a Pamětníka za předpokládaných korun, kde žádáme o 45 % ní dotaci ze SFŽP ČR, dokončení kanalizačních

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a Pamětníka za předpokládaných 6 500 000 korun, kde žádáme o 45 % ní dotaci ze SFŽP ČR, dokončení kanalizačních"

Transkript

1

2 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU Slovo starosty Vážený a milý čtenáři, nutno konstatovat, možná s trochou lítosti, že jsme zase podle Juliánského kalendáře o jeden rok starší. Prostě je to tak, protože čas se, jak známo, zastavit žádnými světu dostupnými prostředky nedá, i když bychom si to v naprosté většině přáli. A jaký ten rok 2003 asi bude? Přejme si hlavně, aby uběhl bez vážných světových otřesů, protože ty jsou pak následně provázeny horšími politickými a ekonomickými situacemi, které se negativně dotknou každého z nás. A pokud bude možné, al je naše malé město oázou dobrých mezilidských vztahů a shromaždištěm dobrých a hodných lidí. Aby se však toto velké přání alespoň z většiny naplnilo, musíme začít každý u sebe. Tak al nám to vyjde. V minulém čísle Chlumeckých listů jsem slíbil, že se budu opět věnovat informacím, které vyplývají z možností městského finančního rozpočtu. Tedy informacím o přímých investicích a o režii městského úřadu a samosprávné jednotky Město Chlumec nad Cidlinou. V rozpočtovém provizoriu se tedy nutně objevují investiční akce, které byly zahájeny v minulém roce, na kterých se tedy musí pokračovat. Největší současnou akcí je výstavba víceúčelové sportovní haly, kterou budujeme již na vlastním pozemku Města, který nám byl darován Českou obcí sokolskou, a která bude stát téměř korun. V minulém roce se nám však podařilo na tuto sportovní stavbu, kterou budou využívat v dopoledních hodinách i školy, získat státní dotaci korun díky poslanecké iniciativě paní Zdeňky Horníkové (ODS). Nyní se s Vámi chci podělit o velkou radost, protože díky poslanecké iniciativě paní Horníkové a také díky předsedovi poslaneckého rozpočtového výboru pana Miroslava Kalouska (KDU-ČSL) jsme na dokončení sportovní haly získali letos dalších korun! Tím se nám značně uvolní napnutý městský rozpočet a můžeme si dovolit investovat do dalších nutných akcí. Takovou akcí je plynofikace Lučic a Pamětníka za předpokládaných korun, kde žádáme o 45 % ní dotaci ze SFŽP ČR, dokončení kanalizačních sítí v Chlumci nad Cidlinou na levém břehu Cidliny a v Kladrubech za korun, kde jsme získali také 45 % ní dotaci a o zbývajících 55 % se spolu investorsky dělíme s VaK Hradec Králové a.s., kde jsme po Hradci Králové druhým největším akcionářem. Město má stále z minulosti velké dluhy v zanedbané silniční infrastruktuře, a proto je nutno pokračovat v rekonstrukci městských komunikací a chodníků. Na zastupitelstvo je soustavně vyvíjen tlak formou různých petic, které mají společný následující text: právě tato komunikace, v níž bydlím já, musí být budována prioritně. Je velmi těžké určit pořadí takových oprav, ale mandát k tomu mají právě a pouze členové zastupitelstva a já věřím, že rozhodnou správně. Na základě výběrových řízení bude známa i finanční náročnost těchto akcí. Město získalo dotaci na výstavbu dalších 26 bytů v ulici Nádražní ve výši korun a stavba tohoto domu se konečně rozeběhne již nyní v lednu. Tento dům je také poslední, který na zbývajícím prostranství ještě bude stát. Ještě letos však požádám o státní dotaci na dalších 40 bytů, které bychom situovali v případě získání dotace na pozemky U Starého hradu, které jsme získali vykoupením od Okresního úřadu. Také je od loňského roku požádáno o dotaci na dalších 10 bytů speciálního určení, tedy o korun na DPS (dům s pečovatelskou službou). Město musí také konečně dohodnout s dalšími vlastníky pozemků v lokalitě Vrchlického na způsobu zainvestování inženýrských sítí, aby se z obyčejného pole stal stavební pozemek. Existuje již zástavbová studie, která naznačuje, že tato investice vůbec nebude levná, ale je nutné spustit masivnější výstavbu rodinných domů. Nemalé peníze jsou opět určeny na změny v územním plánování obce, které jsou soustavně vyvolávány žádostmi potenciálních stavebníků. Jednou z takových lokalit je mimo jiné i oblast mezi novým domovem důchodců a vodárnou a především ulice Palackého. Město se snaží zatím marně vykoupit po levé straně směrem na Olešnici ještě tři domky, aby mohlo být přikročeno k demolici zchátralých domů, které se totiž opírají společnými stěnami o sebe, a které jsou největší ostudou Chlumce. Teprve pak zde následně Město může prodat velmi lukrativní parcely, když před tím dojde k posunu uliční čáry tak, aby k domovu důchodců a k DPS mohl konečně vést pohodlný chodník pro starší občany. Ani letos nelze příliš umenšit investice na opravy městského bytového fondu. Mezi novým zastupitelstvem však sílí přesvědčení o nutnosti masivnější privatizace městských bytů. Následné věty budou pro některé z Vás znít asi nepopulárním tónem, ale stávající nájmy v bytech jsou tak nízké, že nepokryjí ani zdaleka náklady na prostou stavební údržbu. Není možné dále trpně a nespravedlivě rozdělovat peníze všech daňových poplatníků ve prospěch lidí bydlících v městských bytech na úkor těch, kteří si soustavnými úsporami ze své práce i svých předků postavili vlastní bydlení. Když takovému člověku v rodinném domku přestane fungovat bojler nebo se oloupe barva z oken, prostě si všechno zaplatí sám, často na úkor dovolené nebo jiných požitků. Chápu hořký pocit těch, kteří namítnou, kde vzít při nízkém měsíčním příjmu na podstatně vyšší nájemné, ale každý si musí v této tvrdé době zase uvědomit, že sociální politika má své meze a po zdraví je bydlení tou nejpotřebnější metou, která je předpokladem spokojeného života. Věřím, že s touto pro někoho nepříjemnou pravdou většina z Vás souhlasí. Velkou pozornost upírám mimo jiné k budoucnosti vojenské posádky. Spor o multisklad pro NATO není u konce. Nejvyšší velení naší armády bylo pravděpodobně jistou zájmovou skupinou oklamáno dost nehorázným způsobem. Lokalita Dašice je totiž velmi nevýhodná z důvodu, že koryto řeky Loučná je dimenzováno pouze na dvacetiletou vodu. Jen blázen by stavěl několikamiliardovou investici tam, kde hrozí zatopení stoletou vodou. Pan ministr tyto informace má prostřednictvím kompetentního orgá- 2 Chlumecké listy

3 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU nu Povodí Labe ode mne. V průběhu měsíce ledna budu s panem ministrem, jeho náměstky a ředitelem Státních hmotných rezerv velmi intenzivně jednat o budoucnosti vojenské posádky v Chlumci, doufám jen, že s maximálně dobrým dosažitelným efektem. Takto mi to alespoň pan ministr obrany osobně slíbil. Tyto Chlumecké listy se Vám dostávají do rukou tehdy, kdy již proběhne nesmírně důležité jednání o osudu dostavby dálnice D 11, tedy dne 10. ledna 2003 v Říhově domě. Jsou pozváni všichni poslanci a senátoři zvolení za Královéhradecký a Pardubický kraj, hejtmani tří zainteresovaných krajů a starostové a primátoři dotčených obcí. Mým spoluorganizátorem je pan náměstek ministra dopravy Šimonovského Ing. Kubínek. Především ti legislativci, kteří upřednostní jiné schůzky před touto klíčovou, jejímž smyslem je ustavit Výbor pro urychlené přijetí lepších zákonů a donutit kompetentní orgány k urychlení výstavby dálničních sítí, by měli vrátit mandát, protože zklamou zásadně své voliče. Pokud totiž půjde všechno jako dosud, hrozí dostavbě dálnice D11 i několikaletý odklad z důvodu nekalé iniciativy ekologických bláznů, ale také z důvodu nevyčerpání výhodného úvěru z Evropské banky, který je limitován pouze do roku Dnes, tedy 2. ledna, kdy píši tyto řádky, jsem ve velkém napětí, jak tato schůzka dopadne. Věřte mi, že někdy mám trpký pocit, že za dálnici bojujeme jenom my z Chlumce a okolí. Vážení občané, pochopitelně jsem zdaleka nevyčerpal všechny informace, které Vám chci poskytnout, a tak se k nim vrátím v následujícím čísle našeho časopisu. Užijte si v rámci možností zimních radovánek, žáci a studenti al dobře zabodují v poločase školního roku, aby nedej Bože přišel ke slovu tátův řemen nebo maminčina vařečka. Nashledanou a ještě jednou přeji všem dobrý a úspěšný rok Ing. Miroslav Uchytil starosta města POZDRAV A PŘÁNÍ VŠEM Uplynul rok, sotva jsme se stačili ohlédnout, ale za ten rok se mnoho odehrálo. Byly volby do poslanecké sněmovny, lidé ukázali, jak málo věří našim politickým stranám a příliš mnoho z nich proto k volbám nešlo, nebo volili jako za trest. Byly volby v městech a obcích, pardubický primátor se znovu ujal svého úřadu a všechny obce si zvolily své zastupitelstvo. Puklo srdce zvonu Zikmund a na naši zemi přišla pohroma, zničující záplavy. Živelné pohromy však postihly i jiné země, jiné kraje, jako by se Bůh hněval, že jsme tak nesnášenliví, hrabiví a že neznáme pokoru. Jak už to však v naší zemi bývá, po povodních, které zanechaly tisíce lidí bez domova, se ukázalo, kolik je v našich lidech dobrého. Těšilo mě, každého muselo těšit, že i ty nejmenší obce v našich krajích prokázaly porozumění, soucit i obětavost. Ani dnes lidé nezapomínají na ty, kdo o tolik přišli a kdo ani o svátcích vánočních nemají domov. Pardubický kraj si pod moudrým vedením povětšině vede moudře, a našel si své důstojné místo mezi našimi kraji, vedle kraje Hradeckého, se kterým žije ve smíru. Stále mne však trápí těžký život starých lidí, nesnáze se kterými se setkávají lidé na vsi, kam jezdí autobus jen zřídka a kde ne každý si může dovolit auto. Ještě to chvíli potrvá, než se u nás bude žít stejně jako v zemích Evropské unie. Jsme však na jejím prahu a já vím, že po nelehkých začátcích u nás bude líp. V roce, který uplynul, proběhlo vrcholné zasedání NATO v Praze. Proběhlo důstojně a my se radovali z toho, že do aliance vstoupí i stát nám nejbližší, Slovensko. Na samém sklonku roku pak došlo k historické události, spolu s dalšími spřátelenými zeměmi jsme uzavřeli vstupní dohody s Evropskou unií. Skončeno a podepsáno a já doufám, že naši lidé v referendu jasně vyjádří svoji vůli stát se součástí demokratické Evropy. Říká se, že nás Evropa ke kde čemu nutí. Byla jsem po uplynulé roky v senátním Výboru pro evropskou integraci a musím říci, že skoro vše, co jsme museli do našich zákonů zapracovat, bylo k našemu prospěchu, přinutili nás přijmout pravidla hry, čestné hry, pravidla, která leckde chyběla. Vzpomínám-li na uplynulý rok, těší mne nejvíc, jak o sebe dbají malé obce, jak jsou hrdé na svůj znak, jak pomohly při povodních. Těší mne, jak se Pardubice zdobí slávou nejen ve sportu ale i v kultuře, jak krásné je dnes divadlo. Moje nejhezčí vzpomínka je Rekviem, které zaznělo na dokonale ozvučeném stadionu ve výročí strašlivého teroristického útoku na Manhattan. Znělo nádherně, dokonale provedené, krásné. Lidí na Rekviem přišlo mnoho, a tak dokázali, všichni, publikum i účinkující, kolik je v tomto kraji osvícených lidí. Přichází další rok, snad bude klidnější. Přeji všem, aby je nepotkala křivda a nepravost, aby jim sloužilo zdraví, aby se všude dodržovala pravidla čestné hry, která tolik potřebujeme, aby bylo víc poctivosti a ušlechtilosti, abychom byli více hrdí na zem, ve které žijeme a aby v této zemi bylo dobře. Srdce zvonu Zikmund už zase bije. J. Moserová Vážení Chlumečtí, Uplynul rok, a já vás navštívila jen málokrát, a to mne mrzí. Myslím však na vás velmi často a trápí mne, jak vás trápí a rdousí zničující provoz, který Vaše město rozpolcuje ve dví. Věřte, že dělám, co mohu a kde mohu, v dohodě s panem starostou, aby konečně Chlumec žil lépe, všichni si to zasloužíte. Kdykoli jsem v předvánočním čase přes Chlumec jela (a bylo to mnohokrát), obdivovala jsem hezkou vánoční výzdobu náměstí a vždy jsem si pomyslela, o co by to všechno bylo hezčí, kdyby ten nekonečný proud vozidel proudil jinudy, a o co byste vy všichni byli spokojenější. Přeji Vám, abyste se nebáli budoucnosti, aby Vám sloužilo zdraví, aby v zemích koruny české bylo lépe, aby nad zájmy jednotlivců a skupin zvítězil zájem celého státu a všech jeho občanů. Přeji Vám to ze srdce, přeji to nám všem. J. Moserová 1 /

4 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU POVODEŇ V CHLUMCI NAD CIDLINOU dne 4. ledna 2003 Těžko asi někdo ze starousedlíků pamatuje, aby do našeho města přišla novoroční velká voda. Dle sdělení zástupců Povodí Labe se jednalo na dolním toku Cidliny až o padesátiletou vodu, protože její průtok byl nebývale umocněn i regulovanou Bystřicí. Již o den dříve Cidlina dosáhla na měrném místě u jezu prvního povodňového stupně. Co řeka umí, dokázala až druhý den, kdy již ráno byla svolána povodňová komise, v souladu s dosažením druhého povodňového stupně. Třetí povodňový stupeň, tedy stav ohrožení byl dosažen v hodin. V ten okamžik se také prudce zvedla hladina Bystřice a začala mohutným proudem vody zaplavovat zahrádky v ulici Na Hatích. Záměr hradit zde asi 200 metrovou hráz z pískových pytlů vzal rychle za své, když přelivná hrana natékající vody byla během hodiny vyšší než 30 centimetrů. Dotazy na pracovníky Povodí Labe, co máme dále očekávat, vedly k opakovaným odpovědím, že na horním toku Cidliny a Bystřice již voda opadává. Mezitím se však naplnilo celé inundační území nad Chlumcem (záplavové kapsy - velké plochy luk a lužních lesíků), které podle výpočtů Povodí Labe pojmou až kubických metrů zadržené vody. To je objem menší přehrady. Co řeka umí, to nám bylo dokázáno v odpoledních hodinách, kdy se Cidlina na pravém břehu u jezu začala vylévat z koryta. Jen díky obětavé práci našich hasičů, kteří již druhou noc nespali z důvodu zásahu na E 67 a dalších desítek dobrovolníků, se nám podařilo včas vytvořit několik set metrů dlouhou hráz ze tří vrstev pytlů s pískem, kterou jsme vytvářeli samozřejmě i v ulici Sovova. Stavitelé hrází se přitom brodili po kolena v ledové vodě. Také v Lučicích byly budovány u několika nemovitostí hráze z pytlů s pískem. Celkem bylo použito pytlů, dvě stovky z toho jsme přivezli i s pískovačkou z Technických služeb Magistrátu Hradce Králové, velkou část pytlů ze zbylého počtu zapůjčila OSE- VA UNI a.s. Choceň, filiálka Chlumec nad Cidlinou a další firmy a jednotlivci. Část našich hasičů již průběžně odčerpávala vodu ze sklepů mnoha rodinných domů. Další pohromou bylo zatopení celého areálu Domu dětí a mládeže. Vedoucí sportovních kroužků s námi již předem evakuovali celý interiér, aby nedošlo k jeho znehodnocení. Vysoko pod vodou byly budovy fotbalového stadionu, strojovna a ubytovací zařízení koupaliště. Voda v Lučicích si přes náves našla nové koryto a proud vody, valící se přes komunikaci, vymlel až metrové jámy na nezpevněné cestě. Po setmění, když se zdálo, že výše hladiny kulminuje a stagnuje, začal spojený tok Cidliny a Bystřice pronikat za vybudovanou pytlovou hrází před říčním prahem rychle do areálu Bohemiastavu a začal ohrožovat řadové domy v ulici Na Lukách. Bylo proto použito těžkých mechanismů pana Miroslava Černého a pod vedením pana Eduarda Haspry vyhloubeno odtokové koryto pod říčním prahem zpět do Cidliny. Toto opatření bylo realizováno, jak se říká, za vteřinu dvanáct. Přetlakovaná městská kanalizace bohužel transformovala říční vodu například do prostoru pod nemocnicí, kde vyvěrala a tvořila se další zbytečnou zaplavenou oblast. Hasiči nasadili veškerou techniku i lidský potenciál na odčerpávání vody ze sklepů během nočních hodin. 4 Chlumecké listy

5 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU Druhý den ráno hasiči pokračovali odčerpáváním vody ze sklepů v Lučicích i v Chlumci. My jsme se snažili bilancovat škody na městském majetku. Ihned se podařilo sehnat vysoušeče do objektu DDM od chlumecké firmy Perena a hasiči a vedoucí sportovních kroužků se u vysoušení prostoru střídali obětavě i v noci po několik dní. V pondělí se podařilo za snížený denní poplatek zapůjčit deset kondenzačních vysoušečů a rozmístit je do postižených objektů. Ve středu se uskutečnilo jednání mezi představiteli Města, VaK HK, Povodí Labe a zástupců Královéhradeckého kraje s cílem navrhnout okamžitá řešení do budoucnosti, která by zabránila potenciálnímu nebezpečí povodní do budoucna. VaK neodkladně zpracuje projekt na realizaci uzávěry kanalizací vedoucích do řeky Cidliny a je naším záměrem toto opatření letos realizovat. Povodí Labe zpracovává podklady k projektu na vybudování protipovodňových valů na pravém břehu Cidliny, které by chránily jižní zástavbu města. Toto opatření ale pravděpodobně bude moci být realizováno pouze na padesátiletou vodu, protože nelze vyloučit, že vyšší hrází bychom zásadně porušili odtokové poměry obou řek na soutoku a ohrozili tak obyvatele Kladrub (upozornění ředitele Povodí Labe). V nejbližším období svépomocí začneme budovat jílový val mezi novým tréninkovým fotbalovým hřištěm a zahrádkami Na Hatích. Představa, že bychom mohli chránit vysokým valem fotbalový stadion a koupaliště až k soutoku je úplně lichá, protože vzdutí vodstev na soutoku obou řek by stejně zpětně koupaliště a stadion zalilo. A opět by došlo pravděpodobně k ohrožení obyvatel Kladrub. Prostě řečeno, fotbalový stadion i koupaliště byly v minulosti postaveny na velmi nevhodném místě, protože se pravděpodobně bralo v úvahu pouze snadné zavlažování trávníku a napouštění koupaliště z Bystřice. Že je tato oblast v pásmu inundace, stejně jako jižní zástavba města, to nikoho nezajímalo. Dnes s tímto problémem asi těžko něco naděláme, nebo budeme několik let investovat všechny volné finance města do protipovodňových opatření a nic jiného se ve městě nevybuduje. Povodí Labe striktně oznámilo, že na protipovodňové hráze peníze neposkytuje, je možné problematicky žádat Krajský úřad a Ministerstvo zemědělství ČR o částečnou foto Ant. Fibigr dotaci nebo půjčku, což samozřejmě uděláme. Při jednání s řediteli Povodí Labe jsem na své naivní návrhy o opatřeních typu rozšíření podtokového průřezu mostu na Kladruby dostal odpovět, že by tato investice stála téměř sto milionů korun (zbourat most, změnit nájezdy komunikace, postavit dlouhý most, prohloubit koryto řeky). Další můj návrh byl zřejmě také naivní a spočíval v tom, že by se využila sypaná hráz železnice a silnice E 67, postavilo hradlo na Bystřici a reguloval by se tak odtok Bystřice (vlastně obnovit občas v průběhu povodní Velkochlumecký rybník, na němž se kdysi podílel i slavný Jan Jakub. Bylo mi odborně sděleno, že toto by narazilo na nesouhlasná stanoviska majitelů pozemků, na naprostý nesouhlas Českých drah, protože by sypaný železniční násep mohl být vysokou vodou podemlet a roztržen. Ostatně se tak stalo v osmnáctém století, kdy hráz Velkochlumeckého rybníka při velké povodni povolila a došlo k tragickým následkům až u obce Žehuň. Proto nebyl Velkochlumecký rybník již obnoven. Co se tedy dá dnes vlastně dělat? Po zpracování odborných studií VaK HK a Povodí Labe se bude zastupitelstvo města zabývat návrhy, které ze studií vyplynou, jednoznačně budeme požadovat vyčištění koryta obou řek v inkriminovaném úseku, kde do- 1 /

6 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU šlo k velkým náplavám a požádáme, jak již je uvedeno, Ministerstvo zemědělství a Krajský úřad o dotační tituly na částečné krytí protipovodňových opatření. O tomto postupu budeme dále naše obyvatele informovat i v dalších číslech Chlumeckých listů. Ještě jednou chci poděkovat celému týmu našich hasičů, které bychom, kdyby to bylo možné, měli z vděčnosti pozlatit. Poděkování patří neméně všem dalším desítkám dobrovolníků, kteří přišli nezištně pomoci bližnímu svému, desítkám rodin z ohrožených domů, kteří vytvořili společně jednolitý tým, který se úspěšně ubránil útoku vodního živlu. Děkuji členům povodňové komise za dobře odvedenou práci. Ihned po povodni velký mráz zasklil obrovské inundační plochy nad městem k všeobecné radosti dětí a dospělých, kteří si nebývale zabruslili. Ale nám nezbývá než doufat, že se postupně zadržená voda přes vysokou hranici spodní vody vsákne do podloží, ledové kry se rozpustí pozvolna, protože snad v nejbližším čase žádné vydatné dešlové srážky nepřijdou. Ale zima dosud zdaleka není u konce. V závěru této informace chci vyslovit přání, aby se nám podobné neblahé události co nejvíce vyhýbaly, ale při proklamované změně světového klimatu musíme skutečně provést protipovodňová opatření a nespolehnout se, že další pohroma přijde zase až za desítky let. Byla by to od nás všech velká hloupost. Ing. Miroslav Uchytil starosta a předseda městské povodňové komise Poděkování Ve dnech 3. až 5. ledna 2003 postihla nejníže položené části města opět povodeň. Byla o kus horší než v březnu Zato o kus větší práci odvedli členové jednotky sboru dobrovolných hasičů. Pomáhali stavět hráze z pytlů s pískem, rozváželi je na nejvíc ohrožená místa, čerpali vodu ze sklepů, zkrátka byli ze soboty na neděli až do rána všude, kde to právě bylo potřeba. To i přesto, že den předtím likvidovali havárii kamionu také dlouho do noci. A tak jménem všech postižených i svým posílám toto poděkování a vzkaz, že jsme rádi, že Vás máme a že jste tak dobrá parta. Současně si dovoluji poděkovat všem - jednotlivcům i podnikům - kteří se na záchranných pracích podíleli. Nebyli to jen lidé z ohrožených ulic. Jsem rád, že lidská solidarita se opět projevila. Ing. Čeněk Kodejška, tajemník MěÚ Poděkování za pomoc Východní část Chlumce n. C. byla 4. ledna t. r. postižena povodní. Mezi zatopenými domy byl i náš, v ulici Na Hatích. Na odstraňování následků povodní bychom rozhodně se svými silami nestačili. Ale obětavě a ochotně nám v zaplavených obytných místnostech pomáhali nejen hasiči, ale také někteří občané především z ulice Na Hatích, a to pan Vojtěch Forejt se svým synem, pan Miroslav Halberštát se svojí manželkou Janou, paní Eliška Drtinová, pan Hartman a pan Vošoust ze Zámostí. Všem touto cestou ze srdce děkujeme. Poděkování patří také Městu Chlumec n. C. za zapůjčení vysoušeče. Dagmar a Rudolf Netušilovi, Na Hatích 8 ŘÍZENÍ KŘIŽOVATKY ULIC Pražská - Kozelkova - Klicperova - Palackého v Chlumci nad Cidlinou V prosinci roku 2002 byla dokončena instalace světelného signalizačního zařízení na křižovatce ulic Pražská - Kozelkova - Klicperova - Palackého firmou ELTODO dopravní systémy s.r.o. Cílem tohoto projektu bylo zvýšení bezpečnosti provozu, tedy zvýšení bezpečnosti zde přecházejících chodců a optimalizace čekacích dob vozidel přijíždějících do křižovatky z vedlejších směrů. Křižovatka je ovládána programem s dynamickým řízením (tzn. ovládána pomocí vozidlových indukčních smyček a chodeckých tlačítek). Vozidlová indukční smyčka je uložena a zalita v příslušném jízdním pruhu. Pracuje na základě změny magnetických podmínek, které jsou vyvolány projíždějícím vozidlem. Tyto změny pak registruje řadič (řídící jednotka), což je zařízení ovládající celý provoz světelně řízené křižovatky. Funkce těchto smyček mohou být but prodlužovací (prodlužují jednotlivé fáze řízení v případě jejich obsazení vozidlem) nebo nárokovací (v případě jejich obsazení vozidlem vyvolají v řadiči poptávku po určité fázi dané projektantem). Indukční smyčky s funkcí nárokovací jsou umístěny ve vzdálenosti cca 1m za stopčárou, proto je důležité najíždět vozidlem až ke stopčáře, jinak nedojde k zaregistrování nároku na uvolněné příslušného vedlejšího směru v řadiči a tím umožnění průjezdu vozidel křižovatkou. Základní způsob řízení je rozdělen do deseti možných fází, ve kterých mají volno jednotlivé směry a chodecké přechody (viz obrázek 1). Možnosti přechodů mezi jednotlivými fázemi jsou dány soustavou logických podmínek, které navrhuje projektant. 6 Chlumecké listy

7 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU Obrázek 1 Hlavní fáze programu je taková, ve které mají volno pouze vozidla v hlavním směru (na obrázku 1 je to F1). Směr VC, VD je pro dopravu od Hradce Králové do Prahy. Skupiny VA, VF jsou pro směr opačný. Označení PA, PB, PD, PE přísluší jednotlivým chodeckým přechodům. Pro orientaci označení PE je pro směr od Kolína, PB od Nového Bydžova, PA, PD jsou přechody přes hlavní silnici. Minimální délka této hlavní fáze je 60 s a délka maximální 70 s. Tyto hodnoty platí pro provoz v dopravních špičkách. Mimo tyto špičky bude hodnota minima 40 s a maxima 50 s. Prodloužení hlavní fáze na její maximum je závislé na obsazenosti indukční smyčky vozidlem. Následně na základě poptávky od jednotlivých chodeckých tlačítek nebo obsazenosti indukčních smyček ve vedlejších směrech (s funkcí nárokovací) přechází program do požadovaných fází. Dojde-li k případu, že nebude vyvolána poptávka od žádného chodeckého tlačítka a zároveň nebude stát žádné vozidlo na vedlejších směrech (resp. indukční smyčce) a hodnota hlavní fáze dosáhne jejího maxima zůstane program v této hlavní fázi. V této fázi pak bude program do okamžiku, než bude stisknuto libovolné tlačítko nebo nedojde k obsazení indukční smyčky motorovým vozidlem. Maximální čekací doby pro vozidla z vedlejších směrů a pro všechny chodce je tedy odvislá od délky této fáze. Pro vozidla z vedlejších směrů a chodce na ramenech přes hlavní silnici by měla být max. 105 s. Pro chodce na vedlejších ramenech bude tato hodnota dosahovat 110 s (hodnoty pro provoz v dopravních špičkách). Uvedené hodnoty se na první pohled můžou zdát dosti velké, ale je nutné si uvědomit obrovskou intenzitu tranzitní dopravy přes město, je vhodné ji tedy co nejméně zastavovat. Rok od roku se navíc tato intenzita zvyšuje (oproti minulému roku nárůst o 5 %). Největší zdržení automobilové dopravy na hlavní silnici pro oba směry bude v případě obsazení obou nárokovacích detektorů na vedlejších ramenech křižovatky a poptávce chodců na všech přechodech pro chodce, doba po kterou bude doprava v hlavním směru mít signál Stůj bude 42 s. Na obrázku 2 je zřetelně vidět časový průběh signálů z jednotlivých směrů. V ranní a odpolední špičce může docházet ke kongesci ( dopravní zácpa ) v hlavním směru, je nutno si však uvědomit, že instalací tohoto zařízení se zkrátily čekací doby vozidel z vedlejších směrů, které, především v dopravních špičkách, byly neúměrně dlouhé a průjezd vozidel problematický. Na prvním místě se však zvýšila bezpečnost všech účastníků silničního provozu, z nich pak chodců a především přecházejících dětí. Obrázek 2 Zpracovala firma ELTODO s.r.o. dopravní systémy, která realizovala světelnou křižovatku. 1 /

8 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU POZVÁNKA na jednání o dostavbě D 11, které se koná v Chlumci nad Cidlinou v Říhově domě dne 10. ledna 2003 od hod. Cíl jednání: 1. - maximálně přesná aktuální informace o neutěšené situaci při procesním řízení stavby 1104 Libice - ChýšL - neblahé rozhodnutí soudu v neprospěch krajského úřadu na základě žaloby ekologických sdružení - žaloba proti vyloučení ekologických sdružení z územního řízení stavby - proč nezávislý soud řeší žaloby proti státu ve věci obecně prospěšné stavby s prodlevou delší než půl roku a nikdo nic neurguje? - jaký postup zvolí při chaotickém rušení okresních úřadů v rámci II. fáze reformy územní veřejné správy Krajský úřad SčK, když s největší pravděpodobností bude vyžádáno opět další nové územní rozhodnutí a řízení proti odvolání k němu (jasný zdržovací záměr ekologických aktivistů - již potřetí!!!)? - o kolik měsíců nebo roků se zdrží proces vydání stavebních povolení, která budou zcela jistě ekologickými teroristy opět napadána? - kdy tedy dojde opravdu na základě nemocné legislativy, která nahrává jednoznačně spekulantům s pozemky a podivným ekologickým aktivitám, k výstavbě dálnice D 11, jako naprosto nejdůležitější stavby v NUTZ II? 2. Iniciování vzniku Výboru pro urychlené přijetí speciálních zákonů usnadňujících dostavbu infrastrukturních sítí v ČR (dálniční a železniční sítě, vojenské strategické plochy, produktovody ) Výbor by měl být složen ze zvolených legislativců (poslanci a senátoři) a z vrcholových komunálních politiků, aby mohl disponovat pravomocí k rozdělení úkolů pracovníkům dotčených ministerstev. Prvotní cíl: - zvýhodnit zájmy státu nad zájmy jednotlivců nebo cílových skupin v případě budování potřebných veřejně prospěšných staveb, jak je zcela běžné již dlouhodobě ve vyspělých evropských státech. - zamezení spekulace s dotčenými pozemky k veřejně prospěšným stavbám blokací ve prospěch státu na katastrálních úřadech. - významně omezit odvolací lhůty, ale i důvody cílových skupin škodících účelově zájmům státu. - kontrolovat nebo stanovit lhůty přípravy a průběhu soudních jednání ve sporech týkajících se veřejných staveb. - Výbor by se měl operativně scházet periodicky 1 x za měsíc a kontrolovat úkoly, které nadělí svým jednotlivým členům a kompetentním zainteresovaným složkám. V opačném případě je vše výše navrhované úplně bezpředmětné! Jistou inspiraci by mohla být iniciativa poslanců z Plzeňska, která způsobila přijetí alespoň speciálního zákona pro obchvat Plzně. Iniciativa tohoto Výboru by však přinesla celostátní prospěch pro urychlené budování neexistující nebo zdevastované infrastruktury v České republice. V neposlední řadě by kladný výsledek činnosti Výboru byl obrovským zviditelněním našich poslanců a senátorů před celým národem. Rozdělovník pozvánky 3. Ministr dopravy a spojů ČR a jeho náměstek Poslanci a senátoři zvolení za Královéhradecký a Pardubický kraj Hejtmani a jejich zástupci v gesci za dopravu a regionální rozvoj za Královéhradecký, Pardubický a Středočeský kraj Generální ředitel ŘSD ČR a odborní pracovníci Starostové a primátoři zainteresovaných obcí Pozn.: termín schůzky byl vybrán panem náměstkem ministra dopravy a spojů ČR Ing. Kubínkem, s ohledem na časové možnosti odborných pracovníků MDS ČR a s ohledem na to, že není možné již v žádném případě oddalovat zásadní rozhodnutí, související s kocourkovskou opakovanou situací ohledně dostavby dálnice D 11. Svoji naprosto nutnou účast prosím potvrtte na sekretariátu starosty města Chlumce nad Cidlinou na telefon číslo , na fax číslo nebo na Potvrzení účasti: do V Chlumci nad Cidlinou Dne Za organizační jednotku Ing. Miroslav Uchytil starosta Města Chlumec nad Cidlinou 8 Chlumecké listy

9 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU ZÁPIS z jednání o dokončení dálnice D 11, konaného dne od 10. hod. v Říhově domě v Chlumci nad Cidlinou Přítomni: dle prezenční listiny Jednání zahájil starosta Chlumce nad Cidlinou Ing. Uchytil. Upozornil účastníky jednání na velkou účast občanů Chlumce a okolí, z níž vyplývá, že lidi tento problém trápí a osud dálnice jim není lhostejný. Dovolil si na dnešní jednání pozvat i zástupce za Středočeský a Pardubický kraj, kterých se téma dostavby dálnice D 11 rovněž týká. Nechápe nepřítomnost více jak poloviny pozvaných poslanců a senátorů přesto, že pozvánku všichni dostali v dostatečném předstihu. O to víc si váží těch, kteří tu dnes jsou. Nejdříve by rád řekl, že sám už rozeslal na 300 disket s německými zákony, které se zabývají urychlením dostavby infrastuktury. Už před čtyřmi lety byla v Chlumci n.c. založena komise pro dostavbu dálnice D 11, což mohou potvrdit zde přítomní zástupci hygieny a policie, kteří se zasedání této komise zúčastňovali. Město má k dispozici různé výpočty a statistiky o znečišlování ovzduší a o počtech aut projíždějících městem a výsledky jsou alarmující. Např. na Plzeňsku skupina poslanců a senátorů iniciovala speciální zákon a šlo to. To je na úvod vše, starosta předává slovo náměstkovi ministra dopravy Ing. Jiřímu Kubínkovi. Ing. Kubínek je na ministerstvu 5 měsíců a pochopil, že se v žádném případě nejedná jenom o dálnici D 11, ale legislativní problém je společný pro všechny dálnice, silnice a ostatní komunikace v republice. Stát nemá dobrou legislativu pro přípravu výstavby jakýchkoliv komunikací. Zástupci ministerstva byli na návštěvě v Německu, kde dostali rovněž kopie zákonů a další podklady, navštívili i Polsko, kde byli rychlejší a tam už se první materiál v této věci schválil. Na ministerstvu vznikla pracovní skupina, která v této věci bude jednat a Ing. Kubínek žádá, stejně jako pan starosta, o velkou pomoc senátory a poslance. Je jasné, že se musí sejít rovněž ministr financí s ministrem dopravy a ministrem pro místní rozvoj. Jedním z témat jejich jednání budou výkupy pozemků, protože ministerstvo financí vydalo vyhlášku, podle které ŘSD může majitelům pozemků nutných pro výkup nabízet mnohem menší cenu za výkup pozemků než loni (jedná se až o poloviční částku). Dostavba dálnice D 11 není důležitá jen pro Chlumec n.c., ale např. i pro Kolín, kde vzniká průmyslová zóna. Podmínkou jejího vzniku je i napojení na stávající silniční síl. Pokud by toto nebylo zajištěno, tak tam hrozí velké sankce (až 1,5 mil. Kč denně), ale bez legislativní úpravy se zatím nedá pokračovat. Ing. Petr Laušman (generální ředitel ŘSD) pro všechny přítomné shrnul dosavadní vývoj. Okresní úřad Nymburk loni vyloučil samostatným rozhodnutím tři ekologická sdružení z územního řízení stavby. Ta se odvolala ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, který potvrdil rozhodnutí OkÚ. Sdružení tedy podala žalobu a městský soud v Praze žalobu uznal a zrušil rozhodnutí okresního i krajského úřadu. Nyní je situace taková, že již vydané územní rozhodnutí je platné a pravomocné. Jsme však znovu na začátku územního řízení. Musí dojít k tomu, že ekologická sdružení budou vyzvána k podání námitek a připomínek, ty musí být vypořádány a poté bude vydáno nové územní rozhodnutí, popř. bude doplněno stávající územní rozhodnutí a proti tomu se mohou opět odvolat a případné odvolání bude řešit druhoinstanční orgán. Nechce radit krajskému úřadu, ale on sám by přivítal, kdyby kraj na sebe vzal pravomoc okresu a mohl učinit co nejrychleji ty první kroky. Dle odhadu to znamená asi 6 měsíců, kratší lhůta není možná. Pokud by tento postup byl přijat a zvolilo se rychlé řešení, tak těch 6 měsíců nic moc neznamená, protože ŘSD mezitím bude pokračovat ve výkupu pozemků. Pokud se ale celá záležitost bude řešit zdlouhavě, tak situace bude čím dál tím složitější. Žádá tedy zástupce Středočeského kraje o výše nastíněný postup. Tam, kde cena pozemků klesá např. na polovinu, tam bude velký problém při jednání s majiteli. Další problém se týká části Osičky - Hradec Králové, kde majitelka pozemku prodala 67 zainteresovaným občanům se zaměřením na životní prostředí jednotlivé díly po 1,- Kč a ve smlouvách má přímo zakotveno věcné břemeno, že spoluvlastníci musí mít zajištěno předkupní právo. Je to obrovský problém a i když se bude postupovat velmi rychle a velmi dobře, tak vyvlastnění může trvat desetiletí. Středočeský kraj - Ing. Petr Janda (vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje) Jeho předřečníci zmínili vydání rozsudku soudu. Legislativci na tom dále pracují a budou se snažit obhájit své stanovisko nebol si myslí, že jsou v právu. Podporují výstavbu, budou se snažit nezdržovat další vývoj a to, co navrhoval Ing. Laušman, tak bere na vědomí s tím, že se budou snažit podle toho postupovat. Co se týče speciálního zákona, který byl přijat v souvislosti s výstavbou dálnice kolem Plzně, tak si myslí, že to není řešení. Sám může říci, že lidé pracují na odboru dopravy proto, aby doprava byla dobře zajištěna a aby se jezdilo bezpečně, ale to, co se děje nyní, to je anarchismus, ekologická hnutí prakticky na všech stavbách podávají žaloby většinou z procesních důvodů. Je 1 /

59. KLICPERÙV CHLUMEC 2006 ZAÈÍNÁ MISTROVSTVÍ ÈR 2006 V REININGU ZÁ ITKY Z RYBÁØSKÉHO TÁBORA DDM

59. KLICPERÙV CHLUMEC 2006 ZAÈÍNÁ MISTROVSTVÍ ÈR 2006 V REININGU ZÁ ITKY Z RYBÁØSKÉHO TÁBORA DDM 59. KLICPERÙV CHLUMEC 2006 ZAÈÍNÁ MISTROVSTVÍ ÈR 2006 V REININGU ZÁ ITKY Z RYBÁØSKÉHO TÁBORA DDM INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU ZÁVODY MOPEDŮ SE KONALY V NOVÉ PODOBĚ XXV. ROČNÍK CHLUMECKÉHO VOLEJBALOVÉHO LÉTA

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

Úvaly se rozrostou do polí

Úvaly se rozrostou do polí 2008 ČERVEN Z obsahu: 22. 5. byla schválena územní studie Hostína 3 Pacient není špinavé prádlo ani pneumatika 4 Výstavba na Hostíně a dopravní zatížení 5 Nevzali vám dítě do školky? A co teď? 6 První

Více

Arcibiskup v Nymburce

Arcibiskup v Nymburce číslo 7/2010 / ŘÍJEN Arcibiskup v Nymburce Ve středu 15. září uvítal starosta Nymburka Ladislav Kutík vzácnou návštěvu, arcibiskupa Dominika Duku. Český primas přijel projednat konání koncertů hudebního

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz MĚSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz číslo 35 duben - květen 2006 Město poskytne výhodné povodňové půjčky Až 100 tisíc korun

Více

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz.

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz. Z OBSAHU Z komisí Co nového ve Sbírce zákonů 11. ROČNÍK 8-9/2003 Lipská deklarace MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02

Více

PAMĚTNICKÝ ŠUTR 2008 SLOVO STAROSTY

PAMĚTNICKÝ ŠUTR 2008 SLOVO STAROSTY FOTOREPORTÁŽ INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU PAMĚTNICKÝ ŠUTR 2008 fotografie k článku na straně 22 - autor Antonín Fibigr SLOVO STAROSTY Vážení čtenáři, toto číslo budou mnozí z vás číst těsně před nástupem

Více

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR.

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. 04 05 ZAJÍMAVOST NOVÁ AUTA DO ZÁSUVKY STR. 07 U NÁS PŘED DOMEM NA LEHOVEC SE VRÁTÍ OBCHODY STR. 20 ROZHOVOR

Více

SENÁTORSKÝ ZPRAVODAJ. JUDr. Miroslava Antla www.miroslavantl.cz

SENÁTORSKÝ ZPRAVODAJ. JUDr. Miroslava Antla www.miroslavantl.cz Vážení a milí spoluobčané, Díky několikaměsíční komunikaci s předkladateli zákona a důslednému prosazo- k některým nedostatkům, o jejichž ná- akci Vyberte si svoji vládu!. Čtenáři vy- že senátor Antl má

Více

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice Téma: Doprava a opravy silnic Jedna z největších kapitol krajského rozpočtu. Připravili jsme mapu s vyznačenými opravami silnic a mostů. Výsledek oprav uvidíte ve fotoseriálu. strany 4 a 8 Zdravotnictví

Více

Žhavé téma čísla: teplo

Žhavé téma čísla: teplo OBČASNÍK ROČNÍK II NEPRODEJNÉ www.jabloneckyzpravodaj.cz JABLONECKÝ ZPRAVODAJ Žhavé téma čísla: teplo JARO 2008 Přestože je jaro, hlavním tématem je teplo. Vždyť pranostika nám říká: březen, za kamna vlezem,

Více

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 Vážené členky a členové ZHMP, vážení hosté, zahajuji 8. zasedání ZHMP, na kterém vás všechny srdečně vítám. Zasedání bylo řádně svoláno a byli na něj

Více

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy ROZHOVOR, STRANA 7 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 11 / listopad 2009 ročník 8 cena 15 Kč České hory Sport, zábava a relaxace Lepší pendrekem přes hlavu než ledviny

Více

Zápis 12. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4

Zápis 12. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4 Zápis 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne 7. února 2013 na radnici Praha 4, Táborská 500 (Stenografický záznam jednání.) 12. ZMČ 2 O b s a h : Zahájení. 4 1. Návrh k volbě návrhového

Více

KONCERT ÁKÙ ZUŠ ÈERVNOVÉ SPORTOVÁNÍ V BERUŠCE I DOSPÌLÍ SKAUTI MAJÍ SVÉ TÁBORY

KONCERT ÁKÙ ZUŠ ÈERVNOVÉ SPORTOVÁNÍ V BERUŠCE I DOSPÌLÍ SKAUTI MAJÍ SVÉ TÁBORY KONCERT ÁKÙ ZUŠ ÈERVNOVÉ SPORTOVÁNÍ V BERUŠCE I DOSPÌLÍ SKAUTI MAJÍ SVÉ TÁBORY INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU INZERCE SLOVO STAROSTY Vážení čtenáři, v horkém červencovém nedělním odpoledni se těžko vymýšlí

Více

Slamečka s Haškem o krajském mýtném

Slamečka s Haškem o krajském mýtném Předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek k mýtu: Mýtné je pro kraje nesmírně zajímavé téma, V úvahu připadá jen satelitní říká ministr dopravy systém bez mýtných bran, Gustáv Slamečka STRANA 2 STRANA 7

Více

Přepis zvukového záznamu z veřejného projednání k záměru Letiště Vodochody, které se konalo v Praze - Letňanech ve dnech 23. a 24.

Přepis zvukového záznamu z veřejného projednání k záměru Letiště Vodochody, které se konalo v Praze - Letňanech ve dnech 23. a 24. Přepis zvukového záznamu z veřejného projednání k záměru Letiště Vodochody, které se konalo v Praze - Letňanech ve dnech 23. a 24. července 2013-1/236 - Předsedající Petr Studenovský: Vážení přítomní,

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č. 79

Více

JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25

JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25 JINECKÝ ZPRAVODAJ Roèník 25 LISTOPAD 2007 www.jince.cz cena 5 Kè 1 POZVÁNKY AKCE Listopad 2007 SPOLEÈENSKÁ KRONIKA Listopad 2007 2. 11. DIAKONIE (více: Z činnosti společenských ) do 4. 11. Výstava prací

Více

8/2011. Silnice jest nejdůležitějším veřejným statkem, který slouží všemu obyvatelstvu. obecní zastupitelstvo Zlína, 1938. Zálesák z Mladcové

8/2011. Silnice jest nejdůležitějším veřejným statkem, který slouží všemu obyvatelstvu. obecní zastupitelstvo Zlína, 1938. Zálesák z Mladcové Silnice jest nejdůležitějším veřejným statkem, který slouží všemu obyvatelstvu. obecní zastupitelstvo Zlína, 1938 8/2011 Tradičním problémem města je doprava 4 Zálesák z Mladcové 13 Festival Zlínské besedování

Více

Dostavba sportovní haly rozděluje boskovické lídry

Dostavba sportovní haly rozděluje boskovické lídry KAŽDÝ DEN ČERSTVÉ ZPRÁVY zrcadlo.net ročník 8 číslo 19 úterý 16. září 2014 cena 12 Kč / předplatné 10 Kč INZERCE PLASTOVÁ HLINÍKOVÁ OKNA &DVEŘE 800 280 800 www.vpo.cz Bezpečnější přechody Chodci v Kunštátě

Více

Ďáblické zastupitelstvo konečně kompletní / Jednání za mimořádného zájmu veřejnosti

Ďáblické zastupitelstvo konečně kompletní / Jednání za mimořádného zájmu veřejnosti Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice říjen 2011 Obsah... Ďáblické zastupitelstvo konečně kompletní / Jednání za mimořádného zájmu veřejnosti...2 Informace z rady městské části / Zastávka v novém

Více

Nisa odnesla témûfi pûl miliardy

Nisa odnesla témûfi pûl miliardy roãník 19, ãíslo fiíjen 2010 10 cena 12 Kã Koncerty pro Hrádek vynesly bezmála 200 tisíc Největší akcí letošního hrádeckého léta se místo městských slavností stal koncert Díky vám jsme nad vodou. Nabitý

Více

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 25. 10. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 25. 10. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 25. 10. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážení kolegové, už máme 3 minuty zasedat, tak se,

Více

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit!

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ŘÍJEN 2012 Jak volit Letošní krajské volby se uskuteční v pátek a v sobotu 12. a 13. října 2012

Více

Náš Liberec PROTIKORUPČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA LIBERCE ZDARMA ŘÍJEN 2006

Náš Liberec PROTIKORUPČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA LIBERCE ZDARMA ŘÍJEN 2006 Náš Liberec PROTIKORUPČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA LIBERCE ZDARMA ŘÍJEN 2006 Korupce v Liberci skutečnost nebo chiméra? Z OBSAHU Ať se kluci nažerou Co si myslí spisovatel a bývalý novinář Jan Šebelka

Více

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků?

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Hodnocení krajských setkání Kongres starostů Kdo je vlastníkem chodníků?

Více

Záchranáři dostali více peněz

Záchranáři dostali více peněz ČÍSLO 3 ROČNÍK 1 SRPEN 2003 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ NÁKLAD 475 000 VÝTISKŮ Tripartita Zástupci tripartity hledali v červenci v Ostravě cestu, jak pomoci regionu. Výstava Voskové figuríny z Ruska představují v

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2010. zpravodaj MČ Praha-Běchovice. Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice.

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2010. zpravodaj MČ Praha-Běchovice. Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice. ŽIVOT */7-8 červenec - srpen 2010 BĚCHOVIC zpravodaj MČ Praha-Běchovice Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice.cz V Životě Běchovic 7-8/2010 najdete: Slovo starosty str.

Více