OTOKAR BŘEZINA. Personální bibliografie Z DÍLA OTOKARA BŘEZINY. Poezie. Ruce. Il. Mikuláš Medek. 1. vyd. v Bloku. Brno, Blok s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OTOKAR BŘEZINA. Personální bibliografie Z DÍLA OTOKARA BŘEZINY. Poezie. Ruce. Il. Mikuláš Medek. 1. vyd. v Bloku. Brno, Blok 1965. 61 s."

Transkript

1 OTOKAR BŘEZINA Personální bibliografie Z DÍLA OTOKARA BŘEZINY Poezie Ruce. Il. Mikuláš Medek. 1. vyd. v Bloku. Brno, Blok s. Stavitelé chrámu. 5. vyd. P., Mánes s. - Březina, Otokar: Básnické spisy. Sv. IV. Svítání na západě. Red. Miloslav Hýsek. Il. Jan Konůpek. 1. vyd. P., Jan Pohořelý s. - Vltava. Sv. 3. Tajemné dálky. 5. vyd. P., Mánes s. - Březina, Otokar: Básnické spisy. Sv. I. Větry od pólů. Il. František Kobliha. P., Jan Pohořelý s. - Vltava. Sv. 2. Eseje Eseje. Uspoř., k vyd. připravil a doslov naps. Petr Holman. Olomouc, Votobia s. Eseje z pozůstalosti. Skryté dějiny, část posmrtná. Z rukopis. pozůstalosti připr., pozn. k textu a doslov naps. Otakar Fiala. Il. Jiří Hadlač. 2. vyd. Brno, Blok s. Hudba pramenů. 4. vyd. P., Mánes s. Hudba pramenů a jiné eseje. Uspoř. a doslov naps. Petr Holman. 1. vyd. v tomto uspoř. P., Odeon s. Jediné dílo. Essay. Vyňato z Volných Směrů r Il. Jan Konůpek. Litomyšl, Portman Oslnění svobody. Essay. P., Melantrich Skryté dějiny. Vydání na základě textů rekonstruovaných Otakarem Fialou. Připr. a ediční pozn. naps. Josef Zika. 1. vyd. P., Melantrich s. - České myšlení. Sv. 3. 1

2 Smysl boje. Essay. Z Volných Směrů Il. Jan Konůpek. Litomyšl, Portman s. Zrcadlení v hloubce. Essay. P., Bedřich Bělohlávek s. - Dobrá edice. Sv. 16. Výbory z díla Básně. K vyd. připr. a ed. pozn. naps. Josef Zika. Předml.: Jaroslav Janů. 1.vyd. P., Čs. spisovatel s. - Odkazy. Sv. 16. Básnické spisy. Red. Miloslav Hýsek. Úprava František Bílek. 3. vyd. P., Melantrich s. - Březina, Otokar: Spisy. Sv. 1. Básnické spisy. Vyd. připr. Břetislav Štorek. Doslov: Josef Hrabák. 1. vyd. v Národní knihovně. P., Čs. spisovatel s. - Národní knihovna. Sv. 91. Kouzlo hvězdného nebe. Cena času. Úvod František Jech: Hvězdné nebe Otokara Březiny. Jaroměřice nad Rokytnou, Emilie Lakomá a František Jech s. Modlitba za nepřátele. Výbor básní uspoř., pozn. a doslov naps. Miroslav Červenka. Kresby Sylvie Vodáková. 1. vyd. P., Mladá fronta s. - Květy poezie. Sv. 71. Moje matka. Se čtyřmi překlady. /Do latiny přel. Jan Šprincl, do italštiny Luigi Salvini, do němčiny O. F. Babler, do angličtiny Paul Selver./ Předml. Miloš Dvořák. Znojmo, Okresní knihovna s. Motiv z Beethovena. P., Konůpek Návrat. K vyd. připr. a pozn. naps. Otakar Fiala. Prostějov, Okresní knihovna s. Nebezpečí sklizně. Výbor uspoř., pásmem o životě a díle a dokument. materiálem doprovodil Miroslav Červenka. Úvod. esej: Jaroslav Janků. Kresby Jan Konůpek. P., Čs. spisovatel s. - Klub přátel poezie. Roč. 8. Základní řada. Sv. 4. Nevlastní děti země. Výbor z díla. Uspoř. a doslov naps. Jan Adam. Il. Jan Istler. 1. vyd. P., Čs.spisovatel s. - Klub přátel poezie. Roč. 28. Zlatý fond. Sv. 2. Prosa. Red. Miloslav Hýsek. v úpravě Františka Bálka. P., Melantrich s. - Březina, Otokar: Spisy. Sv. II. Prvotiny. Red. Miloslav Hýsek. V úpravě Františka Bílka. P., Melantrich s. - Březina, Otokar: Spisy. Sv. III. 2

3 Symfonie bratrských hlasů. Poesie Otokara Březiny v cizích jazycích. Uspoř. O. F. Babler. Brno, Blok s. Tajemné dálky - Stavitelé chrámu. K vyd. připr. a ediční doslov naps. Rudolf Havel. Il. Vladimír Tesař. 1. vyd. ve Skvostech. P., Odeon s. - Skvosty. Sv. 46. Tajemné dálky. Svítání na západě. Slovo o autorovi a úryvky vzpomínek G. Saudkové- Pickové vybral Ivo Koudelka. P., Regulus s. Země vítězů a jiné básně z knih Otokara Březiny. Il. Jan Konůpek. P., Alois Dyk s. - Vinice. V. Korespondence Dopisy Otokara Březiny. Il. Emanuel Chalupný. Dopisy a výroky Otokara Březiny. P., Fr. Borový s. - Paměti. Knihovna literárních vzpomínek. Dopisy Otokara Březiny Anně Pammerové z let 1889 až Úvodem a pozn. opatřil J. Křemen. P., Melantrich Dopisy Otokara Březiny Františku Bílkovi. / / P., Fr. Borový s. - Paměti. Sv. 5. Hledání a jistota. Vzájemná korespondence Otokara Březiny s Otokarem Theerem. Z rukopisů vyd. Jaroslav Kabeš. 1. vyd. P., Jan Pohořelý s. - Přátelství. Sv. 21. Listy Otokara Březiny Jakubu Demlovi. Tasov, Jakub Deml s. Obr. příl. Přátelství básníků. Vzájemná korespondence Karla Dostála-Lutinova s Juliem Zeyerem a Otokarem Březinou. 1. vyd. Brno, Host s. Vlídné setkání. Vzájemná korespondence Otokara Březiny a Sigismunda Boušky. Uspoř. Miroslav Červenka a Petr Holman. 1. vyd. Olomouc, Votobia s. Vzájemná korespondence Otokara Březiny a F. X. Šaldy. P., Společnost F. X. Šaldy Z LITERATURY O OTOKARU BŘEZINOVI Knihy DEML, Jakub: Mé svědectví o Otokaru Březinovi. Olomouc, Votobia s. 3

4 DVOŘÁK, Miloš: Tradice díla O. Březiny. Doslov Jiří Hek. 2. vyd. Třebíč, ArcaJiMfa s. FIALA. Otakar: Studie z novoříšského období Otokara Březiny. P., Academia s. - Rozpravy ČSAV. Roč. 79/1969. Řada společ. věd. Seš. 9. FISCHER. Otakar: Duše a slovo. Essaie. P., Melantrich s. FRAENKL, Pavel: Otokar Březina. Mládí a přerod. Geneze díla. P., Melantrich s. MARTEN, Miloš: Akkord. Mácha - Zeyer - Březina. Il. Zdenka Braunerová. P., B. Kočí s. KRÁLÍK, Oldřich: Otokar Březina Logika jeho díla. P., Melantrich s. LAKOMÁ, Emilie: Úlomky hovorů Otokara Březiny. Brno, Jota a Arca JiMfa s. LESNÝ, Vincenc: Básnický zápas Otokara Březiny. Il. František Kobliha. P., Jan Pohořelý s. - Přátelství. Sv. 16. MARTEN, Miloš: Otokar Březina. Essay. P., nákl. vl s. MOUČKA, Josef: Z rozprav s Otokarem Březinou. Příspěvek z jeho životopisu a poznání. P., Alois Srdce s. - Kruh četby. 24. OTOKAR Březina. 13. září září /Sborníček./ P., Academia s. -Vyd. Městské muzeum Otokara Březiny v Počátkách k 100. výročí narození básníka. OTOKAR Březina a současnost. Materiály ze sympozia konaného v Jaroměřicích nad Rokytnou října Uspoř. Petr Holman. Třebíč, FiBOX s. PERNICA, Bohuslav: Otokar Březina intimní. Anna Pammrová. 2. vyd. Mladá Boleslav Hejda a Zbroj s. PICKOVÁ-SAUDKOVÁ, Gisa: Hovory s Otokarem Březinou. P., Mánes s. - Knihy Mánesa. Sv. II. POSPÍŠILOVÁ, A. : Otokar Březina, člověk a básník. Olomouc, Index s. SAUDEK, Emil: Pod oblohou Otokara Březiny. P., Melantrich s. STAVITEL chrámu. Památník básníka a myslitele Otokara Březiny. Il. František Bílek. P., Čin s. - Památková edice Činu. Sv. 5. 4

5 DURYCH, Jaroslav: Otokar Březina. P., Aventinum s. - Aventinum. Sv SVOBODA, Svatopluk: Hvězdy českého básníka a mystika Otokara Březiny. Il. František Bílek. 1. vyd. P., Vodnář s. VRBA, Jan: Otokar Březina a jiní přátelé v mé paměti. 1. vyd. P., J. Otto s. - Vrba, Jan: Sebrané spisy. Sv. XXXIX. ZIKA, Josef: Otokar Březina. Studie s ukázkami z díla. 1. vyd. P., Melantrich s. - Odkazy. Sv. 27. Stati ČERNÝ, Václav: Stavitel chrámu. In: Černý, Václav: Studie ze starší světové literatury. P., Mladá fronta 1969, s ČERVENKA, Miroslav: Březinovské úvahy. In: Červenka, M.: Symboly, písně a mýty. P., Čs. spisovatel 1966, s ČERVENKA, Miroslav: Březinův výklad Svítání na západě. In: Červenka, M. : Styl a význam. P., Čs. spisovatel 1991, s ČERVENKA, Miroslav: Modlitba za nepřátele. /Rozbor básně./ In: Červenka, M.: Styl a význam. P., Čs. spisovatel 1991, s ČERVENKA, Miroslav: Otokar Březina. In: Červenka, M.: Z večerní školy versologie. II. Pardubice, Akcent 1991, s FISCHER, Otakar: Březinův rým. In: Fischer, O.: Duše, slovo, svět. P., Čs. spisovatel FUČÍK, Bedřich: Od země k hvězdám. In: Fučík, B.: Čtrnáctero zastavení. P., Melantrich-Arkýř 1992, s FUČÍK, Bedřich: K výročí smrti Otokara Březiny. In: Fučík, B.: Kritické příležitosti I. P., Melantrich 1998, s HORA, Josef: Otokar Březina. In: Hora, J.: Duch stále se rodící. P., Čs. spisovatel 1981, s HORA, Josef: Otokar Březina. In: Hora, J.: Poesie a život. P., Čs. spisovatel 1959, s

6 KOŽMÍN, Zdeněk: Čas a prostor v Březinově Světě rostlin. In: Kožmín, Z.: Studie a kritiky. P., Torst 1995, s KRÁLÍK, Oldřich: Vladaři ducha. In: Králík, O.: Osvobozená slova. P., Torst 1995, s LOUKOTKA, Jiří: K otázce interpretace ideově filozofického profilu básnického díla Otokara Březiny. In: Loukotka, J.: O náboženství a umění. P., Horizont NOVÁK, Arne: Národní význam Otokara Březiny. In: Novák, A.: Česká literatura a národní tradice. Brno, Blok 1995, s SVOZIL, Bohumil: V krajinách poezie. Básnické vývojové tendence z konce 19. století. P., Čs. spisovatel 1979, s , , ŠALDA, F. X.: Národní podobenství tvorby Březinovy. In: Šalda, F. X.: Kritické projevy P., Čs. spisovatel 1957, s ŠALDA, F. X.: Otokar Březina. In: Šalda, F. X.: České medailónky. P., SNKLHU 1959, s ŠALDA, F. X.: Otokar Březina. Kritický medailon. In: Šalda, F. X.: Kritické projevy P., Čs. spisovatel 1953, s ŠALDA, F. X.: Vývoj a integrace v poesii Otokara Březiny. In: Šalda, F. X.: Duše a dílo. Podobizny a medailóny. 5. vyd. P., Melantrich 1947, s ŠALDA, F. X.: Z období zápisníku. II. Studie, medailónky a glosy z literatury české. / Literatura o O. Březinovi./ P., Odeon 1987, s Články VITULA, Jiří: Lidská tvář Otokara Březiny. Lidová demokracie, JÍLEK, Stanislav: Za bratrstvím života, lásky a práce. Katolické noviny, 6, 1954, č. 37, s. 3. JANŮ, Jaroslav: O poezii Otokara Březiny. Literární noviny, 3, 1954, č. 12, s obr. FLORIAN, Miroslav: Dluh naší kritiky. (Na okraj 25. výročí smrti Otokara Březiny.) Nová cesta, 2, 1954, č. 14, s obr. 6

7 BRANISLAV, František: Moudrý básník. Lidová demokracie, , s. 5. J. R.: Otokar Březina a dnešek. Obrana lidu, , s. 5. LOUKOTKA, Jiří: Jeden z největších mistrů mateřštiny. Mladá fronta, , s. 5. Ns.: Pseudonym Otokar Březina. Svobodné slovo, , s obr. PETRMICHL, Jan: Zaživa zazděná má píseň... K 90. výročí narození Otokara Březiny. Rudé právo, , s. 3. JÍLEK, František: Myslitel o lidské řeči. (K eseji Otokara Březiny Slovo.) Lidová demokracie, , s. 4. ŘÍHA, Jindřich: Básník mezi svými. Lidová demokracie, , s. 5. ZIKA, Josef: Básník touhy proniknout do vesmíru. Kultura 1958, 1958, č. 37, s. 3. BRANISLAV, František: Ze živých slov Otokara Březiny. Lidová demokracie, , s. 5. bk.: O nové hodnocení díla Otokara Březiny. Lidová demokracie, , s. 3. FIALA, Otakar: Mlčení Otokara Březiny. (Chronologie rukopisu Skrytých dějin.) Časopis Moravského muzea, Vědy společenské, 50, 1965, s tab. Souhrn něm. ČERVENKA, Miroslav: Březinův verš. Česká literatura, 13, 1965, č. 2, s Souhrn angl. HOREČKA, František: Antieva Otokara Březiny. (Anna Pammrová.) Červený květ, 11, 1966, č. 9, s FIALA, Otakar: Poslední esej Otokara Březiny. Host do domu, 13, 1966, č. 1, s

8 THIELE, Vladimír: Básník Otokar Březina. /Vzpomínky./ Svět v obrazech, 22, 1966, č. 50, s obr. HYNKOVÁ, L.: Na okraj Březinova životopisu. Lidová demokracie, , s. 4. DVOŘÁK, Miloš: Otokar Březina a Nová Říše. Lidová demokracie, , s. 4. PARKAN, Věroslav: Otokar Březina. Jihočeská pravda, , s. 4. KOPIC, Bořivoj: Pouť ke hrobu Otokara Březiny. Lidová demokracie, , s. 5. TESAŘ, Stanislav: Bílé městečko a Otokar Březina. /Nová Říše./ Rovnost, , s. 4. HEK, Jiří: Jubileum básníka. Rovnost, , s obr. ČERVENKA, Miroslav: Otokar Březina v září Rudé právo, , s. 5. FALADA, V.: Největší český umělec slova. Zemědělské noviny, , s. 2. POLÁK, Josef: Osamělý básník. Pravda, , s. 3. ŠIMŮNEK, Jaroslav: Za hudbou pramenů. Mladá fronta, , s. 3. (fb): Nesmrtelný génius české poezie. Lidová demokracie, , s. 5. VITULA, Jiří: Otokar Březina mezi svými. Lidová demokracie, , s. 5. KRÁLÍK, Oldřich: Otokar Březina po sto letech. Červený květ, 13, 1968, č. 9, s BÍLKOVÁ, B. M.: Sté výročí Otokara Březiny. Český zápas, 51, 1968, č. 36, s. 4. 8

9 ŠEVČÍK, J.: Za básníkem Otokarem Březinou. Čs. svět, 23, 1968, č. 19/20, s obr. ZÁVADA, Vilém: Otokar Březina. Čtenář, 20, 1968, č. 12, s LOUKOTKA, Jiří: Vzpomínka na básníka - učitele Otokara Březinu. Komenský, 93, 1968, č. 1, s SV: Století Otokara Březiny. Kostnické jiskry, 53, 1968, č. 32, s. 4. S.V.: Otokar Březina hymnický a důvěrný. Křesťanská revue, 35, 1968, č. 10, s ŠMATLÁK, Stanislav: O kosmickém optimizme Otokara Březinu. Nové slovo, 10, 1968, č. 17, s. 11. MOURKOVÁ, Jarmila: Volní charakter Březinovy poezie. Plamen, 10, 1968, č. 9, s BEDNÁŘ, Jiří: Odcizení v Březinově poezii. Plamen, 10, 1968, č. 10, s ČAPEK, J. B.: Básník vesmíru a člověka. Sešity pro literaturu a diskusi, 3, 1968, č. 24, s J. V.: Přátelství Otokara Březiny s Annou Pammrovou. Svět v obrazech, 24, 1968, č. 36, s obr. CVEK, Vojtěch: Z jubilejního roku Březinova. Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd společenských, Sv. 5, s FALADA, Václav: Otokar Březina do nového století. Zítřek, 1, 1968, č. 1, s. 12. SUCHÝ, Josef: Básník bolesti a rozjímání. Zemědělské noviny, , s. 2. CVEK, Vojtěch: Otokar Březina jako pedagog. Rovnost, , s. 9. MARKOVÁ, Dagmar: Básník a učitel. Průboj, , s

10 VOKOLEK, Vladimír: Obrana básníka. Dialog, kulturně politický měsíčník 1969, č. 5, s ČERVENKA, Miroslav: Tematické posloupnosti v Březinově próze. Česká literatura, 17, 1969, č. 1-2, s JANŮ, Jaroslav: Otokar Březina a P. Teilhard de Chardin. Listy, 2, 1969, č. 12, s. 11. FILIPEC, Josef: K jazyku a stylu Otokara Březiny. Naše řeč, 52, 1969, č. 1, s tab. EXNER, Milan: Básník, myslitel, světec... Tvar, 1969, č. 18, s MIRVALDOVÁ-JANATOVÁ, Hana: Podoby symbolického způsobu označení v Březinově a Vančurově díle. Česká literatura, 18, 1970, č. 1, s Souhrn franc. HEYDUK, Josef: Březinovo umělecké poselství. Lidová demokracie, , s. 5. NEČAS, Jaroslav: Jak se zrodil pseudonym Otokar Březina. Naše rodina, 1974, č. 12, s. 14. FLEGL, Michal: Březinův boj se smrtí. Křesťanská revue, 62, 1975, č. 1/2, s (rkt): Básníkova cesta k životu. Lidová demokracie, , s. 5. (zh): Hudbu miliónu srdcí uslyšel jsem... Mladá fronta, , s. 4. HOLUB, Dalibor: Otokar Březina. Český jazyk a literatura, 29, 1978/1979, s. 7, s SPĚVÁČEK, Václav: Vzpomínky na učitele češtiny Otokara Březinu. Český jazyk a literatura, 29, 1978/1979, č. 2, s pak: Básník vesmírných tónů. Svobodné slovo, , s obr. /zh/: Zápas se samotou. Mladá fronta, , s

11 /bj/: Březinovo hledání smyslu života. Pravda, , s. 5. HOBRA, R.: Památce Otokara Březiny. Český zápas, 59, 1979, č. 12, s. 3. LEBEDA, Jan: Zrození básníka. Katolické noviny, 31, 1979, č. 12, s. 3. HRABÁK, Josef: Zamyšlení k výročí Otokara Březiny. Literární měsíčník, 8, 1979, č. 3, s VLAŠÍN, Štěpán: Básník kosmického bratrství. Věda a život, 24, 1979, č. 3, s obr. (v): Básnický svět Otokara Březiny. Lidová demokracie, , s obr. fc: Básník hymnických vizí. Lidová demokracie, 44, , s. 5. FOUSKOVÁ, Dagmar: Majestát myšlenek a slov. Práce, 44, , s. 6. SOLDÁN, Ladislav: Sklizeň světla. Svobodné slovo, 44, , s. 5. KÜCHLER, Václav: Otokar Březina. Katolické noviny, 40, 1988, č. 48, s obr. ADAM, Jan: Otokar Březina - myslitel či básník? Kmen, 1988, č. 37, s. 1 a 3. 2 obr. bs: K výročí Otokara Březiny. Kulturní rozvoj, 4, 1988, č. 17, s. 3. KAPINUS, Miroslav: Království ticha aneb Co s básníkem? Kulturní rozvoj, 4, 1988, č. 19, s obr. HOLMAN, Petr: Frekvenční slovník básnického jazyka Otokara Březiny. Naše řeč, 71, 1988, č. 1, s Lit. VITULA, Jiří: Tajemná přítelkyně básníkova. (Otokar Březina a Anna Pammrová.) Lidová demokracie, 45, , s S výňatky ze vzpomínek A. P. 11

12 BARTŮŠEK, Stanislav: Otokar Březina a revue Nový život. Duchovní pastýř, 38, 1989, č. 9, s LORENZOVÁ, Helena: Krása světa. Estetika, 26, 1989, č. 4, s Lit. 22. KLUKANOVÁ, Ludmila - ZEJDA, Radovan: Zachování nenahraditelného. (Plán na přestavbu Muzea Otokara Březiny, Jaroměřice.) Kmen, 1989, č. 52, s obr. HOLMAN, Petr: Březina stále přítomný. Literární měsíčník, 18, 1989, č. 3, s obr. MED, Jaroslav: K interpretaci symbolismu u Otokara Březiny. Slavia, 58, 1989, č. 1/2, s HOLMAN, Petr: Otokar Březina a krásná kniha. Typografie, 1989, č. 12, s obr. ZELENKA, Jaromír: Březina v dobrých rukou. /Založení Společnosti Otokara Březiny, Jaroměřice nad Rokytnou./ Lidové noviny, 3, , s. 7. HOLMAN, Petr: Dopisy Otokara Březiny Růženě Svobodové. Česká literatura, 38, 1990, č. 6, s ONDRÁČEK, Antonín: Co ještě dlužíme Březinovi? /Návrh na zřízení památníku v Nové Říši./ Tvar, 1, 1990, č. 1, s. 3. SOLDÁN, Ladislav: Cesta ke světlu. Nad problematikou místa Schopenhauerovy filozofie v básnické tvorbě a duchovním ustrojení Otokara Březiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Ř.B. filozofická, 40, 1991, č. 38, s BLAŽEK, Bohuslav: Básník o bolesti. Vesmír, 70, 1991, č. 5, s HOLMAN, Petr: Březina v dopisech Anny Pammrové Marii Ježkové. Česká literatura, 40, 1992, č. 4, s MICHL, Josef B.: Cesty k Parnasu. ROK, 3, 1992, č. 4, s KÖRBREL, Bohumír: Milníky života Otokara Březiny. Českobudějovické listy, 2, , s

13 MÁCHAL, Aleš: V bratrském tichu rodiny a lesa. Před 65. lety zemřel Otokar Březina. Lidová demokracie, , s. 4. HOLMAN, Petr: Jediná láska, jediný život... Z dopisů Otokara Březiny Emilii Lakomé. Česká literatura, 44, 1996, č. 2, s PUTNA, Martin C.: K recepci díla Otokara Březiny - pokus o metakritiku interpretací katolizujících a dekatolizujících. Česká literatura, 44, 1996, č. 5, s HÖFER, Ferdinand: Sympozium Otokar Březina a současnost. Duha, Informace o knihách a knihovnách z Moravy, 10, 1996, č. 1, s. 17. EXNER, Milan: Básník, myslitel, světec... Tvar, 7, 1996, č. 18, s JIROUŠEK, Bohumil: Otokar Březina v dopisech Anny Pammrové Pavle Moudré. Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, 33, 1996, č. 2, s JÍLEK, Rudolf: Metaforizace v Březinových sbírkách. Česká literatura, 45, 1997, č. 1, s VELIČKOVÁ, Helena: Co prozradí písmo: Otokar Březina. Čtenář. Měsíčník pro práci s knihou, 49, 1997, č. 6, s MOKREJŠ, Antonín: Básník nebo myslitel? Filosofický časopis, 45, 1997, č. 1, s Recenze Básnické spisy FLEGL, Michal: Protiklad života a smrti v díle O. Březiny. Česká literatura, 27, 1979, č. 1, s KOPIC, Bořivoj: Glosa k březinovskému bádání. Literární měsíčník, 6, 1977, č. 1, s POEZIE Otokara Březiny. Práce, , s. 6. VÍŠKOVÁ, Jarmila: Otokar Březina v Národní knihovně. Česká literatura, 27, 1979, č. 1, s

14 (zh): Stavitel chrámu. Mladá fronta, , s. 4. Eseje (bíl): Otokar Březina - esejista. Českobudějovické listy, , s. 4. MED, Jaroslav: Březinovy eseje. Nové knihy, 36, 1996, č. 19, s. 5. Eseje z pozůstalosti SUS, Oleg: Velký univerzalista. Host do domu, 15, 1968, č. 8, s. 65. ZIGO, Milan: Múdrosť básnika. Slovenské pohľady, 85, 1969, č. 3, s Hudba pramenů a jiné eseje HOLMAN, Petr: Eseje Otokara Březiny. Nové knihy, 1989, č. 45, s. 1. ir: Březinovo přání splněno. Kmen, 1989, č. 52, s. 11. MARKVART, Ivo: Úžasné básníkovy prózy. Práce, Příl. s. 5. SLONEK, Jaromír: Březinovy eseje pohromadě. Mladá fronta, , s. 4. ZÁVADA, Dušan: Eseje Otokara Březiny. Lidová demokracie, , s obr. Nevlastní děti země HOLMAN, Petr: Bytostná úcta? Kmen, 1989, č. 50, s

15 Skryté dějiny FLEGL, Michal: Kosmické rozměry dějin. Kostnické jiskry, 56, 1971, č. 16, s. 3. FLEGL, Michal: Rozměry a cesty dějin lidstva. Křesťanská revue, 38, 1971, č. 7/8, s kk: Objevené Skryté dějiny. Svobodné slovo, , s. 4. PŘIKRYLOVÁ, Ivana: Otokar Březina Skryté dějiny. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské univerzity, Ř. B. filosofická, 21, 1972, č. 19, s Svítání na západě ČERVENKA, Miroslav: Březinův výklad Svítání na západě. In: Červenka, M.: Styl a význam. P., Čs. spisovatel 1991, s Tajemné dálky JINDRA, Vítězslav: Dálky věčně tajemné. (Příspěvek ke 100. výročí první básnické sbírky O. Březiny.) Český jazyk a literatura, 45, 1994/1995, č. 9/10. s Větry od pólů ŠALDA, F. X.: Otokar Březina: Větry od pólů. In: Šalda, F. X.: Kritické projevy P., Melantrich 1950, s Vlídné setkání EXNER, Milan: Mimo Vás s nikým si důvěrně nepíši... Tvar, 8, 1997, č. 12, s SLÁDKOVÁ, Lenka: Dopisy o básni. Nové knihy, 37, 1997, č. 17, s

16 Slovníky, encyklopedie, dějiny literatury BALAJKA, Bohuš - SOLDÁN, Ladislav - CHAROUS, Emil: Přehledné dějiny literatury. II. Dějiny české literatury od konce 19. století do r s přehledem vývojových tendencí světové literatury. P., Fortuna 1985, s obr. BURIÁNEK, František: Česká literatura první poloviny XX. století. 1. vyd. P., Čs. spisovatel 1981, s ČERVENKA, Miroslav: Český verš devadesátých let. P., ČSAV s. - Rozpravy ČSAV. Roč. 73/1963. Ř. společ. věd. Sešit 13. ČEŠTÍ spisovatelé z přelomu 19. a 20. století. P., Čs. spisovatel 1972, s HRABÁK, Josef - JEŘÁBEK, Dušan - TICHÁ, Zdenka: Průvodce po dějinách české literatury. 2. dopl. vyd. P., Panorama 1978, s JANÁČKOVÁ, Jaroslava: Česká literatura 19. století. Od Máchy k Březinovi. P., Scientia 1994, s LEXIKON české literatury. 1. A - G. Osobnosti, díla a instituce. P., Academia 1985, s MED, Jaroslav: Spisovatelé ve stínu. Studie o české literatuře. P., Zvon 1995, s MOLDANOVÁ, Dobrava: Česká literatura v období modernismu ( ). Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta UJEP 1996, s NEZVAL, Vítězslav: Moderní básnické směry. 6. vyd., v Čs. spis. 5. P., Čs. spisovatel 1984, s SLOVNÍK českých spisovatelů. Zprac. Ústav pro českou literaturu ČSAV. P., Čs. spisovatel 1964, s SLOVNÍK básnických knih. Díla české poezie od obrození do roku Zprac. Miroslav Červenka, Vladimír Macura, Jaroslav Med, Zdeněk Pešat. P., Čs. spisovatel ŠŤASTNÝ, Radko: Čeští spisovatelé deseti století. P., Státní pedagogické nakladatelství 1974, s Bibliografie HOLMAN, Petr: Otokar Březina. Zprac.... a Jana Sedláková. Úvod Jaromír Kubíček. Brno, Státní vědecká knihovna s. - Výběrové seznamy. Číslo 251/88. 16

17 KUBÍČEK, Jaromír: Otokar Březina. Soupis literatury o jeho životě a díle. Úvod Oldřich Králík. Brno, Univerzitní knihovna s. - Výběrové seznamy Univerzitní knihovny v Brně. Číslo 159. PAPÍRNÍK, Miloš: Knižní dílo Otokara Březiny. Brno, Univerzitní knihovna s. - Výběrové seznamy Univerzitní knihovny v Brně. Číslo 137. VODIČKA, Felix: Březinovská literatura od roku Časopis Matice moravské, 60, 1936, s

Personální bibliografie. Marné lásky. Posvátné jaro. Povídky. 3. vyd. P., Jos. R. Vilímek 1941. 452, [III] s. Svobodová, Růžena: Dílo. Sv. 8.

Personální bibliografie. Marné lásky. Posvátné jaro. Povídky. 3. vyd. P., Jos. R. Vilímek 1941. 452, [III] s. Svobodová, Růžena: Dílo. Sv. 8. RŮŽENA SVOBODOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA RŮŽENY SVOBODOVÉ Knihy Barvy Jugoslavie. Obrázky z cest 1911. P., Unie 1920. 93, 2s. Černí myslivci. Horské romány. Ilustroval Cyril Bouda. 14. vyd. P.,

Více

INGEBORG BACHMANN. Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN. Knihy

INGEBORG BACHMANN. Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN. Knihy INGEBORG BACHMANN Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN Knihy Básně. [Z německého originálu vybrala, přeložila a ediční poznámku napsala Michaela Jacobsenová]. 1. vyd. Praha : ERM, 1997. Poezie.

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

CHARLES BAUDELAIRE. (Personální bibliografie)

CHARLES BAUDELAIRE. (Personální bibliografie) CHARLES BAUDELAIRE (Personální bibliografie) Z DÍLA CHARLESE BAUDELAIRA Knihy Báseň o hašiši. Přel. J. Hart, úprava textu Z. Ryba. 2. vyd., P., Volvox Globator 1993. 60 s. Básně. Malé básně v próze. Pařížský

Více

KINGSLEY AMIS. Personální bibliografie

KINGSLEY AMIS. Personální bibliografie KINGSLEY AMIS Personální bibliografie Z DÍLA KINGSLEYHO AMISE Knihy Egyptologové. [Z anglického originálu přeložila Heda Kovályová]. 2. vyd. Praha : Ivo Železný, 1993. 193 s. Chci to hned. [Přeložil Jiří

Více

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb KAREL ROZUM Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA Katalogy - autor kreseb České vánoce. Katalog výstavy, Praha prosinec 1988. Text a katalog Jiřina Langhammerová. Kresby Karel Rozum. 1. vyd. P.,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidáti: 1. MUDr. Vojtěch Adam 61 let poslanec Parlamentu České republiky, starosta města Ivančice

Více

Putování po stopách Otokara Březiny (20. 9. 2014)

Putování po stopách Otokara Březiny (20. 9. 2014) Putování po stopách Otokara Březiny (20. 9. 2014) Společnost O. Březiny uspořádala v sobotu 20. září 2014 jednodenní zájezd po stopách Otokara Březiny. Akce byla uspořádána jako doprovodný program Mezinárodního

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 2. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Datum tvorby 01.06.2013 Anotace -prezentace určená pro učitele

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE VYŠKOV

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE VYŠKOV Pracoviště: Vyškov Výtisk číslo: 7. 2. 2015 Druh práce: Označení revírů tabulkami Evidenční číslo výkazu: 1 Vedoucí brigády: Dne: 7. 2. 2015 STEHLÍK MILAN 6 LATOCHA MAREK 6 NALEZÍNEK LADISLAV 6 NAJETO

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU 3 Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty

Více

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_58 Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 2., popř. 3. a 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová

Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/18_Literatura 17. 19. století Téma: Lumírovci, J. Vrchlický, J. Zeyer Číslo

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

počátek 19.století 1830

počátek 19.století 1830 počátek 19.století 1830 UDÁLOSTI FAKTA dění v Evropě ovlivněno napoleonskými válkami po zrušení nevolnictví masívní stěhování z venkova do měst rozvoj řemesel, manufaktur, obchodu celoevropská tendence

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Bohumil Baxa (1874 1942)

Bohumil Baxa (1874 1942) Bohumil Baxa (1874 1942) Monografie Baxa, B.: K dějinám veřejného práva v zemích koruny české od restaurace Leopoldovské až do počátku moderních převratů [1790-1848]. Knihovna Sborníku věd právních a státních,

Více

METODIKA LITERÁRNÍ VÝCHOVY A PRÁCE S KNIHOU

METODIKA LITERÁRNÍ VÝCHOVY A PRÁCE S KNIHOU O b s a h LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2 LITERÁRNÍ SEMINÁŘ 4 METODIKA LITERÁRNÍ VÝCHOVY A PRÁCE S KNIHOU 5 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI 7 LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ (KCD/LTPDA) Vymezení předmětu: povinný Hodinový

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_53 Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: 3., popř. 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa

Více

Erbovní sešity 1968 1971

Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešit č. 1, srpen 1968 Praha Žižkov, U Památníku 2. Redakční rada: Dr. František Beneš, Adolf F. J. Karlovský, Dr. Zdeněk Mareš, Josef Milde, Dr. Alois Přibyl, CSc., Dr.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Česká literatura 2. poloviny 19. století a počátku 20. století Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možné využít jako doplňkovou

Více

ZPRAVODAJ Východočeské divize. Výsledky 12. kola :

ZPRAVODAJ Východočeské divize. Výsledky 12. kola : ZPRAVODAJ Východočeské divize Ročník 2014/15 Číslo : 12 Trutnov 29.11.2014 V tomto kole žádné překvapení, jediné dva výkony přes 490 zaznamenali v Jičíně. O jednu kuželku víc než Vladimír Pavlata zahrál

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/15_Literatura 17. 19. století Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá,

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ

Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 5. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivitai.1 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma I.2.4 Vybraní autoři a texty od antiky do 20.

Více

Vážení přátelé, Vzdělávací akce jsou rozděleny do následujících kategorií:

Vážení přátelé, Vzdělávací akce jsou rozděleny do následujících kategorií: NABÍDKA PROGRAMŮ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY ROK 2015/2016 KONTAKTY: Lucie Strbačková, DiS. lstrbackova@mvk.cz tel.: 575 755 142 tel.: 575 755 151 Mgr. Jana Machalová jmachalova@mvk.cz tel.: 575 755 143 tel.: 575

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ERICH MARIA REMARQUE

ERICH MARIA REMARQUE ERICH MARIA REMARQUE Personální bibliografie Z DÍLA E. M. REMARQUEA Knihy Brána vítězství. Z angl. autorem přel. předlohy přel. Z. Dostálová-Dandová. P., Svobodné slovo-melantrich 1958. 443 s. Cesta zpátky.

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

Český jazyk a literatura. Václav Hrabě a rozbor díla Blues pro bláznivou holku

Český jazyk a literatura. Václav Hrabě a rozbor díla Blues pro bláznivou holku Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Anotace:

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Anotace: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Dějiny českého výtvarného umění 1945 1989

Dějiny českého výtvarného umění 1945 1989 Dějiny českého výtvarného umění 1945 1989 KVV/6069, Zprostředkování výtvarné tvorby A6: Povinnosti: zkouška ústní forma, rozhovor na dané téma bude podmíněn znalostí děl prezentovaných na přednáškách;

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

Parcela Název k.ú. OPSUB - název ID vlastnictví podíl obce. stavba - název části obce. Název. Stavba využití. Stavba (formátováno)

Parcela Název k.ú. OPSUB - název ID vlastnictví podíl obce. stavba - název části obce. Název. Stavba využití. Stavba (formátováno) Ivančice Alexovice Čech Josef 932287732 1 4 1565 orná půda Alexovice 655821, č. 1346 Ivančice Alexovice Čech Vladimír 932285732 1 4 1565 orná půda Alexovice 655821, č. 1346 Ivančice Alexovice Florian Bedřich

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory 1. Dějinné sousedství Čechů a Němců / Hans Dieter Zimmermann ; [z německého originálu... přeložila Eva Pátková] -- 1. české vyd. Praha : Ústav

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro vědu a výzkum doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. a statutární zástupce rektorky (do 30. 6. 2005)

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23.01.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_20_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran ISBN 978-80-247-5453-6

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

Otokar Březina Moje matka / Mia Patrino

Otokar Březina Moje matka / Mia Patrino Český esperantský svaz, Svitavy (Muzeum esperanta), a Společnost Otokara Březiny, Jaroměřice nad Rokytnou, (Muzeum Otokara Březiny), Česká republika. Ceha Esperanto-Asocio, Svitavy (Esperanto-Muzeo), kaj

Více

Wikizdroje Wikisource

Wikizdroje Wikisource Wikizdroje Wikisource Wikizdroje Wikisource Otevřená knihovna (sbírka) volně dostupných dokumentů Založena v listopadu 2003 pod názvem Project Sourceberg (slovní hříčka odkazující na projekt Gutenberg),

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Volební obvod č. 1 1. Martin Novotný, 38 let, primátor, Hodolany, Občanská 2. Mgr. Barbora Králíková, 43 let, ředitelka společnosti, Nová Ulice, Občanská 3. MUDr. Ivo Mareš, MBA., 46 let, ředitel Zdravotnické

Více

26. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské část Záznam ze zasedání konaného dne : 6.10.2014

26. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské část Záznam ze zasedání konaného dne : 6.10.2014 Záznam ze zasedání konaného dne : 6.10.2014 26. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské část PREZENCE č. 1 6.10.2014 13:01:27 JUDr. Blažek Pavel ODS Neprezentován JUDr. Bradáč Otakar ODS Přítomen Bundálek

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

90. léta 19.století konec první světové války

90. léta 19.století konec první světové války 90. léta 19.století konec první světové války UDÁLOSTI FAKTA 1870 první vatikánský koncil (dogma o neomylnosti papeže) jako reakce vznik nových církví (m.j. starokatolické) pesimismus ve věcech víry 1871

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 48 Pořadatel závodu: Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA VS Tábor Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 18.05.2008 Začátek závodu 8:30 Konec závodu

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK

Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 17. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Český jazyk a literatura

Více

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Legenda: Červená barva: povinná, bude využívaná při hodinách. Černá barva: základní pro daný předmět,

Více

VELITELSKO PEDAGOGICKÝ SBOR VOJENSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY V ROCE 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ (1983)

VELITELSKO PEDAGOGICKÝ SBOR VOJENSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY V ROCE 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ (1983) náčelník Vojenské hudební školy plk. Zdeněk Sviták zástupce náčelníka pro výuku zástupce náčelníka školy zástupce náčelníka pro věci politické mjr. Jiří Lhotský pplk. František Kysela pplk. Miloslav Klíma

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství OŽP 1316/2014/Chu OŽP 6792/14 SPIS 1316/2014/Chu R O Z H O D N U T Í

odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství OŽP 1316/2014/Chu OŽP 6792/14 SPIS 1316/2014/Chu R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč SPIS Č.: Č.J.: VYŘIZUJE:

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA Seznam kontaktů na územní skupiny IPA č. ÚS US vedoucí US kontaktní adresa služ.tel. mobil E-mail 101 Cheb Jan KMEC Přátelství 8, 350 02 CHEB 102 Klatovy Mgr. Josef PODROUŽEK Švíhov 63, 340 12 Švíhov 334

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivitai.1 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma I.2.4 Vybraní autoři a texty od antiky do 20.

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Historické fondy MZK a zpracování,výhled a možnosti spolupráce Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Obsah Historie knihovny a jejích fondů Přehled historických sbírek MZK Zpracování

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK TJ SPARTAK POLIČKA A, B Mgr. Ludmila HARAŠTOVÁ, Nádražní 648, 572 01 Polička TM: 731 180 433 e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz hala: ZŠ Masarykova, Polička TJ SVITAVY

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Bohumil Sedláček a kol. Český jazyk a literatura pro 3.ročník SPN, Praha1984 5 Králíček. zvláštních odborných učilišť. zvláštních odborných učilišť

Bohumil Sedláček a kol. Český jazyk a literatura pro 3.ročník SPN, Praha1984 5 Králíček. zvláštních odborných učilišť. zvláštních odborných učilišť Autor Titul knihy Nakladatelství Počet kusů Poznámka Kovaříková Hana Občanská výchova pro OU Septima s.r.o. Praha 2003 35 Králíček Hořejšová Danuše Občanská nauka Naše vojsko, Praha 1994 108 Králíček Miroslav

Více