OTOKAR BŘEZINA. Personální bibliografie Z DÍLA OTOKARA BŘEZINY. Poezie. Ruce. Il. Mikuláš Medek. 1. vyd. v Bloku. Brno, Blok s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OTOKAR BŘEZINA. Personální bibliografie Z DÍLA OTOKARA BŘEZINY. Poezie. Ruce. Il. Mikuláš Medek. 1. vyd. v Bloku. Brno, Blok 1965. 61 s."

Transkript

1 OTOKAR BŘEZINA Personální bibliografie Z DÍLA OTOKARA BŘEZINY Poezie Ruce. Il. Mikuláš Medek. 1. vyd. v Bloku. Brno, Blok s. Stavitelé chrámu. 5. vyd. P., Mánes s. - Březina, Otokar: Básnické spisy. Sv. IV. Svítání na západě. Red. Miloslav Hýsek. Il. Jan Konůpek. 1. vyd. P., Jan Pohořelý s. - Vltava. Sv. 3. Tajemné dálky. 5. vyd. P., Mánes s. - Březina, Otokar: Básnické spisy. Sv. I. Větry od pólů. Il. František Kobliha. P., Jan Pohořelý s. - Vltava. Sv. 2. Eseje Eseje. Uspoř., k vyd. připravil a doslov naps. Petr Holman. Olomouc, Votobia s. Eseje z pozůstalosti. Skryté dějiny, část posmrtná. Z rukopis. pozůstalosti připr., pozn. k textu a doslov naps. Otakar Fiala. Il. Jiří Hadlač. 2. vyd. Brno, Blok s. Hudba pramenů. 4. vyd. P., Mánes s. Hudba pramenů a jiné eseje. Uspoř. a doslov naps. Petr Holman. 1. vyd. v tomto uspoř. P., Odeon s. Jediné dílo. Essay. Vyňato z Volných Směrů r Il. Jan Konůpek. Litomyšl, Portman Oslnění svobody. Essay. P., Melantrich Skryté dějiny. Vydání na základě textů rekonstruovaných Otakarem Fialou. Připr. a ediční pozn. naps. Josef Zika. 1. vyd. P., Melantrich s. - České myšlení. Sv. 3. 1

2 Smysl boje. Essay. Z Volných Směrů Il. Jan Konůpek. Litomyšl, Portman s. Zrcadlení v hloubce. Essay. P., Bedřich Bělohlávek s. - Dobrá edice. Sv. 16. Výbory z díla Básně. K vyd. připr. a ed. pozn. naps. Josef Zika. Předml.: Jaroslav Janů. 1.vyd. P., Čs. spisovatel s. - Odkazy. Sv. 16. Básnické spisy. Red. Miloslav Hýsek. Úprava František Bílek. 3. vyd. P., Melantrich s. - Březina, Otokar: Spisy. Sv. 1. Básnické spisy. Vyd. připr. Břetislav Štorek. Doslov: Josef Hrabák. 1. vyd. v Národní knihovně. P., Čs. spisovatel s. - Národní knihovna. Sv. 91. Kouzlo hvězdného nebe. Cena času. Úvod František Jech: Hvězdné nebe Otokara Březiny. Jaroměřice nad Rokytnou, Emilie Lakomá a František Jech s. Modlitba za nepřátele. Výbor básní uspoř., pozn. a doslov naps. Miroslav Červenka. Kresby Sylvie Vodáková. 1. vyd. P., Mladá fronta s. - Květy poezie. Sv. 71. Moje matka. Se čtyřmi překlady. /Do latiny přel. Jan Šprincl, do italštiny Luigi Salvini, do němčiny O. F. Babler, do angličtiny Paul Selver./ Předml. Miloš Dvořák. Znojmo, Okresní knihovna s. Motiv z Beethovena. P., Konůpek Návrat. K vyd. připr. a pozn. naps. Otakar Fiala. Prostějov, Okresní knihovna s. Nebezpečí sklizně. Výbor uspoř., pásmem o životě a díle a dokument. materiálem doprovodil Miroslav Červenka. Úvod. esej: Jaroslav Janků. Kresby Jan Konůpek. P., Čs. spisovatel s. - Klub přátel poezie. Roč. 8. Základní řada. Sv. 4. Nevlastní děti země. Výbor z díla. Uspoř. a doslov naps. Jan Adam. Il. Jan Istler. 1. vyd. P., Čs.spisovatel s. - Klub přátel poezie. Roč. 28. Zlatý fond. Sv. 2. Prosa. Red. Miloslav Hýsek. v úpravě Františka Bálka. P., Melantrich s. - Březina, Otokar: Spisy. Sv. II. Prvotiny. Red. Miloslav Hýsek. V úpravě Františka Bílka. P., Melantrich s. - Březina, Otokar: Spisy. Sv. III. 2

3 Symfonie bratrských hlasů. Poesie Otokara Březiny v cizích jazycích. Uspoř. O. F. Babler. Brno, Blok s. Tajemné dálky - Stavitelé chrámu. K vyd. připr. a ediční doslov naps. Rudolf Havel. Il. Vladimír Tesař. 1. vyd. ve Skvostech. P., Odeon s. - Skvosty. Sv. 46. Tajemné dálky. Svítání na západě. Slovo o autorovi a úryvky vzpomínek G. Saudkové- Pickové vybral Ivo Koudelka. P., Regulus s. Země vítězů a jiné básně z knih Otokara Březiny. Il. Jan Konůpek. P., Alois Dyk s. - Vinice. V. Korespondence Dopisy Otokara Březiny. Il. Emanuel Chalupný. Dopisy a výroky Otokara Březiny. P., Fr. Borový s. - Paměti. Knihovna literárních vzpomínek. Dopisy Otokara Březiny Anně Pammerové z let 1889 až Úvodem a pozn. opatřil J. Křemen. P., Melantrich Dopisy Otokara Březiny Františku Bílkovi. / / P., Fr. Borový s. - Paměti. Sv. 5. Hledání a jistota. Vzájemná korespondence Otokara Březiny s Otokarem Theerem. Z rukopisů vyd. Jaroslav Kabeš. 1. vyd. P., Jan Pohořelý s. - Přátelství. Sv. 21. Listy Otokara Březiny Jakubu Demlovi. Tasov, Jakub Deml s. Obr. příl. Přátelství básníků. Vzájemná korespondence Karla Dostála-Lutinova s Juliem Zeyerem a Otokarem Březinou. 1. vyd. Brno, Host s. Vlídné setkání. Vzájemná korespondence Otokara Březiny a Sigismunda Boušky. Uspoř. Miroslav Červenka a Petr Holman. 1. vyd. Olomouc, Votobia s. Vzájemná korespondence Otokara Březiny a F. X. Šaldy. P., Společnost F. X. Šaldy Z LITERATURY O OTOKARU BŘEZINOVI Knihy DEML, Jakub: Mé svědectví o Otokaru Březinovi. Olomouc, Votobia s. 3

4 DVOŘÁK, Miloš: Tradice díla O. Březiny. Doslov Jiří Hek. 2. vyd. Třebíč, ArcaJiMfa s. FIALA. Otakar: Studie z novoříšského období Otokara Březiny. P., Academia s. - Rozpravy ČSAV. Roč. 79/1969. Řada společ. věd. Seš. 9. FISCHER. Otakar: Duše a slovo. Essaie. P., Melantrich s. FRAENKL, Pavel: Otokar Březina. Mládí a přerod. Geneze díla. P., Melantrich s. MARTEN, Miloš: Akkord. Mácha - Zeyer - Březina. Il. Zdenka Braunerová. P., B. Kočí s. KRÁLÍK, Oldřich: Otokar Březina Logika jeho díla. P., Melantrich s. LAKOMÁ, Emilie: Úlomky hovorů Otokara Březiny. Brno, Jota a Arca JiMfa s. LESNÝ, Vincenc: Básnický zápas Otokara Březiny. Il. František Kobliha. P., Jan Pohořelý s. - Přátelství. Sv. 16. MARTEN, Miloš: Otokar Březina. Essay. P., nákl. vl s. MOUČKA, Josef: Z rozprav s Otokarem Březinou. Příspěvek z jeho životopisu a poznání. P., Alois Srdce s. - Kruh četby. 24. OTOKAR Březina. 13. září září /Sborníček./ P., Academia s. -Vyd. Městské muzeum Otokara Březiny v Počátkách k 100. výročí narození básníka. OTOKAR Březina a současnost. Materiály ze sympozia konaného v Jaroměřicích nad Rokytnou října Uspoř. Petr Holman. Třebíč, FiBOX s. PERNICA, Bohuslav: Otokar Březina intimní. Anna Pammrová. 2. vyd. Mladá Boleslav Hejda a Zbroj s. PICKOVÁ-SAUDKOVÁ, Gisa: Hovory s Otokarem Březinou. P., Mánes s. - Knihy Mánesa. Sv. II. POSPÍŠILOVÁ, A. : Otokar Březina, člověk a básník. Olomouc, Index s. SAUDEK, Emil: Pod oblohou Otokara Březiny. P., Melantrich s. STAVITEL chrámu. Památník básníka a myslitele Otokara Březiny. Il. František Bílek. P., Čin s. - Památková edice Činu. Sv. 5. 4

5 DURYCH, Jaroslav: Otokar Březina. P., Aventinum s. - Aventinum. Sv SVOBODA, Svatopluk: Hvězdy českého básníka a mystika Otokara Březiny. Il. František Bílek. 1. vyd. P., Vodnář s. VRBA, Jan: Otokar Březina a jiní přátelé v mé paměti. 1. vyd. P., J. Otto s. - Vrba, Jan: Sebrané spisy. Sv. XXXIX. ZIKA, Josef: Otokar Březina. Studie s ukázkami z díla. 1. vyd. P., Melantrich s. - Odkazy. Sv. 27. Stati ČERNÝ, Václav: Stavitel chrámu. In: Černý, Václav: Studie ze starší světové literatury. P., Mladá fronta 1969, s ČERVENKA, Miroslav: Březinovské úvahy. In: Červenka, M.: Symboly, písně a mýty. P., Čs. spisovatel 1966, s ČERVENKA, Miroslav: Březinův výklad Svítání na západě. In: Červenka, M. : Styl a význam. P., Čs. spisovatel 1991, s ČERVENKA, Miroslav: Modlitba za nepřátele. /Rozbor básně./ In: Červenka, M.: Styl a význam. P., Čs. spisovatel 1991, s ČERVENKA, Miroslav: Otokar Březina. In: Červenka, M.: Z večerní školy versologie. II. Pardubice, Akcent 1991, s FISCHER, Otakar: Březinův rým. In: Fischer, O.: Duše, slovo, svět. P., Čs. spisovatel FUČÍK, Bedřich: Od země k hvězdám. In: Fučík, B.: Čtrnáctero zastavení. P., Melantrich-Arkýř 1992, s FUČÍK, Bedřich: K výročí smrti Otokara Březiny. In: Fučík, B.: Kritické příležitosti I. P., Melantrich 1998, s HORA, Josef: Otokar Březina. In: Hora, J.: Duch stále se rodící. P., Čs. spisovatel 1981, s HORA, Josef: Otokar Březina. In: Hora, J.: Poesie a život. P., Čs. spisovatel 1959, s

6 KOŽMÍN, Zdeněk: Čas a prostor v Březinově Světě rostlin. In: Kožmín, Z.: Studie a kritiky. P., Torst 1995, s KRÁLÍK, Oldřich: Vladaři ducha. In: Králík, O.: Osvobozená slova. P., Torst 1995, s LOUKOTKA, Jiří: K otázce interpretace ideově filozofického profilu básnického díla Otokara Březiny. In: Loukotka, J.: O náboženství a umění. P., Horizont NOVÁK, Arne: Národní význam Otokara Březiny. In: Novák, A.: Česká literatura a národní tradice. Brno, Blok 1995, s SVOZIL, Bohumil: V krajinách poezie. Básnické vývojové tendence z konce 19. století. P., Čs. spisovatel 1979, s , , ŠALDA, F. X.: Národní podobenství tvorby Březinovy. In: Šalda, F. X.: Kritické projevy P., Čs. spisovatel 1957, s ŠALDA, F. X.: Otokar Březina. In: Šalda, F. X.: České medailónky. P., SNKLHU 1959, s ŠALDA, F. X.: Otokar Březina. Kritický medailon. In: Šalda, F. X.: Kritické projevy P., Čs. spisovatel 1953, s ŠALDA, F. X.: Vývoj a integrace v poesii Otokara Březiny. In: Šalda, F. X.: Duše a dílo. Podobizny a medailóny. 5. vyd. P., Melantrich 1947, s ŠALDA, F. X.: Z období zápisníku. II. Studie, medailónky a glosy z literatury české. / Literatura o O. Březinovi./ P., Odeon 1987, s Články VITULA, Jiří: Lidská tvář Otokara Březiny. Lidová demokracie, JÍLEK, Stanislav: Za bratrstvím života, lásky a práce. Katolické noviny, 6, 1954, č. 37, s. 3. JANŮ, Jaroslav: O poezii Otokara Březiny. Literární noviny, 3, 1954, č. 12, s obr. FLORIAN, Miroslav: Dluh naší kritiky. (Na okraj 25. výročí smrti Otokara Březiny.) Nová cesta, 2, 1954, č. 14, s obr. 6

7 BRANISLAV, František: Moudrý básník. Lidová demokracie, , s. 5. J. R.: Otokar Březina a dnešek. Obrana lidu, , s. 5. LOUKOTKA, Jiří: Jeden z největších mistrů mateřštiny. Mladá fronta, , s. 5. Ns.: Pseudonym Otokar Březina. Svobodné slovo, , s obr. PETRMICHL, Jan: Zaživa zazděná má píseň... K 90. výročí narození Otokara Březiny. Rudé právo, , s. 3. JÍLEK, František: Myslitel o lidské řeči. (K eseji Otokara Březiny Slovo.) Lidová demokracie, , s. 4. ŘÍHA, Jindřich: Básník mezi svými. Lidová demokracie, , s. 5. ZIKA, Josef: Básník touhy proniknout do vesmíru. Kultura 1958, 1958, č. 37, s. 3. BRANISLAV, František: Ze živých slov Otokara Březiny. Lidová demokracie, , s. 5. bk.: O nové hodnocení díla Otokara Březiny. Lidová demokracie, , s. 3. FIALA, Otakar: Mlčení Otokara Březiny. (Chronologie rukopisu Skrytých dějin.) Časopis Moravského muzea, Vědy společenské, 50, 1965, s tab. Souhrn něm. ČERVENKA, Miroslav: Březinův verš. Česká literatura, 13, 1965, č. 2, s Souhrn angl. HOREČKA, František: Antieva Otokara Březiny. (Anna Pammrová.) Červený květ, 11, 1966, č. 9, s FIALA, Otakar: Poslední esej Otokara Březiny. Host do domu, 13, 1966, č. 1, s

8 THIELE, Vladimír: Básník Otokar Březina. /Vzpomínky./ Svět v obrazech, 22, 1966, č. 50, s obr. HYNKOVÁ, L.: Na okraj Březinova životopisu. Lidová demokracie, , s. 4. DVOŘÁK, Miloš: Otokar Březina a Nová Říše. Lidová demokracie, , s. 4. PARKAN, Věroslav: Otokar Březina. Jihočeská pravda, , s. 4. KOPIC, Bořivoj: Pouť ke hrobu Otokara Březiny. Lidová demokracie, , s. 5. TESAŘ, Stanislav: Bílé městečko a Otokar Březina. /Nová Říše./ Rovnost, , s. 4. HEK, Jiří: Jubileum básníka. Rovnost, , s obr. ČERVENKA, Miroslav: Otokar Březina v září Rudé právo, , s. 5. FALADA, V.: Největší český umělec slova. Zemědělské noviny, , s. 2. POLÁK, Josef: Osamělý básník. Pravda, , s. 3. ŠIMŮNEK, Jaroslav: Za hudbou pramenů. Mladá fronta, , s. 3. (fb): Nesmrtelný génius české poezie. Lidová demokracie, , s. 5. VITULA, Jiří: Otokar Březina mezi svými. Lidová demokracie, , s. 5. KRÁLÍK, Oldřich: Otokar Březina po sto letech. Červený květ, 13, 1968, č. 9, s BÍLKOVÁ, B. M.: Sté výročí Otokara Březiny. Český zápas, 51, 1968, č. 36, s. 4. 8

9 ŠEVČÍK, J.: Za básníkem Otokarem Březinou. Čs. svět, 23, 1968, č. 19/20, s obr. ZÁVADA, Vilém: Otokar Březina. Čtenář, 20, 1968, č. 12, s LOUKOTKA, Jiří: Vzpomínka na básníka - učitele Otokara Březinu. Komenský, 93, 1968, č. 1, s SV: Století Otokara Březiny. Kostnické jiskry, 53, 1968, č. 32, s. 4. S.V.: Otokar Březina hymnický a důvěrný. Křesťanská revue, 35, 1968, č. 10, s ŠMATLÁK, Stanislav: O kosmickém optimizme Otokara Březinu. Nové slovo, 10, 1968, č. 17, s. 11. MOURKOVÁ, Jarmila: Volní charakter Březinovy poezie. Plamen, 10, 1968, č. 9, s BEDNÁŘ, Jiří: Odcizení v Březinově poezii. Plamen, 10, 1968, č. 10, s ČAPEK, J. B.: Básník vesmíru a člověka. Sešity pro literaturu a diskusi, 3, 1968, č. 24, s J. V.: Přátelství Otokara Březiny s Annou Pammrovou. Svět v obrazech, 24, 1968, č. 36, s obr. CVEK, Vojtěch: Z jubilejního roku Březinova. Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd společenských, Sv. 5, s FALADA, Václav: Otokar Březina do nového století. Zítřek, 1, 1968, č. 1, s. 12. SUCHÝ, Josef: Básník bolesti a rozjímání. Zemědělské noviny, , s. 2. CVEK, Vojtěch: Otokar Březina jako pedagog. Rovnost, , s. 9. MARKOVÁ, Dagmar: Básník a učitel. Průboj, , s

10 VOKOLEK, Vladimír: Obrana básníka. Dialog, kulturně politický měsíčník 1969, č. 5, s ČERVENKA, Miroslav: Tematické posloupnosti v Březinově próze. Česká literatura, 17, 1969, č. 1-2, s JANŮ, Jaroslav: Otokar Březina a P. Teilhard de Chardin. Listy, 2, 1969, č. 12, s. 11. FILIPEC, Josef: K jazyku a stylu Otokara Březiny. Naše řeč, 52, 1969, č. 1, s tab. EXNER, Milan: Básník, myslitel, světec... Tvar, 1969, č. 18, s MIRVALDOVÁ-JANATOVÁ, Hana: Podoby symbolického způsobu označení v Březinově a Vančurově díle. Česká literatura, 18, 1970, č. 1, s Souhrn franc. HEYDUK, Josef: Březinovo umělecké poselství. Lidová demokracie, , s. 5. NEČAS, Jaroslav: Jak se zrodil pseudonym Otokar Březina. Naše rodina, 1974, č. 12, s. 14. FLEGL, Michal: Březinův boj se smrtí. Křesťanská revue, 62, 1975, č. 1/2, s (rkt): Básníkova cesta k životu. Lidová demokracie, , s. 5. (zh): Hudbu miliónu srdcí uslyšel jsem... Mladá fronta, , s. 4. HOLUB, Dalibor: Otokar Březina. Český jazyk a literatura, 29, 1978/1979, s. 7, s SPĚVÁČEK, Václav: Vzpomínky na učitele češtiny Otokara Březinu. Český jazyk a literatura, 29, 1978/1979, č. 2, s pak: Básník vesmírných tónů. Svobodné slovo, , s obr. /zh/: Zápas se samotou. Mladá fronta, , s

11 /bj/: Březinovo hledání smyslu života. Pravda, , s. 5. HOBRA, R.: Památce Otokara Březiny. Český zápas, 59, 1979, č. 12, s. 3. LEBEDA, Jan: Zrození básníka. Katolické noviny, 31, 1979, č. 12, s. 3. HRABÁK, Josef: Zamyšlení k výročí Otokara Březiny. Literární měsíčník, 8, 1979, č. 3, s VLAŠÍN, Štěpán: Básník kosmického bratrství. Věda a život, 24, 1979, č. 3, s obr. (v): Básnický svět Otokara Březiny. Lidová demokracie, , s obr. fc: Básník hymnických vizí. Lidová demokracie, 44, , s. 5. FOUSKOVÁ, Dagmar: Majestát myšlenek a slov. Práce, 44, , s. 6. SOLDÁN, Ladislav: Sklizeň světla. Svobodné slovo, 44, , s. 5. KÜCHLER, Václav: Otokar Březina. Katolické noviny, 40, 1988, č. 48, s obr. ADAM, Jan: Otokar Březina - myslitel či básník? Kmen, 1988, č. 37, s. 1 a 3. 2 obr. bs: K výročí Otokara Březiny. Kulturní rozvoj, 4, 1988, č. 17, s. 3. KAPINUS, Miroslav: Království ticha aneb Co s básníkem? Kulturní rozvoj, 4, 1988, č. 19, s obr. HOLMAN, Petr: Frekvenční slovník básnického jazyka Otokara Březiny. Naše řeč, 71, 1988, č. 1, s Lit. VITULA, Jiří: Tajemná přítelkyně básníkova. (Otokar Březina a Anna Pammrová.) Lidová demokracie, 45, , s S výňatky ze vzpomínek A. P. 11

12 BARTŮŠEK, Stanislav: Otokar Březina a revue Nový život. Duchovní pastýř, 38, 1989, č. 9, s LORENZOVÁ, Helena: Krása světa. Estetika, 26, 1989, č. 4, s Lit. 22. KLUKANOVÁ, Ludmila - ZEJDA, Radovan: Zachování nenahraditelného. (Plán na přestavbu Muzea Otokara Březiny, Jaroměřice.) Kmen, 1989, č. 52, s obr. HOLMAN, Petr: Březina stále přítomný. Literární měsíčník, 18, 1989, č. 3, s obr. MED, Jaroslav: K interpretaci symbolismu u Otokara Březiny. Slavia, 58, 1989, č. 1/2, s HOLMAN, Petr: Otokar Březina a krásná kniha. Typografie, 1989, č. 12, s obr. ZELENKA, Jaromír: Březina v dobrých rukou. /Založení Společnosti Otokara Březiny, Jaroměřice nad Rokytnou./ Lidové noviny, 3, , s. 7. HOLMAN, Petr: Dopisy Otokara Březiny Růženě Svobodové. Česká literatura, 38, 1990, č. 6, s ONDRÁČEK, Antonín: Co ještě dlužíme Březinovi? /Návrh na zřízení památníku v Nové Říši./ Tvar, 1, 1990, č. 1, s. 3. SOLDÁN, Ladislav: Cesta ke světlu. Nad problematikou místa Schopenhauerovy filozofie v básnické tvorbě a duchovním ustrojení Otokara Březiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Ř.B. filozofická, 40, 1991, č. 38, s BLAŽEK, Bohuslav: Básník o bolesti. Vesmír, 70, 1991, č. 5, s HOLMAN, Petr: Březina v dopisech Anny Pammrové Marii Ježkové. Česká literatura, 40, 1992, č. 4, s MICHL, Josef B.: Cesty k Parnasu. ROK, 3, 1992, č. 4, s KÖRBREL, Bohumír: Milníky života Otokara Březiny. Českobudějovické listy, 2, , s

13 MÁCHAL, Aleš: V bratrském tichu rodiny a lesa. Před 65. lety zemřel Otokar Březina. Lidová demokracie, , s. 4. HOLMAN, Petr: Jediná láska, jediný život... Z dopisů Otokara Březiny Emilii Lakomé. Česká literatura, 44, 1996, č. 2, s PUTNA, Martin C.: K recepci díla Otokara Březiny - pokus o metakritiku interpretací katolizujících a dekatolizujících. Česká literatura, 44, 1996, č. 5, s HÖFER, Ferdinand: Sympozium Otokar Březina a současnost. Duha, Informace o knihách a knihovnách z Moravy, 10, 1996, č. 1, s. 17. EXNER, Milan: Básník, myslitel, světec... Tvar, 7, 1996, č. 18, s JIROUŠEK, Bohumil: Otokar Březina v dopisech Anny Pammrové Pavle Moudré. Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, 33, 1996, č. 2, s JÍLEK, Rudolf: Metaforizace v Březinových sbírkách. Česká literatura, 45, 1997, č. 1, s VELIČKOVÁ, Helena: Co prozradí písmo: Otokar Březina. Čtenář. Měsíčník pro práci s knihou, 49, 1997, č. 6, s MOKREJŠ, Antonín: Básník nebo myslitel? Filosofický časopis, 45, 1997, č. 1, s Recenze Básnické spisy FLEGL, Michal: Protiklad života a smrti v díle O. Březiny. Česká literatura, 27, 1979, č. 1, s KOPIC, Bořivoj: Glosa k březinovskému bádání. Literární měsíčník, 6, 1977, č. 1, s POEZIE Otokara Březiny. Práce, , s. 6. VÍŠKOVÁ, Jarmila: Otokar Březina v Národní knihovně. Česká literatura, 27, 1979, č. 1, s

14 (zh): Stavitel chrámu. Mladá fronta, , s. 4. Eseje (bíl): Otokar Březina - esejista. Českobudějovické listy, , s. 4. MED, Jaroslav: Březinovy eseje. Nové knihy, 36, 1996, č. 19, s. 5. Eseje z pozůstalosti SUS, Oleg: Velký univerzalista. Host do domu, 15, 1968, č. 8, s. 65. ZIGO, Milan: Múdrosť básnika. Slovenské pohľady, 85, 1969, č. 3, s Hudba pramenů a jiné eseje HOLMAN, Petr: Eseje Otokara Březiny. Nové knihy, 1989, č. 45, s. 1. ir: Březinovo přání splněno. Kmen, 1989, č. 52, s. 11. MARKVART, Ivo: Úžasné básníkovy prózy. Práce, Příl. s. 5. SLONEK, Jaromír: Březinovy eseje pohromadě. Mladá fronta, , s. 4. ZÁVADA, Dušan: Eseje Otokara Březiny. Lidová demokracie, , s obr. Nevlastní děti země HOLMAN, Petr: Bytostná úcta? Kmen, 1989, č. 50, s

15 Skryté dějiny FLEGL, Michal: Kosmické rozměry dějin. Kostnické jiskry, 56, 1971, č. 16, s. 3. FLEGL, Michal: Rozměry a cesty dějin lidstva. Křesťanská revue, 38, 1971, č. 7/8, s kk: Objevené Skryté dějiny. Svobodné slovo, , s. 4. PŘIKRYLOVÁ, Ivana: Otokar Březina Skryté dějiny. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské univerzity, Ř. B. filosofická, 21, 1972, č. 19, s Svítání na západě ČERVENKA, Miroslav: Březinův výklad Svítání na západě. In: Červenka, M.: Styl a význam. P., Čs. spisovatel 1991, s Tajemné dálky JINDRA, Vítězslav: Dálky věčně tajemné. (Příspěvek ke 100. výročí první básnické sbírky O. Březiny.) Český jazyk a literatura, 45, 1994/1995, č. 9/10. s Větry od pólů ŠALDA, F. X.: Otokar Březina: Větry od pólů. In: Šalda, F. X.: Kritické projevy P., Melantrich 1950, s Vlídné setkání EXNER, Milan: Mimo Vás s nikým si důvěrně nepíši... Tvar, 8, 1997, č. 12, s SLÁDKOVÁ, Lenka: Dopisy o básni. Nové knihy, 37, 1997, č. 17, s

16 Slovníky, encyklopedie, dějiny literatury BALAJKA, Bohuš - SOLDÁN, Ladislav - CHAROUS, Emil: Přehledné dějiny literatury. II. Dějiny české literatury od konce 19. století do r s přehledem vývojových tendencí světové literatury. P., Fortuna 1985, s obr. BURIÁNEK, František: Česká literatura první poloviny XX. století. 1. vyd. P., Čs. spisovatel 1981, s ČERVENKA, Miroslav: Český verš devadesátých let. P., ČSAV s. - Rozpravy ČSAV. Roč. 73/1963. Ř. společ. věd. Sešit 13. ČEŠTÍ spisovatelé z přelomu 19. a 20. století. P., Čs. spisovatel 1972, s HRABÁK, Josef - JEŘÁBEK, Dušan - TICHÁ, Zdenka: Průvodce po dějinách české literatury. 2. dopl. vyd. P., Panorama 1978, s JANÁČKOVÁ, Jaroslava: Česká literatura 19. století. Od Máchy k Březinovi. P., Scientia 1994, s LEXIKON české literatury. 1. A - G. Osobnosti, díla a instituce. P., Academia 1985, s MED, Jaroslav: Spisovatelé ve stínu. Studie o české literatuře. P., Zvon 1995, s MOLDANOVÁ, Dobrava: Česká literatura v období modernismu ( ). Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta UJEP 1996, s NEZVAL, Vítězslav: Moderní básnické směry. 6. vyd., v Čs. spis. 5. P., Čs. spisovatel 1984, s SLOVNÍK českých spisovatelů. Zprac. Ústav pro českou literaturu ČSAV. P., Čs. spisovatel 1964, s SLOVNÍK básnických knih. Díla české poezie od obrození do roku Zprac. Miroslav Červenka, Vladimír Macura, Jaroslav Med, Zdeněk Pešat. P., Čs. spisovatel ŠŤASTNÝ, Radko: Čeští spisovatelé deseti století. P., Státní pedagogické nakladatelství 1974, s Bibliografie HOLMAN, Petr: Otokar Březina. Zprac.... a Jana Sedláková. Úvod Jaromír Kubíček. Brno, Státní vědecká knihovna s. - Výběrové seznamy. Číslo 251/88. 16

17 KUBÍČEK, Jaromír: Otokar Březina. Soupis literatury o jeho životě a díle. Úvod Oldřich Králík. Brno, Univerzitní knihovna s. - Výběrové seznamy Univerzitní knihovny v Brně. Číslo 159. PAPÍRNÍK, Miloš: Knižní dílo Otokara Březiny. Brno, Univerzitní knihovna s. - Výběrové seznamy Univerzitní knihovny v Brně. Číslo 137. VODIČKA, Felix: Březinovská literatura od roku Časopis Matice moravské, 60, 1936, s

Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900

Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900 R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900 Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

Více

ZDENKA BRAUNEROVÁ. Personální bibliografie. František Bílek a jeho dílo. P., Mánes 1900. l sv. (nestr.). Obr. příl.

ZDENKA BRAUNEROVÁ. Personální bibliografie. František Bílek a jeho dílo. P., Mánes 1900. l sv. (nestr.). Obr. příl. ZDENKA BRAUNEROVÁ Personální bibliografie Z DÍLA ZDENKY BRAUNEROVÉ Knihy Cestovní deník Zdenky Braunerové (1883). [Editor Martin Šámal.] Roztoky u Prahy, Středočeské muzeum 2003. 118 s. Il. (některé barev.).

Více

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy VOJTĚCH PREISSIG Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA Knihy BAREVNÝ lept a barevná rytina. Technické poznámky. 2. přehledové vyd. 50 ve stroji za tisku číslovaných výtisků. Vyzdobil autor.

Více

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222 R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Historie českého státu v 10.-11. století. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-48-24 12 111

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Česká literatura 2. poloviny 19. století a počátku 20. století Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možnou doplňkovou aktivitou

Více

ANTONÍN CHITTUSSI. Personální bibliografie

ANTONÍN CHITTUSSI. Personální bibliografie ANTONÍN CHITTUSSI Personální bibliografie Z LITERATURY O ANTONÍNU CHITTUSSIM Knihy A. Chittussi. Výbor z obrazů. Úvod napsal K. Novotný. Upravil F. Muzika. P., Melantrich 1939. Prameny, sbírka dobrého

Více

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr.

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr. VÍTĚZSLAVA KAPRÁLOVÁ Personální bibliografie Z LITERATURY O VÍTĚZSLAVĚ KAPRÁLOVÉ Knihy FEMINA. Portréty českých žen. 1. vyd. Brno, Barrister & Principal 1998. [318] s. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985.

Více

FRANÇOISE SAGANOVÁ. Personální bibliografie Z DÍLA FRANÇOISE SAGANOVÉ. Knihy

FRANÇOISE SAGANOVÁ. Personální bibliografie Z DÍLA FRANÇOISE SAGANOVÉ. Knihy FRANÇOISE SAGANOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA FRANÇOISE SAGANOVÉ Knihy Dva romány o lásce. Přeložili Josef Pospíšil a Eva Ruxová. Dobrý den, smutku 1. vyd. Za měsíc, za rok 2. vyd. P., Motto 2002.

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Personální bibliografie. Marné lásky. Posvátné jaro. Povídky. 3. vyd. P., Jos. R. Vilímek 1941. 452, [III] s. Svobodová, Růžena: Dílo. Sv. 8.

Personální bibliografie. Marné lásky. Posvátné jaro. Povídky. 3. vyd. P., Jos. R. Vilímek 1941. 452, [III] s. Svobodová, Růžena: Dílo. Sv. 8. RŮŽENA SVOBODOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA RŮŽENY SVOBODOVÉ Knihy Barvy Jugoslavie. Obrázky z cest 1911. P., Unie 1920. 93, 2s. Černí myslivci. Horské romány. Ilustroval Cyril Bouda. 14. vyd. P.,

Více

Personální bibliografie

Personální bibliografie ZDENĚK FIBICH Personální bibliografie Z DÍLA ZDEŇKA FIBICHA Libreta ke skladbám Zdeňka Fibicha HOSTINSKÝ, Otakar: Nevěsta messinská. Opera o 3 dějstvích (5 obrazech) na text Otakara Hostinského. Hudbu

Více

JULIUS ZEYER. Personální bibliografie Z DÍLA JULIA ZEYERA. Knihy. Amparo a jiné povídky. P., J. Otto 1896. 138 s.

JULIUS ZEYER. Personální bibliografie Z DÍLA JULIA ZEYERA. Knihy. Amparo a jiné povídky. P., J. Otto 1896. 138 s. JULIUS ZEYER Personální bibliografie Z DÍLA JULIA ZEYERA Knihy Amparo a jiné povídky. P., J. Otto 1896. 138 s. Báje Šošany. [Smrt Evy, Král Menkera, Tilottama.] 6. vyd. P., Česká grafická unie 1922. 187

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

ANTONÍN REJCHA. Personální bibliografie Z LITERATURY O ANTONÍNU REJCHOVI. Knihy

ANTONÍN REJCHA. Personální bibliografie Z LITERATURY O ANTONÍNU REJCHOVI. Knihy ANTONÍN REJCHA Personální bibliografie Z LITERATURY O ANTONÍNU REJCHOVI Knihy ŠOTOLOVÁ, Olga: Antonín Rejcha. 1. vyd. P., Supraphon 1977. 254 s. Noty v textu. Souborná díla CODR, Milan: Přemožitelé času.

Více

IVAN BLATNÝ. Personální bibliografie. Melancholické procházky. Reprodukce K. Šabata. Brno, Blok 1990. 72 s.

IVAN BLATNÝ. Personální bibliografie. Melancholické procházky. Reprodukce K. Šabata. Brno, Blok 1990. 72 s. IVAN BLATNÝ Personální bibliografie Z DÍLA IVANA BLATNÉHO Knihy Hledání přítomného času. 1. vyd. P., MF, Práce a Svoboda 1947. 82 [3] s. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Ilustr. D. Wagnerová. Doslov naps.

Více

Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc. Hana Bartošová Muzeum umění Olomouc

Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc. Hana Bartošová Muzeum umění Olomouc Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc Hana Bartošová Muzeum umění Olomouc Sbírka Kniha 20. století založena r. 1994 jako součást fondu knihovny Muzea umění Olomouc základem sbírky se stala

Více

JAKUB DEML. Personální bibliografie Z DÍLA JAKUBA DEMLA. Knihy. Audiatur et altera pars. Tasov, Pavla Kytlicová 1928. 62 s.

JAKUB DEML. Personální bibliografie Z DÍLA JAKUBA DEMLA. Knihy. Audiatur et altera pars. Tasov, Pavla Kytlicová 1928. 62 s. JAKUB DEML Personální bibliografie Z DÍLA JAKUBA DEMLA Knihy Audiatur et altera pars. Tasov, Pavla Kytlicová 1928. 62 s. Cesta k jihu. 2. vyd. Brno, Vetus Via 1998. 42 s. Cestou do Betléma. Il. Ivan Baborák.

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

ASTRID LINDGRENOVÁ. Personální bibliografie

ASTRID LINDGRENOVÁ. Personální bibliografie ASTRID LINDGRENOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA ASTRID LINDGRENOVÉ Knihy Bratři Lví srdce. [Ze švéd. orig. přel. Jarka Vrbová. Ilustr. František Skála ml.] 2., upr. vyd. P., Albatros 2001. 151 s. Il.

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

HERMÍNA TÝRLOVÁ. Personální bibliografie

HERMÍNA TÝRLOVÁ. Personální bibliografie HERMÍNA TÝRLOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA HERMÍNY TÝRLOVÉ Filmy režírované Hermínou Týrlovou Co jim schází? (1947) Den odplaty (1960) Devět kuřátek (1952) Dvě klubíčka (1962) Ferda Mravenec (1943),

Více

ALBERTO MORAVIA. Personální bibliografie

ALBERTO MORAVIA. Personální bibliografie ALBERTO MORAVIA Personální bibliografie Z DÍLA ALBERTA MORAVII Knihy (přeložené do češtiny) Agostino. Z ital. orig. přel. a doslov naps. Eva Ruxová. Il. Jan Černý. 1. vyd. P., Čs. spisovatel 1964. 85 s.

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Cesta od myšlenky k finální úpravě knihy Sylabus k přednášce Redakční zpracování

Více

KAREL KLOSTERMANN. ve fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (knižní publikace) STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE

KAREL KLOSTERMANN. ve fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (knižní publikace) STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE KAREL KLOSTERMANN ve fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (knižní publikace) STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE PLZEŇ 2008 1 Karel Klostermann * 15.2. 1848 Haag, Rakousko + 16.7.

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Výtvarná a typografická úprava Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu

Více

INGEBORG BACHMANN. Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN. Knihy

INGEBORG BACHMANN. Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN. Knihy INGEBORG BACHMANN Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN Knihy Básně. [Z německého originálu vybrala, přeložila a ediční poznámku napsala Michaela Jacobsenová]. 1. vyd. Praha : ERM, 1997. Poezie.

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého Veleslavínova 18, P.O. BOX 103, 702 00 Ostrava Mor. Ostrava VÁŠ DOPIS / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA OSTRAVA SBS/25113/2014/OBÚ-05/9/511/Ing.Sk

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Literatura o Karlu IV., bez článků

Literatura o Karlu IV., bez článků Literatura o Karlu IV., bez článků rýdek rýdek naučná např. rýdek dětské rýdek sklad rýdek 11. ZŠ rýdek 11. ZŠ dětské Místek M SK RY RYM Místek naučné Místek dětské Lískovec Skalice Chlebovice ANDM LIC

Více

Československá novinářská cena

Československá novinářská cena ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československá novinářská cena (zřízena zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 171/1964 Sb. ze dne 26. srpna 1964) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky

Více

RAINER MARIA RILKE. Personální bibliografie Z DÍLA RAINERA MARII RILKEHO. Knihy

RAINER MARIA RILKE. Personální bibliografie Z DÍLA RAINERA MARII RILKEHO. Knihy RAINER MARIA RILKE Personální bibliografie Z DÍLA RAINERA MARII RILKEHO Knihy... a na ochozech smrt jsi viděl stát. Vybral, uspoř., životopis. pásmo sest. a doslov napsal Hanuš Karlach. Ilustr. S. Kolíbal.

Více

ADOLF HEYDUK. Personální bibliografie. Cestou. 1878-1888. P., J. Otto 1903. 112 s. Spisy Adolfa Heyduka. Sv. 34.

ADOLF HEYDUK. Personální bibliografie. Cestou. 1878-1888. P., J. Otto 1903. 112 s. Spisy Adolfa Heyduka. Sv. 34. ADOLF HEYDUK Personální bibliografie Z DÍLA ADOLFA HEYDUKA Knihy Apel k trůnu za vraždy v Černové. Báseň. Písek, Burian 1908. 7 s. Bajky a báje. Uprav. a vyd. Ferdinand Strejček. P., Topič 1922. 71 s.

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Koncepce antologie Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu Dr. Michael

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb KAREL ROZUM Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA Katalogy - autor kreseb České vánoce. Katalog výstavy, Praha prosinec 1988. Text a katalog Jiřina Langhammerová. Kresby Karel Rozum. 1. vyd. P.,

Více

CHARLES BAUDELAIRE. (Personální bibliografie)

CHARLES BAUDELAIRE. (Personální bibliografie) CHARLES BAUDELAIRE (Personální bibliografie) Z DÍLA CHARLESE BAUDELAIRA Knihy Báseň o hašiši. Přel. J. Hart, úprava textu Z. Ryba. 2. vyd., P., Volvox Globator 1993. 60 s. Básně. Malé básně v próze. Pařížský

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR, Pozemkového úřadu Blansko čj. PÚ 280/07/Di/398 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kotvrdovice (v obvodu rozšířeném

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidáti: 1. MUDr. Vojtěch Adam 61 let poslanec Parlamentu České republiky, starosta města Ivančice

Více

KINGSLEY AMIS. Personální bibliografie

KINGSLEY AMIS. Personální bibliografie KINGSLEY AMIS Personální bibliografie Z DÍLA KINGSLEYHO AMISE Knihy Egyptologové. [Z anglického originálu přeložila Heda Kovályová]. 2. vyd. Praha : Ivo Železný, 1993. 193 s. Chci to hned. [Přeložil Jiří

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Stoka A2-1 10001 105/49 4259 Městys Machov Machov 119, 549 63

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE OBSAH Úvodem 11 I. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ Pozdrav prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, DrSc., předsedy Akademie věd ČR 15 Pozdrav prof. PhDr. Miloslava Petruska, CSc., prorektora University Karlovy 19 Pozdrav prof.

Více

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Včelínské louky, navržené k vyhlášení

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Včelínské louky, navržené k vyhlášení KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Eva Stodolová tel.: +420 585 508 425 fax: +420 585 508 424

Více

VÝSLEDKY 1. JIHOČESKÉ ATLETICKÉ VETERANIÁDY PÍSEK 2011 "O

VÝSLEDKY 1. JIHOČESKÉ ATLETICKÉ VETERANIÁDY PÍSEK 2011 O VÝSLEDKY 1. JIHOČESKÉ ATLETICKÉ VETERANIÁDY PÍSEK 2011 "O pohár senátora Miroslava Krejči" 6.8.2011 Čerstvý mistr světa v kouli kategorie M 65 Pavel Fencl získal i pohár senátora za vítězství ve vrhačském

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Česká literatura 2. poloviny 19. století a počátku 20. století Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možnou doplňkovou aktivitou

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 2. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Datum tvorby 01.06.2013 Anotace -prezentace určená pro učitele

Více

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 Školní knihovna

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 Školní knihovna Literatura 20. a 21. století - česká literatura BEZRUČ, P. Slezské písně. Vyd. v ČS 3. Praha: Československý spisovatel, 1985. 169 s. BEZRUČ, P. Slezské písně. Vyd. 19., v ČS 1. Praha: Československý spisovatel,

Více

Putování po stopách Otokara Březiny (20. 9. 2014)

Putování po stopách Otokara Březiny (20. 9. 2014) Putování po stopách Otokara Březiny (20. 9. 2014) Společnost O. Březiny uspořádala v sobotu 20. září 2014 jednodenní zájezd po stopách Otokara Březiny. Akce byla uspořádána jako doprovodný program Mezinárodního

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Česká literatura 2. poloviny 19. století a počátku 20. století Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možné využít jako doplňkovou

Více

7. léta 18.století počátek 19.století

7. léta 18.století počátek 19.století 7. léta 18.století počátek 19.století UDÁLOSTI FAKTA Čechy součástí habsburské monarchie vláda Marie Terezie a Josefa II. reformy v duchu osvícenských zásad (1773 zrušení jezuitského řádu, 1774 všeobecná

Více

VÁCLAV HRABĚ. Personální bibliografie

VÁCLAV HRABĚ. Personální bibliografie VÁCLAV HRABĚ Personální bibliografie Z DÍLA VÁCLAVA HRABĚTE Knihy Blues. Blues pro bláznivou holku a jiné básně. 2. vyd. P., Labyrint 1999. 172 s. Blues pro bláznivou holku. Z autorovy rukopisné pozůstalosti

Více

GEORGE ORWELL. Personální bibliografie Z DÍLA GEORGE ORWELLA. Knihy

GEORGE ORWELL. Personální bibliografie Z DÍLA GEORGE ORWELLA. Knihy GEORGE ORWELL Personální bibliografie Z DÍLA GEORGE ORWELLA Knihy Farma zvířat. Pohádkový příběh. Z angl. Přel. Gabriel Gossel. 2. vyd., v nakl. Práce a v tomto překl. 1. vyd. P., Práce 1991. 80 s. Hold

Více

Redakční zpracování textu (tematický plán kurzu)

Redakční zpracování textu (tematický plán kurzu) Redakční zpracování textu (tematický plán kurzu) Cíl a záměry kurzu: - Seznámit studenty s fázemi přípravy knih, které předchází vzniku knižní a elektronické publikace a jež provádějí autoři, odborní editoři

Více

Knihy. Seznam knih žánru Poezie (139)

Knihy. Seznam knih žánru Poezie (139) Stránka č. 1 z 5 Knihy Seznam knih žánru Poezie (139) Novinka!!! -Kniha vložena před méně než 365 dny (po 06.04.2015). Poslední aktualizace: 09.03.2016 Číslo Název Autor Rok PO064 Básně Slowacký, Jul.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ Hradecká 1250, 500 03 http://www.svkhk.cz

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ Hradecká 1250, 500 03 http://www.svkhk.cz STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ Hradecká 1250, 500 03 http://www.svkhk.cz ve spolupráci s Katedrou českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové Vás srdečně zve na další přednášku

Více

LUDMILA VAŇKOVÁ. Personální bibliografie Z DÍLA LUDMILY VAŇKOVÉ. Knihy. Cestou krále. 3. 1. vyd. Praha : Šulc Švarc, 2009. 459 s.

LUDMILA VAŇKOVÁ. Personální bibliografie Z DÍLA LUDMILY VAŇKOVÉ. Knihy. Cestou krále. 3. 1. vyd. Praha : Šulc Švarc, 2009. 459 s. LUDMILA VAŇKOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA LUDMILY VAŇKOVÉ Knihy Cestou krále. 3. 1. vyd. Praha : Šulc Švarc, 2009. 459 s. Cval rytířských koní. Orel a lev. [1. díl románové ságy.] 1. vyd. Praha :

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_11

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma 1.2.3. Všestranné jazykové rozbory Kapitola

Více

OSCAR WILDE. Personální bibliografie Z DÍLA OSCARA WILDA. Knihy

OSCAR WILDE. Personální bibliografie Z DÍLA OSCARA WILDA. Knihy OSCAR WILDE Personální bibliografie Z DÍLA OSCARA WILDA Knihy Balada o žaláři v Readingu. Prel. Jana Kantorová - Balíková. Ilustr. Dušan Kállay. 1. vyd. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1981. 97 s. - Kruh

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Básně (o) Nezvalovi S O U P I S

Básně (o) Nezvalovi S O U P I S Básně (o) Nezvalovi S O U P I S V předkládaném soupisu zaznamenáváme básně vztahující se k osobnosti Vítězslava Nezvala, vzniklé od 20. let minulého století (tedy od doby Nezvalova vstupu do literatury)

Více

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187 Dům č. p. 181 Dům na bývalém pozemku velkostatku zvaném Prozdol, postavil v r. 1936 Dobeš Jakub z č. 103 s manželkou Marií roz. Zálešáková z č. 55. Manželé byli bezdětní. V roce 1965 jej předali neteři

Více

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE VYŠKOV

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE VYŠKOV Pracoviště: Vyškov Výtisk číslo: 7. 2. 2015 Druh práce: Označení revírů tabulkami Evidenční číslo výkazu: 1 Vedoucí brigády: Dne: 7. 2. 2015 STEHLÍK MILAN 6 LATOCHA MAREK 6 NALEZÍNEK LADISLAV 6 NAJETO

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225

Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225 Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225 Škola: Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Turnaje se zúčastnilo 162 hráčů, včetně neregistrovaných, z 36 oddílů.

Turnaje se zúčastnilo 162 hráčů, včetně neregistrovaných, z 36 oddílů. pořadí jméno oddíl 30 hs. 30 hs. 30 hs. 30 hs. 120 hs. celkem MČR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Turnaje se zúčastnilo 162 hráčů, včetně neregistrovaných, z 36 oddílů. Vítězství, o pouhé

Více

LUIGI PIRANDELLO. Personální bibliografie

LUIGI PIRANDELLO. Personální bibliografie LUIGI PIRANDELLO Personální bibliografie Z DÍLA LUIGIHO PIRANDELLA Knihy Černý šátek. Z ital. orig. přel. Nina Tučková. P., Adolf Synek 1933. 33, [I] s. Omnia. [Sv.] 31. Člověk, zvíře a ctnost. Novely.

Více

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů)

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) / Milan M. Buben, Pavel R. Pokorný.-- 1. vyd.-- Praha : Libri, 2014.-- 223 s. ; 21 cm.-- Encyklopedie

Více

SDH Kamenná - vedení sboru p ed rokem 1989 Funkce 1936 1939 1951 1952 1953 edseda místop edseda velitel zástupce velitele jednatel pokladník zbrojí

SDH Kamenná - vedení sboru p ed rokem 1989 Funkce 1936 1939 1951 1952 1953 edseda místop edseda velitel zástupce velitele jednatel pokladník zbrojí SDH Kamenná - vedení sboru před rokem 1989 Funkce 1936 1939 1951 1952 1953 předseda Kundela František ml. Kundela František Kříž Josef Kříž Josef místopředseda Prokeš Josef Buršík Miroslav Nováček Jaromír

Více

České baroko (autoři)

České baroko (autoři) České baroko (autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC36 České baroko Hlavní autoři české barokní literatury Hlavní autoři české barokní literatury Jan Amos Komenský Bohuslav Balbín Bedřich

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Pavel SLÁMA výkonem 622 ustanovil nový rekord kuželny. Nejlepších 30 hs nahrál Jirka MARTINŮ a to výkonem 179 kolků.

Pavel SLÁMA výkonem 622 ustanovil nový rekord kuželny. Nejlepších 30 hs nahrál Jirka MARTINŮ a to výkonem 179 kolků. Turnaje se zúčastnilo celkem 164 hráčů, včetně neregistrovaných z 25 oddílů. Zvítězili Vlasťa ZEMAN s Davidem MACHALOU, oba pokořili hranici 600 bodů a za to jim náleží pohár pro vítěze a finanční prémie

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Česká secesní architektura II VY_32_INOVACE_21_09. Mgr.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Česká secesní architektura II VY_32_INOVACE_21_09. Mgr. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

Městský úřad Velké Meziříčí

Městský úřad Velké Meziříčí Městský úřad Velké Meziříčí odbor výstavby a regionálního rozvoje, Radnická 29/1, Velké Meziříčí Velké Meziříčí, dne 23. ledna 2012 Oprávněná úřední osoba: Rohovský Ivo, tel.: 566 781 203, e-mail.: rohovsky@mestovm.cz

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 903/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 858 ze dne 11.11.2015 Poskytnutí dárkových poukázek jubilantům městské části - listopad, prosinec 2015 Rada městské části I. s

Více

Vypracoval(a), Mgr.Petr Papica,7.9. 2012. Ověřeno (datum) 8.10.2012

Vypracoval(a), Mgr.Petr Papica,7.9. 2012. Ověřeno (datum) 8.10.2012 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení VY_12_INOVACE_Pap2 materiálu

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Emilie Heyduková. narozena 3.10.1859 v Písku. 150. výročí narození

Emilie Heyduková. narozena 3.10.1859 v Písku. 150. výročí narození Emilie Heyduková narozena 3.10.1859 v Písku 150. výročí narození Narodila se v rodině píseckého restauratéra Petra Reinera. Navštěvovala vyšší dívčí školu v Písku, kde působil jako profesor Adolf Heyduk,

Více

Název souteže :Mistrovství ČR ve standardních tancích Místo konání :Praha Datum konání :17.03.2007 Druh souteže :Junioři-II-STT Typ souteže :Pohárová

Název souteže :Mistrovství ČR ve standardních tancích Místo konání :Praha Datum konání :17.03.2007 Druh souteže :Junioři-II-STT Typ souteže :Pohárová Druh souteže :Junioři-II-STT 1. kolo,waltz,tango,valčík,slowfox,quickstep 1 Skuhravý-Bergmannov,XXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXX,55 2-3 Martínek-Krejčíková,XXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXX,XXXXX-XXXXX,XXXXXXXXXXX,54

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

USNESENÍ ZE 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 10. 2005.

USNESENÍ ZE 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 10. 2005. USNESENÍ ZE 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 10. 2005. USNESENÍ Č. 563/05 Změna statutu a názvu Komise pro urbanizmus, územní plánování a strategický plán 1. změnu statutu rozšíření o péči

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze Seznam nově jmenovaných profesorů 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie 2. doc. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. pro obor fyzika molekulárních a biologických struktur 3. doc. Ing.

Více

Služby LSPP stomatologické na období od 1.7.2012 do 30.6.2013. sobota, neděle, svátek: 09:00-12:00 hodin

Služby LSPP stomatologické na období od 1.7.2012 do 30.6.2013. sobota, neděle, svátek: 09:00-12:00 hodin Služby LSPP stomatologické na období od 1.7.2012 do 30.6.2013 sobota, neděle, svátek: 09:00-12:00 hodin červenec 2012 1.7.2012 neděle MUDr. Machová Eva Husova 898 675 71 Náměšť n. Oslavou 568 620 248 5.7.2012

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Lumírovci, J. V. Sládek

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Lumírovci, J. V. Sládek Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/17_Literatura 17. 19. století Téma: Lumírovci, J. V. Sládek Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií

Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií Uvedené příklady představují určité typy autoritních záznamů, u nichž chceme upozornit

Více

Jméno, adresa vlastníka nemovitosti. 1 297/1 stavební místo PaedDr. Dana Kotíková, Poljanovova 3159/3, Praha, Modřany, 143 00

Jméno, adresa vlastníka nemovitosti. 1 297/1 stavební místo PaedDr. Dana Kotíková, Poljanovova 3159/3, Praha, Modřany, 143 00 Vezměte prosím na vědomí, že od doby vypracování tohoto seznamu došlo ke značnému počtu změn (změny vlastníků nemovitostí, kolaudace staveb, změny adres apod.), z praktických důvodů byl seznam ponechán

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více