasazeni do pavouka. Z vítězství se radovali Pavel a Eva Koutenští před Jiřím a Adélou Janouškovou, třetí skončili Davidové Zákostelečtí, kteří v utkání o 3. místo porazili Matěje Nováka s otcem Body Skore Pořadí 1 Novákovi --- 0/3 0/3 0 0/ Janouškovi Nik 3/ /0 2 6/ Hošek,Klein 3/0 0/ /3 2. Škoda, že vítězové skupiny nemohli z časových důvodů pokračovat v turnaji. Tak postoupili jako vítězové skupiny Hošek s Kleinem a do pavouka se losem dostali Novákovi, ač nezískali ani bod Body Skore Pořadí 1 Koutenští --- 3/2 3/2 2 6/ Noskovi 2/ /3 0 2/ Zákostelečtí 2/3 3/ /3 2. Žáci Plané nad Lužnicí ve své druhé sezoně v okresním přeboru v kopané. Foto archiv autora. Soupiska mužstva: Brankáři: Denis Falada (1999) Tomáš Lukeš (2000) KutišPetr (2001) Obránci: Sikora Daniel (2000) Semrád Petr (2000) Burda Jakub (2001) Jirava Jakub (2001) Macek Radek (2001) Bláha Filip (2000) Řapek Dominik (1998) Hořejší Jan (1999) Záložníci: Frouz Vojtěch (1999) Suchý Martin (1999) Škrábek Pavel (2000) Kutiš Pavel (2003) Sabol Alec (2000) Útočníci: Vaníček Karel (1998) Bárta Samuel (1999) Kobližka Lukáš (1998) Šanda Jakub (1999) Trenér : Karel Macek (1962) TABULKA STŘELCŮ 1. Vaníček Karel 3, 2. Šanda Jakub 3, 3. FrouzVojtěch - 1 Výsledky Domácí Hosté Skore Diváků Tučapy Řepeč / Opařany 5:0 (1:0) 35 Tučapy Černovice 3:0 (2:0) 35 Řepeč / Opařany Černovice 2:3 (1:2) 35 Borotín Černovice 2:6 (1:3) 30 Borotín Planá nad Luž. 0:4 (0:2) 30 Černovice Planá nad Luž. 1:3 (0:2) 30 Tabulka RK Tým Zápasy Skóre Body (Prav) 1 Tučapy : 0 12 (3) 2 Planá nad Lužnicí : 13 9 (3) 3 Černovice : 11 6 (-3) 4 Řepeč / Opařany : 8 0 (-3) 5 Borotín : 15 0 (-6) V rámci Svatováclavských slavností proběhl v sobotu 28. září ve sportovním centru za řekou přátelský volejbalový turnaj Plánská smeč. Foto archiv MěÚ. 11

12 Plánské ozvěny Plán akcí na Podvečer nejen pro seniory se skupinou KÁJABAND, paní Pětivlasovou a panem Šedivým v restauraci Maxim od 16 hodin Svatohubertská mše v kostele svatého Václava v Plané nad Lužnicí s pěveckým sborem Harmonie a Trubači OMS od 17 hodin Moravský večer s cimbálovou muzikou Josefa Marečka v restauraci Maxim od hodin nekuřácké prostředí, vstupenky v předprodeji v sekretariátu starosty od Slavnost svatomartinských světýlek odchod od MŠ Pohádka v 16 hodin, lampiony s sebou Zvířátka a Petrovští loutková pohádka od 15 hod v knihovně Perníčkový večer s paní Marií Starou pořádá Klub Plánských Dam od 18 hodin v obřadní síni radnice poutavým způsobem se přítomní seznámí s přípravou a zdobením vánočních a jim podobných perníčků Den pro dětskou knihu Městská knihovna Planá nad Lužnicí od hod. Výstavy v Plané nad Lužnicí v listopadu 2012 Obřadní a zasedací síň radnice Průřez tvorbou malíře a restaurátora Aleš Slavíka vernisáž výstavy v úterý 30. října v 18 hodin, výstavu je možno navštívit do konce prosince Knihovna Výstava fotografií Na kole do Evropského parlamentu.. V pondělí od proběhne v městské knihovně beseda s autorem. Galerie Fara V zimním období zavřeno Připravujeme na prosinec 2012 Slavnostní nasvícení města komponovaný program před radnicí Mikuláš v knihovně pořádá Městská knihovna Planá nad Lužnicí a Divadélko na nitce, od 17 hodin v knihovně zve nejmenší diváky na loutkovou pohádku ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI 18. listopadu 2012 začátek v 15 hod v knihovně vstupné dobrovolné Příspěvky do Plánských ozvěn přijímáme výhradně elektronicky. Plánské ozvěny vychází 1x měsíčně nákladem 1700 kusů. Lze za úplatu inzerovat, inzerci zasílejte na ovou adresu: případně telefonicky kontaktujte Ing. Janu Dvořákovou Příspěvky zasílejte na ovou adresu: Vydává Město Planá nad Lužnicí, grafická příprava FBC Velvet s.r.o., tiskne Tiskárna v Ráji s.r.o.. Tento výtisk neprošel jazykovou úpravou. Další číslo Plánských ozvěn vyjde v prosinci 2012 a uzávěrka je 15. listopadu Žádáme autory příspěvků do PO o důsledné dodržování termínu uzávěrky. Další informace - síť Internet - 12

Usnesení ze 48. zasedání ze dne 19. 9. 2012

Usnesení ze 48. zasedání ze dne 19. 9. 2012 Usnesení ze 48. zasedání ze dne 19. 9. 2012 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D., Ing. Stanislav Vyhnal Neomluven 0 RM/868/48/12 +5/ -0/ Z0 Marie Hovorková

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 8. zasedání ze dne 25.2. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012

Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012 Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012 Přítomni, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Omluven 0 Neomluven 0 RM/711/39/12 +5/ -0/ Z0 Schválení výroby vrátek na Farské

Více

Usnesení z 91. zasedání ze dne 28. 5. 2014

Usnesení z 91. zasedání ze dne 28. 5. 2014 Usnesení z 91. zasedání ze dne 28. 5. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1651/91/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Usnesení z 64. zasedání ze dne 10. 4. 2013

Usnesení z 64. zasedání ze dne 10. 4. 2013 Usnesení z 64. zasedání ze dne 10. 4. 2013 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1119/64/13 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Usnesení z 27. zasedání ze dne 9. 11. 2011

Usnesení z 27. zasedání ze dne 9. 11. 2011 Usnesení z 27. zasedání ze dne 9. 11. 2011 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D., Ing. Jana Dvořáková Neomluven 0 RM/503/27/11 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012

Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012 Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek,, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Ing. Stanislav Vyhnal Neomluven 0 RM/669/36/12 +4/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek Dopis +

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 6. zasedání ze dne 11.2. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Usnesení z 96. zasedání ze dne 6. 8. 2014

Usnesení z 96. zasedání ze dne 6. 8. 2014 Usnesení z 96. zasedání ze dne 6. 8. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1747/96/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 76. zasedání ze dne 11. 9. 2013 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1297/76/13 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení z 61. zasedání ze dne 27. 2. 2013 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1047/61/13 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Usnesení z 89. zasedání ze dne 23. 4. 2014

Usnesení z 89. zasedání ze dne 23. 4. 2014 Usnesení z 89. zasedání ze dne 23. 4. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1588/89/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení ze 2. zasedání ze dne 17.12. 2014 Počet zastupitelů: 15 Přítomni 15 Omluven 0 Neomluven 0 Zahájení a schválení programu. ZM/31/2/14 +3/ -11/ Z1 Mgr.Zdeněk Žalud, PhD. Návrh na doplnění 1. Mgr.Zdeněk

Více

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1477/85/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení z ustavujícího zasedání konaného dne 5. 11. 2014 Počet zastupitelů: 15 Přítomno: 15 Omluveni: 0 Neomluveni: 0 ZM/1/1/14 +15/ -0 / Z0 Ing. Jiří Šimánek Volba

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 11. prosince 2012 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 19.9.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Z Á P I S č. 9/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Tajemník: Ing. R. Dědič Starosta zahájil jednání

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

Usnesení z 90. zasedání ze dne 14. 5. 2014

Usnesení z 90. zasedání ze dne 14. 5. 2014 Usnesení z 90. zasedání ze dne 14. 5. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1619/90/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola usnesení zápisů a uložených úkolů 2. Projednání

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00 ROZPOČET NA ROK 2013 VÝDAJE rok 2013 Rozhledna 75600,00 nájem 12 000,00 mzdy 30 000,00 elektrická energie 3 600,00 opravy 5 000,00 turistické známky, štítky, odznaky 25 000,00 Doprava - místní komunikace

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období květen 2014 až červenec 2014. Ve

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČO 00278742, DIČ CZ00278742 Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y DPFO - závislá činnost 4191900,00 DPFO - SVČ -(sdílená i teritoriální) 810900,00 DPFO - kapitálové

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

USNESENÍ č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více