Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Železný RNDr. František Wohlmuth

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Železný RNDr. František Wohlmuth"

Transkript

1 Město Ostrov Usnesení z 26. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 13. prosince 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Železný RNDr. František Wohlmuth Ing. Jana Punčochářová Šárka Růžičková Program: 1. Kontrola plnění usnesení RM 2. Mimořádná přidělení bytů OSVZ 3. Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů OSVZ 4. Dohody o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené obcemi o výkonu přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích OKSVS 5. Jmenování členů školských rad základních škol - OKSVS 6. Návrh ceníků služeb příspěvkových organizací pro rok OKSVS 7. Žádost MŠ Halasova o odpis pohledávky - OKSVS 8. Žádost ZŠ J.V.Myslbeka a MŠ o souhlas s přijetím finančního daru - OKSVS 9. Převod majetku do správy příspěvkových organizací města - OKSVS 10. Digitalizace kina v Ostrově - OKSVS 11. Dům kultury Ostrov Centrum pro kulturu, vzdělávání a volný čas, reg. č.: CZ.1.09/1.2.00/ zadávací a obchodní podmínky jednacího řízení bez uveřejnění a složení hodnotící komise a komise pro otvírání obálek OI 12. Finanční podpora změny způsobu vytápění pro rok 2012 OMM 13. Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2012 OMM 14. Nákup stavby garáže na st. p. č. 1073/6 včetně st. p. č. 1073/6 v k. ú. Ostrov nad Ohří - OMM 15. Zřízení věcného břemene na p. p. č. 91, 93/1, 1434/46, 1434/70 a 1448/1 v k. ú. Květnová - OMM 16. Výběrové řízení na poskytovatele služeb dražebníka veřejných dražeb pro Město Ostrov - OMM 17. Pronájmy - OMM a) Dodatek smlouvy reg. č s ČZS ZO a uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí kupní s panem Pavlem Čekanem mladším b) Pronájem nebytového prostoru o výměře 180,14 m2, na č. p. 1030, ul. Brigádnická, Ostrov c) Pronájem nebytového prostoru o výměře 74,0 m2, na č. p. 15, Staré náměstí, Ostrov d) Pronájem vodních ploch p. p. č 374 a 369 v k. ú. Dolní Žďár, včetně přivaděče vody, a p. p. č. 10/1 v k. ú. Květnová 18. Prodej p.p.č. 143, p. p. č. 144, p. p. č. 145 a p. p. č. 146, vše v k. ú. Kfely u Ostrova, paní JUDr. Romaně Filkové - OMM 19. Veřejná zakázka na "Správu městského útulku pro psy v Ostrově" - výběr zhotovitele - OSMM 20. Dodatek č. 2 k mandátní smlouvě na "Zajištění správy a provozu městského koupaliště - OSMM 1

2 21. Odstoupení od smlouvy o dílo na "ZŠ J.V.Myslbeka - rekonstrukce sociálních prostor 1-4 NP" uzavřené se společností VAKSMAX s. r. o. OSMM 22. Návrh rozpočtu města na rok 2012 (4.čtení) OF 23. Rozpočtová opatření, přesuny v rozpisu rozpočtu a změny, přesuny prostředků závazných ukazatelů u příspěvkových organizací OF 24. Prominutí poplatku z prodlení - OF 25. Změna organizačního řádu MěÚ 26. Výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace 27. Informace starosty a) Zrušení smluv o zabezpečení veřejné služby - OSVZ b) Žádost Městské knihovny Ostrov o souhlas s podáním žádosti o dotaci OKSVS 28. Zprávy z komisí Usn. RM č. 968/11 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2010 pod č. 299/10 a z roku 2011 pod č. 125/11, 504/11, 551/11, 610/11, 657/11, 660/11, 692/11, 693/11, 754/11, 819/11, 855/11, 912/11, 914/11, 915/11, 929/11, 930/11, 934/11, 936/11, 940/11 až 952/11, 960/11 až 964/11 a 966/11. Usn. RM č. 969/11 Mimořádná přidělení bytů 2. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu p. Alexandru Szabóovi, sl. Martině Didové, p. Petru Bezperátovi, p. Viliamu Rigovi. Usn. RM č. 970/11 2. RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 2+0 č v původní čp na Jáchymovské ul. v Ostrově sl. Janě Lípové. Usn. RM č. 971/11 2. RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+0 č. 1 v původní čp na Jáchymovské ul. v Ostrově p. Michalu Liscovi. Usn. RM č. 972/11 2. RM souhlasí s doplněním Pořadníku na byty v Domě s pečovatelskou službou Ostrov, Hlavní tř o tyto žadatele a v tomto pořadí: Miroslava Kocourková, Emilie Brtková, František Kincl, Pavla Vrzalová, Iva Jarošová, Věra Hošková, Naděžda Doležalová, Gabriela Schillingová pořadník jednotlivců; Barbora a Ján Gondovi pořadník dvojic Usn. RM č. 973/11 2. RM souhlasí s přidělením menšího bytu v DPS v Ostrově pí. Alžbětě Kopecké dle předloženého návrhu. Usn. RM č. 974/11 2. RM nesouhlasí s přednostním přidělením bytu v DPS v Ostrově pí. Aleně Braunové. Usn. RM č. 975/11 2. RM souhlasí s podnájmem bytu v ul. Odborů čp. 612/12 o velikosti 1+kk pro p. Patrika Sošku, Dis. - na dobu od do Usn. RM č. 976/11 2. RM souhlasí se zrušením usn. RM č. 798/11 ze dne

3 Usn. RM č. 977/11 2. RM souhlasí s ukončením stávající nájemní smlouvy a uzavřením nové nájemní smlouvy s pí. Maxinovou k bytu v ul. Odborů čp. 619/25 v Ostrově na kratší dobu, a to na 3 měsíce s možností prodloužení. 3. bez usnesení. Směny, přechody, přidělení a podnájmy bytů Usn. RM č. 978/11 Dohody o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené obcemi o výkonu přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích 4. RM schvaluje v souladu s ust. 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Obcí Hájek a Městem Ostrov na dobu určitou od do , v oblasti přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Usn. RM č. 979/11 4. RM schvaluje v souladu s ust. 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Městem Horní Blatná a Městem Ostrov na dobu určitou od do , v oblasti přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Usn. RM č. 980/11 4. RM schvaluje v souladu s ust. 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Obcí Krásný Les a Městem Ostrov na dobu určitou od do , v oblasti přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Usn. RM č. 981/11 4. RM schvaluje v souladu s ust. 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Obcí Stráž nad Ohří a Městem Ostrov na dobu určitou od do , v oblasti přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Usn. RM č. 982/11 4. RM schvaluje v souladu s ust. 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Obcí Vojkovice a Městem Ostrov na dobu určitou od do , v oblasti přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Usn. RM č. 983/11 Jmenování členů školských rad základních škol 5. RM jmenuje tyto členy Školské rady Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary na další tříleté funkční období: zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků Mgr. Andreu Luncarovou a Mgr. Lenku Novou, zástupce pedagogických pracovníků Mgr. Janu Tomkovou a Mgr. Zdeňku Šetkovou, zástupce zřizovatele Tatianu Kocábovou a Bc. Pavla Čekana. Usn. RM č. 984/11 5. RM jmenuje tyto členy Školské rady Základní školy Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary na další tříleté funkční období: zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků Mgr. Janu Pavlíkovou a Ing. Romana Kubištu, zástupce pedagogických pracovníků Mgr. Simonu Hnátovou a Mgr. Janu Svobodovou, zástupce zřizovatele Ing. Jiřího Bárneta a Mgr. Libora Bílka. 3

4 Usn. RM č. 985/11 5. RM jmenuje tyto členy Školské rady Základní školy Josefa Václava Myslbeka a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary na další tříleté funkční období: zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků Mgr. Markétu Hruškovou a Jiřího Jiskru, zástupce pedagogických pracovníků Mgr. Andreu Bärreiterovou a Mgr. Václava Hrušku, zástupce zřizovatele Mgr. Lucii Mildorfovou a Ing. Vladimíra Trafinu. Usn. RM č. 986/11 Návrh ceníků služeb příspěvkových organizací pro rok RM schvaluje změny v ceníku služeb Domu kultury Ostrov dle předloženého návrhu s účinností od Usn. RM č. 987/11 6. RM schvaluje změny v ceníku služeb Městské knihovny Ostrov dle předloženého návrhu s účinností od Usn. RM č. 988/11 Žádost MŠ Halasova o odpis pohledávky 7. RM schvaluje odpis nevymahatelné pohledávky Mateřské školy Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy Vary ve výši 4.000,-- Kč. Usn. RM č. 989/11 Žádost ZŠ J.V. Myslbeka a MŠ o souhlas s přijetím finančního daru 8. RM dává Základní škole Josefa Václava Myslbeka a Mateřské škole Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary souhlas k přijetí finančního daru ve výši ,-- Kč od firmy SLOT Game, a. s. Usn. RM č. 990/11 Převod majetku do správy příspěvkových organizací města 9. RM souhlasí s bezúplatným převodem vybavení na školní zahradu v celkové hodnotě ,- Kč pořízeného zřizovatelem do správy Mateřské škole Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary. Usn. RM č. 991/11 9. RM souhlasí s bezúplatným převodem vybavení školní kuchyně v celkové hodnotě 9.098,00 Kč pořízeného zřizovatelem do správy Mateřské škole Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary. Usn. RM č. 992/11 9. RM souhlasí s bezúplatným převodem vybavení Letního tábora a rekreačního střediska MDDM Ostrov v Manětíně v rámci 1. i 2. etapy v celkové hodnotě ,-- Kč pořízeného zřizovatelem do správy Městskému domu dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary bez usnesení Digitalizace kina v Ostrově 4

5 Usn. RM č. 993/11 Dům kultury Ostrov Centrum pro kulturu, vzdělávání a volný čas, reg. č.: CZ.1.09/1.2.00/ zadávací a obchodní podmínky jednacího řízení bez uveřejnění a složení hodnotící komise a komise pro otvírání obálek 11. RM schvaluje pro veřejnou zakázku na provedení stavby Dům kultury Ostrov Centrum pro kulturu, vzdělávání a volný čas, reg. č. projektu CZ.1.09/1.2.00/ Pochozí lávky v půdním prostoru, 1) Úprava nosné dřevěné konstrukce podlahy hlediště, 2) Doplnění nosné konstrukce podlah v pozicích bočních chodeb hlediště balkónu včetně podlahových desek a nově profilovaných schodišť v pozicích těchto chodeb, 3) Úprava trasy vzduchotechniky a polohy výústek, Stavební úpravy výtahové šachty, Uchycení podlahy jeviště k stávající ocelové konstrukci, Vytápění prostoru jeviště, Sanace základů 1. PP M.č (prostor pod kulisárnou), Přeložka rozvodu vody vedeného 1. PP M.č. 0.07, 0.09 formu jednacího řízení bez uveřejnění zadávací podmínky, obchodní podmínky a výběr dodavatele. Usn. RM č. 994/ RM schvaluje složení hodnotící komise a komise pro otvírání obálek dle předloženého návrhu a stanovuje, že otvírání i posouzení provede hodnotící komise. Usn. RM č. 995/11 Finanční podpora změny způsobu vytápění pro rok RM doporučuje ZM schválit poskytování finanční podpory obyvatelům města v roce 2012 na realizaci změny způsobu vytápění za rok 2011 a rok 2012 formou finančního příspěvku dle podmínek uvedených v příloze předloženého návrhu. Usn. RM č. 996/11 Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok RM doporučuje ZM schválit Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2012 v předloženém znění. Usn. RM č. 997/11 Nákup stavby garáže na st. p. č. 1073/6 včetně st. p. č. 1073/6 v k. ú. Ostrov nad Ohří 14. RM navrhuje ZM schválit v rámci využití předkupního práva převod stavby garáže na st. p. č. 1073/6, včetně st. p. č. 1073/6 o výměře 25 m 2 v k. ú. Ostrov na Ohří z majetku paní Jany Brychtové, bytem Družební 1326, Ostrov, do majetku Města Ostrov, za cenu obvyklou dle znaleckého posudku a nabídky vlastníka, ve výši ,- Kč. Usn. RM č. 998/11 Zřízení věcného břemene na p. p. č. 91, 93/1, 1434/46, 1434/70 a 1448/1 v k. ú. Květnová 15. RM schvaluje zřízení věcného břemene za účelem uložení, provozování, údržby a opravy zařízení pro distribuci elektřiny, dle GP konečného zaměření stavby Květnová, č. p kabel NN, vymezujícího rozsah věcného břemene na p. p. č. 91, 93/1, 1434/46, 1434/70 a 1448/1 v k. ú. Květnová pro oprávněného, společnost ČEZ Distribuce, a. s., za dohodnutou celkovou jednorázovou náhradu ve výši 3.660,- Kč plus DPH v zákonné výši platné ke dni uzavření konečné smlouvy. Náklady na zřízení věcného břemene, včetně zaplacení náhrad povinnému, ponese oprávněný. Usn. RM č. 999/11 Výběrové řízení na poskytovatele služeb dražebníka veřejných dražeb pro Město Ostrov 16. RM schvaluje vítězem Výběrového řízení na poskytovatele služeb dražebníka veřejných dražeb pro Město Ostrov, společnost VH Finanční s. r. o., se sídlem Západní 1448/16, Karlovy Vary a zároveň ukládá OMM uzavřít s touto společností Rámcovou smlouvu na dobu určitou od do , za podmínek vymezených v nabídce. 5

6 Pronájmy Usn. RM č. 1000/11 Dodatek smlouvy reg. č s ČZS ZO a uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí kupní s panem Pavlem Čekanem mladším 17a) RM schvaluje dohodu o ukončení části Nájemní smlouvy uzavřené s ČSZ ZO Ostrov dodatkem č. 6 nájemní smlouvy reg. č uzavřené mezi Městem Ostrov a ČSZ ZO Ostrov. A to v rozsahu pozemků p. p. č. 1338/1, 1338/4, 1338/5 a části p. p. č. 1337/1, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří s účinností ke dni Usn. RM č. 1001/11 17a) RM schvaluje uzavření smlouvy nájemní a smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi Městem Ostrov a panem Pavlem Čekanem ml., bytem Hroznětínská 1321, Ostrov, a to na předmětné pozemky p. p. č. 1338/1 o výměře 217 m 2, 1338/4 o výměře 119 m 2, 1338/5 o výměře 262 m 2 a části p. p. č. 1337/1 o výměře 122 m 2 z celkové výměry 702 m 2, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří ke dni Usn. RM č. 1002/11 Pronájem nebytového prostoru o výměře 180,14 m2, na č. p. 1030, ul. Brigádnická, Ostrov 17b) RM schvaluje pronájem nebytového prostoru na č. p. 1030, Ostrov, ulice Brigádnická, o výměře 180,14 m 2, panu Hoi Nguyen Huu, Ostrov, Staré náměstí 14, PSČ , za nabídnuté nájemné ve výši 852,- Kč/m 2 /rok, za účelem provozování prodejny ovoce a zeleniny, potravin a drogerie. Usn. RM č. 1003/11 Pronájem nebytového prostoru o výměře 74,0 m2, na č. p. 15, Staré náměstí, Ostrov 17c) RM schvaluje pronájem nebytového prostoru na č. p. 15, Ostrov, Staré náměstí, o výměře 74 m 2, paní Iloně Ivaškovičové, Ostrov, Družební 1322, PSČ , za nabídnuté nájemné ve výši 1.200,-Kč/m 2 /rok za účelem provozování půjčovny společenských a svatebních šatů a produkční agentury. Usn. RM č. 1004/11 17c) RM schvaluje, v souladu s Programem aktivní podpory podnikání, prominutí hrazení nájemného za nebytový prostor o výměře 74 m 2 na č. p. 15, Ostrov, Staré náměstí, paní Iloně Ivaškovičové, a to po dobu 1 roku. Usn. RM č. 1005/11 Pronájem vodních ploch p. p. č 374 a 369 v k. ú. Dolní Žďár, včetně přivaděče vody, a p. p. č. 10/1 v k. ú. Květnová 17d) RM neschvaluje záměr pronajmout vodní plochy p. p. č 374 a 369 v k. ú. Dolní Žďár, včetně přivaděče vody, a p. p. č. 10/1 v k. ú. Květnová, paní Danuši Ondekové bez usnesení Prodej p. p. č. 143, p. p. č. 144, p. p. č. 145 a p. p. č. 146, vše v k. ú. Kfely u Ostrova, paní JUDr. Romaně Filkové Usn. RM č. 1006/11 Veřejná zakázka na "Správu městského útulku pro psy v Ostrově" - výběr zhotovitele 19. RM vyhlašuje vítězem veřejné zakázky Správa a provoz městského útulku pro psy v Ostrově : Občanské sdružení Ostrovský Macík, Horní Žďár 50, Ostrov za nabídkovou cenu ,- Kč/měsíc. 6

7 20. - bez usnesení Dodatek č. 2 k mandátní smlouvě na "Zajištění správy a provozu městského koupaliště Usn. RM č. 1007/11 Odstoupení od smlouvy o dílo na "ZŠ J.V.Myslbeka - rekonstrukce sociálních prostor 1-4 NP" uzavřené se společností VAKSMAX s. r. o. 21. RM souhlasí s odstoupením od 2.etapy zakázky Rekonstrukce sociálních prostor 3. a 4. NP ZŠ J.V.Myslbeka v termínu , na kterou byla uzavřena Smlouva o dílo reg. číslo z s firmou WAKSMAX s. r. o., K. Čapka 1308/12, Karlovy Vary. Usn. RM č. 1008/ RM ukládá odboru SMM do konce února 2012 vyhlásit novou veřejnou zakázku na zajištění pokračování v realizaci díla Rekonstrukce sociálních prostor 3. a 4. NP ZŠ J.V.Myslbeka s realizací v termínu Usn. RM č. 1009/11 Návrh rozpočtu města na rok 2012 (4.čtení) 22. RM bere na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2012 ve čtvrtém čtení, kde navrhované příjmy města včetně převodů finančních prostředků z jednotlivých fondů města do rozpočtu činí tis. Kč a výdaje města včetně financování činí tis. Kč. Rozpočtová opatření, přesuny v rozpisu rozpočtu a změny, přesuny prostředků závazných ukazatelů u příspěvkových organizací Usn. RM č. 1010/11 Rozpočtové opatření č. 140/2011 OKSVS přesun finančních prostředků na dohody o provedení práce nebo činnosti a na zhotovení video sekvence Klášterní areál 23a) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 140/2011: Zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2011 o 13 tis. Kč u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy na dohody o provedení práce nebo činnosti, zvyšují se výdaje o 2 tis. Kč na zhotovení video sekvence Klášterní areál a snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2011 o 15 tis. Kč u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy na překladatelskou a moderátorskou činnost. Usn. RM č. 1011/11 Rozpočtové opatření č. 141/2011 OKSVS přesun finančních prostředků na hudební produkci ke kulturní akci 23b) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 141/2011: Zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2011 ve výši 3 tis. Kč u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy na hudební produkci ke kulturní akci a snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2011 o 3 tis. Kč u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy na řádku 20. let výročí podpisu smlouvy s Rastattem. Usn. RM č. 1012/11 Rozpočtové opatření č. 142/2011 MP přesun finančních prostředků u městské policie 23c) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 142/2011, které obsahuje několik rozpočtových změn: Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2011 o 25 tis. Kč u městské policie na nákup výpočetní techniky, snižují se výdaje o 35 tis. Kč na řádku elektrická energie, snižují se výdaje o 30 tis. Kč na nákup pohonných hmot, snižují se výdaje o 10 tis. Kč na řádku školení, zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2011 o 25 tis. Kč u městské policie na nákup drobného hmotného majetku, zvyšují se výdaje o 35 tis. Kč na nákup kompletní výstroje a zvyšují se výdaje o 40 tis. Kč na řádku obměna výstroje. 7

8 Usn. RM č. 1013/11 Rozpočtové opatření č. 143/2011 OKSVS přesun finančních prostředků na opravy aut MěÚ a nákup PHM 23d) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 143/2011: Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2011 o 40 tis. Kč u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy na řádku teplo a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2011 o 20 tis. Kč u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy na opravy a provoz aut MěÚ a zvyšují se výdaje o 20 tis. Kč na nákup PHM. Usn. RM č. 1014/11 Rozpočtové opatření č. 144/2011 OŽP - zařazení neinvestiční účelové dotace z Ministerstva zemědělství na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za I. pololetí e) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 144/2011: Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2011 o ,00 Kč z účelové neinvestiční dotace z Ministerstva zemědělství na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za I. pololetí 2011 pod účelovým znakem a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 o ,00 Kč na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin pod účelovým znakem Usn. RM č. 1015/11 Rozpočtové opatření č. 145/2011 OKSVS přesun finančních prostředků u příspěvku na provoz v DK a klášteře 23f) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 145/2011: Zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2011 o 100 tis. Kč u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy na řádku Dům kultury - příspěvek na provoz a snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2011 o 100 tis. Kč u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy na řádku Dům kultury příspěvek na provozní náklady v klášteře. Usn. RM č. 1016/11 23f) RM schvaluje změny závazných ukazatelů PO č. 7/2011: Snižují se náklady ve výkazu zisku a ztrát u DK Ostrov pro rok 2011 o 60 tis. Kč na řádku materiál, snižují se náklady u DK klášter o 100 tis. Kč na mzdové náklady, zvyšují se náklady ve výkazu zisku a ztrát u DK Ostrov pro rok 2011 o 60 tis. Kč na řádku zajištění služeb a zvyšují se náklady u DK o 100 tis. Kč na mzdové náklady. Usn. RM č. 1017/11 Změny a přesuny prostředků závazných ukazatelů PO č. 8/2011 OKSVS Městská knihovna Ostrov přesun mezi nákladovými účty 23g) RM schvaluje změny závazných ukazatelů PO č. 8/2011: Zvyšují se náklady ve výkazu zisku a ztrát u Městské knihovny Ostrov pro rok 2011 o ,00 Kč na řádku ostatní náklady a snižují se náklady ve výkazu zisku a ztrát u Městské knihovny Ostrov pro rok 2011 o ,00 tis. Kč na řádku pára a ohřev. Usn. RM č. 1018/11 Rozpočtové opatření č. 146/2011 OSMM přesun finančních prostředků na světelné motivy na vánoční strom 23h) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 146/2011: Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2011 o ,00 Kč u odboru správy majetku města na PD na výměnu stožárů u veřejného osvětlení a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2011 o ,00 Kč u odboru správy majetku města na nákup světelných motivů na vánoční strom. Usn. RM č. 1019/11 Rozpočtové opatření č. 147/2011 OKSVS přesun finančních prostředků na sociální a zdravotní pojištění u uvolněných zastupitelů 8

9 23i) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 147/2011: Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2011 o 29 tis. Kč u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy na sociální pojištění z platů zaměstnanců, zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2011 o 24 tis. Kč u odboru kanceláře starosty města a vnitřní správy na sociální pojištění uvolněných zastupitelů a zvyšují se výdaje o 5 tis. Kč na zdravotní pojištění uvolněných zastupitelů. Usn. RM č. 1020/11 Rozpočtové opatření č. 148/2011 OSVZ změna dávek ze státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči na základě rozhodnutí ÚZ j) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 148/2011: Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2011 u odboru sociálních věcí a zdravotnictví na základě změny rozhodnutí č. 1 v rámci státní dotace na výplatu příspěvku na péči pod účelovým znakem o tis. Kč a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 o tis. Kč na výplatu příspěvku na péči pod účelovým znakem Usn. RM č. 1021/11 Rozpočtové opatření č. 149/2011 OSVZ změna dávek ze státního rozpočtu na dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky pro těžce zdravotně postižené ÚZ k) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 149/2011: Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2011 u odboru sociálních věcí a zdravotnictví v rámci státní dotace na dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky pro těžce zdravotně postižené ÚZ o 1 mil. Kč a zvýšení výdajů o 1 mil. Kč na výplatu dávek zdravotně postiženým občanům a dávky povahy sociálního zabezpečení, účelový znak Usn. RM č. 1022/11 Rozpočtové opatření č. 150/2011 OKSVS účelový neinvestiční příspěvek z Úřadu práce na vytvoření pracovních příležitostí na veřejně prospěšné práce 23l) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 150/2011: Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2011 o ,00 Kč z účelového příspěvku z Úřadu práce na vytvoření pracovních příležitostí na veřejně prospěšné práce pod účelovým znakem a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 o ,00 Kč na mzdové náklady na zaměstnance, včetně pojistného a náhrady platu v době nemoci pod účelovým znakem Usn. RM č. 1023/11 Rozpočtové opatření č. 151/2011 OKSVS přesun finančních prostředků na platy zaměstnanců 23m) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 151/2011: Zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy o 40 tis. Kč na platy zaměstnanců MěÚ a snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 o 40 tis. Kč na náhrady platů v době nemoci. Usn. RM č. 1024/11 Rozpočtové opatření č. 152/2011 OKSVS přesun finančních prostředků na cestovní náhrady pro neuvolněné členy ZM 23n) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 152/2011: Zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy o 3 tis. Kč na cestovní náhrady pro neuvolněné členy ZM a snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 o 3 tis. Kč na řádku setkání starousedlíků. Usn. RM č. 1025/11 Rozpočtové opatření č. 153/2011 OŽP účelová neinvestiční dotace z Ministerstva zemědělství na činnost odborného lesního hospodáře 9

10 za III. čtvrtletí o) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 153/2011: Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2011 o ,00 Kč z účelové neinvestiční dotace z Ministerstva zemědělství na činnost odborného lesního hospodáře pod účelovým znakem a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 o ,00 Kč na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za období III. čtvrtletí 2011 pod účelovým znakem Usn. RM č. 1026/11 Přesun v rozpisu rozpočtu č. 16/2011 OSMM přesun mezi zúčtovatelnými příjmy a výdaji na spotřebu tepla 23p) RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 16/2011: Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2011 u odboru správy majetku města o 384 tis. Kč ze zálohových plateb od uživatelů bytů na teplo, snížení příjmů o 304 tis. Kč na TUV, snížení příjmů o 80 tis. Kč na vodné stočné, zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 u odboru správy majetku města o 384 tis. Kč na zaplacení záloh na teplo, snížení výdajů o 304 tis. Kč na TUV a snížení výdajů o 80 tis. Kč na vodné stočné. Usn. RM č. 1027/11 Rozpočtové opatření č. 154/2011 OŽP účelová neinvestiční dotace z Ministerstva životního prostředí na akci Revitalizace VKP Andělská alej 1. etapa 23q) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 154/2011: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2011 ve výši ,00 Kč z účelové neinvestiční dotace z Ministerstva životního prostředí na akci Revitalizace VKP Andělská alej 1. etapa pod účelovým znakem a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2011 ve výši ,00 Kč na úhradu nákladů v rámci programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny pod účelovým znakem Usn. RM č. 1028/11 Přesun v rozpisu rozpočtu č. 17/2011 OKSVS přesun finančních prostředků v sociálním fondu 23r) RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 17/2011: Zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy o 36 tis. Kč na řádku sociální fond kulturní a sportovní činnost a snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2011 u odboru kanceláře starosty a vnitřní správy o 36 tis. Kč na řádku sociální fond finanční dary, pracovní a životní jubilea zaměstnanců MěÚ. Usn. RM č. 1029/11 Prominutí poplatku z prodlení 24. RM neschvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 2.857,- Kč panu Janu Zmeškalovi za pronájem nebytových prostor v Brigádnické ulici č. p Usn. RM č. 1030/11 Změna organizačního řádu MěÚ 25. RM schvaluje změnu přílohy číslo 1 a přílohy číslo 2 organizačního řádu v předloženém znění s platností ke dni Usn. RM č. 1031/11 Výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace 26. RM vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele/ky příspěvkové organizace Dům kultury Ostrov a schvaluje oznámení o konání výběrového řízení v předloženém znění. 10

11 Informace starosty Usn. RM č. 1032/11 Zrušení smluv o zabezpečení veřejné služby 27a) RM schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o zabezpečení veřejné služby ze dne reg. č ke dni Usn. RM č. 1033/11 27a) RM schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o zabezpečení veřejné služby ze dne reg. č ke dni Usn. RM č. 1034/11 27a) RM pověřuje starostu města podpisem dohod o ukončení veřejné služby Usn. RM č. 1035/11 Žádost Městské knihovny Ostrov o souhlas s podáním žádosti o dotaci 27b) RM dává Městské knihovně Ostrov, příspěvkové organizaci souhlas k podání žádosti o dotaci na Veřejné informační služby knihoven vypsané Ministerstvem kultury ČR pro rok Zprávy z komisí Bc. Pavel Čekan starosta města Milan Matějka místostarosta 11

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Ing. Jana Punčochářová

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Ing. Jana Punčochářová Město Ostrov Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 29. února 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Milan Matějka, Mgr.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Milan Matějka, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 18. listopadu 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. srpna 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 97. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 16.12.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2010. Usnesení č. 1 /10-29 /10

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2010. Usnesení č. 1 /10-29 /10 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2010 Usnení č. 1 /10 29 /10 1/10 Schválení programu 2/10 Kontrola usnení 3/10 Prodej bytové jednotky č. 2554/4 ul. Černobýla v Žatci 4/10

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 3. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 23. března 2011 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

U S N E S E N Í R 1580/01-10

U S N E S E N Í R 1580/01-10 U S N E S E N Í ze 70. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2010 v 13:00 hodin v v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám. 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Přítomni: Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, p. Šenkýř, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek Omluven: Pozdní příchod:

Více

USNESENÍ č. RM 25/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23.9.2013

USNESENÍ č. RM 25/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23.9.2013 USNESENÍ č. RM 25/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23.9.2013 Rada města Kostelec nad Orlicí 1. schvaluje a) dohodu o skončení mandátní smlouvy na obsluhu kotelen ze dne 1.2.2013 se

Více

PROGRAM 39. RMČ BS. 13) Finanční neinvestiční transfer Centrum pro rodinu a sociální péči,

PROGRAM 39. RMČ BS. 13) Finanční neinvestiční transfer Centrum pro rodinu a sociální péči, PROGRAM 39. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 38. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 39. RMČ BS d) Schválení programu 39. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Pěší trasa

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 4.2.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 1/29/RM/2015 Zahájení a schválení programu 29. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 29. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 19. zasedání Rady města, konaného dne 04. 08. 2015 od 13.00 hodin v kanceláři

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11 U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. ledna 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 27. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 09.12.2015 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014 Usnesení ze 111. zasedání Rady města Rychvald, dne 29. 09. 2014 Kontrola usnesení 111/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 111/2. Rada města

Více

Zápis. z 76. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 18. prosince 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 76. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 18. prosince 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 76. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 18. prosince 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík

Více

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 10. 3. 2011 v 16:00 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 č. 157 u p r a v e n á v e r z e 1. projednala předložený materiál č. 14, pronájem pozemku p.č. 1195/16 k.ú. Kynšperk nad Ohří

Více

Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011

Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011 Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 7. prosince 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, Ing. Petr

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) Jedna se pouze o výpis z usnesení, dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009

ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009 ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009 1. Problematika životního prostředí Ing. Šípošová 10.00-11.30 - smlouva zeleň - představení firmy - plán akcí na r. 2009 - TST - smlouva odpady na

Více

Zápis a usnesení č. 20/2015 ze zasedání Rady města Sadská konaného dne 7.10. 2015 v budově MěÚ I. Žádost paní M. Lattové Rada města schválila:

Zápis a usnesení č. 20/2015 ze zasedání Rady města Sadská konaného dne 7.10. 2015 v budově MěÚ I. Žádost paní M. Lattové Rada města schválila: Zápis a usnesení č. 20/2015 ze zasedání Rady města Sadská konaného dne 7.10. 2015 v budově MěÚ Text byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni:

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 30. zasedání Rady města, konaného dne 21. 12. 2015 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2013: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 377 tis. Kč převodem z Fondu rezerv

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2013: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 377 tis. Kč převodem z Fondu rezerv Město Ostrov Usnesení z 1. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 13. března 2013 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 Usnesení 1/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

Rada 24 (16. 11. 2015) 1

Rada 24 (16. 11. 2015) 1 Zápis č. 24 ze schůze rady města Velešín, konané dne 16.11.2015 Přítomen: Mgr. Hana Císařová, Mgr. Josef Klíma, Ing. Milan Prokeš, Jiří Růžička, Ing. Lenka Šípková Začátek: 10,00 hod Konec: 11,00 hod P

Více

Výpis z U s n e s e n í č. 3/2013 3.1.13 bere na vědomí 3.2.13 souhlasí 3.3.13 souhlasí ukládá 3.4.13 schvaluje pověřuje 3.5.

Výpis z U s n e s e n í č. 3/2013 3.1.13 bere na vědomí 3.2.13 souhlasí 3.3.13 souhlasí ukládá 3.4.13 schvaluje pověřuje 3.5. Výpis z U s n e s e n í č. 3/2013 ze zasedání Rady města, konaného 28.1.2013 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 3.1.13 Rada města bere na vědomí zprávu starostky o činnosti samosprávy. 3.2.13 Rada města

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/074 ze 74. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.10.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

USNESENÍ č. RM 18/2015 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 24.8.2015

USNESENÍ č. RM 18/2015 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 24.8.2015 USNESENÍ č. RM 18/2015 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 24.8.2015 Rada města Kostelec nad Orlicí 1. schvaluje a) zadávací dokumentaci včetně příloh na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

Více

Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík Bc.

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 46. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 27.08.2012

Město Horažďovice. Usnesení ze 46. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 27.08.2012 Město Horažďovice Usnesení ze 46. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 27.08.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Z á p i s z 14. jednání Rady města Strakonice konaného 9. března 2011 v kanceláři starosty

Z á p i s z 14. jednání Rady města Strakonice konaného 9. března 2011 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 14. jednání Rady města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 1. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. listopadu 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Plnění

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008 146/2008 Rada města Lanškroun podle čl. IV. Obecně závazné vyhlášky Města Lanškroun č. 6/97, o vytvoření Fondu rozvoje bydlení, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 62. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 10.03.2014 od 14:55 hodin Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 62. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 10.03.2014 od 14:55 hodin Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 62. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 10.03.2014 od 14:55 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 9. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.03.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 9. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.03.2015 Město Horažďovice Usnesení z 9. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.03.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis. z 64. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 24. července 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 64. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 24. července 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 64. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 24. července 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík Bc. Igor

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014 208/2014 Rada města Lanškroun schválila uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 95034/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 19. schůze Rady města Chebu konané

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2015, konané dne 8. července 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2015, konané dne 8. července 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2015, konané dne 8. července 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svoboda Petr Omluven:

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 40. jednání datum konání: 07.12.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 40. jednání datum konání: 07.12.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 40. jednání datum konání: 07.12.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 07.12.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0716/RM40/2015 Uzavření smlouvy formou objednávky - Bellevue

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/23/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004

U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004 Město Trutnov Zpracováno dne : 13.09.2004 U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2004-1123/15 Mladobucká čp. 98 2004-1124/15 Dlouhá

Více

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Přítomni: 5 Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 5. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 23. 2. 2011 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích.

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.04.2010 378/2010 115. RM V a) schvaluje změnu termínu pořádání trhu v měsíci dubnu na den 22.04.2010,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.05.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 22. jednání Rady Města Žatce konané dne 20.7.2009

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 22. jednání Rady Města Žatce konané dne 20.7.2009 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 22. jednání Rady Města Žatce konané dne 20.7.2009 Usnení č. 632 /09 704 /09 632/09 Schválení programu 633/09 Kontrola usnení 634/09 Bytové otázky 635/09 Souhlas s podnájmem bytů

Více

36. schůze rady města konaná dne 21.10.2015 Výpis z přijatých usnesení:

36. schůze rady města konaná dne 21.10.2015 Výpis z přijatých usnesení: 36. schůze rady města konaná dne 21.10.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Kontrola

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD,

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace Článek I. Základní ustanovení Město Uherský Brod v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších

Více

Usnesení 10. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015

Usnesení 10. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015 10. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015 čís. 0238/RMOb-MH/1418/10-0262/RMOb-MH/1418/10 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. října 2014 (RM č. 25)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. října 2014 (RM č. 25) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. října 2014 (RM č. 25) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 29. dubna 2009 (upravená verze) č. 141 rozpočtové opatření č. 1/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích,

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, v platném znění) č. 3/2014 konaného dne 29.9.2014 Přítomni : ing. Skalický J., Hladík O., Hrůza T., Janda P., Karfíková M., Koťová J.,

Více

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

1. SCHŮZE. A. Příprava Nejdeckých listů. termín: ihned zodpovídá: KT 5-0-0. B. Zimní údržba místních komunikací a chodníků ve městě Nejdku

1. SCHŮZE. A. Příprava Nejdeckých listů. termín: ihned zodpovídá: KT 5-0-0. B. Zimní údržba místních komunikací a chodníků ve městě Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 24. LISTOPADU 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 1. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, Mgr. Treglerová, p. Cingroš, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Organizační řád Městského úřadu Milovice

Organizační řád Městského úřadu Milovice Organizační řád Městského úřadu Milovice Čl. 1 Zásady činnosti Postavení a činnost Městského úřadu Milovice upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen zákon) v platném znění a pokud jde o působnost,

Více

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í 125. (24. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 15. února 2010

U S N E S E N Í 125. (24. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 15. února 2010 Město Holýšov U S N E S E N Í 125. (24. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 15. února 2010 386.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 125. zasedání: 1) Zahájení 2) Volba

Více

USNESENÍ z 36. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 7. 3. 2016 (č. usnesení 503/2016-520/2016)

USNESENÍ z 36. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 7. 3. 2016 (č. usnesení 503/2016-520/2016) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 36. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 7. 3. 2016 (č. usnesení 503/2016-520/2016) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 32. jednání Rady Města Žatce konané dne 8.10.2010

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 32. jednání Rady Města Žatce konané dne 8.10.2010 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 32. jednání Rady Města Žatce konané dne 8.10.2010 Usnení č. 888 /10 934 /10 888/10 Schválení programu 889/10 Kontrola usnení 890/10 Bytové otázky 891/10 Nájem pozemku ul. Herbenova

Více

Hodnotící zpráva za rok 2010

Hodnotící zpráva za rok 2010 Hodnotící zpráva za rok 2010 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb občanů města Lipník nad Bečvou, hrazené plně nebo částečně z příspěvku

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014 Město Horažďovice Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1087/63/RM/2016 Schválení programu 63. zasedání

Více

Informace z 18. schůze Rady města Milevska

Informace z 18. schůze Rady města Milevska Informace z 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 29.10.2012 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

Omluveni: ing. Pavel, místostarosta, ing. Šíp. Program:

Omluveni: ing. Pavel, místostarosta, ing. Šíp. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23.

Více

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 473. Rada města projednala návrh smlouvy o dílo Služby Bezpečnosti práce s firmou Prepo-Team s.r.o., se sídlem Smetanova

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 8 /2008 konané dne 12. března 2008

USNESENÍ ze schůze RM č. 8 /2008 konané dne 12. března 2008 USNESENÍ ze schůze RM č. 8 /2008 konané dne 12. března 2008 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2007 bez výhrad a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 25. 3. 2015 35/3/2015 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

29. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 21.11.2011

29. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 21.11.2011 Usnesení z 29. zasedání Rady města, dne 21.11.2011 Kontrola usnesení 29/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 29/2. Rada města a ) b e r e n

Více

ZÁPIS. z 47. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 2. 12. 2015

ZÁPIS. z 47. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 2. 12. 2015 ZÁPIS z 47. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 2. 12. 2015 Přítomni: Ing. Petr Wolf, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD., Ing. Milena Paříková, Doc. PhDr. Karel Müller, PhD.

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/104 ze 104. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 22.10.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2015 Elektronický podpis - 24.3.2016 KUMSX01MDB62 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 23. schůzi 02.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. 152/R/120115 Změnu termínu úkolu rady města takto: usnesení č. 3823/R/130114 původní termín 31.12.2014, nový termín 30.06.2015.

Usnesení. 152/R/120115 Změnu termínu úkolu rady města takto: usnesení č. 3823/R/130114 původní termín 31.12.2014, nový termín 30.06.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 5. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 12.01.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

U S N E S E N Í R 1562/12-09. 2. Evidence pohledávek města návaznost na účetnictví ÚSC platné od 1. 1. 2010 (tisk R/744)

U S N E S E N Í R 1562/12-09. 2. Evidence pohledávek města návaznost na účetnictví ÚSC platné od 1. 1. 2010 (tisk R/744) U S N E S E N Í z 67. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 8. prosince 2009 v 14:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo nám. 8, Kojetín 2. Evidence pohledávek města

Více

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II.

Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A I. revokuje 196 Usnesení zastupitelstva

Více

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Přítomni: viz prezenční listina Paní zastupitelky Z. Nekovářová a V. Šolcová

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/100/16/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. zasedání rady města RM 203 (ve volebním období 103. zasedání) ze dne: 25.10.2010 kancelář starostky

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. zasedání rady města RM 203 (ve volebním období 103. zasedání) ze dne: 25.10.2010 kancelář starostky zasedání rady města RM 203 (ve volebním období 103. zasedání) ze dne: 25.10.2010 kancelář starostky od 15:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 8359 až 8394 STIS Stránka 1 z 7 K Čl. 2. 1 USNESENÍ

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 6. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Usnesení. Město Moravská Třebová 1

Usnesení. Město Moravská Třebová 1 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 9. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 28.02.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Ing. Nolč, Picková, Reifová, Kühnelová, Stráníková Karel, Ing. Pok, Bc. Novák, Dis. Mgr. Lípová, Bc. Čížková, Mitreská,

Ing. Nolč, Picková, Reifová, Kühnelová, Stráníková Karel, Ing. Pok, Bc. Novák, Dis. Mgr. Lípová, Bc. Čížková, Mitreská, Z Á P I S z 2. jednání komise sociálních služeb a bydlení konané dne 10. 2. 2014 (upravená verze, určená ke zveřejnění na webových stránkách Města Štětí) Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Nolč, Picková,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. listopadu 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. listopadu 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. listopadu 2013 R 605/13 R 606/13 R 607/13 R 608/13 R 609/13 R 610/13 R 611/13 Žádost o dorovnání prostředků na platy ZUŠ Doksy a) schvaluje zapojení vlastních

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 24. 5. 2006. Průběh jednání a přijatá usnesení

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 24. 5. 2006. Průběh jednání a přijatá usnesení Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 24. 5. 2006 Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Ringel, p. Marek, Ing. Pěnkava, Ing. Blažková - tajemnice. Omluven: PaedDr. Kulhánek. Předem nahlášený pozdní příchod:

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD PLATNOST OD: 24. 6. 2015 ÚČINNOST OD: 1. 7. 2015 VYPRACOVALA: Hoffelnerová Ludmila pověřená vedením organizace Rozsah působnosti: pro zaměstnance

Více

Zápis ze 002. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 14. 12. 2010 od 13:30 hodin.

Zápis ze 002. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 14. 12. 2010 od 13:30 hodin. Zápis ze 002. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 14. 12. 2010 od 13:30 hodin. Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Ing. Tomáš Dvořák,

Více

Usnesení. Město Moravská Třebová 1

Usnesení. Město Moravská Třebová 1 Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 122. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 13.10.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7

Více