ŠETŘIT ENERGIÍ. Naučíme se

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠETŘIT ENERGIÍ. Naučíme se"

Transkript

1 CZ/FMP.04/0146 Naučíme se ŠETŘIT ENERGIÍ Energie VĚTRU Energie SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ GEOTERMÁLNÍ energie Energie VODY Energie PŮDY Energie VZDUCHU Energie BIOMASY Energie SKLÁDKOVÉHO PLYNU Energie KALOVÉHO PLYNU Energie BIOPLYNU TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY

2 RegistračnÍ číslo projektu: CZ/FMP.04/0146 NÁZEV PROJEKTU: NAUČME SE ŠETŘIT ENERGIÍ NÁZEV PŔÍJEMCE PODPORY: INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 ZAHRANIČNÝ PARTNER: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, SIBÍRSKA 1, TRNAVA ENERGIE VĚTRU 1 ENERGIE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ 7 ENERGIE GEOTERMÁLNÍ 15 ENERGIE VODY 21 ENERGIE PŮDY 27 ENERGIE VZDUCHU 33 ENERGIE BIOMASY 39 ENERGIE SKLÁDKOVÉHO PLYNU ENERGIE KALOVÉHO PLYNU 53 ENERGIE BIOPLYNU 57

3 NAUČÍME SE ŠETŘIT ENERGIÍ Energie VĚTRU Zdroje větrné energie: První prvek, který je potřebný na výrobu větrné energie, je vítr. Ale jak vlastně vzniká vítr? ítr je forma energie. Vytváří se při V nerovnoměrném ohřívání povrchu země slunečním zářením, při kterém vzniká vertikální proudění vzduchu. Z energie, kterou Slunce vyzařuje směrem k Zemi, přibližně 1 až 2 % přeměňuje na větrnou energii, což je 50 až 100krát více než energie, kterou přeměňují rostliny na živou biomasu. Vítr, který je přítomen všude a je zdarma, se stává velmi přitažlivým zdrojem energie. Navíc jeho využívání neprodukuje žádné odpady, neznečišťuje ovzduší a nemá negativní vliv na zdraví lidí. To jsou hlavní důvody, proč rozvíjet využívání větru jako zdroje energie ve všech koutech světa. VÍTR Vítr je forma energie, která se vytváří při nerovnoměrném ohřívání povrchu Země slunečním zářením, při kterém vzniká vertikální proudění vzduchu. OBSAH 2 Historie větrných elektráren 2 Princip výroby elektrické energie 3 Rozdělení turbín 4 Faktory ovlivňující výrobu energie 5 Složení větrné turbíny ZDROJE sk/?a=article&id=345 Letaky/veterna_elektraren_velky.pdf htm

4 2 NAUČÍME SE ŠETŘIT ENERGIÍ HISTORIE VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN Větrem poháněné turbíny používané k výrobě elektřiny byly vyvinuty v roce 1890 P. La Cour v Dánsku. Několik set malých zařízení bylo sestrojeno ještě před rokem 1910, přičemž dánský průmysl získával před druhou světovou válkou až čtvrtinu elektrické energie z větru. Poté, co se ve světě prosadila ropa a zemní plyn, význam větrné energie postupně klesal. Až 70., resp. 80. léta, poznamenaná dvěma energetickými krizemi spojenými s enormním zvýšením cen ropy, přinesla oživení tomuto téměř zapomenutému zdroji energie. Větrné generátory se staly nejefektivnějším a finančně nejvýhodnějším a obnovitelným zdrojem energie. Nárůst cen ropy a klesající ceny moderních technologií znovu stimulovaly rozvoj větrných elektráren v USA koncem 80. let. Tento trend nejenže v současnosti přetrvává, ale rozšířil se i do mnoha dalších zemí jako jsou Německo, Nizozemsko nebo Indie. PRINCIP VÝROBY ELEKTRICKÉ ENERGIE rincip výroby elektřiny P současnými větrnými turbínami je velmi jednoduchý. Energie proudění větru roztáčí listy rotoru a takto vytvořenou mechanickou energii využívá generátor na výrobu elektrického proudu. Větrné turbíny mohou pracovat buď na odporovém nebo vztlakovém principu. Turbíny pracující na odporovém principu využívají tlak větru na listy rotoru, které mohou mít tvar např. rovinné desky, přičemž vyvinutá síla pohání rotor. Takto pracují nejjednodušší zařízení. V turbínách pracujících na vztlakovém principu vítr obtéká listy, které mají profil podobný letecké vrtuli. Listy jsou tvarované tak, aby vznikla potřebná vztlaková síla uvádějící rotor do pohybu. Na tomto principu dnes pracuje většina komerčních větrných turbín. Současné větrné elektrárny mají v principu rotor podobný tomu, který se používal v klasických větrných mlýnech. Díky technickým vylepšením dokáže dnes taková elektrárna na vhodných místech vyrobit ročně 600 až 900 kwh z každého metru čtverečního plochy, kterou rotor pokrývá. Moderní větrné elektrárny mají automatické nastavování listů a jsou

5 ENERGIE VĚTRU vybaveny brzdami, které zastaví rotor při vyšších rychlostech větru. Rychlosti větru vyšší než 25 metrů za sekundu by totiž mohly způsobit odtržení vrtule. Výkon turbín používaných k výrobě elektřiny se v současnosti pohybuje od 300 do kw. 3 ROZDĚLENÍ TURBÍN A. Turbíny s vertikální osou B. Turbíny s horizontální osou Turbíny s horizontální osou jsou nejběžnějším typem turbín. Velké turbíny mají rotor se dvěma nebo třemi listy umístěnými na vrchu stožáru. Rotor může mít i více listů. Takové agregáty s více listy nejčastěji využívají malé agregáty např. na čerpání vody. Snaha o zužitkování energie větru co nejúčinněji znamená, že listy rotoru musí co nejvíce zachycovat proudící vzduch. Rotor s velkým počtem listů pokrývá celou plochu zabranou rotorem při velmi malých otáčkách, zatímco rotor s menším počtem listů se musí otáčet rychleji, aby pokryl celou plochu. Teoreticky čím více by měl rotor listů, tím by měl být účinnější. Ve skutečnosti se však listy rotoru vzájemně ovlivňují a velký počet listů zpomaluje otáčky. Na druhé straně však větší počet listů dává vyšší počáteční moment kroucení, čehož využívají malé agregáty startující již při nízkých rychlostech větru. Turbíny s vertikální osou mají vertikálně umístěný rotor. Jeho listy jsou dlouhé, zaoblené a připevněné k věži na obou koncích. Ve světě neexistuje mnoho výrobců takových turbín a jejich design vychází z návrhu

6 NAUČÍME SE ŠETŘIT ENERGIÍ 4 francouzského konstruktéra G. Darrieusa, po kterém se taková konstrukce také nazývá. Čím dál více populární jsou větrné elektrárny na moři. A proč? Protože rychlost větru na moři je vyšší než na souši. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝROBU ENERGIE Hustota vzduchu Plocha rotoru Rychlost větru Drsnost terénu Na Slovensku je v současnosti v provozu jen několik větrných turbín s celkovým instalovaným výkonem 3 MW. Česká republika má instalovaný výkon větrných elektráren 215 MW, Maďarsko 295 MW a Rakousko MW (údaje jsou ke konci roku 2010). Čtyři větrné elektrárny sa nachází u obce Cerová na Záhorí, kde si je dokonce obyvatelé pochvalují.

7 ENERGIE VĚTRU SLOŽENÍ VĚTRNÉ TURBÍNY 5 rotor generátor převodovka listy rotoru hřídel pohon otáčení systém natáčení hydraulika brzdy anemometer ventilátor

8 ZÁVĚR 6 Podle Americké asociace pro větrnou energii nedělá větrná farma (více větrných elektráren) ve vzdálenosti m větší hluk než obyčejná lednička ve vaší kuchyni. Avšak nikde se neplánovalo stavět větrné farmy tak blízko k obytným domům. Co se týče kolizí větrných elektráren s ptáky, průměrně vychází, že ročně připadnou 1-2 smrtelné kolize na 1 větrnou elektrárnu. Pro porovnání - ročně zahyne 60 mil. ptáků při kolizi s motorovými vozidly. NAUČÍME SE ŠETŘIT ENERGIÍ Nevýhody Velké počáteční náklady Časově proměnlivý zdroj závislý na roční době a na počasí Nejlepší lokality se často nacházejí v chráněných oblastech Problémy s dopravou - věže a lopatky Nízká jednotková cena vyrobené energie Relativně jednoduchá konstrukce, vhodná pro lokální využití Výhody

9 NAUČÍME SE ŠETŘIT ENERGIÍ Energie SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ Fotovoltaika je metoda přímé přeměny slunečního záření na elektřinu (stejnosměrný proud) s využitím fotoelektrického jevu na fotovoltaickém (slunečním, solárním) článku. SLUNCE Je hvězda naší planetární soustavy. Gravitační působení Slunce udržuje na oběžných drahách okolo Slunce všechny objekty sluneční soustavy. Světlo z něj na Zemi letí přibližně 8 minut a 20 sekund. Sluneční energie je základem téměř všech procesů probíhajících na jeho planetách (i na Zemi). Téměř veškerá energie Slunce je vyzařována ve formě elektromagnetického záření. Energie vzniká ve formě fotonů gama záření a neutrina. Na povrch slunce, do fotosféry, se energie dostává prostřednictvím konvekce, absorpce a emise slunečního větru v podobě elektromagnetické radiace a neutrin. OBSAH 8 Sluneční záření 9 Fotovoltaický článek 10 Solární kolektor 10 Sluneční energie v praxi 11 Fotovoltaické elektrárny na Slovensku 13 Fotovoltaické elektrárny v České republice ZDROJE fyzika_a_astronomia/8541/ systemy.html

10 NAUČÍME SE ŠETŘIT ENERGIÍ 8 SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ Sluneční energie představuje nejbohatší energetický zdroj dostupný na Zemi. Je obecně k dispozici, je nevyčerpatelný, čistý a neznečišťuje životní prostředí. Množství slunečního záření dopadajícího na Zemi mnohonásobně převyšuje celosvětovou spotřebu energie. Nevýhodou je, že výkon elektráren se mění v průběhu dne a také vlivem počasí, proto je sluneční energie zatím považována za nestabilní zdroj. Množství slunečního záření dopadajícího na Zemi ( TW) několikatisícinásobně převyšuje současnou spotřebu energie. Vrchní vrstva atmosféry přijme ročně kwh sluneční energie. Dopadající záření převyšuje celosvětovou spotřebu energie několika-tisícinásobně. I přesto, že zvyšováním energetické spotřeby se rozdíl mezi touto sluneční nabídkou a konečnou spotřebou energie každoročně snižuje, je tento rozdíl stále ohromující a z pohledu existence lidské společnosti jde o energii téměř nevyčerpatelnou. Sluneční záření je vlastně elektromagnetické a korpuskulární záření. Z tohoto záření přibližně 47 % připadá na viditelnou oblast spektra s vlnovými délkami od do nm, cca 7 % tvoří lidské oko neviditelné ultrafialové záření (vlnové délky pod 380 nm) a zbývající část (cca 46 %) připadá na infračervené záření s vlnovými délkami nad 800 nm. Při kolmém dopadu slunečních paprsků na zemskou atmosféru dopadne na 1 m 2 asi 1 367,13 W energie. Jedná se o tzv. sluneční konstantu. Část tohoto přímého slunečního záření je pohlcena a rozptýlena v zemské atmosféře plyny a aerosoly a část je odrážena zpět do vesmíru, takže na zemský povrch se nedostane jeho celá část. Rozptýlené sluneční záření

11 ENERGIE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ a záření odražené od zemského povrchu se označuje jako záření difuzní. Součet přímého a difuzního záření se označuje jako globální záření. Výhodou slunečního záření je jeho sjednocené rozložení ve srovnání se světovými zásobami konvenčních energetických paliv, nevýhodou je mnohonásobně nižší hustota slunečního záření než v případě fosilních zdrojů. V Evropě intenzita slunečního záření dopadajícího kolmo na zemský povrch kolísá od přibližně kwh/m 2 /rok na severu (Skandinávie a Ruské federace) až po přibližně kwh/m 2 / rok v oblasti Středozemního moře (jih Pyrenejského a Apeninského poloostrova, jih Turecka). Na Slovensku se intenzita slunečního záření dopadajícího na horizontální povrch pohybuje v rozmezí kwh /m 2 /rok. Je to přibližně 200krát více, než je současná spotřeba primárních energetických zdrojů. Bohužel překážkou širokoplošného využití tohoto záření je nejen neexistence stoprocentní účinnosti energetického zařízení, ale i zmiňovaná energetická hustota záření a odchylky v jeho množství během celého roku (přibližně 800 kwh/m 2 je získaných v období od dubna do září). FOTOVOLTAICKÝ ČLÁNEK Jeho základem je tenká křemíková destička s vodivostí typu P. Na ní se při výrobě vytvoří tenká vrstva polovodiče typu N, obě vrstvy jsou odděleny tzv. přechodem PN. Osvětlením článku vznikne v polovodiči vnitřní fotoelektrický jev a z krystalové mřížky se začnou uvolňovat záporné elektrony. 9

12 10 NAUČÍME SE ŠETŘIT ENERGIÍ Na přechodu PN se vytvoří elektrické napětí, které dosahuje u křemíkových článků velikosti přibližně 0,5 V. Energie dopadajícího světla se v článku mění na elektrickou energii. Připojíme-li k článku pomocí vodičů spotřebič (například miniaturní elektromotorek), začnou se kladné a záporné náboje vyrovnávat a obvodem začne procházet elektrický proud. Pokud je třeba větší napětí nebo proud, zapojují se jednotlivé články sériově nebo paralelně a sestavují se z nich fotovoltaické panely. SOLÁRNÍ KOLEKTOR Zařízení na přeměnu sluneční energie na tepelnou. Sluneční teplo ohřívá černý povrch kolektoru. Přenos energie do trubky s kapalinou probíhá na velmi velkou vzdálenost, následkem čehož jsou problémy s výměnou VYUŽITÍ SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ - příprava teplé vody v domácnostech, průmyslu a komerčních budovách - ohřev vody pro bazény celoročně - vytápění prostor (budovy, skleníky, sauny) - sušení rostlin tepla při nízkých a proměnlivých hustotách toku energie. Pro oblast Slovenské republiky je celková doba slunečního svitu, tj. bez oblačnosti, hodin ročně. Sluneční pec je technologické zařízení pracující na principu sběru sluneční energie pomocí soustavy zrcadel do jednoho bodu. Teplota, kterou lze tímto způsobem dosáhnout, je kolem C. Sluneční vařič může pracovat na podobném principu jako sluneční pec, ale v mnohem menším měřítku. Slouží na běžné vaření v místech s nedostatečnou dostupností paliv. SLUNEČNÍ ENERGIE V PRAXI Nejlepší předpoklady pro využívání sluneční energie ve střední Evropě jsou v letním

13 ENERGIE SLUNEČNÍHO ŽÁŘENÍ 11 období, přednostně pro přípravu teplé vody, ohřev vody v bazénech, sušení zemědělských produktů apod. Solární energetika se však nevyhýbá i problematice podpory vytápění objektů, kde je možné při dodržení určitých podmínek dosáhnout opravdu zajímavých výsledků. Slunce je pouze jednou z biliónů hvězd, přitom je však zdrojem energie každého známého živočicha a samotné Země. Sluneční energie, která se dostává každých 40 minut na Zemi, stačí k tomu, aby uspokojila celoroční energetické potřeby každého člověka. FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY NA SLOVENSKU Ačkoliv na první pohled by se mohlo zdát, že Slovensko nemá pro využití sluneční energie právě nejvhodnější podmínky, obnovitelné zdroje včetně energie slunce se využívají i tady. M inulý rok bylo do energetické sítě připojeno více než deset velkých slunečních elektráren s celkovým výkonem 213 kilowattů, několik elektráren je rozestavěných a v nejbližších dvou letech přibude dalších 36 nových.

14 12 NAUČÍME SE ŠETŘIT ENERGIÍ Nejvíce energie ze slunce bylo vyrobeno na západním Slovensku. Střechu s malou solární elektrárnou má v Bratislavě například střední průmyslová škola v Dúbravke, matematickofyzikální fakulta UK v Mlýnské Dolině a budova OSN v centru města. Od března tohoto roku přibyla i elektrárna v Kľúčovci, v květnu by měla začít fungovat elektrárna v Čereňanech. Na středním Slovensku byla loni jen jedna solární elektrárna ve Vyšším Kubíně, začátkem roku však začali spouštět další v Buzitke u Lučence. Sedm dokončených a připojených elektráren využívajících sluneční záření umístěných většinou na rodinných domech bylo na východním Slovensku. Středa, solární park v Kľúčovci s výkonem 445 kw a solární park v Dolním Bare s výkonem 1 MW. Připravuje se elektrárna Kútniky I, II, III s výkonem 3 3,2 MW a elektrárna ve Skalici I, II s výkonem 900 a 800 kw. V Trnavském samosprávném kraji jsou zatím v provozu dva solární parky v okrese Dunajská

15 ENERGIE SLUNEČNÍHO ŽÁŘENÍ 13 FOTOVOLTAIKA V ČESKÉ REPUBLICE datu bylo evidováno K elektráren o souhrnném instalovaném výkonu MW. Vetšina největších fotovoltaických elektráren je na jižní Moravě nebo v jižních Čechách. Rozvoji využívání sluneční energie brání nejvíce vysoké investiční náklady a nedostačená znalost možností. Využívání fotovoltaické technologie. Dalším problémem spojeným s využíváním sluneční energie je nemožnost spolupráce zdrojů s nižším výkonem se sítí. Veškerou vyrobenou energii nedokáže uživatel zpracovat a přebytečnou energii nemůže dodávat do sítě. I nízká účinnost přeměny slunečního záření na elektrickou energii je zatím důvodem, proč je slunce stále málo využívané jako zdroj energie.

16 ZÁVĚR 14 Dozvěděli jsme se o solární energii a jejím využití. Už víme, že slunce je neomezený zdroj energie. Pomocí ní můžeme vyrábět elektřinu. Na Slovensku a v České republice má využití zejména v létě, kdy na naše území dopadá nejvíce slunečního záření. V minulosti sluneční energie nebyla využívaná tak jako dnes, ale má velkou budoucnost vzhledem k neomezenému zdroji, které nám slunce poskytuje. NAUČÍME SE ŠETŘIT ENERGIÍ Nevýhody Poměrně nízká průměrná roční intenzita slunečního záření Krátká průměrná roční doba slunečního svitu Velké kolísání intenzity záření v průběhu roku Potřeba záložního zdroje elektřiny Používá se prakticky nevyčerpatelný zdroj energie Výhody Při provozu nevznikají žádné emise nebo jiné škodlivé látky Provoz je zcela bezhlučný, bez pohyblivých dílů Snadná instalace solárního systému Provoz zařízení prakticky nevyžaduje obsluhu

17 NAUČÍME SE ŠETŘIT ENERGIÍ Geotermální ENERGIE ázev geotermální energie pochází N z řeckých slov geo země a thermal - teplo. Geotermální energie je teplo, které vzniká a akumuluje se přírodními procesy v hlubinách země a přenáší se do vodotěsných vrstev prostředníctvím magmatu a horkých hornin. Mezi její povrchové projevy patří erupce sopek a gejzírů, horkých pramenů nebo parních výronů. Geotermální energie je nejstarší energií na naší planetě Zemi. Můžeme říct, že se jedná o teplo Země. Pod názvem geotermální energie rozumíme teplo, tedy termální energii, která se nachází uvnitř naší planety a pomalu proniká na povrch. Jde o rozpad uvnitř země, ale i o naakumulované teplo z dob vzniku slunečné soustavy. Podle nositelů tepelné energie rozdělujeme geotermální zdroje na: OBSAH 16 Princip geotermální energie 16 Historie 17 Využití v SR, ČR a ve světě 18 Výroba elektrické energie ZDROJE php?option=com_content&view=article &id=46&itemid=129 php?option=com_content&view=article &id=47&itemid=135 php?option=com_content&view=article &id=47&itemid=135 cerpadlo.htm geotermální systémy vařící vody geotermální systémy suché páry geotermální systémy suchých hořících vod geologických struktur Geoterm%C3%A1ln%C3%AD_energie

18 16 NAUČÍME SE ŠETŘIT ENERGIÍ PRINCIP GEOTERMÁLNÍ ENERGIE Geotermální energie není ve skutečnosti obnovitelným zdrojem energie, protože má původ v hořícím jádře Země, ze kterého uniká teplo přes vulkanické pukliny v horninách. Vzhledem k tomu, že zásoby této energie jsou obrovské, téměř nevyčerpatelné, bývají mezi tyto zdroje zařazovány. Odhad teploty jádra je více než C. V desetikilometrové vrstvě zemského obalu, která je dostupná současné vrtací technice, se nachází dostatek energie na pokrytí naší spotřeby na období několika tisíc let. Teplo stoupá ze žhavého zemského jádra směrem k povrchu. Teplotní nárůst se pohybuje od 20 do 40 C na vertikální kilometr s místními maximy v geotermálních pramenech. V hloubce okolo metrů se nachází voda s teplotou až 200 C. Geotermální zdroje jako jsou horké prameny byly vyhledávané i starými Římany, Turky nebo Maory na Novém Zélandu. První záznamy o průmyslovém využití této energie sahají do roku 1810, kdy se začalo s těžbou minerálů nacházejících se v horkých geotermálních vodách v Larderello v Itálii. Devět továren využívajících geotermální vodu bylo v této oblasti vybudováno v letech 1816 až Geotermální energie se převážně využívá na vytápění bazénů, skleníků, ale i obytných domů napojených na systém centralizovaného zásobování teplem. Takové vytápění se začalo používat už v roce 1890 v americkém Boise, stát Idaho. V Reykjavíku na Islandě bylo geotermální vodou vyhříváno 45 tisíc domů a 95 tisíc m 2 skleníků již v roce Zvláštní skupinu tvoří tepelná čerpadla využívající teplo země na HISTORIE Využití geotermálních zdrojů začalo dávno v minulosti. Známe archeologické záznamy o tom, že američtí indiáni už před více než 10 tisíci lety sídlili na územích v blízkosti geotermálních zdrojů.

19 GEOTERMÁLNÍ ENERGIE přípravu tepla k vytápění. VYUŽITÍ V SR, ČR A VE SVĚTĚ Slovenská republika a Česká republika má díky svým přírodním podmínkám významný potenciál geotermální energie, který je na základě dosavadních výzkumů a průzkumů ohodnocený na MWt. Zdroje geotermální energie jsou zastoupeny především geotermálními vodami, které jsou vázané na hydrogeologické kolektory nacházející se (mimo vývěrových oblastí) v hloubkách m. V současnosti se tato energie na uzemí Česka a Slovenska využívá na cca 45 lokalitách s tepelně využitelným výkonem 131 MWt. Využitelný potenciál na výrobu elektřiny představuje 60 GWh ročně. současnosti se v Česku a na V Slovensku geotermální energie využívá pro více účelů, a to na vytápění domů, v zemědělství, na chov ryb a na rekreační účely. Obzvláště výhodným se jeví využití geotermální energie v systémech centrálního zásobování teplem v městských aglomeracích. V současnosti je rozpracováno několik projektů využívání geotermální energie ve městech Košice, Veľký Meder, Šurany a Šaľa, Sereď, Michalovce a Prešov. Jejich realizací se ušetří ročně 115,2 mil. metrů kubických zemního plynu a sníží se též emise skleníkových plynů do ovzduší o 235,8 tisíc tun ročně. ČR to jsou města jako Ústí nad V Labem, Litoměřice a Liberec. Energie se používá na ohřev bazénů a např. zoologické zahrady v Ústí nad Labem. Vrty sahají do hloubky až 5 km. V současné době je vytypováno cca 32 lokalit vhodných na průmyslové využití zemského tepla. 17

20 18 NAUČÍME SE ŠETŘIT ENERGIÍ VÝROBA EL. ENERGIE Často se však geotermálni energie využívá na výrobu elektrické energie. První pokusy s výrobou elektřiny začaly v Itálii již v roce 1904 a první 250 kwová elektrárna byla spuštěna roku 1913 v Larderello. Další vznikly ve Wairakai na Novém Zélandě (1958), v Pathe Mexiku (1959) a v The Geysers v USA (1960). Od roku 1980 vysoce narůstá instalovaný elektrický výkon v geotermálních elektrárnách a v roce 2000 dosáhl 7974 MW, z toho v USA je instalováno 2228 MW. Ceny energie z tohoto zdroje se však mění v závislosti na místních podmínkách. V některých regionech však náklady na takto získanou elektrickou energii jsou srovnatelné s náklady na energii z fosilních paliv. Cena geotermálně vyrobené elektřiny se pohybuje od 0,02 USD/kWh pro starší zařízení (The Geysers), po 0,06 USD/ kwh pro nová zařízení. Cena tepelné energie z geotermálních zdrojů se pohybuje v ještě širším rozpětí, protože nezávisí jen na charakteristice zdroje, ale i na přítomnosti potenciálních odběratelů v blízkém okolí. Hodnoty pro výrobu tepelné energie jsou málo spolehlivé a pravděpodobně jsou podhodnocené o 20 %, protože v mnoha zemích nevystupují v oficiálních energetických statistikách. Podíl výroby elektřiny z geotermálních zdrojů je v některých zemích značný a např. na Filipínách dosahuje až 21,5 % z celkové výroby elektřiny v zemi. V Salvadoru je to 20 % a na Islandě 15 %. Využívání geotermální energie z horkých suchých skal

21 GEOTERMÁLNÍ ENERGIE se skládá z injektáže a zpětného stlačování vody pod zemským povrchem. Je to nejmodernější geotermální technologie výroby elektřiny. 19 P rincip geotermální elektrárny: voda s vysokou teplotou proudí z hlubin Země k výměníku tepla v elektrárně, kde odevzdává své teplo vodě v druhém okruhu. Ta se přemění na páru s vysokým tlakem. Další složení je obdobné jako v tepelné elektrárně, ale bez znečištění ovzduší.

22 ZÁVĚR 20 V Česku a na Slovensku je momentálně evidováno přesně 231 geotermálních vrtů. Geotermální energie se využívají v zemědělství, na vytápění budov a rekreační účely. V zemědělství se geotermální energie využívají na vytápění skleníků, při pěstovaní zeleniny i květin. Geotermální voda se využívá i k chovu ryb. Dalším způsobem využití geotermální energie je výroba elektrické energie. K tomu se používá geotermální voda s teplotou 150 C. V dnešní době se dokonce uvažuje o vybudování slovenské geotermální elektrárny. Zvláštní skupinu tvoří tepelná čerpadla, využívající geotermální vodu na výrobu tepla. Geotermální energie se na Slovensku využívá v 36 lokalitách. Geotermálních vrtů je na Slovensku 116 a potenciál na využití této energie je vysoký. Současné využívaní této energie je ale neuspokojivé, uvádí správa. Podle správy rezortu životního prostředí při výrobě 25 MW tepelné energie z geotermálních zdrojů sa při 200 dnech vytápění ušetří za rok asi tun hnědého uhlí nebo 16 mil. kubických metrů zemního plynu. NAUČÍME SE ŠETŘIT ENERGIÍ náklady výhody Nevýhody vyšší investiční náklady (vrt) rozsáhlé podzemní práce (kolektor)

23 NAUČÍME SE ŠETŘIT ENERGIÍ Energie Historie využívání vodní energie se začíná od 2. století před naším letopočtem, kdy v Ilýrii (západní část Balkánského poloostrova), bylo sestrojené a použité první vodní kolo s vertikálním hřídelem. Postupným zdokonalováním a vývojem se vodní kola staly pohonnou částí vodních mlýnů (sloužily k řezání desek z kmenů stromů). Má svůj původ ve sluneční energii. Sluneční záření způsobuje odpařování vody z moří, oceánů, řek, potoků a nádrží. Ochlazením vodních par nad povrchem, dochází k jejich kondenzaci a následným srážkám. Tak se potenciální energie vody v mracích mění na kinetickou energii vody vodních toků, moří a oceánů. Tuto energii přeměňujeme pak na mechanickou na pohon vodních turbín a následně k výrobě elektrické energie. elektrickej energie. VODA Energie vody má svůj původ v sluneční energii. Patří však mezi nejčastější a nejvíce využívané tzv. čisté zdroje energie. VODY Literatura : OBSAH 22 Energie vodních toků a nádrží 23 Rozdělení vodních elektráren 24 Typy vodních elektráren 24 Přečerpávací vodní elektrárny 25 Způsob výroby vodní energie 25 Vodní elektrárny v Česku ZDROJE Vodní elektrárna (Joromír Svoboda, Praha 1989) Www-stránky:

24 22 NAUČÍME SE ŠETŘIT ENERGIÍ ENERGIE VODNÍCH TOKŮ A NÁDRŽÍ současnosti energie vody patří k V nejčastěji využívaným zdrojem energie. Převážně jde o velké vodní elektrárny, případně přečerpávací vodní elektrárny, které jsou však vázány na větší vodní nádrže. Jejich výstavba často vyžaduje rapidně zásahy do okolní krajiny, přitom se mění i její charakter, což může být z ekologického hlediska nevyhovující. dalším se budeme věnovat V pouze malým vodním elektrárnám, jejichž ekologické důsledky jsou minimální a existuje množství lokalit, v nichž lze malé vodní elektrárny vybudovat. Pod pojmem malé vodní elektrárny (MVE) budeme rozumět vodní elektrárny instalovaným výkonem do 10 MW. Ty lze rozdělit podle různých kritérií, z nichž nejdůležitější jsou instalovaný výkon, spád a průtok. Spád v místě instalace je rozdíl mezi horní a dolní hladinou (před a za turbínou). Průtok je množství, objem protékající vody za časovou jednotku. Podle instalovaného výkonu je dělíme na: mobilní zdroje do 2 kw mikrozdroje do 35 kw drobné elektrány do 60 kw průmyslné do 10 MW Podle velikostí spádu rozeznáváme : nízkotlaké se spádem <20m střednětlaké se spádem <100m vysokotlaké se spádem >100m

25 ENERGIE VODY Výstavba a instalace VE je limitována především velikostí spádu a objemovým průtokem. Pouze rozumným sladěním obou faktorů lze docílit efektivní využívání vodní energie. Proto většina VE skládá z několika částí, které je třeba vybudovat ještě před jejím spuštěním. Jsou to: vzdouvací zařízení, přivaděče vody k turbínám, česle a strojovna elektrárny, turbína a odpadní kanály, které odvádějí využitou vodu zpět do říčního koryta. ROZDĚLENÍ VODNÍCH TURBÍN Bánkiho turbína je rovnakotlaková turbína s dvojnásobným průtokem oběžného kola. Je vhodná pro MVE se spádem od 1m do 50m, ekonomicky výhodná zejména pro spády od 4 m. Rozsah průtoků je asi od 0,01 do 0,9 m3. S-1, přičemž výkon se pohybuje v rozmezí 0,5 až 120 kw. Průtok vody je regulován nastavitelnou obtékanou klapkou. Peltonovy turbína je rovnakotlaková turbína vhodná pro spády nad 30m. Její levnější náhradou mohou být sériově 23

26 24 NAUČÍME SE ŠETŘIT ENERGIÍ vyráběny odstředivá čerpadla v reverzním chodu. Francisovy turbíny je přetlaková turbína vhodná pro celý rozsah průtoků, přičemž si její instalace vyžaduje spád od 10m. Zvláště výhodné uplatnění nachází v lokalitách s velkými průtoky, které umožňují dosahovat vysoké výkony. Kaplanova turbína je klasická přetlaková turbína s výbornou možností regulace. V současnosti se už vyrábí s různými úpravami (pístové, kolenový, Reiffensteinova), což umožňuje její využití pro spády 1-40m, průtoky od 0,1 až po několik m3.s-1. TYPY VODNÍCH ELEKTRÁREN současnosti je již praxí ověřených V množství technických řešení, která zvyšují účinnost vodních elektráren. Najperspektívnejšími se jeví vylepšení: priamoprúdové, kde voda přímo protéká horizontální vrtulovém nebo Kaplanová turbínou. kašnové, kde je vlastní Kaplanova nebo Fracisova turbína umístěná vertikálně či horizontálně v nádrži s volnou hladinou. spirálovité, kde se využívá fakt, že vhodným tvarováním vysokotlakého přivaděče se zvyšuje rychlost protékající vody a tedy i průtok turbínou. Nejčastěji používané turbíny (Kaplanova a Francisovy) jsou uloženy vertikálně resp. horizontálně. PREČERPÁVACÍ VODNÍ ELEKTRÁRNY řečerpávací vodní elektrárny P jsou charakteristické dvěma, výškově rozdílnými vodními nádržemi. Proces výroby elektrické energie v přečerpávací vodní elektrárně se dělí na dva úzce propojené děje a to: čerpadlová fáze

27 ENERGIE VODY turbínová fáze Při čerpadlové fáze se odebírá elektrická energie v době, kdy je zatížení soustavy nižší (obvykle v nočních hodinách). Odebrána energie se používá na pohon čerpadel, které dopravují vodu do výše položené nádrže. Elektrická energie ze sítě se takto mění na potenciální energii vody. Při turbinové provozu se odváděna voda z vyšší nádrže používá k pohonu vodních turbín s elektrickým generátorem v údolní stanici. Vyrobená elektrická energie se dodává do soustavy obvykle na pokrývání špičkového zatížení elektrizační soustavy. Potenciální energie se takto znovu mění na elektrickou energii. Přečerpávací vodní elektrárny představují velké akumulátory energie, které umožňují získat z nich energii tehdy, když to elektrizační soustava potřebuje. V České republice jsou následující průtokové vodní elektrárny: Vodní dílo Dalešice Dlouhé Stráně Vodní elektrárna Štěchovice Vodní elektrárna Černé jezero ZPŮSOB VÝROBY ELEKTRICKEJ ENERGIE VE VODNÍ ELEKTRÁRNĚ Vodní elektrárny fungují na principu přeměny mechanické energie vody na elektrickou energii. Vodní proud prochází nepohyblivými rozváděcího kanály turbíny a takto usměrněný vodní proud vtéká do opačně zakřivených lopatek oběžného kola vodní turbíny, roztáčí tyto lopatky a předává jim svou mechanickou energii. Mechanická energie vody se mění na mechanická energii hřídele, ta se následně mění pomocí elektrických generátorů na energii elektrickou. S vysokou účinností přeměňuje elektrický generátor vodní elektrárny energii mechanickou na energii elektrickou. Elektrická energie se v synchronním generátoru vytváří indukcí rotujícího magnetického pole rotoru do pevného vinutí statoru generátoru. Pro vytvoření magnetického pole rotoru je potřebný budící stejnosměrný proud, který je vyráběn v budiče generátoru. V yrobená elektrická energie se přenáší pomocí elektrických sítí složených z rozvodných zařízení, z transformoven a přes rozvodné sítě až ke konečnému spotřebiteli. 25

28 ZÁVĚR 26 Pokud lidstvo chce existovat i nadále musí se poohlížet za alternativními zdroji energie. V posledních desetiletích znovu objevena energie vodních toků, moří a oceánů je možným východiskem z této opravdu nelehké situace. Vodní energie a elektrická energie z ní získaná je zcela čistá, nevzniká při její výrobě žádný nebezpečný odpad, čili splňuje další pro svět důležitou podmínku, a to že je to energie ekologická. Nesčetné výhody výroby elektrické energie z energie vod by měly být důvodem pro rozvoj sítě vodních elektráren i na Slovensku. Určitě se výstavba vodní elektrárny mnohonásobně odplatí i při vyšších nákladech. NAUČÍME SE ŠETŘIT ENERGIÍ

29 NAUČÍME SE ŠETŘIT ENERGIÍ Energie PŮDY zemi je obrovské množství tepla, avšak V jeho nízká teplota neumožňuje přímé energetické využití. Na získávání této energie se používají tepelná čerpadla typu země voda, země - vzduch. Tepelná čerpadla jsou zařízení, která umožňují odebrat teplo z okolí. Dále toto teplo převedou na vyšší teplotní hladinu a odevzdají ho pro potřebu vytápění nebo pro ohřev teplé užitkové vody. Při provozu tepelného čerpadla nevznikají žádné emise ani pevný odpad, ochlazená voda se vrací do země. minulosti si lidé kopali jámy, které V používali jako chladničky, tyto jámy si udržely zhruba stejnou teplotu celý rok. I přes nejtužší zimy to byla místa s konstantní teplotou. PŮDA V zemi je obrovské množství tepla, které však kvůli jeho nízké teplotě není možné přímo využít. Na získávání této energie se používají tepelná čerpadla. OBSAH 28 Princip získávání tepla pomocí tepelného čerpadla 28 4 fáze tepelného čerpadla 29 Rozdělení 29 Plošný zemní kolektor 30 Svislý zemní kolektor 30 Návratnost tepelných čerpadel 31 Výrobci tepelných čerpadel ZDROJE php?option=com_content&view=article &id=46&itemid=129 php?option=com_content&view=article &id=47&itemid=135 php?option=com_content&view=article &id=47&itemid=135 cerpadlo.htm Geoterm%C3%A1ln%C3%AD_energie

30 28 NAUČÍME SE ŠETŘIT ENERGIÍ PRINCIP ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA POMOCÍ TEPELNÉHO ČERPADLA Tepelná čerpadla jsou zařízení na získávání tepla z okolního prostředí. Toto teplo - například z půdy, z venkovního vzduchu, z podzemní či povrchové vody nebo z odpadního vzduchu z interiérů - je k dispozici všude. Je ho dostatek a je zadarmo. Klasickými metodami toto teplo neumíme využívat pro přímé vytápění nebo ohřev vody, protože uvedená média mají nízkou teplotu (tzv. nízkopotenciálové teplo). Tepelné čerpadlo pracuje na stejném termodynamickém principu jako chladnička. Ta zevnitř odebírá teplo potravinám - chladí - a v zadní části odevzdává získané teplo do místnosti - topí. Stejně pracuje i tepelné čerpadlo, ale obráceně a s mnohem větším výkonem. Odebírá teplo vodě, vzduchu nebo půdě v exteriéru a pomocí radiátorů nebo podlahového topení ho odevzdává v interiéru. FÁZE TEPELNÉHO ČERPADLA 1Vypařování: Chladivo, které koluje v tepelném čerpadle, odebírá teplo od vzduchu, vody nebo půdy a tím se odpařuje (mění skupenství na plynné). Komprese: Kompresor 2 tepelného čerpadla prudce stlačí ohřáté plynné chladivo. Díky fyzikálnímu principu komprese, při kterém při vyšším tlaku roste teplota, vzroste nízkopotenciální teplo chladiva na vyšší teplotní hladinu přibližně 80 C. 3Kondenzace: Takto zahřáté chladivo pomocí druhého výměníku odevzdá teplo vodě v radiátorech, ochladí se a zkondenzuje. Radiátory toto teplo vyzářují do místnosti. Ochlazená voda

31 ENERGIE PŮDY V topném okruhu se potom vrací zpět do druhého výměníku, kde se znovu ohřívá. 4Expanze: Průchodem přes expanzní ventil se chladivo vhání k prvnímu výměníku, kde se znovu ohřeje. ROZDĚLENÍ podle principu odebírání energie z půdy A. Plošný zemní kolektor B. Svislý zemní kolektor Principem tepelného čerpadla je uzavřený chladicí okruh, čímž se teplo na jedné straně odebírá a na druhé odevzdává. Tepelné čerpadlo odebírá teplo z půdy a pomocí potrubí ho odevzdává do topného systému. V hloubce od 1,2 do 1,5 m je země i v chladných dnech dostatečně teplá, aby mohlo být TČ hospodárné. Předpokladem je, aby byl k dispozici dostatečně velký pozemek k položení potrubního systému, který bude teplo země odvádět. Měrný výkon kolektorů se pohybuje okolo 40 W/m², u půdy s výskytem spodní vody 10 až 15 W/m². Trubkami protéká taková nemrznoucí směs, která je pro životní prostředí nezávadná a předává teplo výparníku TČ, jak je schématicky znázorněné na obrázku. Skutečností je, že potřebná plocha pozemku je 2-3krát tak velká jako vytápěná plocha. Pokud tomu tak je, potom je tu nevyčerpatelný energetický zdroj a ideální předpoklad pro použití TČ. PLOŠNÝ ZEMNÍ KOLEKTOR Skládá se ze soustavy potrubí uložených v hloubce 1,2 až 1,5 m, která jsou naplněna nemrznoucí směsí. Toto tepelné čerpadlo podchlazuje okolní půdu a odebírá z ní teplo. Toto řešení je náročné na prostor v okolí vytápěného objektu. Využitelný odebíraný výkon je přibližně W/m² půdy. 29

32 30 NAUČÍME SE ŠETŘIT ENERGIÍ SVISLÝ ZEMNÍ KOLEKTOR Druhým způsobem je použít zemní sondy na zachycení tepla, které na rozdíl od potrubních kolektorů vyžadují jen málo místa a které se pomocí vrtných zařízení dají umístit do hloubky až 100 m. Tyto zemní sondy se skládají z pěti sond a ze svislých souvislých trubek z polyetylenu, jak je znázorněno na obrázku. Podobně jako u zemních kolektorů cirkuluje systémem nemrz. směs, která odebírá zemské teplo. Měrný výkon sond je závislý na složení půdy a pohybuje sa mezi 30 a 100 W na metr zemní sondy. Podle typu TČ a podle jakosti půdy se pro jedno vytápěné zařízení zřídí případně více sond. Projekt takových zařízení je potřeba předložit na posouzení a požádat příslušný místní úřad o schválení. NÁVRATNOST TEPELNÝCH ČERPADEL Porovnáme si náklady na jednu topnou sezónu při používání elektrokotle, plynového kotle a tepelného čerpadla. Elektrokotel: ( Sk) Plynový kotel: ( Sk) Tepelné čerpadlo: 427 ( Sk) Kromě měsíčních nákladů však musíme počítat i s počáteční investicí. Jaké jsou vstupní náklady? Cena za dodávku a instalaci tepelného čerpadla s ohřevem teplé vody s 300litrovou nerezovou nádrží je cca ( Sk). Investice do plynového kotle s ohřevem teplé vody s 300litrovou nerezovou nádrží je cca ( Sk).

33 ENERGIE PŮDY Investice do elektrokotle s ohřevem teplé vody s 300litrovou nerezovou nádrží je cca ( Sk). Přestože jsou počáteční investice do tepelného čerpadla nejvyšší, je z hlediska návratnosti investice nejúspornějším a nejvýhodnějším řešením. 31 ZAŘÍZENÍ Tepelné čerpadlo POČÁTEČNÍ INVESTICE SPOTŘEBA ZA 10 TOPNÝCH SEZÓN CELKOVÉ NÁKLADY ZA 10 TOPNÝCH SEZÓN = Plynový kotel = Elektrokotel = VÝROBCI TEPELNÝCH ČERPADEL ZEMĚ - VODA Siemens Tempstar TC mach Mastertherm Inotech

34 ZÁVĚR 32 Nízkopotenciální energie se dá ze země odebírat pomocí horizontálního plošného kolektoru nebo z vertikálního vrtu. U tepelných čerpadel voda/voda a země/voda platí v našich klimatických a ekonomických podmínkách pravidlo, podle kterého se doporučuje instalovat výkon tepelného čerpadla na 70 % tepelných ztrát objektu. Nejvíce ztrát je při nejnižších teplotách (jde o řádově několik dní vytápěcí sezóny) pokrytí doplňkovým zdrojem tepla, nejčastěji elektrokotlem. Díky dlouhodobé praxi víme, že instalace výkonu tepelného čerpadla na 100 % tepelných ztrát by znamenala podstatné zvýšení investičních nákladů, které nepřináší téměř žádnou další úsporu nákladů provozu. Námi navrhované systémy jsou tedy ideálním kompromisem mezi investičními a provozními náklady. NAUČÍME SE ŠETŘIT ENERGIÍ Nevýhody vyšší investiční náklady (vrt) rozsáhlé podzemní práce (kolektor) Výhody stabilný vytápěcí výkon úspory až 70 % nákladů

35 NAUČÍME SE ŠETŘIT ENERGIÍ Energie VZDUCHU e vzduchu je obrovské množství tepla, V jeho množství je proměnlivé. Na získávání této energie se používají tepelná čerpadla typu vzduch voda, vzduch - vzduch. Tepelná čerpadla jsou zařízení, která umožňují odebrat teplo z okolí. Dále toto teplo převedou na vyšší teplotní hladinu a odevzdají ho pro potřebu vytápění nebo pro ohřev teplé úžitkové vody. Při provozu tepelného čerpadla nevznikají žádné emise ani pevný odpad, ochlazená voda se vrací do země. Tepelné čerpadla jsou popísané v Energii půdy, uvedeme si zde pouze rozdíly. OBSAH 34 Typy čerpadel 34 Tepelná čerpadla vzduch - voda 35 Účinnost tepelných čerpadiel vzduch - voda 35 Dimenzování tepelných čerpadel vzduch -voda 35 Požadavky na přírodní zdroj 36 Tepelná čerpadla vzduch - vzduch VZDUCH Vzduch je zdroj tepla, který je k dispozici v neomezeném množství, ale má proměnlivou teplotu. Na získání teto energie se používají tepelná čerpadla vzduch voda, vzduch - vzduch. ZDROJE cs/tepelnacerpadlatepelnacerpadlavzduchvzduch/

36 34 NAUČÍME SE ŠETŘIT ENERGIÍ TYPY ČERPADELa prenosu energie A. vzduch - voda B. vzduch - vzduch úspor pokud jsou napojena na nízkoteplotní podlahové vytápění. Tepelné čerpadlo odebírající teplo ze vzduchu nedoporučujeme používat v horských oblastech. TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Vnější jednotkou (výparníkem s ventilátorem) umístěnou venku, je nasáván vzduch, ze kterého je odebírána tepelná energie a opětně je tento vzduch (ochlazený) vyháněn do venkovního prostoru. Vnitřní jednotka, umístěná v objektu, zabezpečuje výrobu topné vody a TUV. Tepelná čerpadla vzduch/ voda dosahují nejlepších České republice jsou pro V tato tepelná čerpadla ideální klimatické podmínky. Vzhledem k průměrné teplotě vzduchu během topné sezóny min. +3 C a schopnosti úsporně vytápět i při venkovní teplotě až -25 C je jejich průměrný výkon stejný jako u systému zeměvoda, jejichž realizace je technicky mnohem náročnější a pro investora podstatně dražší. Vzduch je jako zdroj tepla nejdostupnější, prakticky neomezený a z ekologického hlediska nejvýhodnější. Teplo odebrané vzduchu je totiž opět vráceno zpět tepelnými ztrátami

37 ENERGIE VZDUCHU objektu. ÚČINNOST TEPELNÝCH ČERPADIEL VZDUCH - VODA Průměrny topný faktor systému tepelného čerpadla vzduchvoda v celé topné sezóně se příliš neliší od systému čerpadla zeměvoda. Je to dáno tím, že na začátku a na konci topné sezóny je vzduch teplejší než zem. Přepočteno na peníze, ušetříte u rodinného domu s průměrnou tepelnou ztrátou s tepelným čerpadlem země-voda cca pouze o 2000 Kč/rok více než s typem vzduch-voda. Investiční rozdíl může ale činit až Kč díky ceně vrtů. DIMENZOVÁNÍ TEPELNÝCH ČERPADEL VZDUCH -VODA Výkon tepelného čerpadla vzduch-voda se dimenzuje na 100% tepelných ztrát domu. Tzn. nemusíte mít obavy, pokud je dobře proveden výpočet tepelných ztrát, tepelné čerpadlo váš dům vytopí. Navíc je součástí každé instalace záložní elektrokotel, který případný nedostatek výkonu automaticky doplní. POŽADAVKY NA PŘÍRODNÍ ZDROJ Vnější jednotka musí být umístěna na volném prostranství s dobrým přístupem vzduchu. Důležitým parametrem je, aby se ochlazený, vyfoukávaný vzduch nevracel nazpět. Vytvořila by se tak smyčka, která by podstatně 35

38 36 NAUČÍME SE ŠETŘIT ENERGIÍ snížila účinnost a výkon tepelného čerpadla. Optimální umístění je na jižní, slunečné straně rodinného domu a to buď na fasádu, střechu nebo jako volně stojící mimo objekt. Vzdálenost vnější a vnitřní jednotky je max. 15m. TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VZDUCH Tepelné čerpadlo odebírající teplo z venkovního vzduchu. Vzduch je nasáván do venkovní jednotky tepelného čerpadla, kde je z něj získáno teplo a to je následně použito pro ohřev vzduchu uvnitř vytápěné budovy. Pokud má tepelné čerpadlo jednu vnitřní jednotku, funguje podobně jako krb. Vytápí jednu místnost, ale teplo se přirozeně šíří po celém domě. Díky tomu, že toto tepelné čerpadlo ohřívá vzduch v místnosti přímo, bez prostřednictví topného systému, dosahuje výrazně lepších topných faktorů než klasická tepelná čerpadla vzduch/voda a země/voda. Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch je ideální pro doplnění domů a bytů vytápěných elektrickými přímotopy nebo elektrokotli. Toto tepelné čerpadlo dokáže u elektricky vytápěných domů snížit zásadním způsobem provozní náklady a to

39 ENERGIE VZDUCHU bez složitých stavebních úprav a vysokých investic. Druhou oblastí, kde se tepelná čerpadla vzduch/vzduch velmi dobře uplatní, jsou chaty a chalupy. V těchto objektech tepelné čerpadlo slouží pro temperaci v době kdy je objekt prázdný a pro vytápění, když je objekt využíván. Často se tepelná čerpadla systému vzduch/vzduch využívají pro temperaci a vytápění garáží, dílen, zimních zahrad, restaurací Tepelná čerpadla vzduch/vzduch mohou být rozšířena i o další funkce. Do systému tepelného čerpadla se dají zařadit další soustavy teplovzdušného vytápění např. krbové vložky, či rekuperace. Pokud jste alergici, nebo máte dýchací potíže, jistě oceníte, že systém těchto tepelných čerpadel lze doplnit filtrací: prachovou pachovou bakteriální Bohužel s tímto čerpadlem (na rozdíl od tepelného čerpadla vzduch/voda) není možný ohřev teplé užitkové vody, či vody v bazénu. Tato tepelná čerpadla pracují na stejném principu jako klimatizace. 37

40 ZÁVĚR 38 Užití vzduchu jako zdroje tepla je velmi jednoduché řešení. Vstupní investice na realizaci jsou nízké - nejsou potřebné zemní práce, instalace je rychlá a snadná. Také při teplotě - 20 C pracuje čerpadlo spolehlivě. NAUČÍME SE ŠETŘIT ENERGIÍ Nevýhody Při silných mrazech nižsí účinnost Ne tak vyskoá účinnost, jako voda-voda Nižší stabilita účinnosti Poměr cena/výkon Univerzálné použití Jednoduchá instalace Výhody

41 NAUČÍME SE ŠETŘIT ENERGIÍ Energie BIOMASY Biomasa je definovaná jako hmota organického původu. V souvislosti s energetikou jde nejčastěji o dřevo a dřevěný odpad, slámu a jiné zemědělské zbytky, včetně exkrementů užitkových zvířat. iomasa sloužila v českých a slovenských B zemích ještě poměrně nedávno v období od konce 1. světové do konce 2. světové války k výrobě nezanedbatelného množství různých biopaliv (lihu, dřevěného uhlí, dřevoplynu) nebo přímo k získávání energie spalováním. Po slunečním záření byla biomasa jediným dostupným energetickým zdrojem na Zemi po miliardy let. Nepočítáme-li potraviny, využívá lidstvo biomasu jako zdroj energie od okamžiku, kdy se člověk naučil rozdělávat a udržovat oheň - minimálně desítky tisíc let. OBSAH 40 Princip biomasy 40 Výhody 40 Nevýhody 40 Energetický obsah surovin 41 Zplynování 41 Spalování 41 Schéma spalovacího kotle 41 Zdroje na Slovensku 41 Zdroje v Česku 42 Tekutá biopaliva 42 Pyrolýza 42 Výroba elektrické energie 42 Syntetická paliva 43 Budoucnost ZDROJE obnovitelne-zdroje/energie-biomasy. html vyroba-energie-biomasa.htm biomasy/ biomasa/5902-historie-a-perspektivyoze-biomasa-i

42 40 NAUČÍME SE ŠETŘIT ENERGIÍ PRINCIP BIOMASY ozlišujeme biomasu suchou R (např. dřevo) a mokrou (např. tzv. hnůj tekuté a pevné výkaly hospodářských zvířat smíchané s vodou). Základní technologie zpracování se dělí na suché procesy (termochemická přeměna) jako je spalování, zplynování, pyrolýza a mokré procesy (biochemická přeměna), která zahrnuje anaerobní vyhnívání (metanové kvašení), lihové kvašení a výrobky biovodíku. Zvláštní podskupinu pak tvoří lisované oleje a jejich následná úprava, což je v podstatě mechanicko-chemická přeměna (např. výroba bionafty a přírodních maziv). VÝHODY Velmi výhodná a ekonomicky úsporná varianta pro vytápění rodinných domů. Využívá odpadní látky = nemusíme řešit jejich likvidaci. Z ekologického hlediska velmi příznivá, nepřispívá ke zhoršení skleníkového efektu. NEVÝHODY Zařízení spalující biomasu je nutné budovat v centru oblasti, kde se biomasa vyskytuje. Náklady na její svoz z větší vzdálenosti jsou totiž značné. Lokality nejvhodnější z hlediska dostupnosti biomasy jsou však často velmi vzdálené od potenciálních spotřebitelů tepla, a proto nemusí být výstavba s kombinací výroby elektřiny a tepla ekonomická. Pohodlí nestačí jen zapnout vypínač, nastavit regulaci a vychutnávat si teplo domova. Je potřeba pravidelně obstarat dřevo (biomasu), připravit ho a složit do prostoru určeného pro skladování a při topení ho dodávat do kotle a přikládat vždy, když je to potřeba. Klade tedy velké nároky na obsluhu. Velmi náročné na prostor nutnost skladovat větší množství zásob. ENERGETICKÝ OBSAH SUROVIN apříklad 2 kg slámy nebo dřeva N nahradí 1 l ropy. Sláma a dřevo mají o 20 % vyšší výhřevnost než hnědé uhlí, které je u nás nejdůležitějším primárním zdrojem energie. Bioplyn dosahuje asi 70 % energetického obsahu zemního plynu. V současnosti se využívá hlavně na vytápění a v rozvojových zemích její podíl na trhu s energií představuje 40 % až 90 %.

43 ENERGIE BIOMASY ZPLYNOVÁNÍ e proces, při kterém jsou J produkovány hořlavé plyny jako vodík, oxid uhličitý, metan a některé nehořlavé produkty. Celý proces probíhá při nedokonalém (částečném) hoření a ohřívání biomasy teplem vznikajícím při hoření. Vznikající směs plynů má vysokou energetickou hodnotu a může být použita jako jiná plynná paliva také při výrobě tepla a elektřiny jakož i v motorových vozidlech. Ve vozidlech však plyn vede k nižšímu výkonu motoru asi o 40 %. vytápění, v technologických procesech (procesní teplo) nebo na výrobu elektrické energie. SCHÉMA SPALOVACÍHO KOTLE ZDROJE NA SLOVENSKU 41 SPALOVÁNÍ echnologie přímého spalovaní T biomasy je nejběžnějším způsobem jejího energetického využití. Je to metoda v praxi ověřená a komerčně dostupná na vysoké úrovni. Spalovací zařízení se dodávají v různých provedeních a výkonech, přičemž jsou schopna spalovat prakticky jakákoliv paliva od dřeva přes balíky slámy až po slepičí trus nebo komunální odpad. Význam má především spalování odpadního dřeva a odpadků ze zemědělských produkcí (sláma). Vznikající teplo se využívá na ZDROJE V ČESKU

Využití obnovitelných zdrojů energie a úspory energie na venkově

Využití obnovitelných zdrojů energie a úspory energie na venkově Využití obnovitelných zdrojů energie a úspory energie na venkově (studijní materiály k akci) TENTO PROJEKT Na venkově pro venkov JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ 2 2 RUBRIKA OBSAH SOUČÁST VYVÁŽENÉHO ENERGETICKÉHO MIXU 5 ČEZ A OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 6 Z rodného listu obnovitelných zdrojů 7 ENERGIE VODY 9 K

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 10 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO DECENTRALIZOVANOU ENERGETIKU říjen 2008 Ing. Karel Srdečný Ing. Jiří Beranovský, PhD, MBA Identifikační údaje Předmět zakázky: Technologie vhodné pro decentralizovanou energetiku

Více

Energetická účinnost budov. Studentská příručka

Energetická účinnost budov. Studentská příručka Energetická účinnost budov Studentská příručka Edice CZ 1.0 - září 2009 Aktualizované verze ke stažení na webu projektu IUSES www.iuses.eu. Prohlášení Tento projekt je financován s podporou Evropského

Více

VODNÍ ENERGIE. Ing. Milan Říha

VODNÍ ENERGIE. Ing. Milan Říha VODNÍ ENERGIE Ing. Milan Říha Obsah 1. Úvod... 3 2. Historie zkoumání a využití vodní energie... 3 3. Co je to vodní energie a jak vzniká... 4 3.1. Průtok turbínou a vodní elektrárnou... 6 3.2. Turbíny...

Více

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz 978-80-7080--65-0 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007 www.vscht.cz 2 Obsah Program 21. letní školy 5 Servis VŠCHT Praha středním školám - hodina

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu MOTTO: Voda je uhlí budoucnosti. Energie zítřka je voda rozložená elektrickým proudem. Získané elementy vodík a kyslík zajistí na dlouhou

Více

Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí

Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí DALIBOR DVOŘÁK IVAN JANEČEK OSTRAVA 2012 Obsah 1 Základní poznatky a terminologie atomové fyziky a jaderné fyziky... 4 Atom...

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. učební text

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. učební text OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE učební text Sestavil kolektiv autorů při ISŠ Cheb Vytvořeno v rámci grantového projektu Učíme správně technické obory Obsah Obnovitelný zdroj energie... 4 Vyuţití obnovitelných

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Jiří KOZIOREK, Ph.D.

Více

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie 11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie K velkým problémům lidstva v současné době patří zajišťování jeho energetických potřeb. Energetická potřeba

Více

ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL

ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL Prof. Ing. František Vlk, DrSc. ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav dopravní techniky Vzhledem k docházejícím zásobám ropy a nesmírným

Více

svépomocné solární systémy

svépomocné solární systémy Armin Themeßl Werner Weiß svépomocné solární systémy Příručka projektování a stavby solárních systémů Pro workshop svépomocné instalace přeložil a připravil Ekologický institut Autoři děkují všem, kteří

Více

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí prosinec 2010 Ing.arch. Radek Janků, MVDr. Jan Černý, Ondřej Ertl, Ivana Halámková ČRA PRAHA A.S. 1 KAPITOLY Úvod...

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PETR ŽÍŽALA Vedoucí bakalářské práce : Ing. Michal Kabrhel,

Více

Alternativní zdroje energie

Alternativní zdroje energie METODICKÁ PŘÍRUČKA Alternativní zdroje energie Název projektu: Multilaterální vzdělávání v oblasti alternativních zdrojů energie Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.49/02.0004 www.vzdelavani-meres.cz METODICKÁ

Více

Obnovitelná energetika

Obnovitelná energetika Obnovitelná energetika EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Mgr. Ivo Solař, Ing. Jiří Heger, Ing. Zbyněk Bouda Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských

Více

v energetice a dopravě

v energetice a dopravě Katedra elektroenergetiky a ekologie Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni Diplomová práce Výroba, úprava a využití bioplynu v energetice a dopravě T e r e z a V y š t e i n o v á Školitel:

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE MALÝ FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM SMALL PHOTOVOLTAIC

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

NIBE Země-voda NOVÁ GENERACE TEPELNÝCH ČERPADEL. NIBE země voda 1

NIBE Země-voda NOVÁ GENERACE TEPELNÝCH ČERPADEL. NIBE země voda 1 NIBE Země-voda NOVÁ GENERACE TEPELNÝCH ČERPADEL NIBE země voda 1 NIBE země voda 2 + SLUNEČNÍ TEPLO ULOŽENÉ V ZEMI OBROVSKÝ ZDROJ ENERGIE, KTERÝ UŽ JEN ČEKÁ NA VYUŽITÍ Podívejte se z okna. Co vidíte? Ulici?

Více

Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového hospodářství v ČR

Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového hospodářství v ČR Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového hospodářství v ČR Únor 2010 Strategická výzkumná agenda vodíkových technologií Únor 2010 Česká vodíková technologická platforma (HYTEP Hydrogen Technology

Více

Pasivní domy Úsporné zdroje energie

Pasivní domy Úsporné zdroje energie Pasivní domy Úsporné zdroje energie Když už šetřit, tak pořádně! Domácnosti jsou se spotřebou primární energie přes 40% po průmyslu druhým největším spotřebitelem energie v ČR. U pasivních domů je značně

Více

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce Audit v oblasti udržitelné energie Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce 2010 Audit v oblasti udržitelné energie Tato publikace byla vytvořena Pracovní skupinou INTOSAI pro audit v oblasti životního

Více

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE ZE VŠECH STRAN

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE ZE VŠECH STRAN ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE ZE VŠECH STRAN ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE ZE VŠECH STRAN OBSAH 3 OBSAH Jak skladovat energii Jan Tůma 7 Energie a její přeměny Jan Tůma 21 Bydlení a energie Jiří

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více