OTOKAR BŘEZINA. Personální bibliografie Z DÍLA OTOKARA BŘEZINY. Poezie. Ruce. Il. Mikuláš Medek. 1. vyd. v Bloku. Brno, Blok s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OTOKAR BŘEZINA. Personální bibliografie Z DÍLA OTOKARA BŘEZINY. Poezie. Ruce. Il. Mikuláš Medek. 1. vyd. v Bloku. Brno, Blok 1965. 61 s."

Transkript

1 OTOKAR BŘEZINA Personální bibliografie Z DÍLA OTOKARA BŘEZINY Poezie Ruce. Il. Mikuláš Medek. 1. vyd. v Bloku. Brno, Blok s. Stavitelé chrámu. 5. vyd. P., Mánes s. - Březina, Otokar: Básnické spisy. Sv. IV. Svítání na západě. Red. Miloslav Hýsek. Il. Jan Konůpek. 1. vyd. P., Jan Pohořelý s. - Vltava. Sv. 3. Tajemné dálky. 5. vyd. P., Mánes s. - Březina, Otokar: Básnické spisy. Sv. I. Větry od pólů. Il. František Kobliha. P., Jan Pohořelý s. - Vltava. Sv. 2. Eseje Eseje. Uspoř., k vyd. připravil a doslov naps. Petr Holman. Olomouc, Votobia s. Eseje z pozůstalosti. Skryté dějiny, část posmrtná. Z rukopis. pozůstalosti připr., pozn. k textu a doslov naps. Otakar Fiala. Il. Jiří Hadlač. 2. vyd. Brno, Blok s. Hudba pramenů. 4. vyd. P., Mánes s. Hudba pramenů a jiné eseje. Uspoř. a doslov naps. Petr Holman. 1. vyd. v tomto uspoř. P., Odeon s. Jediné dílo. Essay. Vyňato z Volných Směrů r Il. Jan Konůpek. Litomyšl, Portman Oslnění svobody. Essay. P., Melantrich Skryté dějiny. Vydání na základě textů rekonstruovaných Otakarem Fialou. Připr. a ediční pozn. naps. Josef Zika. 1. vyd. P., Melantrich s. - České myšlení. Sv. 3. 1

2 Smysl boje. Essay. Z Volných Směrů Il. Jan Konůpek. Litomyšl, Portman s. Zrcadlení v hloubce. Essay. P., Bedřich Bělohlávek s. - Dobrá edice. Sv. 16. Výbory z díla Básně. K vyd. připr. a ed. pozn. naps. Josef Zika. Předml.: Jaroslav Janů. 1.vyd. P., Čs. spisovatel s. - Odkazy. Sv. 16. Básnické spisy. Red. Miloslav Hýsek. Úprava František Bílek. 3. vyd. P., Melantrich s. - Březina, Otokar: Spisy. Sv. 1. Básnické spisy. Vyd. připr. Břetislav Štorek. Doslov: Josef Hrabák. 1. vyd. v Národní knihovně. P., Čs. spisovatel s. - Národní knihovna. Sv. 91. Kouzlo hvězdného nebe. Cena času. Úvod František Jech: Hvězdné nebe Otokara Březiny. Jaroměřice nad Rokytnou, Emilie Lakomá a František Jech s. Modlitba za nepřátele. Výbor básní uspoř., pozn. a doslov naps. Miroslav Červenka. Kresby Sylvie Vodáková. 1. vyd. P., Mladá fronta s. - Květy poezie. Sv. 71. Moje matka. Se čtyřmi překlady. /Do latiny přel. Jan Šprincl, do italštiny Luigi Salvini, do němčiny O. F. Babler, do angličtiny Paul Selver./ Předml. Miloš Dvořák. Znojmo, Okresní knihovna s. Motiv z Beethovena. P., Konůpek Návrat. K vyd. připr. a pozn. naps. Otakar Fiala. Prostějov, Okresní knihovna s. Nebezpečí sklizně. Výbor uspoř., pásmem o životě a díle a dokument. materiálem doprovodil Miroslav Červenka. Úvod. esej: Jaroslav Janků. Kresby Jan Konůpek. P., Čs. spisovatel s. - Klub přátel poezie. Roč. 8. Základní řada. Sv. 4. Nevlastní děti země. Výbor z díla. Uspoř. a doslov naps. Jan Adam. Il. Jan Istler. 1. vyd. P., Čs.spisovatel s. - Klub přátel poezie. Roč. 28. Zlatý fond. Sv. 2. Prosa. Red. Miloslav Hýsek. v úpravě Františka Bálka. P., Melantrich s. - Březina, Otokar: Spisy. Sv. II. Prvotiny. Red. Miloslav Hýsek. V úpravě Františka Bílka. P., Melantrich s. - Březina, Otokar: Spisy. Sv. III. 2

3 Symfonie bratrských hlasů. Poesie Otokara Březiny v cizích jazycích. Uspoř. O. F. Babler. Brno, Blok s. Tajemné dálky - Stavitelé chrámu. K vyd. připr. a ediční doslov naps. Rudolf Havel. Il. Vladimír Tesař. 1. vyd. ve Skvostech. P., Odeon s. - Skvosty. Sv. 46. Tajemné dálky. Svítání na západě. Slovo o autorovi a úryvky vzpomínek G. Saudkové- Pickové vybral Ivo Koudelka. P., Regulus s. Země vítězů a jiné básně z knih Otokara Březiny. Il. Jan Konůpek. P., Alois Dyk s. - Vinice. V. Korespondence Dopisy Otokara Březiny. Il. Emanuel Chalupný. Dopisy a výroky Otokara Březiny. P., Fr. Borový s. - Paměti. Knihovna literárních vzpomínek. Dopisy Otokara Březiny Anně Pammerové z let 1889 až Úvodem a pozn. opatřil J. Křemen. P., Melantrich Dopisy Otokara Březiny Františku Bílkovi. / / P., Fr. Borový s. - Paměti. Sv. 5. Hledání a jistota. Vzájemná korespondence Otokara Březiny s Otokarem Theerem. Z rukopisů vyd. Jaroslav Kabeš. 1. vyd. P., Jan Pohořelý s. - Přátelství. Sv. 21. Listy Otokara Březiny Jakubu Demlovi. Tasov, Jakub Deml s. Obr. příl. Přátelství básníků. Vzájemná korespondence Karla Dostála-Lutinova s Juliem Zeyerem a Otokarem Březinou. 1. vyd. Brno, Host s. Vlídné setkání. Vzájemná korespondence Otokara Březiny a Sigismunda Boušky. Uspoř. Miroslav Červenka a Petr Holman. 1. vyd. Olomouc, Votobia s. Vzájemná korespondence Otokara Březiny a F. X. Šaldy. P., Společnost F. X. Šaldy Z LITERATURY O OTOKARU BŘEZINOVI Knihy DEML, Jakub: Mé svědectví o Otokaru Březinovi. Olomouc, Votobia s. 3

4 DVOŘÁK, Miloš: Tradice díla O. Březiny. Doslov Jiří Hek. 2. vyd. Třebíč, ArcaJiMfa s. FIALA. Otakar: Studie z novoříšského období Otokara Březiny. P., Academia s. - Rozpravy ČSAV. Roč. 79/1969. Řada společ. věd. Seš. 9. FISCHER. Otakar: Duše a slovo. Essaie. P., Melantrich s. FRAENKL, Pavel: Otokar Březina. Mládí a přerod. Geneze díla. P., Melantrich s. MARTEN, Miloš: Akkord. Mácha - Zeyer - Březina. Il. Zdenka Braunerová. P., B. Kočí s. KRÁLÍK, Oldřich: Otokar Březina Logika jeho díla. P., Melantrich s. LAKOMÁ, Emilie: Úlomky hovorů Otokara Březiny. Brno, Jota a Arca JiMfa s. LESNÝ, Vincenc: Básnický zápas Otokara Březiny. Il. František Kobliha. P., Jan Pohořelý s. - Přátelství. Sv. 16. MARTEN, Miloš: Otokar Březina. Essay. P., nákl. vl s. MOUČKA, Josef: Z rozprav s Otokarem Březinou. Příspěvek z jeho životopisu a poznání. P., Alois Srdce s. - Kruh četby. 24. OTOKAR Březina. 13. září září /Sborníček./ P., Academia s. -Vyd. Městské muzeum Otokara Březiny v Počátkách k 100. výročí narození básníka. OTOKAR Březina a současnost. Materiály ze sympozia konaného v Jaroměřicích nad Rokytnou října Uspoř. Petr Holman. Třebíč, FiBOX s. PERNICA, Bohuslav: Otokar Březina intimní. Anna Pammrová. 2. vyd. Mladá Boleslav Hejda a Zbroj s. PICKOVÁ-SAUDKOVÁ, Gisa: Hovory s Otokarem Březinou. P., Mánes s. - Knihy Mánesa. Sv. II. POSPÍŠILOVÁ, A. : Otokar Březina, člověk a básník. Olomouc, Index s. SAUDEK, Emil: Pod oblohou Otokara Březiny. P., Melantrich s. STAVITEL chrámu. Památník básníka a myslitele Otokara Březiny. Il. František Bílek. P., Čin s. - Památková edice Činu. Sv. 5. 4

5 DURYCH, Jaroslav: Otokar Březina. P., Aventinum s. - Aventinum. Sv SVOBODA, Svatopluk: Hvězdy českého básníka a mystika Otokara Březiny. Il. František Bílek. 1. vyd. P., Vodnář s. VRBA, Jan: Otokar Březina a jiní přátelé v mé paměti. 1. vyd. P., J. Otto s. - Vrba, Jan: Sebrané spisy. Sv. XXXIX. ZIKA, Josef: Otokar Březina. Studie s ukázkami z díla. 1. vyd. P., Melantrich s. - Odkazy. Sv. 27. Stati ČERNÝ, Václav: Stavitel chrámu. In: Černý, Václav: Studie ze starší světové literatury. P., Mladá fronta 1969, s ČERVENKA, Miroslav: Březinovské úvahy. In: Červenka, M.: Symboly, písně a mýty. P., Čs. spisovatel 1966, s ČERVENKA, Miroslav: Březinův výklad Svítání na západě. In: Červenka, M. : Styl a význam. P., Čs. spisovatel 1991, s ČERVENKA, Miroslav: Modlitba za nepřátele. /Rozbor básně./ In: Červenka, M.: Styl a význam. P., Čs. spisovatel 1991, s ČERVENKA, Miroslav: Otokar Březina. In: Červenka, M.: Z večerní školy versologie. II. Pardubice, Akcent 1991, s FISCHER, Otakar: Březinův rým. In: Fischer, O.: Duše, slovo, svět. P., Čs. spisovatel FUČÍK, Bedřich: Od země k hvězdám. In: Fučík, B.: Čtrnáctero zastavení. P., Melantrich-Arkýř 1992, s FUČÍK, Bedřich: K výročí smrti Otokara Březiny. In: Fučík, B.: Kritické příležitosti I. P., Melantrich 1998, s HORA, Josef: Otokar Březina. In: Hora, J.: Duch stále se rodící. P., Čs. spisovatel 1981, s HORA, Josef: Otokar Březina. In: Hora, J.: Poesie a život. P., Čs. spisovatel 1959, s

6 KOŽMÍN, Zdeněk: Čas a prostor v Březinově Světě rostlin. In: Kožmín, Z.: Studie a kritiky. P., Torst 1995, s KRÁLÍK, Oldřich: Vladaři ducha. In: Králík, O.: Osvobozená slova. P., Torst 1995, s LOUKOTKA, Jiří: K otázce interpretace ideově filozofického profilu básnického díla Otokara Březiny. In: Loukotka, J.: O náboženství a umění. P., Horizont NOVÁK, Arne: Národní význam Otokara Březiny. In: Novák, A.: Česká literatura a národní tradice. Brno, Blok 1995, s SVOZIL, Bohumil: V krajinách poezie. Básnické vývojové tendence z konce 19. století. P., Čs. spisovatel 1979, s , , ŠALDA, F. X.: Národní podobenství tvorby Březinovy. In: Šalda, F. X.: Kritické projevy P., Čs. spisovatel 1957, s ŠALDA, F. X.: Otokar Březina. In: Šalda, F. X.: České medailónky. P., SNKLHU 1959, s ŠALDA, F. X.: Otokar Březina. Kritický medailon. In: Šalda, F. X.: Kritické projevy P., Čs. spisovatel 1953, s ŠALDA, F. X.: Vývoj a integrace v poesii Otokara Březiny. In: Šalda, F. X.: Duše a dílo. Podobizny a medailóny. 5. vyd. P., Melantrich 1947, s ŠALDA, F. X.: Z období zápisníku. II. Studie, medailónky a glosy z literatury české. / Literatura o O. Březinovi./ P., Odeon 1987, s Články VITULA, Jiří: Lidská tvář Otokara Březiny. Lidová demokracie, JÍLEK, Stanislav: Za bratrstvím života, lásky a práce. Katolické noviny, 6, 1954, č. 37, s. 3. JANŮ, Jaroslav: O poezii Otokara Březiny. Literární noviny, 3, 1954, č. 12, s obr. FLORIAN, Miroslav: Dluh naší kritiky. (Na okraj 25. výročí smrti Otokara Březiny.) Nová cesta, 2, 1954, č. 14, s obr. 6

7 BRANISLAV, František: Moudrý básník. Lidová demokracie, , s. 5. J. R.: Otokar Březina a dnešek. Obrana lidu, , s. 5. LOUKOTKA, Jiří: Jeden z největších mistrů mateřštiny. Mladá fronta, , s. 5. Ns.: Pseudonym Otokar Březina. Svobodné slovo, , s obr. PETRMICHL, Jan: Zaživa zazděná má píseň... K 90. výročí narození Otokara Březiny. Rudé právo, , s. 3. JÍLEK, František: Myslitel o lidské řeči. (K eseji Otokara Březiny Slovo.) Lidová demokracie, , s. 4. ŘÍHA, Jindřich: Básník mezi svými. Lidová demokracie, , s. 5. ZIKA, Josef: Básník touhy proniknout do vesmíru. Kultura 1958, 1958, č. 37, s. 3. BRANISLAV, František: Ze živých slov Otokara Březiny. Lidová demokracie, , s. 5. bk.: O nové hodnocení díla Otokara Březiny. Lidová demokracie, , s. 3. FIALA, Otakar: Mlčení Otokara Březiny. (Chronologie rukopisu Skrytých dějin.) Časopis Moravského muzea, Vědy společenské, 50, 1965, s tab. Souhrn něm. ČERVENKA, Miroslav: Březinův verš. Česká literatura, 13, 1965, č. 2, s Souhrn angl. HOREČKA, František: Antieva Otokara Březiny. (Anna Pammrová.) Červený květ, 11, 1966, č. 9, s FIALA, Otakar: Poslední esej Otokara Březiny. Host do domu, 13, 1966, č. 1, s

8 THIELE, Vladimír: Básník Otokar Březina. /Vzpomínky./ Svět v obrazech, 22, 1966, č. 50, s obr. HYNKOVÁ, L.: Na okraj Březinova životopisu. Lidová demokracie, , s. 4. DVOŘÁK, Miloš: Otokar Březina a Nová Říše. Lidová demokracie, , s. 4. PARKAN, Věroslav: Otokar Březina. Jihočeská pravda, , s. 4. KOPIC, Bořivoj: Pouť ke hrobu Otokara Březiny. Lidová demokracie, , s. 5. TESAŘ, Stanislav: Bílé městečko a Otokar Březina. /Nová Říše./ Rovnost, , s. 4. HEK, Jiří: Jubileum básníka. Rovnost, , s obr. ČERVENKA, Miroslav: Otokar Březina v září Rudé právo, , s. 5. FALADA, V.: Největší český umělec slova. Zemědělské noviny, , s. 2. POLÁK, Josef: Osamělý básník. Pravda, , s. 3. ŠIMŮNEK, Jaroslav: Za hudbou pramenů. Mladá fronta, , s. 3. (fb): Nesmrtelný génius české poezie. Lidová demokracie, , s. 5. VITULA, Jiří: Otokar Březina mezi svými. Lidová demokracie, , s. 5. KRÁLÍK, Oldřich: Otokar Březina po sto letech. Červený květ, 13, 1968, č. 9, s BÍLKOVÁ, B. M.: Sté výročí Otokara Březiny. Český zápas, 51, 1968, č. 36, s. 4. 8

9 ŠEVČÍK, J.: Za básníkem Otokarem Březinou. Čs. svět, 23, 1968, č. 19/20, s obr. ZÁVADA, Vilém: Otokar Březina. Čtenář, 20, 1968, č. 12, s LOUKOTKA, Jiří: Vzpomínka na básníka - učitele Otokara Březinu. Komenský, 93, 1968, č. 1, s SV: Století Otokara Březiny. Kostnické jiskry, 53, 1968, č. 32, s. 4. S.V.: Otokar Březina hymnický a důvěrný. Křesťanská revue, 35, 1968, č. 10, s ŠMATLÁK, Stanislav: O kosmickém optimizme Otokara Březinu. Nové slovo, 10, 1968, č. 17, s. 11. MOURKOVÁ, Jarmila: Volní charakter Březinovy poezie. Plamen, 10, 1968, č. 9, s BEDNÁŘ, Jiří: Odcizení v Březinově poezii. Plamen, 10, 1968, č. 10, s ČAPEK, J. B.: Básník vesmíru a člověka. Sešity pro literaturu a diskusi, 3, 1968, č. 24, s J. V.: Přátelství Otokara Březiny s Annou Pammrovou. Svět v obrazech, 24, 1968, č. 36, s obr. CVEK, Vojtěch: Z jubilejního roku Březinova. Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd společenských, Sv. 5, s FALADA, Václav: Otokar Březina do nového století. Zítřek, 1, 1968, č. 1, s. 12. SUCHÝ, Josef: Básník bolesti a rozjímání. Zemědělské noviny, , s. 2. CVEK, Vojtěch: Otokar Březina jako pedagog. Rovnost, , s. 9. MARKOVÁ, Dagmar: Básník a učitel. Průboj, , s

10 VOKOLEK, Vladimír: Obrana básníka. Dialog, kulturně politický měsíčník 1969, č. 5, s ČERVENKA, Miroslav: Tematické posloupnosti v Březinově próze. Česká literatura, 17, 1969, č. 1-2, s JANŮ, Jaroslav: Otokar Březina a P. Teilhard de Chardin. Listy, 2, 1969, č. 12, s. 11. FILIPEC, Josef: K jazyku a stylu Otokara Březiny. Naše řeč, 52, 1969, č. 1, s tab. EXNER, Milan: Básník, myslitel, světec... Tvar, 1969, č. 18, s MIRVALDOVÁ-JANATOVÁ, Hana: Podoby symbolického způsobu označení v Březinově a Vančurově díle. Česká literatura, 18, 1970, č. 1, s Souhrn franc. HEYDUK, Josef: Březinovo umělecké poselství. Lidová demokracie, , s. 5. NEČAS, Jaroslav: Jak se zrodil pseudonym Otokar Březina. Naše rodina, 1974, č. 12, s. 14. FLEGL, Michal: Březinův boj se smrtí. Křesťanská revue, 62, 1975, č. 1/2, s (rkt): Básníkova cesta k životu. Lidová demokracie, , s. 5. (zh): Hudbu miliónu srdcí uslyšel jsem... Mladá fronta, , s. 4. HOLUB, Dalibor: Otokar Březina. Český jazyk a literatura, 29, 1978/1979, s. 7, s SPĚVÁČEK, Václav: Vzpomínky na učitele češtiny Otokara Březinu. Český jazyk a literatura, 29, 1978/1979, č. 2, s pak: Básník vesmírných tónů. Svobodné slovo, , s obr. /zh/: Zápas se samotou. Mladá fronta, , s

11 /bj/: Březinovo hledání smyslu života. Pravda, , s. 5. HOBRA, R.: Památce Otokara Březiny. Český zápas, 59, 1979, č. 12, s. 3. LEBEDA, Jan: Zrození básníka. Katolické noviny, 31, 1979, č. 12, s. 3. HRABÁK, Josef: Zamyšlení k výročí Otokara Březiny. Literární měsíčník, 8, 1979, č. 3, s VLAŠÍN, Štěpán: Básník kosmického bratrství. Věda a život, 24, 1979, č. 3, s obr. (v): Básnický svět Otokara Březiny. Lidová demokracie, , s obr. fc: Básník hymnických vizí. Lidová demokracie, 44, , s. 5. FOUSKOVÁ, Dagmar: Majestát myšlenek a slov. Práce, 44, , s. 6. SOLDÁN, Ladislav: Sklizeň světla. Svobodné slovo, 44, , s. 5. KÜCHLER, Václav: Otokar Březina. Katolické noviny, 40, 1988, č. 48, s obr. ADAM, Jan: Otokar Březina - myslitel či básník? Kmen, 1988, č. 37, s. 1 a 3. 2 obr. bs: K výročí Otokara Březiny. Kulturní rozvoj, 4, 1988, č. 17, s. 3. KAPINUS, Miroslav: Království ticha aneb Co s básníkem? Kulturní rozvoj, 4, 1988, č. 19, s obr. HOLMAN, Petr: Frekvenční slovník básnického jazyka Otokara Březiny. Naše řeč, 71, 1988, č. 1, s Lit. VITULA, Jiří: Tajemná přítelkyně básníkova. (Otokar Březina a Anna Pammrová.) Lidová demokracie, 45, , s S výňatky ze vzpomínek A. P. 11

12 BARTŮŠEK, Stanislav: Otokar Březina a revue Nový život. Duchovní pastýř, 38, 1989, č. 9, s LORENZOVÁ, Helena: Krása světa. Estetika, 26, 1989, č. 4, s Lit. 22. KLUKANOVÁ, Ludmila - ZEJDA, Radovan: Zachování nenahraditelného. (Plán na přestavbu Muzea Otokara Březiny, Jaroměřice.) Kmen, 1989, č. 52, s obr. HOLMAN, Petr: Březina stále přítomný. Literární měsíčník, 18, 1989, č. 3, s obr. MED, Jaroslav: K interpretaci symbolismu u Otokara Březiny. Slavia, 58, 1989, č. 1/2, s HOLMAN, Petr: Otokar Březina a krásná kniha. Typografie, 1989, č. 12, s obr. ZELENKA, Jaromír: Březina v dobrých rukou. /Založení Společnosti Otokara Březiny, Jaroměřice nad Rokytnou./ Lidové noviny, 3, , s. 7. HOLMAN, Petr: Dopisy Otokara Březiny Růženě Svobodové. Česká literatura, 38, 1990, č. 6, s ONDRÁČEK, Antonín: Co ještě dlužíme Březinovi? /Návrh na zřízení památníku v Nové Říši./ Tvar, 1, 1990, č. 1, s. 3. SOLDÁN, Ladislav: Cesta ke světlu. Nad problematikou místa Schopenhauerovy filozofie v básnické tvorbě a duchovním ustrojení Otokara Březiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Ř.B. filozofická, 40, 1991, č. 38, s BLAŽEK, Bohuslav: Básník o bolesti. Vesmír, 70, 1991, č. 5, s HOLMAN, Petr: Březina v dopisech Anny Pammrové Marii Ježkové. Česká literatura, 40, 1992, č. 4, s MICHL, Josef B.: Cesty k Parnasu. ROK, 3, 1992, č. 4, s KÖRBREL, Bohumír: Milníky života Otokara Březiny. Českobudějovické listy, 2, , s

13 MÁCHAL, Aleš: V bratrském tichu rodiny a lesa. Před 65. lety zemřel Otokar Březina. Lidová demokracie, , s. 4. HOLMAN, Petr: Jediná láska, jediný život... Z dopisů Otokara Březiny Emilii Lakomé. Česká literatura, 44, 1996, č. 2, s PUTNA, Martin C.: K recepci díla Otokara Březiny - pokus o metakritiku interpretací katolizujících a dekatolizujících. Česká literatura, 44, 1996, č. 5, s HÖFER, Ferdinand: Sympozium Otokar Březina a současnost. Duha, Informace o knihách a knihovnách z Moravy, 10, 1996, č. 1, s. 17. EXNER, Milan: Básník, myslitel, světec... Tvar, 7, 1996, č. 18, s JIROUŠEK, Bohumil: Otokar Březina v dopisech Anny Pammrové Pavle Moudré. Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, 33, 1996, č. 2, s JÍLEK, Rudolf: Metaforizace v Březinových sbírkách. Česká literatura, 45, 1997, č. 1, s VELIČKOVÁ, Helena: Co prozradí písmo: Otokar Březina. Čtenář. Měsíčník pro práci s knihou, 49, 1997, č. 6, s MOKREJŠ, Antonín: Básník nebo myslitel? Filosofický časopis, 45, 1997, č. 1, s Recenze Básnické spisy FLEGL, Michal: Protiklad života a smrti v díle O. Březiny. Česká literatura, 27, 1979, č. 1, s KOPIC, Bořivoj: Glosa k březinovskému bádání. Literární měsíčník, 6, 1977, č. 1, s POEZIE Otokara Březiny. Práce, , s. 6. VÍŠKOVÁ, Jarmila: Otokar Březina v Národní knihovně. Česká literatura, 27, 1979, č. 1, s

14 (zh): Stavitel chrámu. Mladá fronta, , s. 4. Eseje (bíl): Otokar Březina - esejista. Českobudějovické listy, , s. 4. MED, Jaroslav: Březinovy eseje. Nové knihy, 36, 1996, č. 19, s. 5. Eseje z pozůstalosti SUS, Oleg: Velký univerzalista. Host do domu, 15, 1968, č. 8, s. 65. ZIGO, Milan: Múdrosť básnika. Slovenské pohľady, 85, 1969, č. 3, s Hudba pramenů a jiné eseje HOLMAN, Petr: Eseje Otokara Březiny. Nové knihy, 1989, č. 45, s. 1. ir: Březinovo přání splněno. Kmen, 1989, č. 52, s. 11. MARKVART, Ivo: Úžasné básníkovy prózy. Práce, Příl. s. 5. SLONEK, Jaromír: Březinovy eseje pohromadě. Mladá fronta, , s. 4. ZÁVADA, Dušan: Eseje Otokara Březiny. Lidová demokracie, , s obr. Nevlastní děti země HOLMAN, Petr: Bytostná úcta? Kmen, 1989, č. 50, s

15 Skryté dějiny FLEGL, Michal: Kosmické rozměry dějin. Kostnické jiskry, 56, 1971, č. 16, s. 3. FLEGL, Michal: Rozměry a cesty dějin lidstva. Křesťanská revue, 38, 1971, č. 7/8, s kk: Objevené Skryté dějiny. Svobodné slovo, , s. 4. PŘIKRYLOVÁ, Ivana: Otokar Březina Skryté dějiny. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské univerzity, Ř. B. filosofická, 21, 1972, č. 19, s Svítání na západě ČERVENKA, Miroslav: Březinův výklad Svítání na západě. In: Červenka, M.: Styl a význam. P., Čs. spisovatel 1991, s Tajemné dálky JINDRA, Vítězslav: Dálky věčně tajemné. (Příspěvek ke 100. výročí první básnické sbírky O. Březiny.) Český jazyk a literatura, 45, 1994/1995, č. 9/10. s Větry od pólů ŠALDA, F. X.: Otokar Březina: Větry od pólů. In: Šalda, F. X.: Kritické projevy P., Melantrich 1950, s Vlídné setkání EXNER, Milan: Mimo Vás s nikým si důvěrně nepíši... Tvar, 8, 1997, č. 12, s SLÁDKOVÁ, Lenka: Dopisy o básni. Nové knihy, 37, 1997, č. 17, s

16 Slovníky, encyklopedie, dějiny literatury BALAJKA, Bohuš - SOLDÁN, Ladislav - CHAROUS, Emil: Přehledné dějiny literatury. II. Dějiny české literatury od konce 19. století do r s přehledem vývojových tendencí světové literatury. P., Fortuna 1985, s obr. BURIÁNEK, František: Česká literatura první poloviny XX. století. 1. vyd. P., Čs. spisovatel 1981, s ČERVENKA, Miroslav: Český verš devadesátých let. P., ČSAV s. - Rozpravy ČSAV. Roč. 73/1963. Ř. společ. věd. Sešit 13. ČEŠTÍ spisovatelé z přelomu 19. a 20. století. P., Čs. spisovatel 1972, s HRABÁK, Josef - JEŘÁBEK, Dušan - TICHÁ, Zdenka: Průvodce po dějinách české literatury. 2. dopl. vyd. P., Panorama 1978, s JANÁČKOVÁ, Jaroslava: Česká literatura 19. století. Od Máchy k Březinovi. P., Scientia 1994, s LEXIKON české literatury. 1. A - G. Osobnosti, díla a instituce. P., Academia 1985, s MED, Jaroslav: Spisovatelé ve stínu. Studie o české literatuře. P., Zvon 1995, s MOLDANOVÁ, Dobrava: Česká literatura v období modernismu ( ). Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta UJEP 1996, s NEZVAL, Vítězslav: Moderní básnické směry. 6. vyd., v Čs. spis. 5. P., Čs. spisovatel 1984, s SLOVNÍK českých spisovatelů. Zprac. Ústav pro českou literaturu ČSAV. P., Čs. spisovatel 1964, s SLOVNÍK básnických knih. Díla české poezie od obrození do roku Zprac. Miroslav Červenka, Vladimír Macura, Jaroslav Med, Zdeněk Pešat. P., Čs. spisovatel ŠŤASTNÝ, Radko: Čeští spisovatelé deseti století. P., Státní pedagogické nakladatelství 1974, s Bibliografie HOLMAN, Petr: Otokar Březina. Zprac.... a Jana Sedláková. Úvod Jaromír Kubíček. Brno, Státní vědecká knihovna s. - Výběrové seznamy. Číslo 251/88. 16

17 KUBÍČEK, Jaromír: Otokar Březina. Soupis literatury o jeho životě a díle. Úvod Oldřich Králík. Brno, Univerzitní knihovna s. - Výběrové seznamy Univerzitní knihovny v Brně. Číslo 159. PAPÍRNÍK, Miloš: Knižní dílo Otokara Březiny. Brno, Univerzitní knihovna s. - Výběrové seznamy Univerzitní knihovny v Brně. Číslo 137. VODIČKA, Felix: Březinovská literatura od roku Časopis Matice moravské, 60, 1936, s

Bibliografie Vladimíra Binara Sestavil Michael Špirit Úvod Jan Wiendl. Stav: Listopad 2013

Bibliografie Vladimíra Binara Sestavil Michael Špirit Úvod Jan Wiendl. Stav: Listopad 2013 Bibliografie Vladimíra Binara Sestavil Michael Špirit Úvod Jan Wiendl Stav: Listopad 2013 Prozaik, básník, literární historik a editor, překladatel Vladimír Binar (6. 10. 1941 ve Velkém Meziříčí) se narodil

Více

Josef Strnadel výběrová bibliografie

Josef Strnadel výběrová bibliografie Josef Strnadel výběrová bibliografie Sestavila Alena Hrazdilová ISBN 978-80-7054-137-1 (pdf ) Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě,

Více

ROBERT DESNOS. Personální bibliografie

ROBERT DESNOS. Personální bibliografie ROBERT DESNOS Personální bibliografie Z DÍLA ROBERTA DESNOSE Knihy Básně. Ve výboru Adolfa Kroupy. [Předmluvu napsal Josef Stuna. S komentářem Václava Navrátila]. 1. vyd. Praha : Dělnické nakladatelství,

Více

ERICH MARIA REMARQUE

ERICH MARIA REMARQUE ERICH MARIA REMARQUE Personální bibliografie Z DÍLA E. M. REMARQUEA Knihy Brána vítězství. Z angl. autorem přel. předlohy přel. Z. Dostálová-Dandová. P., Svobodné slovo-melantrich 1958. 443 s. Cesta zpátky.

Více

JOSEF TOPOL. Personální bibliografie

JOSEF TOPOL. Personální bibliografie JOSEF TOPOL Personální bibliografie Z DÍLA JOSEFA TOPOLA Knihy/Dramata Básně. [Uspořádal a ediční poznámku napsal Jan Šulc.] 1. vyd. P., Torst 1997. 431 s. Básně a jejich torsa. [Sbírku seřadila Jiřina

Více

B U L L E T I N. Společnosti Otokara Březiny

B U L L E T I N. Společnosti Otokara Březiny B U L L E T I N Společnosti Otokara Březiny 39 Jaroměřice nad Rokytnou PROSINEC 2005 Zpívala Uhasly květy šafránu a hořce voní chlad, je večer, bratr večera, jenž do tváří nám tehdy zavíval. V té chvíli

Více

B U L L E T I N. Společnosti Otokara Březiny

B U L L E T I N. Společnosti Otokara Březiny B U L L E T I N Společnosti Otokara Březiny 37 Jaroměřice nad Rokytnou BŘEZEN 2005 Otokar Březina PŘÍRODA Hudbou hrály ukryté prameny a den můj k ní zpíval svou píseň na březích melancholických. Smutek

Více

SIGMUND FREUD. Personální bibliografie

SIGMUND FREUD. Personální bibliografie SIGMUND FREUD Personální bibliografie Z DÍLA SIGMUNDA FREUDA Knihy Budoucnost jedné iluse. Přel. Harry Schütz, Dr. Fr. Navrátil. P., Volná Myšlenka 1929. 82, [I] s. Kompendio de psikanalizo. Tradukita

Více

B U L L E T I N. Společnosti Otokara Březiny JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU ČERVENEC 2003

B U L L E T I N. Společnosti Otokara Březiny JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU ČERVENEC 2003 B U L L E T I N Společnosti Otokara Březiny 32 JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU ČERVENEC 2003 Na prahu bratří usedal jsem, záhadný cizinec, podvečer, a v dalekém šumění vod a písni větrů a zářících sfér, o práci

Více

Seznam knih Městské muzeum Žamberk

Seznam knih Městské muzeum Žamberk Seznam knih Městské muzeum Žamberk ISBN (SPN) NÁZEV PŘ.Č. Regál nad Vlaďkou - 1 Regál nad Vlaďkou - 2 80-7277-256-2 FIDLER, Jiří; SLUKA, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938,

Více

18. aukce 8. prosince 2001, 10 hod. Hotel EXPO

18. aukce 8. prosince 2001, 10 hod. Hotel EXPO 18. aukce 8. prosince 2001, 10 hod. Hotel EXPO PŘEHLED KATALOGU A PROGRAM AUKCE AUCTION PROGRAM I. Autografy a knihy s podpisy Signatures 1 37 II. Knihy a obálky Books and wrappers 38 90 III. Avantgarda

Více

Osobní bibliografie od roku 1965 1/

Osobní bibliografie od roku 1965 1/ Orlické hory a Podorlicko 17: 11 44 (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640 PhDr. Ladislav Hladký, CSc. Osobní bibliografie od roku 1965 1/ 1965 Příspěvek k dějinám soukenické výroby v Jihlavě

Více

B U L L E T I N. Společnosti Otokara Březiny JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU PROSINEC 2004

B U L L E T I N. Společnosti Otokara Březiny JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU PROSINEC 2004 B U L L E T I N Společnosti Otokara Březiny 36 JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU PROSINEC 2004 SEN JEDEN SVÍTÍ Jde hudba jara modrým pološerem, žeň červánků v ní kvete z vonných par Otevřete dálky! Ať nám podvečerem

Více

Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ

Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ 2008 1 Název zpracovatele : Památník národního písemnictví Adresa sídla : Strahovské nádvoří 132, 118 38 Praha 1 IČ : 00023311 Telefon : 220516695 Fax : 220517277

Více

Literárněvědná bohemistika a ÚČL

Literárněvědná bohemistika a ÚČL Literárněvědná bohemistika a ÚČL věda 25 kolem nás co to je ÚČL a Akademie věd ČR Ústav pro českou literaturu je jedním z 54 autonomních veřejných výzkumných ústavů patřících do svazku Akademie věd ČR

Více

Rejchrtová. Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar. 1940

Rejchrtová. Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar. 1940 Rejchrtová Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar. 1940 Disertační a habilitační práce: 1973: Politické názory Václava Budovce z Budova, disertační práce na UK FF Praha, s. 241. 1986: Studie k českému

Více

Lidová kultura Horácka Bibliografie

Lidová kultura Horácka Bibliografie Lidová kultura Horácka Bibliografie OBSAH Lidová slovesnost 1-51 Lidový oděv 52-113 Lidová hudba, tanec 114-204 Zvyky 205-286 Lidové umění, stavitelství, řemesla 287-334 Etnografie obecně 335-408 Diplomové

Více

Josef Hrubý. básnické dílo. bibliografie

Josef Hrubý. básnické dílo. bibliografie Josef Hrubý básnické dílo bibliografie Plzeň 2012 Knihovna města Plzně, 2012 OBSAH Předmluva... 5 Úvod... 7 BÁSNICKÁ TVORBA JOSEFA HRUBÉHO Sbírky poezie, bibliofilská vydání, překlady a recenze... 9 Básně

Více

BASTL Miroslav doc. PhDr. CSc. *1926 Člen SVčS oblast Pardubicko, Chrudim Člen Literárněvědné společnosti při ČSAV Spoluautor

BASTL Miroslav doc. PhDr. CSc. *1926 Člen SVčS oblast Pardubicko, Chrudim Člen Literárněvědné společnosti při ČSAV Spoluautor BASTL Miroslav doc. PhDr. CSc. *1926 Člen SVčS oblast Pardubicko, Chrudim Člen Literárněvědné společnosti při ČSAV Literární vědec. Autor monografických prací (o E. Štorchovi, J. Johnovi aj.), desítek

Více

25. aukce sobota 7. května 2005, 13.30 hod. Hotel EXPO

25. aukce sobota 7. května 2005, 13.30 hod. Hotel EXPO 25. aukce sobota 7. května 2005, 13.30 hod. Hotel EXPO PŘEHLED KATALOGU A PROGRAM AUKCE AUCTION PROGRAM I. Esoterica 1 20 II. Fotografie Photography 21 41 III. Josef Čapek 42 67 IV. Avantgarda Avant-garde

Více

JAN LADISLAV DUSÍK. Personální bibliografie

JAN LADISLAV DUSÍK. Personální bibliografie JAN LADISLAV DUSÍK Personální bibliografie Z DÍLA JANA LADISLAVA DUSÍKA Hudebniny (1760 1812) Sonáta A mol pro klavír [hudebnina]. Opus 18. Č. II. Revidoval a prstokladem opatřil Fr. Rauch. Praha : A.

Více

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha 2010 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha

Více

BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS OF KAREL V. RAIS Ľ ŒUVRE POÉTIQUE DE KAREL V. RAIS

BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS OF KAREL V. RAIS Ľ ŒUVRE POÉTIQUE DE KAREL V. RAIS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Českého jazyka a literatury Studijní program: 2. stupeň Kombinace: Český jazyk francouzský jazyk BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS

Více

Martin Pollack Mrtvý v bunkru

Martin Pollack Mrtvý v bunkru 1 HISTORIE Martin Pollack Mrtvý v bunkru Zpráva o mém otci MRTVÝ V BUNKRU Martin Pollack Zpráva o mém otci Sbarramento di Brennero/ Hráz u Brennerského průsmyku: u vchodu do bunkru na italsko-rakouské

Více

Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13

Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13 Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13 A) Literární archiv (OLA) 13 B) Knihovna (OK) 25 C) Umělecké sbírky (OUS) 33 D) Depozitáře 41 5. Prezentace

Více

Nejstarší legendy přemyslovských Čech První pokračovatelé Kosmovi Zbraslavká kronika Blaník Hvězdy na nebi, lidé na zemi Hrst rýže Mariánské motivy v

Nejstarší legendy přemyslovských Čech První pokračovatelé Kosmovi Zbraslavká kronika Blaník Hvězdy na nebi, lidé na zemi Hrst rýže Mariánské motivy v Autor_ Nazev_ Nejstarší legendy přemyslovských Čech První pokračovatelé Kosmovi Zbraslavká kronika Blaník Hvězdy na nebi, lidé na zemi Hrst rýže Mariánské motivy v českém umění slovesném a výtvarném Rámájanam

Více

[Přehled přednášek a referátů]

[Přehled přednášek a referátů] A PROPOS A propos d'une traduction / autoři příspěvků Henri Granjard, M. Berthet, Charles Cerny, Robert Vlach ; redakce Jaroslav Trnka. - Paris : Rencontres, 1953. - 32 s. - (Rencontres ; sv. 7). - Studijní

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MILOSLAV BEUTLER (1897-1964) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MILOSLAV BEUTLER (1897-1964) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MILOSLAV BEUTLER (1897-1964) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1899-1990 Číslo evidenčního listu NAD: 109 Evidenční číslo: 108 Zpracoval: Tomáš Hylmar Místo: Praha

Více

KBO 6056 a KBO 6071/ Litera rnı kritika

KBO 6056 a KBO 6071/ Litera rnı kritika KBO 6056 a KBO 6071/ Litera rnı kritika Vyučující Mgr. Filip Komberec email: komberec.filip@gmail.com kancelář č. 435 (nová budova) KH: pondělí 15.00-16.00 Anotace Cílem kurzu je získání orientace ve vývoji

Více

Č ESKÁ LITERATURA III (DEVADESÁTÁ LÉTA XX. STOL.)

Č ESKÁ LITERATURA III (DEVADESÁTÁ LÉTA XX. STOL.) - 1 - OSTRAVSKÁ UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Č ESKÁ LITERATURA III (DEVADESÁTÁ LÉTA XX. STOL.) PETR HANUŠKA IVA MÁLKOVÁ OSTRAVA 2002 Číslo a název podkapitoly (nebo kapitoly) - 2 - Cíle předmětu Po prostudování

Více