Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet ISS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet ISS"

Transkript

1 Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet ISS Způsob rozlišování a označování solárního systému HelioSet: HelioSet ISS.50 X provedení kolektoru: H horizontální provedení kolektoru V vertikální provedení kolektoru zásobník TV a jeho provedení: solární bivalentní zásobník TV o objemu 50 l (FES 50 B M) počet kolektorů: HelioPlan SRD. nebo HelioPlan SRDV. HelioSet ISS.50 H Solární sytém pro přípravu teplé vody, horizontální kolektory HelioPlan SRD., solární bivalentní zásobník TV o objemu 50 l FES 50 B M, montáž na šikmou střechu HelioSet ISS.50 V Solární sytém pro přípravu teplé vody, vertikální kolektory HelioPlan SRDV., solární bivalentní zásobník TV o objemu 50 l FES 50 B M, montáž na šikmou nebo plochou střechu Projekční podklady 7. HelioSet, ver.

2 Pracovní schéma systému HelioSet ISS Hlavní solární čerpadlo Výpustní ventil solárního okruhu Spodní teplotní sonda zásobníku Bezpečnostní ventil solárního okruhu 5 Solární výměník 6 Ukazatel hladiny 7 Plnící kohout solárního okruhu 8 Výměník pro přídavný ohřev 9 Řídící panel s displejem a elektronickou regulací 0 Ochranná anoda z hořčíku Horní teplotní sonda zásobníku Výstupní solární trubka zásobníku Solární kolektor Tepelná sonda kolektorů 5 Vstupní solární trubka zásobníku 6 Elektrický napájecí kabel 7 Kabel pro komunikaci s kotlem 8 Samostatný kotel 9 Výstupní trubka přídavného ohřevu 0 Vstupní trubka přídavného ohřevu Cirkulační čerpadlo anti-legionela (volitelně, není základní součástí sestavy ) Přívodní trubka studené vody Trubka pro teplou vodu Termostatický směšovací ventil 5 Bezpečnostní skupina Projekční podklady 7. HelioSet, ver.

3 Popis zásobníku FES 50 B M a beztlakového modul GHSD Přípojka výstupu do topení ( ) Přípojka pro teplotní čidlo zásobníku Přípojka vstupu z topení ( ) Cirkulační přípojka ( ) 5 Hořčíková anoda 6 Přípojka studené vody (/ ) 7 Bezpečnostní omezovač teploty 8 Solární regulátor 9 Držák předního krytu 0 Přípojka solárního vstupního Projekční podklady 7. HelioSet, ver. potrubí Solární čerpadlo Plnicí a vypouštěcí přípojka solární okruh Teplotní čidlo solární vývod Přípojka zásobníku solární vstupní potrubí 5 Vypouštěcí ventil zásobníku 6 Pojistný ventil solárního okruhu 7 Odvzdušňovací ventil solární okruh 8 Teplotní čidlo solární přívod 9 Přípojka pro elektrickou topnou tyč 0 Přípojka zásobníku solární výstupní potrubí Přípojka solárního výstupního potrubí Přípojka teplé vody

4 Funkční prvky GHSD 8 s druhým solárním čerpadlem Funkční prvky GHSD 8 s elektrickou topnou tyčí Čerpadlo, přídavná sada pro H= m (volitelné příslušenství) Trojcestný ventil Elektrická topná tyč,5 kw (volitelné příslušenství) Spínací skříňka elektrické topné tyče Funkční prvky GHSD 8 s druhým solárním čerpadlem a elektrickou topnou tyčí Čerpadlo, přídavná sada pro H= m (volitelné příslušenství) Trojcestný ventil Elektrická topná tyč,5 kw (volitelné příslušenství) Spínací skříňka elektrické topné tyče Projekční podklady 7. HelioSet, ver.

5 Systém při odstávce Funkční systém 5 5 Solární čerpadlo Výstupní solární trubka Solární kolektor Vstupní solární trubka 5 Solární výměník (zásobník) Při odstávce se solární kapalina nachází ve spodní části zásobníku v solárním výměníku. Solární čerpadlo Výstupní solární trubka Solární kolektor Vstupní solární trubka 5 Solární výměník (zásobník) Jestliže je solární kolektor ohříván slunečními paprsky, čerpadlo se spustí a žene solární kapalinu do kolektoru. Dosáhne-li zásobník TV požadované teploty, nebo není-li dostatečný ohřev solárního kolektoru slunečními paprsky, čerpadlo se vypne a kolektor se samospádem opět vyprázdní. Rozměry zásobníku FES 50 B M pro systém HelioSet ISS Projekční podklady 7. HelioSet, ver. 5

6 Propojení solární jednotky a zásobníku Plnění solárního okruhu A B A C A B Odstraňte ochranné krytky připojovacích hrdel (). Namažte příp. O-kroužky u připojovacích hrdel (), usnadníte tak montáž. Nasuňte přípojky zásobníku solární jednotky na připojovací hrdla. Fixujte přípojky zásobníku přiloženými příchytkami (). 5 Upevněte solární jednotku čtyřmi šrouby (). Připojení solárního okruhu 6 Namontujte výstup () a vstup () podle obrázku Našroubujte napouštěcí sadu na kanystr se solární kapalinou. Před provedením následujících kroků propojte příp. další příslušenství se solární čerpadlovou skupinou. Zajistěte, aby byl nejdříve zavřen kohout na nádrži se solární kapalinou. Postavte kanystr se solární kapalinou tak, aby byl umístěn nad odvzdušňovacím ventilem () (např. na zásobník). 5 Tenčí hadičku připojte k odvzdušňovacímu ventilu (). 6 Otevřete odvzdušňovací ventil. 7 Odstraňte čepičku () na přípojce pro napouštění (). Zkontrolujte přitom, zda je napouštěcí kohout nejprve zavřený. 8 Silnější hadičku připojte k přípojce pro napouštění. 9 Dbejte na to, aby obě hadice nebyly zalomené a zkroucené. 0 Otevřete kohout napouštěcí sady. Počkejte, dokud se silnější hadice nenaplní na úroveň cca 5 0 cm pod přípojkou na kanystru. Otevřete plnicí kohout. Plňte solární okruh solární kapalinou tak dlouho, dokud v tenčí hadici nevidíte, že je hladina vyšší než trubková spirála v zásobníku. Zavřete plnicí kohout. 5 Zavřete odvzdušňovací ventil. 6 Postavte kanystr na zem. 7 Odpojte hadice tak, že je stlačíte prsty a stáhnete z přípojky pro napouštění nebo odvzdušňovacího ventilu. 8 Nechte zbytek solární kapaliny natéci zpět do kanystru. 9 Zavřete kohout napouštěcí sady. 0 Namontujte čepičku na přípojku pro napouštění. Projekční podklady 7. HelioSet, ver.

7 Rozměry solárního kolektoru HelioPlan SRD. pro systém HelioSet.50 C Připojení a propojení soláních kolektorů HelioPlan SRD. A SRD SRD SRD SRD B Solární kolektor A Výstupní šroubovací spoj B Vstupní šroubovací spoj Teplotní sonda Šroubovací U trubice Projekční podklady 7. HelioSet, ver. 7

8 Rozměry solárního kolektoru HelioPlan SRDV. pro systém HelioSet.50 C Připojení a propojení soláních kolektorů HelioPlan SRDV. Zapojení vstupu kapaliny na pravé straně / výstup na levé Zapojení vstupu kapaliny na levé straně / výstup na pravé Zátka Vstupní/výstupní spoj Solární kolektor Vstupní/výstupní spoj Zátka Solární kolektor 8 Projekční podklady 7. HelioSet, ver.

9 Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet Fixační prvky pro montáž na šikmou střechu Sada krajních střešních patek pro klasické tašky. Horní fixační patky. Spodní fixační patky Sada středních střešních patek pro klasické tašky. Prostřední fixační patky Sada krajních střešních patek pro rovnou krytinu (standardní provedení). Horní fixační patky. Spodní fixační patky Sada středních střešních patek pro rovnou krytinu (standardní provedení). Prostřední fixační patky Sada krajních střešních patek pro rovnou krytinu (nízké provedení) 5. Horní fixační patky x 5. Spodní fixační patky x 6 Sada středních střešních patek pro rovnou krytinu (nízké provedení) x 6. Prostřední fixační patky x 7 Sada krajních střešních patek se závrtným šroubem x Projekční podklady 7. HelioSet, ver Horní fixační patky x Spodní fixační patky x Hmoždinka x Závrtné šrouby x Sada středních střešních patek se závrtným šroubem x Prostřední fixační patky x Hmoždinka x Závrtné šrouby x 9

10 Rozměry kolektorového pole při montáži na šikmou střechu A B A C B C D Kóty (mm) SRD. A 0 B 5 C 69 D 560 ± 00 Kóty (mm) SRDV. A 00 B 550 ± 00 C 760 ± 00 0 Projekční podklady 7. HelioSet, ver.

11 I I Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet Fixační prvky pro montáž na plochou střechu (pouze SRDV.).. Stojan x. Čelní profil x. Zadní teleskopický profil x. Matice x. Brzdicí podložka x.5 Šroub x.6 Svorka mezi kolejnicemi x.7 Příčka x...5 Sada kolejnic x. Horní kolejnice x. Spodní kolejnice x.7.6. Zátěžová sada (volitelné, je třeba objednat zvlášť podle typu montáže) x. Uchycení x Šroub s obdélníkovou hlavou x Matice x. Zátěžová deska x Kotevní sada (volitelné, je třeba objednat zvlášť podle typu montáže) x. Matice x. Podložka x. Kovová hmoždinka Ø0 mm x B A D C Počet solárních kolektorů A () B B B C D() I SRDV až Projekční podklady 7. HelioSet, ver.

12 Základní charakteristika: Systém HelioSet ISS je beztlakový solární systém pro přípravu teplé vody s možným dodatkovým ohřevem externím kotlem. V praxi to znamená, že po dosažení požadované teploty vody steče solární kapalina samospádem zpět do zásobníku, kde se shromažďuje v topné spirále s velkým objemem. Bivalentní zásobník je se solárními panely propojen pružnou měděnou trubkou. Beztlaký solární sytém pro přípravu teplé vody obsahuje solární bivalentní zásobník TV o objemu 50 l FES 50 B M a beztlaký modul GHSD 8 s vestavěnou regulací, pojistným ventilem a solárním čerpadlem pro převýšení do 8,5m. Solární kapalina je dodávána společně s touto sestavou. Plochý kolektor HelioPlan SRD. je možno instalovat pouze v horizontální poloze. Vyznačuje se kompaktní konstrukcí s nízkou hmotností. Plochý kolektor HelioPlan SRDV. je možno instalovat pouze ve vertikální poloze. Vyznačuje se kompaktní konstrukcí s nízkou hmotností. Kolektor obsahuje spirálový absorbér zabezpečující dokonalý odtok kapaliny po ukončení natápění zásobníku. Pro zvýšení účinnosti přenosu tepla je použita 0 mm silná tepelná izolace na zadní a bočních stranách. Veškeré popisované prvky solárního kolektoru jsou umístěny v rámu z hliníkové slitiny. Střešní montážní příslušenství je součástí sestavy. Solární systém HeliSet ISS.50 obsahuje: horizontální kolektory HelioPlan SRD. nebo SRDV. solární bivalentní zásobník TV o objemu 50 l FES 50 B M beztlaký modul GHSD 8 s vestavěnou regulací pro převýšení do 8,5m balení solární kapaliny 0 l Zvláštní výhody a přednosti: jednoduchá a rychlá montáž zásobníku včetně elektroinstalace nenáročný na prostor systém nevyžaduje další komponenty, jako např. expanzní nádobu, odvzdušňovací prvky atd. Antikorozní ochrana zásobníku Vnitřní povrch ocelové nádoby je ošetřen smaltem. Účelem tohoto smaltu je zabránit přímému kontaktu oceli s vodou, a zabránit vzniku koroze. Hořčíková anoda jako doplněk ochrany vytváří efekt baterie mezi sebou a ocelí. Místo toho, aby anoda umožnila korozi oceli, tak se naopak sama velmi pomalu opotřebovává, jelikož použitý materiál (hořčík) má zápornější elektrochemický potenciál než ocel. Ochrana systému proti mrazu a proti přehřátí V případě odstavení solárního systému, steče solární kapalina, která je obsažena v kolektorech a solárních trubkách, zpět do solárního zásobníku. Tím je zabráněno možným škodám přehřátím systému. Možným škodám způsobeným mrazem je zabráněno naplněním systému neředěnou solární kapalinou Protherm, která odolává teplotám až 8 C. Schopnost solární kapaliny proti mrazu musí být kontrolována každý rok. Termostatický směšovací ventil Účelem termostatického směšovacího ventilu je omezit teplotu teplé vody, která vytéká z odběrného místa, tak aby se zabránilo vzniku opaření. Proto musí být termostatický směšovací ventil napojen na teplou vodou ze zásobníku a na studenou vodou vstupující do systému, před místy odběru. Termostatický směšovací ventil není dodáván v základní sestavě. Podmínky instalace Pro propojení zásobníku se solárními kolektory jsou doporučovány solární trubky v (originální příslušenství Protherm). Dráha a délka trubky musí dodržovat konstantní sklon alespoň % (cm/m). Protisklon by zabraňoval úplnému vyprazdňování kolektorů. Združené měděné solární trubky v s nominálním průměrem 8, /0 mm pro solární kapalinu mají společnou tepelnou izolaci a společně s nimi se vede i dvoužilový kabel teplotní sondy kolektorů. Toto řešení přispívá k velmi snadné instalaci. Solární kolektory musí být nainstalovány ve vyšší úrovni než samotný zásobník. Podmínky instalace Max.: 8,5m ( m) Min. % Celková délka trubek mezi kolektorem a zásobníkem (L + L + L) nesmí překročit 0 m (0 m tam + 0 m zpět). Maximální výška vedení mezi zásobníkem a kolektory je 8,5 m (po doplnění sadou přídavného čerpadla až m). Kolektory jsou chráněny proti mrazu solární kapalinou. Naproti tomu zásobník musí být nainstalován v místě, kde nemrze. V případě dlouhodobé nepřítomnosti zásobník vypusťte. Projekční podklady 7. HelioSet, ver.

13 Okruh teplé vody Aby byl zajištěn správný chod a bezpečnost systému i uživatele, musí být k systému nainstalovány některé prvky: Bezpečnostní skupina musí být nainstalována na přívodní trubce se studenou vodou. Termostatický směšovací ventil musí být připojen k okruhu TV před odběrnými místy. Je-li potřeba, připojte k okruhu s teplou vodou expanzní nádobu. Je-li potřeba, připojte k okruhu studené vody redukční tlakový ventil. Spoje, které propojují zásobník s okruhem teplé vody, se nacházejí ve vrchní části. Okruh přídavného ohřevu Solární systém HelioSet ISS 50 má k dispozici funkci dohřevu, jestliže sluneční svit není dostatečný. Tato podpora ohřevu je vykonávána samostatným kotlem, který je ovládán elektronickou regulací zásobníku. Kotel tedy musí být připojený k zásobníku na spínací kontakt AQ (Aquastat)//C/C. Není-li dodatečný kotel vybaven spínacím kontaktem AQ (Aquastat)//C/C. pak lze řídit dodatečný ohřev zásobníku NTC čidlem kotle pro TV, které vložíme do horní jímky v zásobníku. Spoje, které propojují zásobník s okruhem přídavného ohřevu, se nacházejí ve vrchní části. Řízené funkce dodatečného kotle: časové řízení dohřívání zásobníku (AQ*) v době běhu solárního okruhu je dočasně zamezený dohřev zásobníku dodatečným kotlem (AQ*) funkce Párty pro rychlý ohřev zásobníku mimo časového programu nahřívání zásobníku (AQ*) jednorazový dohřev zásobníku mimo časový program nahřívání zásobníku (AQ*) funkce Prázdniny (vypnutí ohřevu zásobníku v nastaveném období) (AQ*) (AQ* - platí pouze je-li dodatečný kotel vybavený konektorem spínacího kontaktu AQ (Aquastat)//C/C.) Projekční podklady 7. HelioSet, ver.

14 Ovládací panel Zobrazené symboly 6 5 Symbol Vysvětlení Zobrazení momentálního solárního výkonu (sloupcový ukazatel) Výkon uložený do zásobníku Teplota na teplotním čidle kolektoru (T5) Zobrazení aktuálního obsazení pravého tlačítka výběru Tlačítko a Odblokovací tlačítko Levé a pravé tlačítko výběru 5 Zobrazení aktuálního obsazení levého tlačítka výběru 6 Displej F.XX Solární čerpadlo(a) aktivní Bliká: solární okruh nabíhá (plnění pole) Svítí trvale: Solární okruh běží Nastavení teplé vody (časový interval a teplota) Závada v solárním systému Objeví se místo základního zobrazení. Textová zpráva navíc vysvětluje zobrazený chybový kód. Časové okénko pro kotle k dohřívání neaktivní Časové okénko pro kotle k dohřívání aktivní Projekční podklady 7. HelioSet, ver.

15 Schéma zapojení Solární jednotka Bezpečnostní omezovač teploty Elektrická topná tyč Čerpadlo termické dezinfekce nebo ventil teplé vody pro ochranu kotle k vytápění 5 Teplotní čidlo kolektoru 6 Teplotní čidlo zásobníku nahoře 7 Přípojka pro propojovací kabel spínací kontakt AQ (Aquastat)//C/C. na zdroji tepla K této přípojce smíte připojovat pouze nízké napětí V s maximální velikostí proudu 00 ma. Projekční podklady 7. HelioSet, ver. 5

16 Technické údaje Zásobník FES 50 B M pro systém HelioSet ISS.50 FES 50 B M FES 50 B M Objem zásobníku 50 l Objem solární kapaliny (vč. solární jednotky a volitelně topné tyče) 0 l Povolený provozní tlak 0,6 MPa Povolený provozní tlak teplá voda,0 MPa Povolený provozní tlak topný okruh 0, MPa Teplota solárního výstupního potrubí 0 C Teplota teplé vody 99 C Počet kolektorů Technické údaje k solární jednotce Výkon solárního čerpadla Provozní napětí Kmitočet Krytí GHSD 8 70 W 0 0 VAC 50 Hz IP X Maximální denní výkon při ohřevu teplé vody Druh zatížení Objem Velikost zásobníku 50 l (bivalentní zásobník) 6 osob Výkon při ohřevu teplé vody v zimě při 60 C (ΔT = 5 K) Normovaná domácnost NL,0 Litr při ΔT = 5 K (od 0 C do 5 C) s kotlem k vytápění a požadovanou hodnotou l/0 min 95 teplé vody = 60 C Litr při ΔT = 5 K (od 0 C do 5 C), výhradně solární provoz při maximální teplotě zásobníku 85 C l/0 min 8 6 Projekční podklady 7. HelioSet, ver.

17 Technické údaje kolektor HelioPlan SRD. pro systém HelioSet ISS.50 Popis Jednotka SRD. Typ absorberu Šroubové potrubí horizontální Povrstvení absorbéru Vysoce selektivní pokovení Hmotnost kg 7 Objem solární kapaliny l,5 Plocha brutto m,5 Plocha aperturní m,5 Pohlcovací schopnost absorbéru (α) % 95 Reflexní schopnost absorbéru (ε) % 5 Typ skla Strukturované bezpečnostní sklo Optická účinnost η 0 % 80, Lineární koeficient tepelného přenosu K W/(m²K),76 Kvadratický koeficient tepelného přenosu K W/(m²K) 0,0 Maximální teplota C 70 Maximální výkon kw,88 Tepelná kapacita KJ/m K 7,6 Šířka solárního kolektoru mm Délka solárního kolektoru mm 0 Tloušťka solárního kolektoru mm 80 kolektor HelioPlan SRDV. pro systém HelioSet ISS.50 Popis Jednotka SRDV. Typ absorberu Šroubové potrubí horizontální Povrstvení absorbéru Vysoce selektivní pokovení Hmotnost kg 7 Objem solární kapaliny l,5 Plocha brutto m,5 Plocha aperturní m,5 Pohlcovací schopnost absorbéru (α) % 95 Reflexní schopnost absorbéru (ε) % 5 Typ skla Strukturované bezpečnostní sklo Optická účinnost η 0 % 79,0 Lineární koeficient tepelného přenosu K W/(m²K),6 Kvadratický koeficient tepelného přenosu K W/(m²K) 0,05 Maximální teplota C 00 Maximální výkon kw,88 Tepelná kapacita KJ/m K 7,9 Šířka solárního kolektoru mm 0 Délka solárního kolektoru mm Tloušťka solárního kolektoru mm 80 Projekční podklady 7. HelioSet, ver. 7

Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet. počet kolektorů: 2 kolektory (HelioPlan SRD 2.3)

Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet. počet kolektorů: 2 kolektory (HelioPlan SRD 2.3) Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet Způsob rozlišování a označování solárního systému HelioSet: HelioSet.0 SC XX způsob montáže na střechu: T montáž na šikmou střechu F montáž na plochou střechu

Více

HelioSet ISS solární sestava

HelioSet ISS solární sestava HelioSet ISS solární sestava HelioSet solární sestava Systém HelioSet je beztlakový solární systém pro přípravu teplé vody s možným dodatečným ohřevem externím kotlem. V praxi to znamená, že po dosažení

Více

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) a seřízení CZ BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) Dodatečná montáž elektrické topné vložky (volitelné) Popis a určení spotřebiče Zásobníky BC1S, BC2S jsou určeny pro ohřev teplé

Více

VIESMANN VITOCELL 100 V. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL 100 V. Objem 390 litrů. Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17

VIESMANN VITOCELL 100 V. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL 100 V. Objem 390 litrů. Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VIESMANN VITOCELL 100 V Vertikální zásobníkový ohřívač vody Objem 390 litrů List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOCELL 100 V Typ CVW Vertikální

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+ Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+ CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3 Tepelná izolace... 3 1.4 Přípojná

Více

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství 1 Regulátory druhy a vlastnosti Pro ovládání kotlů PROTHERM pokojovým regulátorem lze použít pouze takový regulátor, který má beznapěťový výstup,

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK VODY OKC 250 NTR/HP OKC 300 NTR/HP OKC 400 NTR/HP OKC 500 NTR/HP OKC 750 NTR/HP OKC 1000 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69,

Více

290 A/W. Uživatelská příručka 6 720 641 888 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D

290 A/W. Uživatelská příručka 6 720 641 888 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Uživatelská příručka 6 720 641 888 (2010/01) Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3 1.1 Použité symboly.................... 3 1.2 Bezpečnostní pokyny................

Více

VIESMANN VITOCELL 100 L. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL 100 L VITOTRANS 222

VIESMANN VITOCELL 100 L. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL 100 L VITOTRANS 222 VIESMANN VITOCELL 100 L Zásobník pro zařízení na ohřev pitné vody v nabíjecím zásobníkovém systému List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 17 VITOCELL

Více

PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA WOODPELL Návod k přestavbě kotle

PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA WOODPELL Návod k přestavbě kotle Teplo pro váš domov od roku 1888 PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA WOODPELL Návod k přestavbě kotle CZ_2014_26 Obsah: str. 1. Technické údaje kotle po přestavbě... 3 2. Dodávka a příslušenství... 4 3. Postup

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze CORREX MP Anoda s cizím zdrojem napětí CZ Návod k instalaci a obsluze MAGONTEC Group MAGONTEC GmbH Obsah Strana 1 Bezpečnostní pokyny...3 2 Používání v souladu s určením...5 3 Funkce...5 4 Objem dodávky...5

Více

Montážní návod LC 45... S-15-02

Montážní návod LC 45... S-15-02 Montážní návod LC 45... S-15-02 2 Při čtení přihlížejte k vyobrazení na posledních stranách. Důležitá upozornění Starý odsavač není bezcenným odpadem. Jeho likvidací, příznivou k životnímu prostředí, můžete

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

Akumulační nádrže. www.dzd.cz NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 [1]

Akumulační nádrže. www.dzd.cz NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 [1] Akumulační nádrže NAD, NADO 250, 500, 750, 0 www.dzd.cz [] FUNKCE AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH NAD A NADO Akumulační nádrže slouží k akumulaci přebytečného tepla od jeho zdroje. Zdrojem mohou být kotel na tuhá

Více

RAY. Závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku

RAY. Závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku RAY Závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku RAY Závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku Řada závěsných elektrokotlů RAY

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 UKV 102, 300, 500. Tradice od roku 1956

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 UKV 102, 300, 500. Tradice od roku 1956 KUMULČNÍ NÁDRŽE ND, 250, 500, 750, 1000 UKV 102, 300, 500 Tradice od roku 1956 KUMULČNÍ NÁDRŽE kumulační nádrže slouží k akumulaci přebytečného tepla od jeho zdroje. Zdrojem tepla může být kotel na tuhá

Více

6304 2971 02/2005 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Rychlomontážní sada otopných okruhů KAS 1 Logano G225. Před montáží pozorně pročtěte

6304 2971 02/2005 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Rychlomontážní sada otopných okruhů KAS 1 Logano G225. Před montáží pozorně pročtěte 604 2971 02/2005 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Rychlomontážní sada otopných okruhů KAS 1 Logano G225 Před montáží pozorně pročtěte Obsah 1 Pokyny....................................................

Více

Montážní návod. Trubkové spojení Logano G115/G125 Logalux LT300 Logano G115/G125 s hořákem Logalux LT300. 6304 1253 12/2003 CZ Pro odbornou firmu

Montážní návod. Trubkové spojení Logano G115/G125 Logalux LT300 Logano G115/G125 s hořákem Logalux LT300. 6304 1253 12/2003 CZ Pro odbornou firmu 60 5 /00 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Trubkové spojení Logano G5/G5 Logalux LT00 Logano G5/G5 s hořákem Logalux LT00 Před montáží pozorně pročtěte Obsah Umístění...................................................

Více

Přístroj pro přípravu vařící vody K5. Návod pro obsluhu a montáž. hospodárně teplá voda. 1

Přístroj pro přípravu vařící vody K5. Návod pro obsluhu a montáž. hospodárně teplá voda. 1 Přístroj pro přípravu vařící vody K5 Návod pro obsluhu a montáž CZ hospodárně teplá voda. 1 Obsah CZ Popis přístroje.. strana 3 Technické údaje..4 Základní informace 4 Bezpečnostní instrukce.4 Příprava...5

Více

TR12-1F. Návod k montáži a obsluze. Dálkový (bezdrátový) prostorový regulátor s přijímačem. obj.č. 7 719 002 498

TR12-1F. Návod k montáži a obsluze. Dálkový (bezdrátový) prostorový regulátor s přijímačem. obj.č. 7 719 002 498 Návod k montáži a obsluze TR12-1F Dálkový (bezdrátový) prostorový regulátor s přijímačem obj.č. 7 719 002 498 Bezporuchový provoz je zaručen při dodržování tohoto návodu. Prosíme po instalaci předat tento

Více

Nástěnný kotel s nerezovým zásobníkem 40 litrů NIAGARA C 25 CF - komín NIAGARA C 25, 30 FF - turbo

Nástěnný kotel s nerezovým zásobníkem 40 litrů NIAGARA C 25 CF - komín NIAGARA C 25, 30 FF - turbo Nástěnný kotel s nerezovým zásobníkem 40 litrů NIAGARA C 25 CF - komín NIAGARA C 25, 30 FF - turbo teplo pro všechny NAHRADÍ ZÁSOBNÍK 150 L 2x 20 litrů vrstvený zásobník teplé vody z nerezové oceli (záruka

Více

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí Konstrukce Ocelová nosná konstrukce musí splňovat požadavky ČSN 13031-1 Skleníky. Návrh a konstrukce. Část 1:

Více

VITODENS 222-F 7.2. Plynový kondenzační kompaktní kotel 4,8 až 35,0 kw. Vitodens 222-F 7.2 13. H Normovaný stupeň využití: 98 % (H s ) / 109 % (H i ).

VITODENS 222-F 7.2. Plynový kondenzační kompaktní kotel 4,8 až 35,0 kw. Vitodens 222-F 7.2 13. H Normovaný stupeň využití: 98 % (H s ) / 109 % (H i ). Plynový kondenzační kompaktní kotel 4,8 až 35,0 kw 5825 656 7/2009 CZ Vitodens 222-F Plynový kondenzační kompaktní kotel s modulovaným válcovým hořákem MatriX, pro provoz závislý a nezávislý na vzduchu

Více

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění!

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění! URČENÍ SOLARIS RRT 05.1 je určen k regulaci jednoduchých solárních systémů, u kterých je zdrojem tepla soustava kolektorů a teplo, vyrobené v kolektorech je určeno pro jedno místo spotřeby. Tím může být

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU HEGAs, s.r.o. 739 61 T inec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Stavba : ást stavby: Místo stavby : Objednatel : Stupe PD : Energetické úspory objektu Hasi ské zbrojnice v Bernarticích

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus Závěsné kotle pro vytápění VU atmotop Plus VU turbotop Plus Kvalita a výkon od výrobce prvních kombinovaných kotlů na světě VU atmotop Dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. VU turbotop Tři

Více

Nízké škodliviny a efektivní způsob provozu

Nízké škodliviny a efektivní způsob provozu Změny vyhrazeny Logano S161 a zvláštnosti Moderní koncept kotle ocelový teplovodní zplyňovací kotel pro spalování dřeva v jedno- i vícegeneračních rodinných domech 2 velikosti kotle o jmenovitém tepelném

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE KUMULČNÍ NÁDRŽ ND, NDO 250, 500, 750, 0 UKV 102, 300, 500 TRDIČNÍ ČSKÝ VÝROBC KUMULČNÍ NÁDRŽ kumulační nádrže slouží k akumulaci přebytečného tepla od jeho zdroje. Zdrojem tepla může být kotel na tuhá

Více

Solární provedení. Palivo. Zemní plyn nebo kapalný plyn (propan) dle ČSN EN 437. Vybavení

Solární provedení. Palivo. Zemní plyn nebo kapalný plyn (propan) dle ČSN EN 437. Vybavení Logamax plus GB172 T Charakteristické znaky a přednosti Použití Solární provedení Životní prostředí / Emise Nízkoenergetické domy Rodinné, vícegenerační i řadové domy Bytové domy, komerční a průmyslové

Více

Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE

Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE 6 720 608 552 CZ (2007.01) JS Seznam Seznam 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů 3 1.1 Bezpečnostní pokyny 3 1.2 Použité symboly

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat RAYSTAT-CONTROL-10 Regulační termostat 1 RAYSTAT-CONTROL-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 7 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do provozu a údržba 11 Schémata

Více

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Katalogové číslo: 157043 Obecné údaje Použití podle určení Dieselové čerpadlo se smí používat pouze k čerpání motorové nafty Nikdy nečerpejte výbušné kapaliny, jako

Více

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi. GS-102 Automatic

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi. GS-102 Automatic Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-102 Automatic Asistenční servis MARCCRAB GASTRO s.r.o. REVOLUČNÍ 19/73 PLZEŇ 312 07 tel. 377 470 122 mobil: 602 173 253 Společnost Marccrab gastro s.r.o. je

Více

Návod na instalaci, provoz a údržbu

Návod na instalaci, provoz a údržbu Návod na instalaci, provoz a údržbu TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A Rev. 2014.10.01 Strana 1/24 1.0.0 Obsah 1.0.0 Obsah... 2 2.0.0 Ilustrací... 2 3.0.0 Základní informace... 3 3.1.0 Úvod...3 3.2.0 Oblasti

Více

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 Návod k obsluze Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 1 Při čtení návodu si nechejte otevřené stránky 3 a 4, abyste mohli snadněji identifikovat jednotlivé součásti. Doporučujeme, abyste před použitím spotřebiče

Více

Návod k instalaci a uvedení do provozu pro solární dělící systém CS

Návod k instalaci a uvedení do provozu pro solární dělící systém CS Návod k instalaci a uvedení do provozu pro solární dělící systém CS 1 Všeobecně č. výr. 996091 9xxCIT verze V03 stav 2009/06 Technické změny vyhrazeny! 2 9960919xxCIT V03 2009/06 1 Všeobecně Obsah 1 Všeobecně...4

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožňuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveřního zámku. Základním přínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpečnosti bydlení. Základní

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Vlastnosti systému... 2 4. Funkce systému... 2 5. Instalace vstupního panelu...

Více

ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20

ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Provozně montážní předpisy ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz

Více

S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5

S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5 ! Výroba elektrotechnických zařízení a systémů V E Z A S S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5 Návod k použití a technický popis Prosinec 2006 Hradec Králové! 1 OBSAH 1.Úvod 3 2. Technické

Více

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ VRÁTKY Tato zařízení jsou určena výhradně ke zvedání materiálu. PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení

Více

Produktový katalog pro projektanty

Produktový katalog pro projektanty Produktový katalog pro projektanty Obsah 1. Úvod 161-165 2. Příklad použití ventilu 166 3. Technická data 167-178 4. Návrhový příklad 179 160 1. Úvod Ballorex Thermo Termostatický cirkulační ventil (TCV)

Více

Solární stanice FlowStar SOL NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU

Solární stanice FlowStar SOL NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU Solární stanice FlowStar SOL NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU Jednotlivé součásti 1. nástěnný držák čerpadlové slupiny (solární stanice) 2. izolace - zádní díl 3. regulace - řídící jednotka 4. izolace - přední

Více

Sombra stropní modul. Montážní návod

Sombra stropní modul. Montážní návod Sombra stropní modul de Montážní návod Bezpečnostní pokyny Montáž, zapojení, uvedení do provozu a opravy smí provádět pouze odborník, který také může určit vhodné upevnění a odtah odsavače par. Upevnění

Více

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY A.3.1.2.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Vypracoval:

Více

Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda

Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem vzduch-voda 29.4.2016 Model: LLR160-5,5kW REVEL Provozní manuál Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození vašeho

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ S TERMOSTATEM PRO TEPELNÉ ČERPADLO REGULUS CTC EcoAir

ZÁLOŽNÍ ZDROJ S TERMOSTATEM PRO TEPELNÉ ČERPADLO REGULUS CTC EcoAir Návod na montáž, připojení a obsluhu ZÁLOŽNÍ ZDROJ S TERMOSTATEM PRO TEPELNÉ ČERPADLO REGULUS CTC EcoAir CZ verze 1.2 Obsah 1. Popis zařízení... 3 2. Technické údaje... 3 3. Zapojení UPS TERMOSTATU...

Více

Obsah balení Bezpečnostní pokyny:

Obsah balení Bezpečnostní pokyny: Obsah Bezpečnostní pokyny... 3 Popis funkce systému... 5 Využití systému... 5 Umístění solárního systému... 6 Popis montáže... 7 Schéma instalace... 14 Zprovoznění topné patrony... 16 Technické specifikace...

Více

DÁVKOVAČ CHLOROVÝCH A BROMOVÝCH TABLET

DÁVKOVAČ CHLOROVÝCH A BROMOVÝCH TABLET DÁVKOVAČ CHLOROVÝCH A BROMOVÝCH TABLET NÁVOD NA MONTÁŽ A PROVOZOVÁNÍ 24429 24430 Pozice Kód Popis Model 24429 1 11129R0005 Víko s matkou a těsněním X X 2 4408010204 Ovládací ventil X X 3, 4 4408010205

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D OBSAH: str. 1. Určení 2 2. Funkce.. 2 3. Popis.. 4 4. Přednosti 4 5. Montáž... 5 5.1 Montáž mechanická... 5 5.2 Montáž elektro 5 5.3 Montáž čidel

Více

Nástěnný kondenzační kotel s nerezovým zásobníkem MIDI SERELIA GREEN 25 FF

Nástěnný kondenzační kotel s nerezovým zásobníkem MIDI SERELIA GREEN 25 FF Nástěnný kondenzační kotel s nerezovým zásobníkem MIDI SERELIA GREEN 25 FF teplo pro všechny Zásobník teplé vody s objemem 15 litrů z nerezové oceli (záruka 5 let) Kondenzační výměník z nerezové oceli

Více

Akumulační nádrže a zásobníkové ohřívače TV

Akumulační nádrže a zásobníkové ohřívače TV Akumulační nádrže a zásobníkové ohřívače TV Katalog Úsporné řešení pro vaše topení OBSAH Zásobníkový ohřívač TV bez topného hada - R0BC: R0BC 200... 2 R0BC 300... 3 R0BC 400... 4 R0BC 500... 5 R0BC 750...

Více

Návod na instalaci a použití. AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 200, PS 300, PS 500, PS 800, PS 1000, PS 1500, PS 2000, PS 3000, PS 4000 a PS 5000

Návod na instalaci a použití. AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 200, PS 300, PS 500, PS 800, PS 1000, PS 1500, PS 2000, PS 3000, PS 4000 a PS 5000 Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 200, PS 300, PS 500, PS 800, PS 1000, PS 1500, PS 2000, PS 3000, PS 4000 a PS 5000 OBSAH 1. Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže...

Více

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace Technická specifikace Věcné prostředky PO (čerpadla, stan) povodně 2013 Předmět a určení technické specifikace Tato technická specifikace vymezuje technické požadavky pro pořízení Věcné prostředky PO (čerpadla)

Více

k OBSLUZE a instalaci TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009

k OBSLUZE a instalaci TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD k OBSLUZE a instalaci v TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA, ÚČEL A POUŽITÍ 2 2. TECHNICKÝ POPIS 2 3. TECHNICKÉ PARAMETRY 2 4. MONTÁŽ

Více

Zásobníky UBPT 2000 UBPU 1500 NÁVOD K INSTALACI

Zásobníky UBPT 2000 UBPU 1500 NÁVOD K INSTALACI NÁVOD K INSTALACI CZ Zásobníky UBTT 1000 UBPT 1000 UBPT 2000 UBPU 1500 CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců tepelné techniky pro

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 64 61 50 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našeho malého bezdrátového pokojového a venkovního teploměru. Tento přístroj dokáže přijímat signály naměřené

Více

FVOS TPS-220. Uživatelský manuál

FVOS TPS-220. Uživatelský manuál FVOS TPS-220 Uživatelský manuál Fotovoltaický ostrovní systém (dále jen FVOS) TPS-220 slouží jako zdroj napájení stejnosměrným proudem o napětí 12V. Systém tvoří základní sestava TPS-220-CS100, která může

Více

Protherm POG 19 Protherm POG 24

Protherm POG 19 Protherm POG 24 Protherm POG 19 Protherm POG 24 Rozměry A B C D E I J POG 19 287 360 703 655 154 110 306 POG 24 287 360 703 718 163 125 306 2 Technické parametry POG Obecné parametry 19 24 Maximální tepelný příkon kw

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě ohřívače vody na tuhá paliva EURO 65 D

Návod k montáži, obsluze a údržbě ohřívače vody na tuhá paliva EURO 65 D Návod k montáži, obsluze a údržbě ohřívače vody na tuhá paliva EURO 65 D UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním ohřívače si pečlivě přečtěte pokyny uvedené v návodu! Požadavky a doporučení uvedená v něm

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

BREAKDOWN DETECTOR BD 42

BREAKDOWN DETECTOR BD 42 BREAKDOWN DETECTOR BD 42 DETEKTOR NETĚSNOSTÍ PŘEDIZOLOVANÝCH POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Bezpečnostní opatření Při odstranění krytů přístroje hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s nerezovým výměníkem pro ohřev TV HSK 390 PR

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s nerezovým výměníkem pro ohřev TV HSK 390 PR Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s nerezovým výměníkem pro ohřev TV HSK 390 PR CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3 Tepelná izolace...

Více

Kompresorové ledničky

Kompresorové ledničky EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com Kompresorové ledničky NÁVOD NA POUŽITÍ Pozor Před použitím ledničky

Více

D. Dokumentace stavebního objektu

D. Dokumentace stavebního objektu Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

aurostep plus Návod k instalaci a údržbě Pro instalatéra VMS 8 D, VIH S1.../4 B, VIH S2.../4 B Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

aurostep plus Návod k instalaci a údržbě Pro instalatéra VMS 8 D, VIH S1.../4 B, VIH S2.../4 B Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci a údržbě Pro instalatéra Návod k instalaci a údržbě aurostep plus VMS 8 D, VIH S1.../4 B, VIH S2.../4 B CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49

Více

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA PT-5201A/B Návod k obsluze PROKIT'S INDUSTRIES CO., LTD. HTTP://WWW.PROKITS.COM.TW E-MAIL: PK@MAIL.PROKITS.COM.TW 1 Popis 1. Upínací matice 2. Pojistka vřetena 3. Vypínač 4. Přívodní

Více

Prostorový elektrický ohřívač SPH. Návod INSTALACE

Prostorový elektrický ohřívač SPH. Návod INSTALACE Prostorový elektrický ohřívač SPH Návod INSTALACE 1. NEŽ ZAČNETE Pro lepší orientaci v návodu jsou v textu použity symboly. Následující tabulka uvádí jejich vyobrazení a význam: Symbol POZOR! NEPŘEHLÉDNĚTE!

Více

Převodník tlaku P 40 Návod k použití

Převodník tlaku P 40 Návod k použití Process and Machinery Automation Převodník tlaku P 40 Návod k použití 1. BEZPEČNOST PŘÍSTROJE Tento přístroj byl vyroben a přezkoušen dle DIN 57411 část 1 / VDE 0411 část 1 "Opatření pro ochranu elektrických

Více

VIESMANN VITOCELL W. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL W 100 VITOCELL W 300

VIESMANN VITOCELL W. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL W 100 VITOCELL W 300 VIESMANN VITOCELL W Zásobníkový ohřívač vody pro nástěnný kotel 80 až 300 litrů objem List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 5 a 7 VITOCELL W 100 Zásobníkový

Více

AXIon NÁVOD K OBSLUZE

AXIon NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIon jsou určeny pro jednodušší průmyslové staniční aplikace - nabíjení a udržování v nabitém stavu staničních baterií (olověných, v určitých případech i alkalických),

Více

Návod k obsluze a instalaci nepřímotopných zásobníkových ohřívačů

Návod k obsluze a instalaci nepřímotopných zásobníkových ohřívačů Návod k obsluze a instalaci nepřímotopných zásobníkových ohřívačů THERM 55/NEREZ THERM 60/Z THERM 60/S THERM 100/S THERM 100 S/B 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2. POPIS FUNKCE... 3 VÝHODY POUŽITÍ NEPŘÍMOTOPNÉHO

Více

Návod k použití. Kuchyňská digestoř. Typ: OKC 6661 I IO 00208/1

Návod k použití. Kuchyňská digestoř. Typ: OKC 6661 I IO 00208/1 Návod k použití CZ Kuchyňská digestoř Typ: OKC 6661 I IO 00208/1 Vážení kupující, Stali jste se uživateli nejnovější generace kuchyňských digestoří OKC 6661 I. Digestoř byla zaprojektována a vyrobena především

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

Návod k obsluze Zádový postřikovač SOLO 425/475/435/485/473P/473D

Návod k obsluze Zádový postřikovač SOLO 425/475/435/485/473P/473D Návod k obsluze Zádový postřikovač SOLO 425/475/435/485/473P/473D Upozornění: Před prvním uvedením postřikovače do provozu si důkladně pročtěte tento návod k obsluze a dbejte bezpodmínečně všech bezpečnostních

Více

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIgo jsou určeny pro průmyslové aplikace, přednostně pro nabíjení trakčních baterií (olověných s tekutým elektrolytem) elektrických vysokozdvižných vozíků a zařízení

Více

PRAVIDLA PRO VYBAVENÍ ZÁVODIŠTĚ

PRAVIDLA PRO VYBAVENÍ ZÁVODIŠTĚ PRAVIDLA PRO VYBAVENÍ ZÁVODIŠTĚ FR 1 FR 1.1 FR 1.2 FR 1.3 PLAVECKÁ ZAŘÍZENÍ Normy FINA pro olympijské bazény Všechna mistrovství světa (kromě mistrovství světa v kategorii Masters) a olympijské hry se

Více

Domácí vodárna. Multi Eco-Top. Typový list

Domácí vodárna. Multi Eco-Top. Typový list Multi Eco-Top Typový list Impressum Typový list Multi Eco-Top KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti KSB nesmí dále šířit, kopírovat, zpracovávat

Více

Domácí vodárna. Multi Eco-Top. Typový list

Domácí vodárna. Multi Eco-Top. Typový list Multi Eco-Top Typový list Impressum Typový list Multi Eco-Top KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti KSB nesmí dále šířit, kopírovat, zpracovávat

Více

Návod na instalaci a uvedení protiproudého zařízení do provozu. ASTRALPOOL 78 a 98 m 3 /h s oválnou tryskou. Pool Jet

Návod na instalaci a uvedení protiproudého zařízení do provozu. ASTRALPOOL 78 a 98 m 3 /h s oválnou tryskou. Pool Jet Návod na instalaci a uvedení protiproudého zařízení do provozu ASTRALPOOL 78 a 98 m 3 /h s oválnou tryskou Pool Jet DODÁVKA PROTIPROUDÉHO ZAŘÍZENÍ OBSAHUJE: - návod na instalaci a uvedení do provozu -

Více

Plovákový spínač s jedním mezním kontaktem - provedení PG

Plovákový spínač s jedním mezním kontaktem - provedení PG Popis výrobku V provozních a skladovacích nádržích je nutné zjišťování úrovně hladiny kapaliny, neboť je nutno korigovat nežádoucí změny povrchu provozní kapaliny (odpařování nebo zanášení resp. vynášení

Více

pro vytápění a ohřev TV Na Výšinách 1075/3, Praha 7-Bubeneč Investor stavby: Městská Část Praha 7, Nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7-Holešovice

pro vytápění a ohřev TV Na Výšinách 1075/3, Praha 7-Bubeneč Investor stavby: Městská Část Praha 7, Nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7-Holešovice Název stavby: Výměna technologie výměníkové stanice z důvodu změny topného média v mateřské školce Na Výšinách 1075/3, 170 00 Praha 7-Bubeneč Charakter stavby: Rekonstrukce výměníkové stanice pro vytápění

Více

PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VNC

PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VNC - 0 PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VNC Návod k montáži a obsluze MIRAVA spol. s r.o., Za Sedmidomky 15, 101 00 Praha 10, Česká republika Tel.: 272 770 254, Fax: 272 77 02 62, e-mail: obchod@mirava.cz, http://www.mirava.cz,

Více

Strana 1 SLÍDOVÝ TEPELNÝ PANELOVÝ OHŘÍVAČ

Strana 1 SLÍDOVÝ TEPELNÝ PANELOVÝ OHŘÍVAČ Strana 1 SLÍDOVÝ TEPELNÝ PANELOVÝ OHŘÍVAČ INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou instalovat a spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

EAGLE 1 & EAGLE 2. Manuál pro uživatele. Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar

EAGLE 1 & EAGLE 2. Manuál pro uživatele. Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar EAGLE 1 & EAGLE 2 Manuál pro uživatele Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar Technická specifikace Technologie : Vysoká frekvence a mikroprocesor

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV DUO 390/130 CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3 Tepelná izolace... 3 1.4 Balení...

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM STABIL 02.2 D NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM STABIL 02.2 D 1. 1. URČENÍ Elektronický regulátor STABIL 02.2 D je určen, stejně jako STABIL 02 i STABIL 02 D, k regulaci ohřevu teplé užitkové vody (TUV)

Více

Obytné prostory. domy, vily, obchody. Vývoj pokračuje. Novinka. Domestic. Čtyři modely pro vysávanou plochu max 450 m 2

Obytné prostory. domy, vily, obchody. Vývoj pokračuje. Novinka. Domestic. Čtyři modely pro vysávanou plochu max 450 m 2 Obytné prostory domy, vily, obchody Vývoj pokračuje r Novinka Domestic Čtyři modely pro vysávanou plochu max 450 m 2 6 produktová řada SINCE 1993 w w w. s i s t e m a i r. c z R-evolution: 10 nových funkcí,

Více

Vnitřní elektrické rozvody

Vnitřní elektrické rozvody ČSN 33 2130 Vnitřní elektrické rozvody 44. Požadavky na elektrický rozvod Elektrický rozvod musí podle druhu provozu splňovat požadavky na : - bezpečnost osob, užitných zvířat a majetku - provozní spolehlivost

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K2 E doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky LISOVACÍ

Více

Odvlh ova D 850E. - instala ní a uživatelský návod na použití

Odvlh ova D 850E. - instala ní a uživatelský návod na použití Odvlh ova D 850E - instala ní a uživatelský návod na použití Obsah 1. Popis za ízení 1.1. Všeobecné údaje 1.2. Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1. Použití 2.2. Umíst ní a montáž 2.3. P íprava na spušt

Více

RSD BEx RAIN SENSOR ČIDLO SRÁŽEK

RSD BEx RAIN SENSOR ČIDLO SRÁŽEK RSD BEx RAIN SENSOR ČIDLO SRÁŽEK ITTEC spol. s r.o. zastoupení RAIN BIRD pro ČR a SR Areál obchodu a služeb, Modletice 106, 251 01 Říčany tel : +420 323 616 222 fax: +420 323 616 223, info@ittec.cz www.ittec.cz

Více

TTT-9V. Uživatelská příručka. Elektronická bateriová programovací jednotka řízení závlahy TTT-9V

TTT-9V. Uživatelská příručka. Elektronická bateriová programovací jednotka řízení závlahy TTT-9V Elektronická bateriová programovací jednotka řízení závlahy TTT-9V TTT-9V Uživatelská příručka Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící jednotku pro zavlažování řady TTT-9 Obsah Použití zařízení Princip

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

Regulátor tlaku bez pomocné energie. Redukční ventil tlaku typ 2405. Redukční ventil tlaku typ 2405. Návod na instalaci a obsluhu EB 2520 CS

Regulátor tlaku bez pomocné energie. Redukční ventil tlaku typ 2405. Redukční ventil tlaku typ 2405. Návod na instalaci a obsluhu EB 2520 CS Regulátor tlaku bez pomocné energie Redukční ventil tlaku typ 2405 Redukční ventil tlaku typ 2405 Návod na instalaci a obsluhu EB 2520 CS Vydání leden 2013 Obsah Obsah 1 Konstrukce a princip činnosti...

Více

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze Kuchyňská digestoř Návod k obsluze ENGL IS ČESKY OBSAH strana 1. Úvod 8 2. Bezpečnostní doporučení 8 3. Pokyny k instalaci 9 4. Provoz a údržba 10 5. Technická pomoc 11 6. Odstavení z provozu, likvidace

Více