a Pamětníka za předpokládaných korun, kde žádáme o 45 % ní dotaci ze SFŽP ČR, dokončení kanalizačních

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a Pamětníka za předpokládaných 6 500 000 korun, kde žádáme o 45 % ní dotaci ze SFŽP ČR, dokončení kanalizačních"

Transkript

1

2 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU Slovo starosty Vážený a milý čtenáři, nutno konstatovat, možná s trochou lítosti, že jsme zase podle Juliánského kalendáře o jeden rok starší. Prostě je to tak, protože čas se, jak známo, zastavit žádnými světu dostupnými prostředky nedá, i když bychom si to v naprosté většině přáli. A jaký ten rok 2003 asi bude? Přejme si hlavně, aby uběhl bez vážných světových otřesů, protože ty jsou pak následně provázeny horšími politickými a ekonomickými situacemi, které se negativně dotknou každého z nás. A pokud bude možné, al je naše malé město oázou dobrých mezilidských vztahů a shromaždištěm dobrých a hodných lidí. Aby se však toto velké přání alespoň z většiny naplnilo, musíme začít každý u sebe. Tak al nám to vyjde. V minulém čísle Chlumeckých listů jsem slíbil, že se budu opět věnovat informacím, které vyplývají z možností městského finančního rozpočtu. Tedy informacím o přímých investicích a o režii městského úřadu a samosprávné jednotky Město Chlumec nad Cidlinou. V rozpočtovém provizoriu se tedy nutně objevují investiční akce, které byly zahájeny v minulém roce, na kterých se tedy musí pokračovat. Největší současnou akcí je výstavba víceúčelové sportovní haly, kterou budujeme již na vlastním pozemku Města, který nám byl darován Českou obcí sokolskou, a která bude stát téměř korun. V minulém roce se nám však podařilo na tuto sportovní stavbu, kterou budou využívat v dopoledních hodinách i školy, získat státní dotaci korun díky poslanecké iniciativě paní Zdeňky Horníkové (ODS). Nyní se s Vámi chci podělit o velkou radost, protože díky poslanecké iniciativě paní Horníkové a také díky předsedovi poslaneckého rozpočtového výboru pana Miroslava Kalouska (KDU-ČSL) jsme na dokončení sportovní haly získali letos dalších korun! Tím se nám značně uvolní napnutý městský rozpočet a můžeme si dovolit investovat do dalších nutných akcí. Takovou akcí je plynofikace Lučic a Pamětníka za předpokládaných korun, kde žádáme o 45 % ní dotaci ze SFŽP ČR, dokončení kanalizačních sítí v Chlumci nad Cidlinou na levém břehu Cidliny a v Kladrubech za korun, kde jsme získali také 45 % ní dotaci a o zbývajících 55 % se spolu investorsky dělíme s VaK Hradec Králové a.s., kde jsme po Hradci Králové druhým největším akcionářem. Město má stále z minulosti velké dluhy v zanedbané silniční infrastruktuře, a proto je nutno pokračovat v rekonstrukci městských komunikací a chodníků. Na zastupitelstvo je soustavně vyvíjen tlak formou různých petic, které mají společný následující text: právě tato komunikace, v níž bydlím já, musí být budována prioritně. Je velmi těžké určit pořadí takových oprav, ale mandát k tomu mají právě a pouze členové zastupitelstva a já věřím, že rozhodnou správně. Na základě výběrových řízení bude známa i finanční náročnost těchto akcí. Město získalo dotaci na výstavbu dalších 26 bytů v ulici Nádražní ve výši korun a stavba tohoto domu se konečně rozeběhne již nyní v lednu. Tento dům je také poslední, který na zbývajícím prostranství ještě bude stát. Ještě letos však požádám o státní dotaci na dalších 40 bytů, které bychom situovali v případě získání dotace na pozemky U Starého hradu, které jsme získali vykoupením od Okresního úřadu. Také je od loňského roku požádáno o dotaci na dalších 10 bytů speciálního určení, tedy o korun na DPS (dům s pečovatelskou službou). Město musí také konečně dohodnout s dalšími vlastníky pozemků v lokalitě Vrchlického na způsobu zainvestování inženýrských sítí, aby se z obyčejného pole stal stavební pozemek. Existuje již zástavbová studie, která naznačuje, že tato investice vůbec nebude levná, ale je nutné spustit masivnější výstavbu rodinných domů. Nemalé peníze jsou opět určeny na změny v územním plánování obce, které jsou soustavně vyvolávány žádostmi potenciálních stavebníků. Jednou z takových lokalit je mimo jiné i oblast mezi novým domovem důchodců a vodárnou a především ulice Palackého. Město se snaží zatím marně vykoupit po levé straně směrem na Olešnici ještě tři domky, aby mohlo být přikročeno k demolici zchátralých domů, které se totiž opírají společnými stěnami o sebe, a které jsou největší ostudou Chlumce. Teprve pak zde následně Město může prodat velmi lukrativní parcely, když před tím dojde k posunu uliční čáry tak, aby k domovu důchodců a k DPS mohl konečně vést pohodlný chodník pro starší občany. Ani letos nelze příliš umenšit investice na opravy městského bytového fondu. Mezi novým zastupitelstvem však sílí přesvědčení o nutnosti masivnější privatizace městských bytů. Následné věty budou pro některé z Vás znít asi nepopulárním tónem, ale stávající nájmy v bytech jsou tak nízké, že nepokryjí ani zdaleka náklady na prostou stavební údržbu. Není možné dále trpně a nespravedlivě rozdělovat peníze všech daňových poplatníků ve prospěch lidí bydlících v městských bytech na úkor těch, kteří si soustavnými úsporami ze své práce i svých předků postavili vlastní bydlení. Když takovému člověku v rodinném domku přestane fungovat bojler nebo se oloupe barva z oken, prostě si všechno zaplatí sám, často na úkor dovolené nebo jiných požitků. Chápu hořký pocit těch, kteří namítnou, kde vzít při nízkém měsíčním příjmu na podstatně vyšší nájemné, ale každý si musí v této tvrdé době zase uvědomit, že sociální politika má své meze a po zdraví je bydlení tou nejpotřebnější metou, která je předpokladem spokojeného života. Věřím, že s touto pro někoho nepříjemnou pravdou většina z Vás souhlasí. Velkou pozornost upírám mimo jiné k budoucnosti vojenské posádky. Spor o multisklad pro NATO není u konce. Nejvyšší velení naší armády bylo pravděpodobně jistou zájmovou skupinou oklamáno dost nehorázným způsobem. Lokalita Dašice je totiž velmi nevýhodná z důvodu, že koryto řeky Loučná je dimenzováno pouze na dvacetiletou vodu. Jen blázen by stavěl několikamiliardovou investici tam, kde hrozí zatopení stoletou vodou. Pan ministr tyto informace má prostřednictvím kompetentního orgá- 2 Chlumecké listy

3 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU nu Povodí Labe ode mne. V průběhu měsíce ledna budu s panem ministrem, jeho náměstky a ředitelem Státních hmotných rezerv velmi intenzivně jednat o budoucnosti vojenské posádky v Chlumci, doufám jen, že s maximálně dobrým dosažitelným efektem. Takto mi to alespoň pan ministr obrany osobně slíbil. Tyto Chlumecké listy se Vám dostávají do rukou tehdy, kdy již proběhne nesmírně důležité jednání o osudu dostavby dálnice D 11, tedy dne 10. ledna 2003 v Říhově domě. Jsou pozváni všichni poslanci a senátoři zvolení za Královéhradecký a Pardubický kraj, hejtmani tří zainteresovaných krajů a starostové a primátoři dotčených obcí. Mým spoluorganizátorem je pan náměstek ministra dopravy Šimonovského Ing. Kubínek. Především ti legislativci, kteří upřednostní jiné schůzky před touto klíčovou, jejímž smyslem je ustavit Výbor pro urychlené přijetí lepších zákonů a donutit kompetentní orgány k urychlení výstavby dálničních sítí, by měli vrátit mandát, protože zklamou zásadně své voliče. Pokud totiž půjde všechno jako dosud, hrozí dostavbě dálnice D11 i několikaletý odklad z důvodu nekalé iniciativy ekologických bláznů, ale také z důvodu nevyčerpání výhodného úvěru z Evropské banky, který je limitován pouze do roku Dnes, tedy 2. ledna, kdy píši tyto řádky, jsem ve velkém napětí, jak tato schůzka dopadne. Věřte mi, že někdy mám trpký pocit, že za dálnici bojujeme jenom my z Chlumce a okolí. Vážení občané, pochopitelně jsem zdaleka nevyčerpal všechny informace, které Vám chci poskytnout, a tak se k nim vrátím v následujícím čísle našeho časopisu. Užijte si v rámci možností zimních radovánek, žáci a studenti al dobře zabodují v poločase školního roku, aby nedej Bože přišel ke slovu tátův řemen nebo maminčina vařečka. Nashledanou a ještě jednou přeji všem dobrý a úspěšný rok Ing. Miroslav Uchytil starosta města POZDRAV A PŘÁNÍ VŠEM Uplynul rok, sotva jsme se stačili ohlédnout, ale za ten rok se mnoho odehrálo. Byly volby do poslanecké sněmovny, lidé ukázali, jak málo věří našim politickým stranám a příliš mnoho z nich proto k volbám nešlo, nebo volili jako za trest. Byly volby v městech a obcích, pardubický primátor se znovu ujal svého úřadu a všechny obce si zvolily své zastupitelstvo. Puklo srdce zvonu Zikmund a na naši zemi přišla pohroma, zničující záplavy. Živelné pohromy však postihly i jiné země, jiné kraje, jako by se Bůh hněval, že jsme tak nesnášenliví, hrabiví a že neznáme pokoru. Jak už to však v naší zemi bývá, po povodních, které zanechaly tisíce lidí bez domova, se ukázalo, kolik je v našich lidech dobrého. Těšilo mě, každého muselo těšit, že i ty nejmenší obce v našich krajích prokázaly porozumění, soucit i obětavost. Ani dnes lidé nezapomínají na ty, kdo o tolik přišli a kdo ani o svátcích vánočních nemají domov. Pardubický kraj si pod moudrým vedením povětšině vede moudře, a našel si své důstojné místo mezi našimi kraji, vedle kraje Hradeckého, se kterým žije ve smíru. Stále mne však trápí těžký život starých lidí, nesnáze se kterými se setkávají lidé na vsi, kam jezdí autobus jen zřídka a kde ne každý si může dovolit auto. Ještě to chvíli potrvá, než se u nás bude žít stejně jako v zemích Evropské unie. Jsme však na jejím prahu a já vím, že po nelehkých začátcích u nás bude líp. V roce, který uplynul, proběhlo vrcholné zasedání NATO v Praze. Proběhlo důstojně a my se radovali z toho, že do aliance vstoupí i stát nám nejbližší, Slovensko. Na samém sklonku roku pak došlo k historické události, spolu s dalšími spřátelenými zeměmi jsme uzavřeli vstupní dohody s Evropskou unií. Skončeno a podepsáno a já doufám, že naši lidé v referendu jasně vyjádří svoji vůli stát se součástí demokratické Evropy. Říká se, že nás Evropa ke kde čemu nutí. Byla jsem po uplynulé roky v senátním Výboru pro evropskou integraci a musím říci, že skoro vše, co jsme museli do našich zákonů zapracovat, bylo k našemu prospěchu, přinutili nás přijmout pravidla hry, čestné hry, pravidla, která leckde chyběla. Vzpomínám-li na uplynulý rok, těší mne nejvíc, jak o sebe dbají malé obce, jak jsou hrdé na svůj znak, jak pomohly při povodních. Těší mne, jak se Pardubice zdobí slávou nejen ve sportu ale i v kultuře, jak krásné je dnes divadlo. Moje nejhezčí vzpomínka je Rekviem, které zaznělo na dokonale ozvučeném stadionu ve výročí strašlivého teroristického útoku na Manhattan. Znělo nádherně, dokonale provedené, krásné. Lidí na Rekviem přišlo mnoho, a tak dokázali, všichni, publikum i účinkující, kolik je v tomto kraji osvícených lidí. Přichází další rok, snad bude klidnější. Přeji všem, aby je nepotkala křivda a nepravost, aby jim sloužilo zdraví, aby se všude dodržovala pravidla čestné hry, která tolik potřebujeme, aby bylo víc poctivosti a ušlechtilosti, abychom byli více hrdí na zem, ve které žijeme a aby v této zemi bylo dobře. Srdce zvonu Zikmund už zase bije. J. Moserová Vážení Chlumečtí, Uplynul rok, a já vás navštívila jen málokrát, a to mne mrzí. Myslím však na vás velmi často a trápí mne, jak vás trápí a rdousí zničující provoz, který Vaše město rozpolcuje ve dví. Věřte, že dělám, co mohu a kde mohu, v dohodě s panem starostou, aby konečně Chlumec žil lépe, všichni si to zasloužíte. Kdykoli jsem v předvánočním čase přes Chlumec jela (a bylo to mnohokrát), obdivovala jsem hezkou vánoční výzdobu náměstí a vždy jsem si pomyslela, o co by to všechno bylo hezčí, kdyby ten nekonečný proud vozidel proudil jinudy, a o co byste vy všichni byli spokojenější. Přeji Vám, abyste se nebáli budoucnosti, aby Vám sloužilo zdraví, aby v zemích koruny české bylo lépe, aby nad zájmy jednotlivců a skupin zvítězil zájem celého státu a všech jeho občanů. Přeji Vám to ze srdce, přeji to nám všem. J. Moserová 1 /

4 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU POVODEŇ V CHLUMCI NAD CIDLINOU dne 4. ledna 2003 Těžko asi někdo ze starousedlíků pamatuje, aby do našeho města přišla novoroční velká voda. Dle sdělení zástupců Povodí Labe se jednalo na dolním toku Cidliny až o padesátiletou vodu, protože její průtok byl nebývale umocněn i regulovanou Bystřicí. Již o den dříve Cidlina dosáhla na měrném místě u jezu prvního povodňového stupně. Co řeka umí, dokázala až druhý den, kdy již ráno byla svolána povodňová komise, v souladu s dosažením druhého povodňového stupně. Třetí povodňový stupeň, tedy stav ohrožení byl dosažen v hodin. V ten okamžik se také prudce zvedla hladina Bystřice a začala mohutným proudem vody zaplavovat zahrádky v ulici Na Hatích. Záměr hradit zde asi 200 metrovou hráz z pískových pytlů vzal rychle za své, když přelivná hrana natékající vody byla během hodiny vyšší než 30 centimetrů. Dotazy na pracovníky Povodí Labe, co máme dále očekávat, vedly k opakovaným odpovědím, že na horním toku Cidliny a Bystřice již voda opadává. Mezitím se však naplnilo celé inundační území nad Chlumcem (záplavové kapsy - velké plochy luk a lužních lesíků), které podle výpočtů Povodí Labe pojmou až kubických metrů zadržené vody. To je objem menší přehrady. Co řeka umí, to nám bylo dokázáno v odpoledních hodinách, kdy se Cidlina na pravém břehu u jezu začala vylévat z koryta. Jen díky obětavé práci našich hasičů, kteří již druhou noc nespali z důvodu zásahu na E 67 a dalších desítek dobrovolníků, se nám podařilo včas vytvořit několik set metrů dlouhou hráz ze tří vrstev pytlů s pískem, kterou jsme vytvářeli samozřejmě i v ulici Sovova. Stavitelé hrází se přitom brodili po kolena v ledové vodě. Také v Lučicích byly budovány u několika nemovitostí hráze z pytlů s pískem. Celkem bylo použito pytlů, dvě stovky z toho jsme přivezli i s pískovačkou z Technických služeb Magistrátu Hradce Králové, velkou část pytlů ze zbylého počtu zapůjčila OSE- VA UNI a.s. Choceň, filiálka Chlumec nad Cidlinou a další firmy a jednotlivci. Část našich hasičů již průběžně odčerpávala vodu ze sklepů mnoha rodinných domů. Další pohromou bylo zatopení celého areálu Domu dětí a mládeže. Vedoucí sportovních kroužků s námi již předem evakuovali celý interiér, aby nedošlo k jeho znehodnocení. Vysoko pod vodou byly budovy fotbalového stadionu, strojovna a ubytovací zařízení koupaliště. Voda v Lučicích si přes náves našla nové koryto a proud vody, valící se přes komunikaci, vymlel až metrové jámy na nezpevněné cestě. Po setmění, když se zdálo, že výše hladiny kulminuje a stagnuje, začal spojený tok Cidliny a Bystřice pronikat za vybudovanou pytlovou hrází před říčním prahem rychle do areálu Bohemiastavu a začal ohrožovat řadové domy v ulici Na Lukách. Bylo proto použito těžkých mechanismů pana Miroslava Černého a pod vedením pana Eduarda Haspry vyhloubeno odtokové koryto pod říčním prahem zpět do Cidliny. Toto opatření bylo realizováno, jak se říká, za vteřinu dvanáct. Přetlakovaná městská kanalizace bohužel transformovala říční vodu například do prostoru pod nemocnicí, kde vyvěrala a tvořila se další zbytečnou zaplavenou oblast. Hasiči nasadili veškerou techniku i lidský potenciál na odčerpávání vody ze sklepů během nočních hodin. 4 Chlumecké listy

5 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU Druhý den ráno hasiči pokračovali odčerpáváním vody ze sklepů v Lučicích i v Chlumci. My jsme se snažili bilancovat škody na městském majetku. Ihned se podařilo sehnat vysoušeče do objektu DDM od chlumecké firmy Perena a hasiči a vedoucí sportovních kroužků se u vysoušení prostoru střídali obětavě i v noci po několik dní. V pondělí se podařilo za snížený denní poplatek zapůjčit deset kondenzačních vysoušečů a rozmístit je do postižených objektů. Ve středu se uskutečnilo jednání mezi představiteli Města, VaK HK, Povodí Labe a zástupců Královéhradeckého kraje s cílem navrhnout okamžitá řešení do budoucnosti, která by zabránila potenciálnímu nebezpečí povodní do budoucna. VaK neodkladně zpracuje projekt na realizaci uzávěry kanalizací vedoucích do řeky Cidliny a je naším záměrem toto opatření letos realizovat. Povodí Labe zpracovává podklady k projektu na vybudování protipovodňových valů na pravém břehu Cidliny, které by chránily jižní zástavbu města. Toto opatření ale pravděpodobně bude moci být realizováno pouze na padesátiletou vodu, protože nelze vyloučit, že vyšší hrází bychom zásadně porušili odtokové poměry obou řek na soutoku a ohrozili tak obyvatele Kladrub (upozornění ředitele Povodí Labe). V nejbližším období svépomocí začneme budovat jílový val mezi novým tréninkovým fotbalovým hřištěm a zahrádkami Na Hatích. Představa, že bychom mohli chránit vysokým valem fotbalový stadion a koupaliště až k soutoku je úplně lichá, protože vzdutí vodstev na soutoku obou řek by stejně zpětně koupaliště a stadion zalilo. A opět by došlo pravděpodobně k ohrožení obyvatel Kladrub. Prostě řečeno, fotbalový stadion i koupaliště byly v minulosti postaveny na velmi nevhodném místě, protože se pravděpodobně bralo v úvahu pouze snadné zavlažování trávníku a napouštění koupaliště z Bystřice. Že je tato oblast v pásmu inundace, stejně jako jižní zástavba města, to nikoho nezajímalo. Dnes s tímto problémem asi těžko něco naděláme, nebo budeme několik let investovat všechny volné finance města do protipovodňových opatření a nic jiného se ve městě nevybuduje. Povodí Labe striktně oznámilo, že na protipovodňové hráze peníze neposkytuje, je možné problematicky žádat Krajský úřad a Ministerstvo zemědělství ČR o částečnou foto Ant. Fibigr dotaci nebo půjčku, což samozřejmě uděláme. Při jednání s řediteli Povodí Labe jsem na své naivní návrhy o opatřeních typu rozšíření podtokového průřezu mostu na Kladruby dostal odpovět, že by tato investice stála téměř sto milionů korun (zbourat most, změnit nájezdy komunikace, postavit dlouhý most, prohloubit koryto řeky). Další můj návrh byl zřejmě také naivní a spočíval v tom, že by se využila sypaná hráz železnice a silnice E 67, postavilo hradlo na Bystřici a reguloval by se tak odtok Bystřice (vlastně obnovit občas v průběhu povodní Velkochlumecký rybník, na němž se kdysi podílel i slavný Jan Jakub. Bylo mi odborně sděleno, že toto by narazilo na nesouhlasná stanoviska majitelů pozemků, na naprostý nesouhlas Českých drah, protože by sypaný železniční násep mohl být vysokou vodou podemlet a roztržen. Ostatně se tak stalo v osmnáctém století, kdy hráz Velkochlumeckého rybníka při velké povodni povolila a došlo k tragickým následkům až u obce Žehuň. Proto nebyl Velkochlumecký rybník již obnoven. Co se tedy dá dnes vlastně dělat? Po zpracování odborných studií VaK HK a Povodí Labe se bude zastupitelstvo města zabývat návrhy, které ze studií vyplynou, jednoznačně budeme požadovat vyčištění koryta obou řek v inkriminovaném úseku, kde do- 1 /

6 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU šlo k velkým náplavám a požádáme, jak již je uvedeno, Ministerstvo zemědělství a Krajský úřad o dotační tituly na částečné krytí protipovodňových opatření. O tomto postupu budeme dále naše obyvatele informovat i v dalších číslech Chlumeckých listů. Ještě jednou chci poděkovat celému týmu našich hasičů, které bychom, kdyby to bylo možné, měli z vděčnosti pozlatit. Poděkování patří neméně všem dalším desítkám dobrovolníků, kteří přišli nezištně pomoci bližnímu svému, desítkám rodin z ohrožených domů, kteří vytvořili společně jednolitý tým, který se úspěšně ubránil útoku vodního živlu. Děkuji členům povodňové komise za dobře odvedenou práci. Ihned po povodni velký mráz zasklil obrovské inundační plochy nad městem k všeobecné radosti dětí a dospělých, kteří si nebývale zabruslili. Ale nám nezbývá než doufat, že se postupně zadržená voda přes vysokou hranici spodní vody vsákne do podloží, ledové kry se rozpustí pozvolna, protože snad v nejbližším čase žádné vydatné dešlové srážky nepřijdou. Ale zima dosud zdaleka není u konce. V závěru této informace chci vyslovit přání, aby se nám podobné neblahé události co nejvíce vyhýbaly, ale při proklamované změně světového klimatu musíme skutečně provést protipovodňová opatření a nespolehnout se, že další pohroma přijde zase až za desítky let. Byla by to od nás všech velká hloupost. Ing. Miroslav Uchytil starosta a předseda městské povodňové komise Poděkování Ve dnech 3. až 5. ledna 2003 postihla nejníže položené části města opět povodeň. Byla o kus horší než v březnu Zato o kus větší práci odvedli členové jednotky sboru dobrovolných hasičů. Pomáhali stavět hráze z pytlů s pískem, rozváželi je na nejvíc ohrožená místa, čerpali vodu ze sklepů, zkrátka byli ze soboty na neděli až do rána všude, kde to právě bylo potřeba. To i přesto, že den předtím likvidovali havárii kamionu také dlouho do noci. A tak jménem všech postižených i svým posílám toto poděkování a vzkaz, že jsme rádi, že Vás máme a že jste tak dobrá parta. Současně si dovoluji poděkovat všem - jednotlivcům i podnikům - kteří se na záchranných pracích podíleli. Nebyli to jen lidé z ohrožených ulic. Jsem rád, že lidská solidarita se opět projevila. Ing. Čeněk Kodejška, tajemník MěÚ Poděkování za pomoc Východní část Chlumce n. C. byla 4. ledna t. r. postižena povodní. Mezi zatopenými domy byl i náš, v ulici Na Hatích. Na odstraňování následků povodní bychom rozhodně se svými silami nestačili. Ale obětavě a ochotně nám v zaplavených obytných místnostech pomáhali nejen hasiči, ale také někteří občané především z ulice Na Hatích, a to pan Vojtěch Forejt se svým synem, pan Miroslav Halberštát se svojí manželkou Janou, paní Eliška Drtinová, pan Hartman a pan Vošoust ze Zámostí. Všem touto cestou ze srdce děkujeme. Poděkování patří také Městu Chlumec n. C. za zapůjčení vysoušeče. Dagmar a Rudolf Netušilovi, Na Hatích 8 ŘÍZENÍ KŘIŽOVATKY ULIC Pražská - Kozelkova - Klicperova - Palackého v Chlumci nad Cidlinou V prosinci roku 2002 byla dokončena instalace světelného signalizačního zařízení na křižovatce ulic Pražská - Kozelkova - Klicperova - Palackého firmou ELTODO dopravní systémy s.r.o. Cílem tohoto projektu bylo zvýšení bezpečnosti provozu, tedy zvýšení bezpečnosti zde přecházejících chodců a optimalizace čekacích dob vozidel přijíždějících do křižovatky z vedlejších směrů. Křižovatka je ovládána programem s dynamickým řízením (tzn. ovládána pomocí vozidlových indukčních smyček a chodeckých tlačítek). Vozidlová indukční smyčka je uložena a zalita v příslušném jízdním pruhu. Pracuje na základě změny magnetických podmínek, které jsou vyvolány projíždějícím vozidlem. Tyto změny pak registruje řadič (řídící jednotka), což je zařízení ovládající celý provoz světelně řízené křižovatky. Funkce těchto smyček mohou být but prodlužovací (prodlužují jednotlivé fáze řízení v případě jejich obsazení vozidlem) nebo nárokovací (v případě jejich obsazení vozidlem vyvolají v řadiči poptávku po určité fázi dané projektantem). Indukční smyčky s funkcí nárokovací jsou umístěny ve vzdálenosti cca 1m za stopčárou, proto je důležité najíždět vozidlem až ke stopčáře, jinak nedojde k zaregistrování nároku na uvolněné příslušného vedlejšího směru v řadiči a tím umožnění průjezdu vozidel křižovatkou. Základní způsob řízení je rozdělen do deseti možných fází, ve kterých mají volno jednotlivé směry a chodecké přechody (viz obrázek 1). Možnosti přechodů mezi jednotlivými fázemi jsou dány soustavou logických podmínek, které navrhuje projektant. 6 Chlumecké listy

7 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU Obrázek 1 Hlavní fáze programu je taková, ve které mají volno pouze vozidla v hlavním směru (na obrázku 1 je to F1). Směr VC, VD je pro dopravu od Hradce Králové do Prahy. Skupiny VA, VF jsou pro směr opačný. Označení PA, PB, PD, PE přísluší jednotlivým chodeckým přechodům. Pro orientaci označení PE je pro směr od Kolína, PB od Nového Bydžova, PA, PD jsou přechody přes hlavní silnici. Minimální délka této hlavní fáze je 60 s a délka maximální 70 s. Tyto hodnoty platí pro provoz v dopravních špičkách. Mimo tyto špičky bude hodnota minima 40 s a maxima 50 s. Prodloužení hlavní fáze na její maximum je závislé na obsazenosti indukční smyčky vozidlem. Následně na základě poptávky od jednotlivých chodeckých tlačítek nebo obsazenosti indukčních smyček ve vedlejších směrech (s funkcí nárokovací) přechází program do požadovaných fází. Dojde-li k případu, že nebude vyvolána poptávka od žádného chodeckého tlačítka a zároveň nebude stát žádné vozidlo na vedlejších směrech (resp. indukční smyčce) a hodnota hlavní fáze dosáhne jejího maxima zůstane program v této hlavní fázi. V této fázi pak bude program do okamžiku, než bude stisknuto libovolné tlačítko nebo nedojde k obsazení indukční smyčky motorovým vozidlem. Maximální čekací doby pro vozidla z vedlejších směrů a pro všechny chodce je tedy odvislá od délky této fáze. Pro vozidla z vedlejších směrů a chodce na ramenech přes hlavní silnici by měla být max. 105 s. Pro chodce na vedlejších ramenech bude tato hodnota dosahovat 110 s (hodnoty pro provoz v dopravních špičkách). Uvedené hodnoty se na první pohled můžou zdát dosti velké, ale je nutné si uvědomit obrovskou intenzitu tranzitní dopravy přes město, je vhodné ji tedy co nejméně zastavovat. Rok od roku se navíc tato intenzita zvyšuje (oproti minulému roku nárůst o 5 %). Největší zdržení automobilové dopravy na hlavní silnici pro oba směry bude v případě obsazení obou nárokovacích detektorů na vedlejších ramenech křižovatky a poptávce chodců na všech přechodech pro chodce, doba po kterou bude doprava v hlavním směru mít signál Stůj bude 42 s. Na obrázku 2 je zřetelně vidět časový průběh signálů z jednotlivých směrů. V ranní a odpolední špičce může docházet ke kongesci ( dopravní zácpa ) v hlavním směru, je nutno si však uvědomit, že instalací tohoto zařízení se zkrátily čekací doby vozidel z vedlejších směrů, které, především v dopravních špičkách, byly neúměrně dlouhé a průjezd vozidel problematický. Na prvním místě se však zvýšila bezpečnost všech účastníků silničního provozu, z nich pak chodců a především přecházejících dětí. Obrázek 2 Zpracovala firma ELTODO s.r.o. dopravní systémy, která realizovala světelnou křižovatku. 1 /

8 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU POZVÁNKA na jednání o dostavbě D 11, které se koná v Chlumci nad Cidlinou v Říhově domě dne 10. ledna 2003 od hod. Cíl jednání: 1. - maximálně přesná aktuální informace o neutěšené situaci při procesním řízení stavby 1104 Libice - ChýšL - neblahé rozhodnutí soudu v neprospěch krajského úřadu na základě žaloby ekologických sdružení - žaloba proti vyloučení ekologických sdružení z územního řízení stavby - proč nezávislý soud řeší žaloby proti státu ve věci obecně prospěšné stavby s prodlevou delší než půl roku a nikdo nic neurguje? - jaký postup zvolí při chaotickém rušení okresních úřadů v rámci II. fáze reformy územní veřejné správy Krajský úřad SčK, když s největší pravděpodobností bude vyžádáno opět další nové územní rozhodnutí a řízení proti odvolání k němu (jasný zdržovací záměr ekologických aktivistů - již potřetí!!!)? - o kolik měsíců nebo roků se zdrží proces vydání stavebních povolení, která budou zcela jistě ekologickými teroristy opět napadána? - kdy tedy dojde opravdu na základě nemocné legislativy, která nahrává jednoznačně spekulantům s pozemky a podivným ekologickým aktivitám, k výstavbě dálnice D 11, jako naprosto nejdůležitější stavby v NUTZ II? 2. Iniciování vzniku Výboru pro urychlené přijetí speciálních zákonů usnadňujících dostavbu infrastrukturních sítí v ČR (dálniční a železniční sítě, vojenské strategické plochy, produktovody ) Výbor by měl být složen ze zvolených legislativců (poslanci a senátoři) a z vrcholových komunálních politiků, aby mohl disponovat pravomocí k rozdělení úkolů pracovníkům dotčených ministerstev. Prvotní cíl: - zvýhodnit zájmy státu nad zájmy jednotlivců nebo cílových skupin v případě budování potřebných veřejně prospěšných staveb, jak je zcela běžné již dlouhodobě ve vyspělých evropských státech. - zamezení spekulace s dotčenými pozemky k veřejně prospěšným stavbám blokací ve prospěch státu na katastrálních úřadech. - významně omezit odvolací lhůty, ale i důvody cílových skupin škodících účelově zájmům státu. - kontrolovat nebo stanovit lhůty přípravy a průběhu soudních jednání ve sporech týkajících se veřejných staveb. - Výbor by se měl operativně scházet periodicky 1 x za měsíc a kontrolovat úkoly, které nadělí svým jednotlivým členům a kompetentním zainteresovaným složkám. V opačném případě je vše výše navrhované úplně bezpředmětné! Jistou inspiraci by mohla být iniciativa poslanců z Plzeňska, která způsobila přijetí alespoň speciálního zákona pro obchvat Plzně. Iniciativa tohoto Výboru by však přinesla celostátní prospěch pro urychlené budování neexistující nebo zdevastované infrastruktury v České republice. V neposlední řadě by kladný výsledek činnosti Výboru byl obrovským zviditelněním našich poslanců a senátorů před celým národem. Rozdělovník pozvánky 3. Ministr dopravy a spojů ČR a jeho náměstek Poslanci a senátoři zvolení za Královéhradecký a Pardubický kraj Hejtmani a jejich zástupci v gesci za dopravu a regionální rozvoj za Královéhradecký, Pardubický a Středočeský kraj Generální ředitel ŘSD ČR a odborní pracovníci Starostové a primátoři zainteresovaných obcí Pozn.: termín schůzky byl vybrán panem náměstkem ministra dopravy a spojů ČR Ing. Kubínkem, s ohledem na časové možnosti odborných pracovníků MDS ČR a s ohledem na to, že není možné již v žádném případě oddalovat zásadní rozhodnutí, související s kocourkovskou opakovanou situací ohledně dostavby dálnice D 11. Svoji naprosto nutnou účast prosím potvrtte na sekretariátu starosty města Chlumce nad Cidlinou na telefon číslo , na fax číslo nebo na Potvrzení účasti: do V Chlumci nad Cidlinou Dne Za organizační jednotku Ing. Miroslav Uchytil starosta Města Chlumec nad Cidlinou 8 Chlumecké listy

9 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU ZÁPIS z jednání o dokončení dálnice D 11, konaného dne od 10. hod. v Říhově domě v Chlumci nad Cidlinou Přítomni: dle prezenční listiny Jednání zahájil starosta Chlumce nad Cidlinou Ing. Uchytil. Upozornil účastníky jednání na velkou účast občanů Chlumce a okolí, z níž vyplývá, že lidi tento problém trápí a osud dálnice jim není lhostejný. Dovolil si na dnešní jednání pozvat i zástupce za Středočeský a Pardubický kraj, kterých se téma dostavby dálnice D 11 rovněž týká. Nechápe nepřítomnost více jak poloviny pozvaných poslanců a senátorů přesto, že pozvánku všichni dostali v dostatečném předstihu. O to víc si váží těch, kteří tu dnes jsou. Nejdříve by rád řekl, že sám už rozeslal na 300 disket s německými zákony, které se zabývají urychlením dostavby infrastuktury. Už před čtyřmi lety byla v Chlumci n.c. založena komise pro dostavbu dálnice D 11, což mohou potvrdit zde přítomní zástupci hygieny a policie, kteří se zasedání této komise zúčastňovali. Město má k dispozici různé výpočty a statistiky o znečišlování ovzduší a o počtech aut projíždějících městem a výsledky jsou alarmující. Např. na Plzeňsku skupina poslanců a senátorů iniciovala speciální zákon a šlo to. To je na úvod vše, starosta předává slovo náměstkovi ministra dopravy Ing. Jiřímu Kubínkovi. Ing. Kubínek je na ministerstvu 5 měsíců a pochopil, že se v žádném případě nejedná jenom o dálnici D 11, ale legislativní problém je společný pro všechny dálnice, silnice a ostatní komunikace v republice. Stát nemá dobrou legislativu pro přípravu výstavby jakýchkoliv komunikací. Zástupci ministerstva byli na návštěvě v Německu, kde dostali rovněž kopie zákonů a další podklady, navštívili i Polsko, kde byli rychlejší a tam už se první materiál v této věci schválil. Na ministerstvu vznikla pracovní skupina, která v této věci bude jednat a Ing. Kubínek žádá, stejně jako pan starosta, o velkou pomoc senátory a poslance. Je jasné, že se musí sejít rovněž ministr financí s ministrem dopravy a ministrem pro místní rozvoj. Jedním z témat jejich jednání budou výkupy pozemků, protože ministerstvo financí vydalo vyhlášku, podle které ŘSD může majitelům pozemků nutných pro výkup nabízet mnohem menší cenu za výkup pozemků než loni (jedná se až o poloviční částku). Dostavba dálnice D 11 není důležitá jen pro Chlumec n.c., ale např. i pro Kolín, kde vzniká průmyslová zóna. Podmínkou jejího vzniku je i napojení na stávající silniční síl. Pokud by toto nebylo zajištěno, tak tam hrozí velké sankce (až 1,5 mil. Kč denně), ale bez legislativní úpravy se zatím nedá pokračovat. Ing. Petr Laušman (generální ředitel ŘSD) pro všechny přítomné shrnul dosavadní vývoj. Okresní úřad Nymburk loni vyloučil samostatným rozhodnutím tři ekologická sdružení z územního řízení stavby. Ta se odvolala ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, který potvrdil rozhodnutí OkÚ. Sdružení tedy podala žalobu a městský soud v Praze žalobu uznal a zrušil rozhodnutí okresního i krajského úřadu. Nyní je situace taková, že již vydané územní rozhodnutí je platné a pravomocné. Jsme však znovu na začátku územního řízení. Musí dojít k tomu, že ekologická sdružení budou vyzvána k podání námitek a připomínek, ty musí být vypořádány a poté bude vydáno nové územní rozhodnutí, popř. bude doplněno stávající územní rozhodnutí a proti tomu se mohou opět odvolat a případné odvolání bude řešit druhoinstanční orgán. Nechce radit krajskému úřadu, ale on sám by přivítal, kdyby kraj na sebe vzal pravomoc okresu a mohl učinit co nejrychleji ty první kroky. Dle odhadu to znamená asi 6 měsíců, kratší lhůta není možná. Pokud by tento postup byl přijat a zvolilo se rychlé řešení, tak těch 6 měsíců nic moc neznamená, protože ŘSD mezitím bude pokračovat ve výkupu pozemků. Pokud se ale celá záležitost bude řešit zdlouhavě, tak situace bude čím dál tím složitější. Žádá tedy zástupce Středočeského kraje o výše nastíněný postup. Tam, kde cena pozemků klesá např. na polovinu, tam bude velký problém při jednání s majiteli. Další problém se týká části Osičky - Hradec Králové, kde majitelka pozemku prodala 67 zainteresovaným občanům se zaměřením na životní prostředí jednotlivé díly po 1,- Kč a ve smlouvách má přímo zakotveno věcné břemeno, že spoluvlastníci musí mít zajištěno předkupní právo. Je to obrovský problém a i když se bude postupovat velmi rychle a velmi dobře, tak vyvlastnění může trvat desetiletí. Středočeský kraj - Ing. Petr Janda (vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje) Jeho předřečníci zmínili vydání rozsudku soudu. Legislativci na tom dále pracují a budou se snažit obhájit své stanovisko nebol si myslí, že jsou v právu. Podporují výstavbu, budou se snažit nezdržovat další vývoj a to, co navrhoval Ing. Laušman, tak bere na vědomí s tím, že se budou snažit podle toho postupovat. Co se týče speciálního zákona, který byl přijat v souvislosti s výstavbou dálnice kolem Plzně, tak si myslí, že to není řešení. Sám může říci, že lidé pracují na odboru dopravy proto, aby doprava byla dobře zajištěna a aby se jezdilo bezpečně, ale to, co se děje nyní, to je anarchismus, ekologická hnutí prakticky na všech stavbách podávají žaloby většinou z procesních důvodů. Je 1 /

10 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU to nekonečný běh a tudy skutečně cesta nevede. Ing. Derner (zástupce hejtmana Královéhradeckého kraje) se ptá, jaký dopad má současný stav na předpokládaný obchvat Chlumce? Ing. Laušman vysvětlil termín obchvat Chlumce. Je to jedna z částí úseku F - úsek od křižovatky Levín po křižovatku ChýšL. Celá stavba 1104 od Libice až Je jasné, že se některým poslancům nemusí líbit, když je starosta vyzve, aby vrátili mandát. Dokonce si myslí, že je to jeho povinnost, protože se tento problém netýká jenom lidí Chlumce, ale i ostatních vzhledem k tomu, že jde většinou o stavby ve veřejném zájmu. Iniciativa ale nestačí, chce to nějaký závěr. Plzeňský zákon, dle ní, také není řešení. Ing. Kubínek zmínil, že dostali několik disket a přizná se, že ministrům, aby v této věci dále společně jednali (ministerstvo financí, dopravy a místního rozvoje). Poslanci mají možnost interpelací vůči ministrům. Doc. MUDr. Moserová, Dr. Sc. říká, že jí kolegyně mluví z duše. Není možné na každý kus dálnice dělat extra zákon, je zapotřebí systémové řešení. Může nám být vzorem např. i Německo. Bylo by dobré to zapracovat po křižovatku ChýšL se týká výše zmiňovaného územního rozhodnutí. Stavba 1105 (ChýšL - Hradec Králové) má vlastní územní rozhodnutí. Proti tomuto územnímu rozhodnutí je rovněž podána žaloba. Senátor Petr Fejfar vítá informaci, že na ministerstvu dopravy se tvoří komise zabývající se legislativou. Chtěl by ale trochu bránit Senát i Parlament ČR. Jedná se o složitou problematiku a on sám nemá příslušný aparát, který by mohl všechno nastudovat. Osobně hlasoval proti schválení zákona ve věci dálnice kolem Plzně, protože si myslí, že se celá věc má řešit jednotně pro celou republiku. Co se týče výkupu pozemků, tak o této problematice něco ví (dědická řízení, náhrady, spoluvlastnické vztahy atd.) Mgr. Zdeňka Horníková (poslankyně Parlamentu ČR za Královéhradecký kraj) děkuje starostovi za iniciativu. ona, stejně jako pan senátor Fejfar, nemá aparát na to, aby zákon připravila do naší legislativy. Poslanci musí zákon přizpůsobit naší legislativě, musí se vztahovat ke stavebnímu zákonu, jehož novela se nyní připravuje (samostatný podvýbor v poslanecké sněmovně k tomu byl určen). Právě ta novela by se nechala využít k zapracování této problematiky. Vítá iniciativu náměstka ministra dopravy a může slíbit za sebe a snad i za kolegy, že se tímto budou vážně zaobírat. Vždy existovaly tři okruhy, které měly vyřešit výstavbu dálnice - finance (o těch se nyní vůbec nemluví, protože jsou zajištěny a tudíž nejsou důležité), legislativa (jde o to, aby občanská sdružení nemohla den před koncem lhůty zablokovat řízení, je třeba to vyřešit zákonem) a komunikace mezi hejtmany a kompetentními osobami za Středočeský a Královéhradecký kraj. Jeden z bodů, který by měl vzejít z dnešního jednání, by se měl týkat výzvy třem do stavebního zákona, ale jako nejprůchodnější tet vidí Ing. Laušmanem nastíněný půlroční harmonogram a tlak všech zúčastněných na to, aby se tato doba dodržela. Poslanec Evžen Snítilý říká, že o tom, že je třeba legislativní změna, není třeba diskutovat. Asi před rokem ministr Gregr předkládal novelu zákona o průmysl. zónách, sněmovna zákon odmítla. Dalo se tam najít pár paragrafů, které by zmírnily tuto kauzu. Náměstek ministra dopravy zmínil, že se na ministerstvu připravuje svazek zákonů, který dle jeho názoru není v plánu Legislativní rady. Ptá se, zda už je znám věcný záměr těchto zákonů. Pokud ano, tak nabízí, pokusit se tuto myšlenku tlumočit p. Rychetskému (šéf legislativní rady státu) tak, aby se dopředu připravila půda pro další jednání. To by byla první konkrétní pomoc. O tom, jak zákon bude vypadat 10 Chlumecké listy

11 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU v parlamentu, je předčasné hovořit. Problém to je velmi tíživý a tzv. plzeňský zákon je legislativní paskvil. Umí si představit, jaké spory v balíku zákonů budou (vyvlastnění, náhrada atd). Vždycky se ale dá najít kompromis. Poslanec Ing. Hanuš upozorňuje, že je třeba dnes říci, že pokud dojde někdy za 6 měsíců k předložení této záležitosti, tak Parlament ČR se s tím vypořádá někdy na podzim, pokud to dobře pochopil. Visí to nyní na ministerstvu dopravy, aby záležitost byla co nejdříve předložena do sněmovny a potom do senátu. Ing. Laušman možná nemluvil jasně, ale územní rozhodnutí je pravomocné a platí, příprava včetně výkupu pozemků probíhá dál. Územní rozhodnutí nebude pravomocné až v okamžiku, kdy ekologická sdružení dostanou dokumentaci k uplatnění námitek, uplatní je, krajský úřad s tím seznámí všechny účastníky řízení, s námitkami se vypořádá a vydá nové územní rozhodnutí. To potom nahradí to současné, bude muset 15 dní viset, sdružení mohou podat odvolání, s tím budou seznámeni všichni účastníci řízení a po kompletaci bude odesláno na ministerstvo pro místní rozvoj, které rozhodne. Výkupy budou zatím stále pokračovat. To, co navrhuje pan starosta, je několikanásobně delší než to, co on to popisuje. Není asi ani možné vydávat nové rozhodnutí v případě, kdy stávající platí. Paní senátorce Moserové je to všechno jasné, doufá, že se podaří dodržet minimální časový harmonogram, ale přesto se ptá, zda by nemohl být upřednostněn úsek zmiňovaný starostou. Ing. Laušman odpovídá, že to, co zmiňuje starosta, že před lety byl přijat tzv. obchvat Chlumce, tak to platí, ŘSD to připravuje jako prioritu, je Ing. Kubínek říká, že Ing. Hanuš má svým způsobem pravdu, ale někde se začít musí. Snaží se nalézt cestu, Chlumci to nyní samozřejmě nepomáhá, ale jak už řekl, týká se to i dalších staveb nejen silničních, ale i železničních. Ing. Laušman uvedl, že 12 měsíců trvá řešení speciálního zákona, něco na způsob toho německého - takový zákon nevyřeší zahájení stavby 1104, to je dlouhodobá záležitost. Tady jde o pár drobných změn v legislativě, které by řešily majetkové věci a daly by se dát dohromady. Zaslechl tady, že plzeňský zákon je špatný - že by vůbec nepomohl, to se nedá říct. Zkrátil lhůty a deklaroval, že stavba je veřejným zájmem, a to je velmi důležité. Byl by rád, kdyby byl takový zákon pro všechny a zbytečný určitě nebyl. Ing. Uchytil Slyšíme tady, že legislativa se bude tvořit (několik let) a mezitím se Chlumec udusí, hrozí mu totální kolaps už v r Neustále jsme si mysleli, že by se mohlo prioritně postavit 6 km dálnice u Chlumce. Tehdy jsem na ŘSD narazil na názor, že to není možné. Možné to je - byl by vybudován jenom dvoupruh, aby byla vytěsněna nákladní auta z města. Ptá se, zda by územní rozhodnutí nemohlo být rozděleno na víc částí přesto, že bylo vydáno jedno na celou stavbu. Nespoléhá na dokonalou legislativu, protože bychom se nemuseli dočkat. Oddělit těch 6 km - to by bylo řešení. Včera proběhlo např. územní řízení na stavbu výrobního areálu pro Nirostu a došlo k tomu, že jsou zde lidé, kteří nedali souhlas k tomu, aby se v Chlumci mohla postavit veřejně prospěšná stavba. Žádá všechny přítomné o jednání ve věci prioritní výstavby toho 6 km úseku. foto Ant. Fibigr tam vykoupeno a nasmlouváno cca 60 % pozemků a on osobně věří, že tam, kde jsou připraveny smlouvy z loňska, to lidé podepíší. Tehdy i tet tvrdí, že ŘSD bude stavět všude tam, kde to bude možné. Pokud bude dříve připravena stavba 1105, tak se bude stavět tam. Obě stavby mají zajištěno financování, není tedy problém začít s jednou či druhou stavbou. Upřednostňují zmiňovaný úsek, ale budou stavět tam, kde to bude dřív možné. O slovo se přihlásil občan Chlumce n.c. p. Daneš. Diví se, že je nyní nutné se zabývat zákony. Územní rozhodnutí je, co stavební povolení? To není. Když by se začalo stavět u Chlumce, tak potom by na to mohly navázat další úseky. Občany nezajímá legislativa, ale to, kdy se začne stavět. Sám bydlí na hlavním tahu, takže ví, co to obnáší, a když to nepůjde, tak lidi zatarasí silnici auty. 1 /

12 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU Ing. Laušman to naprosto chápe, ale na ŘSD není nikdo, kdo by neměl zájem, aby se tady začalo stavět. K dotazu p. Daneše - až když je územní rozhodnutí pravomocné, tak se mohou nasmlouvat všechny nutné pozemky a po doplnění dalších dokladů se může žádat o stavební povolení (které má několik částí). Prvním krokem je pravomocné územní rozhodnutí. Ing. Kubínek nedostal pozvánku na veřejné shromáždění, ale na seriózní jednání. Na to reaguje starosta s tím, že všechny pozvánky má na svědomí on. Sám má husí kůži z toho, co tady dnes slyší. On hovořil o speciálních zákonech, které platí v dalších zemích a je v nich např. zakotveno i to, že po určení směru dálnice je na katastrech plomba, tzn., že je zamezeno spekulacím s pozemky, což u nás není a spekulování vesele bují. Pokud se ale vše podaří vyřešit během těch 6 měsíců, tak potom přijde další krok - stavební řízení a ekologové se opět dostanou do hry. Z toho vyplývá, že my nebudeme stavět dřív než za rok a on doufá, že to tady lidé vydrží. Žádá ale občany, aby neobviňovali přítomné, protože ti nám chtějí pomoci. Poslankyně Ing. Páralová omlouvá svého kolegu Ing. Patočku (nemoc), který se na minulé schůzi poslanecké sněmovny přihlásil s interpelací na ministra dopravy, ale už se nedostal ke slovu. Je připraven udělat vše pro to, aby se začalo stavět. Ona sama je z Pardubického kraje, takže je to taky tlačí a budou se snažit pomoci. Mohli by pro začátek interpelovat proti vyhlášce MF ohledně cen vykupovaných pozemků, vyhláška se dá změnit velmi rychle, ale potřebovali by k tomu podklady. Byla se podívat v Plzni a přesto, že je to prasečina, tak se skřípěním zubů pro ten zákon zvedla ruku, protože se tehdy nedalo nic dělat. Myslí si, že tady možná také bude nutné výstavbu prohlásit za stavbu ve veřejném zájmu. Jinak je skutečností, že než vláda připraví zákon, tak to trvá minimálně rok, a poslanecká iniciativa je rychlejší. Potřebovala by ale rozbor paragrafů, aby bylo jasné, kde jsou chyby. Pokud budou mít znění změn paragrafů k dispozici, tak není problém, aby to během týdne bylo schváleno. Ing. Derner vítá, že po 13 letech se na ministerstvu dopravy objevili lidé, kteří hodlají problémy řešit. Co se týče Chlumce, tak i generální změna legislativy může být konečným řešením. Zdůrazňuje, že cokoliv se dotkne v této věci kraje, tak bude řešeno rychle a kvalifikovaně a dále se z čistě odborného hlediska podívají na problematiku obchvatu Chlumce, zda by se to přece jen nedalo urychlit. Závěrem Ing. Kubínek říká, že bude o celém jednání informovat ministra, svolají schůzku s dalšími zainteresovanými a budou jednat tak, aby se všechny potřebné lhůty zkrátily na minimum. Pan Jelínek (starosta Olešnice) se ptá, zda byli dnes k jednání přizváni ekologičtí aktivisté, pokud ano, tak al vystoupí, a řeknou, oč jim jde. Ing. Uchytil odpovídá, že je nezval, ale pokud tady jejich zástupce je, nechl vystoupí. Sám se s nimi několikrát setkal a jejich politika je následující - zpomalit výstavbu co to jde, protože, jak starosta pevně věří, tak zastavit úplně ji nedokáží. Na závěr chce znovu poděkovat všem, kteří přijeli. Sdělovací prostředky bude informovat o tom, kdo přijel a kdo ne. Vyzývá ty, kteří bez omluv nepřijeli, aby poslaneckou sněmovnu opustili, protože je zřejmě problémy obcí nezajímají. Vkládá naději do Ing. Kubínka a věří, že i za pomoci Královéhradecké iniciativy se podaří něco ve prospěch Chlumce udělat. Doc.MUDr.Moserová,Dr.Sc. si dovolí, jako nejstarší člen parlamentu, vzít závěrečné slovo, poděkovat panu starostovi za pozvání a ubezpečit ho o dobré vůli pomoci občanům Chlumce. Zapsala: Jana Tučková Seznam pozvaných a zúčastněných na jednání ze dne v Chlumci n. C. Senátoři: Doc. MUDr. Karel Barták - zúčastnil se zástupce - Mgr. Vedlich Mgr. Jiří Brýdl - omluven pro pracovní - zaneprázdnění Bohumil Čada - omluven pro pracovní - zaneprázdnění MVDr. Jiří Liška - omluven pro pracovní - zaneprázdnění Doc. MUDr. Jaroslava Moserová Dr. Sc. - přítomna Doc. JUDr. Petr Pithart - omluven pro pracovní - zaneprázdnění Petr Fejfar - přítomen Ing. Václava Domšová - nepřítomna - bez omluvy Poslanci: Vlastimil Dlab Ing. Jiří Hanuš Mgr. Zdeňka Horníková Ing. Miloslav Kučera Ing. Hana Orgoníková Ing. Jiří Patočka Ing. Jiří Rusnok Evžen Snítilý JUDr. Cyril Svoboda Ing. Iva Šedivá PaedDr. Jitka Gruntová Ing. Josef Mandík Mgr. Radko Martínek - přítomen - přítomen - přítomna - nepřítomen bez omluvy - nepřítomna bez omluvy - nepřítomen pro nemoc - nepřítomen bez omluvy - přítomen - omluven, zastupoval - Ing. Hanuš - přítomna - omluvena (služební cesta) - omluven pro nemoc - omluven pro pracovní - zaneprázdnění 12 Chlumecké listy

13 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU Vladimír Mlynář - omluven pro pracovní - zaneprázdnění Mgr. Václav Nájemník - omluven pro nemoc Ing. Veronika Nedvědová - nepřítomna bez omluvy Ing. Alena Páralová - přítomna Doc. Ing. Miloš Titz CSc. - přítomen (pozdější příchod) Ing. Miroslav Váňa - omluven pro nemoc JUDr. Miloslav Výborný - nepřítomen bez omluvy Starostové obcí, zástupci měst a krajů: Bláhová Ladislava - Magistrát města Hradec Králové, Janouch Miroslav - OÚ Lišice, Klouček Bohumil - OÚ Mlékosrby, Jelínek Pavel - OÚ Olešnice, Veselý Miloš - OÚ Chudeřice, Svoboda Vl. - OÚ Káranice, p. Dvořáček - OÚ Lovčice, p. Pavlíček - OÚ Obědovice, p. Macák - Město Jaroměř, Kučera Mir. - OÚ Písek, p. Novák a Pánek - OÚ Nové Město, Ing. Bakajza - Magistrát města Pardubice, Orel Bohumil - MěÚ Nový Bydžov, Janda Petr - odbor dopravy KÚ Středočeského kraje, Ing. Derner - zástupce hejtmana Královéhradeckého kraje, Ing. Všetečka - Královéhradecký kraj, p. Věříš a Jerie - OÚ Klamoš, p. Macena - Pardubický kraj, Ing. Ďurčanský - starosta města Poděbrady, p. Štěpán - OÚ Převýšov a starosta Vlkova pod Oškobrhem Ředitelství silnic a dálnic, hygiena, PČR, Povodí Labe: Ing. Laušman - generální ředitel ŘSD, npor. bc. Blažek a mjr. Šitina - Policie ČR, pí Plachá a Horalíková - OHS HK a za KDI PČR pánové Bohatý a Nejzchleb Ministr obrany ČR Ing. Jaroslav Tvrdík Chlumec nad Cidlinou Vážený pane ministře, Dovoluji si Vás opět oslovit ve věci areálu rušené posádky v Chlumci nad Cidlinou. Již uplynuly dva měsíce od doby, kdy jste mi osobně slíbil jednání o využitelnosti posádky v Chlumci n.c., na kterém přednese svoji kvalifikovanou představu Vám i mně pan předseda Státních hmotných rezerv Ing. Dušan Štrauch. Chápu Vaše pracovní zaneprázdnění a z toho pravděpodobně vyplývající odklad jednání. Čas, ale bohužel, zastavit nejde a termín opuštění posádky AČR se blíží. S tím stoupá i nervozita zaměstnanců posádky, kteří mě opakovaně atakují dotazy o své budoucnosti. Dne jsem absolvoval jednání u Velitele logistiky AČR pana brig. gen. Ing. Miloše Doubka ve Staré Boleslavi za přítomnosti zástupce Vašeho náměstka pro vyzbrojování gen. Ing. Jiřího Martínka a velitele posádky Chlumec nad Cidlinou pplk. Ing. Ivo Pelouška. Zde jsem byl seznámen s definitivním rozhodnutím o vybudování multiskladu v Dašicích. Dovolím si Vám v příloze poslat kopii vodohospodářské mapy území Dašic, kde má být realizován pilotní projekt multiskladu pro potřeby NATO. Tento dokument jsem získal od Povodí Labe Hradec Králové prostřednictvím kvalifikovaného vedoucího odboru, zabývajícího se též zátopovými oblastmi, Ing. Kladiva. Dle jeho komentáře je řeka Loučná, protékající Dašicemi, svým korytem dimenzována pouze na dvacetiletou vodu a dle vrstevnic z mapy jednoznačně vyplývá, že jakákoliv vyšší voda nekontrolovaně zalije oblast Dašic stejně tak jako území dnešní dašické posádky. Domnívám se, že tato mapa nepotřebuje další komentář. Je pravděpodobné, že při prvotních přípravách Vašeho pilotního projektu multisklad Dašice žádná z odborných firem, které Vám mapovaly vhodnost umístění multiskladu, Povodí Labe nekontaktovala. Laicky si dovolím připomenout, že žádné protipovodňové hráze zde nepomohou, posádka je totiž umístěna kolmo na řeku, takže by došlo k zaplavení Dašic zvýšenými odtokovými poměry. Těžko se dá věřit, že AČR zůstává na platformě, která v budoucnu znamená nejistý osud miliardových investic technologií i obrovského množství uskladněného zásobovacího materiálu. Domnívám se svým selským rozumem, že komisaři NATO, kteří budou seznámeni s takovým záměrem, projekt multiskladu Dašice neodsouhlasí. Pane ministře, já v žádném případě nejsem Vaším protivníkem. Naopak si velice vážím Vašich dosavadních úspěchů v náročné práci ministra obrany ČR a obdivuji Vás. Málo lidí dokáže pracovat s takovým nasazením, jako Vy. Právě proto Vás ještě žádám o zamyšlení, zda by budoucí multisklad nebylo přece jen vhodnější vybudovat v Chlumci nad Cidlinou, kde je předpoklad polovičních investic proti Dašicím z důvodu dokonale vybavené infrastruktury, dostatečného prostoru v majetku státu a dobrého zázemí s proškolenými pracovními silami. Tento názor sdílí celý východočeský region. Dovoluji si Vám také kvalifikovaně připomenout, že areál posádky v Chlumci n. C. je tak rozlehlý, že i v případě zachování části skladů PHM není potenciální umístění multiskladu v rozporu s žádnými českými ani evropskými bezpečnostními normami. V případě Vašeho opakovaného zamítavého stanoviska o umístění pilotního projektu multiskladu Vás žádám o zvážení mého následujícího návrhu. Pokoušel jsem se totiž navázat osobní kontakt s panem Ing. Štrauchem, ale postupně bohužel nabývám dojmu, že se mi pan předseda vyhýbá. Sílí ve mně pocit, že nemůže plně dostát slibu, který Vám dal, že v Chlumci n. C. zachová, po převodu celého areálu posádky na státní rezervy, většinu pracovních sil. ČEPRO, jako budoucí potenciální nájemce areálu, Chlumec, jako aktivní sklad nepotřebuje a nechce a s největší pravděpodobností by se tak tento areál stal mrtvým, pasivním skladem, tedy odborně skladem PHM k dlouhodobému uložení pohonných hmot bez distribuce. Předpoklad zaměstnanosti v takovém prostoru ha průmyslových ploch - je maximálně 10 až 15 pracovníků. Tedy 220 dosavadních zaměstnanců bude bez 1 /

14 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU práce a v našem malém městě vzroste nezaměstnanost na úroveň Mostecka. Proto Vás velmi žádám o zvážení možnosti, že by se celý areál urychleně převedl do majetku Města Chlumec n. C., stejně jako v desítkách obdobných případů v lokalitách opouštěných posádek, a my, jako zastupitelé, tak budeme mít víc než rok příprav na to, abychom masivní propagací zajistili využití obrovských ploch pro komerční, výrobní a logistické účely a postarali se tak o zaměstnanost formou přilákání nových investorů do města. Velitelem posádky a sdělovacím prostředky jsem totiž byl informován o připravovaném novém zákonu, který nahradí současný zákon č. 217/2000 Sb. a bude umožňovat bezplatný převod majetku AČR na obce a města bez dalších omezujících podmínek. Vážený pane ministře, čas, jak sem již dříve uvedl, neúprosně ubývá v náš neprospěch, proto Vás ještě jednou žádám o uskutečnění schůzky s Vámi a panem předsedou Státních hmotných rezerv Ing. Štrauchem, abychom si na rovinu vyjasnili stanoviska a návrhy obsažené v tomto dopise. Teprve potom mohu ze zákona o obcích svolat zasedání zastupitelstva, na kterém mohou zastupitelé společně rozhodnout o možném využití areálu Městem Chlume n.c. Pro urychlení celého záměru a najití nejlepšího řešení stávající situace tento dopis zasílám ještě Vašemu panu náměstkovi pro vyzbrojování Pavlu Severovi, Vaší paní náměstkyni pro personální personalistiku Ing. Jaroslavě Přibylové a Vašemu náměstkovi pro reformu ozbrojených sil Ing. Janu Váňovi stejně tak, jako panu předsedovi Státních hmotných rezerv ČR Ing. Dušanu Štrauchovi a hejtmanovi Královéhradeckého kraje Ing. Pavlu Bradíkovi, protože dle mých informací důležitá jednání povedete již S přáním všeho dobrého Vám i Vašim nejbližším spolupracovníkům Ing. Miroslav Uchytil starosta města Příloha: vrstevnicový mapový podklad území Dašic Na vědomí: Pavel Severa - náměstek ministra obrany ČR pro vyzbrojování Ing. Jaroslava Přibylová - náměstkyně ministra obrany ČR pro personalistiku Ing. Jan Váňa - náměstek ministra obrany ČR pro reformu Ing. Dušan Štrauch - předseda Státních hmotných rezerv ČR Ing. Pavel Bradík - hejtman Královéhradeckého kraje Reklama 14 Chlumecké listy

15 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU VÝZVA K VYTVOŘENÍ MÍSTNÍHO PARTNERSTVÍ V členských zemích Evropské unie je rozvoj venkovských oblastí spolufinancován z programu LEADER. Zaměřuje se na rozvíjení místní ekonomiky, na ochranu přírodního a kulturního dědictví, na zlepšení kvality života ve vesnicích a malých městech. Své projekty mohou realizovat obce, firmy, jednotliví živnostníci, nestátní neziskové organizace a další organizace, které v daném území působí. Jedná o finančně málo náročné projekty (řádově statisíce až miliony Kč), které jsou však v daném území nové, inovativní a které dohromady vytvářejí tématicky jednotnou rozvojovou strategii (plán) regionu. Zájemci o financování se dohodnou, zda jejich rozvojový plán se zaměří například na podporu podnikání, které bude sloužit rozvoji venkovské turistiky, anebo na ochranu a zhodnocení přírodních a kulturních památek regionu či na podporu obchodování s místními výrobky. Program je velmi decentralizovaný: na základě místního partnerství vznikne tzv. místní akční skupina (řídící výbor), která připraví rozvojovou strategii. Zájemci v ní uplatní své projekty. Celostátně pak soutěží rozvojové strategie o přidělení finančních prostředků. Vláda vybere např strategií (a tedy i venkovských oblastí). V ČR se dosud program LEADER uplatnit nemůže. Ale kdyby se ČR stala členem EU v roce 2004, pak by se regiony, které se včas připravily a mají kvalitní rozvojovou strategii vzniklou na základě místního partnerství, mohly od roku 2005 ucházet o plné financování svých projektů. Jde tedy zatím o příležitost, která je nejistá, avšak lákavá: oblast Chlumecka a Novobydžovska by se rovněž mohla stát jedním z prvních venkovských regionů v ČR, které využijí prostředky EU se samostatným rozdělováním a řízením pomoci. Iniciátorem vzniku místního partnerství a přípravy projektů typu LEA- DER je obec Nepolisy, zastupující svazek obcí Cidlina, za spolupráce s agenturou Tima Liberec. Obec Nepolisy tímto vyzývá zájemce, aby se přihlásili k místnímu partnerství za účelem vzniku místní akční skupiny, kvalitní rozvojové strategie a případného financování z prostředků programu LEADER. Místní partnerství bude volným sdružením (bez právní formy) zástupců právnických osob, bez jakýchkoli povinností a závazků. Zájemci budou splňovat dva předpoklady: 1. jsou to právnické osoby (podniky, družstva, obce, neziskové organizace, příp. další, nikoliv však státní podniky a instituce) anebo živnostníci, kteří působí na území venkovských mikroregionů Cidlina a Novobydžovsko, včetně měst Chlumec nad Cidlinou a Nový Bydžov. 2. pro období (přednostně však až po roce 2004) mají předběžný záměr, který je v podmínkách regionu nový a týká se rozvoje zemědělského i nezemědělského podnikání (nejlépe spojeného s tvorbou pracovních míst), zvyšování konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb, ochrany a tvorby životního prostředí, obnovy a využívání kulturních památek a dalších objektů, rozšiřování prodeje vlastní produkce mimo region, posilování občanské společnosti neziskovými aktivitami v místních komunitách a zvyšování kvalifikace obyvatel venkova; přitom záměry, které se týkají uplatnění žen a lidí do 25 let, jsou zvláště vítány. Nyní se organizuje první kolo výzvy. Zájemci se mohou přihlásit do 15. února. Písemná přihláška musí obsahovat a) přesný název subjektu a plný kontakt (adresa, telefon, , kontaktní osoba), b) několikařádkový popis dosavadní hlavní činnosti, c) předběžný popis záměru, který by se mohl uplatnit v rozvojovém plánu pro LEA- DER (max. 1/2 strany), zejména obsah záměru a jeho přínosy pro žadatele, zákazníky, obec apod. Písemnou přihlášku zasílejte na adresu: Obecní úřad Nepolisy, Jana Bitnerová, Nepolisy, telef. číslo , mob Další informace je možné získat na těchto adresách: (Tima Liberec, Erbenova 2, Liberec 8, dr. Oldřich Čepelka, ing. Michaela Hetfleišová, tel ) Další postup předpokládáme: uzávěrka prvního kola přihlášek k místnímu partnerství LEADER - do vyhodnocení přihlášek a rozvojových záměrů a druhá výzva pro zájemce - do první setkání účastníků partnerství (seznámení s možnostmi programu LEADER, dohoda o dalším postupu, výzva k přípravě projektů, návrhy na složení místní akční skupiny - MASK, návrh na jednotné tématické zaměření rozvojové strategie) - do druhé setkání místního partnerství (volba místní akční skupiny, vytyčení zaměření rozvojové strategie, výzva k přípravě předprojektových fiší) - do zpracování a projednání první verze rozvojové strategie - do zpracování definitivní verze rozvojové strategie a jejích dílčích projektů - do oznámení MMR nebo MZe ČR o připravenosti regionu realizovat místní program typu LEA- DER v souladu s pravidly Evropské komise - v průběhu roku 2004 počítáme s nutností dopracovat projekty podle prováděcích předpisů, které vydá česká strana, aby byly financovatelné z Evropského zemědělského záručního a orientačního fondu Nová tísňová linka 112 V nouzi se mohou občané dovolat pomoci hasičů, lékařů i policistů na nové tísňové lince 112. Přitom dále platí známé linky: hasiči, záchranná služba a policie ČR. redakce 1 /

16 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU Zasedání zastupitelstva a rady města VZHLED MĚSTA! Zastupitelstvo projednalo návrh opravy věžních hodin a odsouhlasilo na tuto opravu částku , ,- Kč s tím, že způsob úhrady bude stanoven až poté, co odbor správy majetku a investic zjistí vlastníka. Zastupitelstvo rovněž vzalo na vědomí podnět občana, který se týkal celkového vzhledu věžních hodin (nutnost nátěru hodinových ručiček a ciferníku) a uložilo místostarostovi ve spolupráci s Technickými službami a BH, odborem správy majetku a investic a finančním odborem připravit do příštího zasedání zastupitelstva podklady o případném způsobu provedení a finančním krytí nátěrů hodin tak, aby tato akce mohla být provedena.! Zastupitelé vzali na vědomí informace starosty o průběhu výstavby kanalizace v Kladrubech a v Zapči s tím, že rozhodli nepřispívat občanům na úhradu jednotlivých kanalizačních přípojek vzhledem k tomu, že Město Chlumec n. Cidlinou hradí 27 % nákladů na hlavní kanalizační řad.! Byl schválen závazek Města ve výši cca ,- Kč na odkoupení chodníku podél silnice II/327, který je podmínkou vybudování chodníku v rámci výstavby dálničního přivaděče. VYHLÁŠKY! Zastupitelstvem byl schválen návrh vyhlášky č. 6/ změna vyhlášky č. 4/2002 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.! Rada na svém 3. zasedání schválila Řád veřejného pohřebiště (hřbitovní řád). BYTOVÁ VÝSTAVBA! Zastupitelstvo schválilo záměr výstavby dalších bytových jednotek na území města a uložilo starostovi požádat Státní fond rozvoje bydlení o dotaci na tuto výstavbu. FINANCE MĚSTA! Zastupitelé při svém prosincovém zasedání schválili rovněž návrh rozpočtového provizoria na rok 2003.! Zároveň byl schválen záměr uzavření úvěrové smlouvy na částku do ,- Kč s tím, že v případě získání neplánovaných finančních prostředků navíc a jejich zapojení do rozpočtu budou takto ušetřené prostředky použity přednostně ke snížení částky nově přijímaného úvěru. RŮZNÉ! Rada na svém 1. zasedání pověřila dle 97 zákona č. 301/2000 Sb. výkonem funkce oddávajícího starostu města Ing. Miroslava Uchytila, místostarostu Ing. arch. Jiřího Bučinu a dále členy rady a zastupitelstva MVDr. Vladislavu Konášovou, PaedDr. Arnošta Vítka, Eduarda Haspru a Ing. Jiřího Vopálku.! Zastupitelé projednali a poté schválili záměr bezúplatného převodu vojenského bytového fondu bez právních závad na území města do majetku Města Chlumec nad Cidlinou na základě případné nabídky Ministerstva obrany ČR.! Byl zvolen nový osadní výbor Pamětník ve složení Radek Vacherlohn - předseda, Jana Koníčková a Dobroslav Tesařík - členové.! Místostarostovi ve spolupráci s investiční komisí bylo uloženo předložit na příští zasedání zastupitelstva návrh preferování výstavby pochůzných komunikací ve městě včetně finanční náročnosti.! Zastupitelstvo uložilo odboru správy majetku a investic bezodkladně prošetřit ve spolupráci s Ing.arch. Bučinou a Ing.arch. Zimou znění smluv a záruční lhůty týkající se opravy fasády a nátěrů oken základní školy a nátěrů fasády domu čp. 320 v Riegrově ulici. Výsledek šetření předložit na nejbližším zasedání zastupitelstva.! Na závěr jednání zastupitelstvo jmenovalo za členy Rady školy paní Danielu Luskovou, Ing. Miroslava Uchytila, MUDr. Miroslava Loudu a Ing. Pavla Školníka.! Rada schválila pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku v Jungmannově ulici pro umístění nápojového automatu.! V souvislosti se zdravotním střediskem byl schválen i nákup nového mechanického vozíku za 7 500,- Kč, který bude místo stávajícího sloužit pro převoz nemobilních pacientů v městském zdravotním středisku. Jana Tučková Poskytování sociálních dávek od Upozorňujeme, že dochází v roce 2003 ke změnám kompetencí v poskytování dávek sociální péče. Dávky sociální péče, které vyplácí do Okresní úřad v Hradci Králové, jsou od převáděny na obecní úřady obcí s rozšířenou působností - tj. pro Chlumec n. C. Magistrát Města Hradce Králové. Sídlo budou mít v bývalé budově okresního úřadu. Žadatelé o dávku sociální péče budou tedy od žádat o tyto dávky na stejném místě jako dosud. Jedná se hlavně o tyto dávky: příspěvek na výživu dítěte, peněžité a věcné dávky pro občany, kteří se vrací z výkonu trestu, příspěvek na provoz motorového vozidla (na benzín), dále vydávání průkazek na mimořádné výhody a poskytování bezúročných půjček. Podrobnosti Vám může sdělit sociální odd. Městského úřadu v Chlumci nad Cidlinou. Vlasta Havlínová sociální oddělení 16 Chlumecké listy

17 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU Výkon přenesené působnosti v podmínkách MěÚ Chlumec nad Cidlinou od Městský úřad v Chlumci nad Cidlinou vykonává přenesenou působnost podle 61, odst. 1 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v rozsahu svěřeném zvláštními zákony ve správním obvodu určeném Vyhláškou Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb. Konkrétně se jedná o území obcí Chlumec nad Cidlinou Chudeřice Kosice Lovčice Písek Káranice Kosičky Nové Město Převýšov Klamoš Lišice Olešnice Stará Voda Z uvedeného výčtu vyplývá, že přenesenou působnost v rozsahu pověřeného obecního úřadu pro obce Babice, Mlékosrby a Nepolisy vykonává pověřený obecní úřad Nový Bydžov. Občané těchto 3 obcí se musí s výjimkou záležitostí z oblasti stavebního zákona a záležitostí matričních obracet na Městský úřad v Novém Bydžově. Pro výkon přenesené působnosti pouze v oblasti zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon, v platném znění, platí dříve stanovený správní obvod, který zahrnuje konkrétní území obcí Chlumec nad Cidlinou Babice Klamoš Lišice Nepolisy Písek Chudeřice Kosice Lovčice Nové Město Převýšov Káranice Kosičky Mlékosrby Olešnice Stará Voda Ostatní záležitosti z odboru výstavby a životního prostředí, které nespadají pod působnost stavebního zákona, musí občané obcí Babice, Mlékosrby a Nepolisy vyřizovat v Novém Bydžově. Pro výkon přenesené působnosti pouze v oblasti zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění, platí dříve stanovený správní obvod, stanovený přílohou k prováděcí Vyhlášce Ministerstva vnitra číslo 207/2001 Sb., který zahrnuje konkrétní území obcí Chlumec nad Cidlinou Babice Káranice Kosičky Nepolisy Písek Barchov Klamoš Lišice Nové Město Převýšov Chudeřice Kosice Lovčice Olešnice Stará Voda Občané Barchova vyřizují pouze a jenom matriční záležitosti na MěÚ v Chlumci nad Cidlinou, všechny ostatní záležitosti vyřizují v Novém Bydžově. Žádosti o občanské průkazy a cestovní pasy vyřizuje MěÚ Chlumec nad Cidlinou jako dosud. Takto stanovené správní obvody platí do odvolání. V Chlumci n. C V Chlumci n. C Ing. Čeněk Kodejška tajemník MěÚ Upozornění pro zájmové organizace Tímto upozorňujeme všechny zájmové organizace, že se blíží termín, kdy je možno žádat o finanční příspěvky z rozpočtu města. Tímto termínem je datum Do této doby můžete své žádosti předkládat na Městský úřad Chlumec nad Cidlinou k rukám I. Fölklové (zapisovatelce komise pro zájmovou činnost a sport), případně své žádosti předejte na sekretariát Městského úřadu Chlumec nad Cidlinou. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel. Vzor žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města Chlumec nad Cidlinou Údaje o žadateli: - název organizace, adresa sídla - IČO, DIČ - bankovní spojení - telefon, fax, - statutární zástupce - osoba pověřená projednáním žádosti Přílohy: - doklad o právní subjektivitě - údaje o předkládaném projektu, jeho cíl, způsob - realizace, případně návaznost na jiné projekty - v případě žádosti o příspěvek na činnost (člen- - ská základna, z toho mládež, rozpočet) - celkové náklady na projekt (příspěvek žadatele, - výše požadovaného finančního příspěvku - z rozpočtu města, jiné zdroje) Datum, razítko a podpis žadatele IF Upozornění všem zájemcům o koupi nebo pronájem majetku Města Chlumec nad Cidlinou Veškeré nabídky prodeje či pronájmu nemovitého nebo movitého majetku Města Chlumec nad Cidlinou jsou vyvěšeny, v souladu se zákonem 128/2000 Sb., v platném znění, po dobu minimálně 15 dnů. Sledujte, prosím, v pravidelných intervalech úřední desku v průchodu městského úřadu. 1 /

18 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU Nabídka prodeje bytové jednotky Město Chlumec nad Cidlinou nabízí k prodeji v souladu se schváleným záměrem 2. zastupitelstva města ze dne byt č. 5 v Zapečské ulici, čp. 50/II. Jedná se o byt ve 2. NP podlaží o rozloze 71 m 2 - kuchyně (24,3 m 2 ), předsíň (6,4 m 2 ), koupelna (4,4 m 2 ), WC (1,3 m 2 ) a pokoj (34,6 m 2 ). K bytu náleží podíl 71/553 na společných částech budovy a podíl 71/553 na stavební parcele 46/1 v k. ú. Chlumec n. Cidl. Uvolněný byt je nabízen k odprodeji do osobního vlastnictví formou obálkové metody s minimální nabídkovou cenou ,- Kč. ZAPEČSKÁ 46/1 čp. 50/II Nabídky na koupi bytu přijímá podatelna MěÚ Chlumec n. C., Klicperovo nám. 64/I., Chlumec n. C. do do hodin. Nabídka musí obsahovat tyto údaje: 1. Výši nabídnuté kupní ceny v Kč za byt. Nabídnutá cena nesmí být nižší než ,- Kč. 2. Prohlášení, že jste schopen uhradit celou kupní cenu v hotovosti před podpisem kupní smlouvy. ZÁMOSTECKÁ Bližší informace k bytu poskytne oddělení bytového hospodářství - paní Lusková. Podrobnější postup pro nabídku obálkovou metodou poskytne odbor správy majetku - Ing. Uchytilová. Nabídka pronájmu nebytových prostor Město Chlumec nad Cidlinou nabízí k pronájmu v souladu se schváleným usnesením 4. rady města ze dne část nebytových prostor budovy obecního úřadu v Pamětníku. " LEVÍN CHÁROVNA # Jedná se o část nebytových prostor v budově čp. 62 na stavební parcele 200 v k. ú. Pamětník. Bližší informace poskytne odbor správy majetku - Ing. Uchytilová. Nabídky zájemců o pronájem, které by měly obsahovat záměr využití nebytových prostor a cenu pronájmu, přijímá podatelna MěÚ Chlumec n. C., Klicperovo nám. 64/I., Chlumec n. C. do Chlumecké listy

19 POLICIE ČR Z POLICEJNÍCH ZÁZNAMŮ $ Dne byl zadržen 27letý muž z Liberce. Od měsíce října 2001 padělal nejméně 579 kusů bankovek platné české měny nominální hodnoty 1 000,- Kč, které udával jako pravé tím, že je používal v maloobchodní síti a prodejcům způsobil škodu ve výši nejméně ,- Kč. Výskyt některých padělaných bankovek byl zjištěn i v KB Chlumec n. C. $ Dne byl obviněn ze spáchání trestného činu podvodu dle 250/1 tr. zákona 27letý muž z Běrunic, který na základě leasingové smlouvy, kterou uzavřel na základě zfalšovaného potvrzení o výši příjmu, zakoupil v prodejně v Chlumci n. Cidl. motorovou pilu v hodnotě 7 990,- Kč a aniž by splácel leasing, tak motorovou pilu prodal a peníze si ponechal pro vlastní potřebu. $ Dne v hod. došlo v Chlumci n. C. na silnici č. 11 k dopravní nehodě malého motocyklu zn. Babeta a osobního auta zn. Fiat Punto, při které řidička motocyklu bez udání změny směru jízdy se chtěla na silnici otočit a po střetu s osobním autem, jehož řidič motocyklistku hodlal předjet, utrpěla těžké zranění a byla převezena do nemocnice Nový Bydžov. $ V noční době dne se dosud nezjištěný pachatel vloupal do benzinového čerpadla v obci Lovčice a odcizil zde cigarety různých značek v hodnotě ,- Kč a poškozením zařízení benzinového čerpadla způsobil škodu ve výši ,- Kč. $ 33letý a 29letý muži z Nového Bydžova byli dne obviněni ze spáchání trestného činu krádeže vloupáním, nebol v noční době dne násilím vnikli do objektu firmy ZEM a.s. v Lužci n. C. a z trezoru odcizili finanční hotovost v částce ,- Kč, dále z kancelářského stolu mobilní telefon a další finanční hotovost v částce 6 800,- Kč. Oba muži jsou stíháni vazebně, jelikož se dopustili i další trestné činnosti. $ Dne byl hlídkou OOP Chlumec n. Cidl. kontrolován řidič osobního auta a dechovou zkouškou bylo zjištěno, že před jízdou požil alkoholické nápoje. Z tohoto důvodu se 19letý řidič podrobil lékařskému vyšetření a odběru krve na zkoušku alkoholu. O věci dále rozhodl správní orgán Okr. úřadu Hradec Králové. npor. Zima Změna ordinačních hodin Lékařské služby první pomoci nemocnice Nový Bydžov od 1. ledna všední den h h - víkendy, svátky 8.00 h h V době od h do 7.00 h budou pacienti s akutním onemocněním ošetřeni na jednotlivých odděleních nemocnice v Novém Bydžově (chirurgii, interně, dětském). Rychlá lékařská pomoc bude zajišfována v plném rozsahu jako doposud (telefon 155 nebo nové 112). Životní moudra % Sebevědomá žena nechce být lepší než muži kolem ní - chce být lepší než ženy kolem ní. % Abych si uvědomil, že bez tebe nedokážu být, musím občas bez tebe být. % Soudila o něm, že neplane, že jenom čadí. Proto pohořel. % Chceš-li klid a pohodlí, nežeň se s krasavicí a netrvej na své pravdě. % Nejeden muž se vychloubá se svou ženou před svými známými, netuše, jak dobře jsou oni s kvalitou jeho ženy seznámeni. % Nejspolehlivější způsob, jak dosáhnout toho, aby tě už nezvali na oběd je, abys - byv pozván na oběd - zůstal i na večeři. LV Reklama 1 /

20 O ČEM SE MLUVÍ Kruhový objezd upravil složitou dopravní situaci při vjezdu do města Výstavba bytových domů u nádraží foto Ant. Fibigr Klicperovo náměstí jako z pohádky Zahájení adventu se stalo v našem městě tradicí. Tuto krásnou akci pořádalo občanské sdružení Město v zahradách a Město Chlumec nad Cidlinou letos již potřetí. V předvečer první adventní neděle čekalo na občany Chlumce, kteří se tentokrát sešli před budovou Majorátu, opět několik milých překvapení. Úderem 17. hodiny se rozzářila světla a světýlka po celém Klicperově náměstí, které vypadalo skutečně pohádkově. Toto vkusné vánoční osvětlení by nám mohla závidět i jiná, mnohem větší města. Slova chvály jsme mohli slyšet i od návštěvníků našeho města. Obec Klamoš má bohatou kulturní minulost. Po celé minulé století mělo vynikající úroveň zejména ochotnické divadlo. Divadelní soubor často vítězil v okresních soutěžích, byl účastníkem i soutěží krajských. Byl tu však i velmi dobrý soubor hudební, čtyřicetičlenný smíšený pěvecký sbor, několik let tu vycházel měsíčník Klamošský zpravodaj... Opravdovou raritou je však filmová kronika Klamoše, zachycující významné události ze života obce, kterou již půl století zpracovává místní rodák dr. Zdeněk Petrovický z Hradce Králové. Stalo se dobrou tradicí, že své filmy představuje veřejnosti vždy v době vánočních svátků. A právě to Dechové nástroje se zvuky vánočních koled i hlásky malých zpěváků a zpěvaček z pěveckého sboru ZUŠ nám připomněly, že Vánoce už na sebe nenechají dlouho čekat. Děti přišel po roce navštívit Mikuláš s čerty, kteří rozdávali sladkosti, na zahřátí byl pro všechny připraven čaj. Husův sbor poté zcela zaplnili občané, kteří se přišli zaposlouchat do líbezných tónů hudby. Protagonisty vánočního koncertu se tentokrát stali učitelé zdejší ZUŠ - Jan Molinger, Jaroslava Pěchočová a Jana Šimáková. Za to jim patří náš velký dík. Všichni posluchači jistě odcházeli z koncertu pohlazeni na duši. letošní uvedení filmů překonalo všechna předcházející. V sobotu 28. prosince naplnilo téměř 150 občanů sál místního hostince, aby zhlédli nejnovější příspěvky do filmové kroniky obce, ale i filmy starší i ty nejstarší z 50. a 60. let. Setkání zahájil nově zvolený starosta obce, sedmadvacetiletý Bohumil Věříš, který neskrývavě projevil radost ze zájmu spoluobčanů o první snímky Česká vesnice na rozcestí, Ze školy do školy, Osmdesátníci, Naše hospůdky i grotesku Klobouk uvedl bývalý řídící učitel Karel Přibyl. Připomněl 100. výročí existence místní školní budovy, vzpomněl na zlatý věk ochotnického divadla, kdy bylo nacvičeno v jediném Tato, dle ohlasů našich občanů, velmi zdařilá akce by se nemohla obejít bez sponzorů, kterým tímto děkujeme. Jsou to - Generali PojišLovna a. s., VAK Hradec Králové, Dřevotvar, pan Miloslav Malý a Město Chlumec nad Cidlinou. Rovněž děkujeme panu Miloši Panchartkovi za kvalitní ozvučení prostranství, kde tato slavnost probíhala. Těší nás, že jsme se na našem krásně nasvíceném náměstí sešli v tak hojném počtu a zároveň se těšíme, že se budeme setkávat i na dalších akcích pořádaných občanským sdružením Město v zahradách. Josef Komárek předseda OS Město v zahradách Důstojné loučení s rokem v Klamoši roce až sedm divadelních her, zavzpomínal na herecké, režisérské, muzikantské osobnosti... Za doprovodu harmoniky si o přestávkách účastníci velice rádi zazpívali své nejoblíbenější písničky včetně těch, které zaznívaly v operetkách hraných v Klamoši. Závěrečná píseň Sláva nám, my jsme Klamošáci zněla sálem jako opravdová hymna. Zpívali snad všichni, spontánně, jakoby chtěli vyjádřit poděkování nově zvolenému zastupitelstvu za uspořádání krásné akce a hlavně dr. Zdeňku Petrovickému za jeho záviděníhodný, neocenitelný dar rodné vesnici, kterým dnes již desítky dílů filmové kroniky bezesporu jsou. Karel Přibyl 20 Chlumecké listy

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání: Z á p i s z 9. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19.11.2009 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz prezenční

Více

Z á p i s. z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny Šándorová Zdeňka,

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky:

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: 7-1 Námitka č. 7 7-2 Námitce č. 7/1 podané společnosti Lesy České republiky, s.p., Správa toku oblast Povodí Odry, Frýdek Místek, se sídlem Nádražní

Více

DOHODA o spolupráci při zajištění přípravy a realizace komunikačního díla

DOHODA o spolupráci při zajištění přípravy a realizace komunikačního díla Dohoda o spolupráci Psáry IkSD Kú SK. 125 /ZcČR DOHODA o spolupráci při zajištění přípravy a realizace komunikačního díla Název stavby: Přeložka silnice 111105 Strany dohody:. Obec Psáry se sídlem: Pražská

Více

18. května 2010, Praha. Cíle silniční infrastruktury

18. května 2010, Praha. Cíle silniční infrastruktury 18. května 2010, Praha Cíle silniční infrastruktury Představení Ředitelství silnic a dálnic ČR Státní příspěvková organizace Investor a správce dálnic (727 km), rychlostních silnic (386 km) a silnic I.

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Obec Sviny Čj.8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

Evropská komise uznala výhrady vůči aplikaci německého zákona o minimální mzdě... 2. Německá minimální mzda čelí infringementu...

Evropská komise uznala výhrady vůči aplikaci německého zákona o minimální mzdě... 2. Německá minimální mzda čelí infringementu... PŘEHLED ZPRÁV Evropská komise uznala výhrady vůči aplikaci německého zákona o minimální mzdě... 2 Německá minimální mzda čelí infringementu... 2 Německá minimální mzda dopravců narazila u EK... 3 Procesy

Více

Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní

Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní Ing. Miroslav Lubas () Envibrno 2014 1 Zejména v minulém století došlo v souvislosti s intenzifikací zemědělského

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Z á p i s. K bodu l Zahájení, přivítání přítomných Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0

Z á p i s. K bodu l Zahájení, přivítání přítomných Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0 Z á p i s z 13. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 22. 4. 2010 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: členové výboru (viz prezenční

Více

číslo: 110 ze dne 4. dubna 2014 Priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy I. podporuje priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci dofinancování rezortu MŠMT, v rozsahu 4 5 mld. Kč,

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala Z á p i s z 23. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 3. 11. 2011 od 9hod. v zasedací místnosti Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, a.s. Přítomni:

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

Protipovodňová opatření

Protipovodňová opatření Protipovodňová opatření OD ZÁMĚRU K REALIZACI ŠINDLAR s.r.o. Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Ing. Soňa Zajícová Kde pracuji? Od II. 2010 ŠINDLAR s.r.o. Stavby vodního hospodářství

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Samá voda, přihořívá!

Samá voda, přihořívá! Samá voda, přihořívá! Problematika čištění odpadních vod v obcích nad 2000 obyvatel Petr Skokan petrskokan@petrskokan.cz Oblast čistění odpadních vod Vstup do EU sebou přinesl i přijetí celé řady závazků

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

Využití ploch 10.04.V03 a 10.05.V03

Využití ploch 10.04.V03 a 10.05.V03 Využití ploch 10.04.V03 a 10.05.V03 Dotčená lokalita Machnín a Bedřichovka Společnost občanů Machnína o.s. O čem hovoříme? Orná půda se má změnit na průmyslovou zónu! Co nám říkají zástupci města? Proč

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR k postupu Hygienické stanice hl. m. Prahy při řešení mimořádné události kontaminace pitné vody na území Prahy 6 Vzhledem k opakovaným bezdůvodným nařčením pracovníků

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

Z á p i s. p. Birke, Ing. Táborský, Ing. Uchytil. Neomluveni:

Z á p i s. p. Birke, Ing. Táborský, Ing. Uchytil. Neomluveni: Z á p i s z 9. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 8. 10. 2013 od 9 00 hod. v zasedací místnosti v budově SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec

Více

Z á p i s. Ing. Miroslav Uchytil, Rudolf Fiala, Mgr. Zdeněk Jonáš, Josef Marek

Z á p i s. Ing. Miroslav Uchytil, Rudolf Fiala, Mgr. Zdeněk Jonáš, Josef Marek Z á p i s z 9. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 12.11.2009 od 9 hod. v zasedací místnosti (N2.903) RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni:

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Zápis. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 2. 6. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 2. 6. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 2. 6. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 1/2015 3. Projednání a schválení

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a

V e ř e j n á v y h l á š k a ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE NAŠE ZNAČKA: MMHK/095160/2014/ŽP/Hlav MMHK/095163/2014 VYŘIZUJE: Rudolf Hlavatý TELEFON: 495 707 670 EMAIL: rudolf.hlavaty@mmhk.cz DATUM: 21.5.2014 V e ř

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 19.12.2005 od 17.00 hod v restauraci U Čápa.

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 19.12.2005 od 17.00 hod v restauraci U Čápa. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 19.12.2005 od 17.00 hod v restauraci U Čápa. Přítomno: 10 Omluveni: Neomluveni: 1 Zapisovatel: pí. Musilová Návrhová komise: p. Novotný, p. Adámek, p.

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis ze schůze pracovní skupiny životního prostředí, konané dne 16.10.2007 v zasedací místnosti Městského úřadu Český Brod

Zápis ze schůze pracovní skupiny životního prostředí, konané dne 16.10.2007 v zasedací místnosti Městského úřadu Český Brod Zápis ze schůze pracovní skupiny životního prostředí, konané dne 16.10.2007 v zasedací místnosti Městského úřadu Český Brod Přítomni: Mgr. Michal Fokt předseda, Ing. Václav Čokrt, Martina Beková, Ing.

Více

Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) Medlov, 22. a 23.

Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) Medlov, 22. a 23. Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) - náležitosti žádosti - průběžná aktualizace dokumentů PRVKÚK a PRVKÚ ČR Medlov, 22. a 23. září

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis č. 6 z veřejného jednání ZM konaného dne 5.6.2007 od 18.00 hodin v restauračním zařízení v Sedlci

Zápis č. 6 z veřejného jednání ZM konaného dne 5.6.2007 od 18.00 hodin v restauračním zařízení v Sedlci Zápis č. 6 z veřejného jednání ZM konaného dne 5.6.2007 od 18.00 hodin v restauračním zařízení v Sedlci Přítomni: Mgr. Daniel Havlík, František Lorenc, Mgr. Ladislav Šnajdr, MUDr. Richard Valta, MUDr.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 23. února 2015 od 17.15 hodin na OÚ v Zákolanech

Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 23. února 2015 od 17.15 hodin na OÚ v Zákolanech Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 23. února 2015 od 17.15 hodin na OÚ v Zákolanech Zahájení Zasedání Zastupitelstva obce Zákolany (dále též jako zastupitelstvo

Více

86/5/2000 - Odprodej pozemku parc.č. 542/14 o výměře 990 m2 v k.ú. Nový Bydžov v ul.

86/5/2000 - Odprodej pozemku parc.č. 542/14 o výměře 990 m2 v k.ú. Nový Bydžov v ul. - ze zasedání městského zastupitelstva v Novém Bydžově konaného dne 11.10.2000 ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Deml, Havlík, Hruška, Kruliš, PhMr. Kubánková, Kunt, ing. Louda,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Z Á P I S. ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009

Z Á P I S. ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009 Z Á P I S ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Ing. Jiří Lesse Dále přítomno: 8 občanů, dle prezenční listiny

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 V letech 2005 2006, tedy v době, kdy byl Jiří Paroubek předsedou české vlády, získal díky jeho aktivitám Ústecký kraj cca 11 mld. Kč Peníze

Více

Úvodní slovo generálního ředitele. Koryto řeky Opavy v prostoru přibližného konce vzdutí budoucí nádrže Nové Heřminovy.

Úvodní slovo generálního ředitele. Koryto řeky Opavy v prostoru přibližného konce vzdutí budoucí nádrže Nové Heřminovy. Sa příloha příloha přílo Samostatná červen 2008 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení čtenáři, dne 21. dubna 2008 byla Usnesením vlády České republiky č. 444 schválena konečná varianta opatření na snížení

Více

Zápis. z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 15.9. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 15.9. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 15.9. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, MUDr. Blažek, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, JUDr. Marková - právnička města, p.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Kobylí ze dne 20.8.2015

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Kobylí ze dne 20.8.2015 Zápis z jednání zastupitelstva Obce Kobylí ze dne 20.8.2015 Místo jednání: OÚ Kobylí Datum: 20. 8. 2015 začátek 19:05 konec 22:00 Přítomni: 10 omluveni: A. Kovářík, M. Kunický, L. Křivka, P. Kotík, Z.

Více

Cyklostezka mezi Hradcem Králové a Pardubicemi = Stezka mechu a perníku. Aktuální stav, nejbližší budoucnost

Cyklostezka mezi Hradcem Králové a Pardubicemi = Stezka mechu a perníku. Aktuální stav, nejbližší budoucnost Cyklostezka mezi Hradcem Králové a Pardubicemi = Stezka mechu a perníku. Aktuální stav, nejbližší budoucnost NOSITELEM PROJEKTU JE SVAZEK OBCÍ Dobrovolný svazek obcí Hradubická labská (dále DSO) byl založen

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného 8. prosince 2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného 8. prosince 2008 Město Králíky Přítomní členové zastupitelstva města: Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného 8. prosince 2008 Jana Ponocná (1) Ing. Václav Kubín (9) Čestmír Doubrava (2) Pavel Kalianko (10)

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Přítomni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan Křivánek

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

Zápis. ze 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 18.6.2007

Zápis. ze 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 18.6.2007 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 18.6.2007 Přítomno: 15 členů Zastupitelstva MČ Praha 21 dle prezenční listiny 2 členové omluveni: pan Přikryl, pan Sikač Ověřovatelé zápisu:

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

U S N E S E N Í. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu

U S N E S E N Í. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Přítomni: Deml, Hruška, Jirsák, Košátko, Mgr. Kunt, Ing. Louda,

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 11. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na zkrácení zákonné

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Setkání s občany Třeboně. 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína

Setkání s občany Třeboně. 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína Setkání s občany Třeboně 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (ZUR) 1/ ZUR = územně plánovací dokumentace kraje 2/ Územní plánování řeší m.j.

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

ZÁMĚR REALIZACE LABSKÉ CYKLOSTEZKY V ÚSEKU PARDUBICE - KOJICE. Ing. Karolína Koupalová, Magistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta

ZÁMĚR REALIZACE LABSKÉ CYKLOSTEZKY V ÚSEKU PARDUBICE - KOJICE. Ing. Karolína Koupalová, Magistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta ZÁMĚR REALIZACE LABSKÉ CYKLOSTEZKY V ÚSEKU PARDUBICE - KOJICE Ing. Karolína Koupalová, Magistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta 2 PROČ PLÁNUJEME ÚSEK PARDUBICE - KOJICE Pardubice chtějí být

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

"Petice pro podporu vznikající politické strany DěkujemeOdejděte.cz"

Petice pro podporu vznikající politické strany DěkujemeOdejděte.cz Petice pro podporu vznikajícíí politické strany DĚKUJEME ODEJDĚTE www.dekujemeodejdete.cz, která má unikátní strategii a reálný plán jak u nás za jeden rok navýšit kvalitu života 2x, za čtyři roky 3x,

Více

Zápis z jednání č. 07 Zastupitelstva města ze dne 25.06.2001

Zápis z jednání č. 07 Zastupitelstva města ze dne 25.06.2001 Město Králíky Zápis z jednání č. 07 Zastupitelstva města ze dne 25.06.2001 Přítomní členové ZM: Ing. Zima, Ing. Tóth, Ing. Šašek, Ing.Dostálek, Ing. Strnad, pí Ettelová, p.juránek, p.škarka, p.macko, p.

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, J. Zoubek, M. Holasová, Ing. Josef Vašíček, Ing. Jan Vašíček,

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ

OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ OBECNÍ ÚŘAD PŘÍŠOVICE Tel:485 177 025, 482 728 014-5 e-mail: prisovice @iol.cz www.prisovice.cz Dle rozdělovníku NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / TELEFON PŘÍŠOVICE 3/2011/OÚ/ALí/327 Lízner / 485177025 6.1.2011 OZNÁMENÍ

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno

Více

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy Doprava Státní fond dopravní infrastruktury vydal Pravidla pro poskytování příspěvků v roce 2007. Finanční příspěvky lze poskytnout

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

I. stanovuje. II. vymezuje

I. stanovuje. II. vymezuje Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 27.11.2012 MMJ/OŽP/9708/2012 Bc.Doskočil/726 06.02.2013 17543/2013/MMJ jiri.doskocil@jihlava-city.cz Oprávněná úřední osoba V

Více

Ředitelství vodních cest ČR

Ředitelství vodních cest ČR Ředitelství vodních cest ČR Význam dobudování infrastruktury vodních cest pro strojírenství a dopravu České republiky Ing. Jan Skalický pověřen řízením ŘVC ČR Ředitelství vodních cest ČR zřízeno 1. dubna

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.6.2005 od 18.00 hod v MŠ Žleby.

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.6.2005 od 18.00 hod v MŠ Žleby. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.6.2005 od 18.00 hod v MŠ Žleby. Přítomno: 8 Omluveno: 3 Řídící zasedání: p. Šindelář Zapisovatel: pí. Musilová Ověřovatelé: p. Mrkvička, p.

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 16/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 25. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 25. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 7.11.2011 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing. Uhlíř J., Havránek V., Kotrba

Více