Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel"

Transkript

1 Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, ohřev větracího vzduchu a v poslední době pro ohřev vody v bazénech. Zásadní výhodou tepelných čerpadel je využití obnovitelné energie, a to zdrojů, jejichž teplota je nižší, než je potřebná teplota topné vody. Jde tedy o proces transformace teploty, při kterém je zapotřebí elektrické práce několikanásobně méně, než je hodnota získané tepelné energie. Primární energií (palivem) pro tepelné čerpadlo jsou obnovitelné zdroje tepla: vzduch, teplo země a teplo podzemních či povrchových vod. Tepelné čerpadlo může využívat i nepotřebné teplo vzniklé při chlazení, odpadní teplo z technologických procesů, teplo odpadních vod a celou řadu jiných forem odpadního tepla. Tepelné čerpadlo může podstatně zvýšit využití solární energie. Provoz tepelného čerpadla je plně automatický a nevyžaduje žádnou obsluhu. Je dobré vědět, že při jeho provozu nevznikají žádné emise a žádný pevný odpad. Pokud se budeme ptát, jaký komfort přinese použití tepelného čerpadla majitelům objektu, je možno odpovědět: stejný jako plyn, elektroenergie, topný olej, centrální vytápění a solární energie. Pokud se budeme ptát, jaký bude mít tepelné čerpadlo přínos do životního prostředí, je možno odpovědět: stejný jako elektroenergie, centrální vytápění a solární energie. Pokud se budeme ptát, jaké přinese tepelné čerpadlo energetické úspory, je možno odpovědět: podstatně vyšší než ostatní zdroje tepla, včetně solární energie. Je tedy možné prohlásit tepelné čerpadlo za "ten pravý zdroj". Proč není v ČR provozováno více tepelných čerpadel aneb porovnejme si čísla Tepelné čerpadlo má mimo své nezpochybnitelné výhody i jednu nevýhodu, poměrně velkou pořizovací cenu. Ta je prakticky troj až čtyřnásobkem ceny srovnatelných zdrojů. Dokud byla cena tepelné energie deformována různými dotacemi (až do roku 1996) nebo regulacemi (ty trvají dodnes), nebylo použití tepelného čerpadla zajímavé. Dnes je situace přece jen jiná. Cena zemního plynu se oproti roku 1996 zvýšila na více než trojnásobek. Zvyšování cen paliv a energií však mělo kupodivu značný vliv i na výši roční spotřeby tepla. Ta začala od roku 1996 klesat i přesto, že od roku 1996 dochází v České republice k objektivnímu meziročnímu nárůstu průměrné vnější teploty ovzduší. Spotřeba tepla v roce 2001 byla téměř o 40 % nižší než v roce Přesto, že došlo k poměrně značným úsporám teplat, tak ani zvyšování cen paliv a energií nezastavilo zvyšování výdajů za jejich nákup. U již zmiňovaného zemního plynu došlo prakticky k dvojnásobnému nárůstu ceny. Porovnáním všech dostupných údajů můžeme zkonstatovat, že reálná finanční návratnost tepelných čerpadel může být u nových objektů čtyři až osm let, u rekonstrukcí pak šest až deset let. To už je údaj, který jasně vypovídá o tom, že tepelná čerpadla přestávají být pouze luxusním zbožím. To, že mimo ekonomickou výhodnost mají tepelná čerpadla i značný ekologický přínos, podporuje MŽP ČR poskytováním dotací ze SFŽP. Tepelná čerpadla jsou i zajímavým spotřebičem pro elektrodistribuční spolenčnosti, neboť při poměrně malém instalovaném výkonu prodají podstatně více elektroenergie. I proto v loňském roce vznikla sazba

2 umožňující nákup elektroenergie v ceně nízkého tarifu (1 Kč/Kwh) po dobu 22 hodin denně, u domácností (sazba typu D) platí dokonce pro veškerý odběr. Zájem o tepelná čerpadla zvyšuje sortiment na trhu s tepelnou technikou. Vedle importovaných výrobků se objevují i rovnocenné výrobky tuzemských výrobců. Přesto, že první tepelné čerpadlo bylo instalováno již před sedmdesáti lety a v západní Evropě se instalovaná tepelná čerpadla počítají ve stovkách tisíců, tak v České republice je výroba stále v počátcích. V poslední době se výrazně prosazuje například český výrobce, fy. AIRCONFUJI a.s., která uzavřela se švýcarskou firmou MULTIENERGIE A.G. licenční smlouvu a v roce 2001 zahájila výrobu tepelných čerpadel všech typů až do výkonu 500kW a s širokým záběrem použití od rodinných domků, živnostenských provozoven, objektů obecních úřadů až po sportovní haly a plavecké bazény. Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Hlavní ukazatel efektivity tepelného čerpadla je poměr mezi získanou tepelnou energií a spotřebovanou elektroenergií na provoz tepelného čerpadla. Poměr je přímo závislý na rozdílu mezi teplotou použitého zdroje primární energie, z něhož teplo získáváme a požadovanou teplotou topné vody, kterou ohříváme. Čím bude tento rozdíl menší, tím bude efektivnost vyšší a tím budou nižší provozní náklady. Hlavní zásadou pro efektivní využití tepelného čerpadla je použití co nejnižší teploty topné vody (nízkého tepelného spádu). Nejefektivnější je tedy použití tepelného spádu 50/40 C (ideálně 45/35 C). Ten lze použít jen pro podlahové (nebo stěnové) vytápění. U tak nízkého tepelného spádu bude možné zajistit potřebné teplo jen pomocí tepelného čerpadla (monovalentní zdroj). V tomto případě může být však primárním zdrojem pouze zemní teplo, či voda (povrchová nebo spodní). Tento způsob bude mít nejnižší provozní a taktéž nejvyšší investiční náklady. Pokud nelze použít jen podlahového vytápění, je možná jeho kombinace s klasickou otopnou plochou - radiátory. Topná instalace bude mít dva okruhy, první o tepelném spádu 45/35 C (podlahy) a druhý o tepelném spádu 60 /40 C (radiátory). Větší procento dodávky tepla (ideálně do výše 70 % celkové potřeby tepla) zajišťuje podlahové vytápění, zbylou dodávku pak radiátory. U tohoto vytápěcího systému je výhodné použít pro ohřev topné vody na 45 C pouze tepelné čerpadlo, dohřev topné vody nad tuto teplotu pak zajišťuje elektroenergie (může i plyn). Kombinovaný ohřev topné vody (bivalentní zdroj) může využívat všechny formy primární energie, nejen zemní teplo a vodu, ale i vzduch. Tento způsob bude mít vyšší provozní náklady než monovalentní zdroj, investiční náklady však budou nižší.

3 Hlavní zásady při volbě tepelného čerpadla Pro určení typu tepelného čerpadla naplatí jednoznačný návod. Při jeho volbě se musí vycházet z následujících skutečností: celkový požadovaný topný výkon, maximální potřebná teplota topné vody, možný příkon elektroenergie a možnosti získání primárního tepla. Potřebný výkon tepelného čerpadla je dán velikostí tepelné ztráty. Protože pro tepelná čerpadla není vhodný přerušovaný provoz, měla by to být tepelná ztráta bez přirážky na zátop. Pro určení druhu provozu (monovalentní či bivalentní) bude rozhodující velikost potřebné teploty topné vody a možná velikost příkonu elektroenergie. Při určování typu tepelného čerpadla (voda - voda, země - voda, vzduch - voda) se postupuje vylučovací metodou. Nejvýhodnější je použití tepelného čerpadla typu voda - voda. Pro tento typ musíme mít k dispozici dostatečný zdroj podzemní či povrchové vody o vydatnosti minimálně 1l/s a jeho teplota musí být minimálně 2 C. Vodní zdroj těchto parametrů je však dost ojedinělý, prakticky se dá čerpadlo voda - voda jen u malého počtu zákazníků. Pro tepelné čerpadlo země - voda musíme buď jímací plochu (plošný kolektor) o rozměru 50m2 na každou kw chladícího výkonu čerpadla, nebo 15 až 20 bm zemního vrtu (svislý kolektor) na každou kw chladícího výkonu čerpadla. Pro rodinný domek o tepelné o tepelné ztrátě 10 kw to znamená buď 450m2 plošného kolektoru, nebo 180 bm celkové hloubky svislého kolektoru. Tepelné čerpadlo vzduch - voda používáme v praxi pouze do teploty -5 C, při nižších vnějších teplotách pak výkon čerpadla značně klesá, a to i při použití kompresoru typu scroll. Použití tepelného čerpadla vzduch - voda je tedy reálné pouze v bivalentnímu provozu, čehož se v praxi výrazně využívá. Z uvedeného přehledu možností vyplývá, že při volbě typu tepelného čerpadla se budeme převážně rozhodovat mezi typy tepelných čerpadel vzduch - voda a čerpadlem země - voda se svislým kolektorem (vrty). U typu země - voda budou vyšší celkové investiční náklady, cena za bm vrtu je až 1 000,-Kč. U čerpadla typu vzduch - voda budou vyšší provozní náklady, v mrazivých dnech budeme využívat více elektro přímotop. Volba typu tepelného čerpadla není zcela jednoznačná a pokud chceme, aby byl budoucí provoz vytápěcího zařízení efektivní, měl by typ čerpadla určit energetický audit.

4

5

Pasivní domy Úsporné zdroje energie

Pasivní domy Úsporné zdroje energie Pasivní domy Úsporné zdroje energie Když už šetřit, tak pořádně! Domácnosti jsou se spotřebou primární energie přes 40% po průmyslu druhým největším spotřebitelem energie v ČR. U pasivních domů je značně

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA PRO NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Robin Fišer Střední průmyslová škola stavební Máchova 628, Valašské Meziříčí 1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla 2.1. Proč Tepelné čerpadlo 2.2. Princip

Více

NIBE Země-voda NOVÁ GENERACE TEPELNÝCH ČERPADEL. NIBE země voda 1

NIBE Země-voda NOVÁ GENERACE TEPELNÝCH ČERPADEL. NIBE země voda 1 NIBE Země-voda NOVÁ GENERACE TEPELNÝCH ČERPADEL NIBE země voda 1 NIBE země voda 2 + SLUNEČNÍ TEPLO ULOŽENÉ V ZEMI OBROVSKÝ ZDROJ ENERGIE, KTERÝ UŽ JEN ČEKÁ NA VYUŽITÍ Podívejte se z okna. Co vidíte? Ulici?

Více

Možnosti snížení provozních nákladů

Možnosti snížení provozních nákladů Abstrakt Možnosti snížení provozních nákladů Eliška Ubralová Příspěvek se zabývá návrhem energetických úspor v budovách. V dnešní době jsme svědkem stálého růstu cen energie, ať už se jedná o elektřinu

Více

- 2 - O B S A H VZOROVÁ SITUACE KOTELNY A ZÁSOBENÝCH DOMŮ 2. VÝCHOZÍ STAV - POPIS, BILANCE, ZHODNOCENÍ

- 2 - O B S A H VZOROVÁ SITUACE KOTELNY A ZÁSOBENÝCH DOMŮ 2. VÝCHOZÍ STAV - POPIS, BILANCE, ZHODNOCENÍ - 2 - O B S A H VZOROVÁ SITUACE KOTELNY A ZÁSOBENÝCH DOMŮ 1. ÚVOD 2. VÝCHOZÍ STAV - POPIS, BILANCE, ZHODNOCENÍ 2.1 POPIS VÝCHOZÍHO STAVU 2.2 VÝPOČTOVÉ ÚDAJE - VÝCHOZÍ STAV 2.3 ZHODNOCENÍ BILANCE VÝROBY

Více

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ Vytápění, ohřev vody a chlazení Účinná energetická řešení pro rezidenční a komerční prostory 2 3 Vy a

Více

SPECIALIZOVANÁ PŘÍLOHA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE MĚSTĚ HRANICE

SPECIALIZOVANÁ PŘÍLOHA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE MĚSTĚ HRANICE SPECIALIZOVANÁ PŘÍLOHA ke kapitole 3.1.3 ÚEK MRH Územní energetické koncepce Mikroregionu Hranicko Autoři: Ing. Libor Lenža, Ing. Michal Vodák, Ing. Radim Pištělák SYSTÉM CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více

Tepelná čerpadla AC Heating Convert AW

Tepelná čerpadla AC Heating Convert AW Tepelná čerpadla AC Heating Convert AW Chytré a pohodlné vytápění ve všech směrech Odborný dodavatel let záruka www.zelenausporam.cz 1 let záruka Tepelné čerpadlo chytrá volba Tepelné čerpadlo pracuje

Více

EKOTHERMA TRADE s.r.o.

EKOTHERMA TRADE s.r.o. EKOTHERMA TRADE s.r.o., TEPE LNA ČERPADLA lnstalalace tepelných čerpadel. Subjekt: Bytové družstvo Poruba 1060". Kontakt: Ing. Milena Widomská Ph.O. MBA, milenaw@email.cz, tel.:603 162 170 Zpracoval: Čestmír

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMICKÁ VÝHODNOST

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

DAIKIN ALTHERMA FLEX VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO BYTOVÉ DOMY

DAIKIN ALTHERMA FLEX VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO BYTOVÉ DOMY DAIKIN ALTHERMA FLEX VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO BYTOVÉ DOMY Řešení vytápění, chlazení a ohřevu teplé vody v bytových domech Nejvyšší komfort Nejnižší provozní náklady na trhu Vhodné

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

Centrální zdroj tepla (CZT) Zdroje zásobování teplem. Revitalizace panelového domu

Centrální zdroj tepla (CZT) Zdroje zásobování teplem. Revitalizace panelového domu Zdroje vytápění Centrální zdroj tepla (CZT) V minulosti bylo pro panelové domy využíváno centrálního zásobování teplem a tento způsob přetrvává v převážné většině případů do dnešních dnů. Jedná se o centralizovanou

Více

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

VODNÍ ENERGIE. Ing. Milan Říha

VODNÍ ENERGIE. Ing. Milan Říha VODNÍ ENERGIE Ing. Milan Říha Obsah 1. Úvod... 3 2. Historie zkoumání a využití vodní energie... 3 3. Co je to vodní energie a jak vzniká... 4 3.1. Průtok turbínou a vodní elektrárnou... 6 3.2. Turbíny...

Více

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Vliv uživatele stavby na environmentální přínos (nízkoenergetických) staveb strana 1 Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Inovativní produkt v rámci projektu Příprava

Více

KATALOG REFERENCÍ PLYNOVÁ ABSORPČNÍ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP

KATALOG REFERENCÍ PLYNOVÁ ABSORPČNÍ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP KATALOG REFERENCÍ PLYNOVÁ ABSORPČNÍ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP MISE Zodpovědné rozhodnutí činí rozdíl. Váš zodpovědný přístup k investici může mít velký vliv na život nás všech. Zvažte výrobky a zařízení spotřebují

Více

PRO KONCOVÉ UŽIVATELE. Katalog. Vytápění. Pohodlné klima. po celý rok. Vytápění. Klimatizace. Aplikované systémy. Chladírenství

PRO KONCOVÉ UŽIVATELE. Katalog. Vytápění. Pohodlné klima. po celý rok. Vytápění. Klimatizace. Aplikované systémy. Chladírenství PRO KONCOVÉ UŽIVATELE Pohodlné klima po celý rok Vytápění Katalog Vytápění Klimatizace Aplikované systémy Chladírenství 2010 Daikin Altherma, ŠPIČKOVÁ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ pro domácnost! DAIKIN

Více

Alternativní. tepelné zdroje KATALOG PRODUKTŮ. www.enbra.cz. Alternativní

Alternativní. tepelné zdroje KATALOG PRODUKTŮ. www.enbra.cz. Alternativní Alternativní tepelné zdroje KATALOG PRODUKTŮ www.enbra.cz Alternativní tepelné zdroje Ohřívače vody Zdroje tepla Vodoměry Měřiče tepla Služby AMS Alternativní tepelné zdroje Společnost ENBRA Vám nabízí

Více

Ú Z E M N Í E N E R G E T I C K Á K O N C E P C E M Ě S T A P L Z N Ě

Ú Z E M N Í E N E R G E T I C K Á K O N C E P C E M Ě S T A P L Z N Ě Ú Z E M N Í E N E R G E T I C K Á K O N C E P C E M Ě S T A P L Z N Ě n a o b d o b í 2 0 0 2 a ž 2 0 2 2 Z p r a c o v a t e l : Magistrát města Plzně Odbor řízení technických úřadů A u t o ř i : Ing.

Více

Obnovitelná energetika

Obnovitelná energetika Obnovitelná energetika EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Mgr. Ivo Solař, Ing. Jiří Heger, Ing. Zbyněk Bouda Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMICKO-ENERGETICKÁ

Více

Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu

Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Ing. Libor Koblása Studijní obor: Oceňování majetku Vedoucí práce:

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PETR ŽÍŽALA Vedoucí bakalářské práce : Ing. Michal Kabrhel,

Více

5 Tepelná ochrana budov

5 Tepelná ochrana budov 5 5.1 Širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, jako součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

Analýza energetických systémů regionů Vysočina a Nordlicht. 30. 4. 2014 Energetická agentura Vysočiny Jaroslav Emmer

Analýza energetických systémů regionů Vysočina a Nordlicht. 30. 4. 2014 Energetická agentura Vysočiny Jaroslav Emmer Analýza energetických systémů regionů Vysočina a Nordlicht 30. 4. 2014 Energetická agentura Vysočiny Jaroslav Emmer Obsah 1. Analýza území - základní fakta 1.1 Energetická situace v České republice 1.2

Více