Souprava uzavíracích přípravků RUP - F2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souprava uzavíracích přípravků RUP - F2"

Transkript

1 internet: http: // strana 1/13 Souprava uzavíracích přípravků RUP - F2 Návod k obsluze výrobce: FASTRA, s r.o. Libenice 30 - Skalka Kolín

2 internet: http: // strana 2/13 Obsah : strana I. Použití 3 II. Popis 3 III. Provedení 3 IV. Seznam dílů soupravy RUP - F2 4 V. Bezpečnostní ustanovení 5 VI. Pracovní postup použití soupravy se zaváděcí tyčí při výměně uzavírací armatury 5 VII. Pracovní postup použití soupravy se zaváděcí tyčí při dočasném odstavení potrubí 7 VIII. Pracovní postup použití soupravy s lanovodem při výměně uzavírací armatury 7 IX. Pracovní postup použití soupravy s lanovodem při dočasném odstavení potrubí 9 X. Pracovní postup při výměně pryžového válce na zaváděcí tyči 10 XI. Závěrečná ustanovení 10 XII. Obrazové přílohy 11

3 internet: http: // strana 3/13 I. Použití : Souprava uzavíracích přípravků RUP - F2 slouží k uzavření potrubí pro následnou výměnu vadných uzavíracích armatur (kulových kohoutů) nebo krátkodobému odstavení potrubí pomocí rozpěrných pryžových válců bez úniků média. Souprava je dodávána v provedení se zaváděcími tyčemi, nebo v provedení se zaváděcími tyčemi a ohebným lanovodem. Ohebný lanovod se používá zejména v místech s nedostatkem manipulačního prostoru, kde nelze použít zaváděcí tyč z důvodu např.vzdálenosti nebo ohybů potrubí mezi uzavíracím a zaváděcím místem. Rozsah použití : se zaváděcí tyčí potrubí z oceli DN/ID 15 až 50 mm (1/2 až 2 ) potrubí PE-HD DN/OD 15 až 63 mm s lanovodem potrubí z oceli DN/ID 20 až 50 mm (3/4 až 2 ) potrubí PE-HD DN/OD 20 až 63 mm Média : Tlakové zatížení : Provozní teplota : zemní plyn, voda, neagresivní kapaliny, ostatní média na dotaz max. 5 bar -20/+70 C II. Popis : a) Ocelová tyč osazená pryžovým těsnícím prvkem, tlačnou trubicí a ovládací maticí, umístěná v zaváděcí komoře s odvzdušňovacím ventilkem. Veškeré prvky jsou opatřeny těsněním proti úniku média. b) Lanovod s teflonovou vložkou pevně a plynotěsně spojený s trubicí, kterou prochází ovládací lano s tažnou tyčí, těsnícími prvky, ovládací maticí, kluzným ložiskem a příslušnými rozpěrnými válci. Oba konce jsou zalisovány. Souprava splňuje požadavky ČSN EN 1775:2008 čl Údržba plynovodu včetně bezpečnostních zařízení musí zabezpečit, aby únik (emise) plynu byly minimální. III. Provedení : Povrch jednotlivých kovových částí upraven zinkováním. Pryžové rozpínací části v antistatické úpravě (povrchový odpor uzavíracích těles Ro 10 9 Ω dle ČSN Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny).

4 internet: http: // strana 4/13 IV. Seznam dílů soupravy RUP - F2 (Obr.1): Číslo pos. Název dílu Počet kusů 1. Komora s odlehčovacím ventilem DN/ID 15 mm (1/2 ) 1 ks 2. Komora s odlehčovacím ventilem DN/ID 20 mm (3/4 ) 1 ks 3. Komora s odlehčovacím ventilem DN/ID 25 mm (1 ) 1 ks 4. Komora s odlehčovacím ventilem DN/ID 32 mm (5/4 ) 1 ks 5. Komora s odlehčovacím ventilem DN/ID 40 mm (6/4 ) 1 ks 6. Komora s odlehčovacím ventilem DN/ID 50 mm (2 ) 1 ks 7. Zaváděcí tyč s 2-mi pryžovými válci 11mm 1 ks 8. Zaváděcí tyč s 2-mi pryžovými válci 18mm 1 ks 9. Zaváděcí tyč pryžovým válcem 23mm 1 ks 10. Zaváděcí tyč pryžovým válcem 30mm 1 ks 11. Zaváděcí tyč pryžovým válcem 35mm 1 ks 12. Zaváděcí tyč pryžovým válcem 45mm 1 ks 13. Pojišťovací šroub 6 ks 14. Náhradní pryžový válec 11 mm (1/2 ) 2 ks 15. Náhradní pryžový válec 18 mm (3/4 ) 2 ks 16. Náhradní pryžový válec 23 mm (1 ) 1 ks 17. Náhradní pryžový válec 30 mm (5/4 ) 1 ks 18. Náhradní pryžový válec 35 mm (6/4 ) 1 ks 19. Náhradní pryžový válec 45 mm (2 ) 1 ks 20. Náhradní těsnící O -kroužky 1 sada 21. Klíč maticový očkoplochý 10 x 10 1 ks 22. Klíč ráčnový 10 x 10 1 ks 23. Klíč maticový očkoplochý 13 x 13 1 ks 24. Klíč ráčnový 13 x 13 1 ks 25. Pojistka 1 ks 26. Tlačná rukojeť 1 ks Souprava s ohebným lanovodem navíc obsahuje : Číslo pos. Název dílu Počet kusů 27. Ohebný lanovod 1 ks 28. Aretační matice 1 ks 29. Těsnící kroužek lanovodu (14 x 5 mm) 2 ks Tento seznam dílů platí pro soupravy s úplným rozsahem použití(viz. Čl I odst. Rozsah použití). Dle požadavku zákazníka se v závislosti na rozsahu použití může obsah soupravy měnit. Přesný seznam dílů je přiložen ke každé soupravě.

5 internet: http: // strana 5/13 V. Bezpečnostní ustanovení : Soupravu uzavíracích přípravků RUP - F2 smí používat pouze obsluha zaškolená výrobcem. Platnost zaškolení je dva roky. Při práci se soupravou uzavíracích přípravků RUP - F2 je nutno dodržovat veškeré platné bezpečnostní předpisy a nařízení, které se vztahují k dané činnosti. POZOR! Důležité upozornění! Před započetím prací je nutné zkontrolovat zda vnitřní průměr uzavírací armatury je shodný s průměrem uzavíraného potrubí. Pokud je vnitřní průměr uzavírací armatury menší než průměr uzavíraného potrubí (neplnoprůtoková uzavírací armatura, zúžená přechodová část potrubí apod.) nelze zasunout pryžový válec příslušného průměru přes zúžené místo. V tomto případě je možno použít o jednu dimenzi menší průměr pryžového válce za následujících podmínek : Toto ustanovení neplatí pro pryžové válce s průměrem 11 mm a 45 mm Při použití v potrubí z PE-HD je tlakové zatížení max.4 bary Při splnění výše uvedených podmínek a při důsledném dodržování zejména ustanovení bodu č. 15) v části VI. a ustanovení bodu č.19) v části VIII. tohoto v návodu k obsluze lze tedy : pryžový válec s průměrem 18 mm použít až do vnitřního průměru potrubí 25 mm pryžový válec s průměrem 23 mm použít až do vnitřního průměru potrubí 32 mm pryžový válec s průměrem 30 mm použít až do vnitřního průměru potrubí 40 mm pryžový válec s průměrem 35 mm použít až do vnitřního průměru potrubí 50 mm VI. Pracovní postup použití soupravy se zaváděcí tyčí při výměně uzavírací armatury: Důležité upozornění! Před nasazením soupravy nejprve vyměňovanou uzavírací armaturu na potrubí mírně uvolnit! 1) dle dimenze vyměňované uzavírací armatury a uzavíraného potrubí vyjmout z přepravního kufříku příslušnou komoru s odlehčovacím ventilem(1-6) (dále jen komora) a příslušnou zaváděcí tyč s pryžovým(i) válcem(válci)(7-12) (dále jen zaváděcí tyč) 2) provést vizuální kontrolu neporušenosti veškerých používaných dílů. Pryžové válce nesmí být mastné nebo poškozené!!! (V případě zamaštění odmastit saponátovým roztokem, opláchnout čistou vodou a osušit, v případě poškození vyměnit!!!) 3) zkontrolovat uzavření odlehčovacího ventilu(f - Obr. 3) umístěného na komoře(1-6) 4) do závitu(b - Obr. 3) v komoře(1-6) namontovat pojišťovací šroub(13) 5) do otvoru v komoře(1-6) zasunout ze strany se závitem(a) pro montáž komory k uzavíracímu prvku zaváděcí tyč(7-12) ovládací částí (Obr. 4) až pryžový válec(g Obr. 5) dosedne na dno komory

6 internet: http: // strana 6/13 6) v této poloze aretovat zaváděcí tyč(7-12) pojišťovacím šroubem(13) 7) do vybrání v ovládací matici(i) nasunout pojistku(25) 8) komorový celek sestavený dle bodů č.1) až 7) namontovat na vyměňovanou uzavírací armaturu. Sestava komorového celku je znázorněna na obr.2 (pro lepší názornost pryžový válec není zasunut v komoře!) 9) silikonovým mazacím prostředkem namazat povrch tlačné trubice(h) zaváděcí tyče(7-12) pro jeho snadnější pohyb těsnícím kroužkem zaváděcí tyče(e - Obr. 3a) 10) částečným otevřením vyměňované uzavírací armatury vpustit tlak média do takto sestaveného celku a zkontrolovat jeho těsnost (u plynových aplikací např. pěnotvorným roztokem) 11) po úspěšné kontrole těsnosti zcela otevřít vyměňovanou uzavírací armaturu 12) povolit pojišťovací šroub(13) 13) zaváděcí tyč(7-12) prostrčit otevřenou uzavírací armaturou do potrubí na kterém je armatura namontovaná. Hloubku zasunutí zvolit tak, aby následné uzavření potrubí bylo provedeno na dostatečně pevné části potrubí a v celé délce pryžového válce.(pro usnadnění zasunutí je možno použít tlačnou rukojeť(26), která se nasadí na konec zaváděcí tyče) 14) dotažením pojišťovacího šroubu(13) zajistit zaváděcí tyč(7-12) v požadované poloze 15) otáčením ovládací maticí(i) na zaváděcí tyči(7-12) doprava pomocí příslušných klíčů(21-24) rozepřít pryžový válec v potrubí tak, aby došlo k utěsnění potrubí a pevnému uchycení zaváděcí tyče v potrubí. Stav rozepření pryžového válce a utěsnění potrubí kontrolovat otevřením odlehčovacího ventilu(f). Pokud po otevření odlehčovacího ventilu dochází neustále u úniku média není potrubí uzavřeno. 16) povolovat pojišťovací šroub(13) a současně tahem za konec zaváděcí tyče(7-12) směrem ven z potrubí překontrolovat pevnost uchycení pryžového válce v potrubí. Upozornění : Pokud po povolení pojišťovacího šroubu, případně po kontrole dle bodu č.16), není zaváděcí tyč v potrubí pevně uchycena (vysouvá se) rozepnout více pryžový válec (viz bod č.15)! 17) po upevnění pryžového válce v potrubí překontrolovat těsnost uzavření potrubí otevřením odlehčovacího ventilu(f). Po odstranění tlaku v komoře (1-6) nesmí docházet k úniku média přes odlehčovací ventil(f)! Upozornění : Pokud po otevření odlehčovacího ventilu dochází neustále k úniku média přes odlehčovací ventil, nedošlo k uzavření potrubí vlivem velkých nerovností v potrubí nebo vlivem poškození pryžového válce při jeho zavádění do potrubí!!! V případě nerovností v potrubí je třeba zvolit v potrubí jiné místo pro upevnění pryžového válce (postupovat dále dle bodu č.21 až č.24 a následně opakovat postup dle bodu č.13 a násl.) V případě poškození pryžového válce postupovat dle bodu č.21 až č.30 a následně tento vyměnit (viz část X. tohoto návodu k obsluze) 18) po utěsnění potrubí uzavřít odlehčovací ventil(f), úplně povolit pojišťovací šroub(13) a demontovat komoru(1-6) 19) dle příslušného technologického postupu provozovatele demontovat vadnou a namontovat bezvadnou uzavírací armaturu v otevřeném stavu 20) na konec zaváděcí tyče(7-12) nasunout demontovanou komoru(1-6) a našroubovat ji na vyměněnou uzavírací armaturu 21) utažením pojišťovacího šroubu(13) aretovat polohu zaváděcí tyče 22) otáčením ovládací maticí(i) na zaváděcí tyči(7-12) doleva pomocí příslušných klíčů (21-24) uvolnit pryžový válec(g) v potrubí 23) při použití na potrubí s plynnými médii provést přes odlehčovací ventil(f) odvzdušnění

7 internet: http: // strana 7/13 Upozornění! Ustanovení bodu č.23) důsledně dodržet zejména u hořlavých plynů - možnost případného úrazu!!! 24) povolovat pojišťovací šroub(13) a současně kontrolovatelným posunem vysunovat zaváděcí tyč(7-12) ven z potrubí přes vyměněnou uzavírací armaturu až pryžový válec dosedne na dno komory(1-6). Při vysouvání (zejména u větších dimenzí) se doporučuje použít tlačné rukojeti(26) nasazené na konec zaváděcí tyče (pro lepší rozložení tlaku vysouvané zaváděcí tyče na ruku obsluhy) Upozornění! Při nedodržení ustanovení bodu č.24) může při povolování pojišťovacího šroubu(13) dojít k nekontrolovanému vysunutí zaváděcí tyče(7-12) a případně úrazu!!! 25) aretovat zaváděcí tyč(7-12) pojišťovacím šroubem(13) 26) dle technologického postupu provozovatele provést kontrolu těsnosti spoje mezi potrubím a vyměněnou uzavírací armaturou 27) po úspěšné kontrole těsnosti uzavřít vyměněnou uzavírací armaturu 28) odlehčovacím ventilem(f) odstranit tlak média v komoře(1-6) 29) demontovat komorový celek z vyměněné uzavírací armatury 30) v opačném pořadí dle bodů č.1) až 7) demontovat komorový celek 31) provést očištění a vizuální kontrolu neporušenosti veškerých použitých dílů 32) použité díly uložit do přepravního kufříku VII. Pracovní postup použití soupravy se zaváděcí tyčí při dočasném odstavení potrubí : Tento pracovní postup použití soupravy je analogicky shodný s pracovním postupem použití soupravy se zaváděcí tyčí při výměně uzavírací armatury, nedochází však k její výměně. Před nasazením soupravy se uzavírací armatura nepovoluje. VIII. Pracovní postup použití soupravy s lanovodem při výměně uzavírací armatury : Důležité upozornění! Před nasazením soupravy nejprve vyměňovanou uzavírací armaturu na potrubí mírně uvolnit! 1) dle dimenze vyměňované uzavírací armatury a uzavíraného potrubí vyjmout z přepravního kufříku příslušnou komoru s odlehčovacím ventilem(2-6) (dále jen komora), příslušný pryžový válec(15-19) a ohebný lanovod(27) (dále jen lanovod) 2) provést vizuální kontrolu neporušenosti veškerých používaných dílů. Pryžové válce nesmí být mastné nebo poškozené!!! (V případě zamaštění odmastit saponátovým roztokem, opláchnout čistou vodou a osušit, v případě poškození vyměnit!!!) 3) na pracovní části lanovodu (Obr. 8) demontovat z konce lana uzavřenou matici(u), pojistnou matici(m) a podložku(p)

8 internet: http: // strana 8/13 4) na volný konec lana nasunout jednotlivé díly ve směru od zalisování lanovodu (Z) v následujícím pořadí: gumová čepička(r), pryžový válec(g), podložka(p), pojistná matice(m) a uzavřená matice(u) 5) našroubovat pojistnou matici(m) a uzavřenou matici(u) a vzájemně je utáhnout. Otáčet ovládací maticí(i) na ovládací části lanovodu doprava pomocí příslušných klíčů(23-24) až dojde ke stlačení gumové čepičky(r) a tím utěsnění lana v lanovodu 6) zkontrolovat uzavření odlehčovacího ventilu(f) umístěného na komoře(2-6) 7) do otvoru v komoře(2-6) zasunout ze strany se závitem(a) pro montáž komory k uzavíracímu prvku lanovod(l) jeho ovládací částí(obr. 7) 8) posunout lanovod až pryžový válec(g Obr.8) dosedne na dno komory 9) na ovládací část lanovodu nasunout těsnící kroužek lanovodu(29) a posunout jej po lanovodu až do závitového otvoru(c Obr. 3a) v komoře(2-6). 10) na ovládací část lanovodu nasunout aretační matici(28) jejím závitem směrem ke komoře(2-6). Aretační matici posunout po lanovodu až ke komoře a zašroubovat do závitového otvoru v komoře tak, aby lanovodem bylo možno volně pohybovat 11) komorový celek sestavený dle bodů č.1) až 11) namontovat na vyměňovanou uzavírací armaturu. Sestava komorového celku je znázorněna na obr.6 (pro lepší názornost není pryžový válec zasunut v komoře a není našroubována aretační matice!) 12) silikonovým mazacím prostředkem namazat povrch lanovodu(27) pro jeho snadnější pohyb těsnícím kroužkem lanovodu(29) 13) lanovod(27) v komoře(2-6) utěsnit mírným dotažením aretační matice(28) 14) částečným otevřením vyměňované uzavírací armatury vpustit tlak média do takto sestaveného celku a zkontrolovat jeho těsnost (u plynových aplikací např. pěnotvorným roztokem). Případnou netěsnost těsnícího kroužku lanovodu(29) odstranit dotahováním aretační matice(28). Případnou netěsnost lanovodu odstranit mírným dotažením ovládací matice(i) lanovodu 15) po úspěšné kontrole těsnosti zcela otevřít vyměňovanou uzavírací armaturu 16) lanovod(27) s pryžovým válcem(15-19) prostrčit otevřenou uzavírací armaturou do potrubí na kterém je armatura namontovaná. Hloubku zasunutí zvolit tak, aby následné uzavření potrubí bylo provedeno na dostatečně pevné části potrubí a v celé délce pryžového válce(g) 17) maximálně lze lanovod zasunout do potrubí tak, aby ovládací část lanovodu(j - Obr. 7) nebyla zasunuta do aretační matice(28) 18) dotažením aretační matice(28) zajistit lanovod(27) v požadované poloze 19) otáčením ovládací maticí(i) na ovládací části lanovodu doprava pomocí příslušných klíčů(23-24) rozepřít pryžový válec v potrubí tak, aby došlo k utěsnění potrubí a pevnému uchycení pryžového válce v potrubí. Stav rozepření pryžového válce a utěsnění potrubí kontrolovat otevřením odlehčovacího ventilu(f). Pokud po otevření odlehčovacího ventilu dochází neustále u úniku média není potrubí uzavřeno. 20) povolovat aretační matici(28) a současně tahem za lanovod(27) směrem ven z potrubí překontrolovat pevnost uchycení pryžového válce(g) v potrubí Upozornění : Pokud po povolení aretační matice(16), případně po kontrole dle bodu č.20., není lanovod v potrubí pevně uchycen (vysouvá se) rozepnout více pryžový válec (viz bod č.19.)! 21) otevřením odlehčovacího ventilu(f) překontrolovat těsnost uzavření potrubí. Po odstranění tlaku v komoře (2-6) nesmí docházet k úniku média přes odlehčovací ventil(f)!

9 internet: http: // strana 9/13 Upozornění : Pokud po otevření odlehčovacího ventilu dochází neustále k úniku média přes odlehčovací ventil, nedošlo k uzavření potrubí vlivem velkých nerovností v potrubí nebo vlivem poškození pryžového válce při jeho zavádění do potrubí!!! V případě nerovností v potrubí je třeba zvolit v potrubí jiné místo pro upevnění pryžového válce (postupovat dále dle bodu č.25 až č.28 a následně opakovat postup dle bodu č.16 a násl.) V případě poškození pryžového válce postupovat dle bodu č.25 až č.34 a následně tento vyměnit (viz bod č. 3 až 5) 22) Po utěsnění potrubí uzavřít odlehčovací ventil(f), povolit aretační matici(28) a demontovat komoru(2-6) 23) Dle příslušného technologického postupu provozovatele demontovat vadnou a namontovat bezvadnou uzavírací armaturu v otevřeném stavu 24) Na lanovod nasunout demontovanou komoru(2-6) a našroubovat ji na vyměněnou uzavírací armaturu 25) utažením aretační matice(28) aretovat polohu lanovodu. 26) otáčením ovládací maticí(i) na ovládací části lanovodu doleva pomocí příslušných klíčů(23-24) uvolnit pryžový válec v potrubí. 27) při použití na potrubí s plynnými médii provést přes odlehčovací ventil(f) odvzdušnění Upozornění! Ustanovení bodu č.27) důsledně dodržet zejména u hořlavých plynů - možnost případného úrazu!!! 28) povolovat aretační matici(28) a současně kontrolovatelným posunem vysunovat lanovod(27) z potrubí ven přes vyměněnou uzavírací armaturu až pryžový válec(15-19) dosedne na dno komory(2-6) Upozornění! Při nedodržení ustanovení bodu č.28) při povolování aretační matice(28) může dojít k nekontrolovanému vysunutí lanovodu(27) a případně úrazu!!! 29) Aretovat lanovod(27) utažením aretační matice(28) 30) Dle technologického postupu provozovatele provést kontrolu těsnosti spoje mezi potrubím a vyměněnou uzavírací armaturou 31) Po úspěšné kontrole těsnosti uzavřít vyměněnou uzavírací armaturu 32) Odlehčovacím ventilem(a) odstranit tlak média v komoře(2-6) 33) Demontovat komorový celek z vyměněné uzavírací armatury 34) V opačném pořadí dle bodů č.1) až 10) demontovat komorový celek 35) Provést očištění a vizuální kontrolu neporušenosti veškerých použitých dílů 36) Použité díly uložit do přepravního kufříku IX. Pracovní postup použití soupravy s lanovodem při dočasném odstavení potrubí : Tento pracovní postup použití soupravy je analogicky shodný s pracovním postupem použití soupravy s lanovodem při výměně uzavírací armatury, nedochází však k její výměně. Před nasazením soupravy se uzavírací armatura nepovoluje.

10 internet: http: // strana 10/13 X. Pracovní postup při výměně pryžového válce na zaváděcí tyči : 1) Z pracovní části zaváděcí tyče (Obr. 5) demontovat uzavřenou matici(u), pojistnou matici(m) a třecí podložku(p) 2) Sejmout poškozený(é) pryžový(é) válec(válce)(g) 3) Nasadit nový(é) pryžový(é) válec(válce)(14-19) 4) Nasadit třecí podložku(p), pojistnou matici(m) a uzavřenou matici(u). 5) Pojistnou matici(m) a uzavřenou matici(u) utáhnou vzájemně v takové poloze, aby vůle mezi pryžovým(i) válcem(i)(17-22) a tlačnou trubicí(h) byla cca 1 mm XI. Závěrečná ustanovení Použití soupravy uzavíracích přípravků RUP - F2 při přechodném uzavírání potrubí (zejména plynových) a průběh prací souvisejících, se vždy řídí technologickými předpisy jednotlivých provozovatelů potrubí v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, které jsou pro tyto činnosti rozhodující (např. pro práce na vyhrazených plynových zařízeních Vyhláškou ČÚBP, protipožárními předpisy, zákoníkem práce a ostatními předpisy). Souprava uzavíracích přípravků RUP F2 a její součásti je zakázáno používat jinak a k jiným účelům než je uvedeno v tomto návodu. Tento návod k obsluze platí pro soupravy RUP - F2 vyrobené po a je nadřazeno všem předešlým vydáním návodu k obsluze soupravy uzavíracích přípravků RUP F2. Technické změny a změny parametrů vyhrazeny.

11 internet: http: // strana 11/13 XII. Obrazové přílohy Seznam obrazových příloh : Obr. 1 Soubor dílů soupravy RUP F2 Obr. 2 Komorový celek se zaváděcí tyčí Obr. 3 Detail komory s odlehčovacím ventilem Obr. 3a Detail horní části komory Obr. 4 Detail ovládací části zaváděcí tyče Obr. 5 Detail pracovní části zaváděcí tyče Obr. 6 Komorový celek s lanovodem Obr. 7 Detail ovládací části lanovodu Obr. 8 Detail pracovní části lanovodu Obr. 1 Soubor dílů soupravy RUP F2

12 internet: http: // strana 12/13 Obr. 2 Komorový celek se zaváděcí tyčí F E B A D Obr. 3 Detail komory s odlehčovacím ventilem A závit pro montáž komory k uzavír. prvku B závit pro pojišťovací šroub D těsnící kroužek komory F odlehčovací ventil C Obr. 3a Detail horní části komory C závit pro aretační matici E těsnící kroužek zaváděcí tyče H G H U P I Obr. 4 Detail ovládací části zaváděcí tyče H tlačná trubice I ovládací matice M Obr. 5 Detail pracovní části zaváděcí tyče G pryžový(é) válec(válce) H tlačná trubice M pojistná matice P podložka U uzavřená matice U

13 internet: http: // strana 13/13 Obr. 6 Komorový celek s lanovodem G J Z P I L L R M U Obr. 7 Detail ovládací části lanovodu J ovládací část I ovládací matice L lanovod Obr. 8 Detail pracovní části lanovodu G pryžový(é) válec(válce) M pojistná matice L - lanovod P podložka R gumová čepička U uzavřená matice Z zalisování lanovodu

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER. s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX

Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER. s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX Strana 1 Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER Konstrukční řada KVN DN 10-50 s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX 1 Pouzdro 2 Horní část 3 Ruční kolečko 5

Více

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY Datum: Počet stran: Strana: TPNM 01/01 10.1.2011 8 1 Tato průvodní dokumentace obsahuje technické podmínky, které stanovují údaje o výrobku,

Více

SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL

SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL VÝŠKA 2600 mm NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ KOVOBEL, výrobní družstvo Telefon: +420 379 724 441 Cihlářská 503 Fax : +420 379 722 552 344 01

Více

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Zásobník na dešťovou vodu a pitnou vodu Herkules pro umístění na zemi a instalaci pod zemí. Body uvedené v tomto návodu je nutné

Více

Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7

Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční ventil typ 2357-1 Přepouštěcí ventil typ 2357-2 Redukční ventil typ 2357-6 Obrázek 1 tlakový regulátor typ 2357 Návod k montáži

Více

Solární stanice FlowStar SOL NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU

Solární stanice FlowStar SOL NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU Solární stanice FlowStar SOL NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU Jednotlivé součásti 1. nástěnný držák čerpadlové slupiny (solární stanice) 2. izolace - zádní díl 3. regulace - řídící jednotka 4. izolace - přední

Více

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Katalogové číslo: 157043 Obecné údaje Použití podle určení Dieselové čerpadlo se smí používat pouze k čerpání motorové nafty Nikdy nečerpejte výbušné kapaliny, jako

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 230 N

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 230 N NÁVOD NA POUŽITÍ Ruční kotoučová pila CS 230 N Certifikát kvality Blahopřejeme Vám ke koupi výrobku vysoké. Výrobek prochází na konci výroby vnitřní kontrolou a splňuje vysokou technickou úroveň. Firma

Více

Návod na údržbu a obsluhu. Sponkovačky Profifix 90/25. Obj. č. D 200 595

Návod na údržbu a obsluhu. Sponkovačky Profifix 90/25. Obj. č. D 200 595 Návod na údržbu a obsluhu Sponkovačky Profifix 90/25 Obj. č. D 200 595 Listopad 2001 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze dříve,

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 1000 VENTILY PRO SPLACHOVÁNÍ WC

Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 1000 VENTILY PRO SPLACHOVÁNÍ WC Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 1000 8/2007 PRESTO 1000 MÍS 1000 M 1000 TC 1000 E 1000 A Technická data průtok vody při 300 kpa Množství vody na spláchnutí Připojení : 90 l/min (viz graf) : 9

Více

RMO 02 NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. 100 párů holínek za hodinu dle stupně znečistění Elektrické připojení: Kapacita zařízení:

RMO 02 NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. 100 párů holínek za hodinu dle stupně znečistění Elektrické připojení: Kapacita zařízení: NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ RMO 0 rotační myčky obuvi ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE Kapacita zařízení: 00 párů holínek za hodinu dle stupně znečistění Elektrické připojení: 30 V, 50 Hz Příkon zařízení: Krytí

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K OBSLUZE PRO OBĚHOVÉ ČERPADLO NTT - PREMIUM

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K OBSLUZE PRO OBĚHOVÉ ČERPADLO NTT - PREMIUM PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K OBSLUZE PRO OBĚHOVÉ ČERPADLO NTT - PREMIUM NUTNÉ UMÍSTIT V MÍSTĚ PROVOZNÍ INSTALACE VŠEOBECNÉ Čerpadlo NTT je monoblokové, jednostupňové s elektromotorem chlazeným čerpanou

Více

MANN+HUMMEL IQORON 7, 10, 12, 14 Návod na montáž a údržbu

MANN+HUMMEL IQORON 7, 10, 12, 14 Návod na montáž a údržbu MANN+HUMMEL IQORON 7, 10, 12, 14 Návod na montáž a údržbu Verze 0709 Kontaktní informace Tento návod na montáţ a údrţbu je součástí dodávky. Je třeba ho uchovávat v dosahu zařízení a při prodeji přístroje

Více

LEVEL INSTRUMENTS CZ LEVEL EXPERT

LEVEL INSTRUMENTS CZ LEVEL EXPERT LEVEL INSTRUMENTS CZ LEVEL EXPERT s.r.o. Příbramská 1337/9, 710 00 Ostrava Tel.: 599 526 776 Fax : 599 526 777 HOT LINE: 774 464 120 www.levelexpert.cz Návod k instalaci a seřízení Plovákový snímač výšky

Více

Elektromagnetické ventily Danfoss EVR

Elektromagnetické ventily Danfoss EVR Elektromagnetické ventily Danfoss EVR Dodávány jsou přímo ovládané ventily pro zařízení s malými výkony a průměry trubek do 3 / 8 nebo nepřímo ovládané ventily pro větší průtoky a a větší průměry trubek.

Více

Kulové kohouty STARLINE

Kulové kohouty STARLINE Pokyny pro montáž a údržbu N.0 ULTRASTAR S RADIÁLNÍM ČEPEM 1.0 ÚČEL Tato příručka slouží jako pomůcka pro zákazníky a koncové uživatele, kteří skladují, montují a provádějí údržbu kulových ventilů Starline

Více

NÁVOD K SESTAVENÍ A ÚDRŽBĚ

NÁVOD K SESTAVENÍ A ÚDRŽBĚ IPPIS S.r.l. - Capitale Sociale i.v. 98.040,00 Sede e stabilimento: 35010 CADONEGHE - (PD) - ITALY S.S. Del Santo N. 103 - Telef. +39 049.701.233-049.701.067 Fax +39 049.88.72.207 - C.F. e P.IVA 01505440287

Více

Demontáž a montáž nádobky ostřikovačů

Demontáž a montáž nádobky ostřikovačů Demontáž a montáž nádobky ostřikovačů Demontáž Vypnout zapalování a všechny elektrické spotřebiče. Demontovat přední nárazník Uvolnit přední část pravé vložky blatníku Odpojit svorkovnici -2-. Pro odjištění

Více

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645 Technické podmínky 1 RK 12 0645 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645 POČET STRAN: 7 Revize č. 0 PLATÍ OD: 09/2011 Technické podmínky 2 RK 12 0645 Tyto technické podmínky

Více

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Úvod Tepelné výměníky společnosti WätaS jsou koncipované jako výměníky tepla vzduch-voda. Používají se pro chladiče nebo ohřívače, přímé výparníky / kondenzátory

Více

Instrukce pro provoz, montáž a údržbu pohonů Pfeiffer AT typ SRP a DAP Série 31a

Instrukce pro provoz, montáž a údržbu pohonů Pfeiffer AT typ SRP a DAP Série 31a Instrukce pro provoz, montáž a údržbu pohonů Pfeiffer AT typ SRP a DAP Série 31a 1. Bezpečnostní funkce Bezpečnostní funkce zavřeno: Pružiny uzavírají (jen SRP), ve směru hodinových ručiček. Pohon AT je

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace SO 02_1 _A4.pdf Datum: říjen 2012 Projekt Paré MEDLOV - KANALIZACE A ČOV Část SO/PS Měřítko SO 2 Výtlaky Stupeň ZD Příloha Číslo přílohy Revize TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02-1 0 Obsah: 1.

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu. ECLAIR, ECLAIR b, ECLAIR TC WC VENTILY PRESTO

Návod na montáž, obsluhu a údržbu. ECLAIR, ECLAIR b, ECLAIR TC WC VENTILY PRESTO Návod na montáž, obsluhu a údržbu ECLAIR, ECLAIR b, ECLAIR TC 8/2007 ECLAIR, ECLAIR B, ECLAIR TC ECLAIR ECLAIR B ECLAIR TC Použití Ventily PRESTO ECLAIR jsou určeny pro splachování klozetových mís přímo

Více

Návod k obsluze Loupací přístroj FWSG RA 32 / 40 / 50 / 63

Návod k obsluze Loupací přístroj FWSG RA 32 / 40 / 50 / 63 FRIATOOLS Česky Návod k obsluze Loupací přístroj FWSG RA 32 / 40 / 50 / 63 Hlavice s imbusem (1) Aretace (2) Držák nože (3) Loupací nůž(4) Obsah Tělo zařízení (7) Závitové vřeteno (6) Kleština (5) 1. Úvodní

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady T3S

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady T3S Návod k obsluze Zubová čerpadla řady T3S 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady T3S s vnějším šikmým ozubením jsou pro svojí jednoduchou

Více

-1- Výroba, prodej a servis čerpací techniky, CNC obrábění kovů, slévárenství barevných kovů

-1- Výroba, prodej a servis čerpací techniky, CNC obrábění kovů, slévárenství barevných kovů -1- Výroba, prodej a servis čerpací techniky, CNC obrábění kovů, slévárenství barevných kovů Na Brachlavě 22, Prostějov-Krasice 796 04, tel. 582 362 006, www.cerpolpv.cz NÁVOD NA OBSLUHU A MONTÁŽ PRO PONORNÉ

Více

Návod na použití a montáž

Návod na použití a montáž Uzavírací ventil s ucpávkovým těsněním 1.0 Všeobecně k návodu k použití... 11-2 2.0 Bezpečnostní upozornění... 11-2 2.1 Význam symbolů...11-2 2.2 Výrazy vztahující se k bezpečnosti...11-2 3.0 Skladování

Více

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN BRANO a.s., 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika tel.:+420/ 553 632 316, 553 632 303 http://www.brano.eu; zz-info@brano.eu; info@brano.eu NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO

Více

Manipulace a montáž. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9.1 Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2

Manipulace a montáž. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9.1 Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2 Manipulace a montáž 9. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9. Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2 Upozornění: Přestože všechny informace poskytnuté v této publikaci jsou podle

Více

Návod na použití. Montážní šroubovák s automatickým podavačem SDR 401

Návod na použití. Montážní šroubovák s automatickým podavačem SDR 401 Návod na použití Montážní šroubovák s automatickým podavačem SDR 401 RYOBI SDR-401 Šroubovák s automatickým podavačem Návod k použití Popis 1. Spínač 2. Zámek spínače 3. Hloubkoměr 4. Šroub hloubkoměru

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze CORREX MP Anoda s cizím zdrojem napětí CZ Návod k instalaci a obsluze MAGONTEC Group MAGONTEC GmbH Obsah Strana 1 Bezpečnostní pokyny...3 2 Používání v souladu s určením...5 3 Funkce...5 4 Objem dodávky...5

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK VODY OKC 250 NTR/HP OKC 300 NTR/HP OKC 400 NTR/HP OKC 500 NTR/HP OKC 750 NTR/HP OKC 1000 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69,

Více

Povinnosti provozovatelů bytových domů na úseku požární ochrany

Povinnosti provozovatelů bytových domů na úseku požární ochrany Povinnosti provozovatelů bytových domů na úseku požární ochrany Stávající a vznikající nová bytová družstva nebo společenství vlastníků mají mimo jiné zákonem dané povinnosti na úseku požární ochrany.

Více

PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VNC

PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VNC - 0 PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VNC Návod k montáži a obsluze MIRAVA spol. s r.o., Za Sedmidomky 15, 101 00 Praha 10, Česká republika Tel.: 272 770 254, Fax: 272 77 02 62, e-mail: obchod@mirava.cz, http://www.mirava.cz,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. školní tělocvičny v Okříškách. Článek II. Rozsah a umístění. Článek III. Využití objektu

PROVOZNÍ ŘÁD. školní tělocvičny v Okříškách. Článek II. Rozsah a umístění. Článek III. Využití objektu PROVOZNÍ ŘÁD školní tělocvičny v Okříškách Článek I. Základní ustanovení Školní tělocvična je součástí Základní školy Okříšky, která je současně provozovatelem a pronajímatelem. stanovuje pravidla pro

Více

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 autorizovaný distributor NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 AA 5000 AA 3080 ATMOS Chrást, s.r.o.; Plzeňská 168;

Více

Návod k montáži a obsluze EB 5866 CS. Elektrické regulační ventily. Pneumatické regulační ventily

Návod k montáži a obsluze EB 5866 CS. Elektrické regulační ventily. Pneumatické regulační ventily Elektrické regulační ventily 3222/5857, 3222/5824, 3222/5825, 3222/5757-3, 3222/5757-7, 3222/5724, 3222/5725, 3222/5725-7 Pneumatické regulační ventily Typ 3222/2780 Typ 3222/5857 Typ 3222/5757-3 Typ 3222/5757-7

Více

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA PT-5201A/B Návod k obsluze PROKIT'S INDUSTRIES CO., LTD. HTTP://WWW.PROKITS.COM.TW E-MAIL: PK@MAIL.PROKITS.COM.TW 1 Popis 1. Upínací matice 2. Pojistka vřetena 3. Vypínač 4. Přívodní

Více

Návod na obsluhu. Pístové řemenem hnané kompresory 2,2 7,5kW

Návod na obsluhu. Pístové řemenem hnané kompresory 2,2 7,5kW Návod na obsluhu Pístové řemenem hnané kompresory 2,2 7,5kW PRESS-HAMMER s.r.o. 5.května 8 (Veselá), 295 01 Mnichovo Hradiště, Česká republika Tel./fax: +420 326 782 088 E-mail: info@press-hammer.cz www.press-hammer.cz

Více

BAZÉNOVÉ (OBĚHOVÉ) ČERPADLO FCP 370S, 550S, 750S

BAZÉNOVÉ (OBĚHOVÉ) ČERPADLO FCP 370S, 550S, 750S BAZÉNOVÉ (OBĚHOVÉ) ČERPADLO FCP 370S, 550S, 750S INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití Obsah I. Popis... 3 II. Základní technické informace... 3 III. Instalace... 4 IV. Připojení

Více

Návod na instalaci a uvedení protiproudého zařízení do provozu. ASTRALPOOL 78 a 98 m 3 /h s oválnou tryskou. Pool Jet

Návod na instalaci a uvedení protiproudého zařízení do provozu. ASTRALPOOL 78 a 98 m 3 /h s oválnou tryskou. Pool Jet Návod na instalaci a uvedení protiproudého zařízení do provozu ASTRALPOOL 78 a 98 m 3 /h s oválnou tryskou Pool Jet DODÁVKA PROTIPROUDÉHO ZAŘÍZENÍ OBSAHUJE: - návod na instalaci a uvedení do provozu -

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

Kompresorové ledničky

Kompresorové ledničky EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com Kompresorové ledničky NÁVOD NA POUŽITÍ Pozor Před použitím ledničky

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI P eklad p vodního návodu k obsluze OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 NÁZVY ČÁSTÍ... 3 MS-E18AI... 3 MS-E24AI, MS-E28AI... 3 TECHNICKÉ

Více

Návod k obsluze VITOVENT 300. pro provozovatele zařízení. Vitovent 300 systém větrání bytů s regenerací tepla a dálkovým ovládáním

Návod k obsluze VITOVENT 300. pro provozovatele zařízení. Vitovent 300 systém větrání bytů s regenerací tepla a dálkovým ovládáním Návod k obsluze pro provozovatele zařízení Vitovent 300 systém větrání bytů s regenerací tepla a dálkovým ovládáním Upozornění k platnosti viz poslední strana. VITOVENT 300 Prosím uschovat! Nejprve informovat

Více

Průtokové křivky Funkční schémata Technické tabulky 0 0. Uzavírací ventily 50 - T50 1. Šroubení s funkcí 55 2

Průtokové křivky Funkční schémata Technické tabulky 0 0. Uzavírací ventily 50 - T50 1. Šroubení s funkcí 55 2 Mechanicky a manuálně ovládané rozváděče, doplňkové ventily Série Kapitola Průtokové křivky Funkční schémata Technické tabulky 0 0 S.p.A. 50 LURANO (BG) Italia Via ascina Barbellina, 0 Tel. 05/9777 Fax

Více

BCV1 a BCV20 Ventily odluhu

BCV1 a BCV20 Ventily odluhu IM-P403-69 AB vydání 1 BCV1 a BCV20 Ventily odluhu Předpis instalace a údržby 1.Bezpečnost 2. Popis 3. Technické údaje 4. Mechanická instalace 5. Propojení 6. Údržba Copyright 2000 1. Bezpečnost Informace

Více

Membránová vývěva s membránovým stabilizačním systémem

Membránová vývěva s membránovým stabilizačním systémem INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE DO CELÉHO SVĚTA Návod k obsluze 218e Membránová vývěva s membránovým stabilizačním systémem Modelová řada N 920 KT. 29.18 Obr. 1: Membránové vakuové čerpadlo N 920 KT.29.18 Vybrali

Více

Spacial. Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň. univerzálnost čas efektivita služby

Spacial. Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň. univerzálnost čas efektivita služby Spacial Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň univerzálnost čas efektivita služby Specifikace rozváděčových skříní > www.schneider-electric.cz

Více

Pásová bruska SB 180

Pásová bruska SB 180 Návod na obsluhu a údržbu Pásová bruska SB 180 Obj. č. N16000514 str.1 ze 10 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ.3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČNÍ HROZÍCÍ

Více

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby D.1.1. Dokumentace stavebních objektů ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTRECHNIKY A BLESKOSVODŮ Technická zpráva Silnoproudá elektrotechnika Bleskosvody Bezpečnost a ochrana zdraví Příloha č.1: Analíza řízení rizika

Více

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK Návod k montáži bodových střešních světlíků DEKLIGHT ACG Plocha, na kterou se instaluje manžeta, přechodový profil nebo křídlo světlíku, musí být zcela rovná, suchá, bez mastnot

Více

Návod na obsluhu a údržbu. nýtovacích kleští v kufříku. Obj. č. D 322 315

Návod na obsluhu a údržbu. nýtovacích kleští v kufříku. Obj. č. D 322 315 Návod na obsluhu a údržbu nýtovacích kleští v kufříku Obj. č. D 322 315 Říjen 2002 Vážený zákazníku děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete s nýtovacími kleštěmi pracovat

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

Balancéry Tecna typ 9354 9359

Balancéry Tecna typ 9354 9359 Balancéry Tecna typ 9354 9359 Návod k obsluze a údržbě Typ Nosnost Délka Váha Váha lanka balancéru s obalem 9354 4 7 2000 5 5,8 9355 7 10 2000 5,5 6,3 9356 10 14 2000 5,5 6,3 9357 14 18 2000 6,5 7,3 9358

Více

Návod na obsluhu a údržbu. úhlové brusky typ WSL-HW 125 L-SYS. Obj. č. D 322 295

Návod na obsluhu a údržbu. úhlové brusky typ WSL-HW 125 L-SYS. Obj. č. D 322 295 Návod na obsluhu a údržbu úhlové brusky typ WSL-HW 125 L-SYS Obj. č. D 322 295 Duben 2006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze,

Více

Návod na obsluhu a údržbu. Sponkovačky Profifix 80/16 L. Obj. č. D 200 061

Návod na obsluhu a údržbu. Sponkovačky Profifix 80/16 L. Obj. č. D 200 061 Návod na obsluhu a údržbu Sponkovačky Profifix 80/16 L Obj. č. D 200 061 Květen 2002 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze dříve,

Více

Návod k obsluze Zádový postřikovač SOLO 425/475/435/485/473P/473D

Návod k obsluze Zádový postřikovač SOLO 425/475/435/485/473P/473D Návod k obsluze Zádový postřikovač SOLO 425/475/435/485/473P/473D Upozornění: Před prvním uvedením postřikovače do provozu si důkladně pročtěte tento návod k obsluze a dbejte bezpodmínečně všech bezpečnostních

Více

(str. 129) Regulace tlaku

(str. 129) Regulace tlaku (str. 129) Regulace tlaku Technické informace strana 130 Redukční ventil 315 strana 135 Redukční ventil z ušlechtilé oceli 6315 strana 139 Redukční ventil 312 strana 143 Regulátor tlaku 6203 strana 147

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí 5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi Bezpečnost pro stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

Více

6300 9976 05/2000 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Regulační přístroj Logamatic 41xx. Před montáží pečlivě přečíst

6300 9976 05/2000 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Regulační přístroj Logamatic 41xx. Před montáží pečlivě přečíst 6300 9976 05/2000 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Regulační přístroj Logamatic 41xx Před montáží pečlivě přečíst Předmluva Důležité všeobecné pokyny k použití Přístroj instalujte a používejte pouze

Více

Návod na obsluhu a údržbu. navíjecího bubnu s hadicí. typ SA 10. Obj. č. D 312 540

Návod na obsluhu a údržbu. navíjecího bubnu s hadicí. typ SA 10. Obj. č. D 312 540 Návod na obsluhu a údržbu navíjecího bubnu s hadicí typ SA 10 Obj. č. D 312 540 Listopad 2004 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete se zakoupeným navíjecím

Více

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530. Technické změny vyhrazeny!

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530. Technické změny vyhrazeny! Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel Typ SK 530 503 045 191 / 9202 Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle Zákona 22/1997 Sb. č. W 40 SK / 98 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VYDÁVÁ: WILO Praha

Více

OPTIFLEX 1100 C. Vedený radarový (TDR) hladinoměr. Stručný návod. KROHNE 08/2012-4002241701 - QS OPTIFLEX 1100 R01 cs

OPTIFLEX 1100 C. Vedený radarový (TDR) hladinoměr. Stručný návod. KROHNE 08/2012-4002241701 - QS OPTIFLEX 1100 R01 cs OPTIFLEX 1100 C Stručný návod Vedený radarový (TDR) hladinoměr KROHNE Obsah OPTIFLEX 1100 C 1 Bezpečnostní pokyny 3 2 Montáž 4 2.1 Snímač - jedno lano 2 mm / 0,08 (pro měření kapalin)...4 2.1.1 Rozsah

Více

1. Účel použití. Univerzální hořáky (27kW až 90kW)

1. Účel použití. Univerzální hořáky (27kW až 90kW) 1. Účel použití Univerzální hořáky (27kW až 90kW) Univerzální hořáky jsou určeny pro spalování tuhých paliv do zrnitosti 30mm. Hořáky jsou konstruovány tak, že k běžným materiálům, jako je hnědé uhlí ořech

Více

RMA. KLIKY TRITON Po několik let již Tritón vyrábí své vlastní kliky pro stojanové rozvaděče. Patent: PUV 2009-22086.

RMA. KLIKY TRITON Po několik let již Tritón vyrábí své vlastní kliky pro stojanové rozvaděče. Patent: PUV 2009-22086. 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 01 1 1 1 Univerzální rozvaděč pro datové a telekomunikační účely. Dostatečná nosnost pro běžné aplikace, velký výběr rozměrů a variant spolu se širokou

Více

Star-Z 15 Novinka / 22.01.01

Star-Z 15 Novinka / 22.01.01 Star-Z 15 Novinka / 22.01.01 Cz D GB F I Návod k montáži a obsluze Einbau- und Betriebsanleitung Installation and Maintenance Instructions Notice de mise en service et de montage Istruzioni di montaggio,

Více

ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20

ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Provozně montážní předpisy ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz

Více

Návod na výstavbu a údržbu GRAF Absetzfilterschacht. Obj.číslo: pochozí 340026 pojízdná 340027

Návod na výstavbu a údržbu GRAF Absetzfilterschacht. Obj.číslo: pochozí 340026 pojízdná 340027 Návod na výstavbu a údržbu GRAF Absetzfilterschacht Obj.číslo: pochozí 340026 pojízdná 340027 1 Body popsané v tomto návodu je třeba bezpodmínečně zohlednit, při jejich nerespektování zaniká jakýkoliv

Více

Montážní návod. Trubkové spojení Logano G115/G125 Logalux LT300 Logano G115/G125 s hořákem Logalux LT300. 6304 1253 12/2003 CZ Pro odbornou firmu

Montážní návod. Trubkové spojení Logano G115/G125 Logalux LT300 Logano G115/G125 s hořákem Logalux LT300. 6304 1253 12/2003 CZ Pro odbornou firmu 60 5 /00 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Trubkové spojení Logano G5/G5 Logalux LT00 Logano G5/G5 s hořákem Logalux LT00 Před montáží pozorně pročtěte Obsah Umístění...................................................

Více

DEMINERALIZAČNÍ FILTR Návod k použití

DEMINERALIZAČNÍ FILTR Návod k použití English Česky DEMINERALIZAČNÍ FILTR Návod k použití Dem 10 1 Dem 10 DEMINERALIZAČNÍ FILTR NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, Chtěli bychom Vám tímto poděkovat za zakoupení našeho Demineralizačního filtru

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících

Více

Několikastupňové horizontální samonasávací odstředivé čerpadlo

Několikastupňové horizontální samonasávací odstředivé čerpadlo Několikastupňové horizontální samonasávací odstředivé čerpadlo Typová řada: MC Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle Zákona 22/1997 Sb. č. W 118 MC/ 98 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VYDÁVÁ: WILO Praha

Více

Protherm POG 19 Protherm POG 24

Protherm POG 19 Protherm POG 24 Protherm POG 19 Protherm POG 24 Rozměry A B C D E I J POG 19 287 360 703 655 154 110 306 POG 24 287 360 703 718 163 125 306 2 Technické parametry POG Obecné parametry 19 24 Maximální tepelný příkon kw

Více

VKP 150. Návod k používání vrtací kladivo ponorné. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

VKP 150. Návod k používání vrtací kladivo ponorné. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Přímočará pila BS900

Přímočará pila BS900 Návod na obsluhu a údržbu Přímočará pila BS900 Obj. č. N23000114 str.1 ze 10 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ 3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČNÍ HROZÍCÍ

Více

PRAVIDLA PRO VYBAVENÍ ZÁVODIŠTĚ

PRAVIDLA PRO VYBAVENÍ ZÁVODIŠTĚ PRAVIDLA PRO VYBAVENÍ ZÁVODIŠTĚ FR 1 FR 1.1 FR 1.2 FR 1.3 PLAVECKÁ ZAŘÍZENÍ Normy FINA pro olympijské bazény Všechna mistrovství světa (kromě mistrovství světa v kategorii Masters) a olympijské hry se

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Registra ní íslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitn ní výuky prost ednictvím ICT Sada:

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Skupina motorů Identifikační štítek motoru KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU ET TU EW 3 5 7 10 J4 1.4i 16V JP+ JP 90 (k) JP4 1.6i 1.6i 6V JP4 TR J4 A J4 J4S 1.8i 16V 2 0i 16V KFU NFV NFZ NFU N6A 6FZ RFJ RFN

Více

OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE

OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE Pro betonové bazény 92 Skimmery 15 l pro betonové bazény 93 Skimmery 17,5 l pro betonové bazény 95 Příslušenství skimmerů pro betonové bazény 97 Skimmery z nerezové oceli pro betonové

Více

Systém WAGA. WAGA Multi/Joint řada 3000 Výjimečné spojení s jištěním tahových sil WAGA Multi/Joint - XL DN 50-600 (5/2008)

Systém WAGA. WAGA Multi/Joint řada 3000 Výjimečné spojení s jištěním tahových sil WAGA Multi/Joint - XL DN 50-600 (5/2008) Systém WAGA WAGA Multi/Joint řada 3000 Výjimečné spojení s jištěním tahových sil WAGA Multi/Joint - XL DN 50-600 (5/2008) Konstrukční řada WAGA, Multi/Joint 3000: Konstrukční řada Waga, Multi/Joint 3000

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV 53 5 CHLUMEC N. C., VRCHLICKÉHO 85/IV, tel. 495 485 567, email: petr.kycelt@seznam.cz OBSAH:.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku: Vybavení

Více

Hoblíky s nízkým úhlem (výbrusem nahoru)

Hoblíky s nízkým úhlem (výbrusem nahoru) Hoblíky s nízkým úhlem (výbrusem nahoru) Hoblíky s nízkým úhlem Veritas, jsou univerzálními a účelnými pomocníky pro práci se dřevem. Uložení želízka výbrusem směrem nahoru (bevel up) umožňuje měnit úhel

Více

HVSD 970 B ODSAVAČ PAR

HVSD 970 B ODSAVAČ PAR HVSD 970 B ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní upozornění... 2 Instalace na zeď... 3 Ovládání... 7 Údržba... 8 Odstranění možných problémů... 9 ÚVOD Děkujeme za výběr

Více

Návod k obsluze. samonabíjecí puška Just right Carbine Ráže 9x19mm

Návod k obsluze. samonabíjecí puška Just right Carbine Ráže 9x19mm Návod k obsluze samonabíjecí puška Just right Carbine Ráže 9x19mm Předmluva: Vítejte mezi šťastnými vlastníky zbraně Just right Carbine Důležitá upozornění: Při převzetí zbraně zkontrolujte zda je vybitá!

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno list č.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace Obsah: 1. Všeobecně 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Použité normy a předpisy 1.4

Více

Naviják Seznam náhradních dílů, montážní návod a návod k používání

Naviják Seznam náhradních dílů, montážní návod a návod k používání Naviják Seznam náhradních dílů, montážní návod a návod k používání Naviják Multi VIP 1000 smí být uveden do provozu jen při přesném respektování přibaleného montážního návodu a návodu k používání. Obsah

Více

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin USKLADNĚNÍ Střešní prosvětlovací panely musí být skladovány tak, aby byly chráněny proti povětrnostním

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu Rázový utahovák WT 1890 Obj. č. N11100114 str.1 ze 11 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ.3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČÍ

Více

Příloha III TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU

Příloha III TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU Příloha III TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU (a) Technické parametry vodních cest E Hlavní technické parametry vodních cest E mají v zásadě odpovídat klasifikaci

Více

Objímky a příslušenství

Objímky a příslušenství Přehled produktů 4.0 Přehled produktů 4.1 Možnost připojení objímky s připojovací maticí 3G (M16, M10, M8) 4.2 Možnost připojení objímky s připojovací maticí 3G (3/8, M12, M10) 4.3 Možnost připojení objímky

Více

www.palis.cz www.palis.eu PALISgym ČIKITA

www.palis.cz www.palis.eu PALISgym ČIKITA PALISgym ČIKITA NÁVOD K MONTÁŽI sestavy PALISgym typ Čikita Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice PALISgym typ Čikita obsahuje tyto komponenty: Věž se střechou 4 ks sloupek 90 x 90

Více

Návod pro montáž, obsluhu a údržbu. EK6 Uzemňovač 12 KV / 25 kv

Návod pro montáž, obsluhu a údržbu. EK6 Uzemňovač 12 KV / 25 kv Návod pro montáž, obsluhu a údržbu EK6 Uzemňovač 12 KV / kv Vaše bezpečnost na prvním místě - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu na montáž, obsluhu a údržbu: Instalujte spínací

Více

Montážní a servisní pokyny

Montážní a servisní pokyny Montážní a servisní pokyny Bitte für künftige Verwendung aufbewahren Please retain for future use Prosíme uschovejte pro budoucí použití Bypass Niveaustandanzeiger Bypass level sensors Obtokový hladinoměr

Více

INTEGROVANÝ ČISTÍCÍ SYSTÉM PRO SOUKROMÉ I VEŘEJNÉ BAZÉNY ROZVODNÁ HLAVA KÓD

INTEGROVANÝ ČISTÍCÍ SYSTÉM PRO SOUKROMÉ I VEŘEJNÉ BAZÉNY ROZVODNÁ HLAVA KÓD NET N CLEAN INTEGROVANÝ ČISTÍCÍ SYSTÉM PRO SOUKROMÉ I VEŘEJNÉ BAZÉNY ROZVODNÁ HLAVA KÓD 21257 Návod na použití a údržbu 1/8 Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní instrukce pro použití výrobku. Proto

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě ohřívače vody na tuhá paliva EURO 65 D

Návod k montáži, obsluze a údržbě ohřívače vody na tuhá paliva EURO 65 D Návod k montáži, obsluze a údržbě ohřívače vody na tuhá paliva EURO 65 D UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním ohřívače si pečlivě přečtěte pokyny uvedené v návodu! Požadavky a doporučení uvedená v něm

Více